Mozart karnesi çiçekli sesi beyaz bir çocuk o – uçan bir sümbül şimşeklerden korkuyor su yolunda Viyana Prag

arasında serçe ayaklı bir sabah gidip yüzünü yıkıyor durgun bir suda yol boyu söğütler, ah söğütler derin gölgeler arasında su, çakıl taşlarını ovan su gibi akıveriyor müziği çilek tarlalarına Viyana Prag yolunda söğütller akıyor söğütler akıyor geldiği bahçe biraz bahçeliğini yapıyor bir çocuk o bahçeye değil yalnızlığına bakıyor, nasılsa bir yerden dünyaya düşmüş biri olarak Ahmet Ada