You are on page 1of 1

5B 1.00-2.

00 PAGI KAJIAN TEMPATAN

TEMA: Sejarah Negara Kita TOPIK: Kesultanan Melayu Melaka TAJUK: Peraturan dan Undang-Undang Perlaksanaan OBJEKTIF: 1. Mengetahui dan menghargai warisan sejarah Negara kita AKTIVITI: 1. Murid diminta membuka buku teks halaman 56 2. Murid diminta membaca teks tentang pentadbiran dan Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. 3. Murid diminta menyalin nota yang diberikan di dalam buku panjang 4. Murid diminta menjawab soalan yang diberikan 5. Guru merumuskan hasil P&P.

UNSUR PATRIOTISME: -Berbangga dengan Bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa perantaraan di Nusantara Nilai Murni: Sayangkan Negara BBM: -buku teks -buku panjang -marker -papan putih IMPAK: