You are on page 1of 2

Kumpulan SMS TaUBat Chapter 1 : Berkata Baik Hadits: barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir

hendaklh berkata baik at au diam... (HR.Bukhari) Kata Bijak: jangan katakan semua yang kamu ketahui tapi ketahui lah semua yang ka mu katakan (AZH) Chapter 2 : Puasa Sunnah Hadist: Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Kekasihku (Nabi Muhammad saw) b erpesan kepadaku untuk berpuasa hari setiap bulan (Ayyaumul bidh, tgl 13, 14, da n 15 setiap bulan Tahun Hijriyah), 2 rakaat sholat dhuha, dan sholat witir sebel um tidur. (HR. Bukhari dan Muslim) Kata Bijak: Jika Anda sakit karena makan, maka berpuasalah agar sembuh... (An) Chapter 3 : Jangan Sombong Quran: Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong, karena kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. ( Al-Isra: 37) Hadits: Barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan (menjalani kehidupan, maka ia akan menemu Allah dalam keadaan amat marah kepada nya.(HR.Hakim dan perawinya dipercaya) Kata bijak: jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk (tidak sombong ) (An) Chapter 4 : Sabar Quran: apa yang disisimu akan lenyap dan apa yang ada disisi Allah akan ke kal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl: 96) Hadits: Orang yang paling bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah dan orang yan g apabila ditimpa ujian & cobaan, dia bersabar. (HR. Ahmad dan Abu Daud) Kata bijak: jadi lah setegap gunung yang tak terhembus oleh badai (kuatkan lah ke sabaranmu). (AZH) Chapter 5: Jangan Boros Quran: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya syetan dan syetan itu sangat ingkar pada Tuhannya. (Al-Isra: 27) Hadits: Barang siapa melakukan pemborosan, maka Allah akan mencegah dari peroleha n (rezekinya). (HR. Asysyihab) Kata bijak: Emat uga kayE, merusE uga sontok (Sambas Language) #redaksi asli# hemat pangkal kaya, boros (mubazir) pangkal miskin. Hehe Chapter 6 : Makanan Quran: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang erd apat di bumi, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh syet an itu musuh nyata bagimu.(Al-Baqarah: 168) Hadits: Rasululllah saw. Bersabda Apabila makanan seseorang dari kalian jatuh, hen daklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu memakannya dan janga n membiarkannya untuk syetan. Kata bijak: makanlah semua yang halal, karena tidak semuanya halal untuk dimakan. (AZH) Chapter 7 : Rezeki Quran: ...barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia (Allah) akan men gadakan baginya jalan keluar (solusi). Dan memberinya rezeki dari arah yang tida k disangka-sangka... (Ath-Thalaq: 2-3) Hadits: Bangunlah di pagi hari untuk rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pa gi hari terdapat barokah & keberuntungan.(HR.Ath-Thabrani) Kata bijak: Time is money, no money without time (AA). #Money piro,hehe Chapter 8 : Jangan kikir/pelit/medit/kedekut/masin/keminting (sambas language,he ) Quran: Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan men yuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampuna n dari-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.(Al-Baqarah: 268 ) Hadits: Ada 3 hal yang membinasakan, yaitu nafsu yang dituruti, kekikiran yang di

patuhi, dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri.(HR.Ath-Thabrani)