Doa Noor (Doa Cahaya) ‫بسـم ال الرحمن الرحيم‬

‫اللهم صل على محمد وآل محمد‬ ِ ِ ِ ْ ّ ِ ْ ُ ِ ِْ ِ ِ ْ ّ ِ ِْ ِ ‫بسم ال النور، بسم ال نور النور، بسْم‬ ‫ِ ُ ْ ٌ ََ ُ ْ ٍ ِ ْ ِ ِ ّ ِ ُ و‬ َ ‫ال نور على نور، بس هم ال ه ال هذي ه ه‬ َ ْ ّ َ ََ ِ ّ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ُ َّ ُ ‫مدبر المور، بسم ال الذي خلق النههور‬ َ ْ ّ َ ََ ‫ِن النور. الحمد ل الذي خلق النور‬ ِ ّ ِ ُ ْ َ َْ ِ ْ ّ َ ‫م‬ ِْ ّ ‫من النور، وانزل الن هور علههى الط هور‬ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ ََ ِ ْ ّ َ ِ ٍ ْ ُ َْ ّ َ ِ ‫فههي كتههاب مس هطور ٍ. فههي رق منش هور‬ ْ ُ ْ َ ٍ َِ ِ ُ ْ َ ْ َ ٍ ْ ُ ْ َ ّ ِ َ ََ ٍ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ِ ‫بقدر مقدور على نبي محبههور. الحمههد‬ ِ ْ َ ْ َِ ٌ ْ ُ َ ّ ِ ْ ِ َ ُ ِ ّ ِ ‫ل الذي ه هو بالعه هز م هذْكور، وبههالفخر‬ ِ ّ ّ َ ِ ّ ّ ‫مشههههور، وعلهههى السهههرآء والضهههرآء‬ ََ َ ٌ ْ ُ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ ‫مشكور، وصلى ال على سهيدنا محمد‬ َّ َ ٌ ْ ُ ْ َ .‫وآله الطاههرين‬ َ ِْ ِ ّ ِ ِ َ

Bismillâhin Nûr, bismillâhi Nûrin nûr, bismillâhi Nûrun ‘alâ nûr, bismillâhil ladzî Huwa Mudabbirul umûr, bismillâhil ladzî khalaqan nûra minan nûr. Alhamdulillâhil ladzî khalaqan nûra minan nûr, wa anzalan nûra ‘alath thûr, fî kitâbim masthûr, Fî raqqim mansyûr, bi-qadarin maqdûr, ‘alâ nabiyyin mahbûr. Alhamdulillâhil ladzî Huwa bil-’izzi madzkûr, wa bil-fakhri masyhûr(un), wa ‘alas sarrâ-i wadh dharrâi masykûr(un), wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ Muhammadin wa âlihith thâhirîn. Dengan nama Allah Cahaya, dengan nama Allah Cahaya dari segala cahaya, dengan nama Allah Cahaya di atas cahaya, dengan nama Allah Yang Mengatur segala urusan, dengan nama Allah Yang Menciptakan cahaya dari cahaya.

dan penjagaan diri dari wabah penyakit demam. dengan ukuran yang tertentu. Doa ini sangat bagus didawamkan (dibaca secara istiqamah) khususnya di saat musim wabah penyakit demam. dalam lembaran tersebar. Semoga shalawat senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya yang suci.Segala puji bagi Allah Yang Menciptakan cahaya dari cahaya. . bab 1: 112) Khasiat Doa Noor Doa Nur dikenal sebagai Hirz (doa perlindungan) Fatimah Az-Zahra' (sa). Doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw kepadanya. yang disyukuri dalam suka dan duka. kepada Nabi yang terpilih. Di antara khasiat doa ini dapat menyembuhkan penyakit demam. Selain khasiat tersebut jika doa ini didawamkan dapat membuka pintu rejeki. (Mafatihul Jinan. yang masyhur keagungan-Nya. Segala puji bagi Allah yang dikenal kebesaran-Nya. Yang Menurunkan cahaya ke bukit dalam kitab yang tertulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful