“Bucuriile iernii”

3 decembrie – 16 decembrie

TAXA DE PARTICIPARE: 1 LEU (TVA INCLUS)
Proiect Naț ional

Parteneri: Ziarul „Esenţ ial în Educaț ie” și Editura Esenț ial Media
Obiectiv: Încurajarea creativităţii, a gândirii proprii, valorificarea potenţialului creator al
copiilor, prin realizarea unor lucrări literare şi plastice originale, pe temele stabilite,
valorificarea propriei munci, prin organizarea de concursuri, expoziţii.
Condiţii de participare:
Fiecare cadru didactic coordonator trebuie să înscrie minimum 15 elevi/clasă.
Materialele se trimit pe unitate de către cadrul didactic coordonator sau pe clasa.

Învăţământ preşcolar: Copiii realizează un desen (pictură) cu tema: “Bucuriile
iernii”
În fiecare unitate de învăţământ preşcolar se organizează o expoziţie cu lucrările
copiilor.
Cadrele didactice coordonatoare desemnează cele mai bune lucrări pe nivel de vârstă.
În ziarul „Esenţial în Educație” se publică articole de promovare despre expoziţiile
organizate.
Învăţământ primar, gimnazial, liceal: Elevii redactează o compunere despre
“Bucuriile iernii” sau o scrisoare pentru Moş Crăciun, maxim o pagină, format A4.
Pe fiecare lucrare se trece:numele și prenumele,clasa,unitatea de învățământ, județul
și cadrul didactic coordonator.
Redactarea lucrărilor pentru concurs:
- fiecare participant la concurs redactează o compunere de maxim o pagină, format
A4;
- lucrările vor fi trimise prin e-mail sau pe CD.
Redactarea articolelor pentru publicare(cadre didactice): Tradiț ii ș i obiceiuri
de iarnă”
- fiecare cadru didactic redactează o lucrare de maxim o pagină, format A4;
Distribuirea materialelor: componenţa comisiilor (cadru didactic coordonator
pentru 15 copii înscriși, președinte comisie pentru minim 100 de copii înscriși/unitate);
-toate articolele cadrelor didactice vor fi publicate într-o carte în format electronic cu
ISBN, înregistrată la Biblioteca Națională și pe www.esential-edu.ro
- toate scrisorile trimise prin e-mail vor fi publicate într-o carte în format electronic cu
ISBN, înregistrată la Biblioteca Națională și pe www.esential-edu.ro
-diplomele, adeverințele și cadourile vor fi trimise la unitatea cu cel mai mare număr
de înscrieri din localitate dumneavoastră (se anunță telefonic fiecare profesor
coordonator).
Premierea:
- toate scrisorile vor fi postate pe site-ul www.esential-edu.ro;
- scrisorile care primesc cele mai multe voturi vor fi premiate;
- moşul trimite daruri pentru primele 300 de scrisori din clasament;

- toate scrisorile vor fi publicate într-o carte în format electronic cu ISBN.
- votul se încheie în data de 20.12.2012, ora 24.00
Se acordă:

 Diplomă de participare pentru toţi preşcolarii, elevii și liceenii înscrişi în concurs

.. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.........50.......51............... unitatea............................................ ADRESĂ....89.. Diplomă de excelenţă pentru cea mai creativă scrisoare desemnată la nivel de şcoală (nivel primar......ro Tel......................................... 0770.................. E-MAIL........................... .............89.........864........com Proiect Naț ional “Bucuriile iernii” 3 decembrie – 16 decembrie NUMELE ŞI PRENUMELE .......717......................................11................................................ro Tel...... 0770...... gimnazial. 0766.................................................864.60(vodafone)..........717............................. 89.. TELEFON FIX/MOBIL... SERIE ŞI NR........................51.......... DATE NECESARE PENTRU EMITEREA FACTURII: NUMELE ŞI PRENUMELE.... adresa...........50..................439956(rds) ............... liceal)  Diplomă de coordonator pentru cadrele didactice înscrise în proiect  Adeverinț ă pentru publicare articol  Cărț ile în format electronic  Toate documentele se semnează şi se eliberează în original Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www......................54(vodafone)...................................82...............................49.................................... ADRESA DE CONTACT......................... 0348........... e-mail................... 0770............................................... UNITATEA/CLASA......... NUMĂRUL DE ELEVI..... telefon)................esential-edu................................................ C....... NOTĂ! PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR NECESARE CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE ÎN PROIECT TREBUIE ATAŞAT UN TABEL CU TOATE DATELE DE CONTACT ( numele şi prenumele..... 0766............... esential-edu............................................................I …………………………CNP..............................439956(rds) E-mail: ziarulesential@gmail.....60(vodafone).... 0348......................................................82.11...............................................54(vodafone)...................: 0742.................................. 89...... 0770........: 0742.....49.............................................

administrarea site-ului.E-mail: ziarulesential@gmail.com Taxa de 1 leu (tva inclus) este necesară pentru eliberarea documentelor (diplome și adeverințe). realizarea cărț ilor în format electronic ș i pentru costurile de distribuț ie. . Materialele vor fi trimise până la sfârșitul lunii ianuarie 2013.