You are on page 1of 1

Addressxxxxxxxxxx Addressxxxxxxxxxx 1102Quezon City Disyembre 17, 2012 Gng. R Punong guro ng R. High School R. R.

Quezon City

Kagalang galang na Gng. R: Magandang araw po sa inyo. Ako po ay naghatid ng liham sa inyo upang makahingi ng pahintulot na makapanayam ko po kayo at ng dalawa ko pang kamag-aral ang ilang mahuhusay na estudyante ninyo sa inyong paaralan. Kami po ay nasa ika-apat na taon ng mataas na paaralan sa Don. Alejandro Roces Sr. Science Highschool. Kasalukuyang pinapagawa po kami ng dokyumentaryo na pinamagatang “BUHAY NG MGA PANTAS”. Ang pakikipanayam po namin sa inyong mga mag-aaral ay malaking tulong po sa amin at ikatututo po namin ito. Inaasahan ko po ang inyong pahintulot. Maraming Salamat po.

Lubos na gumagalang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx