P. 1
Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană

|Views: 7|Likes:
Published by Raluca Bidian

More info:

Published by: Raluca Bidian on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Banca Centrală Europeană Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt, în Germania.

Preşedintele Băncii Centrale Europene este, începând cu 1 noiembrie 2011, Mario Draghi. Istoric - În luna iunie 1988, Consiliul European a confirmat obiectivul realizării treptate a Uniunii Economice şi Monetare. Acesta a încredinţat unui comitet condus de Jacques Delors mandatul de a studia şi formula propuneri cu privire la etapele concrete de realizare a acestei uniuni - Negocierile s-au finalizat cu Tratatul privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht, la data de 7 februarie 1992. Acest tratat cuprinde printre altele şi Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene - La data de 1 ianuarie 1994 se înfiinţează Institutului Monetar European a cărui principal obiectiv era desfăşurarea activităţilor pregătitoare necesare pentru înfiinţarea Sistemului European al Băncilor Centrale precum şi aplicarea politicii monetare unice şi introducerea monedei unice - Banca Centrală Europeană a fost înființată la data de 1 iunie 1998, devenind banca centrală responsabilă de moneda unică europeană (euro) iar împreună cu băncile centrale naţionale ale statelor membre participante ea formează Eurosistemul - La data de 2 mai 1998, Consiliul Uniunii Europene a hotărât în unanimitate că 11 state membre îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea monedei unice la data de 1 ianuarie 1999. De asemenea, s-a ajuns la un acord politic în privinţa persoanelor desemnate ca membri ai Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene. Rolul Băncii Centrale Europene Principalul său scop este: - să menţină stabilitatea preţurilor, mai ales în ţările care utilizează euro - să menţină stabilitatea sistemului financiar Printre atribuţiile BCE se numără: - fixarea ratelor de referinţă ale dobânzilor pentru zona euro şi ţinerea sub control a masei monetare - gestionarea rezervelor valutare ale zonei euro, cumpărarea şi vânzarea valutei atunci când este necesar pentru a menţine echilibrul ratelor de schimb - se asigură că instituţiile şi pieţele financiare sunt supravegheate corespunzător de către autorităţile naţionale şi că sistemele de plăţi funcţionează corect - autorizează băncile centrale ale ţărilor din zona euro să emită bancnote - monitorizează evoluţia preţurilor şi evaluează riscul pe care aceasta îl poate reprezenta pentru stabilitatea zonei euro

Structura Băncii Centrale Europene Banca Centrală Europeană dispune de următoarele organisme decizionale: Comitetul executiv gestionează activitatea cotidiană. Este format din 6 membri (preşedintele, vicepreşedintele şi alţi 4 membri) desemnaţi de Consiliul European, care hotărăşte cu majoritate calificată, pentru un mandat de 8 ani. Consiliul guvernatorilor defineşte politica monetară a zonei euro şi fixează ratele dobânzilor la care băncile comerciale pot obţine bani de la Banca Centrală. Este alcătuit din cei 6 membri ai Comitetului executiv şi din guvernatorii celor 17 bănci centrale din zona euro. Consiliul guvernatorilor se reuneşte de două ori pe lună la sediul central din Frankfurt, Germania. La prima reuniune, aceştia evaluează evoluţiile economice şi monetare şi adoptă deciziile lunare privind politica monetară. La cea de-a doua reuniune, se discută, în principal, probleme legate de alte atribuţii şi responsabilităţi ale BCE şi ale Eurosistemului. Consiliul general contribuie la acţiunile de consultare şi coordonare ale BCE şi oferă sprijin ţărilor care se pregătesc să adere la zona euro. Este format din preşedintele şi vicepreşedintele BCE şi guvernatorii băncilor centrale din toate cele 27 de state membre ale UE. Consiliul general poate fi considerat un organ de tranziţie. Acesta îndeplineşte atribuţiile preluate de la Institutul Monetar European, care îi revin BCE având în vedere faptul că nu toate statele membre ale UE au adoptat încă euro. În concordanţă cu prevederile Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Consiliul general va fi dizolvat după ce toate statele membre ale UE vor fi adoptat moneda unică. Site-ul instituţiei: http://www.ecb.europa.eu

Bibliografie: -http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm -http://www.ecb.europa.eu -Jakob de Haan, Sylvester C. W. Eijffinger, Sandra Waller The European Central Bank: credibility, transparency, and centralization, Editura MIT Press, 2005, pag 1-26 -Shigeyuki Hamori,Naoko Hamori Introduction of the Euro and the Monetary Policy of the European Central Bank, Editura World Scientific, 2009, pag 1-31 - Ehrig Detlev, Uwe Staroske, Otto Steiger, The Euro, the Eurosystem and the European Economic and Monetary Union: Reviews and Prospects of a Unified Currency, Editura Verlag Münster, 2011, pag 191-253

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->