SENARAI SEMAK PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KHB ERT TINGKATAN 2 TAHUN __________ NAMA Teras

TAJUK/ KANDUNGAN BAND/ DESCRIPTOR TARIKH BAND/DESCRIPTOR Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya Menyediakan jadual kerja Menghasilkan projek reka bentu Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosedur Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha Menghasilkan projek reka bentuk dan Melahirkan idea baharu (1) sebagai nilai tambah Menyatakan empat simbol komponen elektronik Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya Membaca nilai satu perintang tetap dengan tepat EVIDENCE/ BAHAN PENCAPAIAN (√)

PELAJAR:________________________________________________________TING:_______________________

B1D1E1 B1D1E2

Kertas jawapan Kertas jawapan Kertas jawapan

B2D1E1

1.Reka bentuk dan Penghasilan projek

B2D1E2

Kertas jawapan

B3D1E1 B3D1E2 B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1 B1D2E1 B2D2E1

Amali Amali Amali Amali Amali Kertas jawapan

Kertas jawapan Kertas jawapan Amali

B3D2E1 2.Elektronik B3D2E2

Menterjemah semua komponen* dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur (2)

Kertas jawapan Amali Kertas jawapan Amali

B4D2E1

1

B1D3E1 B2D3E1 3. Lukisan Teknik B3D3E2 B4D3E1

Menyatakan empat alatan lukisan teknik Menerangkan empat alatan tangan lukisan teknik dari segi fungsinya Melukis unjuran ortografik Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur (3) Melukis unjuran ortografik menggunakan alatan dan prinsip yang betul dengan daya usaha (2) Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap Menerangkan lima adab sopan semasa makan Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula

Kertas jawapan Kertas jawapan Kertas jawapan Amali Kertas jawapan Amali Kertas jawapan Amali Kertas jawapan Kertas jawapan Kertas jawapan Kertas jawapan

B5D2E1

B1D4E1 B1D4E2 4.Masakan B1D4E3 B2D4E1

B1D5E1 5.Tanaman Hiasan B1D5E2

Kertas jawapan

Kertas jawapan

ELEKTIF ERT TING 2 TAJUK/ KANDUNGAN BAND/ DESCRIPTOR B1D6E1 BAND/DESCRIPTOR Tarikh
Menyatakan pengertian makanan bekal Menyatakan tiga faktor utama merancang menu untuk makanan bekal Menerangkan dua faktor utama merancang menu untuk makanan bekal Membungkus makanan bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisang Membungkus makanan bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisang mengikut prosedur(4) Membungkus makanan bekal dengan daya usaha(3) Menyatakan dua jenis belah Menerangkan maksud belah

EVIDENCE/ BAHAN Kertas jawapan

PENCAPAI AN (√)

B1D6E2 1.Pemakanan dan Pengurusan Sajian B2D5E1 B3D4E1 B4D4E1 B5D3E1 2.Jahitan B1D7E1 B2D6E1

Kertas jawapan Kertas jawapan Amali Amali Amali Kertas jawapan Kertas jawapan

2

B3D2E1 B3D5E2 B4D5E1 B4D5E2 B5D4E1 B5D4E2 B5D4E3 B6D2E1

Menjahit lengan padanan rata* Menyusun atur pola blaus atas fabric Menjahit lengan padanan rata mengikut prosedur(5) Menyusun atur pola blaus atas fabric mengikut*prosedur (6) Menjahit lengan padanan rata dengan daya usaha(4) Menyusun atur pola blaus atas fabric dengan daya usaha (5) Menggunting fabric dengan daya usaha (6) Menjahit lengan padanan rata dan melahirkan idea baharu (2) sebagai nilai tambah Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan

Amali Amali Amali

Amali Amali Amali

Amali Amali

B1D8E1 6.Perniagaan dan Keusahawanan B2D7E1

Kertas jawapan Kertas jawapan

Disemak Oleh:

……………………………………………………………. ( )

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful