SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN (BAHAGIAN AKADEMIK) Nama No.

Kad Pengenalan Tahun Jawatan 1.0 :SITI SUHAILAH BT TASMON :761110-01-5948 :2012 :GURU KHB-ERT TING. 1,2 & 3

Objektif: i) Silibus dihabiskan tepat pada waktu yang ditetapkan ii) Pengendalian PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) diuruskan dengan baik iii) Pencapaian : PMR 2012 100% lulus, GPK ERT = 1.00, 50% MENDAPAT “A” iv) Pencapaian : Ting 1 dan 2 lulus 100%, 50% mendapat “A” Ringkasan Aktiviti i.Menyiapkan dan menghantar Rancangan Mengajar Tahunan KHB T1, T2 dan T3 ii.Menyiapkan Rancangan Mengajar harian dan menghantar fail Ringkasan Mengajar Kuantiti 1 sillibus KHB T3, 1 silibus KHB T2, 1 silibus KHB T1. KHB T1, KHB T2, KHB T3. Mengikut piawai SMIH dilengkapi akidah merentasi kurikulum iii.Pengendalian PBS mengikut jadual T3 – Modul 4 T2 – Modul 2 & 3 T1 – Modul 1 Laporan pelajar siap ditanda Okt April Pemantauan kwsn pada bulan Mac, Julai dan Oktober iv.Melaksanakan penilaian formatif dan summatif a)latihan selepas tajuk b)ujian 1 dan ujian 2 c)peperiksaan semester1 dan 2, peperiksan setara daerah dan percubaan pmr v.Menyiapkan p&p tepat mengikut jadual vi.Ulangkaji intensif dan latihtubi pelajar PMR 2012 Ulangkaji- 4sets soalan PMR Piawai PMR Seluruh silibus KHB Piawaian KPM T1 dan T2-Oktober T3-Julai Ogos - Oktober Soalan dari buku kerja 2 ujian/tahun 2 pep/tahun 2X setahun Mengikut piawai PMR Di akhir topik Mac n Ogos Mei n Okt Mei n Sept Setiap jumaat Ringkasan Prestasi Kualiti Masa Lengkap Jan 2012 Catatan

(Ramalan), Latihtubi- 8 sets percubaan Daerah vii. Pemulihan T3 dan Pengkayaan Selepas ujian, dua kali setahun Modul pemulihan KHB Ting. 3 Mei, September Klinik pemulihan dibuat selepas waktu persekolahan viii) Menyemak dan menanda buku nota & latihan pelajar Sepanjang tahun Buku kerja dan Nota pelajar Sepanjang tahun

Dengan Persetujuan:

(PN. HAMIZAH BT OTHMAN) Ketua Bidang Teknik & Vokasional

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN (BAHAGIAN AKADEMIK) Nama No. Kad Pengenalan Tahun Jawatan 1.0 Objektif: 1) Meningkatkan kualiti bidang tugas pembantu makmal. 2) Meningkatkan kualiti pengurusan makmal-makmal KHB 3) Melengkapkan kelengkapan peralatan makmak-makmal KHB 4) Melaksanakan perancangan dan agihan silibus mengikut keperluan kerja kursus. 5) Mengadakan mesyuarat secara berkala dan mengikut keperluan semasa. 6) Melaksanakan audit / review silibus dan PBS 7) Melaksanakan pemantauan buku-buku kerja/latihan/ nota pelajar secara sistematik dan berkesan. 8) Membuat kertas soalan yang berkualiti dan memenuhi standard yang ditetapkan. 9) Melaksanakan satu mesyuarat analisa ujian dan peperiksaan setiap kali tamat peperiksaan 10) Menyediakan BBM yang diperlukan dalam P & P. : SITI SUHAILAH BT TASMON :761110-01-5948 :2012 :PENYELARAS KHB

Ringkasan Aktiviti 1) Meningkatkan kualiti bidang tugas pembantu makmal.
2 kali

Kuantiti

Ringkasan Prestasi Kualiti Buku Panduan Bidang Tugas Pembantu Makmal

Catatan Masa Sepanjang tahun

2) Meningkatkan kualiti pengurusan makmal-makmal KHB

1 kali sebulan

Buku Panduan Bidang Tugas Pembantu Makmal

Sepanjang tahun

3) Melengkapkan kelengkapan peralatan makmak-makmal KHB

1 kali sebulan

Buku Panduan Bidang Tugas Pembantu Makmal

Sepanjang tahun

4) Melaksanakan perancangan dan agihan silibus mengikut keperluan kerja kursus. 5) Mengadakan mesyuarat secara berkala dan mengikut keperluan semasa. 6) Melaksanakan audit / review silibus dan PBS 7) Melaksanakan pemantauan bukubuku kerja/latihan/ nota pelajar secara sistematik dan berkesan. 2 kali
4 kali

Silibus KHB T1,T2 dan T3
Ikut keperluan Jan,Mac, Mei Julai 4 kali

Silibus KHB T1,T2 dan T3
Jadual Pemantauan Buku/Latihan Pelajar

Feb, April, Jun,Ogos

8) Membuat kertas soalan yang ber kualiti dan memenuhi standard yang ditetapkan.

2 kali

Mengikut Jadual yang ditetapkan bahagian Akademik

April dan Ogos

9) Melaksanakan satu mesyuarat analisa ujian dan peperiksaan setiap kali tamat peperiksaan.

4 kali

Head-Count

Mac, Jun, Ogos, Oktober

10) Menyediakan BBM yang diperlukan dalam P & P. 11) Menyelaras perlaksanaan silibus dan kerja kursus semua guru KHB.

2 kali

Silibus KHB T1,T2 dan T3

Sepanjang tahun Feb, April dan Ogos.

3 kali

Silibus dan PBS KHB T1,T2 dan T3

Dengan Persetujuan:

(PN. HAMIZAH BT OTHMAN) Ketua Bidang Teknik & Vokasional

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN (BAHAGIAN AKADEMIK) Nama No. Kad Pengenalan Tahun Jawatan 1.0 Objektif: 1) Menyediakan fail-fail PBS 2) Membuat surat perlantikan pentaksir setiap tingkatan 3) Membuat penyelarasan PBS setiap pentaksir 4) Membuat penerangan dan kursus yang berkaitan dengan PBS kepada pentaksir-pentaksir KHB : SITI SUHAILAH BT TASMON :761110-01-5948 :2012 :Ketua Pentaksir KHB

Ringkasan Aktiviti 1) Menyediakan fail-fail PBS

Kuantiti
Fail Induk Fail Pentaksir

Ringkasan Prestasi Kualiti Dokumentasi PBS
Setiap pentaksir

Catatan Masa Jan 2012

2) Membuat surat perlantikan pentaksir setiap tingkatan 3) Membuat penyelarasan PBS setiap pentaksir 4) Membuat penerangan dan kursus yang berkaitan dengan PBS kepada pentaksir-pentaksir KHB 5) Memastikan penerangan atau taklimat diberi kepada pelajar dan ibu bapa 6) Memastikan jadual kerja disediakan dan ditampal untuk hebahan pelajar & guru

1 4 kali

Jan 2012 Jan, Mei, Julai dan Okt Jan dan Julai

Dokumentasi PBS

2 kali

Dokumentasi PBS

1 kali

Jadual Kerja PBS

Januari

1 kali

Jadual Kerja

Januari

Dengan Persetujuan:

(PN. HAMIZAH BT OTHMAN) Ketua Bidang Teknik & Vokasional

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN Nama No. Kad Pengenalan Tahun Jawatan : SITI SUHAILAH BT TASMON : 761110-01-5948 : 2012 : PENYELARAS UNIT JADUAL Objektif i) Memastikan jadual-jadual dapat dilaksanakan mengikut tarikh yang ditetapkan. ii) Mengadakan jadual ganti secara berkomputer. iii) Memastikan pengajaran dan pembelajaran di dalam setiap kelas berjalan lancar. Ringkasan Aktiviti Kuantiti i. Memasukkan data untuk setiap guru & jenis mata pelajaran yang diajar 1kali setahun / ( apabila perlu) Ringkasan Prestasi Kualiti Mengikut senarai yang diberikan oleh PK akademik selepas mesyuarat JPS sekolah Mengikut format tahun lepas Masa Dis 2011

ii. Memberi penerangan kepada guru tentang perjalanan jadual secara umum iii. Mengemas kini jadual , mencetak jadual, mengedarkan jadual & menyimpan jadual. iv. Membuat jadual latih tubi bagi kelaskelas peperiksaan ( T3 & T5)

Setiap kali terdapat pertukaran jadual

Jan /Feb/April/ Julai/

Setiap kali terdapat pertukaran jadual

Mengikut arahan PK akademik

Sepanjang masa persekolahan

1kali setahun

Mengikut arahan PK akademik setelah perbincangan JPS Berdasarkan jadual harian Dilakukan oleh ajk jadual pada hari yang telah ditetapkan di dalam jadual

Julai

v. Membuat jadual ganti bagi kelas-kelas yang tiada guru.(bagi guru-guru yang cuti bersalin, cuti ganti dan cuti sakit, cuti ihsan dan cuti kecemasan) secara berkomputer.

Setiap Hari persekolahan

Sepanjang masa persekolahan

Dengan Persetujuan:

(PN. SERI JULI EMAS WATI BT ADNAN) PK Akademik

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN Nama No. Kad Pengenalan Tahun Jawatan : SITI SUHAILAH BT TASMON : 761110-01-5948 : 2012 : NAQIBAH MAJLIS DISKUSI PELAJAR (M01) –PRS TING. 3

Objektif: 1) Melahirkan individu yang menyokong fikrah, mengambil berat untuk menyebarkannya, mengambil berat isu-isu mengenai umat Islam dan mempelajari beberapa mafahim asas dakwah. 2) Mensasarkan 30% ahli MDP dapat ditingkat ke M02

Ringkasan Aktiviti 1 Mendapatkan silibus MDP dan ahliahli baru daripada Penyelaras Unit Tarbiah Pelajar. 2 Mengendalikan MDP dengan jujur dan amanah serta menepati waktu.

Kuantiti
Silibus M01 Senarai ahli

Ringkasan Prestasi Kualiti Lengkap

Catatan Masa Minggu 2/3 Jan 2012

23 kali setahun

Mengikut takwim SMIH dan 2 kali di luar waktu persekolahan

Setiap Selasa 5.30 -6.30 mlm

Dapat menghabiskan silibus 3 sekurang-kurangnya 70%

Mengikut perancangan yang telah diberikan

Pembentangan bahan mengikut giliran ahli yang ditetapkan

Setiap Selasa 5.30 -6.30 mlm

5

Menggalakkan ahli mengambil berat tentang mutabaah amal masingmasing ikhlas kerana Allah SWT

Mencatat dalam buku disediakan seminggu sekali

Membuat analisa pencapain amal ahli setiap bulan Memenuhi ciri-ciri yang dinyatakan dalam objektif

Setiap MDP

6

Target 30% ahli MDP dapat ditingkat ke M02

Jumlah pelajar

Pada Jun atau November 2012
Seperti dalam takwim tarbiah dan yang dirancang oleh naqib Galakkan dan perangsang daripada murabbi.

7

Memastikan setiap ahli hadir dalam setiap program yang dirancangkan seperti qiam, mukhayyam , rehlah, dan usrah gabungan yang dianjurkan oleh unit tarbiah pelajar dan murabbi

Seperti dalam takwim tarbiah dan yang dirancagng oleh murabbi

Seperti dalam takwim tarbiah dan yang dirancang oleh murabbi

8

Memantau perkembangan ahli kumpulan MDP dari segi akademik, sahsiah dan kepimpinan

Setiap kali perjumpaan MDP

Mengenalpasti permasalahan ahli MDP dan bangunkan

Semasa sesi MDP dan pertemuan tidak formal di

aspek kepimpinan. 9 Menghadirkan diri setiap program yang melibatkan ahli MDP sendiri 10 Menghadiri kursus Nuqaba’ Seperti dalam taqwim Mendapat input ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan MDP pelajar. Seminggu sekali
Sepanjang tahun Sepanjang tahun

luar masa MDP

Sepanjang tahun

Seperti dalam taqwim

11

Menyediakan laporan MDP seperti yang diarahkan

Setiap kali selepas liqa’

Melaporkan aktiviti, bahan yang dibincangkan dan mutabaah amal mad’u

Semoga Allah memberi kekuatan untuk mengikut perancangan yang dicatatkan di atas kertas seperti di atas . Ana memohon keampunan kepada Allah SWT sekiranya ana tidak dapat melaksanakannya dengan baik.

Dengan Dipersetujui:

(PN. NORMA BT MOHAMAD) Penolong Kanan PSP

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN Nama No. Kad Pengenalan Tahun : SITI SUHAILAH BT TASMON : 761110-01-5948 : 2012

JAWATAN

: SETIAUSAHA AKHLAK SPPIM

1.0

SETIAUSAHA SISTEM PENTAKSIRAN PELAJAR IKRAM-MUSLEH(SPPIM) Objektif Umum: 1. Meningkatkan pengurusan di bawah Unit SPPIM lebih sistematik dan mengikut label yang sesuai. 2. Memastikan jumlah pelajar sentiasa disemak dan dikemaskini bersama guru kelas dan PK HEP supaya slot Slot Akhlak SPPIM dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. 3. Memastikan tarikh-tarikh Slot SPPIM pada takwim dan guru mentor bersedia menjalankan aktiviti berdasarkan bahan yang dibekalkan, serta memulangkan kembali Borang Penilaian Solat Kepada penyelaras tingkatan yang berkaitan. Objektif Khusus: 1. Memastikan Buku Konstruk disusun, disimpan serta diletakkan di ruang yang mudah dicari. 2. Membantu Penyelaras SPPIM semasa pengedaran borang dan memastikan bilangan pelajar masuk / keluar sentiasa dikemaskini bersama-sama PK HEP. 3. Membantu Penyelaras SPPIM memastikan pentaksiran berjalan dengan lancar. 4. Membantu Penyelaras SPPIM memastikan guru dan pelajar memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam menjalankan pentaksiran ini, dan cuba sedaya upaya untuk memberi penerangan yang lengkap kepada guru-guru mentor. 5. Membantu Penyelaras SPPIM memastikan pentaksiran dapat dijalankan 2 kali setahun sebagaimana yang dirancangkan. CATATAN AKTIVITI KUANTITI 1. Meningkatkan pengurusan di bawah Unit SPPIM lebih sistematik dan mengikut label yang sesuai. 2 x sebulan (Jika PerluBergantung kepada perubahan borang) PRESTASI KUALITI Mengurangkan rungutan guru disebabkan kekurangan borang. MASA/KOS Awal tahun 2012 & Pertengahan tahun 2012

2. Memastikan
jumlah pelajar sentiasa disemak dan dikemaskini bersama guru kelas dan PK HEP supaya slot Slot Akhlak SPPIM dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Memastikan tarikh-tarikh Slot SPPIM pada takwim dan guru mentor bersedia menjalankan aktiviti berdasarkan bahan yang dibekalkan, serta memulangkan kembali Borang Penilaian Solat Kepada penyelaras tingkatan yang berkaitan. Memastikan Buku Konstruk disusun, disimpan serta diletakkan di ruang yang mudah dicari Membantu Penyelaras SPPIM semasa pengedaran borang dan memastikan bilangan pelajar masuk / keluar sentiasa dikemaskini bersama-sama PK HEP. Membantu Penyelaras SPPIM memastikan pentaksiran berjalan dengan lancar.

2x

Mengikut Manual Prosedur Sistem Pentaksiran Pelajar MUSLEH

Mac Kali ke 2(jika perlu)

3.

2x

Mengikut Manual Prosedur Sistem Pentaksiran Pelajar MUSLEH

Setiap Perjumpaan Slot Akhlak SPPIM (Masa Ke-4 : Sebelum Rehat 1.

4.

2x

Memastikan pentaksiran dapat dijalankan dengan lancar.

Seminggu sebelum pentaksiran bermula.

5.

2x

Mengikut Manual Prosedur Sistem Pentaksiran Pelajar MUSLEH

Mengikut Takwim Sekolah

6.

2x

Memastikan guru mentor mempunyai masa yang mencukupi untuk mengira dan menulis hasil dapatan ke dalam borang yang disediakan

Seminggu selepas tarikh pentaksiran berakhir

7. Membantu
Penyelaras SPPIM memastikan guru dan pelajar memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam menjalankan pentaksiran ini, dan cuba sedaya upaya untuk memberi penerangan yang lengkap kepada guru-guru mentor. Dipersetujui oleh,

2x

Memastikan analisa dapat dibuat pada masa yang ditetapkan

Sebulan selepas tarikh pentaksiran berakhir

__________________ Puan Norma Mohamad Penolong Kanan Pembangunan Sahsiah Pelajar (PSP) Sek. Men. Islam Hidayah, Johor Bahru.

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN Nama No. Kad Pengenalan Tahun Jawatan 1.0 Objektif: 1) Taaruf setiap mentee & kenali ahli keluarganya 2) Menjalinkan kerjasama yang erat antara mentor dan ibu bapa mentee. 3) Memantau perkembangan akademik dan sahsiah diri setiap mentee daripada guru-guru subjek. 4) Mengadakan pertemuan dengan mentee secara rasmi. 5) Mengadakan pertemuan secara tidak rasmi(aktiviti outdoor cth Rehlah dan Riadah). 6) Melaksanakan dan memantau SPPM setiap mentee. Ringkasan Aktiviti 1) Taaruf setiap mentee & kenali ahli keluarganya 2) Menjalinkan kerjasama yang erat antara mentor dan ibu bapa mentee. Kuantiti
Ikut keperluan

: SITI SUHAILAH BT TASMON : 761110-01-5948 : 2012 : Guru Keluarga Penyayang Ting. 4

Ringkasan Prestasi Kualiti Masa Sem 1 dan Sem 2

Catatan

Ikut keperluan

Bila-bila masa

3) Memantau perkembangan akademik dan sahsiah diri setiap mentee daripada guruguru subjek - Menyemak slip peperiksaan - Member nasihat dan motivasi 4) Mengadakan pertemuan dengan mentee secara rasmi 5) Mengadakan pertemuan secara tidak rasmi(aktiviti outdoor cth Rehlah dan Riadah)

1 bulan sekali

Sepanjang tahun

Setiap semester

1 kali setiap Minggu 4 setiap bulan

1 bulan 1 kali Mac Mei Jun Ogos

1 bulan 1 kali Mac Mei Jun Ogos

1 semester 2 kali

6) Melaksanakan dan memantau SPPM setiap mentee

2 kali setiap semester

MODUL SPPM

Mac. Mei Julai Dan September

7) Mengemaskini fail dan kad 001 kepunyaan ahli KP

Takwim Sekolah (tarikh yg telah ditetapkan)

2 Kali setahun

Mengikut prosuder yg telah ditetapkan oleh pihak HEP

8) Menjayakan program jalinan mesra

Takwim Sekolah (tarikh yg telah ditetapkan)

2 Kali setahun

Mengikut prosuder yg telah ditetapkan oleh pihak HEP

Dengan Persetujuan:

(PN. WAN NOR AINI BT WAN HAMZAH) PK Hal Ehwal Pelajar

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH JOHOR BAHRU SASARAN KERJA TAHUNAN Nama No. Kad Pengenalan Tahun Jawatan 1.0 Objektif: 1) Mengadakan mesyyuarat Agong pertama kelab 2) Merancang aktiviti tahunan kelab permainan dan persatuan 3) Mengadakan latihan permainan bola keranjang 4) Memantau perlawanan bola keranjang yang dianjurkan oleh AJK 5) Memantau laporan aktiviti kelab yang dilaksanakan oleh setiausaha kelab 6) Membuat Sijil Penghargaan AJK kelab dan Persatuan Ringkasan Aktiviti 1) Mengadakan mesyyuarat Agong pertama kelab Kuantiti
1 kali

: SITI SUHAILAH BT TASMON :761110-01-5948 :2012 :Guru Kelab Bola Keranjang Dan Kelab Sains Rumahtangga

Ringkasan Prestasi Kualiti Masa Agenda Penyelaras Kelab Jan 2012

Catatan

2) Merancang aktiviti tahunan kelab permainan dan persatuan 3) Mengadakan latihan permainan bola keranjang

7 kali

Perancangan aktiviti tahunan kelab

Sepanjang tahun

3 kali

Perancangan aktiviti tahunan kelab

Mei Jun Julai

4) Memantau perlawanan bola baling yang dianjurkan oleh AJK 5) Memantau laporan aktiviti kelab yang dilaksanakan oleh setiausaha kelab 6) Membuat Sijil Penghargaan AJK kelab

2 kali

Perancangan aktiviti tahunan kelab

April Ogos

Setiap kali selepas aktiviti

7 kali

Sepanjang tahun

1 kali

Standard sijil penghargaan

Oktober

Dengan Persetujuan: (EN. EZAIDIN BIN NORMAN) KETUA JABATAN KO-KURIKULUM