You are on page 1of 26

Kako Raste Pamet

Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Iz Predgovora prvom izdanju knjige 1974. godine Ova knjiga , koju itamo sa smekom, pa sa grohotom, pa sa ushienjem, krajnje je ozbiljna, ak bih rekao egzaktna. Ona govori o tome koliko smo, mi odrasli, neosnovano arogantni, samozadovoljni i povrni, i jo govori koliko su deca ozbiljna kad se nadju pred nekim najelementarnijim ivotnim naporima. Ova knjiga govori o detinjstvu, postojbini sveta i iste poezije! "Mene ne interesuje da li je tano to to ti meni govori, ali meni je ZAKON, i najvea ISTINA to to ta tvoja plava glavica moe da smisli i kae!" Posle knjige "Olovka Pie Srcem", ovo je jo jedna sveanost ISTINE... JA imam poverenja u svaku re koju deca izgovore, i to nije puka egzaltacija. To je poverenje u poeziju. Ova knjiga je opasna OPASNO ZGODNA! Ljubivoje Rumovi Sledea: Gluposti Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST PRVA: SA MIINOG AUTOMOBILA SPAO JE TOAK, ALI MIA NIJE UMEO DA GA NAMESTI PA SE ODVEZAO DO SERVISA ZA POPRAVKU Moe li da zamisli ta je ovde glupo?

KAKAV JE MIA?

Glup je to je iao u servis kad se tamo popravljaju televizori. to je iao u grad sa povreenim autom a nije svirao. Glup je to nije ugasio auto nego ga je terao sa gasom. Glup je to je vozio kola kad ne ume da upravlja sa putem.

TA JE MIA MOGAO DA URADI?


On je mogao lepo da sie iz auta i da svoj toak lepo namesti a ne tako da vozi pa da mu se svi smeju kako je zaboravio toak ne bi ni bio glup Glup je put - Ja ne znam tano zato

TA JE JO GLUPO?

Glup je ovek zato to ne ume lepo da tera nego ide po jarugama i tako dalje pa mu posle otpada toak. Glup je auto to ide na tri toka Glup je toak to se odmestio

ZATO SVE OVO NIJE MNOGO GLUPO?


To jo nije mnogo glupo - ako mu se i poslednji toak otkai on e onda da se prevrne u jarak i to e biti mnogo glupo Nita nije glupo kad taj moe da ia i na tri toka

Sledea: Glupost Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Mudrosti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Mudrost Prva :: Mudrost Druga :: Mudrost Trea :: Mudrost etvrta

MUDROST PRVA
BATINA JE IZ RAJA IZALA

TA TO ZNAI

Batina je iz raja izala znai da ni raj nije ba mnogo dobar To je to nita ne razume samo te strah To znai opet su poeli da te tuku To se kae tako zato to ti na to mesto bude posle sve rajasto

A ZATO JE BATINA IZ RAJA IZALA


Ja mislim da ni tamo nije bila dobra pa je isterali rajani Ima jedan to se hvali batinom kad hoe date bije on kae da zna zato Ja mislim da treba tamo da se vrati

DA LI JE TO TANO

To nije tano batina nije dobra za umirivanje dece Kad nije izala iz raja bilo je bolje

ODAKLE JE BATINA

I mi se to pitamo odakle je batina Batina je dola iz neke strane zemlje

GDE SU SADA BATINE


Batine rastu na razno drvee Ima jedna na krovu za zastavu ona je najbolja Kod nas ona stoji na ifonjeru

Prethodna: Glupost Osma Sledea: Mudrost Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Prie


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Pria Prva :: Pria Druga :: Pria Trea

PRIA PRVA
NAMERNO OVDE IZOSTAVLJENA ALI IZ NJE SU DECA SAZNALA KAKO JE NEKI SELJAK NAMESTIO KLOPKE DA POHVATA DRALOVE KOJI SU MU TETILI USEVE PA SA NJIMA UHVATIO I JEDNU RODU KOJA GA JE MOLILA DA JE PUSTI JER JE NEVINA ALI JOJ JE SELJAK REKAO DA JE ZAJEDNO SA LOPOVIMA UHVAENA I DA E ZAJEDNO SA NJIMA I DA UMRE ta iz te prie moe da se naui?

O BASNI

Odatle vidimo da je to basna Ta basna se odnosi na nesamilost Ona nas poduava da su sve basne interesantne za sluanje

Odatle se uimo kako se basne priaju Iz te basne vidimo da ja imam tu basnu kod kue

O SELJAKU

Ova basna nas moe poduiti kako je seljak bio mnogo tvrdoglav Ako je on trebao drugog da uvati nije trebao rodu da stavlja u veliku nezgodu Odavde vidimo da su seljaci opasni po ptice

TA DA RADIMO AKO SMO SELJACI


Seljak je trebao prvo da ispita stvar a ne odmah da nabaca svu krivicu na rodu ta on ima da joj govori platie glavom kad niko ne nosi glavu u novaniku Ako smo seljaci ne treba da vatamo dobre ptice pevaice

O RODI

Roda je glupa zato to je tako velika a nije ptica pevaica jer da je ptica pevaica seljak bi je stavio u kavez da mu peva ali ona mnogo glupo peva Ja mislim da ima i krive rode ona nije onda trebala da ide u tetu ako je tetljiva Ko joj je kriv to je nevina Roda ne ume da govori ona se pred seljakom samo pravi da ume

O DRUENJU

Odatle vidimo da ima ptica koje se zovu dralovi Ja mislim da treba da pazimo da ne budemo dralovi Uimo se o pticama s kojom pticom se drui takav si i ti dral Ova basna nas poduava da se ne druimo sa pticama

O PODMUKLOSTI

Iz ove prie vidimo da je seljak bio dosta podmukao i da je prevario rodu tako su i jedni jarii pojedeni od vuka

O KRAAMA

Ova pria nas ui da kad idemo u krau dobro treba da gledamo da li je seljak postavio zamke Iz nje vidimo da su zamke opasne po ivotima Seljaci ne bi trebali da stavljaju zamke u usove jer mogu da se uvate ptice selice Ne treba da krademo sa drugima ako se nalaze zamke

Prethodna: Mudrost etvrta Sledea: Pria Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Prie


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Pria Prva :: Pria Druga :: Pria Trea

PRIA PRVA
NAMERNO OVDE IZOSTAVLJENA ALI IZ NJE SU DECA SAZNALA KAKO JE NEKI SELJAK NAMESTIO KLOPKE DA POHVATA DRALOVE KOJI SU MU TETILI USEVE PA SA NJIMA UHVATIO I JEDNU RODU KOJA GA JE MOLILA DA JE PUSTI JER JE NEVINA ALI JOJ JE SELJAK REKAO DA JE ZAJEDNO SA LOPOVIMA UHVAENA I DA E ZAJEDNO SA NJIMA I DA UMRE ta iz te prie moe da se naui?

O BASNI

Odatle vidimo da je to basna Ta basna se odnosi na nesamilost Ona nas poduava da su sve basne interesantne za sluanje Odatle se uimo kako se basne priaju Iz te basne vidimo da ja imam tu basnu kod kue

O SELJAKU

Ova basna nas moe poduiti kako je seljak bio mnogo tvrdoglav Ako je on trebao drugog da uvati nije trebao rodu da stavlja u veliku nezgodu Odavde vidimo da su seljaci opasni po ptice

TA DA RADIMO AKO SMO SELJACI


Seljak je trebao prvo da ispita stvar a ne odmah da nabaca svu krivicu na rodu ta on ima da joj govori platie glavom kad niko ne nosi glavu u novaniku Ako smo seljaci ne treba da vatamo dobre ptice pevaice

O RODI

Roda je glupa zato to je tako velika a nije ptica pevaica jer da je ptica pevaica seljak bi je stavio u kavez da mu peva ali ona mnogo glupo peva Ja mislim da ima i krive rode ona nije onda trebala da ide u tetu ako je tetljiva Ko joj je kriv to je nevina Roda ne ume da govori ona se pred seljakom samo pravi da ume

O DRUENJU

Odatle vidimo da ima ptica koje se zovu dralovi Ja mislim da treba da pazimo da ne budemo dralovi Uimo se o pticama s kojom pticom se drui takav si i ti dral Ova basna nas poduava da se ne druimo sa pticama

O PODMUKLOSTI

Iz ove prie vidimo da je seljak bio dosta podmukao i da je prevario rodu tako su i jedni jarii pojedeni od vuka

O KRAAMA

Ova pria nas ui da kad idemo u krau dobro treba da gledamo da li je seljak postavio zamke Iz nje vidimo da su zamke opasne po ivotima Seljaci ne bi trebali da stavljaju zamke u usove jer mogu da se uvate ptice selice Ne treba da krademo sa drugima ako se nalaze zamke

Prethodna: Mudrost etvrta Sledea: Pria Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Prie


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Pria Prva :: Pria Druga :: Pria Trea

PRIA DRUGA
TAKOE IZOSTAVLJENA A GOVORI SE O NEKOM OVEKU KOME SU TOKOVI OD KOLA ZAGLAVILI U BLATU PA JE ON NE UINIVI NITA POEO ZVATI KRALJEVIA MARKA U POMO A OVAJ KAD JE DOAO SAMO MU REKAO DA POGURA SVOJIM RAMENOM TOAK I DA OBODE VOLOVE PA OTIAO SVOJIM PUTEM ta odatle moe da se naui?

O JARKOVIMA PORED PUTA


Iz te prie se vidi kako je ovek bio pametan i nije hteo da gura nego je odmah zvao Kraljevia Marka Odavde se vidi zato slue jarkovi pored puta Uimo se kako da zavuemo kola u blato

KO UTERUJE KOLA U BLATO


Ova basna nas poduava da volovi uteruju kola u blato Uimo se da i ovlovska snaga nekad ne pomae Uimo se da ne treba da pomaemo volove

O TOME KAKO DA VOZIMO


Odavde moemo da nauimo da kad vozimo kola moramo da stavimo tokove na ta kola Vidimo da mogu da nam ispadaju tokovi Iz ove prie vidimo da ima razna savetovanja Nije pravilno da idemo kaljavim putem - ali to je slabo to sam odgovorila

O TOME KAKO DA PODUAVAMO


Iz ove prie se vidi da treba oveka da poduimo gde da gurne a mi da se ne zadravamo nego da produimo svojim putem Kad se nekome zaglave kola treba da kaemo DRAGI SELJAK POGURAJ TOKOVE IZ BLATA Iz ove prie moe da se izui prva pomo seljacima Iz te basne vidimo da nikad ne treba da padamo u nevolju

TA DA RADIMO AKO SE ZAGLAVIMO


Kad smo u nevolji mi nikada ne treba da zovemo jaega od sebe Ako se zaglavimo negde ne treba da se deremo pa da nas posle neko ui

TREBA LI DA BUDEMO LJUBAZNI


Iz te prie se uimo da ako je neto prljavo ne treba da se mi prljamo nego samo da pouimo Odatle vidimo da je blato jedna glupa stvar Ja mislim da treba da budemo ljubazni i da se ne smejemo kad se neko udesi

KAKAV JE BIO KRALJEVI MARKO


Odatle se uimo da je Kraljevi Marko bio mnogo veliki i zato nije hteo da se saginje Odatle vidimo da to nije junaka pesma o junacima Kraljevi Marko je izmislio kako se vade kola iz blata Vidimo da je Kraljevi Marko otiao svojim putem I Kraljevi Marko je bio ponekad neposluan samo nisu smeli da ga tuku

KAKO DA POMAEMO SEBI I DRUGIMA


Kad smo u nevolji treba da se oslanjamo na drugog i na Kraljevia Marka Odatle vidimo da treba i mi da pomognemo kad se neko zalgavi u nevolji Kako treba da izguramo kola iz blata moemo da nauimo od Kraljevia Marka Ova pria nas ui da se Kraljevi Marko zove u pomo sa deranjem

Prethodna: Pria Prva Sledea: Pria etvrta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Prie


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Pria Prva :: Pria Druga :: Pria Trea

PRIA TREA
KOJU E ITAOCI ODMAH PREPOZNATI AKO KAEM DA JE DECI OVDE ISPRIANO KAKO SU NEKI VODENIAR I NJEGOV SIN GONILI MAGARCA U SUSEDNI GRAD NA PRODAJU PA GA USPUT NA PRIMEDBE PROLAZNIKA PRVO JAIO SIN PA OTAC PA OBOJICA DA BI GA NA KRAJU SVEZALI KONOPCEM I PONELI ONI NJEGA ALI SE MAGARAC NA MOSTU UPLAIO I PAO U REKU emu nas ona moe da poui?

TA JE TREBALO JO DA PROBAJU

Oni su trebali da probaju da otac vodi magarca i da nosi sina a oni nisu Trebali su neto drugo da probaju ta im je magarac toliko skrivio da moraju ba njega Ja mislim da su trebali svi da se sveu

GDE SU POGREILI I ZATO


Oni su trebali noom da idu u drugi grad ako se mnogo ne plae Trebali su da povedu jo jedno magare i kad bi imali dva magareta mogli bi jedno da veu na drugo i da se sami nose a ne da se oni toliko mue Mi iz te prie vidimo gde su pogreili trebali su prvo oni da nose magarca a posle da ga jau pa posle bi i on njih jerbo nije umoran

TA JE MNOGO BOLJE

Mnogo je bolje da jaemo magarca obadvoje nego on nas da jae Ja mislim trebalo je da jae onaj ko je najstariji od njih Trebali su prvo da vide ko moe najbolje da nosi pa njega da jau a ne da nose onoga ko moe njih Moemo da vidimo da ja jo nisam video da magarac nekoga jae Ne treba da idemo peke ako imamo sredstvo

DA LI JE TREBALO DA SE SKIDAJU SA MAGARCA


Mi odatle moemo da vidimo ko je koga jaio Odavde se uimo da se jae na razne naine Oni su trebali stalno da jau zajedno i nisu trebali da se skidaju odozgo s magarca jer bi on izdrao njih a i oni su posle trebali malo da izdre Odatle vidimo da ja vie volim konja

KO JE SVE TO ZAPOEO

Moemo da vidimo da su ene poele prve da priaju Ja mislim da su svi glupo govorili samo onaj deak je pravilno govorio

Magarac nije trebao da dozvoli da ga oni nose

KO JE KRIV TO SE TAKO ZAVRILO


Magarac je kriv jer je mnogo tvrdoglav ta je on imao da skae s mosta u reku kad su oni njega nosili Vidimo da je sin bio dobar prema ocu i otac je bio dobar prema sinu a i magarac nikom nije bio zao nego putnici po putu Sin i vodeniar su trebali da sede na magarcu pa da on njih vodi a ne oni njega pa ga odveli u reku

O VODENIARU I NJEGOVOM SINU


Iz te prie o vodeniaru i njegovom sinu vidi se da su oba bili zamlaeni Pria nam pokazuje da je sin bio strano jak kad je nosio pola od magarca Odatle moemo da vidimo se taj magarac mnogo namuio sa ovima

O PROLAZNICIMA

Mi odatle vidimo da ljudi to su ili putem nisu bili kulturni niko nije vikao DOBAR DAN Naisto je bio glup onaj graanin to je vikao VIDI DVA MAGARCA a bio je samo jedan Vidimo da su ljudi i ene na putu samo priale a trebale su da im pomognu da nose magarca

O OVEKU I MAGARCU

Iz te prie vidimo da magarac moe da nosi oveka a ovek ne moe magarca Uimo se da glupim ljudima ni magarac ne pomae Vidimo da ovek u svom ivotu moe da bude jaen od svog magarca a isto i njegov sin Vidimo kako moemo da postanemo glupi ako se druimo sa magarcima

O TOME KAKAV JE NAROD


Narod nije ugodan - nikad ne treba da ugaamo narodu kad idemo pokraj reke Kad idemo putem svata moe da se desi ako nas sreu Ako bi sluali sav narod mi bi propali a magarac je sluao pa je propao Ta pria nas ui da narod mnogo voli magarce

O TOME KAKAV JE MAGARAC


Magarac uopte nije dobro sredstvo - on je stoka Odatle se vidi da je magarac za jahanje i za noenje Odatle uimo da ima razni magarci Vidimo da ne treba da vodimo magarca nigde Treba sve da probamo kad idemo sa magarcima

KAKO DA SE PONAAMO KAD IMAMO MAGARCA


Mi ne treba mnogo da pretovarujemo magarca sa nama Nije dobro da jedan obian magarac jae ljude i vodeniare Odatle se uimo ta treba da radimo sa magarcem Mi ne treba da navalimo svi na jednog bednog magarca nego as jedan as drugi

KAKO SE PRODAJE MAGARAC


Iz te prie se uimo da ako nosimo magarca treba dobro da ga veemo Vidimo da se magarac teko prodaje Ako bude jedan ovek i jedan magarac to je onda dobro za jahanje Najbolje je da ne prodajemo magarca Odatle vidimo da je mnogo bolje da idemo autobusom u susedan grad Sa magarcima moemo da radimo ta hoemo

TA NE TREBA DA RADIMO

Ne treba da sluamo Ne treba da jaimo putem - ne treba da bacamo jadne ivotinje u reku Ne treba da idemo pored reke i treba da siemo ako nas neko nosi da nbe izginemo preko mosta Ne treba dvojica da jau jednoga

Prethodna: Pria Prva Sledea: Pria etvrta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST PRVA: SA MIINOG AUTOMOBILA SPAO JE TOAK, ALI MIA NIJE UMEO DA GA NAMESTI PA SE ODVEZAO DO SERVISA ZA POPRAVKU Moe li da zamisli ta je ovde glupo?

KAKAV JE MIA?

Glup je to je iao u servis kad se tamo popravljaju televizori.

to je iao u grad sa povreenim autom a nije svirao. Glup je to nije ugasio auto nego ga je terao sa gasom. Glup je to je vozio kola kad ne ume da upravlja sa putem.

TA JE MIA MOGAO DA URADI?


On je mogao lepo da sie iz auta i da svoj toak lepo namesti a ne tako da vozi pa da mu se svi smeju kako je zaboravio toak ne bi ni bio glup Glup je put - Ja ne znam tano zato

TA JE JO GLUPO?

Glup je ovek zato to ne ume lepo da tera nego ide po jarugama i tako dalje pa mu posle otpada toak. Glup je auto to ide na tri toka Glup je toak to se odmestio

ZATO SVE OVO NIJE MNOGO GLUPO?


To jo nije mnogo glupo - ako mu se i poslednji toak otkai on e onda da se prevrne u jarak i to e biti mnogo glupo Nita nije glupo kad taj moe da ia i na tri toka

Sledea: Glupost Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Mudrosti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Mudrost Prva :: Mudrost Druga :: Mudrost Trea :: Mudrost etvrta

MUDROST PRVA
BATINA JE IZ RAJA IZALA

TA TO ZNAI

Batina je iz raja izala znai da ni raj nije ba mnogo dobar To je to nita ne razume samo te strah To znai opet su poeli da te tuku To se kae tako zato to ti na to mesto bude posle sve rajasto

A ZATO JE BATINA IZ RAJA IZALA


Ja mislim da ni tamo nije bila dobra pa je isterali rajani Ima jedan to se hvali batinom kad hoe date bije on kae da zna zato Ja mislim da treba tamo da se vrati

DA LI JE TO TANO

To nije tano batina nije dobra za umirivanje dece Kad nije izala iz raja bilo je bolje

ODAKLE JE BATINA

I mi se to pitamo odakle je batina Batina je dola iz neke strane zemlje

GDE SU SADA BATINE


Batine rastu na razno drvee Ima jedna na krovu za zastavu ona je najbolja Kod nas ona stoji na ifonjeru

Prethodna: Glupost Osma Sledea: Mudrost Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Prie


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Pria Prva :: Pria Druga :: Pria Trea

PRIA PRVA
NAMERNO OVDE IZOSTAVLJENA ALI IZ NJE SU DECA SAZNALA KAKO JE NEKI SELJAK NAMESTIO KLOPKE DA POHVATA DRALOVE KOJI SU MU TETILI USEVE PA SA NJIMA UHVATIO I JEDNU RODU KOJA GA JE MOLILA DA JE PUSTI JER JE NEVINA ALI JOJ JE SELJAK REKAO DA JE ZAJEDNO SA LOPOVIMA UHVAENA I DA E ZAJEDNO SA NJIMA I DA UMRE ta iz te prie moe da se naui?

O BASNI

Odatle vidimo da je to basna Ta basna se odnosi na nesamilost Ona nas poduava da su sve basne interesantne za sluanje Odatle se uimo kako se basne priaju Iz te basne vidimo da ja imam tu basnu kod kue

O SELJAKU

Ova basna nas moe poduiti kako je seljak bio mnogo tvrdoglav Ako je on trebao drugog da uvati nije trebao rodu da stavlja u veliku nezgodu Odavde vidimo da su seljaci opasni po ptice

TA DA RADIMO AKO SMO SELJACI


Seljak je trebao prvo da ispita stvar a ne odmah da nabaca svu krivicu na rodu ta on ima da joj govori platie glavom kad niko ne nosi glavu u novaniku Ako smo seljaci ne treba da vatamo dobre ptice pevaice

O RODI

Roda je glupa zato to je tako velika a nije ptica pevaica jer da je ptica pevaica seljak bi je stavio u kavez da mu peva ali ona mnogo glupo peva Ja mislim da ima i krive rode ona nije onda trebala da ide u tetu ako je tetljiva Ko joj je kriv to je nevina Roda ne ume da govori ona se pred seljakom samo pravi da ume

O DRUENJU

Odatle vidimo da ima ptica koje se zovu dralovi Ja mislim da treba da pazimo da ne budemo dralovi Uimo se o pticama s kojom pticom se drui takav si i ti dral Ova basna nas poduava da se ne druimo sa pticama

O PODMUKLOSTI

Iz ove prie vidimo da je seljak bio dosta podmukao i da je prevario rodu tako su i jedni jarii pojedeni od vuka

O KRAAMA

Ova pria nas ui da kad idemo u krau dobro treba da gledamo da li je seljak postavio zamke Iz nje vidimo da su zamke opasne po ivotima Seljaci ne bi trebali da stavljaju zamke u usove jer mogu da se uvate ptice selice Ne treba da krademo sa drugima ako se nalaze zamke

Prethodna: Mudrost etvrta Sledea: Pria Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Mudrosti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Mudrost Prva :: Mudrost Druga :: Mudrost Trea :: Mudrost etvrta

MUDROST DRUGA
ISPECI PA RECI

KAKO DA SE LEPO PONAAMO


To je valjda kad se izgori da ne pria nikome ako ne boli To je to me jedan opalio sa vrgom a ja sam vrisnuo To je za lepo ponaanje kad ode nekom u goste treba da saeka da se prvo ispee pa tek posle da trai

TA TO TANO ZNAI

To tano znai da se deca ne treba da igraju sa vatrom To je kako se peku knjige Ja mislim da tako raste pamet

Prethodna: Mudrost Prva Sledea: Mudrost Trea

Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Mudrosti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Mudrost Prva :: Mudrost Druga :: Mudrost Trea :: Mudrost etvrta

MUDROST TREA
KO NEMA U GLAVI IMA U NOGAMA

KADA SE TAKO KAE


Kae se kad neko ima glavaste noge Kad neko ima mozak u nogama Kad neko misli sa svojim nogama

DA LI JE TO TANO ILI NIJE TANO


Tano je - to znai glup je a ipak moe da hoda Nije tano - zato to noge nisu za razmiljanje Ko nema u glavi znai da u glavi nema pertlu a u nogama ima

TA TO JO ZNAI

To znai da bude bistar To znai da ja ne znam ta znai

Prethodna: Mudrost Druga Sledea: Mudrost etvrta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST ETVRTA: JEDAN OVEK JE PUCAO U ZECA PRVIM METKOM GA JE UBIO NA MESTU ALI GA DRUGIM NIJE MNOGO RANIO ta je ovde glupo?

ZATO JE GLUP ZEC


Glup je to je mogao malo da se mrdne Glup je zec zato to se je namestio tako da ga lovac promai Glup je zec zato to je mogao da pobegne kroz granje

ZATO JE GLUP LOVAC


Glup je to je pucao u zeca kad je on dobar Mogao je da nae nekog vuka ili tako neto to nije ba dobro Glup je to je troio viak municije Kako je mogao jedan metak da mu ide dobro a drugi da promai glupo je to je tako ispalo

ZATO JE GLUPA PUKA I ZATO JE GLUPO PUCANJE


Kada neko puca u zeca onda ga i ubije ako ga ne ubije onda bez veze ima metak Glupa mu je puka on valjda ima dvocevku i kad je nianio trebao je da zamuri na oba oka Kad neko namerno nee da promai on te niani - to je mislim glupo Glupo je to puca - od toga neko umre u ratu

TA JE JO GLUPO

Glupo je to kaete jedan ovek - to nije valjda bio obian ovek nego pravi lovac Glupo je to samo neto izmilja Glupo je to samo zaponete priu i odmah stanete a treba da nam priate dugake prie Glupo je to stalno zapitkuje Ne znam ja ta je tu glupo to jo nisam probao

Prethodna: Glupost Trea Sledea: Glupost Peta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti

Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST PRVA: SA MIINOG AUTOMOBILA SPAO JE TOAK, ALI MIA NIJE UMEO DA GA NAMESTI PA SE ODVEZAO DO SERVISA ZA POPRAVKU Moe li da zamisli ta je ovde glupo?

KAKAV JE MIA?

Glup je to je iao u servis kad se tamo popravljaju televizori. to je iao u grad sa povreenim autom a nije svirao. Glup je to nije ugasio auto nego ga je terao sa gasom. Glup je to je vozio kola kad ne ume da upravlja sa putem.

TA JE MIA MOGAO DA URADI?


On je mogao lepo da sie iz auta i da svoj toak lepo namesti a ne tako da vozi pa da mu se svi smeju kako je zaboravio toak ne bi ni bio glup Glup je put - Ja ne znam tano zato

TA JE JO GLUPO?

Glup je ovek zato to ne ume lepo da tera nego ide po jarugama i tako dalje pa mu posle otpada toak. Glup je auto to ide na tri toka Glup je toak to se odmestio

ZATO SVE OVO NIJE MNOGO GLUPO?


To jo nije mnogo glupo - ako mu se i poslednji toak otkai on e onda da se prevrne u jarak i to e biti mnogo glupo Nita nije glupo kad taj moe da ia i na tri toka

Sledea: Glupost Druga Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti

Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST DRUGA: JA IMAM TRI BRATA: PAVLA, MILANA I SEBE ta je tu glupo?

TA JE TU MNOGO GLUPO

Glupo je to ima tri brata a moe da ima i vie Meni je mnogo glupo to ima brata Milana Glupo je to rauna i tebe kad ti nisi za raunanje

IJI JE TO BRAT

Sam sebi nisi brat - sam sebi nisi ni roak Sebe nije njegov brat - to je neki tui brat On sebi nije nita

ZATO RAUNA I SEBE


Glupo je to je i sebe stavio njemu za brata Pa sebe je ve imao jednom ta se mea sa braom Glupo je to ima i sebe Nita nije glupo - kad ima samo dva brata mora i sebe da rauna Moda ti ima tri sestre samo nee da kae i to je ba glupo

TA ISPITIVA NIJE REKAO


Nisi nam uopte rekao kako se ti zove i to je mnogo glupo Ti se tu zove sebe - to je neko glupo ime Ne moe ti da ima samoga sebe nisi se valjda porodio

Prethodna: Glupost Prva Sledea: Glupost Trea Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST TREA: JEDAN MOJ PRIJATELJ IMA TAKO VELIKA STOPALA DA PANTALONE MORA PREKO GLAVE DA OBLAI ta je ovde glupo?

PITANJA

Jel ti stvarno ima takvog prijatelja A jel moe ti tako da obue A otkud njemu takve pantalone

BEZ NASLOVA

Meni je glupo to ne uti kad ima takvog prijatelja

KAKVE SU PANTALONE

Glupo je to pantalone ne mogu da pokriju glavu i sve druge stvari Glupo je to ja mislim da pantalone nemaju nikakve veze sa stopalima Glupo je to su pantalone na sredini zaivene pa moe glavom da se udari u onu pregradu izmeu nogu

KAKAV JE MOJ PRIJATELJ


Ja ne znam kako je mogao da bude tako veliki i ak preko glave da oblai pantalone Sramota je da on ne zna da su pantalone uplje za noge a ne za glavu Ako obue tako svi e posle videti da pantalone nisu muke Pa taj va prijatelj znai ima stopalo do glave Glup je taj tvoj prijatelj to ima takvo stopalo i to ga ne popravi

DA LI SE PANTALONE TAKO OBLAE


Pantalone se bogami ne oblae sa glavom Ne moe tako sigurno - jo se takav nije rodio ko moe da obue glavu sa pantalonama kroz obe nogavice Pa zar taj va prijatelj ne vidi da mu smeta glava Ja mislim da nijedan ovek nije valjda ena pa tako da oblai pantalone Taj e sigurno da pocepa pantalone

TA TREBA MOJ PRIJATELJ DA URADI AKO HOE PANTALONE TAKO DA OBUE


On moe i tako da ih obue ali posle mora da cepa depove pa da provue ruke Ako tako navue posle treba da stavi glavu u cipelu On moe da provue glavu samo kroz jednu nogavicu a drugu mora da dri kad ide Tako moe da obue samo ako ima neku strano dugaku glavu

Ja samo ne znam kako e on posle da izvue glavu iz obe nogavice On mora da stane na patos pa da tako navue - drugaije ne moe

MOE LI TAKO DA OBUE


Moe on i tako da obue ali posle e sigurno da se saplie Ako i uspe takoda obue opet e on biti samo u gaama Ako tako obue onda e on stajati skorz naopako Ako obue preko glave njemu e pantalone da budu preko grla Posle on nikako ne moe da ih skine sve e da mu izgrebu uveta Ako ba hoe kroz glavu on mora da kupi vee pantalone

DA LI JE MOJ PRIJATELJ GLUP OVEK


Ja mislim da on nije glup ako moe pantalone tako da obue Moda vi niste dobro videli moda to nisu bile pantalone moda su to bile neke gae Nije nita glupo zato to je on sigurno oblaio neke enske pantalone od svoje sestre

TA JO TREBA DA URADI

Ako hoe tako on mora da ih vrati krojau da mu skrati nogavice On mora bar jednu nogavicu da odsee naisto Ja mislim treba da ima najmanje dve glave pa da mu prou obe nogavice

Prethodna: Glupost Druga Sledea: Glupost etvrta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST ETVRTA: JEDAN OVEK JE PUCAO U ZECA PRVIM METKOM GA JE UBIO NA MESTU ALI GA DRUGIM NIJE MNOGO RANIO ta je ovde glupo?

ZATO JE GLUP ZEC


Glup je to je mogao malo da se mrdne Glup je zec zato to se je namestio tako da ga lovac promai Glup je zec zato to je mogao da pobegne kroz granje

ZATO JE GLUP LOVAC


Glup je to je pucao u zeca kad je on dobar Mogao je da nae nekog vuka ili tako neto to nije ba dobro Glup je to je troio viak municije Kako je mogao jedan metak da mu ide dobro a drugi da promai glupo je to je tako ispalo

ZATO JE GLUPA PUKA I ZATO JE GLUPO PUCANJE


Kada neko puca u zeca onda ga i ubije ako ga ne ubije onda bez veze ima metak Glupa mu je puka on valjda ima dvocevku i kad je nianio trebao je da zamuri na oba oka Kad neko namerno nee da promai on te niani - to je mislim glupo Glupo je to puca - od toga neko umre u ratu

TA JE JO GLUPO

Glupo je to kaete jedan ovek - to nije valjda bio obian ovek nego pravi lovac Glupo je to samo neto izmilja Glupo je to samo zaponete priu i odmah stanete a treba da nam priate dugake prie Glupo je to stalno zapitkuje Ne znam ja ta je tu glupo to jo nisam probao

Prethodna: Glupost Trea Sledea: Glupost Peta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti

Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST PETA: JEDAN JOVAN PRIA OD MOJE KUE VODI JEDAN PUT ZA VARO KOJIM SVE VREME IDEM NIZ BRDO A KADA SE IZ VAROI VRAAM KUI OPET IDEM SVE NIZ BRDO Da li je to mogue?

TA JE GLUPO U JOVANOVOJ PRII


Glupo je brdo to je samo jednom brdovito a dvaput nizbrdasto Glupi su ljudi to su pravili taj put pa napravili sve nizbrdice Glupa je nizbrdica jer kad ide niz brdo ne moe da ide lepo nego sve tri i jedva se zaustavi Glupo je to kae da ide u varo niz brdo - da je varo niz brdo ona bi se sigurno rasturila

GDE SE NALAZI JOVANOVA KUA


Kako to kad se ide kroz grad ide se kraj njegove kue i kad se vraa opet se ide kraj njegove kue kao da je njegova kua najvanija Nije mogue da ba od njegove kue poinje put On se hvalio da se njegova kua nalazi blizu varoi a lae zato to treba mnogo da se ide niz brdo - dva puta mora da promeni niz brdo do njegove kue

KAKO JE U VAROI

U varoi je sve ravno u varoi ne sme da bude niz brdo U varoi ljudi mora da se etaju i zato je sve niz brdo da bude lake

ZATO NITA NIJE GLUPO


Nije glupo zato to taj sigurno ima kuu na sredini brda Video sam jo lepe u crtanim filmovima To je sigurno neki skup put To je ba fino da ide sve niz brdo

Prethodna: Glupost etvrta Sledea: Glupost esta Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST ESTA JEDNOM ZATVORENIKU SUDIJA JE REKAO VI ETE BITI OBEENI I JA SE NADAM DA E TO BITI DOBRA OPOMENA ZA VAS ta je ovde glupo?

KAKVA JE OPOMENA

Glupa je opomena - on ne moe da se popravi ako ga obesi bolje da ga ne opominje Glupo je to mu kae vi a hoe posle da ga obesi Glupo je to ga bese - oni e znai da ga obese a ovek se nije ni nadao

KAKAV JE SUDIJA

Sudija je glup - on ne sme odmah da kae da e biti obeen jer moe ovek da se uplai i da crkne od straha Ako ga obesi za opomenu ja mislim slomie se vealica Ako ga obesi za opomenu posle nee imati sa im da ga opominje i to e biti mnogo glupo Moe tako posle i sudiju da obese ako nije dobar da se opameti

Prethodna: Glupost Peta Sledea: Glupost Sedma Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST SEDMA NEKI LJUDI SMATRAJU DA BI SE SAOBRAAJNE NESREE NA ELEZNICI SMANJILE KAD BI SE UVEK PRE NEGO TO VOZ KRENE OTKAIO POSLEDNJI VAGON KOJI NAJEE STRADA Da li je to pametno?

TA E SE GLUPO DESITI KAD OTKAE POSLEDNJI VAGON


Kad otkae zadnji vagon ostae opet zadnji vagon pa moraju sve vagone da otkae Ja mislim da ne mora poslednji vagon uvek da bude povreen Ja mislim da je glupo to oni ne znaju ba tano kad e da se zdesi nesrea pa tad da ga otkae Glupo je to voz juri sa zadnjim vagonom za nesreu Glupo je to na eleznikim vozovima postoji zadnji vagon

TA E SE JO DESITI

To nije mnogo pametno - kuda e ti putnici posle da idu kad otkae poslednji vagon Putnici iz tog vagona bi se bunili i to je glupo Meni je glupo to neki ljudi smatraju kad im se to ne tie

Prethodna: Glupost esta Sledea: Glupost Osma Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe

Kako Raste Pamet - Gluposti


Uvod :: Gluposti :: Mudrosti :: Prie Glupost Prva :: Glupost Druga :: Glupost Trea :: Glupost etvrta Glupost Peta :: Glupost esta :: Glupost Sedma :: Glupost Osma

GLUPOST OSMA: PRE NEKI DAN JEDNE STRANE NOVINE DONELE SU VEST DA JE NA NEKOM STAROM PANSKOM GROBLJU NADJEN KOSTUR NEKE MALE LOBANJE PA SE VERUJE DA JE TO GLAVA HRISTOFORA KOLUMBA KAD JE IMAO DESET GODINA Zato je ova vest glupa?

KAKO TAKO

Kako to moe - oni se znai nisu uopte uplaili kad su videli kosturastu glavu Kako tako mala glava - ja mislim da je Kolumbo imao veliku glavu Oni mu tu nali glavu a on otkrio ameriku - to nije mogue

KAKVU JE GLAVU IMAO KOLUMBO


Ja mislim da je Kristof imao drukiju glavu Kolumbo nije ni imao lubanju nije mu trebala Glupo je to taj Kolumbo nije imao trajnu glavu

DA LI JE TO BILA KOLUMBOVA GLAVA


Moda to nije bila njegova glava moda je to bila glava od nekog drugog oveka prilino dosta je umrlo Tu je glupa lobrnja - od lobrnje nemoe da postane glava Glupo je to je kolumbo na starom groblju ostavio lobanju mogao je da ostavi cvee neko Meni je glup taj to je naao to mogao je neto drugo da nae

KAKO JE KOLUMBO OTKRIO AMERIKU


Ja mislim da hurtifor nije ni bio znaajan kad je imao deset godina Glupo je to se kolumbo ne bi otisnuo da bude kapetan brodia sa takvom kosturastom glavom Kako je onda iao bez glave kad mu u groblju bila njegova prava glava Pa Kolumbo je znai bez glave otkrio ameriku Ne bi ga ni pustili da ide u pustolovtinu kad je imao deset godina

Prethodna: Glupost Sedma Sledea: Mudrost Prva Povratak na: Uvod Povratak na: DeChuck's HoMe