NUMELE ŞI PRENUMELE: Toma Alexandra

DATA SI LOCUL NAŞTERII: 09.08.1990, Iasi
STUDII:
Liceul teoretic ,,Miron Costin’’ Iasi, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
SPECIALITATEA DE PE DIPLOMĂ: Pedagogia invatamantului primar si prescolar
ŞCOALA UNDE ESTE TITULAR ( DACĂ ESTE CAZUL).....................................
..........................................................................................................................................
ŞCOALA UNDE FUNCŢIONEAZĂ ÎN ACEST AN: Scoala generala cu clasele IVIII Ciurea
GRADUL DIDACTIC ŞI ANUL OBŢINERII: Debutant
 definitivat...............................................................
 gradul II...............................................................
 gradul I...............................................................
VECHIMEA ÎN :
 învăţământ: 0
 şcoală :0
STATUTUL (TITULAR, DETAŞAT, SUPLINITOR CALIFICAT, SUPLINITOR
NECALIFICAT, SUPLINITOR PENSIONAR) : Suplinitor calificat
ULTIMUL CALIFICATIV OBŢINUT........................................................................................
ADRESĂ MAIL : alexandra14toma@yahoo.com
NUMĂR DE TELEFON ( FIX/MOBIL) 0232296528/0749914469
CURSURILE DE PERFECŢIONARE URMATE ÎN ULTIMII 5 ANI (în ordine
cronologică):
.............................................................................................................................................................
ÎNCADRAREA ÎN ACEST AN (CLASĂ(E)⁄ TOTAL ORE):
 Suplinitor , clasa I
 19/40 ore
NUMĂR DE ELEVI LA CARE PREDĂ: 24
RESPONSABILITĂŢI (ŞCOALĂ/COMISIE)
Monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza
evaluarea elevilor
Centralizeaza si tehnoredacteaza revista elevilor din ciclul primar
Centralizeaza testele de evaluare initiala si finala de la clasele I
Intocmeste procesul verbal din cadrul comisiei metodice
PROPUNERI ŞI SUGESTII :

fizica Marț i Romana Romana Matematica Ed. Luni Lectura Matematica Romana Ed. plastica Joi Romana Romana Matematica Ed. 4.muzicala . 2. 3.fizica Miercuri Romana Religie Matematica Romana(literatura pentru copii) Vineri Abilitati practice Cunoasterea mediului Ed.Orar 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful