CAPITOLUL III MODALITĂŢI DE IERARHIZARE ECONOMICĂ A STATELOR LUMII

Economia mondială a cunoscut în ultimul deceniu mutaţii profunde datorită introducerii unor noi reguli în desfăşurarea comerţului internaţional, creşterii rolului societăţilor transnaţionale în internaţionalizarea producţiei, extinderii proceselor de delocalizare şi relocalizare, expansiunii deosebite a reţelelor de comunicaţii, elemente care conduc la extinderea globalizării economice. În ierarhizarea naţiunilor după criterii economice sau utilizat multă vreme indicatori care se referă la consumul de energie/loc., PIB/ loc., consumul de apă/ loc. 44
Geografie economică-probleme actuale ale economiei mondiale

etc. În ultimii ani însă, standardul nivelului de trai nu mai este definit în termeni economici. Cel mai des utilizat indicator, Produsul Intern Brut (PIB), exprimat în USD sau în dolari la paritatea puterii de cumpărare, nu include multe elemente care îşi aduc contribuţia la nivelul de trai. Este cazul protecţiei mediului înconjurător, siguranţei personale, educaţiei şi alte atribute ,,delicate” ale nivelului de trai. Conceptul mult mai actual de ,,creştere susţinută” încearcă să cuprindă şi aceste probleme, promovând ideea că obiectivele actualei creşteri ar trebui să ţină cont şi de impactul asupra generaţiilor viitoare. În acest context, după 1990 diferite organisme internaţionale au încercat să găsească noi modalităţi de clasificare a statelor lumii din punct de vedere economic având în vedere şi factorul uman. Astfel s-au introdus: indicatorul dezvoltării umane, indicele libertăţii economice, indicele competitivităţii.

III.1. Dezvoltarea umană Dezvoltarea poate fi definită în mod clasic drept expansiunea ansamblului unei economii, dar şi o repartizare cât mai echitabilă a bogăţiei suplimentare, care antrenează o ameliorare globală a nivelului de viaţă şi o transformare a structurilor societăţii. acestei definiţii, de natură economică, banca mondială îi opune, începând cu 1990, noţiunea de dezvoltare umană punând mai puţin accentul pe creşterea economică a ţării (evoluţia produsului naţional brut, a balanţei comerciale etc.), dar mai ales asupra lărgirii posibilităţilor umane în ceea ce priveşte: speranţa de viaţă, de educaţie, de loc de muncă şi de nivel de viaţă. Dezvoltarea umană, conform P.N.U.D. (Programul

libertatea culturală reprezintă un drept uman şi o parte integrantă importantă a dezvoltării umane. acces la educaţie şi instruire. . Identităţile culturale ale indivizilor trebuie recunoscute.Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). semnifică acele capacităţi şi îndreptăţiri ale oamenilor de a-şi alege şi urma propriile opţiuni în toate domeniile vieţii. Indicele dezvoltării umane (IDU) reprezintă măsura sintetică a celor trei aspecte ale dezvoltării umane: viaţă lungă şi sănătoasă. Totodată. acest concept integrează îngrijirea sănătăţii. religia. Indivizii trebuie să fie liberi în exprimarea propriilor identităţi. un nivel de viaţă decent şi libertatea politică. Un semn al crizei dezvoltării umane este dat de evoluţia indicelui dezvoltării umane. un nivel de viaţă corect. educaţia. fără a fi victimele discriminării în diferitele domenii ale existenţei lor. dezvoltarea umană nu se reduce numai la aceste aspecte ale vieţii. În dimensiunea sa globală. fiind în obligaţia statului de a le acorda o atenţie majoră. În concluzie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful