www.yeyintnge.blogspot.

com
ေရႊတိဂုံဘုရား အလႉခံပုံး ကန္ထ႐ုိက္မေပးဟု
ေဂါပကအတြင္းေရးမႉးျငင္းဆုိ
မင္းႏုိင္သူ/ ၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

ေရႊတိဂုံဘုရားအလႉခံပုံးမ်ားအား တႏွစ္လွ်င္ သိန္းငါးေထာင္ျဖင့္ ဘာသာျခားတဦးပုိင္ ကုမၸဏီတခုသုိ႔
ကန္ထ႐ုိက္ေပးထားသည္ဆုိသည္ဟု ေျပာဆုိေရးသားေနျခင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေရႊတိဂုံဘုရား
ေဂါပကအဖြ႕ဲ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ျငင္းဆုိလုိက္သည္။
ေရႊတိဂုံဘုရားအလႉေငြမ်ားကုိ ဘာသာျခားလုပ္ငန္းရွင္တဦးအား ကန္ထ႐ုိက္ေပးထားသည္ဆု္ိသည့္ ေရရာမႈမရွိသည့္
အင္တာနက္တင
ြ ္ ျဖန္႔ေနသည့္ ေကာလာဟလ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊတိဂုံဘုရား ေဂါပကအဖြ႔သ
ဲ ို႔ ေခတ္ၿပိဳင္က
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေဂါပကအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းႀကဳိင္က ယခုက့သ
ဲ ို႔ ျငင္းဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“က်ေနာ္အတြင္းေရးမႉးပါ။ အတိအလင္းေျပာပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးလုပ္လည္း မလုပ္ပါဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္အပ္ပါဘူး။
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိလည္း လာၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ဘယ္ေလာက္ရတယ္။

ဘယ္လိုအပ္တယ္ဆုိတာက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ လုပ္ရတာ ေတြေလ။ ဘယ္သူပျဲ ဖစ္ျဖစ္ သိခ်င္ရင္ တရား၀င္ေမးလိုက္ပါ”ဟု
ဦး၀င္းႀကဳိင္က ေျပာသည္။
အင္တာနက္ေပၚတြင္ အမည္မသိ အမ်ိဳးသမီးတဦးအသြင္ျဖင့္ ေရႊတိဂုံဘုရားအား ျပည္သူမ်ား အလႉေငြမထည့္ခ်င္ေအာင္
ေရးသား၀ါဒျဖန္႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ ဆရာေတာ္တပါးအား ေလွ်ာက္ထားရာ
“ဘာသာေရး ပဋိပကၡဖန္တီးဖုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေရႊတိဂုံကုိ ျပည္သူေတြ အၾကည္ညႇိပ်က္ေအာင္ ေရးတာမ်ိဳးလည္း
ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္းမသိတဲ့ အေရးအသားေတြေၾကာင့္ အတိတ္က ဘာသာေရး ျပႆနာေတြ ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးၿပီ။
သတိနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ဖတ္ၾကရင္ ေကာင္းမယ္” ဟု အမိန္႔ရွိသည္။
ေရႊတိဂုံဘုရားတြင္ ေရႊဆုိင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ ကားရပ္နားကြင္း၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ဖိနပ္လက္ခံဌာန၊ အိမ္သာ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ
တႏွစ္စာကန္ထ႐ုိကေ
္ ပး လုပ္ကုိင္ေစၾကာင္း၊ အလႉခံပုံးမ်ားမွ တရက္တာရရွိေသာ အလႉေငြမ်ားကိုလည္း ညေနသိမ္း၊
မနက္ေရတြက္ ဘဏ္အပ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနပါေၾကာင္း ေဂါပက အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းႀကဳိင္က ဆက္ရွင္းျပသည္။
ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္မႈမွရရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္တင
ြ ္ စာရင္းဖြင
ြ ့္အပ္ႏွံကာ
ေဂါပကအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဘုရားႀကီး၏လုိအပ္မႈမ်ားတြင္ ျပန္လည္ သုံးစြေ
ဲ နပါသည္ဟုလည္း ဦး၀င္းႀကိဳင္က
ေျပာသည္။
ျမန္မာႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ ကားလမ္း ရထားလမ္း ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးထိ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္အစိုးရမွ ေဖါက္လုပ္မည္

2/9/2009
ေမာင္ရမၼာ (နိရဥၥရာ) ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္
ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာႏွင့္
နယ္စပ္ခ်င္းထိေနေသာ ေခါင္းတံုးျမိဳ႕ အထိ ကားလမ္းႏွင့္
ရထားလမ္းကို ေဖါက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိအတိုင္း အဆိုပါ လမ္းကို ေဖါက္လုပ္ရန္
လက္ရွိ အစိုးရမွ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဆာယတ္ အဘူလ္ဟူစိန္က “ႏိုင္ငံရ႕ဲ အေရွ႕
ေတာင္ဖက္ ေကာ့စ္ဘာဇား ခရိုင္က ေနပီးေတာ့ တရုတ္၊ ျမန္မာ၊
ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ သံုးႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အေ၀းေျပး ကားလမ္းမနဲ႕
ရထားလမ္းကို ေဖါက္လုပ္ဖို႕ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တ႕ို ဘက္ကေတာ့ ခုေလာေလာဆယ္မွာ ျမန္မာနယ္စပ္
ေခါင္းတံုးအထိ ရထားနဲ႕ ကားလမ္း ေဖါက္လုပ္ဖို႕
အစီအစဥ္ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကားလမ္းႏွင့္ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ေရးအတြက္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုး ရကို အဆိုျပဳလြာ ပို႕ထားျပီ
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရထံမွ တံုံ႕ျပန္မႈ ရရွိလွ်င္ စတင္ အေကာက္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက
သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ အာ၀ါမီလိဂ္လက္ထက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ကပင္ ဘဂၤလာ ေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ အိုကီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေတာင္ျပိဳ ျမိဳ႕ အထိ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေဖါက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေနခဲ့သည္။
အဆိုပါ ေဒသအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ တာကာေငြ ကုေဋ ၂၀၀၀ ကုန္က်ရန္
ခန္႕မွန္းထားသည္။
ဘဂၤလာေဒ့ခ်္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ျခင္းသည္ အဆိုပါ ေဒသတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္ သည္သာမက ကုန္သြယ္ေရးဇံု
အသစ္တခု ဖြင့္လွစ္ရန္ လမ္းသစ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႕ စီးပြားေရး ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ျဖစ္သည္။
စီးပြါးေရးဇံု သစ္တခုကိုသာ ဖြင့္လွစ္ နိုင္ပါက သံုးႏွုိင္ငံ စလံုး အတြက္အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာဆိုသည္။

ည္အကယ္ဒမီေပးပြဲ လုံၿခံဳေရး တင္းက်ပ္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉
ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ အကယ္ဒမီ ေရႊစင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္သည့္ပတ
ဲြ င
ြ ္
လုံၿခံဳေရး အလြန္တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါ ေနာက္ထပ္လုိအပ္တ့ဲ အပုိ ဘက္ထရီ (ဓာတ္ခ)ဲ ေတြကုိ ယူခင
ြ ့္မေပးဘူး၊
ၿပီးေတာ့ အသံဖမ္းစက္ကုိလည္း စစ္ေဆးတဲ့ရေ
ဲ တြက မယူရဘူးလုပ္လုိ႔ မနည္းေတာင္းပန္ခ့ရ
ဲ တယ္ဗ်ာ” ဟု
ရန္ကုန္မွ အကယ္ဒမီပြဲကုိ သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့သူ သတင္းသမားတဦးက ေျပာသည္။
“ဓာတ္ခဆ
ဲ ုိတာ အပုိယူသြားမွ ရတဲ့ကိစၥ။ ဒါကုိ မယူရေတာ့ ျပႆနာ တက္တယ္။ ကုိယ့္မွာပါလာတဲ့
ဓာတ္ခဲကုိ သူတုိ႔ဆီမွာ အပ္ထားခဲ့ရင္ သူတုိ႔နဲ႔ကုိယ္နဲ႔ လြေ
ဲ နမယ္ဆုိရင္ ႐ုိက္ေနရင္း ဓာတ္ခအ
ဲ ား
ကုန္သြားပါၿပီတဲ့။ ကဲ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ။ စိတ္ပ်က္တယ္ဗ်ာ” ဟု သတင္းဂ်ာနယ္ထက
ြ ္ရွိေရးအတြက္
အေဆာတလ်င္ သတင္းရယူခဲ့သည့္ အယ္ဒီတာတဦးက ဆုိသည္။
“က်ေနာ္က အကယ္ဒမီပြဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ စလုပ္တဲ့ႏွစ္ကေန ဒီႏွစ္ထိသာြ းတယ္။ (၃) ႏွစ္ရွိသာြ းၿပီ။
အခုႏွစ္က ပုိၿပီး တင္းက်ပ္လာတယ္။ ရဲေတြကလည္း အေပါက္၀မွ စုၿပံဳၿပီး (၅၀) ေလာက္ ရွိတယ္။
သတင္းသမားရဲ႕သေဘာကုိ မသိတဲ့အတြက္ ကင္မရာနဲ႔ အသံဖမ္းဆက္ေတြအေပၚမွာ
အျမင္မၾကည္ၾကဘူး။ သူတုိ႔က ဘာမွ နားမလည္ၾကဘူး” ဟု အသက္ (၅၀) ခန္႔ရွိသူ

၀ါရင့္ဂ်ာနယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။
“တာ၀န္က်ရဲတဦးက ေျပာတာေတာ့ အထက္က အမိန္႔တ့ဗ
ဲ ်” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲတင
ြ ္ မည္သည့္မင္းသမီးကုိမွ အကယ္ဒမီ ဆုမေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အျပင္တင
ြ ္
သတင္းထြက္ေပၚေနသည္မွာ အခ်ဳိ႕ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ား လာဘ္ေပးမႈေၾကာင့္ ျပႆနာရွိ၍
မေပးေၾကာင္းလည္း ျပည္တင
ြ ္း ႐ုပ္ရွင္ေလာကကုိ ဦးစီးလုပ္ကင
ုိ ္ေနသူမ်ားထံမွ သတင္းမ်ား
ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
ယခုႏွစ္ အကယ္ဒမီရခဲ့သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ကုိးဆယ္ဆသာလိမ့္မယ္ ဇာတ္ကားႏွင့္ ငါ့ဓား ငါ့ေသြး
ငါ့ဧရာ၀တီ ဇာတ္ကားတုိ႔ျဖစ္သည္။
ဘဂၤလာနိုင္ငံ ေရျပင္ပိုင္နက္ကို အေမရိကန္ေရတပ္မွ ပူးေပါင္းကာကြယ္ရန္ ကမ္းလွမ္း

2/9/2009
အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္နိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းလာပါက
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံ ေရျပင္ပိုင္နက္ကို ဘဂၤလာေရတပ္ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္း
ကာကြယ္သြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွေရးရာ
လက္ေထာက္ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ရစ္ခ်က္ ေဘာင္ခ်ာက ယမန္ေန႕က
ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသည္။
ရစ္ခ်က္ ေဘာင္ခ်ာသည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံကို (၂) ရက္ၾကာ လာေရာက္
လည္ပတ္ အျပီး အိႏၵိယနိုင္ငံသို႕ အသြားတြင္ ဒကၠားေလဆိပ္တင
ြ ္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ထိုကဲ့သို႕
ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံႏွင့္ ေရျပင္ ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမူ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္း နအဖ စစ္အစိုးရမွ ျမန္မာနိုင္ငံ
အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တင
ြ ္ စစ္ေရးတိုးျမွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရျပင္ပိုင္နက္ကို
ပူးေပါင္းကာကြယ္သြားရန္ ထိပ္တန္း အေမရိကန္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ထုတ္ေဖၚ
ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းရပ္ကြက္အရ ေဘာင္ခ်ာ ခရီးစဥ္ မတိုင္မွီ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း ေရတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ႏွစ္ဦးသည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ေရျပင္ပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပူးတြဲကင္းလွည့္ေရးကို ႏွစ္နိုင္ငံ စလံုးက စိတ္၀င္စားေနျပီး
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိ္င္ငံ အေနျဖင့္ သူ႕ေရျပင္ပိုင္နက္ကို သူ ကာကြယ္နိဳင္ခင
ြ ့္ရွိသည္ဟု ေဘာင္ခ်ာက
ေျပာသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕နိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ နိုင္ငံအၾကား စစ္ေရးအရ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နွင္းေရးႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မူမ်ား ရွိေနရာ အေမရိကန္ နိုင္ငံ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွ
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရျပင္ ပိုင္နက္ က်ဴးေက်ာ္မူကို ၀င္ေရာက္ကာကြယ္ရန္ လိုလားေနပံုရသည္ဟု စစ္ေရး
အကဲခတ္မ်ားက ေျပာသည္။
သို႕ေသာ္ ေနာက္ကြယ္တင
ြ ္ တျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိနိဳင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။
အထူးသျဖင့္ ေဒသအတြင္း တရုတ္အစိုးရ၏ ၾသဇာေညာင္းလာမူ အေပၚ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မူ
တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိင္ငံ၏ အေနအထားအေပၚ အေမရိကန္က
အားကိုးအားထားျပဳလာရာမွ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား တိုးျမွင့္ရန္ အေမရိကန္ အစိုးရမွ
ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံတင
ြ ္ေရတပ္ အေျခစုိက္ စခန္းတည္ေဆာက္ေရးကိုမူ ရစ္ခ်က္
ေဘာင္ခ်ာက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ျမန္မာနအဖ စစ္အစိုးရမွ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ နိုင္ငံ၏ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ အေပၚ
အထူးသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္ရွိ ေနရာ ငါးခုတင
ြ ္ ေဘာင္ခ်ာ မေရာက္မွီ
တပတ္ခန္႕ အလိုကပင္ ေရတပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားကို တပ္ျဖန္႕ ခ်ထားခဲ့သည္။
၄င္းအျပင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမွာက္ပိုင္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နယ္စပ္အနီးသို႕
အေျမွာက္တပ္ရင္း တခုကို လြန္ခဲ့ေသာလက ေျပာင္းေရႊ႕ ယူလာခဲ့ျပီး ေလတပ္ အေျခစိုက္
စခန္းတခုကိုလည္း ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္နည္းလာ
NEJ/ ၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉
နစက အခ်င္းခ်င္းပစ္ခတ္၍ ႏွစ္ဦးေသ

2/9/2009
ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ နစက တပ္သားမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မူ ျဖစ္၍ (၂)
ဦးေသဆံုးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ ပစ္ခတ္မူမွာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း စံပယ္ကုန္း ကင္းစခန္းတြင္ ယမန္ေန႕ ညေန ၈ နာရီခန္႕တြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ရဲအရာရွိ တဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကင္းစခန္းတြင္ တာ၀န္က်ေနသူ စခန္းမွဴး တပ္ၾကပ္ စိန္၀င္းအား တပ္သားလွျမိဳင္မွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္
သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“လွျမိဳင္က ၈ ခ်က္တိ္တိ ပစ္ခတ္ပါတယ္။ တပ္ၾကပ္စိန္၀င္းက ပစ္ခတ္ခံရတဲ့ ေနရာမွာဘဲ ပြခ
ဲ ်င္းပီး ေသပါတယ္။
သိပ္မၾကာခင္ဘဲ လွျမိဳင္လည္း ကို္ယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသသြားခဲ့ပါတယ္။” ဟု ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။
ပစ္ခတ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ မသိရွိရေသးေသာ္လည္း အခ်င္းအခ်င္း မေက်နပ္ရာမွ ပစ္ခတ္ျခင္း
ျဖစ္ဟန္တူသည္ဟု ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။
ယခုအခါ အဆိုပါ ပစ္ခတ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နစက က်ီးကန္းျပင္ဌာနခ်ဳပ္မွ လာေရာက္စစ္ေဆးေနေၾကာင္းႏွင့္
အေလာင္းမ်ားကို ေသမူ ေသခင္းအရ စစ္ေဆးရန္ ေမာင္ေတာ ခရိုင္ေဆးရံုသို႕ ပို႕ေဆာင္လုိက္သည္ဟု သိရသည္၊
အခင္းျဖစ္ပြားရာ စံပယ္ကုန္း ကင္းစခန္းမွာ နစက နယ္ေျမ အမွတ္ (၅) - ငါးခူရ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစာမူမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ပိတ္ထား
မင္းႏုိင္သူ/၇ ေဖဖ၀ါရီ ၂၀၀၉
မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ နအဖျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက စာေပစိစစ္ေရးရုံးတြင္
အစည္းအေ၀းတရပ္က်င္းပကာ ႏုိင္ငံေရးစာေပမ်ားအျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စာအုပ္မ်ားကုိပါ
ထုတ္ေ၀ခြင့္မေပးရန္တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း စာေပစိစစ္ေရးရုံးႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။
အဆုိပါကိစၥမွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ(၅)ရက္တင
ြ ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘ၀ႏွင့္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းစာမူ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳရန္
စာေပစိစစ္ေရးရုံးက ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသူ စာေရးဆရာ ဦးသန္း၀င္းလႈိင္က အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။
“တကၠသုိလ္စိန္တင္ေရးတဲ့ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ေမာ္ကန
ြ ္းဆုိတ့ဲ စာမူရယ္။ က်ေနာ္ေရးတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘ၀ႏွင့္
ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း စာအုပ္ရယ္။အဲဒီ ႏွစ္အုပ္လုံးကုိ ေရြးေကာက္ပျဲြ ပီးမွ ျပန္လည္စဥ္းစား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတ့ဲ မွတ္ခ်က္န႔ဲ
အပယ္ခံလုိက္ရတယ္။ေနာက္ ဆရာ ဒဂုန္တာရာရဲ့ ရုပ္ပုံလႊာ ၊ ဆရာေမာင္ထင္ရ့ဲ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ ၊ ဦးႏုရ့ဲ
ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ ၊ ေနာက္ တကၠသုိလ္စိန္တင္ေရးတဲ့ အုိးေ၀ဦးညဳိျမအေၾကာင္း အဲဒါေတြလည္း အပိတ္ခံရတယ္”ဟု
ဦးသန္း၀င္းလႈိ္င္က ေျပာသည္။
ျပည္တင
ြ ္းထုတ္စာအုပ္အားလုံးသည္ စာေပစိစစ္ေရးရုံးကုိ ျဖတ္သန္းၾကရၿပီး လုိအပ္ပါက သမိုင္းဌာန ၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန
စသည့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏ ျဖတ္ေတာက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိလည္း ခံၾကရသည္။ယင္းကဲ့သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔
အပုိ႔ခံရသည့္ စာမူမ်ားသည္ စာမူျပန္က်ရန္ (၃)လမွ (၆)လေက်ာ္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရေလ့့ရွိေၾကာင္း စာေရးဆရာမ်ားက
ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာစာမူမ်ား အပိတ္ခံထားရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ကာ စာေရးဆရာဦးသန္း၀င္းလႈိင္က
စာေပစိစစ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မႉးတင့္ေဆြထံ စာတေစာင္တင္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အမ်ိဳးသားအားလုံးရဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။အခုလုိလုပ္လုိက္တာဟာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ဂုဏ္ေရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိေရာ ေစာ္ကားတယ္။ျပည္သူတရပ္လုံးေလးစားၾကည္ညဳိတ့ဲ
ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကုိ ဒီလုိလုပ္လုိက္တာဟာ ျပည္သူကုိလည္းေစာ္ကားရာေရာက္တယ္။ဒီဟာကုိ
ျပန္ၿပီးသုံးသပ္ေပးပါဆုိျပီး တင္ခဲ့တယ္။ေဆာင္ရြက္တာ မေဆာင္ရက
ြ ္တာက သူ႔အပိုင္းေပါ့။ က်ေနာ္ကေတာ့
မွတ္တမ္းေပါ့။Record အေနနဲ႔တင္ခဲ့တယ္။အဲဒီဟာကုိ သူ႔ဟာသူ ၿဖဲပစ္လုိက္လည္း မတတ္ႏုိင္ဘူး။သူ႔အပုိင္းပဲ”ဟု
ဦးသန္း၀င္းလႈိင္က ဆုိသည္။
နအဖ၏ စာေပစိစစ္ေရးမူေဘာင္သည္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ပုိက်ဥ္းလာသည္ဟု ျပည္တင
ြ ္းစာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားက
ဆုိသည္။စာေရးဆရာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေရးသားထားေသာ စာမူထုတ္ေ၀ခြင့္အျပဳမခံရေတာ့ပါက
ထုတ္ေ၀သူထံမွယူထားေသာ စာမူခမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာရုိက္ခ ၊ စာရြက္စာတမ္းခ ၊ စိစစ္ေရးရုံးသုိ႔ လာဘ္ထုိးရေငြမ်ား ဆုံးရႈံးရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ
ပုိမုိႀကဳံေတြ႔လာၾကရသည္။
“ေျပာေတာ့ခတ္မီဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္။ လုပ္ေနတာေတြက
အာဏာရွင္ပုံစံပ။ဲ အဲေတာ့သူတုိ႔လုပ္ေနတာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္ယုံၾကည္မလဲ။ေနာက္တခုက တခါလာလည္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိလာလာ ထိခုိက္ေနတာ။အဲဒီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ အမီျပဳၿပီးေတာ့လည္း ဘယ္သူမွဘာမွ
လုပ္ေနတာလဲမဟုတ္ဘူး။ဘယ္သူမွလည္း အုံႂကြေနတာမဟုတ္ဘူး။လူငယ္ေတြဟာ ကုိယ့္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မုိ႔လို႔
အားေပးၾကတယ္။ ဖတ္ၾကတယ္။တခ်ဳိ႔ၾကေတာ့လည္းမသိဘူး။မသိတ့လ
ဲ ူငယ္ေတြသိလာေအာင္က်ေနာ္တုိ႔က ေရးတာပဲ”
ဟုဦးသန္း၀င္းလႈိင္က ေျပာသည္။
သူတုိ႔ျမင္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးၾကဳိးပမ္းမႈသမုိင္း ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအဘိဓာန္ ၊
အႏွစ္ခ်ဳပ္ျမန္မာ့သမုိင္း အဘိဓာန္ ၊ ေဒါက္တာဘေမာ္ရ့ဲ ႏုင
ိ ္ငံေရးေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္ စသည့္ စာမူမ်ားကုိလည္း
စိစစ္ေရးတင္ထားေၾကာင္း ခြင့္ျပဳမည္မျပဳမည္ကုိ မသိရွိရေသး ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။
အာဏာရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းစစ္အစုိးရႏွင့္အတူ ေပါက္ဖာြ းလာေသာ စာေပစိစစ္ေရးသည္ နအဖလက္ထက္
ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ပုိမုိတင္းၾကပ္မႈမ်ားရွိလာမည္ဟု ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာၾကီးမ်ားက
ႏွစ္ဆန္းပုိင္းကပင္ သုံးသပ္ထားၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ယခုက့သ
ဲ ုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာေပမ်ားကုိပင္
ပိတ္ပင္လိမ့္မည္ဟု မထင္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာၾကီးတဦးက ေျပာသည္။

ဗကသ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ
ခ်မွတ္
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 09 2009 17:53 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။

။ ၁ဝ လေက်ာ္ၾကာ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ဗကသ ေက်ာင္းသား

ကုိေက်ာ္ကုိကုိႏွင့္ ကုိဉာဏ္လင္းေအာင္အား ဗီဒီယုိ အက္ဥပေဒျဖင့္ ယေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ ခ်လုိက္သည္။
ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - ဗကသ မွ သူတို႔ႏွစ္ဦးအား မဂၤလာေတာင္ညြန္႔
တရား႐ံုးက ႐ံုးခ်ိန္း ၁ဝ ၾကိမ္ခန္႔ ထုတ္ကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယခုလို ျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဒီေန႔ ျပစ္ဒဏ္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးကေန ၃၂ (ခ) ဗီဒီယုိ အက္ဥပေဒနဲ႔ ခ်လုိက္တယ္။ ၃ ႏွစ္နဲ႔
ခ်လုိက္တယ္ခင္ဗ်ာ" ဟု ကုိေက်ာ္ကုိကုိ၏ ဖခင္ ဦးေက်ာ္ေအးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
"က်ေနာ့္သား ေျပာသလုိပါပဲ။ ဥပေဒနဲ႔ ဖမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဖမ္းတာပါ။ အခု ဆံုးျဖတ္တာက
ဥပေဒနဲ႔ မဟုတ္ဘူးေလ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာပဲေလ။ အက်ဥ္းဦးစီးမႉး၊ ရဲတို႔၊ တရား႐ံုးတုိ႔ကေတာ့ ခုိင္းသမွ်
လုပ္ေနတာပဲ။ သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ တကယ္ အေရးၾကီးတဲ့လူကုိ ဆန္႔က်င္ရမွာပါလုိ႔ သားက
ေျပာတာပဲ။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီလုိပဲ ခံယူလုိက္ပါတယ္" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ကိုေက်ာ္ကိုကိုႏွင့္ ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္း
ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ဗကသ တြင္ ပါ၀င္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့သျဖင့္၊ တိမ္းေရွာင္ေနရင္း ႏွစ္ဦးလံုးအား ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဖမ္းခံၾကရသည္။
ကုိဉာဏ္လင္းေအာင္၏ အခန္းမွ ၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဗီစီဒီ ႏွစ္ေခြႏွင့္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာ၏ အထုတၳဳပၸတၱိ
တေခြတုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိသျဖင့္ ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္ႏွင့္အတူ သားျဖစ္သူအား မဂၤလာေတာင္ညြန္႔
တရား႐ံုးက အမႈတြဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဖခင္က ေျပာသည္။
"ဒီအမႈနဲ႔ ဘာလုိ႔ စြဲလုိက္သလဲဆုိေတာ့ ဉာဏ္လင္းေအာင္ရ႕ဲ အခန္းမွာ ေခြသံုးေခြ ေတြ႔ရွိမႈနဲ႔တဲ့။ သားကုိေတာ့
သူ႔အိမ္မွာ အိပ္တဲ့အတြက္ ဘာမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပါဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အမႈတပ
ြဲ ါတယ္ဆိုၿပီး ေထာင္ ၃ ႏွစ္
ခ်လုိက္တယ္" ဟု ဦးေက်ာ္ေအးက ေျပာသည္။
စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ ဂုဏ္ထူးတန္း တက္ေနသူ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ကုိေက်ာ္ကုိကုိသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂
ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ ခံစားေနရသျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္း ေဆး႐ံုတင
ြ ္
ေဆးကုသေနရာမွ တရား႐ံုးသုိ႔ လာေရာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ေအးက "အခုလည္း မ်က္လံုးက ဝါေနေသးတယ္။ ေဆးသြင္းတုန္းက ေဆးျပန္႔ေနလုိ႔ ဆုိလား မသိဘူး။
အခု ေသြးျပန္ေဖာက္ရအုံးမယ္ဆုိေတာ့၊ အန္ကယ္တုိ႔က အသည္းေဆးေတြ ပုိ႔ေပးေနရတာပဲ" ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး
ဂ်ပန္မွာ ဆႏၵျပ
ျမင့္ေမာင္
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 09 2009 19:56 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။

။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္

အန္အယ္ဒီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၇ ပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္
ျမန္မာအင္အားစုမ်ားက ယမန္ေန႔က တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဂ်ပန္ဌာခြဲမွ ဦးေဆာင္သည့္
လူဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔က Minami Ootsuka Hall အနီးရွိ Ootsuka Daitoen ပန္းၿခံမွ စတင္၍ တုိက်ဳိၿမိဳ႕တြင္းသို႔
ေထာက္ခံ ခ်ီတက္ပြဲကို ညပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေတြ ရွိ္တယ္။ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၁၀၀၊ ၁၅၀ ခ်တယ္ဆိုတာ မၾကားဖူးတဲ့ ဥပေဒေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့
ခ်တဲ့ ကိစၥကို ဂ်ပန္ျပည္သူေတြ သိေအာင္လို႔ ဂ်ပန္ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတာ ျဖစ္တယ္" ဟု အန္အယ္ဒီ
(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဂ်ပန္႒ာခြဲမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုဆန္နီက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏုိင္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ မြန္၊ ဇိုမီး၊ ရခုိင္၊
ခ်င္း၊ ရွမ္း အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၇ ပါတီ၏ ယခုႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔ ရက္စဲြပါ အထူးေၾကညာခ်က္တေစာင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုေၾကညာခ်က္အား တုိင္းသူျပည္သားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို
အန္အယ္ဒီက ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လုိက္သည့္အေပၚ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားက
ယခုလို ေထာက္ခံ ဆႏၵျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ကိုဆန္နီက "ျပည္တင
ြ ္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ လုပ္ေစခ်င္တယ္" ဟု ဆုိသည္။

ဆႏၵျပပဲသ
ြ ို႔ ျမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဂ်ပန္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပပဲြကို ည ၇ နာရီခဲြမွ စတင္ကာ ၉
နာရီခဲြတင
ြ ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
ယမန္ေန႔ကပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ဖို႔၀ိန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားကလည္း အလားတူ ဆႏၵျပပဲြမ်ဳိး က်င္းပခဲ့ေသးသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ ေျပလည္ႏင
ို ္မည့္
ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ၿပီး
ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ဖမ္းဆီးခံ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ား
အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖို႔၀ိန္းေၾကညာခ်က္က ဆိုသည္။
ယခုလအတြင္း၌ ကေနဒါ၊ ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ အိႏၵိယႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ အန္အယ္ဒီ
(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဌာနခဲြမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ဆႏၵျပပဲြမ်ား က်င္းပသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

အေျခခံ ဥပေဒ တရားမ၀င္ဟု SSA (ေတာင္ပိုင္း)
ေျပာၾကား
ကို၀ုိင္း
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 09 2009 17:50 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။

။ နအဖ သည္ စစ္အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္သာ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ ေမလ

ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) SSA-S က ယေန႔ ေျပာသည္။
ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ပါတီ၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ အပါအဝင္ အပစ္ရပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို နအဖ က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အႏုနည္း၊ အၾကမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ စည္း႐ံုး
သိမ္းသြင္းေနသည့္အေပၚ SSA-S က ေဝဖန္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
"နအဖ က သူ႔ရ႕ဲ စစ္အာဏာ သက္ဆိုးရွည္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာ။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြက သူတို႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရး
ဦးတည္ခ်က္အရ လက္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ နအဖ ေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒက ျပည္သူေတြရ႕ဲ
သေဘာထားျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၀ ခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ပါတီေတြရ႕ဲ သေဘာထားမပါဘူး။
အပစ္ရပ္စေ
ဲ ရးေတြ စုေပါင္းၿပီး အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သင
ြ ္းဖို႔၊ လိုခ်င္တ့အ
ဲ ခ်က္ေတြ တင္ျပတယ္ဆိုေပမယ့္

ရတာမရွိဘူး။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒကို မူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မွာ ျဖစ္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက လက္ခံႏိုင္မွာ
မဟုတ္ဘူး" ဟု SSA-S လက္ေထာက္ ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ရွိသူ ဗိုလ္ဆုိင္မိန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးရမည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏
ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာတခ်ဳိ႕ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္
ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
သူက ဆက္၍ "ၿပီးေတာ့ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ၊ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ အေပၚမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ေပးရမယ္။ ေနာက္တဆင့္မွာ
ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြရ
ဲ မယ္။ ဒါဆိုရင္ အဖြဲ႔အစည္း
အားလံုးကလည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာတခ်ဳိ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔
ယံုၾကည္တယ္" ဟု ဆုိသည္။
ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ "ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔" ကို SSA-S ဌာနခ်ဳပ္
လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းတြင္ SSA-S ၏ ႏိင
ု ္ငံေရးဦးေဆာင္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာင္စီ
(RCSS) က ဦးစီး က်င္းပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ လြတ္လပ္ေရး ရေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္သူမ်ားသည္ စစ္မွန္သည့္
လြတ္လပ္ေရးမရဘဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တင
ြ ္ ဖိႏွပ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသည္
အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုသာ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ အခြင့္အေရး ရရန္အတြက္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း
SSA-S ဥကၠ႒ ဗိုလ္မႉးၾကီးယြက္စစ္က အဆိုပါပြ၌
ဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပြသ
ဲ ို႔ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရွမ္းလူထုမ်ား၊ SSA-S အဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပအို႔၀္အမ်ဳိးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ PNLO၊ ဝအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ WNO၊ လားဟူအဖြဲ႔၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP
တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း တေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ ေဒသတြင္းေဆြးေႏြးပဲြ အင္ဒိုနီးရွား စီစဥ္
09 February 2009

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မၾကာခင္သြားေရာက္တဲ့အခါ အခုလတ္တေလာ
ေဒသအတြင္း ဂယက္ထေနတဲ့ ေလွစီးေျပး ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္သလို
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘက္ကလည္း ဒီအေရးကိစၥအတြက္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဘာလီအစည္းအေ၀းမွာ
တင္ျပေဆြးေႏြးသြားဖို႕ စီစဥ္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး ေဒသအတြင္း အစိုးရေတြက
ဘယ္လိုမ်ား ကိုင္တြယ္ဖို႕ ႀကိဳးစားေနၾကသလဲဆုိတာ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး ကုိသားၫြန္႔ဦးက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွန႕ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့
ေလွစီးေျပး ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြရ႕ဲ အေရးကိစၥဟာ
ေဒသအတြင္းမွာ ဂယက္႐ိုက္ေနတာနဲ႕အမွ် ဒီကိစၥကို
ေဒသတြင္းအစိုးရေတြ ဘယ္လို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကမလဲ
စဥ္းစားေနၾကတဲ့အထဲ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကလည္း
သူ႕နည္းသူ႕လမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အရင္
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ကမကထလုပ္ထားတဲ့
အင္ဒိုနီးရွားေရာက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား

လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဘာလီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ

အစားအစာရရွိရန္ တန္းစီေနၾကစဥ္။

ဒီကိစၥကိုတင္ၿပီး အျခားအာရွႏိုင္ငံေတြ၊ ကုလသမဂၢ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၉။
၂၀၀၉။

ေအဂ်င္စီေတြန႕ဲ တိုင္ပင္ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဘာလီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႕ အေကာင္းဆံုးစင္ျမင့္ျဖစ္တယ္လို႕
အင္ဒိုနီးရွားဘက္က ယူဆထားတဲ့အေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ တူကူး
ဖိုင္ဆာရွားက အခုလိုေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႕မွာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းတခု ရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘာလီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲပါ။
ၾသစေၾတးလ်နဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားကေန ကမကလုပ္ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စခဲ့တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေဒသအတြင္းက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တဲ့ မႈခင္းကိစၥေတြန႕ဲ လူကုန္ကူးမႈ
အေၾကာင္းရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ေတာ့ ဒါဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကိုပါ ေဆြးေႏြးဖို႕
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက
အာရွတို္င္းျပည္ေတြပါ။ အလားတူ ေလွစီးေျပးတဲ့ ဒုကၡသည္ကိစၥမ်ဳိးေတြလည္း
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဖဂန္ဒုကၡသည္ေတြကိစၥပါ။ ဒီအထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း
ပါ၀င္ပါတယ္။”
ထိင
ု ္းဘက္ကလည္း အခုလို ေလွစီးေျပး ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအေရးကို ေဒသတြင္း
ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေရးလုပ္ဖို႕ အဆိုျပဳထားပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကဆစ္ ပီရြန္ျမာအေနနဲ႕
အခုအပတ္အဂၤါေန႕ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို လာေရာက္တဲ့အခါမွာ ေလွစီးေျပး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကိစၥန႕ဲ
ပတ္သက္လို႕ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးဖို႕ရိွတယ္လို႕ အင္ဒိုနီးရွား
ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ တူကူး ဖိုင္ဆာရွားကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။
“ဒီခရီးစဥ္ကေတာ့ အာဆီယံထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အသစ္ခန္႕အပ္တိုင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို
သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္ေလ့ရိွတဲ့ ခရီးစဥ္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြ
ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲမွာေတာ့ ဒီ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥဟာလည္း အေၾကာင္းတခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။”
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးဘက္မွာလည္း ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို အေတာ္ေလး
ေခါင္းခဲေနရတဲ့ သေဘာမွာရိွေတာ့ အခုလို ေဒသတြင္းအစိုးရအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို
ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုလသမဂၢဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ အသင့္ပါပဲလို႕ UNHCR
ေျပာခြင့္ရသူ ကစ္တီ မကၠင္းဇီးက ေျပာပါတယ္။

“က်မတို႕ဘက္ကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ အသင့္ပါပဲ။ ဒီလို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ကိုလည္း
ရက္သီတင္းပတ္ အတန္ၾကာကတည္းက ကုလသမဂၢဘက္က ေတာင္းဆိုထားတာပါ။
ဒီေဒသတခုလံုးကေန ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ အခုလို ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြဟာ
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္န႕ဲ အသက္န႕ဲ ရင္းၿပီး ေလွန႕ဲ ပင္လယ္ထဲ အခုလို ဘာေၾကာင့္
ထြက္ေျပးၾကရသလဲဆိုတာ အေၾကာင္းရင္း ရွာရပါမယ္။”
ဒါေပမယ့္ UNHCR ဘက္ကေတာ့ ထိုင္းမွာ အထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြသာ ေတြ႕ခြင့္ရထားၿပီး
အင္ဒိုနီးရွားေရာက္ေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြန႕ဲ ေတာ့ ေတြ႕ခြင့္မရေသးပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန
ေျပာခြင့္ရသူ ဖိုင္ဆာရွားကေတာ့ UNHCR ဘက္က ဒီလူေတြကို ဘယ္လိုစီစဥ္မလဲဆိုတ့ဲ အစီအစဥ္က
အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရကို အဆုိျပဳတာနဲ႕ သူတို႕ဘက္ကလည္း အေရးယူကိုင္တြယ္မႈ စတင္မယ္လို႕
ေျပာပါတယ္။
“ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးနဲ႕ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ေစာင့္ေနဆဲပါ။ သူတို႕ဘက္က လုပ္ကိုင္မယ့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို က်ေနာ္တို႕ကို တင္ျပေပးဖို႕ ေတာင္းခံထားပါတယ္။ သူတို႕ဘက္က တင္ျပေပးၿပီဆိုတာနဲ႕
ဒီလူေတြ အေျခခ်ေရးကိစၥ က်ေနာ္တို႕ကလည္း စၿပီး ဒီကိစၥ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွာပါ။”
ထိုင္းနဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ဒုကၡသည္အေနနဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံတာမလုပ္ခ်င္ဘဲ အျခားႏိုင္ငံတခုခုကို ျပန္ပို႕ႏိုင္ေရးသာ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ကလည္း
ဒီလူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက မဟုတ္ဘူးလို႕ ျငင္းေနပါတယ္။ UNHCR ေျပာခြင့္ရသူကေတာ့ ဒီလို
စစ္အစိုးရဘက္က အစဥ္တစိုက္ ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ျပႆနာက ပိုႀကီးမားလာတာလို႕
ယူဆပါတယ္။
“ဒါက ျမန္မာအစိုးရက ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာဆို ကိုင္စဲြလာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း
ဒီလူေတြကို ကုလသမဂၢအေနနဲ႕ တိုင္းျပည္မဲ့ေတြလို႕ သတ္မွတ္ယူဆထားပါတယ္။ သူတို႕ဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္းမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ျငင္းပယ္ခံထားရတာေၾကာင့္ပါ။”
ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ အခုလို ထို္င္းအစိုးရက အဆိုျပဳထားတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ
ေဒသတြင္းအစည္းအေ၀းလုပ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တက္မယ္လို႕ ကတိျပဳထားတဲ့အေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိုင္းသံအမတ္ႀကီးေျပာတာ ကိုးကားၿပီး The Nation သတင္းစာႀကီးက ေရးသားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း မူအရ တက္ေရာက္မယ္လို႕ ဆိုထားေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာဖို႕
လက္ခံစဥ္းစားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတာ့ မဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းအစည္းအေ၀းမုိ႕ အဖဲ႕ြ ၀င္ႏိုင္ငံ
တႏုိင္ငံအေနနဲ႕ တက္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရ
09 February 2009

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔
တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိသံေတြ ထြက္ေပၚေနတဲ့ၾကားကပဲ ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ တရား႐ုံးေတြကေန
ဆက္လက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ ခ်မွတ္ေနဆဲပါ။ ဒီကေန႔မွာဆုိရင္လည္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ
လူငယ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲ႕ြ ခ်ဳပ္ (ဗကသ) အဖဲ႕ြ ၀င္ လူငယ္ ၂
ေယာက္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ေတြ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး
ကုိေအာင္လင
ြ ္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားကဲြလသ
ဲြ ူေတြကုိ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာေတြ ရွိေနတဲ့ေနရာမွာ
အခုေနာက္ဆုံးကေတာ့ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့
ကုိေက်ာ္ကုိကုိနဲ႔ ကုိဉာဏ္လင္းေအာင္တုိ႔ ၂ ဦးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တရား႐ုံးတခုကေန ေထာင္ဒဏ္ ၃
ႏွစ္စီ အသီးသီး ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (ဗကသ)
အဖြ႕ဲ ၀င္ လူငယ္ ၂ ဦးျဖစ္ၾကတဲ့ သူတို႔ ၂ ဦးကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လထဲတုန္းကစလုိ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတာျဖစ္ၿပီး
ဗီဒ
ြ ီယုိ အက္ဥပေဒပုဒ္မေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့အတြက္ အခုလုိ အျပစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုိေက်ာ္ကုိကုိရ႕ဲ
ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေအးက ေျပာပါတယ္။
“မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ တရား႐ုံးကေန ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ ၁၂၂/၈၀၀ ဗီဒ
ြ ီယိုအက္ဥပေဒ ၃၂(ခ) နဲ႔ တေယာက္ကို
ေထာင္ ၃ ႏွစ္စီ ခ်လုိက္ပါတယ္။ ေက်ာ္ကုိကိုက မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ည ၁၂ နာရီမွာ
ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္တုိ႔အိမ္မွာ တိမ္းေရွာင္ေနတုန္း မိတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္ကုိ
မနက္ပုိင္းမွာ ဖမ္းသြားၿပီး ညက်မွ သူ႕ကိုလာဖမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔မွာ
တယ္လီဖုန္းတလုံးပဲ မိပါတယ္။ ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ သီရိၿမိဳင္မဂၢဇင္းတုိက္မွာ သြားဖမ္းၿပီး
သိမ္းတဲ့အခါ ၈၈ ခုႏွစ္လႈပ္ရွားမႈ ဗီြစီဒီေခြႏွစ္ေခြနဲ႔ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ တေခြမိတယ္တဲ့။
အဲဒီအေခြက ဆင္ဆာမဲ့ ဗီဒ
ြ ီယိုေခြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ဆုိၿပီး တရားစြဲတာပါ။
“အဲေတာ့ ဗြီဒီယိုအက္ဥပေဒ ၃၂(ခ) အရဆုိရင္ သူက ကူးယူျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊
အဲဒါေတြနဲ႔ ၿငိမွသာလွ်င္ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိပါတယ္။ အခုဆုိရင္ က်ေနာ့္သားက အဲဒီဥပေဒနဲ႔ မၿငိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့
က်ေနာ့္သား မိစဥ္တုန္းက ဖုန္းတလုံးပဲ မိပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြအားလုံးက ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္က သူ႕ရဲ႕
လုပ္ငန္းရပ္အရ သိမ္းထားတဲ့အေခြေတြျဖစ္တယ္လို႔ ထြက္ဆုိထားပါတယ္။ က်ေနာ့္သားနဲ႔
မဆုိင္တဲ့ဟာေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္တမ္းသာ ဥပေဒအရ ခ်မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ့္သားဟာ
လြတ္ေျမာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဟာကေတာ့ က်ေနာ့္သားေျပာသလိုပါပဲ၊ အေဖ စိတ္ေတာ့မ႐ႈပ္နဲ႔၊
ဘာမွမျဖစ္နဲ႔၊ သားတုိ႔ကုိ ဥပေဒအရ ခ်တာမဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးအရခ်တာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔
ဘာမွေျပာလို႔မရပါဘူး။”
မေျပလည္ႏုိင္ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ ၄ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ
သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရ႕ဲ အထူးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ မစၥတာ အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီ
(Mr. Ibrahim Gambari) နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႕ြ ခ်ဳပ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ထဲမွာ ေတြ႕တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး
ကင္းမဲ့ေနတာေတြ၊ ဥပေဒကေပးထားတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကုိ မရႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရတာေတြကုိလည္း
အတုိက္အခံေတြဘက္က ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီလုိတုိက္တြန္းေျပာဆုိၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ အခုလုိ

ျပစ္ဒဏ္ေပး စီရင္တာေတြကုိ အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ဆက္လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့
ဗုဒၶဟူးေန႔မွာတုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္တဲ့ ကုိဒီၿငိမ္းလင္းကုိ ေနာက္ထပ္
ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္တုိးၿပီး အျပစ္ေပးခဲ့လုိ႔ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ ၆ လ အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီလုိ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ၿပီးသူေတြကုိလည္း ေနာက္ဆက္တဆ
ဲြ ုိသလုိ မိသားစုနဲ႔အလွမ္းေ၀းရာ
နယ္ေထာင္ေတြကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနလုိ႔ မိသားစုေတြ ေသာကေရာက္ေနၾကရတာပါ။
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ထဲမွာတုန္းကလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္ကေန ၁၁ ႏွစ္အထိ က်ခံေနရတဲ့ ၈၈
မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးကုိလည္း သူတုိ႔ကုိထိန္းသိမ္းထားရာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ကေန
နယ္ေထာင္အသီးသီးကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္တာပါ။ အခုဆုိရင္လည္းပဲ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆုိးရြားလုိ႔
အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္း ေဆး႐ုံမွာ ကုသမႈ ခံယူေနရတဲ့ ကုိေက်ာ္ကုိကုိ အေနနဲ႔လည္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရအၿပီး
ဒီလုိေရႊ႕ေျပာင္းပစ္လုိက္မွာကုိ မိသားစုက ပူပန္မိတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ့္သား က်န္းမာေရးက မေကာင္းေသးဘူး။ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုးရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။
မ်က္လုံးအ၀ါက မေလ်ာ့ေသးဘဲ နည္းနည္းက်န္ေနေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၀ါေနပါတယ္။
ၾကည့္လုိက္ရင္ မ်က္လုံး၀ါေနတာ သိသာတယ္။ သူ႕ကို ေထာင္ဆရာ၀န္ႀကီးက ေဆးသြင္းေပးေနတာ၊
ေဆးထုိးေပးတာ လုပ္ေပးေနပါတယ္။ ေဆးစစ္ဖုိ႔ ေသြးေဖာက္ဖုိ႔က ေဆးသြင္းတုန္းက လက္မွာ
ေဆးနည္းနည္းခဲေနလို႔လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ခဏေစာင့္ေနတယ္။ ေထာင္ေဆး႐ုံက
မဆင္းရေသးပါဘူး။ ေသာက္ေဆးတုိ႔၊ အားေဆးတို႔၊ ဂလူးကို႔စ္တို႔ေတာ့ သြင္းေပးရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ေထာင္ဆရာ၀န္ႀကီးကုိယ္တုိင္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္နဲ႔ ကုသေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့
အခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာသာ ေျပာင္းသြားရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာ္ေတာ္ရင္က်ဳိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုေက်ာ္ကိုကိုရ႕ဲ ဖခင္ ဦးေက်ာ္ေအး ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီရ႕ဲ ခရီးစဥ္ အဆုံးသတ္ေန႔အျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့
အပတ္ထဲမွာတုန္းက ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခင
ြ ့္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔လည္း ေျပာဆုိၾကတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ စစ္အစုိးရဘက္က သူတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လႊတ္ေပးခဲ့တယ္၊ တရားစီရင္မႈေတြမာွ လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ
မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္ဆုိၿပီး တုံ႔ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
လႈပ္ရွားသူေတြရ႕ဲ မွတ္တမ္းေတြအရဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္
ရွိေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာဆုိရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏုိငင
္ ံေရးလႈပ္ရွားၾကသူေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြနဲ႔
သူတုိ႔တေတြအတြက္ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေပးေနသူ ေရွ႕ေနေတြလည္း ပါ၀င္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာာ-ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေပ်ာ့ေျပာင္းလာႏိုင္၊ အာဆီယံ သံုးသပ္
09 February 2009

တီစီဂ်ီေခၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ နာဂစ္မုန္တုိင္းကူညီေရး သုံးပြင့္ဆုိင္ ဗဟုိအဖြ႕ဲ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္
ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ အာဆီယံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအၾကား ယုံၾကည္မႈအတုိင္းအတာတခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး

ဒီ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ပိုၿပီးေပ်ာ့ေျပာင္းလာေရး ဦးတည္လာႏုိင္တယ္လို႔
အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္ (Dr Surin Pitsuwan) က ေျပာလုိက္ပါတယ္။
နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသအတြက္ ၃ ႏွစ္ၾကာ နာလန္ထ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္တရပ္အတြက္
တီစီဂ်ီအဖြ႕ဲ က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ
ဘန္ေကာက္ေရာက္ ဗြီအိုေအ၀ုိင္းေတာ္သူ ေဒၚခင္စုိး၀င္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံအသင္းႀကီးအေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြ
အမ်ားႀကီးရရွိတယ္၊ အလားတူ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနနဲ႔လည္း လူမႈေရး
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေတြ႕အႀကဳံေတြ အမ်ားႀကီးရရွိၾကတယ္လို႔
အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ တိုးတက္လာတဲ့ ယုံၾကည္မႈအဆင့္ကေန
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ဒီ့ထက္မက ပုိၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းလာလိမ့္မယ္လို႔
က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တီစီဂ်ီမွာ ပါ၀င္ရတဲ့ အာဆီယံ လူမႈေရးစာနာမႈ
လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အေနနဲ႔ ေပးထားတဲ့၊ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေဘာင္အတြင္းကေန
အကူအညီေတြကို အေရးေပၚ၊ ခ်က္ခ်င္းေပးအပ္ႏုိင္ဖို႔ အကူအညီေပးေနတာ
အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္

ျဖစ္ပါတယ္။ အကန္႔အသတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ၾကားကပဲ

ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္။

အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။”

(ဓာတ္ပ-ုံ ဗြီအိုေအျမန္မာပုိင္း)

ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဆူနာမီ ဒီေရလႈိင္းသင့္ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ
အာေခ်းျပည္နယ္ကုိ ကူညီခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏဟာ သုံးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅,၁၄၀ ရွိခဲ့ၿပီး အခု
တီစီဂ်ီက တင္ျပခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ၾကာစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၆၉၀ ပဲ လုိအပ္တယ္လို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕
၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးအဖြ႕ဲ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူရ႕ဲ မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွာ လူနည္းစုသူပုန္ေတြရွိတဲ့ အာေခ်းျပည္နယ္က လူထုအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕အလႉေတြ
ခ်က္ခ်င္းအေရးေပၚ ကူညီႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္က လူထုအတြက္ေတာ့ စာနာမႈေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက
အဆင္သင့္ရွိေပမယ့္ စစ္အစုိးရက လက္မခံခဲ့တာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး အာဆီယံရ႕ဲ
ၾကား၀င္ေပးမႈေၾကာင့္ အလႉပစၥည္းေတြ အားလုံးလိုလုိ အေရာက္ပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေဒါက္တာ ဆူရင္
ပစ္ဆူ၀မ္က ရွင္းျပပါတယ္။
နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ၿပီးကာလမွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ လူမႈေရးအကူအညီေတြ အေရာက္ပို႔ေရး
အခက္အခဲရွိတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြနဲ႔ ျပည္တင
ြ ္းက ေစတနာရွင္ေတြ လူမႈေရးစာနာမႈ အကူအညီေတြ
ေပးခဲ့ၾကရင္း တခ်ဳိ႕ကုိ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူေတြနဲ႔
ပတ္သက္လို႔လည္း စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆူရင္ ပစ္ဆူ၀မ္က ေျပာပါတယ္။
“ဘယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ဒုကၡေရာက္ ခံစားေနၾကရတာကုိ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရတာကေတာ့
လူသားတဦးအေနနဲ႔ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ ကိစၥပါ။ လူတစုကို ေပးအပ္လာတဲ့ အေရးေပၚတာ၀န္ကုိ
အကန္႔အသတ္ေတြၾကားက အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏုိင္ဖို႔ကုိပဲ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ

အေျခအေနက အေတာ့္ကုိ ထူးျခားပါတယ္။ သိပ္ကုိခက္ခဲတဲ့ၾကားကပဲ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီေတြကို
လိုအပ္တဲ့သူေတြဆီ အေရာက္ပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်နပ္မိတယ္။” လုိ႔ သူက ေျပာျပသြားပါတယ္။

စီးပြားေရး အစီအစဥ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးဆဲ
09 February 2009

တိုင္းျပည္ ရဲ့ စီးပြါးေရး ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ ႏႈိးေပးဖို႔အတြက္ ေငြအလံုးအရင္းသံုးထားတဲ့
အဆိုျပဳခ်က္ ကို စဥ္းစားရေအာင္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဟာ စေနေန႔ မွာ
စည္းေ၀းေနက် မဟုတ္ဘ၊ဲ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ ကို ထုိင္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ မူရင္း အဆုိျပဳခ်က္
က တင္ျပထားတဲ့ေငြ ကို ျဖတ္ခ်လိုက္ျပီး၊ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ကို အထက္လႊတ္ေတာ္ က
သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကရက္ေတြ က အဆိုျပဳခ်က္ ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
အတည္ျပဳေပးေစခ်င္ေနပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ ကေန Kent Klein နဲ႔ Julia Ritchey တို႔
သတင္းေပးပို႔ထားတာ ကို ဦးတင္ေမာင္သန္း က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။
စီးပြါးေရး ျပန္ေကာင္းေအာင္ ႏိႈးမယ့္ အစီအစဥ္ ကို ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇ သိန္း ၈ ေသာင္း
သံုးဖို႔ ေသာၾကာေန႔ မွာ သေဘာတူညီ လို္က္ၾကပါတယ္။ ဒီမုိကရက္အမတ္ေတြ မူလ
တင္ျပထားတဲ့ အစီအစဥ္ ထက္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁ သိန္း ၁ ေသာင္း ေလ်ာ့နည္း
သြားပါတယ္။ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ လံုေလာက္တ့ဲ မဲ အေရအတြက္ ရွိေနၿပီလုိ႔
အထက္လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ေျပာၾကပါတယ္။
ဒီမုိကရက္ အမတ္ေတြ နဲ႔ ရီပါဘလီကန္ အမတ္ေတြၾကား သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ကို
ေရာက္ရွိခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ သမၼတ ဘရက္ အုိဘားမား က သူ႔ ရဲ့ အပတ္စဥ္ မိန္႔ခန
ြ ္း မွာ ခ်ီးက်ဴး
ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ က အဲဒီ အစီအစဥ္ ကို အျမန္ဆံုး ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လည္း အမတ္ေတြ ကို သူ က တုိက္တန
ြ ္းလုိက္ပါတယ္။
“ဒီစီမံကိန္း ရဲ့ ပမာဏ နဲ႔ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔ပံု က မွန္ေနပါတယ္။ လုပ္စရာေတြ လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္
ကေတာ့ အခု အခ်ိန္ပါပဲ။ ဒီ စီမံကိန္း ကို လက္ေတြ႕ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မလုပ္ႏုိင္ဘူး ဆိုရင္၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ့ စီးပြါးေရး အက်ပ္အတည္း က တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ကပ္ေဘး
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဟာ၊ သူတို႔ အလုပ္ေတြ၊ သူတို႔
အိမ္ေတြ၊ နဲ႔ သူတို႔ ရဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံခ်က္ေတြ ဆံုးရႈံးၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ
အေရအတြက္ထက္ပိုမ်ားတဲ့ အေမရိကန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဟာလည္း သူတို႔ အိမ္မက္ေတြ
ကို ေခါက္ထားၾကရပါလိမ့္မယ္။”

ရီပါဘလီကန္ ေခါင္ေဆာင္ေတြကေတာ့ စီမံကိန္း က သံုးထားတာႀကီးမားလြန္းၿပီး၊
ျဖဳန္းထားတာေတြ နဲ႔ ျပည့္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္ဖယ
ြ ္ မရွိဘူး လို႔
ဆိုပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဒီမုိကရက္ေတြကလည္း ေလွ်ာ့သံုးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ အေမရိကန္
ျပည္သူေတြ ရဲ့ အခြနေ
္ ငြ ကို ျဖတ္ေတာက္ေပးတာ က စီးပြါးေရး ကို ျပန္ေကာင္းေအာင္
လႈံ႔ဆေ
ြ ပးဖို႔ ပိုၿပီး ထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္လို႔ သူ႔ပါတီရ့ဲ တံု႔ျပန္ခ်က္ ကို ေျပာၾကားရာမွာ
ရီပါဘလီကန္ ပါတီ တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ Michael Steele က
ေျပာပါတယ္။
“ဒါေပမဲ့ ဒီမုိကရက္ေတြ ရဲ့ အေတြးအေခၚ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ နဲ႔ မတူပါဘူး။ မိသားစုေတြ ရဲ့
ဘဏ္သံုးေငြ စာရင္းမွာ ပိုက္ဆံ ထည့္ေပးရမယ့္ အစား၊ အဲဒီ ပိုက္ဆံေတြ ကို သူတို႔ က
၀ါရွင္တန္ ကို ပို႔၊ ေႏွးေကြးၿပီး၊ မထိေရာက္တ့ဲ အစိုးရ က တဆင့္ အဲဒီ ေငြေတြ ကို သံုး၊
ၿပီးေတာ့ တခုခု ေကာင္းလာမွာပဲ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။”
ဘုရွ္ အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း အခြန္ျဖတ္ေတာက္တာေတြ အမ်ားႀကီး ကို လုပ္ခ့ေ
ဲ ပမဲ့
အေမရိကန္ စီးပြါးေရး ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး လို႕ သမၼတ အိုဘားမား
ကေတာ့ ေျပာပါတယ္။
“ရွင္းရွင္းျမင္လိုက္ၾကရေအာင္။ သေဘာတရား အေဟာင္းေတြ နဲ႔ သက္သာရာရမယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီ သေဘာတရား အေဟာင္းၾကီးေၾကာင့္ တမ်ိဳးသားလံုး
ရဲ့ အေႂကြ က ၂ ဆျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ့ စီးပြါးေရး က ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေျဗာင္းဆန္ခ့ၾဲ ကရပါတယ္။”
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳလိုက္တ့ဲ အဆိုျပဳခ်က္ ကို အထက္လႊတ္ေတာ္ က
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီး ဒီ အပတ္ မွာ အတည္ျပဳလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
အထက္လႊတ္ေတာ္ အဆိုျပဳခ်က္ က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အဆိုျပဳခ်က္ထက္ သန္းေပါင္း
တစ္သိန္းေလာက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ ျဖတ္ေတာက္ေပးထားၿပီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြ ကိုလည္း
အကူအညီ ေပးထားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဘယ္ အဆိုျပဳခ်က္ ကို ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရီပါဘလီကန္ေတြ က ေထာက္ခံတာ
နည္းေနပါေသးတယ္။ သူတို႔ က ပမာဏအားျဖင့္ သံုးေငြ ကို ဒါ့ထက္ ေလွ်ာ့ေစခ်င္ၿပီး၊
သံုးရာမွာလည္း အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ မွာ သံုးေစခ်င္ပါတယ္။
မစၥတာ အိုဘားမား နဲ႔ သမၼတ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခ့သ
ဲ ူ ရီပါဘလီကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္
အမတ္ ဂၽြန္မကၠိန္း က အဆိုျပဳခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္း ကို ေထာက္ခံလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး လို႔
စီဘီအက္စ္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ကို ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီ အဆိုျပဳခ်က္ ဟာ မ်ိဳးဆက္ေတြထဲ က ခိုးထားတာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ၇မယ္
ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာ လိုေငြျပထာ က သန္းေပါင္း ၁ သန္း ၂ သိန္း ရွိျပီးေနပါျပီ။
ဒီတုိင္းျပည္ ရဲ့ သမုိင္း မွာ အၾကိးမားဆံုး ေၾကြးျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီ အေႂကြး က ဘာပဲ လုပ္လုပ္
ထပ္တက္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အေႂကြး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ့ ကေလးေတြ နဲ႔ ေျမးေတြ
ကို ဆပ္ေပးၾကဖို႔ .. ေျပာရပါေတာ့မယ္။”
အဆိုျပဳခ်က္ ဟာ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ က ႀကံဳခဲ့တ့ဲ မဟာစီးပြါးပ်က္ကပ္မွာ လုပ္ခ့တ
ဲ ာထက္ေတာင္
ႀကီးေနတယ္လို႔ မကၠိန္း က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတ အိုဘားမား ရဲ့ စီးပြါးေရး အႀကံေပး
ေလာရင့္စ္ ဆန္းမား ကေတာ့ အဲသလို သမုိင္းေၾကာင္း အရ ႏႈိင္းယွဥ္တာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊
ေအဘီစီ ရုပ္ျမင္သံၾကား ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ရီပါဘလီကန္ေတြ ရဲ့ ၈ ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာခဲ့တ့ဲ လိုေငြ သိန္းေပါင္း
သန္းခ်ိီခဲ့တာ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဆက္ခံခ့ရ
ဲ တာပါ။ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း
ဘယ္အခ်ိန္နဲ႔ မွမတူေအာင္ စီးပြါးေရး က ပိုျပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး ျပဳိဆင္းေနပါတယ္။ အဲဒီ ၈
ႏွစ္တာ ကို ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြ ဟာ သမုိင္း သင္ခန္းစာ ကို
ေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခုိင္မာတဲ့ အေနအထား မွာ မရွိပါဘူး။ အဲဒီ အေျခကို ဆိုက္သာြ းခဲ့ရတဲ့
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးု နဲ႔ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတစ္ရပ္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လိုအပ္ေနပါတယ္။”
သမၼတ ရဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ က အဲဒီ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အသစ္ပါပဲ လို႔ မစၥတာ ဆမ္မား က ေျပာပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလအတြင္း မွာ အလုပ္ေပါင္း ၆ သိန္း ေပ်ာက္သာြ းတယ္လို႔ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန
က အစီရင္ခံထားခ်က္တစ္ခုတည္း နဲ႔တင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ဖို႔ လုိတယ္ ဆုိတာ ကို
ျပသၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သူ က ဆိုပါတယ္။
အထက္လႊတ္ေတာ္္ မွာ အဆိုျပဳခ်က္ အတည္ျပဳ က်သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္
ျပဌာန္းခ်က္ နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပဌာန္းခ်က္ ၂ ရပ္ ကြျဲ ပားျခားနားတာေတြ ကုိ
ေကာ္မီတီတစ္ရပ္ က ညႈိေပးၿပီး သမၼတ အိုဘားမား လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျပဌာန္းခ်က္ ကုိ
ပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရး အေမရိကန္ ကူညီမည္
09 February 2009

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ကို လုံျခဳံေအာင္ ကာကြယ္ေရးမွာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အကူအညီ ေပးသြားမယ္လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္အာရွ ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီး Richard Boucher က ေျပာဆုိပါတယ္။
ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ကို လုံျခဳံေအာင္
ကာကြယ္ေရးနဲ႔ စစ္ရာဇ၀တ္ သားေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းေရး ကိစၥေတြမွာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အကူအညီေပးမယ္ဆုိၿပီး Richard Boucher က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Sheikh Hasina ကို ကတိေပးေျပာဆုိပါတယ္။
ေတာင္အာရွ ေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေဒသတြင္း တပ္ဖ႔ေ
ဲြ တြ ပူးေပါင္းၿပီး
တာ၀န္ယူေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံက အဆုိျပဳထားတာကိုလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက
ေထာက္ခံ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံ မမ္ဘုိင္းၿမိဳ႕ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရတာကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
မွာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ဘို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆုိတာ ျပသေနတယ္လုိ႔
လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Richard Boucher က သတင္းေထာက္ေတြကို
ေျပာပါတယ္။ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းတပ္ဖ႔ဲြ အဆိုျပဳခ်က္ကို
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး
ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေတြ ဆက္တုိက္
ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Sheikh Hasina ကိုယ္တိုင္ လူထုစည္းေ၀းပြအ
ဲ တြင္း လက္ပစ္ဗုံးနဲ႔
ေဖါက္ခြဲ တုိက္ိခိုက္တာကို ခံခဲ့ရဘူးၿပီး နားအၾကားအာရုံ တခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Richard
Boucher က ျမန္မာႏုိင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြအေရးကို စိတ္ပူတ့အ
ဲ ေၾကာင္းနဲ႔
ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ႏွိပ္စက္မႈေတြ အဆုံးသတ္ဘုိ႔ လိုတ့အ
ဲ ေၾကာင္း
ထည့္သင
ြ ္းေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ေတာမီး လူ ၁၃၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး
09 February 2009

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ မီးေတြထဲမွာ ႐ႈိ႕မီးလို႔
ယူဆရတဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြက မီးေတြေၾကာင့္ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ စုေဆာင္းရယူေနတာမို႔
မီးေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြကုိ ရဲက မႈခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္မွာ လူေတြ ေသဆုံးရမႈေတြဟာ လူအမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္မႈဆုိတဲ့
စကားလုံးကလြရ
ဲ င္ သုံးႏႈန္းစရာမရွိဘူးလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကယ္ဗင္ ရတ္ဒ္ (Kevin Rudd) က
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
အခုထိ ေသဆုံးသူေပါင္း ၁၃၀ ရွိသြားပါၿပီ။ မီးကုိၿငိႇမ္းသတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
မီးသတ္သမားေတြဟာ မီးကို ၀ိုင္းၿငႇိမ္းသတ္ေနတဲ့ လူထုေတြကို ကူညီဖို႔ စစ္တပ္ေတြကို
ေစလႊတ္ထားတယ္လုိ႔ မစၥတာရတ္ဒ္က ေျပာပါတယ္။ အိမ္ၿခံေပါင္း ၇၅၀ မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားၿပီး
ကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖ႕ြဲ ေတြက မီးေလာင္သြားတဲ့ ေနရာေတြကုိ ရွာေဖြမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေသဆုံးသူေတြရ႕ဲ
အိမ္ၿခံေျမပ်က္စီးမႈ အေရအတြက္ကေတာ့ ပုိမ်ားလာမွာ ေသခ်ာတယ္လို႔ အရာရွိေတြက ဆုိပါတယ္။
မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တ၀ုိက္မွာ မီးေပါင္း ၄၀၀ ေလာက္ ေလာင္ကၽြမ္းေနၿပီး စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၂,၀၀၀ နီးပါး
မီးေဘးသင့္ေနတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

႟
 
ႛ 
႟  

20092009-0202-09 

$ % &' ႟
'ႛ &႓ ) 
*
*+ 

ႛ + ႟ ,,  
&-ႛ NLD 1&) 
& 
+ 1&-2 ႟ 'ႛ &႓ ) ႟ 3 &-4 

5ႛ &4ႛ NLD 1&) 
 63 7)7 8, 
1&-2

(Photo: AFP) 

-$ ) 4B C D54 CE*$ && 
 5 
႟ $& 
$ 1*2 (Photo: AFP)
7)F 8,2 2 “ ႟
 C)ႚ&  & & 5ႚD
5ႛ ႓ )I
C1 ' 4 ' 
$ 
$ 
 & ႟ 3I  3D-$+& 42 
႗ & &
ႛ & 'C) 3D-$
 K & 1&-2 

'2 C)D5' &-I generation +++ &
ႛ ' 
5$ I  
& K R -&3-2 3 &&-I &&-+&'

 K4ႛ ႗ & &ႛ &-2 'C)& 
ႛ 
႟ ' &ႛ &- ' 8E I &- 
&' & * * 'ႛ  
ႛ & & 12”
႟
 
D5 &D5&* 
& 
*
*++ 
,,  
T ႟ $)CE*& 'ႛ &႓ ) 1,
& &' 
4B CI I C ) 'ႛ D5& 1
,, $7$  
&-ႛ + 1&-2
$$$& ႟ 3+& 
D5 & 3 UVV 
1, 
4ႛ 
+ 1&-2 
,1) W ႛ*  D5 
, ႒)Y  &7)
D5' 
$ &' ႟ & 'ႛ &႓ ) D $&  &' 
$$$ 
& &  1&-2  D5 
, ႒)Y 
D5 
, ႒) Mr. Richard Boucher $$$ 'ႛ ႟ 3& 

D5 D& & & &  ႛ & & 
$ 1&-2 

6 CE*+ ႒)႟5' $ a- & 4B CD5 
 &' ႟ CE* b ' &-ႛ 1&-2

+5C85 *) 
+'
20092009-0202-09 

D5  +5 &4'&  c & ' ' 
&45'&' C5
*& 'ႛ D5& *)& 
+' 'ႛ D5 d ႓3ႚ &' e D$& 
* 
$)5 ' 6'ႚ႒) 
 1&-2

(Photo: AFP) 
&f ႓3ႚ 4 CE*$ && 
 $ - ႚ) 
&7) eU ႛ &ႚ 5 
$ 1*2 (Photo: AFP) 
C% gcU  ' 6I +)-5 'ႛ 
$$$ e +
d'ႚ' e D$T $)5  &4
*& 4, 

* 'ႛ + *)I  + $&' 
$h & 1-ႛ 1&-2

C) ' ' $ & -+-&  '&' ႟ + a 'ႛ
$ -a+ a &
ႛ  
$$$ 8 & 
+) D$* '& 'ႛ &ႛ +)-5'ႚ &i3 
Mr. Surin Pitsuwan , 
ႛ 
ႛ 
+ 1&-2 
a 'ႛ a &
ႛ T  
 & ) ) &
ႛ 'ႛ
$ $ & ႒)&'T I C1 ' $h& &ႛ ,႓ ) 1,ႛ 
&'T  +)-5 &i3 $h& $+, 
1&-2 

$I 

*& 'ႛ 
1+ & 'ႛ &-+-  
& $'႓ )&* D 
5& 'ႛ 1+ ႟ 
 ႓ ) -5T* 
&-
ႛ * $h& $+, 
1&-2 

Km$ & ႓ ) &7) 
+5 
20092009-0202-08

'& C7)႓3
ႛ - 
& $ &5
&'4-&  +   Km  
$ 1&-2 'C)$5&' oV  
3 &- &- && 
႓ 3႓ ) ႓ )'&' & 
+5 ' 1&-2

AFP 

*&   && 
  T 5 (Photo:
AFP) 
'C) + 
ႛ & $ og & '&'' g 
ႛ 
 + 7) 'ႛ - 7pq '  +5 &-ႛ 1&-2 
'C) &'  oV 'ႛ &'&  Km 5႓ ) 
-&*  ႓ ) +  1, ႒&-ႛ 
C5&7)  

1&-2 
'C) &' 7$h  
rV 1&- &5 'C) 
rV 
&$ &$ D '& 
-I $ D '& 
-I 1 D '& 
-I D$ ' 
'& 
- 'C) '႓ )&' 
*&   %႓ )& & 
႓ )& &$- + +&' +5 1&-2
C)$   &  + 7) 'ႛ - 7pq&
ႛ 1႓ ) 
 & UV 7) 
$  &-

1&-2 
+ 1C5 ' T*D *D&  
Km$5 &-ႛ +
'
ႛ 1&-2 

 1 $ $ I $  T& '& 

&$3 & & CE 1&-2 $ $ & & %&႓ )& 
,1&$ &' 'ႛ $+'$ 
&' 'ႛ + 
ႛ 'C)  & 
&$ 5 $ +႓ )& & % $&' 
 & 1 
& 
+&  &ႛ C) ႒)& ' & & 
' ',& 1 D4 1I 
C5&7)

'& 12 
$$$ 6 'ႛ 

*
*+  '
ႛ 3 &
ႛ  
D5 Km$& 
14
 -  +' 
$&'&
* 'ႛ '',5,5ႛ
&႒ 
ႛ ႓ ) *) &
ႛ & D&-ႛ '႓3
ႛ 
T- 
'
ႛ 1+ 
ႛ 7) 
 
1&-2 
C5& &   $5 
ႛ &' - 7pq&
& $' 
&- +& & & &&-2 
ႛ *
+-i & T &- ' 3 +& +& 1
& $' 
'42 & & ''&&$' 
1I C1& && 
T- 

 1- +& * d & 
ႛ &&+ T T  12 
Km  $3&&႒  *) &' 
T-'ႛ 
1+ 
ႛ 7) 
 

'& 12 & 
&5 Km$'$7 && 
႓ 3ႛ +5 &'
7)+ '
ႛ & 
) + $5$$$+ 
$ ႒ & * 4ႛ 1&-2 

) d3 3႒)5 $ &ႛ 
&$+ 
20092009-0202-08 

& ႓3
ႛ  $$) 5 I 5 
5 & C5
*&'ႛ && $+ 
)
d3 i႒) s+) $ &ႛ &$+ &' 3 3& ႛ
$&' 1&-2 C)3 3 7)+ &' -&7) 
+  
႒*' 1&-2

(Photo: AFP)  
႓3ႚ
*  o & B ႛ 5 &
& $) $ + 5 
$ 1*2 (Photo: AFP)

* % D - I  
&D 
+ &-2 4- & ' +& &  

'  & 'C) &&'  $* - 'Iႛ ' 
& ႓ )& I & 4-I 4-'+႓ ) ႓ )& 
$5$&'  
&'&
* $&D - 
$& & 
% 1'&-2 'C)&  *- &- *႓ )&  
$ *& 42 &'႓ )+ 
& 
$&-
*
$&D - 
$ $&'& &D ႖ '&-2 
ႛ$&' & 1 W,, 
)
ႛ 1&-2
* 
-& 1 1,D + 
 & 
$႓ ) ,1) b, 
ႛ && $+ d3 i႒) s+)  
ႛ 

$&-ႛ 1&-2 & 
*
* &'ႛ  
 

34 + &' & + 
$&-ႛ  7)+ '
+

1&-2

* ' 5 'ႛ ႖ $$)+&
$& $   '& T53&ႛ 
'&-2 UcWW 
-  
* 4d2 'C)& & 
D5& ႖ $$)I 
5$h 'ႛ &႓ )& '& T53T& T 1&-2
C1 - I & + $& 
*  

D&-2 C1 - &D 
ႛ 5 +-$D$ &' 
D$D$+-&& I ႖ $$)I 5 
*  

+ 
 D42 'C1T   & 
ႛ 
T5
3& ' 
  + 
& 
$&-2 C1& 
* 
& +&' % &*&-2  $'ႛ $& % * &*&-2 
&ႛ C1 D5 &$- 'ႛ & , *$ % 

34 + &'
ႛ  

+ ,  
 &-2 'C1T  &ႛ
D5 &$- 'ႛ 
 + 
& 
$&-2 
) 
*, & +&'& 7)+ $+ &7) 

 & 12 &
ႛ 'ႛ &$+ &'  & ႓3
ႛ % 
 
C 1 +႓ ) $+ -ႛ 
1&-2 
)5   
5 &'&' 
 
3
ႛ &7)* C)& +  
-  
-+& 
- '&႒ &' 1&-ႛ  

1&-2 

I) +& &5$ & 4'2 &ႛ &'  &- 
&'  42 *  &-2 &$1 ႓3
ႛ '&+* 
&,-5႒&-2 ႓3
ႛ - u ,&) 
$ 4 ) 
ႛ I & 
ႛ 'ႛ
$* -  'ႛ 5 4I &-2 &3
ႛ &+ 
1 &-2 &3
ႛ &+ & & 'ႛ
,-5&-2 C1& D &* 
$ & 2 
5 5 &-+& & 12 &+* 
& * 'I ' &$5&* & &ႛ*& 4'2
+Dv&& ႒)- 
'T& '2 &ႛ & 
&  'ႛ 
$&ႛ % 
႓ ) 4 ႒)& 'ႛ && 'T႓ )႓ ) '2 C1&* 
5 
  $& 'I $&ႛ C)&&' &* 
-ႛ 4I C1 - ႓ 4'  &$ 'ႛ 
T& 12 
႓3
ႛ &7)

'& 12 b,,r &  '&' $* 
 
& +3& $ '&-
ႛ * 
1&-2 
႓3
ႛ B &* '&' & & o5 U5 ' 
 ႓ ) $* -  &'* 

*&'& ' &-ႛ 1&-2 
D5- 
1 &' ႓3
ႛ &,  & & 
& 
 ႓ ) 3+ 'ႛ && & &  
႒)&  &-ႛ 1&-2

bVVr d  1+ 
D$7) C8 e D$ $)
20092009-0202-09

bVVr D$ 5w  d D55+  'ႚ3 
d  1+ &7)ႛ &'  'ႛ 
7 8 &
ႛ  & B & * 
႓ႛ 3ႚ - & ႟5 C eU
() d)C)-7 C 'ႛ C8 e D$$) $) &-ႛ 1&-2

(Photo: AFP)
$&4 be ႛ +& &f 
ႛ $)& ** 
5w 4 &x 1 $  
$ 1*2 (Photo: AFP)
C)$)& bVVW D$ & Ug ႛ* +) ႓ ) UU 
T $)& 
$ 1&-2 & $'$7 $'' d)C)- 'ႛ
$)& 
$႓ )  +- $ +႟5 ++' 

$&-ႛ $ 
1&-2 
,1) c C) ႛ $)& 'ႛ &ႛ  'ႛ
& 7 C &' $) & ' D5 &' 
ႛ 
$ 
5- &-
ႛ * 7) 

1&-2
7) 2
2 “႗ & * $&* 
 1&-2 C1& 
D5 & 1d I ႗ & &
ႛ & 7 C & & 14+& C1 
႗ & &
ႛ * C) ' 5- 1&-2” 
 $) &p ,ay &  &7) 
$႓ ) d 
 1+  &7) 
$&' 7 8 'ႛ & 
5' 1&-2 &ႛ b 7) D$ T& 
*'ႚ$*'&'
d'ႚ3 1+ & 
$ & , -'႓ ) $&4 5w 
&&႔႔ 1,'&' -& 
$ 1&- 

& $)5 T 
$ 3  
20092009-0202-09 

ႝ $)  + &' ႟& & -I ႓ )'&'D$ $ &
&&5&'C8  
5 &'& 
D5 --
$ 3 & & +' 1&-2

(Photo: AFP) 
& 
$ %& 5) & +  
)&  
Dv-D5 -C)႓3ႚ& bVVrD$ u႓ ) Ug ႛ + 
ႛ +Dv 
5 

$ 1*2 (Photo: AFP)
C1 
 3 &'$4 &
*& K&' --  
$ $& &&  + ႟ 
D'&' 
I & &
&*+ &' $)5 $ 3  ႓ )$'&-ႛ
$ D5  &' 
 $)  * C1& T* 

1&-2 

& )- D5  
3ႚ
$ ,&
$ ,& '
20092009-0202-09 

& )- D5 ' 7)&  &'& ႓ )'&'
a ,1)& & U  e  $+) ' 
5T ႖ T 1&-2 $+)  5T T&' 

D5  &3ႚ* 1,&-ႛ 1&-2

(Photo: AFP) 
& )- D5I +႓3ႚ& 
$ $  , Y &
& $)  ' 
$ )- 3 
$ 1*2 (Photo:
AFP) 

D5 &3ႚ&  &'& $ ,&  &*ႛ
4 ႒) & ႓ )  T&-ႛ + 1&-2 C)T ' '  
, T&'&* 
&-ႛ 1&-2

လက္ေတြ႔ဦးေ႐ႊအံုး၏
လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး
MONDAY, 09 FEBRUARY 2009 18:00 တူေမာင္ညဳိ

မတတ္ႏုိင္ေတာ့ပါ၊
ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ေခါင္းစဥ္တတ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။
က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲမွ အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာတုန္႔ျပန္မႈ
တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူ ရပါေတာ့မည္။
အင္မတန္ျပတ္သားလွပါသည္၊
“ငရဲျပည္မွာေရာက္ေနရင္ ငရဲျပည္လိုပဲ က်င့္ႀကံရမွာပဲ” ဆိုပါသည္။
“ဒယ္အိုးထဲတင
ြ ္ပူ၍ မီးပုံထသ
ဲ ုိ႔ခုန္ခ်ျခင္း” အျဖစ္မ်ိဳးသာမျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဦးေ႐ႊအံုးအတြက္
ဆုေတာင္းေပး ရပါေတာ့မည္။
“မႏုိင္ရင္ သူ႔ေအာက္လွ်ိဳ၀င္လိုက္” ဆိုသူမ်ားႏွင့္ “ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ (Static) မဟုတ္
(Dynamic) ” ဟု ေျပာဆို ေနသူမ်ားအတြက္လည္း
မွီျငမ္းကိုးကားစရာတစ္ခုျဖစ္ေနေလမလား မေျပာတတ္ပါ။
လက္ေတြ႔က်ေသာ ဦးေရႊအံုး၏ လက္ေတြ႔မ်ားကို လက္လွမ္းမီသ၍
ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

“အဲဒါကိုက်ေနာ္အစကတည္းကေျပာတယ္၊ မႀကိဳက္ဘူး၊မေထာက္ခံဘူး၊
ဒါေပမယ့္မလႊသ
ဲ ာမေ႐ွာင္သာ လက္ခံတယ္၊ ေထာက္ခံတာနဲ႔ လက္ခံတာ တျခားစီပေ
ဲ လ၊
ေနာက္ဆံုးေ႐ြးေကာက္ပ၊ြဲ ဆႏၵခံယူပြဲ က်ေနာ္တို႔ မေထာက္ခံဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ေအာ္ေနတာပဲ၊
ဒါေပမယ့္ၿပီးသြားၿပီ၊ ၿပီးသြားပံုၿပီးသြားနည္းကို ႀကိဳက္လည္း မႀကိဳက္ ဘူး၊
ဒါေပမယ့္အဒ
ဲ ါကိုဖ်က္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔အင္အားမ႐ွိဘူး”
“ႏုိင္ငံေရးမွာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို က်ေနာ္တို႔ႀကိဳက္တာ မႀကိဳက္တာဘာမွမဆိုင္ဘူး၊
မႀကိဳက္ရင္ လည္း ဖ်က္လို႔မရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီအတုိင္းပဲ လက္ခံရမွာေပါ့၊ ဒါႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့

လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရးေခၚတာေပါ့၊ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာ၊ ေကာင္းတာ၊ သိပ္ၿပီးေတာ့အက်ိဳး႐ွိတာ
အဲဒါေတြစိတ္ကူးယဥ္ေနလို႔ မရဘူးေလ၊ အခုလက္႐ွိ ဘာျဖစ္ေနသလဲ၊ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာကို
ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနအေပၚမွာမူတည္ၿပီးလုပ္တာ အဲဒါမွလက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး ”
“အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးက နိဗၺာန္သာြ းဖို႔ဆိုၿပီးေျပာေနၿပီးေတာ့
ေလာေလာဆယ္ ေရာက္ေနတာက ငရဲျပည္မွာေရာက္ေနတာ၊ ငရဲျပည္မွာေရာက္ေနရင္
ငရဲျပည္လိုပဲက်င့္ႀကံရမွာပဲ၊ နိဗၺာန္ ေရာက္ ေအာင္ေတာ့ သြားေတာ့သာြ းမွာေပါ့၊
နိဗၺာန္မေရာက္ေသးဘဲနဲ႔ငရဲျပည္မွာ နိဗၺာန္လိုက်င့္ေနမယ္ရင္ တလြစ
ဲ ီျဖစ္ ေနမွာေပါ့ ၊ ဒါ
လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရးမွ မဟုတ္ေတာ့တာ” (၂၀၀၉ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ (ဒီဗီဘ
ြ ီ)
သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားခ်က္မွ) (ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၀
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ စြျဲ ဖင့္ (နအဖ)ဥကၠဌ၊
ျပည္ထေ
ဲ ရး နဲ႔ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလက္က်န္ ေ႐ြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မ႐ွင္ေတြထံ
တရားဝင္စာေရး အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း)
“ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပသ
ဲြ ည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုး
ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။ ထိုထြက္ေပါက္မွ ေနာက္ဆံုး မထြက္ႏိုင္ၾကလွ်င္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကံၾကမၼာသည္ ျပန္လမ္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵမေ
ဲ ပးျခင္းကို
မိမိႏွင့္မဆိုင္သလို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါႏွင့္။ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးသည္ကို
သေဘာေပါက္ၾကပါ။ မဲ႐ုံကိုသပိတ္ေမွာက္ၾကျခင္းသည္ထိေရာက္မႈမရွိႏိုင္။
ထြက္ေပါက္အတြက္ရရွိ ထားပါလ်က္ ေသာ့ကိုမသံုးတတ္သူျဖစ္သာြ းပါလိမ့္မည္။
မဲ႐ံုသို႔သြားၾကပါ။ ကန္႔ကြက္မဆ
ဲ က္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္မိမိတို႔၏ အသက္ ကို
မိမိကိုယ္တိုင္ကယ္ၾကပါ” (ဦးေရႊအံုး၊ ႐ွမ္းဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁
ရက္ေန႔ပန္ၾကားခ်က္မွ )
“ယခင္ခ်မွတ္ၿပီးေသာ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္သည္ ပႏၷက္႐ိုက္ျခင္း၊
အိမ္မႀကီးကိုေဆာက္ျခင္း၊ အခန္း ဖြဲ႔ျခင္းစေသာ အဓိကပင္မလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္၊
ယခုဆက္လက္က်င္းပေနသည္မွာ ျပဴတင္းတံခါး တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရသြယ္ျခင္း၊
မီးဆင္ျခင္းစေသာ သာမန္လုပ္ငန္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္၊ ဤပံုစံအတုိင္းဆက္ သြားခဲ့လွ်င္
(ဆက္သြား ရန္လည္းအလားအလာ႐ွိရာ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏွစ္ (၄၀) ေက်ာ္
ယာယီစစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀) မွ်
အၿမဲတန္းစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တင
ြ ္ ခံၾကရဦးမည္ဟု သာျမင္မိပါသည္၊ အဂၤလိပ္ဥပမာလို
ဒယ္အိုးထဲတင
ြ ္ပူ၍ မီးပုံထသ
ဲ ုိ႔ခုန္ခ်ျခင္း ဟုခံစားမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာေတြ စာမရီမ်ိဳး မွ
စာကေလးမ်ိဳး ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနပါၿပီ၊ ဒို႔ဗမာသီခ်င္းထဲကလို ဒုိ႔ေခတ္တင
ြ ္မွ ညံ့ၾက
ေတာ့မွာလား ဟုညည္းညဴရပါေတာ့မည္” (ဦးေ႐ႊအံုး၏ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္၊

“အမ်ိဳးသားညီလာခံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား ဆက္သယ
ြ ္မႈသမိုင္းအက်ဥ္း” ဟူေသာ
ေရးသားခ်က္မွ)
ဦးေ႐ႊအံုး၏လက္ေတြ႔မ်ားကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ က
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ ျမန္မာ့ အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား၏ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား” ေၾကညာခ်က္မွေအာက္ပါ
အခ်က္ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးလိုက္ပါသည္။
“မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္(နဝတ-နအဖ) လြတ္လပ္၍တရားမွ်တစြာ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ
ေ႐ြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ (၁၉၉၀) အေကာင္အထည္ေဖၚမေပးဘဲ၊
ေနာက္ထပ္ေ႐ြးေကာက္ပ(ြဲ ၂၀၁၀) တစ္ရပ္ က်င္းပျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ
အစဥ္အလာေကာင္းတစ္ရပ္ မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္”

×××××××
တူေမာင္ညိဳ

(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ေပးတဲ့ အကယ္ဒမီ၊ မိန္းမေတြကို ေပးဖို႔ ဟုတ္ဘူး …
မိုင္အကယ္ဒမီစိန္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉

အကယ္ဒမီေတြေပးတယ္ ဆုိေတာ့ လူတုိင္း၊ ပရိသတ္တုိင္း စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ၾကတယ္ေပါ့။
ဘယ္သူဘယ္၀ါ

ရမယ္ဆိုတာကလည္း

အျပင္မွာ

နံမည္ႀကီးတဲ့

သူေတြ

ရွိေနေတာ့လည္း

တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္တဲ့ အစီအစဥ္ကုိ မလြတ္တမ္းၾကည့္လုိ႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ထုံးဖဲြ႔မႈေတြ ၾကည့္ၿပီး
သူကေတာ့ ရမယ္ထင္တယ္ နဲ႔ ထင္ေၾကးေတြ ေပးၾကပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ ဆုိတဲ့ အင္မတန္ အလွမ္းေ၀းတဲ့ ေနရာကုိ တကူးတက ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ
သြားေရာက္ၾကတဲ့ မင္းသား၊ မင္းသမီးေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းပါဘူးခင္ဗ်ာ။ မသြားလည္းခက္
သြားရတာလည္းခက္

မဟုတ္လား။

ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလုိက္မလဲလုိ႔

ဒီလုိေနရာမ်ဳိးထက္

သူတုိ႔ရင္ထဲမွာ

ရန္ကုန္မွာသာ

ေတာင္းဆုိေနမယ္

ဆုိတာ

က်င္းပရင္
ပရိသတ္ေတြ

သိပါတယ္။
စစ္အစုိးရရဲ႕

ဂုဏ္ပကာသန၊

တန္ဆာတခုအျဖစ္

ျပန္ေပးဆြခ
ဲ ံလုိက္ရတာ

၂၀၀၅

ခုႏွစ္ကတည္းက ဆုိေတာ့ တြက္ၾကည့္လုိက္ေပါ့ေနာ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏုပညာဆုိတဲ့ ရင္ခုန္သံကုိ
အေရာင္ဆုိးပစ္ခဲ့တဲ့ ဒီစစ္အစုိးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ အားမတန္လုိ႔ မာန္ေလွ်ာ့ခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာသမားေတြ
ဒီလုိေနရာကို

သြားရေကာင္းလားလုိ႔

အျပစ္တင္ေနမိတဲ့ၾကားက

သူတုိ႔ရ႕ဲ

အႏုပညာ

စိတ္ဓာတ္ကုိေတာ့ျဖင့္ မခ်ီးက်ဴးဘဲ မေနႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အကယ္ဒမီ ဆုိတာ လုိခ်င္တာေပ့ါခင္ဗ်ာ။
အႏုပညာသမားက အႏုပညာကလဲြၿပီး ဘာလုပ္တတ္မွာမုိ႔လ။ဲ
လက္နက္ကိုင္စစ္အစုိးရက လက္နက္ျပၿပီး ရုပ္ရွင္ရုိက္ခုိ္င္း အကယ္ဒမီေပးပဲြတက္ခုိင္းလည္း
တက္ေနရမယ့္ဟာ မဟုတ္လား။ အႏုပညာသည္ေတြကုိ အဲသည္လုိ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ကုိ
အႏုိင္နဲ႔ပိုင္းေခၚေတာ့ သြားၾကရတာ ဂရုဏာျဖစ္မိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ စစ္အစုိးရကုိ သိပ္ဖားၿပီး
အိေျႏၵပ်က္၊ ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္လွတဲ့ အႏုပညာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ က်ီးေတြကုိေတာ့
ပရိသတ္က

ခဲြျခားသိခဲ့ၾကပါတယ္။

အကယ္ဒမီေခါစာပစ္ပြဲႀကီးမွာ

စစ္အစုိးရမင္းမ်ား

အလြန္တရာမွ

အာဏာအဓြန္႔ကို

ရွားပါးလွတဲ့

ခစားၾကတဲ့

အႏုပညာစစ္စစ္ေတြကုိလည္း

ေတြ႔ျမင္ခင
ြ ့္ရလုိက္ရတာဟာ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အားေဆးတခြက္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိေစခ်င္တဲ့
စိတ္နဲ႔ ဒီႏွစ္အကယ္ဒမီကုိ ရင္ခုန္လုိက္ရပါတယ္။
ဒီႏွစ္ေတာ့ အကယ္ဒမီဆုကုိ ရုပ္ရွင္ကား ႏွစ္ကားက ဆြတ္ခူးသြားတာ သိၿပီးေပါ့။ ကုိးဆယ္ဆ
သာလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ နံမယ္ႀကီး ျပဇာတ္တပုဒ္ကုိ ရုိက္ခဲ့တဲ့ကားက အကယ္ဒမီဆုေတြ သိမ္းက်ဳံး
ယူသြားပါတယ္။
အားပါးတရပါပဲ။
ၾကည့္လုိက္ရေတာ့

ဒါရုိက္တာဆု၊

ရုပ္ရွင္ဆု၊

ေက်ာ္ရေ
ဲ အာင္ရ႕ဲ
အဲဒီအခန္းမွာ

မင္းသားဇာတ္ပုိ႔ဆု၊

မင္းသားဇာတ္ေဆာင္ဆုေတြပါ။

ဇာတ္ကြက္တစ္ကြက္ကုိ
ေက်ာ္ရေ
ဲ အာင္က

အသံတိတ္

တျခားသူ

ရတဲ့အခန္းမွာ

အမူအယာကုိ

ပုိင္ႏုိင္စြာ

သရုပ္ေဆာင္သြားတာ ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။ သူည
႔ ီမကုိ သမီးမဂၤလာေဆာင္မွာ နာမည္မထည့္ဘူးလုိ႔
ေဇာ္၀မ္း

လာေျပာတဲ့အခန္းမွာ

အသံတိတ္သရုပ္ေဆာင္ခန္းကုိ
ေက်ာ္ရေ
ဲ အာင္ဟာ

ေက်ာ္ရေ
ဲ အာင္ဟာ

ေတြ႔ရတာ၊

အမ်ားအားျဖင့္

ခပ္လွမ္းလွမ္း

စားပဲြမွာထုိင္ၿပီး

ေက်ာ္ရေ
ဲ အာင္ အဲဒီအခန္းမွာ ရေစခ်င္သြားပါတယ္။

ေပါက္ကြဲၿပီး

ေအာ္ဟစ္တတ္တဲ့

အမူအယာမ်ဳိးမွာ

ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

သို႕ေပမယ့္

အဲသည္အခန္းမွာ

အသံတိတ္အမူအယာမ်ဳိးကုိ

သရုပ္ေဆာင္တတ္ပါလား လုိ႔ သူ႔ကုိ ခ်ီးက်ဴးလုိက္ပါရေစ။
အကယ္ဒမီဆုရွင္ေတြက
ေျပာၾကတဲ့အခါမွာေတာ့

ဆုယူအၿပီးမွာ

ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ

တစ္ေယာက္ခ်င္း

ေက်းဇူးတင္စကား

စိတ္ေက်နပ္စရာ

ေကာင္းလွပါတယ္။

ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ဆုရ ျမင့္မာလာ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး ပုိင္ရွင္ ဦးမ်ဳိးသိန္းက သူနဲ႔ဆရာႀကီးဦးသုခတုိ႔
ဆုံဆည္းခဲ့စဥ္ ေျပာခဲ့တဲ့ အမွတ္တရ စကားလက္ေဆာင္ေလးကုိ ေပးသြားတာ မွတ္သားစရာပါဗ်ာ။
အႏုပညာသည္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ရိုေသတဲ့ လက္တည
ြဲ ီညာတဲ့ ဂါရ၀တရား။ အဲဒါနဲ႔ သတင္းစာအလာ
ေစာင့္ၿပီး အျပည့္အစုံကို ထည့္ရုိက္ေပးဖုိ႕ ျပင္လုိက္တာဗ်ာ။ သတင္းစာက ေန႕လည္မွ လာတယ္။
အေျပးအလႊား

ရွာေတာ့

ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းရဲ႕

မိန္႕ခြန္းအျပည့္အစုံသာ

ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

အႏုပညာရွင္ေတြရ႕ဲ ေက်းဇူးတင္စကား အဖိုးတန္ေတြေတာ့ ပါမလာေၾကာင္းပါ။
ရုပ္ရွင္ေတးဂီတဆု စိန္မြတ္တား၊ ဒါရုိက္တာဆု ေမာင္ယဥ္ေအာင္၊ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးဆု
ျမင့္မာလာရုပ္ရွင္၊

ဓာတ္ပုံဆု

ေက်ာ္ရေ
ဲ အာင္တုိ႔၏

ေက်ာက္ျဖဴ(ပေဒသာ)၊

ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားကုိလညး္

ဇာတ္ပုိ႔ဆု

မိုးဒီႏွင့္

ဇာတ္ေဆာင္ဆု

ပရိသတ္တစ္ဦးအေနႏွင့္

ေက်နပ္အားရမိ၊

ဂုဏ္ယူေလးစား ၾကည္ညိဳမိရပါေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္လုိက္ပါရေစ။ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ
ထြက္ေတာ့ ပါပါလိမ့္မယ္။ ေစာင့္သာ ဖတ္ၾကေပေတာ့။
ဒီႏွစ္ အကယ္ဒမီကေတာ့ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ လက္၀ယ္ရရွိလုိက္တဲ့ ပြဲလို႔ ဆုိရမွာေပါ့။
မင္းသမီးေတြတေယာက္မွ စင္ေပၚတက္ခင
ြ ့္မရတဲ့ ျမန္မာ့အကယ္ဒမီသမိုင္းမွာ ရွားပါးတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္
အျဖစ္

ကဗၺည္းတင္ရမွာေပါ့

ခင္ဗ်ာ။

စစ္အစုိးရရဲ႕

လက္ထက္မွာ

မင္းသားမ်ားသာ

စင္ေပၚတက္ခင
ြ ့္ေပးၿပီး မင္းသမီး မပါတဲ့ အကယ္ဒမီပေ
ဲြ ပါ့။ ဘာပဲြျဖစ္ျဖစ္ မင္းသားေတြႀကီးပဲဆုိရင္
ၾကည့္မေကာင္းပါဘူးခင္ဗ်ား။
ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းတယ္
“မင္းသားေတြႀကီးပဲ
မင္းသမီးေတြကိုွ
အကယ္ဒမီဟာျဖင့္

မင္းသမီးေလးတစ္ေယာက္ေလာက္မ်ား

မဟုတ္လား။
လုပ္ၾကရမွ”

ဆုိရင္ေတာ့

အကယ္ဒမီေတာင္
စစ္စုိးရရဲ႕

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရ႕ဲ

ပါမွ

သေဘာထားကုိ

လွပၿပီး

သေဘာထားအစစ္အမွန္ဟာ

မလွပေၾကာင္းကုိေတာ့

မသဒၵါဘူးလားလုိ္႕

ပြေ
ဲ လးက

အသိေပးလုိက္ပါဦးမယ္။

ေမးလုိက္ခ်င္ပါရဲ႕
လွစ္ဟမ်ား

ဒီႏွစ္

ျပလုိက္ေလသလားလုိ႔

မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္ရပါေၾကာင္း။
ေၾသာ္ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ေပးတဲ့ အကယ္ဒမီ၊ မိန္းမေတြကို ေပးဖို႔ ဟုတ္ဘူး …

ဝုိင္းဝန္းအကူအညီ လိုအပ္ေနသည့္ ခ်င္း

ခင္ဗ်ာ။

အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈ
အင္တာဗ်ဴး

ဇလပ္ေမ
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 09 2009 17:43 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ၿမ့ဳိနယ္ ၃ ၿမ့ဳိနယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အစာေရဆာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနသည့္
ခ်င္းျပည္သူမ်ား အေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ၾကိဳးပမ္းရန္ ေဒသတြင္းသို႔
ကြင္းဆင္းေလ့လာရင္း ေဆးဝါးကုသေပးေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းတခု၏ ေခါင္းေဆာင္က
ေျပာဆိုသည္။
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးဒဏ္ သင့္ေနသည့္ အဆုိပါ ေဒသတြင္း၌ အာဟာရ ခ်ဳိ့တဲ့ေနသျဖင့္ လူအမ်ား ေရာဂါဘယ
ခံစားေနရသည္ဟု အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡၾကံဳေနသူမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ (Mawta Famine
Relief Committee - MFRC) ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဆာဆာက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
အာေမးနီးယား ေဆးတကၠသိုလ္တင
ြ ္ ေဆးပညာသင္ယူေနသည့္ သူက MFRC ကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလက အဖဲြ႔ဝင္ ၁၇ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ထန္တလန္၊ မတူပီ၊ ပလက္ဝၿမ့ဳိနယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁ဝ၈ ရြာ၊
အိမ္ေထာင္စု ၇၈၄၉ စု၊ လူဦးေရ ၄၁ဝ၂၉ ဦးအတြက္ ဆန္အိတ္ ၁၇၈၄ အိတ္ ေပးေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မၾကာေသးခင္က အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ Community-based health care Programme အမည္ရွိ
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ ခ်င္းအဖဲြ႔အစည္းတခုႏွင့္ ကေနဒါ ဆရာဝန္တဦးႏွင့္အတူ
ေဘးဒဏ္ၾကံဳေတြ႔ေနသည့္ ေဒသမ်ားအနီး သြားေရာက္ကာ က်န္းမာေရးကုသမႈ ေပးခဲ့ေသးသည္။
ခ်င္းတိုင္းရင္းသား မရာမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆာဆာက သူ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကုလသမဂၢ
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ - UNDP ၊ ၿဗိတိန္အစိုးရတို႔ႏွင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ပူးေပါင္းၿပီး လက္ရွိ အစာေရဆာ
ေခါင္းပါးမႈ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေနသည္။
ဤအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိႏုိင္ရန္ မီဇိုရမ္ရွိ မဇၩိမသတင္းေထာက္ ဇလပ္ေမက သူ႔ကို
ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။
အဖြဲ႔ကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ဖြဲ႔ခဲ့ပါသလဲရွင့္။ ျပည္တင
ြ ္းကေနတဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ရတဲ့
အေၾကာင္းအရင္းကို သိပါရေစရွင္၊၊

ဟုတ္ကဲ့။ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ေတြဟာ အခုဆို ဒီ အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အဖြဲ႔ဟာ
အေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ရဲ့ ထူးျခားခ်က္က အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရတဲ့
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္မွအပ အားလုံးဟာ ျပည္တင
ြ ္းမွာ ရွိၾကပါတယ္။ ေနာက္တခုက
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႔ကို ေက်းရြာတိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ဖြဲ႔ပါတယ္။
ေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာ ဒုကၡသည္တိုင္းဟာ ေထာက္ပံ့တာကို လိုခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္းကို က်ေနာ္တို႔
မေပးႏိုင္ဘူး။ ဘုတ္အဖြဲ႔ကေန ဃမငအနမငေ နဲ႔ ျပန္ေပးတယ္။ အေျခအေနကို ျပည္တင
ြ ္းမွာရွိတဲ့
ဒုကၡသည္ေတြက အသိဆုံးမို႔ပါ။ သုံးၿမ့ဳိနယ္မွာရွိတဲ့ Criteria တိုင္းမွာရွိတဲ့ ရြာတိုင္းကို သူတို႔ တာဝန္ယူသြားမယ္။
နယ္စပ္ကတဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာဟာ လုံျခံဳမႈ မရွိဘူးလို႔ ၾကားရတတ္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ျပည္တင
ြ ္းကေန ဝင္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို သိပါရေစ။
လုံျခံဳမႈမရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကူညီမႈကို လူတုိင္း လက္ခံတယ္။ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ဘူး၊ ဘာသာေရး မဟုတ္ဘူး၊
ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို စစ္တပ္၊ စစ္သားေတြကလည္း
နားလည္ပါတယ္။ နယ္စပ္ကေန ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္တာဟာ နယ္စပ္နဲ႔နီးတဲ့ ေက်းရြာကိုပဲ က်ေနာ္တို႔
ေပးႏိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ သူတို႔ရြာကေန နယ္စပ္ကို ေျခလ်င္နဲ႔ ၃-၄ ရက္ေလာက္လာၿပီး ဆန္ကို
ထမ္းရတယ္။
လူက အစာေရဆာ ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳိ့တဲ့ၿပီး၊ အားအင္ ကုန္ခမ္းေနရတဲ့အထဲ သူတို႔ခမ်ာ ဆန္ကို
ထမ္းရေသးတယ္။ သူတို႔ ဘယ္အခ်ိန္ထိ ထမ္းႏုိင္မလဲ။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ နယ္ေျမေတြဆိုေတာ့
အခုလို လုပ္ရတာဟာ ေက်းရြာ၊ လူဦးေရတိုင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္
လုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ လက္ေတြ႔အက်ဆုံး ျဖစ္မယ္ထင္လို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပါ။
ဘယ္လို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာလဲရွင့္၊ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားလဲ။
ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔ ယူအယ္ဒီပီ (ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္) ရယ္၊ ယူေက (ၿဗိတိန္)
အစိုးရေတြရယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနဆဲပါ။ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့
ကူညီမဲ့သူရယ္၊ အကူအညီ ခံရမယ့္သူရယ္၊ ကူညီေပးပိုးတဲ့သူ သုံးဖြဲ႔က သုံးပြင့္ဆိုင္ လက္တြဲၿပီး
လုပ္သြားမွာဆိုေတာ့ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္ကေန ျပန္လာတယ္ဆိုေတာ့ လက္ရွိ အေျခေနကိုေရာ ဘယ္လို ေတြ႔ခဲ့သလဲ။
က်ေနာ္တို႔ မိုဘိုင္း Free Clinic ကို နယ္စပ္ရြာ က်ံပီး၊ လန္ကီး၊ တိြးပါန္း၊ ေမာေခါလ္မွာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ
ျပည္တင
ြ ္းကေန လူေပါင္း ၁၃ဝဝ နီးပါး လာၾကတယ္။ က်ေနာ္ရယ္၊ ကေနဒါက ဆရာဝန္ ဆူးရယ္၊
က်န္းမားေရးမႉး ဆရာယူနီတီရယ္ ကုသေပးၾကတယ္။ အံၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေရာဂါ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရတယ္။
အဓိက ေတြ႔ရွိရတာက အေနးမီးယား လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးအားနည္းတဲ့ေရာဂါ၊ ဌက္ဖ်ား၊ အစာအိမ္၊
ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တဲ့ မိခင္ေလာင္းေတြ ဗိုက္ထဲမွာ ကေလး ေသဆုံးတာေတြ၊ ေမြးဖြားဖို႔ အားအင္ မရွိတာေတြ၊

ကေလးငယ္ေတြ ၾကီးထြားမႈႏႈန္း ေႏွးေကြးတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရတယ္။ အဓိကေတာ့ အာဟာရ
ခ်ဳိ့တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရာဂါေတြပါ။ ကေလးငယ္ေတြ ၾကီးထြားမႈႏႈန္း ေႏွးတာကို အံၾသစရာ
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္ ျမင္ေနရတာက စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားလို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အားနည္းမႈေၾကာင့္ ႏွလုံးအားနည္းတာေတြကိုပါ ေတြ႔ရတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ယူသြားတဲ့ ေဆးေတြဟာ လူ အေယာက္ ၄ဝဝ ေက်ာ္အတြက္၊ က်ေနာ္တို႔ ကုသခဲ့တဲ့ ေဝဒနာရွင္က
၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေဆးက ပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရတယ္။
အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေပၚမွာ ခ်င္းျပည္သူေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒါက္တာရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳအရ ေျပာခ်င္တာ ရွိရင္ ေျပာပါရွ
ေျပာပါရွင့္။
ဟုတ္ကဲ့၊ က်ေနာ္ အထူးေျပာခ်င္တာက ဒီအငတ္ေဘးကို က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ခ်င္းေတြရဲ႔ အနာဂတ္
မရွိဘူး။ ေသခ်ာတယ္။ အခုကမၻာမွာ အေရးၾကီးဆုံးက နယ္ေျမ။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ကို
နယ္ေျမေပးထားတယ္။ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဴိးေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခား ထြက္ခဲ့ၾကတာ က်ေနာ္တို႔
ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြ အမ်ားၾကီး။ လူငယ္ေတြဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခား ထြက္သြားၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အငတ္ေဘးကို
မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းရြာေပါင္း မ်ားစြာက ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးဖို႔
အလားအလာ ရွိတယ္။ ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ
ခ်င္းလူမ်ဳိးတိုင္း သိေစခ်င္တယ္။ သိကို သိရမယ္။
က်ေနာ္တို႔ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္မွာ ခ်င္းေတြ မရွိေတာ့ဘဲ အျခားသူေတြ အပိုင္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္က လူတဝက္ဟာ အာဟာရ ခ်ဳိ့တဲ့မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေန အေတာ္ကို ဆိုးရြားေနတယ္။
က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေဆးကုေပးေတာ့ သိလာရတယ္။ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈဟာ က်ေနာ္တို႔ ထင္တာထက္
အဆေပါင္း ၁ဝဝ ဆိုးရြားတယ္၊၊ အစာငတ္တဲ့အျပင္ လူမ်ဳိးေရးပါ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္တဲ့ အပိုင္းထိ
ေရာက္လာႏုိင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပည္ ေကာင္းစားဖို႔၊ လုပ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔ လက္ထဲမွာ ရွိတယ္၊၊
ခ်င္းျပည္နယ္ကို ခ်စ္ၾကတဲ့ ကိုယ့္ျပည္သူျပည္သားတိုင္းကို က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ကူညီခ်င္ရင္ ကူညီႏိုင္တဲ့
လမ္းရွိတယ္။ က်ေနာ္ဆိုရင္ ေဆးေက်ာင္းသားပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီအငတ္ေဘးဒဏ္ကို သိလိုက္ေတာ့ က်ေနာ္
အိပ္လို႔ မရ၊ စားလို႔မရဘူး ျဖစ္တယ္။ ဆုေတာင္းရင္ေတာင္ ငိုခ်လိုက္တာ ခဏခဏပဲ။ က်ေနာ္ စဥ္းစားရင္းနဲ႔
လမ္းေတြ ေပၚလာတယ္။
စဥ္းစားရင္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ လာလုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္ ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့သင့္ဘူး။ အဲဒါ
မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႔ အနာဂတ္ဟာ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အနာဂတ္အတြက္

အားလုံး တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန လုပ္ေဆာင္သြားပါလို႔ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ ျမစ္ေရ နည္းလာ
MONDAY, 09 FEBRUARY 2009 16:48 ၾကည္ေဝ
ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားေျပာင္းလဲလ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္
ပို္င္းေဒသမ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာရန္ အခက္ခဲျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခုႏွစ္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း အနည္းဆံုးႏွစ္အျဖစ္ က်ဆင္းလ်က္
ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား(မႏေလးတုိင္းႏွင့္ မေကြးတို္င္းအတြင္းေဒသမ်ား)တြင္ ေရယာဥ္ မ်ားသြားလာေရးကို
ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္း ေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာၾကားသည္။
"ဧရာ၀တီျမစ္ေရနည္းလာတာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ ၇ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပါ၊ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အနည္းဆံုး ႏွစ္ လို႔
ေျပာရမယ္၊ ေရလမ္းအတိမ္ဆံုးအပိုင္းမွာ ၂ ေပ ေတာင္မျပည့္ေတာ့ဘူးျဖစ္ေနတယ္"ဟု သူကေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ျမစ္ေရနည္းခ်ိန္ကာလအျဖစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွ ေမလ ၁၅ ရက္ ေန႔အထိ
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၊ ထိုကာလမ်ားအတြင္း ေရလမ္းအတိမ္ဆံုးအပိုင္းမ်ားမွာ အနည္းဆံုး ၃ ေပမွ ၆ ေပအထိ
ရွိတတ္ေၾကာင္း၊ ထိုကာလ အတြင္း ျမစ္တင
ြ ္းသြား ေရယာဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ ေရ လမ္းေၾကာင္း မ်ားအား ႏွစ္စဥ္
သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း ေရလမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ေရးဌာန ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အနီးရွိ ဧရာ၀တီျမစ္ ဆိပ္ကမ္းတခု (ဓာတ္ပုံ - flickr.com)
ယခင္ႏွစ္တင
ြ ္ ေႏြရာသီေရနည္းခ်ိန္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအေျခအေနမွာ ျမစ္ၾကီးနား-ဗန္းေမာ္ အလ်ားမိုင္ ၁၃၀ တြင္
အနည္းဆံုးေရမွတ္မွာ ၂ေပႏွင့္ ၆ လက္မျဖစ္ခ့ျဲ ပီး ဗန္းေမာ္-မႏၲေလး ၂၇၇ မိုင္တင
ြ ္ အနည္းဆံုးေရမွတ္မွာ ၃ ေပႏွင့္ ၉ လက္မ
၊မႏၲေလး-ျပည္ ၃၃၄ မိုင္တင
ြ ္ အနည္းဆံုးေရမွတ္မွာ ၅ေပ၊ ျပည္-ဟသၤာတ ၂၅၆မိုင္တင
ြ ္ အနည္း ဆံုး ေရမွတ္မွာ ၅ေပႏွင့္ ၆

လက္မ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရလမ္းေၾကာင္းသတ္မွတ္ေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရွိခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္တင
ြ ္လည္း ႏို၀င္ဘာလကတည္းကပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႕မွ ေရမ်ားစတင္က်ဆင္းလာခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ
ဧရာ၀တီျမစ္ေရက်ဆင္းမႈမွာ ဗန္းေမာ္-မႏၲေလးႏွင့္ ျပည္ ေရလမ္းတေလွ်ာက္တင
ြ ္ အနိမ့္ဆံုးေရမွတ္မွာ ၂ ေပ
ခန္႕သာရွိေသာေၾကာင့္ သေဘာၤမ်ား၊ေမာ္ေတာ္မ်ားသာမက ေရယာဥ္ငယ္မ်ားပါ သြားလာရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိ
ေသာအေနအထားထိ က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာေေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားမွာ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္သာ သြားလာေနရ ေၾကာင္း
သိရွိရသည္။
ထို႕ျပင္ ယခုေေရာက္ရွိေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရအမွတ္မွာ မတ္လ၊ ဧျပီလမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရမည့္ေရအမွတ္ျဖစ္ ေနသည္ကို
ေတြ႕ျမင္ရျပီး၊ ၊ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မူ ေရေသအိုင္မ်ားပါ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း မိုးေလ၀သ ႏွင့္ ဇလေဗဒဌာနမွ
၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာဆိုသည္။
"ဒီႏွစ္ ေေရက်တာက အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ပိုျမန္ေနတယ္၊ ဒီအတိုင္းဆို ေႏြဆိုရင္ ပိုခက္ဦးမယ္၊ မိုးဦးက်ေစာမွပဲ
အဆင္ေျပမယ္" ဟု သူက ေျပာဆိုသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ဗဟိုမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ ျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္လံုး၏ ၈၀ ရာႏႈန္းမွာ ေရလမ္း
ပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ၂၀၉၂ ကီလိုခန္႕ ရွည္လ်ားေသာ ျမစ္ျဖစ္သည္။
အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ဗန္းေမာ္၊မႏၲေလး၊ျမင္းျခံမေကြးစသည့္ျမိဳ႕နယ္ ၂၁ ျမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ျမစ္ၾကီးနား၊
စစ္ကိုင္း၊ ပခုကၠဴစသည့္ ၁၇ ျမိဳ႕နယ္တို႕ တည္ရွိျပီး ေရွးပုဂံေခတ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ ပိုင္းႏွင့္ေအာက္ပိုင္းေဒသရွိ
ထြက္ကုန္မ်ားဖလွယ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အဓိက အားထားရာျမစ္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္လံုး ေသာင္ထြန္းသည့္ေနရာမ်ားမွာ အႏွံ႕ျဖစ္လ်က္ရွိျပီး ျမစ္အလယ္ ပိုင္းရွိ
ေသာင္မ်ားမွာလည္း တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုက်ယ္လာသည့္အတြက္ ေရယာဥ္မ်ားမွာ သြားလာရ ခက္ခဲလာ ေသာ ေၾကာင့္
ေႏွးေကြးစြာ ေမာင္းႏွင္သာြ းလာရသည့္အတြက္ အခ်ိ္န္ပိုၾကာလာေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ ေရယာဥ္မ်ား သည္
ပံုမွန္သယ္ယူႏိုင္ေေသာ ကုန္အေလးခ်ိန္၏ ထက္၀က္ခန္႕သာ သယ္ေဆာင္သြားရေၾကာင္း၊ ပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္
အဆင္မေျပမႈမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးသာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္လ်က္ရွိေေၾကာင္း
ဧရာ၀တီျမစ္တင
ြ ္းသြား သေဘာၤတစင္းမွ သေဘာၤသားတဦးက ေျပာဆိုသည္။
ဧရာ၀တီကို မွီခိုေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ားစြာရွိေနျပီး ေရနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးအနီးတြင္ ေနထိုင္
ၾကသူမ်ားမွာ မိုးရာသီမေရာက္မျခင္း ေရသံုးစြမ
ဲ ႈတင
ြ ္ အခက္အခဲေတြ႕ၾကံဳၾကရသည့္အတြက္ ၄င္းတို႕၏ က်န္းမာ ေရးအေပၚ
သက္ေရာက္လ်က္ရွိသလို ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ကုန္စည္ဖလွယ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသူ မ်ား အတြက္လည္း
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည္တုိ႕ကို သက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
ေညာင္းဦးသား တဦးကလည္း ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက ဧရာ၀တီျမစ္ေရကိုပဲ သံုးစြဲလာသည့္ ၎တို႔အတြက္ ယခု
ဧရာ၀တီျမစ္ေရအစား ေသာင္ထန
ြ ္းျပီးက်န္ရစ္ခ့ေ
ဲ သာ ေရေသအိုင္မ်ားသာ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ေရအခက္အခဲ
ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။
"က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေရဆိုတာျမစ္ရွိရင္ျဖစ္တာပဲ၊ ခုေတာ့ ျမစ္ေရက ျဖဳတ္ခနဲေပ်ာက္ကုန္တယ္၊ ဘယ္ႏွယ့္ လုပ္ရ မတုန္း၊
ခုဆို ရြာကေန ၁၀ မိုင္ ေလာက္ေ၀းတဲ့ေနရာကို လွည္းနဲ႔ သြားခပ္ေနရတယ္"ဟု သူက ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာမၾကီးတခုျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ ေရ
နည္းလာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ ျမစ္အဖ်ားပိုင္းတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ ကမ္းပါး ျပိဳ ျခင္း၊
ေတာင္ျပိဳျခင္း၊ ေရႊတင
ြ ္း၊ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၊ ေရနံတင
ြ ္း စသည့္ တြင္းမ်ားတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပား လာျခင္းတုိ႕က
ျမစ္ၾကမ္းျပင္ပို႕ခ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္ျပီး ၊ ျမစ္အတြင္း အနည္က်မႈမ်ားလာကာ ေသာင္ ထြန္းျခင္းတို႔ကို

ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တဦးကသံုးသပ္သည္။
"ဧရာ၀တီကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းရေတာ့မ့ဲ အေနအထားပါ ၊ေရေ၀ေရလဲ ေဒသအေရးပါလာျပီဆိုတာကိုလည္း
သိဖုိ႕လိုအပ္လာပါျပီ၊ ဒါကုို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလို႕မရေတာ့ဘူး၊ ဧရာ၀တီမွာ လူေတြရ႕ဲ ဘ၀ေတြ ရွိတယ္
ဆိုတာကိုလည္း ေမ႔ထားလို႕ မျဖစ္ပါဘူး " ဟု အဆိုပါ ပညာရွင္က ဆိုသည္။
ျမစ္ေရမ်ား က်ဆင္းေလ်ာ့နည္း၍ ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆည္မ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္
ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံႏွင့္ တ၀န္း ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုတင
ြ ္
တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရေလွာင္တမံေပါင္း ၁၂၉ ခု ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာအေရး အန္စီဂ်ီယူဘီ အျမင္
အင္တာဗ်ဴး

သန္းထုိက္ဦး
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 09 2009 18:25 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။

။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္တင
ြ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ

ဟူသည့္လူမ်ဳိး ပါ၀င္မႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၿပီးခဲသ
့ ည့္ လကုန္ပုိင္းက ထုတ္ေဖာ္
ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟူ၍ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ျငင္းပယ္မႈအေပၚ ျပည္ပရွိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ
အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) မွ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ တာ၀န္ခံ ဦးဘိုလွတင့္အား မဇၥ်ိမ သတင္းေထာက္
သန္းထုိက္ဦးက ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိတယ္လို႔ဆိုတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတဲ့အေပၚ
ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။
ဒါကေတာ့ တကယ္တမ္း ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ နအဖက အစိုးရတရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တရားမ၀င္

လက္နက္အားကုိးနဲ႔ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ တစုသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုက
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရတရပ္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကုိ
ဘယ္သူဟာေတာ့ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာကုိ သူတို႔ အသိမွတ္ျပဳပုိင္ခင
ြ ့္ မရွိသလို ျငင္းပယ္
ပုိင္ခင
ြ ့္လည္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြထဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မပါဘူးလို႔ေျပာတဲ့ နအဖရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္က ဘာကို
ရည္ရြယ္ခ်င္တာ၊ ဆိုလိုခ်င္တာလဲဗ်။
ဒါကေတာ့ သူ႔ အယူအဆနဲ႔သူ ရွိပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္းက နအဖ က ဗဟုသုတ အေတြးအျမင္ေလာက္နဲ႔
႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဆိုတာ မရွိဘူးလို႔ ျငင္းပယ္ခ်င္တဲ့ သေဘာလို႔လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔
အေနနဲ႔လည္းပဲ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ရွိခဲ့တယ္၊ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ဳိး
က်ေနာ္တို႔ အတိအက် ဘာမွ ေျပာႏိုင္တာ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) အေနနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ေတြဘာေတြ ထုတ္တာလည္း
မရွိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိသလား။
က်ေနာ္တို႔က Statement ထုတ္ဖို႔ထက္ အခု ဒီ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေတာ့ အစဥ္အၿမဲပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ထြန္းကားေရးအတြက္ကုိ က်ေနာ္တို႔လည္း
ဆက္ဆံမႈလည္း ရွိပါတယ္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလည္း ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာ
က်ေနာ္တို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာနာမည္ သံုးတာကအစ (Sensitive) ျဖစ္ေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးစုလည္း ရွိသလို အစုအဖြဲ႔ေတြလည္း
ရွိေနတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အင္မတန္မွ သတိထားၿပီးေတာ့ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
NCGUB အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဘာေတြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာလဲဗ်ာ။
တကယ္တမ္းဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြဟာ ခုနက က်ေနာ္ေျပာသလိုပဲ အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာက
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ထြန္းကားေအာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
အင္အားစုေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စုေပါင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္တာပဲ ရွိတယ္။
အစကတည္းက သူတို႔ကုိ က်ေနာ္တို႔ ေျပာပါတယ္။ ခုနက က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလို ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဆိုတာ
တိုင္းရင္းသား ျဖစ္တယ္ မျဖစ္ဘူး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေခၚသင့္တယ္၊ မေခၚသင့္ဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကုိ က်ေနာ္တို႔
ျငင္းပယ္ပုိင္ခင
ြ ့္ မရွိသလို အသိမွတ္ျပဳပိုင္ခင
ြ ့္ အာဏာလည္း က်ေနာ္တို႔မွာ မရွိဘူး။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးဟာ တကယ္
ေနာင္တခ်ိန္မွာ၊ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈလည္း ရွိမယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္လည္း
မားမားမတ္မတ္၊ တည္တည္တံ့တံ့လည္း ရွိမယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုတဲ့
အခ်ိန္က်မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ ေအာက္မွာ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ေကာ္မရွင္ဟာမ်ဳိးနဲ႔၊ သမိုင္းသုေတသီေတြ ပညာရွင္ေတြနဲ႔
စနစ္တက် ေျဖရွင္းအပ္တဲ့ ကိစၥဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သူတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားၿပီးသားလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ နအဖ ကလည္း
ျငင္းထားတယ္
ဲ ်။
ထားတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ လူမ်ဳိးေတြဟာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲေပါ့ေနာ္။ ဘယ္လိုျမင္လဗ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေရွးအဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေရးအရ အမွားအယြင္းေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရး
အမွားအယြင္းေတြေၾကာင့္မို႔ တိုင္းျပည္တျပည္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့၊ ဆိုလိုတာက နယ္ျခားခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့
တိုင္းျပည္ေတြမွာ လူ၀င္မႈ ျပႆနာေတြလည္းပဲ ရွိခဲ့မွာပဲ။ အဲဒီလို ရွိတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ
အင္မတန္ ေကာင္းမြန္ၿပီးေတာ့ စနစ္က်တဲ့ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒေတြ ရွိသင့္တယ္။ အဲဒီလို
ဥပေဒေတြလည္း တည္တံ့ႏိုင္တဲ့ ေခတ္ေရာက္မွသာလွ်င္ ဒီလို ျပႆနာေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြ ျဖစ္တဲ့
လူမ်ဳိးေတြလည္း မနစ္နာေအာင္၊ က်န္တဲ့ ေရွးအဆက္ဆက္က ရွိလာတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြရ႕ဲ အခြင့္အေရးေတြ
မဆံုး႐ႈံးေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေခတ္မယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေတာင္ မရွိတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာ့ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးဟာ စဥ္းေတာင္စဥ္းစားလို႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ၾကက္တူေရြး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား (ေဆာင္းပါး)
ေဆာင္းပါး

မင္းေအာင္ႏုိင္
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 09 2009 19:35 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ငယ္ငယ္တုန္းက စာက်က္ခ်ိန္၊ စာျပန္ခ်ိန္တိုင္း ဆရာမိဘတို႔၏ ဆိုဆံုးမ စကားတခြန္းကို အမွတ္ရမိသည္။ "ၾကက္တူေရြး
စာအံသလို မလုပ္နဲ႔" ဟု ဆိုၾကေလေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ဖင
ြ ့္ကာ ေအာ္ဖတ္မွတ္ၿပီး၊ 'ဤ' - 'သည္' မေရြး
ေတာက္ေရွာက္ျပန္၍ အလြတ္ဆိုျပႏိုင္ေလျခင္းကို သတိေပးစကား ျဖစ္သည္။
စာ၏ အဓိပၸာယ္အမွန္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ စာကို အလြတ္ျပန္ရြတ္ျပႏိုင္တိုင္း ေကာင္းသည္မဟုတ္။ မိမိကိုယ္ပိုင္
စဥ္းစားေတြးေခၚဉာဏ္မ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ကာ ဖတ္မွတ္ျပန္ဆိုႏိုင္ရန္ သတိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကက္တူေရြးဆိုသည့္
သတၱ၀ါမွာ သူ႔ကို သခင္က ႏႈတ္တိုက္ သင္ေပးထားေသာ စကားတခြန္းကိုသာ အာဂံုေဆာင္၍ အလြတ္ရြတ္ျပေနတတ္သည့္
ပံုကို ဥပမာေပး ေျပာေလျခင္း ျဖစ္၏။

စာအုပ္ၾကီးမ်ားမွ စာသားအေကာင္းစားမ်ားကို အေသက်က္မွတ္ကာ ကိုးကားေကာက္ႏုတ္ ေျပာဆိုတတ္ေသာ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း ၾကက္တူေရြးေကာင္ဟု က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ေျပာင္ခဲ့ၾကဖူးသည္။
လူစင္စစ္က ၾကက္တူေရြးျဖစ္ကာ ၾကက္တူေရြးလို ႏႈတ္တိုက္သင္ေပးထားသမွ် စကားမ်ားသာ တြင္တင
ြ ္ေျပာေလေသာ
ေခတ္သစ္လူ ၾကက္တူေရြးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေတြ႔ရႏုိင္ပါသည္။
ၾကက္တူေရြးအစစ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္ ထိုၾကက္တူေရြး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ သင္ေပးလိုက္သမွ်
အာဂံုေဆာင္၍ ရြတ္ျပတတ္ျခင္းပင္။
ထိုၾကက္တူေရြးမ်ား၏ အုပ္စုဗိုလ္မွာ အလိမ္တကာ့ထိပ္ေခါင္ ၀န္ၾကီးတပါးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကား ဘာေမးေမး မေျဖတတ္၊
မေျဖႏိုင္။ေတမိ၀န္ၾကီးတဦးႏွင့္ တေလာကလံုးကို ရန္လိုေနသည့္ မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ မယဥ္ေက်းေသာ
ယဥ္ေက်းေရး၀န္ၾကီးျဖစ္သည္။
အုပ္စုဗိုလ္ ၾကက္တူေရြးမွာ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ႏွင့္ ပါးစပ္မွ အျမႇဳပ္ထြက္သည္ထိ တဖက္လူ မ်က္ႏွာတံေတြး
စင္ေအာင္ပင္ စြမ္းစမ္းတမံ အာဂံုေဆာင္ထားသမွ် မေမာတမ္း ျပန္ရြတ္ျပႏိုင္၏။
ထိုၾကက္တူေရြးအုပ္ႏွင့္အတူ အာဂံုေဆာင္ ရြတ္ျပတတ္ေသာ တကိုယ္ေတာ္ ၾကက္တူေရြးတေကာင္ ရွိေသးသည္။
ထိုအေကာင္မွာ အထက္က ဆိုခဲ့ေသာ သံုးေကာင္ထက္ အေရးအရာ ပိုပါ၏။
ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ဆိုသူ ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာျပည္လာေလတိုင္း ၾကက္တူေရြးက
အလြတ္ ျပန္ရြတ္ျပၾကရ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္ ဂမ္ဘာရီ ဆိုသည္မွာလည္း ယခုတၾကိမ္ ျမန္မာျပည္ လာသြားသည္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ၇
ၾကိမ္ေျမာက္ ရွိေလၿပီ။ ၇ ၾကိမ္၊ ၇ လီ အေဆာ္ခံရၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မမွတ္ေသး။ ေနာက္တေခါက္ ျပန္လာကာ
ၾကက္တူေရြးမ်ား အာဂံုေဆာင္ ရြတ္ျပသည္ကို နားေထာင္လိုေသးေၾကာင္း စကားဦး သန္းသြားခဲ့သည္။
ရွက္တတ္ရမွန္း မသိေသာ ၾကက္တူေရြး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဂမ္ဘာရီကို က်ီးအာသလို ၀ိုင္းအာလိုက္ၾကသည္မွာ .
ရန္ကုန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ ပိသ
ု႔ မွ် မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕သာ သြားခဲ့ရေလေသာ ဂမ္ဘာရီကို "က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊
ယေန႔ ျပည္သူအမ်ားစုရ႕ဲ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား အားလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနားလည္ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္"
ဟူေသာ စကားမွာ လက္ေတြ႔ သိျမင္ၾကံဳေနရေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား အတြက္မွာကား ရယ္စရာသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။
လွ်ပ္စစ္မီးပင္ မွန္ေအာင္ မေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔
ျပည္သေ
ူ တြရ႕ဲ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု
ေျပာထြက္ခဲ့ျပန္ေသး၏။
တကယ္တမ္းတြင္ သူတို႔ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ရာ စစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိ ထိုလက္တဆုပ္စာ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္
စစ္တပ္မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသာ ကိုယ္စီအက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေနၾကပါသည္။ ၅၈ သန္းေသာ က်န္ျပည္သူမ်ားမွာ
ထူးမျခားနား ဇာတ္ခင္းေနၾကရသည္မွာ ျပည္သူထဲမွ ျပည္သူမ်ားသာ သိပါသည္။

သူတို႔ဘာသာ ေရးဆြ၊ဲ သူတို႔ဘာသာ အာဏာျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကိုလည္း
"ျပည္သူလူထုကလည္း အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ၉၂ ဒႆမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အရွက္မဲ့စြာ ေျပာျပန္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို သူတို႔ပါးစပ္ထရ
ဲ ွိသည့္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အမႈဆင္ ေထာင္ခ်ခဲ့သည္ကိုလည္း "ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ္လည္း အျခားတဖက္က သေဘာထားၾကီးၾကီး ထားၿပီး စိတ္ႏွလံုးေကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ကာ သူတို႔ရ႕ဲ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးကို အၿမဲတမ္း စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု လွ်ာအ႐ိုးမရွိတိုင္း ဆိုျပန္ပါသည္။
ထိုႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတို႔အတြက္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ားကို မတရား အမႈဆင္ ေထာင္ခ်ထားၿပီးျဖစ္၍
အယူခံတင္ခင
ြ ့္ ဆံုး႐ႈံးေနပါလ်က္ကယ္ႏွင့္ "ဥပေဒႏွင့္အညီ အယူခံ တင္သင
ြ ္းလာမယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးေတြကလည္း
ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္၍ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပာၾကားလိုပါတယ္" ဟု မစားရ၀ခမန္း
ဆိုျပန္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္လာသမွ် အခ်ိန္တိုင္း ဘာမွမထူး၊ ယင္းတို႔ အာဂံုေဆာင္ ရြက္ျပေလသမွ် နားေထာင္ကာ မ်က္စိသူငယ္
နားသူငယ္ႏွင့္ အူလည္ေ၀့လည္ ျပန္သြားရေလေသာ ဂမ္ဘာရီကိုလည္း ..
"အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကိုယ္စား အေဆြေတာ္ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အက်ဳိးေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေနၿပီလို႔
ယူဆပါတယ္" ဟု အရွက္မရွိ ေျပာထြက္ရဲျပန္ေပသည္။
ျမန္မာျပည္လာသမွ် အခါတိုင္း အ႐ႈံးမ်ား ရင္၀ယ္ပိုက္ကာ ျပန္သြားရေလသည့္ ဂမ္ဘာရီကို အ႐ူးလို သေဘာထားကာ
လွည့္စားေျပာေလသည့္ေနာက္ ၾကက္တူေရြး တေကာင္မွာ …
"နာဂစ္ေလေဘးေၾကာင့္ အကူအညီလိုေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားၾကပါေလေသာ ေဒသမ်ားမွ လမ္းမ်ား ပ်က္စီးသည္ကို
တေပါက္ေပါက္ တေပါက္ဖာ စနစ္ျဖင့္ သြားရန္၊ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ ဆိုက္ခ်ိန္ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားတို႔ကို
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာ မပူပါႏွင့္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ျပန္လာခဲ့ပါ။ အလုပ္မ်ား ေပါပါသည္" ဟု စာကို ဖတ္ျပခဲ့သည့္ ၾကက္တူေရြး
ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္၏။ အဆိုပါ ၾကက္တူေရြး အၾကီးစားသည္ ဆရာကိုတာ ေျပာသလို ျဖန္႔ထြက္ေတြးရန္ႏွင့္ ဆရာေက်ာ္၀င္း
စကားအရ ဦးေႏွာက္ကို မုန္တိုင္းဆင္ရန္ မသိပါဘဲ၊ သူမ်ား ေျပာခိုင္းသမွ် အလြတ္ျပန္ရြတ္ ျပေလေသာ
ၾကက္တူေရြးတေကာင္သာ ျဖစ္ေခ်၏။
ဂမ္ဘာရီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ကလည္း "ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳ ေပးထားေသာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကို
ဦးစားေပး၊ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ဟု ထိပ္ပါမက မ်က္ႏွာပါေျပာင္ျဖင့္ ေျပာထြက္ရခ
ဲ ဲ့ေလ၏။ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳသည္မွာ သူတို႔လူ သူတို႔ သေဘာျဖင့္ အတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္၍ သူတို႔ဆႏၵကိုသာ
ဦးစားေပးလုပ္သြားမည္ဟု ဆိုရေပမည္။
"လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးထိခိုက္ေစသည့္ ဗီဇာပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ဖယ္ရွားေအာင္
ဦးစြာၾကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း" ဟူ၍လည္း မရွက္တမ္း ေျပာထြက္ခဲ့ျပန္ေသးသည္။ သူတို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ဗီဇာ
အပိတ္ခံထားရျခင္း ျဖစ္ရာ သူတို႔အတြက္ ဆံုး႐ႈံးေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုမူ အေလးအနက္ထား
ေတာင္းဆိုတတ္ေလသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
မိမိ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ ႏွိပ္စက္၀ံ့ေသာ္လည္း ကိုယ့္အလွည့္က်ေတာ့မူ အနာမခံႏိုင္ပံု၊ အေရးယူ

ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား သနားေသာအားျဖင့္ ျပန္လည္ ဖယ္ရွားေပးပါရန္ မ်က္ရည္ခံထိုးသည့္ စကား ေျပာခဲ့ျပန္ေသးသည္မွာ ..
"ေျခႏွစ္ဖက္ကို ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး၊ ျမန္ျမန္ မေျပးခိုင္းပါႏွင့္ ၾကိဳးမ်ား ေျဖေပးပါ" ဟု ဆိုျပန္ေသးသည္။
သင္ေပးထားေသာ စကား အလြတ္အာဂံုေဆာင္ ျပန္ရြတ္ျပႏိုင္ေလေသာ ၾကက္တူေရြးပီသစြာ အဆိုပါစကားကို ဂမ္ဘာရီ
မမွတ္မိမွာ စိုး၍ထင္၏၊ ႏွစ္ခါ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။
က်ေနာ္ ကေလးဘ၀က ၾကက္တူေရြးတေကာင္ ေမြးဖူးသည္။ စကားသင္ေပးဖို႔ ၾကိဳးစားေသာအခါ အဖြားက
"ၾကက္တူေရြးေတြက လွ်ာထူတယ္၊ စကားေျပာ ျမန္ျမန္တတ္ေစခ်င္ရင္ င႐ုတ္သီး ေကြ်း၊ ဒါမွ လွ်ာပါးလာၿပီး စကားေျပာ
သြက္လာမွာ" ဟု ေျပာခဲ့ဖူးေသာ စကားကို အမွတ္ရမိသည္။
ျမန္မာျပည္က ၾကက္တူေရြး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသထြက္ င႐ုတ္သီးမ်ဳိးစံုကို ေန႔စဥ္ စားေနေလရာ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအဖို႔ င႐ုတ္သီး ရွားပါး၊ ေစ်းတက္လာမည့္ ျပႆနာကို စိုးရြံ႕ေနၾကေလသည္ ဟူ၏။

ဦးေက်ာ္သူ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒု၀န္ၾကီးရာထူးက ဘာေၾကာင့့္ ျပဳတ္
(ေဆာင္းပါး)

ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဗုိလ္ေအာင္ျမင္ / ၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

ႏိုင္ငံျခားေရး ဒု-၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္သူဟာ ယခင္သမၼတေဟာင္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ရ႕ဲ
သားျဖစ္ကာ DSA အပတ္စဥ္ (၁၃) မွ ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွာလည္း ထူးခြ်န္ခ့သ
ဲ ူတဦး
ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က သူ႔ရ႕ဲ သားကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ “သားေမာင္စစ္သည္” ဆုိတ့ဲ
စာအုပ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့လို႔ အဲဒီေခတ္ကာလက လူငယ္မ်ား စိတ္၀င္စားစရာ စာအုပ္တအုပ္
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေခတ္ကလည္း စစ္တပ္အေပၚ ျပည္သူ လူထုက အခုခ်ိန္ေလာက္ နာၾကည္းမႈ
မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ဗုိလ္ေက်ာ္သူဟာ အဆင့္ဆင့္ ရာထူးတက္ကာ တပ္မ (၂၂) ရဲ႕ တပ္မမႉး ရာထူး ျဖင့္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္သူဟာ တပ္မမႉးရာထူးနဲ႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အပြင့္မတင္ရ ေသးဘဲ
ဗိုလ္မႉးႀကီး ဘ၀ျဖင့္ ရွိေနစဥ္မွာပင္ ယခင္ ရတခ တုိင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္န႔ဲ
စစ္ဆင္ေရးကိစၥတခုအေပၚ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စကားမ်ားၾကကာ တဦးနဲ႔တဦး ထုိးႀကိတ္တ့အ
ဲ ထိ ျပႆနာ
အႀကီးအက်ယ္ တက္ခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ရ႕ဲ တပ္မ (၂၂) ဟာ ေရွ႕တန္းမွာ အက်အဆံုး ဒဏ္ရာရသူမ်ားၿပီး အထိနာေနရာ ရတခ တုိင္းမႉး
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္ကလည္း မညႇာမတာ လက္ေအာက္ကို ဖိႏွိပ္ ညစ္ပတ္ေနလို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ကာ
အမွန္တရားကုိ ရဲတင္းစြာ ျပန္ေျပာရဲတဲ့ တပ္မမႉး ဗိုလ္ေက်ာ္သူရ႕ဲ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ တုိင္းမႉးနဲ႔ တပ္မမႉးတုိ႔
ထုိးႀကိတ္ၾကတဲ့ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ေက်ာ္သူဟာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ပင္ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ရာထူးျပဳတ္ကာ ေတာင္အာဖရိက ဆုိင္ရာ
ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ လြင့္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဦးလင္းၿမိဳင္ကုိ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အျဖစ္မွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ဦးေက်ာ္သူကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ ႔ တာ၀န္ေပးဖို႔
နအဖက စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ဦးလင္းၿမိဳင္ဟာ
သံတမန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သံအမတ္သစ္ရ႕ဲ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပင္သစ္အစုိးရထံ
တင္ျပလိုက္တဲ့အခါ ဦးေက်ာ္သူရ႕ဲ မူရင္းရာထူး ျဖစ္ၾကတဲ့ တပ္မမႉး၊ နည္းဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး အဆင့္လို႔
အတိအက် ေရးလိုက္လို႔ ျပင္သစ္အစုိးရက လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆုိရင္
ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ကုိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္တယ္လို႔ပဲ ေရးသားတင္ျပရမွာ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီလုိ ပယ္ခ်ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဦးေက်ာ္သူဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အျဖစ္သာ
ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ရ႕ဲ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဦး၀င္းေအာင္က ၀န္ႀကီး၊ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက
ဒု-၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေနရာယူထားတာေၾကာင့္ အာဏာခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာ ညိႇတ့အ
ဲ ေနနဲ႔ ဗုိလ္သန္းေရႊက
ဦးေက်ာ္သူကို ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေအာင္န႔ဲ ဒု-၀န္ႀကီး
ဦးခင္ေမာင္၀င္းတုိ႔ ျပဳတ္သာြ းခ်ိန္ မွာ ဦးေက်ာ္သူဟာ
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပမယ့္လည္း
မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဥာဏ္၀င္းအား
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အစားထုိး ခန္႔အပ္လုိက္တာကုိ
ေတြ႔ရပါတယ္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ဗုိလ္ဥာဏ္၀င္းဟာ DSA အပတ္စဥ္ (၁၅) က
ျဖစ္ၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ တပည့္ေက်ာ္ အိတ္ဆဲြ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ
(ယခု ကစထမႉး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) နဲ႔ တပတ္စဥ္တည္း ျဖစ္လုိ႔
ဗုိလ္ျမင့္ေဆြရ႕ဲ ေထာက္ခံခ်က္အရ စုိင္ေကာ္လုိ႔ ခ်ံဳေပၚ
ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္၊
စုိင္ေကာင္ႀကီး ဗိုလ္ဥာဏ္၀င္းဟာ အဂၤလိပ္စာ မကြ်မ္းက်င္လို႔
အာဆီယံ အစည္းအေ၀းမွာ “ဟား” ခံရတာမို႔ အဂၤလိပ္စာ
ကြ်မ္းက်င္လွၿပီး သံခင္း တမန္ခင္း အရည္က်ိဳ ေသာက္ထားတဲ့
စီနီယာ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ေက်ာ္သူ အေနနဲ႔ အထက္ေအာက္ တြလ
ဲ ုပ္ရာမွာ
ကသိကေအာက္ေတြျဖစ္ကာ မၾကာခဏ ထိပ္တုိက္ ေတြ႔ေနတယ္လို႔
သိရပါတယ္။
ယခုအခါ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းက နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ေဒသရွိ ျပည္သူေတြ နဂုိအေျခအေန
ျပန္ေရာက္ၿပီလို႔ ဂမ္ဘာရီကို ေျပာလိုက္ေပမယ့္ ဒီေန႔ပဲ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀းတက္ဖို႔
ဗုိလ္ေက်ာ္သူဟာ ဘန္ေကာက္ကုိ (၆-၂-၂၀၀၉) ရက္ေန႔မွာ သြားေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီအဖြ႔မ
ဲ ွာ
လူမႈ၀န္ထမ္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးေအာင္ထန
ြ ္းခိုင္လည္း
အဖြ႕ဲ ၀င္တဦးအေနနဲ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဗိုလ္မႉးေအာင္ထြန္းခိုင္ဟာ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫန
ြ ္႔ လက္ထက္
ေထာက္လွမ္းေရး (၁၄) မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး တပ္ခမ
ဲြ ႉး ဗုိလ္မႉး (ဗုိလ္ႀကီး) တဆင့္ျမင့္ ရာထူးျဖင့္
ေရွ႕တန္း ေျခလ်င္တပ္သို႔ ဆင္းသြားရာမွ ေထာက္လွမ္းေရးသုိ႔ ျပန္မလာေတာ့ဘဲ လူမႈ၀န္ထမ္း၀န္ႀကီး
ဌာနကုိ ၫႊန္မႉး ရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။
ဗုိလ္ေက်ာ္သူဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ သံုးပြင့္ဆုိင္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႔ရ
ဲ ႕ဲ လုပ္ငန္း တာ၀န္ေတြကုိ
လုပ္ခဲ့ရာမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ လုပ္ရတာရယ္၊ UN နဲ႔ အာဆီယံတုိ႔ရ႕ဲ
လုိလားခ်က္ေတြကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ေပးရတာ ရယ္ေၾကာင့္ တခါတရံ အထက္ကို
မတင္ျပမိဘဲ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္နဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္း Raise ယူၿပီး လုပ္ခ့တ
ဲ ာမ်ိဳးလည္း ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ဗုိလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဗုိလ္ေမာင္ေအးတုိ႔က အာဏာရွင္ ပီသစြာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ
သူတုိ႔ မသိလိုက္ရတာမို႔ အစာမေၾကတာရယ္၊ အခါေတာ္ေပး အပါးေတာ္ၿမဲ ဗုိလ္ျမင့္ေဆြန႔ဲ
လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ ဗိုလ္ဥာဏ္၀င္းတုိ႔ရ႕ဲ စနက္ေတြရယ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒု-၀န္ႀကီးမွ
ေရႊ႕သြား ရတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ သူ႔ကုိ သံုးပြင့္ဆုိင္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႔ရ
ဲ ႕ဲ
ဥကၠ႒ေနရာမွ မေရႊ႕ေသးဘဲ ဟန္ျပေတာ့ ေမွးထားေသးေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
အလုပ္သမားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
ေမာင္စြမ္းရည္ / ၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

က်ေနာ္တို႔တေတြ ေက်ာင္းသားဘ၀က ဖတ္႐ႈခ့ဖ
ဲ ူးတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ထမ
ဲ ွာ
“အလုပ္သမားဆိုတာ အရင္းရွင္စနစ္ရ႕ဲ ၀မ္းေၾကာတို္က္ကို
ေဖာက္ထြက္ေမြဖြားလာသူမ်ားျဖစ္သည္” တဲ့ ။ အရင္းရွင္စီးပြားေရး စနစ္ကို ရွင္းျပသူ
ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကလည္း “ေႃမြေပြးမ်ားဟာ သားေပါက္ရင္ မိခင္ရ႕ဲ
၀မ္းဗိုက္ကို ေဖာက္ခြဲ ေမြးဖြားလာၾကသလို အလုပ္သမားေတြဟာ အရင္းရွင္စနစ္ မိခင္ရ႕ဲ
၀မ္းေၾကာတိုက္ကို ေဖာက္ထြက္လာၾကသည္” လို႔လည္း ဥပေဒေပးၿပီး ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အရင္းရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားတို႔ဟာ စနစ္တခုတည္းမွာ
အႃမႊာေမြးလာၾကတာပါပဲ။ တဦးနဲ႔တဦး မွီခိုေနရတဲ့ “မရွိမျဖစ္ရန္သူ” မ်ားလည္း
ျဖစ္ၾကပါတယ္။
အရင္းရွင္က ေငြရင္းစိုက္ထုတ္တယ္။ အလုပ္သမားက လုုပ္အားစိုက္ထုတ္တယ္။
တကယ္ေတာ့ အလုပ္သမားကလည္း အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ရတာပါပဲ။ သူရင္းႏွီးရတာက
“လုပ္အား”နဲ႔ “အခ်ိန္” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အျမတ္အခြန္ကို ခြေ
ဲ ၀ရာမွာ အရင္းရွင္က
သူစိုက္ထုတ္ရတာကိုပဲ ျမင္ၿပီး သူကပဲ ေက်းဇူးရွင္လို႔ မွတ္ယူတာမို႔ အလုပ္သမားကို
လုပ္ခေ၀စုနည္းနည္းပဲ ေပးပါတယ္။ အျမတ္ကုိ ရႏိုင္သမွ်ရေအာင္ လက္.. ႏႈိက္ယူပါတယ္။
အခိ်န္ တေန႔ (၈) နာရီခိုင္းရမယ္ဆိုရင္ (၁၀) နာရီခိုင္းပါတယ္။ (၄) ရက္ၾကာရင္ (၄x၂)
နာရီ၊ တနည္းေျပာရင္ (၈) နာရီ အျမတ္ထက
ြ ္သာြ းပါတယ္။
အလုပ္သမားတေယာက္အတြက္ လုပ္ခကို ေခါင္းပံု ျဖတ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒါက
အခိ်န္အေပၚက ေခါင္းပံုျဖတ္တာပါ။ လုပ္အားအေပၚကလည္း ေခါင္းပံုျဖတ္ပါေသး တယ္။
တနာရီ (၈) က်ပ္ေပးရမွာကို (၄) က်ပ္ပေ
ဲ ပးတယ္။ (၂) ရက္လုပ္ရင္ (၄x၂) က်ပ္၊
တနည္းေျပာရင္ (၈) က်ပ္ဆိုတဲ့ အလုပ္သမားတဦးရဲ႕ လုပ္ခကို
ေခါင္းပံုျဖတ္ယူလိုက္တာပါပဲ။ အလုပ္႐ံုက ကုန္ေခ်ာပစၥည္းကို ေရာင္းခ်တဲ့အခါ
လုပ္အားခကိုပါ အရင္းအႏွီးအျဖစ္ထည့္ၿပီး အျမတ္တက
ြ ္ယူပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းက ကုန္ေခ်ာ
ျဖစ္သြားလို႔ တန္ဖိုးတက္လာတဲ့အတြက္ ေစ်းျမႇင့္ယူျပန္ပါေသးတယ္။ ဒါဟာ
အလုပ္သမားေၾကာင့္လည္း ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္ရွင္ကခ်ည္း အျမတ္ယူလိုက္ပါတယ္။

အရင္းရွင္ေတြဟာ တေန႔တျခား ခ်မ္းသာလာေပမယ့္
အလုပ္သမားေတြက တေန႔တျခား ခၽြတ္ၿခံဳက်လာခဲ့ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုုပ္အားခပိုေတာင္းပါတယ္။
မေပးရင္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ
အလုပ္ရွင္န႔ဲ အလုပ္သမားတုိ႔ဟာ ကမာၻရန္ျဖစ္ၿပီး
တၿခိမ္းၿခိမ္းနဲ႔ျဖစ္ၾကရတဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာ
မဆံုးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါက ဘ၀ကေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါ။
က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံက လယ္ယာႏိုင္ငံပါ။
လယ္ယာကလည္း
စက္မႈလယ္ယာစနစ္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ရွိသမွ်
စက္႐ံုေတြဆိုတာကလည္း စက္မႈႏိုင္ငံႀကီးေတြက
၀ယ္ယူသံုးစြရ
ဲ တဲ့ စက္႐ံုအငယ္စားေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
စက္႐ံုမရွိတ့ဲ ကုန္တင္ကုန္ခ်
ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားမ်ားလည္း ဗမာျပည္မွာ
အင္းအားေကာင္းလွပါတယ္။ ၀န္ခ်ီ စက္ေတြ
လံေ
ု လာက္ေအာင္ မသံုးႏိုင္ေသးလို႔ပါ။ ေရနံေျမအလုပ္သမား၊
မီးရထားစက္႐ံုအလုပ္သမားေတြနဲ႔ သေဘၤာက်င္းအလုပ္သမားေတြလည္း နာမည္ႀကီးတဲ့
အလုပ္သမားထုေတြပါ။ ဒီစက္႐ံုေတြဟာ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းအလုပ္သမားေတြ
ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြက အစိုးရပိုင္ျဖစ္ေနၾကလို႔ပါ။
စစ္အစိုးရဟာ ပုဂၢလိက အရင္းရွင္ထက္ ဆိုး၀ါးပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က
ေခါင္းပံုျဖတ္တာကို လုပ္ေနေတာ့ အလုပ္သမားေတြဆႏၵျပရင္ အစိုးရအာဏာနဲ႔
ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြကိုလည္း သူတို႔ရ႕ဲ အာဏာကို လုယူမယ့္
သူပုန္ေတြလို႔ သေဘာထားၿပီး စစ္တပ္္ကပါ ၀င္ေရာက္ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ေသနတ္န႔ဲ
ပစ္ခတ္တာဟာလည္း ၿခိမ္းေျခာက္႐ံုမဟုတ္ပဲ ဗိုလ္ေန၀င္းျပဳခဲ့သလို စစ္တပ္ဆိုတာ
မိုးေပၚေထာင္မပစ္ပါဘူး။ ထိေအာင္မွန္ေအာင္ပဲ ပစ္ၾကပါတယ္။
ဒီအစိုးရက အလုပ္သမားေတြကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိတာဟာ အစိုးရက
အလုပ္သမားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ လို႔ပါပဲ။ မတရားတာကို လုပ္တ့ဲ လူေတြက
ေၾကာက္တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတုိ႔ဟာ မတရားတာ ေတြကို
လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိေနလို႔ပိုၿပီး ေၾကာက္တတ္တာပါ။ အလုပ္သမားေတြမွာ
ႏိုင္ငံေရးအသိတိုးမွာ အလြန္ေၾကာက္ပါတယ္။

သဘာ၀အရ စစ္သားဆိုတာ လူသတ္ဖို႔ေလ့က်င့္ထားရတဲ့ ဟာေတြ။ အလုပ္သမားဆိုတာ
ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ထားသူေတြ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္၀င္ဖို႔ရာအတြက္
ပညာအေျခခံရွိဖို႔နဲ႔ သင္တန္းတက္ဖို႔လိုတာ ခ်ည္းပဲ။ ေခတ္သစ္စစ္သားဟာ
ေခတ္မီလက္နက္ေတြ အသံုးျပဳဖို႔ ပညာအေျခခံ လိုအပ္သလို ေခတ္သစ္အလုပ္သမား
(စက္႐ံုလုပ္သား) ေတြကလည္း စက္ေတြ ေမာင္းႏွင္ဖို႔ ပညာအေျခခံလိုတယ္။ ဒါေတြဟာ
ေခတ္သစ္စက္မႈေခတ္ျဖစ္လာလို႔ပါ။
ေရွးေခတ္ကေတာ့ စစ္သားဟာ ျမင္းစီးျခင္း၊ ဓားခုတ္ လွံထိုးျခင္းတို႔ကို
ေလ့က်င့္သင္ယူရတယ္။ ေရွးေခတ္ အလုပ္သမားကေတာ့ ကာယလုပ္အားအသုံးျပဳဖို႔
သင္ယူရပါတယ္။ ခုေခတ္ေလာက္ စာေတြေပေတြ တတ္ဖို႔မလိုပါဘူး။
ေရွးက ေခါမ၊ ဥေရာပ စတဲ့ ေနရာေတြမွာ ကၽြန္လုပ္သားေတြ ရွိခ့တ
ဲ ယ္။ အေမရိကားမွာ
လူမေ
ဲ တြကို ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္း၀ယ္တာေတြ၊ ၀ါခင္း၊ ေဆးခင္းေတြမွာ အစုလိုက္
ခိုင္းေစတာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ကေတာ့ အိမ္ကၽြန္၊ ေက်ာင္းကၽြန္
ေလာက္ပရ
ဲ ွိခဲ့ပါၿပီး “ေရွ႕ဂႏၳ၀င္ကၽြန္စနစ္” မ်ိဳး ရွိခ့ပ
ဲ ံုမရပါဘူး။
လယ္ကၽြန္ယာကၽြန္ဆိုတာမ်ိဳးကလည္း လယ္ကက
ြ ္ယာကြက္ အက်ယ္ႀကီးေတြ
စိုက္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္လို႔ ကၽြန္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ မစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရပါဘူး။ ေက်ာက္စာေတြထမ
ဲ ွာ
ကၽြန္ေတြစာရင္းနဲ႔ပါရွိေပမယ့္ မမ်ားလွပါဘူး။ ကၽြန္ဆိုတာ အလုပ္သမားကိုပဲ ေျပာတာပါ။
(က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရင္ေတြကလည္း အေသာကတို႔၊ ရွိဟန
ြ ္တိတို႔ ေလာက္ မႀကီးက်ယ္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။)
ဗမာျပည္မွာ ကိုလိုနီေခတ္က်မွ ေရနံေျမအလုပ္သမား ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ်
အလုပ္သမား၊ ဆန္စက္ ဆီစက္အလုပ္သမား စသျဖင့္ ေပၚလာခဲ့ရာမွ ေရနံခ်က္စက္႐ံု
အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ပညာအေျခခံျမင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ သန္လ်င္
ေရနံခ်က္္စက္႐ံုဘက္က သခင္စိုး၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ သခင္ဘေမာင္ တို႔လို
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္သမားဆိုတာ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ စတဲ့ သိပၸံပညာအေျခခံရွိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ
အစုလိုက္ တေနရာတည္း လုပ္ၾကရၿပီး တေယာက္္န႔တ
ဲ ေယာက္ ေခြးသြားဘီးေတြ
ခ်ိတ္ဆက္သလို၊ အခ်ိန္ကိုက္ဆက္စပ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရပါတယ္။
အလုပ္သမားေတြကိုယ္တိုင္ စက္ရ႕ဲ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
အလုုပ္သမားေတြဟာ ယႏၱရား သေဘာအရ လူခ်င္းလည္း
ခ်ိတ္ဆက္ကၽြမ္း၀င္ေနၾကရပါတယ္။ လယ္သမားေတြန႔ဲ မတူူတာက အဲဒါပါပဲ။
တစုတေ၀းတည္း အစုလုိက္ဆက္စပ္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္
ေနၾကလို႔ အရင္းရွင္ေတြက ေၾကာက္ေနရပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပရင္

အစုလိုက္ျဖစ္လုိ႔ စက္႐ံုလည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းသြားရၿပီး
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလည္း တပါတည္း
ရပ္ဆိုင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္သမားေတြက
သမဂၢဆိုၿပီး ဖြ႕ဲ စည္းထူေထာင္လိုက္ၾကတဲ့ အခါ
ပိုၿပီးေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္
အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ပါတယ္။
အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြရ႕ဲ ေက်းဇူးရွင္
အလုုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ရွင္ေတြရ႕ဲ ေက်းဇူးကၽြန္လို႔
ေရွးအစဥ္အလာမွတ္ယူစလ
ဲြ မ္းလာခဲ့တာရွိပါတယ္။
အလုပ္သမားတခိ်ဳ႕ကလည္း အလုပ္ရွင္ကို
ေက်းဇူးရွင္လို႔ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနၾကတာမ်ိဳး ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြမွာ ရွိေနပါတယ္။
ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းမစြပ္ေကာင္းဘူး လို႔ စြမ
ဲ ွတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မဟုတ္ဘူး။
အျပန္အလွန္ အေရာင္းအ၀ယ္သေဘာပါပဲ။ “ဆီေပးလို႔ ဆန္ရ” ဆိုတ့ဲ သေဘာတရားပါပဲ။
ဗမာအစိုးရကိုယ္တိုင္က ၀န္ထမ္းေတြကို သူတို႔က ေက်းဇူးျပဳထားတာ၊ သူတို႔က
လခေပးထားတာ၊ သူတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရမွာလို႔ ထင္မွတ္ေနၾကသလို ၀န္ထမ္းေတြကို
သူတို႔ရ႕ဲ ေက်းဇူးကၽြန္ေတြလို ဆက္ဆံေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအစြေ
ဲ တြ ေဖ်ာက္ရပါမယ္။ ဒါဟာ
ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားတခုပါပဲ။
အလုပ္သမားဟာ အလုပ္ရွင္ရ႕ဲ ေက်းဇူးရွင္၊ အစိုးရရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္လို႔လည္း မွတ္ယူၿပီး
အျပန္အလွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တေအာင္ ဆက္ဆံႏို္င္ေရးကို ေရွး႐ႈရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္ရွင္ဟာ ေလာဘသမားျဖစ္လို႔ အေလွ်ာ့ေပး႐ိုးမရွိပါဘူး။
အသာတၾကည္ေျပာလို႔လည္း မရပါဘူး။ သူ႔ဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ပိုင္းျဖစ္တ့ဲ
အစိုးရကလည္း ဘက္လိုက္ေလ့ရွိေတာ့ ပိုၿပီးကမ္းတက္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္
အလုပ္ရွင္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးပါမယ္။ စစ္အစိုးရဆိုရင္ေတာ့
ဥပေဒမရွိဘ၊ဲ ေသနတ္ရွိေနလို႔ ကမ္းကုန္ေအာင္ မိုက္႐ိုင္းပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔
ငရဲႀကီးမယ္ဆိုတာလည္း မရွိလို႔ ဘုန္းႀကီးေတြကိုေတာင္ သတ္ရသ
ဲ ူ ေတြျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္
အလုပ္သမားကိုလည္း ညႇာမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ အလုပ္သမားကလည္း ျပန္မညႇာဖို႔ပဲ
လိုပါတယ္။
ကမာၻ႕သမုင
ိ ္းအစဥ္အလာအရ အလုပ္သမားေတြဟာ သဘာ၀အရ တစုတည္း ရွိ႐ံုသာမက
စနစ္တက် ဖြ႕ဲ စည္းထားၾကတဲ့ “အလုပ္သမားသမဂၢ” ဆိုတာေတြလည္း ရွိခ့လ
ဲ ို႔ ခုေခတ္မွာ
အလုပ္ခိ်န္သတ္မွတ္မႈ၊ အခိ်န္ပိုလုပ္အားခ၊ လူမႈဖူလုံေရး စတာေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ မဆလ လက္ထက္ကလို ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္
အစည္းအ႐ံုးေလးေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ ခြင့္လမ
ဲ ေပးေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖ႕ြဲ စည္းထားရမွာပါ။ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ေလာက္ေကာင္
ႀကံ႕ဖြံ႕ေတြကိုလည္း သတိထားရမွာပါ။
ေခတ္သစ္ဆို႐ိုးရွိပါတယ္။ “အလုပ္သမားေတြမွာ ေႏွာင္ႀကိဳးကလြၿဲ ပီး ဘာမွ ဆံုး႐ံႈးစရာမရွိ”
ဆိုတာပါပဲ။ အလုပ္သမားရဲ႕ ဘ၀အသိ၊ ႏိုင္ငံေရးအသိ မရွိရင္ေတာ့ အလုပ္ကၽြန္ဘ၀က
တက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဖ်က္ဆီး၍မရစေကာင္း
MONDAY, 09 FEBRUARY 2009 16:42 ေအးခ်မ္းေျမ႕
ဇန္နဝါရီလအတြင္းက Christian Solidarity World
Wide (CSW) ကထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းတခ်ိဳ႕
ဖတ္လိုက္ ရသည္။ ရန္ကုန္ရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားကို
စုေပါင္းဝတ္ျပဳခြင့္ မရေအာင္ စစ္အစိုးရက ေႏွာင့္ယွက္
သည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။
၎အစီအရင္ခံစာအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ
အသင္းေတာ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ဝတ္ျပဳစည္းေဝး
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ ယွက္သည္ ဟုသိရသည္။
ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္ရွိ ခရစ္ယာန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ
စုေပါင္း ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္
အခက္အခဲျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုထား၏။
ထို႔ျပင္ ေတာင္ဒဂံုဘက္တင
ြ ္လည္း
ဘုရားေက်ာင္းမဟုတ္သည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ စုေပါင္း
ဝတ္ျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ ရန္ ပိတ္ပင္သည္ဟု
ပါရွိသည္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကိုလည္း ခံဝန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းေၾကာင္း ေရးသားထား သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတခု (ဓာတ္ပုံ - flickr.com)
က်မက်င္လည္ခဲ့ရာ အသိုင္းအဝန္းက ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအဝန္းဆိုလွ်င္ မွားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ က်မအေမဘက္ က
ေဆြမ်ိဳးအသိုက္အဝန္းလည္း မ်ားျပား၊ မ်ားသေလာက္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြခ်ည္း ျဖစ္သည္။ အေမ့ အေမ
က်မအဘြားက အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ၿပီး အဘိုးကေတာ့ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္။ အေမ့ ေမာင္ ႏွမမ်ားထဲတင
ြ ္
အေမတေယာက္သာ အဘိုး၏ႏွစ္ခ်င္းအယူကို ယူခ့ၿဲ ပီး က်န္သူမ်ားအားလံုးက အဂၤလီကန္ ျဖစ္သည္။
ဒီေတာ့ က်မငယ္စဥ္က ေမာင္ႏွမဝမ္းကြမ
ဲ ်ား၊ အေဒၚမ်ားႏွင့္အတူလိုက္ကာ အဂၤလီကန္ဝန္းက်င္တင
ြ ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ သည္။
တနဂၤေႏြေက်ာင္း (Sunday School) ေတာင္ က်မက အဂၤလီကန္ဘုရားေက်ာင္းမွာပဲ တက္ခဲ့ရတာျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္
အရြယ္ေလး နည္းနည္းရလာေတာ့ ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္တေယာက္ ျဖစ္ခ်င္လာမိသည္။

အဲဒီလိုျဖစ္ရတာက အေၾကာင္းရွိပါသည္။ က်မတို႔ မိခင္အသင္းေတာ္ရ႕ဲ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးသာထြန္းေရႊ (က်မတို႔ က
ေဖေဖတူးတူးဟုေခၚသည္) ၏ “ႏွစ္ခ်င္း သေဘာထား” ကို က်မ အလြန္ သေဘာက်မိ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ စာအုပ္မ်ားကို ဝါးစားသလိုဖတ္ျဖစ္ခ်ိန္တင
ြ ္ ေဖေဖတူးတူး၏ တနဂၤေႏြ တရားေဟာခ်က္ မ်ားက
က်မရင္ကို လာထိသည္။ သူ႔ႏႈတ္က ေဟာၾကားခ်က္ မ်ားသာမက သူ႔အေနအထိုင္၊ သူ၏ ေမတၱာတရား၊ သူ၏
ခရစ္ယာန္အသက္တာက က်မကို ႏွစ္ခ်င္း ျဖစ္ခ်င္စိတ္မ်ားဆီသို႔ ဆြေ
ဲ ခၚခဲ့သည္။
လူငယ္ဘဝတြင္ တက္ျဖစ္ေသာ က်မတို႔၏ တနဂၤေႏြေက်ာင္းဆရာ ဦးပီတာ (က်မတို႔က ဦးပီဟုေခၚသည္၊ သူက
ဦးသာထြန္းေရႊ၏ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္၏) သြန္သင္မႈမ်ားကလည္း က်မ၏စိတ္ကို ပိုၿပီးတိတိက်က်ဆံုးျဖတ္ေစ ခဲ့ သည္။
သူအၿမဲေျပာသည့္ စကားတခြန္းက “ခရစ္ေတာ္လမ္းစဥ္ တို႔လမ္းစဥ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူက ေနာက္သလို ေျပာင္သလိုႏွင့္
အတည္ေျပာခဲ့ ေသာ္လည္း က်မ၏ ရင္ထတ
ဲ င
ြ ္ အဲဒီစကားက စြေ
ဲ နသည္။
အဂၤလီကန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တက္ခ့စ
ဲ ဥ္က သမၼာက်မ္းစာကို က်မေသေသခ်ာခ်ာ မသိခဲ့၊ ဖတ္လည္း မဖတ္ ဘူးခဲ့။ က်မ၏
အစ္မတဝမ္းကြဲမ်ားဆိုလွ်င္ ခုအသက္အရြယ္အထိ သမၼာက်မ္းစာကို ေသခ်ာ သိပံုမရပါ။ က်မ က
ဓမၼပညာရွင္မ်ားေလာက္မသိေသာ္လည္း ႏွစ္ခ်င္းဘုရားေက်ာင္းတြင္ သင္ခဲ့ရသေလာက္၊ က်မ ကိုယ္တိုင္
ဖတ္ျဖစ္သေလာက္ေတာ့ နားလည္သည္ထင္မိသည္။
ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္၏ အစြန္းမေရာက္မႈ၊ ကိုယ့္ရင္ထမ
ဲ ွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ကုိယ့္ဘာသာ လုိက္ေလွ်ာက္ရ မႈ .. ဒါေတြကို
သေဘာက်လာသည္။ ဒီလိုႏွင့္ က်မ ႏွစ္ခ်င္းခံျဖစ္သည္။ က်မကို ႏွစ္ခ်င္းေပးေတာ့ ေဖေဖတူးတူးက ဒီတိုင္းမေပးခဲ့။
ႏွစ္ခ်င္းမခံခင္ က်မတို႔ကို ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုိက္ေလွ်ာက္သင့္သည့္ အခ်က္ မ်ားကို သင္တန္းေပးသည္။
ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ကို တကယ္ေကာ ဒီဘာသာကို လက္ခံယံုၾကည္ခ်င္တာလား ဆိုတာ ေသခ်ာ ေအာင္ ေမးခြန္း ထုတ္သည္။
ႏွစ္ခ်င္းမခံခ်င္ေသးလည္းရသည္၊ ဒီဘာသာကို ေစာေက်ာေလ့လာခ်င္ ေလ့လာႏုိင္ေသးသည္ဟု ဖြင့္ေပးသည္။ က်မက
ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုယ့္ ႏွစ္ခ်င္းခံယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
က်မက အတင္းအဓမၼ လူမ်ားၿပီးေရာဆိုေသာ သေဘာျဖင့္ ဘာသာ သြင္းေပးခ်င္သူမ်ား၊ နားမလည္သူမ်ား ကို အတင္းဆဲြကာ
ႏွစ္ခ်င္းေပးသူမ်ား၊ သာသနာျပဳသည္ဟုဆိုကာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အသိဥာဏ္ မရင့္က်က္ သူမ်ားကို
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ အႏွစ္သာရထက္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အျပင္ဗန္း ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နားခ် ၾကသူမ်ားကို မုန္းသည္။
ေမွာ္ဘီ မရန္းတလင္းရွိ အနာႀကီးေရာဂါသည္စခန္းတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေနသူ ခရစ္ယာန္တို႔က ေရာဂါသည္ ခ်င္းအတူတူ
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးဆက္ဆံသည္ဟု စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာ ဖူးသည္။ သူကိုယ္တိုင္
ထိုေရာဂါသည္မ်ားၾကား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့စဥ္ ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
“မိသားစုဝင္ေတြ အားလံုး ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္လိုက္လို႔ အိမ္နဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနရတယ္။ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး
အဘက ခရစ္ယာန္ဘာသာေတာ့ မဝင္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး သူ႔ဘာသာ တဲေလးထိုးေနတာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္” ဟု ဆရာမ
သန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာျပသည္။ ထိုစကားအတြက္ က်မ အရွက္ရခဲ့ရသည္။
ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ က်မက အေမကိုပါ ဆရာလုပ္သူ ျဖစ္သည္။ အေမပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼာ က်မ္းစာႏွင့္
လြေ
ဲ ခ်ာ္ေနသည္ထင္လွ်င္ ေထာက္ျပေဝဖန္သည္။ ထို႔အတြက္ က်မႏွင့္ တျခားေသာ လူႀကီးမ်ား အၿမဲ ျပႆနာ တက္ရသည္။
ေဖေဖတူးတူး၏ စကားလံုးမ်ား အေနအထိုင္အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ႀကီးပ်င္းခဲ့ရေသာ က်မအတြက္ တျခားေသာ
ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အေတာ္ေလး ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြျဖစ္ရသည္။
အေမက ဘုရားေက်ာင္းတက္မွ ခရစ္ယာန္ပီသသည္ဟူေသာ အစြရ
ဲ ွိသည္။ က်မက အဲဒါကို တြန္းလွန္ ေခ်ဖ်က္ ခ်င္သူ။

ဘုရားေက်ာင္းမတက္ဘဲ စိတ္ထမ
ဲ ွာ ဘုရားႏွင့္ နီးကပ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆသူ။ ၿပီးေတာ့ သခင္ေယရႈ၏ ေမတၱာႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ လိုက္ေလွ်ာက္လွ်င္ ဘုရားေက်ာင္း အပတ္ စဥ္တက္ၿပီး သူတပါးကို
အမုန္းပြားသူ၊ ရန္လိုသူ၊ မနာလိုစိတ္ႀကီးသူတို႔ထက္ ခရစ္ယာန္ ပီသသည္ဟု ယံုၾကည္ သူျဖစ္သည္။
က်မတို႔ အသင္းေတာ္တင
ြ ္ ထိုအခ်ိန္က လက္ေထာက္သင္းအုပ္ဆရာမွာ ခရစ္ယာန္ေလာကတြင္ နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာ
သန္လ်င္ေဖသြင္ျဖစ္သည္။ ေဖေဖတူးတူး အေတာ္ေလး နာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္က က်မတို႔ အသင္းေတာ္ အတြက္
သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ဆရာသန္လ်င္ေဖသြင္ကို သူကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ဆရာဦးေဖသြင္ကို ထံုးစံအရ သိကၡာတင္ပက
ဲြ ်င္းပေတာ့ ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ေလာကတြင္ တကယ့္ ထိတ္ထိတ္ က်ဲ
သင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ား လာၾကသည္။ ပလႅင္ေပၚတြင္ ဦးေဖသြင္ကို အလယ္၌ထားကာ ေဘးက သင္းအုပ္ ဆရာ ႀကီးေတြက
ဝိုင္းလွ်က္ ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ့ ေဖေဖတူးတူးလည္း ပါသည္။ အဲဒီမွာ က်န္သည့္ ဆရာႀကီးေတြက ေခါင္းေပါင္းတလူလူ၊
ဝတ္႐ံုတကားကားႏွင့္ျဖစ္ေနသည္။ ေဖေဖတူးတူးကေတာ့ တိုက္ပံု အမည္းေလးႏွင့္ ေခါင္း ေပါင္းလည္းမပါ။
က်မတို႔ ျမန္မာႏွစ္ခ်င္းတြင္ ဝတ္႐ံုမရွိ၊ အေခၚအေဝၚကိုက တျခားဂိုဏ္းဃဏမ်ားလို ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟုပင္ မေခၚ ..
သင္းအုပ္ဆရာ ဟုသာ ေခၚၾကသည္။ ဝတ္႐ံုႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘယ္လိုမွ မလိုက္ဖက္။ တရားသူႀကီး လိုလို၊
ေရွ႕ေနမ်ားလိုလို အျမင္ဆန္းၿပီး ရယ္ခ်င္ေနမိသည္။
ေနာက္တခုႏွစ္ခ်င္းကို သေဘာက်သည့္ အခ်က္က သင္းအုပ္ဆရာတပါးက အသင္းေတာ္တခုတင
ြ ္ ေသသည္ အထိ ေနရင္း
အသင္းေတာ္ကိုဘခင္တဦးအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ တျခား ဂိုဏ္းဃဏ မ်ားကေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ အဆင့္ဆင့္
ဂိုဏ္းေထာက္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား က တာဝန္က်ရာ အရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရသည္။
က်မတို႔ၿမိဳ႕တြင္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားက တေက်ာင္းႏွင့္တေက်ာင္း နီးကပ္စာြ တည္ရွိၿပီး .. တဦးႏွင့္တဦးလည္း
ရင္းႏွီးခင္မင္ၾကသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတေက်ာင္း၏ သာေရး၊ နာေရးကိစၥမ်ားကို က်န္ဘုရားေက်ာင္း မ်ားက
ပါဝင္ကူညီေလ့ရွိသည္။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာလတိုင္း ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ခရစ္ယာန္ ရက္သတၱပတ္ ဆိုသည့္ အစီ
အစဥ္ရွိသည္။ ထိုအစီအစဥ္က က်မတို႔ ကေလး၊ လူငယ္မ်ား အတြက္ အလြန္ေပ်ာ္ဖို႔ ေကာင္းသည္။
ထိုအစီအစဥ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ဘုရားေက်ာင္းတိုင္းက သင္းအုပ္ဆရာ၊ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး၊ အသင္းေတာ္ လူႀကီးမ်ား
စုေပါင္းစည္းေဝးကာ အစီအစဥ္တိုင္းတြင္ ဘုရားေက်ာင္းအားလံုး ဝိုင္းဝန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသည္။ က်မ
အႀကိဳက္ဆံုးကေတာ့ ဓမၼသီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပျဲြ ဖစ္သည္။
သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲတင
ြ ္ တပင္တိုင္၊ ၂ ေယာက္သံစံု၊ ၄ ေယာက္ သံစံု ဟူ၍ ရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘုရားေက်ာင္း၊
သူ႔ဘုရားေက်ာင္းမခြဘ
ဲ ဲ ၂ ေယာက္သံစံုအတြက္၊ ၄ ေယာက္သံစံုအတြက္ ကိုယ္ႏွင့္လုိက္ဖက္မည့္ ဆိုေဖာ္ ဆိုဖက္ကို
ရွာရတာသေဘာက်သည္။ ၿပီးေတာ့ ဟိုးေရွးေခတ္ကတည္းက ေရးထားသည့္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကို ႏုတ္မလြေ
ဲ အာင္
ေလ့က်င့္သီဆိုရတာ ေပ်ာ္သည္။
သီခ်င္းအေၾကာင္းစမိေတာ့ ဓမၼသီခ်င္းေလးတပုဒ္ကို သတိရမိသည္။ အဲဒီသီခ်င္းကို အစကေတာ့ က်မ အမွတ္ တမဲ့ပင္။
သို႔ေသာ္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က က်မကို “အဲဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ သီခ်င္းေပါ့” ဟု
လာေျပာကတည္းက က်မေသခ်ာ ဆိုၾကည့္၊ ဖတ္ၾကည့္မိသည္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒသ
ီ ီခ်င္းေလး ကို အလြတ္ရသြား သည္။
သီခ်င္းေလးက တိုတိုေလး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသီခ်င္းေလးက အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝ လွသည္။ ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ တဦးျဖစ္သင့္ေသာ
ေနထုိင္မႈကိုညႊန္ျပသည္ဟုထင္သည္။
“ကၽြႏု္ပ္ကို ယံုေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္မည္။ ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမည္။ ကိုယ္အားနည္း ေၾကာင္း
ကိုယ္သိ၍စိတ္ႏွိမ့္ခ်မည္။ ပင္ပန္းခံရန္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ရဲရင့္မည္။ မိတ္ေဆြမ့သ
ဲ ူႏွင့္ ရန္သူကိုမိတ္ဖ႕ြဲ မည္။
စြန္႔ႀကဲေၾကာင္းေမ့လွ်က္ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းမည္။ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား ေသာေၾကာင့္ခြန္အားႏွင့္ျပည့္မည္။ ရႊင္လန္းခ်စ္ခင္

ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်က္ထူပင္မည္” ဆိုသည့္ သီခ်င္းေလးကို က်မရင္ထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့။
ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ ရက္သတၱပတ္အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးမတိုင္မီတရက္ စေနေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္
အိမ္ေထာင္တုိင္းက ဟင္းတမ်ိဳးစီခ်က္ယူလာၿပီး စုေပါင္းစားေသာက္သည့္ မိတ္ဆံု ထမင္းစားပြရ
ဲ ွိသည္။ ဂိုဏ္း
ေပါင္းစံုတည္ခင္းသည္ကေတာ့ သီးစံုပဟ
ဲ င္း တခြက္ျဖစ္၏။ အဲဒါၿပီးေတာ့ ညဘက္တင
ြ ္ ကေလး၊ လူႀကီး၊ လူငယ္
အားလံုးပါဝင္ေသာ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြရ
ဲ ွိသည္။
ကေလးဘဝတြင္ ျပဇာတ္မ်ားကို ထိုင္ၾကည့္ကာသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့သမွ် လူငယ္ဘဝတြင္ က်မကုိယ္တိုင္ ျပဇာတ္
ဒါ႐ိုက္တာ ဝင္လုပ္သည္။ အဓိက ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဟာသျပဇာတ္မ်ားကို တင္ဆက္ၾကၿပီး
ထိုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းေပါင္းစံု၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုက သူငယ္ခ်င္းမ်ား တိုးပြားလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တျခား
ဂိုဏ္းဃဏမ်ားကို ပိုေလ့လာခြင့္ရသည္။
မက္သဒစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို အဓိကထားတာ ေတြ႕ရသည္။ သူတို႔၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း က
စာအုပ္ထဲတင
ြ ္အခိုင္အမာ ရွိသည္။ ထုိစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိ ဆိုသည္ကိုေတာ့ သူတို႔ကိုယ္ တိုင္ပဲ
သိလိမ့္မည္။
က်မက အဲလို စည္းကမ္းေတြ သိပ္တင္းက်ပ္တာမ်ိဳးကိုလည္း မႀကိဳက္လွ။ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လွ်င္ တင္းက်ပ္ သည့္အတိင
ု ္း
တကယ္လိုက္နာသင့္သည္။ မလိုက္နာႏိုင္ဘႏ
ဲ ွင့္ေတာ့ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္တာမ်ိဳး သေဘာမက်။
က်မ၏ ခရစ္ယာန္လူငယ္ဘဝက စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာ၊ ေပ်ာ္စရာမ်ားႏွင့္ အတိၿပီးကာ သင္ယူစရာမ်ား အျပည့္ ရွိခဲ့ သည္။
ခရစၥမတ္အခ်ိန္မွာ က်မတို႔ လူငယ္မ်ား သီခ်င္းဆိုထက
ြ ္ၾကသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းၿပီးခါစ
ခရစၥမတ္အခ်ိန္မွာေတာ့ က်မတို႔ကို လူႀကီးမ်ားက သီခ်င္းဆို မထြက္ေစခ်င္။ အဲဒီတုန္းက ညဘက္မထြက္ရအမိန္႔
ခ်မွတ္ထားစဥ္ျဖစ္သည္။ က်မတို႔လူငယ္မ်ားကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေနက်အတုိင္း ပံုမွန္လုပ္ခ်င္သည္။ ဒီေတာ့ က်မ တို႔
ေန႔ခင္းဘက္တင
ြ ္ သီခ်င္းဆိုထက
ြ ္ၾကသည္။ ညမထြက္ရအမိန္႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္မတိုင္မီ က်မတို႔ အဖြ႕ဲ သိ္မ္းၾက သည္။
ဘာျပႆနာမွေတာ့ မျဖစ္။
ေနာက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳညတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။ လူႀကီးမ်ားက မလုပ္ေစခ်င္။ အဲဒီမွာ အသင္း
ေတာ္အားလံုး၏ လူႀကီးတုိင္းက မလုပ္ေစခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်မတို႔ကေတာ့ လုပ္ခ်င္သည္။ အဲဒီမွာ ဂိုဏ္းေပါင္း စံုက
သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွစ္သစ္စုႀကိဳရန္စီစဥ္ၾကသည္။ မက္သဒစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သူ႔ဘုရားေက်ာင္းကို ေပးသံုး သည္။
သူ႔ဘုရားေက်ာင္းက ဝင္းၿခံႀကီးထဲတင
ြ ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပင္က ႐ုတ္တရက္ အသံမၾကားရ၊ မျမင္ရ။ ထိုႏွစ္တင
ြ ္ က်မတို႔
ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူစာြ ကိုယဘ
့္ ုရားေက်ာင္းခ်ည္းသီးသန္႔မဟုတ္ဘဲ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စုေပါင္း၍ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုျဖစ္ၾကသည္။
ထိုသို႔ စုေပါင္းလုပ္ျဖစ္ျခင္းက က်မတို႔လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုရင္းႏွီးကာ တဦးႏွင့္တဦး ပိုမုိခ်စ္ခင္လာၾက သည္။
က်မတို႔ၿမိဳ႕တြင္ ဘုရားေက်ာင္းစုစုေပါင္း ငါးေက်ာင္းရွိသည္။ အဂၤလီကန္၊ မက္သဒစ္၊ ႐ိုမန္ကက္သလစ္၊ ျမန္မာႏွစ္ခ်င္းႏွင့္
ကရင္ႏွစ္ခ်င္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုထတ
ဲ င
ြ ္ အဂၤလီကန္ႏွင့္ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ က သီးသန္႔ဆန္သည္။ တျခားအသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္
သိပ္ေရာေရာေႏွာေႏွာမေန။ က်န္သံုးေက်ာင္းကေတာ့ ဘာကိစၥပရ
ဲ ွိရွိ ရင္းႏွီးသည္။ အတူလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
၁၉၈၉ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ကစၿပီး ဘုရားေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းက လူငယ္မ်ား တရင္းတႏွီးျဖစ္ကုန္ၾကသည္ကို သေဘာ
မေတြ႕သူမ်ားရွိသည္။ အဲဒါကေတာ့ ကရင္ႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္မွလူႀကီးတခ်ိဳ႕ျဖစ္၏။ သူတို႔လူငယ္မ်ားကိုသီးသန္႔
ခြဲထုတ္ခ်င္သည္။ အစပိုင္းတြင္ မသိမသာခြထ
ဲ ုတ္ရာမွ ေနာက္ပိုင္း သိသိသာသာ ခြဲထုတ္လာသည္။ က်မတို႔ႏွင့္
ေပါင္းသင္းသည္ကို သိသာစြာ မႀကိဳက္ေၾကာင္းျပသလာသည္။
သူတို႔မွာလည္း သူတို႔အနာႏွင့္သူတို႔ ဆိုသည္ကို က်မတို႔နားလည္ပါသည္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ နာၾကည္းခ်က္
မ်ားစြာသူတို႔တင
ြ ္ရွိေနသည္။ ဗမာမ်ားက သူတို႔ကုိႏွိပ္စက္ခဲ့သည္ဟူေသာ အစြေ
ဲ ၾကာင့္ ဗမာအားလံုးကို သိမ္းက်ံဳး ကာ

မုန္းေနခဲ့သည္။ က်မတို႔ကေတာ့ အတိတ္ကိုထားခဲ့ကာ လက္ရွိအေနအထား တြင္ ခ်စ္ခင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
သူတို႔၏ လက္ဆင့္ကမ္းအမုန္းက ခဝါခ်၍ မရႏုိင္ခ့။ဲ အေပၚယံတင
ြ ္ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားရွိသည္။ နာေရး၊ သာေရးမ်ားတြင္
ကူညီဝိုင္းဝန္းသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္ အခ်င္းခ်င္း တကယ့္ ေမတၱာ စိတ္ရင္းျဖင့္ ေပါင္း စည္း ခ်စ္ခင္ၾကသည္ကိုေတာ့
မလိုလားတာအမွန္ပင္။
က်မတို႔ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ ခရစ္ယာန္ဟူ၍ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး .. အစိုးရ၏ ေႏွာင့္ယွက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳး မေတြ႕ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း
ဘုရားေက်ာင္းနာမည္ျဖင့္ ၿခံဝင္းခ်ဲ႕ထြင္ခင
ြ ့္မရွိ၊ ေျမကြက္ဝယ္ခင
ြ ့္မရတာမ်ိဳးေလာက္ေတာ့ ရွိသည္။ တျခား ေတာေဒသမ်ား၊
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ခ်င္းေဒသ၊ ကခ်င္ေဒသ၊ ကရင္ေဒသႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းမွာရွိသည့္
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု
ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝန္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းေျပာေနၾကတာ ၾကားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ၾကားဖူး ခဲ့တာ
အလြန္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
CSW ကထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း က်မ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ကို ေမးၾကည့္ သည္။
သူတို႔ကေတာ့ မၾကားမိေသးပါဟု ဆိုသည္။
က်မက လူငယ္ဘဝတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ လူငယ္ဌာန ဓမၼသဘင္အဖြ႕ဲ ႏွင့္ နယ္လွည့္
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ လိုက္ပါဖူးရာ နယ္စံုနီးပါးေရာက္ျဖစ္သည္။ က်မသြားခဲ့သည့္ ရြာမ်ားတြင္ေတာ့ အစိုးရ၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ ဟု မၾကားမိ။
သမၼာက်မ္းစာ ဓမၼသစ္တင
ြ ္ သခင္ေယ႐ႈ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္ရစ္သည့္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ေရာမ ဧကရာဇ္က
အႀကီးအက်ယ္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ား ေရးသားပါရွိသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ လႊျဖင့္ အပိုင္းပိုင္း
တိုက္ျဖတ္ခံရသည္၊ မီး႐ႈိ႕အသတ္ခံခ့ရ
ဲ သည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို
အျမစ္ကလွန္၍ ေျခမႈန္းဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာက ယေန႔ထက္တိုင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေပ်ာက္ပ်က္မသြားခဲ့။
လူကိုသတ္၍ရသည္၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ ရႏိုင္သည္။ ရင္ထဲတင
ြ ္ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္ ကိုေတာ့
ဖ်က္ဆီး၍ မရစေကာင္း။ က်မတို႔ ေရွးဘုိးေဘးမ်ား၏ ရင္ထဲတင
ြ ္ ကိန္းေအာင္းခဲ့ ေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္ကို
လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ယေန႔ က်မခရစ္ယာန္တေယာက္ ျဖစ္လာ ခဲ့ရသည္မဟုတ္လား။
က်မအေနႏွင့္ေတာ့ စစ္အစိုးရက ဝတ္ျပဳခြင့္မရေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ခ်င္လည္း ေႏွာင့္ယွက္ပါေစ .. လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတင
ြ ္
ခိုင္မာစြဲထင္ေနေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဖ်က္ဆီး၍ မရႏိုင္ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းမတက္ရလည္း ကိုယ့္ ဘာသာ တေယာက္တည္း
ဘုရားဝတ္ျပဳႏုိင္သည္ မဟုတ္လား။ ကိုယ့္ဘာသာတေယာက္တည္း ဝတ္ျပဳသည္ကို ေႏွာင့္ ယွက္လွ်င္ေကာ .. ။ စိတ္ထဲတင
ြ ္
ဘုရားသခင္ရွိေနလွ်င္ ခရစ္ယာန္တေယာက္အဖို႔ လုံေလာက္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful