Arahan: Jawab semua soalan. 1.

Yang berikut merupakan kebaikan persekitaran sekolah yang selesa A membolehkan ibu bapa dating melawat setiap masa. B membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. C merangsang semangat pelajar untuk belajar. D membantu mencerdaskan minda serta kreativiti pelajar dan guru. 2. Apakah kepentingan menjaga dan memelihara persekitaran sekolah? A Agar mendapat pujian daripada sekolah lain B Agar sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain C Agar murid dapat belajar dalam suasana yang selesa D Agar guru besar berasa gembira dan bangga 3.Mengapakah persekita sekolah yang kotor boleh membawa kesan kepada pelawat? A Pelawat tidak akan berikan ganjaran ke sekolah tersebut B Pelawat berasa tidak selesa berada di sekolah tersebut C Pelawat akan mengadu kepada pihak pentadbir sekolah D Pelawat akan mengesyorkan agar rakan-rakannya tidak datang ke sekolah tersebut 4.Sekolah merupakan institusi yang sesuai untuk memupuk generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar kerana A berupaya membentuk ke-peribadian dan persepsi manusia terhadap alam sekitar. B hanya di sekolah terdapat kemudahan awam dan landskap yang menarik. C sekolah mempunyai bilangan komuniti teramai. D persekitaran sekolah lebih luas dengan pelbagai kemudahan yang disediakan Tanggungjawab menjaga persekitaran sekolah merupakan kewajipan semua warga sekolah 5 Warga sekolah yang dimaksudkan ialah I guru. II pengawas. III para pelajar. IV tukang kebun. A I dan II B II dan III C II, III dan IV D I, II, III dan IV 6 Dalam penilaian 3K, kriteria untuk keselamatan sekolah meliputi semua perkara berikut, kecuali A bantuan awal. B penggunaan kawasan. C keadaan fizikal sekolah. D usaha-usaha keselamatan 7. Mengapakah keharmonian antara manusia dan alam sekitar perlu diutamakan? A Kerana manusia dan alam sekitar saling memerlukan B Kerana dapat memberi-kan keselesaan kepada masyarakat setempat C Kerana dapat mengelak daripada pencemaran air, udara dan bunyi D Kerana dapat menjamin kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling yang terpelihara dan cantik, kecuali

C menjadi kawasan tarikan pelancong ke Malaysia. III dan IV . Antara berikut. D menjadi satu-satunya khazanah negara. Antara berikut. B tidak dicemari oleh nelayan dari negara luar. pernyataan yang manakah menunjukkan kepentingan terumbu karang? I Penghalang hakisan pantai II Kawasan penambakan laut III Tempat pembiakan hidupan marin IV Tempat beriadah dan menjalankan aktiviti snorkel A I dan II B II dan III C I. Zon persisiran pantai negara perlu dipelihara supaya A rakyat hidup aman dan damai. III dan IV D I. Antara berikut. pernyataan yang manakah tidak benar berkaitan sungai? A Sungai sangat penting untuk aktiviti pertanian B Sungai membekalkan sumber makanan kepada manusia C Sungai adalah sumber air semula jadi yang utama D Sungai menyediakan air bersih yang boleh terus diminum 9. Yang berikut merupakan akibat daripada kemusnahan terumbu karang. III dan IV D II. D pembangunan berleluasa di kawasan persisiran pantai. Apakah tindakan yang perlu diambil untuk mengelakkan masyarakat daripada mencemarkan sungai? A Mengadakan kempen dan menguatkuasakan undang-undang B Memagar kawasan sungai agar tidak dapat dimasuki oleh orang luar C Memberikan ganjaran kepada sesiapa yang berjaya mengelakkan pencemaran D Menimbus sungai untuk dijadikan kawasan perumahan 13. C tempat perlindungan hidupan marin musnah.8. yang manakah bukan cara untuk menjimatkan air? A Menutup paip air selepas menggunakannya B Menggunakan baldi untuk menyiram tanaman C Mengambil air daripada pili bomba D Melaporkan masalah kebocoran paip Permukaan air berwarna jingga 11. II dan IV 10. Mengapakah air dianggap sebagai nadi kehidupan bagi setiap makhluk di bumi? I Penghubung pergerakan manusia II Keperluan asas yang penting III Sumber tenaga utama IV Menyuburkan tanaman A I dan II B II dan III C II. Apakah penyebab kepada masalah air di atas? A Kumuhan dari pembentungan bocor dan memasuki aliran air B Menunjukkan berlakunya tumpahan minyak di kawasan tersebut C Menunjukkan adanya sisa toksik kilang atau bahan buangan D Kandungan air kotor dan berlumpur 12. 15. kecuali A ekonomi negara terjejas. B pengeluaran hasil hidupan laut berkurangan. 14.

II. Apakah kesan buruk akibat bencana alam? I Mengorbankan nyawa II Kemusnahan harta benda III Mengubah struktur muka bumi IV Kerosakan tanaman untuk makanan A I dan II B II dan III C I. Selain merupakan pernyataan kasih dan taat setia kepada negara. 20. nilai cinta akan negara juga membawa maksud A hormat dan patuh kepada negara. Antara berikut. Yang berikut merupakan langkah-langkah untuk menghadapi kejadian seperti tsunami. Mengapakah kerajaan berusaha mewartakan taman laut di zon persisiran pantai negara? A Untuk mengekalkan kawasan terumbu karang sebagai tempat pembiakan hidupan marin B Untuk memudahkan orang ramai berkunjung ke tempat tersebut C Untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan menambah sumber pendapatan D Untuk menjaga nama baik negara di mata dunia • • Angin yang bertiup dengan kelajuan lebih 74 batu sejam membawa bersama hujan lebat dan banjir 18. B meletakkan diri sendiri sebagai orang terpenting. Antara berikut. yang manakah bukan langkah-langkah untuk menghadapi bencana alam? A Menyediakan bekalan makanan yang mencukupi B Membina bilik bawah tanah untuk bersembunyi C Menyimpan dokumen penting di tempat yang selamat D Mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa 23. kecuali A menyelamatkan diri dan keluarga ke negara jiran B menubuhkan badan atau agensi untuk mengkaji tentang kemusnahan yang bakal dialami. . 19. Apakah wabak penyakit yang wujud ketika banjir melanda? A Taun B Tibi C Asma D Malaria 22. B hujan asid. C tanah runtuh.16. II dan IV D I. D mewujudkan kumpulan penyelamat terlatih yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan 24. Pernyataan di atas menerangkan ciri-ciri A ribut. Nyatakan usaha yang boleh dilaksanakan untuk melindungi hidupan marin. III dan IV D banjir lumpur. A Menghentikan aktiviti penambakan laut dengan serta-merta B Memindahkan hidupan marin ke pusat perlindungan haiwan C Menjalankan pemeriksaan selama 24 jam di kawasan persisiran pantai D Menjalankan aktiviti pembangunan di kawasan persisiran pantai secara terancang 17. C meningkatkan pengetahuan serta mengetahui langkah-langkah persediaan. yang manakah tidak berkaitan dengan ancaman terhadap bumi pada masa kini? A Kualiti air merosot B Kekurangan kawasan hutan C Suhu bumi semakin panas D Sumber makanan semakin bertambah 21.

stesen berpusat D lapangan terbang. Nilai taat setia kepada raja dan Negara yang terkandung dalam Rukun Negara merupakan prinsip yang ____________ A pertama B kedua C ketiga D keempat 31. D tidak bersyukur dengan kemudahan yang disediakan. Perbuatan yang ditunjukkan dalam pernyataan di atas merupakan sikap A tidak menghargai keindahan persekitaran. lebuh raya Menconteng pondok telefon awam Membiarkan tandas awam kotor Membunga sampah di taman bunga 27. 26. yang manakah bukan kemudahan kesihatan yang disediakan oleh kerajaan? A Bank Darah B Klinik Desa C Majlis Kanser Nasional D Hospital Kerajaan 30. kerajaan turut menyediakan kemudahan ____________ dan ___________di kawasan pedalaman. D mengurangkan jumlah pelancong luar datang ke negara.C D menanam rasa cinta kepada negeri. Sekiranya tidak terlibat dalam perarakan Hari Kebangsaan seseorang itu masih boleh menunjukkan taat setia kepada pemimpin dengan cara A menyaksikan acara sarmbutan Hari Kebangsaan B mengadakan demonstrasi secara besar-besaran C melaungkan perkataan merdeka di kawasan sekolah. meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. • • • . Antara berikut. D menyanyikan lagu kebangsaan setiap masa. tempat rekreasi B bekalan elektrik. C menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara. C sukar untuk mengesan pelaku vandalisme. C tidak hormat dan cinta kepada negara. 28. B memburuk-burukkan pemimpin dari negara luar. B tidak saying kepada nyawa dan harta benda. 29. Perbuatan merosakkan harta benda awam atau vandalisme merugikan kerajaan kerana A mengurangkan sumber pendapatan negara. A bekalan air. Selain kemudahan pengangkutan. Orang yang cinta akan negara haruslah A menunjukkan sifat taat dan setia kepada guru. telefon awam C tandas awam. Siapakah ketua tertinggi negara Malaysia? A Ketua Menteri B Menteri Besar C Perdana Menteri D Yang di-Pertuan Agong 32. B meningkatkan kos baik pulih kemudahan yang rosak. 25.

yang manakah bukan kuasa baginda? A Memelihara adat istiadat orang Melayu B Menjalankan tugas-tugas sebagai raja di negeri baginda C Merupakan Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera D Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja 34. Antara berikut. kecuali A sukan. Kesilapan dalam pemilihan pakaian sewaktu menghadiri majlis formal boleh dielakkan sekiranya seseorang itu A memiliki banyak pakaian yang sesuai. 39. Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang merangkumi semua bidang berikut. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan kuasa yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan. 33. Antara berikut. Individu yang sanggup berkorban untuk negara akan ___________ sebagai tanda kebaktian kepada negara. B mematuhi protokol dan tatalaku. yang manakah bukan faedah melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela? A Menimba pengalaman baru B Mendapat lebih ramai kenalan C Berpeluang berbakti kepada negara D Menaikkan imej diri dan keluarga 38. A patriotik B bangga C lemah lembut D rendah diri 40.D menggantung gambar pemimpin Negara di halaman rumah. D menempah pakaian dibutik yang ternama 35. Antara berikut. B kesihatan. kerja-kerja amal manakah tidak sesuai dilakukan dalam bidang pendidikan? A Mengajar kanak-kanak mangsa bencana alam B Menunjuk ajar cara-cara menguruskan diri C Membacakan buku cerita kepada mangsa banjir . C membaca dengan teliti kad jemputan yang diterima. A menyerah diri B memencilkan diri C menggadaikan nyawa D mempergunakan ahli keluarga 37. D pertolongan cemas. Sikap __________ yang miliki oleh seseorang individu membolehkan dirinya menjadi sukarelawan yang berbakti kepada negara. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan sewaktu menghadiri majlis rasmi negara? A Berbual-bual ketika pembesar negara sedangberucap B Menjaga tingkah laku dalam majlis tersebut C Bergurau senda dengan tetamu kehormat D Memakai pakaian yang kurang sopan 36. C pendidikan.

D Memberikan rawatan percuma kepada mangsa kebakaran 41. 44. C pelajar kemas dan bersih. B kemudahan yang lengkap. 43. D pegawai-pegawai dalam perkhidmatan awam. Penyebaran maklumat Undang-undang Antarabangsa tentang kemanusiaan yang dijalankan oleh PBSM adalah kepada A pesakit-pesakit kronik. 42. B golongan remaja dan wanita. Mengapakah kerajaan menyediakan kemudahan kepada rakyatnya? A menjaga hati rakyat B telah berjanji dalam pilihan raya C memberikan keselesaan kepada rakyat D meningkatkan imej kerajaan 48. Persepsi awal terhadap keindahan sekolah ialah A bangunan yang mewah. C mangsa-mangsa bencana alam. Apakah yang harus dilakukan oleh rakyat bagi menghargai kemudahan pemberian kerajaan? A melakukan vandalisme B mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat C menjaga kemudahan yang diberikan dengan penuh tanggungjawab D berdoa agar diri sihat sejahtera 47. D landskap yang menarik dan hijau. Apakah kepentingan terumbu karang terhadap persisiran pantai? A Penghalang kepada hakisan tanah B Sebagai daya tarikan kepada pelancong C Bagi tujuan kecantikan dan imej sesuatu tempat D Menghalang orang berenag ke laut Alga merah Batu kapur 45. Perkara di atas adalah proses pembentukan A siput B tiram C dasar laut D terumbu karang 46. Peraturan-peraturan dalam istiadat rasmi dikenal sebagai A etika B aturcara C protokol D adat istiadat . Apakah nama sistem pemerintahan yang diamalkan di Malaysia? A Monarki B Demokrasi C Raja berperlembagaan D Demokrasi berparlimen 49. C Sekolah akan ditutup jika keadaan terpaksa. Apakah akibat jika persekitaran sekolah kotor? A Pengetua akan ditahan polis. B Warga sekolah boleh mendapat penyakit. D Ibu bapa yang sibuk akan bersama-sama menjalankan aktiviti gotong-royong.

Apakah yang dimaksudkan dengan sukarela? A Sebagai satu aktiviti masa lapang B Membantu untuk mendapat nama C Membuat sesuatu dengan rela hati D Menolong orang yang dalam kesusasahan .50.

.... Ahmad ) Disahkan oleh: ……………. ( Pn.... Hj. ( Tn.... Rosli Mohamad ) Ketua Bidang Kemanusian ... ( Pn. Tingkatan : ……………. Ahmad ) Disemak oleh: …………………….. Jawab semua soalan. Disediakan oleh: ………………………….. Nor Farhana bt. MELAKA UJIAN SELARAS 2 TAHUN 2010 PENDIIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 SATU JAM TIGA PULUH MINIT JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIARAHKAN 1.. Soalan ini mengandungi 50 soalan objektif 2...Pendidikan Moral Julai 2010 1Jam 30 Minit Nama : ……………………………………….. Nor Farhana bt. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ALAUDDIN MASJID TANAH...........

D 25.A 39.B 23.A 13.C 35.A 2.C 3.D 21.C 47.D 44.D 32.A 18.B 36.D 9.SKEMA JAWAPAN MORAL MOCKUP 2 ( TING.A 22.D 46.D 17.A 33.C 48.D 20.D 42. 1 ) 1.A 5.D 6.C 26.A 19.C 37.B 31.C 14.D 28.B 27.B 29.B 43.C 16.C .A 45.C 50.D 38.A 24.D 49.D 10.B 34.D 8.B 4.B 7.D 15.C 12.D 41.C 30.A 40.C 11.