CULTIVAREA

TOMATELOR TÎRZII
ediţia a II-a, actualizată

Chişinău 2001

TEHNOLOGIA CREŞTERII TOMATELOR TÎRZII
1. Introducere Tomatele tîrzii sunt crescute în general pentru conservare, murături şi păstrare îndelungată. Din acest motiv sunt necesare soiuri speciale, destinate pentru scopuri anumite. Pot fi recomandate soiuri mijlocii şi tardive: Credo, Fachel, Potoc, Viza, Cuboc Moldovî, Novinca Pridnestrovia. Fachel, Ballada, Coral, Novicioc, Snegopad crescute prin răsad, şi soiuri timpurii şi semitimpurii Persei, Leana, Victorina, Posveascenie, Mariuşca, Onix şi hibrizii din seria Soiuz semănate direct în sol, sau răsad crescut în luna mai. Pe spalier şi haragi se poate de crescut soiurile indeterminante de tip De-Barao, Gloria, hibrizii din seria Soiuz. 2. Semănatul Soiurile mijlocii şi tardive pot fi semănate în sere sau răsadniţe la sfîrşitul lunii martie, începutul lunii aprilie, după alegerea răsadului de varză timpurie. Soiurile şi hibrizii timpurii şi semitimpurii, independent de metoda creşterii, prin răsad sau înseminţare directă în sol, trebuie de efectuat semănatul de la 20 aprilie pînă la 10-15 mai, începînd cu soiuri mai tîrzii. Creşterea prin răsad este binevenită, fiindcă dă posibilitatea de a economisi terenul şi permite utilizarea suprafeţelor eliberate după culturile timpurii: varza timpurie, mazăre verde, ceapă pentru cozi verzi, usturoi, mărar, pătrunjel pentru frunze şi alte culturi.

3

3. Schema şi metoda de semănat În sere, răsadniţe sau vetre reci semănatul se efectuează în rînduri, după schema 10x3 sau 8x4 cm, pentru obţinerea a 300-350 buc/m² de răsad. Adîncimea de semănat – 1,5–2,5 cm. În cîmp trebuie de semănat după schema de creştere 70x3–5 sau (90x50) x 3–5 cu răritul ulterior. Adîncimea de semănat – 3–4 cm. Semănatul se efectuează cu mîna sau, dacă sunt posibilităţi cu semănătoarea SON4,2 sau SCON-4,2. Norma de însămînţare: în sere – 2–3 g/m², în cîmp – 0,8–1,5 kg/ha. 4. Plantarea
Plantarea se efectuează cu răsad de vîrsta 35–40 zile, în brazde bine udate la adîncimea de 10–15 cm. Schema de plantat este diferită în dependenţă de soi. Pentru soiurile cu tufa determinantă – 70x25 sau (90x50)x25, pentru soiurile semideterminante şi indeterminante se măreşte intervalul între rînduri cu 10–20 cm şi în rînduri pînă la 30–35 cm.

5. Cultivarea. Toate procedeele de îngrijire a plantelor constă în afînarea solului şi nimicirea buruienilor la timp, combaterea gîndacului de Colorado şi maladiilor. Pentru îmbunătăţirea creşterii rădăcinilor în timpul primei afînări este necesar de efectuat muşiroirea înaltă. La sectoarele de tomate însămînţate direct în sol, unde buruienele cresc mai repede decît tomatele, este necesară utilizarea erbicidelor:
Obiectul Erbicid de prelucrare Buruieni Sencor dicotiledonate şi 70% p.u. graminee anuale Norma 0,3-0,5 l/ha Modul şi termenii de prelucrare Prin stropirea solului în faza de 2-4 frunze a culturii Remarcă Semănate -//4

Obiectul de prelucrare

Erbicid

Norma 0,7-1,0 l/ha -//-

Buruieni dicotiledonate şi graminee anuale Buruieni dicotiledonate şi graminee anuale Buruieni graminee anuale şi perene Buruieni graminee perene Buruieni graminee anuale şi perene Buruieni dicotiledonate anuale şi graminee

Treflan 24% c.e. Stomp 33% c.e. Pantera 4 EC Fusilade Super, 12.5 c.e. Leopard 5 EC Triflurex 24% EC

1,2-1,5 l/ha 2,5-3,0 l/ha 1,0-1,5 l/ha 2,0-4,0 l/ha 1,0-2,0 l/ha 1,2-1,5 l/ha

Modul şi termenii Remarcă de prelucrare Prin stropirea semănăturilor în faza de 57 frunze a culturii Prin stropirea solului Răsad cu 3-5 zile până la sădirea răsadului Prin stropirea solului Cu înainte de semănat încorporare în sol Prin stropirea solului după semănat Prin stropire în perioada de vegetaţie Stropirea semănăturilor la înălţimea de 1015 cm a buruienelor Prin stropire în perioada de vegetaţie Prin stropirea solului cu 3-5 zile înainte de sădirea răsadului Cu încroporare în sol

6. Fertilizarea Cantitatea de îngrăşăminte minerale şi organice introduse în sol depinde de premărgători şi metoda de creştere. Toamna în arătură se introduc 40–60 t/ha de gunoi de grajd împreună cu îngrăşămintele minerale N40P80K80. Pe solurile de luncă inundabilă este raţional ca primăvara sub cultivaţie de introdus îngrăşăminte minerale. Pe loturile după culturile timpurii, în dependenţă de cantitate şi ce fel de

5

îngrăşăminte au fost introduse toamna, se adaugă pînă la 70% din doza îngrăşămintelor minerale odată cu cultivaţia. La tomatele semănate direct în cîmp este necesar, ca în timpul însămînţării de introdus în brazde superfosfat granulat sau amofos în cantitate de 20–30 kg/ha. Este eficientă îngrăşarea suplimentară în perioada cu temperaturi joase, cu amofos, cu doza de 30–50 kg/ha. 7. Udatul. Fiind crescute în luni cu temperaturi ridicate tomatele tîrzii cer multă apă în prima perioadă de creştere de la răsădit pînă la înflorire. Pentru tomatele semănate direct în cîmp, primele două udări e eficient de efectuat sub formă de ploaie. Periodicitatea de udări depinde de cantitatea de ploi şi temperatura aerului, dar nu mai rar de o dată în trei săptămîni. 8. Dăunători şi bolile
Dăunătorii şi Termen de Chimicale boala utilizare Gândacul de Prin stropire Actara 25 WG Colorado în perioada de Zolone 35% EC Victenon 50 WP vegetaţie Volaton 50% EC Doza 0,06 l/ha Remarcă

Musculiţa albă de seră tripş, păduchi Complex de boli

Prin stropire în perioada de vegetaţie Înainte de semănat umectarea seminţelor Macrosporio- Prin stropire ză în perioada de vegetaţie

Confidor 200 SL Actellic 50% EC Cymbush 25% EC KMO4 HCl

La apariţia larvelor de 1,5-2,0 l/ha vârste 0,3-0,5 inferioare kg/ha 1,0 l/ha 0,5-0,6 l/ha Seră 0,3-1,5 l/ha 1,2-1,6 l/ha 1% 20 min. 20% 30 min.

Trifmine 30% WP

0,5-1,0 kg/ha

6

Prin stropire Ridomil Gold MZ Fitoftoroză, macrosporio- în perioada de Antracol WP 70 Tattoo 55 SC vegetaţie ză Cuproxat SC Sulfat de cupru

2,5 kg/ha 1,5 kg/ha 3,0 kg/ha 3,0-4,0 kg/ha 6,0-8,0 kg/ha

În anii cu umiditate sporită. Cu interval de 7-10 zile.

9. Recoltarea. În dependenţă de direcţiile utilizării roadei, recoltarea poate fi începută cînd fructele sunt în stare de coacere deplină (biologică), tehnică(brun-roşcat), sau de cules (de lapte). Tomatele destinate păstrării îndelungate este bine de cules în perioada de coacere tehnică. Pentru păstrare se pun în lăzi în 2–3 straturi în instalaţii cu temperatura constantă în limitele de la 3° pînă la 15°C. PARTICULARITĂŢILE CREŞTERII TOMATELOR TÎRZII PE SPALIERĂ 1. Pentru obţinerea roadei mai înalte prin folosirea planului vertical este convenabil de crescut tomatele pe spalier. În calitate de spalier se poate utiliza: spalier din sîrmă (ca la vie), haragi din lemn sau sîrmă groasă, diferit sprijin temporar, de asemenea instalînd pe perioada de vegetaţie şi sprijin din serele nefolosite. 2. Pentru creşterea pe spalier este mai convenabil de folosit soiurile şi hibrizii cu creşterea indeterminantă – sau semideterminantă şi anume: Crona, Flamenco, Snegopad, Gloria, Persei, DeBarao,Glecenchi, Malinovîe, Ciudo Sveta, Hibrid 2, Cron-Print şi alte. 3. Schema de răsădit: În legătură cu faptul că plantele trebuie de legat, de ciupit lăstarii, intervalul între rînduri trebuie să fie mărit.
7

Plantîndu-se în rînduri, intervalul trebuie de lăsat la 80–90 cm. Pentru a folosi mai raţional terenul, mai bună este schema cu rînduri dublate (în fîşii), cu intervalul între fîşii 80–90 cm, iar între rînduri în fîşii 40–60 cm. 4. Plantele de tomate crescute pe spalier trebuie formate. În primul rînd este necesar de eliminat toţi lăstarii pînă la prima ciorchină, mai departe, în dependenţă de soi, lăstarii trebuie ciupiţi sau de lăsat pe o ciorchină. În orice caz planta trebuie să aibă numai o tulpină. 5. În legătură cu majorarea lucrărilor de îngrijire a plantelor, intervalul între rînduri se bătătoreşte şi e necesară o afînare suplimentară. 6. Tomatele crescute pe spalier cer multă apă şi îngrăşare suplimentară. Din această cauză trebuie de mărit cantitatea de îngrăşăminte şi de efectuat 2 hrăniri adăugătoare cu Cristalin sau Amofos doza fiind 15 g/m². În cazul lipsei îngrăşămintelor sus numite, poate fi utilizată zama de băligar sau amestecătură de băligar cu găinaţ preventiv fermentat şi dizolvat în apă.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful