Program Professional Up-skilling Of English Language Teachers (Pro-ELT

)

TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Pelajar di Malaysia menghadapi cabaran yang besar dalam menguasai kemahiran berbahasa Inggeris
Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib yang paling rendah prestasinya dalam peperiksaan awam

▪ ▪ ▪

25% gagal dalam UPSR 23% gagal dalam PMR 22% gagal dalamSPM

Pelajar Malaysia menunjukkan prestasi yang rendah dalam kertas peperiksaan Bahasa Inggeris peringkat antarabangsa

▪ 50% gagal dalam 1119

52% berada di band 1&2
dalam MUET 48% syarikat menolak permohonan pelajar kerana tidak fasih berbahasa Inggeris

Pelajar tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk memasuki bidang pekerjaan

SUMBER : Analisa dalam Makmal Bahasa Inggeris

3

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Semasa Makmal GTP 2.0, Makmal Bahasa Inggeris telah mengenal pasti 7 inisiatif utama untuk meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris di sekolah. Inisiatif yang paling berimpak tinggi akan melibatkan guru Bahasa Inggeris.
Sekolah Inisiatif Makmal
1

Rasional

Analisis keperluan latihan guru Bahasa Inggeris

Guru
2


Program peningkatan profesionalisme yang intensif untuk guru Bahasa Inggeris

Kualiti guru merupakan satu-satunya pemangkin utama dalam pencapaian pelajar Kemahiran dalam bahasa Inggeris adalah prasyarat dalam pengajaran bahasa Inggeris yang baik

Bidang lain yang dikenal pasti ialah:
Kurikulum ICT dan Infrasruktur

Struktur dan dasar

Ibu bapa dan komuniti

4

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

1

Analisis Keperluan Latihan Guru Bahasa Inggeris
MENGAPA DIPERLUKAN? BAGAIMANA DILAKSANAKAN?

TUJUAN

▪ Untuk memperoleh profil guru Bahasa
Inggeris dari segi tahap profisiensinya

▪ Melaksanakan Cambridge Placement
Test (CPT) kepada semua guru Bahasa Inggeris di seluruh negara

▪ Untuk membina rangka kerja program
peningkatan profesionalisme yang berterusan berdasarkan keperluan guru

▪ Keputusan CPT adalah mengikut
kepada Common European Framework of Reference (CEFR)

CPT merupakan langkah pertama dalam mengenal pasti tahap profisiensi dan keperluan latihan guru-guru

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Keputusan CPT menunjukkan bahawa lebih banyak sokongan dan latihan diperlukan bagi membantu meningkatkan tahap profisiensi guru Bahasa Inggeris

2

Program Peningkatan Profesionalisme Yang Intensif Untuk Guru Bahasa Inggeris

Selepas mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak berkepentingan, telah dipersetujui bahawa program peningkatan profesionalisme ini perlu mempunyai elemen berikut:

Meningkatkan profisiensi bahasa dan kompetensi pedagogi guru Bahasa Inggeris

Mengekalkan masa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas

Memastikan program ini efektif dan berkualiti tinggi

Tidak menambahkan beban guru

Maka, Makmal Bahasa Inggeris di bawah GTP 2.0 telah mencadangkan Program Professional Up-skilling of English Language Teachers (Pro-ELT)

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Sebagai permulaan, seramai 5,000 guru opsyen Bahasa Inggeris di seluruh Malaysia akan terlibat dalam program rintis ini
Tarikh Program Pro-ELT bermula
18 / 19 November 2012 Melaka Kelantan Pahang 6 Januari 2013 Terengganu Kedah

4 Februari 2013
Perlis Pulau Pinang Perak Selangor WP Kuala Lumpur WP Putrajaya Negeri Sembilan Johor Sarawak Sabah WP Labuan

7

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Selain daripada Pro-ELT yang dicadangkan oleh Makmal NKRA Pendidikan di bawah GTP 2.0, terdapat program-program lain yang ditawarkan oleh ELTC untuk guru-guru Bahasa Inggeris yang tidak terlibat dengan program rintis ini:

Opsyen BI
Program Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggeris

Bukan opsyen BI
Intensive Course for English Language Teaching

Sijil Kepakaran dalam bidang: - ELT methodology for primary teachers - ELT methodology for secondary teachers - Teaching of oracy (secondary teachers) - Early literacy development (primary teachers) - Reinforcing ELT and Maximizing Resources for English Panel Heads (RELTMax)

Reinforcing ELT for Non-Option Teachers (RELTNote)

Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)

Metodologi Penyelidikan
Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)

Untuk maklumat lanjut berkenaan program-program yang ditawarkan di ELTC, sila hubungi 03-22822888 atau hubungi pegawai bahasa Inggeris di JPN masingmasing 8

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Secara keseluruhannya...
• Guru yang menghadiri program ini sebenarnya merupakan guru yang EFEKTIF dan BERKELAYAKAN • Program ini direka untuk LEBIH MENINGKATKAN tahap profisiensi dan kompetensi pedagogi guru tersebut • Ini adalah kerana untuk meningkatkan tahap profisiensi para pelajar kita, kita hendaklah memastikan kita mempunyai guru yang fasih dan kompeten.

TUJUAN

• Program Pro-ELT adalah selaras dengan komitmen KPM dalam meningkatkan kompetensi guru-guru melalui program peningkatan profesionalisme yang lebih berfokus dan efektif
• Ini juga selari dengan kehendak KPM untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan kita secara keseluruhannya

9

PELAKSANAAN PROGRAM

2

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM

OBJEKTIF: MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH DI MALAYSIA

TEMPOH PROGRAM
• Kohort 1 (2,270 guru Bahasa Inggeris) bermula November 2012 hingga Oktober 2013. • Kohort 2 (2,730 guru Bahasa Inggeris) bermula pada Februari 2013 hingga Disember 2013.

September

Oktober

November

Disember

Januari 2013

Februari

Jerayawara

Kohort 1 (2,270 guru BI)

Jerayawara

Kohort 2 (2,730 guru BI)

•Jumlah jam kredit keseluruhan bagi program ini ialah 480 jam.

240 jam secara bersemuka

240 jam secara digital

480 jam
11

2

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM

FASILITATOR DAN METODOLOGI  British
Council memiliki bahan Bahasa Inggeris yang telah digunakan secara meluas di Malaysia dan di negara lain. Bahan-bahan tersebut akan dipinda mengikut kesesuaian situasi di Malaysia.  Fasilitator yang dilantik oleh British Council merupakan fasilitator yang berpengalaman luas dalam bidang bahasa  e-Moderators disediakan bagi memberi panduan dan sokongan kepada guru dalam pembelajaran digital.

12

2

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM

UJIAN

 Guru akan menduduki ujian pra dan pasca
(APTIS) supaya prestasi guru dapat dikenal pasti dan diukur.  Keputusan ujian APTIS digunakan bagi menawarkan program ini kepada guru  Penilaian berterusan akan dijalankan dalam bentuk jurnal supaya prestasi guru dapat dipantau dan bantuan serta sokongan dapat diberikan sepanjang tempoh program.
13

2

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM

KELESTARIAN

 Sekumpulan fasilitator yang terdiri daripada pegawai KPM akan dilantik dan diberi latihan.
 Konsultan luar antarabangsa akan dilantik oleh British Council untuk membina Rangka Kerja Pemantauan dan Penilaian untuk memastikan program ini mencapai objektifnya dan mengekalkan standard yang tinggi.  KPM akan mewujudkan jawatankuasa penilaian untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program ini.

14

MOD PELAKSANAAN PROGRAM

3

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM

Program Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dalam dua mod iaitu: Mod Kluster 1 Mod Berpusat 2
CLUSTER MODE 1) MOD KLUSTER

Pusat Latihan Guru: Pusat Latihan KPM (contohnya Pusat Kegiatan Guru (PKG) daerah, pusat latihan di bawah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) , dan sekolah terpilih). Kumpulan Sasaran: Guru-guru yang berada di kawasan bandar, pinggir bandar, dan luar bandar yang terletak kurang daripada 25 km dari Pusat Latihan Guru Struktur: • Sesi bersemuka bersama dengan fasilitator di Pusat Latihan Guru • Sesi digital bersama dengan e-Moderator Tempoh Masa Program: Tempoh : 44 minggu Masa : 5.5 jam seminggu secara purata untuk sesi bersemuka 5.5 jam seminggu secara purata untuk sesi digital

16

3
M 1 T 2 W

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM November 2012
S 5 6 S 7 M T W T 1 F 2 S 3 S 4 M

Oktober 2012
T 3 4 F

Disember 2012
T W T F S 1 S 2

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

29

30

31

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

Januari 2013
M T 1 W 2 T 3 F 4 S 5 S 6 M 7 8 9 10 11 12 13

Februari 2013
T W T F 1 S 2 S 3 M 4 5 6 7 8 9 10

Mac 2013
T W T F 1 S 2 S 3 4 5 6 7 8 9 10

Ini adalah satu sampel jadual waktu program bagi seorang guru Bahasa Inggeris yang mengikuti Mod Kluster bagi sesi bersemuka. Sesi digital pula dijalankan sepanjang program dilaksanakan
SESI KEKERAPAN

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

Satu sesi 3/4 jam seminggu 3-4 kali sebulan Dua sesi 3/4 jam seminggu 1 kali sebulan Satu sesi 8 jam seminggu 1-5 kali dalam cuti sekolah 1 kali dalam cuti akhir tahun

April 2013
M 1 T 2 W 3 T 4 F 5 S 6 S 7 M 8 9 10 11 12 13 14

Mei 2013
T W 1 T 2 F 3 S 4 S 5 M 6 7 8 9 10 11 12

Jun 2013
T W T F S 1 S 2 3 4 5 6 7 8 9

Dua sesi 8 jam seminggu
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

Julai 2013
M 1 T 2 W 3 T 4 F 5 S 6 S 7 M 8 9 10 11 12 13 14

Ogos 2013
T W T 1 F 2 S 3 S 4 M 5 6 7 8 9 10 11

September 2013
T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

WARNA BILANGAN SESI (BERSEMUKA) Cuti Sekolah Hujung minggu Sesi 4 jam sehari x 43 sesi Sesi 3 jam sehari (Ramadhan) x 4 sesi Sesi 8 jam sehari x 7 sesi JUMLAH JAM KREDIT * Sesi digital – 240 jam sepanjang program

BIL JAM

172 jam 12 jam 56 jam 240 JAM

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

29

30

31

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

31

17

3

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM

Terdapat dua jenis kluster dalam Mod Kluster:
Jenis Kluster A: Jejari Jenis Kluster B: Pusat Ke Pusat

20 GURU BI

25km PUSAT LATIHAN GURU 20 GURU BI 25km 25km PUSAT LATIHAN GURU 20 GURU BI 25km PUSAT LATIHAN GURU 20 GURU BI

25km

20 GURU BI

25km

PUSAT LATIHAN GURU
25km

25km

20 GURU BI

PUSAT LATIHAN GURU 20 GURU BI

20 GURU BI

Kluster ini melibatkan: • 1 Pusat Latihan Guru • 4 kumpulan yang terdiri daripada maksimum 20 orang guru bagi setiap kumpulan bagi setiap pusat latihan

Kluster ini melibatkan: • 2 atau lebih Pusat Latihan Guru • Minimum 20 orang guru bagi setiap pusat latihan

18

1

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM

Bagi Mod Berpusat pula…
CLUSTER MODE 2) MOD BERPUSAT

Pusat Latihan Guru: Pusat Latihan KPM (contohnya Pusat Kegiatan Guru (PKGs) daerah, pusat latihan di bawah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) , dan sekolah terpilih). Kumpulan Sasaran: Guru-guru yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman yang terletak lebih daripada 25 km dari Pusat Latihan Guru
Struktur: • Sesi bersemuka bersama dengan fasilitator di Pusat Latihan Guru • Sesi digital bersama dengan e-Moderator Tempoh Masa Program: Tempoh : 16 minggu Masa : Fasa 1 – 4 minggu sesi bersemuka (6 jam sehari) + 60 jam digital Fasa 2 – 4 minggu sesi digital (15 jam seminggu) Fasa 3 – 4 minggu sesi bersemuka (6 jam sehari) + 60 jam digital Fasa 4 – 4 minggu sesi digital (15 jam seminggu)

19

3
M 1 8 15 22 29 T 2 9 16 23 30

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM November 2012
S 5 12 19 26 6 13 20 27 S 7 14 21 28 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 M T W T 1 8 15 22 29 F 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 S 4 11 18 25 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 M

Oktober 2012
W 3 10 17 24 31 T 4 11 18 25 F

Disember 2012
T W T F S 1 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30

Januari 2013
1 7 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13

Februari 2013
1 4 5 6 7 8 2 9 3 10

Mac 2013
T W T F 1 4 5 6 7 8 S 2 9 S 3 10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

Ini pula merupakan sampel jadual waktu program bagi seorang guru Bahasa Inggeris yang mengikuti Mod Berpusat

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

April 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mei 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jun 2013
W T F S 1 S 2 3 4 5 6 7 8 9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

Julai 2013
M 1 T 2 W 3 T 4 F 5 S 6 S 7 M 8 9 10 11 12 13 14

Ogos 2013
T W T 1 F 2 S 3 S 4 M 5 6 7 8 9 10 11

September 2013
T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8

WARNA BILANGAN SESI Cuti sekolah Hujung minggu Sesi 6 jam sehari bersemuka x 40 sesi + 15 digital x 8 minggu Sesi 15 jam digital x 8 minggu JUMLAH JAM KREDIT

BIL JAM

240 jam 120 jam 120 jam 480 JAM

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

29

30

31

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

31

20

KRITERIA PELEPASAN GURU

4

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – KRITERIA PELEPASAN GURU

Guru-guru Bahasa Inggeris yang terlibat dalam program ini diberi pelepasan daripada tugas berikut:
• Aktiviti ko-kurikulum pada hari program dijalankan • Kursus-kursus lain (sama ada di peringkat sekolah, negeri atau kementerian) kecuali kursus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Lembaga Peperiksaan (LP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

22

KRITERIA PENGECUALIAN GURU

5

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – KRITERIA PENGECUALIAN GURU

Guru-guru Bahasa Inggeris yang dikecualikan daripada mengikuti program ini adalah seperti berikut:
Pengetua/Guru Besar opsyen Bahasa Inggeris Guru Penolong Kanan opsyen Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris yang berbaki 4 tahun perkhidmatan sebelum persaraan Guru Bahasa Inggeris yang terlibat dengan Program Penutur Jati Guru yang mempunyai masalah kesihatan yang kronik
24

PERANAN JPN/PPD, PENGETUA/GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS

6

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA / GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS

Petunjuk prestasi utama (Key Performance Indicator - KPI) Kementerian Pelajaran Malaysia/Menteri Pendidikan untuk program ini – 5,000 guru Bahasa Inggeris dilatih (2012 – 2013) Akauntabiliti dan peranan JPN/PPD, Pengetua/Guru Besar dan guru dihuraikan seperti berikut:

Peranan JPN/PPD

Peranan Pengetua/ Guru Besar

Peranan Guru Bahasa Inggeris

Memastikan sekurang-kurangnya 95% kehadiran guru Bahasa Inggeris yang mengikuti Program Pro-ELT ENGLISH

Satu surat siaran berkenaan garis panduan pelaksanaan program ini telah diedarkan pada bulan November 2012 dan boleh diperolehi daripada 26 Portal NKRA

6

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA / GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS

JPN/PPD bertanggungjawab dalam:
i) ii) Melapor status kehadiran guru setiap bulan dengan memastikan bahawa kehadiran guru melebihi 95% Memastikan jadual program dipatuhi dan sentiasa merujuk kepada ELTC jika terdapat perubahan jadual

iii) Memastikan bahawa guru Bahasa Inggeris terpilih tidak terlibat dengan kursus-kursus lain (sama ada di peringkat sekolah, negeri atau kementerian) kecuali kursus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Lembaga Peperiksaan (LP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iv) Memastikan tempat dan kelengkapan untuk melaksanakan program ini disediakan v) Mengurus dan melapor tuntutan perjalanan guru setiap bulan

27

6

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA / GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS

Bagi memastikan pelaksanaan Pengetua/Guru Besar berperanan:

program

ini

berjalan

lancar,

i)

Memastikan guru Bahasa Inggeris terpilih menghadiri program berdasarkan jadual yang ditetapkan sekurang-kurangnya 95% kehadiran

ii) Memastikan bahawa guru Bahasa Inggeris terpilih diberi pelepasan daripada tugas-tugas berikut: - aktiviti ko-kurikulum pada hari program dijalankan - kursus-kursus lain (sama ada di peringkat sekolah, negeri atau kementerian) kecuali kursus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Lembaga Peperiksaan (LP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iii) Memproses permohonan tuntutan perjalanan guru setiap bulan

28

6

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA / GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS

Guru-guru Bahasa Inggeris terpilih mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan kelancaran program ini. Mereka perlu:
i) Mengikuti program ini dengan kehadiran 95% berdasarkan jadual yang ditetapkan (bagi sesi bersemuka selama 240 jam). Sijil penyertaan program (daripada British Council dengan kerjasama KPM) hanya akan diberikan jika memenuhi peratus kehadiran ini
Menyertai sesi digital selama 240 jam Menghadiri semua sesi penilaian yang ditetapkan Menyelesaikan semua tugasan yang telah diberikan Mengemukakan permohonan tuntutan perjalanan setiap bulan 29

iii) iv)

v)

vi)

REAKSI AWAL TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PRO-ELT

7

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – REAKSI AWAL TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PRO-ELT

Program Pro-ELT ini telah mula dilaksanakan di tiga buah negeri iaitu Kelantan, Pahang dan Melaka. Reaksi awal di ketiga-tiga negeri adalah positif:
Kelantan
“With a better understanding of the programme, I feel lucky to be in this pioneer group.” - Teacher Pahang Melaka

“This is by far the best group of teachers I’ve ever trained.” -Trainer (Steve Tait)

SEKIAN, TERIMA KASIH
PN HO SWEE PHOON ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE (ELTC) ho.swee@eltc.edu.my / sweephoon@gmail.com CIK HASREENA BINTI ABDUL RAHMAN PEJABAT PENGURUSAN PELAKSANAAN (DMO) hasreena@moe.gov.my / hasreenarahman@yahoo.com BAHAN PEMBENTANGAN INI BOLEH DIPEROLEHI DI PORTAL NKRA DI LAMAN SESAWANG BERIKUT:

http://nkra.moe.gov.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful