P. 1
Rpt Sivik (Ting.2)

Rpt Sivik (Ting.2)

|Views: 299|Likes:
Published by Wanie Rahman

More info:

Published by: Wanie Rahman on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2011 PENGGAL 1 MINGGU/TARIKH 1 CADANGAN AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat A.

Tema 2 : Masyarakat HIDUP i. Perancangan BERMASYARAKA ii. Amali/Aktiviti T iii. Refleksi (Rujuk teks PSK hal. iv. Laporan 140 v. Penghargaan – 147) B. 40% markah akhir tahun. C. Mengumpul folio Khidmat Masyarakat pada Minggu ke -37 2. Taklimat Guru boleh menilai aspek A. Sepanjang P&P. Penilaian Aspek : B. 25% markah akhir Kemahiran dan Nilai i. aktiviti sepanjang tahun. (Penilaian PSK P&P. Holistik) ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 1. menghuraikan ciri-ciri Fikir dan jawab (m/s 3) PENDIDIKAN kecemerlangan diri. MENJAMIN 2. mengamalkan budaya KECEMERLANGAN ilmu DIRI untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. AKTIVITI 1A 1. menghuraikan ciri-ciri Buku Skrap : TOKOH kecemerlangan diri Tokoh-tokoh Cemerlang CEMERLANG seseorang tokoh. di Malaysia. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu.

2

MINGGU/TARIKH

membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Baca dan faham (m/s 8) Penulisan : Cita-cita saya Fail peribadi : Sijil kelahiran Sijil UPSR Gambar keluarga Aktiviti 1C dan sebagainya Fikir dan jawab (m/s 22) Buat Refleksi (m/s 24) MINGGU/TARIKH CADANGAN AKTIVITI . mengenal pasti factorMATLAMAT faktor kecemerlangan HIDUPKU diri 2. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga AKTIVITI 2A 1. peka terhadap tanggungjawab AKTIVITI 1D 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 2 1.3 AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN 4 4 5 1. menghuraikan ciri-ciri APAKAH CITAkecemerlangan diri CITAKU untuk mencapai cita-cita 2. menerangkan peranan KERJASAMA ahli keluarga untuk MENGERAT mencapai perpaduan PERPADUAN 2. menjelaskan cara-cara KEMESRAAN untuk mancapai MENJALIN perpaduan PERPADUAN dalam keluarga KELUARGA 2. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji AKTIVITI 1C 1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3.

peka terhadap perbezaan individu AKTIVITI 3A 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menghuraikan SAYANGI kepentingan perpaduan KELUARGA ANDA dalam keluarga 2. menyayangi keluarga TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT UNIT 3 1. menerangkan BERSAMA kepentingan KELUARGA aktiviti keluarga MEMBAWA 2. menjelaskan KEPELBAGAIAN kepentingan MASYARAKAT KITA memahami perbezaan individu 2. menjelaskan HORMATI HAK kepentingan ORANG LAIN menghormati hak orang lain 2. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menjalinkan hubungan BAHAGIA erat antara anggota keluarga 3.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU 6 7 1. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga AKTIVITI 2C 1. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menangani konflik dalam keluarga 3. menghormati latar belakang individu UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Idea kreatif (m/s 27) Fikir dan jawab (m/s 28) Keratan akhbar : Jenis-jenis rekreasi Fikir dan jawab (m/s 40) Baca dan fahami (m/s 41) MINGGU/TARIKH CADANGAN AKTIVITI . bekerjasama mengatasi masalah keluarga AKTIVITI 2D 1.

menjelaskan KEPENTINGAN kepentingan MENGHORMATI menghormati pendapat PENDAPAT ORANG orang lain LAIN 2. mengenal pasti unsurPERPADUAN unsur pemupukan semangat kekitaan 2. menerangkan unsurSEMANGAT unsur KEKITAAN pemupukan semangat kekitaan 2. menjelaskan MENGHORMATI kepentingan BAKAT ORANG LAIN mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. memberi pendapat secara berhemah 3.AKTIVITI 3B 1. menunjukkan semangat perpaduan AKTIVITI 4B 1. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat AKTIVITI 4A 1. menghormati kebolehan dan bakat orang lain AKTIVITI 3C 1. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN 8 Baca dan fahami (m/s 43 – 44) Fikir dan jawab (m/s 48) Fikir dan jawab (m/s 50) Aktiviti kumpulan (m/s 53) Aktiviti kumpulan (m/s 56) CADANGAN AKTIVITI . menghormati pendapat orang lain 9 UNIT 4 1. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menyatakan syaratPERMUAFAKATAN syarat MENJALIN permuafakatan dalam KEMESRAAN masyarakat majmuk 2. menyemai semangat kekitaan 3.

peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat AKTIVITI 4D 1. menjelaskan Keratan akhbar kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. menerangkan jenisTeliti dan faham (m/s 67 WARISAN jenis – 68) KESENIAN warisan kesenian PELBAGAI KAUM pelbagai kaum di Malaysia 2. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN MINGGU/TARIKH . menjelaskan isu dan Baca dan fahami (m/s KESELAMATAN masalah yang 60) TANGGUNGJAWAB berkaitan BERSAMA dengan keselamatan masyarakat 2.10 1 MINGGU 11 UJIAN BULANAN (1) Soalan dari Minggu 2 hingga minggu 9 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 12 1. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA UNIT 5 1.

menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2.12 AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK 13 AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA 14 AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN 15 AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI 1. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN Keratan alat-alat muzik tradisional Laman web Keratan akhbar Baca dan fahami (m/s 72) Tikar Pasu Idea kreatif (m/s 81) CADANGAN AKTIVITI . melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3.

bentuk seni bina di Malaysia 2. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. mengenal pasti bentuk. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menjelaskan sistem Teliti dan fahami (m/s 22 DEMOKRASI demokrasi berparlimen 97) BERPARLIMEN di Malaysia 2. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI UNIT/AKTIVITI .16 AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA 17 AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional Keratan gambar Aktiviti diri (m/s 88) 18 19 20 21 2 MINGGU PENGGAL 2 MINGGU/TARIKH ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT 6 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3.

menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. menunjukkan taat setia kepada raja 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara Buat Refleksi (m/s 98) Baca dan fahami (m/s 99) Baca dan fahami (m/s 101) Laman web (m/s 103) CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 104) .23 AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI 24 AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI 25 UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN 26 AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA MINGGU/TARIKH 27 UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. merasa bangga terhadap warisan kesenian HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3.

mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara Baca dan fahami (m/s 106) 29 30 UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2.28 AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 2. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. memberikan sumbangan kepada negara 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara Soalan dari Minggu 22 – Minggu 28 Buat Refleksi (m/s 108) 31 AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL Keratan gambar / berita MINGGU/TARIKH 32 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA CADANGAN AKTIVITI Nyanyian (m/s 111) . menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3.

bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN 34 UNIT 10 1. berbangga dengan pentadbiran negara 33 AKTIVITI 9A 1. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia AKTIVITI 9B 1. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. menjelaskan KEPENTINGAN kepentingan JENTERA bekerjasama dalam PENTADBIRAN mewujudkan jentera BERKESAN pentadbiran yang berkesan 2. bekerjasama dalam NEGARA mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara 1 MINGGU 33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Teliti dan fahami (m/s 119) TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN UNIT 9 1. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3.2. menerangkan peranan KEPIMPINAN pemimpin dalam BERWAWASAN mencapai wawasan negara 2. menjelaskan BERSATU PADU kepentingan MENGHADAPI mengekalkan CABARAN keamanan Baca dan fahami (m/s 121) Keratan akhbar Aktiviti diri (m/s 125) CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 128) . menerangkan peranan KESTABILAN jentera pentadbiran JENTERA negara PENTADBIRAN 2.

negara dan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menjelaskan Laman web (m/s 130) MALAYSIA DAN kepentingan NEGARA-NEGARA mengekalkan SERANTAU keamanan serantau 2. menjelaskan Keratan akhbar MALAYSIA DALAM kepentingan HUBUNGAN mengekalkan ANTARABANGSA keamanan dunia 2. menghargai keamanan negara dan dunia 35 AKTIVITI 10A 1. menghargai keamanan negara dan dunia AKTIVITI 10C 1. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menghargai keamanan negara 37 ULANGKAJI / KEMASKINI FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT 38 Soalan dari Tema 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN hingga Tema 6 MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI 39 Soalan dari Tema 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN hingga Tema 6 40 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 41 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 36 AKTIVITI 10B 1. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3. menyatakan Penulisan kreatif : PERANG DAN kepentingan Poster KEMANUSIAAN mengekalkan Puisi – Sajak keamanan – Pantun dunia 2.

KULIT LUAR Projek Khidmat Masyarakat Hidup Bermasyarakat Nama : ______________________________________ Tingkatan : 2__________________ K/P : ________________________ Tahun : 2009_______ Guru : _______________________________________ 2. . Objektif projek : a. b.42 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CONTOH FORMAT LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 2 1. 2. . Aktiviti-aktiviti : . d.dalam kediaman.persekitaran kediaman. Isi Kandungan Bil Perkara Halaman 3. c. e 3. Tajuk projek : Menjaga kebersihan tempat kediaman. 10 (A) PERANCANGAN 1.

e. Kejayaan projek : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ b. (C) 5 REFLEKSI a. d. Kelemahan projek : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c. Tarikh / Masa / Jam Hari : Sabtu Tarikh : 12 Januari 2008 Masa : 8. b. LAPORAN 10 .a.00 – 10. c. Tempoh masa : 10 jam (B) KERJA 15 AMALI Bil 1.Merumput .Menyiram pokok bunga . Harapan : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ D.00 pagi (2 jam) Aktiviti .Membaja . 4.Alih pasu bunga 2.

Laporan e. Pemarkahan 2. B.Sediakan laporan tersebut secara individu PENGHARGAAN . RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN : 2 TAHUN : 2009 PENGGAL 1 MINGGU / TARIKH 1 (05/01 – 09/01) TEMA / UNIT / AKTIVITI 1. Perancangan b. 2 (12/01 – 16/01) 3 (19/01 – 23/01) 4 (26/01 – 30/01) 5 (02/02 – 06/02) . Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK Tema 1 Unit 1 Aktiviti 1A Aktiviti 1B Aktiviti 1C Aktiviti 1D Tema 2 Unit 2 Aktiviti 2A Aktiviti 2B : Pencapaian Kendiri : Pendidikan Menjamin Kecemerlangan Diri : Tokoh Cemerlang : Kegigihan Membawa Kecemerlangan : Apakah Cita-citaku : Matlamat Hidupku : Hubungan Kekeluargaan : Kemesraan Menjalin Perpaduan Keluarga : Kerjasama Mengerat Perpaduan : Rumahku Syurgaku CATATAN A. Tema 2 : Hidup Bermasyarakat B. Refleksi d. C. Sepanjang P&P.Dalam bentuk surat atau kad ucapan terima kasih.Upah dalam bentuk wang saku LAMPIRAN Gambar-gambar yang berkaitan sepanjang projek dijalankan. . Penghargaan f. 30% markah akhir tahun. Tarikh hantar : Sebelum akhir September 2009 A. 40% markah akhir tahun. Kerja Amali c. Lampiran g. Taklimat Khidmat Masyarakat a.

6 (09/02 – 13/02) 7 (16/02 – 20/02) 8 (23/02 – 27/02) 9 (02/03 – 06/03) 10 (09/03 – 13/03) 1 Minggu 11 (23/03 – 27/03) 12 (30/03 – 03/04) 12 (30/03 – 03/04) 13 (06/04 – 10/04) 13 (06/04 – 10/04) 14 (13/04 – 17/05) 15 (20/04 – 24/04) 16 (27/04 – 01/05) 17 (04/05-08/05) 18 (11/05-15/05) 19 (18/05 – 22/05) 20 (25/05-29/05) PENGGAL 2 21 (15/06 – 19/06) 22 (22/06 – 26/06) 23 (29/06 – 03/07) 24 Aktiviti 2C : Sayangi Keluarga Anda Aktiviti 2D : Bersama Keluarga Membawa Bahagia Tema 3 : Hidup Bermasyarakat Unit 3 : Hormati Hak Orang Lain Aktiviti 3A : Kepelbagaian Masyarakat Kita Aktiviti 3B : Menghormati Bakat Orang Lain Aktiviti 3C : Kepentingan Menghormati Pendapat Orang Lain Unit 4 : Semangat Kekitaan Aktiviti 4A : Perpaduan Aktiviti 4B : Permuafakatan Menjalin Kemesraan UJIAN BULANAN (2) CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aktiviti 4C : Buatlah Kebajikan Aktiviti 4D : Keselamatan Tanggungjawab Bersama Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia Unit 5 : Warisan Kesenian Pelbagai Kaum Aktiviti 5A : Warisan Alat Muzik Aktiviti 5B : Bagaimana Rentak Begitulah Tarinya Aktiviti 5C : Warisan Kraftangan Aktiviti 5D : Permainan Warisan Aktiviti 5E : Seni Bina Kreativiti Bangsa Aktiviti 5F : Selembut Jari Sehalus Lukisan ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1 Tema 5 : Malaysia Negara Berdaulat Unit 6 : Demokrasi Berparlimen Aktiviti 6A : Mari Mengundi Aktiviti 6B : Parlimen Lambang Demokrasi Unit 7 : Raja Berpelembagaan Soalan merangkumi tajuk dari minggu 2 – minggu 9 Soalan merangkumi tajuk minggu 3 – minggu 20 .

(06/07 – 10/07) 25 (13/07 – 17/07) 26 (20/07 – 24/07) 26 (20/07 – 24/07) 27 (27/07 – 31/07) 28 (03/08 – 07/08) 29 (10/08 – 14/08) 30 (17/08-21/08) I MINGGU (24/08-28/08) 31 (31/08 – 04/09) 32 (07/09 – 11/09) 33 (14/09 – 18/09) 34 (21/09-25/09) 35 (28/09 – 02/10) Aktiviti 7A : Alat Kebesaran Raja-Raja Unit 8 : Tugas dan Tanggungjawab Kita Aktiviti 8A : Gunakan Hak Kita Aktiviti 8B : Kerja Bersama Aktiviti 8C : Ikut Saluran Yang Betul Aktiviti 8D : Terima Kasih Malaysia UJIAN BULANAN 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Tema 6 Unit 9 : Cabaran Masa Depan : Kestabilan Jentera Pentadbiran Negara Aktiviti 9A : Kepimpinan Berwawasan Aktiviti 9B : Kepentingan Jentera Pentadbiran Berkesan Unit 10 : Bersatu Padu Menghadapi Cabaran Aktiviti 10A :Malaysia dan Negara Aktiviti 10B : Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa Aktiviti 10C : Perang dan Kemanusiaan *Kemaskini Folio Khidmat Masyarakat *Serahan Folio Khidmat Masyarakat ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Soalan merangkumi tema 1– 6 Soalan merangkumi tema 1 –6 Serahan Folio Khidmat Masyarakat Soalan dari m/s 21 -29 36 (05/10-09/10) 37 (12/10-16/10) 38 (19/10 – 23/10) 39 (26/10 – 30/10) 40 (02/11 –06/11) 41 (09/11 – 13/11) 42 (16/11 – 20/11) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->