NOOR AZLINA BINTI ABD AZIZ YUSSALINA BINTI MOHD YUSOP AYU KAMALIA BINTI ROSLI NOR AZLINA

BINTI ABD TALIP

LB110070 LB110193 LB110008 LB110079

Definisi Pelayan
Pelayan adalah komputer yang menyediakan perkhidmatan kepada komputer lain yang dipanggil pelanggan.

Pelayan mengawal akses kepada perkakasan perisian dan sumber-sumber lain pada rangkaian.
Ia menyediakan kawasan penyimpanan bagi program-program,data dan maklumat secara berpusat.

Definisi Sistem Pengoperasian Rangkaian
Dikenali sebagai NOS (network operating system). Merupakan program pertama yang dipaparkan apabila komputer di ’reboot’. NOS menguruskan perkakasan dan perisian komputer. Ia mempunyai fungsi tambahan yang membenarkan komputer dan peranti berhubung dalam rangkaian.

Sistem pengoperasian yang spesifik membolehkan rangkaian berjalan dengan lancar. Biasa terdapat dalam LAN dan WAN serta digunakan sistem rangkaian yang lebih besar.

Jenis-jenis Sistem Pengoperasian Rangkaian .

Jenis-jenis Sistem Pengoperasian Rangkaian Windows Server 2003 Windows 2000 Server Windows NT Red Hat Linux .

Dikelurkan pada 27 Julai 1993 (Windows NT 3. Versi 23-bit yang pertama keluaran Windows.Microsoft Windows NT Keluaran Microsoft. C++ dan Assembly Language.1). Di aturcarakan dalam bahasa C. . Windows XP dan Windows Server 2003 adalah versi terkini Winbows XT.

.Windows 2000 Server Windows 2000 juga dikenali sebagai Win2K atau W2K adalah sistem operasi grafik yang berorientasikan perniagaan. Sebahagian daripada sistem pengoperasian Microsoft NT yang dikeluarkan pada 17 Februari 2000.

Advanced Server dan Server pusat data. .Windows 2000 Windows 2000 datang dalam empat versi iaitu Profesional. Server. Selain itu. Microsoft menawarkan Windows 2000 edisi Advanced Limited Server yang dikeluarkan pada tahun 2001. Advanced Limited Server ini beroperasi pada 64bit dan berorientasikan Intel Mikropemproses.

Windows 2000 .

. Menjadi produk asas Sistem Pelayan Perniagaan oleh Microsoft. Ia telah diperkenalkan pada bulan April 2003 sebagai pengganti kepada Windows 2000 Server.Windows Server 2003 Windows Server 2003 dikategorikan di bawah sistem operasi pelayan Microsoft. (Microsoft Server Operating System).

Red Hat Linux .

Pengeluaran Red Hat Linux ditamatkan pada tahun 2003 dan digantikan dengan Red Hat Enterprise Linux.Red Hat Linux Red Hat Linux adalah salah satu keluaran Linux yang paling popular. Dikeluarkan pada 3 November 1994. Red Hat Linux 9 merupakan pengeluaran yang terakhir (30 April 2004). .

Windows Server 2008 .

Senibina Rangkaian JENIS SISTEM PENGOPERASIAN RANGKAIAN (NOS) sesama pelanggan (peer-to-peer) pelanggan-pelayan (client-server) .

.Peer to peer ( Sesama Pelanggan) Sistem ini tidak melibatkan komputer pelayan. Sistem Pengoperasian Rangkaian sesama pelanngan ini dicorakkan untuk memenuhi keperluan suatu kawasan kecil ke sederhana besarnya. menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Ia membenarkan perkogsian alat dan fail. Windows98. Ia amat sesuai bagi Rangkaian Kawasan Setempat (LAN). Contoh sistem operasi rangkaian yang digunakan ialah AppleShare danWindows for Workgroups. Setiap komputer dapat mengirim.

Oleh yang demikian. 2) Sistem Satu sistem operasi contohnya Window 98 sudah sememangnya dalam sistem operasi. ia hanya perlu dibentuk semua bagi membolehkan sistem pengopersian sesama pelanggan beroperasi. .KEBAIKAN RANGKAIAN SESAMA PELANGGAN (PEER-TO-PEER) 1) Kos dapat dikurangkan fail pelayan yang dedikasi tidak diperlukan.

2) Keselamatan Tidak menyediakan ciri-ciri keselamatan bagi pelayan-pelanggan rangkaian. .KEBURUKAN RANGKAIAN SESAMA PELANGGAN 1) Tidak berpusat Tidak ada keselarasan bagi fail dan aplikasi.

Peer to peer (Sesama Pelanggan) .

menyediakan akses kepada sumber dan menyediakan jaminan. . Fail pelayan menjadi jantung sistem.PELANGGAN – PELAYAN SISTEM OPERASI RANGKAIAN Pelanggan – pelayan (client-server). Sistem Operasi Rangkaian Pelanggan / pelayan membenarkan rangkaian untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih fail pelayan berdedikasi.

PELANGGAN – PELAYAN SISTEM OPERASI RANGKAIAN .

.PELANGGAN – PELAYAN SISTEM OPERASI RANGKAIAN Stesen kerja individu atau pelanggan mempunyai akses kepada sumber yang ada pada pelayan fail.

.PELANGGAN – PELAYAN SISTEM OPERASI RANGKAIAN Sistem Operasi Rangkaian menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikan semua komponen rangkaian dan membolehkan beberapa pengguna untuk serentak berkongsi sumbersumber yang sama tanpa mengira lokasi fizikal.

PELANGGAN – PELAYAN SISTEM OPERASI RANGKAIAN Novell Netware and Windows 2000 Server adalan contoh perisian pelanggan – pelayan sistem operasi rangkaian. .

Semua komponen termasuk pelanggan. 3) Fleksibel .Keselamatan sumber dan data dikawal oleh fail pelayan. rangkaian dan fail pelanggan bekerja bersama-sama.Teknologi dan perisian yang terkini dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam sistem. 4) Interoperasi .KEBAIKAN RANGKAIAN PELANGGAN-PELAYAN 1) Berpusat . .Mana-mana elemen dan dokumen boleh dialihkan secara berasingan mengikut tahap keperluan yang meningkat. 2) Memenuhi keperluan .

segala operasi akan turut tergugat dan bermasalah. 3) Permasalahan .KEBURUKAN RANGKAIAN PELANGGAN .PELAYAN 1) Perbelanjaan .Memerlukan pelaburan yang banyak di dalam mendapatkan fail pelayan yang dedikasi.Rangkaian yang besar memerlukan sejumlah staff yang menjamin kecekapan operasi. 2) Penyenggaraan .Apabila fail pelayan mengalami masalah. .

PERKHIDMATANPERKHIDMATAN INTERNET Perkhidmatan Capaian Maklumat (FTP) Pelayar Web Perkhidmatan Komunikasi .

Pemindahan fail dalam Internet disokong oleh suatu spesifikasi yang dinamakan Protokol Pemindahan Fail (File Transfer Protocol : FTP). Perkhidmatan Capaian Maklumat (FTP) FTP menggunakan sistem pelanggan-pelayan iaitu anda menggunakan aturcara pelanggan dinamakan ftp bagi membuat sambungan kepada aturcara pelayan pada komputer jauh. Protokol ini menyediakan aplikasi salinan fail daripada sebarang hos Internet ke sebarang hos Internet lain. .

Terminologi ftp adalah komputer anda dinamakan hos tempatan dan komputer yang satu lagi dinamakan hos jauh. Aturcara pelanggan akan menerima fail itu dan disimpan ke folder anda. misalnya anda menghantar satu arahan meminta pelayan menghantar satu salinan fail tertentu. .Perkhidmatan Capaian Maklumat (FTP) Konsep ftp mudah. Pelayan bertindak balas dengan menghantar fail yang diminta.

Perkhidmatan Capaian Maklumat (FTP) Ftp menjadi penting terutama apabila sesuatu fail itu besar dan lebih kompleks di mana e-mel tidak boleh berfungsi dengan baik apabila kita ingin membawa antara 10 ke 12 muka surat. .

PERISIAN PELANGGAN .

Membenarkan pengguna memaparkan dan berinteraksi dengan dokumen html daripada server web. Teks dan imej dalam web boleh mengandungi hiper rangkai kepada laman web lain atau sama. .Membenarkan pengguna mengakses maklumat yang dibekalkan oleh laman web dengan mudah dan cepat.

dan lain-lain fail multimedia kepada World Wide Web. Sebaik sahaja pengguna web membuka web browser mereka. video. bunyi. HTTP ialah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP / IP iaitu protokol asas Internet.Apakah perbezaan antara HTTP dan HTPPS? • Hypertext Transfer Protocol (HTTP: satu protokol bagi memindahkan fail teks. imej grafik. pengguna secara tidak langsung membuat penggunaan HTTP. HTTPS sering digunakan untuk transaksi pembayaran di World Wide Web dan untuk transaksi sulit dalam sistem maklumat korporat . • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS: gabungan HTTP dengan protokol SSL / TLS untuk menyediakan komunikasi selamat dan identiti selamat pelayan web rangkaian.

• Istilah World Wide Web (WWW) : tahap pembangunan terbuka di Internet pada 1990-an. URL mengenalpasti pelayan web dan nama laman web individu yang disimpan pada pelayan tersebut . Apakah perbezaan antara WWW dan URL? • Uniform Resource Locator (URL) : mengenalpasti di mana sumber berada dan menyediakan mekanisme untuk mencapai sumber tersebut. Dengan kata lain. WWW terdiri daripada rangkaian global laman web yang boleh diakses di Internet.

Pelayar Web yang Biasa Digunakan Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Apple Safari .

ISP) MAXIS CELCOM JARING TMNET STREAMYX .Penyedia Khidmat Internet (Internet Service Provider.

‘history’ boleh diakses.Langkah-langkah Keselamatan Setelah Menggunakan Pelayar Web Hapuskan sejarah (history) setiap laman yang telah dilayari. Private Browsing mod Untuk membolehkan anda melayari Internet tanpa menyimpan melayari sejarah. digunakan. . dan dimanipulasi.

Mengurus Cookies Membolehkan anda untuk melumpuhkan atau menyekat cookies .Langkah-langkah Keselamatan Setelah Menggunakan Pelayar Web Tetapan Kata Laluan Membolehkan anda untuk menyelamatkan / unsave kata laluan untuk laman web dan ia juga membolehkan anda untuk mencipta kata laluan induk untuk memastikan perlindungan.

Perkhidmatan Komunikasi E-mel Telnet Usenet IRC .

Dengan e-mel anda boleh menghantar pesanan kepada sesiapa sahaja yang mempunyai capaian Internet. Berjuta-juta manusia menghantar dan menerima e-mel setiap hari.EMAIL Surat atau mel elektronik atau ringkasnya e-mel merupakan kemudahan Internet yang paling giat digunakan. E-mel menggunakan protokol TCP (Transmission Control Protocol) yang memecahkan pesanan anda kepada paket-paket kecil. .

video dan fail boleh laksana (execute file) bersama-sama pesanan e-mel anda. bunyi. E-mel membenarkan anda melampirkan fail perduaan (attach files) seperti gambar.Manakala protokol IP (Internet Protocol) pula menghantar paket tersebut ke lokasi yang betul dan kemudian TCP mencantumkannya semula ketika menerimanya supaya anda dapat membaca pesanan tersebut. .

Telnet mengikut model pelayan/pelanggan. Anda dapat membuatnya dengan sumber Internet yang dinamai Telnet. Anda boleh log masuk komputer yang lain dan memasaukkan perintah dari rumah atau pejabat anda seolah-olah anda berada di hadapan papan kekunci komputer yang jauh dan juga sumber komputer itu. .TELNET Salah satu keistimewaan Internet adalah anda berupaya menggunakan sumber komputer yang jauh.

• Apabila anda ingin membuat sambungan ke Telnet. anda perlu tahu alamat hos Internet yang mengandungi sumber yang anda kehendaki. anda perlu pastikan emulasi terminal. Untuk menggunakan sumber Telnet dan hos .TELNET • Komputer yang jauh dinamakan hos. (papan kekunci dan monitor anda berfungsi serasi dengan hos) • Kebanyakan pelanggan Telnet menggunakan perisian UNIX. • Biasanya anda perlu log masuk hos dan sesetengah sistem memerlukan maklumat tentang diri anda seperti nama dan alamat sebagai katalaluan. .

. • Kumpulan berita individu boleh mencakupi segala-galanya daripada wayang hingalah kepada keibubapaan.USENET • Usenet merupakan forum perbincangan elektronik terbesar didunia menyediakan cara penghantaran pesanan antara komputer merentas seluruh Internet. • Terdapat sekurang-kurangnya 20 hierarki kumpulan berita utama yang berlainan seperti rekreasi (yang dikenali sebagai ‘re’) dan komputer (yang dikenali sebagai ‘komp’). klip seni dan berita tentang Usenet itu sendiri. sukan . • Pengguna Internet di seluruh dunia menyertai perbuncangan tersebut yang membicarakan ribuan tajuk dalam pelbagai bidang yang khusus yang dipanggil kumpulan berita. ekologi.

• Banyak kumpulan berita yang mempunyai senarai Soalan yang Sering Ditanya atau FAQ (Frequently Asked Question). • Fail perduaan seperti gambar dan multimedia juga boleh dipaparkan dalam kumpulan berita.USENET • Untuk menyertai kumpulan berita . anda perlukan perisian khusus untuk baca dan membalas pesanan yang diterima. . • Anda boleh menyertai kumpulan berita dengan membaca pesanan yang dihantar dan membalasnya. FAQ ini menjawab soalan biasa yang tentang kumpulan berita. Mungkin lebih baik jika anda membaca FAQ terlebih dahulu sebelum mengemukakan solan kepada kumpulan berita secara keseluruhan.

Anda boleh berbual dengan orang lain diseluruh dunia di mana anda menaip perkataan dalam komputer dan orang lain pula dapat terus membaca dalam komputer dan begitulah sebaliknya.IRC Merupakan cara komunikasi yang cepat dan menarik menggunakan papan kekunci. Ia juga dipanggil ‘Bual Geganti Internet’ (Internet Relay Chat). .

#melayu dan lain-lain. . #dusun .IRC Beribu-ribu orang berbincang tentang berbagai tajuk setiap hari menggunakan IRC. Setiap tajuk yang berlainan dipanggil ‘saluran’ contoh #kampung. IRC berdasarkan kepada model pelanggan/pelayan. Anda log masuk pelayan menggunakan perisian pelanggan dan kemudian pilihlah saluran yang anda suka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful