SCE3109 Tenaga dalam Kimia

TAJUK 1

TERMOKIMIA

1.0 Sinopsis Termokimia ialah suatu kajian tentang perubahan tenaga yang menyertai suatu tindak balas kimia. Dalam tajuk ini, anda akan diberi pendedahan tentang jenis tenaga dan perubahan tenaga. Anda juga akan mengkaji tentang Hukum Pertama Termodinamik, pemuliharaan tenaga, tenaga dalam dan pemindahan tenaga, tindak balas eksotermik dan endotermik.

1.1 Hasil Pembelajaran

1. Mengenal pasti pelbagai jenis tenaga; 2. Menyatakan perubahan tenaga; 3. Mendefinisi konsep pemuliharaan tenaga/ Hukum Pertama Termodinamik; 4. Menerangkan konsep tenaga dalam dan pemindahan tenaga; 5. Menerangkan tindak balas eksotermik dan endotermik; 6. Melaksanakan aktiviti PCK untuk mengajar tajuk kurikulum yang sesuai.

1

SCE3109 Tenaga dalam Kimia

1.2 Kerangka Tajuk

Termokimia

Sifat Tenaga

Perubahan Tenaga

Hukum Pertama Termodinamik Tenaga Dalam dan Pemindahan Tenaga Tindak balas eksotermik dan endotermik

Pemuliharaan Tenaga

Rajah 1.1 Kerangka Tajuk

1.3 ISI KANDUNGAN 1.3.1 Jenis Tenaga Tenaga ialah sesuatu yang berkemampuan untuk membuat kerja atau memberi haba. Ia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Tenaga digunakan dalam semua bidang seperti menggerakkan jentera, menyalakan lampu elektik, memasak makanan, menggerakkan kenderaan dan sebagainya. Tenaga wujud dalam berbagai bentuk seperti yang berikut: • • • • •

Tenaga kimia Tenaga kintetik Tenaga keupayaan Tenaga haba Tenaga elektrik 2

apabila air dari empangan dibiarkan terjun.2 Sifat Tenaga Tenaga wujud dalam dua bentuk asas iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. tenaga keupayaannya bertukar kepada tenaga kinetic akibat dari pergerakan air tersebut. Setiap molekul air juga mempunyai tenaga keupayaan kimia yang disebabkan oleh daya tarikan dan penolakan elektrostatik dalam setiap atom dan di antara atom. Di samping itu. molekul air mempunyai tenaga terma disebabkan oleh putaran. Tenaga kinetik sesuatu bahan dikait rapat dengan gerak rawak dan tetap atom atau molekulnya dan berkadar dengan suhunya.SCE3109 Tenaga dalam Kimia • • • Tenaga cahaya Tenaga bunyi Tenaga nuklear 1. Sekiranya pintu empangan dibuka. jenis atom dalam bahan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang disebabkan oleh kedudukan sesuatu objek. air tersimpan dalam empangan mempunyai tenaga keupayaan graviti kerana berada tinggi dari paras. bilangan dan jenis ikatan yang menggabungkan atom dan cara penyusunan atomnya. Sistem kimia mengandungi kedua-dua tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Sebagai contoh. Tenaga keupayaan sesuatu bahan bergantung kepada komposisinya. getaran dan gerak rawak molekul. 3 . air akan turun dipengaruhi oleh graviti dan membuat kerja memutarkan janakuasa bagi menghasilkan tenaga elektrik.3. Tenaga kinetik adalah tenaga yang disebabkan oleh gerakan sesuatu objek. Sebagai contoh.

SCE3109 Tenaga dalam Kimia Layari Internet (1 jam) Layari internet untuk mengumpulkan maklumat tentang pelbagai sumber tenaga di Malaysia. Hukum Pemuliharaan Tenaga atau Hukum Pertama Termodinamik menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh ditukarkan daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain.2 berikut menunjukkan beberapa contoh perubahan bentuk tenaga. jumlah tenaga adalah tetap. Kategorikan sumber tenaga itu sebagai tenaga yang boleh diperbaharui atau tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1. 4 .3. Tenaga dipulihara.3.2 Perubahan bentuk tenaga 1.4 Hukum Pertama Termodinamik/Pemuliharaan Tenaga Apabila tenaga berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Tenaga kimia Perubahan tenaga tenaga haba dan tenaga cahaya Tenaga elektrik Tenaga kinetik Tenaga elektrik Tenaga kimia Tenaga haba Tenaga kimia Tenaga cahaya Tenaga elektrik Tenaga bunyi Tenaga kimia Tenaga cahaya Contoh Pembakaran bahan api seperti kerosin dan sebagainya Bateri Perubahan air kepada stim yang menggerakkan dynamo bagi menghasilkan tenaga elektrik Letupan mercun Fotosintesis Penyalaan mentol elektrik Rajah 1. Rajah 1.3 Perubahan tenaga Semua bentuk tenaga adalah saling bertukaran antara satu sama lain.

air kopi panas dalam cawan yang tertutup rapat. Misalnya. Perpindahan tenaga berlaku dalam bentuk haba q atau kerja.3.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Memikir (2 jam) Lukiskan satu siratan tenaga yang menunjukkan pengubahan pelbagai jenis bentuk tenaga dalam kehidupan anda. (c) Sistem terpencil atau tersekat Pada sistem ini. w. (b) Sistem tertutup Dalam sistem terbuka. Misalnya. Sistem boleh dibahagikan kepada 3 jenis.5 Tenaga dalam dan permindahan tenaga Dalam termokimia. 1. Sistem dan sekitar membentuk semesta. Misalnya. Perpindahan tenaga ini menjejaskan jumlah keseluruhan tenaga. E yang 5 . makmal dan sebagainya. hanya tenaga sahaja dapat dipindahkan kepada sekitarnya. bahan dan hasil tindak balas adalah merupakan sistem. misalnya kelalang. misalnya dalam suatu ujikaji. hanya haba dihilangkan kepada sekitarnya. iaitu tenaga dalam. air panas yang disimpan dalam termos. air kopi panas dalam cawan. kedua-dua tenaga dan jirim dapat dipindahkan daripada suatu sistem kepada sekitarnya. Sekitar adalah bahagian luar system. Haba dihilangkan kepada sekitarnya manakala wap (sebagai jirim) juga turut meruap ke sekitarnya. sistem adalah bahagian dari semesta yang akan dikaji. iaitu (a) Sistem terbuka Dalam sistem terbuka. tiada tenaga atau jirim yang dapat berpindah.

Namun begitu.3. Dalam tindak balas eksotermik.6 Tindak balas eksotermik dan endotermik Haba yang terlibat dalam sesuatu tindak balas kimia disebut secara umum sebagai haba tindak balas. ΔE. haba dipindahkan dari sistem ke sekitar manakala dalam tindak balas endotermik. adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita memisahkan suatu tindak balas kimia dengan sekitarnya kerana bahan kimia yang kita gunakan sentiasa berada dalam keadaan bersentuhan dengan sekitarnya. Bagi suatu sistem terpencil atau tersekat. disebut perubahan tenaga dalam. Efinal < Einitial Sebaliknya tenaga yang mengalir masuk kepada sistem daripada sekitarnya mempunyai tanda positif kerana sistem tadi mengalami pertambahan haba. kita masih boleh mengukur akan perubahannya sahaja.Einitial Efinal ialah tenaga dalam keadaan akhir sistem Einitial ialah tenaga dalam keadaan awal sistem Sebarang tenaga yang mengalir keluar daripada sistem kepada sekitarnya mempunyai tanda negatif kerana sistem tersebut mengalami kehilangan haba.SCE3109 Tenaga dalam Kimia terdapat dalam sistem tersebut. Efinal > Einitial 1. Rajah 1. di mana ∆E = Efinal . Pada praktiknya. Jumlah tenaga dalam. Haba tindak balas ini merupakan kuantiti haba yang bertukar di antara sistem dengan sekitarnaya apabila suatu tindak balas kimia berlaku di dalam sistem tersebut pada suhu tetap. E sesuatu sistem terdiri daripada jumlah semua tenaga terma dan tenaga kimia untuk setiap molekul atau ion dalam sistem itu.3 6 . haba dipindahkan dari sekitar ke sistem. Ini merupakan suatu pernyataan lain bagi Hukum Pertama Termodinamik yang boleh dituliskan sebagai Jumlah tenaga dalam suatu sistem terpencil atau tersekat adalah tetap. jumlah tenaga dalam adalah tetap kerana tiada tenaga atau jirim yang dapat berpindah.

4 Profil Tenaga Tindak Balas Endotermik 7 . H H2O (g) bahan ∆H = .44 kJ mol-1 (haba dibebaskan) H2O (l) hasil Laluan tindak balas Rajah 1. H H2O(g) ∆H = + 44 kJ mol-1 (haba diserap) H2O (l) Laluan tindak balas Rajah 1.SCE3109 Tenaga dalam Kimia menunjukkan profil tenaga bagi tindak balas eksotermik dan Rajah 1. Kandungan Haba .3 Profil Tenaga Tindak Balas Eksotermik Kandungan Haba.4 menunjukkan profil tenaga bagi tindak balas endotermik.

L. Lemay. Brown. iii) Pasangkan kalkulator yang berkuasa solar.4 Rujukan Ramli Ibrahim (2001). & Bursten. jawab soalan berikut:       Apakah yang anda telah pelajari daripada aktiviti di atas? Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah yang mengajar topik ini? Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran anda.wvusd.E.). Asas Kimia. vi) Memerhati telefon yang berdering. Pada akhir aktiviti ini. H. (8th ed. v) Tarik satu belang getah.E.k12. Puchong: Uni-Ed. bagaimanakah anda boleh membantu pelajar anda untuk mengatasi masalah pembelajaran atau miskonsepsi mereka? 1.html (Hukum Pemuliharaan Tenaga) http://dbhs. Laksanakan aktiviti yang berikut dan nyatakan perubahan tenaganya. T. iv) Masukkan dua bateri ke dalam kereta mainan dan pasangnya.edu/guide/hughes/energyconservation. (2000). B.ca. http://www.fi. Chemistry: The Central Science. New Jersey: Prentice Hall.us/webdocs/Thermochem/Law-Cons-Mass-Energy. 1.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Perbincangan ( 2 jam) Aktiviti PCK 1 untuk mengkaji pemindahan tenaga. ii) Nyalakan sesuatu lilin. i) Pasangkan lampu meja.html (Hukum Pemuliharaan Tenaga) 8 . Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? Apakah masalah pembelajaran/miskonsepsi pelajar dalam pembelajaran topikmindahan tenaga? Sebagai guru...

1 Kerangka Tajuk 9 .0 Sinopsis Sesetengah nukleus atom tidak stabil dan mereput secara spontan dengan memancarkan sinaran zarah alfa. 3. 15. beta dan gamma.2 Kerangka Tajuk Kimia Nuklear Alat Pengesan Sinaran Radioaktiviti Kesan Biologi Radiasi Penggunaan kimia nuklear Figure 15.1 Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan berbagai alat pengesan radioaktiviti. Menerangkan kesan biologi radiasi terhadap manusia.SCE3109 Tenaga dalam Kimia TAJUK 15 KIMIA NUKLEAR 15. 2. Dalam tajuk ini. Menerangkan berbagai penggunaan kimia nuklear. 15. Namun ini. adalah penting sinaran ini dapat dikesani. kesan biologi radiasi dan penggunaan kimia nuklear. anda akan diberi pendedahan tentang alat pengesanan sinaran radioaktiviti. Sinaran ini bergerak menembusi jisim dan mengion molekul. maka sinaran tadi boleh memberikan kesan terhadap organism secara biologi.

10 . Jika dos radiasi terlalu tinggi.3 Isi Kandungan 15.SCE3109 Tenaga dalam Kimia 15. filem itu diproses dan dari ini kadar pendedahan akan menunjukkan dos radiasi yang diserap oleh seseorang pada masa itu. Lencana ini mengandungi filem fotografi yang terdedah apabila terkena radiasi. Selepas seketika masa.1 Alat Pengesan Sinaran Radioaktiviti Sinaran nukleus boleh dikesan menggunakan alat pengesan seperti berikut: a) Lencana filem fotografi b) Pengesan Sintilasi c) Tiub Geiger-Muller d) Elektroskop Kerajang Emas e) Cloud Chamber f) Pengira Spark Lencana filem fotografi Lencana filem fotografi biasanya digunakan oleh orang yang bekerja di sekitar yang mendedahkan mereka kepada radiasi.3. filem fotografi bertukar warna kepada hitam. Di depan filem fotografi terdapat berbagai penyerap dengan ketebalan yang berbeza untuk menahan tembusan sinaran radiasi.

SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15. Rajah 15.3 menunjukkan proses suatu pengesan sintilasi. Prinsip asas alat ini ialah penggunaan suatu bahan misalnya fosfor yang boleh memancarkan kilauan cahaya apabila ianya disinari oleh radiasi.com) Pengesan Sintilasi Pengesan sintilasi adalah alat pengesan radiasi yang boleh menghitung zarah dipancarkan daripada nucleus radioaktif. 11 .2 Lencana Filem Fotografi (Sumber: http://images. Bilangan kilauan atau sintilasi se unit masa adalah berkadar dengan bilangan radiasi yang memukul permukaan suatu bahan.goggle. .

com) Bahan yang biasa digunakan ialah kristal natrium iodide yang mengandungi talium (II) iodida sebagai fosfor untuk mengesan zarah alfa. beberapa elektron dihasilkan yang kemudian akan ditarik kepada dinod kedua di mana penggandaan elektron berlaku. elektron dikumpulkan di anod pada hujung tiub dan membentuk denyut elektronik. Urutan ini berterusan sehingga ke dinod terakhir di mana denyut elektron sekarang sudah berjuta kali lebih besar daripada di awal tiub. Kilauan yang dihasilkan oleh proses sintilasi dipancarkan melalui tingkap optik ke dalam tiub „photomultiplier „. Tiub Geiger-Muller Tiub Geiger-Muller adalah alat pengesan radiasi yang beroperasi atas prinsip bahawa ion terbentuk apabila radiasi melalui tiub yang diisikan dengan gas pada 12 .3 Pengesan Sintilasi (Sumber: http://images.goggle. Elektron ini akan ditarik kepada suatu siri plat yang dipanggil dinod melalui aplikasi voltan tinggi positif. Bahagian pertama „photomultiplier‟ ialah foto katod yang menghasilkan elektron apabila cahaya memancar ke atasnya. Apabila suatu elekton daripada foto katod memukul dinod pertama. Denyut ini dikesan dan dipamerkan di atas alat pengukur. Pada takat ini.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15.

SCE3109 Tenaga dalam Kimia tekanan rendah. Pancaran radiasi masuk ke dalam tiub melalui tingkap mika dan mengion gas argon dengan mengeluarkan electron daripada molekulnya.goggle.4 Proses dalam Tiub Geiger-Muller (Sumber: http://images. kadar kiraan latarbelakang ditolak daripada kadar kiraan yang didapati. Dalam tiub itu terdapat dua elektrod pada voltan tinggi dengan tanda bertentangan.5 adalah suatu tiub Geiger-Muller. Apabila tiub Geiger-Muller digunakan untuk mengesan pancaran radioaktif. Ion dan electron yang dihasilkan oleh pengionan radiasi membolehkan pangaliran denyut arus elektrik ringkas di antara elektrod. Bilangan kiraan se unit masa adalah berkadar dengan jumlah radiasi yang melalui tiub GeigerMuller. Rajah 15.com) 13 . Alat ini terdiri daripada suatu tiub logam yang diisikan dengan gas pada tekanan seperti argon.4 menunjukkan proses dalam tiub Geiger-Muller manakala Rajah 15. Arus ringkas ini dibesarkan dan dibilang menggunakan alat pengira seperti meter kadar atau skala sebagai satu kiraan. Rajah 15. Zarah alfa dan beta boleh dikesan secara langsung menggunakan tiub Geiger-Muller.

6 menunjukkan proses dalam Elektroskop Kerajang Emas. 14 . ia diletakkan dalam suatu botol gelas.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15. kerajang emas akan mencapah dalam bentuk “V”. Elektroskop juga boleh dicaj tanpa sentuhan dengan objek bercaj melalui induksi elektrostatik. Apabila terminal logam disentuh dengan objek bercaj.goggle. manakala caj dengan polariti yang sama akan menolak kerajang emas dan menyebabkannya mencapah. Caj dengan polariti yang bertentangan dengan objek bercaj akan tertarik kepada terminal. kerajang emas juga mencapah kerana medan elektrik objek menyebabkan batang elektroskop untuk mencapah. Suatu terminal logam diletakkan di atas di mana caj yang diuji digunakan. biasanya terbuka di bawah dan dipasangkan kepada suatu tapak. Elektroskop digunakan untuk mengesan kehadiran caj. Untuk melindungi kerajang emas daripada angin sejuk.com) Elektroskop kerajang-emas Elektroskop kerajang emas terdiri daripada sebatang logam tegak biasanya loyang dan pada hujungnya tergantung dua keping selari keranjang emas. Jika suatu objek bercaj di bawa berdekatan dengan terminal elektroskop.5 Tiub Geiger-Muller (Sumber: http://images. Rajah 15.

8 menunjukkan keratan rentas suatu kebuk awan.7 menunjukkan suatu kebuk awan dan Rajah 15.6 Proses dalam Elektroskop Kerajang Emas (Sumber: http://images. Rajah 15. 15 .SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15.com) Kebuk Awan (Cloud Chamber) Kebuk awan Wilson ialah alat untuk memerhati laluan pergerakan zarah radioaktif.goggle.

goggle.8 Keratan Rentas Kebuk Awan (Sumber: http://images.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15.goggle.com) Rajah 15.7 Kebuk Awan (Sumber: http://images.com) 16 .

Jika terdapat suatu zarah bercaj dalam keadaan tepu melampau ini. Pada bawah kebuk terletak suatu omboh. Pengira Spark Pengira Spark ialah suatu alat khas untuk mengesan zarah alfa. Zarah alfa akan menyebabkan pengionan udara dan menghasilkan suatu discaj percikan api yang dikesan oleh pengira.goggle.. wap air akan mengkondensasi atas ion iaitu laluan caj. menjadikan udara dalam kebuk tepu melampau dengan wap. Rajah 15. Ia mengandungi kasa logam dengan suatu wayar di bawahnya dan disambungkan kepada bekalan kuasa. isipadu kebuk akan mengembang dan suhu akan menurun. Maka. Apabila omboh ditarik ke bawah dengan cepat. kita boleh lihat jejaknya.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Bahagian atas dan bawah kebuk ditutup oleh gelas yang bergaris pusat beberapa sentimeter. Cahaya dicerahkan dari tepi untuk melihat jejak zarah dengan jelas.com) 17 . Udara dalam kebuk ini ditepukan dengan wap air.9 Pengira Spark (Sumber: http://images. Sumber zarah alfa ialah plutonium-209 yang disimpan dalam bekas plumbum tertutup.

Di luar badan. 18 .SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15. 15.com) Memikir (1 jam) Banding bezakan berbagai alat pengesan sinaran radioaktiviti dengan menggunakan penyusun grafik.goggle. Kesan biologi radiasi boleh dikategorikan sebagai pendedahan masa panjang dan masa pendek. sinaran gamma adalah sangat merbahaya kerana ia dapat menembusi tisu manusia dengan berkesan. tempoh pendedahan radiasi dan sama ada sumber radiasi di dalam atau di luar badan.10 Penggunaan Pengira Spark (Sumber: http://images.3.2 Kesan biologi radiasi Kerosakan yang dihasilkan oleh radiasi begantung kepada tenaga radiasi.

perubahan ini mengakibatkan mutasi genetik atau kanser. cirit birit dan kekurusan sederhana. kemusnahan sistem badan. kelihatan tua lebih awal. 19 . (c) Pendedahan radiasi juga boleh menyebabkan kemandulan. (b) Pendedahan radiasi yang kuat masa pendek bercenderung memusnahkan tisu di tempat yang didedahkan dan mengakibatkan sindrom radiasi merisik seperti rasa mual. baca artikel dalam laman web berikut: http://hps.SCE3109 Tenaga dalam Kimia (a) Pendedahan radiasi masa panjang menghasilkan pembinaan radikal bebas yang menyebabkan mutasi genetik atau kanser. sakit tekak. Radikal ini yang kekurangan elektron sangat reaktif dan boleh menyebabkan tindak balas dalam bahan stabil sel organisma hidup. muntah. berdarah dalam dan akhirnya maut. keletihan. Radiasi tenaga tinggi boleh membuangkan elektron daripada sebatian dan menghasilkan radikal atau radikal bebas dalam tisu yang dilaluinya.ht mll Buat nota ringkas tentang bacaan anda dan kongsikan pengetahuan ini dengan rakan sekerja anda. Kemusnahan cepat tisu menjadikan radiasi kuat sebagai suatu alat yang sesuai untuk rawatan setengah-tengah kanser.org/publicinformation/ate/faqs/consumerproducts. Membuat Nota (2 jam) Untuk mendapat kefahaman mendalam tentang kesan biologi radiasi. kehilangan selera. kekurangan sel darah putih. Jika tindak balas ini melibatkan bahan genetik seperti gen dan kromosom.

11 Rawatan Kanser Tiroid (Sumber: http://images.com) (b) Industri Bahan radioaktif digunakan untuk mengenal pasti kebocoran paip bawah tanah. maka ia sesuai digunakan untuk mengesan kebocoran paip.SCE3109 Tenaga dalam Kimia 15.goggle. Sinaran alfa yang dibebaskan oleh bahan radioaktif itu dikesan oleh pengira Geiger-Muller..3. Sinaran gamma digunakan untuk mensterilkan alat pembedahan. Rajah 15. maka mengenal pasti di mana tempat kebocoran paip itu. Bahan radioaktif juga digunakan untuk mengawal ketebalan bahan seperti kertas dengan menggunakan pengira GeigerMuller. Misalnya. Suatu bahan radioaktif yang menghasilkan zarah alfa dimasukkan dalam paip. 20 .4 Penggunaan kimia nuklear Kimia nuklear digunakan dalam berbagai bidang. Cobalt-60 digunakan untuk rawatan kanser untuk memusnahkan sel kanser yang membahagi dengan sangat cepat. (a) Rawatan Perubatan Bahan radioaktif banyak digunakan dalam rawatan perubatan sebagai penyurih radioaktif yang diagnostik untuk mengenal pasti sesuatu penyakit. Sinaran alfa mempunyai kuasa penembusan yang paling rendah. Iodine-123 digunakan sebagai penyurih radioaktif bagi rawatan kanser tiroid.

goggle. 21 .com) (c) Kaji Purba/Arkeologi Bahan radioaktif boleh digunakan untuk menetapkan tarikh bahan antic atau fosil. pentarikhan dilakukan dengan menggunakan isotop uranium-238. Pentarikhan karbon-14 hanya boleh digunakan bagi bahan yang mempunyai umur tidak melebihi 50 000 tahun sahaja. Karbon-14 digunakan untuk menentukan umur barang purba walaupun telah berumur beberapa ratus ribu tahun. Nisbah keduadua karbon inilah yang menjadi kunci penentu tentang tarikh mati hidupan. Apabila hidupan tadi mati. bagi yang lebih lama lagi daripada tempoh ini. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida yang mengandungi karbon-14 untuk proses fotosintesis. maka padanya terdapat karbon-14.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Rajah 15. nisbah karbon-14 dengan karbon-12 mulai berkurangan kerana pereputan karbon-14 yang berterusan dengan kadar yang kecil. Selanjutnya. Ia juga digunakan untuk menghalang percambahan kentang dan sayur-sayuran supaya boleh disimpan lebih lama. Misalnya.12 Pengesanan Kebocoran Paip Bawah Tanah (Sumber: http://images. Karbon-14 hadir di atmosfera dalam bentuk karbon dioksida. (d) Pengawetan Makanan Bahan radioaktif juga digunakan untuk mensterilkan makanan untuk pengawetan supaya ia tahan lebih lama. haiwan akan memakan tumbuhan tadi.

(f) Senjata Nuklear Proses transmutasi nukleus bahan radioaktif secara pembelahan dan pelakuran digunakan untuk menyediakan bom atom dan bom hydrogen yang digunakan sebagai senjata nuclear.SCE3109 Tenaga dalam Kimia (e) Pertanian Sinaran gama digunakan untuk mensterilkan haiwan peliharaan. (g) Kuasa Nuklear Pembelahan nucleus secara berantai dengan kawalan terkawal dalam reaktor nuklear menghasilkan kuasa nuklear yang mampu memenuhi bekalan elektrik setiap sektor masyarakat. Mengumpul Maklumat (2 jam) Kumpulkan maklumat mengenai cara menguruskan bahan radioaktif. Karbon-14 digunakan untuk mengkaji laluan karbon dalam fotosintesis tumbuh-tumbuhan. 22 . Senaraikan langkah keselamatan yang boleh diambil dalam pengurusan bahan radioaktif. Ia juga digunakan untuk menghasilkan baka tumbuh-tumbuhan yang baru. Fosfor-32 digunakan sebaagi pengesan untuk mengkaji penyerapan dan penggunaan fosfat oleh tumbuh-tumbuhan.

New Jersey:Prentice Hall. Third Edition.4 Rujukan Brown. B.html (kesan biologi radiasi) http://en.wikipedia. (2001) Chemistry.E.answers. Bursten. Sebarkan maklumat yang disediakan kepada orang lain dengan mempamerkan poster ini di papan buletin sekolah anda.org/wiki/Nuclear_reactor_technology (Tenaga nuklear) 23 .C.H. http://hps. Sediakan satu poster tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif di Malaysia.org/wiki/Geiger-M%C3%BCller_tube (Tiub Geiger-Muller) http://physics..wikipedia.edu/EarlyApparatus/Static_Electricity/Electroscope/Electros cope.J. 15.R.com/topic/nuclear-reactor (Tenaga nuklear) http://en. (2000) Chemistry-The Central Science.E. New Jersey: Prentice Hall.kenyon... McMurry.L. Eighth Edition.SCE3109 Tenaga dalam Kimia Latihan (2 jam) Kumpulkan maklumat mengenai penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif yang bermanfaat bagi umat manusia. Fay.html (Elektroskop Kerajang Emas) http://www. Lemay. T. Tuliskan satu refleksi sebanyak 200 perkataan tentang pengalaman anda semasa menyediakan latihan ini.org/publicinformation/ate/faqs/consumerproducts.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful