You are on page 1of 3

KALENDARZ IMPREZ 2013 ROK

KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH SPORTOWYCH NA ORIENTACJ - GMINA KALISKAStan na dzie 09.01.2013r. Data 09.02.2013 Nazwa imprezy Zabawa karnawaowa Miejsce Sala widowiskowa GOK Organizatorzy Rodzaj imprezy Kulturalna

GOK Kaliska Gminna Komisja Profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, GOK Kaliska UG Kaliska, GOK Kaliska

od 11.02.2013 do 22.02.2013

Aktywne ferie w GOK

wietlica terapeutyczna, Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

09.03.2013

Soneczniki 2012

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

Skadanie prac do 22.03.2013

Konkurs plastyczny na najkraniejsz pisank

Czytelnia Biblioteki

Biblioteka, GOK Kaliska

Kulturalna

marzec

spotkanie autorskie

Sala widowiskowa GOK

Biblioteka, GOK Kaliska Gminna Komisja Profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych GOK Kaliska , GOK Kaliska

Kulturalna

11.05.2013

Kaliski Bieg Uliczny

Start GOK- Meta GOK

Sportowa

18.05.2013

Majwka- zabawa taneczna

Plac przy GOK

Kulturalna

01.06.2013

Dzie Dziecka

Plac przy GOK

GOK Kaliska

Kulturalno Rekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna

06.07.2013

Festyn rodzinny - Studzienice

Plac przy wietlicyStudzienice

Rada Soecka Studzienice, GOK Kaliska

13.07.2013

Festyn rodzinny -Frank Dyskoteka dla modziey Dni Kalisk- Lato na Kociewiu Festyn Dni Kaliska- Lato na Kociewiu Turniej Koszykwki Gmin Kociewsko-Borowiackich o Puchar Wjta Gminy Kaliska Na Dach Festyn charytatywny dla kocioa w Pocicznie

Boisko we Franku

Rada Soecka Dbrowa, GOK Kaliska

Kulturalno Rekreacyjna

19.07.2013

Sala widowiskowa GOK

GOK Kaliska

Kulturalna

20.07.2013

Stadion gminny Kaliska

GOK Kaliska, Urzd Gminy Kaliska Urzd Gminy Kaliska GOK Kaliska

Kulturalno Rekreacyjna

20.07.2013

Stadion w Kaliskach/hala ZSP w Kaliskach

Sportowa

27.07.2013

Plac przy kociku w Pocicznie

Komitet Rewitalizacji kocioa w Pocicznie, GOK Kaliska,

Kulturalno Rekreacyjna

27.07.2013

Festyn rodzinny Piece Festyn rodzinny Dzie Drwala w Bartlu Wlk. Festyn rodzinnyCzarne 16 Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy Festyn rodzinny w Iwicznie

wietlica wiejskaPiece Boisko przy wietlicy Bartel Wlk. Bar Somka

Rada Soecka Piece, GOK Kaliska Rada Soecka w Bartlu Wl., GOK Kaliska Rada Soecka Czarne, GOK Kaliska LOT Kociewie, GOK Kaliska Rada Soecka Iwiczno, GOK Kaliska

Kulturalna Rekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna Sportoworekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna

03.08.2013

10.08.2013 1011.08.2013

Teren Gminy Kaliska

17.08.2013

Plac przy wietlicy - Iwiczno

30.08.2013

Poegnanie Wakacji Festyn rodzinny Poegnanie Wakacji Cieciorka 2013 Dzie Seniora Rajd Przygody "Wygoniec" AR "Wygoniec XIV Wernisa Sami-Swoi i gocie przegld dorobku artystycznego twrcw amatorw z terenu Gminy Kaliska i zaproszonych goci spotkanie autorskie Turniej Soectw o Puchar Wjta Gminy Kaliska Konkurs plastyczny kartka Boonarodzeniowa Mikoajki dla dzieci

Sala widowiskowa GOK

GOK Kaliska

Kulturalna

31.08.2013

Plac przy wietlicy Cieciorka Sala widowiskowa GOK Teren Powiatu Starogardzkiego i Kocierskiego

Rada Soecka w Cieciorce, GOK Kaliska PZERiI koo Kaliska, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

Kulturalno Rekreacyjna Kulturalna Impreza na orientacj,

05.10.2013 2527.10.2013 Otwarcie26.10. 2013 ekspozycja prac do 30.10.2013 listopad

Sala widowiskowa GOK

GOK Kaliska

Kulturalna

Sala widowiskowa GOK

Biblioteka, GOK Kaliska GOK Kaliska Urzd Gminy Kaliska Biblioteka, GOK Kaliska GOK Kaliska

Kulturalna

23.11.2013

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna Kulturalna

grudzie

Czytelnia Biblioteki

07.12.2013

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

13.12.2013

Wigilijny opatek PZERiI Wigilijny opatek Stowarzyszenia Rodzicw wychowujcych Dzieci Niepenosprawne Dziecko Mioci Koncert kold

Sala widowiskowa GOK

PZERiI -koo Kaliska Stowarzyszenie Rodzicw Wychowujcych Dzieci Niepenosprawne Dziecko Mioci

Kulturalna

14.12.2013

Kulturalna

Sala widowiskowa GOK

20.12.2013

Sala widowiskowa GOK

GOK Kaliska

Kulturalna

* Kalendarz Imprez moe ulec zmianie !!!

Organizatorzy- dane kontaktowe: 1.Gminny Orodek Kultury w Kaliskach ul. Duga 18 83-260 Kaliska tel./fax. 58/ 56 09 245 e-mail: pegaz.kaliska@gmail.com www.kaliska.pl/kultura

2.Urzd Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska tel.58/ 58 89 201,58/ 58 89 204 fax. 58/ 58 58 89 206 e-mail: sekretariat@kaliska.pl www.kaliska.pl

3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska tel.607834357 e-mail:rozwojkalisk@wp.pl

Related Interests