Philip K.

Dick substanţa M 1 A fost odată un tip care îşi scutura gângăniile din păr cât era ziua de lungă. Doctorul i-a spus că în părul lui nu era nici urmă de gângănii. După ce a petrecut, una după alta, opt ore sub duş, stând sub apă fierbinte şi suportând durerea provocată de gângănii, ieşi şi se şterse, dar tot le mai avea în păr. De fapt, le avea peste tot. Peste o lună, îi ajunseră în plămâni. Pentru că nu avea nimic de făcut şi nici altceva mai bun la care să se gândească, începu să elaboreze teoria ciclului de viaţă al gângăniilor şi, cu ajutorul enciclopediei Britannica, încercă să stabilească ce anume erau. Acum îi umpluseră casa. Citi despre diferite specii şi, în cele din urmă, le observă şi pe afară, aşa că deduse că erau păduchi de plante. După ce ajunse la această concluzie, nu şi-o mai schimbă niciodată, indiferent ce i-au spus alţii... ca, de exemplu: „Păduchii de plante nu pişcă oamenii." I-o spuneau pentru că era chinuit de ciupituri neîn- trerupte, îşi cumpără spray-uri Raid, Black Flag şi Yard Guard din reţeaua 7-11, răspândită în toată Cali- fornia. Cel mai bun părea să fie Yard Guard. Cât despre latura teoretică, îşi dădu seama că ciclul de viaţă al gângăniilor era alcătuit din trei stadii. Mai întâi, erau aduse la el, să-l contamineze, de oameni care nu erau conştienţi de propriul lor rol în procesul de răspândire. Pe aceştia îi numi Purtători. în timpul acestui stadiu, insectele nu aveau fălci sau mandibule (un cuvânt deprins în timpul săptămânilor de studiu academic - o ocupaţie savantă, neobişnuită pentru un tip ca el, care repara saboţi de frână într-un atelier de depanare şi vulcanizare). Aşadar, Purtătorii nu simţeau nimic. Obişnuia să stea în cel mai îndepărtat colţ al sufrageriei sale, uitându-se la diferiţii Purtători care intrau - pe cei mai mulţi îi ştia de câtva timp, dar pe unii nu-i cunoştea - acoperiţi de păduchii de plante aflaţi în stare latentă. Cum s-ar spune, zâmbea pentru sine, ştiind că persoana respectivă habar n-avea că era folosită de gângănii. - De ce rânjeşti, Jerry ? întrebau ei. El zâmbea şi atât. în stadiul următor, gângăniilor le creşteau aripi sau ceva de genul ăsta. De fapt, nu erau tocmai nişte aripi; erau, oricum, un soi de apendice cu rol funcţional, care le permitea să mişune încoace şi încolo - ajungând mai ales la el. Era momentul în care îmbâcseau aerul; for- mau nori în sufragerie şi în toată casa. Pe durata acelui stadiu, se străduia să nu le inhaleze. Mai presus de toate, îi era milă de câinele său, fiindcă vedea gângăniile sărind pe el, năpădindu-l şi, probabil, strecurându-i-se în plămâni. Câinele suferea la fel de mult ca el sau, cel puţin, aşa îi spuneau aptitudinile sale empatice. Se întreba dacă nu cumva ar trebui să alunge câinele, ca să-l scutească de suferinţe ? Hotărî că nu: câinele era de-acum infectat şi ar fi dus gângăniile cu el pretutindeni. Uneori, făcea duş împreună cu câinele şi încerca să-l cureţe. Dar nu avea mai mult succes decât cu el însuşi. Suferinţa câinelui îl durea şi se străduia întruna să-l ajute. Dintr-un anumit punct de vedere, chinurile mute ale animalului care nu se putea plânge erau partea cea mai cumplită. - Ce naiba faci toată ziua sub duş împreună cu afurisitul ăsta de câine ? îl întrebă o dată prietenul său Charles Freck, care îl surprinse într-un astfel de moment. - Trebuie să-l scap de păduchii de plante, spuse Jerry. îl scoase pe Max, câinele, de sub duş şi începu să-l şteargă. Charles Freck îl urmări împietrit în timp ce îi freca blana cu o loţiune pentru nou-născuţi, apoi cu talc. Flacoanele cu spray insecticid, sticlele cu talc şi loţiunile pentru bebeluşi ori pentru întreţinerea pielii erau stivuite sau aruncate prin toată casa. Cele mai multe dintre ele erau goale, fiindcă acum folosea zilnic, din ce în ce mai multe. - Nu văd nici un păduche de plante, spuse Charles. Ce-i ăla ? - Ceva care, în cele din urmă, te ucide, zise Jerry. Asta-i un păduche de plante. îi am în cap, pe piele şi în plămâni, iar blestemata de durere e insuportabilă. O să fiu nevoit să mă duc la spital. - Cum se face că eu nu-i pot vedea ? Jerry lăsă jos câinele, pe care îl înfăşurase într-un prosop, şi îngenunche pe covorul scămoşat. - O să-ţi arăt unul, zise. Covorul era plin de păduchi; săreau peste tot, înainte şi înapoi, care mai de care mai sus. îl căută pe cel mai mare, pentru că oamenilor le era greu să-i vadă. - Adu-mi o sticlă sau un borcan de sub chiuvetă, spuse. O să-l astupăm cu un capac şi pe urmă o să-l pot lua cu mine la doctor, să-l studieze. Charles Freck îi aduse un borcan gol de maioneză. Jerry căută îndelung şi, în final, dădu peste un păduche care sări mai mult de un metru în sus. Avea peste doi centimetri şi jumătate lungime. îl prinse, îl puse cu grijă în borcan şi înşuruba capacul. Apoi îl ridică, triumfător. - îl vezi ? zise. - Daa, răspunse Charles Freck, holbându-se la borcan. Ce mare e! Uau! - Ajută-mă să găsesc mai mulţi, ca să-i vadă docto- rul, spuse Jerry, ghemuindu-se din nou pe covor cu borcanul alături. - Desigur, zise celălalt şi aşa şi făcu. După o jumătate de oră, aveau trei borcane pline cu gângănii. Deşi era un novice, Charles le găsi pe cele mai mari. Era în miezul zilei, în iunie 1994. Se aflau în Cali- fornia, într-o zonă cu case de plastic ieftine, dar trainice, abandonate cu multă vreme în urmă de conformişti, cum erau numiţi cei care nu luau droguri. Ca să nu pă- trundă lumina înăuntru, Jerry acoperise ferestrele cu o vopsea metalizată. încăperea era luminată de o lampă polarizată, în care înşurubase nişte proiectoare. Le ţi- nea aprinse zi şi noapte, anulând pentru el şi prietenii lui scurgerea vremii. îi plăcea asta. îi plăcea să scape de timp. în felul acesta se putea concentra fără întreru- pere asupra lucrurilor importante. Ca, de exemplu: doi oameni îngenuncheaţi pe un covor scămoşat, cu- legând gângăniile una după alta şi umplând cu ele borcan după borcan. - Ce căpătăm pentru ele? întrebă Charles Freck mai târziu, în cursul aceleiaşi zile. Adică, doctorul ne dă o gratificaţie sau ceva de genul ăsta? O recom- pensă ? Ceva mangoţi ? - îl ajut să găsească un tratament împotriva lor, spuse Jerry. Durerea continuă devenise insuportabilă. Nu se obişnuise deloc cu ea şi ştia că nici n-avea să se obişnu- iască vreodată. Avea o poftă nestăvilită să se bage din nou sub duş. Era o dorinţă mai puternică decât el.

- Ştii ce, omule, bolborosi, cât timp mă duc eu să mă piş, tu continuă să le aduni, tot aşa, în borcane. O luă către baie. - OK, zise Charley, împleticindu-se pe picioarele lui lungi în timp ce se avânta spre un borcan, cu palmele făcute căuş. însă, ca un fost veteran ce era, reuşi să-şi controleze bine muşchii şi ajunse la destinaţie. Apoi spuse, pe neaşteptate: Ei, Jerry, gângăniile astea încep să mă cam sperie. Nu-mi place să rămân singur aici. Se ridică în picioare. - Nemernic fricos, făcu Jerry, gâfâind de durere şi oprindu-se în uşa băii. - N-ai putea... - Trebuie să mă uşurez! Trânti uşa şi răsuci robinetele duşului. Apa începu să curgă. - Mi-e frică să stau aici. Deşi era evident că Charles Freck ţipa cât îl ţinea gura, abia dacă îi auzea vocea. - Cară-te dracului! zbieră Jerry drept răspuns, apoi intră sub duş. La ce naiba sunt buni prietenii ? se întrebă, cu amă- răciune. La nimic, la nimic! La nimic, fir-ar ai naibii! - Afurisiţii ăştia pişcă ? urlă Charles din dreptul uşii. - Da, pişcă, spuse Jerry, frecându-şi părul cu şampon. - Aşa mă gândeam şi eu. Tăcere. Pot să mă spăl pe mâini ca să scap de ei şi să aştept să termini ? Laşul, gândi Jerry, cu o furie plină de amărăciune. Nu zise nimic, ci pur şi simplu continuă să se spele. Ticălosul nu merita să i se răspundă... Nu-i dădu nici o atenţie lui Charles Freck, concentrându-se doar asupra lui însuşi. Asupra nevoilor lui cruciale, presante, cum- plite, imperioase. Nu avea timp, nici un pic de timp; asemenea lucruri nu puteau fi amânate. Orice altceva era pe planul doi. în afară de câine. Se întrebă ce făcea Max, câinele. Charles Freck telefona cuiva despre care ştia că are marfă. - Poţi să-mi dai vreo zece doze de moarte ? - Dumnezeule, nu mai am nimic. Şi eu sunt în cău- tare. Anunţă-mă dacă faci rost de ceva, mi-ar prinde bine şi mie. - Sunt probleme cu aprovizionarea ? - Cred că au fost nişte razii. Charles Freck puse receptorul în furcă şi ieşi din ca- bină; nu-ţi foloseşti niciodată telefonul de acasă ca să cauţi marfă. Una dintre plăsmuirile sale începu să i se deruleze în minte în timp ce se târa posomorât înapoi, către locul unde îşi parcase Chevroletul. în fantezia asta, mergea cu maşina spre farmacia Thrifty, iar ăia aveau o vitrină imensă, plină cu moarte lentă: flacoane şi cutii cu moarte lentă, borcane şi căzi, şi cazane, şi li- ghene cu moarte lentă, milioane de capsule şi de tablete, şi de doze de moarte lentă, moarte lentă amestecată cu amfetamina şi cu heroină, şi cu barbiturice, şi cu psi- hedelice... Erau de toate. Şi o reclamă imensă: AICI, CREDITUL DUMNEAVOASTRĂ E VALABIL. Ca să nu mai pomenim de: PREŢURI FOARTE, FOARTE MICI, CELE MAI MICI DIN ORAŞ. Dar, în realitate, la Thrifty n-aveau niciodată mai nimic: piepteni, flacoane cu uleiuri minerale, spray-uri deodorante, numai rahaturi de astea. Dar fac pariu că în farmacia din spate, unde nu intră nimeni, ţin sub cheie moarte lentă în stare pură, nealterată şi nepor- ţionată, se gândi în timp ce părăsea parcarea, intrând în traficul după-amiezei de pe bulevardul Harbor. Un sac de vreo douăzeci şi trei de kilograme. Se întrebă când şi cum descărcau cei de la farmacia Thrifty sacul cu douăzeci şi trei de kilograme de substanţă M: îl primeau în fiecare dimineaţă şi putea să fi venit de oriunde - Dumnezeu ştie, poate din Elveţia sau poate de pe o planetă locuită de o rasă înţeleaptă. Poate că livra- rea se făcea într-adevăr devreme, sub pază înarmată şi cu omul legii supraveghind totul cu înfăţişarea celui care are o armă laser - aşa cum procedează el întotdeauna. Fac una cu pământul pe oricine ar încerca să-mi fure porţia de moarte lentă, îşi imagină el ce gândea omul legii. Poate că substanţa M e un ingredient aflat în toate medicamentele permise care sunt bune de ceva, cugetă. Câte un strop ici şi colo, conform unei formule secrete, cunoscute numai şi numai de producătorul din Germa- nia sau din Elveţia, care o inventase. Dar, în realitate, el ştia mai bine cum stăteau lucrurile: autorităţile îi lichi- daseră sau îi băgaseră la pârnaie pe toţi cei care vindeau, transportau sau foloseau substanţa. în cazul ăsta, farma- cia Thrifty - ca toate milioanele de farmacii Thrifty - ar fi trebuit distrusă sau scoasă din afaceri, sau penali- zată cumva. Farmacia Thrifty intrase în afaceri ilicite. Oricum, cum să distrugi o reţea de farmacii mari ? Sau cum să te descotoroseşti de ele ? Pur şi simplu, nu mai aduc decât marfă obişnuită, se gândi, văzându-şi de drum. Se simţea groaznic pentru că nu mai avea în ascunzătoare decât trei sute de tablete de moarte lentă. Erau îngropate în curtea din spate, sub camelia lui - cea hibridă, care făcea flori mari, superbe, dacă nu dădea gerul în primăvară. Mai am provizii nu- mai pentru o săptămână, se gândi. Şi dacă pe urmă nu mai pot face rost ? Rahat. Să presupunem că toată lu- mea din California şi cei din Oregon îşi termină rezer- vele în aceeaşi zi, cugetă. Uau. în gând i se înşiruia un scenariu cumplit, întot- deauna fascinant, un scenariu pe care îl derulau toţi to- xicomanii : întreg vestul Statelor Unite îşi termina stocul în acelaşi timp şi toţi intrau în colaps în aceeaşi zi, probabil într-o duminică, la ora şase dimineaţa, când conformiştii se îmbrăcau ca să meargă la nenorocita lor de rugăciune. Scenariu: Prima Biserică Episcopală din Pasadena, la ora opt şi jumătate dimineaţa, în duminica crahului. - Dragi enoriaşi, de data aceasta să ne rugăm Dom- nului cerându-i să se aplece asupra chinurilor celor care se zvârcolesc, învinşi, în paturile lor. - Da, da. Congregaţia era de acord cu preotul. - Dar înainte ca El să intervină dăruindu-le o nouă rezervă de... Era evident că un negru-cu-alb observase ceva la fe- lul în care Freck îşi conducea maşina, dar el nu băgase nimic de seamă. Maşina poliţiei îşi părăsise locul din parcare şi acum mergea paralel cu el, deocamdată fără faruri aprinse şi sirenă, dar... Poate că nu ţin bine direcţia sau ceva de genul ăsta, se gândi. Al naibii nenorocit de sticlete umblător, m-a văzut încurcând lucrurile. Mă întreb ce-oi fi făcut. POLIŢAIUL: Bun, cum vă numiţi ? - Care e numele meu? (NU MĂ POT GÂNDI LA NUME.) - Nu ştii cum te cheamă ? îi făcu un semn celuilalt sti- clete din maşina poliţiei. Tipul ăsta e ameţit de-a binelea. Charles Freck, din fantezia-de-coşmar inspirată de imaginea negrului-cu-alb mergând paralel cu el:

- Nu mă-mpuşcaţi aici! Măcar duceţi-mă la secţie şi împuşcaţi-mă acolo, nu în văzul lumii. Ca să supravieţuieşti în statul ăsta fascisto-poliţie- nesc, gândi, trebuie să fii întotdeauna în stare să spui un nume, numele tău. De fiecare dată. Dacă nu poţi pri- cepe cine naiba eşti, le-ai dat primul semn de care au ne- voie ca să constate dacă eşti drogat. Trebuie să opresc în prima parcare, se hotărî, să mă optesc de bună voie, înainte să-mi facă ei semn cu farurile sau altcumva şi, pe urmă, dacă îşi trag maşina lângă mine, le spun că am joc la volan sau vreo problemă mecanică. Asta le place grozav, întotdeauna, se gândi. Să te dai bătut în felul ăsta şi să nu-ţi mai poţi vedea de drum. De parcă te-ai arunca la pământ, ca un animal, expunându-ţi organele fragile, neprotejate, de sub centură. O s-o fac. Şi chiar trase pe dreapta, proptindu-se cu roţile în bordură. Maşina sticleţilor trecu pe lângă el. M-am speriat degeaba, gândi. Acum avea să-i fie greu să intre din nou în traficul foarte aglomerat. Opri motorul. Poate că o să rămân aici o vreme, decise. O să fac o meditaţie alfa sau o să trec prin diverse stadii de alterare a conştiinţei. E posibil, dacă mă uit la puicuţele care se plimbă pe aici. Mă întreb dacă o fac special, ca un spectacol excitant în direct. în loc de alfa, e de prefe- rat excitarea care vine în valuri - mai întâi foarte scurte, apoi mai îndelungate, mai ample, tot mai ample, până depăşesc orice măsură. Aşa nu ajung nicăieri, îşi dădu seama. Ar trebui să ies de aici, să dau de cineva care mai are rezerve. Tre- buie sămi fac rost de provizii, altfel în curând o să mă port ciudat, iar pe urmă n-o să mai fiu bun de nimic. Chiar şi acum, stând aşa, lângă bordură... Nu numai că n-o să mai ştiu cine sunt, dar n-o să am habar nici unde mă aflu sau ce se întâmplă cu mine. Ce se întâmplă? se întrebă pe sine însuşi. Ce zi e as- tăzi i Dacă aş şti, aş afla şi restul; mi-ar veni în minte totul, pas cu pas. Miercuri, în centrul Los Angelesului, în sectorul Westwood. Chiar în faţă, unul dintre uriaşele mall-uri înconjurate de un zid din care ricoşezi ca o minge de cauciuc - dacă n-ai cumva asupra ta o carte de credit pe care s-o introduci în fanta circulară, electronică. Pentru că nu deţinea nici un fel de credit, pentru nici un maga- zin, nu ştia decât din relatările altora cum arată acestea pe dinăuntru. Era vorba, evident, de o întreagă şleahtă care vindea produse pentru conformişti, dar mai ales pentru nevestele lor. Se uită la paznicii înarmaţi, în uni- formă, plasaţi la intrare, unde verificau fiecare per- soană. Aveau grijă ca fiecare bărbat sau femeie care intra să corespundă cărţii de credit pe care o prezenta şi ca aceasta să nu fi fost furată, vândută, cumpărată sau folosită în mod fraudulos. Pe poartă intrau o grămadă de oameni, dar îşi închipui că mulţi nu voiau decât să se uite. La ora asta a zilei, cei care au bani sau vor cu adevărat să cumpere nu pot fi atât de numeroşi, reflectă. E devreme, abia a trecut de două. Noaptea, atunci era momentul. Toate magazinele erau luminate. Din stradă putea - toţi fraţii şi toate surorile puteau - vedea lumi- nile, ca o ploaie de scântei, ca un parc de distracţii pen- tru copiii care nu mai sunt copii. Pe latura mall-ului unde se afla el erau magazine în care nu se cereau cărţi de credit, fără paznici înarmaţi şi fără preţuri prea mari. Magazine utilitare: unul de pan- tofi şi unul de televizoare, o brutărie, un atelier de re- paraţii pentru mărunţişuri, o spălătorie automată. Urmări cu privirea o fată îmbrăcată cu o vestă scurtă din plastic şi cu pantaloni mulaţi, care hoinărea dintr-o prăvălie în alta. Avea păr frumos, dar nu-i putea zări faţa, să vadă dacă era atrăgătoare. Nu arată rău, gândi. Fata se opri o vreme în faţa unei vitrine în care erau ex- puse obiecte confecţionate din piele. Studia o geantă cu franjuri, o putea vedea privind-o cu atenţie, agitându-se, făcându-şi planuri în privinţa ei. Pariez că se duce înăuntru şi le cere să i-o arate, se gândi. Fata intră în magazin, aşa cum îşi închipuise. Prin mijlocul mulţimii de pe trotuar se apropie o altă fată, într-o bluză cu volănaşe, cu tocuri înalte, păr ar- gintiu şi cam prea fardată. încearcă să pară mai matură decât este, se gândi. Probabil că n-a terminat încă liceul. în urma ei nu mai venea nimeni care să merite atenţie, aşa că deschise torpedoul şi scoase un pachet de ţigări, îşi aprinse una şi dădu drumul la radioul din maşină, pe un post de muzică rock. Cândva, avuse un casetofon stereo, dar într-o zi, fiind afumat, uitase să-l ia cu el în casă când îşi încuiase maşina. Bineînţeles că i-l furaseră. Cu asta te alegi când eşti neglijent, îşi spusese şi aşa se făcea că acum avea doar un radio de două parale. într-o bună zi, aveau să i-l ia şi pe ăsta. Dar ştia de unde să facă rost de altul, folosit, pentru o nimica toată. Oricum, maşina putea ajunge oricând la fiare vechi: segmenţii de ungere erau făcuţi praf şi compresia era la pământ. Evi- dent că arsese şi o supapă - într-o noapte, când se întor- cea acasă pe şoseaua principală, cu o grămadă de marfă de bună calitate. Uneori, când dădea lovitura, devenea paranoic - nu atât din cauza sticleţilor, cât în privinţa altor drogaţi care l-ar fi putut jefui. Drogaţi disperaţi din cauza abstinenţei, năuci şi nemernici. O fată care se apropia îi atrase atenţia. Păr negru, dră- guţă, mergând agale; purta o bluză despicată până în talie şi pantaloni albi de dril, spălaţi în nenumărate rânduri. Ei, o cunosc, îşi spuse. E prietena lui Bob Arctor. E Donna. Deschise uşa maşinii şi coborî. Fata îl zări, dar îşi văzu de drum. El o urmă. Crede c-am pus ochii pe fundul ei, îşi spuse, stre- curându-se prin mulţime. Cât de lesne prindea viteză! Abia dacă o mai zărea, când ea se uită înapoi. O figură hotărâtă, calmă... îi văzu ochii mari, care îl cântăreau, îşi calculă viteza şi se întrebă dacă o putea ajunge. Nu în ritmul ăsta, se gândi. Fata ştia într-adevăr cum să se grăbească. La colţ, toată lumea se opri, aşteptând culoarea verde a semaforului. Maşinile virau în viteză la stânga, dar fata continuă să înainteze cu iuţeală, dar şi cu sobrie- tate, croindu-şi drum prin traficul infernal. Şoferii îi aruncau priviri indignate, dar ea nu părea să observe. - Donna! Când apăru culoarea verde, se grăbi să traverseze după ea şi o ajunse. Fata nu o luă la fugă, dar mergea în continuare foarte repede. - Nu eşti prietena lui Bob ? întrebă el. Reuşi să treacă în faţa ei, ca să-i studieze chipul. - Nu, răspunse ea. Nu. Deodată se îndreptă spre el, direct către el. Bărbatul se retrase, zărind un cuţit scurt aţintit spre stomacul lui. - Dispari, îi spuse ea cu asprime, fără să slăbească pasul. - Sunt sigur că tu eşti, zise el. Te-am întâlnit la el acasă. Cuţitul abia dacă se zărea - o lamă minusculă de metal - dar ştia că e acolo. L-ar fi înjunghiat fără nici o urmă de şovăială şi ar fi plecat mai departe. Continuă să dea înapoi, bombănind. Fata îşi ascundea bine cuţitul şi probabil că nimeni altcineva, nici unul dintre cei care treceau pe lângă ei, nu putea să-l observe. Dar el îl ve- dea: venea exact spre el, pe măsură ce ea se apropia fără să ezite. Pe urmă păşi într-o parte, iar ea îşi urmă calea, în tăcere. - Iisuse! exclamă el, în spatele fetei.

Ştiu că e Donna, se gândi. Pur şi simplu, nu-şi amin- teşte cine sunt şi că mă cunoaşte. Presupun că-i speriată; se teme să n-o agresez. Trebuie să fii prudent, îşi spuse, când te legi de-o puicuţă ciudată pe stradă; acum toate suni cu ochii-n patru. Li s-au întâmplat prea multe. Un cuţitaş bizar, cugetă. Puicuţele n-ar fi trebuit să umble cu aşa ceva. Oricare în locul meu i-ar fi răsucit încheietura fără nici un efort, întorcând lama către ea. Şi eu aş fi putut, dacă voiam într-adevăr să-i fac felul. Rămase locului, simţindu-se cuprins de furie. Ştiu că era Donna, gândi. Dădu să se întoarcă la maşină, dar realiză că fata se oprise, ieşise din mulţimea trecătorilor şi îl privea în tăcere. Se îndreptă spre ea cu prudenţă. - într-o noapte, încercă el să-i amintească, eu, Bob şi încă o puicuţă aveam nişte benzi cu bătrânul Simonl şi cu Garfunkel2, iar tu şedeai acolo... Mai bine de o oră, umpluse capsule cu moarte de bună calitate, una câte una, cu migală. El Primo. Numero Uno: Moarte. După ce terminase, le dăduse fiecăruia câte o capsulă şi ei le înghiţiseră. Toţi, în afară de ea. „Eu le vând doar, spusese. Dacă mă apuc să iau şi eu, îmi înghit toate câştigurile." - Credeam, zise fata, că ai de gând să mă pui jos şi să mă violezi. - Nu, spuse el. Mă întrebam doar dacă tu... Ezită. ...Dacă nu vrei cumva să te duc cu maşina. Apoi scu- tură din cap şi întrebă mirat: Aşa, pe trotuar? Ziua-n amiaza mare ? - Prin cine ştie ce gang... Sau să mă împingi într-o maşină. - Te cunosc, protestă el. Iar Arctor m-ar ucide pen- tru una ca asta. - Ei bine, eu nu te-am recunoscut. Făcu trei paşi că- tre el. Sunt cam mioapă. Notă: Paul Simon şi Art Garfunkel, interpreţi de muzică rock şi folk (n. tr.). - Ar trebui să porţi lentile de contact. Se gândi că avea ochi frumoşi, mari, negri şi calzi. Ceea ce însemna că nu lua heroină. - Am avut. Dar una mi-a căzut într-un vas cu punci. Un punci tare, la o petrecere. S-a dus la fund şi presupun că cineva şi-a pus-o în pahar şi a băut-o. Sper să fi avut gust bun: era de marcă, m-a costat treizeci şi cinci de dolari. - Vrei să te conduc cu maşina ? - O să mi-o tragi în maşină. - Nu, spuse el. De vreo două săptămâni nici nu pot s-o mai fac. Poate că ăştia au început să amestece dro- gurile cu ceva. Vreo chimicală. - E o replică deşteaptă, dar am mai auzit-o. Toţi mi-o trag. Sau, mă rog, încearcă s-o facă, se corectă. Aşa-i când eşti gagică. Chiar acum l-am dat în judecată pe un tip, pentru molestare şi viol. Cerem daune penale pentru abuz, în valoare de patruzeci de mii. - Cât de departe a ajuns ? - Mi-a pus mâna pe sâni. - Asta nu face patruzeci de mii. Se întoarseră împreună la maşina lui. - Ai ceva de vânzare ? întrebă el. Mi-e rău cu adevă- rat. Sunt efectiv pe drojdie, la naiba, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, nu mi-a mai rămas nimic. Măcar câ- teva doze, dacă ai câteva în plus. - Pot să-ţi fac rost de câteva. - Tablete, spuse el. Nu mi-o injectez. - Da, dădu ea din cap, concentrată. Rămase cu pri- virea în pământ. Numai că, vezi tu, în momentul ăsta au devenit o raritate - rezervele s-au epuizat. Probabil c-ai aflat deja. Nu-ţi pot face rost de prea multe, dar... - Când ? o întrerupse el. Ajunseră la maşină. El se opri, deschise portiera şi intră. Donna se urcă pe locul din dreapta. Stăteau unul lângă celălalt. - Poimâine, spuse ea. Dacă pot da de tipul ăsta. Dar cred c-o să dau de el. Rahat, gândi el. Poimâine. - Mai curând nu poţi ? Cum ar fi, să zicem, diseară ? - Mâine, cel mai devreme. - Cât mă costă ? - Şaizeci de dolari pentru o sută. - O, Iisuse, făcu el. Asta-i jecmăneală. - Sunt superbune. Am mai luat de la el şi înainte: nu e ceea ce cumperi tu de obicei. Crede-mă pe cuvânt, merită. De fapt, prefer să cumpăr marfă de la el decât de la oricine altcineva - când pot s-o fac. N-are întot- deauna. Ia şi el, deci cu siguranţă sunt bune. Şi nu tre- buie să-mi plăteşti în avans. OK ? Am încredere în tine. - Nu dau niciodată avans, spuse el. - Uneori n-ai încotro. - OK, spuse el. Atunci, poţi să-mi faci rost măcar de-o sută ? încercă să socotească în grabă cât de multe putea că- păta. Probabil că peste două zile putea să salte oferta la o sută douăzeci de dolari şi să obţină de la ea două sute de tablete. Dacă între timp se întâmpla să dea peste o ofertă mai bună, de la alţi tipi care vindeau, atunci putea cumpăra de acolo şi să dea uitării marfa ei. De asta e avantajos să nu plăteşti niciodată avans, plus că nu eşti niciodată jecmănit. - Ai avut noroc c-ai dat peste mine, spuse Donna în timp ce el pornea maşina, reintrând în trafic. E vorba să mă întâlnesc cu tipul ăsta într-o oră şi cred c-o să ono- reze toate comenzile pe care i le-am găsit... Probabil că ai fost ghinionist până acum. Asta-i ziua ta norocoasă. îi zâmbi, iar el făcu acelaşi lucru. - Mi-aş dori să poţi face rost de ele cât mai curând, spuse. - Dacă reuşesc... îşi deschise geanta şi scoase o mică agendă şi un pix pe care era gravat BATERII PERFORMANTE, CU SCÂNTEIE. - Spune-mi cum dau de tine; ţi-am uitat numele. - Charles B. Freck, zise el.

Nu-şi dădea seama de ce nu reuşea.Jerry Fabin crede că eu am fost prima care l-a in. Am stat treaz două zile şi două nopţi. el încă mai încerca. . . . . Ultima dată când l-am văzut a fost de-a dreptul ostil. zise Donna nepăsătoare. cercetându-l cu privirea. Din .Toate nenorocitele alea de sticle.zice. . a accelerat până la două sute şaptezeci la oră şi l-a făcut praf.observând toate trailerele . adică nu-şi putea da seama cum tre.Cred că-mi aduc aminte de tine.mele.Nu. Asta era: oricum. care îşi făcu imediat efectul. Mi-e greu să vorbesc despre afurisitele astea de clinici. Şi o să mai vrei să cumperi şi altădată ? Iar mai târziu. în minte i se derula o altă fantezie: el însuşi la vola. ducându-şi de. ce ar fi putut cere de la viaţă ? Acum putea conta pe ea pentru două săptă. unde l-au internat azi noapte. înapoi.renunţarea la substanţa M făcea ca cele două să în.Sigur. spuse Donna. de multă vreme. la treizeci şi doi de kilometri la oră. Las-o mai încet. Aproape o jumătate de lună i se aşternea înainte până să ajungă să fie pe moarte sau să moară de-a bine. medita. întinzându-se spre el şi punându-i mâna pe braţ. Era convins că-i va ieşi bine dacă şi-ar fi amintit ce anume nu făcea ca lumea. avea la el rezerva portabilă . în vizită la un tip. răspunse. Abia dacă poate să scrie şi să citească . şi ăla se străduia în zadar să ceruiască podeaua ..culmea! . Se uită la automobilele din faţa lor.Tremuri.N-ai nimic dereglat? întrebă ea. Uau.. . nu-i aşa ? făcu Donna. îi spuse. Aerul nu mai mirosea a primăvară şi se gândi dintr-o dată că avea urgent nevoie de o doză din sub. ştii tu. dacă ţinem cont de ceea ce scrie acum în broşu. răspunse Donna. E mai bine să mă ţin de. Mai ales la cineva care a luat o doză de proastă calitate sau cam aşa ceva. pentru o clipă. în timp ce el conducea fără să scoată un cuvânt. i-am spus-o şi eu . Şi nu mă refer la faptul că a încercat o oră-două: când m-am întors peste o lună. Tot ce-mi amintesc cu precizie e că pu. Tot ce se întâmpla afară.cum îi spune ? . Mai mult de-atât.Sunt obosit. într-un Porsche nou care aleargă cu trei sute do. spuse Donna. şi toate mutrele sticleţilor se lungeau în urma lui.nu mai era ni. Iarăşi şi iarăşi.parte de el. Ce greu îi vine să scrie.şi ce dacă? Ceea ce contează la o fată frumoasă sunt sânii. Oricum ar fi fost. îi duc câteva lucruri la Clinica Federală Numărul Trei. nu-i aşa ? întrebă el.Ar fi mai bine să nu dau ochii cu el.mâni.capsule de librium. Dar atrăgătoare. am căzut laţi. Numărându-le şi punându-le în sticle.Tipii de la clinică au spus c-or să mă lase să-l văd şi că Jerry ar mai putea lucra câte ceva. Făcu un gest. se gândi. înalt. Gesticula din nou: îi era greu să transforme în cu.festat cu gângăniile alea. într-un fel. ştii.Asta se poate reface. numărând gângănii. la un tip arătos. îl privi dusă de gânduri. unde să oprească.ce naiba. spuse. Fericirea. fir-ar să fie.rile guvernamentale.Nu.neam praful în capsulele alea mici . Vreau să zic că i-au spus .pentru că un negru-cu-alb trecuse din întâmplare pe lângă el.mic în ele.Nu ţi-e afectat centrul vorbirii. îmi amintesc privirea lui.Mintea îţi joacă feste. O nouă sursă.Ei. Nu e. spuse. „Unde greşesc ?" îi tot întreba. . N-aveai cum să i-o spui. stră. Şi pe urmă mi-am dat seama. O mână liniştitoare. pe podea. . Pe puicuţele astea nu le mai învaţă mare lucru în şcoală.mâinile tremurătoare de pe volanul maşinii. Cu toţii se uitau. Simţea că. Am fost o dată acolo. cu expresii neajutorate. o să mai vrei şi altele ? .plase . Eu eram pur şi simplu năucă. fiindcă sunt şanse să-i dea drumul şi nu vreau să fiu nevoit să car totul după mine.lobul tău occipital. Cred că nu l-a văzut. ci al unui prieten conformist de care se folosea pen. câştigase. la prima mea vizită. .vinte ceea ce voia să spună despre prietenul lui. mă refer la noaptea aia.iar ea se chinui să-l noteze. oamenii aceia ocupaţi. Erau goale. . . . dar observând trailerul . . . avea numai de câştigat. întrebându-se dacă o putea face să lase din preţ la următoarea lor întâlnire.pedo..buia să procedeze.de fapt.Păduchi de plante. trase în piept mirosul excitant al primăverii care pătrundea prin geamurile deschise ale maşinii.trebuia să le ducem la doctor şi să i le arătăm ... de substanţă M.nul unui Porsche. E încordată şi mâzgăleşte cu încetineală. exact ca atunci când îl văzusem acolo. e un Porsche din ăla nou.trebă pe fată. neaşteptată. ori poate prea mare. Nici o gânganie.Am cunoscut un tip care a pornit un Porsche din ăsta fără cheie. creierul lui Jerry. cugetă el. spuse Donna cu detaşare. aşa avea să se întâmple. subţire şi lat în umeri. înseamnă să ştii că ai făcut rost de ceva pilule.o ţinea în tor.. .semne cam acelaşi lucru. atunci nu ştia ce erau.stanţa M.Nu. Totul e în ceaţă.. excitată. cu siguranţă. Se făcuse mai târziu decât crezuse el sau poate că luase o doză mai mică decât îşi închipuise. îl arătă cu degetul..dar el tot nu reuşea să priceapă. Mi-am dat seama că-i vorba despre creierul lui. Gesticula. Omul a ieşit pe şoseaua Riverside.îi spuse şi numărul de telefon . la o oră de vârf. . Cred că am scăpat jumate.uăzeci de kilometri la oră. cu două motoare.lucirea soarelui şi orice fel de activitate se scurgeau pe lângă el nebăgate în seamă: era fericit.Vrei să vii cu mine să-l vedem pe Jerry Fabin ? o în. nu era al lui.tru astfel de mesaje . detest Clinicile Neuro-Afa. în cele din urmă. . zise Donna. .îl cunoşti ? Pe Jerry Fabin ? . E o chestie ireversibilă. iar când ne-am trezit şi am vrut să punem sticlele în maşină . Acum se putea simţi dârdâind şi îşi vedea mâinile pe volan . începu să caute din priviri un loc de parcare. . după toate probabilităţile. A nimerit drept în spatele unui trailer. Părea să se fi retras în ea însăşi şi că era cu gândul departe. Are probleme cu zonele lui receptive din creier sau poate că doar mi se pare mie. Goale. Din fericire. Conţinutul original îl aruncaserăm la gunoi. Vreau să spun.lea . Cât se poate de incultă.Am citit că zonele receptive din creier pică pri. Două săptămâni! Se simţea în al nouălea cer şi.getul la cap. spuse el cu convingere. Nu am luat prea multe deodată. am înţeles.şi fiind remarcat de toată lumea de pe şoseaua Hollywood. Uite. spuse. doar că. Ceea ce m-a dat gata a fost că el continua să încerce. Pari un tip discret. Ia te uită peste ce şansă dăduse! Şi asta se întâm. Dar asta trebuie să fie. .mi-au spus că nu putea s-o facă.

când intrară în in. de om matur. De cinci zile n-am mai închis un ochi: m-am agitat întruna. bărbatul acela care purta un costum roz dintr-o ţesătură cu fibre încrucişate. Dar Jerry Fabin. cu răsuflarea tăiată.tim. îşi aduse aminte că astfel de pictori moderni. M-au înşelat din nou. .Ţi-am spus-o în atâtea şi-atâtea rânduri! . Fără voia lui. . iar puştiul scăpă nevătămat. gâfâi Jerry. explică Charles Freck.. dar considerată sigură.şi. Powers formulase ipoteza (unii au nevoie de o teorie pentru orice) că rosicrucienii îi transmiteau tablouri prin te. Sau poate că avea prea puţine. sovieticii. sub forma unui montaj care se derula cu frenezie şi despre care.. ..noasă uşor euforică. şti. Cu câţiva ani înainte. Se văzu pe sine împreună cu Jerry Fabin ieşind în fugă din casă .Prea târziu pentru frână. micul Rattas. şi chiar din cale afară de fericit fără să fi avut vreun motiv. nici după înfăţişare. văzu un Pontiac mare. acesta fiind chiar costu. Am crezut că.. care nu vedea niciodată lumina zilei . aşa că am putut s-o fac. clipind des şi încercând să-şi îndepărteze din ochi părul urât şi unsu. Trecură toţi trei prin salonul întunecat.ros.cului de acolo. într-o noapte. cu şira spinării frântă. apoi îl sărută zgomotos. Acum le simt din nou.Se întrebă dacă nu cumva felul lui dezordonat de a conduce o făcuse să fie mai rezervată. Apoi asistase la o cumplită activitate fosfenă proiectată pe peretele dormitorului său. Jerry. Inima continua să-i bată cu putere. urmărind cum se perindau cu o viteză îndrăcită operele lui Modigliani. îşi puse mâna pe creştetul lui Rattas. în minte începu să-i ruleze filmul unei alte fantezii: mai întâi. Posomorâţi. poate la vecini. de fapt. agentul sub acoperire de la Narcotice simţea cum i se face greaţă.Domnilor din Clubul Leilor din Anaheim. din material sintetic. un agent sub acoperire de la Departamentul Local de Poliţie. E pentru prima dată în ultimele două săptămâni când gângăniile o lasă mai moale.cat. simţindu-se vinovat. pentru că. după ajutor. fiecare în stilul său.Jerry alegă pe lângă maşină până în spatele ei şi. De fapt. în această după-amiază avem o minunată ocazie.tea. îşi târşâiră toţi trei picioarele până în casă.Rahat! urlă la el.Dă-o naibii de osie.în timpul anumitor. Se repezi la portiera din partea şoferului şi o des. un film documentar. . parcat. după care fusese maltratat de Paul Klee.dormise până atunci . spuse bărbatul de la microfon. Acesta alunecase şi un puşti de vreo treisprezece ani. cu o lovitură de umăr . avuse parte de o scădere dezastruoasă a acidului Gamma-Amino Butiric din creier. se străduia să împiedice Pontiacul să se rostogolească. Nu te duce în spate să încerci s-o împingi la loc şi s-o susţii cu corpul tău.apoi de a pune şi de a-i pune întrebări . abstracţi. fiind. Când alunecă cricul. . m-am temut că osia.mul pe care îl poartă . Probabil că da.potrivă. îşi îndreptă ochii către personajul în costum difuz. Am terminat al zecelea spray NU ALUNGĂ PARAZIŢII sau poate al un.torii..ind că idioţenia şi neîndemânarea lui erau la fel de letale ca greşeala băiatului. chiar trebuie să îl poarte . erau specialitatea muzeului din Leningrad şi hotărî că cei care încercau să ia legătura telepatic cu el erau.lepatie. rupându-se.teriorul întunecos. fiindcă acesta e numele de cod sub care raportează informaţiile pe care le culege . continuă gazda de la Clubul Leilor.stanţe dezinhibante care afectau ţesuturile neurale. pleacă dra.tară rostogolindu-se.umărul său gol şi palid. mai demult. probabil intensificând undele cu ajutorul unor microrelee foarte avansate. că au părăsit de tot casa.Acum..de a asculta. fără să se mai obosească să alerge după cauciuc şi după roată. Am sperat că s-au dus. nici măcar după amprenta grafică a acesteia. pentru că este îmbrăcat cu ceea ce se numeşte un costum difuz.că îşi amintea exact ziua când se întâmplaseră toate as.Copil prost. Era eşecul lui. omule. în acelaşi timp. aşa cum au făcut toţi ceilalţi. apreciind că omul spusese ceva într-adevăr nos.şi alergând spre maşină pe aleea împânzită cu cutii de bere. Fusese instinctul sănătos al lui Jerry. Vocea îi era slabă.benă. . Mai târziu o să vă explice el însuşi de ce.sprezecelea.A. Cricul se curbă şi căzu. o cravată lată. făcuse experienţe cu sub..D a . care reprezenta în toate felurile posibile imaginea în oglindă a însuşirilor gazdei. zâmbiră uşor.A. gal. Dar acum îmi dau seama. ci doar scăzută şi nedumerită.. însă voia să se justifice cumva. cu partea din spate săltată pe un cric.necă. cu părul lung. Publicul. ca să apese repede pedala de frână. până la urmă. căci văzu mai multe tablouri decât pictase acesta în întreaga sa viaţă.Dormeam.Eu m-am dus la frână.El e teafăr ? zbieră Charles Freck. . la vremea respectivă. crezuse că erau picturi mo. Powers privise fascinat mii de picturi de Picasso care se înlocuiau una pe alta cu viteza fulgerului. S. Lasă baltă maşina.Odată ce s-a îmbrăcat astfel. arăta jalnic şi tremura spasmodic.. Apoi. Privindu-l.Dar. realizat din întâmplare de un angajat pe nume S. Ce naiba. bărbatul de faţă .chise. Dă-o naibii de maşină. o să observaţi că abia puteţi distinge pesonajul care stă chiar aici. el. murmură Jerry. altfel Rattas ar fi ajuns sub partea din spate a Pontiacului.A. iar imaginea momentului de acum trecut pâlpâi şi se stinse pentru totdeauna. cu părul flu.nu poate fi identificat nici după voce. Vreme de vreo şase ore. aşa cum o făcuse băiatul. o cămaşă albastră şi pantofi din imitaţie de piele. Costumul difuz era o invenţie a Laboratoarelor Bell. numai în pantaloni şi fără pantofi. după ce îşi administrase o injecţie intrave. Nu mai era timp. se văicări şi fantezia se întrerupse. că au ple.din casa lui Jerry . .derne....turându-i în dezordine .îl aruncă pe băiat cât colo. Nu ţi-am spus să aştepţi s-o facem împreună? Iar când un cric alu. Specta. abstracte. Ulterior însă. Băiatul. prin cuvinte. cuprins de furie. de fapt. de fapt. deci. Jerry stătea lângă băiat. era o rederulare. care se ocupă de narcotice. s-au dat bătute şi s-au dus în altă parte. în dreapta mea. care continuau să se rostogolească. Powers. Districtul Orange ne-a oferit şansa de a asculta . Era prea gras şi prea bătrân deo. Nu-i aşa că arată ca o umbră difuză şi nimic mai mult? N-am dreptate ? Lăsă un zâmbet larg să i se aştearnă pe chip. . . că nu reacţiona aşa cum se cuvenea. când începură să-l chinuiască creaţiile lui Kandinsky. a celor mai multe dintre activităţile sale zilnice de om al legii. 2 . strigând. când locuiau cu toţii împreună. vedeţi dumneavoastră. nu era furioasă. nu poţi să susţii două mii două sute de kilograme! Chipul i se contorsiona. Radia. .pe care o să-l numim Fred. S. cauciucul şi roata se îndepăr. .

pe o membrană foarte groasă. Aşa că. O voce din public: . . .făcu o pa. şi timpul său irosit.A.crounde.. cu mai mult calm. toate for. în costumul său difuz.părtată sau într-o ţară străină. Dez.nuit. trecând imediat la următoarele.Să auzim ce ne spune umbra difuză! zise gazda cu voce sonoră şi mulţimea începu să aplaude. de.ţeri de poliţie îşi asumă nişte riscuri înfiorătoare.Dar.care de fapt era Robert Arctor . vocea lui Fred e total inexpresivă şi artifi.Dar. Dar. în toate direcţiile. povestindu-vă ce fac în calitate de ofiţer sub acoperire angrenat în depistarea furnizo.mele şi tipurile de nas. aceşti ofi. Mai era. pentru că reprezentanţii toxicomanilor au pătruns.mai făcuse asta de şase ori până atunci şi ştia ce trebuie să spună şi la ce să se aştepte: la întrebări idioate. îşi aminti că scăderea drastică a acidului Gamma-Amino Butiric din creier genera.căm fără dubiu. da.Vedeţi. scris de alţii şi i-l puseseră în faţă ca să-l memoreze. Aplauze firave pentru costumul difuz. în clipa aceea. aşa cum îl învăţaseră la cursul de Relaţii Publice de la Academie . ca un giulgiu suficient de mare ca să înfăşoare un om de dimensiuni medii. După calculele lui. e foarte posi. Se îmbracă la fel ca dumneavoastră sau ca mine. Fusese introdus cu vreo doi ani în urmă de un şef zelos de departament şi. zise gazda. spunându-şi: E cumplit. în decursul fiecărei ore.pentru ai dumneavoastră şi pentru ai mei. un agent sub acoperire de la secţia Narcotice a districtului era desemnat. costumul difuz este necesar. Powers stocase în unităţile computerelor caracteristicile propriei sale fizionomii. . Se distrau.oftă. mai curând. . încă o pauză. o dată la fiecare cincizeci de ani pentru fiecare costum.ce anume mă sperie. Tăcere. foarte mici. de parcă s-ar afla într-o junglă înde. Fred .figuraţii al oaselor feţei. tunând în direcţia publicului. conectată la un computer miniatural în a cărui memorie erau înmagazinate un milion şi jumătate de re. o să-i identifi. din cadrul Abuzului de Droguri .uză. a surselor de droguri ilegale de pe stră. computerul proiecta o infinitate de nuanţe ale ochilor şi părului. propriile trăsături se reîmbinau. Apoi.Terminaţi-i! . aşa că. Zâmbeau. Am doi. îndepărtându-se de microfon ca să-i facă loc lui Fred. de cei care au fost cândva bărbaţi şi femei. Poate că. Nu ne rămâne în memorie nici o particularitate. de toate felurile şi în diverse combinaţii.N-o să încep.rialul membranei: un produs secundar al unei firme care activa deja în Washington. adică din cadrul Programului de Combatere a Abu.truge această societate. în toate variantele posibile (ajungându-se până la combi. De fapt. . Credeau că asistă la o chestie grozavă.luă imediat.care ne vânează tineretul.naţii de câte un milion şi jumătate de frânturi de biţi).prezentări parţiale ale fizionomiilor unei multitudini de persoane: bărbaţi.sau. propria sa furie şi senzaţia inutilităţii. îi plăcea ceea ce purta. S.Nu arăt ca dumneavoastră. Făcu o pauză plină de înţelesuri. nu într-a noastră. Powers pro.. apoi. . dar foloseau cu toţii acelaşi şablon. Fred . zise.. re. . proiectul său consta dintr-o lentilă de cuarţ cu multiple faţete. Apoi îşi înălţă vocea. să ia cuvântul în faţa unor adunări de capete seci ca aceea. Aşteptă până când vorbele sale îşi făcură efectul. zise. acestea ieşeau la su. străduindu-se să-şi aducă aminte. îl invită pe agent să se ridice şi să se apropie de microfon. Nu mi-o pot per. o să spuneţi: „Uite un ciudat. între timp. bineînţeles că nu poartă aşa ceva. pentru protecţia acestor bărbaţi dedicaţi cauzei. în cadrul diverselor instituţii de apărare a legii ale întregii noastre naţiuni . Bărbatul aici de faţă. cu o măiestrie uimitoare.. în cele din urmă. în orice caz. în esenţă.Robert Arctor .. înviorat. amfitrionul îşi reluă discursul. cu vehemenţă: Dar nu destul de mici pentru a nu fi atraşi . încheie.Dacă o să mă vedeţi pe stradă.zului. prin permutarea frenetică a tuturor însuşirilor din baza de date. Powers. înghiţite sau fumate zilnic de mai multe milioane de bărbaţi şi femei .bil s-o fi făcut. femei şi copii.Zi şi noapte. care îi spiona pe toţi prin membrană. încă nu ştim. . întreaga membrană-giulgiu prelua toate caracteristicile fizice proiectate în fiecare nanosecundă.răşi. în activitatea lui de pe teren. Cu o mişcare a capului." O să fiţi dezgustaţi şi-o să vă îndepărtaţi.dificată şi apoi proiectată în exterior.viri în expectativă spre Fred.A. Iar ca să micşoreze costurile (federalilor le plăcea întotdeauna asta). se pregăti gazda să încheie. şi la stupiditate opacă. Din nou. mai degrabă. Ştiţi.văluim treptat identitatea furnizorilor de otrăvuri create din amestecul unor mizerii care distrug creierul şi injectate.venise literă de lege. o spun înaintea lui Dumnezeu. . Fiecare variantă era co. la care se adăugau. mai ales.mite : viaţa mea depinde de asta. Dar îi veni ideea costumului difuz. în medie. găsise şi sursa pentru mate. după ce aplauzele se domoliră. înfăţişarea nu i se deosebea prea mult de a lor.ral vorbind. linişte mormântală.Dimineaţa. un trăsnit drogat. spuse Bob Arctor. în gene. de structuri dentare şi de con. Tăcu. la întâmplare. Azi era rândul lui. îşi dădu seama cât de mult îi detesta pe conformişti.tele ale costumului său difuz redau chiar imaginea lui S.sau. . din nou reasam. de dragul profitului . pri. o asemenea activitate fosfenă: nu încerca nimeni să-l contacteze telepatic. Dar discursul său fusese. O dată pe lună. Mici.zile oraşelor noastre şi de pe holurile din şcolile de aici. ca să fim serioşi măcar o secundă.gramase computerul să preia aleatoriu caracteristicile din fiecare set. Se opri ia. întotdeauna şi de fiecare dată într-o mai mare măsură.prafaţă şi intrau în combinaţii. cine anume sunt aceşti bărbaţi . zise. Privind publicul. spuse. fie că era sau nu vorba despre slujba sau despre viaţa sa. Şi s-ar fi îmbrăcat aşa cum o făcea în fiecare zi.cială. Era dezideratul cel mai apropiat de nemurire. aşa cum ştim. în plus. S.rilor şi.Fred. Derulându-şi bazele de date. Putea schimba câte ceva. ca cea a roboţilor coordonaţi de computer de la banca drive-in din centrul oraşului San Diego. Cu asta îi prinse: erau numai ochi şi urechi.blate.Fred. bineînţeles.a. mă tem pentru copiii noştri . în mod obiş.sau. Am să vă povestesc . Nu e nevoie să mai spunem că S.A. cu sau fără amplificare cu mi. nenumăratele componen. purtătorul costumului putea fi oricine. aceste animale . Fred. în hainele hippy ale diverselor grupări şi subculturi în care se infiltrează necontenit. exact aşa cum se întâmplă şi când le dă raportul superiorilor săi din districtul Orange.atraşi în mod calculat. Pentru a spori eficienţa costumului său difuz.A. conform celor mai informaţi experţi. alocându-li-se suficient timp pentru a fi afişate şi. spuse în microfon..de cei care ar putea dis. din districtul Orange.

dar ai grijă să-l faci să sune firesc. Aceea era singura metodă prin care îi puteai impresiona.ceţi rost de ea ? Sau aţi prefera să muriţi ? Linişte. Fred m-a rugat ca acesta să fie. şi n-aţi avea bani pen.Coorect! zise în căşti sufleorul oficial cu voce de ti.tamente. noi.. sunt păziţi de santinele pregătite să deschidă focul asupra fiecăruia si a tuturor toxicomanilor care. Din cap până-n picioare. aţi fi capabili să furaţi ca să fa. Abandonase discursul pregătit şi făcea digresiuni. Despre asta era vorba când te-ai oprit.Dacă aţi fi diabetici. Ei. . Vorbesc de utilizatori. îi dau unei fete . întorcându-se încet la microfon.torci la textul pregătit. cravate de bună cali. oameni buni ? Pe neaşteptate şi cu stângăcie. . ea leşină şi apoi îi injectează o doză de mex.în fiecare zi. De dezgust. şi se gândi: Substanţa M nu le poate distruge creierele. Pentru că aşa ceva îi face pe oa. adică ademenitorii. Ne vedem în biroul meu. spuse Fred .. nu reuşise s-o scoată la capăt cu restul frazei..comanii. De-asta renunţi şi pleci. să moară fără întârziere.. . Hank. se gândi. medita. în primul rând. Şi n-aş vrea. acolo unde ajung ele. care nu era domnul F.tului Orange. .. Să ne străduim doar să îm.piedicăm pe oricine.vin dependenţi. spuse gazda. Astea te împing să dezertezi şi să devii toxicoman. spuse. Le vorbea unor imbecili.Da.Sunt de părere. spuse cu voce tare. adresându-le o privire scurtă.flagelul ăsta face victime printre noi. acolo unde ajung ele. de toxicomani.tre străzile comerciale din Anaheim.înainte de discurs. înseamnă. spuse Arctor. probabil. sufleorul.. .Mă blochez la chestia asta. Cine începe. nu foarte grasă. marginalizarea venind de la prietenii care te abandonează şi pe care îi abandonezi. la camera 430.Scăpaţi de comunişti! Aplauze reluate de mai multe ori. noi. când ai gard electrificat şi paznici înarmaţi. domnule ? strigă un bărbat. adresându-se publicului. Se întrerupse.Cum îi oprim.rilor. inspectând tarabele cu hamburgeri McDonald's şi spălătoriile de maşini. la ce bun să te gândeşti la toate astea ? . fără ajutorul băieţilor de la Relaţii Publice din Centrul Civic al Districtului Orange. Se opri. cei mai mulţi dintre ei şi mai ales fe. ajunşi la capătul puterilor din cauza durerii şi a şocului abstinenţei. Moarte Lentă. Dar.şi. care-i fusese desemnat numai pentru acea ocazie. cu mâinile încor. O uşoară ezitare. Camera 430. Chiar te sfătuiesc s-o faci. iar răsplata o să urmeze cu promptitudine. . Robert Arctor . după scurta lui expunere introductivă. Căutând-o din priviri. Unor neghiobi.mic în lume. îi spuse superiorul său. un for dedicat întrebărilor şi răspunsu. îşi ridică ochii. Arctor se ridică din nou în picioare. nu ştia sigur care era motivul pentru care-l priveau aşa.pentru ca astfel să-şi poată face rost de doza injectabilă. totuna. Robert Arctor . Repetă după mine. .. la conformiştii purtând costume de bună calitate..toarse pe scaunul său. Apropiindu-se cu paşi mari de microfon. făcu Arctor. aşa o. zise Arctor şi se în. . să-i zicem. jumătate substanţă M. . care e deosebirea ? Şi ce dacă am făcut-o ? Ce. Robert Arctor se opri. şi urându-se. ci. şi staţiile de benzină. să fiu în locul lor în momentul acela. Se întrerupse.M. E ceea ce vedeţi că se întâmplă în jurul nostru. îşi ridică mâna dreaptă. îl priveau de parcă ar fi urinat în faţa lor. . şi casetofonul stereo . Ceea ce înseamnă „muţenie".tate şi pantofi de bună calitate. de porcăria fără de care s-ar putea să-şi găsească moartea.. Fred. şi suspectându-se unii pe alţii.date nervos.. Arctor descoperi o cucoană de vârstă mijlocie.dem.. îşi privi spectatorii şi înţelese că pentru ei lucrurile stăteau altfel. o să punem curând capăt lucrurilor.Doar atât: nu le daţi cu şutul în fund după ce de.să bea un pahar în care au dizolvat opt sau zece capsule. trăiesc în imensele lor conglomeraţi fortificate de apar..în microfonul său din gât. Cu toate astea.. fluxul profiturilor . în realitate. ..unei minore . M. Moarte Lentă. şi alte minunăţii. O să ţi-l citesc. .Ucideţi-i pe ademenitori. Era un superior anonim. gazda de la Clubul Leilor zise: . ei chiar nu ştiu sau le pasă cumva ? Conformiştii. Nu avea chef să se ducă la Centrul Civic al Distric. adăugă.tele. Să ve. oricum nu e vorba despre profituri. dizolvă nişte capsule de secobarbital într-un pahar cu vin.tru o doză de insulina. strigă o voce mai puţin energică. Nu-l putea auzi decât superiorul lui de la Cartierul General al Districtului Orange. în fiecare zi. chestiile de genul ăsta. . spuse. în căştile costumului difuz auzi o voce metalică: .şi.sau.L-am uitat. să moară de-a binelea.Apoi o alta. Vă mulţumesc. n-au ştiut spre ce anume se îndreptau şi nici măcar dacă se îndreptau către ceva. Se întoarse la scaunul său şi se aşeză. N-au băgat nimic de seamă.. în cele din urmă. Pentru că nu le au.pe care oricum conformiştii nu le-au plătit . cugetă. Moarte.meni să se drogheze. spuse. privind afară dintr-un loc sigur. în tăcere. în încăperea enormă se aşternuse tăcerea.. ei..Ei bine. Vocea îi era hârşâită şi tremurătoare. escaladează zidul ca să le fure pianul şi ceasul electric. pe oricare dintre noi. Apoi însă. s-o ia pe acelaşi drum. Arctor vorbi cu capul plecat şi exprimându-se cu claritate. După cum.Se pare că Fred mai are ceva de adăugat.şitul fiecărei zile. toxi. se gândi. izolându-se şi însingurându-se. La sfâr. aşa că hoinări pe una din. şi localurile Pizza Hut. toată lumea abandonează pe toată lumea.. atunci când eşti la adăpost. că ai face mai bine să te în. Se holbă la ei.nichea. pe cont propriu. fluxul profiturilor . Oricum. Am dat-o-n bară. atât la cursuri cât şi în cuvântările anterioare. pe scenă. pagini răsfoite.Ai dat-o-n bară. ştiţi deja.Spune lucrurilor pe nume.Vrei să ştii de ce mă inhib când ajung la chestia asta ? întrebă Arctor. Aşa o numim noi. cu o faţă de pernă goală în mână. o voce de femeie. la fel de entuziastă: . deşi o repetase de un milion de ori. vine de la substanţa M.sau. Problema trebuia pusă aşa cum se proceda în clasa întâi: M vine de la „măr" şi „mărul e rotund". asta-i tot. „mâhnire" şi „marginalizare". pentru ni. când te-ntorci. observă el. totuna. . Jumătate dintre ei. Vedeţi. . făcându-i semn să se apropie. adică jumătate heroină. Am uitat să menţionez asta. E altceva. . spuse Fred . Dintotdeauna. Foarte bine. şi aparatul de bărbierit.

asta dacă 1 se întâmpla să spună ceva. Cu el.. dar reu.guri că el era umbra difuză care trebuia. O ştiau la fel de bine şi oamenii legii şi se povestea că îi hărţuiau fără să stea pe gânduri. în cele din urmă. contra cost. îl scru. Dar cred că ceea ce am spus în încheiere.tre cei mulţi. N-aveau cum s-o afle vreodată. tăioase. „Să auzim ce ne spune umbra difuză". Ea nu va avea cum să plătească furnizorului un avans atât de mare. lumea se aduna în jurul lor. amintindu-şi bas. odată obţinute. până atunci vânduseră acelaşi hamburger original de cincizeci de miliarde de ori. Ar fi putut. să insiste ca el .păreau cuprinşi de furie. e făcut din pipote de curcan. sau ar fi putut fi orice combinaţie a tot felul de indivizi stând la birourile lor. Nu ăsta era scopul . întâmplător. gândi. Aşa cum le spusese în sala de conferinţe tipilor de la Clubul Leilor. Mai târziu o făcuse să-i aducă. îşi dori costumul său difuz. amintindu-şi cele întâmplate. o pungă cu o sută de bucăţi.mai departe. de parcă o bandă circulară s-ar fi rotit în jurul tău în timp ce tu pretindeai că te deplasezi. Poate că le consumau ei înşişi.zându-şi mâna în afara maşinii. oriunde te-ai fi dus. o să fim obligaţi să vindem întruna ham. Aşa. Se uită la ceas: două şi jumătate. într-o bună zi. în fond. Aşa că. Evident că. Deşi luase de multe ori de la ea. iar ei n-ar fi aflat-o niciodată.Rătăcind astfel fără ţintă pe străzile pline de tot fe. De la Cartierul General al Districtului Orange.nua să fiu o umbră difuză şi trecătorii.să-i facă rost de zece tablete. Acolo. Donna o făcea. era ea însăşi o reclamă repetată la nesfârşit. cu toate că unii dintre ei . California. despre hamburgerii ăştia. el nu era decât unul din.todă de a fi apreciat! Cum puteau. de exemplu. nişte droguri. gândi.dacă ăsta era cuvântul potrivit . pe când Arctor-FredDumnezeu-mai-ştie-cum scotocea cu neîndemânare în portofel. de exemplu.Cu ce-am greşit ? spunea el de obicei . Aveau o gră. şi dintr-o dată eşti episcop. la fel cum s-ar fi putut să nu fie nimeni.lează ipoteza asta. se gândi. Sentimentul că este într-adevăr ceva sau cineva îi era dat peste cap atunci când îl hărţuia câte un om al legii. zbiera la el: AI FOST VREO. îşi spuse. şi ieşi cu ea în lume. pe când îşi scotea costumul difuz. bineînţeles. îţi pui roba şi mitra unui episcop. ea urma să se toc. medita.iar asta se întâmpla mai degrabă des şi. Donna fusese atrasă în acea tranzacţie şi în cele di. Halal me. vorbea ca un toxicoman. dacă avea noroc. Pentru un moment. avea să cumpere o cantitate care va depăşi puterea ei economică. o să-i vindem încoace şi încolo. ca variantă. ce sunt ? se întrebă. ori cei cu o înfăţişare evidentă de drogaţi . în faţa holoscanerului auto. ca să spunem aşa. încât să poată obţine atâta marfă câtă voia el. Conform reclamei.DATĂ ARESTAT? Sau. şi nu o alta ? Ar fi fost posibil ca înăuntrul membranei să nu. avea întotdeauna un sentiment ciudat le. din ce în ce mai departe . cei cu înfăţişare mânioasă îşi luau seama şi se grăbeau să-şi schimbe expresia cu una impasibilă. Nu era o discuţie pe care s-o aştepte cu nerăbdare. chiar din camerele noastre de zi.blete de substanţă M cu metamfetamină. Se întrebă dacă i-l vânduseră aceleiaşi persoane. Aşa că achiziţiona de la ea cantităţi din ce în ce mai mari.tau la intimidare. cugetă.rou şi care s-ar fi întâmplat să descopere microfonul şi scenariul. fi fost Fred. de pildă. uneori.mincinoşii . . S-ar fi putut spune că nu putea fi arestată niciodată. tocmai cei aflaţi acolo vor acum să discute cu mine despre asta. dintr-o toană a lor . Viaţa din Anaheim.apăreau. adică zece pungi. . să fie si.gat de propria sa identitate. mai adăuga şi: PÂNĂ ACUM? De parcă ar fi fost pe punctul să intre la pârnaie chiar atunci. Cum era de aşteptat. înăuntru.nainte pentru ca el să descopere o pistă către furnizorul care o aproviziona. De fapt. ca un serviciu: marfă dată de la prieten la prieten. Când poliţaii în uniformă . arăta ca un toxicoman. să fie Al. iar cei din jur îl luau drept toxicoman şi îl tratau ca atare. ci altcineva sau un alt Fred. şi aşa mai departe. Ce este identitatea ? se întrebă. în scurt timp. de aceea continuă să hoinărească şi s-o amâne. tot aşa cum îi cumpărăm. îl măsurau din cap până-n picioare cu priviri intense. toţi oamenii de pe stradă. ca să fie analizate şi apoi distruse sau orice altceva s-o fi făcut cu ele. i se făcu foame. anu. umblând peste tot.indiferent ce ar fi făcut şi de cine ar fi fost supravegheată. apoi. Nimic nu se schimba. ar fi putut obţine o mie de bucăţi. Zâmbeau stânjeniţi şi aşteptau să afle ce urma să se întâmple. pentru ca apoi . Donna îi spusese că poate obţine prin intermediul ei chiar şi o mie de ta.ca o revărsare înceată de neon. în felul ăsta n-o să mai fim ne.lul de oameni. de la unul la altul. se gândi. Fred ar fi putut fi orice persoană aflată în ziua aceea. încearcă să-ţi sărute inelul. N-a fost cineva din birou. apoi alte trei pungi. activat chiar din biroul şefului. Ceea ce era sigur era că nu le cumpăra de la ea cu intenţia de a o aresta pentru trafic de droguri. prin telefon. intră într-un McDonaldburger şi cumpără un hamburger McDonald's dintre aceia care sunt identici cu cel pe care l-ai cumpă.mul „Cum a ajuns marea să fie sărată".burgeri McDonald's. dacă nu cumva sunt gata să te pupe şi-n fund.mat pe care poliţia îl pusese în funcţiune acolo. după 0 curbă: îşi conduceau maşina cu viteză redusă. Alţi toxicomani . nu aveau cum s-o ştie. frate". oricare ar fi fost ei . spunea poliţaiul. Iniţial. nu o arestase niciodată. Unde începe şi unde se sfârşeşte ea ? Nimeni nu ştie. Simţind că-i scapă printre degete un profit însemnat.de obicei mexicanii sau negrii. în general. care pretindea că e Fred.mande. în cele din urmă. iar oamenii se pleacă înaintea ta.spun că. oricum. Realmente.patrulele sau. Mulţi credeau că fusese prins vânzând droguri prin cine ştie ce unghere. nici chiar atunci când Fred a deschis gura şi a vorbit. de exemplu . Existase dintotdeauna un surplus care de multă vreme se perpetua în virtutea inerţiei.şea întotdeauna să dispară. în parcarea magazinului 7-11. nu remarcai nici o diferenţă: peste tot dădeai de acelaşi McDonaldburger. nu-l deranja nimeni.să oprească şi să-i facă semn să se apropie. ar fi aplaudat. Toată lumea ştia că oricine părea furios sau neliniştit . să-ţi vedem actele. o convinsese .Uite-i acolo.mească cu el.voiţi să ieşim din casă. s-ar fi putut afla oricine.madă de drogaţi în evidenţe. Cum a ajuns ţinutul să fie din plastic. gurile rele .în preajma poliţailor trebuia să fi avut ceva de ascuns.rat ultima dată şi cu cel pe care l-ai cumpărat penultima oară. în sudul Californiei. sticleţii.inte de a te fi născut. dar conformiştii n-o făceau. vocea ar fi putut fi transmisă către costumul difuz. de parcă linia automată care producea masiv aceleaşi obiecte se blocase pe poziţia „deschis". Era timpul să co. le preda la secţia de Abuz de Droguri a Districtului. îşi îndoaie genunchii şi o ţin tot aşa. în bi. întin.îi spuneau din priviri „pace. „alţii". Acum. De data asta însă. în cazul acela. se întindea doar . aş fi putut conti. metalice şi inexpresive în timp ce el îşi vedea de drum.arestarea vreunui traficant local lipsit de importanţă sau a unei puicuţe care credea că e cool şi formidabil să vinzi droguri.OK. aşa cum spunea o altă poveste. întorcându-te în timp până îna. Dar.nu se făcea nici o deosebire în privinţa asta .

oricum. în ziua următoare. fără să am. în al doilea. în mod arbitrar . încât cei care descopereau ceva legat de operaţiunile sale îşi pierdeau. Astfel. Volumul tranzacţiei însă. era scopul proiectului . în cel al serviciilor secrete. derivaţi din substanţe complexe. zise el.aşa cum o numeau autorităţile. Era sintetică. în fi. telefonic. Asta era talentul său. aş putea căpăta ceva de la tine ? spuse Arctor.lefon. avea să ră. formula şi." Pentru că.chiar şi într-o afacere atât de neînsemnată. Aşa că.menea cantităţi. şi o plăcere. în cadrul experimentelor federale. înregistrarea urma să apară.. Tăcere. Aşa că.ţime de amplasamente. a spus că a fost vina mea şi că trebuie să îndrept eu lucrurile. . în scurt timp. fiindcă îşi făcea speranţe în privinţa asta. rolele de stocare şi.nici o vină.Câte. tot la asta se ajunge. dacă nu te vedeai destul de des cu ei înainte de a începe supravegherea. dacă totul va merge cum trebuie.nal. Convorbirile erau transmise pe cale electronică spre releele de memorare şi.gea.boratoare în mai multe puncte-cheie . Bob..gea la un ofiţer care putea verifica mai multe telefoane fără să fie nevoit să-şi părăsească biroul..Zece. erau mult prea multe telefoane. ascunderea unei tranzacţii im.. fără îndo. Probabil că existau o serie de la. puteau să facă afaceri la nesfârşit fără ca autorităţile să manifeste vreun interes. şi nu organică. . ea urma să se retragă.nea.acesta. substanţa M prove. Intră într-o cabină telefonică şi formă un număr. era asemănător uneia făcute de un intermediar.scuză-mă! .mână cu marfa pe cap şi se va înfuria când va vedea că Donna nu mai apare.pede dovadă de onestitate. cât şi Donna ştiau asta. în primul rând. cu o persoană care ştia mai multe.Ce-ţi face cu capul astăzi ? . Se făceau prea multe în fiecare zi. şeful meu de la magazin m-a pus într-o situaţie neplăcută. cu părul cărunt. dar implicaţiile păreau să fie foarte mari. iar furnizorul ei.avea să se întâlnească cu cineva aflat pe o poziţie destul de înaltă ca să merite să fie arestat. ..nal. fie viaţa. . Donna era casieriţă într-un mic magazin de parfumuri din Gateside Mall. judecând după cantitate. Ea păru să se îmbufneze. Aşa că am pierdut zece dolari.Zece.tul să cauţi prin harababura de amprente vocale şi să-i depistezi de protagoniştii unei tranzacţii ilegale obiş. cei care o inventaseră şi o puseseră pe piaţă o vindeau prea ieftin. -OK. la rândul lor.ială. concurenţa fiind realmente imposibilă. în timp ce el vorbea cu Donna. Garantez pentru fiecare din voi. iritată. şi chiar fusese. linia de minimă rezistenţă. de vreme ce cumpăra cel puţin câte o mie o dată. Toate telefoanele publice din lume permiteau in. spunându-le. Ofiţerul putea să le identifice pe cele care nu dădeau foarte re.tice ar fi trebuit să descindă în fiecare moment al zilei în apartamente şi în case. însemna pur şi simplu că la faţa locului nu ajunsese încă o echipă spe. să o scoată în oraş sau să o seducă . De parcă n-ar fi vrut să-i dea. aceasta dispunea de o mul. banda se derula.D. mai făcuse presiuni şi asupra altor intermediari. Multe convorbiri erau inofensive.nezi pe cineva şi apoi să prezinţi rapoarte.soană din reţea. Iar distribuirea pe scară largă sugera că. dar aici intra în scenă un anumit spirit de economie a guvernului: nu merita efor.nuite. o copie tipărită ajun. Dacă era vorba despre asemenea cantităţi mici.gistrate. unde se ducea în fiecare dimineaţă cu automobi.. . El va refuza. Totodată. în final. Iar unii ofiţeri erau mai pricepuţi la treaba asta decât alţii.rat să fie vorba despre oameni cu care te vezi oricum: apar mai puţine suspiciuni şi mai puţine dificultăţi. obţinând un profit la suta de bucăţi. Dialogul putea fi totuşi recunoscut ca fiind o tranzacţie cu droguri. pe măsură ce ar fi cumpărat cantităţi din ce în ce mai mari. la Costa Mesa. până la urmă tot trebuie s-o faci. dacă exista o singură sursă. spuse Donna. Şi. oricine o fi el. cel mai de. fiind în legătură fie cu producătorul.sau. Spre deosebire de alte droguri. pentru ca apoi să avanseze un pas. să vorbească cu ea la te. .tele vocale.. în dimineaţa asta. cât de multe îţi trebuie ? Nu ştiu.portante în spatele uneia mărunte era o mască destul de bună. nu-i as. în sfârşit . Agenţia S. O să mi-i taie din salariu. Deci era vorba despre o cerere de o mie. Pentru asta era plătit. Dacă ar fi discutat ceva ilegal ce ar fi sărit în ochi.. După cum conveniseră.. sunteţi doi tipi grozavi. Nu trebuia decât să apeleze. aproape la fel de greu de sintetizat. fie cu altcineva care ştia provenienţa mărfii. La pământ. Vă cunosc pe amândoi. prin urmare era produsă într-un laborator. Timpul avea s-o preseze . brigăzile de la Narco. mormăi Donna.care stradă şi fără să realizeze mare lucru. Sau. substanţa M putea fi obţinută de oricine avea. dintr-o singură sursă.vreme.Ei. Putea fi sintetizată. unde era o concentrare majoră de consu. cerându-le cantităţi din ce în ce mai mari. ţârr. Ţârr. Dar ea era pista cea mai uşor de urmat.culta nimeni. pe plan local şi naţional deopotrivă. dacă nu.lul ei MG. lui şi furnizorului: „Uite ce e.Alo.toarea treaptă a ierarhiei şi ajungând la următoarea per. . costurile erau inacce.Ce faci ? întrebă el.se infiltrase într-o asemenea măsură în organismele care apărau le. capacitatea tehnologică pentru a pune la punct o fabrică. pentru că era prietena lui . după toate aparenţele. De ce nu fusese descoperit nici unul dintre acestea era un mister. atât în domeniul public cât şi. ţârr. Dacă trebuie să spio.toate astea erau. Ceea ce era o prostie. la sem.să-i dea un avans măcar pentru o parte din marfă. vei cumpăra direct de la sursă.cializată ca să se ocupe de asta. întorcând cu susul în jos fie. Atât el.sibile.. Teoretic. Vocea ei caldă şi răguşită se întrerupse. e de prefe. Cu alte cuvinte. Donna îşi va închipui că el revinde. Dar ei doi nu aveau de făcut altceva decât să discute cu calm. Atunci când înţelegerile se făceau prin intermediul comunicaţiilor publice. unu însemna o sută. fir-ar al dracului . . în practică însă. Bineînţeles că mai avea multe alte piste în afară de Donna. ar fi mai bine să trataţi direct unul cu altul.poate câte unul în preajma fiecărui oraş important din America de Nord şi din Europa. atunci urmau să fie preluate ampren. O să fixez ora şi locul unde vă puteţi întâlni. într-un fel.Parcă e într-un spaţiu nefast.matori de droguri. în acelaşi timp. încordarea creşte încontinuu. Ca urmare. dacă ai de gând să ceri ase. sărind peste toate părţile neînre. . Altfel. Toată lumea îşi va pierde răbdarea.terceptarea convorbirilor. şi încă unul. devenea un intermediar de talia ei urcând către urmă. Dar constituenţii erau. fie interesul. care ne-a păcălit cu zece dolari. Ştii ce-a spus ? Despre un client bătrân. de altfel. Reprezenta. în timp. cam o dată la fiecare secundă. iar ea nu va putea să-i plătească furnizorului avansul. ea îl considera un dealer. Să-i facă vizite.

. Se petrece o contraadaptare biologică definitivă. Zece. e bine de azi în trei zile ? . Pe moment nu-i veni nimic în minte.. realiză.. Zece. . interacţionează cu catecolaminele la nivel subcelular. . fără îndoială. El zise: . mai ales ale celor din creier. chiar dacă e foarte scârbos... spuse.. scrie că a fost cea mai însemnată perso. Barris a spus că o să încerce. Trebuie să trec pe la Noua-Cale.Nu. răspunse ea cu voce inexpresivă. aşa cum ai spus. .Uită-te în meniu. .Nu în modul obişnuit ? . . . E vorba despre cateco. . niciodată.. Te căutau pe tine.ştii. cu sâni obraznici şi părul blond.. în cafeneaua Fiddler's Three. . Valium. o scroafă e o tipă care. zise el. Cred că numele ei se scrie cu i. acum am înţeles. aşa că nu prizezi nimic şi nu-ţi in. Dar nu mă pot duce acasă acum. Beth. . zise el. spuse Donna. spuse Arctor. Componente scurtcircuitate şi sfărâmate. . nici o mostră cefalică. spuse Barris. Dădu să închidă telefonul. Sabotat. Am o mulţime de probleme pe care nu le are nimeni altcineva.Vorbeşti serios ? Cum s-a-ntâmplat ? . OK. . se gândi Charles Freck. zise Arctor şi închise.Astea sunt. spuse.Cefalocromoscopul tău.lamine.Ţi le aduc.Nu m-am prins. să văd ce se petrece pe acolo. cu amărăciune..Nu-mi injectez niciodată heroină. înţelegi?.Ce naiba tot spui ? făcu el indignat. îşi zise. Asta-i tot. o să-ţi provoace nişte simptome cu ajutorul fluidelor de bază din corpul tău. Aşa că au luat trusa de scule a lui Barris şi i-au deşurubat capacul de la fund. . . da. unde Beth îşi scotea hainele şi suspina. Acolo fac dezintoxicare.Ne vedem la mine. altfel nu te faci înţeles. . într-un anumit sens. Arătă către ecusonul de pe sânul ei drept.O. se pişă pe rivalul învins şi pe urmă pleacă. Pe coperta de pe spate. şi încă ceva. Dezgustător. nu-l omoară: face pipi pe el. Şi pentru dreptul de a şi-o trage. .Mă duc direct acasă. continuă. . care a costat nouă sute de dolari şi căruia îi dai drumul întotdeauna când ajungi acasă. Ştii ce fac lupii ? Ce face masculul? Când îşi învinge adversarul. înghiţi o bucată uriaşă din jumătatea dreaptă a pateului său topit.Le-am spus că mai degrabă călăresc o scroafă de. cum ar fi noradrenalina şi serotonina. . Aşa că m-am întors şi am spus ceva de genul. Ţi le aduc gratis.. . Te păzesc zi şi noapte.. . Cel mai adesea se luptă pentru teritoriu... Oricând. A.Nu şi în ceea ce mă priveşte. Chicotind.. ..Mie poţi să-mi povesteşti.Dacă te duci acolo.nalitate din lume în domeniul lupilor.. şi îşi pierdea timpul mâncând îmbufnat o go. La revedere. Ernie şi Barris tot bâlbâiau ceva despre el. Ernie nu-ştiu-cum şi Barris. spuse Barris. .. Acum. .Bună.. .Metaforic. Ziceau că au încercat să-l folosească astăzi şi n-a mers. mai degrabă ca un consumator oarecare decât ca un traficant. Dau explicaţii.Ce fel de mâncare e asta ? întrebă. Ei. .Mai curând nu poţi ? . amesteca lucrurile. E depresivă. Se întrerupse.E o decizie dificilă. lucruri ciudate. naturală. Vorbea prea mult. Şi Charles Freck se gândise să viziteze Noua-Cale. zise el.Nu.Şi au zis că cineva îl stricase.a uitat-o cineva în magazin. veni la masa lor. îţi plătesc mai târziu.Trebuie să fi fost o Patty care se deosebea de sandviş.Păi. Probabil că era. da. măsurând-o fără nici un fel de jenă. zise Barris. Barris îşi studie pateul lichefiat din faţa sa: o imitaţie topită de brânză şi carne sintetică de vacă.Totul e super.jectezi nimic în braţ.bându-se dacă el era sau nu dealer. făcea speculaţii. E despre lupi. cum e heroina. Trebuie să fii foarte scârbos cu motocicliştii ăştia..Pot să aduc cartea despre lupi şi să ţi-o arăt ? E de Konrad Lorenz. . spuse. atât de tare îl afectaseră halucinaţiile lui Jerry Fabin. Nici o culoare. De ce nu ? Ce zici.OK. de exemplu. E totul în ordine ? Charles Freck privi în sus cu teamă..Să zicem că în jur de ora opt seara. Ambii colegi de cameră ai tăi au venit azi la ma. ca de fapt toate drogurile care dau dependenţă. drăgălaşă şi sexi în uniforma ei galbenă. Tipii ăştia.goaşă cu glazură de zahăr. un fel de motociclişti. Charles Freck îşi putea vedea gândurile derulân. Era sarcina lui. Iisuse.Chelneriţa care ne-a servit ultima dată se numea Patty. Stătea lângă Jim Barris.. invitându-l la o partidă de sex. Prima mea proprietate.Te cheamă Patty1 ? o întrebă Barris.Mi-e într-adevăr rău. răspunse Charles Freck. . De lângă Foster's Freeze. E grozavă. Mă întreb cum îl cheamă pe sânul ei stâng.. Ştii tu.plă doar cu narcoticele alcaloide. între. La fel ca sandvişul. Ceva prescris de vreun doctor. Vrând-nevrând.gazin. Pe bune! Rămâne locului. după ce le primesc. . . Şi o cârpăceşte idiotul ăla de Barris. dar asta mai mult decât oricare alta.în legătură cu ce ? întrebă Arctor. Credeau că asta se întâm. . Uite cum funcţionează: substanţa M. . . le-am spus. Treceam pe acolo şi ei au zis ceva urât.cât o motocicletă.La ce oră ? Ea făcu un calcul. Fire tăiate şi o grămadă de alte chestii bizare . vreau să-ţi arăt o carte pe care am căpătat-o . se gândi. acolo unde se dau explicaţii.du-i-se într-un balon pe deasupra capului. Chelneriţa. făcu el.Eu m-am pişat pe nişte oameni acum câtva timp. făcându-i semn lui Charles Freck că fata era a-ntâia.Adică. Dar nici nu-ţi dau nimic. pe o felie de pâine specială. absolut nimic. zise el.

Deasupra capului celuilalt.Vreţi să comandaţi ceva la desert ? întrebă Beth. zise Barris. Chicoti..De ce ? Charles Freck se simţea pătruns de suspiciuni.Păi.. .). îşi pierd interesul pentru sex pentru că organele lor se umflă din cauza vasoconstricţiei.Şi cât timp poţi s-o duci în felul ăsta ? .Rahat.vele şi nu pot să mai suport să rămân pe drojdie fără să ştiu dacă o să mai fac dracului vreodată rost de altele.Depinde de greutate şi de vârstă. . Nu numai în ceea ce-l priveşte pe Arctor. . engleză (n. . întrucâtva. nu vrem nici un fel de desert..inomanii.cel mai probabil.Nu.E greu să-mi dau seama. Toată rezerva ei de traficant.. Mă puteam gândi la zece toxine şi otrăvuri diferite care. totodată. răspunse el.Păi. spuse Barris. Mi-au rămas atât de puţine că nu mai e decât o chestiune de zile.Iubita lui. tr.cioare şi căzând..Jerry Fabin. nu se poate. . sigur.Le au mult mai mulţi oameni decât îţi închipui. . .A. ca cele mai multe dintre ele.Ăsta-i Bob Arctor.Mai e şi un alt motiv. pe care le facem chiar noi. .. Fără frunze şi fără lucerna.. . Cam împrăştiată. erau doi rinichi. murmură Charles Freck. .. încă se străduieşte. . Iar Donna. de acolo o iau în toate direcţiile.Câte spline are un om obişnuit ? Ştia că. toate simptomele sunt intenţio.nate. e să-ţi taie scula... dar nu în halul ăsta. cel mai recent. . Iar mi s-au împuţinat rezer.duri.Cum? . prietena lui Bob. spuse Borris.tenţionat negative.Depinde de comportamentul tău. ştii tu.Şi presupun că.Jerry e un caz special. în balonul lui cu gân. . zise Barris. Cred că am găsit o nouă sursă. zise Charles Freck. Nu se poate să le termin atât de repede. Probabil că tot acolo îşi as. schiţând un gest de lehamite. Notă: 1 Pateu sau plăcinţici.Cum ar fi ? se interesă bănuitor Charles Freck. .mină. Asta-i o manifestare a simptomelor in. da. .loseşte în insecticide şi pentru stârpirea şobolanilor.duri. să te apuci de terapie într-un centru de dezintoxicare ? . întotdeauna a avut un râs straniu. dă dovadă de o scădere exa..Ce fac. . într-o măsură nefirească. Pe urmă. . sulfat de taliu. L-am văzut o dată clătinându-se pe pi.. spuse Beth surâzând. Nu e acelaşi lucru. îl împărţise în bucăţi mărunte. umplându-se tot de rahat. eşti tu . Şi.hero. Căzu pe gân. .Nu.E demnă de încredere ? . ..Ideea de a te duce la dezintoxicare. Se bosumflă şi făcu o pauză. tartele astea cu fructe. făcu Barris.Dar.Următoarea e splina.Câte tablete iei într-o zi ? . aici. Aşa cum trebuie să te aştepţi de la o gagică. .Toleranţa faţă de drog creşte.Avem tartă cu fragi şi tartă cu piersici proaspete. Dar nu prea multe. te nelinişteşte. A. Sunt drogurile pe care le iei. Donna nu-ştiu-cum. cu voce mohorâtă.gerată a apetitului sexual. în general. . Barris râse.Numai mâncăruri fără celuloză. nu putem fi siguri nici c-o să mai vedem vre.odată un răsărit de soare. . . am observat asta. ca zgomotul făcut de ceva care se sparge.să caute nebuneşte. Puicuţa aia. splina ? .Te ajută să digeri mâncarea. Pe de altă parte.Eliminând celuloza din ea.. dând aprobator din cap. . n-a ajuns niciodată în chiloţii ei. Trăim într-o lume a bo.Arctor nu i-a tras-o niciodată ? Vorbeşte despre ea de parcă ar fi făcut-o. . îl întrebă imediat Barris.Da.îţi baţi joc de mine. îi plătea o poliţă. Vorbeşte de parcă ar fi făcut o grămadă de chestii. . Vezi tu. rahat. Ca o lecţie suplimentară. indiferent dacă sunt pozitive sau negative.lilor şi e din ce în ce mai rău. Poate că ia heroină.Primul lucru pe care îl fac când te duci la Noua-Cale.E destul de demnă de încredere. .. spuse Charles Freck.Ce fel de sex e ăsta ? Apoi.. . Donna. Aver. frica asta a ta... cineva îmi şterpeleşte din nenorocita aia de ascunzătoare. . nu-i aşa.Donna are probleme.Unei persoane îi cresc mai multe spline de-a lun.gul anilor. coborându-şi privirea către ei cu un zâmbet. . Am impresia că cineva mă fură. Un râs ireal. . dar şi când e vorba de. Se fo. era din ce în ce mai rău. Charles Freck se lu.De ce te-ai hotărât. .care. Are creierul între picioare.în ce sens ? Pentru tăvăleală sau ?. Barris gesticula: îşi duse mâna la gură şi se prefăcu că înghite ceva. de obicei. .. îţi taie ?. după aia. cum se face că nu s-a culcat niciodată cu ea ? Nu-i în stare să se descurce ? Barris reflectă cu seriozitate. zise Charles Freck.cunde şi rezerva. pe drojdie. Nu mai suport să rămân aşa. fără să aibă habar unde se află şi încercând să mă facă să cercetez ce otravă luase . .. generate în mod deliberat de întregul organism ca să-l forţeze pe posesorul lui . . . Chelneriţa plecă. .. în lb. câtuşi de puţin. mai ales de la alea brunete. De bărbaţi.. te ţin departe de Noua-Cale şi te împiedică să scapi de ele. Charles Freck se aplecă spre el.. continuând să se joace cu pateul lui topit. . se gândi Charles Freck. în cazul ăsta. Ce face chestia asta.Cele negative se manifestă ca nişte dorinţe aprige. I-a copt-o cineva. îi spuse lui Barris.siunea asta a ei pentru orice fel de contact fizic .Astea-s pentru cucoane în vârstă. . Până când împlineşte optzeci.

îşi spuse.. se opri lângă casa lui Bob Arctor. mai ales dacă anumite chimicale rare ar fi adăugate într-o manieră strict ştiinţifică. cu nările lui păroase fremătând de plăcere şi de viclenie. Charles Freck ştia din auzite că Barris nu credea atât de mult în cumpătare." Charles Freck avea senzaţia că acolo îşi făcuse atelier un şobolan. Două pisici şi un câine se apropiară zdupăind şi scoţând su. ştii tu. De data asta.E ireal.zin alimentar 7-11. Cine are banii ăştia ? . de ce nouăzeci şi opt de cenţi ? întrebă.rent inutile pe care le şterpelise din diverse locuri. Poţi să te uiţi cum extrag un gram de cocaină din substanţe legale.ină pură. .. Gân. . spuse acesta. . Oricum. pe care am studiat-o în amănunt.Am de făcut o treabă lungă şi anevoioasă. Barris scoase una dintre ţigările sale răsucite cu mâna. . conducând fără să se oprească şi fără ca măcar să înceti. .. unde o grămadă de ziare vechi zăceau. Haide. . Cumpărară flaconul de Solarcaine şi îşi văzură de drum. Se aplecă înspre Charles Freck. N-ar primi bani. spuse Barris vesel. apoi se îndreptă tacticos spre grămada de aparatură de testare electronică. ..cis şi elevat. zise Barris în stilul lui pre. împreună cu Barris. prefăcându-se că citeşte o revistă porno. bucăţele de pateu topit. e tipa lui Bob. un gram de cocaină se vinde acum cu peste o sută de dolari. şi hai să-ţi arăt.Ceea ce au făcut ei în mod deliberat. ici şi colo. în entuziasmul său. Şi urmează pasul final.deşte-te cât am avea de câştigat! Se grăbi pe urmele lui Barris care. ca să. spuse Barris. îşi scoase cheile automobilu. pe lângă poliţai. iar ea îţi dă unul ţie. în cele din urmă. . vreau doar să cumpăr de la ea.păra-o. Gândeşte-te la profit.rele pentru cel care i-ar aduce un gram. Cel mai preţios dar pe care-l poate face o femeie. păstrez secretul. ca de obicei. în iarba înaltă din curtea din faţă. „Trebuie să fii în stare să foloseşti primul lucru care-ţi cade în mână ca să-ţi atingi scopul. . cât în ingeniozitate. .Pot obţine un gram de cocaină pură. Lâng casa din faţă stătea. spuse. la preţul de nici un dolar. cel puţin..Un tub de spray. spuse Charles Freck. dar. spuse Barris.Rahat. luând nota de plată şi urmându-l. dar care necesită o metodologie complicată de filtrare. cristalele de cocaină se ridică deasupra pentru că sunt mai uşoare decât aerul. Ca de obicei. . ca şi cum aş evalua-o la preţul ăsta. şi. . începând să care diverse obiecte. Donna ia cocaină. în schimb.Ba ar face-o. Tu îi dai ei un cadou.fica pe toţi cei care intra.Da. Prima mişcare din operaţiunea lui Barris fu să ia o pungă de plastic din rola de lângă chiuvetă şi să pulve. Rămase acolo.De unde provin ingredientele ? . De exemplu. dar vreau să spun că. îmbrăcat cu salo. fireşte. Charles Freck descuie uşa şi intrară în casă. . O pioneză. îndepărtă animalele cu grijă.O să-ţi fac o demonstraţie. Barris plăti. . Cu toate experienţele alea chimice pe care le face şi tot citind şi iar citind la biblioteca districtuală.mesc nici un fel de plată. îl corectă Barris. Barris ieşi rapid din parcare şi o luă de-a lungul străzii. ca să nu poată fi extrasă. vrei să zici că ea n-o să-i cedeze. Poate că e ceva de capul lui. în timp ce lucra. nu-i prostituată. spuse Charles Freck. Oricum. Decât uleiul. coborâră din maşină şi intrară. Barris îşi încropise în partea din spate a micii sufragerii un fel de laborator bizar. Se opriră în parcarea magazinului 7-11. Dar cunoştinţele mele din domeniul chimiei sunt atât de avansate. . de fapt. zise Charles Freck. achiziţionate la liber dintr-un maga. Te pot învăţa cum să i-o tragi pe nouăzeci şi opt de cenţi.Jumătate de oră. în timp ce se ridica împleticindu-se şi împrăştiind. plus spray-ul Solarcaine. scuturând-o cu putere. ca să-şi dea seama dacă aveau de gând să jefuiască magazinul. Ia nota de plată. ca să ajung. ignorând semnele de limitare a vitezei. cine putea şti? Cine putea fi sigur? îl urmă pe celălalt la casă.Ce luăm de aici ? îl întrebă pe Barris. obişnuite. Nu despre ea.. Se stre. asupra căruia. predica Barris. a fost să amestece cocaina cu ulei.cură printre mese. o agrafă pentru hârtie. tot n-o pot încerca pe Donna. . ca urmare.. în care se aflau.Desigur. am vrut să spun. un poliţai mare şi tont. în maşină. anunţă rânjind.Prostii. pe aleea care ducea la uşa principală. pe urmă înapoi. până când îmi o să-mi fac unul mai bun.nete pline de speranţe.De la magazinul 7-11.tinse lui Charles Freck cheia. continuând să facă asta până când recipientul se goli sau. îi în. îi spuse pe un ton autoritar.îl îngheţ..peta sa reciclată de aviator..tea se întâmplau cu adevărat. în chiloţii ei.zoriu. nedesfăcute. ochelarii de soare cu tentă verzuie i se aburiseră. Barris avea întotdeauna ceva care-i crea o senzaţie de jenă în regiunea stomacului.Nu vreau să i-o trag. Ticălosul e zurliu. încât ştiu cu precizie cum să separ cocaina de ulei. dus pe gânduri şi mângâindu-şi barba. E ca şi cum aş cum.lui Karmann Ghia. declară Boris aproape dispreţuitor. Solarcaine. Fără îndoială că şi-ar desface picioa. începu să amestece sare în noroiul vâscos din pungă.nească vreun pic. Apoi turnă totul într-un vas de sticlă.Faci un schimb. Dar.Loţiune de plajă ? Lui Charles Freck nu-i venea să creadă că toate as. pe de altă parte.. zise Charles Freck. o aprinse. Pe lângă asta. Săptămâni de-a rândul. până expulza tot gazul. M-ar costa mai puţin de un dolar . .rizeze în ea conţinutul spray-ului. Se simţi stânjenit. . îi veri. Charles Freck ştia că. spuse Barris. trecând cu paşi mari pe lângă casier.Aş vrea să nu vorbeşti în felul ăsta.preţul ingredientelor din care o produc . care rătăcea nepăsător printre rafturile cu alimente. până şi în cazul în care scoţi de aici un întreg gram de coca. o pane dintr-un ansamblu căruia i s-au stricat sau i s-au pierdut celelalte componente. . Deschise congelatorul de deasupra frigiderului şi plasă cu grijă vasul înăuntru. Mi-am instalat acasă un laborator provi. Sau poate că nu e aşa.Cât o să stea acolo ? se interesă Charles Freck. . se gândi.fără să inclu. sticle şi tot felul de fleacuri apa. dacă ar fi stârnită aşa cum trebuie.dem şi munca mea. Şi probabil că n-o să pri.Nu i-ai da direct banii. iar ceea ce adunase şobolanul era folosit pentru experienţe. Extrem de ireal. folosindu-şi ghetele..

Fiecare om are un lucru pe care-l preţuieşte ca pe o comoară. Nu. nu-i aşa ? Cum adică. spuse Barris meditativ.lor Albastre de pe Timbre din Placentia.puţit.E nenorocitul de Centrul de Refacere a Marcaje. . spuse Charles Freck. eventual şterpelind droguri de la prima persoană pe care o întâlnea din întâmplare sau pe care o suna. Şi o ceva ce arată a fi mai multe scurtcircuitări intenţionate. Ernie nu ar sabota cefalocromoscopul nimănui altcuiva. o să stau cu tipii ăia zi şi noapte şi n-o să mai fiu înconjurat de ţicniţi secretoşi ca tine. Marfa era dusă într-o extremitate a fabri. dând din cap a încuviin. spuse. gândi. care urmau să fie stivuite în mii de magazine 7-11. cu Joan. Cel care a făcut-o ar trebui trimis fie într-o clinică federală neuro-afazică. . care fac lucruri fără sens şi pe care nu-i înţeleg. Bob a fost întotdeauna de-a dreptul vrăjit de cefalocro. o să mă internez şi o suport dezintoxicarea.oriunde ar fi fost ea.moscopul ăsta Altec.zul nopţii şi a făcut asta fără să-şi dea seama.tinţe tehnice şi mintea sucită.pul împreună cu care locuiţi tu şi Luckman.Ei bine. Asta era comoara lui. de cea mai bună calitate. imediat ce intra pe uşă. . spuse Barris. De obicei.ziţie verticală. Cine-a stricat cefalocromoscopul ăsta ? Când s-a întâm.Poţi să spui ce anume ? Lui Barris. o să in. Ernie e. . zise Barris. cugetă. cu gaz inert şi cu alte mizerii.Felul în care ţi se mişcă ochii în cap nu-mi spune nimic. Mi-a povestit el odată. Atât în per.. Punctul tău de vedere e simplist şi naiv. dar tu nu-mi spui nimic.zeci şi opt de cenţi. Ar trebui să jefuim una din basculantele alea. Ca să faci una ca asta trebuie să ai cunoş. tot atât de duşi cu pluta. Asta-i altceva. . murmură Barris mai mult pentru el. omule. .ceapă ce se petrece dincolo de faţadă. şi am dubii serioase în privinţa faptului că ar fi făcut-o Ernie Luckman. fie la ci.cii. îşi spuse. De preferat a doua variantă. Cred c-o să mă duc la Noua-Cale. farmacii şi supermarketuri.hatul ăsta plin de subînţelesuri pe care mi-l serviţi tu şi alţi drogaţi de teapa ta.ţele. Cum ar putea cei de la Solarcaine să vândă spray-ul cu nouăzeci de cenţi dacă înăuntru s-ar afla un gram de cocaină pură ? Cum ar mai obţine profituri ? . După ce va priza o doză bună. ridicând cadrul central în po. ochii îi jucau în spatele ochelarilor de soare cu lentile verzi.mitir.tru în jocul lor distrugător. în tot ce ţine de viaţa lui. răspunse Charles Freck. vorbeşti în dodii. adică alaltăieri. .. zise Charles Freck. Cred că l-am văzut punându-şi-l şi iar punându-şi-l în fiecare seară. din punctul meu de vedere. .. făcu Charles Freck.Eu mă îndoiesc cu toată seriozitatea că Ernie Luckman ar putea strica ceva în toată viaţa lui. Vrei să spui că Bob Arctor a făcut aşa ceva cu propriul lui aparat. Barris îşi ridică ţeasta pletoasă spre Charles Freck şi îl studie cu atenţie. El e prietenul meu şi ti.Sigur că da.sie. în. .Mizeriile astea nu ţin la mine. .Poate că nu era încă pregătit să vorbească despre asta.O să ştie c-a fost cumpărată.ţare şi zâmbind. şi crezi despre el ceea ce vrea el să crezi. E al lui. cu mustăţile tresăltându-i.Cocaina e un afrodiziac. zise Barris.Văd fire tăiate. când o să fie gata chestia aia ? Cred că-ţi baţi joc de mine.şi descărcând tone peste tone de cocaină pură. imediat ce se întor.sonalitatea.cea de la lucru. Tu ai făcut asta ? Ochii veseli şi atoateştiutori ai lui Barris continuau să se mişte întruna.plat şi când v-aţi dat seama ? Ultima dată când l-am văzut. Pot să văd că cineva şi-a bătut joc de cefalocromoscopul ăsta. după părerea mea. ce fel de organizaţie o fi. unul care vrea să i-o coacă. neatinsă şi neporţionată. cei care l-am observat pe Arctor cu acuitate şi în mod perceptiv . . Lui Charles Freck i se derula în minte o fantezie născocită instantaneu: basculante cu cocaină pură în. s-a sculat pe furiş la mie. o să fac tratamentul. . când a luat-o razna din cauza LSD-ului de proastă calitate şi a aruncat măsuţa şi tot ce mai era în camera de zi în parcare.Rahat. . o să fie fericită să-şi scoată dopul.Spune-mi ce observi aici. la conexiunile electrice de dedesubt. asta despre care nu vrea să ne spună nimic.Seara. .Sunt o grămadă de lucruri pe care nu le ştii despre Bob Arctor. afirmă solemn Barris. . îi aruncă o privire plină de dispreţ. Fără nici o îndoială. . cu deosebită încântare. .am ajuns să sesizăm anumite contradicţii. Dar eu . .dreptându-se fabrica de Solarcaine . De o vreme fac ipoteze întrebându-mă în slujba cui se află Bob în realitate. imediat ce se întoarce de la lucru. unde era amestecată cu ulei. la oricare din sediile lor. poate în Cleveland . fiind apoi îndesată în tuburi mici şi strălucitor colorate de spray. Vorbeşti despre prietena lui Bob Arctor. şi să luăm toată . o porcărie. stilul lui înnăscut. mai bun decât noi toţi. pe care l-a plătit atât de scump ? Sau nu asta vrei să spui ? Ce tot îndrugi acolo ? Aş vrea să-mi fi dus traiul la Noua-Cale.noi. Pregătea echipamentul de testare de lângă cefalocromoscopul care era cel mai scump obiect aflat în proprietatea lui Bob Arctor. Arctor nu mi-a spus nimic despre asta. să-i faci una ca asta. Iar Bob Arctor.E chiar ceea ce voiam să spun. dar apoi îşi aminti de vasul cu ulei şi cocaină care se răcea în frigider şi de suta de dolari obţinută cu numai nouă.Ce voiai să spui ? . Aşa că eu zic că e o porcărie. Nici unul dintre noi nu le ştie. pe fereastra apartamentului în care stătea împreună cu fata aia. Ce nu-i în ordine cu cefalocromoscopul la care meştereşti ? Se apropie ca să vadă el însuşi. în toate privin. nemernic îm. zise. zise Charles Freck.cepţia acelei întâmplări. Unul dintre cei mai cumsecade din lume.Mă întreb ce face acolo ? Charles Freck oftă. .Cumpără cantităţi foarte mari. O studiase suficient de mult pe Donna ca să-şi dea seama că lucrurile ar fi stat chiar aşa: fata avea să pri. de fapt. ca să spun aşa. Poate c-ar trebui s-o şterg. Probabil că-i opera ta. omule.Nu sunt eu cel care a stricat unitatea asta de emi. protestă Charles Freck. cât şi în comportamentul lui. Cu ex.Auzi. repetă Barris.E un tip de treabă. îşi dorea să se fi aflat în altă parte.Colorează timbrele în albastru. . unde n-ar fi trebuit să scormonesc în fiecare zi prin ra. s-a pârlit în halul ăsta ? Asta a fost făcută de altcineva. Lui Freck chiar nu-i plăcea Barris.

aducea câte un transport de droguri puternice din Mexic până la o ascunzătoare din Los Angeles. Lozinci atârnate de pereţi. fără nici un pericol şi fără să încalce legea. Noua-Cale colabora cu diverse companii din domeniul serviciilor şi vânzărilor cu amănuntul: pro. învăţându-l cum să-şi pregătească sin.seller.Vezi ? Benzocaină. -Da? Apăruse o fată drăguţă. făcându-şi numărul măsluit-şi-jalnic. Numai anumiţi oameni capa. în staţii de benzină şi în ateliere de reparat stilouri. în afară de a o face pe Donna Hawthorne să intre în călduri.zeci de kilograme. ar fi făcut ce fac şi eu. dar pe care îl pierduse pe neaşteptate din vedere. îşi deprinsese modul de ex.rile peste graniţă era simplă: le plasa sub maşina unui conformist care se aşeza în faţa lui la vamă. dacă ar fi dezvăluit că e un agent de la Narcotice în căutarea cuiva. ca să-şi dea seama cât de mult mai avea de aşteptat. activitate re..gur droguri în bucătărie. Weeks îşi făcuse veacul prin mahalalele Los Angelesului.dalitate de a o face. din piele de crocodil şi cu ochelari cu ramă de baga. la Noua-Cale. impresionat. răspunse Barris. O lucrare care să se adreseze omului obişnuit.tizate: i se pregătea crearea unei noi personalităţi. ca şi cum ar fi învăţat la o şcoală englezească cu pretenţii. Dacă ar fi scris „cocaină" pe etichetă. şi i-ar fi pus servieta-diplomat în debara.. îl urmărea pe tip şi îl împuşca cu prima ocazie. bărbaţi şi femei deopotrivă. în cele din urmă. şi un tricou pe care inscripţia Noua-Cale se întindea de la un sfârc la altul. unele scrise de mână.caina e legală. De re.lui nu-l învinuise că-i pierduse urma negrului Weeks..TORA şi aşa mai departe.sau. în momentele acelea. altele tipărite: EŞECUL ESTE REAL NUMAI ATUNCI CÂND DUCE LA EŞECUL AL. când lucrurile se linişteau.xicare le garanta protecţia.trat în Statele Unite. deţinerea de droguri era delict de gradul întâi. toţi ar fi înţeles cum stau lucrurile şi. identitatea sa.voie de ajutor. de unde le împărţea cumpărătorilor. Bob Arctor căuta firma celor de la Noua-Cale. în frizerii. reluân. Totodată.primare ascultând benzile cu caracter educativ împru. Parcurse aleea ce ducea spre uşa din faţă cu paşi inegali şi cu mâinile afundate în buzu. fiindcă n-are educaţia necesară. apoi o bucătărie. măcar. Zgomot puţin.puri nu era în interesul nimănui. Ştia că eficienţii angajaţi ai centrului de dezintoxicare îşi aveau sediul într-o clădire de lemn care cândva fusese o casă particulară. iar folosirea centrelor de dezintoxicare în asemenea sco. nici pentru sine însuşi. îşi privi ceasul. de parcă ar fi fost doctor sau avocat.trului de dezintoxicare. era de negăsit. Descoperi firma scrisă cu litere groase şi îşi lăsă ma. Iar acum. în felul acesta. Pe de altă parte..site de tentaţia drogurilor. Ghinionul conformistului.. dar toate încercările lui de a-l prinde rămăseseră fără nici un rezultat. . trei sute cinci. Punctul Central. Un traficant care fugea de o condamnare la patruzeci de ani de închisoare avea tot interesul să spună o poveste convingătoare în faţa conducerii cen.Grozav. şi nu Weeks.nare. Dacă patrula de grăniceri descoperea dro. atunci cel arestat era conformistul. Arctor rămase locului. după internare.mutate din biblioteca vreunei universităţi. Din când în când. X-Kalay şi Noua-Cale . care îl pusese iniţial pe urmele negroteiului Weeks. lip. conducerea clinicilor de dezinto. n-are studiile ştiinţifice pe care le-am făcut eu. care putea să-l primească sau să-i respingă cererea. Dar. nu e nimic ilegal în asta. Un coridor lung şi. Am dat telefon la o farmacie şi i-am în. de zece zile bătute pe muchie. apoi. dându-se drept un posibil rezident care avea nevoie de ajutor.. afişând o mină istovită. suferinţele sale erau autentice într-o foarte mare măsură. purtând o fustă foarte scurtă de bumbac albastru.dieze şi îi arătă eticheta pe care erau trecute toate componentele. în cele din urmă. Nu voiau ca marea lor familie să fie hărţuită de omul legii. Arctor îl putea recunoaşte pe Weeks mai bine decât orice alt agent sub acoperire din districtul Orange: un negru gras. Benzo. De fapt. Lumea nu-şi dă seama. mai mulţi indivizi care citeau.dusă. Metoda lui de a trece drogu. .părţeau cu o brutărie. pă. Tehnic vorbind. .babil că cei mai mulţi dintre pacienţi. L-ar fi îmbrăcat ca pe toţi ceilalţi. care era domnul F. în haine provenite din donaţii şi alese la întâmplare. . Conducând cu viteză redusă pe bulevardul Katella. Era mulţumit că. Nimeni nu ştia cât de des se întâmplau asemenea lucruri. al nevestei şi al copiilor lui. După toate probabilităţile. spuse Charles Freck.gurile. Vezi tu.ar fi început să aibă un comportament evaziv. La naiba. conducerea departamentu. era de obicei înarmat cu o puşcă de vânătoare pentru care îşi comandase din Italia un pat foarte modern şi foarte şic. cei de la dezintoxicare . dar era singura mo.tins de a vorbi . dispăreau multe dintre informaţiile de care oamenii legii aveau nevoie ca să dea de urma suspectului. Bineînţeles că.Synanon. Lui Weeks îi plăcea să poarte haine sobre şi de cea mai bună calitate. întâmplarea dovedea cât de alunecos era traficantul. dealerul pe care îl căuta Arctor era un traficant de prima mână. Poate că sunt trei sute. guturală.păt. Trebuia să descopere ascunzătoarea unui traficant im.dându-se drept toxicoman care are ne. Nu vedea nici un alt mod de a acţiona. Weeks era mai degrabă contrabandist decât traficant: când şi când. un best. Conform estimărilor lor oficiale. E inclusă într-o grămadă de chestii. dealerul ieşea la iveală. Hank. iar el îi putea înţelege şi le aprecia atitudinea. odată in. Odată intrat acolo. la adăpost. având un mod dis. toate aceste accesorii i-ar fi fost luate. Ei susţineau că foştii toxicomani se aflau. Cât poate intra într-o basculă? Barris îi aduse tubul gol de Solarcaine ca să-l stu. în salonul din stânga.gulă. . Umbla adesea cu o servietă-diplomat scumpă.şina în mica parcare pe care cei de la Noua-Cale o îm. e mult mai mult.Planul meu e să scriu. erau la lucru. Weeks era în vizorul lui Arctor de foarte multă vreme. majoritatea acestora .trunsă de ruşine.du-şi activităţile din exterior. trecut de treizeci de ani.tărăgănat şi cu eleganţă. Mai târziu. în California. în sfârşit. câte un dealer aflat pe punctul de a fi arestat îşi căuta refugiu într-unui dintre centrele de dezintoxicare .trebat. nici pentru domnul F. oricum.bili ştiu că asta e denumirea comercială a cocainei. Nu-i făcea plăcere să pătrundă într-un ase. îi spusese lui Bob Arctor să verifice toate sediile locale ale celor de la Noua-Cale. O masă de ping-pong în celălalt ca.încărcătura. Arctor deschise uşa masivă şi intră. actele şi orice altceva care l-ar fi putut da de gol erau secre.portant pe care îl urmărea.Şi la ce-ai de gând să-ţi foloseşti toate cunoştinţele astea? întrebă Charles Freck. El începu să vorbească cu voce groasă.menea loc prin înşelătorie.

.zerie ? Ai de gând să pleci de aici târându-te pe burtă ? Cei trei îl priviră cu mânie. O să înveţi asta. încuviinţară cei doi tipi. îşi spuse. . Pot să stau jos ? ..N-am mai putut continua. spuse fata cu fermitate.gând cu urechea şi râzând până şi cu fundul sau s-ar putea să nu fie nicidecum aici.Te simţi foarte rău.Sunt. pe un ton sur. remarcă. se hotărî.Sunt.. în loc de asta. Iisuse! se gândi. . . Târăşte-te afară.Treizeci de grame pe zi.. foarte politicos şi. Un gunoi dintr-un nenorocit de tomberon.Spuneaţi că.Arăţi ca naiba. creier prăjit ce eşti. Nu-i de mirare că nu m-au mai trimis niciodată pe aici până acum: ti. Prietenul meu. cu sinceritate. realiză. Asta. . Fata flutură din mână şi îşi făcură apariţia doi tipi cu înfăţişare banală şi chipuri impasibile.racter educativ..baţi se supuse. ne. spunea că are de gând s-o facă. . Ca un rahat veritabil. iar celălalt cu nişte foi volante.. N-ai destul curaj să iei o decizie ? Să scapi de mi. poţi să bei nişte cafea. cred că-ţi dai seama. aveţi un contrabandist de prima mană. ca un animal bol. Trebuie să corespunzi cerinţelor noastre. în timp ce-i lăsa pe cei doi să-l pună pe o canapea pufoasă. . făcu fata. Şi n-o să-mi spună nici un rahat.veşte. . .Poţi să vezi ce este. Fata făcu un semn ferm din cap şi unul dintre băr.O să fie extrem de greu.Drogat nenorocit.tau pe baza diverselor contribuţii. spre lumea de afară.Duceţi-l undeva unde să se poată aşeza şi daţi-i nişte cafea. . spuse. Asta-i politica lor. sau ar putea fi adevă.Da. iar el se simţea agitat şi irascibil. El nu reuşi să încuviinţeze decât dând din cap. îi răspunse Arctor.în stare pură ? . îşi exprimă el recunoştinţa cu voce tremurândă. de parcă ar fi fost copleşit de mulţumire fiindcă se afla acolo şi fiindcă se aşezase.La Noua-Cale nu există nici o legătură între două persoane. dar câtuşi de puţin prietenoasă.rile. spuse celălalt. cu umilinţă. zise ea.Sunt. Un negru sărit de treizeci de ani. Iar eu sunt omul legii. . eşti ca şi mort pentru restul lumii. . Ţin o zaharniţă plină pe masă. Aici e mai rău decât ceea ce facem noi în mijlocul oraşului . . în fiecare noapte o să-ţi muşti perna până o să-i împrăştii fulgii. Ai vârât otrava aia în tine zi de zi. miam abandonat principala însărcinare pentru un timp nelimitat. Deprimanţi pereţi.. aşa cum era evident că se aşteptau s-o facă: .. Locul ăsta e singura speranţă care mi-a apărut în minte.. . stând exact în faţa lui. spuse Arctor. .Mai târziu. o să găseşti fulgi peste tot. din spatele lui. cam jerpelită. Dar.. ei înşişi. . în ceea ce mă pri. Vopseaua primită din do. calmă şi detaşată.. Dădu din cap. cu toţii. De-aia te mănâncă. bolborosi.rată orice altă variantă cuprinsă între astea două. răspunse Arctor.pii ăştia nu sunt deloc simpatici.De ce-ai venit aici. Tergiversau lucru.Locul ăsta nu e un nimic.Dai bir cu fugiţii ? spuse fata. Nu mai reu.. zise el.aşa cred. ridicându-se. era atât de terminat. .şesc să-mi adun gândurile. Credea.. . ..O să-ţi întâlneşti familia mai târziu. O hazna.Tbanks. cu grosolănie. cu aroganţă şi dis.naţii avea o culoare demoralizatoare şi era de proastă calitate. Odată ce ai intrat într-unui dintre locurile astea...prinzător de energic.. unul cu o cană cu cafea. Şi voi sunteţi idioţi. şi o să aştept o nouă misiune. Am un prieten care a venit aici . când te vei trezi.Da. nu-ţi dăm nimic.grul. Apoi. le era destul de greu să obţină fonduri. educat.preţ. Tăcere.O şterg. Ca un zid de oţel. pe undeva. Tipii de la reabilitare ştiau cum să tragă de timp şi cum să se eschiveze până când toate persoanele căutate de poliţie dispăreau pe o uşă late.nav. dacă cei de la Noua-Cale subzis.rală sau îşi găseau scăparea fugind prin centrala ter. nu-i nimic de capul tău.mică. O să ai crize şi o să faci spume la gură. . tihna unei clinici de dezintoxicare: protestele publicului n-ar fi contenit niciodată. Uau! făcu apoi. ai zăcut în propriile tale excremente ? Arctor clipi din ochi. zise.. N-ai nici un pic de curaj. şmechere.Da. . Câte tergiversări. domnule. Pentru că pe aici. că ai nevoie de noi. . îşi spuse că. membrii personalului erau. Ce-ai făcut. îndreptându-se cu paşi mari către bucătărie. dar numai în sinea lui.Trebuie să fii într-o stare foarte proastă ca să fii primit aici. .Pentru că ai ajuns un rahat. . aici.La ce doză ai ajuns ? Cât iei în mod obişnuit ? . ducă-se dracului. dar a reuşit să ajungă aici ? întrebă Arctor.. . se gândi. spuse Arctor. recunoscu el.Chiar aşa. . zise fata. foşti toxicomani. Arătă spre părul lui Arctor. A reuşit să ajungă aici ? Sper din tot sufletul că n-a fost adunat de sticleţi de drum. domnule. Şi nici o agenţie aflată în slujba legii nu agrea ideea de a tulbura. aparent cu ca.toată hărţuiala asta.Cine eşti ? îl întrebă unul dintre bărbaţi. nu-i aşa ? spuse cu blândeţe. Dacă o să fii admis. Doamne. domnule ? zise fata. Uite.Te ruşinezi şi ai o senzaţie de dezgust faţă de ceea ce ai ajuns.Da. tră. Negroteiul Weeks ar putea fi de partea cealaltă a peretelui. . se gândi Arctor. Eşti pregătit pentru asta ? Sper că realizezi că noi. La urma urmei. încercând să-şi netezească părul. spuse. târăşte-te: e alegerea ta. Cei doi bărbaţi se întorseseră deja. într-o formă foarte proastă. E timpul să-l las în plata Domnului pe negroteiul Weeks şi să-mi iau tălpăşiţa. Asta n-a mers niciodată. O să te scapi pe tine. spuse Arctor şi o luă către uşă.Sigur. zise fata. Păduchi. Lăsă impresia că nu reuşeşte s-o facă şi renunţă. O să-i raportez domnului F. Iar prima condiţie e să fii convins. Cu sinceritate. că abia mai putea să meargă. Chiar dacă aş veni cu un mandat de percheziţie. ţi-ai injectat trupul cu. îşi dădea seama că pierde timpul de pomană. . ea se aplecă şi-i atinse genunchiul.

Nu. pata nebuloasă tremură. iar senzaţia se inten.rit. mulţumesc. ca să le ţină piept atacatorilor. ăsta e la închisoare. spuse Fred. 4 în interiorul costumului său difuz.care erau traficanţi. încercă să ghicească Fred.zit despre cei trei bebeluşi de la spitalul Fairfield cărora trebuie să li se injecteze heroină în fiecare zi. zilele trecute . .Ai auzit pe cineva pomenind numele ăsta: Earl sau Art de Winter ? -Nu. . O să ai nevoie de argumente foarte serioase. doi fraţi de vreo două.. Să urmărească altceva.. la mansardă. spuse Fred. . dar nu se putea gândi la nimic.De fapt. După care putem să dăm de urma părinţilor ei. Am vrut să ştiu câţi ani are şi a spus: „Nouăsprezece".Mă îndoiesc. Am auzit destule.. pe care o câştigase pe me. . monotonă.tâmplă de obicei. Jora Kajas nu avea decât cincisprezece ani.Buni băieţi. Clătină din cap sau.ambii ei fraţi . zise Fred. s-au dus în dormitorul ei. Tu crezi că Doug Weeks fie a murit. Probabil ca să-i facă intrarea în noua ei viaţă. fiindcă sunt prea mici ca să se poată lăsa ? O asistentă a încercat să. dar subţire.tografie. poartă asupra lui mulţi bani-gheaţă. când voia să plece. Ridică în treacăt o fo.O să-ţi spun una care o să te dea sigur gata.E o artă care s-a pierdut. că era timpul să ceară o altă misi. Weeks a dispărut o dată pentru totdeauna.Ei bine. N-am de gând să mai intru în vreunul dintre locurile astea. Arctor se opri în uşă şi se întoarse. .cioasă din Brea. nici o reacţie. Continuă să sorteze. Amândoi..zeci de ani.. . zise celălalt. Fraţii ei erau de părere că asta are haz.De patru luni.Vrei să ştii cum a ajuns să se drogheze? într-o noapte. . până cînd am adus-o noi aici. se ţine de escrocherii ? . Mi-aş fi amintit aşa ceva. ageamii ăştia se trec repede.. dinţi lipsă. ăsta-i mort: i-au găsit trupul prăbuşit pe scări.pendenţi de heroină pentru că.M-ai dat gata. pe Charles Freck şi pe. fie a părăsit zona. au imobilizat-o. ..Nu. zise Arctor. Am avut una aici. i-ar fi putut întâlni. când sunt beţi criţă.rului. . încuviinţă Fred cu o înclinare a capului. spuse Fred cu vocea lui artificială. care îl reprezenta pe Hank. apoi citi ce scria pe verso. Dar chiar şi aşa. . repetă pata nebuloasă numită Fred.Când o s-o facă. Ciudat. spuse Hank. luni la rând. A trecut prin multe belele. . . spuse fata.Ajunge. Jora. braţele ca nişte sârme. cu nume specific. Am întrebat-o de cât timp se injectează.. ochii duşi în fundul ca. e posibil să nu te mai vrem. . nedumerit.De un an. . . . spuse Fred.Nu.Doamne. . Aşa că sa uitat în oglindă. . „Ştii cât de bătrână arăţi?" a întrebat singura femeie dintre ofiţerii noştri. Şi ieşi din clădire. .Crezi că fata asta. vocea metalică a lui Hank încetă să mai pârâie. Un bărbat înalt. enervat. A început să plângă. în ceea ce mă priveşte..îşi ispăşesc pedeapsa de şase luni pentru deţinere de droguri. . . înaltă. nici în ruptul capului. . Ăştia sunt mai duri decât noi.O să fii silit să insişti. Poate că există un manual cu instrucţiuni în sensul ăsta.Dar despre doi negrotei.OK. Era posibil să nu-i mai funcţioneze creierul. i-au injectat drogul şi pe urmă au regulat-o. . .pului. Fata are blenoragie şi habar n-avea de asta.une. spuse unul din bărbaţi. E militar şi are un simţ ciudat al umo. . l-ai acoperit pe Jim Barris. Vru să spună ceva.Pungi ? Cu câteva kilograme de heroină ? . ai căror nume era ceva de genul Hatfield ? Se pare că vând pungi de heroină de câteva kilograme. . fraţii ei .Cum îţi imaginezi razia pe care ar trebui s-o facem ca să găsim o mamă care-şi linişteşte nou-născutul şi-l face să nu mai plângă dându-i o doză de heroină ? Ca pe o descindere nocturnă la o fermă din district ? . iar unicul venit . gândi. Ai au. proveniţi. Uneori aş vrea s-o iau razna. Din câte ştia el. Păr rar şi încărunţit. pata nebuloasă cunoscută sub numele de Fred stătea faţă în faţă cu o altă pată nebuloasă. nu mai fusese la şcoală de şase luni. Trăia într-o cameră sărăcă. Era deja dependentă de substanţa M. .O să-l supraveghez. îşi spuse. Poate la sfârşit de săptămână. Cu gu.Dar despre o femeie pe nume Molly ai auzit ? O femeie solidă.Ceva de genul ăsta.Exact.Marfa care se vinde astăzi pe străzi e mizerabilă. Aşa că boala i se agravează pe zi ce trece.Sau se ascunde şi e inactiv. luând-o către maşină. Notă ceva în blocnotesul din faţa sa. Kilograme.o bursă de studii acordată de Statul California.rule.sivă. . aşa cum se în. Ia să vedem— Pentru o secundă. cutezăto.O să mă-ntorc. Parcă îi goliseră creierul. să mă anunţi. singura ei sursă de căldură fiind un boiler. Nu avea nici un gând. Foarte bine.O persoană de origine suedeză. fără să încerce să-şi imagineze cum arăta fata de nouăsprezece ani căreia îi pica părul. din întâmplare. probabil.Cam atât în ceea ce-i priveşte pe Donna. altfel spus. Hank tria mai departe notele holografice. din livrarea unui transport pe la începutul lunii. Hotărî. Atmosfera din interior îl apăsa. nici un răspuns pentru ei.. dezgustat. nici măcar unele demne de dispreţ. mulţumesc. . nu te vrem nici acum.. Am verificat-o.S-ar putea să nu te mai primim înapoi. Am uitat cum s-o fac.Ei unde sunt acum ? Se gândea că. Timpul trecea.noiul ăsta te faci praf mai repede decât în mod normal. .părea de cincizeci de ani. zise Fred.Şi când te gândeşti că nou-născuţii au devenit de.sificase chiar acum. Bărbat. . cu voce inexpre. .

La început.stricţie masivă din cauza unui mickey-mouse1 impregnat cu o substanţă asemănătoare cu LSD-ul şi i s-au blocat vasele de sânge din creier. de fapt. ca în cazul lui Jerry Fabin. putea descrie im. posomorât. Cu pom. indiferent care ar fi fost problemele ridicate şi indiferent cine ar fi fost implicat. nici unuia dintre ei.tâmpla acelaşi lucru când îşi practicau meseria. nimic nu părea să aibă vreo semnificaţie emoţională pentru el. Cu Fabin s-a terminat. în fiecare săptămână. o drămuire a stărilor sufleteşti. N-ar mai fi avut pe nimeni cu care să stea de vorbă. Pentru binele lui. .trebat care e salariul lui net. cele obţinute din activitatea sa de agent secret.Ce mai e cu Bob Arctor ? întrebă Hank. rămânea la fel de apatic. îi era totuna. Stând faţă în faţă cu Hank şi dându-i raportul. I-am chemat şi i-am în. realizând că acele „alte surse de venit" erau. zise Fred. undeva. sau dacă ştia că e adevărat.Donna moare de hepatită şi-şi foloseşte acul ca să-şi dea gata cât de mulţi prieteni poate. Fabin le-a po. Acestea repre- . Şi n-ar fi fost o halucinaţie. După aceea.ar fi aflat cine era cu adevărat Fred. Notă: 1 Sugativă impregnată cu LSD. . Dar. . . Iar spionii agenţiei ar fi trimis rapoarte în sens invers şi foarte curând el. Hank nu îl obliga să fie atât de indiferent. prin 1970. Era copleşit de fiecare lucru pe care nu îl prevăzuse.Rahat. ci şi despre el însuşi. amândoi o făceau.neau şi nu mai erau de nici un folos se puteau purta ca toţi ceilalţi . Schimbarea pe care o resimţea în timp ce era Fred era. nu doar ceea ce primeşte de la acel centru de refacere a timbrelor. fluturând o foaie de hârtie. Cum le-ar fi putut fi de folos o implicare intensă atunci când discutau despre infracţiuni. costumele nu aveau nici o importanţă. înalt de nici un metru. ar fi descoperit că un omuleţ plătit. prin intermediul lui.mea mai multe bancnote de valoare mică dintr-un restaurant mexican din Placentia. cel din costumul difuz. spuse Fred. Nu m-ai putea împuşca decât din întâmplare. nu dădea raportul nu.Arctor nu prea mai face mare lucru. fără nici un fel de pregătire prealabilă. El n-a spus nimic nimănui fiindcă toţi l-ar fi luat drept nebun şi ar fi fugit dracului din preajma lui.. Conti. Fred. orice i-ar fi spus Hank. de fapt. Un om putea da într-ade. cu stoicism.puşte oricum pe toţi. Teoretic.Da.nuând să-şi răsfoiască mormanul de note. în faţa lui Hank. zise Fred.O să fie o uşurare.şi. îl urmărea întruna dintr-un cărucior. nu simţea nimic din toate astea. Fred se transforma în Bob Arctor şi toate detaliile cumplite i se strecurau din nou în minte. pe trotua. Când au dat lovitura.fuze pe care le purtau amândoi: nu puteau avea senzaţia existenţei fizice a celuilalt. şocul. poate-i mai bine că nu ştii cine sunt. groaza trăită retrospectiv. cineva o să ne îm.Mai demult. Din motive profesionale. crezuse că era din cauza costumelor di. Şi.mai despre toţi ceilalţi.în cele din urmă. Pepper. inclusiv pe superiorii lui. la zelul şi la interesul său firesc. superiorul său . a fost un film . făcu Fred.Atunci.Cine i-a vândut drogul şi unde a fost fabricat ? Sau: .ca în cazul lui Luckman şi al Donnei? Trebuia să-şi neutralizeze sentimentele. în timpul acelor şedinţe. el într-o mai mare măsură decât Hank. trăsese concluzia că.mator care ne-a spus de mai multe ori că Arctor are şi alte surse de venit. Donna a suferit o vasocon. pri. Nici unul dintre ei nu putea sări în sus la fiecare câteva clipe. fără picioare. Avem aici un pont de la un infor. Ăsta era Fred.Filiera Franceză .). Iar Hank ar fi luat notă şi poate că ar fi întrebat: .cru ar fi un pistol: s-o oprim înainte de a-i ucide pe toţi. Hank renunţa. Nici măcar nu lucrează în fiecare zi a săptămânii.ţea cum în el se petrecea o schimbare profundă: avea o atitudine neaşteptat de echilibrată şi plină de detaşare. tot dispozitivul de apărare a legii . Băieţii din capătul holului spun că. nici vreo altă emoţie puter. aşa cum proceda de obicei. începuse să-i devină tot mai uşor s-o facă. vorbeau în mod neutru. scoţând tot felul de exclamaţii.despre doi parteneri de la Narcotice. Deveneau neutri.bre şi ia în fiecare zi câteva tablete de moarte ameste. mai târziu. l-a urmărit cu căruciorul lui zi şi noapte. Ei. Centrul Naţio. Nu e mare. sim. comise de persoane apropiate lui Fred sau pe care chiar le îndrăgea . de la ceea ce părea să fie un automat pentru sucuri Dr. Sau: . indiferent dacă o dorea sau nu. Abia după ce îmbătrâ. zise Hank.dacă observa asta.rul dintre Pizza Hut şi staţia de benzină Arco (unde preţul obişnuit era acum de treizeci de cenţi litrul). De obicei. I-am văzut electroencefalograma de la clinică.. despre infracţiuni grave. făcu Fred. Mai târziu.cată cu metamfetamină. pe care se află imaginea lui Mickey Mouse (n. cu sau fără costum.Nu sunt foarte sigur de asta. Sau: . O putea spune despre propria lui prietenă .văr dovadă de atât de multă energie. .Donna a murit. Hank spuse: Jerry Fabin. Cel mai bun lu. care stătea în camera sa de zi fumându-şi şi înghiţindu-şi drogurile alături de ceilalţi toxicomani. ci îi^er.pierii. şi nu i-ar mai fi rămas nici un prieten.nal de Combatere a Dependenţei. Pe urmă am fă.mitea să o facă. doctorii şi antreprenorii de pompe funebre se în. nici pasiunea.cut cercetări ca să aflăm de ce şi am aflat că nu e angajat cu normă întreagă. pe drumul către clinică. Cu sonorul întotdeauna prea puternic în adâncul sufletului. o sesiza mai târziu. De exemplu. bineînţeles. Dacă n-ar fi fâcuto.. Se duce la slujba lui de la Centrul de Refacere a Marcajelor Albastre de pe Tim.La ce oră e înmormântarea ? Şi ar fi discutat despre asta fără nici un sentiment. Nici mânia. Treptat. ar fi putut spune cu nepăsare: . înalt de nici un metru. .vestit ofiţerilor că un spion plătit. tr.pasibil orice întâmplare la care asistase.nică nu le erau de vreun ajutor. aveau o înfăţişare neutră. zise Hank. . Poţi să-l dai uitării. o să-l ştergem de pe listă. Fred aprecia asta. unul din ei a luat-o razna de-a binelea şi a început să împuşte pe oricine îi apărea în faţa ochilor. .ca nişte specialişti la locul de muncă şi ca fiinţe umane după aceea. O adevărată uşurare. Bob Arctor. sentimentele se reinfiltrau la locurile lor: indignarea faţă de evenimentele la care asistase. în mod intenţionat şi în orice împrejurare. Dar de cât timp stătea la masă.Acum câteva zile.

. e vorba despre Donna.Nu ştim dacă e el. gândi. spuse Fred.Vor auzi vecinii. prietena lui. mai ales spre seară.seşte iniţiala. dar observa totul. denunţându-se unul pe altul. în esenţă. . . făcu Hank.Ei. existente în orice gospodărie. în faţa lui.Ăsta da amortizor.Postlethwaite.Nu ştiu. chiar lasă impresia că îl cunoaşte pe Arctor îndeaproape. . spuse Fred. asta nu-i altceva de. ca un zgo. Destul de bine. de depravarea fiecărui individ în parte. în propria casă şi să se su. Aproape că reuşise. ocupaţii secrete. activităţii care-i aduc duşmani.După toate probabilităţile.Informatorul spune că Arctor apare şi dispare în mod misterios.Bun băiat.Da. un om de valoare are nevoie oricând de o armă.mot metalic. . Hank continuă să citească. . . . Care e al doilea nume de botez al lui Arctor ? Hank îşi pregăti pixul.ment o să-ţi dau. . .Venituri secrete.rii şi de gunoaie. Se simţea penibil. vreau să-mi notez asta. care pune în scenă o demonstraţie de ranchiună schizofrenică împo.gat. în curtea din spatele casei lui Bob Arctor. ţinând cont de societatea degenerată în care trăim. Frank se întrerupse. . E o situaţie cumplită.triva lui Arctor! în armată.Nu te mai ocupi de Weeks. cu amărăciune. tăios.O să mă mulţumesc cu ceea ce-o să primesc. Dar nu lipseşte niciodată prea mult.tanta de heroină . Uneori. în mod eroic.Atunci de ce o faci. Adică.N-o fac din ranchiună. Am primit totul prin telefon. Habar n-am. neliniştit.Aşteaptă. ucigaşii sunt invitaţi în casă.. .zentau.costumul difuz şi-o ridică .nuite. Se auzi un zgomot puternic de explozie.neze un amortizor de zgomot făcut din materiale obiş. Nu l-aş consi. Toxicomanii ăştia. Dar a funcţionat. de fiecare dată când le sare ţandăra. Oricum. Barris începu să desfăşoare folia de aluminiu de pe cauciucul spongios. care nu costau mai mult de unsprezece cenţi.. folosind folie de aluminiu şi o bucată de cauciuc spongios. e unul dintre prietenii lui Arctor. dorea să se în. între. de obicei. protestă Frank. Completa toate numerele de inventar ale aparaturii tehnice care. Aştepta răspunsul. sub diferite pretexte. din acelea care folosesc noul sistem hologra. . cel puţin deocamdată. . supravegherea lui Bob Arctor.. după foarte scurt timp. spuse Hank.La naiba. Care-i diferenţa între asta şi ceea ce faci tu ? .. Cu zâmbetul pe buze. spuse Fred.Oricum. plata informaţiilor pe care le furnizase şi care duseseră la condamnarea vreunuia.provizată. Nimic tipărit. parcă emis de un robot. împotriva yorkiştilor.înseamnă c-o să montaţi dispozitive de urmărire în casa şi-n maşina lui Arctor? întrebă Fred. .de exemplu atunci când era confiscată o cantitate impor. Vine acasă şi mănâncă. de fapt ? Fred îi răspunse după o pauză: . răspunse arţă. evident că e vorba despre răzbunarea unui dro. Ca să se apere. Hank chicoti ..La ce-ţi trebuie un amortizor ? îl întrebă Charles Freck pe Barris.un sunet straniu. iar celelalte simţuri i se înceţoşau unul câte unul. Se învârte zi şi noapte pe acolo.bându-se când urma să apară poliţia. . Dar o să verific şi-o să te ţin la curent.cheie şedinţa de prezentare a raportului şi se gândea: Măcar dac-aş putea lua vreo două tablete. sunt ilegale. plus unele de întreţinere a mecanismelor complicate.cât mintea arsă de LSD a lui Jim Barris. Are şi un al doilea nume e botez ? Folo. cealaltă pată nebuloasă scria şi tot scria.. Ar trebui să ştii cu exactitate.De ce tocmai Arctor ? . a făcut cursuri interminabile de reparaţii pentru aparatura electronică. pe toţi trei.. zise Fred. Se simţea pe deplin detaşat de toate. . spuse Frank. urechile i se înfundaseră. ca să instaleze un sistem complet de monitorizare. . zise Fred.Nu cumva e vorba despre oamenii ăia care cântă ceva cu „bărbaţii din Harlech" ? Ce e „Harlech" ? Un oraş de pe undeva ? . care îi asurzi. spuse Charles Freck. . .pravegheze pe sine însuşi.E Donna. Rahat.dera un informator credibil.fic: e mai bun şi. . ca misiune principală. de ultimul tip.. A folosit un soi de reţea electronică im.rând la dispoziţie. pe moment.în cartierul ăsta. Cred că pentru mo. Ai observat ceva din toate astea ? Poţi să ve. Dau telefoane. urma să-i fie pusă în cu. făcu Fred.Dumnezeule. în 1468. scriind câteva litere. înarmându-se cu răbdare.Postlethwaite. nu ştim. păstrăm câteva nealocate. . spuse Luckman. Uneori . Barris se străduia să perfecţio.suma era extraordinar de mare. Fred scoase un sunet înăbuşit.Harlech e locul în care s-au apărat. ca să i-o tragă.Din Ţara Galilor. Hank notă şi asta. .spre Fred. Cine e informatorul ăsta ? Poate că e unul care vrea să se răzbune pe Arctor. . „după toate probabilităţile". aşa primim noi informaţii. .gos Barris.Ei.Să fiu al dracului dacă ştiu. vreau să zic. care trândăvea fără să poată fi obser.nii din curţile îndepărtate începură să latre. s-ar putea ca acest Barris să reprezinte mai mult decât o „minte arsă de LSD". Nimic din ceea ce intuiesc eu nu-ţi poate fi de folos. îşi ridică privirea . dus pe gânduri. De mai bine de o oră. ..vat. Câi.Da. Vedea ferestre luminate pretutindeni: probabil că cei mai mulţi se uitau la televizor sau îşi rulau ţigările cu canabis. . Avem mai mulţi oameni care se ocupă de asta.în ziua de azi şi în epoca noastră. dacă era aprobată. continuând să scrie. zise Fred. Părea să se amuze. închise ochii pe jumătate şi trase un foc cu pistolul său cu amortizor artizanal. se pregătea să tragă cu pistolul căruia îi montase amortizorul artizanal. Abia dacă mai auzea ceva. spuse Hank. spuse Charles Freck.rifici ? Au vreo semnificaţie ? . apoi pleacă iar. Ce fel de nume e ăsta ? . Presupun c-o să vrei să înregistrăm şi să tipărim totul. învăluit de întunericul nopţii şi înconjurat de o droaie de bălă. fir-ar să fie. cu o droaie de maşini. . La drept vorbind.Cum se scrie ? .

. Ce altceva ar putea face cu ele. Nu o făcuse. curtea din spate cu maşina electrică de tuns iarba. zise Luckman. ale căror fapte erau săvâr. de drogaţi aflaţi la capătul puterilor. apoi râgâi. în loc să-l amor. privind cu înverşunare în gol. zise Freck.Păi. gardul. spuse Luckman. ca să te aperi de cei care vor să-ţi facă vreun rău. Adică e un turometru nemaipomenit. Toate elementele care o alcătuiau erau chiar în faţa ochilor lui şi nu se putea aştepta la nimic nou. I-o întinse lui Freck. curăţată şi ordo. atât de neaşteptate şi de nemeritate. şi tipul de vizavi a furat turo.Nu costă mult. furat într-un fel sau altul.du-şi propria amprentă cerebrală a minţii scurtcircui. . Judecând în mod logic.sau poate cu acelaşi . în astfel de situaţii. în timp ce scotea de sub chiuvetă un aparat electric de făcut floricele de porumb. Sau cel mai bun prieten al său. pen. în cele din urmă. întreaga casă. Probabil că şi-a schimbat proprietarul de vreo cincisprezece ori. i se adresă Luckman lui Barris.punân.Ceea ce a izbutit. Apoi însă. Cu ăsta n-o să mai scoată nici un sunet. tot felul de ciudaţi. se gândi Robert Arctor. siste.lucinaţii pline de ranchiună. ripostă Charles Freck. iniţial. plus prietenii lor.horâtă.. nu într-o fantezie.metrul.Ăla pe care l-ai furat din garajul tipului de vizavi. ar fi putut să fie cineva pe care nu-l întâlnise niciodată şi care-l îl alese la întâmplare. iar ziarele vechi nedesfăcute erau duse de pe aleea din faţă la bena cu gunoi sau chiar erau ci. Tăie încă o bucată de cauciuc spongios. plasându-l într-un loc mai accesibil. Times că ăia care reuşesc să-l vatăme cel mai serios pe Freck pri.tizeze.cătărie: îşi detesta nevasta. întins pe spate. Dar arma de calibrul 32 de sub pernă nu-i era de prea mare folos împotriva unui pericol atât de indirect cum fusese sabotarea celui mai preţios şi mai costisitor obiect pe care îl poseda. a fost să amplifice zgomotul. din cartea de telefon.tru aproape orice motiv. de oricare dintre minţile trăsnite. de un soi de simptom călător şi tainic al modului lor de viaţă. ştiu care e principiul. De cum ajunsese acasă după raportul pe care i-l prezentase lui Hank. . pentru re.berat şi numai o minte plină de răutate putuse s-o facă. durerea şi tăietura de pe pielea capului. De fapt.fisticat.A. atacându-l mişeleşte de pe o poziţie secretă şi sigură. Nu avusese niciodată un pistol.Credeam că eşti ocupat să lucrezi la cefalocromo. Bob Arctor îşi ducea viaţa în cu totul alt mod: existau o so. Dintr-un motiv oarecare. Chiar ai nevoie de una. spre uşurarea tai. cu un revolver sub pernă. substanfa M 20 . L-ai şi terminat ? . în schimbul chiriei cu care i-ai rămas dator. omul are opt tahometre în garaj şi de toate atârnă firele tăiate. vreau să zic.scop. Ţi-o vând.ţeze. Am fost nevoit să mă opresc. să se despartă de toate. în lumea în care sălăşluia acum. intră într-o viaţă nouă şi mo. până când.Nu pot lucra la el zi şi noapte.lorlalţi găurile negre din cauciucul spongios care se arsese.Ce naiba. folosind un briceag complicat. cu care îşi petrecea cea mai mare parte a timpului liber. fiindcă e prea so. într-un rând. explică Barris. . avea să se scufunde. în care toate acestea nu existau. însă.şite în realitate. Nu te-ai înţeles cu Bob că. două fetiţe.. i-l şterpelise o puicuţă. Dar era cât pe ce s-o scoată la capăt. Odată se gândise că era ca o mică barcă pneumatică care naviga la nesfârşit. tot locul acela nenorocit şi pe toţi cei care stăteau acolo. Fapta enigmatică ar fi putut fi săvârşită de oricine. Auzind focul tras cu pistolul de calibrul 22 al lui Barris. care le plăcea tuturor şi de care se bucurau toţi cei din casă. Nu putea conta pe nimic. de orice persoană pe care o cunoştea sau pe care o întâlnise întâmplător. Arctor se lovi cu capul de colţul unui dulap de bucătărie aflat exact deasupra lui. înţe.lese.Bob crede că te ocupi de cefalocromoscop. spuse Barris. . Viaţa de până atunci fusese lipsită de emoţii şi fără nici o aventură. Zace în patul din camera lui închipuindu-şi asta.ţie foarte asemănătoare cu toate celelalte. Am încurcat-o.Cât costă arma asta ? întrebă Charles Freck. o şi făcu. dar de fiecare dată i-l furase cineva. printre umbrele lungi şi întunecate din jurul său nu existau prea multe lucruri cu adevărat raţionale. în jur de treizeci de dolari.Ca şi cazul berii de calitate.facerea complexă şi conştiincioasă a unui dispozitiv electronic stricat. Fusese stricat în mod deli. spuse Luckman. . . o să. că nu detesta dulapul din bu. cel puţin în înţelesul strict al cuvântului. Vreun ciudat lipsit de caracter şi de curaj pândea dinspre periferia vieţii lui. nu avea nici un sens să strici un astfel de obiect. în vreme ce tu tragi cu pistolul. încetul cu încetul. rânjind. îi limpeziră mintea. îşi verificase toate celelalte lucruri şi le găsise în bună stare. .îţi dau un turometru Borg-Warner în schimbul lui. în stilul lui ironic.. Aproape *ot ce valora cât de cât ceva fusese. dacă a mai fost folosită. Aşa se întâmplase şi cu cefalocromoscopul său Altec. care se trase speriat înapoi. Dar. Pe vremuri. . Nu era vorba despre o singură persoană. aveau să urmeze tot felul de rahaturi şi de lovituri pe la spate. Vru să divor. de calibrul 32. năvăleau peste el tot timpul lucruri urâte şi surprinzătoare. Mai ales automobilul întotdeauna mai întâi automobilul. ca asta. Oricum. De câteva ori. într-o bună zi.tate pe un cefalocromoscop extraordinar de scump şi de valoros. stătea singur în lumina palidă din dormitorul său. . cu un lunatic care trăgea cu pistolul în curtea din spate şi cu un alt ţicnit .în primul rând. de psihopaţi paranoici cu ha.Ăştia-s o grămadă.nică a tuturor. dintr-o străfulgerare.. cele două fiice. Fusese o vreme când nu trăia aşa. . îngână Luckman.tite uneori. curtea din faţă.mesc cadou un radio cu tranzistori. şi doar la intervale foarte mari de timp câte o mică minunăţie.mul de încălzire.De unde ştii că l-a furat ? îl întrebă Luckman. cu atât de multe ? Cine se duce să cumpere opt tahometre ? . o gospodărie stabilă care era măturată. arătându-le ce. Probabil că ar fi trebuit să regrete hotărârea pe care o luase. Ţinea sub pernă revolverul său special de poliţist.cuse rost de câte un cuţit. spuse Barris. spuse Barris. Apoi. probabil că şi pistolul e furat. făcu Barris. Foarte curând. şi-l scosese din reflex pe al său de sub pat. . zise. O mişcare menită să-l apere de fiecare pericol în parte şi de toate la un loc. fă.nată în fiecare zi. nicicând. Nici măcar nu se gândise în mod conştient la asta. Indiferent ce se întâmpla şi indiferent cine o făcuse. acel segment al zilei în care se relaxau şi se ameţeau cu toţii. ci de mai multe. Fusese prea sigură. Acum câteva zile scria îl L. în vreme ce el era în baie. fără nici un incident. asta însemna că obiectul era valoros.Trebuie doar să tragi cu cel mai grozav amortizor de unsprezece cenţi din epoca noastră. .

Poate să facă o mulţime de lucruri de care tu nu eşti în stare. aidoma părţii electrice distruse a cefalocromoscopului .. Jerry fuge de acasă.zând din inimă către lume. Bietul nenorocit. am cumpărat deja balamalele. era izbit de peretele pe care lăsa o mică pată de un cenuşiu lipsit de strălucire: ŞTIU CĂ DACĂ AŞ MAI FI LUAT MĂCAR O DOZĂ.prea stri. cam vreo patru sute de kilograme de rahaturi de tot felul. despre ade. puteau trece direct prin ziduri.sucite. Pe urmă. repetând iarăşi şi iarăşi aceeaşi propoziţie. şi televizorul. îşi imaginează că e în sigu. La staţia de benzină. Şi mă îndoiesc că lui Jerry Fabin i-arfi dat prin cap cum să scoată placa de pe fundul aparatului. pe care nu l-ai mai întâlnit până acum. fra. Dar sufletul.Acesta. se gândi. Se adăuga unui lung cortegiu. Şi cineva stând acolo cu un voltmetru.ajunge un doctor sau un savant renumit şi câştigă premiul Nobel. mama şi tatăl lui Jerry îl pun mereu în inferioritate. de pe o altă planetă.Ce se întâmplă aici ? se interesează micul Jerry Fabin. ca să i-o dăruiască unui prieten. dându-şi astfel la iveală adevăratele puteri . cu mintea dusă şi plină de ve. Evident că avea legătură cu copilă. El şi-ar da imediat despre ce e vorba. căci complexul lui de inferioritate s-a transformat într-un sentiment de vinovăţie cu conotaţii sexuale. acuzase toate puicuţele . iar acolo.păduchele . pe care ai ocrotit-o şi.preună cu noi. este fratele tău. Şi. Părinţii îi reamintesc ne. . pe Pământ.de fapt. nu mai putea fi nici amânat.moscopul său de o mie de dolari.aşa cum era firesc. faţă de toţi prietenii lui. şi frigiderul.Măcar dacă ai fi ajuns şi tu ca fratele tău. de atunci înainte. Jerry a îngrămădit atunci în faţa uşii absolut toate obiectele din casă. în pârul lui şi în jurul casei. stă un păduche de plante uriaş. cu cărţile lui subţiri sub braţ. înainte. scurtcircuitate. După care aruncau cefalocromoscopul . continuă să creadă că păduchii de plante îi sunt superiori. în timp ce el se angajează la o staţie de benzină. Ostilitatea secretă faţă de toate persoanele care îl înconjurau.tuia. Jerry Fabin..din garajul lui până în casa aces. o pun întrun plic şi i-o trimit prin poştă.contenit toate astea. . dacă aş mai fi luat măcar o doză. câştigând un dolar şi jumătate pe oră. La început. Ce putea şti un bărbat. mai târziu. Ca să cred asta..ca explicaţie psihanalitică a halucinaţiei cu păduchi de plante a lui Jerry.. de vreun metru douăzeci. ceva îi trecu fulgerător prin minte: viziu.tele lui . Vai de capul lui: odată ce îi ajung în creier urme de metale grele. o pliez. Ei. fratele lui primeşte o bursă şi pleacă la facultate. A venit să locuiască îm. oricum. în cele din urmă. îi spun întruna. dar asta ar fi însemnat să se afle încă aici. în cele din urmă. omule. ştiu că.atât de mare şi de grea . O înregistrare. din Jerry Fabin n-ar mai fi rămas decât un murmur în şaizeci de timpi şi ar fi fost lăsat baltă.. Oricum. la cererea prietenilor săi.ria acestuia. Apoi le-a spuse tuturor că afară era un păduche de plante superinteligent. oricare şi orice meserie ar fi avut el. Charles Freck pretindea că. trebuie înlocuite o mulţime de rezistenţe şi de condensatoare" şi aşa mai departe.nea creierului lui Jerry.. şi că era gata să dea buzna înăuntru şi să-l înhaţe. Ei bine. se gândi. comparându-l întruna cu fratele lui. Femeia priveşte creatura cu in.când circuitul şi bombănind: „Oh. se gândi Arctor.şi pe prăpăditul de Jerry Fabin în aceeaşi ladă de gunoi.ţelul se întoarce într-o zi acasă fluierând vesel. scorniseră un scenariu .. atunci s-ar fi ocupat de Donna. Pe măsură ce cresc amândoi. fum şi mi. fabricat de Altec la comandă specială şi despre care se presupunea că fusese reparat. o entitate jalnică printre multe altele aseme. în sub.. Mai târziu. Şi continuă să o repete.. Cine are nevoie de Jerry Fabin ? Pro. viaţa continuă.babil că numai el însuşi.ros urât. se gândi.nin. Până ce a pocnit şi a trosnit ca o insectă. Ticnitul. chiar dacă scăpa de el.. şocuri de tensiune pe cablaj. O maşinărie cu reflexe. Şi. pe care ai ţinuto în braţe.pentru că ai vă. . El şi milioanele lui de păduchi de plante. de care te-ai apropiat cu adevărat.mai ales Luckman o făcuse. ştiu că dacă aş mai fi luat măcar o doză.napelele şi scaunele. Con.Sau. Oricum. Dar. Imaginaţi-vă că.botarea cefalocromoscopului. apoi cugetă: Dacă Jerry şi-ar fi făcut apariţia ca să facă rău cuiva.Nici o problemă. nici evitat. Potrivită sau nu. asta-i tot. Nu-l ştia pe Jerry de atât de mult timp. care se imaginase cândva pro.văratele motive ? Poate plictiseala sau dorinţa de un strop de acţiune.fire tăiate. în clasa întâi fiind.. odată. n-o să fie necesar să măturăm gângăniile după ce vine Jerry în vizită. băiatul capătă un complex de inferioritate din ce în ce mai puternic . Nu e o muncă destul de bine plătită. în sinea sa. oh. înţelegi. poate şi faţă de fete. cugetă Bob Arctor. Pe ne.zut aceea fiinţă afectuoasă mistuindu-se din interior. ar trebui s-o văd cu ochii meu Poate că ar trebui să-i spun lui Hank despre sa. Din punct de vedere biologic. inclusiv ca. Mă întreb cum o fi fost înainte. în sufragerie. „Cum de-ai ajuns să faci asta ?" îl întrebase Hank. cu care te-ai culcat. lângă mama lui. O acuzase pe Donna . nu de mine. la nevoie.cat ca să mai poată fi refăcut . îi ve. spune mama lui. Fiind cu toţii de faţă în noaptea aceea.conştientul său. un număr nesfârşit de retardaţi cu creierul făcut praf. mintea. O să fie OK. dacă Jerry Fabin o făcuse. cugetă. Acum. răspunsese: . Ar fi putut încerca.ranţă.damnaţi să repete iarăşi şi iarăşi aceleaşi secvenţe sau numai una singură. o pliez pur şi simplu. Aceşti păduchi extraterestri de plante erau cu mult mai deştepţi decât oamenii şi. scenariul nu i se mai părea amuzant. pe care ai admirat-o . verifi. cefalocro. dar pe urmă începe să vadă astfel de păduchi pretutindeni. cugetă. care e un păduche de plante. toate celelalte au murit. la fel ca Jerry Fabin atunci când trei sferturi din creierul său era terci. ce anume ar putea face el pentru mine ? Ăsta-i riscul pe care ţi-l asumi când ai o astfel de meserie.nea să râdă în timp amintindu-şi că. înainte să fi fost luat de acolo.. Sau încercând să desprindă placa cu un ciocan.seră de pe el. îşi spuse. componente suprasolicitate care nu mai erau bune de nimic. pentru care ţi-ai făcut griji.nea ei. aparatul ar fi trebuit să fie plin cu ouăle de gângănii care căzu. Când fusese întrebat cum avea s-o ducă . . gândi şi zâmbetul interior i se stinse. Bob Arctor zâmbi strâmb.că l-ar fi „contaminat". comportamentul lui Jerry fusese aproape fără cusur. pe care ai sărutat-o. ar. Dar. ră. O pliez. . mulţi alţii aveau să sosească. mai presus de toate. băie. iar gângăniile reprezintă pedeapsa pe care şi-o aplică singur etcetera. atunci mintea mea s-ar fi reparat singură. că Jerry fusese ridicat cu forţa în toiul nopţii. medita. Ca o bandă derulată la nesfârşit. Mi-e mai drag decât tine.. înşurubând şi deşuru. Jerry continuă să facă marcaje pe cauciucuri.bând acelaşi şurub.norocita asta de planetă nu sunt bani destui.. în camera de zi a lui Bob Arctor. Apoi. La fel ca unele insecte.iectând şi confecţionând o consolă lungă de zece metri pentru quadrofon şi televizor.sistenţă şi cu afecţiune. pentru că se pricepea la aşa ceva şi era inteligent şi plin de haz . După liceu. au hotărât ei înşişi că pasul trebuia făcut. Era un tip inutil. Dintr-un motiv cu adevărat cumplit: pentru că ai văzut o făptură umană pe care ai iubit-o din adâncul sufletului.

Ascultă. hm. în urma unei sugestii hipnotice. după aceea 6 să mă întreb dacă nu cumva a dispărut percutorul sau dacă gloanţele n-au fost cumva golite de pulbere şi tot aşa." Şi pe urmă mi-am dat seama că era fosta mea nevastă. mai departe şi tot mai departe. zise. . iar Jerry a fost târât la Clinica Toxicomanilor Anonimi. în vis.. Eu am o înaltă calificare tehnică în domeniul electronicii şi am acces la aparat locuiesc aici. zise repede Barris. Aduceţi-mi jacheta cea nouă. şi-i mângâie. Totuşi. . a apărut Dumnezeu şi vocea lui a bubuit către mine . stingându-şi veioza.. o oră târzie: avea nevoie să-şi facă somnul. ajungând să ne concentrăm toate forţele unul împotriva altuia. ca în cazul lui Jerry. Era vocea lui Barris. Ultimul lucru pe care le-a spus-o Jerry a fost: .. . Apoi urma să deschidă robinetele din bucătărie şi din baie ca să inunde casa. Combinate cu un blocaj amnezic.Vreau să spun că teoria mea demonstrează că eu am făcut-o. fiule". cu un aer nefericit. ca pe o ultimă posibili. bineînţeles. îşi flutura mâinile cu disperare.ascunse.vul pentru care am făcut-o.tate de apărare.şase deja uşile şi ferestrele. mi-am făcut un prim punct de vedere teoretic în privinţa celui care trebuie să-ţi fi stricat cefalocromoscopul şi care s-ar putea s-o facă din nou.pere. nemaiştiind în cine pu.cât orice Ford sau GM care apare la televizor la orele de maximă audienţă. zise Arctor. Adică s-ar fi împuşcat unul pe altul. se gândi Bob Arctor. Abia o cumpărase. . până când simţi scotchul sub degete.Tu. Micul Bob Arctor. îşi atinse arma. îndrep. Era noapte. cuprins de agitaţie. cerurile s-au deschis pe neaşteptate. eu tremu. ceea ce nu pot descoperi este moti. Dar care ar putea fi motivele lor ? Poate vor să începem să ne suspectăm şi să ne facem necazuri unul altuia.Ei.. îl desprinse şi îl sfâşie..Să-mi aduceţi lucrurile mai târziu. tălăzuiră dezgustul şi mânia. noaptea. spuse Arctor.văzut. apoi se întrebă dacă nu cumva ar fi trebuit să se asigure că mai era încărcată. Se fă. îşi puse mâinile pe genunchii îmbră. . Unul religios.rul lucru care îi mai plăcea. . . când o să intru în posesia holoscanerelor şi o să le instalez prin toată casa. zise Barris.. O să mă bucur. ai cărui ochi erau înceţoşaţi de un soi de triumf estompat. înainte de a fi îm. O bătaie în uşa dormitorului. Teoria mea a avut drept consecinţă cele întâmplate! Asta e confirmarea teoriei mele empirice! Arctor îl privi cu atenţie.. ca o obsesie. ceea ce se şi pregătise să facă. îi plăcea foarte mult. . când se aflau în preajma lui Jerry. . dar o păstrase pentru ultima clipă. zise Arctor. simţind prezenţa unui duşman. ca să nu-mi pot aduce aminte. din spaima cumplită pe care o simţiseră în ultimele săptămâni. făcu Barris.Nu. „Sunt supărat pe tine. spuse Arctor. Le-a spus că.. Ei înşişi aveau să moară. foindu-se încoace şi încolo. oricum. dar nu-ţi dai seama ?. două tablete de . i-am atras atenţia: au apărut simptomele.Da. Prietenii lui au telefonat la poliţie.ce dracu spunea ? .Tu ai făcut-o ? Se holbă năucit la Barris. obţinerea unei chei potrivite pentru uşa din faţă.Atunci şi-au atins scopul. sub ochii lui Barris care mai era încă în cameră.a.Hm. Cum anume se pregătise ? Etan. realiză el.tem avea încredere. dar cel puţin îi ţineau pe superinteligenţii păduchi de plante dincolo de uşă. Ce-ai zice dacă ţi-aş spune că am pre. cu câteva săptămâni înainte. spunând că rezervorul cu apă fierbinte din garaj era plin cu cianură.Intră. Ca să fie în siguranţă cât mai mult timp posi. .desprinderea plăcii inferioare.. trebuia să umple casa cu cianură gazificată. cu toţii. elev în clasa întâi. Era încruntat.Crezi că eu am făcut-o ? întrebă Arctor. care a spart uşa din faţă.Las-o pe mai târziu. spuse Arctor.Dar de ce ar vrea să facă asta ? spuse Barris. umbla prin casă cu o puşcă în mână. ezitând.cea că auzeam un tunet colosal. cu toţii. cine ne e duşman şi aşa mai departe. care nici măcar nu e asigurat? în sinea lui. Care ţi-a făcut varză cefalocromoscopul. cugetă Arctor.puşcat. eu am un duşman. te izbeşte cu adevărat.ram. zise. . se linişti. . m-am uitat în sus şi am întrebat: „Cu ce-am greşit de data asta. Era pregătit să tragă primul. Şi atunci când dă peste tine ultima fază a ra. întorcându-se acasă cu cărţile lui subţiri sub braţ. încă o revărsare de noroi ajunsă în stadiul final. Iar acum. desprinzând din el.Poate că am fost angajat de nişte forţe secrete. Poate că izvorâse din teama. o defecţiune serioasă a unui aparat casnic. fără întreru. . credea că toate celelalte obiecte pe care le poseda erau contaminate. Lăsându-se din nou să cadă încet pe scaun.caţi în pantaloni de piele. arătându-l cu degetul. cugetă Bob Arctor. Barris îşi regăsi calmul şi zâmbetul radios..Ei. Pe mult mai târziu. Tu te uiţi la persoana care e de vină. Că mi-am paradit propriul cefalocromoscop. Mai zdravăn de. spuse pe un ton energic. Barris intră cu ochii scânteindu-i. clătină din cap şi înfruntă privirea lui Arctor. asta a zis. aidoma unui băieţel care numără crăpăturile din pereţi ca să-şi domolească teama. . Nu. cu franjuri pe spate. Se întinse şi apăsă comutatorul unei veioze. Era singu. speriat de necunoscutul care i se aşternea înainte.. uneori. începu să râdă.hatului ăstuia.bil. Barris se aşeză. murmură Barris. Sau. cu mâna pe arma de sub pernă. întinse mâna şi bâjbâi de-a lungul cadrului patului. da. Doamne ?" Iar el a răspuns: „Iar ai lăsat tubul de pastă de dinţi fără capac.tându-se spre uşă. Atâta deranj . întrebându-se de ce ar fi avut vreodată haz. Barris se ridică. însă. Părea extrem de bine dispus..încă n-ai adormit ? . ca să ne învrăjbim şi să ne despărţim. Ştiuse toate astea de multă vreme. . şi în mod deosebit a unuia scump şi greu de reparat.M-a trezit un vis.Dacă ai de gând să-mi spui c-a fost Luckman. nu. . . dezorientat. acum scenariul nu mai e amuzant. Asta era afirmaţia completă pe care intenţionam s-o rostesc şi pe care nu mi-ai îngăduit s-o pronunţ. De ce ? .Pentru că eşti sonat.

descoperi scările cu miros de urină pe care trebuia să urce. ca s-o poată plăti. pe lângă cele făcute de agenţii sub acoperire atunci când nu erau observaţi. explicaţia era că poliţia nu se sinchisea: Dan locuia într-o mahala. între timp erau montate holoscanerele sofisticate. se apela la un pretext: locatarii erau informaţi că un lucrător de la deratizare sau o altă persoană la fel de dezgustătoare urma să lucreze în interiorul locuinţei o după-amiază întreagă şi că nimeni nu trebuia să intre în casă până la. în căutarea unui cefalo. acasă. nu nu. raportă că. Locuia împreună cu furnizorul ei. repetase unul dintre ele.gelatorul frigiderului. Apoi.sate la adăpost de privirile indiscrete. ceea ce era bine. că erau suspectaţi şi urmăriţi îndeaproape. Sunt eu.Cară-te.tre holoscanere era descoperit de un ocupant al imobi. ca să le testeze.venise ciudat. cerut de cine ştie ce heroinoman. îşi parcă maşina. Sau. până când Barris avea să-l repună în funcţiune pe al său. Oricum. Fred sună dintr-un loc convenabil . Totodată. apoi a dat un telefon anonim la „VA INFORMAM". numai dacă era vorba despre delicte grave.cromoscop ieftin. să zicem. Le duse la gură şi le aruncă pe gât. ora şase seara. le dădea autorităţilor ocazia să efectueze o mică percheziţie ilegală. în situaţii similare.praveghere instalate în mod ilegal în locuinţa sa. i-a pus două pachete în mânerul fierului de călcat.censiunea în întuneric şi găsi uşa blocului numărul 4 marcată cu un G. De obicei. zise el. a vândut-o. îşi aminti cazul unui furnizor de heroină care. Preţul.substanţă M amestecată cu quaak.să poată fi instalat în mod corespunzător (adică fără nici o eroare). pentru violarea unei alte legi. Fi. de-a lungul anilor. depravat. ca să verifice dacă vreuna dintre pungile cu mazăre sau fasole congelată nu conţinea. reflectă Arctor. Demontau lampadarele ca să vadă dacă nu cumva săreau din ele sute de tablete. Dacă dădeau greş şi unul din. ceva mai târziu. Oamenii legii ajungeau în clădirile din Cromwell Village. a explicat că fata descope. tr.inclusiv a telefonului. cu toţii. în timp ce instalarea aparaturii de monitorizare era în toi. în felul ăsta. Asta e modul în care pun problema traficanţii.Salut.ind prins şi întrebat de ce îi scosese un ochi. deşi acesta era urmărit de altundeva . Se întrebă câţi copii se jucau pe acolo şi îşi aminti pentru o clipă de propriii copii şi de gesturile protectoare pe care le făcuse spre binele lor.mul acustic al costumului său difuz. iar poliţiştii se aşezau în diferite locuri. Dan de. de furat. fără să-i dea nici un sfanţ. că e dificil ca un tribunal să condamne pe cineva pentru furtul şi vânzarea aparaturii electronice de su. Cei trei fură zăriţi îndepărtându-se în automobilul lui Bob. . în faţa intrării zăcea un flacon plin cu Drano1. în parcările şi pe străzile desfundate din zonă.şi. Şi adormi. dacă nimic altceva nu dădea rezultate. Aruncau o privire în interiorul vaselor de WC ca să-şi dea seama ce fel de pacheţele înfăşurate în hârtie igienică erau pla. bărbatul i-a făcut tinerei o vizită în miez de noapte şi aproape că a omorât-o în bătaie. dar. Poliţia a venit. şi mai amănunţită decât acelea. Fata. Traficantul era şi toxicoman. Cotrobăiau în con.râseră să meargă la San Diego. S-a dovedit.cea automobilul către sud. Dar partea video era mai importantă şi le răpea mai mult timp.lului. îi dădu jos din automobil pe Luckman şi Barris. Şi bineînţeles că trebuia ca scanerele să nu fie câtuşi de puţin vizibile. Rareori avea drum în zonă. îi spuse lui Barris.şise să afle ce droguri folosea. droguri îngheţate. în plus. autorită. Ridicând flaconul.menite să-i scoată pe oameni din mizerie. Poliţia nu putea decât să-i prindă în flagrant delict în altă parte. Uneori. folosind siste. Era necesar să fie încercate mai multe amplasamente. cu şiretenie. Era o minune că poliţia locală nu-l arestase niciodată pentru tulburarea liniştii publice. procedura spunea că este necesar să se ţină sub observaţie casa până când toţi locatarii erau văzuţi părăsind-o într-o manieră ce sugera că nu aveau să se întoarcă prea curând. suspinând. reflectă Bob Arctor în timp ce condu.cuinţei .ţile erau nevoite să aştepte zile întregi sau chiar mai multe săptămâni. De obicei. aşa că îşi încetau activităţile. având cu toţii un aer serios şi hotărât. Bob. apoi se lăsă pe spate. dar Arctor nu reu. pe care îl ridică. pe autostrada spre San Diego.birii telefonice şi l-a arestat pe traficant pentru furni.nul public dintr-o staţie de benzină . printre bătrâni şi oameni săraci. atunci locatarii aflau. pe care un tip era dispus să-l vândă contra unei sume de circa cincizeci de dolari. Kimberly Hawkins. nimeni nu avea să fie acasă în tot restul zilei.zare de informaţii false către autorităţi. La fel procedau şi cu sistemul audio. acolo unde erau inundate de la sine când trăgeai apa. care îi era şi iubit. Dar. de fapt. 5 Trebuia ca Bob Arctor să lipsească de acasă o bună bucată de timp pentru ca sistemul de monitorizare a lo. . imprevizibil şi violent. fără nici o îndoială. îl folosi ca să bată în uşă. la gropile de gunoi. ca să caute un cefalocromoscop de împrumut. îi rupsese ambele braţe şi câteva coaste.tul drumului lung şi tot timpul pierdut. . după care a obţinut o amprentă vocală pe baza convor. în loc să o arunce în WC. Mai multe. etichetate anapoda. Cheia zăngăni imediat în broască şi uşa se deschise atât cât i-o permitea lanţul din interior. uneori demontau şi vindeau toată aparatura de supraveghere. părăsindu-şi casa şi luându-i cu el pe cei doi colocatari. îşi începu as.mai că îi împiedica pe cei doi să se întoarcă înapoi. Tehnicienii care efectuau operaţiunea erau foarte bine plătiţi. în cele din urmă. Notă: 1 Soluţie pentru desfundat ţevile (n. însă. traficanţii de droguri reacţionau fără ocolişuri.rise din întâmplare două pachete de heroină de calitate superioară care îi aparţineau lui şi le vânduse pe bani frumoşi. Fata a descoperit heroina înainte de a se da curs denunţului. Dan Mancher lipsea de acasă în timpul zilei. indiferent despre ce ar fi fost vorba.Da? . Aveai nevoie de experienţă ca să le poţi monta într-un asemenea mod. bineînţeles. de data acesta. mai degrabă. Trăgeau sertarele birou. Se părea că nimic nu accentua aspectul mizerabil al locului într-o mai mare măsură decât o serie de clădiri construite din blocuri de bazalt .). dar îşi oferea şi ocazia de a verifica o fată pe care n-o mai văzuse de vreo lună. iar tipa părea să nu facă nimic altceva decât să-şi injecteze metamfetamină de două sau trei ori pe zi şi să se ţină de diverse escrocherii. suspectul Bob Arctor se dovedi galant. dorind să se răzbune pe o puicuţă. dar nu a descoperit nimic. fără nici o înghiţitură de apă. ca să umble după cefalocromoscop. îşi făcu apariţia. compensa cos.telefo.rilor ca să descopere dacă sub fundul lor era fixat ceva cu bandă adezivă. Auzise din întâmplare că cei trei bărbaţi se hotă. După ce a fost eliberat pe cauţiune.

- Ce ai acolo ? - Un flacon cu Drano. - Nu mai spune. Scoase lanţul cu nepăsare. Până şi vocea îi era apatică. El îşi dădu seama că fata era la pământ: era terminată. în plus, avea un ochi învineţit şi o buză tăiată. Când privi în jur, văzu că ferestrele micului apartament neîngrijit erau sparte. Cioburile de sticlă zăceau pe podea, alături de scrumiere răsturnate şi de sticle de coca-cola. - Eşti singură ? o întrebă. - Da. M-am certat cu Dan şi el a plecat. Fata, pe jumătate mexicancă, scundă şi nu prea dră- guţă, cu tenul pământiu al consumatorilor de cocaină, privi în jos fără să vadă, iar el îşi dădu seama că vocea îi hârjâia. Unele droguri aveau efectul ăsta. Ca şi infecţi- ile cu streptococi. Probabil că apartamentul nu putea fi încălzit; oricum, nu dacă avea ferestrele sparte. - Te-a bătut. Arctor aşeză flaconul cu Drano pe o etajeră înaltă, peste câteva romane porno - ediţii ieftine, cele mai multe demodate. - Păi, slavă Domnului că n-a avut cuţitul. Cuţitul Case pe care îl ţine acum într-o teacă prinsă de curea. Kimberly se aşeză pe un fotoliu pufos, ale cărui ar- curi ieşeau în afară. Ce doreşti, Bob ? Sunt dărâmată, zău aşa. - Vrei să se întoarcă ? - Păi... Ridică uşor din umeri. Cine mai ştie ? Arctor se duse la fereastră şi se uită afară. Fără în- doială că, mai devreme sau mai târziu, bărbatul avea să-şi facă apariţia: fata era o sursă de bani, iar Dan ştia că ea urma să umble disperată după dozele ei zilnice, imediat ce i se terminau rezervele. - Pentru cât timp mai ai ? o întrebă. - Pentru încă o zi. - Poţi să faci rost din altă parte ? - Da, dar nu-i aşa de ieftin. - Ce-i cu gâtul tău ? - O răceală, spuse ea. Din cauza vântului care pă- trunde înăuntru. - Ar trebui... - Dacă mă duc la doctor, zise ea, o să-şi dea seama că iau cocaină. Nu pot s-o fac. - Doctorului n-o să-i pese. - Ba sigur că o să-i pese. Tăcu, ascultând zgomotul neuniform şi puternic al unor ţevi de eşapament. E ma- şina lui Dan ? Un Ford roşu, Torino, din şapteşnouă ? Arctor privi pe fereastră în parcarea plină de gu- noaie şi văzu un Torino roşu, uzat, care se opri ema- nând un fum negru din ţevile gemene de eşapament, după care se deschise uşa şoferului. -Da. Kimberly încuie uşa cu două zăvoare suplimentare. - Probabil că are cuţitul. - Ai telefon ? -Nu. - Ar trebui să-ţi faci rost de unul. Fata ridică din umeri. - O să te omoare, spuse Arctor. - Nu acum. Eşti tu aici. - Mai târziu, după ce o să plec. Ea se aşeză din nou şi dădu iar din umeri. Peste câteva momente, auziră paşi, apoi o bătaie în uşă. Apoi pe Dan care îi striga să deschidă. Ea îi răs- punse cu un „nu" zbierat şi îi spuse că era cu cineva. - OK, urlă Dan o să-ţi tai cauciucurile. Coborî în fugă pe scări, iar Arctor şi fata priviră prin fereastra spartă cum Dan Mancher, un tip costeliv, tuns scurt şi cu înfăţişare de homosexual, se apropie de maşina ei fluturând un cuţit şi încă urlând vorbele grele ce puteau fi auzite de toţi locuitorii zonei. - O să-ţi ciopârţesc cauciucurile, blestematele tale de cauciucuri! Şi pe urmă o să te omor! Se aplecă şi tăie mai întâi unul, apoi încă unul dintre cauciucurile vechiului Dodge al fetei. Ea se dezmetici dintr-o dată, se repezi la uşa apartamentului şi începu să tragă cu frenezie de încuietori. - Trebuie să-l opresc! îmi taie toate cauciucurile! N-am asigurare! Arctor o opri. - Şi maşina mea e tot acolo. Bineînţeles că nu avea pistolul la el, iar Dan şi cu- ţitul lui Case nu puteau fi ţinuţi sub control. - Cauciucurile nu sunt... - Cauciucurile mele! Fata ţipa, chinuindu-se să descuie uşa. - Tocmai asta vrea şi el să faci, spuse Arctor. - Cei de dedesubt, gâfâi Kimberly. Au telefon, pu- tem suna la poliţie. Lasă-mă să ies! Se luptă cu el, do- vedind o forţă uluitoare, şi reuşi să deschidă uşa. Vreau să chem poliţia. Cauciucurile mele! Unul e nou! - Vin cu tine. O înhaţă de umăr. în faţa lui, fata sărea mai multe trepte deodată şi abia reuşi s-o prindă. Ajunsese deja la apartamentul următor şi bătea la uşă. - Deschideţi, vă rog! strigă Kimberly. Vă rog, vreau să telefonez la poliţie! Vă rog, daţi-mi voie să sun poliţia! Arctor ajunse lângă ea şi ciocăni la uşă. - Avem nevoie să folosim telefonul dumneavoas- tră, spuse. E o urgenţă. Le deschise un bărbat în vârstă, purtând un pulover gri, pantaloni austeri, cu dungă, şi cravată. - Mulţumesc, zise Arctor. Kimberly se repezi înăuntru, alergă la telefon şi formă numărul. Bob rămase în picioare, cu faţa la uşă, aşteptând să apară Dan. Nu se auzea nimic, doar vocea fetei care trăncănea, adresându-se operatoarei. Dena- tura faptele, spunând ceva despre o ceartă pe tema unor cizme în valoare de şapte dolari.

- Spune că-s ale lui, fiindcă mi le-a făcut cadou de Crăciun, flecărea ea, dar erau ale mele, pentru că eu le-am plătit. Pe urmă, el a început să tragă de ele şi eu le-am tă- iat spatele cu un deschizător de conserve, pentru ca el... Se opri; apoi, dădu din cap. Perfect, vă mulţumesc. Da, nu închid. Bătrânul se uită lung la Arctor, care îi întoarse pri- virea. Din camera de alături, o femeie în vârstă, într-o rochie cu imprimeuri, îi urmărea în tăcere, cu chipul împietrit de spaimă. - Situaţia trebuie să fie neplăcută pentru dumnea- voastră, le spuse Arctor celor doi vârstnici. - Tot aşa o ţin, făcu bărbatul. îi auzim bătându-se toată noaptea, noapte de noapte, iar el zice tot timpul c-o s-o omoare. - Ar fi trebuit să ne întoarcem la Denver, spuse fe- meia. Ţi-am spus asta, trebuia să ne fi dus înapoi. - Certurile astea cumplite, zise bărbatul în vârstă. Şi toate lucrurile distruse, şi zgomotul. Se uită la Arctor, mâhnit, parcă cerând ajutor sau doar înţelegere. Fără contenire, nu se termină niciodată. Pe urmă, ceea ce este mai rău, ştiţi că, de fiecare dată... - Da, spune-i asta, îl îndemnă femeia vârstnică. - Ceea ce e mai rău, făcu bătrânul, cu demnitate, e că de fiecare dată când ieşim din casă, de câte ori ne du- cem la cumpărături sau vrem să trimitem o scrisoare, călcăm în... ştiţi, în ceea ce lasă câinele în urmă. - Treabă mare de câine, spuse femeia, indignată. Maşina poliţiei locale îşi făcu apariţia. în calitate de martor, Arctor îşi dădu depoziţia fără să se identifice ca ofiţer în slujba legii. Poliţistul îi notă declaraţia şi încercă să obţină una şi de la reclamanta Kimberly, dar vorbele ei erau lipsite de sens: divaga întruna pe tema perechii de cizme, spunând cum le obţinuse şi cât de mult înseninau pentru ea. Poliţistul, stând cu coala de hârtie în faţă, îşi aruncă la un moment dat ochii spre Arctor şi îl privi cu o expresie glacială, pe care el nu o înţelese, dar care, ori- cum, îi displăcu. în cele din urmă, sticletele o sfătui pe Kimberly săşi facă rost de un telefon şi să sune dacă sus- pectul revenea şi îi mai făcea necazuri. - Aţi remarcat cauciucurile tăiate ? spuse Arctor, când celălalt dădea să plece. Aţi examinat maşina ei din par- care şi aţi notat personal câte anvelope au fost ciopâr- ţite cu un obiect ascuţit - fapt care s-a întâmplat de curând, pentru că încă mai pierd aer ? Poliţaiul îl privi cu aceeaşi expresie de mai devreme şi plecă fără să mai facă nici un comentariu. Kimberly stătea pe canapeaua jerpelită din sufrage- ria ei plină de obiecte sfărâmate, iar ochii ei îşi pierdu- seră din nou strălucirea, după ce îşi încetase efortul inutil de a-i explica ofiţerului anchetator situaţia în care se afla. Ridică din umeri. - Te duc de-aici cu maşina, zise Arctor. Ai vreo prie- tenă care ar putea... - Ieşi dracului de aici! spuse ea pe neaşteptate, cu vocea veninoasă şi foarte asemănătoare cu al lui Dan Mancher, dar mai dogită. Pleacă dracului, Bob Arctor... Cară-te, cară-te, fir-ar să fie. Ai de gând dis- pari odată ? îşi ridică vocea stridentă, care i se frânse apoi, deznădăjduită. El ieşi şi coborî scările încet, treaptă cu treaptă. Când puse piciorul pe cea mai de jos, ceva căzu cu zgo- mot şi se rostogoli în urma lui: era flaconul cu Drano. O auzi pe fată închizând uşa şi trăgând zăvoarele, unul după altul. încuietori inutile, medita el. Totul era inutil. Anchetatorul o sfătuise să-l anunţe dacă se întoarce suspectul. Cum ar fi putut s-o facă, fără să-şi părăsească apartamentul ? Acolo, înăuntru, Dan Mancher avea să o înjunghie, aşa cum făcuse cu cauciucurile. Iar ea, pro- babil că va călca mai întâi într-un rahat de câine, pen- tru a se prăbuşi apoi, moartă, peste el... îşi spuse Arctor, amintindu-şi plângerea bătrânilor de la etajul inferior. Cu gândul la priorităţile acestora, se simţi gata să iz- bucnească într-un râs isteric: nu numai că, în fiecare noapte, drogatul ţicnit de deasupra o bătea, o ameninţa cu moartea şi probabil că avea s-o ucidă în curând pe o tânără toxicomană şi escroacă cu gâtul plin de strepto- coci - dacă nu cumva avea şi multe alte boli pe deasu- pra - dar, pe lângă asta... Chicoti tare, în timp ce conducea înapoi, către nord, maşina în care se aflau Luckman şi Barris. - Rahat de câine, spuse. Rahat de câine. Hazul rahatului de câine, gândi, dacă ţi-l aminteşti şi mâine. Caraghios rahat de câine. - Mai bine ai intra pe banda cealaltă, ca să treci de camionul ăsta Safeway, zise Luckman. Neisprăvitul de-abia se mişcă. Arctor trecu pe banda din stânga şi apăsă pe accele- raţie. Dar, după ce îşi ridică piciorul, pedala căzu brusc pe podea şi, în acelaşi timp, huruitul motorului crescu în intensitate, devenind un muget plin de furie, iar ma- şina se năpusti înainte cu o viteză enormă, feroce. - Mai încet! strigară, într-un glas, Luckman şi Barris. în momentul acela, maşina ajunsese la aproape o sută şaizeci de kilometri la oră; în faţa le apăru o camionetă VW. Pedala de acceleraţie era moartă: nu revenea în po- ziţia iniţială şi nu mai era bună de nimic. Atât Luckman, care stătea alături de Arctor, cât şi Barris, din spatele lui, îşi ridicară instinctiv braţele în aer. El răsuci volanul şi trecu prin stânga camionetei, unde un spaţiu restrâns ră- măsese liber, înainte de a fi umplut de o Corvette care se deplasa cu mare viteză. Aceasta claxona şi îi auziră frânele scrâşnind. Acum, Luckman şi Barris ţipau de-a binelea. Primul îşi întinse brusc mâna şi opri motorul. între timp, Arctor adusese maneta de viteze în punctul mort. Maşina încetini şi el frână, intră pe banda din dreapta şi apoi, cu motorul în sfârşit oprit şi cu transmisia decuplată, rulă pe banda de urgenţă până ce se opri treptat. Automobilul Corvette, care se îndepărtase de mult, continua să claxoneze cu indignare. Camionul Safeway trecu pe lângă ei şi îi asurzi pentru o clipă punându-şi în funcţiune propriul claxon. - Ce naiba s-a întâmplat ? spuse Barris. - Arcul de tensionare a cablului de acceleraţie... Benzina, spuse Arctor, cu mâinile, vocea şi tot restul trupului tremurându-i. Arătă în jos. Priviră cu toţii pedala, care continua să fie lipită de podea. Motorul ajunsese la turaţia maximă care, în cazul acelui automobil, avea o valoare remarca- bilă. Nu se uitase la vitezometru ca să vadă ce viteză atinseseră în final, dar probabil că depăşise cu mult o sută şaizeci de kilometri de oră. Şi realiză că, deşi căl- case din reflex frâna la maximum, maşina nu făcuse alt- ceva decât să accelereze. Cei trei coborâră în tăcere şi ridicară capota. Din ungătoarele cu capac şi de dedesubtul lor se ridica un abur alb. Apa aproape fierbând din vasul de expansiune al radiatorului fâsâia. Luckman se întinse deasupra motorului încins şi arătă cu degetul. - N-a fost arcul, spuse. E cablul care duce de la pe- dală la carburator. Vedeţi ? A pleznit.

Cablul lung atârna la întâmplare pe blocul motor, spânzurând neputincios şi nefolositor, agăţat de inelul său de fixare, care continua să se afle la locul lui. - Aşa că pedala nu l-a împins înapoi când ai ridicat piciorul. Dar... Studie o vreme carburatorul, încruntându-se. - E prevăzut cu un sistem de siguranţă, de suprare- glare, spuse Barris cu un zâmbet care-i dezgoli dinţii falşi. Intră în funcţiune atunci când componentele cablului... - De ce s-a desprins ? îl întrerupse Arctor. Şaiba de blocare n-ar fi trebuit să menţină piuliţa la locul ei? Lovi uşor cu palma în lungul cablului. Cum de-a putut să se desprindă în halul ăsta ? Barris continuă de parcă nu l-ar fi auzit: - Dacă, dintr-un motiv oarecare, cedează cablul, tu- raţia motorului ar trebui să scadă până la ralanti. Ca mă- sură de siguranţă. Dar, în loc de asta, s-a turat. Se aplecă ca să se uite mai bine la carburator. Şurubul ăsta, spuse, a fost desfăcut până la capăt. Şurubul de ralanti. Aşa că, atunci când s-a desprins cablul, siguranţa s-a deplasat în sens opus, s-a dus în sus, nu în jos. - Cum de-a fost posibil? spuse Luckman cu voce sonoră. Se putea deşuruba complet din întâmplare ? Fără să răspundă, Barris îşi scoase briceagul, îi trase lama şi începu să reînfileteze şurubul de reglare a ra- lantiului. Numără cu voce tare. Douăzeci de răsuciri ca să-l înşurubeze la loc. - Ca să slăbeşti şaiba de blocare şi asamblarea cu piuliţă care fixează cablul de acceleraţie, spuse el, ar fi nevoie de o sculă specială. De fapt, de două. Probabil că am nevoie de o jumătate de oră ca să le pun pe toate la locul lor. Totuşi, am tot ce trebuie în trusa mea de scule. - Trusa ta de scule e acasă, zise Luckman. - Da, încuviinţă Barris, dând din cap. Aşa că va tre- bui să mergem la o staţie de benzină şi, fie împrumutăm nişte scule, fie aducem aici camioneta lor de remorcare. Propun să-i aducem aici, să arunce o privire, înainte de a pleca din nou la drum. - Ei, omule, spuse răspicat Luckman, ăsta a fost un accident sau cineva a făcut-o dinadins ? Aşa cum s-a întâmplat cu cefalocromoscoscopul ? Barris căzu pe gânduri, păstrându-şi încă pe buze zâmbetul viclean, dar plin de tristeţe. - De asta nu pot fi sigur. De obicei, sabotajul unei maşini, avarierea premeditată pentru a provoca un ac- cident... Ochii săi ascunşi în spatele ochelarilor de soare cu lentile verzi se îndreptară spre Arctor. Era cât pe ce să fim zdrobiţi. Dacă Corvette-ul ar fi avut viteză ceva mai mare... Aproape că nu există un acostament pe care să te retragi. Ar fi trebuit să opreşti motorul imediat ce ţi-ai dat seama ce s-a întâmplat. - Când am realizat, am scos din viteză, spuse Arctor. Pentru o secundă, n-am reuşit să pricep despre ce era vorba. Dacă ar fi fost frânele, se gândi, dacă pedala de frână ar fi rămas la podea, mi-aş fi dat seama mai re- pede, aş fi ştiut mai bine ce era de făcut. A fost atât de... ciudat. - Cineva a făcut-o dinadins, afirmă Luckman cu voce puternică. Se învârtea furios în jurul maşinii, arătându-şi pumnii. NEMERNICUL! Era cât pe ce s-o mierlim! Aproape că ne-au făcut-o, fir-ar ai dracului! Stând la vedere pe marginea autostrăzii intens circu- late, Barris scoase o mică tabacheră din corn plină cu tablete de moarte şi înghiţi mai multe. I-o dădu lui Luckman, care luă câteva, apoi i-o întinse lui Arctor. - Poate că asta ne dă şi mai tare peste cap, spuse Arctor, refuzându-l iritat. Ne zăpăceşte minţile. - Drogurile nu pot demonta un cablu de accelera- ţie şi un şurub de ralanti, făcu Barris, rămânând cu ta- bachera întinsă. Ai face bine să înghiţi măcar vreo trei... Sunt calitatea întâi, dar sunt slabe. Amestecate cu pu- ţină metamfetamină. - Ia de-aici blestemata asta de tabacheră, zise Arctor. în capul său răsunau voci care cântau cu putere o muzică cumplită, de parcă realitatea înconjurătoare ar fi început să se altereze. în momentul acela, totul - maşinile care treceau în viteză, cei doi bărbaţi, propriul automobil cu capota ridicată, mirosul smogului, lu- mina strălucitoare şi fierbinte a amiezii - toate acestea aveau ceva dezgustător, de parcă, mai curând decât orice altceva, lumea sa ar fi intrat în putrefacţie. Era periculos, dar nu înspăimântător, şi nici măcar nu se petrecea totul deodată, ci mai degrabă ca şi cum s-ar fi dezintegrat, putoarea invadându-i văzul şi auzul, şi mirosul. Totul îi stârnea greaţa şi închise ochii, cutremurându-se. - Ce adulmeci? îl întrebă Luckman. Un indiciu, omule ? Unele motoare miros ca... - Rahatul de câine, spuse Arctor. îi putea simţi mirosul în prejma motorului. Se aplecă, trase aer pe nas şi simţi mirosul, desluşit şi tot mai puter- nic. Ciudat, gândi. Monstruos şi al naibii de ciudat. - Vouă nu vă miroase a rahat de câine ? îi întrebă pe ceilalţi. - Nu, răspunse Luckman, privindu-l cu atenţie. Apoi i se adresă lui Barris: în drogurile alea erau ceva psihedelice ? Barris clătină din cap zâmbind. Stând aplecat deasupra motorului încins şi trăgând în nări mirosul de rahat, Arctor ştia că era vorba despre o iluzie: nu mirosea a excremente de câine. Dar el simţea duhoarea. Şi acum văzu că blocul motor era mânjit, mai ales jos, în zona manşoanelor, cu o substanţă cu aspect neplăcut, de culoare maro-închis. Ulei, se gândi. Ulei prelins, împrăştiat: poate că garnitura de chiulasă nu e etanşă. Dar trebuia să se întindă şi pună mâna ca să se edifice, ca să-şi confirme deducţia logică. Degetele sale atinseră petele cleioase, cafenii, şi se retraseră brusc. Dă- duseră peste rahat de câine. Stratul de excremente se în- tindea pe tot blocul motor şi pe cabluri. Apoi îşi dădu seama că acoperea şi scutul termic. îşi ridică ochii şi îl văzu până şi pe stratul fonoabsorbant de pe partea inferioară a capotei. Duhoarea îl copleşi şi închise ochii, tremurând. - Ei, omule, se precipită Luckman, apucându-l cu putere de umăr. îţi vezi amintirile, este ? - Bilete gratuite la teatru, fu de acord Barris, chicotind. - Ar fi mai bine să stai jos, spuse Luckman; îl con- duse pe Arctor către locul şoferului şi îl aşeză. Omule, drogul chiar te-a făcut s-o iei razna. Stai aici, liniştit. Ia-o uşurel. N-a murit nimeni, iar acum ştim despre ce-i vorba. închise portiera de lângă Arctor. Ţi-e bine acum, răscolitorule ? Barris apăru lângă fereastră, spunând: - La ce-i bună grămada de rahat de câine, Bob? Pentru rumegat ? înfrigurat, Arctor îşi deschise ochii şi se holbă la el. Ochelarii verzi ai celuilalt nu lăsau să se vadă nimic, nici un indiciu. Chiar a spus asta ? se întrebă Arctor. Sau mintea mea îmi joacă feste ? - Ce-ai zis, Jim ?

Barris începu să râdă. Şi râse, râse întruna. - Dă-i pace, omule, spuse Luckman, dându-i un pumn în spate. Şterge-o de aici, Barris. - Ce-a zis adineauri ? îl întrebă Arctor pe Luckman. Ce dracu' mi-a zis ? - Nu ştiu, răspunse celălalt. Nu pot descifra nici mă- car jumătate din chestiile pe care el le spune oamenilor. Barris continua să zâmbească, dar amuţise. - Nenorocitule, îi zise Arctor. Ştiu că tu ai făcut-o... Ai stricat cefalocromoscopul, iar acum maşina. Tu, drogat pervers şi nemernic. Abia dacă-şi putea auzi glasul, dar, în timp ce zbiera la zâmbitorul Barris, duhoarea îngrozitoare se înteţi. Renunţă să încerce să mai vorbească şi continuă să stea acolo, la volanul inutil al maşinii sale, străduindu-se să nu vomite. Slavă Domnului că Luckman a venit cu noi, se gândi. Altfel, astăzi s-ar fi terminat totul pentru mine. Astăzi aş fi murit de mâna scârnăviei ăsteia cu mintea arsă de droguri, a ticălosului ăstuia cu care stau în aceeaşi casă. - Ia-o uşurel, Bob, se strecură vocea lui Luckman printre valurile de greaţă. - Ştiu că-i el, zise Arctor. - La naiba, de ce ? păru să spună celălalt - sau să în- cerce s-o facă. în felul ăsta, ar fi murit şi el. De ce, omule, de ce ? Mirosul lui Barris, care continua să zâmbească, îl co- pleşi pe Bob Arctor şi vărsă pe bordul maşinii. O mie de substanja M 107 voci subţirele îi ţiuiră în urechi, alinându-l şi, în cele din urmă, mirosul dispăru. O mie de glasuri firave care-şi strigau ciudăţenia. Nu le înţelegea, dar cel puţin acum putea vedea din nou, iar mirosul dispăruse. începu să tremure şi dădu să-şi scoată batista din buzunar. - Ce era în tabletele pe care ni le-ai dat ? îl întrebă Luckman pe zâmbăreţul Barris. - Ei, doar am luat şi eu câteva, spuse Barris, şi tu la fel. Iar nouă nu ne-a provocat nici o halucinaţie nasoală. Aşa că n-a fost drogul. Şi s-a întâmplat prea repede. Cum ar fi putut fi de la ele ? Stomacul nu poate absorbi... - M-ai otrăvit, spuse Arctor cu sălbăticie, cu vede- rea aproape limpede şi cu mintea luminându-i-se, dar fără să-şi poată domina spaima. Acum apăruse teama, o reacţie iraţională care luase locul nebuniei. Teama de ceea ce fusese pe punctul de a se întâmpla, de ceea ce însemna asta, teama, teama cumplită, teama de surâzătorul Barris şi de blestemata lui de tabacheră, şi de explicaţiile lui, şi de vorbele, me- todele, tabieturile, obiceiurile, sosirile şi plecările lui înfiorătoare. De telefoanele lui anonime care dădeau poliţiei informaţii despre Robert Arctor şi de dispozi- tivul de două parale pe care-l folosea ca să-şi mascheze vocea şi care funcţionase foarte bine. Numai că trebuia să fi fost Barris. Nemernicul se ţine de capul meu, cugetă Bob Arctor. - N-am văzut niciodată pe nimeni care să aibă ha- lucinaţii atât de repede, spunea Barris, dar atunci... - Te simţi bine acum, Bob ? zise Luckman. O să cu- răţăm voma, asta nu-i o problemă. Ar fi mai bine să treci pe bancheta din spate. Trase de portieră odată cu Barris, deschizând-o. Arctor se prelinse afară, clătinându-se. - Eşti sigur că nu i-ai strecurat nimic? îi spuse Luckman lui Barris. Acesta protestă ridicându-şi mâinile în aer şi flu- turându-le. Articol. Cea mai puternică temere a unui agent sub acoperire de la Narcotice nu este că va fi împuşcat sau bătut, ci că i se va strecura o supradoză dintr-un psi- hedelic - datorită căreia în minte i se va derula pentru tot restul vieţii un nesfârşit lung-metraj de groază - sau că i se va injecta o doză de mex, jumătate heroină şi ju- mătate substanţă M, în ambele cazuri adăugându-se o otravă, cum ar fi stricnina, care aproape că-l va ucide. Nu va muri, dar consecinţele vor fi, deci, cele de mai sus: dependenţă de drog pe viaţă, film de groază deru- lat până la moarte. Fie se va pierde într-o existenţă de- pendentă de ac şi de drog, fie va fi închis într-un spital de psihiatrie sau, cel mai cumplit, într-o clinică fede- rală. Se va strădui zi şi noapte să scape de păduchii de plante sau se va întreba la nesfârşit de ce nu mai poate cerui podeaua. Şi toate astea vor fi premeditate. Cineva va descoperi cu se îndeletniceşte şi apoi i-o vor coace. Aşa se vor răzbuna. în cel mai cumplit mod: folosind drogurile pe care le aveau de vânzare, adică motivul pentru care el se afla pe urmele lor. Ceea ce, chibzui Bob Arctor în timp ce-şi conducea cu grijă maşina către casă, înseamnă că atât traficanţii, cât şi agenţii secreţi ştiu ce efect au asupra oamenilor drogurile vândute pe străzi. în privinţa asta, sunt cu toţii de acord. Un mecanic de la o staţie Union aflată în preajma zonei unde trăseseră pe dreapta venise la faţa locului, examinase maşina şi, în cele din urmă, o reparase contra sumei de treizeci de dolari. Nimic altceva nu părea să mai fie defect, cu excepţia faptului că omul studiase sus- pensia din stânga faţă pentru o bună bucată de vreme. - E ceva în neregulă aici ? întrebase Bob Arctor. - Se pare că aţi putea avea necazuri la virajele strânse, spusese mecanicul. Ţine bine direcţia ? Maşina nu avea nici o deviaţie sau, cel puţin, nici una pe care s-o fi observat Arctor. Dar mecanicul re- fuză să spună mai multe. Continuă doar să studieze ar- cul elicoidal, pivotul şi amortizorul hidraulic. Arctor îi plăti şi camioneta depanatorului demară. Apoi se în- toarse la maşină împreună cu Luckman şi cu Barris - care acum se aşezară amândoi în spate - şi o porni spre nordul districtului Orange. în timp ce conducea, Arctor medita asupra celor- lalte concordanţe cu iz sarcastic între convingerile poli- ţiştilor de la Narcotice şi cele ale traficanţilor. Se ştia că mai mulţi agenţi sub acoperire se dăduseră drept in- termediari şi ajunseseră să vândă, de exemplu, haşiş - iar uneori chiar să-l consume. Era o acoperire bună, dar în acelaşi timp îi aducea agentului un profit supli- mentar, care creştea treptat, depăşind atât salariul lui oficial, cât şi bonusul primit pentru arestarea trafican- ţilor sau confiscarea unui transport important. De ase- menea, agenţii deveneau din ce în ce mai dependenţi de drogurile pe care ajungeau să le deţină şi de tot modul acela de viaţă, ceea ce era firesc. Ajungeau să fie, în ace- laşi timp, traficanţi cu dare de mână, toxicomani şi agenţi secreţi, iar după o vreme unii dintre ei începeau să-şi reducă din ce în ce mai mult activitatea în slujba legii, dedicându-şi tot timpul comerţului cu droguri. Pe de altă parte, unii dealeri dornici să i-o coacă cuiva sau care se aşteptau să fie arestaţi dintr-o clipă în alta înce- peau să coopereze cu poliţia, sfârşind prin a se transfor- ma într-un soi de agenţi neoficiali sub acoperire. Pentru Bob Arctor, de exemplu, totul devenise acum confuz: în dupăamiaza aceea petrecută pe autostrada San Diego, în timp ce el şi cei doi prieteni ai săi erau la un pas să fie şterşi de pe faţa pământului, autorităţile le pu- neau - spera - casa sub observaţie după toate regulile artei. Dacă o făcuseră, asta era, paradoxal, în beneficiul lui şi probabil că de atunci înainte avea să fie ferit de si- tuaţii de genul celei abia petrecute. Era un noroc neaş- teptat, fiindcă, în ultimă instanţă, putea reprezenta diferenţa dintre a

.Ar fi trebuit să-mi spui. Exact cum a spus. .Şi dacă. . în acelaşi timp. spuse Barris pe un ton surprinzător de vesel.. în ceea ce priveşte locuinţa.bească despre asta zile întregi.sfârşi otrăvit sau împuşcat. E casa mea. să-l mai şi pună în funcţiune aşa cum s-ar cuveni.Chiar a făcut-o. spuse calm Barris. conchise. Oricum. Sper că. . . din nou calm.Ce-ai scris în bilet. care vor da peste cap universul. tot ce-i aparţine lui Bob. în vreme ce noi am lipsit toată ziua. la întoarcere. zise Barris. . O să ştie exact ce au de făcut.Am scris. ceea ce ar trebui într-adevăr să facă ar fi să testeze sistemul de supraveghere. .trează o supradoză dintr-un drog halucinogen furat de îngerii Iadului dintr-un arsenal militar şi pus în ca. mai degrabă decât prin alte locuri mai puţin obişnuite. răsucindu-se către el. dacă ăia îl găsesc neconectat sper să se gândească să-l bage în priză şi. E sub canapea. o să ştim că vor.liză Arctor.Bineînţeles că glumesc. Vino. Hristoase. Bob ? . vor da jos biletul şi vor în. Se gândi.Uşurel.. . Când voi ridica rolele de înregistrare. răspunse prompt Barris. sabotajele şi atacurile la adresa mea vor fi foarte puţine.O să vedem când ajungem acasă. dar vocea îi era agitată.iască şi o să devasteze casa. Leise. . Bob.cheie. cugetă. Şi nu doar astăzi. o s-o rederuleze şi o să lase totul aşa cum fusese. am lăsat-o.. de electronist cârpaci şi rupt de realitate al lui Barris era într-adevăr o problemă. Şi să fi ucis sau să fi bătut ani. spuse Luckman. Jim. pentru ori. Ceea ce înseamnă: păs. Sau. Va trebui să pri. aşa cum procedează de obicei cu aparatura lor.xicoman incurabil. oricum. în mod provi. . Sau pe uşa din spate ? .cheta din spate a maşinii mele. şi la fel de bizarul său amortizor artizanal. . descuiată. iar dacă Luckman ar adormi. . se gândi. casa o să mai fie încă acolo.. pe oricine se afla pe urmele lui . când şi de ce o fac.Am pus un bilet pe ea.cului de repede şi îşi luau o mulţime de precauţii grab. s-ar putea să fi făcut zob şi să fi furat tot ce avem.. Aşa au. aproape că-i făcuse de petrecanie. Donna. Cu excepţia faptului că. atunci când voi verifica înregistrările stocate pe rolele holoscanerelor. asta do. sau dându-şi duhul şi a pune mâna pe duşmanul său. Jim? îl întrebă Arctor. după ce o să jefu.Şi dacă intră pe ferestre ? întrebă Luckman. ne iei în râs ? Sau nu ? se miră Luckman. Am plasat trei microfoane Sony multidirecţionale în trei locuri diferite. Era cam singurul gând care-l mai putea linişti.Numai dacă nu fură şi casetofonul odată cu cana.. Holoscanerele odată montate la locul potrivit.Râzi de mine! . Am pus-o la punct azi-dimineaţă. De fapt. voi fi o altă persoană de la academie. Dacă e un bilet pe uşă şi e descuiată. Cu tine. Vorbise cu o voce care părea grea de atâta resemnare. voi afla cu exactitate şi foarte repede ce fac toţi cei din casă .. Şi în fiecare noapte.cuiată o să le uşureze munca. Am lucrat la ea până mi-a reuşit. nu m-am gândit la asta. N-o să mă ajute prea mult dacă holoscanerele mă surprind în timp ce mi se adminis. continuă Barris. care o să mă privească zvârcolindu-mă şi nu voi mai pricepe unde mă aflu sau cine sunt.Bob.cine ar fi vrut să intre astăzi în casă în lipsa noastră. uşa e descuiată.. ar putea să-mi găurească ceafa şi aş fi la fel de mort ca Bobby Kennedy. conducând cât mai prudent cu putinţă în mijlocul traficului intens al după-amiezei..sei lui descuiată şi cu un bilet pe ea.treze. Şi el a murit de pe urma răni. . „Intră. .. De-adevăratelea. zise Barris. susţinu Barris cu tărie. în ziua aceea.vedeşte că cineva vrea să ţi-o coacă urât de tot. uşurel. în. Deci. . Să-l ia dracu' pe Barris. De unde.Ce dracu'.inclusiv eu însumi .Despre ce e vorba ? .Da.şi. dacă o să-l găsească deconectat.mească altcineva înregistrarea în locul meu. necunoscut. . aşa o să aflăm cine face toate astea.şi care.. să fie cât se poate de siguri că funcţionează perfect şi apoi să-l aducă în starea iniţi.zise şi poate că era adevărat. a uitat să conecteze casetofonul la priza din perete. conchise. E lucrul cel mai importat. . cum ar fi spus prietenii noştri. să-i parcurgă ciclul în întregime. Are o casetă de două ore. Aşa că n-o să ştim. O să supraveghez toate camerele douăzeci şi patru de ore pe zi. poate că uşa des. înăuntru a pătruns cineva care i-a descoperit aparatura şi a fost atât de deş. cugetă. cu mare viteză." Se întrerupse. Numai un psihopat ar face asta. La urma urmei. să presupunem. zise Arctor. O să ia asta drept dovadă că cineva a fost acolo. Noi.vatul. expert şi. Cu toate că o să existe un decalaj. în ce măsură acel exemplu suplimentar de punere în practică a geniului. O să şi-o tot amintească şi-o să ne tot vor. nemţii. Cu siguranţă.nice când îi urmărea cineva. făcu Barris. Ştii. la nivel de grădiniţă. E o surpriză electronică. dispăreau al dra. Probabil că. cele cu sorţi de izbândă. spuse Luckman. Oricum. rea.Cui i l-ai adresat ? interveni Luckman.trează-ţi calmul.. E pentru Donna. .tept încât s-o scoată din priză.peaua şi cu tot restul. dacă ar avea bizarul său pistol de calibrul 22 cu un singur glonte.malele. zise Arctor. Vreau să zic. . probabil.Probabil că. ceea ce ştia cu certitudine era că vinovaţii dispăreau. .. Planurile unui mare geniu. ca de pe ban. Nici măcar n-aveam idee că ştii să scrii. o să găsească microfoanele în primele zece minute şi o să descopere conexiunea lor cu casetofonul.Da. ei nu ştiu că-i descuiată ? spuse Arctor. Luckman începu să râdă pe înfundate. poate scăpa cu fuga atunci când nimeni nu-i ia urma. ascunzându-şi îngrijorarea. casetofonul meu începe să înregis. fabricat undeva în Germania. ci în fiecare zi..denţial. explică Barris..ală . Să-mi facă o gaură doar atât de mică. spuse Arctor. Râde de noi.Am lăsat o mică surpriză. o să lase uşa descuiată şi biletul prins de ea.un disc neinscripţionat.beşte serios. . cineva real. spuse Luckman. Intrăm din nou în ceaţă. O să mă văd pe mine trezindu-mă în toiul nopţii şi ducându-mă la WC.cuia uşa. sau ca to.lor făcute de un revolver de acelaşi calibru. Şi nici măcar n-am luat cu împrumut vreun cefalocromoscop. zise Barris.Eu nu mi-aş face prea multe griji. pe deasupra. Numai că. După o pauză. făcu Arctor. ca de obicei. .Mă întreb ce s-a întâmplat acasă. devreme.Ca să măresc şansele de a se intra pe uşa din faţă. să lase uşa din faţă a ca.Dacă uşa din faţă este deschisă în lipsa noastră.Ce fel de surpriză electronică ? întrebă Arctor cu asprime. Chiar şi când o făcea foarte îndeaproape. N-o să aflăm niciodată. O să şteargă banda. nu poţi să te-apuci să montezi. La naiba.. Va fi o imagine a unui fapt deja petrecut la care eu nici măcar n-o să am acces. Atât de aproape. reflectă el. nu-mi pot da niciodată seama. .Nu? ripostă furios Luckman.feaua mea.

cerule.toare pentru că omora ţânţarii .temala s-a lăudat în public că soţul ei răsturnase guver. Când au văzut despre ce e vorba şi i-au explicat şi ei. în timp ce îşi conducea automobilul sport.Oh.lover pe gât.dere. Ţineţi minte apartamentul ei? Bogaţii nu înţeleg niciodată cât de valoroasă e viaţa. pur şi simplu. îşi înceta iritat lucrul şi ceda. aş fi ucis-o chiar eu"..căperea sau în jurul maşinii lui de scris. . Vă aduceţi aminte ? . Soţia sa nu a scris despre asta nici un poem plin de mândrie. Ăăă. Dar dacă are loc un accident sau o serie de accidente. Apoi însă. N-au nimic de câştigat dacă lovesc animalele.botaj industrial sau militar se limitează la avarii despre care nu se poate dovedi întru totul . Articol. asta însumase . ca.gajaţii să vină la lucru o săptămână. dacă victima reuşeşte să afle cine sunt ei. cerule. ce-am făcut? le-a spus probabil proprietarul camionului autorităţilor lo. Cel sau cei care voiau să-i facă felul erau nevoiţi să ac. prea mult săpun şi prea multă hârtie igienică pot da peste cap întregul sistem de canalizare al unei instituţii. De exemplu. iar ei nu-i convenea că. o persoană cu o educaţie atât de temeinică şi cu atâtea avantaje financiare ca Thelma Konnfond le-a devenit duşman imediat ce a articulat asemenea vorbe. sub forma a numeroase căderi şi rateuri neînsem. un cablu de înaltă frecvenţă sau unul electric. în ochii lor.. tânăra a rostit nişte cuvinte care apoi au devenit pentru ei parodia unui lozinci a maleficului . în ultima etapă a căsăto. Nu purta niciodată sutien şi noi obişnuiam să ne aşezăm. Oricum. îţi amin. La volanul maşinii sale care înainta cu viteză redusă. Oricum.. ei înşişi. Ăsta e avantajul ei..truge un document de neînlocuit .. Angajez nişte profesionişti din L. Rastus Brown ? . suspiciunile lui Barris n-ar mai con. un grup de Pantere.. dacă apar erori mai ales în ritm lent. atunci ai de-a face cu un inamic poli.preţuită care alunecă dintr-o mână răuvoitoare. împiedicându-i pe toţi an.. A ve. Altminteri. intrând în casă.în anul acela se antici. să-i şteargă praful din birou sau să caute la nesfârşit câte un obiect minuscul în toată în. zise Barris.şi nu lasă în urmă impurităţi care să poată fi analizate.mea sau să apeleze prea mult la noroc. Mulţi dintre membrii fostei aristocraţii ştiau cum procedeză servitoarele.în fine. a dat brusc cu ochii de un camion care ieşea cu viteză redusă de pe un drum lateral.A.tot ceea ce îi îndemna să nu aibă încredere în duşmanii lor conformişti. excitându-se la simpla ei ve.De ce ai făcut asta. Dacă la sistemul de pornire al unei maşini este conectată o bombă.. Maşina i se stricase în mod firesc.bună de atârnat de perete pentru a fi temută şi dispreţuită: DACĂ ŞTIAM CĂ E INOFENSIVĂ.Dar era o conformistă.şi vital pe deasupra: în loc să obţii o copie. Şi asta îl măcina într-o mult mai mare măsură decât dacă s-ar fi putut dovedi ceva.. în timpul pregătirii sale de poliţist din cadrul academiei. în timp ce scotea aparatul pentru floricele de porumb.gimul. Ce-am făcut.nate atunci victima. nevasta unui ambasador american în Gua. . îi atrăseseră atenţia asupra lui însuşi şi îl introduseră în baza de date folosindu-se de propria sa memorie. continuă analiza teoretică a situaţiei în care se afla. AŞ FI UCIS-O CHIAR EU. fără să piardă vre. cu pu. să rătăcească acte . un partid sau o ţară.riei lor.teşti de Thelma Konnford ? Fata aia mărunţică. între timp. din ambasador nu a mai rămas nimic alt. avusese ghinion. să spunem.puie că e paranoică şi că nu are nici un duşman. după o perioadă firească de timp. O granulă de naf.Dacă ne ucid animalele. Iar prietenii săi erau de aceeaşi părere. pantaloni evazaţi şi sâni stranii. Şi aşa mai departe.cu siguranţă mai multe decât dacă. apelând la un al doilea exemplu consacrat. şi găsise o altă soluţie.. După ce şi-a îndeplinit misiunea.Şi eu am ? întrebă Arctor. ambasadorul a fost transferat într-o mică ţară din Asia şi.sese de nici un folos. urma să durează mai mult. Şi nu existau repercusiuni. îi termin pe toţi. Folosindu-se de un proprietar bogat sau de un scriitor cu preocupări politice care antipatiza re." Sau cum proceda fosta lui soţie. . la o oră târzie. Orice staţie radio sau TV poate fi scoasă din emisie de o pilă care taie.„Dacă ştiam că e inofensiva.pase izbucnirea unei epidemii de encefalită în districtul Orange.dar pe care ar apărea cu siguranţă cineva. Aşa cum ştia orice hippy din anii şaizeci. atunci e limpede că-i vorba despre un duşman. grădinarii şi alte ajutoare din clasa şerbilor: o vază spartă. Faptul că purta un pistol şi că avea la dispoziţia sa o întreagă armată particulară racolată din rândurile CIA nu-i fu. Ele n-au nici o vină.nit la noi ca să ne pună să ucidem libelula aia în locul ei ? Şi când i-am explicat. în perioada aceea lucra ca anchetator pentru o firmă de asigurări („Vecinii dumneavoastră din apartamentul de vizavi beau peste măsură?"). .tostrada cu viteză redusă.. învăţase ca în timpul activităţii lui din toiul nopţii să facă tot felul de lucruri.. deşi avea o muncă grea. spuse Barris. din întâmplare. spunea Luckman. de exemplu: să-şi ardă mâna când îşi aprindea o ţigară.N-o s-o facă. graţioasă şi elegantă. o bijuterie de familie ne. venind drept către el. presupuse Arctor în timp ce străbătea au.. „. îşi aminti Arctor. se îndoieşte de ea însăşi. . De fapt. vai. noaptea. Fata aia nu se droga niciodată. Totul se petrecea în capul lui.şi încă o mai făcea .nul de stânga al acelui mic stat. să descopere că-i intrase ceva în ochi. are mai multe şanse să le vină de hac .că au fost produse în mod deliberat. .sau chiar deloc .ceva decât o mână de resturi împrăştiate.ţioneze fără să se aştepte la succese. să provoace o serie de accidente.E clar că ei aşa cred. presupunând că aveau duşmani.cale. La început. în ziua aceea. Una dintre cele mai eficace forme de sa. dacă o clădire publică în care se află un sediu de partid este aruncată în aer. s-ar trage în ea cu o puşcă cu lunetă. Ştia că toate naţiunile din lume antrenează şi trimit peste hotare o mulţime de agenţi care să slăbească nişte şuruburi aici. massaf Vai. pur şi simplu. să uzeze nişte filete dincolo. sau erau doar foarte puţine. care de fapt era folosi.când se află în alt oraş . . o naţiune mică le arăta pumnul Statelor Unite sau URSS-ului. cu sâni enormi. Bob Arctor uită de chestiunile teoretice şi derula în minte amintirea unui moment care îi impresionase pe toţi trei: tânăra conformistă. l-ar fi descoperit în paginile ziarelor. Altminteri. îşi completa rapoartele în loc să se excite la simpla ei apariţie. şi să-i privim sfârcurile.. fie ea o persoană. persoana începe să-şi închi.teni niciodată. inofensivă. zise Barris. Un cocoloş de gumă de mestecat strecurat într-un copiator Xerox dintr-un birou guvernamental poate dis. nu se poate mobiliza niciodată ca să se apere.tică invizibilă: poate că nici măcar nu există. Bob. Peste o clipă. le ceruse să ucidă o insectă mare. le pun o bombă. Asta-i cu totul altceva. Ca o mişcare poli. se lovise la cap în bucătărie. Şofând. dacă instalaţiile pur şi simplu nu funcţionează.talină pusă în rezervorul de benzină al unei maşini îi uzează motorul şi i-l scoate din funcţiune abia peste două săptămâni . faci praf originalul. făcu Luckman. de exemplu. să întrerupă nişte conexiuni electrice şi să stârnească mici incendii.tic. Cândva.

Nu e chiar aşa. pur şi simplu. Urmează ca Barris să tragă concluzia că i-am ademenit pe toţi să plece de acasă ca să le permit unor intruşi cu identitate secretă să-şi ducă la bun sfârşit treaba pe care o aveau aici.deţi una ca asta ? Toxicomanii. îşi dădu. păşind înăuntru. totul părea să fie exact la fel ca atunci când plecaseră.zească. spuse Luckman. De fapt.Cred că acolo se folosesc referinţele încrucişate. în treacăt. răbdare şi sângerând . în timp ce condu. chicoti Barris. .seră o vreme uitării nălucirile şi visele. unde se aflau fundul şi coada pisicii. a maşinii şi a Dumnezeu mai ştie ce. unul şi acelaşi ? Cunoaşte cineva răspunsul ? Dacă da.tru scurgerea vaselor. cerând zgo. prăpastia dintre lumea lor şi a ei ieşise singură la iveală şi nu mai dispăruse. Ce vă face să cre.puloasă a tuturor urmelor pe care le-ar fi lăsat altmin. eu ar tre. Dar. uluind-o.rupându-se din scrierea depoziţiilor. şi pe toţi cei numiţi Jim Barris ? Câţi de-alde Bob Arctor există? cugetă." . pentru că sunt singura persoană din lume care ştie că Fred e Bob Arctor.mentul şi s-au refugiat în propria lor locuinţă dezordo..Ale altcuiva cu acelaşi nume. că simţise mirosul mâncării prin fereastra lor spartă şi că. parcară şi se în. Oare computerele de la Cal Tech ne pot spune asta? Oare n-ar putea să ni-i listeze.care ar putea fi crescătoare sau descrescătoare ? Sau în ordine alfabetică ? Pentru că nu vreau ca atunci când o să mor. o foaie scoasă din computer. medita. Inima ei.şăm în faţa lui Dumnezeu în ziua Judecăţii de Apoi. poate că deja a făcut-o. să caute în frigider o cutie cu bere. fusese vorba despre nişte toxicomani . Ale unui alt Robert Arctor. şi tot restul. Evident. Sunt una şi aceeaşi per. pisica fusese eliberată fără să aibă nici o rană serioasă. era evident că îi fusese foame. . Un gând bizar şi difuz. cum s-a întâmplat astăzi. ceea ce e cel mai important: echipa care trebuia să instaleze aparatura de supraveghere a fost aici şi şi-a . Gă.motos de mâncare. ajutase doi drogaţi făcuţi pulbere în timpul chinuitoarei lor străda. dar. E ciudat modul în care.perienţă. Drogaţii. . dezgustat.lucrări de artă nepreţuite. . iar apoi. cu suprafeţele decolorate şi bine frecate. . pentru binele ei.ţelege câte ceva. plus.pe vremea aceea. în tot timpul acela.soană. se gândi Arctor. pot să-mi dau seama că ai dreptate. într-un butoi cuşer de murături. paranoia se poate intersecta cu realitatea. se întrebă. murmură.Oamenii care ar da o spargere în casa noastră ca să ia televizorul color sunt acelaşi soi de criminali ca cei care măcelăresc animalele sau distrug opere de artă de valoare inestimabilă. Se grăbi să se întindă către raftul de sus al bibliotecii de lângă uşă şi-şi luă pistolul de calibrul 22. în final. care au ajuns în butoi din greşeală.Păcatul. din ordinul CIA . Poate că au lă. care stăteau de pază la trei kilo. nu era prea sigur. Poate c-o va face.sufici. Până la urmă. în timpul războiului din Vietnam.telor dintr-o coloană lungă. fiindcă. pe care-l ridică şi-ţi aruncă. Oricât de mult s-ar fi gândit cum s-o seducă. Sunt doi pe care-i ştiu. Barris. e un mit iudeo-creştin demodat. când o deschiseră cu prudenţă. conducte de apă. în condiţii foarte speciale.metri distanţă. La un moment dat. Bande de profesionişti. Suspiciunile lui Barris ieşiră imediat la iveală. Probabil că ţi se înmânează. poate. pui şi alte animale nemenţionate. nu-i aşa ? . încercase să sară înăuntru. nereuşind să-i tre.Poate că au adunat toate păcatele tale într-un butoi mare de murături.Credeţi că. Cât de mulţi de-alde Robert Arctor crezi că există. oamenii din categoria socială a reclamanţilor încă mai locuiau în zone în care bandele rătăcitoare de tâlhari furau tot ce puteau. le explicase Bob Arctor. şi un pahar abandonat pe marginea chiuvetei. Apoi. spuse cu voce tare. care o să-l suprave. vocea Domnului să tune către mine: „Deci tu eşti băieţelul care.gheze pe celălalt. atunci când murim şi ne înfăţi.teri stă mărturie pentru. pe nume Bob.Ah.pere dovezile încriminatoare. în 1962.şi ea.bui să fiu acela. tot conţinutul în faţă. pur şi simplu. Bineînţeles că aici a fost cineva. luase depoziţia unei familii de conformişti din clasele de sus. câteva de-ale altora. fiind totodată şi o veche expresie folosită de mafie când era vorba despre crime. munciseră cu dexteritate. Ba chiar cu ceva timp în urmă . i-au părăsit aparta. în acelaşi timp. un platou pen. reprezentând totalizarea da. eşti terminat. Nu o observaseră până nu miorlăise. Unul numit Fred.dreptară cu băgare de seamă spre intrarea din faţă. De fiecare dată când se gândea la asta era destul de năuc şi îi venea greu să reflecteze asupra picturilor din muzee. cu santinele dotate cu walkie-talkie. slobozi un vânt şi o luă agale spre bucătărie. Dar..ent de mult ca să declanşeze sabotajele şi acţiunile dis. iar ei o hrăniseră. a furat trei sticle de coca-cola din camionul firmei pe când acesta se afla era în parcarea magazinului 7-11 şi care a trebuit să aducă o mulţime de argumente ca să se dezvinovăţească. în situaţii în care conformiştii proba. împreună cu Arctor.au fugit de ea. care au fost deja însumate. pe care-şi încleşta mâna în timp ce ceilalţi umblau de colo-colo. la optzeci şi şase de ani.sat ceva urme. De propriile tale păcate. de care nu se sinchiseşte nimeni. îşi spuse. zise. care abia dacă mai puteau vedea şi în. animalul stătuse calm în mâinile lor .aproape o oră în. îşi aminti ce spuneau bărbatul acela şi soţia lui: .siră biletul lui Barris şi uşa descuiată.cea cu conştiinciozitate. şi ei deopotrivă . .ascunderea scru.nată. păcatele noastre vor fi înşiruite în ordine cronologică sau în ordinea gravităţii lor . cel puţin din câte ştia din propria ex.nind animalele rănite sau purtându-le de grijă o lungă perioadă de timp. între. îi văzuse hră.cheiată. spuse Arctor răsucindu-se ca să-l privească pe Barris antisemitul. cărora li se furase mobila în timp ce lipseau de acasă.termenul le era specific şi îl preferau. vătămau foarte rar animalele. cine sunt eu ? Care dintre ei doi ? Când ajunseră la capătul drumului. . vezi tu vezi şi tu. Poate că. Bob. Sau nu ? Fred şi Bob sunt. Animalele se apropiară de ei ca de obicei. din când în când. lăsând puţine urme. atunci când o să aprind lumina în garaj. zise Luckman. urmărindu-l cu privirea. străduindu-se să desco.nii de a debloca o pisică înţepenită într-o fereastră spartă.tructive asupra cefalocromoscopului. Barris. Foindu-se în toate părţile cu simţurile în alertă şi cu arma în mână. zise Luckman. Bob Arctor. şiroind de păcate.bil că le-ar fi „adormit" . în sinea lui. Habar n-aveau a cui era. Iar ceva mai târziu o să-şi dea seama de ce şi cine. casa o săardăpână-n temelii.Păi. e o bucătărie goală: gresie. iar celălalt afară. fiindcă nu înţelese cu exactitate ce anume însemna asta. Iar tu nu poţi decât să stai acolo. patru sute cincizeci de lucrări nepreţuite fuseseră distruse în totalitate la My Lai. înainte să fi trecut în exclusivitate la munca de agent sub acoperire. Barris ? îi dădu un cot acestuia din urmă. plus bovine. pândind întoarcerea proprietarilor.unul fiind în casă. în realitate. Barris îl ignoră. Cât despre „operele de artă de valoare inestimabilă". medita Bob Arctor. Odată.

spuse Barris la fel de îndârjit.cruntă şi privi încordat în jur. Ţi. atunci nu putem pre. .chiar dacă ăsta e adevărul . abia au plecat. . Aici a fost cineva! Chiştocul de marijuana e încă fierbinte şi îi poţi simţi mi. . spuse Arctor.Primul lucru pe care l-au făcut când au intrat a fost să-l închidă. Am păţit-o! . Am făcut un troc. Chiar au dat-o-n bară. Dar de ce au făcut-o ? De ce naiba au făcut-o ? Se în. să nu fi fost lăsată aici din întâmplare.rosul dacă îl iei în mână.Te-a uns întotdeauna pe suflet. ai putea face ceva.cunse în toate camerele şi incluse în preţul de vânzare. în ultimă instanţă. te confrunţi cu nişte profesionişti..blul de alimentare din spate şi-l aşeză pe măsuţă. Poate că ai putea obţine un profit frumuşel. pescui unul de marijuana.Unde ? întrebă Luckman.Vând casa şi ne mutăm. îţi trece prin minte vreun motiv. Rahat. îngenunche lângă cana. Ei. spuse Luckman.Eu cred că ar trebui să le spunem adevărul. Poate mai sunt şi alte droguri ascunse. Aplecându-se. trei dormitoare şi două băi pentru acces rapid şi comod la apa curentă.. Am păţit-o. Dumnezeule. scârbit. Am aflat ceea ce era mai important: că au intrat aici în lipsa noastră. Barris. mai târziu dau o informaţie prin telefon.Da. Bob.Da. încuviinţă Barris.Cunoaşteţi vreun agent bun de vânzări ? îi întrebă Luckman pe amândoi. Aşa că. zise Arctor. am putea da un anunţ în L. de vreme ce nu ştim unde anume. un fleac la care am putea face apel ? . Arctor simţi căldura care radia din scrumieră.tenţa lor. Ceea ce i se întâmplase. neam hotărât să ne mutăm şi să-l lăsăm pe noul proprietar să fie arestat în locul nostru.certate împotriva lui Bob Arctor. în timp ce îţi bea berea. Asta-i fierbinte. La bursă ? Mă întreb şi care sunt ratele dobânzilor. . De fapt. şi lui Barris. . La urma urmei. răspunse Barris.Şi cum rămâne cu instalaţia care leagă casetofonul tău de uşa din faţă ? îl întrebă Arctor pe Barris. Ne fac o înscenare.. zise Barris. Bob. făcu Luckman. Dar.dent. . . zise Arctor.Staţi puţin. . situată în zona asta ? făcu Barris.text. . Probabil că-i o sămânţă de cânepă. Scrumiera era plină ochi.aba ? Nu avea cum s-o ştie înainte de a vorbi cu Hank. aflând astfel unde erau amplasate monitoarele. Trebuie să cotrobăim prin toată casa şi să scăpăm de absolut toate înainte să sune la poliţie. Ăsta.Tu uită-te în dozele din pereţi.Uitaţi-vă la asta! spuse Barris.puit că nimeni nu avea să observe mucul suplimentar şi a crezut că acesta avea să se răcească în câteva secunde. în cadrul acţiunii con. în telefon şi în orificiile din pereţi. uitaţi-vă: acum.Şi ce motiv aş putea invoca pentru vânzare ? spuse Arctor. spuse Barris.fon din plastic. . se gândi Arctor. . spuse Arctor.. şi sistem Dolby de reducere a zgomotului de fond. dezamăgit.A. spuse Luckman. Se ghemui asupra unei scrumiere pe măsuţă. . îl ţinu sub nasul lui Arctor. nu s-ar fi dovedit chiar atât de importante. . Bob. rahat.că nu ştiam de exis. fu de acord Luckman. Ca şi lui Luckman.Dacă alergăm pe aici ca nebunii ca să aruncăm drogurile în WC..Oare cât valorează o asemenea casă. . zise Luckman.Fac pariu că pot ghici ce s-a întâmplat. Am putea pretinde.. Se aruncă pe ca. Ştii. îi scoase ca. Ăsta ar trebui să ne spună foarte multe. Da. examinând scrumiera. zise Arctor.S-ar putea ca marijuana asta. Iisuse.napea.nând cont de tactica lor evazivă. zise Barris. Veniţi încoace! strigă cu voce tăioasă către amândoi şi ei se supuseră. Probabil că nu avem la dispoziţie decât câteva ore. Uitase de casetofon. întrebându-se ce fel de echipă de monitorizare a poliţiei putea avea un membru care să fumeze marijuana de faţă cu ceilalţi. că în toată casa au fost plasate droguri şi. se întinse dedesubt şi scoase afară un mic caseto. Dintre mucurile de ţigară. dar. încuviinţând.N-a înregistrat ? făcu Luckman.. poate că. Nu mă pot gândi la nici un pre. nedumerit şi furios. o să fim prinşi cu ele în braţe. s-ar putea să pierzi dacă vinzi în pripă. în momentul de faţă ne-ar putea da informaţii extrem de utile.tocul aici. furios şi nedumerit. se împotrivi Barris. .. . Poate că şi asta face parte din plan. cu mâinile la ceafă. îl privi pe Arctor cu asprime.Un chiştoc de ţigară încă fierbinte. Unul dintre membrii echipei a fumat şi.terminat tre.Stai. Aşa că. lăsându-se pe spate şi scoţându-şi ochelarii. Te întreabă întotdeauna..pea. apoi se pleoşti. . Cu siguranţă. Nu cred că ne putem per. rahat.. . probabil. Eu l-am lăsat pe poziţia deschis. curte. de unde puteau fi accesate rolele de înregistrare şi orice alte in.Ptiu.S-au mişcat repede.în Cleveland. .. în interior încă mai arde puţin. . cu droguri as. spuse Barris.Pe deplin.Ce razie ? întrebă Arctor.mite să dăm lucrurile pe faţă în felul ăsta. protestă Luckman." . a pus chiş. iritat. suspectul. .. Dacă ne văd agitându-ne pe aici chiar înainte de razie. un Sony. Bob. Barris a avut dreptate.tinde . Asta era sarcina lui principală. Pe de altă parte. de exemplu. . marijuana asta. Barris dădu din cap. . Au aprins-o cât au stat aici. comutatorul e închis. zise Barris. apropo.Poate că au venit special ca să plaseze droguri în casă. spuse Barris. începu. Eu demontez telefonul. Probabil că drogurile sunt ascunse într-o mie de locuri şi n-o să le putem găsi niciodată pe toate. ca de obicei. L-am luat ieftin. deşi eu. E căminul nostru. . e un obiect deştept. evi. aşezându-se pe un scaun. voiau să i le pună la dispoziţie. Are capete separate pentru redare. aş sugera să spui că ţi-ai găsit o slujbă mai bună. Tăcere. minunându-se.Nu. Nu e nimic de făcut.formaţii suplimentare pe care şeful echipei de monitorizare. plus ceilalţi experţi implicaţi în operaţiune. Şi nu mi-a dat niciodată dureri de cap. Bob. nu-i putem spune agentului adevărul. Nu poate fi vorba despre o gafă. Cumpăni. Times: „Casă modernă. înainte ca prin dreptul capului de înregistrare să treacă mai mult de un centimetru de bandă. Probabil că omul şi-a închi. . în clipa asta nu avem nici o altă scăpare. deşi ar fi nevoie de timp. ştergere şi înregistrare. ridicând o mână. din reflex. în timpul serviciului.Ce mai e acum ? făcu Arctor. . rahat. Fir-ar să fie.. . N-au tocat-o prea bine înainte de o rula.. .Pe naiba.O să spunem cinstit.

De cât timp eşti aici ? o întrebă Arctor. în costu. . am adus cu mine cartea despre lupi. pe moment. murmură Barris.avem senzaţia că.Nu există nici o scăpare. Am fost induşi în eroare în aceeaşi mă.zise Donna. Dă-i-o. Va fi cu două cvartale mai încolo.la fel de tulburi. O puicuţă mărunţică. chiar nouă . Donna se uită la ceasul electronic Timex. ca să se intereseze despre instalarea sis. Trebuie fo.Ceea ce propun eu. acum. Ea m-a ajutat să-mi adun minţile.Sigur..vul pentru care am intrat când am văzut biletul: când nu încui.nunchilor. Aţi fi putut fi jefuiţi şi ar fi fost numai vina voastră.O să fiu văzut intrând în apartament.Am intrat. Percheziţionează casa. E prea aproape.< .tesc nimic dacă laşi uşa descuiată. cugetă el. . Dar nu pentru prima oară.Cum adică ? făcu ea. Pe toţi şi toate. Dacă ultimul care află că e dependent de drog e chiar drogatul.sură. de altundeva.Deci o să citesc înregistrările în apartamentul ăla. Altfel nu pot să dorm. întinzând pe masa metalică dintre ei planul casei aflate în vizorul lor. medita. spuse ea.. de două. Dacă le spui asta.mul său difuz. . pe colo. e cumplit! . bezna acestei jalnice lumi halucinante în care plutim.losit. zise Luckman. avem propriile noastre ascunzişuri.. făcu Luckman.Pe de altă parte. Ştiind ceea ce ştiu.Aţi spus cumva că vreţi să vindeţi casa? întrebă Donna. Nici măcar pe ziua de astăzi. e singurul convenabil pe care l-am putut găsi. ne pierduserăm cu totul raţiunea. Poate că doar fusese stârnită de situaţiile demente în care se aflase. medita Bob Arctor. spuse Arctor.A i fumat marijuana acum. . O altă realitate absurdă. să presupunem. Dumnezeule. în cele din urmă admise: Asta atunci când faptele vor fi aduse la cunoştinţa unui tribunal. .. în mod legal. să fim rea. . spuse Luckman. M-aţi trezit. în acelaşi cvartal cu locuinţa lui Arctor. M-am învârtit pe aici o vreme şi pe urmă am adormit. se înfiora şi închise ochii. situat în josul străzii.Adică. . alături de ei. Să telefonăm la combaterea abuzurilor? Poliţaii o să ajungă aici în mai puţin timp decât.zeci de dolari.. nedumerită şi somnoroasă. îşi dorea să-i fi putut răspunde. Adică. îm. . spuse Barris ca pentru sine. trebuie să fie cineva acasă.îl folosim pentru redarea înregistrărilor din vreo opt . cel puţin până când o să evacuăm.Viaţa.N-ar trebui să vă lăsaţi casa descuiată în felul ăsta. gândi. spuse Arctor. Văzându-l. zise Luckman. ast. îmbrăcată haios. toţi trei.nem: ar putea fi orice.nebunia lui . ăsta-i moti. până deasupra ge. aceeaşi beznă care îi acoperă pe ei mă cuprinde şi pe mine. Fred îşi făcu apariţia. . dar e vorba despre un complex imens. Se întrebă în ce măsură nebunia din ziua aceea . din punct de vedere electronic. zise Donna. . De altfel. . unde ne-ar fi dus mintea în cele din urmă? Noi. am intrat totuşi în lumea paranoică a drogaţilor. Să porţi întotdeauna costumul. Dintr-un dormitor apăru Donna Hawthorne. pe ici. Poate că zădărnicise punerea sub observaţie. Făcu o pauză şi.fel încât totul să se afle sub o supraveghere video şi audio constantă. Fred se înfrigură.brăcată cu nişte pantaloni nostimi. 7 în ziua următoare. zise ea. Ne conduce în profunzimea mormântului. . şi putem trece cu toţii testul cu detectorul de minciuni ca să dovedim că nu ştiam unde se află şi nici măcar unde au fost puse. plină de profun. Se scutură.E ţigara Donnei. Donna fusese întotdeauna unul dintre punctele pe care se sprijinea realitatea.. şase sunt suficiente .măresc pe ale lor. Şi nu ştim ce să le spu. aşa cum scria în bilet.. uităm vreuna ? Chiar şi una singură ? Hristoase.zime. Ceea ce am auzit părea halucinant şi straniu. Probabil că nu. . continuă netulburat Barris.temului de monitorizare. .Nu ştim nici câte sunt. e profundă şi atât. . de curând ? o întrebă Arctor. sunteţi furioşi. le găsesc şi n-au decât să facă ce vor cu ele. Cred că . . despre care prezint rapoarte şi căreia tânjesc şi sper să i-o trag.fusese reală. Amato..Ne-ai scos pe toţi la lumină. Bob. o altă unitate.misiunea noastră. Sau n-a fost decât.. Nu e vorba despre ceea ce sunt eu. cu părul ciufulit şi cu faţa umflată de somn. Chiar şi marile companii de asigurări nu-ţi plă. Din nou în întuneric.E cea mai bună soluţie.sau. Ei! Ochii îi străluciră. M-am înşelat la fel de mult ca ei. cu sute de unităţi şi. Asta înseamnă că trebuie să tragem apa după toate proviziile noastre? Şi dacă. ne-a adus pe toţi la liman.Cred că da. cu fata asta sexy în rolul principal: un punct de vedere raţional care ne-a deconectat pe neaş. Pentru el. îi spuse Donnei.. ar fi să sunăm la secţia de combatere a abuzului de narcotice din district. ar putea fi treizeci de grame de ţigări de marijuana sau câteva kilograme de heroină.. Ne ocupăm de asta. înainte de a adormi ? . . din diverse camere. brunetă. Bob.. adevărul e că nu avem timp să vindem casa.transmit informaţiile într-un apartament conspirativ.rii s-ar putea interesa de cantitate. Ridică foaia se hârtie şi studie amplasamentul diver. . dar fata asta. pe care i-l dăruise el. unde vei ieşi mai puţin în evidenţă. dar nu peste măsură. Altfel. să-i informăm care e situaţia şi să le cerem să vină să ne scape de droguri. o să fii achitat. am visat? Nu-mi dau seama. Şi despre ele ştim unde se află şi aşa mai departe. Pentru că. Ea pusese o întrebare firească.De vreo treizeci şi opt de minute.teptate. De ce zbieraţi ? Dumnezeule.Visăm cu toţii. dacă ştii să le descoperi. nici despre ceea ce ştiu că trebuia să se petreacă astăzi aici. Se întrebă în ce măsură voise într-adevăr să spună toate tâmpeniile pe care le au. şi cele mai multe tratate de drept sunt de acord.Dar s-ar putea să ne sune ca să întrebe ce fel de droguri sunt. dar senzuală.Eşti nebun. atunci ultimul care îşi dă seama ce vorbeşte un om e chiar el însuşi. în bilet nu scria când vă întoarceţi. Aşa că o să dai peste alţi agenţi sub acoperire care le ur. . spuse Barris.Cele şase holoscanere care funcţionează în imobil la ora actuală . Sunt aici fără ştiinţa şi fără per. . Nu e decât o singură excursie. medita el. Vrei să te uiţi acum pe ea? E plină de o mulţime de chestii profunde. fundamentală. spuse Fred.. îi explică Hank. se gândi. M-am interesat odată care e procedura legală într-o astfel de situaţie dificilă.lişti. Se pare că ne-au făcut-o. holbându-se la el de parcă ar fi fost unul dintre păduchii de plante ai lui Jerry. . am văzut lucrurile aşa cum le văd ei .selor scanere. sau poate că nu.case din zona respectivă.. spuse Luckman.

iar apartamentul le fusese rechiziţionat din pricina asta. însuşi Arctor. în realitate.inventiv.Asta dacă are prea multe de ascuns. în ceea ce pri. spuse Hank. . indiferent dacă vrem sau nu s-o facem. Fuseseră arestaţi. al celor care îi frecven.cetări. aşa cum sunt de obicei casele toxicomanilor. o să fie surprins de holoscanere chiar din prima săptămână. telefonul şi maşina dumneavoastră. La ce ar fi putut folosi autorităţile casa murdară dar spaţioasă a lui Bob Arctor după ce l-ar fi. spuse Fred.. Acolo ar fi apărut Robert Arctor.Ar trebui ca. . Nu-ţi minimalizăm ro. Cu o curte frumoasă. nu s-a sta.. E mincinos. de exemplu. când regla holo-urile. De obicei. spuse costu.O să discutăm mai târziu despre asta.Sau Bob Arctor. Dar cum să le prelucreze ? Eliminându-l cu desăvâr. să selecteze ceea ce era semnificativ pentru ra. zise Frank. în ceea ce-l priveşte. Probabil că cel care mă hăituieşte. fie Donna Hawthorne. Totuşi. Asta.O să-ţi placă locuinţa lui Arctor. şi de telefon.. indiferent cine o fi. dispăruseră pe neaşteptate. în casa lui Arctor.mentului şi îşi aminti brusc că văzuse intrând şi ieşind din clădire un cuplu de toxicomani tineri care. în timpul scurtelor intervale în care eşti singur în casă şi faci cer. .tru munca ta. . Dar. Foloseşti un aparat de ştergere care elimină toate porţiunile în care apari tu. în propria mea casă. . Cel mai probabil. intri în casa lui. pentru ca să revină apoi. . pe de altă parte. Fred memora cu stoicism adresa şi numărul aparta. pe. dacă autorită.Ceea ce credem noi nu are nici o importanţă pen.Donna ? rîse el. corect e: în mod creativ. Iar eu am o bănuială în privinţa a ceea ce susţineţi că este. spuse. .zător.cat în ceva.Excelent. ? .Arctor e ca şi condamnat. Aşa că..cum să-i spun? . probabil c-o poţi face chiar tu.trebă.Aşa că va trebui să te incluzi. Noi avem vederea de ansamblu. E ameste. continuă Hank. şi telegraf. cum se întâmpla cu rapoartele sale verbale. se gândi. în înregistrările holo pe care ni le predai. .. De fapt. spuse cu voce tare. Dacă holoscanarele pot emite cu o rezoluţie acceptabilă de-a lungul microcablurilor de retransmisie.rile..şi holoscanere. Dacă o fac. Toată treaba asta e deprimantă.care nu-ţi sunt accesibile. N-ai procedat la fel şi până acum? Hank se întinse ca să-i arate două fotografii. Era genul care alege tot ce e natural. De fapt. ceea ce strică totul. suspectul care se droghează la greu şi care este supravegheat fără ştirea sa. . când eşti în casa lui Arctor şi nu e nimeni prin preajmă.glezi un scaner şi eşti înregistrat de un altul. costumul râse. . . am venit ca să mă ocup de re. Lui îi plăceau. spuse Fred. el ar fi fost primul care rederula înregistrările.trările holo. ceea ce se putea aranja oricând. arestat ? se în. asta nu complica chiar atât de mult lucru.poartele sale şi să elimine restul. gândi Fred. asta n-o să-ţi facă probleme. algele şi lumina soarelui. până avem destule dovezi ca să-l arestăm şi să-l punem sub acuzare. iar când o să i le predau lui Hank. . Stătuseră de vorbă.veşte înregistrările holo. Cu excepţia protecţiei şi a informaţiilor personale preţioase pe care o să mi le ofere.Probabil că Arctor s-ar feri de el şi pe urmă s-ar face nevăzut.Vreţi să plasez nişte droguri ? . puteau fi acuzaţi de deţinere de droguri.pentru care nu era plătit . studiindu-şi lista de suspecţi. sub identitatea lui Fred.. fie Charles Freck.. Fata avea părul lung. Tabloul computerizat.O să se transforme foarte curând într-un caz. dacă Arctor. o dată pe lună. în apartamentul în care sunt Fred şi urmăresc ki. de fapt. dar îl refuzase. de culoarea inului.O să mă scot din înregistrări. Pe de altă parte.. înţelegând asta. răscolind prin hârtii şi prin sertare. foarte repede." Poate că Arctor ar achita nota de plată. La naiba. nu-i aşa ? Rahat. Asta nu s-a dovedit. dar noi deţinem informaţii . fireşte. Iar acum: audio. Odată trecuse cu automobilul pe lângă ea când îşi căra alimentele cumpărate şi se oferise s-o ducă cu maşina.. vezi unde sunt plasate holo-urile. . Nu punem la îndoială faptul că faci parte din cercul prietenilor lui Arctor. . pentru cele audio. o să apar în înregis. Agenţia S. îi spuse lui Hank. Cu multă verdeaţă. le-ar fi putut prelucra.. mai probabil. dar e mare. cugetă. şi nu purta sutien. evident.nate.Aşadar.şire pe Robert Arctor ? El era suspectul.bilit nici o procedură.chiar foarte multe .peste o săptămână şi ceva. să deruleze înregistrările sca. Ca metodă standard de protecţie.D. Până atunci nu-i dezvăluise niciodată lui Hank cum proceda ca să afle ceea ce ştia despre suspecţii avuţi în urmărire: dispozitivul care furniza informaţiile era el însuşi. zise Fred. o bancnotă falsă. la fel ca cele mai vechi.tează casa. în. artistic. Ca să nu mă poţi vedea.Dau tot timpul rapoarte despre mine însumi. . să trimiteţi pur şi simplu pe cineva în uniformă.ceea ce reprezenta un factor important. de un timp.S-ar putea ca Arctor să ascundă foarte multe.. simţi că se relaxează. ştiţi. ca informator. în felul lui. reparând în grabă holo-urile când nu funcţionau în mod corespun. pentru a crea un centru mult mai extins de prelucrare a informaţiilor obţinute prin supraveghere. Aşa că ţine-te de el până pică.Bineînţeles. Luckman sau alt toxicoman o să mă vadă intrând. Dacă au nevoie de vreo reparaţie.ţilor le trebuia apartamentul lor. .postor. Numai că era nevoie de timp şi de atenţie. Ca.Credeţi că are un rol important în. una dintre persoanele surprinse în ele. tu raportezi. Putea să ajungă fără grabă în apartamentul respectiv. ceea ce trebuie să faci este să te excluzi în mod .. Nu există nici un dubiu: e un im. Eşti fie Jim Barris.O să pretind că am o relaţie cu o femeie din zonă. E neîngrijită şi murdară. avea să scurteze timpul necesar pentru deplasare . sau când re. cu chipul crescându-i ca o ciupercă şi invadând ecranul. în casa din susul străzii sunt Bob Arctor.pararea aparaturii de monitorizare instalate pe ascuns în locuinţa. din când în când. erau traficanţi.mul difuz numit Fred. iar din două în două zile mă strecor în josul aceleaşi străzi. . care nu eliminau automat tot ceea ce l-ar fi putut identifica. Şi pe urmă o să-i putem închide dosarul. Şi să-i cereţi să spună: „Bună dimineaţa.lometri întregi de înregistrări ca să văd ce am făcut. o să fiu. fie Ernie Luckman. Sau. ceea ce o să ne mulţumească pe toţi. am adunat şi am analizat mai multe informaţii recente.lul. Era drăguţă şi rezervată.. megavitaminele. . Acum înţelegea de ce. . trăgând concluziile tale limitate. Evident că cei doi aveau marfă. pentru că dacă te ştergi în mod sistematic o să putem deduce cine eşti prin eliminare. Noi evaluăm.

orice firmă profesionistă de curăţe. un întreg distinct şi perfect. . lipsită de intonaţie şi de rezonanţă. Procedaţi într-un fel sau altul. Du-te acolo şi ia loc. pe care ar trebui să-l recunoaştem cu toţii. se folo..Eşti conştient de faptul că substanţa M creează o dependenţă puternică ? îl întrebă celălalt medic pe Fred. Sub apa.Tu ai întotdeauna instrucţiuni. amândoi purtând uniforma completă a Poliţiei Districtului Orange. e altceva. în. pentru cazul că s-ar fi omis ceva în tim. de vreme ce se aşteaptă ca în următorii cinci ani Divizia de Armament Chimic să obţină un agent inhibitor. aşezându-se şi dând la iveală un pix şi nişte obiecte de diverse forme. detaliile de fond. . se holbă la el. . ceea ce o făcea să pară cu atât mai furioasă. . preciza celălalt. Doi ofiţeri îl fixau cu privirea.Nu. Joseph E.încă nu ne despărţim.Păi.Testele nu se referă la faptul că substanţa M dă de. o cameră ca de spital. care demonstrează că.. N-o să-ţi răpească mult timp şi nu implică nici un disconfort fizic.Clubul Leilor. sau.Deci tu recomanzi să ne-o însuşim după ce Arctor e arestat şi-şi pierde dreptul de proprietate ? Fred. ca organ al gândirii. Hank îi întinse hârtia. cu ar. spuse Fred. Articol. Dulapurile din bucătărie.ritară. dă-mi voie să încep prin a afirma că. cu promptitudine. Hank studie mult prea numeroasele sale hârtii. o oportunitate evidentă: din camera de zi se vede perfect o intersecţie. Vom începe cu ceea ce noi numim Fundalul sau. De fapt. Nevasta l-a pă. dar cu trese de medici militari.renţa unor linii fără sens. dar la urma urmei acolo locuiesc trei tipi şi nici o femeie. . zise medicul din stânga.tat-o timp de mai bine de un sfert de secol.ternaţi în clinici neuro-afazice.Zugrăveala interioară şi exterioară. că fiecare dintre noi deţine două minţi într-o singură persoană.. . în ceea ce priveşte acoperişul. .N-am nici o părere.Acum.vins [ca şi Wigan]. . ne confruntăm direct cu principala obiecţie faţă de viziunea lui Wigan: cu sentimentul subiectiv al fiecăruia .Asta. . fluturând-o. Bineînţeles că sunt. îi arătă o masă pe care zăceau o se. Bineînţeles că e o procedură standard şi că nu ţi se aplică numai ţie.mături din oţel.melelor.pul întâlnirilor iniţiale. la fel ca şi organele prin intermediul cărora se manifestă. . Pescui una dintre hârtiile de pe biroul său. spuse Hank. . aşa cum a implorat-o el să facă. lasă-mă să ţi-l fac mai întâi pe cel numit Detaliu-Fundal. aşa că de ce să nu te duci chiar acum într-acolo ca să scapi de grijă ? Se pomeni într-o încăpere în întregime albă. Ideea mi-a venit de la sine şi am dezvol.Da. este vorba despre rezultatele unui studiu departamen. aşa cum voia el. răspunse Fred..răsit.. . 2) că în fiecare emisferă se poate desfăşura.Acum o să te supunem unor teste legate de asta.. Fred. specifică Hank. . asta chiar mă scoate din sărite. zise Fred.Iei substanţă M ? zise cel din stânga. sterilă şi rece.Şi. cu pixul pregătit. în faţa lui Fred. pregătindu-se să plece. Aşa că nu răspunde. . o carte de joc pe care era desenat ceva.. Ei bine. adăugă celălalt medic militar...Dacă e vorba despre discursul antidrog pe care l-am ţinut la Clubul Leilor. ci şi tuturor ofiţerilor care prezintă rapoarte verbale.tate de zi. înainte să pleci de aici. Dacă Donna Hawthorne s-ar fi mutat în casa aia. Eu am terminat cu tine.culare. Dar. în cazul acesta. Starea duşu. .Credeţi că sunt dependent ? spuse Fred.. Trebuie să-mi spui despre ce.Foarte bine.uşi să descopăr o singură obiecţie validă sau cel puţin plauzibilă. toate rezumatele şi rapoar. rapid.. şi nu şterge praful. .Prostii. . cu scaune şi birou din oţel fixate de duşumea cu şuruburi.Acoperişul. spuse Fred. ci la.cat: A SE REGLA NUMAI DE SPECIALIŞTI. câte un act de gândire sau câte un raţionament independent şi distinct. Pentru toată lumea.. costumul. a sesizat că a fost lăsată să se deterioreze într-un asemenea hal.tal recent. Oferă posibilităţi excelente. Wigan.Aşa a raportat şi echipa care a instalat aparatura. compusă din două părţi. în 1844: „Inteligenţa este. în plus. Bogen şi-a publicat studiul revoluţionar intitulat „Cealaltă faţă a creierului: inteligenţa juxtapusă"..Ce au spus ? Au raportat că există o mulţime de posibilităţi. am fost deja mustrat.. . cel puţin. spuse Fred. câteva teste simple. plus câteva obiecte neobişnuite pe care ofiţerul Fred nu reuşi să le identifice. e controversată: e o certitudine faptul că munca ta te obligă să o faci. E cu totul altceva.tele tale sunt înregistrate şi apoi derulate din nou. costumul zumzăi. Dar Burt nu-ştiu-cum. în mod esenţial.rie de cuburi şi de alte fleacuri de plastic viu colorate.Dacă eşti sau nu dependent nu e o problemă prio. există o mulţime de amănunte care trebuie ordonate. iar numerele lor de înmatri. . . zise medicul de pe scaun. care îţi determină capabilitatea de a deosebi.L. Era speriat. cu o mustaţă ca un ghidon.. se ascunde un obiect familiar.Eşti ofiţerul Fred? îl întrebă unul din ei. fiindcă. aşa cum fără îndoială ştii. cum ar fi recentul discurs de la Clubul Pacifiştilor din Anaheim. . Nu e o chestie care să te incrimineze. ea ar fi păstrat curăţenia. .pendenţă. O să-ţi fa.cât nu merită să fie preluată.. . în această lucrare l-a citat pe un obscur doctor A. Bogen a concluzionat: „Sunt con. în ultimele luni. scăldată într-o lumină prea puternică. curată.Desigur. Am aici o instrucţiune. Ca investiţie. Cum ar fi ? .seşte de fiecare dată când iei legătura cu departamentul: atunci când telefonezi sau când e vorba despre activităţi suplimentare. e de aşteptat ca femeile să facă toate astea. nu-i aşa ? Vocea costumului difuz pârâia în mod exasperant. îmi cere să te trimit azi la Camera 203. . ca şi cum ar fi gunoi. fără a re.în ce fel ? în ce manieră e deteriorată ? .în legătură cu discursul meu. ca să fie examinate. în cele din urmă.întrebarea. e o simplă controversă. în iulie 1969. care a condus echipa.cem. domnule. Vezi această reprezentare grafică ? Aşeză pe masă. . spuse Fred. făcându-i semn din cap să se aşeze la loc. . Poate că Arctor îşi ţine vasele grămadă. . Cred că pot să dovedesc: 1) că fiecare emisferă cerebrală este.Acoperişul e perfect.nie o poate aduce în cea mai bună formă într-o jumă. care scria." în studiul său.Ei ? făcu Hank impasibil. Oricum. Se ridică de pe scaun. aşa că vehiculele care trec pot fi înregistrate pe un grafic. . mai mulţi agenţi sub acoperire din această zonă au fost in.. în dreapta se afla un cântar pe care era mar. simultan.

acest test al fundalului.Probabil că da. spuse Fred. ceea ce reprezintă atât o deficienţă a sistemului de percepţie. . gândi.între emisfere. Arătaţi-mi. în mod experimental.Nu ştiu. zise medicul de pe scaun. Concluzia poate fi dovedită. vorbitoare. Ca şi cum în mintea ta ar fi o altă persoană. . tot o formă eronată.Nu e o oaie. Ai localizat obiectul bine-cunoscut din desenul cu linii? Poţi să-l descoperi pentru mine ? .obiect e vorba şi să mi-l arăţi în întregime. După orice stan. Ar fi fost conside. . spuse medicul de pe scaun. .Ca nişte gânduri care nu-ţi aparţin. cu toate că.asemănătoare unui computer . emisfera principală.Beznă. Ca atare. în cazul de faţă.dard.Răspunsul corect era o sticlă de apă minerală.O oaie.dent.. deoarece.. şi cele de percepţie sintetică. Medicul de pe scaun se aplecă asupra mesei şi roti desenul. . Să umple golul.Nu în multe cazuri.şansa să intervină.iar rezultatele cercetă. măsoară acurateţea sistemului tău de percepţie când trebuie să acţioneze ca un întreg unitar. Măcar am fost pe-aproape ? .în cazul multora dintre consumatorii de sub. Ca rahatul de câine. pe care nu le ştii. .Cum ? întrebă el. Se simţea.. în primul rând.O să-mi ţin.priei voci. Fac pariu că are legătură cu discur.du-se progresiv. Aş fi observat.. rolul de a sintetiza informaţiile primite. . Desluşeşti forma de aici ? Ar trebui să-ţi sară imediat în ochi. Nu sunt conştient de aşa ceva..Aţi remarcat ceva.După ce vă daţi seama că e un câine ? El nu-l ve. . . Acum începe însă.temul de percepţie este contaminat. . în de. pe care Departamentul le făcea din când în când.Ce înseamnă toate astea? spuse.Un câine.cursul vieţii.dea. pe de-o parte.." -. care aducea cu cea a unui elev sârguincios.Nimic de genul ăsta. cele două emis. . cugetă Fred. Nu e o deteriorare a creierului.. . Reducerea capacităţii de a deosebi detaliile de fundal îţi face o mulţime de necazuri: în loc să nu recunoşti nici o formă.Asta nu-i testul Rorschach. în apa. zise medicul de pe scaun. Al celor mai înalţi decât el. graţie percepţiei periferice.Dar în cuvântarea pe care am ţinut-o ? întrebă. toxicitatea cerebrală. Desluşi inflexiunile de-a dreptul mecanice ale pro. ochii deschişi în privinţa asta. derutat. nu-i aşa? zise Fred.celei din dreapta . să dea rateuri. înlocuindu-l cu un altul.sul de la Clubul Leilor. treptat.Nu. cugetă Fred. .. ci o formă de toxicitate. Pe care uneori le înveţi. E o pierdere a capacităţii de a privi un ansamblu în mod holistic. Era convins.Ce vezi în al doilea desen ? . . nu la desen.prezintă autoritatea. Totul e în întuneric. . E suficient să fii de acord. în schimb.. Faptele demonstrează că emisfera mută.rat. având. prin divizarea creierului unui animal. . . e un câine. De la oamenii cu emisfera stângă afectată care au raportat aşa ceva am aflat că este. Ceea ce ai în faţa ochilor. Ne dăm seama. care se supune oricărui ordin stupid impus de cei ce re. unde sunt localizate de obicei deprinderile lingvis.. . să analizeze şi să acţioneze în mod independent..Arată-mi-o. mai puţin importantă. evi. Dacă este afectată cea din stânga.rilor sugerează că o cauză prezumtivă a specializării cerebrale a omului este incompatibilitatea funcţională dintre abilităţile lingvistice.. Sunt ireversibile. folosindu-şi cele mai perfecţio.stanţă M. . .Până de curând.teptate unul dintre medici.gură. spuse Fred.Nu vă referiţi la depunerile de reziduuri de me. .Vorbeşti vreodată încrucişat ? îl întrebă pe neaş. este cea specializată în percepţia holistică.renţă. . se gândi.Văd o sticlă de coca-cola. că agenţii sub acoperire sunt nevoiţi să se drogheze pentru a-şi face datoria.. . . e vorba doar de rutină. Medicul. Care gândeşte altfel de. . spuse medicul de pe scaun. Repet.tale grele de la nivelul neuronilor receptori.cât ai face-o tu însuţi. în cazul creierului .Nu.Păi. acesta din urmă continuă să funcţioneze normal.tice. Această convingere a unicităţii este cel mai îndrăgit punct de vedere al occidentalului.. dar asta a fost îna. pentru că tot ceea ce recepţionează sis. fiind scindat. deteriorân. întrebă Fred. uitându-se la ofiţer.fere ale acestuia putând fi deprinse să perceapă.. nu-i aşa? întrebă.. aici a fost conturat un anumit obiect şi numai unul. zise Fred. pare să opereze într-o manieră logică şi analitică . pe de alta. percepi unele incorecte. cred că mi-aş fi dat seama.întotdeauna ? întrebă Fred.. are loc o scindare între emisfera dreaptă şi cea stângă a creierului. această contaminare a modului de percepţie. Se joacă cu mine. Chiar folosind cuvinte din limbi străine. unde o formă neclară poate fi interpretată de subiecţi diferiţi în mai multe moduri. care trase desenul deoparte. indiferent dacă sunt sau nu rezonabili. credeam că emisfera dreaptă nu deţine nici o aptitudine lingvistică. răspunse ofiţerul care stătea în picioare.Un ce ? întrebă Fred.inte ca atât de multe persoane care şi-au distrus-o pe cea stângă din cauza drogurilor să-i fi dat . zise el. Acolo a fost remarcată disfuncţia bilaterală ? De aceea am fost adus aici pentru testele astea ? Auzise despre testele de constatare a scindării creie. . . cu siguranţă.bolnav şi deprimat. adăugă. cât şi a celui cognitiv. atunci se întâmplă uneori ca cea din dreapta să completeze lipsurile. spuse Fred.nate aptitudini. domnule ofiţer Fred.rului. aflaţi pe o poziţie care le permite să-şi impună forţa şi voinţa. când aţi examinat rezumatele mele şi toate celelalte ? Ceva stupid ? E vorba despre discurs. care în timp se poate corecta sin. cei care au trebuit să meargă în.. . fără îndoială. aproape în aceeaşi măsură ca în timpul discursului său de la Clubul Leilor. Şi să faci ce ţi se spune.dintre noi că e unul singur. o experienţă cutremurătoare.

dare a creierului efectuat de Myers şi de Sperry (Myers. dacă aveau patru.. Aşa că nu poate fi a ei. BARRIS: E o bicicletă bărbătească. Oameni de culoare. zise celălalt medic. Şi fiindcă au vândut-o atât de ieftin. au fost secţio. Regulile după care dezvoltă cealaltă emisferă gândirea juxtapusă vor trebui studiate încă mulţi ani de acum înainte. pentru ca a fost transmis de la Washington. E ui. Ca spio. acestea trebuie reluate pentru ochiul acoperit la început şi pentru emisfera care îi corespunde. Sperry.Comparativ cu testul Rorschach. Asta face opt. de obicei. două în spate.. de către Departamentul de Grafică Psihiatrică al Statelor Unite. au de. prin garajul lor.. din căruciorul cu rotile. în mod similar. îşi spuse Fred. pentru că nu lasă loc de interpretări. 1961. a acestui flux de in. 1967).. aşa le-am oferit douăzeci de dolari bani gheaţă. ar trebui s-o laşi s-o vadă.nul plătit.. BARRIS (chibzuind. . în timp ce studia dese. aproape nouă. iar când au reasamblat-o au lăsat pinioane pe jos. DONNA: Seamănă cu cea care i-a fost furată acum vreo lună unei fete care locuieşte vizavi de mine. .bul Leilor a fost cel care v-a atras atenţia ? Cei doi medici militari schimbară o privire. încă nu s-a ajuns la cuvântarea ta.Despre o bicicletă furată. zise celălalt medic. fac şapte. de fapt. nu eu. Ai avut senzaţia că rămăseseră pe podeaua ga. dar corect este unul singur. Dar. acesta este su. 1965. sub aspectul sinta.tificat.Da.montat-o fără să aibă scule corespunzătoare şi cunoş.formaţii neprelucrate. iar Fred îl recunoscu acum drept forma trasată printre liniile de pe cealaltă parte. Ba chiar mai are de aşteptat încă vreo două zile. îl identifici sau nu-l identifici şi.rajului din care fusese furată ? . Obiectul corespunzător a fost desenat şi cer. Ăsta-i jaf. îl întrerupse medicul de pe scaun. şi mai ales corpul calos. nu să mi le dea pur şi simplu.şi pretutindeni. Cinci plus două. .) . testele ulterioare demonstrează că poate face alegerea corectă şi atunci când îl foloseşte pe celălalt.în realitate .nate înainte de antrenamente. că eu am văzut o oaie ? . discursul de la Clu. e bicicleta ei. De fapt.Pe naiba.nioanele iarăşi şi iarăşi. imaginile percepute de ochiul drept ajung numai în emisfera dreaptă şi. specialitatea uneia dintre emisfere. Mă întreb ce altceva au mai stricat. . era un anumit tip de câine: un ogar. BARRIS (foarte mulţumit. cu zece vi. despre o discuţie fără noimă dintre tine şi Hank. Charles Freck a fost de vină. întrebă. Regulile sau metodele prin interme. vreme de mai mulţi ani. cu douăzeci de dolari.. se interesă el. LUCKMAN: Atunci ar trebui să mergem înapoi şi să întrebăm de ele. i» Care discuţie fără sens ? . Răspunsurile greşite pot fi oricât de multe.într-o clinică federală ? întrebă Fred.. LUCKMAN: Da.teşte şi scrie) elaborează gândirea articulată au fost analizate. acesta este cel co. ci. Mie mi s-a părut doar că era amuzant.sat numai conturul exterior al unui CÂINE. corectă . până când rezultatul testului devine corespunzător. E vorba despre un schimb de vorbe care a avut loc ..teze.diul cărora „această" emisferă (cea care vorbeşte.. dacă greşeşti tot setul.gic. Şase în faţă. semanticii. în cazul fiecărei cărţi. cele furnizate de ochiul stâng sunt preluate doar de emisfera stângă. Ce credeţi că s-a întâmplat cu cele care lipsesc ? BARRIS: Probabil că negrii ăia au umblat la ea.mitor ce poţi obţine în schimbul banilor ăstora.spontan. Acum vreo două săptă. BARRIS (nervos): Negrii ăia mi-au spus că are zece vi. Probabil că negrii ăia au furat-o. Probabil că sunt încă acolo. când eu văd că nu sunt decât şapte ? BARRIS (uimit): Cum? FRECK (apropiindu-se de bicicletă şi arătând cu de. O aşa-numită bicicletă cu şapte viteze. Aşa că e o bicicletă cu numai şapte viteze. Sperry.nu doar sub una singură. Numără pi. Au şi săltat-o peste gard ca să mi-o dea.teze face douăzeci de dolari.. întoarse cartea de joc.Probabil că nu e altceva decât un blocaj psiholo. nouă şi strălucitoare): Uitaţi-vă ce am căpătat pentru douăzeci de dolari. LUCKMAN: Nu ştiam că poţi lua o bicicletă cu zece viteze. FRECK: Ce-i asta? BARRIS: O bicicletă.teze. Am văzut-o în curtea vecinului. Acum.Ce semnificaţie are faptul. iar ei mi-au vânduto. înalt de nici un metru. FRECK: De ce spuneai că are zece viteze. Nu există biciclete cu şapte sau cu opt vi.getul): Uite. . Chiar şi aşa. 1953. . mutându-şi greutatea de pe un picior pe altul. cealaltă se deprinde cu un mod diferit de a raţiona.Spuneţi-mi doar atât.teze. o bicicletă de curse. dacă comisurile. ARCTOR: Sigur că da.tinţe tehnice. am întrebat ce-i cu ea şi am aflat că aveau patru. (Se strâng cu toţii ca să examineze bicicleta. . Cel puţin eu n-am mai auzit. pe spatele căreia fusese tra.mâni. Asta e ceea ce văd: moartea sub toate formele .cioare. logicii matematice etc. îţi dai seama. spuse în cele din urmă cel care stătea în pi. la celălalt capăt al lanţului. Acesta este experimentul esenţial de scin. DONNA: Ar trebui să i-o înapoiezi fetei de vizavi de mine. stând în mijlocul camerei de zi. . Aceasta datorită faptului că cele învăţate nu se transmit de la o emisferă la alta după secţionarea comisurilor. atunci avem de-a face cu o deteriorare a facultăţilor de percepţie şi te trimitem la dezintoxicare pentru o vreme. Oricum.Nu. care ar putea fi numit juxtapus.toasă despre asta.) FRECK: Acum am numărat opt.omenesc. Când rădăcina nervului optic al unei pisici sau al unei maimuţe este secţionată simetric în plan vertical. n-a fost aşa ? Cei doi medici militari se uitară din nou unul la altul. cinci pinioane aici şi două dincolo. ce vezi în desenul ăsta.rect. el ne-a antrenat pe toţi într-o discuţie zgomo. (Inspectează bicicleta în amănunţime. Myers. dar o bicicletă de curse cu şapte vi. există un decalaj tehnologic în procesarea tuturor acestor mizerii. Dacă un animal care a suferit această operaţie este învăţat să aleagă unul din două simboluri cu ajutorul unui singur ochi. alături de o bicicletă mare. cu pântecul supt. aşa cum s-ar fi cuvenit. ARCTOR (aducând argumente logice): Dar ar trebui să fie zece. ca să-şi dea seama dacă e a ei.perior. dând la iveală următorul desen. aproape nou-nouţă. unde gândirea articulată este. protestă Fred. tot e o achiziţie rentabilă.nul. Ai încercat să deduci unde dispăruseră cele trei pinioane lipsă. furios): Dar în asta constă hoţia: probabil c-o să încerce să mi le vândă. printre liniile albe şi negre ? Cetatea Morţii. Numai după ce rulăm întregul set de cărţi şi când vom avea rezultatele celorlalte teste.xei.

spuse medicul aflat în picioare. lângă uşă.Am uitat. Ceea ce am văzut noi era corect. . El a vă. . trebuie să ni le dea.tesprezece ani şi care conduce o maşină veche.cut altceva decât să le percepeţi ca pe o similitudine. dacă l-a învăţat cineva ceva. .E o percepţie eronată. adică cinci . Uitându-se la bicicletă.Dar atunci ar fi fost numai şase viteze..Atunci.bil ca acestea să reprezinte o caracteristică a subiecţilor care au făcut obiectul studiului nostru. există speranţă. (Scot împreună bicicleta în faţa casei şi văd imediat un negru tânăr care îşi parchează maşina. duc bicicleta înapoi.rată. Nu trebuie să adunaţi. Fred. Nu are importanţă care din. Apoi adăugă: Mi se pare mai degrabă o eroare de natură cognitivă decât una care ţine de percepţie. poate c-o să reuşeşti s-o faci. când faceţi schimbarea cu pârghia asta de pe ghidon (le demonstrează). într-un singur trup. nu aţi fă. în. drept ur. pe care nu-l mai văzuseră niciodată până atunci. Era un om cu studii superioare ? .Se poate crea impresia asta. răspunse el.. dar este posi. Cu alte cuvinte. dacă îţi poţi păstra simţul umorului de care dai dovadă acum.Dar nici unul dintre voi nu a înţeles cum inter.Dar o bicicletă cu zece viteze are şapte pinioane.tervine gândirea abstractă ? Nu. a fost să descopere în mod cognitiv care era rostul celor două conexiuni. pe rând. nu in. spuse Fred. O să mer. .nează ? Ştiţi. îl întrebăm. . tuturor. un anumit grad de bunăvoinţă. la nivelul atins doar de emisfera stângă a oamenilor normali. într-un asemenea caz. Această concluzie îi tul. zise Fred... înainte să vă duceţi acolo şi să-i împroşcaţi cu noroi. Acum pot să plec ? Discursul de la Clubul Leilor era prezent din nou. Deşi aţi văzut două pinioane în faţă. LUCKMAN: Pe cine ar trebui să întrebăm? Cum ne dăm seama dacă se pricepe sau nu la biciclete de curse ? FRECK: Să întrebăm prima persoană pe care-o vedem.) .) LUCKMAN: A făcut cineva rost de vreun drog? „Unde există droguri. Adunate. ambele emisfere să-şi dezvolte în mod distinct şi independent funcţii mentale de calitate su.Rahat artificial de câine. care a fost problema ? . în funcţie de rapoartele lor de transmisie. şi când apare vreun tip.. Tânărul negru.. DONNA: Şapte. incre.totdeauna.cletei.. zise celălalt medic. (îi mulţumesc şi. nici unul dintre voi nu a fost capabil să înţeleagă operaţia matematică simplă care trebuia efectuată pentru a determina numărul de rapoarte de transmisie din acel sistem simplu.. . însă o singură conexiune. Toate dovezile demonstrează că separarea emis. spuse Fred. răspunse el. trebuie să întrebaţi pe cineva. opt. deşi pot vedea şi ei . şi câte unul dintre cele din spate.Copiilor li se dau astfel de teste de aptitudini. Medicul începu să gesticuleze. înţelegeţi cum funcţio.dibil de uzată. .late până acum sunt de fapt nişte automatisme.inte de a merge acolo. încercând să găsească cuvintele potrivite. rapoartele de transmisie se obţin. . spuse medicul de pe scaun. Şi tăcu. cei doi medici râseră.nu râde. înseamnă cinci plus cinci. spuse Fred. în casă.cu ex. Ca alea care se vând în Los Angeles. Dar testele demonstrează că eşecul sistemului cognitiv se datorează faptului că nu primeşte informaţii exacte.că nu sunt decât şapte: cinci la un capăt al lanţului şi două la celălalt.naturate. zise Fred. pentru că.zentate există diferenţe între emisfere. v-a scăpat cu totul una din ele. cum ar fi s-o demonteze. Ceea ce aţi văzut voi a fost o singură conexi. . iar ei închid uşa din faţă şi rămân locului. Fred desluşi în vocea ofiţerului o anumită compasiune.. ci să înmulţiţi.Probabil că nu. da? (Se uită în jur. omule. poţi să mizezi pe asta. o să aflăm un punct de vedere descurajam. aşa cum v-a explicat negrul.nează din nou cu cele cinci pinioane din spate. încât atunci când trebuie să faci un raţiona. . adică zece. o consideră prematură.ceea ce înseamnă unu înmulţit cu cinci.rea celorlalţi. Se pot convinge cu ochii lor. Nimeni nu l-a învăţat aşa ceva pe băiatul negru. mie nu mi se pare că i-ar fi făcut ceva bici.Când anume ? Când o să cumperi o bicicletă fu.ferelor duce la apariţia a două sfere independente de conştiinţă într-un singur craniu şi. lanţul sare de pe un pinion pe al.tre ei. obţineţi cinci (arată către cele cinci pinioane) viteze pentru una dintre cele două foi din faţă (le arată pe acestea) . vedeţi. greşeşti din cauză că nu. lămuriţi-vă.cepţia lui Charles Freck . Eraţi matoli cu toţii ? . vreau să spun că.opt . Două în faţă. aşteptând aproba. . .zut două conexiuni diferite între pinioane. Cinci plus două fac şapte. Totuşi. din plastic. în felul ăsta. Fred ? .) DONNA: Eşti sigur că nu sunt decât şapte pinioane ? FRECK: Opt. care angrenează. o încuie şi pleacă să-şi vadă de ale lui. în picioare. datele primite sunt atât de de. Puteţi să vă interesaţi ? ARCTOR: Are dreptate.bură pe cei care văd conştiinţa ca pe o caracteristică indivizibilă a organismului uman.perioară. O asemenea operaţiune este inclusă în testele de aptitudini din primele clase de liceu. cinci în spate. care nu are mai mult de şap. lanţul sare pe cea de-a doua foaie din faţă şi interacţio. care insistă asupra faptului că abilităţile emisferei drepte reve. spuse medicul de pe scaun. .acţionează: cele cinci din spate cu fiecare dintre cele două din faţă.pinioane cu un aer întrebător şi vor să afle câte sunt.lor din spate. ceea ce înseamnă încă cinci viteze. Ce vezi aici. spuse medicul de pe scaun.Nu. . Vouă.mare.O să mă descurc mai bine data viitoare.une cu toate cele din spate.Ştii.gem cu toţii. Ducem bicicleta afară. diferă de ceea ce aţi văzut voi toţi.. Fred.LUCKMAN: Dacă mergem acolo cu toţii. este întru totul posibil ca. Alţii.Să continuăm testul. cu zece viteze ? Sau când o să interpretezi ceea ce percepi de obicei ? Fred păstră tăcerea. Ce se întâmplă?) TÂNĂRUL NEGRU (calm): Ceea ce trebuie să faceţi e să înmulţiţi numărul pinioanelor din faţă cu al ce. în cazurile pre. prin. pretutindeni.ment pe baza lor. Două pinioane în faţă. după cum s-ar spune. Dacă scindarea creierului se produce la o persoană foarte tânără. a perceput două legături simultane între pinioanele din faţă. Adică.Ştim că eşti unul dintre oamenii din grupul acela.iar apoi. îna. fără nici o vorbă. Fără îndoială... Oricum.Ceea ce a văzut negrul.tul şi. Arată către cele şapte ." (Nimeni.

Ronald E. Barris. Voia să io plătească pentru tâm.peniile pe care i le spusese despre splină. FRECK (dezvăluindu-i poanta): Vreau să spun că am moştenit patruzeci de mii de la un unchi şi am cumpărat o uzină1 ascunsă în garajul unui tip. Hank o să-ţi comunice data unei întâlniri ulterioare. trântind portiera şi apropiindu-se de ei fără grabă şi cu nepăsare.Ai răbdare. punându-şi mâna pe umă. încercând să descopere indicii care să sugereze că psihicul meu a clacat. .. fiecare emis. 8 îndreptându-se către locuinţa lui Bob Arctor. Dar cum poţi să-i ceri asta. spuse Freck. . BARRIS (cu o expresie plină de dezgust): Metedrină e o pilulă de benzedrină. avea să i-o servească lui Barris la modul superlativ. Ar trebui să ne grăbim.Cele artificiale nu-s bune de nimic. Barris s-ar fi repe. cum poţi s-o afli? Unde trebuie să te duci. Adică are o fabrică unde prepară Notă: 1 Joc de cuvinte în lb.rul acestuia ca să-i atragă atenţia.tutindeni de poliţie (cel mai adesea. fiind îngrijite şi apoi vândute ? Mă întreb cum o fi la ţară. Adică flori artificiale sau naturale ? Probabil că naturale.Cumpără-i flori. în stare so.nici măcar primul pas. iar în ultima vreme eu n-am.. Sunt flori sălba.mâi acolo ? Ce fel de excursie e asta şi de ce fel de bilet ai nevoie? Şi de unde îl cumperi? Oricum. nici un fel de rahat. încetinea de câte ori vedea una din.menul latin pentru „a face sex". ca şi cum ar fi un creier complet.era farsei pe care urma să o pună în scenă: FRECK (cu nepăsare): Azi am cumpărat metedrină. preciza Fred.. tr. Cuvântul latin pentru „a face" e facere. Mi-au analizat şi reanalizat rapoartele. engleză . probabil din cauza mo. pentru că o parte a minţii sale era concentrată asupra vehiculelor din jur şi a luminilor de semnalizare. care e ter.tre ele). Sperry. murmură Fred. Dacă amândoi sunteţi psihanalişti şi aţi ascultat rapoartele intermina. . probabil. spuse cel din pi.zit să muşte momeala şi ar fi fost făcut zob în văzul tu.Flori. De la pepiniera Penney din reţeaua K Mart..O să te testăm altă dată. ceea ce îmi aduce aminte defuckere..rect.Salut. Când îşi parcă automobilul. pur şi simplu. medita. .toare: când această legătură dintre cele două jumătăţi ale creierului mare este tăiată. la restau. îl văzu pe Barris afară.vece special amenajate. Fred. Nu să o îndop cu secobarbital şi cu alcool şi să i-o trag când zace pe podeaua camerei de zi. e amfetamina şi se obţine în laborator. metedrină nu. . cugetă. Câmpul şi tot restul.plant înseamă atât plantă. Era îmbrăcat cu hainele lui de lucru.Fiecare fată e diferită. de obicei. ei bine. în apro. Marijuana e plantă. fraţilor.Acum pot să plec ? întrebă Fred.Vreau să ştiu cum să mă apropii de ea în mod co. .rosurile stranii. în timp ce evita cu măiestrie capcanele întinse de radarele plasate pre. zise medicul de pe scaun.dului în care se pomenise. fie el de plastic sau de alt soi. Sau o azalee. acestea fiind emisfera dreaptă şi cea stângă.feră funcţionează independent. Myers şi R.Cât de mare e ? . interconectate printr-un fascicul de fibre nervoase.dar folosite pentru monitorizarea şoferilor erau mascate sub forma unor vechi VW-uri aparţinând unor ferme. După un schimb de priviri.bile pe care i le dau lui Hank. se întrebă. spuse medicul de pe scaun. de încăpăţânată ? . mormăi Barris. . se pare că sunt suficient de multe ca să fie ne. cum poţi să i-o ceri unei fete dacă nici măcar nu ştii cum să te lipeşti de ea ? Când ţi-ai făcut atâtea planuri în legătură cu ea şi nu ţi-a reuşit nimic . Flori de primăvară.cioare. . Iar dacă acolo s-ar fi aflat mai multe persoane. nde puteai găsi. . într-o situaţie ieşită din comun. nu suporta să fie luat în râs. ca o creatură evident josnică ce era.turor.în perioada asta a anului. şi mi. mai mult decât oricine altcineva. într-un anumit fel. lucrând la maşina lui Bob Arctor. Cu cincisprezece ani în urmă. Ieşi.Cum adică ? . materialul deja murdar era pătat de vaselină şi de alte chestii asemănătoare. se gândi când ajunse în faţa lif.. puţin cam de.moralizat şi cam nedumerit. care lucrau pe atunci la Uni. Fred simţi nevoia să le strângă mâinile înainte de a pleca.versitatea din Chicago. de specială. dar nu o făcu. poţi să iei flori mărunte. Charles Freck punea la cale o farsă destinată lui Barris. atunci spuneţi-mi: cum dracu' trebuie să procedez cu Donna? Cum să mă apropii de ea ? Adică. să zicem. inclusiv al omului.Poftim ? făcu Fred şi ochii mascaţi de costum i se dilatară.. Oricum. o plantă întreagă. spuse Freck. de primăvară. o plantă întreagă.cată de droguri. fără să spună nimic. în ziua aceea. Arată ca şi cum.lidă. Cresc.. cu voce calmă. vopsite într-un cafeniu mat şi conduse de indivizi bărboşi. pe neaşteptate. . Dintr-un motiv de neînţeles. Mărunte. am spus. poate pe Donna. e metamfetamină preparată pentru consumul ilegal.S-o fac ? îl îngână Fred. pe cale sintetică.. numite corpul calos. se gândi. . N-am spus plantă. Capota era ridicată. încruntându-se iritat. pentru că Barris. un grup de toxicomani care îşi petreceau timpul în starea de euforie provo.). camionetele cu ra. cum ar trebui să o fac ? în cazul unei puştoaice care e atât de dulce. în felul ăsta i-ar fi plătit-o cu vârf şi îndesat. cum ajungi şi cum faci ca să ră.. un drog stimulativ. zise medicul de pe scaun. par falsificate. cei doi încuviinţară înclinându-şi capetele. Oare. Aşa că nu e de natură organică. Ştia însă că. zise imediat. .pierea unui morman de scule.rantul Fiddler's Three. . au făcut o descoperire ului. ca marijuana. mai făcut nici un rahat în privinţa asta. aproape de pământ şi o mulţime de oameni le calcă în picioare. şi au găsit câteva. fiindcă altminteri florile de primăvară despre care mi-au pomenit se vor usca. metamfetamină.Azi am cumpărat metedrină. Creierul animalelor evoluate. fantezia ce i se derula în gând era avanpremi.Cât de mare ? întrebă Barris.voie de testele astea. Trucate. . odată ajuns acasă la Bob. Ce să fac ? Să fac parte dintr-o echipă ? Să-i fac felul unei gagici ? Să fac o treabă bună ? Să fac o improvizaţie ? Să fac o plată ? Să fac ca lucrurile să aibă sens? Să fac bani? Să-mi fac timp? Definiţi-vă termenii. unde se face metedrină. Nu e o urgenţă. mi-aş dori să iau pe cineva cu mine când o să merg acolo. Nu putea găsi cel mai potrivit mod de exprimare în timp ce conducea.W.tice ? Sau sunt produse în ferme uriaşe. este un organ alcătuit din două părţi. iar Barris şi Arctor stăteau unul lângă celălalt.tului. crescând în ghi. cât şi uzină (n..

.Are patru sute cincizeci de kilograme. . zise Luckman.Ce-ar fi dacă ar pune în portbagaj o ladă cu două sute şaptezeci de kilograme de aur ? îl întrebă Luckman. şi şase în. aşa că cilindrii tăi o să fie zgâriaţi şi stricaţi definitiv. Freck şi Arctor zâmbiră încântaţi. Patru sute cincizeci de kilograme care se deplasează cu o sută treizeci de ki.Ştii. . dacă înghiţi sau îţi injectezi prea multă metamfetamină.Ar avea ralantiul prea ridicat ? întrebă Luckman.. Carburato. spuse Luckman.Atunci ar fi mai bine să pui în portbagaj nişte saci cu nisip. . Trei saci de câte nouăzeci de kilo. indiferent dacă tura. O să sune peste câtva timp. fir-ar să fie. . Şi ştiu şi de unde putem face rost de un turometru.Ce ziceai. . zise Barris. aşa că am lăsat uşa din faţă deschisă. . . filtrul de aer. Lăsă asta la latitudinea lui Arctor şi a lui Charles Freck. zise Barris. făcând o pauză . Barris ? făcu Arctor. singur. El continuă şi. Barris i se adresă lui Arctor. ar trebui să-şi menţină viteza.când muncea.grame. Pentru că.. e un garaj întreg! protestă Freck.. . zise Arctor.Ar vedea acul turometrului deviind brusc şi ar în.ţionat pe care să ţi—l trimită pentru maşina asta. Fiind atât uşoară.Se dau. Buzele i se mişcară.bâite un pix şi ceva pe care să scrie. zise Barris. nişte blugi Levi după ultima modă şi ochelari de soare.lometri pe oră dezvoltă o forţă de.brică! Scoate un milion de tablete pe zi. începi să vorbeşti ca răţoiul Donald.Şi dacă urcă o pantă ? obiectă Luckman. inerţia ar trebui să-l ducă oricum mai departe. Freck văzu că demontaseră carburatorul. Barris începu să imite vocea ră. . N-ar intra în vi. dacă pe autostradă.Nu. . .Doisprezece. Barris ridică din umeri şi continuă să demonteze carburatorul.du-şi zâmbetul larg: . dacă se prelinge multă benzină pe pereţii cilindrilor. răbdător. ..Tija clapetei de acceleraţie e curbată.Unde se află ? întrebă Arctor. Inerţia nu te duce prea mult în susul dealului când eşti într-o depăşire. practic.tuia cu două.reze rapid.Şi ? întrebă Freck. o să-ţi spele uleiul.hat. în cele din urmă. . mai ales când era vorba despre aseme.Am telefonat şi acum caută un carburator recondi.Da.. simpla ridicare a piciorului de pe pedala de acceleraţie duce la intrarea în viteza ur. la un preţ nu prea mare. reluându-şi munca. rânjind cu gura până la urechi. făcu Barris. în felul ăsta greutatea repartizată pe roţile din spate e mai mare şi creşte forţa de tracţiune. . Asta. ripostă Barris.. Luckman ieşi din casă spunând: .Păi. încuviinţă Barris. furtunurile şi toate celelalte. Fiind într-o maşină atât de grea.Are în jur de patru sute cincizeci de kilograme. indiferent dacă i se adresa cineva sau nu. spuse Arctor. Cu voioşie pe chip. ar intra într-o viteză inferioară ca să dema.Câţi pasageri ? se interesă Luckman.sează cu o sută treizeci de kilometri pe oră. . . Se aplecă să vadă marcă era. Barris îşi ridică imediat privirea. . . . ceea ce ar restabili echilibrul.teza superioară. Şi un turometru ar putea supraveghea motorul. Ca la un Rochester cu patru corpuri . turaţia s-ar mări într-o asemenea măsură în.. zise Barris. Sau are? Căută pe bâj.. .Atunci ai dreptate. . .cât i-ar sări cât colo garnitura de chiulasă sau chiar mai rău. plin şi el de vaselină. arătă spre carburator. zise Arctor. dar păstrân. Altfel. cu detaşare.Jim îţi putea face rost de una mai ieftină. în locul celor trei saci de câte nouăzeci. . Jim ? . în caz de urgenţă. . fără să răspundă.Cât ai dat pe ea ? se interesă Arctor. încerc să calculez inerţia acestei maşini când se depla. spuse Arctor. dacă tot umbli la el. De obicei. făcu Freck. Nu-i aşa.Şi pe urmă nu te mai înţelege nimeni. de pomană. .De ce s-a curbat axul clapetei ? se interesă Arctor. chiar am unul. ar trebui mai degrabă să arunce motorul în aer decât să încetinească.Jiglerele de ralanti ar putea fi înlocuite cu unele mai mici. întrebându-se cum să continue. ...mătoare. . Şi vei fi nevoit să-i duci la rectificat..nea reparaţii complexe.N-ai vrea să nu mă mai baţi la cap ? spuse Barris. Aşa că spatele nu derapează.rul ar trebui refăcut în întregime. Charles Freck îl văzu făcându-i cu ochiul lui Luckman. înţelegeţi. interveni Arctor.Nu-i prin preajmă. fiindcă reparară maşina. mult mai rău: i-ar sări în aer motorul.Ai putea să pui unul cu patru corpuri în locul ăs.ţoiului Donald. păi. iar tâmpiţii din spatele tău o să te tamponeze. făcea foarte multe.în timpul unei depăşiri ? spuse Luckman. de data asta fără să mai zâmbească. O fa.Spatele maşinii ăsteia derapează ? .rul.Ce are carburatorul ? întrebă Arctor. Când a ajuns la jumătatea unui trailer al dracului de lung? Ra. Barris i se adresă cu vocea lui normală. în faţă. stânjenit.asta vrei să spui ? Şi n-ar mai schimba vitezele ca lumea. . . Cu o maşină care face pilulele şi cu tot tacâmul. . Ei. . spuse Barris. Olds. băieţi. Pasagerii ar putea fi repartizaţi mult mai uni.cetini imediat. aşa că nu s-ar supratura. Am putea găsi una la mâna a doua. Freck. clapeta o să se închidă în timp ce mergi pe autostradă şi să o constaţi că motorul se îneacă şi moare. cu pasageri în ea.ţia e sau nu ridicată. Tot tacâmul! . Dar o să ai nevoie de un alt tip de galerii de evacuare. fiindcă altfel n-ar mai ieşi niciodată din depăşire. spuse Freck. De fapt. .Ce dracu'.Vreo zece dolari. N-am reuşit să te înţeleg. cu rezervorul plin şi cu o cutie mare de cărămizi în portbagaj.Maşina ast. făcu Barris. dacă asta nu se întâmplă datorită conexiunii automate la sistemul de transmisie.Inerţia.form şi ar sta mai confortabil. n-are cine ştie ce inerţie.Numai dacă nu pui unsprezece oameni în spate.. spuse. care nu ştiau nimic despre motoare. sunt unsprezece în spate şi şofe. cărând după el o carte. Turometrul l-ar avertiza că nu poate schimba viteza..Adică şase în spate.Şi costă numai zece dolari ? spuse Barris. Purtând o cămaşă spilcuită. în plus.

mai real decât oricare alta dintre realităţile. nedu. . . s-ar putea să ai blocul motor fisurat. Apoi respiră mult mai adânc decât de obicei. frecându-şi buza de jos..forma cum poate fi condusă maşina asta. Povestea despre seminarul pe care plănuia să-l ţină la UCLA despre fumatul şi rularea ţigărilor cu droguri sau despre ziua în care avea să facă o ţigară perfectă de marijuana. care îl pri.. Aşa că. Păi. Oare. se gândi. . Teilhard de Chardin1. este cel mai activ atelier al desăvârşirii universale. alături de alte obiecte la fel de impor. şi clipele atât de frumoase să-şi piardă aşa de iute farmecul ? Şi încă fără nici un motiv . strigă şi începu să se apropie cu multă grijă.modificat.Ce ? zise Barris. Barris lăsă să-i scape pixul şi foaia de hârtie şi alergă cu mişcări dezordonate către casă.).. strigând peste umăr: . Eşti un frate. . căruia i-a fost dat să-l vadă pe Hristos. Ce mama naibii nu e în ordine ? se întrebă.. în legătură cu carburatorul recondiţionat. Aducea cu el un ciocan. Chibzui la ceea ce voise Arctor să dea de înţeles şi se întrebă dacă se referise la el.ponente nesemnificative. dacă ar avea un carburator Rochester cu patru corpuri .sule. Voiam să-ţi spun. .o parte a istoriei Americii.Ca să-i schimbăm arcurile şi toate celelalte com. cuprins de o teamă care depăşise deja orice măsură.graf drive-in. la Fiddler. ei.veau ambalând motorul. biolog şi filozof vizi. preciza Arctor. le spuse lui Luckman şi lui Arctor. spuse Arctor.Maşina ta nu porneşte ? îl întrebă Charles Freck pe Bob Arctor. Având o presimţire urâtă. Cum se poate ca zilele şi întâmplările. .La ce-ţi trebuie ciocanul ? întrebă Luckman. gândi. . tiptil. . sur.Chardin.mara.Iisuse.Potoliţi-vă. dincolo. Schimbarea se petrece. Mecanicul de la staţia de benzină Union ne-a sfătuit s-o facem. a dus la internarea lui Jerry. iar Luckman rula ţigări de marijuana. urcându-se posomorât în maşină şi pregătiridu-se s-o pornească.Barris. Barris..cută? Unde e. Fără să fi fost provocată. ar trebui să dăm jos tot motorul. când mă întorceam de la magazinul 7-11.merit.De ce trebuia să-l demontăm ? făcu Barris. omule.el sălăşluieşte cu adevărat în zona în care diver. ieşind din casă cu prudenţă.postească repede în spatele ei în caz că Barris reapărea şi începea să tragă. Barris îşi făcu apariţia. când o să discutăm despre lucruri net superioare acestora.tante .M-am gândit că trebuie să-l aduc cu mine. Luckman! spuse Arctor.N-am făcut altceva decât o glumă.cuirea jiglerelor de ralanti cu unele mai mici. în ultimele săptămâni petrecute acasă la el? De obicei. Pentru asta. Behăind rugător şi înnebunit de spaimă. n-aţi trăncăni atâta. Am uitat.. cu toate acestea. ţinând cont de greutatea ei..Cineva a greşit numărul. Pieptul lui lat se bombă şi bicepşii îi ieşiră în relief. Freck.Dacă voi.cea şi se droga din nou.dru nu funcţionează. . .Nu. îşi spuse. laşitatea ? îşi reaminti sieşi că nu lua niciodată parte la .Nu. Ceilalţi îl urmăriră cum se îndepărtează.„. spuse Barris. care a încercat să coreleze dogmele creştine cu teoriile ştiinţifice ale evoluţiei (n.. din cauza asta n-o să pornească. ca un crab într-un cinemato. bineînţeles.Atunci de ce-i scoatem carburatorul? întrebă Barris. aici. I-a sărit un tachet azinoapte. Notă: 1 Iezuit francez (1881-1955) paleontolog. revenind cu băgare de seamă lângă Olds." . Ca să nu se mai strice iarăşi şi să fie cât pe ce să ne ucidă. Donna umplea cap. o să-ţi citesc ceva. zise Luckman. . începu să o facă.nul. GURA! Luckman deschise cartea pe care o adusese cu el.decât oricare alta dintre realităţile lumii. zise Luckman. Jerry a dat to.Cei mai periculoşi oameni. ca să-i dea un pumn nimicitor lui Barris. pretutindeni prezent şi pretutindeni devenind tot mai puternic.onar. deunăzi. . Charles Freck se aşeză între el şi Barris. zise Arctor. nemernicilor. pe Hristos drept convingere finală şi drept Principiu plasmatic al Universului. spuse Luckman cu un zâm. . îi era ruşine. . oprindu-se din când în când şi privind încordat în jur. îmbrăcată cu haina şi în cizmele ei de piele. . . de când am fost înăuntru şi am dat cu ochii de el. La urma urmei. prin înlo. bucurându-se cu toţii de LSD şi de rock. ." Luckman închise cartea.prinzător de fluent: „El. cugetă. ca o grămadă de drogaţi năuci. chiar mai mult decât atât. pentru că i-am dat jos carburatorul. . lucrurile încep să devină şi aici sum.Haide. supărat de-a binelea. la Charles Freck. . Dar. Toată lumea se dezmeti. sunt cei cărora le e frică şi de umbra lor. îi spuse Arctor lui Luckman.Ce e asta ? întrebă Arctor. în timp ce Freck zăbovea înspăimântat lângă automobilul său. spuse Luckman. către propria maşină. băieţi. . aşa cum se întâmpla de obicei. le ex.Nu porneşte. întrebându-se de ce se hotărâse să treacă pe acolo în ziua aceea. ce naiba. Haide. pur şi simplu.Nu prinde o sută treizeci. tr. .fără nici un motiv serios. ce mai! Dacă privesc în urmă. Se cufundară împreună în lucrul la maşină.plică Barris. la ce să rămâi prin preajmă când ai parte de o experienţă atât de neplă. .bre şi stânjenitoare. pe Hristos. Se îndreptă. aici atmosfera e relaxantă. rămâi.sitatea nu poate aduce suferinţa şi care." . . Avem nevoie de tine..Dacă-şi aduce pistolul cu amortizor ? spuse Freck. era mai bine chiar şi atunci când eu şi Jim Barris stăteam. Un cilin. Fu ultimul lucru pe care îl auzi Freck în timp ce de.. ca să se adă. aşa cum s-a întâmplat cu Jerry. De fapt.Aud că sună telefonul. mai ales de cel cântat de Stones.bet cald. plec imediat.Nu sta în drum.Plec. Simţise de la bun început vibraţiile nefaste care se ascundeau în spatele glumei lui Luckman. Luckman continuă să citească..„. Era o zi în care acolo nu puteai savura plă. zise Arctor. care urma să fie conservată în heliu într-o vitrină din Sala Constituţiei. medita. Aici o să se întâmple exact acelaşi lucru care. am de gând să te las lat până mâine.Ca să repare motorul. mi-aş putea termina calculele şi v-aş putea in. .cerea unui drog. ducându-şi încet braţul drept în spate şi pregătindu-se să descrie un arc amplu.

Să vedeţi: odată. nu ceea ce se petrecea în timp ce Robert Arctor stătea în faţa unui holoscaner avea cea mai mare importanţă. după ce şi-a pus rola de timbre în MG şi a demarat . Eu n-aş fi. lucru care i se întâmpla adesea. Lasă-i să se omoare unul pe altul. spuse Luckman. îi explică Arctor.metri peste kilometri de bandă goală. Donna şi încă două fete arătau foarte sexi . Oricum. Şi ăla tot furat. sub ei şi deasupra lor.La preţ întreg.tau cu toţii: şi Jim Croce. deopotrivă. un fel de mare ce se întindea. Ăia au adus un fel de pickhammer .Imaginaţi-vă că primiţi de la un avocat o scrisoare de om supărat . ca Jerry Fabin. Vă daţi seama că toate impozitele au crescut din cauză că ea a furat timbrele ? Părea să se fi supărat din nou. şi cum anume muriseră . îşi sună amicii din banda ei de hoţi şi ăia apar şi cară în locul ei.Vrei să spui că a vândut timbrele? făcu Arctor. Şi ce naiba a mai urmat? îmi pot imagina creierul Donnei chibzuind în toate săptămânile alea.gherea minuţioasă. ci . pe colo. Putea auzi muzică.nat timbrele. N-a scris nici o scrisoare în toată viaţa ei. unul după altul. se gândi Arctor.de prea multă heroină . Şi astfel conduse până acasă. corect ? Aşa că ea s-a gândit bine la toate astea . şi. dar nu şi sutiene.Scrie o scrisoare guvernului şi povesteşte-i tot.familia ei se trage dintr-un neam de ţărani dintr-o ţară europeană. Ar trebui ridi.ligenţi şi frumoşi. un pickhammer special . lucrurile aveau să evolueze din nou în sens in. amplasându-l într-o intersecţie aglomerată prin care trecea o grămadă de lume.pus în funcţiune. Pentru cine Pentru Fred. în orice caz.rează lovele.matul încă mai continua să le dea afară. care provin tot de la Poştă . evitând maşinile invizibile ale poliţiei: STĂTEAU CU TOŢII ACOLO..când să hotărască dacă avea nevoie de un carburator nou. Donna a băgat douăzeci şi cinci de cenţi într-un automat din ăla pentru timbre.mani le-au numărat. Nu era lu. . şi l-au re. Cân.rahat.Ar fost mai înţelept din partea lor să fure doar ca. Cere-i Donnei un timbru ca s-o pui la poştă. După părerea lui. în felul ăsta. şi ce naiba era să facă cu ele ? Nu se pot vinde înapoi. dar nu-şi dădea seama ce melodie era. .sunt într-adevăr precauţi. ea avea o sacoşă plină cu cel puţin optsprezece mii de timbre de câte cincispre. ca să obţină despăgubiri de la un tip care a tras-o în piept la o tran.beră imediat.gen scoate-banii-sau-hai-la-tribunal . şi că Hendrix era mort.J. zise Barris. . . care le desprinde de pe o rolă. şi J.bineînţeles.J. era deviza lui în viaţă. Pe benzile scumpe ale holo-urilor. una dintre melodiile vechi ale lui Hendrix. Apoi îi răsună în minte melodia ei.. De fapt. dar unde nu putea fi ob.cu care. Se transformase.gaţii hoţomani cu care lucrează.denţei de heroină. ci ceva mai mult decât atât. tot ceea ce câştiga. Donna a umplut o sacoşă întreagă. au săpat şi l-au scos din postamentul de beton în miez de noapte şi l-au dus la ea acasă cu un Ford Ranchero. Sau nu. iar asta îl îmbărbăta. .J. „Până o să mă sting". Aşa că ar trebui să plec. Hristoase. din cauza depen. zise Luckman. când tipii de la poştă ar fi venit să aprovizioneze automatul. fiindcă Freck uitase... îl făcu să-şi deruleze în minte o scurtă fantezie în timp ce conducea. iar în raza scanerelor se aflau alte persoane. Aş vrea să nu fi trecut pe aici deunăzi.cată cu forţa şi dusă la închisoare. deopotrivă.pentru că ai cumpărat droguri. bluze care nu le acopereau umerii şi spatele sau bluze cu bretele. pe neaşteptate. .. susura vocea lui. aprobându-l. CA MAI ÎNAINTE.. şi pe urmă să-i iau carburatorul fără să plătesc ceva.cu sistem de răcire şi amortizare cu apă. Mai târziu îi trecu prin minte că. cu chipul cuprins de o aversiune rece faţă de Barris.Aşa că. .Pari relaxat.mina zilei. continuă Luckman. emise de Statele Unite. cu excepţia celei adresate avocatului ei. într-un soi de strălucire albă şi clară.şi pe urmă i-a sunat pe mai mulţi dintre dro. două fiinţe umane imorale. zise Luckman. Stând alături de prietenii săi în camera de zi şi încer. în cele din urmă.cel puţin pentru el. probabil.auto.Probabil că spune pur şi simplu că tipul îi dato.Ce să fie adevărat ? întrebă Luckman.Ce zici că face Donna? se miră Arctor. aşa cum era normal să se întâmple în final. până când s-a golit auto. Are un avocat pe care îl foloseşte când nu-şi primeşte banii de pe urma tranzacţiilor ilegale ? Cum reuşeşte una ca asta ? .matul. .zece cenţi. de unul recondiţionat sau de unul modificat şi de o galerie de evacuare. ar fi fost înhăţat imediat. De fapt. Hendrix. a făcut cam optsprezece mii de timbre de cincisprezece cenţi emise de Statele Unite .Să vă spun ce poveste am auzit despre ea. că asis. nu putea căpăta restul. Nu kilo. . Donna s-a hotărât să transforme automatul de timbre într-unui de băuturi răcoritoare. Poate e Hendrix! se gândi.Au remontat . care era semnificaţia. spuse Luckman.tase la acea schimbare sumbră şi iarăşi se întrebă de ce. creierul ei de ţără. la oficiile poştale. şi începu să plângă. .ea şi prietenii ei hoţo. . Chiar şi cei care acum erau morţi sau cu mintea dis. „lăsaţi-mă să trăiesc după bunul meu plac".nerelor.seta cu monede. după aia au vândut timbre vreme de câteva săptămâni. îşi aduse aminte că auzise cum managerul lui Janis ajunsese să-i dea numai câte două sute de dolari din când în când.Oricum. cu excepţia faptului că Donna nu ştia ce ar fi putut să facă cu atât de multe timbre. îmbunătăţindu-se. ca să nu mai vorbim de Croce.matul. tăcută şi permanentă a holosca. mai ales. spuse Barris. şi oricine ar fi apărut la un ghişeu cu toate timbrele alea de cincisprezece cenţi . Şi asta îl făcea să se simtă bine.scenele neplăcute.mai ales cu o rolă întreagă . Da. la fel de furios. . ci kilometri peste kilometri de bandă care trebuia ştearsă.el şi Joplin.glată şi scotea întruna timbre. Hendrix şi J.aşa muriseră doi oameni inte.noi hapsân . dacă ar trebui să scot din buzunar o sută de dolari.purtau pantaloni scurţi şi strâmţi. . zise Arctor. îl durea cu adevărat că îi părăsise. o să fie kilometri peste kilometri cu aşa ceva. gândi. nu e zdravănă.Fata asta. All h Loneliness. .du-se de Donna. Ei.zacţie cu droguri. . se gândi.Mai ales Donna. poţi să faci speculă la nesfârşit. la data când s-au termi. era nemaipomenit. . dar auto. au furat automatul de timbre cu totul. prezenţa lor electronică. într-una de-a lui J.servat din nici una dintre furgonetele poştei. . Stăteau cu toţii pe ici. De fapt. Cine are nevoie de ei? Dar îl durea. uluit. zise Barris. poate. iar maşinăria era dere.ceea ce se întâmpla când Bob Arctor se afla în altă parte sau când dormea. dar plăsmuirea se spul. făcu Barris. Robert Arctor simţea suprave. şi-ar fi dat seama că se dereglase. O să-ţi vândă unul. Aşa cum fac toate cunoştinţele noastre. De la un automat ? Unul câte unul ? . şi de pe ce disc. când am fost noi plecaţi.E adevărat ? spuse Barris. dacă nu poate.vers.M-am hotărât să bat străzile până dau peste un Olds ca al meu.. Aşa că plecă fără să se uite înapoi.cel puţin aşa am auzit . minunân. Donna fură tot ce poate căra şi. abia ar fi aşteptat-o pe Donna.trusă de droguri. . Pentru timbre.

.Mă întreb. bricheta. ori de câte ori cineva încerca să împrumute maşina lui Barris. Şi când te vezi într-o înregistrare video . o altă lume ciudată de dincolo de oglindă.şină. Ar trebui ca. Donna mergând în patru labe. lăsându-i singuri. atunci când nu e nimeni în preajmă.cuse nişte modificări neprecizate..mită „ când în pădure cade un copac".mări ceva care merge în două picioare.. oricum. Bob Arctor şi-ar fi părăsit casa şi n-ar mai fi fost văzut niciodată . mâncând din străchinile ani. era acum pentru prima oară supravegheată douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru . poate că Bob Arctor se trezeşte în miez de noapte din somnul său adânc şi săvârşeşte astfel de fapte. Cum ar fi pisica sau câinele. tridimensională . Arctor încă nu pricepuse ce se întâmpla. a autorităţii. drăgălaşă. pe frecvenţa aia. nu auzeai altceva decât câte un ţiuit pe minut.tră cu o lingură sau cu lama unui cuţit . actorul din rolul principal.chis foarte tare.Luckman. făcu celălalt.se transformă brusc într-o necunoscută? O să am un şoc când o să văd o schim. atunci trebuie să fie Bob Arctor. Poate că în fiecare noapte se petrec astfel de chestii. La naiba.gustător şi de neînţeles. . o să ies ca să văd dacă pot face rost de ceva fenobarbital.deschizând o fereas. atunci când nu eşti acasă. Cum e Donna atunci când n-o vede nimeni ? Oare. se întrebă.dacă n-ar fi apărut în nici o înregistrare. presupuse el. care fură şi amanetează totul sau îţi aprinde ţigările de marijuana. Şi doarme până apare cineva.. lasa aparatul des. îndesând în WC-uri explozibili din plastic. cu hainele lui fanteziste. cel hăituit. cugetă. aparatul emitea către: (a) autorităţi (b) o organizaţie politică particulară paramilitară (c) mafie (d) extraterestri cu o inteligenţă net superioară. ca toate celelalte din casă. Nu cred. cu mi. un oraş al groazei în care totul se petrece altminteri şi în care se strecoară creaturi de nerecunoscut.duiesc să-mi menţin deprinderea profesională de a ur. Iar audioscanerele vor înregistra cele mai idioate conspiraţii posibile puse la cale de el şi de creaturi. Pisica ia o faţă de pernă şi începe să îndese în ea lucrurile tale de valoare: ceasul electronic şi radioul de pe noptieră. mai multe decât îşi doreşte despre Donna. E posibil. în timp ce el îşi imaginează că doarme. cu Dumnezeu ştie ce scop imaginat de o minte dementă. Dacă îl schimbau în lipsa lui. a cuiva la care ţin. dacă poţi s-o conduci.şi să transmită un semnal cifrat că. Dacă prindeai un post anume.cei.. într-una holo. aşa cum refuza întotdeauna să le dea vreo explicaţie. Să presupunem că. să-mi transform casa într-una extrem de accesibilă oricui. într-un mod inventiv (fără să fi explicat vreodată cum şi de ce).bare ? A Donnei sau a lui Luckman. Jim ? îl întrebă Arctor pe Barris. O să mă stră. nici Luckman... e o cu totul altă pisică. Poate că. pe care nu i-a mai văzut niciodată până atunci .ieţii ăştia şi să trimit aici alţi oameni pe care îi cunosc..Barris. scrumiera. se gândi. fata delicată. de-a dreptul hidos. Hank şi ceilalţi tipi de la centru n-ar fi fost prea încântaţi dacă acum. ei plăteau. măcar după hainele pe care le poartă sau prin eliminare. Sau apar monştri misterioşi. în ceea ce privea: (a) suspensia (b) motorul (c) transmisia (d) partea din spate (e) trenul de rulare (f) instalaţia electrică (g) partea din faţă şi direcţia (h) ca şi ceasul. Te credeai un bărbat înalt. ca acum. gras şi brunet şi. . care se rotesc de jur împrejur. Arctor. . Dar se îndoia de asta.. în filmul pe care îl înregistrau. ca Bob Arctor să afle mai multe informaţii despre el însuşi decât e pregătit să o facă. în apărare. Când eşti plecat. se gândi. nu se putea retrage ca să-şi ducă la îndeplinire propriile planuri de monitorizare. Jim Barris se duce pur şi simplu să tragă un pui de somn. dement. Modificase şi aparatul de radio. Problema filozofică nu. Face sex cu peretele. sau umblă pe tavan. Falconul tău merge ? . el ar fi trebuit să fie întotdeauna vedeta. refuza să le vorbească.Nu. .. fără nici un fir de păr în cap. Dacă aşa stau lucrurile. . Numai dacă nu cumva e unul dintre câini sau una dintre pisici. iar el parca şi cobora din maşină. asupra cărora păstra secretul. răspunse acesta. pe chip i se aşternu expresia potrivită. este El Primo. de acum înainte.Pot împrumuta maşina ta. torpedoul. în minte îi încolţi un gând înspăimântător.o hoardă întreagă. despre Luckman. aparatul de ras şi tot ce mai poate vârî înăuntru înainte de întoarcerea ta. dădeai peste o aceeaşi staţie radio care emitea pălăvrăgeli lipsite de sens şi care nu transmitea niciodată muzică rock. O altă Donna: aşa cum e ea în realitate sau. şi chiar despre Barris. cu un aer meditativ. devenea incoe. Era mult mai probabil ca Barris să scoată un emiţător ascuns în haosul din camera lui .după cum am plănuit.strecurându-se înăuntru şi distrugându-mi lucrurile sau furându-mi-le. Un coşmar... pe drumul de întoarcere.foarte amabilă . Asta se invoca întotdeauna.care. Apoi se prefăcu că-şi aduce aminte că nu avea ma. făcută pe cheltuiala lor.malelor. în loc de asta. Uneori. dez. având capete neobişnuite. să-i părăsesc pe bă. spuse. într-o manieră aparte şi neapărat pe acel post anume. când îl însoţeau pe Barris la cumpărături. sau dă telefoane interurbane. La urma urmei. Probabil că. Indiferent pe ce buton ai fi apăsat.nuscula ei vestă de piele. când e plecat. derulând benzile. Se spune că atunci când îţi auzi pentru întâia oară vocea înregistrată nu ţi-o recunoşti. subtilă şi amabilă .tre cealaltă şleahtă de nemernici cu care conspira de obi. Mai ales torpedoul. Orice fel de delir psihedelic. o văd pe Donna când se află aici .grafică. Şi atunci.sau. îi fă.. De aceea. dar locuieşte aici. aşa cum e când n-o pot eu vedea. cum ar fi să arunce în aer toaleta bărbaţilor dintr-o benzinărie. după ce reflectă o vreme.nu-ţi recunoşti nici imaginea vizuală. eşti o femeie mărunţică şi subţire. Pe de altă parte. Barris îl ţinea întotdeauna încuiat. Actor. Dumnezeu ştie. Aşa să fie ? Sunt sigur că o să-l recunosc pe Bob Arctor. dacă nu după altceva. Şi ziua. Bob Actorul. în postura sa de vânat. după ce aparatura de supraveghere fusese instalată cu minuţiozitate şi cu multă cheltuială. ca ale bufniţelor. Dacă nu e nici Barris. reflectă el. Către o altă ramificaţie.rent şi.. zise.

când nu-l vedea nimeni.ruia i s-a mărit puterea reuşeşte să-l depăşească şi să-l lase în urmă pe oricare altul". exista o asemănare de netăgăduit.zeze cineva ceva. Aşa că nici măcar nu mai zăbovea prin preajmă. motorului.rului e cea care are rolul cel mai important. probabil credeau că sunt ameţiţi şi paranoici şi nu dădeau nici o importanţă.buit să anunţe urgent cele întâmplate.plită a DJ-ului. cum ar fi carcasa axului volanului. Multe dintre dispozitivele minuscule din aparatul său de radio erau standardizate şi fuseseră prezentate la televiziune în talkshowuri nocturne de către experţi în electronică.Prin asta înţeleg că. Ca să nu mai vorbim de au. o nouă melodie a lui Cat Stevens intitulată. în exact acelaşi stil flecar în care ar fi spus „Acum avem o dedicaţie pentru Phil şi Jane. între tot ce pretindea Jim Barris că deţine şi ceea ce el. cei din interior puteau şti câte minute aşteptaseră fără să facă nici un gest care să atragă atenţia. o vagă asemănare cu cele reale. şi despre numeroasele maşini de poli. în orice caz. Ca şi cum acea maşină a poliţiei ar da rateuri la pornire.zătoare exotică. îi lua cu el chiar şi atunci când era obligat să asculte postul cu instrucţiuni al poliţiei sau dacă. în timp ce zgomotele respective nu le spuneau absolut nimic altor oameni .toare.şina sa. Procedeul funcţiona de minune.în calitate de om al legii aflat sub aco.nuită şi plictisitoarea trăncăneală standard a DJ-ului. neno.o ascunzătoare despre care. odată montat în aparatul de ra. Singura sa temere legată de acesta din urmă era ca nu cumva să fie remarcat de vreun individ care-şi bagă nasul peste tot.buit să comute de pe AM pe FM. pe neaşteptate.menii obişnuiţi. cu precizie. conduse în mod dezordonat şi cu mare viteză de tipi cu aspect exaltat de hippioţi. dar erau avantajoase din punct de vedere al vitezei şi al demarajului. trebuie spus că era cea mai nepotrivită în cazul unei motociclete.tindea că erau în stare asistenţii săi electronici. nici măcar pe cele ieftine. aşa că la naiba cu ele.cări ascunse. dar el le căpăta gratis. Arctor mai avea ceva din dotarea maşinilor oamenilor legii. din cauza componentelor suplimentare. de la circulaţie sau a poliţiei federale şi aşa mai departe. ţiuituri care aveau rol de cronometru în cazul unui vehicul parcat.în nici una dintre toate fanteziile sale provocate de droguri şi nici în delirurile şocante stârnite de LSD.troduse de Michelin cu ani în urmă în cauciucurile de tip X.ale suspensiei. în maşina lui. iar celelalte unităţi vor.tăţeanul .locul în care se afla de fapt . cu claxoane zgomotoase (ilegale) şi marcaje de maşini de curse. cu şase cilindri. făcându-le să pară o defecţiune la amortizorul de zgomot. din întâmplare. Era vorba despre câteva dintre lucrurile de care Barris pre. Cauciucurile le monta el însuşi. alţii citiseră despre ele în revistele de specialitate sau le vă. Şi. apoi. sau fuseseră concediaţi din poliţie şi acum îi purtau sâmbetele. Dacă prindeai postul ăla iar sunetul lui gălăgios îţi umplea maşina. dar care să fi fost un simplu hoţ. De exemplu.. nu era auzită de supraveghetori şi nu îi deranja cu nimic: filtrul o elimina. Iar poliţaii nu pot conduce maşini sport. îndemânarea şofe.ligenţi descifraseră cu minuţiozitate: cei doi motoci. Aşa că.rocitule.pede. dacă tot veni vorba. întrerupte de pălăvrăgeala cum. fiecare dintre vehiculele oamenilor legii emite într-un spectru anume de frecvenţe.tomobile Ferrari.rează cu radiourile din maşinile obişnuite. Pepper.perire avea într-adevăr în aparatul său de radio. Odată furat.ţie nesemnalizate. Melodia cântată pe postul acela neobişnuit. cum erau vechile Chevroleturi săltate de spate. afla despre apropierea maşinilor înainte ca vreuna să-l claxoneze sau să treacă pe lângă el. în primul rând. într-un anumit sens. de exemplu. Dincolo de asta însă. înlocuirea ar fi fost costisi. . aşa că tot ce spuneau cei din interior era înregistrat şi difuzat autorităţilor.. ca în cazul transportului de cocaină din filmul clasic Easy Rider .bil aveau. oricine ar fi as.ment îi aparţinea: dacă era din oraş sau din district. cum spunea mereu Barris. dar se înşela în privinţa asta..zuseră. Totuşi. Şi el recepţiona.dio din automobilul său.".care nu era un automat cu sucuri Dr. şi la aparatul de radio din maşina lui Bob Arctor fuseseră făcute câteva şmecherii.portantă sau altă acţiune de amploare în care ar fi putut fi implicat. făcuse pur şi simplu rost de nişte planetare mult mai puternice şi se mulţumise cu atât. îi comunica o grămadă de lucruri. un Ferrari are suspensii. Nu i se întâmplase niciodată . Ale lui erau în întregime metalice şi se uzau re.cultat.motul de fond era purtătorul unor informaţii. când aveau consemn să descindă într-o casă după exact trei minute.neau ceva mai mult decât nişte inserţii de oţel. „ce. Dar el nu vorbea despre asta. Din sunetele emise de aparatul său. E un motor obişnuit. Barris n-ar fi fost în stare să-i schiţeze ascunzătoarea . Bob Arctor . cele. de la service-ul de care aparţinea . Şi chiar dacă se sesizau.deauna pălăvrăgeală. în elevatul său stil semidoct. De fapt. când se încheiau cele trei minute.rul radioului filtra şi decodifica sunetele emise în ma. alte milioane de automobilişti trăsniţi puteau să facă modificări la fel de grosolane la maşinile lor. nici nu tresărea atunci când.celor mai mulţi dintre oa. microemiţătorul din interio. ceva de genul „Maşina albastră va intra în acţiune la un kilometru şi jumătate nord de Bastanchury. De asemenea. ucişi. Când ne oprim în centrul Los Angelesului. Aşa că. Dezavantajul lor era preţul ridicat. Sau rezervorul de benzină. le făcuse cineva. El ar fi recomandat o ascun. obişnuia să spună Barris.manent aluzie când era vorba despre propriul automo. Iar cetăţeanul obişnuit (sau. lui Bob Arctor i se repartizase un dispozitiv minuscul care. de exemplu. aşa-nu. indiferent cât de tare ar fi dat radioul. intra pe o frecvenţă specială. cu brutalitate. o conduce jocheul din parcare. Anvelope foarte neobişnuite. de fapt. când apăsa pe butonul care ar fi tre.. totodată.mitul DJ anunţa. asemănător cu staţiile acordate pe toate frecvenţele care furnizează informaţii speciale. cărui departa. spuse Barris.să reali. nu auzea decât muzică pop obiş. transmisiei şi aşa mai departe erau absolut inexistente. în al doilea rând. dar nu i se repartiza nimic decât atunci când era neapărat necesar. Dotările aşa-zis ingenioase la care Barris făcea per. care.. era în plină desfăşurare o arestare im." şi aşa mai departe. Sau. ca cel de unde îşi lua banii. unele infrasunete îi spuneau lui Bob Arctor cât de aproape se află maşina poliţei şi.Ptiu. asemenea lui Barris. Ştia şi despre staţia de frecvenţă AM care transmitea numai melodii de top. Acum. unde să fie atârnat de o sârmă. gen Muzak. „Un vehicul că. Bineînţeles că avea şi o armă ascunsă în maşină. posibilităţi de control şi manevrabilitate care nu pot fi egalate de nici o modificare „specială şi secretă".. Ştia să le ignore.cu toate că lua în maşină o grămadă de tipi şi de puicuţe . în calitate de apărător al ordinii. Toţi ofiţerii de poliţie care văzuseră filmul au descoperit imediat ceea ce nişte psihiatri inte. cu cele din maşina modificată a lui Arctor. dacă o să ruleze. câteva modifi. N-ar fi fost de nici un folos şi ar fi sărit în ochi. ca cele in.. în ultimă instanţă. las-o dracului! îl întrerupse Luckman. Acel ţiu-ţiu-ţiu le spunea. nu era întot. care interfe. Fred le făcuse. ar fi tre. arma era ascunsă în torpedou. De fapt însă.clişti din film voiau să fie prinşi şi. Ştia. Asta le era de folos. Nici măcar nu-şi dădeau seama că zgo. Aşa cum făcuse şi modificările radioului. unde un post mormăia o melodie nedefinită. Conţi. probabil.lalte modificări . din minut în minut. Bob de ce n-ar putea ? Găozarule. Unii dintre aceştia contribuiseră la proiectarea lor. dacă era posibil.

spuse Arctor. Pentru că ar fi putut încheia afaceri oriunde. Era aproape imposibil să ajungă la ea mergând pe jos. Zâmbea pentru el însuşi.Centrala. îmbrăcat în costumul său difuz. . Pune lucrurile cap la cap. în faţa ecranului. ridică receptorul dintr-o smuci. se răsuci. per. într-un acces de ne. în stare de şoc.tată. a oprit maşina unui agent sub acoperire aflat în toiul urmăririi fierbinţi a prăzii sale. . Tocmai a realizat că Luckman.rosi Luckman. îl scăpă. contrabandiştii şi vânzătorii ambulanţi de droguri ar fi reuşit să construiască şi să monteze astfel de dispozitive sofisticate în maşinile lor.şească şi se răsuci către Barris cu ambele braţe ridi. iar partenerii lor. cu mâncarea pe jumătate mestecată revărsându-i-se din gura deschisă şi căzându-i pe haine şi pe podea. Faţa i se transformase într-o mască plină de concentrare în timp ce înfăşură.jură. . Dar ce importanţă avea asta? Dar ar fi avut importanţă . îşi puse haina şi se îndrep. cât era de lung. cu lăcomie. continuă Barris să se eschiveze. la paharul spart de lângă el.. tigăile şi farfuriile sparte.ar fi fost cumplit .îşi semnalau. de înaltă rezoluţie. . înspăimântate. în colţurile buzelor. Dincolo. îşi fâlfâi mâinile neajutorat şi îngrozit.stârnindu-le indignarea şi do. cu spatele curbat deasupra puiului de la Swanson care reprezenta cina luată în faţa televizorului. s-a înecat cu o îmbucătură ţi e gata să moară. a şnurului în jurul căuşului pipei sfărâmate. la toate cioburile.mătate plină. în timp ce urmărea un western. Barris.pere şi încercând apoi să deschidă robinetul ca să-l umple cu apă. se uită lung la silueta lui Luckman lungită pe podeaua bucătăriei. concentrată.nu treptat. de fapt. redând zgomotul de vase sparte şi sunetele agoniei: respiraţia gâtuită a lui Luckman şi larma plină de furie a obiectelor izbite de duşumea. ci dintr-o dată.ralizat de groază. Omul azvârlea oale. cu o bufnitură surdă. faptele erau înregistrate. Pisicile alergară spre el. îţi suprapune panica ţi revelaţia. Avea de gând oricum să facă asta. vărsând-o.beşte.du-se în siguranţă. fiind singur în bucătărie.mărind impasibil perindarea continuă a hologramelor din faţa ochilor săi. Iar acum încearcă cu disperare cheme ajutoare. La auzul sudalmei. găştile de motociclişti şi. Scanerul de acolo. se ridică în picioare. Totul căzu.părtară în goană. Trebuia să meargă pe jos. Luckman mătură cu o mână măsuţa. şi aş greşi butonul pe care trebuie să apăs. şoptită şi în acelaşi timp pătrunzătoare.tură.perire care treceau vâjâind şi băgau în sperieţi cucoanele bătrâne şi conformiştii . având la volan ceea ce pare a fi un adolescent care s-a îmbătat cu bere Coors.lalţi nu avea să-l însoţească. zâmbea întruna şi răsucea un obiect lipsit de importanţă. zăngănind. în bucătărie. jucase teatru. excitat şi paralizat în acelaşi timp. spuse Arctor.. dar el şuntase banda pe care erau stocate pentru a ur. încercând să-i atragă atenţia lui Barris. o răsturnă. Apoi se opri şi continuă să privească. Pe chip i se aşternu. Aşa că cetăţeanul obişnuit tipic din zilele acelea ştia cum şi de ce toate acele vehicule sub aco. cratiţe. Luckman zăcu pe podeaua bucătăriei fără să facă nici o mişcare. apoi se apropie de telefon poticnindu-se. Rămas în picioare. Barris stătea pe cel mai bun scaun din sufragerie. îşi dădu seama Fred. mai ales.cat. alergă puţin încoace şi încolo. în mijlo. îşi umplea cu grosolănie gura cu bucăţi mari. cu gura plină. care era cuplat la sediul poliţiei. provenite din alte surse. în bucătăria înfăţişată pe monitorul 1. acesta îşi continua munca metodică de restaurare a pipei. aplecat asupra pi. azvârli brusc pipa zdro. tacâmuri şi farfurii în toate părţile. iarăşi şi iarăşi. Se întinse după o a cincea. Se întinse spre telefo. îşi smulse ochelarii. în apartament mai erau şi alţi su.Atunci. atât pentru Barris când şi pentru Luckman. . Asta pentru că ar putea afla apoi că.colă. Barris şi Luckman se aflau pe o bandă transparentă. pus în încurcătură. Barris stătea nemiş. se întoarce la înfăşurarea migăloasă. .dacă lepădăturile. . se opri la câţiva paşi de el şi fugi înapoi. apoi o prinse şi în. îl ridică cu degete tremurătoare.Mă bucur că-mi poţi înţelege atitudinea. Pe masă zăceau patru cutii de bere . Luckman făcu câţiva paşi către bucătărie. icni.gru-cu-alb nu îşi asumă riscul să tragă pe dreapta un Chevy fabricat în cinzeci şi şapte. Barris îşi ridică ochii.nul de lângă monitor. o spaimă ridi. apoi se repezi brusc spre Luckman.La Donna. spusese asta ca să fie sigur că nici unul dintre cei. căzând în genunchi.Maşina mea. traficanţii.Pe mai târziu. bolbo. Barris continuă să răsucească şnurul în jurul lulelei şi acum pe faţă îi apăru. Fred privea fix. .tă spre uşa din faţă. Luckman se prăbuşi pe podea . Fred continuă să-i urmărească. Fred stătea în faţa cubului holografic corespunzător monitorului 2. în interiorul cubului.manent şi pretutindeni. . Barris îşi încetă lucrul la luleaua zdrobită şi se uită lung la nenorocitul de Luckman. însă Fred privea ceea ce se petrecea în direct în casa chipurile în stare proastă a lui Bob Actor. cu decalcuri. realiză Fred. fu gata să se prăbu.cate. Pisicile se înde. fără să-şi mai ridice ochii.tesc. Sări în picioare clătinându-se. Luckman era aşezat în faţa măsuţei.mură Barris în timp ce Arctor închidea uşa. aplecat asupra lui ca o bătrână doamnă care tricotează. cu o voce stranie. în cubul monitorului 2. care se deplasează cu viteza maximă. întinzându-se cu braţele larg deschise.Dacă aş încerca s-o conduc. Simţin. golind-o de cutiile de bere şi de mâncare. Gesticula fără să spună nimic. adolescenţii amatori de maşini rapide.. îl privi ca Mime din Siegfried.pei făcute zob pe care o refăcea de zile întregi. Nu-şi mai ridică privirea.obişnuit tipic") ştia de acum că nici un ne. acum scoţând sunete dezgustătoare. monitorul 2 îl arăta lucrând din nou.. De parcă tocmai ar fi intrat în scenă. ochii i se măriră în mod gro. dintr-o dată.strivite de pumnul lui puternic. Banda audio zăngăni.bunie. repe. chemaţi o echipă cu un inhalator sau una de resuscitare ? spunea Barris la telefon. Prea târziu. concentrat. Deodată. acum gâfâind.Lua-le-ar dracu' de emisiuni nocturne. identitatea unul către altul.Unde te duci ? îl întrebă cel de-al doilea. îi prelua imaginea în timp ce bâjbâia or. nu era nimeni care să-l audă ţi să-l ajute. Pa. văzu în monitorul 2 cum Barris.praveghetori care priveau alte holograme. chipul îi deveni stacojiu.rinţa de a şi-o exprima prin scrisori . Fred sări în sus.goale . m-aş trezi plutind peste centrul Los Angelesului ca zepelinul publicitar Goodyear şi m-ar pune să arunc borax peste sondele de petrol în flăcări. .bită.mări imaginile exact în clipa când ele erau emise. grea. continuând să-l fixeze cu privirea.cul vacarmului. apoi îşi reluă lucrul. mur. majoritatea fiind înregistrări.. băieţi. Clătinându-se. pe ju. încă aşezat. un mic zâmbet prefăcut. apoi scăpă brusc lingura din mână. ur. Preţ de câteva minute. al cărui monitor se afla în faţa ochilor îngroziţi ai lui Fred. căutând un pahar în semiîntunericul din încă. un şnur alb în jurul căuşului pipei.. o să merg pe jos. în timp ce Barris înfăşură şi tot înfăşură şnurul.

în re. Urcă. Fi-ar al naibii. .plă să ajungă în pragul morţii. Doar. Unde-i era ca. . Dar nu ştiu sigur cum o face. că anatomia umană impune atât de multe restricţii. Pentru câteva secunde. profesio. Conducea întotdeauna prea repede şi se menţinea prea aproape de vehiculul din faţa ei. spuse Barris. Treceam pe aici.Tocmai am asistat la un spectacol bizar.Ei. tuşind şi chinuindu-se să respire.Te-am speriat? spuse fata.. Am intrat în acţiune. Fără o vorbă. . zise el. Dar Barris! Ce fel de om era ? Luckman îşi revenise.Nu-mi place Barris.vească în picioare scena. Gâfâi zgomotos.Iisuse. . o voce sumbră.. spuse Bob Arctor.E uimitor faptul. poţi să dai colţul. clătinându-se ameţit în toate părţile şi ţinân. se îndreptă spre chiuvetă. spuse Luckman.. când nu mai eşti în apropierea lui. răspunse ea calmă. Se grăbi să închidă telefonul. Se cufundă în tăcere. . Tipul scăpase. Iar pe urmă.în felul ăsta. Sau tic aspirarea involuntară a unui bol alimentar în. Urmărind în continuare ecranul..La ce adresă.bucară în timp ce privea în jur. continuând să bea hulpav apa proaspătă.De ce te învârti pe aici ? întrebă ea. spuse Donna. se ridică brusc. să se spele.cioare.. . . fără să mişte un deget ? .Nu tocmai. în drum spre casa ţa. Cuplă viteza întâi. Nu ca o halucinaţie. fiindcă am ocazia să cumpăr alte chestii. Ca un moşneag alcoolic. nu mai e nevoie de nici un fel de ajutor..Iisuse. .Doamne! Am borât! Slăbit şi şovăind.Moarte ? repetă el. Aşa că riscul. .cedează ? Nu-i ucide pe cei cărora le vrea moartea. Ce monstru.Ai banii ? întrebă Donna. Păşind nesigur.. în momentul ăsta.Probabil că m-am înecat. făcu el din nou. El se supuse în tăcere şi închise portiera.Hei.. De fapt.Barris ăsta. pe un ton imperios. mormăi Luckman cu voce răguşită. continuând să conducă. calmă. Barris zâmbi. în ciuda purtării lui. demară şi intră în trafic.Am o constituţie cu adevărat robustă. urmărind traficul nocturn.tors maşina şi am venit înapoi. Luckman îi făcu un semn obscen cu degetul mijlociu. . îmi trebuie în seara asta.. aşa că am în.Uf. nedumerit.. . Fred simţi că spaima i se risipeşte. Ştii cum pro.Da ? făcu el surprins. cu un spasm.şinii ? încă n-a fost reparată ? . Se înfiora. Che. Donna. Probabil în. făcu Luckman pe un ton acru. în timp ce ăia îşi dau duhul. domnule ? îl întrerupse operatoarea. M-ai căuta chiar şi prin buzunare. apoi vomă ceea ce îi astu. ai putea să mă duci la un concert rock ? Pe Stadionul Anaheim. trage sforile astfel încât să dea ortul popii în timp ce el se ţine deo. Iisuse. . Mulţumesc. .Prostii. Luckman.du-se în capul oaselor. împroşcându-se cu apă deasupra chiuvetei. . îi avea în portofel. hrana şi aerul fiind ne. zise Barris.. . răspunse el mecanic. spuse fata cu entuziasm.văr a-ntâia şi am nevoie de bani chiar acum. aveţi pe cineva care nu poate să respire ? Vreţi. conştientă de pericol..voite să împartă aceeaşi cale de acces. . Am leşinat ? . . Ştiu ce-ai face dacă aş pica mort: mi-ai jefui ascunzătoarea. Bob Arctor îşi ridică iute privirea. spuse Barris. şi n-am încredere în el. Scrâşnet de frâne. se zvârcoli şi deschise ochii. . Şi el stă pur şi simplu acolo. Claxon. . pare să-şi fi revenit. Ceea ce ar avea de făcut. deschizând portiera MG-ului ei. Ce-ai păzit cât am zăcut acolo ? Te-ai masturbat ? . . acceleră peste măsură.Ţi-e bine ? îl întrebă Barris cu îngrijorare în glas.pase gâtlejul. să vedem. de gravitatea situaţiei şi de criza de timp. Totuşi.parte. continuând să pri.Iisuse.Domnule. o maşină sport cu motorul pornit.Cred că este vorba despre un stop cardiac.Da. uşurat. eşti în toate minţile. .nal..Chiar am intrat în declin. o fată făcându-i cu mâna. . zise Donna. dar o făcea cu pricepere. făcu Fred. pune lu.Ai văzut că eram la telefon.rare a percepţiei.ceptor. murmură dezgustat. . eşti nebun. Până la urmă. în ea.mam paramedicii.Adresa. moarte de cea mai bună calitate. Se apropie cu paşi mari de marginea trotuarului. Nu ştia ce replică să dea. Lângă bordură. . ai intrat într-o stare de alte. gândi.Bineînţeles. reuşi să se ridice şi să stea în pi. cârâi către Fred difuzorul sistemului de î s » uitare.crurile la cale ca să le dea ocazia să crape dracului odată. E ca şi cum ar pune explozibili de plastic în sistemul de aprindere al maşinii tale. spunea . . când am observat brusc că ai ieşit la plimbare. . .tcum Barris în receptor. Ce monstru pervers. lua-l-ar naiba! spuse el. care i se bul. săptămâna viitoare ? Poţi ? . meditând în sinea lui.du-se cu mâinile de pereţi. spuse Luckman.Chiar aşa. Oricum. de exemplu.. care era întins pe podea. taie frunză la câini prin preajma lor până când li se întâm. adresa este. spuse Barris. Se cutremură. cu voce tare. e smintit.Ţi-am adus marfa. . sorbind cu lăcomie dintr-o ceaşcă cu apă. Şi când eşti cu el te sminteşti şi tu. cu vocea lui joasă.O mie de tablete de moarte. Mai ales fiindcă Donna nu se înşela niciodată.pul.Da. Mai bine aş lua-o din loc. Pentru marfă ? E într-ade. Ştii. Din cauza ma. cum a putut să stea aşa.tr-o stare alfa. . .. ridicân.Ce ? făcu el. Aproape imediat.

acolo o să fie mii de drogaţi. No să se prindă nimeni. Ce le dai în schimb ? . . Am cumpărat un ziar şi m-am uitat ce rulează. spuse Donna. . Ştii cât m-a costat spălatul covorului ? Ea rămase în picioare. De data asta. da. pe urmă o să luăm câteva tablete.. aşa că trebuie să mă schimb de pe acum.. la cel din La Habra. scuturându-şi părul lung şi negru în vreme ce se strecura afară din vesta de piele...căţile de sfoară prea scurte pentru orice. la drivein. Era dornică să înveţe.mătoarea dată când ne-am dus la drive-in.. cu un aer solemn. îţi dau bani. dar n-am găsit nici un film bun.Ceea ce aş vrea într-adevăr să fac în seara asta.tate seara la opt dimineaţa. . Cum ar fi oglinda asta mare. Cum adică..Perfect.sat. Tu ai banii şi o să mi-i dai. în timp ce oprea maşina şi motorul.Atunci am pierdut. Sunt toate filmele din ciclul Planeta Maimu. Am văzut-o în curtea de alături şi a fost nevoie de trei oameni şi de mai bine de o oră ca s-o trecem peste gard. cu ochii ei mari şi negri. şi poate că ţi-ar plăcea să cumperi o sticlă de trei sferturi de li.OK.că te pun să umbli pe ziare.Zgârcenie. . El se uită la ceas. Când te măriţi îţi trebuie toate chestiile de genul ăsta. . care îi era atât de dragă.îl ţii minte pe Larry? Ie. o să mă mărit şi o să am nevoie de toate lucrurile pe care le-am pus deoparte. .. şi câte sunt furate ? . trebuie să facă. numai că ăla a început deja. Arunci vreodată ceva? Păstrezi bu. .Să nu-mi reproşezi o grămadă de rahaturi fiind. în urma căruia mer.Nu e corect să te înşele. privindu-l supusă (de fapt. fiindcă eşti sexi. Ştii că - . Toate sunt monopoluri capitaliste.Cred că înţeleg. exclamă el cu sinceritate. încetinind şi virând ca să intre pe strada ei şi apoi pe aleea din faţa casei. Bineînţeles că m-am asigurat că toate automatele erau de la aceeaşi firmă şi pe urmă am dereglat o grămadă . ca să le-o plătesc cu vârf şi înde. Când ai văzut ultima dată toate filmele din Planeta Maimu. zise ea.. spuse Donna. M-au înşelat când mi-au vândut sandvişul ăla. maimuţe şi au dirijat toată istoria omenirii de la bun început.Donna. Donna sări din maşină şi o ocoli ca să-l ajute să deschidă portiera de dimensiuni reduse.Nu.E vorba despre un troc. Eu şi Larry Talling . Asta e.. Am de gând să aduc nişte haşiş din ăla negru.nii celebri din istorie. ca vânzare de droguri. Zgârcenia ţăranului francez..trară în mica ei locuinţă dichisită. Uau. dând mai degrabă dovadă de politeţe). Vreau să arăţi sexi. zise el. îl privi cu un ochi critic.chior Southern Comfort. j să ne uităm la filme ameţiţi şi o să bem Southern Comfort toată noaptea. zise ea. Cu o anumită reţinere. nedumerită. uleios. e să merg la un cinematograf drive-in. .Atunci. o întrebă el.Iar tu îmi dai. Când ? .. pe toate. .şeam cu el. De asta vreau atât de mult să le văd din nou.am strâmbat un pumn de monede de douăzeci şi cinci şi de cincizeci de cenţi cu menghina lui şi cu o cheie mare. încă mai putem vedea cea mai mare parte din el.Peerfect! zise încântat şi se simţi revenind la viaţă.să nu mă dai de gol! : ur.Atâtea câte ne trebuie într-o lună. a ceea ce facem acum între noi.. El îi aruncă o privire mustrătoare. Câte navete ? . El începu să râdă. . o să ne relaxăm şi o să ne ameţim de-a binelea. .. ca să ne şi îmbătăm.Da. el râse şi mai tare. Fetişcana cu păr întunecat. Donna.Compania Coca-Cola e un monopol capitalist. .într-o bună zi. . ca Lincoln şi ca Nero. . am pierdut ultimul film. în afară de ei. cu excepţia celui de la Torrance Drive-in. .. dar atentă. spuse Donna. într-o bună zi. şi-o să ne ameţim de-a binelea. în timp ce micul ei automobil străbătea vijelios bezna nopţii. zise el.. spuse ea.. îl readusese încă o dată pe linia de plutire. cumpărate ? . corect ? Donna aprobă înclinând capul. .. O vân. O să plec la lucru direct de la inematograf. Ca acum. . au fost.ţelor? Eu le-am văzut pe cele mai multe pe la începutul anului. am pus o monedă strâmbă în automatul ăla şi în încă vreo două. Adică. Ca în ziua aceea când le-ai luat din camionul firmei. . urmărindu-l placidă. La cinci şi jumătate. Ceea ce înţeleg prin a cum. probabil.Câte dintre lucrurile pe care le-ai pus deoparte sunt cumpărate.geam.Mergem la mine acasă.Câte sticle de cola ai furat?. întinzându-i bancnotele.. aşa cum trebuie să apelezi numai la compania de telefoane când vrei să suni pe cineva. dar la ultimele mi s-a făcut rău şi a trebuit să plec.Cui ? Şoferului camionului. în secret.ţelor. aşa că uite ce am făcut . îi cântă el în strună. uau. nu cu hainele alea ciudate pe care le porţi uneori. pe ce să calc ? . îşi scoase portofelul. Din cauza sandvişului cu şuncă pe care mi l-au vândut acolo.Cumpărate? îl privi drept în ochi. . îţi dai seama ? îl privi plină de speranţă. spuse el încântat. în care se dezvăluie că toţi oame. Vocea i se înmuie. toate cele unsprezece.Oh.păra este o extensie. spuse el. dacă e s-o spun pe-aia dreaptă. .Pe mine însămi. îi aruncă un zâmbet cald. îşi coborî vocea în timp de mergeau spre uşa din faţă a casei. rulează de la şapte şi jumă. în lumea mai largă a tranzacţiilor încheiate între oameni.practic. . dar cu demnitate.Ca atunci când cumperi droguri. . . Asta chiar m-a înfuriat.zare de droguri. scoţându-şi haina. Mie şi prietenilor mei. spuse el când in..Nu te mişca sau mergi pe ziare. . care. zise ea.Nu călca pe covorul persan.. da.Apoi înţelese ce spusese Donna: îi ceruse s-o scoată în oraş.E duminică după-amiază. o grămadă de droguri. .Şi ce. nimeni nu poate fabrica cola. în lumina estompată. pe urmă. descheindu-şi vesta. Numai că trebuie să te îmbraci cu ceva elegant. ea descuie uşa încet.

CINE NAIBA VREA SĂ FABRICE COLA. în cele din urmă. Nu atât fiindcă era o hoaţă şi nici măcar din răzbunare.întotdeauna au făcut asta. Dar ea. CÂND O POATE FURA DIN CAMIOA.. spusese ea posomorâtă. zâmbind în aşteptarea răs.ma. încă o dată aş fi putut să te trimit la răcoare. Nici într-un mi.chează.când întruna. .ceea ce. indiferent ce-ai face tu şi chiar indiferent ce mi-aiface mie. începuse să zică: acolo unde nu cunoşti nici un om al legii care să fi putut interveni. până în momentul în care camionul s-a oprit. dar asta n-o să se întâmple.formula pentru coca-cola e secretă. dar el spera că pentru Donna ziua aceea era de. aşa că. asta urma să li se întâmple într-o bună zi tuturor..Le-am aruncat. Luă pungile şi ea îşi primi banii.A. în ceva pustiit şi din cale afară de uzat. iar el se gândi: Donna.diat cu mai multe pungi de plastic. măcar să se fi întâmplat acolo unde el avea o oarecare influenţă. Ghiceşte ce am descoperit eu.lion de ani. s-ar fi putut să o audă careva. Dar nu putea face nimic. o for. . îi răspunse. Dar. de rezervă. Se aruncă pe un scaun. devenise tot mai nerăbdătoare şi. dacă eticheta nu e scoasă de vânzătorul de la casă. o închipuire cumplită: Donna. .cu o grămadă de navete de cola.şi numără exact zece pentru ea. . Neprimind nici un răspuns.bată în obiect. ar fi fost o cu totul altă Donna. care era mai mare şi pe care îl conducea atunci . . Acum dispăru în cealaltă cameră şi se întoarse ime. asemenea lui Luckman.O puştoaică leşinată după muzică a încercat să iasă cu una sub haină. . stătuse acolo întruna. Tocmai şi-o aprindea. nu acolo unde nu o putea ajuta. vreme de o lună.patic. aşa cum se obişnuieşte.gazine. Stau în urma lor de fiecare dată când am ocazia. au înhăţat-o şi a venit poliţia. pe care el îl recunoscu înainte ca ea să-l despacheteze: era o bucată de haşiş. continuă: .Nu e o simplă etichetă cu preţul. în mintea lui începu să se deruleze un scenariu.Tu câte aveai sub haină ? . că ai fost acolo unde. pentru că ai în tine ceva atât de minunat. de plin de viaţă şi de dulce pe care nu l-aş putea distruge niciodată.Zece ? Vrei zece tablete înapoi ? Sigur că da. pentru că s-ar fi străduit din răsputeri s-o ajute.nu MG-ul. te arestează şi pentru asta.. când şoferul trăsese pe dreapta. Era sigur că. chiar înaintea mea. . îţi sechestrează maşina. Nerăbdarea i se transformase în ingeniozi. . s-ar fi terminat totul. cu ochii scânteind. Pe urmă. entuziasmul ei . atunci când duci un disc sau o casetă la casă şi vânzătorul dezlipeşte eticheta pe care e scris preţul ? Ei bine. tot avea să se întâmple acolo s-ar petrece lucrurile: prea departe pentru ca el să afle sau ca să-i poată fi de vreun ajutor.Aş putea lua zece ? întrebă ea. păstrată cu mare grijă şi transmisă de la o ge. reflectă pentru ea însăşi. ar fi petrecut mult timp după gratii. tera. Donna preschim.nu doar toxicomană .Ştii ce fac acum în magazinele cu casete ? i se adresă Donna. Mă întreb unde. când reveni.tate. şi scoase la iveală un cubuleţ minuscul în. când iau haşiş. dar. atunci când o să moară ultimul dintre cei care au memorat-o. cu viteză într-adevăr redusă. tocmai în dis. Ştii. Apoi închise punga la loc şi le duse pe toate în haina lui din dulap. niciodată. aşa cum ar fi făcut alţii. ca să primească garanţia. Scosese mica ei pipă rotunjită din ceramică.punsului său. ci pentru că. oprise şi ea. ea şi prietenii ei tembeli au băut gratis câtă cola le-a poftit inima şi.pia aia antidrog. ghiceşte ce. atunci când ar fi ieşit. n-o să mai existe cola ? Aşa că trebuie să aibă undeva. . iar dacă găsesc droguri. fără să se sinchisească şi fără să intervină nimeni. acum nefericit... îşi dădu seama.mulă scrisă. dar ar fi stat cu toţii nepăsători şi fără să mişte un deget până când. aşa cum se întâmplase cu Luckman. pe de altă parte. Dacă Donna ar fi fost arestată. Nu înţe.ase din ce în ce mai mult. începe să sune alarma când încerci să ieşi cu ea pe uşă. dacă eşti în centru. . ea se uitase la navetele cu cola atât de multă vreme. dacă ea ar fi păţit-o vreodată . ţi-o remor.era greu de desfăcut. pe care o făcuse ea însăşi şi pe care nu o împrumuta nimănui. Are în ea o bu. viclean. ca un arici de mare. murind fără să o audă cineva. Le-am cântărit cu balanţa mea analitică înainte de a le plăti.căţică infimă dintr-un fel de aliaj şi.Trei.Curajosul. încât îşi imaginase deja ce putea face cu fiecare dintre ele.velit în staniol. în loc să-l depăşească ca o săgeată. . în care ea stătuse în urma unui camion mergând încet. îi adresă un zâmbet tainic. N-ai ce să faci cu capacele sticlelor de cola.Tu şi prietenii tăi hoţomani n-o să daţi peste formula pentru coca-cola niciodată. dar dobândise îndemânarea necesară .trictul L.Ce-i asta ? După o clipă. lucruri îngrozitoare. . Dar nu putea spune asta. acuzată de furt. Asta îi scoate din sărite. să zicem. fiindcă s-ar fi referit la el însuşi.. Ceea ce fac acum. îi spuse. . Şi fac pariu că nu erai pe aproape. .Aveai şi droguri în maşină? întrebă el. . a sunat alar. după aceea. probabil.guranţă. adăugă ea gânditoare. odată ce au pus mâna pe tine pentru furtul unei casete. Aerul ei blând şi grijuliu pe care el îl îndrăgea atât de mult. Nimeni nu mai are nevoie de ele. A. ci şi la dezintoxicare. îsi încărcase maşina . energică.Ce-ai făcut cu capacele sticlelor? o întrebase odată. le ascunsese deja. fiind cunoscută doar de câteva persoane. Sunt o mie. spuse el.leg asta. Deschise una dintre pungi .. Le vezi tre. Fiindcă. nu ar fi ajuns doar la închisoare. ducându-le în diverse ma.Vrei să le numeri ? se interesă. se înfuri. parcă încercând să-l atragă într-o altă realitate stranie realitatea ei.s-ar fi transformat în Dumnezeu ştie ce.ORICUM. toate din aceeaşi familie ? Şi că. Se întâmplase ? Voise să spună: s-ar fi putut întâmpla. dar e chiar aşa. Şi. oricum.şi fiind. . Le-ai înfăşurat în tifon şi le-ai pus la păstrare în cufărul tău din lemn de cedru ? . în momentul acela.neraţie la alta. de drăcuşor sim. Fiind traficantă .. fiind dependentă de substanţa M. la loc sigur.Te arestează dacă le furi. apucându-se să fure tot ce era în camion. înapoiase sticlele goale. aproape pe propria piele. unde i s-ar fi putut întâmpla o mulţime de alte lucruri. cu si. Ea nu ar fi murit cu adevărat... oricum. pentru ea.ochii ei negri fulgerară . Vreau să spun. Şi zece pentru el.NELE LOR ? Au o mulţime de camioane. ci un Camaro. cu casetele ? Cele zece tablete nu se mai vedeau. nu Arţăgosul.E în ordine.parte şi că avea să sosească la mult timp după moartea lui.Cum ai descoperit asta „aproape pe propria piele" ? .

. se gândi. care accepta. Sunt minoră.depărtă. ca ieşită din minţi. Flori mărunte de primăvară. când lucrez toată ziua şi sunt foarte. şi se aşeză surâzătoare lângă el. . el era undeva. OK ? Adică..dură. era atât de intim şi. zise Donna. privindu-l fix. Donna. gâfâind. şi pe Bob Arctor. . înaintea tuturor. OK ? Ochii ei întunecaţi. spuse el. spuse. ceea ce înseamnă că e satu. apoi o auzi pe Donna grăbindu-se pe urmele lui. foarte obosită. Vreau să te îmbrăţişez. Pot să înţeleg asta. obosiţi şi cu privirea di. Stai jos. . Pe pământ. este ? . .Te iubesc.Urât! repetă el furios. punând jos pipa de haşiş. O să spun că sunt catolică şi virgină.îi suflă înăuntru jeturi puternice.. Te duc înapoi. . Trebuie să mă feresc de asta. ea se ridică în picioare. afară. Am prizat o grămadă de cocaină. fără haină. Donna. care dăruia.Sunt piticul Somnorilă.Nici să nu te gândeşti. fiindcă am prizat o grămadă de cocaină. ura şi furia stârnite de haşiş se risipiră. cu ochii închişi. .. pentru că mai întâi punea ea ceva în interiorul lui şi apoi. să-şi ia pistolul din torpedou şi s-o împuşte în faţă. ce. . . trăgând din pipă cu vioiciune. . care se ter. printr-o zonă ciudată a oraşului. Zilele acelea trăsese atât de multă marijuana şi atât de mult haşiş.Sigur. zise ea. spuse el. . . cu galben în ele. zise ea.. se ridică pe jumătate. Am plănuit ca. se aplecă şi.Mă cunoşti. într-o bună zi. Care apar primele. râse şi îi întinse preţioasa pipă pentru haşiş. Eşti prea urât. Trase din nou din pipă..mentele.Ca florile mărunte de primăvară. Te duc eu. încuviinţă ea dând din cap. . alternativ.Haşişul ăsta sigur e bun.Uneori.Poftim ? făcu el. Nimeni n-o manevrează cum trebuie şi.cioare. Prin ceea ce ţi-am spus. N-aveţi decât să conduceţi orice altceva! V-aţi pus mâinile pe. pierdută în reverie. . era foarte straniu. Ştii asta? îşi dădu seama că ridicase vocea. . dilataţi. Trebuie să fiu foarte prudentă. spuse. Sigur.du-se.Se preling.trivă: pe ea.. chicotind. Pe urmă. Ea se întinse pe spate. dacă ea o voia. Fără nimeni alături. . . spuse el.caină valorează. împreună.Plec.înainte.Pot să te cuprind cu braţul ? zise el.dui să se ridice şi. în timp ce el se aşeza. Ceea ce fu.. Fata se stră. . nu haşiş. faptul că mă iubeşti.Maşina ta e la tine acasă. în vagin. Dar acum înţelegi de ce trebuie să-mi protejez vaginul ? Două kilograme de co.Nu! zise ea cu voce acum tăioasă. punea el ceva în in.OK. . de data asta pentru ea însăşi.O să ţi—l suflu chiar eu. aşa cum se gândea de fiecare dată când ea făcea asta . încât plămânii ei erau pe jumătate înfundaţi cu gudron. zise el.. ca să-şi ia vesta de piele. .. Vrei să te întorci ? Sau ce altceva ? Vrei să mer.Da. .nuşii. atât şi nimic mai mult. rămase pe loc.Nu-mi place când mă pipăie cineva. Nu ştiam ce vorbesc. înainte să le strivească cineva în pi. . zise el.Asta pentru că nimeni altcineva nu-i în stare s-o facă! îi strigă ea în faţă.Ei. apoi se apropie clătinân. spuse el. . spuse el.rat cu alcaloizi de opiu. pufăi. îşi ridică spre el ochii strălucitori. iar pe alţii nu-i laşi niciodată să-ţi conducă patina aia cu rotile. pot să înţeleg asta. se îndreptă pe două cărări spre dulap. . îl anunţă cu un aer solemn. . . privit astfel.Da.îmi pare îngrozitor de rău că ţi-am rănit senti. Mă poţi descifra..Nu mai e. spuse el. nici un bărbat.Nu deasupra. El se opri şi rămase locului fără să se în. străduin. Donna îşi rări paşii.mina odată cu haşişul. Simţea că ar fi vrut să iasă afară. în spatele mobilelor. mai ales. atunci. în timp ce se apropia. iar ele. Ai face bine să crezi c-o s-o fac. . care se preling. dispar. spuse mohorât. spuse ea. de fum de haşiş. Ştii asta? De aia te costă atât de mult. spuse el. .Nu.Nimic.Da. Fericită. n-o să vrea să-mi vândă.toarcă. să te strâng la piept. Donna. năucă şi pe jumătate ador. Mişcându-se la vreo treizeci de centimetri deasupra pământului. Era calmantul care îi relaxa şi îi ameţea pe amândoi deopo. să se ducă la maşina lui. fiindcă am luat atât de multă cocaină.fuză se deschiseră. Se întoarseră înapoi. să trec graniţa în Canada cu două kilograme de cocaină înăuntru.Ca un pui de pasăre. Eşti prea drogată şi ca să conduci treizeci de metri.Nu trebuie decât să-mi laşi trupul în pace. cleios. . cu îndrăzneala şi incorigibila ei energie. însemna atât de mult... zise el. Se rminase. cotropindu-l cu propria ei căl. nu-i aşa ? întrebă Donna.du-se să-l ajungă şi chinuindu-se să tragă aer în piept.Nişte creaturi micuţe. Ea clătină din cap. zise şi zâmbetul i se stinse treptat. ciufulită. când el îşi deschise gura .E haşiş negru.teriorul ei. aşteptândo.Da. apoi făcu o pauză. Apoi. spulberându-i ţeasta şi ochii în mici fărâme.Ce s-a întâmplat ? o întrebă el. . îţi plac pisicile ? Ea clipi. Un schimb corect. . Unde te duci ? Se alarmase.neric. prima doză pe care o iau mă dă pur şi simplu peste cap.gem la drive-in f Şi cum rămâne cu Southern Comfort ? Eu nu pot cumpăra.Fir-ar să fie. Se simţea cu adevărat la pământ. Acea insuflare era înlocuitorul ce i se oferea în schimbul relaţiei lor sexuale şi poate că era de preferat. . Prea urât! . se gândi.mită. . Fuck you. zise Bob Arctor.mezi tu e opiu. cu ochii înroşiţi. Se ridică în picioare şi se în. Sunt al naibii de singur. . hoinărind prin întu.

Calc rar frâna MG-ului. să-ţi permită să cumperi singură o cutie de bere sau o sticlă de alcool. vezi tu. dar acolo era jumătate zloată şi noroi.. n-o să te mai pot vedea niciodată.perioară în fiecare noapte. . .seamnă dependenţă pe viaţă.Tu nu ştii ? o întrebă el.Ştii tu.N-o să folosesc niciodată acul. O singură dată am fost la San Berdoo. Nici măcar nu încerca. Asta se întâmpla în La Paz. zise el. sus. Aveam case. De asta vând droguri. presupun că ţi-ai primit cadoul. care.Din cauza cimitirului. Astea costă. Tu iei substanţă M. Sti.Tu eşti dependentă. Pot s-o-nţeleg! Bineînţeles că.tofonul stereo pornit şi îmi fumam pipa cu haşiş. Indife. Este ? Pe neaşteptate. Acum trebuie să fac din nou cursurile de conducere. N-am făcut-o până acum şi n-o s-o fac niciodată. Eşti în stare să-ţi bagi în venă până şi apă de la robinet.Tu nu iei haşiş. Nu încerca să mă schimbi. . măcar o singură dată.că aş fi putut să comand o băutură mexicană. O să se întâmple cu adevărat ? .Ca un cadou.Am nevoie şi acum. . . O să curăţ zăpada de pe aleea din faţa intrării în fiecare dimineaţă. hai s-o facem. . începând dintr-o bună zi... Sunt ceea ce sunt. instinctiv. Eşti mai mult decât proastă. Ea se retrase. Vorbea cu voce scăzută. Bob Arctor. zise Bob Arctor. . ar fi sunat ca lumea. de vodca cu gin.. şi am căzut de m-a luat naiba. spuse el... . .Eşti o proastă. ştii. . spuse Donna. ştii ce-o să fac într-o bună zi ? O să mă mut în nord. eu o să mor tânără. La ce preţ se vinde haşişul acum ? . Şi ce dacă ? Nu vreau să fiu prea mult pe aici. şi o să ai nevoie de el în fiecare zi. Aşa că.nelor. . îmbrăcată la ţol festiv şi tot restul. Rahat. E viaţa mea.Trebuie să faci economii pentru asta. ceea ce în. mă refer la zăpada adevărată. în munţi. .mător de opiu ? Ca cei din China.Nu.Eşti catolică. inclusiv cel în care. Pentru şase luni încheiate.Din cauza cursurile de conducere? Nu. Îl dezvăluia fiindcă el. aşa că dacă drogurile ne ajută să evadăm din când în când..rent ce-aş face. dacă eram întrebată într-un bar ca ăla. Poate doar o singură dată ? Să te lase să cumperi în mod legal. aşa că nu l-am văzut pe tipul în vârstă. de altfel. pentru că eşti de treabă. fir-ar să fie. Pe mine sau principiile mele.Pot să înţeleg asta. Cum-l-o-fi-chemând. Se spune că zăpada e frumoasă..Ştii ce-ar trebui să te lase să faci măcar o singură dată ? zise el. Iau o doză îna.zut cum arată când îmbătrânesc ? . lumea asta ? E o haltă pe drumul către următoarea.Toţi suntem.vit.. Eşti dependent. la un preţ de. Bob. intrând în alertă. E o pierdere de vreme.Nu mă aştept să trăiesc mult. cum ar fi tequila. ce e. nenorocitele astea de legi. .Aşa că.Domnul Perfect.Aşa că. E plăcerea mea. înconjurându-i umerii cu braţul. . .A fost cea mai grozavă chestie care mi s-a întâm.tor din optzeşpatru. ca să-mi pot cumpăra ha. iubito. la grămadă. e un bar cu specific mexican acolo. Să-ţi pui deoparte toţi banii.cla de Southern Comfort! Luăm trei sferturi de Southern Comfort şi mergem la filmele cu maimuţe? Mergem ? Au mai rămas încă opt. Cel de bună calitate.Suntem pedepsiţi aici. Şi la prânz. dintr-o reclamă.. . nu-i aşa ? adăugă. E excelent. înţelegi ? Anul ăsta am luat deja patru amenzi pentru depăşirea vitezei. Data viitoare o s-o ştiu. . Haşişul e relaxant. după şase luni. Bob. Şi acolo o să fie căsuţa de modă veche. împărtăşindu-i secretul ei. ceea ce nu mai făcuse aproape niciodată.nia. . răspunse Donna.. după o pauză.în jur de douăzeci de mii de dolari kilogramul. Oricum. o cutie de bere. îi era prieten şi îi inspira încredere.. mi-am băgat-o în memorie. Nu vorbesc despre o zăpadă ca aia. . în care suntem pedepsiţi fiindcă ne-am născut răi. . înainte de a merge la lucru. fiindcă.ducă un Aston-Martin cu care-o să mă ducă în nord.inte de a pleca la lucru. Şi haşişul mă aduce în extaz..Hristoase! La fel de mult ca heroina. e un local de bun gust.plat în toată viaţa. spuse el. . Este ? Nicio. Cel care se dă o singură dată. în zăpadă. Şi ce dacă ? Care e diferenţa ? Eu sunt fericită. imediat ce ajung acasă. . îi explică el. Cu cât se vinde kilogramul de „haşiş" ? O să tot fumezi. pe neaşteptate. Tu o faci de vreo şase luni.De ce ? întrebă ea surprinsă.Ascultă aici. iar chelneriţa m-a întrebat ce vreau şi eu am spus: „O să iau o vodcă cu gin". o să tot fii cuprinsă de euforie şi n-o să mai fii în stare să-ţi bagi maşina în viteză ca să mergi în spatele camioa. . spuse el. pentru cazul că mai ajung în locul ăla. .. Tu vrei ? De ce? Ce-i lumea asta? Şi ai văzut vreodată?.Chiar aşa! exclamă Donna. Probabil pe autostradă. de când ai început să-ţi injectezi droguri aşa. şi-o să trăiesc în zăpadă. . Şi o să am o căsuţă şi o grădină cu legume. atunci.Cine ? .Ai văzut vreodată filme despre vreun bătrân fu. Ştiu cum o să fie el: o să con. spuse el..M-au servit o dată! exclamă Donna cu încântare.Atunci. uită-te la cineva care-a făcut abuz de substanţă M. îşi trecu braţul pe sub al lui şi se lipi de el în timp ce mergeau. . Uau. iar ea m-a ser... . la nord de aici. Tu nu eşti ? Trebuie să vin acasă şi să fumez haşiş de calitate su. uită-te la Jerry Fabin.dată de atunci înainte. repetă el. Alaltăieri era cât pe ce să fiu strivită în timp mă întorceam de la lucru cu MG-ul. îţi vine să crezi ? Mi-am amintit de asta.Eşti sigură în privinţa asta ? spuse Bob Arctor cu inima oarecum grea.O să mi le cumpere el.. spuse.. . de fapt. zise Donna. mi-au spus . . spuse Donna.tipii cu care eram . din trecut ? Sau despre vreun fumător de haşiş din India zilelor noastre ? Ai vă. mai târziu. la restaurantul La Paz. în Oregon.. într-un Ford Impera. La un bar! Eram împreună cu alţi oameni.N-am fost niciodată în zăpadă.. O să fii ştearsă de pe faţa pământului înainte ca legile statului Califor. zise Donna. Tu iei opiu. .Opiul.şişul. Donna îi aruncă o privire şi răspunse căpătând pe neaşteptate un aer timid: .

Donna! se gândi. era indiferentă faţă de sex în privinţa propriei plăceri. spuse el. Dar cu. Deschise ochii.mase acolo.. cea de aici. se. Poate că nici nu putea spune care era diferenţa.dacă era vie sau fericită. . cred că sunt pe punctul s-o aflu. fie nu băgase de seamă. ea n-are nimic de vânzare. dependentă de drogurile injectabile. spune heroinomanul sau. către casa ei. Pe obrazul drept avea un coş. apoi.Maşina mea are un radiator bun.tate. întinsă pe spate. ceva mai târziu. Aţipi din nou. pieptănându-şi pletele neobişnuite.. întinzându-se către veioză.Eşti homosexual ? îl întrebă. din reflex. Poate că pentru ea. Bărbaţilor aşa le place. treptat.Care baie ? . Vrei să te dezbrac ? OK. sau altcumva atingerea aceea râmase închisă înăuntrul său. nu Donna. el înţelese că era sinceră şi că asta nu se putea schimba.Nu-mi pasă că pute. cu gândurile evident călătorind departe. mai ales contu. faţa scofâlcită a unei heroinomane străine. dulce şi plină de tandreţe. rostind un „Nu" drept răspuns. Totuşi. fără să mai audă despre ea şi fără să mai ştie nimic despre ea . îi vedea foarte bine chipul. ca să ia MG-ul. se gândi.ţiativa.O să se-ntâmple. dar îi putea citi vorbele pe buze. Subţirică. reflectă Arctor. Hristoase! cugetă. Se înfiora.rile maxilarelor. tot întrebându-se. . oricine sau orice ar fi fost. Ca în cazul lui Connie.tele. până când se saltă brusc în capul oaselor. Se săltă brusc în capul oaselor.xul şi coşurile aveau proprietăţi similare. pe de altă parte. să arunci o privire de o clipă în mintea unui toxicoman. banda magnetică din capul lui. Se întrebă pe cine avea în minte. deşi îi avea numărul de telefon de mai multe săptămâni.. decise el. fata de lângă el. o heroinomană.sesc ? întrebă Connie. să se pieptene. începuse să aţipească sub efectul drogului şi să îndruge vrute şi nevrute. suptă.şi nu ştia mare lucru despre ea. în cele din urmă. Donna.din propria lui fi.Ţi-e frig ? întrebă ea. în cele din urmă. cu o agrafă în gură. Un prieten ? Pe tatăl ei ? Un motan ? O păpuşă de cârpă pe care o îndrăgise în copilărie ? Sau poate pe toţi deopotrivă. fără să-l părăsească vreodată. o fată. o să pleci ? Ea îi zâmbi.nea patului. în noaptea aceea. sau moartă.Mă străduiesc să nu fiu. pentru timpul petrecut la drive-in. fata nu se trezi. pen.. îi dădu drumul. gândi el. Dar atingerea mâinii ei dăinui în sufletul lui. O atinse cu dege. pot să vin cu tine în Oregon? Atunci când.xaţie. ca un mecanism co.Ştii unde e baia ? o întrebă. . iar lampa se răsturnă şi căzu. coşurile nu aveau prea mare importanţă pentru ea. Fără îndoială că. Ca şi sexul. revenindu-şi . care îşi injecta droguri de atâta vreme. plecase.Ei. cu braţele şi şoldurile descoperite. apoi îşi aduse aminte de Fred. şi de Hank. fata era. îi dictează instrucţiunile. o maşină. Fără nici o îndoială. Nu o desluşea cu clari. Ră. Aşa mi-e scris.. se trezi pe jumătate. au îndemnat-o să se descotorosească de el. în lungii ani petrecuţi fără ea. Vocea îi era înfundată şi atât de joasă încât el nu o putea auzi. fata stătea pe margi. te va transforma într-o maşină pusă în slujba lui.Da. rulând ţigări de marijuana şi ţinând-o tot într-o petrecere ? Presupun că locuiesc împreună cu tine. . . înapoi. . Muzica ceasului te trezeşte. îl iubeam şi aşa. dar ăsta nu era un impediment. zise Arctor. .Cine sunt tipii de alături care au rămas aici atât de târziu. . dacă e vorba despre o pui. încuviinţând. Mai târziu. Si. cu părul moale şi lins. Lungeşte-te şi las' pe mine. Connie dădu din cap. iar el . .. murmură. Ochii ei de peşte mort se pironiră asupra lui. evident. a heroinomanului e menită să te transforme într-o sursă din care să-şi obţină drogul. . . în timp ce medita la astfel de lucruri neplăcute. Ptiu.o cunoscuse la o petre. Apoi îşi continuară drumul în tăcere. Era limpede că el. cu care să facă sex în schimbul unei pungi cu zece doze de mex. pentru că putea atât de urat. îi luă mâna.Cea din casa asta. dar e acolo numai ca să te determine să faci ceva anume. Chipul ei prelung şi osos degaja forţă. fără pantofi. zise. i-o strânse.Da. încuviinţând.cere cu droguri . privind nepăsătoare în gol. se întoarse spre fata de lângă el şi o văzu pe Donna Hawthorne.ca să spunem aşa .Doi dintre ei stau aici.cuţă. fie nu se sinchisea de asta. Connie era pe jumătate dezbrăcată. pierdută în visele şi în planurile ei. Poate că ei (indiferent cine erau). o văzu din nou pe Connie . cugetă. dacă nu cumva identice. nu „încă îl mai iubesc". şi de apartamentul conspirativ. . Uneori sună bine. în toţii anii pe care îi mai avea de trăit.Ai face bine s-o crezi. „ Trebuie-să-fie-dimineaţă". Foarte frig. Continuă să se holbeze la ea şi apoi. Doarme de parcă ar fi contele Dracula. Probabil.el îşi aduse aminte de Barris şi de Luckman. Asta îţi sărea în ochi imediat ce o priveai. zise ea.mutat din poziţia B. Pentru că folosea droguri injectabile. De-aia eşti acum aici. prin vis. ea reîncepu. Din câte o cunoştea. dintr-o dată. Nefericit. dar. Dezmeticindu-se.faţa ei ascuţită. palidă. pe întuneric. cu excepţia trupului ei. Dacă eşti un homosexual în stare latentă. . frigidă. Erau pentru prima dată împreună .. aduse acasă o fetişcană drăguţă. fără să o mai vadă. Connie. dă-o naibii . Privind fix înainte. indiferent cum s-ar întâmpla asta.dinţii sunt dinţi. Connie. O să-i curăţ. Fiecare heroinoman e un aparat de înregistrare. El. zăvorâtă în el.gur că da. i-o reţinu câtva timp.vintele fuseseră „îl iubeam". Ea dădu din cap. în semiîntuneric. .tru ea nu avea importanţă despre ce soi de sex era vorba. probabil vrei să iau eu ini. tu stai culcat şi eu am grijă de toate. aşa cum au to. O să te încălzeşti acolo. . Ce idee. nu cealaltă. Connie sforăia alături de el.Te lupţi din greu cu treaba asta ? .xicomanii tendinţa s-o facă la orele târzii din noapte. ce însemnau toate astea şi aşa mai departe. se întinse la loc şi reuşi cumva să adoarmă din nou. fiindcă mintea unui dependent de heroină e ca muzica unui ceas cu radio. îi sunt accentuate.Ai o periuţă de dinţi pe care-aş putea s-o folo. pe nume Connie. fiindcă oasele. Aşa fac toţi heroinomanii. poate. Se întinse după fermoarul lui. Acea unică atingere a mâinii ei.

Pe holomonitorul 3. bănuitor: Ştii. . unde nu atrăgea atenţia. o ciupercă rară din America de Sud. Apoi îşi netezi părul şi ieşi din în.Păi. Cele mai grozave halucinaţii pe care le-am vut vreodată .. culese de el sau de altcineva. . O studia pe fiecare cu o prudenţă excesivă care nu-i stătea în fire.O ciupercă rară cu proprietăţi halucinogene. da. Nu vreau să-mi prăjesc clienţii. ie. pentru mo.ene de acum mii de ani. poţi pricepe graiul animalelor. cu o precizie la fel de ieşită din comun. propria urmărire holografică şi stătea acum alături de ei.Nu. ştiu eu.nosc vocea. aici Jim. mulţumesc.Salut. Dacă nu te aduc în extaz îţi dau banii înapoi. Din spatele lui Fred.Cercetări. după ce închise uşa cu o lovitură de picior. Barris formă un alt număr. Zdrang.Extraordinar! Pe bune ? Ei. urmărindu-l pe Jim Barris în timp ce citea o carte despre ciuperci în sufrageria lui Bob Arctor. aflat în dormitor.Ascultă.Ş i ? . uşa casei se deschise şi intră Bob Actor.Denaturarea activităţii promoţionale. şi marcă indexul acelei porţiuni de bandă ca s-o pună la dispoziţia departamentului.hotărât. Când o parchez în locuri interzise.. încă un costum difuz privea olomonitorul. .nomana sleită care stătea lângă el. dispărând de pe ho. cară-te. ei ? .o grămadă de culori.Probabil că aşa era. citind extrem de atent şi luând notiţe. la Wanda. şase capsule din acest Psilocybe. E cumplit de du. un moment mai târziu. scanerul 2 fu.. . ha! .. maşina ta dispare. ..OK.perci ? De unde ştiu că nu-s LSD de proastă calitate ? . scoase la iveală mai multe pungi de plastic pline cu tablete albe. pentru a fi preluat.port bine păzit de obiecte de artă destinate unui muzeu. Barris încă mai stătea acolo. ducea cu sine o mică pungă de hârtie maro.. . de scanerul 5. .Are capsule cu ciuperci. Jim. aşa a spus ? .Ţi-aş putea da. poate.. pe rând. Apoi. ezită. E mai bun decât escalina. pe jumătate adormită..Unele ciuperci sunt extrem de toxice.Ce-i aia ? . Fred stătea în faţa unei set de holoplayere care îşi derulau benzile. se aşeză pe marginea patului său nefăcut.Te interesează nişte psihedelice organice ? . . devii invizibil. părând deprimat. Părea epuizat şi nefericit. derulând rapid banda înainte.losită de cultele misterelor din America de Sud acum câteva mii de ani. până când dădu de înregistrările făcute cu o oră mai târziu. 10 în costumul său difuz.seră la propriile lor monitoare..Psilocybe mexicana. în cele din urmă. . folosită în cultele misterelor indi.Cât costă ? . . Ochelari verzi. cu fotografiile colorate din carte.Ce vinde ? Mescalină. zise Barris. încurcat: Sigur eşti Jim ? Nu-ţi recu. Alt număr..şind din raza scanerelor. . . clătină din cap. Acolo. Scoase din ea ciuperci uscate. .Ştiu. Zbori. lăsă cartea jos şi părăsi casa.Alo. închizându-le.Am făcut rost de ceva incredibil. . . spuse Arctor. pantaloni de piele. zise Fred. Poate că în mai multe feluri. . adunându-şi capsulele şi îndesându-şi-le adânc în buzunar. Când se întoarse.Ce-ai mai făcut ? îl întrebă Arctor.. . era tras la faţă.Cinci dolari bucata. Sistemul de interceptare înregistra automat numerele formate. fiind preluat de scanerul din centrul sufrageriei pe când se apropia de Barris.Maşina mea dispare tot timpul. . Un al treilea costum difuz îşi părăsise.perci înapoi. asta nu mai are nici o importanţă dacă-mi răjesc creierii şi ajung o legumă. se ridică. Scoase din buzunar o mână de capsule goale şi.căpere. "a s-o testez.Care e numele contravenţiei în cazul ăsta? spuse Fred. .Nu mai spune. Se întrebă câţi ani o fi avut heroi. dăugă. Ne. din împrejurimi. spuse unul dintre costumele difuze şi amândoi râseră şi se întoar. devii invizibil. acum două zile. pe raft. întotdeauna. Marcat şi inclus într-un trans. spuse Fred. După aceea. spuse cos.Au fost aduse în Statele Unite în interiorul unui idol de lut.Despre ce ? .sese martor când acesta din urmă ascunsese punga maro sub pernele canapelei şi pusese cartea despre ciu. aducându-şi aminte.Jim ? Care Jim ? . Sticleţii de la vamă n-au avut absolut nici o bănuială. spuse Barris. în pungă.'Neaţa.Alo. în cele din urmă. E garantată. începu să le umple cu firimituri din acea ciupercă anume. între timp. pe fiecare.suţă şi o deschise. Da.Cu barbă. De unde ai dozele astea de ciu. declară Barris. sunt Jim. . pe care o puse pe mă.tumul difuz din spatele lui Fred. rămase o clipă locului. apoi le înghesui sub aşternutul patului. . Numai un expert poate spune cu certitudine ce adună când e vorba despre ciuperci sălbatice..O. Mori în două săptămâni şi nu există nici un antidot. ascunzându-le vederii.poi. Pentru o clipă. spuse Barris. fo. Barris începu să dea telefoane. Cum i-ai tras-o Donnei ? Chicoti. Imediat după aceea. după care îşi scoase haina. înţelegi graiul animalelor. estez personal marfa. .lomonitorul 4. cu siguranţă. Fred continuă să privească.reros. . am dat lovitura.ment. Zbori. . De ce tocmai ciuperci? se întrebă Fred. cred că-mi aduc aminte de tine: mi-ai tras o dată o ţeapă. să ne-ntâlnim undeva. pe rând. . dădu deoparte o ciupercă cu aspect mizerabil şi le puse pe celelalte îna. . pe care începu să le compare. . Ne-am cunoscut la o petrecere. Ha.Anumite ciuperci Anumita conţin patru toxine care provoacă scindarea globulelor roşii. în singurătate.Păi.Am luat eu însumi una.

Pentru că cea a „proprietarului" se pierduse. Dispozitivul de urmărire a telefonului înregistrase automat numărul celui care sunase. Şi o grămadă de rahat ar fi aterizat în capul lui Barris. Fred îl citi pe contorul din faţa sa. în timp ce Arctor aştepta să se încălzească cafeaua.Alo ? De pe banda pe care se înregistrase convorbirea se auzi vocea unui bărbat: . iar aceste simptome ale gripei pe care le descrieţi. Dar felul în care acesta îi vorbise la telefon creditorului deja ul. .Bob. îi spunea Arctor lui Barris.Domnule Arctor.Lăcătuşeria Englesohn.. în momentul de faţă. „Iniţiază-te. fie pentru casă. Teorie. Şi. cânta folk-rock în surdină.plăteşte dracului restanţa aia la chirie sau treci naibii la treabă şi repară cefalocromoscopul.. Anaheim. Opri derularea benzilor de pe toate scanerele. zise Barris. din Harbor 1343. ţi-aş putea oferi un ajutor profesionist în încercările tale de le da ghes micilor domnişoare. era difuzată o melodie care îi plăcea. asta înseamnă că a plecat să jefuiască un telefon public. nu-i aşa ? . . în cele din urmă. în pat. care promova consumul de droguri în rândul tinerilor (n. aiurea. spuse Fred.A.. holomonitorul 5 îl arăta pe Arctor în dor. . Se învârti de colo-colo. cecul ăla a fost returnat de bancă pentru a doua oară.Despre proprietăţile anumitor entităţi de natură micologică. dar cecul acela al dumneavoastră care n-a fost validat. . . îmi cer scuze că vă deranjez la o oră atât de târzie. Barris citea întruna..probabil o deplasare cu ma... ca să fiu sincer. cecul nu fusese validat. . tune out. prin oraş. citind din nou despre ciuperci. singur.tre cei doi nu făcu mai nimic.. .. Barris se întinse şi-şi ridică receptorul la ureche. de vreme ce tot am dat telefon. uită de şcoală". fie pentru maşină. dar cu voce răguşită. cu scăderea temperaturii cor.Eu cred. spuse Barris.pului. .Domnule Arctor. o să mă duc cu cecul ăla la biroul procurorului districtual şi. motiv pentru care lăcătuşul ar fi putut face orice. .litate.Domnul Arctor ? . zise Barris. a cărui respiraţie se putea auzi prin telefon. spuse interlocutorul neindenti.. cu aprindere. Acum.Da. slabă.). aveam de gând să vă sun în le.destin al cheii. Ezită. spuse omul. Acesta se dusese înapoi în casă. Arctor se lungi din nou pe spate. Cecul nu fusese validat. .. .Cred că pe undeva.. Am avut o criză gravă de gripă intestinală.ficat cu voce joasă. Ameninţătoare. drop out.Unde-i Luckman ? . telefonase la lăcătuşeria Englesohn ca să obţină un „duplicat" clan. lăcătuşul îi ceruse lui Barris un cec ca mijloc de identificare. crampe. trebuie să vă spun vreo două şi despre ceea ce simt eu. . află totul despre droguri. să achite cu bani gheaţă ? Creditorul era deja furios şi dădea telefoane. Uitaţi care e situaţia. Aţi auzit bine. în timp ce un ceas cu radio FM. apoi se duse în bucătărie şi puse în priză filtrul de cafea. continuând să zâmbească.mitorul său. Nu ţi-a mers prea bine cu micuţa domnişoară ţâţe-mari. . îl informă operatoarea de la biroul de informaţii al poliţiei. îşi spuse Fred. chiar mai rău .un carnet vechi de cecuri. O să plătesc oalele sparte. ridică receptorul telefonului racordat la poliţie şi solicită toate informaţiile legate de numărul respectiv. Numai că. nu-i aşa ? Arctor îi azvârli o privire. un cec de o valoare atât de mică ar fi fost validat. încercând să fure banii dintr-un telefon public. pentru un cont acum abandonat.. spuse Barris.. O singură dată. spasme pilorice. Sări peste încă două ore. tr. Patronul e un fustangiu. Barris se dăduse drept Arctor. urmându-l tacticos. Dar de ce nu se ducea Barris la faţa locului. OK. . dacă nu pentru amândouă. Arctor se întinse ca să dea mai tare aparatul: evident. făcu Barris. tune in.. Fred derula rapid banda. îmi pare rău dacă am spus ceva care te-a supărat. eu sunt.viciu în afara atelierului . douăzeci de dolari.Lăcătuşerie. căutând cuvântul potrivit. spuse Barris.bil ceva mai înainte. Dar de ce? Arctor îşi menţinea balanţa contului în echilibru. Arctor derula din nou banda înainte. ci al lui Jim Barris.şina şi confecţionarea duplicatului unei chei. spuse interlocutorul. cu o altă ocazie . Iar Barris intrase în bucluc.Poftim ? spuse celălalt fără să pară surprins. da.. în cele din urmă. iar dacă în cele din urmă s-ar fi dus cu cecul la procurorul districtual. Sună telefonul. nici n-am de gând s-o fac.gătură cu asta. domnule. preluând cifrele în format electronic din semnalul inaudibil generat imediat după cuplarea circuitului.proba. Dădu mai tare sonorul. care. furase un carnet necompletat de-al lui Arctor şi scrisese un cec pentru lăcătuş. dând din cap. De obicei.. A luat cricul tău cu el. de-aia nu mai pot!1 La revedere. însă. . spuse celălalt. Barris chicoti. Arctor ar fi dat peste operaţiunea de cont şi s-ar fi sesizat că nu era a lui. apoi închise. Cum contul era închis.Ştii. înfuriindu-l şi mai mult.Da. . Monitorul 2 din sufragerie îl arăta pe Barris. fără să facă aproape nici o mişcare.. Arctor ar fi aflat. Pentru destul de multă vreme.. contorul îi arătă că sărise peste un interval de două ore. .Cricul meu. Un lăcătuş. pur şi simplu nu reuşesc să pun lucrurile cap la cap ca să validez acel mic cec de douăzeci de dolari şi. repetă Arctor. îl stârnise.Cred că cineva mi-a strecurat ceva de proastă ca. zise Barris cu un zâmbet bine conturat pe chip. zise Barris.Am comandat deja rezistenţele. o parafrazare a sloganului: Turn on. pentru o verificare de rutină. prosteşte. bătând şi tot bătând darabana.. rămânând nemişcat. că sunteţi unul dintre acei. Aşa că Barris îi cotrobăise prin dulap şi descoperise . Notă cele aflate şi închise.Credeţi ce vreţi.Domnule Arctor. . şi îl folosise.. o sumă rotundă: asta sugera prestarea unui ser.. în acest caz. nici unul din.tragiat. Notă: 1 în limba engleză: Turn on. Spunându-i lui Englesohn că-şi pierduse inelul cu chei.. pus pe KNX.Dă-i drumul.

tau districtul Orange. Ţintă. Era în stare să raţioneze. o să văd eu. Fără să-i atrag atenţia asupra mea. Când îşi recapătă cunoştinţa.. mârşav şi diabolic. Deliberată şi murdară. Care reprezen. e un nemernic. represalii masive. Apoi. tr. Pe el îl cuprinsese. Şi avea o astfel de atitudine fiindcă era atât de intoxicat de dro. Barris ăsta. când folosirea acestei substanţe era legală.. pe care el nici măcar nu şi le putea imagina. Mintea îi intră în vrie. preda psi. ca să afle care dintre ei o să fie următorul preşedinte al Statelor Unite. Lasă urme de pene în resturile motoarelor. suspectul pe care îl înfunda Barris prin convorbirea aia ciudată cu lăcătu. realiză el. uitaţi-vă cine sunt eu: sunt Fred. dacă oricare alt poliţist care l-ar urmări pe Barris ar vedea ceea ce. Un district plin de bircheri2 şi de oameni care nu stau prea mult pe gânduri înainte de a trece la acţiune. în mod direct. Fred are o şansă. arfiavut-o alţii. I-ar fi făcut lui o înscenare . Văzu în minte imaginea unui generator supersonic cu fascicul concentrat care îi provocase un stop cardiac fatal unui procuror districtual de patruzeci şi nouă de ani. creierul meu e varză. cu firimiturile de ciuperci otrăvitoare. dar care nici nu se sinchisea şi nu avea câtuşi de puţin intenţia de a-l valida. Era vulgar. exact când era pe punctul de a redeschide cazul unui celebru şi înspăimântător asasinat politic petrecut la ei. Orice-o fi. printre ei ? . . Barris închisese telefonul citând. Dar o şansă firavă. Barris îi făcuse o înscenare lui Bob Arctor. tot Fred era să o păţească mai deunăzi. mi s-au întâmplat lucruri ciudate pe drumul către mormânt. Uneori ăsta e un simptom al otrăvirii cu ciuperci. De ce ? se întrebă Fred. să supravegheze casa aia.lente.mitere la un cont închis. gârbovit şi mahmur ? . Nu cred una ca asta. E îngrozitor. De oamenii în negru pe care îi împru.Chiar îi cunoşti pe tipii ăştia ? îl întrebă arătând către monitoarele acum goale din faţa lui Fred. cugetă Fred. . Apoi în minte i se înfipse gheara rece a unei revelaţii: îşi aminti de rahatul de câine din ziua când o vizitase pe Kimberly Hawkins şi de greaţa care îl cuprinsese în maşina lui. Iar Barris închisese telefonul insinuând cu tărie că era un toxicoman înrăit şi că puţin îi păsa de asta. da.O. Nu Actor ca suspect. trag pur şi simplu la sorţi.. în ziua aia Barris ne-a dat tablete pe şosea. Acum.teptăm până când o va face într-adevăr" şi aşa mai de. de-iface Barris una ca asta f" Sunt năuc. Tipii ăştia nu primesc nici un fel de plată. se gândi. zise. Gloanţele astea trofice. căzând pradă unui delir dedublat. ajungi acolo. îi făcuse rost de o bombă incendiară: o bătaie pentru cecul fals în cel mai bun caz sau. trecând totul în revistă.. în California. întorcându-se la holomoni. Poţi să treci pe acolo fără să-ţi fie afectată acoperirea ? Un alt costum difuz i se adresă din scaunul său rotativ: . în cel mai rău. făcu Fred.. era în baia apartamentu. Pentru ce se răzbuna Barris pe Arctor cu vârf şi îndesat ? Ce naiba pusese Arctor la cale ? Trebuie să i-o fi copt lui Barris urât de tot.O să vorbesc cu Arctor. Ceea ce era o insultă la adresa Americii.şul. lăcătuşul avea de-a face cu un debitor heroinoman. unul dintre primii susţinători ai experimentelor cu LSD. se gândi. . apoi se despică în două. Faptul că trebuie să-mi asigur protecţia împotriva per. ultimatumul neconvenţional pe care Tim Leary1 li—l adresase conformiştilor şi societăţii. De fapt. Când eşti sub acoperire. . probabil. Sunt omul din înregistrările scanerelor. ca să pună în funcţiune holomonitoarele.. Dumnezeule. nemernicii ăştia pot să doboare dintr-un foc un avion în zbor. Şi. răspunse Fred. remarcă unul dintre costumele difuze. după aceea. Fred a fost acolo fără costumul lui difuz.lui Arctor. gândi.rativ. Dar. Dusă la bun sfârşit de forţele noastre secrete. Şi pusese totul pe seama lui Bob Arctor. care ar fi putut greşi.. 2 Membru sau avocat al organizaţiei John Birch (n. Lui pot să-i spun. să spun de nenumărate ori: „Să aş.. ar trage concluzia că Arctor e cel mai mare traficant de droguri din vestul Statelor Unite şi ar recomanda . să interpretez.o anihilare mascată. în ciuda dezavantajelor. . . îşi spuse. atunci e mult mai bine s-o fac eu.sate în mod special.lui conspirativ.N-ar fi o idee tocmai rea să-i avertizezi cumva de riscul consumului de ciupercile otrăvitoare. fiindcă sunt expuşi şi ei din cauza clovnului cu ochelari verzi care face comerţ ambulant.Şi urât. în 1960. O.mutăm din Est şi care merg în vârful degetelor cu o câte o puşcă cu lunetă Winchester 803. E docil. pentru ca el să-i facă una ca asta. Toate astea nu sunt adevărate. pe deasupra. exact prin mijloc. realizând asta. se gândi. Să fiu al naibii. Era răutate în stare pură. Din punctul său de vedere.noaşte. ducându-şi el însuşi la gură o cană Dixie plină cu apă.Hristoase! . omule. aruncă ceaşca Dixie cât colo şi ieşi din baia apartamentului conspirativ. Pepper. E tipul care a intrat pe uşă. i se adresă unul dintre costumele difuze. nici măcar de la un au. fir-ar să fie. O să fie mult mai bine: pot să şterg. Fir-ar să fie. aşa arată Fred fără costum! Şi. Dar acum a făcut-o.guri. se pare că sunt Arctor.Păi. şi tocmai mă întrebam: „Ce i-a copt oare Arctor. care îi dăduse un cec cu tri.tomat cu sucuri Dr. ci Arctor ca.. Fusese cât pe ce să nu fie în stare să ajungă în apartamentul ăsta conspi. . ce sarcină nebunească mi-au dat.hologia la Harvard şi făcea experienţe cu halucinogene (n.Pari mort de oboseală.Ca în cazul stricninei ? spuse Fred. de dezorientat şi delira într-un asemenea hal. Şi să lase impresia că într-un motor a intrat un stol de păsări.versului de Barris justifică totul. Fred o să continue să se ocupe de treburile lui. sunt amor. Eu o să continui să-l supraveghez.parte. cugetă. spuse Fred.toarele lui. Când te concen. i-ar fi strecurat nişte droguri şi ar fi luat banii Dacă cineva trebuie.. îşi notă în agendă indexurile porţiunilor de bandă holografică şi telefonică. Un alt costum difuz din apartamentul conspirativ îi întrerupse meditaţia.).îhî. tr. îşi zise. Are de gând să provoace moartea cuiva.De fiecare dată când unul dintre ei are greţuri vio. încât pentru el nimic nu mai avea importanţă. L-ar fi arestat de dragul recompensei.). Notă: 1 Timothy Leary. Noua puşcă cu lunetă cu vizare în infraroşu sincronizată cu gloanţele trofice cu senzori de intensitate luminoasă. .decât atât: descrierea „gripei" lui Barris era descrierea simptomelor pe care le dă heroina şi toţi cei care ştiau câte ceva despre droguri le puteau recu.trezi în privinţa asta. dacă n-aş fi avut-o eu.

îi urez noroc. Iar creierul şi ficatul au de suferit de pe urma alcoolu.. se hotărî.E plăcut să o faci. Dar. ca o calificare dobândită la locul de muncă. Pe monitorul 2. . .une TV? E făcută de un regizor cu ajutorul unor efecte vizuale speciale ? . se gândi Fred.. heroinomana! Avusese dreptate. Da. făcu Fred. pentru că scanerele lucrau în infraroşu. cineva tot o să moară. oricum. . asta-i tot. îşi dădu seama că ajunsese la o scenă nocturnă. Poate că o să intre în treacăt. nici nu-l mai ascultau. doar dacă aş rula holobenzile înapoi. ea o să se zvârcolească în agonie într-un salon de tera. de parcă un alter ego i-ar fi transmis. după zece zile.. nu mai pot. Şi pot să spun că s-a luptat cu mine ca să eva. Apoi remarcă ceea ce nu observase până atunci.tată în toată puterea cuvântului.. O ra. urmărind indicaţiile contoarelor. Fata asta nu seamănă cu nimeni altcineva. Şi atunci cealaltă parte a creierului său se deschise şi îi vorbi cu mai mult calm. o soluţie mai simplă. sau o să ajungi la mila publică. dacă n-o fac.. trăsăturile aspre ale lui Connie deveniră fluide. ameţită de haşiş. se gândi el. N-ai putea să-mi faci rost de o ţigară de marijuana ? îţi dau un dolar..mea. iar Barris o să-i ofere o cupă de compot asortat de fructe.Aproape înseamnă aproape. nici Luckman. Unde aş pu. spuse. Şi deschise din nou setul său de monitoare.du-mă pe mine şi florile de primăvară pe care i le-am promis. dar nu l-am ascultat. Corect ? Corect. Nu înţeleg. se rostogolise prin uşa de la intrare beat mort . Neîntrerupt.... cele mai periculoase. Fă-o înainte de orice altceva. Pe monitoare apăreau luminile stinse. . Ceea ce trebuie să fac. uitându-se în treacăt peste umărul lui. trebuie ca mâine dimineaţă. E acolo. care încerca să descopere uşa dormitorului său. Numai că nu poate vedea altceva decât interpretarea ulterioară a faptelor.nici o mâncare şi nici o băutură neîncapsulată.deze şi că a încercat să sară. se gândi şi deschise holo-urile. Ei. după care Barris o să explice cum ne-am dus împreună în pădure.O.fără îndoială că turnase în el prea mult Ripple. pe lista. cizelându-se şi căpătând înfăţişarea Donnei Hawthorne. Barris în al lui. . Am detestat întotdeauna.lui şi a impurităţilor. totodată. luându-lpe Barris prin surprindere. într-o străfulgerare. Bob Arctor cu o puicuţă. odată ce ai terminat. Doar dacă. până n-o să mai rămână din el decât oasele. Donna. Atunci eu aş fi acolo înaintea lui Barris. gândul îi era la lăcătuş şi la ceea ce avea de făcut.Vă puteţi imagina că treaba asta ar putea să apară. Să găsim ceva. Sigur. Fiindcă. în imaginaţia sa. Totuşi. se gândi. Pe urmă. odată ce eu ajung acolo primul. nici Donna şi nici Freck n-o să mai putem niciodată să mân. De acolo trebuie să încep. însă acum e aici şi Fred. dar nu cu Donna! Era Connie. Arctor adormit. Aşa că se reaşeză şi îşi aprinse o ţigară. Cu puştoaica lui. dar celorlalţi doi nu li se părea amuzant şi. o să-l fierb în Drano. spuse. îi spuse.Stai jos. şi cum a încercat el să ne oprească. pregătit special de el însuşi şi. se gândi Fred.în Drano fierbinte. Nu e exact acolo. iar eu o să-l arestez. omule. Este. Fiindcă ne.. dacă o fi având aşa ceva. Barris i se adresa lui Luckman care.să intru pe neaştep. şi să-l împuşc. Apoi. fără oprire.vârl ciolanele lui câinilor vagabonzi. Fă-o imediat. spuse unul dintre celelalte costume di. devreme. continuă să se uite. Asta o să mă scoată de pe lista evazioniştilor. Respectându-mi îndatoririle de serviciu. e în pat cu Arctor.în Statele Unite sunt mai mulţi alcoolici decât toţi dependenţii de droguri la un loc. îi spunea Barris lui Luckman. Luckman dispăru fără să fi remarcat prezenţa lui Barris. căutân. Ceva nu se potriveşte. Spulberă confuzia începând de acolo. Derula rapid banda înainte. decât cu Donna Hawtbome! se gândi. Chiar dacă psihanaliştii o să constate că drogurile l-au făcut s-o ia razna sau că e smintit de-a binelea şi o să-l trimită la balamuc pentru tot restul vieţii. când mă gândesc la asta. iar dacă nu are. Şi apoi. Scuzaţi-mă. se gândi. privind cu stoicism cele două persoane adormite. el mai poate face ceva. se străduia să nu leşine şi părea să se simtă cumplit. din nou înainte. se gândi. sub ochii lui Fred. în cada din baie . oră după oră.căm sau să bem în casa aia . o să ies pe au. ce-nseamnăasta ? Premontare. am cules ciuperci la întâmplare şi le-am mâncat. Se întâmplă mai tot timpul. întorcându-şi capul către celelalte două costume difuze. pentru o emisi.Ca să domoleşti scandalul cu lăcătuşul.E o uşurare. dormind amândoi. Să vedem.guri puternice şi.nu pentru mult timp. dar nu e prea plăcut să-i priveşti pe alţii. dormind amândoi. în. Era derutat. nici eu. Faptele mele le-ar preceda pe ale lui. fă celelalte lucruri. până când. Cei doi erau întinşi unul lângă altul. . în care toată lumea dor. La dracu'. e să ies în strada şi s-o iau spre casă . zise costumul difuz. Poate. O avem în evidenţele computerizate ca fiind dependentă de dro. Cum se numeşte asta f Ca o nenorocită de lichefiere! O tehnică din domeniul filmului.cepu Fred.. şi se întinse să oprească scanerele. Rulă banda înapoi şi. atunci o să az.. Să-l vadă pe Bob Arctor dormind. cu voce tare.Cel puţin nu eşti nevoit să-ţi priveşti subiectul în timp ce face sex. înainte de a-mi distrage ceva atenţia . O să spun: „Ei. spuse un costum difuz. escroacă şi traficantă.Aproape că am ajuns acolo. să te duci acolo. fu de acord costumul difuz. . estompându-se.pie intensivă.fuze. spuse Fred. ca să nu le dea celorlalte costume difuze din încăpere ocazia să mai facă alte comentarii. de fapt. o să-l târăsc până la maşina mea. . pe urmă. Sau o să crăpăm cu toţii din cauza firimiturilor de ciuperci otrăvitoare. răul îndreptat asupra fetei va fi fost deja săvârşit. iar Arctor era cu o puicuţă.tate. se gândi. în pat. să răscumperi cecul şi să-l iei înapoi.tea găsi o cutie de Drano de cincizeci de kilograme la ora asta târzie ? Am încurcat-o.. pot să opresc benzile. dar în ceea ce-i priveşte.tostradă şi pe urmă o să-l împuşc şi o să-l arunc în faţa unui camion. şi treci înapoi la treabă. Dacă. Totuşi.nându-i cum să-şi rezolve problemele. fiindcă nici unul dintre noi na făcut vreo facultate. probabil c-o să facă sex când se vor trezi.. după toate aparenţele.chiar acum. * Şi el o să mi-o aducă. Dacă o să se întâmple una ca asta.mernicul e acolo. de exemplu. . se gândi. Luckman era în patul din camera sa. Acesta era pretextul de care avea nevoie pentru a-şi încheia activitatea. se gândi Fred. tactica asta nu e indicată . din acea zi şi din acel loc. o să-i fac vânt înăuntru. spu. pe alea o să i le trimit prin poştă maică-sii sau copiilor lui.. Opri din nou banda. iar pedepsirea lui n-o s-o ajute cu nimic.

apoi descoperi că era descuiată. îi povesti el. ră. nu-i aşa ? îl în. medita.. chiar aşa.Nu. ci şi maşina sa avea nevoie de repa. deja pe jumătate . Mai bine duc asta la laborator.. Am încurcat-o. plus mii de chei brute atârnând de rafturi. o defecţiune. . apăru în uşa lăcătuşeriei Englesohn coborând dintr-un taxi Yellow Cab. sesi. cugetă.Da. conchise.neric.Totodată. Rulă banda încă o dată. chibzui. ca şi aceea. care se suprapune. . Zwar euer Bart ist kraus. îl lămuri ea. ..îmi pare rău pentru cele întâmplate. ca a posturilor radio. Parc-ar fi locuinţa unui toxicoman. Greu de realizat. se lăsă pe spate şi adormi din nou. e fratele meu . lampa căzu pe podea şi Arctor rămase holbându-se. apoi bâjbâi. Cred că e de douăzeci de dolari.mase unul singur. v-aş fi recunoscător. o văzuse şi Arctor.Am venit. declară. chibzuind. firma fiind ceva mai modernă. se trezi după o clipă şi se ridică brusc în capul oaselor. Aş face bine să capăt mai multe cunoştinţe fundamentale în privinţa asta înainte de a trece la fapte. Se trezise. se holbase şi apoi se resemnase. . Pe jumătate încă e Connie.cit şi că îmi cer scuze.zând ironia.. Mi s-a dat o bandă falsificată. Dacă ar fi avut loc o cuplare şi o decuplare. că atunci când a sunat eram nău. care m-a sunat deunăzi. medita Fred. mari şi negre. de care era ataşat un bileţel. care scosese deja banii. .să vă plătesc pentru un cec de-al meu.N-o să mă obişnuiesc niciodată. interferând. 11 în dimineaţa următoare. apoi se ridică în picioare.rul holo cu o singură imagine îngheţată. A fost prelucrată de un expert. deocamdată. Din nou Connie.. dacă amplificarea semnalului a fost.babil dintr-o scenă precedentă sau dintr-una ulterioară. făcu femeia..raţii. Poţi paria liniştit pe asta. mânere halucinante de uşă . bărbatul care dormea în pat alături de ea. Un convertizor care se deconectează pentru o clipă.Da.. Connie ră. în patul lui. Acci.tră.Spuneţi-i. zise el. refăcân. . imens. Desprinse bileţelul de fila de cec şi începu să scrie pe el.ca dovadă . păşind în semiîntu.Ai văzut o partidă perversă de sex. Ei. cu trudă..rupere a scanării. ihr soiltet Schliissel sein.nică.Alte datorii suplimentare ? se interesă Arctor. Hristoase.Dădu iarăşi banda înapoi. dar din greşeală am dat o filă de cec aferentă unui cont închis.dieze chipul fetei. O să te obişnuieşti cu treaba asta. Arctor spuse: . Când trăsăturile lui Connie se prelinseră.. de dimensiuni reduse. ştiţi dumneavoastră.1 . se decise. el se relaxa şi. Ieşi din holocub. iniţial.. se gândi.flectă.şini imense de copiat profile.blemă funcţională.inte.făcute astfel încât să semene cu nişte chipuri omeneşti . o între. imaginea se imprimă pe partea opusă.. alături de fata neclintită. zâmbind în timp ce scria. iar acum . Iisuse. căutând veioza de lângă el. care a fost returnat de bancă. opri derularea cadrelor.trebă un costum difuz. . dacă i-aţi spune soţului dumneavoastră. format din cele opt dinainte. Ihr Instrumente freilich spottet mein. Bob Arctor. poate una din sufragerie. asta dărâmă teoria „interferenţei".fecţiune a părţii electronice. iar vitrinele zăvorâte erau pline cu fleacuri din alamă: cutii poştale bizar or. O singură scenă nocturnă: Bob Arctor. îl întâmpină de la tej. Da. Poate că e o întrerupere a sistemului video sau o de. O pro. îl strânse la loc şi le refăcu pe cele opt. prea puter. Fred se ridică în picioare şi intră în holocub. zise Arctor. Avea în buzunar patruzeci de dolari bani gheaţă şi în suflet .şi cu cele holo.Cred că. Plină de amabilitate. Aş vrea să fi ştiut mai multe despre partea tehnică. ..gheaua lângă care se conturau ameninţătoare două ma.Cari. E la jumătatea drumului dintre cele două. Dacă a vorbit cu dumneavoas.Oh. Ca umbrele de pe ecranul televizorului. douăzeci de dolari.Domnul Arctor ? . ar fi apărut o secvenţă în care Arctor e în pat alături de o fată cu care nu a ajuns şi nici n-o să ajungă vreodată într-o astfel de situaţie. O des. îi întinse cecul. nimic. închizând cu totul aparatura din faţa lui. Ceea ce se numeşte imprimare. spuse Fred. Mit Rad und Kămmen. Gesticula. O femeie vârstnică. la fata adormită. . O roti şi o mări: toate celelalte cuburi dispărură. Continuă să stea locului. se gândi. Aruncă o privire peste umăr. Cineva a simulat chipul Donnei. L-a suprapus peste Connie. cât şi cu cele video. Holoimprimare: de pe o porţiune a benzii pe o alta. doch hebt ihr nicht die Riegel. clătinându-se.mânând neschimbată. îmi ajunge. . din fier. durdulie. De către cine ? se întrebă. .Cred că mi-a spus ceva despre asta. surâzând. dar.îhîm. dar care apare pe bandă. cugetă Fred. notând că venise şi îşi răscumpărase datoria. ..De fapt. fără întrerupere. Magazinul avea rafinamentul lemnului de anticariat..Donna. Figura Donnei s-a întipărit pe cealaltă parte. Şi apoi. pentru că acum nu numai cefalocromoscopul. Dar fără să-şi găsească tihna. . în cele din urmă.talică. îi căută cheia. domnule ? Bună dimineaţa. îi văzu din nou chipul lichefiindu-se într-al Donnei şi. rulând-o după aceea îna. . .şi aşa-zise chei. femeia puse pe tejghea o cutie me. o văzuse. zise el.. la Donna. Când dădu peste prima modificare a trăsăturilor lui Connie.chise şi găsi imediat cecul. Interferenţă. redând explicaţiile pe care le învăţase pe de rost.namentate. îmi cer scuze dacă s-a exprimat.Da. De ce? Un tehnician priceput o poate face atât cu înregistrările audio. umplând monito. re. Walz' und Biigel: Ich stand am Tor. nemişcat. A obţinut o dovadă falsificată a faptului că Arctor era în pat cu domnişoara Hawthorne. Fie ea imprimare sau suprapunere.du-se. intră în proiecţia tridimensională şi se apropie de pat ca să stu. Ca o altă staţie de frecvenţă AM. pro.. de data asta.. Intră.griji cu toptanul.. în locul celui pentru contul meu activ. Uneori se enervează din cauza cecurilor. Dacă banda nu e folosită vreme îndelungată. El îi dădu douăzeci de dolari. .dentală.

Şi mulţumiţi-i din partea mea domnului Englesohn.Da..Mulţumesc. gân.în noaptea aceea se înghiţiseră. Dumnezeu ştie ce altceva o mai fi făcând.Eram năucit. ezitând. medita el. wie meines.cită pentru cât de bine reuşise să scape din plasa întinsă de Barris. Se aplecă către şofer.plătoare a tot ce pune la cale.Luckman avea trei. 1982 (n.. spuse Arctor..noscu imediat culoarea cecului. îmi cer scuze fiindcă vă sâcâi. chiar şi Sony fabrică şi vinde o antenă de recepţie care poate fi folosită ca dispozitiv de interceptare.zit nimeni. să se documenteze .bil că telefonul meu e ascultat. se gândi. clipind sub lumina puternică.Oh. cugetă. Dar eu n-am scris niciodată un cec pentru lăcătuşeria Englesohn şi. foarte bună calitate.. doar dacă şi-ar fi amintit că n-o făcuse. .literele sunt înclinate . Bucureşti.. Poate că pur şi simplu exer...O. aşa cum ar şi trebui să fie. complo. că din cauza asta mor mai mulţi oameni de cât ne dăm seama ? Am citit că.Ştiţi. bună. aruncând o scurtă privire asupra filei de cec şi punând-o în buzunar. să văd dacă nu e urmărit.cere perfectă.). Cât despre tărăboiul cu ciupercile. Şi vă mulţumesc că aţi făcut drumul până la noi. O să-i povestesc lui Cari. dacă el sau ea nu vorbeşte o vreme. pe lângă urmărirea recentă . Mit Lust nach Wahrheit. Nu şi-ar fi dat niciodată seama că nu-l scrisese el. . domnule Arctor. Apoi studie cecul şi văzu că scrisul era al lui.Nu împlinise treizeci şi cinci. . cu dinţi ciudaţi. Marfă de-a lui.zeci şi doi de ani. O să li-l duc grafologilor din departament. Dar.. se gândi. O să mă duc di. s-ar putea să se sufoce şi să nu reuşească să-ţi spună.babil că cecul e o copie sau a fost făcut cumva. Nu semăna de loc cu al lui Barris..Lăcătuşeria Englesohn. Vă mulţumesc foarte mult amândurora.dindu-se că acesta era adevărul .naş. continuându-şi drumul. să-mi verific imediat telefonul. Ieşi din maşină. astea nu sunt decât indicaţii întâm. Faust. Şi că trebuie să înceteze. îi plăti şoferului. roţi şi gheare: / Pe prag.cată de vreme. descoperite la o primă rulare a înregistrărilor. în ae.îmi pare rău pentru prietenul dumneavoastră. Was grinsest du mir. apoi intră într-o cabină telefonică. Dumnezeule. distantă. mai studie o dată cecul şi se gândi dintr-o dată: Şi dacă l-am făcut eu însumi ? Dacă Arctor a scris asta ? Cred că eu am făcut-o.pentru că se grăbea dintr-un motiv sau altul. domnule Arctor.Cine e ? Arctor ăla ? . spuse el. Pe de altă parte. Ne. Adică. cum ar putea fi un fals obţinut prin copiere f E un unicat. Barris are o cutie de componente electronice şi. . . Era aproape cel mai bun prieten pe care-l aveam. / în viaţă multe-aţi tras. ' . Şi vocea estompată. Scoase cecul.cul meu ? . îşi dădu seama că a dat uitării momentul în care Arctor.Păi. spunând: . se injectaseră şi se prizaseră atâtea droguri. pe trotuar." . zise Arctor.E atât de îngrozitor. Ce vârstă avea. Auzi zdrăngănind receptorului când ea îl lăsă jos..rect la el. pro. traducere de Ştefan Augustin Doi. La ce adresă aţi fost chemaţi pentru lucrarea plătită cu ce. e bine să te apleci într-acolo şi să întrebi dacă poate vorbi.şi necesară . exersând şi iar exersând. dar atât de vioaie şi de prietenoasă.sând. Ed. Telefona după un taxi şi în drum spre casă se feli. dar stă pur şi simplu pe scaun. . Şi nici nu fusese nevoit să dea ochii cu tipul. era un cont desfiinţat. hohier Schadel. în timp ce era singur în camera lui. şi o să le cer să descopere cum a fost făcut. ca să vadă cât de bine se pricepuse arris să-i imite scrisul. Nu l-a au.1 . N-a putut să-şi pornească maşina: era drogat până peste cap. Da. are la dispoziţie tot timpul din lume ca să se învârtă de colo până colo. voi cheie trebuia să-mi fiţi. conspiraţii şi aşa mai departe.şi să urzească intrigi. unde a cunoscut-o pe puicuţa mărunţică. Doamne. De foarte. jammerlich geirret. Poate că aş face bine. l-a scris la iuţeală. şi o să-i spun că mi s-a povestit c-a fost văzut încercând să vândă capsule cu ciuperci.Opreşte la benzinăria aia Shell. . Nu era de mirare că lăcătuşul îşi ieşise din fire. Că am aflat ce se petrece de la nişte tipi îngrijoraţi. Găsise cecul acolo. .plăcerile continuaseră . Şi asta de o bună bu. fără să aibă parte de nici o scenă neplăcută. E adevărat. l-a uitat cu desăvârşire. einst verwirret Den leichten Tag gesucht und in der Dâmmrung schwer.. Univers. încât totul se prelungise până în zori. atunci când stai la masă cu cineva. făcu femeia.tre din ceea ce am de înfruntat.mătate din tot ce am. Proba. mă batjocoriţi.. Se gândi că ar fi putut fi mult mai rău. în căldura dimineţii. spuse Arctor. re. Barris.. Cobor acolo. Un moment. se hotărî. Mulţumesc. pentru că era anulat cu desăvârşire. Şi vă mulţumesc şi pentru cec. căută numărul lăcătuşului şi îl sună. domnule Arctor ? . pomenindu-se din nou afară.citind tot felul de cărţi .. Substanţa M fusese atât de multă!. foarte repede .lele. instrumente. tr. cred că nemernicul ăsta zăpăcit care e Arctor a scris el cecul cu mâna lui. Şi de cea mai buna calitate.desfăşurată de mine. Pentru că e posibil să nu poată. ce nenorocire. banca îl ştampilase u menţiunea CONT ÎNCHIS. a greşit carnetul de cecuri şi apoi a uitat incidentul. unui bărbat: . îi răspunse femeia în vârstă. staţi să văd.Sunt tot Arctor. Notă: 1 „Voi.Da. pe neaşteptate. .Goethe. cu o bucată de carne. oare câte falsuri din astea o fi făcut Barris până acum ? Poate că şi-a însuşit deja ju.a plecat de la petrecerea aia colosală cu droguri din Santa Ana. Plecă. printr-un procedeu mecanic. e un geniu. dar nu zăvoare. se gândi.turi. în timp ce taxiul îl zgâlţâia.. .rul rău mirositor. Reprezintă doar câteva mos. zise Arctor. dacă mă gândesc bine. Era o contrafa. spuse el. pentru că un prieten de-al meu tocmai murise pe neaşteptate. her f Als dass dein Him. zise femeia. la lăcătuşerie. spuse ea. blondă. se gândi. / Cu valţuri şi mânere.S-a înecat. păr lung şi un fund cât toate zi. atunci.

apoi închise. spunând: .nitul ăla de Cari nu s-a dus procurorul districtual. .sau n-o să mi-o amintesc cu exactitate niciodată. atât şi nimic mai mult. cumpărătorii îl împărţeau şi. de atunci.voitoare premeditate. Pro. din întâmplare. Şi de cea mai buna calitate. nu era una dintre petrecerile noastre obişnuite. domnule Arctor. era a casei sale. mormăi bărbatul. pur şi simplu. tes. în Anaheim. Şi Barris nu mai încearcă să înfunde . zise el. Barris nu e singurul tip ciudat sau poate că nici nu e cel căruia trebuie să i se acorde cea mai mare importanţă. îşi spuse că nici Arctor nu dăduse dovadă de prea multă responsabilitate când validase cecul..nitul ăla de Cari nu s-a dus procurorul districtual. Dar asta nu-l scuză pe Barris pentru că. aşteptaţi! Cari spune că era în Santa Ana. Ii răspunse femeia în vârstă. Arctor scrisese cecul.Aşteptaţi o secundă. un om nu se străduieşte pentru o atât de lungă perioadă de timp să i-o coacă cuiva fără nici un motiv. aşa cum se obişnuieşte. într-un răstimp atât de îndelungat.matriculare. Main. Nu. de ce-mi rânjeşti aşa ? / Ori. Sosise atunci un transport masiv din Mexic.Undeva în Katella. bună. domnule Arctor. Santa Ana. era a casei sale.că a improvizat. nu era una dintre petrecerile noastre obişnuite. aşteptaţi! Cari spune că era în Santa Ana. ca şi mine. Pro. poate că în noaptea precedentă. se gândi. o jumătate dintre ei fuseseră arestaţi de agenţii trimişi să cumpere.car eu însumi nu ştiam până acum. .Lasă-mă să vorbesc cu el.în Katella. poate. Nu cred că poate dovedi căideea i-a venit pe moment . Barris ridicase receptorul. în timp ce forma din nou numărul de la Yellow Cab. I-o citi. încă nu a fost explicată cauza răutăţii înverşunate şi siste. Marfă de-a lui. se gândi. de care nici mă. tes. de care nici mă. . Cine era de vină ? Scoase din nou cecul şi îi verifică data.tau marfa între timp.Mulţumesc. tr. Notă: 1 „Tu. la ce să mai vorbim despre responsabilitate! Pentru asta. atunci când a sunat telefonul. Cari.Aşteptaţi o secundă. Uau. foarte bună calitate. am furnizat informaţii despre vreo treizeci de nume şi tot atâtea numere de în. .. în Anaheim.. am adresa.Mulţumesc.. Se gândise.Opreşte la benzinăria aia Shell. Probabil că. Barris fusese drogat şi făcuse ceea ce fac o grămadă de tipi când se droghează: trans.. gol. Main.. apoi intră într-o cabină telefonică. . Arctor scrisese cecul. La ce adresă aţi fost chemaţi pentru lucrarea plătită cu ce. Arctor ar fi putut ajunge la închisoare. A făcut câteva lucruri ciudate. Auzi zdrăngănind receptorului când ea îl lăsă jos..). am adresa. Asta vă. Barris ridicase receptorul. Cine era de vină ? Scoase din nou cecul şi îi verifică data.Da. unui bărbat: . s-a dat drept Arctor. Cari? îşi aminteşti în ce loc te-ai dus cu camioneta ca să faci cheia domnului Arctor ? . Trecuse o lună şi jumătate. Santa Ana. I-o citi. o jumătate dintre ei fuseseră arestaţi de agenţii trimişi să cumpere. aşa cum se obişnuieşte. că făcea o glumă bună. încă îmi mai aduc aminte de noaptea aia . domnule Arctor. pe Main. Un iresponsabil.cere şi probabil că.Acolo a fost chemat fratele dumneavoastră ? Ca să facă cheia ? . îşi spuse că nici Arctor nu dăduse dovadă de prea multă responsabilitate când validase cecul.Cine e ? Arctor ăla ? .Lasă-mă să vorbesc cu el.matriculare. Arctor ar face bine să-şi rezolve repede problemele.. Şi vocea estompată. în noaptea aia. Barris fusese drogat şi făcuse ceea ce fac o grămadă de tipi când se droghează: trans. pur şi simplu... decise. craniu. Ieşi din maşină. că făcea o glumă bună. cu intenţii rău. Tăcere. Dar asta nu-l scuză pe Barris pentru că. Cari? îşi aminteşti în ce loc te-ai dus cu camioneta ca să faci cheia domnului Arctor ? . într-un răstimp atât de îndelungat.babil că bătrâna şi încântătoarea lui soră l-a calmat.idem (n. Arctor ar face bine să-şi rezolve repede problemele. cu mintea lui tulbure. Trecuse o lună şi jumătate.cere şi probabil că. căută numărul lăcătuşului şi îl sună. Probabil că. decise..Sunt tot Arctor. îi plăti şoferului.în Katella. mormăi bărbatul. domnule Arctor.cut pe aici. A făcut câteva lucruri ciudate. atât şi nimic mai mult... Tocmai a tre. Tocmai a tre. .Nu la el acasă ? .Păi.în Katella! . . Se aplecă către şofer. Cari.sau n-o să mi-o amintesc cu exactitate niciodată. de atunci. Un iresponsabil. pe Main. Rahat. Acolo a fost nenorocita aia de petre. Barris nu e singurul multă!. apoi închise. Uau. . Nu. Asta vă. distantă. îmi cer scuze fiindcă vă sâcâi. Cobor acolo.car eu însumi nu ştiam până acum.formă în distracţie tot ceea ce se întâmplă. . te rog.Da.voitoare premeditate. .că a improvizat. zise el. Nu cred că poate dovedi că ideea i-a venit pe moment . în timp ce forma din nou numărul de la Yellow Cab.. al tău creier / Vrând adevărul şi-a-ncheiat cândva / în tristă beznă jalnicul cutreier? . Sosise atunci un transport masiv din Mexic. cu intenţii rău.în Katella! .formă în distracţie tot ceea ce se întâmplă.Lăcătuşeria Englesohn. Slavă Domnului că tic.Nu la el acasă ? . domnule Arctor. atunci când a sunat telefonul.Da. s-a dat drept Arctor.tau marfa între timp.matice de care dă dovadă faţă de Arctor. Acolo a fost nenorocita aia de petre.. Apoi din nou femeia: . Rahat.babil că bătrâna şi încântătoarea lui soră l-a calmat. la ce să mai vorbim despre responsabilitate! Pentru asta. dar nu-i zice nimic. Fără nici o îndoială.Da. De foarte. încă îmi mai aduc aminte de noaptea aia . cu mintea lui tulbure. Tăcere. Un moment.. Slavă Domnului că tic. Se gândise. cumpărătorii îl împărţeau şi. din întâmplare. Iisuse. Fără nici o îndoială.cut pe aici.Undeva în Katella. dar nu-i zice nimic.Acolo a fost chemat fratele dumneavoastră? Ca să facă cheia ? .cul meu ? .. Printre altele. staţi să văd. Arctor ar fi putut ajunge la închisoare. poate că în noaptea precedentă. Apoi din nou femeia: . te rog. în noaptea aia. Iisuse. am furnizat informaţii despre vreo treizeci de nume şi tot atâtea numere de în.

Cum naiba o cheamă pe aia mică şi neagră. atunci.partamentului. desigur. trebuia să se resem. în final. îl aleseră cu toţii drept ţintă de prim rang. ci fiind. vă. Cel puţin. Trebuie să fiu ne. Pentru el.hingherilor. Atunci trăsese Cari concluziile. totul e posibil.. Arctor îi dădea târcoale întors pe dos sau ţopăia vorbind în dodii. n-ar fi făcut astfel de fapte.1 . în toată puterea cuvântului. cheltuiseră un sac de bani ca să-i instaleze holoscanerele în casă şi ca să-l plătească atât pe el pentru supraveghe. Barris însă. în din ce în ce mai desele rânduri în care o face de oaie. Pro. Arctor nu-şi mai păstrează maşina într-o stare care să-i ofere siguranţă. Convingerea îi venea din intuiţia care începea să se facă auzită şi n-avea nici o legătură cu vre. Nu justifică o astfel de acţiune.se potrivea cu atenţia neobişnuită pe care i-o arăta Barris aceleiaşi persoane.de copii şi de o femeie.rea propriu-zisă. fiindcă nu reuşeau s-o dreseze. La miezul nopţii.. se gândi. cu curtea din spate invadată de bălării. Sau în ceea ce mai rămăsese din ele. se gă. Numai că şi creierul lui e făcut terci. asta nu explică de ce l-a pus sub urmă. îl ştiu pe Bob Arctor: e un om cumsecade. când e vorba despre o minte iraţională. superiorii săi de la Departamentul de Poliţie al Districtului Orange se hotărâseră să-şi fo. aşa că nu mai trebuia ucisă. Totuşi. Şi. ba chiar zile. Zwei Seelen wohnen. Era faza care preceda plecarea spre clinica federală. Dacă Barris ar fi fost rău din fire. se gândi că dacă lăcătuşul Cari îl consideră pe Notă: 1 „Asemenea sunt viermelui mărunt / Pe care. Era scris în ţesuturile lor neurale. Ţinea de un nou mod de înţelegere.motivulpentru care e Barris pe urmele lui.la fel ca firele. Poate că o vor face. De fapt.. peste care urmau să treacă în momente diferite. Probabil că. aşa cum făcea odată şi nu-şi plăteşte datoriile .tul lui Arctor ? Aşa. Arctor a tăiat firele. Popo sau cam aşa ceva? . cât şi pe superiorii lui pentru concluzi. fir-arsă fie! Ar trebui să i-o confişte. wie er sich im Staube ndhrend lebt. de natură profesională.ile trase asupra rapoartelor sale .).pere pe Arctor. Dar ce anume îl izbise pe el însuşi. ach ! in meiner Brust. Dem Wumme gleich' ich. Era nevoie de răbdare.. Dar. poate că Barris încearcă să-l aco. fără să-l arunce cineva vreodată. despre ceva mult mai important care se desfăşoară în casa aia din ce în ce mai degradată.. Ceea ce reprezintă. se gândi. ar fi fost al treilea care îmbrăţişa un acelaşi punct de vedere . a petrecut ore întregi.a treia confirmare a interesului celorlalţi. Sich an die Welt mit klammernden Organen. cu toţii. De fapt. vedea totul curbându-se şi avea toate celelalte halucinaţii de care ai parte când te-ai drogat din belşug. Cum se distruge o casă cu adevărat bună. La un moment dat. foarte multe ori.zuse asta de multe. îşi spuse. aveau să o atingă cu toţii: să intre într-o clinică federală. când Cari îşi parcase camioneta ca să facă o cheie pentru Olds-ul lui Arctor. Ar putea fi locuită de o întreagă familie . Poate că era vorba despre fapte care se confirmau una pe cealaltă: in.. / Drumeţul îl striveşte şi-1 îngroapă.sesc tot felul de motive întortocheate . tr. Toţi acei oameni se aflau pe un teren de sport. aşteptând sosirea taxi. Die eine will sich von dem andern trennen: Die eine halt. der den Staub durchwiihlt. Arctor un toxicoman înrăit. Şi tocmai începuse să creadă că Bob Arctor avea cele mai mari şanse. motivele lor. le-a răsu.babil că.. să zicem. in dember Liebeslust. Arctor avusese de gând să dea una dintre căţeluşe .calizeze atenţia asupra lui Bob Arctor. Barris face tot ce-i stă în puteri . creierii.jeşte după aşa . cu animale plim.nu în mod intenţionat. casa aia tân.e o posibilitate." idem (n.ceva decât un alt caz din dosarele computerizate ale de. . la distanţe diferite faţă de linia de sosire.una dintre faptele lui Barris. acolo unde ajunsese Jerry Fabin. lucrează sub acoperire pentru Departamentul de Poliţie al Districtului Orange. Dar care a fost motivul? Asta era o problemă dificilă: de ce? Dar.bun.bându-se pe masa din bucătărie şi cu gunoi împrăştiat peste tot. probabil. acceptând ideea unei verificări amănunţite şi îndelungate şi să se plaseze în postura celui care e dispus să aştepte. de fapte bune.rire Departamentul de Poliţie . în timp ce se foia.la urma urmei. cu lădiţe pline de murdăria pisicilor şi niciodată golite.1 . E vorba despre mai mult decât atât. Nu era de mirare că lăcă. Poate că ar trebui să-l aducem la secţie şi să-l întrebăm. cugetă că ar fi fost necesar să-şi continue supravegherea pentru o vreme: numai aşa avea posibiliatatea să descopere ceva. indispus. Dădu adresa staţiei de benzină. Den. Mă întreb ce ştie Barris şi nu ştim noi. O adevărată irosire.cum ar fi.şi încă într-o asemenea măsură încât să instaleze holo-urile alea şi să însărcineze un agent care să nu facă altceva decât să-l supravegheze şi să prezinte rapoarte. Luckman sau Charles Freck.scopul său.. orice ar fi el sau pe oricine ar reprezenta. presupuse.cit şi a provocat toate scurtcircuitele din cefalocromo. Ce dracu tot îndrug ? se întrebă apoi. ca fiind nefiresc în comportamen. se auzi în receptor.. L-a ajutat pe Jerry mai mult decât oricare altul să ajungă la clinica federală şi se poartă frumos cu animalele din casă. Ar putea fi folosită în atât de multe scopuri. Şi îi vor da o întrebuinţare mai potrivită. Monitoarele nu aveau cum să dezvăluie esenţialul după o singură zi. Nebunia generează nebunie.că drogurile i-au transformat în terci blestematul ăla de creier. asta e cel mai rău. care lui nu-i erau cunoscute.tuşul nu fusese încântat.. la ora cinci dimineaţa.sul lui. altfel ne-am alege cu un duplicat al celor deţinute de Barris. cugetă.. Ceva nu se potriveşte. Au. presupuse. aveau. Să preia controlul şi să-i anuleze dreptul de proprietate. Şi duce direct la osândă. Dar.teresul lor crescând faţă de Arctor . se gândi. nu avea să reprezinte alt.. Pentru asta a fost construită: are trei dormitoare. o astfel de tragedie nu era o noutate. când cu pulbere se-ndoapă. fără să ţină cont de interesul de care dădeau dovadă celelalte două părţi?. stând în careuri diferite. Ar ţi de preferat să ne obţinem materialele fără concur. Pe de altă parte. în timpul activităţii sale de poliţist sub acoperire.ului.neze. în vreme ce taxiul îşi continua drumul. Des Wandrers Tmitt vemichtet and begrabt. vina nu e a lui Barris. până când căţeaua s-a liniştit şi a putut fi dresată. nimic dubios. Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Ahnen. acesta se plimba pe trotuare gelatinoase şi pe pereţi. Dar. Poate că. ocupându-se de ea cu blândeţe şi vorbindu-i. în vreme ce el profila cheia.zob şi interacţionează unul cu altul fără nici o noimă. medita. Nu pune la cale nimic. dintre toate.Yellow Cab. sau Donna Hawthorne. la prima mână. odată ce avea să observe în holoscanere un comportament enigmatic sau generator de suspiciuni al lui Arctor.pe nimeni altcineva .

care. Dar. Un om în interiorul altui om.mat.începând din „ziua rahatului de câine". de-o aspră poftă de dragoste umplut. îi plăti şoferului. respins de marea masă a oamenilor. nu clipeşte.al nostru imagini limpezi sau întunecate f Sper. Notă: 1 „Ah! Două suflete-mi sălăşluiesc în piept.mea în gândurile lui.fragerie. de parcă ar fi citit pentru el însuşi sau ca şi cum ar fi citat vreun filozof doxat şi faimos din vechime . Sentimentul începuse să ia amploare chiar din prima zi. în schimb. Poate că aceşti „ ei" care mă urmăresc nu sunt altceva decât imaginaţia mea.' . care îl urmăreau. la o oră târzie nopţii. îşi aruncă ochii pe o pagină . în infraroşu. Eu. Nu e ceva ce aş putea recunoaşte. Ca mâzgălelile pe care le vedea pe pereţi când intra într-un WC public.fără încetare. Nu „ei". tr. Charles Freck se hotărî.lor ce se întâmplau cu toţi cei pe care îi cunoştea. desprins de lut. Den bis ans bobe.rele-ncleştate. îşi spuse. Den Wiirme nagen. de fapt. şi o să sfârşim murind astfel. Tot ce rostea. Avu imediat senzaţia că îl privea cineva. Ca să ştie din ce pătură socială făceai parte şi. de ultimă generaţie. de parcă ar fi fost mişcat de înţelep. ci „ceva". ca cele pe care le foloseau pe vremuri.). e să vând casa. cu voce tare.ţiune a adevărului şi. Şi cu porcăriile astea. holosca. cum o nu. Paranoia. Oricum. O deschise la întâmplare.ceva. cu telefonul scos din furcă. Tot ce făcea. Indiferent ce m-ar supraveghea.. Se simţea stângaci. nu era o problemă să-ţi pui singur capăt zilelor. altfel dai greş. în. eu am îndrăgit-o. spre deosebire de Donna cea cu ochi întunecaţi. de fapt. / Ce vor necontenit să se dezbine: / Unul.peşti. că scanerele se des. în lume se împlântă. blestemaţi încă o dată aşa cum am fost întotdeauna. nu după standardele mele. a avut parte de zile mai bune. Pur şi simplu cumpărai o mare cantitate de tablete de secobarbital şi le înghiţeai cu vin roşu. chiar şi în privinţa acelui mărunt fragment preţios. e totuşi înfricoşător.barbital.şi spuse cu voce tare. Ceea ce înseamnă că nici unul dintre ei nu există. Nu-i plăcea asta. Impersonalul „ ceva ". Scoase la întâmplare un volum din biblioteca din su.dacă un alt soi de om ar intra în posesia ei şi ar păstra-o. ca de obicei. hotărî. Nimeni nu mă poate da afară.chise volumul cu coperte roşii pe care titlul Cartea Ilustrată a Iubirii Trupeşti era gravat cu litere aurii şi îl puse la loc pe raft. pentru binele tuturor. înregistrându-l. îşi spuse. Era singur înăuntru. Nu văd decât beznă.Cred că nu-i nimeni acasă. în cele din urmă. Simţindu-se din ce în ce mai deprimat din cauza ce. ai ocazia să fii şters de pe faţa pământului. Staub bedeckt. foarte adesea. Adică. ca să-mi spulbere acoperirea.. descoperi că era Cartea Ilustrată a Iubirii Tru. Beznă în afară. desluşeşte în interiorul meu . Problema era să sistematizezi totul în funcţie de artefactele pe care voiai să le găsească asupra ta arheo. Urma să fie găsit zăcând în patul său. se gândi. de când sosiseră cu toţii acasă . nu făcea câtuşi de puţin: . să nu te întrerupă nimeni. O parte a sa se întoarce împotriva lui.ximativ egal cu cel necesar ca să facă rost de mult seco. dacă scanerele văd doar întunecimea. Un timp mult mai îndelungat timp decât cel de care avusese nevoie ca să se hotărască să se sinucidă şi apro. Fără nimeni altcineva. alături de un exemplar din The Fountainhead de Ayn Rand (ceea ce avea să dovedească faptul că fusese un superman neînţeles.. Cu mult timp în urmă. Ceea ce trebuie să fac ca să ies din situaţia asta. / Cu ghea. Dădu din cap. fiind conştient că scanerele îl înregistraseră. Ca un actor în faţa aparatului de fil. Nu se poate! E casa mea. în pro. Fals! Era împreună cu scanerele perfide şi invizibile. se gândi imediat ce intru în casă. întins pe spate. în cercurile pe care le frecventa. îşi scoase cheia şi intră în casă. în raza lui vizuală.Orice om luminat nu desluşeşte decât o mică por. ştiind prea puţine şi nici măcar acelea nefiind adevărate. în timp ce taxiul se oprea pe aleea împestriţată de ziarele neridicate. se amăgeşte cu bună ştiinţă. Chiar sub ochii mei... Mai ales curtea.nerele aţintite asupra lui. eu o am.curcă mai bine. aşa cum mi se întâmplă mie. / Iar celălalt.înfăţişa un bărbat care muşca entuziasmat sâ. Ce vede un scaner? se întrebă. . Chiar sub ochii acelui ceva. atunci suntem blestemaţi. oricum e degradată. în timp ce ea părea să geamă . . E sinistru.pria casă.. / Spre plaiul nalţilor strămoşi se-avântă. purtându-se ca o altă persoană şi înfrângându-l din interior. te porţi ca şi cum camera n-ar exista. aproape. declară. A lui. ca să poată deduce la ce-ţi stătuse gândul în ultimele momente. Dar trebuia să se controleze: se presupunea că el nu ştie că erau acolo. Imediat ce trecu pragul propriei locuinţe. Weh! steck' ich in dem Kerker noch ? Verfluchtes dumpfes Mauerloch. Indiferent ce motiv ar avea sau ar vrea ei să aibă. Vremurile alea s-ar putea reîntoarce . dublele nu sunt posibile. Presupunând că „ei" există.logii viitorului.. totodată. ZÂMBEŞTE! EŞTI LA CAMERA ASCUNSA! Sunt.. sau unul holo de tip cubic ca cele din zilele noastre. se gândi. aici. experienţa convieţuirii cu aparatura de supraveghere îl marca tot mai mult." idem (n. nu se putea împiedica să se gândească la asta. beznă înăuntru. Cu fiecare zi care trecea.ceea ce. să se sinucidă. Petrecu câteva zile hotărându-se asupra artefactelor. Sper că scanerele nu au înregistrat o imagine mărită a titlului. Wo selbst das liebe Himmelslicht Trub durch gemalte Scheiben bricht! Beschrdnkt mit diesem Biicberhauf. vânjos. Pentru că. Un simplu obiect acţionează asupra mea. Adică. că sunt limpezi pentru că acum eu nu mai pot privi în mine însumi. vede cu adevărat t în minte ? în adâncul sufletului ? Un scaner inert. n u e o fiinţă umană. Strici totul.ciunea cuvintelor inexistente de pe pagina aceea. se gândi. nu oamenii din spatele scanerelor. Sper.nul drept al unei puicuţe. Aşa stupid cum sună.

scopul morţii nu îi era la fel de limpede ca al celor două artefacte. spuse Charles Freck. când avea şase ani. într-un anumit sens. se gândi. dar şi aşa vedea creatura cu mulţi ochi. .seră până la clasa întâi. O co. Era acoperită cu o mulţime de ochi. se întinse pe spate. ca un soi de grabă inertă.Iar următorul. închise ochii.rea neterminată de protest către Exxon şi încercă să se gândească la ceva semnificativ.când neajutorat în pat. Se îndoia că aveau vreo logică. şi cumpără o sticlă de Mondavi Cabernet Sauvignon din 1971.arheologii ar fi putut înţelege.de-abia intrase în casă şi încă nu-şi scosese haina. Erau un soi de psihidelice neobişnuite. şi aşteptă. din ziua în care s-a întors acasă cu maşina avariată .mănător.aşa cum l-a programat natura . începând din ziua în care a aflat că i-afost sabotat cefalocromoscopul. se întinse alături de cartea lui Ayn Rand şi de scrisoa. înaltă de doi metri şi jumătate.mandă de deschidere sau de închidere. destupă vinul şi îl lăsă să răsufle. Cu siguranţă. frazele rostite de Arctor cu glas tare ar putea fî o comandă vocală dată vreunui echipament electronic pe care şi l-a instalat în casă. dintr-un soi pe care nu-l mai folosise până atunci .. recită scrâşnind ceva difuz. bău câteva pahare şi petrecu câteva minute contem. Aşa că făcu un ultim drum cu maşina până la Notă: 1 „Vai! încă-n temniţă mă zbat ? / Ce puţ de beznă blestemat / în care razele pătrund / Ceţos prin geam pictat şi scund! / Strivit de to. la cât de multe capsule înghiţise. oricum.plânduşi pagina preferată din Cartea Ilustrată a Iubirii Trupeşti. Următorul lucru despre care luă cunoştinţă fu pre. îl cunosc pe furnizorul tău.toţi banii pe care îi mai avea.idem (n. care îl costă aproape treizeci de dolari . Ei.). care reprezenta o fată în poziţia dominantă. în loc de asta. deşi îşi reamintea întruna de fata care domina bărbatul.. Purta cu sine un sul imens de pergament. Transfocatorul scanerului îi dezvălui că pe pagină se afla fotografia unui bărbat care muşca sânul drept al unei femei. şi pergamentul ei nesfârşit. scotea la întâmplare o carte din biblioteca aflată în su. Nu se ivi nimeni.. şi vrea să-i tenteze să-şi facă apariţia. medita Charles Freck. iar moartea sa ar fi atins un ţel în plus şi mai presus de ţelul său în sine. în dormitorul lui..atunci când se apropie de sfârşitul inevitabil. în schim. asemenea unui animal care simte că i-a sunat ceasul şi acţionează din instinct .priile tale păcate îţi vor fi citite fără încetare. Nu izbuti. cu cartea lui Ayn Rand şi cu scrisoarea către Exxon pe piept. îşi spuse. pe vecie. Barris plecase. totul se lega. un magazin specializat în vinuri de calitate superioară. Cel puţin. fără să se dezbrace. se gândi Fred în timp ce-l privea. Pro.buri. fapta fiind săvârşită.tutindeni. vreun scop sau vreun înţeles pentru oricine altcineva în afară de Arctor. Or fi droguri ascunse în spatele ei ? se întrebă Fred şi mări imaginea redată de scaner. Chiar este.barbitalul cu Ripple sau cu Thunderbird. se răzgândi în privinţa unui element concludent şi să hotărî să nu înghită seco.şi abia apăruseră pe piaţă.. . După care. avea să delireze o bună bucată de timp. cu un pahar de Cabernet Sauvignon. formulă el o altă ipoteză. 12 Două zile mai târziu. Tipul e sonat. tr.probabil un amestec . Totuşi.. Avea un aer bizar: încordat şi în acelaşi timp trândav.du-şi asupra lui privirea dezaprobatoare. Trader Joe. Sau. ambii fiind goi. în ultimul moment (când era presat de puţinele clipe pe care le mai avea înainte). Ce face Arctor? se întrebă Fred şi notă indexurile porţiunilor de bandă. Capsulele nu erau barbitu. presupuse Fred.cepea să se pregătească. asta e povestea vieţii mele. aşa cum i se spusese. în loc să se sufoce încetul cu încetul. coborân.rice.zenţa unei creaturi ireale care stătea lângă pat. cu cartea de Ayn Rand şi cu scrisoa. Ajunse. apoi înghiţi toate pastilele de secobarbital odată. parţial în limba germană. vinul a fost bun. răspândiţi pre. Or fi scrise în ea vreun număr de telefon ori vreo adresă? îşi putea da seama că Arctor nu luase cartea ca s-o citească . De fapt. ascultându-i când îi citeau păcatele. Se poartă din ce în ce mai ciudat. întotdeauna sunt tras în piept. continua să stea întins în pat. se gândi Charles Freck.rea pe piept. filozofând.avariată într-o asemenea măsură încât a fost cât pe .Ai de gând să citeşti toate păcatele mele. zise Freck.roşii săi ochi compuşi. / Pe care până-n boltă sus / Funinginile s-au depus.chea. Poate că Arctor o foloseşte ca să se excite. Peste încă o mie de ani. Creatura nelumească îi răspunse fixându-l cu nume. / Mâncat de molii şi de praf. specifice acelui plan inferior numit existenţă materială. Robert Arctor. spunea dihania.Şi o să dureze o sută de mii de ani. Trebuia să accepte faptul că." . Acum îmi dau seama ce voia să spună informatorul care a telefonat în legătură cu el. fusese înşelat. iar el în. O mie de ani mai târziu. Dar Arctor nu dădu nici o atenţie fotografiei. Sau altceva ase. ză. Poate că a creat chiar un câmp perturbator al scanării. Era evident că femeia avea un orgasm: ochii îi erau pe jumătate închişi şi gura des. Fred urmărea de multă vreme înregistrarea şi ştia că Luckman înghiţise o grămadă de secobarbital amestecat cu substanţă M şi picase lat. cu intenţia clară de a dezorienta pe oricine ar fi tras cu ure. . Te-ai ridicat în tărâmul transcedental.chisă într-un geamăt mut. că fusese ucis de lipsa lor de consideraţie) şi de o scrisoare neterminată către Exxon prin care protesta faţă de anularea cărţii sale de credit pentru benzină. Charles Freck în. do. ar fi pus sub acuzare sistemul.. .cepu să aibă halucinaţii.muri puse vraf. Fred privea nedumerit holoscanerul 3 în timp ce subiectul său. purta haine scumpe cu aspect ultramodern şi avea o înălţime de doi metri şi jumătate. Lista nu se va sfârşi niciodată. în acest mod.frageria casei sale. Apoi îşi puse punga de plastic cu secobarbital lângă pat.rind să-şi fi putut recăpăta ultima jumătate de oră a vieţii. la câţiva paşi de pat. Nu mai eşti tributar unor concepte ca cele de „spaţiu" şi „timp". Poate îşi imaginează că cei doi colocatari ai săi erau pe undeva. ci cu un vin fin. Creatura încuviinţă din cap şi desigila pegamentul. din care citea fără încetare. în anul acela descoperise masturbarea. prin casă. erau la clasa a şasea. Odată întors acasă.Nu ne mai aflăm în universul pământean. Dar se îndoia..

. N-o să..şina ? întrebă Luckman.Vreo recompensă? spuse Luckman. Metode simple de trecere a obiectelor de contrabandă peste graniţă la intrarea sau ieşirea din Statele Unite. Ştii că ăia de la vamă îţi cer să declari tot ce ai asupra ta? Şi nu poţi să spui că ai droguri.Păi. ca. luate pe talpa pantofului unuia dintre angajaţi. Şi înainte de asta era.Am trecut cu maşina pe lângă clădirea celor de la Microfotograme Maylar. E un al şaselea simţ.Cât de mare e clădirea ălora de la Microfotograme Maylar ? .Cu tot cu angajaţi ? Fred derula rapid banda înainte. Citeşte mesaje care nu există. confidenţial. . . lăsă zgomotos jos toporişca. Ameţit.minos de pliante promoţionale înspre coşul de hârtii. Citind corespondenţa...rile peste graniţă. Sare în ochi ? . . se ridică şi se apropie de uşă cu mişcările fluide ale unui animal. nu am" şi îşi vede de drum.O să mă jecmănească. . Microfotogramele sunt în mijlocul pun. o opri pentru o clipă. Aşa că erau cu toţii acolo. mă refer la o metodă pe care ei n-o s-o afle niciodată. . se hotărî Fred. El n-a făcut-o. Totuşi. Aş înclina să cred că-şi bate joc de noi. La care el răspunde: „Nu.Salut. o opri după ce trecuseră doar zece minute din timpul real.. se gândi Fred stânjenit Şi-a dat în vreun fel seama că e monito.ce s-o mierlească . în. De fapt. parcă adulmecând. De exemplu. O simte..Are vreo trei centimetri înălţime.Cu neon sau cu altceva de genul ăsta ? Colorată ? Mă întreb dacă eu am remarcat-o. deschise uşa şi păşi peste prag. ar putea merge până la capătul pământului. De fapt. .Ce carte ? Drogurile banale din gospodărie şi.Aproape oricum doreşti. spuse Luckman. Fred apelă din nou la derularea rapidă. . Nu e paranoia.. ar ajunge fie la Pacific. amăgindu-ne. Luckman fusese trezit de sunetul vocii neinteligibile a lui Arctor.Depinde ce-o să fie pe microfotograme. . . spuse Arctor. în parcare. Din dormitorul său. spuse Arctor.Şi cam ce greutate ? .Aveau una de oferit. Arctor luă corespondenţa de pe mă. atunci tipul ăla o să fie al naibii de cult..Numai în districtul Orange. . Le aduci cu un transport de droguri. Până când i se opreşte motorul de partea cealaltă a graniţei.. . . Aruncă un pachet volu. căutân.îţi baţi joc de mine. zise Arctor.cremeni şi îşi înălţă capul. Iisuse! cugetă Fred şi derula din nou banda înainte..rilor ..OK.reşte numai patru kile jumate.ca la mecanismele ceasu. . . Straturi peste straturi Judecând după imaginile preluate de scanerul care îi supraveghea dormitorul. îşi netezi părul.Ei. cum? . care stătea acum pe canapea. în funcţie de direcţia în care te deplasezi. Barris mi-a sugerat-o într-o zi. . cu nişte heroină. căscând şi lovindu-şi cu palmele abdomenul tare şi plat. Timpul ne-o va spune.seră şi pe aia. şi încă în limbi străine.gilor. Nimeni nu le observă. cu voce tare şi fără să se adreseze nimănui. zise Arctor. . Numai dacă nu îşi bate cumva joc de mine. în sufragerie.O să ţi-o arăt chiar acum. .burat mintea oricui.Nu. fie la Atlantic. zise Arctor. în dormitor. Când contorul îi indică faptul că se scursese o oră. fiindcă. spunea Arctor. zise Arctor. îşi acoperă adevăratele acţiuni? Sau doar se joacă cu noi.. Se ghemui. doza pe care o să şi-o injecteze vreun heroinoman o să fie plină pe jumătate de microfotograme. fiindcă o pune într-o carte.Şi îşi făceau inventarul. . cum poţi să-ţi dai seama c-ai trecut pe lângă ea ? . Era o monedă minusculă de un penny. Ce s-a-ntâmplat ? .şi un casetofon minuscul. roteşti cheia iar blocul de haşiş se apropie de vameş. Dar era evident că stocurile lor ajunseseră afară. Ştie că e urmărită pe furiş. . Arctor se încruntă dintr-o dată.cum arată firma? spunea Luckman..Ai putea să pui o baterie solară în locul arcului şi atunci ar merge ani de zile. sunt atât de mici.ştii cum poţi introduce microfotograme în ţară prin contrabandă. înhaţă dintr-o singură mişcare toporişca pe care o ţinea pe masa de lângă pat. cugetă Fred. care îl întreabă: „Aveţi ceva de declarat?". Pe urmă îi faci în mijloc o gaură în care pui un motor cu arc ... Apoi auzi zgomotul căderii umeraşului scăpat pe jos de Arctor în timp ce-şi agăţa haina în cuier. pe urmă.... .Imaginează-ţi un sat de eschimoşi şi un calup de haşiş înalt de un metru optzeci şi cinci. strângându-şi picioarele lungi şi musculoase.Barris mai are şi o altă metodă de a trece drogu.. adăugă Arctor. e un instinct primar: e cea ce are un şoarece şi orice altă creatură vânată.Nu..pleşti în forma unui om. reflectă Fred în timp ce Arctor îşi scotea obosit haina.rizat şi. Stătea pe podea.du-se în buzunarul cămăşii. iar tu stai alături de el şi.Vezi multe chestii din astea când umbli cu ma.suţă şi începu s-o răsfoiască. Cam cât ar face aşa ceva ? . E din ce în ce mai rău.. Şi cu o punguţă de hârtie.de atunci e tot timpul năuc. O veşnicie. care valorează în jur de. . într-o anumită măsură. Luckman auzi zgomotul. zise. îşi spuse.Păi. Absurdităţile se suprapun. . Dar cei mai mulţi şi-ar fi revenit. Având o bănuială. Dar o pierdu.Au o firmă mare. dacă are doar trei centimetri înălţime şi cântă.Şi. cu pensete şi cu o grămadă de lupe mititele. începând din ziua pe care ştia că Arctor o numea „a rahatului de câine". N-ar fi trebuit să spun nimănui. Nu-l nimeri. Unii oameni îşi dau seama când îi priveşte cineva. ar fi tul.dică în capul oaselor şi ascultă. Oricum. se ri. . fără să ştie-nimeni? spunea Luckman.. răspunse Arctor. golind o cutie care fusese plină cu marijuana.. Aşa ceva. . cu picioarele pe măsuţă. . să vezi: iei un calup imens de haşiş şi-l cio. Am adus-o acasă. cel mai cult heroinoman pe care l-ai văzut vreodată. Nu putem fi siguri. Arctor se ţine de tâmpenii pe banii noştri. nu putea să-l condamne. Aerul era ceţos. . lăsându-se pe spate şi trăgând dintr-o ţigară cu marijuana. era aşa mereu.în jur de patru kile şi jumătate. chiar înainte de a trece prin vamă..Ce sens ar avea ? în cele din urmă. Luckman se destinse.

Ne vedem mâine. după o grămadă de terapie. cu lăncile noastre. el verifica cele două doze. sărind peste două ore şi jumătate. împingându-l să facă lucruri pe care le detesta. care a fost cel mai isteric preşedinte ? . Pe măsuţă. indiferent despre ce. . când îţi vorbesc. pornind din nou monitoarele. O tăcere sumbră...Ei. După câteva sute de ani.M-am certat cu prietena mea. .lor? Şi acum. „Pur şi simplu. care a apărut din ceaţa groasă şi a trecut pe lângă noi. la aceeaşi cameră. .E deprimant să vorbeşti cu un copil.du-se într-acolo şi zicând: „Nu. S-a făcut? Şi. . Mi-am asumat sarcina de a te pro. Să fii acolo. legendele se înfiripă în timp. . a ajuns să-şi imagineze că avusese un singur mandat. Ei.Nu ştiu din ce cauză. răspunse Fred după o scurtă tăcere. Coborând asupra celor doi bărbaţi care fumau marijuana în camera înceţoşată. spunându-i că sarcina ei era isterică. . apoi îi întinse receptorul lui Fred. Banda audio emise mai multe bolboro. El îl luă după ce închise holo-urile..Când îşi închipuia că şi-a exercitat mandatul ? . vreo patru ore. Ceva mai târziu." Aşa că fata . Două miliarde. . Don ?" Pe urmă. Nu.îţi aduci aminte că ai fost în centru săptămâna tre.Pe care dintre materialele ce mă privesc l-aţi considerat?.şi după aia s-a pişat şi s-a căcat pe podea. nu am. Fred. ai vreo senzaţie de dezorientare spaţio-temporală sau ţi-e greu să-ţi găseşti cuvintele ? . omule.torul.seli lipsite de sens şi frustrante . să nu mai vorbim despre asta. vezi tu. Iar avortul. gândi el şi închise.nară.sau de ceea ce i se vânduse drept LSD . E vorba despre un sentiment de vino.Fred.Vreo experienţă difuză? Ai vreo dificultate în ceea ce priveşte identificarea persoanelor sau a obiecte.tiv începu să sune. Un costum difuz răspunse. pentru noi toţi.văţie.OK. N-a făcut decât să creadă că a con. ." .grama la un set complet de teste de percepţie şi la alte câteva. . în faţa lui Luckman. m-am născut în 1962.eu chiar o studiam cu atenţie . dintr-un anumit motiv. . un calup de haşiş din Af ghanistan. O să dureze. . răspunse el cu stoicism. nu am. spuse Luckman într-un târziu.Nu.Da. ştii ce?. ca şi droaia de mangoţi pe care-o să-i dai pentru el. plim. Pentru început.dus ţara. şi scenele tridimensionale prinseră viaţă.Cum te simţi ? . Odată. spuse Arctor. .Bill Falkes. Furios. Ceva mai târziu.Nu. .îţi poţi imagina cum le-ai povesti nepoţeilor tăi: „Am văzut cu ochii mei un calup de haşiş înalt de un metru optzeşcinci.Păi. nu fi descurajat.Mă întreb a cui o fi mutra de pe bancnota isterică de cinci dolari. cu toţii. Când îi spuneai ceva.aşa că îţi duci copilul la doctor..S-ar întreba. îndruga Luckman cu voce monotonă.Bob. Interlocutorul său făcu o pauză.Copiii n-ar crede nici asta. scuipând foc şi zbierând: « La moarte cu voi. rămăsese gravidă şi ceruse să i se facă un avort. Că ţi s-a făcut testul Fundalului ? . . Fred lovi butonul de derulare rapidă înainte. înalt de treizeci de metri şi în valoare de opt trilioane de dolari. spuse Arctor.Hristoase. El avea douăzeci şi şapte de ani. Continuă să inhaleze fumul cu zgomot. valorând două miliarde de dolari. s-a năpustit într-o bună zi asupra noastră." Nepoţii te-ar băga la balamuc. Ar născoci legende. cuburile se lumi..Luckman. el îţi repeta pur şi simplu vorbele. . la ora trei după-amiază. nu putea beneficia de asigurarea de sănătate. Eu eram doar cu trei ani mai bătrân.Ceva probleme ? La serviciu sau în afara lui ? .. tăcere.Şi ar rămâne nedumeriţi pe vecie. care te privesc. niciodată.cută ? spuse o voce.Vreun miliard de dolari. iar prietena asta a ei era acolo. ca un papagal: „Cum te simţi. la psihanalist. câini eschimoşi! » Ne-am luptat cu el o grămadă. ce vrea să spună cu asta.bându-se prin zăpadă şi repetând întruna: „Nu. Nu mai făcea altceva decât să se agite din cauza preţului. spuse el posomorât. apăsă nervos comuta. . .Mai mult. . făcu Arctor. un dane şi pentru tine.Era vorba să revii. ." . Unul dintre telefoanele din apartamentul conspira.zibil.Credea că o făcuse de două ori. . ..Copiii au început să nu mai creadă nimic. zise Arctor. Cândva eram de aceeaşi vârstă cu toată lumea. erau două doze de marijuana şi o cutie de bere. trebuie să te prezinţi mâine. o amăgea individa. Clanc.Eschimoşii ăia rumegă piei şi cioplesc lănci din oase.căria asta ? Toată ziua ? Pentru totdeauna ? .Nu. umplându-se de culoare. prelungită. apoi continuă: Am studiat mai multe materiale recente. s-ar spune: „Pe vremea străbunilor mei. în jurul anului 1882. şi în cele din urmă l-am ucis.Cred că tot aşa eram şi eu.şi-a ridicat ochii cu calm şi a zis: „OK. a mai luat câteva doze de LSD . Având senzaţia că insistau asupra lui.. în toate privinţele. dacă sarcina e isterică. . Don ?". bineînţeles că ştii care e cauza. zise Fred. ţin de nevoia de ispăşire. Am trecut într-o zi pe la ea.lung şi pământiu scăldat în lumina estompată a amiezii." . de cea mai bună calitate. la camera 203.Fata asta. îţi aminteşti numărul camerei ? . .. . Cât mai durează por. vrei să crezi că eşti însărcinată. cu totul. pe mine m-a întrebat odată asta un tip care o luase razna din cauza LSD-ului.. atunci o să fac un avort isteric şi o să plătesc cu bani isterici. când acolo îşi face apariţia bucata de haşiş. spuse psihana. un puşti m-a întrebat: „Cum a fost când ai văzut primul automobil?" Ce naiba. de pildă: „Cum te simţi.pentru Fred.listul militar.O să discutăm despre asta mâine. Nu-şi mai dădea seama de nimic. . ducân. cu chipul pre. şi-i spui că ţipă tot timpul şi că are accese de furie. fiindcă nu mai avea ciclu de patru luni şi burta i se umflase vi. ...

mărea mai mult sau mai puţin cu privirea. . din L. zise Luckman. zise Barris. mai de. Sunt obosit.tipul ăsta. sărind peste încă o oră. în realitate.timpul celor două ore şi jumătate şi stătea alături de ei. . Mă întreb cât de mulţi cu. Se ridică şi-şi scoase ţigările.Băieţi ? . Am obosit ascultându-i.romancier finlandez care a luat premiul Nobel pentru literatură. zise Arctor. spuse Arctor.noaştem. Se întorsese acasă la un moment dat în răs. Două fetiţe.Şi femeile pot fi agenţi sub acoperire. Da. ceea ce făcu şi Jim Barris. Derulează banda înainte sărind peste intervale lungi.Rahat. holbându-se la el. Le ştiu. . ştiind ce e. înţelegi. nu-i chiar aşa de rău. un cercetător din domeniul fizicii. Aproape la fel de multe ca cele câştigate de adevăratul impostor. că ştiu ce-au de gând să spună înainte de a o face. Am doi copii. într-o asemenea măsură încât o să poţi simţi când ai în faţă kilometri întregi fără nici o importanţă sau când undeva există ceva folositor. spuse Luckman. care se ocupă la Harvard cu studiul teoriei particulelor sub.Creierii mei sunt varză astăzi. care stătea singur într-un colţ. până când nu dai într-ade. informatori. zise Arctor. O să te obişnuieşti destul de repede. în timp ce Arctor stătea în faţa lui şi îl ur. Corect ? . . răspunse Barris. Nu l-au prins niciodată ? .A. căreia îi toca cu meticulozitate conţinutul. Vânzătorul de haşiş .existase într-adevăr unul . . Fred opri derularea benzi. zise Barris. . Fred? îi strigă unul dintre celelalte costume difuze. Cum arată un agent sub acoperire ? . atunci când învaţă ce anume să asculte. Am stat odată de vorbă cu un tip care vindea haşiş în cantităţi mari şi care fusese arestat pe când avea asupra lui patru kilograme şi jumătate. Fred derula din nou banda. Cât despre ceilalţi bărbaţi luai parte la scena care s-a desfăşurat până acum. iar pe urmă se hotărâse: „La dracu. Asta îi alungă somnul .gerate. când treci pe lângă ele. Şi spu.n-o trezeşte ni. încât nu înţeleg decât jumătate din ce spun ăia. spuse celălalt şi râseră cu toţii. făcu unul dintre costumele difuze.." în Times scria că. Totuşi.nea că fusese mult mai simplu. şase ore. copilul dumneavoastră suferă de isterie. .E totuna cu a întreba: „Cum arată un impos.turi mari înapoi.Ce mănâncă ? întrebă Arctor. zâmbind. Times . spuse Barris.Mai mult decât atât. Ştiţi voi. asta vrei să spui.Uneori am senzaţia. în diverse momente. zise Fred. zise Fred. nu trebuie să asculţi totul cu adevărat. atâta timp cât nu-şi aude bebeluşul plângând.. Să se dea agent sub acoperire ? . adăugă. sub acoperire.Da. aşa ca el". .Agenţii secreţi n-au neveste. . Mai bine mă duc să mă culc.Tipul nu se dăduse niciodată drept nici unul din. . .Când eşti acolo cu ei.Dăm peste impostori din când în când. nu eşti prins în ritmul vieţii lor. sunt năuc. încuviinţă unul dintre costumele difuze. zise un costum difuz. nu de o oră.fusese deja condamnat şi intra a doua zi în puşcărie mi-a spus: „Au părul mai lung decât noi.. Scutură din cap.care cuvânt. a apărut la televizor. Sunt atât de obosit. . . Apoi. Nu se dăduse decât un impostor celebru în toată lumea.Aş vrea să întâlnesc unul..Arăta. Lasă-mă să te învăţ câteva trucuri. . Iar psihanalistul examinează copilul şi diagnosti. Puţin.C e ? rostiră Luckman şi Barris într-un glas. prinzi ocazia favorabilă şi îi mărturiseşti: „Ştiu eu.Păi. îşi spuse Fred.Asta-i peerfeect. Cel fel de viaţă socială duc ? Nevestele lor ştiu ? . lucrând la pipa ciudată de haşiş. Inventează poveşti exa.parte: acea afirmaţie criptică.SĂ SE DEA AGENT SUB ACOPERIRE ? spuse Luckman.tor?". fie. căsătorit cu. . Trăiesc în pivniţe şi apar de sub maşinile parcate. sublinie Arctor. .netul amuţi. Fiindcă am avut o sarcină isterică. zise Arctor.o aduce în alertă. de un an. ştii ? Aşa cum cred că erai . făcu Barris.Şi. ci de.Adică.. Nu contează cât de firav e scâncetul. o să poţi fi sigur când o să-ţi pună cătuşele. L-am întrebat cum arăta agentul sub acoperire care îl arestase..cul e: „Doamnă.văr peste ceva.grabă înapoi decât înainte.şi de a-şi spune: „Ce naiba. întocmai. nici măcar trecerea unui camion. referitoare la „a trece drept agent sub acoperire".Fără nume.. în felul ăsta. zise Arctor. Ca o mamă adormită . în felul ăsta.Şi că minte. . S-a aflat mai târziu. Dar ăia nu se dau fizicieni din domeniul subatomic. dându-se drept prietenul unui prieten. Cum li se spune ? Agentul care a ve. pretinzând că e un impostor celebru în toată lumea. pe urmă sal.. spunea Luckman. şi l-a convins să-i vândă nişte haşiş. de ce s-o fac.Iei o pauză. preşedinte destituit al Argentinei. . vă rog. răspunse Fred. o dai înapoi.. Şase sau opt ore înainte.Cum ar putea un tip să facă asta ? spuse Arctor.Asta se numeşte deja vu." Atât Luckman cât şi Arctor râseră. exact ca noi. spuse celălalt costum difuz. înfăşurându-şi şnurul. făcuse rost de o grămadă de lovele. Subconştientul e selectiv.nit să cumpere. există un singur element care trebuie extras de pe întreaga bandă şi trimis mai de.Ştiu. . Uau. Rahatul ăsta te dă gata după un timp. Ca trolii. până găseşti ceva.îl verificaseră. . Eu am o singură fată..lor.Fete. în vieţile noastre. de fapt. imaginile din toate cuburile încremeniră. . pe care o înfăşură cu şnur alb. Vreau să spun. . dacă nu găseşti nimic. Puştiul minte. şi eu pot să mă dau drept toţi indivizii ăştia excentrici şi să mă fac nevăzut. de data asta strâmbându-se.. aplecat asupra unei cutii pline cu marijuana. mă întreb dacă au prieteni. domnule doctor.." Aşa că presupun că morala este: Să ne ferim de cei care ne seamănă. „Să se dea agent sub acoperire".De agenţi sub acoperire.mic. . SĂ SE DEA DREPT AGENT SUB ACOPERIRE ? . Din faţa holo-urilor.tre toţi ăştia. înfăşurând şnurul. ." Şi pe urmă tu.Şi a scăpat basma curată din toate astea ? întrebă Arctor. atunci când o veni ziua aia. Undeva unde aş putea fi sigur. o să mă dau pur şi simplu un alt impostor. să zicem. s-a dat un chirurg renumit de la facultatea de medicină John Hopkins. I-a spus reporterului că. iar su. Dar nu ştiu de ce. Aveţi un copil isteric.Oameni. Era măturător la Disneyland sau fusese înainte de a citi autobiografia impostorului de renume mondial . răspunse el. mama.moleculare cu viteză ridicată — fiind finanţat printr-o subvenţie federală .

Ce naiba. aşa că nu sta prea mult pe gânduri. Obi. sunt trase de un lanţ care le târăşte prin tunele pline de spumă neagră. apoi a ochiului drept. fără să le poţi vedea.. Asemenea sunt viermelui mărunt Pe care. se înapoie în baie. . .în măsura în care pot eu pricepe. Dar chiar şi dacă asta o să fie tot ce-i pot arăta. spuse Fred. Iar amicii. reflectă. răspunse Luckman. Dar o să aflăm.una audio e suficientă . .noscute.Ca puşcăriaşii. defila o întreagă turmă de obiecte famili. spuse Fred. priveşte cu celălalt ochi. cât mai e până atunci f se întrebă. în bezna minţii şi în cea din afară deopotrivă. . se gândi. O mulţime de perii enorme..ect. Demonstrează. asta exprimă ideea. Şi ei fuseseră sur.daţi. . spuse Fred. pline de săpun.Acum pronunţă cuvântul pe care l-ai scris. sau un politician. Drumeţul îl striveşte şi-l îngroapă. De ce fac tot ce fac. stângul fiin. în faţa ochiului drept o să-ţi apară fulgerător fotografia unui obiect familiar. Demonstrează că am avut dreptate. împreună cu ei. ceea Ce crezi că reprezintă schiţa corectă a obiectului pe care îl vezi în momentul respectiv. Mi simt de parcă aş fi luat LSD şi aş fi intrat apoi într-o spălătorie de maşini. la ora trei. alege.în continuare. la ora trei. Luându-şi cu sine ţigara. Dându-se agent sub acoperire. Ce chestii ciudate scoate creierul la iveală. în bezna de pretutindeni. am ajuns la concluzia că ar trebui să-l vând şi să-mi cumpăr un Henway. cu mâna stângă . închise uşa şi o încuie. mai întâi prin faţa ochiului tău stâng. se gândi. doi medici mi. nu sunt cu nimic mai buni decât el. când mă întorc acasă.Ce înţelegi printr-un Henway ? spuse Barris. Scrie. De acum înainte. alege. care se simţea chiar mai rău decât în ziua precedentă. în beznă. şi-l dă. îşi dorea să-şi fi adus mai multe. .La testul următor. că urmărirea neîntreruptă a lui Arctor nu e o pierdere de vreme..are. Da.ectele se perindă foarte repede.OK.în continuare. Drept unul care trăieşte sub maşinile parcate şi mănâncă ţărână. aflaţi în casă. fără să-l fi văzut. Ei bine. . Aş vrea să le pot uita. şi alte teste. cugetă. N-o să-l slăbim pe Bob Arctor până nu pică. A cărui viaţă şi-ar dori-o orice om întreg la minte. Arctor a dat-o-n bară. . se gândi.Noi de ce facem ceea ce facem ? E al naibii de monoton. Tre. nu cineva despre care ai vrea să auzi la televizor. . . tot e un început. concomitent. Pipăie.Acum. apoi scoase din pachetul de ţigări zece tablete de moarte. Se uită la ceas şi încercă să calculeze peste cât timp urma să se întâmple asta. Ce mod de a-ţi câştiga existenţa..O să vezi un număr de obiecte care ar trebui să-ţi fie familiare. După care ţi se vor arăta trei obi. cu ambii ochi acoperiţi. chibzui. apoi făcu şi asta.. Aş vrea să-l pot uita pe el. Totuşi. se vor succeda cu rapiditate. mai multe litere care alcătuiesc un cuvânt vor fi plasate în dreptul mâinii tale stângi.OK. . iar tu trebuie să ne arăţi. alegându-l dintr-un grup de mai multe.. repetân. cugetă Fred. Partea neplăcută e că el şi amicii lui trebuie priviţi şi ascultaţi în permanenţă. cugetă. Asta se petrecu pentru ochiul stâng. priveşte cu un ochi. vreme de aproape o oră. Scrise: FIERBINTE. contururile mai multora dintre aceste obiecte bine-cu.Fierbinte. zise Arctor. Punctajul obţinut depinde şi de încadrarea în timp. îşi spuse. Remarca aia a fost o scăpare. îşi simţea mintea înceţoşată. desenează. Totodată. . o să iau cu mine o copie . împreună cu Arctor. cum spunea adineauri celălalt ofiţer.îi făcură mai multe teste lui Fred. năpustindu-se asupra mea. Văzu într-o străfulgerare fotografia unui singur zar. Pe urmă. denumeşte. Acolo.ecte oarecum asemănătoare şi o să ne spui care dintre ele seamănă cel mai mult cu cel pe care l-ai pipăit. medita. Pentru că ei sunt ceea ce sunt: un anume soi de indivizi. îşi continuă el gândul. Pipăie. deşi oprise banda. Când porni din nou mecanismul de antrenare a benzii. O să le pipăi şi pe urmă o să scrii cuvântul respectiv cu mâna dreaptă.obiectul a cărui imagine ai zărit-o. se gândi. neînţelegând de ce pierduse simţul timpului.. cu ajutorul unui cre.repet. îşi dădu seama că.. cu indicatorul pregătit. o să-ţi in. iar el indică imaginile luminoase de dedesubt ale fiecăreia. ne spui despre ce este vorba. Arctor spunea: . de ce stau acolo. Cuvintele bizare ale lui Arctor încă îi mai stăruiau în minte. spuse Fred. Dându-se un impostor.duse peste cap. sublinie un costum difuz.OK. se învârtejesc. Tu va trebui să atingi cu mâna stângă .. identificându-l.litari . Ce în. cu.N-am ştiut că a fost bolnav. OK ? . privind holo-urile. N-avem de ales..getă. Şi le aminteşte. Dumnezeu e mort. mâna sa stângă bâjbâi printre obiectele mărunte aflate în faţa lui până ce găsi unul.şi o să discut despre asta cu Hank. Fred îşi zise: Cam un kil trei sute. pe panoul luminos din faţa ta o să apară.prinşi. ca şi despre tot ce-o să mai descopăr până atunci. pentru o vreme. N-avem de ales. Poezia asta.du-ţi acoperit. în sinea lui.buie să mi-o fi citit Luckman sau poate că am citit-o la şcoală. n-o să mai pot spune cât e ceasul. îndrugând verzi şi uscate ? . apoi descuie uşa băii şi se întoarse fără nici un chef la muncă.Cam un kil trei sute. Cum aş fi putut sta în casa aia. pot să mai înghit câteva când termin treaba. şi de acurateţe.Noi suntem obligaţi. Repetă într-una acelaşi lucru. e meseria noastră. încă nu ştia care îi era semnificaţia.Nu mi-aş pierde niciodată vremea cu asemena ciu. Mâine. atât amar de vreme ? Ce mod de viaţă.nu aceeaşi doi .troduci mâna stângă în interiorul acestei cutii în care nu pătrunde nici un strop de lumină şi o să atingi un obi.seamnă asta ? Nimeni nu ştie. . . în după-amiaza următoare. când cu pulbere se-ndoapă. ca nişte puşcăriaşi bătrâni. ce nimic interminabil. Pe urmă. denumeşte. Nu un chirurg celebru în toată lumea sau un romancier. El o făcu.ion indicator. îşi umplu o cană Dixie cu apă şi le înghiţi pe toate. Şi el spuse: .du-se apoi pentru dreptul. spuse Arctor. fiindcă Olds-ul meu e demontat pentru nu se ştie cât timp. când te apuci de treaba asta.

Testele continuară. Probabil că cineva reuşise să-i trimită înapoi unul dintre mesajele „Greşeşte. că dom.. Să spună dacă alcătuiau un „grup". .. nu-i aşa ? . o să avem nevoie de mai mult timp ca să-ţi facem evaluarea.rul meu.Care e legătura dintre Arctor şi surs* substanţei M ? întrebă Fred. . Trimisese astfel de mesaje înapoi. o să-l priveşti cu ochiul drept. făcute de mine. îi spu. se apropie de unul dintre examinatori şi spuse: . o să pipăi câte un obiect cu fie. întors spre Hank.primantă. Dar nu spuse nimic.Aici se succed rapid imaginile unor triunghiuri aflate în poziţii diferite. se gândi. .Ce vrea ? Fred i se adresă apoi lui Barri*! Ce in. Pe atunci obişnuia să stea lângă mine. îl cunoşti ? . Mă întreb care dintre cei doi psihanalişti e ăsta.. îşi aminti.nul Arctor face parte dintr-o organizaţie secretă de mari dimensiuni. dar pe care le pot aduce oricând..mite „grupuri" şi să spună care era caracteristica comună a tuturor acestora. Asta verifică. El o făcu. Domnişoara Frinkel. Ţi-am vorbit despre el. . Ce presupui că pune la cale ? Ce dovezi ai ? Ni> ne spune nimic din ceea ce nu provine direct de la sursă.Da. până când.triva intereselor ţării. în cele din urmă. Părea stingherit şi arăta respingător. spuse Fred. puseră capăt setului de teste. Poate fusese unul dintre mesajele lui. realiză el. încă se mai străduia să o facă. El se supuse. care nu purta costum difuz şi stătea în colţul cel mai îndepărtat al încăperii. zise Fred. având din nou ochii acoperiţi. . pe care tocmai astăzi nu le am asupra mea.nează că ar fi fost vreodată arestat.Eşti James Barris. Politcă îndreptată împo.îşi făcu apariţia unul din examinatori. O să te..Dovezile mele. spuse Barris.dispozi. I-am spus că trebuie să se arate şi să se legitimeze. . dă-le asta şi după ce îţi iau mostra de sânge întoarce-te aici şi aşteaptă. Privindu-l cu insistenţă. . . Mesaje vrăjitoreşti. N-are mustaţă. Nu părea să se descurce cu mult mai bine acum. pe hol. care are la. dându-ne mai multe in. zise Fred. greşeşte!". folosite în analizele tranzacţionale. .. El aşa spera. în ceea ce priveşte dovezile şi informaţiile pe care ni le oferi? O să apari la tribunal. Nu se consem.Care e neconcordanţa din fotografia asta? Unul dintre obiecte n-ar trebui să se afle aici.. aşa cum o făcea şi acum. ." Nu se putea gândi la ceva mai lipsit de sens. îi cerură să potrivească forme com.Acesta e informatorul care ne-a sunat în legătură cu Bob Arctor. .în testul următor. Avu senzaţia că e din nou în clasa întâi şi că greşeşte. .. dintre care unul nu ar fi avut ce căuta acolo. dar Hank îl opri cu un gest.. E un inamic al Statelor Unite. Săptămâna trecută.seră să bea o cafea şi să aştepte afară până când îl vor chema ei. iar el susţine acelaşi lucru. Deşi erai foarte agitat. cu cuvintele tale. apoi să adune toate obiectele nepotrivite din mai multe aşa-nu. presupunând că exista vreuna. sub jurământ. când îl anunţară că timpul expirase.Fără nici o îndoială. .Da.Nu. cuprins brusc de repulsie. începu Barris.Am dovezi. După două ore. privindu-mă fă. zise acesta. spuse Hank. Probabil că domnişoara Frinkel nu mai era printre cei vii. se gândi Fred.. Ratează.Prima dată când ai fost aici.tele mesaje: „Greşeşte. Un snop întreg. zise el posomorât.babil cu scopul de a răsturna. o să fiu sus cu Hank.Actul ăsta de identitate arată că e James R. .. îl întrerupse Hank. Avem nevoie de o mostră din sângele tău. Din cale afară de respingător. Barris. greşeşte!". „ O să pipăi obiectul ăsta cu mâna stângă". Greşeşte. constau dintr-o serie de înregistrări ale convorbirilor telefonice ale lui Robert Arctor. dă-i bătaie.Cred că este. Bătrâna domnişoară Frinkel. . Fred. cu psihiatrii care îl testau.rem o mostră de sânge. La Hank. reluă el. adăugă. dădu peste un alt bărbat.când porcăria asta şi trimiţându-mi mental aşa-numi.Poftim ? făcu Fred.Da. Nu fără ajutorul lor.cât la prima noastră întâlnire..încă ceva.formaţii despre Bob Arctor. holbându-se la Barris. iar ea îl captase.Desigur.Ne-a telefonat din nou. i se răspunse. în timp ce aştept rezultatele ? Programul lui de lucru se termină în curând. îşi spuse. continuă Fred. folosind reţeaua. jucându-se cu o foarfecă.Mergi ceva mai încolo. pro. luând hârtia. luând-o către lift Ce chestie de.registrată de procurorul districtual.măie şi ieşi din cabinet.care i se păru al naibii de înde. Da. L-am somat să se prezinte aici şi aşa a făcut. Fred îşi dădu seama că era unul dintre cei doi medici militari cu care se întâlnise prima dată. în acelaşi timp.lungat .Sigur că da. Tu trebuie să ne spui dacă este unul şi acelaşi triunghi sau.care mână. Când se întoarse de la laboratorul patologic şi ajunse din nou la camera 203. După un răstimp . Trebuie să ne spui dacă cel din stânga e identic cu cel din dreapta. bine consolidată.A spus deja că o va face. Glumeai şi râdeai. . zise Frank. se mulţumi să mor.. el trebuia să întindă mâna şi să-l îndepărteze. Odată ce ne-am hotărât să ce. Când intră în biroul şefului său.. Presupun că e celălalt. Urmele rămase în sânge. care rânjea. interveni Hank. stând locului.. . Toată povestea asta. zise psihanalistul care îl testase. i se adresă acesta. Din exterior. „şi.lefonăm sus când terminăm. Apoi trecură la obiecte aflate de jur împrejur. nemişcat. îi întinse o hârtie: o trimitere la laborator. nu-i aşa? Ai fost vreodată arestat ? .ţie arsenale întregi şi foloseşte un limbaj codificat. Adică ale conversaţilor pe care nu ştia că i le ascult. Cel cu mus. ratându-şi supravieţuirea. la camera pe care scrie „Laborator Patologic".. spuse Barris cu voce scăzură. .E în ordine dacă mă duc sus să discut cu superio. Iar pe urmă o să ne spui. . transpirând şi tremurând puţin. azi pari mult mai abătut de. şi— .Ai fost internat vreodată într-un spital de boli mintale ? îl întrebă Fred pe Barris.Despre ce organizaţie e vorba ? întrebă Fred. sau celălalt.taţa ca un ghidon. dar părând încântat.plexe în locaşuri complicate şi îl cronometrară. . am avut noroc. Că se descurcă mai greu decât o făcuse atunci. . E politică. .formaţii deţii ? . Trebuie să indici. . îşi spuse.Partea asta e o speculaţie..Eşti gata să semnezi o declaraţie sub jurământ în.

Hank dădu din cap. Ceea ce ţine de el în.. Uite ce vreau să spun.astea sunt dovezile mele . Ne interesează mai ales numele . ca să aducă dovezile. .Vom avea grijă să nu poarte uniformă. spuse al doilea bărbat. L-aţi văzut vreodată pe Arctor implicându-se într-o tranzacţie mai amplă? Comparativ cu ale unui simplu utilizator ? ..rifică acelaşi lucru. Din cauza substanţei M. noi apreciem asta. bilate. atunci bineînţeles că. spuse Fred . De fapt. că nu se răzgândeşte şi nu se retrage. Emisfera stângă e dominantă. îi explică celălalt psihanalist.S-ar putea .Periculos.cu totul altceva. furnizând infor. iar acum e alienat mintal. Motivul pentru care sunt aici. . .zat întotdeauna centrul vorbirii. .. ..OK. Se întrerupse. şi e periculos. . Foarte des..babil că i-a fost atinsă chiasma optică. după o perioadă de timp. domnule Barris. Dar. iar cealaltă . . vreţi să ne mai comunicaţi şi altceva ? i se adresă Hank lui Barris. dacă o faceţi.tat. iar domnul Arctor e implicat până peste cap în maşinaţiunile acestei. spuse Frank... e dependent de substanţa M..E ca şi cum maşina ta ar avea două ceasuri de ben. ..maţii contradictorii.Dai dovadă de ceea ce noi considerăm a fi mai degrabă o manifestare a competiţiei decât o dereglare..în mod normal. 13 întorcându-se în laboratorul de testare psihologică din camera 203. Apoi se întoarse spre Fred: Poate că ar trebui să trimitem un ofiţer cu el. iar cele spaţiale să ţină de partea dreaptă.Barris îi răspunse clipind şi apoi lingându-şi buzele şi strâmbându-se. evident.o să ajungeţi. toate astea se află acolo..O găsiţi în... zise Barris. ca şi faptul că v-aţi asumat un risc extrem..cu unul analogic. în ordine ? Barris încuviinţă dând din cap şi zâmbind.Pe moment. din acelaşi rezervor. din care unul îţi arată că rezervorul e plin. Am mostre. omul îşi foloseşte emisfera stângă. probabil.Nu pentru asta am venit aici. Adun mostrele cu grijă. afirmă Barres. . Ale persoanelor cu care s-a întâlnit Arctor ? Ştiţi că furnizarea informaţi.. A ajuns în starea asta trep.ilor false către autorităţile statului este o infracţiune şi că.Vă mulţumesc. iar celălalt .. Intră în conflict. Domnul Arctor e toxicoman. Aşa că funcţionalitatea bilaterală nu este o simplă duplicare. Ambele ceasuri se referă la aceeaşi cantitate de combustibil: la aceeaşi benzină. astfel de speculaţii nefondate nu ne sunt de nici un folos.punse Barris. Ca să le puteţi analiza. Tot atât de des ca. Hank şi Fred schimbară o privire. Pro. în calitate de şofer. tu ai o relaţie in. fiindcă acolo este locali. . spuse Fred cu stoicism. Ia loc. Hank i se adresă lui Fred: . Cu alte cuvinte. domnul Arctor.Diverse. .Complotează. spuse Barris. Fără ştirea lui. adus în faţa instanţei. ca să se asigure că nu intră în panică şi nu fuge.directă cu rezervorul. vorbind clar şi răspicat. Barris zâmbi. totodată. aşezându-se. cu maşina mea. . Nu pot avea dreptate amândouă. Se manifestă deja aşa cum se întâmplă când creierul e afectat de substanţa M. Fred ascultă fără nici un interes expli.Se duce des acolo ? întrebă Hank.. ci mai degrabă despre două semnale care interferează. domnule. repetă Fred.Aşa cum v-am adus deja la cunoştinţă şi cum v-am avertizat. .Cu o anume domnişoară Donna Hawthorne.Crezi că e ceva adevărat în toate astea ? . ar trebui să-i examinăm dovezile.A competiţiei. Restul vă priveşte. sau conştiinţa. dintre cele două emisfere ale creierului tău. Aşa cum vă spuneam. Ce înţelegeţi prin asta ? . . în ceea ce te priveşte. .Dar. Dacă o scoatem la capăt şi dacă informaţiile dumneavoastră sunt sem. zise Barris. veţi fi.zină. . zise Barris. prin intermediul ceasului sau al ceasurilor. Barris îşi drese vocea.Aduceţi dovezile aici. de când o com. . nici una dintre emisfere nu este dominată şi nici nu funcţionează în mod compensatoriu. Fred râse.Ne puteţi specifica numele altor persoane din această organizaţie ? îl chestiona Hank. spuse Hank.suşi sau şinele.caţiile rezultatelor testelor sale pe care i le oferiră ambii psihanalişti.Cu cine a discutat Arctor ? întrebă Hank..nificative pentru a obţine o condamnare în faţa in.. Sunt minuscule şi diversificate. . Toate. spuse Barris. domnul Arctor. atât monitorizarea sistemelor cât şi procesarea datelor primite se fac în mod diferit.numele.Barris gesticula . privind drept înainte. Tipul e bolnav. Nu e vorba despre un singur semnal insuficient sau alterat.Da. .. Oricum.. . E alienat mintal. fără nici o îndoială.ralizarea presupune ca abilităţile verbale să fie un atribut al părţii stângi.stanţei. .să fiu ucis.. . Nu se comple.Cu ce fel de droguri ? .. . rânjind întruna. zise Barris. Dar în cazul tău nu se poate spune că una funcţionează în mod corespunză.De asemenea. răs. preciza celălalt psihanalist.Hotărât lucru. mai exact. Emisfera stângă poate fi comparată cu un computer digital. la concluzia că substanţa M este produsă de o naţiune care e hotărâtă să distrugă Statele Unite. Ne interesează doar dovezile şi toate probele materiale care demonstrează ceva.Foarte bine.merele de înmatriculare ale maşinilor.ponentă slăbită în aceeaşi emisferă. vom trimite un ofiţer care să vă însoţească când aduceţi dovezile. dreapta . Le pot aduce aici.lefon.tor şi cealaltă nu. .Nu ne interesează de ce aţi venit.Da. . Şi..L-am urmărit. domnule. spuse Barris.Ştiu asta. ambele ve. numerele de te.E o fetişcană. I-a fost afectat în aceeaşi măsură şi corpul calos. zise Barris. îl instrui Hank pe Barris. Se duce la ea acasă sub diferite pretexte şi complotează împreună cu regularitate. spuse Fred.Aş vrea să mai spun un singur lucru. nu. . . .că e gol. Când o să studiaţi toate informaţiile mele .Cu siguranţă. este. .tează una pe alta: una îţi spune ceva.

nu mai ai. fiindcă acolo este locali. spuse psihanalistul din stânga. în prezent se experimentează .Cele două emisfere ale creierului meu se iau la întrecere ? . Când apar dereglări în emisfera stângă . neconcuren. dar numai după o lungă perioadă de timp de la renunţarea la substanţa M. Ţi s-a întâmplat. Poate c-o să-ţi revii întru totul. fără să ştii de ce sau despre ce e vorba.ială. . Ambele ceasuri se referă la aceeaşi cantitate de combustibil: la aceeaşi benzină. Nu e acelaşi lucru ca atunci când ai un ceas activ şi unul de rezervă care intră în funcţiune când se strică cel dintâi.Vezi tu. omul îşi foloseşte emisfera stângă. dar.Probabil. ăsta e rezultatul testelor. E o deteriorare funcţională. nu mai ştii absolut nimic despre starea de fapt la care se referă rapoartele. în ultimul timp. după aceea. Ţi s-a întâmplat. zise celălalt. . dreapta . Niciodată nu trebuie să existe două ceasuri care să raporteze informaţii conflictuale.N-o să mai iau niciodată substanţă M. E o deteriorare funcţională.Dacă n-o să mai iau substanţă M. problema este că.Cum ?! făcu Fred.Prin urmare. fiindcă e vorba despre o stare anormală pentru care organismul nu e pregătit.tor şi cealaltă nu. Intră în conflict. îl întrerupse Fred. asta o să dispară ? . Nu pot avea dreptate amândouă. zise unul din psihanalişti. Nu se comple. Ceea ce ţine de el în.Probabil.Totuşi. când se opreşte motorul.zat întotdeauna centrul vorbirii.rifică acelaşi lucru. Aşa că funcţionalitatea bilaterală nu este o simplă duplicare. ce înseamnă asta ? spuse Fred..S-ar putea să fie de natură organică. fiindcă e vorba despre o stare anormală pentru care organismul nu e pregătit. bilate. iar cele spaţiale să ţină de partea dreaptă. Niciodată nu trebuie să existe două ceasuri care să raporteze informaţii conflictuale. sau poate că nu.Da. Primeşte doar o jumătate de semnal. cel puţin pentru o vreme. mai exact.dominantă. nu mai ştii absolut nimic despre starea de fapt la care se referă rapoartele. însumând percepţiile încrucişate generate de cele două emisfere identice şi concurenţiale. Când apar dereglări în emisfera stângă . Am putea face o hemisferectomie a părţii din dreapta. Noi o numim percepţie încrucişată.de vreme ce. în cele din urmă. în calitate de şofer. este de preferat lipsei oricărei funcţionalităţi . . pentru că. din punct de vedere funcţional. Emisfera stângă poate fi comparată cu un computer digital. prin intermediul ceasului sau al ceasurilor. dând din cap. zise Fred. . Dar. Dar funcţionalităţile identice nu sunt corelate.Câtă iei acum ? . fără să ştii de ce sau despre ce e vorba. în mod normal . Timpul ne-o va spune. De fapt. ambele ve.dominantă. .teptam.D». . în loc de două. spuse al doilea bărbat.teptam.cu totul altceva.Chiar dacă ţesuturile cerebrale au avut de suferit. .Sunt sigur că ştii deja răspunsul. n-ai afla-o decât atunci când ţi-o arată unul dintre indicatoarele de bord sau. . Uite ce vreau să spun.E ca şi cum maşina ta ar avea două ceasuri de ben. . zise psihanalistul din stânga sa. toate astea se află acolo. în scopul întreruperii configuraţiei competiţionale.Cum ?! făcu Fred. spuse psihanalistul din stânga. din punct de vedere funcţional. Timpul ne-o va spune. este.în mod normal. tu ai o relaţie in. zise psihanalistul din stânga sa. Nimeni nu poate fi sigur de evoluţia ta ulterioară. . N-o să mai fii implicat în nici o acţiune. . ce înseamnă asta ? spuse Fred..Dacă n-o să mai iau substanţă M. Ţine de fenomenul de scindare a creierului. sau conştiinţa.că e gol. S-ar putea să fie permanentă.. rezervorul s-ar putea goli complet fără ca tu s-o ştii. Am putea face o hemisferectomie a părţii din dreapta. Şi o să mai fii.De ce ? . Ceea ce este la fel de stânjenitor. Dar în cazul tău nu se poate spune că una funcţionează în mod corespunză. când se opreşte motorul.. Emisfera stângă e dominantă.S-ar putea să fie de natură organică. fără nici o îndo. ăsta e rezultatul testelor. în cele din urmă.cu unul analogic.Sunt sigur că ştii deja răspunsul. nici una dintre emisfere nu este dominată şi nici nu funcţionează în mod compensatoriu. De fapt. pentru că. iar cealaltă .Prin urmare.zină.cea din dreapta încearcă să compenseze inconvenientul. Fred.ralizarea presupune ca abilităţile verbale să fie un atribut al părţii stângi. dar numai după o lungă perioadă de timp de la renunţarea la substanţa M. Nu înţelesese răspunsul . . iar celălalt . . în mod normal . . asta conduce la recâştigarea pozi. adăugă: Ceva mai multă. Renunţarea definitivă. imediat ce se întâmplă asta. Noi o numim percepţie încrucişată. Nu înţelesese răspunsul .suşi sau şinele. zise celălalt. . . dând din cap.Nu prea multă. spuse unul din psihanalişti. . La asta ne aş.ţiei emisferei iniţial dominante.directă cu rezervorul. . rezultatul este nul.era da sau era nu? Era afectat pentru totdeauna sau nu ? Ce spuseseră ? . rezervorul s-ar putea goli complet fără ca tu s-o ştii. atât monitorizarea sistemelor cât şi procesarea datelor primite se fac în mod diferit.Toate însărcinările îţi vor fi retrase. în prezent se experimentează îndepărtarea unor mici porţiuni din fiecare emisferă. Eşti bolnav.De fapt. în cele din urmă. Dar funcţionalităţile identice nu sunt corelate.cea din dreapta încearcă să compenseze inconvenientul. dar o funcţionalitate parţială... .De ce ? .. după părerea mea. După o pauză. asta o să dispară ? . îi explică celălalt psihanalist. dar. zise unul din psihanalişti. Fiindcă am o activitate stresantă. pacientul nu mai poate primi decât o parte a datelor furnizate de simţuri pentru tot restul vieţii sale.era da sau era nu? Era afectat pentru totdeauna sau nu ? Ce spuseseră ? . Nu e acelaşi lucru ca atunci când ai un ceas activ şi unul de rezervă care intră în funcţiune când se strică cel dintâi. îl întrerupse Fred. Se crede că. imediat ce se întâmplă asta. din acelaşi rezervor.tează una pe alta: una îţi spune ceva. spuse celălalt bărbat. n-ai afla-o decât atunci când ţi-o arată unul dintre indicatoarele de bord sau. Renunţarea definitivă. Ţine de fenomenul de scindare a creierului.Din cauza substanţei M. în ceea ce te priveşte.Din cauza substanţei M. . din care unul îţi arată că rezervorul e plin.Cele două emisfere ale creierului meu se iau la întrecere ? -Da. E un efect pe care îl are adesea. S-ar putea să fie permanentă. Fred. .ţială.Chiar dacă ţesuturile cerebrale au avut de suferit. . Pentru tot restul vieţii mele.. E un efect pe care îl are adesea. La asta ne aş.

.E ca şi cum una dintre emisferele tale cerebrale ar percepe imaginea lumii reflectate în oglindă. alta nu. Din faţă şi din spate. nu ştim ce înseamnă să vezi lumea inversată în felul ăsta.. de îndată ce scrisul apare oglindit. dintr-un anumit motiv. cu toate implicaţiile acestui fapt.fic al parităţii. cine ştie în ce mod îşi schimbă înfăţişarea ? S-ar putea să fie de nerecunoscut. Dar nu şi când e vorba despre figura unui om.ta. Cu toate că şi-a zărit de multe ori imaginea reflectată de apă sau de obiectele metalice. . Ca o izbândă. la infinit. e înghiţită nu spre a se coborî în trup. astfel încât să ajungă aşa cum se presupune că ar trebui? .Şi. de exemplu. dar nici nu e inversată.O mănuşă pentru mâna stângă. cugetă el posomorât. ca în oglindă. de cât timp e nevoie ca să-l ră. ci forme reale. A unui secret sacru.dul lustruit al unui vas de metal... o fotografie poate compensa lipsa parităţii bilaterale a emisferelor..Dacă ambele mele emisfere sunt dominante. . ci văzând imaginea pe care o oglindă o reflectă înspre tine.. . Reversul reversului. hâr. puţin înţe..dea-o în oglindă. dacă negativul este răsucit .Asta-i altceva. nemernicilor.în oglindă. am început să văd întregul univers de-a-ndoaselea.parte. pe neaşteptate.Apoi veni-va vremea să trecem la rostirea celor ce s-au scris. nici prin orice altceva. Din punct de vedere topo. substanţa Moarte. la infinit.gativul de-a-ndoaselea.tru mâna stângă. e chipul tău şi totuşi nu e. duşmanul cel de pe urmă. Topologia e o ramură a matematicii care studiază acele proprietăţi ale unei figuri geometrice sau ale unei alte configuraţii care nu se modifică atunci când obiectul este supus unei transformări biunivoce. Vom fi schimbaţi cu toţii.Poate că voi. spuse Fred. iar fotografia . iar prin asta vrea să spună că vom fi reflectaţi. ci văzându-şi propriul chip. imaginile fotografice nu mai sunt imagini.în care mâna stângă „devine" mâna dreaptă. cu toţii. o persoană care îşi aude vocea înregistrată. Nu privind printr-un telescop sau printr-un ansamblu de lentile care nu răs.şâi vocea lui Fred. . apoi amuţi. Dar. un scaner întunecat. când aşa ceva li se întâmplă obiectelor. se gândi.toarnă imaginea. Pentru că reflexia e in. . Confuzia se spulberă. Cât despre reflexia aceea care se întoarce la tine: eşti tu. în timp ce îi privea pe psihanaliştii poliţişti scriindu-şi concluziile şi apoi sem.Topologia. Paritatea. una inver. Nu vom muri Reflexiile se vor îndepărta Ceea ce se va petrece cu repeziciune.cea celălalt. Cineva care n-a întâlnit-o niciodată. făcu el.rului meu! . inversat şi aşa mai departe. şi.teai vedea pe tine însuţi: de-a-ndoaselea.nândule.ci la imaginea sa pe care o zărea atunci când se uita în fun. nu e însuşi obiectul. Ca şi găurile negre ale spaţiului. astfel încât o persoană căreia îi sunt necunoscuţi aceşti termeni să înţeleagă la ce te referi? Şi să nu creadă că e vorba despre mănuşa cealaltă ? Ca pe o imagine în oglindă ? . Psihanalistul se aplecă asupra lui Fred. . înţelegi ? Aşa că stânga devine dreap..gine în oglindă . eu cred ne întoarcem dracului de-a-ndoaselea chiar acum. zi. spuse o voce.Cu alte cuvinte. O oglindă întunecată.developat de-a-ndoaselea. comparativ cu una pentru dreapta. făcând această obiecţie.. E un mister.lui. . spuse Fred.. Mă minunez. în acelaşi timp. n-ar putea spune care e imaginea corectă. gesticulând. . . Ca atunci când un sălbatic îşi vede fotografia pentru prima oară şi nu se recunoaşte. sunteţi ăia care văd lumea de-a-ndoaselea. Pentru noi e greu să spunem cum o vede el. .. inver. îţi dai seama numai dacă acolo e scris ceva. o ima.Dar şi o fotografie poate fi inversată din greşeală. Cât ai clipi. Fiindcă. aşa că asta era singurul mod în care te pu. aplicând asta în domeniul psihologiei. Asta are de-a face cu rezonanţa din sinus. mănuşa stângă este mănuşa dreaptă şi aşa mai de. s-a discutat despre cei care percep numai „reflexiile" realităţii. Imaginea reală şi cea reflectată a universu. O şti.versată.tan aşa îmi închipui. să zicem. Şi noi încă nu ştim care sunt aceste implicaţii. şi crede că aşa arată de fapt. cum se în. faptul că o luăm pe a doua drept prima. oricărei transformări biunivoce continue. Poate că eu o văd aşa cum trebuie. . De. . .. Principiul ştiinţi.tâmplă cu sunetul stereo ? Tăcere. iar moartea. Luckman îi povestise asta. simul. şi orice distanţă..sată. . Sfântul Petru nu se referea la una de sticlă . reflectat spre el însuşi.Iată. îţi dezvălui acum taina cea sacră: în somnul morţii nu ne vom cufunda cu toţii.sucească? Să-l întoarcă din nou. se întrebă. din lecturile lui teologice. Iar în vremurile acelea vechi nu existau aparate de fotografiat.S-a obişnuit doar cu imaginea sa reflectată.Care este ?. care însă nu-şi ridică ochii. aşa că. Pe chip i se aşternuse o expresie ciudată. totu.leasă. Aşa că nu ştie că e vorba despre aceeaşi persoană. Poate că numai Fred o auzea.logic.. Fred. Mă văd pe mine însumi de-a-ndoaselea. se gândi Fred. . Cum ai defini o mănuşă pen.. spuse unul dintre psihanalişti. asta demonstrează cât de complexă este problema formulării diferenţei dintre mănuşa stângă şi cea dreaptă. atunci când mâna dreaptă şi cea stângă prind un obiect. iar fotograful descoperă că a pus ne. o copie prin contact. atunci când se face o fotografie. ci faptul că e inversată. este vorba despre.fectul principal al unei reflexii nu este faptul că nu e reală.ect.Adesea. într-un anumit sens.Cum ai defini stângaciul vizavi de dreptaci atunci când.. Când spunea „oglindă". vom ştii ce este amăgire şi ce nu e. .. Nu şi realitatea însăşi. ci spre a se-nălţa către izbândă. cum se face că nu primesc aceiaşi stimuli ? De ce nu pot fi cumva sincronizate. ar trebui. Ai putea avea două fotografii ale persoanei respective. A unui secret. vocea se referă la explicaţia lui.Tu o vezi în ambele moduri. Nu privind prin oglindă.sată. o ramură a matematicii.într-o vreme. dar şi-ar da seama că sunt diferite şi că nu se pot suprapune. Dar de cât timp e nevoie. Moartea este înghiţită.Fred priveşte lumea din interior către exterior. .Pentru că. spuse Fred. Ar ve. fiecare om şi fiecare afurisit de obi. .Pe de altă parte.nu.. Cu cealaltă jumătate a creie.nu aveau aşa ceva pe vremea aceea .. cugetă.. un acelaşi obiect. ba chiar şi timpul..inţă sau ce-o fi ea. Pentru că ne lipseşte paritatea bilaterală. de obicei. Iată. întocmai cum îmi spun ei.

imaginea şi reversul ei.sunt prima per. poate că periplul nostru duce către Răstignire. fiindcă altfel n-ai purta o astfel de microfustă.. fără sutien. Ei i se tăie o clipă răsuflarea. spunea unul din cei doi. în chip întunecos. zise el. se gândi.uter terestru! E firesc.Ştii ? întrebă el surprins. murmură fata. şi te serveşti cu indiferent ce vrei tu în timp ce eu îmi mă. . Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gwie kaltewolbe! Das ist naturlich. de vreme ce văd. şi închise ochi. în cele din urmă. Ia te uită. că am lăsat-o în urmă. privită ca o buclă! Ca o deru. întrezărind astfel ceea ce o să fie când totul va fi aşa cum se cuvine. Pete ? . se gândi.. Probabil că. Să presupunem că timpul e rotund. cu voi amândouă. . . în acelaşi timp. aşa că se îndreptă într-acolo.Dă-mi-l tu pe-al tău."1 Dar sistemul meu de percepţie e mai dat peste cap decât ori.Păi.soană din istoria omenirii care are în faţa ochilor. groaza adâncă şi răceala pretutindeni.) (n.). zise fata. nu în urmă. . Şi care anume este fiecare dintre ele ? Care e inversată şi care nu e ? Când oare privesc o fotografie şi când mă uit la o reflexie ? Şi câţi bani primesc pentru concediul de boală sau ca pensie. conchise. Era plăcut s-o cerceteze din priviri. din partea fiecărui bărbat.corect şi inversat .mă aşteaptă.. alături de alţi poliţişti.rii? se întrebă. Ar fi trebuit să se afle acolo la sosirea lui. Dar simte ce vise îmi fac în privinţa ei. descoperirile psihanaliştilor îi erau înaintate lui Hank. dar nu am puterea de a mă ajuta pe mine însumi. . Nu eşti tu. depinde.o secretară. ea îl observă şi îl înghionti cu tava. .Domnişoară. pe când noi suntem convinşi. fie la costum şi cravată. cu mine. se gândi. am o prietenă. în costumul ăsta aş putea să-i trag una-n cap şi s-o regulez la nesfârşit. aproape şi fără fustă.Pete Wickam.îmi dai numărul tău de telefon ? Ca să te pot suna.Am vreo şansă ? întrebă el. Orice pui.nânc sandvişul şi-mi beau cafeaua. . făcându-şi o mulţime de planuri în legătură cu ştii tu ce ? Ea confirmă. medita în vreme ce intra fără grabă în bufetul cu autoservire. Jerseu albastru. Notă: 1 Corinteni 13:12 (n. Câte crime s-ar putea comite în costumele astea! chibzui. Cine ar şti că eu am făcut-o ? Cum m-ar putea identifica ? Notă: 1 „Ce frig e în această bortă . . dar. .Ţi-l dau.şug. Bufetul clădirii îl atrăgea. Poate că. tr. între timp. se gândi el.. îmi închipui că eşti de aceeaşi părere. dar matematicienii susţin că e posibil să ne aflăm la limita unei noi cosmologii. spuse celălalt emoţionat. de cea obişnuită. Cu toate că avem parte în aceeaşi măsură şi de cealaltă lume. aşezân. aşa cum o remarcase el: îmbră. simul. nu avea nici chip. India se află în faţa ta.Vrem să discutăm despre ceva intim. Tu navighezi către vest. Nu e de mirare că erau siguri că o să se întâmple. ce înseamnă pasajul acela din Biblie: „Ca într-o oglindă. .cat cu costumul lui. Aşa spun ei înţeleg. Aşa o să am timp să mă gândesc. . acum ştiu cine eşti. fie în uniforme.S-ar putea să sune a metafizică. . Şi câte mici experienţe halucinante . într-atât.Aş putea sta cu tine oricum. ai.Cum ? făcu el. este atât de adâncă.Cred că da.du-se apoi la coadă. dacă stai acum aici. deşi ţi-ai dorit-o întotdeauna. ca Pământul. cu toţii. în final. a cărei expresie e eternitatea.tan. germ. făcu. .Nu.însem. dându-şi apoi seama că ea nu putea să-l remarce. cugetă.Ah. după care ar fi trebuit să se întoarcă în biroul lui Hank..Pot să te invit la cină într-o seară ? .Infinitatea timpului.când. Prima şi A Doua Venire a lui Hristos reprezintă unul şi acelaşi eveniment. picioare frumoase. întrebă el. . Iisuse Hristoase. în cazul timpului.cuţă cu asemenea picioare ar fi trebuit s-o simtă din bel. nici fund. să afle care erau dovezile lui Barris şi să le studieze. Lumea te ia în râs. es ist ja tief.Nu eşti Pete Wickam ? Stai întotdeauna vizavi de mine. tr. sau ca ajutor de invaliditate în timpul dezintoxică.Eu sunt tipul.lare nesfârşită a unei aceeaşi benzi de casetofon! Trebuia să-şi omoare timpul preţ de o oră. substanţa M 267 . Timp. simţind deja sila. e acolo . fără întrerupere şi. O. Momentul rederulării casetei. Am văzut oameni care au trecut prin aşa ceva. vrând să ajungi în India. Acum înţeleg. către est. se uită insistent.. fie în costume difuze. îi spuse fetei cu jerseu albastru.). dând din cap. Are să se întoarcă. care stă întotdeauna acolo şi-ţi studiază picioarele. strâmt.nând ceva mai puţin decât nişte infracţiuni pe care nu le-ai făcut niciodată.De o fracţiune de secundă." (lb. fără nici o îndoială. în ambele feluri . în faţa lui . Studie fesele secretarei. .1 Şi eu trebuie să ies din rahatul ăsta. . .

şea să gândească. apa de gură Scope.Păi. Dacă i-o trag şi rămâne gravidă. Aş folosi orice m-ar putea ajuta. se decise în timp ce-şi ştergea buzele. Confuzia şi disperarea. pe urmă. lua-i-ar naiba. i-am văzut pentru ultima oară. confuzia îi zăpăcea minţile. tot ce pot spera să iau cu mine.prind de toate. în tot restul eterni. Au de gând să-mi retragă cazul lui Arctor. abia mai putea să meargă şi abia mai reu. Se cutremură.. se apropie de locul unde Fred stătea aplecat asupra cafelei şi a resturilor de sandviş.OK. asta. Avansa. pe Charles Freck şi mai ales pe Donna Hawthorne. Oricum.Ar trebui să mă duc în apartamentul conspirativ. observă că fata cu jerseul albastru şi prietena ei. la femeia care îl salvase. vrea să-ţi spun că de câtva timp avea de gând să-ţi dea de înţeles că ar fi fost mult mai bine dacă ai fi folosit ceva gen. După o ezitare. ca să-mi aduc aminte. Nenorocitul de Pete. când o să mă întorc la datorie. Pete. niciodată. ca cel oferit de fata aia. Ştiu că trebuie să fiu suspendat. Poate că din cauza asta l-au aruncat în temniţă. Trebuie să-l demontez şi să-l car de acolo. Dar de ce neapărat în momentul ăsta? Aş mai putea face câteva lucruri. bucată cu bucată. N-am decât o se. cugetă. în asemenea momente. nu în viaţa adevărată. în orice caz. apoi în cele ale costumului său adevărat. ce pune Arctor la cale. ce-o să mă fac? A m terminat-o cu toate. Poate Micrin. Să nu mă suspende înainte de a rezolva povestea asta.în cântec . Fără ca nici măcar să ştiu că mi s-a spus adio.Păi. la Synanon sau la Noua-Cale. pe nici unul dintre prietenii mei.. spuse el. Doar figuri ceţoase. pe Jerry Fabin. oricare ar fi ea.. învârte ceva sau nu ? Trebuie să-mi permită să mai rămân atât cât e ne. tacâmurile şi şerveţelul.voie ca s-o aflu. . . pot să mi le impute din sala. ca să mă aline" şi că . răspunse el fără nici un pic de entuziasm. reflectă. Ar putea să mă lase măcar să verific dovezile lui Barris.. ai întotdeauna parte de ast. „Ich seh'. pentru. Departamentul n-are decât să se ducă dracului. îşi spuse el. îşi luă cafeaua şi sandvişul. Cât mai pot. Unchiul său de-al doilea murise.mic altceva decât o mică remarcă maliţioasă. Cu excepţia faptului că atunci când o scuipi ai impresia că scuipi sânge. fără să scot nici un cuvânt. Lavoris e mult mai bună.se referea la femeia pe care o iubea.utate de pe scaun. gândi. care nu arăta prea sexi. în sfârşit.fel de experienţe care îţi schimbă convingerile. urmând şirul de oameni şi ducând cu sine tava.1 Chiar dacă mintea mea nu s-a făcut praf. ducă-se naibii. poate că o să capăt mai multă încredere în mine. cu mâinile iarăşi îndesate adânc în buzunare. Şi acum. fie în închisoare sau în clinici federale. S-a terminat. .. Se simţea deprimat şi speriat.. Gott! Welch Dunkel hier! O grauen voile StiUe! Od' ist es um mich her. pe nici unul dintre oamenii pe care îi supravegheam şi îi cunoşteam. Pfui.riu. poate c-o să-mi petrec tot restul vieţii ca pensionar. altcineva va fi fost însăr. benzile despre casa aia şi despre oamenii din ea îmi aparţin. Orice indiciu. stându-mi alături. ca mine. O să fie nevoiţi să ia totul de la început. dar n-a îndrăznit. sau doar drogaţi.mă priveau . medita. Se simţea chiar mai rău decât înainte. Pete. dro. Aş putea să ascult şi să privesc pur şi simplu. mototolea şerveţelul şi se ridica cu gre. incapabili să priceapă ce naiba li se întâmpla. N-o să-mi trebuiască scanerele cu aparatura de înregistrare.Aş vrea s-o fi ştiut mai demult. N-o să-mi mai văd prietenii niciodată.. în cântec. atunci copiii o să iasă fără chipuri. Ni.marea emanaţie a înţelepciunii acumulate în epocile de infailibilitate ale testării psihologice. Rahat.Pete ? spuse fata cu părul scurt.. Mă întreb dacă Sfântul Pavel avea respiraţia urât mirositoare. cugetă. Chiar aşa să fi fost? Sau e doar o poveste şocantă. în ceea ce mă priveşte. . sau în alt loc de genul ăsta.lez înregistrările am nevoie de tot sistemul de deplasare a benzii şi cuburile de proiecţie holo din apartamentul conspirativ. defăimătoare la adresa lui Pete. S-ar putea ca asta să fie cea mai bună. drogaţi. Cu creierii arşi şi distruşi. Să analizez dovezile lui Barris. Mai târziu ar putea fi şterse şi s-ar putea să nu mai am cum să ajung la ele. ea ar fi ieşit de mult cu tine. ceva mai târziu. Tot ce-aş mai putea să fac din când în când ar fi să rederulez benzile. în felul ăsta. în Ger. . O să mă des. îmi datorează asta. Mai întâi în buzunarele costumului difuz. Pete. El îşi ridică ochii. Fie vor fi morţi. doar mecanismul de deru. care avea părul scurt şi negru.tăţii.. conchise. iar ei o să pună pe altcineva să-l supravegheze şi să-l evalueze. cugetă. Pete. aş putea să iau una şi s-o folosesc înainte de a mă duce sus să dau ochii cu Hank. . realiză el. Dacă există o farmacie în clădirea asta. Sau să fiu măcar de faţă şi să văd ce-a adunat. se gândi. Aruncă o privire în jur şi amuţi.cinat sase ocupe de ei. pe Arctor. Oricum. Donna.. După toate consideraţiile etice. se gândi. . Ellen a vrut să-ţi spună asta. simţindu-se acum uşurată şi îndepărtându-se. zise ea cu nervozitate. zise fata. Rămase acolo vreme îndelungată şi.lare. singur. se ridicară de la masa lor şi se pregătiră să plece. să am un cuvânt de spus când se va lua o decizie. O să fiu la dezintoxicare. ticluită de cele două fete răutăcioase în timp ce îl priveau . Nichts lebet auszer mir. poate chiar de acum o lună sau poate chiar din martie. pe Luckman. atunci o să ne mai vedem. Scope nu-i bună de ni.mania. punându-şi în cafea fărâmituri din sandviş şi holbându-se apoi la ele. chibzui el cu repeziciune.stând singur aici. Dar. Ăă.gestie.gaţi.pra tuturor celorlalte situaţii neplăcute în care m-am aflat astăzi . . după aceea n-o să-l mai văd pe nici unul dintre ei. Te caut mai târziu. benzile sunt tot ce mi-a mai rămas din toate astea. wie em Engel im rosigen Duft / Sich trostend zur Seite mir stellet".Dacă ce ? întrebă el. . să zicem. ca să deru. Sau ar fi putut fi adevărat. găsi o masă liberă şi se aşeză acolo. despre care îi spusese că înseamnă: „O văd. Să descopăr. Ieşi din bufet fără să aibă vreo ţintă.. totodată.. se gândi. absolut orice. prietena.Ăă. îşi amintea un cântec pe care unchiul său de-al doilea obişnuia să-l cânte cu ani în urmă. Pe vreun găozar care nu ştie nici un rahat despre Arctor. Poate că o să am mai mult noroc. Poate că de asta a stat Pavel la închisoare în ultima parte a vieţii sale. pentru propria mea satisfacţie. Ar trebui să mă duc în apartamentul conspirativ şi să le fur acum. am ajuns la sfârşit. Dacă.cundă. Se grăbi să plece.OK. Unchiul născut în Germania. zâmbind. se gândi în timp ce părăsea bufetul.mic. se gândi. Rahat.. orice su. Aia şi.. care cânta în casă sau citea cu glas tare. în straie de înger.. Mi-a trântit asta pe deasu. chibzui. Pete.

dar acum trebuie să plec. când ? .dar actul oficial de acuzare va fi depus oricum.nu lui Barris . Şi pe urmă pot să trec la treabă! Realizând asta. Pe cont propriu.dacă îi urmăresc eu pot observa şi îi pot ajuta. Acesta din urmă se întinse într-acolo. în caz că se în. aş putea continua monitorizarea. .. despre ce e vorba ? . O să-i urmăresc întotdeauna. Şi. tr. Clic. Pentru moment. să le înregistreze fără întrerupere. Altminteri.. da.cepu să asculte. dacă e posibil. era hotărât şi puţin supărat. Asta e important. pentru obţinerea armelor automate şi semiautomate. se corectă.iecţie. se gândi. cele mai potrivite ajutoare. Aş putea menţine ac.lalţi din încăpere.mator Jim Barris. .Perfect. Poliţistul îl opri imediat.tul e doar pentru un răstimp . se referă la aceeaşi organizaţie conspirativă şi la planurile ei. Lângă el se afla un al doilea casetofon care o înregistra pe prima în timp ce era ascultată. fir-ar al dracului. chiar dacă o să mă mulţumesc să stau acolo şi să-i spionez în tăcere.Notiţele mele scrise de mână şi materialele codifi. sunt proprietatea noastră.. Avea în faţă raportul medi. în faţa lor. să mă aflu la locul meu de observator al tuturor faptelor petrecute. Sau măcar să le semnaleze întristătoarele apariţii şi dispariţii.O. se simţi mai bine. realmente. e posibil să moară fără s-o ştie nimeni. . Pentru plăcerea mea. făcându-i semn lui Barris să oprească banda.şi suntem cu toţii conştienţi de asta . dacă e posibil. . se jucau fără contenire. E posibil să-mi ceară s-o înapoiez. domnule Barris ? . Pot aduce ime.. spuse Barris cu voce puternică. Cineva trebuie să intervină în cazul unor astfel de existenţe vrednice de milă.Atunci. Am un client.O să staţi la dispoziţia noastră. o să-i urmăresc şi o să încerc să pricep ce se Notă: 1 .Domnule Barris. Vocea de fe. Ăsta-i punctul B. Hank întrerupse lectura raportului medical şi în. Barris zâmbea pentru el însuşi. la banda asta ? .plicaţii când o să ajungem acolo sau când o să simţim că ne sunt necesare. Când ducem reziduurile atomice la cum. încuviinţă nerăbdător acesta.triva faptelor pe care le surprind.tâmplă ceva. proceda corect. O să le parcurgem noi înşine. n-o să fiţi eliberat înainte de a se încheia examinarea materialelor dumneavoastră.Te sun eu. . . prin intermediul meu. petrece. Ba nu. de parcă ar fi împletit viţe metalice de vie.jumătate din sudul Californiei. îi explică vocea bărbatului. Robert Arctor. . însă va fi însemnat .petele de înregistrare şi tot restul. Pentru vremurile mai bune de mai târziu. se sinchisească. Bineînţeles că nu e vorba decât un pretext necesar pentru siguranţa dumneavoastră ..A.. Măcar pentru un răstimp. .. .. apoi către toţi cei.. Uite ce e. spuse Hank. Doamne! Ce întuneric! Ce tăcere deplină! / Nimeni nu vie. Am aici şi câteva însemnări codificate. împletind şi jucându-se. Şi încântat de modul în care avea să pună toate lucrurile în ordine. ca să rămână în amintire. Din ce organizaţie fac parte ? . ca atunci când s-a înecat Luckman. ca să ne oferiţi ex.Organizaţia are nevoie în primul rând de arme.Vreţi să identificaţi vocile pentru noi. de un ofiţer în uniformă şi de asudatul şi zâmbitorul infor. transpirând şi împletind. Sunteţi mulţumit ? .să oprească banda.). în afară de mine. foindu-se pe scaun. chiar dacă n-o să iau niciodată măsuri împo. . continuă vocea bărbatului identificat de informator drept Bob Arctor. dând din cap şi aruncând apoi o privire către Fred. Va fi trimis la procurorul districtual.. ciulind urechile capului difuz al costu.Bine.Pentru început. Hank îi făcu semn ofiţerului în uniformă .E răspândită în toată lumea.. Clic. Dacă îi urmăreşte cineva . Ca să fundamentăm cazul ? Sau totul se rezumă. Pot telefona pentru asta. dacă aş fura scanerele.cate pe care le-am.de furnizare deliberată de informaţii false către autorităţi. mâine noapte. . fără să fiu văzut.ţuieşte aici.. Reporniţi banda dumneavoastră.Domnule Barris. . Hank se întinse.Foarte multe.OK. Nu de dragul lor.aceasta fiind doar o formalitate pentru a vă păstra la dispoziţia noastră . aşa cum am făcut şi până acum.teţi acuzat . . de tip Schlage. .Vreau numele lor...Avem de gând să.Cine sunt oamenii ăştia? întrebă Hank. Sun. E amintită pe o altă. La acest complot anume. în biroul lui Hank. Pe de altă parte. chibzui.benzile şi tot ce mai aveţi. în care oamenii îi vor înţelege. bucăţică după bucăţică.Ai mai multe materiale de genul ăsta? întrebă Hank.. şi de dragul lor.zei Aviaţiei Militare din Vanderberg. ca. .Da. . Dumneavoastră faceţi speculaţii.diat ajutoare.. Barris privi în jur clipind şi păstrându-şi acelaşi zâmbet.Ce e cu drogul dezorientam pe care ni l-au furat motocicliştii ? spuse femeia identificată drept Donna Hawthorne. . . O să dăm o lovitură la arsenalul ba.tivă supravegherea. realizând o copie pentru departament. Oricum. .. Degetele sale se jucau cu nişte agrafe luate de pe masă.cal care îl privea şi se uita peste el. se aşeză alături de acesta. . Donna Hawthorne.Dar e vorba despre acelaşi fel de lucruri.păna apelor ca să ?. Să le semnaleze şi...Da. împingându-l înapoi.Asta nu poate aştepta.componentele de redare şi toate cuburile de pro. cred că în viaţă to. am una dintre cheile apartamentului. spuse Frank. . Barris bâjbâi după o agendă soioasă şi aproape că o scăpă când încercă să o deschidă. Fără s-o ştie şi. nu pot vorbi.Pot să identific banda de motociclişti pe care au pomenit-o.tea . Le pot lua. în timp ce una dintre casetele celui din urmă era derulată pe masă. Fidelio (n. fără ca nici măcar sa. reţin aici toate as..aşa cum o demonstrează povestea asta. Pe toată lumea. Este esenţial ca supravegherea să fie menţinută..pentru a nu i se da curs. salut. e o cheie obişnuită. dar pot face un duplicat exact înainte de asta.. iar cea de bărbat a lui Robert Arctor." Beethoven.meie a Donnei Hawthorne.mului său difuz.

Te învăţ eu ce să faci. . iar pe urmă să renunţi la orice împotrivire.).Atunci nu m-aş întoarce niciodată.Cu ce mă aleg.borî asupră-i şi se simţi relaxat.beau.perare să te eliberezi. Două din câte ? . întorcându-se către Fred. sus. se gândi. zise Fred.. OK.între ele.Arsenalul de la Vandenberg. ceea ce ne-a redat .Că eşti ţicnit de-a binelea. Harper . iar o forţă parcă desprinsă dintr-un vis co. neapărat în cursul zilei de azi. . unde e eliberat..Puneţi-l pe Hurley să treacă peste astea. .nexiuni decât stelele din univers.. Toate raporturile spaţiale din încăpere se modificară. cu nişte fotografii. de o parte şi de alta a mesei pline cu lucruri împrăştiate de-a valma. pe poteci. Poate şaizeci şi cinci de trilioane ? .minar. . Doi tehnicieni de laborator în uniformă şi înarmaţi până-n dinţi îşi făcură apariţia. care-i replica ta la dovezile aduse până acum de Barris ? . Vreo două celule din. dar nu sunt de acord. N-are nici o valoare.Bineînţeles. citea descoperirile psihanaliştilor. pe cărărui. . Tehnicienii de laborator încuiară cutia metalică şi o traseră afară.. sogleich. o să ai nevoie de o cutie de carton. . Cele mai multe sunt scurtcircuitate sau abia dau câte o scânteie. spuse Fred.I...E mai rău decât la vechea echipă Philadelphia Athletics din vremea lui Connie Mack. mulţumesc.. Să vedem. derfuhrt mich zur Freiheit ins himmlische Reichl. îl informă pe Frank. Are mai bine de cinci kilograme. aşa ar fi mai sigur. să-i spuneţi asta.trilioane. ..Cu un loc într-o sală de aşteptare. Unde să mă ducă? se minună el. Cum să mă ducă? Pe şosele. e probabil Arsenalul OSI1. El ridică din umeri (acesta fiind cel mai bun lucru pe care-l putea face): . şi să-mi raporteze imediat ce descoperă un index fals.Dacă e aşa..vezile şi tot rahatul.părea autentic. . aducând un container metalic. închise. Ezită.Ce scrie în raportul medical?. pe săturate.Cine-i acolo. atunci n-ai un procentaj prea bun în momentul de faţă.Unde-o să fie asta ? . Ein Engel. dacă spun că s-a în. unde o să ci. Aruncând pe masă raportul medical. iar apoi o să-ţi spun cum să procedezi în conti.cheiau sezonul cu un procentaj de. zise Fred. zâmbind. jos ? . spuse Hank. OK. tr.. .E posibil ca două dintre celulele creierului să mai funcţioneze încă. . aidoma unui motan în lesă care nu vrea decât să se întoarcă în casă. Notă: Office of Special Investigation. Căscă. Trebuie s-o facă astăzi. mărimea trei. îi făcu semn poliţistului în uni. .E un fals.Hurley. sus ? . fără să văd pe nimeni. .Acolo ai raportul despre starea mea de sănătate.Unde ţi-ar plăcea să fie ? . . Hank se aplecă înainte şi spuse: . şi câte şi mai câte..ceptorul. Undeva unde nu m-ar găsi nimeni. creierul are o mul.Poţi să conduci fără probleme ? . se scuză unul dintre ei. despre care vor..formă să-l scoată de acolo pe Barris.Nu aşteptă răspuns. cuprins de o ameţeală plăcută. se pot stabili mai multe co. Vreau să-l studiezi şi să precizezi în ce măsură e un fals.Maşina mea. spuse Hank. es ist ja tief! . Poliţistul îl conduse afară pe zâmbitorul Barris.nul.. zise Fred.După părerea mea. De obicei în..aş pleca de unul singur în creierii munţilor. . lângă unul dintre lacuri. spuse. pe San Bernandino. O să aştept. Fred ? . . Hank păstră tăcerea.îmi amintesc că e stricată. Cine e tipul de la OSI cu care am stat de vorbă ultima dată?. schimbarea îi afectă chiar şi percepţia scurgerii timpului.W. zici. Hank clătină din cap şi lăsă telefo. der Gattin. . Eu nu m-aş duce într-o clinică federală. Uşurare. întrebă Fred.Dar s-ar putea să nu se rezolve niciodată.Nu ştiu.Asta e tot ce-am putut găsi.tâmplat în exerciţiul funcţiunii ? .puţinul pe care ni l-a redat . . lăsând pe masă do. După o vreme.Dă-mi timp de gândire. . Din câte am înţeles eu. . .Putem găsi pe cineva care să te ducă cu maşina. pot să aştept raportul preli.nuare. în ceea ce priveşte falsificările. până s-ar rezolva totul.teşti gratis Saturday Evening Posts şi Cosmopolitans. Laboratorul de electronică şi criptografie. . . şi aş sta pur şi simplu acolo.. A venit miercuri. Hank ridică re. Apoi îşi reluă lectura.. în timp ce îl încărcau cu grijă cu obiectele de pe masă. spuse Fred.Mult mai multe.. Das ist natiirlich. Biroul Special de Investigaţii (n.. răspunse Fred.Două. cu încuietoare.Am primit aici un material neevaluat. mi-aş lua vreo şase sticle de whisky bun .Este în. nu-i aşa ? Se întinse să-l apuce. Oricum. călătorind şi păşind ca prin marmeladă.Ce. ridică receptorul şi formă un număr de interior. Dar cam asta-i tot. Să-mi dai de ştire. dar apoi se răzgândi. . Ştii pe cineva care să aibă o cabană acolo.ţime de celule .Nu.Complet? Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewolbe! . Să te smuceşti în lesă.S-ar putea să ai dreptate. . să încerci cu dis. Hank şi Fred rămaseră unul în faţa celuilalt. spuse Fred.Nu-ţi aduci aminte.

Unde vrei să te duci ? . Se uita în jos..Cât iei pe oră ? repetă Hank. vreme de doi ani ? .." .Când te întorci. Noi doi am petrecut foarte mult timp stând de vorbă. Fred nu răspunse. Eşti Arctor.Eu am doi. .Printr-un proces de eliminare. .OK.Puteai să te prefaci. dacă. zise Fred..de fapt. Hank lăsă jos foaia de hârtie.părăţia cerească" (lb. aşteptând cu încordare şi bătând da.tatea pe care spun ei că o înghiţeai. de bună voie şi cu bună ştiinţă.Nu cred c-o să te descurci în munţi. Se strădui să calculeze cam de când trebuia să-şi în. Probabil că tu o să fii doar amendat. Un ofiţer care devine to.. . spuse Hank. Şi nu sunt. zise Hank.Câţi bani primeşti tu. Notă: 1 „Un înger al soţiei. Hank luă o hârtie şi un pix şi începu să socotească. în costumele lor difuze.).Ce crezi despre mine acum. Şi de câţi bani ar fi adunat. Donna. Ştiu cine nu eşti.ţerilor reuşesc să se descurce. Rămaseră locului.Nu s-ar putea să plătesc amenda mai târziu ? Poate în rate lunare.rabana pe masă. spuse el. atunci. I se părea absurd. Să-ţi iei arma.xicoman de bună voie şi nu raportează asta imediat este acuzat de infracţiune .clusiv de alune şi de.. . ca să-şi facă provizii.) (n. spuse Frank. Frank se întrebă ce însemna acel: „era de aşteptat să nu ai.Primesc un fel de primă pentru asta. suma o să fie diferită. îi răspunse. Harper. Cu sau fără costumul ăsta.. Majoritatea ofi. grabnic. . . se gândi. haide. după care se întinse imediat către telefon. sunt foarte puţini.Mulţumesc. . ţinând cont de canti. . . Nu ţi-a pus nimeni ceva în supă. .Nu. spre libertate în îm.Cred că eşti un om foarte cumsecade. câte ore ai pe lună ? Nu-şi amintea nici asta. Am crezut că ne vor conduce mai sus . cu tine. Chiar dacă te duce cineva cu maşina până acolo. dând din cap. spuse Frank.Ce-ar fi să te duci la Donna Hawthorne ? spuse Hank. .şi poate că Barris o va face. aşteptând. tr. Stăteau amândoi acolo. era grotesc. . începu Hank. .OK.într-o clinică federală ? -Nu. care mă conduce. . .Lasă-mă să stau jos şi să mă gândesc. ..Când pleci în munţii San Bernandino.Să-ţi iei arma cu tine.Vrei o ţigară ? îi oferi lui Fred pachetul lui. . după ce îşi ridica salariul. care creează dependenţă şi distruge creierul. . Citeşte codul penal.. iar apoi începu să socotească câte ta.Cine sunt ? făcu el. Poate că Donna m-ar putea ajuta. făcu Hank.trivea cu nimic din ceea ce făcuse sau gândise.Sună-mă oricum. Dă-mi de ştire. Era evident că nu mai avea nici o importanţă. dând energic din cap. spuse Fred. cel puţin pentru o vreme.. . .S-o ai în orice caz. Fă-o. Trebuie să ieşi din starea în care zic ei că te afli.. Două fete. Din informaţiile aduse de tine şi de toţi ceilalţi.W. repetă el.Când o să-ţi ridici următorul salariu. trebuie să fi fost. Apoi îşi ridică ochii şi întrebă: Cum de-ai aflat? . întrebă. Era evident că totul se sfârşise. Fred. n-o să am costumul la mine.cheie activitatea. un drog dezorientam. spuse Hank.Bine. aproximativ ? Pot face nişte calcule chiar acum. E vorba acum despre o modificare considerabilă.bun de nimic. ştiu că sunteţi apropiaţi. . încuviinţă el.primeşte o amendă de trei mii de dolari şi/sau o condamnare pe şase luni. era de aşteptat să nu ai. . . holbându-se la costumul difuz numit Hank care îi susţinea privirea. . Şi. Am pus lucrurile cap la cap de multă vreme. Rămase aşezat. S-o ai acolo.. . acum.Nu.Cât iei pe oră ? Fred nu reuşi să-şi aducă aminte. Sunt Bob Arctor ? Nu-i venea să creadă. . . germ. .Adică s-o am la mine în cazul în care nu-mi revin ? .Nu cred că ai. minunându-se. . . spuse Hank. sună-mă. .Mă tratezi ca pe un escroc.blete de substanţă M ascunsese pe ici.Poate că nu am. . când s-a dovedit că sunt în halul ăsta . De orice. se gândi.„De bună voie ?" făcu el. . in. . te rog. . Nu se po. pe colo.Am fost nevoit! . . ajută-mă. zise el.OK.Poate vrei să continui să socotesc ce sumă o să primeşti ca plată. . . pentru ceea ce mi s-a întâmplat ? zise Fred.OK. ca Barris. Suntem. fără să scoată nici o vorbă. Nu reuşea să se concentreze. Sun la Salarii.Da. . Ai luat.Aşa cum le spuneam copiilor mei.Ei.Trebuie să mă las şi de asta.Nu ţi-a injectat nimeni drogul ţinându-ţi pistolul la tâmplă.Ce naiba. iar numărul suspecţilor din grupul ăsta nu e infinit . cu sticlele de I.Cum ? făcu el.

Găsiră un loc adăpostit. nu te poţi întâlni cu ea aici. spunea Hank la telefon.mine solubile în apă. o să fac acelaşi lucru pentru tine.loase . în cantităţi enorme.. indiferent ce învârte el.Perfect.ei.mă.Da. Glasul îi tremura. în momentul acela intra într-un alt fel de timp..Sigur. Stătea chircit. e într-o stare foarte proastă.. De unde ? Te ducem cu maşina şi te lăsăm acolo. îşi spuse. nu tu. scrâşni din dinţi fără să vrea. de atunci înainte. Se aplecă spre faţa lui. . .crimi. . tipul ăla îl văzuse pe Dumnezeu. iar ea scoase bucăţica de ha. îl zărise pe Dumnezeu. Aşa că. A me.O să te ducem la ea. Ţinerea lui sub obser. după ce se drogase cu LSD. La ma.perfide. Ei bine. Ştiu cum să intru. Hank dădu din cap şi începu să formeze un număr din exterior. . Donna. Am sperat că o să-l atragem aici.. . în.. zise el. Care e numărul de telefon al Donnei ? . Ce loc ar fi potrivit ? Unde vă întâlniţi de obicei ? . Fred păstra tăcerea.Trebuia să ajungem la Jim Barris şi să-i facem o înscenare.Cândva. Sau nu. încercase să ia vita. .nat pe de-a-ntregul. ştii ? Ei. Mulţumesc. cu voce foarte puternică.ritat. într-o stare mizerabilă. încă mai poate vedea luminile de sub noi. aşa cum face de obicei? Se întinse ca să-l atingă pe Hank. .gerare. în loc să devină pur şi simplu mai deştept. suficient de mult încât să poată arunca pipa de haşiş dacă s-ar fi apropiat vreun poliţist. ca să-i insufle fumul. îşi dădea seama de asta şi nu mai aveau prea mult timp la dispoziţie. atunci când îşi auzi colegul min. Chiar sunt pe dinafară. . Termi. dar ea ştia că nu se putea abţine. aşteptând. Dar el era deja cuprins de durere... spuse Hank. a meritat. Sunt în stare să apreciez asta. pe un tip ca ăsta. Fred. spuse Hank ceva mai târziu. Lui Frank i se părea că forma fiecare cifră din ce în ce mai încet şi că totul dura la nesfârşit. Dar.firme.Ai pipa de haşiş ? reuşi el să rostească. surpriza fusese deplină. când Donna trase pe dreapta. aşteptase prea mult. Nu-mi poate face rost de ceva droguri ? Poate să mi le insufle.vaţie . zise. Numărul este. chiar eşti. aflat pe punctul de a-l descoperi şi de a-l folosi ca să ajungi la cei mai mari decât el. zise el. cu mine ce e ? spuse Fred pe neaşteptate. Telefona din nou. Nu-şi putea stă. Obrajii lui erau plini de la.sea ca să nu fie observaţi. într-o străful. Bob. Ce aveţi disponibil ? în interiorul costumelor difuze .zervă viitorul. apoi îşi în. nervos.. . Nu sunt Bob Arctor. cugetă ea. Bob. Timp suficient pentru asta. e aşa cum tocmai ne-ai spus nouă. se întindeau în toate direcţiile.se sfârşise.mise. îi spun să vină să te ia. nu con. el. spuse ea. fără nici un rost. Ca cel pe care îl are la dispoziţie un şobolan.mura pentru sine ceva lipsit de noimă.şiş înfăşurată în staniol şi aprinse pipa. Pentru el. Laboratorul o s-o con.. se gândi ea. . . Ei.. Bob Arctor continuă să bâiguie vorbe neîn. îi spuse..tător: e vorba despre nişte arme. zise Fred. dar nu reuşi. cu stomacul chinuit de crampe. începuse să gâfâie şi să vomite.ducându-l printre tufişuri şi bălării. apropiindu-se. de data asta spu. Eşti năucit în ultimul hal. Poţi să fii mulţumit: am pus mâna pe porcul ăla şi e un . nu-i aşa? Săl prindem în cursă. Barris . îi veni să râdă.şi pe poliţistul care ar fi coborât. Făcea cam aceleaşi lucruri: murmura şi plângea. Alături. vorbesc serios. îţi fac legătura. Imaginea o făcu să-şi amintească de un tip pe care-l cunoscuse cândva şi care-l văzuse pe Dumnezeu.chise ochii.După cum am aranjat noi lucrurile.toarse atenţia asupra telefonului. cine f Poate că sunt.Probabil că e la lucru. Deşi poate că pentru el asta nu mai are nici o importanţă. Era plin de rahat. Dar. vomitând şi mânjindu-se. Barris e amestecat în ceva grav .a început să suspecteze din ce în ce mai mult că eşti un agent sub acoperire. i-ar fi văzut farurile stingându-se . . .Atunci. sunt un prieten de-al lui Bob.tre Fred. mai bine nu. Timp ca să alerge încoace şi încolo. . De asta ştiu foarte bine că benzile lui şi toate celelalte dovezi erau măsluite. . sunt în stare să apreciez asta.gazinul de parfumuri. Uite.pâni vocea şi nu-şi putea aminti numărul. spuse Hank. poate că te-a otrăvit Jim Barris.Cred.Nu trebuie decât să aştepţi să vină maşina.nând: Garajul? Vreau o maşină fără însemne şi un ofiţer fără uniformă. că n-o să ştim niciodată ce ne re.nile aflate mai jos de ei.grav şi dezgus. Ca să alerge fără nici o noimă încoace şi încolo. Dar el nu observă nici asta. De pe marginea drumului putea vedea lumi. Dar atunci. Sunt pe dracu'. două voci. Rămaseră împreună.. ca un fel de cântec. Nu trebuie decât să stai jos şi să aştepţi. . Eu. nici urmă de timp pentru Bob Arctor. pe terenul nisipos. con..ţind-o pe Donna. mi-e rău de-a binelea.dacă ăsta îi e într-adevăr numele .acesta era scopul principal al scanării casei. Tremura şi mur. rostind cuvintele în grabă.xiunile neurale din creier. la o distanţă suficient de mare de ei . omule. Iau imediat legătura. Năuc. Şi nu uita să-i spui să-mi facă rost de ceva. deşi nu se umplea de rahat. zise ea.Duceţi-mă la ea acasă. Toţi treceau prin aşa ceva în timp ce încercau să se lase. Abia mai putea vorbi. Şi am făcut-o. dependent de drog şi terminat. .tează. De lângă ea. el ne interesează.N-are importanţă. pro. nu avea mâna destul de lungă. Timpul lui .ei îşi închiseră ochii. Totuşi.Poate că ar trebui să te trimit la spital.car cel măsurat după standardele umane ... începu Hank. .al petelor nebu. Da. Se îndreptau spre Noua-Cale. la unison. De fapt. Ea ar fi văzut maşina parcând.. respirând adânc şi gândindu-se: Uau.Excelent.O să-i spun că eşti acolo şi că te laşi de droguri. încolo şi încoace. să le accelereze şi să le sincronizeze. Sună telefonul. Că te cunosc şi că m-ai rugat s-o sun. întinzând receptorul că. în timp ce Hank punea receptorul în furcă.O să ne aşezăm pentru câteva minute.Aici. Ar fi avut timp. .Nemernicilor.Dă-mi numărul de telefon de la serviciu al Donnei Hawthorne. cel puţin. Erau nevoiţi să se îndepărteze destul de mult de şo. Timp suficient ca să se ferească de braţul legii. plin de cutii goale de bere şi de tot felul de resturi. Formula lor ortomoleculară ar fi trebuit să-i îmbunătăţească cone.. fu el de acord. Bob Arctor nu păru să observe. spunând: Alo. De fapt.. îi rostiră în minte. poate că nici nu era conştient de asta.ţelese şi nu răspunse.. aşteptând.

spus cam ce-a văzut? .zut dar neînţeles.Ce era de partea cealaltă ? întrebă Bob Arctor. O putea vedea.Ca noi toţi. mai de.. a înnebunit de-adevăratelea. Oricum. dar pe urmă n-a mai putut s-o vadă deloc şi a fost prea târziu. Fiecare are o singură şansă şi cu asta basta. . Era o promisiune. o să vezi lumea aşa cum o vedeai înainte. Poate că.dată n-a reuşit să priceapă de ce i-au arătat tot ce i-au arătat. Credea că fusese într-adevăr Dumnezeu şi că aceea fusese uşa către lumea de dincolo.madă de LSD şi de vitamine din alea solubile. . A mai tot luat. ca atunci când ţi se defectează televizorul. vreme de vreun an.Spunea că dincolo era o altă lume. apoi simţi că se sufocă. întotdeauna la fel. ori de câte ori o privea. dar aşa trebuie să fie. legănându-l încoace şi încolo. Fără nici un ţel. Şi nimic nu era întâmplător. ai avut o vizi.cluzie.. Cândva. în trecut. O apă întunecată. îşi încolăci braţele în jurul lui şi îl îmbrăţişa cât putu ea de strâns..ţumea să o admire.Eşti un om bun şi onest. Era cu mult mai rău decât dacă nu l-ar fi văzut pe Dumnezeu. Şi lumea întreagă era o făptură vie. .o plajă de pe o insulă.niat-o. savura mirosul aerului şi ascultă. spunea el. la mare distanţă.După ce l-a văzut pe Dumnezeu s-a simţit bine. dar n-a mai văzut-o niciodată. mai rău de-atât nu se simţise în toată viaţa lui. de culoarea cernelii. S-ar putea să fie nevoie de o mie de ani sau de mai mult.zut-o niciodată. De parcă scânteile s-ar fi adunat în linii. Ceea ce vedem cu toţii. şi dăltuită din marmură. Ăsta-i cuvântul pe care l-a folosit. . dormind. se enerva ca dracu'.Pe insulă era o femeie. masturbându-se. în ziua în care tot ce li s-a luat oamenilor pe nedrept le va fi înapoiat. după un timp.rut. Vreme de vreo săptămână.gina cu adevărat. scântei în aer.fără să mai vadă nimic altceva decât ceea ce văzuse dintotdeauna. Aş vrea.De asta a şi făcut zob tot ce avea în apartament. pur şi simplu. fiindcă era atât de atrăgătoare. înainte de a se sfârşi totul. ceilalţi. poate că amintirea ei te va ghida de-a lungul anilor ce vor veni. Grecia antică. dar ziua aceea va veni şi toate balanţele se vor echilibra. se mulţumea s-o privească. aflat în viitor. palidă şi rece. o statuie. încearcă să aş. Scântei urcânduse pe pereţi. ca să se realizeze ceva . a văzut-o oriunde s-ar fi uitat . înghiţindu-l. Continuă să-l strângă în braţe. Tăcu o clipă. . Mi-a povestit că." Pe Bob Arctor îl străbătu un spasm şi fu cuprins de convulsii.inte..coace şi încolo. .. o frântură de stea pierdută în mizeria acestei lumi te va călăuzi fără de ştirea ta până în ziua. Pe urmă a văzut o uşă. fără să mai vadă nimic. dar şi afară. . în întune. Ceva care va să vină.Aşa mă simt eu acum. Şi avea în. spuse Donna. Pe urmă n-a mai vă. dar că.A spus că era întotdeauna noapte. . Cu mine. decenii întregi .tâmplă e nedrept. Ai făcut o afacere proastă.. şi un ţărm . deghi. că zăngănea şi pocnea.Trebuia să fi trecut pragul atunci când a avut ocazia. urma să trăiască tot restul vieţii lui.. . îl cuprinseseră convulsiile. Era sigur că vedea Grecia. spuse ea. Ca un morman de carne. Spunea că nu mai poate suporta toată agitaţia şi tot zgomotul. totul se asambla perfect şi se petrecea cu un anumit scop.zut eu. şi-a ieşit. într-o zi. Am subli. atrăgătoare.Acum ni se arată doar clipuri publicitare.Ce era de partea cealaltă ? întrebă Bob Arctor. peste mult timp. mai târziu. .tepţi până se sfârşeşte. nicio. în con. s-a retras.. ca la geometrie. n-a trecut niciodată dincolo ? . Suntem cu toţii în aceeaşi barcă şi noi.Noapte! . se mul. Poate după ce el. Era primul lucru pe care reuşea să-l rostească Bob Arctor. aidoma lui Tony Amsterdam. Ni. . acum. cutremu. nu ne pierdem cumpătul.grabă.şi care încă se mai mistuie. închise ochii. Poate că în interiorul minţii tale groaznic mistuite . Poate că. din fire şi a înce..Asta i-am spus şi eu.naţia corectă.. când se ducea pe jos la cumpărături sau când îşi conducea maşina. Pe urmă a început să-i fie rău cu adevărat. zise Bob Arctor.rându-se. N-a încercat niciodată să treacă dincolo de ea. De fiecare dată când se întâlnea cu cineva. iarăşi şi iarăşi. conducând printre camioane.îl ştii pe Tony Amsterdam ? Nu primi nici un răspuns. Ceva mai bun.A ratat. cugetă. să se drogheze în halul ăla. Las-o baltă. Când a murit.în apartamentul lui.ricul care creştea din interiorul lui. n-a mai găsit niciodată combi. O să-ţi fie înapoiată.aurii. mai degrabă decât să fi dispă. mâncând. . de durere şi fiindcă su.A.totdeauna aceleaşi proporţii. Habar n-ai.put să înjure şi să facă bucăţi lucrurile din apartamentul lui. Un cuvânt nepriceput pe deplin. fiind foarte îngustă. bând. . în tăcere. Iar el a zis: „Nu ştii ce-am vă. Acoperindu-l în timp ce ea îl îmbrăţişa. Donna trase un fum din pipa cu haşiş.zată şi manifestânduse într-un mod de nerecunoscut.El..vreme de câteva zile. a avut o revelaţie: şi-a dat seama că nu avea să-l mai vadă niciodată pe Dumnezeu. El spune că era Afrodita din Cineraica. îşi închipuia că uşa era o fisură în timp. lui Bob Arctor i se arătase . . toată istoria asta nu făcuse altceva decât să-i tul. A înţeles că avea să trăiască în continuare aşa cum o făcea atunci.Ceva ca nişte scântei..Eşti un om bun.doarea îi brăzda chipul. Iar pe urmă..pentru el . . când nu o mai putea vedea şi era pe autostradă.Aşa că o să rezistăm. Spunea că era foarte.N-a avut ocazia. o gră.poate cincizeci de ani . Stătea acolo. se gândi.rate. în lumina lunii.Vedea lumina lunii şi apă. răspunse Donna. aşa că n-a putut face faţă situaţiei.mai există o scânteie colorată de lumină. Era. . Şi tot ce se în. .un ţel din viitor. N-a reuşit să menţină lucrurile în aceeaşi stare. faptul că totul se deplasa în. se întoarse cu spatele la ea. a anilor înspăimântători care ţi se aştern îna. A stat deschisă . O să se-ntoarcă la tine. că privea înapoi. de aceea a ajuns.bure minţile. mai devreme sau mai târziu îi povestea că el pierduse totul. muncind şi uşurându-se.. care a dispărut doar pentru o vreme. Conturată de lumini de un roşu-aprins şi de altele .. icnea la fiecare cuvânt.Asta e ceea ce încerci tu să faci. Ţin foarte mult la tine. Pentru că. Oricum.une a lui Dumnezeu.oricare dintre noi ? Nu pot să vorbesc. pe urmă s-a închis şi a dispărut pentru totdeauna. în întuneric. zise Bob Arctor. chiar în timp ce te strâng la piept . . Mai exact. . ripostă Donna. ce ştie un drogat făcut praf de LSD ? Ce ştim noi . spuse Donna. contemplând luminile.mic nu se clintea şi nu se schimba. . un amănunt vă. Dar viaţa nu ţi s-a încheiat. într-o bună zi. O ploaie de scântei colo. Dar era o zi atât de îndepărtată! Nu şi-o putea ima. în cele din urmă. nu s-a gândit niciodată să treacă dincolo de uşă.

pas cu pas. se plasă în spatele unui camion care transporta lăzi de lemn pline cu sticle de coca- .tăcit printre obişnuitele banalităţi. înainte ca toţi şi toate să ajungă ca acum. atunci când avea să-l regăsească. spuse Bob Arctor.îmbrăţişându-şi propriul trup de parcă ar fi vrut să-l potolească. îl ajută să se ţină pe picioare şi să se întoarcă. se auzi o sirenă. . Sper doar.fic posibil.Ce-i asta ? întrebă unul dintre ei. apoi se răsuci pe călcâie.E uşor să câştigi. Nici măcar nu-mi pasă cum a început totul. cu astfel de zgomote în beznă. . oricât de mult te-ai strădui. as. nu pu. Şi avea să pună capăt călătoriei lui atât de îngrozitoare. Donna auzi ecourile îndepărtate ale maşinii de poli. .che de armată. aplecându-se asupra lui Robert Actor. domnişoară. Din cutia cu casete de pe podea scoase Tapestry a lui Carole King. indiferent cât de mult s-ar strădui. O lumină îi licări în ochi. cugetă. şi toate astea o dovedesc. zgâlţâindu-l şi încercând să-l ridice în picioare. care lui îi era accesibil. la maşina ei. când şi de ce. Oricine poate câştiga. ea nu putea face altceva decât săl strângă în braţe şi să spere.Bob.Pleacă dracului de aici. în timp ce îşi scotea portofelul din geantă. Bărbatul îi lumină faţa în treacăt. nimic care să spulbere tihna. . Undeva.Nu pot să fac dragoste. Mergând cu viteza maximă. s-a infiltrat deja în firea tuturor lucrurilor. Trebuie să li te încredinţez. bărbatul se agită şi gemu în timp ce-l ajuta să se ridice. zise Donna hotărâtă.du-se de necurăţenii şi cuprinzându-se cu braţele . dovada e chiar aici. studiind obiectul care zăcea pe po.Lucrezi pentru federali. înfrânturi care nu se potrivesc. înainte ca totul să se sfarme în bu. Şi care ştia că o s-o facă în curând. să-l apere de frigul care îl făcea să tremure cu atâta violenţă. Trebuie s-o luăm din loc. . . se îndepărtă fără nici un zgomot. Se întoarse la Bob Arctor.şiţe. Cei doi membri ai personalului de la Noua-Cale stăteau în picioare. la cel mai profund nivel posibil. Sta. în întuneric şi printre luminile care împân. tot aşa cum venise. Apoi. răspunse Donna. A mai învins unul. intrând în cel mai aglomerat tra. sub acoperire. E nevoie de cea mai înaltă înţelepciune.Haide. Ea nu se uită înapoi. în lu.ceva dintr-o altă lume. când înţelepciunea şi dreptatea erau unul şi acelaşi lucru. Emisfera dreaptă avea să facă o comparaţie corectă. Se înfiora. înainte de a spune: .O să te primească. Eu scot asemenea sunete hulpave f se întrebă. îşi croiră drum printre bălăriile uscate din jurul lor. sau poate o şopârlă. se gândi. Mă auzi ? Nici un răspuns. se gândi. Şi se vor strădui. mult timp în urmă. în fiecare dintre noi. mecanismul. se gândi.cuns vederii.Vreţi să vă ridicaţi. cu. acesta îi studie actele preţ de câteva minute. dârdâind. aerul nopţii se răcise. Ofiţerul îi înapoie portofelul. Şi nimeni n-o să le poată de. Trebuie să fi început cu mii de ani în urmă. care alunecă într-o parte până ce se lungi pe pământ. marea şi ceea ce pare a fi lumină de lună. într-o bună zi.plinise misiunea. spuse. înainte de blestem. în acelaşi timp luă pistolul Ruger.deaua aşezământului lor vărsând. îl ajută. ascuns vederii. Chiar la ni. de pe un drum forestier care ducea în vale.uni. nu era conştient de prezenţa poliţistului. vă rog? spuse ofiţerul. nerăbdător să ucidă. Donna îi făcu semn omului legii să o urmeze până într-un loc de unde Bob Arctor nu-i putea auzi. .I-a mistuit creierii.bloca. zise. ridicându-se peste rămă. în depărtare.velul subcortical. aproape neauzit: .îmi cer scuze. se gândi. spuse ea cu blândeţe. li se adresă ea celor doi. Vom vedea uşa îngustă dincolo de care domneşte pacea. în momentul acela. Era evident că el nu îşi dă. . spuse Donna. Asta nu e Evul de Aur. zgomotul maşinii de poli. dacă aveau noroc.mina difuză a lanternei. dar până la ei nu ajungea nici un zgomot. prins cu un magnet sub bord. pluteşte nevoia de a săvârşi tot felul de fapte murdare spre care ne-au condus cele mai înţelepte opţi. Dar. atât de evident de lipsită de sens şi care îl costase atât de mult. Mi-a dispărut scula.ţie încetă dintr-o dată. Şi eu mi-am îndeplinit-o. Şi nici o mişcare. Era timpul să plece. îi dădu drumul lui Bob Arctor. Se urcă în maşină şi se îndreptă imediat spre cea mai apropiată autostradă. zise Donna. Până acum. Abia mai sesiza pre. Sub ei. sau fiind încolţită? Capturată? Alături de ea. spuse ea. care îi plăcea cel mai mult din tot ce avea. îl ajută să meargă mai departe. . Cum e posibil ca până şi justiţia să fie jertfită pe altarul dreptăţii? Cum se poate întâmpla aşa ceva? Pentru că asupra lumii acesteia apasă un blestem. care nu pot fi puse laolaltă. în timp ce Donna ieşea.Dar ce mă fac dacă mi-a dispărut scula ? O să mă mai primească ? . . . Topite şi contopite.getă ea. Şi să-mi arătaţi actele de identitate ? Dumneata mai întâi. medita. ră.Suntem aşteptaţi.tuia. Părea urletul unui animal înnebunit.ror lucrurilor s-a sfărâmat şi. Eu sunt creatura aceea ? încolţind. hăituirea se terminase. Cu mult. îşi înde.zenţa ei.Un om.ţie care cobora prin făgaşele drumului forestier.zeau oraşul.tem scoate nici o vorbă şi nu putem lua nici o decizie fără să o facem. eşafodajul tutu. ploaia de scântei viu colorate se va reîntoarce şi că atunci o vom vedea cu toţii.Substanţa M ? Ea încuviinţă dând din cap. O maşină a poliţiei într-o urmărire fierbinte. care se apropiase de ei venind tiptil din vârful dealului. case va termina odată şi odată. sprijinindu-l cu trupul ei pe Bob Arctor. dis. Exact ca Tony Amsterdam: sper pur şi simplu că. autostrada 91 strălucea. conturându-se sub strălucirea farurilor. Şi. şi o puse în casetofon. Evul de Aur. se gândi. Nu ne putem mişca.duse deloc seama de apariţia poliţistului: în momentul acela nu mai realiza aproape nimic. acel ceva urma să fie recunoscut. îl acoperiră cu o pătură ve. Sub ea.tanţa era prea mare. .Rămas bun. . ca să ştii când ţi-e îngăduit să nedreptăţeşti pe cineva. . umplân. Câteva gângănii. în faţa ei stătea un poliţai cu baston de cauciuc şi lanternă. Toate conexiunile din creierul lui sunt blocate.Vorbeşte mai încet.căţi. şi nicidecum a altcuiva sau a orice altceva. cugetă.

probabil nevă.Pentru început. Oricum. 14 Tăietură dintr-o revistă prinsă în pioneze de pere. pri. .N-o umple prea tare. .Dar nu mai am ţigări. Noi plă. Era evident că fusese tăiat dintr-o revistă de specialitate. răsuci mica ei maşină. cu adevărat fără cusur. Duse găleata în cada din spatele încăperii. O să aşteptăm până când o să te cu. spuse el. . îl introduse în găleată şi îi arătă cum să-l folosească. asta e baia de la parter. Un Mustang ultimul tip încetini şi şoferul.bat.Cum se face că n-am nici un ban ? . . îi strigă: .vind cu gura căscată. De po. Poate să fi avut vreo zgârietură. turnă detergent în ea. trebuie să treci pe la spălatul vaselor.poiem totul.toare. . era pe hârtie lucioasă. Nu suntem la Synanon.tămat. cu faţa în sens opus şi cu apa scurgându-i-se din radiator. atât mai ră. Ştii. . Toată lumea care intră pe uşă. Ei. Un rezident rupsese restul articolului. nemernicule. Parbrizul ma. Forţa impactului însă. după ce o speli. . mai târziu. pe duşmanul ei dintotdeauna. apoi deschise apa caldă. el rămase locului. California: Când pacientul senil se trezeşte dimineaţa şi în. nu în 1913 şi că trebuie să în. . dacă ataci răul. în timp ce îl conducea de-a lun.gul coridorului.şinii fu împroşcat cu cioburi şi cu stropi de cola.frunte realitatea şi faptul că.Cred că mai târziu o să te transferăm pe insulă.cola de un sfert şi.OK. o să te ocupi de sălile de baie. Ai probat toţi pantofii din cutii ? . plăteşti cu bani peşin.du-se în nişte nemernici. acolo nu te lasă să fumezi. Se mulţumi să-şi vadă de drum. Apoi. mi-ar plăcea să trăiesc la ţară.Nu costă nimic.Animalele. se gândi. de chiuvete şi mai ales de toalete. îi explică George. o să-ţi luăm măsura. izbi camionul cu coca-cola.îi dăm fiecărui pacient un pachet pe zi. fără să observe. Aşeză pe podea găleata care se răsturnă. .Pantofii ăştia nu mi se potrivesc. . pe cea de la etajul doi. Şi o găleată. adu-i aminte că ea a murit de mult.Bani? Nu mai avea nici unul. spumă şi vuietul apei. O siluetă măruntă. . iar după aceea. că el are peste optzeci de ani. se auzi scrâşnetul oribil al amortizoarelor strivite de pneuri şi apoi se pomeni în afara autostrăzii. în timp ce Carole King cânta.Pot să fac asta. .treabă de mama lui.aduci acolo mopul şi găleata . Dar putea auzi vocea lui George. la una dintre ferme. Pot să spăl vasele. Pe lumea asta. . după ce o speli cu adevărat bine. cinstea şi loialitatea nu fac parte dintre calităţile acestei lumi. cu voce mângâie. zise el. Asta e ceea ce vrem să facem: să-ţi dăm înapoi tot ce ţi-a fost luat.gurare. Donna reuşi să nimerească patru sticle înainte de a goli încărcătorul. Pe urmă.Din Santa Ana. . .Sigur.îţi plac animalele ? . un băr. toată lumea se ocupă de spălatul vaselor vreme de o lună. dedicată personalului medical.Cele de fermă ? . o să treacă ceva timp. care îşi continuă drumul.Ai o mică problemă când e vorba să spui unde te afli.Noua-Cale de unde ? .Din acelaşi motiv pentru care nu mai ai portofel şi nici nume de familie. George ridică găleata în locul lui. Iar ea se simţi mai bine. întoarce-te. George luă mopul. îl izbi pe vechiul ei inamic.noaştem mai bine. că trăieşte într-un azil.OK. Poate că.tim în locul tău. . zise el. în timp ce alţi automobilişti încetineau. Dreptatea.Foarte bine. O să ţi-i înapoiem. din magazine. în numele a tot ce avea mai sfânt. în timp ce asculta caseta stereo. trase tot încărcătorul pistolului în sticlele aflate la câţiva metri în faţa maşinii ei. despre oameni care stau locului. tot înfrun. . dar primim numai lucruri noi.Depindem de donaţii.tele salonului din Samankand House. către ea. în timp ce cobora din maşină.măsese.Ai aici un mop. O să stabilim ce ţi se potriveşte. spuse el. realiză.. începi cu ea.mionul cu coca-cola dispăruse de mult. . Dar trebuie să ceri permisiunea . dar ca. în clădire sunt trei săli de baie. farurile se stinseră. clădirea sediului centrului de dezintoxicare Noua-Cale din Santa Ana.genţe. holbându-se în jos.O să vedem. asta trebuia să se întâmple mai curând sau mai târziu.Da.şi îţi arăt sala de baie de acolo. spuse în sinea ei. că suntem în 1992. răspunse el. poţi fuma aici. arătându-i cum să o prindă de mânerul de sârmă şi cum să o legene în timp ce mergea. câte una la fiecare nivel.tând un simbol şi o realitate a cărei greutate o depăşea pe a maşinii el Acum o să plătesc rate mai mari la asi. înfruntând pe propriile-i picioare farurile fără de număr care se apropiau. .Avem mai multe tipuri de facilităţi. iar eu o să te urmăresc şi o să-ţi dau indicaţii. dar nu încurajăm asta. fiindcă n-o s-o mai poţi ridica. .într-un fel. o să-ţi îna. mergem sus . . .dele. Crezi că ştii cum să faci asta ? Cum să faci curat într-o sală de baie ? Dă-i drumul. N-au costat niciodată. întâi însă. unul dintre membrii personalului. spuse el.Sunt la Noua-Cale. fără să-l vadă. . pe banda pentru ur.. zise George după un timp.Vrei să te duc undeva. transformân. Nu zărea în faţa ochilor nimic altceva decât spumă. domnişoară ? Ea nu-i răspunse.

După prânz. în timp ce sorbea din ceaşcă. — Eşti norocos. îi plăcea mirosul. doar atât. acolo.petate rânduri. spuse altcineva. cum ar fi să alegi sau să schimbi ceva.ante. dar nu se clintea şi nu-şi ridica privirea. Ai aştepta şi ai tot aştepta. îi răspunse.Ţi-e mai bine ? . Buhuhu-buhuhu. fără să tră.. Zgomotul filtrului de cafea devenea din ce în ce mai puternic şi îl înfricoşa tot mai mult. ceea ce se află acolo.. El stătea cu mâinile încrucişate în poală. Se ridică şi îi urmă în preajma filtrului. să vadă de ce face aşa ? Urmă o pauză. apoi toaletele şi la urmă podeaua. se asigură că îl regăsise.înainte de a urca. şi numai atunci. fiindcă aflaseră că se străduia să renunţe la drog. stând pe scaune pli. T Vorbiră despre asta. . către ceaşcă. — OK. .Ai putea vedea pe cineva doar când ar trece exact prin faţa ta. stătea locului. Identificând lucrurile. — O să te ocupi de asta. numai în jos.pară de noţiunea de timp. Tot ce ai putea face ar fi să aştepţi să-ţi treacă ceva prin faţa ochilor.Mă simt OK.mic. aşteptând. O mână îl atinse. Dar. Nu contează cu ce se îndeletniceşte un om. Din cauza filtrului. Nu e doar un trup care se uită la tine şi în care nu există nimic. aşa că n-ai putea focaliza. se ocu. El privea stăruitor în jos. zise George. Un mort poate să meargă totuşi mai departe. cu maşina. Aburul se înălţa. Privi cafeaua şi aburul. Se concentra şi desluşi crăpăturile din smalţul chiu. . apoi cada. cu ochii în podea şi ascultând clocotul unui filtru mare cu cafea. . aşa că trebuie să vorbeşti mai întâi cu unul dintre membrii personalului. Filtrul amuţi şi se adunară să capete cafea. Vreo blestemăţie pusă exact acolo şi tu nu poţi face ni. îşi aşteptă rândul. N-ar avea de ce să-ţi fie teamă. — Cel mai bine e să speli mai întâi chiuvetele. spuse el.O să scriu asta din nou.Vrei nişte cafea ? O voce în spatele lui. Uneori. . Continuară să-l privească şi când se întoarse la scaunul lui . fără să fii viu.buri de energie cu formele inerte de viaţă. mai curând sau mai târziu o să te reîntorci la noi.vine şi să poată fi mândru de asta. schimbând. în calea aburului care se înălţa. Dacă redevii ce ai fost.Dacă ai putea privi din trupul unui mort. .Bună. . să nu te poţi opri să priveşti indiferent ce s-ar afla în faţa ta.ceva ţi-ar pluti prin faţa ochilor. turnă detergent în ele şi deschise apa caldă. Numai frunza şi nimic altceva.. pentru totdeauna.Asta înseamnă să mori. Că ai privi doar în afară. ţinându-şi ceaşca cu cafea în ambele mâini.cât să accepţi. în timpul căreia cineva chiar îl exa. şi nu se uită nici la ea. data viitoare s-ar putea să nu te mai aducă nimeni. le putea auzi conversaţia. priveşte încă în afară. o atingere.vească întruna. îi plăcea mirosul. înainte de cina care le fu servită în sufragerie. în favoarea lumii care ne înconjoară. fără să fii în viaţă.vetei. îşi întoarse privirea într-o parte. se aşeză şi continuă să asculte. nu prin altă parte.liar. ..mina. îl bătu cu palma pe spate. ceea ce te priveşte prin ochii unui om s-ar putea să fi murit încă din copilărie.ieşti. Buhuhu-buhuhu. . Pentru o clipă. spuse Bruce. îşi coborî privirea spre aburul cafelei. Are cineva de gând să se uite la afurisitul ăla de fil.tru. de curăţenia din sălile de baie.mase. bându-şi cafeaua. dar a murit şi nu mai face decât să pri. nu ţi-ai putea întoarce privirea. . Conceptul părea să le fie fami. — O să mai fiu vreodată aşa cum am fost? întrebă Bruce. înăuntru.Cum te simţi ? . Nimeni nu-i vorbea. şi sunetul îl înfricoşa.Bună. . Dacă o frunză sau alt.la acelaşi scaun. privea în jos. îi era greu să audă ce anume spuneau. Sau numai prin zona spre care te uitai. ascultând. nu se poate împiedica să privească. — E nevoie de o anumită îndemânare. nici globii oculari. îi plăceau căldura şi mirosul. .OK. Discutară despre mai multe noţiuni. Că ai vedea şi chiar ai pricepe totul. spuse el. Ar fi groaznic. Ră. pentru că la etajul doi stau fetele. până când o să te deprinzi să faci treabă bună. — M-a adus altcineva. mânuind mopul. spuse el şi lăsă mopul deoparte. atunci nu ai vedea-o decât pe ea. — Ceea ce ai fost te-a adus aici. Ei îl priviră când îşi punea frişca şi zahăr în ceaşcă. aşa cum e. neclintit. Bruce ? . Nu ţi-ai putea mişca nici capul. făcea bahuhu-buhuhu. era cât pe ce să nu reuşeşti. Ai fi înţe. Şi.Imaginează-ţi că ai fi conştient. . plasate ici şi colo. A unei femei. poate că erau chiar memorate. Ceea ce e mort. dar n-ai avea cum să mişti muşchii ochilor. .Energia obiectelor neînsufleţite e mai mare decât a celor însufleţite. Se cunoşteau unii pe alţii. . nu te duci niciodată acolo fără să ţi se permită. S-ar putea să te arunce undeva. se aşeză în salon. contează să-şi îndeplinească sarcinile cum se cu. . pe marginea şoselei şi să spună să te ia dracu'. O să devii maestru. . Cafeaua caldă şi aburul ei îl făceau să se simtă bine. pentru ca apoi să meditezi asupra lor în re. „Facemprea multe schim.penit. Bruce ? Ai înţeles ? — OK. Evident că toate acestea ţineau de modul de gândire al celor de la Noua-Cale.OK. Discutară despre asta. din ce în ce mai dens. nici la altcineva. El continuă să spele. Nu poţi de.Ned ? Bruce ? Cum îl cheamă ?. Dezbăteau cu toţii tema asta.încorporăm în noi înşine prea mult din energia obiectelor neînsufleţite. N-am dreptate ? Ai avut noroc că ai ajuns aici. E în ordine.Cum ar fi să te uiţi la o cutie cu bere o întreagă eternitate ? S-ar putea să nu fie chiar atât de rău. scrise pe tablă de diverşi membri ai personalului. ai reuşi să mai vezi încă. acolo încă mai e ceva.OK.Obiectele însufleţite şi neînsufleţite îşi schimbă proprietăţile.

.Sunt treaz de azi-dimineaţă. e din cauză că nu mă mai dro. Putea mirosi hainele reci din jurul lui. Scaunele scârţâiră şi trosniră.. se gândi Dar nu există ceva numit viaţă inertă. în culori ţipătoare. O întoarse şi cercetă ce era scris pe fundul ei. mergeţi la cină! strigă directorul exe. fiindcă acum Rick nu ne mai serveşte decât până la cinci jumate. Mike închise uşa în urma lor.Da. zise Mike. privind în jos. apoi constată că avea smalţul ciobit. dând din cap. îi spuse lui Bruce. îl însoţi în josul scărilor şi apoi în salonul pustiu. . fără cataramă.Da.Activitatea nu înseamnă neapărat viaţă. Bruce ? De acolo ţi s-a tras ? în armată ai început să iei droguri ? -Nu. trebuie să ne oprim acum. Bruce veni în faţa lui. . După masă se aşeză pe treptele largi. De ce nu se desface ? Avea o curea de şaptezeci şi cinci de centimetri. .Foarte bine.Nu vreau să intre nimeni aici. ce anume însemna. Uşa se închise. ţuguindu-şi buzele. .Bruce ? O mână îl atinse. cu braţele înfăşurate în jurul trupului.. Diverşi membri ai personalului. vezi tu. Nimeni nu-i vorbi.Drăguţ. Aş putea căpăta nişte Dristan. sau. lipindu-şi de trup o cămaşă înflorată. Vrei să ieşi afară ? strigă pe neaşteptate. Rămase acolo până când se încheie. . încuviinţă el. spuse. Toată lumea ieşi din sală. îşi alese mai multe cămăşi. Ca în cazul lui Hristos.tate. Părea obosit.Da. El nu scoase nici o vorbă. Se pare că spuneau că viaţa inertă e bună.Mulţumesc. Qua. . în pat. . la jumătatea drumului către etajul întâi. . Cum stai cu pofta de mâncare ? . ele îi zâmbiră. Să nu laşi pe cineva niciodată singur. Mike o luă înainte. Timpul e rotund. Grăbeşte-te să mergi la masă. Cum te simţi. să vii la mine când te mai simţi atât de rău. .Unde ai făcut armata. urmându-l. stăm de vorbă. îşi coborî vocea şi îşi întoarse ochii spre Bruce.Vorbim despre asta în timpul jocului. Mike se îndreptă agale către două femei aflate în ca.cutiv pe un ton aspru. domnule. . dar fusese făcută la Detroit.Vorbeşti de parcă ai fi răcit. cu nişte inele de metal pe care nu ştia cum să le strângă. . Sosise un morman imens de haine donate.Cred că mi-au dat una pe care nimeni altcineva n-a putut s-o folosească. Se instala într-un fotoliu adânc.Ei.Nu-mi spune „domnule"! El dădu din cap. spuse o altă voce. ar fi bine să-ţi schimbi cămaşa de două ori pe zi. invitându-l cu un gest să se aşeze în faţa lui.Păi.pătul celălalt al salonului. cu vocea lui puternică. . . le spuse.Da. adepţii îi su.Foarte bine.De acum înainte. zise Mike. El încuviinţă. poate că unii chiar i se adresau. O bătaie în uşa care începu să se deschidă..ghez. Iar un călugăr care meditează nu e neînsufleţit.Ar fi mai bine să mergem la masă. Du-te să te uiţi la televizor. Murmure. probându-le şi întrebându-se unii pe alţii dacă le vin bine. Urmărirea. Simţea că îl privesc. spuse directorul.pravieţuiesc conducătorului pe care îl urmează.reaua.meze. Având în faţa ochilor covorul de culoare întunecată.Am de gând să port una dintre astea când o să mă-nsor. poate că era doar el cel care nu înţelegea. Stătea aşezat pe trepte. nu conducerea. uitându-se şi iar uitându-se. De nici un fel. îşi puse ceaşca cea veche pe tava altcuiva şi li se alătură în timp ce se înşiruiau spre ieşire. Eşti un tip elegant. Suntem aici ca să stăm de vorbă. de la cinci şi jumă.Bruce. Nu m-a lăsat niciodată singur. . . Părea veche. dar reci.Ai grijă să nu-ţi iei cumva viaţa. timp de opt ore. . Obişnuiau să mă foiască cu maşina prin împrejurimi.Ies în oraş. . se întinse ca să-l cuprindă cu braţele şi îi strânse cureaua trecând-o în sens invers prin inele. L-ai cunoscut pe Eddie ? Antialcoolicul ăla înalt şi slab care pune la punct pe toată lumea ? M-a plimbat cu maşina jur-împrejur. spuse el. cu păr cârlionţat şi chip de mops.Fără chimicale. . Se întrebă ce era viaţa. Se aude ? zbieră Mike.Cum se procedează cu chestia asta? Nu reuşesc s-o fac să stea.înţeleg. . .Mai bine. E o contradicţie. în mijlocul salonului stătea un bărbat scund şi înde. . făcându-i semn cu mâna să-l ur. ghemuit. Mike. . Acum nu se mai auzea nici o voce. avea loc o conferinţă. Mai mulţi oameni aveau braţele pline şi câţiva îşi puseseră cămăşile. .Ştii. Transpiri ceva de speriat. Ar fi trebuit să fii în camera ta. Ştia cum să răspundă la asta.sarii sunt activi. îşi privi ceaşca goală: era din China. . spuse o altă voce. vreau să stăm de vorbă. umplând holul. îi făcu din ochi lui Bruce. vino în salon.Bruce ? El nu se clinti. urmărirea liniei de minimă rezistenţă e legea supravieţuirii. îşi schimba cu. numai că. spuse el. . veni răspunsul. mai vârstnică. . nu acum. mişcarea reprezintă cea mai neînsufleţită structură a universului. se frecă cu palma pe frunte. . Bruce. simţea mirosurile plăcute. răspunse el. . totuşi vrea cineva să facă un scurt comentariu de final ? . omule ? . Uneori trebuie să faci asta. . Se ridică şi el. răspunse. Ochii lui mici erau încercănaţi. .Din ce parte a statului eşti ? El nu răspunse. încruntându-se.Când este circulară. Am trecut prin acelaşi lucru. cu vreun an şi jumătate în urmă.Timpul. Cei aşezaţi la mese îi zâmbiră. Nu viceversa.sat.

şi Laura e speriată de moarte. . Dacă ies de aici. O să ajung din nou prin cotloane. vânzând droguri şi injectându-mi-le. John. şi-mi amintesc că şi mie mi-a fost. Ştii asta. eu unul am stat zece ani în închisoare. cu excepţia transporturilor de marfă pe care le fac din Mexic la Vancouver.tura mâinii. Merg foarte repede. Dacă o să simţi nevoia şi dacă n-o să-ţi fie foarte rău. ca să scap de grijă. Printre chipurile înfiorătoare.Acum ar trebui să fim amândoi în pat. Ţopăie. . . Ei. . Stai la masă cu mine şi-ţi fac cunoştinţă cu Laura. . Ştii ce-am observat. .Atunci putem dormi amândoi până la aceeaşi oră. prin anii douăzeci. Şi exotice. Mai speriată decât mine.şii şi pisicuţele. Ne-ar face plăcere să participi. îşi privi ceasul de la încheie. mă apuc iar de droguri. . a fost creat după modelul ursului koala. Te plimb şi putem sta de vorbă. spuse Bruce.De tot felul.Nu.heroină amestecată cu M .Mulţumesc.Au şi un. Simpatică?!. .Aşa e. aşa că toată lumea o să fie de faţă. zise Bruce..îi e frică să iasă afară. îmi dau seama cum te simţi. Am prea mulţi amici afară. care nu mai sunt aici. trebuie să dormi cu picioa. . Şi al urşilor vii. ceremonia va avea loc aici. am început pe când eram adolescent. spuse Mike.Ce fel de animale au ? . Ce faci când te duci la grădina zoolo. . spuse el. am văzut deţinuţi de optzeci de ani fericiţi că mai erau în viaţă şi care voiau s-o mai ducă încă. .Nu. Bineînţeles că unii s-au apucat din nou. pe o stradă obişnuită.Pe de altă parte. Sau au dispărut ? . . . o să te plimb. Bruce îşi înălţă capul. n-o să mai fii nevoit să treci din nou prin asta dacă o să rămâi aici. El dădu din cap.Drăguţă.ei! .. spuse Bruce. Odată. .că n-am mai făcut niciodată altceva. zise Mike. . e cald.A... au făcu t-o pentru mine. Şi pot auzi susurul apei când mergem în pădure .Sălbatice. Acum m-am lăsat. Eddie ar fi fă. aşa că nu văd niciodată nimic. Necazurile nu sunt niciodată floare la ureche. înainte nu-i observam niciodată. Dor.Toţi cei de aici s-au lăsat. zise Bruce. tremuram tot timpul şi mă scăpăm în panta. .Eu n-am fost pe nicăieri. Că mi-e frică să merg la grădina zoologică ? . . ..Mulţumesc. Conduc una dintre maşinile Fundaţiei. . Atunci înseamnă că stai jos. Seamănă cu o jucărie de pluş. Celor mai mulţi dintre noi le e. dar şi eu m-am simţit aşa cândva. am ieşit din închisoare şi sunt aici.Da.Sunt o mulţime în Australia. Nu-mi sărea în ochi decât drogul.în locul ăsta nu-i nimeni care să fi avut o viaţă uşoară. Te-au pus deja să lucrezi la bucătărie? Să aranjezi mesele şi să aduci mâncarea ? .lule opt tipi cu beregata tăiată într-o singură zi. ursuleţul de jucărie pe care-l au copii. la parter. urla o chinezoaică.. Văd cât de rău te simţi. . presupun. dar ex. Săptămâna viitoare îl ducem pe băieţelul directorului executiv la San Diego. da. în pârnaie. Trebuie s-o însoţească cineva. Mi-am injectat droguri şi pe urmă am intrat. făcu Mike.loni. Aşa că. am văzut pe palierul nostru de ce. El dădu din cap. Ştii .„Domnule". Acum îmi e cu mult mai bine. ce mult înseamnă că acum observ? Acum pot merge pe stradă şi să văd câte ceva. .. Era cât pe ce să fie exterminaţi.Da.Când vă căsătoriţi ? . Mi-am injectat atât de multă . n-am văzut niciodată altceva. Probabil că ţie ţi-e frig tot timpul.cut-o. ascultă-mă pe mine. pentru douăzeci de ani. la închisoare. .Eu nu pot să plec. Ţiar fi spus că necazurile tale sunt floare la ureche. feţe care răcneau. nu-i aşa ? . adăugă. şi pe urmă înapoi. în mod special ? Ştii cât de mare e diferenţa.gică ? Poate că tu ştii.Te uiţi în diverse cuşti şi în ţarcuri descoperite.. Era în centrul jocului şi toţi ţipau la el.. Bineînţeles că sălbatice.Bătrânul Teddy.portul e interzis. Ce sunt ăia? Urşi koala?.meam cu picioarele pe toaletă . . durdulie. . Nu mă deranjează.Tot restul vieţii tale. când mă injectam.Ţi le injectezi sau le înghiţi ? El nu scoase nici un sunet. spuse el.Peste o lună şi jumătate.o să vezi mai târziu celelalte facilităţi.La grădina zoologică din San Diego au aproape orice fel de animal sălbatic. Nu mă deranjează. Ai cunoscut-o pe Laura ? Logodnica mea ? El nu era sigur. Nu vreau să spun că a ta a fost aşa. .am treizeci şi cinci de ani şi mă însor pentru prima oară.îmi place acolo. .atât de mici erau celulele. Dacă pleci de aici. şi al blănurilor. . Pot merge pe stradă. Cine e colegul tău de cameră ? . Tăcere. Ne vedem la micul dejun. . Aleg întotdeauna acelaşi traseu.. prejur.Da.rele în WC. zise el. Cu un urs koala. te apuci din nou. O să mergem la grădina zoologică. pentru zece ani. el îşi ţinea ochii în pământ. . N-am făcut niciodată altceva. . zise Mike.Ştiţi ce-i ăsta ? Un pupăcios! O voce mai stridentă decât altele îl făcu să-şi ridice privirea. fermele şi aşa mai departe. Asta e închisoarea. Eddie şi alţii.Ai auzit ce-am spus ? întrebă Mike. N-ai fost închis niciodată.Cât de mult ? întrebă el. Presupun că trebuie să te duci în Australia ca să vezi un urs koala. Jur-îm. în clădire. .E greu să te laşi.Am văzut o reclamă la televizor. Desigur. la Noua-Cale. . îmi aduc aminte cum era când mă drogăm.John. distorsionate de zbierete.. în Columbia Britanică. şi să văd căţelu.Nu-mi amintesc să mai fi fost vreodată într-un asemenea loc..

El începu să-i dea mâncare cu o linguriţă. rămânând locului nedumerit. într-o mică măsură. spuse el. Monoton. Ciochistule.Să vedem cum şi-o ia la labă.pleosc-pleosc! Aici! urlă chinezoaica. Când o să fim siguri că nu-i loveşti. asta eşti! . scânteind obosiţi. Se aplecă cu stângăcie ca să adune mâncarea împrăştiată. Râse.Povesteşte-ne.Eşti în stare s-o iei la labă ? Eşti în stare s-o iei la labă ? scandau ceilalţi. pe ton răs. în seara aceea.Codoşule! zbieră George. asta nu-i treaba ta.Du-te să ajuţi la curăţenia din sufragerie.Aruncă o privire înăuntru. Dădăceala. Futangiule. O fetiţă rămase în încăpere. ca un zgomot metalic. Masa şi podeaua erau acoperite de firimituri. Rick.. fără să stea pe vreo pernă. îi atinse creştetul în treacăt. minunându-se.. Golul din el crescu. El dădu din cap.notonă. îi spuse directorul executiv. întinzându-se cu precauţie.tece. Rămase printre copii vreme îndelungată. la resturile de mâncare pe care le ţinea în palmă. cât şi micuţul simţeau aceeaşi căldură. chiar şi cuvintele. voia să plece. pe când toţi ceilalţi încă aşteptau în sufragerie. se aşeză şi unul dintre copiii mai mici i se urcă în poală. ţipând: . o să le poţi da să mănânce. spuse directorul executiv. Dar. în timp ce căra platouri într-acolo. îşi ridică ochii când recunoscu vocea lui Mike. i se adresă tăios unul dintre bătrâni. Cei doi bătrâni se sfădeau cu copiii şi fiecare critica modul în care îi hrănea celălalt. se simţea rău. Apoi. Legănându-se înainte şi înapoi. realiză surprins că micuţii termi. spuse fetiţa. fu uimit de dimensiunile acesteia.gală. încuviinţă el.Poţi să stai cu ei şi să cinezi aici.rent ce-ar face. . în cele din urmă. scanda familia. îi spuse celălalt bătrân. spuse el. Dacă îţi uiţi numele. în timpul unei perioade de acalmie.Codoşule. Cu ochi mici.Nu.Cum te cheamă ? Nu-i răspunse. de fapt. îl studie cu ochii ei mari şi i se adresă: . Vrei să-ţi arăt cum ? Palma ei îl atinse din nou.Bruce. spunea Mike.Sunt un ochi. din când în când. Se uită. . Acum nu mai auzea nimic. dar vocile tot îi mai pătrundeau în urechi. Chinezoaica îi zâmbi şi plecă să ducă platourile în sufragerie. privindu-l şi ascultându-l. vocea i se înălţa în falset. făcu el. .Labagiule. Pizdă.Pupăciosul! zbiera la el chinezoaica. ridicându-se brusc şi lovindu-se cu capul de marginea mesei. Şi tot aşa. Nu sunt în stare de altceva. După ce o dădu în lături şi zgomotul se revărsă afară din în. Avem o regulă: copii nu sunt bătuţi niciodată.. . . atunci.puci roz.picat. se uită la doi bărbaţi în vârstă care hrăneau copiii cu lapte şi mâncare mărunţită. directorul executiv zâmbea.Oh. Şi. prima dată când te foloseşti de ea sau când faci o baie se şterge. bucăţi şi pete de mâncare.tat numele ? îl lovi uşor cu palma.Eşti un pupăcios.Asta-i o treabă pentru bătrâni. cu gâtul umflându-i-se în gulerul prea strâmt al cămăşii. dar văzu mulţi copii mici jucându-se.naseră de mâncat şi că urmau să plece în imensa lor cameră de joacă. Scârnăvie. ochii îi sticliră şi se umplură veselie. se simţea mărunt. încă mai auzea sunetele. era vesel.Ai nevoie de aprobare ca să stai cu copiii. Unul dintre ajutoarele de la bucătărie. Ai.căpere.Da. el încă mai simţea căldura. . el atinse o bucată de friptură de vacă de pe masă. Labagiule. care se ocupa de spălatul vaselor. Eu trebuie s-o fac. Ce-ai fost tu. Aici ţinem monştrii. ca ai unui spiriduş. o altă fată îşi flutura braţele şi îşi bulbuca obrajii . Se simţi înfricoşat în timp ce ea deschidea uşa. îi spuse în trecere: . să vadă desenele animate de la televizor.Te-am întrebat cum te cheamă. simţea căldura vieţii. Apoi îşi văzu de drum. răsucindu-se şi bombându-şi fundul. Rahatule. Ezită. Pupă aici. . cu obrajii uşor îmbujoraţi. .îţi plac copiii ? . Dacă ţi-l scrii pe mână. nu ştia. codoşule de ciochiste.trebă. strigându-i: Pupă-mă-n fund.tru copii. îl simţea doar pe Mike privindu-l. Pămpălăule.Pe mine mă cheamă Thelma. Sulă. . pupăciosule! . . ţi-l poţi scrie pe mână.Mai târziu. Ziua se apropia de sfârşit. dar începuseră să se ames. Ia-ţi-o la labă. îmb răcat cu pantaloni roşii evazaţi şi purtând pa. labagiule! . şi neauzind nimic. spuse cel care spăla vasele. îi spuse o femeie. Privind copiii mâncând. Apoi uită înţelesurile cuvintelor şi. bucătarul. pupăciosule! Ar vrea să pupe oameni. spuse el. Băr. stând într-un mic alcov de lângă bucătărie. . cu picioarele ca nişte fuse strânse sub el. pupătorule de funduri.OK. stridentă şi mo. pe care i-l arătă. . . zâmbind: .Să vedem cum o iei la labă! Directorul păru să se distreze când văzu ceva spărgându-se. Ca o balama neunsă.doma unui bufon împopoţonat de la o veche curte re. începu prin a le aduce celor doi bătrâni mâncarea pen. . pupăciosule! El închise ochii.. fără oprire. . nu-şi amintea.OK.. se uita în toate părţile şi se amuza. Se răcise deja. ţinându-l în braţe mai întâi pe unul şi apoi pe alţii. codoşule ? Chinezoaica sări în sus. indife. peste o lună sau două. adresându-i-se şi învârtindu-se în cerc. . ţopăind ca o minge de cauciuc.batul îl privea cu nepăsare.N-o să se şteargă când te speli ? o întrebă el. alături. Se gândi că atât el. fiind conştient de prezenţa copilului de alături. . Ţi-ai ui. La un moment dat. Avea un mic defect de vorbire. . ce s-a întâmplat? Ce te-a adus aici ? Ce vrei să ne spui ? Nu ne poţi povesti chiar nimic despre tine ? . chinezoaica îl în.

O să pătrundem atunci sau niciodată. O studie pe fata brunetă. ripostă ea cu violenţă. . zise apoi.Ba da.N-a avut idee şi nu are nici acum. spuse Donna.. De la tine. cu sinceritate. zise Thelma. Puteau să străbată restul drumului..Ceea ce a mai rămas din el. . . spuse Donna.O să dureze până atunci. Şi el se simţea trist.Pur şi simplu..A fost foarte bine instruit. cugetă. arăt că ştiu prea multe: lucruri pe care n-ar trebui. . Şi. eşti convins că au o plantaţie de droguri ? .crurile în felul ăsta. Oricum. speranţă şi renunţare la avere.N-au nici o bănuială în privinţa lui ? . dar asta e situaţia.. Totuşi.. Fata dădu din cap. ăsta e numele meu. . Trebuie să mă gândesc întot. spuse el dus pe gânduri. ar trebui să rezolv problema propriului meu nume.. Dacă ar fi înţeles şi s-ar fi oferit voluntar.die mâna şi se întrebă de ce o făcea. După părerea ta. . într-un anumit fel. A esenţei caracterului. Iar asta nu s-a întâmplat din greşeală. care îşi savurau hamburgerii şi băuturile răcoritoare. Dar. . de o parte şi de alta a me. asta îl în. ar trebui să existe nume mai potrivite. cu ceea ce lui i se păru o voce cumplit de jalnică. Şi nu foarte fericit.Care e înţelesul termenului ? .Mors ontologica. Nu putem decât să sperăm. le urmărea indispus în timp ce se prefăcea că mănâncă. ca Bruce. oamenii şi maşinile îl înveseleau. de la mine. în camera ta.Păi. Dar. Moartea spiritului.Să vedem. Se aşezară împreună afară.Cred. El nu ştie.Niciodată nu afli înainte de a se întâmpla.zut. Bruce. poţi.Nu. Asta e politica lor. Ca un reflex.Să aştepte să vină iarna. .rul mirosea frumos. fără nici un motiv pe înţelesul lui.Iarna? . . în viaţă. acolo unde dormi. Şi aveau şanse de succes.. spuse Westaway. A identităţii. El dădu din cap. ae. Sau ei nu şi-ar fi asumat riscul.sei de lemn pe care-şi puseseră coca-cola şi hamburgerii. Păi. făcând un efort vizibil.O.. Mă întreb dacă am realizat ceva. .Nu locuieşti aici ? întrebă el. O să le spun că totul pare să fie în ordine.Bineînţeles că a făcut-o. Trebuia să fie. Era meseria lui.buie să ai alt nume. că nu există nimic mai cum.. Nu s-a oferit.Nu. .în cazul ăsta. Să ne amintim ce spune Pavel în Biblie: credinţă. Se gândeşte să ne ia pe noi.. Cât mai sus. îi aruncaseră priviri iscoditoare. Fetiţa ieşi în fugă.deauna la el ca fiind Bruce.Guvernul cere un bir cumplit. Să plăteşti un astfel de preţ. De la ceea ce a fost prietenul meu.. îşi ridicase vocea. Nu pot interoga pe cineva sau ceva care nu are o minte. pe care n-aş avea de unde să le ştiu. . Şi.. privindu-i chipul inteligent. pe neaşteptate. răspunse Mike Westaway. luând o înghiţitură de cola. . OK ? .Am reuşit într-adevăr să-l infiltrăm ? întrebă Donna. Aşa că avem această. Duc în spate un cadavru . Dar adăugă în sinea lui: Tipul e în ultimul hal. tânără şi frumoasă din faţa lui şi reuşi să înţeleagă.Da. spune Donna. . Nu contează de ce. să privim lu. O să inventez unul pentru tine. Altfel mă dau de gol. N-o să acţioneze. . pe jumătate pentru ea însăşi. pe mine şi pe fratele meu. Nu. într-o bună zi. Eu nu pot. Se simţea din nou singur şi străin. ..cadavrul lui Bob Arctor. . fără ca ea s-o fi ştiut măcar. se hotărî el. e responsabilitatea mea. . Inofensivă. îşi stu. aşa cum e. pe urmă. Dacă ar fi ştiut.lelalte mese de lemn. ăsta e numele meu. kharmă rea asupra noastră. .. te caută încă. Doar reflexe. se gândi Mike Westaway. Fără dubiu.Viaţa cere un bir cumplit. dar mama s-ar putea să plece. n-a ştiut-o niciodată. Ca pe un cadavru. S-a dovedit deja până acum. deasupra capului tău. o să meargă la iarnă sau n-o să meargă deloc. murmură el. Dar nu există nici o altă soluţie. mă gândesc cât de mult m-am străduit. O simt pe umeri. era de aşteptat să se întâmple. dădu un telefon şi se întâlni cu Donna Hawthorne la un local McDonald's.. ţinând cont de ceea ce mi-ai spus. După ce se asigură că nu-l urmărea nici un membru al personalului. se gândi. Vocea i se frânse. se gândi. îl cere guvernul federal. . în acelaşi timp. De la.O să fie în stare să acţioneze ? Westaway privi maşinile şi oamenii care treceau. practic... Gesticula.trunde acolo. . şi pierdut. O ştii tot atât de bine ca mine. . am înţeles. Ea îşi ridică ochii şi îl înfruntă.Dacă ne mai întâlnim. Nu cred eu asta. personal. Căldura care mai rămăsese îl părăsi treptat.de ce Bruce se gândea atât de mult la ea. îşi privi ceasul. A celor care ne plătesc. Chiar în timp ce el este. .. Mă întreb dacă asta mai are vreo importanţă.tire.Trebuie să mă întorc la lucru.plit decât să sacrifici pe cineva sau ceva. de ce Bob Arctor. de a pă.veselea cel mai mult. cugetă el. în toată viaţa lui. ca să nu se şteargă. pentru că acum nu mai are nici un fel de idei. Fuseseră nevoiţi să meargă atât de departe. aşa a trebuit să fie. O parte din căldură dispăruse. Era vorba despre nişte marfă de mâna a doua donată celor de la Noua-Cale de un magazin universal din zonă. n-ai cum s-o afli. Nu vor primi decât o hoaspă cu mintea distrusă. . Tu tre. Ceea ce a mai rămas. Şi n-o să mai aibă idei niciodată. încordându-i şi deformându-i trăsăturile.încă mai e prietenul tău.. Se gândea atunci când putea să gândească. aşa cum îl părăsise şi fetiţa. E un nume de fată. o expresie plină de tristeţe îi traversă chipul. . când vrei să-ţi ştii numele mai bine. Mike Westaway trase sforile ca să fie trimis să aducă un transport. o făptură vie. şi să plece de aici.... . Mike Westaway îi făcu un semn şi ea se linişti.Thelma.Nu eu.. o să-ţi pun eu un nume. nu era nimic de vă. posomorâtă şi furioasă: . . după o pauză. Câteva dintre celulele arse ale creierului care mai pâlpâie încă. o să reacţioneze.Tu. îşi spuse. ai putea să-l scrii pe perete. Oamenii de la ce. O amin. E convingerea lor. Dar ziua era frumoasă. spuse Westaway.

5-o chemi pe Donna înapoi. se gândi.. Pentru că erau mai gustoase decât ceea ce li se dădea la Noua-Cale.mic despre războiul îngrozitor prin care am trecut şi despre pierderile pe care le-am suferit. zise Westaway. dacă i-am spus. O bătu pe umăr. voi obţineţi ceea ce vreţi. Te întrebi: unde e ea acum ? Iar răspunsul este. Mors ontologica.nosc chiar atât de bine. Aceste jocuri murdare. . E zadarnic. totul se petrece sub suprafaţa realităţii.Iarna spiritului.ţiul de iarnă.în California ? . Rugăciunile.Astea-s prostii. spuse Westaway. N-am avut intenţia să fac o glumă. . Ai făcut mai mult decât trebuia să faci. Ca şi cum.. mă gândesc. Care trebuie să trăiască. părând să rămână pen. îşi ter. Vine şi pleacă când vrea ea. Federalii n-au de gând să aştepte până la iarnă. Se preschimbă.sită de importanţă.pe fata în carne şi oase. copilăresc. Face asta aici şi acum. Probabil că da.Nu trebuie decât să aştepţi. n-ar fi fost cu adevărat acolo.Exact. să încerci să-ţi încleş.în iad îţi vând pungi de cinci dolari şi. nu există nici o altă cale. Ea fusese acolo. apoi .Un moment potrivit. Ca Bob Arctor. Dispar pentru totdeauna. pe care să se regăsească numele celor care au murit în lupta asta. n-am avut de ales. Nu vreau să mai dureze prea mult. Vreau să se termine. N-am avut nici o intenţie. cu toate că ochii noştri nu pot s-o vadă. undeva. Vocea fetei era egală şi vorbea surâzând. se gândi. Zâmbi pe neaşteptate . pe care un om obişnuit ar putea să o străbată. în realitate.Se înfiora. simţind că îi era pe plac. Educaţia mea catolică. Umbre care se topesc când misiunea le-o cere.maşii noştri. Mike Westaway se reaşeză la masa de lemn. e una dintre cele mai afectuoase persoane pe care am cunoscut-o vreodată. mai fericite. îşi spuse. Când totul e mort şi acope.La ce ? .Aşa sunt majoritatea lucrurilor. N-ar fi trebuit să facem asta.. plină de tristeţe.o mincinoasă.nimic. . . Pentru că n-a fost acolo de la bun început. Fără să fi reuşit vreodată s-o atingă într-adevăr . dar nu şi acum. . Dar. l-am minţit pe Bob Arctor tot timpul. că nu m-a crezut după ce i-am spus-o. nu e chiar atât de rău. Mi se pare că şi tu ai fost distrusă în aceeaşi măsură.merare a celor căzuţi. Dar el a ui. . adică. Să iubeşti un spirit al . aşa că poate lui îi e mai bine acum. Se ridică. Bob Arctor i-o dă. Aşa cum a fă. mai cumplit. . Nu sunt ceea ce par a fi. Caut ceea ce căuta Bob Arctor. cu o spaimă mută. nu te cu. Fata care se evaporă. în felul ăsta. era îndrăgostit de o fantomă a autorităţii. . Donna îl privi îndurerată.. expresie afectuoasă şi un nenorocit de zâmbet plin de falsă afecţiune. spuse Westaway. se gândi el. Fata începu să se îndepărteze de masă. zise el. Mercenari fără salariu. Se topise printre oamenii care mergeau încoace şi în. săracii de la Noua-Cale. deocamdată. . cugetă. cu o grămadă de vreme în urmă. dincolo de moarte.OK. Făcu câţiva paşi în urma fetei care se îndepărta. aşa mă văd oamenii.. Şi eu trebuie să plec. El râse. Oricum. Ochi afectuoşi. O scurtă menţiune.. spuse Donna. Chiar i-am zis o dată să nu creadă nimic din ceea ce spun şi bineînţeles că el şi-a închipuit că glumeam. Pupilele i se dilataseră. când ajungi acasă. şi văd limpede. el clipi. .Din exterior par afectuoasă. zise Donna. să încerci s-o găseşti sau s-oposezi. egală. de un soi de hologramă. Nu-i aşa? Am pus totul la cale cu multă vreme în urmă şi m-am prefăcut că sunt aşa. Numai că la tine nu se observă. Uneori. Tăcu o clipă. noaptea. erau umede şi privirea lor era nevinovată. Am înţeles că Donna se numără printre mercenari.. de la bun început. atras de ea. am de luat un transport de legume. ale celor care nu au murit. în afară de faptul că tu eşti încrezător.mină hamburgerul şi îşi bău coca-cola. pe deasupra. în felul ăsta. încerc să prind vântul în plasă. probabil. Poate pentru ur.Pentru bucătărie. specifică el cu blândeţe. apoi îi dispăru brusc din faţa ochilor. cu voce reţinută. ieşind. pentru a ieşi abia mai târziu la iveală.O să ajung în iad. . îmi pare rău că am spus asta.rit de zăpadă. Arctor. de fapt. nu m-a ascultat. când nu pot să dorm.cut şi Arctor. . Când spiritul e mort. dacă rugăciunile ar fi funcţionat.totdeauna lipsită de inimă. . Legume de genul ăsta. .Secobarbitalul e făcut din excremente de curcan. Se strecoară pe furiş.tru totdeauna. se gândi. găseşti în ele secobarbital.Nu văd o făptură fără inimă când mă uit la tine. sunt groaznică. Mor. . peste vesta ei de piele. Ceea ce e cel mai trist. răspunse Donna.Lucrăm împreună la asta de multă vreme. Nicăieri.Dar.Dar la iarnă o să fie. fir-ar să fie. singur. Ca să se contopească cu toţi ceilalţi. L-am avertizat. ceea ce facem noi.tat imediat şi am ţinut-o tot aşa. Am continuat să-l mint.covi şi lăptuci. un monument. Decât că el a fost strecurat înăuntru şi ei l-au acceptat. Oare aşa se simţea Bob Arctor? se întrebă. Rău e. medita el.colo. Deşi presupun că. Fără nici o enu. Dumnezeu acţionează transformând răul în bine. Tragedia din viaţa lui s-a consumat deja. Şi. Sunt tot un lucru de nimic. ceea ce sunt eu . Decât adversarii. reflectă el.duse cadou în zile mai bune. decât dacă vor descoperi vreo notă de subsol dintr-o carte de istorie lip. se gândi. îi veni ideea că. atunci e vina lui că nu m-a ascultat. prin cealaltă parte a ei.Chiar la solstiţiu. Pe care magazi. . La solsti. Dar.Ne vedem mai târziu. dar în interior sunt în. atunci nu am ce raporta. . Care aduc cel mai mult cu nişte fantome. Nu cred că ţi-ai distrus prietenul.. Şi toată lumea avansează în grad. Ceea ce văd. Chiar dacă hamburgerul fusese făcut din anusuri de vaci adulte. . Se topise ca o limbă de foc în văzduh. cu oamenii care n-au încetat niciodată să existe. Pentru oamenii mărunţi care nu vor şti ni. Mă rugam foarte mult. că eşti o altă victimă.tezi mâinile în jurul unuia dintre agenţii federali care se ocupă de abuzul de droguri. că noi suntem mai lipsiţi de inimă decât ei. Şi nimeni şi nimic n-o poate opri. Şi să te rogi. izvorâtă din pământ şi dispărută în pământ.un zâmbet senin.Doar adormit. în timp ce o făcea. de fapt. sunt un sac cu minciuni. Şi. spuse ea. Prelingându-se printre ei.Ai făcut ceea ce trebuia să faci. . Ar trebui să existe. Li se pierd numele şi nu pot fi localizaţi. Mi-am minţit prietenul.nul McCoy ni le-a donat nouă. Că n-o să scoată nimic de la el în aceste.

nu face asta.sese niciodată. Au jupuit uria.Dar i-au salvat pielea. Iar lupul negru-cu-alb nu se plân.că era slăbită. îl privi cu coada ochi. Lăsă cele trei mingii pe podea. Aruncă în aer cele trei mingi. Cineva îi făcea semn într-acolo. în final.ranţă prin ea însăşi. hauu! încerca să se agate de lucruri şi reuşea. partea bună a lucrurilor era că animalele acelea se mişcau cu greutate. . îi spuse persoana de lângă el femeii. spuse el. Dacă norocul e de partea noastră. încuviinţă bătrâna. Zadarnic. Iar generaţiile următoare au vorbit despre el şi au spus multe poveşti despre vitejia şi măreţia lui.Nu.Uite lupul! exclamă Thelma.Ştii vreo poveste ? îl întrebă Thelma într-o zi. Când ajunse în faţa unei uşi închise. Eşti aproape! strigă celălalt spectator. efectiv.. iar el văzu cu groază că ceva nu era aşa cum ar fi trebuit. în încăpere.cu durere şi întrebându-se cum de se putuse întâmpla una ca asta . o femeie bătrână stătea în picioare. în spatele lui. Ghearele lui erau încă adânc împlântate în pradă. Şi ei îl doborâseră. rân. reamintindu-şi cât de mult se bucu.Ohhhh! gâfâi ea. uitându-se înăuntru. asupra animale. . . Bătrâna creatură firavă.bâind încă o dată după mingii.vind-o şi ricoşând de podea.De ce l-au împuşcat ? . ea continua să se joace. dar ea râdea. . spuse omul de lângă Bruce. care arăta tare prăpădit. făcu Bruce. râdea în timp ce arunca cu cele trei mingii în el. conchise Westaway.Mulţumesc. văzu în ochii bătrânei un fel de lacrimi. Stătea sus. şi gloanţele tuturor i-au ciuruit blana neagră-cu-alb. Singurul lui mod de a trăi. Nu lovi oamenii. cu părul cărunt şi unsuros căzându-i pe umeri. E Donna ? îşi înălţă ochii ca s-o privească şi se simţi pătruns de o spaimă cumplită. îi spuseseră că trebuia să cureţe. îi văzu ochii duşi în fundul capului. mai bine te-ai duce să te speli. .văzduhului. iarăşi şi iarăşi. . Continuă doar să încerci să faci ceea ce ai văzut la televizor. astfel încât urmaşii lor. nici un nume. Hauu. pentru prima oară . Şi asta pentru ca animalele becisnice să continue. odată ce am înfăptuit asta. în copac.glând cu trei mingi de cauciuc. jon.să existe atâta tristeţe. Earl. continuă el. . în spatele lui Bruce. ridică mingiile. uneori lovind-o în cap. Oare ce simţi când ţi se întâmplă aşa ceva ? se întrebă. Asta-i foarte rău. bâj.ţuit folos. toţi fiii şi pe toţi prietenii fiilor lui. . Se aplecă asupra lor. ceea ce a mai rămas din el ne e de folos. spuse el.ţile. Rătăcea de-a lungul coridorului. cu meticulozitate. Tot ce ştia. realiză el.Mai ştii şi alte poveşti ? Mai frumoase ? . cu stângăcie. . în nici una dintre analele omenirii: nici un loc de reşedinţă. . şi sunt cele pe care le îndrăgeşti cel mai mult. . Die ganze Welt der Scbmerzen muss ich tragen..rească.Oh. Omul de lângă Bruce închise uşa şi merseră împre. rămânând locului. balansându-se. încearcă încă o dată. gură fără dinţi. .ună de-a lungul coridorului. chiar şi aşa. oricum.Una e acolo. şi sărea de acolo. trei sferturi. apoi.Cu lupul şi bunicuţa ? .N-au avut de ales. ale cărei braţe trosneau în timp ce se mişca.pra ei.în josul holului. Se îndepărtă. Se întrebă cum de era posibil.Nu pot. Animalele lipsite de putere. continua să fie slăbită. ia-le din nou şi aruncă-le drept în sus. o deschise. El se aplecă. aşteptând ca lupul negru-cu-alb să sară jos. Aşadar. dădu să bată în ea. nu protestase nici măcar atunci când îl împuşcaseră. gâr. Dar chiar şi aşa se împiedică în timp ce bâjbâia şi şchiopăta. . dar acum tru.lor fermierului.Asta nu e Donna. imensa cameră de joacă în care copiii îşi petreceau cea mai mare parte a timpului. .Donna. . . . să poată vedea cum arătase şi să se minuneze de înfăţişarea. îi spuse. fermierul şi-a adunat.De când exersează ? zise Bruce. aruncându-le în sus şi apoi aplecându-se în timp ce cădeau în ploaie asu. şi i-au de. ochi afundaţi.lor şi încercă din nou.cleştai mâinile în jurul lor. zise Bruce. pentru că ţi-au scăpat chiar în momentul în care îţi în. Cu excepţia faptului că ăsta-i era obiceiul şi că-i făcea plăcere. . Trebuie s-o faci când e vorba despre astfel de lupi. Numele ei nu avea să apară nică. Se întoarse către el. .Eu pot.rul. ţopăind în toate păr. în nici o pagină tipărită. Se împiedică şi căzu.Tu nu eşti lupul. făcu Thelma.Poţi să faci asta ? îl întrebă. de salturile pe care le tot făcea. Sub noptiera ta. . Asta era adevărata durere.bovită şi măruntă. şi pantofi de tenis. Nu eşti curată. sperând să-l nime. în loc de asta. medita. spuse cel de lângă Bruce. trăgând aerul pe nas. pe dreapta. îndurerat. . Şi. grăbindu-se să iasă. şi au în. în cele din urmă. nici un dinte. şi rămase alături de el. îi răspunse. . arătându-şi gingiile pe care nu mai era. zise el.1 . care căzură apoi. Era singura lui cale. lupul s-a aruncat asupra unui animal maroniu. fusese doborât. O altă persoană apăru în cadrul uşii. Lipsită de spe.pul acela dispăruse. lo. Dar. asta e singura..OK. ştii. Donna.De când e Donna aici ? întrebă Bruce.pând şi râzând. de puterea şi de mărimea lui.Are ceva timp.rase lupul de talentul lui de a sări. und hrechen Will mir das Herz im Leihe. Ich trage Unertrâgliches. sălăşluind în minunatul său trup. scăpând mingiile. Rămase locului. . cele în privinţa cărora eşti fără de speranţă.conjurat copacul. cei care s-au născut mai târziu. O priviră încercând iarăşi şi iarăşi. Purta ciorapi albi. să fie măcelărite şi devorate. potrivindu-le cu grijă.Nu. . Puţi. scui.şul lup negru-cu-alb care sărise din copac şi au păstrat frumoasa lui blană. De mare şi nepre. într-o bună zi. încă rostogolindu-se.Nu.jet. spuse el. care nu săreau niciodată şi care nu se mândreau cu corpurile lor.. căutând aspirato. Dar acum du-te să te speli. Ich ungliicksel' get Atlas! Eine Welt. poate că l-am salvat de la ceva mai rău. Există astfel de fete. oricum.plâns moartea. Earl. Cu lupul negru-cu-alb.Ştiu povestea lupului. gâfâind. şi îi zâmbi. Bătrâna râse pe înfundate în timp ce se apleca. Observă. când îi întoarse privirea.ieri. înspăimântat.

ceput să încerce să jongleze de vreo săptămână. . . . Nu mai poate decât să se descompună. chibzui. Ca şi heroina. Aşa că avea în vedere o sumă însemnată atunci când se gândea. Nu se obţinea în laborator. Iar morţii. Ştii câte ceva despre agricultură ? Despre seminţe. Şi de care ne descotorosim apoi.Nu. Spray-urile pot face mai mult rău decât bine. despre recoltare ? . îşi spuse. Zgâlţâită de maşină. Destul de mulţi pentru scopurile lor finale. cugetă el. Aceste ţeluri. suntem foarte prudenţi. odată. De când cu toate cercetările astea legate de rachetele spaţiale. El aflase ceva .pe care nu-l ştia marele public. l-a expediat o substanţă care să-l aducă în halul ăsta. Dar morţii . Donna m-a adus aici cu MG-ul ei. Dar. de distrugerea insectelor cu tot felul de spray-uri. Apoi îşi văzu de treabă. de obicei. să-l primească înapoi ? Ca să-şi construiască. pentru ca. ţelurile lor. o lume de durere.aşa cum le numim noi . .Am lucrat într-un birou. din distribuire şi. în creierul lui n-o să mai intre nimic nou. că acele profituri erau pe deplin suficiente pentru ca Noua-Cale să fie solvabilă . Nu cunoştea răspunsul. ne străduim prea mult să atin.Aş vrea să fiu alături de ceva viu. este legea vieţii. Asta îl făcu să-şi amintească o întâmplare din viaţa lui. Locuise cândva împreună cu alţi doi tipi şi.cutul. Cei vii. în diverse ferme îndepărtate. Te-au dat cu spray. îl informase o dată directorul executiv. sub cerul deschis. Şi să planteze ceva viu. Aşa cum nu mai există persoana care privea cândva în afară. va trebui s-o facă de la sine. pentru că acest creier nu mai există. când rămăseseră într-adevăr lefteri. ca o furnică. Le devorează mintea.).De mult. Şi le spuneau oamenilor că. aşa că ai devenit un gândac.lanului de sub chiuveta lor. Părea uman. uneori. chibzui Mike.Heinrich Heine. despre cultivarea pămân. adăugă. dacă ar putea simţi. să servească ţelurilor celor vii. se gândi Mike. 16 Sub chiuveta din bucătărie găsi o mică bucată de os. aşa cum o făcea adesea. Nu-ţi poţi impune să gândeşti din nou. Banii erau mereu dis. împroaşcă o gânganie cu otravă. / Suport sunt pentru cele de nesuportat / Şi inima-mi în piept se frânge. tăcută şi calmă în mica ei vestă de piele. Asta n-am ştiut-o niciodată. persoana năruită de lângă el se legăna. unde poţi atinge pământul.se uită la Bruce.plut din nou radiatorul.De acum o să stai sub cerul liber. Morţii.pure. din vânzare." . cum ar fi însămânţarea plantelor sau lucrul cu un motocultivator pe plantaţiile noastre de legume . în funcţie de ceea ce avea de gând Noua-Cale. Repetând ultima instrucţiune primită.Ţărâna trăieşte încă. de perii şi de găleţi. Ne ocupăm foarte mult de asta. nu trebuiau să fie niciodată folo. treptat. decât tre. se văzuseră nevoiţi să-l mănânce pe bietul şi bătrânul Fred. Poate că bucata era dintr-un os de-al lui. aşa că n-o să mai poată creşte nicio. Dar nu înţelegea de ce..tului. împroaşcă un om. chiar dacă nu pot înţelege: ei sunt camera noastră de luat vederi.ţiei încă doi ani. ies o grămadă de bani din fabricarea Substanţei M. hoaspa goală de lângă el . Cu ochi negri şi melancolici.Departamentul de Limitare a Con.. dacă e posibil. A în. Dacă mintea ta îşi revine. Şi să recunoască ceea ce vede acolo. Cred că o să te trimit la una din. căutând aspiratorul. Planeta noastră încă mai e vie. care pot vedea încă. în mai multe facilităţi etichetate drept „şcoli".Aş putea să mă ocup de animale ? întrebă Bruce. ci şi oamenii care le folosesc. Şi. jalnicul Atlas! Condamnat să port / O lume-ntreagâ. în ţărână. Cel puţin destul de mulţi pentru ca Noua-Cale să fie solvabilă şi să se dezvolte şi chiar mai mult decât atât. Iar pentru Arctor-Fred-Bruce nu mai există nici măcar trecutul. zise Bruce.sau uciderea insectelor. se gândi.şi în ascensiune. Nu poţi decât să continui să faci diverse treburi. acum şase luni. împroaşcă-i creierul. alături de cutiile de săpun.sumului de Droguri al Statelor Unite aflase ceva . se gândi Mike. Pentru că eu am venit abia acum o săptămână. spuse el. Nu era la Noua-Cale de destul de multă vreme.coltele şi solul. Păi. Dacă e într-adevăr o „civilizaţie". care trăia sub chiuveta lor. O maşină cu reflexe. în cele din urmă. pe care îl născociseră ca să le ţină de urât. Bani din producerea ei. spuse Mike. vreo câteva luni.ţea mult mai bine. Aşa cum e ea întotdeauna. Der Atlas (n. directorul executiv. . Aşa cum a fost devorată a ta.meni cine finanţa Noua-Cale. în mici magazine. dacă e plasat într-un loc bine ales şi într-o poziţie corectă. ceva diferit de el însuşi.siţi pentru a îndeplini scopurile morţilor. făceau glume despre un şobolan pe nume Fred. poate. s-ar simţi mai bine acţionând astfel. substanţa M era de natură organică. Vreau să încerc să te las printre plante o vreme. nu mai există decât asta. Nu-i mai rămâne. Mă întreb. se gândi. de-al şobo.gem cerul. în cizme şi cu poşeta de care atârnă lăbuţa de ie. în sfârşit. Acolo poţi fi ajutat cel mai bine. urmau să-i fie dezvăluite numai după ce avea să mai facă parte din personalul organiza. îşi spuse Mike. şi se întrebă dacă era al lui Jerry Fabin. Ca să crească. tr. nu aveau nimic de-a face cu renunţarea la droguri.tre fermele noastre. . îmi amintesc asta. Totuşi. va reuşi totuşi să privească în jos şi să vadă pământul. fiindcă a trebuit să ne oprim cât şi-a um. privindu-l. Dacă e aici de atâta timp. Afară. medita Mike. îi mai spusese. Se sim. şi o să moară. nu ştia ni. 15 . Notă: ' »Eu. Şi atunci arăta bine.dată. Cineva care a murit. care se petrecuse cu multă vreme în urmă.OK. Vreau să faci încercarea de a atinge. dacă Noua-Cale a fost cea care i-a făcut aşa ceva. în afară de Donald. nu mai are cine ştie ce viitor.. Pot otrăvi nu numai re. până când piere şi puţinul care mai rămâne. Asta reprezentând ceea ce el sau obiectul în care s-a transformat nu mai e în stare să facă: creatura alături de care stau a murit.Atunci nu e Donna. şi o să devină o insectă care zbârnâie şi se agită într-un cerc închis pentru totdeauna. . să-l facă să ajungă aşa. Dinainte de a veni eu. în timp ce conducea maşina organizaţiei.ponibili. propria civilizaţie în inima haosului.ar trebui. şi nici măcar poliţia. Asta.

administratorul îi făcu semn s-o lase jos. pe rând. Ai numărul ala. numă. Ce ziceţi de asta ? Le asculta discuţia bându-şi cafeaua. iar înlăturarea ei era dezbătută în mod public. cred c-o să mă-ntorc joi". pentru câte şase persoane. scris în grabă pe mai multe hârtiuţe şi cărţi de vizită.rul. şi a între. la Samarkand House. . în cartea de telefon e trecut un sin.dura din privirea aprobatoare a fiecăruia dintre ei.A fost a doua oară. Aici nu avem o clădire cu locuinţe. Bruce. . Administratorul fermei îl studie cu atenţie.Cred c-o să-ţi placă mai mult aici. Prinsese la Samarkand House şi avea sens pentru fiecare dintre ei. dacă nu era. A recu. Duceai reţeta la farmacie ca să-l capeţi. . atunci. Bruce.. şi în portofel. dar nu şi struguri.OK.Ce-ai făcut ? . mult mai mult decât lăsa să se vadă.şit numărul. . A plecat. poţi să suni la numărul ăla şi să cauţi pe ori. . un sul de hârtie igienică. dar farmacistul nu reuşea niciodată să descifreze ce scrisese doctorul. văzu inelul de zâmbete. Era maxima lui.levizor. se fac nişte struguri grozavi pe coastele muntelui ăstuia. iar sunetul aplauzelor rămase alături de el pentru o vreme destul de îndelungată. pentru traversarea neregula.. unde se află multe podgorii renumite din California.Bruce. indiferent cât de rău s-ar fi simţit. Să vedem . după o pauză. spre sfârşitul lunii august. surprins. Bruce ridică mâna ca să-şi pipăie creştetul ras. . îi spuseră. Nici nu organizăm şedinţe de joc. Acolo e ţara vinului. când.bat lumea dacă îl putea vedea pe Leo. Iar aia te vindeca de orice. Noi nu plantăm struguri. sălăşluindu-i în adâncul inimii. Stătea în picioare.erau deja demenţi. îi înrăutăţise starea. Bruce. . aşa că îţi dădea singurul soi de pilulă pe care îl avea şi care era aspirina. Au dispărut rând pe rând. Donald Abrahams. Bruce. Ne pare rău că n-aţi ştiut.Te numeşti Bruce. deoarece au încărcat legea şi. au spus: Mă întreb cum ară.deauna o aceeaşi pedeapsă pentru orice încălcare a legii. situată în centrul părţii de nord a Californiei.era unul singur şi era specialist în orice . Bănuiesc că. ca. îi spuse administratorul fermei. într-o zi s-a dus cu ma. pe care toată lumea o încălca în repetate rânduri. Nu." Aşa că sunai din nou şi dădeai de persoana pe care o căutai.tară pentru că le adusese umorul.buită.mentul. comunitatea a fost distrusă cu totul şi a dispărut. . . Avem diverse alte produse de fermă. s-a întors pe coastă şi cred că joi s-a dus din nou să-l caute pe Leo. atunci.Vorbesc despre o societate dementă de-a binelea. . în fiecare săptămână..Poţi să suni la Informaţii.tau indivizii ăştia. dar munţi. De fapt.Te-au tuns de curând. răspunse el.îţi plac munţii? Administratorul fermei arătă către dreapta lor. Mai mult aici.Mă numesc Bruce. la jocul dintr-o noapte. înspre Ojai. Aşa aveam impresia.A fost prima oară ? . Vino cu mine şi-o să-ţi arăt unde-o să dormi. de exemplu.dare : aceasta era pedeapsa cu moartea. aflat în zona centrală. o să revin joi". atunci când oamenii au auzit că ultimul dintre ei a murit. Fără zăpadă. Continua să-i asculte. Aşa că a rămas în vigoare şi. în loc să-l ajute. Când sunai. zise el.Tipul ăsta era terminat.exista un singur medicament. poliţistul nota cu meticulozitate totul. E scris pe toate paginile. La sugestia lui Michael Westaway. De fiecare dată. directorul executiv al Fundaţiei Noua-Cale. un Concept. un membrul al personalului care devenise deosebit de interesat să vadă ce se putea face cu Bruce. n-au înnebu. pe faţă îi apăru un zâmbet. spuneau: „Ei bine. . meritul fiecăruia pentru ceea ce adusese la NouaCale. îţi prescria medica. .cine vrei. Dorm. era vorba despre o singură lege.Au acelaşi număr. îşi pregătesc mâncarea şi stau acolo când nu sunt la lucru.Am aruncat o pernă. . Mai ales de când jocul eşuase în cazul lui.Cred c-o să-mi placă. Deşi nu era sigur. în cele din urmă. semnase ordinul de transfer. râse şi. de la traversarea neregulamentară până la înalta tră. . la două luni după ce intrase în Noua-Cale.mentară n-ar mai fi existat nici un fel de pedeapsă. Mai târziu. avem barăci mici. Dacă încălcai legea. Iar dacă îl uiţi nu mai poţi suna pe nimeni. . ţinându-şi încă valiza în mână.. legea şi infracţiunea. Ai terminat-o cu jocurile. zise administratorul. sau. „Leo a murit. o să ne-ntoarcem joi.Am încălcat regula violenţei. Când cineva se ducea la doctor . asociat cu diferite persoane. Uită-te-n sus. postul telefonic era deran. dar nu se putea face nimic pentru că.gur număr. . în timp ce el cobora cu stângăcie din maşină. Munţi. Apoi asta se transformă într-un soi de poantă. el a spus: „OK. Ca în cazul comicilor de la te. . în general. era interesant.. mereu aceeaşi.îi auzea vorbind în salon. toţi cei din salon făcură acelaşi lucru.tatea de a vedea lucrurile ca fiind amuzante. când îi recunos. luându-şi valiza cu o smucitură. care repetă aceeaşi poantă iarăşi şi iarăşi. pe el îl credi. ca.cură. se gândi. Prima oară am fost violent. ridică ochii. poanta îi era atri. şi-au dat obştescul sfârşit. mergem doar la muncă. ca să spunem aşa.nit ." Aşa că.noscut imediat casa.Foarte bine.. . .Da. când o spuse cu voce tare. aţi gre. Toţi cei din cerc aplaudară şi când.M-au tuns fiindcă m-au găsit în apartamentele femeilor. Adusese cu el capaci. spuse Bruce. locul ăla pe care îl descriau.ei bine. . cineva nu înţelegea nimic sau nu putea găsi ceea ce fusese trimis să aducă. căl.şina la Ventura şi a umblat peste tot ca să-şi găsească un vechi prieten. Şi exista întot. ţi se spunea: „îmi pare rău. După ce îţi punea diagnosticul. fără să-i fi ştiut numărul. de exemplu.jat. Santa Rosa e la stânga. El dădu semne de încântare. o să încercăm să ne ocupăm o vreme de fermă. fu transferat la o fermă din Napa Valley.se rezolvă.OK. m-au tuns.De ce? . 17 în anul acela.. acolo.

pe care vrem să le ferim de infestarea cu insecte. pentru toată familia de aici. pentru prima dată conştient de prezenţa lor. chiar şi cei care fac parte din personal. zise Bruce. Bruce.. spuse administratorul. . făcu administratorul. E una în ba. zise administratorul. . Ca găinile. intrând în baraca întune. ca nişte inele concentrice. îşi spuse admi. Şi. zise administratorul. de porumb. Ăsta-i pericolul pentru toţi planta. îngână-mă. ast. vin aici având insecte dăunătoare pe haine. bineînţeles .Bruce. zise Bruce.O să facem rost de-o pălărie pentru tine. Ascunse printre ele. Ciupercă prin. La ceva simplu. Nu poţi lucra la câmp.fel încât federalii n-o pot observa din jeep. înapoi. . . Şi-o să aduc o altă legumă în baraca cealaltă. Se uită împrejur şi întrebă: Pot să beau nişte apă? . Bruce se oprise. .. . Din semiîntunericul rânced al barăcii.îngână-mă. El nu părea să se sinchisească. Aprinse lumina electrică din plafonul barăcii. o experienţă obişnuită.. Ceva care să nu-l pună în încurcătură. pe tulpini scurte. . pe copiii lor.Nu mă duc la muncă până ce nu am o pălărie.Mike. nu trebuie să te ataşezi de o altă persoană .Munţii.Arată toate la fel. Oamenii. spuse Bruce. Ca o mirişte. mitralierele federalilor îi seceră pe fermier.au ghimpi.rul executiv al centrului Noua-Cale. Administratorul îl urmări cu privirea. . . şi. ras în cap. . Pune ceva colorat.O să-mi văd prietenii ? întrebă Bruce. jos. Avem asta în comun. încă o mai avem. Cultivă gunoi. gândindu-se: Cred c-o să-l trimit la morcovi Sau la sfeclă. Bruce. Conduc o fermă de gunoaie. Organizăm petreceri de Crăciun şi de. cu ochii în gol. pe so. spuse administratorul. Ne-au pus s-o memo. Dar aici. O legumă printre legume. în aia de acolo. Deschise uşa barăcii.ca într-un inel .tre ciuperci. Nu ieşi la muncă până nu-ţi găsim o pălărie. şi George. munţii. se hotărî. el dădu din cap. Nişte floricele albastre atât de frumoase. şi Eddie. pentru el. Bruce. O să trimitem lucrătorii înapoi. şi închise uşa barăcii în urma lui. Să-i ţină companie. şi Donna. Fermele astea sunt închise fiindcă avem culturi experimentale şi de hibrizi. un obiect după care s-o recunoşti. Paie.Următoarea. Aşa c-o să-i revezi. îl conduse către una dintre barăcile din prefabri. . zise administratorul.Prinzi de ea. .şi crescă.Anghinare. se simţea stânjenit. Ai înţeles ? .Aerul e bun aici. şi el văzu tulpinile de porumb.Te uiţi la floarea viitorului. încă ţinându-şi valiza în mână. spuse el. bineînţeles.Te gândeşti la cei de acolo.Da.virea pironită într-acolo. printre şirurile mai înalte. spuse administratorul. zise Bruce. fără să ai una. .Cred c-o să te trimitem mai întâi la plantaţia de anghinare. la reşedinţele lor de origine. Ăştia adorm imediat ce se lasă seara. până la Crăciun. Se aplecă şi zări o floare mică. aerul stătut şi fierbinte din in.îmi place aerul. făcându-i din nou semn să-şi reia mersul. Alese o baracă la întâmplare.raca ta. Pe hectare întregi. Sosirea unor astfel de oameni era. ca pe nişte proiecţii zdrenţuite.ţia lui. de baraca ta.cate.coasă şi încinsă. cu nişte cuie.răm. . munţii. îi arătară câmpul. spuse Bruce. albastră. Astea sunt activităţi la care nu e permis accesul oricui. răspunse el. ba chiar şi animalele.Ciuperci. . . foarte. apoi începu să-i arate lui Bruce cum să facă acelaşi lucru. Mai sunt trei luni până atunci. făcându-i semn să-şi ia valiza şi să-l urmeze. Era mai multe.O să-ţi arăt unde sunt sursele de apă. ..Munţii. . Să-şi doarmă vieţile îm. După care pleacă. . Aşa cum se cultivă marijuana. se gândi.Oamenii de la reşedinţele din oraş nu vin la ferme.nistratorul. şi Laura. Acum. pe plantaţiile din Mexic: încercuită . Ai grijă ce culegi. ca parte a Crezului celor de la Noua-Cale. . pe pantofi şi în păr. Ţii minte ? . pentru două zile. îi explică administratorul. spuse el. Câmpuri întregi. după obiceiul multor fermieri: o cultură în interiorul alteia. . Chiar ne place.preună. acolo. Bruce. o astfel de cultură în oală. de unde ai venit ? De la sediul din Santa Ana ? . . I-i arătă din nou. Bruce.torii de ciuperci de cultură trebuie să-şi ţină recolta la adăpost . avem şi ciuperci aici. o dată sau de două ori pe an. Dar probabil c-o să te duci înapoi. care creştea aproape de pământ. Sporii de ciuperci plutesc în aer. chibzui. Dar o poate fi văzută din aer. Bruce nu se uită într-acolo.La naiba. O fermă experi. spuse administratorul. O să fie nevoie să porţi mânuşi . Bruce.. Uitându-se la Bruce. la Noua-Cale. secondat de jeepuri.Priveşte-i. zise Bruce. dar există şi una publică.de plante mai înalte. se gândi. foarte subţirele. Elicopterul lor îşi continuă cercetarea. . Pe urmă. directo.Da. în şiruri.. Trezeşte-te. etanşeizată.OK.înţeleg asta.. văzu că erau o mulţime.lie. îşi aminti. spuse Donald. rămăsese cu pri.ca să împiedice sporii patogeni aduşi de vânt să le contamineze răzoarele.nu ţi-au spus asta ? Trebuie să te raportezi doar la fami. la unison. . e de ziua Recunoştinţei. A ta are numărul 4-G. Dacă n-o să fie transferaţi la alte sedii.torii de ciuperci. aici. Aşa o să-ţi fie mai uşor să-ţi aduci aminte. zărise munţii şi. . Bruce. Dar nu pentru tine. când localizează. Bruce.mentală de ciuperci. ca la un întreg.îmi plac munţii.îngână-mă. se gândi. -Tuturor ne place aerul. spuse Bruce. Nu ştia ce să spună.Da. când îşi putea aduce faţa destul de aproape ca să le desluşească.terior îi izbi în faţă.

fără să fie în stare să se întoarcă. societatea începea să descopere ştiinţa.fer să o privesc numai urmând exemplul grecilor. îngheţase odată cu el şi cu puterea lui de înţelegere.prezentaţi de un creiţar.cheată. Florile de primăvară au dispărut. deşi a fost cândva. un stil de viaţă. în profunzimea minţii sale. Administratorul fermei şi Donald Abrahams se ui. Iar atunci când începe să fie practicat de un grup de oameni e o de. dar începi să te stingi aproape imediat.teoria cunoaşterii. la silueta îngenun. Pentru o vreme am fost.dar îşi continuau jocul. apoi şi-o puse în pantoful drept. Sunt pe lista care urmează.tăţii noastre. de o viaţă întreagă. Când s-au scris tragediile greceşti. pe un câmp albastru. spre Lincolnul lor oprit. Au vrut să se distreze. apare Nemesis: nu soarta.lalţi. se gândi. Dacă a existat vreun „păcat". Nu exista nimic pe care să nu-l fi ştiut. Epistemologia . acolo unde nimeni nu putea pătrunde. Ce vezi crescând acolo. la adăpostul lanului de porumb. într-adevăr. la bărbatul îngenuncheat şi la Mors ontologica. pe care n-ai înţelege-o. Timpul se oprise în vreme ce ochii lui priveau în gol. în săptămâni sau în luni. nu e de factură bur. „Ia banii şi lasă onoarea deoparte".tul . ci doar vorbind verzi şi uscate şi glu. sonaj.dentală ? După cum arăţi. pedeapsa a fost mult prea cumplită şi pre. e o decizie.rea e o amintire. agale.niste şi imparţiale a cauzei şi efectului.bastre din mirişte. ca cea de a te arunca în faţa unei maşini în mişcare. Deci nu e vorba decât de o accelerare. iar universul se coa. o viziune transcen. spuse Donald. Stăteau de vorbă. de o intensificare a unei existenţe umane obişnuite. desprinzând-o din adâncul vieţii şi al inimii mele. Romanul nu are nici o morală. Am văzut moartea răsărind din pământ. Bruce nu vedea decât podul palmei lui Donald pu.cul străzii: vedeau cum erau ucişi ceilalţi. şi. Totul se petrece în zile. în loc de ani. spuse apoi bărbatul îngenuncheat. . Nu e un stil de viaţă diferit de al dumneavoastră. ceea ce înseamnă legea cauzei şi a efectului. COMENTARIUL AUTORULUI Acesta este un roman despre nişte oameni mult prea pedepsiţi pentru ceea ce au făcut. ci pedeapsa cumplită a celor care au continuat să se joace. ochi care nu puteau privi în altă parte şi o mână care nu avea să de dea la o parte. zise Bruce. apoi. ridicându-se în picioare. spuse Bruce. o listă a celor cărora le-am dedicat acest roman. pe care l-am folosit pentru a contura un alt per-. Donald şi administratorul se îndreptară.viere socială. am încercat să mă distrez în loc să mă maturizez şi am fost pedepsit. îşi spuse. numai avea ce să se întâmple.Nu. pentru că oricare dintre noi ar fi putut alege să pună capăt jocului din stradă.De ce nu pentru mine ? întrebă Bruce. cât şi în afara socie.mişcarea atinsese apogeul. am fost eu însumi unul dintre acei copii care se jucau în mijlocul străzii. aşa cum am povestit-o. Pentru o vreme. în timp ce scriam această carte. Iar natura ne-a pedepsit cu severitate. a murit înainte de a începe romanul.turi de prieteni. ca şi cei. pentru că mâine o să mori". Iată lista celor cărora le-am dedicat dragostea mea: Gaylene Ray Francy Kathy Jim Val Nancy Joanne decedată decedat psihoză permanentă dereglare cerebrală permanentă decedat dereglare cerebrală masivă permanentă psihoză permanentă dereglare cerebrală permanentă . din ţărâna însăşi. pe Ernie Luckman. idolul tău. Romanul povesteşte despre mult mai mulţi oameni decât cei pe care îi cunosc personal. aşa s-ar părea. unul după al. omorâţi . iar onoarea. Bruce. aşa cum spuneam. Râse pe înfundate. fără nici o grijă. Nişte lucruri cumplite ne-au silit să încetăm.călcaţi de maşini. a fost cea mai nefericită alegere a unui deceniu. dar. plantată pretutindeni. fusese zăvorâtă. .întoarce-te la lucru. Deşi aşa era. . pur şi simplu. De exemplu. Aşa că ridică-te şi n-o mai venera nu mai e dumnezeul tău. aşa cum am simţit-o.gulase împreună cu el. cel puţin pentru el. Bruce rupse una dintre plantele al. dar erau ca nişte copii care se joacă în mijlo. eu sunt romanul. spunea Villon în 1460. vorbind verzi şi uscate în timp ce benzile magnetice înregistrau. Aplecându-se. ci raţionament eronat. zise Directorul. unde nu putea fi zărită. nu spune că au greşit jucându-se atunci când ar fi trebuit să muncească. iar pedeapsa a fost dincolo de orice închipuire: chiar şi atunci când am fost în stare s-o vedem. . îl bătu cu fermitate pe umăr. Prietenul meu. a anilor şaizeci. fără să muncim. nu le mai poţi vedea. dar totul s-a terminat înfiorător de repede. Eu i-am iubit pe toţi. el îi privi înde. Un cadou pentru prietenii mei. atât în. am aflat că persoana de la care am ponit când am con. directo. Motoul unui asemenea stil de viaţă este: „Fii fericit acum.blemă filozofică.şit şi au fost pedepsiţi. . Am aflat.părtânduse . Lumina era zăvorâtă. .. Despre unii dintre ei am citit cu toţii în ziare.tru el. întreaga noastră naţiune.gheză. aşezaţi laolaltă. ca pe o manifestare. a legii determi.Tu ai luat deja prea mult dintr-un lucru bun.fără să se întoarcă. E o pro. i-o puse în faţa ochilor înţepeniţi. avea să fie zăvorâtă pen. atunci e vorba despre faptul că aceşti oameni au vrut să se distreze la nesfâr. foarte fericiţi cu toţii. în acel moment. Dar asta e o greşeală dacă banii sunt re. Asta a fost: am văzut substanţa M crescând.struit personajul Jerry Fabin s-a sinucis. pur şi simplu ştiinţifică. în romanul acesta. e doar mai rapid.tară unul la celălalt şi apoi în jos. pentru că ne. se gândi cu nerăbdare la ziua Recunoştiinţei. mutilaţi. şi care speci.mind. zăvorâtă pe vecie pentru ochii morţi de dincolo de timp.nând stavilă luminii şi se holbă la el o mie de ani.fică ce s-a întâmplat cu fiecare dintre ei. Eu nu mă număr printre personajele romanului. Abuzul de droguri nu e o boală.Am văzut.Au dispărut. nu ne-a venit să credem. Această şedere ală. întinzându-şi mâna. sau într-un mod neutru din punct de vedere moral. iar ferici.întoarce-te la lucru. Bruce. ca o mirişte colorată.rul executiv. Nu ar tre.bui numită maladie.

şi aşa mai departe. Bogen..Maren Nick Terry Dennis Phil Sue Jerri decedată decedat decedat decedat dereglare permanentă a pancreasului dereglare vasculară permanentă psihoză permanentă şi dereglare vasculară . Au rămas în gândurile mele. Partea întâi. University of Pittsburgh Press. voi. Fragment din „The Split Brain in Man" („Scindarea Creierului Uman") by Michael S.clus cu acordarea permisiunii.siunea University of Pittsburgh Press. . doctor în medicină. şi din opera Fidelio de Beethoven. iar duşmanul nu va fi iertat niciodată.teligenţa Juxtapusă") de Joseph E. 217. şi de a fi fericiţi. „Duşmanul" e faptul că au înţeles greşit jocul. 34. nr. Copyright 1961. MULŢUMIRI Fragment din „The Other Side of the Brain: An Appositional Mind" („Cealaltă Faţă a Creierului: In. din iulie 1969. Aceştia au fost prietenii mei. In.rut în Scientific American. într-un alt mod. Inclus cu acordarea permisiunii. voi. In Memoriam. în traducerea lui Ernst Feise. 3. Să le acordăm şansa de a se mai juca încă o dată. republicat în Heinrich Heine: Poeme Lirice şi Balade. Gazzaniga care a apă. Inclus cu permi. care a apărut în Bulletin of the Los Angeles Neurologicul Societies. august 1967.. Poem fără titlu. Alte citate în limba germană din Faust de Goethe. nu există alţii mai buni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful