Huainanzi 淮南子 Huáinánzǐ (3:1a:1): 天墜未形,馮馮翼翼,洞洞灟灟,故曰太昭。道始于虛霩,虛霩生宇宙,宇宙生 氣。氣有涯垠,清陽者薄靡而為天,重濁者凝滯而為地。清妙之合專易,重濁之 凝竭難,故天先成而地後定。天地之襲精為陰陽,陰陽之專精為四時,四時之散 精為萬物。 積陽之熱氣生火,火氣之精者為日;積陰之寒氣為水,水氣之精者為月。日月之 淫為精者為星辰。天受日月星辰,地受 水潦塵埃。昔者共工與顓頊爭為帝,怒而 觸不周之山,

天柱折,地維絕。天傾西北,故日月星辰移焉;地不滿東南,故水 潦塵埃歸焉。 Quan la volta del cel [天] i la terra [地] eren encara informes, Tot ascendia i volava, es capbussava i aprofundia. Així s'anomenava la Gran Incipiència [太始]. El Dao [道] començava en el Buit Nebulós [虛霩]. El Buit Nebulós produïa l’espai-temps [宇宙, espai+temps=universe]; L’espai-temps produïa el qi [氣(气)] primordial. Un horitzó (dividia) el qi primordial. Allò que era extensió pura i brillant s'estenia per formar la volta del cel; El pesat i tèrbol es coagulava per formar la terra. És fàcil per a allò que és pur i subtil convergir, però difícil perquè el pesat i tèrbol es coaguli. Per això la vota del cel es va completar primer, i la terra es va arreglar després. Les essències conjuntes de la volta del cel i de la terra produïen el yin [陰 (阴)] i el yang [陽 (阳)]. Les essències concentrades del yin i del yang provocaven les quatre estacions. Les essències escampades de les quatre estacions creaven les 10.000 coses ([萬物 (万 物)]; ‘coses’ o ‘éssers’, totes les coses que hi són).

El qi calent del yang acumulat produïa foc; El sol és l'essència del qi ardent Els qi freds del yin acumulat produïen aigua; La lluna és l'essència del qi humit. El qi de les essències del sol i de la lluna que es vessa feia les estrelles i els planetes. A la volta del cel pertanyen el sol, la lluna, les estrelles, i els planetes; A la terra pertanyen les aigües i inundacions, el pols i el sòl. Antigament Gong Gong [共工] i Zhuan Xu [顓頊] van lluitar; cadascun pretenia esdevenir el Rei Savi [帝].

Enfurismats, s'estavellaven contra la muntanya Buzhou [不周山]; Els pilars de la volta del cel es van trencar, els cordons de la terra es van petar. El cel s'inclinava al nord-oest, i així el sol i lluna, les estrelles i els planetes es decalaven en aquella direcció. La terra es va buidar al sud-oest, i així les inundacions i els terres que es muntaven s'esfondraven en aquella direcció. Huainanzi 淮南子 (7.1a): 古未有天地之時,惟像無形,窈窈冥冥,芒芠漠閔,澒濛鴻洞,莫知其門。有二 神混生,經天營地,孔乎莫知其所終極,滔乎莫知其所止息,於是乃別為陰陽, 離為八極,剛柔相成,萬物乃形,煩氣為蟲,精氣為人。 Temps era temps, en el temps abans que havia la volta del cel i la terra, hi havia només figura sense forma. Obscur, fosc, vast, i profund - ningú no sap la seva porta. Hi havia dos esperits que van néixer ajuntats [confosos]; alineaven la volta del cel, orientaven la terra. Tan vast - ningú no sap el seu fi o límit! Desbordament --ningú no sap on s'aturava! Llavors, es van dividir i van esdevenir el yin i el yang, se separaven i es van convertir en els Vuit Pilars. Dur i tou es completaven l'un a l'altre, i les 10.000 coses/éssers es van formar. El qi tèrbol es convertia en insectes, i el qi refinat convenia en éssers humans.

Huainanzi 淮南子(14): 洞同天地,渾沌為樸,未造而成物,謂之太一。 Quan la volta del cel i la terra eren indistingibles, tot era caòtic [渾沌 húndùn, desordre, desordenat, caos] i simple, res no s'havia fet i tanmateix era complet en si mateix, això l'anomenem la Gran Unitat (太一, Tàiyī).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful