Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Smer: Biologija in gospodinjstvo

Nižinski urh (Bombina bombina) Hribski urh (Bombina variegata)

Ljubljana, 2008

............................................................................................................................................................................................................................ 6 RAZMNOŽEVANJE .......................... 1 (Bombina bombina) .......................................... 2 Uvrstitev v sistem: .................................................................................................................................................................................................................................... 1 Kazalo: ............................................................................................................................................................................................................................................... 7 VARSTVENI STATUS ............................................................................... 5 Hrana: ........... 6 Razvoj........................... 3 Razširjenost: .................................................................................................................................................................................................... 1 Hribski urh.................................. 8 ........ 5 Plenilci:.......................................................................................................................................................... 6 DNEVNA AKTIVNOST ........................................................................................................................................................ 7 OGROŽENOST ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Hribski urh (Bombina variegata) ....................................................................................................................... 7 EMBRIONALNI IN LARVALNI RAZVOJ .................................................................................................................Kazalo: Nižinski urh ......... 6 OGLAŠANJE SAMCEV ..... 1 (Bombina variegata) ........................................... 7 PAGLAVCI ......................................................................... 5 Obramba: ............................................................................................................................................................................................................... 3 Nižinski urh (Bombina bombina) ..................................................................................................................................................... 7 MREST................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 Oznaka vrst:............................ 6 Aktivnost .............................. 7 Ogroženost ....................

5 cm Topli del leta preživi v vodi ali ob vodi.Uvrstitev v sistem: Razred: Red: Dvoživke (Amphibia) Brezrepe dvoživke (Anura) Družina: Bombinatoridae Rod: Bombina Vrsti: Bombina bombina nižinski urh Bombina variegata hribski urh Razširjenost: V Sloveniji sta razširjeni dve vrsti urhov . Velikost: Vodno okolje: od 3. Trebuh je črn z oranžno-rdečimi lisami. ki je v Sloveniji splošno razširjen. Hrbet ima temno olivne do rjave barve s temnejšim vzorcem. in to sta Bombina bombina (nižinski urh). Nižinski urh (Bombina bombina) Osnovne lastnosti: Majhna žaba z bradavičasto kožo in srčasto zenico. ki naseljuje SV Slovenijo. na vsem tem območju pa se križa s Bombina variegata (hribski urh). mlake. .5 do 4. Kopno okolje: Nahaja se na osončenih nižinskih področijih. plitve gramoznice in nižinske poplavne travnike. Jovse in Krakovski gozd. običajno tam kjer ni rib. predvsem na poplavljenih travnikih ali na nižinskih poplavnih gozdovih. Izbira mrtvice.

V vrvičastem mrestu je do 30 jajc. ki so pritrjena na vodne rastline.i. tako. Trebuh je rumen z črnimi lisami. Ena samička v sezoni izleže več kot 300 dvobarvnih jajc. Tekom pomladi in poletja so aktivni podnevi in ponoči. od 3. blatne luže v kolesnicah. Zenica srčasta.Prezimujejo na kopnem. le nekoliko tišje in hitreje. pod ali v odmrlo drevje. kamni ter med koreninami dreves in grmovja v svetlih gozdovih. skupkih po 15 dvobarvnih jajc . Na kopnem si urhi poiščejo zatočišča pod odmrlim lesom. Celotno območje nižinskega urha v Sloveniji predstavlja t. hibridni pas. ob potočkih in na močvirnih travnikih. Selitev: do 500 m Čas selitve.julij/avgust Velikost: Vodno okolje: Kopno okolje: Selitev: Čas selitve. da se zarinejo v tla. kjer ni rib. kjer se uspešno križa s hribskim urhom. do 1200 m april .avgust Za samce značilno "ukanje" ("uuu-uuu").5 do 4. pod kamni. parjenja: Oglašanje: Oglaša se podobno kot nižinski urh. Mrest: Manjši kot pri nižinskemu urhu.5 cm Naseljujejo plitve tolmune v manjših potokih. ko napihuje sprednji del telesa in ogrlje. parjenja: Oglašanje: april . manjše mlake predvsem tam. Hrbet sivo-rjave do temno olivne barve. tudi do 20 let Mrest: Zanimivost: Dosegljiva starost: Hribski urh (Bombina variegata) Osnovne lastnosti: Majhna žaba z močno bradavičasto kožo.

Hrbtno stran imata obe živeči vrsti v Sloveniji precej podobno. Hrana: Odrasli urhi se prehranjujejo z raznoraznimi žuželkami. Pri hribskem urhu opazimo črno – rumene lise. urhov refleks in pokaže rdeče ogrlje. zelenkasta ali oker. Plenilci: Z mrestom in paglavci urhov se hranijo vodni hrošči in njihove ličinke. Parotidnih (zaušesnih) žlez ni. stonoge. njihovimi ličinkami. . ribe itd. ampak pobirajo le tiste. vendar se spreminja glede na okolico in je lahko črna. Pri križancih opazimo.i. lise so majhne in ločene. rjava. dvokrilci. Nižinski urh je vitkejši od hribskega urha. pajki in vodnimi bolhami. enakokrilci. Zanimivost: Trebuh je svarilno obarvan in v nevarnosti se žival zvije v t. vedno pa je prisoten po en usločen žlezni kompleks na vsaki strani zatilja. s črnim prstanom. Pri nekaterih osebkih poteka vzdolž sredine hrbta zelena črta. ki padejo v vodo.značolne zanj so tudi bele pikice na čni podlagi. Paglavci pa se hranijo z zelenimi in kremenastimi algami ter železovimi bakterijami. Preobražene in odrasle osebke lovijo predvsem različne vrste ptic in belouška (Natrix natrix). Bobnič na zunaj ni opazen. Niso usposobljeni za lovljenje letečih žuželk. Najočitnejša značilnost zunanje morfologije urhov je rumeno.pritrjenih na vodne rastline. je pa celotna dorzalna stran posejana s številnimi kožnimi strupnimi žlezami. metulji. Spodnja stran je pri nižinskem urhu črno . siva. da imajo prvi prst sprednjih in zadnjih okončin rumen. ki so velike in povezane. do 30 let Dosegljiva starost: Oznaka vrst: Telesna velikost odraslih osebkov ne presega 55 mm. kot so hrošči. ličinke kačjih pastirjev. mravlje. oranžno ali rdeče črn do kovinsko siv lisast vzorec na trebušni strani telesa. Glava in trup imajo sploščen in sprednji rob glave topo zaokrožen. Ta je specifičen glede na vrsto in se dokončno izoblikuje v dveh mesecih po preobrazbi. Zenica je srčasta. pupki. Dorzalna stran je pogosto temno lisasta. ki izločajo sekret skozi odprtine na majhnih bradavicah z več črnimi trni. Te se končajo s trnčkom in so pri hribskem urhu bolj izrazite. s konico usmerjeno proti spodnjemu robu očesa.oranžna. zato je na otip bolj hrapav.

čemur pravimo urhov refleks. je vrh njegove aktivnosti ob mraku. Sprednje okončine ponavadi položi čez zaprte oči. ki traja od aprila do sredine avgusta. pri čemer samec objame samico v ledvenem predelu. Položaj velikokrat spremlja izločanje kožnega sekreta in oddajanje obrambnih zvokov. Oglašanje je specifično glede na vrsto. pozno spomladi. Zaradi varovalne barve dorzalne strani so težko opazni. predvsem med 12. Parjenje poteka izključno v vodi. nekateri pa tudi s telesno velikostjo. Petje je slišno od popoldneva vse do polnoči. Preživetvena strategija urhov je polaganje majhnega števila jajčec in visoka stopnja preživetja adultnih osebkov. zato so klici tišji. Če ta obramba plenilca ne odvrne. največje razlike med vrstama so v frekvenci oddajanja paritvenih klicev. V paritvenem obdobju. ob ne presuhem vremenu tudi čez dan. skuša osebek ponovno pobegniti.Obramba: Plenilcem se urhi izogibajo na več različnih načinov. iz njih pa preide zrak v notranje zvočne mehurje (so torej del samih pljuč) in jih polkrožno izboči. V poznem poletju. pa tudi nepretrgoma. vendar pri stiku s sluznico povzroča pekoč občutek. periodika oglašanja pa je tudi hormonalno uravnavana. samci lahko že po prvi. Če se približa potencialni plenilec. Na leto so možne 2-3 krajše razmnoževalne periode. uro. Na kopnem lahko med begom izloča belkast kožni sekret. ki je intenzivnega neprijetnega vonja. zadnji del telesa in okončine od tal. Pri potisku zraka iz mehurjev nazaj v pljuča nastane zvok. Neposredno za tem vdre zrak ponovno v mehurje. Paritveni klici so zvonki. ko je paritvena aktivnost na vrhuncu. skuša osebek pobegniti. Hribski urh zvočnih mehurjev nima. usloči hrbet ter dvigne glavo. Oglašajo se le v jasnem vremenu in ob brezvetrju. s spodnjo stranjo navzgor. na druge vrste dvoživk pa deluje letalno. Sekret za ljudi ni nevaren. ki jih uravnavata endogeni mehanizem in padavinski režim v povezavi s temperaturo vode in zraka. Odrasli osebki hribskega urha so poleti aktivni ob mraku in v zgodnjih nočnih urah. Aktivnost DNEVNA AKTIVNOST Spomladi in poleti je nižinski urh aktiven podnevi in ponoči. in 21. ki naj bi prestrašil plenilca. Parametri klicev se spreminjajo s temperaturo vode. zato si moramo vedno po stiku z urhom oprati roke.. solzenje in kihanje. RAZMNOŽEVANJE Spolno zrelost dosežejo večinoma po drugi zimi. imajo spolno zreli samci na notranji strani podlahti ter na 1. med iskanjem prezimovališč.. Ob neposrednem stiku s plenilcem osebek obmiruje. to je pri telesni dolžini 30 do 40 mm. melodični "uu. . in 2. Urhi prezimujejo med začetkom oktobra in koncem marca. ter hlini smrt. na katerega je odvisno od stopnje ogroženosti. S tem izpostavi del svarilnega vzorca. in ob stiku s sluznico plenilca povzroča draženje.uu" in služijo akustični komunikaciji po zraku.uu. OGLAŠANJE SAMCEV Med oglašanjem leži osebek plosko na površini vode in s premiki ustnega dna z zrakom napolni pljuča. prstu temno obarvane žlezne nabrekline.

zgornji pa nekoliko temnejše rjave barve in skupaj z ovojnico meri 5-8 mm. uničevanje kopenskih habitatov s sekanjem gozdov ter spremembami agrarne ureditve in namembnosti parcel (zložba zemljišč. nastopi metamorfoza hitreje in pri manjši telesni velikosti. V primeru.Razvoj EMBRIONALNI IN LARVALNI RAZVOJ Embrionalni razvoj urha je odvisen od temperature in poteka znotraj temperaturnih mej med 12 in 31oC. plavut pa manj intenzivno lisasta kot pri paglavcih hribskega urha primerljive velikosti. Spodnji pol jajca je svetlo rjav. Plavut. Izjemoma lahko paglavci tudi prezimijo. spreminjanje npr. Preobraženi osebki urhov so veliki 11-16 mm in se v srednji Evropi pojavljajo od sredine junija vse do sredine oktobra. nasadi monokultur. Pri nižinskem urhu se zaključi v 2 do 5 dneh. PAGLAVCI Paglavci so ob izvalitvi veliki 7-9 mm in dosežejo velikost 50-55 mm. da v vodi ni rastlin ali neživih struktur.5 krat daljši od trupa. ki kasneje izgineta. Rep je največ 1. So svetlo rjave do sive barve. zasipavanjem in pozidavo. Ogroženost OGROŽENOST Urhe v Evropi ogroža predvsem uničevanje vodnih habitatov z melioracijami in regulacijami vodotokov. MREST Mrest je v zelo rahlih majhnih skupkih ponavadi pritrjen na vodne rastline ali v vodo segajoče bilke obrežnih vrst. Kisli dež in globalne klimatske spremembe s segrevanjem ozračja in področnim zmanjšanjem količine padavin prav tako vplivajo na njihovo številčno nazadovanje. spiranje biocidov in drugih kemikalij z obdelovalnih površin. V zgodnjem stadiju (10-15 mm telesne dolžine) potekata po hrbtu paglavcev nižinskega urha dve vzdolžni rumeni črti. je prepredena z mrežastim vzorcem. Če se pogoji za preživetje paglavcev v vodi zaradi izsušitve poslabšajo. . včasih pa tudi celoten trup. Od odložitve mresta do zaključka metamorfoze preteče pri nižinskem urhu od 50-120 dni. travnikov v njive). Samica hribskega urha odlaga mrest skoraj izključno do globine 30 cm. odloži mrest prosto na dno. Vzroki za zmanjševanje številčnosti populacij so še: evtrofizacija voda in zaraščanje. Obustne papile brez prekinitve obkrožajo celotno ustno polje. pri hribskem pa 36 do 67 dni. masovni pojavi predatorjev (gojenje rib in rac). razvoj hribskega urha pa poteka hitreje in se paglavci izležejo že po 2 do 3 dneh. v manjši meri tudi promet in ulov. Usta paglavcev nižinskega urha so širša in višja.

si/projekti/interreg/dvozivke_slo.RS 82/2002) uvršča hribskega urha med ranljive vrste (IUCN kategorija V).php .l.46/04) sta uvrščeni na seznam v Prilogo 2: živalske vrste.php http://www.ckff.si/Index_Files/2x2_Files/Predstavitev. V Uredbi o ogroženih živalskih vrstah (Ur.herpetolosko-drustvo. nižinskega urha pa med prizadete vrtse (IUCN kategorija E).VARSTVENI STATUS Obe vrsti urhov spadata med ogrožene živalske vrste in sta zavarovani po slovenski in evropski zakonodaji.html http://www.ckff. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. po kateri so v Sloveniji tudi razglašena posebna ohranitvena območja Natura 2000 za ti dve vrsti.si/projekti/interreg/dvozivke_slo. Priloga 6: Rdeči seznam dvoživk (Ur. Viri: http://www.l. za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov. Vrsti pa varujeta še Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) in Direktive Sveta Evrope za ohranitev naravnih ter prostoživeče favne in flore (Habitatna direktiva).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful