Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Facultatea de Urbanism Specializarea: Proiectare şi planificare urbană Concurs de admitere – Sesiunea: SEPTEMBRIE

2009

PROBA DE DESEN
(durata 4 ore 30 minute) Subiectul nr. 1 În schema alăturată este prezentat în plan şi elevaţie un traseu pietonal situat între două fronturi de clădiri, ce conduce către un spaţiu public. Între capetele traseului există o diferenţă de nivel de 5 m. Propuneţi o conformare volumetrică pentru spaţiul public, utilizând volume ce vor fi amplasate în zona haşurată, având în plan formele reprezentate mai jos (a), cu dimensiuni şi înălţimi diferite, în numărul pe care îl consideraţi necesar.

Traseu pietonal

A

Spaţiu public

plan

elevaţie

a)

Se cer: 1. 2. 3. 4.

Schemă de plan, scara 1/500 (1 m din realitate = 2 mm) secţiune schematică, scara 1/500, în completarea elevaţiei date axonometrie ortogonală izometrică, scara 1/500, fără valoraţie şi fără anturaj perspectivă liberă din punctul A indicat pe plan, de la cota h = 7,50 m realizată în creion grafit cu umbre şi elemente de anturaj.

Criterii de apreciere: a. respectarea datelor de temă şi corectitudinea reprezentării b. capacitatea creativă c. coerenţa compoziţiei şi corectitudinea perspectivei d. calitatea valoraţiei (redarea volumetriei şi a anturajului) e. acurateţea desenului

Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conţinutul temei. Efectuaţi grafic în creion grafit la scara 1/100 (1 m = 1 cm) această operaţiune.1 40 cm 30 cm 20 cm NOTĂ Toate subiectele sunt obligatorii. pus la dispoziţie de proprietar.2 S1. acurateţea desenului 30 cm S1. Se vor păstra liniile de construcţie şi cele ajutătoare. inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate. 2 Un teren împrejmuit cu dimensiunile de 100 x 383 m urmează a fi împărţit în loturi egale cu ajutorul a 500 m de gard. .3 S2 S1.Subiectul nr.4 S1. Criterii de apreciere: a. respectarea datelor de temă b. corectitudinea rezolvării b. utilizând întreaga lungime de gard disponibilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful