ALIRAN-ALIRAN DALAM SEJARAH Aliran-aliran pemikiran utama di kalangan intelek Barat terbahagi 3: 1. 2. 3.

yang beragama (Kristian dll) beraliran sekular (tolak agama secara total) yang mirip kepada berfalsafah dan ajaran mistik yang menyesatkan.

KAJIAN TERHADAP MANUSIA Herodotus turut kaji soal hamba, wanita, etnografi orang Mesir dan lapisan-lapisan sosial mereka, adat resam, makanan etc. Thucydides - bapa pensejarahan/metodologi sejarah – ‘keadaan politik yang tidak menentu yang menyelubungi keadaan dalam negeri Athens itu haruslah merupakan suatu yang selari dengan sifat manusia itu sendiri yang bergerak di atas suatu landasan yang tetap serta boleh ditentukan, seperti halnya dengan sifat alam fizikal yang mana manusia itu adalah sebahagian daripadanya’. ‘Sejarah manusia merupakan hal ehwal manusia sahaja, iaitu yang boleh dianalisis dan sepenuhnya difahami daripada segi pola-pola tabiat manusia yang diketahui tanpa campur tangan daripada kuasa ghaib’. Thucydides dipengaruhi oleh cara penerangan Hippocrates (tokoh ulung perubatan) mementingkan ketepatan urutan. Collingwood kata Thucydides ‘bapa psikologis’, dipengaruhi golongan Sofis dengan motif (minat persendirian) dan motif generasi. Livy huraikan juga kelas atas (patrician) dan kelas bawahan (plebeian), penderitaan rakyat, wabak, krisis dll. Tacitus (sejarawan Rom) memperkenalkan sejarah ‘Annals’ iaitu huraian sejarah rajaraja istana dll, tetapi tidak abai soal rakyat, tentera biasa dll. Misalnya, cerita tentang Epicharis, seorang bekas hamba wanita yang diseksa oleh kerajaan Rom kerana enggan mengkhianati sahabat-sahabatnya.

-

-

ALIRAN OBJEKTIF Objektif - no value judgement = ie: truth [wanrheit (German) atau pravada (Russia)] Vs. bias (region, ethno, court, local, Europe). Truth - (a) general truth (not limited) terbahagi kepada dua; (i) teori correspondence, e.g. statement = fact (sehubungan), (ii) teoricoherence (fit in) - statement and facts not related/correspond. General truth (not limited), e.g. ‘kemakmuran material umumnya membawa keruntuhan moral’. - (b) general truth (limited), e.g. ‘orang Melayu adalah pesawah yang mahir’. Von Ranke - keadah objektif, iaitu proses tafsiran, pemikiran dan pertimbangan.

soal pentadbiran. Mengikut Prof.disebut juga holistic/monistic Vs. . Aliran objektif memuncakkan mirip penceritaan kegiatan kerajaan dan tokoh-tokoh kelas atasan seperti zaman Yunani-Rom. 1929). Iggers mengatakan aliran Annales telah “memperluaskan skop perhatian para ahli sejarah kepada semua aspek kehidupan sosial manusia. atomistic .spt. Prof. Persoalan objektif sejarah mendapat tanggapan berbagai kadar mengikut pegangan teori-teori tertentu (mazhab pensejarahan): conservative. Hal ekonomi. Karya-karya mereka diterbitkan dalam majalah Annales d’historie economique et sociale (estb.. (2) kehidupan manusia dipandang dari berbagai segi (tabiat-tabiat. wujud juga kecenderungan untuk mengkaji alam (geografi) . (3) sejarah sosial berserta ekonomi .1920s wujud usaha untuk luaskan ruang lingkup terutamanya daripada golongan Annales pimpinan Lucien Febvre. Fernand Braudel dan Emmanuel Le Roy Ladurie.sempitkan ruang lingkup sejarah (kpd. Hobsbawm. adat resam dan kehidupan harian). anjurkan total history yang memerhati kegiatan-kegiatan manusia . Von Ranke dengan pensejarahan berkonsep Quellenkritique (tolak pendekatan abstrak dan spekulatif Hegel.soal kependudukan. . dll (di Amerika) rasionalisme relativisme (pandangan Beard. progressive.dikaji dalam kontek alam dan institusi sosial. Fichte).” - ALIRAN SOSIAL. Danto dan Becker. revisionist. sosial dan kedudukan wanita dan orang kebanyakan diabaikan. menyebabkan sejarah keluarga (aspek umur. 1950s. Marc Bloch. perkahwinan etc) menjadi popular di Perancis dan UK (1960s).) positivisme idealisme representasi determinisme ALIRAN TOTAL HISTORY (golongan ANNALES) . diplomasi dan peperangan). kelas serta pergerakan sosial.berkaitan kesan alam terhadap manusia. bandar. keluarga. Fernand Braudel (1949)La Mediterranee et le monde mediterraneena l’epoque de Phillipe II (sejarah Mediterranean akhir abad 16-awal 17). tentera. aliran ini telah berpisah daripada sejarah tradisional (Ranke) kerana menekankan 3 hal:(1) sejarah orang marhein/kelas bawahan.

tentang masa lampau yang terkandung dalam sumber.mereka/cipta bentuk semula masa lalu yang menggunakan fahaman representasi dan bukan ramalkan.untuk libatkan kajian emosi (seperti kajian emosi Hitler. berasaskan penggunaan akal ke atas bahan bukti yang dikesan daripada sumber paradigma rumusan logografik e.. sejarah rakyat bertujuan merendahkan hal-hal politik kepada hal-hal budaya dan sosial. mahupun dikenali secara langsung .Oleh itu satu karya itu adalah satu kolej yang direka oleh sejarah (sejarawan) . dikenalpasti.g.g. Wujud pandangan representasi bererti . determinisme) menolak gagasan sejarah sebagai suatu bidang ilmu yang bersifat empirikal. e. atau sepadan dengan realiti masa lampau. yang berasaskan pengesanan ‘fakta’ daripada kajian sumber untuk membawa kepada pengetahuan yang benar. - - .berbalik kepada pendekatan epistemologi (falsafah tentang asas ilmu) yang menegaskan bahawa seluruh alam hidup manusia tidak dapat disentuh.- dan muncul bidang sejarah baru (psychohistory) . Bismarck etc).g. tolak sejarah sebagai pengetahuan yang bersifat logografik/e. Samuel.. PASCAMODEN lahirkan ALIRAN REPRESENTASI. ALIRAN RAKYAT mengikut Dr. REPRESENTASI . oleh itu aliran sosial menunjukkan pemisahan daripada skop sosial terhad (Collingwood). keyakinan terhadap keutuhan status sejarah sebagai suatu bidang ilmu yang berasaskan bahan bukti dan penaakulan telah semakin tercabar apabila didapati bahawa penghasilan tafsiran oleh ahli sejarah telah semakin bertambah sebagai akibat ketiadaan muafakat tentang hampir semua isu teori dan metodologi termasuk kaedah pembacaan dokumen. representasi sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful