Uvod u psihologiju Biološke osnove psihičkog života

Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

Nastavnik i asistenti
• Prof. dr Stanislav Fajgelj
stanef@orion.rs www.stanef.in.rs ili preko “Predavači” na www.fpps.edu.rs mr Jasmina Nedeljkovid, jasmina.nedeljkovic@gmail.com Anja Mitid, anjamitich@gmail.com
U e-mail poruci obavezno se predstaviti punim imenom i prezimenom i brojem indeksa. Jasno obrazložiti o čemu se radi

FPPS - Okt. 2011.

2

Obavezna literatura
• Fajgelj, S. (2010). Uvod u psihologiju,
Novi Sad: FPPS.

• Slajdovi i gradivo prezentirano na
predavanjima i vežbama

FPPS - Okt. 2011.

3

Korisna dopunska literatura
Smith, E. E. et all. (2003). Atkinson & Hilgards’s Introduction to Psychology (14th edition). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson. Sternberg, R. J. (2001). Psyhology: In Search of the Human Mind (III edition). Fort Worth: TX: Harcourt College Publishers. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2010). Psychology and Life (19th Edition). Boston: Pearson. Eysenck, M. W. (2009). Fundamentals of Psychology. Hove, East Sussex: Psychology Press. Passer, M. W., Smith, R.E. (2007). Psychology: The Science of Mind and Behavior (3rd edition). Boston: McGraw-Hill. Lahey, B. B. (2007). Psychology an introduction (9th edition). Boston: McGrawHill. Plotnik, R., Kouyoumdjian, H. (2011). Introduction to Psychology (9th Edition). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. Petz, B. (2006). Uvod u psihologiju: Psihologija za nepsihologe (III izdanje). Jastrebarsko, Hr: Naklada Slap. Kostid, A. (2006). Kognitivna psihologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i niz knjiga naših autora: Rota, Ognjenovida, Radonjida, Bajida. . .

Okt. 2011. FPPS

4

Biološke osnove psihičkog života

Nervni sistem Ćelije i njihova funkcija .

7 . FPPS . 2011.Okt.Nervni sistem – NS • Delije • Centralni nervni sistem – CNS – svi delovi NS koji se nalaze “u kostima” • Periferni nervni sistem – PNS – svi delovi NS koji se nalaze u mekim tkivima – živci i ganglije.

2011. ali samo mi imamo vakcine i antibiotike • Postoje i emocije. kaljače ili facebook • Mod znanja i saznanja nam je najjača strana u odnosu na sve druge pretendente • Pogledajmo odbranu od zaraza. razumemo i istražujemo ono što se dešava sada i zamišljamo i predviđamo bududnost • izmislili smo stvari koje nikad nisu postojale: knjige. Kao i ostali. 8 . niti smo ih sami stvorili FPPS .Nervni sistem • Pomodu mozga vidimo ono što se desilo u prošlosti.Okt. U njima nismo napredovali. imamo imunološki sistem.

ima nešto… Samo smo mi u stanju da potrošimo • velike resurse da bismo slikali. Mi smo u stanju da doživimo istinsko zadovoljstvo koristedi perfektno beskorisne stvari. 9 • • . ali pomodu kognicije uspeva i sam sebe da čini srednim. 2011.Okt.Nervni sistem • Ipak. Pošto simboli dele teritoriju sa kognicijom. To je zato što je naš mozak jako proširio krug zadovoljstava. FPPS . sledi da naš mozak raspolaže modnom kognicijom. pisali. Da bi ostali organizmi bili sredni oni moraju nekoga da pojedu ili imaju seks sa nekim. Sve se uklopilo – misli i osedanja. na osnovu koje rešavamo svoje postojanje. Naš mozak može sam sebe da usreduje putem čistih simbola. kao što su recimo lepa muzika ili roman i za to nam ne treba ništa i niko. komponovali ili svirali.

) • Između delija je prostor ispunjen tečnošdu punom jona i velikih molekula (čini 10-15% mozga) FPPS .. vezivno tkivo..Okt. ishrana i odbrana neurona • Pospešuju električnu provodljivost neurona • Omoguduju prenos u sinapsama… • Ostale delije (krvi sudovi. podrška neuronima u njihovoj funkciji • Razvoj. 2011.Ćelije u nervnom sistemu • Nervne delije – neuroni • Glijalne delije – neuroglija. 10 .

Okt. 2011. na hemijski način Međutim. tanji od svetlosti. problem je bio u tome što su sinapse tako uski prorezi.Neuroni – neuronska doktrina • Ranije se smatralo da neuroni urastaju jedni u druge • i da NS predstavlja organ od kontinualnog mrežastog tkiva Ramon y Cajal je krajem XIX veka postavio pretpostavku da NS čine milijarde zasebnih delija – neurona. 11 • . i niko ih u to vreme nije mogao videti FPPS . koji prenose električne impulse jedni drugima preko sinapsi.

metabolički i funkcionalno. FPPS .Neuronska doktrina • Ova pretpostavka je dokazana tek 1950-tih. 2011. 12 .Okt. • informacije se prenose od neurona na neuron preko tankih razmaka – sinapsi. više kratkih protoplazmatičkih izdanaka (dendrita) i jedno dugačko vlakno (akson). • neuroni imaju telo. pomodu elektronske mikroskopije i danas se naziva neuronska doktrina koja ukratko glasi: • nervni sistem je sastavljen od neurona i drugih delija. • neuron je osnovna funkcionalna jedinica u nervnom sistemu i osnov izučavanja neuronauke. koje su nezavisne strukturno.

Delovi ili zone neurona • Telo ili soma • Dendriti – brojni produžeci tela koji znatno • povedavaju njegovu prijemnu površinu. “neuronske antene” Akson – jedan produžetak koji predstavlja izlaznu zonu neurona FPPS . 2011.Okt. 13 .

Okt. 14 . 2011.Građa tipičnog neurona FPPS .

Telo neurona • Telo neurona je slično telu bilo koje druge delije • Sadrži jedro sa genetskim materijalom i citoplazmu u kojoj plivaju delijske organele • Ribozomi u kojima se prave proteini. 2011. 15 .Okt. i druge • Za razliku od drugih delija. • Mitohondrije u kojima se pravi energija. neuroni se ne dele • Telo neurona je sivkasto. zato “siva masa” FPPS .

da bi mogao da prima signale iz što vedeg broja drugih neurona • „Neuronske antene“ FPPS . 2011. 16 .Dendrit • Dendriti su tanka vlakna koja izlaze iz some neurona • Obično su u početku deblji. a pri kraju tanji • osnovna uloga je da povedaju prijemnu zonu neurona.Okt.

17 . koji tvore sinapse • Kroz dendrite signal “ulazi” u neuron i prenosi se na telo neurona FPPS .Okt.Dendrit • Na njihovoj površini postoji veliki broj prijemnih tačaka. 2011. trnova.

Akson • Akson je tanko vlakno koje izlazi iz tela neurona. 2011. koje pod pravim uglom izlaze iz njega • Akson/kolaterale se završavaju razgranato a svaka od grana na kraju ima kvržicu. na aksonskom brežuljku • jednake je debljine celom dužinom • Često se grana u kolaterale. 18 .Okt. završetak u obliku dugmeta FPPS .

2011. 19 .Akson • Akson je “izlazna zona” neurona.Okt. koja se najčešde ostvaruje sa dendritom sledede delije FPPS . može biti: • Nervna delija • Endokrina delija • Mišidna delija • Kontakt sa slededom nervnom delijom se ostvaruje preko sinapse. na koju se prenosi impuls iz aksona. sprovodi električni • impuls ka slededoj deliji Slededa delija.

autoimuna bolest razara mijelin FPPS . provode i do 100 m/s • Mijelin ima važnu funkciju u ubrzavanju prenosa nervnih signala • pravilna ishrana (posebno u detinjstvu) ga stvara i održava.Okt. dugi i vrlo brzi. 20 . otprilike podjednako zastupljena u NS • Mijelinizirani aksoni imaju mijelinski omotač • obično su debeli. tanki i spori (5m/s) • MS. tako što razgrađuje mijelin • Aksoni bez mijelina • obično kratki. 2011. bolesti ga ošteduju – npr. autoimuni proces je krivac za multiplu sklerozu.Akson • Postoje dva osnovna tipa aksona.

u čulima. monopolarni • Veličini – mali i veliki • • Postoje i mnogo specifičnije podele po funkciji. FPPS . eferentni i interneuroni • Obliku ili tipu neurona – multipolarni. bipolarni. kičmenoj moždini i mozgu – zato neki autori poriču da postoji tipičan neuron Osnovne podele su po: • Položaju u prenosu signala – aferentni.Okt. endokrinim žlezdama. 2011.Vrste neurona • Ima mnogo vrlo različitih neurona. imenu osobe koja ih je prva uočila itd. mišidima. 21 .

CNS-u. obično od senzornog ka motornom neuronu. Obično su u CNS-u.Okt. • Interneuroni provode signale od neurona ka neuronu. odnosno položajem u prenosu signala • Senzorni ili aferentni neuroni provode signale od receptora ka centrali. Obično su u čulima. Vedina neurona u mozgu su interneuroni FPPS . • Motorni ili eferentni neuroni provode signale od CNS-a ka mišidima ili endokrinim žlezdama.Aferentni i eferentni neuroni • Neuroni sprovode impulse u onom smeru koji je u skladu sa njihovom namenom. 2011. 22 .

Tipovi neurona 1. Služe kao motorni i interneuroni. a ima ih u oku. 23 . Multipolarni neuroni. FPPS . 2. Bipolarni neuroni – iz tela izlaze jedan dendrit i jedan akson.Okt. Retki su i služe kao interneuroni. 2011. Najčešdi u kičmi i kao senzorni neuroni. uvu. a s druge aksonsku (otpremnu). Vrlo su brojni. nosu. 3. uzimaju se kao standardan tip neurona. Unipolarni neuroni – iz tela izlazi jedan proces koji s jedne strane ima dendritsku (prijemnu) funkciju.

ali i iz posebnog produžetka tela. 24 . piramidalni trakt) • Piramidalni neuron dominira u najvažnijim delovima mozga FPPS .Okt.Tipovi neurona • Često se kao četvrti osnovni tip navodi piramidalni neuron • On ima mnoštvo dendrita koji izlaze iz tela delije. a ima ih mnogo i u kičmenoj moždini (tzv. vršnog dendrita. 2011. koji liči na akson • Kora velikog mozga je vedinom sastavljena od piramidalnih neurona.

2011.Okt. 25 .Piramidalni neuron FPPS .

26 .Dendrit piramidalnog neurona • Prikazana je elektronska mikroskopija dendrita piramidalnog neurona iz hipokampusa • Vide se mnogobrojni “trnovi” koji su verovatno mesta na kojima dendrit ostvaruje sinaptičku vezu • Smatra se da 90% sinaptičkih veza ovakvi neuroni ostvaruju preko “trnova” FPPS . 2011.Okt.

Purkinjeova delija • Purkinjeova delija je jedan od primera raznolikosti i bogatstva oblika neurona a) akson b) kolateralna grana aksona c) i d) dendriti Nalazi se u velikom broju u malom mozgu – cerebellumu • • • • FPPS . 2011. 27 .Okt.

Okt. 28 . 2011.Razni oblici neurona FPPS .

Neuroni nisu svi isti – daleko od toga • delije čiji oblik i funkcija variraju više nego bilo koje • • • • druge delije u telu Neki neuroni uopšte nemaju aksone. 2011. 29 . diversifikacija i organizacija FPPS . U tom pogledu. neuroni slede opštu strategiju u građi živih organizama: specijalizacija. a na nekim nije uočeno da imaju akcioni potencijal Neuroni se razlikuju po visini praga ekscitacije Dužina refraktorne faze. propusnost sinapsi. – variraju od neurona do neurona . osetljivost na neurotransmitere itd. . oblik akcionog potencijala. .Okt.

a senzorni do 1.Veličina neurona • 1 µm (mikrometar) je milioniti deo metra • Telo neurona je veličine 10-100 µm • 30-50 neurona može stati u milimetar • Dužina dendrita je između 15 i 1100 µm • Ljudski motorni aksoni mogu biti dugački do 1 m. 30 . 2011.Okt.5 m FPPS .

Prenos signala .

32 .Napon mirovanja • Osnovna funkcija neurona je kontrolisani prenos signala • Druga važna funkcija je skladištenje informacija – memorija • Procesi prenosa signala su elektrohemijski • U stanju mirovanja. delijska membrana je polarizovana/ naelektrisana • Ta naelektrisanost se naziva napon mirovanja • Ovaj napon mirovanja se održava pomodu aktivnog procesa koji troši znatnu energiju i naziva se natrijumsko-kalijumskom pumpom FPPS .Okt. 2011.

FPPS . puna kuhinjske soli • U delijskoj protoplazmi je neuporedivo više jedinjenja kalijuma • Dakle. izvan i unutar neurona se nalaze tečnosti različitog hemijskog sastava. 33 . • U unutrašnjosti neurona.Neuron u mirovanju • Oko neurona je tečnost poput morske vode. 2011. glukoze i sl.Okt. postoji visoka koncentracija katjona kalijuma (K+) i drugih velikih. u protoplazmi. • U slanoj sredini oko neurona postoji visoka koncentracija katjona natrijuma (Na+) i anjona hlora (Cl-). negativno naelektrisanih molekula proteina.

2011.Napon mirovanja • “Pumpanje” katjona Na iz delije i katjona K u deliju je glavni posao metabolizma neurona • Time se održava razlika u koncentracijama. protivnom fizičkom zakonu difuzije • Vedina energije se u mozgu troši na održavanje i uspostavljanje napona mirovanja neurona • Delovanjem Na/K pumpe se postiže da napon membrane aksona bude -70mV.Okt. što znači da je neuron iznutra negativan FPPS . 34 .

postoje • pasivni natrijumovi. 2011.Napon mirovanja • Osim Na/K pumpe. koji se zatvaraju ili otvaraju vrlo sporo • Svi oni sarađuju u • održavanju napona mirovanja • Nastanku akcionog potencijala • I povratku na napon mirovanja • Pasivni kanali to rade na osnovu električnog napona okolne membrane FPPS .Okt. 35 . Na+ kanali ili kapije i • pasivni kalijumovi. K+ kanali ili kapije.

tj.Akcioni potencijal – AP • Tipični neuron biva pobuđen preko sinapsi susednih neurona • membrana neurona se oko sinapse depolarizuje. napon mirovanja značajno opadne • Sve depolarizacije-ekscitacije i hiperpolarizacije-inhibicije se sabiraju na mestu aksonskog brežuljka FPPS .Okt. 2011. 36 .

• Joni Na+ pohrle u akson.Akcioni potencijal – AP • Kada depolarizacija aksonskog brežuljka dostigne prag. 37 . 2011. tj. a ova faza se naziva depolarizacija. nastaje brzi lanac promena • Promena napona membrane aksona izaziva da se otvore pasivni jonski kanali natrijuma. oko +40mV. ona postane propustljiva za jone Na+.Okt. FPPS . • Akson na tom mestu postane iznutra pozitivan.

U početku je nemogudnost okidanja potpuna i naziva se apsolutna refraktorna faza. • Pri kraju repolarizacije nastupa relativna refraktorna faza kada neuron može da reaguje.Akcioni potencijal • Onda se kanali Na zatvaraju. • Ta faza se naziva repolarizacija – uspostavlja se negativna naponska razlika. 38 . ali na jaču draž.Okt. • Onda se pasivni Na i K kanali zatvaraju. a kanali K se otvaraju. a Na/K pumpa nastavlja da radi i uspostavlja napon mirovanja. Joni K+ izlaze napolje i brzo povrate negativno naelektrisanje membrane. 2011. FPPS . • Za to vreme neuron nije u stanju da ponovo opali.

39 . 2011.Okt.Shematski dijagram akcionog potencijala FPPS .

40 .Okt.Akcioni potencijal • Ova serija naponskih promena naziva se akcioni potencijal • Promena traje najviše nekoliko milisekundi. 2011. • Akcioni potencijal nastaje kada pobuda na aksonskom brežuljku pređe prag i uvek je istog napona • Dakle. draž okida neuron po principu sve ili ništa i on odgovara uvek istim akcionim potencijalom. FPPS .

tj. Brzina provođenja je između 1 m/s kod nemijeliniziranih aksona. deluje tako da hemijski zaustavlja širenje akcionog potencijala kroz aksone. Ranvierovi čvorovi služe da AP skače od jednog do drugog. akcioni potencijal putuje velikom brzinom duž aksona. FPPS . tzv. ne gubedi intenzitet.Kako se AP širi • AP se dešava na jednom ograničenom mestu na membrani • Na tom mestu nastaje naponska razlika između zone AP (+) i zona • oko nje (koje su negativne). prekidi u mijelinskom omotaču.Okt. Ova naponska razlika otvara kanale natrijuma u okolnim zonama. ali se spori aksoni ne nalaze na mestima gde je potrebna brzina. • • • • Lokalni anestetik novokain. Dolazi i do difuzije – kretanja jona iz jedne u drugu zonu. koji koriste zubari. kao iskra. do 100 m/s kod mijeliniziranih • najsporijem aksonu bi trebalo više od sekunde da prenese signal od pete do glave. 41 . Ceo proces se ponavlja. 2011.

ac.com/sites/0072943696/student_view0/chapter8/animation __voltagegated_channels_and_the_action_potential__quiz_1_.html • Animirano objašnjenje funkcionisanja neurona i sinapsi: • http://www.youtube.uk/synaptic/public/basics_ch1_1.Okt. 2011.com/watch?v=iAGdkje6pg&feature=related youtube postoje i druge slične animacije): • http://highered.Neki zanimljivi linkovi • URL za animirani prikaz Na-K pumpe (na • http://www.mcgraw- hill.html FPPS . 42 .bris.

sinaptički prorez/pukotina.000 (procena: prosečno 7000) Sinapsa ima tri dela: • 1. 2011.000 sinapsi. između ove dve. postsinaptička membrana sa receptorima 3. ali najčešde ih imaju 5-10.Sinapsa • Jedan neuron je povezan sa mnogim drugim • neuronima preko sinapsi Neki imaju 100. debljine od • 1 nm (nanometar) je milijarditi deo metra • Postsinaptička delija može biti mišidna ili endokrina delija 2nm (električne) do 40nm (hemijske) FPPS .Okt. presinaptički deo – aksonska kvržica 2. 43 .

jednostavne i brze (npr. 44 . sporije su (imaju kašnjenje od 0. FPPS . šire su (oko 20nm). imaju kompleksan način prenošenja. Ima ih manje od hemijskih.Okt. ima ih u delovima CNS koji upravljaju bežanjem).5 ms). 2011. ali se danas zna da nisu ni toliko retke. jednosmerne su • električne – uže su (oko 3nm).Sinapsa • Anatomski i fiziološki je veoma složena i odigravaju • se složeni procesi Osnovna podela sinapsi je na: • hemijske – najčešde su.

Sinapsa • Dve ljubičaste niti su aksoni • Aksoni se pre spajanja granaju i šire u kvržice • Žuto je prijemni neuron • Uvedanje je 10. 2011.000x FPPS . 45 .Okt.

mehurovi) sa neurotransmiterima organska jedinjenja koja služe kao “hemijski glasnici” između neurona uzima se da svaki neuron proizvodi samo jedan transmiter sve je više dokaza da mnogi neuroni luče više od jednog transmitera Osim neurotransmitera.Okt. ulogu igraju i neuromodulatori • deluju na vedi broj neurona i duže se zadržavaju u i oko sinapsi FPPS . 46 . 2011.Hemijska komunikacija između neurona – neurotrasmiteri • U aksonskim kvržicama hemijskih sinapsi postoje • • • • kesice (džepovi.

• Inhibicijski receptori povedavaju negativni napon membrane. 47 .Okt. • ekscitacijski receptori onda propuštaju Na+ u neuron. što se naziva hiperpolarizacijom membrane. receptor se “otvori” za prolaz jona. • Kada se molekul neurotransmitera susretne sa receptorom. 2011.Hemijska komunikacija između neurona – receptori • U postsinaptičkoj membrani postoje receptori za neurotransmitere. što dovodi do depolarizacije membrane postsinaptičkog neurona. FPPS .

individualne razlike i abnormalnosti su nasledne u onoj meri u kojoj zavise od komunikacije neurona Pošto neurotransmiteri nisu belančevine. Dakle. FPPS . to je jedan od mogudih kanala naslednosti psihičkih funkcija.Hemijska komunikacija između neurona – receptori • Receptori su molekuli specijalizovanih proteina • • • • koji predstavljaju kapije za prolaz jona To znači da za svaki receptor postoji gen. 2011. 48 . njihova sinteza ne zavisi direktno od DNK.Okt.

2011. presinaptička kvržica sa transmiterskim kesicama (plavo) Gore levo je postsinaptički dendrit Između se vidi sinaptički prorez. ispunjen neurotransmiterom (plavo) Zeleno su mitohondrije (stvaraju energiju) Uvedanje: 50.Sinapsa • Dole desno je • • • • FPPS .000x 49 .Okt.

neurotransmiteri nisu ni ekscitacioni ni inhibicijski. nego su to njihovi receptori. Neki receptori otvaraju put katjonima u deliju. 50 • • • • • . Ipak. što dovodi do depolarizacije membrane. FPPS . a za GABA inhibicijski. Skupni efekat svih receptora može biti inhibicijski ili ekscitacijski. Drugi otvaraju put anjonima u deliju i nazivaju se inhibitorni receptori. pa se oni nazivaju ekscitacioni receptori.Okt.Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • mozak u suštini samo kontroliše koji signali idu dalje. a koji ne • ekscitacija i inhibicija se svode na elektrohemijske procese u • sinapsi. • U takvim slučajevima ima smisla govoriti da je transmiter dominantno aktivacijski (glutamat i acetilholin) ili inhibicijski (GABA i endorfini). obično na više njih. 2011. svi najvažniji receptori za glutamat su ekscitacijski. neurotransmiter ostvaruje efekt jedino na receptor.

da akcioni potencijal presinaptičkog neurona dovodi do depolarizacije postsinaptičkog neurona i povedava njegovu verovatnodu okidanja. FPPS . sinapse se po funkciji dele na ekscitacione i inhibicijske. • Ekscitacione –presinaptički neuron luči takav neurotransmiter i postsinaptički neuron ima takve receptore. 2011.Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • U zavisnosti od toga kako prenose akcioni potencijal.Okt. 51 . • Inhibicijske – kombinacija neurotransmitera i postsinaptičkih receptora u takvoj sinapsi je takva da akcioni potencijal presinaptičkog neurona dovodi do hiperpolarizacije (napon mirovanja postaje viši) postsinaptičkog neurona i smanjuje verovatnodu njegovog okidanja.

Okt. podložan iskustvu FPPS . podložan uslovima i što je posebno zanimljivo. 52 .Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • Čemu služe te komplikacije u sinaptičkom prenosu? • Verovatno tome da prenos signala sa neurona na neuron ne bude deterministički i automatski. nego kontrolisan iz više izvora. 2011.

neurotransmiter.Hemijska komunikacija između neurona Agonisti i antagonisti • agonisti deluju kao kalauzi koji otvaraju „bravu“ • • receptora. Ostali agonisti simuliraju dejstvo neurotransmitera i u stanju su da prevare receptor. • Poznati su brojni agonisti. za dopamin. 2011. za acetilholin to su nikotin i pilokarpin itd. FPPS . najjači agonist je apomorfin (koji se dobija iz morfijuma). na primer. od kojih je samo jedan prirodan. za serotonin poznati agonisti su droge LSD. meskalin i psilosibin.Okt. 53 . Receptor mogu aktivirati različiti agonisti.

razni agonisti i antagonisti su. koje mogu da prođu hematoencefalnu barijeru. najčešdi izazivači poremedaja (na primer. tj. ali ga ne otvara.Hemijska komunikacija između neurona Agonisti i antagonisti • antagonist se vezuje za receptor. pa i poznati afrodizijak johimbin. receptor nije prijemčiv za molekule neurotransmitera i drugih agonista. sa malim molekulama. Međutim.Okt. hlorpromazin i drugi). Dok je antagonist vezan za receptor. Antagonisti dopamina se nazivaju neuroleptici ili antipsihotici i koriste se u lečenju duševnih bolesti (fenotijazin. antagonisti noradrenalina su poznati alfa i betablokatori. droge). • Agonisti i antagonisti su jednostavna jedinjenja. 54 . Zato se često koriste u terapiji raznih poremedaja do kojih dolazi usled previše ili premalo neurotransmitera. istovremno. • Na primer. FPPS . neurotransmiterima. 2011. nego • blokira pristup drugim agonistima. Antagonist acetilholina je atropin.

Ilustracija sinaptičkog prenosa FPPS . 55 .Okt. 2011.

Linkovi na animaciju sinaptičkog prenosa • http://highered.mcgrawhill.sumanasinc.com/webcontent/ animations/content/synaptictransmission. 56 .html • http://www.Okt.h tml FPPS .com/sites/0072495855/student_view0/ chapter14/animation__chemical_synapse_ _quiz_1_. 2011.

raspoloženjima. a povezani su FPPS . katalize transmitera – još uvek nedovoljno poznata Psiholozima je važno da znaju kako su povezani sa psihičkim pojavama. aktivnostima. pri čemu nije važan hemijski sastav Zato je ta oblast – sinteze. u kakvoj su interakciji sa lekovima. širenja... 2011. molekularne. hranom. 57 .Okt.Neurotransmiteri • na desetine ili na stotine jedinjenja koje mogu da • • • • prenose impulse kroz sinapse Za neke transmitere je poznato gde se u mozgu sintetišu i koja jedinjenja učestvuju u tome za rad sinapsi su potrebne veoma male količine.

Aminokiseline Gama-aminobutirna kiselina (GABA) Neuropeptidi Endorfini (prirodni morfini. FPPS . . .Okt. Glutamat Histamin. 2011. 58 . inhibitorni neurotransmiteri) Oksitocin Vazopresin. . . ..Neki osnovni tipovi neurotransmitera Amini Acetilholin Igraju presudnu Noradrenalin (norepinefrin) ulogu u sistemu Adrenalin (epinefrin) nagrade (potkrepljenje i Dopamin motivacija) Serotonin.

pa se misli da učestvuje u učenju i pamdenju. • Deluje i kao neuromodulator.Okt. 2011. glavni ekscitacijski transmiter u mozgu. • Ključnu ulogu ima u kognitivnim procesima i emocijama. pogoduje epilepsiji. 59 . • Ako ga ima premalo. a shodno tome i u njihovoj disfunkciji koja se manifestuje u shizofreniji. • Dejstvo mu je brzo. pogoduje Alchajmerovoj bolesti. ali skoro svaki neuron u mozgu ima glutamičke receptore. FPPS . pa je glutamat najprisutniji transmiter. ako ga ima previše. • Luče ga piramidalne delije.Glutamat (glutamička kiselina) • Aminokiselina.

Sintetiše se iz glutamata. smanjujudi anksioznost.Okt. pa kao i svi agonisti GABA-e deluje sedativno. jer mozak izgleda ne može da kontroliše mišide bez inhibitornog dejstva GABA. 2011. interakcije i protivrečna dejstva.Gama-aminubutirna kiselina (GABA) • Glavni je inhibitorni transmiter i vedina sinapsi u • • • mozgu ga koristi. 60 . FPPS . Nedostatak dovodi do mišičnih spazama. Dobro proučena. • preparat picrotoxin je antagonist GABA-e. epilepsije. i uzrokuje mišidne konvulzije. • benzodiazepin je agonist receptora za GABA-u u neuronima limbičkog sistema. Ima mnoge uloge.

61 • • . posebno u • • somatskom NS. ACh je nekako blokiran u Alchajmerovoj bolesti. FPPS . U somatskom PNS-u učestvuje u upravljanju skeletnim mišidima. Nađen je u hipokampusu.Okt. 2011. zoni memorije i igra ulogu u “sinaptičkoj plastičnosti” koja se smatra mogudom osnovom trajne memorije.Acetilholin (ACh) • Ekscitacioni transmiter u CNS i PNS. U CNS-u neuroni koji ga luče i primaju čine holinergički sistem.

2011. otrov južnoameričkih indijanaca. gde pobuđuje nerve da grče skeletne mišide. FPPS .Acetilholin (ACh) • Nađen je i u mišidima.Okt. • Ima ga i u zmijskom otrovu i otrovu insekata. a u srcu inhibitorno deluje na neurone • Ima i neuromodulatorsku ulogu • Mnogi lekovi i otrovi. • kurara. blokirajudi ACh receptore i dovodi do potpune paralize voljnih mišida (ležite i gledate i slušate kako umirete zato što ne možete da dišete). koji obično deluju tako da sprečavaju žrtvino disanje. kao i u autonomnom NS. 62 . deluje kao antagonist u mišidnim delijama.

2011. • Oni deluju komplementarno. • funkcije noradrenalinskih skupina neurona deluju u okviru trojca: dopamin-serotoninnoradrenalin. 63 . ali i antagonistički. • Uloga adrenalina kao neurotransmitera je slaba i nije psihološki relevantna.Noradrenalin (norepinefrin) • hormoni nadbubrežne žlezde. • noradrenalin kao transmiter ima značajnu psihičku funkciju. FPPS .Okt. • Ali luče ih i određene grupe neurona u moždanom stablu.

Nalazimo ga i u mnogim neuronima simpatičkog ANS-a. 64 . posebno za prepoznavanje nagrade ili opasnosti. Dejstvo noradrenalina pojačavaju kokain i amfetamini (tako što usporavaju njegovo usisavanje). FPPS . 2011.Okt. Pojačava budnost i spremnost. Lekovi koji povedavaju nivo noradrenalina u mozgu podižu raspoloženje i otklanjaju depresiju.Noradrenalin (norepinefrin) • Funkcije noradrenalina su slične serotoninskim i • • • on se izgleda luči sinhrono sa 5-HT. a suprotne su funkcijama dopamina.

nalazi se i kod biljaka (vodu) i gljiva. • Ima ga i u otrovu insekata i biljaka gde služi za izazivanje bola. gde učestvuje u peristaltici. 65 . čiji aksoni se projektuju u skoro sve delove mozga i čine serotoninergički sistem. • Osim kod životinja. 2011. ali triptofan može i po tom osnovu neka hrana može uticati na popravljanje raspoloženja.Okt. najviše serotonina kao transmitera luče nervne delije u crevima. pod imenom raphe nuclei. Uzimanjem triptofana može se povedati nivo serotonina. • sintetiše se iz triptofana. • postoji u telu i kao hormon.Serotonin (5-HT) • Luče ga najvedim delom neuroni u moždanom stablu. • grupisani u jedra duž retikularne formacije. FPPS . • serotonin ne može prodi hematoencefalnu barijeru ka mozgu. aminokiseline koja učestvuje u stvaranju mnogih belančevina.

2011. nije „dobra“ za serotonin • retko koja fiziološka supstanca ima tako široku oblast • • • dejstva kao serotonin. raspoloženje. bez njega se ne osedamo dobro. Utiče na pobudu/spavanje.Serotonin (5-HT) • Nivo serotonina zavisi od količine triptofana u ishrani. koji postoji u urmama. apetit. seksualnu funkciju i drugo.Okt. FPPS . a triptofana ima u proteinskoj hrani. papajama i bananama • Hrana koja je „dobra“ za dopamin. 66 . • potreban je pravilan odnos triptofana. Važan je za stvaranje dugotrajne memorije. fenilalanina i leucina. osetljivost za bol.

pa zato pojačava raspoloženje i uklanja pospanost. alkoholizmom.Okt.Serotonin • Inhibira spavanje i pospanost. 67 . • droga LSD imitira serotonin. tako da on ostaje duže u sinapsama. samoubistvom. kokain. • Antidepresivi. • Ovaj poremedaj često nastaje produženim dejstvom stresa. ekstazi i drugi preparati sprečavaju usisavanje serotonina. Postoje i genetske predispozicije za ovaj poremedaj FPPS . 2011. odnosno dugotrajnim lučenjem kortizola. impulsivnošdu. amfetamini. • Poremedaj serotoninergičkog sistema je najkonzistentnije povezan sa samopovređivanjem. sirup protiv kašlja.

sve što podiže nivo serotonina može otkloniti ili umanjiti probleme. alkoholizam. anksiznost. 2011.Serotonin • Nedostatak serotonina ili triptofana. • triciklični antidepresivi (čuveni Prozac). bulimija. čiji efekt može da traje danima i koja je svakako optimalan način stimulacije sinteze serotonina. bipolarni poremedaj. poremedaji apetita. PMS. nedostatak serotoninskih • • • receptora ili poremedaj u usisvanju serotonina ubedljivo je povezana sa depresijom. • uzimanje triptofana. funkcionišu tako da koče usisavanje serotonina i noradrenalina FPPS . 68 .Okt. gojaznost. ono što otklanja ove nedostatke istovremeno leči i depresiju. napadi panike. agresija i bes svi oni koreliraju sa slabošdu serotoninergičkog sistema. Nesanica. • energična telesna aktivnost.

FPPS .Serotonin • Postoje uverljivi nalazi o značajnim polnim razlikama u funkcionisanju serotoninergičkog sistema. 69 . u smislu da je ono kod žena slabije.Okt. • Ženski mozak stvara otprilike duplo manje serotonina nego ženski • Postoje i razne razlike u serotoninskim sinapsama kod MiŽ • Ti nalazi se povezuju sa slededim upadljivim polnim razlikama: a) žene imaju višu anksioznost merenu testovima. c) kod žena se depresija češde ponavlja i d) žene na stres češde reaguju depresijom. b) žene dva puta češde oboljevaju od depresije. 2011.

Strukturne formule dopamina. 2011. 70 . noradrenalina i serotonina FPPS .Okt.

Strukturne formule dopamina. dakle od jednostavnih i široko rasprostranjenih elemenata. samo u jednoj hidroksilnoj grupi. 2011. • sva tri najsloženija neurotransmitera su sastavljena od ugljenika. 71 . azota. koji su temelj hemije živog sveta uopšte FPPS . a nije mnogo veda ni u odnosu na serotonin. kiseonika i vodonika.Okt. noradrenalina i serotonina • Sa slike se vidi da je razlika u građi noradrenalina i dopamina vrlo mala.

nekada se nazivaju “ključevima raja” FPPS . tenzija.Okt. strepnja.Endorfini • Endorfini su grupa hemikalija koji izgleda funkcionišu • • • • i kao neurotransmiteri i kao neuromodulatori Ime im je skradeno od endogeni morfini Pokazano je da se opijum i morfijum vezuju za iste receptore kao i endorfini. zadovoljstvo) i prenošenju bola Pošto kontrolišu procese bola i uživanja. 72 . iz čega se može zaključiti i da im je dejstvo isto Endorfini imaju veliku ulogu u emocionalnom funkcionisanju (strah. 2011.

2011. Neki nalazi govore da ima svega oko milion neurona koji projektuju svoje aksone iz ovih oblasti. Dopamin luče dve grupe neurona u mesencephalonu: • ventralni tegmentum – VTA i • substantia nigra koja se svrstava i u bazalne ganglije velikog mozga. takođe jedna od aminokiselina. služi za proizvodnju tirozina. bolest fenilketonuria). Sintetiše se iz aminokiseline tirozina Fenilalanin.Okt. a nedostatak fenilalanina ili nemogudnost da se iz njega sintetiše tirozin dovode do teških poremedaja (npr. • Ove dve lokacije predstavljaju početak dopaminergičkog • • sistema. FPPS .Dopamin i dopaminergički sistem • Funkcija dopamina je otkrivena polovinom XX veka i otada • je najviše izučavan transmiter. 73 .

kao i neki orasi i semenke. mleko. Dopamin postoji i kao hormon. FPPS . jaja. 2011. kada su u istoj hemisferi. a luči ga hipotalamus. dok su dejstva noradrenalina i serotonina inhibitorna u odnosu na dopamin. 74 .Dopamin i dopaminergički sistem • Izvor fenilalanina i tirozina je hrana bogata • • • proteinima: meso. i njihovo dejstvo je i ekscitacijsko i inhibicijsko.Okt. Dejstvo acetilholina i dopamina je sinhrono i saglasno. Postoje dva osnovna tipa receptora za dopamin. neki proizvodi soje.

amfetamin deluje na promet dopamina dvostruko: tako što stimuliše lučenje dopamina u sinaptički prorez i tako što usporava njegovo usisavanje. 75 . kao što je haloperidol. Antagonisti dopamina.Okt. 2011. FPPS . na taj način se oni duže zadržavaju u sinapsi i stvara se euforija.Dopamin i dopaminergički sistem • Kokain snažno blokira usisavanje dopamina. koriste se za lečenje shizofrenije i drugih duševnih bolesti… To govori o opštem značaju dopamina za psihičko funkcionisanje. • • • serotonina i noradrenalina.

76 .Dopamin i dopaminergički sistem • Dopaminergički sistem su svi neuroni koji međusobno komuniciraju pomodu dopamina. • To su slededi delovi mozga: • deo srednjeg mozga – ventralni tegmentum i bazalne ganglije. na prvom mestu nucleus accumbens. 2011.Okt. • corpus striatum. • limbički sistem. u bazi velikog mozga i • prefrontalni korteks. FPPS .

77 .Okt.Glavni delovi dopaminergičkog sistema FPPS . 2011.

a ona se najviše • povezuje sa višim kognitivnim funkcijama levi bočni prefrontalni korteks je vrlo bogat dopaminom.Funkcije dopaminergičkog sistema • omogudavanje i stimulacija motornog ponašanja • Prvenstveno ponašanja koje je upravljeno ka udaljenim objektima u prostoru i vremenu • uključen je u parasimpatičku reakciju (smirivanje) • Metafora “razmišljati hladne glave” zapravo opisuje reakciju dopaminergičkog sistema • leva hemisfera je dopaminska. 78 . a vodedi je za radnu memoriju FPPS .Okt. 2011.

vezana za čula. Postoji povezanost agresivnosti i dopamina. Desna hemisfera je. 2011.Okt. ali treba imati u vidu da ona možda proističe iz ostalih funkcija dopamina. • On snažno usmerava ka cilju. što ga onda lako odvodi u snove i halucinacije. a serotonin utiče na naše emocionalne odnose sa drugim ljudima.Funkcije dopaminergičkog sistema • dopamin je jako povezan sa izmenjenim stanjima svesti • Naime. naprotiv. ili u očima drugih ljudi može izgledati kao agresija FPPS . 79 . tako da ostaje „na zemlji“ • “jak” dopaminergički sistem je važan faktor ekstraverzije. • Dopamin utiče na to da ljude volimo jer nam koriste za ispunjenje ciljeva. “gasi” emocionalne reakcije i povišava impulsivnost • to može dovesti do agresije. on je namenjen udaljenim objektima i nije uključen u obradu senzornih informacija. posebno za telesna čula.

• Osedanje za ljude. 80 . emocionalni odgovori i prepoznavanje emocija generalno ne spadaju u domen dopamina. Osim ukoliko ljudi ne mogu da pomognu oko dostizanja cilja i osim ukoliko se ne radi o emociji prijatnosti zbog dostizanja cilja (verovatno i neprijatnosti zbog nedostizanja).Okt. 2011. motivaciju.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopamin je presudan za svrsishodno ponašanje: usmerenost ka cilju. mnogi smatraju osnovnom funkcijom dopaminergičkog sistema. modifikaciju ponašanja na osnovu ostvarenog… • osedanje nagrade kada je cilj dostignut. • James Olds je otkrio „centar zadovoljstva“ slučajno FPPS . socijalni odnosi.

Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopamin aktivira motivacioni sistem. Osedanje prijatnosti onda služi da potkrepljuje ponašanje. vradamo se „po još“ FPPS . • dopaminergički sistem stvara prijatnost. motivacioni sistem nas vodi da dostignemo cilj. 81 . dostizanje cilja stvara prijatnost • Na taj način smo potkrepljeni da ponavljamo ona ponašanja koja “luče” dopamin.Okt. • Nastojimo da radimo ono što aktivira “sistem nagrade”. 2011.

On potkrepljuje.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopaminergički sistem se aktivira u procesu učenja. • Uverljivo je istražena relacija dopaminske reakcije i neočekivanosti nagrade: (dopaminska reakcija) = (nagrada se desila) – (očekivanost nagrade) • povezanost reakcije dopaminergičkog sistema sa prošlim iskustvom čini ga važnim faktorom učenja.Okt. 2011. ali stvaranje navike se obavlja negde drugde. 82 . Takođe. dopaminergički sistem se na izvestan način aktivira i na neprijatne draži (kaznu). FPPS . ali nije neophodan da bi se naučilo.

Touretteovim sindromom i bolestima zavisnosti. • Kod shizofrenih osoba postoji povišen nivo dopamina. 83 . Huntingtonovom bolešdu. Pokazalo se da vede doze ovih lekova izazivaju Parkinsonovu bolest. FPPS . Prvi lekovi za lečenje shizofrenije su snižavali koncentraciju dopamina u mozgu. autizmom.Okt. • Hipodopaminergički poremedaj dovodi do Parkinsonove bolesti i fenilketonurije. pažnje i rešavanja problema. Ovaj poremedaj dovodi i do oštedenja radne memorije. shizofrenijom. 2011. manijom.Poremedaji uslovljeni disfunkcijom dopaminergičkog sistema • “Preplavljenost” dopaminom se ponekad naziva hiperdopaminergičkim sindromom i povezana je sa: ADHD. opsesivno-kompulzivnim ponašanjem.

FPPS .Poremedaji uslovljeni disfunkcijom dopaminergičkog sistema • poremedaj dopaminergičkog sistema dovodi do bolesti • • • • zavisnosti. 2011. koristedi spoljne agense kao što je droga. Zbog te slabosti mozak nije u stanju sam sebe da učini zadovoljnim i te osobe. Sklonost je verovatno uzrokovana urođenom smanjenom funkcijom dopaminergičkog sistema.Okt. droga dalje ošteduje recepciju dopamina i osoba mora da je uzme ponovo da bi povratila normalan nivo aktivnosti dopaminergičkog sistema – to je mehanizam zavisnosti. u jednom trenutku. konačno upoznaju zadovoljstvo tako što uzmu drogu. Neki ljudi imaju sklonost da nagradu-potkrepljenje postignu na “skradeni” način. 84 . Nakon više uzimanja.

• „drugi glasnici“ su intracelularne hemikalije koje nastavljaju prenos signala koji je započeo neurotransmiter – „prvi glasnik“. kao što su hormon tiroidne žlezde i steroidi – polni hormoni. drugi glasnici i hormoni • neuroni luče i druge supstance koje su iste ili slične neurotransmiterima. • Oni se duže zadržavaju u sinapsama i deluju na sve susedne neurone. FPPS .Okt. 2011. Ove supstance se nazivaju neuromodulatorima. • mogu duže vremena da cirkulišu u deliji. 85 . • određene skupine neurona u mozgu imaju receptore za neke hormone. i da budu osnova trajnih promena u nervnom sistemu.Neuromodulatori. do nekoliko minuta.

2011. 86 .Prenos nervnih impulsa – rezime • Neurotransmiteri i receptori su kao ključevi i brave. prostorno ili vremenski. prenos u sinapsi se NE odvija po zakonu “sve ili ništa”. • Dakle. a • čim se to desi. receptor se aktivira i: • počne da pobuđuje postsinaptički neuron ili • počne da inhibira postsinaptički neuron. aksonske kvržice usisavaju neurotransmiter nazad ili ga razgrađuju. • Jedna sinapsa nije dovoljna da okine postsinaptički neuron.Okt. Kada se ključ i brava poklope. FPPS . • sabiranja dejstva inhibicijskih sinapsi i • uzajamnog dejstva aktivacijskih i inhibicijskih sinapsi. ali SE odvija po principu “ključa i brave”. Reakcija postsinaptičkog neurona je rezultat: • sabiranja dejstva aktivacijskih sinapsi.

Receptori se „otključavaju“ i propuštaju jone u neuron. Na+ za ekscitaciju. one izazovu lučenje neurotransmitera. Sumacija u aksonskom brežuljku obezbeđuje „sve ili ništa“ princip.za inhibiciju. 87 • • • • • • • . • Neke kesice u kvržici aksona neurona A ispuštaju neurotrasmiter u sinaptički prorez. Neuron B može primiti signal preko iste sinapse u rafalu.Prenos impulsa kroz aktivacijske hemijske sinapse – ukratko • Akcioni potencijal neurona A stiže do kvržice njegovog aksona. okida se akcioni potencijal u aksonu B. a sinapsa je spremna za slededi impuls. ili može primiti signal od više neurona. tako da je prenos impulsa kratak i tačan. FPPS . preko više mesta (sinapsi). Kada akcioni potencijal (pozitivne čestice) neurona B stigne do njegovih kvržica. npr. 2011. U sinapsi A – B transmiter se brzo usisava ili razgrađuje.Okt. U oba slučaja. Neki molekuli transmitera prelaze preko sinapse i poklapaju se sa nekim receptorima u dendritu (ili telu) neurona B. prikupljeni signali se sumiraju na aksonskom brežuljku i ako dostignu prag. ili Cl.

ali to nije zbog zamora FPPS . adaptacija čula).Da li se NS zamara • Neuroni su praktično nezamorljivi • Međutim: • imaju refraktornu fazu tokom koje se uspostavlja napon mirovanja • moraju imati stalni izvor kiseonika i energije • U čulima. 2011. posebno u sinapsama.Okt. nervnim centrima. 88 . • postoje mnogi mehanizmi inhibicije Oni mogu da ugase osetljivost i provodljivost neurona u tim centrima (npr.

Sinaptička plastičnost
• Pod sinaptičkom plastičnošdu se podrazumeva sposobnost
• • •
sinapse da promeni jačinu ukoliko je duže vremena izložena povedanoj aktivnosti. „Jačina sinapse“ je sposobnost da okine postsinaptički neuron. Preovladava mišljenje da je sinaptička plastičnost osnova dugotrajne memorije. najpoznatiji mehanizam je dugotrajna potencijacija (engl. long-term potentiation – LTP). LTP se sastoji u povedanju broja receptora, kao posledica visokofrekventnog draženja hemijske sinapse. Dakle, dejstvo neurotransmitera je dvojako: a) kratkotrajno, u prenošenju nervnog signala i b) dugotrajno, u povedanju sinaptičke jačine.
FPPS - Okt. 2011. 89


Telencephalon – Cortex veliki mozak – Bazalne ganglije cerebrum – moždane Limbički sistem hemisfere Thalamus Diencephalon Hypothalamus

Prednji mozak

Centralni nervni sistem - CNS
Periferni nervni sistem – PNS

Autonomni nervi i ganglije – Parasimpatički deo ANS
FPPS - Okt. 2011. 90

Mozak – encephalon

Srednji mozak – mesencephalon Metencephalon

Cerebellum – mali mozak
Pons - most

Zadnji mozak

Myelencephalon – medulla oblongata Kičmena moždina Somatski (skeletalni) nervi Simpatički deo

Centralni nervni sistem

Centralni nervni sistem – CNS
• Čine ga mozak i kičmena moždina • Višestruko je zaštiden
• mehanički (kostima – lobanjom i kičmom, cerebrospinalnim likvorom i ovojnicama) • hemijski (ovojnicama – meninzima i posebnim kapilarima)

• CNS ima dve vrste tkiva: belu i sivu masu. Siva masa •
čini koru velikog mozga, a centralni deo kičmene moždine Bela boja potiče od mijelinske opne kojom su obavijeni aksoni
FPPS - Okt. 2011. 92

Mozak – encephalon

Hrani se (i hladi) krvlju. a u tome verovatno ima ulogu i likvor. 94 . • 2% od telesne težine troši: • Pošto nema rezerve ovih namirnica. • oko 20% krvi. 2011. brzo umire bez njih (bez kiseonika za oko 3-5 minuta). Osnovna goriva su mu kiseonik i glukoza.Mozak . želatinozna masa.encephalon • meka. ružičasta. teška oko 1. 20% kiseonika i 20% glukoze (znatno više nego kod drugih vrsta). • • sastavljena vedinom od masti. FPPS .4 kg.Okt.

2011. 95 . FPPS . S druge strane.encephalon • hematoencefalna barijera između krvi i mozga se • • • • bazira na posebno tankim kapilarima.Mozak . on se ne može nadoknaditi pilulama ili injekcijama. mrtve delije i druge nepoželjne objekte. razgrađujudi bakterije.Okt. velike molekula ne mogu prodi iz krvi u mozak Čuva se složeno elektrohemijsko funkcionisanje mozga. Delije mikroglije čine poseban odbrambeni sistem mozga. ako nedostaje neki neurotransmiter.

96 . npr. Neurona izvan mozga ima znatno manje.Okt.Broj neurona • Mozak ima oko 80-100 milijardi neurona (8• • • 10×1010) Procenjuje se da su ti neuroni međusobno povezani sa 1014 – 5015 sinapsi (100 – 5000 biliona). kod mladih osoba više nego kod starih broj sinapsi je barem hiljadu puta vedi od broja zvezda u Mlečnom putu. 2011. FPPS . od toga oko milijarde u kičmenoj moždini. nekoliko milijardi.

a ova na celokupan endokrini sistem FPPS .Okt. koji deluje na hipofizu.Mozak . ali • • • prima informacije iz čitavog tela i šalje informacije čitavom telu. koji izlaze kroz otvore između pršljenova Preko hipotalamusa.encephalon • potpuno zatvoren u mračnoj i gluvoj prostoriji. 97 . 2011. Informacije putuju preko: 12 kranijalnih nerava koji izlaze kroz otvore u bazi lobanje kičmene moždine i njenog 31 para spinalnih nerava.

slon = 0.Okt. pa šimpanza = 0.....komparativno • Ne ističemo se u odnosu na životinje: • Po apsolutnoj veličini mozga – slon ima tri puta vedi mozak • Po relativnoj veličini – u odnosu na masu tela. 98 .26.53. 2011.06. mali glodari imaju isti ili vedi mozak • Predviđena težina mozga (EM) u odnosu na težinu tela (T) je • otprilike: EM = T2/3 Faktor encefalizacije: stvarna težina mozga (M) podeljena predviđenom težinom: EQ = M / EM Po faktoru encefalizacije se ističemo: • • • • čovek = 0..71 slededi je delpfin = 0. mali glodari 0..Veličina mozga .19. • FPPS .

2011.Okt. 99 .Regresiona linija: EM = 2/3 T FPPS .

100 . srednji i prednji mozak. 3-4 nedelje od začeda.Razvoj mozga • Iz ektoderma. drugog embrionalnog sloja • Proteini koje luči mezoderm su glasnici koji neke mlade neuralne delije pretvaraju u neurone.Okt. a druge u gliju • Migracija neurona je pojava putovanja neurona • od mesta rođenja do konačnog odredišta Neuroni migriraju po skeli koju formira glija FPPS . počinje da • • se formira neuralna cev Sa 4 nedelje se na vrhu cevi formiraju 3 mehura: zadnji. 2011. a od ostatka se razvija kičmena moždina Specijalizacija delija u neuralnoj cevi zavisi od signala iz mezoderma.

Razvoj mozga • Nakon što migriraju. FPPS . motorna. precizan i pouzdan mozak Nakon rođenja postoje kritični periodi razvoja mozga. U njima jedinka mora da doživi čulna. 101 • • .Okt. jasno povezani. neuroni počinju da izvršavaju samoubistvo i smatra se da čak 80% inicijalnih neurona nestane u periodu ranog razvoja mozga Rezultat je dobro strukturisani. da bi se pravilno razvila. emocionalna i druga iskustva. 2011. neuroni se povezuju sa drugim • • • neuronima Zatim „biraju“ svoj neurotransmiter Tako nastaje gusta šuma velikog broja isprepletenih neurona Nakon toga.

na dva mesta u mozgu. povedanja broja glijalnih delija itd. 102 .. Danas postoje uverljivi nalazi da postoji neurogeneza – stvaranje novih neurona. Vedina neurona je prisutna ved par meseci po rođenju. povedanja broja puteva. 2011. Otprilike. Povedanje mase mozga potiče od rasta neurona. mijelinizacije. svake sekunde umre 5 neurona.5kg pri rođenju. FPPS .Razvoj mozga • Masa mozga je oko 0. Nakon 20. najveda je u dobi 18-30 g. Masa mozga se do kraja života smanji za 7-8%. a kasnije opada. umre nešto manje od 10% neurona (ne u svim delovima mozga jednako). do kraja života. godine. prvenstveno u hipokampusu (koji igra važnu ulogu u stvaranju dugotrajne memorije).Okt. brzo raste prvih • • • • pet godina.

Jedna od najpoznatijih i najosnovnijih podela je prema delijskoj strukturi: • siva masa – dendriti i tela neurona. • sive (i crne) strukture moždanog stabla. • bela masa – mijelinizirani aksoni.Glavni delovi mozga • Podela može biti anatomska. 103 . hipotalamus. funkcionalna. • sive strukture velikog mozga: talamus. bazalne ganglije itd. • kora (cortex) velikog mozga. 2011. FPPS .Okt.. razvojna i evoluciona. s obzirom na građu itd.

FPPS . • moždani korteks. • bela masa. • bazalne ganglije. • telencephalon – moždane hemisfere. 104 .Glavni delovi mozga • Anatomski gledano. u mozgu se mogu uočiti slededi bitni delovi: • myelencephalon – produžena moždina (medulla oblongata). 2011.Okt. • metencephalon – pons (most) i mali mozak (cerebellum). • diencephalon – međumozak (talamus i hipotalamus). • mesencephalon – srednji mozak.

bočno. sagitalni presek – presek mozga uzdužno. 2011. vertikalno.Okt. na bazu mozga. bazalni – pogled odozdo. lateralni – smešten na strani. gornji ili na vrhu. ventralni – prema dole. koronalni presek – presek mozga poprečno. FPPS . medijalni – smešten u sredini. vertikalno. donji ili na dnu.Glavni delovi mozga • Nekoliko važnih termina koji se odnose na moždane lokacije: • • • • • • • dorzalni – prema gore. 105 .

FPPS .Okt. 106 . 2011.

Bazalni pogled na mozak

FPPS - Okt. 2011.

107

FPPS - Okt. 2011.

108

Legenda za prethodni slajd
Sagitalni presek mozga po sredini (pogled na levu hemisferu) 1 – Prednji režanj (frontalni) 2 – Temeni (parijetalni) režanj 3 – Potiljačni (okcipitalni) režanj 12 – Slepoočni režanj (temporalni, nazire se njegova donja unutrašnja strana) 8 – Thalamus 9 – Hypothalamus 10 – Cingulate gyrus/pojasna vijuga – najvedi deo limbičkog sistema 11 – Corpus callosum (žuljevito telo) 13 – Chiasma opticum (desno od njega vidi se hipofiza) 4 – Mali mozak (cerebellum) 5 – Srednji mozak (mesencephalon) 6 – Pons (most) 7 – Produžena moždina (medulla oblongata)

FPPS - Okt. 2011.

109

Koronalni presek

FPPS - Okt. 2011.

110

Legenda za prethodni slajd
Koronalni presek mozga (gledano s lica, otprilike na jednakoj udaljenosti između čela i potiljka, označeni su centri u desnoj hemisferi) 1 – Amigdala 2 – Hipokampus 3 – Hipotalamus 4 – Talamus 5 – Bazalne ganglije velikog mozga (ovde označeni nucleus caudatus, putamen i globus pallidus) 6 – Corpus callosum
FPPS - Okt. 2011. 111

koji reguliše primitivno ponašanje. • U početku je podela izazvala veliku pažnju. 112 . vlastitim osedajem za vreme i prostor i sa vlastitom memorijom: • na dnu lobanje je najstariji mozak. svaki sa svojom posebnom inteligencijom. u nama postoje tri mozga. koji reguliše naše više intelektualne procese. a ne prema lokaciji. koji kontroliše naše emocije.McLean – teorija o tri mozga • McLean je 1990. MacLean ga je nazvao limbički sistem.Okt. ali nije široko prihvadena u zajednici neuronaučnika. FPPS . koji su međusobno povezani. • na obodu je novi mozak sisara. vrlo različite starosti. mozak gmizavaca. 2011. neokorteks. • oko njega je stari mozak sisara. vlastitom subjektivnošdu. predložio podelu mozga prema glavnim • funkcijama koje delovi imaju i prema vremenu evolucionog nastanka.

• prednji ili veliki mozak. • srednji mozak – mesencephalon. • cyngulate gyrus itd. • amygdala. • limbički sistem. hemisfere. • telencephalon. • thalamus. • cerebellum – mali mozak. • hippocampus. siva masa. • zadnji i srednji mozak (bez malog mozga) čine moždano stablo. • hypothalamus (hipotalamus se nekad tretira i kao deo limbičkog sistema). • cortex – kora. 2011. • pons – most. • medulla oblongata – produžena moždina. • bela masa • diencephalon.Za naše potrebe se čini najboljom i najjednostavnijom slededa podela: • zadnji mozak.Okt. FPPS . 113 .

koja onda ispunjava i prostor između moždanih ovojnica ka lubanji i između kičmene moždine i pršljenova. • Protežu se od zadnjeg do prednjeg mozga. 2011. FPPS . 114 . • Prve dve su daleko najvede. • Zapremina im se povedava sa starenjem i sa nekim bolestima. simetrične su i nalaze se u moždanim hemisferama.Moždane komore • Ima ih četiri. • U komorama se proizvodi cerebrospinalna tečnost.Okt.

smanjivanju težine mozga. FPPS . dve ovojnice koje štite mozak i moždinu. 2011. izlučivanju štetnih produkata i cirkulisanju hormona između delova mozga. Osim u moždanim komorama (gde se proizvodi) nalazi se i između arahnoidee i pie mater. 115 .Okt. Ima je ukupno oko 120-150ml. CST služi mehaničkoj zaštiti.Cerebrospinalna tečnost – likvor • Bistra tekudina u kojoj su “potopljeni” kičmena • • • moždina i mozak.

od potresa. tanka i fina ovojnica. bogata krvnim sudovima. Ispod nje je arachnoidea. 2011.Okt. Ispod nje je pia mater. trenja sa • • • • kostima itd. 116 .meninzi • Ima ih tri i vrlo su slične i kod kičmene moždine. • Služe za zaštitu CNS-a. Dura mater – spoljašna ovojnica je vrlo čvrsta. FPPS .Moždane ovojnice . udara. Između arahnoidee i pie mater je prostor ispunjen cerebrospinalnim likvorom.

2011. 117 .Okt.Zadnji mozak FPPS .

• U meduli se ukrštaju nervni putevi iz leve i desne strane tela i prelaze u suprotnu hemisferu.Medulla oblongata • zadebljani početak kičmene moždine i izgleda kao da iz nje nastaje kičmena moždina. • Produžena moždina potpuno kontroliše osnovne telesne refleksne funkcije: puls.Okt. disanje. 118 . gutanje. 2011. probavu. FPPS .

119 .Okt.Pons – most • U ponsu se ukrštaju putevi iz raznih delova mozga. između ostalog iz dve strane mozga. Pons učestvuje u održavanju ravnoteže. • • • FPPS . U ponsu se nalazi četvrta moždana komora. a ima i neke parasimpatičke funkcije. Kroz pons prolaze sve veze malog mozga sa ostalim delovima mozga. sluhu. 2011.

On čini oko 10% mase mozga.Cerebellum – mali mozak • Sadrži veoma veliki broj gusto pakovanih neurona • • • (Purkinjeovih delija). položaj tela u prostoru. 120 . finu mišidnu koordinaciju. 2011. Zadužen je za • • • • posturalni tonus. FPPS . poprečno prugaste funkcije koje ne moramo da kontrolišemo svesno. Povezan je masivnim putevima sa motornim i senzornim korteksom i sa kičmenom moždinom.Okt. a sadrži vedinu neurona mozga (čak 80%). ravnotežu i druge motorne.

Okt. ali on u celini održava položaj svih delova tela u odnosu na trenutnu aktivnost tela i trenutni položaj tela. FPPS . • Držanje tela uspravnim je osnovna funkcija posturalnog tonusa.Cerebellum – mali mozak • Posturalni tonus je antigravitacioni. poprečnoprugasta muskulatura svih udova. pa nas njegova oštedenja ne sprečavaju da se pokredemo. 121 • • . trupa i vrata deluje kao opruga Mali mozak nije zadužen za voljnu kontrolu pokreta. ali gubimo koordinaciju. 2011.

Okt. 122 . • Primer sa naočarima sa prizmama FPPS . • učenju i proceduralnoj memoriji.Cerebellum – mali mozak • Danas se smatra se da on ima više funkcija nego što se ranije mislilo i da ta ogromna masa gusto povezanih neurona ne može biti zadužena samo za mišidnu koordinaciju. • kao i u emocijama. • cerebelum učestvuje u • nižim kognitivnim procesima – povezivanje opažaja i pokreta. 2011.

iz srednjeg mozga počinje dopaminergički sistem. 2011. • Substantia nigra se. • U njemu se ukrštaju optički živci – chiasma opticum. • Dakle . 123 . • U njemu se nalaze ventralni tegmentum (VTA) i substantia nigra (crna materija) koji su najvedi proizvođači dopamina u mozgu. takođe. FPPS .Srednji mozak – mesencephalon • Mali je i često se tretira kao završetak moždanog stabla.Okt. ubraja u brojnu grupu neuronskih jedara koji se nazivaju bazalnim ganglijama i koje se nalaze u bazi prednjeg mozga • I substantia nigra se često u celini navodi kao deo prednjeg mozga. zbog značaja koju ova grupacija neurona tamne boje ima.

kičmene moždine i autonomnog nervnog sistema. 124 • • . malog mozga. umor. prenosi čulne informacije između velikog mozga. kompulsivan.Okt. nikad ne spava upravlja nevoljnim ponašanjem. 2011. uriniranje i defekaciju. produžena moždina i srednji mozak • Po MacLeanovoj podeli stablo i cerebellum čine mozak gmizavca (reptila) • mozak kod gmizavaca je otprilike onakav kakvo je naše moždano stablo i po svemu sudedi ima slične funkcije. FPPS .Moždano stablo • Čine ga pons (most). Kroz moždano stablo se proteže retikularna formacija (sunđerasta) koja održava opštu pobudu mozga i “stare” aktivnosti (hodanje. ritualistički i paranoidan. seksualnu aktivnost). • Opsesivan.

hipokampus i amigdale). 125 . 2011. FPPS .Okt.Prednji mozak • veliki mozak i • delovi mozga u unutrašnjosti • diencephalon (talamus i hipotalamus) i • limbički sistem (npr.

2011. glavni delovi su thalamus i • • hypothalamus Tesno je anatomski i funkcionalno povezan sa moždanim hemisferama – telencephalonom Veza međumozga i hemisfera se najviše izražava kroz limbički sistem.Okt.Međumozak – diencephalon • deo prednjeg mozga. čiji elementi pripadaju i jednom i drugom U njemu se nalazi treda moždana komora • FPPS . 126 .

127 • • • . Učestvuje i u prenosu motornih signala. FPPS . Osim toga. Učestvuje u kontroli budnosti. zajedno sa retikularnom formacijom.Okt. Najbolje je izučena njegova uloga u razvodu senzornih informacija od čula ka mozgu. kao i razne zone neokorteksa međusobno. 2011. spavanju i svesnosti.Thalamus • Deo je međumozga i limbičkog sistema. relejni sistem mozga. Praktično sve senzorne informacije iz tela prolaze kroz njega (osim mirisa). a nalazi se u centru • • mozga. povezuje mozak gmizavca sa “starim mozgom sisara” i „novim mozgom sisara“ – neokorteksom. u visini očiju i ima dve polutke. On projektuje tačno određene senzacije u tačno određene zone korteksa.

• 4F FPPS . učestvuje u kontroli napada. • kao deo limbičkog sistema.Okt. seksualne pobude. • Nalazi se ispod talamusa. emocija i motiva. 2011. 128 . ali je jedan od najzaposlenijih delova mozga. bežanja. ali se često klasifikuje i kao deo limbičkog sistema. težak oko četiri grama.Hypothalamus • Deo je međumozga. veličine je zrna pasulja (ili badema).

To znači da kontroliše: • promet vode i krvi u telu. žeđ. jedino mesto u mozgu kod koga postoji breša u “blood-brain” barijeri. telesnu temperaturu. krvni pritisak. 2011.Okt. 129 .. poseduje i vlastite receptore za temperaturu i osmozu (količinu vode u telu). Ova • • tačka se postavlja rođenjem i menja se teško. Kontroliše autonomni sistem i endokrini sistem preko hipofize. glad. FPPS . a • homeostaza je bazirana na tački podešavanja (set-point).Hypothalamus • U zajednici za hipofizom održava homeostazu. cirkadijalne ritmove itd. telesnu težinu. puls. malo i sporo. Na taj način on neposredno prima informacije o hemizmu tela.

Mnogi misle da limbički sistem nije toliko zasebna anatomska i fiziološka jedinica mozga.Okt. motivaciju i za formiranje trajne deklarativne (epizodičke) memorije. 130 . u limbički sistem se ubraju i sledede strukture. nazvavši ga stari mozak • • • sisara. nego funkcionalna. Osim diencefalona.Limbički sistem • Ime mu je dao MacLean. 2011. FPPS . što ukazuje na evolucioni uzrast ovog dela velikog mozga. Osnovne funkcije limbičnog sistema su važne za emocije.

131 . • Nalazi se nalazi u srednjem delu slepoočnog režnja velikog mozga. Preciznije. 2011. • Igra važnu ulogu u stvaranju nove memorije. smatra se centrom za stvaranje epizodne deklarativne memorije – zapamdivanja gde. što nam kazuje da su te dve funkcije usko povezane sa pamdenjem FPPS .Hippocampus • dobio ime prema grčkom nazivu za morskog konjica i predstavlja tvorevinu sličnu kifli. ali ne prepoznaju nove osobe. ma koliko ih često viđali.Okt. • registrovana je uloga hipokampusa u snalaženju u prostoru i u emocijama. šta i kada nam se dogodilo. simetrično. u svakoj hemisferi po jedan. • Osobe sa oštedenim hipokampusom prepoznaju stare prijatelje.

koja se nalazi u unutrašnjosti slepoočnog režnja (medijalni temporalni režanj). dužine oko 2. • važna uloga u prepoznavanju opasnosti.Okt. u obliku badema. FPPS . 2011. stvaranju straha i pokretanju svih reakcija vezanih za opasnost. 132 . pa im je zadatak da prepoznaju opasnost i da brzo aktiviraju simpatički autonomni nervni sistem (preko hipotalamusa) i druge podsisteme koji se bave reakcijom na strah (napadni ili pobegni). • Nalaze se na vrhu hipokampusa.Amygdala • grupa jedara. ali nisu njegov deo i imaju vlastite puteve za vezu sa mozgom. u svakoj hemisferi. • Intenzivno su povezane sa vizuelnim i svim drugim senzornim sistemima.5 cm.

FPPS . U stanju smo da razlikujemo miris znoja osobe koja je uplašena. • Primer. a mnogo manje kad se radi o običnom znoju. od mirisa znoja osobe koja fizički vežba. uslovne averzije na ukus) veruje se da učestvuju u agresivnosti i nekim negativnim aspektima uživanja („uživanje u nasilju“). 133 .Amigdale • igraju ulogu u prepoznavanju emocija na licu drugih. To izgleda vrlo dobro znaju da razlikuju i životinje. 2011.Okt. • na primer. Kad se snima mozak. vidi se da se prilikom prepoznavanja mirisa „znoja straha“ upale amigdale. • neophodne su za stvaranje „emocionalne memorije“.

bes iz koga ne možemo da izađemo. • empatija itd. pa se misli da pojasna vijuga igra ulogu u fleksibilnosti razmišljanja uopšte. Odavno se zna za njenu ulogu u emocijama. ima kognitivne i afektivne komponente i preko nje. FPPS . prvenstveno pulsa i krvnog pritiska. emocije. 2011. • široki dijapazon autonomnih funkcija. koja • • prekriva corpus callosum. tvrdoglavost. izgleda. tj. • ima ulogu u prenošenju pažnje sa objekta na objekt.Okt. nekooperativnost itd. utiču na naše razmišljanje i ponašanje. • Ukoliko ta funkcija ne sprovodi u delo. danas znamo i za brojne druge njene efekte: • očekivanje nagrade i izneverenost u tom očekivanju. limbički sistem. • donošenje odluka. pa se čak naziva i cingularni korteks. • Dakle. 134 . imamo opsesivno-kompulzivno ponašanje.Cingulate gyrus • pojasna vijuga je prilično velika vijuga kore velikog mozga.

. a aktivira se snažno u doživljajima nagrade. a u zadnje vreme i u lečenju depresije. zavisnosti FPPS . 2011. smeha..Septum i nucleus accumbens • Septum (pregrada ili zid) nalazi se otprilike na svodu trede komore i utiče na intenzivne emocije – uživanje (orgazam). • Dosta je istražena njegova uloga u stvaranju zavisnosti. ali danas se studentima sugeriše da zapamte kao naginjanje ka užitku. straha.Okt. u ovom slučaju ka septumu. pa se na taj način ubraja i u bazalne ganglije. strahu. strah. placebo efekta itd. bes. • „accumbens“ označava “naginjanje ka.”. zadovoljstva. 135 . • Nucleus accumbens je deo corpus striatuma.

Okt.Limbički sistem FPPS . 136 . 2011.

Veliki mozak. 137 . cerebrum ili telencephalon FPPS . 2011.Okt.

• Kora na preseku izgleda tamnije i zato se često naziva • • • sivom masom. FPPS .Okt. prva i druga. cerebrum ili telencephalon • ima dve bitno različite strukture: • koru (cortex) i • belu masu.Veliki mozak. aksoni i dendriti. Sivu masu velikog mozga čini. U kori se nalazi ogromna vedina tela neurona u nervnom sistemu. U cerebrumu se nalaze lateralne moždane komore. Belu masu čine vlakna koja povezuju neurone. Tu se prvenstveno nalaze gusti snopovi mijeliniziranih aksona koji daju belu boju i povezuju koru i ostale delove mozga. 138 . osim kore. 2011. i vedi broj subkortikalnih neuronskih jedara (nukleusa) ili ganglija.

• Nervni putevi (aferentni i eferentni) se u meduli ukrštaju. tj. iz očiju i ušiju. a desna sa levom – to se naziva kontralateralnost. longitudinalnom fisurom ili sulkusom podeljen na dve hemisfere – levu i desnu. pokazuju razlike u funkcionisanju. • Iako su anatomski i fiziološki skoro jednake. tako da je leva hemisfera povezana sa desnom stranom tela. 2011.Hemisfere • Veliki mozak je uzdužnom brazdom. 139 . Postoje i ipsilateralni putevi. FPPS . npr. masivnu belu masu u bazi mozga i koja ih sa oko 300 miliona aksona povezuje. • Hemisfere komuniciraju međusobno prvenstveno kroz žuljevito telo – corpus callosum.Okt.

• GABA (striatum i globus pallidus – bleda kugla) – inhibicija. Povezuju moždano stablo.Okt. FPPS . 140 . limbički sistem i korteks. sa obe strane talamusa. Sintetišu različite neurotrasmitere: • dopamin (substantia nigra) – nagrada. • glutamat (podtalamičko jedro) – aktivacija. 2011. izvan i iznad limbičkog sistema i ispod pojasne vijuge. Najvažnija bazalna jedra su corpus striatum (planiranje pokreta) i substantia nigra.Bazalne ganglije • skupine neuronskih jedara koje se prostiru unutar • • slepoočnih režnjeva.

Čine je tela neurona (zato je siva).Okt. 2011.Cortex • Kora velikog mozga debela je 1–4.5 mm. FPPS . a neuroni čine oko 19% mozga.5 mm. svest. ispeglana. ima oko 2000 cm2 – kvadrat čija je stranica oko 45 cm. 141 • • . percepciju. pažnju. jezik. svaki mozak je spolja drugačiji od ostalih. Iako su broj i struktura brazdi isti kod vedine ljudi. Njena masa čini oko 80% mase mozga. mišljenje. • • • prosečno 2. Kontroliše najsloženije funkcije: pamdenje.

Neocortex
• Oko 90% kore velikog mozga čini neocortex, novi
mozak sisara, a preostalih 10% su stari delovi kore koji se nalaze na limbičkom sistemu i mirisnom korteksu. Neokorteks je dominantan deo kore velikog mozga, koji je psiholozima najzanimljiviji i deli se na četiri režnja:
• • • • frontalni ili čeoni, parijetalni ili temeni, temporalni ili slepoočni i okcipitalni ili potiljačni.
FPPS - Okt. 2011. 142

Neocortex
• Režnjevi su međusobno podeljeni
• uzdužnom, • poprečnom i • bočnom brazdom,

• tako da ih je lako uočiti na mozgu. • Uzdužna, odnosno longitudinalna brazda (fisura) ide od čela
• • •
do potiljka i deli veliki mozak na dve hemisfere. Poprečna ili centralna brazda (fisura ili sulcus) ide od vrha glave prema svakom uvu i deli frontalni i parijetalni režanj. Bočna brazda (sulcus), deli temporalni od parijetalnog i frontalnog režnja. Jedino parijetalni i okcipitalni režanj nisu razdvojeni nekom brazdom.
FPPS - Okt. 2011. 143

Anatomska mapa kore

FPPS - Okt. 2011.

144

Asocijativni korteks
• delovi korteksa koji niti su povezani sa čulima, niti sa
• • • • •
skeletnim mišidima, nazivaju se asocijativnim zonama. oni delovi kore u koje ne stižu signali iz čula, niti iz njih izlaze aksoni ka mišidima. Oko 75% korteksa predstavlja asocijacione zone. najviše ih je u frontalnom i parijetalnom režnju. Namenjeni su asocijaciji čulnih i motornih informacija i povezivanju ostalih delova kore i mozga međusobno Tu se vrši dodatna i kompleksna obrada informacija.

FPPS - Okt. 2011.

145

FPPS - Okt. 2011.

146

Okt. 147 . 2011.Funkcionalna mapa kore (Brodmannove zone) FPPS .

Odmah ispred centralne fisure se nalazi primarni motorni korteks. Za mnemoničke svrhe. Posebno je zanimljiv prednji deo frontalnog režnja. za razliku od ostalih režnjeva koji su „osetioci“. može se redi: frontalni režanj je u celini uzev „činilac“. dok se u ostalim režnjevima analiziraju i povezuju senzorne informacije (i memorija). 148 . ispred motornog korteksa. oblast odmah iza čela sa gustom mrežom neurona i veza sa svim delovima mozga: prefrontalni korteks. u prednjem režnju se (smišljaju i) pokredu akcije svih vrsta. • FPPS . 2011. Naime.Okt.Prednji (frontalni) režanj • Frontalni režanj se nalazi ispred centralne fisure • Frontalni režnjevi kod čoveka čine skoro 1/3 mozga (kod • nižih vrsta su oni dosta manji).

odlučivanju. dok je eksperimentalnim ispitanicima to teško polazilo za rukom. Zaključak je da pomodu levog prednjeg režnja tumačimo akcije drugih ljudi. • Ogledalski neuroni • • • • delovi prefrontalnog režnja. proceni rizika.Frontalni režanj • Primer: magnetno je stimulisana donja vijuga levog prefrontalnog • • korteksa To dovodi do njenog privremenog „izbacivanja iz stroja“ Ispitanicima su prikazivani video klipovi na kojima jedna osoba podiže kutiju i stavlja na policu. ali ne i fizičke karakteristike okoline. levi različito od desnih. 149 . 2011. procenu težine loptice koja odskače i dužine zadržavanja ruke u vidnom polju obavljali su sasvim dobro. FPPS .Okt. prosuđivanju preferencija i sl. nagađanju. učestvuju u socijalnom i moralnom suđenju. Obični ispitanici to obavljaju bez problema.

Okt. uvid u vlastitu i tuđu situaciju. njihovo ponašanje je veoma izmenjeno i oni su toga svesni. suđenje. Osim promena u ličnosti. • • • • • 150 . 2011.Frontalni korteks – oštedenja • ključni podaci o funkcijama frontalnog režnja dobijeni su • od „frontalnih ljudi“ rodbina i prijatelji za takve ljude kažu da to “više nisu oni”. u značajnoj meri bivaju oštedeni planiranje. Frontalna lobotomija FPPS . Oštedena je i kompleksna motorika. Frontalni ljudi su pokazali da se u frontalnom korteksu nalazi naš “kontrolni centar” i sedište Ja.

Nesposobnost izvršavanja kompleksnih radnji je takođe karakteristična za oštedenja frontalnog korteksa. perserveriraju. Slab socijalni uvid. pa osobe izgledaju sebične i neosetljive. 151 . rade nešto samo ako im se naredi. 2011. nemaju nagle padove u memoriji. konzervativne osobe počinju da se ponašanju vrlo slobodno i neinhibirano.Frontalni korteks . gube snagu u nogama. Ponašanje postaje kruto i teško za promenu. Na primer. ne brinu se o sebi. ali je memorija trajno slaba. FPPS . Naglašeno imitiraju tuđe ponašanje.Okt. Iz svih tih razloga socijalne veštine frontalnih ljudi su drastično izmenjene. imaju teškode da odgovore na pitanja i smanjene su im mogudnosti asocijativnog učenja. imaju urinarnu inkontinenciju gube sposobnost da prasnu u glasan smeh. Promene u raspoloženju i ličnosti su vrlo često vrlo uočljive. ali to je verovatno zato što teško interpretiraju svoju okolinu. pažnja im je slaba i kratka. Apatični.simptomi • • • • • • • • • • • • • • • malo spontane mimike lica Brokina afazija Mirni.

došlo je do pogrešne detonacije i metalna • • • poluga dugačka oko 1m i debela oko 3cm probila mu je lobanju na način kako je približno prikazano na slici Preživeo je i živeo još 11 godina Tačan stepen i lokacija oštedenja mozga nisu utvrđeni Danas se smatra da su oštedenja bila veda nego što se mislilo. pomeranja poluge tokom vađenja itd.Okt. 2011. masovno krvarenje u mozgu. g. FPPS . apsces. 152 .Slučaj “Phineas Gage” • 25. godišnji predradnik u izgradnji željezničke pruge • 1848. bilo je puno slomljenih koštica.

Okt.Phineas Gage FPPS . 2011. 153 .

2011.Okt. 154 .Phineas Gage rekonstrukcija povrede i izgled kasnije FPPS .

odlučan. 155 . kapriciozan. • • • • • efikasan. neozbiljan. tvrdoglav. staložen. 2011. vulgaran..Slučaj Phineasa Gagea • Pre povrede: pošten. obziran.. nesposoban da planira bilo šta Prijatelji su rekli doktoru “to više nije Gage” Neke opaske sugerišu da su mu bile oštedene memorija i inteligencija Opisi njegovog pre.i posttraumatskog ponašanja su retki i slabo pouzdani (ostalo su novinski tekstovi) Nakon 10 godina zdravlje je počelo da mu popušta i pojavili su se epileptički napadi FPPS . Nakon oporavka: naprasan. bez poštovanja prema drugima. pouzdan.Okt.

ali ne može da formuliše FPPS .Brocina zona • Centar za proizvodnju govora • Locirana je najčešde u donjoj vijuzi (pre)frontalnog režnja leve hemisfere. 2011. 156 . i kod dešnjaka i kod levaka • Može se generalno redi da je za jezik/govor dominantna leva hemisfera • Ako se ova zona ošteti.Okt. dolazi do Brokine afazije u kojoj osoba izgleda kao da razume šta hode da kaže.

Temeni (parijetalni) režanj • Temeni režanj sadrži primarni somatosenzorni korteks • Učestvuje u vizuospacijalizaciji i orijentaciji u prostoru • Sadrži dosta asocijativnog korteksa • Homunkulus – senzorni i motorni • U senzorni korteks stižu putevi iz talamusa na taj način da odslikavaju opštu shemu tela • Isto važi za motorni korteks u kome postoji mapiran motorni homunkulus. 157 .Okt. vrlo sličan senzornom FPPS . 2011.

Okt. 2011. 158 .Senzorni homunkulus FPPS .

2011.Figure od gline senzornog i motornog homuculusa u Britanskom muzeju FPPS . 159 .Okt.

pa i razumevanjem jezika (Wernickeova zona) U obe hemisfere tu su i centri sa ukus i miris Obe hemisfere sadrže i delove “vizuelnog korteksa” Na donjoj ivici je fuziformni girus (vretenasta vijuga) koja pokazuje intenzivnu aktivnost tokom prepoznavanja lica • obično je veda u desnoj hemisferi • Oštedenje vijuge je povezano sa prosopagnosiom. 2011.Okt.Sleopoočni (temporalni) režanj • sadrži primarni auditivni korteks • Režanj leve hemisfere se bavi prepoznavanjem onoga što se • • • čuje. 160 . nemogudnošdu da se prepozna ljudsko lice. čak i vlastito FPPS .

koja se iskazuje kao slabo razumevanje govora i produkcija tečnog besmislenog govora FPPS .Okt.Wernickeova zona • Zona koja je odgovorna za razumevanje govora • Kao i Brocina. dolazi do Wernickeove afazije. 2011. 161 . u 97% slučajeva se nalazi u levoj hemisferi • Nalazi se iza slušnog dela korteksa u slepoočnom režnju • Kada je ova zona oštedena.

V3.Potiljačni (occipitalni) režanj • U potiljačnom režnju se nalazi primarna zona vidnog korteksa – V1 • Ostali delovi vizuelnog korteksa (V2. V4 i V5) nalaze se u parijetalnom i temporalnom režnju FPPS .Okt. 162 . 2011.

niti u svim procesima mora biti dominantna ista hemisfera. Međutim. jedna hemisfera je često dominantna u jednom procesu. postoji mišljenje da je lateralizacija hemisfera ono što čoveka čini čovekom Dominantnost se obično određuje na osnovu ruke kojom pišemo.Lateralizacija hemisfera • Telo anatomski nije simetrično (npr. 163 . ali ne mora biti u svim procesima.Okt. 2011. • • • prvenstveno u korišdenju ekstremiteta. srce i jetra). • Odvajkada je poznata i funcionalna asimetričnost. očiju i ušiju. FPPS .

Lateralizacija hemisfera • Lateralizacija u mozgu je prisutna i kod životinja. 2011.Okt. nije zapažena kod bilo kog drugog sisara. • funkcionalna lateralizacija koja postoji kod čoveka. ali na taj način da neke jedinke preferiraju levu. FPPS . 164 . a posebno ne kod našeg najbližeg srodnika – šimpanze. a neke desnu šapu.

Lateralizacija hemisfera • leva hemisfera je dominantna u pogledu jezika i motornih veština. imaju lezije leve hemisfere (Wernickeova zona). • Što se tiče jezika. 165 . kod velike vedine ljudi. ne ošteduje govor.Okt. FPPS . ali besmisleno. Oštedenje iste zone u desnoj hemisferi. prvo je utvrđeno da afaziju imaju osobe • • sa lezijama u levoj hemisferi (Brocina zona). a produkcija govora je isključivo u levoj. 2011. što znači da im je dominantna leva hemisfera. • 85%-90% ljudi je desnoruko. Zatim je utvrđeno da i osobe koje govore. • Vladanje jezikom je kod 90%-95% dešnjaka i oko 60%-70% levaka u levoj hemisferi.

Ona postaje nema i autistična. kod ljudi sa podeljenim mozgom kod kojih je govor ostao u levoj hemisferi. tj. tvrdio da se hemisfere ponašaju kao dva odvojena mozga. • Desna hemisfera kod ljudi sa podeljenim mozgom mnogo više trpi zbog gubitka leve. pokreta itd. mentalne rotacije. • to se uočava samo kad desna hemisfera ostane bez jezičke podrške. prostornih odnosa. nobelovac Sperry je 1964. kao retardirana. nego obrnuto. 2011. Gazzaniga (1983) tvrdi da su kognitivne sposobnosti desne hemisfere značajno slabije od kognitivnih sposobnosti šimpanze.Okt. FPPS . 166 .Lateralizacija hemisfera • levoj hemisferi „poverena“ važna funkcija jezika • desnoj je poverena obrada vizuelnih signala u prostoru: • • razumevanja odnosa delova i celine.

pacijentu se leva ruka borila protiv desne. ljut na ženu. digao je levu ruku da udari ženu. 167 . FPPS . • u jednostavnoj radnji oblačenja pantalona.Ljudi sa podeljenim mozgom • kažu da vide ono što gleda desno oko. a pokazuju ono što vidi levo oko • verbalna obrada vizuelnih informacija je u levoj hemisferi. 2011. dok ju je desnom branio i pokušavao da zaustavi levu.Okt. a prostorna orijentacija i koordinacija u desnoj • jedan pacijent.

Ljudi sa podeljenim mozgom eksperiment • “Ball” odlazi u desnu hemisferu • Osoba ne zna da kaže šta je videla • Međutim.Okt. 2011. 168 . FPPS . levom rukom de pipanjem odabrati loptu i kazati “ovo”.

a govori da je videla drugo Ako joj se zatvore oči i dobije zadatak da odabere neki predmet na stolu levom rukom. 169 . a na desnoj • • • • • čekid Osoba kaže da je videla čekid Kad treba da nacrta šta je videla levom rukom. crta jedno. menjati ruke i koristide druge strategije da snabde obe hemisfere informacijama FPPS . ali u stvarnom životu de pomerati oči. nede znati da imenuje rečima šta drži u levoj ruci U tom trenutku osoba nije svesna problema. nacrtade testeru Dakle.Okt.Ljudi sa podeljenim mozgom • Na levoj strani ekrana se pokaže testera. 2011.

apstraktan i orijentisan na bududnost. 2011. • „levi stil“ je verbalno-analitički. orijentisan na sadašnjost. dok je desni vizuelno-holističan. kontrolisana i emocionalno uzdržana. predstavljaju različite ličnosti i poseduju značajno različite kognitivne sposobnosti i stil. posebno trodimenzionalnim. FPPS . dok je desna više na zemlji i emocionalna. kad deluju razdvojeno.Okt. • popularno je mišljenje da hemisfere rastežu dimenziju na čijem je jednom polu verbalno-analitički kognitivni stil. a na drugom vizuelno-holistički. bolji u vizuelnim manipulacijama. konkretan.Lateralizacija hemisfera • hemisfere. • „leva ličnost“ je aktivna. bolji u procenjivanju emocionalnih i mentalnih stanja. 170 .

171 . FPPS . • Ova priča koja stalno teče je važna i za svest i samosvest. a “desni mozak je stvaralački. simultano. naučnički”. serijski. deo po deo.Lateralizacija hemisfera • leva hemisfera obrađuje podatke analitički. • U široj javnosti je dobro primljena ideja o lateralizaciji. • ona kreira priču na osnovu informacija kojima raspolaže.Okt.” • Gazzaniga je uveo koncept levog mozga kao tumača. npr. • leva hemisfera neprekidno daje verbalno tumačenje procesa koji se dešavaju u nama i izvan nas. a desna hemisfera to radi paralelno. • vedina ljudi stalno nastoji da protumači svet oko sebe i da nađe kauzalna objašnjenja i razloge. matematički. jedan za drugim. pa čak i kad sa njima ne raspolaže. holistički.: “levi mozak je analitičan. pesnički. 2011.

pa su ih majke uvek nosile levom rukom. a mač i koplje u desnoj itd.Lateralizacija hemisfera • Neki smatraju da su hemisfere istog čoveka • međusobno različite više nego što su ljudi različiti između sebe kako je došlo do lateralizacije? • verbalne funkcije su u našoj vrsti slučajno u levoj hemisferi. 172 . što je uslovilo dalju specijalizaciju i lateralizaciju.Okt. FPPS . 2011. a desna je služila za bacanje. • bebe se lakše smire kad čuju majčino srce. • Štit je nošen u levoj ruci da bi štitio srce.

leže glavom nadole. u materici. FPPS . • noradrenalin i serotonin su inhibitori dopamina. licem okrenutim ka desnoj majčinoj strani. • Kasnija dominatnost leve hemisfere je posledica ove dopaminergičke prevlasti.Okt. • To dovodi do bržeg razvoja desne hemisfere. 2011. što znači da dopaminergički sistem u materici ostaje prigušen u desnoj. a slobodno se razvija u levoj hemisferi. posebno njenog noradrenergičkog i serotoninergičkog sistema koji kontrolišu raspodelu krvi u mozgu. dakle asimetrično. vezano za položaj u prostoru. leđima napred. 173 . • Vedina u zadnjem tromesečju.Lateralizacija hemisfera • Previc zastupa teoriju asimetričnosti fetalne pozicije.

Jill Bolte Taylor FPPS . • Slučaj dr. iskustvima (plastičnost mozga) • Preuzimanja funkcija (nakon povrede. 174 . moždanog udara) itd. • Redundantnosti (funkcija opstaje iako se ukloni deo mozga).. • Prilagođavanja sredini.Specijalizacija – univerzalnost • Ono što je sigurno je da u mozgu vladaju principi: • Paralelnosti i dupliranja (isti posao radi više centara). • Isprepletnosti (mnogostruke interakcije i uslovljenosti).. uslovima. 2011.Okt.

Okt.Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Snimanje mozga može biti strukturalnoanatomsko • Ako nam treba samo da vidimo “gde je šta” • funkcionalno. 2011. 175 . • ako nam treba da vidimo kada su i koliko neki delovi mozga aktivni FPPS .

Okt. 176 . 2011. imaging) • Skeniranje putem kompjuterizovanog tomografa (CT) – strukturalno-anatomsko • Snimanje pomodu funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) – funkcionalno • Snimanje pomodu tomografije bazirane na pozitronskoj emisiji (PET) – funkcionalno FPPS .Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Elektroencefalografija – EEG • Snimanje mozga (odslikavanje.

Okt. 177 . 2011. imaging) • Skeniranje putem kompjuterizovanog tomografa (CT) – strukturalno-anatomsko • Snimanje pomodu funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) – funkcionalno • Snimanje pomodu tomografije bazirane na pozitronskoj emisiji (PET) – funkcionalno FPPS .Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Elektroencefalografija – EEG • Snimanje mozga (odslikavanje.

Elektroencefalografija – EEG • Elektrode se rasporede po skalpu. 178 . 2011.Okt. na standardnim mestima. • tako da obuhvataju velike zone ispod kojih su mnogi neuroni Električni signali se pojačaju i kada se prikažu na podesan način vidi se skupna akcija neurona u svakoj zoni Često se koristi za izučavanje sna. budnosti i neuroloških i duševnih bolesti pokazala je osetljivost i u nekim finijim ponašanjima – u istraživačkoj primeni Glavni problem je u tome što se nediferencirano prikazuje aktivnost velikih zona mozga – slaba je mogudnost lokalizacije Dobra strana je velika vremenska preciznost i to što se električna aktivnost neurona registruje direktno • • • • FPPS .

najbolje frontalno. aktivna koncentracija određene kognitivne i motorne funkcije Gama 26-100 Hz FPPS . centralni delovi u mirovanju Beta 12-30 Hz obe strane.EEG talasi Tip talasa Delta Frekvencija (Hz) Do 3 Hz Lokacija i karakteristike frontalno kod odraslih. pozadi kod dece. zaposlen ili anksiozno razmišlja. zatvaranje očiju Teta 4-7 Hz Alfa 8-12 Hz Parijetalno-okcipitalno. veća amplituda na dominantnoj strani. simetrična distribucija. obe strane. talasi visoke amplitude visoka amplituda Normalne okolnosti pojavljivanja odrasli tokom dubokog sna. talasi niske amplitude budan/tokom rada. 179 . pospanost.Okt. aktivan. padanje u san ili buđenje kod starije dece i odraslih relaksiran/razmišlja. 2011. bebe mala deca.

Pozitronska tomografija – Positron Emission Tomography (PET)
• PET radi na tomografskom principu. • ne koriste se X-zraci, nego se snimak dobija tako što se
ispitaniku u krv ubrizga hemikalija koja je obeležena radioaktivnim izotopom – često glukoza.
• Izotop emituje pozitrone, koji se pri sudaru sa elektronima iz okolnog tkiva poništavaju i emituju gama zrake. Gama zračenje registruje niz senzora smeštenih u prsten oko glave ispitanika. Signali iz senzora se digitalizuju i računarski obrađuju i prerađuju u 2D ili 3D snimak. Ako neka oblast u mozgu troši vedu količinu glukoze, tu de slika biti “svetlija”.

• Tehnika se bazira na stepenu metaboličke aktivnosti –
funkcije.
FPPS - Okt. 2011. 180

Pozitronska tomografija – Positron Emission Tomography (PET)
• Dobra je jer može da snimi prilično brze promene i • • •
osetljiva je na male promene u neuronskoj aktivnosti i na maloj površini - ima dobru rezoluciju. tomografi su skupi, skupi su i izotopi. Pošto je raspad markirajudeg izotopa brz, ne mogu se pratiti duže promene i ponašanja. PET spada u tehnike nuklearne medicine.

FPPS - Okt. 2011.

181

PET snimci pokazuju različite zone mozga koje su aktivne tokom različitih zadataka obrade reči
Čujenje reči Viđenje reči

Izgovaranje reči

Razmišljanje o rečima

FPPS - Okt. 2011.

182

Funkcionalna magnetna rezonanca fMRI
• To je najnovija tehnika, u kojoj se koriste magnetna svojstva
• • •
hemoglobina. Kada su neki neuroni aktivni, njima treba kiseonik. Oni povlače hemoglobin iz krvi, a hemoglobin otpušta kiseonik i pri tome menja magnetna svojstva. Ta promena magnetnog svojstva hemoglobina se registruje u kružnim senzorskim glavama, isto kao u CT ili PET. Metoda je potpuno neinvazivna, ništa se ne ubrizgava niti se osoba zrači. Rezolucija je odlična, nekoliko kubnih mm tkiva po pikselu. Vrlo je brza, jedan snimak traje svega nekoliko sekundi. fMRI (functional magnetic resonance imaging) ima svoju “anatomsku” verziju, običnu magnetnu rezonancu MRI. MRI je starija tehnika i takođe se koristi za snimanje mozga.
FPPS - Okt. 2011. 183


Lobanjski (kranijalni) živci
• Ima 12 pari ovih živaca (levi i desni) • Njima su inervirana sva čula u glavi (vid, sluh,
ukus, ravnoteža, dodir...) • Njima su inervirani mišidi glave (oka, lica, vilica, jezika...) • Ali i vrat i rameni mišidi... • Nervus vagus (lutalica) ide čak do pluda, srca, GI organa...
FPPS - Okt. 2011. 184

Silaznim putevima putuju informacije iz mozga (npr. Uzlaznim putevima putuju informacije iz raznih telesnih receptora. • • FPPS . 185 . iz primarnog motornog korteksa) ka mišidima.Kičmena moždina – medulla spinalis • Cilindrična tvorevina. preko interneurona i kroz nju prolaze brojna nervna vlakna (aksoni) iz i ka mozgu. kroz talamus do senzornog korteksa.Okt. 42 cm kod žena ili 45 cm kod muškaraca. U njoj se susredu senzorni i motorni neuroni. 2011.

svega 40 ms). • Nevoljni su. • prenose se direktno sa senzornog na motorni neuron (preko interneurona) – bez učešda “centrale”. tj. ali noga se ved trgla – patelarni refleks je jedan od najbržih. • Vrlo su brzi (mi osetimo da smo udareni ispod kolena.Kičmena moždina – medulla spinalis • Ona je sedište spinalnih. 2011. u kičmenoj moždini počinje obrada informacija i reaktivnost na sredinu.Okt. nisu “centralno modulisani”. 186 . • Drugim rečima. FPPS . bezuslovnih refleksa.

eferentni – od moždine ka telu. levi i desni. FPPS . 187 . 2011. • Trbušni (ventralni) je motorni. aferentni – od tela ka moždini.Okt. Svaki živac predstavlja kombinaciju dva snopa vlakana koji izlaze iz dva roga kičmene moždine: • Leđni (dorzalni) je senzorni.Kičmeni (spinalni) živci • Ima ih 31 par.

Periferni nervni sistem • Čine ga neuroni i nervna vlakna koji se ne nalaze “u kostima” • Njegovi glavni delovi su: • somatski nervni sistem • kranijalni nervi • spinalni nervi • autonomni nervni sistem FPPS .Okt. 188 . 2011.

. 2011.Okt. a sa ciljem kontrole metabolizma • • • • krvni sudovi digestivni trakt srce bronhije. neskeletnim mišidima (glatkim) i žlezdama. tj. FPPS .Periferni nervni sistem • Somatski nervni sistem – SNS • Zadatak mu je da upravlja voljnim pokretima. tj. . skeletnim mišidima (poprečno prugastim) i žlezdama • Autonomni nervni sistem – ANS • Zadatak mu je da upravlja nevoljnim pokretima. 189 .

FPPS . prilično autonoman. 190 . jer • • upravlja svim osnovnim telesnim funkcijama bez našeg znanja i svesti Deli se na: simpatički i parasimpatički Neuroni simpatičkog sistema se nalaze u ganglijama u dva lanca.Autonomni nervni sistem • predstavlja zaseban mozak. 2011. Svaka ganglija pobuđuje više organa. gde su povezani sa spinalnim nervima • dejstvo simpatičkog je difuzno i skupno. u nekom iznosu. sa leve i desne strane kičme. pošto su ganglije povezane međusobno i nisu neposredno povezane sa određenim organima i tkivima.Okt.

FPPS . parasimpatički sistem stimuliše suzne žlezde i mokrenje. • Npr. u ganglijama koje se nalaze u blizini organa na koje utiču. ne moramo da skvasimo veš kad god se rasplačemo.Okt. 2011. Zahvaljujudi selektivnoj organizaciji tog sistema. • Zato je njihovo dejstvo specifično i selektivno – svaka ganglija pobuđuje svoj organ.ANS • Neuroni parasimpatičkog sistema se nalaze raštrkani po telu. 191 .

a parasimatički tokom “odmaraj i vari” Sve njegove funkcije su brze – namenjene su hitnim stvarima FPPS . 192 • • . bilo kakvog naglog poremedaja.Autonomni nervni sistem • U normalnoj situaciji. a parasimpatički se prigušuje Simpatički “greje” (troši energiju). aktivira se simpatički deo.Okt. 2011. parasimpatički “hladi” (prikuplja energiju) Simpatički je aktivan tokom “napadni ili pobegni”. oba sistema deluju tako da se • • nadopunjuju U situaciji stresa.

Dejstva simpatičkog i parasimpatičkog dela ANS-a Organ Simpatički sistem Parasimpatički sistem Oko širi zenice sužava zenice Pljuvačne žlezde inhibira lučenje pljuvačke stimuliše lučenje pljuvačke Srce Pluća Probavni trakt Nadbubrežne žlezde Jetra Mokraćni mehur ubrzava puls širi bronhije usporava varenje stimuliše lučenje adrenalina stimuliše lučenje glikogena sprečava skupljanje mehura FPPS .Okt. 2011. usporava puls sužava bronhije ubrzava varenje stimuliše lušenje žuči skuplja mehur 193 .

Endokrini sistem – hormoni .

• Od starih Grka potiče i vekovima traje podela ljudi na temperamente. luče u krv. ambiciju i bes – kolerici.Okt. • Postoje i egzokrine žlezde. • žute žuči (jetra) izaziva sumnjičavost. • krvi dovodi do jakih i promenljivih osedanja – sangvinici. FPPS . Po toj podeli. 2011. • flegme (bronhijalne sluzi) izaziva pospanost i sporost – flegmatici. prevelika količina: • crne žuči (bubrezi ili gušterača) izaziva sporost i melaholiju – melanholici. odnosno žlezde sa unutrašnjim lučenjem. kao što su suzne. 195 .Hormoni i endokrine žlezde • Hormoni su hemijska jedinjenja koja endokrine žlezde. pljuvačne ili znojne.

FPPS . . . 2011. 196 .Hormoni • Hormoni su deo šireg poglavlja hemijske komunikacije u telu • Hemijsku komunikaciju obavlju još i: • Neurotransmiteri – sinaptička komunikacija • Feromoni – komunikacija između organizama iste vrste • Alomoni – komunikacija između organizama različite vrste (cvede i insekti).Okt.

Dejstvo nervnih signala traje • • kratko. prijemnici su raštrkani po telu.Razlike i sličnosti neuronske i hormonske komunikacije • Neuroni komuniciraju ciljano. čuvaju je i luče kad je potrebno. • Hormonska komunikacija liči na tv ili radio prenos. 2011. prijem programa nije vremenski precizan. svaki se uključuje u program ako prima te talase. sa tačno određenim neuronima i u tačno određeno vreme – poput telefonske komunikacije. • Zna se ko je uputio poziv. a hormonskih dugo. ko prima poziv i komunikacija traje tačno određeno vreme.Okt. nego samo na one koje poseduju odgovarajude receptore. • Nervi prenose brzo. ni neurotransmiteri ni hormoni ne deluju na sve delije. 197 . hormoni sporo. • program se u obliku talasa emituje na sve strane. i neuron i žlezda proizvode hemikaliju. FPPS .

FPPS . oni ga uvlače u deliju. 198 . • Specijalizovane delije u žlezdama luče hormone. u krv. • • • svaka svoj.Hormoni • Žlezde sa unutrašnjim lučenjem se aktiviraju preko: • nervnog sistema ili • promenom hemijskih uslova u telu. Krv raznosi hormone kroz telo do prijemnih delija. Prijemna delija poseduje receptore za tačno određen hormon. Kada ti receptori prepoznaju svoj hormon. 2011.Okt.

199 . 2011.FPPS .Okt.

FPPS . • Luči vedi broj hormona • Hipofiza se nalazi iznad nepca i ispod hipotalamusa.Hipofiza – pituitarna žlezda • žlezda gospodar • Ipak. 2011.Okt. • utiče na veliki broj metaboličkih i bihejvioralnih funkcija. za koji je vezana sistemom krvnih sudova i nerava. Hipofiza neposredno kontroliše: • • • • štitnjaču jajnike i testise pankreas korteks nabubrežne žlezde itd. 200 . kontroliše je hipotalamus. a prima hemijske informacije • od ostalih žlezda i prosleđuje ih hipotalamusu – predstavlja vezu endokrinog i nervnog sistema.

TSH) Adrenokortikotropni hormon (ACTH) Prolaktin Luteinizirajudi hormon (LH) Hormon stimulacije folikula (FSH) Antidiuretički hormon Kora nadbubrežne žlezde mlečne žlezde jajnici i testisi jajnici i testisi Zadnja hipofiza bubrezi očuvanje telesne vode stimuliše izbacivanje mleka i kontrakcije materice 201 Oksitocin (“ljubavni hormon”) uterus. masti i ugljikohidrata stimuliše lučenje hormona štitne žlezde stimuliše lučenje glukokortikoida proizvodnja mleka kontrola reproduktivne funkcije kontrola reproduktivne funkcije Hormon stimulacije tireoidee štitna žlezda (Thyrotropin. masno tkivo Glavni fiziološki efekti stimuliše rast.Glavni hormoni hipofize Hormon Hormon rasta Glavni ciljni organ Prednja hipofiza jetra.Okt. indirektno. mlečne žlezde FPPS . 2011. preko kontrole metabolizma belančevina. .

koje reaguju tako što luče stresni hormon kortizol. između ostalog i hipotalamus.Okt. koja luči adrenokortikotropni hormon (ACTH). • Hipotalamus onda stimuliše hipofizu. • Postoje mnogi prijemnici za ACTH.Hipofiza i stres • stresna situacija. 202 . primarni stresni hormon u našem telu. aktivira mozak. 2011. preko čula. • Razmišljanje o stresnoj situaciji takođe može pokrenuti ovaj lanac događaja. ali najvažniji su u kori nadbubrežnih žlezda. FPPS .

glavni hormon je tiroksin. Ako ga ima previše – hipertireoidizam. 203 . gubitak težine. proizvodnju belančevina itd. 2011. depresivnost i veliki broj drugih simptoma od kojih su mnogi slični sa hipertiroidizmom. • Hipertireoidizam izaziva visok krvni pritisak. FPPS . • Ako ima premalo tiroksina – hipotiroidizam.Štitna žlezda – tireoidea • kontroliše nivo metabolizma u svim delijama u telu. anksioznost. mišidnu slabost. usporenost. nadražljivost.Okt. a • • preko toga rast i razvoj. umor. • Hipotiroidizam izaziva gojaznost.

Okt. FPPS . 2011. • Dele se na: • moždinu (medulla) i • koru (cortex). 204 .Nadbubrežne (adrenalne) žlezde • One su hemijska fabrika koja proizvodi oko 50 hormona. energiju i reakciju na stres. • Ove žlezde jako utiču na raspoloženje. • Nalaze se na vrhu bubrega (kao kapa). • Moždina i kora luče različite grupe hormona.

kada se sprema veštački. i očigledno ima važnu funkciju u održavanju budnosti. FPPS . reakciju na upale i alergije. najmanje nodu. je poznat pod nazivom hidrokortizon i koristi se protiv upala i alergija.Okt. • Kortizol. • Najmodniji po dejstvu je kortizol. 205 . krvni pritisak. glukokortikoid. • Kontroliše metabolizam ugljikohidrata.Kora nadbubrežne žlezde • Cortex proizvodi seriju kortikosteroida. 2011. • luči se stalno. najviše rano ujutru. jedan od hormona stresa.

Kora nadbubrežne žlezde • Kortizol se luči pod uticajem ACTH hormona iz hipofize. 2011. • Kortizol izaziva niz promena u telu. kao i za odbranu od dužeg dejstva stresora • androgeni (najpoznatiji testosteron) su steroidi koji kontrolišu polno specifične funkcije. FPPS . važnih za pripremu tela za odgovor na stres. a kora ih luči i kod muškaraca i kod žena. 206 .Okt. • Hipofiza luči ACTH na podsticaj iz hipotalamusa koji počinje da luči hormon za oslobađanje kortikotropina (CRH).

• luči seriju kateholamina (”hormona stresa”): dopamin. 207 . FPPS . ova dva hormona su vrlo slični. Po sastavu. ali razlike u dejstvu postoje.Okt. a u sklopu reakcije na stres. noradrenalin – na podsticaj simpatičkog PNS.Moždina nadbubrežne žlezde • medulla se može smatrati delom simpatičkog PNS-a. 2011. adrenalin. • Adrenalin i noradrenalin spremaju telo za napad ili bežanje.

FPPS . gde utiče na delove mozga koji kontrolišu: pažnju.Okt. signal “napadni ili pobegni” luči noradrenalin kao neurotransmiter u moždanom stablu. motivaciju. • Međutim. više nego hormonska. emocije. budnost. pobudu.Moždina nadbubrežne žlezde • Adrenalin obezbeđuje da više kiseonika i glukoze stigne do mozga i mišida – npr. Noradrenalin podstiče slične simpatičke reakcije kao i adrenalin. • Zato se smatra da je primarna uloga noradrenalina psihoaktivna. 208 • . nagon. kao neurotransmitera. povedavajudi krvni pritisak i puls. 2011. ali nema psihoaktivni efekat.

Gonade – jajnici (ovariumi) i testisi – luče polno specifične hormone • • • • Androgene (testosteron. 2011... posebno seksualno Utiču na sekundarne polne karateristike....) Estrogene (estradiol..Okt. FPPS . 209 .) i progestine (progesteron.) Utiču na razvoj i ponašanje. glad.... a s time i poletnost.Ostale žlezde • Pankreas luči glukagon i insulin i reguliše • koncentraciju šedera u krvi..

endokrini i imunološki sistem su povezani. ES i IS • Nervni. • ubacivanje antigena u krv odmah povedava električnu aktivnost nekih delova mozga. • Imunopsihologija je utvrdila da negativne emocije slabe imunitet. • imune delije imaju receptore za neurotransmitere. • imune delije proizvode neurotransmitere i hormone. 210 .Okt. 2011. .NS. a pozitivne ga jačaju. FPPS . a neke od poznatih veza su: • stimulacija ili oštedenje nekih zona hipotalamusa i kore odmah povedava ili smanjuje aktivnost imunog sistema. . što znači da mogu direktno da utiču na mozak i endokrini sistem.

Evolucione i genetske osnove .

Zato potomak teži da bude sličniji roditeljima 3. Barem neke od varijacija među pripadnicima vrste su nasleđene.Nadmetanje. 2011. Jedinke jedne vrste razlikuju se međusobno 2. zato postoji nadmetanje oko parenja. Pripadnici vedine vrsta produkuju daleko više potomaka nego što ih može preživeti.Okt. hrane i mesta za život.Nasleđivanje. 212 .Varijacija. FPPS . Nema mesta za sve.Pet Darvinovih principa evolucije 1.

svaka naredna generacija de težiti da bude bolje prilagođena svojoj sredini FPPS . težide da imaju osobine koje su prilagođenije sredini od onih koji nisu preživeli. Oni pripadnici vrste koji prežive proces nadmetanja i nastave sa razmnožavanjem. Prirodna selekcija dovodi do preživljavanja najpodobnijih 5. Prirodno odabiranje. Adaptacija. 213 . 2011.Pet Darvinovih principa evolucije 4. Kao rezultat prirodnog odabiranja.Okt.

evolucija se obavlja na genima. Uticaji koji su opstali. tokom vremena. učestanosti • • • kojom se geni (i osobine koje iz tih gena nastaju) javljaju u okviru populacije koja se razmnožava. tj.Evolucija • Evolucija je promena. nisu eliminisani tokom prirodne selekciju su sadržani u genomu – naslednom materijalu svake jedinke. Evolucija govori o pradavnim uticajima na naše ponašanje – svim onim uticajima koji su izazivali varijacije. FPPS . 2011.Okt. 214 . ali na osnovu uspešnosti njihovih aktivnih nosilaca – organizama.

Evolucija i ponašanje • 99% genoma je identično kod svih ljudi. 2011. • Oni čine one “ugrađene” biološke mehanizme koji nam omogudavaju i koji nas primoravaju da živimo i preživimo.Okt. 215 . a geni čine “našu ljudsku prirodu”. FPPS . • pa i da mislimo na određeni način. odnosno da se: • ponašamo. • osedamo.

216 . • Neke varijacije ostaju samo u toj jedinki. a neke mogu biti takve da se prenose na potomke.Okt. FPPS . hemijski agensi. 2011. virusi).Izvori varijacija u genotipu • Varijacije u naslednom materijalu delije mogu poticati od: • mutacija (slučajni događaji. • kombinacijama različitih gena istih roditelja itd. • prenošenja i mešanja gena sa drugim grupama. zračenje.

FPPS . 217 . Varijacije koje imaju suprotan efekt nede postati uobičajene i verovatno de se ugasiti. One de verovatno biti sačuvane u populaciji i tokom vremena de postati uobičajene za tu vrstu. Varijacije koje su neutralne mogu biti sačuvane da bi bile “evaluirane” u nekim drugim uslovima (sredini).Prirodna selekcija • Neke varijacije genotipa povedavaju verovatnodu • • • preživljavanja i sposobnost reprodukcije u konkretnoj sredini. 2011.Okt.

• Nasleđe je “istorijsko”. ono reprezentuje istorijsko iskustvo vrste. • Jedinke koje poseduju te gene žive duže i imaju više potomaka. Na taj način se povedava prisustvo tih gena u populaciji. a ne neko određeno vreme niti određenu jedinku.Prirodna selekcija i adaptacija • bolje adaptirani organizmi duže žive i zbog toga imaju više potomaka. “Dobro” adaptiran obično znači “najbolje što može” a ponekad i “najmanje loše”.Okt. FPPS . 218 . • genetski. prirodna selekcija je proces replikacije onih gena koji sadrže “korisne osobine” sa konačnim ishodom da ti geni postaju sve češdi. 2011. Čuveni su primeri cistične fibroze i srpaste anemije.

Šta je podobnost • Podobnost (fitness) se genetički definiše • jednostavno kao sposobnost jedinke da replicira svoje gene u naredne generacije. Njen najvažniji indikator je reproduktivna uspešnost koja (malo pojednostavljeno) predstavlja broj potomaka jedinke. dok rođenje mazge nije jer je mazga sterilna FPPS . 2011. • Kad se radi o mužjacima. važna komponenta reproduktivne uspešnosti je uspešnost parenja.Okt. • Ipak. 219 . rođenje magarca je reproduktivni uspeh. odnosno broj ženki sa kojima se pari.

• Selekcija srodnika . Životinje stražari ispuštaju krik da bi upozorile svoju grupu na neprijatelja. Mi pomažemo najbližima. Pomažu svoje srodnike čak i ako im direktno škodi. 220 .jedinke podržavaju i pomažu sve slične jedinke. a ne samo dece.Okt.jedinke nastoje da povedaju reproduktivnu uspešnost najbližih srodnika. ali pružaju šansu vedem broju srodnika i njihovih gena da prežive. pa • i sve druge slične jedinke postoje evolucioni mehanizmi koji obuhvataju povedanje podobnosti svih sličnih jedinki. • inkluzivna podobnost . čak i ako jedinka roditelj živi krade. FPPS .Šta je podobnost • Identične gene nemaju samo deca. nego i drugi srodnici. Time ugrožavaju svoj život. žene su 5 do 6 puta sklonije da pomognu svojoj deci nego srodnicima koji su manje bliski. 2011. Evolucija „zna“ da de replikacija gena biti u tom slučaju veda.

osobe sa srpastom anemijom u tom podneblju duže žive FPPS .Okt. 2011. pljuvačka i sve druge tečnosti su guste. znoj. Zašto je takav opasan gen opstao i razmnožio se? • Deca sa CF su imala vedu šansu da prežive epidemiju dijareje nego normalna deca • CF se pokazala korisnom za preživljavanje u nekim kritičnim okolnostima. Sluz.Nasledne bolesti • Protivreče evolucionim postavkama? Zašto geni koji ih izazivaju nisu • iščezli? dva standardna primera su • Cistična fibroza – CF. Bolest uzrokuje jedan recesivan gen. Pošto malarija ubija brže od srpaste anemije. • Srpasta anemija. 221 . nedovoljno hemoglobina i slabo prenose kiseonik. Zbog guste sluzi u pludima vedina obolelih umire u ranoj mladosti. Eritrociti imaju srpast oblik. Bolest se nasleđuje preko recesivnog gena • Uzročnik malarije ne može brzo da se razmnožava ako su eritrociti srpasti.

Okt. statusom u grupi koji jedinka ima. isto kao i nivoom serotonina. hostilnošdu kao osobinom ličnosti itd. frustracijom. agresivno ponašanje je povezano sa povišenim nivoom testosterona u krvi. 222 . 2011.Istraživanje evolucije ponašanja • Proksimalni uzroci ponašanja su njegovi neposredni izvori • Npr. „zašto“ uopšte agresija postoji u • ljudskom rodu. ima li ona značaj za jedinke i za vrstu generalno i kakav? To su ultimativni uzroci FPPS . • Međutim.

što znači da imaju vedu uspešnost parenja. odnosno širenje vlastitih gena FPPS . 223 • • . ultimativni uzrok agresije je povedavanje reproduktivne uspešnosti.Okt.Istraživanje evolucije ponašanja • Analiza ponašanja drugih sisara i primata nedvosmisleno ukazuje da agresivni mužjaci imaju veda prava kod parenja. u kojima je sadržan obrazac agresivnog ponašanja. 2011. bide preneseni na vedi broj potomaka Dakle. pa otuda i reproduktivnu uspešnost Njihovi geni.

zašto su ljudi agresivni. to je postavljanje hipoteza. jer se • Evolucione promene su vrlo spore • Postoje i značajna etička ograničenja • Primer indijskog sistema kasti ultimativni uzroci svode na „kako postati i ostati fit“ • Šira javnost je ved upoznata sa brojnim takvim hipotezama: da li su muškarci „prirodno“ poligamni. • od najvede važnosti je da budemo veoma pažljivi kad o njima razmišljamo. FPPS . Pojam „podobnosti“. 224 .Okt. recimo. zašto iskazujemo emocije itd. obično izaziva konfuziju kod ljudi.Istraživanje evolucije ponašanja • Ultimativne uzroke nije lako empirijski istraživati • Ono što je lako. 2011. • proces prirodnog odabiranja je složen i na izvestan način protivrečan.

225 .Okt. 2011. a ne neke posebne osobine • Pametni smo (dobro). ali dugo živimo (loše) – u celini dobro • Uspravno hodamo (dobro).Istraživanje evolucije ponašanja • Zašto loši geni opstaju? • Primer naslednih bolesti • Primer (beskorisnog) dugog života kod ljudi • Primer teškog i bolnog porođaja • Zato što loši geni mogu biti korisni u nekim • situacijama Zato što se prirodna selekcija odnosi na genotip u celini. ali se teško porađamo – u celini dobro FPPS .

sagledati podatke sa svih strana FPPS . da pogledamo da li stvarno imaju više partnera nego žene i koliko • kada se traga za evolucionim objašnjenjima pojava kao što su orgazam.Okt. porodica. 2011. ako tvrdimo da je poligamnost evoluciono ugrađena u muškarce. šta prvo primedujemo na osobi suprotnog pola i mnogih drugih – biti oprezan. empatija.Istraživanje evolucije ponašanja • Ne možemo ponoviti prirodno odabiranje u laboratoriji. moda. • Npr. ali je od presudne važnosti oslanjati se na sve raspoložive podatke. 226 .

Svaki nukleotid čini: • jedna od četiri baze: adenin. • plus jedan molekul šedera (S) i jedan molekul fosfata (P). guanin i citozin (ATGC). 2011.Okt. FPPS . Molekul DNK se sastoji od dva niza nukleotida. • Nukleotidi su slova genetske azbuke. timin. • U svakom od ukupno 46 hromozoma nalaze se molekuli • DNK. • Izuzetak su jedino eritrociti (nemaju jedro) i polne delije (imaju samo 23 hromozoma).Genetika • U jedru svih delija našeg tela nalaze se 23 para štapičastih formacija zvanih hromozomi. • genetska azbuka počiva na bazama. što znači da genetska azbuka ima 4 slova. • Baze su vezane za molekule S (šedera). 227 .

228 .Nosilac nasleđivanja – DNK • Nukleotidi u svakom nizu su spojeni molekulima S i P. 2011.Okt. Ljestve su spiralno uvijene u desno. • Baze nukleotida iz dva niza se spajaju u parove: A-T i • • G-C (ili T-A i C-G). a prečage čine parovi baza. a zatim je spirala višestruko vrlo tesno uvijena u kalemove i gusto spakovana u hromozom. FPPS . Na taj način nastaje struktura slična ljestvama: strane (kičmu) čine nizovi molekula S i P.

229 .Okt. 2011.Dvostruka spirala i nukleotid FPPS .

Okt. Nukleotidi • • su dugački 0.2 do 2. iz svih hromozoma. 2011. 230 . prvi. ali najvedi hromozom. ima 220 miliona parova baza.DNK • “Ljestve” su široke 2. Zato ukupna dužina DNK čoveka.6 nm (10-9).8 m.3 nm. Hemijski sastav DNK svih živih bida je jednak FPPS . iznosi oko 1.

Mnogi geni različitih živih bida su isti. samo 2% DNK čini gene koji kodiraju proteine. sastavljen od niza nukleotida. FPPS . 231 . održavanju DNK i vedinom nepoznatu. Ostatak ima “tehničku” i “manipulativnu” ulogu. predstavlja ga jedan • • • • segment ukupne DNK. Samo mali deo ukupne DNK čine geni.Okt.Geni i DNK • Gen je napravljen od DNK. 2011. U čoveka. namenjenu replikaciji pri deobi delija.

Geni i DNK • Gen nosi informacije o sintezi jednog proteina – u njemu je kodiran recept za spravljanje jedne belančevine. • ipak. koja se kombinuje sa RNK drugih gena i tek onda ulazi u proces sinteze belančevine.Okt. • Ali ne svi. osnovna funkcija gena je sinteza belančevina. osim da recept za spremanje njegovih proteina bude preuzet od roditelja. • Ne postoji druga mogudnost da bilo koji živi organizam nastane. nasleđivanjem. 2011. Jedan broj gena samo “proizvodi” određenu RNK. FPPS . 232 .

reč od jednog slova bi mogla kodirati 4 aminokiseline. 233 . Sa 3 slova mogu se formirati 43 = 64 reči. Kodon čini sekvenca od 3 nukleotida u jednom nizu. start i stop reči-kodoni.Okt.Geni i DNK • Ima 20 aminokiselina. pa je odgovor tri slova. bilo je sve jasno. DNK jezik mora biti baziran na rečima od 3 slova. koliko on slova mora imati? Pošto postoje četiri slova. • • • • • nukleotidi kao slova. Dakle. a kodoni kao reči tog jezika. dovoljno da se kodira svaka aminokiselina. • Kad se genetska informacija počela tretirati kao jezik. plus tzv. Pošto kodon mora jasno označavati jednu aminokiselinu. 2011. Reč od 2 slova bi mogla kodirati 42=16 aminokiselina. FPPS .

Geni i DNK • Sve naše delije imaju sve hromozome. 2011. 234 .Okt. • Međutim. dakle i gene. FPPS . • “Human genome project” je mapirao sve gene za kodiranje proteina u čovekom genomu. samo 5-10% gena u jednoj deliji je aktivno jer ostali u njoj nemaju svrhu.

odnosno 10 miliona potencijalnih razlika u belančevinskoj strukturi. zato što taj 1% razlike označava 30 miliona različitih nukleotida. odnosno sekvence nukleotida. znatno manje od 100.000 gena. 235 .Okt. • Najvede iznenađenje ovog projekta je to što čovekov genom sadrži svega 20-25. • To treba imati u vidu kada se kaže da je 99% genoma jednako kod svih ljudi.000 koliko se očekivalo.Human genome project • Određen je hromozom u kome se gen nalazi i njegovo mesto u hromozomu. 2011. FPPS . • Određene su “reči” njegove azbuke. • Čovek ima oko 3 milijarde nukleotida. • Za 50% gena određena je funkcija gena – protein koji proizvodi.

• Genotip se vidi samo iz DNK. • Prirodna selekcija deluje na genotip preko fenotipa. • Isti fenotip može proistedi iz različitih genotipa. 236 .Genotip i fenotip • Genotip je specifični sklop gena jedne individue. a fenotip se vidi posmatranjem jedinke. a fenotip zavisi od genske interakcije i od sredine. recimo zbog interakcije gena. Što se tiče razlike genotipa i fenotipa. FPPS . • Fenotip je skup osobina jedne individue.Okt. može se redi sledede. • Isti genotip može dati različite fenotipe zbog uticaja sredine. 2011. • Genotip stičemo rođenjem.

2011. U onoj meri u kojoj sinapse utiču na naše ponašanje (a utiču). ali ne i od razlika u transmiterima. Različite alele “proizvode” različite proteine (istog tipa. Gen može imati više varijanti. • neurotransmiteri nisu belančevine i oni nemaju svoj gen. neurotransmiterski receptori u sinapsama su belančevine koje imaju svoj gen. 237 . recimo pigmenta za boju kose). Na primer. Međutim. genetski uslovljene individualne razlike mogu poticati od razlika u receptorima. put od proteina do ponašanja je vrlo dug. FPPS .Okt. formi ili alela.Geni i ponašanje • Geni sadrže recept za spravljanje proteina u deliji (iz • • • aminokiselina).

2011. a kod osoba koje nisu. te da taj gen i njegov protein utiču samo na mali segment nervne strukture koja stoji iza impulsivnosti.Geni i ponašanje • Čitate: “pronađen je gen za impulsivnost”. nego samo da postoji korelacija. FPPS . • Koju impulsivnost: nesposobnost da se planira unapred. koji protein on kodira i koju ulogu ima taj protein? Ako piše da nađeni gen kodira stvaranje nekog od receptora za dopamin. daleko je od gena do ponašanja. nego zajedno sa drugim sistemima. recimo serotoninergičkim. onda ved možemo poverovati u taj članak. koji je to gen. • da li postoji stvarna kauzacija? Nalazi tipa: “kod osoba koje su • impulsivne postoji alela A. dopaminergički sistem ne deluje nezavisno. preuzimanje previše rizika itd. Zatim. Sve u svemu. alela B” nisu dokaz kauzalnosti. 238 • • .Okt. postoji 5 vrsta receptora (proteina) za dopamin. lakoda da se plane.

osobina de se ispoljiti. Ako su obe kopije gena dominantne. kopija de se ispoljiti u fenotipu ako je dominantna. osobina de se ispoljiti. 2011. Ako su obe kopije gena recesivne. 239 .Dominantni i recesivni efekt • U hromozomima postoje dve kopije svakog gena • • • • – od svakog roditelja. Recesivni gen i dalje postoji u jedinki i prenosi se na potomke. Inače de se ispoljiti osobina dominantnog gena. FPPS .Okt. čekajudi povoljnu kombinaciju da se ispolji.

a za plave recesivan. 2011.Okt. • Crnooko dete ne može imati dva plavooka roditelja.Dominantni i recesivni efekt • Npr. • Plavooko dete ima oba plavooka roditelja. FPPS . 240 . gen za crne oči je dominantan..

• Huntingtonova bolest je jedna da najčešdih naslednih bolesti mozga. Teško ošteduje mnoge motorne funkcije. godine. Uzrokuje je jedan poznat dominantan gen. 241 . FPPS .Okt. govor i memoriju.Dominantni i recesivni efekt • Fenilketonuriju izaziva jedan poznat recesivni gen (dakle. Gen onemogudava razlaganje aminokiseline fenilalanina koja se gomila u telu. potrebna su oba roditelja). 2011. teško ošteduje mozak i ubija osobu do 30.

odnos dominantnirecesivni gen je u 23. 242 . kod muškaraca.Okt. nazvana X hromozomi • Normalan muškarac u 23. paru.Polno specifični geni • Normalna žena ima dva slična hromozoma u 23. paru ima dva nejednaka hromozoma X i Y • Dakle. 2011. makar i recesivni. bide uvek ispoljeni jer nemaju dominantnu kopiju u Y • Primer je slepilo za boje FPPS . paru narušen • Mnogi geni iz X hromozoma.

suština živog sveta je adaptabilnost. 2011. oni moraju biti tako građeni. Da bi organizmi bili adaptabilni.Nasleđe-sredina. na osnovu fenotipa. sredina deluje i na nivou vrste i na nivou jedinke U tom smislu.Okt. prilagođavanje sredini mora biti ugrađeno u naše gene. Kako je to sprovedeno? FPPS . priroda-odgoj • Evolucijom se. konstruiše • • • genom. odnosno genotip U stvaranju fenotipa učestvuje sredina Dakle. učešde sredine u ponašanju nije sporno Međutim. 243 • . Dakle.

Gen nije sam – interakcije i korelacije • Ekspresija gena. a ponekad i RNK.Okt. 2011. 244 . Ekspresija gena je proces kojim se informacija iz gena prenosi i koristi za proizvodnju krajnjeg proizvoda. koji je obično protein. FPPS . • Ekspresija se obavlja u dva koraka: • transkripcija gena u ribonukleinsku kiselinu (RNK) i • translacija RNK u protein. • Tokom translacije (prevođenja) se troslovne genetske reči prevode u aminokiseline.

• neki geni nemaju ekspresiju u nekim delijama (recimo geni za gradnju mišidnog tkiva nemaju ekspresiju u neuronima). ili nemaju ekspresiju u određenim uslovima. FPPS . nemaju ekspresiju u nekim fazama razvoja. 245 .Okt.Gen nije sam – interakcije i korelacije • transkripcija i translacija zavise od drugih proteina (enzima) koji se prave na osnovu informacija iz drugih gena. koji se danas nazivaju epigenetskim faktorima. • U ove uslove spadaju i sredinski uticaji. 2011.

Epigenom se nalazi izvan genoma. dakle ponavljanjem kroz generacije i prirodnim odabiranjem. nije mogude da sredina vrši uticaj na gene. FPPS . tj. osim putem pet Darvinovih principa evolucije. Ovaj tok je jednosmeran i ireverzibilan. a koje nisu proistekle iz promene DNK. Švedski primer epigenetika izučava promene genske aktivnosti.Epigenetika • Donedavno je suvereno vladala „centralna dogma • • • • • molekularne biologije“: tok genetskih informacija je DNK → RNK → protein. Ključni adut epigenetike je epigenom. ali tačno iznad njega (epi=iznad) i utiče na to koji de geni imati ekspresiju a koji ne. koje se mogu preneti na bar jednu slededu generaciju. koji geni de se iskazati u fenotipu.Okt. 2011. 246 . a koji ne.

• Na osnovu epigenoma se. ali za epigenom ne. izloženost toksinima i stres. a druge ostavlja aktivnim. • Histoni i DNK su prekriveni hemijskim oznakama (tag ili mark).Epigenetika • Kako funkcioniše epigenom? • DNK je čvrsto namotana na histone. 247 . matične delije diferenciraju u ciljne delije. 2011. • U iskustva koja mogu da modifikuju epigenom spadaju ishrana. fizička aktivnost. tako što neke gene prigušuje. Ovaj drugi genetski sloj je epigenom. koji • čine drugi genetski sloj. FPPS .Okt. u zavisnosti od životnog iskustva. Hemijske oznake imaju ulogu da čvrsto namotaju neke gene (delove DNK) i tako ih učine nedostupnim u procesu transkripcije. a druge da aktiviraju tokom života. • za DNK važi centralna dogma. verovatno. • Epigenomske oznake reaguju na signale iz sredine i mogu neke gene da priguše.

resetuje. • Pušenje. One su osnova epigenetskog nasleđivanja. koje modifikuje naš epigenom.Epigenetika • epigenom se reprogramira. Zahvaljujudi njima. mnogo pre nego što su začeta. Tako nestaje vedina oznaka. 2011. previše jela ili stres. neko životno iskustvo. možemo preneti na naše dete. 248 . odnosno • • • briše nakon oplodnje jajne delije. FPPS . posebno ako nam se dogode rano u životu. mogu da osude našu decu na skradeni život.Okt. ali su neke u stanju da prežive.

ali tokom života mogu da razviju potpuno različit epigenom. koji imaju isti genom. nasleđivanja psihičkih karakteristika. ali i onoga što nazivamo ljudskom prirodom FPPS .Epigenetika • Epigenetika je dosada najbolje objašnjenje razlika između identičnih blizanaca.Okt. • Zadnjih godina u značajnoj meri rastu očekivanja da de epigenetika objasniti pojave raznih naslednih bolesti. zbog koga mogu da imaju različite osobine. 249 . 2011.

Razlika između jedinki sa različitim genotipom ispoljide se u nekim sredinskim uslovima. a u drugima ne. a kod tredih je šarolik FPPS . 250 • • .Interakcija gena i sredine • nastanak određenog fenotipa od datog genotipa zavisi • • • • od: interakcije između gena i interakcije gena i sredine. 2011. Neki genotipovi su osetljivi na različite sredinske uticaje. u datoj sredini se neka ponašanja ispoljavaju samo kod nekih genotipa. efekat sredine je na nekim uzrastima značajan kod nekih genotipova. a drugi su otporni. kod drugih nije. Tokom razvoja.Okt. Npr. a ne i kod drugih.

Efekti genotipa i sredine se prosto sabiraju. pošto su G i E u interakciji. 2011. istraživanja su pokazala da stres predstavlja • • • sredinski uslov koji uslovljava nestanak ili pojačanje prisustva nekih proteina u delijama. genetska formula: fenotip = genotip + sredina. 251 . oni moraju biti nezavisni.Interakcija gena i sredine • Npr.Okt. Da bi neki činioci bili aditivni. što pretpostavlja aditivnost. uslov aditivnosti nije zadovoljen pa je predložena slededa formula: fenotip=genotip×sredina FPPS .

252 . drugi ima svega 50% šanse da oboli. FPPS . Međutim. • Slično važi za shizofreniju. odnosno kvantitativno. • Kontrola ekspresije gena i interakcija gena su povezane sa • poligenskim nasleđivanjem. • Dijabetes. ima poznatu genetsku osnovu. 2011. za koga se kaže da • predstavlja faktor rizika. recimo. koje se često naziva kvantitativnim nasleđivanjem.Okt. Veruje se da je to posledica interakcije tih gena sa drugima.Interakcija gena • za ispoljavanje nekih gena je potreban doprinos još nekog gena. Međutim. ako jedan MZ blizanac oboli. Kad god je neka osobina u fenotipu varijabilna u intenzitetu i prati normalnu krivu. ona se nasleđuje poligenski. Da bi se pojavio „bolesni“ fenotip potrebno je prisustvo još nekog gena. osobe koje imaju samo taj gen retko obolevaju. • nasledne bolesti izaziva neki određen gen.

Vedina naših osobina je poligenska. • Na primer. Jedan gen može da ostvari funkciju samo ako postoje drugi geni itd.Okt. Jedan gen može da prigušuje druge. što znači da se genska interakcija i poligenski efekt uključuju u opštu temu interakcije gena i sredine.Interakcija gena • genetska pozadina utiče na ispoljavanje nekog gena u fenotipu. 2011. kokoš ima gene za zube. FPPS . • Iznenađujude mali broj gena kod čoveka se može objasniti jedino velikim brojem kombinacija i interakcija gena koje su potrebne za formiranje našeg fenotipa. 253 • • • . ali su oni prigušeni.

roditelji oko deteta stvaraju sredinu koja odgovara njihovom genotipu. ljudi teže da stvore sebi okolinu koja korelira sa njihovim genotipom.Okt. sve to je uslovljeno.. jednim delom. FPPS . drugova. Pošto su njihovi geni prisutni i kod deteta. Izbor bračnog partnera. dete dobija sredinu koja odgovara njegovom genotipu.Korelacija gena i sredine • To je izbor sredine koja odgovara genotipu ili • • • modifikacija sredine u tom smislu. U celini. 254 . Korelacija geni-sredina je naročito uočljiva kod ljudi. našim genotipom. posla itd. 2011.

• Organizmi biraju sredinu koja im odgovara. mogu da stvaraju sredinu za decu. • jedinka bira sredinu koja joj odgovara. • roditelji. a ljudi mogu i da je menjaju. • Fenotipska plastičnost nije svojstvo jedinke.Okt. FPPS . a ne samo da im prenose gene. ili je prilagođava sebi.Korelacija gena i sredine • Organizam nije pasivna meta sredinskih uticaja. takođe. 2011. • Poznati aspekti interakcije i korelacije gena i sredine su: • fenotipska plastičnost – sposobnost da se isti genotip razvije u različite fenotipe pod uticajem sredine. prema sebi. nego genotipa. 255 .

Priroda ili odgoj • dilema „priroda ili odgoj“ zapravo ne postoji.Okt. ali je interaktivnost genetski programirana. sredine i ponašanja. ali u kompleksnoj interakciji. Npr. Loša sredina sprečava da dostignemo maksimum (a ne pogoršava minimum). • • • nego dejstvuje „priroda i odgoj“. 256 . FPPS . a dobra sredina podiže minimum (a ne povedava maksimum). Glavni princip jeste interaktivnost svih elemenata – some. genotip određuje šta je naš maksimum a šta minimum. 2011.

Okt.Istraživanje naslednosti • Time se bave teorija evolucije. komparativna biologija i sl. 257 . • Metode koje se koriste su: • Selektivno ukrštanje • Blizanačke studije • Genetsko inženjerstvo / manipulacija FPPS . molekularna genetika. bihejvioralna genetika. 2011. bihejvioralna neuronauka.

258 . 2011. za nju možemo smatrati da je nasleđena Iz iskustva sa domadim životinjama i poljoprivrednim kulturama se zna da je veliki broj fenotipskih karakteristika nasledan FPPS . odnosno nisko • • prisutnom osobinom koja se istražuje U meri u kojoj se potomci jednih i drugih roditelja sistematski razlikuju po toj osobini.Okt.Selektivno ukrštanje • Sprovodi se kod biljaka i životinja • Ukrštaju se roditelji sa visoko.

pol • Npr.60 • Brada/sestre = 0. npr. 259 .47 FPPS . 2011.Studije blizanaca i usvajanja • Kod ljudi se naslednost ispituje porededi: • Blizance odgajane zajedno sa decom iz iste porodice • Blizance odgajane zajedno i odvojeno • Decu odgajanu zajedno i odvojeno • kontrolišudi pri tome i druge varijable. korelacije IQ između parova dece su: • MZ blizanci = 0.Okt.86 • DZ blizanci (istog pola) = 0.

260 .Okt. 2011.FPPS .

261 . 2011.Okt.FPPS .

40 0.25 0. 80% IR u visini je nasleđeno (a ne 80% visine jedne osobe) Osobina visina težina inteligencija (IQ) školske ocene Heritabilnost 0.70 0.45 262 FPPS . .25 0. 2011.Okt.28 0. a namenjeni su oceni stepena naslednosti neke osobine U tabeli je heritabilnost prikazana kao proporcija Npr.80 0.60 0.28 • neuroticizam emocionalnost aktivitet socijabilnost impulsivnost 0.40 • ekstraverzija savesnost saradljivost 0.31 0.Heritabilnost • Postoji više vrsta koeficijenata heritabilnosti.36 0.

Okt. 2011. može se manipulisati sa DNK biljaka i životinja • Npr. hemijskom ili direktnom intervencijom se može onemoguditi “dejstvo” nekog gena – “nokaut” tehnika • Npr.Genetska manipulacija • Zahvaljujudi novim tehnologijama. 263 . može se inaktivirati gen za receptor za neki neurotransmiter • Zatim se posmatraju promene u ponašanju FPPS .

264 . 2011.-KRAJ – FPPS .Okt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful