Dr.

AUREL ,POPE,SqU~BALCE~TI

SUFLETUL IN TIMPUL VIETII . ~I DUPA MOARTE
..., "

".

.

C~n~tiinta umana,
\.

Con~tiinta cosmidi

.

EDlTURA TRIUMF 2004

-

-

Cuprlm
Prefata. . . . . . . ~. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cuvant introductiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Diferite conceptii privind localizarea spiritului in ... corpul uman . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 13 Con~tiintaumana, con~tiinta cosmica,emanatie"a . . . spiritului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Con~tiintaomului in stare de somn. . . . . . . . . . . . . . . 47 Spiritul-con~tiintain starea de somnambulism. . . . . . 52 Evolutia con~tiintei umane de-a lungul istoriei . . . . . 78 Unicitatea con~tiintei . . . . . . . . . . . . . . . 98 Cuvant de incheiere . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

.

- ------

Pre/alii
-$tiinla spirituala ne relevafaptul cajUnla umana este alcatuita din trei entitali: corp, sujlet ~i spirit: Dupa- moar.tea corpului fizic, sujletul ~j spiritul omuluise~ efiber.eaza din inchisoareapecare le~ofacecorpul ~i i§i con-:-' tinua existenla intr-o alta lume, 0 lume paralela cu a noastra, cu care se intrepatrunde, dar pe car.e omul piimantean nu>o poate percepe. .Spiritul-suflet al omului,formeaza in timpul intruparii, con~.tiinfaomului care cuprinde gandir.ea, vigilitatea, voinla; judecata, memoria ~i toate procesele psihke, aceasta con~tiinla umana piistrandu-se dupa mfJarte identificandu-se cu personalitatea omului din viala pamanteasca. Mai mult c~iar, dupa ce
-

t
_

con~tiinla umana se elibereaza 0 data cu moartea, ea devine mult mai ampla ~i mai complexa cad ea cuprinde ~i amintirile "din toate vielile pamante~ti anterioare pe care ~i Ie aminte~te · cape n~te clase ale unei~coli,fiecare clasiisuperioara urmand a aduce 0 evolulie a spiritului. Mai mult decat atat, i,!trucat in planul astral dispar no/iunile de Spaliu ~i Timp, con~tiinla omului, devenind con~tiinla cosmica, i~i vede ~i urmatoarele sale vieJipamante~ti,prin incarnarile ce vor urma, chiar daca acestea se vor desfi~ura peste zed sau sute de ani. Aceasta arata ca con~tiinla umana este 0 mica parte din con~tiinla cosmica, plecata pe pamant din sanul ei ~i reintorcandu-se in ea dupa moarte. _ in cuprinsul carlii se descriu ~i diversele conceplii privind localizarea spiritului-con~tiinla in corpul uman, trecand in revista cu argumente ce sus{in ~i altele care nu Ie suslin, locuri ca:glandapinealii, inima,plexul solar, ventriculiicerebralisau 7
L

---

---

--- - -

substanla reticulata din trw1chiul cerebral, ipostaza pe care 0 susline ~i autorul. Omul dupa moarte i~i continua existenta, intr-o altadimensiune nepenetrabi/a de organele noastre de sUnl, con~tiinla lui persista ~i va evolua in dcluri de spirit incarnat ~i de spirit tiber, in spaliul astral dupa moarte, aceasta prin reincarnari succesive pdna cdnd va reu~i sa se etibereze de stigmatul pacatului original', care de fapt a determinat viala lui in materie. Spiritului - con~tiinta din planul astral, ii lipse~te numai corpul fizic, dar ~ip'e acesta ~i-l poate imagina prin gdnduri. Cu acest corp invizibi/, el vine pe pamdnt in mijlocul nostru, inceardi. sa ne vorbeasca, sau sa ne atinga, dar observa ca mdna lui invizibi/a pentru noi, trf!.ceprin obiectele pe care vrea sa Ie atinga, neintdlnind nid 0 rezistenla. Cu vederea astrala pe care i-o con/era corpul astral ce insole~te spiritul, in atmosfera terestra, spiritul- co~tiinla vede toata panorama vielii de pe pamdnt, i~i vede corpullipsit de viala (Jin mormdnt, cum se descompune, f~i vede rudele care flpldng §i inlelege toate gdnduri/e ce i se, adreseaza cu simpatie sau cu disprel. Con~tiinla spiritualaformdndu-se fn planul astral, de unde vine la fntrupare, este sub influenla fluidelor astrale ale planetelor sistemului nostru solar §i ale celor 12 constelalii astrale, care formeaza cele 12 zodiace. Aceste fluide astrale avdnd particularitali/e lor, VOl' etermina diferite caractere ale co~tiinlei d oamenilor, un mod diferit de a vedea viala §i lumea in ansamblullor, acestea vor diferenfia spiritele incarnate §i va explica modullor diferit de exprimare. Acesta este §i motivul pentru care cred ca nu'toti dtitorii mei au puterea spirituala de a fnlelege sensul idei/or acestei carli, cad diferenfierea spiritelor este determinata de factori astrali §i de nivelullor evolutiv, cu cdt vafi absolvit mai multe clase ale §colii pamdnte~ti fn mai multe vie/i, eu atdt mai mult. omul va fi mai spiritualizat.

- ---

- ~--

".~ .

Cuvant introductiv

Intreaga lume se indreapta catre moarte, tot progresul nostm, vanitatile noastre, placerile, bogati~ ~icunoa~tereanoastraj toate au acee~i fmalitate,moartea. Acesta este singurullucm pe .. care nu-l putem evita. Ora§e apar ~idispar, imperiile se nasc ~i se prabu~esc, civilizatii noi se dezvolta ~i dupa aceea dispar, planetele insele expiodeaza ~i se transforma in praful cosmic, pentru a ajunge in atIbosfera altor planete. Moartea este srnr~itultuturor lucrurilor, al vietii, al frumusetii, al bogatiei ~i al puterii. Sfintii mor ca ~i oamenii pacato~i,regii ~iimparatH, la felca cer~etorii, cu totii ne indreptam catre moarte ~itotu~i ne agatam cu disperare de viata, tara sa cunoa~tem de ce facem aceasta, caci viata este numai 0 iluzie. in fiecare zi, mor" oameni in jurul nostru ~itotu~i oamenii continua sa lupte pentru a trai, crezand ca ei nu 0 sa moara niciodata. Aceasta este marea iluzie avietii. Oare nu exism nimic permanent in aceasta viata trecatoiue? Nu exista nimic inlauntrul nostru, care sa dimana in viata atunci cand corpul moare? Jar daca exista, care este destinul sau? Unde pleaca? De unde a venit? Acel ceva nemuritor din fiinta noastra este spiritul, sinele supremoAcesta nu este supus na~terii ~i nici mortii. EI se exteriorize~a prin intermediul mintii ~i al trupului. Pentru a cunoa~te lumea materiala ~i sa 0 inteleaga, el i~icreeaza un corp pe care it folose~tepana la epuizare dupa care renunta la el ~ii~i asuma un altul ~ia~amai departe. Toti ne-am nascut din etemitate ~i ne intoarcem la ea, dici spirituIomului este dincolo de viata ~idincolo de moarte. Omul 9 - --

este ternar, fiind format din trup, suflet ~ispirit~o~parte';este e'" n muritoare ~i indivizibiHi,acesta este spiritul, o.parte.pieritoate ~idivizibilii,acesta este trupul, sufletul care Ie une~tefac~ parte din amandouii, el'intrii in alciituirea corpului fluidic,~ieteric asemanatortrupului material,care tara acest dublu invizibil,n-ar putea avea nici viatii, nici mi~care,nici unitate. Omul este supus sugestiilor spiritului sau, aflat in Eul sau, sau instinctului trupului, dupii cum prefera una sau alta, corpul fluidic se eterizeaza sau se ingroa~a, se unifica sau se descompune. Dup~ moartea corpului fizic, poate surveni 0 a doua moarte a sufletului, care constii in indepiirtarea elementelor impure ale corpului astral sau sa sufere chiar descompunerea lui. Purificarea ~i regenerarea corpului a~ral eterat ~i fluidic, care este insii~iorganul sufletului, se poate face in timpul vietii printr-un anume fel de existentii,cu cat un suflet este.mai spiritualizat, cu atat _maimult se va indeparta el de atmosfera piimanteasca. Sufl~tul superior, se manifesta omului, numai in vis sau in stare de extaz, caci atunci spiritul omulu~pariise~tecorpul fizic ~i calafore~tein lumea spiritelor din spatiu cu care constituie impreunii con~tiintacosmicii, sinteza sufletului cu materia, reprezinHidoua fete ale substantei unice, ce se gase~tein spirit. Spiritul omenesc vine din cer ~i se intoarce tot in cer, ciici numai spiritul este nemuritor. Sufletul devenit spirit pur, nu-~i pierde con~tiinta ~i individualitatea sa, dimpotriva ~i Ie dezvoltii inHilnindu-~i prototipul in Dumnezeu. EI i~i mentine memoria vietilor sale piimante~ti,a felului cum au trait ~icum au murit, a copiilor ~i parintilor lor. Faptul.ca spiritul pur i~i mentine toate aceste facultiiti este foarte greu de explicat, avand in vedere ca in viata piimanteascii aceste atribute, spiritul ~i Ie manifestii prin intermediul materiei, al substantei nervoase din creierul uman, ori in spatiu ex[stiinumai fiinte spirituale eterate. Nu existii substanta mate10

Aceasta situatie ne face sa banuim ca spiritul nu este altceva decat un computer de energie. nu r I I s-a reu~itsa se afte.riaHicare sa inglobeze ni~tecuno~tinte. I ! I ! r f I ----- --- . perfectionat dar din ce fel ~e energie este alcatuit.

ca epifiza este sediul sufletului este ~i Descartes. neinfluentat de vointa omului. Interventia ei este in exclusivitate data de sistemul nervos vegetativ. fiind de dimensiunea viirfului unei. psihicul subcon~ent poate sa vindece sau sa dauneze dacii este pervertit. oculipii au consider at ca acest sliltq se ajllJ in gltuula pineal a numita ~ Epijizii. dopa rinichi.Diferile coneeplii privind loeolizorea spiritului in corpul-uman Trebuie sa ineercim sa raspundem la intrebarea unde . unde deci se afla centrul psihic al omului. Este organul cu cea mai mare absorbtie de fosfordin intreg corpul~icu 0 absorbtiede iod foarte mare. intocmai ca ~i tluxul sangvin al glandei hipofize. ' 13 . fiind in afara barierei sangvine a creierului. unde se atla sal~ul sau in timpul cat este intrupat in om. teoretic nemciind parte din creier. fiind al doilea organ en aceastii absorbtie dupa glanda tiroida. Nici 0 parte a creierului nu contine 0 cantitate amt de mare de serotonina. Printre marii giinditori ai omenirii care au crezut. care este un neurotransmititor ~i nici 0 parte a creierului nu poate sintetiza melatonina care este un neurohormonoEa nu este inveliti de meninge. inca din antiehitate.este localizat sufletul.unghii a degetului inic ~i are forma unui con de brad Este un organ foarte activ. ~tiindu-se ci procesele psihiee sunt determinate de spirit. Psihicul nostru influenteazi in mod direct trupul nostru ~i al altora. care este autonom. Aceasti glandi ~te localizatiiin centrul creierului. aviindeel mai mare flux sangvin din corp. 1.

acestea fiind atribuite spiritului. ectoplasma din care se formeaza ele. ' . determinand mari tulburari psihice.oncentrareIn creierul mijlociu. Ea contine de 50 de ori mai multa serotonina decat oricare alta parte a creierului ~i tot ea secreta un hormon numit melat?nina care este. melatonina fiind sintetizata de glanda pineala.Se considera ca aceste zone sunt cele care fac legatura dintre creier ~isufletul de provenienta astrala.c~i substanta retic. glanda pineaUimai pro-> duce 0 serie de substante numite Beta-carboline din care face 14 . inclusiv In ciclurile somnului. ea se concentreaza maximum la 3-6 ore de la instalarea In afara de serotonina ~imelatonina. Se c. Aceasta alternanta este rupta daca te afli In permanenta la lumina. sistemul limbi. Serotonina este un neurotransmitator implicit In foarte multe fenomene mentale. se deta~eazamai u~orde corpul medi- umuluiin astfelde conditii.strans legata de serotonina neurochimica ce se afla i~magazinataIn veziculele sinapselor nervoase. se face ca In IntUliericsau Intr-o lumina ro~ie. regland cantitatea de lumina care ajunge pe fotoreceptorii retinei. Melatonina determina pigmentatia ocltilor.De asemeni.unoa~te deta~areacorpului astralla mediumi.dahipofiza. . cu cea mai mare \:. fantomele apar in ~ediutelede materializare tot In acelea~iconditii. Aceasta glanda pineala este strans coleral cu glan. Intunericului. din aceasta cauza culoarea ~i intensitatea lumihii determina modificari de cQn~tiinta. hipotalamus. s-a atribuit glandei pinealedenumireade al treileaochi. Maximum de concentratie al serotoninei este In timpul zilei iar maximum de concentratie de melatonina este In cursul noptii. Intrucat melatonina se afla ~i In retina. Ea este un precursor al melatoninei cu care alterneaza In functie de succesiunea dintre zi ~i noapte.avandun efort inhibitorfata de aceasta. .ulata. Melatonina este hormonul care determina somnulla Intuneric.

candidatii la initiere erau supu~iunei stari de stres indelungat.avand legatura cu con~tiinta ~i informatiile telepatice. cand putem vedea prin lucruri iar materia 0 vedem transformata in energie. pe toata durata noptii.~ftnge ~icu retentia de apa.parte Hart'fi~lina. Acest sistem de activare reticulara se afla in parteasuperioara a trunchiului cerebral ~ireprezinta partea cea mai veche a creierului.~ .in stnmsa corelatie cu concentratia vasopresinei din .care este insotit de mi~tarea brusca a globilor oculari. care prelucreaza perceptia subliminala a subcon~tientului. iar prin vederea astrala vede imaginile din vis.. 15 . Activitatea glandei pineale este data de hipotalamus prin intermediuI inervatiei simpatice. 0 perioada indehingata de timp. Pinolina este cea care in fapt determina visarea.ramelor . ~amanii obtin deta~area psihicului. Este ~tiut ca in ~colilede initiere din antichitate. in timpul visului spiritul i~i traie~teviata sa astrala. Melatonina are Mectantiepileptic ~icontribuie la suportarea unei stari de stress'. de exemplu. datorita proprietatilor sale halucinogene..Hari malina este.:Nivelul maxim al melatoninei este noaptea catre orele doua.care consumata in doze mari provoaca . fenomene care se constata prezente .pentru a se putea deta~a cu spiritul ~i corpul astral de corpul fizic.. c~ ~iel constituie elementulfundamental al con~tiintei. cu efect pucu te:rnicinprocesele psihice 1?in perceptia extrasenzoriaHi.--- I ! '- .lapersoanele ce prezinta mi~carioculare in timpul visului cand se~tie ca spiritul ~i corpul astral i~i traiesc viata lor astrala..re. folosind 0 beta-carbolina numita PINOLINA. Melatonina influenteaza sistemul de activare reticulara. cand concentratia de serotonina ~i cortizol este cea mai scazuta.Consumulin cantitatemaimareprovoaca deta~areacorpului astral ~i vederea astrala. viziuni~ihalucinatii. mari proprietati halucinogene..Viseleapar la intervale de 90 de minute. echivalenta cu cea a animalelQt:i~ferioa. Aceasta concentratie maxima este strans legata de somnul 'Cuvise.

CHAKRA bazala. A treia cHAK.. Functia principala a glandei pineale constii in mentinerea ceasului biologic zilnic in functie de pozitia soarelui. A ~aseacHAK. A patra CHAKRA este situatii in spatele inimii ~i este legatii de plexul cardiac.. in partea de jos a abdomenului ~i este legata de sistemul genital.--.. psihic ~i spiritual. in functie de lungimea zilei. Se cunoa~te ca absorbtia fluidelor.-. situatiiin cre§tetulcapului.. sistemul nervos simpatic ~i sistemul nervos par3$impatic.-..-- La fel se inmmpHi~iin pregatirea ~amanica. formand 0 conexiune inversa cu hipotalamusul ~ihipotiza.Aceste centre de ab. este situatii la v3rful coccisului. A cinciacHAK. reprezentdnd sistemul CHAKRELOR. lunii ~i anului. se face cu ajutorul a 7 centre de absorbtie.RA este situatiiin glanda pineala ~i este consideratii cHAKRA de comanda. Ea realizeaziiimpreuna cu intema glanda hipofizii. care are un rol determinant in producerea co~tiintei omului.. A ~aptea 'CHAKRA este CHAKRA coronara.. ce formeaza corpul eteric ~icorpul astral al creierului. Aceste trei canale corespund celor trei forme ale sistemului nervos: sistemul nervos central. care se intersecteaza.. secretia tuturor glandelor eusecretie din organism. ActiuneaacestorCHAKREasupracentrilornervo~ise poa.stimuleaziiactivitatea de ordin psihologic. _. sunt strans legate de energia Kundalini. descrie sistemul CHAKRELOR ca 0 coloana vertebrala cu trei canale. . Actienand aceste CHAKRE. are 0 semnificatie de ordin general cu sistemul CHAKRELOR. in perineu ~i este legatii de sistemul urogenital... 16 . sorbtie. in mod normal glanda pinealaindepline~te functia de antidot impotriva stresului. A doua CHAKRA. devenim fiinte mai co~tiente din punyt de vedere spiritual. te compara cu manevrarea unui intrerupator. Trezirea energiei Kundalini care se afla in stare latentii. Conceptul yoghin.RAeste situatiiin dreptulcefei ~ieste legatiicu gatul. Glanda pineala.RA se aflii in spatele ombilicului ~i este legatii de plexul solar.. din univers. punctele de intersectie. este situata la baza cordonului spinal..

Glanda pineala ~iin mod special secretia de melatonina de catre aGeasta. d~caderea ~i emacierea ~ prin arderea a ceea ce yoghinii denumesc "nectarul nemuririi".I ActivitateaCHAKREI din dreptul inimii. a~e~tiatreceau prin grele i)Icercari psihice. pentrua putea obtine deta~area spiritului. in acest sens am sa prezint pregatirea prin 17 . careseaflasubcontrolul HAKRELOR C . un camp magnetic slab. Se ~tie ca cele mai multe decese. . Activitatea glandei pineale este corelata cu modificarea campului magnetic. modificand campul magnetic. Glandapinealaeste ceasul biologiccare regleazaciclul somn-veghe.inhibasecretiade melatonina. pubertatea ~iimbatriinirea. Am amintit ca in pregatirea celor ce doreau sa se initieze in templele din antichitate. avand legatura directa cu energia sexuala. secretia demelatonina. este l~gata de toate fazeIe incon~tientului ~i de subcori~tient. Glanda pineala este considerata CHAKRA psihicului fiicand legatura dintre trupul omului. CHAKRA plexului coccigian este strans legata de prostata ~i testicul la barbat ~i de uter la femeie. deterniina 0 manre a vointei omului ~i este in legatura cu simtul tacti!.este afectata de campurile electrice ~i magnetice ale pamantului. Plexul solar este sala~ul sentimentelor ~i curajului ~i este legat I CHAKRA radacinii cordonului spinal. reprezentat de suflet ~i spirit. corelat cu actiunea glandei epifize sau pineale care are rolul de a cre~te rezistenta la stres. cand secretia de melatonina este maxima. se modifica de digestie. se produc noaptea intre orele 1 ~i 3. iar 0 modificare intensa ~ide scurta duo rataa campuluimagneticin ambelesensuri.-. provoaca imbatranirea. determina 0 secretie scazuta de melatoriina. CHAKRA plexului solar. Este de asemeni in iegatura cu dezvoltarea uterului ~i producerea de progesteron ~i testosteron. Ea reprezinta sal~ul energiei Kundalini. ca corp material ~i aspectul psiho-spiritual al fiintei noastre.-- .

era ales prin votul secret al initiatilor. 18 . doua centuri. Astfel formarea eelor 12 constelatii cere~ti. Dupa ce se deschidea u~a ~i era introdus in interiorul Sfinxului. candidatului i se acopereau ochii. Intre picioarele din spate ale Sfinxului. el fiind construit pentru a arata posteritatii. Dupa ultima scara.cel ce urma sa se initieze.care trebuiau sa treaca c~ndidatii ce urmau a se pregati in Egipt la Sfinxul din Sieh. Pt:inprocesul de initiere.care aIcatuiesc zodiacul s-a datorat celor 12 Heruvimi. care dupa ce strabateau mai multe culoare. Odata cu plecare din Memphis. trebuia sa fadi dovada curajului _sau.puterea de concentrare ~i de stapanire a viitorului ii1itiat. Candidatul nu avea voie sa-~idezlege panglica ce-i acoperea ochii ~i trebuia sa stea nemi~cat. era introdus prin aceasta u~a. se deschidea 0 noua u~a de bronz. care a atins eel mai inalt nivel de dezvoltare in antichitate. aripi de vultur ~icap de om. Ei au cunoscut interventia spiritelor celor mai inalte din ierarhia cereasca asupra formarii universului. pentru ca acesta sa nu-~i dea seama unde este con9us. ce permitea intrarea intr-o sala circulara. arata evolutia monadci spirituale intrupate in om. una din aur ~i-alta din argint ~i doua ma~ti. Cei doi initiati care il conduceau se imbracau cu doua ve~minte de in albe. iar sfinxul care reprezinta un corp de taur. era 0 u~a metalica cu un mecanism secret de inchidere ~i de deschidere. cu 'ghearele de leu. cei initiati au putut obtine cuno~tinte despre evolutia divina a omului ~i despre cosmogonia univ~rsului. el trebuia sa coboare 0 scara inspirala cu22 de trepte. Candidatul ce urma sa incerce. . El era condus in aceasta incercare de primii doi initiati in ordinea varstei.de unde urmau 7 coridoare intortocheate. nivelul spiritual atins de initiatii din antichitate. ajungeau la Marea Piramida din Giseh. De altfel insa~i sfinxul reprezinta qetapa unde. Cel ce urma sa aspire la inaltul grad de initiere. Ace~ti Heruvimi au fost asimilati cu semnele zodiacale. iar aIta un cap de vultur. una inchipuind un cap de leu.

.Aici eUntalnea un alt initiat de la care primea invatatura ce urma. -. . dar care ii 'ajungea pana la gat.iar argintulLunii. 19 ---- . apoi continua un drum in spirala ce trecea pe langa 0 galerie cu 12 sfinqi pe 0 parte ~i 12 pe cealalta iar intre ele se gaseau 24 de tablouri ce reprezentau personaje ~isimboluri misterioase. ' Capul de Leu simbolizeaza semnul zodiacal pe care astrologii 11 asigura pe tron Geniilor Soarelui iar corpul de Taut sim~ bblizeaza semmil zodiacal sub care Geniul Lunii i~i exercita cea mai mare influenta.i se dezlegau ochii candidatului.prin care nu putea trece decat in genunchi ~iin maini.-. care se termina intr-un put cu deschidere larga. Ve~mantul alb. Dupa ce"imbracaucele doua ma~tl. avand in mana 0 lampa.. EI trebuia sa strabata un culoar stramt ~ide mica inaltitp.e. in urma sa 0 placa de bronz ii inchidea intoarcerea ~i 0 voce lugubra i se adresa: "Aici au pierit nebunii care au ravnit la ~tiinta ~i putere". care de fapt era 0 iluzie optica ~iprintr-o apa. . -. In continuareculoarul ajungea in interiorul Marii Piramide. i se acopereau din nou ochii ~i era scos afara. Aceasta reprezinta mormantul de dupa moarte. In continuare trebuia sa treaca printr-un cuptor de foc.. Urma in continuare 0 scara metalica cu 68 puncte de sprijin. Acesta se trezea deodata in fata sa Clltrei monstruozitati. Acolo era a~teptatde un colegiu al Magilor. reprezinta puritatea magicianului. aurul era consacratSoarelui.. Coasa trecea foarte aproape de candidat. Daca el se angaja sa continue. striga: "Vai profanului ce vine sa tulbm-epacea mortilor". din care trebuia sa se elibereze spiritul pentru a pleca in lumea spiritelor. EI ajungea aiei dupa ce In prealabil i se acopereau din nou ochii. atihgandu-l u~orde 7 ori. a carei adancime nu era cunoscuta. a treia fiind 0 aratare mecanica ce invartea deasupra capului 0 coasa $i din grota de unde se arata pe jumatate. Daca candidatul facea dovada curajului sau cei doi initiafi i~i scoteau ma~tile de pe fata. Daca candidatul evita sa-~i continue drumul. Candidatul i~i continua drumul singur.

cositor. dar daca era ispitit de cele j doua preotese. Prima bataie a inirnii aduce viata. FILOSOF._.__ _0 . PRACTICANT. ea bate de circa 100. ADEPT MAJOR. in timpul vietii ~i totu~i nn obose~te. Inima efectueaza cea mai mare ~i mai intensa munca din organism. Secretele initierii nu trebuiau divulgate. i omasa. Ajuns aici candidatul trebuia sa depuna un juramant prin carel ! se lega sa nu dezvaluie nimic din cele ce a vazut.nu se opre~te niciodata din activitate.~i auzit.000 de ori pe zi ~i pune in circulatie 0 cantitate de 7 tone de sange. Toata aceasta incercare se efectua pe parcursul unei nopti. Daca can. _ -- -- In iriteriorul criptei din Marea Piramida erau picturi simbolice ce reprezentau cele 28 de Genii ale omului. Se cunoa~te ca inima este organul central al corpului uman ~i ca &ra activitatea ei. cele 7 Genii ale Planetelor ~i 360 de Genii ale zilelor care erau de fapt 0 biblie ilustratacu lame de aur. viata nu este posibila. Cum se poate explica acest fapt? 20 -- . aur. erau 4 statui de bi-onzce reprezentau fiecare un om.I didatul nu se lasa ispitit. precum ~istatuia lui ISIS care simbolizeaza natura.. . intr-o viata cu regim auster ~ide I izolare. i se aratau doua preotese care i se ofereau. acela de ZELATOR.era socotit ca a trecut proba ~i primea I primul grad. un leu ~i0 acvila. fiind pedepsiti cu In continuareera condusmtr-o mcapereunde se afla un pat ~i ~ moarteacei ce incalcaulegamantuL II. ADEPT J MINOR. MAESTRU AL TEMPLULUI ~I I MAG AL ROSE-CRUCE. iar ultima. cupru. Alp oculi~ considerii cii sediul spiritului-suflet ar fi inima. . mercur ~iargint.. fier. aduce moartea. In cele patru colturi ale criptei. i se taia imediat capuL Urmatoarele trepte de1 initiere erau THEORIST. Este un miracol. dar pentru toate aceste trepte ii mai trebuiau inca 12 ani de initiere. Aceasta era mcuta diutr:un aliaj din plumb. .ca mu~chiulinirnii. cu traditiiletransmise de Hennes-Troth. un taur.

dar nu mai traiesc eu. care provine din inima. fit universal. care de fapt ar proveni din inima.drept.suflet . pentru importanta ei in melitinerea vietii. ste~ezat e IIIaunculul. unul din cei mai mari initiati cand a spus: "Impreuna cu Hristos am fost ~i eu rastignit pe cruce.De unde ~tieacest mu~chica daca ~i-arintrerupe activitatea chlar pentru diteva secunde.inima. Hristos nu este tot una cu. caci dezvoltarea con~tiinteiare loc intr-adevar in regiunea inimii.. Structura lui nu a pu~t fi descifrata de catre ~tiinta. atunci locul adevarat al con~tiintei. teriide judecata. activand aceasta CHAKRA. exista in fiecaredintrenoL -. Se pareca s-a atribuitca laca~al spiritului.ar fi inima. Daca spiritul este eel ce da con~tiinta omului ~i daca orice focta se trage din activitatea spiritului. dandu-~i seama de con~tiinta cosmica. dar nu in organul . ci in CHAKRA care se gase~tein dreptul inimii.. se spune in Vechiul Testament. Aceasta'con~tiinta cosmica este etema ~iin nici 0 clipa nu este departe de om. Cei ce sustin ca inima este sediul spiritului-suflet. dar traim in permanenta in sfera ei. oculi~tii i~i dezvolta mult con~tiinta. ci ca spiritul Hristos. dar ~ieel mai putemic.' fizic. Acest atom este eel mai mic din tot corpul.con~tiinta fiind aceeacare clana~tere gandului ~ipu. ci Hristos traie~tein mine". de~inoi nu 0 observam. Contopirea con~tiintei umane cu con~tiinta cosmica a fost descrisa de apostolul Pavel.. totu~itraiesc. din care emana ~i con~tiinta omului. creierul ar fi numai un laca~al con~tiinteireflectate. dar ceea ce traie~te' in fiinta umana ca spirit-con§tiinta exista §i In afara lui ca spi21 --- - - . ! I . Aceasta inseamna ca in conceptia lui. curentul neintrerupt de gandire din creier se sprijina pe activitatea inimii. se bazeaia ~ipe faptul ca. la un deget depfu1:are e linia mediana a cord pului. ar interveni moartea? A Sepresupune atomuldumnezeiesc ca alsufletului. Nu i-a fost dat nimanui sa 0 vada ~i sa ramana in viata. personalitatea fizica a lui Isus. acest atom invizibilar fi inima spirituala a omului. iar creierul ar fi numai laca~ul con~tiinteireflectate.

Ceea ce este adeviirat este cii in inimii se aflii un atom fizic special. lafractiuni de &ecundii. este ace(}acare atribuie drept sediu al spiritului-c01z~in/ii. care nu se na~te in. de vigilentiia omului. In auriculul drept. in ziua a 9-a ~iultimul care suferii totala lui descompunere. Se §tieciistarea de veghe.-- - .pe care ne-Qdii 0 structurii nervoasii. Ill. acolo de unde pleacii impulsul nervos ce pleadi apoi in sistemulcardio-nectoral inimii. acest atom are functionalitatea unui cristal de cuaq. ar fi un fel de extracte ale celor douii corpuri. Con~tiinta. poate fi pusii ~i pe seama faptului cii inima reprezintii ultimul organ al corpului care incepe putrefactia dupii moarte. 0 aWi ipotezii. care va trece in inai multe vieti. A unul al corpuluifizic care se afliiin ventriculul stang ~iceliilalt al corpului eteric. cea mai susfinutii in ultimul timp. el riimanand stabil ~i piiriisind corpulfizicnumailamoarte.urmand acela~ispirit. in special prin 22 " .cum este inima. nu inima este liica~ulSpiritului. care Qupiimoarte ar urma spiritul ~i ar reveni in planul material o datii cu reincamarea spirimlui.se afliiun alt atom special al corpului eteric al omului. nu un mu~chi. ca a unei pile piezoelectrice ~i care are in memorie ritmul electronic ce provoacii sistolele ~i diatolele inimii. Atentia deosebitii acordatii inimii.iar0 datiicureincamarea ' spiritului se reincameazii ~i acest atom spec. urcii panii la creier prin nervul pneumagnetic ~i apoi piiriise~tecorpul fizic 0 datii cu spiritul.timpul vietii. In momentul mortiiacest ato~ special. ce~tidoi atomi speciali. Acesta in timpul vietii ar fi localizat in ventriculut stang al inimii.. aproape de varf. din punct de vedere spiritual. substall/a reticularii dill trullchiul cerebral.Cu toate aceste argumente. este dependentiisubstanteireticulare din trunchiul cerebral.ial ~i va servi de nucleu noului corp fizic. ciici pentru a putea avea 0 con~tiintii este nevoie neapiirat de 0 activitate nervoasii con~tientii. la 42 zile dupiimoarte adiciiexact cand spiritul-suflet piiriise~teplanul atmosferei terestre.

23 p . creierul celui ce prime~temesajul telepatic. Corelat cu activitatea substantei reticulare din trunchiul cerebral.cine il decodifica ~i cum se transmit ihformatiile date prin g~nd.acestainregistreazadescarcaride curent I electric. tara ca noi sa fim con~tienti e toata-aceastaactivitate~i aceastapentrua inter. cu 0 precizie uimitoare. Inseamna ca mesajul ajunge maiintai la s~bstanta reticulara.numaiatunci dind este depa~ita in rezolvat:ea incon§tienta a informatiilor primite ~i dud aceste informatii ave~izeaza pericole ce ar impiedica continuarea vietii. AceasHistructura ner- voasa coordoneazaintreagaactivitateincon~tienta organisa ~ mului. Astfel. care d~codifica ~iapoi 11trans mite ' I scoaqel cerebrale pel1tru COl1$tIel1tIzare.Ie decodifidi. trebuie sa raspundem la intrebarea: unde se formeaza gandul?. . Substanta reticulara. ~tim. d veni con~tient~i voluntar pentru actiuni. daca este cuplatla un seismograf. Argumentul elmaiputernicca substantareticularaestecea c .lerespective. surileadecvate.este in legatura~icu scoaqa cerebrala pe care 0 in~tiinteaza. Ie triaza ~itrirnite raspun.reprezentatprin corpulastral. princon~tiintaei incon~tien. s-a studiat r faptul ca.000. circa 100. pe de alta parte ca nu creierul este acela ceformeaza gandul.atunci cand este cazul.000 de bioinformatii din intreg organismul. . Prin sisteinul activatorascendent. 0 avem in telepatie.sistemul activator ascendent al acesteia. prime~teinformatii de la toate organeie de simt prin care omul se adapteaza la mediul extern.ci spiritul-suflet.Ea in~tiinteaza scoaqacerebrala'.. Ea este corelata cu sistemul nervos vegetativ autonom.. Aceasta substanta reticulara prime~te in orice clipa. structurilor nervoase ce trebuie sa intre in actiune.ta. cu sistemul nervos senzitiv ~i motor al sistemului nervos al vietii de relatie ~i cu hipotalamusul prin care coordoneaza activitatea tutUror glandelor cu secretieinterna. !' care decodifica gandul. . dar s-a observat ca aceste descarcari electrice apar in~ registrate cucatevasecundeinainteca omulce prime~te esajul m sa fie con~tientde aceasta.

creierul secreta gandirea. blocarea gandirii. ori planta nu are creier. 24 . a~acum rinichiul secreta "urina. Cel mai concludent exemplu ca a~a stau lucrurile. ci de 0 fonna speciala de energie. este preluata de corpurile eteric ~i astral ale omului care Ie decodifica ~icare face sa actioneze organulla care se refera gandirea. tot de substanta reticulara care detennina raspunsuri ale organismului dupa simbolurile arhietip. Aceasta este substanta nervoasa cu rol hotarator in"mentinerea vietii ~iaceasta 0 face in mod incon~tient. 0 planm"reactioneazadescarcand curenti electrici. Se cunoa~te ca gandul este decodificat in mod instantaneu de ditre corpul astral ~i putin mai lent de corpul eteric.daca ne gandim sa-i rupem 0 crenguta. Un alt exempluil constituieperceptia ~idecodificareagandului. ~are este format din acela~ifel de ene. mte1egegandul omului. KC\rlV ogt. 0 dezorientare in timp ~i spatiu ~i chiar boli psihice ~i organice.tocmai pentru a mentine ~iperpetua viata. un naturalist genovez credea in mod eronat ca..iele sunt decodificate tot aici. capabila sa aiba memorie ~i sa produca idei.Este suficient sa-l combatem spunand ca secretia este un lucru material pe cand gandifea este imateriala. disfunctii psihice. este actiunea mecanica a unui om prin telepatie sau in hipnoza. Gandirea produsa de spirit. Gandirea este data de spirit ~i perispirit (suflet). a~a. ea nu se fonneaza de materia organica a creierului ci de 0 aIm entitate ce nu are nimic comun cu materia. oamenii de ~tiinta nu pot raspunde cu exactitate cum ~iunde se fonneaza gandirea.rgieca ~ial omului ~ianimalelor. depozitate in subcon~tientulnostru. a~a se explica interpretarea gandului transmis in mod telepatic in actul de magie.Aceasta ne face sa credem ca gandurile se fonneaza la nivelul substantei reticulare :.cum am spus. caci corpul eteric este matricea energetica ce detennina actiunea corpului fizic. Se pot astfel produce modificari ale con~tiinteiumane. corpul ei eteric. de catre plante'~ianimale.

in sensul ca de~i vede ~i aude tot ce se vorbe~te pe pamant.~iprietenii din timpul vietii. . Tot prin foqa gahdului. in viata astrala. aceasta fiind prezenta numai in cazul telepatiei. de~ivede casa. a~a se face ca imediat dupa moarte Wdaseafua ca personalitatea lui a devenit alta.Dadi in timpul vietii gandul nu reprezinta forma comuna de comunicare dintre oameni.omul 0 face in timpul vietii pamante~ti. gandul este forma comuna prin care comunica intre ele spiritele moqilor. Atat timp cat omul traie~te. ace~tianu-l vad. precum ~ide existenta lumii inconjuratoare. Aceasta se datoreaza con~tiintei sale. nu-i simt prezenta in preajma lor. acestea W imagineaza orice fel de actiune pe care. Con~tiintaomului din timpul vietii. rudeIe. se continua in con~tiinta spiritului-suflet dupa moarte.eleste con~tientde prezenta sa in spatiu ~itimp.

avand in vedere oportunitatea. . abstractizare. ambiantei ~i timpului.upra lui ~i asupra societiitii.il gande~tepentrua atingeun anumitscop.Con~tiinla umana. iar generalizarea cu sinteza. . procesuI de reflectare al propriului Eu ~ia lumii inconjuriitoare. generalizare ~i caracterizare. cu ajutorul judecafiine damseamadaca 0 aCfiune bunasau rea. Prin gandire omul i~ipoate justifica ~isustine actiunile deja siivar~ite. Abstractizarea este corelatii cu analiza. Procesul fundamental al gandirii. a 10cului. 11formeaziijudecata care presupune relatia dintre douii sau mai multe ratiuni. dad este este adevaratiisau falsii. inainte de a executa un lucnl il executain minte. unde se formeaza ~i din ce fel de ehergie este formata? Con~tiinta reprezintii reflectarea realitiitii obiective. emanafie a spiritului Ce este con~tiinla. Gandirea omului cuprinde mai multe operatii fundamentale: analizare. Prin analiza deosebim esentialulde neesential sau necesarul de intampliitor. din elementele care il formeazii. sintezii.dovedind un caracter rational al activitiitii sale. Omul spre deosebire de animale. Prin sintezii reconstruim mental un obiect.Douii sau mai multejudecati fonneazii 26 -- - . cOll~tiinla cosmica. Prin analizii intelegem operatiunea de divtzare mintalii a unui obiect in elementele ce-l compun ~i raportul acestora in cadrul intregului. eficienta ~iconsecintele actiunii a:.

fiind conditionata de nictorii sociali reprezentati in speciai de procesul muncii ~ide limbaj.<. de a elabora proiecte ~i planuri de actiune. multiform ~imultidimensional. auditiva. chinestezica. Suportul de codificare al informatiei la nivelul memoriei ar fi de natura b~ochimica~i anume moleculeIe de ADN ~iARN. Ea are un caracter complex. de a percepe consecintele faptelor intreprinse.treceprin suportulstructuralintern. Ea presupune posibilitatea de a delibera. nu exista un centru nervos care sa realizeze gandirea. de cea de con~tienta. de a stabili legaturi cauzale intre fenomene. .procesul de rationameIit~icu ajutorul sau obtinem 0 informatie 'noua. Trebuie sa deosebim notiunea. Ea se reali.informatiade tip extern. ea este in stransa _ corelatiecu stareadevigilitatecate estementinutadesubstanta reticulara din trunchiul cerebral. Se poate spune ca intregul creier participa la procesul memoriei. Ea se dezvolta pe plan istoric ~i individual.asigura Exista 0 memorievizuala. Memoria se realizeaza prin codari-~i recodari care . caci presupune ~iacumularea unor experiente anterioare. Memoria sta la baza tuturor proceselor psihice ~iea este un ~actorimportantin determinarea con~tiinteiomului. Con~tiintareprezinta nivelul calitativ cel mai inalt de organizare ~i desfli~urareal proceselor psihice. Prin con~tienta se intelege posibilitatea de a lua cuno~tinta de ceva.bioelectricaadusade organele de simt. de a reflecta just obiectele ~i fenomenele inconjuditoare ~ide a raspunde adecvat la ele. .pe baza informatiilor actuale obtinute prin perceptie. Gandirea se desfli~oaranu numai. de a orienta In spatiu~i timp ~iin propria persoana t 27 L I . Astfel.tactila.de con~tiinta.biochimic.fixareainformatiei~iexperienteloractuale. aceasta inseamn~ ca gandirea a~e0 dimensiune mnezica. de a evalua f ~iclarifica. zeazaprin memorare. de a abstractiza ~i de a gene! raliza. de a formula ~i stabili scopuri.gustativa ~i olfactiva.:onservare ~ireactualizare. . .

. a~a cum se intampla in bolile psihice. .~i ceilalti sememo Con~tiinta este un atribut exclusiv uman ~i exista tulburari de con~tiinta tara a avea un substrat anatomic. 28 . care include implicit gandirea ~i memoria. caci in moartea clinica con~ti~ntuleste absent. Cu ce con~tiinta relateaza mediumii aflati in transa. ~tiindu-seca acesta are ochii inchi~i sau chiar dad sunt deschi~i ace~tianu percep vederea.~i d~ a ne relationa corect fata de lumea externa. tre~>uiea raspundem la cateva intrebarl esentiale pentru inteles gerea fenomenelor. 4. Cu ce con~tiintarelateaza cei aflati in moarte clinica care redau amanunte legate de reanimarealor din timpul mortii clinice. caci daca con~tiinta ar fi urmarea unei functionarinormale a creierului. S. Cum poate fi explicata 0 calatorie a con~tiintei umane dintr-un corp uman in altul in procesele de posedare sau deposedare prin magie? . omul ar trebui sa nu fieincon~tient. ei sunt fiqi ~ilipsiti de vedere. fenomene ~i lucruri aflate la mii de kilometri distanta? 7. . dnd oamenii relateaza ca ~i-au vazut propriul corp fizic sau din timpul unei boli grave. I. Cu ce con~tiinta un somnambul executa in timpul accesuLuisomnambulic actiuni ~i fapte cu mare exactitate ~i care nu se opun moralei sociale. Cum se pot explica amintirile din vietile anterioare prin regresiune in timp. Cu ce con~tiintase identifica spiritul. 3. Pentru a raspunde la aceste intrebari fundamentale in procesul de formare al con~tiintei trebuie sa mai precizam unele ~~.unui om atunci dnd acesta se materializeaza in fantome? 6. sub stare de hipnoza? 2. Cum se explica experientele in afara corpului din apropierea mortii. Pentru a putea sa facem 0 apreciere cit mai corecta asupra con~tiintei umane.

iar combinatia dintre atomi ar duce la 0 fonna de con~tiinta mai complexa. caci se ~tie ca 0 data cu I 29 --- - -- . Cei ce sustin ca con~tiinta este 0 functie a creierului se bazeaza pe faptul ca 0 leziune organica a creierului provoaca tul. ..____ I r . aceasta limba ~i nici hipnotizatorul nu 0 cuno~tea.acesteanu explicacon~tiatlati in stare de hipnoza. t .' . Aceasta confinna ca con~tiinta se mentine dupa ~oarte ~i poate calatori dintr-un corp in altul. f l PENFIOLD. dar ce mecanism duce la integrarea con~tiintei acestor atomi? l De ce un atom de carbon are 0 con~tiinta intr-o bucam de lemn.~~eierul este nur~1aiun instrument pe care 11folose~te 1 f con~tllntapentru expnmare". iar acel~i atom de carbon.-- __ hu +_. vorbind cursiv suedeza. personalitatea unui fermier suedez. Reprezentantul acestei doctrine este B. Altii considera ca materia poseda in mod inerent ~i atributul de con~tiinta.ea nu poatefi descrisaprin legifizice.con~tienmunificam cu un caracter ~Iobal? I · . dupa care chiar ~iun atom are i'0 con~tiinta redusa. Astfel 0 femeie care traia in Philade~phiaa fost regresam hipnotic. aceasta este parerea neurochirurgului WILDER .inta cu care se relateaza alte vieti anterioare in regresarea in ~ timp a celor I Gon~tiinta ramaneneexplicamprin metodecantitative. burariale con~ti~tei. Daca aceasta nu poate sa combam pe cei ce sustin ca con~tiinta are 0 alta origine ~i ea folose~te numai creierul pe care il programeaza. ea s-a manifestat cu de~iin viata actuala nu a avut nici un fel de cuno~tintedespre '. ~stfel sunt ~co~i e g~dire care consideraca con~tiinta~i d 'crelerul sunt una ~lacela~llucru. in cadrul creierului are 0 aim I con~tiinta? De ce con~tiintacreierului este unificata ~inu este 0 simpla suma totala a tuturor acestor con~tiinte atomice? Cum se explicl ca 0 diversitatede elementeale creieruluisunt sintetizate intr-o experienta . Spinoza.. .

ea apaqine unei al\e dimensinni. independenta. in care id~i noi patrund in con~tiinta individuala. .creierul moarte. ele aparand in mod nea~teptat. acolo nu exista trecuf sau viitor". nu exisrnnotiunea de timp ~i spatiu. Se poate spune ca intelectul "na~te timpul. .moarte~.acolo de unde vine spiritulla reincarnare ~iunde se duce dupa moarte. .Con~tiintacosmica este eterna. cu care este de ac<?ea~i substanta. Timpul nu are 0 existenta proprie. formate din aceea~i forma de energie ~i manifesrn 0 gama de aptitudini ~i potente determinate de particularitatile formelor fizice in care se afla. Sufletul-con~tiinta al omului. Con~tiinta omului provine din substanta universala care se afla intr-o dimensiune dincolo de spatiul ~itimpul material pe care Ie genereaza ~i Ie controleaza. Procesele de inspiratie.. separata de intelectul care il gande~te ~iil imagineaza. . sunt de natura extramentala din afara creierului.ca 0 creatie a creierului uman. In sindromul de izolare. Aceasta confirma faptul ca con~tiinta nu este data de creier. de 30 ---- . Timpul este corelat cu notiunea de mi~care care exisHiin planul material ~i care nu exista in cosmos. . de aceea timpul poate fi inteles. indestructibila. Con~tiintele corpurilor sunt calitativ identice. numaiprezentul reprezinta eternitatea.. Pentru a se conserva 0 con~tiintanormala.. Con_~tiinta este data de sufletul omului care este 0 unitate unica. este nevoie ca ea sa fie in permanenta informata din mediul extern prin organele de simt. pe cand con~tiinta cosmica il inghite. . atata timp cat sufletul este inchis in organismul uman. fiind de ordin spiritual poate patrunde in aceasta dimensiune. se petrece 0 spalare a creierului. In con~tiinta cosmica. ea este 0 entitate distincta de creier. in urma caruia omul prezinta tulburari grave de personalitate. ce depa~e~tetimpul. ce provine din cbn~tiinta cosmica.

De~inu se cunoa~te un loc anume de localizare cerebrala a con~tiintei umane. . . care era redusa la dimensiunea unei vezici pline cu lichid cefalorahidian. nelimitat in timp ~ispatiu. la necropsie i s-a constatat absenta totala a unei emisfere cerebrale. iar deprinderile sunt animalice. Con~tiinta ne ajuta sa anticipam fenomenele. in viitor.. raman cu personalitatea lor nedezvoltata.. sa prevedem ~i sa tindem spre finalitatea unei actiuni. Dacaatomii~icelulelecreieruluise aflain permanentami~- care ~itransformare. creierulin totalitatea lui este instrumentul pe care n folose~te spiritul-con~tiinta pentru exprimare. unde exista con§tiinta binelui a spiritelor angelice. cum cineva poate ~tilucruri ~ifenomene care se vor petrece peste zeci sau sute de ani. iar e p 31 - .rhitatin timp ~ispatiu cum este creierul sa produca ceva cu totul superior. aceea a binelui ~ia raului. . toate evenimentele din vietile anterioare ~i cele viitoare se petree la timpul prezent~ Con~tiintaomului are 0 dualitate. Copiii care sunt privati de un material informativ in gandire. Mai este de retinut ~i faptul de neexplicat.. cu aparitia unor halucinatii ~i tulburari psihice grave. Con~tiinta cosmica este izvorul din care provine con~tiinta omului care insote~te spiritul-suflet la reincamare. dar aceasta este 0 transmitere a dualitatii din con~tiinta cosmidi. unde nemaiexistand spatiu ~itimp. care murind la 0 varsta inaintata. daca admitem ca con~tiintaeste produsul acestei realitati materiale. cum de nu se schimba ~i con~tiinta ()data cu ele? Nu se poate ca ceva li. iar dad au stat izolati complet din motive diverse. --- -- memorie ~i de vointa. nu-~i dezvolta nici limbajul. deci nu sunt recuperati inainte de 3-7 ani. devenind tot timpul altele. Aceasta confirma faptul ca con~tiinta oniului provine din con~tiintalui cosmidi pe care 0 are inainte de reincamare. Este citat cazul unui medic american perfect normal toata viata.

iar timpul va fi anulat. descriind sentimentele. acesta Ie executa cu exactitate In ordinea In care i-au fost date. con~tiintaraului a spiritelor satanice. vme. care se opun moralei divine. pasiunile ~i gandurile acelei persQane. Este In puterea c6n~tiinteide a se privi pe sine Insu~i. acestei ordini i se supun chiar ~ispiritele divine. chiar perfecta atun~i dnd con~tiinta omului este situata In afara corpului fizic. Interventia satanei vine ca un rau introdus chiar de Dumnez~u. con~tiintaomului care supravietuie~te mortii. Astfel de notiuni pot fi comunicate ~i in ~edintele de spiritism dind datele sunt comunicate de spiritUl-con$tiinta unor al persoane demult decedate. 32 ------- . In urma cataclismelor planetare previizqte in Apocalipsa lui loan. Con~tiinta omului este 0 mica particica din con~tiinta lui cosmica. vafi judecata ~i. Omul. pentm a da motivatia "libemlui arbitm". la Judecata de Apoi. S-a constatat Insa ca memoria este mult mai buna. con~tiintele moqilor se vor afla In fata Tribunalului Divin. a se analiza ~ijudeca dupa un cod moral ~i a se pedepsi. In stare de hipnoza s-a constatat ca memoria se manifesta cu oexactitate uluitoare. pentm abaterile de la etica moralei di. Astfel. unde nemaifiind spatiu ~i timp. . mal~t. nu va mai exista timp.de alta parte. In acel moment nu va fi lume pe pa. pOOlibeml sau arbitru are posibilitatea alegerii Intotdeauna a faptelor bune. In cadml con~tiintei un loc important Ilare memoria. Dupa moarte. sau s-o vadii la 0 varsta Inaintata in acea viata. spiritul-con~tiinta al unui medium cazut in transa poate prevedea ~icunoa~te 0 persoana care inca nu s-a nascut.rasplatita pentm faptele bune ale omului In timpul vietii ~i pedepsita pentm cele rele. In con~tiinta cosmica exista 0 dreptate ~i 0 ordine perfecta. astfel dupa ce i dau hipnotizatului 20-25 de ordine.

spiritul-con~tiinta al omului nu mai cunoa~te notiunea de timp. Yoghinii care intra in moarte clinica ~i"sunt ingropati de vii" spun ca in timpul experientei lor. el este a~acum il imaginam noi. . dar pot functiona ~iseparat.Demonstriind di con~tiinta omului se poate deta~ade corp. tot. sunt lipsiti'de orice senzatie de timp. Con~tiinta omului nu dispare niciodata. care stit langa intelect. . nefiind insa produsul sau. determina perceperea timpului. caci aceasta pe Pamiint este corelatii cu mi~carea. Daca s-ar schimba viteza de rotatie a pamantului injurul soarelui. aceasta confinna faptul ca timpul nu face parte din con~tiint3"timpul este o creatie a creierului §i dispare 0 datii cu el". Con~tiinta omului. despre obiectele materiale sau despre mediul inconjurator. nu se mai poate concepe 0 idee despre sine. in con~tiintacos33 . Dupa moarte.--- . timpul are 0 altiiperceptie. aceasta confirma faptul ca timpul nu are 0 existenta absoluta. este suficient pentru a sustine ca aceasta nu este identica cu corpul. con~tiinta omului persista ~i dupa moarteacorpului. a~acum se intampla in transa hipnotica ~i in timpul somnului. nici atunci cand toate gandurile dispar. caci inteligenta i~i are sediul in creier. Oind con~tiintapiiriise~te creierul. nu se mai produc ganduri. Pe luna. ele in timpul vietii convietuind numai impreuna. dimpotriva. caci ideea timpului se leaga de mi~care datoritii succesiunii. acolo 0 zi este de 27 de ori mai lunga decat pe pamant.functioniind activ. Trecerea gandurilor ~isentimentelor prin con~tiintasubJorma unor imagini. nu se mi~ca de loc. Corpul este numai un instrument cu ajutorul ciiruiaomul recunoa~telumea obiectiva c~e este complet diferita de viata interioara a spiritului-con~tiintiicu care alcatuiesc impreuna un. s-ar modifica ~i perceptia noastra despre timp.independent~irational. intrucat rotatia Lunii se face in 27 de zile ~ijumatate. se inradacineaza nemi~catiiin etemitate.

' .a. este dotata eu reflexii ereatoare~i este organizata . l?entruDumnezeu nu exista notiunea de timp.eon~tiinta. deci starea de luciditate ~i capacitatea de reflectare a prezentului. care totalizeaza toate proeesele psihice. A~a cum am mai spus. . marii initiati care s-au unit cu OSIRIS ~iau renascut spiritual'spun:"Eu sunt ieri.mica a spiritului omului. nu putem reduce. lumii reale. adresata lui Dumnezeu pe Muntele Sinai. esteposibilitatea subiectului de a se constitui el insu$i iIi obiect pentru sine ~i pentru. acesta este spiritul-con~tiintacare a obtinut eon~tiintaexistentei eterne..Eusunt eel care a fost. .. persoalla traie~teexperienta. ~iecare om are con~tiintapropriei'persoane. con~tiintaomuluinu poate fi:eonfundata cu starea de con~tienta care este 0 notiune mult mai limitata. intr-un sistem personal. conceptia lui despre lume ~i viata. seadapteaz~.. In Egiptul Antic. 34 .' ' In carteaSrnntaa Hindu~ilor CantulMaestrului"(Bhaga~~t " . dupa moarte.altii. este ~iva veni. niciodata un muritor nu a datjos valul de pe mine".' S-a emis ~iideea ea eon~tiintaar fi acda~i lucru cuvigilitatea. sufletulcare flUmoare"'. In cartea mortilor la Egipteni. in templulzeitei ISIS'se gasea:o. -. . eu starea de veghe a omului.inscriptie cu urmatoarele cuvinte semnificative: . care leaga individul de semenii lui ~ide lumea inconjtiratoare. dar aceste notiuni sunt total diferite. cin~ e~ti?EI i:-. Gita). nascut. . La intrebarea lui Moise. nuexista dedit etemul prezent. dind is-au dat cele 10 porunei.eu sunteel ne. con~tiintaEului propriu~ialegaturii cu alti oameni.. lui... Kri~na spune discipohilui sau Ardjuna. . . azi ~imaine". Con$tiinta este rezuJtanta evolutiei istorico-sociaie a omu. . cuprinzand starea de veghe ~iorientarea persoanei in timp ~i spatiu.raspuns: "Eu sunt cel'care sunt'\ caci doar prezentul indiCaetemi~te~.-. . . Con~tiinta este viata'psihica laun moment dat.

iar efeetul produs in subeon~tient. Proeesele psihic. cat ~i incon~tientul. Limbajul subeon~tientuluiil reprezinta imaginile ~i simbolurile transmise prin gand. caei gandul este preluat de subeon~tient tara sa-l cenzureze daca este bun sau rau.prin raspunsuri sim!Jol<l. el detine in stare latenm toate solutiile la problemele care preoeupa con~tientul. .rhietipuri. a§a se expliea marile tulburari ale vointei produse prin efectulmagiei. o importanta deosebita'in fOrinarea eon~tiintei 0 are subeo'n~tiei1tul'eareteprezinta un ansamblu de servomeeailisme ale eon~tientului. Con~tiinta nu este produsul anumitei structuri nervoase. Subeon~tientulintelege perfect cuvintele.ni. dar ~i un cuvant. caci in el se afla toate eon~tiinteledin viata prezenm. In aldituirea con~tiintei ia parte atat con~tientul.6 rezerva 'de infotmatii~i operatiidedan~ate prin rezonanta. cat ~idin alte vieti anterioare. aeestea se transmit in mod ineon~tient ~i influenteaza con~tiintaomului. determina in mod ineon~tientmodificari in eon~tiintaomului. prin gan~urile pe care acestea Ie reprezinta. Sa'fim atenti la ce gandim ~i cum gandim. . Subeon~tiei1tuleste un sistem mediator care face parte din Eul omului. ~iaeeste efeete. influenteaza in mod incon~tientcon~tiii1tairidividuala. . ' 35 . Este ~tiutca:o ilustratie valoreaza cat 0 mie de cuvinte.ece ip.tr~. . Subeon~tientul este sfera de apel a memoriei. Subeon~tientul raspunde sentimentelor gandului ~i cerintelor care se traduc tot in im~gi. el decodifiea gandul ~iraspunde prin simboluri arhietipiceeunoscute din alte vieti. din care se constituie starile de con~tiinta.odifieate prin aetiunea telepatica agandirii altor persoane. iar acestea se transforma in sentiment in con~tiinta omului. Ganqurile se transforma in imagini subeon~tientului.! [ .orice gand al con~tientuluiproduce efecte in subcon~tient.poate inspira 0 mie de imagini.~ formarea eon~tiinteipotfi m.

Spintul remcarnat. el ~tietot despre trecutul viefilor sale pamante~ti. cu toate evenimentele ~i emotiile cuprinse in ele.este partea cea mai inteleapm din om.. cate ca efect al Karmei personale ~i Karmei colective.cat ~idespre viitoarele sale:viep. Sufletul ~eprezinta totalitatea experientelor ~i suma gandurilor. adidi inainte de 0 noua reincarnare. acest "val al con~tiintei"are rolul de a da omului "liberuI arbitru" de comportare. este ghidul care ne conduce cu intelegere ~i pricepere. ele sunt la fel de reale ~i in prezent. Spir!tul-con~tiintii. Sufletul este sursa intangibila ~iviabila a viefii ~i a spiritului nernuritor din interiorul nostru. sentimentelor ~i cunoa~terii noastre din toate vietile trecute.prezent in toate aspectele vietii.care se Incarneaza In om. Toate cuno~tintele acumulate in alte vieti se afla inmagazinate In Eul personal. cute. persoanele existente atunci in anturajul nostru ~i ce relafii am avut cu acestea. care este partea cea mai inteleapta ~imai cunoscatoare din om. prin amintirile viefilor tre- . El contine verigi ce-l reprezinm in timpul viefilor sale intrupate ~i verigi ce-l reprezinta ca spirit-con~tiinta liber in planul astral. cat au fost ~i in trecut. 0 dam cu n3$tereaIui. El este esenta a tot ce suntern. care i-a fost predestinam atunci cand spiritul-con~tiintaal unui om mort se afla in planul astral. dar acestea nu sunt relevate in viata actuala. Spiritul-con~tiinta intrupat este 0 veriga din lantul spiritului con~tiinta al aceluia~i spirit aflat dupa moarte in con~tiinta cosrnica. Aceste evenimente ~iamintiri din alte vieti nu sunt influentate de trecerea timpului. aduce cu el cuno~tinte din toate vietile anterioare. intre doua incarnari. EI este profesorul ~i sustillatorul permanent al omului.. aspecte fiind expli. adica de spiri~l om~IUl. in actuala viatii. es!e energia ~i con~tiinta care ne definesc. 36 . Con~ti~ntaeste determinata de Eul superior.--- - / . Eul superior reprezinm spiritul-con~tiillta. In spiritul-con~tiinta al omului se gasesc cuno~tinte despre cine am fost in alte vieti.

inca din planul astral spiritul-con~tiintiii~ialege partenerii ~iimprejuriirileprin care vor fi impreuna... ade"arati ghizi ~imae~triispirituali. 37 --'-.la vibratiile cu nivelurile cele mai scazute. aceasta trebuie astfel aleasa. Spatiul ~i timpul dispar. amintirea lor se deruleaza la timpul prezent ciici in planul astral. toate amanuntele vietilor anterioare.de wIde omul prime~tecalauzirea interioara in directia pe care ~i-apropus s-o ia in noua viata. care reprezinta sufletulin forma lui spirituala. Spiritul-con~tiinta i~i va alege momentul eel mai potrivit pentru reincamarea intr-un corp fizic. spatiu. ci numai prezent. materie ~i mi~care.- . Spiritul-con~tiinta intrupat. care ofera sfaturile lor. simtaminte ~iexperiente diferite. plute~teprin vibratiile de energie legate de timp. raman la nivdul subcon. care trebuie sa conduea la ointelepciune spirituala ~i mai mine.Atunci dind spiriful-con~tiintase gase~te in intervalul dintre doua vieti. este totala. ~tientului.de la 0 energie cu vibratii inalte. in legatura cu ce ar fi eel mai bine de rncut in noua viata. In momentuln~terii are loc 0 trecerede la energiilespirituale la cele fizice. Indiferent cati ani au trecut de la alte vieti anterioare. u exista n trecut ~iviitor. care corespunde con~tiintei corpului fizic. corespunzatoare nivelului eel mai putin dens de energie. amintirea experientelor din alte vieti pamante~ti tdiite pana atunci. corespunzatoare celei mai compacte forme de energie. Fiecare din aceste niveluri de energie. . aceasta alegere este dictata de alte spirite angelice. aceastaalegere a noii sale vieti pamante~tise face de catre spiritul-con~tiinta. unde se afla spiritu1-con~tiintii. 0 data cu noua incamare. au un domeniu diferit de con~tiinta~ifiecaruia din aceste domenii ii corespund ganduri. Cunoa~tereaspirituala din alte vieti este cea care determina alegerea felului de viata pe care 0 va reincepe. Altfel. ca spiritul sa implineasciinoi lectii de invatat.numai cand acesta se afla pe 0 treapta superioariide dezvoltare spirituala. 0 trece de la 0 con~tiintiiampla pe care spiritul 0 are in viata aSh-ala.

plinii de necazuri sau de bucurii.nlport-cu legea Karmei. divinitatea a gasit calea cea'mai dreapta pentru plata :?irasplata fapteloromului. Prietenii din viata prezenta'ne-au fost tovara~ii ~i in trecut. sentimentelor ~i faptelor din vietile trecute ~i din viata actuala. cunoscandu-Ie gandurile ~i simtamintele in mod instinctiv.cu 'rUdele din actuala viatii am avut relatii stranse ~i in vietile anterioare. sa-~i echilibreze Karma ~i sa-~icorecteze evenimentele ~i emotiile negative. Viata poate fi grea sau u~oarii. Con~tiinta din noua viata.Daca pare nedreapta se poate schimba prin gandurile ~i faptele prezente.refIedate in'riouetviata prezenta. iididi acei oap meni cu care au avut 0 relatie specialii. tot el este cel ce poate sa 0 ~chimbe. Toti ace~tiasunt ale~ide spiritul-con~tiintaactual.La intrarea in lumea pamanteasdi spiritul-con~tiintapatrunde in subcon~tient. faptele ~i sentimentele. faptele din viaia'ttecuta sluit. prin liberularbitru i~i alege gandurile.- . Prill legea Kaunei. Kanna :?iliberul arbitru lucreaza mana in mana pentru a crea propria noastra existentii.sau . iar soWIdin actuala viata sa fi fost sotie .unde se gase~teintr-uiI echilibru intre energiile spirituale ~i cele fizice. ne-a fost frate sau fiicii. Aceasta lege este permanenta ~ive~nicin mi~care. el este judecatorul ~i tot el i~i da ~i propria-i sentinta. dupa cum singuri'ne-o creiim. adesea ace~tia comtinicii intre ei telepatic. Legea Karmei se pune in actiune prin liberul arbitru pe care il are fiecare spirit-con~tiinta. Exista :?ispitite-con:~tiil1ta ereche gemerie. caci spiritul-co~tiinta este acuzatul. 38 --- --- . Con~tiintaactuala este urmarea gandurilor. sau din bucuria de a fi din nou impreunii. Cum omul ~i:a 'creat'propria sa Karm. s~ formeaza in .. mama din actuala viata.pentru a-~i echilibra Karma pe care 0 avem cu ei.aintr-o viata anterioara. un bun prietenintr-o viatiianterioara. aceste suhete perechi gelnene sunt de obicei membri de familie apropiati sau prieteni 'intimi. de prietenie in multe vieti trecute ~ine simtim bine in preajma lor. dar poate in roluri diferite.

Acesta se manifesta printr-o puternica atractie.ne asemanam fizic.ca am ~iechilibrat-o. nu eu sentimente de furie.sau sora. Sentimentele de vinovatie. trebuie -..cusiuni fizice ~iemotionale in viafa prezent~ ~i ne impiedica sa ne echilibram Karma in intregime. caci astfel va trebui sa reluam aceste experiente negative pana cand vomprocedacorect.oa§te totdeauna~ieste de obic~ide sex opus.Exista~i suflete perechj flacari gemene. traite cu resemnare. Karma ne urmare~te viatadupa viata. teama ~iresentiment dintr-o viafa trecuta au repe. Stanle emotionale din vietile trecute.persoane"ei ~i a noastra. achitarea datoriilor din trecut este traita ca un procescarete conduceprin. sunt dovada ca respectiva Karma nu a fost platitii 39 ---' - . iar incercarile grele prin care putem trece.e. Se pot prezent~§i subformaunui frate. r . dCl simplul"faptca suferim datoritii. Fiecare treapta esteolectie pe care tre" . ca §i dind s-ar cu- n. Atragerea§irespingereadintreoamenisedatore§teuneire- latii Karmice din trecut.'acesta este unicul §i singurul nostru sufIet-pereche adevarat.se transmit dela 0 viata la alta §i infIuenteaza relatiile §i simtiiminteledin mai multe vieti succesive. sa fim intotdeaunacu o anumita persoana. cu care am petrecut multe vieti impreuna. spre un nivel de euno~tintesuperior..Karmei. cu 0 profunda legatura spirituala.maniera negativa. Dorinta noastra dintr-o viata trecuta. de care ne legam de o. Trebuie sa ne traim Karma. nu inseamna. Vietile pamante~tisunt cIDni~te trepte c1aditedin experiente' " care teduc'una din aIta. mai ales in jurul ochHor. dar sa pe-o ~i echilibram. Toate experientele neplacute prin care trebuie sa platim Karma.dar nu numai acelei. ' din . caci prin aceasta ii anulam liberul arbitru.diferitenivelede con~tiinta ~iintelegere ~ila num~oase experiente.eu caJ. poate conduce la 0 tinere in loc a acelei persoane din drumul sau spre spiritualizare. . de critica sau de resentiment. Aceste trepte formeaza 0 scara pe care spiritul-con~tiintatrebuie s-o'urce pentru purificarea sa. . buie sa 0 traim peptru a ne ridica mai sus.

Straturile de energie ale CHAKRELOR soot-reprezentate de energiile celor 7 culori ale spectrului solar. Aceste centre de energie se numesc CHAKRE ~i fiecare corespunde unui anumit nivel de con~tiinta.brareaKarmei putem sa ne dam seama ca omul are o dubla natura.ea este until dintre motivele pentru care traim viata pe pamant. Echilibrarea Karmei are 0 importanta capitala pentru evolutiasufletului ~ia cre~teriinoastre spirituale. este mai greu de realizat.. } . nu in mod fonnal. de radiatiile planetelor sistemului nostru solar ~i ale soarelui. Exista ~iKarma colectiva. iar echilibrul 11 reprezinta 0 energie in Ini~care. Prin echili.Sufletul omului se supune legii echilibrului prin ciclul na~te'rilor~ial mortilor. aceste culori sunt 40 .. caci in ea se includ mai mult decat sufletul propriu ~i liberul nostru arbitru. Se poate contribui la echilibrarea Karmei actionand dupa principiul iertarii. adica de procesul de reincarnare. Modul de exprimare al con~tiintei omului este determinata de radiatiile cosmice ale constelatiilor astrale. Pentru a ne echilibra Karma trebuie sa avem dorinta ferma de a ne echilibra viata ~isa intelegem starile emotionale prin care am trecut. al milei prin fapte bune pe care trebuie sa Ie facem toata viata. In aceste cazuri echilibrareaKarmei personale. ne mai putem corecta Karma aplicand principiul compasiunii. ea vine din cosinos ~ise reintoarce dupa moarte in cosmos. putem atinge intelepciunea ~iiluminarea ce ne conduce la perfectionarea sufletului nostru. este condus de legea universala a echilibrului.~iatunci echilibrarea Karmei trebuie continuata intr-o alta viata viitoare. cand nu ne putell1da seama daca traim Karma noastra sau a altei persoane cu care suntem strans legati din alte vieti anterioare. Se cun9a~te din ~tiinta oculta ca omul are 7 centre de absorbtie eterica ~i astrala care formeaza 7 straturi de energie ce determina con~tiinta omului. care trebtlie facut din adancul sufletului. Tot ce exista in natura in domeniul fizic. Con~tiintanoastra este de provenienta cosmica. una fizica ~i alta spirituala..

Prima culoare a spectruhii solar este culoarea ro~ie. Culoarea galben este culoarea mentalii ~i cea a gandurilor. con~tiintacre~te 0 data cu fiecare vibratie. UrmeaziiculoareaportocaIie. Culoarea verde prezinta vibratia energiei spirituale ~i a evolutiei. Indigoul reprezinta vibratia energiilor eterice ~i con~tiinta. Toate aceste culori formeaza esenta noastta energetidi ~idetermina modul de manifestare al con~tiintei. aceste culori formeaza esenta cunoa~terii.carene diienergiileemotionale. c Sufletul omului i~i alege 0 expresie fizicii a energiei corespunzatoare Eului interior ~iEului superior.unde de energie care vibreaza pe niveluri din ce in ce mai malte de con~tiinta de la 0 culoare la alta.toate aceste forme de energie. A~acum am spus.Con~tiintaomului avanseaza pe masma adancimii cuno~terii adevaratului scop al existentei fizice. and coboara intr-un corp fizic. con~tiintaomului este in sttansa corelatie cu cosmosul. . ea reprezinta punctul central intre energiile fizice ~icele spirituale. energia ~icon~tiinta Eului nostru superior. iar vibratia ei corespunde energiilor fizice care ne creeaza perceptia realitatii. Aceasta legatura se reflecta in modul de gandire 41 -- . Ro~u~iportocaliu alcatuiesc impreunii esenta simtamintelor ~i realitiitilor pe care Ie triiim. reprezentand primul nivel de culoare interioarii. intr-un cadru spirit!Ialmai inalt de intelepciune ~ide intelegere. Albastrul reprezintiivibratia energiilor astrale ~icunoa~terea noastra in mi~care. Prin constructia fizica ~ispiritualiise absoarbe ~ise filtreaza cunoa~terea intr-o maniera unicii ~i proprie de intelegere care se exprima prin experienteletriiite.l1are. spiritul-con~tiinta actual Ie strabate in ordine inversa cand vine la reincaJ. Culoarea violet corespunde energiei sufletului ~i formeaza con~tiinta noastra superioarii.

Conceptia matematicienilor explica lumea in mod pur matematic. 4. Aceste :12feluri de con~tiinte se caracterizeaia astfel:. Aceasta-conceptie corespunde zodiei Capricorn. ea corespunde zodiei Balantei. dici felul cum gandim este determinat de momentul na~telii. ConcePtia spiritualista. ea corespunde zodiei Racului. a~acum exista 12 zodii. sustine camateria nu este'decat 0 revelarea spirituluicare sta la baza ei ~iea corespundezodiei Capricornului. exista 12. Conceptia idealista. coIisidera ca la 'baza vietii lumii se afla lumea ideii ~ia idealului. ace~tia recunosc numai existenta acelQridei pe care Ie gase~te el insu~i. aceast~ conceptiecorespunde zodiei Varsator. Conceptia pneumatista considera fiintele ce determina ideile ca posedaun element activ care Ie insufletesc prin spirite. Concepti a realista. 1. 3. Conceptia psihista. Tot ceea ce exista este numai un instrument pentru ideile care strabat procesul devenirii cosmice. rncand abstractie de materie ~i de spirit. . Conceptia rationali~tilor. 2. In cadrul acestor conceptii se mai dis42 --J . numai acele lucruri care au 0 realitatesensibila.Din acest punct de vedere.Con~eptiamateriala. . 7. 5.al omului. . aceasta corespunde zodiei Taurului. unei tendinte de a merge mereu inainte.' ce corespund celor 12 constelatii astrale. Aceasta conceptie corespunde zodiei Berbecului. considera ca la baza tuturor fenomenelor este materia. Devenim spirituali~ticand admitem 0 ierarhie a spiritelor ~i ideea ca nu exista un spirit unitar. aceasta corespunde zodiei Pe~tilor. aceasta conceptie despre lume nu 'recunoa~tenimic in afara formelor matematice ~iea corespunde zodiei Gemerii. 8. considera ca in spatele fiecarei idei este 0 anumita fiinta. Tqate formele evolueaza spre un progres. admite lumea a~a cum se prezinta.moduri de gandire ale omului. 6.

el . avand 0 insu~ire abstracta ~i ea corespunde zodiei Sagetator.. exista 12 conceptii despre lume. . 12. 10. de fiind cu capacitati ~ireprezentari diferite. 9.este 0 lume a fenomenelor. e dominata de anumite fo* ~i corespunde zodiei Scorpionului. ... Conceptia fenomenali~tilor considera ca lumea care ne inconjoara nu este reaHi. Se poate spune ca omul se afla in permanenta sub influenta muncii de gandire cosmica. Astfel. Conceptia senzuali~tilor. noi suntem ganduri ale cosmosului.. universal.. In ceea ce prive~teinfluentele planetelor sistemului solar. cei ce sunt sub influenta Soarelui sunt empiri~ti. ea admite ca in lume exista spirite. in functie de imaginea zodiacului.Conceptia monadi~tilor este 0 conceptie spirituala abstracta.. acestea sunt copiile spirituale ale cercului zodiacal. ea corespunde zodiei Fecioarei. iar cei sub influenta Lunii sunt oculi~ti.-- . . . . ea corespunde zodiei Leului. pe care aceste constelatii Ie acopera. gandul cosmic este stapanul creierului uman.. cei ce sunt influentati de Marte sunt voluntari~ti. sub influenta lui Mercur sunt transcendentali~ti.. Sufletul uman fiind influentat de radiatiile astrale.fiind 0 oglindace reflectaviata sufletelor. 11.. cei sub influenta lui Jupiter sunt 10gi~ti. Influentele care vin asupra omului..------ tinge conceptia panteista care crede intr-un spirit unitar. din cosmos sunt diferite. se poate afirma ca atunci cand predomina influenta planetei Saturn oamenii sunt gnostici.consideriica tot ce exis~ In realitatea exterioara..----. sub influenta lui Venus sunt mistici. Con~tiinta omului trebuie sa raspunda la intrebarea: Cine sunt Eu? 43 -- . considera ca reale sunt numai impresiile noastre despre lumea care ne :inconjoara ~i acestea sunt date de simturi.-.. contine imaginile a 12 conceptii despre lume. Conceptia dinami~tilor..

~ide memorare ea ~i in starea de veghe. realitatea eorpului fizic este eonstatata atat in vis.' Dar ce lipse~te din punct de vedere biochimic din corpul omului care doarme. . in continuare.ganduf rilor.\(mltate a parasit corpul. pipaie ~i gusta. Dar cine este Eul care este con~tient di are un corp fizic? di are trup? Din punct de vedere fizic.-----Eul omului este 0 esenta interioara. atribute ale omului treaz §i in somn toate cele cinci simturi sunt active. nu se schimba §i intr-un anumit fel este centrul nostru.-1 . imperceptibila. caei in vis omul vede. caci Eul flUse gase~te in nici un organ al corpului fizic. caci in somn acesta nu e~ista. Eul care este ceva real nu poate fi identificat nici un corpul intreg ~i nici cu vreuna din partile lui componente.. in somn. a amintirilor. 44 -. cu rudele ~iprietenii saL Aceasta inseamna ea Eul con~tient rational exista §i in vis. aceasta f.. Aceasta inseamna ca Eul nostru nu este nici intelectual. Acest Eu este propriu unei persoane §i nu poate fi imprumutat de () alta personalitate. Aceasta este numai 0 aparenta. In vis omul se inHHne~te paeu rintii. Eul con~tient dispare pentru lume in fiecare noapte. Logica:generala ~i experienta zilnica este inclinata sa considere ca Eul este corpul fizic. nu este mort. caci dispune de aeela~i mod de gandire . cat ~iin stare de veghe ell 0 eon~tiinta reala la fel ca ~i con~tiinta din starea de veghe. caci componentele ce aleatuiesc structura lui sunt acelea~i.RaspunsuI corect este ca lipse§te facultatea de a gandi. timp in care corpul fizic i~i continua activitatea caci omul este viu. aceasta confirma faptul ca nu corpul fizic este E\d etem ~iadevaratal omului. Nici una dintre partile corpului ~i nici organele de perceptie nUse pot identificacu Eul omului. el se identifica cu realitatea cea mai intema §i profunda. senzatiilor. care nu este trecatoare. dar incon§tienta §i inradacinata in adancul fiintei noastre. miroase. fata de cprpul aflat in stare de veghe. aude. . Dar ~i in soIim exista 0 con~tiinta. nu a corp£1lui izic ci a impresiilor. dOrlntelor ~i sperantelor.

vedea aceste spirite ale mortilor care se gaseau. dar numai curentul de inteligenta i~i are sediul in corp. Spiritul-con~tiinta are acelea~i atribute. ci 0 esenta con~tienta. care devine una cu trupul. Eul nu se poate confunda cu corpul fizic.. poo intermediul unui medium. fie pe pamant. spiritul-con~tiinta. care in vis patrunde intr-o lume spirituala. devenind independenta. in transa. 45 . situate printre oamenii fizici.separarii spiritului de corpul fizic. fie in planul astral. Pe de alta parte spiritul-con~tiinta continua ~i dupa moarte a~acum se poate conStatain ~edintelede spiritism. el este cel ce poarta con~tiinta lui. cu care insa alcatuie~te un tot impreuna.' cand se poate lua legatura Cllel.altfel acesta nu s-ar putea despaqi in stare de somn. poo vocea celui ce se afla in trans-a. In starea profunda a unei transe. complet separata de corpul fizic. Demonstrarea . atat in stare de transa. . dar ca manifestare este dependent de acesta. sustine faptul ca Eul nu este acela~ilucru cu corpul fizic. Mediumul Alfred Peters. Sa deducem ca Eul nu este trupul. descrie prin vedere ~i auz astralintamplari ~i evenimente indepartate. Corpul este numai un instrument cu ajutorul caruia omul recuno~te lumea obiectiva. care se inmrriplachiar in acel moment. el este acela care produce gan- durile~iideileoamenilor. tara a fi ~iprodusullui.. el este dat de spiritul-con~tiintaal oniului care in somn se desprinde de corpul fizic. aceasta pentru ca personalitatea omului traie~te~iactiveaza in continuare. Prin toate acestea se constata ca Eul este dat de spiritul-con~tiintaal omului. care este diferita deviata interioara a Eului. Acestea sunt transmise prin intermediul creierului. cat ~i in vlata de zi cu zi. Acest medium poate lua contact cu spiritul mortilor ~i sa aduca mesaje din partea lor. se poate separa complet con~tiinta de corp ~i aceasta ne arata faptul ca in timpul vietii con~tiinta omului se poate separa de truP. Eul se situeaza deasupra fizicului.

activitatea gandirii. nal. de sentimente $i de ganduri. cad .Nici sentimentele omului nu se pot identifica cu Eul perso". EuI apare din nou ca prin gand. din lunga ~coaHi e care 0 are petrecuta in alte vieti anterioare. insu~i Eul. Eul. Eul omului este numai oclasa. Eul adevarat este dincolo de corp. in le~inul pr9fund sau starile de transa.evolutia spirituala . dar mai exista un Super Eu. Cat timp este incamat aceste amintiri Ie uita voit. a caror p amintire este pastrata in totalitate. iar la trezire. pentru a da omului liberul arbitru.caci Eul este 0 entitate stabila. ea este prezenta in corpul fizic. adica Spiritul-con~tiinta al omului car~ s-a aflat in planul astral inainte de reincamare ~i care se reintoarce in planul astral dupa moarte. C. pentru ca Eul nu este format de gandurile noastre. deci a intelectului este suprimata. deoarece viata omului nu este oprita. sa-~i continue . . pe cand sentimentele omului sunt instabile ~i schimbatoare. el se afla deasupra lor. Aceasta inseamna ca Eul nu dispare complet niciodata. atunci cand spiritul se afla in afara corpului fizic.tara vise.la fel ca ~i in somnul profund. Eul omului nu se poate confunda nic! cu intelectullui. este spiritul incamat in corpul fizic. Cu toate acestea nu se poate spune ca se distruge.

meditatia transcendentala. face sa reapara con~tiinta din starea de veghe. - lung 0 considera 0 emanatie a subcon~tientuluicare se na~te In fiecate zi. cu trairi de exceptie. Implicata In. EI este comparabil cu "neantul". anuleaza procesul gandirii. in 24 ore: 47 --- . din Yoga. Starea de extaz. Exista patru stari de con~tiinta: 1. dupa somn. este 0 stare de revelatie. persoana aflandu-se cu ochii inchii?ii?irostind "mantra" personala. Starea de extaz. con~tiintacontrole~a stanle adaptarii. Iluminarea se face de doua or. -la copihil de 3-4 luni.la sugar sunt-necesare 16-18 ore de somn in 24 de ore. este starea de iluminare interioara ~ide calm profund. iar tara el omul nu poate trai. 3. Se apreciaza ca aproximativ 0 treime din viata omul 0 traie~te in somn. Trezirea din stare de somn. In aceasta stare se mobilizeaza un uria~ potential al psihicului uman. Starea de vis 4. cate 15-20 minute. Somnul revine in fiecare noapte.atentie. Starea de veghe 2. ~i din meditatia Zen etc.Con~tiinla omu/ui in stare de somn A~acum am precizat. sunt necesare 13 ore de somn. SOIIU1ul suprima starea de vigilenta.ipe zi. luciditatea ~ifunctionalitatea totala a organismelor. ~tergerelatiile cu mediul inconjurator. Starea de somn. con~tiintaeste structura psihidi de su- port a vietiiinterne. Durata somnului este diferita in functie de varsta: . In meditatia transcedentala programul cuprinde ~apteetape de cate 90 de minute.

spiritul §i corpul astral parasesc corpul fizic ~iimpreun5 calatorese in lumea astraHi unde i~i traiesc viata de spirit liber. .. urmand a cre~te bmse in faza de somn cu mi~carioculare. amt ill stare de veghe cat ~i in stare de somn. in somn rezistenta eleetrica a pielii cre~te de cinci ori mai mult..... Gerard de Nerval afmna: "Primele momente ale somnului prezintaimagine mortii". Plutarh spunea: "Somnul este singurul dar gratuit pe care il aeorda zeii". . caci daca ar adormi ~i-ar inceta actiunea ~i ar interveni moartea. . frecventa cardiaca este maineregulata decat in stare de veghe. cit ~i in eel animal. se produce 0 mic~orare a pupilelor..la 12-16 ani. In somn.. sunt necesare 9 ore de somn in 24 ore. a Periodicitateafunctieiveghe-somneste legata de altemanta zi-n. In timpul somnului se produc unele modificari neuro-vegetative..--- ---- . Ea controleaza toate functiile corpului. sunt necesare 8 ore de somn in 24 de ore. In somn. THANATOS. 48 .. caei el se hrane~te cu fluidul astral pe care nu-l poate primi in timpul zilei.-. In aceasHi stare eorpul astral i~i improspateaza fortele. ea nu'obose~te ~inu inceteaza niciodata. ea zeu al noptii ~i frate geaman cu zeUl mortii. nu doarme niciodata. oamenii din antichitate HYPNOS.. sau in trezirile bru~te. ..i~cari oculare rapide. . caci atunci se interpune radiatia solarii.--- .oapte.. care se extinde atat in regnul vegetal.credeau di este aetiunea unui zeu pe care I-au numit Neputand e?Cplicastarea de somn. in somnul cu m. ritmul respirator scade ~iin general este neregulat... Somnul este 0 lege inexorabila a vietii.la adult. . Tensitmea arteriala scade in timpul somnului.conseeinta a mi~cariide rotatie a pamc1ntuluinjurul i soarelui. . . ea intretine insa~iviata. eon~tiinta subiectiva a incon~tientului este ins a permanenta. iar erectia peniana apare periodic in timpul somnului la intervale de 85 de minute ~i d\lreaza in medie 25 de minute.

El functioneaza independent de vointa mentalului con~tient. Somnul este absolut indispensabil bunei functionari a con~tiintei umane. care sunt cunoscute din amintirile spiritului din alte vieti. bun sau rau. inspirandu-se din illtelepciunea con~tiintei cosmice.. ea este influentata de 0 stare de con~tiintaobiectiva normala. pierderile cOll~tiinteidevin mai frecvente ~i mai lungi. Ellnvata prin observatie directa. Mentalul obiectiv al con~tiinteiobiective.locul de actiune al coh~tiinteisubiective.~tiinta" lui este de ordin spiritual. incon~tiente.--- In timpul somllului sufletul uman se une~tecu spiritul Divin. orice gand con~tient aJ omului provoaca reactii negative sau pozitive in activitatea ei. incon~tientul i~i adapteaza activitatea pentru ca con~tientulsa realizeze efectul ce urmeaza acestei informatii. De~iaceasta din urma nu obose~te niciodata ~i nu doarme niciodata. Daca se transmit incon~tientului ganduri nefaste. prin experimente ~iprin educatie ca pdncipala sa indatorire este aceea de a rationa. fiind dedusa din cuno~tintelepe care Ie are din alte vieti~i din studiul spiritului pe care il intreprinde in planul astral. con~tientul se va imbolnavi. Daca lipsa somnuluise prelunge~te.- . tara a-I interpreta daca este real sau nu. . al nervilor simpatic ~i parasimpatic care functioneaza antagonist. are con~tiinta lumii obiective pe care 0 percepe cu ajutorul celor cinci simturi. dupa moarte. care este autonom. Subcon~tientul. de boala sau insucces. aceastain functiede gandulpe care il avem. 49 -. Se produc modificari ale memoriei ~i ale simturilor. Con~tiinta subiectiva a incon~tientuluieste 0 con~tiinta spirituala care Ware originea in con~tiintacosmica.. Exista 0 stransa legatura intre con~tiilltaobiectiva con~tienta ~icon~tienta subiectiva incon~tienta. prime~tegandul pe care il decodifica. ~ila imagini disparate. Mentalul subcon~tient cunoa~te rezolvarea oricarei probleme caci . mentinand normala intreagaactivitate a corpufui prin intermediul sistemului nervos vegetativ. EInu are discemamant ~i ca atare reactioneaza dupa arhietipuri simbolice. lipsa somnului poate duce la stari de incon~tienta.

Trebuie sa amintim ~i0 alta conceptie privind locul unde ar actiona acest incon~tient. Acesta este 0 formatiune nervoasa.delor~i toate functiile vitale ale organismului. inima nu-~i inceteaza activitatea nici in . unul stang ~ialtul drept. fie de ordin intern prin impulsuri nervoase pr9prioceptive ~i interoceptive preluate din fiecare organ in parte. Ace$tia suntdispu$i fata in fata. Legea actiunii ~i reactiunii este legea universal a. aducand de acolo informatiile pe care Ie obtine prin vedere $i auz astral. prin intuitie. pe care Ie meritine cu 0 con~tiinta irepro~abila. intelepciunea ei este nelimitata. Marconi. chimistul Frederich yon Stadonitz a descoperit formula chimica a benzinei in stare de soron. Con~tiintaincon~tientului este chiar constructorul organismului ~itot el mentine toate functiile vietii. la fel respiratia. ea lucreaza 24 de ore pe zi ~inu obose~te niciodata. El cunoa~te raspunsulla orice feI de informatie. tara a fi nevoie de ajutorul mentalului 'con~tient. Nils Borr a descoperit structura atomului. Astfel un alt sediu ar fi plexul solar. Poincaro.absenta con~tiinteiobiective. Aceasta intervine in progresul vietii prin intuitie ~i presentimente. toate functiile vitale ale corpului. digestia. Din aceasta con~tiinta s-au inspirat marii oameni de ~tiinta. Victor Hugo ~iGoethe primeau informatii cu care ~i-au scris operele lor. sunt emanate din aceasta con~tiinta. Einstein. secretia glan.Mentalul subiectiv poate parasi corpul fizic pentru a calatori in lumi paralele. Dorinta de a salva ~i mentine viata provine din con~tiinta subcon~tientului care este de origine cosmica. ce se aseamana cu 0 semilun~i care au dimensiunea unui sambure demaslina. Beethoven. savanti ca Edisson. formata din doi ganglioni nervo~i numiti semilunari. fiind situati anterior de co50 --- . fie de ordin extern. Mendeleev a descoperit tabelul ce-i poarta numele. lnspiratia ~iintuitiain toate domeniile. in afara de conceptiile amintite privind localizarea con~tiintei incon~tiente in organism.. la fel ~i Frederick Banting a descoperit tratamentul diabetului eu insulina. cat ~i in eel animal.prin organelede simt.aceeaa mentinerii vietii ~i ea este prezenta atat in regnul vegetal. dupa forma lor. Con~tiintaincon~tientuluicontroleaza.

-- -- .vis~erelot:.l.z..ctmai fost n~mit §i "Creier abdomina!.ent. coordonand actjvitate. i se cere sa gaseasca un pasaj dintr-o carte ~i sa-l citeasca. In stare de transa hipnotica corpul sau astral poate calatori la distante ~i prin vederea astrala se descrie aspectul unei persoahe pe care i-o indicam. in spatele stomacului. pin ace~sta ca1. Con~tiintain stare de extaz poate transcede limita simturilor $i chiar proJ?riaputere de. care determina sensibilitatea astrala. Ace~ti ganglioni nervo~iprimesc informatii simpatice ~iparasimpatice fiind conectati prin firele comunicante de toate plexurile nervoase vegetative din abdomen.a incon~tieI?-ta a tu~~ror. acesta lara nici 0 greutate 0 face.a rationa ~i sa aile de existenta unor adevaruri spirituale ce nu pot fi cunoscute prin -intermediul celor cinci simturi exterioare ~i care nu pot fi deduse prip rationam. . Subcon~tientul are 0 vedere astrala ~i 0 con~tiinta a sa.loana vertebrala. plexul solar prime~te prirt CHAKRA din dreptul ombilicului culoarea verde din lumina solara. imediat sub diafragma. Astfel daca unui hipnotizat care are ochii inchi~i sau legati.Cunoa~tereaacestor adevaruri spirituale stiilabaza tuturor religiilor lumii. bazata pe un discemamant propriu..a .

fiind nevoitii sa inceapa totul de la inceput. tara a suferi vreodata un accident. uu mai ~tia sa scrie ~i sa citeasca sau sa numere..a gesturi automate sau actiuni inteligente. i~i executa profesia sau rezolva 0 problema pentru care cautase in zadar pana atunci solutia. In somnambulismul natural omul se scoaHi noaptea ~i execut. pe de alta parte con~tiinta omului in stare de somnambulism. 0 personalitate multipHi la acela~i individ. con~tiinta persoanei care se scoala noaptea. este cu totul diferita de cea care este treaza in timpul zilei. adorm. nu se gase~te amintirea din cele intamplate in timpul noptii. un lucru pe care nu-l rezolvase pana la culcare. 52 . Se citeaza cazul unei femei tinere ~i instruite. ce dureaza mai multe ore. se urca. unde fac plimbari ~i0 echilibristica cu 0 multime de exceIl. --- Spiritul con~tiinlli in starea de somnambulism . Dupa ce i~i termina activitatea se culca din nou. este mult mai ainpla ~i mai complexa decat atunci cand este in stare normala. Exista ~i forme de somnambulism care apar in timpul zilei 'in care omul traie~te 0 viata obi~nuita ~i este greu de a fi constatata dQ0 persoana care este neavizata. La s. tritati.Somnambulismul spontan denotii 0 dedublare a personaliHitiisa~ mai bine definit. ea nu mai ~tia nimic din ceea ce cuno~tea inainte de aparitia noii sale personaliHiti. caci in con~tiinta persoanei din cursul zilei. la trezire prezinta 0 alta con~tiinta. Ei se scoala din pat.. o aHa categorie de somnambuli.omnambuli se manifesta 0 dedublare a personalitatii. 0 alta personalitate. pe acoperi:. iar a doua zi. se imbradi ~i i~i reiau activitatea din cursul zilei.. nu-~i amintesc nimic din ce se intamplase noapte ~i sunt surprin$i sa observe terminat. care fiind cuprinsa in cursul zilei brusc de 0 stare de somn pro fund.- . .ml casclor.

se treze~teexact ca inainte de primul somn. Aceasta dedublare a con~tiintei se explica prin posedarea persoanei de ditre un alt spirit cu 0 altii con~tiinta. despre acestea. Aceste stari alternative de con~tiintasunt citate de mai multi autori. 0 con~tiinta sup"erioarafata de prima.care prezinta destul de des hemoptizii. dar atunci cand revine la prima con~tiinta nu-~i aminte~tenimic din timpul celei de a doua con~tiinte.devenea vesela. 0 manifestare a doua Euri diferite. Este de retinut ca in situatia celei de a doua c(Jn~tiintei~i aminte~te de tot ce s-a intamplat in alte stari similare precedente precum ~i din viata ei inainte de aparitia celei de a doua con~tiinte. este 53 ----- . ea prezenta 0 alta con~tiintacu 0" altiipersonalitate. In con~tiinta primei personalitati se pastreaza toate amintirile ~i cuno~tintele acumulate. sunt doua con~tiintecare se alterneaza. iar facultatile intelectuale ~i morale erau diferite." n prima stare de con~tiintaeste con~tiintaunui I spirit diferit care nu a trait memoria celei de a doua stari. ea nu mai avea nici 0 cuno~tinta.Dupa mai multe l~i. dar in starea noua de con~tiinta. fiind cuprinsa din nou de un somn profund. Aceste doua con~tiinteau c0l!tinuat sa apara in mod alternativ. Astfel este cazul Felida descris de Azam din Bordeaux. Dupa trezirea din acest somn. era cuprinsa de un somn special din care nu se putea trezi prin nici un fel de excitatie. bruneta ~i de talie obi~nuita. dar nu-~i aminte~te nimic din ce se intamplase in acest interValde timp. nu se mai plangea de nici un fel de dureri de cap ~i se comporta ca 0 fata tanara.- . timp de patru ani. se bazeaza pe o schimbare de caracter ~i0 modificarea memoriei. trista ~imelancolica. vorbea putin ~iavea 0 marc dorinta sa munceasca. Deosebirea dintre cele doua conditii mentale. inteligenta ~i instruita. adica a revenit la prima personalitate. Era 0 femeie robusta. Aproape de varsta de 40 de ani ea simtea 0 puternidi durere de cap ~i 0 didere intr-o amoqire profunda. In a doua stare este con~tiintaunui spirit care i~iconserva toate amintirile vietii dinainte de schimbarea personalitiitii cat ~i dupa aceea. pc care a studiat-o timp de 30 de ani. atunci cand intra in a doua stare de con~tiinta. inca din copilarie.

Subiectulill stare de veghe.rtiintadin somnambulism a provocat HIPNOZA Prin hipnoz. a celor doua spirite se face dupa un somn. In toate cazurile sugestia transmisa telepatic prin gandire este cea care hipnotizeaza subiectul. EI con. putand sa-i ia locul altul. Starea de con. dar readus in starea 54 .dar ~tiintaoculta sustine ca in aceasta stare se produce 0 deplasare a spiritului ~i corpului astral. . Se intampla adesea ca hipnotizatul sa-~i'modifice caracterul ~i personalitatea avuta inainte de a fi aclormit ~i 0 modificare a tonusului emotional. paraseau corpul fizic.azaa fi hipnotizat. care este distinsa fata de starea anterioara a somnu'lui. Dupa catva timp. pe care il apropie de ochii lui. con~tiintei omului. Cel mai mult se observa 0 schimbare a memoriei. sau prin strangerea degetului mare..deci un spirit mai tanar. vederea se tulbura. caci in timpul somnului spiritul ~i corpul sau astral. pleoapele tremura ~isubiectul adoarme. sta in fixarea priviriisubiectului ce urme. Prill ochi se emit cele mai putemice unde electromagnetice ale gandiriiomului.Subiectulaflandu-sea~ezat. cu toate acestea nu se cunoa~te precis mecanismul intim de producere al hipnozei.se face lini~tein jurul sau. Aceasta altemanta. iar examinatorul il roaga sa priveasca fix un niic obiect luminos sau neluminos. in afara organului fizic: Se produce 0 modificare profunda a con~tiinteisubiectului. prin pase magnetice sau Cllun jet de lumina electrica. nU-$i aminte~tenici un eveniment petrecut in timpul somnului hipnotic.a se face 0 modificare provocata artificial a . Un procedeu vechi cunoscut este cel allui BRAID. Alte procedee de a produce hipnoza sunt cu ajutorul unui zgomot monoton ~i prelungit. Aceasta se face prin'mai multe metode. in a~a fel ca sa determine 0 convergenta fortata ~i obositoare pentru globii sai oculari.

nu-~i am- inte~tela trezire.- In timpul somnului hipnotic. subiectul afirma ca nu mai este aceea~i persoana din starea de veghe. caci ea cuprinde simultan cele doua existente psihologice.de hipnoza.ta ca pentru moment. Toate cuno~tintele pe care le-a acumulat in aceasta viata nu ~i Ie aminte~te atunci cand se . subiectii transpu~i intr-o perioada anterioara a existentei lor determinati sa retraiasca amintirile a acelor vieti. dar ~i evenimente care apartin starii de veghe cu lux de amanunte. el nu Ie recunoa~tela trezire. aceasta pentru ca spiritul-con~tiinta parasind corpul fizic. manifestandu-se cu con~tiinta acestuia. Textul se terminaintotdeauna cu 0 semnatura. prezinta cu con~tiintaunui decedat ~i nu-~i aminte~tenici cuno~tinteleobtinute anterior datei pe care 0 reprezinta con~tiinta celui mort. una din personalWitile sale moarte. (ezul. . el vorbe~te de aceasta persoana ca de un strain.toate amintirile ulterioare nu Ie cunoa~te.ceea ce a scrisin ea. s. aceea a unei persoami decedate. Daca s-au prezentat persoane in timpul hipnozei.~ . . Este de remarcat ca inregistrarea iIi timp a persoanelor hip:notizate.eobserva ~iin cazulde scriere automata. scrisa de el. ca ~i toate cuno~tintele . ace~tia scriind fraze intregi. el vorbe~te de acesta. subiectulle-a uitat demult. :tarasa fie con~tienti despre ceea ee scriu. iar noua sa personalitate ~i. el i~i aminte~tenu numai starile sale de somn hipnotic anterioare.. va disparea amintirea Eului sau actual. evenimente pe care in stare de veghe. Mi~careadegetelor ~i a creionului este rigida ~i pare automata. Persistenta con~tiintei omului dupa moarte ~i manifestarea ei pe pamant. la persoana a treia. se manifestiiin aceasta siiuatie prin con~tiinta persoanei hipnotizate care in situatia aceasta l~iare toate vietile 55 . ceea ce memoria normala nu 0 face niciodata.oatribuie unui om mort. impreuna cu corpul astral care il imbraca. chiar daca i se adreseaza o scrisoare scrisa in stare de hipnoza. . In'stare de hipnoza. . acumulateposteriordatei fixateprin sugestiahipnotica. in mod cert este manifestarea con~ti- intei ce persistadupamoarteaei fizica. lJ1emoriaatinge maximum de extensie.

mdecat ceea ce ne ofera subcon~tientulnostru. a~acum se inHimpHi in starea de hipnoza sau stari de transa obtinute prin yoga. . dar acestea sunt toate retinute in subcon~tient ~i vazute ca Intr-o oglinda de con~tiinta omului de dupa moarte.. Aceasta inseamna ca toate vietilenoastre se gasesc fi~ate. in con~tiintanoastra obiectiva nu se gasesc toate experientele vietii. Con~tiinta omului continua ~i dupa moarte. ceptionata de catre un medium.~nterioare inmagazinate in memoria sa.intocmaicum sunt fi~atecartelele intr-un calculator. Gandirea omului este cea care creeaza Eul. In timpul vietii. toate amintirile se deruleaza in raport cu datele cand ele au fost cunoscute. n Subcon~tientul este in permanenta influentat telepatic de gandurile cosmice ale spiritelor din spapu. aceasta se manifesta cu memoria acumulata pana la acea data ~inu are cum sa cunoasdi date ce au fost introduse ulterior in memoria sa.pe care il mai putem numi psihic subliminal. nu au cum sa fie inscrise intr-o fi~aanterioara. nu se poate gasi 1ntr-oc""n~tiinta anterioara lui. meditatia transcedentala sau prin diferite tehnici de meditatie. incapabile sa Ie evocam dupa vointa.. ori dadi se apeleaza la memoria unei date anterioare. continua sa traiasca in con~tiintanoastra. entitatea presupusa a fi separata in stare de hipnoza. in viata lui astrala. ca pe ni~te fi~e. atunci cand ea devine cosmica. de zi cu zi. Con$tiinta unei personalitati din ultima viata. care sunt percepute ~idecodificate la acest nivel. starea de spirit ~igandurile noastre sunt guvemate de sqbcon~tient. nu una fictiva. ea poate fi re. Noi nu vede. ce se mtroduc intr:-un computer. nu gandim dedit ceea ce subcon~tientul nostru vrea ~i nu auzim decat ceea ce vrea subcon~tientul ostrusa auzim. in care 0 multime de amintiri vechi. cu singura conditie sa ne adresam coil~tiinteiaflate in planul astral. Personalitatea evocata prin regresia in timp este una reala ~i . Cea mai mare parte a experientelor noastre. pe care Ie credeam moarte. cuno~tinteleacumulate ulterior. dar toate con~tiintele anterioare se gasesc in con~tiinta actuala.- . caci universul este de natura men56 -. comportamentul.

acestea contribuie decisiv la formarea con~tiintei omului.tala iar subcon~tientul. De~iomul viseaza In tot timpul somnului. destinat subcon~tientului. cunoa~terea datelor inregistrate de subcon~tient este blocata. Subcon~tientulgase~teprin intermediul simbolurilor arhietipale. adica atunci dind con~tientuI este partial activ ~i este apt sa primeasca impresii pe care 57 I I l --- . caci in stare de veghe. EI devine activ nurhai atunci cand con~tientul este in parte inactiv.este veriga de legatura intre universul spiritual ~ipsihicul uman. Con~tiinla omului in stare de somn ~i vis Visu! este forma de manifestare a subcon~tientului. raspunsulla toate informatiile primite. el i~iaduce aminte de visele sale. acestea reprezinm psihicul universal. Pentru a putea sa ne controlam ~isa ne coordonam procesele mentale ~ifizice trebuie sa intelegem mesajele trimise din subcon~tient ~iacestea devin active numai in stare de somn. limba Pamantulu{mama. Subcon~tientuleste mult mai mult decat psihicul nostru con~tient.limbajului. dupa ce a adormit sau de cele avute Inaintea trezirii. iar emisfera dreapta este implicata in gandirea de tip holistic. Psihicul con~tient ~iconvingerile sale nu au nici 0 puteresa opuna rezistenta. In procesul de gandire. De~inu suntem con~tientide cuno~tinteledepozitate in subcon~tient. emisfera stanga a creierului este implicata in gandirea de tip logic ~ianalitic ~iin limbaj. psihicul subliminal gande~tein simboluri. numai dt'? cele produse imediat. caci cotnportamentul nostru se afla permanent sub influenta subcon~tientului. nonverbal ~i imaginativa.- .pentru ca in el actioneaza con~tiintacosmica a spiritului nostrucare a trait ~ialte vieti ~icare s-a consultat ~iexperimentat in hmpul vietii lui astrale.

insemna ca omul se va vindeca. Somnul de 7 ore se imparte in cicluri de 6090 de minute. 0 reprezinta dorintele sexuale ale omului. se manifesta dorintele noastre refulate in subcon~tient. sufletul com\}.nicacu noi in somn prin vis. au loc vise insotite de mi~cari ale globilor oculari. aceasta pentru ca in somn. Marele filozof grec HERACLIT spunea cii in somn. fiecare se intoarce la adeviirata sa natura.memoria Ie retine. trei generali ai sai au dormit 0 noapte in Templullui Marduk. se intind pe 0 perioada de bmp mult mai lunga dedit-timpul efectiv de visare. In timpul unei vieti de 70 de ani 25 de ani omul ii petrece dormind.1 I - -- ---- J . Karol lung explica visele prin manifestarea incon~tientului individual~icolectiv. unde W recapata toate amintirile vietii actuale ~i ale aitor vieti anterioare. in Babilon. in ideea de a visa leacul tamiiduitor al bolii acestuia. in fiecare in acest ciclu. In timp ce Aleandru Macedon. zeul sanatiilii.visul aducandu-neinformatiidespre sinele interior. era bolnav pe patul de moarte. " ~venimentele pe care Ie traim in vis. sentimentele de placere ~ide ura. omul bolnav W petrecea 0 noapte in tem- plullui Esculap. care se insote~te de mi~carirapide ale globilor oculari. Simbolurileviselor reprezinta limbajul subcon~tientuluiadus rnrijcenzura in memoria con~tientului. S'-a constatat cavisele survin iIi perioada de somn. considera in psihanaliza sa. Freud. timpul este 0 iluzie. Cele mai importante vise. in acest scop. In Grecia antidi se sustinea ideea valorii tamaduitoare a vise1or. sunt cele de premonitie prin care offiul care viseaza Wvede evenimentele ce vor urma inviata sa. EI considera ca refularea din subcon~tient cea mai putemicii. In somn se manifesta spiritul-con~tiinta ce se afla in subcon~tiel1t~i care devine liber in timpul somnului ~i calatore~te in planul astral. Potrivit lui lung. ca in stare de vis.Daca visa un vis frumos. avand in plus cuno~tinte ~i despre viitoarele sale vieti pamante~ti ce se vor derula in viitor. Aceasta se explidi prin faptul di spiritul-con~tiinta in timpul 58 .

Tot astfel se explicii ~i manifestiirile vegetative din timpul visului. ei acordau visului 0 valoare de profetie ~i de premonitie. vazute prin vederea astrala. spiritul este condus de propriile sale legi ~i pierde facultatea de a reprezenta realul. Din punct de vedere metafizic visul se realizeazii prin perceptia astralii a spiritului care se aflii desprins de corpul eteric ~i corpul fizic. S-a constatat ciivisul apare intr-o stare de somn superficial.se deruleaza evenimentele. d~r pentru a se realiza visul este nevoie ca cordonul care leagiicorpul astral de corpul fizic ~i eteric siinu fie prea slab ~iaceastase mtampliiimediat dupiice adormim ~iciitre trezire. este 0 asociatiesubiec. Exista 0 deosebire esentiaHidintre conceptia din stare de veghe ~i cea din stare de vis. Este cunoscut visul Calpurniei. in timpul visuluiglobii oculari reprezintii mi~ciirirapide. cand corpul astral se reintoarce in corpul fizic. unde nu existii timp ~i spatiu ~i unde spiritul con~tiintiii~i vede urmiitoarele evenimente pe care Ie va urma. aceasta se confirma ~i prin faptul ca mentinandu-se 0 astfel de legatura. in sensul di in stare de con~tiinta treaza. In antichitate visul era atribuit zeului ONElRES. Visul poate fi uitat. Aceasta inseamna ciiin vis. In prima este 0 asociatie obiectivii de fenomene. fiecare om i~i are universullui. . Mi~carea globilor oculari in timpul-visului. visul se realizeaza cand omul nu este nici adormit nici treaz. .somnului se aflii in planul astral. a visat acest eveni59 --- .. spiritul copiaza datele exterioare pe candin stare de vis. in timpul somnului manifestandu-se con~tiinta cosmicii a spiritului. modificiiri ale respiratiei ~itensiunii arteriale. sotia lui Iulius Cezar. Visul survine la aproximativ 90 de minute in cursul somnului ~idureaziiin medie 15-20 de minute. sau dimpotriva sa fie retinut. ceea ce inseamnii ciivederea astrala a spiritului este transmisiistnicturilor nervoase care sunt implicate in vedere. care inainte de a fi asasinat in SenatuI Romei. tiva. pe cand in stare de veghe ~xista un singur univers. nu in starede somnprofund.pe cand in stare de vis. se explicii prin faptul cii acestea urmiiresc peisajele in care.

a visat rezolvarile unor probleme matematice. . soba. dar el a exagerat in explicarea viselor prin refuUiri ale d<. acestea sunt simboluri de virilitate. . Newton. ..armele. caseta) reprezinta corpul unei femei. pumnal. 0 realizare a unei dorinte refulate ca o supapa de siguranta eu rol important in mentinerea eehilibrului ]11ental. visul este expresia ineon~tientului. dar ~i a raului sau a unei tradari. simboijzeaza . semnifica mariajul sau evenimente de intimitate. se refera la persoanele de sex feminin. dupa eoneeptia psihanali~tilor freudieni: . sabie. . iar Mozart s-a inspirat scriind 0 parte din muzica sa.dad! se viseaza obiecte alungite: baston.obiectele plate sunt simboluri ale unor obstacole psihice ale unor e~ecuri sau unor succese. . . Goethe ~i-a scris multe din poemele sale.dad! St1viseaza 0 cravata.ma~inile ~iuneltele simbolizeaza activitiifi profesionale ~i . in stare de somn. dorinte sexuale. tot in stare de vis. .0 camera.peisajele simbolizeaza organele sexuale.fie actul sexual.>rintelorsexuale nerealizate.vasele. trunchi de copac.visele in care se urca sau se coboata pe scari sau schele. . plent in noaptea premergatoare asasinatului. . scandal. . fie la caHitorii :?ila reintoarceri in trecut. aceasta simbolizeaza penisul. dulap.$arpele reprezinta imaginea penisului $i a sexualitatilor. tatea. bat. cutit. . se refera la parintii celui care viseaza sau la 0 dorinfa de acaparare aunei puteri. lata cateva exemple de explicare a viselor. 0 nenorocire. o relatie eu 0 persoana de sex masculin. cearta. . 60 . In conceptia lui Freud.personalitatile de seama in vise. sexualitate iar daca camera este cu u~a deschisa. .obiectele rotunj ite sau mentinatoare de obiecte (cutie. corabiile. . este simbol feminin ~i poate semnifica matemi. reprezinta agresivitate. ea visand ca tinea in brate cadavrul sotului ei. 0 promovare sociala sau invers. in stare de somn cu vise. .

. simbolizeazaimpresiidin copilarie. 0 reprezinmamintirile din alte vieti anterioare care se gasesc intiparite in con~tiinta astralaa omului. ' o alta categorie de vise. Aceste impresii sunt transmise prin gand sub forma de imagini. aflate In planul astral. In planul astral con~tiinta spiritului se pastreaza ~i devine mult mai ampla.ap~. de inot. aceasta pentru ca in viata astrala nu mai exista timp ~i spatiu. 0 dorinta sau 0 disputa.moarteaunei persoane dragi. caci in aceasmviata astrala. prezente ~i viitoare fiind inscrise in arhiva cosmica. toate evenimentele trecute. .. 0 reprezinta impresiile pe care spiritulle prime~tede la alte spirite. simbolizeaza ca~tigurisau pierderea lor.simbolizeazanecazuri. simbolizeaza onanismul. de cadere. dorinta de a evada din conflicte actuale ~i de asemenea simbolizeaza dragostea... 0 aimcategorie de vise. simbolizeaza 0 reu~ita. excrementele ~ibanii.visuri de zbor. o prima categorie de vise. impotenta sau dorinta de a avea un copil. Visul are loc intr-o stare intermediara intre somn ~i veghe cand cordonul prin care se leaga corpul astral ~i spiritul de corpulfizic. . corpul astral se deta~eaza de corpul fizic~i impreuna cu spiritul calatore~te in lumea astrala. . este inca puternic.visele de pierdere a dintilor. Trebuie sa recunoa~tem ca aceste interpretari freudiene sunt fanteziste. . intrand intr-o alta dimensiune in afara celei tridimensionale in care traim noi. care vor urma sa se des~oare pe pamant.0 veste rea sau readucerea in incon~tient a unui conflict oedipian. a~ase 61 --.-- . .sunt traite astfel diverse amintiri vizuale ~iauditive din timpul vietii.focul simbolizeaza 0 pasiune. 0 reprezinm dorintele refulate din subcon~tient. Interpretarea metafizica a visului este urmatoarea: in timpul somnului.penisul. totul se vede la timpul prezent. san sexul. simbolizeaza purificarea. ea are ~iamintirile vietilor pamante~ti an~erioaredar vede ~i evenimente din alte vieti viitoare..visele cu examene.

un elefantcu picioare frumoase cu articulatii puternice ~idure ca diamantul. in Asia.ca_ ahastare 0 deexistenta. ciilugar ratacitor ~imonarhuniversal. In arhivele regelui Asurbanibal s-. 62 ) J . Aceastaarata imensul interes pe care visull-a trezit omului. mai stralucitor decat luna ~i soarele. care initial a fost un centro de incubatie.ca va na~teun copil care va fi viitorul Buda.vis a~a cum a fost sanctuarul din Dendera in Egipt. poarta numele de incubatie ~i aceastaera foarte dispandita in Grecia.Brahmanii i-au interpretat visul precizandu-i . au devenit temple de tamiiduiremiraculoasii prin.la Epidaur. Exista ~icredintaca yisele rele sunt date de demoni. Un alt centru vestit din antichitate este eel allui Exculap in Grecia. . May. aceste dirti de talmiicire a viselor existand ~i in Egipt $i in India.intamplainHilnirilein vis. lumea viselor se situa in imparatia mortilor. La gr~ci.agasit 0 carte de tiilmacire a viselor care data din anul 669-629 inainte de Hristos. este aceea prin care spiritul-con~tllnta l~l vede aspecte din viitoarele sale vieti pamante~ti. Ajutorul cerut zeilor in vis. un alt univers. Visul era interpretat de indieni ~ide egipteni . cu parintii ~irudele moarte. a visat ca poarta in ea un elefant alb ca neaua sau ca argintul. Cea mai 'i~po~t~n~a categorie de vise. . -Acesteevenimente i se detuleaza ca intr-un film ~iacestea sunt vise~ede premonitie ~i de prevenire a unui eveniment care se vor derula in actuala lui viata in viitor. transcedental.astfeI in Spania. mama lui Buda. Dar talmacirea viselor nu a fost admisa in toate civilizatiile. inGrecia. in Mesopotamia. Egipt ~i Mesopotamia. Acestelocuri de incubatie. pe timpul inchizitiei. Oniromancia (interpretarea viselor) a fost dezvoltata In antichitatein Egipt. in Fenicia. de aceea egiptenii ~ichineziii~i puneau sub perna diverse obiecte care aveau rolul de a alunga demonii in timpul visului. ce permite accesul omului intr-o alta dimensiune. tiilmacitoriide vise.bolnavii dormeau in temple ~ivisele lor emu interpretate de onirocriticii care Ie prescriau diverse formule terapeutice. Babilon.

brale: alfa. el'apare In procesul de gandire ~i stiirile de agitatie mentalii. care era apoi talmacit de un oniromant. Evolulia con~tiinleiprin meditalie Prin diverse forme de meditatie. Prin meditatie fotiam aceasta bariera ~i dialogam cu Eul nostru.. care pastreaza toate amintirile cuno~tinteloracumulatede-a lungul vietilor anterioare. gandirea noastra patrunde in a patra dimensiune. acolo unde se afla raspunsurile la toate aceste intrebari. acolo unde se afla con~tiintacosmica pe de 0 parte ~i spiritul omului localizat in subcon~tient. Prin meditatie reu~im sa patrundem in subcon~tient. iar in Franta prin lege.cestuia ii trimitea ca raspuns un vis. Ritmlil afla se situeaza intre 8 ~i 12 cicluri pe secunda. trebuie sa ne amintim cum functioneaza creierul uman. din cauza barierei pe-care'o face coqml eteric. ne stimulam energia ~i ne extindem con~tiinta.erau ar~ipe rug. acestea se intalnesc in starile de spirit'treaz. beta. de ce suntem aici ~i ce-i de facut pentru evolutia noastra spirituala. ne putem ordona fiinta. acest ritm apare cand suntem cu ochii inchi~i $i in stare'adinainte de a ad0l!11i: Ritmul beta. delta ~iteta. scopul meditatiei fiind tocmaj eliberareasubcon~tientuluiin con~tiinta. In interiorul fiintei umane se afla raspunsurile la toate intrebarile care au existat de-a lungul timpului. cine suntem. are Intre 14$i 30 de cicluri pe secunda. Prin tehnicile de meditatie.' ' In Grecia antica cel ce dorea sa consulte sufletul unui decedat se ducea sa se culCeHingamormantul sau ~i duhul a.Pentru a intelege cum poate evolua con~tiintaumana prin meditatie. In subcon~tientse afla Eul spiritual al omului. 63 .dar la care nu putem avea acces in stare normala. Electroencefalograma evidentiaza patru feluri de unde cere. era interzisa talmacirea visului.

iar pentru aceasta este nevoie de odihna a Eului personal. In acest scop trebuie sa folosim in special hipotalamusul. 64 ---- .5 cicluri pe secunda ?pare .deschidem fiinta spre noi dimensiuni ale con~tiintei.Ritmul delta. se afla in viata aceasta la nivelul subcon~tientului. adica creierul primitiv unde se afla sediul intuitiei ~i instinctului iar pentru aceasta trebuie sa ne antrenam cu unde alfa care ne aduc 0 destindere ~i 0 aprofundai'e spirituala. metabolismul scade. la fel :}iritmul cardiac ~irespiratia. Prin meditatie. in somn. opusa celei provocate de manie ~ifrica.7 cicluri pe secunda ~i apare in stan emotionale. prin meditatie se face 0 autoreglare a ritmului undelor cerebrale. In starile de meditatie. de asemeni se~de ~iproducerea de bioxid de carbon. In timjml meditatiei. relaxare ~i controlul respiratiei se produc !1umeroase un de alfa ~i ne. In meditatie se intalnesc undele aifa ~i undele teta care conduc la 0 stare de calm. unita cu 0 " stare de veghe psihica. Meditatia produce 0 stare de profunda relaxare. Prin meditatie Onedam seama ca lumea de dincolo -pe care con~tiinta omului 0 constata dupa moarte. Cre~terea procentajului de lactoza in sange. Procentul de lactoza scade in sange pe tiP1pul meditatiei depatru ori mai mult decat in odihna obi~nuita c~nd starn culcati :}ilini:}titi. Cu cat anxietatea este mai mare eu atat mai mica este rezistenta piehi fata de curentii electrici slabi. trebuie deci urmarita 0 stare in care creierul sa emita unde alfa in stare de veghe. Ritmul teta are 4. concentrare. Este 0 stare fiziologica. sistcmul limbic ~i talamusul. avand intre 0 jumatate ~i 3. ritmul cardiac incetine:}te~i cre~tenumarul de unde alfa lente (8-9 pe secunaa). rezistenta pielii cre~tepana la 400%. locul de unde actioneaza spiritul omului.intr-o stare de boaHi ~i in apropierea moqii. produce 0 stare de anxietate ~iincordare. ~i IIIbohle cerebrale in special in tumorule cerebrale. metabolismul scade.

. zambindu-nein oglinda. teama.de relaxare perfecta ~iprin antrenarea respiratiei ritmice. . maini ~idegete. asupra corpului incepand de la degetul picioarelor.-- - . mania. apoi labele picioarelor. ne intindem de cateva ori ~i cu ambele maini. se face astfel de 10 ori. Se inspira din ce in ce mai tare. gat.un singur lucru. ochi. furia. a doua conditie pentru meditatie este 0 respiratie echilibrata. fese. cap. Relaxarea se obtine in tacere. gelozia. con~tl1ntacuno~te 0 stare de trezire. ura. tara sa ne fortam ~i de asemeni se expira din ce in ce mai tare. Dupa aceasta ne ridicam. resentimentele. . Trebuie sa eliminam orice gand din mintea noastra. Prin metodele de meditatie ne putem da seama ca cunoscutul nu este decat aspectul aparent al necunoscutului. Din aceste tehnici . Se rasuce~te capul de la stanga la dreapta ~i invers.Meditatia se face prin concentrarea pe. msplratle. barbie. Se expira incet de mai multe ori. dupa care se revine la respiratia normala. ceata. incercand sa prelungim mi~carea in abdomen. mai sus de stomac ~ise urmare~te cu ele mi~careaabdomenului.. apoi nemi~catine concentram atentia. apoi ne aplecam dit putem de mult. cu~ca toracica. se reia expiratia abdominala apoi se pun ambele maini pe abdomen cu degetele mari in dreptul rinichilor. Meditatia se face intotdeauna cu spateIe drept. iritarea. . brate. Se ~aza mainile una peste alta in dreptul plexului solar. care este situat in adancitura de la baza stemului. abdomen. ne udam mainile ~ifata cu apa rece ~ine spalam pe dinti. apoi se pun mainile pe coapse ~i se urmare~te din nou respiratia cinci minute.obraz. a~ezati culcat pe un covor. detaimarea. cu ceafa ~icorpul drept ~i cu umerii destin~i. intr-o stare. gambele. Obstacolele mentale incalea meditatiei sunt: mandria. in inspiratie ~i expiratie. coapse. genunchii. in fata ~iin spate. Expiratia se face pe nas. timp de cinci minute. frunte. strangand abdomenul. Pe langa 0 postura potrivita. se expira de mai multe ori incet ~i adanc. duplicitatea. Se inspira apasand abdomenul spre interior ~ise expira lasandu-lliber. spate. retmerea suflului ~i expiratie. umeri. 65 . ne masam partea camoasa dintre gat ~iumar.

CHAKRA gatului situata in furculita sternaIa are 10-16 . . sa calatorim in planul astral allumii spiritelor sau sa descoperim toate amintirile 66 .determina . Concentrandu~ne privirea~i gandirea asupraunui singur . -- --'--- . Prin rn.prin antrenarearespiratieiritmice.par~ivitatea.-- .Inta.centrul CHAKRA din cre~tetul capului. obiect. a~bitia . tinte sentimentale. cacj in con~tiinta lui intr-o astfel de stare se pastreaza amintirea tuturor vietilor sale anterioare. . spite~ideterminaauzuleteric.trala. reaua vointa. activata. descurajarea. care are-960 de petale sau spite. determina c1arviziunea.CHAKRA situata intre sprancene are 96 de spite. deci in afara corpului eteric.retinerea respiratiei ~iexpiratie ~iprintr-o relaxare nervoasa ~imusculara putem lua contact cu subcon~tientulnostru. Exista 7 centre de absorbtie eterica ~iastrala care se pun in mi~careastfel: .-. devine con~tiinta cosmidi ~iastfel i~i dezvaluie adevarata sa inqividualitate. trezirea unei energii speciale care se gase~te situata in osul sacru.CHAKRA cardiaca are 12-14 spite ~i determina cuno~. boala. . . calatoriilor astrale.pesimismul ~igandurile rele lenea indo!enta. inertia. Prin meditatie reu~im sa deta~amcorpul astral ~ispiritul de corpul fizic.pul astral intercepteaza gandul~i-l decodifica.CHAKRAdin dreptulombiliculuiare 10petale ~idetermina sensibilitatea as. cu care se teqnina coloana vertebrala. acolo unde se afla con~tiintacosmica. .con~tiinta noastra patrunde in a patra dimensiune.editatie. sa patrundem in spatiul astral ~isa luam contact cu lumea suprasensibila.i dor. activat determina continuareaco~tiintei in vicIenia.CHAKRAde la baza ~ireispinariiare 4 spite.inspiratie. . planulastral. care prin desprindere de corpul fizic.CHAKRA splenica are 6 spite ~i determinamemoria focull\undalini. reu~iin sa aflam ce se afla in profunzimea Eului nostru. . " . Cunoa~tem ~tiintaocultaca atatcorpul etericcat ~icordin .

Prin meditatie._u . se confirma in cazul fantomelor materializate care odata aparute.--.. El a materiacu 67 -- --'-- --- . te ajutiisa obtii con~tiinta corp-spirit. descoperitorul radiatiilor cosmice ~i laureat al premiului Nobel. Experientele. un cuvant preexistent creatiei ~i care a determinat-o pe aceasta. In con~tiintalui astrala se mentine personalitatea persoanei fizice din viata pamanteasca. timus. BAM. . . HAM~iOM. Vedele.~tiinleiomului In cazulfantomelor materializate Spiritul-con~tiinta din timpul vietii. se conserva ~i persista dupa moarte. Persistenla con. Acesta ca ~i Biblia se refera la ~ sunet primordial. RAM..centrelede as- piratie eterica ~i astrala care sunt in stransa legatura cu g~andele cu secretie intema. ~i experientele sufletului. Activarea acestor CHAKRE.hipnoza ~iepifiza.-. .- . Practicarea "mantrelor" pentru meditatie i~i are originea in textul sacru al hinduismului. se recomanda intotdeauna cu numele unei per- soanemoarte. tiroidii. 0 dovada elocventa a acestui fapt. Acest exercitiu practicat 0 data pe zi. suprarenale.in ordinecrescandade la cea din regiuneasacrococigiana.cu voce grava. ~i conducand expiratia in zona unde se afla situatii CHAKRA respectiva. gonade. la cea din cre~tetul capului: VAM. redactat in urma cu 6000 de ani. .__ _ _ . Acest sunet ar fi OM care trebuie pronuntat cu expiratie profunda. forta acestui sunet._. . se poate face prin meditatie ~i prin prontmtarea silabelor-germeni . Trebuie sa modelamde cinci ori fiecare silaba. -------. pancreas.? mediumul Florence Cook. din alte vieti pamfutte~ticunoscute de subcon~tientul nostru. de materializari de fantome au fost mcute de William Crookes.corespunzatoarefiediruia dintreele --: aceste silabe sunt urmatoarele. . JAM..putem activa CHAKRELE. bine modulat ~ste incredibila.

intade materializare? Cele afl11Ilate inainte mai sunt confirmate ~iin cazul dedublarilor persoanei in timpul vieiii.Este cat se poate de elar ca spiritul-con~tiinta al omului din timpul vietii persista ~i i~i mentine personalitatea sa in planul astral dupa moarte. descria persoana bolnava.~ . Toate fantomele materializate in ~edintede materializare de fantome. Mai mult. EI a intrat din nou in transa ~i a . care traise pe pamant sub acest nume. el recomanda ~i tratamentul respectiv spunand ~i farmacia unde se gasesc medicamentele respective. Pe parcUrsula trei ani de zile aceasta fantoma a aparut aproape dite doua ore. EI facea aceasta cu 0 precizie extraordinara. Dar aceste fantome materializate care ne vorbeau despre viata lor pamanteascain care a trait spiritullor ne mai dovedesc ca con~tiinta ~i limbajul omului nu sunt determinate de activitatea creierului ci sunt atribute ale spiritului. persoane ~ipeisajele aflate acolo.obiecte.. locul unde se afla ~i de ce boala suferea.. Este cunoscut cazul fotografului de targ Edgar Cayce care a facut peste 7000 deastfeltde experiente. cand corpul astral ~i spiritul omului se desprind de corpul fizic pe care illasa in transa.--- ---- . precizfu1draftul pe care se afla medicamentul pe care farmacistul nu. se recomanda a fi intruparea unor spirite ale unor oameni m011i. comportandu-se ca 0 fiinta umana reala. plimbandu-se prin camera ~i purtand convorbiri cu toti asistentii de fata.:. De~iera in stare de transa. altfel nu se poate explica acest fenomen. dar -medicamentul respectiv nu I-a gasit.lvazuse.-..-- lizat fantoma Katy King. de care s-a lasat atihsa. Acestcide~inu avea nici un fel de cuno~tintemedicale era solicitat sa calatoreasca astral ~i'sa'consulte diverse persoane bolnave aflate la sute sau mii de kilometri distanta. Cu ce creier i~i aminte~te fantoma care apare instantaneu ~i dispare brusc dupa ~ed. Aceasta fantom~ s-a recomandat a fi spiritul materializat allui Anna Owen Morgan. deci-in stare de pierdere a con~tiintei ~i caIatorind la mari distante descriu prin vederea lor astrala. in stare de transa. trimis familia la aceea~i farmacie.. Este cea 68 ._.. Intr-un astfel de caz familia bolnavulul a fost la farmacia recomandata de Edgar Cayce.

Asffizi.1nacestsenssuntcitatedouacazuri 69 . Swedenborg afliindu-se la Goteburg intr-o sambarnla sfiir~itulluniiseptembrie. sa se fi consultat cu spiritul unui medic mort aflat ~i el in planul astral. il intiilnim relatat in 1759. Cel de al doilea caz de dedublare a con~tiintei umane in stare de veghe pe care 0 puteau face initiatii. fiti plini de curaj. fenomenele petrecandu-se a~a cum Ie descrisese ca localizare. spune in fata anturajuluisau.11consulta.ce zic? Astazi? EI a fost ucis chiar in clipa in care m-am intrerupt". Aceste dedublari ale con~tiintei umane. In planul astral al co~tiintei lui.care le-a avut omenirea. caci creierullui Edgar Cayce era in stare de transa la mii de kilometri de locul unde se afla bolnavul pe care Cuno~tintelemedicale ale acestui medium sunt din cele mai mari pe. Apolonius din Tiane. apoi la orele 20. De altfel Edgar Cayce. ca inceput. . el spuse ca focul s-a oprit la a treia poarta de casa sa.nu numaiin transa. . aflandu-se la Efes. deodam i~i intrerupe discursul ~iuimit de spaima incepe sa strige: "Love~te tiranul. se poate sa Ie fi avut dintr-o aim viata cand sa fi fost medic sau in planul astral in care se gasea spiritul sau. apar ~i in stare de celebre. Swedenbourg vazuse cu vederea astrala exact. ca duram ~ica s:tar~ital incendiului. efeseni. afmna ca inspiratia ii vine din par- tea unui medicgermanmort pe numeFrich. In aceI moment la Roma fusese asasinat imparatul Domitian de catre Clement. unde tinea 0 conferinta in gradinile care tineau de xystes. seam la orele 18. veghe. mai elocventa confinnare a faptului ca co~tiinta omului nu este data de creier. ca in clipa aceea la Stockholm a izbucnit un incendiuin Sudermalm~ifocul se extindeasupra casei sale. tiranul a fost ucis.

ca vindecarea spiritului sau a fost obtinuta.. se reIncameaza in.iataei. Aceasta comportare s-a mentinut 0 perioada de 3 luni. Aceasta Intamplare confirma faptul ca spiritul-con~tiinta dupa moarte I~ipastreaza individualitatea ~ipersonalitatea. Ea s-a dus la familia Roff pe care a recunoscut-o ~i chiar s-a mutat la aceasta familie. spirit al unei persoane moarte. In 1864. La data de 21 Mai 1879 Roff a sP. un caz citat de doctorul Stevens.noul nascut. Tot sub hipnoza i s-a. Fiind supusa hipnozei. de fapt a noului spirit ce 0 poseda. In timpul acesta. Dupa 13 aniI de la moartea -lui Roff. Acest spirit reincamat determina mai tarziu con~tiinta omului respectiv ~i personalitatea lui. ea a spus df este sub influenta unor spirite malefice. a decedat in urma unei afectiuni psihice.Con~tiinJa omu/ui in caz de Posed are # Reposedare Se cunoa~te faptul di la na~terea fiedirei persoane. 0 vecina a ei.cerut sa caute un alt spirit bun care sa 0 ocroteasca. iar Vennum sanatoasa psihic s-a reintors In corpul ei. Ea a comunicat ca a gasit un spirit bun care se nume~te Mary Roff. Cum poate fi explicat acest fenomen din 70 . Dupa revenirea din starea de hipnoza Venum Laurancy se comporta intocmai ca Mary Roff cu al carui nume se ~irecomanda. care se derulase Cllmult inainte de na~tereasa. ~i i-a cernt acestui spirit. Lurancy s-a imbolnavit prezentand simptomele unei afyctiuni . ca este 0 entitate trahscedenta ce se poate reintoarce pentru 0 noua viata pamanteasca. care se numea Lurancy Vennum avea varsta de un an.iar ea va trebui sa pIece in lumea spiritelor ~i intr-adevar a plecat.) psihice numita manie. un spirit afl~t In planul astral. Este posibil ca prin fenomenul de posedare un alt spirit al unui om mort sa vina In corpul unui om ~i sa se substituie spiritului sau iar persoana respectiva sa se manifeste cu con~tiinta~ipersonalitatea spiritului intrus. ajutor.usfamiliei ca Vennum se va intoarce. Ea ~i-a reamintit v. Am sa descriu In acest sens. sub denumirea de minunea Watseka. 0 tanara numitii Mary Roff din Watseka in statuI Ilinois din SUA. .

spiritul.doarin creierulluiLurancy. care nu mai vorbe~te limba natala. p~ct de vederematerialist. adica limbile engleza ~i hindi. Un alt caz de posedare care cO. Cftndvorbea limba bengala nu mai cuno~tealimbile in care ea vorbea curent. Pe cand spiritul-con~tiintaeste nemuritor.Qfinnaaptul ca con~t~inta~i f personalitatea omului sunt date de spirit ~inu de creier este cazul femeiiUttara Radar cares-a nascutin India la Naggurin anul 1941. Cercetandu-se aceasta afinnatie.din'cele intamplate sub noua ei personalitate. s-a constatat ca acea personalitate Sharada traise intre anii 1840 ~i 1862.Subnoua personalitate ea se recomanda Sharada. ~iera ins~cinam a fost mu~catade un ~arpe'~ia murit. dupa c. Cand aceasta ajunge la varsta de 32 de ani. prevede despiirtirea de corpul fizic. cand se prezenta cu personalitate.. dureaza ~ateva sapmmani.nu era crelerullui Roff care sa se'manifeste prin amintirile acesteia? Este clar ca con~tiintaomului este :datade spiritul din om ~i nu de creier. corpul eteric ~i corpul astral nu sunt nemuritoare. dupa moarte.arerevine la nonnal ~i nu-~i mai aminte~te nimic. acesta este numai un instrument pe care II folos~~te pentru exprimare.nu-~imai recuno~te parintii ~iprietenii. EI revede toamviata lui de spirit incamat. Parasirea cOlpuluijizic de catre spiritul-con~tiinta in momentu/ morlii Spiritul omului vine din cer ~i se reintoarce tot in cer. Sharada poveste~teca atunci cftndavea 22 de ani. Comportameritulcelor doua persoane este total diferit. in mod brusc se prezinta cu 0 alta personalitate. Aceasmpanorama 71 1 .Aceasta schimbare de personalitate ~i de con~tiinta. In preajma mortii.ea vorbe~teacumfoartebinelimbflbengalipe carenu 0 cuno~teainainte de aceasmschimbarede personalitate. Corpul astral3e schimba in raport cu mediul astral princare trece. imbracandu-se ca 0 femeie bengaleza.

Ie asemanau cu ni~teviirtejuride frunze sau roiuri de pasan. Dupa eliberarea sa. . Luna are puterea de a magnetiza spiritul ce vine la reincarnare ~ide a-I demagnetiza pentru ascensiunea lui spre cer. incet. care se succed rapid ~i in mod clar. care se deduce ciierau mari initiati in ~tiinteleoculte. spiritele i~i reimprospateaza corpul astral.a vietii 0 vede sub forma unor imagini. Aceasta durata depinde de forta instinctelor materiale pe care Ie avea omul in timpul vietii.spiritul trebuie sa se debaraseze de toate impuritatile lasate de intruparea pamanteasdi. Aceasta perioada a vietii spiritului dupa moarte a fost cunoscuta de marele initiat Moise. Spre deosebire de acestea spiritele oamenilor dominati de instinctele materiale. In drumullui spre planurile astrale. intr-o stare . pe fata Lunii intoarsa spre cer. spre familia spirituala care ii apartine. In jurul s lor totul €ste intuneric ~ihaos. sufera. care se lupta cu furia unei furtuni. . spiritul i~i da seama de noua sa stare. dar pentru aceasta trebuie sa lupte cu forta vanturilor care Ie impinge din nou in atmosfera Pamantului. spiritul se simte atras intr-omare lumina. sub numele de HORER Orfeu 0 d~numea EREB.. spiritul este ajutat de alte spirite.nici maini sa ne atinga. spre zona care ii corespunde. acestea sunt spiritele sfinte ~i curate. lnitiatii greci 0 identifica cu conul de umbra pe care paman~ tul il tiira~tein spatele sau. se trezesc dupa moarte.desemicon~tiinta. Ajunse pe Luna. . con de umbra care ajunge pana la Luna ~idin acest motiv it denumesc ABISUL HECATEL Spiritele fac eforturi mari sa ajunga in atmosfera spirituala a Lunii. Aceasta stare se poate prelungi luni sau ani de zile.Ele nu mai pot comunica caci numai au glas ca sa ~trige. 72. iar religia cn~~tina0 nume~te Purga. Pentru a-§i putea continua caHitoria. toriu sau "Valeaumbrelormortii". Oar incet. dar ele i~i amintesc de placerile materiale ~ine(1Utiinda Ie mai obtina. P'entruacest motiv Homer ~iVirgiliu. El incepe 0 lupta crancena incercand sa se desparta de atractia pe care i-o face pamantul ~ilncearcii sa se insinueze spre planurile astrale superioare.

iubini :?iale adevarului spiritual. spiritulI:?ipastreaza individualitatea :?ipersonalitatea. Aici el vede formele luminoase ale altor spirite. Aici spiritul transparent apare In adevarata sa forma :?istraluce:?tein lumina adevarului pur. caci. spiritul devine trist :?i. In aceasta stare spiritele pot sa stea sute de ani. El pastreaza numai amintirea faptelor sale bune din viata pamanteasca. dorinta sau teama. pe cele rele Ie uita. Ea are deci In uterul sau un embrion uman dar acesta nu va trai daca nu vine spiritul sa-l insufIeteasca.Sdipat din atmosfera spirituaUia Lunii. ale .care ii da 0 situatie de desfiitare. iubirea. care il duce cu iuteala gandului spre spatiile cerului. caci el ~i-aregasit fericirea. acestea sunt spiritele ce cunosc lumea :?iuniversul. Acesta este Sut1etul Universului. spiritul este cuprins de somn ~i0 stare de le~in. Cand se apropie reIncarnarea. Aici I~ida seama ca singurele lucruri reale :?ide durata de pe pamant sunt manifestarile frumusetii. Celelaltespirite sunt trimise la reincarnare pentru 0 noua ~coalapamanteasca. Cu cat puterea de atractie spre pamant cre~te. Calauza spirituala care il insote~teIi arata femeia care ii va deveni mama. - Spiritele care ajung aici sunt preluate de alte spirite supe-. Intr-o gama de culori luminoase. astfel spiritul i:?isimte con~tiinta intoarsa. spiritul intra Intr-o stare de somnolenta:?i se treze:?temtr-o atmosfera densa. In acest spatiu astral cei ce se iubesc. se res- pmg. rioare care Ii fac sa inteleaga marele "Poem al verbului ocult". El este Insotit de spiritul sau calauza. dat m o putere nestapanita il atrage din nou spre pamant de:?iel simte o durere imensaca parase~testarea de fericire cereasca din viata divina. din afara. el reincepe cic1ulna:?terii:?ial mortii. viata de dincolo nu cuno~te decat acest adevar. care radiaza gandirea. elancolic. dar numai cele desavar~ite pot sa ramana defmitiv. -73 L- - . ea a trecutin interior. in care se simte prezenta lui Dumnezeu. Aici spiritul nu mai intampina nici 0 rezistenta pentru a iubi ~ia Wi. se atrag. spre 0 evolutie superioara spirituala. iar cei ce nu se iubesc. In cealalta lume.

In ceea ce prive~te patrunderea spiritului in corpul fizic al noului nascut. Spiritul vine la reincarnare in momentul cand i se ofera conditiilecele mai potrivitepentru indeplinireadestinulufce . iar moartea. sufletul se lega de corpul fizic ~i raman impreuna pana in momentul mortii.'~llternanta cestor ddua. considerandca san.. dar in noua viata fizica.primelor mi~cari fetale. este a indispensabila pentru dezvoltareaspiritului. gele este ac"elac~\feintretine viata. sufletul se afla sub forma unor relevatii energetice de con~tiinta. la nivelul subcon~tientului De acesteaincearcasa coordonezeactivitateaomului. inocaziile . moment situat intre conceptie ~i trei' luni dupa na~ten.Contopirea spiritului Cllnou nascutul face sa se uite cUi1o~tinta vietii sale divine. o'ihviere a"spirituliIi. adica in luna V a vietii intrauterine. inca din momentul conceptiei dar el se afla in jurul pantecelui mamei. 0 alta parere' este ca sufletul se inglbbeaza in corpul fizic 0 data cu fOQTIarea sangeluiadici'idin luna a treia. Inaintea ria~terii. Legea incarnarii ~iadestuparii este adevaratul inteles alvietii ~ial mortii. Altii considera ca spiritul patrunde in corpul copilului in momentul aparitiei.calauzindu .anterioare. devin amintiri intiparite in con~tiintasa astrala. adica 0 data cu na§terea. de unde coordoneaza formarea ~idezvoltarea copilului. acestea raman intiparite numai'in adancurile oculte ale subcon- ~tientului. Dupa unele opinii spiritul intra in interiorul corpului in orice. o alta conceptie. considera ca spiritul se afla in preajma mamei viitorului copiI. caci na~tereape pamant este 0 moarte spirituala. 74 .. '.dar ~i"aaltor'vieti pamante~ti. ~i-l alege sau i se impune. upa D primele trei luni de viata in phmul. optiunile ~i deciziile pe care leia inainte de reincarnare. in directia pe care ~i-apropus-o. El patrunde in interiorul corpului acestuia in momentul expulziei. ' ~iim:ercarueCllcare a fost'deacordsa Ie traiascain aceastanoua viata.fizic. ramal}necUnoscute.~. oculti~tii sunt de mai multe pareri.fiind localizate la nivelul subcon~tientului.

eon~tiinta interioara form~~zaEul nostru eu care p~ putem consulta in momentele de meditatie profunda.Aceasta. Printre acestea putem cita pe Thomas 'Edison. adica con~tiinta luicosmica~ care ramane cantonata la nivelulsubcon$tientului. nepqtmd fi Jolosite drept calauza con~tienta in noua viata.chiarmaterializari totale de fantome. Charles.O. laureat al premiului Nobel pentru medicina care a avut ca medium pe Eusapia Palladino. Aceasta pentru achitarea Karmei ~i echilibrarea aeesteia rncand ca sufletul sa treaca pe nivele din ce in ce mai ridicate de con~tiinta. profesor Cezare Lombroso. Mendeleev.N. Price profesor de filozofie la Oxford.--0 ___ o data cu intruparea lui.ce se nume~te "Valul con~tiintei~'. sotii Curie. Spiritul imbracat in haina pamanteasca a corpului fizic se adaptea?:aenergiilor fizice care ii permit existenta intr-un mediu fizic. ~i pierde cUIio~tintele acumulate in alte vieti. pre~edinteleAcademiei de $tiinte Britanice. profesor a. care au pufut fi fotografiate. William Crockes.Lord Rayleigh laureat al premiuluiNobel. AceS'te~edinte au fost tinute de oamenii de ~tiinta a caror probitate nu poate fi pusa la indoiala. a putut fi qo'vedita pitn comunicarile obtinute in ~edintele de spiritism.H. pentru obtinerea intelepciunii spirituale ~i atingerea iluminarii. . Richet.dupa moarte.. H. ajuta in timpul vietii prin inspiratie~iintuitie. Meditatia profunda ne permite sa con~tientizam energiile Eului interior. . Kate For ~iFiorence Cook reu~ind. Faraday. Home. ea ne poate. Con~tiinJa umana ~i spiritismul Persistenta con~tiinteiomului. descoperitor al Argonului. descoperitorul Thaliumului ~ia radiatiilor cosmice care a avut ca mediumuri pe D. Aceasta restrictie constituie 'ce~a. marel'e inventator american 'care"a lucrat cu mediumul Bert Reese. Tireel care 75 ---- . Mai amintim pe prof Galvani.

Toate acestea in prezenta unor oameni dotati cu facultati mediumnice. parerile ~i maniile pe care le-a avut omul in timpul vietii. care ne descriu evenimente ~ifenomene ale oamenilor inainte de moarte. profesorul Bechiterev care a lucrat cu mediumul Nina Kulachina. De muIte ori aceste scrieri sunt rncute in limbi straine necunoscute de medium ~icu scriere total diferita de cea a mediumului. . fiind individual ca ~ila oamenii in viata. care este pus singur in mi~care ~icare scrie desturde repede fraze inteligente ~i discursuri intregi dictate de con~tiinta unor spirite aflate in lumea astrala. de-a lungul nenumaratelor sale reincarnari. astronomul Camille Flamarion. dovedesc cu prisosinta ca a~eastacon~tiintaumana. Limbajul folosit este in coneordanta ell caracterul spiritului omului decedat Spiritele evoluate se exprima diferit fata 76 .-- . Punerea in actiune a unui creion lasat liber pe 0 coala de hartie. In con~tiinta cosmica a spiritului se pastreaza ideile. nu cu voce tare. in cazul unor persoane recent decedate scrisul este exact cu al acesteia. Toti ace§tia au obtinut comunicari de la spiritele din spatiu care atesta ~ontinuitateacon§tiintei umane dupa moarte. din contra exista 0 compleinentaritate a ~cesteia. in Brazilia profesorii Newton Bochard §i Rubens Romanelli avand ca mediUiIlpe Francesco Lins Peisato au reu§it materializari de fantome. nu este determimitade elementul material al creierului. Identificarea spiritelor se sprijina pe caracterul scrisului. Toate aceste scrieri se semneaza la sfiir~itca spirit al unei persoane decedate.impreuna cu Marconi au descoperitradioul. gandurile. §i lista ar putea continua cu parintele cibe~eticii Norbert Wiener. caci scrisul mediumului se schimba cu cel al Spiritului evocat Gareeste exact de fiecare data pentru acela~i spirit. Aceste comunicari spiritiste confirma faptul ca con~tiinta omului. Toate aceste entitati afirma ca apartin unor fo~tioameni decedati. obtiniind mulaje ale acestora. are 0 evolutie ascendenta din punctul de vedere al spiritului. De multe ori intrebarile erau puse in gaud. Aceste fapte nu contravin religiei.

Saint Jean Evanghe. ~ - -- . listul. Swendenborg. Platon. s-au putut obtine comunidiri spiritiste de la spirite superioare cum ar fi Socrate. Saint Augustin. Sf'antul Mina ~i altii. Franklin.-Fenelon.de cele mai putin evoluate.

despartite una de alta de mari Cataclisme pla~etare. In lumea materiala. < . cea greaca a lui Orfeu.' Monada spirituala a . fiecarecataclism planetar aducand 0 noua rasa umana. paralel cu aparitia ~i dezvoltarea raselor umane. galbena ~i alba. in Persia. .. auaparut patru rase umane: ro~ie. care ilindeamna sa se redreseze ~i sa se reorienteze spre originea lui divina. Aflandu-se ina patra perioada de evolutie apamantului pana acum..1 Datorita pacatului originar. a condus la 0 . se vor na~teoameni al caror spirit se trt?ze~te ~ipercepe chemarea originii sale.plecatdin lumea astrala a spiritelor pe pamant.trezire spirituala dirt Intunecimea incatu~arii maferiei. cea egipteana' a lui Hermes. astfel ca omenirea a Inceput sa raspunda la intrebatil'e majofealeehigIhei vietii ~imortii. Pitagora ~iPlaton. care eulmineaza eu Iisus Hristos. Aceasta este perioada cand spiritualismul se echillbreaza cu materialismul. omul fiind dominat de in- stinctelemateriei.de limitare a gandirii filozofice. perioada in care se dezvolta con~tiintalui Zoroastru. . Din sanul acestei rase albe. Evolutia con~tiintei umane. Din punctul de vedere al con~tiinteiumane ca atribut spiritual ~iaceasta cunoa~te 0 lunga perioada de timp. con~tiintaIndiei antice allui Krisna. privind crearea omului pe pamatlt ~isCQPul acestei creatii. spiritul este strans legat de materie ~i dominat de aceasta. neagra. eea ebraidi a lui Moise. aceasta este perioada antichitatii~care se iritinde pe 0 perioada de 7-8. Aparitia rasei albe.'J. .000 de ani. Aceasta evolutie In materie a spiritului are loe pe parcursul a ~apteperioade lungi de timp. a mers. In primeIe trei perioade de evolutie. 78 -- . astfel ca el i~i pierde amintirea originii sale divine.

in care se afla spiritele oamenilor moqi ~i spiritele divine. este izvoriII civilizatiei umane. La unii se face in mod subit. unde"aplecat.Acestase desprindede corpin mod gradat. atat ariene dit ~i semite. Con~tiinta omului va cre~te in spiritualitate in urmatoarele perioadede dezvoltare a pamantului. iar dintre acestea numai spirituleste de provenienta divina. cu atat mai muIt sufera in separarea sa. Cll0 incetineala care difeia de la individ la individ. 79 . care este unica realitate divina ~icheia uni- versului. ea a creat marile religii. Doctrina misterelor din antichitate.pepamant. caci monada spirituala va . 0 data cu moartea acestuia. In aceasta perioada exista Templele de initiere ale misterelor antice. In as- censiuneasa spiritultrebuiesa sedebarasezede imperfectiunile . Daca din punctul de vedere materialist. cauza ~iscopul vietii raman pentru totdeauna de nepatruns. in care se da'raspunsul creatiei ~i scopului omtilui .lent.-in'viataanterioara a sutletl. eu cat _spi.' . nemuritor ~i transcendent.lluinostru. Cand moartea survine in ~o<! natural prin imbatranire.. fiind formam din corpul fizie. sunt mult legati de dorintele materiale.~i spiritul. pe care le-a creatmateria.~itullniatii s-a identifieat eu mav teria. Marii initiati amintiti in diversele civilizatii percep lumea de dincolo. aceasta deta~are se face in cateva zile. alteori saptamani sau luni. .sufletul.mintii omene~ti. . Ei incearca sa reorienteze con~tiintaumana spre aceasta entitate transcendenta ~i nemuritoare a sufletului uman. Spiritul parase~te corpul fizic. separarea spiritului se face in mod. . volutieisalein map e '. paralela cu a noastra.adevarul despre existenta noastra seafla in noi in~ine. terminacic1ul. Ei constata ca fiinta umana este temara in a1catuirea ei. Acestea percep iluzia vietii pamante~ti-~ive~niciavietii spiritului..evolutiilorsaleamante~ti. El parase~te corpulinain- tea corpului'eteric. terie ~ise va reintoarce defmitiv in con~tiintacosmica acolo de . . . Este petioada cand apar marile religii monoteiste. la cei ce in'viata.

de la cateva ore. 80 .in popor exista 0 zicaHi"S-a rupt firul".spiritul l$i ia zborul spre planurile subtile ale spatiului astral. pamant ~ialtul eteric. care se afla despe prins de primul.0 video caseta. adidi a corpului astral. atunci aceasta masa fluidica se deschide ~i ia forma corpului fizic. omul simte cum se desfac legaturile spiritului ~i corpul astral. ii mai ramane un suflu de viata. in continuare insa constatand ca cu mainile sale eterice nu poate face nimic in plan fizic ~ica de~i se adreseaza persoanelor din familie. In moartea lenta. ' c lmediat dupa moarte. atata timp cit inima continua sa batao De multe ori. Dupa desprindere spiritul este ajutatin calatoria astrala de spiritele rudelor moarte aflate in spatiul astral. spiritul i~i vede toam viata sa pamanteasca. Totu~i dupa. omului .spiritului de corpul fizic se face prin ajutorul unor spirite ce se comporta ca adevarati medici cere~ti. unul fizic Hisat. el nu este auzit. 0 dubluffia sa. Ace~tia desfac legaturile corpului eteric ~i astral de fiecare celula a corpului. asemanatoare cu a celui ce moare. in functie de puritatea lor. Nu sunt putini aceia care inainte de moarte. la cativa ani.De semnalat ca de multe ori. lmediat dupa moarte. intocmai cum se vede un film sau. Cand tot perispiritul s-a degajat din corp. in agonie spiritul a parasit deja corpul. i~i da seama ca a murit.' moarte spiritul se afla intr-o stare de confuzie care este variabila. de~iacesta devine incon~tientin acest moment. desprinderea. afirma ca sim1: a vor muri. atunci spiritul se recunoa~te~iintelege ca nu mai face parte dintre pamanteni.care fac demagnetizarea ~ide electrizarea corpului. spiritul i~ivede doua corpuri. sub forma de imagini. ace~ti medici cere~ti fiind trimi~i de spiritele angelice. aceasHiconfuzie este frecvenmin mortile subite ~iea va dispare dupa sepanirea conipleta a perispiritului. Din aceasta cauza nu realizeaza inca moartea corpului fizic. de corpul fizic ~i con~tientizeaza apropierea mortii. Ciind cordonul se rupe .

care au halucinatii. el imbraca alte haine astrale pentru continuarea calatoriei sale.. . Confirmarea faptului ca gandurile se transmit de fapt prin imagini a putut fi doveditii prin fotografierea imaginilor gandurilor bolnavilof mintali. cu -careare convorbiri pe care cei de fata Ie eticheteaza halucinatii... Imediat ~upa moarte spiritul se gase§te in conul de umbra al pamantului care se intinde pana la Luna. gandul fiind interceptat de subcon§tientul omului care determina la randullui modificari ale con§tiintei. Pe luna spiritul este demagnetizat. din aceasta cauza se ard lumanarile mortilor. consideriind ca sunt lipsiti de lumina. omuI ii vede la distanta pe tei ce se afla in alte camere ale locuintei sale dar §i alte spirite din spatiu care vin in inmmpinarea Iui. . el se desparte de corpul astral §i de corpul eteric §i imbraca alte haine pentru a putea ciiliitorispre spatiile mai eterate ale astralului.s-a putut dovedi in viata pamanteasca.i§i construiesc in imagini tot ceea ce gandesc. A§adargandirea este totul in viata spiritului dupa moarte iar prin gandire §i cu vointa i§i creeaza toate lucrurile de care are nevOte. Corpul astral §i eteric lasat in atmosfera pamantului ramane alaturi de corpurile astrale ale animalelor moarte §i acestea constituie "elementalii" pe care ii folosesc cei ce fac magie neagrii. Dupa ce spirituI ajtinge in planul astral. Atunci cand spunem ca in lumea spiritelor se comunica prin imagine creata prin gandire .. iar pe fata Lunii intoarse spre cer.- --- - Inainte de aceasta totala 'desprindere de corpul astral care este in parte deta§at.. Omul merge dupa moartea sa in locul pe care el §i I-a pregatit prin viata painanteana. iar spiritele din spatiul astral comunicii intre ele tot prin intermediul gfu1dului. 81 . Tot prin gand spiritele influenteazatelepatic oamenii carnali.Prin foqa creatoar~a gandului spiritele. elle vede ca pe ni§te fiinte fluidice in care i§i recunoa§te panntii sau alte rude moarte.. In lumea spiritelor se gasesc toate gandurik oamenilor pamanteni. la materializari satanice.

.la distanta. nare. satanice pe de altiiparte.. uitate. vizitand locul unde a rncut fapte bune ~itrupul sau lipsit de viata. timp de trei zile sta in atmosfera pamantului. pulla moarte.spunzator gradului sau evolutiv. sufletul urea pentru a treia. 82 .J . Dupa judecata spiritul este trimis in planul astral core. La vizionarea vietii lui pamante~ti se afla spiritullui. dupa ce se inmormanteaza mortul. A treia zi. Aceste imaginiale de vietii lui sunt derulate pentrujudecata spiritului.1 . In a 9-a zi dupa despartirea de trup.>rma imagini.. sufletul se prezinHiin fata lui Dumnezeu. sau din alte vieti anterioare. Aceasta viziHiin Rai se face timp de 6 zile. sufletul urea din nou in fata lui Dumnezeu.-.Con~tiinla spiritualii Judecata sufletului dupii moarte Faptele ~i. Aceste date sunt relatate sub forma de imagini. cand are loc judecata particulara. omul ~i Ie descrie ca ~i cand el se prive~te pe sine de .gandurileomului din timpul vietii raman intiparite in con~tiintaspiritului sub f<. dupa care acesta il trimite sa viziteze ladul. cand acesta i~idescrie cu lux de amanunte faptele din viata actual a.atuncicand spiriteleangelicehotarascaceasta. Judecata con~tiinlei spirituale in conceptia Religiei Cre~tine In concept1areligiei cre~tinesufletul dup~ ce parase~te tru.ezile de la moarte. oarii in fata lui Dumnezeu. de unde este condus de ingeri in Rai. de unde este trimis la reincar. impreuna cu spiritele angelicepe de 0 parte ~ide spiriterele.Acest fapt il constatam ~i in regresia in timp a omului carnal sub hipnoza. Faptele bune ~i cele rele nu pot fi ascunse sub nici 0 forma" caci in con~tiinta spiritului acestea sunt inregistrate sub forma de imagini ~i nu se pot ~terge. Dupa 40 d.

vrajitorie. Judecata'sufletului se face in fata lui Iisus Hristos. la a 20-a vama. se judeca pacatele savar~ite prin manie. la a ~apteavama sejudeca pacatele savar~iteprin avaritie ~i I iubirede argint. la a 18-a vama. . la a zecea vama sejudeca pacatele savar~iteprin mandrie ~i ambitie. se judeca pacatele savar~ite prin ucidere. la a cincia vama se judeca pacatele savar~ite prin lenevie. falselor rationamente asupra religiei. la a 12-a vama. in afara inimii care ramane intacta. se judeca pacatele savar~ite prin erezi~. fannece ~i spiritism. la a treia vama se judeca pacatele savar~ite prin calomnie. la a ~aseavama se judeca pacatele savar~ite prin furt. se judeca pacatele savar~ite prin magie. ge fata' afHindu-sespirite bune. la a patra vama se judeca pacatele savar~ite prin lacomie. satanice. se judeca pacatele savar~iteprin razbunari. se judeca pacatele savar~ite prin sodomie. se judeca pacatele sayar~ite prin necuratire. la a 13-a vama. . ea descompunan- du-sein a 40-a zi dupamoarte. Judecata sufletului se face trecand succesiv prin 24 de tribunale. I dorinte necurate ~iiubiri pasionale neunite prin casatorie legitima.tiviri $i c11lzimi. I la a opta vama se judeca pacatele savar~ite prin camatiirie. la a 15-a vama. la a 17-a vama. angelice ~i spirite rele. lata care sunt cele 24 de varni ale vazduhului: la prima vama se judeca pacatele savar~ite prin cuvant. 83 . I la a 16-a vama. la a doua vama se judeca pacatele 'savar~iteprin minciuna. l~ a 14-a vama. adulterul.In unna acestei judediti este hotanlt locul unde este trimis sufletul. la a 19-a vama. se judeca pacatele savat~ite prin nemilos. ' De semnalat ca putrefactia corpului incepe in a 9-a zi dupa moarte. hulirea ~iblasfemia. se judeca pacatele savar~ite prin incest. numite varni cere~ti.

Atunci cand mortul este condus spre inrnormantare pe drumul pe care il parcurge carul rnortuar. . l~a 21-a varna. cu ~temuturi. Toate aceste fapte se prezinta in~~ . panza. se judeca pacatele sav~ite prin sirnonie ~i curnparare eu bani a treptelor ierarhice preote~ti. este condus iit lad (Luca XVI -22). un vas-cu vin. rnele arata faptelebune ale omului parnantean. la a 23-a varna. t : Daca predornina faptele bune. se a~aza aceste punti. cu. ectenii ~i blagoslovenii pentru u~urarea sufletului celui mort :?itrecerea lui rnai u~oara peste aceste 24 de varni. arata faptele ~igandurile lai rele. paine ~i lurnanari. ..- .. Ca aceasta judecata are loc imediat dupa moarte. Desprejudecata particulara a sufletUblr. la a 24-a varna. la a 22-a .sejudeca pacatele sav~ite prin sulerneniri ~i slutirii fetelor..rnartirii ~i altii care n-au pacatuit de loc. sufletul ornului este dus in Rai. \ "Astazi vei fi irnpreuna cu mine in rai" (Luca XXIl-43). Pentru aceasta El are de fata pe de 0 parte ... iar daea predornina cele rele. Trecerea prin aceste varni. Sufletele care nu s~aufiicutvinovate de pacatele celor 24 de varni acelea nu vor fi oprite la toate acestea.se face de ' insu:?iIisus Hristos. . Poporul rnai nurne~te aceste varni.vio:?ii.se judeca pacatelesav~ite prin slujiri de Idoh. se judeca pacatele sav~ite prin fumat. iar cele satanice.'I . pri.~ in fata acestei instante prin irnaginile vietii care se deruleaza ~ . iar pe de alta parte de spiritele satanice.varna. Faptul ea judeeata' . iar . apostolul Pavel spune cuvintele "Randuit este oamenilor 0 data sa rnoara. iar'dupa aceia judecata" (~ei IX-27). nu se vor opri ~I la nici 0 varna. . ve- I dern ~idin euvintele lui Iisus Hristos catre talharul de pe cruce. . . Judecata particulara in conceptia religiei cre:?tine.vorbe~te~iTertulian care spune ca "Sufletul pacatosului dupa moorte. 1 -spiritele angelice. iar pruncii. punti. peste care trebuie sa treaca eo~ciugul ~i c~r preotului sa citeasca 24 de evanghelii. are loc in a 3-a zi dupa moarte..--.. 84 . eel dintai trebuie sa incerce judecata lui Dumnezeu".

Este sufieient sa amintim ca in aceastiiperioada s-a eonstruit Marea Piramida . din punet de vedere ocult. Aceastii eoneeptie despre viata ~imoarte 0 gasim bine expusa de Empedpcles. el va trece in imparatia lui QSIRIS. trebuie sa se descompuna in monnant pentru ca natura superioanla spiritului sa se poate elibera. Dupa I . ~i ~finxul din Giseh. se desprinde din de corpul fizic ~ise prezintii peRtrujudecatii in fata lui ISIRIS. fiind I considerat un spirit desavar~it. Aceasta se explica prin faptul ca in acea perioada s-au reincamat in aceste regiuni geografiee mari spirite plecate din planurile superioare ale astralului care luasera contact cu cele mai inalte spirite divine. care in conceptia religioasa a Egiptului antic. Ei eonsiderau ca spiritul omului este 0 piirticica din OSIRIS. ~a eum religia ere~tinaeonsidera ca spiritul este Scanteia Dumnezeiasca in om. omul pamantean trebuie sa aiba 0 viata desavar~itii. $i ei ~tiauca spiritul plecat din divinitate este invaluit prin puterea naturii pamante~ti. ei toatii judecata a dat-o fiului". Aceastii natura pamanteasca a oamenilor.particulara 0 face lisus Hristos ~i nu Dumnezeu. Ei euno~teau ea spiritul eliberat de trup se inalta spre planul astral ~i devine nemuritor. reprezintii Spiritul SupremoAcesta era asistat de 42 de judecatori ~idaea eonsideram ca spiritul mortului ~i-a:marturisit paeatele ~i nu este considerat vinovat. in templele de ini85 . ca ~i in Grecia antica au existat cele m~i importante temple de initiere. este scnsa de loan (X-22) care spune "Tatal nu judeea pe nimeni. ale earor mistere nu au fost dese~!rnte mca. moarte~ entitateave~niea~i. Judecata spiritului in conceplia Egiptului antic In Egiptul Antic.nemuritoare om. Egiptenii cuno~teau alcatuirea fiintei umane. dar pentru ca spiritul omului sa patrunda in imparatia lui OSIRIS.

Aceste droguri.tiere din Egiptul Antic se urmarea tocmai acest aspect.ajunge doar partial. cu aparitia de halucinatii ~itulburari marcateale acesteia. ideea ca in inima este cantonat sufletul in timpul vietii. Modifidjrile con~tiinlei umane sub acliunea drogurilor Con~tiintaomului este vazuta de Williamm J. . . Conform doctrinei oculte egiptene. toce~te memoria. fie 0 stare cu un nivel mai adanc de con~tiinta.letargie ~i de cre~tere a gradului de oboseala.ames. Consumul constant de a1cooI. blocheaza mesajele nervoase la nive1ulplacii terminale motorii. fie 0 stare opusa. Sub influen1aalcoolului. pe care 0 primim prin organele de simt ~i emotiile interioare care determina modificari in con~tiinta. este un sedativ. Alcoolul. un fel de monolog interior. Dad se suprima informatia senzoriala apar in con~tiinta.judecata sufletului dupa moarte se tacea prin cantarirea inimii. de pierdere totala a personalitatii. pentru ca aclioneaza asupra psihicului se numesc droguri psihogene. Dupa conceptia lui.totdeauna prezent in mintea omului. a1coolul modifidi 86 ..drogul activ din ligari ~i tutun. Nicotina duce la 0 stare de. a~acum se intampIa in meditatie. astfel ca mesajul de ia cr~ierspre mu~chi. 1.ca pe un curent continuu. aClionandprin inhibarea receptorilor de noradrenalina din creier.Nicotina . in con~tiintasunt implicati doi factori: informatia senzoriala. omul uita de grijile reale. eliberarea spiritului de corpul fizic in timpul vietii omului. doua efecte diferite. Se produce 0 somnolenla ~i o sddere a vitezei de reaclie la informalia senzoriala primita. cand con~tiinta omului poate ascede in con~tiinta cosmica. Aceasta avea ca suport. Este un drog amnestic. 2. Con~tiin1a spirituala sufera modificari marcate. sub aCliunea drogurilor.

?on~tiinta ~~in distrugerea eapaeitatii de judeeata, el inhiba Judecata cntIdi. De semnalat faptul di daca un om In stare de ebrietate face o actiune, el 0,uita In star~ de trezire, dar ~i-o reaminte~te daca se ImbaHi din nou, daz!d dovada ca exista doua con~tiinte distinete la aceea~i persoana, una In stare de trezire ~i alta In stare
de betie. l'

3. Cofeina, actioneaza direct asupra sistemului nervos ~entral, marind nivelul alertei autonome. Utilizarea masiva ~iprelungita poate produce un efect epuizant, poate produce un somn agitat sau insomnie, nervozitate, iritabilitate ~ianxietate.
.

4: Excitantelede tipul amfetaminelorsunt exeitanteputernice, ele duc la prelungirea rezistentei ~i atentiei, conduc un sentiment de Incredere sociala. Un consum prelungit, duee la o slabire fiziea ~i la tulburari psihologice. 5. Cocaina este un excitant, ea da 0 senzatie de euforie ~i0 cre~tere a eq.ergiei,dar un consum prelungit duce la 0 slabire fiziea, nervoasa $i 0 distorsionare a imaginii asupra realitatii.

:

activitatea sistemului nervos autonom, producand calmarea. Acestea pot produce un somn adanc sau chiar inton1?tienta. I 7. Narcoticele produc somnul1?i incon~tienta. Morfina 1?i heroina sunt cele mai puternice, ele produe 0 stare de euforie cand sunt consumate prima data, 0 senzatie de ferieire ~ibunastare, care Incurajeaza persoana sa Ie consume din nou, duciind la dependenta, apare apoi 0 obi~nuinta fiziea, fiind necesare doze din ce In ce mai mari. 8. Halucinogenele, produc modificari directe ale starii de con~tiinta, cauzand halucinatii sau amplificari ale perceptiei senzoriale. Mescalina, Psilocibina 1?i SD (dietilamida aciduL lui lizergic) au 0 structura chimica similara eu cea a neurotransmitatoruhii natural numit serotonina. Aeestea produc modificari importante de eon~tiintaprin deta~areacorpului astral ~ia spiritului care traiesc In aceasta situatie, oexperienta astrala, cu viziuni ale lumii, aflate In planul Iastral, care Ii confera 0 stare de fericire spirituala. . 87

6. Sedative Iede tipuldiazepamului~iclorpromazinei, ting s

--.

.-- -..

---

------

Evolufia con~tiinfeispirituale

.

SpirituaJitstea omului. a cre~teatuncicandel va incepesa I v nu mai fie~trasde pHicerile materiei~i Wva cauta fericirea in. .
trairea spirituaHia Eului sau, fiind caIauzit in efemera lui viata pamanteasdi de cerintele moralei divine, care ar putea fisintetizate astfel; sa se teama de numele lui Dumnezeu, sa judece toate faptele cu dreptate, nu de dragul rec6mpensei, sa dea 0 haina celor goi ~i paine celor flamanzi, sa aibe mila de orfani ~i vaduve, sa eaute adevarul,. sa aibe dragoste ~i blandete in inimii, astfel con~tiintaspirituala se va inalta treapta cu treapta pe calea dezvoltiirii ~i ascensiunii in foqa sufletului va avea 0 . influenta cu mult mai mare asupra trupului omului. Prin spiri.tualizareasa, omul i~i va schimba destinul, i~i va

echilibraKarma~ii~iva'intrerupeciclulreincamarilor. . Spiritul va domina materia, putand-o asocia, realcatui ~i · .ureadupacumdore~te. ceststadiude dezvoltare, a fi atunci A v
cand intuitia-instinct se va dezvolta in egala masura cu inte-

ligenta. : Co~tiinta spiritualai~iva dezvoltadarurileintuitiv-oculte :
~imagice dici in spirit, intuitie ~i instinct se afla evolutia ome-

nirii. Se va produceun triumfal spirituluiasupramateriei.
Atributele omului spiritualizatsunt: iubirea, altruismul,mila,

.

jertfa ~iaboegatiade sine.

Stadiul evoluat al con~tiintei spirituale Upansky 0 nume~te J con~tiinta obiectiva prin care putem cunoa~te adevarul deplin despre orice, putem studia lucrurile in ele insele, ~i lumea a~a eum este ea. Acel~i autor, avand drept criteriu tot con~tiinta,imparte oameDiiastfel: 1. omul fizic, este omulln care centrul motor ~i cel instinctiv domina intelectualul ~i emotionalul;
88

J

-

+

- .------

I

predommant fata de centrele intelectuale motor ~i instinctiv; 3. omul intelectual, este omul in care centruI intelectual predomina fata de cel emotional, motor ~i instinctiv. Numai aceste prime trei categorii sunt intalnite in omul obi~nuit. 4..In afara de aceste categorii exista ~i alte categorii supe,rioare dar acestea se obtin numai poo autocunoa~tere, astfel este con~tiintain care functiile ~i centru omului sunt mult mai

2. omulemotional,esle omulin careceutruIemotionalesle

echilibrate. .5. 0 con~tiinta imediatsuperioara-este on~tiinta sine,el c de
.

se deosebe~tede omul obi~nuit,deoarece in el deja functioneaza unul din centri sup"eriori~i are multe functii ~i puteri pe care oamenii citati mai inainte nu Ie au. 6. 0 con~tiintaa spiritului superioara este co~tiinta obiectiva. El are mult mai multe posibilitati ~i puteri, dincolo de capacitatea de intelegere a unui om obi~nuit. 7. 0 ultima evolutie a cori~tiinteispirituale, este cea in care omul are un Eu permanent ~i 0 vointii libera. EI i~i poate conI

trolatoatestarilede con~tiintii ~inu maipoatepierdenimicdin ceea ce a dobandit.
Fiecarei din aceste con~tiintespirituale, din punct de vedere al credintelor religioase, ii corespunde un anumit concept religios. Astfel primei categorii ii corespund toate formele de feti~ism, celei de a doua categorii ii corespunde 0 religie emo-

I

tionala,aici gasimcele mai primitiveformede.intoleranta~i
persecutie. Con~tiintei spirituale Dr.3 ii corespunde 0 religie teoretica scolastica, plina de argumente privind cuvintele, formele ~iritualurile. Con~tiinteispirituale Dr.4 ii corespunde religia omului ce depune eforturi pentru autodezvoltare, celui de al 5-lea ii corespunde religia unui om care a atins unitatea sa

I

-poatasa cunoascamultelucruripe care ceilaltioameninu pot nici sa Ie vada, nici sa Ie cunoasca. Ultimele doua categorii, Ie corespunde 0 religie pe care
l
I

I

omul pamantean inca nu a atins-o.
89

- ---

eul ~i supraeul. exista trei dimensiuni esentiale ale personalitatii. 90 -- -- -. obsesivitatea.------- PersonaJitatea omului atribut al spiritului Fieca~e. femei~iacesteade conditiemedie.chibzuinta ~iresponsabilitatea. .. m are 0 personalitate unica care este compusa dino tr-o multI de caracteristicidiferite. Eul. .. care indica omului ce ar trebui~ice uu ar trebuisa faca. ~iresponsabilitatile individului ca parte a atributiilor sociale. Dupa Eysenck. care se comporta ca un comutator. expresivitatea. . teama. .. au fostnumai .in raportcu realitatea. impulsivitatea. ce inchide sau deschide transmiterea'mesajelor interne ditre scoaqa. acestea sunt:'EXTRAVERSIUNEA. sociabilitatea.\ me rioada mare de timp.--- I . - Sinele~isupraeulse amiin incon~tient. - -.. . I I Freudconsideraca personalitateaumana este compusadin trei: sinele.este ca subiectiistudiatide el. autonomia.datoriile .: aza principiilor placerii. se manifesta pe principiul realitatii ~iincearca sa satis- faca solicitarilesinelui.continandtoate ideile. . -. bucuria. el b continepulsiunile~iinstinctele. ..* -* -.0 alta criticaadusa j teorieilui Rreud. nu se poate fo- . -- .respectul de sine.careramanstabile0 pe. losi pentrua prezicece se poateintampla..Critica care i-a fost adusa a fost aceia ca daca se poate explica aproape orice dupa consumarea evenimentelor.-. NEVROZISMUL ~iPSIHOZA ~ialti factori secundari ca: dinamismul. ipohondria ~i vinovatia. Un rol important in determinarea personalitatii il are forma. Sinele se manifesta numai pc. disponibilitatea de asumare a riscurilor. tiunea reticulara activatoare ascendenta din trunchiul cerebral.-. Supraeul este ca un piirinteinterior.-- - -. . Freud explica originile personalitatii prin conceptul de libido pe care I-a considerat 0 energie vitala generala motivanta ~iel consideralibidoulde natUraesentialmentesexuala.

sociabil prietenos flecar' sensibil non~alant energlc 91 . dupa acela~iautor a fost determinata de cantita~ea de hormoni androgeni pe care ii produce organismul. Psihoza. Personalitatea flegmatidi: IV. Personalitatea me1ancolica: extrem de sensibil capricios nelini~tit rigid sobru . III. . Personalitatea sanghina: pesimist rezervat nesociabil tacut calm echilibrat slgur . I. Personalitatea coleridi: activ optimist impulsiv schimbator agreslv ViOl II. care determina modalitati diferite de functionare a sistemului nervos autonom fata de evenimentele stresante. Modelul de personalitate al Jui Eysenck.Baza biologidi a nevrozei dupa Eysenck ar fi determinata de sistemullimbic din creier. cohtrolat pa~mc ganditor grijuliu paslv .

increzator. late. direct. expeditiv. sentimental. unele sunt evoluate.cacinu toate au acela~icapitalde cuno~tinte acumu. practic. In afara de acest capitol spiritual acumulat prin experientele vietilor anterioare un rol important in formarea personalitatii umane. sau factori de persooaIitate opu~i acestora adip: sociabil-anxios inteligent-ingrijorat stabil emotional-autonom autoritar-controlat non~alant-incordat con~tiin. fata Ace~tifactori esentiali de personalitatecare influenteaza I . suot factori spirituali. dependent de grup docil necontrolat. . altele mai putin evoluate. ' Spiritele ce sunt trimise spre reincarnare sunt diferite. II au radiatiile astrale ale sistemului nostru solar §i al constelatiilor astrale ce formeaza cercul zodiacal.sigur de sine. sensibil suspicios fantezist viclean comportamentul individului.I de altele. mai putin inteligent.I mar mai mare.uneleau un mllnarredusde vieti anterioare.alteleun nu. timid. conservator. 92 ------- . serios relaxat. dur.lipsit de griji autoritar Factori de personaIitate dupa ~ria CATTELL: rezervat.cios aventuros .

Cele mai multe comunicari au fost fiicute prin mediumul Geraldine Commings. spiritul omului. Ultimele 2 sfere sunt in imediata apropiere a sferei creatiei. parai se~te corpul IIZic~i calatore~tein lumea spiritelor. sfera de flacari. Dupa moarte acesta a transmis mai multor mediumi. Celelalte trepte sunt denumite de el sfera iluziei. Ii s-a deslu~it intelesu~. sfera lumii ~ietemitatea. dovedita 'prin spiritism Persistenta con~tiinteispirituale dupa moartea corpului fizic se poate dovedi ~i prin comunicarile spiritului luiFrederick Myers.Continuarea con~tiinfei spirituale dupa moarte. pentru a nu se incrimina actiunea oamenilor in mod telepatic mediumilor. astfel putandu-se scrie peste 2000 de pagini de scriere automata. care numai dupa ce au putut fi puse cap la cap. Persistenta I 93 I j . in scriere automata aflati la distanta unul de altul. Acest spirit a transmis mesaje timp de 30 de ani. EI a descris 7 trepte de existenta ale con~tiintei spiritului in lumea astrala. El a transmis mesajele in acest fel. sfera culorii. a doua treapta urmeaza primei ~i a fost numita de acesta treapta intermediara. Acesta in timpul vietii a su~tinutideea continuarii vietii spiritului dupa moarte ~i a scris chiar 0 carte care trateaza aceasta tema "Personalitatea umana ~isupravietuirea ei". Prima treapta este descrisa ca fiind imediat dupa moarte dind are loc desprinderea spiritului ~icorpului astral de corpul fizic.municarisub forma de mesaje fragmentate. co. Desprinderea co~tiin/ei spiritului in stare de somn Se ~tieca in somn. invelit in perispirit.

reprezinta ceea ce ~tiinta spirituala 0 denume~te cu termenul de "liber aribitru" prin care omul este pe deplin liber sa faca fapte bune sau fapte rele. . Aceasta acfiune a omului in viata. aceasta nu este con$tientizata pentru a-i lasa omulul 0 libertate . era mafbuna decat a oricaruia dintre. a relatat toate discutiile purtate intre oamenii ce se aflau in laboratorul de cercetari ~tiintificede la Institutul Menninger din America. dupa cum este influentat de spiritele bune sau de spiritele rele. Acest lant este for. toate suferintele ~i toate implinirile.~--- personalWitiicon~tiinteiindividului in stare de somn a fost dovedita de yoghinul Swami Rama. Actuala viata pamanteasdi a spiritului are scopul sa achite Karma din ultima no astra viafii ~isa echilibreze prin fapte conforme cu morala divina. . dupa ce a fost t~ezitdin somn. mat din vietile trecute pe care le-a avut omul de-a lungul tuturor existentelor sale pamante~ti. .. Descoperirea vielilor trecute Con~tiinta spirituala a omului in viata. . ea nu este cunoscuta de om in viata lui pamanteasca. Existenta sa de zi cu zi este determinata de destinul sau prestabilit. I J I 94 I I J .aflat in stareade somn. tara a fi obsedat in permanenta de mustrarea de con~tiinta pentru anumite fapte spvar~ite.. in con~t1inta cosmica a omului sunt intiparite toate amintirile vietilor sale. De~i in subcon~tientul omului se afla prezenta con~tiinta lui cosmicii.ace~tia. este 0 veriga din lantul con~tiintei sale spirituale cosmice.de actiune deplina tara resentimente ~i remu~cari. toate [aptelebune ~i rele savar~ite. detenninat de influentele astrale asupra spiritului I sau ~i hotarat de spiritele angelice. acesta aflandu-se in somn profund cand electroencefalograma nu mai inregistra nici 0 activitate mintala.Aceasta dovede~tepersistenta c::on~tiintei omuluiin starede spirit liber. Amitltirea convorbirilor dintre ei.

unde se pun afla Eul sau superior.I. toate incercarile ei. Cunoscand Eul tau superior poti sa devii con~tientde reactiiledin prezent. fata de evenimentele din trecut. pe plan fizic $i pe plan spiritual.a zi de zi. . pot fi rezolvat de r Eul tau superior. \ I . caci trairid con~tiintasuI fletului tau vei descoperiesenta ta insati. 95 I .astfelyom putearealizacinesuntem~icu ce scop am'venit in actuala viata. caci el este profesorul ~i indrumatorul tau permanent. DQbandindintelegere din experientele traite.i~imare~tenivelul de cul1oa~tere~ide con~tiinta. . Toate aceste imagini nu sunt influentate de trecerea timpului. Devenind con~tient de' Eul tau superior. vei putea primi imagini ~ivei auzi ganduri pe care ti Ie ofera eul ~ ' '. ca ~i in prezent. care ~tietotul despre el.daca re~e~ti sa-ti deschizidrumul catre el.poti avansa spre noi niveluri de intelegere. Ne aflam intr-o situatie speciala. avem. EI este eel care ne protejeaza ~ine indmm. Printr-o meditatie fiicutain stare de alfa a undelor cerebrale. in acela$itimp triiiriin vietiletrecute.ateaces\ tea Ie putem descoperi prin meditatie. elle poate descoperi prin anumite practici care 11 in legatura directa cu subcon~tieniullui. devii con~tient de adevarul tau. iar cunoscand adevarul. ele sunt la fel de prezente ~i de reale. Toate greutatile vietii. tau interior. . El ne poate ajuta sa cunoa~tem nu numai actiunile noastre din alte I vieti dar ~iviata altei persoane din anturajul nostru. Aceasta este partea cea rnai inteleapta ~i cea mai cunoscatoare din o~. de~itraim fizic in prezent. i~i deschide calea cunoa~teriiinterioare ~ia adeviirului. explicand legaturile dintre evenimentele altei vieti ~iviata ta actuala. To. Se pot vedea imagini atat din trecutuLvietii actuale pe care Ie-am-trait cumulti ani in urma cat ~i I imagini din alte vieti anterioare. I' D ar ch lar d acaomu I nu este in mod normal con~tient de vietile sale anterioare. yom realiza astfel progresul pe care I-a fiicut sufletulin cadrul evolutiei sale.

