APA ITU DINAMIK?

Dinamik adalah bidang kajian yang mengaitkan gerakan jasad dengan dayadaya yang menyebabkan jasad itu bergerak. Jisim dan Inersia Momentum dan Keabadian Momentum Daya dan Gerakan Paduan dan leraian Keseimbangan daya Hubungan antara daya, pecutan dan jisim Daya tarikan graviti, pecutan graviti, dan berat Impuls dan daya impuls Prinsip perejangan enjin jet dan roket Hukum Kegravitian Semesta

Ditaja oleh Telekom Smart School Sdn Bhd

Kuiz Formula Eksperimen

APA ITU DAYA? Daya ialah satu tindakan yang dapat mengubah jenis gerakan sesuatu jasad seperti memulakan, menghentikan, memecutkan, melambatkan, dan mengubah arah gerakan. Merupakan suatu kuantiti vektor yang mempunyai arah dan magnitud. Dalam kajian kesan daya ke atas gerakan; paduan dan leraian daya sering digunakan.

Paduan dan leraian daya Keseimbangan daya Hubungan antara daya, pecutan dan jisim Daya tarikan graviti, pecutan graviti dan berat Impuls dan daya impuls Prinsip perejangan enjin dan rocket

APA ITU JISIM? Jisim merupakan ukuran kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu jasad. APA ITU INERSIA? Inersia adalah sifat semula jadi yang dipunyai oleh jisim untuk menentang perubahan terhadap keadaan asalnya, sama ada jasad itu sedang bergerak atau berkeadaan pegun.

Unit SI bagi jisim adalah kilogram (kg). Jisim adalah kuantiti skalar. Nilai jisim bagi sesuatu jasad itu tetap asalkan kuantiti jirim di dalam jasad itu tidak berubah. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur jisim adalah seperti neraca inersia, neraca kimia dan imbangan alur.

Inersia tidak mempunyai unit SI kerana ia bukan kuantiti fizik. Sifat inersia sesuatu objek dinyatakan dalam hukum gerakan Newton pertama. Hukum ini menyatakan suatu objek dalam keadaan pegun akan terus dalam keadaan pegun dan objek bergerak akan terus bergerak dengan halaju tetap pada garis lurus, kecuali dikenakan daya luar. Mengikut hukum ini, jika suatu objek pegun itu mula bergerak, maka objek itu telah dikenakan daya luar. Jika perubahan berlaku dalam gerakan suatu jasad, sama ada lajunya berubah atau gerakannya berubah, maka objek itu telah dikenakan suatu daya luar.

Lebih besar jisim sesuatu jasad, lebih besarlah inersianya. Jika dua jasad mempunyai jisim yang sama, maka inersianya sama. Jika jisim sesuatu jasad digandakan, tidak semestinya inersia digandakan.

Gerudi pelantar minyak menggunakan inersianya yang besar untuk mengekalkan kedudukannya di laut. Kapal tangki minyak, bas, lori dan sebagainya yang bergerak memerlukan satu

Dalam bentuk persamaan. Arah halaju dan momentum dianggap negatif jika arah gerakan menuju ke arah kiri. Prinsip Keabadian momentum menyatakan m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2 m1 dan m2 adalah jisim jasad-jasad yang berlanggar u1 dan u2 adalah halaju jasad-jasad sebelum pelanggaran v1 dan v2 adalah halaju jasad-jasad selepas pelanggaran . APA ITU MOMENTUM? Momentum ialah hasil darab jisim dan halaju iaitu momentum = jisim (m) X halaju (v) Rajah diatas menunjukkan satu bola diletakkan di atas sekeping kad. Arah momentum adalah sama dengan arah halaju. Momentum adalah kuantiti vektor. Arah halaju dan momentum dianggap positif jika arah gerakan menuju ke kanan. Keretapi yang berhenti secara tiba-tiba akan menyebabkan penumpang-penumpang terhumban ke hadapa disebabkan oleh sifat inersia penumpang-penumpang tersebut. Ini kerana inersia bola itu menentang pegerakannya dan jatuh ke dalam gelas. Apabila kad itu disentap(tarik dengan laju). Unit SI bagi momentum ialah kilogram meter sesaat (kg m s-1). Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama jika tiada daya luar betindak ke atas pelanggaran itu. bola itu akan terjatuh ke dalam gelas.jarak minimum untuk berhenti kerana inersia jasad yang besar itu hendak mengekalkan penggerakannya.

20 m s-1 << KE BELAKANG . momentum troli P yang berjisim 2 kg dan bergerak dengan halaju u = 3 m s-1 adalah momentum = mu =2X3 = 6 kg m s-1 Troli Q berjisim 3 kg bergerak pada arah bertentangan dengan laju 2 m s-1.MOMENTUM Di dalam rajah di atas. halajunya v = -2 m s-1.60 3 = 0. troli-troli itu bergerak bersama-sama. momentum troli Q = mv = 3 X (-2) = -6 kg m s-1 PRINSIP KEABADIAN MOMENTUM Satu troli berjisim 1 kg bergerak dengan halaju 0. Selepas pelanggaran. Halajunya negatif kerana arahnya adalah bertentangan dengan arah halaju u yang telah dianggap positif.60 m s-1 dan berlanggar dengan satu troli lain dalam keadaan pegun berjisim 2 kg. Maka. Berapakah halaju troli-troli selepas pelanggaran? Jumlah momentum = Jumlah momentum sebelum pelanggaran selepas pelanggaran m1u1 + m2u2 = (m1 + m2)v 1 X 0.60 + 2 X (0) = (1 + 2)v v = 0.

APA ITU PADUAN DAYA? Hasil tambah dua daya adalah suatu daya tunggal yang dikenali sebagai daya paduan. Jumlah daya dikenakan = 400 N + 300 N = 700 N Cara untuk mencari daya paduan bagi dua daya adalah dengan menggunakan kaedah segi empat selari atau kaedah segi tiga. . APA ITU LERAIAN DAYA? Suatu daya yang boleh dileraikan kepada dua komponen daya yang serenjang. Kesan daya-daya ke atas gerakan jasad adalah sama dengan kesan daya paduan ke atas jasad itu. Sebuah kapal rosak ditunda oleh dua buah bot P dan Q masing-masing mengenakan daya 100 kN dan 80 kN mengikut arah yang ditunjukkan. Contoh paduan daya Ali dan Abu menolak sebuah kotak dengan daya 400 N dan 300 N masing-masing mengikut arah yang sama. Suatu daya F boleh dileraikan kepada dua komponen yang saling berserenjang dan masing-masing mempunyai magnitud F kos dan F sin .

. Guna protraktor dan ukur 70o. 5 cm panjang untuk mewakili daya 100 kN. Ukur panjang OR dan sudut ROP. Lukis pepenjuru OR yang mewakili daya paduan. lukis garis OQ. berapakah daya paduan pada kapal? JAWAPAN a) OR mewakili daya paduan. b) Daya paduan pada kapal = 148 kN . Daya paduan oleh P dan Q = 148 kN pada arah 30o dari arah daya 100 kN Cara melukis gambar rajah vektor Lukis garis OP.50 kN = 92 kN << KE BELAKANG APA ITU KESEIMBANGAN DAYA? Keseimbangan daya adalah jika paduan bagi daya-daya ini adalah sifar. 4 cm panjang untuk mewakili daya 80 kN.a) Berapakah daya paduan yang dikenakan oleh bot P dan bot Q pada kapal? b) Jika geseran air yang menentang gerakan kapal adalah 50 kN. Lengkapkan segi empat selari OPRQ.

Jika daya P. Dua daya yang bertindak pada jasad adalah a) berat W ke arah bawah b) tengangan T pada tali ke arah atas W dan T mempunyai magnitud yang sama tetapi arah berlainan. Rajah di atas menunjukkan suatu jasad tergantung dalam keadaan keseimbangan dari hujung seutas tali. Apabila mencapai keseimbangan. paduan tiga daya ini adalah P+Q+R=0 << KE BELAKANG APA ITU IMPULS? . sesuatu jasad wujud dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Q dan R. Jasad ini adalah dalam keseimbangan kerana jasad ini adalah pegun. tiada daya dikenakan ke atas jasad tersebut. Q dan R berada dalam keadaan keseimbangan.Apabila keseimbangan berlaku. Paduan W dan T adalah Rajah di bawah menunjukkan satu titik O dikenakan tiga daya P.

.u) t = mv . k = pemalar F adalah dalam unit N. maka Unit SI bagi impuls adalah Newton sesaat (Ns) atau kilogram meter sesaat (kg m s-1) Daripada persamaan F = ma = m (v . jisim m dalam unit kg.u = a. pecutan a dalam unit m s-2. oleh itu F = ma Daya impuls adalah daya yang bertindak dalam masa yang singkat seperti dalam pelanggaran atau hentaman. Magnitud daya impuls biasanya adalah besar. Jika suatu jasad berjisim m dikenakan suatu daya F dan halajunya berubah dari u ke v.u) t tetapi v . Unit SI adalah Newton (N). Untuk mengekalkan jumlah momentum pada sifar.mu t m(v . pecutan t ma F = kma.mu F Hasil darab daya F dengan masa tindakannya t dikenali sebagai impuls suatu daya Impuls = Ft Daripada Ft = mv . Udara yang keluar dari muncung menghasilkan satu momentum. belon bergerak ke depan dengan magnitud yang sama tetapi bertentangan arah. dan nilai k = 1. dan pada arah yang sama.Impuls adalah hasil darab daya dengan masa tindakannya. Daya yang dikenakan kepada suatu jasad adalah berkadar langsung kepada kadar perubahan momentum jasad itu.mu t Ft = mv . << KE BELAKANG APA ITU PRINSIP REJANGAN JET DAN ROKET? Prinsip ini adalah berdasarkan kepada prinsip keabadian momentum dan hukum gerakan Newton.mu Impuls = Ft = Perubahan momentum F daya daya Kadar perubahan momentum Perubahan momentum masa mv .

Daya pada belon F2 adalah sama magnitud tetapi bertentangan arah. F2 = -F1 Enjin Jet Udara disedut dan dimampatkan di kebuk pembakaran. Bahan api (biasanya parafin) disembur ke dalam kebuk pembakaran. Perbezaan antara enjin jet dan roket JET Menyedut oksigen dari udara Boleh terbang di udara dan angkasa ROKET Membawa gas oksigen cecair sendiri Boleh terbang di udara sahaja . Roket Bahan api dicampurkan dengan oksigen cecair di kebuk pembakaran. Pembakaran menghasilkan gas panas yang dikeluarkan dengan laju dari ekzos dengan satu momentum. Gas panas dikeluarkan dari ekzos dan menggerakkan roket itu.

Dalam bentuk persamaan. Jika sebelum ini kita telah didedahkan dengan masalah yang ada kaitan dengan bendalir dalam keadaan statik. dan boleh mampat/tidak mampat. Daya tarikan graviti k = pemalar << KE BELAKANG Pelajaran 7 Dinamik Bendalir OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat • Menerangkan tentang konsep yang diperlukan untuk menganalisis bendalir dalam gerakan. seragam/tidak seragam. • Menjelaskan tentang konsep garis arus dan tiub arus. F berkadar langsung dengan hasil darab kedua-dua jisimya yang dibahagi dengan Jarak antara kedua-dua jasad. • Mengenal pasti perbezaan antara aliran mantap/tidak mantap. daya tarikan. Hukum Kegravitian Semesta digunakan untuk menerangkan pergerakan jasad semawi seperti pergerakan bulan dan satelit mengelilingi bumi dan pergerakan planet-planet mengorbit mengelilingi matahari. Sekali lagi diingatkan bahawa konsep asas amat penting dalam usaha kita memahami tindak balas yang dikenakan oleh bendalir terhadap alam sekeliling apabila bendalir .Bahan api adalah parafin Bahan api adalah hidrogen cecair << KE BELAKANG << KE BELAKANG APA ITU HUKUM KEGRAVITIAN SEMESTA? Hukum Kegravitian Semesta menyatakan bahawa daya tarikan graviti di antara dua jasad adalah berkadar dengan hasil darab jisim-jisimnya dan berkadar songsang kepada kuasa dua jarak pemisahan di antaranya. kini kita akan berdepan dengan kes bendalir dalam gerakan. Pergerakan komet Yang merupakan suatu jasad semawi juga diterangkan berdasarkan Hukum Kegravitian Semesta.

Oleh itu. sebaik sahaja wujudnya gerakan relatif antara molekul dengan molekul atau antara molekul dengan sempadannya. Zubil Bahak—FKM— 1 . Bahagian ini akan membincangkan secara mendalam tentang analisis bendalir yang bergerak atau disebut dinamik bendalir. maka bendalir itu ditakrifkan sebagai dinamik bendalir. Bendalir ditakrifkan sebagai bergerak apabila adanya gerakan relatif antara molekul bendalir. Oleh itu. anda perlulah memberi perhatian serius terhadap semua konsep asas yang akan dibentangkan dalam tajuk ini.bergerak. Gerakan bendalir dapat diramal sama seperti gerakan pepejal yang menggunakan hukum asas fizik bersama-sama dengan sifat fizikal bendalir yang telah dipelajari dalam statik bedalir. Mohd.

• Tidak Mantap: Jika di sebarang titik dalam aliran bendalir. Mohd. Walau bagaimanapun jika saiz dan bentuk keratan rentas arus bendalir adalah malar. aliran tidak berubah semudah itu. • Tak Seragam: Jika pada satu masa. Aliran tersebut mungkin termasuk dalam kategori yang diterangkan di bawah: • Seragam: Jika halaju aliran mempunyai magnitud dan arah yang sama di setiap titik dalam aliran bendalir. Jika keadaan di satu titik berubah-ubah menurut masa pula. (Lazimnya dalam alam nyata. aliran ini bolehlah dianggap sebagai mantap) Jika kita gabungkan ke semua jenis aliran yang dibincangkan di atas. (Dalam praktisnya.ALIRAN MANTAP DAN ALIRAN TAK MANTAP Aliran bendalir yang perlu dianalisis dapat dikumpulkan dalam beberapa jenis. Ada sesetengah suasana. tekanan dan sifat-sifat lain) di satu titik dalam aliran TIDAK BERUBAH dengan masa. Pengumpulan ini perlu dilakukan untuk memudahkan kerja penganalisisan. secara takrifan dapat dikatakan bahawa bendalir yang mengalir hampir dengan sempadan pejal adalah aliran tak seragam kerana molekul di sempadan mesti menggunakan halaju sempadan yang lazimnya adalah sifar. keadaan berubah dengan masa. maka kita ada apa yang disebut aliran tak mantap. Namun jika nilai puratanya adalah malar. Zubil Bahak—FKM— 2 . Contoh adalah aliran air di dalam paip bergaris pusat malar dengan halaju malar. aliran tersebut dianggapkan sebagai seragam) • Mantap: Jika keadaan (halaju. terdapat sedikit perubahan halaju dan tekanan di satu-satu titik dalam aliran bendalir. kita dapat mengklasifikasikan aliran kepada satu daripada empat jenis berikut: • Aliran seragam mantap Keadaan tidak berubah dengan kedudukan dan masa di dalam arus. Jika kita lihat kepada gerakan bendalir yang biasa — sungai misalnya — keadaan di satu titik berbeza dengan apa yang berlaku di titik lain (misalnya berbeza halaju). magnitud dan arah halaju tidak sama antara satu titik dengan titik lain dalam aliran bendalir. Dalam kes ini kita ada aliran tak seragam.

Perlu diingatkan di sini bahawa cecair adalah sukar untuk dimampatkan. Mohd. Contoh aliran ini adalah aliran dalam paip yang mengecil—halaju akan berubah apabila bergerak dari satu hujung paip ke hujung lagi satu. Jika anda bayangkan aliran untuk setiap jenis aliran ini tentunya anda dapat rasakan satu jenis aliran itu lebih kompleks dari yang satu lagi. maka lazimnya analisis aliran boleh diringkaskan dengan menganggap bahawa aliran tersebut adalah tak boleh mampat dan ketumpatan bendalir yang mengalir adalah malar. Oleh itu. gas amat mudah untuk dimampatkan. Contohnya ombak. Malah. Perkara ini perlu diberi perhatian apabila anda melakukan analisis aliran bendalir walaupun untuk cecair. • Aliran tak seragam tak mantap Semua keadaan aliran berubah dari satu titik ke satu titik dan berubah dengan masa di setiap titik tersebut. Dalam keadaan mantap dan jika perubahan tekanan adalah kecil. Kita tidak akan membincangkan keadaan aliran tak mantap dan tidak seragam (kecuali satu atau dua masalah yang bergantung kepada kuasi-masa yang boleh dianggap sebagai keadaan mantap). keadaan di mana-mana titik adalah sama tetapi akan berubah dengan masa. hanya aliran seragam mantap sahaja yang nampaknya yang paling mudah. Tentulah keadaan ini mudah untuk dianalisiskan oleh orang yang baru menceburkan diri dalam dunia dinamik bendalir. Oleh itu gas lazimnya ditanggap sebagai bahan boleh mampat dalam analisis aliran dengan mengambil kira perubahan tekanan yang berlaku dalam aliran tersebut. • Aliran seragam tak mantap Pada sebarang ketika masa yang diberi. Dalam sesetengah keadaan tak mantap. Pastinya kita dapat rasakan bahawa antara empat jenis ini. Zubil Bahak—FKM— 3 . dalam kebanyakan keadaan mantap bendalir ditanggap sebagai tak boleh mampat. Sebaliknya. BOLEH MAMPAT DAN TAK BOLEH MAMPAT Semua jenis bendalir adalah boleh mampat—termasuklah air—iaitu ketumpatan bendalir tersebut akan berubah apabila tekanan berubah. perubahan tekanan yang sangat tinggi dapat terjadi.• Aliran tak seragam mantap Keadaan berubah-ubah dari satu titik ke satu titik dalam arus tetapi tidak berubah dengan masa. sebenarnya inilah jenis aliran yang akan kita kaji dalam matapelajaran ini. Aliran di satu titik tidak berubah dengan masa dan keadaan aliran sama di manamana titik di dalam aliran.

dan sifat aliran yang lain berubah-ubah dalam semua arah.1 Aliran dua dimensi jika dapat dianggapkan bahawa parameter aliran berubah dalam arah aliran dan dalam satu arah bersudut tepat dengan arah aliran. halaju. namun dalam kebanyakan kes perubahan ketara berlaku hanya dalam dua arah sahaja dan kadangkala dalam satu arah sahaja. Dalam hal ini. tak boleh mampat dan dua dimensi. Adakah aliran ini perlu ditanggap sebagai aliran dua dimensi? Mungkin. Dalam kes ini. Contoh aliran satu dimensi adalah aliran di dalam paip. perubahan dalam arah yang lagi satu itu dapatlah diabaikan sahaja menjadikan analisis lebih mudah. Garis arus dalam aliran dua dimensi adalah garis melengkung pada satah dan semuanya sama dalam satah selari. Rajah 7. Perhatikan bahawa aliran mestilah sifar di sempadan dinding paip tetapi tidak sifar di tengah-tengah paip. tekanan. pekali pembetul akan digunakan. kedalaman dll) pada satu-satu masa hanya berubah di dalam arah alirannya sahaja dan tidak berubah melintasi keratan rentasnya. Aliran adalah satu dimensi jika parameter aliran tersebut (misalnya halaju. tentulah terdapat perbezaan parameter merentas keratan rentas. Paip Aliran unggul Aliran sebenar Mohd. Aliran ini boleh jadi tak mantap. tetapi hanya jika yang diperlukan adalah jawapan yang sangat persis. Perkara ini akan kita bincang dengan lebih lanjut lagi dalam pelajaran yang membincangkan tentang aliran dalam paip. Dalam matapelajaran ini kita akan mempertimbangkan kes aliran mantap. dalam kes ini parameter alirannya berubah dengan masa tetapi tetap tidak berubah merentas garis rentasnya. Namun. Zubil Bahak—FKM— 4 .ALIRAN TIGA DIMENSI Walaupun secara umumnya semua aliran bendalir adalah tiga dimensi dengan tekanan.

bermakna bahawa ada dua halaju berbeza pada satu titik.2 Garis arus di sekeliling jasad berbentuk sayap Apabila bendalir mengalir merentasi sempadan pejal misalnya permukaan aerofoil atau dinding paip. Satu teknik yang sangat berguna dalam analisis aliran bendalir ialah dengan mengambil sebahagian sahaja daripada keseluruhan bendalir dan diasingkan. biasanya bendalir tidak akan mengalir ke dalam atau keluar daripada permukaan. Perkara ini tidak mungkin terjadi. Rajah 7.2 yang menggambarkan contoh mudah garis arus merentasi jasad berbentuk sayap. Garisan ini disebut sebagai garis arus. Keadaan ini terjadi dalam aliran tak mantap.GARIS ARUS DAN TIUB ARUS Dalam menganalisis aliran bendalir ada baiknya jika aliran tersebut dapat kita banyangkan bentuk aliran tersebut. Zubil Bahak—FKM— 5 .3). Jika perkara ini terjadi. aliran hampir dengan sempadan akan mengalir selari dengan permukaan. • Sebarang zarah bendalir yang berada pada satu garis arus akan kekal berada pada garis arus tersebut di sepanjang aliran bendalir. kedudukan garis arus tidak berubah sejajar dengan takrifan mantap iaitu tidak berubah dengan masa. Perhatikan di dalam Rajah 7. garis arus hampir dengan sempadan pejal adalah selari dengan sempadan tersebut. Ini dapat dilakukan dengan membayangkan permukaan tiub yang dibentuk oleh garis arus di sepanjang aliran bendalir. Dalam aliran mantap pula. • Garis arus tidak boleh melintasi antara satu dengan lain. Mohd. Perkara ini dapat kita laksanakan dengan melukis garisan yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai halaju yang sama — kontur halaju. Permukaan tiub ini disebut tiub arus (Rajah 7. Beberapa perkara penting tentang garis arus: • Oleh sebab bendalir mengalir dalam arah yang sama dengan garis arus. Oleh itu. Perlu juga diperhatikan bahawa kedudukan garis arus boleh berubah dengan masa. maka bendalir tidak boleh melintasi garis arus. Ringkasnya.

telefon bimbit boleh berfungsi tanpa wayar. pembesar suara boleh mengeluarkan bunyi yang kuat.Rajah 7. Segala penerokaan dan pemerhatian tentang fenomena alam semulajadi yang merupakan ciptaan Tuhan adalah termasuk dalam skop kajian fizik.3 Tiub arus Tiub arus ini jika dilihat dalam dua dimensi dapat digambarkan sebagai rata (dalam satah kertas) seperti yang dilakarkan di dalam Rajah 7. Seperti yang kita telah lihat dan bincangkan sebelum ini bahawa bendalir tidak boleh melintasi garis arus. Sistem komunikasi yang canggih telah membolehkan kita berhubung antara satu sama lain pada bila-bila masa di mana-mana tempat.4. televisyen telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Perkataan fizik berasalkan daripada perkataan Yunani "Physikos" yang bermakna alam semesta. Misalnya ciptaan komputer.4 Tibu arus versi dua dimensi “Dinding” tiub arus terdiri daripada garis arus. Pelbagai jenis tenaga juga membolehkan banyak fenomena dan aktiviti kehidupan harian dilaksanakan. gerhana matahari dan bulan dan sebagainya. Fizik juga banyak mempengaruhi kehidupan harian kita. Zubil Apakah itu Fizik? Fizik ialah satu cabang sains yang menkaji fenomena-fenomena alam di sekeliling kita. melihat kilat terlebih dahulu sebelum guruh. Fizik merupakan kajian tentang struktur dan sifat benda yang amat besar seperti bintang di cakerawala dan benda yang amat seni seperti elektron dan proton dalam atom dan molekul. Paling jelas sekali ialah “dinding” paip ini bergerak bersama-sama dengan bendalir!!!! Mohd. Contoh fenomena alam ialah panjang bayang-bayang berubah dari pagi hingga petang. pelangi mempunyai tujuh warna. Dalam keadaan ini. Kehidupan harian yang berkaitan dengan fenomena fizik adalah seperti seseorang sukar berjalan di atas lantai yang licin. Namun perlu dijelaskan di sini bahawa tiub arus bukanlah paip kerana sifatnya berbeza dalam kes aliran tak mantap. tiub arus sering dilihat sebagai paip berdinding pejal. fizik merupakan kajian untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan 'mengapa' dan 'bagaimana' tentang fenomena alam dan kejadian kehidupan harian. Pada asasnya. Penyelidikan tentang fenomena fenomena alam telah mendorong manusia mencipta pelbagai bahan dan alat yang baru untuk meningkatkan keselesaan kehidupan manusia. Semua ini dapat diterangkan dengan ilmu fizik. Fenomena alam ialah kejadian semulajadi yang dapat diperhatikan melalui pelbagai deria manusia. telefon bimbit. maka bendalir juga tidak boleh melintasi dinding tiub arus. Oleh itu. Rajah 7. Kebanyakkan fenomena alam dan kejadian kehidupan harian dapat diterangkan dengan . dinding akan bergerak dengan masa. manusia akan terpelanting ke hadapan apabila basikal yang ditunggangnya terlanggar halangan.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.konsep fizik. Pengelasan dapat dilakukan dengan memerhatikan persamaan. Manusia mencari jawapan dengan suatu kaedah penyiasatan yang sistematik. optik. Kemahiran proses sains merupakan satu proses pemikiran yang kritis. analisis dan . memahami dan mengaplikasikan konsep dan prinsip fizik. hukum-hukum fizik telah merangkumi skop yang sangat luas dan berjaya diaplikasikan dalam pelbagai teknologi kerana fokus fizik adalah kepada asas sebenar bagaimana alam semulajadi befungsi. perbezaan dan hubungan antara fenomena. Pebagai kemajuan dalam sains dan teknologi telah dibawa oleh ilmu fizik. kreatif. fizik dan sebagainya. Bidang Fizik Fizik merangkumi pelbagai ilmu pengetahuan yang memberi jawapan tentang kejadian fenomena alam semulajadi. Manusia juga ingin tahu bagaimana sesuatu fenomena alam berlaku. keelektomagnetan . Penguasaan kemahiran saintifik amat diperlukan untuk mengkaji. Kekuatan ilmu fizik adalah disebabkan oleh hakikat bahawa hukum-hukum fizik adalah berasaskan eksperimen. Kepentingan Fizik Kemampuan fizik untuk meramalkan bagaimana alam semulajadi bertindak berasaskan kajian dan eksperimen menjadikan bidang tersebut nadi teknologi moden yang mendatangkan impak yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Untuk mendalami kefahaman tentang pelbagai fenomena alam dan aplikasinya dalam kehidupan harian. elektrik. Bidang ilmu fizik dikelaskan kepada beberapa cabang seperti mekanik. Konsep Fizik Kini. Ahli-ahli sains daripada bidangbidang lain mengaplikasikan idea-idea yang diperkembangkan dalam bidang ilmu fizik untuk menjalankan penyelidikan lanjutan dan seterusnya membina ilmu sains yang baru. Ilmu fizik yang pelbagai itu perlu diagihkan ke dalam beberapa bidang ilmu untuk memudahkan penyelidikan yang sistematik dan logik. bunyi. Kaedah Menkaji Fizik Manusia sentiasa ingin tahu tentang keajaiban alam sekitar. Idea intuitif dan tekaan tidak boleh menjadi hukum tanpa disemak dan ditentukan melalui eksperimen. haba. kita perlu mengelaskan fenomena secara logik ke dalam kategorikategori yang spesifik. Bidang fizik berkembang dengan pesat dan kefahaman yang mendalam tentang fenomena alam membantu manusia menciptakan teknologi yang memanafaatkan manusia.

yang bercanggah dengan hukum atau prinsip. Kemahiran manipulatif pula merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Hipotesis yang disokong melalui eksperimen dikenali sebagai hukum atau prinsip. Sikap saintifik merangkumi aspek dan emosi dan aspek intelek. Aspek emosi menentukan kesediaan mental untuk menjalankan aktiviti saintifik yang penuh cabaran. Aspek intelek mempengaruhi anda membuat keputusan mengikut keutamaan. maka hukum atau prinsip berkenaan mesti diubahsuai atau ditolak sama sekali. Teleskop Hubble . Sekiranya terdapat mana-mana dapatan eksperimen. Ahli fizik membina hipotesis untuk cuba menerangkan fenomena alam.sistematik.

Sfera yang mengelilingi sistem ini dianggap oleh Aristoteles sebagai “Keharmonian Sakti” yang telah menyebabkan putaran keseluruhan sistem cakerawala. “Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang . Kesemuanya ada lapan sfera cakerawala dan empat cakera bumi termasuklah bumi itu sendiri. 3. Alam ini bertertib. Fizik Sebelum Tamadun Islam Pada abad ke-4 M.” (Al-Quran. sains bumi dan juga fizik. Semua objek di dalam ini ada zat bentuk dan bahan(jirim). . ini kerana pada ketika itu pengotakan dan pemasangan atau pemecahan ilmu tidak berlaku . Pendekatan demikian merupakan asas bagi fizik Aristoteles yang pada dasarnya menjadi fizik tentang gerakan.SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM BIDANG FIZIK Pada zaman tamadun Islam tidak satu ada disiplin yang berpadanan dengan fizik seperti yang difahami sekarang. Aflatun cuba memberi penerangan rasional tentang alam semesta melalui bukunya Timaeus. Optik yang sekarang dikelaskan sebagai satu cabang fizik berada di bawah cabang matematik pada masa itu. Putaran inilah yang menyebabkan hidup mati di alam tumbuhan dan haiwan dan digelarnya “Peraturan Sakti” itu. Surah al-Anbiya‟ : 30) 3. “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Kami pisahkan antara keduanya. pemikiran fizik dipelopori oleh teori fizik Aflatun(Plato) dan Aristoteles. Aristoteles pula menganggap bahawa langit terdiri daripada siri sfera sepusat tersusun mengelilingi bumi sebagai pusatnya. 2. Menurut Aristoteles. Pendekatan demikian telah mencetuskan pemikiran dwikotomi di antara langit dan bumi. Yang ada pada ketika itu falsafah tabii (tabi‟yyat) yang di dalamnya termasuklah sains hayat. Sifat dinamik ini terhasil daripada tindakan data keatasnya dan pergerakan yang ada padanya.” (AlQuran. “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu kemudian . Dalam kajian fizik yang mereka lakukan terdapat penggunaan Matematik yang menunjukkan bahawa mereka menekankan kepentingan matematik dan peranan utamanya dalam menjelajah alam semesta ini. iaitu planet-planet dan bintang hidup. Bahagian-bahagian alam ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang juga berkaitan dengan keseluruhannya. Surah Yasin : 36) Di samping itu satu perkara lain yang menarik perhatian mazhab Pithagoras ialah sifat dinamik yang ada pada makhluk alam kejasmanian ini. Surah Yasin : 40) 2. baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui . Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. jirim bersifat selanjar . Teori mereka dipengaruhi oleh pemikiran mazhab(qaul atau pengikut ) Pithagoras yang berpendapat seperti berikut: 1.” (Al-Quran. Fizik Aristoteles bertujuan memberi penjelasan tentang fenomenon-fenomenon alam bumi dan fizik cakerawala. Bahagian-bahagian alam ada perbezaan struktur seperti pengutuban dan pasangan yang berlawanan. Asas pemikirannya seperti berikut: 1. Pendapat-pendapat ini kemudiannya diterima oleh orang Islam kerana mereka berpendapat pandangan ini disokong oleh al-Quran menerusi ayat-ayat yang terjemahannya seperti berikut: 1.

Arkhimedes dalam bukunya The Sand Reckoner telah membina satu cara untuk mengungkapkan nombor yang sangat besar. Arkhimedes juga memperkenalkan penggunaan pertimbangan mekanik untuk memperolehi usulan(teorem) geometri. Teori Batlamus menimbulkan masalah untuk dipadankan dengan hasil eksperimen. Penerangan tentang alam ini terus berkembang dengan pemikiran oleh Epikurus(Epicurus) pada Zaman Helenis (Zaman Yunani). Sesuatu jasad yang gerakannya dipaksa akan terus bergerak selama jasad itu bersentuh dengan agen yang menyebabkan gerakan itu(teori ini berlawanan dengan prinsip moden inersia) atau tegasannya. Kerja-kerja Batlamus(Ptolemy) menerusi karyanya The Mathematical Syntaxis dan Almagest telah ditulis dalam pertengahan abad ke-2 M. yang dinamainya “pneuma” yang menyerapi alam semesta dan semua jirim yang terkandung di dalamnya. Idea ini merupakan titik permulaan bagi konsep impetus dalam gerakan. Teori beliau menyatakan bahawa zarah(atom) mempunyai saiz dan bentuk yang terhingga. Batlamus. Zaman kegemilangan sains Yunani dikaitkan dengan nama-nama seperti Euklid. dan udara. Gerakan terhasil daripada perubahan . Apolonius Perga dan Hiparus. Berlawanan dengan teori fizik Epikurusan ialah teori keselanjaran Stoik(Stoic) yang berasaskan hasil kerja Zeno. Sifatsifat benda ini bergantung kepada saiz bahagian unsur yang terkandung di dalam benda itu . 5. Semua benda berubah daripada keadaan keupayaan(potensi) kepada keadaan kewujudan sebenar(aktualiti) atau semua perubahan digambarkan sebagai aliran daripada keupayaan kepada keberkesanan . Krisipus (Chrysippus) dan Poseidonius. Beliau mengajar pada abad ke-16 M di Iskandariah dan merupakan pengkritik Barat terakhir Aristoteles. api. Mereka menganggapkan alam kejasmanian ini sebagai kontinum dinamik yang koheren oleh kerana wujudnya suatu benda. Eratosthenes. dan Hiparkhus semuanya berpegang kepada aksiom bahawa gerakan bintang dapat dijelaskan sebagai gabungan gerakan bulat yang seragam. 3. air. Kaedah ini digunakannya untuk mengira bilangan bijian pasir di dalam sfera dan jejari yang memberi jarak antara Bumi dengan Matahari. Kerja ini berkaitan dengan asas teori dan asas eksperimen hipotesis geometri terhadap masalah matematik yang berkaitan dengan gerakan teratur bulan. seorang ahli astronomi yang beramal bersama Applolonius Perga. Benda-benda yang wujud terdiri daripada empat unsur: tanah. Sumbang Ahli Fizik Islam Terhadap Fizik Teori . sains purba ini memuncak. Arkhimedes. matahari dan lima buah planet yang diketahui pada masa itu. Melalui hasil karya mereka. gerakan paksaan tidak berlaku tanpa penyertaan satu tindakan daya.2. Warisan pemikiran sains dari zaman purba dan Helenisme terdapat dalam sastera falsafah pada masa-masa kemudiannya seperti melalui penulisan “qaul neoplato” yang seorang daripadanya ahli falsafah Kristian bernama Johannes Philoponus. 4.

Sebelum ini. Mereka menganggap alam ini sebagai memenuhi prinsip perubahan dan fizik merupakan sains berkenaan dengan perkara yang berubah. Surah al-A‟la : 13) 2. Beliau berpendapat bahawa kesan cahaya bersifat serta-merta. Ibn Bajjah dan Ibn Rusyid banyak merujuk kepada pemikiran falsafah Yunani. di mana kedudukan orang Islam dalam dunia sains mencapai zaman kegembilangannya. telah mendorong ramai kaum Muslimin mengkaji lebih mendalam tentang alam kejasmanian mulai abad ke-7. Hasilhasil kajian mereka telah diambil oleh ahli sains Islam sebagai titik permulaan untuk memulakan kajian mereka mengenai alam kejasmanian. iaitu al-Quran. Sebahagian besar datipada alQuran mengajak manusia untuk mencerap dan mengkaji alam ini. Al-Haitham(965-1039 M) telah menyangkal pendapat ini dan telah membuktikan secara eksperimen bahawa cahaya juga ada halaju yang terhingga. ruang ini dan detikan masa juga adalah selanjar. kajian ini banyak dibuat oleh orang China dan India. “Muliakan nama Tuhanmu yang Paling Tinggi. Keadaan ini berterusan sehingga abad ke-13 M. Ibn Sina(980-1037 M) pula mengkaji perkara tentang halaju bunyi dan cahaya. Mereka ini memajukan fizik teori yang bukan semata-mata terbabit dengan kajian fizik sahaja.” (Al-Quran. “Tidakkah kau lihat bahawa Allah menundukkan bagimu segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi.Fizik yang telah dikaji oleh orang Yunani terus dikembangkan oleh orang Islam pada abad yang ke-7 M hinggalah kepada abad ke-12 M. Di samping ini. Suatu titik di dalam ruang atau satu detikan masa tidak lebih daripada aspek kenyataan selanjar yang diniskalakan oleh pemikiran kita sebagai sesuatu yang tidak . ahli gnosis yang digelar Urafa kumpulan Mulla Sadra. Hasil-hasil kajian mereka diterima oleh ahli sains Islam kerana Islam tidak menghalang penganut memperolehi ilmu dari orang bukan Islam. Tidak dapat dinafikan bahawa orang Islam amat dipengaruhi oleh kitab suci mereka. Bagi mereka. Dengan adanya minat. kegigihan serta kesungguhan. Yang menentukan hukum dan memberi bimbingan.T. para ahli sains Islam telah berjaya meningkatkan dan memajukan sistem sains sehinggalah pusat-pusat pengajian Islam menjadi tumpuan golongan cerdik pandai pada masa itu terutamanya dari benua Eropah. Umpamanya kita boleh melihat ayat-ayat al-Quran berikut yang bermaksud: 1. Ibn Sina. malahan ia ikut serta dalam bidang-bidang lain seperti falsafah dan teologi. sementara bunyi ada suatu halaju yang menyebabkan bunyi boleh didengar beberapa ketika selepas kejadian bunyi berlaku. Khawajah Nasiruddin. Sebagai contoh. lagipun kajian-kajian orang bukan Islam itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. ini tertakluk kepada hukum-hukumnya dan benda-benda yang di langit dan di bumi itu untuk kegunaan manusia. seorang ahli falsafah Turki.W.” (Al-Quran Surah Luqman : 20) Jelas dari ayat –ayat tersebut di atas bahawa alam yang dicipta Allah A. ahli teologi yang digelar sebagai Mutakallimum. telah mengkaji tentang bunyi dalam muzik dalam sebutan gelombang udara. al-Farabi(872-950 M). Golongan yang terkenal terdiri daripada ahli-ahli falsafah peripatetik yang digelar sebagai Masya‟iyyin. yang menciptakan dan menyempurnakan. Di kalangan para falsafah peripatetic seperti al-Farabi. ahli falsafah peripatetic juga menyatakan bahawa setiap jasad terdiri daripada bentuk dan jirim yang bersifat selanjar. Boleh dikatakan bahawa kajian fizik menurut al-Quran memanglah dituntut ke atas manusia. Perkembangan fizik teori semasa tamadun Islam telah dilakukan oleh beberapa golongan. Ayat-ayat al-Quran yang telah dipetik di atas serts banyak lagi yang lain.

Mereka menganggap ini tidak bercanggahan dengan kehendak Allah kerana setiap kejadian akhirnya dapat dikaitkan dengan „Sebab Perdana‟ itu seperti yang terkandung dalam ayat yang bermaksud: 1. Kerana bola itu tidak dapat lari daripada mematuhi hukum gravity. Mengikut teori fizik moden sekarang. Surah al-Zumar : 62) 2. Surah Yunus : 61) Mengikut mereka. telah menggunakan perwakilan keatoman untuk menerangkan alam tabii ini. alam ini bergantung kepada Allah untuk kewujudan.” (Al-Quran. Ahli teologi dari kumpulan Asy‟ari. Konsep atom ini di samping dari pengaruh Yunani. ketidakselanjaran antara benda lebih nyata daripada keselanjarannya. keselanjaran atau kekuantuman tidak ada percanggahan.ada kewujudan objektif. gunung. segala benda ada sifat-sifat dan telatah tersendiri yang membolehkan manusia cerapi. dan bukan satu aspek kenyataan yang mesti . ruang dan masa dan menolak konsep kebersebaban yang pada lahirnya menjadikan rantaian di antara satu dengan yang lain bagi perkara ini. tetapi hakikatnya dalam keadaan bersendirian di udara bola itu berada di bawah suatu tarikan gravity. Ahli sufi atau gnosis mempunyai pandangan bahawa alam tabii ini bukan hanya sebagai pentas tindak-tanduk manusia seperti yang dianggap oleh para teologi. ia juga diperolehi daripada ayat al-Quran yang bermaksud: “Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah(atom) di bumi ataupun di langit Tidak pula yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Luh Mahfudz). Sungguhpun demikian. “Allah menciptakannya segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu . bulan dan bintang. pada pendapat ahli falsafah peripatetic. mengikut keperluannya. menghasilkan kejadian yang dipertimbangkan itu. memahami tingkah laku makhluk yang ada di dalam alam ini. pohon-pohon. binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia. Peraturan-peraturan ini dikenali sebagai hukum-hukum dalam bidang fizik . “Apakah kamu tiada mengetahui bahawa kepada Allah sujud apa sahaja yang ada di langit. maka bola itu tidak boleh tidak akan jatuh ke bumi. Sebagai contoh. Ahli falsafah ini juga menegakkan doktrin kebersebaban dan menganggap bahawa dalam alam ini semua kejadian berlaku disebabkan oleh set-set sebab dan apabila ia berlaku akan semestinya.” (Al-Quran. apabila suatu bola diluncurkan maka diperhatikan bahawa bola itu akan menuju ke permukaan bumi.Hukum-hukum ini membolehkan manusia mengetahui alam yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. alam ini pada mata kasar kelihatan seolah-olah ada kenyataan relatif tersendiri yang boleh diasingkan daripada kehendak Allah. di bumi. misalannya salah satu hukum asas fizik yang dinamai hukum gravity semesta. Mata yang memandang melihat bola itu bersendirian. Pengetahuan inilah yang membolehkan manusia mengetahui. yakni alam ini tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Yang demikian alam ini dilihat sebagai mandala yang terdiri daripada entity yang terasing dan konkrit dan tidak ada hubungan mendatar antaranya. Dalam keadaan manakah keselanjaran atau kekuantuman boleh digunakan bergantung pada keadaan ketika cerapan dibuat. Hasil daripada mematuhi hukum-hukum ini. Ayat-ayat yang disebut di atas membawa maksud bahawa alam dan segala benda yang berada di dalamnya mematuhi peraturan-peraturan yang Allah telah tentukan. Mereka mengatomkan jirim. matahari.” (Al-Quran . Surah al-Haj :18) Oleh yang demikian.

Contoh lain untuk menunjukkan perkaitan yang wujud antara mandala elektrik dengan haba. Dapat diperhatikan bahawa pemikiran Mulla Sudra terhadap alam bersifat dinamik walaupun di samping itu mereka mengabadikan aspek bentuk tabii benda-benda. Kumpulan Ibn Arabi juga menegaskan bahawa kenyataan pada akhirnya tidak bersifat gandaan. Kumpulan Muslim lain telah menyumbangkan idea-idea mereka sendiri daripada ahli falsafah anti-peripatetik dan para ahli sains seperti Muhammad Ibn Zakaria. bagi ahli sufi fenomenon tabii akan dijelmakan olehnya daripada fakta kepada symbol yang selepas ketika itulah alam ini menjadi lutsinar secara metafizik. alBiruni dan Abu-Barakah al-Baghdadi. menghasilkan suatu perspektif tabii. Pendapat ini boleh dikesan sumbernya daripada fahaman ayat al-Quran yang bermaksud: “antara langit dan bumi sungguh(terdapat) tanda-tanda(keesaan dan kebesaran) bagi kaum yang memikirkannya. mereka mengamirkan pandangan ahli gnosis. Bagi kumpulan Mulla Sudra pula. Umpamanya. Ahli-ahli falsafah ini menjadi pengasas pandangan alam yang menggunakan kaedah perasionalan tanpa cerapan langsung . Isyraqiyyin(iluminasis). Doktrin ini berasaskan kepada ketauhidan Allah S. benda ini mengalami perubahan yang berkaitan dengan ruang dan bukannya berkaitan dengan masa.T. Surah al-Baqarah : 164) Hanya setelah symbol-simbol ini difahami dan diterapkan ke dalam rohani barulah boleh ia mengetahui rahsia alam yang sebenarnya . Cipta-Nya dimusnahkan dan dicipta semula setiap masa seperti yang dikatakan oleh ahli teologi. Mereka berpendapat setiap benda berada dalam proses meningkat ke taraf bentuk tabii yang disebut sebagai “reality arketip” atau kenyataan naskhahan. Ahli sufi dari kumpulan Ibn Arabi(1140-1218M)menganggap kosmos ini sebagai teofani tentang hak Allah yang diperbaharui setiap masa. misalnya melalui prinsip keabadian tenaga elektrik dan haba. al-Razi membina kosmologinya yang tersendiri berasaskan konsep yang dinamainya lima qudama‟(al-qudama‟al-khamsah) yang mengandungi masa dan ruang. Teori ini telah digunakan oleh ahli fizik pada abad 20-an ini Malah Einstein telah menunjukkan bagaimana jisim m dapat dihubungkan dengan tenaga T(suatu kuantiti yang tidak bersifat kebendaan) melelui persamaan T=mc.W. Oleh yang demikian. tetapi sebaliknya berupa kenyataan yang mengandungi symbol dan memahami symbolsimbol ini menandakan satu peningkatan dalam perjalanan seseorang menuju kepada Tuhan. yang menunjukkan bahawa semua mandala kenyataan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Di sini kelihatan bagaimana ahli sufi cuba memberi makna terhadap benda-benda yang dicipta oleh Allah. Konsep ini diperolehnya daripada Manichaean dan juga Timaeus yang ditulis oleh Aflatun.dipadankan dengan sistem falsafah am seperti yang dikehendaki oleh para ahli falsafah. Mereka mengkritik falsafah ahli peripatetic. . Tenaga elektrik yang dibekalkan oleh penjana elektrik apabila tiba pada plat saterika akan berubah menjadi haba menyebabkan saterika itu panas. hubungan dan kesatuan antaranya. Mereka berpendirian masing-masing.” (Al-Quran. Ia juga membina sejenis keatoman yang khusus berasaskan idea dari India. Benda-benda ciptaan Allah bukan hanya untuk tontonan manusia tetapi merupakan tanda-tanda manusia tentang kewujudan Allah dan segala sifat keistimewaannya sehingga memahami tanda-tanda ini boleh menyebabkan manusia tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah seterusnya menjadi hamba Allah yang sebenarnya. dengan c mewakili laju cahaya. ahli teologi dan ahli falsafah unutk. Oleh yang demikian. tetapi pada hakikatnya bersatu yang bersifat bukan secara kebendaan. al-Razi.

Beliau juga telah memberi sumbangan penting kepada fizik. Beliau yang dikenali di Barat sebagai al-Hazen telah menulis Kitab al-Manazir yang diterjemah oleh sarjana Barat sebagai Optical Thesaurus(Kitab Optik). tempat tabii bagi objek dalam bahagian alam bumi. Beliau juga menyangkal kewujudan vakum berdasarkan penalaran dan cerapan fenomenon tabii. Beliau telah juga memberi sumbangan dalam bidang mekanik dan hidrostatik. Ini tidak asing daripada hukum gravity semesta. Beliau telah . Dalam buku ini beliau telah menjelaskan konsep momentum yang telah dibina oleh kaum Muslim. Abu Barakah al-Baghdadi (1077-1165 M) Abu Barakah al-Baghdadi seorang ahli falsafah Yahudi yang pada akhir hayatnya telah memeluk agama Islam. dan gerakan bumi. Beliau banyak mengkritik tentang „landasan asas‟ fizik Aristoteles seperti kehipomorfan. Beliau juga seorang ahli fikir asli yang menguasai mandala falsafah tabii. Kajian optik beliau pula telah menjelmakan banyak pengetahuan optik sehingga optik menjadi satu disiplin yang bertertib dan tertakrif seperti sekarang.Tokoh-Tokoh Ahli Fizik Dalam Tamadun Islam Al-Biruni (973-1048 M) Al-Biruni seorang pengkritik yang kuat menentang fizik Aristoteles. Beliau bukan sahaja meneruskan kritikan kepada teori Aristoteles tentang gerakan luncuran. fizik. Beliau banyak membincang dan menganalisis dengan dalamnya akan konsep asas fizik seperti gravity. Bagi „zat‟ alam ini cahaya. Shihabuddun Yahya Al-Suhrawardi Suhrawardi menjadi pengasas Isyraqiyyin(iluminasis) dan telah menyediakan asas bagi fizik cahaya. Dalam bidang mekanik beliau telah mengukur gravity spesifik logam dan bahan bukan logam dengan darjah kejituan yang tinggi. tetapi beliau juga telah mengkaji masalah pecutan jasad terjatuh dan terluncur. Beliau menyatakan bahawa alam bumi dan planet tertakluk kepada daya dan hukum yang sama. dan ahli astronomi. Al-Haitham (965-1038 M) Al-Haitham seorang ahli matematik. jirim dan ruang. Beliau lebih terkenal sebagai pengasas dalam bidang optik. beliau telah berjumpa dengan prinsip inersia. Beliau juga telah memikirkan konsep masa dari sudut lain dengan menimbangkannya sebagai sesuatu yang berhubung dengan proses yang akan berlaku daripada gerakan translasi sahaja. Kitabnya Kitab al-Mu`tabar mengandungi idea yang berguna untuk fizik. dan jirim itu „kegelapan‟ tanpa cahaya. Ketika mengkaji gerakan. Beliau membincang tentang tekanan dan keseimbangan bendalir dan juga penyesakan ke atas air dari mata air. Beliau telah menolak teori Aristoteles tentang kehilomorfan. Spekulasinya tentang gerakan memecut mengagumkan kerana beliau mungkin merupakan orang yang pertama menolak teori Aristoteles yang menyatakan bahawa daya malar menyebabkan gerakan seragam yang lajunya berkadaran dengan daya.

Beliau telah menyangkal teori Euklid dan Batlamus yang menyatakan bahawa mata mengeluarkan cahaya. Perlu juga disebutkan di sini kajian beliau tentang fisiologi mata dan masalah penglihatan. iaitu bahawasanya dalam proses penglihatan. Buku ini juga telah menyentuh soal tentang pusat gravity dan menjelaskan operasi beberapa alat berdasarkan kepada prinsip mekanik.Banyak eksperimen telah dilakukan olehnya seperti eksperimen untuk menentukan gerakan lurus linear bagi cahaya. iaitu berasaskan hikayat tradisi yang . Untuk kajian pembiasan. Seperti Arkhimedes. Berkenaan gravity. Oleh yang demikian. Ini “hukum Snell” pada sudut kecil. Abdul Rahman al-Khazini Abdul Rahman al-Khazini seorang ahli fizik yang terkenal. Malangnya hukum ini terkenal sekarang dengan nama “prinsip terkecil Fermat”. Ahmad dan Hassan. Isaac Newton (1642-1727 M). Hasil daripada cerapan beliau yang teliti dan gigih beliau terjumpa dengan hukum Batlamus yang menyatakan sudut biasan berkadaran dengan sudut insiden (sudut datang atau sudut tuju) bagi sudut-sudut yang kecil. Sebelum daripada itu penerangan tentang fenomenon dalam alam semesta ini berdasarkan kepada mitologi. iaitu Ibnu Syakir dan anak-anaknya Muhamad. Banu Musa telah manyatakan tentang kewujudan satu tarikan yang disebut gravity menyebabkan planet-planet di langit “terikat” antara satu dengan yang lain dan juga jasad jatuh ke bumi. dalam bentuk kasarnya. Hasil daripada kajian ini. seperti yang diterima umum sekarang ini. Dalam kitabnya yang boleh diterjemah sebagai Tritis Fizik. Beliau percaya sebaliknya. Banu Musa Banu Musa keluarga ahli sains bernama Musa. terutama sekali tentang kajian pusat gravity. beliau ahli fizik teori dan juga ahli eksperimen. akan hukum masa tersingkat. beliau telah menulis kajian lanjutannya tentang hukum pantulan dari permukaan satah ke permukaan cekung dan parabola. cermin seperti ini diperakuinya sebagai sejenis yang terbaik untuk membakar. walaupun Fermat menemui hukum ini pada kurun ke-17 M. Beliau telah mengkaji aberasi sfera dan telah menyedari bahawa bagi cermin parabola. Buku ini mengandungi maklumat tentang sekitar seratus binaan alat mekanik. semua sinar cahaya tertumpu pada satu titik. Untuk kerja-kerja ini beliau telah menggunakan hasil kerja Arkhimedes dan juga ahli sains sebelumnya seperti al-Nairizi dan al-Biruni. Mereka telah menulis tentang mekanik dakam buku Hiyal Banu Musa. KESIMPULAN Telah diperhatikan bahawa mulai abad ke-6 M.menggabungkan penggunaan matematik yang terperinci. cahaya berjalan dari objek ke mata. penggunaan kanta dan mengkaji secara matematik tentang fenomenon penting dalam optik. Di antara beberapa buah buku yang ditulisnya termasuklah Kitab Mizan al-Hikmah (Kitab Neraca Kebijaksanaan) yang memuatkan kerjakerjanya tentang mekanik dan hidrostatik. Dalam kajian itu juga beliau telah menghubungkan perubahan lintasan dengan perubahan halaju apabila cahaya melalui dari satu medium kepada satu medium yang lain. Asalnya beliau seorang hamba bangsa Yunani yang hidup dengan maju jayanya di Mesir pada abad ke-12 M. sifat baying-bayang. bahasa sains telah mula digunakan untuk memahami fenomenon tabii. beliau mencadangkan. Beliau bekerja dalam bidang mekanik dan hidrostatik. Inilah teori yang pada masa ini dikaitkan dengan nama ahli fizik Barat. model fizik yang telah difikirkan dengan teliti. beliau menggunakan kamera obskura.

kaum muslimin sudah mulai menjauhkan diri daripada berkecimpung secara aktif dalam perkembangan sains amnya. Perkara yang dicari dalam fizik seperti berikut: 1. telatah alam dan hubungan dengan penciptanya. 2. bahawa disiplin fizik sebagai satu cabang sains wujud pada zaman tamadun Islam sebagai cabang falsafah tabii. Perkembangan ilmu yang dapat difahami sebagai fizik sekarang bermula dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan matematik iaitu yang mempersoalkan tentang asal usul kejadian alam. begitu tinggi tarafnya sehingga tidak mudah difahami orang terutama sekali bagi mereka yang kurang fizik asasnya dan boleh menimbulkan kekeliruan pada kalangan orang Islam sendiri. pemikiran rasional. mengatasi dan melebihi daripada alam kebendaan ini. Satu perkara yang dapat diperhatikan ialah (agar yang demikian membolehkan manusia mengenali Khaliqnya) tokoh-tokoh muslim yang telah memperluaskan dan menyumbangkan ilmu ini terdiri daripada mereka yang berminat dalam melaksanakan eksperimen dan mereka yang cuba menyediakan sains alam tabii yang sepenuhnya simbolik dan membatu manusia untuk merenung alam tabii sebagai teofani nama-nama kudus dan kuantiti-kuantiti kudus sebagai kebenaran yang haq. prinsip. Satu pandangan berdasarkan perkembangan fizik hari ini yang boleh dibuat ialah hasil karja-kerja para ahli sains Islam dalam fizik. Sebaliknya orang Barat. seperti terdapat pada abad 20-an umat Islam belum mampu menandingi orang Barat dan Jepun dalam bidang sains dan teknologi. Bahasa sains ini meliputi penggunaan konsep sains.biasanya melibatkan kuasa sakti atau orang-orang keramat dan menggunakan idea popular berkenaan fenomenon tabii atau sosial. Inilah satu-satu contoh bagaimana cerapan renungan dan menyoal tentang alam yng sangat-sangat digalakkan oleh al-Quran membolehkan manusia meningkatkan kedudukan inteleknya ke paras yang sangat mengagumkan. Perhatikan sikap-sikap yang digalakkan oleh al-Quran inilah yang digelar sikap sains pada masa ini. Kelihatan bahawa fizik berkisar pada kajian tentang jirim dalam ruang dan masa. Oleh kerana diragui bahawa kekeliruan boleh mengancam iman seseorang maka orang-orang Islam selepas abad ke-13 M mengabaikan B kegiatan dalam sains. Keadaan demikian boleh berubah jika orang Islam sekarang berubah sikap dan menghidupkan semangat seperti mereka pada zaman tamadun Islam dahulu. khususnya telah meneruskan pengembangan sains sejak Renaisans hinggalah hari ini. Prinsip asas ini pada dasarnya berbentuk kebendaan. Punca tunggal terhadap kegandaan benda di alam tabii. Akhirnya ini mendatangkan kerugian besar kepada umat Islam sendiri. Dapatlah disimpulkan. . Kerja-kerja mengkaji fenomenon tabii dibuat kerana manusia ingin tahu tentang kejadian alam sekitarnya dan “zat” yang berkuasa ke atas makhluk ciptaannya mempersoalkan kejadian alam kejasmanian ini serta mendapatkan hukum-hukumnya. Bagi para ahli sains Islam menjadi satu sumber ilham untuk berkecimpung dalam kajian sains. Oleh kerana kelalaian mulai abad ke-13 M. Idea-idea yang diperoleh daripada al-Quran telah memberi mereka kebolehan untuk menghasilkan beberapa teori fizik seperti dalam mekanik dan mekanik kuantum. Asas asal teori ini telah dan masih digunakan dalam perkembangan fizik zaman ini. falsafah dan model mekanik. Prinsip tidak terubahkan yang menjadi landasan bagi fenomenon yang kelihatan berubah. terutama dalam bahagian teori ketika zaman tamadun Islam dahulu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful