Uvod u psihologiju Biološke osnove psihičkog života

Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

Nastavnik i asistenti
• Prof. dr Stanislav Fajgelj
stanef@orion.rs www.stanef.in.rs ili preko “Predavači” na www.fpps.edu.rs mr Jasmina Nedeljkovid, jasmina.nedeljkovic@gmail.com Anja Mitid, anjamitich@gmail.com
U e-mail poruci obavezno se predstaviti punim imenom i prezimenom i brojem indeksa. Jasno obrazložiti o čemu se radi

FPPS - Okt. 2011.

2

Obavezna literatura
• Fajgelj, S. (2010). Uvod u psihologiju,
Novi Sad: FPPS.

• Slajdovi i gradivo prezentirano na
predavanjima i vežbama

FPPS - Okt. 2011.

3

Korisna dopunska literatura
Smith, E. E. et all. (2003). Atkinson & Hilgards’s Introduction to Psychology (14th edition). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson. Sternberg, R. J. (2001). Psyhology: In Search of the Human Mind (III edition). Fort Worth: TX: Harcourt College Publishers. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2010). Psychology and Life (19th Edition). Boston: Pearson. Eysenck, M. W. (2009). Fundamentals of Psychology. Hove, East Sussex: Psychology Press. Passer, M. W., Smith, R.E. (2007). Psychology: The Science of Mind and Behavior (3rd edition). Boston: McGraw-Hill. Lahey, B. B. (2007). Psychology an introduction (9th edition). Boston: McGrawHill. Plotnik, R., Kouyoumdjian, H. (2011). Introduction to Psychology (9th Edition). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. Petz, B. (2006). Uvod u psihologiju: Psihologija za nepsihologe (III izdanje). Jastrebarsko, Hr: Naklada Slap. Kostid, A. (2006). Kognitivna psihologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i niz knjiga naših autora: Rota, Ognjenovida, Radonjida, Bajida. . .

Okt. 2011. FPPS

4

Biološke osnove psihičkog života

Nervni sistem Ćelije i njihova funkcija .

Okt. FPPS . 2011.Nervni sistem – NS • Delije • Centralni nervni sistem – CNS – svi delovi NS koji se nalaze “u kostima” • Periferni nervni sistem – PNS – svi delovi NS koji se nalaze u mekim tkivima – živci i ganglije. 7 .

ali samo mi imamo vakcine i antibiotike • Postoje i emocije. razumemo i istražujemo ono što se dešava sada i zamišljamo i predviđamo bududnost • izmislili smo stvari koje nikad nisu postojale: knjige.Okt.Nervni sistem • Pomodu mozga vidimo ono što se desilo u prošlosti. niti smo ih sami stvorili FPPS . imamo imunološki sistem. 8 . 2011. kaljače ili facebook • Mod znanja i saznanja nam je najjača strana u odnosu na sve druge pretendente • Pogledajmo odbranu od zaraza. U njima nismo napredovali. Kao i ostali.

To je zato što je naš mozak jako proširio krug zadovoljstava. 9 • • . Da bi ostali organizmi bili sredni oni moraju nekoga da pojedu ili imaju seks sa nekim. pisali. Naš mozak može sam sebe da usreduje putem čistih simbola. Pošto simboli dele teritoriju sa kognicijom.Nervni sistem • Ipak. sledi da naš mozak raspolaže modnom kognicijom. ali pomodu kognicije uspeva i sam sebe da čini srednim. 2011. na osnovu koje rešavamo svoje postojanje. Sve se uklopilo – misli i osedanja. Mi smo u stanju da doživimo istinsko zadovoljstvo koristedi perfektno beskorisne stvari. kao što su recimo lepa muzika ili roman i za to nam ne treba ništa i niko. ima nešto… Samo smo mi u stanju da potrošimo • velike resurse da bismo slikali.Okt. FPPS . komponovali ili svirali.

. vezivno tkivo. 10 . ishrana i odbrana neurona • Pospešuju električnu provodljivost neurona • Omoguduju prenos u sinapsama… • Ostale delije (krvi sudovi. podrška neuronima u njihovoj funkciji • Razvoj.Ćelije u nervnom sistemu • Nervne delije – neuroni • Glijalne delije – neuroglija..) • Između delija je prostor ispunjen tečnošdu punom jona i velikih molekula (čini 10-15% mozga) FPPS .Okt. 2011.

na hemijski način Međutim. 11 • .Okt. 2011. i niko ih u to vreme nije mogao videti FPPS . koji prenose električne impulse jedni drugima preko sinapsi. problem je bio u tome što su sinapse tako uski prorezi.Neuroni – neuronska doktrina • Ranije se smatralo da neuroni urastaju jedni u druge • i da NS predstavlja organ od kontinualnog mrežastog tkiva Ramon y Cajal je krajem XIX veka postavio pretpostavku da NS čine milijarde zasebnih delija – neurona. tanji od svetlosti.

FPPS . više kratkih protoplazmatičkih izdanaka (dendrita) i jedno dugačko vlakno (akson). • informacije se prenose od neurona na neuron preko tankih razmaka – sinapsi. • neuroni imaju telo.Neuronska doktrina • Ova pretpostavka je dokazana tek 1950-tih. • neuron je osnovna funkcionalna jedinica u nervnom sistemu i osnov izučavanja neuronauke. 2011. koje su nezavisne strukturno. 12 . metabolički i funkcionalno.Okt. pomodu elektronske mikroskopije i danas se naziva neuronska doktrina koja ukratko glasi: • nervni sistem je sastavljen od neurona i drugih delija.

“neuronske antene” Akson – jedan produžetak koji predstavlja izlaznu zonu neurona FPPS . 13 .Okt.Delovi ili zone neurona • Telo ili soma • Dendriti – brojni produžeci tela koji znatno • povedavaju njegovu prijemnu površinu. 2011.

2011.Okt. 14 .Građa tipičnog neurona FPPS .

15 . neuroni se ne dele • Telo neurona je sivkasto.Okt.Telo neurona • Telo neurona je slično telu bilo koje druge delije • Sadrži jedro sa genetskim materijalom i citoplazmu u kojoj plivaju delijske organele • Ribozomi u kojima se prave proteini. zato “siva masa” FPPS . i druge • Za razliku od drugih delija. • Mitohondrije u kojima se pravi energija. 2011.

a pri kraju tanji • osnovna uloga je da povedaju prijemnu zonu neurona.Dendrit • Dendriti su tanka vlakna koja izlaze iz some neurona • Obično su u početku deblji. da bi mogao da prima signale iz što vedeg broja drugih neurona • „Neuronske antene“ FPPS . 16 . 2011.Okt.

koji tvore sinapse • Kroz dendrite signal “ulazi” u neuron i prenosi se na telo neurona FPPS .Okt. trnova. 17 . 2011.Dendrit • Na njihovoj površini postoji veliki broj prijemnih tačaka.

Akson • Akson je tanko vlakno koje izlazi iz tela neurona. na aksonskom brežuljku • jednake je debljine celom dužinom • Često se grana u kolaterale. 2011.Okt. koje pod pravim uglom izlaze iz njega • Akson/kolaterale se završavaju razgranato a svaka od grana na kraju ima kvržicu. 18 . završetak u obliku dugmeta FPPS .

na koju se prenosi impuls iz aksona. sprovodi električni • impuls ka slededoj deliji Slededa delija. 2011. može biti: • Nervna delija • Endokrina delija • Mišidna delija • Kontakt sa slededom nervnom delijom se ostvaruje preko sinapse. koja se najčešde ostvaruje sa dendritom sledede delije FPPS .Okt.Akson • Akson je “izlazna zona” neurona. 19 .

dugi i vrlo brzi. tako što razgrađuje mijelin • Aksoni bez mijelina • obično kratki. autoimuna bolest razara mijelin FPPS . 20 .Akson • Postoje dva osnovna tipa aksona. 2011. provode i do 100 m/s • Mijelin ima važnu funkciju u ubrzavanju prenosa nervnih signala • pravilna ishrana (posebno u detinjstvu) ga stvara i održava. tanki i spori (5m/s) • MS. autoimuni proces je krivac za multiplu sklerozu. bolesti ga ošteduju – npr. otprilike podjednako zastupljena u NS • Mijelinizirani aksoni imaju mijelinski omotač • obično su debeli.Okt.

u čulima. 2011. imenu osobe koja ih je prva uočila itd. FPPS . monopolarni • Veličini – mali i veliki • • Postoje i mnogo specifičnije podele po funkciji. mišidima.Vrste neurona • Ima mnogo vrlo različitih neurona. bipolarni. kičmenoj moždini i mozgu – zato neki autori poriču da postoji tipičan neuron Osnovne podele su po: • Položaju u prenosu signala – aferentni. eferentni i interneuroni • Obliku ili tipu neurona – multipolarni. endokrinim žlezdama.Okt. 21 .

Okt. Obično su u CNS-u. Obično su u čulima. CNS-u. • Motorni ili eferentni neuroni provode signale od CNS-a ka mišidima ili endokrinim žlezdama. 22 .Aferentni i eferentni neuroni • Neuroni sprovode impulse u onom smeru koji je u skladu sa njihovom namenom. Vedina neurona u mozgu su interneuroni FPPS . obično od senzornog ka motornom neuronu. odnosno položajem u prenosu signala • Senzorni ili aferentni neuroni provode signale od receptora ka centrali. 2011. • Interneuroni provode signale od neurona ka neuronu.

a ima ih u oku. nosu. 2. Multipolarni neuroni. uzimaju se kao standardan tip neurona. Retki su i služe kao interneuroni. Bipolarni neuroni – iz tela izlaze jedan dendrit i jedan akson. Služe kao motorni i interneuroni. Unipolarni neuroni – iz tela izlazi jedan proces koji s jedne strane ima dendritsku (prijemnu) funkciju. uvu. Najčešdi u kičmi i kao senzorni neuroni.Okt.Tipovi neurona 1. 2011. 23 . Vrlo su brojni. a s druge aksonsku (otpremnu). FPPS . 3.

piramidalni trakt) • Piramidalni neuron dominira u najvažnijim delovima mozga FPPS .Okt. 2011. a ima ih mnogo i u kičmenoj moždini (tzv. koji liči na akson • Kora velikog mozga je vedinom sastavljena od piramidalnih neurona. vršnog dendrita. ali i iz posebnog produžetka tela.Tipovi neurona • Često se kao četvrti osnovni tip navodi piramidalni neuron • On ima mnoštvo dendrita koji izlaze iz tela delije. 24 .

2011.Okt. 25 .Piramidalni neuron FPPS .

26 .Dendrit piramidalnog neurona • Prikazana je elektronska mikroskopija dendrita piramidalnog neurona iz hipokampusa • Vide se mnogobrojni “trnovi” koji su verovatno mesta na kojima dendrit ostvaruje sinaptičku vezu • Smatra se da 90% sinaptičkih veza ovakvi neuroni ostvaruju preko “trnova” FPPS . 2011.Okt.

2011.Okt. 27 .Purkinjeova delija • Purkinjeova delija je jedan od primera raznolikosti i bogatstva oblika neurona a) akson b) kolateralna grana aksona c) i d) dendriti Nalazi se u velikom broju u malom mozgu – cerebellumu • • • • FPPS .

2011. 28 .Okt.Razni oblici neurona FPPS .

.Okt. propusnost sinapsi. diversifikacija i organizacija FPPS . – variraju od neurona do neurona . . neuroni slede opštu strategiju u građi živih organizama: specijalizacija.Neuroni nisu svi isti – daleko od toga • delije čiji oblik i funkcija variraju više nego bilo koje • • • • druge delije u telu Neki neuroni uopšte nemaju aksone. a na nekim nije uočeno da imaju akcioni potencijal Neuroni se razlikuju po visini praga ekscitacije Dužina refraktorne faze. osetljivost na neurotransmitere itd. U tom pogledu. 29 . oblik akcionog potencijala. 2011.

Okt. 30 .Veličina neurona • 1 µm (mikrometar) je milioniti deo metra • Telo neurona je veličine 10-100 µm • 30-50 neurona može stati u milimetar • Dužina dendrita je između 15 i 1100 µm • Ljudski motorni aksoni mogu biti dugački do 1 m. a senzorni do 1.5 m FPPS . 2011.

Prenos signala .

Okt. 2011.Napon mirovanja • Osnovna funkcija neurona je kontrolisani prenos signala • Druga važna funkcija je skladištenje informacija – memorija • Procesi prenosa signala su elektrohemijski • U stanju mirovanja. delijska membrana je polarizovana/ naelektrisana • Ta naelektrisanost se naziva napon mirovanja • Ovaj napon mirovanja se održava pomodu aktivnog procesa koji troši znatnu energiju i naziva se natrijumsko-kalijumskom pumpom FPPS . 32 .

Neuron u mirovanju • Oko neurona je tečnost poput morske vode. puna kuhinjske soli • U delijskoj protoplazmi je neuporedivo više jedinjenja kalijuma • Dakle. 2011. FPPS . • U unutrašnjosti neurona. u protoplazmi. izvan i unutar neurona se nalaze tečnosti različitog hemijskog sastava. postoji visoka koncentracija katjona kalijuma (K+) i drugih velikih. • U slanoj sredini oko neurona postoji visoka koncentracija katjona natrijuma (Na+) i anjona hlora (Cl-). negativno naelektrisanih molekula proteina. 33 .Okt. glukoze i sl.

Okt. što znači da je neuron iznutra negativan FPPS . 34 .Napon mirovanja • “Pumpanje” katjona Na iz delije i katjona K u deliju je glavni posao metabolizma neurona • Time se održava razlika u koncentracijama. 2011. protivnom fizičkom zakonu difuzije • Vedina energije se u mozgu troši na održavanje i uspostavljanje napona mirovanja neurona • Delovanjem Na/K pumpe se postiže da napon membrane aksona bude -70mV.

Na+ kanali ili kapije i • pasivni kalijumovi.Okt. postoje • pasivni natrijumovi. koji se zatvaraju ili otvaraju vrlo sporo • Svi oni sarađuju u • održavanju napona mirovanja • Nastanku akcionog potencijala • I povratku na napon mirovanja • Pasivni kanali to rade na osnovu električnog napona okolne membrane FPPS . K+ kanali ili kapije.Napon mirovanja • Osim Na/K pumpe. 35 . 2011.

Okt. tj. 36 . 2011.Akcioni potencijal – AP • Tipični neuron biva pobuđen preko sinapsi susednih neurona • membrana neurona se oko sinapse depolarizuje. napon mirovanja značajno opadne • Sve depolarizacije-ekscitacije i hiperpolarizacije-inhibicije se sabiraju na mestu aksonskog brežuljka FPPS .

37 .Akcioni potencijal – AP • Kada depolarizacija aksonskog brežuljka dostigne prag.Okt. tj. • Akson na tom mestu postane iznutra pozitivan. • Joni Na+ pohrle u akson. nastaje brzi lanac promena • Promena napona membrane aksona izaziva da se otvore pasivni jonski kanali natrijuma. FPPS . a ova faza se naziva depolarizacija. oko +40mV. ona postane propustljiva za jone Na+. 2011.

U početku je nemogudnost okidanja potpuna i naziva se apsolutna refraktorna faza. 2011. a kanali K se otvaraju. a Na/K pumpa nastavlja da radi i uspostavlja napon mirovanja. ali na jaču draž. FPPS . • Ta faza se naziva repolarizacija – uspostavlja se negativna naponska razlika. • Pri kraju repolarizacije nastupa relativna refraktorna faza kada neuron može da reaguje. • Za to vreme neuron nije u stanju da ponovo opali.Akcioni potencijal • Onda se kanali Na zatvaraju.Okt. 38 . Joni K+ izlaze napolje i brzo povrate negativno naelektrisanje membrane. • Onda se pasivni Na i K kanali zatvaraju.

Shematski dijagram akcionog potencijala FPPS .Okt. 2011. 39 .

Akcioni potencijal • Ova serija naponskih promena naziva se akcioni potencijal • Promena traje najviše nekoliko milisekundi. FPPS . 2011. 40 .Okt. draž okida neuron po principu sve ili ništa i on odgovara uvek istim akcionim potencijalom. • Akcioni potencijal nastaje kada pobuda na aksonskom brežuljku pređe prag i uvek je istog napona • Dakle.

Dolazi i do difuzije – kretanja jona iz jedne u drugu zonu. do 100 m/s kod mijeliniziranih • najsporijem aksonu bi trebalo više od sekunde da prenese signal od pete do glave. Ceo proces se ponavlja. Brzina provođenja je između 1 m/s kod nemijeliniziranih aksona. • • • • Lokalni anestetik novokain. tj. Ranvierovi čvorovi služe da AP skače od jednog do drugog. 41 . 2011. FPPS . ne gubedi intenzitet. akcioni potencijal putuje velikom brzinom duž aksona. kao iskra.Okt. Ova naponska razlika otvara kanale natrijuma u okolnim zonama. prekidi u mijelinskom omotaču.Kako se AP širi • AP se dešava na jednom ograničenom mestu na membrani • Na tom mestu nastaje naponska razlika između zone AP (+) i zona • oko nje (koje su negativne). deluje tako da hemijski zaustavlja širenje akcionog potencijala kroz aksone. koji koriste zubari. tzv. ali se spori aksoni ne nalaze na mestima gde je potrebna brzina.

2011.youtube.Neki zanimljivi linkovi • URL za animirani prikaz Na-K pumpe (na • http://www.html • Animirano objašnjenje funkcionisanja neurona i sinapsi: • http://www.Okt.uk/synaptic/public/basics_ch1_1.com/watch?v=iAGdkje6pg&feature=related youtube postoje i druge slične animacije): • http://highered.bris.com/sites/0072943696/student_view0/chapter8/animation __voltagegated_channels_and_the_action_potential__quiz_1_.mcgraw- hill.ac. 42 .html FPPS .

2011. sinaptički prorez/pukotina. presinaptički deo – aksonska kvržica 2. između ove dve.Okt.000 (procena: prosečno 7000) Sinapsa ima tri dela: • 1. 43 .Sinapsa • Jedan neuron je povezan sa mnogim drugim • neuronima preko sinapsi Neki imaju 100. postsinaptička membrana sa receptorima 3.000 sinapsi. debljine od • 1 nm (nanometar) je milijarditi deo metra • Postsinaptička delija može biti mišidna ili endokrina delija 2nm (električne) do 40nm (hemijske) FPPS . ali najčešde ih imaju 5-10.

Sinapsa • Anatomski i fiziološki je veoma složena i odigravaju • se složeni procesi Osnovna podela sinapsi je na: • hemijske – najčešde su.5 ms). jednosmerne su • električne – uže su (oko 3nm). Ima ih manje od hemijskih. FPPS . ali se danas zna da nisu ni toliko retke. šire su (oko 20nm). ima ih u delovima CNS koji upravljaju bežanjem). sporije su (imaju kašnjenje od 0.Okt. 2011. jednostavne i brze (npr. imaju kompleksan način prenošenja. 44 .

000x FPPS . 45 .Okt.Sinapsa • Dve ljubičaste niti su aksoni • Aksoni se pre spajanja granaju i šire u kvržice • Žuto je prijemni neuron • Uvedanje je 10. 2011.

46 .Hemijska komunikacija između neurona – neurotrasmiteri • U aksonskim kvržicama hemijskih sinapsi postoje • • • • kesice (džepovi.Okt. 2011. mehurovi) sa neurotransmiterima organska jedinjenja koja služe kao “hemijski glasnici” između neurona uzima se da svaki neuron proizvodi samo jedan transmiter sve je više dokaza da mnogi neuroni luče više od jednog transmitera Osim neurotransmitera. ulogu igraju i neuromodulatori • deluju na vedi broj neurona i duže se zadržavaju u i oko sinapsi FPPS .

receptor se “otvori” za prolaz jona. FPPS . što se naziva hiperpolarizacijom membrane.Hemijska komunikacija između neurona – receptori • U postsinaptičkoj membrani postoje receptori za neurotransmitere. • ekscitacijski receptori onda propuštaju Na+ u neuron. 2011.Okt. • Kada se molekul neurotransmitera susretne sa receptorom. što dovodi do depolarizacije membrane postsinaptičkog neurona. • Inhibicijski receptori povedavaju negativni napon membrane. 47 .

to je jedan od mogudih kanala naslednosti psihičkih funkcija. FPPS . Dakle. individualne razlike i abnormalnosti su nasledne u onoj meri u kojoj zavise od komunikacije neurona Pošto neurotransmiteri nisu belančevine. 2011.Hemijska komunikacija između neurona – receptori • Receptori su molekuli specijalizovanih proteina • • • • koji predstavljaju kapije za prolaz jona To znači da za svaki receptor postoji gen. njihova sinteza ne zavisi direktno od DNK.Okt. 48 .

Okt.Sinapsa • Dole desno je • • • • FPPS . ispunjen neurotransmiterom (plavo) Zeleno su mitohondrije (stvaraju energiju) Uvedanje: 50.000x 49 . 2011. presinaptička kvržica sa transmiterskim kesicama (plavo) Gore levo je postsinaptički dendrit Između se vidi sinaptički prorez.

Ipak. nego su to njihovi receptori. • U takvim slučajevima ima smisla govoriti da je transmiter dominantno aktivacijski (glutamat i acetilholin) ili inhibicijski (GABA i endorfini). Neki receptori otvaraju put katjonima u deliju. a koji ne • ekscitacija i inhibicija se svode na elektrohemijske procese u • sinapsi. 50 • • • • • . Skupni efekat svih receptora može biti inhibicijski ili ekscitacijski. Drugi otvaraju put anjonima u deliju i nazivaju se inhibitorni receptori. obično na više njih.Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • mozak u suštini samo kontroliše koji signali idu dalje.Okt. neurotransmiteri nisu ni ekscitacioni ni inhibicijski. što dovodi do depolarizacije membrane. a za GABA inhibicijski. pa se oni nazivaju ekscitacioni receptori. FPPS . 2011. neurotransmiter ostvaruje efekt jedino na receptor. svi najvažniji receptori za glutamat su ekscitacijski.

• Ekscitacione –presinaptički neuron luči takav neurotransmiter i postsinaptički neuron ima takve receptore. FPPS . da akcioni potencijal presinaptičkog neurona dovodi do depolarizacije postsinaptičkog neurona i povedava njegovu verovatnodu okidanja.Okt. 2011.Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • U zavisnosti od toga kako prenose akcioni potencijal. 51 . • Inhibicijske – kombinacija neurotransmitera i postsinaptičkih receptora u takvoj sinapsi je takva da akcioni potencijal presinaptičkog neurona dovodi do hiperpolarizacije (napon mirovanja postaje viši) postsinaptičkog neurona i smanjuje verovatnodu njegovog okidanja. sinapse se po funkciji dele na ekscitacione i inhibicijske.

nego kontrolisan iz više izvora. podložan iskustvu FPPS .Hemijska komunikacija između neurona Ekscitacija i inhibicija • Čemu služe te komplikacije u sinaptičkom prenosu? • Verovatno tome da prenos signala sa neurona na neuron ne bude deterministički i automatski. 2011. podložan uslovima i što je posebno zanimljivo.Okt. 52 .

na primer. FPPS . Ostali agonisti simuliraju dejstvo neurotransmitera i u stanju su da prevare receptor. za serotonin poznati agonisti su droge LSD.Okt. za acetilholin to su nikotin i pilokarpin itd. 2011. najjači agonist je apomorfin (koji se dobija iz morfijuma). • Poznati su brojni agonisti. za dopamin.Hemijska komunikacija između neurona Agonisti i antagonisti • agonisti deluju kao kalauzi koji otvaraju „bravu“ • • receptora. 53 . neurotransmiter. Receptor mogu aktivirati različiti agonisti. meskalin i psilosibin. od kojih je samo jedan prirodan.

54 . pa i poznati afrodizijak johimbin. istovremno. Antagonist acetilholina je atropin. • Na primer. nego • blokira pristup drugim agonistima.Hemijska komunikacija između neurona Agonisti i antagonisti • antagonist se vezuje za receptor. hlorpromazin i drugi). ali ga ne otvara. receptor nije prijemčiv za molekule neurotransmitera i drugih agonista. Dok je antagonist vezan za receptor. • Agonisti i antagonisti su jednostavna jedinjenja. antagonisti noradrenalina su poznati alfa i betablokatori. droge). FPPS . tj.Okt. neurotransmiterima. Međutim. najčešdi izazivači poremedaja (na primer. 2011. sa malim molekulama. razni agonisti i antagonisti su. koje mogu da prođu hematoencefalnu barijeru. Zato se često koriste u terapiji raznih poremedaja do kojih dolazi usled previše ili premalo neurotransmitera. Antagonisti dopamina se nazivaju neuroleptici ili antipsihotici i koriste se u lečenju duševnih bolesti (fenotijazin.

Okt. 2011. 55 .Ilustracija sinaptičkog prenosa FPPS .

com/webcontent/ animations/content/synaptictransmission.com/sites/0072495855/student_view0/ chapter14/animation__chemical_synapse_ _quiz_1_. 2011.html • http://www.mcgrawhill.Okt.sumanasinc.h tml FPPS .Linkovi na animaciju sinaptičkog prenosa • http://highered. 56 .

katalize transmitera – još uvek nedovoljno poznata Psiholozima je važno da znaju kako su povezani sa psihičkim pojavama. raspoloženjima. 2011. u kakvoj su interakciji sa lekovima. pri čemu nije važan hemijski sastav Zato je ta oblast – sinteze.. 57 . širenja.Okt.Neurotransmiteri • na desetine ili na stotine jedinjenja koje mogu da • • • • prenose impulse kroz sinapse Za neke transmitere je poznato gde se u mozgu sintetišu i koja jedinjenja učestvuju u tome za rad sinapsi su potrebne veoma male količine. a povezani su FPPS . aktivnostima. hranom.. molekularne.

. Aminokiseline Gama-aminobutirna kiselina (GABA) Neuropeptidi Endorfini (prirodni morfini.Neki osnovni tipovi neurotransmitera Amini Acetilholin Igraju presudnu Noradrenalin (norepinefrin) ulogu u sistemu Adrenalin (epinefrin) nagrade (potkrepljenje i Dopamin motivacija) Serotonin. .Okt. 58 . 2011. . . inhibitorni neurotransmiteri) Oksitocin Vazopresin. . . Glutamat Histamin. FPPS .

59 . pa se misli da učestvuje u učenju i pamdenju.Okt. ako ga ima previše. pogoduje Alchajmerovoj bolesti. • Luče ga piramidalne delije. 2011.Glutamat (glutamička kiselina) • Aminokiselina. • Dejstvo mu je brzo. • Ključnu ulogu ima u kognitivnim procesima i emocijama. • Deluje i kao neuromodulator. pogoduje epilepsiji. pa je glutamat najprisutniji transmiter. glavni ekscitacijski transmiter u mozgu. ali skoro svaki neuron u mozgu ima glutamičke receptore. FPPS . • Ako ga ima premalo. a shodno tome i u njihovoj disfunkciji koja se manifestuje u shizofreniji.

Nedostatak dovodi do mišičnih spazama. i uzrokuje mišidne konvulzije. FPPS . • preparat picrotoxin je antagonist GABA-e.Gama-aminubutirna kiselina (GABA) • Glavni je inhibitorni transmiter i vedina sinapsi u • • • mozgu ga koristi. jer mozak izgleda ne može da kontroliše mišide bez inhibitornog dejstva GABA. • benzodiazepin je agonist receptora za GABA-u u neuronima limbičkog sistema. smanjujudi anksioznost.Okt. interakcije i protivrečna dejstva. 60 . Dobro proučena. pa kao i svi agonisti GABA-e deluje sedativno. 2011. epilepsije. Sintetiše se iz glutamata. Ima mnoge uloge.

Okt. Nađen je u hipokampusu. U CNS-u neuroni koji ga luče i primaju čine holinergički sistem. ACh je nekako blokiran u Alchajmerovoj bolesti.Acetilholin (ACh) • Ekscitacioni transmiter u CNS i PNS. U somatskom PNS-u učestvuje u upravljanju skeletnim mišidima. FPPS . zoni memorije i igra ulogu u “sinaptičkoj plastičnosti” koja se smatra mogudom osnovom trajne memorije. 2011. posebno u • • somatskom NS. 61 • • .

deluje kao antagonist u mišidnim delijama. FPPS . otrov južnoameričkih indijanaca. 2011. koji obično deluju tako da sprečavaju žrtvino disanje.Acetilholin (ACh) • Nađen je i u mišidima. 62 . kao i u autonomnom NS.Okt. gde pobuđuje nerve da grče skeletne mišide. • Ima ga i u zmijskom otrovu i otrovu insekata. a u srcu inhibitorno deluje na neurone • Ima i neuromodulatorsku ulogu • Mnogi lekovi i otrovi. • kurara. blokirajudi ACh receptore i dovodi do potpune paralize voljnih mišida (ležite i gledate i slušate kako umirete zato što ne možete da dišete).

• noradrenalin kao transmiter ima značajnu psihičku funkciju. 63 . • Uloga adrenalina kao neurotransmitera je slaba i nije psihološki relevantna.Noradrenalin (norepinefrin) • hormoni nadbubrežne žlezde. • Oni deluju komplementarno. ali i antagonistički. • funkcije noradrenalinskih skupina neurona deluju u okviru trojca: dopamin-serotoninnoradrenalin. 2011. FPPS .Okt. • Ali luče ih i određene grupe neurona u moždanom stablu.

Dejstvo noradrenalina pojačavaju kokain i amfetamini (tako što usporavaju njegovo usisavanje). Nalazimo ga i u mnogim neuronima simpatičkog ANS-a. posebno za prepoznavanje nagrade ili opasnosti. FPPS . a suprotne su funkcijama dopamina. 2011. Pojačava budnost i spremnost. 64 .Okt. Lekovi koji povedavaju nivo noradrenalina u mozgu podižu raspoloženje i otklanjaju depresiju.Noradrenalin (norepinefrin) • Funkcije noradrenalina su slične serotoninskim i • • • on se izgleda luči sinhrono sa 5-HT.

čiji aksoni se projektuju u skoro sve delove mozga i čine serotoninergički sistem. ali triptofan može i po tom osnovu neka hrana može uticati na popravljanje raspoloženja. najviše serotonina kao transmitera luče nervne delije u crevima. • grupisani u jedra duž retikularne formacije. • postoji u telu i kao hormon. Uzimanjem triptofana može se povedati nivo serotonina.Okt. • Osim kod životinja.Serotonin (5-HT) • Luče ga najvedim delom neuroni u moždanom stablu. pod imenom raphe nuclei. • sintetiše se iz triptofana. FPPS . gde učestvuje u peristaltici. • serotonin ne može prodi hematoencefalnu barijeru ka mozgu. 2011. 65 . nalazi se i kod biljaka (vodu) i gljiva. • Ima ga i u otrovu insekata i biljaka gde služi za izazivanje bola. aminokiseline koja učestvuje u stvaranju mnogih belančevina.

osetljivost za bol. koji postoji u urmama. FPPS .Serotonin (5-HT) • Nivo serotonina zavisi od količine triptofana u ishrani. Važan je za stvaranje dugotrajne memorije.Okt. 2011. seksualnu funkciju i drugo. Utiče na pobudu/spavanje. 66 . • potreban je pravilan odnos triptofana. apetit. papajama i bananama • Hrana koja je „dobra“ za dopamin. fenilalanina i leucina. a triptofana ima u proteinskoj hrani. raspoloženje. bez njega se ne osedamo dobro. nije „dobra“ za serotonin • retko koja fiziološka supstanca ima tako široku oblast • • • dejstva kao serotonin.

impulsivnošdu. 2011. • droga LSD imitira serotonin. odnosno dugotrajnim lučenjem kortizola. tako da on ostaje duže u sinapsama. 67 .Okt. sirup protiv kašlja. amfetamini. Postoje i genetske predispozicije za ovaj poremedaj FPPS . • Ovaj poremedaj često nastaje produženim dejstvom stresa. pa zato pojačava raspoloženje i uklanja pospanost. kokain. • Antidepresivi.Serotonin • Inhibira spavanje i pospanost. ekstazi i drugi preparati sprečavaju usisavanje serotonina. • Poremedaj serotoninergičkog sistema je najkonzistentnije povezan sa samopovređivanjem. alkoholizmom. samoubistvom.

anksiznost. bulimija.Okt. PMS. bipolarni poremedaj. poremedaji apetita. Nesanica. čiji efekt može da traje danima i koja je svakako optimalan način stimulacije sinteze serotonina.Serotonin • Nedostatak serotonina ili triptofana. 68 . • energična telesna aktivnost. 2011. alkoholizam. napadi panike. ono što otklanja ove nedostatke istovremeno leči i depresiju. gojaznost. sve što podiže nivo serotonina može otkloniti ili umanjiti probleme. nedostatak serotoninskih • • • receptora ili poremedaj u usisvanju serotonina ubedljivo je povezana sa depresijom. • uzimanje triptofana. agresija i bes svi oni koreliraju sa slabošdu serotoninergičkog sistema. • triciklični antidepresivi (čuveni Prozac). funkcionišu tako da koče usisavanje serotonina i noradrenalina FPPS .

69 . b) žene dva puta češde oboljevaju od depresije. FPPS . 2011.Serotonin • Postoje uverljivi nalazi o značajnim polnim razlikama u funkcionisanju serotoninergičkog sistema. u smislu da je ono kod žena slabije.Okt. c) kod žena se depresija češde ponavlja i d) žene na stres češde reaguju depresijom. • Ženski mozak stvara otprilike duplo manje serotonina nego ženski • Postoje i razne razlike u serotoninskim sinapsama kod MiŽ • Ti nalazi se povezuju sa slededim upadljivim polnim razlikama: a) žene imaju višu anksioznost merenu testovima.

2011.Strukturne formule dopamina. noradrenalina i serotonina FPPS .Okt. 70 .

2011. koji su temelj hemije živog sveta uopšte FPPS . a nije mnogo veda ni u odnosu na serotonin. 71 . noradrenalina i serotonina • Sa slike se vidi da je razlika u građi noradrenalina i dopamina vrlo mala.Okt. samo u jednoj hidroksilnoj grupi. kiseonika i vodonika. • sva tri najsloženija neurotransmitera su sastavljena od ugljenika. azota. dakle od jednostavnih i široko rasprostranjenih elemenata.Strukturne formule dopamina.

2011. iz čega se može zaključiti i da im je dejstvo isto Endorfini imaju veliku ulogu u emocionalnom funkcionisanju (strah. zadovoljstvo) i prenošenju bola Pošto kontrolišu procese bola i uživanja.Endorfini • Endorfini su grupa hemikalija koji izgleda funkcionišu • • • • i kao neurotransmiteri i kao neuromodulatori Ime im je skradeno od endogeni morfini Pokazano je da se opijum i morfijum vezuju za iste receptore kao i endorfini. strepnja. nekada se nazivaju “ključevima raja” FPPS . tenzija.Okt. 72 .

Sintetiše se iz aminokiseline tirozina Fenilalanin. FPPS . 2011. a nedostatak fenilalanina ili nemogudnost da se iz njega sintetiše tirozin dovode do teških poremedaja (npr. bolest fenilketonuria).Okt. 73 .Dopamin i dopaminergički sistem • Funkcija dopamina je otkrivena polovinom XX veka i otada • je najviše izučavan transmiter. Dopamin luče dve grupe neurona u mesencephalonu: • ventralni tegmentum – VTA i • substantia nigra koja se svrstava i u bazalne ganglije velikog mozga. takođe jedna od aminokiselina. • Ove dve lokacije predstavljaju početak dopaminergičkog • • sistema. služi za proizvodnju tirozina. Neki nalazi govore da ima svega oko milion neurona koji projektuju svoje aksone iz ovih oblasti.

jaja. mleko. neki proizvodi soje. a luči ga hipotalamus. Postoje dva osnovna tipa receptora za dopamin. kada su u istoj hemisferi.Dopamin i dopaminergički sistem • Izvor fenilalanina i tirozina je hrana bogata • • • proteinima: meso. kao i neki orasi i semenke. FPPS . dok su dejstva noradrenalina i serotonina inhibitorna u odnosu na dopamin. Dopamin postoji i kao hormon. 2011.Okt. i njihovo dejstvo je i ekscitacijsko i inhibicijsko. Dejstvo acetilholina i dopamina je sinhrono i saglasno. 74 .

koriste se za lečenje shizofrenije i drugih duševnih bolesti… To govori o opštem značaju dopamina za psihičko funkcionisanje. • • • serotonina i noradrenalina. 75 . 2011. FPPS . amfetamin deluje na promet dopamina dvostruko: tako što stimuliše lučenje dopamina u sinaptički prorez i tako što usporava njegovo usisavanje.Okt. kao što je haloperidol. Antagonisti dopamina. na taj način se oni duže zadržavaju u sinapsi i stvara se euforija.Dopamin i dopaminergički sistem • Kokain snažno blokira usisavanje dopamina.

Okt. 76 . • corpus striatum. • To su slededi delovi mozga: • deo srednjeg mozga – ventralni tegmentum i bazalne ganglije. FPPS . 2011. u bazi velikog mozga i • prefrontalni korteks. • limbički sistem. na prvom mestu nucleus accumbens.Dopamin i dopaminergički sistem • Dopaminergički sistem su svi neuroni koji međusobno komuniciraju pomodu dopamina.

2011.Okt.Glavni delovi dopaminergičkog sistema FPPS . 77 .

a ona se najviše • povezuje sa višim kognitivnim funkcijama levi bočni prefrontalni korteks je vrlo bogat dopaminom.Okt. a vodedi je za radnu memoriju FPPS . 2011.Funkcije dopaminergičkog sistema • omogudavanje i stimulacija motornog ponašanja • Prvenstveno ponašanja koje je upravljeno ka udaljenim objektima u prostoru i vremenu • uključen je u parasimpatičku reakciju (smirivanje) • Metafora “razmišljati hladne glave” zapravo opisuje reakciju dopaminergičkog sistema • leva hemisfera je dopaminska. 78 .

2011. naprotiv. • Dopamin utiče na to da ljude volimo jer nam koriste za ispunjenje ciljeva. ali treba imati u vidu da ona možda proističe iz ostalih funkcija dopamina.Okt. ili u očima drugih ljudi može izgledati kao agresija FPPS . Desna hemisfera je. što ga onda lako odvodi u snove i halucinacije. a serotonin utiče na naše emocionalne odnose sa drugim ljudima. Postoji povezanost agresivnosti i dopamina. vezana za čula. posebno za telesna čula. tako da ostaje „na zemlji“ • “jak” dopaminergički sistem je važan faktor ekstraverzije. “gasi” emocionalne reakcije i povišava impulsivnost • to može dovesti do agresije. 79 . on je namenjen udaljenim objektima i nije uključen u obradu senzornih informacija.Funkcije dopaminergičkog sistema • dopamin je jako povezan sa izmenjenim stanjima svesti • Naime. • On snažno usmerava ka cilju.

• Osedanje za ljude. motivaciju. 80 . 2011. modifikaciju ponašanja na osnovu ostvarenog… • osedanje nagrade kada je cilj dostignut. Osim ukoliko ljudi ne mogu da pomognu oko dostizanja cilja i osim ukoliko se ne radi o emociji prijatnosti zbog dostizanja cilja (verovatno i neprijatnosti zbog nedostizanja).Okt.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopamin je presudan za svrsishodno ponašanje: usmerenost ka cilju. emocionalni odgovori i prepoznavanje emocija generalno ne spadaju u domen dopamina. socijalni odnosi. • James Olds je otkrio „centar zadovoljstva“ slučajno FPPS . mnogi smatraju osnovnom funkcijom dopaminergičkog sistema.

2011. 81 . dostizanje cilja stvara prijatnost • Na taj način smo potkrepljeni da ponavljamo ona ponašanja koja “luče” dopamin.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopamin aktivira motivacioni sistem. vradamo se „po još“ FPPS . • Nastojimo da radimo ono što aktivira “sistem nagrade”. • dopaminergički sistem stvara prijatnost. Osedanje prijatnosti onda služi da potkrepljuje ponašanje.Okt. motivacioni sistem nas vodi da dostignemo cilj.

ali nije neophodan da bi se naučilo. 82 . ali stvaranje navike se obavlja negde drugde.Sistem nagrade – potkrepljenja • Dopaminergički sistem se aktivira u procesu učenja. • Uverljivo je istražena relacija dopaminske reakcije i neočekivanosti nagrade: (dopaminska reakcija) = (nagrada se desila) – (očekivanost nagrade) • povezanost reakcije dopaminergičkog sistema sa prošlim iskustvom čini ga važnim faktorom učenja. dopaminergički sistem se na izvestan način aktivira i na neprijatne draži (kaznu). 2011.Okt. FPPS . Takođe. On potkrepljuje.

Okt. FPPS . opsesivno-kompulzivnim ponašanjem. 2011. pažnje i rešavanja problema. autizmom. Touretteovim sindromom i bolestima zavisnosti. Huntingtonovom bolešdu. 83 . Pokazalo se da vede doze ovih lekova izazivaju Parkinsonovu bolest.Poremedaji uslovljeni disfunkcijom dopaminergičkog sistema • “Preplavljenost” dopaminom se ponekad naziva hiperdopaminergičkim sindromom i povezana je sa: ADHD. • Hipodopaminergički poremedaj dovodi do Parkinsonove bolesti i fenilketonurije. Ovaj poremedaj dovodi i do oštedenja radne memorije. • Kod shizofrenih osoba postoji povišen nivo dopamina. shizofrenijom. Prvi lekovi za lečenje shizofrenije su snižavali koncentraciju dopamina u mozgu. manijom.

Neki ljudi imaju sklonost da nagradu-potkrepljenje postignu na “skradeni” način. Zbog te slabosti mozak nije u stanju sam sebe da učini zadovoljnim i te osobe. konačno upoznaju zadovoljstvo tako što uzmu drogu. 84 . 2011.Poremedaji uslovljeni disfunkcijom dopaminergičkog sistema • poremedaj dopaminergičkog sistema dovodi do bolesti • • • • zavisnosti. FPPS . Nakon više uzimanja. droga dalje ošteduje recepciju dopamina i osoba mora da je uzme ponovo da bi povratila normalan nivo aktivnosti dopaminergičkog sistema – to je mehanizam zavisnosti. koristedi spoljne agense kao što je droga. u jednom trenutku.Okt. Sklonost je verovatno uzrokovana urođenom smanjenom funkcijom dopaminergičkog sistema.

• Oni se duže zadržavaju u sinapsama i deluju na sve susedne neurone. • mogu duže vremena da cirkulišu u deliji. • određene skupine neurona u mozgu imaju receptore za neke hormone. 2011. kao što su hormon tiroidne žlezde i steroidi – polni hormoni. i da budu osnova trajnih promena u nervnom sistemu. 85 .Neuromodulatori. • „drugi glasnici“ su intracelularne hemikalije koje nastavljaju prenos signala koji je započeo neurotransmiter – „prvi glasnik“. drugi glasnici i hormoni • neuroni luče i druge supstance koje su iste ili slične neurotransmiterima. Ove supstance se nazivaju neuromodulatorima. do nekoliko minuta.Okt. FPPS .

Reakcija postsinaptičkog neurona je rezultat: • sabiranja dejstva aktivacijskih sinapsi. • Dakle. • sabiranja dejstva inhibicijskih sinapsi i • uzajamnog dejstva aktivacijskih i inhibicijskih sinapsi.Okt. receptor se aktivira i: • počne da pobuđuje postsinaptički neuron ili • počne da inhibira postsinaptički neuron.Prenos nervnih impulsa – rezime • Neurotransmiteri i receptori su kao ključevi i brave. a • čim se to desi. ali SE odvija po principu “ključa i brave”. prenos u sinapsi se NE odvija po zakonu “sve ili ništa”. aksonske kvržice usisavaju neurotransmiter nazad ili ga razgrađuju. 86 . Kada se ključ i brava poklope. • Jedna sinapsa nije dovoljna da okine postsinaptički neuron. FPPS . 2011. prostorno ili vremenski.

Kada akcioni potencijal (pozitivne čestice) neurona B stigne do njegovih kvržica. prikupljeni signali se sumiraju na aksonskom brežuljku i ako dostignu prag. • Neke kesice u kvržici aksona neurona A ispuštaju neurotrasmiter u sinaptički prorez. Neuron B može primiti signal preko iste sinapse u rafalu. a sinapsa je spremna za slededi impuls. U sinapsi A – B transmiter se brzo usisava ili razgrađuje. Neki molekuli transmitera prelaze preko sinapse i poklapaju se sa nekim receptorima u dendritu (ili telu) neurona B. ili može primiti signal od više neurona. Na+ za ekscitaciju. ili Cl. preko više mesta (sinapsi). okida se akcioni potencijal u aksonu B. 2011. npr.Prenos impulsa kroz aktivacijske hemijske sinapse – ukratko • Akcioni potencijal neurona A stiže do kvržice njegovog aksona.Okt. one izazovu lučenje neurotransmitera. tako da je prenos impulsa kratak i tačan. 87 • • • • • • • .za inhibiciju. U oba slučaja. Sumacija u aksonskom brežuljku obezbeđuje „sve ili ništa“ princip. Receptori se „otključavaju“ i propuštaju jone u neuron. FPPS .

ali to nije zbog zamora FPPS . 88 . nervnim centrima. posebno u sinapsama.Da li se NS zamara • Neuroni su praktično nezamorljivi • Međutim: • imaju refraktornu fazu tokom koje se uspostavlja napon mirovanja • moraju imati stalni izvor kiseonika i energije • U čulima. • postoje mnogi mehanizmi inhibicije Oni mogu da ugase osetljivost i provodljivost neurona u tim centrima (npr. 2011. adaptacija čula).Okt.

Sinaptička plastičnost
• Pod sinaptičkom plastičnošdu se podrazumeva sposobnost
• • •
sinapse da promeni jačinu ukoliko je duže vremena izložena povedanoj aktivnosti. „Jačina sinapse“ je sposobnost da okine postsinaptički neuron. Preovladava mišljenje da je sinaptička plastičnost osnova dugotrajne memorije. najpoznatiji mehanizam je dugotrajna potencijacija (engl. long-term potentiation – LTP). LTP se sastoji u povedanju broja receptora, kao posledica visokofrekventnog draženja hemijske sinapse. Dakle, dejstvo neurotransmitera je dvojako: a) kratkotrajno, u prenošenju nervnog signala i b) dugotrajno, u povedanju sinaptičke jačine.
FPPS - Okt. 2011. 89


Telencephalon – Cortex veliki mozak – Bazalne ganglije cerebrum – moždane Limbički sistem hemisfere Thalamus Diencephalon Hypothalamus

Prednji mozak

Centralni nervni sistem - CNS
Periferni nervni sistem – PNS

Autonomni nervi i ganglije – Parasimpatički deo ANS
FPPS - Okt. 2011. 90

Mozak – encephalon

Srednji mozak – mesencephalon Metencephalon

Cerebellum – mali mozak
Pons - most

Zadnji mozak

Myelencephalon – medulla oblongata Kičmena moždina Somatski (skeletalni) nervi Simpatički deo

Centralni nervni sistem

Centralni nervni sistem – CNS
• Čine ga mozak i kičmena moždina • Višestruko je zaštiden
• mehanički (kostima – lobanjom i kičmom, cerebrospinalnim likvorom i ovojnicama) • hemijski (ovojnicama – meninzima i posebnim kapilarima)

• CNS ima dve vrste tkiva: belu i sivu masu. Siva masa •
čini koru velikog mozga, a centralni deo kičmene moždine Bela boja potiče od mijelinske opne kojom su obavijeni aksoni
FPPS - Okt. 2011. 92

Mozak – encephalon

brzo umire bez njih (bez kiseonika za oko 3-5 minuta). 2011.encephalon • meka. FPPS . • • sastavljena vedinom od masti. Osnovna goriva su mu kiseonik i glukoza. želatinozna masa. • 2% od telesne težine troši: • Pošto nema rezerve ovih namirnica. 20% kiseonika i 20% glukoze (znatno više nego kod drugih vrsta).4 kg. a u tome verovatno ima ulogu i likvor.Mozak .Okt. teška oko 1. 94 . ružičasta. Hrani se (i hladi) krvlju. • oko 20% krvi.

razgrađujudi bakterije. velike molekula ne mogu prodi iz krvi u mozak Čuva se složeno elektrohemijsko funkcionisanje mozga. 95 . Delije mikroglije čine poseban odbrambeni sistem mozga. S druge strane. on se ne može nadoknaditi pilulama ili injekcijama. mrtve delije i druge nepoželjne objekte.encephalon • hematoencefalna barijera između krvi i mozga se • • • • bazira na posebno tankim kapilarima. 2011.Mozak .Okt. FPPS . ako nedostaje neki neurotransmiter.

Neurona izvan mozga ima znatno manje. kod mladih osoba više nego kod starih broj sinapsi je barem hiljadu puta vedi od broja zvezda u Mlečnom putu. od toga oko milijarde u kičmenoj moždini. 96 .Okt. FPPS .Broj neurona • Mozak ima oko 80-100 milijardi neurona (8• • • 10×1010) Procenjuje se da su ti neuroni međusobno povezani sa 1014 – 5015 sinapsi (100 – 5000 biliona). nekoliko milijardi. 2011. npr.

koji izlaze kroz otvore između pršljenova Preko hipotalamusa. ali • • • prima informacije iz čitavog tela i šalje informacije čitavom telu.Mozak . 2011. Informacije putuju preko: 12 kranijalnih nerava koji izlaze kroz otvore u bazi lobanje kičmene moždine i njenog 31 para spinalnih nerava.Okt.encephalon • potpuno zatvoren u mračnoj i gluvoj prostoriji. koji deluje na hipofizu. a ova na celokupan endokrini sistem FPPS . 97 .

Okt..26. mali glodari 0. mali glodari imaju isti ili vedi mozak • Predviđena težina mozga (EM) u odnosu na težinu tela (T) je • otprilike: EM = T2/3 Faktor encefalizacije: stvarna težina mozga (M) podeljena predviđenom težinom: EQ = M / EM Po faktoru encefalizacije se ističemo: • • • • čovek = 0.06..71 slededi je delpfin = 0. 2011.19... pa šimpanza = 0. 98 . • FPPS ..Veličina mozga ..komparativno • Ne ističemo se u odnosu na životinje: • Po apsolutnoj veličini mozga – slon ima tri puta vedi mozak • Po relativnoj veličini – u odnosu na masu tela. slon = 0.53.

99 .Regresiona linija: EM = 2/3 T FPPS . 2011.Okt.

Razvoj mozga • Iz ektoderma. srednji i prednji mozak. počinje da • • se formira neuralna cev Sa 4 nedelje se na vrhu cevi formiraju 3 mehura: zadnji. 100 . 2011. drugog embrionalnog sloja • Proteini koje luči mezoderm su glasnici koji neke mlade neuralne delije pretvaraju u neurone.Okt. a od ostatka se razvija kičmena moždina Specijalizacija delija u neuralnoj cevi zavisi od signala iz mezoderma. 3-4 nedelje od začeda. a druge u gliju • Migracija neurona je pojava putovanja neurona • od mesta rođenja do konačnog odredišta Neuroni migriraju po skeli koju formira glija FPPS .

neuroni počinju da izvršavaju samoubistvo i smatra se da čak 80% inicijalnih neurona nestane u periodu ranog razvoja mozga Rezultat je dobro strukturisani. motorna.Okt. emocionalna i druga iskustva. 101 • • . 2011. FPPS . da bi se pravilno razvila. precizan i pouzdan mozak Nakon rođenja postoje kritični periodi razvoja mozga. neuroni se povezuju sa drugim • • • neuronima Zatim „biraju“ svoj neurotransmiter Tako nastaje gusta šuma velikog broja isprepletenih neurona Nakon toga. jasno povezani. U njima jedinka mora da doživi čulna.Razvoj mozga • Nakon što migriraju.

5kg pri rođenju. do kraja života. prvenstveno u hipokampusu (koji igra važnu ulogu u stvaranju dugotrajne memorije). a kasnije opada. umre nešto manje od 10% neurona (ne u svim delovima mozga jednako). Danas postoje uverljivi nalazi da postoji neurogeneza – stvaranje novih neurona. najveda je u dobi 18-30 g. FPPS . mijelinizacije. brzo raste prvih • • • • pet godina.. Masa mozga se do kraja života smanji za 7-8%. 102 .Okt.Razvoj mozga • Masa mozga je oko 0. 2011. godine. Vedina neurona je prisutna ved par meseci po rođenju. Povedanje mase mozga potiče od rasta neurona. Nakon 20. svake sekunde umre 5 neurona. na dva mesta u mozgu. povedanja broja puteva. Otprilike. povedanja broja glijalnih delija itd.

Okt. hipotalamus. • sive (i crne) strukture moždanog stabla. FPPS . 103 .Glavni delovi mozga • Podela može biti anatomska. bazalne ganglije itd. • kora (cortex) velikog mozga. s obzirom na građu itd. • bela masa – mijelinizirani aksoni.. Jedna od najpoznatijih i najosnovnijih podela je prema delijskoj strukturi: • siva masa – dendriti i tela neurona. • sive strukture velikog mozga: talamus. 2011. razvojna i evoluciona. funkcionalna.

• mesencephalon – srednji mozak.Okt. • bela masa. 2011. • moždani korteks. u mozgu se mogu uočiti slededi bitni delovi: • myelencephalon – produžena moždina (medulla oblongata). • telencephalon – moždane hemisfere. 104 . • metencephalon – pons (most) i mali mozak (cerebellum).Glavni delovi mozga • Anatomski gledano. • diencephalon – međumozak (talamus i hipotalamus). • bazalne ganglije. FPPS .

2011. 105 . bazalni – pogled odozdo. FPPS . sagitalni presek – presek mozga uzdužno. medijalni – smešten u sredini. gornji ili na vrhu.Okt. lateralni – smešten na strani. donji ili na dnu. vertikalno. vertikalno.Glavni delovi mozga • Nekoliko važnih termina koji se odnose na moždane lokacije: • • • • • • • dorzalni – prema gore. na bazu mozga. ventralni – prema dole. bočno. koronalni presek – presek mozga poprečno.

FPPS .Okt. 2011. 106 .

Bazalni pogled na mozak

FPPS - Okt. 2011.

107

FPPS - Okt. 2011.

108

Legenda za prethodni slajd
Sagitalni presek mozga po sredini (pogled na levu hemisferu) 1 – Prednji režanj (frontalni) 2 – Temeni (parijetalni) režanj 3 – Potiljačni (okcipitalni) režanj 12 – Slepoočni režanj (temporalni, nazire se njegova donja unutrašnja strana) 8 – Thalamus 9 – Hypothalamus 10 – Cingulate gyrus/pojasna vijuga – najvedi deo limbičkog sistema 11 – Corpus callosum (žuljevito telo) 13 – Chiasma opticum (desno od njega vidi se hipofiza) 4 – Mali mozak (cerebellum) 5 – Srednji mozak (mesencephalon) 6 – Pons (most) 7 – Produžena moždina (medulla oblongata)

FPPS - Okt. 2011.

109

Koronalni presek

FPPS - Okt. 2011.

110

Legenda za prethodni slajd
Koronalni presek mozga (gledano s lica, otprilike na jednakoj udaljenosti između čela i potiljka, označeni su centri u desnoj hemisferi) 1 – Amigdala 2 – Hipokampus 3 – Hipotalamus 4 – Talamus 5 – Bazalne ganglije velikog mozga (ovde označeni nucleus caudatus, putamen i globus pallidus) 6 – Corpus callosum
FPPS - Okt. 2011. 111

a ne prema lokaciji. • oko njega je stari mozak sisara. 2011. mozak gmizavaca. • U početku je podela izazvala veliku pažnju.McLean – teorija o tri mozga • McLean je 1990. neokorteks. svaki sa svojom posebnom inteligencijom. predložio podelu mozga prema glavnim • funkcijama koje delovi imaju i prema vremenu evolucionog nastanka.Okt. 112 . vrlo različite starosti. ali nije široko prihvadena u zajednici neuronaučnika. koji su međusobno povezani. koji reguliše primitivno ponašanje. koji reguliše naše više intelektualne procese. u nama postoje tri mozga. FPPS . vlastitim osedajem za vreme i prostor i sa vlastitom memorijom: • na dnu lobanje je najstariji mozak. koji kontroliše naše emocije. • na obodu je novi mozak sisara. vlastitom subjektivnošdu. MacLean ga je nazvao limbički sistem.

• hypothalamus (hipotalamus se nekad tretira i kao deo limbičkog sistema). hemisfere. • srednji mozak – mesencephalon. 113 . • pons – most. • bela masa • diencephalon. • zadnji i srednji mozak (bez malog mozga) čine moždano stablo. • amygdala. FPPS . • cyngulate gyrus itd. • prednji ili veliki mozak. • thalamus. siva masa. • cortex – kora. • medulla oblongata – produžena moždina. • limbički sistem. • telencephalon. • cerebellum – mali mozak. • hippocampus.Okt.Za naše potrebe se čini najboljom i najjednostavnijom slededa podela: • zadnji mozak. 2011.

Moždane komore • Ima ih četiri. 114 . • U komorama se proizvodi cerebrospinalna tečnost. 2011. simetrične su i nalaze se u moždanim hemisferama. koja onda ispunjava i prostor između moždanih ovojnica ka lubanji i između kičmene moždine i pršljenova. FPPS . • Protežu se od zadnjeg do prednjeg mozga. • Zapremina im se povedava sa starenjem i sa nekim bolestima.Okt. • Prve dve su daleko najvede.

CST služi mehaničkoj zaštiti. Ima je ukupno oko 120-150ml.Cerebrospinalna tečnost – likvor • Bistra tekudina u kojoj su “potopljeni” kičmena • • • moždina i mozak. FPPS . 2011. 115 .Okt. dve ovojnice koje štite mozak i moždinu. smanjivanju težine mozga. izlučivanju štetnih produkata i cirkulisanju hormona između delova mozga. Osim u moždanim komorama (gde se proizvodi) nalazi se i između arahnoidee i pie mater.

trenja sa • • • • kostima itd. 2011. 116 . Ispod nje je arachnoidea. Ispod nje je pia mater. od potresa. tanka i fina ovojnica. udara.Moždane ovojnice . • Služe za zaštitu CNS-a.meninzi • Ima ih tri i vrlo su slične i kod kičmene moždine. FPPS .Okt. bogata krvnim sudovima. Dura mater – spoljašna ovojnica je vrlo čvrsta. Između arahnoidee i pie mater je prostor ispunjen cerebrospinalnim likvorom.

2011. 117 .Zadnji mozak FPPS .Okt.

• U meduli se ukrštaju nervni putevi iz leve i desne strane tela i prelaze u suprotnu hemisferu. • Produžena moždina potpuno kontroliše osnovne telesne refleksne funkcije: puls. FPPS .Okt. 2011. probavu. gutanje. 118 . disanje.Medulla oblongata • zadebljani početak kičmene moždine i izgleda kao da iz nje nastaje kičmena moždina.

Pons učestvuje u održavanju ravnoteže. 2011.Pons – most • U ponsu se ukrštaju putevi iz raznih delova mozga. • • • FPPS . a ima i neke parasimpatičke funkcije. između ostalog iz dve strane mozga. 119 . Kroz pons prolaze sve veze malog mozga sa ostalim delovima mozga.Okt. sluhu. U ponsu se nalazi četvrta moždana komora.

ravnotežu i druge motorne. FPPS . položaj tela u prostoru. a sadrži vedinu neurona mozga (čak 80%). finu mišidnu koordinaciju. 2011. poprečno prugaste funkcije koje ne moramo da kontrolišemo svesno.Okt. 120 . On čini oko 10% mase mozga. Povezan je masivnim putevima sa motornim i senzornim korteksom i sa kičmenom moždinom.Cerebellum – mali mozak • Sadrži veoma veliki broj gusto pakovanih neurona • • • (Purkinjeovih delija). Zadužen je za • • • • posturalni tonus.

pa nas njegova oštedenja ne sprečavaju da se pokredemo. 121 • • .Okt. 2011. FPPS .Cerebellum – mali mozak • Posturalni tonus je antigravitacioni. ali gubimo koordinaciju. ali on u celini održava položaj svih delova tela u odnosu na trenutnu aktivnost tela i trenutni položaj tela. poprečnoprugasta muskulatura svih udova. trupa i vrata deluje kao opruga Mali mozak nije zadužen za voljnu kontrolu pokreta. • Držanje tela uspravnim je osnovna funkcija posturalnog tonusa.

• cerebelum učestvuje u • nižim kognitivnim procesima – povezivanje opažaja i pokreta. • učenju i proceduralnoj memoriji.Okt. • Primer sa naočarima sa prizmama FPPS .Cerebellum – mali mozak • Danas se smatra se da on ima više funkcija nego što se ranije mislilo i da ta ogromna masa gusto povezanih neurona ne može biti zadužena samo za mišidnu koordinaciju. • kao i u emocijama. 2011. 122 .

ubraja u brojnu grupu neuronskih jedara koji se nazivaju bazalnim ganglijama i koje se nalaze u bazi prednjeg mozga • I substantia nigra se često u celini navodi kao deo prednjeg mozga. 2011. • U njemu se nalaze ventralni tegmentum (VTA) i substantia nigra (crna materija) koji su najvedi proizvođači dopamina u mozgu. iz srednjeg mozga počinje dopaminergički sistem.Okt. 123 . zbog značaja koju ova grupacija neurona tamne boje ima. FPPS . • U njemu se ukrštaju optički živci – chiasma opticum.Srednji mozak – mesencephalon • Mali je i često se tretira kao završetak moždanog stabla. • Dakle . • Substantia nigra se. takođe.

2011. prenosi čulne informacije između velikog mozga. kompulsivan. uriniranje i defekaciju. umor. 124 • • . seksualnu aktivnost). • Opsesivan.Okt. Kroz moždano stablo se proteže retikularna formacija (sunđerasta) koja održava opštu pobudu mozga i “stare” aktivnosti (hodanje. produžena moždina i srednji mozak • Po MacLeanovoj podeli stablo i cerebellum čine mozak gmizavca (reptila) • mozak kod gmizavaca je otprilike onakav kakvo je naše moždano stablo i po svemu sudedi ima slične funkcije. malog mozga.Moždano stablo • Čine ga pons (most). kičmene moždine i autonomnog nervnog sistema. nikad ne spava upravlja nevoljnim ponašanjem. ritualistički i paranoidan. FPPS .

Okt. 125 .Prednji mozak • veliki mozak i • delovi mozga u unutrašnjosti • diencephalon (talamus i hipotalamus) i • limbički sistem (npr. 2011. hipokampus i amigdale). FPPS .

Okt. 2011. glavni delovi su thalamus i • • hypothalamus Tesno je anatomski i funkcionalno povezan sa moždanim hemisferama – telencephalonom Veza međumozga i hemisfera se najviše izražava kroz limbički sistem. 126 . čiji elementi pripadaju i jednom i drugom U njemu se nalazi treda moždana komora • FPPS .Međumozak – diencephalon • deo prednjeg mozga.

2011. relejni sistem mozga. povezuje mozak gmizavca sa “starim mozgom sisara” i „novim mozgom sisara“ – neokorteksom. Osim toga. u visini očiju i ima dve polutke. Najbolje je izučena njegova uloga u razvodu senzornih informacija od čula ka mozgu. a nalazi se u centru • • mozga. Učestvuje i u prenosu motornih signala. 127 • • • . Učestvuje u kontroli budnosti.Okt. On projektuje tačno određene senzacije u tačno određene zone korteksa. kao i razne zone neokorteksa međusobno. Praktično sve senzorne informacije iz tela prolaze kroz njega (osim mirisa). zajedno sa retikularnom formacijom.Thalamus • Deo je međumozga i limbičkog sistema. FPPS . spavanju i svesnosti.

Okt. težak oko četiri grama. • kao deo limbičkog sistema. veličine je zrna pasulja (ili badema). 128 . ali je jedan od najzaposlenijih delova mozga.Hypothalamus • Deo je međumozga. emocija i motiva. • Nalazi se ispod talamusa. ali se često klasifikuje i kao deo limbičkog sistema. učestvuje u kontroli napada. 2011. • 4F FPPS . seksualne pobude. bežanja.

. a • homeostaza je bazirana na tački podešavanja (set-point). krvni pritisak. žeđ. cirkadijalne ritmove itd. FPPS . Kontroliše autonomni sistem i endokrini sistem preko hipofize. 129 . telesnu težinu. 2011. jedino mesto u mozgu kod koga postoji breša u “blood-brain” barijeri. Ova • • tačka se postavlja rođenjem i menja se teško.Hypothalamus • U zajednici za hipofizom održava homeostazu. Na taj način on neposredno prima informacije o hemizmu tela. glad. puls. malo i sporo. To znači da kontroliše: • promet vode i krvi u telu. telesnu temperaturu. poseduje i vlastite receptore za temperaturu i osmozu (količinu vode u telu).Okt.

FPPS .Okt. što ukazuje na evolucioni uzrast ovog dela velikog mozga. Osim diencefalona. 2011. motivaciju i za formiranje trajne deklarativne (epizodičke) memorije. 130 . nazvavši ga stari mozak • • • sisara. u limbički sistem se ubraju i sledede strukture. Mnogi misle da limbički sistem nije toliko zasebna anatomska i fiziološka jedinica mozga. nego funkcionalna. Osnovne funkcije limbičnog sistema su važne za emocije.Limbički sistem • Ime mu je dao MacLean.

ali ne prepoznaju nove osobe. Preciznije. simetrično. • registrovana je uloga hipokampusa u snalaženju u prostoru i u emocijama. smatra se centrom za stvaranje epizodne deklarativne memorije – zapamdivanja gde. u svakoj hemisferi po jedan. što nam kazuje da su te dve funkcije usko povezane sa pamdenjem FPPS . 131 . šta i kada nam se dogodilo. • Igra važnu ulogu u stvaranju nove memorije.Okt. • Nalazi se nalazi u srednjem delu slepoočnog režnja velikog mozga.Hippocampus • dobio ime prema grčkom nazivu za morskog konjica i predstavlja tvorevinu sličnu kifli. 2011. • Osobe sa oštedenim hipokampusom prepoznaju stare prijatelje. ma koliko ih često viđali.

2011. 132 . FPPS . stvaranju straha i pokretanju svih reakcija vezanih za opasnost.5 cm. • Nalaze se na vrhu hipokampusa.Amygdala • grupa jedara. koja se nalazi u unutrašnjosti slepoočnog režnja (medijalni temporalni režanj). pa im je zadatak da prepoznaju opasnost i da brzo aktiviraju simpatički autonomni nervni sistem (preko hipotalamusa) i druge podsisteme koji se bave reakcijom na strah (napadni ili pobegni). ali nisu njegov deo i imaju vlastite puteve za vezu sa mozgom. u svakoj hemisferi. dužine oko 2. u obliku badema.Okt. • važna uloga u prepoznavanju opasnosti. • Intenzivno su povezane sa vizuelnim i svim drugim senzornim sistemima.

To izgleda vrlo dobro znaju da razlikuju i životinje. vidi se da se prilikom prepoznavanja mirisa „znoja straha“ upale amigdale. a mnogo manje kad se radi o običnom znoju. • na primer. FPPS . 133 . Kad se snima mozak. • Primer.Amigdale • igraju ulogu u prepoznavanju emocija na licu drugih. uslovne averzije na ukus) veruje se da učestvuju u agresivnosti i nekim negativnim aspektima uživanja („uživanje u nasilju“). • neophodne su za stvaranje „emocionalne memorije“. od mirisa znoja osobe koja fizički vežba. 2011.Okt. U stanju smo da razlikujemo miris znoja osobe koja je uplašena.

bes iz koga ne možemo da izađemo. utiču na naše razmišljanje i ponašanje. danas znamo i za brojne druge njene efekte: • očekivanje nagrade i izneverenost u tom očekivanju. emocije. Odavno se zna za njenu ulogu u emocijama. ima kognitivne i afektivne komponente i preko nje.Okt. • ima ulogu u prenošenju pažnje sa objekta na objekt. izgleda. pa se misli da pojasna vijuga igra ulogu u fleksibilnosti razmišljanja uopšte. • donošenje odluka. 134 . • široki dijapazon autonomnih funkcija. • Ukoliko ta funkcija ne sprovodi u delo. nekooperativnost itd. imamo opsesivno-kompulzivno ponašanje. • Dakle. prvenstveno pulsa i krvnog pritiska. limbički sistem. tj. pa se čak naziva i cingularni korteks. 2011. tvrdoglavost.Cingulate gyrus • pojasna vijuga je prilično velika vijuga kore velikog mozga. FPPS . koja • • prekriva corpus callosum. • empatija itd.

straha. a u zadnje vreme i u lečenju depresije. u ovom slučaju ka septumu. placebo efekta itd. pa se na taj način ubraja i u bazalne ganglije. • Nucleus accumbens je deo corpus striatuma. 2011.. • Dosta je istražena njegova uloga u stvaranju zavisnosti.Septum i nucleus accumbens • Septum (pregrada ili zid) nalazi se otprilike na svodu trede komore i utiče na intenzivne emocije – uživanje (orgazam). strah. smeha. zadovoljstva. 135 . • „accumbens“ označava “naginjanje ka. zavisnosti FPPS ..Okt. a aktivira se snažno u doživljajima nagrade. ali danas se studentima sugeriše da zapamte kao naginjanje ka užitku. strahu. bes.”.

Limbički sistem FPPS .Okt. 2011. 136 .

Okt. cerebrum ili telencephalon FPPS .Veliki mozak. 2011. 137 .

138 . Sivu masu velikog mozga čini.Veliki mozak. osim kore. Belu masu čine vlakna koja povezuju neurone. U kori se nalazi ogromna vedina tela neurona u nervnom sistemu. 2011. • Kora na preseku izgleda tamnije i zato se često naziva • • • sivom masom. prva i druga. aksoni i dendriti. FPPS . cerebrum ili telencephalon • ima dve bitno različite strukture: • koru (cortex) i • belu masu.Okt. i vedi broj subkortikalnih neuronskih jedara (nukleusa) ili ganglija. U cerebrumu se nalaze lateralne moždane komore. Tu se prvenstveno nalaze gusti snopovi mijeliniziranih aksona koji daju belu boju i povezuju koru i ostale delove mozga.

2011.Okt. a desna sa levom – to se naziva kontralateralnost. tako da je leva hemisfera povezana sa desnom stranom tela. • Hemisfere komuniciraju međusobno prvenstveno kroz žuljevito telo – corpus callosum. 139 . longitudinalnom fisurom ili sulkusom podeljen na dve hemisfere – levu i desnu. • Nervni putevi (aferentni i eferentni) se u meduli ukrštaju. pokazuju razlike u funkcionisanju. iz očiju i ušiju. Postoje i ipsilateralni putevi. • Iako su anatomski i fiziološki skoro jednake. FPPS . masivnu belu masu u bazi mozga i koja ih sa oko 300 miliona aksona povezuje. tj. npr.Hemisfere • Veliki mozak je uzdužnom brazdom.

140 . izvan i iznad limbičkog sistema i ispod pojasne vijuge. Sintetišu različite neurotrasmitere: • dopamin (substantia nigra) – nagrada.Bazalne ganglije • skupine neuronskih jedara koje se prostiru unutar • • slepoočnih režnjeva. Povezuju moždano stablo. sa obe strane talamusa. FPPS . 2011. limbički sistem i korteks. Najvažnija bazalna jedra su corpus striatum (planiranje pokreta) i substantia nigra. • glutamat (podtalamičko jedro) – aktivacija.Okt. • GABA (striatum i globus pallidus – bleda kugla) – inhibicija.

svaki mozak je spolja drugačiji od ostalih.5 mm. jezik. Iako su broj i struktura brazdi isti kod vedine ljudi.Cortex • Kora velikog mozga debela je 1–4. svest. a neuroni čine oko 19% mozga. Njena masa čini oko 80% mase mozga.5 mm. ima oko 2000 cm2 – kvadrat čija je stranica oko 45 cm. FPPS . 2011. pažnju. Čine je tela neurona (zato je siva).Okt. ispeglana. Kontroliše najsloženije funkcije: pamdenje. 141 • • . mišljenje. percepciju. • • • prosečno 2.

Neocortex
• Oko 90% kore velikog mozga čini neocortex, novi
mozak sisara, a preostalih 10% su stari delovi kore koji se nalaze na limbičkom sistemu i mirisnom korteksu. Neokorteks je dominantan deo kore velikog mozga, koji je psiholozima najzanimljiviji i deli se na četiri režnja:
• • • • frontalni ili čeoni, parijetalni ili temeni, temporalni ili slepoočni i okcipitalni ili potiljačni.
FPPS - Okt. 2011. 142

Neocortex
• Režnjevi su međusobno podeljeni
• uzdužnom, • poprečnom i • bočnom brazdom,

• tako da ih je lako uočiti na mozgu. • Uzdužna, odnosno longitudinalna brazda (fisura) ide od čela
• • •
do potiljka i deli veliki mozak na dve hemisfere. Poprečna ili centralna brazda (fisura ili sulcus) ide od vrha glave prema svakom uvu i deli frontalni i parijetalni režanj. Bočna brazda (sulcus), deli temporalni od parijetalnog i frontalnog režnja. Jedino parijetalni i okcipitalni režanj nisu razdvojeni nekom brazdom.
FPPS - Okt. 2011. 143

Anatomska mapa kore

FPPS - Okt. 2011.

144

Asocijativni korteks
• delovi korteksa koji niti su povezani sa čulima, niti sa
• • • • •
skeletnim mišidima, nazivaju se asocijativnim zonama. oni delovi kore u koje ne stižu signali iz čula, niti iz njih izlaze aksoni ka mišidima. Oko 75% korteksa predstavlja asocijacione zone. najviše ih je u frontalnom i parijetalnom režnju. Namenjeni su asocijaciji čulnih i motornih informacija i povezivanju ostalih delova kore i mozga međusobno Tu se vrši dodatna i kompleksna obrada informacija.

FPPS - Okt. 2011.

145

FPPS - Okt. 2011.

146

Okt. 2011.Funkcionalna mapa kore (Brodmannove zone) FPPS . 147 .

u prednjem režnju se (smišljaju i) pokredu akcije svih vrsta. oblast odmah iza čela sa gustom mrežom neurona i veza sa svim delovima mozga: prefrontalni korteks. za razliku od ostalih režnjeva koji su „osetioci“.Prednji (frontalni) režanj • Frontalni režanj se nalazi ispred centralne fisure • Frontalni režnjevi kod čoveka čine skoro 1/3 mozga (kod • nižih vrsta su oni dosta manji). Za mnemoničke svrhe. Odmah ispred centralne fisure se nalazi primarni motorni korteks. Naime. Posebno je zanimljiv prednji deo frontalnog režnja. • FPPS . može se redi: frontalni režanj je u celini uzev „činilac“. dok se u ostalim režnjevima analiziraju i povezuju senzorne informacije (i memorija). 2011. 148 . ispred motornog korteksa.Okt.

Zaključak je da pomodu levog prednjeg režnja tumačimo akcije drugih ljudi. 2011.Okt. FPPS . odlučivanju. Obični ispitanici to obavljaju bez problema. procenu težine loptice koja odskače i dužine zadržavanja ruke u vidnom polju obavljali su sasvim dobro. prosuđivanju preferencija i sl.Frontalni režanj • Primer: magnetno je stimulisana donja vijuga levog prefrontalnog • • korteksa To dovodi do njenog privremenog „izbacivanja iz stroja“ Ispitanicima su prikazivani video klipovi na kojima jedna osoba podiže kutiju i stavlja na policu. ali ne i fizičke karakteristike okoline. levi različito od desnih. proceni rizika. učestvuju u socijalnom i moralnom suđenju. nagađanju. • Ogledalski neuroni • • • • delovi prefrontalnog režnja. 149 . dok je eksperimentalnim ispitanicima to teško polazilo za rukom.

njihovo ponašanje je veoma izmenjeno i oni su toga svesni. uvid u vlastitu i tuđu situaciju.Frontalni korteks – oštedenja • ključni podaci o funkcijama frontalnog režnja dobijeni su • od „frontalnih ljudi“ rodbina i prijatelji za takve ljude kažu da to “više nisu oni”. • • • • • 150 . Frontalni ljudi su pokazali da se u frontalnom korteksu nalazi naš “kontrolni centar” i sedište Ja. Osim promena u ličnosti. Oštedena je i kompleksna motorika.Okt. Frontalna lobotomija FPPS . 2011. suđenje. u značajnoj meri bivaju oštedeni planiranje.

Slab socijalni uvid. ali to je verovatno zato što teško interpretiraju svoju okolinu. Nesposobnost izvršavanja kompleksnih radnji je takođe karakteristična za oštedenja frontalnog korteksa. konzervativne osobe počinju da se ponašanju vrlo slobodno i neinhibirano. ne brinu se o sebi. Apatični. FPPS . rade nešto samo ako im se naredi. Promene u raspoloženju i ličnosti su vrlo često vrlo uočljive.Frontalni korteks . imaju teškode da odgovore na pitanja i smanjene su im mogudnosti asocijativnog učenja. Na primer. 151 . perserveriraju. nemaju nagle padove u memoriji.simptomi • • • • • • • • • • • • • • • malo spontane mimike lica Brokina afazija Mirni.Okt. imaju urinarnu inkontinenciju gube sposobnost da prasnu u glasan smeh. Iz svih tih razloga socijalne veštine frontalnih ljudi su drastično izmenjene. 2011. pa osobe izgledaju sebične i neosetljive. gube snagu u nogama. pažnja im je slaba i kratka. Naglašeno imitiraju tuđe ponašanje. Ponašanje postaje kruto i teško za promenu. ali je memorija trajno slaba.

152 . FPPS . masovno krvarenje u mozgu. apsces. došlo je do pogrešne detonacije i metalna • • • poluga dugačka oko 1m i debela oko 3cm probila mu je lobanju na način kako je približno prikazano na slici Preživeo je i živeo još 11 godina Tačan stepen i lokacija oštedenja mozga nisu utvrđeni Danas se smatra da su oštedenja bila veda nego što se mislilo. godišnji predradnik u izgradnji željezničke pruge • 1848. bilo je puno slomljenih koštica.Slučaj “Phineas Gage” • 25. 2011.Okt. g. pomeranja poluge tokom vađenja itd.

Okt. 153 .Phineas Gage FPPS . 2011.

2011.Phineas Gage rekonstrukcija povrede i izgled kasnije FPPS .Okt. 154 .

obziran. 2011.Slučaj Phineasa Gagea • Pre povrede: pošten. tvrdoglav.Okt. kapriciozan.. nesposoban da planira bilo šta Prijatelji su rekli doktoru “to više nije Gage” Neke opaske sugerišu da su mu bile oštedene memorija i inteligencija Opisi njegovog pre. Nakon oporavka: naprasan. bez poštovanja prema drugima. neozbiljan. 155 . • • • • • efikasan. pouzdan. staložen.i posttraumatskog ponašanja su retki i slabo pouzdani (ostalo su novinski tekstovi) Nakon 10 godina zdravlje je počelo da mu popušta i pojavili su se epileptički napadi FPPS . vulgaran.. odlučan.

dolazi do Brokine afazije u kojoj osoba izgleda kao da razume šta hode da kaže. i kod dešnjaka i kod levaka • Može se generalno redi da je za jezik/govor dominantna leva hemisfera • Ako se ova zona ošteti. 156 . 2011. ali ne može da formuliše FPPS .Okt.Brocina zona • Centar za proizvodnju govora • Locirana je najčešde u donjoj vijuzi (pre)frontalnog režnja leve hemisfere.

vrlo sličan senzornom FPPS .Okt.Temeni (parijetalni) režanj • Temeni režanj sadrži primarni somatosenzorni korteks • Učestvuje u vizuospacijalizaciji i orijentaciji u prostoru • Sadrži dosta asocijativnog korteksa • Homunkulus – senzorni i motorni • U senzorni korteks stižu putevi iz talamusa na taj način da odslikavaju opštu shemu tela • Isto važi za motorni korteks u kome postoji mapiran motorni homunkulus. 157 . 2011.

158 .Okt. 2011.Senzorni homunkulus FPPS .

Figure od gline senzornog i motornog homuculusa u Britanskom muzeju FPPS . 159 . 2011.Okt.

pa i razumevanjem jezika (Wernickeova zona) U obe hemisfere tu su i centri sa ukus i miris Obe hemisfere sadrže i delove “vizuelnog korteksa” Na donjoj ivici je fuziformni girus (vretenasta vijuga) koja pokazuje intenzivnu aktivnost tokom prepoznavanja lica • obično je veda u desnoj hemisferi • Oštedenje vijuge je povezano sa prosopagnosiom. 2011.Sleopoočni (temporalni) režanj • sadrži primarni auditivni korteks • Režanj leve hemisfere se bavi prepoznavanjem onoga što se • • • čuje. čak i vlastito FPPS . nemogudnošdu da se prepozna ljudsko lice.Okt. 160 .

161 . u 97% slučajeva se nalazi u levoj hemisferi • Nalazi se iza slušnog dela korteksa u slepoočnom režnju • Kada je ova zona oštedena.Okt. dolazi do Wernickeove afazije. 2011.Wernickeova zona • Zona koja je odgovorna za razumevanje govora • Kao i Brocina. koja se iskazuje kao slabo razumevanje govora i produkcija tečnog besmislenog govora FPPS .

2011. V3. 162 . V4 i V5) nalaze se u parijetalnom i temporalnom režnju FPPS .Okt.Potiljačni (occipitalni) režanj • U potiljačnom režnju se nalazi primarna zona vidnog korteksa – V1 • Ostali delovi vizuelnog korteksa (V2.

ali ne mora biti u svim procesima.Lateralizacija hemisfera • Telo anatomski nije simetrično (npr. postoji mišljenje da je lateralizacija hemisfera ono što čoveka čini čovekom Dominantnost se obično određuje na osnovu ruke kojom pišemo. 163 . 2011. • Odvajkada je poznata i funcionalna asimetričnost. očiju i ušiju.Okt. Međutim. jedna hemisfera je često dominantna u jednom procesu. srce i jetra). • • • prvenstveno u korišdenju ekstremiteta. niti u svim procesima mora biti dominantna ista hemisfera. FPPS .

Okt. a neke desnu šapu. FPPS . • funkcionalna lateralizacija koja postoji kod čoveka.Lateralizacija hemisfera • Lateralizacija u mozgu je prisutna i kod životinja. 2011. ali na taj način da neke jedinke preferiraju levu. nije zapažena kod bilo kog drugog sisara. 164 . a posebno ne kod našeg najbližeg srodnika – šimpanze.

ali besmisleno. a produkcija govora je isključivo u levoj. • Vladanje jezikom je kod 90%-95% dešnjaka i oko 60%-70% levaka u levoj hemisferi. Zatim je utvrđeno da i osobe koje govore. kod velike vedine ljudi. prvo je utvrđeno da afaziju imaju osobe • • sa lezijama u levoj hemisferi (Brocina zona). imaju lezije leve hemisfere (Wernickeova zona). • 85%-90% ljudi je desnoruko. FPPS .Okt. • Što se tiče jezika. što znači da im je dominantna leva hemisfera.Lateralizacija hemisfera • leva hemisfera je dominantna u pogledu jezika i motornih veština. ne ošteduje govor. 165 . 2011. Oštedenje iste zone u desnoj hemisferi.

nobelovac Sperry je 1964. pokreta itd. tj. tvrdio da se hemisfere ponašaju kao dva odvojena mozga.Okt. • Desna hemisfera kod ljudi sa podeljenim mozgom mnogo više trpi zbog gubitka leve. Ona postaje nema i autistična. Gazzaniga (1983) tvrdi da su kognitivne sposobnosti desne hemisfere značajno slabije od kognitivnih sposobnosti šimpanze. mentalne rotacije. kao retardirana. nego obrnuto. kod ljudi sa podeljenim mozgom kod kojih je govor ostao u levoj hemisferi.Lateralizacija hemisfera • levoj hemisferi „poverena“ važna funkcija jezika • desnoj je poverena obrada vizuelnih signala u prostoru: • • razumevanja odnosa delova i celine. FPPS . prostornih odnosa. 2011. 166 . • to se uočava samo kad desna hemisfera ostane bez jezičke podrške.

dok ju je desnom branio i pokušavao da zaustavi levu. • u jednostavnoj radnji oblačenja pantalona. digao je levu ruku da udari ženu. a prostorna orijentacija i koordinacija u desnoj • jedan pacijent. ljut na ženu. a pokazuju ono što vidi levo oko • verbalna obrada vizuelnih informacija je u levoj hemisferi. pacijentu se leva ruka borila protiv desne.Okt. 2011. 167 .Ljudi sa podeljenim mozgom • kažu da vide ono što gleda desno oko. FPPS .

levom rukom de pipanjem odabrati loptu i kazati “ovo”.Okt. 168 .Ljudi sa podeljenim mozgom eksperiment • “Ball” odlazi u desnu hemisferu • Osoba ne zna da kaže šta je videla • Međutim. 2011. FPPS .

nede znati da imenuje rečima šta drži u levoj ruci U tom trenutku osoba nije svesna problema. 2011. menjati ruke i koristide druge strategije da snabde obe hemisfere informacijama FPPS .Okt. crta jedno. nacrtade testeru Dakle. 169 . ali u stvarnom životu de pomerati oči. a govori da je videla drugo Ako joj se zatvore oči i dobije zadatak da odabere neki predmet na stolu levom rukom. a na desnoj • • • • • čekid Osoba kaže da je videla čekid Kad treba da nacrta šta je videla levom rukom.Ljudi sa podeljenim mozgom • Na levoj strani ekrana se pokaže testera.

FPPS . kad deluju razdvojeno. • „leva ličnost“ je aktivna. posebno trodimenzionalnim. dok je desna više na zemlji i emocionalna. dok je desni vizuelno-holističan. • „levi stil“ je verbalno-analitički. apstraktan i orijentisan na bududnost. bolji u vizuelnim manipulacijama. 2011. orijentisan na sadašnjost. a na drugom vizuelno-holistički.Lateralizacija hemisfera • hemisfere. predstavljaju različite ličnosti i poseduju značajno različite kognitivne sposobnosti i stil. 170 . konkretan. • popularno je mišljenje da hemisfere rastežu dimenziju na čijem je jednom polu verbalno-analitički kognitivni stil.Okt. bolji u procenjivanju emocionalnih i mentalnih stanja. kontrolisana i emocionalno uzdržana.

• leva hemisfera neprekidno daje verbalno tumačenje procesa koji se dešavaju u nama i izvan nas.Lateralizacija hemisfera • leva hemisfera obrađuje podatke analitički. a desna hemisfera to radi paralelno. pesnički. matematički. 171 .Okt. jedan za drugim. npr. simultano. • vedina ljudi stalno nastoji da protumači svet oko sebe i da nađe kauzalna objašnjenja i razloge. FPPS . naučnički”. pa čak i kad sa njima ne raspolaže. a “desni mozak je stvaralački.” • Gazzaniga je uveo koncept levog mozga kao tumača. deo po deo. 2011. • Ova priča koja stalno teče je važna i za svest i samosvest. holistički.: “levi mozak je analitičan. • U široj javnosti je dobro primljena ideja o lateralizaciji. • ona kreira priču na osnovu informacija kojima raspolaže. serijski.

Okt. • Štit je nošen u levoj ruci da bi štitio srce. pa su ih majke uvek nosile levom rukom. a desna je služila za bacanje.Lateralizacija hemisfera • Neki smatraju da su hemisfere istog čoveka • međusobno različite više nego što su ljudi različiti između sebe kako je došlo do lateralizacije? • verbalne funkcije su u našoj vrsti slučajno u levoj hemisferi. FPPS . 172 . što je uslovilo dalju specijalizaciju i lateralizaciju. • bebe se lakše smire kad čuju majčino srce. a mač i koplje u desnoj itd. 2011.

što znači da dopaminergički sistem u materici ostaje prigušen u desnoj. 173 .Okt. leže glavom nadole. • To dovodi do bržeg razvoja desne hemisfere. licem okrenutim ka desnoj majčinoj strani. • Vedina u zadnjem tromesečju. leđima napred.Lateralizacija hemisfera • Previc zastupa teoriju asimetričnosti fetalne pozicije. • noradrenalin i serotonin su inhibitori dopamina. posebno njenog noradrenergičkog i serotoninergičkog sistema koji kontrolišu raspodelu krvi u mozgu. a slobodno se razvija u levoj hemisferi. • Kasnija dominatnost leve hemisfere je posledica ove dopaminergičke prevlasti. 2011. u materici. dakle asimetrično. vezano za položaj u prostoru. FPPS .

• Isprepletnosti (mnogostruke interakcije i uslovljenosti)..Okt. • Redundantnosti (funkcija opstaje iako se ukloni deo mozga). • Prilagođavanja sredini.. 2011.Specijalizacija – univerzalnost • Ono što je sigurno je da u mozgu vladaju principi: • Paralelnosti i dupliranja (isti posao radi više centara). moždanog udara) itd. iskustvima (plastičnost mozga) • Preuzimanja funkcija (nakon povrede. 174 . Jill Bolte Taylor FPPS . uslovima. • Slučaj dr.

• ako nam treba da vidimo kada su i koliko neki delovi mozga aktivni FPPS .Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Snimanje mozga može biti strukturalnoanatomsko • Ako nam treba samo da vidimo “gde je šta” • funkcionalno.Okt. 175 . 2011.

Okt. 2011. 176 . imaging) • Skeniranje putem kompjuterizovanog tomografa (CT) – strukturalno-anatomsko • Snimanje pomodu funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) – funkcionalno • Snimanje pomodu tomografije bazirane na pozitronskoj emisiji (PET) – funkcionalno FPPS .Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Elektroencefalografija – EEG • Snimanje mozga (odslikavanje.

2011.Kako se utvrđuje aktivnost mozga • Elektroencefalografija – EEG • Snimanje mozga (odslikavanje. 177 . imaging) • Skeniranje putem kompjuterizovanog tomografa (CT) – strukturalno-anatomsko • Snimanje pomodu funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) – funkcionalno • Snimanje pomodu tomografije bazirane na pozitronskoj emisiji (PET) – funkcionalno FPPS .Okt.

178 . budnosti i neuroloških i duševnih bolesti pokazala je osetljivost i u nekim finijim ponašanjima – u istraživačkoj primeni Glavni problem je u tome što se nediferencirano prikazuje aktivnost velikih zona mozga – slaba je mogudnost lokalizacije Dobra strana je velika vremenska preciznost i to što se električna aktivnost neurona registruje direktno • • • • FPPS . • tako da obuhvataju velike zone ispod kojih su mnogi neuroni Električni signali se pojačaju i kada se prikažu na podesan način vidi se skupna akcija neurona u svakoj zoni Često se koristi za izučavanje sna. na standardnim mestima.Okt. 2011.Elektroencefalografija – EEG • Elektrode se rasporede po skalpu.

2011.EEG talasi Tip talasa Delta Frekvencija (Hz) Do 3 Hz Lokacija i karakteristike frontalno kod odraslih. simetrična distribucija. zaposlen ili anksiozno razmišlja. aktivna koncentracija određene kognitivne i motorne funkcije Gama 26-100 Hz FPPS . centralni delovi u mirovanju Beta 12-30 Hz obe strane. pospanost. pozadi kod dece. padanje u san ili buđenje kod starije dece i odraslih relaksiran/razmišlja. obe strane. bebe mala deca. aktivan. talasi niske amplitude budan/tokom rada.Okt. veća amplituda na dominantnoj strani. 179 . zatvaranje očiju Teta 4-7 Hz Alfa 8-12 Hz Parijetalno-okcipitalno. talasi visoke amplitude visoka amplituda Normalne okolnosti pojavljivanja odrasli tokom dubokog sna. najbolje frontalno.

Pozitronska tomografija – Positron Emission Tomography (PET)
• PET radi na tomografskom principu. • ne koriste se X-zraci, nego se snimak dobija tako što se
ispitaniku u krv ubrizga hemikalija koja je obeležena radioaktivnim izotopom – često glukoza.
• Izotop emituje pozitrone, koji se pri sudaru sa elektronima iz okolnog tkiva poništavaju i emituju gama zrake. Gama zračenje registruje niz senzora smeštenih u prsten oko glave ispitanika. Signali iz senzora se digitalizuju i računarski obrađuju i prerađuju u 2D ili 3D snimak. Ako neka oblast u mozgu troši vedu količinu glukoze, tu de slika biti “svetlija”.

• Tehnika se bazira na stepenu metaboličke aktivnosti –
funkcije.
FPPS - Okt. 2011. 180

Pozitronska tomografija – Positron Emission Tomography (PET)
• Dobra je jer može da snimi prilično brze promene i • • •
osetljiva je na male promene u neuronskoj aktivnosti i na maloj površini - ima dobru rezoluciju. tomografi su skupi, skupi su i izotopi. Pošto je raspad markirajudeg izotopa brz, ne mogu se pratiti duže promene i ponašanja. PET spada u tehnike nuklearne medicine.

FPPS - Okt. 2011.

181

PET snimci pokazuju različite zone mozga koje su aktivne tokom različitih zadataka obrade reči
Čujenje reči Viđenje reči

Izgovaranje reči

Razmišljanje o rečima

FPPS - Okt. 2011.

182

Funkcionalna magnetna rezonanca fMRI
• To je najnovija tehnika, u kojoj se koriste magnetna svojstva
• • •
hemoglobina. Kada su neki neuroni aktivni, njima treba kiseonik. Oni povlače hemoglobin iz krvi, a hemoglobin otpušta kiseonik i pri tome menja magnetna svojstva. Ta promena magnetnog svojstva hemoglobina se registruje u kružnim senzorskim glavama, isto kao u CT ili PET. Metoda je potpuno neinvazivna, ništa se ne ubrizgava niti se osoba zrači. Rezolucija je odlična, nekoliko kubnih mm tkiva po pikselu. Vrlo je brza, jedan snimak traje svega nekoliko sekundi. fMRI (functional magnetic resonance imaging) ima svoju “anatomsku” verziju, običnu magnetnu rezonancu MRI. MRI je starija tehnika i takođe se koristi za snimanje mozga.
FPPS - Okt. 2011. 183


Lobanjski (kranijalni) živci
• Ima 12 pari ovih živaca (levi i desni) • Njima su inervirana sva čula u glavi (vid, sluh,
ukus, ravnoteža, dodir...) • Njima su inervirani mišidi glave (oka, lica, vilica, jezika...) • Ali i vrat i rameni mišidi... • Nervus vagus (lutalica) ide čak do pluda, srca, GI organa...
FPPS - Okt. 2011. 184

iz primarnog motornog korteksa) ka mišidima.Kičmena moždina – medulla spinalis • Cilindrična tvorevina. • • FPPS . kroz talamus do senzornog korteksa. preko interneurona i kroz nju prolaze brojna nervna vlakna (aksoni) iz i ka mozgu. 185 . 42 cm kod žena ili 45 cm kod muškaraca. 2011.Okt. U njoj se susredu senzorni i motorni neuroni. Uzlaznim putevima putuju informacije iz raznih telesnih receptora. Silaznim putevima putuju informacije iz mozga (npr.

• Drugim rečima. • Vrlo su brzi (mi osetimo da smo udareni ispod kolena. 2011. tj. nisu “centralno modulisani”.Kičmena moždina – medulla spinalis • Ona je sedište spinalnih. • prenose se direktno sa senzornog na motorni neuron (preko interneurona) – bez učešda “centrale”. svega 40 ms). • Nevoljni su. ali noga se ved trgla – patelarni refleks je jedan od najbržih. FPPS . bezuslovnih refleksa.Okt. 186 . u kičmenoj moždini počinje obrada informacija i reaktivnost na sredinu.

eferentni – od moždine ka telu. 2011. • Trbušni (ventralni) je motorni. Svaki živac predstavlja kombinaciju dva snopa vlakana koji izlaze iz dva roga kičmene moždine: • Leđni (dorzalni) je senzorni.Kičmeni (spinalni) živci • Ima ih 31 par. FPPS . 187 . aferentni – od tela ka moždini. levi i desni.Okt.

188 .Periferni nervni sistem • Čine ga neuroni i nervna vlakna koji se ne nalaze “u kostima” • Njegovi glavni delovi su: • somatski nervni sistem • kranijalni nervi • spinalni nervi • autonomni nervni sistem FPPS .Okt. 2011.

. a sa ciljem kontrole metabolizma • • • • krvni sudovi digestivni trakt srce bronhije. neskeletnim mišidima (glatkim) i žlezdama. 189 . FPPS . tj. . 2011.Okt. skeletnim mišidima (poprečno prugastim) i žlezdama • Autonomni nervni sistem – ANS • Zadatak mu je da upravlja nevoljnim pokretima.Periferni nervni sistem • Somatski nervni sistem – SNS • Zadatak mu je da upravlja voljnim pokretima. tj.

sa leve i desne strane kičme. jer • • upravlja svim osnovnim telesnim funkcijama bez našeg znanja i svesti Deli se na: simpatički i parasimpatički Neuroni simpatičkog sistema se nalaze u ganglijama u dva lanca. 2011. Svaka ganglija pobuđuje više organa. prilično autonoman. gde su povezani sa spinalnim nervima • dejstvo simpatičkog je difuzno i skupno.Okt.Autonomni nervni sistem • predstavlja zaseban mozak. FPPS . pošto su ganglije povezane međusobno i nisu neposredno povezane sa određenim organima i tkivima. 190 . u nekom iznosu.

parasimpatički sistem stimuliše suzne žlezde i mokrenje.Okt. ne moramo da skvasimo veš kad god se rasplačemo. FPPS . 191 . 2011.ANS • Neuroni parasimpatičkog sistema se nalaze raštrkani po telu. u ganglijama koje se nalaze u blizini organa na koje utiču. Zahvaljujudi selektivnoj organizaciji tog sistema. • Npr. • Zato je njihovo dejstvo specifično i selektivno – svaka ganglija pobuđuje svoj organ.

a parasimpatički se prigušuje Simpatički “greje” (troši energiju). 192 • • . a parasimatički tokom “odmaraj i vari” Sve njegove funkcije su brze – namenjene su hitnim stvarima FPPS . parasimpatički “hladi” (prikuplja energiju) Simpatički je aktivan tokom “napadni ili pobegni”.Autonomni nervni sistem • U normalnoj situaciji. bilo kakvog naglog poremedaja. oba sistema deluju tako da se • • nadopunjuju U situaciji stresa.Okt. 2011. aktivira se simpatički deo.

2011.Dejstva simpatičkog i parasimpatičkog dela ANS-a Organ Simpatički sistem Parasimpatički sistem Oko širi zenice sužava zenice Pljuvačne žlezde inhibira lučenje pljuvačke stimuliše lučenje pljuvačke Srce Pluća Probavni trakt Nadbubrežne žlezde Jetra Mokraćni mehur ubrzava puls širi bronhije usporava varenje stimuliše lučenje adrenalina stimuliše lučenje glikogena sprečava skupljanje mehura FPPS . usporava puls sužava bronhije ubrzava varenje stimuliše lušenje žuči skuplja mehur 193 .Okt.

Endokrini sistem – hormoni .

luče u krv. odnosno žlezde sa unutrašnjim lučenjem.Hormoni i endokrine žlezde • Hormoni su hemijska jedinjenja koja endokrine žlezde. pljuvačne ili znojne. • krvi dovodi do jakih i promenljivih osedanja – sangvinici.Okt. • flegme (bronhijalne sluzi) izaziva pospanost i sporost – flegmatici. ambiciju i bes – kolerici. • Od starih Grka potiče i vekovima traje podela ljudi na temperamente. Po toj podeli. • žute žuči (jetra) izaziva sumnjičavost. 2011. prevelika količina: • crne žuči (bubrezi ili gušterača) izaziva sporost i melaholiju – melanholici. • Postoje i egzokrine žlezde. kao što su suzne. 195 . FPPS .

. 196 .Okt. FPPS . .Hormoni • Hormoni su deo šireg poglavlja hemijske komunikacije u telu • Hemijsku komunikaciju obavlju još i: • Neurotransmiteri – sinaptička komunikacija • Feromoni – komunikacija između organizama iste vrste • Alomoni – komunikacija između organizama različite vrste (cvede i insekti). 2011.

ko prima poziv i komunikacija traje tačno određeno vreme. 2011. prijem programa nije vremenski precizan. ni neurotransmiteri ni hormoni ne deluju na sve delije. i neuron i žlezda proizvode hemikaliju. 197 . Dejstvo nervnih signala traje • • kratko. FPPS . a hormonskih dugo.Razlike i sličnosti neuronske i hormonske komunikacije • Neuroni komuniciraju ciljano. • Hormonska komunikacija liči na tv ili radio prenos. svaki se uključuje u program ako prima te talase. nego samo na one koje poseduju odgovarajude receptore. sa tačno određenim neuronima i u tačno određeno vreme – poput telefonske komunikacije. hormoni sporo. • program se u obliku talasa emituje na sve strane.Okt. čuvaju je i luče kad je potrebno. prijemnici su raštrkani po telu. • Nervi prenose brzo. • Zna se ko je uputio poziv.

• Specijalizovane delije u žlezdama luče hormone.Hormoni • Žlezde sa unutrašnjim lučenjem se aktiviraju preko: • nervnog sistema ili • promenom hemijskih uslova u telu. • • • svaka svoj. Prijemna delija poseduje receptore za tačno određen hormon. u krv. oni ga uvlače u deliju. 2011. FPPS . Kada ti receptori prepoznaju svoj hormon. 198 .Okt. Krv raznosi hormone kroz telo do prijemnih delija.

2011.Okt. 199 .FPPS .

za koji je vezana sistemom krvnih sudova i nerava. kontroliše je hipotalamus. FPPS . a prima hemijske informacije • od ostalih žlezda i prosleđuje ih hipotalamusu – predstavlja vezu endokrinog i nervnog sistema.Hipofiza – pituitarna žlezda • žlezda gospodar • Ipak.Okt. Hipofiza neposredno kontroliše: • • • • štitnjaču jajnike i testise pankreas korteks nabubrežne žlezde itd. 2011. 200 . • utiče na veliki broj metaboličkih i bihejvioralnih funkcija. • Luči vedi broj hormona • Hipofiza se nalazi iznad nepca i ispod hipotalamusa.

2011. .Glavni hormoni hipofize Hormon Hormon rasta Glavni ciljni organ Prednja hipofiza jetra. mlečne žlezde FPPS . indirektno. preko kontrole metabolizma belančevina. masno tkivo Glavni fiziološki efekti stimuliše rast.Okt. masti i ugljikohidrata stimuliše lučenje hormona štitne žlezde stimuliše lučenje glukokortikoida proizvodnja mleka kontrola reproduktivne funkcije kontrola reproduktivne funkcije Hormon stimulacije tireoidee štitna žlezda (Thyrotropin. TSH) Adrenokortikotropni hormon (ACTH) Prolaktin Luteinizirajudi hormon (LH) Hormon stimulacije folikula (FSH) Antidiuretički hormon Kora nadbubrežne žlezde mlečne žlezde jajnici i testisi jajnici i testisi Zadnja hipofiza bubrezi očuvanje telesne vode stimuliše izbacivanje mleka i kontrakcije materice 201 Oksitocin (“ljubavni hormon”) uterus.

ali najvažniji su u kori nadbubrežnih žlezda. • Hipotalamus onda stimuliše hipofizu. 2011. • Postoje mnogi prijemnici za ACTH. između ostalog i hipotalamus. primarni stresni hormon u našem telu. • Razmišljanje o stresnoj situaciji takođe može pokrenuti ovaj lanac događaja. koja luči adrenokortikotropni hormon (ACTH). preko čula. aktivira mozak. 202 . koje reaguju tako što luče stresni hormon kortizol.Okt.Hipofiza i stres • stresna situacija. FPPS .

umor. depresivnost i veliki broj drugih simptoma od kojih su mnogi slični sa hipertiroidizmom. nadražljivost. Ako ga ima previše – hipertireoidizam.Okt.Štitna žlezda – tireoidea • kontroliše nivo metabolizma u svim delijama u telu. glavni hormon je tiroksin. • Hipertireoidizam izaziva visok krvni pritisak. proizvodnju belančevina itd. anksioznost. 2011. usporenost. a • • preko toga rast i razvoj. gubitak težine. FPPS . • Ako ima premalo tiroksina – hipotiroidizam. • Hipotiroidizam izaziva gojaznost. mišidnu slabost. 203 .

Okt. energiju i reakciju na stres. 204 . • Dele se na: • moždinu (medulla) i • koru (cortex). 2011. FPPS . • Ove žlezde jako utiču na raspoloženje.Nadbubrežne (adrenalne) žlezde • One su hemijska fabrika koja proizvodi oko 50 hormona. • Nalaze se na vrhu bubrega (kao kapa). • Moždina i kora luče različite grupe hormona.

reakciju na upale i alergije. jedan od hormona stresa.Okt. • luči se stalno. • Najmodniji po dejstvu je kortizol. glukokortikoid. najmanje nodu. • Kontroliše metabolizam ugljikohidrata. najviše rano ujutru. FPPS . kada se sprema veštački. • Kortizol. je poznat pod nazivom hidrokortizon i koristi se protiv upala i alergija. 2011. i očigledno ima važnu funkciju u održavanju budnosti.Kora nadbubrežne žlezde • Cortex proizvodi seriju kortikosteroida. 205 . krvni pritisak.

FPPS . a kora ih luči i kod muškaraca i kod žena.Kora nadbubrežne žlezde • Kortizol se luči pod uticajem ACTH hormona iz hipofize. 206 .Okt. 2011. kao i za odbranu od dužeg dejstva stresora • androgeni (najpoznatiji testosteron) su steroidi koji kontrolišu polno specifične funkcije. važnih za pripremu tela za odgovor na stres. • Hipofiza luči ACTH na podsticaj iz hipotalamusa koji počinje da luči hormon za oslobađanje kortikotropina (CRH). • Kortizol izaziva niz promena u telu.

Okt. noradrenalin – na podsticaj simpatičkog PNS.Moždina nadbubrežne žlezde • medulla se može smatrati delom simpatičkog PNS-a. FPPS . 207 . adrenalin. • luči seriju kateholamina (”hormona stresa”): dopamin. Po sastavu. a u sklopu reakcije na stres. 2011. ova dva hormona su vrlo slični. ali razlike u dejstvu postoje. • Adrenalin i noradrenalin spremaju telo za napad ili bežanje.

povedavajudi krvni pritisak i puls. • Međutim. 2011. Noradrenalin podstiče slične simpatičke reakcije kao i adrenalin. kao neurotransmitera.Moždina nadbubrežne žlezde • Adrenalin obezbeđuje da više kiseonika i glukoze stigne do mozga i mišida – npr. signal “napadni ili pobegni” luči noradrenalin kao neurotransmiter u moždanom stablu. • Zato se smatra da je primarna uloga noradrenalina psihoaktivna. pobudu.Okt. emocije. više nego hormonska. 208 • . ali nema psihoaktivni efekat. FPPS . motivaciju. budnost. nagon. gde utiče na delove mozga koji kontrolišu: pažnju.

. 2011..Ostale žlezde • Pankreas luči glukagon i insulin i reguliše • koncentraciju šedera u krvi...) i progestine (progesteron. glad. FPPS ..Okt.. 209 . posebno seksualno Utiču na sekundarne polne karateristike. a s time i poletnost..) Utiču na razvoj i ponašanje.) Estrogene (estradiol. Gonade – jajnici (ovariumi) i testisi – luče polno specifične hormone • • • • Androgene (testosteron....

Okt. endokrini i imunološki sistem su povezani. .NS. • ubacivanje antigena u krv odmah povedava električnu aktivnost nekih delova mozga. ES i IS • Nervni. • Imunopsihologija je utvrdila da negativne emocije slabe imunitet. • imune delije imaju receptore za neurotransmitere. što znači da mogu direktno da utiču na mozak i endokrini sistem. 210 . a pozitivne ga jačaju. • imune delije proizvode neurotransmitere i hormone. FPPS . . 2011. a neke od poznatih veza su: • stimulacija ili oštedenje nekih zona hipotalamusa i kore odmah povedava ili smanjuje aktivnost imunog sistema.

Evolucione i genetske osnove .

Nadmetanje. hrane i mesta za život. Nema mesta za sve.Nasleđivanje. 2011. 212 . Jedinke jedne vrste razlikuju se međusobno 2. zato postoji nadmetanje oko parenja. Zato potomak teži da bude sličniji roditeljima 3.Varijacija. Pripadnici vedine vrsta produkuju daleko više potomaka nego što ih može preživeti.Pet Darvinovih principa evolucije 1. FPPS .Okt. Barem neke od varijacija među pripadnicima vrste su nasleđene.

svaka naredna generacija de težiti da bude bolje prilagođena svojoj sredini FPPS . 2011.Pet Darvinovih principa evolucije 4. Kao rezultat prirodnog odabiranja. Prirodno odabiranje. Oni pripadnici vrste koji prežive proces nadmetanja i nastave sa razmnožavanjem. 213 . Prirodna selekcija dovodi do preživljavanja najpodobnijih 5.Okt. težide da imaju osobine koje su prilagođenije sredini od onih koji nisu preživeli. Adaptacija.

214 . ali na osnovu uspešnosti njihovih aktivnih nosilaca – organizama.Evolucija • Evolucija je promena. Uticaji koji su opstali. evolucija se obavlja na genima.Okt. Evolucija govori o pradavnim uticajima na naše ponašanje – svim onim uticajima koji su izazivali varijacije. tokom vremena. FPPS . tj. učestanosti • • • kojom se geni (i osobine koje iz tih gena nastaju) javljaju u okviru populacije koja se razmnožava. nisu eliminisani tokom prirodne selekciju su sadržani u genomu – naslednom materijalu svake jedinke. 2011.

FPPS . 2011.Okt.Evolucija i ponašanje • 99% genoma je identično kod svih ljudi. 215 . • osedamo. a geni čine “našu ljudsku prirodu”. odnosno da se: • ponašamo. • Oni čine one “ugrađene” biološke mehanizme koji nam omogudavaju i koji nas primoravaju da živimo i preživimo. • pa i da mislimo na određeni način.

a neke mogu biti takve da se prenose na potomke. virusi). zračenje.Okt. FPPS .Izvori varijacija u genotipu • Varijacije u naslednom materijalu delije mogu poticati od: • mutacija (slučajni događaji. • kombinacijama različitih gena istih roditelja itd. 216 . 2011. • prenošenja i mešanja gena sa drugim grupama. • Neke varijacije ostaju samo u toj jedinki. hemijski agensi.

One de verovatno biti sačuvane u populaciji i tokom vremena de postati uobičajene za tu vrstu. Varijacije koje imaju suprotan efekt nede postati uobičajene i verovatno de se ugasiti.Prirodna selekcija • Neke varijacije genotipa povedavaju verovatnodu • • • preživljavanja i sposobnost reprodukcije u konkretnoj sredini. FPPS . Varijacije koje su neutralne mogu biti sačuvane da bi bile “evaluirane” u nekim drugim uslovima (sredini). 2011.Okt. 217 .

218 . 2011. prirodna selekcija je proces replikacije onih gena koji sadrže “korisne osobine” sa konačnim ishodom da ti geni postaju sve češdi. “Dobro” adaptiran obično znači “najbolje što može” a ponekad i “najmanje loše”. FPPS . ono reprezentuje istorijsko iskustvo vrste. • genetski. • Jedinke koje poseduju te gene žive duže i imaju više potomaka. • Nasleđe je “istorijsko”. Čuveni su primeri cistične fibroze i srpaste anemije.Okt. Na taj način se povedava prisustvo tih gena u populaciji.Prirodna selekcija i adaptacija • bolje adaptirani organizmi duže žive i zbog toga imaju više potomaka. a ne neko određeno vreme niti određenu jedinku.

Šta je podobnost • Podobnost (fitness) se genetički definiše • jednostavno kao sposobnost jedinke da replicira svoje gene u naredne generacije. 219 . dok rođenje mazge nije jer je mazga sterilna FPPS . rođenje magarca je reproduktivni uspeh. odnosno broj ženki sa kojima se pari. Njen najvažniji indikator je reproduktivna uspešnost koja (malo pojednostavljeno) predstavlja broj potomaka jedinke. • Kad se radi o mužjacima. 2011.Okt. važna komponenta reproduktivne uspešnosti je uspešnost parenja. • Ipak.

pa • i sve druge slične jedinke postoje evolucioni mehanizmi koji obuhvataju povedanje podobnosti svih sličnih jedinki. • inkluzivna podobnost . 220 . ali pružaju šansu vedem broju srodnika i njihovih gena da prežive. Evolucija „zna“ da de replikacija gena biti u tom slučaju veda.Šta je podobnost • Identične gene nemaju samo deca. žene su 5 do 6 puta sklonije da pomognu svojoj deci nego srodnicima koji su manje bliski. • Selekcija srodnika .jedinke podržavaju i pomažu sve slične jedinke. Pomažu svoje srodnike čak i ako im direktno škodi. FPPS .Okt. 2011. čak i ako jedinka roditelj živi krade. a ne samo dece. Mi pomažemo najbližima. nego i drugi srodnici. Životinje stražari ispuštaju krik da bi upozorile svoju grupu na neprijatelja. Time ugrožavaju svoj život.jedinke nastoje da povedaju reproduktivnu uspešnost najbližih srodnika.

Okt. • Srpasta anemija. Eritrociti imaju srpast oblik. znoj. Zbog guste sluzi u pludima vedina obolelih umire u ranoj mladosti. Bolest se nasleđuje preko recesivnog gena • Uzročnik malarije ne može brzo da se razmnožava ako su eritrociti srpasti.Nasledne bolesti • Protivreče evolucionim postavkama? Zašto geni koji ih izazivaju nisu • iščezli? dva standardna primera su • Cistična fibroza – CF. Zašto je takav opasan gen opstao i razmnožio se? • Deca sa CF su imala vedu šansu da prežive epidemiju dijareje nego normalna deca • CF se pokazala korisnom za preživljavanje u nekim kritičnim okolnostima. Bolest uzrokuje jedan recesivan gen. 221 . osobe sa srpastom anemijom u tom podneblju duže žive FPPS . Sluz. 2011. nedovoljno hemoglobina i slabo prenose kiseonik. Pošto malarija ubija brže od srpaste anemije. pljuvačka i sve druge tečnosti su guste.

ima li ona značaj za jedinke i za vrstu generalno i kakav? To su ultimativni uzroci FPPS . statusom u grupi koji jedinka ima. • Međutim.Istraživanje evolucije ponašanja • Proksimalni uzroci ponašanja su njegovi neposredni izvori • Npr. 2011. „zašto“ uopšte agresija postoji u • ljudskom rodu. frustracijom. agresivno ponašanje je povezano sa povišenim nivoom testosterona u krvi. isto kao i nivoom serotonina. 222 .Okt. hostilnošdu kao osobinom ličnosti itd.

u kojima je sadržan obrazac agresivnog ponašanja. odnosno širenje vlastitih gena FPPS . ultimativni uzrok agresije je povedavanje reproduktivne uspešnosti. 223 • • .Istraživanje evolucije ponašanja • Analiza ponašanja drugih sisara i primata nedvosmisleno ukazuje da agresivni mužjaci imaju veda prava kod parenja. pa otuda i reproduktivnu uspešnost Njihovi geni.Okt. što znači da imaju vedu uspešnost parenja. bide preneseni na vedi broj potomaka Dakle. 2011.

• od najvede važnosti je da budemo veoma pažljivi kad o njima razmišljamo. to je postavljanje hipoteza.Okt. FPPS . zašto iskazujemo emocije itd. • proces prirodnog odabiranja je složen i na izvestan način protivrečan. obično izaziva konfuziju kod ljudi. zašto su ljudi agresivni. jer se • Evolucione promene su vrlo spore • Postoje i značajna etička ograničenja • Primer indijskog sistema kasti ultimativni uzroci svode na „kako postati i ostati fit“ • Šira javnost je ved upoznata sa brojnim takvim hipotezama: da li su muškarci „prirodno“ poligamni.Istraživanje evolucije ponašanja • Ultimativne uzroke nije lako empirijski istraživati • Ono što je lako. 224 . recimo. Pojam „podobnosti“. 2011.

ali se teško porađamo – u celini dobro FPPS . 2011. ali dugo živimo (loše) – u celini dobro • Uspravno hodamo (dobro).Okt. a ne neke posebne osobine • Pametni smo (dobro).Istraživanje evolucije ponašanja • Zašto loši geni opstaju? • Primer naslednih bolesti • Primer (beskorisnog) dugog života kod ljudi • Primer teškog i bolnog porođaja • Zato što loši geni mogu biti korisni u nekim • situacijama Zato što se prirodna selekcija odnosi na genotip u celini. 225 .

2011. ali je od presudne važnosti oslanjati se na sve raspoložive podatke. moda. 226 . da pogledamo da li stvarno imaju više partnera nego žene i koliko • kada se traga za evolucionim objašnjenjima pojava kao što su orgazam. empatija.Istraživanje evolucije ponašanja • Ne možemo ponoviti prirodno odabiranje u laboratoriji. sagledati podatke sa svih strana FPPS . • Npr. porodica. šta prvo primedujemo na osobi suprotnog pola i mnogih drugih – biti oprezan. ako tvrdimo da je poligamnost evoluciono ugrađena u muškarce.Okt.

• Izuzetak su jedino eritrociti (nemaju jedro) i polne delije (imaju samo 23 hromozoma). • Nukleotidi su slova genetske azbuke.Genetika • U jedru svih delija našeg tela nalaze se 23 para štapičastih formacija zvanih hromozomi.Okt. 2011. Svaki nukleotid čini: • jedna od četiri baze: adenin. što znači da genetska azbuka ima 4 slova. • U svakom od ukupno 46 hromozoma nalaze se molekuli • DNK. Molekul DNK se sastoji od dva niza nukleotida. • plus jedan molekul šedera (S) i jedan molekul fosfata (P). FPPS . 227 . • genetska azbuka počiva na bazama. guanin i citozin (ATGC). timin. • Baze su vezane za molekule S (šedera).

FPPS . a zatim je spirala višestruko vrlo tesno uvijena u kalemove i gusto spakovana u hromozom.Okt. Ljestve su spiralno uvijene u desno. 228 . 2011. a prečage čine parovi baza.Nosilac nasleđivanja – DNK • Nukleotidi u svakom nizu su spojeni molekulima S i P. Na taj način nastaje struktura slična ljestvama: strane (kičmu) čine nizovi molekula S i P. • Baze nukleotida iz dva niza se spajaju u parove: A-T i • • G-C (ili T-A i C-G).

Dvostruka spirala i nukleotid FPPS .Okt. 229 . 2011.

ima 220 miliona parova baza.2 do 2.6 nm (10-9). Hemijski sastav DNK svih živih bida je jednak FPPS . iznosi oko 1. Nukleotidi • • su dugački 0. iz svih hromozoma. 230 .3 nm.DNK • “Ljestve” su široke 2.Okt. 2011.8 m. prvi. Zato ukupna dužina DNK čoveka. ali najvedi hromozom.

namenjenu replikaciji pri deobi delija. samo 2% DNK čini gene koji kodiraju proteine. 231 . FPPS . sastavljen od niza nukleotida. predstavlja ga jedan • • • • segment ukupne DNK.Geni i DNK • Gen je napravljen od DNK. Samo mali deo ukupne DNK čine geni.Okt. Ostatak ima “tehničku” i “manipulativnu” ulogu. U čoveka. Mnogi geni različitih živih bida su isti. održavanju DNK i vedinom nepoznatu. 2011.

osim da recept za spremanje njegovih proteina bude preuzet od roditelja. Jedan broj gena samo “proizvodi” određenu RNK. nasleđivanjem. FPPS . • Ali ne svi. 2011. koja se kombinuje sa RNK drugih gena i tek onda ulazi u proces sinteze belančevine. • ipak.Okt. • Ne postoji druga mogudnost da bilo koji živi organizam nastane. osnovna funkcija gena je sinteza belančevina. 232 .Geni i DNK • Gen nosi informacije o sintezi jednog proteina – u njemu je kodiran recept za spravljanje jedne belančevine.

a kodoni kao reči tog jezika. Sa 3 slova mogu se formirati 43 = 64 reči. bilo je sve jasno.Okt. koliko on slova mora imati? Pošto postoje četiri slova. reč od jednog slova bi mogla kodirati 4 aminokiseline. • • • • • nukleotidi kao slova. Kodon čini sekvenca od 3 nukleotida u jednom nizu. Pošto kodon mora jasno označavati jednu aminokiselinu. Reč od 2 slova bi mogla kodirati 42=16 aminokiselina. 2011. • Kad se genetska informacija počela tretirati kao jezik. pa je odgovor tri slova. 233 . start i stop reči-kodoni. plus tzv. DNK jezik mora biti baziran na rečima od 3 slova. dovoljno da se kodira svaka aminokiselina. FPPS .Geni i DNK • Ima 20 aminokiselina. Dakle.

dakle i gene. 2011. • Međutim. • “Human genome project” je mapirao sve gene za kodiranje proteina u čovekom genomu. samo 5-10% gena u jednoj deliji je aktivno jer ostali u njoj nemaju svrhu. FPPS . 234 .Geni i DNK • Sve naše delije imaju sve hromozome.Okt.

• Čovek ima oko 3 milijarde nukleotida. • Za 50% gena određena je funkcija gena – protein koji proizvodi. • Najvede iznenađenje ovog projekta je to što čovekov genom sadrži svega 20-25. odnosno 10 miliona potencijalnih razlika u belančevinskoj strukturi. 2011.000 koliko se očekivalo. odnosno sekvence nukleotida. znatno manje od 100. zato što taj 1% razlike označava 30 miliona različitih nukleotida. FPPS . • To treba imati u vidu kada se kaže da je 99% genoma jednako kod svih ljudi. • Određene su “reči” njegove azbuke. 235 .Human genome project • Određen je hromozom u kome se gen nalazi i njegovo mesto u hromozomu.Okt.000 gena.

• Isti fenotip može proistedi iz različitih genotipa. može se redi sledede. • Fenotip je skup osobina jedne individue. a fenotip zavisi od genske interakcije i od sredine. 2011. Što se tiče razlike genotipa i fenotipa. 236 . FPPS . recimo zbog interakcije gena.Genotip i fenotip • Genotip je specifični sklop gena jedne individue. a fenotip se vidi posmatranjem jedinke. • Prirodna selekcija deluje na genotip preko fenotipa.Okt. • Isti genotip može dati različite fenotipe zbog uticaja sredine. • Genotip se vidi samo iz DNK. • Genotip stičemo rođenjem.

neurotransmiterski receptori u sinapsama su belančevine koje imaju svoj gen. Gen može imati više varijanti. • neurotransmiteri nisu belančevine i oni nemaju svoj gen.Geni i ponašanje • Geni sadrže recept za spravljanje proteina u deliji (iz • • • aminokiselina). FPPS . U onoj meri u kojoj sinapse utiču na naše ponašanje (a utiču). formi ili alela. 2011. recimo pigmenta za boju kose). put od proteina do ponašanja je vrlo dug. 237 . Međutim. Različite alele “proizvode” različite proteine (istog tipa. ali ne i od razlika u transmiterima.Okt. genetski uslovljene individualne razlike mogu poticati od razlika u receptorima. Na primer.

koji je to gen. koji protein on kodira i koju ulogu ima taj protein? Ako piše da nađeni gen kodira stvaranje nekog od receptora za dopamin. • Koju impulsivnost: nesposobnost da se planira unapred. Sve u svemu. nego zajedno sa drugim sistemima. • da li postoji stvarna kauzacija? Nalazi tipa: “kod osoba koje su • impulsivne postoji alela A. Zatim. FPPS . alela B” nisu dokaz kauzalnosti. 238 • • . preuzimanje previše rizika itd. te da taj gen i njegov protein utiču samo na mali segment nervne strukture koja stoji iza impulsivnosti. postoji 5 vrsta receptora (proteina) za dopamin. 2011. nego samo da postoji korelacija. daleko je od gena do ponašanja. lakoda da se plane.Okt. dopaminergički sistem ne deluje nezavisno. a kod osoba koje nisu. recimo serotoninergičkim. onda ved možemo poverovati u taj članak.Geni i ponašanje • Čitate: “pronađen je gen za impulsivnost”.

osobina de se ispoljiti. osobina de se ispoljiti.Okt. kopija de se ispoljiti u fenotipu ako je dominantna. Ako su obe kopije gena dominantne. 239 .Dominantni i recesivni efekt • U hromozomima postoje dve kopije svakog gena • • • • – od svakog roditelja. čekajudi povoljnu kombinaciju da se ispolji. Recesivni gen i dalje postoji u jedinki i prenosi se na potomke. 2011. Ako su obe kopije gena recesivne. FPPS . Inače de se ispoljiti osobina dominantnog gena.

• Plavooko dete ima oba plavooka roditelja. • Crnooko dete ne može imati dva plavooka roditelja.Dominantni i recesivni efekt • Npr. gen za crne oči je dominantan. 2011.. a za plave recesivan. FPPS . 240 .Okt.

Teško ošteduje mnoge motorne funkcije. Uzrokuje je jedan poznat dominantan gen. potrebna su oba roditelja). 241 . teško ošteduje mozak i ubija osobu do 30. FPPS .Okt. • Huntingtonova bolest je jedna da najčešdih naslednih bolesti mozga.Dominantni i recesivni efekt • Fenilketonuriju izaziva jedan poznat recesivni gen (dakle. 2011. godine. Gen onemogudava razlaganje aminokiseline fenilalanina koja se gomila u telu. govor i memoriju.

paru narušen • Mnogi geni iz X hromozoma. 2011. paru.Polno specifični geni • Normalna žena ima dva slična hromozoma u 23. paru ima dva nejednaka hromozoma X i Y • Dakle. 242 . bide uvek ispoljeni jer nemaju dominantnu kopiju u Y • Primer je slepilo za boje FPPS . kod muškaraca. odnos dominantnirecesivni gen je u 23.Okt. nazvana X hromozomi • Normalan muškarac u 23. makar i recesivni.

Kako je to sprovedeno? FPPS . na osnovu fenotipa. Da bi organizmi bili adaptabilni. sredina deluje i na nivou vrste i na nivou jedinke U tom smislu. učešde sredine u ponašanju nije sporno Međutim. priroda-odgoj • Evolucijom se. Dakle.Okt. oni moraju biti tako građeni. suština živog sveta je adaptabilnost. konstruiše • • • genom. odnosno genotip U stvaranju fenotipa učestvuje sredina Dakle. 2011. prilagođavanje sredini mora biti ugrađeno u naše gene.Nasleđe-sredina. 243 • .

• Ekspresija se obavlja u dva koraka: • transkripcija gena u ribonukleinsku kiselinu (RNK) i • translacija RNK u protein.Gen nije sam – interakcije i korelacije • Ekspresija gena. 244 .Okt. FPPS . a ponekad i RNK. • Tokom translacije (prevođenja) se troslovne genetske reči prevode u aminokiseline. 2011. Ekspresija gena je proces kojim se informacija iz gena prenosi i koristi za proizvodnju krajnjeg proizvoda. koji je obično protein.

• neki geni nemaju ekspresiju u nekim delijama (recimo geni za gradnju mišidnog tkiva nemaju ekspresiju u neuronima). 2011. FPPS .Okt.Gen nije sam – interakcije i korelacije • transkripcija i translacija zavise od drugih proteina (enzima) koji se prave na osnovu informacija iz drugih gena. koji se danas nazivaju epigenetskim faktorima. ili nemaju ekspresiju u određenim uslovima. nemaju ekspresiju u nekim fazama razvoja. 245 . • U ove uslove spadaju i sredinski uticaji.

dakle ponavljanjem kroz generacije i prirodnim odabiranjem.Epigenetika • Donedavno je suvereno vladala „centralna dogma • • • • • molekularne biologije“: tok genetskih informacija je DNK → RNK → protein. tj. Ključni adut epigenetike je epigenom. Švedski primer epigenetika izučava promene genske aktivnosti. 2011. a koji ne. koje se mogu preneti na bar jednu slededu generaciju. osim putem pet Darvinovih principa evolucije. koji geni de se iskazati u fenotipu. Ovaj tok je jednosmeran i ireverzibilan. ali tačno iznad njega (epi=iznad) i utiče na to koji de geni imati ekspresiju a koji ne. 246 . nije mogude da sredina vrši uticaj na gene. a koje nisu proistekle iz promene DNK. FPPS . Epigenom se nalazi izvan genoma.Okt.

ali za epigenom ne.Okt. fizička aktivnost. Hemijske oznake imaju ulogu da čvrsto namotaju neke gene (delove DNK) i tako ih učine nedostupnim u procesu transkripcije.Epigenetika • Kako funkcioniše epigenom? • DNK je čvrsto namotana na histone. FPPS . Ovaj drugi genetski sloj je epigenom. 2011. tako što neke gene prigušuje. a druge da aktiviraju tokom života. • Histoni i DNK su prekriveni hemijskim oznakama (tag ili mark). a druge ostavlja aktivnim. verovatno. • U iskustva koja mogu da modifikuju epigenom spadaju ishrana. izloženost toksinima i stres. matične delije diferenciraju u ciljne delije. 247 . u zavisnosti od životnog iskustva. • Epigenomske oznake reaguju na signale iz sredine i mogu neke gene da priguše. koji • čine drugi genetski sloj. • za DNK važi centralna dogma. • Na osnovu epigenoma se.

mogu da osude našu decu na skradeni život. Zahvaljujudi njima. neko životno iskustvo. ali su neke u stanju da prežive.Epigenetika • epigenom se reprogramira. • Pušenje. 2011. mnogo pre nego što su začeta. posebno ako nam se dogode rano u životu. 248 . Tako nestaje vedina oznaka. koje modifikuje naš epigenom. FPPS . One su osnova epigenetskog nasleđivanja. previše jela ili stres. resetuje. odnosno • • • briše nakon oplodnje jajne delije.Okt. možemo preneti na naše dete.

ali tokom života mogu da razviju potpuno različit epigenom. zbog koga mogu da imaju različite osobine. koji imaju isti genom. 2011.Epigenetika • Epigenetika je dosada najbolje objašnjenje razlika između identičnih blizanaca. nasleđivanja psihičkih karakteristika. ali i onoga što nazivamo ljudskom prirodom FPPS . • Zadnjih godina u značajnoj meri rastu očekivanja da de epigenetika objasniti pojave raznih naslednih bolesti.Okt. 249 .

2011. Tokom razvoja. a ne i kod drugih. kod drugih nije.Interakcija gena i sredine • nastanak određenog fenotipa od datog genotipa zavisi • • • • od: interakcije između gena i interakcije gena i sredine. Razlika između jedinki sa različitim genotipom ispoljide se u nekim sredinskim uslovima. Neki genotipovi su osetljivi na različite sredinske uticaje. u datoj sredini se neka ponašanja ispoljavaju samo kod nekih genotipa. efekat sredine je na nekim uzrastima značajan kod nekih genotipova.Okt. Npr. a kod tredih je šarolik FPPS . 250 • • . a u drugima ne. a drugi su otporni.

Okt. istraživanja su pokazala da stres predstavlja • • • sredinski uslov koji uslovljava nestanak ili pojačanje prisustva nekih proteina u delijama. oni moraju biti nezavisni. što pretpostavlja aditivnost. uslov aditivnosti nije zadovoljen pa je predložena slededa formula: fenotip=genotip×sredina FPPS . genetska formula: fenotip = genotip + sredina. 2011. pošto su G i E u interakciji. Efekti genotipa i sredine se prosto sabiraju.Interakcija gena i sredine • Npr. 251 . Da bi neki činioci bili aditivni.

FPPS . koje se često naziva kvantitativnim nasleđivanjem. Međutim. • Kontrola ekspresije gena i interakcija gena su povezane sa • poligenskim nasleđivanjem. Da bi se pojavio „bolesni“ fenotip potrebno je prisustvo još nekog gena. Kad god je neka osobina u fenotipu varijabilna u intenzitetu i prati normalnu krivu. ona se nasleđuje poligenski. za koga se kaže da • predstavlja faktor rizika. odnosno kvantitativno. Veruje se da je to posledica interakcije tih gena sa drugima. 2011.Interakcija gena • za ispoljavanje nekih gena je potreban doprinos još nekog gena. osobe koje imaju samo taj gen retko obolevaju. recimo. drugi ima svega 50% šanse da oboli. • Slično važi za shizofreniju. 252 . ima poznatu genetsku osnovu. • Dijabetes.Okt. Međutim. ako jedan MZ blizanac oboli. • nasledne bolesti izaziva neki određen gen.

ali su oni prigušeni. Vedina naših osobina je poligenska. • Iznenađujude mali broj gena kod čoveka se može objasniti jedino velikim brojem kombinacija i interakcija gena koje su potrebne za formiranje našeg fenotipa. što znači da se genska interakcija i poligenski efekt uključuju u opštu temu interakcije gena i sredine. FPPS . 253 • • • . Jedan gen može da ostvari funkciju samo ako postoje drugi geni itd. 2011. • Na primer. kokoš ima gene za zube.Interakcija gena • genetska pozadina utiče na ispoljavanje nekog gena u fenotipu. Jedan gen može da prigušuje druge.Okt.

sve to je uslovljeno. FPPS . dete dobija sredinu koja odgovara njegovom genotipu..Okt. 2011. roditelji oko deteta stvaraju sredinu koja odgovara njihovom genotipu. drugova. našim genotipom. Pošto su njihovi geni prisutni i kod deteta. 254 .Korelacija gena i sredine • To je izbor sredine koja odgovara genotipu ili • • • modifikacija sredine u tom smislu. Izbor bračnog partnera. Korelacija geni-sredina je naročito uočljiva kod ljudi. ljudi teže da stvore sebi okolinu koja korelira sa njihovim genotipom. jednim delom. posla itd. U celini.

a ne samo da im prenose gene.Okt. nego genotipa. mogu da stvaraju sredinu za decu. FPPS . 2011. • Fenotipska plastičnost nije svojstvo jedinke. • Organizmi biraju sredinu koja im odgovara. • roditelji. ili je prilagođava sebi.Korelacija gena i sredine • Organizam nije pasivna meta sredinskih uticaja. takođe. prema sebi. a ljudi mogu i da je menjaju. 255 . • Poznati aspekti interakcije i korelacije gena i sredine su: • fenotipska plastičnost – sposobnost da se isti genotip razvije u različite fenotipe pod uticajem sredine. • jedinka bira sredinu koja joj odgovara.

Loša sredina sprečava da dostignemo maksimum (a ne pogoršava minimum). sredine i ponašanja.Okt. genotip određuje šta je naš maksimum a šta minimum. FPPS . ali je interaktivnost genetski programirana.Priroda ili odgoj • dilema „priroda ili odgoj“ zapravo ne postoji. 2011. ali u kompleksnoj interakciji. 256 . • • • nego dejstvuje „priroda i odgoj“. Glavni princip jeste interaktivnost svih elemenata – some. Npr. a dobra sredina podiže minimum (a ne povedava maksimum).

Okt. molekularna genetika. 2011. bihejvioralna genetika. komparativna biologija i sl. 257 . bihejvioralna neuronauka. • Metode koje se koriste su: • Selektivno ukrštanje • Blizanačke studije • Genetsko inženjerstvo / manipulacija FPPS .Istraživanje naslednosti • Time se bave teorija evolucije.

Okt. 2011.Selektivno ukrštanje • Sprovodi se kod biljaka i životinja • Ukrštaju se roditelji sa visoko. odnosno nisko • • prisutnom osobinom koja se istražuje U meri u kojoj se potomci jednih i drugih roditelja sistematski razlikuju po toj osobini. 258 . za nju možemo smatrati da je nasleđena Iz iskustva sa domadim životinjama i poljoprivrednim kulturama se zna da je veliki broj fenotipskih karakteristika nasledan FPPS .

2011. 259 . korelacije IQ između parova dece su: • MZ blizanci = 0.47 FPPS . npr.60 • Brada/sestre = 0.86 • DZ blizanci (istog pola) = 0.Okt.Studije blizanaca i usvajanja • Kod ljudi se naslednost ispituje porededi: • Blizance odgajane zajedno sa decom iz iste porodice • Blizance odgajane zajedno i odvojeno • Decu odgajanu zajedno i odvojeno • kontrolišudi pri tome i druge varijable. pol • Npr.

2011. 260 .FPPS .Okt.

Okt. 261 . 2011.FPPS .

40 • ekstraverzija savesnost saradljivost 0.25 0.40 0.25 0. 80% IR u visini je nasleđeno (a ne 80% visine jedne osobe) Osobina visina težina inteligencija (IQ) školske ocene Heritabilnost 0.60 0.80 0. a namenjeni su oceni stepena naslednosti neke osobine U tabeli je heritabilnost prikazana kao proporcija Npr. .28 0.36 0.Okt.31 0.Heritabilnost • Postoji više vrsta koeficijenata heritabilnosti. 2011.70 0.45 262 FPPS .28 • neuroticizam emocionalnost aktivitet socijabilnost impulsivnost 0.

hemijskom ili direktnom intervencijom se može onemoguditi “dejstvo” nekog gena – “nokaut” tehnika • Npr.Okt. 263 .Genetska manipulacija • Zahvaljujudi novim tehnologijama. 2011. može se manipulisati sa DNK biljaka i životinja • Npr. može se inaktivirati gen za receptor za neki neurotransmiter • Zatim se posmatraju promene u ponašanju FPPS .

2011.-KRAJ – FPPS . 264 .Okt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful