NILAI-NILAI MURNI NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggungjawab

Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Keadilan Rasional Kesederhanaan NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN Kasih Sayang terhadap Keluarga Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tanggungjawab terhadap Keluarga NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar Kemapanan Alam Sekitar Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME Cinta Akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Melindungi Hak Kanak-kanak Menghormati Hak Wanita Melindungi Hak Pekerja Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Melindungi Hak Pengguna NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI Mematuhi Peraturan dan Undang-undang Kebebasan Bersuara Kebebasan Beragama Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Sikap Keterbukaan NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN Hidup Bersama Secara Aman Saling Membantu dan Bekerjasama Saling Menghormati antara Negara . Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara.