Să fim prieteni

cu Natura
Interviu cu o fiinţă reptiliană!
Bătălia
pentru
istoria
omenirii
Va lovi
Apophis
Terra?
REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE
ANUL II. NR.13 - AUGUST 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 2 C O S M O S
EDITORIAL
Contele Incappucciato
După un an de activitate a acestei reviste am trasat o
primă bornă kilometrică, un reper în viaţa spirituală a
românilor. Mii de persoane au ajuns să cunoască revista
Cosmos, în zeci de oraşe din ţară, iar acolo unde nu mai
poate fi găsită deoarece se epuizează repede, revista este
xeroxată în multe exemplare. Ce poate însemna asta? Că
revista Cosmos deja a devenit un FENOMEN!
La o primă apreciere a efectului pe care revista noastră
îl are, putem spune că prin ceea ce v-am oferit în
paginile ei până acum, voi cititorii aţi aflat multe lucruri
care se petrec în partea nevăzută a României, ca ţară şi a
locuitorilor ei, în partea lor neştiută – psihicul şi
mentalul individual şi colectiv. Aţi aflat astfel că există
o categorie de oameni care prin ceea ce fac produc mult
rău celor din jur şi asta se întâmplă în mod premeditat.
Orgoliul şi lăcomia distrug spiritualitatea
De-a lungul ultimelor luni această revistă pe care o
îndrăgiţi atât de mult a trecut prin situaţii extraordinar de
grele. Chiar dacă s-a autofinanţat în nişte condiţii foarte
dificile, au existat la un moment dat câteva posibilităţi
de ameliorare a laturii financiare, pentru ca să se poată
tipări un tiraj mai mare şi astfel informaţia prezentată de
revistă să ajungă la un număr mult mai mare de
persoane. Apăruseră nişte oameni care puteau ajuta
revista, mai ales că deţineau şi poziţii şi funcţii
importante.
S-a apelat la susţinerea din partea unor astfel de
oameni, însă numai unul singur a înţeles aşa cum trebuia
întreaga chestiune. Ceilalţi s-au făcut că uită, ori au
motivat că nu pot să dea că nu ar avea de unde (oameni
care rulează în realitate miliarde de lei noi), ori pur şi
simplu nici nu s-au mai sinchisit să dea vreun răspuns.
Cel care a înţeles a ajutat cât a putut, însă precum spune
şi proverbul „cu o floare nu se face primăvară”.
Cei care nu au vrut să ajute o asemenea cauză
spirituală sunt oameni care au afaceri, au relaţii, dar în
acelaşi timp au uitat de unde au plecat. Oare nu se
gândesc la faptul că tot ceea ce au acum le-a dat
Dumnezeu? Oare nu se gândesc la faptul că aceste
posibilităţi pe care le-au folosit pentru a acumula
asemenea averi le-au fost date de Dumnezeu? Însă ei ţin
doar pentru ei, fără să le pese cum trăiesc alţii de lângă
ei. Ei bine, nouă, celor din redacţia revistei Cosmos, NE
PASĂ cum trăiesc cei de lângă noi. De aici provin
diferenţele atât de mari dintre oameni.
Dumnezeu a dat celor care pot acumula nu ca să ţină
doar pentru ei şi familiile lor, ci să împartă din ceea ce
au acumulat, pentru binele tuturor. Dar câţi dintre ei
înţeleg asta, orbiţi de lăcomie şi orgoliul
unei funcţii sau a unei afaceri? Oare nu
se gândesc la faptul că Dumnezeu le
poate lua tot ceea ce le-a dat cândva? Cei
care au şi nu împart atentează în mod
direct la spiritualitatea tuturor, căci
neîmpărţind se produc nemulţumirile
care lovesc mintea şi sufletul oamenilor.
De aici apar emisiile mentale negative
care otrăvesc Mentalul Colectiv
îndemnând la crime, sinucideri, jafuri şi
la o infracţionalitate crescută din cauza
sărăciei. Vedeţi cât de important este să
împarţi ceea ce ai?
Atentat la Legea lui Dumnezeu
Să ne gândim puţin la strategia folosită
de Dumnezeu atunci când a creat
spiritele. Pe toate le-a înzestrat cu aceleaşi
capacităţi, pentru a nu exista discriminare. Cum se zice
în faţa lui Dumnezeu toţi sunt egali. Aici fac o paranteză
pentru a vă explica cum a fost manevrată sute de ani
societatea umană. Revoluţionarii francezi de la 1789
strigau „Libertate! Egalitate! Fraternitate!” – slogan
preluat la scurt timp de societăţile secrete, după
instaurarea Constituţiei americane.
Vreţi să ştiţi care a fost adevăratul enunţ adus de un
emisar al Shamballei? Adevăratul enunţ era acesta:
„Libertate, Egalitate, Fraternitate,
în faţa Legii lui Dumnezeu”. Unii
din şefii unor societăţi secrete s-au
gândit că nu era bine să păstreze
întregul enunţ şi l-au ciuntit,
eliminând „... lui Dumnezeu”.
Astfel a rămas „Libertate,
Egalitate, Fraternitate în faţa
legii”.
Apoi şi-au dat seama că nici aşa
nu era bine, riscau să fie trataţi ca
şi oamenii obişnuiţi, dacă ar fi avut
probleme cu legea. Ca urmare au
scos şi segmentul „...în faţa
legii...” şi aşa s-a inventat o mare
minciună.
Este evident că la ora actuală nu
există egalitate în faţa legii, între
un om de afaceri şi un cetăţean
obişnuit. Cel puţin în România un biet ţăran care fură de
sărăcie o găină sau nişte resturi de porumb sau grâu în
două cu ţărână, este condamnat la ani mulţi, în timp ce
unor oameni de afaceri care fraudează de milioane de
euro nu li se întâmplă să fie condamnaţi, din lipsă de
probe.
Ca să nu mai vorbim de aşa zisa imunitate parlamentară
care-l fereşte pe acel demnitar de a fi condamnat în cazul
unei infracţiuni. Aceasta este egalitatea în faţa legii? Cu
siguranţă că nu!!! Din ce motiv s-a procedat de către unii
la ciuntirea unui adevăr spiritual care serveşte tuturor
oamenilor Pământului? Din frică? Puţin probabil având
în vedere că cei care au făcut asta ştiau foarte bine ce
efecte vor apare.
Explicaţia constă în faptul că dorinţa de a domina rasa
Homo Sapiens este a reptilienilor, o rasă fără scrupule,
care întotdeauna a urmărit Puterea fără Conştiinţă, adică
Puterea fără Iubire. Iisus tocmai de aia a venit în urmă
cu 2000 de ani, pentru a arăta tuturor că singura salvare
a omenirii este ca totul să fie împărţit tuturor. Pentru asta
a fost condamnat de întunecaţi!
A împărţi echitabil – soluţia tuturor
problemelor
Doar dacă se va înţelege că împărţeala resurselor va
aduce echilibrul în orice societate a oricărei ţări, doar
atunci oamenii vor putea fi egali în toate în faţa lui
Dumnezeu. El nu ne-a lăsat săraci, dar vedeţi voi, dragi
prieteni, unii au râvnit să aibă mai mult decât le trebuie
şi de aceea de-a lungul timpului s-au adâncit diferenţele
între oameni.
Câţi dintre voi împărţiţi cu vecinii, cu prietenii, cu alţi
oameni în general? Şi cât împărţiţi? Unii dintre voi o
faceţi, dar mulţi în această ţară nu împart din cauza
sărăciei, acesta este adevărul. Câţi dintre voi, dacă aveţi
un copil mic şi îi daţi o banană când iese afară, îi spuneţi
sau sunteţi de acord să împartă cu alt prieten de joacă de
la scara vecină?
Luaţi exemplul de la voi din familie, unde împărţiţi
tot ce aveţi. Extindeţi acest aspect şi în afara familiilor
voastre, doar aşa veţi sparge bariera sărăciei impusă
vouă de cei care nu vor ca voi să aveţi. Este greu în
actualele condiţii din România să faceţi aşa ceva, dar
aveţi curajul să împărţiţi ce aveţi cu ceilalţi şi veţi vedea
că Dumnezeu vă va răsplăti înzecit.
Şi astfel milioane de români făcând aşa, ne vom crea
propria abundenţă şi bunăstare. Să fim ca Dumnezeu,
care dă tuturor, şi buni şi răi şi să urmăm exemplul lui
Iisus care spunea: „...împărţind pâinea ta şi averea ta cu
ceilalţi, îl cinsteşti şi îl recunoşti în tine şi în ceilalţi pe
Dumnezeu Tatăl”.
O Români e, două soci et ăţ i !
C O S M O S PAGINA 3
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PROMOVĂM ROMÂNIA
Cornel Nicula
Continuăm şi în acest număr, dragi cititori, să vă
prezentăm alte şi alte aspecte ale României, dintr-o
perspectivă diferită decât cea cu care aţi fost obişnuiţi
până acum.
Zona românească aşa cum o ştim în prezent ascunde
multe taine pline de tâlc şi spiritualitate. În majoritatea
zonelor vizitate de turişti există anumite locuri cu
încărcătură sacră, ce emit energii benefice de care putem
beneficia din plin, ori de câte ori mergem în excursie
acolo. Trebuie să ne reamintim întotdeauna de strămoşii
noştri geto-daci, dar şi de înaintaşii acestora, pelasgii,
care şi aceştia îşi aveau obârşia în cine ştie ce alt neam
al Luminii şi Iubirii.
Este mai mult decât necesar să menţionăm că rădăcina
pelasgă a neamului nostru a stat la baza tuturor celorlalte
civilizaţii indo-europene apărute mai târziu, deci cum s-
ar spune noi, românii, reprezentăm nucleul întregii
civilizaţii euro-indo-americane. Căci locuitorii Americii
de Nord de azi sunt urmaşii coloniştilor europeni de la
1700, care au migrat pe continentul american. Ori aceşti
colonişti europeni ce rădăcină au? Pelasgă, evident, ca
toate celelalte naţii europene.
Punctul 0 al civilizaţiei umane
Să nu uităm că întreaga cultură vedică îşi trage
seva şi originea din cultura carpato-danubiană
pelasgă. Prin timp vasta cultură pelasgă şi-a
dezvoltat ramuri care unele s-au diminuat, altele
s-au dezvoltat, aşa cum s-a întâmplat în nord-
vestul Europei cu druizii, celţii, francii şi
vikingii. Totuşi, pe teritoriul de bază de unde au
pornit pelasgii, actuala Românie, s-au păstrat
încifrate în tot felul de locuri şi modalităţi,
anumite secrete fundamentale ale Vieţii şi
Universului. Se pare că Dumnezeu Creatorul şi-
ar fi lăsat aici o mare parte din Cunoaşterea
Fundamentală. Pelasgii au trăit cu peste 10.000
de ani în urmă, fiind atestat documentar că
hinduşii au fost pur şi simplu invadaţi, la un
moment dat, în urmă cu aproximativ 5000 de ani,
de o altă cultură venită dinspre apus, ce avea un
nivel social - cultural mult peste al lor. Adică
tocmai civilizaţia pelasgă înfloritoare şi avansată
din multe puncte de vedere.
Nicolae Densuşianu aminteşte în lucrările sale
foarte bine documentate că pelasgii construiseră la
vremea lor un imperiu mare şi puternic, în vremea
Europei preistorice, ce se întindea de la pustiurile
Saharei până la munţii Norvegiei. Drept urmare, odată
cu trecerea mileniilor, o parte a poporului pelasg a rămas
în matca sa, constituind ceea ce mai târziu cunoaştem
sub numele de geto-daci, cei mai viteji şi mai drepţi
dintre traci. Se poate spune astfel că de-a lungul
secolelor preistoriei şi istoriei antice, urmaşii pelasgilor,
dacii, au păstrat cu sfinţenie Legea lui Unul, precum şi
valorile autentice care se regăsesc sub forma iniţierilor
spirituale, pe care ulterior ultimul mare iniţiat pelasg,
Zamolxe, le-a adunat şi redat sub forma stilului de viaţă.
Peştera Ialomicioara, sălaşul sacru al lui
Zamolxe
De multe ori s-a încercat identificarea muntelui sacru
al dacilor, Kogaionul, deşi părerile au fost împărţite.
Strabon istoricul, despre care ştim că a redat cu fidelitate
toate informaţiile de la vremea sa, aminteşte că pe lângă
munte curgea un râu cu acelaşi nume, numit azi
Ialomiţa. Mai mult, strabon spune că râul se mai numea
şi Naparis, în traducerea lui Herodot însemnând
”Diviul”, ”Cerescul”.
Deci putem spune că Peştera Ialomicoarei, prin
conexiunea cu Kogaion, reprezintă un fel de templu
sacru plasat într-o dimensiune paralelă planului fizic.
Milioane de turişti care au trecut pe acolo au fost
pătrunşi de energia locului, precum şi de o stranie
senzaţie că cineva din adâncimea peşterii îi observă cu
multă atenţie.
Tot în legătură cu Peştera Ialomicioarei, unde urcau
preoţii geto-daci, iată ce scrie Mihail Sadoveanu într-
una dintre capodoperele sale, „Creanga de aur”:
„Cămara de sus mai cuprindea, în harzoburi de scoarţă,
bureţi uscaţi, alune, afine acrişoare şi caline amare.
Acelor slujitori ai lui Dumnezeu, închinaţi unei
rânduieli a spiritului, nu le era îngăduită nici mâncarea
de carne, nici băutura ameţitoare. Într-adevăr, partea cea
mai plăcută a cinei lor era o lamură (pulbere cu rol
purificator - conform Dicţionarului explicativ al limbii
române - nota autorului), care nu se mestecă şi nu se
soarbe, necunoscută oamenilor de rand”.
Iată că şi Sadoveanu prezintă în opera sa câteva
elemente spirituale cu trimitere iniţiatică. Însă aceste
aspecte sunt strâns legate de energia misterioasă a
Peşterii Ialomicioara. Se spune că foarte mulţi oameni,
care au mers acolo şi au meditat beneficiind de energia
acelui loc sacru, s-au întâlnit cu spiritul lui Zamolxe, fie
doar ca voce interioară, fie chiar şi ca prezenţă
energetică. Este evident că indiferent de epocă, ultimul
Mare Iniţiat Pelasg – Zamolxe, este aici şi păzeşte cu
sfinţenie şi îndrumă pe sacerdoţii daci reîntrupaţi azi în
persoane ce trăiesc în România.
Pe o gură de rai…
Binecunoscutul început al baladei mioritice ne duce cu
gândul la minunatele locuri pe care le avem pe teritoriul
ţării. Aşa cum cei trei ciobani coborau la vale, cu trei
turme de miei, fiecare avându-şi obârşia în câte o Ţară
Românească, este clar că gura de rai pomenită nu poate
fi alta decât zona Peşterii Ialomicioara, parcă aflată la
confluenţa celor trei zone: Ardealul, Moldova şi Ţara
Românească. Şi asta deoarece balada pomeneşte de o
locaţie sacră, ce astăzi atrage foarte mulţi vizitatori. De
ce se întâmplă aşa?
Este energia sacră ce atrage spiritele oamenilor
pentru a vizita acele plaiuri de legendă încărcate de atâta
sacralitate. Frumuseţea inestimabilă a locurilor, precum
şi înalta energie ce vibrează în împrejurimile Peşterii
Ialomicioara, determină o atracţie irezistibilă. Se spune
din timpurile geto-dacilor că în zona Ialomicioarei se
afla cândva o şcoală străveche de solomonari.
Puţini dintre aceştia, poate ultimii, se mai
găsesc pe teritoriul României, îi putem număra
pe degete.
Oricine călătoreşte şi vizitează acele locuri
încărcate de sacralitate profundă, mister
spiritual şi frumuseţe a naturii se reîncarcă şi
parcă reîntinereşte. Acesta este un semn că
acolo, în Peştera Ialomicioarei, în străfundurile
ei neştiute, există ceva care veghează ca viaţa
noastră să nu fie curmată de vrăjmăşia
vremurilor rele, abătute peste urmaşii
pelasgilor probabil de un alt neam care a râvnit
din vremuri uitate de timp la Lumina acestui
minunat Tărâm pe care Dumnezeu ni l-a dat şi
pentru care generaţii de daci au vărsat lacrimi
şi sânge pentru a-l apăra cu preţul vieţii.
Zamolxe încă există! Zamolxe şi
fratele său Iisus veghează din
Templul Ialomicioarei…
Ialomicioara - Locul sacru al strămoşilor
Ialomicioara - Locul sacru al strămoşilor
C O S M O S
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 4
Mahatma
În viaţa noastră există multiple surse care ne solicită
atenţia şi ne determină să ne comportăm ca un sistem
viu interactiv, aşa cum am fost creaţi ca spirite. De cele
mai multe ori, datorită felului în care am ajuns să ne
trăim existenţa, sistemul viu şi deschis care suntem
fiecare dintre noi se închide într-o mare măsură. Astfel
schimbul de energie cu natura se diminuează, iar
capacitatea noastră spirituală stagnează.
Fiind atât de preocupaţi de treburile noastre zilnice,
uităm că este necesar să descărcăm pur şi simplu stresul
adunat de peste zi. Şi adunăm în structura aurei noastre
prea multe energii parazite care ne dau sănătatea peste
cap. În acest mod boala, care este un dezechilibru
energetic, se poate instala uşor şi repede.
Ochiul – „creierul” sufletului
Personal am constatat de-a lungul anilor că oamenii
nici nu-şi mai dau seama că au ochi. Privitul a devenit
ceva care deja trece dincolo de automatism. Privim peste
tot, oriunde atenţia ne este atrasă, fără să stăm câteva
momente să ne dăm seama de energia din spatele
globilor oculari care are legătură directă cu mentalul şi
sufletul nostru. Aţi observat de multe ori lucruri care v-
au plăcut şi aţi perceput o anumită stare la nivelul inimii
şi al sufletului, alteori nu v-a plăcut ce vedeaţi şi aţi
întors capul, iar în suflet apărea o uşoară stare de
disconfort. Aşa vă puteţi da seama că ochii sunt mult
mai importanţi decât credeţi, funcţia văzului fiind mai
mult decât consideraţi că ar fi.
De ce, de exemplu, când vedem pe stradă o persoană
frumoasă ca înfăţişare şi fizionomie, sufletul imediat
tresaltă şi simţim o atracţie sau o simpatie, chiar dacă
persoana respectivă este necunoscută nouă? La fel, de ce
atunci când vedem pe stradă o persoană dizgraţioasă
fizic şi fizionomic sufletul simte un fel de respingere?
Frumosul şi urâtul fac parte cumva din terapiile
esoterice? Bineînţeles, atâta timp cât sunt percepute ca
două criterii fundamentale de experienţă sufletească şi
interumană.
Ochii noştri procesează imediat tot ce pot capta şi
transmit sufletului şi nervilor inimii undele vibraţionale
percepute dinspre persoana văzută, fie că este frumoasă,
fie că este urâtă, ori că este inteligentă sau nu. Aşa se
întâmplă cu orice imagine văzută. Astfel ochii sunt un
fel de creiere mici care au rolul de a transmite sufletului
culorile, mărimea şi formele procesate atunci când
privim.
Imaginea – mijloc terapeutic
pentru sănătate
De obicei vedem în fiecare zi mii de imagini şi
frumoase şi mai puţin frumoase. Amestecul este
întotdeauna inegal şi nu prevalează nici partea
frumoasă, nici cea urâtă, chiar dacă esteticul formelor –
oameni, clădiri, maşini etc. – este atât de divers. Vorbim
aici de terapia cu imagini şi mă refer în mod deosebit la
tehnica pe care o putem folosi în interiorul locuinţei, în
linişte şi departe de tumultul stradal.
Putem folosi fie yantre – adică simboluri esoterice,
fie imagini cu flori sub forma unui poster mare, fie un
peisaj cu multă vegetaţie verde sau chiar un câmp cu
multe flori de diferite culori. Important este să fie o
imagine care să ne încânte ochii, căci dacă imaginea
place ochilor şi privirea este atrasă, atunci energia
respectivă ia calea interioară a sufletului.
Putem folosi chiar imagini realizate artistic şi care să
redea o senzaţie de magie, de mister, de detaşare faţă de
problemele cotidiene. Unii nu pot contempla yantrele,
căci nu prea sunt obişnuiţi să realizeze astfel de tehnici.
Dar ei pot privi minute în şir la imaginea frumoasă a
unui câmp de flori, ori a unei nebuloase galactice ce
transmite un mister – cum este cea numită Stâlpii
Creaţiei, ori pur şi simplu pot fi încântaţi privind la
imaginea mărită a unui fluture viu colorat al cărui desen
pe aripi ne transmite întotdeauna ceva şi anume că acel
model a fost realizat de către nevăzuta mână a
Creatorului.
De asemenea, pot fi multe imagini ce ne încântă
sufletul şi pe care le putem folosi pentru a ne reface
sănătatea. Dacă mergeţi într-un parc, priviţi verdele
ierbii şi al copacilor, făcând abstracţie de zgomotele din
jur. Ori dacă preferaţi, încântaţi-vă sufletul cu imaginea
copiilor care se joacă veseli în zona parcului. Energia lor
nealterată generează imagini în mişcare care pot scoate
din voi, din acele locuri uitate ale sufletului, cantitatea
de energie necesară refacerii sănătăţii. Tot ceea ce este
frumos întreţine sănătatea, dar noi am uitat un lucru
foarte important: SĂ PRIVIM!
Mergeţi în parc la sfârşit de săptâmână şi căutaţi o
zonă unde sunt plantaţi trandafiri. Priviţi la ei cel puţin
o jumătate de oră şi bucuraţi-vă în suflet că există
asemenea flori pe pământ. Dumnezeu ni le-a dat pentru
a ne încânta sufletul şi inima atunci când ne este greu în
viaţă. Uneori, în prezentul acesta sălbăticit de atâtea
scopuri cotidiene, o floare poate fi de multe ori un
prieten mult mai fidel decât prietenii noştri de zi cu zi.
VIAŢA PE TERRA
Te r a p i a c u i m a g i n i
Vreţi să ştiţi ce karmă aveţi?
Vreţi să ştiţi care e soluţia la problemele dumneavoastră?
Aveţi chakrele afectate?
Vreţi să ştiţi dacă aveţi farmece?
La toate acestea şi la multe altele TAROTUL
CHAKRELOR vă dă răspuns!
TAROTUL CHAKRELOR, premieră în România,
este un sistem original, dezvoltat ca tehnică
divinatorie de Contele Incappucciato.
Apelaţi cu încredere!
Informaţii pe http://incappucciato.weblog.ro
şi la telefon 0767 038 373
C O S M O S PAGINA 5
Anul II, Numărul 13 • August 2008
CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI
Meer Lyn
Transformările prin care umanitatea trece împreună cu
planeta sunt în realitate efectele confruntării dintre
acţiunile entităţilor de Lumină care ajută civilizaţia
noastră şi cele ale entităţilor care se află în slujba
întunericului. Fenomenele catastrofice care au loc ici-
colo în lume se datorează configuraţiilor noi ce îşi fac
loc pe planeta noastră, aplicate de către arcturieni prin
mesagerii lor întrupaţi în oameni, dar şi prin oameni din
specia Homo Sapiens.
Pleiadenii împreună cu cei din Sirius şi Arcturus
activează permanent pentru a menţine cursul de realizare
a viitorului pentru întreaga omenire. Dacă în urmă cu
20-30 de ani Cenuşiii din Imperiul Orion împânziseră
lumea Terrei cu undele lor de control mental, emise
printr-o mare antenă din Canada, după anul 2000
arcturienii au început să cureţe câmpul mental colectiv
prin Purtătorii de Holograme.
Principiile morale – Codul Hologramelor
Nu este de mirare că vorbim aici despre moralitate,
una dintre ”cheile” folosite în aplicarea Hologramelor de
Câmp. Arcturienii întrupaţi la sol, pe Pământ, sunt
persoane care, odată cu creşterea în vârstă pun în
aplicare principiile morale din toate punctele de vedere.
Şi asta deoarece arcturienii spun că moralitatea este o
stare de a fi care permite o emisie foarte mare de energie
christică, atât de necesară vindecării omenirii. Iată ce
transmit prietenii noştrii din Arcturus: „CEEA CE
EXISTĂ PENTRU NOI ESTE INTENŢIA. Cu cât este
mai adâncă intenţia noastră în Lumina noastră şi cu cât
este mai clară, noi obţinem ceea ce avem nevoie, ceea ce
dorim şi ceea ce primim. Cu cât mai adânc mergem în
intenţie, cu atât mai mult Lumina noastră străluceşte.
Acesta este felul nostru de a lua decizii. Noi nu trebuie
să decidem împotriva a ceva”.
Vedem deci că arcturienii şi-au pus la punct de-a
lungul evoluţiei această capacitate de schimba şi modela
viitorul prin energia moralităţii şi intenţiei, acesta fiind
mecanismul care le oferă o putere de emisie luminică
din ce în ce mai mare. Din acest motiv Cenuşiii nu
suportă prezenţa prietenilor noştri arcturieni şi se tem de
energiile folosite de arcturienii întrupaţi în oameni.
Mai mult decât atât, arcturienii spun următoarele:
„... noi, dacă ar fi să ne exprimăm în limbaj uman,
decidem prin intenţionare profundă. Intenţiile
profunde permit ca Lumina noastră să strălucească,
astfel încât Elohimii să o vadă. La voi, în dualitate,
luarea deciziilor este puţin diferită. Voi aveţi
sentimentul că atunci când luaţi o decizie pentru
ceva, trebuie să faceţi neapărat o comparaţie”.
Iată un element foarte important pentru înţelegerea
evoluţiei spirituale. Nu este necesar să tot comparăm
lucrurile între ele şi nici persoanele, căci asta ne
împiedică să ne manifestăm clar moralitatea şi
Lumina.
Ascensiunea – un proces magnetic
Aşa cum ne descriu prietenii noştri fenomenul
Ascensiunii spirituale către a 5-a dimensiune, putem
înţelege că Purtătorii de Holograme de Câmp
configurează prin chiar natura profesiei lor, aici pe
Pământ, segmentele prin care viitorul trebuie să arate
conform Planului Divin pentru omenire.
Din acest punct de vedere arcturienii spun următoarele:
„Ascensiunea planetară începe să lucreze odată cu era de
aur. Chiar şi în timpul Lemuriei, multe fiinţe de Lumină
au fost de acord că planetele vor fi aduse înapoi la starea
lor dintâi. Oricum, timpul este scurt, pentru a vă relata
toate acestea. Era de aur a fost decisivă pentru frecvenţa
respiraţiei câmpului divin. Când Iisus s-a născut, multe
lucruri aveau să se petreacă. Era de aur a fost în inimile
voastre, chiar şi în timpul în care aţi fost întrupaţi în
sfârşitul erei întunecate a Peştilor, cum îi spuneţi voi.
Aceasta este menţiunea ultimei faze a ascensiunii şi
aceasta s-a petrecut deja în câteva valuri.
Ceea ce înseamnă că energia planetei şi energia ca un
tot, chiar şi a fiinţelor umane, a crescut. Tot timpul,
permanent, când voi respiraţi, inhalaţi energia magnetică
nouă, care este adusă la voi prin portalurile
dimensionale. Când ascensiunea completă va avea loc,
va fi ca şi cum v-aţi trezi dintr-un coşmar”.
Aşadar arcturienii ne spun foarte clar că ne aflăm în
ultima fază a fenomenului numit Ascensiunea şi celulele
corpurilor noastre de pământeni deja au fost
reprogramate cu ajutorul Arcturienilor Purtători de
Holograme, care prin natura lor spirituală au proiectat în
Câmpul Colectiv de Conştiinţă informaţiile din AND-ul
lor spiritual, asemenea informaţii fiind stările noi pe care
le trăim de câţiva ani încoace. Un astfel de fenomen se
răspândeşte la scară planetară, căci pe toate continentele,
în multe ţări, există arcturieni umani.
Un criteriu după care îi puteţi cunoaşte este dorinţa lor
repetată de a face excursii montane, căci în acest mod ei
intră într-o legătură mai strânsă cu colegii lor neîntrupaţi
în oameni, aflaţi în baze plasate în munţi. Deci au baze
în toţi munţii importanţi ai planetei. De asemenea mai au
trei baze pe Lună, de unde supraveghează cu stricteţe
activitatea Cenuşiilor care şi ei au pe astrul nopţii nişte
baze. Serialul nostru despre arcturieni devine fascinant
şi vom continua cu mesajele lor pline de învăţăminte
spirituale.
Hologramele de câmp şi
Ascensiunea
Cabinetul „AUM” terapii complementare
vă oferă:
- echilibrări energetice şi tratamente REIKI;
- masaj terapeutic, de relaxare şi somatic;
- terapia cu esenţe florale Bach;
- terapia cu lumânări Tade şi terapia geotermală;
- electroacupunctură şi terapie cu lumină polarizată;
- cristaloterapie, coloroterapie şi muzicoterapie;
- dietoterapie, fitoterapie şi tratamente naturiste;
- presopunctură şi terapia cu pietre de jad;
- tehnici de relaxare, meditaţie şi sacroterapie
De asemenea cabinetul nostru vă poate oferi servicii
psihologice pentru: testări auto, testări psihologia muncii, eliberări avize
psihologice şi consiliere.
Ne găsiţi în Bucureşti, sector 6, zona Militari
Pentru alte detalii şi programări vă rugăm sunaţi la
0747 640 856 şi 0723 214 271
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 6 C O S M O S
SECRETELE VIEŢII
Contele Incappucciato
Ştiinţa Iniţiatică atribuie Universului Spiritual 12
planuri de existenţă fizică şi 21 de planuri subtile de
manifestare. Aşa cum spectrul cromatic vibrează în 7
nuanţe principale cunoscute, plus a 8-a care este de
legătură, respectiv purpuriul, la fel Universul Spiritual
se manifestă precum o sferă care porneşte din ea însăşi
şi, rotindu-se, în evoluţie se întoarce la ea însăşi.
Precum principiul cunoscut sub denumirea de
Ourobouros – Dragonul de Energie care-şi înghite
coada.
Mulţi dintre cei care se duc la cursuri de
cristaloterapie nu se aleg mai cu nimic din punct de
vedere practic, deoarece nu primesc tehnici
concrete de lucru cu cristalele mari. În privinţa
cristalelor mici li se oferă tehnica de curăţare,
încărcare şi programare, binecunoscută acum şi
din cărţi. Dar dacă avem o sferă de cristal, cum
putem lucra cu ea în situaţia în care nici un
cristaloterapeut nu transmite mai departe
tehnicile de lucru adecvate?
Explicaţii referitoare la proprietăţile
sferei de cristal
Deoarece are forma perfectă dintre toate corpurile
elaborate de către Creator, sfera de cristal dispune de
caracteristici care la prima vedere pot părea de necrezut.
Trebuie ştiut că Universul - Cosmosul are formă sferică,
deşi la nivel energetic spiritual acest concept este cam
greu de imaginat pentru mentalul obişnuit cu lungimea,
lăţimea şi înălţimea. De reţinut sunt următoarele noţiuni
foarte importante:
1.Universul în care trăim are 12 dimensiuni, prima
fiind cea din Centru unde se află Creatorul. Cu cât
trecem către dimensiunile inferioare, respectiv
11,10,9........2,1 cu atât energia scade în vibraţia ei.
Astfel se poate înţelege că în Centrul său Universul
acesta pulsează la cea mai înaltă vibraţie posibilă.
Conform uneia dintre cele 7 Legi Universale – ceea ce
este Sus sau la Centru este ca şi ceea ce este Jos sau la
Periferie. În raport cu sfera de cristal înţelegem că
aceasta, în centrul ei, concentrează cea mai mare
energie posibilă.
2.Sfera de cristal este un Concentrator de Energie, ea
emiţând dinspre centru către exterior, pe o anumită
lungime de undă insesizabilă în starea normală a
practicantului.
3.Sfera de cristal dispune de o anumită energie a sa,
proprie, datorită felului în care ea este structurată.
Această energie se află în stare latentă în interiorul
sferei, în stare pulsatorie şi este activată odată ce
practicantul atinge suprafaţa sferei.
4.Sfera de cristal va funcţiona astfel pe nivelul
energetic corespunzător corpului subtil al practicantului
care este cel mai dezvoltat la acel moment. Dacă este
sufletul, practicantul va simţi energia declanşată a sferei
cu sufletul, respectiv cu chakra Anahata, dacă este
mentalul, va simţi energia cu chakra Ajna, dacă este
corpul astral - emoţional o va simţi cu chakra Manipura.
Iar dacă este corpul spiritual o va simţi cu chakra
Sahasrara, respectiv va percepe în această chakră o
concentrare de energie.
5.Sfera – ca formă perfectă - conţine paternuri ale
Creatorului şi de aceea în lucrul cu sfera de cristal
practicantul, în funcţie de corpul subtil care rezonează
mai mult, va percepe simboluri, imagini sau mesaje
conform corpului subtil care e cel mai dezvoltat.
Acestea cuplează direct cu aura practicantului
determinându-l în astfel de momente să devină un
adevărat Rezonator care lucrează sincron cu
Concentratorul de Energie – sfera. Astfel practicantul
recepţionează unda emisă de Concentrator – sfera şi o
preia aplicând-o scopului său.
Virgil Marcu
Pe când eram copii, fascinaţi fiind de lumea
basmelor şi a poveştilor, bunicii povesteau
despre un timp numit ,,tinereţe fără bătrâneţe
şi viaţă fără de moarte”.
În basmele noastre populare găsim adesea acest
concept, însă câţi dintre noi mai cred în basme şi
poveşti? Oare bunicii noştri aveau habar, cel puţin la
nivel intuitiv, că vom putea trăi la un moment dat un
asemenea timp? Şi iată că acest timp a sosit, copilăria
noastră a rămas undeva departe, dar credinţa în nemurire
a rămas în noi într-un mic colţişor numit inimă. Toate
fenomenele şi procesele de orice natură ar fi ele, bune
sau rele, anunţă faptul că a sosit timpul pentru noi
experienţe miraculoase şi fantastice. Omenirea trăieşte
minunea, dar şi posibilitatea alegerii de a fi nemuritor
(în corp fizic), ceea ce presupune a trăi conştient şi
responsabil, ca fiinţă demnă a Creaţiei.
Mă veţi întreba desigur, oare toţi oamenii vor cunoaşte
şi trăi starea de nemurire? Aş minţi dacă aş face o
asemenea afirmaţie (în principiu totul este posibil), însă
o parte dintre semenii noştri pot beneficia de acest
aspect. Viaţa este o alegere! Permanent suntem puşi în
situaţia de a alege (bine sau rău), însă de cele mai multe
ori alegerile sunt luate în necunoştinţă de cauză şi ca
atare viaţa noastră reflectă aceste alegeri la toate
nivelele fiinţei noastre. Dacă nu suntem fericiţi, asta
înseamnă că nu întotdeauna am luat cele mai inspirate
decizii.
Pentru a fi tânăr mereu sunt necesari nişte paşi
precum: trebuie să ne dorim din tot sufletul şi din toată
inima ca tinereţea veşnică să se manifeste în viaţa
noastră, tot timpul trebuie să avem în vedere acest
aspect şi să trăim conform lui, trebuie să fim constanţi în
alegerea nemurii în corp fizic, iar intenţia şi dorinţa
trebuie să fie puternice şi una cu sufletul. Nu am să vă
spun o noutate, faptul că tinereţea veşnică este în voi! Ea
aşteaptă pe fiecare să se trezească la o nouă conştiinţă, o
existenţă trăită în puritate şi iubire! Bine de ştiut, faptul
că, cheia spre tinereţe nu a fost nicicând ascunsă! Am
fost interesaţi mai mult de lumea exterioară decât de cea
interioară, am dorit să găsim metode din afara noastră
care să rezolve problema transformării spirituale
adevărate, cea care poate aduce cu sine nemurirea.
Cheia transformării se găseşte în ADN-ul nostru, însă
câţi dintre noi am făcut ceva în acest sens? Foarte puţini!
În schimb am construit azile pentru bătrâni, spitale,
clinici medicale pentru efectuarea de operaţii estetice,
însă fără nici un rezultat permanent! Doar când vom
schimba ceva la interior, vom avea parte la exterior de
tinereţe. Să nu uităm că corpul nostru este oglinda
conştiinţei! Pe măsură ce această conştiinţă evoluează,
corpul fizic reflectă schimbările ce au loc la interior. De
calitatea intenţiilor, gândurilor, cuvintelor şi faptelor
depinde ca starea de tinereţe fără bătrâneţe să se
instaleze definitiv şi ireversibil.
Am să vă pun câteva întrebări la care vă rog să
reflectaţi, dar să vă daţi răspunsuri cât se poate de
cinstite: „Care este calitatea dialogului interior cu voi
înşivă pe toată durata zilei? Câţi dintre voi acordaţi timp
fiinţei din interior? Cât de preocupaţi
sunteţi de transformările din interior
şi ce faceţi în acest sens? Cât de bine
vă controlaţi gândurile, emoţiile,
sentimentele? Ce relaţie aveţi cu
corpul vostru?” Sunt doar câteva
întrebări importante, la care dacă
răspundeţi într-un mod cât se poate
de sincer, aflaţi foarte multe lucruri
în ceea ce priveşte persoana voastră!
Nu treceţi cu indiferenţă şi
superficialitate, căci de modul cum
vă percepeţi (la modul real), depinde
calitatea vieţii şi toate relaţiile
voastre interumane.
Conştiinţa noastră trebuie să
evolueze până la starea de nemurire.
Numai aşa procesul de transformare
devine simplu şi natural! Indiferent
câte operaţii faceţi, câte medica-
mente şi creme folosiţi, tot veţi
îmbătrâni! Doar printr-o abordare sănătoasă a vieţii din
punct de vedere spiritual, vă puteţi bucura permanent de
aspectul tinereţe fără bătrâneţe! Acesta este destinul
nostru ca Maeştri ce suntem!
Important! Nu lăsaţi pe nimeni prin gândurile şi
vorbele lor să vă limiteze! Sunteţi fiinţe nelimitate, care
doar au uitat acest aspect! Pentru ca procesul de
întinerire să se desfăşoare firesc, este necesar să aducem
în corpul nostru fizic, dar şi în celelalte corpuri de natură
subtilă, tot mai multă lumină. Trebuie să ne purificăm
corpul emoţional de toate emoţiile umane negative.
Corpul mental inferior din care face parte şi intelectul
nostru, trebuie purificat de toate gândurile negative, de
ideile false, conceptele şi principiile nesănătoase, etc.
Se vorbeşte la ora actuală despre maeştri, însă puţini
cunosc şi ştiu cu adevărat ce înseamnă un maestru. Dacă
vreţi să aflaţi, mergeţi în inima voastră, acolo sunt toate
răspunsurile! Începeţi de pe acum să vă consideraţi
fiinţe magice, nelimitate şi divine, efortul vostru
conştient contează! Şi nu în ultimul rând, trăiţi noul
vostru adevăr!
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte - asta vă doresc!
T T i i n n e e r r e e ţ ţ e e f f ă ă r r ă ă
b b ă ă t t r r â â n n e e ţ ţ e e
Sfera de cristal- instrument interdimensional
C O S M O S PAGINA 7
Anul II, Numărul 13 • August 2008
VOCILE TRECUTULUI
Radu Ran
Societatea în care trăim are multe
faţete prin care se manifestă. La nivel
mondial se protestează periodic pentru
încetarea războaielor şi conflictelor
regionale, pentru dezarmare şi pacea de
dragul păcii, dar cu toate astea astfel de
lucruri îşi continuă cursul ca şi când nimic
nu le tulbură. Oare ce se ascunde în spatele
lor?
La ora actuală există tot mai multe surse în diferite
ţări care demonstrează fără dubii că de-a lungul
deceniilor trecute s-au petrecut într-o oarecare
conspiraţie anumite acţiuni. Acestea vizau schimbarea
viitorului omenirii, însă în sens negativ.
Intervenţii pentru modificarea istoriei
Ştim din statisticile deceniilor trecute că al doilea
război mondial a făcut zeci de milioane de victime.
Aspectul este unul exterior, cunoscut opiniei publice,
însă în spatele unor asemenea informaţii există partea
neoficială a evenimentelor care s-au petrecut atunci.
În anii celui de-al doilea război mondial o rasă
extraterestră numită Nagas, conform textelor străvechi,
s-a implicat direct pentru a determina la nivelul întregii
omeniri apariţia unei structuri care să domine populaţia
lumii la nivel general. Asta se întâmpla deoarece
omenirea nu era guvernată în acei ani de oameni, ci de
hibrizi extratereştri - umani realizaţi de această rasă
Nagas, care folosea şabloane sau modele opresive de
guvernare.
Era evidentă intenţia Nagaşilor de a prelua controlul
asupra întregii omeniri, însă alte trei rase extraterestre
au intervenit pentru a stopa o asemenea intenţie foarte
periculoasă. Andromedanii, cei din Pleiade şi cei din
sistemul stelei Procyon au acţionat pentru ca planurile
Nagaşilor să fie oprite la timp.
Ce ar fi urmat să se întâmple? S-a acţionat pe trei
coordonate importante ale timpului şi spaţiului. Prima a
fost cea a curgerii naturale a viitorului omenirii, aşa
cum trebuia să fie el. A doua coordonată era cea care
începuse să fie modificată de către un mic grup de rase
extraterestre dizidente, care deja se aflau în proiecte
avansate cu naziştii Germaniei din anul 1931. Trebuie
menţionat că Nagaşii erau în tratative secrete cu unele
grupuri dizidente din Pleiade care acţionau pe Terra. De
aceea pleiadenii au acţionat pentru stoparea unor astfel
de alianţe nefaste. Iar cea de-a treia coordonată, care
fusese începută mult mai devreme de al doilea război
mondial, implicase gruparea din Orion – Imperiul
Draco, Cenuşiii, din Sirius B şi scopul unei asemenea
modificări urmărea exterminarea rasei umane în viitor
prin intermediul războiului bacteriologic. Acesta putea
schimba felul în care omenirea ar fi evoluat.
Călătoriile în timp şi războiul din Irak
Data de 8 august 2003 a reprezentat momentul în
care cele trei coordonate au fost readuse la parametrii
lor normali, astfel încât viitorul Pământului şi al
omenirii să fie doar acela stabilit de Planul Divin. Nu s-
a mai admis nici o intervenţie din partea niciunui alt
grup extraterestru care îşi urmărea propriile interese.
Acest lucru a fost posibil datorită unei alianţe a 78 de
rase extraterestre care au decis să mandateze pe
andromedani, pleiadeni şi pe cei din Procyon să
intervină pentru a opri acţiunile guvernului Statelor
Unite şi a altor facţiuni, din anii de după cel de-al doilea
război mondial, acţiuni care vizau în special călătoriile
în timp.
Planul de reparare a acţiunilor de modificare a liniilor
timpului şi spaţiului şi a evoluţiei omenirii, a implicat
un efort foarte mare de redresare a celor trei variante
descrise mai devreme, efort ce a adus înapoi la linia
originală coordonatele distorsionate ale timpului şi
spaţiului, ca realităţi paralele. Un asemenea rezultat a
fost obţinut de o rasă extraterestră care posedă abilităţi
de a stăpâni timpul şi spaţiul. Ce putem înţelege de aici?
Una din concluzii este aceea că guvernul Statelor Unite
urmărea să obţină posibilitatea de a călători în timp cu
ajutorul unor tehnologii de tip extraterestru, la schimb
dându-se permisiunea de a modifica viitorul omenirii.
Pentru că toată această nebunie a fost oprită în august
2003, guvernul american al hibrizilor Nagaşi s-a văzut
în incapacitatea de a călători prin portaluri. Una dintre
cele trei modificări despre care am explicat anterior
crease o dimensiune paralelă în care, din punct de
vedere al implicaţiilor sociale, era mai rău decât ce se
întâmplase în experimentul Philadelphia 2.
De aceea, în 20.04.2004 Statele Unite au pornit
războiul din Irak ştiindu-se că acolo, undeva în
adâncime, se află un antic portal ce permite călătoriile
în timp şi spaţiu. Şi iată cât de adevărat este şi cât se
încrâncenează grupările extraterestre ostile să pună
mâna pe acel portal, căci şi în momentul de faţă Irakul
e un teatru de război.
Raţiuni intergalactice şi anul 2012
Ca urmare a acestor evenimente care puteau marca în
mod tragic omenirea, a existat o intervenţie a celor trei
rase mandatate pentru a reaşeza viitorul în liniile lui
normale. Gruparea dizidentă pleiadeană s-a reorganizat
şi a admis să revină în rasa de bază şi împreună cu alte
şase rase extraterestre a fost convinsă să repare daunele
provocate de faptul că a interacţionat cu naziştii în cel
de-al doilea război mondial. Astfel orice călătorie în
timp a membrilor hibrizi ai guvernului Statelor Unite a
fost oprită.
Membrii Consiliului Andromedan au negociat între
cei din Orion şi cei din Sirius B, în baze amplasate în
afara sistemului nostru solar. În timp, de atunci încoace,
Consiliul Andromedan împuternicit de Consiliul
Confederaţiei Galactice a decretat că înainte ca orice
altă rasă extraterestră să aibă orice fel de contact cu rase
nou venite, să respecte nouă puncte existente în decret,
referitoare la modul în care contactul cu civilizaţia
terestră să fie realizat.
Toate rasele galactice ce fac parte din Consiliul
Andromedan au fost invitate să studieze interacţiunea
grupului pleiadean dizident cu cercetătorii germani din
anul 1930. O altă acţiune demarată prin decretul
Consiliului Andromedan a fost aceea de sigilare a
tuturor portalurilor de călătorie în spaţiu-timp de pe
Terra, fiind plasate santinele care observă orice mişcare
atât a extratereştrilor din orice rasă, cât şi a
pământenilor. În acest fel nu s-a mai permis din august
2003 nici o manevrare a liniilor temporale ale viitorului
şi trecutului, incluzând aici şi misterioasele experimente
cu tehnologia de la Montauk.
Se pare că ceva teribil urmează să se
întâmple acolo sus în spaţiu, dacă toate
portalurile au fost sigilate şi Conferedaţia se
pregăteşte de impactul cu Nibiru.
Redacţia revistei “Cosmos” oferă următoarele servicii: tehnoredactare computerizată; servicii
pregătitoare tipar; editare grafică pliante de promovare; grafică şi design computerizat pentru
reclamă.
Preţurile sunt promoţionale sub oferta pieţei.
Relaţii şi comenzi la telefoane: 0766 236 662, 0767 038 373
e-mail : cornel_vamfim@yahoo.com
Bă t ă l i a p e nt r u i s t o r i a o me ni r i i !
Bă t ă l i a p e nt r u i s t o r i a o me ni r i i !
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 8 C O S M O S
CĂLĂTORIND PRIN TIMP
Forţa din voi!
Virgil Marcu
Cu toţii suntem susţinuţi de o mare Forţă, care este energie
aflată ca şi noi în curs de evoluţie. Când spun noi, mă refer la Eul
Superior sau Cel Adevărat.
Această Forţă este puternică, unii îi spun Dumnezeu, dar
indiferent cum am numi-o, ea este în permanentă mişcare şi
evoluţie. Această Forţă face parte din Creaţie şi tot ceea ce vedeţi
din punct de vedere material o reprezintă. Ea este nelimitată şi
nemuritoare ca şi noi, deci Universală! În fiecare om există o
părticică din Forţă. Ea este Viaţă!
La începuturi, ea era o structură cu o individualitate distinctă, ca
mai apoi să se dividă. Ca atare experimentează prin intermediul
nostru tot atâtea experienţe câte avem şi noi (mă refer la întrupările
noastre). Forţa există în Creaţie ca lumină, sunet, culoare, forme de
viaţă inferioară şi superioară, adaptându-se permanent la planul
material, aici vorbesc mai ales despre Terra. Probabil că în alte lumi
existenţiale, aceasta se manifestă cu totul diferit decât aici pe
Pământ.
Forţa este o energie spirituală uriaşă care nu poate fi posedată,
însă prin evoluţie ea poate fi controlată şi folosită pentru binele cel
mai înalt al Creaţiei. În funcţie de evoluţia ta ca spirit, aceasta are o
anumită vibraţie în planul materiei. Dacă în lumile spirituale Forţa
este rapidă (instantanee), în permanentă mişcare, în lumile
materiale ca a noastră, curgerea acesteia este mult încetinită, de
aceea gândurile şi dorinţele noastre cer un anumit timp pentru a se
materializa.
Cu cât evoluezi mai repede (este un fel de-a spune), cu atât
curgerea Forţei este mai rapidă, iar tot ceea ce se întâmplă apare ca
miracol. Aşa se explică multe din tainele ezoterice şi exoterice pe
care Marii Maeştri le deţin şi le aplică aici în planul terestru. Toate
vindecările spectaculoase făcute de Maeştri, demonstrează că şi noi
putem face la fel, doar dacă cunoaştem Legile Universale, le
respectăm şi le aplicăm întocmai, nu altfel! Să înţelegi Forţa,
înseamnă să-ţi înţelegi Eul Superior, Fiinţa care eşti cu adevărat!
Atunci când ştii să-ţi
foloseşti Forţa,
începi cu adevărat
să-ţi controlezi şi să-
ţi conduci propriul
destin! Forţa o
găseşti în trecut,
prezent şi viitor,
practic este nelimi-
tată! Menirea vieţii
tale este de-a ştii să o
amplifici şi să o
foloseşti la modul
constructiv. Un
exemplu de folosire
a Forţei din punct de
vedere negativ, a fost
şi este bomba
nucleară. Dar din
punct de vedere
pozitiv, Forţa repre-
zintă capacitatea de a ne vindeca, atât pe noi cât şi pe semenii noştri.
Indiferent de traumele pe care le ai, nu uita că spiritul tău este
viu, că eşti Dumnezeu în manifestare şi să nu îţi fie ruşine să
recunoşti acest aspect important al fiinţei tale, că binele şi răul fac
parte din tine, că bunătatea şi sacralitatea sunt atribute importante
ale existenţei tale, astfel Forţa din tine va creşte şi se va amplifica
atingând inima ta dar şi a celorlalţi într-un mod Divin. Când există
suficientă Forţă în tine, te poţi exterioriza şi face cunoscut exact aşa
cum eşti. Oamenii îţi vor simţi această energie şi îţi vor cere să devii
responsabil pentru ei şi proiectele lor.
Pentru că eşti puternic, foarte mulţi vor încerca să se agaţe de
tine, însă tu împărtăşeşte din experienţă şi învaţă-i să fie la fel de
puternici şi responsabili aşa cum eşti tu! Când reuşeşti să-i vezi pe
ceilalţi ca pe cei mai buni învăţători trimişi de Divinitate, Eul tău
Superior te va conduce înapoi la centrul fiinţei tale. Divinul care
eşti, te va întâmpina şi îţi va spune: „Bine ai venit acasă Dragul
Meu- Draga Mea!”.
Dacă până acum ceilalţi ne-au luat Forţa (de fapt
le-am încredinţat-o), acum a sosit momentul să o luăm
înapoi, pentru a ne conduce la Sursa tuturor lumilor -
DUMNEZEU!
Mahatma
Noi oamenii ne trăim viaţa aici pe scoarţa
planetei, angrenaţi într-o mulţime de treburi
cotidiene, fără să ne gândim că dincolo de pătura
atmosferei terestre se petrec evenimente şocante,
care ar bulversa guvernele lumii. La fel,
evenimente similare se petrec şi pe Terra în
planuri paralele, adică în lumile de lângă noi.
Acestea au legătură cu Frăţia Albă a României...
Am relatat în numărul anterior al revistei o
chestiune incredibilă, şi anume că în anumite
locuri de pe teritoriul ţării se petrec ritualuri
satanice prin care unele portaluri sunt închise.
Prin aceste portaluri Lumina Divină curge către
planul terestru.
Misiunea Frăţiei Albe
Ceea ce se petrece la ora actuală în ţara noastră
reprezintă un sens major al activităţii
Confederaţiei Galactice. Mesagerii stelari care
supraveghează zona românească de undeva de
dincolo de orbita lunară, au conexiuni energetice
cu cei întrupaţi la sol, care au fiecare o parte de
misiune de îndeplinit. În fiecare zi cei întrupaţi
care fac parte din Frăţia Albă a României primesc
mesaje pe nivelul conştient dar şi supraconştient,
astfel încât energiile vehiculate în aurele acestor
membri ai Frăţiei Albe captează câmpuri relativ
mari ale oamenilor obişnuiţi, transformându-i mai
ales atunci când au loc adunări importante cu
caracter spiritual.
În altă ordine de idei putem spune că aceşti
Maeştri adevăraţi ai Luminii – şi nu impostorii
care se dau „Maeştri” şi „învăţători” – pot realiza,
atunci când au loc întâlniri cu mari grupuri de
oameni, câmpuri foarte ample de energie la care
contribuie Mari Maeştri spirituali din nevăzut,
cum sunt Sai Baba, Babaji, Iisus, Saint Germain
şi alte mari spirite ale Ierarhiei Luminii.
Sunt foarte mulţi membri ai Frăţiei Albe a
României care nu se cunosc între ei, dar periodic
majoritatea dintre ei fac excursii montane mai
ales la Sfinx, dar şi în alte locuri sacre, pentru a
descărca acolo informaţiile lor pe care le-au
acumulat (asta se petrece fără ca ei să-şi dea
seama întru totul) şi pentru a prelua noi sarcini şi
modulaţii energetice, necesare continuării
misiunii personale şi de grup.
Misiunea Frăţiei Albe a României este aceea de
a retrezi sursele de energii spirituale care au
existat cândva, pe teritoriul vechii Dacia-
Ramania, astfel încât prin ceea ce se configurează
din nou, să se determine recalibrarea întregii aure
a Mamei Geea. Altfel spus, planeta ca entitate
trebuie să-şi primească noua stare energetică
generată de aici din Carpaţii româneşti, în urma
remodulărilor energetice-spirituale care sunt puse
în aplicare de acţiunile membrilor Frăţiei Albe a
României.
Armele psihotronice şi mulţimea
de Messia
Este evident că nu putem vorbi despre
misiunea Frăţiei Albe din România fără
să luăm în considerare şi acţiunile nefaste
ale celor care slujesc Frăţia Neagră cu
toate componentele sale. Acum când ne
aflăm la sfârşit de ciclu cosmic de 26.000
de ani spiritele rele au adoptat o strategie
care îi poate da peste cap pe cei neavizaţi.
De altfel lucrurile se petrec exact aşa cum
au fost descrise în vechile scripturi, în
sensul că, dacă s-a profeţit că vor apare
mulţi profeţi mincinoşi, aşa se şi
întâmplă.
Însă pericolul vine nu din apariţia
multor aşa zişi Messia, ci din folosirea
unor prototipuri de arme psihotronice, care
influenţează mentalul anumitor persoane
predispuse la fanatism spiritual. Nu e vorba că
sunt special alese persoanele care se dau drept
Messia, ci asemenea persoane captează mult mai
uşor, datorită unei deschideri spirituale dobândite,
dar necontrolate şi needucate, unda de influenţă
psihotronică.
Aşa se face că ne trezim într-o zi cu câte un nou
Messia sau un nou fals Iisus, care nu numai că
este convins că el este Alesul, ca persoană, dar
mai face şi prozeliţi. Şi dacă o asemenea persoană
face nişte cursuri şi ajunge la rândul său să îi
înveţe chipurile pe alţii tot felul de pseudotehnici
spirituale, ne dăm seama că în opoziţie cu
misiunea Frăţiei Albe a României sunt generate
mereu nuclee de energie perturbatoare, care
deranjează liniile de evoluţie ale societăţii
spirituale româneşti.
Pericolul este însă mult mai mare, deoarece
astfel de falşi Messia sau Iisuşi cad sub influenţa
unor grupuri de interese esoterice, care îi
manevrează pentru a aduna cât mai mulţi oameni
creduli şi a-i face pe aceştia să creadă că acolo sau
dincolo se află Messia sau Iisus. Deja sunt
grupuleţe care se contrează între ele pe chestii de
acest gen, mai ales că sunt unii „învăţători”
spirituali care îşi arogă aspectul întrupat al lui
Sananda sau Buddha, ori a lui Ashtar Sheran.
Iată că s-a ajuns la o întreagă panoplie de falşi
învăţători care pot induce în eroare şi pe unii
dintre cei care lucrează sub îndrumarea
Maeştrilor Frăţiei Albe a României. Există şi
asemenea aspecte. Se practică denigrarea
membrilor Frăţiei Albe româneşti, pentru a
disloca de lângă autenticii Maeştri spirituali pe
cei care încă nu şi-au atins stabilitatea psiho-
spirituală.
Deci mare atenţie să aveţi, căci întunecaţii au
pornit o bătălie pentru acapararea de suflete
luminoase, deoarece au nevoie să deschidă aici în
România un portal necesar descinderii celor din
Nibiru. Vremurile sunt aproape...
Frăţia Albă a României (II)
C O S M O S PAGINA 9
SEMNALE
Anul II, Numărul 13 • August 2008
Va lovi Aphophis Terra?
Radu Ran
Evoluţia unei civilizaţii care apare pe
firmamentul Universului depinde de
mulţi factori, mulţi dintre aceştia fiind
relativi şi imprevizibili. Totuşi, uneori
se întâmplă ca în istoria unei civilizaţii
să se producă răsturnări de situaţie
determinate de influenţe provenite de
la o altă civilizaţie, a cărei acţiune
poate fi doar bănuită.
Să vedem în cele ce urmează ce ar
putea să se întâmple în viitorul planetei
noastre şi al omenirii. De foarte mult
ori în istoria civilizaţiei umane s-au
petrecut catastrofe menţionate în
scripturile vechi. Cu toate acestea
omenirea a supravieţuit şi a mers mai
departe.
Între mituri şi ştiinţă
Există străvechi poveşti despre
anumite catastrofe petrecute în negura
vremurilor. Ceva mai aproape de noi avem Potopul ca relatare biblică, despre care am
putea considera că ar fi putut fi generat de căderea unui asteroid ce a generat un
tsunami uriaş. Dincolo de miturile ce relatează asemenea fenomene să privim către
ştiinţă care deja a identificat pericole similare ce pot veni din spaţiul cosmic. Cum
nimic nu se produce la întâmplare – ca şi misterul din Tunguska – este foarte posibil
ca anumite pericole să fie influenţate de alţi factori care vizează civilizaţia umană.
Asteroidul Aphophis 9942 va trece foarte aproape de Pământ, aşa cum au calculat
astronomii, în anul 2029, la doar 40.000 de kilometri de planeta noastră. Dacă ne
gândim că Luna se află la 384.000 de kiolmetri, atunci înţelegem de ce Aphophis
reprezintă un real pericol datorită forţei gravitaţionale a Terrei. În mitologia
egipteană Aphophis era considerat zeul întunericului a cărei menire era să distrugă.
Ştiinţa Iniţiatică afirmă că există o legătură între toate lucrurile, de aceea este necesar
să ne gândim la asteroidul menţionat nu doar ca la un bolovan cosmic, ci şi ca la un
potenţial instrument de distrugere a omenirii. Cine ar avea un asemenea interes?
Lucrurile se complică dacă spunem că din toate calculele reiese faptul că Aphophis
va mai trece încă odată pe lângă Pământ – dacă nu va fi o ciocnire în 2029 – în anul
2036.
Dacă ar fi o coliziune în 2029, datorită ei s-ar putea ca Aphophis să ricoşeze pe
orbită şi să revină atras din nou de forţa gravitaţională înainte de 2036. Dar dacă va
fi un impact – specialiştii calculând că sunt şanse să nu se producă vreo coliziune –
atunci înseamnă că cineva din afara planetei va provoca catastrofa.
Profeţiile şi împlinirea vremurilor
Să privim acest posibil nefast eveniment şi din perspectiva textelor profetice, care
anunţau atunci când au fost scrise un eventual viitor sumbru. Biblia în Apocalipsă
conţine o referire la Abaddon – care, dacă ne ducem la aramaică, limba originară în
care a fost scrisă Biblia, înseamnă ”Distrugere” sau ”Distrugător”, ori ”Locul
Distrugerii”. Textul biblic spune că Abaddon era reprezentarea răului.
Putem avea o interpretare esoterică în realitate, aşa cum este întregul Nou
Testament. Vechi dovezi aflate în diferite locuri din lume stau mărturie peste timp.
Un meteorit se presupune că a dus acum 65 milioane de ani la dispariţia dinozaurilor.
Craterul său mai există şi azi pe coasta Yucatanului. Craterul Chicxulub are un
diametru estimat de 200 de kilometri. Impactul care a dus la formarea sa a condus şi
la formarea unui strat de praf în atmosferă, strat care a blocat lumina Soarelui şi care
a dus la o scădere drastică a temperaturii. De asemenea, o echipă de cercetători
americani a descoperit un alt crater în partea marocană a Saharei. L-au categorisit ca
un al doilea semn al unei vechi apocalipse. Meteoritul a lovit Pământul acum 380 de
milioane de ani şi a ucis 40% din speciile marine. Oare cu Aphophis ce va urma?
O conexiune incredibilă şi ciudată
Privind în urmă şi calculând cu datele acceptate unanim, Iisus a fost condamnat şi
răstignit la vârsta de 37 de ani. După calculele reale Iisus s-a născut în anul 4 înainte
de anul 0, iar dacă toate documentele afirmă că în anul 33 a avut loc condamnarea
sa, rezultă că Iisus avea vârsta de 36 – 37. Luând în consideraţie 2000 de ani de
atunci, ajungem exact în 2036, anul în care se estimează că Aphophis ar putea lovi
Terra în proporţie de 80%. Este doar o coincidenţă bizară de cifre? Ştim că numerele
au energiile lor şi acţionează pe diferite vibraţii. Dacă 2029 însumat dă 13, cifra
morţii şi a renaşterii, 2036 ne dă 11 care reprezintă eterna luptă dintre întuneric şi
lumină.
Ori dacă Aphophis se îndreaptă spre Pământ, estimându-se că va trece atât de
aproape, perturbând şi mişcarea Lunii, atunci înseamnă că traiectoria lui a fost
imprimată de o conştiinţă colectivă care are ca scop distrugerea omenirii şi a Terrei,
ştiind dinainte că nu poate câştiga lupta. Să fie oare zeii întunericului?
Cecilia David
Generozitatea ar trebui să fie o stare de a fi ca şi iubirea. Tot ce este în jurul nostru
nu ne aparţine. Suntem proprietari vremelnici pe Pământul lui Dumnezeu. Trăim însă
cu falsa iluzie că suntem mari stăpâni. În realitate suntem chiriaşi răi şi
nerecunoscători.
Trăim într-o lume nebună în care se fac petreceri opulente şi iraţionale cu şampanie
de 15000 de euro la licitaţie, cu fete care se vând scump şi bărbaţi idioţi care îşi plătesc
zilnic impozitul pe prostie, cumpărând pe bani grei tot ce le cade în mână. În ţări
civilizate, cu tradiţie, miliardarii sunt destul de puţini, cu o avere lăsată din generaţie
în generaţie. La noi în aproape 20 de ani de ,,libertate” avem o grămadă de miliardari
cu fiţe şi cu titluri pompoase dobândite peste noapte. Viaţa românească a devenit un
,,bazar sentimental” cu oameni foarte bogaţi, dar dezechilibraţi şi oameni foarte
săraci, care dorm pe străzi.
O vedetă îşi cumpără o geantă de 19000 de euro, plodul nereuşit al nu ştiu cui îşi
cumpără o maşină de un milion de euro pe banii câştigaţi ,,cinstit”, ai babacului în
timp ce copii orfani au fost aruncaţi din orfelinate, iar pensionari cinstiţi nu îşi pot
cumpăra medicamentele necesare şi hrana decentă de zi cu zi. Coaforul cu ,,fiţe” îţi
percepe o plată de cinci milioane (monedă veche) pentru o coafură tip cuib de cioară
în mai multe culori de te apucă râsul şi nu eşti în ,,ton cu fiţele” dacă nu laşi un ciubuc
tot atât de consistent ca şi plata pe coafură. Dacă te consideri un om cu bani, ai în mod
automat şi fiţe. Ai o maşină scumpă şi plăteşti spălatul ei cinci milioane, chiar dacă
taxa spălatului este de cinci sute mii de lei.
Pentru că te simţi un rege, plin de bani şi ai fiţe, oferi prilejul unor amărâţi să-ţi facă
temenele şi să-ţi pupe mâna. Şi în tot acest timp există oameni care nu şi-au cumpărat
până la 40 de ani o pereche de pantofi noi, oameni care stau cu copii în dărmături sau
în stradă, oameni care sunt fericiţi dacă au o bucată de pâine zilnic!
Peisajul vieţii româneşti este atât de contrastant, încât cum este posibil să trăim într-
un permanent circ fără să luăm atitudine? Trăim într-o lume nebună, fiţoasă, fără
valori autentice, plină de contraste. Între zi şi noapte, între lumină şi întuneric, între
lumini şi umbre, omul simplu se zbate rătăcindu-se, pierzându-şi busola şi bruma de
bun simţ care i-a mai rămas, în fiecare zi. Trăim în plin război psihologic şi suntem
tot timpul masă de manevră. Supuşi unor presiuni zilnice şi ,,nevoiţi” să acceptăm
sistemul care ne crează iluzia falsă că noi suntem stăpânii propriei vieţi, ridicăm
neputincioşi din umeri şi ne supunem fără împotrivire absurdităţilor zilnice.
Vă puteţi imagina ce s-ar întâmpla dacă într-o zi ,,Cineva” ar lua toate averile acestei
planete şi le-ar împărţi corect în părţi egale pentru fiecare?? Dacă fiecare ar presta
munca bucuros în raport cu puterile sale (mai concret omul potrivit la locul potrivit)
şi resursele ar fi împărţite corect fiecăruia, nimeni nu ar mai muri de foame şi toată
lumea ar avea un loc sub soare - vă imaginaţi cum ar fi viaţa pe Geea? N-am mai plăti
aiurea nici un impozit statului (oare cine este statul?), devenind cetăţeni planetari
responsabili, care distribuim şi folosim resursele în echilibru... Raiul s-ar instala pe
Pământ! În emisiunile Tv, apar vedete cu fiţe, putrede de bani, care îşi etalează
,,sursele şi resursele”. Oare nu le încearcă nici un sentiment de jenă şi nu se simt
niciodată penibil când vorbesc despre sume cheltuite într-o zi pe care un om normal
nu le achiziţionează într-o viaţă?!
Dumnezeule Mare ce putere hipnotică are banul asupra noastră!!
li| Hl| | l | l lli C | l C | | l
Radu Ran
Rasa Homo Sapiens constituie un potenţial imens
prin care alte civilizaţii galactice pot realiza lucruri
prevăzute în Planul Divin. De aceea, atunci când
structura energetică-spirituală a omului a fost
realizată, s-a produs un conflict de interese care avea
la bază vechea atitudine de răzvrătire faţă de Creator,
despre care amintesc toate scripturile spirituale.
Cultura mayaşă a cunoscut o dezvoltare socială şi
economică cu mult mai amplă decât este descrisă în
cărţile de istorie ale Terrei. Este evident că, dacă
vorbim despre nivelul evolutiv al mayaşilor din acele
vremuri, putem spune că la începuturi, după ce s-a
scurs o perioadă de timp după potop, cunoştiinţele lor
erau fragmentate. A trebuit să apară cineva ca să le
ofere Cunoaşterea.
7 chakre, 7 stele şi Planul Divin
Spuneam în numărul trecut că Hermes Trismagistos
a realizat împreună cu Maeştrii din Pleiade întreaga
reţea a piramidelor mayaşe. Hermes fiind o întrupare
a lui Jemmanuel ne dăm seama că civilizaţia
Pleiadelor a dorit alcătuirea unui segment de rasă
Homo Sapiens care să dobândească în timp, prin
combinaţiile ADN ale mayaşilor înşişi, o pricepere
înaltă de a lucra cu energiile şi de a înţelege cum este
structurat Universul cu tot ce este în el.
Acest lucru nu se putea realiza fără apariţia unor
chakre necesare pentru a susţine astfel de procese
psihice, raţionale şi pentru a face asocieri de idei –
acestea aflându-se la baza evoluţiei propriu zise. Pentru
că proiectul Homo Sapiens nu aparţinea unei singure
rase galactice, fiind direct supravegheat de Confederaţia
Galactică, era evident faptul că Maeştrii Orionului şi cei
din Ursa Mare aveau responsabilitatea de a coordona
configurarea chakrelor Vishudda şi Ajna - Sahasrara,
care în acele vremuri erau nişte rudimente de nuclee
energetice.
O parte a Planului Divin pentru noua rasă Homo
Sapiens prevedea configurarea a 7 chakre – adică 7
unităţi energetice de emisie, prin care omul urma să
atingă 7 stări de conştiinţă, conform cu cele 7
dimensiuni ale Universului Fizic. Chakrele care aveau
să asigure omului conştientizarea părţii spirituale a
fiinţei sale sunt Anahata, Vishhuda şi Ajna-Sahasrara.
Pentru cultura mayaşă s-a decis ca pleiadenii să aibă în
custodie dezvoltarea lor, deoarece aşa s-a hotărât ca lor
să le fie configurată chakra Anahata de o manieră mai
amplă. Trebuie spus că Ştiinţa Iniţiatică afirmă că doar
cei care au chakra inimii foarte evoluată pot înţelege cu
adevărat fenomenul Vieţii şi al Creaţiei şi chiar pe
Dumnezeu.
De aceea mayaşii fuseseră configuraţi, prin
asamblarea ADN-ului lor, să aibă un stil de viaţă în aşa
fel încât chakra inimii să se dezvolte foarte mult. Astfel
urmau să ajungă la o profundă înţelegere a Universului
şi a mecanismelor sale. Cei din Pleiade aflaţi pe Pământ
aveau sarcina de a conecta chakrele Anahata ale
mayaşilor, prin configurarea
ADN-ului lor, la undele
vibraţionale ce erau trimise din
constelaţia Pleiadelor, din
sistemul stelei Taygeta.
Ştiinţa Sacră şi piramidele
mayaşilor
Întocmai ca egiptenii de mai
târziu, mayaşii aveau să
construiască sub îndrumarea lui
Jemmanuel – Hermes, adică
nimeni altul decât Quetzal Quatl
ca întruchipare divină, sistemul
lor de piramide. Foarte interesant
este următorul amănunt şi anume
că aproape toate piramidele
mayaşe au câte 9 trepte, a 10-a
fiind platforma superioară a
templului unde se oficiau
contactele cu zeul Hermes.
Trebuie spus că în documentele
paleoarheologiei zeul Quetzal
Quatl – denumire aztecă în fapt,
Kukulcan în mayaşă, avea
aceleaşi calităţi şi caracteristici
atribuite lui Iisus, care mult mai
târziu întruchipase exemplar
Conştiinţa Christică. Noi oricum
am relatat de-a lungul unor numere anterioare că
Jemmanuel - Hermes era Iisus, deci şi Quetzal Quatl.
Mai ales că în mitologia lor mayaşii numeau Divinitatea
Supremă cu denumirea de Hunab Ku, respectiv cum am
spune Christ în limba noastră.
Dar o întrebare îşi face loc din noianul de informaţii:
de ce mayaşii au construit toate piramidele cu 9 trepte?
De ce tocmai 9 şi pentru care raţiune erau toate orientate
conform poziţiei în spaţiu a stelelor din Pleiade?
Astronomii sunt unanim de acord că, în conformitate
cu observaţiile realizate cu ajutorul telescoapelor, 7
stele din constelaţie sunt vizibile, însă mai există
două, cu o magnitudine mult mai mică. Acestea se
pot observa doar cu aparatură performantă modernă
şi sunt celelalte două stele din altarul celor nouă –
cum spuneau dacii noştri, adică Atlas şi Pleione, ele
aflându-se în mijlocul rombului format de celelalte
stele aşa cum le vedem în spaţiu.
Deci mayaşii ştiau de existenţa celorlalte două stele
care nu se văd cu ochiul liber. De unde ştiau ei pe
vremea aia, dacă nu aveau telescoape? Nicăieri nu s-
a găsit aşa ceva în artefactele mayaşe. Singurul
răspuns este că ştiau asta de la cei din Pleiade –
Jemmanuel şi ceilalţi Maeştri pleiadeni.
Aceştia le-au dat mayaşilor o parte din cunoaşterea
Ştiinţei Sacre, referitoare la importanţa vibraţiei
cifrei 9 – cifra christică prin excelenţă, a iubirii
depline şi a puterii Luminii, mai ales că fiinţa umană
are 9 corpuri subtile şi 9 planuri de conştiinţă ce fac
legătura cu cele 9 dimensiuni ale Universului
interdimensional - spiritual. Aşadar moştenirea
mayaşă era una pe măsura folosirii chakrei Anahata.
Urma ca specia Homo Sapiens, prin cele câteva
culturi civilizatoare din vremurile de atunci – cum
erau şi mayaşii, să devină în actualul ciclu cosmic de
26.000 de ani o rasă care să emită din chakra Anahata
atâta energie – conform multiplicării indivizilor umani
în timp, încât să creeze posibilitatea aducerii încă odată
a Conştiinţei Christice pe Pământ cu mult înainte de
anul 0, când ştim că s-a născut Iisus.
Şi dacă am spus că mayaşii apăruseră ca civilizaţie cu
aproximativ 23.000 – 24.000 de ani în urmă, deci la
începutul actualului ciclu cosmic, ceva s-a întâmplat şi
proiectul pleiadean în zona Americii Centrale s-a blocat.
Cei din Ursa Mare nu au mai vrut să ofere asistenţa lor
în configurarea chakrei Sahasrara, care asigura legătura
cu Creatorul şi astfel pleiadenii şi Maeştrii Orionului au
intrat în conflict cu cei din Alcor. Aceştia au pledat
pentru oprirea proiectului Homo Sapiens, susţinând că
era un pericol de a se ajunge din nou la o răzvrătire faţă
de Creator, aşa cum a mai fost cândva cu altă specie în
galaxia noastră.
Alcoranii deţineau segmentul de matrice ADN care
era responsabil pentru informaţia spirituală a chakrei
Sahasrara şi nu au mai vrut să-l ofere, deoarece se
temeau că Homo Sapiens nu era pregătit şi ar fi fost uşor
de ispitit şi de corupt de către alte rase întunecate. Deja
proiectul era demarat şi nu se putea rămâne în drum,
cum se zice. Dar nici nu se putea merge mai departe. S-
a dezbătut în Consiliul Confederaţiei, unde s-a votat
preponderent în favoarea celor din Pleiade, cu
specificaţia că segmentul de ADN aflat în custodia
alcoranilor urma să fie predat Maeştrilor din Orion.
De aici s-a continuat conflictul, pentru că cei din Ursa
Mare nu au dat de bună voie matricea ADN respectivă.
Războiul între alcorani şi pleiadeni s-a declanşat, mai
ales că cei din Ursa Mare aveau şi ei un alt proiect care
viza tot specia Homo Sapiens, căruia alcoranii voiau să-
i configureze un sistem de chakre din care să lipsească
Anahata. Alcoranii voiau doar un Homo Sapiens care să
funcţioneze cu o chakră Sahasrara activă, dar fără
Anahata şi Ajna, adică o specie care să stea sub ascultare
şi să execute numai ce i se spunea.
Teama celor din Ursa Mare a determinat un
dezechilibru şi vom vedea în numărul următor cum s-au
infiltrat ei pe Terra şi au reuşit să schimbe spiritualitatea
Legii lui Unul – a Creatorului, cu principiul dual al fricii
şi recompensei, ca modalitate de a ţine sub ascultare
civilizaţia mayaşă.
Cine avea dreptate? Cei din Ursa Mare, semnalând
răzvrătirea? Sau pleiadenii plini de iubire?
PAGINA 10 C O S M O S
TIMP ŞI SPAŢIU
Anul II, Numărul 13 • August 2008
Mayaşi i şi const el aţ i a
Pl ei adel or ( II)
Şcoala de Astrologie
”Cosmos”
anunţă organizarea şi
continuarea cursurilor de
Astrologie Medicală,
Astrologie Karmică,
Astrologie Esoterică şi
Astrologie Natală
în cadrul
Clubului Mandala
Informaţii şi înscrieri la telefon
0767 038 373
Vă aşteptăm!
I mpor t ant !
C O S M O S PAGINA 11
Anul II, Numărul 13 • August 2008
ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ
Cecilia David
Trăim într-o lume haotică, care şi-a uitat
valorile primordiale şi luptă cu tenacitate
împotriva propriului habitat.
Am mai scris şi voi mai scrie despre acest subiect,
pentru că acesta este un punct „forte” în viaţa noastră.
Dacă nu ar exista vegetaţia şi copacii vă imaginaţi cum
ar arăta planeta? Noi toţi trăim şi ne alimentăm datorită
viului vegetal. Cine oferă oxigenul planetar? Viul
vegetal prin procesul de fotosinteză. Copacii sunt
străjerii noştri, vieţuind dinainte de a fi noi pe această
planetă. Ei ne-au primit şi ne-au ajutat să respirăm şi noi
le-am „mulţumit” masacrându-i pentru vanităţile noastre
mărunte şi trecătoare. Oricît de bună ar fi carnea, trebuie
să recunoaştem că fără legume şi fructe durata noastră
de viaţă ar fi mult mai scurtă.
Este ciudat modul nostru de a trata fiinţele care nu sunt
ca noi, numai pentru că nu vorbesc! Dacă ar avea
limbaj articulat şi şi-ar manifesta stările verbal,
probabil ne-am opri din masacrarea lor. Dovadă
vie că animalele gândesc şi acţionează prin
procese de gândire este faptul că animale care ne-
ar putea ucide într-o clipă se lasă maltratate de
noi.
În Africa, într-o regiune defrişată şi folosită în
agricultură, elefanţii au intrat noaptea într-un sat
şi au ucis toţi adulţii, fără să se atingă de copii.
Copiii nu aveau nici o vină, dar adulţii le
stricaseră habitatul şi ei au reacţionat.
Carnivorele distrug o parte din ierbivore, dar de
obicei animale bătrâne şi bolnave sau pui cu
handicap. Nu
ucid mai mult decât mănâncă. Se menţine astfel un
echilibru în natură, unde vegetalul poate hrăni atât cât
trebuie. Carnivorele păstrează acest echilibru. Omul de
ce ucide carnivorele? Pentru blană. De ce ucide elefanţii
şi rinocerii? Pentru fildeş şi acel faimos corn afrodisiac.
Motive stupide care demască omul - cununa creaţiei.
Fiecare specie este bine organizată, are conducători,
femele dominante, ierarhii şi propriul mod de viaţă. De
ce ucidem aceste fiinţe care au şi ele rolul lor? Din
plăcerea de a ucide!
Caii sunt fiinţe maiestuoase şi foarte inteligente. Am
crescut cu cai în curte şi caii m-au ajutat să ies din
situaţii limită. Avea tata un cal care nu accepta să fie
înşeuat decât de mine. De ce oare? Având atâta putere te
poate călca în picioare oricând. De ce oare rabdă atâta
bătaie şi tratament inuman? Din frică sau din
înţelepciune? Calul a salvat viaţa omului pe câmpul de
luptă şi în viaţa de zi cu zi, punându-se în slujba
acestuia, necondiţionat. Şi noi i-am masacrat şi-i
masacrăm în continuare ca pe fiinţe fără rost în viaţa
noastră, acum când avem maşini cu „cai putere”.
Pisicile şi câinii, pe lângă faptul că ne umplu viaţa şi
singurătatea, sunt cei mai buni prieteni şi terapeuţi.
Pisica va sta întotdeauna acolo unde avem o afecţiune,
preluând la greu energia negativă. Se sacrifică ele
încărcându-se cu toate mizeriile noastre energetice! Într-
un documentar am văzut cum o pisică a salvat viaţa unui
cuplu care risca să moară sufocat de gaze. Câinii au o
loialitate şi o dragoste pentru stăpânii lor greu de
imaginat. Aud şi văd mult mai bine ca oamenii şi sunt
adevăraţi „depistatori” de boli periculoase. Simt tristeţea
şi bucuria omului şi se sacrifică fără să gândească dacă
trebuie sau nu, pentru stăpânul lor. Pe lângă faptul că
sunt cei mai buni paznici, au şi capacitatea de a suporta
cu stoicism toanele şi schimbările de atitudine ale
omului, fără să-şi piardă dragostea. Sunt inteligenţi,
fideli, răbdători. Cum putem să-i credem fără simţire?
Ca să nu mai vorbim despre delfini şi balene. S-au
făcut zeci de experienţe şi zeci de constatări legate de
cetacee. Sunt fiinţe extrem de inteligente care, benevol
şi cu răbdare, supraveghează rasa noastră de milioane de
ani. Salvează vieţi, fac gesturi de tandreţe şi
recunoaştere şi se lasă masacrate de fanteziile
bolnăvicioase ale rasei umane, în slujba „ştiinţei” sau a
alimentaţiei.
În cartea sa „Delfini, E.T. şi îngeri” Timothy Wyllie
ne vorbeşte de relaţia lui specială cu delfinii şi balenele.
Odată i-a cântat la chitară unui delfin captiv. Acesta l-a
ascultat cu mare atenţie, apoi a coborât în bazin şi i-a
adus o pietricică pe care i-a aşezat-o în palmă. După
aceea şi-a aşezat boticul în palma lui într-un gest de
tandreţe inimaginabil. Asemenea gesturi fac creaturile
fără minte?
Şi nu pot să nu amintesc aici de atâtea milioane de
cobai, pe care i-am masacrat în chinuri groaznice „pe
altarul ştiinţei”. Chiar credeţi că era necesară cruzimea
asta repetată? Dacă păstrăm intacte legăturile noastre
primordiale găsim soluţii la orice problemă, cu totul
altfel.
Suntem o rasă primitivă, cu pretenţie de rasă civilizată,
care se lasă manipulată de o rasă agresivă, făcându-i
acesteia jocul. Vânătoarea de balene, delfini, elefanţi,
cai, câini, pisici, maimuţe şi alte animale este
sigur „aranjat” de cineva din umbră, care ştie
ce înseamnă dezechilibrul ecosistemului şi
lucrează cu tenacitate la asta. Omul, în loc să-
şi apere planeta şi propria viaţă, se lasă păcălit
şi se autodistruge cu o tenacitate demnă de
„toată lauda”.
Până nu vom înţelege că aceste
fiinţe ne-au fost date spre ajutor şi nu
pentru masacru, rămânem cea mai
jalnică specie şi ne merităm soarta!
Dragi prieteni ai revistei Cosmos
Pentru toţi cititorii interesaţi anunţăm că vă punem la dispoziţie
întreaga colecţie a revistei noastre (numerele 1-13), pe CD, în
format pdf, la o înaltă calitate.
De asemenea vă oferim filmul ARTA COSMICĂ cu valoare
terapeutică dovedită, inedit la noi în ţară!
Fiecare CD costă 25 Ron, iar plata se face la livrare!
Comenzi la nr telefon 0722 352 832 sau 0766 236 662
Redacţia revistei COSMOS
Re l a ţ i a o m - me di u
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 12 C O S M O S
ASTROLOGIE LA MAXIM
Ingi ner i a genet i că ş i Er a Văr s ăt or ul ui ( II)
Ingi ner i a genet i că ş i Er a Văr s ăt or ul ui ( II)
Minerva
În numărul trecut am scris despre
legătura dintre ingineria genetică şi
astrologie. Continuăm cu prezentarea
materialului, deşi e un subiect vast, cu
multe implicaţii în diverse domeni.
Secvenţa cromozomială şi
ADN-ul
Interesant este cum s-a ajuns la
corelarea cu elementele nucleice.
Astrologii americani, Eillen Neuman,
Zein Stein, Lee Lehmann, Richard
Noelle, au analizat luni la rând toată
informaţia despre genetică, dar mai ales
despre gene şi cromozomi care o aveau la
îndemână. În tot acest timp, repetau
mental un fel de mantră dacă vreţi,
numele celor cinci elemente de bază care
compun secvenţa de ADN: Adenină,
Tiamină, Guanină, Citozină, Uracil. Şi pe
rând au avut aceeaşi revelaţie. Tot
spunând Adenină...A... pentru Aries
adică Berbec, Tiamină...T... pentru Taur,
Guanină...G... pentru Gemeni...
Citozină... C... pentru Cancer (Rac) şi în
fine, Uracil...U... pentru Uranus.
Despre ce ar putea fi vorba? Surpriza a
fost să constate că răspunsul venea
dinspre primele patru semne ale
zodiacului şi care aveau legătură cu
începutul ciclului solar. Nu este oare
ADN-ul acidul de bază din organismul
nostru? Apoi, Marte nu este stăpânul
Berbecului şi implicit a creierului?
Analogia părea frapantă, iar pentru
astrologii preocupaţi de acest lucru
conexiunea era clară: Berbec (Aries) –
Adenină, Taur –Tiamină, Gemeni-
Guanină, Rac (Cancer) – Citozină şi
Uranus – Uracil.
Deci, dacă vrem să vedem cum
funcţionează ADN-ul, nu trebuie decât
să-l urmărim pe Marte şi Berbecul
(pentru naştere diurnă) şi pe Pluto pentru
naşterile nocturne, apoi Taurul şi Venus,
Gemenii şi Mercur, Rac şi Luna şi în
sfârşit, Uranus pentru Uracil. Şi pe urmă
este foarte uşor să vedem fiacare caz
patologic în parte, genetic vorbind, felul
cum aceste semne şi planete
funcţionează.
În fiecare caz şi pentru toate replicile de
patologie grea, secvenţe sau porţiuni
întregi ale lanţului de acizi nucleici sunt
cu probleme sau sunt chiar întrerupte.
Revenind la studiul nostru de caz, vedem
că Berbecul (Aries) şi Marte pentru
Adenină este puternic atacat de către
Chiron printr-un septil. Marte se află la
163 gr (aspect karmic – 165 gr, orb de 2
gr) de Neptun, alt aspect negativ, este în
semipătrat cu Luna şi în seschipătrat cu
Jupiter, ceea ce ne duce cu gândul la o
proastă funcţionare sau deficienţă de
Adenină.
Ca să dovedim veridicitatea acestui
argument, o mostră din ţesutul osos
bolnav a fost dus la laboratorul de
medicină legală, unde ADN-ul a fost
studiat la microscopul electronic.
Verdictul medicilor: celule canceroase
invazive prin disfuncţia lanţului nucleic
drept la nivelul Adeninei, cu replicarea
necontrolată a secvenţelor de ramură
Guanină, Tiamină, Citozină şi Uracil.
Studiu de caz:
Boala Parkinson
R.R., 20.10.1932, 22:19, Bucureşti,
boala Parkinson.
Am urmărit polaritatea Rac –
Capricorn (Asc în Rac), Casele a 1 – a şi
a 7 – a cu:
● Pluto în opoziţie cu Saturn foarte
puternic în Capricorn şi extrem de
afectat de pătratul cu Soarele,
● de seschipătratul Jupiter conjunct cu
Venus şi de
● triseptilul cu Luna (152 gr, orb 1 gr).
Axa Fecioară – Peşti, Casa a 4-a – Casa
a 10-a: Venus, Jupiter, Neptun şi FC,
toate conjuncte cu Nodul Sud, în
Fecioară. Deoarece ştim că această
polaritate este Axa Imunităţii, putem
deduce că R.R. are un sistem imunitar
destul de slab, teren pregătit pentru
instalarea bolii Parkinson.
Observaţi că Soarele în Balanţă,
semn stăpânit şi de Chiron, este
puternic atacat de:
● Pluto şi de Uranus (spasmul
nervos), de fapt, avem un careu în
T, care aici funcţionează ca Punct
median între Soare şi Uranus;
● de Chiron, prin inconjuncţie şi în
aspect karmic cu Mercur (sistemul
nervos)
● de Luna conjunctă cu Asc, printr-
un seschipătrat.
● pătratul cu Pluto
● pătratul cu Saturn
● semi-pătratul cu Neptun
Linia genetică
Adenina: în Berbec este
Uranus cel care răspunde de
iniţierea impulsului nervos şi
spasmul nervos. Uranus face:
● pătrat cu Pluto
● seschipătrat cu Neptun
● trigonul cu Neptun
● opoziţie cu Soarele
Concluzie: acestea
semnalează deja boala
Parkinson prin disfuncţia de
Adenină.
Tiamina: în Taur este Chiron
retrograd care face:
● trigon cu Neptun
●aspectul karmic cu Mercur,
cel care răspunde de sistemul
nervos
● inconjucţie cu Soarele
●stăpâna semnului Venus face un
seschipătrat cu Saturn
Concluzie: disfuncţie de Tiamină.
Guanina: în Gemeni, aproape de
sfârşitul semnului şi de finalul casei, se
află Luna, poziţie care
sugerează că va influenţa starea de
sănătate a nativului, în ultima parte a
vieţii. Stăpânul semnului, Mercur este în
Scorpion şi face un seschipătrat cu Luna.
Concluzie: se pare că este şi o disfuncţie
de Guanină.
Citozina se pare că este în regulă atâta
timp cât între Soare şi Lună se face un
trigon.
Uracilul: poziţia lui Uranus este total
nefastă deoarece trigonul cu Marte nu
poate avea influenţă pozitivă atâta vreme
cât Marte şi Uranus sunt extrem de
slăbite, mai ales prin opoziţia cu stăpânul
Leului, Soarele nu îi va putea ajuta prea
mult.
Doamna Minerva,
cunoscut astrolog din emisiunile de televiziune
ale Antenei1, DDTv, dar mai ales ale OTV Dan
Diaconescu în direct,
oferă:
Zilnic consultaţii:
– sinastrie, natal, medical, financiar,
previzional
Relaţii şi programări pentru consultaţii la
telefon:
0248.253412 sau 0348.435324
Cabinetul de Astrologie Eli Minerva, Bd.Petrochimistilor Bl.B24A
sc.C ap.4 interfon 04.
C O S M O S PAGINA 13
Anul II, Numărul 13 • August 2008
Cornel Nicula
Pornind de la semnificaţia
şi încărcătura astrală a
Ascendentului, aşa cum este el poziţionat
în horoscopul natal, putem realiza de-a lungul anilor
anumite îmbunătăţiri remarcabile în privinţa stării
noastre de sănătate. Utilizând relaţia dintre
Ascendent şi ciclurile planetare avem posibilitatea
de a evita neplăcerile ce pot apare din cauza
factorilor patogeni, sociali şi de alte provenienţe.
Câteva planete din totalul de 10 sunt importante
pentru organismul nostru. Marte – sângele, Venus –
rinichii, ovarele şi timusul, Jupiter – ficatul şi funcţia
hiperbiliară, Saturn – cu oasele şi funcţia hipobiliară,
Uranus – sistemul cardio-circulator şi Neptun –
sistemul limfatic responsabil cu celulele albe care ne
apără de infecţii.
Ciclul marţian de 2 ani
Marte parcurge zodiacul într-un interval de 2 ani,
adică ajunge în acelaşi loc de unde a plecat după ce
trec 2 ani. Astrul marţian guvernează din punct de
vedere energetic sângele, astfel că o dată la 2 ani
putem spune că preţiosul fluid al vieţii se
regenerează în compoziţia sa. Teoretic aşa ar trebui
să stea lucrurile, însă depinde ce mâncăm şi cum ne
trăim viaţa, pentru că tot ce introducem în organism
şi tot ce trăim ca împrejurări de viaţă, reprezintă
informaţii care o dată ajunse în aură, se descarcă în
fluxul sanguin.
Este necesar ca pe parcursul celor 2 ani ai ciclului
marţian să observăm în tema natală ce conjuncţii
face Marte cu unele din celelalte planete. În funcţie
de respectiva planetă ce intră în conjuncţie sau în alt
aspect, pozitiv sau negativ, fluidul sanguin primeşte
influenţe informaţionale care se transferă
caracterului şi temperamentului, adică felului de a fi
care ţine de personalitate – Ascendentul. Atunci când
trece peste Ascendent Marte determină o înnoire a
celulelor roşii, permiţând o ameliorare a sănătăţii.
Ciclul venusian de aproximativ 1 an
Deşi parcurge zodiacul în 225 de zile, astrul
venusian mai are şi perioade de deplasare aparent
retrogradă şi din acest motiv ajunge în acelaşi loc în
care se afla la naştere
aproximativ după un an. Din
acest punct de vedere ne referim la
sănătatea rinichilor, a ovarelor şi a timusului, organe
la care trebuie să fim atenţi cum funcţionează. Deci
cam la aproximativ 300 de zile, respectiv 7 luni şi
jumătate, rinichii, pielea, ovarele şi timusul îşi
reînnoiesc mare parte din celulele lor. Atunci când
Venus realizează o conjuncţie cu Ascendentul,
organele menţionate anterior beneficiază de un flux
energetic corespunzător ameliorării sănătăţii.
Ciclul jupiterian de 12 ani
Jupiter aduce o disponibilitate de regenerare a
sănătăţii fizice deoarece oferă principiul înnoirii prin
chiar organul echivalent – ficatul. Acesta
funcţionează ca filtru pentru organism şi dacă ne
raportăm la poziţiile de conjuncţie, sextil, trigon,
cuadratură şi opoziţie pe care astrul jupiterian le face
cu Ascendentul, avem o imagine despre perioadele
în care ficatul ne ajută la regenerarea sănătăţii, dar şi
despre intervalele în care nu permite acest lucru.
Dacă împărţim ciclul de 12 ani la patru faze, obţinem
intervale de câte 3 ani. Adică din 3 în 3 ani celulele
hepatice pot beneficia de regenerare, ele ajutând
astfel la menţinerea sănătăţii în corp.
Saturn şi ciclul său de 28 de ani
Astru karmic prin excelenţă şi cu valoare de
amprentă asupra sănătăţii noastre, Saturn ne
influenţează existenţa şi starea generală prin patru
cicluri a câte şapte ani. Respectiv odată la şapte ani
sistemul osos cunoaşte anumite modificări de
structură şi densitate. Oasele sunt un depozit de
informaţie biologică foarte important. De aceea în
fiecare perioadă de 7 ani, în funcţie de aspectele pe
care Saturn le face cu Ascendentul, oasele pot să fie
sănătoase sau să cunoască anumite tulburări
funcţionale sau de compoziţie internă.
Ciclul uranian de 84 de ani
În privinţa acestei planete putem spune doar că
avem patru etape a câte 21 de ani. Totuşi, dacă ţinem
seama că funcţia Ascendentului începe tot la 21 de
ani, atunci vom avea o imagine despre felul în care
sistemul cardio-circulator se menţine în parametrii
optimi de sănătate. Vom calcula poziţia lui Uranus
după primii 21 de ani şi aflăm unghiul pe care îl face
cu punctul Ascendentului la momentul naşterii. Apoi
vom deplasa şi Ascendentul cu 210 echivalentul
celor 21 de ani parcurşi de Uranus în prima parte a
ciclului său. Astfel vedem în ce mod sistemul nostru
cardio-circulator are de suferit sau poate cunoaşte
ameliorări.
Neptun şi ciclul său de 164 de ani
Despre Neptun putem spune că ne oferă două
variante de lucru. Prima este diviziunea de câte 13
ani – adică 164 împărţit la 12 zodii, care ne oferă
intervalul la care sistemul limfatic cunoaşte anumite
schimbări. Apoi cea de-a doua, diviziunea de câte 41
de ani, vârstă la care omul atinge pragul de adult şi
începe a doua etapă uraniană. Sănătatea noastră
depinde de modalitatea în care astrul neptunian,
odată la 13 ani, interacţionează cu Ascendentul prin
aspectele pe care le face. Pentru primii 13 ani
calculăm poziţia lui Neptun la naştere faţă de
Ascendent şi apoi mutăm Ascendentul cu 13 ani
pentru a vedea ce unghi face cu punctul în care
Neptun a ajuns după 13 ani.
Contele Incappucciato
De mulţi ani încoace anotimpul verii este canicular la noi în
ţară. Aşa cum ştim, nimic nu se petrece întâmplător, de aceea o
să vorbim în acest articol despre felul în care astrele
influenţează starea vremii şi nivelul nostru de sănătate.
Anul 2008 este încărcat de energii cu sensuri contradictorii
de manifestare. Să luăm de exemplu pe Jupiter, care fiind
planetă caracterizată de elementul Foc, poate produce
fenomene în exces de căldură. Împreună cu Soarele care va
traversa semnul Racului şi cu Marte care se află pe finalul
semnului Leu, putem considera că avem un început de vară
exploziv!
Transformări pe meridianele corpului
Ştim că organismul uman dispune de câteva sute de meridiane
de energie, aşa cum sunt cunoscute în acupunctură. Printre cele
mai importante dintre acestea sunt cele legate de organele
interne: ficat, inimă, pancreas, stomac, vezicula biliară,
plămâni, rinichi şi intestine.
Actualmente Jupiter tranzitează semnul sec şi uscat al
Capricornului, alimentând cu căldura sa jupiteriană energia de
tip saturnian. Însă Marele Benefic aşa cum e considerat Jupiter
se află deocamdată în deplasare retrogradă, ceea ce afectează
din plin sănătatea organismului. Cum se înţelege asta? Jupiter
guvernează ficatul, asimilarea grăsimilor, funcţia de detoxifiere
precum şi sistemul circulator. În privinţa ficatului avem un
meridian care va suferi de excese ale energiei jupiteriene
cauzate de impactul cu restricţiile saturniene ale Capricornului.
Astfel ficatul şi meridianul său nu vor funcţiona corespunzător,
acest aspect văzându-se în posibile crize hepato-biliare, gust
amar dimineaţa la trezire timp de săptămâni întregi, ori pur şi
simplu stări prelungite de oboseală care nu sunt determinate de
efort fizic, ci de depuneri de grăsimi pe suprafaţa exterioară a
ficatului. Aceasta se numeşte steatoză hepatică.
Vezicula biliară poate avea şi ea spasme trecătoare, mai ales
în intervalul orar 12-18, posibil în fiecare zi. Marte din Leu
inflamează la rândul său meridianul inimii, existând
posibilitatea de a predispune într-o proporţie foarte mare la
disfuncţii cardiace: infarct, palpitaţii, aritmii prelungite şi
profunde, tulburări de ritm cardiac însoţite de tulburări neuro-
vegetative, precum şi senzaţii neplăcute de ameţeală. Soarele
aflat în Rac ”evaporă” răcoarea apei acestui semn, provocând
o stare ca de saună în interiorul corpului uman. De aceea este
indicat să evitaţi deplasările prelungite pe afară, între orele 12-
18, pentru a vă proteja sănătatea.
Consumaţi multe lichide cu o concentraţie de până la 25%
zahăr (asta înseamnă 4 linguri de zahăr la 1 litru de lichid) şi de
asemenea vitamina C să nu vă lipsească din dieta zilnică.
Energi i l e de vară
2008
ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE
Cum folosim funcţia
Ascendentului pentru
sănătate
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 14 C O S M O S
OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI
Contele Incappucciato
Printre toate lucrurile cu care suntem obişnuiţi în zilele
noastre, existenţa unor aspecte ciudate şi relativ incredibile
îşi derulează continuu manifestarea, de o manieră
neobservabilă majorităţii oamenilor. Prezentăm în
continuare, în premieră în România, un interviu cu o
femeie în trupul căreia trăieşte un spirit reptilian.
16 Decembrie 1999... Suedia... Jimmy Owner este un
jurnalist de investigaţie care a reuşit să găsească primul caz
de fiinţă reptiliană, aparţinătoare unei vechi rase reptiliene.
Interviul îl vom prezenta sub forma – întrebare şi răspuns,
pentru a vă fi mai uşor să înţelegeţi.
Î: înainte de toate, cine eşti tu şi ce eşti? Eşti o specie
extraterestră sau originea ta poate fi găsită pe planeta
noastră?
R: aşa cum ai putut vedea cu ochii tăi, nu sunt o fiinţă
umană aşa ca tine şi ca să fiu sinceră, nu sunt nici entitate
feminină aşa cum cunoaşteţi voi din biologie. Sunt o fiinţă
reptiliană ce aparţine unei rase vechi de acest gen. Cei din
specia mea s-au născut pe planeta asta şi trăim aici de
milioane de ani. Despre noi s-a menţionat în toate scrierile
voastre vechi, cum sunt Biblia voastră şi alte scripturi
străvechi, ca despre zeii la care se închinau oamenii din
acele vremuri, cum erau egiptenii şi incaşii. Religia voastră
creştină a înţeles greşit rolul speciei mele în cadrul
Creaţiei, aşa că noi ca specie suntem menţionaţi în scrierile
voastre vechi ca „şarpele cel rău”. Asta e o înţelegere
greşită. Rasa voastră umană a fost prelucrată prin inginerie
genetică de alte rase extraterestre, iar noi ca specie am fost
doar ca nişte vizitatori mai mult sau mai puţin pasivi,
vizavi de acest proces accelerat al evoluţiei voastre.
Trebuie să ştiţi, şi asta o confirmă şi unii cercetători de-ai
voştri, că era imposibil ca specia voastră să evolueze la
modul natural atât de mult în doar 2-3 milioane de ani. Voi
aţi fost creaţi în mod artifical, cum s-ar spune, prin
ingineria genetică, dar nu de noi, ci de alte specii galactice.
Dacă m-ai întrebat dacă sunt extraterestră, îţi spun că nu,
noi ca specie suntem originari de aici, de pe Terra. Însă
avem şi câteva colonii în sistemul solar, dar aparţinem de
Pământ. De fapt este planeta noastră şi nu a voastră,
niciodată nu a fost a voastră.
Î: Poţi să-mi spui numele tău?
R: Asta e o chestiune dificilă, pentru că limba umană nu
e capabilă să pronunţe corect vreun nume de-al nostru.
Limbajul vostru e foarte diferit de al nostru, dar ca să-ţi
răspund la întrebare, numele meu e ceva de genul
„Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh” (un fel de Shiashkask în
pronunţie umană). Dar poţi să-mi spui Lacerta, acesta este
numele pe care îl folosesc de obicei când sunt printre
oameni şi vorbesc cu ei.
Î: Care este vârsta ta?
R: Noi ca specie măsurăm timpul nu aşa ca voi, după
mişcarea planetei în jurul Soarelui, deoarece noi trăim mai
mult sub suprafaţa Pământului. Noi măsurăm propriul timp
în funcţie de ciclurile magnetice ale planetei care se
raportează la mişcarea acesteia faţă de Soare. Să spunem că
actualmente am astăzi 57,653 cicluri magnetice. Mi-am
atins maturitatea acum 16,337 de cicluri magnetice, iar în
timpul vostru am 28 de ani ca vârstă.
Î: Care este menirea ta? Ai o slujbă cum avem noi
oamenii?
R: Ca să răspund în cuvintele voastre, sunt o studentă
curioasă care cercetează comportamentul social al speciei
voastre. De aceea sunt în acest moment aici, vorbind cu
tine şi din acest motiv mi-am dezvăluit natura mea reală.
De aceea îţi ofer asemenea informaţii despre mine şi îţi dau
astfel de informaţii pe care de obicei oamenii nu trebuie să
le ştie. Voi urmări felul în care reacţionezi şi modul în care
ceilalţi oameni reacţionează. Şi asta pentru că sunt atâţia
nebuni mincinoşi pe planeta asta care susţin că ei ştiu
adevărul despre noi, despre OZN-uri cum le spuneţi voi şi
aşa mai departe, iar mulţi cred în asemenea minciuni. Eu şi
alţii din specia mea suntem foarte interesaţi să vedem cum
voi oamenii reacţionaţi dacă adevărul despre noi este făcut
public. Sunt convinsă că mulţi vor refuza adevărul, dar
dacă vreţi să supravieţuiţi anilor ce vor urma, trebuie să
încercaţi să înţelegeţi.
Î: Sunt OZN-urile obiecte adevărate pilotate de
extratereştri din alte specii sau sunt ale voastre?
R: Unele OZN-uri, cum le spuneţi voi, sunt ale noastre,
dar marea majoritate nu ne aparţin. Fără nici o îndoială
multe dintre asemenea nave sunt ale speciei voastre, fiind
ale grupărilor militare, şi a altor specii extraterestre. Dacă
o să citiţi cu atenţie anumite rapoarte de observaţii, despre
nave de culoare gri metalizat cu formă de cilindru şi ţigară,
cu lungimi între 20 şi 260 de metri şi dacă acele nave emit
un fel de bâzâit intens şi dacă au 5 lumini roşii intense pe
fuselaj, înseamnă că oamenii au văzut o navă de-a noastră
care prezenta anumite defecţiuni. De obicei ne camuflăm
navele. Specia noastră are de asemenea şi o flotilă de
discuri mici, însă nave cu astfel de formă mai deţin şi alte
specii extraterestre. OZN-urile de tip triunghiular aparţin
militarilor din specia voastră, dar ei folosesc tehnologie din
afara planetei pentru construcţia lor. Dacă voi oamenii vreţi
cu adevărat să vedeţi nave de-ale noastre, ar trebui să
priviţi cerul în zonele Arcticii, Antarcticii şi deasupra Asiei
centrale.
Vom continua prezentarea acestui extraordinar interviu în
numărul următor, când alte dezvăluiri vor aduce la lumină
adevăruri ascunse multe decenii la rând.
Învăţaţi adevărata
magie!
Meer Lyn
Ceea ce urmează să citiţi face parte dintr-o
tehnică ce vă permite să folosiţi energii de un
anumit tip pentru rezolvarea problemelor
personale, de oricare fel ar fi ele.
Ce este Magia? Blamată de către biserică
vreme de 2000 de ani, considerată un fel de bau
bau pentru cei puţin cunoscători, armă de atac
pentru cei care o utilizează doar în scopuri egoiste
şi personale, dar şi un extraordinar instrument în
mâna celor cu adevărat cunoscători, Magia este
considerată a fi o ştiinţă iniţiatică cu care nu
oricine poate cocheta. Pericolul este foarte mare,
chiar şi pentru ocultişti cu ani de practică în spate
şi asta deoarece nu este înţeles aspectul principal.
Cuvântul ”magie” provine din persană şi
înseamnă ”putere”, orice altă conotaţie lingvistică
pierzându-şi semnificaţia. Deci Magia este Putere
şi dacă ne gândim câţi ocultişti au folosit Magia
cu rezultate dezastruoase atât pentru ei, cât şi
pentru oameni, vom înţelege că pericolul constă
în a folosi Magia fără Moralitate şi Conştiinţă.
Între Putere şi Forţă
Trebuie să spun că în realitate există două
tipuri de Magie, una pe care o foloseşte mintea şi
cealaltă pe care o foloseşte sufletul. Vorbim deci
despre puterea sufletului şi a minţii. Lucrurile se
delimitează în mod clar când vorbim despre
aceste două tipuri de magie.
Un om care îşi însuşeşte o învăţătură despre
cum se lucrează cu energia, apoi o utilizează prin
capacitatea sa mental – intelectuală, poate deveni
un mag cu o forţă a cărei amplitudine depinde de
cât a acumulat despre respectiva cunoaştere. Un
alt om care asimilează o aceiaşi învăţătură sau
una asemănătoare şi pe care o pune în practică
prin intermediul sufletului, devine un mag cu o
putere mult mai mare decât primul. Aici, după
cum observaţi intervine o delimitare.
Primul îşi foloseşte mentalul pentru a aplica
învăţătura ocultă, în timp ce al doilea dispune de
capacitatea sufletului său. Diferenţa constă în
faptul că al doilea, utilizând energia sufletului şi
sentimentele corespunzătoare, are o putere mult
mai mare decât primul. Acesta are doar mintea la
dispoziţie, ori mentalul – intelectul nu are
sentimente, dar energia sa poate fi totuşi destul de
mare.
Aşa se explică de ce magii care slujesc
întunericul aparent câştigă mereu câte o luptă cu
un mag al binelui, dar până la urmă pierd
războiul, deoarece în final sentimentul magului
bun prevalează întotdeauna asupra unei energii
lipsite de afectivitate.
Interviu cu o fiinţă reptiliană
C O S M O S PAGINA 15
Anul II, Numărul 13 • August 2008
COSMOS ŞI SUFLET
Deci mentalul are forţă, dar nu se poate
compara niciodată cu puterea amplă a
sufletului. Energia încărcată cu ceea ce numim
sentiment are o frecvenţă mult mai mare decât
cea a minţii încărcată cu un gând de răutate, de
aceea se poate explica şi prin fizică faptul că
unda iubirii e mai deasă şi acoperă acele spaţii
pe care energia urii le lasă descoperite, unda
acesteia fiind lentă şi lungă.
Iubirea este Magia Supremă
Cum să învăţaţi adevărata Magie? Este
simplu. Iubiţi cât de mult puteţi, nu vă uitaţi că
celălalt, indiferent cine o fi, v-a rănit sau v-a
adus vreun prejudiciu de un anume fel. Iisus a
spus foarte clar: ”Iubeşte-ţi vrăjmaşul şi-l vei
învinge”. Ce taină se ascunde în fraza asta? Un
om poate iubi sau poate să urască în funcţie de
atitudinea sa vizavi de cineva sau de o situaţie
provocată. Deci este vorba de ATITUDINE.
Atitudinea este o stare interioară care
pregăteşte fapta. Ştiinţa Iniţiatică spune
limpede că mediul exterior, cu tot ce conţine el,
este influenţat permanent de atitudinea noastră.
Uitaţi-vă şi spuneţi dacă nu e adevărat. S-au
construit oraşe, industrii şi tehnologii şi toate au
provenit din atitudinea oamenilor în raport cu
ideea lor despre cum să trăiască. Şi atunci este
evident că atitudinea noastră ne construieşte
destinul cu tot ce ne aduce el. Tot Iisus spunea:
”veţi culege ceea ce aţi semănat”, iar un
proverb spune că dacă vei semăna vânt, o să
culegi furtună. Foarte adevărat.
Gândiţi-vă că atâta timp cât ţineţi
resentimente în voi, ori purtaţi cuiva pică, ori
aveţi ciudă pe altcineva, chiar şi cu un oarecare
motiv, nu faceţi decât să vă atrageţi energii de
acelaşi fel către voi. Şi atunci cum să trăiţi zile
frumoase şi liniştite? Foarte mulţi oameni se
stresează singuri, deoarece nu vor să renunţe cu
nici un chip la mentalitatea lor, deşi li se spune
în mod repetat că este o atitudine complet
nesănătoasă.
Adevărata Magie este Iubirea, dar să nu vă
închipuiţi că vorbesc aici despre iubirea pentru
familie, pentru copii, pentru un număr restrâns
de oameni. Ci mă refer la iubirea
necondiţionată pentru orice formă de viaţă, căci
o asemenea atitudine vă permite să aduceţi din
Planurile Dimensiunilor Superioare o cantitate
foarte mare de energie benefică, trimisă de
entităţile de acolo, care sunt gata oricând să vă
dea o mână de ajutor. Puteţi iubi necondiţionat?
Oare câţi dintre voi respectaţi şi aplicaţi ceea ce
a spus Iisus: ”Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine
însuţi”, orice om, bun sau mai puţin bun fiind
semenul nostru, cu toate faptele lui?
Ne numim creştini, ne rugăm la Iisus şi la
Maria, dar câţi dintre voi urmaţi cu adevărat
învăţătura lui Iisus?
Virgil Marcu
O lume obosită de ea însăşi şi de toate cele.
E minunat şi miraculos ori de câte ori mai putem
descoperi cupluri care, prin iubire şi cu ajutorul acesteia,
reuşesc să rămână împreună mulţi ani. Ani în care şi unul şi
celălalt şi-au împărtăşit sufletele la candela speranţei şi
credinţei în Dumnezeu- păstorul care ştie tot, vede tot şi
totuşi nu intervine, lăsând astfel posibilitatea unui cuplu să
se maturizeze la umbra alegerilor de zi cu zi.
Ce este căsătoria? Nu ştiu să răspund cu exactitate la
această întrebare, probabil că este unul din multele aspecte
importante ale vieţii şi un instrument prin care doi oameni
vor să-şi împartă unul altuia singurătatea, sau cine ştie? Am
întrebat mai demult (7-8 ani cu aproximaţie) câteva cupluri,
de ce s-au căsătorit şi dacă se iubesc. Răspunsul lor a fost
ambiguu, nici vorbă de iubire, iar referitor la întrebarea „de
ce?”, nu au ştiut să răspundă. De menţionat faptul că aceste
cupluri aveau la activ cel puţin 20 de ani de căsnicie!
Atâta timp cât oamenii nu ştiu să-şi respecte libertatea
(ne-am născut fiinţe libere), căsătoria rămâne o simplă
instituţie de înrobire, mutilare (câte suflete am văzut în
această situaţie!) şi limitare a libertăţii omului de către om,
precum şi a capacităţii sale creatoare. Dacă o căsătorie ar
sprijini partenerii, ar fi foarte bine. Dacă rudele şi neamurile
ar înţelege că, doar cei doi îşi leagă destinele şi nu s-ar băga
în alegerile acestora, ar fi foarte bine.
La noi românii există un prost obicei, de regulă când doi
oameni se căsătoresc de comun acord şi hotărăsc să fie
împreună la bine şi la rău, până ce moartea îi va despărţi,
printr-un act de cununie oficiat de ofiţerul stării civile din
cadrul primăriei, ceilalţi (neamuri şi rude) se consideră
căsătoriţi cu noul cuplul abia întemeiat. De aici şi până la
nefericire nu este decât un pas. Mentalitatea prostească de a
crede că ne-am luat cu toţii, duce de cele mai multe ori la
despărţirea cuplului.
Sunt câteva reguli de bun simţ care nu ar trebui să
lipsească nimănui din conduita socială şi umană. Dacă tot ne
credem civilizaţi, haideţi să vedem ce putem face pentru noi
şi copiii noştri care şi-au unit destinele prin căsătorie. De
obicei, un asemenea pas important constă în acordul celor
doi, apoi unirea propriu zisă la primărie şi biserică. Foarte
multe cupluri dau dovadă de imaturitate şi înţelepciune. Ele
se lasă duse de atracţia primitivă fără de sentimente,
sentimente pure şi curate care pot veni doar din centrul
fiinţei, ca mai apoi să se trezească în pat cu un străin. Unde
este comunicarea, respectul şi iubirea?
Am să amintesc aici un aspect foarte important, chiar
dacă cununia religioasă este considerată sfântă şi
recunoscută de Dumnezeu, nu este deloc aşa! Doar cuplurile
care se însoţesc la întrupare împreună, în urma legămintelor
dinainte de naştere sunt recunoscute şi binecuvântate de
Cer!
În societăţile primitive, aşa cum este şi a noastră, se
întâmplă precum v-am spus, dar cum arată oare căsătoria în
lumile supercivilizate ale galaxiei noastre? Aceste societăţi
privesc căsătoria ca un angajament liber consimţit a două
suflete, care au în faţa lor mii de ani de evoluţie împreună şi
care la un moment dat pot să rămână împreună pentru
totdeauna. Cei doi se angajează să se susţină şi să se ajute
astfel încât călătoria să fie cu folos spiritual. Acordul celor
doi este bazat pe iubire, respect şi recunoştinţă. În cazul în
care cei doi nu îşi mai pot respecta alegerea de a fi împreună
din motive întemeiate, se despart şi îşi mulţumesc reciproc
pentru timpul petrecut împreună şi pentru obiectivele
spirituale atinse. Oare când vom ajunge şi noi ca ei?
Atunci când vrem să facem un asemenea pas, este bine
să cumpănim şi să ne întrebăm sufletul dacă cel ales este
binele nostru cel mai înalt. Dacă prin însoţirea celor doi se
urmăreşte binele cel mai înalt al fiecăruia, iar sentimentul de
iubire este preponderent, este bine să dăm curs. Dacă nu,
mai bine rămânem singuri şi căutăm să ne ridicăm sufletul
precum şi conştiinţa. Poate într-o altă întrupare vom avea
mai mult noroc!
Înainte căsătoriile erau necesare, însă acum, în noua
energie acest lucru nu mai este obligatoriu (pentru că aşa
zice mama, bunica, vecinii, societatea). Pentru că nu mai
există profunzime, iar valorile familiei nu mai sunt aceleaşi,
pentru că prea des oamenii confundă verbul a iubi cu a
place, cuplurile ajung la adevărate dezastre maritale. Dacă
tinerii din ziua de azi s-ar gândi la căsătoria spirituală
înaintea căsătoriei simţurilor, altfel ar arăta societatea şi
totul ar funcţiona perfect. Şi, pentru că nu se iubesc, ci doar
se plac, se agaţă de această plăcere până îşi saturează
simţurile. Şi, când plăcerea simţurilor a dispărut, deja sunt
doi străini!
Nu vă lăsaţi ghidaţi de instinct, bani, avere,
căci totul are un preţ! Din nefericire preţul plătit
este mult prea mare, peste puterile voastre! Nu
merită efortul! Atenţie deci!
I
I
n
n
s
s
t
t
i
i
t
t
u
u
ţ
ţ
i
i
a
a
c
c
ă
ă
s
s
ă
ă
t
t
o
o
r
r
i
i
e
e
i
i
Virgil Marcu
Noţiunea de timp este relativă, iar noi, oamenii trăim, că vrem sau nu, la scara
Universului în afara timpului.
Chiar de suntem întrupaţi, trăim în afara timpului. Ceea ce dă noţiunea de timp, este
doar mintea umană, cea care a inventat timpul ca pe o curgere liniară a unor
evenimente, trăiri, stări şi fapte. Cu toţii ne-am întrebat la un moment dat în viaţă, ce
face sau ce anume determină trecerea timpului.
Hai să o luăm cu începutul. Atunci când Creaţia nu exista, cel puţin aşa cum o
cunoaştem noi astăzi, timpul ca noţiune, aşa cum îl ştim, nu exista. Însă pe parcurs ce
stelele, planetele, galaxiile şi Universurile au apărut, timpul ca noţiune s-a autocreat de
la sine, căci Creaţia conţine timp.
Pentru civilizaţiile extraterestre, timpul are alte conotaţii şi sensuri faţă de al nostru.
Unitatea de măsură a acestuia depinde de evoluţia spirituală şi de gradul de conştienţă
atins de aceste civilizaţii. Marii înţelepţi ai tuturor timpurilor, chiar dacă se aflau în
timp, reuşeau să trăiască şi în afara acestuia, fără a fi condiţionaţi de orarul celor 24 de
ore. Se spune că la momentul actual de tranziţie, timpul s-a accelerat (şi dintr-un
anumit punct de vedere aşa este), însă
la scara Universului acest timp nu se
vede sau nu este perceput! Mă refer aici
la timpul terran, căci ne aflăm cu toţii
pe Terra.
Oamenii s-au obişnuit să trăiască în
permanenţă condiţionaţi de Domnul
Timp, iar structura societăţii este
alcătuită şi depinde de acest factor. În
funcţie de acesta, fiecare îşi face
programul de zi cu zi. Dar haideţi să
vedem cu toţii, că de fapt la scara
Universului timpul nu există. Sunt
momente în viaţă când percepem
timpul altfel decât cum îl ştim, de
exemplu într-un moment de relaxare se
poate întâmpla ca între două bătăi ale
secundarului să ni se pară că a trecut
mai mult decât o secundă. Avem
impresia că acul ceasornicului s-a oprit.
Marii Maeştri ai mileniilor trecute au
văzut cu mult înainte, că va veni o
vreme când oamenii vor trăi în afara
timpului. Timpul ca noţiune şi unitate de măsură va exista doar ca un simplu contor al
progresului tehnologic şi spiritual. Este bine să ne gândim la faptul că ceea ce trăim
acum este doar un preambul la ,,timpul cel fără de timp”, pe care îl vom trăi.
Dacă sunteţi curioşi şi vreţi să trăiţi cu adevărat acel timp, propuneţi-vă zilnic să trăiţi
nelimitat (este necesar să credeţi!), veşnic tineri, frumoşi, puternici şi perfect sănătoşi,
pentru a putea ,,gusta” dintr-un altfel de timp ce va să vie! Lanţul reîntrupărilor se
apropie de sfârşit (marele ciclu de 26000 de mii de ani), însă va începe un altul mai
mic de 2000 de ani (era Vărsătorului), cu alte întrupări, trăiri şi fantastice momente,
când viaţa noastră va fi bogată (un altfel de bogăţie), iar iubirea, puritatea şi frumuseţea
vor face parte din noi.
Necesitatea şi simţul propietăţii vor dispare şi cu toţii vom fi satisfăcuţi (nu ca acum)
de prezentul continuu. Trecut, prezent şi viitor sunt doar un concept uman care va fi
transformat în Eternitate. Şi aşa este.
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 16 C O S M O S
TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ
Exi s t ă t i mp ? !
Cecilia David
În cartea sa „Meditaţia prin acţiune” Chogyam Trungpa, într-un mod simplu, dar
rafinat ne vorbeşte despre calea de a atinge iluminarea, prin metoda căii lui Buddha.
Domnia Sa prezintă drumul propriu zis al depăşirii confuziei cu ajutorul celor şase
parametri: generozitatea, răbdarea, disciplina, energia, concentrarea şi înţelepciunea.
Este necesar să trecem dincolo de clişeele conceptelor mentale pe care ni le-am
format, dar asta nu înseamnă să creem alte modele şi nici să răsturnăm totul cu susul în
jos, să producem revolte şi anarhii. Calea spirituală este o cale personală de fapt. Doi
oameni, chiar gemeni fiind, apucând pe o cale spirituală, nu vor simţi niciodată la fel.
Buddha, Iisus şi alţi mari maeştri nu au impus nimănui nimic, nici măcar un cod
spiritual strict. Înţelegând natura umană atât de variată, ei au creat doar situaţii de
viaţă, rezolvându-le prin puterea exemplului personal. Esenţa tuturor învăţăturilor e
aceeaşi, dar expunerea şi abordarea lor diferă.
În momentul în care te chinui pe tine (sau pe alţii) şi iei ad literam învăţătura oricărui
maestru, deja eşti depăşit de situaţie. Şi fiindcă fiecare om are propriul lui univers şi
propriile lui legi, se poate să intri în contadicţie cu o învăţătură sau alta.
Budismul a înţeles perfect acest lucru şi a creat
mai multe învăţături yoga (hatha-yoga, kriya-yoga,
tantra-yoga, raja-yoga) şi mai multe căi de accesare
a conştiinţei cosmice. Având mai multe posibilităţi
de alegere, poţi porni pe calea ta - aceea care ţi se
potriveşte cel mai bine.
Trăind în armonie cu noi şi cu ceilalţi, ţinînd cont
însă şi de trăirile şi necesităţile lor, viaţa noastră ar
deveni un rai. Aşa, grăbiţi şi ignoranţi, trecem de la
un învăţător la altul, de la o religie la alta, mânaţi de
dorinţa de a ne găsi în sfârşit calea şi de a ne fixa
definitiv. Greşit zic eu, atâta timp cât fiecare religie
sau învăţătură nu poate oferi ceva, fără să ne fixeze.
Ca de altfel şi fiecare situaţie de viaţă, care ne oferă
o vastă experienţă, din care ar trebui să ieşim mai
înţelepţi, nu revoltaţi şi mânioşi.
Avem o mare atracţie pentru „scurtături” şi, dacă
găsim o metodă care să ne ofere o cale rapidă, cu
siguranţă o alegem pentru a nu face practici dificile
prin călătorii îndrăzneţe. Dar una e să mergi pe jos,
să observi fiecare detaliu şi alta e să mergi cu
automobilul şi să surprinzi instantanee. Marii
maeştri afirmă că orice cale este o disciplină
autoimpusă. Dacă sărim peste disciplina noastră interioară, ne rătăcim şi devenim
haotici. Şi pe calea noastră fiecare pornim singuri, iar la capăt ajungem tot singuri,
pentru că drumul este al fiecăruia şi meritul la fel.
Trebuie să începem prin a ne recunoaşte minusurile, a le conştientiza şi a le accepta.
Nu trebuie să ne revoltăm, ci să conştientizăm şi să acceptăm. Uşor, uşor să lucrăm cu
ele şi să le transformăm în „îngrăşământul” cu care ne întreţinem seva vitală. Mândria
moderată, constructivă este bună, dar orgoliul este mândrie prostească împinsă la
extreme...
Măcar o jumătate de oră dacă ne-am goli mintea de absolut tot ce ne înconjoară, tot
ce ne frământă, tot ce ne agită şi practicăm un exerciţiu de respiraţie, cu atenţia
concentrată pe inspir-expir, ajutăm sufletul să se degreveze de amintirile stărilor
îngrămădite haotic de minte, în el.
Ar trebui eliberat tot ce ne apasă şi menţine o stare de supărare din
trecut. Şi în nici un caz violentat viitorul şi încărcat sufletul cu dorinţe de
toate felurile. Trăind în prezent şi gândind constructiv, folosind
întotdeauna fraza simplă „dă-mi Doamne ce mi se cuvine prin drept divin”
şi „mulţumesc Tată”, lucrurile sigur pornesc pe făgaşul bun. Nu pe cel
frumos, ci pe cel bun. Învăţăturile ar trebui să fie „cârje” de susţinere până
când reuşeşti să mergi pe propriile-ţi picioare. Dacă ai înţeles cum
funcţionează lucrurile şi te foloseşti în continuare de „cârje”, pentru că le
ai de la Iisus sau Buddha, atunci rămâi toată viaţa, prin voinţă proprie cu
handicap. Biserica vorbeşte în fiecare ceas de învăţăturile lui Iisus, dar nu
le practică niciodată.
Iisus vorbea oamenilor liber şi nu-i ameninţa cu „păcatul originar”.
Predica în natură şi mergea pe jos. Preoţii îşi fac lăcaşuri impresionante,
au maşini scumpe şi adună bani mulţi, nu pentru spitale, adăposturi pentru
săraci, ci pentru a face noi biserici care să propovăduiască învăţătura lui
Iisus.
Învăţătura fără practică este o învăţătură moartă, care nu
poate susţine viaţa!
Nu ştiţi care sunt cele mai optime alegeri
ale vieţii dumneavoastră?
Doriţi să vă reamintiţi misiunea personală
şi să ştiţi ce aveţi de făcut?
Aveţi inima îndoită şi nu ştiţi de ce relaţiile
cu semenii nu sunt cum ar trebui?
Probleme în familie, la serviciu sau în plan
personal?
Cu ajutorul Divinaţiei în cărţile de Tarot, Virgil Marcu
vă poate oferi informaţiile de care aveţi nevoie.
Puteţi suna la 0720 177 792 pentru mai multe detalii şi
programări!
Necesìtoteo de o ne
schìmbo
C O S M O S PAGINA 17
Anul II, Numărul 13 • August 2008
SPECTACOLUL VIEŢII
Cecilia David
Generozitatea este o atitudine a minţii în care cineva nu vrea
să posede lucruri şi le distribuie altora, pentru că fiecare din
noi avem întotdeauna mai mult decât ne trebuie.
Suntem mari colecţionari de ,,prostiuţe” şi lucruri inutile. Întotdeauna ne
mai trebuie ,,ceva”, chiar dacă nu folosim acel lucru cu anii. Ideea nu este de
a nu vedea valoarea posesiunilor, ci faptul că ar trebui să le putem dărui la fel
de uşor. Problema adevărată este ataşamentul faţă de aceste posesiuni. Am
văzut oameni care au murit sau au rămas cu boli grave de la pierderea de
posesiuni. Dacă oricum nu luăm nimic cu noi, merită să paralizezi sau să mori
pentru o casă, o maşină, un teren, o bijuterie?
Spiritele marţiene sau cei cu ultimul sejur pe Marte au fascinaţie pentru
posesiuni de orice fel. Lecţia lor este să înveţe să-şi depăşească acest
ataşament. Sunt oameni care sunt conştienţi că nimic nu este al lor, dar şi
oameni care strâng, omorându-se la propriu, fără să ia nimic cu ei! Sunt şi
oameni bine îmbrăcaţi, bine mâncaţi, bine
„avuţi”, care nici nu bănuiesc în ce disperare
trăiesc cei nemâncaţi, neîmbrăcaţi şi
„neavuţi”.
Cunosc oameni de mare valoare, care
muncesc mult şi nu se ajung niciodată. Nu
îşi permit nici cel mai mic lux. Şi cunosc
oameni care muncesc puţin sau deloc, dar
cărora astrele le-au hărăzit un trai bun,
confortabil. Ei nu ştiu că aceasta este o mare
lecţie pentru ei şi că trecerea acestui test îi
înalţă sau îi coboară. Cei avuţi vin pe lume
cu astrele de partea lor, nu pentru a se
îmbuiba şi a deveni neoameni prin atitudinea
lor arogantă de „îmbuibaţi planetari”. Li se
oferă şansa să-şi plătească datorii vechi prin
toţi acei oameni şi situaţii pe care le scoate
Dumnezeu în calea lor. Fiindcă nu ştii
niciodată când şi cu cine îţi încearcă Dumnezeu
mila!
În India şi Tibet, printr-o educaţie religioasă riguroasă, oamenii oferă tot ce
au mai bun şi de valoare, ca să nu îşi creeze nici nu fel de ataşament.
Generozitatea este practica de a dărui pentru a nu crea ataşamente
periculoase. Toţi spunem cu convingere, copilul meu, soţul meu, casa mea,
dar în realitatea lui Dumnezeu nimic nu este al tău! Totul îţi este împrumutat
ţie pentru evoluţie şi desăvârşire spirituală.
Cum să evoluăm de unii singuri fără ajutor? Cum să experimentăm bucuria,
durerea, umilinţa, distrucţia, dacă nu cu ajutorul maeştrilor noştri de zi cu zi,
părinţi, soţi, copii, prieteni, rude şi a omenirii în general?? Dăruirea crează
mulţumire sufletului şi este originea a tot ce este mai frumos în viaţă. Nu mai
ştim ce este generozitatea şi iubirea, fiindcă ne-am modificat profund
valorile. Acum domneşte legea sexualităţii lipsită de iubire şi transfigurare,
pentru că ea nu cere dăruire personală. Poate fi şi un act mecanic, poate fi şi
ca o afacere între doi străini. Doar iubirea uneşte două persoane care se
cunosc intim, care nu sunt împreună pentru a se exploata, ci pentru a evolua
una lângă cealaltă. Fără iubire şi dăruire, sexualitatea devine frivolă şi
vulgară.
„Dorinţa de a avea, de a poseda, fără să fi pregătit să dai, nu este doar o
mare slăbiciune pentru un lucru anume. Este o dorinţă mai generală de a-ţi
ocupa timpul cu ceva, de a schimba mereu tot timpul ceva cu altceva. Este
mai curând un obicei pe care cineva tinde să şi-l formeze printr-un proces
nevrotic al gândirii”- ne spune Chogyam Trungpa în cartea sa ,,Meditaţie în
acţiune”. Şi dincolo de toate este frica de-a nu rămâne fără o posesiune sau
alta, uitând că dealtfel nimic nu este al tău.
În „Creanga de Aur” a lui Sadoveanu, se vorbeşte la modul profund de
generozitatea izvorâtă din înţelepciune. Acea înţelepciune şi smerenie a
sufletului, despre care vorbeşte şi Mircea Eliade în „Biblioteca
Maharajahului”. Acel maharajah îşi slujea servitorii în cele mai călduroase
momente ale zilei şi şi-a împărţit averea în mod egal cu toţi supuşii din ţinutul
său. Viitorului prinţ, fiul cel mare a primit de la tatăl său numai biblioteca
acestuia.
Să credem că oamenii generoşi au trăit numai în vremurile de demult şi
acum sunt pe cale de dispariţie? Eu zic să mai sperăm şi să mai credem
încă în generozitatea umană!
Mihai Vârtejaru
În jurul nostru sunt foarte mulţi oameni care suferă de câte ceva. Aceştia susţin că vor să se
vindece, dar nu ştiu cum. Au umblat pe la doctori, au luat un pumn de pastile, au fost şi la
psiholog şi la preot şi la bioenergeticieni, iar bolile lor persistă.
Am observat cu stupoare că aceste boli sau afecţiuni, fie ele fizice, psihice, sau mentale, sunt
perfect vindecabile, însă oamenii nu numai că refuză să caute cauza şi să o elimine, dar refuză
şi vindecarea. Foarte mulţi oameni, cu toate că nu recunosc, se complac în suferinţă. Unii fac
bani buni din aceste suferinţe, alţii obţin atenţie şi compătimire din partea celorlalţi. Trist este
faptul că ajung să depindă de bolile lor din punct de vedere financiar şi emoţional.
Câţi dintre noi nu am auzit sau nu am văzut persoane care reuşesc să menţină o discuţie de cel
puţin două ore despre cât suferă, despre ce boli au, despre ce medicamente iau şi despre cum
este să înfrunte zi de zi cine ştie ce boală? În afară de câteva persoane care suferă în mod cinstit
şi care fac faţă cu stoicism şi chiar cu umor, cei mai mulţi nu îşi permit lor înşile să se vindece.
Aici am auzit nu numai plângeri legate de boli serioase, cum ar fi cancerul sau leucemia, nu, aici
este vorba de dureri mărunte, de incomodităţi mai bine zis.
Ne dăm seama de acele persoane care nu doresc să se
vindece prin mai multe semne, însă în principal sunt două.
Primul ar fi că încearcă să aducă în discuţie suferinţa lor sub
orice pretext, în orice conversaţie, câteodată chiar din senin,
faţă de persoane necunoscute. Al doilea semn ar fi
neîncrederea în nici un mijloc de vindecare. Pe ei nimic nu îi
vindecă, nimic nu are rost, nimic nu are efect şi tratează orice
sfat ca şi cum le-am vorbi despre ceva dincolo de puterile lor
de înţelegere sau de practică. Deseori cer să fie ajutaţi şi
acceptă tratamentul numai pentru a ne arăta că nu va merge.
Aceste persoane nu îşi doresc în mod sincer vindecarea.
Iar dacă există printre cei care citesc aceste rânduri astfel
de persoane, vă rog să mă iertaţi, dar să citiţi cu atenţie. Nu
ştiu cine sunteţi, nu vă judec, nu vă iau boala sau suferinţa în
derâdere, doar vă rog cu toată inima: doriţi-vă vindecarea!
Nu o spuneţi fără intenţie, nu căutaţi să vă vindecaţi dacă nu
credeţi că este posibil sau dacă în interiorul dumneavoastră
vă bucuraţi că aveţi un motiv pentru care semenii să vă acorde
atenţie. Puteţi avea 20 de ani, puteţi avea 80 de ani, vindecarea
este posibilă, trebuie doar să o doriţi cu adevărat. Gândiţi-vă dacă merită într-adevăr să rămâneţi
în suferinţă doar pentru avantajele egoului: sunteţi întrebaţi mai des cum vă simţiţi, vi se
cedează locul în metrou, primiţi telefoane de la prieteni mai des, iar în orice situaţie care cere
responsabilitate, puteţi să vă eschivaţi oricând pe motiv că, bineînţeles, sunteţi bolnav.
Un bun exemplu ar fi orbul care nu vroia să fie vindecat de Iisus în curtea templului, ştiind că
dacă va fi vindecat nu va mai putea cerşi şi nu va mai avea vreun motiv să cerşească. Sună
cunoscut? Văd oameni cu boli grave care le ţin pentru ei înşişi sau le mărturisesc doar câtorva
persoane, însă înfruntă viaţa cu optimism şi încredere fără a dori compătimire. Văd oameni care
au handicapuri locomotorii serioase şi care muncesc la fel ca ceilalţi pentru a se întreţine. Văd
de asemenea oameni care suferă în interior fără a dori să atragă atenţia şi care încearcă să se
poarte cât mai normal. Şi văd oameni care îşi doresc vindecarea şi chiar se vindecă. A venit
timpul să luaţi o decizie. Din ce categorie doriţi să faceţi parte: vindecabili sau vindecaţi?
Nici un vindecător, nici un sfânt, nici chiar Dumnezeu nu poate vindeca un om cu forţa. Dacă
noi nu ne dorim sănătatea cu adevărat, ci doar o spunem tânguit pentru a ne bucura de mila
celorlalţi, ea nu va veni. Va vedea că noi depindem de compasiunea, mila, părerea de rău şi
atenţia pe care boala o provoacă şi va spune: omul acesta nu are nevoie de sănătate, e fericit aşa
cum este. Dacă ar fi vindecat nu ar mai avea de ce să se plângă şi cui să se plângă.
Aici intervine problema egoismului: sunt egoist pentru că vreau să mă fac bine sau sunt egoist
pentru că îmi place să fiu compătimit? Numai una din cele două situaţii implică un amestec
spumos de durere, prefăcătorie, autoiluzie şi autodistrugere, iar aceea nu este Vindecarea.
Înainte de a spune că vreţi să vă vindecaţi, cercetaţi în interiorul vostru pentru a vedea dacă
spuneţi adevărul faţă de voi înşivă. Dacă nu doriţi într-adevăr să fiţi sănătoşi, liberi şi fără a vă
plânge celorlalţi de nimic, atunci mai bine nu o spuneţi deloc. Dar dacă doriţi într-adevăr
vindecarea, atunci este necesar doar să o ştiţi.
Maeştrii au spus întotdeauna oamenilor că pot să se vindece şi singuri. Oamenii au întrebat
întotdeauna nedumeriţi acei maeştri: Cum facem asta? Acesta este primul pas spre vindecare: a
vrea vindecarea. A ne dori sănătatea şi nu boala. Indiferent cât de incredibil poate părea unei
minţi logice, oamenii nu vor să se vindece şi ştiţi acest lucru în interiorul vostru la fel de bine
ca mine, doar că faţa de ceilalţi poate nu îl spuneţi. Nu trebuie să recunoaşteţi nimic, nu trebuie
să daţi nimănui dreptate şi nu trebuie să agitaţi înspre nimeni pumnul pentru suferinţa voastră.
Trebuie doar să lăsaţi la o parte beneficiile bolnavului, starea de neputinţă şi să deschideţi uşa
vindecării.
Fără a deschide această uşa cu voinţa voastră, nu veţi intra niciodată prin ea, nu o va deschide
nimeni pentru voi, şi nu v-o va deschide nimeni din partea cealaltă. Doriţi vindecarea în mod
sincer şi ea va veni.
Vr e m s ă n e
v i n d e c ă m ?
G e n e r o z i t a t e
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 18
C O S M O S
VIITORUL LA PUTEREA N
Mahatma
Aţi auzit de Templele Cosmice? Cred că nu, dar unii
oameni care deja realizează călătorii astrale-spirituale au
întâlnit asemenea structuri în dimensiuni superioare
lumii noastre.
Să intrăm puţin în realitatea altor dimensiuni pentru a
înţelege ce există acolo. Mulţi oameni, care prin
antrenament dobândesc anumite capacităţi spirituale,
reuşesc să ajungă în locuri specifice, în timpul unor
călătorii însoţiţi de ghizii lor spirituali. Unele dintre
asemenea locuri sunt în realitate plasate în locuri foarte
îndepărtate de Pământ, deşi cei care realizează călătoria
au impresia că distanţa nu e prea mare. O parte din
locurile vizitate în acest fel reprezintă lăcaşuri spirituale
de mare puritate energetică şi de multe ori oameni dotaţi
spiritual pot intra în astfel de spaţii energetice, ce au
caracter de Templu Cosmic.
Indiferent de tipul lumii în care se pătrunde, călătorind
spiritual, există locuri unde sunt amplasate asemenea
Temple Cosmice în care entităţi de o putere şi puritate
luminică incredibilă veghează la bunul mers al lucrurilor
în anumite lumi, ce le sunt încredinţate, ca Veghetori.
Deseori din interiorul unor Temple Cosmice de acest fel
se intervine în istoria unei lumi, atunci când cursul ei
firesc aşa cum e lăsat de Divinitate tinde să fie schimbat
prin planuri ce deviază de la
Planul Divin. Adică prin
schimbări provocate de
factorul numit rău.
Temple Cosmice există şi
în Dimensiunile Superioare
Spirituale, unde fiinţe de
Lumină păzesc teribile
secrete ale Universului,
pentru a nu fi accesate
accidental de conştiinţele din
nenumăratele lumi, conşti-
inţe care caută Cunoaşterea.
Există doze de Cunoaştere
care se dau către lumile
civilizate, etapizat şi orice
încercare de a lua mai mult
este oprită cu fermitate.
În interiorul unor asemenea Temple Cosmice entităţile
menţionate comunică cu Creatorul prin simboluri
formate din Lumină pură, ce se ordonează sub forma
unor şiruri concentrice, iar desluşirea lor necesită nivelul
evolutiv de Christ Galactic. Deci putem înţelege că în
fiecare Templu Cosmic, din atâtea lumi ce există, se află
câte un Christ care coordonează evoluţiile unor lumi
aflate mai jos pe scara vibraţională. Din asemenea
Temple Cosmice sunt trimise învăţături pure ce ajung în
lumile fizice sub forma religiilor propovăduite de fiinţe
precum Buddha, Iisus şi alţi Maeştri spirituali ca ei.
Vom vedea în numărul următor cum se
petrece modalitatea de comunicare directă a
Păzitorilor din aceste Temple Cosmice cu
Creatorul.
Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.
Meer Lyn
Societatea noastră reprezintă o uriaşă celulă bioumană
compartimentată în sute de segmente. Este un fel de
uzină socială producătoare de tot felul de situaţii,
ierarhizări şi concepte. Am avut noi timp până acum să
ne punem întrebarea dacă mai există şi altceva similar
nouă alături de noi?
În vechile legende se amintea de Tărâmuri Superioare.
Dincolo de aspectele de mit şi poveste trebuie să
admitem că alături de civilizaţia noastră mai există şi
alte dimensiuni în care trăiesc fiinţe asemănătoare nouă.
În timpurile de demult li se spuneau Tărâmurile de Sus,
în vremea noastră au primit denumirea de Dimensiuni
Superioare. Oricum ar fi, este vorba de lumi aflate pe
diferite nivele de evoluţie, cu vibraţii spirituale
specifice, unele dintre ele interferând concret cu lumea
noastră şi ajutând la evoluţia omenirii ca specie.
Prima lume din Tărâmurile Superioare este cea
Astrală. Aici straturile se împart în 7 nivele, ca şi
celelalte Tărâmuri. Pe primele două de jos se află lumi
de tip haotic şi cu aspecte inferioare, unde trăiesc fiinţe
demonice şi spirite rele. Celelalte 5 de deasupra lor
găzduiesc entităţi astrale binevoitoare care au legătură
cu lumea zânelor şi piticilor, a elementalilor şi ghizilor
ce însoţesc oamenii pentru o perioadă de timp.
Următorul Tărâm Superior este cel al Paradisului de tip
creştin şi buddhist, fiind în realitate Planul Mental. Aici
există nenumărate fiinţe de Lumină, biblioteci vaste de
informaţie despre multe lumi,
şcoli de tip esoteric unde pe
timpul somnului de noapte
foarte mulţi oameni vin să
înveţe împreună cu Mentori
Spirituali ce coboară din
dimensiuni înalte.
Planul Conştiinţei urmează,
ca Tărâm Superior şi la acest
nivel fiinţe de Lumină trăiesc
şi experimentează împreună
cu Maeştri spirituali de pe
Terra şi din alte lumi
civilizate, noţiunea de Con-
Ştiinţă. De pe acest plan sunt
emise apoi către lumile fizice,
prin intermediul viselor şi
intuiţiei multe idei inovatoare şi de progres spiritual.
Tărâmul Sufletului este şi mai sus, ca să ne exprimăm
astfel, ca vibraţie şi pe acest plan trăiesc fiinţele numite
generic Buddha. Aici există nu doar cei de pe Pământ
care au atins starea de Buddha, ci şi fiinţe diferite de
oameni, care de asemenea au atins starea de Buddha. În
acest Tărâm Superior rămâne o parte energetică foarte
importantă a acestor Buddha, în timp ce un segment din
ei revin în lumile în care au evoluat la acest stadiu.
Planul Spiritual este Tărâmul Superior al Monadelor,
aici existând Sinele fiinţelor de Lumină care
coordonează multe activităţi din Tărâmurile Superioare
de sub el. De aici vin multe fiinţe numite Avatari, atât în
lumea noastră, cât şi în alte lumi şi civilizaţii care trăiesc
în universul fizic. Ei se numesc pur şi simplu fiinţe
Christ.
Va urma
http://www.ajutorulesoteric.ro
Numerele anterioare ale
revistei COSMOS, precum şi
alte informaţii din domeniul
esoteric vă aşteptă pe adresa
T ă r â mu r i l e s u p e r i o a r e
Templ el e Cosmi ce
C O S M O S PAGINA 19
Anul II, Numărul 13 • August 2008
REALITATEA ÎN CARE TRĂIM
Redacţia
După un an de activitate susţinută în slujba
Adevărului, pe data de 19 iulie anul acesta a avut loc
prima întâlnire a revistei Cosmos cu cititorii ei, la sala
Dalles din Bucureşti.
Eveniment deosebit, aşa cum aveam să constatăm din
mărturiile celor prezenţi acolo, dar şi ulterior prin zeci
de telefoane şi multe scrisori, această întâlnire de suflet
a adus multă, multă Lumină şi Iubire nu numai celor
care au participat ca spectatori, ci şi tuturor celor din
ţară, care au primit valul de energie pornit în timpul
meditaţiei Flăcării Albe a Renaşterii Spirituale, fie că au
simţit, fie că doar au intuit ceva ca vibraţie.
La prima întâlnire a redacţiei revistei Cosmos cu
cititorii au fost abordate subiecte extrem de interesante,
printre care comunicările care se realizează în ultima
vreme între unele persoane medium şi entităţi din
planuri spirituale. Explicaţiile oferite numerosului
public au scos în evidenţă faptul că mulţi sunt induşi în
eroare de o serie întreagă de aşa zise comunicări,
transmise prin persoane care îşi arogă statutul de
„maestru spiritual” sau „învăţător spiritual”, atunci când
merg în anumite locuri din ţară. Astfel de comunicări
false au rolul de a prinde în plasa insidioasă a
întunericului mulţi oameni cu suflete curate, care cred şi
iau de bune nişte minciuni. Noi am atras atenţia foarte
serios asupra acestor aspecte, pentru că este foarte
important numărul celor care trebuie să aducă adevărata
Lumină şi Iubire printre oameni, iar o asemenea
chestiune este ştiută de cei care servesc întunericul şi
care periodic întind capcane celor naivi.
O chestiune care a fost oferită spre discuţie în cadrul
întâlnirii a fost cea legată de iubirea în familie şi iubirea
faţă de noi înşine. Într-o societate care suferă de pe urma
a tot felul de complexe şi atitudini distorsionate, am uitat
să iubim şi să ne iubim, fiecare pe el însuşi, aşa cum este
în realitate. Prelegerea despre subiectul menţionat a fost
ţinută de Mihai Vârtejaru, specialist în simbolistică şi
conexiunile cu planurile spirituale de unde primim noi
toţi energii de iubire de la entităţi de Lumină a
Creatorului.
Un alt moment important al acelei după amieze de
neuitat a fost cel susţinut de un alt membru al redacţiei,
Cecilia David, care a încântat publicul cu pildele
întâmplărilor de viaţă, ca sumă a experienţei spirituale
acumulate în toţi anii în care şi-a pus viaţa la dispoziţia
şi ajutorarea necondiţionată a semenilor. Compasiunea
şi depăşirea limitărilor umane pot fi obţinute numai cu o
astfel de atitudine, pentru care ne trebuie mult curaj şi
multă credinţă în Dumnezeu.
Virgil Marcu, redactor al revistei Cosmos, a oferit
celor prezenţi în sală un mesaj primit pe loc, acolo, chiar
în timpul întâlnirii, de la Marele Maestru Babaji. Iubirea
necondiţionată şi plină de compasiune şi căldură
sufletească a fost transmisă prin cuvintele lui Babaji,
redate prin vocea lui Virgil Marcu. De altfel veţi regăsi
conţinutul mesajului în paginile revistei şi sperăm să vă
bucuraţi de el, fiecare dintre dumneavoastră, cei care nu
aţi reuşit să ajungeţi la prima întâlnire.
Alături de subiectele prezentate în timpul celor trei ore
s-a desfăşurat şi minunata meditaţie a Flăcării Albe a
Renaşterii condusă de Contele Incappucciato. Realizată
imediat după deschiderea întâlnirii, meditaţia Flăcării
Albe a adus în sufletele celor prezenţi atâta bucurie încât
multe persoane au fost la un pas de a plânge fără să ştie
de ce. Zeci de oameni au declarat la faţa locului că, deşi
au mai fost şi în alte locuri unde s-au ţinut meditaţii de
diferite feluri, niciuna nu a fost ca aceasta. Era şi normal,
deoarece în sală au fost persoane cu deschidere
spirituală care au confirmat că la meditaţia Flăcării Albe
au venit spirite foarte mari de Lumină: Iisus, Zamolxe,
Babaji, Sai Baba, Buddha Gautama, Mahachohan,
Îngeri precum şi alte entităţi din alte ordine ale Ierarhiei
Luminii. De altfel în fotografiile realizate în timpul
întâlnirii se pot observa în fundal anumite chipuri foarte
vagi, dar se observă, acest aspect fiind dovada că mai
ales în timpul meditaţiei Flăcării Albe asemenea mari
spirite au fost cu noi toţi acolo.
O altă temă a serii a fost cea legată de Messia. Chiar
dacă afară pe hol se vindea o carte cu un astfel de titlu,
aşa cum am spus în timpul întâlnirii, spunem şi acum.
Noi nu avem nici o legătură cu aşa ceva, mai ales că ştim
cu toţii că mulţi care-şi descoperă Christul interior nu
reuşesc să facă faţă la energia acestuia şi o iau razna,
crezându-se Messia. Publicul din sală a fost avizat să
discearnă bine atunci când aud sau citesc din diferite
surse despre cineva care spune că X sau Y e Messia.
Discuţiile au fost ample, active şi au stârnit un mare
interes vizavi de acest subiect atât de controversat, pe
care redacţie noastră l-a lămurit pentru satisfacţia
cititorilor prezenţi la sala Dalles.
După pauză au fost oferite multe premii şi ne bucurăm
că am adus încă un pic de Lumină şi optimism spiritual
în sufletele dvs. Această primă întâlnire este un început
de drum care împreună cu dumneavoastră, cititorii noştri
fideli ne va purta către Marea Lumină a lui Christos şi
prin El către Dumnezeu Creatorul căruia trebuie să-i
aducem zilnic recunoştinţa noastră, măcar pentru
simplul fapt că trăim.
Virgil Marcu
Dragi prieteni, sâmbătă 19 iulie 2008 - orele 15, în sala
Dalles din capitală, a avut loc un eveniment important
pentru revista noastră Cosmos - împlinirea unui an de
existenţă pe piaţa mass-media.
Ca orice început a fost dificil, pentru că o revistă de
spiritualitate îşi face cu greu loc pe piaţa şi aşa destul de
aglomerată şi sufocată de publicaţii. Însă cu dragoste şi
răbdare, am reuşit să ne facem cunoscuţi şi să depăşim
astfel munţii de ignoranţă şi superficialitate.
Revista Cosmos, se doreşte a fi un început al relaţiilor
de prietenie dintre oameni - al prieteniei dintre noi cei ce
scriem în această revistă şi voi, dragii noştri cititori. La
întâlnire au fost prezenţi în sală 130 de persoane, cititori
fideli şi simpatizanţi ai revistei. Pe parcursul celor 3 ore
cât a durat conferinţa, ne-am bucurat sufletul cu
Meditaţia Flăcării Albe, meditaţie susţinută de Contele
Incappucciato, care a durat 25 de minute.
Pe parcursul meditaţiei am fost contactat mediumnic
de Maeştrii Luminii, care cu această ocazie au dorit să
ne transmită un mesaj - mesajul a venit din partea
Marelui Avatar BABAJI: „Namaste Prieteni! Mă bucur
că ziua de azi va adus pe toţi cei care sunteţi prezenţi în
sală. Cu emoţie şi mare dragoste din partea mea, Babaji,
dar şi a celorlalţi Maeştri care sunt cu voi - un gând bun,
plin de lumină şi seninătate! Suntem cu toţii prezenţi
pentru a da fiecăruia ce i se cuvine prin Drept Divin, azi
19-07-2008. Mă simt onorat de prezenţa Divinului din
fiecare şi mă înclin cu adânc respect fiecăruia. Drumul
este lung şi obositor, noi cei ce suntem dincolo de văl
vedem clipă de clipă cum omenirea se trezeşte, iar voi
cei care sunteţi numiţi de către celelalte popoare -
poporul ales, aveţi o mare misiune - Misiunea de-a vă
regăsi pe voi şi prietenul care stă şi ascultă, Cel din
inima voastră!
Noi, Maeştrii Frăţiei Albe precum şi Ierarhia Luminii,
vă spunem un singur lucru şi poate cel mai important:
IUBIŢI-VĂ, ESTE TOT CE CONTEAZĂ! Cunoaşteţi
cu toţii, poate unii dintre voi chiar au experimentat
Iubirea Divină care este de semn contrar sau opus iubirii
umane! Prea mult şi poate prea des v-aţi agăţat de
iubirea ce ţine mai mult de instincte. Este timpul, a sosit
momentul să vă luaţi în braţe fiecare propriul copil
interior şi să-l ascultaţi ce vă spune.
Vă urez multă lumină, pace în suflete, căci voi oamenii
treceţi prin momente dificile de mare transformare!
Propriul Eu Superior se străduieşte să preia conducerea
Eului inferior. Ajutaţi-l şi nu veţi regreta!
NAMASTE dragi prieteni! BABAJI
O ULTIMĂ RUGĂMINTE: NU MAI JUDECAŢI!
B B i i n n e e c c u u v v â â n n t t a a r r e e a a
u u n n u u i i m m e e s s a a j j
Î
Î
n
n
t
t
â
â
l
l
n
n
i
i
r
r
e
e
d
d
e
e
n
n
e
e
u
u
i
i
t
t
a
a
t
t
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 20 C O S M O S
PENTRU TRUP ŞI SUFLET
Mihai Vârtejaru
Cu variantele Amolusta sau Amulusta,
cunoscută şi sub numele de Apiana sau Abiano,
aceasta plantă e cunoscută astăzi sub numele de
Avrămească. Amalusta înseamnă „Milostiva” însă
unii autori o traduc Muşeţel sau Romaniţă.
Avrămeasca, pe denumirea ei ştiinţifică Gratiola
Officinalis, mai poartă în popor denumirile de
avrămeasă, milostivă, cârstineasă, creştinească,
veninariţă, potroacă sau Mila Domnului. O altă
denumire, Barba Boierului sau Barba lui Avraam, o leagă
de celebrul patriarh biblic de unde îi provine şi numele
cel mai răspândit. Amalusta se leagă direct de cuvintele
româneşti milă, miloste, sau milostenie, (neavând astfel
nici o legătură cu limbile slave aşa cum sugereaza
dicţionarele) arătând o plantă care ajută omul în necaz
(malus).
Are proprietăţi iritante, iar calităţile sale de vomitiv
trebuiesc atent studiate, o doză prea mare fiind
considerată periculoasă. La fel cum înghiţirea unor mici
cantităţi produce vărsături şi eliminarea toxinelor pe cale
orală, din punct de vedere magic ea are aceleaşi efecte
asupra entităţilor negative. Este asociată cu Zânele
Milostive, care se spune că plâng pe ramurile avrămesei,
iar acestea vin în ajutorul omului care îi cunoaşte
proprietăţile ascunse pentru a lupta împotriva răului.
Avrămeasca este una dintre cele mai puternice plante
care alungă duhurile necurate, strigoii şi apariţiile
neplăcute, unele descântece populare descriind chiar
cuvintele Ielelor care spun: „Când n-ar mai fi,
Avrămeasa şi cârstăneasa, Şi leuşteanul pe la fereastră,
Ar fi toată lumea a noastră.”
În popor atingerea Ielelor era sinonimă cu nebunia, iar
deseori psihozele depresive purtau aceasta denumire.
Leacul lor consta în administrarea unor mici cantităţi
din aceste plante, cum ar fi leuşteanul, valeriana sau
avrămeasca, sau spălarea bolnavului cu fierturi sau
decocturi. Din punct de vedere medical putem
spune că anumiţi
compuşi
ai lor au efecte atât de puternice asupra sistemului
nervos, încât substanţele active pot pătrunde prin piele
direct în circuitul sanguin prin simpla aplicare a
plantelor. Din punct de vedere subtil, energia specifică
înmagazinată de către plantă are unul dintre cele mai
puternice efecte de combatere a vibraţiilor de joasă
frecvenţă.
Se ştie că fiecare plantă acţionează ca un transformator
enegetic, înmagazinând pe parcursul vieţii sale atât
lumină, căldură şi substanţe active, cât şi vibraţii
specifice subtile. Unele plante au vibraţii care permit
entităţilor negative să se simtă „ca la ele acasă”, să
spunem aşa, precum tutunul, altele au proprietatea de a
deschide percepţia omului către planurile subtile, altele
au rolul de a adormi sau de a induce letargie, fiecare cu
specificul său. Specificul Amalustei este de a purifica şi
de a alunga influenţele nefaste, chiar şi în cantităţi mici.
În trecut planta era pusă la ferestre şi deasupra uşilor
sau îngropată sub prag. Acestea erau printre cele mai
simple forme de protecţie energetică a unei case.
Solomonarii din vechime, magii rătăcitori ai
românilor, ştiau că nu trebuie împânzită casa cu
funii de usturoi şi tot felul de talismane, ci
trebuiau protejate numai intrările, cu o plantă
sacră. Spiritele negative sau entităţile care
vroiau să intre se izbeau astfel de vibraţia
puternică a plantei plasată la fereastră sau la
poartă şi erau împiedicate să intre. Aceste
obiceiuri s-au păstrat sub forma unor
superstiţii, românii încă punând plante
sacre la geam sau deasupra uşii, precum
busuiocul sfinţit sau ramurile de
salcie de la Florii.
Planta noastră de leac,
Amalusta, trebuie
culeasă cu umilinţă şi spunând o mică
rugăciune pentru a fi mai puternică,
pentru că fiecare plantă este o entitate
vie, iar ruperea ei trebuie să fie
motivată. Aceasta este explicaţia
logică pentru care vracii sau
descântătoarele şoptesc la ruperea ei
„Avrămească, Creştinească, nu te rup cu răutate, te rup
cu bunătate, să fii pază, pavăză, la prag, să te ţin cu drag.
Amin”. Acei oameni nu erau nebuni care vorbeau
singuri pe câmp, ci înfăptuiau un act magic deosebit.
Amalusta nu este o plantă aparent deosebită, are o
înălţime medie (20-80 cm), frunze dese şi flori albe sau
roz, foarte gingaşe şi delicate, motiv pentru care a fost
asociată acelor entităţi benefice numite Milostive,
cunoscute în tradiţia hindusă ca Devas ai Compasiunii.
Înfloreşte în lunile Iulie şi August, la câmpie, în
apropierea apelor sau în locaţii umede, iar locurile în
care răsare sunt protejate în mod natural de către
entităţile care o patronează, fiind semne pe care
solomonarii le căutau pentru a-şi pune cortul
sau a se pune la odihnă în drumul lor.
Virgil Marcu
Anul în care vă aflaţi 2008, este precum o trambulină
care poate arunca tot balastul nefiinţei voastre. S-au
strâns multe aspecte de natură subtil-energetică, care nu
poate fi folosit ca potenţial în aspiraţia voastră spre o
nouă, dar aceeaşi spiritualitate.
România trece la
ora actuală prin mari
frământări la toate nivelele
fiinţei sale. Începând cu
preşedintele ţării şi terminând cu
ultimul cetăţean, toţi dar absolut
toţi trec „apropo de conştiinţă”,
printr-o mare transformare,
profundă dar şi esenţială. Ca
neam aţi ,,înghiţit” multe, dar
mai sunt câţiva ani şi tot acest
calvar de mai bine de 2000 de
ani, va înceta.
Asta nu înseamnă că din acel
moment sunteţi scutiţi de efortul
de a reînvia propria fiinţă, entitatea
de lumină şi iubire care sunteţi. Mulţi
aţi fost dezamăgiţi, aţi crezut că după
actul revoluţionar al anului 1989,
lucrurile o vor putea lua pe un făgaş bun, cel
puţin de bun simţ. Că lucrurile nu stau chiar aşa,
o poate observa oricine, nu este nevoie să vină cineva
din exterior şi să vă ţină predici „apropo” de saltul mai
mult sau mai puţin calitativ al vieţii. Mama România dar
şi Mama Geea, aşteaptă de la voi mai multă atenţie şi
responsabilitate, nu puteţi merge aşa la nesfârşit în
virtutea inerţiei (ştiu că v-aţi obişnuit!).
Dacă nu vă treziţi mai curând, cu siguranţă că
acţiunea şi efectul proceselor şi fenomenelor spirituale, o
vor face în locul vostru, nu ca o alegere conştientă a
propriei fiinţe, ci ca un angajament solemn a Lui
Dumnezeu faţă de Creaţia Sa. Deci, El vă va alege
traseul şi destinul şi aparent veţi face ce doriţi, dar nu vă
minţiţi şi nu vă înşelaţi, nu este chiar aşa! România este
un teritoriu vast, care se întinde pe mii de Km de jur
împrejurul actualei ţări, pe care voi o numiţi România.
Calitatea vieţii, sentimentelor şi bucuria trebuie să vă
caracterizeze. Trăiţi momente măreţe şi grandioase, de
care nu sunteţi conştienţi!
Ca fost conducător al acestui ţinut, recunosc că, am
văzut multe lucruri la activ, chiar şi acum monitorizez
întreaga activitate a membrilor acestui popor! Zamolxe
este doar un simplu nume. Eu am foarte multe nume şi
fiecare vorbeşte în numele meu, de aspectele Divine
esenţiale care există şi în voi, doar că nu le-aţi cultivat
prea mult de-a lungul timpului. Eu Sunt Cel ce Sunt, iar
voi Sunteţi Cei ce Sunteţi, nu există nici o deosebire, cu
toţii Suntem Unul şi Una cu UNICUL!
Mulţumesc şi vă promit că ne vom întâlni
cândva, în cea mai Grandioasă Zi a Vieţii
Voastre! NAMASTE POPOR ROMÂN!
Plantele de leac ale
Plantele de leac ale
dacilor-Amalusta
dacilor-Amalusta
Ref l ecţ i i Chri s t i ce,
mesaj de l a
Zamol xe
C O S M O S PAGINA 21
Anul II, Numărul 13 • August 2008
MISTERE DEZVĂLUITE
Virgil Marcu
Energia sexuală (Kundalini sau Şarpele cum i se mai
spune) este poate cea mai puternică Forţă ce i-a fost
dăruită Omului de Creatorul Său în lumile materiale.
Dar cum a folosit el, Omul, care este Cununa Creaţiei,
această energie este lesne de văzut. De când ne naştem şi
până murim, utilizăm această energie în diferite
activităţi, mai mult sau mai puţin importante. Cert este că
am abuzat de ea. Bogăţia acestei energii este ascunsă
vulgului, aceştia nu trebuie decât să trudească ca să-şi
poată satisface pofta de mâncare, băutură, femei, etc.
Însă aceasta mai poate avea o utilizare extrem de
importantă - realizarea
spirituală.
Cei care au trecut prin multe întrupări şi care acum
sunt spirite bătrâne aflate în trup de carne ştiu acest
lucru, însă au ajuns la o concluzie cât se poate de
evidentă - prea mult sex strică şi ucide natura frumoasă
şi pură a fiinţei. Sufletul omului este ţintuit la pământ de
dorinţa sa nemăsurată pentru un lucru sau altul. Ca orice
energie care este folosită în exces, duce la multe
dezechilibre fiziologice ale corpului fizic, precum şi a
corpurilor subtile de natură energetică.
Mass-media se face responsabilă de apariţia şi
proliferarea de reviste şi filme cu conaţie sexuală
aberantă, care pot produce multe afecţiuni ale scoarţei
cerebrale prin impresionarea acesteia într-un mod abuziv
şi distructiv. Energia sexuală este instrumentul pe care îl
are fiecare dintre noi la îndemână, în transformarea
propriei fiinţe şi vieţi. Ea este cel mai preţios dar pe care
Dumnezeu l-a pus la dispoziţia noastră. Puterea
creatoare a omului are ca sursă energia sexuală.
Închipuiţi-vă că forţa sexuală este ca o ,,bancă
plină de lingouri din aur”, ce aţi face cu
acestea? Cum aţi investi, în aşa fel încât să
deveniţi cel mai bogat om? Sunteţi exact ca
un om de afaceri care ştie cum să
investească şi unde, în aşa fel încât
existenţa voastră să fie asigurată pentru a fi
fericiţi. Dacă există prea multă nefericire
pe Pământ, fiţi convinşi că am folosit prost
averea încredinţată.
Este necesar să utilizăm la modul
echilibrat şi armonios această energie, dacă
vrem să ieşim cu adevărat din lanţul
întrupărilor, pentru a ne bucura fiinţa de
frumuseţile Creaţiei. Potenţialul ascuns
în forţa sexuală este imens. Marii
Iniţiaţi cunoşteau foarte bine
această energie, folosind-o în
călătoriile lor de natură
spirituală pentru
cunoaştere, evoluţie şi
desăvârşire. Una din
probele discipo-
lului care aspira
să devină
Iniţiat era
tocmai cea
sexuală,
căci la capătul examenului se afla o femeie ireal de
frumoasă, care îl aştepta. Dacă nu reuşea să-şi controleze
impulsiunile sexuale, era căzut, iar posibilitatea de a fi
alături de maeştri nu mai exista. Accesul la lumile
spirituale înceta şi era dat afară din şcoală fără
posibilitatea revenirii (poate doar într-o altă viaţă).
Posibilitatea de a trăi mai mult depinde de această
opţiune de a folosi cu chibzuinţă energia sexuală.
Alegeţi-vă cu mare grijă partenerii, căci de evoluţia lor
spirituală depinde ascensiunea voastră în lumile de
puritate şi frumuseţe ale Universului. Sunt pentru cei ce
se iubesc cu adevărat, cei care ştiu să se preţuiască şi să
se împărtăşească din propria lor divinitate. Multe
căsătorii sunt bazate la ora actuală pe interes şi pe prea
mult sex. Cred că aţi observat cu toţii că femeile de
moravuri uşoare sunt trecute din punct de vedere fizic,
chiar dacă vârsta este de 30-40 de ani.
Vă invit să cumpăniţi, căci anii care vin nu sunt nici
drăguţi şi nici toleranţi, ci dau doar şansa celor care vor
să se ajute la o nouă viaţă trăită în lumină. Corpul vostru
fizic este energie, lumină şi iubire! Ca atare se cuvine să-
l iubiţi, să-l respectaţi, să aveţi mai multă grijă de el (mai
mult decât aţi făcut-o până în prezent), să-l cinstiţi şi...
EL ESTE TEMPLUL VIU ŞI SFÂNT AL LUI
DUMNEZEU- SPIRITUL VOSTRU! Merită să vă
gândiţi la acest nou concept, vechi de când există lume
pe Pământ! Energia sexuală, dacă vreţi, este ca un Far
Călăuzitor prin noaptea care se apropie de sfârşit, iar noii
zori ce se arată, promit atât de mult, încât ar fi păcat să
nu ne bucurăm cu toţii de
p o t e n ţ i a l u l
viitorului!
Asterion
Având în vedere că ne aflăm la numărul 13 din revista
noastră, am decis să scriem un articol despre semnificaţia
acestui număr atât de controversat. E cu ghinion? E cu noroc?
Unii oameni evită să aibă de-a face cu acest număr, se încuie
în casă în zilele de 13, nu cumpără nimic în 13 exemplare,
evită scaunul cu numărul 13 la cinematograf şi îl consideră
malefic. Alţii dimpotrivă, pun pe biletul de 6 din 49 (care
adunat dă tot 13!) numai acest număr, pariază pe jucătorii cu
numărul 13 şi îşi planifică voiajele de afaceri tot pe această
dată. Depinde de credinţa fiecăruia.
Este un număr feminin, deoarece calendarul lunar are 13 luni
şi în consecinţă femeile au 13 menstre în fiecare an. Din
credinţa ca femeia este impură în acele perioade derivă
credinţa că ar fi cu ghinion, însă de fapt perioadele menstruale
sunt deosebit de importante în reglajul hormonal. În tradiţia
occidentală la 13 ani copilul devine adolescent, iar în tradiţia
iudaică băieţii devin bărbaţi, devenire sărbătorită prin prima
citire din Biblie în cadrul ceremoniei Bar Miţva. Ziua de vineri
13, asociată Crucificării lui Iisus, este considerată de unii
creştini drept zi sfântă şi norocoasă, iar de alţii o zi de doliu şi
ghinion.
Numerologic vorbind, se consideră că 12 este numărul
complet, perfect, al ciclului îndeplinit, iar 13 ar fi elementul
extern, care aduce dezechilibru în armonie şi ghinion. Din
acelaşi motiv se consideră ca Iuda era cea de a treisprezecea
persoană aşezată la masa Cinei celei de Taină. În afară de
faptul că la Cina cea de Taina nu erau doar apostolii şi Iisus, ci
şi rudele acestora, mamele, surorile şi celelalte persoane care
împărtăşeau credinţa în Christos în acele vremuri, vedem că
numărul 13 nu are nimic de-a face cu Iuda. În plus, se face o
mare confuzie: apostolii, inclusiv Iuda Iscarioteanul, erau în
număr de 12, precum razele unui cerc, iar cel de-al
treisprezecelea punct era deasupra lor, centrul cercului, adică
Mântuitorul
însuşi.
În tradiţia
k a b b a l i s t i c ă ,
numărul 13 este
e c h i v a l e n t u l
cuvântului ebraic
„Ahavah” adică Iubire,
iar iubirea era elementul
central din învăţătura
christică. Tot în kabbală
numărul 13 este litera Maim şi
este asociată celei de-a
treisprezecea arcane ale Tarotului,
Moartea. După cum ştim, aceasta nu este o
carte nefastă, ci simbolizează trasformarea, exact
procesul prin care Iisus a trebuit să treacă pentru a
atinge Învierea. Adunate 1 şi 3 dau cifra 4, care nu
numai că este numărul elementelor sacre din care omul
este compus şi în care se reîntoarce, dar reprezintă şi
Sfântul Nume al lui Dumnezeu şi crucea pe care Iisus este
răstignit. Astfel, fară Moarte nu există Înviere, fără punctul
din centru, al treisprezecelea, nu există cercul celor 12 apostoli,
nu există sursa radiantă a Iubirii al cărei număr este 13.
Luând numărul 12 ca bază a sistemului de numărare, precum
îl foloseau cei vechi, 13 este numărul care urmează şi începe un
nou ciclu, adică noul Unu. După completarea unui ciclu de 12,
se încheie ceea ce este vechi şi începe un nou ciclu de 12, până
la 24. De aceea ora 13 este ora 1, pentru a da un exemplu cât
mai clar. Este ziua de vineri 13 o zi în care a murit Iisus şi
trebuie privită ca una plină de ghinion şi întristare? Sau este o
zi plină de bucurie, pentru că fără Moarte nu poate exista
Înviere? Dumneavoastră decideţi. Este numărul 13 cu ghinion
pentru că Iuda Iscarioteanul ar fi fost a treisprezecea persoană
la masa Cinei celei de Taina, sau este o cifra sacră pentru că cea
de-a treisprezecea persoană era chiar în centrul lor, predicând
Legea Iubirii şi vestindu-şi propria moarte pentru a-şi duce la
capăt misiunea?
Tot dumneavoatră
decideţi.
La fel puteţi crede că vă aduce ghinion numărul 6, pentru că
numărul Anticristului este 666 sau de ce nu, numărul 53 pentru
că în anul 1953 s-a născut soacra care vă face zile fripte! Şi
numărul 33 al frecvenţei christice poate fi număr sfânt pentru
că Iisus a trăit 33 de ani, sau număr cu ghinion, pentru că a
murit la 33 de ani!
Mintea umană îşi alege singură superstiţiile în funcţie de cum
este înclinată să gândească. Eu vă doresc să aveţi numere
norocoase până la 10000 şi chiar mai mult şi cu ghinion doar
cele pe care vi le alegeţi.
En e r g i a s e x u a l ă
Numărul 13
Anul II, Numărul 13 • August 2008
PAGINA 22
C O S M O S
LEGI SPIRITUALE
Virgil Marcu
La momentul actual ne simţim epuizaţi şi disperaţi
în a ne procura cele necesare existenţei. Cumpărăm din
ce în ce mai mult şi ... probabil în felul acesta ajutăm
la creşterea economică a ţării! Oare?
Se pare că zilnic facem cele mai neinspirate alegeri,
lipsite de înţelepciune şi inteligenţă. Atâta timp cât
această aşa zis economie ne murdăreşte practic prin
calitatea produselor oferite şi zbuciumul de a ne
strecura şi de-a face rost de cât mai mulţi bani pentru
satisfacerea egoului, nu poate fi considerată economie
în slujba omului. Este necesar să găsim o metodă sau
mijloc pentru a restabili echilibrul interior (ceea ce este
la interior este şi la exterior!) pentru a ne încărca cu
energia pură a spiritului nostru.
Cum procedăm? Mai întâi vom învăţa să ne oprim
din mişcare, gândire, orice activitate care ne poate
perturba. Ori de câte ori puteţi, opriţi-vă, închideţi
ochii şi respiraţi, conectaţi-vă la Sursa Luminii care
este Dumnezeu - Spiritul Vostru şi după câteva minute
vă veţi simţi reîncărcaţi şi gata pentru noi lucrări.
Meditaţia este una din multele metode de a vă reuni cu
sinele în linişte, de a capta energii spirituale care să vă
ajute în activitatea voastră. De cele mai multe ori prea
multă mişcare şi agitaţie strică, aşa că treceţi la treabă.
Sunt convins că veţi găsi de-a lungul unei zile câteva
momente în care să vă puteţi conecta la
voi.
Un om este ca un aparat spiritual care are nevoie de
energie pură şi plină de lumină. Cu cât te afli mai
mult în legătură cu Sinele, cu atât ziua este mai
rodnică, iar oboseala nu are ce căuta. Este necesar să
învăţăm să folosim aceste energii pe care le-am
captat, nu numai pentru noi, ci pentru toţi semenii.
Mulţi dintre noi avem impresia că putem să folosim
aceste energii la întâmplare, risipindu-le pur şi
simplu după „placul inimii”.
Iată că la ora actuală, fie că vrem, fie că nu, dăm
socoteală (ceea ce semeni, aceea vei culege) lui
Dumnezeu pentru energiile folosite la întâmplare
fără chibzuinţă şi discernământ. Cunoaşterea este
esenţială, nu mai putem face ce „vrea muşchiul
nostru”, căci altfel ne punem în pericol existenţa!
Toate gândurile şi sentimentele noastre negative au
format egregori de energie foarte puternici care ne
afectează. De calitatea acestora depinde viaţa
noastră. Aceşti egregori negativi se hrănesc din noi.
Însă prin puterea ce ne-a fost dată, putem crea
egregori benefici, pe care să îi hrănim cu cele mai
nobile, pure şi frumoase gânduri şi sentimente
pornite din iubire.
Natura este ocrotitoarea omului. În Ea găsim
linişte, pace, frumuseţe şi armonie. Ne putem ajuta
de fraţii noştri copacii ca să ne încărcăm bateriile, de
apele râurilor ca să ne curăţim aura, de munţii noştri
ca să beneficiem de înţelepciunea şi energia yang, care
ne poate echilibra doar dacă intenţionăm şi ne punem
în acord cu spiritul lor. Am uitat să fim noi, am uitat să
ascultăm, am uitat să stăm liniştiţi, am uitat să iubim şi
să respectăm.
Comunicarea a fost greşit înţeleasă, s-a transformat
în sporovăială şi bârfă. Câte energii inutil risipite de
aşa zisul om modern. V-aţi gândit voi oare că pot să
existe şi alte forme sau metode de comunicare? De
exemplu, comunicarea de la suflet la suflet fără
cuvinte. Este suficient să stăm unul în preajma celuilalt
fără a scoate un singur cuvânt. Observăm în
documentarele tv cum aborigenii, indienii şi alte
populaţii care trăiesc în sălbăticie comunică
extraordinar unul cu celălalt chiar dacă distanţa este
mare, cum ştiu să asculte Mama Natura şi cum aceasta
le oferă tot ceea ce au nevoie.
Este necesar să reînvăţăm să ascultăm, telepatia este
o calitate a tuturor, nu numai a unui grup restrâns, de
care putem beneficia. Atunci când taci, aduni putere şi
forţă pentru a-ţi materializa dorinţele, visele şi ideile.
O vorbă populară spune că: „Tăcerea e de aur.” Câţi
dintre noi am avut răbdarea şi înţelepciunea să
descoperim sensul profund al acestui mesaj?
Cei care trăiesc la ţară ştiu să asculte, sunt mai
aproape de natură, de sufletul lor. Prin simplitatea lor
sunt divini.
Nou în ţară!!!
Numai la noi găsiţi un tratament special, din
Germania, pentru paradontoză, cu rezultate foarte bune,
la preţuri accesibile! Consultaţia este gratuită!
Cu ajutorul tratamentului nostru evitaţi intervenţii chirurgicale şi
alte metode costisitoare, pentru a rezolva această boală periculoasă !
(Paradontoza este o boală care atacă partea osoasă a maxilarelor, ligamentele interdentare şi rădăcinile
dinţilor, care duce la imobilitatea şi, în final, la pierderea dinţilor Paradontoza este agravată de: tutun,
consumul de alcool, tartru dentar sau piatră pe dinţi, igienă bucală defectuoasă, lucrări protetice defectuoase)
Adresa la care ne puteţi găsi :
Cabinet 1: luni până vineri 09
00
-13
00
sâmbăta 09
00
-12
00
Şoseaua Olteniţei, nr 218, bl 1, Sc 1, parter, ap 1, int 01, sector 4
Cabinet 2: luni până vineri 14
00
-21
00
sâmbăta 12
00
-15
00
Şoseaua Mihai Bravu, nr 42-62, bl P8, Sc 2, ap 45, int 45C, sector 2
Telefon : 0728 584 546
Î n ţ e l e p c i u n e a
t ă c e r i i
C C h h a a k k r r e e l l e e
p p a a l l m m e e l l o o r r
Asterion
După cum ştim, palmele sunt foarte importante în toate
disciplinele spirituale care se ocupă cu vindecarea, atât a
celorlalţi, cât şi a noastră înşine.
Palmele au jucat un rol crucial în tradiţia spirituală din timpuri
imemoriale, fiind folosite la alinarea durerilor, la trasmiterea
binecuvântărilor sau la iniţierile sacre, dar şi la practicarea
gesturilor magice de mare putere, inclusiv mudrele din tradiţia
yoga. De ce sunt palmele atât de importante? Pentru că sunt
organe absolut speciale care pot transmite sau primi energia, care
o pot recepta şi analiza şi care închid sau deschid circuitele
corpului nostru.
După cum ştim, omul modern foloseşte sistemul numeric în
bază 10 tocmai pentru că are la dispoziţie 10 degete pentru a
număra. Înainte de căderea în primitivism, marcată de ultimul
cataclism al Atlantidei, oamenii foloseau sistemul de numărare
divin, în bază 12, dovadă fiind rămăşiţele sale: 12 ore în zi şi în
noapte, 12 perioade de câte 5 minute în fiecare oră, 12 perioade de
câte 5 secunde în fiecare minut, 12 zodii, 12 case astrologice, 12
patriarhi biblici, 12 apostoli, 12 porţi ale Ierusalimului ceresc, 12
straturi ale ADN-ului divin şi aşa mai departe.
Într-adevăr, sistemul sacru de numărare era derivat din mâna
omului şi înainte de căderea Atlantidei, dar nu degetele erau
importante, ci centrii de energie ai palmelor. Palmele au câte o
chakră principală în centru şi câte o chakră secundară în vârful
fiecărui deget, totalizând astfel 12 centri subtili. De aceea palmele
sunt atât de importante în ştiinţele spirituale, în yoga, în magie şi
în practicile energetice de orice fel. Cele cinci chakre digitale ale
fiecărei mâini sunt activate mai mult sau mai puţin în fiecare om,
dat fiind faptul că acolo sunt terminaţii nervoase de mare precizie
cu ajutorul cărora simţim texturi, forme şi temperaturi.
Iniţiaţii care ştiu să le deschidă şi să le crească vibraţia pot
chiar să simtă straturile aurei şi blocajele energetice, pot simţi
obiecte şi culori fără a le atinge sau a le vedea şi pot accesa
informaţiile din anumite obiecte doar la o simplă atingere.
Secretul este dezvoltarea centrului palmei, care le coordonează
într-un anume fel pe celelalte. Chakra din centrul palmei poate fi
deschisă prin anumite poziţii sau mudre, prin aplicarea unor
simboluri, ca în Reiki, prin exerciţii de Qigong (unde aceste
chakre se numesc lao-gong) sau prin utilizarea mâinilor cât mai
corect şi cu cât mai multă iubire.
Poate părea straniu, dar în momentul în care dăm mâna cu
cineva plini de prietenie, în care mângâiem persoana iubită sau pe
cineva aflat în suferinţă, în momentul în care ne îmbrăţişăm sau în
care scriem câteva rânduri pline de iubire, aceste chakre se
deshid! Motivul este că ele sunt legate direct la chakra inimii şi
funcţionează pe bază de iubire şi căldură sufletească. Omul îşi
foloseşte în mod instinctiv mâinile pentru a-şi exprima iubirea
faţă de o fiinţă apropiată lui: când vedem un prieten îi întindem
mâna pentru a ne uni aceste centre din palmă, când dorim să
alintăm un un căţel sau o pisică sau cine ştie ce animal care ne
stârneşte iubirea îl mângâiem pe cap, când dorim să atragem un
animal care nu ne cunoaşte ne deschidem palma către el în mod
automat pentru a-i arăta că îi vrem binele, iar când vrem să ni-i
apropiem şi mai mult pe cei dragi şi nu ştim cum să ne exprimăm
verbal, le luăm mâinile într-ale noastre.
Palmele au rolul de a lega inimile oamenilor într-un mod
plăcut, mai subtil din punct de vedere social decât sărutul sau
îmbrăţişarea, dar totuşi foarte profund. Palmele unui om care nu
are nici un fel de dar supranatural pot alunga durerea dacă sunt
puse pe locul dureros cu iubire şi dorinţă de a vindeca. Când un
copil se răneşte, iar părintele său îi pune mâna pe rană şi îl
linişteşte, el nu face decât să îndeplinescă un act de magie divină
care vindecă sau care ajută copilul să se vindece singur.
Aveţi grijă cum folosiţi mâinile, pentru că la fel vă vor trata şi
mâinile celorlalţi. Cei care îşi folosesc mâinile să fure, să înşele,
să falsifice, să provoace suferinţă, răni sau chiar moarte, fie că
este vorba de un om, un animal, un păianjen sau o plantă, îşi vor
primi de la ceilalţi mai devreme sau mai târziu aceleaşi acţiuni
lipsite de iubire. Dacă în schimb vom folosi mâinile noastre
pentru a trata pe ceilalţi, pentru a scrie, picta sau a face mâncare
în folosul celor din jurul nostru, vom obţine efecte pe măsură.
Veţi fi uimiţi, dar cantitatea de lumină şi iubire care se revarsă
din mâinile unei mame care găteşte mâncare pentru familia ei sau
care coase un nasture pentru soţul ei, mâinile unui soţ care oferă
o floare soţiei sale culeasă chiar cu riscul de a se înţepa în spini
sau care îşi sprijină copilul care face primii săi paşi, depăşeşte
chiar şi lumina mâinilor unui geniu care compune o simfonie sau
a unui sculptor care creează o capodoperă. Nu subestimaţi puterea
mâinilor vostre şi folosiţi-le în acord cu Legea Iubirii.
În numărul viitor vom vedea cum se lucrează concret cu
aceste chakre, cum se activeză mai bine şi cum se menţin în stare
de funcţionare. Până atunci ... puneţi mâna şi iubiţi!
C O S M O S PAGINA 23
Anul II, Numărul 13 • August 2008
ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE
C O S M O S C O S M O S
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L. este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L.
FONDATOR: Contele Incappucciato
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula
MARKETING ŞI PUBLICITATE: Florin Peţu mobil: 0766 792 444
e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru,
Virgil Marcu
COLABORATORI: Minerva, Meer Lyn, Mahatma, Radu Ran, Cornel Vamfim
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS
GRAFICA ŞI DTP: Corneliu Pîhu
Corespondenţă:
Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19, Bucureşti
CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
e-mail: cornel_vamfim@yahoo.com
Tiparul executat la FED Print SRL
Distribuţie: Editura Regală SRL, tel: 021/3179081; www.maximgrup.ro
Cecilia David
Am aşteptat cu nerăbdare momentul întâlnirii cu cititorii şi eu ca şi ceilalţi membri
ai colectivului de redacţie. Nesperat de multă lume a venit la întâlnirea cu redacţia
unei reviste de un an de zile.
Şi toţi erau oameni de calitate cu bune intenţii. Multe canale de lumină cu
deschideri bune. Pe lângă cei prezenţi în corp fizic au fost şi o mulţime de fiinţe de
lumină din alte dimensiuni. Toată scena şi nu numai, era împânzită de prezenţa unor
spirite de înaltă evoluţie. Lord Sananda a binecuvântat adunarea alături de Babaji,
Sai Baba şi mulţi alţi maeştri înălţaţi. Nu numai sursa noastră a confirmat asta, ci şi
câţiva din sală şi apoi câţiva la telefon.
Pentru mine a fost o mare bucurie a sufletului şi o mare sărbătoare a spiritului. Toţi
cei din sală îmi erau fraţi şi prieteni. Pe toţi îi îmbrăţişam şi îi iubeam, pentru că
rezonam cu ei chiar dacă eram toţi un pic stânjeniţi, un pic timoraţi... Încet, încet
lucurile au intrat lin pe făgaşul lor.
Şi totuşi altfel mi-ar fi plăcut să decurgă această întâlnire. Mi-aş fi dorit-o în natură
sau într-o sală în mijlocul căreia să fiu şi eu, pe un scaun, ca simplu om, aşa cum de
fapt şi sunt. De pe scenă se vedeau oamenii undeva mai jos şi s-a creat o barieră
psihologică care mie nu mi-a plăcut. Dar sălile vechi aşa sunt construite şi vechile
tipare se păstrează încă. Aş fi vrut să pot îmbrăţişa pe fiecare în parte, să pot să dau
fiecăruia o părticică din sufletul meu. M-am bucurat şi m-am simţit onorată de toţi cei
care au venit spre mine cu bucurie şi sufletul deschis. Simţeam dragostea oamenilor şi
m-am simţit privilegiată de onoarea făcută de aceştia, de a-mi vorbi, de-a mă
îmbrăţişa, de-a mă atige.
Noi nu suntem jurnalişti de profesie, dar încercăm să ne perfecţionăm odată cu
revista şi să aducem cunoaşterea noastră în slujba semenilor. Suntem şapte oameni
care ne străduim din răsputeri să scoatem revista lunar, dintre care patru locuim în
aceeaşi casă. Asistăm şi participăm activ la naşterea ei lună de lună. Scriem, corectăm,
căutăm poze, aşezăm în pagină... Nu este o muncă uşoară, dar nu ne plângem fiindcă
o facem cu mare dragoste şi responsabilitate.
O parte din prietenii mei de la Medgidia au venit, în ciuda faptului că au avut
accident şi a trebuit să ne întâlnim cu poliţia înainte de a ne întâlni cu cititorii! Şi când
am văzut oameni de la Craiova, de la Braşov, de la Tg. Jiu, Videle, Ploieşti, Galaţi,
Tecuci, Constanţa şi cine mai ştie de unde, îmbrăcaţi frumos, cu chipuri luminoase şi
fericiţi că au ajuns, în gând i-am mulţumit lui Dumnezeu pentru manifestarea lui
Divină din fiecare. O doamnă drăguţă mi-a oferit o prăjitură cu fructe, din toată inima.
M-a mişcat gestul până la lacrimi. Şi nu pot să nu amintesc de omagiul adus de Dl.
Inginer Cârjeu Gogan Aurelian, un mare om, un erudit, un scriitor şi un mare spirit
care mi-a oferit cu multă dragoste o carte, un dar de suflet umilei mele persoane.
Pentru că sunt o timidă la origine, chiar dacă nu i-am mulţumit suficient atunci, îi
mulţumesc public pe această cale.
Nu pot să închei fără să vă vorbesc de prietenii mei de la Medgidia, Dl. şi D-na. Miu
care au organizat acest drum şi au avut accident. Doamna este o părticică din mine
rămasă la Medgidia să ţină flacăra spiritualităţii sus. Înţeleaptă, sociabilă, răbdătoare,
modestă, sfetnicul meu de taină, alături de mine cu tot sufletul în toate faptele
caritabile (şi nu numai) pe care ni le scotea viaţa în cale. Spirit activ în grup, avea cele
mai multe probleme, dar niciodată nu a răspuns absent la acţiunile acestuia. Poate că
dânsei îi acordam cele mai multe circumstanţe, dar nu am fost nevoită să o fac.
Inteligentă, intuitivă, cu mare înţelegere de oameni, cu o mare dragoste de animale,
întotdeauna dispusă să ofere ajutor cui îl cerea, era sarea şi piperul grupului. Acum este
singura care şi-a urmat calea şi singura care îşi ascultă sufletul. Ne urmează în toate
acţiunile importante. O iubesc, o respect şi îi mulţumesc că nu s-a trădat niciodată,
indiferent de problemele care au trecut peste dumneaei. Şi au trecut, nu glumă!
Şi această venire la Bucureşti a costat familia Miu peste 350 RON! Şi când te
gândeşti că din grupul de acolo, în afara doamnei Miu, nu a mai venit nimeni (unii nici
nu citesc revista) şi au venit o mână de oameni pe care i-am cunoscut înainte de-a mă
muta la Bucureşti, chiar că nu îţi vine să crezi cât de nebănuite pot fi cărările
Domnului! Omagiul meu sincer unor oameni care nu îşi trădează sufletul! Niciodată
Dumnezeu nu îţi dă de unde ai dat, ci din cu totul alte părţi. Îi mulţumesc Domnului
pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit şi pe care îi voi întâlni!
Cecilia David
Mulţi dintre dumneavoastră ne-aţi solicitat în
repetate rânduri sugestii legate de cărţile care v-ar fi de
folos. Începem o rubricuţă cu prezentarea căţilor pe care
noi le considerăm adevărate surse de lumină şi
cunoaştere.
Înainte de-a vă prezenta cartea pe luna aceasta, vă
sfătuiesc ca atunci când intraţi într-o librărie, să alegeţi
orice carte cu sufletul, nu cu mintea. Evident că ce
trebuie să citiţi dumneavoastră personal o să vă ,,sară în
ochi”. Este dacă vreţi, darul care vi se oferă şi îl puteţi
accesa la acel stadiu evolutiv la care vă aflaţi. Sufletul
vă conduce spre necesităţile dumneavoastră de
cunoaştere.
Aşa cum vă spuneam în alt articol, am avut onoarea
de-a primi de la Dl. Inginer Cârjeu Gogan Aurelian o
carte minunată care nu ar trebui să lipsească niciunuia
din noi ,,Cheia Cunoaşterii Sănătăţii şi Autoprotecţiei
prin Consultanţă Inforspirituală”. O carte care te ajută în
aprofundarea cunoaşterii adevărate. Domnia sa vorbeşte
despre adevăr şi cunoaştere, alegerea benefică a
prenumelor noilor născuţi, determinarea caracterelor,
alegerea profesiilor optime, aflarea compatibilităţii
preconjugale, stabilirea cauzelor primare ale
îmbolnăvirilor, stabilirea diagnosticului medical
complet, alegerea tratamentelor şi a remediilor optime,
regimul alimentar cel mai adecvat fiecăruia,
autoprotecţie împotriva agresiunilor malefice.
Cartea este o comoară vie de informaţie, scrisă şi
completată cu scheme lămuritoare. Domnul inginer a
fost la întâlnirea cu cititorii. Nu l-am putut prezenta
fiindcă a fost prima întâlnire cu dumneavoastră, special
rezervată cunoaşterii redacţiei. La întâlnirea următoare îl
invităm cu tot respectul să ne vorbească despre lucrările
domniei sale. Îl rugăm să ne contacteze telefonic înainte
de întâlnire. Îi mulţumim pentru prezenţă şi mulţumesc
personal pentru darul de suflet oferit mie.
Cartea poate fi comandată la Editura Lucman, str.
Miron Costin nr. 19, sector 1, Bucureşti- Telefon / Fax:
021.222.53.17
Re v i s t a Co s mo s ani v e r s ar e a de un an!
Re v i s t a Co s mo s ani v e r s ar e a de un an!
O c a r t e p e l u n ă !
Fi i nţ e l e
Tăr âmur i l o r
Ce l e s t e
www.orfeu2000.ro
oferă:
- cărţi în domeniul: esoterism, medicină naturistă, ocultism,
ştiinţe umane, arte marţiale
- cristale şi pietre preţioase
- beţişoare parfumate
- produse feng-shui
- CD-uri cu muzică pentru meditaţie şi relaxare
Adresa: strada Nicolae Tonitza, nr 11-13, sector 3, Bucureşti
Telefoane: 021/313 73 00; 0746 153 580
e-mail: clienti@orfeu2000.ro
Pentru cititorii care găsesc
mai greu revista Cosmos, vă
informăm că aceasta vă
aşteaptă în fiecare lună la librăria Orfeu2000 şi Mandala Club.
De asemenea doritorii numerelor anterioare ale revistei pot suna la
unul din numerele redacţiei.
D
D
e
e
t
t
e
e
c
c
t
t
i
i
v
v
i
i
i
i
p
p
a
a
r
r
a
a
n
n
o
o
r
r
m
m
a
a
l
l
i
i
Unicul club spiritual cu restaurant
vegetarian din Bucureşti!
Bucureşti, Str. Paleologu 20 (sector 3) - Zona Mântuleasa.
Telefon rezervări restaurant: 0721.563.120
Telefon închiriere săli de conderinţe: 0721.296.043
http://www.mandalaclub.ro
-muzică deosebită
-librărie ezoterică
-magazin de cristale
-cursuri, consultaţii speciale
-închiriere săli de curs
-evenimente
-tabere tematice
Î
Î
n
n
n
n
u
u
m
m
ă
ă
r
r
u
u
l
l
v
v
i
i
i
i
t
t
o
o
r
r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful