Uvod u psihologiju Biološke osnove psihičkog života

Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

Nastavnik i asistenti
• Prof. dr Stanislav Fajgelj
stanef@orion.rs www.stanef.in.rs ili preko “Predavači” na www.fpps.edu.rs mr Jasmina Nedeljkovid, jasmina.nedeljkovic@gmail.com Anja Mitid, anjamitich@gmail.com
U e-mail poruci obavezno se predstaviti punim imenom i prezimenom i brojem indeksa. Jasno obrazložiti o čemu se radi

FPPS - Okt. 2011.

2

Obavezna literatura
• Fajgelj, S. (2010). Uvod u psihologiju,
Novi Sad: FPPS.

• Slajdovi i gradivo prezentirano na
predavanjima i vežbama

FPPS - Okt. 2011.

3

Korisna dopunska literatura
Smith, E. E. et all. (2003). Atkinson & Hilgards’s Introduction to Psychology (14th edition). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson. Sternberg, R. J. (2001). Psyhology: In Search of the Human Mind (III edition). Fort Worth: TX: Harcourt College Publishers. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2010). Psychology and Life (19th Edition). Boston: Pearson. Eysenck, M. W. (2009). Fundamentals of Psychology. Hove, East Sussex: Psychology Press. Passer, M. W., Smith, R.E. (2007). Psychology: The Science of Mind and Behavior (3rd edition). Boston: McGraw-Hill. Lahey, B. B. (2007). Psychology an introduction (9th edition). Boston: McGrawHill. Plotnik, R., Kouyoumdjian, H. (2011). Introduction to Psychology (9th Edition). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. Petz, B. (2006). Uvod u psihologiju: Psihologija za nepsihologe (III izdanje). Jastrebarsko, Hr: Naklada Slap. Kostid, A. (2006). Kognitivna psihologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i niz knjiga naših autora: Rota, Ognjenovida, Radonjida, Bajida. . .

Okt. 2011. FPPS

4

Biološke osnove psihičkog života

Nervni sistem Ćelije i njihova funkcija .

FPPS . 7 .Nervni sistem – NS • Delije • Centralni nervni sistem – CNS – svi delovi NS koji se nalaze “u kostima” • Periferni nervni sistem – PNS – svi delovi NS koji se nalaze u mekim tkivima – živci i ganglije. 2011.Okt.

ali samo mi imamo vakcine i antibiotike • Postoje i emocije. 2011.Okt. kaljače ili facebook • Mod znanja i saznanja nam je najjača strana u odnosu na sve druge pretendente • Pogledajmo odbranu od zaraza. imamo imunološki sistem. razumemo i istražujemo ono što se dešava sada i zamišljamo i predviđamo bududnost • izmislili smo stvari koje nikad nisu postojale: knjige. Kao i ostali.Nervni sistem • Pomodu mozga vidimo ono što se desilo u prošlosti. U njima nismo napredovali. niti smo ih sami stvorili FPPS . 8 .

9 • • . Mi smo u stanju da doživimo istinsko zadovoljstvo koristedi perfektno beskorisne stvari. Naš mozak može sam sebe da usreduje putem čistih simbola. komponovali ili svirali. Pošto simboli dele teritoriju sa kognicijom. ali pomodu kognicije uspeva i sam sebe da čini srednim. ima nešto… Samo smo mi u stanju da potrošimo • velike resurse da bismo slikali. Da bi ostali organizmi bili sredni oni moraju nekoga da pojedu ili imaju seks sa nekim. 2011.Okt. To je zato što je naš mozak jako proširio krug zadovoljstava.Nervni sistem • Ipak. Sve se uklopilo – misli i osedanja. na osnovu koje rešavamo svoje postojanje. FPPS . kao što su recimo lepa muzika ili roman i za to nam ne treba ništa i niko. pisali. sledi da naš mozak raspolaže modnom kognicijom.

. vezivno tkivo. 10 . 2011..Ćelije u nervnom sistemu • Nervne delije – neuroni • Glijalne delije – neuroglija.) • Između delija je prostor ispunjen tečnošdu punom jona i velikih molekula (čini 10-15% mozga) FPPS . ishrana i odbrana neurona • Pospešuju električnu provodljivost neurona • Omoguduju prenos u sinapsama… • Ostale delije (krvi sudovi.Okt. podrška neuronima u njihovoj funkciji • Razvoj.

na hemijski način Međutim. tanji od svetlosti. 2011. koji prenose električne impulse jedni drugima preko sinapsi. 11 • .Okt. problem je bio u tome što su sinapse tako uski prorezi.Neuroni – neuronska doktrina • Ranije se smatralo da neuroni urastaju jedni u druge • i da NS predstavlja organ od kontinualnog mrežastog tkiva Ramon y Cajal je krajem XIX veka postavio pretpostavku da NS čine milijarde zasebnih delija – neurona. i niko ih u to vreme nije mogao videti FPPS .

metabolički i funkcionalno. • neuroni imaju telo.Neuronska doktrina • Ova pretpostavka je dokazana tek 1950-tih. 2011. koje su nezavisne strukturno. 12 . pomodu elektronske mikroskopije i danas se naziva neuronska doktrina koja ukratko glasi: • nervni sistem je sastavljen od neurona i drugih delija. • neuron je osnovna funkcionalna jedinica u nervnom sistemu i osnov izučavanja neuronauke. više kratkih protoplazmatičkih izdanaka (dendrita) i jedno dugačko vlakno (akson).Okt. FPPS . • informacije se prenose od neurona na neuron preko tankih razmaka – sinapsi.

13 .Okt.Delovi ili zone neurona • Telo ili soma • Dendriti – brojni produžeci tela koji znatno • povedavaju njegovu prijemnu površinu. 2011. “neuronske antene” Akson – jedan produžetak koji predstavlja izlaznu zonu neurona FPPS .

14 .Građa tipičnog neurona FPPS . 2011.Okt.

• Mitohondrije u kojima se pravi energija.Telo neurona • Telo neurona je slično telu bilo koje druge delije • Sadrži jedro sa genetskim materijalom i citoplazmu u kojoj plivaju delijske organele • Ribozomi u kojima se prave proteini. 2011. 15 . zato “siva masa” FPPS . neuroni se ne dele • Telo neurona je sivkasto.Okt. i druge • Za razliku od drugih delija.

Okt.Dendrit • Dendriti su tanka vlakna koja izlaze iz some neurona • Obično su u početku deblji. 2011. a pri kraju tanji • osnovna uloga je da povedaju prijemnu zonu neurona. da bi mogao da prima signale iz što vedeg broja drugih neurona • „Neuronske antene“ FPPS . 16 .

Okt. koji tvore sinapse • Kroz dendrite signal “ulazi” u neuron i prenosi se na telo neurona FPPS . trnova.Dendrit • Na njihovoj površini postoji veliki broj prijemnih tačaka. 17 . 2011.

Akson • Akson je tanko vlakno koje izlazi iz tela neurona. 2011. koje pod pravim uglom izlaze iz njega • Akson/kolaterale se završavaju razgranato a svaka od grana na kraju ima kvržicu. završetak u obliku dugmeta FPPS . na aksonskom brežuljku • jednake je debljine celom dužinom • Često se grana u kolaterale. 18 .Okt.

na koju se prenosi impuls iz aksona. 2011.Okt. sprovodi električni • impuls ka slededoj deliji Slededa delija. koja se najčešde ostvaruje sa dendritom sledede delije FPPS . 19 .Akson • Akson je “izlazna zona” neurona. može biti: • Nervna delija • Endokrina delija • Mišidna delija • Kontakt sa slededom nervnom delijom se ostvaruje preko sinapse.

provode i do 100 m/s • Mijelin ima važnu funkciju u ubrzavanju prenosa nervnih signala • pravilna ishrana (posebno u detinjstvu) ga stvara i održava. otprilike podjednako zastupljena u NS • Mijelinizirani aksoni imaju mijelinski omotač • obično su debeli. tanki i spori (5m/s) • MS. 20 .Akson • Postoje dva osnovna tipa aksona. autoimuna bolest razara mijelin FPPS . 2011.Okt. tako što razgrađuje mijelin • Aksoni bez mijelina • obično kratki. dugi i vrlo brzi. autoimuni proces je krivac za multiplu sklerozu. bolesti ga ošteduju – npr.

2011. monopolarni • Veličini – mali i veliki • • Postoje i mnogo specifičnije podele po funkciji. kičmenoj moždini i mozgu – zato neki autori poriču da postoji tipičan neuron Osnovne podele su po: • Položaju u prenosu signala – aferentni. u čulima. eferentni i interneuroni • Obliku ili tipu neurona – multipolarni. FPPS .Okt.Vrste neurona • Ima mnogo vrlo različitih neurona. endokrinim žlezdama. 21 . imenu osobe koja ih je prva uočila itd. bipolarni. mišidima.

2011. 22 . CNS-u. • Motorni ili eferentni neuroni provode signale od CNS-a ka mišidima ili endokrinim žlezdama. odnosno položajem u prenosu signala • Senzorni ili aferentni neuroni provode signale od receptora ka centrali. Obično su u čulima.Aferentni i eferentni neuroni • Neuroni sprovode impulse u onom smeru koji je u skladu sa njihovom namenom. • Interneuroni provode signale od neurona ka neuronu.Okt. Vedina neurona u mozgu su interneuroni FPPS . obično od senzornog ka motornom neuronu. Obično su u CNS-u.

Multipolarni neuroni. 23 . uzimaju se kao standardan tip neurona. Vrlo su brojni. Unipolarni neuroni – iz tela izlazi jedan proces koji s jedne strane ima dendritsku (prijemnu) funkciju. 3. a s druge aksonsku (otpremnu). Retki su i služe kao interneuroni. a ima ih u oku.Tipovi neurona 1. uvu. FPPS . 2. Bipolarni neuroni – iz tela izlaze jedan dendrit i jedan akson. Služe kao motorni i interneuroni. 2011.Okt. nosu. Najčešdi u kičmi i kao senzorni neuroni.

piramidalni trakt) • Piramidalni neuron dominira u najvažnijim delovima mozga FPPS .Okt. a ima ih mnogo i u kičmenoj moždini (tzv. koji liči na akson • Kora velikog mozga je vedinom sastavljena od piramidalnih neurona. ali i iz posebnog produžetka tela. 24 . 2011. vršnog dendrita.Tipovi neurona • Često se kao četvrti osnovni tip navodi piramidalni neuron • On ima mnoštvo dendrita koji izlaze iz tela delije.

Piramidalni neuron FPPS . 25 . 2011.Okt.

26 .Dendrit piramidalnog neurona • Prikazana je elektronska mikroskopija dendrita piramidalnog neurona iz hipokampusa • Vide se mnogobrojni “trnovi” koji su verovatno mesta na kojima dendrit ostvaruje sinaptičku vezu • Smatra se da 90% sinaptičkih veza ovakvi neuroni ostvaruju preko “trnova” FPPS .Okt. 2011.

27 .Purkinjeova delija • Purkinjeova delija je jedan od primera raznolikosti i bogatstva oblika neurona a) akson b) kolateralna grana aksona c) i d) dendriti Nalazi se u velikom broju u malom mozgu – cerebellumu • • • • FPPS . 2011.Okt.

Okt. 28 . 2011.Razni oblici neurona FPPS .

– variraju od neurona do neurona . 29 . 2011. propusnost sinapsi. a na nekim nije uočeno da imaju akcioni potencijal Neuroni se razlikuju po visini praga ekscitacije Dužina refraktorne faze. diversifikacija i organizacija FPPS .Okt. . . U tom pogledu. neuroni slede opštu strategiju u građi živih organizama: specijalizacija. oblik akcionog potencijala. osetljivost na neurotransmitere itd.Neuroni nisu svi isti – daleko od toga • delije čiji oblik i funkcija variraju više nego bilo koje • • • • druge delije u telu Neki neuroni uopšte nemaju aksone.

a senzorni do 1. 30 .Veličina neurona • 1 µm (mikrometar) je milioniti deo metra • Telo neurona je veličine 10-100 µm • 30-50 neurona može stati u milimetar • Dužina dendrita je između 15 i 1100 µm • Ljudski motorni aksoni mogu biti dugački do 1 m.Okt. 2011.5 m FPPS .

Prenos signala .

2011. 32 .Okt. delijska membrana je polarizovana/ naelektrisana • Ta naelektrisanost se naziva napon mirovanja • Ovaj napon mirovanja se održava pomodu aktivnog procesa koji troši znatnu energiju i naziva se natrijumsko-kalijumskom pumpom FPPS .Napon mirovanja • Osnovna funkcija neurona je kontrolisani prenos signala • Druga važna funkcija je skladištenje informacija – memorija • Procesi prenosa signala su elektrohemijski • U stanju mirovanja.

• U unutrašnjosti neurona. glukoze i sl. u protoplazmi.Neuron u mirovanju • Oko neurona je tečnost poput morske vode. 2011. izvan i unutar neurona se nalaze tečnosti različitog hemijskog sastava. puna kuhinjske soli • U delijskoj protoplazmi je neuporedivo više jedinjenja kalijuma • Dakle. • U slanoj sredini oko neurona postoji visoka koncentracija katjona natrijuma (Na+) i anjona hlora (Cl-). FPPS . negativno naelektrisanih molekula proteina. 33 .Okt. postoji visoka koncentracija katjona kalijuma (K+) i drugih velikih.

34 . što znači da je neuron iznutra negativan FPPS .Napon mirovanja • “Pumpanje” katjona Na iz delije i katjona K u deliju je glavni posao metabolizma neurona • Time se održava razlika u koncentracijama. protivnom fizičkom zakonu difuzije • Vedina energije se u mozgu troši na održavanje i uspostavljanje napona mirovanja neurona • Delovanjem Na/K pumpe se postiže da napon membrane aksona bude -70mV.Okt. 2011.

35 . 2011.Okt. koji se zatvaraju ili otvaraju vrlo sporo • Svi oni sarađuju u • održavanju napona mirovanja • Nastanku akcionog potencijala • I povratku na napon mirovanja • Pasivni kanali to rade na osnovu električnog napona okolne membrane FPPS . postoje • pasivni natrijumovi. K+ kanali ili kapije. Na+ kanali ili kapije i • pasivni kalijumovi.Napon mirovanja • Osim Na/K pumpe.

Okt. tj. 36 . napon mirovanja značajno opadne • Sve depolarizacije-ekscitacije i hiperpolarizacije-inhibicije se sabiraju na mestu aksonskog brežuljka FPPS . 2011.Akcioni potencijal – AP • Tipični neuron biva pobuđen preko sinapsi susednih neurona • membrana neurona se oko sinapse depolarizuje.

ona postane propustljiva za jone Na+. • Akson na tom mestu postane iznutra pozitivan. nastaje brzi lanac promena • Promena napona membrane aksona izaziva da se otvore pasivni jonski kanali natrijuma.Okt. 2011. FPPS . tj. 37 . • Joni Na+ pohrle u akson. oko +40mV.Akcioni potencijal – AP • Kada depolarizacija aksonskog brežuljka dostigne prag. a ova faza se naziva depolarizacija.

• Pri kraju repolarizacije nastupa relativna refraktorna faza kada neuron može da reaguje. • Onda se pasivni Na i K kanali zatvaraju. FPPS . Joni K+ izlaze napolje i brzo povrate negativno naelektrisanje membrane. 2011. a Na/K pumpa nastavlja da radi i uspostavlja napon mirovanja. • Ta faza se naziva repolarizacija – uspostavlja se negativna naponska razlika. 38 .Okt.Akcioni potencijal • Onda se kanali Na zatvaraju. • Za to vreme neuron nije u stanju da ponovo opali. a kanali K se otvaraju. ali na jaču draž. U početku je nemogudnost okidanja potpuna i naziva se apsolutna refraktorna faza.

39 . 2011.Shematski dijagram akcionog potencijala FPPS .Okt.

Akcioni potencijal • Ova serija naponskih promena naziva se akcioni potencijal • Promena traje najviše nekoliko milisekundi. • Akcioni potencijal nastaje kada pobuda na aksonskom brežuljku pređe prag i uvek je istog napona • Dakle. 40 . FPPS .Okt. draž okida neuron po principu sve ili ništa i on odgovara uvek istim akcionim potencijalom. 2011.

do 100 m/s kod mijeliniziranih • najsporijem aksonu bi trebalo više od sekunde da prenese signal od pete do glave. deluje tako da hemijski zaustavlja širenje akcionog potencijala kroz aksone. Ceo proces se ponavlja. ne gubedi intenzitet. FPPS . akcioni potencijal putuje velikom brzinom duž aksona. Brzina provođenja je između 1 m/s kod nemijeliniziranih aksona.Kako se AP širi • AP se dešava na jednom ograničenom mestu na membrani • Na tom mestu nastaje naponska razlika između zone AP (+) i zona • oko nje (koje su negativne). tj. prekidi u mijelinskom omotaču. 2011. tzv. Ova naponska razlika otvara kanale natrijuma u okolnim zonama. Ranvierovi čvorovi služe da AP skače od jednog do drugog. ali se spori aksoni ne nalaze na mestima gde je potrebna brzina. kao iskra. koji koriste zubari. Dolazi i do difuzije – kretanja jona iz jedne u drugu zonu. 41 . • • • • Lokalni anestetik novokain.Okt.

ac.bris.uk/synaptic/public/basics_ch1_1.Okt. 2011.Neki zanimljivi linkovi • URL za animirani prikaz Na-K pumpe (na • http://www. 42 .youtube.mcgraw- hill.html • Animirano objašnjenje funkcionisanja neurona i sinapsi: • http://www.com/watch?v=iAGdkje6pg&feature=related youtube postoje i druge slične animacije): • http://highered.html FPPS .com/sites/0072943696/student_view0/chapter8/animation __voltagegated_channels_and_the_action_potential__quiz_1_.

debljine od • 1 nm (nanometar) je milijarditi deo metra • Postsinaptička delija može biti mišidna ili endokrina delija 2nm (električne) do 40nm (hemijske) FPPS . 2011. postsinaptička membrana sa receptorima 3. između ove dve.Sinapsa • Jedan neuron je povezan sa mnogim drugim • neuronima preko sinapsi Neki imaju 100.Okt. 43 .000 sinapsi. sinaptički prorez/pukotina.000 (procena: prosečno 7000) Sinapsa ima tri dela: • 1. ali najčešde ih imaju 5-10. presinaptički deo – aksonska kvržica 2.

Sinapsa • Anatomski i fiziološki je veoma složena i odigravaju • se složeni procesi Osnovna podela sinapsi je na: • hemijske – najčešde su.5 ms). ima ih u delovima CNS koji upravljaju bežanjem).Okt. Ima ih manje od hemijskih. ali se danas zna da nisu ni toliko retke. 44 . imaju kompleksan način prenošenja. šire su (oko 20nm). FPPS . sporije su (imaju kašnjenje od 0. 2011. jednostavne i brze (npr. jednosmerne su • električne – uže su (oko 3nm).

45 .000x FPPS . 2011.Okt.Sinapsa • Dve ljubičaste niti su aksoni • Aksoni se pre spajanja granaju i šire u kvržice • Žuto je prijemni neuron • Uvedanje je 10.

ulogu igraju i neuromodulatori • deluju na vedi broj neurona i duže se zadržavaju u i oko sinapsi FPPS . 2011.Okt. 46 .Hemijska komunikacija između neurona – neurotrasmiteri • U aksonskim kvržicama hemijskih sinapsi postoje • • • • kesice (džepovi. mehurovi) sa neurotransmiterima organska jedinjenja koja služe kao “hemijski glasnici” između neurona uzima se da svaki neuron proizvodi samo jedan transmiter sve je više dokaza da mnogi neuroni luče više od jednog transmitera Osim neurotransmitera.

2011. • ekscitacijski receptori onda propuštaju Na+ u neuron. 47 . što dovodi do depolarizacije membrane postsinaptičkog neurona. • Inhibicijski receptori povedavaju negativni napon membrane. • Kada se molekul neurotransmitera susretne sa receptorom.Hemijska komunikacija između neurona – receptori • U postsinaptičkoj membrani postoje receptori za neurotransmitere. receptor se “otvori” za prolaz jona. FPPS . što se naziva hiperpolarizacijom membrane.Okt.

to je jedan od mogudih kanala naslednosti psihičkih funkcija. 48 . FPPS . individualne razlike i abnormalnosti su nasledne u onoj meri u kojoj zavise od komunikacije neurona Pošto neurotransmiteri nisu belančevine.Hemijska komunikacija između neurona – receptori • Receptori su molekuli specijalizovanih proteina • • • • koji predstavljaju kapije za prolaz jona To znači da za svaki receptor postoji gen. Dakle. 2011. njihova sinteza ne zavisi direktno od DNK.Okt.

Okt.000x 49 .Sinapsa • Dole desno je • • • • FPPS . presinaptička kvržica sa transmiterskim kesicama (plavo) Gore levo je postsinaptički dendrit Između se vidi sinaptički prorez. ispunjen neurotransmiterom (plavo) Zeleno su mitohondrije (stvaraju energiju) Uvedanje: 50. 2011.

50 • • • • • . neurotransmiteri nisu ni ekscitacioni ni inhibicijski. svi najvažniji receptori za glutamat su ekscitacijski.Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • mozak u suštini samo kontroliše koji signali idu dalje. obično na više njih.Okt. Neki receptori otvaraju put katjonima u deliju. što dovodi do depolarizacije membrane. Skupni efekat svih receptora može biti inhibicijski ili ekscitacijski. nego su to njihovi receptori. 2011. neurotransmiter ostvaruje efekt jedino na receptor. Ipak. FPPS . a koji ne • ekscitacija i inhibicija se svode na elektrohemijske procese u • sinapsi. • U takvim slučajevima ima smisla govoriti da je transmiter dominantno aktivacijski (glutamat i acetilholin) ili inhibicijski (GABA i endorfini). Drugi otvaraju put anjonima u deliju i nazivaju se inhibitorni receptori. a za GABA inhibicijski. pa se oni nazivaju ekscitacioni receptori.

sinapse se po funkciji dele na ekscitacione i inhibicijske. FPPS . da akcioni potencijal presinaptičkog neurona dovodi do depolarizacije postsinaptičkog neurona i povedava njegovu verovatnodu okidanja. • Ekscitacione –presinaptički neuron luči takav neurotransmiter i postsinaptički neuron ima takve receptore. • Inhibicijske – kombinacija neurotransmitera i postsinaptičkih receptora u takvoj sinapsi je takva da akcioni potencijal presinaptičkog neurona dovodi do hiperpolarizacije (napon mirovanja postaje viši) postsinaptičkog neurona i smanjuje verovatnodu njegovog okidanja.Okt. 2011.Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • U zavisnosti od toga kako prenose akcioni potencijal. 51 .

Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • Čemu služe te komplikacije u sinaptičkom prenosu? • Verovatno tome da prenos signala sa neurona na neuron ne bude deterministički i automatski. nego kontrolisan iz više izvora. 2011. 52 . podložan uslovima i što je posebno zanimljivo. podložan iskustvu FPPS .Okt.

Ostali agonisti simuliraju dejstvo neurotransmitera i u stanju su da prevare receptor. za acetilholin to su nikotin i pilokarpin itd. na primer. meskalin i psilosibin. • Poznati su brojni agonisti. 2011. od kojih je samo jedan prirodan.Hemijska komunikacija između neurona Agonisti i antagonisti • agonisti deluju kao kalauzi koji otvaraju „bravu“ • • receptora. za serotonin poznati agonisti su droge LSD. 53 . za dopamin. neurotransmiter. FPPS . Receptor mogu aktivirati različiti agonisti. najjači agonist je apomorfin (koji se dobija iz morfijuma).Okt.

Međutim. najčešdi izazivači poremedaja (na primer. • Na primer. antagonisti noradrenalina su poznati alfa i betablokatori. FPPS . 2011.Hemijska komunikacija između neurona Agonisti i antagonisti • antagonist se vezuje za receptor. receptor nije prijemčiv za molekule neurotransmitera i drugih agonista.Okt. ali ga ne otvara. 54 . koje mogu da prođu hematoencefalnu barijeru. Antagonist acetilholina je atropin. • Agonisti i antagonisti su jednostavna jedinjenja. tj. Antagonisti dopamina se nazivaju neuroleptici ili antipsihotici i koriste se u lečenju duševnih bolesti (fenotijazin. istovremno. pa i poznati afrodizijak johimbin. razni agonisti i antagonisti su. Zato se često koriste u terapiji raznih poremedaja do kojih dolazi usled previše ili premalo neurotransmitera. droge). sa malim molekulama. neurotransmiterima. hlorpromazin i drugi). Dok je antagonist vezan za receptor. nego • blokira pristup drugim agonistima.

2011. 55 .Okt.Ilustracija sinaptičkog prenosa FPPS .

h tml FPPS .com/sites/0072495855/student_view0/ chapter14/animation__chemical_synapse_ _quiz_1_. 2011.sumanasinc.mcgrawhill.com/webcontent/ animations/content/synaptictransmission.Linkovi na animaciju sinaptičkog prenosa • http://highered.Okt. 56 .html • http://www.

katalize transmitera – još uvek nedovoljno poznata Psiholozima je važno da znaju kako su povezani sa psihičkim pojavama. aktivnostima. a povezani su FPPS .. raspoloženjima. 2011.Okt. 57 . molekularne. u kakvoj su interakciji sa lekovima. hranom. pri čemu nije važan hemijski sastav Zato je ta oblast – sinteze. širenja..Neurotransmiteri • na desetine ili na stotine jedinjenja koje mogu da • • • • prenose impulse kroz sinapse Za neke transmitere je poznato gde se u mozgu sintetišu i koja jedinjenja učestvuju u tome za rad sinapsi su potrebne veoma male količine.

Glutamat Histamin. . . 58 .Okt. Aminokiseline Gama-aminobutirna kiselina (GABA) Neuropeptidi Endorfini (prirodni morfini.Neki osnovni tipovi neurotransmitera Amini Acetilholin Igraju presudnu Noradrenalin (norepinefrin) ulogu u sistemu Adrenalin (epinefrin) nagrade (potkrepljenje i Dopamin motivacija) Serotonin. FPPS . .. inhibitorni neurotransmiteri) Oksitocin Vazopresin. . 2011. .

• Dejstvo mu je brzo. • Deluje i kao neuromodulator.Okt. a shodno tome i u njihovoj disfunkciji koja se manifestuje u shizofreniji. pogoduje Alchajmerovoj bolesti. ako ga ima previše. pa se misli da učestvuje u učenju i pamdenju. 59 . ali skoro svaki neuron u mozgu ima glutamičke receptore. pa je glutamat najprisutniji transmiter. FPPS .Glutamat (glutamička kiselina) • Aminokiselina. • Luče ga piramidalne delije. glavni ekscitacijski transmiter u mozgu. • Ako ga ima premalo. • Ključnu ulogu ima u kognitivnim procesima i emocijama. pogoduje epilepsiji. 2011.

60 .Okt. 2011.Gama-aminubutirna kiselina (GABA) • Glavni je inhibitorni transmiter i vedina sinapsi u • • • mozgu ga koristi. pa kao i svi agonisti GABA-e deluje sedativno. FPPS . • preparat picrotoxin je antagonist GABA-e. jer mozak izgleda ne može da kontroliše mišide bez inhibitornog dejstva GABA. i uzrokuje mišidne konvulzije. interakcije i protivrečna dejstva. smanjujudi anksioznost. epilepsije. • benzodiazepin je agonist receptora za GABA-u u neuronima limbičkog sistema. Nedostatak dovodi do mišičnih spazama. Ima mnoge uloge. Sintetiše se iz glutamata. Dobro proučena.

posebno u • • somatskom NS. U somatskom PNS-u učestvuje u upravljanju skeletnim mišidima. Nađen je u hipokampusu. U CNS-u neuroni koji ga luče i primaju čine holinergički sistem.Acetilholin (ACh) • Ekscitacioni transmiter u CNS i PNS. 61 • • . FPPS .Okt. ACh je nekako blokiran u Alchajmerovoj bolesti. zoni memorije i igra ulogu u “sinaptičkoj plastičnosti” koja se smatra mogudom osnovom trajne memorije. 2011.

Acetilholin (ACh) • Nađen je i u mišidima. • Ima ga i u zmijskom otrovu i otrovu insekata. FPPS .Okt. 62 . otrov južnoameričkih indijanaca. a u srcu inhibitorno deluje na neurone • Ima i neuromodulatorsku ulogu • Mnogi lekovi i otrovi. koji obično deluju tako da sprečavaju žrtvino disanje. kao i u autonomnom NS. • kurara. gde pobuđuje nerve da grče skeletne mišide. blokirajudi ACh receptore i dovodi do potpune paralize voljnih mišida (ležite i gledate i slušate kako umirete zato što ne možete da dišete). deluje kao antagonist u mišidnim delijama. 2011.

• Uloga adrenalina kao neurotransmitera je slaba i nije psihološki relevantna. FPPS . 63 . 2011. • Ali luče ih i određene grupe neurona u moždanom stablu. • funkcije noradrenalinskih skupina neurona deluju u okviru trojca: dopamin-serotoninnoradrenalin.Okt. • Oni deluju komplementarno. ali i antagonistički.Noradrenalin (norepinefrin) • hormoni nadbubrežne žlezde. • noradrenalin kao transmiter ima značajnu psihičku funkciju.

posebno za prepoznavanje nagrade ili opasnosti. 64 . Pojačava budnost i spremnost. Lekovi koji povedavaju nivo noradrenalina u mozgu podižu raspoloženje i otklanjaju depresiju. Nalazimo ga i u mnogim neuronima simpatičkog ANS-a. FPPS . a suprotne su funkcijama dopamina. Dejstvo noradrenalina pojačavaju kokain i amfetamini (tako što usporavaju njegovo usisavanje). 2011.Noradrenalin (norepinefrin) • Funkcije noradrenalina su slične serotoninskim i • • • on se izgleda luči sinhrono sa 5-HT.Okt.

FPPS . 2011. aminokiseline koja učestvuje u stvaranju mnogih belančevina. čiji aksoni se projektuju u skoro sve delove mozga i čine serotoninergički sistem. najviše serotonina kao transmitera luče nervne delije u crevima. gde učestvuje u peristaltici. • Osim kod životinja. nalazi se i kod biljaka (vodu) i gljiva. • postoji u telu i kao hormon. • Ima ga i u otrovu insekata i biljaka gde služi za izazivanje bola. ali triptofan može i po tom osnovu neka hrana može uticati na popravljanje raspoloženja. Uzimanjem triptofana može se povedati nivo serotonina. • serotonin ne može prodi hematoencefalnu barijeru ka mozgu. pod imenom raphe nuclei.Serotonin (5-HT) • Luče ga najvedim delom neuroni u moždanom stablu. • grupisani u jedra duž retikularne formacije. • sintetiše se iz triptofana. 65 .Okt.

papajama i bananama • Hrana koja je „dobra“ za dopamin. bez njega se ne osedamo dobro. apetit.Okt. nije „dobra“ za serotonin • retko koja fiziološka supstanca ima tako široku oblast • • • dejstva kao serotonin. • potreban je pravilan odnos triptofana. raspoloženje. FPPS . Utiče na pobudu/spavanje. 2011. 66 . osetljivost za bol. fenilalanina i leucina. seksualnu funkciju i drugo. koji postoji u urmama.Serotonin (5-HT) • Nivo serotonina zavisi od količine triptofana u ishrani. a triptofana ima u proteinskoj hrani. Važan je za stvaranje dugotrajne memorije.

2011. alkoholizmom. pa zato pojačava raspoloženje i uklanja pospanost. 67 . • Antidepresivi. tako da on ostaje duže u sinapsama. • droga LSD imitira serotonin. • Poremedaj serotoninergičkog sistema je najkonzistentnije povezan sa samopovređivanjem. impulsivnošdu. kokain. Postoje i genetske predispozicije za ovaj poremedaj FPPS .Okt. sirup protiv kašlja.Serotonin • Inhibira spavanje i pospanost. odnosno dugotrajnim lučenjem kortizola. ekstazi i drugi preparati sprečavaju usisavanje serotonina. • Ovaj poremedaj često nastaje produženim dejstvom stresa. samoubistvom. amfetamini.

ono što otklanja ove nedostatke istovremeno leči i depresiju. gojaznost. • triciklični antidepresivi (čuveni Prozac). bipolarni poremedaj. • energična telesna aktivnost. Nesanica. nedostatak serotoninskih • • • receptora ili poremedaj u usisvanju serotonina ubedljivo je povezana sa depresijom. napadi panike. 68 .Okt. sve što podiže nivo serotonina može otkloniti ili umanjiti probleme. • uzimanje triptofana. poremedaji apetita.Serotonin • Nedostatak serotonina ili triptofana. anksiznost. PMS. čiji efekt može da traje danima i koja je svakako optimalan način stimulacije sinteze serotonina. agresija i bes svi oni koreliraju sa slabošdu serotoninergičkog sistema. alkoholizam. 2011. funkcionišu tako da koče usisavanje serotonina i noradrenalina FPPS . bulimija.

c) kod žena se depresija češde ponavlja i d) žene na stres češde reaguju depresijom. 69 . b) žene dva puta češde oboljevaju od depresije.Serotonin • Postoje uverljivi nalazi o značajnim polnim razlikama u funkcionisanju serotoninergičkog sistema.Okt. u smislu da je ono kod žena slabije. 2011. FPPS . • Ženski mozak stvara otprilike duplo manje serotonina nego ženski • Postoje i razne razlike u serotoninskim sinapsama kod MiŽ • Ti nalazi se povezuju sa slededim upadljivim polnim razlikama: a) žene imaju višu anksioznost merenu testovima.

Okt.Strukturne formule dopamina. noradrenalina i serotonina FPPS . 70 . 2011.

samo u jednoj hidroksilnoj grupi. kiseonika i vodonika. 2011. noradrenalina i serotonina • Sa slike se vidi da je razlika u građi noradrenalina i dopamina vrlo mala. azota. 71 . • sva tri najsloženija neurotransmitera su sastavljena od ugljenika. a nije mnogo veda ni u odnosu na serotonin. koji su temelj hemije živog sveta uopšte FPPS . dakle od jednostavnih i široko rasprostranjenih elemenata.Okt.Strukturne formule dopamina.

iz čega se može zaključiti i da im je dejstvo isto Endorfini imaju veliku ulogu u emocionalnom funkcionisanju (strah. nekada se nazivaju “ključevima raja” FPPS .Okt. tenzija. strepnja. zadovoljstvo) i prenošenju bola Pošto kontrolišu procese bola i uživanja. 72 . 2011.Endorfini • Endorfini su grupa hemikalija koji izgleda funkcionišu • • • • i kao neurotransmiteri i kao neuromodulatori Ime im je skradeno od endogeni morfini Pokazano je da se opijum i morfijum vezuju za iste receptore kao i endorfini.

takođe jedna od aminokiselina. služi za proizvodnju tirozina. 73 .Dopamin i dopaminergički sistem • Funkcija dopamina je otkrivena polovinom XX veka i otada • je najviše izučavan transmiter. FPPS . Neki nalazi govore da ima svega oko milion neurona koji projektuju svoje aksone iz ovih oblasti. Dopamin luče dve grupe neurona u mesencephalonu: • ventralni tegmentum – VTA i • substantia nigra koja se svrstava i u bazalne ganglije velikog mozga. a nedostatak fenilalanina ili nemogudnost da se iz njega sintetiše tirozin dovode do teških poremedaja (npr.Okt. 2011. • Ove dve lokacije predstavljaju početak dopaminergičkog • • sistema. bolest fenilketonuria). Sintetiše se iz aminokiseline tirozina Fenilalanin.

i njihovo dejstvo je i ekscitacijsko i inhibicijsko. Postoje dva osnovna tipa receptora za dopamin. jaja. dok su dejstva noradrenalina i serotonina inhibitorna u odnosu na dopamin.Okt. mleko. FPPS . Dejstvo acetilholina i dopamina je sinhrono i saglasno. Dopamin postoji i kao hormon. kada su u istoj hemisferi. kao i neki orasi i semenke. neki proizvodi soje. 74 . 2011.Dopamin i dopaminergički sistem • Izvor fenilalanina i tirozina je hrana bogata • • • proteinima: meso. a luči ga hipotalamus.

amfetamin deluje na promet dopamina dvostruko: tako što stimuliše lučenje dopamina u sinaptički prorez i tako što usporava njegovo usisavanje. • • • serotonina i noradrenalina. kao što je haloperidol. FPPS . koriste se za lečenje shizofrenije i drugih duševnih bolesti… To govori o opštem značaju dopamina za psihičko funkcionisanje. 75 . 2011. Antagonisti dopamina.Dopamin i dopaminergički sistem • Kokain snažno blokira usisavanje dopamina.Okt. na taj način se oni duže zadržavaju u sinapsi i stvara se euforija.

Okt. FPPS . 2011. • limbički sistem. u bazi velikog mozga i • prefrontalni korteks. 76 . • To su slededi delovi mozga: • deo srednjeg mozga – ventralni tegmentum i bazalne ganglije. na prvom mestu nucleus accumbens.Dopamin i dopaminergički sistem • Dopaminergički sistem su svi neuroni koji međusobno komuniciraju pomodu dopamina. • corpus striatum.

Okt.Glavni delovi dopaminergičkog sistema FPPS . 2011. 77 .

a ona se najviše • povezuje sa višim kognitivnim funkcijama levi bočni prefrontalni korteks je vrlo bogat dopaminom.Funkcije dopaminergičkog sistema • omogudavanje i stimulacija motornog ponašanja • Prvenstveno ponašanja koje je upravljeno ka udaljenim objektima u prostoru i vremenu • uključen je u parasimpatičku reakciju (smirivanje) • Metafora “razmišljati hladne glave” zapravo opisuje reakciju dopaminergičkog sistema • leva hemisfera je dopaminska. 2011. 78 .Okt. a vodedi je za radnu memoriju FPPS .

2011. • On snažno usmerava ka cilju. on je namenjen udaljenim objektima i nije uključen u obradu senzornih informacija. tako da ostaje „na zemlji“ • “jak” dopaminergički sistem je važan faktor ekstraverzije. naprotiv. što ga onda lako odvodi u snove i halucinacije. ali treba imati u vidu da ona možda proističe iz ostalih funkcija dopamina.Funkcije dopaminergičkog sistema • dopamin je jako povezan sa izmenjenim stanjima svesti • Naime. a serotonin utiče na naše emocionalne odnose sa drugim ljudima. Postoji povezanost agresivnosti i dopamina. • Dopamin utiče na to da ljude volimo jer nam koriste za ispunjenje ciljeva. posebno za telesna čula.Okt. “gasi” emocionalne reakcije i povišava impulsivnost • to može dovesti do agresije. 79 . ili u očima drugih ljudi može izgledati kao agresija FPPS . Desna hemisfera je. vezana za čula.

Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopamin je presudan za svrsishodno ponašanje: usmerenost ka cilju. • Osedanje za ljude. emocionalni odgovori i prepoznavanje emocija generalno ne spadaju u domen dopamina. 80 . mnogi smatraju osnovnom funkcijom dopaminergičkog sistema. modifikaciju ponašanja na osnovu ostvarenog… • osedanje nagrade kada je cilj dostignut. • James Olds je otkrio „centar zadovoljstva“ slučajno FPPS . motivaciju. Osim ukoliko ljudi ne mogu da pomognu oko dostizanja cilja i osim ukoliko se ne radi o emociji prijatnosti zbog dostizanja cilja (verovatno i neprijatnosti zbog nedostizanja). socijalni odnosi.Okt. 2011.

• Nastojimo da radimo ono što aktivira “sistem nagrade”. 2011. • dopaminergički sistem stvara prijatnost.Okt.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopamin aktivira motivacioni sistem. vradamo se „po još“ FPPS . Osedanje prijatnosti onda služi da potkrepljuje ponašanje. 81 . motivacioni sistem nas vodi da dostignemo cilj. dostizanje cilja stvara prijatnost • Na taj način smo potkrepljeni da ponavljamo ona ponašanja koja “luče” dopamin.

2011. 82 . ali stvaranje navike se obavlja negde drugde. Takođe. • Uverljivo je istražena relacija dopaminske reakcije i neočekivanosti nagrade: (dopaminska reakcija) = (nagrada se desila) – (očekivanost nagrade) • povezanost reakcije dopaminergičkog sistema sa prošlim iskustvom čini ga važnim faktorom učenja. FPPS . On potkrepljuje.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopaminergički sistem se aktivira u procesu učenja. ali nije neophodan da bi se naučilo.Okt. dopaminergički sistem se na izvestan način aktivira i na neprijatne draži (kaznu).

manijom. 2011. pažnje i rešavanja problema. Ovaj poremedaj dovodi i do oštedenja radne memorije. opsesivno-kompulzivnim ponašanjem.Poremedaji uslovljeni disfunkcijom dopaminergičkog sistema • “Preplavljenost” dopaminom se ponekad naziva hiperdopaminergičkim sindromom i povezana je sa: ADHD. Huntingtonovom bolešdu. FPPS . • Kod shizofrenih osoba postoji povišen nivo dopamina. autizmom. Pokazalo se da vede doze ovih lekova izazivaju Parkinsonovu bolest. shizofrenijom. • Hipodopaminergički poremedaj dovodi do Parkinsonove bolesti i fenilketonurije.Okt. Prvi lekovi za lečenje shizofrenije su snižavali koncentraciju dopamina u mozgu. Touretteovim sindromom i bolestima zavisnosti. 83 .

84 .Poremedaji uslovljeni disfunkcijom dopaminergičkog sistema • poremedaj dopaminergičkog sistema dovodi do bolesti • • • • zavisnosti. Neki ljudi imaju sklonost da nagradu-potkrepljenje postignu na “skradeni” način. u jednom trenutku. koristedi spoljne agense kao što je droga. Zbog te slabosti mozak nije u stanju sam sebe da učini zadovoljnim i te osobe. Sklonost je verovatno uzrokovana urođenom smanjenom funkcijom dopaminergičkog sistema. droga dalje ošteduje recepciju dopamina i osoba mora da je uzme ponovo da bi povratila normalan nivo aktivnosti dopaminergičkog sistema – to je mehanizam zavisnosti. Nakon više uzimanja. FPPS . konačno upoznaju zadovoljstvo tako što uzmu drogu.Okt. 2011.

drugi glasnici i hormoni • neuroni luče i druge supstance koje su iste ili slične neurotransmiterima.Neuromodulatori. 2011. • Oni se duže zadržavaju u sinapsama i deluju na sve susedne neurone. do nekoliko minuta. Ove supstance se nazivaju neuromodulatorima. 85 . i da budu osnova trajnih promena u nervnom sistemu. • određene skupine neurona u mozgu imaju receptore za neke hormone. FPPS . • „drugi glasnici“ su intracelularne hemikalije koje nastavljaju prenos signala koji je započeo neurotransmiter – „prvi glasnik“.Okt. • mogu duže vremena da cirkulišu u deliji. kao što su hormon tiroidne žlezde i steroidi – polni hormoni.

• Jedna sinapsa nije dovoljna da okine postsinaptički neuron.Prenos nervnih impulsa – rezime • Neurotransmiteri i receptori su kao ključevi i brave. 86 . prenos u sinapsi se NE odvija po zakonu “sve ili ništa”.Okt. prostorno ili vremenski. Reakcija postsinaptičkog neurona je rezultat: • sabiranja dejstva aktivacijskih sinapsi. • Dakle. receptor se aktivira i: • počne da pobuđuje postsinaptički neuron ili • počne da inhibira postsinaptički neuron. FPPS . ali SE odvija po principu “ključa i brave”. 2011. Kada se ključ i brava poklope. a • čim se to desi. aksonske kvržice usisavaju neurotransmiter nazad ili ga razgrađuju. • sabiranja dejstva inhibicijskih sinapsi i • uzajamnog dejstva aktivacijskih i inhibicijskih sinapsi.

ili može primiti signal od više neurona. 2011. Neki molekuli transmitera prelaze preko sinapse i poklapaju se sa nekim receptorima u dendritu (ili telu) neurona B. preko više mesta (sinapsi). Kada akcioni potencijal (pozitivne čestice) neurona B stigne do njegovih kvržica. a sinapsa je spremna za slededi impuls. 87 • • • • • • • .za inhibiciju. Sumacija u aksonskom brežuljku obezbeđuje „sve ili ništa“ princip. okida se akcioni potencijal u aksonu B. ili Cl. • Neke kesice u kvržici aksona neurona A ispuštaju neurotrasmiter u sinaptički prorez. one izazovu lučenje neurotransmitera. Receptori se „otključavaju“ i propuštaju jone u neuron. npr.Okt. Na+ za ekscitaciju. Neuron B može primiti signal preko iste sinapse u rafalu. tako da je prenos impulsa kratak i tačan. U sinapsi A – B transmiter se brzo usisava ili razgrađuje. U oba slučaja. FPPS .Prenos impulsa kroz aktivacijske hemijske sinapse – ukratko • Akcioni potencijal neurona A stiže do kvržice njegovog aksona. prikupljeni signali se sumiraju na aksonskom brežuljku i ako dostignu prag.

Okt. ali to nije zbog zamora FPPS . 2011. adaptacija čula). nervnim centrima.Da li se NS zamara • Neuroni su praktično nezamorljivi • Međutim: • imaju refraktornu fazu tokom koje se uspostavlja napon mirovanja • moraju imati stalni izvor kiseonika i energije • U čulima. • postoje mnogi mehanizmi inhibicije Oni mogu da ugase osetljivost i provodljivost neurona u tim centrima (npr. 88 . posebno u sinapsama.

Sinaptička plastičnost
• Pod sinaptičkom plastičnošdu se podrazumeva sposobnost
• • •
sinapse da promeni jačinu ukoliko je duže vremena izložena povedanoj aktivnosti. „Jačina sinapse“ je sposobnost da okine postsinaptički neuron. Preovladava mišljenje da je sinaptička plastičnost osnova dugotrajne memorije. najpoznatiji mehanizam je dugotrajna potencijacija (engl. long-term potentiation – LTP). LTP se sastoji u povedanju broja receptora, kao posledica visokofrekventnog draženja hemijske sinapse. Dakle, dejstvo neurotransmitera je dvojako: a) kratkotrajno, u prenošenju nervnog signala i b) dugotrajno, u povedanju sinaptičke jačine.
FPPS - Okt. 2011. 89


Telencephalon – Cortex veliki mozak – Bazalne ganglije cerebrum – moždane Limbički sistem hemisfere Thalamus Diencephalon Hypothalamus

Prednji mozak

Centralni nervni sistem - CNS
Periferni nervni sistem – PNS

Autonomni nervi i ganglije – Parasimpatički deo ANS
FPPS - Okt. 2011. 90

Mozak – encephalon

Srednji mozak – mesencephalon Metencephalon

Cerebellum – mali mozak
Pons - most

Zadnji mozak

Myelencephalon – medulla oblongata Kičmena moždina Somatski (skeletalni) nervi Simpatički deo

Centralni nervni sistem

Centralni nervni sistem – CNS
• Čine ga mozak i kičmena moždina • Višestruko je zaštiden
• mehanički (kostima – lobanjom i kičmom, cerebrospinalnim likvorom i ovojnicama) • hemijski (ovojnicama – meninzima i posebnim kapilarima)

• CNS ima dve vrste tkiva: belu i sivu masu. Siva masa •
čini koru velikog mozga, a centralni deo kičmene moždine Bela boja potiče od mijelinske opne kojom su obavijeni aksoni
FPPS - Okt. 2011. 92

Mozak – encephalon

• • sastavljena vedinom od masti. • oko 20% krvi. 2011.encephalon • meka. FPPS . Osnovna goriva su mu kiseonik i glukoza. Hrani se (i hladi) krvlju.Okt. teška oko 1. želatinozna masa. 94 . a u tome verovatno ima ulogu i likvor. • 2% od telesne težine troši: • Pošto nema rezerve ovih namirnica.4 kg. ružičasta.Mozak . brzo umire bez njih (bez kiseonika za oko 3-5 minuta). 20% kiseonika i 20% glukoze (znatno više nego kod drugih vrsta).

Delije mikroglije čine poseban odbrambeni sistem mozga. mrtve delije i druge nepoželjne objekte. ako nedostaje neki neurotransmiter. S druge strane.encephalon • hematoencefalna barijera između krvi i mozga se • • • • bazira na posebno tankim kapilarima. razgrađujudi bakterije. FPPS . 2011.Mozak .Okt. velike molekula ne mogu prodi iz krvi u mozak Čuva se složeno elektrohemijsko funkcionisanje mozga. 95 . on se ne može nadoknaditi pilulama ili injekcijama.

Broj neurona • Mozak ima oko 80-100 milijardi neurona (8• • • 10×1010) Procenjuje se da su ti neuroni međusobno povezani sa 1014 – 5015 sinapsi (100 – 5000 biliona). Neurona izvan mozga ima znatno manje. od toga oko milijarde u kičmenoj moždini.Okt. npr. kod mladih osoba više nego kod starih broj sinapsi je barem hiljadu puta vedi od broja zvezda u Mlečnom putu. nekoliko milijardi. FPPS . 2011. 96 .

koji izlaze kroz otvore između pršljenova Preko hipotalamusa. koji deluje na hipofizu. Informacije putuju preko: 12 kranijalnih nerava koji izlaze kroz otvore u bazi lobanje kičmene moždine i njenog 31 para spinalnih nerava.Okt.Mozak .encephalon • potpuno zatvoren u mračnoj i gluvoj prostoriji. a ova na celokupan endokrini sistem FPPS . ali • • • prima informacije iz čitavog tela i šalje informacije čitavom telu. 2011. 97 .

• FPPS .53..komparativno • Ne ističemo se u odnosu na životinje: • Po apsolutnoj veličini mozga – slon ima tri puta vedi mozak • Po relativnoj veličini – u odnosu na masu tela. mali glodari imaju isti ili vedi mozak • Predviđena težina mozga (EM) u odnosu na težinu tela (T) je • otprilike: EM = T2/3 Faktor encefalizacije: stvarna težina mozga (M) podeljena predviđenom težinom: EQ = M / EM Po faktoru encefalizacije se ističemo: • • • • čovek = 0.06.26..Veličina mozga .19. mali glodari 0. 98 ..Okt.71 slededi je delpfin = 0. 2011. slon = 0.... pa šimpanza = 0.

Regresiona linija: EM = 2/3 T FPPS . 2011.Okt. 99 .

Razvoj mozga • Iz ektoderma. a od ostatka se razvija kičmena moždina Specijalizacija delija u neuralnoj cevi zavisi od signala iz mezoderma.Okt. počinje da • • se formira neuralna cev Sa 4 nedelje se na vrhu cevi formiraju 3 mehura: zadnji. srednji i prednji mozak. drugog embrionalnog sloja • Proteini koje luči mezoderm su glasnici koji neke mlade neuralne delije pretvaraju u neurone. 100 . 3-4 nedelje od začeda. 2011. a druge u gliju • Migracija neurona je pojava putovanja neurona • od mesta rođenja do konačnog odredišta Neuroni migriraju po skeli koju formira glija FPPS .

Razvoj mozga • Nakon što migriraju. 101 • • . precizan i pouzdan mozak Nakon rođenja postoje kritični periodi razvoja mozga. FPPS . motorna. 2011. emocionalna i druga iskustva.Okt. neuroni se povezuju sa drugim • • • neuronima Zatim „biraju“ svoj neurotransmiter Tako nastaje gusta šuma velikog broja isprepletenih neurona Nakon toga. neuroni počinju da izvršavaju samoubistvo i smatra se da čak 80% inicijalnih neurona nestane u periodu ranog razvoja mozga Rezultat je dobro strukturisani. da bi se pravilno razvila. jasno povezani. U njima jedinka mora da doživi čulna.

do kraja života. brzo raste prvih • • • • pet godina. prvenstveno u hipokampusu (koji igra važnu ulogu u stvaranju dugotrajne memorije). Vedina neurona je prisutna ved par meseci po rođenju.. mijelinizacije. Povedanje mase mozga potiče od rasta neurona. svake sekunde umre 5 neurona. FPPS . godine. 2011. Otprilike. na dva mesta u mozgu. 102 . Nakon 20. Masa mozga se do kraja života smanji za 7-8%. najveda je u dobi 18-30 g.Okt. povedanja broja puteva. umre nešto manje od 10% neurona (ne u svim delovima mozga jednako). a kasnije opada.Razvoj mozga • Masa mozga je oko 0. Danas postoje uverljivi nalazi da postoji neurogeneza – stvaranje novih neurona.5kg pri rođenju. povedanja broja glijalnih delija itd.

FPPS . hipotalamus. • kora (cortex) velikog mozga. 2011.Okt. 103 . • sive (i crne) strukture moždanog stabla. Jedna od najpoznatijih i najosnovnijih podela je prema delijskoj strukturi: • siva masa – dendriti i tela neurona. funkcionalna. • sive strukture velikog mozga: talamus..Glavni delovi mozga • Podela može biti anatomska. razvojna i evoluciona. • bela masa – mijelinizirani aksoni. s obzirom na građu itd. bazalne ganglije itd.

Okt. 2011. • bazalne ganglije. u mozgu se mogu uočiti slededi bitni delovi: • myelencephalon – produžena moždina (medulla oblongata). FPPS . • mesencephalon – srednji mozak. • moždani korteks. 104 .Glavni delovi mozga • Anatomski gledano. • metencephalon – pons (most) i mali mozak (cerebellum). • diencephalon – međumozak (talamus i hipotalamus). • bela masa. • telencephalon – moždane hemisfere.

donji ili na dnu. 2011. 105 . bazalni – pogled odozdo. FPPS . ventralni – prema dole.Okt. sagitalni presek – presek mozga uzdužno. lateralni – smešten na strani. medijalni – smešten u sredini. bočno. koronalni presek – presek mozga poprečno. vertikalno. gornji ili na vrhu. vertikalno. na bazu mozga.Glavni delovi mozga • Nekoliko važnih termina koji se odnose na moždane lokacije: • • • • • • • dorzalni – prema gore.

FPPS . 106 . 2011.Okt.

Bazalni pogled na mozak

FPPS - Okt. 2011.

107

FPPS - Okt. 2011.

108

Legenda za prethodni slajd
Sagitalni presek mozga po sredini (pogled na levu hemisferu) 1 – Prednji režanj (frontalni) 2 – Temeni (parijetalni) režanj 3 – Potiljačni (okcipitalni) režanj 12 – Slepoočni režanj (temporalni, nazire se njegova donja unutrašnja strana) 8 – Thalamus 9 – Hypothalamus 10 – Cingulate gyrus/pojasna vijuga – najvedi deo limbičkog sistema 11 – Corpus callosum (žuljevito telo) 13 – Chiasma opticum (desno od njega vidi se hipofiza) 4 – Mali mozak (cerebellum) 5 – Srednji mozak (mesencephalon) 6 – Pons (most) 7 – Produžena moždina (medulla oblongata)

FPPS - Okt. 2011.

109

Koronalni presek

FPPS - Okt. 2011.

110

Legenda za prethodni slajd
Koronalni presek mozga (gledano s lica, otprilike na jednakoj udaljenosti između čela i potiljka, označeni su centri u desnoj hemisferi) 1 – Amigdala 2 – Hipokampus 3 – Hipotalamus 4 – Talamus 5 – Bazalne ganglije velikog mozga (ovde označeni nucleus caudatus, putamen i globus pallidus) 6 – Corpus callosum
FPPS - Okt. 2011. 111

vlastitim osedajem za vreme i prostor i sa vlastitom memorijom: • na dnu lobanje je najstariji mozak. vrlo različite starosti.Okt. koji su međusobno povezani. neokorteks. • oko njega je stari mozak sisara. svaki sa svojom posebnom inteligencijom. 112 . koji reguliše naše više intelektualne procese. predložio podelu mozga prema glavnim • funkcijama koje delovi imaju i prema vremenu evolucionog nastanka. mozak gmizavaca.McLean – teorija o tri mozga • McLean je 1990. MacLean ga je nazvao limbički sistem. ali nije široko prihvadena u zajednici neuronaučnika. • na obodu je novi mozak sisara. 2011. FPPS . a ne prema lokaciji. u nama postoje tri mozga. koji kontroliše naše emocije. • U početku je podela izazvala veliku pažnju. vlastitom subjektivnošdu. koji reguliše primitivno ponašanje.

• thalamus. 113 . • bela masa • diencephalon. siva masa. • cerebellum – mali mozak. 2011. • hippocampus. • pons – most. • hypothalamus (hipotalamus se nekad tretira i kao deo limbičkog sistema). • cyngulate gyrus itd.Okt. • medulla oblongata – produžena moždina. • cortex – kora. • srednji mozak – mesencephalon.Za naše potrebe se čini najboljom i najjednostavnijom slededa podela: • zadnji mozak. • prednji ili veliki mozak. • telencephalon. • amygdala. • limbički sistem. hemisfere. FPPS . • zadnji i srednji mozak (bez malog mozga) čine moždano stablo.

koja onda ispunjava i prostor između moždanih ovojnica ka lubanji i između kičmene moždine i pršljenova. FPPS . • Protežu se od zadnjeg do prednjeg mozga. 114 . • Prve dve su daleko najvede.Okt. • U komorama se proizvodi cerebrospinalna tečnost. 2011. simetrične su i nalaze se u moždanim hemisferama. • Zapremina im se povedava sa starenjem i sa nekim bolestima.Moždane komore • Ima ih četiri.

smanjivanju težine mozga. dve ovojnice koje štite mozak i moždinu.Cerebrospinalna tečnost – likvor • Bistra tekudina u kojoj su “potopljeni” kičmena • • • moždina i mozak. 115 . CST služi mehaničkoj zaštiti. FPPS . izlučivanju štetnih produkata i cirkulisanju hormona između delova mozga. Osim u moždanim komorama (gde se proizvodi) nalazi se i između arahnoidee i pie mater. Ima je ukupno oko 120-150ml. 2011.Okt.

Ispod nje je pia mater. FPPS . Dura mater – spoljašna ovojnica je vrlo čvrsta. Ispod nje je arachnoidea. tanka i fina ovojnica. 2011. bogata krvnim sudovima. udara.Okt. od potresa. trenja sa • • • • kostima itd. Između arahnoidee i pie mater je prostor ispunjen cerebrospinalnim likvorom. 116 .meninzi • Ima ih tri i vrlo su slične i kod kičmene moždine.Moždane ovojnice . • Služe za zaštitu CNS-a.

2011.Okt.Zadnji mozak FPPS . 117 .

gutanje.Okt. disanje. • Produžena moždina potpuno kontroliše osnovne telesne refleksne funkcije: puls. probavu. 2011. • U meduli se ukrštaju nervni putevi iz leve i desne strane tela i prelaze u suprotnu hemisferu. FPPS .Medulla oblongata • zadebljani početak kičmene moždine i izgleda kao da iz nje nastaje kičmena moždina. 118 .

2011. a ima i neke parasimpatičke funkcije.Pons – most • U ponsu se ukrštaju putevi iz raznih delova mozga. 119 . U ponsu se nalazi četvrta moždana komora. Kroz pons prolaze sve veze malog mozga sa ostalim delovima mozga. Pons učestvuje u održavanju ravnoteže.Okt. sluhu. • • • FPPS . između ostalog iz dve strane mozga.

2011. 120 . položaj tela u prostoru.Cerebellum – mali mozak • Sadrži veoma veliki broj gusto pakovanih neurona • • • (Purkinjeovih delija). finu mišidnu koordinaciju. Zadužen je za • • • • posturalni tonus. a sadrži vedinu neurona mozga (čak 80%). poprečno prugaste funkcije koje ne moramo da kontrolišemo svesno. ravnotežu i druge motorne.Okt. FPPS . On čini oko 10% mase mozga. Povezan je masivnim putevima sa motornim i senzornim korteksom i sa kičmenom moždinom.

FPPS . • Držanje tela uspravnim je osnovna funkcija posturalnog tonusa. 121 • • . trupa i vrata deluje kao opruga Mali mozak nije zadužen za voljnu kontrolu pokreta. 2011.Okt. ali gubimo koordinaciju. ali on u celini održava položaj svih delova tela u odnosu na trenutnu aktivnost tela i trenutni položaj tela.Cerebellum – mali mozak • Posturalni tonus je antigravitacioni. poprečnoprugasta muskulatura svih udova. pa nas njegova oštedenja ne sprečavaju da se pokredemo.

• kao i u emocijama. 122 . • cerebelum učestvuje u • nižim kognitivnim procesima – povezivanje opažaja i pokreta.Okt. • učenju i proceduralnoj memoriji. • Primer sa naočarima sa prizmama FPPS . 2011.Cerebellum – mali mozak • Danas se smatra se da on ima više funkcija nego što se ranije mislilo i da ta ogromna masa gusto povezanih neurona ne može biti zadužena samo za mišidnu koordinaciju.

ubraja u brojnu grupu neuronskih jedara koji se nazivaju bazalnim ganglijama i koje se nalaze u bazi prednjeg mozga • I substantia nigra se često u celini navodi kao deo prednjeg mozga. • U njemu se ukrštaju optički živci – chiasma opticum. • Dakle . • Substantia nigra se. • U njemu se nalaze ventralni tegmentum (VTA) i substantia nigra (crna materija) koji su najvedi proizvođači dopamina u mozgu.Srednji mozak – mesencephalon • Mali je i često se tretira kao završetak moždanog stabla. 123 . zbog značaja koju ova grupacija neurona tamne boje ima.Okt. iz srednjeg mozga počinje dopaminergički sistem. FPPS . takođe. 2011.

seksualnu aktivnost). malog mozga. uriniranje i defekaciju. Kroz moždano stablo se proteže retikularna formacija (sunđerasta) koja održava opštu pobudu mozga i “stare” aktivnosti (hodanje. kičmene moždine i autonomnog nervnog sistema.Okt.Moždano stablo • Čine ga pons (most). nikad ne spava upravlja nevoljnim ponašanjem. 2011. produžena moždina i srednji mozak • Po MacLeanovoj podeli stablo i cerebellum čine mozak gmizavca (reptila) • mozak kod gmizavaca je otprilike onakav kakvo je naše moždano stablo i po svemu sudedi ima slične funkcije. umor. FPPS . kompulsivan. prenosi čulne informacije između velikog mozga. • Opsesivan. ritualistički i paranoidan. 124 • • .

Prednji mozak • veliki mozak i • delovi mozga u unutrašnjosti • diencephalon (talamus i hipotalamus) i • limbički sistem (npr. FPPS . 125 . 2011. hipokampus i amigdale).Okt.

glavni delovi su thalamus i • • hypothalamus Tesno je anatomski i funkcionalno povezan sa moždanim hemisferama – telencephalonom Veza međumozga i hemisfera se najviše izražava kroz limbički sistem. 2011. 126 .Okt.Međumozak – diencephalon • deo prednjeg mozga. čiji elementi pripadaju i jednom i drugom U njemu se nalazi treda moždana komora • FPPS .

Osim toga. relejni sistem mozga. u visini očiju i ima dve polutke. FPPS . zajedno sa retikularnom formacijom. a nalazi se u centru • • mozga. On projektuje tačno određene senzacije u tačno određene zone korteksa. kao i razne zone neokorteksa međusobno. Praktično sve senzorne informacije iz tela prolaze kroz njega (osim mirisa). spavanju i svesnosti.Thalamus • Deo je međumozga i limbičkog sistema. Učestvuje i u prenosu motornih signala.Okt. povezuje mozak gmizavca sa “starim mozgom sisara” i „novim mozgom sisara“ – neokorteksom. 2011. Najbolje je izučena njegova uloga u razvodu senzornih informacija od čula ka mozgu. 127 • • • . Učestvuje u kontroli budnosti.

• kao deo limbičkog sistema. ali se često klasifikuje i kao deo limbičkog sistema. veličine je zrna pasulja (ili badema). 2011. • Nalazi se ispod talamusa. težak oko četiri grama. emocija i motiva. ali je jedan od najzaposlenijih delova mozga.Okt. učestvuje u kontroli napada. bežanja. 128 .Hypothalamus • Deo je međumozga. seksualne pobude. • 4F FPPS .

Hypothalamus • U zajednici za hipofizom održava homeostazu. glad. krvni pritisak. a • homeostaza je bazirana na tački podešavanja (set-point).. jedino mesto u mozgu kod koga postoji breša u “blood-brain” barijeri. cirkadijalne ritmove itd. žeđ. Ova • • tačka se postavlja rođenjem i menja se teško. telesnu težinu. Na taj način on neposredno prima informacije o hemizmu tela. telesnu temperaturu. poseduje i vlastite receptore za temperaturu i osmozu (količinu vode u telu). 129 . FPPS . puls.Okt. Kontroliše autonomni sistem i endokrini sistem preko hipofize. 2011. To znači da kontroliše: • promet vode i krvi u telu. malo i sporo.

motivaciju i za formiranje trajne deklarativne (epizodičke) memorije.Limbički sistem • Ime mu je dao MacLean. 130 . Osim diencefalona. FPPS . što ukazuje na evolucioni uzrast ovog dela velikog mozga. 2011. u limbički sistem se ubraju i sledede strukture. nazvavši ga stari mozak • • • sisara. Mnogi misle da limbički sistem nije toliko zasebna anatomska i fiziološka jedinica mozga.Okt. nego funkcionalna. Osnovne funkcije limbičnog sistema su važne za emocije.

• Nalazi se nalazi u srednjem delu slepoočnog režnja velikog mozga. ma koliko ih često viđali. Preciznije. šta i kada nam se dogodilo. smatra se centrom za stvaranje epizodne deklarativne memorije – zapamdivanja gde. 2011.Okt. što nam kazuje da su te dve funkcije usko povezane sa pamdenjem FPPS . • registrovana je uloga hipokampusa u snalaženju u prostoru i u emocijama.Hippocampus • dobio ime prema grčkom nazivu za morskog konjica i predstavlja tvorevinu sličnu kifli. u svakoj hemisferi po jedan. 131 . ali ne prepoznaju nove osobe. • Osobe sa oštedenim hipokampusom prepoznaju stare prijatelje. simetrično. • Igra važnu ulogu u stvaranju nove memorije.

ali nisu njegov deo i imaju vlastite puteve za vezu sa mozgom. • Intenzivno su povezane sa vizuelnim i svim drugim senzornim sistemima. pa im je zadatak da prepoznaju opasnost i da brzo aktiviraju simpatički autonomni nervni sistem (preko hipotalamusa) i druge podsisteme koji se bave reakcijom na strah (napadni ili pobegni). dužine oko 2. 132 . stvaranju straha i pokretanju svih reakcija vezanih za opasnost.Okt. • važna uloga u prepoznavanju opasnosti. koja se nalazi u unutrašnjosti slepoočnog režnja (medijalni temporalni režanj). FPPS .5 cm.Amygdala • grupa jedara. • Nalaze se na vrhu hipokampusa. 2011. u obliku badema. u svakoj hemisferi.

FPPS .Okt. • neophodne su za stvaranje „emocionalne memorije“. • Primer. od mirisa znoja osobe koja fizički vežba. a mnogo manje kad se radi o običnom znoju. • na primer. To izgleda vrlo dobro znaju da razlikuju i životinje. 133 .Amigdale • igraju ulogu u prepoznavanju emocija na licu drugih. Kad se snima mozak. 2011. vidi se da se prilikom prepoznavanja mirisa „znoja straha“ upale amigdale. U stanju smo da razlikujemo miris znoja osobe koja je uplašena. uslovne averzije na ukus) veruje se da učestvuju u agresivnosti i nekim negativnim aspektima uživanja („uživanje u nasilju“).

Cingulate gyrus • pojasna vijuga je prilično velika vijuga kore velikog mozga. emocije. tvrdoglavost. Odavno se zna za njenu ulogu u emocijama.Okt. • ima ulogu u prenošenju pažnje sa objekta na objekt. 134 . • empatija itd. imamo opsesivno-kompulzivno ponašanje. pa se čak naziva i cingularni korteks. danas znamo i za brojne druge njene efekte: • očekivanje nagrade i izneverenost u tom očekivanju. • široki dijapazon autonomnih funkcija. tj. 2011. FPPS . prvenstveno pulsa i krvnog pritiska. izgleda. • Dakle. • donošenje odluka. ima kognitivne i afektivne komponente i preko nje. limbički sistem. bes iz koga ne možemo da izađemo. utiču na naše razmišljanje i ponašanje. pa se misli da pojasna vijuga igra ulogu u fleksibilnosti razmišljanja uopšte. koja • • prekriva corpus callosum. • Ukoliko ta funkcija ne sprovodi u delo. nekooperativnost itd.

strah.”. ali danas se studentima sugeriše da zapamte kao naginjanje ka užitku. bes. pa se na taj način ubraja i u bazalne ganglije. a u zadnje vreme i u lečenju depresije. smeha.Okt. • Nucleus accumbens je deo corpus striatuma. u ovom slučaju ka septumu. placebo efekta itd. a aktivira se snažno u doživljajima nagrade.Septum i nucleus accumbens • Septum (pregrada ili zid) nalazi se otprilike na svodu trede komore i utiče na intenzivne emocije – uživanje (orgazam). straha... 2011. • Dosta je istražena njegova uloga u stvaranju zavisnosti. strahu. • „accumbens“ označava “naginjanje ka. zadovoljstva. zavisnosti FPPS . 135 .

Okt.Limbički sistem FPPS . 136 . 2011.

137 . 2011. cerebrum ili telencephalon FPPS .Okt.Veliki mozak.

U kori se nalazi ogromna vedina tela neurona u nervnom sistemu.Veliki mozak. • Kora na preseku izgleda tamnije i zato se često naziva • • • sivom masom. Belu masu čine vlakna koja povezuju neurone. aksoni i dendriti. Sivu masu velikog mozga čini.Okt. cerebrum ili telencephalon • ima dve bitno različite strukture: • koru (cortex) i • belu masu. prva i druga. 2011. FPPS . Tu se prvenstveno nalaze gusti snopovi mijeliniziranih aksona koji daju belu boju i povezuju koru i ostale delove mozga. 138 . osim kore. i vedi broj subkortikalnih neuronskih jedara (nukleusa) ili ganglija. U cerebrumu se nalaze lateralne moždane komore.

FPPS .Okt. tj. masivnu belu masu u bazi mozga i koja ih sa oko 300 miliona aksona povezuje. a desna sa levom – to se naziva kontralateralnost. • Nervni putevi (aferentni i eferentni) se u meduli ukrštaju.Hemisfere • Veliki mozak je uzdužnom brazdom. 2011. longitudinalnom fisurom ili sulkusom podeljen na dve hemisfere – levu i desnu. npr. 139 . pokazuju razlike u funkcionisanju. • Hemisfere komuniciraju međusobno prvenstveno kroz žuljevito telo – corpus callosum. Postoje i ipsilateralni putevi. • Iako su anatomski i fiziološki skoro jednake. iz očiju i ušiju. tako da je leva hemisfera povezana sa desnom stranom tela.

FPPS . 2011. • GABA (striatum i globus pallidus – bleda kugla) – inhibicija. Sintetišu različite neurotrasmitere: • dopamin (substantia nigra) – nagrada. Najvažnija bazalna jedra su corpus striatum (planiranje pokreta) i substantia nigra.Bazalne ganglije • skupine neuronskih jedara koje se prostiru unutar • • slepoočnih režnjeva. • glutamat (podtalamičko jedro) – aktivacija. sa obe strane talamusa. izvan i iznad limbičkog sistema i ispod pojasne vijuge. 140 . Povezuju moždano stablo.Okt. limbički sistem i korteks.

2011. Kontroliše najsloženije funkcije: pamdenje.Okt. • • • prosečno 2. 141 • • . jezik. percepciju. Čine je tela neurona (zato je siva). mišljenje. FPPS . a neuroni čine oko 19% mozga. ima oko 2000 cm2 – kvadrat čija je stranica oko 45 cm. Njena masa čini oko 80% mase mozga.5 mm. svest. ispeglana. svaki mozak je spolja drugačiji od ostalih. pažnju.Cortex • Kora velikog mozga debela je 1–4.5 mm. Iako su broj i struktura brazdi isti kod vedine ljudi.

Neocortex
• Oko 90% kore velikog mozga čini neocortex, novi
mozak sisara, a preostalih 10% su stari delovi kore koji se nalaze na limbičkom sistemu i mirisnom korteksu. Neokorteks je dominantan deo kore velikog mozga, koji je psiholozima najzanimljiviji i deli se na četiri režnja:
• • • • frontalni ili čeoni, parijetalni ili temeni, temporalni ili slepoočni i okcipitalni ili potiljačni.
FPPS - Okt. 2011. 142

Neocortex
• Režnjevi su međusobno podeljeni
• uzdužnom, • poprečnom i • bočnom brazdom,

• tako da ih je lako uočiti na mozgu. • Uzdužna, odnosno longitudinalna brazda (fisura) ide od čela
• • •
do potiljka i deli veliki mozak na dve hemisfere. Poprečna ili centralna brazda (fisura ili sulcus) ide od vrha glave prema svakom uvu i deli frontalni i parijetalni režanj. Bočna brazda (sulcus), deli temporalni od parijetalnog i frontalnog režnja. Jedino parijetalni i okcipitalni režanj nisu razdvojeni nekom brazdom.
FPPS - Okt. 2011. 143

Anatomska mapa kore

FPPS - Okt. 2011.

144

Asocijativni korteks
• delovi korteksa koji niti su povezani sa čulima, niti sa
• • • • •
skeletnim mišidima, nazivaju se asocijativnim zonama. oni delovi kore u koje ne stižu signali iz čula, niti iz njih izlaze aksoni ka mišidima. Oko 75% korteksa predstavlja asocijacione zone. najviše ih je u frontalnom i parijetalnom režnju. Namenjeni su asocijaciji čulnih i motornih informacija i povezivanju ostalih delova kore i mozga međusobno Tu se vrši dodatna i kompleksna obrada informacija.

FPPS - Okt. 2011.

145

FPPS - Okt. 2011.

146

2011. 147 .Funkcionalna mapa kore (Brodmannove zone) FPPS .Okt.

Posebno je zanimljiv prednji deo frontalnog režnja. za razliku od ostalih režnjeva koji su „osetioci“. • FPPS . dok se u ostalim režnjevima analiziraju i povezuju senzorne informacije (i memorija). 2011. Odmah ispred centralne fisure se nalazi primarni motorni korteks. Naime.Okt. 148 . u prednjem režnju se (smišljaju i) pokredu akcije svih vrsta. oblast odmah iza čela sa gustom mrežom neurona i veza sa svim delovima mozga: prefrontalni korteks.Prednji (frontalni) režanj • Frontalni režanj se nalazi ispred centralne fisure • Frontalni režnjevi kod čoveka čine skoro 1/3 mozga (kod • nižih vrsta su oni dosta manji). može se redi: frontalni režanj je u celini uzev „činilac“. ispred motornog korteksa. Za mnemoničke svrhe.

nagađanju.Okt. 2011. prosuđivanju preferencija i sl. ali ne i fizičke karakteristike okoline.Frontalni režanj • Primer: magnetno je stimulisana donja vijuga levog prefrontalnog • • korteksa To dovodi do njenog privremenog „izbacivanja iz stroja“ Ispitanicima su prikazivani video klipovi na kojima jedna osoba podiže kutiju i stavlja na policu. levi različito od desnih. odlučivanju. 149 . procenu težine loptice koja odskače i dužine zadržavanja ruke u vidnom polju obavljali su sasvim dobro. učestvuju u socijalnom i moralnom suđenju. Obični ispitanici to obavljaju bez problema. FPPS . proceni rizika. dok je eksperimentalnim ispitanicima to teško polazilo za rukom. Zaključak je da pomodu levog prednjeg režnja tumačimo akcije drugih ljudi. • Ogledalski neuroni • • • • delovi prefrontalnog režnja.

2011. Frontalna lobotomija FPPS .Frontalni korteks – oštedenja • ključni podaci o funkcijama frontalnog režnja dobijeni su • od „frontalnih ljudi“ rodbina i prijatelji za takve ljude kažu da to “više nisu oni”. njihovo ponašanje je veoma izmenjeno i oni su toga svesni. suđenje. uvid u vlastitu i tuđu situaciju. • • • • • 150 . u značajnoj meri bivaju oštedeni planiranje. Oštedena je i kompleksna motorika. Frontalni ljudi su pokazali da se u frontalnom korteksu nalazi naš “kontrolni centar” i sedište Ja. Osim promena u ličnosti.Okt.

151 . nemaju nagle padove u memoriji. FPPS . pažnja im je slaba i kratka. Na primer. Slab socijalni uvid.Frontalni korteks . ali je memorija trajno slaba. 2011. ne brinu se o sebi. konzervativne osobe počinju da se ponašanju vrlo slobodno i neinhibirano. Iz svih tih razloga socijalne veštine frontalnih ljudi su drastično izmenjene. Ponašanje postaje kruto i teško za promenu. Apatični. imaju urinarnu inkontinenciju gube sposobnost da prasnu u glasan smeh. ali to je verovatno zato što teško interpretiraju svoju okolinu. Promene u raspoloženju i ličnosti su vrlo često vrlo uočljive. imaju teškode da odgovore na pitanja i smanjene su im mogudnosti asocijativnog učenja. pa osobe izgledaju sebične i neosetljive. rade nešto samo ako im se naredi. Nesposobnost izvršavanja kompleksnih radnji je takođe karakteristična za oštedenja frontalnog korteksa.simptomi • • • • • • • • • • • • • • • malo spontane mimike lica Brokina afazija Mirni. Naglašeno imitiraju tuđe ponašanje. perserveriraju. gube snagu u nogama.Okt.

bilo je puno slomljenih koštica. godišnji predradnik u izgradnji željezničke pruge • 1848. FPPS . apsces. pomeranja poluge tokom vađenja itd.Slučaj “Phineas Gage” • 25. 2011. došlo je do pogrešne detonacije i metalna • • • poluga dugačka oko 1m i debela oko 3cm probila mu je lobanju na način kako je približno prikazano na slici Preživeo je i živeo još 11 godina Tačan stepen i lokacija oštedenja mozga nisu utvrđeni Danas se smatra da su oštedenja bila veda nego što se mislilo. 152 .Okt. g. masovno krvarenje u mozgu.

153 .Phineas Gage FPPS .Okt. 2011.

Phineas Gage rekonstrukcija povrede i izgled kasnije FPPS . 154 . 2011.Okt.

staložen. odlučan.. kapriciozan. 2011.Slučaj Phineasa Gagea • Pre povrede: pošten. obziran. neozbiljan.Okt. • • • • • efikasan. Nakon oporavka: naprasan.. nesposoban da planira bilo šta Prijatelji su rekli doktoru “to više nije Gage” Neke opaske sugerišu da su mu bile oštedene memorija i inteligencija Opisi njegovog pre. pouzdan. tvrdoglav. bez poštovanja prema drugima.i posttraumatskog ponašanja su retki i slabo pouzdani (ostalo su novinski tekstovi) Nakon 10 godina zdravlje je počelo da mu popušta i pojavili su se epileptički napadi FPPS . vulgaran. 155 .

156 . i kod dešnjaka i kod levaka • Može se generalno redi da je za jezik/govor dominantna leva hemisfera • Ako se ova zona ošteti.Okt.Brocina zona • Centar za proizvodnju govora • Locirana je najčešde u donjoj vijuzi (pre)frontalnog režnja leve hemisfere. dolazi do Brokine afazije u kojoj osoba izgleda kao da razume šta hode da kaže. ali ne može da formuliše FPPS . 2011.

Okt. vrlo sličan senzornom FPPS . 2011.Temeni (parijetalni) režanj • Temeni režanj sadrži primarni somatosenzorni korteks • Učestvuje u vizuospacijalizaciji i orijentaciji u prostoru • Sadrži dosta asocijativnog korteksa • Homunkulus – senzorni i motorni • U senzorni korteks stižu putevi iz talamusa na taj način da odslikavaju opštu shemu tela • Isto važi za motorni korteks u kome postoji mapiran motorni homunkulus. 157 .

Okt. 2011. 158 .Senzorni homunkulus FPPS .

Okt.Figure od gline senzornog i motornog homuculusa u Britanskom muzeju FPPS . 159 . 2011.

nemogudnošdu da se prepozna ljudsko lice.Sleopoočni (temporalni) režanj • sadrži primarni auditivni korteks • Režanj leve hemisfere se bavi prepoznavanjem onoga što se • • • čuje. pa i razumevanjem jezika (Wernickeova zona) U obe hemisfere tu su i centri sa ukus i miris Obe hemisfere sadrže i delove “vizuelnog korteksa” Na donjoj ivici je fuziformni girus (vretenasta vijuga) koja pokazuje intenzivnu aktivnost tokom prepoznavanja lica • obično je veda u desnoj hemisferi • Oštedenje vijuge je povezano sa prosopagnosiom. 160 . 2011. čak i vlastito FPPS .Okt.

2011. koja se iskazuje kao slabo razumevanje govora i produkcija tečnog besmislenog govora FPPS . 161 .Wernickeova zona • Zona koja je odgovorna za razumevanje govora • Kao i Brocina. dolazi do Wernickeove afazije.Okt. u 97% slučajeva se nalazi u levoj hemisferi • Nalazi se iza slušnog dela korteksa u slepoočnom režnju • Kada je ova zona oštedena.

Okt. V4 i V5) nalaze se u parijetalnom i temporalnom režnju FPPS . 162 . 2011. V3.Potiljačni (occipitalni) režanj • U potiljačnom režnju se nalazi primarna zona vidnog korteksa – V1 • Ostali delovi vizuelnog korteksa (V2.

očiju i ušiju. 163 .Okt.Lateralizacija hemisfera • Telo anatomski nije simetrično (npr. ali ne mora biti u svim procesima. postoji mišljenje da je lateralizacija hemisfera ono što čoveka čini čovekom Dominantnost se obično određuje na osnovu ruke kojom pišemo. FPPS . jedna hemisfera je često dominantna u jednom procesu. 2011. niti u svim procesima mora biti dominantna ista hemisfera. Međutim. • • • prvenstveno u korišdenju ekstremiteta. • Odvajkada je poznata i funcionalna asimetričnost. srce i jetra).

ali na taj način da neke jedinke preferiraju levu. nije zapažena kod bilo kog drugog sisara. a neke desnu šapu.Okt. a posebno ne kod našeg najbližeg srodnika – šimpanze. 164 .Lateralizacija hemisfera • Lateralizacija u mozgu je prisutna i kod životinja. 2011. • funkcionalna lateralizacija koja postoji kod čoveka. FPPS .

Okt. ne ošteduje govor. a produkcija govora je isključivo u levoj. ali besmisleno. • Što se tiče jezika. imaju lezije leve hemisfere (Wernickeova zona). Zatim je utvrđeno da i osobe koje govore. 165 . • 85%-90% ljudi je desnoruko.Lateralizacija hemisfera • leva hemisfera je dominantna u pogledu jezika i motornih veština. što znači da im je dominantna leva hemisfera. kod velike vedine ljudi. Oštedenje iste zone u desnoj hemisferi. FPPS . • Vladanje jezikom je kod 90%-95% dešnjaka i oko 60%-70% levaka u levoj hemisferi. prvo je utvrđeno da afaziju imaju osobe • • sa lezijama u levoj hemisferi (Brocina zona). 2011.

2011. 166 . Ona postaje nema i autistična. tj. Gazzaniga (1983) tvrdi da su kognitivne sposobnosti desne hemisfere značajno slabije od kognitivnih sposobnosti šimpanze. prostornih odnosa. • to se uočava samo kad desna hemisfera ostane bez jezičke podrške. nobelovac Sperry je 1964.Lateralizacija hemisfera • levoj hemisferi „poverena“ važna funkcija jezika • desnoj je poverena obrada vizuelnih signala u prostoru: • • razumevanja odnosa delova i celine. tvrdio da se hemisfere ponašaju kao dva odvojena mozga. kod ljudi sa podeljenim mozgom kod kojih je govor ostao u levoj hemisferi. kao retardirana. nego obrnuto. FPPS . pokreta itd.Okt. mentalne rotacije. • Desna hemisfera kod ljudi sa podeljenim mozgom mnogo više trpi zbog gubitka leve.

dok ju je desnom branio i pokušavao da zaustavi levu. pacijentu se leva ruka borila protiv desne. a prostorna orijentacija i koordinacija u desnoj • jedan pacijent.Ljudi sa podeljenim mozgom • kažu da vide ono što gleda desno oko. FPPS . ljut na ženu.Okt. 167 . digao je levu ruku da udari ženu. • u jednostavnoj radnji oblačenja pantalona. a pokazuju ono što vidi levo oko • verbalna obrada vizuelnih informacija je u levoj hemisferi. 2011.

FPPS . levom rukom de pipanjem odabrati loptu i kazati “ovo”.Okt.Ljudi sa podeljenim mozgom eksperiment • “Ball” odlazi u desnu hemisferu • Osoba ne zna da kaže šta je videla • Međutim. 2011. 168 .

ali u stvarnom životu de pomerati oči. menjati ruke i koristide druge strategije da snabde obe hemisfere informacijama FPPS . 169 . 2011. nede znati da imenuje rečima šta drži u levoj ruci U tom trenutku osoba nije svesna problema. nacrtade testeru Dakle. crta jedno.Ljudi sa podeljenim mozgom • Na levoj strani ekrana se pokaže testera.Okt. a govori da je videla drugo Ako joj se zatvore oči i dobije zadatak da odabere neki predmet na stolu levom rukom. a na desnoj • • • • • čekid Osoba kaže da je videla čekid Kad treba da nacrta šta je videla levom rukom.

dok je desna više na zemlji i emocionalna. • popularno je mišljenje da hemisfere rastežu dimenziju na čijem je jednom polu verbalno-analitički kognitivni stil. 170 . dok je desni vizuelno-holističan. kontrolisana i emocionalno uzdržana. 2011. • „leva ličnost“ je aktivna. FPPS . predstavljaju različite ličnosti i poseduju značajno različite kognitivne sposobnosti i stil.Lateralizacija hemisfera • hemisfere. konkretan. orijentisan na sadašnjost. a na drugom vizuelno-holistički. • „levi stil“ je verbalno-analitički.Okt. bolji u vizuelnim manipulacijama. bolji u procenjivanju emocionalnih i mentalnih stanja. apstraktan i orijentisan na bududnost. kad deluju razdvojeno. posebno trodimenzionalnim.

• vedina ljudi stalno nastoji da protumači svet oko sebe i da nađe kauzalna objašnjenja i razloge. FPPS .” • Gazzaniga je uveo koncept levog mozga kao tumača.: “levi mozak je analitičan. deo po deo. holistički. • Ova priča koja stalno teče je važna i za svest i samosvest. npr. naučnički”. • U široj javnosti je dobro primljena ideja o lateralizaciji. matematički. • ona kreira priču na osnovu informacija kojima raspolaže. pesnički.Okt. jedan za drugim. a “desni mozak je stvaralački. 171 . pa čak i kad sa njima ne raspolaže. simultano. serijski. 2011. • leva hemisfera neprekidno daje verbalno tumačenje procesa koji se dešavaju u nama i izvan nas. a desna hemisfera to radi paralelno.Lateralizacija hemisfera • leva hemisfera obrađuje podatke analitički.

što je uslovilo dalju specijalizaciju i lateralizaciju. • bebe se lakše smire kad čuju majčino srce. a desna je služila za bacanje. a mač i koplje u desnoj itd.Lateralizacija hemisfera • Neki smatraju da su hemisfere istog čoveka • međusobno različite više nego što su ljudi različiti između sebe kako je došlo do lateralizacije? • verbalne funkcije su u našoj vrsti slučajno u levoj hemisferi. 2011. pa su ih majke uvek nosile levom rukom. • Štit je nošen u levoj ruci da bi štitio srce. 172 .Okt. FPPS .

Lateralizacija hemisfera • Previc zastupa teoriju asimetričnosti fetalne pozicije. a slobodno se razvija u levoj hemisferi. u materici. • Vedina u zadnjem tromesečju.Okt. 2011. što znači da dopaminergički sistem u materici ostaje prigušen u desnoj. licem okrenutim ka desnoj majčinoj strani. posebno njenog noradrenergičkog i serotoninergičkog sistema koji kontrolišu raspodelu krvi u mozgu. vezano za položaj u prostoru. dakle asimetrično. 173 . • Kasnija dominatnost leve hemisfere je posledica ove dopaminergičke prevlasti. • noradrenalin i serotonin su inhibitori dopamina. • To dovodi do bržeg razvoja desne hemisfere. leđima napred. FPPS . leže glavom nadole.

2011.Specijalizacija – univerzalnost • Ono što je sigurno je da u mozgu vladaju principi: • Paralelnosti i dupliranja (isti posao radi više centara). Jill Bolte Taylor FPPS .. uslovima.Okt. moždanog udara) itd. iskustvima (plastičnost mozga) • Preuzimanja funkcija (nakon povrede. • Redundantnosti (funkcija opstaje iako se ukloni deo mozga).. • Isprepletnosti (mnogostruke interakcije i uslovljenosti). • Slučaj dr. 174 . • Prilagođavanja sredini.

175 .Okt.Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Snimanje mozga može biti strukturalnoanatomsko • Ako nam treba samo da vidimo “gde je šta” • funkcionalno. 2011. • ako nam treba da vidimo kada su i koliko neki delovi mozga aktivni FPPS .

2011.Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Elektroencefalografija – EEG • Snimanje mozga (odslikavanje. imaging) • Skeniranje putem kompjuterizovanog tomografa (CT) – strukturalno-anatomsko • Snimanje pomodu funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) – funkcionalno • Snimanje pomodu tomografije bazirane na pozitronskoj emisiji (PET) – funkcionalno FPPS .Okt. 176 .

177 . imaging) • Skeniranje putem kompjuterizovanog tomografa (CT) – strukturalno-anatomsko • Snimanje pomodu funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) – funkcionalno • Snimanje pomodu tomografije bazirane na pozitronskoj emisiji (PET) – funkcionalno FPPS . 2011.Okt.Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Elektroencefalografija – EEG • Snimanje mozga (odslikavanje.

• tako da obuhvataju velike zone ispod kojih su mnogi neuroni Električni signali se pojačaju i kada se prikažu na podesan način vidi se skupna akcija neurona u svakoj zoni Često se koristi za izučavanje sna. budnosti i neuroloških i duševnih bolesti pokazala je osetljivost i u nekim finijim ponašanjima – u istraživačkoj primeni Glavni problem je u tome što se nediferencirano prikazuje aktivnost velikih zona mozga – slaba je mogudnost lokalizacije Dobra strana je velika vremenska preciznost i to što se električna aktivnost neurona registruje direktno • • • • FPPS .Elektroencefalografija – EEG • Elektrode se rasporede po skalpu. 178 . na standardnim mestima.Okt. 2011.

najbolje frontalno.Okt. aktivan. padanje u san ili buđenje kod starije dece i odraslih relaksiran/razmišlja. pozadi kod dece. centralni delovi u mirovanju Beta 12-30 Hz obe strane. 179 .EEG talasi Tip talasa Delta Frekvencija (Hz) Do 3 Hz Lokacija i karakteristike frontalno kod odraslih. veća amplituda na dominantnoj strani. talasi visoke amplitude visoka amplituda Normalne okolnosti pojavljivanja odrasli tokom dubokog sna. talasi niske amplitude budan/tokom rada. 2011. simetrična distribucija. pospanost. zatvaranje očiju Teta 4-7 Hz Alfa 8-12 Hz Parijetalno-okcipitalno. obe strane. bebe mala deca. zaposlen ili anksiozno razmišlja. aktivna koncentracija određene kognitivne i motorne funkcije Gama 26-100 Hz FPPS .

Pozitronska tomografija – Positron Emission Tomography (PET)
• PET radi na tomografskom principu. • ne koriste se X-zraci, nego se snimak dobija tako što se
ispitaniku u krv ubrizga hemikalija koja je obeležena radioaktivnim izotopom – često glukoza.
• Izotop emituje pozitrone, koji se pri sudaru sa elektronima iz okolnog tkiva poništavaju i emituju gama zrake. Gama zračenje registruje niz senzora smeštenih u prsten oko glave ispitanika. Signali iz senzora se digitalizuju i računarski obrađuju i prerađuju u 2D ili 3D snimak. Ako neka oblast u mozgu troši vedu količinu glukoze, tu de slika biti “svetlija”.

• Tehnika se bazira na stepenu metaboličke aktivnosti –
funkcije.
FPPS - Okt. 2011. 180

Pozitronska tomografija – Positron Emission Tomography (PET)
• Dobra je jer može da snimi prilično brze promene i • • •
osetljiva je na male promene u neuronskoj aktivnosti i na maloj površini - ima dobru rezoluciju. tomografi su skupi, skupi su i izotopi. Pošto je raspad markirajudeg izotopa brz, ne mogu se pratiti duže promene i ponašanja. PET spada u tehnike nuklearne medicine.

FPPS - Okt. 2011.

181

PET snimci pokazuju različite zone mozga koje su aktivne tokom različitih zadataka obrade reči
Čujenje reči Viđenje reči

Izgovaranje reči

Razmišljanje o rečima

FPPS - Okt. 2011.

182

Funkcionalna magnetna rezonanca fMRI
• To je najnovija tehnika, u kojoj se koriste magnetna svojstva
• • •
hemoglobina. Kada su neki neuroni aktivni, njima treba kiseonik. Oni povlače hemoglobin iz krvi, a hemoglobin otpušta kiseonik i pri tome menja magnetna svojstva. Ta promena magnetnog svojstva hemoglobina se registruje u kružnim senzorskim glavama, isto kao u CT ili PET. Metoda je potpuno neinvazivna, ništa se ne ubrizgava niti se osoba zrači. Rezolucija je odlična, nekoliko kubnih mm tkiva po pikselu. Vrlo je brza, jedan snimak traje svega nekoliko sekundi. fMRI (functional magnetic resonance imaging) ima svoju “anatomsku” verziju, običnu magnetnu rezonancu MRI. MRI je starija tehnika i takođe se koristi za snimanje mozga.
FPPS - Okt. 2011. 183


Lobanjski (kranijalni) živci
• Ima 12 pari ovih živaca (levi i desni) • Njima su inervirana sva čula u glavi (vid, sluh,
ukus, ravnoteža, dodir...) • Njima su inervirani mišidi glave (oka, lica, vilica, jezika...) • Ali i vrat i rameni mišidi... • Nervus vagus (lutalica) ide čak do pluda, srca, GI organa...
FPPS - Okt. 2011. 184

preko interneurona i kroz nju prolaze brojna nervna vlakna (aksoni) iz i ka mozgu. Uzlaznim putevima putuju informacije iz raznih telesnih receptora. kroz talamus do senzornog korteksa. 42 cm kod žena ili 45 cm kod muškaraca. 2011. 185 . iz primarnog motornog korteksa) ka mišidima. U njoj se susredu senzorni i motorni neuroni.Kičmena moždina – medulla spinalis • Cilindrična tvorevina. Silaznim putevima putuju informacije iz mozga (npr.Okt. • • FPPS .

Okt. tj.Kičmena moždina – medulla spinalis • Ona je sedište spinalnih. • Drugim rečima. u kičmenoj moždini počinje obrada informacija i reaktivnost na sredinu. • prenose se direktno sa senzornog na motorni neuron (preko interneurona) – bez učešda “centrale”. bezuslovnih refleksa. 2011. FPPS . • Vrlo su brzi (mi osetimo da smo udareni ispod kolena. 186 . nisu “centralno modulisani”. ali noga se ved trgla – patelarni refleks je jedan od najbržih. • Nevoljni su. svega 40 ms).

2011. • Trbušni (ventralni) je motorni. 187 . FPPS . eferentni – od moždine ka telu.Okt. Svaki živac predstavlja kombinaciju dva snopa vlakana koji izlaze iz dva roga kičmene moždine: • Leđni (dorzalni) je senzorni.Kičmeni (spinalni) živci • Ima ih 31 par. levi i desni. aferentni – od tela ka moždini.

2011.Okt.Periferni nervni sistem • Čine ga neuroni i nervna vlakna koji se ne nalaze “u kostima” • Njegovi glavni delovi su: • somatski nervni sistem • kranijalni nervi • spinalni nervi • autonomni nervni sistem FPPS . 188 .

.Okt. FPPS . 2011. a sa ciljem kontrole metabolizma • • • • krvni sudovi digestivni trakt srce bronhije. skeletnim mišidima (poprečno prugastim) i žlezdama • Autonomni nervni sistem – ANS • Zadatak mu je da upravlja nevoljnim pokretima. 189 . . neskeletnim mišidima (glatkim) i žlezdama. tj. tj.Periferni nervni sistem • Somatski nervni sistem – SNS • Zadatak mu je da upravlja voljnim pokretima.

sa leve i desne strane kičme. jer • • upravlja svim osnovnim telesnim funkcijama bez našeg znanja i svesti Deli se na: simpatički i parasimpatički Neuroni simpatičkog sistema se nalaze u ganglijama u dva lanca. pošto su ganglije povezane međusobno i nisu neposredno povezane sa određenim organima i tkivima. 2011. prilično autonoman. gde su povezani sa spinalnim nervima • dejstvo simpatičkog je difuzno i skupno. u nekom iznosu. FPPS .Autonomni nervni sistem • predstavlja zaseban mozak. Svaka ganglija pobuđuje više organa. 190 .Okt.

ANS • Neuroni parasimpatičkog sistema se nalaze raštrkani po telu.Okt. u ganglijama koje se nalaze u blizini organa na koje utiču. FPPS . 2011. 191 . Zahvaljujudi selektivnoj organizaciji tog sistema. • Npr. • Zato je njihovo dejstvo specifično i selektivno – svaka ganglija pobuđuje svoj organ. ne moramo da skvasimo veš kad god se rasplačemo. parasimpatički sistem stimuliše suzne žlezde i mokrenje.

a parasimpatički se prigušuje Simpatički “greje” (troši energiju). 2011.Autonomni nervni sistem • U normalnoj situaciji. 192 • • . a parasimatički tokom “odmaraj i vari” Sve njegove funkcije su brze – namenjene su hitnim stvarima FPPS .Okt. aktivira se simpatički deo. parasimpatički “hladi” (prikuplja energiju) Simpatički je aktivan tokom “napadni ili pobegni”. oba sistema deluju tako da se • • nadopunjuju U situaciji stresa. bilo kakvog naglog poremedaja.

usporava puls sužava bronhije ubrzava varenje stimuliše lušenje žuči skuplja mehur 193 .Dejstva simpatičkog i parasimpatičkog dela ANS-a Organ Simpatički sistem Parasimpatički sistem Oko širi zenice sužava zenice Pljuvačne žlezde inhibira lučenje pljuvačke stimuliše lučenje pljuvačke Srce Pluća Probavni trakt Nadbubrežne žlezde Jetra Mokraćni mehur ubrzava puls širi bronhije usporava varenje stimuliše lučenje adrenalina stimuliše lučenje glikogena sprečava skupljanje mehura FPPS .Okt. 2011.

Endokrini sistem – hormoni .

• flegme (bronhijalne sluzi) izaziva pospanost i sporost – flegmatici. kao što su suzne. • Od starih Grka potiče i vekovima traje podela ljudi na temperamente. • žute žuči (jetra) izaziva sumnjičavost. luče u krv. prevelika količina: • crne žuči (bubrezi ili gušterača) izaziva sporost i melaholiju – melanholici.Hormoni i endokrine žlezde • Hormoni su hemijska jedinjenja koja endokrine žlezde. • krvi dovodi do jakih i promenljivih osedanja – sangvinici. 2011. pljuvačne ili znojne.Okt. Po toj podeli. ambiciju i bes – kolerici. 195 . FPPS . odnosno žlezde sa unutrašnjim lučenjem. • Postoje i egzokrine žlezde.

.Okt. FPPS . .Hormoni • Hormoni su deo šireg poglavlja hemijske komunikacije u telu • Hemijsku komunikaciju obavlju još i: • Neurotransmiteri – sinaptička komunikacija • Feromoni – komunikacija između organizama iste vrste • Alomoni – komunikacija između organizama različite vrste (cvede i insekti). 196 . 2011.

sa tačno određenim neuronima i u tačno određeno vreme – poput telefonske komunikacije. nego samo na one koje poseduju odgovarajude receptore. • Zna se ko je uputio poziv. svaki se uključuje u program ako prima te talase.Razlike i sličnosti neuronske i hormonske komunikacije • Neuroni komuniciraju ciljano. prijemnici su raštrkani po telu.Okt. • program se u obliku talasa emituje na sve strane. čuvaju je i luče kad je potrebno. hormoni sporo. prijem programa nije vremenski precizan. Dejstvo nervnih signala traje • • kratko. ni neurotransmiteri ni hormoni ne deluju na sve delije. i neuron i žlezda proizvode hemikaliju. 2011. ko prima poziv i komunikacija traje tačno određeno vreme. FPPS . 197 . a hormonskih dugo. • Nervi prenose brzo. • Hormonska komunikacija liči na tv ili radio prenos.

Krv raznosi hormone kroz telo do prijemnih delija. Kada ti receptori prepoznaju svoj hormon. • • • svaka svoj. oni ga uvlače u deliju. u krv.Hormoni • Žlezde sa unutrašnjim lučenjem se aktiviraju preko: • nervnog sistema ili • promenom hemijskih uslova u telu. 2011. Prijemna delija poseduje receptore za tačno određen hormon. 198 . FPPS . • Specijalizovane delije u žlezdama luče hormone.Okt.

2011. 199 .Okt.FPPS .

2011.Hipofiza – pituitarna žlezda • žlezda gospodar • Ipak. • utiče na veliki broj metaboličkih i bihejvioralnih funkcija. 200 . kontroliše je hipotalamus. • Luči vedi broj hormona • Hipofiza se nalazi iznad nepca i ispod hipotalamusa. za koji je vezana sistemom krvnih sudova i nerava. a prima hemijske informacije • od ostalih žlezda i prosleđuje ih hipotalamusu – predstavlja vezu endokrinog i nervnog sistema. Hipofiza neposredno kontroliše: • • • • štitnjaču jajnike i testise pankreas korteks nabubrežne žlezde itd. FPPS .Okt.

. mlečne žlezde FPPS . indirektno. masno tkivo Glavni fiziološki efekti stimuliše rast. masti i ugljikohidrata stimuliše lučenje hormona štitne žlezde stimuliše lučenje glukokortikoida proizvodnja mleka kontrola reproduktivne funkcije kontrola reproduktivne funkcije Hormon stimulacije tireoidee štitna žlezda (Thyrotropin. 2011. preko kontrole metabolizma belančevina.Glavni hormoni hipofize Hormon Hormon rasta Glavni ciljni organ Prednja hipofiza jetra.Okt. TSH) Adrenokortikotropni hormon (ACTH) Prolaktin Luteinizirajudi hormon (LH) Hormon stimulacije folikula (FSH) Antidiuretički hormon Kora nadbubrežne žlezde mlečne žlezde jajnici i testisi jajnici i testisi Zadnja hipofiza bubrezi očuvanje telesne vode stimuliše izbacivanje mleka i kontrakcije materice 201 Oksitocin (“ljubavni hormon”) uterus.

• Razmišljanje o stresnoj situaciji takođe može pokrenuti ovaj lanac događaja. između ostalog i hipotalamus.Hipofiza i stres • stresna situacija. ali najvažniji su u kori nadbubrežnih žlezda. • Postoje mnogi prijemnici za ACTH. 202 . aktivira mozak. koje reaguju tako što luče stresni hormon kortizol.Okt. primarni stresni hormon u našem telu. koja luči adrenokortikotropni hormon (ACTH). preko čula. • Hipotalamus onda stimuliše hipofizu. 2011. FPPS .

nadražljivost. gubitak težine. FPPS . 2011.Okt. • Hipertireoidizam izaziva visok krvni pritisak. glavni hormon je tiroksin. anksioznost. mišidnu slabost. proizvodnju belančevina itd. a • • preko toga rast i razvoj.Štitna žlezda – tireoidea • kontroliše nivo metabolizma u svim delijama u telu. 203 . Ako ga ima previše – hipertireoidizam. depresivnost i veliki broj drugih simptoma od kojih su mnogi slični sa hipertiroidizmom. usporenost. • Ako ima premalo tiroksina – hipotiroidizam. umor. • Hipotiroidizam izaziva gojaznost.

2011.Okt. energiju i reakciju na stres. • Ove žlezde jako utiču na raspoloženje. • Nalaze se na vrhu bubrega (kao kapa). • Dele se na: • moždinu (medulla) i • koru (cortex).Nadbubrežne (adrenalne) žlezde • One su hemijska fabrika koja proizvodi oko 50 hormona. 204 . • Moždina i kora luče različite grupe hormona. FPPS .

• luči se stalno.Kora nadbubrežne žlezde • Cortex proizvodi seriju kortikosteroida. je poznat pod nazivom hidrokortizon i koristi se protiv upala i alergija. • Kontroliše metabolizam ugljikohidrata. reakciju na upale i alergije. glukokortikoid. krvni pritisak. • Kortizol. najmanje nodu. • Najmodniji po dejstvu je kortizol. 205 .Okt. jedan od hormona stresa. i očigledno ima važnu funkciju u održavanju budnosti. kada se sprema veštački. najviše rano ujutru. FPPS . 2011.

2011. važnih za pripremu tela za odgovor na stres. FPPS . a kora ih luči i kod muškaraca i kod žena.Okt.Kora nadbubrežne žlezde • Kortizol se luči pod uticajem ACTH hormona iz hipofize. 206 . kao i za odbranu od dužeg dejstva stresora • androgeni (najpoznatiji testosteron) su steroidi koji kontrolišu polno specifične funkcije. • Hipofiza luči ACTH na podsticaj iz hipotalamusa koji počinje da luči hormon za oslobađanje kortikotropina (CRH). • Kortizol izaziva niz promena u telu.

• Adrenalin i noradrenalin spremaju telo za napad ili bežanje.Moždina nadbubrežne žlezde • medulla se može smatrati delom simpatičkog PNS-a. 2011. FPPS . a u sklopu reakcije na stres. 207 . ova dva hormona su vrlo slični. Po sastavu. noradrenalin – na podsticaj simpatičkog PNS. adrenalin. ali razlike u dejstvu postoje. • luči seriju kateholamina (”hormona stresa”): dopamin.Okt.

više nego hormonska. ali nema psihoaktivni efekat.Okt. FPPS . • Zato se smatra da je primarna uloga noradrenalina psihoaktivna. nagon. signal “napadni ili pobegni” luči noradrenalin kao neurotransmiter u moždanom stablu. gde utiče na delove mozga koji kontrolišu: pažnju. emocije. kao neurotransmitera. motivaciju. povedavajudi krvni pritisak i puls. 2011. • Međutim. pobudu. 208 • . budnost.Moždina nadbubrežne žlezde • Adrenalin obezbeđuje da više kiseonika i glukoze stigne do mozga i mišida – npr. Noradrenalin podstiče slične simpatičke reakcije kao i adrenalin.

Ostale žlezde • Pankreas luči glukagon i insulin i reguliše • koncentraciju šedera u krvi..) Utiču na razvoj i ponašanje. Gonade – jajnici (ovariumi) i testisi – luče polno specifične hormone • • • • Androgene (testosteron. a s time i poletnost.......) Estrogene (estradiol. 2011..) i progestine (progesteron. posebno seksualno Utiču na sekundarne polne karateristike. glad.. 209 .Okt. FPPS ..

2011. 210 . • imune delije imaju receptore za neurotransmitere. endokrini i imunološki sistem su povezani. • imune delije proizvode neurotransmitere i hormone. što znači da mogu direktno da utiču na mozak i endokrini sistem. ES i IS • Nervni. FPPS . a pozitivne ga jačaju.NS. . . a neke od poznatih veza su: • stimulacija ili oštedenje nekih zona hipotalamusa i kore odmah povedava ili smanjuje aktivnost imunog sistema.Okt. • ubacivanje antigena u krv odmah povedava električnu aktivnost nekih delova mozga. • Imunopsihologija je utvrdila da negativne emocije slabe imunitet.

Evolucione i genetske osnove .

Okt. Nema mesta za sve. 212 .Pet Darvinovih principa evolucije 1. FPPS . Barem neke od varijacija među pripadnicima vrste su nasleđene.Nasleđivanje. 2011. zato postoji nadmetanje oko parenja.Varijacija. hrane i mesta za život. Pripadnici vedine vrsta produkuju daleko više potomaka nego što ih može preživeti. Jedinke jedne vrste razlikuju se međusobno 2.Nadmetanje. Zato potomak teži da bude sličniji roditeljima 3.

Prirodna selekcija dovodi do preživljavanja najpodobnijih 5. Oni pripadnici vrste koji prežive proces nadmetanja i nastave sa razmnožavanjem. Adaptacija. svaka naredna generacija de težiti da bude bolje prilagođena svojoj sredini FPPS .Okt. Prirodno odabiranje.Pet Darvinovih principa evolucije 4. 213 . 2011. težide da imaju osobine koje su prilagođenije sredini od onih koji nisu preživeli. Kao rezultat prirodnog odabiranja.

2011. nisu eliminisani tokom prirodne selekciju su sadržani u genomu – naslednom materijalu svake jedinke. tokom vremena. učestanosti • • • kojom se geni (i osobine koje iz tih gena nastaju) javljaju u okviru populacije koja se razmnožava. Uticaji koji su opstali. ali na osnovu uspešnosti njihovih aktivnih nosilaca – organizama.Evolucija • Evolucija je promena.Okt. tj. Evolucija govori o pradavnim uticajima na naše ponašanje – svim onim uticajima koji su izazivali varijacije. evolucija se obavlja na genima. FPPS . 214 .

Evolucija i ponašanje • 99% genoma je identično kod svih ljudi.Okt. odnosno da se: • ponašamo. FPPS . • osedamo. 215 . 2011. • Oni čine one “ugrađene” biološke mehanizme koji nam omogudavaju i koji nas primoravaju da živimo i preživimo. • pa i da mislimo na određeni način. a geni čine “našu ljudsku prirodu”.

zračenje. • kombinacijama različitih gena istih roditelja itd. • prenošenja i mešanja gena sa drugim grupama.Okt. • Neke varijacije ostaju samo u toj jedinki. 2011. FPPS . 216 . hemijski agensi.Izvori varijacija u genotipu • Varijacije u naslednom materijalu delije mogu poticati od: • mutacija (slučajni događaji. a neke mogu biti takve da se prenose na potomke. virusi).

Okt. FPPS . 2011.Prirodna selekcija • Neke varijacije genotipa povedavaju verovatnodu • • • preživljavanja i sposobnost reprodukcije u konkretnoj sredini. Varijacije koje su neutralne mogu biti sačuvane da bi bile “evaluirane” u nekim drugim uslovima (sredini). Varijacije koje imaju suprotan efekt nede postati uobičajene i verovatno de se ugasiti. 217 . One de verovatno biti sačuvane u populaciji i tokom vremena de postati uobičajene za tu vrstu.

2011. prirodna selekcija je proces replikacije onih gena koji sadrže “korisne osobine” sa konačnim ishodom da ti geni postaju sve češdi. • Jedinke koje poseduju te gene žive duže i imaju više potomaka. Čuveni su primeri cistične fibroze i srpaste anemije. a ne neko određeno vreme niti određenu jedinku. • genetski.Okt. ono reprezentuje istorijsko iskustvo vrste. 218 . FPPS . “Dobro” adaptiran obično znači “najbolje što može” a ponekad i “najmanje loše”.Prirodna selekcija i adaptacija • bolje adaptirani organizmi duže žive i zbog toga imaju više potomaka. Na taj način se povedava prisustvo tih gena u populaciji. • Nasleđe je “istorijsko”.

odnosno broj ženki sa kojima se pari. rođenje magarca je reproduktivni uspeh.Okt.Šta je podobnost • Podobnost (fitness) se genetički definiše • jednostavno kao sposobnost jedinke da replicira svoje gene u naredne generacije. Njen najvažniji indikator je reproduktivna uspešnost koja (malo pojednostavljeno) predstavlja broj potomaka jedinke. • Ipak. dok rođenje mazge nije jer je mazga sterilna FPPS . 2011. • Kad se radi o mužjacima. važna komponenta reproduktivne uspešnosti je uspešnost parenja. 219 .

Životinje stražari ispuštaju krik da bi upozorile svoju grupu na neprijatelja. • Selekcija srodnika . ali pružaju šansu vedem broju srodnika i njihovih gena da prežive. čak i ako jedinka roditelj živi krade. Time ugrožavaju svoj život. • inkluzivna podobnost .Šta je podobnost • Identične gene nemaju samo deca. nego i drugi srodnici.jedinke nastoje da povedaju reproduktivnu uspešnost najbližih srodnika. 220 . Evolucija „zna“ da de replikacija gena biti u tom slučaju veda. a ne samo dece. 2011. pa • i sve druge slične jedinke postoje evolucioni mehanizmi koji obuhvataju povedanje podobnosti svih sličnih jedinki.Okt. Mi pomažemo najbližima. FPPS .jedinke podržavaju i pomažu sve slične jedinke. Pomažu svoje srodnike čak i ako im direktno škodi. žene su 5 do 6 puta sklonije da pomognu svojoj deci nego srodnicima koji su manje bliski.

Okt. 2011. Eritrociti imaju srpast oblik. znoj. • Srpasta anemija. pljuvačka i sve druge tečnosti su guste. Bolest uzrokuje jedan recesivan gen. Zbog guste sluzi u pludima vedina obolelih umire u ranoj mladosti. Bolest se nasleđuje preko recesivnog gena • Uzročnik malarije ne može brzo da se razmnožava ako su eritrociti srpasti. Sluz. Pošto malarija ubija brže od srpaste anemije. nedovoljno hemoglobina i slabo prenose kiseonik. 221 . Zašto je takav opasan gen opstao i razmnožio se? • Deca sa CF su imala vedu šansu da prežive epidemiju dijareje nego normalna deca • CF se pokazala korisnom za preživljavanje u nekim kritičnim okolnostima. osobe sa srpastom anemijom u tom podneblju duže žive FPPS .Nasledne bolesti • Protivreče evolucionim postavkama? Zašto geni koji ih izazivaju nisu • iščezli? dva standardna primera su • Cistična fibroza – CF.

Istraživanje evolucije ponašanja • Proksimalni uzroci ponašanja su njegovi neposredni izvori • Npr. frustracijom. 222 . 2011. • Međutim. agresivno ponašanje je povezano sa povišenim nivoom testosterona u krvi. „zašto“ uopšte agresija postoji u • ljudskom rodu. statusom u grupi koji jedinka ima. isto kao i nivoom serotonina. ima li ona značaj za jedinke i za vrstu generalno i kakav? To su ultimativni uzroci FPPS . hostilnošdu kao osobinom ličnosti itd.Okt.

ultimativni uzrok agresije je povedavanje reproduktivne uspešnosti. 2011.Istraživanje evolucije ponašanja • Analiza ponašanja drugih sisara i primata nedvosmisleno ukazuje da agresivni mužjaci imaju veda prava kod parenja. bide preneseni na vedi broj potomaka Dakle. u kojima je sadržan obrazac agresivnog ponašanja.Okt. što znači da imaju vedu uspešnost parenja. pa otuda i reproduktivnu uspešnost Njihovi geni. 223 • • . odnosno širenje vlastitih gena FPPS .

recimo.Istraživanje evolucije ponašanja • Ultimativne uzroke nije lako empirijski istraživati • Ono što je lako. 2011. • proces prirodnog odabiranja je složen i na izvestan način protivrečan. zašto su ljudi agresivni. FPPS . 224 . Pojam „podobnosti“.Okt. jer se • Evolucione promene su vrlo spore • Postoje i značajna etička ograničenja • Primer indijskog sistema kasti ultimativni uzroci svode na „kako postati i ostati fit“ • Šira javnost je ved upoznata sa brojnim takvim hipotezama: da li su muškarci „prirodno“ poligamni. zašto iskazujemo emocije itd. • od najvede važnosti je da budemo veoma pažljivi kad o njima razmišljamo. obično izaziva konfuziju kod ljudi. to je postavljanje hipoteza.

ali dugo živimo (loše) – u celini dobro • Uspravno hodamo (dobro). 2011. ali se teško porađamo – u celini dobro FPPS . a ne neke posebne osobine • Pametni smo (dobro).Istraživanje evolucije ponašanja • Zašto loši geni opstaju? • Primer naslednih bolesti • Primer (beskorisnog) dugog života kod ljudi • Primer teškog i bolnog porođaja • Zato što loši geni mogu biti korisni u nekim • situacijama Zato što se prirodna selekcija odnosi na genotip u celini.Okt. 225 .

ako tvrdimo da je poligamnost evoluciono ugrađena u muškarce. da pogledamo da li stvarno imaju više partnera nego žene i koliko • kada se traga za evolucionim objašnjenjima pojava kao što su orgazam. ali je od presudne važnosti oslanjati se na sve raspoložive podatke. • Npr.Istraživanje evolucije ponašanja • Ne možemo ponoviti prirodno odabiranje u laboratoriji.Okt. empatija. sagledati podatke sa svih strana FPPS . šta prvo primedujemo na osobi suprotnog pola i mnogih drugih – biti oprezan. porodica. 226 . moda. 2011.

što znači da genetska azbuka ima 4 slova. Svaki nukleotid čini: • jedna od četiri baze: adenin. 2011. FPPS . • Nukleotidi su slova genetske azbuke.Okt. • Baze su vezane za molekule S (šedera). • plus jedan molekul šedera (S) i jedan molekul fosfata (P). • Izuzetak su jedino eritrociti (nemaju jedro) i polne delije (imaju samo 23 hromozoma). Molekul DNK se sastoji od dva niza nukleotida. 227 . timin. • genetska azbuka počiva na bazama. • U svakom od ukupno 46 hromozoma nalaze se molekuli • DNK.Genetika • U jedru svih delija našeg tela nalaze se 23 para štapičastih formacija zvanih hromozomi. guanin i citozin (ATGC).

FPPS . 228 . 2011. Na taj način nastaje struktura slična ljestvama: strane (kičmu) čine nizovi molekula S i P. a prečage čine parovi baza. Ljestve su spiralno uvijene u desno. • Baze nukleotida iz dva niza se spajaju u parove: A-T i • • G-C (ili T-A i C-G).Okt.Nosilac nasleđivanja – DNK • Nukleotidi u svakom nizu su spojeni molekulima S i P. a zatim je spirala višestruko vrlo tesno uvijena u kalemove i gusto spakovana u hromozom.

Dvostruka spirala i nukleotid FPPS . 2011.Okt. 229 .

prvi. iznosi oko 1. Hemijski sastav DNK svih živih bida je jednak FPPS . Zato ukupna dužina DNK čoveka.8 m. ali najvedi hromozom.DNK • “Ljestve” su široke 2. Nukleotidi • • su dugački 0. 2011. iz svih hromozoma. 230 .Okt.3 nm.6 nm (10-9). ima 220 miliona parova baza.2 do 2.

samo 2% DNK čini gene koji kodiraju proteine. Mnogi geni različitih živih bida su isti. 231 .Geni i DNK • Gen je napravljen od DNK. U čoveka. predstavlja ga jedan • • • • segment ukupne DNK. FPPS . održavanju DNK i vedinom nepoznatu. Samo mali deo ukupne DNK čine geni. namenjenu replikaciji pri deobi delija. 2011.Okt. Ostatak ima “tehničku” i “manipulativnu” ulogu. sastavljen od niza nukleotida.

• Ne postoji druga mogudnost da bilo koji živi organizam nastane. osnovna funkcija gena je sinteza belančevina. Jedan broj gena samo “proizvodi” određenu RNK. • Ali ne svi. • ipak. 232 . FPPS .Geni i DNK • Gen nosi informacije o sintezi jednog proteina – u njemu je kodiran recept za spravljanje jedne belančevine. osim da recept za spremanje njegovih proteina bude preuzet od roditelja. 2011. nasleđivanjem. koja se kombinuje sa RNK drugih gena i tek onda ulazi u proces sinteze belančevine.Okt.

pa je odgovor tri slova. Reč od 2 slova bi mogla kodirati 42=16 aminokiselina. FPPS . 2011. dovoljno da se kodira svaka aminokiselina. Sa 3 slova mogu se formirati 43 = 64 reči. Dakle.Geni i DNK • Ima 20 aminokiselina. • • • • • nukleotidi kao slova. start i stop reči-kodoni.Okt. 233 . Kodon čini sekvenca od 3 nukleotida u jednom nizu. bilo je sve jasno. Pošto kodon mora jasno označavati jednu aminokiselinu. koliko on slova mora imati? Pošto postoje četiri slova. plus tzv. reč od jednog slova bi mogla kodirati 4 aminokiseline. DNK jezik mora biti baziran na rečima od 3 slova. a kodoni kao reči tog jezika. • Kad se genetska informacija počela tretirati kao jezik.

dakle i gene.Geni i DNK • Sve naše delije imaju sve hromozome. 234 . • “Human genome project” je mapirao sve gene za kodiranje proteina u čovekom genomu. samo 5-10% gena u jednoj deliji je aktivno jer ostali u njoj nemaju svrhu.Okt. FPPS . • Međutim. 2011.

zato što taj 1% razlike označava 30 miliona različitih nukleotida.Human genome project • Određen je hromozom u kome se gen nalazi i njegovo mesto u hromozomu. znatno manje od 100. 2011. • Najvede iznenađenje ovog projekta je to što čovekov genom sadrži svega 20-25.Okt. 235 . • Za 50% gena određena je funkcija gena – protein koji proizvodi. • Određene su “reči” njegove azbuke. odnosno 10 miliona potencijalnih razlika u belančevinskoj strukturi. • Čovek ima oko 3 milijarde nukleotida. odnosno sekvence nukleotida. • To treba imati u vidu kada se kaže da je 99% genoma jednako kod svih ljudi.000 koliko se očekivalo.000 gena. FPPS .

Okt. • Genotip se vidi samo iz DNK. • Isti fenotip može proistedi iz različitih genotipa. a fenotip se vidi posmatranjem jedinke. 236 . • Fenotip je skup osobina jedne individue. • Isti genotip može dati različite fenotipe zbog uticaja sredine. • Prirodna selekcija deluje na genotip preko fenotipa. • Genotip stičemo rođenjem. recimo zbog interakcije gena.Genotip i fenotip • Genotip je specifični sklop gena jedne individue. 2011. može se redi sledede. FPPS . a fenotip zavisi od genske interakcije i od sredine. Što se tiče razlike genotipa i fenotipa.

Gen može imati više varijanti. recimo pigmenta za boju kose). U onoj meri u kojoj sinapse utiču na naše ponašanje (a utiču). • neurotransmiteri nisu belančevine i oni nemaju svoj gen. ali ne i od razlika u transmiterima. Međutim.Geni i ponašanje • Geni sadrže recept za spravljanje proteina u deliji (iz • • • aminokiselina). Različite alele “proizvode” različite proteine (istog tipa. neurotransmiterski receptori u sinapsama su belančevine koje imaju svoj gen. FPPS . genetski uslovljene individualne razlike mogu poticati od razlika u receptorima. put od proteina do ponašanja je vrlo dug. formi ili alela. Na primer.Okt. 237 . 2011.

lakoda da se plane. nego zajedno sa drugim sistemima. koji je to gen. postoji 5 vrsta receptora (proteina) za dopamin.Geni i ponašanje • Čitate: “pronađen je gen za impulsivnost”. te da taj gen i njegov protein utiču samo na mali segment nervne strukture koja stoji iza impulsivnosti. • Koju impulsivnost: nesposobnost da se planira unapred. FPPS . Sve u svemu. alela B” nisu dokaz kauzalnosti. • da li postoji stvarna kauzacija? Nalazi tipa: “kod osoba koje su • impulsivne postoji alela A. Zatim. nego samo da postoji korelacija. dopaminergički sistem ne deluje nezavisno. recimo serotoninergičkim. preuzimanje previše rizika itd. a kod osoba koje nisu. daleko je od gena do ponašanja. onda ved možemo poverovati u taj članak. koji protein on kodira i koju ulogu ima taj protein? Ako piše da nađeni gen kodira stvaranje nekog od receptora za dopamin. 2011.Okt. 238 • • .

Recesivni gen i dalje postoji u jedinki i prenosi se na potomke. FPPS . čekajudi povoljnu kombinaciju da se ispolji. 239 .Okt. Ako su obe kopije gena dominantne. osobina de se ispoljiti. kopija de se ispoljiti u fenotipu ako je dominantna. osobina de se ispoljiti.Dominantni i recesivni efekt • U hromozomima postoje dve kopije svakog gena • • • • – od svakog roditelja. Ako su obe kopije gena recesivne. 2011. Inače de se ispoljiti osobina dominantnog gena.

Dominantni i recesivni efekt • Npr.Okt. FPPS . 240 .. • Plavooko dete ima oba plavooka roditelja. 2011. a za plave recesivan. gen za crne oči je dominantan. • Crnooko dete ne može imati dva plavooka roditelja.

FPPS . Uzrokuje je jedan poznat dominantan gen. Gen onemogudava razlaganje aminokiseline fenilalanina koja se gomila u telu. govor i memoriju. teško ošteduje mozak i ubija osobu do 30. Teško ošteduje mnoge motorne funkcije. • Huntingtonova bolest je jedna da najčešdih naslednih bolesti mozga.Okt. 2011. 241 . potrebna su oba roditelja). godine.Dominantni i recesivni efekt • Fenilketonuriju izaziva jedan poznat recesivni gen (dakle.

242 . kod muškaraca. bide uvek ispoljeni jer nemaju dominantnu kopiju u Y • Primer je slepilo za boje FPPS . makar i recesivni.Polno specifični geni • Normalna žena ima dva slična hromozoma u 23. 2011.Okt. paru narušen • Mnogi geni iz X hromozoma. nazvana X hromozomi • Normalan muškarac u 23. odnos dominantnirecesivni gen je u 23. paru. paru ima dva nejednaka hromozoma X i Y • Dakle.

243 • . 2011. priroda-odgoj • Evolucijom se. konstruiše • • • genom. učešde sredine u ponašanju nije sporno Međutim. Da bi organizmi bili adaptabilni. na osnovu fenotipa. sredina deluje i na nivou vrste i na nivou jedinke U tom smislu. prilagođavanje sredini mora biti ugrađeno u naše gene. Kako je to sprovedeno? FPPS . Dakle. odnosno genotip U stvaranju fenotipa učestvuje sredina Dakle. suština živog sveta je adaptabilnost.Okt.Nasleđe-sredina. oni moraju biti tako građeni.

a ponekad i RNK. FPPS . • Tokom translacije (prevođenja) se troslovne genetske reči prevode u aminokiseline. Ekspresija gena je proces kojim se informacija iz gena prenosi i koristi za proizvodnju krajnjeg proizvoda.Gen nije sam – interakcije i korelacije • Ekspresija gena. 244 . koji je obično protein. 2011.Okt. • Ekspresija se obavlja u dva koraka: • transkripcija gena u ribonukleinsku kiselinu (RNK) i • translacija RNK u protein.

Gen nije sam – interakcije i korelacije • transkripcija i translacija zavise od drugih proteina (enzima) koji se prave na osnovu informacija iz drugih gena. koji se danas nazivaju epigenetskim faktorima. nemaju ekspresiju u nekim fazama razvoja. 245 . • U ove uslove spadaju i sredinski uticaji. • neki geni nemaju ekspresiju u nekim delijama (recimo geni za gradnju mišidnog tkiva nemaju ekspresiju u neuronima). ili nemaju ekspresiju u određenim uslovima.Okt. 2011. FPPS .

nije mogude da sredina vrši uticaj na gene. dakle ponavljanjem kroz generacije i prirodnim odabiranjem. a koje nisu proistekle iz promene DNK. tj. koje se mogu preneti na bar jednu slededu generaciju. Švedski primer epigenetika izučava promene genske aktivnosti. Epigenom se nalazi izvan genoma. a koji ne. Ovaj tok je jednosmeran i ireverzibilan. FPPS . 246 . Ključni adut epigenetike je epigenom. koji geni de se iskazati u fenotipu.Okt. ali tačno iznad njega (epi=iznad) i utiče na to koji de geni imati ekspresiju a koji ne. 2011. osim putem pet Darvinovih principa evolucije.Epigenetika • Donedavno je suvereno vladala „centralna dogma • • • • • molekularne biologije“: tok genetskih informacija je DNK → RNK → protein.

FPPS . u zavisnosti od životnog iskustva. ali za epigenom ne. 247 . fizička aktivnost.Epigenetika • Kako funkcioniše epigenom? • DNK je čvrsto namotana na histone. • Histoni i DNK su prekriveni hemijskim oznakama (tag ili mark). • za DNK važi centralna dogma. tako što neke gene prigušuje. a druge ostavlja aktivnim. 2011. koji • čine drugi genetski sloj. a druge da aktiviraju tokom života. verovatno. • Epigenomske oznake reaguju na signale iz sredine i mogu neke gene da priguše. matične delije diferenciraju u ciljne delije. • Na osnovu epigenoma se. Ovaj drugi genetski sloj je epigenom.Okt. Hemijske oznake imaju ulogu da čvrsto namotaju neke gene (delove DNK) i tako ih učine nedostupnim u procesu transkripcije. izloženost toksinima i stres. • U iskustva koja mogu da modifikuju epigenom spadaju ishrana.

odnosno • • • briše nakon oplodnje jajne delije. mnogo pre nego što su začeta. One su osnova epigenetskog nasleđivanja. 248 . mogu da osude našu decu na skradeni život. FPPS . Tako nestaje vedina oznaka. koje modifikuje naš epigenom. resetuje.Epigenetika • epigenom se reprogramira. neko životno iskustvo. Zahvaljujudi njima. previše jela ili stres. ali su neke u stanju da prežive. možemo preneti na naše dete. 2011.Okt. • Pušenje. posebno ako nam se dogode rano u životu.

nasleđivanja psihičkih karakteristika. koji imaju isti genom.Okt.Epigenetika • Epigenetika je dosada najbolje objašnjenje razlika između identičnih blizanaca. 2011. zbog koga mogu da imaju različite osobine. 249 . • Zadnjih godina u značajnoj meri rastu očekivanja da de epigenetika objasniti pojave raznih naslednih bolesti. ali tokom života mogu da razviju potpuno različit epigenom. ali i onoga što nazivamo ljudskom prirodom FPPS .

Neki genotipovi su osetljivi na različite sredinske uticaje. Npr. a u drugima ne.Okt.Interakcija gena i sredine • nastanak određenog fenotipa od datog genotipa zavisi • • • • od: interakcije između gena i interakcije gena i sredine. 250 • • . a ne i kod drugih. Tokom razvoja. u datoj sredini se neka ponašanja ispoljavaju samo kod nekih genotipa. efekat sredine je na nekim uzrastima značajan kod nekih genotipova. a kod tredih je šarolik FPPS . Razlika između jedinki sa različitim genotipom ispoljide se u nekim sredinskim uslovima. 2011. a drugi su otporni. kod drugih nije.

Efekti genotipa i sredine se prosto sabiraju. što pretpostavlja aditivnost.Okt. 2011.Interakcija gena i sredine • Npr. genetska formula: fenotip = genotip + sredina. pošto su G i E u interakciji. istraživanja su pokazala da stres predstavlja • • • sredinski uslov koji uslovljava nestanak ili pojačanje prisustva nekih proteina u delijama. uslov aditivnosti nije zadovoljen pa je predložena slededa formula: fenotip=genotip×sredina FPPS . oni moraju biti nezavisni. Da bi neki činioci bili aditivni. 251 .

za koga se kaže da • predstavlja faktor rizika. Veruje se da je to posledica interakcije tih gena sa drugima. Međutim. ona se nasleđuje poligenski. koje se često naziva kvantitativnim nasleđivanjem.Okt. • Slično važi za shizofreniju. ako jedan MZ blizanac oboli. 2011. Međutim.Interakcija gena • za ispoljavanje nekih gena je potreban doprinos još nekog gena. ima poznatu genetsku osnovu. osobe koje imaju samo taj gen retko obolevaju. drugi ima svega 50% šanse da oboli. FPPS . • Dijabetes. • Kontrola ekspresije gena i interakcija gena su povezane sa • poligenskim nasleđivanjem. • nasledne bolesti izaziva neki određen gen. recimo. Da bi se pojavio „bolesni“ fenotip potrebno je prisustvo još nekog gena. Kad god je neka osobina u fenotipu varijabilna u intenzitetu i prati normalnu krivu. 252 . odnosno kvantitativno.

ali su oni prigušeni.Interakcija gena • genetska pozadina utiče na ispoljavanje nekog gena u fenotipu. • Na primer. što znači da se genska interakcija i poligenski efekt uključuju u opštu temu interakcije gena i sredine.Okt. Jedan gen može da ostvari funkciju samo ako postoje drugi geni itd. 253 • • • . kokoš ima gene za zube. Jedan gen može da prigušuje druge. 2011. Vedina naših osobina je poligenska. • Iznenađujude mali broj gena kod čoveka se može objasniti jedino velikim brojem kombinacija i interakcija gena koje su potrebne za formiranje našeg fenotipa. FPPS .

Korelacija geni-sredina je naročito uočljiva kod ljudi. FPPS . posla itd.Korelacija gena i sredine • To je izbor sredine koja odgovara genotipu ili • • • modifikacija sredine u tom smislu. 2011. jednim delom. 254 . ljudi teže da stvore sebi okolinu koja korelira sa njihovim genotipom.Okt.. Izbor bračnog partnera. dete dobija sredinu koja odgovara njegovom genotipu. U celini. Pošto su njihovi geni prisutni i kod deteta. našim genotipom. roditelji oko deteta stvaraju sredinu koja odgovara njihovom genotipu. drugova. sve to je uslovljeno.

• roditelji. takođe. • jedinka bira sredinu koja joj odgovara. nego genotipa. a ljudi mogu i da je menjaju. prema sebi.Okt. 2011.Korelacija gena i sredine • Organizam nije pasivna meta sredinskih uticaja. • Fenotipska plastičnost nije svojstvo jedinke. a ne samo da im prenose gene. FPPS . • Poznati aspekti interakcije i korelacije gena i sredine su: • fenotipska plastičnost – sposobnost da se isti genotip razvije u različite fenotipe pod uticajem sredine. ili je prilagođava sebi. • Organizmi biraju sredinu koja im odgovara. mogu da stvaraju sredinu za decu. 255 .

a dobra sredina podiže minimum (a ne povedava maksimum). Glavni princip jeste interaktivnost svih elemenata – some. Loša sredina sprečava da dostignemo maksimum (a ne pogoršava minimum). 2011. 256 .Okt. ali je interaktivnost genetski programirana. • • • nego dejstvuje „priroda i odgoj“. Npr. genotip određuje šta je naš maksimum a šta minimum. FPPS .Priroda ili odgoj • dilema „priroda ili odgoj“ zapravo ne postoji. ali u kompleksnoj interakciji. sredine i ponašanja.

bihejvioralna genetika. • Metode koje se koriste su: • Selektivno ukrštanje • Blizanačke studije • Genetsko inženjerstvo / manipulacija FPPS .Okt. bihejvioralna neuronauka. molekularna genetika.Istraživanje naslednosti • Time se bave teorija evolucije. 257 . 2011. komparativna biologija i sl.

Okt. za nju možemo smatrati da je nasleđena Iz iskustva sa domadim životinjama i poljoprivrednim kulturama se zna da je veliki broj fenotipskih karakteristika nasledan FPPS . 2011. 258 .Selektivno ukrštanje • Sprovodi se kod biljaka i životinja • Ukrštaju se roditelji sa visoko. odnosno nisko • • prisutnom osobinom koja se istražuje U meri u kojoj se potomci jednih i drugih roditelja sistematski razlikuju po toj osobini.

Studije blizanaca i usvajanja • Kod ljudi se naslednost ispituje porededi: • Blizance odgajane zajedno sa decom iz iste porodice • Blizance odgajane zajedno i odvojeno • Decu odgajanu zajedno i odvojeno • kontrolišudi pri tome i druge varijable. 259 . 2011.60 • Brada/sestre = 0. pol • Npr.47 FPPS .86 • DZ blizanci (istog pola) = 0. npr.Okt. korelacije IQ između parova dece su: • MZ blizanci = 0.

260 . 2011.FPPS .Okt.

261 .Okt. 2011.FPPS .

Heritabilnost • Postoji više vrsta koeficijenata heritabilnosti.40 0. 80% IR u visini je nasleđeno (a ne 80% visine jedne osobe) Osobina visina težina inteligencija (IQ) školske ocene Heritabilnost 0.40 • ekstraverzija savesnost saradljivost 0.45 262 FPPS . a namenjeni su oceni stepena naslednosti neke osobine U tabeli je heritabilnost prikazana kao proporcija Npr.60 0.28 0.80 0.31 0.25 0.Okt.28 • neuroticizam emocionalnost aktivitet socijabilnost impulsivnost 0. 2011. .70 0.36 0.25 0.

2011. 263 . hemijskom ili direktnom intervencijom se može onemoguditi “dejstvo” nekog gena – “nokaut” tehnika • Npr.Genetska manipulacija • Zahvaljujudi novim tehnologijama. može se inaktivirati gen za receptor za neki neurotransmiter • Zatim se posmatraju promene u ponašanju FPPS .Okt. može se manipulisati sa DNK biljaka i životinja • Npr.

2011. 264 .-KRAJ – FPPS .Okt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful