P. 1
Proses pembentukan kata

Proses pembentukan kata

|Views: 79|Likes:
Published by ByunBee
mengadungi proses Pengimbuhan, Pemajmukan & Penggandaan.
mengadungi proses Pengimbuhan, Pemajmukan & Penggandaan.

More info:

Published by: ByunBee on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/17/2014

PROSES PENGGANDAAN

Penggandaan – kata dasar yand digandakan ( diulang sebutannya) - penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak * membawa aspek makna yang tertentu - maksud jamak/banyak (rumah-rumah, baju-baju) - maksud tunggal/satu (kanak-kanak, rama-rama, lelabah) - nama haiwan/binatang (jejantik, kelip-kelip,kunang-kunang, dedalu) - menyerupai sesuatu (anak-anak, orang-orang, siku-siku) - pelbagai/beraneka jenis (kayu-kayan, hutang-piutang, kuih-muih) - perbuatan yan berulang-ulang (menggeleng-geleng, melonjat-lonjat) - perbuatan yang berbalas-balas/saling ( bersalam-salaman, bantu-membantu) - perbuatan yang berlanjutan ( berangan-angan, tercari-cari) Jenis-jenis penggandaan: a)penggandaan penuh – menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar berimbuhan/tanpa imbuhan ( hotel-hotel, penumpang-penumpang, pemburu-pemburu) b)penggandaan separa – menggandakan sebahagian daripada kata dasar - kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal/kata terbitan i) penggandaan suku kata yang pertama pada kata dasar ( tamu-tetamu, daun-dedaun, bola- bebola) ii) penggandaan kata dasar berimbuhan hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhan sekali - gandaan boleh berlaku di hadapan/di belakang kata dasar ( bertolak-tolak, sayang menyayangi, bersalam-salaman) c) Penggandaan berentak – menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi kata dasar dalam penggandaan ditambah dengan perkataan yang lain bunyinya i) penggandaan berentak pengulangan vokal saki – saki-baki hiruk – hiruk-pikuk calar – calar-balar ii) penggandaan berentak pengulangan konsonan tanah- tanah-tanih compang-compang-camping gopoh - gopoh-gapah d) Penggandaan bebas- - penggandaan yang tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi riuh – riuh-rendah segan – segan-silu

bersudu) . bertelur.PROSES PENGIMBUHAN .Imbuhan dapat mengubah atau menetapkan kelas pelbagai kata seperti kata nama.Imbuhan ialah bentuk terikat yang ditambah pada kata yang lain sehingga dapat mengubah bentuk dan makna sesuatu kata.berada dalam keadaan ( bergembira. berkedai.bertemu ) .perbuatan yang melibatkan / mengenai diri ( bercukur. bertukar. berucap ) .+ kata nama .menjadi ( bersatu ) .+ kata kerja . berjemur ) .bersama-sama ( berserta ) .+ renang – berenang beR. berjawab. bertulis) c) Awalan beR. berbulu. berdukun ) b) Awalan beR.mendapat ( beroleh ) * beR.bilangan dalam kumpulan ( berdua. berdarah.+ kata tugas . bersolek.mempunyai/ memiliki ( bermisai. . berjahit.berkereta.saling melakukan perbuatan ( berkelahi. berjanggut.menghasilkan/ mengeluarkan ( berbuah.keadaan yang sudah sedia berlaku ( bersusun. bertumbuk. berlari. bergaduh.menjadi be. bertali.melakukan perbuatan ( berkumpul. berladang.mengerjakan/ mengusahakan ( berkebun. bersawah) .memakai/ menggunakan ( berkasut.meminta bantuan daripada ( berguru.belunjur * beR. berdukacita ) .+ rasa -. bersembunyi berhias. berduri. berisi) . berpeluh.berasa . bermuram. berjaya berhasil ) d) Awalan beR.+ unjur .menjadi bel.memperoleh/mendapat ( beruntung.+ kata adjektif . berehat.apabila diimbuhkan pada perkataan ajar dan unjur beR. berenpat ) . kata kerja kata adjektif dan kata keterangan IMBUHAN AWALAN 1) Awalan beRa) Awalan beR.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf 'r' beR. beranak) .+ ajar – belajar beR.

mentadbir.tidak sengaja ( termakan.mempunyai.orang yang menjawat tugas ( penghulu.mengeluarkan suara ( menyalak. mengiau ) . menstabilkan.keupayaan / kesanggupan ( terangkat. memproses dan kata pinjaman yang bermula dengan' k'.perbuatan yang berterusan ( terjerit-terjerit. contohnya membrek. terkunci ) . terbawa.untuk membentuk perkataan pengkaji.menuju sasaran. pengurus. mengepos. menghulu) . menghala ke arah/tempat ( melaut. mentertawakan * kekecualian untuk kata pinjaman yang bermula dengan huruf ' f' dan 'p'. menepi. peladang.melakukan / membuat sesuatu ( mengorek. merumpur. tertewas.orang yang melakukan sesuatu ( pengarah. contohnya mengetepikan * beberapa perkataan yang bermula dengan huruf ' p' menerima awalan meN. mengesahkan.menjadi ( menguning. mensyukuri. penyuruh ) . terlanggar. dan mempedulikan.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu contohnya mengebom. membatu ) .menjadi menge. ' t' dan ' s'. *beberapa perkataan yang bermula dengan huruf ' t ' menerima awalan meN. ternanti-nanti ) 4) Awalan peN.tanpa menggugurkan huruf ' t' pada kata dasar. pensyarah ) . contohnya menternak.mencari / mengumpulkan ( merotan. melukis ) . dan mengelap namun demikian ada beberapa kata pinjaman bersuku kata satu yang tidak bergabung dengan imbuhan menge. memucat ) meng. terdaki ) . contohnya mengkritik . memfitnah.. menggoreng.keadaan tersedia ( tersusun. tertanya-tanya. tertinggi ) . menduda ) . menstor. meng.paling ( tercantik. mengaum. mengecat. memanjang. mendarat.tanpa menggugurkan huruf ' p ' pada kata dasar. memproses. * kata kaji bukan kata pinjaman tetapi menerima awalan meng. mendamar ) .berlaku seperti / menyerupai ( menggunung. menggali. mengetin.2) Awalan meN. contohnya mempelopori.hidup sebagai ( menjanda. mentaksir. memblok Kekecualian * apitan menge-… -kan tidak menggugurkan kata dasar. mengklip. contohnya memfokus. mempercayai. terbuka.mengkaji ( menyelidik dan meneliti) 3) Awalan teR.+ kaji . terkecil. tersepak ) .

+ ternak -. ke-10. penyapu. mempertiga ) . pengayuh ) * Apabila peN. pendiam ) . peN. atau jarak ( pemeluk.orang yang melakukan kerja ( perburu.pengkaji ( orang yang membuat kajian ) * Kata dasar kaji yang menerima awalan peN.diimbuhkan pada kata dasar kerja dan ternak. pertiga bukan bentuk yang berasal daripada imbuhan awalan peR6) Awalan ke. pemalu. sesudah. tanda sempang (-) mesti digunakan untuk merangkaikan awalan ke. memperalat ) .kata bilangan tingkat ( kedua.dengan angka ( ke-3. penumbuk. sepedas.+ kaji -.mengahwini ( memperisteri ) .menerbitkan kata keterangan apabila bergabung dengan kata bantu aspek ( sebelum. kehendak. pertapa ) . setelah ) 8) Awalan memper. penidur ) .per.Quran ) 5) Awalan peR. ketua ) . perokok. kedua-dua ) * Bagi kata bilangan tingkat.orang atau benda ( kekasih.alat atau tempat ( perasap. memperlebar ) .. saiz.menganggap / memperlakukan sebagai ( memperhamba.menjadikan lebih ( mempercepat. memperkecil. seburuk ) .menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar dari golongan kata adjektif ( setinggi.dengan perubahan huruf k.pengaji ( orang yang belajar membaca al. huruf awal kata dasar tidak berubah.+ kaji -. penuai ) .alat untuk melakukan sesuatu ( penggali.kata bilangan himpunan ( ketiga-tiga.orang yang gemar / suka sesuatu ( peminum.akan membentuk peng.membahagi ( memperdua. ketujuh ) . perbara ) . peN.yang bermaksud daripada seperti dalam perkataan perdua.+ kerja – pekerja peN.penternak * Kata dasar kaji yang menerima awalan peng. pemanah. ke-100 ) 7) Awalan se.ukuran masa.orang atau benda yang memiliki sesuatu sifat ( penyabar.

olahragawan ) .yang menyerupai ( orang-orangan ) .berbagai-bagai (bunga-bungaan ) . siapkan 3) Akhiran irasai. subtotal IMBUHAN AKHIRAN 1) Akhiran an.hasil perbuatan ( lukisan .politeknik) anti – menentang ( antibiotik.alat ( kukuran ) . biadab bermaksud tidak tahu adab c) Awalan Yunani-Latin.antisocial.sokong/memihak ( prokerajaan. juruukur) maha – paling/tahap terbesar ( mahadewa. mahasiswa ) eka .bermaksud satu ( ekabahasa.sesuatu yang terkandung ( kandungan ) . antikerajaan ) auto – secara bersendirian ( automatik. prasyarat. patuhi 4) Akhiran pinjaman bahasa asing a) Imbuhan Sanskrit -wan ( sasterawan. ribuan.makanan) . poliklinik. akui. biasanya digunakan untuk menerbitkan kata adjektif contohnya. jutaan ) 2) Akhiran kanhantarkan.tiap-tiap ( tahunan ) . poligami. prabayar) juru – bermaksud ahli ( jururawat. autograph ) sub—sebahagian /pecahan ( subtopik. bangsawan. 'pancarona' bermacam-macam warna 'pancaroba' bermaksud perubahan b) Awalan Arab-Parsi 'bi-' bermaksud tidak.9) Awalan pinjaman bahasa asing a)Awalan Sanskrit pra . ekahala ) dwi – bermaksud dua ( dwibahasa.bermaksud sebelum/syarat (prasekolah. dwibudaya ) panca – pancaindera bermaksud deria. serahkan.beberapa ( ratusan.Ing pro . subjek. prokomunis ) poli – banyak ( poligon.

usaha/proses/hal ( pencemaran. kejayaan.hasil perbuatan ( pendapatan.i ( insani. kemusnahan. abadi ) -in ( hadirin) -at ( hadirat. respirasi. seniwati ) -nita ( biduanita ) b) Imbuhan Arab Parsi . Ustazah ) c) Imbuhan Yunani. kesesakan.Latin-Ing .iah ( ilmiah.kumpulan ( kepulauan.-wati (peragawati. peningkatan ) . karyawati. penderitaan. permuafakatan ) 3) Apitan peN-…-an . Jahiliah ) .si ( komunikasi. perhentian. ekonomis ) .tempat ( kediaman. pendaftaran. manusiawi ) .sesuatu perkara ( pergaduhan. nasionalisme) . praktikal .sikap mementingkan ( kesukuan. praktis. keindahan. pertemuan.al ( kritikal.mirip sifat ( kebudak-budakan.perairan bermaksud laut yang termasuk dalam kawasan /wilayah .peristiwa ( perpisahan. perumahan.hal/keadaan tentang sesuatu ( kelakuan.is ( kritis. penggantungan ) .hasil perbuatan ( kerosakan. muslimat ) -ah ( Qariah.alat deria ( penglihatan. perikanan ) .hasil perbuatan ( perdamaian.kementerian. ( santifik. rohaniah.komunisme. kedudukan ) . tradisi . kesayangan ) . pendengaran ) .tempat himpunan ( perindustrian. linguistik ) IMBUHAN APITAN 1) Apitan ke-…-an . perlakuan ) .tindakan/kerja ( penyatuan.sesuatu tempat ( perkhemahan.pertandingan ) . kepahlawanan ) . kebangsaan ) 2) Apitan peR -…-an .wi ( duniawi.ik. penanaman ) * Imbuhan apitan peR-…-an dan peN-…-an yang menggunakan kata dasar yang sama membawa maksud yang berlainan . perpustakaan) . keagamaan ) . keturunan ) .isme ( vandalisme.

perlanggaran bermaksud kejadian berlanggar -pelanggaran bermaksud menyerang/menyerbu atau menentang peratuaran/adat .persembunyian bermaksud tempat bersembunyi .penyatuan bermaksud perbuatuan menyatukan .pemindahan perbuatan memindahkan .penggantungan bermaksud perbuatan menggantungkan sesuatu .pengubatan bermaksud menyembuhkan penyakit .pengairan bermaksud usaha mengairi ( kawasan pertanian ) -pertahanan bermaksud tempat pembelaan/hal mempertahankan -penahahan bermaksud perbuatan menahan -pergantungan bermaksud tempat mengharapkan pertolongan .perubatan bermaksud yang berkaitan dengan ubat/ proses mengubati .pendalaman bermaksud kerja-kerja /tindakan mendalamkan .perubahan bermaksud pertukaran . ikatan aatu kumpulan .pedalaman bermaksud daerah yang jauh dari pantai ( terletak di ceruk pelusuk ) .pengembangan bermaksud usaha mengembangkan/ pengembangan dan penguncupan .perpindahan bermaksud proses peralihan ..peletakan bermaksud meletakkan sesuatu di tempat tertentu .persatuan bermaksud gabungan.pertambahan bermaksud keadaan yang bertambah .pertemuan bermaksud perjumpaan/ perhimpunan/tempat berkumpul .penambahan bermaksud memberi tambahan pada -perkembangan bermaksud pertumbuhan ( menjadi semakin maju ) .perkuburan bermaksud tanah lapang/ tempat menguburkan jenazah . menemui atau menemukan .perletakan bermaksud meletakkan jawatan .penemuan bermaksud sesuatu yang didapati.penyembunyian bermaksud perbuatan menyembunyikan .pengubahan bermaksud perbuatan mengubahkan .penguburan bermaksudmenguburkan mayat .

membawa keluar ( mengeluarkan ) 5) Apitan meN -… -i .membeli untuk ( membelikan adik ) .menikam berkali-kali ( menikami ) .menjadikan satu ( menyatukan ) .memasukkan sesuatu ke dalam ( mengandangkan ) .menjadikan sesuatu sebagai ( menghadiahkan sebentuk cincin ) .menyebabkan berdiri ( mendirikan ) .membawa lari ( melarikan diri ) .menjalankan tugas menjalani – proses mengalami/ melalui menjatuhkan – mengenakan hukuman menjatuhi – menerima hukuman mengirimkan – menyerahkan sesuatu mengirimi – memberi seseorang menganugerahkan – memberi sesuatu menganugerahi – mengurnai seseorang memenuhkan – perbuatan mengisi memenuhi – memadai/memuaskan .rindu akan ( merindui ) .membawa ke darat ( mendaratkan ) .menjadikan berhubung ( menghubungkan ) ( membesarkan ) .mengirim sesuatu kepada ( mengirimi ) .memberi sifat penuh ( memenuhi ) .menyebabkan menjadi lebih besar ( membesarkan) .sifat marah kepada ( memarahi ) . menjalankan.membuangmengadakan kulit ( menguliti ) * Imbuhan apitan meN-…-i dan meN-…-kan yang menggunakan kata dasar yang sama tetapi membawa maksud yang berbeza.melakukan perbuatan kasar ( mengasari ) .4) Apitan meN-…-kan .memberikan sesuatu kepada ( menghadiahi) .

menyebabkan dapat didengar ( memperdengarkan ) 7) Apitan memper…i .bersenjata dengan ( bersenjatakan ) . selerak.menjadikan (objek) sebagai sebab ( mempertikaikan ) .bentuk sisipan tidak produktif lagi 1) Sisipan el( telunjuk. kelemumur.dapat dilihat/ dirasa ( kelihatan. geletar.ditimpa sesuatu ( kelalangan.menjadikan objek baru semula ( memperbaharui ) 8) Apitan ber -…. kemunting ) 3) Sisipan er( seruling. keluping.dan er. gerigi. gerodak.banyak/ merata-rata ( berguguran.beringat akan/ mengenangkn sesuatu peristiwa ( memperingati ) .saling memegang ( berpegang-pegangan ) 9) Apitan ber-…-kan .mengahwinkan anak laki-laki ( memperisterikan ) .bertanya dengan ( bertanyakan ) 10) Apitan ke-… an ( pasif ) . gemerlap.menemukan –berjumpa dengan objek yang dicari menemui – bertemu dengan seseora 6) Apitan memper… kan . keracunan ) . kelupas ) 2) Sisipan em( gemuruh.dapat dijelaskan ( terjelaskan ) 12) Apitan ter…I ( pasif ) -dapat diatasi ( teratasi) IMBUHAN SISIPAN -kata-kata terbitan yang terjadi dengan adanya bentuk-bentuk sisipan seperti el-.menjadikan bersuami ( mempersuamikan ) . semerbak. serabut ) .an .menjadikan objek beroleh senjata ( mempersenjatai ) . bertaburan ) . em-. gementar. ketakutan ) 11) Apitan ter …kan ( pasif ) .

terdapat beberapa kata yang penggunaannya telah dianggap dan dieja sebagai satu perkataan seperti yang berikut : ♥ antarabangsa ♥ bumiputera ♥ jawatankuasa ♥ kakitangan ♥ kerjasama ♥ warganegara ♥ olahraga ♥ pesuruhjaya . Rangkai kata bebas  ketua menteri  tengah hari  jalan raya  serai wangi  segi tiga Istilah khusus  deria rasa  hukum alamiah  graf terarah  meter alir  rapat umum  air mata  bulu roma Kiasan  ringan tulang  buah fikiran  darah muda  anak emas  bulan madu Selain itu. Penggabungan ini akan membawa makna tertentu.PROSES PEMAJMUKAN Kata majmuk terhasil apabila dua kata dasar atau lebih digabungkan.

berterima kasih ♫ rumah tangga – berumah tangga ♫ ulang kaji – mengulang kaji ♫ daya serap – daya serapan Kata majmuk yang menerima apitan dieja secara bercantum (sebagai satu kata) : ♫ salah guna – menyalahgunakan ♫ ibu bapa – keibubapaan ♫ kuat kuasa – dikuatkuasakan ♫ surat khabar – persuratkhabaran ♫ lipat ganda – melipatgandakan . Pengimbuhan kata majmuk terbahagi kepada dua bentuk.♥ setiausaha ♥ sukarela ♥ suruhanjaya ♥ tandatangan ♥ tanggungjawab ♥ matahari ♥ beritahu Penggunaan kata partikel ‘pun’ dicantum dengan kata yang sebelumnya : meskipun biarpun lagipun Kata majmuk boleh juga menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. iaitu : Kata majmuk yang menerima awalan atau akhiran tetap dieja terpisah seperti yang berikut : ♫ terima kasih .

Bentuk Kata Majmuk yang telah Mantap Kata dasar 1 Kata dasar 2 Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan Antara Apa Apa Apa Bagai Barang Beri Bumi Dari Dari Duka Jawatan Kaki Ke Kerja Mana Mata Olah Pada Pesuruh Setia Suka Suruhan Tanda Tanggung Warga bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya usaha rela jaya tangan jawab negara Antarabangsa Apabila Apakala Apalagi Bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera Darihal Daripada Dukacita Jawatankuasa Kakitangan Kepada Kerjasama Manakala Matahari Olahraga Padahal Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Warganegara .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->