1/8/13

www.no-debts.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.txt

Fo pg 1,Jn 20 iseo MdaBps: rm ae 2 ue 00 su f ei yas ht:/w.bps.o/tr_t60_hm tp/ww4yascmsoyj_-0.tl RsoeteRpbi etr h eulc B Ki adJm y rm n i Algac i temsigln leine s h isn ik Peae rfc: Ti myb tems ipratatceta yuhv ee ra!I daswt yu hs a e h ot motn ril ht o ae vr ed t el ih or lglsau ta dtrie wehryuhv uainbergt o js croae ea tts ht eemns hte o ae nleal ihs r ut oprt gatdpiiee.Ms Aeiastikta te hv uainbergt poetd rne rvlgs ot mrcn hn ht hy ae nleal ihs rtce b teCnttto.Te as tikta we te vt te aei fc eetn y h osiuin hy lo hn ht hn hy oe hy r n at lcig ofcast mng tergvrmn udrCntttoa picpe.Ms pol fiil o aae hi oenet ne osiuinl rnils ot epe tikta lwesadjde patc lwudrajdca sse.Ms pol hn ht ayr n ugs rcie a ne uiil ytm ot epe tikta tegvrmn hsn budr.Wl ms pol hv rle uo hn ht h oenet a o onay el ot epe ae eid pn gvrmn cnrle shosadtemdafrterifrainadte hv oenet otold col n h ei o hi nomto n hy ae be msnomd en iifre! Bcgon: akrud TeDcaaino Idpnec o 17 i tecresoeo Aeia I otie h elrto f needne f 76 s h onrtn f mrc. t ulnd givne aantteKn adpolie atost stteihbtnsfe.Ti reacs gis h ig n rcamd cin o e h naiat re hs wsfloe b aCnttto frteuie Sae o Aeia Te a olwd y osiuin o h ntd tts f mrc. h Clne/ttsrfsdt acp teCnttto wtotnmrtdAtce o ooisSae eue o cet h osiuin ihu ueae rils f Rgt t b icue.Ti wsacmlse i 18 weeTnseii Atce ihs o e nldd hs a copihd n 71 hr e pcfc rils wr icue.Nww hdamr pretUinweeseiidpwr wr ee nldd o e a oe efc no hr pcfe oes ee dlgtdt teFdrlGvrmn adteSae adtepol rtie al eeae o h eea oenet n h tts n h epe eand l pwr ntseiial dlgtd Tepol ejydLbrywt uainbe oes o pcfcly eeae. h epe noe iet ih nleal rgt,poprt,adteCmo Lw TeCnttto wsamdlfrtewrd ihs rseiy n h omn a. h osiuin a oe o h ol t flo.A ls pol hdpwroe gvrmn adwr n lne srst a o olw t at epe a oe vr oenet n ee o ogr ef o Kn o Dcao.Te ejydapr Rpbi frAeia ig r ittr hy noe ue eulc o mrc. We w ra teDcaaino Idpnec tdy ya 20,w fn hn e ed h elrto f needne oa, er 00 e id esnilytesm givne tdya tePol o teClne hdi 17. setal h ae reacs oa s h epe f h oois a n 76 Teihbtnso ctzn hv n uainbeRgt,te hv n Cmo Lw h naiat r iies ae o nleal ihs hy ae o omn a, te hv n lw ol “oo o lw,n jdca sse,po euain awy hy ae o a, ny clr f a” o uiil ytm or dcto, las etnldi sm wr n sudmnysse,adte aetxdt tehl. nage n oe a, o on oe ytm n hy r ae o h it Te aesrso teronpoet.I fc te d nthv aRpbi!Te hy r ef n hi w rpry n at hy o o ae eulc hy nwlv udraDmcay Wa hpee ta md fl crl bc t 17?I o ie ne eorc! ht apnd ht ae ul ice ak o 76 s teodsyn tu;“vrtigta ge aon,cmsaon. Orpolm h l aig re Eeyhn ht os rud oe rud” u rbe tdyi tesm a tePol o teClne hdwt Egadi 17. oa s h ae s h epe f h oois a ih nln n 76 TeUaiosDcaaino tetite uie Sae o Aeia h nnmu elrto f h hren ntd tts f mrc: We i teCus o hmneet,i bcmsncsayfroepol t hn n h ore f ua vns t eoe eesr o n epe o dsov tepltclbnswihhv cnetdte wt aohr adt isle h oiia ad hc ae once hm ih nte, n o asm aogtepwr o teerh,tesprt adeulsaint wih sue mn h oes f h at h eaae n qa tto o hc teLw o Ntr ado Ntr’ Gdettete,adcn rsett te h as f aue n f aues o nil hm eet epc o h oiin o mnidrqie ta te sol dcaetecue wihiplte pnos f akn eurs ht hy hud elr h ass hc me hm t tesprto.--ehl teetuh t b sl-vdn,ta almnae o h eaain -W od hs rts o e efeiet ht l e r cetdeul ta te aeedwdb terCetrwt cranuainbe rae qa, ht hy r noe y hi rao ih eti nleal Rgt,ta aogteeaeLf,Lbryadtepruto Hpies --htt ihs ht mn hs r ie iet n h usi f apns. -Ta o scr teergt,Gvrmnsaeisiue aogMn drvn terjs eue hs ihs oenet r ntttd mn e, eiig hi ut pwr fo tecneto tegvre,--htweee ayfr o oes rm h osn f h oend -Ta hnvr n om f Gvrmn bcmsdsrcieo teeed,i i teRgto tepol t atr oenet eoe etutv f hs ns t s h ih f h epe o le
www.no-debts.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.txt 1/8

oenet og salse hud o e hne o ih n rnin ass adacrigyaleprec ht son ta mnidaemr dsoe t n codnl l xeine ah hw.teSae niiain ae eund o h epe t ag o hi xrie h tt rmiigi tematm epsdt altedneso ivso fo wtot ad eann n h enie xoe o l h agr f nain rm ihu.wtot usac. l aig n drc iet ojc teetbiheto a aslt Trnyoe teeSae.T poeti.--ehsrfsdfraln tm.i tmso pae Sadn Ame.t trwofsc Gvrmn adt epts.icpbeo o as tes o e lce.frta proeosrcigteLw frNtrlzto o Frinr.adetotter fie. ht akn r oe ipsd o sfe.--uhhsbe teptet rvd e urs o hi uue euiy -Sc a en h ain sfeac o teeClne.lyn isfudto o sc r bls t n o nttt e oenet aig t onain n uh picpe adognzn ispwr i sc fo.uls toepol wudrlnus te comdto f ag itit f epe nes hs epe ol eiqih h rgto Rpeetto i teLgsaue argtietmbet te ad ih f ersnain n h eiltr.Tehsoyo tepeetKn o o le hi omr ytm f oenet h itr f h rsn ig f GetBiani ahsoyo rpae ijre aduuptos alhvn i ra rti s itr f eetd nuis n srain.i i terdt.ta t rgttesle b aoihn tefrs ufr hl vl r ufrbe hn o ih hmevs y blsig h om t o wihte aeacsoe. ih nsial o hm n frial omdbe t trnsol. tts o ht ups btutn h as o auaiain f oeges rfsn t ps ohr t ecuaetermgainhte.--ehsfridnhs ot hlsm n eesr o h ulc od -H a obde i Gvrost ps Lw o imdaeadpesn iprac.adt isiuenwGvrmn. hrb h eiltv oes naal f Anhlto. prun ivral tesm Ojcseic adsg t rdc te udraslt usig naiby h ae bet vne ein o eue hm ne boue Dsoim i terrgt. o h oe proeo ftgigte it cmlac wt hsmaue.fropsn wt mnyfrns hsivsoso ersnaie oss eetdy o poig ih al imes i nain n tergt o tepol.--ehsrfsdt ps ohrLw frte tel elce o ted o hm -H a eue o as te as o h acmoaino lredsrcso pol.te e at e umte o add ol.--e f utc. -H a btutd h diitain o Jsie b rfsn hsAsn t Lw fretbihn Jdcaypwr.o aoihi. n et ihr wrs f fies o aas u epe n a u hi sbtne --ehskp aogu. t hi ih t s hi uy o ho f uh oenet n o poienwGad frterftr scrt.H hsafce t rne teMltr idpnet h osn f u eiltrs e a fetd o edr h iiay needn o adspro t teCvlpwr --ehscmie wt ohr t sbetu t f n ueir o h ii oe.atrsc h ihs f h epe -H a eue o og ie fe uh dsouin. f h eeis f ra b Jr:--o tasotn u byn Sa t b tidfrpeeddofne y uy -Fr rnprig s eod es o e re o rtne fecs (i) --o aoihn tefe Sse o EgihLw i anihoigPoic.--ehscle tgte lgsaiebde a pae uuul o yat ny -H a ald oehr eiltv ois t lcs nsa. isltos t cueohr t b eetd weeyteLgsaiepwr. bet h salsmn f n boue yan vr hs tts o rv hs ltFcsb sbitdt acni wrd --ehsrfsdhsAsn t Lw. e a utryngetdt atn t te. y euig i set o as o salsig uiir oes -H hsmd Jde dpneto hsWl aoe frtetnr o terofcs ad a ae ugs eedn n i il ln. rm uihet frayMreswihte sol cmi o ayIhbtnso teeSae: o n udr hc hy hud omt n n naiat f hs tts --o ctigoforTaewt alprso tewrd --o ipsn Txso -Fr utn f u rd ih l at f h ol: -Fr moig ae n u s wtotorcnet --o dpiigu i mn isacs o tebnft o Til ihu u osn: -Fr ervn s n ay ntne.adsc i nwtencsiywihcntan te ufrne f hs oois n uh s o h eest hc osris hm t atrterfre Sseso Gvrmn.aduakolde b orlw. ucmotbe addsatfo tedpstr o terpbi Rcrs frtesl nofral.a t te salse ms lkl rnils n raiig t oes n uh rm s o hm hl em ot iey t efc terSft adHpies Puec.--ehsdsovd ups f aiun hm no opine ih i esrs -H a isle Rpeettv Hue rpael. n teaon adpyeto terslre. tnig ris ihu teCneto orlgsaue. sc: -Fr blsig h re ytm f nls as n egbrn rvne etbihn teena abtayGvrmn.Btwe aln tano aue aduuptos hc hy r cutmd u hn og ri f bss n srain. o h eue f hi fie.adwe s ssedd h hs hi prto il i set hl e band n hn o upne.ide.gvn uidcin oeg o u osiuin n ncnwegd y u as iig hs i Asn t terAt o peeddLgsain --o qatrn lrebde o set o hi cs f rtne eilto: -Fr ureig ag ois f amdtop aogu:--o poetn te b amc Til fo pnsmn re ros mn s -Fr rtcig hm y ok ra.--ehsedaoe t peettepplto o tee ovlin ihn -H a nevrd o rvn h ouain f hs Sae.wl dcaeta o fet hi aey n apns. rdne ned il itt ht Gvrmnsln etbihdsol ntb cagdfrlgtadtasetcue. -H a obnd ih tes o ujc s o ajrsito frint orcnttto.uls sseddi oenr o as as f meit n rsig motne nes upne n teroeaintl hsAsn salb otie. n cnusoswti.adriigte euig o as tes o norg hi irto ihr n asn h cniin o nwAporain o Lns --ehsosrce teAmnsrto odtos f e prpitos f ad. -H a et mn s n ie f ec.wieeisaesfeal. n itn rm h eoioy f hi ulc eod.--ehseetdamliueo Nw h mut n amn f hi aais -H a rce uttd f e Ofcs adsn hte sam o Ofcr t hrs orpol.aoihn orms ue no hs oois -Fr aig wy u hres blsig u ot .adelrigisbudre s a t salsig hri n rirr oenet n nagn t onais o s o rne i a oc a eapeadftisrmn fritouigtesm aslt edr t t ne n xml n i ntuet o nrdcn h ae boue rl it teeClne:--o tkn aa orCatr.hv rtre t tePol a lrefrtereecs. -H a eue i set o as h ms woeoeadncsayfrtepbi go.

ad hl e eesr n rpr o arig no xcto h oeon oes n alohrpwr vse b ti Cnttto i tegvrmn o teUie Sae.--ehsadctdGvrmn hr. peln o h SpeeJdeo tewrdfrterciueo oritnin. hs konrl o wrae i a udsigihddsrcino alae. s n uh o e ttlydsovd adta a Fe adIdpnetSae. n e ae ojrd te b tete o orcmo knrdt dsvwteeuuptos wih wud hm y h is f u omn ide o iao hs srain.-H i a ti tm tasotn lreAme o frinMreaist epe--e s t hs ie rnprig ag ris f oeg ecnre o cmlt tewrso dah dslto adtrny araybgnwt opee h ok f et. nme n a.woecaatri tu mre b eeyatwihmy eetd nuy rne hs hrce s hs akd y vr c hc a dfn aTrn.-Adfrte te cs n hns hc needn tts a f ih o--n o h spoto ti Dcaain wt afr rlac o tepoeto o Dvn upr f hs elrto.rvgdorCat. otat line. aaie.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.no-debts.te hv fl Pwrt oal isle.ta te aeasle o alAlgac t teBiihCon adta al tts ht hy r bovd f l leine o h rts rw.W teps y hi eiltr o xed n narnal uidcin vr s e hv rmne te o tecrusacso oreirto adstlmn hr. asnl. s n nitnuse etuto f l gs ee n cniin. hc. h ecls nin aae.Te tohv be da nvtby nerp u oncin n orsodne hy o ae en ef t tevieo jsieado cnagiiy W ms. h ersnaie o teUie Sae o Aeia i GnrlCnrs. n ht s re n needn tts hy ae ul oe o lv Wr cnld Pae cnrc Alacs etbihCmec. o bcm teEeuinr o terfinsadBehe.i uftt b terlro afe pol. ol ieial itrutorcnetosadcrepnec.frteeeto o frs mgzns f h tt n hc h ae hl e o h rcin f ot.W hv wre te fo tm t tm o n tetos o u rts rtrn e ae and hm rm ie o ie f atmt b terlgsauet etn a uwratbejrsito oe u.txt vlal Lw. n ht l pltclcneto btente adteSaeo GetBian i adogtt b oiia oncin ewe hm n h tt f ra rti. ocue ec. e ut hrfr.d.bcm tesa o gvrmn o teUie Sae.Asmld apaigt te f h ntd tts f mrc. lue 1) oes f oges “oeecs ecuielgsaini alcsswasee. icmtne f ret efd crey aalld n h ot abru gs adttlyuwrh teHa o acvlzdnto.oe sc dsrc (o T xrie xlsv eilto n l ae htovr vr uh itit nt eceigtnmlssur)a my b csino priua sae.i teNm. sals omre n o o l ohrAt adTig wihIdpnetSae myo rgtd.dcyrs adohrneflbidns ad(8 T mk allw wih reas okad. n ec red. ae eidd hm f h icmtne f u mgain n eteet ee W hv apae t terntv jsieadmgaiiy adw hv cnue e ae peld o hi aie utc n annmt. hc eone u eaain n od hm s e od h et f mnid Eeisi Wr i PaeFins --e Teeoe TeRpeettvs akn. n te edu ulig. led eu ih crusacso Culy&priysacl prlee i tems braosae. u otns n u sce Hnr ard oo.addcaigtesle ivse wt pwrt upnig u w eiltrs n elrn hmevs netd ih oe o lgsaefru i alcsswasee.a w hl ters o eest. hrfr.adhl te.adhsedaoe ad.w mtal peg t ec ohrorLvs orFrue ador rvdne e uuly lde o ah te u ie.I eeysaeo teeOpesosW hv Pttoe frRdesi odtos n vr tg f hs prsin e ae eiind o ers n tems hml trs Orrpae Pttoshv be asee ol b h ot ube em: u eetd eiin ae en nwrd ny y rpae ijr. Scin8 Cas (7:Pwr o Cnrs: eto . n etoe h ie f u pol.brtortws addsrydtelvso or u es aae u oss un u on.ad cetne f oges eoe h et f oenet f h ntd tts n t eecs lk atoiyoe alpae prhsdb tecneto te o xrie ie uhrt vr l lcs ucae y h osn f h lgsaue eiltr o tesaei wihtesm salb.I i Atce h rbe ht asd ul ice is n h rgnl osiuin t s ril I .o t fl tesle b eoe h xctoes f hi red n rtrn r o al hmevs y ter hi Hns --ehsectddmsi isretosaogtu.--ehscntandor n oal noty h ed f iiie ain -H a osrie u flo elw Ctzn tknCpieo tehg Sa t ba Am aantterCuty t iies ae atv n h ih es o er rs gis hi onr. eoain n yan. n 1) o ae l as hc salb ncsayadpoe frcryn it eeuintefrgigpwr. Ta teeUie Clne ae ado Rgtogtt b Fe adIdpnet ht hs ntd oois r.no-debts.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.adte xedn e ie qae s a. TePolm h rbe: Tepolmta cue fl crl le i teoiia Cnttto.sxsad nw ue f afr.txt 3/8 .ad urm ug f h ol o h ettd f u netos o n h ae n b teAtoiyo tego Pol o teeClne. l te oes etd y hs osiuin n h oenet f h ntd tts www.adatrn fnaetlyteFrso orGvrmns --o aube as n leig udmnal h om f u oenet: -Fr ssedn oronLgsaue.APic.adt d al ey a.b eilt o s n l ae htovr -H a biae oenet ee y dcaigu oto hsPoeto adwgn wraantu --ehspudrd elrn s u f i rtcin n aig a gis s -H a lnee orsa. y eso f atclr tts n h acpac o cnrs. ih im eine n h rtcin f iie Poiec. n f ih uh o e re n needn Sae. cuec n h ncsiy wihdnucsorSprto.Nrhv W be wnig eie yat s ni o e h ue f re epe o ae e en atn i atnin t orBiihbehe. n eea oges sebe. -H a xie oetc nurcin mns s n a nevrd t bigo teihbtnso orfotes temriesIda Svgs woe o rn n h naiat f u rnir. -W.1/8/13 www.slml pbihaddcae y h uhrt f h od epe f hs oois oeny uls n elr.teeoe aqisei te o h oc f utc n f osnunt.

hy ae h rvlg o upr epe n oeg ain s el Ctznhp alglo lwu sau. iiesiea r afl tts Tegvrmn nvrhdctzn o sbet bfr te1t Aedetws h oenet ee a iies r ujcs eoe h 4h mnmn a aotd Tu anwcaso ifro ctznhpwscetd I fc sc i a dpe.adpyavr sal US iie” n hs ie p l hi nleal ihs n a ey ml peimfrsca isrne Adtoal te wr aren t bcm a rmu o oil nuac.Soassc a:“aefo terc adgv t te a o h epe u f lgn uh s Tk rm h ih n ie o h po.Tecroainhdbt adtepol wr t a h art n tc ehd h oprto a oh n h epe ee hnr.ctzn wt altoeCvlRgt etne b Cnrs.Ms mn cnrleecsdtruhtemdapae ispr. ado tepol”cm t a ed TecroaeDmcayhsi’ on n f h epe ae o n n.. ee o eun h eulc a ne ata LwadPeietLnonapitdrpeettvsfrtesuhr sae ad a n rsdn icl pone ersnaie o h oten tts n fre telgsauet aanst Te1t Atceo Aedetprann t ocd h eiltr o gi i.o hy lo o h rvlg f bdn y n clr f a” ttt.telgsaueaotdte1t Aedetadpougtda ht oenet h eiltr dpe h 4h mnmn n rmlae CvlRgt Att gv piiee t i’ nwifro caso “. ht agi! hy eae Txae o n id f a. l hy a o o a o eoe “.drn teCvlWr Cnrs ajund esnl n oiia eeis n 81 uig h ii a. diinly hy ee geig o eoe “apyr”Wa abran Te bcm a“apyrfraykn o tx” Te Txae. h 3h ril f mnmn etiig o Nblt wsrmvdfo teCnttto adrpae wt anwAtceo oiiy a eoe rm h osiuin n elcd ih e ril f Aedetta poiie saey Ta Atcewsrtfe o Dcme 6 16.com/anti-f ederalist/f iles/misslink. Wa hpeswe terc gt po?Cnyural b a epoe or” ht apn hn h ih es or a o ely e n mlyr wtottersucst pyfrlbradmtras Ntvr ln!Aya.ctzn.. h oprt eorc a ts w Cnttto (osiuino teUie Sae} TeAtce o Aedet fo osiuin Cnttto f h ntd tts. n at uh s sauoyUS ctznta i sbett alterls rgltosadsaue tttr . oenet f w. o.ctzn adtu gv u alteruainbergt..I 16..Nww hv to ny a 2 mnmns n h eorc a de ay o e ae w Uie Sae wt dfeetCntttos ntd tts ih ifrn osiuin.ctzn”oto “mrcn om f u oenet h 4h mnn ae US iies u f Aeia Ctzn”adas md te sbett telgsaue Agvrmn o “e fr iies n lo ae hm ujc o h eiltr.no-debts. 85 I 16 term lgsaueicroae teDsrc a apiaemncpl n 88 h up eiltr noprtd h itit s rvt uiia croain Tecatrwsrvsdsihl i 17. ht ril a aiid n eebr .TeRpbi wsudrMril ie i. Wihoed yuhl algac t? hc n o o od leine o Hwyuwr etcdit teDmcay o o ee nie no h eorc! I wstecro adsikmto.txt o i aydprmn o ofcrteef” r n n eatet r fie hro. hs e ls f neir iiesi a rae.ad eae e US iie” ih l hs ii ihs xedd y oges n te as gttepiieeo aiigb ay“oo o lw saue rl.. oges dore sn de Ta tr masfrvr nvrt rtr. mnmn ht rhbtd lvr.Wa ada! I euain ht ih e rmlae hogot hi ie pn ht el! mse oe te hv tepiieet spotpol i frinntosa wl! isd n. ht a h oie o raig hs nwcaso ctznhp Wsi bcueteLgsauetogtte cudetn e ls f iiesi? a t eas h eiltr huh hy ol xed terJrsito it tefrinsae. euain n ttts datdb tecroainudrclro lw Wa wstemtv frcetn ti rfe y h oprto ne oo f a.Telgsauehstknavnaeo toedlgtdpwr frter etans h eiltr a ae datg f hs eeae oes o hi proa adpltclbnft.1/8/13 www.Floigteicroain oprto. ue r rglto ta mgtb pougtdtruhu terlf sa.o wsi bcueteFedmnhdn hi uidcin no h oeg tts r a t eas h re e a o lglsau atrte1t Aedetwseatd TeBak bigsae dd ea tts fe h 3h mnmn a nce? h lcs en lvs i www. h hre a eie lgty n 81 olwn h noprto o f ta gvrmn. ii ihs c o ie rvlgs o ts e neir ls f US iies” Te h rslso teeAt wr teedo teRpbi adtebgnigo te eut f hs cs ee h n f h eulc n h einn f h Dmcay-adte wr Cntttoa frteFdrlZn Te cagdte eorc n hy ee osiuinl o h eea oe hy hne h fr o orgvrmn.TeOgncCnttto 2 pad r f h eorc n o h eulc h rai osiuin ol hd1 Aedet adteDmcayhsaddmn.Pol nvr oenet ol ae ae f ts ujcs eades f ot epe ee pnee ln eog t fgr otta gvrmnshv ntigbtwa te odrd og nuh o iue u ht oenet ae ohn u ht hy cncntepol oto.no-debts. h bcm anw“.Te ugy as id oto xrie hog h ei lyd t at h gvrmn wudtk cr o i’ sbet rgrls o cs.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.te ihu h eore o a o ao n aeil? o ey og nwy h pol wr gigt b loe atri odae Alte hdt d wst bcm a epe ee on o e okd fe n l g.txt 4/8 .Te1t Aedtmd “.. ht em en oee. h rils f mnmns rm 1 uwr aeo teDmcayadntteRpbi. Tefrgigecuiedlgtdpwri teatoiyt d ayhn te h oeon xlsv eeae oe s h uhrt o o ntig h lgsauedsrst d wti teDsrc (eea Zn)wtotCntttoa eiltr eie o o ihn h itit Fdrl oe ihu osiuinl rsrit. iie ht s ujc o l h ue.

js sauoycvlrgt adgvrmn gatd ae o nleal ihs ut tttr ii ihs n oenet rne piiee.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.bsdo yu atos wl dtrieyu sau..dieslcne fle otte14 txfrs euiy oe eitain rvr ies. hs o ae xmlfe or afl tts y hs atos Yumyseta tecroainofr mn bnft t isctzn ad cin. apidfr ple o agnpri adec Tu yuhv eepiidyu lwu sau b toe u emt n t.TeAeia Ctznrmiswti euiy iess n oto f or ie h mrcn iie ean ihn te h Rpbi. Telw FRIT CNRS. o r ht or r. l aua esn br i ti Cutywr br fe a Aeia Ctzn btterlwu sau on n hs onr ee on re s mrcn iies u hi afl tts cagdwt terfrtnxswt tecroain lk abrhcriiaeo hne ih hi is eu ih h oprto. ht s or leine o i noe nom o ta yuhdt gv algac t tecroain N.I ti cs yuaetesaeadtelgsauei te or rsn ea tts n hs ae o r h lv n h eiltr s h mse. atr I yudsr t b a Aeia Ctzn udrteRpbi wt aluainbe f o eie o e n mrcn iie..Yu ht o a o ie leine o h oprto? o ht a or eiin o aeaUS ctznbcueyuatse t ta fc we yusge u frSca r . eea US iies hv n uainbergt. n a o ayhn wtotalcnes ln a h de nthr smoees. b dcpinte ddacmls terga.te hv rsosblt t oehn le . I i itrsigt nt ta telgsauecvrdterbt wt apbi lw t s neetn o oe ht h eiltr oee hi ut ih ulc a ta ht alwdAeia Ctzn t Bps te1t Aedetrqieet wt a At loe mrcn iies o yas h 4h mnmn eurmns ih n c cnenn teRgt o Aeia Ctzn i frinSae. ne h eulc ih l nleal rgt ihs rsoe admse o yu gvrmn ofcr.ta wsyu dcso..H psess ntig ihu ies o og s e os o am oen le e osse alhsuainbeRgt.i yuaese oeaiga atmbl te yuae o r ihra. oig aig ae.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.txt nthv lglsau udrtelw o ae ea tts ne h a. n Atcnenn teRgt o Aeia Ctzn i frinSae.I.N oecndtrieyu sau fryubcue iiesi s afl tts o n a eemn or tts o o eas ta i aproa tig Yuaewa yu ae teeoe yums attepr o ht s esnl hn. o r peue t b aUS ctzn Wa i yu algac t?Ddayn ifr yu rsmd o e .CA. o a e ht h oprto fes ay eeis o t iies n yucno gttoebnft i yuaentoeo termmes Yucno o ant e hs eeis f o r o n f hi ebr.Tedfeec bigLbryadSaey l i nleal ihs h ifrne en iet n lvr! Ctznhpi alwu sau.C.CLX -A h a: OTEH OGES es I h 4.Ss. c ocrig h ihs f mrcn iies n oeg tts www. sn un oe.4.wihicue vtn.vtrrgsrto. e s n lco.1/8/13 www.hs[]mo []w h i a eetr adcnd eulc a nleal ihs a Comn La. hn o ohn n ean yu peetlglsau. iie eas o tetd o ht at hn o ind p o oil Scrt.E:I yuaese fsigte i i peue peupin s plcbe ee x f o r en ihn hn t s rsmd ta ht yuaeafsemn Lkws.B lwyuhv acoc h ainl oprt et ht ad o h eeis y a o ae hie adi i yust mk. il eemn or tts h em “rsmto”i apial hr. o ut c h at f yu sau.Teei ntacuti ti tade h ec n e oh t h ae ie hr s o or n hs Cutyta wudgv yusadn wiesrdln tefne Alntrlpros onr ht ol ie o tnig hl tadig h ec.no-debts.Tetr or tts tes ae n or cin.ctzn” il f ihs n r ujc o l h oprt hm.hsuainbergt. hrfr.US ctzn ntol hv bnft. iie.pyn txs uigfnymny wlae Sca rvlgs hc nld. ild u h 00 a om.te yucneptit fo te etrd n atr f or oenet fies hn o a xarae rm h croaeDmcay oprt eorc.adcnrlo yu lf. ieie f o r en prtn n uooie hn o r peue t b a“rvr -adwe yuetrterifro cutros yuae rsmd o e die” n hn o ne hi neir or om.282916.Ke i mn ta te ocrig h ihs f mrcn iies n oeg tts ep n id ht h ecuielgsaieatoiygatdwslmtdt teFdrlZn!Aeia xlsv eiltv uhrt rne a iie o h eea oe mrcn Ctzn wr i frinsae adntudrterl o telgsaue Hwvr iies ee n oeg tts n o ne h ue f h eiltr.Ohr.88 HPCXI. o ant srdl tefneadb bt a tesm tm.txt 5/8 .lcne. ie it etfct r smtiges. efr.no-debts.. iies o ny ae eeis hy ae epniiiy o py a tentoa croaedbsta pi frtebnft. oil Scrt.Wa i wogwt bigacroae y eeto hy i copih hi ol ht s rn ih en oprt ctzn Ntiga ali yuudrtn ta yuaen lne i teRpbi iie? ohn t l f o nesad ht o r o ogr n h eulc wt ih aBl o Rgt adaesbett altecroaewis Fdrl“. n t s or o ae Wa i teCoc? ht s h hie I yulk bigacroaemme o teDmcay te d ntigadrti f o ie en oprt ebr f h eorc. oee.

I as hud e ie o noe o eue ht o a eoe t ae fet t sol b sn t ayofcr o dprmnsweeyuhv a nxswt te hud e et o n fies r eatet hr o ae n eu ih h gvrmns Fdrl Sae adCut s ta te wl b poel ifre o oenet.. n hra t s eesr o h aneac f ulc ec ht hs camo frinalgac sol b popl adfnlydsvwd Teeoe li f oeg leine hud e rmty n ial iaoe: hrfr. s e a hn ncsayadpoe t oti o efcut sc rlae adalteat ad eesr n rpr o ban r fetae uh ees. ht hnvr t hl e ae nw o h Peietta ayctzno teUie Sae hsbe ujsl dpie o hs rsdn ht n iie f h ntd tts a en nuty ervd f i lbryb o udrteatoiyo ayfringvrmn. .Wiesc i ntncsay i mysv yusm lgl or e ea tts hl uh s o eesr.no-debts.Raoal. igna ayad aiona n t.wt ter iiesi.vc b gvre. udmna rnils f hs oenet Sc 2 Adb i frhreatd Ta alntrlzdctzn o teUie e. n e t ute nce.cudpeeta iies ht ol o e vial. n e t ute nce. tts wiei frinsae. aaset ape s nldd n olwn ae Wa i tedwsd o eptitn? ht s h onie f xaraig Tedwsd o eptitn fo tecroae“ntdSae”addcaigyu h onie f xaraig rm h oprt Uie tts n elrn or algac t teRpbi wudb tels o mn bnft afre t US leine o h eulc ol e h os f ay eeis fodd o . n hra n h eonto f hs rnil hs oenet a fel Rcie eirnsfo alntos adivse te wt tergto rey eevd mgat rm l ain. n h usi f hpies adweesi tercgiino ti picpeti gvrmn hs apns. o mutn o c f a. t hl e h uy f tePeiett uesc mas ntaonigt ato wr a h mytik h rsdn o s uh en. eea. ht n elrto. h tt f uro io r um r ntfrinbcuete blnst tegvrmn.Mrln.i salb tedt o iet y r ne h uhrt f n oeg oenet t hl e h uy f tePeietfrhiht dmn o ta gvrmn teraosfrsc h rsdn otwt o ead f ht oenet h esn o uh ipiomn. oenet tesm poeto o prosadpoet ta i acre t ntv br h ae rtcin f esn n rpry ht s codd o aie on ctzn i lk stain adcrusacs iies n ie iutos n icmtne.As.Asml i icue o floigpg. n ony o ht hy il e rpry nomd f yu nwlglsau.lbry adtepruto nipnal o h nomn f h ihs f ie iet.rsrcs ipis o eiin f n fie f hs oenet hc eis etit. ht l auaie iies f h ntd Sae. Sc3 Adb i frhreatd Ta weee i salb md kont te e.adi i apast b wogu adi voaino tergt o mrsnet n f t per o e rnfl n n ilto f h ihs f Aeia ctznhp tePeietsaldmn terlaeo sc ctzn adi mrcn iiesi. h rsdn hl ead h ees f uh iie.oigalgac t tegvrmns ecnat r ujc f oeg tts wn leine o h oenet teef adweesi i ncsayt temitnneo pbi paeta ti hro.3 hs a e oe ih re oaie elrto f xarain esnby 0 dy sol b gvnfrayn t rft wa yusybfr i tksefc.Apoe Jl 2t. ntuto.com/anti-f ederalist/f iles/misslink. n netd hm ih h ih f ctznhp adweesi i camdta sc Aeia ctzn.. r dcso o ayofcso ti gvrmn wihdne.txt Weestergto eptito i antrladihrn rgto alpol. n f terlaes dmne i uraoal dlydo rfsd i salb tedt o h ees o eadd s nesnby eae r eue. ao rbe o hs epe ht ant cet epniiiy o hmevs We yueptit b cagn yu algac adlwu sau.i hrb dcae icnitn wt te usin h ih f xarain s eey elrd nosset ih h fnaetlpicpe o ti gvrmn. pno.yuwud hn o xarae y hnig or leine n afl tts o ol bcm “le”t tepeetcroaeFdrlGvrmn adwudb tetd eoe Ain o h rsn oprt eea oenet n ol e rae www. h rsdn o oges prvd uy 7h 98 Pes nt ta afrinsaei ayuinsaeotieo teFdrlZn: lae oe ht oeg tt s n no tt usd f h eea oe ie Vrii.ec o teuin o oeg eas hy eog o h oenet lo ah f h no sae i frint ec ohr tts s oeg o ah te. n l h cs n poednsrltv teeosalb a so a patcbeb cmuiae b rceig eaie hrt hl e s on s rcial e omnctd y tePeiett Cnrs. t a ae o oe ea hrsmn. o oen ie e oend ol rsn mjrpolmt toepol ta cno acp rsosblt frtesle.no-debts.salb ette t.. re. ctzn ta wudntb aalbe T gvr.txt 6/8 . mar.adsalrciefo ti hl n oeg tts hl e nild o n hl eev rm hs gvrmn. tt. B i eatdb teSnt adHueo Rpeettvso teUie Sae o e t nce y h eae n os f ersnaie f h ntd tts f Aeiai Cnrs asmld ta aydcaain isrcin oiin odr o mrc n oges sebe.16.Clfri adec Tesaeo Pet Rc o Ga ae .1/8/13 www. hra h ih f xarain s aua n neet ih f l epe idsesbet teejyeto tergt o lf. Eptito: xarain Ti cnb dn wt atu NtrzdDcaaino Eptito.com/anti-f ederalist/f iles/misslink. r qetostergto eptito. n hra t s lie ht uh mrcn iies ih hi dsednsaesbeto frinsae.

Te f hs elrto s ht f xarain rm h oprto nw s h Uie Sae da ntd tts b www. n cin n h at f n edr r t i/e w ei.no-debts.I wl tk alrenme o Ctzn t eetnwofcr adrsoe oref t il ae ag ubr f iies o lc e fies n etr Cvl ii Atoiya allvl o Gvrmn._________________ en f on id f ea g.Yuwudn lne b srt frteNtoa Db.Te oenet o h xet ht y ea tts n o lee n n anr h seii itn pcfc net o ti Dcaaini ta o Eptito fo teCroainkona.teOgnc fodd ne h elrto f needne h il f ihs h rai Cnttto fr osiuin o teUie Sae o Aeia As Irsreteihrn rgtt cnrc wt te h ntd tts f mrc. t a e oprd t o a epycroaesel I i lwul peetbtesnilyhsn bsns. euiy ubr lhuh oe s eurd Wa i teusd o eptitn? ht s h pie f xaraig Tepicplavnaeo eptitn wudb t ecag gvrmn gatd h rnia datg f xaraig ol e o xhne oenet rne piiee fruainbeRgt.adimnte afre US ctzn hrfr oeo l h eeis rvlgs n muiis fodd .Oewudb laigtescaitcroae rvlgs o nleal ihs n ol e evn h oils oprt gvrmn adetrn teRpbi wt isogncCnttto adAtce o oenet n neig h eulc ih t rai osiuin n rils f Rgt.Ke i mn ta yuaecretyAint aluinsae ecp te s uh ep n id ht o r urnl le o l no tts xet h oe n weeyulv.no-debts. Yumyhv dfiut i etbihn abn acutudrteFdrlRsre o a ae ifcly n salsig ak con ne h eea eev Sse. iies ad n Rsdnsb tecroaegvrmn o teUie Sae.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.txt a sc.Irsrealm eiet y h oprt oenet f h ntd tts eev l y UainbeRgt nleal ihs afre udrteDcaaino Idpnec. SML APE DCAAINO EPTITO ELRTO F XARAIN FO:________ RM ________ GETNST ALPBI OFCAS REIG O L ULC FIIL: I_________________. hs ehd s oea--ie pooiin R-dctn tepbi i nta es ts. rpsto. eeuaig h ulc s o n ay ak Dslie:Ti atcesalntb cniee lglavc.Hwvr ti mto i a“n-tatm” uhrt t l ees f oenet oee.d slml mk ti Dcaaino cag i lgl h tt f _______ o oeny ae hs elrto f hne n ea Sau ad tts n teeoefrg altebnft.com/anti-f ederalist/f iles/misslink.o lglae antrl .i i silteebthsvr fwmmes I myb cmae ihs eiv e t s tl hr u a ey e ebr. t s afly rsn u setal a o uies Cmo Lwwudb aalbet toewt poe sadn.1/8/13 www.Bleem.ada ihbtn o __________onywti teetro esn n n naiat f _________Cut ihn h xeir budre o onais f teSaeo _______.Tewiesaent icamr hs ril hl o e osdrd ea die h rtr r o lcne atres Ayatoso tepr o ayrae aea hshronprl iesd tony..As yumyhv dfiut i seigepomn wtotaSca ytm lo o a ae ifcly n ekn mlyet ihu oil Scrt Nme atog nn i rqie. aua br on pro.bigo sudmn.Cnoeral omn a ol e vial o hs ih rpr tnig a n ely acp LbryadFedmatrdcdso banahn a sae?Ta i a cet iet n reo fe eae f riwsig s lvs ht s getrsosblt!I wl srl b lnsm bigamme o teRpbi al ra epniiiy t il uey e oeoe en ebr f h eulc l b y yusl.txt 7/8 . n mt oprt hl.piiee. lo eev h neet ih o otat ih h croae oprt gvrmnst teetn ta m lglSau i ntatrdi aymne.teBl o Rgt.Yuwudnt hr o ie o ol o ogr e uey o h ainl et o ol o b casfe a a“apyr btyucudsilvlneri ta wudbte e lsiid s Txae” u o ol tl oute f ht ol ohr yu o.

Uie Sae o AeiaadUS M lglSau i ta o aNtrlbr Aeia ntd tts f mrc n .Saeo _______ hrf ______ ony tt f ______ ==================================== =================================== Pes nt:I i o m oiinta tewrigo DCAAINO EPTITO i lae oe t s f y pno ht h odn f ELRTO F XARAIN s fae.gn kr dctoa aeil . h ntd tts eae Sceayo teTesr ertr f h rauy Cmisoe o teItra RvneSrie omsinr f h nenl eeu evc CifJsieSpeeCut he utc urm or Sca Scrt Amnsrto oil euiy diitain Sceay Dprmn o Cmec ertr. rga. eulc adbig n en Aint teCroaegvrmn wt i’ Gl FigdFa. 88 n hl e cniee osdrd acpe wti tedcrn o etpe b aqisec.tit (0 dy fo te cetd ihn h otie f sopl y cuecne hry 3) as rm h dt o ae f peetto b US Mi. uh rcie iits n gemns ae Ti Dcaaini md prun t 1 Saue-tLre29 16. le o h oprt oenet ih ts od rne lg IfrhrDcaeta Iwsbr afe a Aeia Ctznwti teSaeo ute elr ht a on re n mrcn iie ihn h tt f _______.Ta ScaitShm wsasros a o e oil euiy ubr o ok ht oils cee a eiu tr o te ot n h Aeia pol. h os f ersnaie PeietPoTm teUie Sae Snt rsdn r e.Saeo _______ oenr tt f ______ Atre Gnrl Saeo _______ tony eea..hwvrcranapcso teatceaeipratadi i teeoe lwd oee eti set f h ril r motn n t s hrfr ofrda fee s euainlmtra. tt f ______ Seif_______Cut. _______ adm sau wscagddet trsb tecroaegvrmn. al Sge:_____________________Dt:__________ ind ____________________ ae__________ Ntr: oay C: c Sekr teHueo Rpeettvs pae.. tt f ______ CifJsieSpeeCut Saeo _______ he utc urm or.Tedtiso areetwsntmd aalbet tepol ta mrcn epe h eal f gemn a o ae vial o h epe ht etrdte nee h porm Sc patc vtae ayareet md.adsalb hs elrto s ae usat o 5 tttsa-ag 4. n y leine s o h e ue rai ntd tts f mrc. rsnain y . eatet f omre Gvro.Freape I n y tts a hne u o ot y h oprt oenet o xml: wstl ta a od ht Ihdt gtaSca Scrt Nme t wr.ee al . y ea tts s ht f aua on mrcn Ctzn iie adm algac i t teD Jr OgncUie Sae o Aeia ARpbi..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful