Crearea tabelelor in MS.

Word

Creare tabele • Prin introducere – Din meniul Tabel-Introducere tabel-se stabileste numar de randuri si coloane-OK • Prin desenare – Din meniul Tabel se alege-Desenare tabel-se folosesc butoanele de pe bara Tabele si borduri .

↑. Pentru a formata fontul din tabel procedaţi la fel ca la formatarea textului.←. existente pe tastatură sau puteţi da un clic în celula în care doriţi să introduceţi textul sau imaginea. . dar aveţi grijă ca ceea ce doriţi să formataţi să fie selectat.Creare tabel prin introducere După alegerea tipului de tabel pentru a vă deplasa de la o coloană la alta puteţi folosi tastele →.↓.

.Alegere stil tabel • Dacă doriţi un format special pentru tabelul dumneavoastră din meniul Tabel se alege Autoformatare in tabel –apare o fereastra din care puteti să alegeţi stilul dorit.

13. stergere(ERASER). a culorii de umplere(SHADING BORDER). 10.CENTER VERTICALLY il aranjeaza centrat. 12. 5. 7. 3. 6. alegerea tipului de chenar (OUTSIDE BORDER). desenare(PENCIL). 9. butonul SORT DESCENDING permite ordonarea descrescatoare. 4. butonul MERGE CELLS permite alipirea celulelor selectate intr-una singura. . Desenare tabel 11. culorii pentru bordura(BORDER COLOR). butonul CHANGE TEXT DIRECTION permite modificarea directiei de scriere a textului selectat.iar ALIGN BOTTOM il dispune in partea de jos a celulei. butonul AUTOSUM permite determinarea totalului pe o coloana. butonul SORT ASCENDING permite aranjarea in ordine crescatoare a informatiilor din celulele selectate. butonul SPLIT CELLS permite impartirea celulei selectate intr-un numar de linii si coloane introdus de utilizator. Butonul ALIGN TOP aliniaza scrisul din celula in partea de sus. butonul AUTOFORMAT TABLE permite alegerea unui format predefinit pentru tabel. 15.• • Din meniul TABEL-DESENARE TABEL (TABLEDRAW TABLE) 1. 14. 2. alegere linie pentru chenarul celulelor(LINE STYLE). alegerea grosimei liniei(LINE WEIGHT). 8.

Poziţionaţi mouse-ul în dreptul rândului pe care doriţi să îl selectaţi şi apoi cu un clic simplu selectaţi tot rândul. Selectarea înregului tabel. În acest moment trebuie să vă apară o săgeată neagră desupra coloanei. .Selectarea • Selectarea unei coloane din tabel.Pentru aselecta o coloană poziţionaţi mouse-ul deasupra coaloanei pe care doriţi să o selectaţi. Pentru a selecta coloana daţi un simplu clic cu mouse-ul.se face printr-un clic pe steluţa apărută în partea stângă a tabelului Selectarea unei coloane sau a unui rând se mai poate realiza şi cu ajutorul funcţiei Select din meniul Table.se face asemănător cu selectarea unei coloane singura difernţă fiind poziţionarea mouse-ului. Selectarea unui rând din tabel.

.Schimbarea dimensiunii şi a culorii unei celule • • Pentru a schimba dimensiunea unei celule aveţi următoarele posibilităţi: -Manual prin poziţionarea mouse-ului şi tragerea de coloana sau rândul pe care doriţi să-l modificaţi -Automat prin apelarea funcţiei Table Properties din meniul TABLE Pentru a schimba culoardea de umplere a unei celule şi a liniei va trebui să lucraţi cu bara de instrumente pe care o porniţi prin apăsarea butonului .

Aveţi grijă unde este poziţionat cursorul înainte să inseraţi o linie sau o coloană. . la dreapta. deasupra sau sub locul unde este poziţionat cursorul.Introducerea şi ştergerea de linii şi coloane • Inserarea liniilor noi sau a coloanelor în tabele se face cu ajutorul funcţiei Insert Rows sau Columns din meniul Table. • Inserarea se realizează la stânga.

tabelului • Ştergerea coloanelor se face cu ajutorul comenzii Delete din meniul Table.coloanelor. Şi acestă comandă depinde mult de locul unde este poziţionat cursorul.din fereastra care apare la selectarea optiunii se poate bifa: -SHIFT CELLS LEFT-pentru a deplasa toate celulele din dreapta celor sterse spre stanga. -DELETE ENTIRE ROW-sterge intreaga linie -DELETE ENTIRE COLUMN-sterge toata coloana . -SHIFT CELLS UP-pentru a deplasa toate celulele de sub cele sterse in sus.Ştergerea liniilor. LINII. STERGERE CELULE. COLOANE Din meniul TABLEDELETE CELLS-permite stergerea unor celule din tabel.

Lipire celule • • LIPIRE CELULE -se selecteaza celulele ce trebuie lipite Din meniul TABLEMERGE CELLS-permite eliminarea liniilor despartitoare de pe doua sau mai multe celule vecine de pe aceeasi linie. Selectie celule .

IMPARTIRE CELULE • Click in celula ce trebuie impartita-din meniul TABLESPLIT CELLSpermite divizarea celulei selectate in doua sau mai multe celule. Click in celula ce trebuie impartita .

Ascunderea caroiajului :click in tabel din meniul TABLE-HIDE GRIDLINESactiveaza sau dezactiveaza caroiajul tabelului.OPERATII ELIMINARE CAROIAJ TABEL • Click in tabel –din meniul TABLE se alege-CONVERT TEXT TO TABLE(CONVERT TABLE TO TEXT)-introduce textul intr-un tabel /elimina tabelul . SORTARE TABEL • Click in tabel –din meniul TABLE-SORT-permite ordonarea datelor din tabel dupa una.doua sau trei coloane simultan.continutul acestuia ramanand.Se bifeaza unul din butoanele radio: • ASCENDING-sortare crescatoare pentru cifre si ordine alfabetica pentru valori caracter • DESCENDING-sortare descrescatoare pentru cifre si ordine invers alfabetica pentru litere Crearea a doua tabele din unul • click in tabel in linia unde vrem sa realizam ruperea –din meniul TABLESPLIT TABLE-imparte tabelul in doua tabele in pozitia cursorului.in fereastra se bifeaza optiunea My list has HEADER ROW din zona SORT BY se alege numele coloanei in functie de care se vor sorta datele. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful