Projektnr Novus/TV4 snabbmätning

2013-01-10

Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval inom åldern 18-79 år under perioden 09-10 januari 2013. Deltagarfrekvensen var 57% Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas. Fråga 1 Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? jan 2013 juni 2012 jan 2013 juni 2012 Centerpartiet Total Total Alliansen Alliansen Ja 15% 21% 30% 44% Nej 74% 60% 58% 41% Vet ej 12% 10% 10% 16%

De som kan tänka sig att rösta på Centerpartiet har minskat kraftigt sedan Novus mätning i Juni 2012 från 21% till 14% Bland alliansens väljare var stödet juni 2012 44% nu är det 30%, Moderata sympatisörer har minskat från 38% till 20% Fråga 2 Centerpartiet fick i förra valet 6,6 procent. Tror du att Annie Lööf lyfter Centern till ett bättre resultat i valet 2014?erpa Jan 2013 juni 2012 jan 2013 juni 2012 Total Total Alliansen Alliansen 7% 21% 14% 35% 75% 58% 73% 47% 18% 22% 13% 18%

Ja Nej Vet ej

Ett kraftigt ras bland de som tror att Annie Lööf kan nå upp till valresultatet 2010, endast 7% tror på det nu, mot 21% i juni. Bland alliansens väljare har detta minskat kraftigt från 35% till 14%

© Novus Group International AB

Sid 1

Projektnr Fråga 3 Har ditt förtroende för Centerpartiet ökat eller minskat på grund av den senaste tidens debatt kring deras politik? Total Ökat Oförändrat minskat vet ej 3% 38% 49% 10%

2013-01-10

Alliansen S+V+MP 4% 41% 48% 6% 2% 38% 51% 9%

18-29 år 6% 47% 32% 16%

30-49 år 2% 45% 39% 13%

50-64 år 65-79 år 2% 30% 60% 13% 1% 26% 70% 3%

49% anser att förtroendet har minskat, inga nämnbara skillnader Förtroendet har minskat kraftigast bland de äldre åldersgrupperna 50-79 år.

© Novus Group International AB

Sid 2

Projektnr Bilaga1 Listning av alla partier på Totalen i fråga 1: Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Centerpartiet Ja Nej Vet ej Moderaterna Ja Nej Vet ej Folkpartiet Ja Nej Vet ej Kristdemokraterna Ja Nej Vet ej Socialdemokraterna Ja Nej Vet ej Vänsterpartiet Ja Nej Vet ej Miljöpartiet Ja Nej Vet ej Sverigedemokraterna Ja Nej Vet ej

2013-01-10

jan 2013 15% 74% 12%

juni 2012 21% 60% 10%

43% 49% 9%

41% 48% 11%

25% 63% 12%

26% 57% 17%

14% 75% 10%

15% 70% 14%

45% 43% 12%

45% 38% 16%

21% 67% 12%

24% 62% 14%

29% 56% 15%

35% 47% 18%

17% 75% 8%

14% 75% 11%

© Novus Group International AB

Sid 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful