You are on page 1of 13

K

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

Forgcs Balzs
KOSZ VAGY REND A GERILLA-HADVISELSBEN?
Ha bkt akarsz, rtsd meg a hbort, klnsen a gerilla- s a felforgat hbort.1 Liddell Hart intse mindennap aktulis, ugyanis nem telik el ht, st nha nap sem anlkl, hogy a hradsok ne emltennek meg valamilyen fegyveres konfliktust a vilgbl. Ezeket termszetesen nem egyenl hangsllyal emelik ki a hrmsorokban, hiszen a haznktl tvolabb es terleteken foly harcok kisebb rdekldsre tartanak szmot, mint azok, amelyek fldrajzilag kzelebb zajlanak. Hasonl a helyzet azokkal a konfliktusokkal, amelyeknek ha csak kzvetett mdon is magyar katonk is rszesei, akik bkemissziikat sokszor nem a legbksebb krlmnyek kztt teljestik. A fegyveres konfliktusok egyik legfontosabb jellemzje termszetesen magnak a konfliktusnak az intenzitsa, ami fontos vlogatsi szempontot ad a hrmsorok szerkesztinek, de ennek alapjn klnbztethetjk meg vltozatait a tzprbajtl egszen a hborig. A hideghbor befejezdse utn elmondhat, hogy globlis mret konvencionlis hbor2 kitrsnek lehetsge minimlisra cskkent. Ezzel egytt nem cskkent a regionlis konfliktusok szma s intenzitsa, amelyek kzl a legtbb a nem-konvencionlis hbork sort gyaraptja. A fegyveres konfliktusok e megjelensi formi mr a hideghbor kezdeti idszakban igen intenzv fejldsen mentek, st mennek a mai napig is keresztl: hatott ezekre a konfliktusokra az adott hadvisel felek kultrja, a haditevkenysgek fldrajzi kzege, a harcol felek anyagi erforrsai. A nem-konvencionlis hbork egyik gyakori tapasztalata, hogy a szembenll felek kztt nem beszlhetnk eregyenslyrl: aszimmetria figyelhet meg mind fegyverzetben, mind anyagi, mind szemlyi erforrsokban. Az egyenltlensg kihat mindenre, ami a hborval kapcsolatos, tbbek kztt a fegyveres kzdelem s a hbor megvvsnak mdjra is. A htrnyban lev gyengbb hadvisel fl, elemi rdektl vezrelve, merben ms mdon harcol a nlnl jval ersebb ellenfl ellen, hiszen jl tudja, azonos tpus megmrettets esetn eslye sem lenne legyzni ellenfelt. Az ilyen harceljrsokat nem a hideghbor szlte, br ktsgtelen, hogy mind elmletben, mind gyakorlatban taln ekkor fejldtt a legnagyobbat az aszimmetrikus hadvisels. A hadviselsnek e fajtja igen sokfle elnevezssel jelenik meg a tmval foglalkoz szakirodalomban: a szerzk emlegetnek irregulris csapatokkal megvvott hbort, gerillahbort, partiznhbort, npi felszabadt hbort, st terrorizmust is. Mind1 B[asil]. H. LIDDELL HART: Stratgia, ford. Soproni Andrs, Eurpa, Budapest, 2002, 550. 2 gh Attila a modern hborkat ngy kategriba sorolta: konvencionlis hbor (amely jogi aktussal kez-

ddik s vgzdik), nem-konvencionlis hbor (amelyet jogi aktusok nem jellemeznek, de nagy hadmveleteket felttelez), destabilizcis konfliktus (amely a trsadalmi rend felbomlasztsra irnyul), anmis konfliktus (amelyet az ncl erszak jellemez). Lsd GH Attila: Konfliktusok, hbork, Zrnyi Katonai, Budapest, 1989, 178190.

88

O R G C S

A L Z S

O S Z

V A G Y

R E N D

G E R I L L A

H A D V I S E L S B E N

egyiknek lnyege a hbors erszak. Felfedezhetnk viszont szmos azonossgot a msms nven emlegetett, politikai clbl vgrehajtott erszak-rvnyestsi formk kztt. Abban, hogy melyik kifejezs a pontosabb ebben a terminolgiai vitban, nem kvnunk llst foglalni, csupn csak arra szeretnnk rvilgtani, hogy korunk egyik legmeghatrozbb hadviselsi formja, br sokfle vltozatban jelentkezik, hadtudomnyi s hadelmleti szempontbl azonos elmleti bzisra pl, szablyszersgei, alapvet jellemvonsai vannak. Ezek a konkrt forrsok nem csupn a mlt szzad termkei, hanem esetenknt vszzadokkal korbbra nylnak vissza.

Hbor s hadikultrk
Minden modernkori fegyveres konfliktus vizsglatakor kvetve az egyetemes hadelmlet mdszertant legclszerbb a 19. szzad egyik legnagyobb katonai teoretikusnak, a porosz Carl von Clausewitznek A hborrl (Vom Krieg, 1832) cm munkjbl kiindulni.3 Clausewitz a hbort erszak alkalmazsaknt fogalmazta meg, amelynek clja, hogy ellenfelnket akaratunk rvnyestsre knyszertsk.4 Megjegyzend, hogy a kzvlemnyben szles krben elterjedt, szintn Clausewitztl szrmaz, a hbor defincijnak vlt meghatrozs, mely szerint a hbor a politika folytatsa ms eszkzkkel, arra utal, hogy a hbork vizsglatakor milyen vizsglati rendszerben kell megkzelteni a krdst. Tulajdonkppen minden fegyveres kzdelem politikai clt felttelez a httrben, gy a fegyveres kzdelem a politikai akarat megvalstsnak eszkze. A defincibl kiindulva igen knnyen lehet tipizlni a hborkat, hiszen nincs ms feladat, mint megnzni, hogy az egyik fl az ltala vgrehajtott akaratrvnyestshez milyen eszkzket s hogyan hasznlt fel. Ez tkrzdik Clausewitz idzett munkjhoz a szerz ltal rt rtestsben is. Eszerint:
[ a] hbor ketts jellegbl folyan clunk vagy az ellensg leverse, hogy politikailag vdekezsre kptelenn tegyk, s neknk tetsz bkre knyszertsk, vagy csupn bizonyos terletek meghdtsa az ellenfl orszgnak hatrn, hogy megtartsuk, illetve a bkektsnl tkrtyaknt jtsszuk ki.5

Ebbl kiindulva a modern hadelmlet kt f fajtjt klnbzteti meg a hborknak: az egyik a megsemmistst tzi ki stratgiai clul, mg a msik clja az ellensg kifrasztsa. Msknt fogalmazva, jl elklnthet egymstl a megsemmists s a korltozott cl, amelyet ma direkt s indirekt hadviselsnek neveznk. Tanulmnyunk szempontjbl az indirekt hadvisels elmleti forrsainak, s az abban szerepl eszkzrendszer feltrsa fontos, hiszen korunk aszimmetrikus hboriban ez a hadviselsi forma jelentkezik a gyengbb fl oldaln, s ez hatrozza meg a nagyobbik fl tevkenysgt is.
3 Carl von CLAUSEWITZ: 4 Uo., I., 37. 5 Uo., I., 29.

A hborrl, III., ford. Rczey Ferenc, Zrnyi, Budapest, 19611962.

89

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

Az indirekt hadvisels egyik legels rott forrsa Morus Tams Utpijnak a seholszigetiek hadgyrl rott rszben tallhat.6 Morus ebben a fejezetben a kifraszts konkrt mdszereit is lerja: a clok kztt szerepel az ellensg vezetinek likvidlsa, az ellenfl megosztsa; eszkzei pedig a gazdasgi nyomsgyakorls, a zsoldosok felfogadsa (inkbb k pusztuljanak a sajt katonk helyett) s a szvetsgesekkel megvvatott hbor. A felsorolt eszkzkbl kitnik, hogy az indirekt hadvisels az ellenfl kifrasztsa rdekben nem csak katonai eszkzket hasznl. Az indirekt hadviselst a 20. szzadban Liddell Hart Stratgia cm knyvben trta fel. Ez a hadviselsi md igen vltozatos formban jelentkezhet a fegyveres konfliktusokban, a hadvisel fl kultrjtl, pontosabban fogalmazva hadikultrjtl fggen.7 A magyar hadtudomnyi gondolkodsba az 1990-es vek vgn, Kovcs Jen ltal bevezetett hadikultra fogalmn8 bell az indirekt hadvisels krbe tartozik az anyagcentrikus s a gerillahadvisels hadikultrja.9 Az aszimmetrikus hborkban ez utbbi jelentkezik. A gerilla-hadvisels hadikultrjnak trgyalsakor annak alapvet megjelensi formi, tulajdonsgai kzl Kovcs a kvetkezket emelte ki: nem mindig folyamatos a fegyveres kzdelem; alapfelttele a npi tmogatottsg; fontos szerepe van a harcot irnyt politikai vezrnek, aki adott esetben a katonai parancsnok tisztsgt is betltheti. A gerillacsapatok fegyveresei nkntesek, fegyelmk ltalban laza. A gerillaharc taktikai szinten a meglepetsszer, gyors tmadsokra pt, melyeknek elsdleges clja nem az ellensg megsemmistse, inkbb annak folyamatos nyugtalantsa, zaklatsa. A gerillaharcok igen gyakran az elhzd hborkban jelentkeznek, melyek sorn a gerillacsapatokbl kialakulhat egy regulris hadsereg is, amelynek stratgiai clja mr nem az ellenfl kifrasztsa, hanem annak megsemmistse akrcsak a mozgscentrikus hadikultrnl. A gerilla-hadvisels hadikultrjnak felvzolsakor a katonatuds egyetlen llsfoglalsval lehet taln csak vitatkozni: Kovcs Jen szerint a gerilla-hadviselsnek jellegbl fakadan nincsenek olyan egyrtelm ismertet jegyei, jellemvonsai s rendez elvei, mint akr a mozgs-, akr az anyagcentrikus hadikultrnak. A tovbbiakban azonban ppen ennek ellenkezjt igyeksznk bemutatni.

A gerilla- (partizn-) elmlet 1945-ig


A gerilla-hadvisels elmlete elszr a napleoni hbork korban, illetve az azt kvet idszakban jelent meg az eurpai hadtudomnyi s politikai gondolkodsban.10 Az irreMORUS Tams: Utpia, ford. Kardos Tibor, Eurpa, Budapest, 1989, 111122. Lehet mozgscentrikus, anyagcentrikus s gerilla. A klnbsg abban rejlik, hogy a mozgscentrikus a fegyveres erk nagymret haditevkenysgvel szmol, az anyagcentrikus a gazdasgi eszkzket rszesti elnyben, mg a gerilla az ellenfl pszicholgiai tartst akarja megtrni. Bvebben lsd FORGCS Balzs: Hbor s hadikultrk, j Honvdsgi Szemle 2002. oktber, 130139. 8 Hadikultra: a hadviselst rint katonai, szellemi s anyagi rtkek azon sszessge, amely az ellensg erinek felbomlasztsnak, illetve a sajt csapatok megrzsnek alapirnyt jelli meg. KOVCS Jen: Magyarorszg katonai stratgija (Komplex kutatsi tma), II., kzirat, Budapest, 1995, 1718. 9 Kovcs Jen a direkt hadvisels megjelenst a mozgscentrikus hadikultrban mutatta ki. A mozgscentrikus hadikultrrl lsd bvebben Uo., II., 2226. 10 Lsd Carl SCHMITT: A partizn elmlete = U.: A politikai fogalma, szerk. s ford. Cs. Kiss Lajos, Osiris Pallas Stdi Attraktor, Budapest, 2002, 103173.
6 7

90

O R G C S

A L Z S

O S Z

V A G Y

R E N D

G E R I L L A

H A D V I S E L S B E N

gulris harcmodort alkalmaz spanyol gerillk vagy az orosz partiznok sikeres harcai az Eurpban addig legyzhetetlennek tartott francia csapatokkal szemben az addigi hadviselsi formktl marknsan eltr hadviselsre utaltak. Azonos tapasztalatok mutatkoztak: a francik knnyedn legyztk a velk szemben nylt csatt vllal regulris csapatokat, mert azok harceljrsaihoz kpest flnyben voltak. Nem gy volt azonban az irregulris csapatokkal, amelyek az eddigi tapasztalatoktl eltren, merben ms eszkzkkel s eljrsmddal harcoltak a betolakodk ellen. Soha nem vllaltak nylt sszecsapsokat Napleon katonival, inkbb lesbl csaptak le a meglepett s a sorozatos tmadsok miatt morlisan is egyre inkbb htrnyba kerl francikra. Sokszor az sem volt azonosthat, hogy kikkel llnak szemben a francik (hiszen a gerillkat az egyszer lakossgtl a fegyveren kvl semmi nem klnbztette meg), s az sem, hogy a gerillk hol csapnak le ismt. ltalban a f tevkenysgi terletk a vidk volt, azon bell is a nehezen megkzelthet fldrajzi helyeken volt meghatroz jelleg a gerillaharc: a nehezen jrhat terep j bvhely volt, ahonnan szabadon lehetett megszervezni a kvetkez tmadsokat. A krdskrrel a korszak vezet hadtudomnyi gondolkodi foglalkoztak a krdssel: sok ms mellett a poroszok kzl Clausewitz11 s Gneisenau,12 az oroszok kzl pedig Davidov.13 Clausewitz emltett mvben t felttelhez kti a npi hbor sikeressgt:
1. a hbor az orszg belsejben folyjk; 2. egyetlen balsiker ne dntse el; 3. a hadszntr terlete nagy legyen; 4. a np belltottsga ezt a hbort tmassza al; 5. az orszg tszegdelt s a hegyek, az erdk, a mocsarak vagy a fldmvels jellege rvn, nehezen jrhat legyen.14

Ez a felsorols lnyegben napjainkig igaz minden irregulris hborra, brhol is kvetkezzk az be a vilgban. A 19. szzad els felben az elmlet tovbb fejldtt, amikor Eurpban a Szent Szvetsg, illetve a Ngyes Szvetsg prblta fenntartani a status qut. Az elnyomott npek nemzeti rzse sokszor felkelsekbe, majd szabadsgharcokba torkollott. A felkelsek vezeti tisztban voltak azzal, hogy tmogatik htrnyban vannak a rendszer jl kikpzett, regulris csapataival szemben, ezrt sokszor gerillk mdjra harcoltak a megszllk ellen. A harcok szntere mr nemcsak a vidk volt, hanem az egyre nvekv llekszm vrosok is: a felkelk barikdokkal neheztettk a regulris katonasg mozgst, a vrosok hzai kzt elrejtzve csaptak le rjuk. A vrosi gerillaharcmodor Franciaorszgtl Itlin t Kelet-Eurpig megjelent. Ez a folyamat hatott Marx s Engels hadelmleti munkssgra is, akiknek az rdekldst gyorsan felkeltette a kis npek elnyomikkal szemben vvott harcnak e sajtos11

Carl von CLAUSEWITZ: A fegyveres np = U.: A hborrl, II., 279285. A porosz katonai teoretikus foglalkozik az irregulris hadvisels formjval, m nmi ellenrzs rezhet ki soraibl a np felfegyverzst illetleg, de elismeri annak lehetsgt. 12 August Wilhelm Anton von GNEISENAU: A npfelkels eszmjrl = Vlogats burzso hadtudomnyi rsokbl, szerk. Kocsis Bernt, Zrnyi Katonai, Budapest, 1985, 111115. Gneisenau is tvolsgtartssal kzeledik a np felfegyverzsnek lehetsghez, de kiemeli annak hatkonysgt. 13 Denisz Vasziljevics DAVIDOV: A partiznhborrl = Vlogats burzso hadtudomnyi rsokbl, 131138. 14 CLAUSEWITZ: A hborrl, II., 280281.

91

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

sga. k ezt prostottk forradalom-elmletkkel,15 ahol nzetk szerint a felkelt munkssg a vrosokban barikdokat ptve vvja meg harct kizskmnyolikkal szemben, harcuk szntere a vros, ideolgiai htterk pedig a formld kommunizmus. Marx s Engels figyelme koruk minden fegyveres konfliktusra kiterjedt: a 19. szzad kzepnek kzdelmeit tanulmnyozva llaptotta meg Engels a kvetkezket:
Egy olyan npnek, amely fggetlensgt akarja kivvni, nem szabad a szoksos harci eszkzkre szortkoznia. Tmegfelkels, forradalmi hbor, gerillk mindentt, ez az egyetlen eszkz, melynek segtsgvel egy kis np egy nagyobbal elbnhat, melynek segtsgvel egy kevsb ers hadsereg ellenllhat az ersebbnek s jobban szervezettnek.16

Az idzett szveg egyike azoknak a megllaptsoknak, melyekre alapozva Marx s Engels kveti szintn baloldali ideolgia mentn igyekeztek elmleteik s ideolgijuk igazolsra alkalmazni az irregulris hadviselst. Az irregulris hbor elmletre az egyik legnagyobb hatst ktsgtelenl Vlagyimir Iljics Lenin tette, aki tovbbfejlesztette Marx s Engels hadtudomnyi tziseit. Lenin az llamhatalom megragadshoz elengedhetetlennek gondolta a fegyveres harcot, az llam s forradalom cm munkjban gy vlte, hogy az llam felvltshoz erszakos forradalom, felkels kell.17 A fegyveres harc egyik f megjelensi formjnak a partiznhbort ltta. Szerinte az 1905-s moszkvai felkels j barikdtaktikt teremtett. Ez a taktika a partiznhbor taktikja volt.18 A partiznok taktikjhoz megfelel szervezetet kell kialaktani: minl tbb rendkvl kicsi (nhny fbl ll), nagyon mozgkony csoportot kell szervezni ezeket tmegesen kell alkalmazni, lehetsg szerint orszgszerte, de mindenkppen a prt irnytsa s vezetse alatt.19 Lenin fontosnak tartotta kiemelni, hogy a fegyveres felkels sorn nem csupn az ellensges fegyveres erk ellen kell harcolni, hanem indirekt mdon az ellensges polgri s katonai vezetk elleni terror is szksges a gyzelemhez. Ezen a ponton emeli be a katonai erszakot a belpolitikai letbe, s a partizn (gerilla) elmlett itt tvzi a mr Morusnl is fellelhet elemekkel. Az indirekt harc msik fontos eszkze Lenin szerint az ideolgiai harc: amellett, hogy meg kell nyerni a lakossg szimptijt a felkels tmogatsra, ezt az ellensges rendszer bomlasztst szolgl politikai leleplez hadjratnak is ksrnie kell, mert ez az ellensges rendszer bomlasztsnak egyik leghatalmasabb eszkze, amellyel eltntorthatjuk az ellensgtl alkalmi vagy ideiglenes szvetsgeseit, ellensgeskedst szthatunk s bizalmatlansgot kelthetnk az nknyuralmi hatalom lland rszesei kztt.20 Az, hogy
Lsd Munksmozgalom-trtneti lexikon, fszerk. Vass Henrik, Kossuth, Budapest, 1972, 156157, 441442; Filozfiai kislexikon, fszerk. Szigeti Gyrgyn, Kossuth, Budapest, 1972, 265269, 353356. 16 Friedrich ENGELS: A piemontiak veresge = MARXENGELS Mvei, VI., Kossuth, Budapest, 1962, 376. 17 Vlagyimir Iljics LENIN: llam s forradalom = LENIN sszes mvei [tovbbiakban: LM], XXXIII., Kossuth, Budapest, 1965, 1111. 18 Vlagyimir Iljics LENIN: A moszkvai felkels tanulsgai = LM XIII, 366. 19 Uo. 20 Vlagyimir Iljics LENIN: Mi a teend? = LM VI, 48.
15

92

O R G C S

A L Z S

O S Z

V A G Y

R E N D

G E R I L L A

H A D V I S E L S B E N

Marx, Engels21 s Lenin a hatalom fegyveres megszerzsnek egyik legfontosabb eszkznek a partiznhbort ltta, risi hatssal brt a 20. szzad baloldali fegyveres mozgalmaira. Lenin Engels munkssga nyomn a felkels szablyait is megfogalmazta: a sikerhez hatrozottsg s llhatatossg, tler, tmad fellps, meglepetsszer tmadsok kellenek. Ezeket gy kell vgrehajtani, hogy a siker folyamatosan garantlt legyen, mert ezzel lehet elrni s megrizni az erklcsi flnyt.22 zsitl Afrikn t Kzp- s DlAmerikig az indirekt hadvisels irregulris formja vlt az egyik legmeghatrozbb hadviselsi formv. Mieltt azonban azt gondolnnk, hogy a 19. szzad msodik feltl kezdve az irregulris hbor csakis s kizrlag a baloldali mozgalmak eszkze volt, meg kell emlteni Thomas Edward Lawrence (kzismertebb nevn Arbiai Lawrence) hatst erre a hadviselsi formra. Az I. vilghbor idejn az Arab-flszigetrl kibontakoz trkellenes arab lzads s felkels legends vezetjeknt felismerte az arabok s a velk szemben ll trkk gyengit s ernyeit, s ennek megfelelen, a gerillahbor eszkzeit alkalmazva s a regulris brit csapatokkal szorosan egyttmkdve dlt meg a trkk uralma a Kzel-Keleten. A blcsessg ht pillre (Seven Pillars of Wishdom, 19191922) cm monumentlis alkotsban jl megfigyelhetk az arab gerillk ltal, rdekeik rvnyestsre alkalmazott eszkzk.23 Lawrence, miutn felmrte a krlmnyeket, megllaptotta, hogy a trk hader elleni direkt, frontlis tmads nem vezethet sikerre. Ezrt az indirekt hadvisels eszkzeit alkalmazta az ellensg legyzsre: lland rajtatsekkel folyamatosan zaklatta a trkket, akik amellett hogy vesztesgeket is szenvedtek, a folyamatos kszenltben szellemileg s fizikailag is a kimerltsg hatrra kerltek; a portyzsokkal s a vgrehajtott rombolsokkal (vast, hidak) veszlyeztettk a trk utnptlsi vonalat; a sajt, a propaganda segtsgvel Lawrence morlisan erstette sajt, illetve gyengtette az ellensg harcosait; a hadszntr lakossgnak bizalmt megnyerve biztos informcikkal brt a trkkrl, mg azok egy szinte lthatatlan ellensg ellen kzdttek. Lawrence jl tudta, hogy csupn az arabok felkelse nem vezet el a gyzelemig, erre az irregulris hadviselst sem tartotta kpesnek ezrt hangslyozta, hogy a felkelknek a trsgben harcol brit csapatokkal egyttmkdve, a brit hadvezetsnek alrendelve kell tevkenykednik. Az arab lzadk harca nem bontakozhatott volna ki Feiszl szr herceg vezetse nlkl, akit integrns szemlyisgjegyei alkalmass tettek a mozgalom politikai vezetsre s egybentartsra.24 Az szemlyisge teremtette meg azt a trsadalmi bzist, amit az arabok szabadsgnak ideolgijval kovcsoltak egybe (megszntetve ezzel az arab trzsek kztti, szinte lland konfliktusokat), s ami a felkels sikernek egyik alapfelttele volt. Ez a hbor nemcsak az erszak alkalmazsa miatt tekinthet indirektnek, hanem a helyszne miatt is: Egyes angolok, Kitchenerrel az lkn, abban a hiszemben voltak,
21 Engelsnl a forradalmi harc elmlete jelentsen mdosult, amennyiben a barikdharcoktl lete vgre eljutott a parlamentris harc eszkzig is. Bvebben lsd Alekszej Ivanovics BABIN: Engels katonaelmleti nzeteinek kialakulsa s fejldse, Zrnyi Katonai, Budapest, 1980. 22 Vlagyimir Iljics LENIN: Egy kvlll tancsai = LM XXXIV, 382. 23 Thomas Edward LAWRENCE: A blcsessg ht pillre, III., ford. Schpflin Aladr, Rvai, Budapest, 1935. 24 V. Uo., I., 8788, 121123.

93

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

hogy az arabok lzadsa a trkk ellen kpess teszi Angolorszgot, hogy mialatt Nmetorszggal harcol, egyidejleg legyzze annak szvetsgest, Trkorszgot.25 Az indirekt irnyok kivlasztsa megfigyelhet a felkelk clpontjait vizsglva is: az Akaba elleni tmads kivitelezse sorn nem a leginkbb valsznsthet irnybl, a tenger fell tmadtk meg a stratgiailag fontos helyen fekv vrost, hanem a sivatag fell.26 Lawrence s a felkelk clja elszr nem a trkk direkt mdon val kizse volt Arbibl, hanem ppen az ott tartsuk, hiszen tudtk, hogy gy sokkal nagyobb vesztesgeket lehet nekik okozni mind morlisan, mind anyagilag, mind emberletben. A 20. szzad msodik vilggsben is megjelent az irregulris hadvisels. A Szovjetuni, Jugoszlvia, Franciaorszg s Kna terletn kibontakoz partiznharcok sora ismtelten bizonytotta ennek a hadviselsi formnak a ltjogosultsgt. A partiznharcok ugyan nmagukban nem voltak elegendek a nmetek vagy japnok legyzsre, de nlklzhetetlen segtsget nyjtottak ahhoz. Fontos vltozsoknak is szemtani lehettnk: mg addig az irregulris harcosokat segt regulris csapatok s a felkelk mozgalma kztt laza katonai kapcsolat volt, a II. vilghborban bizonyos terleteken megtrtntek az els ksrletek az addig irregulris csapatok regulriss val tszervezsre. Nagy jelentsg felismers volt ez, hiszen gy a mozgalmak msoktl fggetlenl is kpesek voltak egy hbor gyztes befejezsre. Ez volt tapasztalhat Tito vezetsvel Jugoszlviban s Mao Knjban is, de a Szovjetuni terletn is szerveztek nagyobb partiznalakulatokat, melyek jellege erteljesen hasonltott a regulris csapatokra. Ez a fejlds vitte sikerre a ksbbiekben azokat a fggetlensgi mozgalmakat is, melyekben a gyarmatostk ellen harcol, kezdetben szervezetlen irregulris csapatok egyes rszei regulris csapatokk vltak. Ez azonban igen fontos vltozst okozott a harceljrsokban is: amg addig a fegyveres akaratrvnyests indirekt eszkzei dominltak a fentebb emltett mozgalmakban, ezutn a regulris csapatok megszervezse felttelezte a direkt akaratrvnyests megjelenst is azaz vltozs trtnt a haditevkenysgekben is. Ebben az idszakban az irregulris hbor teoretikusainak rsaiban egyre nagyobb hangslyt kap egy nehezen megkzelthet, jl lczhat, adott esetben jl vdhet s minl nagyobb kiterjeds bzisterlet. A hadvisel felek mozgkonysga ugyanis megntt, a replgp pedig addig nem ltott mlysgben kpes fenyegetni az ellenfelet. Az irregulris csapatok bzisai nem csupn a tmadsok kiindulpontjai, hanem az j egysgek szervezsnek, a csapatok pihentetsnek, az utnptls biztostsnak is helysznei lettek. Klnsen fontos krds ez egy elhzd hbor esetn, s a tapasztalatok azt mutattk, hogy a hosszantart konfliktusok maradnak jellemzk a hadviselsben. Legmarknsabban ezek a krdsek a knai kommunistk vezrnek, Mao Ce-tungnak hadtudomnyi munkiban mutatkoznak meg. Az 1927-tl vvott polgrhbor, majd a vilghbor alatt a japnok ellen vvott harcok tapasztalatait sszegezve Mao tovbb mlytette az irregulris hadviselssel kapcsolatos hadtudomnyi nzeteket. Kiemelte, hogy regulris erk, a knai Vrs Hadsereg s a partiznerk egyttmkdse nlkl nem le25 26

Uo., I., 2. Lsd Uo., I., 257.

94

O R G C S

A L Z S

O S Z

V A G Y

R E N D

G E R I L L A

H A D V I S E L S B E N

het sikeres hbort vvni. A hasonlatokat igen kedvel knai prtvezr az emberi test kt karjhoz hasonltotta a regulris s az irregulris csapatokat.27 Mao jl ltta, hogy a japnok elleni harc hossz ideig fog tartani, hiszen a knaiaknak elszr meg ltre kell hozniuk azokat a fegyveres erket, amelyek sikeresen vehetik fel a harcot a hdtkkal. Az elhzd hbor a knaiaknak kedvezett, akik az orszg belsejben kiptett bzisterlten alaposan felkszltek az ellencsapsra. Mao a felszabadt hbort hrom szakaszra osztotta: az elst az ellensg stratgiai tmadsa s a knaiak stratgiai vdelme jellemzi; a msodikban az ellensg stratgiai vdelemre rendezkedik be, mg a knaiak felkszlnek az ellentmadsra; a harmadik a knaiak stratgiai ellentmadsnak s az ellensg stratgiai visszavonulsnak idszaka lesz. A partiznerk mindhrom szakaszban szerepelnek, az elsben s a harmadikban a regulris csapatok kisegtiknt harcolnak, de harcaik jelentsge a msodikban a legfontosabb, amikor is az ellenfl mgttes terletein tevkenykedve folyamatosan felrlik a japnok erejt.28 A harcok sorn a partiznerk fejldsen mennek keresztl, hiszen kzdelmeik egyre inkbb a regulris csapatok hadmveleteinek jellegt ltik.29 Az irregulris kzdelem szmos elnnyel jrt a japnok elleni hborban: sszeszktette az ellensg ltal megszllt terleteket, s ezzel prhuzamosan kiszlestette a sajt regulris hadsereg bzisterlett; tehermentestette a regulris kzdelmet folytat csapatokat; szemlyi utnptlst biztostott a hadsereg szmra; segtette a lakossgot az ellensg megszllta terleteken, s ezzel prhuzamosan a knai kommunista prt befolyst is nvelte; bomlasztotta a japnok morljt, s ezzel egytt emelte a knaiakt.30 A partiznok kzdelmt a regulris erk mellett a lakossg is segtette, st az tmogatsuk nlkl ellehetetlenlt az irregulris kzdelem az ellenfl mgttes terletein, ezrt klnsen fontos a lakossg jindulatnak s tmogatsnak megszerzse illetve megtartsa. Mao kln ezt felismerve etikai kdexet fogalmazott meg harcosai szmra hrom szablyban s nyolc megjegyzsben.31 A msodik vilghbor jugoszlv partiznjainak vezre, Tito marsall a kvetkezket rta a partiznhborrl:
[] a partiznosztagoknak llandan sakkban kell tartaniuk az ellensget, a htorszgban mdszeresen gyengteni kell erejt, s kisebb-nagyobb veresget kell rjuk mrni, hogy ily mdon lehetv tegyk a forradalmi hadsereg erinek a f fronton val minl gyorsabb s knnyebb gyzelmt. A partiznosztagok fontos feladata, hogy az ellens27 MAO CE-TUNG: A knai forradalmi hbor stratgiai krdsei = MAO CE-TUNG Vlogatott mvei [a tovbbiakban: MVM], I., Szikra, Budapest, 1952, 425; U.: A japn terletrablk elleni partiznhbor stratgijnak krdsei = MVM II, 1953, 139. 28 MAO CE-TUNG: Az elhzd hborrl = MVM II, 254. 29 Uo., 322. 30 Lsd MAO CE-TUNG: A hbor s a stratgia krdsei = MVM II, 426427. 31 Szablyok: 1. Csak parancsra cselekedj! 2. Ne lopj a nptl! 3. Ne lgy igazsgtalan! Megjegyzsek: 1. Tedd vissza az ajtt, amikor elhagyod a hzat! 2. Tekerd fel az gynemt, amiben aludtl! 3. Legyl udvarias! 4. Legyl becsletes gyeidben! 5. Add vissza, amit klcsnvettl! 6. Ptold, amit eltrtl! 7. Ne frdj nk jelenltben! 8. Felhatalmazs nlkl ne kutasd t a letartztatottak trcjt! Kzli James D. KIRAS: Terrorizmus s irregulris hadvisels = A stratgia a modern korban. Bevezets a stratgiai tanulmnyokba, szerk. John Baylis James Wirtz Eliot A. Cohen, ford. Meszerics Tams, Zrnyi, Budapest, 2005, 277.

95

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

ges stratgiai ltestmnyek puszttsval egyidejleg kapcsolatot teremtsenek az ellensg htorszgval (az ottani dolgoz tmegekkel), hogy intenzv propagandatevkenysget fejtsenek ki, s hogy ezzel a tmeggel egytt menjenek harcba, vagyis mrjenek csapsokat az ellensgnek a htorszgban sszpontostott egysgeire. A partiznosztagoknak tovbb arra kell trekednik, hogy fenntartsk a kapcsolatot a forradalmi hadsereg f erivel is, illetve sszehangoljk velk az akcikat (a harcot). Sok esetben a partiznosztagok egsztik ki a forradalmi hadsereget, s egybeolvadnak vele.32

A Jugoszlvia terletn kibontakoz irregulris kzdelem azonban eltrplt a szovjet partiznok harcai mgtt, mind a rsztvevk ltszmt, mind pedig a hadszntr nagysgt tekintve. Sztlin is kln kiemelte, hogy a megszllk elleni harcban kulcsszerep hrult a partiznokra. Ezrt az ellensg ltal megszllt terleteken lovas s gyalogos partiznegysgek szervezst rendeli el, amelyek feladata, hogy elviselhetetlen viszonyokat kell teremteni az ellensg s szekrtoli szmra, lpten-nyomon ldzni s irtani kell ket, meg kell akadlyozni minden intzkedsket.33 A vilghborban ugyan nagy szerepk volt az irregulris csapatoknak s kzdelmeiknek, de bebizonyosodott, hogy a katonai gyzelemnek elengedhetetlen felttele a regulris hbor, s az arra felksztett regulris csapatok. Ezen a ponton tallkozik a gerilla elmletnek minden szakrja, amennyiben a gyzelem felttele egy sajtos trsadalmi s hadgyi folyamat; a kezdetben sztszrtan tevkenyked partiznktelkeket idvel regulris fegyveres erkk kell szervezni. Ez a tapasztalat hatja t a hideghbor irregulris harcaival foglalkoz katonai teoretikusok munkit is.

Rgi gerillaelmlet egy j vilgban


A II. vilghbort kvet idszakban li virgkort az irregulris hadvisels. A hideghbor vtizedeiben a kt szuperhatalom egy globlis hborban nem mrkzhetett meg egymssal, mert az nem csupn kettejk, hanem az egsz emberi civilizci vgt jelentette volna.34 Kzdelmk gy a helyi hborkban mutatkozott meg, ahol vagy kzvetetten (segt nagyhatalomknt), vagy kzvetlenl, rsztvevknt harcoltak a msik szuperhatalom vagy annak szvetsgese ellen. De a helyi hbork kztt akadtak olyanok is, amelyekben a gyarmattart eurpai hatalmak knyszerltek kimert harcokra a fggetlensgkrt fegyverrel is kzdeni hajland, elnyomott npek ellen, s voltak olyan konfliktusok is, amikor a baloldali forradalmrok ideolgijuk terjesztst fegyveres ervel kvntk megvalstani. Mindegyik fegyveres konfliktusban benne rejlett minden hbors konfliktus sajtossga, az erszakos akaratrvnyests a politika ltal kijellt clok elrsrt. Ezek32 Joszip Broz TITO: A fegyveres felkels stratgija s taktikja = U. sszegyjttt mvei, VI., Frum, jvidk, 1980, 205. 33 Joszif Visszarionovics SZTLIN: A Szovjetuni Nagy Honvd Hborjrl, Szikra, Budapest, 1949, 11. 34 Clausewitz hbor-fogalmra utalva erszak alkalmazsa a politikai akaratrvnyests cljbl []

elmondhat: katonai szempontbl nem azrt rtelmetlen az ilyen hbor, mert miknt mondani szoktk mindenki elpusztul, hanem azrt, mert ha mindenki elpusztul, nem ltezik a politikai akaratt rvnyest fl, mint ahogyan nem ltezik az fl sem, akivel szemben politikai akaratunkat rvnyesthetnnk. NAGY Mikls Mihly: A katonai erszak elmlete s a XX. szzad, Mltunk 2004/4., 168.

96

O R G C S

A L Z S

O S Z

V A G Y

R E N D

G E R I L L A

H A D V I S E L S B E N

nek a kzdelmeknek kzs sajtjuk az volt, hogy az egymssal kzd felek ssze nem vethet ert kpviseltek, az ersebb regulris fegyveres erket s eljrsokat alkalmazott, mg a gyengbbik fleg a harcok els szakaszaiban irregulris harcmodorral kzdtt. A hideghbors idszak irregulris jelleget mutat loklis konfliktusai hatottak a helyi hbork s a gerilla elmletre. Vietnm kzel hrom vtizeden keresztl kzdtt fggetlensgrt, illetve terletei egysgrt; elszr a francik, majd az amerikaiak ellen. Az ellenk val kzdelmet a vietnmi kommunistk irnytottk, Ho Si Minh vezetsvel a Szovjetuni s Kna nagyhatalmi tmogatsa mellett. A vietnmi konfliktus hadtudomnyi elemzst s egyben a katonai gyzelem propaglst Vo Nguyen Giap tbornok, a vietnmi fegyveres erk parancsnoka vgezte el, aki szerint ez a nemzeti felszabadt hbor ppen jellegbl fakadan a marxista elmlet szerint35 igazsgos volt, a szembenll feleket tekintve aszimmetrikus vonsokat hordozott. Giap hadelmleti munkiban36 sok elemt tvette Mao hadelmletnek: a prt politikai vezetsnek alrendelt fegyveres erknek elhzd hborban kell gyzedelmeskednik, hiszen az elhzd hborban nem csupn az ellensg erejnek fizikai cskkensvel lehet szmolni, de annak kifradsval is az ellenfl fegyveres eri ugyanis gyors lefolys, magas intenzits hborra kszltek. A Giap vezetse alatt kialaktott vietnmi fegyveres erket hrom nagy kategrira lehetett osztani: npi milcik (gerillaegysgek), krzeti vagy regionlis csapatok s regulris csapatok. A vietnmi tbornok a gerillaerket tekintette a forradalmi fegyveres erk magjnak: ezek a csapatok indtjk meg a fegyveres kzdelmet, amelybl kialakul a csapatok msik kt kategrija. A tbornok szerint ezek kombinlt alkalmazsval kell megvvni a hbort, m egyedl a regulris csapatok tudjk az ellensg dnt veresgt elrni. Ezt azzal is altmasztja, hogy a hbor megnyersnek egyik alapvet feltteleknt a gerilla-hadvisels mellett kifejld s alkalmazand manverez hadvisels alkalmazst hangslyozza, ami a regulris csapatok kialaktst felttelezi. A gerilla-hadvisels termszetesen megmarad a kzdelem egyik formjaknt, de a hbor vgs szakaszban szerepe kisegt jelleget lt. Ez teht az indirekt hadvisels mellett kialakul s fokozatosan hangslyosabb vl direkt hadvisels kialakulst mutatja az irregulris hadvisels vgs fzisban. Vagyis az addig fleg a gerilla-hadikultra elemeivel l fl ttr a mozgscentrikus fajta mdszereinek alkalmazsra. Ezek a tapasztalatok tkrzdnek Kzp- s Dl-Amerika irregulris kzdelmeiben is. Kuba, Bolvia, Brazlia gerillaharcai igen hasonl formajegyeket mutatnak az zsiai vagy az ltalunk nem trgyalt afrikai37 aszimmetrikus jelleg konfliktusokkal sszevetve.
Lsd Munksmozgalom-trtneti lexikon, 192 s Filozfiai kislexikon, 135. Vo Nguyen GIAP: Stratgia s taktika a felszabadt hborban, Kossuth Zrnyi Katonai, h. n., 1971; U.: Peoples War Peoples Army = U.: Peoples War Peoples Army, Foreign Languages Publishing House, Hanoi, 1974, 4174; U.: The Great Experiences Gained by Our Party in Leading the Armed Struggle and Building Revolutionarry Armed Forces = U.: Peoples War Peoples Army, 75169. 37 Az Afrikban lezajlott gerillahbork alapos sszefoglalst lsd Basil DAVIDSON: Gerillahbork Afrikban, Kossuth, Budapest, 1984. A trsg gerillavezeti kzl szinte alig volt valaki, aki elvgezte volna irregulris harcaik hadtudomnyi elemzst azt is inkbb csak a politikai nzeteik ismertetst sznestve tettk (Amlcar Cabral, Jaime Morali). Hangslyoztk a gerilla-kzdelmek elhzd jellegt, ami nem csupn a
35 36

97

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

A vilg taln leghresebb gerillja, Ernesto Che Guevara nemcsak krlelhetetlen harcosknt vonult be a hadtrtnetbe, de katonai teoretikusknt is figyelemre mltt alkotott. Szemlyes tapasztatainak sszefoglalsa, A gerillaharcos kziknyve (Guerilla Warfare, 1961) szinte minden irregulris harcos, de fleg vezet alapvet olvasmnyv vlt.38 Itt Lenin gondolatai ismtldnek meg, mert Che Guevara harcostrsa, Harry Pombo Villegas ugyanazt az erszakos, hatrozott belpolitikai erszakot fogalmazza meg:
Ne menj bele olyan harcba, amelyet nem nyerhetsz meg. Mozogj llandan, csapj le, s fuss. Az ellensg legyen a f fegyverszlltd. Rejtsd el megmozdulsaidat. lj a katonai akciknl a meglepets erejvel. Ha friss erhz jutsz, alakts j hadoszlopot. ltalban vve, haladj hrom fzisban: stratgiai vdekezs, egyensly az ellensges akci lehetsge s a gerillaakci kztt, vgl az ellensg teljes megsemmistse.39

A konkrt gyakorlati tancsok mellett szinte mindenben a korbbi szerzk alapvetseit hangslyozza. Eltrs a fegyveres harc elindtsa krlmnyeinek megfogalmazsakor lthat: Che Guevara szerint nagyhatalmi tmogats nlkl is elindthat gerillaharc, mert a foco, a forradalmi tzfszek, a gerillk magja egyedl, minden kls segtsg nlkl is kpes a sikeres kzdelem feltteleit kialaktani.40 A gerillaharc idelis fldrajzi kzegnek a vidket jellte meg, mint a korbban emlegetett teoretikusok is. Kiemelte, hogy a hbor dnt szakaszban a fegyveres kzdelemnek t kell tevdnie a vrosokba, brmennyire is kedveztlen terep az egyes gerillaharcosnak. Hiszen a posztindusztrilis trsadalmak esetben az ott koncentrldott npessg a legsebezhetbb, s az itt tallhat nincstelen tmegek a leginkbb befolysolhatak. Ezt a gondolatt ltette t a gyakorlatba a brazil Carlos Marighella, aki a brazliai nagyvrosokban az 1960-as vekben kibontakoz gerillakzdelmek vezetje s teoretikusa volt. Tapasztalatait A vrosi gerilla kis kziknyvben41 foglalta ssze; alapvet gondolata, hogy a gerillakzdelemnek kora (s korunk) modern dzsungeleiben, a nagyvrosokban kell kibontakoznia. A vrosi gerilla szintn a politikai hatalom megszerzsrt harcol, de ms, a vros adta krlmnyek kztt s az emiatt talakul gerillamdszerek alkalmazsval. A nagyvrosok mint az llam idegkzpontjai tkletesen alkalmasak arra, hogy az itt vgrehajtott tmadsokkal megbntsk az orszg lett. A katonai s rendri kzpontok, ltestmnyek elleni robbantsok, az orszgban jelen lev idegen rdekeltsgek elleni szabotzsakcik, utcai sszecsapsok, a katonai, rendri, politikai vezetk elleni tmadsok, a
krlmnyek teremtette jellemzje, hanem tudatosan vlasztott formja a gyarmatostk elleni kzdelemnek ezzel is a hbor kifraszt jellegre utaltak. 38 Ernesto CHE GUEVARA: A gerillaharcos kziknyve, ford. Glvlgyi Judit, Ulpius-hz, Budapest, 2007. 39 Harry Pombo VILLEGAS: Elsz = CHE GUEVARA: A gerillaharcos kziknyve, 15. 40 Ezt a gondolatot ersti meg, st fejleszti tovbb Debray, amikor arra utal, hogy a gerillaszervezetbl kell kialakulnia a forradalmat leveznyl prt magjnak is, amely elindtja s lefolytatja a fegyveres kzdelmet. Lsd Rgis DEBRAY: Forradalom a forradalomban? Fegyveres harc s politikai harc Latin-Amerikban, Kossuth, Budapest, 1967, 34. 41 Carlos MARIGHELLA: Mini-Manual of the Urban Guerilla, marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/ minimanual-urban-guerilla/index.com.

98

O R G C S

A L Z S

O S Z

V A G Y

R E N D

G E R I L L A

H A D V I S E L S B E N

kommunikcis s szlltsi rendszerek lland veszlyeztetse (adott esetben blokkolsa) fontos eszkzei a vrosi gerillknak. Az gy elrt eredmnyek azonban egy ezeknl is lnyegesebb esemnyt vezethetnek fel, a vidki gerillamozgalom kibontakozst. A vrosokban vgrehajtott akcik ugyanis Marighella vlemnye szerint elvonjk a hatalom csapatait vidkrl, gy ott zavartalanul szervezdhet s indulhat meg a gerillk kzdelme. A vidki gerillk sznrelpse s harcai pedig elvezetnek egy regulris forradalmi hadsereg kialakulshoz, aminek szerept a harc gyztes megvvsban a korbbi szerzkhz hasonlan, Marighella is dnt jelentsgnek ltta. A vros mint a kzdelmek f szntere visszavezet bennnket a 19. szzad felkelseinek vrosi harcaihoz.42 A technika s a kzlekeds fejldsvel egyre kevesebb olyan elrhetetlen vidk tallhat a vilgban, ahol egy gyengbb fl hatkony aszimmetrikus hbort tud folytatni. A vrosok viszont nvekv kiterjedskkel s bonyolultabb struktrjukkal idelis terepp vlnak az irregulris harcokhoz. Egyre jellemzbbek a vrosokban vvott harcok: az itt zajl sszecsapsok pusztt hatsai tbbszrsre ersdhetnek fel a harc kzege s helye miatt, hiszen az esetek tbbsgben a polgri lakossg is szenved alanya a harcoknak. Korunk konfliktusai kzl az iraki fvros, Bagdad utcin vvott harcok hasonlsgot mutatnak a hatvanas vek brazil nagyvrosaiban zajlott sszecsapsokkal. Napjaink fegyveres konfliktusaiban a hbork kzl jellegket tekintve marknsan kidomborodnak azok, amelyek az aszimmetrikus hadvisels jellemzit mutatjk. Irak vagy Afganisztn pldja azt mutatja, hogy br egy hbor els szakaszt knnyedn meg tudja nyerni a fejlettebb technikval s jobb vezetssel rendelkez er, a hbor ksbbi szakaszban, ahol a regulris csapatokat s sszecsapsokat felvltjk az ellenfl rszrl az irregulris harcmodort alkalmaz erk, mr nem ilyen egyszer a helyzet. Akkor sem, ha szinte azonnal kikiltjk az ellenllkat terroristknak, ezzel egytt kztrvnyes bnzknek. Ha eltekintnk a terrorizmus sz negatv tartalmtl (valamint nem keverjk ssze a terrorral), az ezzel prosul ellenszenvtl, s a terrorizmust objektvan, hadtudomnyi szempontbl vizsgljuk, megllapthat hogy a terrorizmus a hadvisels egyik, indirekt mdszereket s irregulris eszkzket alkalmaz formja.43 A terror katoni erszakot alkalmaznak, politikai clokat kvnnak megvalstani a flelemkelts szndkval a Clausewitz-fle defincit hasznlva ez mr hbor. Az Irakban vagy Afganisztnban tapasztalhat erszak formiban sokszor visszaksznnek az irregulris hadvisels teoretikusainak elmleti kvetkeztetsei. A politikusok vagy katonai, rendri parancsnokok elleni tmadsok amit mr Morus is lert a vezet rteg megflemltst, illetve fizikai megsemmistst clozzk; a klnfle kormnyzati vagy igazgatsi intzmnyeket clba vev robbantsok az llami irnytst kvnjk ellehetetlenteni; az ipari ltestmnyek rombolsa a gazdasgot sodorja egyre nehezebb helyzetbe; a sokszor lthatatlan harcosoknak az ellensges katonk elleni folyamatos tmadsai ahogyan Tito, Mao s tanulm42 43

A barikdharcok azonossga mellett a legnagyobb hasonlsg az azokat megelz illeglis szervezkeds. A tmrl lsd bvebben NAGY Mikls Mihly: A terrorizmus hadelmlete, Kapu 2004/67., 1620; KIRAS: I. m.; Ariel MERARI: A terrorizmus mint a lzads stratgija, ford. Bernyi Gbor = A terrorizmus anatmija, szerk Tlas Pter, Zrnyi, Budapest, 2006, 73114.

99

O M M E N T R

2 0 0 8 | 1

E S S Z E L T

nyunkban emltett ms szakrk is megfogalmaztk azok morljt s harci kedvt romboljk; a lassanknt elhzd hbor egyre nagyobb terhet r az ellenfl htorszgra, ahol a lakossg nvekv ellenszenve s ellenllsa mutatkozik meg a hbor irnyban. Az ellenfl kifrasztsa stratgiai cll vlt. A harcok kzben az ellenllk egyre nagyobb erfesztseket tesznek annak rdekben, hogy megnyerjk sajt orszguk kzvlemnyt, politikai cljaik igazsgossgt hangslyozva prbljk legitimm tenni mozgalmukat. Itt ugyanazt ltjuk, amit Leninnl: a fegyveres erszak belpolitikai eszkzz vlik. A kzdelmek kitermelik az ellenllk krben azokat a politikai s katonai vezetket, akik a harcok elhzdsval szinte hskk magasztosulnak kvetik s szimpatiznsaik krben. A pldk sort hosszan lehetne folytatni, de mindegyik kiemelt formai jellemz, vagy msknt fogalmazva hbors tnet kiolvashat a citlt teoretikusok mveibl. Napjaink KzelKeletn s az arab vilgban ennek lehetnk tani. Ha a fentieket jelennk viszonyaira alkalmazzuk, akkor az albbi kvetkeztetsekre jutunk. 1. A gerilla-hadvisels ltalunk lert jelensgei leginkbb napjaink iraki hadszntern dominlnak, s ott a legfbb tnet, hogy a hadvisels gerilla formja szorosan sszefondik a terrorral s a terrorizmussal, ami hadelmleti szempontbl azt jelenti, hogy a kifraszt hadvisels eszkzrendszere hangslyos. 2. Az iraki hadszntren a jelenlegi konfliktus ltszlag vallsi s civilizcis trsvonalak mentn hzdik, m valjban ezek mgtt konkrt politikai clok rejlenek, mert klnben nem rtelmezhet a nagyfok erszak. Az ideolgiai, vallsi kzdelem elmleti csapdja, hogy az eljrs mdszereit a baloldali egybknt ateista gondolkodk (Lenin, Mao, Che Guevara stb.) metdusrendszerbl veszik t. 3. Irakban ma a terrorizmusnak nevezett gerillamozgalom mg a regulris erk megszervezse eltti fzisban van. Ez pedig jelenti, hogy a kvetkez lpcsfok a regulris erk ltrehozsa lehet, ami hossz folyamat, ezrt elhzd fegyveres konfliktussal szmolhatunk. 4. Az irregulris hadvisels teht nem jelent egyet a szablyok, jellemvonsok nlkli fegyveres kzdelemmel. Jelentkez tnetei, megjelensi formi arra utalnak, hogy br ezek jellegkbl fakadan olyan pontosan nem krlhatrolhatak vagy meghatrozhatak, mint a regulris harc, de lteznek. Irakban is ez trtnik, a ltszlag cltalan napi erszak mgtt koordinl centrumot felttelezhetnk, s tudatos, tgondolt erszak-alkalmazst. Vagyis a nem szablyszer hadvisels nem jelent szablynlklisget, de ppen ez az, ami megnehezti az ellene val harcot. Az eltr jelleg harcra csak hasonl mdon lehet hatkonyan vlaszt adni vagyis ahogyan Napleon megfogalmazta: partizn mdjra kell cselekedni mindentt, ahol partiznok vannak.44

44

Il faut oprer en partisan partout o il y a des partisans. Idzi SCHMITT: A partizn elmlete, 111.

100