Continu~nd meditatia. ne face sa vedem. in continuarea meditatiei. sa . Trairile din vietile trecute. corpul se poate simti foarte u~or sau foarte greu sau vibrand de energie sau sa apara 0 senzatie de plutire a con~tiintei pe deasupra corpului fizic. Toate aceste trairi sunt mentaie. Con~tiintanoastra spirituala. .cc1nd Wim experienta acelei vieti trecute. astfel va identifica motivele care au dus la acel eveniment. reu~im deta~area. ca ~icc1nd evenimentele !. aceasta este 0 stare similara cu mi~careaochilor in timpul visu. inainte ~iinapoi ~isa auzi sunete care trecrapid pe langatine. slmtlm ~lsa gustiim imagini din trecut ~isa triiim emotiile res. Poate aparea senzatia ca treci prUitr-untunel in care lumini slabe se deplaseaza rapid. noi Ie vedem cu ochii mintii a~a cum vedem in gand amintirile pe care nu Ie-am uitat din actuala viata. cand folosim ochii mentali pentru a urman scenele visului. descriu trecerea printr-un tunel de luminai'i perceperea celorlalte senzatii. Se poate astfel realiza corelatia dintre faptele petrecute in trecut in triiirea actuala. Uneori apare. cc1nd con~tiintase va situa deasupra evenimentelor din viafa trecuta la care participa. Sa ne amintim din trairile co~tiintei din moartea clinica. Este acea "vedere din astral" treapta de initiere din misterele antice pe care 0 atingeau initiatii numiHiEpifania. aceasta depinde de nivelul nostru de con~ti- .-arintampla unei alte persoane. . cand foarte multi bolnavi. . .pentru ca in trecut este posibiI sa fi tacut Iu96 . sa auzim . lui. . tara sa simtim emotiile. care se datoreaza senzatieide profunda relaxare. reveniti la viatii. descnse. In timpul acestor trairi pot apare 0 mi~carerapida a ochilof'. se poate atinge vederea de ansamblu. inta spirituala. in felul acesta Ie putem interpreta mult mai obiectiv. Aceste senzatii sunt normale ~inaturale dar nu este obligatoriu sa Ie percepi.pective. pot fi foarte dureroase §i chiar inspiiimantiitoare.senzatiade a inghiti.

reamintim . Aceasta se face prin atingerea unui obiect fizic de care sa ramai con~tient. Protectia impotriva ~tirilornegative se face folosind ca proteetie lumina alba care reprezinta energia universala. Pentru aceasta trebuie sa intram in nivelul Alfa al undelor cerebrale ~i sa urcam pe curcubeu pana la ceata alba de deasupra lui aceasta reprezinm Lumina Alba Universala care este 0 vibratie de energie pozitiva ~i ajungand la aceasm lumina alba trebuie sa ne confundam in e~ cautiind sa 0 inspiram in interiorul nostru. ele se obtin prin meditatii profunde in aceste regresiuni pe care Eul mu suprem Ie va conduce prin tine ~iin tine. . Con~tiintata spirituaIa va caHOOri~i va trai evenimente ~i emotii daca-intr-adevar au trait in acelloc. . atunci se percepe 0 vibratie in ritmul acestei energii pure ~i albe. Intriind in starea alfa cerebraIa. vazandu-ti imaginea ta din acel moment sau ca un observator din afara evenimentelor. .evenimentele ~i emotiile din vieple anterioare numai daca avem 0 pregatire corespunzatoare spiritual. iar co~tiinta se deschide ~i se extinde in toate directiile. Accesulla lumina alba se obtine poo imaginatia ei.""Toateaceste experiente se fac poo "Legarea la Pamant" care te ajum sa riim3iorientat in planul fizic prezent. Aceste fapte Ie traie~ti fie ca participant direet.faptelece au determinatacfualaKarma. cruri sau sa fi trait evenimente dureroase. poti sa faci calatorii mentale intr-o tara in care crezi ca ai trait intr-o aImviata sau intr-o localitate spre care te simti atras sao vizitezi. Putem astfel intelege . Din aceasm cauza.

Ne. A avea expericnta con~tientanu este acela~ilucru cu a Ie cunoa~te. aceasta implicand atat ~11telegerea~tului mental cat ~i a lucrului la care se'raporteaza a gandurile noastre. .. adica actul mental. Acte mentale sunt vederea. care fi este specifica numai lui. orice experienta con~tienta include obiectul 'con~tiintei . doar 0 persoana 0 poate a:~ea~iaceasta se datore~te deosebirilor dintre spiritele noastre. a~a cum afirma Descartes.-. 98 . Ei au 0 experi~ntacontinua a lumii exterioare ~ia lumii interioare. dorinta. amintirea. Unicitatea con~tiinlei In viata obi~nuita oamenii .se considera fiinte con~tiente.acel obiect. ExaminaHiintr-un anumit moment. Aceasta ne ajuta sa intelegem schimbarite ~i capacitatile noastre. de~i"maimulti oa- menigandescla acela~iiucl1l.putem consideraun computer con~tientce percepe prin intermediul unei camere video. dar de regula in fiecare moment.ci noi Ie cunoa~tem numai atunci cand Ie intelegem clar ~i distinct. estefonnatain totalitateaei de actementale. cat ~i modulin care suntem qm~tienti de. con~tiinta are mai multe acte mentale.Experientacon~ti- intei implica cel putin un act mental care este directionat ditre .. auzul. imaginatia. mirosul. supararea sau frica. c(jn~tiintanoastra prezinta cel putin un act mental.spaima. Con~tfinta . caruia Ii corespunde un obiect al con~tiintei. o aWicaracteristica a experientei con~tienteeste intuitia pe care 0 avem rata de aptitudinile ~i capacitatilenoastre. Orice experienta individuala con~tienta se petrece numai Intr-o con~tiinta. 'Obiectul con~tiintei este ceea ce experientanoastra ne infati~eaza fiind denumit"~i obiect intentional.fiecareIIgiinde~te eon$tiinfa eu sa proprie. ganduri ~iemotii. un obiect al con~tiintei. fericirea. cu sentimente. ca.

experienta noastra. iar spiritul. noi percep~m lumea prin organele de simt. prezenta atunci ciindam avut aceste experiente. Cu cat testele la care ii supunem sunt mai variate ~i reactia lor este mai asemanatoare cu a noastra. nu este spatial. de aceea starile de con~tiintanu se explica prin legi fizice ~i chimice. nu sunt divizibile. sa cantareasca argumentele~isa inteleaga limbajul. . aceasta intuitie ne ajuta sa intelegem schimbarile din. Aceasmconstatare 0 putem testa observiindu-l daca actioneaza la fel cum am actionat noi in conditii similare. ele cauzeaza senzatia. prin aceste experiente percepem lucrurile. ' Spiritul ~i t~pul sunt strans legate intre ele. cum sunt asocierea libera sau giindirea rationala. nevoi ~ipoate avea emotii. nu poate fi cunoscuta de ceilalti oameni. fiecare il influenteaza cauzal pe celalalt. Experienta con~tienta este un atribut exc1usival spiritului. Prin intuitie ne dam seama de ceea ce suntem capabili sa gandim. experientele con~tiente aleunei persoane nu pot fi examinate la 0 aWipersoana. Spiritul ~i creierul interactioneaza cauzal. . iar aceste impresii sunt transmi.-Din acest motiv.daca s-ar afla intr-o situatiesimilaracu a noastra. a~a cum sunt divizibile obiectele spatiale. dar la care ne gandim acum. Experienta con~tientaa unui om. Spiritul este capabif sa regleze probleme complexe. Stanle' de con~tiinta nu' pot fi studiate dupa legi fizice ~i chiniice. el poate simti durerea ~iplacerea"po~te avea dorinte. evenimentete din creier. Spiritul ~i starile mentale. se spiritului. ei ar putea avea acelea~iexperiente con~tiente.este 0 ipoteza. aversiuni. Ie cauzeaza pe ale spiritului. procesele con~tiinteisunt tipuri de secvente de acte mentale. cu atat afirmatiile noastre referitoare la experientele individului respectiv sunt mai indreptatite. iar senzatiile definesc starea de con~tiinta. Presupuner~a ca ~i alti oameni au aceia~i experienta con~tienta. -- . caci el este lipsit de intindere ~i spatiu ~iindivizibil. Obiectele con~tiinteisunt cele catre care ne'poarta con~tiinta prin intermediul actului mental.

lntre broasca decapitata ~i 0 sursa de lumina se pune 0 carte. dar nu se izbe~te de carte.inco~tienta? Dar prin ce simte. cand printesa indiana. acolo se afla cuno~tintelepe care in actuala viata nu Ie cuno~te. ci in straturil~ subcon~tientului~iinco~tientului. Con~tiinta subcon~tientuluieste adeviirataparte con~tientii. ea adopta manierele corespunziitoare. Cand se'manifesta eu personalitatea ei martiana. afirmand cand ca este 0 locuitoare a planetei Marte. deci. in sustinerea acestei idei sunt semnificative experientele mcute de Huxley. fie pe partea stanga.laprima vedere.pitate. Este citat cazul unei angajate la 0 casa de comert din Geneva care in hipnoza prezinta patru personalitati diferite subcon~tiente.caci 0 ocole~e. Aceasta con~tiinta este etema ~i in directa legatura cu Dumnezeu.Eltrage concluzia ca exista un element psihic in broasca care persista ~i dURadecapitarea ei. sesizeaza ~i localizeaza broasca obstacolul? Cu siguranta prin corpul sau astral care invele~te tot corpul ~i care are 0 vedere ~i 0 co~tiintii a sa. Ac~asta inseamna ca exista 0 con~tiintii.iversspiritual. broasca sare. Daca i se da un ~or impuls. fie pe cea dreaptii. pe "bro~te spinale" adica deca.ea emana din con~tiinta cosmica pe care 0 are spiritul in viata sa astrala. In aceasta con~tiintii-incon~tiintii e afla inregistrate toate vietile s anterioare ~iale vietii actuale. ea i~itrage puterea ~igratia dintr-un uil. cand era printesa indiana WI . ~a cum s-ar parea. care este rnspandlt in intregulorganism.Dincele relatate in cuprinsul caqii s-a desprins constatarea di adevarata con~tiintiia omuluinu se afla in straturile scoartei' cerebrale. dupa suprimarea creierului. ea vorbea intr-o limba necunoscuta. cand regina Maria Antoaneta sau Cagliostro. Pentru fiecare personalitate.

omul fiind privit din afara. la acel~i indiyid.i. Aceasta denota ca subcon~tientul are 0 con~tiinta tare se situeaza deasupra con~tiintei corticale. .Con~tiinta spirituluiesteun calculator.---- ~esc~fralimba sanscrita ~iconversa cu logodnicul sau Nayaka. aceasta fiind atribuita unor fiinte invizibile. Personalitatile multiple prezentate de Helene Smith. cand transpunem subiectul intre perioada anterioara existentei sale ~iilfacem sa retraiasca pentru moment una dintre personalitatile sale moarte. ceea ce memoria normala nu 0 face niciodata. ceea ce vine in om in stare de spiritism. memoria este mult mai ampla. in acela~itimp coexista doua vointe a doua actiuni distincte. aceste con~tiintesecundare fac un corp aparte~itraiescin afaracon~tiintei ormale. chiar daca in actuala viata avem anumite cuno~tinte. la somnambuli sau in somn. n In stan Ie de transa.con~tiintasubcon~tientuluipentru a determina con~tiintauma'na. sub f~rma de imagini.. se produce 0 dirijare a con~tiintei. se comporta ca aceasta. Cuno~tintele din cursuI vletilor sunt fi~atepe masura timpului produceriilor. in stare de vis. ele nu se gasesc in con~tiinta spiritulu. caci ea contine in plus vietile cosmice ale spiritului. in extaz. in Yoga. .0 intreaga sinteza de fenomene 102 . prin hipnoza. In timpul starilor amintite. se termina totdeauna cu semnatura unei persoane moarte. in meditatia transcedentala.daca el se gase~tein situatia unei vieti anterioare. ea atingand maximum de extensie. rezulta ca amintirea Eului sau actual va disparea pentru moment ~itoate cuno~tintele acumulate posterior datei fixate prin sugestie. Creierul uman este numai un intermediar pe care il folose~te . dar este mult mai ampla ~imai complexa. Con~tiintasubcon~tientuluiface parte din acela~isistem comun cu con~tiintarigida a scoartei cerebrale.. se explica prin reincamarea unuia ~iaceluia~ispirit.care inregistreaza amintirile din toate vietile.-. lar cand se prezenta ca regina Maria Antoaneta. Aceasta con~tiinta a subcon~tientului se manifesta in hipnoza. una care are con~tiinta ~i alta care nu are con~tiinta. Aceste evenimente se introduc in meQ1Oria con~tiintei pe masurace ele se produc. . In regresia in timp.

in decurs de 26 de mii de ani.. -. .2i-eata prin imaginatie. Evolutia con~tiintei umane este strans corelata cu situatia sistemului solar in raport cu constelatiile astrale. corpul fizic. yk disp5. acesta trebuie sa-~idea sea. Toate aceste constatari arata faptul ca spiritul-con~tinta al omului nu are nimic comun eu corpul fizic. determin~un anume caracter eon~tiinteiumane.unaflctiva. daca apea viata. Mai m':i1t.. el nu trebuie sa se serveasca de prima stare. ac. o rilUitimede aniiht{rireale. corespunde fortelor ce-l alcatuiesc'pe om. -. ca con~tiintanoastra actuala este 0 mica par- ' I .~ise poate reintoarce la ea. con~tiintaumanii face 0 cotitura.acum 2500 de ani.Ierm-hlaregnurilor In aicatuirea universului: mineral. eteric. vegetal. ca el este transcedent ~inemuritor.ga mi~carea sistemului solar prin cercul zodiacal se face In 26 de mii de ani ~i fiecare arc zodiacal de 30 de grade este strabatut In decurs de 2200 de ani.. .atunci candne aflamIn stare de spin rit astral dupa moarte.. Exista un paralelism absolut Intre microcosmos ~i macrocosmos.. Fiecare constelatie astralii. .rata care a trait ~fe~d~pe pamant ~inu . astral ~i Eul con~tient.ea personalitate avea 0 paraliiie.afost. animal ~iuman. Personalitatea evocata'este una adev5. se ~tie ca intregul nostru sistem solar face 0 mi~care de revolutiein univers.titlira..din cele care formeaza cercrilzodiacal. Prin evoluiia ton~tiintei omului.rea.aceasfa arata ca ceea ce ~tim~oi In stare normala este nuniai 0 parte micii din ceea ce ~tiesubcon~tientul nostru. cand a aparut Buddha. te din con~tientul ostru. Aceasta este ~iRerioadacare I d~terminamodificareaprofundain con~tiinta umana. d3rvadisPfu-ea dupa aceasta. decat pentru a dez103 . omul fiind un produs aiintregului univers. -. sub forma unei spirale. ma di se trage dintr:o anumita lume .. ultima ei co. dad el dore~te. va fi 'uitata pentI1l a tac~ foe temporM'Unei sinteze mai vechi.pe care Ie credem moaite sUIlt retraite cu lux de amanunte in noua stare de con~tiilitii. Intrea.. ea apare fn starea actuala a~ 'hlpnoza..dici In om existii ceva efemer ~iceva divin. . adicaIntre om $irinivers... . devine imaginea lui Dumnezeu. . dar o data la 25 de secole. -.

Procesul de cre~tere ~i evolutie a con~tiintei omului cu etapele sale de dezvoltare. ca barbat ~iapoi ca femeie ~iinvers. el exism ~iseparat de materie sau in afara materiei manifestata in forma vizibila.care crede ca nu existadedit mateJ. nu poate fi explicarn decat daca s-au cunoscut candva jntr-o aIm viata anterioaril.cea'de-a doua. el i~i alege viitorii parinti in a~a fel incat sa pastrez~ cu ei 0 legatura din trecut sau fiindca vede in ei. intimi sau in mai multe incarnari. cand au fost prieteni apropiati. De~i spiritul sau viata se afla in tot ce este materie. el incepe sa dispuna in~r-omai mare masura "de libeIiIl arbitru" iIi ceeace prive~tealegereatimpuluifizicin care se va reincarna.ne dam seama ca tnateria este energia in forma ei cea mai inalm ~i cea mai suqtila. Astfel. iar spiritul este materia carese inalta ~i se. Candsufletul ajunge la 0 evolutie spirituala superioara. prin care sufletul obtine calitatea intelegerii depline. posibilitatea de a mo~teniunele calitati pe care Ie considera de dorit ~iutile.auatractia sexuala explic8 marea pasiune. Tot astfcl se explica ~i aversiw1ilaimediate dintre indivizi.procesul de cre~tereal unui individ atinge maturitatea intr-un' timp extrem de scurt. Materia este spiritul care coboara ~i se degradeaza.'pen~ aceasta cQn~tiinta umana trebuie sa se debaraseze de conceptia materialism asupra lumii. Aceasta inseamnaca un spirit superior i~i alege familia ~i mediul in care el dore~te sa se nasca. . Con~tiintaomului se formeaza de-a lungul mai multor reincarnari succesive.ia:~ica trebuie sa profitam 'elt mai mult de tentatiile acesteia. .- volta pe. se poate asemanacu procesul de cre~tere al unui individ. numai in timpul unei vieti paIi1ante~ti. 1'04 . Singura deosebire este ca pe dind con~tiinta omului se. caci nu farnlecul s.innobileaza. 0 atractie irezistibila dintre oamenii care se intiilnesc pentru prima dam. iar altele ducandu-~i viata ca barbat. Aceasm legatura a ramas inregistramin con~tiinta-suflet a spiritului.formeaza'in mai multe vieti pamante~ti~ivieti astraIe. ~a se poate explica dragostea la prima vedere sau cazuri~e de lesbienism sau homosexualitate. anumite lectii de viata nu pot fi invatate decat ducandu-~i viata ca femeie.

avand influenta asupra subco~tientului.. Am vazut ca in timpul somnului con~tiinta flzica se retrage temporar ~a cum la moarte ea se retrage permanent Fiziologiaa putut da 0 explicatiefenomenuluimoqii. Gandurile intarite prin vointa. a energiei vietHin~i~i. totalitatea tuturor energiilor din univers.. dar nu a putut explica satisrncator fenomenul somnului. 0 inteligenta a experientei active ~ia ceea ce determina influenta reciproca dintre cele vazute ~icele 105 -. in timp ce corpullui fizic se afla la mii de {plometridepartare. Cu acest corp subtil un clarvaza- torpoate purtadiscutiica ~icandacesta. . trebuie sa formeze un creier nou. aceasta . prin ardere. ~a se explica actiunea blestemelor.. hindusa' sau budista. care cu fiecare n~tere succesiva.( Reincarnarea explidi sentimentele de iubire ~i urn dintre oa- meni.precum ~i diverse fobii care se datoresc conservarii in subcon~tienta menioriei unor intamplari dureroase dintr"-o viata anterioara legate de moqi tragice. putiind calatori cu ea oriunde dore~te.--- I bazeaza toate religiile. Aceasta se datore~te faptului ca con~tiinta-spiritpastreaza memoria tuturor experientelor sale de-a lungul tuturor incamarilor.prin sufocare sau alte imprejurari ne. EI poate caUitoricu acest corp subtil. pot dura mai mult. Invatatura ezoterica propaga puterea spiritului pe care se cre~tina. gandurile au PJItutsa fie imortalizate pe pelicule fotografice. caci Dumnezeu nu este 0 div~nitate.prin inecare. islamica. Formele gandurilor pot fi vazute in ceea ce a fost numit "spatiul mental" de catre clarvazatori. pe de aImparte omul i~i poate transferaco~tiinta din corpul fizic in corpul astral.ar fi in carne~ioase. inseamna ca gandul nu este produsul creierului. Nu acela~i lucru se inmmpla cu sufletul. EI este 0 divinitate a vietii absolute. care redau imaginile exprimate prin gand. .a iubirii. in cazul acesta nu exism o intrerupere a lui ~i astfel memoria romane intacta. Persistenta con~tiinteiEului dupa moarte confirma faptul ca aceasta este determinata de altcineva ~i nu de cehilele cerebrale. iar pe de alta parte. care nu are 0 continuitate de la 0 viata la alta. prin caderi de la inaltIme. fericite.

ea este de origin~ cqs. Resimtim Existenta ca Esen~iia tuturor vietilorparticulare. ' J Mibardele de con§tiinte spirituale forme&za0 unica con~tiinta spirituala cosmidi §i fiecare r~prezintiio energie vie.a omuldin zilelenoastr~.' !.. singura evolutie care poatc avea loe este aceea a con~tiintei. una a personajului nostru fizic ~ipsihic careeste discontinuu ~ilimitaUn spatiu ~itimp.'.U creme: ' _ .mcte.imaginea entitatii noa.. .omulluat ca individ repr~zinHiun graunte de nisip.midi? iar con~ti4Ita omului pamantean este nllmai 0 piirticica.toate ade"arul fiintei lui. . aceste doua centre sunt .subcon~tientulnostru care face legatura <:fintreoua lumi.cade aceasta. Con§tiinta es. ~picatura. este pelerinul care Jraverseaza emul de la ' crearea lui ~i pana.uritdare.paqic~ca.~i ~. spat\~.'. ' " .care (intre ele'existand0 difcrentade frec. qarei!i ii.ceptiilor noastre. Pentru a realiza acest adevM.stre dlst. in ea secondenseaza clipele tmite ~e timpu!ui. -. In inOmui este reprezentat de trei centri principali: corpul fizic care reprezinta centrulgravitatii an~ambiuluimateriei fizice ~i . aceea d a celei in care traim pe pamant ~icea pe care 0 yom traim dupa moarte.manife~tiirilor ~iper.in care . .t~ :diviJ1~tate' y.ne. con$tiinta~ceilli om 106 ..~tulnostru ' pro~~cteaz~in. Eul este entitatea din ..'Fiecare dintre noi poam in el adevarullui ~iinainte de. .~epar~m (1~~:''patlUl glob~l. caci existam simultan in doua lumi. 9in. cat ~l ca Imanenta.' ~tat ca tra'1&:<.QPUI!em. finitulFiintei...... Spiritul'uman .e.and devenitn in~exclusiv..' '. in exterior.. ' venta$i intensitate vibratorie) satuteaza 'corpu~fizic ~iiradiaza . ~ce~$. . ..n~\lazut~. . Omul nu vede d~cat ceea.I ". .i: ~t~ co~~tiepti de no) in$in~.c~s.ubcon§ti. ". . la care participam eu totii prin tiinta noastea IlGm.adidi corpul astral ~i Eul personal.unul eel psihic ~ieel men~tal -.te sursa ~uturor.F1fi recun91?c*~ cendenta. I alte douacorpuri.d~.~patiul PostJ1q~op~tieI1i ~im~ntalfcare contine ' toateexpenentelepe care Ie avemde la'viata. Suntem 0 particidi.de ~pa:~iifluviulviet.' ' .l.. Umanitatea in spatiu ~i timp exprima 0 realitate de ordin cosmic.

care au ovechime de'aprmdmativ3 ri1ilioane-defuIidela "aparitiaomUilii.'Unicul'izvor 'ai'Universului. caci acestea mi pot explica actiunea gandirii.acela al iilhlitiei. unirea susului cu josul. este locul de jonctiune a doua lumi de con~tiinte. Spiritul este coi1~tiinta. de dupa m9arte. diciintuitia izvonl$te din tiicerea interioara a subcon~tientuluiunde se gase~tecon~tiinta noastra spirituala. una limitata de timp ~i spatiu ~i alta nelimitata. . se d~sfa~o~di.astfel un nou domeniu al perceP'tiei'se'deschide. el -este0 veriga intre doua infinituri. infinitul mare al con~tiintelorcosmice ~i infinitul mic al con~tiintelor omului fizic. caci ele reprezinta numai 0 parte din tot. ~. Pentru aceasta ~i fimta care este in om trebuie sa se trezeasca.in:mod-egal doua voci._0i ~- 0_ _0.Con~tiinta este aceea care programeaza creierul omuw:z .___--- -afun.la infinit vietile noastre'pamante~ti.cand va cunoa~te interdependenta totaia a fiintelor ~i lucrurilor in sanul energiei universale. care este limitata in timp ~i spatiu.umane ~i altal. care este amplii ~i complexa ~i cea a omului intrupat.in oin ate loc iIicruci~area~iintalnirea drumllrilor. S-a putut constata din relatarile facute pana acum ca con$tiinta este inexplicabWi pentru conceptiile materialiste.ci and ac~as~ deyine asttaIa:'Intte pamant. perIi1itecon~tiintei cosmice sa ia com~nda Eului nostru instinctual. i1i(eligenta~idragoste.una este vocea.esteVoceafiinteiJuniversale. Omui este 0 punte de treeere peste abis intre doua dimensiuni ale fiintei.petsoanei . inta valorilor rationale. care are un scop ~i 0 dorinta. de unde emaria Intreaga 'Viata~ Spiritul hostru"nu se limite~ Ia con~ti-. ste viata. Omul este unpunct de convergenta al celor doua niveluri ale maturarii con~tiintei. care reprezinta c patna corpulm fiZlC~l cer. cacdn om -seexprimii. ridicandu-Ila nivelul unei con~tiinteuniversale. " Eul nostru psihologic cares-a format ~is-a dezvoltat in noi. Con~tiintaspirituaia se afla in interioritatea noastra cea mai profunda. care repj-~zintapatria spiritului. adica a con~tiinteiomului din astral. . este' con$tiinta spirituala'cosmicii. dotandu-se cu 0 autonomie. in e viata fizidi el traie~te un' moment al con~tiintei cosmice in sanul con~tiinteiumane.

. ~. con~tiintaomului urcandu-se in astral se contope~tecu con~tiintaastrala a acelui om cu supracon~tiinta lui.\P~~' . .pentro cii..Uale.' . .. nu esteprodusUlacestuia. in care nu mai reactionam la nid un fel de stimul exterior.. con~tiintaspirituala poate fi eliberata din inchisoarea corpului fizic. in aceasta stare se percepe auzul ~ivederea astrala. . astfel putem vedea amintiri din actuala viata sau evenimente din vietile noastreanterioare.. Con~tiinta este 0 ~cn~_~esint~~ a psihicului...cum seJntampla in fenomenele de dedu~lare ~i'de posedare.1 se inregistreazi.in scopul purificarii ~i evolupei salespirit.intrain comunicarecuEul sau atunci cand in urma proceselor de meditape se atinge aceasta stare ne:' gativa.' minand acumuliirile. care se gase$te in cre~tetulcapului.uman. .. 1 r . cest computer. ' Printr-o meditatie succesiva asupra celor ~apte CHAKRE de absorbtie eterica ~iastrala.. care cuprinde'amintirile din toate vietile lui pamante!lti..con~tiintaeste transmi. r-. ~ ... '.' I j .lui."'".. Actionand asupra celei de-a 7-aCHAKRE.. . care sa influenteze organele noastre de simt.expenentelotdin'vieple. sibila de la un corp fizie-Ia altul~. sa capete 0 autopomie ~i transcendenta fata de timp ~i sa urce in con~tiinta cosmica. noastre fizice ce.de energie 'Pe a care divinitatea it trimite in viafcifizica pentru 0 noua experienta. in spiritul DOStnl. . Fiecaredintre noi poate. t '~'. f j' -"::.!t J .' .'#.L.deter. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful