Evanghelia după Maria Magdalena

Evanghelia după Maria Magdalena
CAPITOLUL 4 (paginile 1-6 conţinând capitolele 1-3 s-au pierdut.) …materia va fi distrusă sau nu? 22) Mântuitorul a răspuns,... Întreaga Natură, întreaga Creaţie, toate creaturile există în interconexiune una faţă de alta, şi ele vor fi resorbite din nou în propriile origini. 23) Deoarece natura materiei este resorbită în rădăcinile propriei sale naturi. 24) Fie ca cel care are urechi de auzit , să audă. 25) Petru a spus: Din moment ce ne-ai explicat totul, te rog răspunde-ne şi la următoarea chestiune: Care este păcatul originar al lumii? 26) Mântuitorul I-a spus lui Petru, Nu exista aşa ceva, dar se numesc păcate acele lucruri care sunt similare naturii adulterului. 27) De aceea, ceea ce este bun îţi stă în preajmă, ca esenţă a fiecărei naturi în scopul re-creării ei din propriile rădăcini. 28) Apoi El a continuat spunând, De aceea te îmbolnăveşti şi mori, pentru că eşti lipsit de ceea ce te poate vindeca. 29) Fie ca cel ce are minte de înţeles, să înţeleagă. 30) Materia naşte o pasiune fără precedent, care derivă din ceva opus naturii. Apoi ia naştere o tulburare în întregul corp. 31) De aceea Eu vă spun vouă, fiţi încrezători, iar dacă sunteţi descurajaţi atunci fiţi încrezători în prezenţa diferitelor forme ale naturii. 32) Fie ca cel ce are urechi de auzit, să audă. 33) Atunci când Cel Preamărit a spus , El I-a binecuvântat pe toţi, spunând, Pacea să fie cu voi, primiţi pacea Mea în voi înşivă. 34) Dar luaţi aminte că nimeni nu vă conduce aiurea spunându-vă “Luaţi-o pe aici sau pe dincolo”. Pentru că Fiul Omului e deja în voi. 35) Urmaţi-l ! (pe acela care este în voi – n.t.) 36) Cei care îl caută îl vor găsi.

1

Evanghelia după Maria Magdalena

37) Mergeţi apoi şi propovăduiţi evanghelia Regatului (ceresc n.t.) 38) Nu scrieţi legi dincolo de cele ce v-au fost arătate, şi nu daţi o lege asemenea unui legiuitor căci veţi fi limitaţi de aceasta. 39) Când a spus aceasta, El se îndepărta. CAPITOLUL 5 1) Dar ei erau îndureraţi. Au plâns cu amărăciune, spunând, Cum Doamne să mergem la Gentiles şi să propovăduim evanghelia Regatului (din ceruri n.t.) al Fiului Omului ? Dacă ei nu L-au cruţat, ne vor cruţa pe noi ? 2) Atunci Maria s-a ridicat în picioare, I-a binecuvântat pe toţi şi le-a spus: confraţilor, nu plângeţi şi nu fiţi îndureraţi şi nici şovăielnici, pentru că Graţia Sa va fi cu voi şi vă va proteja. 3) Mai degrabă, haideţi să ne rugăm pentru Măreţia Sa, pentru că El ne-a pregătit şi ne-a făcut Oameni. 4) Când Maria a spus aceasta, le-a convertit tuturor inimile către Bine, şi ei au început să discute despre cuvintele Mântuitorului. 5) Petru I-a spus Mariei: Soră, ştim că Mântuitorul te-a iubit pe tine mai mult decât pe celelalte femei. 6) Spune-ne cuvintele Sale pe care ţi le aminteşti, şi pe care noi nu putem (să ni le amintim n.t.), sau pe care nici nu le-am auzit. 7) Maria le-a răspuns, Ceea ce vă este ocultat vă va fi dezvăluit. 8) Şi a început să le vorbească în aceste cuvinte: Eu, spuse ea, L-am văzut pe Dumnezeu într-o viziune şi I-am spus, “Doamne, azi Te-am văzut într-o viziune”. El mi-a răspuns, 9) Binecuvântată eşti tu care nu te-ai îndoit de Mine. Pentru că unde mintea îţi este, acolo îţi sunt şi comorile. 10) I-am răspuns, O Doamne, cum vede cel care Te vede (percepe n.t.) în viziune, o face prin spirit sau prin suflet? 11) Mântuitorul I-a răspuns, El nu vede nici prin suflet nici prin spirit, ci prin mintea care se află între cele două şi care … (din păcate manuscrisul s-a pierdut de la paragraful 11 la 14) Capitolul 8 . . . (de) acesta.

2

Evanghelia după Maria Magdalena

10) Şi Dorinţa a spus, nu te văd coborând, dar acum te văd urcând. De ce minţi din moment ce îmi aparţii? 11) Sufletul I-a răspuns, Te văd. Tu nu m-ai văzut şi nici nu m-ai recunoscut. Ţi-am servit drept înveliş dar nu M-ai cunoscut. 12) Când a spus aceasta, el (sufletul) s-a îndepărtat voios. 13) Din nou a venit la a 3-a putere (barieră, n.t.), care se numeşte Ignoranţa. 14) Puterea (Ignoranţa n.t.) a întrebat Sufletul, spunând, Unde pleci? În slăbiciune eşti legată. Dar (de n.t.) eşti legată; nu judeca! 15) Şi Sufletul a spus, De ce mă judeci, cu toate că eu nu (te-am n.t.) judecat? 16) Am fost legată, chiar dacă am fost nelegată. 17) Nu am fost conştientizată. Dar am conştientizat că Totul a fost dizolvat, atât cele pământeşti cât şi cele cereşti. 18) Când Sufletul a învins ce-a de-a 3-a putere (barieră n.t.), s-a ridicat şi a văzut-o pe a 4-a, care a luat 7 forme. 19) Prima formă este Întunecimea , a doua este Dorinţa, a treia este Ignoranţa, a 4-a este Frica de Moarte, a 5-a este Lumea Materială, a 6-a este Prostia iar a 7-a este Răzbunarea. Acestea sunt cele 7 "elemente" (tentaţii n.t.) ale Puterii. 20) Ei au întrebat Sufletul, De când ai devenit sclavul oamenilor, sau încotro te îndrepţi, cuceritor al spaţiului ? 21) Sufletul a răspuns, Ceea ce m-a ferecat a fost ucis, şi ceea ce m-a făcut să revin a fost depăşit, 22) şi Dorinţa a fost ferecată iar Ignoranţa a murit. 23) Într-un eon am fost eliberat dintr-o Lume, şi dintr-o formă în alta, şi din încătuşarea uitării care e efemeră. 24) Din acel moment, la voinţă, eu mă odihnesc o vreme, un anotimp, un eon, în linişte. CAPITOLUL 9 1) Când Maria a spus acestea, a intrat într-o stare de linişte, deoarece până în acest punct Mântuitorul I-a vorbit. 2) Dar Andrei, a răspuns confraţilor săi, Spuneţi ceea ce vreţi să spuneţi despre ea. Eu ,cel puţin, nu cred că Mântuitorul I-a spus toate acestea. Cu siguranţă aceste învăţături sunt ciudate. 3

Evanghelia după Maria Magdalena

3) Petru le-a răspuns şi a vorbit despre aceste lucruri. 4) El I-a întrebat despre Mântuitor: A vorbit el în intimitate cu vreo femeie şi nu în faţa noastră? Să ne întoarcem cu toţii şi să ascultăm ce I-a spus ei? A preferat-o pe ea înaintea noastră? 5) Atunci Maria a plâns şi I-a spus lui Petru, Fratele meu Petru, tu ce crezi? Crezi că mi-am imaginat eu toate acestea, sau că mint în ceea ce priveşte Mântuitorul? 6) Levi a răspuns lui Petru, Petru tu ai fost întotdeauna foarte capricios. 7) Acum înţeleg de ce eşti pornit împotriva femeii ca în faţa unui duşman. 8) Dar dacă Mântuitorul a făcut-o demnă, cine eşti tu să o respingi? Cu siguranţă Mântuitorul o cunoaşte prea bine. 9) De aceea El a iubit-o mai mult decât pe noi. Mai degrabă ar trebui să ne fie ruşine pentru că ne-a spus să propovăduim evanghelia şi nu să stăm să ne judecăm unii pe alţii sau să facem alte legi, dincolo de ceea ce El ne-a spus. 10) Şi când au auzit aceasta, au început să proclame şi să propovăduiască învăţătura.

Aceasta e Evanghelia după spusele Mariei Magdalena, din epistolele originale Papyrus Berolinensis 8502. Traducerea şi adaptarea: Popescu ... (Vezi şi alte Evanghelii apocrife, n.r.)

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful