PREDMET: EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA

ISPITNA PITANJA – INTEGRALNI ISPIT

NAPOMENA: Ispit se priprema prema knjizi „UPRAVLJANJE TRGOVINSKIM PODUZEĆIMA – KNJIGA I – EKONOMIKA TRGOVINSKIH PODUZEĆA – Prof. Dr. Nikola Grabovac“.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Pojam ekonomike trgovinskih preduzeda Robni promet i trgovina Trgovinsko poduzeda Ekonomika trgovinskih poduzeda Osnovne značajke trgovinskog poduzeda Vrste sredstava trgovinskog poduzeda Stalna poslovna sredstva Obrtna sredstva Sredstva zajedničke potrošnje Ostala izvanposlovna sredstva Izvori sredstava Izvanbilancna evidencija Rad u trgovinskim poduzedima Predmeti rada – predmeti prometa Sredstva za rad Troškovi i rashodi poslovanja Podjela troškova Prirodne vrste troškova i rashoda Ukalkulirani, realizirani i napladeni troškovi i rashodi Troškovi i rashodi po funkcijama Stvarni i planski troškovi i rashodi Troškovi i rashodi po vremenu Troškovi i rashodi po mjestima nastanka Troškovi i rashodi Direktni i indirektni troškovi i rashodi Eksplicitni i implicitni troškovi i rashodi Razvojni tok troškova u odnosu na promet Granični troškovi Elastičnost i remanentnost troškova

30. 43. Kalkulacije. 48. 38. 39. 41. razlika u cijeni u prometnim organizacijama Kalkulacije Razlika u cijeni Marža Rabat Pojam i značaj financijskog rezultata Prihodi Rashodi Dobit Gubitak Produktivnost Ekonomičnost Rentabilnost Prag rentabilnosti i grafikon rentabilnosti Pojam i značaj analize poslovanja Primjenjena analiza po oblastima Planiranje ekonomike Organiziranje ekonomike Rukovođenje i kontrola ekonomike poduzeda Viši ass. 31. 36. marže. 34. 35. Vinko Jakid . 44. 46. 40. 32. 45. 33. 42. rabat. 37. 47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful