RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

CONGRESUL DE LA VIENA (18141815)

CONGRESUL DE LA VIENA (1814-1815)
• • • • • • După căderea lui Napoleon, statele învingătoare ( Anglia, Rusia, Austria și Prusia) au convocat la Viena un congres în care să se stabilească noua configurație politică pe continent: Franța a fost readusă la granițele din 1792, iar pe tronul său au revenit Bourbonii; Anglia își asigura supremația navală și colonială prin recunoașterea cuceririlor pe mări și pe oceane; Rusia ocupa teritoriile Marelui Ducat al Varșoviei, unde organiza un Regat al Poloniei, ce îl avea în frunte pe țar; Austria anexează o parte a nordului Italiei și își exercita supremația asupra întregii Peninsule italiene; Prusia își mărea posesiunile cu bogatele regiuni de la Rin; Germania formează acum din cca 30-40 de state, alcătuia acum o Confederație; Olanda era unită cu Belgia într-un Regat al Țărilor de Jos.

SFÂNTA ALIANȚĂ
• La inițiativa țarului, principalii monarhi absoluți ai Europei (împărații Rusiei și Austriei și regele Prusiei) au alcătuit o alianță îndreptată împotriva oricărei mișcări revoluționare a popoarelor care ar fi pus în discuție sistemul politic edificat prin Congresul de la Viena. • Sfânta alianță a funcționat până în 1830, când izbucnirea revoluției din Franța a dus la slăbirea puterii alianței.

CONCERTUL EUROPEAN
• În teoria și practica diplomației europene a fost introdus conceptul de „concert european”, ca efort al puterilor europene de conjugare a acțiunilor în vederea menținerii echilibrului pe continent. • Prin teritoriul imens stăpânit și prin uriașele resurse avute la dispoziție, Rusia amenința să rupă echilibrul european prin cuceriri pe seama Imperiului Otoman. • Ascensiunea Rusiei este oprită de Războiul Crimeii( 1853-1856), când Rusia a fost învinsă de o coaliție formată din cele 2 mari puteri occidentale Franța și Anglia, împreună cu Imperiul Otoman și Sardinia.

Tratatul de pace de la Paris (1856):
• Marea Neagră devenea neutră( nicio putere nu avea voie să aibă flotă militară și fortificații în bazinul acestei mări); • navigația pe Dunăre devenea liberă. Tratatul conținea hotărâri favorabile Moldovei și Țării Românești, care deschideau drumul spre Unirea celor 2 Principate.

Discuţii premergătoare semnării tratatului de la Paris 1856

CONCERTUL EUROPEAN
• Un moment important pt istoria Europei l-a constituit apariția Imperiului German (1871). • Războiul franco-german(1870-1871) s-a încheiat cu umilirea Franței. • Acest fapt a făcut ca relațiile internaționale între 1870-1914 să stea sub semnul unor permanente tensiuni între statele Europei, care și-au găsit rezolvarea numai prin izbucnirea primului război mondial. •

Stema Imperiului German

Războiul franco- prusac 1870- 1871

PRINCIPALELE CONTRADICȚII ÎNTRE PUTERILE EUROPENE
• ANTAGONISMUL FRANCO-GERMAN • -era datorat condițiilor umilitoare puse francezilor la terminarea războiului din 1870-1871: • Franța era obligată să plătească o sumă imensă drept despăgubire de război; • Să cedeze Alsacia și Lorena. • Recuperarea acestor provincii era scopul declarat al politicii externe a Franței.

PRINCIPALELE CONTRADICȚII ÎNTRE PUTERILE EUROPENE
ANTAGONISMUL RUSO-AUSTRIAC În 1867, în urma unui compromis între Habsburgi și naționaliștii maghiari, fusese instituit dualismul austroungar. În aceste condiții, celelalte națiuni, între care și românii din Transilvania, Banat și Bucovina nu obținuseră drepturile lor legitime, ceea ce a tensionat situația internă a statului. Pe de altă parte între Rusia și Austro-Ungaria exista un conflict pt stăpânirea Peninsulei Balcanice. Sub pretextul ajutorării fraților slavi din Imperiul Austro-Ungar, lipsiți de drepturi, Rusia urmărea slăbirea rivalului său din sud-estul Europei.

Imperiul Austro – Ungar(1867)

ANTAGONISMUL ANGLO-GERMAN
Germania intrase mai târziu în cursa pt obținerea de teritorii coloniale și dorea reîmpărțirea acestora. De această dorință se simțea amenințată prima putere maritimă și colonială mondială, Anglia. Amenințarea a devenit cu atât mai serioasă, cu cât Germania a inițiat un formidabil program de înarmare navală, care punea în pericol supremația Angliei. Pe de altă parte, mărfurile germane, ieftine și de calitate, le concurau pe cele engleze chiar în coloniile britanice.

ALIANȚE POLITICO-MILITARE
În 1872 a fost formată Liga celor trei împărați, ce reunea Germania, Austro-Ungaria și Rusia. Rusia a părăsit Liga în 1878 datorită tensiunilor cu Austro-Ungaria. Bismarck a manevrat abil pt a nu permite apropierea Rusiei de Franța. Pivotul politicii externe inițiate de Bismarck l-a constituit alianța cu Austro-Ungaria, căreia i s-a adăugat Italia, care era în concurență cu Franța pt ocuparea de colonii în nordul Africii. Cele trei state au format Tripla Alianță (1883).

ALIANȚE POLITICO-MILITARE
După moartea lui Bismarck, urmașii săi la conducerea politicii externe a Germaniei nu au dat dovadă de aceeași abilitate; drept urmare Franța a ieșit din izolarea diplomatică, încheind o alianță cu Rusia(1892). În fața creșterii formidabile a puterii Germaniei, rivalitățile coloniale franco-engleze sunt în cele din urmă depășite. Franța și Anglia au încheiat în 1904 Antanta Cordială, acord completat de înțelegerea anglo-rusă, în 1907. Astfel, Tripla Alianță era contracarată de Antanta( tripla Înțelegere).

ROMÂNIA ÎNTRE TRIPLA ALIANȚĂ ȘI TRIPLA ÎNȚELEGERE
În 1877-1878 în urma participării la războiul rusoromâno-turc, România era recunoscută ca stat independent la Congresul de la Berlin( 1878). Una din clauzele păcii semnate la Berlin: cedarea de către România Rusiei a 3 județe din sudul Basarabiei( Cahul, Bolgrad, Ismail), în schimb România a primit Dobrogea. Cum Rusia nu mai prezenta încredere, România s-a apropiat de Tripla Alianță, la care a aderat în 1883.

CAROL I LA PLEVNA

Războiul de Independență, Crucea Roșie

Tratalul de la Berlin, 13 iulie 1878

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE DE LA ÎNCEPUTUL VEACULUI TRECUT:
au fost tensionate de crize care erau gata să cauzeze izbucnirea unui mare război între puterile europene. Între acestea, războaiele balcanice. În Peninsula Balcanică se intersectau interesele multor puteri europene. Pe de altă parte, unele teritorii balcanice erau în continuare sub dominația Imperiului Otoman. Țările mici din această zonă (Serbia, Grecia, Bulgaria) au format o alianță cu scopul de a-i izgoni pe turci din Europa.

RĂZBOAIELE BALCANICE
Primul război balcanic(1912) s-a încheiat cu victoria aliaților, otomanii pierzându-și majoritatea posesiunilor europene. Era pt prima dată când poparele balcanice își rezolvau problemele fără intervenția Marilor Puteri. Învingătorii nu s-au înțeles însă cum să-și împartă teritoriile cucerite, ceea ce a declanșat al doilea război balcanic, purtat de Bulgaria împotriva Serbiei, Croației și Turciei, cărora li s-a adăugat și România. Prin pacea semnată la București(1913): Bulgaria, învinsă, suferea unele pierderi teritoriale; România își evidenția statutul de stat însemnat în sud-estul Europei.

PRIMUL RĂZBOI BALCANIC

AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC

SEMNATARII PĂCII DE LA BUCUREȘTI, 1913

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE DE LA ÎNCEPUTUL VEACULUI TRECUT:
La începutul sec XX, datorită neînțelegerilor cu AustroUngaria în legătură cu situația românilor din Transilvania, s-a petrecut o îndepărtare a României de Tripla Alianță și o apropiere de Antanta. Acest fapt a fost evident în momentul în care România a participat la al doilea război balcanic, când a luptat contra aliatului Austro-Ungariei, Bulgaria. Vizita țarului Nicolae II la Constanța, în 1914, a amplificat această tendință. Deși regele Carol I, german de origine, dorea păstrarea alianței cu Germania și Austro-Ungaria, apropierea de Antantă a devenit ireversibilă, marcând noua situație internațională și voința poporului nostru de împlinire a idealurilor naționale și anume alipirea teritoriilor române din cadrul Dublei Monarhii( Transilvania, Bucovina).

VIZITA ȚARULUI NICOLAE al II –lea la CONSTANȚA

FIȘĂ DE EVALUARE
1. Ce diferență există între principiile puse în practică de Congresul de la Viena și principiile enunțate de Revoluția franceză? 2. Din punctul vostru de vedere, credeță că, Germania a procedat corect din punct de vedere politic atunci când a impus Franței condiții de pace atât de grele, în urma războiului din 1870-1871?

Realizat de profesor Cristina Bonteanu,
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful