Zilele Turbinilor

PIESĂ ÎN PATRU ACTE

Personajele:
ALEXEI VASILIEVICI TURBIN, colonel de artilerie, 30 de ai NIKOLAI TURBIN — fratele lui, 18 ani ELENA VASILIEVNA TALBERG, sora lor, 24 de ani VLADIMIR ROBERTOVICI TALBERG, colonel de stat majo soţul ei, 38 de ani VIKTOR JVIKTOROVICI MÎŞLAEVSKI, locotenent-major artilerie, 38 de ani LEONID IURIEVICI ŞERVINSKI, locotenent, adjutant ' pe: sonal al hatmanului ALEXANDR i BRONISLAVOVICI STUDZINSKI, căpiţa: 29 de ani LARIOSIK, vărul din Jitomir, 21 de ani HATMANUL întregii Ucraine BOLBOTDN, comandantul diviziei lntîi de cavalerie a I Petliura GALANBA, sotnie* de-al lui Petliura, fost rotmistru al un regiment de ulani URAGAN KIRPATH VON SGHRATT, general german VON DUST, maior german UN MEDIC DIN ARMATA GERMANĂ UN CAZAC DEZERTOR OMUL CU COŞUL LACHEUL MAXIM, paznicul liceului, 60 de ani UN HAIDAMAC *, telefonist PRIMUL OFIŢER AL DOILEA OFIŢER AL TREILEA OFIŢER PRIMUL IUNCHER AL DOILEA IUNCHER AL TREILEA IUNCHER IUNCHERI ŞI HAIDAMACI

Actele întîi, al doilea şi al treilea se petrec în iarn anului 1918, actul al patrulea — la începutul anului 191 Locul acţiunii — oraşul Kiev.
* Ofiţer (locotenent) de cazaci în armata ţaristă (n.t.). ** Soldat In armata contrarevoluţionară din Ucraina in p rioada războiului civil (n.t.).

Actul întîi
TABLOUL ÎNTÎI
Apartamentul Turbinilor. E seară. în şemineu arde focul. La ridicarea cortinei, ceasul bate de nouă ori şi cîntă delicat un menuet de Boccherini. A 1 e x e i stă aplecat peste nişte hlrtii. NIKOLKA

(cintâ acompaniindu-se la ghitară): Vine Petliura*, frăţioare, Sînt zvonuri c-o să ne omoare, Mitraliori, mitralieri, Pilaf să-l faceţi pînâ-n zori, Voi ne-aţi salvat de-atitea ori, Mitraliori... ALEXEI Dracu ştie cum de-ţi vine să cînţi aşa ceva! Cîntece de bucătăreasă. Nu ştii şi tu ceva mai decent? NIKOLKA De bucătăreasă? Dar le-am compus chiar eu, Alioşa. (Cîntă.) Cînţi dacă vrei, de nu — zici pas, N-ai nici ureche, n-ai nici glas! Există voci la o adică... Ce păru-n cap chiar ţi-l ridică... ALEXEI Asta se potriveşte perfect la vocea ta. NIKOLKA Degeaba mă ironizezi, Aîioşa, zău că am voce. Ce-i drept, nu-i chiar ca a lui Şervinski, dar e acceptabilă totuşi. O voce dramatică, sau, şi mai
* Petliura, Simon Vasilievici (1877—1926), unul din organizatorii mişcării naţionalist-burgheze din Ucraina în perioada 1917 — 1920. între 1917—1918 a făcut parte din conducerea Radei centrale contrarevoluţionare şi a fost comandantul suprem al armatelor ei (n.t.).

exact, de bariton. Lenooika, hei Lenocika! (J zici, nu-i aşa că am voce? ELENA (din camera ei): Cine? Tu? N-ai pic de vocţ NIKOLKA E necăjită, de-aia zice aşa. Şi de altfel, Aljoşs chiar profesorul de canto mi-a spus: „Dumne^ voastră, Nikolai Vasilievici, aţi fi putut ajung la operă, de n-ar fi fost revoluţia". ALEXEI Mare tîmpit mai e şi profesorul ăsta al tăi NIKOLKA Eram sigur. Nervii sînt la pămînt în casa Turb nilor. Profesorul de canto e tîmpit. Eu n-am voc< deşi ieri încă mai aveam, şi, în general, pesimis

mul e copleşitor. Iar eu, prin firea mea, am predispoziţie clară spre optimism. (Atinge corzile. Deşi, să ştii, Alioşa, că şi eu încep să fiu neliniştii E deja nouă, iar el zicea că soseşte de dimineaţt Nu i s-o fi întîmpîat ceva? Tu să vorbeşti mai încet. Ai înţeles? Greu e, domnule, cînd ai piatră în casă o sor măritată. (din camera ei): Cît e ceasul în sufragerie? Ă-ă-ă... nouă. Ceasul nostru merge înainte Lenocika. (din camera ei): Lasă invenţiile, te rog. Uită-te la ea, ce emoţii are. (Fredonează.) 1 ceaţă... Ah, totul e înnegurat... Nu-mi sfîşia inima, te rog. Cîntă ceva mai vese (cîntâ): Turişti se duc, turişti sosesc... Bonjur turişti, bonjur turistei Filmăm de mult, dar nu fiţi triste. Iubito! Cint şi ameţesc... Gil-gU, gîl-gU, vin soldăţesc, Chipiuri, cizme şi nădragi ALEXEI NIKOLKA ELENA NIKOLKA ELENA NIKOLKA
ALEXEI NIKOLKA

Vin iuncherii, gardiştii dragi...
Brusc se stinge lumina. Pe stradă trece, ciulind, o unilal militară.

ALEXEI Ei, drace! Tot timpul se stinge. Lenocika, adu t rog luminările. ELENA (din camera ei): Imediat!... ALEXEI Iar a trecut o unitate.
Elena intră cu luminarea, ascultă cu ateiţie. Undeva depar se aude o bubuitură de tun.

8

NIKOLKA Ce aproape e! Parcă s-ar trage chiar lîngă Svia-toşino. Oare ce s-o fi întîmplînd pe acolo? Alioşa, nu mă trimiţi pe mine să aflu ce se întîmplă la comandament? Zău că m-aş duce. ALEXEI Cum să nu, tu mai lipseai acolo. Stai. te rog, liniştit. NIKOLKA Am înţeles, domnule colonel... De fapt, ştii, eu, din cauza... inactivitatea asta... e într-un fel păcat... Acolo oamenii se bat... Măcar de-ar fi gata mai repede divizionul nostru. ALEXEI îţi spun eu cînd o să am nevoie de sfaturile tale pentru pregătirea divizionului. Ai înţeles? NIKOLKA înţeles. Iertare, domnule colonel.
Se aprinde lumina.

ELENA Alioşa, oare unde-o fi soţul meu? ALEXEI Vine el, Lenocika. ELENA Dar cum se poate aşa ceva? A spus că vine de dimineaţă, iar acum e ora nouă şi încă n-a sosit. Nu s-o fi întîmpîat ceva cu el? ALEXEI Lenocika, sigur nu se putea întîmplă nimic. Ştii doar că linia dinspre vest e păzită de nemţi. ELENA Dar de ce n-a sosit pînă acum? ALEXEI Pesemne că sînt opriţi la fiecare staţie. NIKOLKA Călătorie revoluţionară, Lenocika. Mergi o oră, două stai.
Soneria.

Uite că a şi sosit. Nu v-am spus eu? (Aleargă să deschidă uşa.) Cine e? VOCEA LUI MÎŞLAEVSKI , Deschide mai repede, pentru numele lui Dumnezeu! (îi dă drumul lui Mişlaevski să intre în vestibul): Tu eşti, Vitenka? î.nşLAEVSKI Da, eu sînt, n-aş mai fi! Ţine, te rog, puşca, Nikolka. Fir-ar mă-sa a dracului! Viktor, de unde vii? De lîngă Crîşma Roşie. Vezi cum o agăţi, Nikol. E o sticlă de vodcă în buzunar. Să n-o spargi. Lena îngăduie-mi să înnoptez la voi, nu mai ajung acasă şi am îngheţat de tot. ELENA 6, Doamne, desigur! Vino mai repede lîngă foc. Se duc Ungă şemineu.
NIKOLKA ELENA MÎŞLAEVSKI

MÎŞLAEVSKI

Of... Of... of.

ALE.XEI MÎŞLAEVSKI ELENA MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI . ALEXEI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI ALEXEI MÎŞLAEVSKI NIKOLKA ELENA MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI ALEXEI MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI

Ce naiba, nici măcar nişte pîslari n-au putut s vă dea? Pîslari! Sînt nişte canalii! (Se apropie grăbit d foc.) Uite ce e: în baie arde focul; dezbrăcaţi-1 repede eu mă duc să-i pregătesc nişte rufe. (Pleacă. Scoate tot, iubitule, scoate tot, scoate... Imediat, imediat. (îiscoate lui Mîşlaevski cizmele. Mai uşor, frăţioare, au, mai uşor! Aş vrea si beau nişte vodcă, nişte vodculiţă. Iţi dau numaidecît. Alioşa, i-au degerat degetele de Ia picioare S-au dus dracului degetele, asta-i clar acum, c să mai... Nu-i nimic! îşi revin ele. Nikolka, freacă-i picioa rele cu vodcă. Că îl şi las să mi le frece cu vodcă. (Bea.) Frea că-le cu mîna. Doare!... Mă doare!... Mai uşor. Aoleu! Cum a îngheţat locotenentul! (apare cu un halat şi nişte papuci): în cadă cu el imediat. Poftim. Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, Lenocika. Ia ma daţi-mi nişte vodcă. (Bea.)

Elena pleacă.
■ ■

Ei, te-ai mai încălzit, locotenente? Mi-e mai bine. (îşi aprinde o ţigară.) Ia spune ce se întâmplă acolo, lîngă Crîşmă E viforniţă mare lîngă Crîşmă. Asta e. Ştiţ ce-mi vine să fac cu viforniţa, şi cu gerul, şi ci canaliile de nemţi, şi cu Petliura? I-aş trimit în... Dar nu înţeleg de ce v-au dus tocmai lîngj Crîşmă? Păi acolo sînt ţărănuşii. Ţărănuşii ăia blînzi cîntaţi de contele Lev Tolstoi! Cum adică? Dar ziarele scriu că ţăranii sînt d< partea Hatmanului... Ce-mi scoţi ochii, iunchere, cu ziarele? De-a fi după mine, aş spînzura toate hoiturile astea ziaristice de un singur ciot! Azi-dimineaţă, cînd am fost în cercetare, am dat personal nas în naj cu un moş şi îl întreb: „Unde vă sînt feciorii?1 Satul era ca şi mort. Cum avea vederea slabi| 10
NIKOLKA MÎŞLAEVSKI ALEXEI MÎŞLAEVSKI

ALEXEI MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI NIKOLKA ELENA MÎŞLAEVSKI ELENA MÎŞLAEVSKI
NIKOLKA

nu şi-a dat seama că am epoleţi sub glugă şi zice: „Or fugit cu toţii la Petliura". Aoleu, aoleu... Exact, „aoleu"... L-am apucat atunci pe boşorogul ăla tolstoian de cămaşă şi i-am zis: „Or fugit cu toţii la Petliura? Am să te împuşc, hoaşcă bătrînă... O să vezi numaidecît, cum e cînd fugi la Petliura. O să tragi o fugă în împărăţia cerurilor". Şi cum ai ajuns în oraş? M-au schimbat azi, slavă Domnului! A venit un detaşament de infanterie. Doamne, ce scandal le-am făcut la comandament. A fost cumplit! Stăteau acolo, în vagon, şi beau coniac. M-am dus la ei şi le-am zis: voi staţi cu Hatmanul în palat, iar pe ofiţerii de artilerie i-aţi trimis pe gerul ăsta, numai în cizme, să lupte cu gloatele de ţărănoi! Nu mai ştiau cum să scape de mine. „Noi, căpitane, vă detaşăm, după specialitate, la orice unitate de artilerie. Mergeţi în oraş..." Alioşa, ia-mă la tine! Cu plăcere. Chiar voiam să-ţi propun. îţi dau bateria întîi. Binefăcătorule... Ura!... Vom fi toţi împreună, iar Studzinski — comandant... Minunat!... Voi unde sînteţi încartiruiţi? Am ocupat Liceul Alexandrovski. Mîine sau poimîine putem să pornim. Arzi de nerăbdare să te trosnească Petliura după ceafă? Vedem noi care pe care! (apare cu un cearşaf): Hai, Viktor, du-te. Du-te să te speli. Ia cearşaful. Luminoasă Lena, permite-mi să te îmbrăţişez şi să te sărut pentru strădaniile tale! Ce zici, Lenocika, să mai beau acum nişte vodcă sau să aştept totuşi pînă la cină. Eu cred că mai bine bei la cină. Viktor! Nu l-ai văzut pe soţul meu? Mi-a dispărut soţul. Ce tot zici, Lenocika, las' că apare el. Vine el îndată. (Pleacă.)
Soneria începe să Itrlie continuu.

Ei vezi, chiar el e! (Aleargă în vestibul.) 11
ALEXEl LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK

ALEXEl LARIOSIK ELENA LARIOSIK

ALEXEl LARIOSIK ALEXEl

Doamne, ce stil de a suna mai e şi ăsta? Nikolka deschide uşa. în vestibul apare Lariosik c\ un geamantan şi o
bocceluţă.

Iată că am sosit. Se pare că v-am cam strica soneria. i Aţi împins butonul înăuntru. (Dispare după uşă pe scară.) O, Doamne! Iertaţi-mă, pentru Dumnezeu! (Intri în cameră.) Uite că am sosit. Bună ziua, mult stimată Elena Vasilievna, v-am recunoscut ime diat după fotografii. Mama m-a rugat să vă trans mit cele mai călduroase complimente.
Ţirîitul se întrerupe. Intră Nikolka.

La fel şi lui Alexei Vasilievici. Respecteîe mele. Bună ziua, Nikolai Vasilievici, am auzit atîtea despre dumneavoastră... (Către toţi trei.) Se pare că sînteţi miraţi? Permiteţi-mi să vă înmînez o scrisoare care vă va explica totul. Mama mi-a spus să v-o dau s-o citiţi chiar înainte de a mă dezbrăca. Ce scris indescifrabil! Da, îngrozitor! Permiteţi-mi s-o citesc eu. Are mama un scris că nici ea nu mai înţelege cîteodat ce a vrut să spună!... Şi eu scriu la fel. E o chesti ereditară la noi. (Citeşte.) „Scumpă Lenocika Vi-1 trimit pe băiatul meu ca la nişte rude apro piate; daţi-i găzduire şi căldură, aşa cum numa voi ştiţi s-o faceţi. Doar aveţi un apartamen atît de mare..." Mama vă iubeşte şi vă respect; foarte mult, ca şi pe Alexei Vasilievici, de altfel. (Către Nikolka.) Ca şi pe dumneavoastră. (Citeşte.) „Băieţelul va studia la Universitatea din Kiev. Cu aptitudinile lui..." — of, mama asta!... — „ar fi de neiertat să-ţi pierzi vremea stînd la Jitomir. Banii pentru întreţinere am să vi-i trimit regulat. N-aş vrea ca băiatul, care e obişnuit cu viaţa în familie, să locuiască la oameni străini. Dar sînt foarte grăbită, vine trenul sanitar, o să vă povestească el totul..." Hm... asta e tot. Aş putea să aflu cu cine am onoarea? Cum adică? Nu mă cunoaşteţi? Din păcate n-am avut această plăcere. Doamne! Nici dumneavoastră, Elena Vasilievna? Nici eu. Doamne sfinte, parcă şi-a vîrît dracul coada! Doar mama v-a trimis o telegramă care trebuia să vă explice totul. O telegramă de şaizeci şi trei de cuvinte! Şaizeci şi trei de cuvinte!... Aoleu! N-am primit nici o telegramă. N-aţi primit-o? Doamne sfinte! Iertaţi-mă, vă rog. Credeam că sînt aşteptat, şi, fără să mă dezbrac... Iertaţi-mă... mi se pare c-am strivit ceva... Sînt groaznic de ghinionist! N-aţi fi bun să ne spuneţi numele dumneavoastră? Larion Larionovici Surjanski. Păi ăsta-i Lariosik! Vărul nostru din Jitomir! Sigur că da. Şi... aţi venit să staţi la noi? Da. Dar ştiţi, eu credeam că mă aşteptaţi... Scuzaţi-mă, vă rog, am lăsat nişte urme... Credeam că mă aşteptaţi, dar dacă-i aşa am să mă duc la un hotel... De unde acum hoteluri? Staţi puţin. înainte de toate, dezbrăcaţi-vă. Doar nu vă goneşte nimeni, scoateţi-vă paltonul. Vă mulţumesc din suflet.

Vor fi cam mari de dumneavoastră. Elena Vasilievna. Paltonul puteţi să-1 atîrnaţi în vestibul. Nişte nelegiuiţi mi-au furafl geamantanul cu lenjeria. ELENA Slavă domnului! De unde vii? Ara fost atît de neliniştită! TALBERG (intrînd): Nu mă săruta.) Se pare că o cămaşă am totuşi aici. Treburi ... dar o să-i prindem cu nişte ace de siguranţă. Larion Larionovici. eu. Sigur că da.Aici. Ei. Hai? Lenocika... înainte de toate poftiţi la baie. către Nikolka. Groaznic!. Cu plăcere. Nikolka. ELENA Dar'unde ai fost? TALBERG M-au reţinut la comandamentul german. ELENA Gine-i acolo? VOCEA LUI TALBERG Eu sînt. Ce plăcut e la dumneavoastră.. Uite ce-i. scuzaţi-mă.... vă rog. după tren. Groaznic. A fost un coşmar! Poftiţi... ce ne facem cu el? E simpatic. te rog. asta-i o nenorocire care se poate îndrepta.. Mai e cineva acolo — căpitanul Mîşlaevski. Lariosik şi Nikolka ies. groaznic. dar nu pot merge la baie.. vă rog! Vă mulţumesc din. (în şoaptă): Alioşa. condu-1! Poftiţi cu mine. Da-da... ALEXEI Ce tip! Eu unul l-aş tunde pentru început. în schimb rufele au dispărut. ALEXEI De ce nu puteţi merge la baie? LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA ELENA LARIOSIK ALEXEI LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA ALEXEI LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK ELENA ALEXEI ELENA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK ELENA LARIOSIK 12 13 LARIOSIK ELENA NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK ELENA NIKOLKA Scuzaţi-mă. Hai să-1 instalăm în bibliotecă.. Vă mulţumesc din suflet. Mă duc la mine. Ştiţi doar. du-te şi spune-i. mai am o groază de treburi şi aici nu pot să lucrez. să nu răceşti. Larion Larionovici.. vin din ger. Am înfăşurat în ea operele complete ale lui Cehov. o să vă instalăm în bibliotecă... Vă mulţumesc din suflet. De la Jitomir la Kiev am făcut unsprezece zile.. Ah.) Soneria.. Mă ocup eu! (intim. Unsprezece zile! Aoleu!. Geamantanul cu cărţi şi manuscrise mi l-au lăsat.. (Iese. tot nu stă nimeni acolo.. aprinde lumina... Dar poate veţi fi atît de drăguţ să-mi daţi nişte indispensabili. e groaznic!. Deschide. în trenul sanitar. vă rog.

De-abia a sosit de pe poziţii şi e total degerat. Alexei i-a zis să stea la noi.ai aflat? La statul major german. Ne mai trebuiau şi nişte veri din Jitomir. Şi ce va fi acum? Ce se va-ntîmpla? Ce se va întîmpla.h01l Doar nu pot să mă instalez fără manta într-o casă străină. 15 ELENA ELENA ELENA ELENA TALBERG TALBERG TALBERG TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG . ca senior Mîşlaevski. (Agaţă mantaua după uşă.. Nu e om în oraş care să nu mă cunoască. la Berlin. Hm.n] ministrului dp. Stai! Nu înţeleg. în bibliotecă. Stîlp de crîşmă! Volodea! De altfel.. mantaua asta ? ELENA A lui Mîşlaevski.. Scumpa mea. numai de Mîşlaevski nu-mi arde mie acum. cum să mă ascunzi! Nu sînt un ac de cusut.. ce-i cu „Lena ? Lena. e o hotărîre ultrasecretă. ELENA Hai. s-a întîmplat un lucru îngrozitor. Oraşul e încercuit. ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG Ştiam eu! Nu ne ajungea senior Mîşlaevski. eu trebuie să fug. 14 TALBERG ELENA TALBERG *. Aşa. şi singura posibilitate de a te strecura e trenul statului major german. Hm.. Ce? Nemţii îl lăsă pe Hatman în voia soartei. TALBERG Nu vreau ceai.. Nu-1 înţeleg cîtuşi de puţin pe Alexei.ra7. Volodea. Bem imediat un ceai.. Ce se va întîmpla acum?. Ăsta-i han. dacă armata rusă nui va ţine piept lui Petliura şi el va lua Kievul? Te-am putea ascunde. De ce nu-ţi place Mîşlaevski? E un om foarte bun. îţi imaginezi ce se va întîmpla cu mine. e un monument de bunătate. vino mai repede să te încălzeşti. Lena! Ce-ai spus? Am spus „Lena"! E" * T CC 1 i. Acum. Să1 ascunzi pe arljnnct. M-ar găsi extrem de uşor. A sosit adineaori. eşti pur şi simplu obosit şi prost dispus. Doamne. vărul meu din Jitomir.. stai puţin... Acum a ieşit la iveală cît de groaznică e situaţia. Da. chiar aşa? De unde . Volodea.. vino. Deci trebuie să fugim amîndoi? Tocmai asta e că nu. Femeile nu sînt admise. pe neaşteptate. nici chiar Hatmanul.) Ştii.. nu casă de oameni. Draga mea. vestitul Lariosik. A cui e. ELENA îndată. Te rog. închide uşa. Hai. Nouă jumătate. Nimeni nu ştie.importante. Lena. mă rog. Mie mi s-a dat un loc numai datorită relaţiilor mele. mai avem o noutate. TALBERG Puteai totuşi s-o pui undeva. Să fugi? Unde? în Germania. Lena..

. văd.. Şi ce se va întîmpla cu ei.. Ce-o să zică lumea? Draga mea. Da. De ce.. Eu nu sînt „toţi". ce anume. o va ocupa Antanta şi tot va fi readus Hatmanul.. eşti o naivă. hm. 1 Cine se duce la vînătoare îşi pierde locul (t'r. cu toţi ceilalţi? îngăduie-mi să-ţi mulţumesc că mă compari cu toţi ceilalţi.Cu alte cuvinte. ultima. sigur. nu-i rău. Din păcate. Hm. Ce zici. nu? Deloc.. Acum încă o rugăminte. fiindcă ştiu că tu n-o vei spune nimănui. draga mea. că eşti deşteaptă! Numai că asta am mai spus-o. iar cînd Hatmanul se va întoarce. ci n-am încotro! înţeleg — e o adevărată catastrofă! Trenul pleacă peşti o oră şi jumătate. vrei să pleci singur? Draga mea. Hotărăşte.. Eşti o femeie foarte bine crescută. daca nu-i secret? Curtea pe care ţi-o face devine prea şi cş dori. nu. Ai dori — ce? N-aş putea spune nu umbreşti . Sigur.. Şervinski.. Dacă nemţii părăsesc Ucraina. cît voi lipsi eu. va veni ăsta. Pe aici. dar cît mai repede Peste o oră şi jumătate? Şi cît mai repede? Atunc am hotărît — pleacă! Vezi ce deşteaptă eşti? Am susţinut-o întotdeauna Ce mni vroiam să-ţi spun? A. am calculat totul. mie acest om. Am în buzunar o delegaţie pentru Berlin. Sigur că nu. 16 ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA ALEXEÎ TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG nu-mi place insistentă. aici stau fraţii mei! Doar nu crezi că ne vor da afară? Cum poţi să gîndeşti că. Eu îţi spun ţie în secret că „fug". Vladimir Robertovici. nu „vreau". Am să aştept la Berlin pînă se termină toată aiureala asta. Să-i previi totuşi pe fraţii mei.. tu fugi în văzul tuturor.. nu. sînt trimis de ministerul Hatmanului. Ştii perfect să te porţi ca să Vine şi cînd eşti acasă. dar ce nu pot eu să înţeleg e că în timp ce Hatmanul e încă aici şi îşi formează armata.. Să ai însă grijă de camerele noastre. Europa are nevoie de Ucraina Hatmanului ca de un cordon împotriva bolşevicilor moscoviţi. Vezi.. Ei pleacă în delegaţie.. O nu.. Vezi.. Dar ştii zicala: „Qui va ă la chasse.. Coloneii de stat major nu fug niciodată. Şi dacă nu se mai întoarce? Asta e imposibil. Deci pe cît timp ne despărţim? Cred că pe vreo două luni.. perd sa place"1. într-un fel îmi pare chiar bine că plec singur pe o perioadă aşa de lungă.

Elena! Nu te recunosc. Gravă. nimic. Se înţelege. plec în delegaţie. Ştiu foarte bine că asta nu se poate. Mulţumesc că mi-ai spus.. întrucît eu plec acum. pentru numele lui Dumnezeu. 17 ALBXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI ELENA ALEXEI . îţi dau un minut. Dar fii atentă. Alioşa. ba chiar foarte gravă. Cam albastră situaţia. Alioşa! Alioşa! (Dispare in fugă. într-o delegaţie.... n-am să umbresc numele Talberg. Ce s-a întîmplat? Se prea poate ca nemţii sa nu ne ajute şi atunci va trebui să-1 respingem pe Petliura cu propriile noastre forţe. mai repede. numai o valijoară cu puţină rufărie. Acuma partea a doua.. trebuie să-ţi comunic o noutate foarte importantă. Cum? Da. bună. Zece fără un sfert! Am să mtîrzii! îţi fac numaidecît bagajul. Bine..... Şi de ce crezi. Ce-i agitaţia asta? Ştii. Volodea! Bună seara. Să-ţi iei totuşi rămas bun de la fraţii mei...) (intrlnd): Da. nimic. în noaptea asta situaţia Hatmanului a devenit foarte gravă.deşteaptă şi cum trebuie numele de Talberg. Draga mea. Astea sînt urmările vizitelor lui Mîşlaevski! O femeie măritată să-şi înşele soţul!. da. Ce spui?! Totu-i posibil. Dar. Elena. da. Vladimir Robertovici. A.. că osia nu se poate? Elena. De ce-mi răspunzi atît de sec? Doar n-am insinuat că ai putea să mă înşeli.

Aşa deci. uite nişte bani.. nimic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mie nu-mi place delegaţia domniei voastre. Da. Demult voiam să discut cu dumneavoastră.) Nu mă conduce. domnule Talberg! (intrînd): Ce-aţi discutat aici? Nimic. A. Alioşa! La revedere... domnule colonel. Elena se duce după el. Lenocika. cum ajung. (Merge întins spre vestibul.. Dumneavoastră. dacă mi-e permis să-ntreb? Pe două luni. 18 NIKOLKA ALEXEI NIKOLKA ALEXEI . (îi întinde mina. Să nu îndrăzniţi să vă tulburaţi soţia. la revedere. nimic.. a sosit? Volodea pleacă într-o delegaţie. ai să răceşti! Pauză. n-am reuşit să mă desco toroşesc. colonele Talberg. domnuîe Talberg? Cînd. Oricît m-am zbătut.. 0 mizerie fără margini! Şi pleci pentru mult timp. Elena. Dumneavoastră. Drum bun. domnule frate al soţiei mele! Şi cînd anume. ai să răceşti. îmi veţi plăti pentru asta. Unde? La Berlin? Da. Nimic. Colonele Turbin! Vă ascult. draga mea. Cînd mă întorc! Ei..TALBERG ALEXEI ELENA NIKOLKA ELENA TALBERG NIKOLKA ■TALBERG ALEXEI Unde. Permiteţi-mi să vă salut. Zece fără cinci. şi vreau să-ţi urez la despărţire numai bine Aveţi grijă de Elena. Ia-ţi rămas bun de la el.) Alexei îşi ascunde mina la spate. numai Dumnezeu ştie cînd vă veţi întoarce. Nikol. draga mea! Păi atunci. (Pleacă. Volodea! Nikolka! Nikolka! (intrînd): Uite-mă-s. dacă nu-i secret? La Berlin.) (cu o voce neplăcută): Elena. Am să-ţi mai trimit din Berlin. La revedere..

cum de-a plecat aşa? încotro? La Berlin. ** Haină bărbătească. ce înseamnă în timpurile noastre „ieri"? Aşadar. ieri aţi fost pe la noi... (automat): Ai perfectă dreptate.) De cîte ori v-am rugat.).) (se întoarce din vestibul. Hai." „Ba chiar foarte gravă.... Şervinski! Cum aţi intrat fără să sunaţi? Păi uşa voastră era larg deschisă. Nikolka pleacă. . (răsare pe neaşteptate în prag): Cine a plecat? Doamne! M-aţi speriat îngrozitor. 19 ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI atît de bucuros că vă văd. Pardon. (Se dezbracă în vestibul. du-te la musafiri. ce compliment soldăţesc..) Sînt ♦Pelerină. se uită pe geam): A plecat.. Alioşa.t.. Leonid Iurievici. am observat că seamănă cu un şobolan. Ştii. cu cartuşiere cusute pe piept. cum bine a zis I ^av] TVfcrey îmi îngăduiţi să-mi scot burca?* » Şi dacă aş spune că nu vă îngădui? Aş sta toată noaptea încotoşmănit la picioarele dumneavoastră. Du-te. Elena Vasilievna. manta caucaziană (rus. du-te. Ah.ELENA ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI Alioşa. (Desface din hîrtie un buchet enorm. Divizionul ţinteşte-n cer ca-ntr-o monedă de-o copeică.). Banii există ca să fie cheltuiţi. (la pian. (Ca un filozof). fără guler. Mă simt jenată că vă cheltuiţi banii. Nu v-am văzut de atîta timp! Dacă nu mă înşeală memoria.t. Omagiilemele. „Gravă. într-un asemenea moment!.. TABLOUL AL DOILEA Masa e pusă pentru cină.) (n. strînsă în talie. râmîne într-o cerkeză** superbă. purtată de cerchezi şi alte populaţii din Caucaz (n.. lungă şi îngustă. Nikol. să n-o mai faceţi. (Uitîndu-se pe geam. "■ Şobolanul! (Iese.. Iar casa noastră cu o corabie. ia unul şi acelaşi acord): A plecatŞi cum a plecat. cine spuneaţi că a plecat? Vladimir Robertovici. Of. Elena Vasilievna. e un compliment ofiţeresc. Şervinski. La Berlin.) Se tocmeşte cu vizitiul.

dacă mi-e îngăduit să aflu? Pentru vreo două luni. păi asta înseamnăcă-i gata!. Elena Vasilievna. iar dumneavoastră aţi rămas. ŞERVINSKI Şervinski.. are un fa de sus. locotenent din corpul de cavalerie al măriei sale imperiale şi aghiotant personal al Hatmanului. adjutante. MÎŞLAEVSKI Permiteţi-mi să vă fac cunoştinţă. a plecat din nou.. nu va afla. unde' doriţi. Cu cianură de potasiu.. domnilor. s-a făcut ora douăsprezece şi mîine ne sculăm devreme. mi.. ce belşug! Cu ce ocazie acest chef. descopăr că sînt în voce. STUDZINSKI îmi 'pare bine. ŞERVINSKI Viktor! Eşti viu! Slavă Domnului!' De ce eşti cu turban? MÎŞLAEVSKI (cu un turban din prosop): Bună seara. Mîine pornim. Deci el a plecat... pe cuvînt.. Ne-am îmbăiat împreună.. Şervinski! La dumneavoastră asta e o boală. n-o să înţelegeţi !. Era de faţă şi contesa Ghendrikova. ELENA Of. tu eşti gazda. mia. Eu însă am luat un la şi l-am ţinut nouă măsuri. Am ceva stofă. vă rog. s-a întors şi. şi vocaţia dumneavoastră directă e opera. cînd eşti necăjit.. Berlin? Şi pentru mult timp... domnule colonel? ŞERVINSKI Unde porunciţi?' ALEXEI Oriunde.. îmi sărutaţi pentru a cincea oară mîna. ALEXEI Bună seara. Numai că. Degeaba vă îndoiţi. Fost locotenent al fostei gărzi. La.. MÎŞLAEVSKI Nu fiţi atît de copleşit. care.. sigur că da.. Sînt fericit să vă cunosc... Pentru două luni! Ce spuneţi! Trist. LARIOSIK Larion Surjanski. Căpitanul Studzinski. Se aşază cu toţii la masă. NIKOLKA Verişorul nostru din Jitomir. eu ştiam că azi trebuia să se întoarcă! Da. mi se părea că pînă şi vocea-mi dispăruse. Zău.. sigur. în timp ce veneam la dumneavoastră cu birja. e de. Leonid Iurievici. Sînt într-o voce nemaipomenită. . vă rog să încetaţi. trist. dar de ce?. ŞERVINSKI (către Studzinski): Respectele mele. Ştiţi. o dată. ŞERVINSKI S-ar putea spune că sînt chiar copleşit de durere. atît de necăjit!. Doamne. MÎŞLAEVSKI Atunci nişte vin alb. al fostului corp. Cum mai staţi cu vocea? (la pian): Ma-ma. Da. Unde? La Berlin.Cum adică.. Ba da. Şervinski. ŞERVINSKI Aşadar.. iar dumneavoastră aţi rămas. el a plecat.. Studzinski şi Mîşlaevski.... Elena Vasilievna. LARIOSIK Sînt fericit să vă cunosc... Ura! Ura! VOCEA LUI NIKOLKA Şervinski! Demonul! De ce vă bucuraţi atît de furtunos? Mă bucur. iar dînsul e monsieur Surjanski. Domnilor. nu bei puţină vodcă? Nu-nu-nu!.. dacă-mi permiteţi să-ntreb? NIKOLKA Ultima cină a divizionului. bine aţi venit.. ELENA Şi pe urmă ce s-a mai întîmplat? ŞERVINSKI S-a otrăvit. Intră Lariosik şi Nikolka. foarte trist. Ah. ŞERVINSKI Aha. căpitane. ŞERVINSKI Ah... STUDZINSKI Pot să vă* torn. iată. Nu sînt om de lume? îngăduiţi-mi.. 20 21 ELENA ELENA Şervinski. ELENA Poftiţi la masă. cum bine ştiţi... domnule locotenent.. STUDZINSKI Unde-mi porunciţi să stau. dar abia intrat şi. sînt om de lume. Poftiţi vă rog! Lenocika. ELENA Şervinski. ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ŞERVINSKI ELENA Cîte? ŞERVINSKI Şapte măsuri l-am ţinut... Aveţi carate de zeiţă în dumneavoastră! ELENA în schimb. După cum vedeţi. MÎŞLAEVSKI Lenocika.. Aţi adus partiturile? Păi cum... Nu s-ar spune că sînteţi un om de lume.... Sînt atît de necăjit. S-a îndrăgostit de mine după la-u\ acela. la dumneavoastră singurul lucru bun e vocea. ofiţer în divizionul nostru.. cîntam la Jmerinka un epitalam.. ştiţi.. e departe. El e departe.. Şervinski! Poftiţi la masă! Intră Alexei. ALEXEI Da-da.

LARIOSIK Ştiţi. Scumpă Lena! Bea vin alb... Lenocika. MÎŞLAEVSKI Doamne fereşte. cin' să trăiască. MÎŞLAEVSKI Ah.. 22 ALEXEI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI NIKOLKA TOŢI Mulţumesc. Se obţine prin îndelungi exerciţii. Mulţumesc. ALEXEI Nu exagera. de fapt. De două sute de persoane. încă un păhărel! Domnule colonel. LARIOSIK Vă mulţumesc din suflet. Şi aşa se spune că la noi e zilnic cîte o petrecere. Viktor Viktorovici. cîntâ): Cin' să bea. las-o mai moale cu vodca.. Fazani. turnaţi-vă dumneavoastră.. Hatmanul în costum naţional. eu ştiu de ce eşti necăjită. ŞERVINSKI Domnilor! în sănătatea Elenei Vasilievna! Ura! STUDZINSKI > LARIOSIK | Ura! MÎŞLAEVSKI J ELENA Mai încet.. Am înţeles.domnule colonel? ALEXEI Mersi. NIKOLKA Da. Nu-nu. pînă la fund. locotenente. ce-i cu Hatmanul? ŞERVINSKI Totu-i în regulă. Viktor. Nu-i aşa? LARIOSIK Da. nici eu nu beau. domnilor! Ce faceţi? Sculaţi toată strada. ce grozav! Cum te răcoreşte vodca asta. Cu cîtă dibăcie o daţi pe gît. Mîine pornim. Doar nu aveţi de gînd să rnîncaţi scrumbia fără vodcă. Lasă! Totu-i spre bine! Toţi -i spre bine... MÎŞLAEVSKI Sînt secole de cînd n-am mai băut vodcă.. stimate Viktor Viktorovici.. să trăiţi. pornim! ELENA Spuneţi-mi ce-i cu Hatmanul? STUDZINSKI Da. pînă la fund! (ia ghitara. domnule colonel! Eu cu vinul alb. (cîntă): Frumoasa Elena Vasilievna! — Lenocika bea! — Bea. (bea): Ruşine să-ţi fie. Larion! • ELENA ŞERVINSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI] ' NIKOLKAJ LARIOSIK ALEXEI NIKOLKA LARIOSIK MÎŞLAEVSKI Ruşine să-ţi fie! Vă mulţumesc din suflet. Astea sînt zvonuri. foarte! MÎŞLAEVSKI Vă implor.. Un singur păhărel. Ar fi de neconceput aşa ceva. Dar salată? Mulţumesc din inimă.. chiar. Elena Vasilievna. vă rog. Eu.. Nikol. de fapt eu nu beau vodcă. MÎŞLAEVSKI Paharul dumneavoastră.. Ce masă s-a dat aseară la palat!. Tu. bucuria mea! Roşcată Lena.. Se spune că nemţii ne lasă în voia soartei?.. să nu le credeţi. Bravo!!! . nu beau vodcă. bea.

Doamne cum mă mai ocărau! Se ştie ce fiare sînt inspectorii financiari. Bea. Iar sufletele noastre chinuite de răni sînt atît de însetate de linişte. Şervinski şi Mişlaevski se ridică. Nici nu găsesc cuvinte să vă spun cît de minunat mă simt la dumneavoastră! 23 ALEXEI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI ELENA NIKOLKA LARIOSIK TOŢI LARIOSIK ALEXEI TOŢI îmi pare bine. Viktor Viktorovici. Larion! E bine şi aşal LARIOSIK Mult stimată Elena Vasilievna 1 Nu găsesc cuvinte ca să spun cît de minunat mă simt la dumneavoastră.. Aşa. în societatea colegilor de serviciu ai defunctului meu tată. e absolut verde! ELENA E rochie. MÎŞLAEVSKI Da? Cu atît mai rău.. Nu te supăra.. Ele ne despart de lumea întreagă. uitaţi-vă ce capot. în sănătatea comandantului divizionului! Studzinski. Nu face nimic. N-aveţi dreptate. Domnilor. LARIOSIK Mult stimate Alexei Vasilievici. uiţi de toate grozăviile războiului civil.. la Jitomir. cîntă): .. şi nu o dată.. Viktor! MÎŞLAEVSKI Leonid.. Totuna-i.. e cenuşie. Viktor. Lena.. Păstrează distanţa faţă de o femeie străină şi măritată.. Draperiile creme.. fiţi atenţi.. Domnilor. ŞERVINSKI Ba să mă iertaţi. eu nu sînt militar.. Bravo... am mai ţinut discursuri.. spuneţi şi voi dacă nu-i o femeie frumoasă? STUDZINSKI Elena Vasilievna e foarte frumoasă. bea. Scuză-mă că te-am întrerupt. da? Uf... ce nesuferit? (la pian. Aplauze.. Zău. Inspectori financiari adică. dragă! Vreţi să mă îmbătaţi. Continuă.. LARIOSIK Ura! Scuzaţi-mă. eu nu sînt militar! MÎŞLAEVSKI Nu-i nimic... dar îţi ţii discursurile ca o preastimată cizmă. şi mai spune că nu bea. domnilor..Elena bea. şi nu e verde. eu îi sînt prieten din copilărie. ŞERVINSKI Ei-ei. ■ MÎŞLAEVSKI Astăzi arăţi minunat. pe cuvînt de onoare.. dumneata scrii cumva poezii? Eu? Da... ELENA îmi pare bine. MÎŞLAEVSKI Eu am voie. ce prieten din copilărie! NIKOLKA (sculîndu-se): Domnilor.. în sănătatea dumneavoastră! MÎŞLAEVSKI Luminoasă Lena.... ţi se odihneşte sufletul la adăpostul lor... Şi capotul ăsta îţi stă foarte bine. Eşti un băiat simpatic.. îngăduie-mi să te îmbrăţişez şi să te sărut. Domnilor. Mai turnaţi-mi un păhărel.. Vitenka. păstrează distanţa. draperiile creme. scriu.. Eh!. nu-i nimic. De altfel. ŞERVINSKI Eşti un porc.. Larion. Şi ei. Larion! Şmecherul de el.

. De luptat o să lupt mîine. în loc să joace. să-1 iei pe vreunul dacă poţi. Şi ar fi fost un moment prielnic! Se spune că pe-acolo se mănîncă pisici. El are valută în buzunar. Mai bine nici că se putea! NIKOLKA (cîntă): Să nu-ţi fie frică adevăr de grăieşti. j:>..„-. Doar n-o fi prost să meargă să se bată.. Larion. spre plăcerea duşmanilor mei. din cauza lui mi-au degerat picioarele.. Ura! STUDZINSKI Vă rog să mă iertaţi.Spune-mi mag îndrăgit chiar de zei. Ce se-ntîmplă. dumneavoastră aprobaţi toastul? ALEXEI Nu. umflaţi-vă. LARIOSIK Elena Vasilievna! Ah.. nu-i nimic.. Ofiţerii noştri s-au transformat în stîlpi de cafenea..S. sau ce face? Dacă Hatmanul ăsta al vostru. Stătea în puterea lui să salveze Rusia. lăsaţi c-o presarăm cu sare. asta e clar. Elena Vasilievna.:. Ura! * Clntec despre Oleg cel Înţelept de A. LARIOSIK Iertaţi-mă.. nu-1 aprob! ŞERVINSKI Domnule colunel. luaţi. El stă tolănit în cafeneaua de pe bulevardul Kreşciatik. ŞERVINSKI Domnule căpitan! LARIOSIK O întîmplare cu totul neaşteptată. spună nemţilor: „Ce vă trebuie? Vă trebuie pîine? Zahăr? Poftim. dracului. ca pe nişte muşte.H . domnilor!. prea tîrziu. permiteţi-mi mie. Ba mai mult deatît. Războiul l-am pierdut. Armată de cafenea! încearcă . javra dracului!. i-am fi strivit pe bolşevici chiar la Moscova. scumpă Elena Vasilievna! Lumini!.).. (cîntă): Am învins.!. îngăduiţi-mi să rostesc eu un toast.. Hatmanul întregii Ucraine. nu era la ora asta nici urmă de Petliura în Ucraina. dar la toastul ăsta eu nu iau parte şi nici pe ceilalţi ofiţeri nu i-aş sfătui.. Eşti un om de suflet.. pentru numele lui Dumnezeu? îşi bate joc de noi. şi 25 ' fijftŞLAEVSKI .i. 24 ŞERVINSKI Pauză. Puşkin (n. comedia asta cu ucrainizarea. (Bea.. Dar acum e . vinul roşu!. i molipsească de boala moscovită". LARIOSIK Ei nu.t. LARIOSIK Ah! Ce vesel e la dumneavoastră. ce faceţi?! (cîntă fraza fără cuvinte): Izbucni-vom într-un falnic „Ura! UraJu NIKOLKA (cîntă): Dar iată că-i iese în cale-un bătrîn. decît orice pe lume: bolşevicii. duşmanul fuge. lăsaţi-mă să ţin altul! STUDZINSKI Ba nu. se tem de aşa ceva. ELENA Nu-i nimic. Doamne. înfulecaţi. să nu se . ar fi format la timp corpurile ofiţereşti. nu-i nimic. ALEXEI Nu-i adevărat. Avem acum ceva mai groaznic decît războiul. Ţar! Ce-i cu voi. Deci pentru.. ŞERVINSKI Nemţii n-ar fi permis formarea unei armate.. Curînd poate moartea mă-ngheaţă?* (cîntă): Mai tare muzica să cînte izbinda.«.. eu nu sînt militar. Trebuia să le explicăm nemţilor că nu prezentăm nici un pericol pentru ei. Ce oare m-aşteaptă în viaţă? Mai ştii. Trebuia să li >e •■ ■. nemernicul. împreună cu toată gaşca . In sănătatea Elenei Vasilievna precum şi a mult-stimatului ei consort plecat spre Berlin! MÎŞLAEVSKI Poftim! Larion a brodit-o de minune. Păi nu-i superb? I s-a dat .: aia a statului major. NIKOLKA Sare. MÎŞLAEVSKI (beat): Să-1 ia dracu.. Vino mai aproape. dar ajutaţi-ne să-i ţinem pe mujicii noştri..* Toţi citită.) riTCJDZINSKI Domnule colonel. Domnilor! în sănătatea luminăţiei sale. decît nemţii. STUDZINSKI Hatmanul'ăsta al vostru! ALEXEI Un moment.

■!'■. o ceaţă întunecată.. Uitării tu le-ai dat Sau ti le-aduci aminte? NIKOLKA Bravo. domnilor! . .. ei pe noi.'•■' j . domnule colonel...''' cosciug.: ■■'.. doar două forţe: bolşevicii şi noi.. în clipa asta! ELENA Domnilor. MÎŞLAEVSKI Care Alexandrovici ? Şi mai zice de mine că m-am îmbătat. o.." . > ' '. Lariosik izbucneşte pe neaşteptate în lacrimi. Vom apăra întotdeauna Imperiul rus! NIKOLKA Trăiască Rusia! ŞERVINSKI Permiteţi-mi.. ELENA Lariosik.mult mai veselă. ce-i cu dumneata? NIKOLKA Larion! MÎŞLAEVSKI Ce-i cu tine. pe noi puteţi să contaţi. atunci Hatmanul va pune Ucraina la picioarele majestăţii sale imperiale împăratul Nikolai Alexandro viei. sau. Cintă cu toţii într-un cor confuz. Dar el va veni doar pentru puţină vreme. şi mi s-a năzărit un M. >' Iar după el vor veni bolşevicii.. vă dau cuvîntul meu de onoare că am simţit. mă obsedează un gînd.fiYj ALEXEI Şi m-am înfiorat pentru că la o sută de iuncheri s vin o sută douăzeci de studenţi. doar o vorbă! Nu m-aţi înţeles. mişună nişte umbre. prin viscol i >'■'>■ ..:«4<» Dacă am fi putut să înţelegem toate astea mai .'■<• . .'.) Dorul de-ntîlniri Şi aprigi jurăminte. ce mai! N-o să-1 putem respinge pe Petliura. ce faci?! MÎŞLAEVSKI Am să-i împuşc pe comisari. îmi pare bine. formează..-".colonelului Turbin un divizion de artilerie: gră-beşte-te. Uite de asta voi merge! La tăiere... Ţarul a fost ucis. Perfect! Numai că ieri. j.. luaţi-i arma! / se ia mauzerul. treaba o să fie s. du-te. =' eu. Ei.a I>lî« în depărtare era ceaţă.■. cînd m-am uitat . eu sînt de vină. Domnilor! Ştirea despre moartea majestăţii sale imperiale. Şi iată că ieri în piaţă.. Larion? Cine te-a necăjit? LARIOSIK (beat): M-am speriat... comisăreaso! ŞERVINSKI Doamne. Să nu luaţi în seamă ce v-am spus adineaori.! >. s-a îmbătat turtă! ALEXEI Domnilor. MÎŞLAEVSKI De cine? De bolşevici? Lasă că le arătăm noi imediat! (Scoate mauzerul. .!■■■.«!• nici nu există.. MÎŞLAEVSKÎ Deci mă aflu în compania unor bolşevici./ 'r:. Ningea.: -. un fior în inimă..e scornită de bolşevici.:. de ce vorbeşti despre lucruri atît de sum-.. ALEXEI Ce ai? Eşti nebun? Stai jos! Eu sînt de vină. STUDZINSKI Desigur... domnilor!! STUDZINSKI Căpitane. Uitaţi-vă pe geam. stai jos..••• 'idevreme! Ştiţi ce este acest Petliura al dumneata—>>v S:ş!!'î voastră? E un mit.. Viktor. sînt '"-"• i.. şi tot o să merg! Pentru că ■-.. domnilor. domnilor. Cine-i comisar aici la voi? ŞERVINSKI Mauzerul e încărcat. vine Pel'n'iÎH tliura!. •. De fapt. mai degrabă. Lariosik iese. domnule comandant. • :.-. la ei. . ' întîlnire! 26 LARIOSIK (la pian.*.. eşti ofiţer! Dar lăsaţi-! să vorbească. Beau pentru această is. >■ ■"" ...) ELENA Viktor. micuţul meu comandant! Ai o inimă de artilerist! Beau în sănătatea ta! Jp i. Văd •■■'■■■> ..!.■ bre? îţi interzic! . care ţin arma ■ k.. pentru prima dată. domnilor. Ştiţi ce s-a întîmplat la palatul împăratului ...:■ cu dumneavoastră.:. Larion! (Cintă.>... fi* Alioşa. în Rusia. nu mai bea! MÎŞLAEVSKI Taci. cîntâ): Dorul de-ntîlniri Şi aprigi jurăminte. . în timp ce stau . . .'#.[:. tovarăşi! Să bem în sănătatea comisarilor. :~s$yv£ ca Ve"° lopată... Prevăd timpuri şi mai cumplite... zboară. ELENA Alioşa. Vă salut. Credeţi-ne că vă înţelegem şi simţim ca dumneavoastră.. Hatmanul o să facă exact aşa cum aţi spus 27 dumneavoastră. E uşor exagerată.. Ahf . noi n-o să trădăm! îi-riiT-i ALEXEI Dar iată că şi acuma.atunci cînd ne vom întîlni cu ei. Sînt foarte simpatici! ELENA Viktor. Sau îi îngropăm noi pe ei. "NIKOLKA Nu vă necăjiţi.... Iar cînd o să reuşim să scăpăm de Petliura şi aliaţii ne vor ajuta să-i facem praf pe bolşevici. O să ne mai "■■'■■■• '■> întîlnim. Pur şi simplu am nervii zdruncinaţi. fviv.

... drept mulţumire. cum aţi făcut de.. Se făcea că ne duceam toţi cu vaporul spre America şi stăteam în cală. cum îl. Ura. Elena Vasilievna! Totul o să se termine cu bine. hai. ăsta-i popor? Sînt nişte bandiţi.. îi pun o bombă. Şi cine credeţi? — propriul său curtean i-a ars ţarului o sticlă peste bot! Lui Pa vel Petrovici i-a dat un prinţ cu port-ţigaretul peste ureche. iată că războiul a încetat. Atît de scîrboşi. Leonid Iurievici.. Şi Lariosik? Lariosik!. domnilor. Nikolka şi Alexei II ridică pe Mişlaevski şi-t scot afară. ăla. Domnilor.... iar în vise să nu credeţi. vă voi duce personal în inima Rusiei. Să domneşti Intru.... să le fac o bucurie dracilor de mujici. Urlă vîntul.. E mort! Şervinski! E adevărat? Eîena Vasilievna! Asta-i o legendă.. ŞERVINSKI Uitaţi aici. Alioşa! Vai. trăiască ţarul. ŞERVINSKI (blocînd uşa): Te rog. la Moscova!" Si a lăcrimat. simpatic.... şi a apărut împăratul nostru. Chiar dacă ţarul e mort.. Ne căţărăm pe nişte paturi de seînduri. locotenente! Am mai auzit eu povestea asta. Zi şi tu. nu-mi mai simt picioarele. Elena Vasilievna? Nu se va mai întoarce... zice. ELENA îi e rău! NIKOLKA îi e rău locotenentului! ALEXEI La baie cu el... Haos!. Iar ăsta. ţine-l pe-mpăralul! (antă): Puternic.. Iar ei. domnilor. ce faceţi! Nu e bine! (plînge): Alioşa. ce-o să fie cu noi? Cum o să se termine toate astea?.. lăsaţi. Petru al III-Jea. NIKOLKA ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI ELENA ŞERVINSKI STUDZINSKI ELENA ŞERVINSKI ALEXEI NIKOLKA ŞERVINSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK NIKOLKA] STUDZINSKI ŞERVINSKI > ELENA 1 ALEXEI / MÎŞLAEVSKI Doamne. Fum." — draperia s-a dat la o parte. mi-e rău.. Am avut un vis rău.... asta-i deja obrăznicie. dar. visul meu e prevestitor. Nu-nu.. Ştiţi ceva. nu ştiu cum. Şi totul în jur e din ce în ce mai răii în ultimul timp. mergeţi în Ucraina şi formaţi-vă batalioanele.! Imnul! Şervinski! Imnul! (Cîntâ. îmi permiteţi să stau. Iar noi — în cală. atît de mari! M-a cuprins groaza şi m-am trezit.' nu-1 treziţi! ELENA M-am îmbătat şi eu din cauza voastră. spune şi tu. staplnitor. Intră L a r i o s i k.....Wilhelm cînd s-a prezentat la el suita Hatmanului? împăratul Wilhelm a spus: „Iar despre restul vă va vorbi. aici. ŞERVINSKI Ce faceţi. Un sindicat de ţaricizi profesionişti. Iar cînd va sosi timpul.. Doamne. Lena! ELENA Ah. ţine-l pe-mpăratull. nu se-ntoarce.. nemernicii.) Doamne. ce le-a făcut? Ce? Ei urlau: „Nu ne trebuie război!" Perfect. Ce vă priveşte pe dumneavoastră? Se întoarce. să-i eliberez.... Cine? Soţul dumneavoastră.. lîngă dumneavoastră? ELENA Luaţi loc. Apa se ridică pînă la picioare. Şi a spus: „Domnilor ofiţeri. Ar trebui biciuiţi.. fraţilor.. ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA 28 ... cu favoriţi.. Şervinski. ELENA Mă duc să văd ce-i cu el..... E frig de tot. Studzinski. Valuri.. Deodată — furtună.. Nu contează. am uitat. Şi deodată — şobolanii.

Zău.. vă iubesc. ca să zic aşa. foarte frumos! Să spui porcării despre un om care nu-i de faţă şi încă în prezenţa propriei lui soţii! Ce soţie-i sînteţi dumneavoastră! Cum adică? Uitaţi-vă la dumneavoastră în oglindă. Şi vocea. nu-i frumos din partea . alta. Acompaniaţi minunat la pian. Nu e cazul. asta nimeni nu vrea să observe.) Ba am să i-o spun şi în faţă. Eram sigur! Parcă-i un făcut! Toţi spun acelaşi lucru: Şervinski — adjutant. intelectuală.29 I ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA Pe mine mă priveşte foarte tare. nimic mai mult. Elena Vasilievna. drăgălaş ca un heruvim. Vă iubesc Am mai auzit-o.. Cu alte cuvinte. Dar că Şervinski are şi el un suflet. Şi asta în lipsă! Frumos! (îi astupă gura. buze vopsite.. E mezzo-soprană. Păi atunci iubiţi-mă în gînd.. deşteaptă. Şervinski — una. un păduche de stat major.. Ga două picături de apă. Doar atît. Fabulaţi ca de obicei. De ce v-aţi aminti de soţul meu cînd am povestit despre şobolani Pentru că seamănă cu un şobolan. un carierist. nişte zorzoane de adjutant. Lena.. năsucul ascuţit. (îi respinge capul): Ce donjuan infam! Iţi cunosc eu aventurile.. Nu-i frumos din partea dumneavoastră. ia staţi. Tuturor le spuneţi acelaşi lucru. o femeie clasa-ntîi. Oho-ho!. Foarte. Şi cu cine aş putea să fiu fericită? Cu mine. Şi lunganei ăleia a dumitale. Ei ce. Nu mai vreau. Dar ia staţi puţin.. I-o spun şi-] mai provoc şi la duel. Sînteţi frumoasă. Ce porc sînteţi totuşi. cîntăreţ. Şi de ce mă rog nu e cazul? Ce ai dumneata bun? Uitaţi-vă cu atenţie. De mult am vrut. Ptiu. zău că nu i-am spus nimic asemănător şi nici nu-i voi spune. Sînteţi nefericită cu el. Leonid! In primul rînd ci nu seamănă cîtuşi de puţin. 30 ' ŞERVINSKI Nu e lungă. m-am plictisit. Iar el pe lîngă dumneavoastră pare un cuier. Pince-nez. Şi că acest Şervinski trăieşte ca un cîine de pripas şi n-are pe pieptul cui să-şi odihnească fruntea..

. şi eram singuri. Iar pe soţul dumitale nu-1 iubeşti. ELENA Te-am sărutat pentru voce.. Mincinos cu eghileţi! ŞERVINSKI Mint?... Lasă-mă! Doamne! (Fuge. ELENA Te-ai lipit ca un şarpe. înadinJ Eşti un neruşinat.) Aşa e bine? Ascultă. lasă-1 cu totul şi mărită-te cu mine. Dă-mi drumul. Dar de fapt.. Pînă şi data pot să ţi-o spun — pe opt noiembrie. N-ai să obţii nimic. nu-ţi fie frică. Ăştia s-au îmbătat. nu minţi. dispare1 Elena. am ajuns şi şarpe acum. ce chin! Pe cuvînt! Vasele sînt murdare. Te-am sărutat părinteşte... te iubesc foarte mult. ŞERVINSKI Cum a putut să plece?' ELENA Şi dumneata ai fi făcut la fel. Şi lumina asta. Recunoaşte că nu-1 iubeşti! ELENA Fie: nu-1 iubesc şi nu-1 respect. Dar acolo. ELENA Ah da. Soţul mi-a plecat. ELENA Din nefericire îmi placi foarte tare. O să fiu alături dJ tine.. n-ai văzut nimic! (confuz): Ba am văzut. Toată viaţa noastrl se duce de rîpă. Elena Vasilievna. ca un şarpe. ŞERVINSKI Eu? Niciodată! E ruşinos. Eşti mulţumit? Dar asta încă nu înseamnă nimic. Pentru că ai o voce minunată. desigur. Ai înţeles? Pentru voce. Nu-i frumos din partea ta. Tinere domn... Lena. ELENA Ba îl iubesc. Şi nimic altceva. ELENA Eu nu sînt Lena pentru dumneata. Poate ai sa tj dovedeşti a fi şi mai rău. aveţi experienţă. Nimic. Eu cunosc ochii femeilor. ŞERVINSKI Ei asta-i.. Lena. Cum adică? . ' Lena. (Stinge lumina de sus. Ia-ţi mîinile.. cît eşti de frumoasă! Pleacă! Suit beată. nam 31 ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ŞERVINSKI ' LARIOSIK ŞERVINSKI ' LARIOSIK ŞERVINSKI LARIOSIK ŞERVINSKI ' LARIOSIK ŞERVINSKI să-mi distrug viaţa din cauza ta. ELENA Se foloseşte de fiecare ocazie ca să mă ispitească. Oricum ar fi. la pian? Eu cîntam Doamne atotputernic.ta. ŞERVINSKI Aha! îţi plac. ŞERVINSKI Atunci de ce v-aţi sărutat cu mine? ELENA Minţi! Nu m-am sărutat niciodată cu tine. fie ce-o fi! Se sărută. Lena Divorţezi? Ah. ŞERVINSKI Fie. Tu m-ai îmbătat. Eram singuri şi m-ai sărutat pe buze.) Of!. Se sărută. Nu-1 respect. n-aveţi nici un sentiment pentru mine. Lena. N-aş vrea să pătez numele da Talberg.. ŞERVINSKI Nimic? ELENA Ah. O femeie care-şi iubeşte bărbatul are altă privire. ŞERVINSKI Cu lumina o rezolvăm îndată. Ştii doar că n-am să te las. (brusc): Nu vă sărutaţi că mi-e greaţă. ŞERVINSKI Lena. Ai să fii soţia mea. Se vede totul în ei. Lena. asta se ştie. eu n-am să te paraseşi într-un astfel de mcment. Totul se prăbuşeşte..

ŞERVINSKI LACHEUL . Ba ai jucat.'. Se deschide uşa şi lacheul lllasăsăintrepe Şervinski.. Am fost tot timpul la uşă. A plecat din palat. pune-1 jos pe popă. Cum adică? Şi aparatele au rămas tot acest timp fără supraveghere? Păi n-a telefonat nimeni. E noapte. V-am spus doar că eu nu sînt militai şi n-am voie să beau atîta vodcă.Dacă ai popă. am înţeles! S-a îmbolnăvit? Cîtuşi de puţin..) Ce s-a trotilat! Orologiul bate ora trei. dragă Feodor.. A părăsit palatul fără să fi predat garda? Atunci. ŞERVINSKI LACHEUL >. Nu te atinge!. am înţeles.. cîntă un menuet. Las1 c-o să Aredem ce o să vă spună mama cînc am să mor. A ieşit cam de vreo jumătate de oră. Cum adică.. Un birou de scris enorm cu aparate de telefon pe el. Separat de celelalte — un telefon de campanie. a plecat din palat? Glumeşti. CORTINA 32 • l_tiiim Actul al doilea ŞERVINSKI ' LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL . Cum! Nu-i nimeni? Care dintre adjutanţi e de gardă la aparate? Luminăţia sa prinţul Novojilţev.. domnule locotenent. Să trăiţi. Feodor. Dar dacă ar fi telefonat? într-un moment ca ăsta! Dracu ştie ce se petrece aici! Aş fi primit eu telefonograma. ŞERVINSKI TABLOUL ÎNTÎI Cabinetul de lucru al Hatmanului de la palat.. Pe perete o hartă uriaşă. să notez eu pînă veniţi dumneavoastră.. (îi cade In braţe lui Şervinski. Şi unde e? N-aş putea să vă spun. N-a telefonat. Aşa mi-a şi ordonat. Bună ziua. a plecat probabil spre casa de nebuni? 33 3 — Teatru Mihail Bulgakov LACHEUL . s-a ramolit? A. N-am jucat cu dumneata. Cabinetul este puternic luminat. înrămată. Dumneata? Să notezi dumneata telefonogramele de război? Dar ce. Doamne ce s-a troşcăit. Au!. iar de dame nu te-atinge.

dar uite-i totuşi sabia aici..) ŞBRVINSKI (îşi pipăie favoriţii.. Locuinţa prinţului Novojilţev? ÂI vrea cu Serghei Nikolaevici.) Feodor. Feodor. că nu te priveşte culoarea obrazului adjutanţilor înălţimii sale.. . sau dumneata. Alo. Ştiu doar că şm luat periuţa de dinţi. domnule locd tenent. excelenţă... LACHEUL Am înţeles.. să trăiţi. Mă rog. (Iese. telefonul ţiuie.) Bolbotun?!.. Şervinski. Să trăiţi.... Vă rog să mă scuzaţi. Ce mojicie! Doar mi-am dat perfect seama că era el. Feodor. (Formează un număr la telefonul de campanie... Eşti liber. Să-1 aducă numaidecît încoace. HATMANUL Te salut. Înălţimea sa trebuie să sosească la douăsprezece noaptea.. Am înţeles!. Am înţeles! Permiteţi să raportez.| La telefon se aude tonul. Statul major al' detaşamentului Sviatoşinski? Ei drăcie.. tot statul major?. domnule locotenent: ziarul I ieri. adjutant personal al înălţimii sale. domnule locotenent... Epoleţi strălucitori de general. Staij Serioja.... Ei? Dumnealui a primit o veste neplăcută. Da. Cum? La palatI Nu e la palat... E perfect ras în cap. Şi i-am mai dat şi m ziar. Păi a plecat în civil. excelenţă. ) La telefon se aude tonul. Mersi. are în jur de 45 de ani. ingîndurat): Ce drăcovenie. fără toc şi fără pinteni. pe strada Lvovskaia. Pauză.. (SÂ asază la masă. (Pauză). Am înţeles.. Prin telefonul de campanie. dar asta-i vocea ta!..ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI Asta n-aş putea să v-o spun. Şi a început să si grăbească. locotenente. S-a schimbat foarte tare la faţă.. să transmiţi imediat ordonanţei acest bilet. Uite şi un bilet pentru un permis de la comenduire. prosopul şi săpunul ol camera adjutanţilor. şalvari zmeurii şi cizme de tip caucazian...) I Intră lacheul.. Să meargă urgent la mine. al gărzii „Să trăiţi înălţimea voastră!" LACHEUL (deschide ambele jumătăţi ale uşii): înălţimea sa! Intră Hatmanul.. Poftim două carboave pentru birjar.) Dincolo de scenă se aude o comandă seacă: „Drepţi!" — pe urmă strigătul pe mai multe voci.. E într-o cerkeză somptuoasă. Ser. Cum adică. (Pune receptorul. Cum adică nu e! Pe adjunctul lui atunci. Da. domnilor! (Fluieră. Sau eu am înnebunit. acasă. Vorbeşti cam mult..X (vorbeşte la telefonul de pe masa Hatmanului)\ 12-13. Eu vorbesc de la palat. Dar c< puţin un bilet mi-a lăsat? Ori poate a porunci să-mi transmiţi dumneata ceva? Mi-a poruncit să vă transmit salutări. fir-ar să fie! Pe masă sună telefonul. Vă rog. sună. Mustăţile tunse scurt au început să încărunţească.. (Iese.. acolo i se va da UIM 34 pachet. ŞERVINSKI Sînt mort. Sper. pentru a înveli săpunul. Şervinski. (Scrie un bilet. Locotenentul Şervinski. Cum? (Pauză.) Statul-major al companiei Sviatoşinskii Chemaţi-1 pe şeful statului major. Ce ziar? Cum v-am spus. am să transmit. De unde? De acasă? Nu...

.) Dracu ştie cum se spune prinţ în ucrail neană.. Vă arăt eu vouă. Mitocanul! (la telefon): Fără zăbavă! (Către Şervinski.) Novojilţev. Asta-i o măgărie la urma urmelor! Nici unul dintre ofiţerii mei nu vorbeşte limbi ţării. Acelaşi lucru pentru şeful garnizoanei şi toţi comandanţii de regimente. HATMANUL Întotdeauna întîrzie. HATMANUL Au sosit? ŞERVINSKI îmi permiteţi să întreb .. înălţimea voastră. sublocotenentul Novoiilţev.| credesc. şeful garnizoanei şi reprezentanţii comandamentului german. Urgent! ŞERVINSKI îmi permit să-i raportez înălţimii voastre. (In ucraineană A Te rog frumos. săi nu-şi mai prefacă vocea la telefon. şi a plecat acasă înainte de-a sosi eu.. Drace! (Tare.. HATMANUL De mult am vrut să vă atrag atenţia atît dumitale cît şi celorlalţi adjutanţi... s-a îmbolnăvit brusc.. la parapetul palatului.ŞERVINSKI Să trăiţi.cine? HATMANUL Cum adică cine? Am fixat o consfătuire la douăsprezece fără un sfert. Ordin: de urgenţă acasă la] k adjutantul meu. înălţimea voastră.. 3* ŞERVINSKI HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL ŞERVINSKI ucraineşte. Rapid! Permiteţi-mi să vă comunic.. Vorbeşte ruseşte! Am înţeles. o ştire de foarte mare importanţă. Trebuiau să vină comandantul armatei ruse. Dar pe bandă nu-i nimic... înălţimea voastră. care a fost de gardă înaintea mea... prinţul (Aparte. Eu cred. Ce ştire? Actim cinci minute au telefonat de la statul major al comandantului şi au anunţat următoarele: comandantul armatei de voluntari a înălţimii voastre s-a îmbolnăvit brusc şi a plecat împreună 36 HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL LACHEUL HATMANUL SCHRATT HATMANUL . care îndeplij neşte temporar obligaţiile. Raportul pentru ultima oră. ă-ă-ă. sublocotenentul.] (aparte): Aşa-i trebuie! Să se-nveţe minte. Ce-icuel? A înnebunit? A căpiat? Am să-1 împuşc numaidecît. chiar aici. de serviciu înaintea mea. crid..) Dar imprimarea a lăsat-o? A lăsat-o. Săi " fie arestat şi adus la comenduire.. la urma urmelor?] (Vorbeşte la telefon.. tuturor! Ia imediat legătură cu statul major al comandantului. (în ucraineană): Am înţeles. Trebuia să vă daţi seama dupăj voce cine vorbeşte.) Comenduirea?. Ce tot îndrugi? Şi-a părăsit serviciul? Dar dumneata cum stai cu sănătatea? Eşti în toate mm-j ţile? Cum adică — a plecat acasă? Adică şi-a lăsaţi serviciul? Ce se petrece aici. iar asupra unităţilor ucrainene asta face I impresie cît se poate de proastă... de-abia am luat în primire garda.. că se cuvine să vorbiţi 35 i. Sublocotenentul prinţ Novojilţev. Să vină degrabă la mine.. luminăţia voastră Adjutantul de serviciu. Unde sînt? ŞERVINSKI N-aş putea să vă spun. Sublocotenentul Novojilţev. Fără zăbavă. N-a sosit nimeni. Să daţi] imediat ordin.

Unde?. Iţi dai seama ce mi-ai raportat? Ce s-a petrecut? O ca te strofă? Au fugit! De ce taci? Ei!. Dust are faţa rubinie.. Uite ce e.. Bolbotun?.cu întreg statul major spre Germania cu un tren german..) Al treilea. Sehr erfreut.. Herren Major von Dust an den Apparat zu bitten. da. Rugaţi-i să poftească imediat.... HATMANUL Eşti în toate minţile? Ai o privire ciudată. repede! Am înţeles... Permiteţi în ruseşte... Uite ce e. (La telefon.). Am observat-o de mult. Seien Sie bitte so liebenswiirdig. 2 Avem cinstea să salutăm pe înălţimea voastră (germ.. cum adică?. Iată ce-am aflat adineaori: cavaleria lui Petliura a spart frontul dinaintea oraşului. (Către Şervinski) Lasă telefonul. (către Şervinski): Te rog să faci procesul verbal al consfătuirii. înălţimea voastră? Pot să vă rog.. drăguţule. Repede. să vorbiţi ruseşte? (cu accent puternic): O da! Cu mare plăcere. Sie zu sehen. La ora zece seara.... Euer Durchlaucht zu begriissen2. Stai. Bătăi în uşă. o catastrofă.. să trăiţi.1 Da. Wir haben die Ehre.: Ich habe eben die Nachrickt von cler schwieriger Lage unserer Armee erhalten1. 37 f r fi SCHRATT HATMANUL ŞERVINSKI HATMANUL SCHRATT HATMANUL ... Amindoi sînt în uniforme cenuşii. Das ist uns schon lăngere Zeit bekannt2. In orice caz eşti un ofiţer destoinic.. Ja.. Ja. cum. Reprezentanţii comandamentului german. generale. meine Herren. ŞERVINSKI Chiar aşa. . stai puţin. intraţi. ager şi prompt. Lacheul ti lasă să intre pe von Schratt şi von Dust. Schratt are fala lungă şi-i cărunt.. SCHRATT HATMANUL SCHRATT : -ŞERVINSKI SCHRATT HATMANUL ■ . (germ.. Amîndoi poartă monoclu. 1 Fiţi amabil şi chemaţi-1 la telefon pe domnul maior von Dust.). Nemţii iau loc.. Da.. înălţimea voastră. unităţile lui Petliura au spart frontul dinaintea oraşului şi cavaleria lui Bolbotun a trecut prin spărtură. Pe lîngă Slofcodka. Pauză. Ia numaidecît legătura cu statul major al comandamentului german şi roagă-i pe reprezentanţii săi să poftească degrabă la mine..... generalul von Schratt şi maiorul von Dust vă roagă să-i primiţi.. Bitte nehmen Sie Platz. la zece verste.

după informaţiile noastre.). Iertaţi-mă. Nimic n-am impotriv. prin mijlocirea dumneavoastră. domnilor.. wir haben gar keine Zeit. Dacă vor izbuti. Statul major al armatei ruse a fugit în mod ruşinos! Das ist ja unerhort!3.. către Schratt): Mein General.) Mă adresez. pe mine. Trebuie] să. In acest fel la dispoziţia nostra nu este destul putere armat.De aceea rog comandamentul german să trimită neîntîrziat o armată pentru respingerea bandelor care ne-au invadat şi pentru restabilirea ordinii în Ucraina. nu avem timp. generale? Un afertisment. inalţimea fostra. (Pauză.. subliniază această frază în procesul verbal. tota Ucraina tofeteşte de partea lui Petliura. La dispoziţia inalţimii fostre nu există nici un fel de forţa armat. comandamentul german e cel care 1-a evacuat şi pe prinţul Belorukov? Exact. permiteţi-mi să fă spun un ultim lucru: am interceptat următor informaţie — cafaleria lui Petliura e la opt ferste de Kief. Şi mîine dimineaţ fa intra. în primul rînd. Dar răspunderea pentru distrugerea capitalei va cădea asupra comandamentului german.. în capitală se va instaura âJiarbia„. Ce condamnare? i 1 Excelenţă.1 Ja-ja. comandament german luat diviziile şi duce la ele in Germania. Cum? Arătaţi-mi de cr. îi fac cunoscut guvernului Germaniei protestul meu împotriva unor asemenea măsuri. Şi ce măsuri propune comandamentul? Efacuarea momentan inalţimii fostre. Nein.. Zituaţie e catastrofal. Din păcat. Iar între timp. 2 Noi ştiam demult acest lucru (germ.) Nu sînt de acord. Zweitens. ŞBRVINSKI SCHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL SCHRATT DUST SCHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL Am înţeles. E o ameninţare. Bandele lui Petliura ameninţă să ocupe Kievul. 3 E nemaiauzit! (germ. Zupliniaţi. aliată devotată a Germaniei. (încet. Cum adică?. Inelţimea fostră. Şi cred că guvernele Angliei şi Franţei. armata şi guvernul. (germ. Erstens.. Gufernul Angliei! Gufernul Franţei! Gufernul german se simte destul de puternic pentru nu permit tistrugerea capitalei. nişte veşti cu totul incredibile mi-au parvenit de la statul major al comandamentului rus. (aparte): Canaliile.). dar nu înţeleg nimic. comandament german nu pote face acesta. in al doilea rînd. In afară de asta. am primit ordin sa luam mezuri pentru zalfarea inalţimii fostre. Şi eu sînt ultimul care află acest lucru! înălţimea fostra.. Fără asentimentul meu? (Agitat. ştiţi ce se fa intîmpla cu tumneafoastra in cazul in care sînteţi prizonier? înălţimea fostra a fost condamnata.. Wir miissen. Imposibil fizic este. Pardon. . Poate...). Petliura are două sute de mii de ostaşi forte înarmat bine. guvernului german cu următoarea declaraţie: Ucraina este într-o primejdie de moarte. Physisch unmoglich. Astfel să-1 oprim pe Petliura imposibil este.Şervinski scrie. Deci comandamentul german ne lasă brusc în voia soartei. generale..).. Imediat fagon şi nach Germania. Locotenente. O forte trista condamnare... x Sînt foarte bucuros să yă văd. Mai am încă posibilitatea de a strînge o armată în oraş pentru a apăra Kievul cu propriile mele mijloace. Luaţi Ic Adineauri am primit ştirea situaţiei grele în care se afl armata noastră (germ.

. strigăte: „Gardă. O să fă scoter in secret din oraş..) înălţimea voastră. Alarma se domoleşte. (în uşă): Rog. Sună telefonul de campanie. Voci în spatele scenei: „Hatmanul. de două ori cu revolverul în tavan. două regimente de HATMANUL SGHRATT DUST HATMANUL DUST x Mai încet! (germ.) Şervinski e năucit. nici un fel de zgomot! (Trage. HATMANUL Faceţi cum vreţi. întrerupeţi alarma. Cum?. draperia uşii din dreapta. la aparat! ŞBRVINSKI Cabinetul înălţimii sale. (Dispare dupi. Dust închide uşa din\ mijloc cu cheia.) înălţimea fostra. de parca tumnefostra e eu. cazaci infanterişti au trecut de partea lui Pe-tliura..).. rog să va schimbaţi in uniform german.. după aceasta dezbrac de pe mir răspundere pentru fiaţa inalţimii fostre. ca să nu ştie nimeni şi să ni trezim indignarea gărzii. N-am la dispoziţia mea deci zece minut mici. înălţimea fostra.) Fiţi amabil să acţionat in taina şi fără nici un fel de zgomot. Unde e Hatmanul?' Hatmanul e foarte sănătos. O.. (dudndu-şi mîna la revolver): Ce-nseamnă asta! O. înălţimea4 voastră? HATMANUL Ce să le transmiţi? Spune-le să reţină cavaleria măcar pentru o jumătate de oră! Trebuie totuşi să plec! Le voi trimite maşini blindate! . iar eu e rănit. Pe teritoriul lăsat fără apărare a pătruns^ cavaleria duşmană. Pauză lungă. SCHRATT (ieşind de după draperie): înălţimea fostra. la arm!" TropoU (deschide uşa din mijloc): Ruhig!1 Linişte! Gene-j ralul von Sshratt şi-a agăţat revolverul de pantaŞ Ioni şi şi-a nimerit greşit pe cap. Vin! A. (Pauză. Intră doctorul.. Garda.. (Pauză.) In spatele scenei larmă.] (In uşa din mijloc): Totu-i în ordine.. (Către Hatman. feniţi? (Către Dust. aplecaţi-vă amabil in afara pe fereastră. inalţimea fostra. fiţi liniştit. lăsaţi pe doctor cu instrument. Ce să le transmit. Ce?.u 38 39 SGHRATT HATMANUL SGHRATT DUST Cer iertare inalţimii fostre. f-aş cere răspuns pe loc. Locotenente.) Spinsura toare. armatei germane I cu o ladă şi o trusă de medic.

vă rog supus să mă luaţi cu Hatmanul. seien Sie so liebenswiirdig1. porniţi spre gara la trenul nostru de stat-major. . toate hîrtiile de aici să fie arse. ŞERVINSKI (în avanscenă): Să fug şi eu? Ar veni Elena cu mine sau nu? (Hotărît. dăm un comunicat?. * Comunicat. Culcaţi-vă... fumează.) Auziţi? Focuri fugare.. SCHRATT Din pecat. li aşază pe Hatman. inălţimea fostra. luaţi loc.. Nu-i nici un timp pentru corn cat. ŞERVINSKI Novojilţev! Da cînd Dumnezeu a avut timp? SCHRATT Cînd se intimpla catastrof. Dumnezeu nu mi dat putere...!. (către Dust): Maşina! Sogleich3... Din tren.. ŞERVINSKI Cine? SCHRATT Cum îl.. locotenente. SCHRATT Corect. Trebuie totuşi să anunţăm cumva poporul. iar apoi fiecare cum frea. apare Lacheul.. Heimat ist Heimat1. 40 41 DUST DOCTORUL SCHRATT DUST SGHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL DUST ■■■.. HATMANUL Locotenente.... Doctorul ii pansează complet cap Fertig2.. Poate că da. către Schralt.. Si deschide uşa din mijloc. .. sînt adjutantul lui personal. Intră Hatmanul şi' Dust.. înălţimea fostra. In ţimea fostra. Comunicat!. Noi ducem doar pînă la granit pe cei care for să zalveze pielea de mojicul fostru. Hatmanul e travestit in general german. nu numai logodnica tum-neafostra. (surd): Scrie. Prinţ Novojilţev.. şi eu. 1 Patria e patrie (germ. logodnica mea. în afară de asta va fi cu mine şi. Pe tumneaj fostra va sfătuiesc sa nu staţi pre mult aici Puteţi luaţi liniştiţi împrăştierea.. ŞERVINSKI O. HATMANUL DUST Herr Doktor. Dacă freţi mergeţi.)... fiecare define abil forte. Hatmanul este culcat pe o targa. Doctonm şi Lacheul îl scot pe Hatman prin uşa din stingă. locotenente. Scoteţi-fa epoleţii.. Dust. Culcaţi-fa. E dezorientat.. Revoc.. apoi se întoarce.ŞERVINSKI (la telefon): Mă auziţi?.X Ora unu din nopte. Hatmanul şi Dust pleacă la dreapta.) Excelenţă. Rezistaţi pe loc măcar o jumătate de ceas! Veţi primi de la înălţimea sa meşini blindate! DUST (scoţînd din ladă o uniformă germană): înălţimea fostra! Unde doriţi? HATMANUL în dormitor.. mulţumesc frumos.. (Se uită la ceasul de mînă.. Nici un fel de zuita.) La refedere. Previn: nu sînt nici un fel de locuri şi e deja un adjutant personal acolo. Schratt se ascunde.'. locotenent. telegrafic. ŞERVINSKI Şi el îl va sJuji pe Hatman acolo. locotenent. dar nici tumneafostra nu pot lua... Intră Schrata SCHRATT Totu-i in ordine... (îşi pune chipiul şi mantaua de ploaie.. la Berlin? SCHRATT 6 nu! Hatman va fi singur.. ( Asculttnd cu atenţie. nu se cuvine niciodat părăsit patria. A fost acum pe la noi la statul major. Am să reuşesc eu să-mi salvez şi aici pielea. ŞervinslA îi ajută să treacă de uşă..

Hatmanul a şters-o.. Feodor. 7 ■.. (Arde hîrtiile. Nu... nui timp de pierdut... Şervinski îşi pune între timp paltonul şi pălăria. Cu bine. sînt un democrat din fire. proletar.) N-o să ardem nici un fel de hîrtii.. Valoare istorică. Te pomeneşti c-a întins-o? 43 ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI . (Ascunde port-ţigaretul in buzunar. Ascultaţi-mă cu atenţie. Am înţeles. ii • ■■ ■ '■■:. atrăgător. să trăiţi! Auf Wiedersehen. aşa.Exact. Şi de altfel.. Trebuie să cîntărească aproximativ un funt... (Pune receptorul.. Transmiteţi-i Elenei Vasilievna să nu iasă în nici un caz mîine din casă. permite-mi să-ţi las ca amintire cincizeci de carboave. La telefon Şervinski. Briciuleţul îl luaţi în buzunar? Briciul în buzunar. (La telefon...) Ei acum. apoi se întoarce cu o boccea. nu-i. Dă-mi-1 încoace mai repede! .) O. A şters-o..) Colonelul Turbin?... nu-i.) Sînt un porc sau nu sînt? Nu. îmi stă bine pălăria asta? Cum să nu. Vorbesc serios.. ■ : ■ :: ii LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL ŞERVINSKI LACHEUL 42 jistei de adjutanţi.: . Oho. Eşti un om cumsecade. E în expresia feţei dumi-tale ceva.. (Se învi reazâ brusc. Divizionul?.... 3 Imediat (germ.. (Iese.) Ei. Apare Lacheul.. Leagă de boccea sabia lui şi pe cea a lui Novojilţev. Porunciţi şi un ziar? întocmai.. pînă în zori mai e timp. nu sînt porc.)...) 14-53.. Lacheul iese prin uşa din stingă. Şi să-ţi strîng cinstita mînă muncitorească..) (amărlt): Lucrătură curat nemţească.. Alexei Vasilievici.. Dragă Feodor.. Ei. Am să vin dimineaţă să mă ascund. Pe comandant! Urgent!. îşi scoate pintenii.. Şi un ziar. fiţi atît de amabil (germ. înţeles. un portţigaret! De auri L-a uitat hatmanul. Să-1 las aici? Imposibil. Feodor! Eu n-am fost niciodată la palat şi nu i-am fost nimănui adjutant. adu-mi din camera adjutanţilor prosopul. Treziţi-1! (Pauză. Grăbiţi-fă. (dezorientat): Permiteţi-mi să aflu ce-i cu înălţimea sa? Ce întrebare mai e şi asta? Hatmanul binevoieşte să doarmă. briciul şi săpunul.) Şi conştiinţa mi-e curată şi sufletul mi-e liniştit. Nu te mira. Nu te cunosc. Feodor! Intră Lacheul... Vă mulţumesc cu plecăciune. eu sînt artist de operă. Ce calambur? „Fugar"! Permis pentr trecerea laterală afeţi? Am. (Aşezlndu-se U masă.. în afara ŞERVINSKI SCHRATT ŞBRVINSKI ' SCHRATT ŞERVINSKI 1 Domnule doctor.).. îl fură lacheii. 2 Gata (germ.. A adus curierul pacheţelul? L-a adus. Da. Nu-i... : :.■ ■ Lacheul iese... Şi de altfel te-aş ruga să taci. (La masă.. Feodor. Aşa.

am luat legătura! Statul major al diviziei de cavalerie! Auzitu-m-aţi? Ptiu. Vă ascult. Ce-i? Am prins un dezertor... Din ce regiment. clinele. oricît de tare mi-ar plăcea să stăm de vorbă. comisarii? îi îngroapă în pămînt de vii. drace! Da ce faci.. Ascult. Agitaţie. (Dispare. am lua1 din nou legătura. Auzitu-m-aţi?. eu ce mă fac? Sună telefonul. De unde l-aţi cules? Fugea pe după stivele de lemne. tropăie copite de cal.. şarlatanul...) Pauză. TELEFONISTUL BOLBOTUN KIRPATÎI BOLBOTUN TELEFONISTUL GALANBA DEZERTORUL TELEFONISTUL Da. Ce te uiţi aşa? Nostim mai eşti! Gîn deşte-te numai ce pătură iese din draperia asta. cînd toţi plugarii au intrat în rîndurile armatei ucrainene şi luptă cu garda albă şi jidovii comunişti...! Dragă Feodor. înseamnă că... pan colonel. din cînd în cînd. Auzi? Să ştii că pot să te-ngrop şi eu de viu! Pe tine. vezi şi dumneata că n-am pic de timp.. îţi dăruiesc acest cabinet... Of.. mi-s Franko. da. la revedere!. TABLOUL AL DOILEA O încăpere goală. Numai bine.. zic!. mohorită. dumnezeii sufletului mă-tii! Ai? Ce faci. Sună telefonul. A! Căpitane!. iar dincolo. Feodor!.. Dincolo de ferestre.. te-ntreb? Tăcere. Legătura. Cu ce vă pot ajuta? Ştiţi ceva? Daţi totul la mama dracului şi fugiţi.- . tu dai bir cu fugiţii? Tu ştii ce le fac plugarilor noştri ofiţerii Hatmanului.. Telefonul zbîrnîie. Din ce regiment? Tăcere. Feodor vorbeşte. E statul major al diviziei întîi de cavalerie. E seară.. cum ar veni.' LACHEUL SERYINSKI LACHEUL TELEFONISTUL BOLBOTUN URAGAN BOLBOTUN A şters-o. eu sînt! De la statul major.J Feodor. Şervinski. Să vină sotnicul Galanba! O voce în spatele scenei: „Sotnicu-i chemat la colonel". Zgomot în spatele scenei. Uragan Kirpatîi îl introduc pe cazacul dezerto Are faţa însîngerată.. cît mai sînt la putere. Inscripţie: „Statul major diviziei Intîi de cavalerie"... (la aparat. în ucraineană): Sînt Franko. Dumneata mai treacă-meargă. O armonică intonează motive cunoscute. Un bandit de nedescris! Iar pe noi toţi. ştiu eu dacă vă spun.. Da! Daţi totul la mama dracului şi fugiţi... se ascundea. Acum cînd orice cazac cinstit porneşte în apărarea Republicii Ucrainene. Un drapel albastru cu galben. Un felinar cu gaz la intrare. ne-a lăsat în soartei? Precum vezi.

. rece şi negru.. doar n-am făcut nimic. Să ştie altădată. să-i daţi cincisprezece lovi'. (la aparat): Ce-i cu dispoziţia? Vă rog frumos. Fie-vă milă. Mi-au degerat de tot picioarele. Nu e nimeni.. dă-le 44 45 TELEFONISTUL BOLBOTUN GALANBA BOLBOTUN KIRPATÎI GALANBA DEZERTORUL GALANBA URAGAN GALANBA BOLBOTUN TELEFONISTUL jos! Dacă nu ţi-au degerat picioarele şi mif te-mpuşc pe loc.. dispoziţia sose imediat.. (scoţîndu-l): Hai. Dezertorul se aşază pe jos. aşa să ştii: dacă piciai rele-ţi sînt sănătoase — te trimit pe lumea cf laltă.. Flăcăi! Un felinar! (la aparat): Trimiteţi-ne un curier pentru co» donare. de ajungi la haidamaci... N-avem doeto la regiment.. ti introdM />e O mu 1 cu coşul.?■ Dragii mei." cică.. . N-a minţit..-.. Foarte bine.. hai. Franko. Da!. f . a (scoţlnd mauzerul): Deci.) Se aude cum trec caii pe un pod de bîrne. Bolşevici.." Voci neliniştiţi tn spatele ferestrei: „Prinde-i! Prinde-i! Pe Ungă poi\ Fug pe gheaţă/. . ce poţi să-i faci! „Nu zgîndări. să vedeţi cum o ţin! Tropot tn spatele scenei. la statul major.) Luaţi-1 sub arest şi duceţi-1 la infirmerie! Sa panseze doctorul piciorul şi să-1 aduceţi înapo aici. Vă ştim noi pe voi zaporojenii! Sînteţi cu toţii nişte trădători. Regimentul ? (plîngînd): Nu sînt dezertor. . Un bilet. O voce cînlă tărăgănat' „O. Bine. te duci unde nu ţi-e dor. pan sotnic! Mă strecuram şi eu spre infirmerie... îndată! Zi şi tu. ţine legătura! O ţin. (Plînge. Comandantul diviziei de cavalerie cere dispoziţia.. pe lingă pod". mărule. (cu un oftat): Sînt degerate. DEZERTORUL GALANBA Regimentul doi.. pan sotnic.. Să le fie şi altora de învăţătura li luminează cu felinarul pe dezertor.-.. cum e cînd fugj fără documente din regiment. . pe acolo ai să-mi zaci... Tăcere. în Slobodka.. Tăcere. merişor." (la geam): Ce se-ntîmplă acolo.Ptiu. turi cu vergile. spurcăciune! Intră Galanba. Apare Uragan. cazaci zaporojeni. Plecaţi din spatele lui să nu nimeresc vreunul.. flăcăi? Ce-i? O. pan sotnic.... Jos cizmele.. pan colonel. lepădătură să nu fugi de la regiment. Interoghează-1 pe dezertor..~n (■. 46 0 MUL CU COŞUL ■ ■y. Trebuia să iei un bilet.. (cu o faţă rece): Din ce regiment? . voce: „O şterg nişte jidovi din Slobodka. Ce-i asta? Eu sînt meseriaş. luat-o pe gheaţă. _ N-aveam de la cine să iau bilet.. spurcăciune.■■. hai! în spatele scenei se aude o armonică... Audi Griţko! Curierul să ia şi dispoziţia pentru sta major. cu o baionetă neagră. se descalţă. Auzitu-m-aţi? Ce să te faci cu aparatul ăsta! GALANBA Ţi-au degerat picioarele? Şi de ce n-ai luat un permis de la statul major al regimentului? Ai? Regimentul? (Ridică mina să lovească. dispoziţia! Nu zgîndări aparatul! îndată.. Da!. Pan colonel. Kirpatl Dă o fugă după ei! Dar să-i luaţi de vii! Viill Franko. pan colonel.. Flăcăi! Cercetaşi! Pe cai! Pe cai! Hai. Bine.

Galanba îi dă o palmă. acesta îi dă o palmă. O să spălăm noi maţele domnilor tăi. cizmuliţe. Băieţi. să trăiţi! Din gubernia Kaluga.. GALANBA Eu nu ţi-s domn. măria.• GALANBA Şi de ce noaptea? OMUL CU COŞUL Păi tocmai bine ajungem dimineaţă la oraş. ta. îţi rîzi de noi.y . OMUL CU COŞUL Cetăţene ministru de război! Fără cizmele astea eu sînt mort.. OMUL CU COŞUL' Fie-vă milă. iar cizmele le ducem la oraş. Băieţi. stimate cetăţene. ce face! BOLBOTUN Da ce.. TOŢI Mulţumim frumos.. Uitaţi-vă. j BOLBOTUN TELEFONISTUL (la aparat): Griţko! Avem cizme noi!.. pan colonel! TELEFONISTUL (la aparat): Da. pentru înzestrare^ armatei. BOLBOTUN Numai că prea o rupi bine pe graiul moscovit. Ce bine! Uragan deschide coşul.. Doamne fereşte? /'Eu.. Se repede la Galanba. Mi se pare mie că-i comunist.. . sînt din marfa stăpînului. Ascult!. * " ' . Dar nici că ne-am bucurat de ceva de cînd am venit Ia dumneavoastră. nemernicule? Pleacă de lînga coş! Âi de gînd să te mai învîrţi mult printre picioarele noastre? Da? Eu mi-am pierdut răbdal rea. Marfa stăpînului. o-ho.... Tovărăşeşte... OMUL CU (COŞUL \ Sîntem din Kaluga noi. 47 BOLBOTUN A stăpînului? Şi mai bine! Marfa stăpînului 1 marfă bună..) OMUL CU COŞUL Ce faceţi? Ce faceţi! BOLBOTUN Marş de-aici! Omul cu coşul o zbugheşte pe uşă. Lucrăm pentru un magazin.. Acum vezi ce fel de domni sîntem noi? Vezi? OMUL CU COŞUL Văd.. tovarăşe militar. aud... Băiete.. ca 8$ zic aşa.) Eu unul nu mai înţeleg ce se întîmplă aici.) Domnule cavalerist! De două mii da ruble! Şi măcar dacă-aş fi fost burghez.. îţi e mai la-ndemînă. Buletinul meu. BOLBOTUN îţi dăm o chitanţă de primire.. dă-i una. GALANBA Actele! / OMUL CU COŞUL Buletinul? îndată. mai ziceam. sînt cizmar. daţi-vă la o parte. derutat.. voastră. (Ia revolverul.' GALANBA Ce? Tovarăşe? Cine-i aici tovarăş cu tine? OMUL CU COŞUL Iertaţi-mă. Numai că atunci daji-mi şi mie d e. BOLBOTUN Cizme. \ ■ ■■ i ■ '. Eu mi-s cizmar.: Fie-vă milă... OMUL CU COŞUL Cizme sînt în coş. Noi stăm în Slobodka.. Da. (Se aşază jos. Ascult! Ura! Ural Pan colonel! Pan colonel! La statul major s-aiţ prezentat delegaţii de la două regimente de cazaci infanterişti din armata Hatmanului.. Dă-i una peste ceafă acestui domn. dar nu sînt ale noastre.. de fapt.... domnule militar.J Da. Şi. ce să fac eu cu chitanţa? (Se repedi la Bolbotun. Se împart cizmele.. . nu?.. vedeţi" dumneavoastră. pan colonel.. în Ucraina. Pot să mă culc direct în coşciug! E marfă de două mii aici. OMUL CU COŞUL îmi pare rău.. ascult. n-aveţi decît să le luaţi! Asta-i.GALANBA Cu ce l-aţi prins? OMUL CU COŞUL * . GALANBA Luminaţi-1. Domnii acum sînt toţi cu Hatmanul în oraş. . sau boli şevic.\ TELEFONISTUL pereche. (începe să-şi scoată cizmele.e curăţ.. Tătuca duc<ţ tratative cu ei. Ura! Ura! Pan colonel.. f. cizme.. veni« repede la aparat. .. băieţi. *.. cică vor să treacă de partea noastrif Ura! Cu cele două regimente Kievul e al nostru. luaţi cîte o pereche din marfl stăpînului. aici. GALANBA Ce-ai în coş? Unde mergeai? . OMUL CU COŞUL Aoleu/cfe spuneţi!? Cum să fiu.. cum ar veni.

stupidă): Briza nopţii. . fluierături.. . scena.. O scară uriaşă.. (pe fereastră): Toată lumea pej^ai! Pe cai! De afară se aud strigăte: „Uretf" Galanba iese in.) Pan sotnic.48 BOLBOTUN (la telefon): Comandantul diviziei întîi de cavalerie. Da. Pornesc mintenaş. MÎŞLAEVSKI PRIMUL OFIŢER Puteţi să fumaţi! Pe loc repaus! în spatele scenei rumoare şi vorbe inăbu-şite.. marş ! De afară se aud tropote. ■ ■. la trap. Agitaţie..^fugă_ Ia aparatul! Daţi-mi caj'ul! Telefonistul demontează aparatul. Studenţaşi! AL DOILEA OFIŢER Şi toată povestea-i o tîmpenie şi o porcărie. Bateria întîi! Stai! înainte marş! STUDZINSKI Stîngul! Stîngul! MÎŞLAEVSKI Stîng. stail PRIMUL OFIŢER Bateria a doua. (Către Galanba. (către Mîşlaevski): Mie... îmi lipsesc cinci oameni din pluton. . Sus. începe să cînte pe o melodie soldăţească. Lăzi. Drept. Bateria întîi. NIKOLKA (antă): Colţişorul nostru l-am umplut cu flori!. Vă ascult. Cîntecul armonicii răsuni puternic. porunceşte repede: toate cele patru regimente-pe caii Am cucerit împrejurimile oraşului! Urat Ura! URAGAN KIRPATÎI GALANBA BOLBOTUN URAGAN VOCI Ura! La atac ! Agitaţie. stai! La loc comanda! Căpitane! MÎŞLAEVSKI Divizia mărşăluieşte în spatele scenei.. mitraliere. Fluierat. Calul comandantului! Primul regiment. ÎUNCHERII (antă asurzitor): ■ i Eu v-aştept în geam şi nu-n zadar > Mă topesc şi ard cu-nfrigurare. Arme în rastel. stei! V Divizionul se opreşte. marş! ^^ Al doilea regiment. colonelul Bolbotun... "'" 1MIK0LKA (in spatele scenei. înţelege ceva.\ Ca un gînd de voluptate-mi pare. STUDZINSKI Divizionul se opreşte cu un bubuit In spatele scenei^ (pe palierul scării): Divizion. cu extazul ei neclar. In spatele scenei — bubuituri: divizionul trece cu muzică pe coridoarele gimnaziului. Fluierat. dacă mai poţi. apoi se pierde CORTINA A ofili fii tvpîlpn TABLOUL ÎNTÎI Vestibulul Liceului Alexandrovski. la trap.. Stîngul. Toţi părăsesc în fugă. Probabil c-au şters-o. portretul lui Alexandru I. Da. .. Răsăritul luminează ferestrele. domnule căpitan.

l-au chemat la palat prin telefon.. MAXIM Păi aşa se face focul în sobă? i. Vine numaidecît.../f (morocănos): Vei afla.) Iartă-ne. MÎŞLAEVSKI Mai uşor.. Strigă din spatele scenei.-. îngrozit): Excelenţa voastră» da ce v-aţi pus în gînd? Să faceţi focul cu bănci?' Asta-i curată batjocură! Mie mi-a poruncit domnul director... PRIMUL OFIŢER Eu zic că trag asupra noastră. cîntă:) . domnule căpitan.PRIMUL OFIŢER De ce nu vine odată comandantul? Pornirea era hotărîtă la şase.) Ce-i? aţi îngheţat? PRIMUL IUNCHER Chiar aşa. MAXIM (apare din cămăruţă.ai veseli! IUNCHERII (cîntă): VifM. căpitan.. ' >•■■■' '<■"• 1 1 IUNCHERI i (cîntă) . haideţi în clase! Să rupem bănci. cu lemne. PRIMUL OFIŢER Cred. iar acum e şapte fără un sfert.) ALEXEI Ordon domnilor ofiţeri şi întregului divizion să asculte cu atenţie ceea ce le voi comunica.. domnule. ... MÎŞLAEVSKI Aiurea! A tras şi Petliura un scuipat.. pentru ultima dată. „.. O bubuitură neaşteptată în apropiere. Mai cu viaţă. . Să asculte şi să-şi întipărească bine în minte..'. pe-aproape.) Domnilor militari. (Trist. oare cum o fi arătînd ? AL DOILEA OFIŢER . şi du-te învîr-tindu-te la mama dracului! Hei.' drepţi! Intră Aleâ&C ' 52 \ ALEXEI (către Studzinski): Lista! Cîţi lipsesc? STUDZINSKI (incet): Douăzeci şi doi de oameni.: .'. nu te grăbi.. >■■ MÎŞLAEVSKI O explozie pe aici. ../.. să facem focul! Gălăgie. dar. moşule? MAXIM Păi cu lemne. Dacă tot vi s-a dat pe loc repaus de ce staţi ca nişte monumente. Ce v-aţi pleoştit în halul ăsta? Fiţi m. Au mai trecut şi alte armate. . Bateţi şi voi pasul pe loc să vă-ncălziţi. Pauză. (Către iuncheri.'. Şi zăpada vîrtejeşte _*' ^V^'l'% ''"!"'"■ Ba ca T) r<n . (Iese. fac focul îrthobe. ce dracu. Toţi aveţi o sobă în voi. că azi va trebui să dăm cu ochii de el.-■-•. (Iese în fugă.. moşule. în clase. curat tătari... ■■ . drag flăcău I . PRIMUL OFIŢER Scena a paisprezecea.. ce naiba faceţi? MAXIM Sfinte Dumnezeule.. locotenente. MÎŞLAEVSKI Şi cu ce facem focul.. MÎŞLAEVSKI Şi unde ţii lemnele? MAXIM Noi n-avem lemne. le taie cu fierăstrăul.: .. drepţi! Domnilor ofiţeri! Domnilor ofiţeri! MÎŞLAEVSKI Bateria întîi. agitaţie. Chiar sînt curios. încălziţi sobele î Repede! IUNCHERII (strigînd): Fraţilor. plutonul doi.■ fiara urlă-ntruna Ba ca un copil scînceşte. Apoi să execute. domnule căpitan.jj S-a iscat din cer furtuna .. Hai.. ce faceţi! 50 51 IUNCHERII (rup băncile. Doamne. Ne vor duce-n lumea cea albastră..) Iuncheri. Cîntecul încetează. taică. ' AL DOILEA IUNCHER ' '-'■■" (soseşte în fugă lingă Studzinski): Comandantul divizionului! STUDZINSKI Alinierea! Divizion. MÎŞLAEVSKI Şi de ce staţi pe loc ? Eşti vînăt ca un mort.. (Către iuncheri. plutonul doi.. e cam răcoare. MÎŞLAEVSKI Ce ne priveşte pe noi? Dacă ni s-o porunci — ne uităm şi la el.. Agitaţie. MÎŞLAEVSKI Păi atunci şterge-o de-aici. şi sfinţii* mucenici! Ce se întîmplă aici?! Tătari. '"'. PRIMUL OFIŢER Un proiectil. ALEXEI (rupe lista): Avanpostul nostru e la Demievka? STUDZINSKI Da! ALEXEI Chemaţi-i înapoi! STUDZINSKI (către al doilea iuncher): Rechemaţi avanpostul! AL DOILEA IUNCHER Am înţeles.:iyl Şi cînd pe scara albă ne vor duce :.. rupeţi băncile...Hei tu Saşka.

aş spune chiar în situaţia de stat a Ucrainei. jos mîinile de p mine! Iuncheri.. AL TREILEA OFIŢER Nu-i ascultaţi pe comandanţi! PRIMUL IUNCHER Divizia s-a răsculat! PRIMUL OFIŢER Ce faceţi? STUDZINSKI Tăcere! Drepţi! AL TREILEA OFIŢER Luaţi-1! ALEXEI Tăcere! Vreau să vă vorbesc! IUNCHERII Nu mai avem ce discuta! — Nu vrem să ascultăm! — Nu vrem să ascultăm! — Urmaţi-1 pe comandantul bateriei a doua' NIKOLKA Lăsaţi-1 să vorbească! AL TREILEA OFIŢER Mai încet. plutonul întîi. domnule colonel? Arestaţi-1! Gălăgie. — Linişte! • 53 PRIMUL OFIŢER Ce înseamnă asta. J Pauza.. Executarea! STUDZINSKI Domnule colonel! Alexei Vasilievici! PRIMUL OFIŢER Domnule colonel! Alexei Vasilievici! AL DOILEA OFIŢER Ce-nseamnă asta? ALEXEI Tăcere! Fără comentarii! Executaţi ordinul! Rapid! AL TREILEA OFIŢER Ce-nseamnă asta. iuncheri.. MÎŞLAEVSKI Luaţi-vă înapoi iuncherii.Linişte. s-au petrecut schimbări radicale şi neaşteptate. să vă scoateţi imediat epoleţii j şi celelalte semne de distincţie. aţi turbat? — Petliura a spart frontul! — Ce chestie! Eram sigur!... IUNCHERII Arestaţi-1! — Nu înţelegem nimic! — Cum să-1 arestaţi?!. hiaţi-1! MÎŞLAEVSKI Iuncheri. în timpul nopţii. De aceea eu vă anunţ că dizolv divizionul nostru. Tăcere de mormlnt. după mine! Intră în fugă iuncherii derutaţi cu arme în mînM NIKOLKA Ce faceţi.. locotenentei AL TREILEA OFIŢER ?T-p[ Lăsaţi-mă. liniştiţi-vă. domnule colonel? AL TREILEA OFIŢER Hei. Lăsaţi-1 să sj explice. Reuşită formaţie mi-a trimis bunul Dumnezeu în persoana voastră şi bine mi-ar fi stat . domnilor.. domnule locotenent. nu-1 lăsăm noi să iasă de aici. în situaţia întregii armate ruse. sînteţi arestat! MÎŞLAEVSKI (reiinindu-l pe al treilea ofiţer): Stai. ce se întîmplă? AL DOILEA OFIŢER Domnilor! îmbulzeală. chiar în clipa astal pRIMUL OFIŢER Drepţi! Alinierea! IUNCHERII Drepţi! Drepţi! Drepţi! ALEXEI Da. înapoi! STUDZINSKI Alexei Vasilievici. Nu ascul ordinele ofiţerilor inferiori! PRIMUL OFIŢER Domnilor. Vă ordon tuturor^ inclusiv ofiţerilor. Lupta cu Petliura s-a terminat. în situaţia noastră. priviţi ce se întîmplă! NIKOLKA înapoi! STUDZINSKI înapoi! Doar vi s-a spus odată.. Am terminat. Fugiţi neîntîrziat I şi ascundeţi-vă prin case. Ce. In mlinile ofiţerilor apar revolvere. ce faceţi? AL DOILEA OFIŢER Arestaţi-]! A trecut la Petliura! AL TREILEA OFIŢER Domnule colonel.

Două sute de oameni. Pentru că la bîlci eu nu particip. mai ales că acest bîlci ar fi plătit cu sîngele vostru al tuturor şi asta absolut fără nici un sens. domnule locotenent! Credeam că fiecare dintre voi va înţelege că s-a întîmplat o nenorocire. Iar acolo] e Petliura.. Rumoare. deghizat în ofiţer german. comandantul armatei prinţul Belorukov^ Astfel. de ce îl ascultaţi? STUDZINSKI Tăcere! Rumoare. în condiţiili astea. Şi nu e bine zis acolo. domnilor. în ţara numită Germania. îl omor! PRIMUL OFIŢER Luaţi-o dracului de aici pe muierea asta! Ascultaţi.să merg la luptă cu voi. iuncheri: dacă e adevărat ce spune domnul colonel — veniţi după mine! Facem rost de trenuri — şi pe Don. ALEXEI Şi asta încă nu e tot. lăsînd armata în voia soartei. naţia sa. domnilor^ Aceştia sîntem. nu numai că nu aveţi pe cine apăra.. deodată înapoi. Pe cine doriţi să apăraţi? Răspundeţi-mi. e aici! PrieteniJ cavaleria lui e la marginea oraşului! El are armată de două sute de mii. 54 55 IUNCHERII — E imposibil! — Asta nu se poate! — E o minciună! ALEXBI Cine a spus că e o minciună! Cine a pronunţai cuvîntul minciună? Am fost adineauri la statut major. ALEXEI Pe Hatman? Perfect! Azi la ora trei dimineaţa. Odată cu această canalie. Răspundeţi. la Denikin! 56 . dragii mei. M-a speriat îngrozitor. Ce. pentru că statul major al prinţului a şters-o împreună cu el. pe cine? ce?. NIKOLKA Canalii de stat-major! Rumoare şi urlete. Am controlat toate informaţiile.. plingînd): Aţi tot strigat înainte. cînd vă întreabă comandantul! Pe cine? AL TREILEA OFIŢER Pe Hatman am promis să-1 apărăm. Mucosul! AL TREILEA OFIŢER Domnule colonel! ALEXEI Tăcere! Deci iată. ceea ce e scuzabil pentru un tînăr voluntar.. în geamuri se aprinde şi mai viu răsăritul. în vreme ce locotenentul e ferm hotărît să-1 apere pe Hatman. a fugit în aceeaşi direcţie o altă otreapă — lumi-. IUNCHERII Spre Berlin?! — Ce tot spune?! — Nici nu vrem să auzim! PRIMUL IUNCHER Domnilor. AL TREILEA IUNCHER (cine In fugă.. cu un cuvînt. Deci. Tăcere. Răspund pentru fiecare cuvînt al meu!. Dacă voi. IUNCHERII Ce facem acum? — Sîntem ca şi morţi! — Să ne culcăm în coşciuge? — Ruşine!. acesta nici nu se mai află aici. E clar? Unul dintre voi a scos revoî-j verul la mine.. acum. Iar noi — sinter cu toţii aici două-trei regimente de infanterie ŞJJ trei baterii. veţi lua hotărîrea să apărăm. a fugit cu un tren german. — Du-te dracului!. ci îşi urmează cu bine drumul spre Berlin. iar acum. e de neiertat (către al treilea ofiţer) pentru dumneavoastră.. Dar. eşti la miting? — Drepţi! — Ne-au atras într-o capcană. să mergem la luptă — eu n-am să va conduc. Dar n-aveţi destulă imaginaţie.. Hatmanul. că pur şi simplu comandantului vostru i-a fost ruşine să pronunţe nişte lucruri atît de josnice. Aşa că. Dacă dau de Hatman. înainte. dar nici n-are cine să ne comande..

Acum puteţi să mă tăiaţi şi cu sabia că eu nu plec Mie.". vă previn. O mitralieră! Iuncheri.. Declar deci în mod public că eu nu vă voi conduce şi nici nu vă voi lăsa! V-o spun: s-a sfîrşit cu mişcarea albă din Ucraina.Ar:r-\& LrlU — Uşor de zis. ALEXEI MAXIM ALEXEI MAXIM ALEXEI MAXIM ALEXEI MAXIM ALEXEI MAXIM ALEXEI MAXIM MAXIM ALEXEI MAXIM Tu cine eşti? Sînt paznicul de aici. iar ofiţerii stau prin cafenele. permiteţi să dăm foc clădirii gimnaziului? Nu permit. ' Nikolka loveşte cu arma In cutia cu întrerupătoare şi fuge . vă trimit acasă.. O explozie neaşteptată.. .. Ei. Iuncherii işi smulg epoleţii.}.. Se stinge lumina.V MÎŞLAEVSKI Iuncheri. Multe armate au fost pe aici. rămîi singur. absolut totul. Aşa că s-a terminat! Sicriu! Capac! Şi iată că eu. . Iar cînd acesta vă va sfărîma capetele. Am terminat. vezi. iertaţi-mă. Alexei Ungă sobă. Măcar de-am fi avut pentru ce... Vă vor pune să vă luptaţi cu propriul vostru popor. . aruncaţi armele şi risipi-ţi-vă neîntîrziat pe la casele voastre. Au spart băncile în două clase au produs nişte pierderi de nici nu pot să vă spun. (strigă): Mai încet! Domnule colonel.:'i. trebuie să lăsăm totul baltă şi să ducem divizionul pe Don. Alexei Vasilievici. Iuncherii şi ofiţerii s» ' <. Şi lumina. Ascultaţi-mă... Maxim. prieteni! Sînt ofiţer combatant şi mi s-a ordonat să vă arunc în bătălie. Pauză lungă. Şi în Rostov-pe-Don s-a sfîrşit. sunaţi retragerea. aşa e.. : Tu nu înţelegi de vorbă bună.IUNCHERII STUDZINSKI ALEXEI NIKOLKA ALEXEI MÎŞLAEVSKI ALEXEI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI Pe Don! La Denikin!..j Şi dumneavoastră. Dar n-avem.. Pleacă dracului. Moşule. au să te omoare aici Unde să mă duc. lasă-mă. '.. moşule? Au să tf omoare. E împotriva noastră.. Eu ştiu că la Rostov se întîmplă acelaşi lucru ca şi la Kiev. Divizioanele nu au obuze. Alexei Turbin.. duceţi-vă acasă! O trompetă răsună In spatele scenei. mai repede.. Du-te undeva în pivniţă. . şi fiindcă vă iubesc. Căpitane Studzinski! Cum îţi permiţi! Eu comand divizionul! Eu voi ordona — iar voi veţi executa! Pe Don? Ascultaţi-mă! Ce credeţi voi că veţi găsi pe Don. ce ţi-a spus domnul director? . Intră Maxim. Aceleaşi canalii! Exact. Vuiet de voci. ofiţer de carieră şi trecut prin războiul cu germanii. iuncherii n-au cizme. Zăngăne geamurile. înălţimea voastră? Eu nu pot si! las averea statului.« împrăştie. acasă! 57 f MXf '-ini . O lovitură de tun. asta în caz că ajungeţi acolo? Veţi întîlni aceiaşi generali şi aceeaşi gaşcă de stat-major.. iau pe conştiinţa şi pe răspunderea mea totul. Maxim. martori îmi sînt ofiţerii Studzinski şi Mîşlaevski..... te rog. rupe nişte hînii şi arde. şi peste tot! Poporul nu e cu noi. fii atent. dai lina ca asta. Scoateţi-vă epoleţii. ei vor fugi peste graniţă. ce mi-a spus domnul director. ce tot îndrugi! — Cum să mergem pe Don? Este imposibil!. ce aţi făcut. ascunde-tf acolo. aruncă armele.

tot soiul de soldaţi bezmel tici. Fugi acasă.. 59 .. ALEXEI Hei.) Excelenţa voastră. Sfîntă născătoare.) NIKOLKA Trage. nu risca! ALEXEI Ei asta-i. pentru Dumnezeu! MÎŞLAEVSKI Bine! Alioşa. hai. Viktor? Du-te la Elena.) Lovitură de tun. Intră In goană iuncherii din avanpost. 1 58 MÎŞLAEVSKI Nu ne sta în cale. vrei să mori. dar să rupă băncile.. aţi turbat cu toţii. moşule. Unde au dispărut listele? (Sparge dulapul ca piciorul. Şi cine o sa răspundă? Maxim e răspunzato pentru toate.. Maică precistă. Prin geam lumina slabă a unui incendiu. Excelenţă. Cînd pe scara albă ne vor duce. hai trage în propriul tău frate! ALEXEI Tîmpitule.. Doamne Isuse. curat tătari. nu pot să plec. pe mine mă-nveţi! Mişlaevski dispare. MAXIM Tătari. Alioşa? Crezi? ALE^XEI Sigur că trebuie.. nemernicule.. Fug la Lenka! ALEXEI Vezi dacă a plecat Nikolka. nu mai întîrzia pe aici. da? Imediat acasă! Şi scoate-ţi epoleţii! Marş! NIKOLKA Eu fără tine. Dulap de gimnaziu. „Gravă. piei de aici. îşi face cruce.Hai. Mînă-1 de la spate. MÎŞLAEVSKI încă puţin.. Aşa.. locotenent! MÎŞLAEVSKI Atunci rămîn cu tine. ai chef de glumă.) MÎŞLAEVSKI (de dpparte): Alioşa! Am dat foc la magazia de efecte! Va avea Petliura ciuciu mantale! ALEXEI Pentru numele lui Dumnezeu. Ştiu eu ce aştepţi tu! Tu. iar dumneavoastră.. vă rog-Cum se poate aşa ceva? A spart dulapul cu pic» rul. atunci am să te păzesc. zău aşa. ALEXEI Ce nevoie am eu de tine. "NIKOLKA (apare sus. spuneţi-i şi dumneavoastră. careva! Luaţi-1 de-aici pe iuncherul Turbin! Căpitane Mîşlaevski! NIKOLKA Au plecat toţi! ALEXEI Stai că vezi tu. Şterge-o de aici. Situaţia e gravă. IUNCHERII ALEXEI NIKOLK A ALEXEI NIKOLK A URAGAN . cu piciorul. Mă omoară Lenka... asta e! Foarte bine. Alioşa. de ruşine. nu mă duc. comandante. e un ordin! Ai grijă de ea! Vin şi eu după voi.(Se depărtează. colonele. ba chiar foarte gravă". Da tu ce mai stai? ALEXEI Pînă nu se întoarce avanpostul. De n-ar zăbovi prea mult avanpostul. Da ce Dumnezeu. nu? Cîţi n-au fost — şi pentru ţaf şi împotriva ţarului. pan Hatman! Canalia dracului! Sus apare se slrecoa Mîşlaevski. ne vor duce-n lumea cea albastră. Mai bag două bombe în fîn şi o tulesc. se furişează): Alioşa! ALEXEI Ce faci.. MÎŞLAEVSKI Chiar trebuie. înjură-1 pe propriul tău frate. dar are şi cheie. discutăm noi acasă! Zgomote şi tropăit. dă-i! Bravo! Bravo! Concert! Muzică! Las' că-mi cazi tu odată în mînă.. . sau ce-aveţi? Mă ascultaţi sau nu? MjŞLAEVSKI Bine.. (Dispare. ALEXEI Cum?! (Scoale revolverul.. NIKOLKA Injură-1. iute... fii atent.

) Fugi.. nu vă las! Eu." Fugiţi.. la Podol! Vă acopăr eu. A fost o faptă înţeleaptă.. încă un incendiu. Ie-te! Uite! Uite! Luaţi-1 flăcăi! Ia-1. De ce l-aţi lăsat flăcăi? Of. Poate vreţi un ceai? Aş putea pune samovarul... Alexei cade... Soţul dumneavoastră a făcut foarte bine că a plecat. nu! Nu se poate. şi duduie. te implor. Ce răsărit cumplit! Oare ce se întîmplă acolo? Atîta aş vrea să ştiu: unde sînt? Doamne. Intră în fugă haidamacii. Nu mă las.. nu deschideţi.. Drapelele se revarsă în sus. ce-ai făcut? Subofiţer Turbin. Eu pur şi simplu nu vă las!. (intrînd în fugă): De viu! Prindeţi-1 de flăcăi! Nikolka se Urăşte In sus pe scări..) Nu. Nu. Să aşteptăm. i-am dat cuvîntul. Smul geţi-vă epoleţii pe drum! In spatele scenei se apropie un fluierat vitejesc. Zorii zilei.. pui de 'căţeal Nu ne scapi tu! N-ai să fugi! Apar haidamacii. Ce-o să spună Alexei Vasilievici?! Mi-a poruncit să nu vă las în nici un caz pe stradă. Domnule colonel! Alioşka. Doamne...) Domnule colonel.... Numai pe aici. Cine e? ŞERVINSKI ELENA Slavă Domnului! (Deschide. Alioşka... Fie-ţi milă de Lenkal O explozie apropiată de obuz.. .. K i r p a t î i trage tn Nikolka. criminalilor! Nu mă las. pe aproape. de mine n-or să se atingă. Armonica: „Şi sună.. Lariosik! Te-ar omorî pe stradă. nu mai» nimeni. asta nu se poate! Alioşa ridică-te! Tropot şi larmă. Trece Bolbotun. întotdeauna mă trezesc vorbind aiurea. Bătăi in usă. Un marş asurzitor.GALANBA KÎRPATÎI URAGAN NIKOLKA KÎRPATÎI GALANBA (trecind In fugă): Cavaleria lui Petliura e m urmele noastre. LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK TABLOUL AL DOILEA Locuinţa Turbinilor. rînjeşte. se audt înăbuşit o armonică: „Şi sună. circarul dracului! (Trage. Staţi. Să nu mai rosteşti numele soţului meu în casa asta.. Soţul meu? Soţul meu?. ce cumplit e războiul civil.) Ah. după el h a | d a m a c i cu drapele. bandiţilor! (Se aruncă peste balustradă şi dispare. nu-i nevoie. Elena Vasilievna. Mă duc eu. Ai auzit? Bine. Şervinski.. Elena Vasilievna. Ia te uită la fiara asta mică! Ah... Va aştepta la Berlin pînă trece vălmăşagul acesta îngrozitor şi apoi se va întoarce. si duduie. Mă duc să văd ce se întîmplă pe stradă. trebuie întrebat cine e. Elena Vasilievna. Becurile sini stinse.. fugiţi! Vă acopăr eu! (Se repede la fereastra de sus. ce se întîmplă.. Lasă acum... Iuncheri! Ascultaţi comanda! Luaţi-o prin sub. Elena Vasilievna! De-am şti măcar. fuga. Ştiţi ceva: eu sînt femeie. draga mea! Dispuneţi de mine cum doriţi! Vreţi să mă îmbrac şi să pornesc în căutarea lor? O nu. scară. soluri şi. Să aşteptăm.) Ce înseamnă asta?' Eu sînt! Eu.. staţi. blegilor!." In spatele scenei strigăte! „ Ura /" Trompete.. Geamurile se sparg... lasă dracului eroismul! (Amu ţeste.... Pe masa de joc arde o luminare..

v-aş ruga să nu depăşiţi limita. A..i ELENA Sigur că da! ŞERVINSKI Elena Vasilievna. totul. MÎŞLAEVSKI Bine. LARIOSIK unde sînt? Luptă? 60 61 L-a luat? Doamne.. totul va fi în perfectă ordine. ŞERVINSKI Nişte canalii! LARIOSIK Dar de ce nu e lumină? ŞERVINSKI A fost atacată staţia. Lena? ELENA Nu-i nevoie..Catastrofă? ŞERVINSKI Petliura a luat oraşul. în momentul de faţă? De ce vrei să ştii? Iată de ce: dacă mi-ar pica acum în mîini înălţimea asta... şi vă sîntem foarte recunoscători. Elena Vasilievna! L-am anunţa pe Alexei Vasilievici acum cîteva ore. Vitenka. ŞERVINSKI Elena Vasilievna. străzile sînt încă libere. E perfect adevărat.. (Iese în fugâ. Cum de sînteţi' făr' de eghileţi?. Şi prinţul Belorukov de asemeneaj (îşi scoate paltonul.. lasă. Nd te teme. vă cer să terminaţi numaidecît discuţia asta! E absolut stupidă şi lipsită de orice sens! Zău Viktor. Larion. Totul cit se poate de bine. nişte întâmplări clasa întîi. Ah... Şi cîtă mojicie! Parcă eu sînt vinovat de catastrofă? Dimpotrivă.. unde-i înălţimea asta acum. cere-ţi scuze.. Iar gaşca voastră de stat major ar trebui înecată în latrină! Domnule Mîşlaevski. aş lua-o frumos pe dînsa de picioare şi aş trînti-o cu capul de caldarîm pînă aş simţi o satisfacţie totală. nu vă neliniştiţi. eu v-am prevenit pe toţi.. n-aveai dreptul să faci aşa ceva. Bătăi in uşă. ELENA Cum adică e bine? Dar Hatmanul? Armata? ŞERVINSKI Hatmanul a fugit în noaptea asta. Larion! LARIOSIK Uite. Duceţi-vă să vă încălziţi. Vin imediat. Şi a scăpaf şi o lacrimă. Leonid! M-am aprins cam tare. Canahi ordinare! Cu-u-um? De ce va certaţi? în calitate de superior. fii liniştită. Dar mi-e atît de ciudă. ce îngrozitor?! ELENA Şi ei ŞERVINSKI Nu vă neliniştiţi. LARIOSIK Cine e? VOCEA LUI MÎŞLAEVSKI Noi. Lena. Elena iese. LARIOSIK Vai-vai-vai.l MÎŞLAEVSKI Salutare. nemţii ăştia! Nemţii ăştiafl STUDZINSKI Nu-i nimic..) ELENA Nemernicii. ELENA în ce hal sînteţi. Mama voastră de ticăloşi! Ce înseamnă tonul ăsta de bîlci? Păi dacă s-a lăsat cu bîlci şi tonul e de bîlci! Parcă nu tu ni l-ai promis pe majestatea sa imperială şi ai băut în cinstea înălţimii sale. li va conducă avanpostul pe amîndoi. pane adjutant personal. De n-aş fi fost eu. Purtarea căpitanului Mîşlaevski a devenit insuportabilă în ultimul timp. Nu-i nimic. (intră): Ce e? Ce s-a întîmplat? Elena Vasilievna. Mă descurc şi singură. nu-i deloc sigur că ar şedea el aici viu şi nevătămat. EL)ENA A fugit? A părăsit armata? ŞERVINSKI Chiar aşa. locotenente. ne vom aminti noi odată de toate astea! Nu-i nimic! MÎŞLAEVSKI Să trăieşti. i n s ki. noi. „Duceţi-vă. Vă garantez. ELENA Mulţumesc. ELENA Slavă Domnului! Dar Alioşa şi Nikolai unde sîntq MÎŞLAEVSKI Fii liniştită... dacă aţi şti cît sînt de fericit că sînteţi vie şi sănătoasă. mă pot ascunde la dumnea-j voastră? Acum vor începe să-i caute pe ofiţeri. Apropo. ce lucruri îngrozitoare se întîmplălj MÎŞLAEVSKI Da. pun imediat samovarul. ce te legi de-bietul oml Linişteşte-te... locotenente.. ăsta-i deja aici? Deci ştii totul. . întreabă cine e. Duceţivă la dumneavoastră. Viktor. domnilor ofiţer» Lariosik deschide uşa. ŞERVINSKI (de Ungă sobă): Să te ajut. Intră Mîşlaevski ţi StudJ z 62 în Ucraina şi formaţi-vă unităţile".

aşază Ungă foc). dar ai unele ciudăţenii. de fapt.. Şi zici că a şters-o de faţă cu tine? De faţă cu mine. fii pe pace.. te rog.. a scăpat şi o lacrimă... Adică ce vrei să zici? . ţi-a spus ceva de rămas bun? Cum să nu.. Pauză. nu de asta ne arde acum. mi-a dăruit un portţigaret. nu eşti om rău. mă tem să nu te superi din nou. Iartă-mă. am fost acolo pină în ultimul moment. Mai aştept cinci min şi mă duc să-i caut. drace!. Ptiu. STUDZINSKI Lăsaţi-o baltă. Şi a lăcrimat? Da.. sigur că mi-a spus! M-a îmbrăţişat... Leonid. mi-a mulţumit că l-am slujit cu credinţă....ŞERVINSKI (Se Mi se pare destul de curios. Şi ia zi. A lăcrimat? Ce înduioşător! Poate ţi-a şi dăruit ceva de rămas bun? Măcar un portţigaret de aur cu monogramă? Da. Frumoasă privelişte! Ce n-aş fi dat să fiu şi eu de faţă la treaba asta! De ce nu l-ai strivit ca pe un păduche? Trebuia să te duci tu să-1 striveşti! L-aş fi strivit. MÎŞLAEVSKI Chiar. Tu.. unde-or fi Alioşa şi Nikolka? ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI 'LARIOSIK STUDZINSKI ŞERVINSKI STUDZINSKI ELENA STUDZINSKI 63 STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI Şi eu sînt neliniştit. Pauză..

. Ai o imaginaţie atît de bogată.. cu precauţie. zău. cum de s-o fi nimerit tocmai el? Parcă-i un făcut.. Şi dacă ţi-aş spune: ia arată portţigaretul! Şervinski arată în tăcere portţigaretul. Toţi se ridică In picioare...... Şervinski soseşte In fugă cu tinclura de iod şi cu pansamentele.. Ciocănituri în geam. îi cer iertare In viaţa mea n-am văzut ceva atît de frumoi Cred că atîrnă un funt? Optzeci şi patru de zolotnici. revolverele.. Ar trebui să fii scriitor.. STUDZINSKI Lariosik! Repede. Caută rana... Puneţi-1 pe divan. Unde-i Alexei Vasilievici?. Taie cizma!.. Doamne! (Se repede s-o anunţe pe Elena. căpitane Mîşlaevski? îndată. Lenka trebuie dusă undeva. De faţă cu voi. Domnilor!. (îi astupă gura cu mîna.. A lăcrimat.. Unde naiba te duci?... Scoteţi-i-le.. Nu-mi plac trucurile. De ce nu bat la uşă? Domnilor. puneţi-1. chiar jos. Alexei Vasilievici are pansamente în cabinet! Şervinski iese în fugă..) Studzinski şi Mîşlaevski se apropie de geam şi se uită afar& dînd la o parte.. îl duc pe Nikolka pe divan........ caut-o! ŞERVINSKI Are capul spart! STUDZINSKI Şi în cizme e sînge. STUDZINSKI Mai bine pe divan. Studzinski îi bandajează capul lui Nikolka...... 64 STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI - Ah. Doamne! Dar Alioşa unde o fi? Ar trebui să fiu omorît!.. domnilor. Cum poţi fi atît de. ar fi mai bine să le aruncăm... Taie cizma!. Moare? (îşi revine): O! . Ai înnebunit!.) Elena.Cum să-ţi spun. LARIOSIK NIKOLKA MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI ELENA NIKOLKA ELENA Ia şi spirtul! Doamne. E adus X i k o 1 k a. n-am să mi-o iert niciodată! Fir-ar să fie! Ah... ŞERVINSKI Haideţi să-1 ducem.' Totuşi nu se poate pe jos.. ce se cuvine să spui acum... M-ai omorît! Are chiar şi monogramă! Ei. pernele şi o pătură....) Fug cu toţii afară..... Puneţi-1. acolo... Pauză. draperia. (Ascunde portţigaretul în spatele şemi' neului.

am simţit-o. Elena Vasilievna... l-am . De ce taci? Lenocika.. Lenoeika. Larion! L-au ucis pe Alioşa! Ieri încă mai stăteai] cu el la masă.. Şi voi? Ofiţeri! Ofiţeri superiori! Aţi venit cu toţii acasă. nu te nelinişti. Dar şi fără să-i fii văzut faţa! Am ştiut eu. vrei să rămîn singur? Nu eşti vinovaj absolut de nimic! De nimic! Eu l-am văzut ultimul.... fie-ţi milă de noi.... nu..) Doar ai fost cu el.. hai.... ce tot spui! Nu. Cu toţii! Ba nu..Să înnebuneşti. Nu minţi! Numai să nu minţi! Mtşlaevski ti face semn lui Nikolka: „Taci". Cum? Intră în grabă Elena. zău.: Lena.. iar comandantul vostru a fost ucis!. Spune un cuvînt numai: unde e Alioşka? Unde-i Alexei Vasilievici ? Domnilor. nu? Răspunde. ce-i cu el?! Larion! L-au ucis pe Alioşa. îndată.. totul e clar! L-au omorît pe Alexei!. ce tot spui?! Am îndeplinit cu toţii ordinul lui. Lena. Lenoeika.. E clar.. Ce spui. Nu-i nimic grav. A căzut şi s-a lovit la cap..J încotro? Nu. am înţeles cînd a plecat că se va termina aşa! (către Nikolka): Spune. Lena.. nu alta. ţii minte? Şi l-au ucis... ce spui Lena! De unde ai mai scos-oj şi pe asta? Uită-te la faţa lui. Dar unde e Alexei? Unde-i Alexei? (Insistent. Lena. are perfectă dreptate! Numai eu sînt da vină! N-aveam voie să-1 las! Sînt ofiţer superior însă şi-mi voi îndrepta greşeala! (Ia revolverul. Ba e rănit. un singur cuvînt: unde e Alexei? 65 Teatru Mihail Bulgakov MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI ELENA NIKOLKA ELENA STUDZINSKI ŞERVINSKI ELENA MÎŞLAEVSKI ELENA STUDZINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA LARIOSIK ŞERVINSKI ELENA MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI Ce facem acuma? (către Mîşlaevski): Asta nu se poate! Nu poate!. Uită-te. Dragă Elena Vasilievna. stai! Stai! Ia-ţi mîinile! Ce faci. Aduceţi nişte apă.

"■t ...... i .. Lena.... Spune adevărul. Larion. iertaţi-n# Elena Vasilievna! 63 ELENA Recită-mi. Lariosik. Un brăduţ verde. Hai. ELEXA Coboară. LARIOSIK Nu.. CORTIS. «îi... Lariosik.. Nimeni!. la picioare!* dumneavoastră.) ELENA Ce e? LARIOSIK Nu. h : >> i^rr • ..i ."!'. Eşti foarte talentat. Aş vrea să-1 văd pe celB ar spune că nu-i frumos! Ah. Ah.\f tnj/(T) m u? "z/i t I III'1 '£-' ÎS' I <"V '/ >. • .) Lena. V »«7('P\. Elena Vasilievna dacă aţi şti! Bradul îmi aminteşte de zilele care nu se vor mai întoarce. te rog.. yîl vom găsi. spune. (Pauz De altfel aici mă simt mai bine. ale copilăriei la Jitomir... De aici n-aş mai pleca nicăie™ Aş sta toată viaţa aici sub brad.. Lena! Locotenent Mîşlaevski. la ce bun? .. LARIOSIK Bine. LARIOSIK Presupun că steaua asta va fi foarte la locul aici. O să-1 găsim. t ': <v. Am să vă recit.( Ci . Nu.']^.. /ut i-ui i> rfifq^ ne ^ ?t<.L..Ml. LARIOSIK Există un semn sigur — nu se aud împuşcături V-o spun cu toată sinceritatea. NIKOLKA Comandantul a fost ucis... '(_ .. Elena Vasilievna!.s»tiuf.isill(. o . ELENA De ce? LARIOSIK Nu. Elena Vasilievna. t ^-t 1 "»/irl.. Bradul e prima-njl cum spune Vitenka. Se dedică.V ...i i» • • i f i a »L) Actul al patrulea Al Atl Au trecut două luni. Daţi-mi revolverul! STUDZINSKI (isteric): Nimeni n-are dreptul să mă acuze! Nimeni! Nimeni! Am îndeplinit toate ordinele colonelului Turbin! ELENA Nimeni!.prevenit şi am îndeplinit tot ce mi-a spus. Nu-mi plac deloc. Mi s-a tulburat mintea. Elena Vasilievna în aceste ultime două luni m-am p'ictisit îngro zitor de împuşcături.1' * qu ii. Ia-i revolverul! 66 . încă nu se ştie nimic. fii tare. Vor lua oraşul. mult mai binf decît în copilărie. ELENA Nu te grăbi. îmi plac foarte mult versurile dumitale. E ajunul Crăciunului in anul 191S Casa e luminată.. Elena leşină. mă tem să nu-ţi spargi capii LARIOSIX Ei asta-i... LARIOSIK (pe scăriţă): Cred că steaua asta.^! *' \ ' r> > 'Xlir* .'oh. (Ascultă a atenţie. recită-mi ceva nou.. '«^t c .... LARIOSIK O spuneţi sincer? ELENA Absolut sincer. j ELENA Te-ai plictisi. Lumini. Elena şi Lariosik împodobea^ bradul. porunceşte-i! Toate astea sînt din cauJB cuvintelor tale. Cu alte cuvinte.. dă-mi drumul! Dă-mi revolverul! Şervinski! N-aveţi dreptul! Vreţi să fie şi mai rău? N* aveţi dreptul! (îl ţine pe Studzinski. Eu sînt nebună.. Prea eşti poet.... ce fel de poet sînt eu! Pe dra. MÎŞLAEVSKI Nikolka. mi s-a părut doar.. ^ iirti u II ''' . Am să vă recit. ELENA îţi împărtăşesc gusturile. şi n-aş mai pleca nicăieri.. nam să vă recit nici un fel de versuri. vlj asigur că ăsta e sfîrşitul..t' i"'i ! '! l/j»' \ bwh F ( . ELENA Am spus-o de durere.. se dedică.

. LARIOSIK Ştiţi ceva? Căsătoriţi-vă cu mine! ELENA Eşti de-a dreptul înduioşător... Ce-i drept.. viaţa mea cu el s-a terminat.. mult mai bine.. Şi faţa vă era galbenă-galbenă. Larion... de dumneavoastră m-am îndrăgostit. Şi ce o să faceţi singură? Singură.. Acum sînteţi rumenă-rumenă. Da. iertaţi-mă. LARIOSIK Ce să-mi mai mulţumiţi!. ELENA Secret? LARIOSIK Secret. slab. n-are rost.. Nu puteam să mă uit la dumneavoastră cînd a plecat.. îmi scapă mai nou nişte expresii. zău..ELENA Şi cui zici că i se dedică? LARIOSIK Unei femei. chiar că.. Dumneavoastră. LARIOSIK Nu. LARIOSIK Nici nu mai are cum să treacă. Aoleu. LARIOSIK Nu se mai întoarce!. Larion! LARIOSIK Of. Sînteţi idealul meu. Mi se rupea inima. Nu se mai întoarce! ELENA Nu. Cred că te-ai îndrăgostit de MîşlaeArski. Toată viaţa... Nu va mai veni. Ştiţi... Dar asta e imposibil. dar în schimb v-aş iubi foarte mult. Ţi se făcea frică.. ELENA Văd... Dar acum sînteţi mai bine.. ELENA Mulţumesc... fără sprijin... fără consolare. nu se va întoarce. 69 ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA LARIOSIK ELENA ŞERVINSKI LARIOSIK ELENA ŞERVINSKI . Elena Vasilievna.. Mai ales acum cînd înaintează bolşevicii. Din mulţumiri nu-ţi faci manta.. ELENA Aşa de rău arătam? LARIOSIK îngrozitor! Ca într-un coşmar! Slabă-sîabă. Chiar dacă s-ar întoarce.. dragul meu. Dar nu despre asta e vorba. m-am molipsit de la Mîslaevski. ELENA Ce tot inventezi. eu aş fi un sprijin cam de rah. ELENA Mai bine nu te'îndrăgosti de mine. dracu ştie ce îndrug.

s-a termi nat. Lariosik. Larij A. Să încerce numai să se atingă cineva de un om a cărui voce cuprinde două octave pline. de ce ţi-ai ras favoriţii? îmi e mai comod să mă machiez. Sînt eu un mincinos chiar atît de mare. Că mîine vă adunăm noi de prin trăsuri' Iar eu am ochiul format. Le-am cîntat şi-am fost primit.. Tinere domn. El nu va veni. şi nu vă atingeţi de dame. Nikolka se va înzdrăveni în curînd.. Pe frunte? Bine. Dacă ziceţi dumneavoastră atunci pe frunte! Elena ii sărută pe frunte. Păi sigur. cu o voce tare duioasă „Uite un boier ucrainean! Aşteaptă. deschizind uşa. Lungana aia — vezi 71 ■ ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ■ 8-3 B pi/i ţa'i> Doamne — e mezzo-soprană.... Asta înseamnă puterea sovietelor şi aşa mai departe! ELENA Şi de ce te-bucuri? S-ar putea crede că şi dumneata eşti bolşevic! ŞERVINSKI Eu sînt simpatizant! Iar paltonaşul l-am închiriat de la un portar. am citit şi în romane. să trăiţi! (Scoate paltonul. am o idilă. vom fi prieteni. parcă eu pot fi iubit! Poţi.... 'A în jurul meu. Cînd se ajung la „vom fi prieteni" înseamnă că gata. Nu mai are rost să ne chinuim. mişunau tot proletari. A vărsat şi o lacrimă.. Lenocika ? Nu că eşti mincinos. Eu am debutat. ochelarii. Numai că eu. începe o viaţă nouă. E un paltonaş fără de partid. Am văzut eu e cînd arăţi altfel. în bolşevic ţi-e mai comod să te machiezi.. şoşonii. Ai să te îndrepţi? în ce sens să mă îndrept. bună ziua. pe trotuar.. te ofileşti... n-ai văzut nimic. zice. Acesta poartă o pălărie ponosi^ un palton Bună ziua. eşti inimitabil. Lena. mă îmbăt nu mai ştiu de mine.. ştiu. Eşti singură.. Ia stai puţin.. Şi eu ere deam că a fost un vis. Te felicit. nu mai e nici o şansă! (îşi îmbracă paltonul Lariosik! Să te întorci repede! Curînd vor soi musafirii! Lariosik. Cine e? îl ştiu? Şi încă foarte bine.. Unde pleci? Mă duc la arme'an după vodcă ş. Dumnezeu ştie. care intră. Cum aţi spus? Idilă? Cine? Dumneavoastră? ( idilă? Nu se poate! Oare eu nu sînt în stare? Sînteţi o sfîntă! Sînteţi... cînd de fapt nn-j . Şi unul spune... Larion.. Şi nici că s-a întîmplat aşa ceva vreodată. zău că nu!. Astăzi mergeam cu birja.. ELENA Fă bine şi scoate imediat porcăria asta! ŞERVINSKI Am înţeles. Uf. pffj mîine. Lena! Iată că s-a terminat totul.. rămîne într-un frac splendid. Lenocika! Pot să vă fac o declaraţie ? Fă-mi... şi încă foarte bine. Vino la să te sărut pe frunte. Lenocika? Leonid. plus două note sus!.. tocmai am debutat.Dumneata. M-am uitat la el şi [ mi-am zis: trebuie să merg acasă să mă schi""' 70 [ îngăduiţi-mi să vă felicit — cu Petliura s-a terminat! ELENA: Ce spui?! ŞERVINSKI în noaptea asta soseşte Armata Roşie.. Puneţi pe popă. Şi înainte de toate să nu mai minţi. Plec. se ciocneşte în vestibul cu Ş v i n s k i rupt şi ochelari albaştri.. Staţi.. nu-i frumos! Plec. nu-i nimeni acasă? Ce mai e cu Nikolka? Doarme. Lena. Nu sînt rău deloc. Lena. îl ştiu foarte bine?. N-are cum să ajungă. dar. Lasă-mă. creatură vicleană şi laşă! Nu te teme.. Uită-te puţin la tine. Cine? Staţi...) Doamne sfinte! în ce hal eşti! Mulţumesc.. Ştiu.... Norocos blestematul Lariosik...) Priviţi-mă. am să devin soţia dumitale numai dacă te schimbi.... Elena Vasilievna! Bună ziua. pălăria. Lena! Iar eu nu sînt chiar atît de rău. n-o să se atingă nimeni de dumneata... Elena Vasilievna. felicitaţi-mă.. bună ziua (Dispare..... Petliura va fi gonit.. Şi de unde le scorneşti?! Majestatea sa imperială ţi s-a arătat de după draperie. staţi staţi!.. Că te şi las. parcă ai fi o nucă găunoasă...

.<-r&wrA't'. Galileianule! Lena! (Cîntă. cJtWdd'â-. iar eu l-am ascuns...rt..'•\. nu suport să-1 văd.'* neavoastră. îi ştii adresa? Trimite-i o telegramă şi o scrisoare că totul s-a terminat! S-a terminat! Bine! Mi-e urît şi mă simt singură.. D *i . la Teatrul Mare. atunci cînd ai povestit .ovM. 'ii îmbrăţişat şi./. Sînt altul acum. ilh'i i lui Alioşa. ELENA Doamne Dumnezeule.4i|4 Hn* plat să spui adevărul.) Pretind să fie azvîrlit imediat! Nu pot să-1 văd în ochi! O-ho. zice. şi nici atunci nu te-a crezut Ki. Azi după ce am cîntat 4 '.* ELENA Eşti incorijibil! . Divorţ.. Dacă aflam eu singură? ŞERVINSKI Păi cum să fi aflat? ELENA Eşti un sălbatic! ŞERVINSKI Cîtuşi de puţin. ' AHÎO. Bine! Sînt de acord! Ai învins..îî. Leonid Iurievici.vtih tezi să te mai lauzi şi să minţi.. Ruşine. Lenocika. ELENA Ferice de dumneata că ai avut minte să-mi spui toate astea. Iar din punct de ..biJU'ijLiiSNAh'Mie mi-e totuna. . ar trebui să mergeţi la Mosco' Jîvikp if-vf-x ui. Ştii lai■ uiwtâi rus-i 'doar că sînt orfan..-.^.... Pur şi simplu 1-a uitat ■•■•■'•■ ' pe masă. şi a tatălui meu — n-a fost nimic între noi.. E o valoare istorică.<"4..): „Şi tu vei fi regina lu-u-u-u-mii"... • !:if)«îJfe dumitale murdare.5Mv'.iv nimeni.i.) ŞERVINSKI Lenocika.i\ >U *: '•ru< : : ŞERVINSKI Lena! ^ie w■ JM. ELENA Se pare că avea totuşi un angajament! ŞERVINSKI Lena! îţi jur pe memoria răposatei mele manie .j)p fteridor. i. nu m-a îmbrăţişat şi nici '!iih'-.s»tf*-ŢM^. ELENA Şi ce?' ' . fii imn e-j.. ELENA L-ai şterpelit de pe masă? ŞERVINSKI L-am ascuns. ţigările dinăuntru sînt ale mele.■:ute..'m'A despre portţigaret. Nu mă mai recunosc nici eu. ■■■■. pe cuvînt! Nu ştiu.lSsfî. .. zii .l>i'!«.. ŞERVINSKI Şi nimic... sînteţi o mare speranţă.. Important e altceva: să înej .) Şobolanul! Acum conştiinţa mi-e curată şi-mpă-c'ată! .îucf )*-ol vedere material nu-ţi face griji. A plecat liniştit." S-a apropiat de mine. ŞERVINSKI Lenocika.1K Pfui!. asta mai lipsea! Ia dă-mi-1 încoace! (li ia portţigaretul şi îl ascunde. .■ S >• .[ m.[> i-^wa.: ?■ .. Lenocika.. Lenuşa..'iq r'âM...1 debut. Sînt deprimată. .*■■ -A poate catastrofa să mă fi influenţat sau moartea r:.. a lucrat foarte puţin acolo.:.... Ruşine. Nu mă interesează secre •.'' ' i:\ <-l] ■■'■ ELENA şiceî*cekmitPwm$r:Mii-'^ :: "•■« ŞERVINSKI . O dată ţi s-a întî ^ . directorul îmi zice: „Dumneavoastră.«■.». ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK Divorţ. (Scoate portretul din ramă şi îl aruncă în şemineu. numai cit n-a avut nici un angajament.hn >i. ştii doar •vi : ''că eu — o-ho-ho.W\ n-a vărsat vreo lacrimă. ce ton! (tandru): Zău.decît vînzătoare la cafeneaua Semadeni. m-am schimbat imens...'(.1 ■ţJIyi-Str:. a trebuit să aduci dovezi materiale. 'JşiitofiISSKI Ba tocmai în legătură cu portţigaretul am minţit de la început şi pînă la sfîrşit.uy. Hatmanul nici nu mi-a dăruit nimic. Ce „sol" curat! (Arată portretul lui Talberg.

. pe cap are o căciulită neagră. Hai.de'soţul ei. Vocea lui Şervinski: „Tu binecuvlntezi iubirea.. cum de nu ţi-e ruşine..) Nu ie deranja.. de flori. Se pare. ies eu. O. Mi-am dat eu seama mai demult.-. (îi aduce o pernă. Ia staţi. Astfel că mîine aici va lua fiinţă o republi' sovietică. cu o voce superba cîntă epitalamul din Nero*. 72 73 NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK NIKOLKA LARIOSIK MÎŞLAEYSKI I STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI Aşa le trebuie! .. Ce ai. întotdeauna e cineva pe aici.).. dar sticla n-am scăpat-o din mîini.Â. Ies. Tu sigur te descurci! Lena. Şervinski. Păi cînd or să vină. de ce or fi întârziind otita? întîrzie ei. Aşa şi acum./.) (apareîn antreu): Nikolaşa! Te-ai sculat? Singur? Stsi să-ţi aduc o pernă. Nikolaşa. (Se întinde pe divan. tunurile tăceau..'}W-S Dar eu tot am făcut rost de vodcă! 0 dată avut şi eu noroc în viaţă! Credeam că n-o reuşesc pentru nimic în lume. Cer senin. Ascultă... nu-i nevoie. Era un timp minunat cînd am ieşit. Lasă că ne descurcăm noi. Mulţumesc. Aşa că aveam întotdeauna casa plină de mături din astea. Cum o vedea unui. şi trecea un convoi nesfîrşit de cere blindate. Să vadă şi Mîşlaevski de ce sînt capabil.. O noutate extraordinarăjll Elena'divorţează'. Larion.'. Totul în natur$ !pare să fie într-o ordine cît se poate de perfecta. Se aude pian ui. e în cîrje.y$-\jo 'iU '.. te omoară. cînd e vorba de Elena Vasilievna cuvintel ca înamorat nu-şi au locul.! I-auzi. Larion... Eu îţi cînt... pline cu din ăştia cu cozi. Lariosik deschide uşa şi intră M î ş 1 evski şi Studzinski...... Ce întîmplă în această casă cucernică? Spăl3? duşumelele cu vodcă?! Ştiu eu cine e meşter d'alde astea! Cum Dumnezeu faci tu de spa totul?! Nimic nu-ţi scapă! Astea chiar că $' mîini de aur! De orice se atinge — poc. hai în camera ta. Dar de o sticluţă tot am făcut rost!. Dar e de ajuns să apar eu pe stradă şi se pune imediat pe ninsoare.. O năpastă pur şi simpla! De aia le şi place tuturor. că-i roşcată.îţi stă foarte bine cu jabou. Ştii. miroase a vodcă! Cine a ba vodcă înainte de ora cuvenită? Mărturisiţi. ce să mai. Dar vor veni şi ceilalţi numaidecît.t. i{\. înţeleg. ce părere ai?. Ce tot spui. A-a. sparge şi tu măcar servicii . Să nu-i spui. olog. (intră. Larion. Doar sînt două luni de cînd nu ne-am mai văzut. şi o zăpadă umedă mi se lipeşte de faţă.. Armata roşie 1-a învins pe Petliura! Oamenii l"1 Petliura părăsesc oraşul! Da-da! Armata roşie e deja în Slobodka. Larion.) L-au zvîrHt. De două ori am căzut. (Strînge cioburile. • > '< (scapă sticla): Deja? Ei asta-i. * Operă de Georg Friedrich Hăndel (n. înţeleg! Te-ai înamorat şi tu? Nikol. Se căsătoreşte c|i Şervinski. Repetă! (Vede rama portretului. acuma strînge cioburile că dacă apare Mîşlaevski. ne întoarcem. Hai-hai!. Amlndoi In civil.) Sună soneria. nu-mi fac eu griji pentru tine!.. palid şi slăbit..i. stele strălucitoare.. Lariosik.. Peste jumătate de oră vor fi aici. m-am lovit la ceafă. Ai înţeles? E de aur' E roşcată. Larion.. Eşti frumos. Poartă o tunică studenţească): A... mergeam adineauri pe stradă. că aşa mi-e dat să rămîn pentru totdeauna..... cum începea să care la buchete... tu mă acom-paniezi. roşcată. Iar Talberg se enerva. Aşa sînt eu. ce| ai?. Se pare că i-au burduşit bine bolşevicii. cioburi! Dacă ai mîncărime.. închid uşa. dar pînă la urmă tot sosesc.

din păcate. Iar acum să merg din nou la înălţimile lor? Ei bine.. Permiteţi-mi să vorbesc eu dacă el nu mai e. la mine? Te pomeneşti că în curînd mă trezesc şi bătut! De altfel. Adică din nou sub comanda generalilor? Eşti foarte spiritual. la Denikin.. Pentru ce? Pentru patrie?! Asta să fie patria. nu.. Mulţumesc. eu am rîs deja. Iar apoi —încotro? Apoi pe Don. într-aşa un hal s-au săturat cu toţii de Petliura! Interesant. nici eu nu ştiu de ce.. oare cum or fi arătînd bolşevicii? Las' c-ai să vezi tu. Şi iar unul care lăcrimează?. Cum să trăim noi. Din nou în armată şi din nou în luptă?. Nu. cîte lucruri interesante ne-ar fi putut povesti el despre generali! Dar. e că pînă şi burjuii care mai sînt . daţi-mi voie. vă rog.. Ia uitaţi-vă. LARIOSIK MÎŞLAEVSKI NIKOLKA MÎŞLAEVSKI LARIOSIK NIKOLKA MÎŞLAEVSKI LARIOSIK STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI Nikolaşa. mai nou. astăzi sînt bun. comandantul s-a liniştit de-acum. 74 75 STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI LARIOSIK . alături de bolşevici? Nu-mi pot imagina aşa ceva! Şi încotro s-o luăm. Părerea dumneavoastră căpitane? Nu ştiu.. Nikolka izbucneşte In plîns. Fără nici un fel de lupte! Şi ce-i curios. Păcat că Alioşka zace acum în pămînt. Şi cum de nu se mai trage? Vin încetişor. ce faci. ofiţeri ai gărzii albe. politicos.. nu mai înţeleg nimic. să ne batem cu bolşevicii. de tăiat se bucură. Ce drept ai tu să-mi faci observaţii! Nu vreau! De ce ţipă toţi. Nikolaşa. cea care m-a zvîrlit în ruşine?. ai să-i vezi. nu-mi mai aduce aminte. Cel mai bine ar fi să ne ridicăm şi s-o luăm pe urmele lui Petliura. Larion.complete! în tot acest timp în spatele scenei se aude pianul. Nu-mi sfîşia sufletul. Pace. Mai ales cînd l-am văzut pe Alioşka la morgă. pe urmele lui Petliura? Să ne lipim de un convoi de care şi să plecăm în Galiţia.. nu sînt supărat pe tine. linişteşte-te! Ajunge! Eu mă lupt din anul nouă sute paisprezece.

Alioşka dreptate! STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI ŞERVINSKI Ce armată rusă. Elena Vasilievna Talberg divorţează de soţul ei. Ar fi bine să şi înţelegi ce vorbeşti. fuga la bolşevici. Am de adăugat ceva la punctul diverse.. Nau decît să mă mobilizeze! Măcar v<JJ şti că slujesc în armata rusă. Păi ce.. E clar.t.. în afară de asta. aşteptaţi.. De fapt. atunci sînt şi pentru comunişti. fostul colonel de stat major Talberg. îngăduie-mi să-ţi explic: aceste două cuvinte -bolşevism şi comunism — înseamnă unul şi acelaşi lucru. drăcia dracului. Ascultă. declar că nu mai am de-a face cu canaliile astea <J« generali. ai rostit adineauri cuvîntul „patrie". ajunge. Viktor Mîşlaevski. fiţi liniştiţi.. Eu mă voi bate cu ei! Te rog.. Va mai fi. şi noi. Văd că am rămas singur.MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI aţi văzut? (Face un semn obscen cu minam Ciuciu! Te rog să te exprimi în cuvinte. Despre ce patrie mai poate fi vorba dacă vin bolşevicii? Cu Rusia s-a terminat.. cîtă frunză. Şi fie ce-o fi. de la Singapore pînă la Paris. Eşti ridicol. ăştia sînt. Am terminat! Viktor Mîşlaevski s-a făcut bolşevic. pune-ţi mantaua şi dă-i drumu'! Valea!. şi * De la — Cerezvtceainli Komitet — Comitetul extraordinar — organ de securitate al puterii revoluţionare fn. chiar aşa de idiot să fiu? Nu. ţi-o garantez eu — şi cînd Denikin ăsta al vostru o va şterge în străinătate — iar eu v-o prezic şi pe asta — atunci încotro? Tot în străinătate. nu vezi că au dat gata Rusia?! De altfel. în Rusia. stau aici. şi strigă-le: nu vă las! Nikolka a mai fost o dată aruncat de pe scară! I-ai văzut capul? Numai că pe-al tău îl vor smulge cu totul. Da. sluga dumneavoastră! M-am săturat s-o fac pe balega-» drum. Vă vor scuipa în bot oriunde vă veţi duce. locotenente. ce tot spui?! Sînt pentru bolşevici. Hai. în spate speculanţii şi tot soiul de nemernici din preajma Hatmanului. Ţii minte ce spunea comandantul. O să fie şi ei mai liniştiţi. Păi am să mă duc şi am să şi lupt. Cu nişte pantaloni cu vipuşcă? Păi ei nu pot suferi vipuşca asta* Cum o văd — pun mîna pe mitralieră.. (intră în fugă): Staţi puţin. dar va fi una nouă. ca un zid. E nevoie acolo de voi ca de a treia roată la tun.. Am plămînii slăbiţi şi.. în faţă garda roşie. iar eu la mijloc ? O nu.. Şi pe bună dreptate: altădată să nu te mai bagi. Atîta doar că sînt împotriva comuniştilor.. Eu nu plec. Ce părere aveţi. 76 77 . Vitenka. A fost odată Rusia — o mare putere. oricum ne vor pune la zid! Şi bine vor face! Ne vor duce la Ceka*. şi aşa e cum spunea el: uite-i. tovarăşe reformat. Bolşevicii?. şi ne vor trece apoi la rubrica pierderi... Poporul e împotriva noastră.). Aţi văzut? Curăţenie totală. Şi gata. dacă vreţi! Viktor. cîtă iarbă. Eu. aşteptaţi puţin! Cea de pînă acum nu va mai fi.. (imitînd): Bolşevism şi comunism.. Ce urmează acum nu mai e treaba noastră! Eu sînt împotriva cruzimilor războiului civil. Mă explic imediat. Iar eu cu ce pot să le ies în faţă. nu închideţi şedinţa. Lasă că o să vedeţi voi ce o să fie. sînt pentru bolşevici. sînt reformat.. am închis şedinţa. Nouă! Dar uite ce vreau să-mi spui acum: cînd vă vor face praf pe Don — şi vă vor face praf. Poporul nu e £ noi. sînt singurul fiu al mamei mele. Minunat! îmi pare bine! Dar au să te mobilizeze. Şi va mai fi. Bun. pentru ce se varsă atîta sînge? Tu ai luptat vreodată? Eu. Fiindcă alaiuri de bolşevici se află mujicii.. Da! De ce?! Uite de ce! De aia! Cîţi oameni ziceaţi că are Petliura? Două sute de mii! Iată însă că aceste două sute îşi ung călcîiele cu slană şi o şterg numai la auzul cuvîntului „bolşevici". bolşevicii.

. ■ se căsătoreşte cu. m-aş fi însurat şi( şi eu cu plăcere. Lena. (Se uită la Elena.l într-un palton civil. e un vinişor aşa şi aşa. ţii minte? ELENA Da.' Şer-j vinski.. Ce glume mai sînt şi astea? Unde e Alexei? ELENA Alexei a fost ucis.. domnilor! Nu beţi vinul ăsta! Va aduc eii altul numaidecît. Lenocika? Da.. ELENA Spuneţi-mi cum de v-aţi întors? Căci bolşevicii . Personal.. (către Elena): Vă felicit şi vă urez fericire. este îngrozitor. Şi eşti de acord. îmi place ca acasă la mine să fie plăcut. STUDZINSKI Domnilor! Vladimir Robertovici. Ştiu că ai să faci ceea ce trebuie.. iar Lariosik. stupidă. se retrage în vîrful picioarelor.. să fumăm o ţigară la Larion. zăul Luminoasă Lena.. ia perna şi hai. domnilor. TALBERG Sigur.. Toarnă. Doamne. Larion! Trebuie să-i felicităm! Staţi.... Lena... bravo. ieşiţi cu toţii pentru un minut şi lăsaţi-mă singură cu Vladimir Robertovici. la două zile după plecarea dumneavoastră. eşti complet sănătos! Ei. Lena. Bună.... Cu tine. A!. nu era de nasul nostru. în vremuri atît de grele. TALBERG Ah.. Pauză. cu un geamantan în mină. (merge după Lariosik. care a fugit în vestibul )\ Larion. nu se ştie de ce. ca la cazarmă. Am un vin! O-ho-ho.) Intră Elena. vă felicit şi văj doresc. LariosiJc. hai felicit-o... aş zice. Bravo ţie. ce îngrozitor! Dar eu v-am prevenit. găsind în casa mea o socie» 78 ŞERVINSKI ELENA ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI ELENA MÎŞLAEVSKI tate atît de vesele.) Vă felicit. Iar Nikolka e infirm.. Elena Vasilievna. îngăduie-mi să te îmbrăţişez J să te sărut. Se şi vede influenţa ta. Larion. Ies toţi.. Vă felicit.. Dacă nu vrei. nu sînt de acord! Stai. că nu-i un motiv pentru o demonstraţie atît de. Lena! însoară-te. vă felicit.. fără femei şi copii. Păstrează-ţi calmul. TALBERG Ce înseamnă asta? Te rog să-mi explici. Stai. Păi. Vitenka... ELENA Vă ascult.. nu se face! Pe urmă te re| tragi din nou aici. Domnilor. strigă-mă. Vladimir Rol bertovici. Lena! Păreţi cam miraţi? Pauză.. zău. Uşa dinspre vestibul se deschide şi intră Talber g. Ce femeie! Vorbeşte engle^ zeşte..LARIOSIK MÎŞLAEVSKI STUDZINSKI MÎŞLAEVSKI LARIOSIK MÎŞLAEVSKI ELENA MÎŞLAEVSKI ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI . Aranjăm noi totul.. Lasă. haideţi..) De fapt. TALBERG Respectele mele. Te iubesc şi aşa. (Către Şervinski. Cînd? ELENA Acum două luni. Un Abrau-Durcaud obişnuit. cîntă la pian şi cu toate astea ştie să pună şi samovarul. Ce înseamnă asta? Uite ce înseamnă. MÎŞLAEVSKI Na-ţi-o bună! TALBERG Bună. nu vrei. stai.. sper. S-o ştergem.. Mi se pare ciudat! S-ar zice că mai degrabă ei ar trebui să mă mir. Eu oricum sînt un celibatar convins şi un militar înrăit. TALBERG Nu se poate!.. Dacă e nevoie. Tăcere de monnînt.. ţin minte.. Dar eu nu sînt vinovat de toată povestea asta. îi scade entuziasmul. (Face o plecăciune şi se aram cu mîna pe sine. Eu nu m-aş fi măritat cu tine. Pauză.

.. deodată! MÎŞLAEVSKI Haideţi. şi am trecut cu toţii prin foarte. aprinde beculeţele eleel trice de la pomul de iarnă. Domnilor.. da. Studzinski.) Lariosik stinge lumina In cameră. Vitenka! MÎŞLAEVSKI „Eu sînt un geniu — Igor SeverianhV*. Uită totul. Intră Şervinski. Curind poate moartea mă-ngheaţâ? Mai tare muzica. apoi fuge în camera vecina'.vor sosi chiar astăzi....) * Vers dintr-o poezie de I. Lena! Vino o clipă! A plecat... poftiţi. De altfel şi la ei am găsit o dramă... Cu alte cuvinte . ELENA Viktor!. A fost o discuţi^ foarte drăguţă. LARIOSIK Minunat!. Te felicit.) Talberg e dezorientat. (îl loveşte.. Trebuie să părăsim imediat Kievul.Corabia mea fragilă a fost mult timp zgîlţîită de valuriJe războiului civil.. zău nu mă pricep! Şi în afară de-asta sînt foarte timid! MÎŞLAEVSKI Cuvîntează. clntă): Spune-mi. ELENA Numai că. ştiţi doar că nu sînt pregătit.. STUDZINSKI Foarte frumos! Şi ce plăcut s-a făcut aici. la aceşti oameni pe care i-am îndrăgit atît. sintem cu toţii din . acum îngăduiţi-mi si vă felicit de-adevăratelea. duşmanul fuge. (Se apropie de Talberg. da. spre plăcerea duşmanilor mei. Domnilor! Ne-am întîlnit în cele mai grele şi mai cumplite vremuri. Ce oare mă-aşeaptâ in viaţă? Mai ştii.. TALBERG Sînt perfect informat.în sănăl tatea voastră! (Bea.) Am înţeles.. am să vorbesc.. Intră M î ş ] a e v s k i.. Toată povestea cu Hatmanul s-a dovedit a fi un scenariu ridicol de operetă. Vremea s-a schimbat. fuge! MÎŞLAEVSKI (cîntâ): Deci pentru Sovietul de Comisari ai poporului.) Ei? Mal afară!.... Dar vă rog să mă scuzaţi. la Berlin.. foarte multe. dacă societatea o doreşte. Uite că s-a dus şi Petiiura. Larion! Intră Lariosik cu o ghitară.. Nikolka şi K lena. o'cuvîntare! LARIOSIK Eu.. Cvm denu vă e ruşine! NIKOLKA (cîntâ): Dar iată că-i iese în cale-un bătrîn... Am venit după tine. preiau: Cu toţii să strigăm: „Ura! Ura! Ura!1' STUDZINSKI Asta chiar că nu ştiu ce dracu mai e!. Lumini...) MÎŞLAEVSKI Larion! LARIOSIK (intră): A şi plecat? MÎŞLAEVSKI A plecat! LARIOSIK Eşti un geniu. i-o dă lui Nikolkcm Mîna lui Larion. 79 TALBERG (după o pauză lungă): Frumos! Foarte frurn \ -aţi folosit de lipsa mea pentru a pune la cM această aventură vulgară... vedeţi ce se-ntîmplă.. Iese In vestibul. vă rog. ELENA Mulţumesc. Dar. Viktor! (li sărutaşi fuge. Brăduţul. mag îndrăgit chiar de zei.. mă împuterniceşti să mă explic? ELENA Da! (Iese. pleacă. aprinde bradul şi antă un marş.. am izbutit să fac rost de o delegaţie pentru Don. Lena. să clnte izbinda! Noi am învins.. chestia cu corabia. LARIOSIK Da. MÎŞLAEVSKI Ce bine a zis-o. eu divorţez de dumneavoastră şi mă mărit cu Şervinski.. Toţi sîntem vii ... (Stinge lumina. Nemţii ne-au înşelat. şi eu împreună cu voi. o dată şi pentru tot] deauna. Gata. Am trăit o dramă existenţială.. nu mai e timp. In afară de Studzinski.t) 80 NIKOLKA (atinge corzile ghitarei. Toii. MÎŞLAEVSKI MÎŞLAEVSKI Intră Elena. domnilor... Larion! LARIOSIK Ei... la generalul Krasnov. MÎŞLAEVSKI Larion! Ţine tu o cuvîntare! NIKOLKA: Da.. Se aude un marş.. Consimte să divorţeze. Dar să nu vorbim despre cele-triste. corabia. luminoasă Lena. Severianin (n. Pînă cînd a fost împinsă de valuri în golful acesta cu draperii creme.

epilog. în spatele scenei. Auziţi.. „Ne vom odihni.*" Lovituri de tun In depărtare.t de-atît: iată. şase. Ba chiar mai mu...P. Sfârşit Replică din Unchiul Vania de A. Te pomeneşti că se dau noi lupte? Nu. Domnilor. de departe.. Ne-am şi odihnit!. îşi merită fericirea. vine Armata Roşie. Şi aş vrea să-i spun.J 82 . citind» pe un mare scriitor. Cinci. Cehov (n.nou împreună . astea sînt salve de salut. ne voM odihni. însă. seara de astăzi e un mare prolog la o nouă piesă istorică. Pentru unii prolog... Se duc cu toţii la fereastră. apropiindu-se din ce în ce o fanfară cîntă Internaţionala. foarte multe.. Aşa e. Elena Vasilievna.. domnilor... care a trecut şi ea prin foarte. Bateria de şase ţoii dă salutul. fiindcă-i HÎŞLAEVSKI ELENA ŞERVINSKI MÎŞLAEVSKI NIKOLKA STUDZINSKI ■ o femeie admirabilă.. Aşa!. pentru alţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful