Табела 1. Становништво према националној припадности у општини Тутин, по насељима, Попис 2011.

Насеље

Тутин
Араповиће
Баљен
Батраге
Баћица
Биохане
Блаца
Бовањ
Бороштица
Браћак
Брегови
Брнишево
Бујковиће
Веље Поље
Весениће
Врапче
Врба
Глоговик
Глухавица
Гнила
Годово
Горњи Црниш
Градац
Гујиће
Гурдијеље
Гуцевиће
Девреч
Делимеђе
Детане
Добри Дуб
Добриње
Долово
Драга
Дубово
Дулебе
Ђерекаре
Ервенице
Жирче
Жупа
Жуче
Западни Мојстир
Изрок
Источни Мојстир
Јабланица
Јаребице
Језгровиће
Јелиће

Укупно

31155
63
72
71
452
71
8
37
312
202
40
37
73
594
465
48
153
186
249
6
124
98
72
140
101
94
64
509
164
186
101
389
1080
1089
54
432
54
370
654
122
446
128
105
81
149
217
83

Срби

Албанци

1090
4
-

x
6
-

x
79
8
-

x
29
-

x
105
15
-

29
-

Бошњаци

Буњевци

Бугари

x

x

63

-

1066
1033

-

x

x

x

429

-

x

-

x
60

x

x

-

71
8

x

x
309
195

x
37
73
560

x
x
x
x
x
6
112
98
72
140

x
94
64
502
164

x
x
x

316
541

x
x
128
-

x
x
x
x

Власи

-

Горанци

-

55
-

ЈугоМакедоМађари
словени
нци

4
-

x

x

-

-

Муслимани

Немци

1092
11
-

x
3
8
3
-

x
-

x
-

x
6
9
48
6
7
37
-

x
-

x
-

Роми

x
-

x
-

67
18
23
-

Румуни

Руси

-

Русини

x
-

Словаци

-

-

Словенци

Украјинци

-

-

Јужни Кочарник
Ковачи
Кониче
Лескова
Липица
Лукавица
Мелаје
Митрова
Морани
Набоје
Надумце
Намга
Ноћаје
Ораше
Орље
Островица
Паљево
Пископовце
Пленибабе
Покрвеник
Попе
Попиће
Потреб
Пружањ
Радуховце
Радуша
Рамошево
Режевиће
Рибариће
Рудница
Руђа
Саш
Северни Кочарник
Смолућа
Старчевиће
Струмце
Суви До
Точилово
Тутин
Ћулије
Црквине
Чаровина
Чмањке
Чукоте
Шароње
Шипче
Шпиљани

73
192
233
292
36
337
449
974
182
221
257
139
30
582
129
36
231
105
108
245
94
286
279
142
357
75
217
110
947
71
74
57
1070
308
179
23
405
113
10094
63
80
233
68
123
221
95
275

27
31

x
86
15
32
21
9

x
4
23
15
572
-

x
-

-

18
181

x

x
x

-

x
x
32

733
182
221
222

x
30
569

x
21

x
105
108
245

x

x

-

283

x

x
x
x

-

x
142

x
62

x
110

x
71
71
57

381
113

x
-

-

x
x
x

-

x
-

233

x
x
x
95

x

-

55
-

4
-

-

-

x

x

-

-

x
7
-

x
31
3

x
55
3
13
-

x
3
78
609
-

x
-

Табела 1. Становништво према националној припадности у општини Тутин, по насељима, Попис 2011. (наставак)

Насеље

Хрвати

Црногорци

Египћани

Чеси

Кинези

Ашкалије

Јевреји

Пољаци

Остали

РегиоНису се
нална
изјаснил
припадн
и
ост

Непознато

-

-

x
-

x
-

-

-

x
-

x
-

x

-

-

-

-

Насеље

Тутин
Араповиће
Баљен
Батраге
Баћица
Биохане
Блаца
Бовањ
Бороштица
Браћак
Брегови
Брнишево
Бујковиће
Веље Поље
Весениће
Врапче
Врба
Глоговик
Глухавица
Гнила
Годово
Горњи Црниш
Градац
Гујиће
Гурдијеље
Гуцевиће
Девреч
Делимеђе
Детане
Добри Дуб
Добриње
Долово
Драга
Дубово
Дулебе
Ђерекаре
Ервенице
Жирче
Жупа
Жуче
Западни Мојстир
Изрок
Источни Мојстир
Јабланица
Јаребице
Језгровиће
Јелиће
Јужни Кочарник
Ковачи
Кониче
Лескова

Црногорци

Хрвати

-

Египћани

x
-

x
-

x
-

7
-

Чеси

Кинези

31
-

x
3
6
-

6
-

Ашкалије

Јевреји

704
-

x
-

x
-

x
3
7

x
6

x
-

x
x
4
-

x
3

x
5
8
-

x
x
x
24

x
x
-

x
3

x
16
4

x
x

Пољаци

-

-

РегиоНису се
нална
изјаснил
припадн
и
ост

Остали

-

-

-

Непознато

x
-

Липица
Лукавица
Мелаје
Митрова
Морани
Набоје
Надумце
Намга
Ноћаје
Ораше
Орље
Островица
Паљево
Пископовце
Пленибабе
Покрвеник
Попе
Попиће
Потреб
Пружањ
Радуховце
Радуша
Рамошево
Режевиће
Рибариће
Рудница
Руђа
Саш
Северни Кочарник
Смолућа
Старчевиће
Струмце
Суви До
Точилово
Тутин
Ћулије
Црквине
Чаровина
Чмањке
Чукоте
Шароње
Шипче
Шпиљани

-

-

-

x

x

-

-

-

x

x

-

-

x
-

x

-

x
-

x
13
-

x
3
-

-

4
19
4

x

x

-

101
-

x

x

-

9
354

x
10
-

x
-

x
3

x
x
-

x
-

x
-

x

-

-

-

-

-

-

x
-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful