Contoh Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus

(Lampiran A)

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS
NAMA PELAJAR

:………………………………………………………......…

NO. MATRIK

:…………………………………………………………......

KUMPULAN

:………….....……… SEMESTER :...............................

MATA PELAJARAN

:…………………………………………………………......

PENSYARAH PEMBIMBING

:…………………………………………………………......

TARIKH

PERKARA YANG
DIBINCANGKAN

KOMEN

T/TANGAN PENSYARAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful