You are on page 1of 1

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Antonio Vivaldi (Venecija, 4. 3. 1678. - Be, 28.7. 1741.), bio je italijanski kompozitor i violinist. Imao je crvenu kosu i bio boleljivog zdravlja. Prvu muziku poduku primio je zahvalom oca, iako Venecijanska republika je tada praktikovala da i sirotu djecu stimulie u muzikom naukovanju. Svojim djelima i saviranjem slava mu se prenijela diljem Evrope. Svirao je po dvorovima, za Papu, francuskog kralja Luja petnaestog...itd. Jako je uticao na Johan Sebastijan Bah -a. U Veneciji takoer mnogo je napredovao u brojnim dunostima, na crkvenoj i svjetovnoj razini. Bio je svetenik, da bi nakon nekoga vremena imao i drubenicu izvjesnu opernu pjevaicu, s kojom je putovao. Pisao je koncerte, opere i druga djela. Financijski bio je za ivota u dobrom stanju, dok pred smrt je osiromaio.