P. 1
hsp_abm

hsp_abm

|Views: 1|Likes:
Published by Tianing Tie

More info:

Published by: Tianing Tie on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Sekolahku
 • 2. Mengenal Makmal Sains Sekolah
 • 3. Bermain Congkak
 • 4. Penyenggaraan Kereta
 • 5. Rumahku, Keluargaku
 • 6. Sehari Di Zoo Negara
 • 7. Permainan Angka
 • 8. Keceriaan Sekolah
 • 9. Siratan Makanan
 • 10. Taman Permainan
 • 11. Bandar Raya Kita
 • 12. Haiwan Kesayanganku
 • 13. Reka Cipta
 • 14. Tanaman Hiasan
 • 15. Menghargai Kemudahan Awam
 • 16. Keistimewaan Manusia
 • 17. Lakukan Sendiri
 • 18. Asas Perniagaan
 • 19. Masyarakat Penyayang
 • 20. Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam
 • 21. Mari Kita Cari
 • 22. Tenaga Elektrik
 • 23. Negara Indah Permai
 • 24. Litar Elektrik
 • 25. Pasar Raya
 • 26. Mesin
 • 27. Keselamatan Diutamakan
 • 28. Perkhidmatan Pos
 • 29. Sistem Raja Berperlembagaan
 • 30. Sumber Semula Jadi
 • 31. Persatuan Pengguna
 • 32. Hari Kantin
 • 33. Kesetiaan kepada Negara
 • 34. Keunikan Haba dan Cahaya
 • 35. Kenali Diri dan Rakan Sebaya
 • 36. Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
 • 37. Perubahan Bentuk Air
 • 38. Hari Lahir
 • 39. Pejuang Kemerdekaan Tanah Air
 • 40. Makanan dan Rasanya
 • 41. Sukan Mini
 • 42. Seni Warisan Bangsa
 • 43. Pengawetan Bahan Makanan
 • 44. Ukuran Gelanggang
 • 45. Memelihara dan Memulihara Sumber Negara
 • 46. Bahan dan Manusia
 • 47. Menabung
 • 48. Malaysia Maju dan Makmur
 • 49. Perjalanan dengan Kereta Api
 • 50. Bangunan dan Strukturnya
 • 51. Kejayaan Ekonomi Malaysia
 • 52. Bumi Kita
 • 53. Sistem Suria
 • 54. Malaysia di Arena Antarabangsa
 • 55. Gerhana
 • 56. Markah Peperiksaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI.

emosi. berketerampilan. dan negara. berakhlak mulia. masyarakat. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. rohani.

kecerdasan pelbagai.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. (Dr. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. iaitu kemahiran berfikir. pembelajaran secara konstruktivisme. SHARIFAH MAIMUNAH BT. masa. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pensyarah maktab dan universiti. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. dan pembelajaran secara kontekstual. kajian masa depan. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. kemahiran belajar cara belajar. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. xi . Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Di samping itu. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. pegaw ai Kementerian Pendidikan.

Organisasi Kandungan. Objektif. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. 1 . Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. Kemahiran Bahasa. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. Hasil Pembelajaran. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. kata umum. Matematik. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. Mempelajari. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Di samping penguasaan bahasa. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. ii. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. dan Pengisian Kurikulum. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1.

b. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. dan elemen Pengisian Kurikulum. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik. 2 . Hasil pembelajaran. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. Selain daripada itu. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. Aras 2. dan iv. Matematik. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. dan Kajian Tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. atau Aras 3. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. bertutur. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. Kemahiran Hidup.

Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. d. 3 .

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. Sekolahku Aras 1 i.

b. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. kamus. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. c. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. pemulihan. berkomunikasi dan berinteraksi. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Bahan-bahan seperti akhbar. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. dan konstruktivisme umpamanya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. buku rujukan. Bagi tujuan ini. bahan daripada internet. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. perisian kursus. Kaedah dan teknik perbincangan. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Oleh itu. Guru boleh memilih pendekatan. kecerdasan pelbagai. hal persendirian dan kemasyarakatan. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. majalah. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. projek. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. 5 . Di samping itu. e. Dalam hal ini aktiviti penilaian. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. serta isu semasa. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. simulasi. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. d. murid dapat membina keyakinan berbahasa.

kew arganegaraan. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. 6 . bakat. Melalui penilaian yang berterusan. nilai murni. keupayaan. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. dan kemahiran bernilai tambah. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. h. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. peraturan sosiobudaya. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. g. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.

Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. kajian masa depan. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. laras bahasa. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. d. Selain itu. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. kemahiran belajar cara belajar. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. e. dan peribahasa. kecerdasan pelbagai. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.

v. iv. dan masa depan. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. membaca. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. kinestetik. logik-matematik. vi. 8 . iii. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. yakin. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. bertutur. muzik. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. visual-ruang. masa kini. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. menjangka akibat. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. ii. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan menulis. interpersonal. menyelesaikan masalah. intrapersonal. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. dan naturalis. Oleh itu. dan memperoleh maklumat melalui internet.

dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. serta melibatkan latih amal dan berfikir. masyarakat. secara konkrit. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. 9 . Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. moto. makmal. kelab. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. kokurikulum. iii. Menerangkan sejarah sekolah. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. papan kenyataan. piagam. logo. 9 . hari sukan. iii. pengaw as. visi. kurikulum. disiplin. ii. lagu. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. Hasil Pem belajaran 1. cogan kata dan aktiviti sekolah. Menjelaskan sejarah sekolah. gelanggang. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. persatuan. hari ucapan. aktiviti. persekolahan. Menyatakan aktiviti utama sekolah. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. ii. takw im. pengetua. lencana. pelan. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. imej. Menyatakan sejarah sekolah. perpustakaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pusat sumber. keceriaan. surau. Aras 1 i. interaksi. moto dan simbol pada lencana sekolah. moto dan simbol pada lencana sekolah. Aras 3 i. carta organisasi. lokasi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. bengkel. misi. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. perhimpunan. ii. lencana. penggal. Sekolahku i. perhimpunan. identiti. moto dan simbol pada lencana sekolah.

iii. luas. Melaw at makmal sains sekolah. iii. 10 . panjang. Menerangkan peraturan di makmal sains. Hasil Pem belajaran 2. Contoh: jam randik. merkuri. termometer. Aras 3 i. bikar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. Menerangkan peraturan di makmal sains. tabung uji. isi padu. ii. penunu bunsen. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. iii. suhu. mililiter. ii. ii. tabung uji. Menyatakan peraturan di makmal sains. tiub kapilari. jam randik. iii. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. cecair. berat. kelalang kon. iv. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. bikar. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. ii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. celsius. dan Aras 1 i. suis. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. termometer. silinder penyukat. iv.

pengurangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. tambah. sifar. digit. Berm ain Congkak i. bergabung. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit. ii. gandaan. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. iv. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. darab. ii. baki. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. beza. tertib menurun. Aras 3 i. nombor bulat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. tertib menaik. bahagi. simbol. ratus. anggar. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. angka. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. operasi. iv. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. kuantiti. dan Aras 1 i. banding. cerakin. ii. ii. Memerihalkan nombor dan simbol. Hasil Pem belajaran 3. Aras 2 i. bundar. sa. puluh. Contoh: cerakin. juta. ratus ribu. 11 . puluh ribu. ribu. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas.

iv. playar muncung tirus. ii. tayar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. sesendal. kerja praktis. komponen. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kekunci allen. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Penyenggaraan Kereta i. ii. Hasil Pem belajaran 4. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. spanar hujung terbuka. Aras 2 i. playar gabung. alatan tangan. 12 . enjin. pemutar skru rata. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. iii. cermin sisi. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. pemutar skru philip. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. jenis pengikat dan pencantum. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kotak alatan tangan. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. bonet. Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. penyenggaraan. iii. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. ii. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Menama. menyebut. alatan ganti. meminyak. iv. skru. spanar boleh laras.

cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah. Contoh: . 13 . Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan. iii. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. ii.

Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. bapa saudara. cucu. rumah teres. kondominium. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. dapur. rumah minangkabau. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. keluarga kembangan. keselesaan. keperluan asas. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. adik. komuniti. ibu. keluarga asas. nenek. majlis kejiranan. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. iv. rumah sebandung. 14 . Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. rumah bagan. kakak. ii. persekitaran. rumah rakit. zuriat. timbang rasa. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. Keluargaku i. bapa. lokasi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. salasilah. iii. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. sepupu. rumah melaka. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. ipar. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. rumah moden. ruang makan. tolak ansur. abang. iv. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. toleransi. datuk. iii. Hasil Pem belajaran 5. emak saudara. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. pengudaraan. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. bilik mandi. lokasi. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. bilik tidur. saliran. rumah panjang. iii. ruang tetamu. perlindungan. biras. ii. Rum ahku. rumah pangsa.

dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi. Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina.rumah melaka di Melaka . . ii. .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.rumah tradisional di kampung.rumah minangkabau di Negeri Sembilan . 15 . kakak. iii.rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang. Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya. Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan. .rumah moden di pekan.

bersisik. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menerangkan ciri-ciri haiw an. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. ii. Menyatakan sifat fizikal haiw an. Menyatakan kepentingan haiw an. Menerangkan sifat fizikal haiw an. ciri haiw an. beranak. iv. pembiakan. Menyebut nama haiw an. 16 . mengengsot. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. iii. Contoh: i) Sifat fizikal. habitat. iv. Sehari Di Zoo Negara i. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. sifat fizikal. berbulu. Menerangkan kepentingan haiw an. Menyatakan kepentingan haiw an. ii. spesies. ii. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i. berbulu. iii. bertelur. v. ikan. rantaian makanan. Hasil Pem belajaran 6. iii. mengitlak. burung. bergerak balas.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. serangga. tabiat haiw an. perkumuhan. interaksi antara hidupan. bercengkerang. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. i. dan v. menyusur. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. mamalia. reptilia. amfibia.

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an. iii. Menjelaskan kepentingan haiw an. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. 17 . ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya. Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. iv. siri. Perm ainan Angka i. nombor genap. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. tambah. ii. iii. iv. hubungan. tertib menurun. dan Aras 1 i. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. Contoh: i) ayat matematik: 3.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. darab. ii. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. pola. 11. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. iii. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. nombor ganjil. tertib menaik. ii. ii. pengurangan. Aras 2 i. nilai. 7. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. Hasil Pem belajaran 7. bahagi. Aras 3 i. Memerihalkan pola nombor. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. 18 .

19 . reja kain. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. iii. kerja praktis. iv. pongkes. sekateur. kotak alatan tangan. baja kimia. pokok renek. Hasil Pem belajaran 8. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. iii. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. cangkul. kerja kayu. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. pokok hiasan. Aras 2 i. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. pokok bunga semusim. tanah atas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. baja organik. Keceriaan Sekolah i. pasir. ii. bekas tanaman. alat perkebunan. penyenggaraan dan baik pulih. meminyak. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. ii. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. pokok penutup bumi. medium penanaman.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. iv. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. ii. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. perkakas. kereta sorong. iii. alat ganti. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. paku. Aras 3 i. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. iv. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iii. i. serangga. siratan makanan. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. ii. karnivor. 20 . iv. spesies. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. ii. dan v. iii. Aras 2 i. v. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. ii. Aras 3 i. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. tabiat haiw an. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. omnivor. Siratan Makanan i. herbivor. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. Hasil Pem belajaran 9. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Menerangkan rantai makanan. habitat. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

sudut. Hasil Pem belajaran 10. simetri. bulatan. iv. Tam an Perm ainan i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan bentuk geometri. piramid. diameter. lebar. silinder. kon. sisi melengkung. Menjelaskan bentuk geometri. panjang. sudut tegak. ii. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. Menyatakan bentuk geometri. iii. segi tiga. satah. segi tiga sama kaki. tapak. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. sfera. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. Aras 3 i. lilitan. sisi sama. jejari bulatan. segi empat sama. dan Aras 1 i. kubus. paksi. tiga sisi. iii. tiga matra. kuboid. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. dua matra. iii. permukaan. ii. iv. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. iii. empat sisi. segi tiga sama sisi. segi tiga sudut tepat. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. iv. segi empat tepat. sisi lurus. ii. ii. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. ruang. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. 21 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menyatakan bentuk geometri. bucu. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

ii. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. aspek fizikal dan komposisi penduduk. iv. iii. ii. etnik. lebuh raya. iv. penguat kuasa. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Ipoh. Hasil Pem belajaran 11. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. pusat pentadbiran. sempadan. mukim. aspek fizikal dan komposisi penduduk. mercu tanda. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. Contoh: Kuala Lumpur. muara. ii. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. dan Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tempat ibadat. kompleks beli-belah. pusat bandar. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. tempat rekreasi. Menerangkan asal usul bandar raya. pangsapuri. Menjelaskan asal usul bandar raya. iii. bangunan pencakar langit. Menceritakan sejarah bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. komposisi kaum. Menyatakan suatu perayaan setempat. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. iii. 22 . daerah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. Bandar Raya Kita i. pinggir bandar. kuala. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. Aras 3 i. iii. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan asal usul bandar raya. datuk bandar. bandar raya.

cengkerang. omnivor. amfibia. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. herbivor. ikan. paru-paru. berdarah sejuk. Aras 3 i. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. Hasil Pem belajaran 12. mamalia. ii. Memerihalkan haiw an kesayangan. i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. Menghuraikan haiw an kesayangan. panas. mangsa. ii. iv. Menceritakan haiw an kesayangan. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. reptilia. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. Haiw an Kesayanganku i. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. burung. Menyatakan haiw an kesayangan. Menyenaraikan haiw an peliharaan. dan Aras 1 i. ii. iii. iv. iii. Menjelaskan haiw an kesayangan. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. rantai makanan. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. ii. 23 . pemangsa. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan.

kubus. segi tiga sudut tepat. iii. kilometer. segi tiga sama sisi. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. kon. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. dan Aras 1 i. Menyatakan unit ukuran dan skala. ii. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. Reka Cipta i. Aras 3 i. silinder. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. Menjelaskan bentuk asas geometri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. Menyatakan unit ukuran dan skala. kuboid. Menerangkan unit ukuran dan skala. satah. skala. segi empat tepat. Aras 2 i. milimeter. iv. ii. iii. segi tiga sama kaki. ii. bulatan. meter. Hasil Pem belajaran 13. segi empat sama. ii. sentimeter. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. piramid. sfera. Menerangkan bentuk asas geometri. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. 24 . Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv.

serampang tangan. rak tangan. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. Aras 2 i. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. tanah atas. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. tumbuhan renek. . pokok bunga semusim. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. medium memasu. beg politena. medium menanam. mencantas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sarung tangan. bahan organik. iv. baja. ii. iii. iii. dan Aras 1 i. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. sekateur. alatan tangan. menyembur. membaja. 25 ii. menyiram. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. kerja praktis. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. ii. Aras 3 i. Tanam an Hiasan i. merumput. ii. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. tumbuhan penutup bumi. Hasil Pem belajaran 14. sudip tangan. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

stesen kereta api. ii. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. ii. tandas aw am. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. iii. kompleks beli-belah. bayaran perkhidmatan. hutan lipur. Aras 3 i. stesen bas. taman permainan kanak-kanak. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. 26 . Menghargai Kem udahan Aw am i. dew an orang ramai. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. ii. perhentian bas. telefon aw am. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. telekomunikasi. tempat rekreasi. iii. Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. jalan berturap. perkhidmatan aw am.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 15. ii. balai raya. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am.

pemeliharaan. i. organ. suhu. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. pembiakan. mengolah alam kehidupan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. rangsangan. bergerak balas. i. haba. deria. iii. Menerangkan proses hidup manusia. Menerangkan keistimew aan manusia. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. pemuliharaan. Keistim ew aan Manusia i. dan Aras 3 i. nyahtinja. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. pencernaan. ii. iii. Menjelaskan keperluan proses hidup. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. berbulu. v. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. 27 . ii. perkumuhan. Aras 2 v. Hasil Pem belajaran 16. Menerangkan fungsi deria manusia. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. Menyebut anggota manusia. interaksi antara hidupan. pertumbuhan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. hidupan. Menyatakan anggota manusia. ii. iv. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menyatakan proses hidup manusia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. ii. Menerangkan proses hidup manusia. Menamakan anggota manusia. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

sentimeter. iv. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. kon. Menyatakan luas. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. perimeter. dan Aras 1 i. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. segi empat tepat. ii. kesimpulan. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. kesamaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. meter persegi. luas. formula. milimeter. Hasil Pem belajaran 17. Aras 3 i. 28 . iii. segi tiga sama sisi. segi empat sama. lebar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. segi empat. iii. isi padu. kubus. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. meter. perhubungan atau perkaitan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. Menyatakan luas. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. iv. ii. Lakukan Sendiri i. Menerangkan luas. ii. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. milimeter persegi. panjang. tiga matra. contoh: segi tiga. Mencari luas. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. segi empat sama. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. kuboid. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. contoh: bekas pensel. sentimeter persegi. segi tiga sama kaki. ii. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. Aras 2 i. dua matra. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk.

Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. ii. mampu beli. berkedai.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. iii. menetap harga. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. pembekal. kuantiti. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. barangan. risiko. untung. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. iii. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. harga jualan. bahan tahan lama. 29 . Hasil Pem belajaran 18. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. Asas Perniagaan i. komisen. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. cara menjual. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. harga beli. bahan keperluan. iv. mengira harga. baki. lokasi. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. pendapatan. dan Aras 1 i. jumlah jualan. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. perniagaan. nilai barang. etika jualan. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. berjaja. bahan tak tahan lama. bergerai. ii. rancangan jualan. ii.

Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen. iii. ii. 30 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan.

kesenian. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. suku kaum. komposisi. 31 . Aras 1 i. etnik. Menyatakan budaya. Menjelaskan kebudayaan. ii. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. ii. Aras 2 i. prihatin. kebudayaan. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. iktibar. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. agama. hari perayaan. muhibah. agama. masyarakat penyayang. Hasil Pem belajaran 19. majmuk.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. taburan penduduk. pola petempatan. ii. . dan kepercayaan masyarakat Malaysia. agama dan kepercayaan. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita. iii. Menerangkan kebudayaan. Masyarakat Penyayang i. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Sabah dan Saraw ak. ii. agama. kaum. Aras 3 i. w arganegara. Menyatakan kebudayaan.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.semua kaum bersatu padu .

udara. spora. ii. cahaya matahari. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. sulur. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. 32 . penyebaran benih. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. ii. air. hidup di darat. iv. keratan batang. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. Aras 2 i. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. biji benih.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. sentuhan dan graviti. proses. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. pembiakan. hidup di air. iii. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. i. v. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. bergerak balas. iii. anak benih. bebaw ang. ekosistem. dan v. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. iv. hidupan. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. air. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. graviti. batang atau daun. spora. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan cara tumbuhan membiak. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. rangsangan. kulat. iii. ii. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. menjalar. habitat. spesies. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. Hasil Pem belajaran 20. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. hakisan.

33 . Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. sentuhan dan graviti. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. ii. iii. air. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar.

segi empat tepat. sudut. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Aras 1 i. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. permukaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Hasil Pem belajaran 21. meter. iii. segi empat sama. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. segi tiga sudut tepat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. panjang. ii. Aras 3 i. ii. Mari Kita Cari i. segi empat. luas. Aras 2 i. sentimeter. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. 34 . Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. gelanggang permainan dan melukis pelan. lebar. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. ii. perimeter. sisi. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. ii.

iii. bahan pengalir. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. LED. Memerihalkan hasil ciptaan. ii. litar selari.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. iii. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. simbol. kerja praktis. perkakas. kekutuban. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. iii. komponen elektronik. buka pasang. Menerangkan sumber tenaga elektrik. perintang boleh laras. iv. Aras 3 i. pertukaran tenaga. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. litar siri selari. Hasil Pem belajaran 22. menjalur. iv. perintang tetap. Menyatakan sumber tenaga elektrik. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. lukisan projek. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan sumber tenaga elektrik. dan Aras 1 i. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. ii. motor arus terus. sambungan litar. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. rintangan. penebat. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. 35 . Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. litar siri. Tenaga Elektrik i.

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. fauna. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. iii. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. ii. Menerangkan ciri fizikal negara kita. Menyatakan ciri fizikal negara kita. 36 . iii. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. khatulistiw a. pesisiran. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. iii. dan Aras 1 i. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. unsur estetik. iii. banjaran. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Aras 3 i. w arisan budaya. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. ii. kemuncak. jeram. iv. ii. Negara Indah Perm ai i. lata. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. Hasil Pem belajaran 23. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. pusat peranginan. hutan malar hijau. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. pemandu pelancong. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita.

Litar Elektrik i. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. iii. tenaga elektrik. sel suria. litar lengkap. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. contoh bahan: w ayar getah. penebat. litar siri selari.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. arus elektrik. iii. mentol. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. Hasil Pem belajaran 24. Menyatakan fungsi suis. 37 . w ayar nikrom. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. asid. litar selari. dinamo. sel kering. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. alkali. ii. akumulator. sel kering dan w ayar. konduktor. klip kertas dan paku tekan. ii. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. fungsi suis. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. Aras 3 i. eksperimen litar siri. magnet. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. perubahan tenaga. duit syiling. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. dan Aras 1 i. Aras 2 i. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. iv. rajah skematik. mentol. ii. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap.

Pasar Raya i. Aras 3 i. ii. 38 . belanja mingguan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. ii. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. berjimat. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. berhemah. mengecam. iii. kaunter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. iii. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 25. tukaran w ang. anggaran perbelanjaan. kuantiti. bil. belanja harian. Contoh. Melakonkan dialog jual beli barangan. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. membandingkan harga barang keperluan seharian. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. tanda harga. ii. Aras 1 i. kos. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang.

gear. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. ii. ii. 39 . tuas. takal. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan. mesin kompleks: jam. tiang bendera. kereta sorong. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: mesin ringkas: gunting. skru. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Mesin i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. teknologi. mesin kompleks. Menyatakan kegunaan mesin. ii. roda dan gandar. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. takal. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. ii. Aras 1 i. satah condong. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. Menerangkan jenis mesin ringkas. penyendal. roda dan gandar. Aras 3 i. Aras 2 i. iaitu tuas. baji. iii. iv. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. gabus.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Hasil Pem belajaran 26.

Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Aras 2 i. ii. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.litar selari. buka pasang. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. sambungan litar. litar siri. 40 . Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. rekod kemalangan. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. mentol. Keselam atan Diutam akan i. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. kit pertolongan cemas. ii. komponen. iv. iii. litar siri selari. ii. pelupusan sisa. pengikat w ayar. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. fomen. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. litar pintas. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. iii. pemegang mentol. Hasil Pem belajaran 27. papan litar. perkakas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. dan Aras 1 i. alat pemadam api.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. iii. suis.

Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. menggunakan peralatan sebenar. Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.cara membaiki lampu yang rosak . Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Contoh: . Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.cara membaiki periuk nasi elektrik . ii. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 41 .cara membaiki kipas angin.

Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Melaw at ke pejabat pos. kadar bayaran. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Aras 1 i. kaunter bayar bil. tidak lebih daripada.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. Hasil Pem belajaran 28. setem. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. iii. surat berdaftar. unit timbang. ii. baki. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. w ang pos. mengelas. contoh: 100gram = RM 1. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Aras 3 i. contoh: kaunter setem. Perkhidm atan Pos i. gram. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. mel. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. kilogram. bil. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. 42 . ii. ii. ii. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Hasil Pem belajaran 29. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan lagu. ahli parlimen. Dew an Negara. Menerangkan maksud lirik lagu. demokrasi berparlimen. struktur. pingat kebesaran. Membincangkan lirik lagu. pentadbiran. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. iv. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Aras 3 i. Perdana Menteri. pertahanan. Menjelaskan maksud lirik lagu. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. Menyatakan negerinegeri. ii. ibu negara. Aras 2 i. ahli dew an undangan negeri. ii. 43 . Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. pemerintahan beraja. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. pilihan raya. kementerian. w akil rakyat. Sistem Raja Berperlem bagaan i. ii. iii. Dew an Rakyat. bunga kebangsaan. perlembangan. persidangan. undang-undang. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. senator. Menyatakan lirik lagu. iv. ibu negara. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . anugerah. Menyatakan nama negeri. menteri kabinet. Menyatakan struktur pentadbiran negara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bandar diraja. dedikasi. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. ibu negeri dan bandar diraja. jata. dan Aras 1 i. mercu tanda. ii. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. bendera.

Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. ii. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. seramik. petroleum. getah. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. bahan asli. 44 . Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. ii. rayon. nilon. plastik. iii. iv. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. ii. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi. dan Aras 1 i. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Sum ber Sem ula Jadi i. bahan sintetik. iv. Hasil Pem belajaran 30. penyaduran. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Aras 3 i. sumber semula jadi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. selulosa. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. poliester. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. sutera. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. logam. iii. kapas. Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah .

dan Aras 1 i. iv. iklan. hak pengguna. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. iii. harga jualan. iii. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. ii. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Hasil Pem belajaran 31.barangan yang tiada tanda harga .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. ii. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. etika perniagaan. Menjelaskan masalah kepenggunaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna.barang tiada tanda tarikh luput. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. hak mendapat ganti rugi. membuat inf erens. Aras 3 i. Menerangkan peranan persatuan pengguna. anggaran perbelanjaan. Menyatakan masalah kepenggunaan. kepenggunaan. inflasi. pengguna. Menerangkan masalah kepenggunaan. ganti rugi. hak untuk memilih. hak mendapat maklumat. pelanggan. 45 . Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. label barangan. iv. iii. bahan tahan lama. nilai barangan. budaya iklan. . Menyatakan hak pengguna. bahan tak tahan lama. perniagaan. mengaw al perbelanjaan. etika jualan. ii. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. Persatuan Pengguna i. Menerangkan hak pengguna.barangan yang tidak bermutu . iii. Menyatakan hak pengguna. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii.

jualan. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. kuantiti.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. perbelanjaan. Hari Kantin i. modal. Menerangkan strategi jualan. kos. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. anggaran. dan Aras 1 i. ii. 46 . pendapatan. iii. iii. Contoh: kos. Merancang strategi jualan. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. Menyatakan anggaran perbelanjaan. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. barang jualan. Hasil Pem belajaran 32. Menyatakan jenis barang jualan. senarai. hasil tambah. ii. Menyatakan strategi jualan. Menerangkan jenis barang jualan. Merancang strategi jualan. iii. untung. tanda harga. rugi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. Menerangkan anggaran perbelanjaan. label. Aras 3 i. iv. Menyatakan jenis barang jualan. baki. iv. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa.

Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. semangat setia negara. keistimew aan. prinsip. kedaulatan. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ketaatan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. patriotisme. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. Aras 3 i. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kemakmuran. keutuhan. maruah. Kesetiaan kepada Negara i. tanggungjaw ab. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. ii. iii. ii. ii. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. keharmonian. iii. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. martabat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kesetiaan. ii. 47 . Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara.

iii. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. iv. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. prisma. ii. lut cahaya dan legap.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. dan v. Aras 3 i. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. jingga. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. Menyatakan kepentingan cahaya. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sejuk. Menjelaskan kepentingan cahaya. Menyatakan sifat haba dan cahaya. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. i. celsius. indigo. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. legap. pelangi. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. lut cahaya dan legap. pembiasan cahaya. ii. Aras 2 i. panas. Hasil Pem belajaran 34. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. medium. Keunikan Haba dan Cahaya i. 48 . lut sinar. spektrum cahaya. iii. darjah kepanasan. pemantulan cahaya. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. ii. perubahan suhu. pemindahan haba. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. ii. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya. v. lut cahaya. Mengelaskan bahan lut sinar. pengembangan. Menerangkan kepentingan cahaya. penyebaran cahaya. iii.

berat dan tinggi kumpulan murid. kilogram. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. contoh: graf palang. tambah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. berat dan tinggi. graf palang. hasil tambah. iii. berat dan tinggi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. berat dan tinggi. berat dan tinggi kumpulan murid. ii. tinggi bagi kumpulan murid. perpuluhan. Menyatakan purata umur. Melukis graf berdasarkan maklumat. ii. paksi melintang. berat dan tinggi. Menyatakan purata umur. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. Menerangkan purata umur. sentimeter. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. berat dan tinggi kumpulan murid. ii. keseluruhan. gram. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Hasil Pem belajaran 35. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. iii. iv. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. berat. dan Aras 1 i. berat dan ketinggian kumpulan murid. iv. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. Aras 2 i. bahagi. ii. hasil bahagi. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. meter. Aras 3 i. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. paksi menegak. purata. Menjelaskan purata umur. 49 .

Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 36. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iii. Hang Tuah. penghulu bendahari. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. biodata. iv. pahlaw an. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. syahbandar. iv. Tun Perak. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. ii. iii. pusat perdagangan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bahasa perantaraan. Sultan Muzaffar Shah. ii. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. laksamana. bendahara. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. temenggung. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iii. 50 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Paramesw ara. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Nusantara. Orang Besar Empat. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Fatimah. penjajah. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. 51 . ii. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. gas. sejuk beku. pembekuan air dan kondensasi air. takat didih. Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. iii. pendidihan. pengew apan. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. Hasil Pem belajaran 37. kondensasi. ii. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. ii. penyejatan. pembekuan. takat lebur. iii. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. pendidihan air. Aras 1 i. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. ii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. w ap. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. 52 . peleburan. pepejal. Aras 3 i. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. ruang. pengew apan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Perubahan Bentuk Air i. Menerangkan peleburan ais. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. penyejatan.

ii. Contoh: i) pecahan w ajar. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. penyebut. Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hari Lahir i. dan Aras 1 i. Menyatakan agihan kek. iv. Menyatakan jenis pecahan. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. Menjelaskan jenis pecahan. pecahan tak w ajar. Menyatakan konsep pecahan. Menerangkan jenis pecahan. Menyatakan jenis pecahan. Menjelaskan konsep pecahan. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Contoh: i) setara. iii. iii. sama dengan. pengangka. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. Menerangkan jenis pecahan. Hasil Pem belajaran 38. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. ii. pecahan w ajar. ii. iv. 53 . pecahan setara. Menjelaskan konsep pecahan. nombor bercampur. Menerangkan konsep pecahan. iii. ii.

iii. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. kemerdekaan. yayasan. Menyatakan jasa tokoh negara. Aras 1 i. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. dokumen. persetujuan. ii. pembangunan. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. iii. patriotisme. institusi. ii. imigran. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. nasionalisme. ii. perjuangan. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. perundingan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pengisytiharan. Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. pemberontakan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. Hasil Pem belajaran 39. penjajahan. 54 . Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. darurat. ii. perjanjian.

pahit. iv. dan Aras 1 i. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. 55 . kertas litmus. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. taw ar. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. masin. iii. alkali. Makanan dan Rasanya i. Menyatakan pelbagai rasa makanan. asid. mengandungi asid dan alkali. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. kesan sampingan. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. manis. iii. ii. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. Aras 2 i. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. mengandungi asid dan alkali. mencegah. iii. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. pencegahan. Hasil Pem belajaran 40. neutral. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. fungsi. masam. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. tindak balas. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. ii. Mengenal pasti makanan yang neutral. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. 56 . Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. beralkali dan neutral. Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan.

lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. saat. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. iii. Menganalisis keputusan acara sukan. jam randik. jam.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. iv. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. sifat. ii. 57 . hasil tolak. minit. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. titik perpuluhan. ii. sentimeter. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. perseratus. purata. nombor bercampur. Hasil Pem belajaran 41. iv. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. iii. meter. ii. pecahan. Memerihalkan keputusan acara sukan. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. perseribu. iii. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. Sukan Mini i. dan Aras 1 i. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. persepuluh. kilometer. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. ii. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Aras 3 i. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Aras 2 i. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan.

tradisional. alat muzik. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. seni mempertahankan diri. Menjelaskan jenis permainan. alat muzik dan tarian tradisional. Menerangkan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. tekat. batu seremban. Aras 2 i. alat muzik dan tarian tradisional. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan jenis permainan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. seramik. adat resam. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. reka bentuk. tarian tradisional. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. ii. corak.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. muzik dan tarian tradisional. Seni Warisan Bangsa i. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. cetakan. tembikar. kebudayaan. ii. ii. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. gasing. kraf tangan. Aras 1 i. alat muzik dan tarian tradisional. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. 58 . Aras 3 i. iii. Hasil Pem belajaran 42. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. congkak. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. pencelup. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. ukiran. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 2 i. Membezakan cara pengaw et makanan. iv. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iv. ii. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyenaraikan bahan makanan. pembungkusan vakum. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. Contoh: air dalam tin. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. penjerukan. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. Menerangkan cara mengaw et makanan. jeruk buah. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. iii. i. penyejukbekuan. aw et. Hasil Pem belajaran 43. Pengaw etan Bahan Makanan i. 59 . ii. pengeringan. Aras 3 i. pengasinan. iii. v. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. pembotolan. kulat. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. pengetinan.

berulang. hasil tambah. tambah. ii. Hasil Pem belajaran 44. purata. meter. ii. selisih. Aras 2 i. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. iv. perimeter. iii. ii. Mencari perimeter dan luas gelanggang. luas. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. jejari. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. 60 . Aras 3 i. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. segi empat tepat. Menerangkan perimeter dan luas. Menyatakan perimeter dan luas. Ukuran Gelanggang i. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. dan Aras 1 i. Menyatakan perimeter dan luas. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. melengkung. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. diameter. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. ordinal. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. bulatan. iii. ii. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah.

perkumbahan. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. menggunakan istilah ii. hasil galian. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. Menyebut dan betul. boleh dibaharui. tandus. spesies. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. ancaman. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. pembalakan. 61 . hidupan liar. dan ii. sumber yang boleh dibaharui. petroleum. Menyebut dan mengeja istilah dengan i. suria. Menyatakan pelbagai iii. perikanan. pemeliharaan. tanih. hasil laut. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. pencemaran. negara. pemuliharaan. terdapat di Malaysia. penghutanan semula. pelombongan. kepupusan. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. iii. sumber yang boleh iv. hidroelektrik. memelihara dan iii. ii. tebus guna. hakisan. Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. kitar dan guna semula. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. ekologi. lanskap. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. sekitar. kuari. perindustrian. sumber tenaga. gas asli. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. perlindungan. logam. pertanian. sumber yang tidak boleh dibaharui. mergastua. mineral.

Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. iii. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 62 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. ii.

Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. kegilapan dan kebolehan menyerap air. kayu. penyaduran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Contoh: plastik. getah. ii. Hasil Pem belajaran 46.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. logam. menyerap. Menyatakan sifat fizikal bahan. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. kegilapan dan kebolehan menyerap. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bahan sintetik. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. 63 . tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Bahan dan Manusia i. span. ii. logam. keapungan. iv. kain. iii. iv. keapungan. dan Aras 1 i. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 3 i. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. kegilapan. keapungan. Aras 2 i. kekenyalan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

68 . Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. dan iii. taraf perintis. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. ii. rombongan menggalak pelaburan. sumber manusia. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. ii. sumber tenaga. bahan mentah. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. sw asta. Aras 1 i. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. berterusan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. ekspo. Aras 3 i. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. keamanan. tarif. pameran. kestabilan politik. pengiklanan. pelaburan. Hasil Pem belajaran 51. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. zon perdagangan bebas.

Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. Menerangkan bahagian permukaan bumi. sistem suria. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. saiz dan tarikan graviti bumi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. gempa bumi. atmosfera. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. ii. lapisan bumi. Menerangkan bentuk. mantel. teras luar. mantel. Menyatakan bentuk. dan tarikan graviti bumi. graviti bumi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. dan Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan. Bum i Kita i. Hasil Pem belajaran 52. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. letusan. putaran dan edaran. lava. fenomena. iii. lohong. ii. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. iii. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. gunung berapi. rekahan. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. teras. Aras 3 i. lapisan bumi: kerak. kaw ah. kolam air panas. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. iv. ii. iv. daratan. sfera. gelinciran. 69 . paksi. kerak. mengelilingi. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. Menamakan bahagian permukaan bumi. ii. magma.

Menamakan ahli sistem suria. Menyatakan ahli sistem suria. gugusan bintang. Menyatakan planet dalam sistem suria. Aras 3 i. 70 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. buruj. buruj Pari. Sistem Suria i. sistem suria. keupayaan. ii. dan Aras 1 i. geseran. iii. buruj Belantik. iv. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. ii. slaid. daya. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. skorpio. Hasil Pem belajaran 53. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. meteoroid. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. iv. ii. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. buruj Biduk. Menamakan planet dalam sistem suria. reka cipta. planet. Menerangkan ahli sistem suria. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. urutan. komet. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. asteroid. alam semesta. Melukis kedudukan planet sistem suria.

sarw ajagat. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. politik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. iii. hubungan dua hala. media massa. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. ASEAN. diplomatik. Contoh: CHOGAM. OIC. kedutaan. teknologi. Malaysia di Arena Antarabangsa i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. ASEAN. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Aras 3 i. persidangan. OIC. Aras 2 i. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. canggih. satelit. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. sidang kemuncak. pelarian. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. anggota. sosial dan politik. sosial dan politik. sosial dan politik. deklarasi. sosial dan politik. 71 . sosial dan politik. PBB. pertubuhan. Hasil Pem belajaran 54. penyertaan. Komanw el. ii. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. ii. perw akilan. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. ekonomi. iii.

ii. iii. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Aras 2 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. anak bulan. 72 . matahari. Gerhana i. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. berpusing dan beredar. bulan separa. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. bulan purnama. bulan. bulan sabit. bumi. gerhana bulan. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. ii. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 55. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pantulan. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Aras 3 i. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. ii. Bulan dan Matahari. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. gerhana matahari. Aras 1 i.

ii. Markah Peperiksaan i. simbol peratus. Menganalisis keputusan peperiksaan murid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. Hasil Pem belajaran 56. darab. dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan. ii. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. sama dengan. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Sumber: Jadual Peperiksaan. ii. persamaan. Aras 1 i. Mengira markah peperiksaan dalam peratus. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan keputusan peperiksaan. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. iii. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. 73 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. Aras 3 i. pecahan. perpuluhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->