Jornada de recerca 

Aprendre és aprendre a investigar 

10—11h.  Martí Vivet  Descel∙lularització i recel.lularització de matrius biològiques humanes: enginyeria tissular aplicada a la regeneració cardíaca   Meritxell Lladó Caracterització del model de ratolí (C3HeB/FeJ) emprat en l'estudi de les lesions provocades per "Mycobacterium tuberculosis"   

11—12: Pósters i esmorzar 

12—13  Rut Montero  Evolució del sòl industrial de Vic. 1952‐2012    Sílvia Susín La malaltia de Parkinson:mitocondris, mutacions i mort neuronal: Estudi de l'efecte de les mutacions en l'ADN mitocondrial i la conseqüent  mort de les neurones dopaminèrgiques de la substància negra pars compacta  

Dissabte 12 de gener de 2013 Col∙legi Sant Miquel. C/ Jaume I, 11 Vic. 93. 889.12.44  santmiqueldelssants.cat 

Pósters 
  Marc Arumí Shambhala, successora de Dragon Khan?  Joana Castella i Lluc Gómez 150 anys d'història. Anàlisi de tres generacions  Anna de Rocafiguera La mortalitat infantil a Vic (1841‐1871)  Marc Viñas Mecanismes de resistència cel.lular envers la toxicitat d'un quimioterapèutic  Martí Palomera El panís transgènic 

Treballs de menció 
Ignasi Alemany  La influència morfològica en la motilitat espermàtica porcina  Laura Donadeu  Una vacuna per a la SIDA, una vacuna per a la VIDA  Natàlia Jordà  Buscant rajolins d'història  Mireia Jutglar  Casa Masferrer. Catalogació d'edificis històrics de la ciutat de Vic  Sergi Novellas  Nitroenergy, dissenyant alimentació porcina  Bruna Portet  Les dues cares del Pickwick en català  Marc Relats  Quin soroll! Valoració de la contaminació acústica al municipi de Centelles  Marta Sabala  Entre la lectura i els joves  Mireia Solà  La producció de tomàquets: orgànic o químic?  Anna Vilamú  Valoració de l'èxit‐ Pilarín Bayés 

Dissabte 12 de gener de 2013 Col∙legi Sant Miquel. C/ Jaume I, 11 Vic. 93. 889.12.44  santmiqueldelssants.cat 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful