Robert Ludlum MATARESE

PROLOG

NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ

în pădurile de lîngă Celeabinsk, cam la vreo mie cinci sute de kilometri în linie dreaptă de Moscova, se află un pavilion de vînătoare, considerat cîndva locul de odihnă preferat al elitei conducătorilor Uniunii Sovietice. Era o aşanumită „dacea" pentru orice anotimp - primăvara şi vara o împărăţie a florilor de cîmp care creşteau din abundenţă pînăsus, în vîrful dealului de lîngă lac, toamna şi iarna un paradis al vînătorilor. în anii care au urmat prăbuşirii vechiului Prezidiu se păstrase intactă şi devenise un loc de odihnă al celui mai venerat dintre oamenii de ştiinţă ruşi, Dmitri Iurievici, specialist în fizică nucleară, un om pentru toate anotimpurile. Fusese asasinat în mod bestial de nişte ucigaşi care-nu dădeau doi bani pe geniul lui şi nici măcar nu-l urau pe savantul care dorea să se pună în slujba tuturor popoarelor. Nimeni nu ştia de unde anume veniseră asasinii. Pentru ei nu reprezenta decît o ţintă ca oricare alta. Bătrîna cu părul alb şi rar zăcea în pat; fereastra mare, aflată în faţa ei, îi permitea să vadă prima zăpadă venită de timpuriu din nord. Asemeni părului şi pielii ei zbîrcite, tot ceea ce se afla dincolo de geamul ferestrei era alb. Imaculată, zăpada căzută din ceruri îndoia crengile copacilor sub povara ei - un paradis de un alb orbitor. Făcînd un efort, bătrîna apucă clopoţelul de alamă de pe noptieră şi îl scutură. Cîteva clipe mai tîrziu, o femeie mică şi îndesată, în jur de treizeci de ani, cu părul castaniu şi ochii plini de vioiciune şi curiozitate intră repede pe uşă: - Da, bunico, ce s-a întîmplat? întrebă ea. Ce pot să fac pentru tine? -Ai făcut deja prea mult, copila mea. - Nu mai sînt copilă şi aş face orice pentru tine, ştii asta. Să-ţi aduc puţin ceai? - Nu, adu-mi un preot - nu contează care. N-am avut voie să ne ducem la biserică de multă vreme!

- N-ai nevoie de preot, bunico, ci de o mîncare consistentă. - Dumnezeule mare, te porţi exact ca bunicul tău. Tot timpul mă contrazici, mereu ai ceva de comentat. -Nu comentam nimic, o întrerupse Anastasia lurievna Solatova, dar mănînci exact cît o vrabie! - Vrăbiile mănîncă zilnic o cantitate egală cu greutatea lor... Nu că ar avea vreo importanţă, totuşi unde e bărbatutău? -A plecat la vînătoare. Zicea că se văd urme de animale pe zăpada proaspătă. -Probabil că îşi rupe picioarele degeaba. Oricum, n-avem nevoie de provizii. Moscova este generoasă cu noi, spuse bătrîna. -Aşa şi trebuie! exclamăAnastasia Solatova. - Da, draga mea, dar asta numai pentru că se tem să se poarte altfel. - Ce tot spui, Măria lurievna? -Adu-mi preotul, copilă. Am deja optzeci şi cinci de ani şi trebuie să spun cuiva adevărul, aşa cum a fost. Acum! Bătrînul preot ortodox în sutană neagră stătea aplecat peste pat. Cunoştea simptomele acestea; le văzuse atît de des. Bătrîna era pe moarte, respiraţia ei devenea tot mai scurtă şi mai anevoioasă cu fiecare clipă care trecea. - Spovedania dumitale, dragă doamnă? spuse el. -Nu a mea, nătărăule! ripostă Măria Iurievna. Era o zi asemeni celei de azi - căzuse multă zăpadă, vînătorii erau pregătiţi, cu puştile trecute pe umăr. într-o zi ca asta a Fost omorît. Apoi trupul i-a fost sfîşiat şi ciopîrţit de ursul rănit mînat în calea lui de nişte nebuni. - Da, am auzit cu toţii povestea aceea tragică, Măria. - La început au spus că au fost americanii, apoi cei de la Moscova, cei care erau invidioşi pe el; n-au fost nici unii, nici alţii. - A trecut atîta de mult timp de atunci, doamnă. Stai liniştită, Domnul Dumnezeu te aşteaptă. El te va lua la pieptul Lui şi te va alina... - Rahat, imbecilule! Adevărul trebuie să iasă la iveală. Am aflat mai tîrziu - am primit telefoane din toată lumea, nimic scris, numai cuvinte venite prin aer - că nici eu nici copiii mei, nici copiii copiilor mei n-o să mai vedem ziua de mîine dacă dezvălui ceea ce mi-a spus soţul meu.

- Ce anume, Maria? - Nu mai pot respira, părinte, fereastra s-a întunecat. - Ce anume a fost, copila mea întru Dumnezeu? - O forţă cu mult mai periculoasă decît toate-taberele aflate în luptă pe lumea asta. - Ce „forţă", femeie? - Matarese... răul nimicitor. Capul bătrînei căzu pe spate. Murise. Iahtul mare, de un alb strălucitor, măsurînd cincizeci de metri de la proră la pupa, manevra încet pentru a intra în portul Estepona, situat în partea de nord a renumitei Costa del Sol, loc de odihnă al bogătaşilor lumii. Bătrînul sfrijit din cabina de lux şedea pe un fotoliu de piele şi era servit de valetul care îl slujea de aproape trei decenii. Bătrînul proprietar al iahtului se pregătea pentru cea mai importantă conferinţă din lunga sa viaţă. Avea nouăzeci de ani, dar vîrsta fusese ţinută secretă deoarece îşi petrecuse o mare parte din viaţă printre ucigaşi cruzi şi neîndurători, mult mai tineri. De ce să le ofere acestor pungaşi plăcerea de a le confirma clevetelile despre aşa-zisa lui senilitate, cînd în realitate era vorba de experienţa superioară a multor generaţii? Suferise trei operaţii estetice în urma cărora chipul lui arăta aproape ca o mască. De fapt era vorba de o aparenţă, o imagine menită să-i inducă în eroare şi să-i descumpănească pe oportuniştii gata să-i uzurpe imperiul financiar, dacă li s-ar fi oferit o şansă oricît de mică. Un imperiu care nu mai însemna nimic. Era un colos de hîrtie în valoare de şapte miliarde de dolari americani, şapte mii de milioane, construit prin manipularea unei entităţi de mult uitate. începuse cu dorinţa de răzbunare şi devenise apoi de-a dreptul violent şi satanic, corupt de subalternii care nu urmăreau altceva decît propriul interes. - Cum arăt, Antoine? - Splendid, monsieur, răspunse valetul, aplicînd un after-shave plăcut mirositor şi luînd prosopul care ascundea costumul impecabil şi cravata în dungi. - Nu e exagerat, nu-i aşa? - Cîtuşi de puţin. Sînteţi preşedinte, domnule, şi toţi trebuie să înţeleagă asta. Nu puteţi accepta nici un fel de opoziţie. - O, bătrîne prieten, dar nu va exista nici un fel de opoziţie! Intenţionez să dau instrucţiuni diferitelor comitete

să se pregătească pentru restructurare. Am intenţia să ofer cîştiguri generoase tuturor celor care şi-au consacrat timpul şi energia unor întreprinderi despre care, în realitate, nu ştiau nimic. - Dar vor fi şi unii care vor considera instrucţiunile greu de îndeplinit, mon ami René. - Buun! Ai început să renunţi la aparenţe - asta înseamnă că ai ceva să-mi spui. Cei doi bărbaţi rîseră încetişor şi bătrînul continuă: Antoine, adevărul e că ar trebui să te numesc într-un comitet executiv. Nu-mi amintesc să-mi fi dat vreodată un sfat greşit. - Mi-am oferit sfaturile numai atunci cînd le-ai cerut şi cînd am considerat că înţeleg despre ce este vorba. Nu m-am amestecat niciodată în negocierile de afaceri, din care nu pricep o iotă. - Numai cînd a fost vorba de oameni, aşa e? - Să zicem că-mi place să fac pe protectorul, René... Hai, lasă-mă să te ajut şi să te aşez în scaunul cu fonìe... - Nu, Antoine, fără scaun cu rotile! Ia-mă de braţ; o să intrăm împreună în sala de şedinţe... Apropo, ce ai vrut să spui cu cei care n-or să fie incìntati de instrucţiunile mele? Toţi îşi vor primi cîştigurile. Vor fi mai mult decît generoase. - Siguranţa nu este acelaşi lucru cu participarea activă, mon ami. Muncitorii vor fi într-adevăr recunoscători, dar cei din executiv s-ar putea să fie de altă părere. îi scoţi din fiefurile în care îşi exercitau puterea şi influenţa. Ai grijă, René, mulţi dintre cei care vor participa la această conferinţă sînt membri ai grupului. Sala de mese a iahtului era replica unui vestit restaurant parizian; picturile murale realizate în stil impresionist înfăţişau scene de pe malul Senei, Arcul de Triumf, Turnul Eiffel şi diverse alte locuri cunoscute din Paris. în jurul mesei circulare de mahon se aflau cinci scaune - patru ocupate şi al cincilea liber. Patru bărbaţi în costume oficiale, de culoare închisă şedeau la masă. în faţa fiecăruia se găsea o sticlă cu apă minerală de Evian, o scrumieră şi un pachet de ţigări Gauloises. Numai două scrumiere erau folosite în momentul acela. Bătrînul cu aspect fragil păşi în încăpere însoţit de valetul care îl servea de douăzeci şi opt de ani, cunoscut celor prezenţi de la întîlnirile anterioare. Avu loc un schimb de saluturi; bătrînul „preşedinte" se aşeză pe scaunul din mijloc, iar slujitorul luă loc în spatele lui, lîngă perete. Procedura era

acceptată, nimeni nu obiectă şi nici n-ar fi putut s-o facă, întrucît devenise deja o tradiţie. -Aşadar, sînt prezenţi toţi avocaţii. Mon avocat de la Paris, ein Rechtsanwalt din Berlin, mio avvocato de la Roma şi, bineînţeles, avocatul corporaţiei noastre de la Washington, D.C.: mă bucur să vă văd din nou. Se auziră murmure de aprobare şi de mulţumire; bătrînul continuă: - înţeleg din felul în care m-aţi întîmpinat că întîlnirea noastră nu vă entuziasmează. Păcat, pentru că instrucţiunile mele vor fi aduse la îndeplinire, indiferent că vă sînt sau nu pe plac. -Dacă îmi permiteţi, herr Mouchistine, spuse avocatul din Germania, am primit cu toţii instrucţiunile dumneavoastră codificate - acum se află sub cheie în depozitele noastre - şi, sincer vorbind, sîntem uluiţi! Nu numai că intenţionaţi să vindeţi toate companiile şi toate bunurile acestora... - Cu excepţia unor sume absolut extraordinare pentru serviciile dumneavoastră profesionale, bineînţeles, îl întrerupse René Mouchistine pe un ton ferm. - Apreciem în mod deosebit generozitatea dumitale, René, dar nu acesta este lucrul care ne îngrijorează, spuse avocatul de la Washington, D.C., ci ceea ce va urma. Anumite pieţe se vor prăbuşi, bursele vor exploda... se vor pune întrebări! S-ar putea să se facă anchete... şi să fim compromişi cu toţii. - Prostii. Fiecare dintre voi nu a făcut altceva decît să îndeplinească ordinele bizarului René Pierre Mouchistine, unicul proprietar al întreprinderilor. Dacă aţi fi procedat altfel, ar fi trebuit să vă daţi demisia. O dată spuneţi adevărul domnilor şi dacă spuneţi adevărul, nimeni nu vă poate face nimic. -Dar, monsignore, exclamă avocatul din Italia, vindeţi bunurile cu mult sub valoarea pieţei! în ce scop? Trimiteţi milioane pentru opere de caritate unor indivizi care nu ştiu să deosebească o liră de o marcă germană! Ce sînteţi dumneavoastră, un socialist care doreşte să reformeze lumea distrugînd miile de oameni care au crezut în dumneavoastră, în noi? - Cîtuşi de puţin. Faceţi parte cu toţii din ceva ce a început cu mulţi ani înainte să vă naşteţi, din viziunea marelui padrone, baronul de Matarese.

- Cine? întrebă avocatul francez. - îmi amintesc vag că am auzit de numele acesta, mein Herr, spuse neamţul. Dar nu-mi spune nimic. - De ce ar trebui să-ţi spună ceva? René Mouchistine aruncă o privire scurtă peste umăr spre valetul lui, Antoine. Nu sînteţi nimic altceva decît pînzele de păianjen care au pornit de la sursă, pentru a face ca această operaţie să pară legală, deoarece voi eraţi legali. Spuneţi că dau înapoi milioanele celor care au pierdut - dar de unde credeţi că provine averea mea? Am devenit nişte avari ! -Nu poţi face asta, Mouchistine! strigă americanul, sărind în picioare. Am să fiu chemat în faţa Congresului. - Şi eu! Bundestag-ul va insista să se facă cercetări, strigă avocatul de la Berlin. - N-am de gînd să mă prezint în faţa Camerei Deputaţilor, protestă parizianul. - Am să-i pun pe asociaţii noştri din Palermo să te convingă să te răzgîndeşti, spuse omul de la Roma pe un ton ameninţător. -De ce nu încerci chiar dumneata, acum? Ţi-e teamă de un bătrîn? Italianul se ridică furios în picioare, şi mîna se îndreptă spre interiorul sacoului bine croit. Nu apucă să-şi termine gestul, căci un foc tras de valetul Antoine cu un pistol cu amortizorii zdrobi craniul. Italianul căzu murdărind parchetul. - Eşti nebun! strigă neamţul. Voia doar să-ţi arate un articol de ziar în care se face legătura între mai multe dintre companiile dumitale şi mafie. Eşti un monstru! -Afirmaţia este de-a dreptul hilară, venind de la tine, dacă ne gîndim puţin la Auschwitz şi Dachau. - Pe atunci nici nu eram născut! - Citeşte istoria... Ce părere ai, Antoine? - Legitimă apărare, monsieur. In calitate de informator principal la Sureté, am să menţionez asta în raport. A întins mîna după armă. - Rahat! strigă avocatul din Washington. Ne-ai făcut o înscenare, ticălosule! -Nu chiar, am vrut pur şi simplu să fiu sigur că o să-mi îndepliniţi ordinele. - Nu putem! Pentru numele lui Dumnezeu, chiar nu înţelegi? Ar însemna sfîrşitul pentru noi toţi...

- Pentru unul din voi, în mod cert. Dar o să scăpăm de cadavru, o să-l dăm de mîncare peştilor. - Nu eşti în toate minţile! - Am devenit. Nu eram aşa la început... Stop! Antoine!... Hublourile! Micile ferestre circulare ale iahtului se umpluseră brusc de feţe acoperite cu măşti de cauciuc. Oamenii de afară sparseră geamurile cu paturile armelor şi începură să măture încăperea cu rafale lungi. Valetul îl trase pe Mouchistine sub un bufet de lemn, deşi fusese şi el însuşi rănit grav la umăr. Pieptul lui Mouchistine fusese străpuns de mai multe gloanţe. Prietenul lui de aproape treizeci de ani nu avea să supravieţuiască. - René, René ! Respiră adînc, respiră adînc. Au plecat. Am să te duc la spital! - Nu, Antoine, e prea tîrziu! Mouchistine se înecă. Avocaţii au murit şi nu-mi pare rău că mă duc şi eu. Am trăit cu răul şi mor respingîndu-l. Poate că asta va avea o însemnătate. - Ce tot vorbeşti, mon ami, prietenul meu drag? - Caută-l pe Beowulf Agate. - Pe cine? - întreabă la Washington. Trebuie să ştie unde este! Vasili Taleniekov a fost ucis, dar Beowulf Agate nu_ Trebuie să fie pe undeva şi el ştie adevărul. - Ce adevăr, prietene? - Mataresse! S-au întors. Au ştiut de conferinţa asta. Au înţeles instrucţiunile codificate, înseamnă că au cifrul. Indiferent cine a mai rămas, a avut misiunea samă oprească, aşa că tu trebuie să-i opreşti pe ei! -Cum? - Luptă împotriva lor cu inima şi cu sufletul! în curînd se vor răspîndi peste tot! Ei sînt răul pe care l-a prorocit arhanghelul iadului, îngerul bun care a devenit slujitorul Satanei. -Nu înţeleg ce spui! Nu ştiu să interpretez Biblia! -Nici nu e nevoie! şopti Mouchistine gata să-şi dea duhul. Ideile sînt monumente mai măreţe decît catedralele. - Ce Dumnezeu spui? - Caută-l pe Beowulf Agate. El este cheia. René Mouchistine fu cutremurat de un spasm care îl

aruncă înainte, apoi căzu pe spate, cu capul rezemat de bufet. Ultimele lui cuvinte răsunară clar, reluate apoi şi de ecou: - Matarese... întruchiparea Răului... Bătrînul care cunoştea secretul murise.

1
Şase luni mai devreme Pe dealurile accidentate din apropiere de Porto Vecchio, de-a lungul ţărmului Mării Tireniene, se aflau rămăşiţele unei moşii cîndva măreţe. Conacul de piatră, clădit ca să reziste secole la rînd, rămăsese aproape intact la exterior, însă interioarele fuseseră distruse de flăcările unui incendiu cu cîteva decenii în urmă. Era pe la jumătatea după-amiezei; cerul întunecat prevestea o ploaie torenţială, căci o furtună de toamnă tîrzie înainta pe coastă dinspre Bonifacio. Curînd, aerul şi pămîntul aveau să fie îmbibate de apă; noroiul se va înstăpîni peste tot, iar potecile năpădite de ierburi din jurul casei mari vor deveni impracticabile. - Aş sugera să ne grăbim, padrone, spuse corsicanul vînjos, îmbrăcat cu un hanorac cu glugă. Drumul spre aeroportul Senetosa este destul de anevoios chiar şi atunci cînd nu e furtună, adăugă el într-o engleză cu un puternic accent străin. - Senetosa poate să mai aştepte, răspunse bărbatul zvelt, cu manta de ploaie. Accentul îi trăda originea olandeză. Totul poate aştepta pînă termin!.... Dă-mi te rog planul părţii de nord. Corsicanul băgă mîna în buzunar, scoase o coală de hîrtie împăturită de mai multe ori şi i-o înmînă omului din. Amsterdam. Acesta o despături repede, o lipi de peretele de piatră şi începu s-o examineze febril, privind din cînd în cînd în jur. începu ploaia; mai întîi o burniţă uşoară, care se transformă rapid într-o adevărată aversă. - Aici, padrone, strigă ghidul de la Bonifacio, arătînd spre o arcadă din zidul de piatră, care permitea accesul spre un fost chioşc din grădină, destul de ciudat; arcada avea o deschidere de numai un metru şi ceva, în timp ce grosimea ei depăşea doi metri, astfel că arăta ca un fel de tunel. Viţa sălbatică aproape că acoperise intrarea, de parcă ar fi dorit să interzică accesul într-acolo. Oricum era un adăpost bun, căci ploua de parcă turna cu găleata.

Padrone, un bărbat abia trecut de patruzeci de ani, alergă şi se adăposti; apoi întinse harta despăturită pe frunzişul sălbatic, scoase din buzunar o carioca roşie şi încercui o zonă largă. - Secţiunea asta, strigă el, trebuie înconjurată cu sîrmă şi sigilată. Să nu intre nimeni aici, să nu atingă nimeni nimic. E clar? - Dacă aşa porunciţi, aşa se va face. Dar, padrone, e vorba de peste o sută de acri. - N-are importanţă. Reprezentanţii mei vor verifica periodic dacă ordinul este respectat. - Nu e nevoie, domnule, am să mă ocup personal. - Bine, foarte bine, aşa să faci. - Şi restul, grande signore? -Aşa cum am discutat la Senetosa. Trebuie respectate planurile originale, alcătuite la Bastia acum două sute de ani, dar cu tot confortul modern. îţi voi trimite tot ce-ţi trebuie cu vasele mele şi cu avionul, la Marsilia. Ai numerele şi codurile secrete ale telefoanelor şi faxurilor mele. Dacă faci ceea ce te-am rugat - ceea ce ţi-am cerut - vei fi un om bogat. - Consider un privilegiu pentru mine faptul căam fost ales,padrone. - Şi sper că ai înţeles - totul trebuie ţinut în cel mai strict secret. -Naturalmente, padrone! Sînteţi un bavarez excentric care doreşte să-şi petreacă timpul printre minunatele coline de la Porto Vecchio. Asta este tot ce se ştie! - Bine, foarte bine. -Numai că, dacă îmi permiteţi,grande signore, ne-am oprit în sat şi bătrîna care ţine hanul ăla prăpădit v-a văzut. De fapt, a căzut în genunchi în bucătărie şi a mulţumit Mîntuitorului că v-aţi întors. -Ce? - Dacă vă mai amintiţi, cînd aşteptam mîncarea care nu mai venea, m-am dus la bucătărie. Am găsit-o rugîndu-se. Plîngea în timp ce vorbea şi spunea că v-a recunoscut după faţă şi după ochi. „Baronul din Matarese s-a întors", repeta ea întruna. Corsicanul rostise numele aşa cum se pronunţa în italiană, Matqresa. Femeia îi mulţumea Domnului că v-aţi întors, că măreţia şi bunăstarea vor reveni în munţii noştri. - Trebuie să-ţi ştergi din memorie episodul ăsta, înţelegi ce-ţi spun?

Ordinele erau clare. Casa mare. nu vei avea unde să te ascunzi. Servitori elegant îmbrăcaţi întîmpinau maşinile care se apropiau de scara din marmură de la intrare. iar aleea de acces de pe drumul spre! Senetosa fusese pavată şi în timpul nopţii era luminată de lămpi mici ascunse în iarbă.Bineînţeles.. aşa cum numai milioanele de dolari le puteau asigura. toalete.înţeleg. se recurgea la aparate acţionate manual sau electric pentru a se obţine adevărul. percheziţionîndu-i fără ca aceştia să-şi dea seama. spuse corsicanul. Dacă răspunsurile nu erau mulţumitoare. domnule. -Am să mă străduiesc din toate puterile. Existau toate elementele confortului modern. Era în amurg. aer condiţionat.. Termină totul la timp. Dealurile de la Porto Vecchio parcă luaseră foc în lumima soarelui care apunea. Candelabre cu lumînări înlocuiseră uriaşul policandru. indiferent dacă te-ai îmbogăţit sau nu. padrone. Trebuie terminată în şase luni. Terenul din jur fusese curăţat. . înghiţind în sec. Altele nu .aparat de( filmat.. . Să nu faci economie. ajutîndu-i să coboare din automobile. apă curentă. -Da? . cameră de luat vederi sau aparat de înregistrat . Cine venea cu astfel de aparate era reţinut şi condus într-o cameră de interogatoriu unde i se puneau întrebări foarte dure.Cît despre bătrîna de la han .Dacă strădaniile tale „din toate puterile" nu vor fi suficiente. Peluza de iarbă din jurul clădirii principale a castelului permitea amenajarea unui teren de crochet. capisce? . Acestea erau toate. Nu am auzit nimic.O moar-o! Trecuseră şase luni şi douăsprezece zile şi măreţul conac al dinastiei Matarese fusese restaurat.de la o distanţă de trei metri. Rezultatele erau remarcabile. cu sala de bal uriaşă arăta exact cum o proiectase arhitectul de la începutul secolului al XVIII-lea. Ceea ce nu ştiau vizitatorii era faptul că toţi servitorii erau bodyguarzi bine antrenaţi. -Acum în legătură cu reconstrucţia. Organizaţia Matarese1 revenise cu toată puterea şi gloria ei dubioasă. Sosiseră şapte maşini de dimensiuni uriaşe. Bodyguarzii îmbrăcaţi de la Armâni îi întîmpinau plini de solicitudine pe vizitatori. membri ai unor comandouri din diferite ţări. Fiecare avea ascuns în palmă un scanner electronic care detecta orice fel de armă .

lăsînd impresia că nici unul dintre oaspeţi nu înţelegea rostul acestei reuniuni.aveau să mai vină. un alt bodyguard îi conduse spre sala de banchete. Conversaţia. . în cele din urmă se stabiliră la engleză. de naţionalităţi diferite care aveau o singură trăsătură comună . muzica încetă. din Hawaii sau din Hong Kong. În mijlocul încăperii imense se afla o masă lungă. distanţa dintre ele nefiinc mai mică de un metru şi jumătate. Conversaţiile duse în şoaptă se poticneau mereu. trei pe cealaltă. Brusc. Şase bărbaţi şi o femeie. mai mult o flecăreală. în vocea bărbatului se simţea un ciudat amestec de răceală şi febrilitate refulată. Bărbatul cel zvelt din Amsterdam ieşi dintr-o nişă şi înainta încet intrînd în conul de lumină. nu prea entuziast. de salon. arzători. Toţi vorbeau engleza şi franceza. Lumina candelabrelor scăzu în intensitate şi un mic jet de lumină ţîşni de după balustrada unui balcon şi se concentra pe pupitrul din capul mesei. Chipul lui cu trăsături plăcute părea palid în strălucirea luminii. în faţa fiecărui invitat se aflau boluri de cristal cu caviar.. cu vîrste cuprinse între treizeci şi cincizeci de ani. El îi privi cu atenţie pe fiecare din cei prezenţi. dar nu am avut altă soluţie. că am întrerupt cursul activităţilor dumneavoastră profesionale şi sociale. Se auzi un murmur afirmativ. aşa că se conversa în ambele limbi. deoarece doi bărbaţi. americani. nu se descurcau suficient de bine vorbind franceza. Trecutul lor ascundea multe elemente înfricoşătoare.Vă mulţumesc că aţi dat curs invitaţiei mele. erau plini de viaţă. Aveau şi de ce. Doi chelneri în uniformă luau comenzile de cocteiluri. Sper că aţi călătorit în condiţii bine. se reducea la schimburi de impresii despre cunoştinţe comune şi despre vremea de la St. patru scaune pe o parte a mesei. După ce urcară pe scările de marmură ale vilei Matarese. îmi dau perfect de bine seama. după ce îi salută înclinînd capul. dar ochii.erau neînchipuit de bogaţi. în faţa celor şapte scaune fuseseră aşezate plăcuţe cu numele oaspeţilor. Acordurile estompate ale Fugii de Bach umpleau încăperea. în capul mesei era un scaun în faţa căruia se afla un mic pupitru. Nimeni nu îndrăznea să pună întrebarea cheie: De ce sîntem aici? Şase bărbaţi şi o femeie . .şapte oameni înspăimîntaţi. din Bahamas. continuă el. Tropez.

Răsunară voci iritate de ambele părţi ale mesei.Telegrama mea menţiona doar cuvîntul „Azore".Vă rog. din cîte îmi dau seama. îl deţineţi şi pe cel asupra taxelor aeriene care cresc necontenit. Aceasta este moştenirea mea. mă aflu aici pentru că mi-aţi dat de înţeles că aş putea avea necazuri serioase dacă nu vin. aşadar spune-ne despre ce este vorba. -Ajunge. uluiţi. Consorţiul pe care îl conduceţi este dominat de corupţie. doamnă. . întrebă un francez. referiri la diverse activităţi dubioase care ar fi putut reprezenta motivul convocării la această vilă ascunsă din Porto Vecchio. Ştiu despre fiecare dintre dumneavoastră mai multe decît ştiţi dumneavoastră înşivă. Toţi sîntem descendenţi ai lui Matarese. ridicînd vocea. Nici soţia mea şi nici copiii mei nu au auzit de el. spuse un portughez chel de vîrstă mijlocie. care purta la gît un superb şirag de perle veritabile. legatul meu . mă simt stînjenit să fiu rugat. mita de la Lisabona este de-a dreptul ucigaşă. spuse un englez îmbrăcat într-un admirabil costum Savile Row. Matarese s-a dus. îl întrerupse pe un ton rece femeia înjur de treizeci de ani. o amintire îndepărtată care trebuie îngropată cît mai adînc. adăugă el încet.în ceea ce mă priveşte.îmi cer scuze. .Vă rog să mă scuzaţi! .Nu e un nume la care obişnuim să ne referim. Cei şapte vizitatori. Sînt sigur că se va trece cu vederea absenţa dumneavoastră. . . Dacă exercitaţi controlul asupraAzorelor. . . Se pare că a fost suficient. de mult . spuse bărbatul din Amsterdam. Ştiu că eraţi în drum spre ferma Mirage din Palm Springs ca să vă întîlniţi cu actualul partener al soţului dumneavoastră din firma lui de brokeraj şi extorcare. Sîntem aici. căci firma nu ar exista dacă n-ar fi finanţată de dumneavoastră.De ce să mai amintim de el. şi taxelor aplicate celor peste un milion de turişti care sosesc anual. scumpă.iar dumneavoastră sînteţi de asemenea moştenitori. îmbrăcată cu o rochie neagră. doamnă. .-Acum ai. Mesajul dumneavoastră codificat şi-a făcut efectul asupra mea.e mort şi uitat. Habar nu aveţi de ce sînteţi aici. se uitau unul la altul ca şi cum ar fi fost legaţi brusc între ei de ceva imposibil de exprimat în cuvinte.

cît şi numite. Cu toţii conduceţi.. Bogăţia v-a permis să ajungeţi în vîrful piramidei societăţii financiare. marele bărbat nu şi-a neglijat niciodată responsabilităţile.Aşa este. sau poate nu. Fiecare dintre dumneavoastră a fost ales pentru a împlini destinul Matarese. bătrîne? .Nu puteţi dovedi nimic..Ce destin? interveni şi celălalt american. cu un puternic accent din sud. Sînteţi îngropat? Nu cred. De fapt. nu v-am adus la Porto Vecchio doar ca să mă laud cu precizia informaţiilor mele.. deloc. cu Olanda.. băiete! -Admir modul în care ai modifi. nu-i aşa? Sînt descendent direct al baronului de Matarese. se priveau unul pe altul cu suspiciune. domnule. . spuse unul din americani. Eşti vreun Huey Long? . domnule avocat . Franţa. Sînteţi cel mai important consilier al uneia din principalele bănci din Boston. Anglia. Ultimul meu nume vă spune ceva. Massachusetts. . corporaţii şi conglomerate uriaşe. personal sau prin delegaţi.. interveni bărbatul din Londra. ce destin.. şi membru al celei mai corupte instituţii care a stors bani compromiţînd persoane oficiale din aparatul de stat şi federal.Unde naiba vrei să ajungi? întrebă americanul din Louisiana. atît alese.Operaţiunile mele sînt curate ca lacrima.La naiba. . ca şi cînd ar fi încercat să descifreze o taină extraordinară. Vă admir talentele. Portugalia. Magna cum laude. uluiţi. Ce vrei să spui. şi urmaşii necunoscuţi..Dumneavoastră sînteţi mort? întrebă olandezul. dar cazinourile dumitale înşirate de-a lungul fluviului Mississippi sugerează că dumneata ai putea fi. America şi.Aş fi fost de-a dreptul uimit dacă s-ar fi întîmplat. A avut legături cu cele mai distinse familii din Italia. . cum dovedeşte chiar existenţa mea. ceea ce reprezintă însăşi esenţa filozofiei Matarese. . pentru care m-am'documentat temeinic. .Nu. Oricum.Nu mă provocaţi. .veţi pierde. . Cum probabil ştiţi. Oaspeţii. Numele de Matarese nu a apărut niciodată în nici un document legal referitor la operaţiile cu terenuri funciare ale familiei mele. Mai întîi vă rog să-mi permiteţi să mă prezint: sînt Jan van der Meer Matareisen. Facultatea de Drept de la Harvard. legăturile baronului au rămas secrete. a fost bunicul meu. în ciuda acestui fapt.

cu condiţia să ascultaţi.. vorbeşte odată. . pentru că toate l-au acceptat .. mlădiţe ieşite din aceeaşi coapsă.Hai. . Am avut nevoie de cinci luni ca . .. sînteţi cu toţii copiii acelor copii. S-a măritat foarte repede cu un agent de asigurări care făcea parte din executivul unei companii.în ochii Bisericii. deşi nu vorbeşte prea mult despre asta. este aşa sau nu? -Aşa este.. domnule? Pentru educaţie sau pentru investiţii? . ci afirmi chiar că sîntem cu toţii rude! strigă avocatul din Boston. insistă antreprenorul din Lisabona. fotografiile i-au apărut în publicaţii ca Vogue şi Vanity Fair. ..N-a fost nevoită s-o facă. N-a fost violată nici una.Pot să răspund cu precizie şi amănunte asaltului dumneavoastră. olandezule. nu pot spune asta. căci baronul s-a însurat cu bunica mea. La fel ca şi mine. tăcură.Prea bine. -Aţi dus "vreodată lipsă de fonduri. dar atît!" sau „E absurd! Familia mea a fost bogată dintotdeauna!" sau „Uitaţi-vă la mine! Sînt blondă naturală.Bunica dumneavoastră a fost şi încă mai este o femeie deosebit de frumoasă. Ce dovezi ai în acest sens? a • . Compania s-a dezvoltat rapid şi omul a devenit curînd preşedintele ei.Cred că mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi luat-o deja înainte. Ca manechin. zîmbind ironic. Apetitul Baronului era foarte mare şi gusturile foarte variate.Nu.era un bărbat extraordinar. Toţi cei de faţă izbucniră în strigăte şi exclamaţii de genul: „Am auzit de Matarese. există o mică ascunzătoare şi în ea un pachet învelit în muşama.Nu numai că sugerezi. cînd Jan Matareisen ridică mîinile spre a face linişte. îngropată la doi metri sub pămînt. n-am nici o picătură de sînge mediteranean în mine!" Pînă la urmă protestatarii rămaseră fără suflu şi. .în partea de nord-est a acestei proprietăţi. aşa cum ar putea să se exprime un bard englez. spuse Jan van der Meer Matareisen. spuse el calm.Şi noi ce naiba sîntem? Nişte bastarzi aflaţi la a doua generaţie? tună americanul din New Orleans. aşa voi face. Dintre toţi doar eu sînt nepot legitim. . Fiecare dintre dumneavoastră este un descendent al baronului de Matarese. .. Bunicile voastre au fost aduse în faţa lui precum cadînele la un şeic arab.

dacă nu mă înşel.să-l găsesc. strigă femeia blondă din Los Angeles. în mod colectiv.Incredibil.Întrucît dumneata pari familiarizat cu această „viziune" nu ai vrea să fii ceva mai clar? întrebă femeia. viziunea bunicului nostru. şi în acelaşi timp moştenitorii Matarese. . indiferent că ne place sau nu. La urma urmelor sîntem rude. Nu doresc să vă simţiţi stînjeniţi. Era clar că. . vila de pe malul lacului Como. căci prima a fost anulată în mod ilegal de dumneata. Ce ai pe ordinea de zi. ..scopul nostru este să promovăm cauza Matarese.Din cîte ştiu eu. îmi place cum sună. spuse bărbatul de la Roma..Dumnezeule mare! exclamă americanul din sud şi accentul lui păru şi mai pronunţat. Era cardinal. Este doar o chestiune de timp şi de curiozitate. Nu-mi fac nici un fel de reproşuri. cei şapte moştenitori erau intrigaţi. -Aparţine nepotului meu. dar să ştii că prost nu sînt. o pot face şi alţii. care purta veşmîntul clerical. Ştiam eu că dumneata vei aprecia latura umoristică. . .Din cea de-a doua căsătorie. Se potriveşte cu pregătirea dumitale de licenţiat în management. sîntem veri de-al doilea. spuse englezul cu răsuflarea tăiată.Aşa-i. Dacă eu am putut afla diversele voastre „activităţi".Dar cîştigi o mulţime de bani de pe urma băncilor controlate de Sfîntul Scaun. . afirmaţia este discutabilă. . încuvi inţă Matareisen. -Nu te înşeli.De fapt.Foarte bine. îl întrerupse americanul din sud.Vorbeşti al naibii de mult şi spui al naibii de puţin. sîntem cu toţii rude. . Ordinea de zi . Sînteţi aici pentru că vă consider vulnerabili. .. . N-ai decît să-mi spui cum vrei. Era foarte meticulos în această privinţă. nu am un profit personal. este mai degrabă comic.„Ordinea de zi". nu-i aşa? .Trebuie să aducem Biserica în secolul al XX-lea. băiete? . . bineînţeles. Sanctitatea sa te apreciază. dar să trecem mai departe. Eşti un preot cam poznaş. Continuă! . dar Colegiul te detestă.. Guillaume de Matarese.Dar e ridicol. în pofida rezervelor lor. . Am în vedere. Da..Eu fac numai recomandări. Acolo se află înscrise numele copiilor baronului şi ţările în care trăiesc. dragul meu oaspete din Boston. Toţi ochii se pironiră asupra olandezului.

E nemaipomenit. „vere".aceasta este cauza vizionarului cunoscut sub numele de Baronul de Matarese. care este scopul? .Dar aţi avut şi pierderi. . nu-i aşa? .. avem toate cărţile în mînă! . spuse portughezul. aţi fost aduşi aici pentru că v-am găsit anumite puncte vulnerabile care servesc scopurilor mele. spuse nepotul lui Matarese. S-au opus vehement rugăminţilor mele.Şi vrei să spui că. Aşa cum spuneam mai înainte.Sîntem cu toţii conştienţi de asta. îl întrerupse olandezul. suficient de mulţi bani pentru a ne introduce peste tot şi a influenţa centrele de putere pe care le reprezentăm. I-am abordat şi pe alţii. aşa cum poate să confirme „vărul" meu din America cu cazinourile lui. .Da. asta vreau să spun. . declarînd că vor da în vileag de îndată orice mişcări ar încerca . în folosul nostru. Acţionînd concertat. Deci. Bănuiesc că mulţi dintre noi profităm serios de pe urma ratelor de schimb valutar fluctuante. controlează şi guvernul ei. nu în mîinile guvernelor care nu ştiu decît cum să-i cheltuiască şi să asmută un popor împotriva altuia.Neglijabile. Să punem banii în mîinile celor care se pricep să umble cu ei. faţă de pierderile suferite de jucători. pe măsură ce vom transfera milioanele de pe o piaţă pe alta.. .Cu excepţia cîtorva. dînd la iveală poate chiar mai mult decît ar fi trebuit. . lira engleză. Averile noastre puse la un loc însumează peste un miliard de miliarde de dolari. Nu putem să pierdem. Această influenţă se va răspîndi în întreaga lume cu rapiditate. .. Lumea este deja în război. spuse englezul. yenul japonez şi toate celelalte valute ale lumii.. interveni şovăitor portughezul. .Te-ai prins. războiul economic se află în plină desfăşurare.Cred că ne îndepărtăm de subiect. atît individual. vom avea puterea de a crea haosul economic. cît şi colectiv. dar cine sînt învingătorii? Ţineţi minte. cine controlează economia unei ţări.Să exercităm controlul asupra pieţelor lumii. în comparaţie cu cîştigurile. Putem s-o facem. toate se influenţează reciproc. strigă antreprenorul din New Orleans. să introducem disciplina în finanţele internaţionale .. Ceea ce se întîmplă cu dolarul american afectează marca germană.După cum ştiţi. finanţele internaţionale sînt acum integrate la scara întregului glob pămîntesc.

deosebit de influenţi care ar vrea să ne distrugă.. italieni. Banul este elementul egalizator. negri idolatrizaţi şi hispanici. Scott Fitzgerald. Evrei. spuse Matareisen. nu era rudă de sînge cu noi. Este vorba de doi bărbaţi şi o femeie. o numărătoare inversă. „Hamps" reprezenta provincia imaginară a romancierului F. Acesta este termenul limită pentru instaurarea controlului Matarese. Diversele exigenţe impuse de cluburi sînt tot mai reduse datorită numărului crescînd de solicitanţi.Atunci reflectează la următoarele.chiar în momentul în care am fi încercat să ne ridicăm. Avem un termen. încă şocate. A mai existat încă unul. în funcţie de tipul de avion particular întrebuinţat.. părinte.. dacă vrei. viziunile sînt domeniul meu. piscine. 28 august Capătul de est al lui Long Island se află la aproximativ o oră de zbor de Manhattan. Moartea lor nu trebuie să aibă nici o legătură cu vreunul dintre voi. însă. Ceilalţi. . Bogată.să facă moştenitorii Matarese. Exclusivismul deceniilor anterioare fusese diminuat datorită ascensiunii noilor îmbogăţiţi. Jan van der Meer Matareisen. contribuţiile generoase ale acestora la îmbunătăţirea . ea abundă în case luxoase cu pajişti bine îngrijite. Să trecem la lucrurile esenţiale? Sau doreşte cineva dintre voi să ne părăsească în momentul de faţă? . Sînt singurii care ne mai stau în cale. trebuie eliminaţi înainte ca noi să iniţiem prima mişcare. . New York.Oare de ce am senzaţia că dacă am pleca acum n-am mai ajunge niciodată pe drumul spre Senetosa? murmură femeia. Domnilor şi dragă doamnă.. stimată doamnă. căci baronul a avut zece copii în afara căsătoriei. . coexistă acum cu moştenitorii fostei aristocraţii albe protestante. odinioară excluşi din această zonă.Dă-i drumul. cel puţin anumite porţiuni unde aterizau avioanele particulare. trebuie să ne concentrăm atenţia şi să le-o luăm înainte. terenuri de tenis şi grădini englezeşti cu flori uluitoare strălucind în soarele verii. un om bătrîn dar foarte puternic că ar fi putut să ne distrugă. Spre aceşti trei indivizi. Toţi puteţi să vă aduceţi aportul. Peste cîteva luni este Anul Nou. spuse cardinalul. da. Acum nu mai constituie un obstacol.îmi atribuiţi merite mai mari decît îmi arog singur. 2 The Hamptons.

spuse el.numeroaselor facilităţi sînt acceptate cu entuziasm şi gratitudine. dar nu să-i zdrobească craniul. soţie.Nu pot să afirm aşa ceva. nu poliţist. Vă rog să consemnaţi asta în raport. răspunse poliţistul. . Doctorul vrea să spună că s-ar putea să nu fie doar un accident. domnule.Cum se numeşte mortul? Are pe cineva în zonă. împreună cu doi poliţişti în uniformă şi o unitate a Serviciului medical de urgenţă. Eu sînt medic. domnule. Se aflau într-o nişă din grajdurile enorme. . Aş spune că e vorba de ceva mult mai greu şi mai dur . caii şi călăreţii erau lac de sudoare în timp ce potcoavele ţăcăneau şi crosele loveau în mingea albă. . .Este cît se poate de clar. răspunse un călăreţ blond. scriind în carnetul său.E mort.Ar trebui să i se facă autopsia. Ridică apoi privirile spre cei care îl priveau întrebător: . care se îndepărta primejdios. . copii? întrebă al doilea poliţist. . şi nouă ni s-a mai întîmplat din cînd în cînd. Capul.Ce părere ai. răspunse unul dintre poliţişti. Dintr-o dată se auzi un strigăt sfîşietor scos de unul din călăreţi. .Cum de s-a putut întîmpla aşa ceva. trecînd pe sub cai. săriră din şa şi se repeziră spre locul unde se afla călăreţul căzut. -Am mai auzit numele acesta. Acesta îşi pierduse casca în focul luptei. plin de sînge. Jucătorii se opriră brusc. din care făcea parte şi jucătorul mort. .Ceea ce l-a lovit n-a fost lemn.Da. Crosa de lemn putea să-l lovească zdravăn. ieşind din raza de acţiune a jucătorilor. spuse unul dintre poliţişti. Am făcut o simplă remarcă. strigă căpitanul echipei Roşii.fier sau plumb. un argentinian care-i dădu la o parte pe cei din faţă şi îngenunche alături de omul care îşi pierduse cunoştinţa. în special în privinţa impactului craniului cu obiectul contondent. Meciul de polo de la Clubul Green Meadow Hunt se afla în plină desfăşurare. Luis? întrebă unul din călăreţi. alunecoasă. . zburînd în toate direcţiile. spuse argentinianul. pentru numele lui Dumnezeu! . lăsa impresia că îi plesnise în două. Printre ei era şi un doctor. spuse doctorul.Giancarlo Tremonte.

Este . . pe teren. Fac afaceri importante în Italia şi în Franţa. Giancarlo nu are nici un fel de rude pe aici. continuă jucătorul blond. Companiile de asigurare sînt foarte meticuloase în astfel de cazuri. am în vedere numele de Giancarlo. -Apare destul de des în ziare. Venise în Statele Unite ca să se ocupe de afacerile familiei Tremonte. . cu atît e mai bine.Poate pentru că era foarte bogat. Casa mea de vacanţă se află la Gull Bay. deşi reputaţia lui este fantastică . Putem să luăm trupul de aici? . dar trebuie*să rămînă aici pînă vor sosi superiorii noştri şi medicul legist. în văzul mulţimii? întrebă sec Albion. spuse poliţistul cu blocnotesul. în acest caz.. -Nici nu intenţionez. La urma urmelor.. mai ales cînd este vorba de lovituri cauzatoare de moarte.Tot ce se poate. Nu se află nici o soţie prin preajmă. domnule.. spuse poliţistul. . uneori cu aprecieri mai puţin elogioase. Este suficient şi faptul că aţi înconjurat cu frînghii zona în care a căzut.era fantastică. Din cîte ştiu eu..O să-l acoperim. pe plajă.Presupun că nu. dar nu constituie nici pe departe un păcat mortal..este o mană cerească pentru un ziarist de mîna a doua.Albion. ca să scape de ziariştii de mîna a doua.Nu e cazul să vă certaţi cu mine. Poliţistul îşi puse blocnotesul la loc în buzunar. ca şi aici. Doresc să se examineze absolut totul. iar dacă există vreo prietenă.Atunci de ce îi apărea numele atît de des în ziare? întrebă al doilea poliţist.. Domnule? . Familiile Tremonte de la lacul Como şi din Milano sînt foarte cunoscute. evident că a plecat. nu-i aşa? . şi cred că mi-ai răspuns şi la una din întrebări. . . Cînd a închiriat domeniul Wellstone am fost încîntaţi să-l primim la Green Meadow.Ne facem meseria. Cu cît este mişcat mai puţin. adică era un jucător de polo foarte talentat. zise căpitanul echipei Roşii. nu şi-a ales el părinţii. Căpitanul echipei Roşii privi fix spre poliţist .Vreţi să spuneţi că ar fi trebuit să-l lăsăm afară.. lua parte la multe acţiuni de caritate şi îi plăceau femeile. . -Nu. Vom avea nevoie de crosele tuturor jucătorilor din ambele echipe. Geoffrey Albion. domnule. bineînţeles. chiar că v-aţi fi certat cu mine.

. rezemate de zidul ăla. Ca să nu facă mizerie. nu este roşie. dar insistau să li se pună particula Don înaintea numelor. Băieţii le-au spălat cu furtunul. vă rog.. în sectorul roşu? .De noroi şi de murdărie.Cele ale jucătorilor de astăzi sînt în porţiunea roşie. primul poliţist îşi scoase din nou blocnotesul. apropiindu-se de zid să examineze crosele mai pe îndelete. care vorbea puţin pe nas. . văd.. dar sînt toate acolo. membri mai puţin importanţi ai unor familii regale şi greci sau germani înstăriţi.Le-au spălat cu furtunul. spuse jucătorul blond. spuse al doilea poliţist calm. Cei mai mulţi erau americani şi englezi care jucau împotriva europenilor.Da. Există o bară galbenă mobilă care separă crosele folosite la meciul ăsta de cele ale membrilor care nu joacă astăzi. Este doar apă? Nu se scufundă în nici un fel de soluţii speciale de curăţire? -Nu. . . dar ar fi o idee foarte bună. spuse un alt călăreţ. Vezi. asemeni unor unelte din lemn. ce ziceţi? -Nu. -Aceasta e bara galbenă? întrebă poliţistul. Oamenii de serviciu se ocupă de treburile astea. cîte patru pentru fiecare echipă. Sînt opt jucători. continuă el. . cea din extrema stîngă. bătrîne. cîţiva scriitori francezi mai puţin cunoscuţi şi mai mulţi spanioli care pretindeau că deţin titluri de mult date uitării.Sînt toate acolo.Şi de ce ar fi trebuit să fie? .Nu pare a fi roşie. Şi nu a fost mişcată de cînd a început meciul. arătînd spre o bucată de lemn de formă circulară. Zidul la care se referea avea cîteva zeci de stative pe care stăteau crosele de polo. . serbările nocturne erau extravagante şi participanţii se dădeau în vînt să apară în mici spoturi televizate. . domnuleAlbion.Depinde. plus rezervele.Ce-ar fi să-i întrebaţi pe cei în drept.Un moment. interveni poliţistul. de pe unele încă mai picură apa. .. răspunse condescendent Albion. Celebrul turneu de tenis din Monte Carlo atrăsese zeci de jucători vestiţi şi o mulţime de celebrităţi din lumea filmului şi televiziunii. Cîte crose trebuie să fie aici. dînd din cap. Nimeni nu prea lua lucrurile în serios. De ce n-a fost mişcată? Lipsesc două crose. întrucît totul era sponsorizat de Casa domnitoare .

ce naiba caut eu aici. gata să se urce pe podium atunci cînd i se va rosti numele. Era cercetător ştiinţific. -Tîrfa aia nenorocită mi-a furat cîntecul! -N-ai copyright pentru el. . asta-i tot ce trebuie să faci. Londra. nu ştiu să joc tenis! . . Un bufet enorm fusese amenajat sub cerul liber în uriaşa curte a palatului. toată lumea se distra. Cîntăreţi de renume mondial îi distrau pe invitaţi şi erau ovaţionaţi pe rînd de publicul elegant care se ridica de la mesele somptuoase aflate sub lumina reflectoarelor. dar aici sînt tot felul de mahări ai studiourilor. se făcea reclamă şi acţiunile de caritate proliferau. îi spuse el unuia dintre mînuitorii de decoruri care stătea lîngă el..Da. se prăbuşi mort.Vorbeşte scurt şi mulţumeşte-le. . dar generozitatea lui nu putuse fi trecută sub tăcere de Marele Comitet. ia un pahar de apă să-ţi clăteşti gîtul. în drum spre podium. Scoală-te şi recită ceva cu vocea ta cea mai dulce şi nu uita să te fîţîi în stînga şi în dreapta. de unde se putea admira priveliştea portului O orchestră bună asigura fondul sonor.Manny.de la muzica de operă la nostalgica muzică pop. ai înţeles? .din Monaco.Atunci fă mm. aproape unul mai important decît celălalt.Sînt foarte emoţionat.Da' nu ştiu toate cuvintele! . spuse Juan Garcia Guaiardo. în numele familiei sale spaniole.. vreau să apară în emisiunea mea Şaizeci de minute.Cyril. se afla şi un om liniştit. îşi consacrase toată viaţa şi eforturile studierii cancerului şi se afla la Monte Carlo în calitate de sponsor. alternînd diferite genuri muzicale . să rostească un scurt discurs prin care să ureze bun venit oaspeţilor. Ceruse să rămînă în anonimat. fetiţo. gata să-l bată pe umăr cînd îi va veni rîndul.. Bău paharul şi. Alicia Brewster coborî din Bentley-ul ei în faţa reşedinţei familiale din Belgravia.'nţeles. Era o femeie de înălţime . . mm şi împinge-ţi ţîţele în prim plan! Băieţii de la înregistrări sînt aici! În mulţimea de oameni mari. pe care nu-l interesa publicitatea. E vorba de profilul tău. Nu prea ştiu să vorbesc în public. Fusese de acord. iubito! Zi „Fumul îţi intră în ochi" sau ceva în genul ăsta. Omul stătea în spatele unui paravan. Uite. . se face! . . modest dar foarte bogat.Gracias.

Nu face decît să vocifereze. draga mea.Mult mai puţin decît crezi tu. Pur şi simplu va fi neplăcut.În privinţa asta chiar că nu se prea pricepea. Gerald nu e genul ăsta. iar fata ceva mai puţin. Să-mi acordaţi sprijin moral. Băiatul să tot fi avut douăzeci de ani. o persoană de care trebuia să se ţină seama.E chiar atît de grav? întrebă băiatul. Roger. .O.O. -Aş spune că era timpul.E în mare parte şi meritul tău. nu-i aşa? Plin de succes] vestit. aşa cred. bine făcută. .. murmură fata. spuse mama după ce îi îmbrăţişa rapid. n-a existat nici o competiţie.. dar mie da. Să mori în somn de o criză cardiacă. neliniştiţi. Dacă ridică vocea vreodată. o întrerupse băiatul. unde fu întîmpinată de cei doi copii ai ei. Amîndoi erau îngrijoraţi.Foarte grav. avea o sarcină oarecum dificilă. spuseAlicia. arăta foarte bine. Nu ţi-am spus. mamă? întrebă repede Roger ca şi cînd ar fi dorit să oprească valul de amintiri dureroase -Nu ştiu exact. Băiatul era înalt. îi rup gîtul. Păşi spre intrarea cu coloane a casei în stil Edward. Nu mi-a plăcut niciodată. -Nu mă gîndeam la o acţiune fizică. ceva mai scundă. de banal. interveni tînărul. Am crezut că este nevoie de un bărbat în casă. dinamic. dar mersul şi energia pe care o radia o făceau să pară mult mai înaltă. . bine clădit şi fata. ştii asta. atîta tot. . Alicia Brewster zîmbi trist în timp ce dădea din cap. . Depindeam mult mai mult de el decît el de mine. chiar puţin speriaţi. Ca majoritatea bărbaţilor slabi.Şi să ştii că Rog chiar e în stare s-o facă.medie. -Ar face bine să nu şi-l arate. aduşi de la şcolile cu internat unde studiau şi care o aşteptau în holul mare. . . Mi-am spus că este mai bine aşa. . mami. dar este campion şcolar la lupte în Midlands. Daniel ştia întotdeauna ce face. tatăl vostru vitreg are un temperament irascibil. mamă.îmi pare rău că v-am chemat acasă. tatăl vostru a fost o personalitate covîrşitoare.Ce vrei să facem noi.Ei bine. . Angie. Angela.. mami. chiar foarte mult.. Partea cea mai tristă a trecerii lui în nefiinţă este că totul a fost atît de prozaic. . strălucitor. . încetează. .

deoarece ar dăuna foarte multAsociaţiei.în biblioteca de sus. Şi. -Aşa mi-am zis şi eu.. -Iisuse Christoase! exclamă fiul.Măi. dragul meu. i s-a spus să-şi facă bagajele şi să fie pregătit să plece imediat după ce va avea o ultimă discuţie cu mine. Eu am cerut acest lucru. . Acum mă duc sus. dar ai cam îmbătrînit. .De ce. băbuţo. După un timp au început să apară o mulţime de nereguli . Unde e? . Sînt foarte apropiaţi.Cum adică. Alicia urcă repede scara în spirală cu o expresie încrîncenată pe chip. mamă? . Totul a culminat cu furtul a peste un milion de lire din banii Asociaţiei. urcă-l în maşină. Mi-e teamă că e beat. pentru toate. de ce să nu spunem lucrurilor pe nume. Mă gîndeam că e un caracter puternic . Cînd coboară.. strigă Gerald care zăcea prăbuşit într-un fotoliu de piele. Se apropie de uşa bibliotecii. nu prea mă mai ispiteşti.Dar de ce? De fapt. cu o sticlă de whisky pe măsuţa de lîngă el şi paharul pe jumătate gol clătinîndu-i-se în mînă în drum spre buze.Era aşa de drăguţ. . eram cumplit de deprimată. Gerry. l-am numit în comitetul Asociaţiei Wildlife. ca o valkirie care cere răzbunare. l-am făcut chiar preşedinte. Dacă e prea beat ca să stea la volan. . mamă. asta pînă mi-am dat seama că brava. de ce? întrebă Angela. de către Gerald.. de ce? Nu ţi-am refuzat niciodată bani cînd ai cerut? De ce ai făcut asta? . A sosit doamna bogată şi ticăloasă care face pe detectivul. .. cheamă-l pe Coleman şi spune-i să-l ducă cu maşina oriunde doreşte.Nu. şi o dădu de perete.. De fapt. n-o să fie nevoie. am să pun banii la loc.îmi amintea în multe privinţe de tatăl vostru. odinioară biroul personal al lui Daniel Brewster. măi.Pentru că trebuie să aflu de ce.. îmi pare rău. Am făcut apel în cele din urmă la avocat. probleme de genul ăsta.Vin cu tine. Presupun că la noua lui prietenă din High Holborn. dar nu pot formula nici un fel de acuzaţii oficiale. . aşa de vioi .alocaţii date unor unităţi inexistente.-Atunci de ce nu-l pui pe avocatul tău să se ocupe de asta. .Ca să aibă o ocupaţie şi ca să-i stimulez încrederea în sine. de ce te-ai măritat cu el? .

Gerald. . .Fără îndoială. Acum fă pe soţul distrus. este ultima. Ai să.. . Grăbeşte-te. îi ridică fusta şi din buzunarul pantalonilor scoase o seringă. se. pe bărbatul cuprins de remuşcări şi dispari de acolo.ai fost cîndva atît de încîntător. Ce poţi să faci tu pentru mine acum? O să-mi petrec cîţiva ani buni în închisoare.Da? răspunse bărbatul din Amsterdam. Alicia stătea în picioare lîngă soţul ei. dacă îmi dai voie. îmi făcea atît de multă plăcere să fiu cu tine. după ce am trăit alături de scorpia asta. n-ai să stai la închisoare. privindu-l rugător Brusc. Nu numai de dragul copiilor. Gerald. îndreptă spre telefonul din bibliotecă. îi acoperi gura cu palma şi îi înfipse acul în coapsă. Acceptă oferta mea.Ţi s-a întîmplat vreodată să nu fii altceva decît un accesoriu inutil al unei ticăloase bogate care nici măcar n-a vrut să-mi poarte numele? Nu. Vei pleca în Canada sau în America. Femeia se înmuie şi căzu moartă. Ţine minte. Eşti un om bolnav. unde poţi primi ajutor. apoi spre Elveţia.. dar în casa asta nu mai poţi rămîne.lrecunoşti după batista galbenă pe care o ţine şoferul la geam. . pentru că tu eşti acea ticăloasă bogată! -Ţi -am explicat de ce păstrez numele de Brewster şi al fost de acord. Poate că este greşeala mea . dar numele acesta îmi face cinste Nu te-am tratat niciodată cu superioritate.S-a făcut.înapoi spre Olanda. apropiindu-se de fotoliu. dar sînt gata să te ajut dacă vrei să fii ajutat.Ai să trăieşti în lux tot restul vieţii tale într-un loc unde nici o lege nu te poate atinge. Şi după aia? .O să mă aperi? Mi-ai promis! .pierdut în computere . Formă un număr cu prefix de Franţa.Dumnezeu mi-e martor că o merit. ştii prea bine lucrul acesta. Gerald se repezi la ea. şi am să te ajut şi eu acum. . păreai atît de preocupat de durerea mea.Nu. Gerald. perfect treaz. spuse lady Alicia.Bine. care fu redirecţionat spre Istanbul. Am să pun la loc banii iar tu ai să părăseşti Anglia. . nu te urca în Jaguar Te aşteaptă un taxi londonez obişnuit. bineînţeles că nu. apoi . sînt lucruri pe care nu le pot uita. M-ai ajutat atunci cînd am avut nevoie de ajutor. . .Iisuse.. întotdeauna mi-a fost silă de sfinţi.

Cunoştea şi vorbea fluent mai multe limbi . chipurile.Probabil că mama i-a citit sentinţa. Apoi Gerald îşi dădu seama că lîngă el se mai afla cineva. pe nume Cameron Pryce. strigînd întruna:^ . cel mai tînăr . lacrimile îl orbeau. Cheile sînt la mine. trecu în fugă pe lîngă cei doi tineri în drum spre uşa principală.Cel de-al doilea soţ al lady-ei Alicia ieşi din bibliotecă plîngînd şi se repezi în jos pe scara în spirală. în Langley. italiană şi. Bărbatul mai în vîrstă era prim-adjunct al directorului CIA. cu fruntea lată şi ochii mijiţi în permanenţă. . fost analist.rusă. Asemenea minţi erau la mare preţ. Virginia. .Mergi către uzina metalurgică de la nord de Heathrowi Focurile ard toată noaptea. pe care o părăsise] însă în anul doi. Roma şi Londra. doar fîşîitul celor două focuri de revolver silenţioase. iartă-mă. . Nu trebuie să fiu văzut pe aici. -Naiba să-l ia de ticălos. un tip scund şi îndesat. veteran al „Păcii reci" care lucrase la Moscova. spuse Roger Brewster. -Ai studiat dosarul secret? întrebă directorul adjunct Frank Shields. La curba spre Belgravia aştepta taxiul cu batista galbenă atîrnînd în geamul dinspre şofer. iartă-mă! N-ar fi trebuit să fac aşa ceva! Ajunse în holul mare de la intrare. la Şcoala specială pentru servicii în străinătate! din Syracuza. doi bărbaţi stăteau faţă în faţă la o masă mare. să vezi dacă e în stare să conducă. engleză.îmi pare rău. spuse bărbatul din umbră. . surioară. Nu se auzi nici un cuvînt. o deschise şi părăsi casa. În studiile preliminare elaborării lucrării de doctorat el prezisese în mod ferm prăbuşirea Uniunii Sovietice şi destrămarea ei patru luni după aceasta. Gerald se aruncă pe bancheta din spate gîfîind. Nu mai apucase să-şi termine teza. Avea treizeci şi şase de ani şi studiase la Universitatea din Georgetown. Renunţase la doctorat în momentul în care^ Langley îl recrutase.un ofiţer anchetator cu multă experienţă. la Universitatea Princeton. evident. într-una din încăperile mai retrase de la CIA. .Repede.Mama a spus să ai grijă cînd se urcă în Jaguar. mai-mai să-şi piardă echilibrul. strigă el. căci. franceză.

s-au evaporat. un playboy italian de la Milano şi un bătrîn bancher francez cu mai multe reşedinţe şi un palat plutitor pe care îl considera căminul lui. Pryce era un bărbat înalt. Am semnat pactul cu diavolul cînd mi-ai achitat împrumuturile din studenţie. zîmbind amabil: Evident. zvelt. Mai exact. Frank. aici ar trebui căutată. Borstein şi alte cîteva suflete nobile care au găsit că procedurile noastre nu sînt tocmai demne de admirat. Nu au rezultat copii. nici un mobil.încearcă să deduci. ucigaşii au dispărut.. -Nu fiţi prea siguri. .Să lăsăm problemele autobiografice. Urmele nu duc nicăieri.Sînt evenimente fără legătură. Nu se întrevede nici un motiv. cu trăsături aspre despre care cu greu s-ar fi putut spune că sînt atrăgătoare. copii şi un gărduleţ elegant vopsit în alb în campusul universitar. Frank.Dacă e să fie vreo legătură. absenţa oricăror indicii înainte sau după efectuare.Nu pot. Ce ai aflat din dosar? .La naiba. . din cîte ştiu eu. aţi avut grijă şi de asta. între timp aş fi putut să mi le achit şi singur. Cam. nu este vorba de interese ascunse sau de investiţii comune şi nici nu există vreo legătură socială ar fi de-a dreptul ciudat dacă ar exista aşa ceva. în zilele de 28 şi 29 august. Nu e domeniul meu. şi-ţi dau cuvîntul meu că nu mi-am făcut nici un fel de însemnări.Dintr-un salariu de profesor asociat? Nu era loc pentru o soţie. . .Pe asta ne-am bazat şi noi.Da.. Gnomii din spatele acelor reproduceri hidoase de pe pereţi m-au ţinut tot timpul sub supraveghere. El continuă să vorbească. Agee. . . nu-i aşa? .. Relaţiile mele amoroase au fost de scurtă durată. un savant spaniol provenind dintr-o familie foarte înstărită din Madrid. ca şi alţi muritori mai puţin importanţi. ştii şi tu asta. . Singura trăsătură comună este caracterul bizar al crimelor.Snepp. . şi faptul că toate au avut loc în intervalul a patruzeci şi opt de ore. Ţi-ai închipuit cumva că am de gînd să scriu o carte? -Alţii au făcut-o. Patru persoane extrem de bogate sînt ucise. Victimele sînt o nobilă englezoaică preocupată de operele de caritate.

Iuri nu ştiu cum. de ce? Este un dosar strict secret. -Aşadar este cît se poate de serios. cu cîteva luni în urmă. . dar asta e tot. Te vrem pe tine. Mai întîi trebuie să ne întoarcem la moartea naturală a unei bătrîne. -Atunci nu joci cinstit.Stai puţin! interveni Pryce. Cam. Deci. .Oamenii de vîrsta mea îşi amintesc foarte bine. ..Mă flatezi.Mă îndoiesc că ar fi făcut-o la fel de repede. Era genul de poveste care aţîţă imaginaţia unui copil o persoană vestită sfîşiată de un animal uriaş. pentru că nişte străini.Ai ajuns la concluziile corecte: lipsa urmelor şi intervalul de timp. . de fapt. Da. îmi amintesc. mai exista ceva. în ce constă gunoiul care lipseşte de aici? -Nu-poate fi transmis decît pe cale orală. soţia unui eminent fizician sovietic.] murise. Frank. -Nu dacă sînt mînuite corect. Tocmai începusem să lucrez în cadrul Agenţiei. Dă-mi o primă. specialist în fizica nucleară.Nu. nu avem nevoie de nimeni altcineva. Toată . Eram copil pe atunci. Scria că femeia. . Dumnezeule mare.. . Mi-ai cerut "să fac evaluarea unor date incomplete. petrecută la cîteva mii de kilometri de Moscova. . nimic scris. Oricum. spuse Shields. despre care se afirmase că fusese ucis de un urs în timpul unei vînători. rănindu-l grav. chiar tu ai spus asta. îl mînaseră apoi în calea profesorului. asigură-mi fonduri suficiente şi te vei bucura de toată atenţia mea.Uneori dosarele astea mai nimeresc şi în mîinile cui nu trebuie.Pentru numele lui Dumnezeu. E chiar atît de serioasă treaba? . care împuşcaseră ursul.. da îmi amintesc că am citit sau am auzit la televizor. -Ce? -Anumite informaţii pe care le-am scos din dosar.Oricine ar fi ajuns la aceleaşi concluzii.Mi-e teamă că da... ..întocmai. . Străinii dispăruseră după aceea.. Preotul care a stat cu ea pînă în ultima clipă a trimis în cele din urmă o scrisoare* autorităţilor ruse.Foarte. nu glumeşti. asta după ce a stat cîteva săptămîni pe gînduri dacă s-o facă sau nu.

. nu e chiar aşa.. A avut loc o întîlnire şi omul. înainte de a închide ochii.Nici unul. Mouchistine i-a şoptit lui Lavalle: „Matarese s-a întors". ştia că Iurievici dorea să stopeze proliferarea armelor nucleare. spuse Cameron. a ajuns pînă la noi. care a fost omorît prin împuşcare chiar pe iahtul său. interveni Pryce. . asasinarea lui. Dar datorită computerelor am avut noroc. Acum mergem mai departe. .după cum s-a exprimat . Nu-ţi sună nici un clopoţel. înainte să moară din cauza rănilor suferite.Un iubit. . răspunse directorul adjunct. -Altă surpriză.se zvonea că Iurievici fusese*de fapt împuşcat. de la Langley. de fapt.Scuză-mă. ceea ce ne dă de înţeles că atacatorii purtau mănuşi. pentru că tot echipajul primise ordin să părăsească vasul pe timpul conferinţei. bătrîna a pus moartea soţului ei. spuse Shields. şi nu ucis de urs. ca şi în cazul omorurilor recente. pe seama unei organizaţii numită Matarese.Acum problema se pune altfel.C.N-avem nici un răspuns.întruchiparea răului. Din fericire şi în ciuda Senatului.lumea de aici. Numele Matarese a apărut din nou.Nici un martor . Doar aceeaşi imposibilitate de a da de vreo urmă.Bine. Asta este ceea ce voiam să aud. . lui.nici un indiciu.nici o urmă . a dat o declaraţie confidenţială_care urma să fie înaintată celei mai importante agenţii de spionaj din Washington.Speram să fie aşa. Cam? . Nici o amprentă.Speranţa e ceva foarte fragil în D. Frank? . .Răspunsul? întrebă fostul ofiţer anchetator. . -Aşa este. Am fost îndureraţi de moartea. ulterior valetul lui Mouchistine a reuşit să ajungă la ambasadorul nostru de la Madrid.împreună cu patru avocaţi din patru ţări diferite. aşa că am acceptat versiunea TASS. nici un martor. . unii dintre noi am pus chiar sub semnul îndoielii veridicitatea rapoartelor . .Şi acum? . nici un cartuş care să poată fi identificat. Se punea însă întrebarea de ce să fi ordonat Moscova executarea celui mai strălucit savant alei? . la bancherul francez René Pierre Mouchistine. un anume Antoine Lavalle. Un prieten apropiat. susţinînd că era .

condus în fapt direct de el. acum soţia lui. în cele din urmă. dacă înţeleg bine? . ■ cel mai bun agent secret al nostru din timpul războiului rece. . Era numele conspirativ al KGB şi al organizaţiei STASI din fosta RDG.în anumite privinţe." . Printr-o ironie a soartei. -Şi? . Erau duşmani de moarte pînă în momentul cînd au trebuit să înfrunte un duşman mult mai puternic decît ei.Pe BeowulfAgate.Numele lui adevărat era Vasili Taleniekov. . au ştiut de conferinţa lor şi au fost nevoiţi s-o împiedice. cine conduce companiile internaţionale? . chiar aşa a fost.Matarese.Pe cine? .-că ne-ar trebui cîteva! luni. iar cef conspirativ Şarpele. .Treaba este atît de încîlcită. A pus la cale uciderea soţiei lui Scofield. Matarese nu putea accepta aşa ceva.Organizaţia Matarese? . Neputînd să-l oprească. îl ura şi el.Iisuse. l-au ucis.Ce vrem a fost exprimat în ultimele cuvinte ale lui] Mouchistine. .Se pare că Mouchistine voia să cedeze enorma lui avere unor instituţii de binefacere. „Găseşte-l pe Beowulf Agate. . iar Scofield l-a ucis pe fratele mai mic al lui Taleniekov.Dacă Mouchistine e mort. După cum susţine Lavalle.Dar pe undeva. . dacă nu chiar ani de zile ca să aflăm. dar aşa credem. în acest fel. Este atît de încîlcit totul încît pur şi simplu nu ne putem da seama. prin aceste fire încîlcite ar putea să se afle şi Matarese. renunţa la uriaşa putere economică pe care o reprezenta conglomeratul.Şi ce vreţi de la mine? . pentru a demasca* organizaţia Matarese din Corsica. a făcut echipă cu un om pe care îl ura şi care. Taleniekov s-a sacrificat salvînd viaţa lui BeowulfAgate şi a femeii cu care trăia. parcă am fi în plină tragedie greacă.Nu avem certitudinea. .De ce? . dat lui Brandon Scofield. ofiţer al contraspionajului sovietic din | KGB. .în Corsica? Nemaipomenit! .Lavalle spunea că patronul lui era sigur că el. la rîndul lui. sau ei. prin avocaţi.

insulele Virginia ale SUA.Dar de ce a fost dat un asemenea ordin? .Mi se pare o comportare foarte ciudată. cu multe insule.Poate că ar fi bine să fac cunoştinţă cu preşedintele nostru. .Ţine minte. Pluti încet spre patrula Pazei de coastă de pe malul stîng. lucrase împreună cu Taleniekov. .. . cu atît mai bine. Se alăturase duşmanului. Ştia prea mult. dacă mai este în viaţă. ţine-ţi gura.Nu s-au făcut rapoarte? . unde îl întîmpină tînărul comandor al staţiunii. .Scofield nu a fost prea cooperant. O să-ţi punem la dispoziţie tot ce avem. Chiar de către ai lui? . Hidroavionul ameriză pe apele line ale portului Charlotte Amalie din St. ce nume stupid. . Cameron Pryce coborî treptele şi păşi pe doc. . fusese considerat „imposibil de salvat". Nu voia decît să scape de toată povestea . A spus că e vorba de o misiune veche şi că nu mai era nimic de învăţat dintr-o întîmplare devenită acum de domeniul istoriei.Desemnat pentru execuţie? întrebă uluit Pryce.. Oamenii noştri fac cercetări.Nu ştiu dacă e chiar aşa.Era considerat periculos pentru personalul nostru de pretutindeni. aproape prea tîrziu.S-a retras pe undeva prin Caraibe. . era ca o bombă cu efect întîrziat.Doar ţi-am spus. De unde să încep? .cu cît mai repede. .O. Există un loc de unde am putea începe şi nimeni nu-l ştie mai bine decît BeowulfAgate. în traducere. Află toată povestea. .Caută-l şi găseşte-l pe Beowulf Agate. am să încerc să-l găsesc.Credea că este îndreptăţit să procedeze astfel.BeowulfAgate.Thomas. care i s-a dat lui Taleniekov. Frank. Nu e mai stupid ca cel de Şarpe. numele tău conspirativ de la Taşkent era „Pisicuţa Cam". şi nu prea mai seamănă cu fotografiile de pe documentele de identitate. pe o insulă. îmbrăcat într-o impecabilă uniformă albă..După treaba cu Matarese? protestă Cameron. -Asta am aflat-o mai tîrziu. OK. însuşi preşedintele a ordonat ca „salvarea" să fie abandonată. . la un moment dat.E o zonă foarte întinsă. dar deocamdată nu am primit nici o informaţie concretă. . Ştii. . . trebuie să aibă în jur de şaizeci de ani. Toţi cei care jucaseră vreun rol muriseră.

domnule locotenent.Sub un nume nou.Sînt unii agenţi secreţi care nu se schimbă niciodată. -Aşadar. „Tortola Caribbean". . . A lucrat ca agent la Vientiane şi Agenţia l-a răsplătit cu generozitate. orice alte solicitări pentru charterele lui. chiar acolo. am primit cererea aceasta exact acum opt zile şi avem prieteni în Tortola.Bine aţi venit la Charlotte Amalie. Nu pot schimba obiceiurile din mediul acesta subtropical.Dar există cineva care-i ridică corespondenţa. pe colină. Unde este acum? . un subterfugiu financiar. ..Nu l-a văzut nimeni? . iar funcţionarul este mai tot timpul adormit. Cu ce credeţi că şi-a cumpărat hotelul? . domnule.Scofield şi-a închis serviciul charter de aici cu cîţiva ani în urmă şi s-a mutat în Tortola britanică. după părerea mea.Nimeni în mod special.Domnule. E un restaurant foarte bun.Faptul că a participat cîndva la asemenea operaţii nu-mi dă prea multe garanţii. . Ai ceva pentru mine? . unde corespondenţa vine cu întîrziere.Mai întîi. vi s-a făcut o rezervare la casa o mie opt sute şaizeci şi nouă. Principalul oficiu poştal este la Road Town.Mulţumesc. ceea ce este o prostie.Ceea ce înseamnă că mai trece din cînd în cînd să-şi ia corespondenţa. Nu au nici o informaţie. pentru că nu a plătit nici un fel de impozite în ultimii douăzeci şi cinci de ani.Sau trimite pe cineva cu o cheie. iar proprietarul a participat cîndva la operaţii de genul ăsta. . băştinaşi şi englezi. . bineînţeles. Primeşte cecul pentru pensie în fiecare lună şi. . are zece mii de locuitori.. dar mai are încă o cutie poştală. . Cu multă discreţie. Apoi l-a închis pe acela de acolo. spuse locotenentul din Paza de coastă. aşa că ştie să-şi ţină gura. -Nu vă faceţi probleme.Cine ştie? . strîngîndu-i mîna. încă mai merge pe mare? .Bun.. spuse ofiţerul. deşi am pus întrebări prin împrejurimi. De unde începem? . probabil. Tortola este o insulă de vreo treizeci de kilometri pătraţi.

. locotenente.Bineînţeles.. . Mai ales acum.Cu ce? Bugetul de aici este atît de redus. nu-i aşa? .Mă ocup eu de tot.. dar puteţi angaja pe cineva să facă asta.N-a dispărut din moment ce are o cutie poştală.Vă rog să mă iertaţi.Thomas este un teritoriu catolic din Pacific. . . -Nu sînt supărat. -Asta e simplu. am uitat.Nu te supăra. .Eşti o apariţie în carne şi oase. O să dea bine în dosarul dumitale.Asta e foarte greu. Indiferent cum am lua-o. . încît trebuie să recurg la voluntari cînd apar plutele alea nenorocite pe lîngă ţărmuri! . domnule Pryce.O să fii dacă mă refuzi. . să punem lucrurile la punct. -Cum? . dar pur şi simplu nu pot. locotenente. să stabilim modul de comunicare şi toate celelalte. Dacă mă ajuţi. te ajut şi eu. . şi nici nu voi şti pînă nu-l voi găsi pe Scofield. mă simt frustrat.Asigură-mi un zbor spre Tortola fără număr de identificare. Nu trebuie decît s-o ţinem sub supraveghere. . -N-am terminat.. dar n-am voie să-mi părăsesc postul şi să stau la Tortola. Să nu uiţi asta niciodată. eu am relaţii printre mahări. Birocraţii în costume elegante sînt cei care iau deciziile astea. nu fac decît să pun nişte întrebări. Trimite unul din cuterele dumitale în portul din Road Town sub comanda mea.E adevărat. tinere. Pot să te duc la Tortola cu celălalt cuter al nostru. .. . Hai să mergem. ticălosul ăsta de Scofield a dispărut.Ce cauţi? .Nu e-mare lucru. . Linişteşte-te. -Al naibii să fiu dacă. locotenente. Probabil că-şi închipuie că St. .Un om care ştie adevărul despre o poveste veche cu multe variante şi dimensiuni. Ajută-mă.Realitatea este numele meu de familie. domnule locotenent. Dacă aş putea să vă ajut. mi-aş îmbunătăţi considerabil dosarul şi poate aş reuşi să scap naibii de aici.Nici eu nu ştiu mult mai mult.Scuză-mă. . Nu trebuie să ştii mai mult de atît.

Pe lîngă această legătură vitală.De fapt.-Nu. În timp ce ale celorlalţi erau pline de creme. trase fermoarul şi scoase instrumentul afară. îmbrăcat ca la tropice . Experienţa îi demonstrase utilitatea acestor articole pe parcursul unor întîmplări imposibil de prevăzut. . greu de spus. o lanternă.sandale.Ei bine. Sînt sigur că poţi să-mi găseşti o pistă sau o mică suprafaţă de ocean care este în afara rutelor obişnuite. spuse un negru din Tortola pe care locotenentul din St. cînd bîzîitul discret al telefonului străbătu prin pînza impermeabilă a sacoşei de plajă. e aproape la fel de neagră ca şi noi din cauza soarelui. reviste şifonate şi cărţi ieftine. în a lui se afla un telefon portabil. cü patru cutii de muniţie -.un Star DP 45 automat.patruzeci. ancorat în golful Tortola. . . una plină cu apă. dar femeia a luat totul.Cutia poştală? . pe jumătate castaniu. Diferenţa consta în conţinutul „sacoşei lui de plajă". pe plaja insulei. loţiuni.Da. o trusă de prim ajutor. .Părul? înălţimea? . o cutie de antiseptic şi două sticle plate. .apropo de evazioniştii ăia de care vorbeai.Femeia? .Thomas îl recrutase pentru echipa lui de supraveghere. vreun metru şaptezeci. Era la apusul soarelui. . un cuţit de vînătoare ataşabil la centură. procedurile de imigrare destul de severe . o femeie albă. pantaloni scurţi şi o cămaşă guayabera ^ nu se deosebea cu nimic de ceilalţi vizitatori care trîndăveau pe nisipul plajei.în sfîrşit. spuse el calm.Pe jumătate cărunt. mulţumesc. în a treia zi de supraveghere şi Pryce stătea într-un hamac întins între doi palmieri. .Da. Se aplecă. chiar că pot. calibrat astfel încît să-l pună imediat în legătură cu StThomas şi cu cuterul Pazei de coastă. foloseşte-le şi acum. mai avea şi un pistol în tocul lui de piele . poate cincizeci de ani. Le folosim pe amîndouă ca să-i prindem pe contrabandiştii de droguri. de vîrstă mijlocie . ambarcaţiile sînt strict supravegheate. Tocmai era pe cale'să aţipească din cauza căldurii moleşitoare. Destul de înaltă. Telefona de la oficiul poştal din Road Town. . cealaltă cu whisky marca McKenna.Nu era cine ştie ce în ea.

Depăşeşte orice pluteşte pe apă. depinde din ce parte a Tortolei eşti.O barcă-ţigară. vin la bord. Trebuie s-o şterg cît mai repede. .Pentru Dumnezeu.La dracu'! exclamă tînărul ofiţer. locotenente? Mama Stîncă Mare? -Noi i-am dat numele ăsta. . cînd ştim că vor . . să n-o pierzi.Te rog să mergi cu toată viteza. Umbrele alungite aruncate de soarele portocaliu care dispărea la orizont cădeau peste apele Mării Caraibilor în timp ce cuterul ocolea alene coasta insulei. domnule. Spune-le să meargă spre Stînca Grea. . sigur. Unde s-a dus? . aşa cred. . .Aici este. .. că nu e decît o şosea. Dacă apare o barcă. sau Punctul Piatra Mare..? . Tocmai de aceea.-Ţigara este barca favorită a contrabandiştilor de droguri. puse ofiţerul. -Atunci stai mai departe de ţărm. domnule. sau îngerul cu Piatra Neagră? da. în timpul nopţii este locul preferat al contrabandiştilor. -Aici este Mama Stîncă Mare. dar nu ne putem pune cu astea. Nu ne place să venim aici.Păi tocmai despre asta e vorba. ştiu ei. S-a îndreptat spre Punct. un locotenent şi mai tînăr decît cel care comanda Punctul militar din St.Ia-o cu barca pe scurtătură. ca în voodoo.. .Ăsta este încă un nume. Cameron Pryce schimbă canalul şi vorbi cu căpitanul cuterului de la Paza de coastă..S-a urcat într-un jeep fără număr de înmatriculare. locotenente. se auzi brusc în interfon. acolo trebuie să mergem. Bătrînii băştinaşi susţin că pe acolo bîntuie spiritele. . Ţigară. Mă duc după ea cu motocicleta..Ei bine. . un loc ' numit Stînca Grea? . Cunoşti un Punct. o s-o vedem.Ce naiba s-a întîmplat? întrebă Pryce. Noi avem viteză. --Care Punct? .Era nevastă-sa. adăugă el.O ţigară la nord-vest tribord. arătînd spre o stîncă uriaşă care părea că iese direct din mare.Trage la doc.Sau Stîncile Mari. . sînt prea multe locuri cu apă puţin adîncă. despre viteză.Nu contează numele.Thomas.

dar dacă acostezi pe una. . locotenente. chemăm aviaţia. nu-mi vine să cred! . Sînt o mulţime de insule pe aici. staţi chiar în bătaia soarelui.O. . cu cîteva coline mai răsărite pe care creştea o vegetaţie bogată datorită soarelui şi averselor tropicale aproape zilnice. nu vreau să pierd ocazia. .Şi eu care credeam că e simplu ca bună ziua. Făcuse cîndva parte din lanţul spaniol al Caraibelor. aruncată afară din adîncurile oceanului. -Atunci. Asta poţi să faci. .în timpul zilei.Nostim.Nu vreau s-o prindem şi în nici un caz să ne urcăm la bordul ei. . domnule. nu-i aşa? . Vechii cow-boys şi indieni aveau dreptate în privinţa asta.Nu-ţi face probleme. Dacă ţinta dumneavoastră se deplasează cu toată viteza. Dar cu toate echipamentele noastre. de trei cai-putere. locotenente. .recurge la „ţigări" dintr-astea. locotenente. am prinns-o. spuse tînărul comandant al vasului. Era o orfelină în marea de copii nelegitimi şi nimănui nu-i păsa de ea. ca să nu putem fi văzuţi de pe uscat. Cameron Pryce se afla pe punte. Avea o vegetaţie abundentă. Ţigările sînt prea rapide şi prea mici. dar nu mai fusese menţionată în ultima vreme. . într-un costum de scafandru care îi fusese pus la dispoziţie de Paza de coastă. cam la cinci mile de ţărm. dacă îmi permiteţi. -Am prins-o. La picioarele lui se găsea o scară de frînghie pe care putea coborî în barca pneumatică cu un motoraş.Vreau să ştiu încotro se duce. domnule. nu facem doi bani după lăsarea întunericului. nu-i aşa? .. ce îl putea duce la ţărm. . o să mai rămînem aici..Presupun că da. Nu putem s-o prindem. Aşa cum ne-aţi ordonat. pe cei cinci kilometri pătraţi de rocă vulcanică. zău aşa. Micuţa insulă în chestiune era notată pe hartă simplu Inel exterior 26: nelocuită. Şi apoi.Bineînţeles. o pierdem. nimeni nu încercase să trăiască acolo. în mîna stîngă ţinea sacul impermeabil cu obiectele de strictă necesitate.Nu-mi vine să vă las aici. putem să o fixăm cu radarul.Pregăteşte-ţi radarul. pot să mă întorc oricînd la dumneata. de ce dracu' sîntem aici? .

ci de-a dreptul periculos. Este cablul nostru de lumină. Noroc. . Pryce conduse barca spre un. O lumină. cînd apăru. nu am intenţia să divulg nimănui locul unde vă aflaţi. Motorul susura încet. Căută cu privirea mai departe şi descoperi un cablu gros. ori alta. avînd deasupra oglinzi îndreptate spre cer.O să am nevoie. nici lumină electrică. păşind cu grijă pe ţărmul stîncos. indiferent ce vreţi să prindeţi. scoase lanterna din sacoşă şi descoperi firele care făceau legătura între stîlpi. domnule Scofield. spuse fostul ofiţer anchetator al CIA şi coborî scara spre barca pneumatică ce sălta uşor pe valuri. domnule. Nu era nici foc. Vrem doar nişte informaţii pe care credem că numai dumneavoastră ni le puteţi furniza. asta face parte din tactica noastră de luptă. Celule fotoelectrice! Prindeau razele soarelui din zori pînă la apus. cercetînd insistent în frunzişul bogat din stînga lui. iar dumneata nu eşti Henry Stanley. ci reflectarea luminii lunii: mai mulţi stîlpi scunzi. Erau cîteva zeci de stîlpi care formau un semicerc. Ştia ce trebuie să caute. în spatele lui. pe nisip. palmierii acopereau cu crengile lor intrarea în micul golf. . -Domnul Scofield. Se pregătea să-l urmărească în momentul cînd auzi cuvintele rostite clar. presupun. . . procedezi ca un amator. Mergea de vreo douăzeci de minute. începea vînătoarea şi spera să aibă şi o fărîmă de noroc. nu ca un profesionist.. Sări din barcă şi o trase printre stînci. punct de acostare ce părea să fie în lumina lunii un mic intrînd.Da. în engleză. scoate-ţi lanterna. spuse Pryce. înfipţi în pămînt. Mi-a trebuit mult timp ca să-l instalez. Ridică sacoşa şi îşi trecu cureaua peste umăr. Ţine-ţi mîinile deasupra capului şi mergi drept înainte. îţi zbor creierii. Porni spre dreapta.Cauţi pe cineva? Dacă da. care se pierdea în pădurea tropicală. -Am venit cu intenţii bune. Se apropie. O lumină produsă de un foc sau de o baterie electrică. fiindcă dacă mi-l rupi. trebuia să fie ori una. Nu se vedea nici urmă de lumină sau de viaţă. Pentru doi oameni care locuiau pe o insulă pustie ar fi fost nu numai incomod să trăiască fără lumină. s-ar putea ca presupunerea să fie corectă.Întrucît nu sîmtem în Africa. Malul era împădurit. domnule Pryce. Baftă. după care o legă bine de trunchiul unui palmier.

. tinere. prietene. După o vreme Scofield strigă: . Toni şi cu mine ne urcăm adesea în „chiştocul" nostru. încă uluit de cele ce vedea. construită din lemn tropical.. Nouă ne place.Sînteţi atît de singuri. . Doamna mea a făcut proiectul. . Era vorba de discreţie. mergem la Tortola şi de acolo luăm un avion spre Miami sau chiar spre New York. Ca şi tine. probabil mai bun decît am fost eu vreodată. S-ar putea ca într-o bună zi să descoperi că asta e tot ce ţi-a rămas. A fost suficient de inteligent ca să ne găsească. evident.E-n ordine.Bineînţeles. nu.Eu nu prea am minte. Se spune că eşti cel mai bun. Părul cărunt.Cu plăcere. ce frumuseţe! exclamă agentul CIA. aşa că nici unul nu a protestat împotriva faptului că la Tortola i-am legat la ochi. recunoscu Pryce. Poiana din pădure fu brusc scăldată în lumina a două reflectoare. aşa că poţi să deschizi o sticlă de vin.. . Kitts şi din alte insule. îl întrerupse Pryce. . .La naiba. -Aţi construitrO singuri? .Nu tocmai.Trebuie să-ţi faci rost cît mai repede.care scoaseră la iveală o cabană cu un singur etaj.Ştiţi cine sînt eu? . -Depinde de unde vii. lung contrasta cu ochii ce străluceau în spatele ochelarilor cu rame de metal. . dispun de vreo şase paşapoarte cu care pot intra uşor în ţară. . . -Mulţumesc. . Le-am plătit jumătate din sumă ca avans. spuse Scofield. iar eu am adus echipe de constructori de la St. dacă ai ceva minte. Aprinde lumina.Tînăr. Antonia. păşind în lumină. După ce o să-ţi plasezi cîteva sute de mii în investiţii în largul mării. .Dumneata ai făcut asta? - .. şi o lagună în dreapta acesteia. Faţa lui îngustă era încadrată de o barbă scurtă. dar nu chiar aşa de tînăr.Ne-a trebuit mult pînă să găsim locul şi încă şi mai mult să construim casa.Să aşteptăm pînă ajungem acasă. domnule Cameron Pryce. Lasă mîinile în jos. Frunzele palmierilor te lovesc peste faţă.Dumnezeule.

Ai idee la cît ajung pensiile noastre? Ce ne putem permite cu ele? Poate o locuinţă într-un cvartal comun în Newark sau chiar într-un cartier mai sărac al oraşului. . generatoarele. am primit şi eu acelaşi gen de telefoane ca şi tine. solidă. Mintea lucra febril în capul acela frumos.C. dar n-o să mă tîrăşti în toată aiureala asta. soţia lui Scofield. Mai navigam pe mare din cînd în cînd... Scofield nu răspunse. ne place să facem afaceri cu charterele.de fapt o casă de dimensiuni medii . Avea o faţă delicată.Cutia poştală. Arăţi ca Omulpăianjen. interveni fostul as al serviciilor secrete. Ajunseseră la scările care duceau spre intrarea în cabană: . o arcadă albă care se deschidea spre celelalte încăperi. -Asta nu face parte din preocupările mele. . Scofield. Aşa cum i se raportase la Tortola era înaltă. . Un vechi prieten din D.Pot să pun pariu pe încă unul că n-am să-l văd niciodată. Interiorul cabanei . mi-a dat telefon şi m-a prevenit că mă cauţi.era zugrăvit în alb. bineînţeles.C. Pereţi albi.Matarese? spuse încet Cameron. Este un rău necesar. spuse ea într-o engleză cu uşor accent străin. N-am acceptat să mă mulţumesc cu asta.Am şi eu . Şi whisky. aşa cum îl cunoşti dumneata. dar cu trăsături ferme. S-au întors. domnule Pryce. Părul cărunt trăda vîrsta înaintată. o geacă. Bray.. îţi datorez un dolar. . .Aveam şi eu cîndva una ca asta. -Felicitări. Totul fusese conceput astfel încît să reflecte razele soarelui. securitatea şi toate celelalte. O pereche de pantaloni scurţi. mobilă albă..Ai perspective. este .Intră şi scoate-ţi costumul ăsta. Da. ceva lenjerie şi un cuţit de vînătoare. . Am fost anunţaţi de venirea dumitale. cîteva arme. dar n-am crezut că o să ne poţi da de urmă. să aibă dreptate. . vrem doar să ne spui adevărul. . Lîngă un fotoliu de paie aştepta în picioare Antonia. fără a fi grasă.Nu dorim să te băgăm din nou în afacerea asta.în cazul ăsta s-ar putea ca băieţii de la D.N-a fost chiar atît de greu să vă găsesc. niciodată nu uitam de whisky. doamnă . Meritam mai mult. -Am haine în sac..

. Ai fi putui să ridici alte obstacole în calea mea. De exemplu.Da.Mă amuză expresia asta. asta se întîmpla acum douăzeci şi cinci de ani! Omenirea s-a schimbat şi pe mine nu mă mai interesează cîtuşi de puţin.Aveţi idee. poate! exclamă Scofield. dar aparenţele pot induce în eroare. cum ar fi. ai fost anunţat că vin să te caut. mai este şi serviciul M-5 şi M-6 din Anglia. -Asta a fost.Aparent. Dacă rolurile ar fi fost inversate. nu te-ai protejat. nu confirmă. . cîţi oameni au încercat să-l atragă din nou pe soţul meu în vechea lui profesie? în afară de Washington. Aşa i-am spus şi eu locotenentului din St. Ai fi totuşi uimit să afli cît de mult contează nişte obstacole minore. ne place compania oamenilor. . pentru a opri fluxul de vizitatori curioşi. tinere.. totuşi. vreau. De fapt. să ştii. m-ai găsit. Deuxième din Franţa. Gîndeşte-te numai cît ar costa biletele de avion şi diurnele personalului de specialitate. El refuză de fiecare dată. Şi vrei să ştii de ce? . o insulă aproape netrecută pe hartă şi o cutie poştală. Thomas. . . Servizio Segreto din Italia şi aproape toţi angajaţii serviciului de spionaj din NATO.o modalitate de a cîştiga ceva în plus şi de a duce o viaţă socială. E mai "simplu să raportezi superiorilor că nu pot fi localizat.Pentru că au o mie de alte probleme pe cap şi nu vor să se deranjeze prea mult.Poftim? Mi-e teamă că nu înţeleg.Casa asta. domnule Pryce..Este considerat un specialist strălucit.Şi. nu mi-ar fi trebuit nici mie mai mult timp ca să te găsesc.. . ne aflăm aici din motive foarte practice. izolarea în care trăiţi nu prea par să confirme ceea ce spuneţi.. să nu mai foloseşti cutia poştală. după cum dumneata ai jumătate din vîrsta mea. .Probabil că avea jumătate din vîrsta dumitale. de pildă.. dar nu mai am nimic de oferit. . Şi ce-i cu asta? . Sigur.Eşti foarte perspicace. Dumnezeule mare. dumneata. cu două. . domnule. . Nu sîntem nişte persoane antisociale. dar ei nu se dau bătuţi cu una. E mult prea complicat şi preferă să renunţe. . tinere? Nu sîntem sihastri.. Dar n-ai făcut-o. nu-i aşa.

. dar n-am putea mai întîi să bem ceva Mă gîndeam mai înainte la vin. . trecută pe hărţi drept Inel exterior 26. în timp ce îndoielile creşteau. îmbrăcat acum în pantaloni scurţi. de moştenire. Eşti al naibii de bine pregătit! . spune tot ce ştii. ca să spun drept. pe insula nelocuită. începu Scofield.Aşa cum spuneam. Datele nu-sînt foarte precise. ziua devine o lună. au existat voci care au susţinut că sînt false.Trebuie să ne întoarcem în timp cam pe la începutul secolului. şi l-ai rostit: Matarese. draga mea. domnule. s-a născut cam prin 1830. interveni Antonie Scofield. . doar că nu înţeleg de ce nu te-ai apărat? De ce nu ţi-ai protejat izolarea? .Şi nu este adevărat? întrebă Pryce. şi alta.. pentru că dosarele s-au pierdut sau au fost distruse. Nu putea fi decît un| singur motiv. O oră devine o zi.Ştiu.Dar nu mi-aţi răspuns la întrebare. Familia sa era bogată. spuse el privind peste umăr către soţia sa. proprietăţile funciare şi titlul de baron fiindu-i oferite în dar de Napoleon. amîndoi îi datorăn{| acest lucru lui Vasili. dacă reuşeşti să te stăpîneşti înainte de a face prima mişcare. ba poate chiar mai mult.Nu.Poţi să bei şi una. dar acum parcă aş prefera un coniac. Toţi am trecut prin asta. . . Ai trecut toate testele.Nimic. apoi au fost reconstituite şi înregistrate altele noi. fascinat de fostul ofiţer de spionaj cu barba albă.înţelegi de ce o mai ţin lîngă mine după toţi aceşti ani? O femeie care îţi spune dragul meu după un sfert de secol. Îi datorezi asta lui Taleniekov. legănînduse« cu scaunul pe veranda luminată de lumînări din vila lui izolată. baron de Matarese. cel puţin aşa se ştie. Am vrut să vedem dacă ai răbdare. Bray. nu trebuie lăsată să plece. Trebuie să existe nişte documente de proprietate. dragul meu. . contrafăcute de un tînăr Guillaume Matarese. Mai mult a ei decît a mea. dosarele originale s-au pierdut.Spune-i. dar se poate presupune că Guillaume.A fost o hotărîre luată în comun. pentru că ştiam de ce vii. după standardele corsicane de atunci. . ai cărui ochi jucau vioi în spatele ochelarilor cu ramă metalică. . familia .

în limitele legii. birouri mari. echivalentul corsican pentru Mîna Neagră. şi vă cîştig orice război". Familia conducea insula în sensul cel mai concret al cuvîntului. în timp ce clanul Rotschild s-a stabilit în Europa Guillaume s-a orientat în direcţia opusă. totuşi. . Clanul Matarese făcea legea şi storcea venituri de la principalele porturi. preferând să-şi manipuleze afacerile de la distanţă. . de la constructorii şi antreprenorii siliţi să folosească docurile şi şoselele. peşcheşuri şi mită luate de la industriaşii în curs de afirmare.moştenite sau acumulate . Deşi s-a recurs şi la violenţă.devenea tot mai puternică pentru a se mai pune astfel de întrebări. ca toţi cei din stirpea aceasta. Baronul a fost profund afectat. Vezi dumneata.Guillaume s-a dovedit un adevărat geniu financiar şi. din tributuri. în comparaţie cu el. doreau să se răzbune. A recrutat bărbaţi şi femei puternice din care şi-a făcut sateliţi. cum ar fi avocaţii şi apropo de Bonaparte.! Guillaume înţelegea că proiectul lui de a crea o reţea financiară globală nu putea funcţiona decît dacă jucătorii-cheie rămîneau! curaţi. Doi dintre fiii baronului au murit de moarte violentă. L a puţin timp după aceasta. ştia întotdeauna cînd şi unde s-o ia pe scurtătură pentru a rămîne. aşa cum Rockefeller dădea mărunţişul săracilor! Totul cu un singur scop: să rămînă anonimi. baronul şi-a elaborat aşa-zisa Viziune! un cartel internaţional cum nici măcar Rotschild nu a visat vreodată. Nu împlinise încă treizeci de ani şi era cel mai puternic şi mai bogat moşier din Corsica. deasupra oricăror bănuieli de practici incorecte şi de corupţie. -A făcut ceva şi mai crud. Membri clanului Matarese au oferit titluri. Erau oameni care^ posedaseră cîndva bogăţii imense .Cum aşa? . nu prin pedepse crude.şi. Se spunea că Guillaume a fost primul Corso. aceasta a fost folosită cu reţinere şi eficienţă. iar guvernul francez nu putea să facă nimic în privinţa aceasta.Şi Parisul n-a putut să-l închidă sau să-l expulzeze? întrerupse Pryce. Mafia. au utilizat o tactică expusă de Napoleon „Daţi-mi suficiente medalii. la fel ca şi el. naşii şi cei de teapa lui Al Capone par nişte mici copii. salari extravagante. Aceşti oameni au| Rămas în umbră. Se foloseau de reprezentanţi. . în formele cele mai brutale. Baronul domina oamenii prin frică.

aflate faţă în faţă cu moartea.într-adevăr. Banii şi. sau chiar Comisia Trilaterală.Ciudat limbaj. . spuse Scofield. că a intervenit o schimbare. domnule. .. chiar şi un tribunal le-ar recunoaşte valabilitatea. Ţi-am descris viziunea lui Guillaume aşa cum a conceput-o el. Matarese era cu o sută de ani înaintea epocii lui. îl întrerupse Pryce. în ceea ce priveşte controlul. Maşinăria funcţiona. spuse ofiţerul CIA.O.Ai şi nu ai dreptate. Avea peste optzeci şi cinci de ani. Unii spun că a murit în timp ce făcea dragoste cu o femeie cu cincizeci de ani mai tînără ca el. dorea să-l deţină în întregime. naţionale şi internaţionale.aşa îi numea el s-au năpustit ca un roi de albine spre un butoi cu miere. Voia să organizeze ceea ce avea să se cheme mai tîrziu Banca Mondială sau Fondul Monetar Internaţional. Ca să fiu sincer. Dacă stai să te gîndeşti. Pentru a realiza acest lucru. este chiar în| contradicţie. . Dumneavoastră însă îmi descrieţi cu totul altceva. .. dacă nu chiar zilnic. Oricum. discipolii lui trebuiau să pară absolut curaţi şiperfect credibili.Dar foarte real.Mi-e teamă că asta nu se potriveşte cu informaţiile!! mele. . Era un fel de caracatiţă invizibilă care monitoriza totul în tăcere. înseamnă că li s-a întîmplat ceva. dar genialitatea lui consta tocmai în recunoaşterea imperativelor practice şi filozofice.motiv pentru care mă aflu. ceea ce este mai important. cirCulau încoace şi încolo săptămînal. şi n-am afirmat o clipă că ar fi fost un sfînt. . aici . a doua întruchiparea răului..Da. ameninţînd să dea în vileag trucurile murdare şi profiturile excesive ale unui mare număr de industrii. Filialele Matarese din Europa şi din America lucrau perfect.Ce s-a întîmplat? -Guillaume a murit. Alţii susţin altceva. asta nu contează. Cele două surse care ne-au trezit din nou interesul pentru Matarese . dacă informaţiile mele sînt corecte. ceva s-a întîmplat şi cei din clanul Matarese au devenit nişte monştri. Prima sursă l-a numit încarnarea răului. Moştenitorii lui . întrucît aceste' afirmaţii au fost făcute de două persoane în vîrsta. . chiar aşa? .l-au descris ca pe un „rău". informaţiile.

Aceştia ocupau poziţii diferite iar cei din eşaloanele superioare aveau tatuaje mici care le atestau rangul. Ca şi în Cosa Nostra. de ameninţarea legii.la adăpost de orice fel de griji materiale. eu sînt Bray. -Aşadar. . domnule Pryce. Am citit dosarul tău. .Cam aşa ceva. în esenţă.atît timp cît se supunea fără discuţie ordinelor superiorilor.-Aşadar. O dată confirmat. -Asta se înţelegea de la sine. la urma urmelor. spuse Scofield. ci au început să fie vîndute. iniţial era un fel de aparat poliţienesc de autoapărare în domeniul afacerilor naţionale şi internaţionale? .ba nu. acopereau teritorii vaste şi au devenit o sectă ilegală . cine putea şti mai bine decît nişte poliţişti corupţi cum pot fi încălcate legile pe care ei trebuiau să le aplice? Moştenitorii au sesizat momentul favorabil.vreau să spun un adevărat cult.Nici fratele meu mai mic nu putea să pronunţe Cameron.Aşa cum ai aflat de la soţia mea. ar fi o onoare pentru mine să fim asociaţi. Profiturile au crescut enorm şi succesorii lui Guillaume au cerut o participare la beneficii.Pare o nebunie.Bray şi Cam. Sora mea mai mică n-a putut să spună Brandon pînă la patru ani. parcă ar fi numele unei firme. aşa că mi-a spus Cam.Din moment ce beau din whiskyul dumitale ladumneata în casă. Şi aşa mi-a rămas numele. de stresurile uzuale ale unui trai obişnuit .în momentul în care vreun ordin era contestat. Informaţiile confidenţiale dintre filiale n-au mai fost folosite pentru şantaj. spuse Pryce. aşa cum fac cei mai mulţi din cunoscuţii mei? . aceasta însemna sfîrşitul. -A fost o nebunie. îmi descrieţi un fel de Mafia sau de Corso . de ce nu-mi spui Cameron sau Cam. orice nou membru al clanului Matarese avea existenţa asigurată şi garantată . căci. şi aşa am rămas. în clan erau primiţi membri noi. .Mi-ar face plăcere . ospitalitate la care n-am sperat nici o clipă. Fundamental chiar.Mi-e teamă că greşeşti din nou. . sub prestare de jurămînt. . Pe Dumnezeul meu. dar şi o mişcare foarte eficientă. aşa că mi-a spus Bray. . .

plătea în secret asasinii ale căror urme nu puteau fi puse în legătură cu Consiliul. Mult mai rău. Cameron.E cumplit. adăugă Brandon. Scurtătura devenea o lume din care nu puteau evada. . Da. nici măcar nu lăsau cadavre în urma lor. Niciodată nu-şi folosea proprii membri în acest scop. Duceau o viaţă extravagantă şi totuşi ciudat de normală împreună cu soţiile. dar nu era vorba de halci de carne atîrnate în cîrlige de măcelar. de trupuri legate cu lanţuri şi aruncate în rîu. Matarese nu era decît o scurtătură. înainte să-şi dea seama de asta. Cînd ^Consiliul de conducere al clanului hotăra să recurgă la crime cărora să li se facă publicitate. absolvenţi summa cum laude şi magna cum laude ale celor mai renumite universităţi din Europa. Scofield se înecă puţin.Erau nişte ticăloşi lacomi şi şmecheri. Erau nişte elite. Cam? . cei mai buni dintre cei buni în domeniul lor. . Morala a fost înlocuită cu imposibilitatea de a alege. . omorau şi ei dacă primeau ordin. în timp ce sorbea din coniac. Nimeni nu a urcat pe scara socială în funcţie de numărul „loviturilor" realizate.Pentru că cei din clanul Matarese nu au recrutat niciodată ucigaşi.. domnule Pryce.E plin de exagerări. . cu mult deasupra oamenilor de rînd.Să trecem peste asta. Sînt mult prea mulţi cei care mă consideră ţicnit sau şi mai rău. ca să arunce o lumină favorabilă asupra superiorilor şi analiştilor noştri. De ce am greşit din nou? . spuse Antonia Scofield.Şi cum rămîne cu conştiinţa? Cu diferenţa dintre bine şi rău? Vrei să spui că această armată de oameni străluciţi era lipsită de simţul moralităţii? . Credeau că vor deveni oameni de succes.Acesta este noul clan Matarese. totul venea sub formă de profituri şi.. Pentru ei.Şi încă cum. erau prinşi definitiv. care se strecurase pe nesimţite pe veranda luminată de lumînări." nu mai puteau să iasă din afacere. Ai prins imaginea. de regulă. adică Cameron. Şi sînt la fel de sigură că au dat glas rezervelor pe care le aveau. Dar o dată intraţi în clanul Matarese. Vezi tu. cu copiii lor cu gusturi foarte costisitoare. Cariera ta n-ar avea nimic de cîştigat dacă te-ai asocia cu mine.Sînt sigur că unii dintre ei îl aveau. . . faţă de accidentele fatale pe care le comiseseră ei şi familiile lor..

N-aş merge chiar aşa de departe.Cu o claritate înspăimântătoare.. . întrucît ştiam cine este^ m-am hotărît să-l ucid. nu se mai poate schimba nimic. replică uimit ofiţerul CIA. superiorii tăi au ordonat să fii executat! .Ştii prea bine ce vreau să spun.-ba dimpotrivă.ai putea să-mi mai spui cîte ceva? .Din duşmani de moarte aţi devenit aliaţi.Cum adică. şi m-am gîndit la asta ani în şir. totul este de domeniul trecutului.Uite cum se amestecă din nou. Mi-a ucis soţia. spuse Pryce. dragul meu? . Fără sacrificiul lui. spuse soţia lui. răspunse liniştit Scofield.Da. N-am vrut să contribui şi eu la asta. s-a aruncat asupra duşmanilor noştri ca noi să putem fugi. Cineva a tras linie şi a| făcut adunarea. De la ce a pornit conflictul între voi? . ştiu. Acum.Să ne întoarcem la Taleniekov. . ba chiar şi prieteni. . Raportul meu n-a fost cine ştie ce pentru că războiul rece era încă foarte fierbinte şi existau fel de fel de măscărici care doreau să-l înfăţişeze pe Vasili duşmanul nostru sovietic. . Am încetat să mai fiu furios şi m-am împăcat cu mine însumi. dar raportul tău nu era complet. Vrei să vorbim despre asta? -Nu-i nimic de spus. Mi-am jucat cartea mea care s-a dovedit a fi destul de bună. nu i-am considerat niciodată superiorii mei. Nu-i aşa. spuse Antonia. Pentru numele lui Dumnezeu. Apoi mi-am spus că voi fi prins şi că respectivul nu merita asta. -Asta ştiu. îndreptîndu-se spre un scaun împletit de lîngă soţul ei.. Ştiu cîte ceva din modul în care tu şi Vasili Taleniekov aţi luptat împreună împotriva clanului Matarese.Vasili a hotărît să moară ca noi să putem trăi. oamenii tăi. .Sigur că o va face. spuse Pryce. ca pe unul din „cei răi". gata să vă daţi viaţa unul pentru altul? . chiar agenţia ta. îl întrerupse Bray. dar suma e greşită. Aşa sa întîmplat. Mi s-a spus că ai fost plasat în afara misiunilor de salvare".. N-am uitat nici o clipă ce ne făcusem unul altuia. .. amîndoi amfi fost împuşcaţi. spuse Scofield privind cu dragoste spre Antonia. cred însă că el a considerat crima lui ca fiind mai mare.Oricît ar părea de ciudat.. eu i-am ucis fratele... Chinuit de dureri groaznice.

Presupun că e vorba de nişte acţiuni oribile atît de frecvent încît devin ceva banal. iar eu şi Taleniekov ne-am trezit prinşi în ea. eu şase. Stai puţin. Cheia se află întotdeauna la început. Miturile îşi au însă propria lor viaţă şi se răspîndesc rapid.. .. da.Foarte bine. Se ia după vînători şi îi face bucăţele dacă nu este ucis imediat. Vestitul savant rus sfîşiat de un urs.. . obişnuit.Aceasta a fost versiunea cea mai răspîndită. retrospectiv. Asta este ceea ce s-a întîmplat cu Taleniekov şi cu mine.Are un mare respect pentru tine. Cameron. iar de partea sovieticilor. pe atunci se spunea că eu şi cu Vasili am deţinut rolul principal în acele asasinate.Ce înseamnă pentru tine? . reprezintă prima uşă pe care trebuie s-o descui. S-au comis două asasinate îngrozitoare.Poate. Ai auzit vreodată expresia „banalitatea răului"? . cu ochii ăia mijiţi pe care nu i-a văzut nimeni niciodată? Mai lucrează acolo? . preşedintele Consiliului inter-arme. în afară de ceea ce ne-am făcut unul altuia. dar nu şi atunci cînd eram în activitate. . nu i-a înghiţit niciodată pe cei ca mine. nu poţi ajunge la celelalte. . . analiştii au tendinţa să se piardă printre alternativele contradictorii. EraL mai degrabă un mit decît o realitate.. .Mai multe decît îţi închipui. . Dmitri Iurievici.el omorîse opt oameni. . Vezi tu.Ce spuneai despre cele două asasinate? îl întrerupse Pryce. Dacă nu descui uşa asta. începutul.Directorul adjunct Shields mi-a spus ceva despre el şi mi-am amintit şi eu... specialist în fizica atomică.Un labirint cu uşi? . Oricum. Frank Shields ai pus? Bătrînul ăla cu mutră de buldog. devenind foarte convingătoare. cunoscutul fizician. . nu eram răspunzători decît de paisprezece asasinate cărora li se făcuse publicitatea corespunzătoare în ultimii douăzeci de ani . De partea noastră victima a fost generalul Anthony Blackburn. O nebunie. Cam. Nu există ceva mai feroce pe lumea asta decît un urs rănit.. Un urs rănit de nişte oameni care l-au mînat după aceea în faţa lui Iurievici.Eşti deştept. Frank este un purist.Bineînţeles.Aici trebuie să fac o digresiune. Adevărul este că. Sînt teribile miturile astea. dar asta a fost.

pe numele său conspirativ Şarpele. dar din nou întreb.. Fiecare din cele două părţi dădea vina pe presupusul ei asasin principal. fiecare fiind convins că celălalt va trage. într-un anume fel.. spuse Pryce. Beowulf Agate. fu de acord Scofield. După cum ştii.BrandonAlan. nu-i aşa?. vă rog să aveţi amabilitatea să-l căutaţi pe vestitul colonel Taleniekov. strîngînd pleoapele. Alo? Centrala KGB? La telefon Beowulf Agate. Matarese? Ei i-au ucis pe amîndoi. .Cred că înţeleg unde vrei să ajungi. iar minţile înfierbîntate din cele două tabere au considerat că asasinatele reprezentau o idee minunată şi puteau fi comise fără a se lăsa urme.. . . Motivele sînt prea încîlcite ca să ţi le mai expun acum. .Cu maximă prudenţă. ruşii se adresează unul altuia cu numele şi patronimicul. al KGB aflat pe moarte i-a vorbit despre Matarese. în al doilea rînd. sîntem amîndoi pe cale de a fi eliminaţi din. . Vasili a făcut prima mişcare în jocul morţii dintre noi.Dar de ce? . întotdeauna mi-am spus că dovedeşte imaginaţie.greşeală. pentru că fusese condamnat la moarte. un atotputernic director . ce prostie. . totuşi? .Exact..Dar cum v-aţi întîlnit? Presupun că nu v-aţi dat telefon.Da. Clanul Matarese a executat asasinatele şi a lăsat indicii din care reieşea clar că este vorba de mine şi de Vasili.Ar fi fost nostim.Corect. fără numele de familie. tu şi Taleniekov.Mai gîndeşte-te. Ştiţi. . cum de v-aţi întîlnit. Cred că va fi de acord să stăm puţin la taifas. regizate astfel încît nu mai lipseau decît| cărţile noastre de vizită. . interveni Pryce. chiar rusesc. observă ofiţerul CIA. .Chiar aşa? Bine. .Beowulf Agate este un nume foarte inspirat. însă nici unul dintre noi nu avea nimic comun cu acele asasinate. şi să-i spuneţi că vreau să vorbesc cu el. ofiţer Pryce. . întrucît n-ai dat telefon la KGB. de ce? .Pentru că tentaculele lor ajungeau în teritoriul de luptă al ambelor părţi. Şi pe Iurievici şi pe Blackburn? ... .Dumnezeule. Ai cinci secunde.Nu văd unde este legătura. exclamă Cameron în şoaptă. Mai întîi a trebuit să plece pe furiş din URSS. Ai dreptate..

am reuşit să stăm de vorbă. obligîndu-le astfel să producă din ce în ce mai multe.cu Matarese? întrebă Pryce. spuse Scofield. în cele din urmă. I-A explicat lui Vasili că organizaţia avea reprezentanţi peste tot că şantaja guvernele şi oficialităţile. poate că eram prea tînăr. Krupskoi . Ne-am dat mai multe întîlniri la care am fost cît pe-aci să ne zburăm creierii unul altuia şi.Bătrînul director de la KGB. îmi amintesc de moartea lui Iurievici pentru că a fost atît de ciudată. Ştiau că obiectivul lui principal era stabilitatea. ci un tactician desăvîrşit în anumite privinţe. De fapt a murit într-un bordel de lux din New York.OK. dar nu-mi aduc aminte de asasinarea generalului Blackburn.. . . Aşadar.. şi că dispunea de o putere extraordinară atît în lumea liberă..Şi Krupskoi ăsta a lucrat cu ei .sau cam aşa ceva . iar membrii clanului Matarese obţineau profituri de miliarde. în birou. Anthony Blackburn a „murit" în urma unui stop cardiac produs în timp ce citea Biblia la el acasă. îl întrerupse Cameron.a fost împuşcat. zici că Taleniekov a făcut prima mişcare? . cît şi în blocul sovietic. Aveam atunci zece ani. numită Matarese. Aşadar. Aprovizionau ambele superputeri cu informaţii despre cele mai noi arme ale adversarilor.Dar de ce era vizat? Numai pentru că era şeful Consiliului inter-arme? . aşa cum ţi-am spus. Şi cum te-a condus chestia asta la Matarese? . -Nu ţi-ai fi amintit nici dacă ai fi avut de două ori pe atîta. punînd palma în dreptul flăcării lumînării.Pentru că aşa făceau de ani de zile. ai stat de vorbă cu Taleniekov.Mi-a trimis un mesaj de la Bruxelles care suna aşa: „Ori ne ucidem unul pe altul. -Ai luat-o cam repede.Blackburn nu era un figurant.Dacă-mi permiţi. . . acum înţeleg. . ori stăm de vorbă". în timp ce întreţinea relaţii sexuale de tip extravagant. sovieticii îl cunoşteau mai bine decît noi îl studiaseră în Coreea şi în Vietnam. Rana era gravă şi l-a chemat pe Vasili pentru a-i spune că a analizat rapoartele asasinatelor lui iurievici şi Blackburn şi a tras concluzia că ambele erau opera unei organizaţii cu sediul în Corsica. Am înţeles că ţările noastre negau că ar avea vreun amestec în asasinatele pe care le comisesem noi. căci clienţii plăteau.

Ambele părţi. Ce ordine ai primit? Pe cine urmăreşti? . tinere. aşa cred.-A spus că toţi lucram de ani de zile cu ei. Era o încăierare al naibii de sîngeroasă.Şi s-au putut împăca cu chestia asta? . ucigaşi care trebuiau să ia vieţile unor bărbaţi şi femei despre care ştiau că sînt gata să-i ucidă! în ce scop? în timp ce superputerile pretindeau că se apropie una de alta proclamînd destinderea sau cum îi vor fi spus. Şi printre cei mai periculoşi presupun că sînt aceşti Matarese. Cameron Pryce? -Nu ştiu ce să răspund.Strategia unui cartel internaţional. dar nici noi nu eram cu mult mai prejos. Ca să spunem lucrurilor pe nume.Dar cum sînt vremurile tale.. se aranjau întîlniri în cîmpii sau în păduri.Eşti cam cinic. doamnă Scofield. . spuse Antonia Scofield. -Ai dreptate. . mai puţine probleme în domeniul ăsta. . încuviinţă Scofield. Sovieticii aveau. fără ca ei să poată fi bănuiţi. Poate că nu masacrează oamenii punînd bombe în clădiri. dar noi da. departe de privirile indiscrete. noi plătim. de ambele părţi. în schimb plătesc diverşi psihopaţi ca să facă treaba asta. agenţi ca Brandon Scofield şi Vasili Taleniekov primeau ordin să continue asasinatele. Cam? întrebă Beowulf Agate.Ce fel de strategie? . . Extremiştii erau tentaculele lor şi le rezolvau treburile. .Nişte terorişti. Antonia. cel puţin aşa mi se pare. Este un eufemism folosit întotdeauna cînd vrei săi cumperi ceva ce nu poţi cumpăra pe cale legală.. Cum erau plătiţi? . răspunse Scofield. Unde e logica. guvernele noastre nu se aflau în război în mod oficial.Dar ar fi trebuit să existe anumite documente de decont.Fără înregistrări de chitanţe din motive de securitate naţională. oameni din umbră se întîlneau cu alţi] oameni din umbră. Bărbaţii asemeni soţului meu sau lui Vasili Taleniekov sînt nişte ucigaşi în libertate. nu-i aşa? .Bineînţeles că este. Se încheiau înţelegeri de tipul omoară-l sau omoar-o. Vor face însă orice. Se trimiteau semnale. evident. dacă va fi vorba de o parte componentă a strategiei lor. pentru că este un terorism de tip nou. . preocupat numai de puterea financiară ca atare. Erau alte vremuri. iar noi eram carnea de tun.

Ca să-şi atingă un asemenea scop ar trebui să elimine competiţia. monopolui globale. . spuse calm Cameron..Depinde de capul celui care îi conduce şi de cei care fac parte din consiliul de conducere. să-i neutralizeze pe concurenţii din întreaga lume. . Poate că alţi oameni .Există mai multe precedente în istorie decît putem să enumerăm noi acum. Ticăloşii care vor să aibă totul vor reuşi. Rezultatul .Vreau să ştiu ce urmează după asta.. care fixează preţul zilei.Şi cine o să-i oprească? . s-a computerizat. -Ai ajuns în fruntea clasei. Nu e nimic nou. .N-am avut de ales. Chiar ar putea să se întîmple? . Ajungem la vremea faraonilor. Dumnezeu mi-e martor că nu mă mai intere sează. mijindu-şi ochi. -Acum ai înţeles. a deraiat. care îşi omorau moştenitorii şi la romani care au desfiinţat senatele pentru ca cezarii să poată conduce totul. Ce urmează după asta? . naiba să mă ia! Nenorociţii ăia de doctori din Miami. doar că s-a modernizat. . Şi ce urmează după asta.Cel care deţine sursele financiare principale ia deciziile politice. Fuziuni peste fuziuni| companii mai mici înghiţite de altele mai mari.Şi chiar crezi că lucrul acesta se poate întîmpla? .Eu nu.Dar s-ar putea întîmpla aşa ceva cu adevărat? conţinut gînditor agentul CIA. Un mamut care apasă pe toate butoanele.oamenii care nu sînt vizaţi . da. Principalele centre financiare ale lumii sub conducerea unei singure autorităţi supreme. Se poate] iubirea mea? -Am să aduc toată sticla.. cred că se poate întîmpla. spuse Antonia şi se ridică. dacă nu sînt opriţi. ofiţer Cameron Pryce? .state poliţieneşti pretutindeni. băiete! exclamă Scofield ridicînd paharul gol şi privind şugubăţ spre soţia sa. Dacă stai să analizezi mai bine lucrurile îţi dai seama că este vorba de terorismul consiliilor de conducere de ciocniri internaţionale. Ai fost băiat cuminte atîtea luni de zile? . Nu pot supravieţui altfel.au să se dezmeticească şi au să-şi dea seama că libertatea lora fost înghiţită de infernalul aparat al supremaţiei financiare Spre asta tinde Matarese. Cameron. Sincer să fiu. Capitalismul a luat-o razna.Guvernele. de proclamarea unor legi antitrust .Nu ştiu ce vrei să spui . tinere. o concurenţă falsă realizată de parteneri care nu se întrec între ei.

Ottawa şi Bonnul . . Nu este chiar incredibil şi nici foarte departe în timp. Asasinatele au avut loc într-un interval de patruzeci şi opt de ore. englezoaica. Vom cumpăra ceea ce vor ei să ne vîndă. Ucigaşii au dispărut.Şi o dată ajunşi aici vor. nu-i aşa? Dumnezeule mare. în cîţiva ani. Se află la dosar.O. doctorul spaniol. Quai d'Orsay în Franţa. Ford. Roma. Căuta un model preexistent şi dacă nu-l găsea căuta altceva. BMW. conglomerate interdisciplinare ici şi colo. Porsche şi încă vreo alţi doi. altfel va fi vai de noi. . aşa cum erau şi acum treizeci de ani. avîndu-i pe politicieni în buzunar. vom crede ceea ce vor ei să credem. . . A fost întotdeauna foarte suspicios cînd apăreau asemenea „lacune". nu există nici o urmă. Cam..porni împotriva guvernelor.Este ca şi cînd General Motors..Se pare că nu acceptă nici acum. un monopol acolo. cred că unii sînt deja recrutaţi. nu vor mai accepta nici un fel de opoziţie. spuse Pryce. . Şi în dosarele afacerilor celorlalţi sînt diverse date incomplete cu privire la provenienţa banilor.cumplit termen. Avînd acum putere şi la nivel internaţional. spuse Pryce.Şi la fel de periculos ca oricare altul. jucătorul italian de polo din Long Island. acolo unde încetează răpăitul tobelor lor se termină şi alternativele noastre. fericiţi şi nepăsători pînă cînd vom înţelege că. Conduc Departamentul de Stat şi Pentagonul ca şi cînd ar avea majoritatea în Camera Senatorilor. Toyota. Chrysler.„Ochi-Mijiţi" e foarte meticulos în chestiunile astea. .Terorismul consiliilor de administraţie . să ne imaginăm că ar controla Foreign Office-ul din Anglia. . Din momentul în care vor pune un picior în prag. sînt chiar vorbele lui. nici o pistă. îi povesti lui Scofield despre cele patru asasinate: bancherul francez. -Acest altceva este acum Matarese. Unul din ei era cît pe-aci să devină preşedintele Americii. . după cîteva conferinţe Matarese la nivel înalt am mărşălui după cum vor bate ei toba. conform informaţiilor celor mai recente ale lui Frank Shields. spuse Pryce.Ştim că francezul avea o legătură cu Matarese. spuse BeowulfAgate. o fuziune dincolo. trei producători s-ar aduna la un loc şi ar conduce întreaga producţie de automobile a lumii.ce imagine încîntătoare.

Trebuie să lucrezi cu oameni.. vreau să spun. la naiba.Ei.Şi de ce istoria averilor lor este aşa de complexă continuă Cameron. . nu personal. -Acum mă cunoşti pe mine.. răspunse Scofield. de unde să începem? De unde să încep? -Ai spus-o chiar tu-ia urma banilor. .. Cu oricine care ar fi putut şti ceva în.Şi eşti. .Nu tocmai. asta e simplu. indiferent cît timp a trecut de atunci? . de unde să încep să caut urma.Sînt sigur că asta voia să spună.Nu cunosc prea mulţi milionari. Se pricepe la numere lucrează cu hîrtii. Ei bine.dar face şi asta parte din meseria ta . Este al naibii de plicticos .Destul despre subiectul ăsta.Ce să spun. dar e un analist. spuse Pryce. începe cu victimele. Noua tehnologie poate avea unele avantaje. Din moment ce nu poţi da de urma ucigaşilor. au scăpat cîte ceva despre ei înşişi. mai ales dacă sursele veniturilor lor prezintă anumite aspecte discutabile. însă ţinînd seama de statele tale de servici presupun că e vorba de o primă de despărţire.. dar nu să stea de vorbă cu oamenii.Am mai făcut asta şi altă dată. Totuşi. cu avocaţii. nu cu reproduceri electronice. . Fostul ofiţer al CIA rîse din nou. Presupun I voia să spună neclară. . Cu familiile lor.-Asta e ceva. şi Frank are relaţii.. şi sînt convins că e bine aşa. aşa a spus Frank. mai mult pentru sine. legătură cu atitudinea lor. . făcu gînditor BeowulfAgate. O să-ţi dea nişte legitimaţii . Amorfă.Dumnezeule mare.Cîţi milionari sînt dispuşi să-ţi arate dosarele.Şi de ce ar fi dispus vreunul din ei să stea de vorbă cu minne? . Frank Shields e bun. bancherii. înţelegi ce vreau să spun . Compania are relaţii. de regulă mai toţi anonimi. am avut la vremea noastră o sumedenie. cu materiale printate la computer. Tu eşti băiatul . îl întrerupse Scofield. banilor? . poate chiar cu prieteni apropiaţi şi cu vecinii. .şi s-ar putea să dai peste o altă uşă în labirint pe care va trebui s-o deschizi. poate că au vorbit. poate să privească şi să asculte. cu grafice scheme şi cu dosare alcătuite de oameni cu simţ de răspundere dar şi de alţii fără acest simţ.

. se vedea o licărire pe apă.S-ar putea să vină aici.E un jargon al nostru.Cale liberă? Ce vrea să însemne asta? .Jos! spuse bărbatul mai în vîrstă. -Aici? Cine? .Chiar foarte gol.Simplitatea este cheia oricărei infiltrări. domnule Scofield.. Cameron avusese prezenţa de spirit să-şi înşface sacoşa atunci cînd îl văzuse pe Scofield că ia de pe o masă un obiect pătrat.cel bun-încerci să-l găseşti pe cel care le-a ucis fiinţa apropiată. E întotdeauna la fel.. vino cu mine! Ca nişte infanterişti în junglă. . Pryce. . Acum scrutau orizontul împreună. Antonia Scofield intră grăbită pe sub arcadă. Străbătură mai muîte pîlcuri de vegetaţie şi ajunseră pe plaja pietroasă unde se aflau celulele fotoelectrice care prindeau razele soarelui. M-am dus în faţă să sting luminile şi am văzut nişte explozii la orizont.Ca un fel de gol.Cuterul Pazei de coastă. . . . Undeva departe.înţeleg. tinere Cameron.Stinge lumînările! ordonă Scofield. .. nu-i aşa? . cei doi bărbaţi o luară la fugă prin frunzişul des. . strigă ea. . pe poteca abia vizibilă. .Barca ta? . învelit în piele. îmi pare rău că trebuie să-ţi amintesc acest lucru. . răspunse Cameron şi scoase din sacoşă telefonul.Nu poate fi chiar aşa de simplu. scoţînd din cutia de piele un binoclu mare cu infraroşii. iar comunitatea ţi-a dat cale liberă. dar simt o durere ascuţită în stomac.Ce autoritate? . Nu se aude nimic Nu răspunde nimeni! . -Atunci gîndeşte-te ceva mai mult.. Pryce desfăcu fermoarul sacoşei sale şi-şi scoase propriul binoclu.. înseamnă că ai autoritatea de a pune întrebări. erau nişte copii! Morţi! Toţi morţi! . . A fost aruncat în aer. . însoţită de lumini ce sclipeau intermitent.B*ray.Îi cunosc.. Copii ăia.Ce înseamnă asta? întrebă Scofield. Dumnezeule! izbucni Pryce. dar nu pricep.Cui îi pasă? Principalul e că o să ai legitimaţii.Îţi spun imediat.O.

Stai aici. . totul dispăruse. dar nu după tine vin. răspunse rece Scofield. eram convins că nimeni nu va mai putea face. Fostul agent secret se ridică în picioare. Puţini oameni pe lumea asta sînt pregătiţi.Cine sînt ăştia? întrebă Pryce.Ce vrei să spui? Crezi că vin după mine? Dacă îţi închipui aşa ceva. apoi în jos. Oricîtă experienţă ai avea. . Pryce îşi mută binoclul încet spre fiecare spărtură din nori care lăsa să se vadă lumina lunii. M-ai atras înapoi.Mai e nevoie să-ţi spun? Matarese.Cei care au scufundat cuterul. adică tu. . Cameron Pryce. 5 Furios şi neliniştit în acelaşi timp. . tinere. să ştii că e o nebunie. pentru eventualitatea că vreun vas s-ar fi putut strecura. apoi spre dreapta. Nu putea să mă vadă nimeni altcineva decît de aici. şi spun asta cu) multă tristeţe gîndindu-mă la copiii ăia. . Dar dacă vin în seara asta. Cameron îşi impuse să rămînă calm. . Sîntem într-un arhipelag foarte mic. să le facă faţă.Dar cine sînt ăştia? Contrabandişti de droguri care] vor să se descotorosească de cei care îi urmăresc? -Ar fi bine să avem norocul ăsta.îmi pare rău! Am încercat să-mi calculez cu grijă'! fiecare mişcare ca să te protejez. Mîinile care ţineau binoclul nu-i tremurau în timp ce privea în noapte. . vor fi întîmpinaţi de cineva care este pregătit şi are o surpriză pentru ei. la adăpostul întunericului. . dispăru. în infern.Nu te învinovăţi. deasupra locului unde se înecaseră luminile. mă întorc în cinci minute sau poate chiar mai repede. Au hărţi maritime. Focul fusese înghiţit de mare. coordonate Dacă nu chiar în seara asta. . spre stînga.Nu. te-aul urmărit pe tine. există vreo şase-şapte mini-insule. dar s-ar putea să-şi concentreze atenţia asupra acesteia. nu sînt pe urmele tale. Ai reuşit să faci ceea ce ca să fiu sincer. nu eşti] pregătit pentru ei. mai devreme sau mai tîrziu vor fi aici. Am coborît pe partea! cealaltă a vasului care mergea spre vest şi am aşteptat un nor] gros înainte de a porni cu barca.. Sclipirea intermitentă a luminii era tot mai slabă în întunericul des şi.Ce? -Am să-ţi explic mai tîrziu. în cele din urmă.

spuse Antonia Scofield. pe pietrele care ieşeau din nisip. de o parte şi de alta.Ceva noutăţi? întrebă Bray. . Vreau să văd ce fel de echipament are la bord. crede-mă pe cuvînt. i-o reteză Scofield. şi Beowulf Agate apăru dintre frunzele de palmier. . spuse Scofield zîmbind.oare chiar aşa să fie? Unde dispăruse Scofield? în aceeaşi clipă auzi foşnetul frunzişului. . radar . avem toate avantajele.Uite-l! O siluetă mică. cinci. contează chiar foarte mult..Sînt mai multe locuri de acostare.. Am să mă duc în casă şi am să mai aduc nişte arme.Mi-e ciudă să recunosc că nu ştiu despre ce vorbiţi nici unul din voi. sîntem în avantaj. . Asta înseamnă că ştie că am dreptate.Nu e prea mare consolare. spuse Antonia ironic. .noi sîntem al treilea. Fiecare ducea cîte un obiect greu. dar nu vrea să recunoască. neagră. luminată de lumina slabă a lunii. de fapt mai mult îl tîra.. cînd e furioasă pe mine. . dragul meu.Antonia schimbă întotdeauna pe „iubitul meu" în „dragul meu". urmat de Antonia. pe un ton rece ca gheaţa -Nu chiar. Se ridică şi porni în goană înapoi. discuri pentru satelit. ce idee bună mi-ai dat! strigă Bray întorcîndu-se către soţia lui. . dar se pare că vine încoace.Dă-i drumul! Despre ce vorbiţi? . Bray purta pe umăr un lansator de rachete. prea departe ca s-o pot descrie.Ce contează? .o. .O barcă. . Antene mari. Cam .Îţi admir logica. Parcă venea direct spre Inelul exterior 26 . luînd sacul de laAntonia şi aşezînd lansatorul jos. căci nu le pot numi insule. răspunse BeowulfAgate.Ar putea fi suficientă. conţinea fără îndoială proiectile. .Dumnezeule mare. Cel care conduce barca trebuie să se îndrepte mai întîi spre primul . înseamnă că eşti nebun. . . Este vorba de o ambarcaţie mică. Cîţi oameni poate să aibă echipajul? Patru.Dacă gîndeşti ceea ce cred eu că gîndeşti. Sacul mare din pînză de cort pe care soţia lui îl căra.Uneori am impresia că eşti cam lent în gîndire.Contează ca să ştiu dacă o arunc în aer sau nu. şase? .Va trebui s-o distrugi dacă aruncă ancora pe ţărm.

Fără ea.M-am hotărît să iau pentru mine un Uzi.sau Taleniekov . le arătăm lansatorul de rachete îndreptat] spre barca lor şi îi facem să înţeleagă că orice mişcare greşită le va fi fatală. nu-i aşa. Este mai mult decît mine în pas cu lumea pe care am părăsit-o. ..Vezi tu. m-am gîndit că ar fi nostim dacă ne-am urca la bordul navei. îi luăm! pe cei care vin aici. s-a muiat. -Antonia se pricepe la treburile astea? .La fel de bine ca oricare dintre noi. Sînt o comandă cu totul specială.Şi tragem linie. încuviinţă blînd Beowulf Agate. nu-i aşa?Am putea să-i atragem aici şi să preluăm] controlul. pricep ce vrei să spui! exclamă] Pryce. . aşa cred. -Aşa este. -Ai cumva o lanternă în săculeţul ăla al tău cu minuni.ar fi în primejdie. spuse gîfîind Antonia şi aruncă jos armele.Ce ne aduce doamna Scofield? . . bătrînico? . Am putea afla o mulţime de lucruri interesante. Ce mai facem. ale mele sînt în cea albastră. aşa e.Mi-e silă. Nu poate uita cît timp am fost fugari prin lume.. E ca laAjaccio sau la Bonifaci. mai exact spus. este întotdeauna la înălţimea situaţiei. Ideea este că. Se aude doar un pocnet slab. Este convinsă că şi acum sîntem. Este mai uşor şi trage mai bine de aproape. cu moartea nu.Trei puşti MAC-10.Ca un fost profesionist. Au o rază de acţiune mai mare şi sînt mai precise. Trebuie să stabilim o comunicaţie navă-ţărm. Ei să devină ţintele.O. Dacă am rechiziţiona-o. cu amortizor de zgomot. . Cam..Cu bătrîneţea mă pot împăca. dacă va trebui totuşi să tragem. Am adus şase încărcătoare pentru MAC.. Uite că vine! . iubitule? -Aha. putem să fugim după aceea fără să ne trădăm poziţiile.. nici Taleniekov n-am fi supravieţuit. exclamă Scofield. ticălosule! . sînt în pungile de plastic cu dungi roşii. adică să inversăm rolurile. Toni? .Mai rar aşa femeie. . Pryce? -Bineînţeles. nici eu. . Cred că ar fi în stare să conducă un tanc. Dumnezeule mare. mai rar aşa femeie. să arunce în aer un distrugător dacă vreunul din noi .

Cei cîţiva oameni care» se aflau pe punte . . .Deci tot mai e supărată.Şi acum ce facem? întrebă Cameron. . .Dar dacă au şi ei ceea ce ai tu? întrebă Cameron. .Şi-a găsit un nou cămin. ambarcaţia va zbura în aer. Am să-l poziţionez direct spre navă. aprinde-o şi joacă-te cu jetul de lumină în toate direcţiile. .. 26.Dacă au aşa ceva şi dacă văd că cineva se îndreaptă spre arme. . roteşte-o în jurul ei.. iubito. la prora ei se putu distinge un tun suficient de puternic pentru a] arunca în aer cuterul Pazei de coastă. răspunse Scofield* aşezîndu-şi mai bine lansatorul pe bolovanii de pe plajă. E un suedez de pe lista teroriştilor din Stockholm.Ca să te parafrazez. nu-i aşa? .O să mai vedem ce se întîmplă. Oricine s-ar afla pe ea. Unul dintre suspecţi. fu de acor Pryce. Victimele noastre trebuie s-o zărească. pe deasupra siluetei care se apropia. ştiu şi nu ştiu. Acum chiar 1 că vreau să ajung la bord. Şti pur şi^simplu că poate fi o scurtătură şi asta este ceea ce căută întotdeauna. . aprinzînd lanterna puternică şi începînd să descrie cercuri mari pe cer.în privinţa asta nu există nici o îndoială. După aceea o să aflăm ce şanse avem. -A schimbat direcţia! spuse Scofield.trei. spuse Cameron..Sper că ştii ce faci. O să am. Apăru şi comandantul. tinere! .Chipul ăsta mi-e cunoscut. dragul meu. va fi pe punte. către fundătură. puse Scofield. A putea să arunce insula în aer.Or să trimită o barcă. . Bine lucrat.Scoate-o. strigă Pryce. Eu mă duc spre dreapta. dragă băiete. spuse Antonia. Cam. iar tu du-te la stînga. N-o fixa pe navă.Şi ce facem după aia? întrebă tînărul. mai exact . în cazul Palme. Micul trauler îşi continuă drumul către Inelul exterior. Se îndrepta spre Inelul 24 şi acum s-a întors. La! brîu avea un pistol mare în tocul lui de piele.. . apoi îşi duse binoclul la ochi. şi le strigă să arunce ancora. -Ai grijă.erau mai preocupaţi de lansarea la apă a unei bărci de cauciuc. .. Cînd ajunse la o distanţă de două sute de metri de ţărm.. du-te spre I 57 .

Pe malul din stînga. Vrem prizonieri. strigă bărbatul mai tînăr. slovac sau baltic. Primul din cei trei oameni aflaţi în barcă sări peste marginea acesteia cu o armă în mîna stingă şi o frînghie în dreapta. Tu.domeniul lui Pryce. pentru Dumnezeu. reflectă fel de fel de lumini. stai ascunsă şi profită de mica noastră junglă. Avea un accent european. Dar ţine minte. domnule. Jack. Al doilea coborî ţinînd în mîini un automat.Termină cu aiureala asta cu „domnule". Pryce aştepta în genunchi în poziţie de tragere. Barca de cauciuc pătrunsese în micul golf. Dar. Harry. Doi dintre ei aveau bărbi.dreapta.subţiri dar bine clădiţi . Tovarăşii lui . O să-i prindem pe ticăloşi într-un foc încrucişat.blugi albi strimţi. Şeful echipei vorbea englezeşte. -Am înţeles. Trebuie să fie cineva acolo. Caraibile astea sînt un loc ciudat. nu cadavre. înjur de treizeci şi cinci de ani. ia-o spre stînga. Pryce. îi indică direcţia în care se afla Antonia. geacă largă din bumbac şi şapcă cu cozoroc. Dă-i drumul! . verifică celălalt mal al golfului . Nu sînt mentorul tău. cu un evident accent australian. Fixează barca şi cercetează zona. căci pe mare oamenii nu erau dispuşi să risipească apa caldă ca să se bărbierească.păreau trecuţi de cincizeci. -Am plecat. Toţi trei aveau atîrnată de gît cîte o lanternă. Şi nu uita că are şi el aceiaşi ochelari de noapte ca şi noi. .Şi tu. raza aia de lumină n-a apărut din senin. Ţinuta lui contrasta cu pantalonii şi cămăşile murdare ale celorlalţi. sînt doar o întîmplare. prima salvă să treacă pe deasupra capetelor lor. Antonia stătea ascunsă în umbra junglei. . Al treilea nu purta barbă şi părea mai tînăr decît ceilalţi.Dar am văzut cu ochii noştri. . Şi el era înarmat. Cel de-al treilea bărbat era îmbrăcat cu haine destul de scumpe . dar se vedea că nu era limba lui maternă. Pe partea dreaptă a golfului în formă de potcoavă. în lumina slabă a lunii păreau nişte pescari obişnuiţi. 58 -Nu ştiu ce să zic. cu Uzi în mînă. se afla acum la maximum şaptezeci de metri de Scofield şi de lansatorul lui.Tu du-te acolo. . adresîndu-se celui aflat în faţă. Comandantul opri motorul şi îi urmă. dacă trebuie să tragi. strigă Harry.

în timp ce jetul de lumină al lanternei lui alerga în toate părţile. Cînd omul ajunse aproape. îl întrerupse Pryce furios. spuse el calm. subordonatul pe nume Jack păşea cu grijă pe nisip... prin spatele stîncilor şi a lansatorului ascuns. Scofield se lăsă imediat pe vine lumina trecu pe deasupra capului său. dar categoric. descriind cu ea cîteva cercuri. Lasă aparatul deschis. caută! . prietene. atunci unde naiba sînt acum? . Conducătorul echipei văzuse ceva şi Bray ştia ce anume şirul de plăcuţe absorbante care alimentau celulele fotoelectrice. care stătea ascuns. Pornim îm recunoaştere. . văzu ceea ce spera să vadă: şeful echipei scoase un mic walkie talkie din buzunar şi vorbi în el: „Nici un semn pe plajă şi nu se văd lumini dincolo de copaci şi de tufişuri. Pryce aştepta în spatele bolovanului. Ajunse la mai puţin de un metru de Antonia şi în momentul acela. La capătul din dreapta al plajei.Ţi-am spus o dată. replică omul numit Jack într-o londoneză autentică.Pentru bani! Ticăloşii plătesc pentru o săptămînă cît cîştig altfel în două luni. Aruncă arma! Pe malul stîng. N-am venit la bord pentru porcăria asta. .Dacă scoţi un singur sunet ai să-ţi dormi somnul de veci laolaltă cu peştii. Cameron înconjură piatra uriaşă şi făcu un pas lateral...Nu sînt plătit să-mi ia capul nişte nenorociţi de sălbatici! . . Omul înainta încet. Era alarmat.Eşti plătit mai mult decît valorezi cu totul. Se făcu din nou întuneric.Dar pentru ce ai venit la bord." Omul aprinse lanterna şi şi-o trecu în mîna stîngă. amice? . prietene.Ce na. Vrei să-ţi laşi hoitul pe plajă? -Nu-ţi face griji pentru mine.. una din sursele de energie de pe insulă. Asta e. femeia ieşi din ascunzătoare. cred că aşa se spune. la un metru în spatele intrusului.Păi caută. în timp ce australianul se apropia cu lanterna atîrnînd de gît. Beowul Agate privi pe deasupra bolovanilor. Harry Acum grăbeşte-te! în momentul acela Scofield.Dacă spui ceva. ajungi în iadul cangurilor. îi propti arma în spinare şi îi şopti: . .Dacă am văzut ce am văzut. .

. de ambele părţi.Şi acum am reapărut? . Harry.Cum de-ai ajuns aşa de departe de casă? -Am lucrat pentru ei în teritoriile de vest. numele tău conspirativ! . aproape de Perth.N-am nici cea mai mică idee. . Carotidele fură comprimate violent.Şi de ce erai aşa de nerăbdător să mă găseşti? -N-am avut nici un motiv pînă de curînd. în Oceanul Indian. . ridică braţele deasupra capului şi lovi la baza gîtului australianului. Pryce? -N-am nici cea mai vagă idee.. .Beowulf Agate. Beowulf era o amintire. le-am găsit. tu eşti? -Ce-aispus? • . o să te doară mai puţin. Din întuneric se auzi vocea celui care vorbea engleza cu accent străin.Pentru ce altceva ar fi venit să te caute noul Beowul al CIA.Ţi-am auzit vocea înregistrată pe bandă.Ştii motivul la fel de bine ca şi mine . Omoară oameni. am găsit! Sînt o mulţime. . Poate îmi spui tu. .? Cameron lăsă jos arma. un om care dispăruse. Sînt un marinar bun şi la mine chestiile cu morala nu sînt prioritare.Ştii pentru cine lucrezi? . spuse Scofield.Ţine capul drept.. dacă înţelegi ce vreau să spun. . îţi sugerez să renunţi la AK-47 pînă nu devin nervos şi îţi plasez un glonţ în frunte. -Am auzit.. Nu-mi plac armele astea. Cred că fac contrabandă. Le aduc slănină în casă. asta e sursa lor de electricitate! .bătrîna din Celeabinsk. ridicîndu-se din spatele stîncii. -Jack. -Aşa cred şi copiii mei.Eşti un tip grozav. Probabil cu droguri. Ies în calea vapoarelor de marfă şi a tancurilor petroliere care merg spre Durban şi Port Elizabeth. cu arma automată în mînă.Dumnezeule mare. Omul avea să rămînă inconştient cel puţin două ore. -Ce.Şi eu te-am găsit pe tine. Sînt aici. yankei i. Zeci şi zeci de plăcuţe mici care duc spre un cablu central. australianule. Oricum o să ajungem cu toţii în iad. cum spuneţi voi.Poţi să-ţi dai seama de asta pe întuneric? . René Mouchistine pe iaht.. .

Sau poate se numeau ParavaciniScozzi? Parcă din Milano..Dumnezeule mare.. .Asta demonstrează că sursele voastre şi ale mele provin din acelaşi loc. Şi Scozzi-Paravacini.asta nu s-a mai întîmplat de ani de zile. Massachusetts..Dar şi fără relevanţă. O legendă .Şi metodele noastre sînt secrete. nu-i aşa? Ia să vedem dacă pot să-mi amintesc.De fapt.Ai demonstrat ceea ce voiai să demonstrezi.Le-am uitat. Mai era vorba parcă şi de Industriile Waverly din Anglia.. Lumea nu mă mai interesează. . iar tu cunoşti multe nume.Nu-mi strica plăcerea. O poreclă a cuiva care a murit şi a fost de mult dat uitării. Numele pe care le-ai uitat şi companiile pe care le reprezintă sînt lipsite] de însemnătate acum. cîteva nume îmi vin în minte.Serios? . dacă nu] cumva chiar toţi. seducătoarea Odile Verachten şi încăpăţînatul David Waverly'.. . Era un anume Voroşin din Leningrad şi Verachten din Essen.Este expert. . omul acesta este o legendă veche de cîteva decenii. .Destul.E de presupus că ofiţerul Pryce ţi-a dezvăluit acest lucru. sînt lipsite de însemnătate. În anumite părţi a lumii voastre secrete.. aşa e? Oricum.. . Am avut întotdeauna sentimentul că aceştia nu erau pe placul. . . n-a fost nevoie s-o facă... nu-i aşa?j . pe placul Ciobănaşului.. Asta chiar că este interesant. .Şi totuşi. Dar.. Scofield. dacă asta te interesează. Repet.. Memoria mi s-a activat . . domnule Scofield. strict secretă. sînt morţi. primea ordine tot de la Boston. .Cenuşă. Cei mai mulţi dintre oameni.Ciobănaşul. domnule Scofield. şi ele legate strîns de Boston. cum de ai aflat despre Pryce? E vorba de o investigaţie patru zero.Ale noastre însemnînd ale clanului Matarese bineînţeles.de altceva din Boston. dar erau legaţi şi de altcineva . dar foarte eficiente. Mai bune decît ale Companiei. . cu toate că au fost foarte bine îngropate în toţi aceşti ani. . nu se poate să nu amintim de tragica moarte a unor lideri străluciţi ca Guillaumo Scozzi. aşa e? Amîndoi aparţineau guvernelor lor.

un conac pentru tine şi soţia ta.îţi spun pentru ultima oară! Şeful echipei de recunoaştere vorbea printre dinţi. o casă. ador expresia asta. De ce ai fost atît de grăbit să mă găseşti? . . Fleacuri fără însemnătate! -Atunci ce cauţi aici? întrebă Bray. . .şi gata. . răspunse omul din Europa Centrală.Vrei să spui că sînt antediluvian. aşa e?. Putem să cumpărăm o proprietate. Dacă ar fi găsite şi puse cap la cap. nu-i aşa? . problema era rezolvată . e vorba doar de un angajament reciproc.Dă-mi voie să fiu sincer. . domnule Scofield.. profunzimea cercetărilor a devenit incredibilă.Vremurile s-au schimbat de cînd ai părăsit Agenţia! domnule.Vrei să spui că pînă acum n-ai fost? . continuă.. în insulele din Sudul Pacificului unde doreşti.De fapt. . ca şi cînd s-ar fi adresat unui senil. Au fost elaborate bănci de date de-a dreptul incredibile. nu-i aşa? . domnule Scofield.. . -Numai în termeni relativi. la companii noi. Pur şi simplu îţi ofer o alternativă incomparabilă la ceea ce ai acum. spuse intrusul printre dinţi. instrumentele electronice pot să scaneze mii de documente în fiecare oră şi să le stocheze.O.. nu sîntem căsătoriţi.Scuză-mă. -Asta chiar că nu mă interesează. .Ceea ce vreau să-ţi comunic. -Ai fi putut să mă ucizi . scrierile acestea ar schimba istoria finanţelor internaţionale.Este singura cale de a afla ceva. E o scuză pentru foarte multe lucruri.Deci... asta vrei să spui? Asta înseamnă că toată istoria corporaţiei din Boston ar trebui rescrisă. depăşit? interveni din nou Bray. încetează! .Execut ordinele. cred că ştii asta. este că sîntem gata să-ţi dăm cîteva milioane de dolari ca să dispari din nou. dacă întîmplător menţionez vreunul din aceste nume uneia din părţile interesate. s-ar putea ajunge la alte noi. înAmerica de Sud. Sau ar trasa o schiţă a viitorului. tot mai iritat. .despre care au scris cei pe care el i-a distrus în cele din urmă.îţi închei frazele cu prea multe semne de întrebare.Te rog.

-Ajunge! Care e răspunsul tău? Vrei să trăieşti confortabil sau să rămîi pe această insulă cît un făraş şi să mori pe ea? -Dumnezeule mare. ai nişte frînghie în sacul tău minune? -Nu. înainte să apuce să tragă. . ieşind cu prizonierul ei dintre crengi. Apropo. unde e?. dar eu m-aş gîndi mereu că.Aici mai e unul care merge în patru labe.Lucrul cel mai simplu din lume. După ce îl închise strigă încetişor: . Vă rog să vă întoarceţi cu băgare de seamă la Moş Crăciun. adăugă Antonia. Omora atunci cînd era necesar e o diferenţă. cu lună.Exact aşa cum ai fi făcut şi tu în tinereţe. A . cu sîngele ţîşnind din piept. Cam.. Unde e celălalt? . Aşadar.Judecînd după tăcerea voastră.Doamna Scofield se plimbă cu el prin golf. Beowul Agate era cel mai pragmatic dintre agenţii secreţi. privind prin binoclu. îl trase în tufişuri şi îi scoase micul interfon din buzunarul jachetei. răspunse Scofield. Omora atunci cînd considera că trebuie. soţiorul meu drag? . Pentru soţia mea ar fi minunat. . . ieşind dintre tufişuri. . . ridică marginea acesteia şi scoase un pistol. este < noapte frumoasă. spuse Pryce. ce decizie trebuie să iau? spuse Scofield. Brusc. Convingerea sau conjunctura n-au avut nimic de-a face cu asta. lăsînd automatul cu ţeava în jos.. O să-l activăm pe aşa-zisul căpitan al traulerului.. numai consecinţele.Bărbatul dusese mîna dreaptă spre geaca largă. Bray ridică arma şi trase o singură dată. O să mai doarmă încă vreo două ore. presupun că v-aţi îndeplinit misiunile. Am auzit ceva! Ce a fost? Scofield alergă spre cadavru.. Asta poate provoca nişte complicaţii teribile. porumbeilor ascunşi.fost foarte nepoliticos. Beowulf Agate îl urmărea cu atenţie pe intrus.Ce a fost asta? se auzi o voce din radioul mortului.Omul meu doarme. bătrînico.. . -Nu e chiar adevărat... Bărbatul se prăbuşi pe nisip. nu respingi soluţia.Şi acum ce facem. a încercat să mă ucidă.îţi amintesc că Pryce a venit aici.

Ai un cuţit? .Atunci scoate-ţi tricoul.Cît de mult poţi înota pe sub apă? . treci pe sub el. Ştii să înoţi aşa. să zicem. .Impresionant. Am şi diplomă de scafandru pînă la o sută de metri.. Se apleacă. -Şi eu.Da. Italia ca să fiu mai precis.^ . n-ai vrea să-mi spui şi mie ce s-a întîmplat acolo? Şi pentru că tot veni vorba. aplică-i şi o mică anestezie manuală. . eu ce trebuie să fac? . Du-te pînă la vas. da: nu o dată cu voi -.. A.patru sau cinci o să fie de ajuns -. . Bray? .Stai puţin. pur şi simplu? . care mai privea încă prin binoclu..Fugind înapoi spre casă şi apoi pe cărarea spre vest de unde o să lansezi un alt semnal luminos. probabil către un radio E clar că nu mai există altcineva pe vas.Pentru numele lui Dumnezeu. Livorno. iubito. dar aici nu avem timp să te îmbrăcăm în costumul ăla de om-păianjen.Cel puţin cincisprezece-douăzeci de metri. -Atunci o să meargă. răspunse Scofield.Mai e nevoie să întrebi? -Atunci dă-i drumul. iar pe a doua peste unsprezece.Da.Cu plăcere. Acum trebuie să-l zăpăcim puţin. . nu-i aşa? . rupe-l în fîşii şi leagă-l pe prizonierul lui Toni de mîini şi de picioare. apoi aleargă repede spre cărarea de la răsărit.Bineînţeles.Ştii să înoţi? . a mers. uite-l. ia cîteva rachete luminoase . dacă nu te superi. -Cum? . . fă-i un căluş şi. de ce? O să afle că sîntemaici! -Asta ştie deja.încep să înţeleg la ce te referi. cam două-trei sute de metri şi lansează una. Pryce se puse pe treabă.de fapt am fost. urcă pe partea cealaltă şi lichidează-l pe individ. Cu ce mai rămîne. -Acolo a funcţionat. Aprinde-o pe prima peste opt minute.întrucît eu n-am fost la Livorno . iubito. Şi? --Şi fugi acasă. Antonia dispăru în tufişuri. . iubitule. Am plecat.

78 şi-l prinse în jurul taliei şi alergă spre apă. Mihail.Mihail.poate din cauza norilor care acoperiseră brusc discul lunii. să ştii că încep să trag! E semnalul să te întorci imediat pe navă! Cu sau fără tine. în acest timp teroristul suedez continuase să strige în radio: . Ofiţerul îşi lasă subordonaţii să moară ca să-şi scape pielea. Strălucirea urca tot mai sus. cu binoclul la ochi. Căpitanul cuprins de isterie. Ce a fost asta?. după care ieşi la suprafaţă ca să ia aer. . pierzîndu-se în pădurea tropicală. orbitoare. lumina lunii străbătea acum din nou printre nori. cincisprezece metri. lumina era mai intensă decît prima dată . Mihail! strigă căpitanul. zece. apoi începu să coboare încet. Cerul ardea mai puternic. fără să scape din ochi puntea. Pryce se scufundă sub luciul apei. răspunde! Unde eşti? Pryce ţîşni din apă cu braţele întinse. căpitanul va alerga fără îndoială spre pupa vasului.. dacă mă auzi. de astă dată spre dreapta. şi tot aşa de cîteva ori pînă cînd ajunse lîngă vas. Uite-o! Cerul negru din stînga vasului explodă luminos.Mihail. aflat cu faţa spre răsărit. Cam ţîşni în picioare cînd tunul bubui şi îşi făcu drum pe lîngă peretele cabinei de pe punte . probabil în aparatul de radio. Prima rachetă luminoasă urma să apară peste mai puţin de două minute. îi trebuiseră cam şase minute ca să ajungă pînă la vas. spre vest. începu să înoate cu mişcări energice către vasul care se afla cam la două sute de metri. Pryce îşi dădu seama că Scofield anticipase asta! Urmă a doua explozie de lumină.Pryce băgă mîna în sacoşă. Cînd căpitanul ieşi din cabina de jos. respiraţia şi pulsul îi reveniră la normal. se ridică în mîini şi se rostogoli pe punte. alergă spre pupa. Cînd prima rachetă se va aprinde pe cer spre răsărit. în cîteva clipe. Apoi se tîrî pe lîngă balustradă. Trecu pe sub el şi ieşi la suprafaţă în partea opusă. Ridică mîna din apă şi privi la ceasul antiacvatic. Cinci. scoase cuţitul de vînătoare. Era cea mai bună ocazie de a urca pe punte fără să fie văzut. eu plec de aici! Ce mai solidaritate între ăştia ai lui Matarese. ajunse în punctul culminant şi rămase acolo neclintită. gîndi Cameron. în timp ce alerga pe punte. .. respirînd greu. ca să nu mai vorbim de loialitate. se agăţă de marginea vasului. Se îndreptă încet către proră.

Sus. ba da! Am prea mulţi prieteni acolo ca să mă pot gîndi la altceva. domnule viking. la lumina lunii. spuse în gînd Pryce.O. o duci mult mai bine decît ei. Ridică-te în picioare.Ce-aţi făcut cu nătărăul ăla elegant pe nume Mihail? strigă Pryce. ţi-aş băga imediat un glonţ pe gură. Cum ai ajuns pe vas? . fecior de tîrfă! Ai aruncat în aer cuterul ăla şi ai omorît nişte copii! Dacă n-aş spera că ne poţi fi de folos. Trăgîndu-i după ei pe cei doi prizonieri bine legaţi. nu eşti chiar aşa de grav rănit. apăsă pe unul şi vorbi: . în timp ce se apropia pe nesimţite de el.Exact.Te aud. .. Se ridică în picioare„studie butoanele. am ascultat toată conversaţia. . Este convins că el London Jack şi numitul Mihail vor fi sacrificaţi. Cu pumnul stîng îl lovi puternic pe suedez la baza craniului.Cine eşti? bolborosi căpitanul înecîndu-se şi strîmbîndu-se de durere în timp ce se aduna de pe jos. .. Nătărăul tău a lăsat radioul deschis.Exact la asta mă gîndeam şi eu. Omul se prăbuşi pe punte gemînd. Cameron sări înapoi şi îl] lovi apoi cu piciorul drept în testicule. ¡Antonia şi Scofield se apropiară. Presupun că era emoţionat sau dezorientat. iar cu mîna dreaptă îi smulse pistolul din toc. . . tîrîtură! . aparatul. băiete.Scofield.Miră-te! Poate că sînt îngerul răzbunării care a venit să te facă să ispăşeşti pentru moartea acelor tineri.ai să te duci înapoi la Stockholm! -Nu! . dar nu rezistaţi] cînd e vorba s-o încasaţi voi? De ce oare nu mă miră chestia asta? Pryce îngenunche şi scoase walkie-talkie-ul din] buzunarul căpitanului.Haide. te rog! -Niciodată! Căpitanul se repezi înainte. După cum susţine recrutul tău australian. Un lucru e sigur .Vă place să-i faceţi pe alţii să sufere... mă auzi sau trebuie să strig? . domnule. O mică vînătaie pe o vertebră. -Eram convins. Propun să vi i aici şi să ne uităm primprejur. .Mulţumesc.. Omul se prăbuşi gemînd pe punte.

Ce tot spui? Din moment ce este un aparat de radio aici. Deşi fusese legat de un suport de . ceea ce înseamnă că a fost folosită recent şi urma să fie utilizată din nou . Cam. -Al naibii să-fiu dacă înţeleg ceva din toate astea. este o adevărată binecuvîntare. răspunse agentul CIA.S-a pierdut în neant. Pryce străbătu în fugă scările şi ceea ce constată pe puntea luminată de lună îl paraliza . răspunse Beowulf Agate.Nici un om cu minte nu înoată pe acolo.Pentru mine este un mister'total. ridicîndu-se de pe scaun şi îndreptîndu-se spre scările care duceau afară din cabină. I-am umplut buzunarele cu pietre şi l-am scufundat în Golful Rechinilor. Au afişaje automate care te îndrumă pas cu pas. de asta am întîrziat. O să-i găsească trupul. înseamnă că au deja coordonatele noastre. adăugă şi Antonia. Tipul acesta este deja o amintire. -Ar dura prea mult şi v-ar plictisi de moarte. unde ne ţinem şi noi barca.Şi asta e bine? .Puţin probabil. adăugă el. Pryce începu să apese pe taste. Din cauza asta am întîrziat puţin. interveni Pryce. Pe ecranul verde strălucitor. . . .Ce aţi făcut? .E mai mult decît bine. .Nu tocmai.N-ai vrea să ne traduci şi nouă chestia asta? întrebă Scofield. Mă întorc imediat. Binecuvîntat să fie Domnul pentru peştii aceia hrăpăreţi. apărură imediat cîteva cuvinte: Introduceţi codul pentru reafişare. aşezîndu-se în faţa ecranelor. Cabina de sub punte era dotată cu sisteme computerizate. Trebuie să fii savant ca să le pui în funcţiune. . Instalaţia asta este deschisă. spuse Scofield.La naiba! spuse Cameron. crede-mă. Cum îţi spuneam. îl aduc jos pe căpitan şi-l pun să ne deblocheze aparatul dacă nu vrea s-o ia pe urmele lui Mi hail în paradisul rechinilor.. tinere prieten. . . Putem cere să ne afişeze ultimul mesaj şi să aflăm ce s-a transmis. spuse Scofield.căpitanul aşa-zisului trauler nu mai era acolo.

a™ luat un vinci şi ne-a lovit pe amîndoi. -A trecut ceva timp de cînd nu te-am auzit.. londonezul era mort. domnule.Eşti un geniu al simplicităţii.încearcă cu numele Beowulf Agate! îl întrerupse nerăbdător Cam. Formă numărul al cărui apel trecea peste legătura prin satelit.Ticălosul ăla nenorocit! şopti omul. N-am ajuns la nici un rezultat cu robotul tău. i-a ucis pe ceilalţi doi şi a luat barca pneumatică! Nu pot să intru în computer. . dar am format numărul de la noi de acasă şi mi-a răspuns robotul. . Cam se repezi înapoi.tun.Pentru asta am nevoie de mai multe informaţii. deloc.Mai este şi un telefon acolo. la direcţiunea operativă. spuse uşurat Pryce. să tot fie vreo douăzeci de ani? .Ticălosul a scăpat.Da. tinere. trebuie să vorbesc cu directorul adjunct Frank Shields. spuse Scofield. în cabina de sub punte. . .îl împrumut şi eu un pic. . Douăsprezece secunde mai tîrziu.L-ai găsit? . dispăruse. apucîndu-l de umeri. mai|| spuse australianul dîndu-şi duhul. Este prioritate patru-zero. aşa că a trebuit să împrumut alt nume. în schimb. spuse o voce neutră de la capătul celălalt al liniei. domnule? . iar australianul abia mai sufla. dinCaraibe. -Beowulf Agate. direct la Langley n Virginia. te superi? -Nu. sînt eu. .Credeam că ăsta sînt eu. Probabil că fugarul se îndrepta spre una din cele cinci sau şase insule micuţe aflate în apropiere. S-a dezlegat. . . Cameron privi peste bord: mica barcă de cauciuc cu* motor dispăruse. . . Brandon.Ce s-a întîmplat? urlă Pryce către australian. -Domnul director Shields a plecat acum o oră.Nu e Brandon. -Cine. O să-l revăd în iad. . Nu este chiar ultimul strigăt al tehnicii.Sînt Camshaft. interveni Scofield. se auzi vocea lui Frank Shields. repetă nerăbdător Pryce.. repezindu-se la telefonul de lîngă computer. Posesorul nu obiectează. locul cel mai secret al agenţiei. -Atunci dă-mi legătura la el acasă.

Am nevoie de informaţii foarte repede. dar unul sau doi dintre ei sînt pe statele noastre de plată. cu ecran şi cu tot ce trebuie. Am studiat harta.Sîntem pe un vas. Frank. Poţi să-mi spui ce a fost? . M-au urmărit pas cu pas. Este vorba de staţia noastră de ta Mayaguez di Puerto Rico. fie telefonic. dar n-am timp să-ţi dau amănunte. -O. .MOD. Scofiel mi-a spus că sînt pe urmele lui. Frank. Am să le mai dau cîteva piste să caute.Matarese? . cît material doreşti. Şi ce trebuie să căutăm? . . zece pagini sau douăzeci de mii? . între miezul nopţii şi ora două noaptea. Cameron puse receptorul în furcă şi respiră adînc.. . .N-avem timp de rugăciuni.Ştii că ai haz. Mormăie douăzeci şi patru de ore încontinuu.. Un întreg echipaj de băieţi tineri a fost ucis de ticăloşii ăştia.înţeleg că ai fost foarte ocupat. .Sigur că da. . Şi chiar dacă nu găsesc.Cred că pentru început pe Beowulf Agate. Marele Ochi Deschis mai funcţionează? . Ce vrei să ştii? ..Şi ei la fel.Ce număr de telefon ai? . optsprezece grade douăzeci de minute latitudine nord.Recunosc că asta ne restrînge considerabil cîmpul de investigaţie.Găseşte ceva. spuse Pryce întorcîndu-se spre computer şi apăsînd pe taste.Mai mult decît atît. ca să-i dea lui Shields informaţiile de care avea nevoie. Există însă un computer aici.Exact aşa susţinea un fante elegant care acum nu mai face umbră pămîntului.Da. . fraţii şi surorile lui nu se opresc niciodată din lucru.Activează echipamentul conform cu coduri le secrete îi pun pe cei din Mayaguez să ia legătura cu tine imediat ce găsesc ceva.Cum aşa? Totul a fost în cel mai mare secret! .S-a efectuat o transmisie sau mai multe de aici Dumnezeu ştie unde. fie prin computer via satelit în decursul ultimelor ore. . La treabă. şi numărul e şters. Dumnezeule! . Au fost transmise aproximativ de pe următoarele coordonate: 65 grade longitudine vest.

fetiţa mea. Şi restul? -Am să-ţi spun eu. Buenos Aires este B. . Shields e de aceeaşi părere. Nu a fost posibilă nici o interceptare. aşa că nu pot fi altfel. . . asta în cazul că or să găsească ceva. . murmură Scofield.„Şoim preţios soseşte la Buenos Aires" . Mayaguez trebuie să filtreze o zonă uriaşă de trafic aerian. zonă neutră. Naiba să-i ia! . Insule la sud-vest de Tortola britanică".Fiind vorba de un interval de numai două ore şi de coordonate destul de exacte. măi. -Atunci o să aşteptăm." Au aruncat în aer cuterul Pazei de coastă. spuse Bray..C.Chiar că eşti cinic. . privind literele verzi de pe ecran. zise Antonia cea înaltă. -Au învăţat să codifice ca la şcoala primară. Asta înseamnă . fu de acord şi Cameron. adică vînător.O. nu-i aşa că sînt drăgălaşi? . ar trebui să reuşească.Ce vrei să spui? întrebă soţia lui. înţeleg ce vrei să spui. frumoasă şi formidabilă. am filtrat mesajele şi vă transmitem următoarele: două transmisiuni au fost efectuate de la coordonatele respective. . adică eu. Pe baza parolei Beowulf Agate şi a altor informaţii de la D.O fi avînd Frank un titlu nou şi impresionant. interveni Cameron furios.. El stă bine mersi la D. Minutele treceau unul după altul şi cei trei stăteau cu ochii aţintiţi asupra ecranului. .spuse Scofield.C .Aşteptăm. Putem să aşteptăm pînă răsare soarele dacă vrem. Staţiile euro-mediteraneene se apropie de destinaţie. în vreme ce tu eşti pe teren.Şi acum ce facem? întrebă Antonia. este foarte transparent. „Observatori navali cooperanţi şi neutralizaţi.Da. întrerupîndu-l.. spuse Pryce. el este domnul care se simte bine. Continuăm căutarea.A.Am trăit împreună destul timp şi am supravieţuit multora. acesta este noul nostru prieten Pryce. Notă pe computer. Se scurse aproape o oră pînă apărură literele strălucitoare ale mesajului. dar a rămas acelaşi analist pe care îl ştiu eu. . adică Beowulf Agate. . răspunse Bray. Amîndouă au fost mesaje telefonice în franceză: „Şoimul preţios soseşte la Buenos Aires" şi „Observatorii navali cooperanţi. în astfel de situaţii. măi! exclamă Brandon Scofield.şoim preţios. -Adică? întrebă Antonia.Măi.

Mi-au distrus viaţa pe care începusem s-o îndrăgesc. naiba să mă ia. prostule.Dar n-a fost suficient. . iubitul meu! strigă Antonia. nu era furtună. . . şi am de gînd să rămîn aşa cît mai mult. Mi-au năruit fericirea. băiete. .Toni.înotaţi spre insulă. Pe noi ne caută. în timp ce un avion de vînătoare se apropie lăsă să cadă două bombe care-l scufundă cîteva clipe mai tîrziu.. -Nici nu-mi trebuie. tinere. Dacă zăresc barca sîntem terminaţi. ordonă Scofield. .Pryce? Eşti în viaţă. Am un telefon mobil. voi folosi instalaţiile mele.Ce naiba mai este şi asta? făcu Cameron.Pe punte! strigă Scofield.N-am ce face. dar dacă ai un prieten la Hong Kong poţisă vorbeşti oricînd cu el. .. nu-i aşa? . unde eşti? strigă Scofield în apele tulburi şi agitate. .Sînt. . . îl întrerupse Scofield.Pentru că probabil ne caută. -Aici. . Toni. Să plecăm de aici! -Ce. Dar nu era tunet. strigă agentul pensionar. Nu e vorba de un anume şi sînt cel puţin douăzeci de insuliţe la sud şi sud-vest de noi. apucînd-o pe soţia sa de mînă şi trăgînd-o spre scările care duceau afară din cabină. Ţi-am spus.Al doilea mesaj vorbeşte de insule în sud-vestul Tortolei britanice. Hai să mergem pe a noastră.ceea ce este cît se poate de necesar. Vom bea chiar şi un păhărel. . În clipa aceea se auzi un zgomot ca de tunet. Trebuie săstăm de vorbă. Era altceva. am încercat totul ca să nu te dau în vileag. spuse Cam.Despre ce vrei să discutăm? întrebă Pryce în timp ce se ştergea cu un prosop pe veranda cabanei cufundate în 'întuneric. Chiar tu ai spus că nu erai prea greu de găsit. Ma costat o avere.. Pryce? .Nu sînt de vină. . de ce? .Dar nu ai computer. obiectă Pryce. mi-au luat libertatea. Mişcaţi-vă! Amîndoi! Jos de pe vas! Săriră toţi trei în apă şi începură să înoate în forţă depărtîndu-se de vas.

Şi acum mişcă! . Fă-mi legătura cu Shields. Amprenta vocii dumneavoastră nu se potriveşte.. -Bună. -Ia telefonul celălalt.. tot mai au un trădător laAgenţie. în mintea şi în inima mea va trăi mereu. Taleniekov e mort. ofiţer de serviciu. De aceea trebuie să răspîndeşti zvonul că Beowulf Agate s-a întors. . care abia îi permitea lui Scofield să vadă numerele de pe telefonul mobil. . anprenta vocală nu înseamnă mare lucru.Tocmai l-am găsit. tu eşti? . dar pentru ei. spuse Pryce. că e cineva de pe statul nostru de plată. pe care îl pot avea mai multe persoane. spuse Scofield. important este numele conspirativ. . ticălosul. deşi ar fi trebuit. Ai auzit ce i-am spus lui Frank. Ascultă. Ochi-Mijiţi! interveni Scofield.Brandon. -Al nostru. porunci Bray şi Pryce pipăi masa de lîngă scaunul lui în căutarea instrumentului. cu mine ce faci. din nou.Nu şi pentru mine. nu.Cîtuşi de puţin.Cum de ţi-ai dat seama? .Te cred şi pe tine şi îl cred şi pe el.. întăririle. da.Beowulf Agate din nou. . Apăsase pe cifrele secrete care îi asigurau legătura directă cu cei de la Langley.Şi eu. Scofield? . 6 Şedeau pe verandă la lumina slabă a unei lanterne Coleman. Ia telefonul şi spune-i cerberului ăstuia de la centrală că sînt Beowulf Agate. -Amprenta vocii.Tu eşti ajutorul nostru. s-au întors şi nu se vor opri pînă nu vor face să dispară clanul Matarese. Pentru numele lui Dumnezeu. .Pentru tine. Cameron Pryce. Şarpele. Ai idee cine ar putea fi? . nu tu. 87 .Da? răspunse din nou vocea ca de robot. A rămas cu gura căscată. Cu o excepţie la care nu m-am gîndit deloc. Mi-e teamă că nu sînteţi Beo Agate. Deşi au trecut atîţia ani. era pe jos. . S-a dus! .. Linia păru moartă un moment apoi vocea se auzi.Cameron? se auzi vocea lui Frank Shields. Şi e plasat undeva sus de tot. apucînd receptorul şi intrînd pe linie.. domnule. Lasă-i să creadă că Beowulf Agate şi Vasili Taleniekov.O clipă.

Am încercat să observ pilotul în timp ce executa cercuri ca să constate ce treabă făcuse. şovăielnic. Probabil că are pe cineva prin apropiere. Să te informăm rapid. Cam. interveni Pryce. .Dar de unde naiba a venit avionul? explodă Cameron. şi vreau să subliniez aici meritele lui.Eu m-am scufundat. interveni Scofield din partea opusă a verandei.îi cunoaşte pe cei din Matarese. . prietene. oare au oameni infiltraţi şi în Forţele Aeriene? După cum se vede. spuse Scofield. iubito? O auzi. spuse Antonia. . mi s-a părut că avea de gînd să tragă. îi vorbi de uciderea echipajului şi de dispariţia căpitanului de pe trauler. Pryce. ceea ce înseamnă că se afla pe o bază aeriană a armatei. pentru că un aviona bombardat vasul imediat. începute cu insulta ta inevitabilă. spuse Shields moale. în cadrul Agenţiei există. Nu sîntem siguri [de ceea ce am văzut. Apropo. N-aş mai putea vorbi acum cu tine dacănu ar fi fost el. Trauleru lui a fost urmărit şi supravegheat permanent după primul mesaj transmis. Ce mai faci. Mijitule. Din fericire.La asta lucrăm acum. confirmă calm Cameron. Cît despre căpitanul nostru. Exploziile ne-au orbit. . Frank.Da.N-am avut încotro.Eu mă aflam cel mai departe. spuse Shields. nu era nevoie să ajungă la nimeni. Iisuse. Avionul aştepta cu motorul pornit. .Şi eu la fel. -Ai acum răspuns la întrebarea ta. Primul lucru de care trebuiau să se descotorosească era traulerul şi echipajul lui. Bray? . pentru că se aflăla celălalt telefon. aşa este.Nu pot să-ţi spun ce nătărău e. Sînt sigur că Pryce ţi-a explicat. Nu ştiu cum a reuşit să-şi dea seama. . Era întuneric şi noi înotam din răsputeri ca să ne salvăm vieţile. un avion militar. .Făceam mult mai bine înainte să vină duhurile trimise de tine din infern înapoi în viaţa mea. . Matarese nu lasă niciodată „codiţe".S-ar putea să te înşeli. ce părere ai despre el? .-Am să-ţi spun după ce număr toate indiciile. Pryce îi descrise evenimentele care duseseră la apariţia echipei de recunoaştere pe insulă. Şi ce ai văzut. vechiul tău coleg a auzit zgomotul şi a înţeles despre ce e vorba. Frank? . Era un avion de luptă.Chiar aşa. . îi întrerupse Scofield. .

l-a bătut măr pe cel mai bun agent britanic pe care îl aveam.Era un avion fără însemne. însă mai sofisticat din punct de vedere tehnologic. interveni Shields. .Este vorba de acelaşi lucru. Shields făcu o pauză şi respiraţia abia i se mai auzea. pentru că acum comunicaţiile prin satelit depăşesc legăturile telefonice sau pe computere şi radio.Sigur că da. Brandon. spuse Cameron Pryce.Acum vreo şase sau şapte zile.Thomas n-a putut să ne furnizeze nici o altă informaţie decît că exista o cutie poştală la care se pare că nu umbla nimeni niciodată. -A fost suficient timp să aducă şi un avion mai marepe insulă. după ce staţia de la St. -Aşadar.Le-a fost uşor să şi le procure.Un Harrier. dar avea ceva ciudat la aripi. răspunse bărbatul din Langley.Nu mă îndoiesc de asta. nu. nişte protuberante ciudate dedesubt. E în stare să decoleze de pe un petic de ciment sau din curtea din spatele casei.e doar o nouă denumire.Despre ce naiba mai este vorba? întrebă Scofield Ceva nou? .. . Ai recurs şi tu la el de „ multe ori . O dată erau cît pe ce să arunce în aer un studiode dans unde credeau că este omul nostru din MI-6.. dezgustat. nu contează. îţi mai aimnteşti cînd obişnuiai să chemi un anumit număr.De fapt. Am primit informaţiii de la staţiile noastre euro-mediteraneene. cu toată modestia trebuie să recunosc că valorez ceva. un număr din Paris? . adăugă Beowulf Agate. I-am înnebunit pe cei de la KGB şi dela STASI. . . să zicem de la Praga la Londra. ce zici? . aşezate în puncte strategice.. dar nu ia lăsat inima să tragă în tutu-uri! A trebuit să schimbăm traseul pentru că profesoara de balet.Cît se poate de clar. dacă traulerul a fost urmărit pe hartă. . . care era puţin cam tra-la-ala dacă înţelegi ce vreau să spun. în ultimă instanţă Mijitule. . Probabil că au cîteva duzini. ca să nu mai vorbim de un Harrier. dar formai .Eşti un. înseamnă că avionul aştepta gata de zbor. Cînd v-aţi hotărît să-l trimiteţi pe Pryce după mine? .

voi le spuneţi telefoane urmărite înapoi.E o adevărată nebunie. Amsterdam sau Eindhoven. dar nu mai pot sări gardurile aşa cum făceam odinioară. Ce voiai să spui cu informaţiile alea din Europa?) . la Atena.Dar nu pe teren! . Mijitule. cu care sînt căsătorit de patruzeci de ani. în Lombardia. Cam. la Lacul Como. şi. retransmis la Roma. stai aşa. -Atunci ce vrei? ..N-o să înceapă nimic. mai exact. atunci eu pun condiţiile. -Cee? . înţeleg ce vrei să spui. Dar înainte de toate. cît de fanatici erau şi cum îşi . în Olanda.-Acum chiar că nu . Primul apel a fost trimis la Paris. O să înceapă cînd am să-i spun eu să înceapă. . Noi le numeam telefoane transmise mai departe. Dacă vrei să mă întorc. m-ar părăsi dacă aş face aşa ceva. Experţii noştri spun că ultimul tronson a fost transmis pe un fir particular la Utrecht. interveni Pryce la telefon. ' am fost acolo cînd i-a luat naiba pe toţi.S-a împărţit în trei. Bray. Acum putem nu numai să transmitem mai departe. -Au destinaţii multiple! interveni Pryce furios.Trei oraşe foarte mari. . ştii asta? . . unde s-a oprit. .Da. Frank. . -Asta e absolut remarcabil. în cele din urmă. Unde vrei să începem? îi anunţ pe agenţii noştri să-ţi acorde tot sprijinul. la Istanbul. Frank. Printre altele. N-aş aproba să fii trimis pe teren chiar dacă de asta ar depinde viaţa mea. este mai inteligentă şi mult mai interesantă decît tine. am demascat felul în care gîndeau.Pentru că le urmărim şi înainte şi înapoi.Transmite-i toată dragostea mea lui Janie. Obiectivul meu este foarte clar. soţia mea. strigă Scofield în telefon.. apoi la Cairo. dar semnalul cel mai puternic a fost spre Groningen. Taleniekov şicu mine i-am descoperit pe discipolii lor. Te adoră. pe la această staţie s-a împărţit. . spuse Frank Shields calm.Cu asta sînt de acord.. cînd sînt transmise de mai multe ori. .Haide. fecior de căţea ce eşti. ci să şi căutăm urme înapoi. prin „ştafetă".Eu sînt singurul care m-am infiltrat în clanul Matarese. Mijitule..Lecţia s-a încheiat. ştiu. . Pot să-i'furnizez eu orice fel de informaţii prietenului tău atît de curios.Vreau să conduc operaţia.

. n-am să te las! Ai nevoie de mine! . strigă Cameron Pryce în receptor. Shields ezită din nou.Cum doreşti. Vezi .Oh. . . nu ştiu. Timpul este elementul esenţial. .Taci din gură. ..Repet.Naiba să-l ia. cale liberă? . .Ce e aia.Atunci la treabă. Mijitule. ştii şi tu.Pentru tine „necaz" e una. pentru altcineva poate cu totul deosebit. N-oi fi eu vechiul tău camarad. Ochi-Mijiţi. am dreptul să intervin. spuse Brandc Alan Scofield.pot să-mi port singur de grijă.Dumnezeule. cum vrei să procedezi? întrebă Shields. dar care trebuie neapărat făcute. Frank! -Nu mai încerca să devii erou. . strigă Cameron Pryce în receptor.Nu se acceptă. . dar nici nu pot să-ţi dau cale liberă. vorbeşti ca Matarese! Mi-au oferit cîteva milioane de dolari şi o reşedinţă fastuoasă în America de S u d . Frank.Tocmai îi explicam colegului tău mai tînăr. Ce vrei să spui? .Noi nu ne putem permite.n-am uitat cîţi ani am..Foarte bine. Vorbesc de case conspirative foarte sigure.înveşmîntau scopurile în motivaţii dulcege ca să ne facă pe toţi să mărşăluim în ritmul răpăitului tobelor lor. -Antonia şi cu mine intenţionăm să ne întoarcem azi dacă locul nu va fi aruncat în aer. dar pînă atunci cred că trebuie să intrăm pe teritoriul vostru. dar e operaţiunea mea! Euam găsit pe ticălos şi nu vreau să fiu dat la o parte. cît pe ce să le spargă urechile celorlalţi doi.în nici un caz n-o să fii dat la o parte. spuse imperturbabil directorul adjunct de la CIA. La asta nu m-am gîndit. . Frank. . . însă există cîte va opţiuni interesante. Bray.Nici nu vreau să lucrez direct pe teren . . Nu poţi să te lipseşti de mine. . nu pe teren. . -Nu. băiete! spuse Scofield la telefonul de alături.Să zicem că este ucis. O să faci toate lucrurile pe care eu n-am de gînd să le mai încerc.. .Dar trebuie avut în vedere şi lucrul ăsta. Bugetul nostru este generos. Avem jargon al nostru. Brandon..Dacă băiatul are necazuri.

şi grilajul se bloca. în spate. adăpostea o sufragerie somptuoasă unde puteau lua masa confortabil şaisprezece persoane. Pereţii camerelor cu plafoane înalte erau plini cu tapiserii flamande şi franceze deosebit de preţioase. rămînea uimit de ceea ce vedea. care putea transporta cinci pasageri. . un salon uriaş. o bucătărie imensă. Scările se opreau aici şi balustrada se întorcea. Peretele din faţă era acoperit de o hartă amănunţită a lumii. pentru mici recitaluri şi lecturi ocazionale. încadrate de draperii grele de velur lăsau lumina soarelui să se filtreze prin perdelele fine din dantelă. încăperile principale ale fiecărui etaj aveau o destinaţie specială. dar coroana lui i-a revenit altcuiva. în care se afla un pian marca Steinway. Erau obiecte care trecuseră din generaţie în generaţie într-o familie de oameni bogaţi. Mobila victoriană. ferestrele înalte. la care se putea ajunge foarte uşor pe scară. în ecuaţia asta există un factor pe care nici tu nici ăia dela W a s h in g înţelegeţi. şi dacă voi crede că trebuie s-o fac. luminată discret din spate. Dacă se Introducea o parolă greşită. Cel ce ajungea acolo. La etajul al doilea erau dormitoarele. Ciobănaşul a fost înlăturat din nu-l t o n viaţa mea. fiecare cu toate facilităţile. era foarte potrivit pentru un ceai de după-amiază. Etajul următor. Exista o cameră care amintea de statul major al unei armate în timp de război. Luminiţe de diferite culori pulsau în locuri şi în ritmuri diferite. că ar mai exista şi al treilea etaj. aceasta. în fundul holului era un ascensor din lemn de mahon cu grilaj de alamă. Aici e cheia. Parterul. Oricine ar fi încercat să ajungă la etajul al treilea fără o legitimaţie specială era prins ca într-o cursă şi urma să fie tratat cum o cereau circumstanţele.tu. deşi solidă. în faţa acestui ecran se aflau şase computere albe. ascensorul se oprea instantaneu. aşezate cîte trei .Ciobănaşul? Despre ce naiba vorbeşti acolo? -Am să-ţi spun atunci cînd va fi momentul. Pentrua ajunge însă la ultimul etaj trebuia să se introducă o cartelă specială cu un cod care se schimba în fiecare zi. avea un design delicat. nelăsînd să se presupună. o bibliotecă-birou şi. presupunînd că avea codul ascensorului. Existau un dormitor principal cu baie şi alte trei dormitoare pentru oaspeţi. Casa de piatră cu trei etaje care se înălţa pe malul canalului Keizersgracht din Amsterdam era tipică perioadei de strălucire pe care o cunoscuse oraşul-port la începutul secolului.

meneer. ferestrele dse vedeau. „Neortodoxă". Din exterior. pe care luminile ce licăreau indicau unde erau trimise informaţiile.n-a fost foarte clar . ele nu existau. în timp ce ochii lor priveau din cînd în cînd la ecranul mare. interveni cel de la computerul şase. Toţi erau bărbaţi de vîrstă mijlocie. La Amsterdam. ca pentrua desăvîrşi imaginea macabră. Nu înţeleg nimic.de o parte şi de alta a unui spaţiu de acces central care duce spre un podium mare.Despre ce e vorba? Repede! Pilotul nostru e convins că a fost prins de un radar în Guantanamo. aflată în puternic contrast cu ceea ce se putea vedea la etajele inferioare. sau de unde soseau. răspunse neliniştit bărbatul chel de la computerul cinci. degetele oamenilor dansau pe tastaturi. mesajula fost trimis în grabă şi incomplet.Tocmai mă pregăteam s-o refac. A lăsat să se înţeleagă .Numărul cinci. strigă cu o voce metalică şi neliniştită: . se aşeză. cei şase bărbaţi care operau computerele contrastau cu imaginea tinerilor asociată de regulă cu manipularea acestor echipamente sofisticate.că va stabili o legătură „neortodoxă" cînd Va fi în siguranţă.Destinaţia? . . toate cele şase computere albe zumzăiau încet. nici slabi. fără înclinaţii spre frivolitate. asta e ultima din Caraibe? Pusese întrebarea în olandeză. S-au produs mai multe confuzii şi decodarea a fost anevoioasă. dar absolut nimic . Şi. lumina venind numai de la harta imensă şi de la lămpile cu halogen ale computerelor.Necunoscută. un fel de tron pentru regele instalaţiilor Dincolo de această tehnologie de vîrf. A închis toate canalele de comunicaţie şi sa îndreptat spre sud. La fel ca scara care se termina brusc la etajul al doilea. nici corpolenţi arătînd ca nişte înalţi funcţionari ai unor firme prospere. ferestrele de la etajul trei fuseseră blocate. domnule. Apăsă mai multe butoane apoi studie ecranul. ceasul albastru aflat în încăpere Deasupra zonei meridianului Greenwich indica o oră tîrzie. lucru cel mai bizar consta în absenţa ferestrelor. Brusc. În interior. şi dădu imediat drumul la computer. .! Jan van der Meer Matareisen apăru din spatele unei uşi laterale şi se îndreptă cu paşi repezi spre podium. .

Cei şase operatori scoaseră un oftat de uşurare.Nu mai faceţi săpături. Urmează raport. . .Mai repede! . -Nu are nici un şef. zise numărul doi Oare pentru cine face raport? . Spune că e locuinţa lui particulară. Chiar foarte bine.Iată-l: „Argonautul cu Neptun. dar are echipamente mai bune decît ale noastre care sînt ultimul strigăt în materie. dar mult mai lungă. Apucă clanţa. deschise repede uşa şi o închise la fel de rapid. . ne-a spus-o clar. Trebuie să-mi fac şi eu raportul. administraţie al principalelor companii petroliere. Mesajul. van der Meer porni înapoi spre uşa laterală din dreapta şi puse palma dreaptă pe dreptunghiul săpat în perete. Nassau cooperează prea liber cu Washingtonul. o bună desfăşurare. Sîntembine înfipţi în Venezuela. prieteni. excelent! exclamă Matareisen.Sîntem foarte bine plătiţi ca să acceptăm explicaţiile lui. Cu aceste vorbe.Cel mai aproape de Matareisen. fără moştenitori. apăsînd pe taste. . . trebuie să aibă vreo douăzeci-treizeci de maşini. . Sînt în consiliul de. spuse numărul unu Sîntem mai bogaţi decît am fost vreodată. sau Nicaragua. domnule. meneerl O transmisie! Din Caracas. continuă Matareisen. S-ar putea să fie mai îngustă decît camera asta. chiar şi Bahamas. răspunse cel de la computerul unul. Se auzi un clic. n-aş vrea să mă . răspunse cel de la computerul doi. Notează că trebuie să-l răsplătim pe pilot. Trebuie să credem şi să acceptăm regulile.Acum îl decodez. . A scufundat vasul şi n-au rămas supravieţuitori.Un zbor bun. Asta înseamnă că va ajunge la una din filialele noastre şi îi va pune pe cei de acolo să ia legătura cu noi.Credeţi că o să aflăm vreodată ce este aici? întrebă omul de la computerul trei zîmbind.. adăugă el în gînd.Ce posibilităţi are? ..Cea mai apropiată este Barranquilla din Columbia.” .Cine ştie? continuă numărul trei.Un moment. deşi ar fi periculos. Dacă este o anexă de comunicaţii. te rog! .Excelent. ridicîndu-se de pe scaun. spuse conducătorul clanului Matarese. în ce mă priveşte.

Toţi stăteau cu ochii pironiţi asupra colegului lor de la computerul cinci. poate că se [întoarce. S-ar putea să fim nevoiţi să-l deranjăm pe van der Meer. .. salariul de acolo nici nu se compară cu cel oferit de domnul van der Meer! ." -Transmite-i-o lui van der Meer. Nici unul dintre noi nu mai este chiar tînăr. deşi sînt costuri foarte mari pentru că eu nu sînt evreu. .adică Cameron Pryce . Toate maşinăriile complicate | se aflau în spatele zidului de beton. Aici era un living luxos. Nu mai faceţi nici un fel de speculaţii. un bar cu oglinzi care conţinea cele mai scumpe mărci .Nici eu. -Făce-ţi spun! . interveni numărul şase Legătura noastră de la Langley. Mai aştept cîteva minute. spuse numărul unu. Beowulf şi femeia zboară în SUA sub protecţia Agenţiei.Am s-o fac. spuse numărul patru. Toţi ochii se întoarseră pentru a privi ecranul.. Un moment! încă o transmisie! Aceasta este de pe ruta mea' Istanbul. spuse numărul patru. o combină compusă dintr-un televizor mare cu mai multe aparate au-' dio.De ce n-o faci tu? . Jan van der Meer Matareisen închise uşa groasă care ducea în sanctuarul lui şi păşi în lumina ultimelor raze de soare care răzbăteau prin fereastra neblocată.. Am participări la diverse burse de diamante. Iată ce spune: „Beowulf Agate trăieşte.Staţi puţin să-l decodific. nici nu mă puteam gîndi la aşa ceva. . spuse şi numărul cinci.. iar peste cîţiva am vom ieşi cu toţii la pensie ca multimilionari. acesta spuse: -Am transpus cifrul şi am eliminat numele false. Beowulf preia comanda operaţională.Este de la Vultur. .Sînt de acord cu dumneata. ordonă numărul patru. o canapea comodă. .Citeşte-l.Asta-i din Washington. -Citeşte-l! . .. El şi Şoimul . înainte să intru la firma asta.. cu scaune tapiţate cu brocart. Să acceptăm ce avem şi să ne bucurăm de ceea ce ni se oferă.Repet. Apartamentul era mare şi foarte confortabil.Nu avem voie cînd este acolo.întorc niciodată la funcţia mea din corporaţie. nu e prea lung. în cele din urmă.în legătură cu directorul adjunct Shields.

se auzi vocea bărbatului numit : Guiderone. Peste doi ani am să împlinesc şaptezeci. Ecranul uriaş arăta nişte cai pursînge care ţîşneau din spatele portiţelor de start. . italienească. Avea o faţă frumoasă.de whisky şi coniac.Nu mi-aş permite să fac nimic care să vă deranjeze domnule Guiderone. pe colo cu şuviţe blonde. Bărbatul şchiopăta uşor cu piciorul stîng. Ai un program. e spectacolul dumitale.Tot eu sînt. van der Meer. Treci pe satelit la Belmont Park din New York. prea simetrică. îmbrăcat într-o cămaşă de mătase sport. la ora patru dimineaţa. cu ramă aurie.Numai cu acordul tău. şi totul trebuie să fie condus de un singur cap. Matareisen făcu aşa cum i se spusese. dar cu certitudine nu era tînăr. . Trebuie să vină cineva mai tînăr şi să preia ştafeta. bine făcut. dar o engleză cu accent american. spuse el în engleză. bineînţeles. .Marele porc. urmată de un rîs uşor.. Dezactivează alarma pentru ieşirea mea. -Apropo. rămîn aici încă trei zile şi voi pleca tot cum am sosit. Van der Meer rămase nemişcat în faţa unei oglinzi mari.. Era un bărbat de înălţime mijlocie. pantaloni de flanel gri şi pantofi uşori marca Gucci. care trăda un om instruit şi nu putea fi localizată în nici o regiune anume. . nu-i aşa? . Am nişte cai care aleargă în prima şi a doua cursă. vorbesc la telefon. trăgînd de frîie şi cravaşînd energic animalele. Vreau să ascult şi de acolo. cu jocheii ridicaţi în picioare. spuse el. Era locuinţa unui om cu gusturi deosebit de rafinate. . domnule Guiderone. La prima vedere era greu să-i dai o vîrstă.Cît de importante sînt? -Beowulf Agate. Vă aduc veşti importante. -Au sosit chiar acum.Nu mai gîndi aşa.O să mai vină altul curînd? .Veşti pe care nu le aveai acum cincisprezece minute? veni răspunsul tot în engleză. însă trăsăturile lui energice te împiedicau să-i ghiceşti vîrsta. Julian Guiderone apăru din spatele unei uşi. poate chiar prea bine proporţionată. . Părul lui alb mai era presărat pe ici. Dumneata deţii comanda. Eu nu sînt decît un sfetnic. . O să ne întrerupem puţin.

Dacă nu ar fi fost Beowulf Agate şi Şarpele. De ce? ..| se grăbi Matereisen să-l întrerupă.. acesta este la ei modus operandi..Dar dumneata poţi să faci ceea ce eu nu mai sîntîn stare. Mi s-a spus că. Evident. mîinile şi picioarele dumitale sînt arme mortale. sînt foarte curios. dar accept complimentul. despre Beowulf Agate. .Pentru că a trăit cu nişte porci. ele nu se compară cu înţelepciunea dumneavoastră. îl întrerupse Matareisen politicos dar ferm. am urcat pe Matterhorn şi pe Eiger dar acum n-aş mai îndrăzni să mă aventurez pe o pistă de schi mai abruptă.Şarpele? . .Da. dacă pot spune.I-a şantajat pe toţi ceilalţi porci în ultimii douăzeci şi cinci de ani. Totul era perfect adevărat. Aţi fost aici şi altă dată cînd eram doar un copil. -Poftim? . am fi realizat cea mai mare lovitură din istoria lumii civilizate.Mă îndoiesc. . a avut de-a face cu nişte porci .Pe vremuri.Curiozitatea mea nu mai cunoaşte margini! Americanii au vrut să-l omoare? . . Am urmat întocmai instrucţiunile dumneavoastră dar.Cum? . . Vorbeşte-mi despre acest Scofield. pe nume Taleniekov. Că poţi să lichidezi un om mult mai solid decît dumneata în cîteva secunde. dar el a aflat. a inversat rolurile şi a devenit realmente intangibil. . ..cu porcii lui de americani care au şi încercat să-l ucidă. van der Meer. I-aţi spus „marele porc". Asta e tot ce trebuie să ştii.-Ale cărui sfaturi şi îndrumări sînt extrem de preţuite.Indiferent ce calităţi fizice şi intelectuale aş avea.Un ofiţer al spionajului sovietic. Şarpele a murit de o moarte foarte ciudată şi acum trebuie să . „Executat pentru trădare".Le-a spus că are documente şi dovezi că am corupt cele mai importante ministere din guvernul lui şi că sîntem pe cale să ne instalăm omul nostru chiar în funcţia de preşedinte al Americii. în pofida înălţimii nu tocmai impunătoare. Ştiţi lucruri pe care eu nu le-am ştiut niciodată. cu un anumit grad de risc.

Sînt controlate de familii. spuse Guiderone. oamenii . privind admirativ la tînăr.La asta se referă veştile mele. Avem majoritatea . îl întrerupse Guiderone. Recesiunea regională va precede depresiunea reală. E mort. prin numeroase fuziuni peste tot.Vom absorbi societăţile şi companiile prin transferul acţiunilor pe care le posedăm deja.E o strategie sănătoasă. murmură consilierul. Am făcut unele demersuri în instituţiile israeliene şi arabe. Scofield se afla la bordul lui. Haosul. şi chiar prin Statele Unite. .Ce să urmeze? Băncile. .îndeplinim ordinul de execuţie a lui Beowulf Agate. Matareisen. îţi cinsteşti cu adevărat strămoşii Am să spun asta în Consiliul din Bahrain. Aiurelile unui nebun mort nu mai prezintă importanţă. în acelaşi timp von produce inflaţii şi devalorizări drastice ale multor monede Vom micşora astfel valoarea noilor noastre corporaţii pentru mai multă eficienţă. . Traulerul Alpha a sărit în aer. dacă luăm Anglia separat.Sîntem gata să ne mişcăm prin toată Europa.Felicitări. Mai întîi. domnule Guiderone. Am purtat tratative în secret cu consiliile de administraţie în care ne-am infiltrat. Cum merge? Cît de departe ai ajuns? .în curînd va fi covîrşitor.nimeni nu ne opune rezistenţă.Bravo. Poţi să treci acum la următorul nivel. Ce urmează după aceea? . Dacă Scofield a lăsat vreun document. agitînd spectrul dezastrului economic şi social. Ai făcut o treabă foarte bună. Mediterana. în nici un caz la saudiţi sau în Emirate. sîntem pregătiţi.Peste tot. pretinzînd că le acordăm sprijin împotriva oponenţilor. Ai nevoie de voturi. Controlăm sau sîntem aproape de a deţine controlul în vreo trei sute din Europa şi şaizeci din Regatul Unit. precum şi prin procedura de faliment pe care o vom declanşa acordînd credite prin intermediul băncilor aflate sub controlul nostru şi evident. . nu la control. care a fost semnat chiar de oamenii lui. ne descurcăm noi cu ele. -Şi în America? . adăugă el încet. van der Meer! exclamă consilierul preşedintelui clanului Matarese. dar va trebui să ne gîndim la influenţă. . . se vor pierde numai cîteva mii de locuri de muncă apoi milioane peste milioane.Le avem. fu de acord Matareisen.

Toată industria de confecţii. La Los Angeles. Unul din oamenii noştri.Cheia de boltă. i .Estimez că în şase luni guvernele vor trebui să facă faţă unor crize grave.Nu e chiar atît de greu. .O să fie o adevărată nebunie! Proteste peste tot în marile oraşe . Opt mii de filiale care deschid linii obişnuite de credit pentru mai mult de zece linii de corporaţii majore în cele mai importante oraşe şi state. . prezidiile şi diversele federaţii toate se vor afla în pragul catastrofei. . care trăieşte numai pe credit va fi distrusă. congresele. Pieţele din întreaga lume se vor prăbuşi.O evoluţie extraordinară. de materiale sportive.Există riscul ca aceste linii de credit să fie închise. uzinele de tranşare a cărnii. filmele de cinema şi de televiziune vor înceta să se mai producă.Fireşte.Nu. căci nu vor mai exista bani. domnul Guiderone. aşa este? . şomajul va scăpa de sub control. .Şi ai noştri vor fi pregătiţi. oamenii de pretutindeni vor începe să ţipe cerînd condiţii mai bune. nu e corect. cu interese mari în cazinourile din New Jersey. Prin filialele lor vom deţine controlul asupra a opt mii de instituţii de împrumut din Statele Unite şi din Europa. e Corect. Acelaşi lucru se va întîmpla şi cu proprietarii agresivi de hoteluri. nu mai reprezintă nimic. -Nu? .Toate liniile de credit vor fi închise. domnule Matareisen? . La Chicago. Cel mai rău va fi lovit New York-ul. un avocat de renume din Boston . . Este spre binele lor ca şi al guvernelor fără care nu pot exista şi nu pot continua să prospere. Dacă li se taie creditele. van der Meer! Ai lucrat atît de repede şi de eficient! .Bineînţeles.. companiile de construcţii vor fi disperate. Parlamentele.„împrumut" însemnînd funcţia operativă. studiourile se vor închide.aranjează fuzionarea a patru dintre cele mai mari bănci din New York şi Los Angeles cu un conglomerat european.Eşti un adevărat geniu.o adevărată nebunie! . pretutindeni? . în timp ce cei de jos doresc ca bogaţiisă . întreprinderile lor sînt finanţate prin l i ndei credit.Şi după aceea? .cred că este oraşul dumneavoastră natal . meneerl Bogaţii lumii doresc mai multe bogăţii.

A trăit alte vremuri.. Se spunea că a fost ucis. Răposatul Matarese a înţeles asta. . Noi le avem pe amîndouă. Istoria a dovedit. eu sînt fiul Ciobănaşului. Tot ce pot să-ţi spun. Bineînţeles. dar n-a murit. . Cu excepţia guvernelor .într-o zi. mi-ar place să ascult ce s-a întîmplat. Matareisen îl privi. cînd o să apreciaţi că se poate. este săurmezi calea. aşa cum spun americanii.prospere pentru a le oferi locuri de muncă. Dumnezeule mare. desigur! Numai că. în general. şopti Guiderone cu jumătate de voce. Este cea corectă. domnule Guiderone. .Apreciez cuvintele dumneavoastră. era al nostru! Bărbatul mai în vîrstă se întoarse spre fereastră şi continuă cu o voce încărcată de ură rece Pînă cînd a fost doborît de porcul porcilor. preşedintele Statelor Unite? Aţi fi putut face asta? -Ar fi fost ales în această funcţie.. -Asta nu se poate povesti niciodată.şi era al nostru.Sînt înmărmurit! spuse el cu ochii larg deschişi din Cauza şocului. Conservatorii economici fac apel la întreprinzători care. . acum lucrurile s-au schimbat. viziunea baronului Matarese. strînşi cu şurubul! Vechea Uniune Sovietică a făcut apel la muncitori care nu aveau experienţă. Noi trebuie să deţinem controlul asupra guvernelor. Este singura cale. spuse bătrînul elegant.el nu s-a gîndit niciodatăla ele. declară Guiderone pe un ton categoric. numai la finanţele mondiale. zîmbind doar cu ochii. deţinem controlul.Aşadar. ar vedea vreodată lumina zilei. . iar pentru mine nu există altul mai demn de respect decî't tine. Pentru că în vreme ce tu eşti nepotul baronului di Matarese. Dacă această poveste cum îi spui dumneata.Aşa şi trebuie. Consiliul cei din Bahrain .. nu au simţul contractului social. . conchise Guideron™ Acesta a fost visul. . ca lovit de trăsnet. nici un guvern nu s-ar mai bucura de încrederea celor pe care trebuie să-i guverneze. Iisuse Christoase.cu siguranţă că trebuie să ştie. tînărul meu prieten Nu pot să ţi-o spun nici măcar ţie. van der Meer. totuşi. Este un secret pe care va trebui să-l iei cu dumneata în mormînt. nu se putea evita .. întorcîndu-se spre Matareisen. -A fost ucis. Tot ce avem de făcut este să pătrundem între cele două tabere şi să-i convingem că sînt.

desigur! Am exagerat. La interfonul din perete se auzi un zumzet slab..? Uimirea lui Matareisen era amestecată acum cu o teamă cumplită ce se putea citi în ochii lui în timp ce continua să privească fix la Julian Guiderone. Aşadar. o fiară turbată. nătărăule! .Da. Mă duc frecvent în Bahrain.în afară de „marele porc".. dumneavoastră eraţi. ceilalţi sînt doar manechine.Da. începu el abia şoptit. . Pur şi simplu nu ştiu . ucide-i pe toţi! ordonă fiul Ciobănaşului scuipînd cuvintele printre dinţii încleştaţi. Obişnuieşte-te cu ideea.Da! Am spus să nu mă deranjaţi nicio. Trece pe cine vrei pe statul nostru de plată din America Ucide-l înainte să mă oprească din nou! ...Trebuie să fie o urgenţă. E în drum spre Statele Unite împreună cu femeia şi cu Cameron Pryce. Trebuie redus la tăcere.Ucide-l. Avem opinii diferite cu privire la responsabilitatea noastră. . nimic nu m-ar fi putut opri . acesta e apartamentul meu particular. . Am să fiu sincer cu dumneata. .. de la Langley.Credeam că nu te deranjează cînd te afli aici! spuse el răguşit. Nimeni nu caută un bărbat declarat mort cu aproape treizeci de ani în .Asta urma de la sine. .Răspunde. cu aşa de multe paşapoarte. pretutindeni. perfect etanşeizat sonor. o să vină după noi ca. Guiderone tresări surprins şi îl privi pe Matareisen. Ce este? . . Nimeni nu ştie că sînteţi aici.Să mă oprească. desigur. de fapt aşa a şi început totul.. dumneavoastră eraţi ultima noastră armă. Van der Meer se repezi spre interfon şi ridică receptorul.. Puse receptorul la loc şi privi spre Julian Guiderone. dar adevărul e că eu reprezint Consiliul. . Pereţii au o grosime de peste doi metri. Trebuia să deveniţi preşedinteleAmericii! .O.Scofield a supravieţuit exploziei. Dacă Scofield a 86 supravieţuit exploziei din trauler. ăsta e sfatul meu. Vocea din interfon îl întrerupse. Veşti de la Vultur din Washington. van der Meer.De asta circulaţi în aşa mare secret. van der Meer. Matareisen ascultă şi păli.

domnule van der Meer. spuse olandezul întrerupîndu-l.Fără teama de a fi dat în vileag. . . te rog să-ţi reconsideri poziţia. . eu o fac în felul meu. nu reprezintă nimic.Domnnule Guiderone. Brusc începuse să-l analizeze pe americanul Guiderone într-o lumină critică. fusese închiriată serviciilor de spionaj cu un dolar pe an în schimbul achitării unui munte de impozite neplătite. . să audă o voce. protestă Matareisen. nu în exterior. Digul intra adînc în apele golfului blînde atunci cînd Atlanticul era împăcat cu sine şi periculoase atunci cînd nu era. este o fiinţă umană vie. mai mult mocirlă decît apă. cîndva locuinţa uneia dintre cele mai înstărite familii din Maryland.E suficient. Dincolo de grajduri şi de cîmpuri erau nişte mlaştini ostile.Dumneata.Datorită banilor pe care îi împarţi? . asta e legea firii.Ar fi costat mult mai mult să achiziţioneze sau să închirieze p*e cale legală sau chiar să renoveze o reşedinţă atît de bine situată. lucrezi în umbră.Mă rog lui Dumnezeu să nu ne ciocnim unul de altul. . simte nevoia să fie atins. Fără mine.urmă. în faţa conacului ce data dinainte de război se afla o pajişte foarte bine îngrijită ce se întindea de-a lungul unei pante care cobora spre hangarul bărcilor şi spre debarcaderul lung.Ce naiba vrea să însemne asta? . amîndouă se foloseau pentru a ajunge la o iolă cu . Se ridică din mormînt ca! să le propulseze înainte. acesta devine ostil. un zeu coborît pe pămînt pe care oamenii pot să-l pipăie. Guvernul cîştigase de astă dată şi bătălia şi războiul. . continuă fiul Ciobănaşului. .Sclipitorul meu prieten. nu mă dau în spectacol. nu eşti niciodată văzut. dumneavoastră rezolvaţi lucrurile în felul dumneavoastră.Elaborez. Dacă dai prea mult de mîncare unui animal. De stîlpii de ancorare se aflau legate două ambarcaţii: o barcă cu motor obişnuită şi un caiac cu motor. pe de altă parte. le dai numai ordine . nici auzit Unde sînt soldaţii dumitale? Nu-i cunoşti. Toţi o ştiu. însă omul acesta. să-l atingă şi să-l asculte. Casa de pe malul golfului Chesapeake.Eu lucrez în interior. Mîngîie animalul. ci creierul care se află în spatele acesteia. acest mit rămîne în viaţă pentru a-şi încuraja legiunile de pretutindeni. Nu sînt o stea de cinema.

.O să pară la fel de ciudat dacă n-o să-şi părăsească niciodată locul de ancoraj. Crezi că e o idee bună să facem o plimbare cu iola? 7 . continuă Scofield. spuse Pryce.din interior? . la circa treizeci de metri de dig. toată lumea va purta îmbrăcăminte de protecţie. spuse Shields. De asemenea.Te-ai gîndit la toate. Scofield şi Antonia la aeroportul din Glen Burnie. cine dracu' crezi că ar mai putea să se apropie de noi? . programul de patrulare şi sistemul de comunicaţii cu Langley fuseseră aranjate de Shields în persoană. .Ne-am gîndit şi noi la asta. Mijitule. O să meargă pe ţărm înaintea voastră. aţi mai avansat în problema trădătorului . dacă ai chef. domnule Shields? Întrebă Antonia. care putea atinge o viteză de pînă la patruzeci de noduri pe oră. la grupul de gorile ale Agenţiei şi la comandoul Armatei.Bineînţeles că nu. .Nu. ancorată în golf. spusese directorul adjunct Frank Shields cînd îi întîmpinase pe Pryce. Tocmai de aceea ne luăm atîtea măsuri de precauţie. se afla o barcă Chris-Craft.Patrulele trebuie prevenite cu o oră înainte şi informate în legătură cu ruta exactă pe care doriţi să vă deplasaţi. dar nu putemfi neglijenţi. . ca să nu mai vorbim de sistemul de securitate conectat la Fort Knox. doi gardieni trebuie să vă însoţească. aşa că ar putea părea ciudat ca tu să n-ai.Vrem să te simţi bine.o lungime de doisprezece metri. .Nu avem încredere în nimeni. strîngînd şi mai mult din ochi cînd Scofield îi adresă porecla enervantă. ascunsă de priviri indiscrete. .Este minunată. . Vafi folosită pentru plimbări scurte şi doar în anumite condiţii.sau a trădătorilor . Locuinţa. în plus.Iola este aici. . în hangar. exclamase Bray ceva mai tîrziu. aşa că vei putea să mergi pe mare. Tot .Ce fel de condiţii. Brandon.Dacă ne gîndim la pista de la Okefenokee care acopere partea de nord. dar toate vilele de pe aici auo barcă sau două. adăugă şeful lui. .Apropo de securitate. . pe cînd traversau pajiştea.

Dosarele fuseseră citite şi răscitite. nu mai era vorba nici de eternul duşman sovietic. pentru numele lui Dumnezeul Daţi-ne şi nouă o pistă! Aiureli: o comportare ciudată. nu se avea în vedere în mod special nici o organizaţie teroristă . .şi totuşi ordinul cerea să se cerceteze totul. mai ales în rîndurile personalului cu studii superioare. obiceiurile. Şi. modul în care erau achitate. Nu mai exista războiul rece. în sfîrşit. se verificaseră conturile în bancă. fapt ce explica de ce nici unul nu era căsătorit .ca să fiu sincer. Nimeni nu avea voie să plece din complex sub nici un motiv. Frank Shields nu lăsa nimic la voia întîmplării. ceva cît de cît. toate convorbirile telefonice urmau să fie înregistrate pe bandă. De la cei din frunte pînă la ultimul funcţionar sau muncitor de la întreţinere.cartonaşele astea învelite în plastic reuşesc să convingă repede pe toată lumea. Supărător era faptul că cei care fuseseră aleşi să facă treaba aceasta . stilul de viaţă.ceea ce trebuia scris la maşină se monta pagină cu pagină.foarte puţini la număr . bijuteriile pe care le purtau nevestele sau amantele lor. cine le plătea taxele? Totul. Ce urmăriţi de fapt sau pe cine urmăriţi? Daţi-ne şi nouă un nume.habar n-aveau de ce o fac. un obiectiv. Eventualele copii ar fi apărut ca nişte linii întinse şi şterse. toţi cei care primiseră programe erau obligaţi să le poarte în permanenţă asupra lor şi să le arate dacă li s-ar fi solicitat s-o facă. maşinile pe care le posedau. Unii beau cam mult . -Nu pot. în plus.Mai slăbiţi-ne. Este vorba de jumătate din şmecheriile. exclamă unul efintre cei puşi să cerceteze. dacă aveau copiii la şcoli particulare scumpe. cred că şi eu mă număr printre ăştia dar nu atît de mult încît să se compromită. toţi intraseră în verificare. absolut totul. distracţii şi hobbyuri care păreau să depăşească posibilităţile financiare. îi spusese directorul adjunct Shields şefului echipei de verificare. nu se înregistrase nici un progres în descoperirea trădătorului sau a trădătorilor aflaţi în solda lui Matarese. cu maşinile arătîndu-şi cărţile de identitate de la Langley . iarl hîrtia folosită avea o peliculă subţire de mercur care nul permitea executarea de copii sau duplicate cu nici unul din aparatele existente. de la vîrf! Unii îşi înşală nevestele. şi ce-i cu asta? Alţii fac mici afaceri cu şcolile. cu locuinţele. Dar pentru ce.cu excepţia personalului de comandă. . La nivelul superior de securitate al Agenţiei.

el sau ea. încearcă la nivelul următor. Cameron Pryce îşi răsucea capul într-o parte şi în alta. Scofield şi Antonia se aflau exact deasupra lui. . . Ce putea să fie? Să fi venit cumva dinspre uşa de la balcon? Camera lui se găsea la primul dintre cele două etaje ale vilei. Deschise ochii brusc. Pentru numele lui Dumnezeu. Poate or fi fost reflectoarele unei bărci de patrulare din golf.ei. Cei trei membri ai echipei de verificare erau năuciţi.Aşa sînt şi cei pe care-i caut . .Atunci fă un pas mai departe. dacă n-ai fi fost tu. Nu există nici un suflet pe o rază de treizeci de metri în jurul direcţiei pe care să nu-l fi cercetat pînă în măduva oaselor. m-aş fi dus la şeful ăl mare şi i-aş fi spus că v-aţi ţicnit. neţinînd cont de direcţia de la Langley. Masa uriaşă de apă de dincolo de ferestre. Auzise clar ceva. Apoi începu să-şi amintească . Dar poate că nu. Frank. îl întrerupse sec anchetatorul. . acoperită în cea mai . ecranul interior al ochilor lui fusese agresat de un jet de lumină. E cineva care ştie să umble cu cele mai sofisticate computere şi are acces direct sau indirect la cele mai secrete materiale... Şi asta dacă nu iei cuvîntul „indirect" prea în serios.Probabil s-ar declara de acord cu tine. Dar Frank Shields nu era paranoic şi acest lucru fu demonstrat chiar în prima noapte petrecută la vila de pe malul estic al Marylandului. Mai văzuseră cazuri deparanoia.îţi dai seama că te legi de cel puţin trei sau patru sute] de oameni cumsecade? -N-am ce face. . am început de aici. pe pernă.. Cînd rămîneau singuri. .auzise ceva ca un zgrepţănat. Nu mai departe cazul devenit clasic al lui J. un foşnet şi văzuse o licărire scurtă de lumină..Asta e valabil în cazul a peste o sută cincizeci de oameni. îşi întinse braţele deasupra capului şi căscă'. discutau fără jenă despre starea sănătăţii mentale a directorului adjunct. Edgar Hoover de la FBI şi apoi cel al lui Casey care îşi formase propria organizaţie de supra-spionaj ce-i dădea socoteală numai lui.E o treabă murdară.. dar ţi-ar cere să-fni urmezi instrucţiunile. Frank.. fără să-şi dea seama ce anume îl făcuse să se trezească. strălucirea mată a razelor lunii.Uite ce este. de preşedintelui SUA sau de Congres.

astfel de incidente erau rare.mare parte de nori groşi. sarcina unui agent secret aflat în misiune specială era tocmai să evite cît mai mult posibil astfelde accidente. nimic şi nimeni nu s-ar fi putut apropia de ei. trecuseră doar douăzeci de ore. De astă dată nu visa. îşi spuse el amuzat. Dar. puţine corespundeau realităţii. pe pajişte şi pe terasa inferioară. Meseria e meserie. Auzise clar. exista şi teama de a nu exagera. în romane. scafandru cu experienţă. Un om într-un costum negru de scafandru se căţăra p e zidul neted al casei cu ajutorul unor ventuze speciale aplicate . se ridică încet în picioare şi se apropie de uşa balconului mic. Lucrul acesta era acceptat ca atare. De frică. mai ales aspectelor ei dezgustătoare. Pentru un om obişnuit. împreună cu fata căreia îi făcea curte pe atunci. Iar dacă primea ordine de la persoane care văzuseră prea multe filme sau citiseră prea multe romane. Ce putea fi? Patrulele stăteau de pază jos. de un grup de rechini ciocan în largul ţărmurilor de la.. Costa Brava. rîsese dispreţuitor pînă cînd fusese surprins. în cazul de faţă era vorba de teama pentru propria viaţă. era mai bine să se facă că nu le aude. Cineva a spus că obiectul important pentru scufundătorii la mare adîncime era să rămînă în viaţă. Alt foşnet! O zgîrietură . o deschise fără zgomot şi privi m. Cam Pryce nu avea de gînd să moară pentru ca vreun analist de la etajele superioare să avanseze în grad. era nostim. viaţa unui agent secret care lucrează sub acoperire este o nesfîrşită înşiruire de evenimente în care trebuie să faci dovada unor calităţi ieşite din comun ca să poţi supravieţui. la televiziune. Iisuse Christoase! Nu avea nevoie de lanternă ca să vadă cele două trupuri care zăceau pe pămînt. Dacă obiectivele aveau o importanţă vitală şi riscurile acceptabile. Din fericire. Trebuia să fii bine pregătit ca să faci faţă acestei munci. atunci era OK. într-un anume fel. întîi în jos. Cei doi oameni fuseseră decapitaţi! Pryce aprinse lanterna şi îndreptă jetul orbitor în sus. Nu. înfăţişat în filme. totul îi amintea de atmosfera de la Inelul exterior 26. Dar din aceste imagini. dar atunci cînd se produceaureprezentau momente de stres maxim şi de mare anxietate. la uşa de la balcon. Pryce apucă lanterna şi pistolul automat de pe noptieră.. cuibărindu-se mai bine în perna confortabilă. Cam. ca în oricare altă meserie.

în cîteva fracţiuni de secundă acesta deveni cadavru şi rămase atîrnînd obscen de ventuzele de la genunchi şi de la mîna stîngă.. nici acestea nu ne vor conduce la vreo urmă.pe genunchi şi la mîini. A făcut suficient zgomot ca să trezească chiar şi un marinar beat. şi nătărăul ăsta nu era chiar atît de bine pregătit cum spui. spuse colonelul recunoscător. Plăteşti pentru ce e mai bun. Trupul fu dus jos. Pryce aşteptă.Mulţumesc. Dacă ai să te uiţi la degetele lui. şi are somnul uşor. -Nu te mai obosi. Asupra ucigaşului nu se găsi nimic care să permită identificarea lui. .Ţie? Dar cine naiba eşti tu? întrebă ofiţerul. camarade. Am avut noroc că ofiţerul Pryce este bine pregătit. Am avut noroc. Cîteva ricoşară din grilajul de fier a l balconului şi intrară în dormitor. Cameron se retrase imediat la adăpostul zidului dormitorului. îndreptîndu-se spre cei care înconjurau cadavrul. tinere. ce zici? .O să descoperim fel de fel de modificări. Cam ţîşni afară pe balcon şi trase de mai multe ori în silueta neagră aflată deasupra lui. Sînt sigur că medicul legist îmi va da dreptate. Nu prea ţi-ai îndeplinit misiunea. . . O să aflăm cine e ticălosul. îşi punea un nou încărcător în pistol.Cineva pe care ar fi trebuit să-l aperi.Deloc.Dar mai sînt şi dinţii. probabil ai să constaţi că au pielea netedă. primeşti pe măsură şi nu rămîn nici urme. aşa cred. Omul se legănă puţin.Nu înţeleg. cum a trecut ticălosul ăsta de noi? .Las-o mai moale. . a fost arsă cu acid. punţi. .Fiind pregătit excelent. . spuse Cameron. colonele. Bray. . apucă pistolul automat care îi atîrna la brîu şi începu să tragă. şi ploaia de gloanţe trecu pe lîngă el. înfigîndu-se în pereţi. Se afla în dreptul balconului lui Scofield. aşa procedează ei. . spuse unul din membrii patrulei îmbrăcat în salopetă militară. Văzînd jetul de lumină de la lanterna lui Pryce aruncă ventuza de la mîna dreaptă. Cadavrele celor doi paznici fură duse într-un loc îndepărtat.. -Glumeşti! . spuse Brandon Scofield.O să-i luăm amprentele. plombe şi coroane executate în străinătate.

Blocuri de ciment aşezate în aşa fel încît să se potrivească cu configuraţia viitoarei şosele. îmbrăcată cu blugi negri şi o jachetă de piele neagră. mai ales cum a trecut prin mlaştină. răspunse ea. reflectoare cu fascicule care se întretaie. ştii cum mă cheamă? .Ştiu ce sînt straturile de beton armat. Şoseaua a fost construită turnîndu-se mai multe straturi de beton armat. ..Avem patrule postate din zece în zece metri.Informaţii strict necesare.înţeleg. preciza Scofield. .. nu avea cum să intre. pentru a evita momentul stînjenitor. dar întrebarea dumitale este foarte bună: Cum a trecut de voi. Pînă şi eu ştiu asta. . .Locotenent-colonel Montrose este adjunctul meu spuse colonelul. domnule.Forţa de Desfăşurare Rapidă.Da. Pe lîngă poarta principală. spuse o femeie de vreo treizeci de ani.Locotenent-colonel Montrose. Nu v sîntem din FDR.. . mai exista o intrare. căci nu putea veni prin altă parte. .. plus sîrmă ghimpată de jur-împrejurul complexului. purta cascheta armatei sub care se vedeau cîteva şuviţe de păr blond. . -Straturi? . tinere. scoţînddu-şi cascheta şi lăsîndu-şi liber părul blond-cenuşiu.Din ce? .O. .Singura posibilitate de intrare este drumul. Misiunea noastr este să asigurăm protecţia complexului şi a. cincizeci de metri mai în faţa ei. După părerea mea. straturi. spuse omul de laAgenţie. domnule Pryce. străjuită de doi paznici înarmaţi şi prevăzută cu o barieră de oţel.] doamnă.La o unitate de comando? întrebă Pryce sceptic . spuse repede Cameron. .Nu e cazul.Tacticile de comando fac parte din pregătirea noastră dar nu sîntem o unitate de comando. Ca şi ceilalţi. .Porţiunea cea mai inaccesibilă a mlaştinii. făcu Pryce. adăugă femeia.. Seamănă cu o pistă de aeroport. pînă la o adîncime de doi metri şi jumătate.. doamnă. . . Femeia se opri brusc.Ce se află de partea cealaltă? întrebă Cameron.

Bray. Asta a fost prima noastră grijă. Nu numai că avem patrule pe o distanţă de aproximativ o mie de metri pe ambele părţi ale .. . domnule Pryce.Dumneavoastră aţi spus-o. . acolonel. Escorta reprezintă o prioritate care ne-a fost repartizată nouă. . spuse Scofield. pentru că fac parte dintre ei. pentru numele lui Dumnezeu. . interveni Cam. oamenii de la Agenţia noastră sînt destul de pricepuţi. Cum a reuşit? . colonel Montrose. Cei care se caţără foarte sus se simt la fel de bine şi sub apă. domnule Scofield. Ştiu lucrul ăsta.Agasantă persoană.Şi eu.Doamna mea este o persoană foarte independentă. . dar eu răspund de escortele personale.L-a luat pe unul din băieţi şi a plecat la vînătoare . Am citit chestia asta pe undeva. spuse Montrose. . arătînd spre cadavrul.Orgoliul dumitale masculin nu mă interesează. Accept şi asta. .Nu sînt sigur. . exclamă colonelul. -Ajunge! interveni Cameron.Ei bine. -Haide. Nu se pot face cercetări individuale decît în prezenţa unuia dintre oamenii noştri! . Trebuie să colaborăm. bătrîne.Şi ce vrea să însemne asta? întrebă Pryce. . ştim că nu avea rău de înălţime.încercam numai să clarific problemele legate de pregătirea noastră specială.L-am verificat şi răsverificat. domnule Scofield. .. .Mă bucur să constat că eşti un erudit.Verifică malul oceanului.Cum? se alarmă Montrose.Ba se poate şi chiar foarte bine.Eu n-aş mai insista în direcţia asta. Soţia mea a studiat terenul foarte temeinic. E ceva în legătură cu efectul invers al gravitaţiei. şi nu întîmplător de forţa noastră de şoc. -Mulţumesc. dar aşa susţin foarte mulţi psihologi. . fiule. doamnă.Tot nu înţeleg. colonele.Cunosc trecutul dumneavoastră şi îl apreciez foarte. Unde e] Antonia? . . mult. chiar dacă nu poartă uniformă.. spuse Pryce. A trebuit să facă acest lucru şi cu alte prilejuri. Şi? . domnişoară . domnule. deci e de presupus că persoana respectivă nu suferea nici de rău de adîncime.Căţea ticăloasă. nu-i aşa? murmură Bray. nu să ne facem concurenţă.

.Deci.Exact aşa a fugit Taleniekov din Sevastopol.Nu vreau să spun nimic. . S-ar fi putut să avem nevoie de întăriri. . Mlaştina era de asemenea păzită. nu-i aşa? Poate. dar neconfirmate. doi pescari care au pătruns pe o proprietate particulară. . singura cale prin care putea pătrunde în interior. dar accesibilă dacă se folosea o diversiune. . .Un asasin ar trebui să-şi asume riscul. .Memoria ta este infailibilă.Ce vreţi să spuneţi? . iubitule? Scofield o întrerupse bine dispus: . Din spatele zidului de lumină a reflectoarelor se auzi vocea Antoniei: . Ajunşi acolo aruncară obiectele pe care le ţineau în mînă: rezervor de oxigen pentru scafandri. draga mea. un walkie-talkii subacvatic şi o pereche de labe de înot. dar există şi detectoare cu laser. mai mulţi beţivi care s-au întors de la petreceri. toate au fost receptate.Evident. -Cee? . s-ar fi putut ca toate acestea să le fi distras atenţia. mai j os de intrarea principală. <_ lanternă submersibilă cu lumină albastră.Este o presupunere fără acoperire. fu de acord locotenent-colonelul. . . o mască de presiune.Credeţi. -Aţi informat patrulele despre asta? . doamnă.Probabil. nu-i aşa? spuse Scofield. le-am găsit! Soţia lui Scofield şi însoţitorul ei de la CIA străbătură repede zona luminată difuz şi veniră în cercul paznicilor.cheiului.Erau în noroi pe marginea mlaştinii. Nu neapărat. cu bună ştiinţă? . locotenent-colonel Montrose? spuse Brusc don Scofield. spuse Antonia. încerc numai să înţeleg cum s-au petrecut lucrurile. . Copiii de la vilele vecine care s-au jucat pe pajişti.Le-am găsit. îţi aminteşti.Malul oceanului era păzit.. Mi se pare cît se poate de firesc. răspunse Montrose.S-au semnalat încercări de pătrundere în zonă în ultimele cîteva ore? insistă Brandon. deci inaccesibil.De unde aţi ştiut asta? întrebă Montrose. « -Au fost. Nimeni nu poate pătrunde în sectorul acesta. iubitule. .

ceea ce se vedea cu uşurinţă. Patrulele sovietice au găsit-o. ce a făcut Vasili ca să treacă prin Dardanele? . şi nevesti-mi îi place . . Informaţiile despre Leslie îi fuseseră furnizate de Bracket. Acum.la fel şi arabii. era locotenent-colonel în armata SUA. şi au înnebunit de furie constatînd că era goală.De ce „draga mea". care o acceptase ca adjunctă împotriva voinţei lui. nu mă deranjează faptul că e femeie. ce n-a fost bine? .De ce? . fiică de general. Se iau şi prizonieri.Pentru că unul din ei. doi sau chiar toţi au avut emiţătoare radio branşate pe frecvenţa ăstuia care zace acum pe jos.Despre ce tot vorbiţi? întrebă Montrose. colonelul Everett Bracket la masa din bucătărie bînd cafea şi analizînd evenimentele din timpul nopţii. aşa e la război şi nu pot să nu mă gîndesc cum s-ar simţi soţia sau fiica mea în astfel de situaţii. dar eu cred că femeile n-ar trebui să facă parte din FDR. apoi activăm obiectivul apropiat în cîteva secunde! -Ăsta e radioul. spuse Bracket. Pryce. bineînţeles că da.Să nu mă înţelegi greşit. cînd Leslie Montrose se dusese să dea nişte ordine. Mie îmi place.. iubire! .Dumneata nu? . spuse Cameron Pryce. şi cei doi pescari. absolvise şcoala de la West Point. . . Cel puţin aşa gîndea Cameron Pryce în timp ce stătea împreună cu ea şi cu superiorul ei.Exact. iubita mea! -Bravo.O diversiune.Vă propun să verificaţi cine au fost beţivanii care s-au rătăcit pe aici.Foarte mulţi bărbaţi împărtăşesc punctul dumitale de vedere. colonele. transferă chestia asta pe uscat. şi sub duritatea cazonă se ascundea o personalitate feminină foarte plăcută. de asemenea.Ba da. . . şi. Nu e locul potrivit pentru o femeie. Bray.Ia spune. Dar noi n-am fost niciodată atacaţi pe propriul teritoriu. ale căror femei se fac remarcate în . . bineînţeles! O barcă destinată să fie detectată.Bineînţeles: distragem atenţia de la obiectivul apropiat şi o mutăm spre cel îndepărtat. Se numea Leslie Montrose.la naiba -. . Israelul are o mulţime de femei în armată .

Dar asta a fost cu ani în urmă.atunci era maior.De zece. şi mai ales în cadrul grupărilor teroriste. din Boston.Nu e greu de înţeles. ar fi muncit împreună cu o mulţime de bărbaţi mai mult sau mai bogaţi. în operaţiunea Furtună î deşert. -A băiatului? -Are un copil.Soţul ei a fost pilot militar în Forţele Aeriene şi a căzut la datorie. Spune-mi te rog.Nu înţeleg. spuse Bracke ferm. zeci de companii sau societăţi ar fi oricînd dispuse s-o angajeze. Cred că! ar fi cîştigat mai bine în sectorul particular. spuse Pryce gînditor. . .' Şi ea a rămas în armată? .toate serviciile active şi de rezervă. A | făcut o şcoală de management. ştie să lucreze la calculator. De altfel avansează repede . Şi a respins această propunere? -Nici n-a vrut să audă.Măi.. Un jucător din echipa de baseball Yanke nu poartă o şapcă de la Red Sox. dar însemnele sînt diferite. deasupra Basrei. -Poftim? . dacă înţelegi ce vreau să spun.Sînt cunoştinţe elementare. toate chestiile alea care se spun în reclame despre armată. Probabil din cauza băiatului. Se spune că s-ar fi catapultat. ba chiar de douăzeci de ori mai bine. De unde ştii toate astea? .Evident că a rămas. dar nu s-a mai auzit nimic despre el după încetarea ostilităţilor. Şi în plus. .Mi se pare destul de ciudat. . aşa se explică.. . adjuncta dumitale poartă acelaşi model de caschetă ca dumneata.. Ar fi putut să-şi facă un rost.S-ar putea ca femeile să şi-o schimbe. S-ar putea să ne schimbăm părerea dacă ar invada California sau Long Island. Cum se explică asta? . Cu pregătirea ei. . La urma urmelo: în regnul animal femela este cea mai înverşunată apărătoare a puilor ei. spuse Cameron. . Soţia mea şi cu mine am încercat S-O convingem să se răzgîndească.îi permitem noi.Este însemnul batalionului soţului ei. măi! Ce deştept. S-a născut exact la opt luni şi douăzeci de zile după ce ea şi soţul ei au absolvit şcoala de la West . colonele. ba aş spune chiar că a căpătat o] anumită agresivitate. . Adică a fost batalionul soţului ei. .în ce mă priveşte îmi menţin părerea.

unde e băiatul? . şi eu. fiul ei nu i-ar ierta-o. . mai exact.Pentru că. spuse Pryce. Acum trebuie să aibă vreo paisprezece . dar am petrecut cinci zile în Caraibe şi \ n-am prea dormit. ..Cum se face.Totul este în ordine. Dacă i-ai vedea pe toţi băieţii pe care i-am prezentat. Băiatul înţelege perfect propoziţia: „Mama ta este plecată în misiune". întotdeauna le-a spus noapte bună în casa noastră şi le-a strîns mîna foarte politicos. . Dacă ai de gînd să te dai la ea. în mod logic. . aşa că nu au de ce să te idolatrizeze. Glumeşte des pe tema asta.De ce? întrebă Cameron. domnule agent secret. totuşi. prietene. .. Am mai pus totuşi cîteva patrule suplimentare pe malul oceanului. este o femeie tînără. .point.O să le găseşti destul de acceptabile. Este imună la bărbaţi.Un adevărat copil de militar.Iartă-mă. dar el pare să se fi împăcat cu ideea.. . Vreau pur şi simplu să cunosc personalul cu care lucrez.Dumneata nu eşti un erou mort. că n-a găsit pe nimeni aici în armată care să i se pară cel puţin acceptabil? La urma urmelor. aşa că n-am apucat să mă uit prin dosarele voastre. dar ferm . -Aşa se pare. Probabil că ai dreptate. mută-ţi gîndul. . Uşa bucătăriei se deschise şi conversaţia dintre Pryce şi colonelul Bracket se întrerupse. reprezintă calea de retragere a ucigaşului.. Jim nu era sărac şi nici fiica generalului nu este. raportă ea. . Ea crede că dacă ar pleca din armată. colonele. şi nevastă-mea.N-am de gînd să mă dau la ea. Copiii mei n-ar accepta aşa ceva.cincisprezece ani şi îşi divinizează tatăl.. 98 .Dar stă aici şi nu poate comunica cu nimeni.Mulţumesc. Asta e meseria mea -Ai dosarele detaliate ale întregului personal .Sînt convins.La una din şcolile alea cu internat din New England.nici o şansă. . . . deoarece în încăpere intră cea despre care discutaseră. iar în ultimele patruzeci şi opt de ore n-am închis ochii.. -Am încercat. .douăzeci şi şapte.

. Pentru a reuşi să rămînă treaz. e un ordin. Pe unde ar fi putut să fugă prin altă parte? . Pe chipul ei se citea epuizarea. . omul nu va avea farurile aprinse. .Maşina era acolo. . îţi sugerez să) trimiţi o patrulă spre vest către cel mai apropiat drum care. un adevărat gard electronic care delimitează proprietatea. dar caporalul meu m-a aruncat pe şosea şi a încasat el toate gloanţele.Pentru că este cea mai logică modalitate de retragere de pe proprietate. Evident. -Evident.Unde vreţi să ajungeţi. fu de acord Cameron.Retragere? Presupun că vrei să spui de scăpare. .De ce presupui asta? întrebă Cameron pe un ton binevoitor. Pe Dumnezeul meu. merge în direcţia nord-sud. domnule Pryce? întrebă furioasă Leslie Montrose. aşa că nici dumneata nu va trebui să le aprinzi. .Da.De ce? întrebă Pryce ridicîndu-se în picioare. Era atît de tînăr. Uşa se deschise încet şi Leslie Montrose intră în bucătărie..Mi-au omorît un om. . .Imposibil! strigă Bracket.. spuse ea încet... Dumnezeule mare. -Nu sînt de acord. Bracket dormea cu capul pe masă. nu! Vocea lui Cam îl trezi din somn şi pe Bracket. iar dacă nu avem. Mlaştina este supravegheată strict. E mort. .Cred că nu avem. .Fără îndoială că este mort. Numai că soţia lui* Scofield a găsit echipamentul de scufundare. Dar dacă aici nu există un trădător cu un radio. mi-aş fi dorit să nu fi fost. . Cameron se ducea din cînd în cînd la chiuvetă şi îşi uda faţa. n-are de unde să ştie.. Chiar crezi că un asasin nu ştie lucrul acesta? . cel care îl aşteaptă pe asasin va fi acolo. colonel Montrose. M-ar fi omorît pe mine. . Trecuse o oră. dar ferm. încearcă să faci cît mai puţin: zgomot cu vehiculul şi vezi cine aşteaptă acolo. Dă-i drumul.. cel mai tînăr din unitate. continuă Pryce.Ucigaşul nu poate pleca de aici. colonele Montrose. Şi-a sacrificat viaţa pentru mine.O. . De fapt. Ai spus mai înainte că pe tot ţărmul există patrule şi lumini.Prin acelaşi loc pe unde a intrat.

domnule Pryce? întrebă Leslie Montrose cu o notă de disperare în glas. Leslie izbucni în lacrimi. Se are în vedere comasarea forţei de muncă şi .îmi pare rău. După cum spune Clive Lawes. THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE (prima pagină) Manevră uluitoare a giganţilor din industria aviatică Paris.Ştiu.Cineva a spus despre ei că sînt întruchiparea răului. în timp ce colonelul Bracket. îmi pare nespus de rău! . furnizorii lor subsidiari. se lăsa să cadă pe scaun. Waverly Industries. . îi răspunse Cam blînd şi se duse spre ea. cu contractele lor ferme cu firme particulare şi cu guvernele.Trebuie să-i oprim! strigă ea cu ochii aprinşi de mînie.acesta este noul nume al gigantului . dîndu-i drumul şi făcînd un pas lateral. Analiştii financiari de pe ambele maluri ale Atlanticului au ajuns la concluzia că Sky Waverly . comentator la ziarul Times din Londra „ei vor fi toboşarii care vor bate ritmul în care vor fi siliţi să meargă toţi ceilalţi". absorbită de americani cu aproape un sfert de secol în urmă. Numele de Waverly a fost adoptat în onoarea lui Sir David Waverly. îmbrăţişîndu-i umeri cu braţul. ..va deveni pilonul industriei aviatice. . precum şi accesul la o piaţă a forţei de muncă mult mai favorabilă din punct de vedere economic fac din această nouă companie cel mai mare şi cel mai puternic producător de avioane din lume. inclusiv de transferare a acţiunilor şi la măsurile pe care ar putea să le ia noul consiliu de conducere sînt publicate în pagina 8. întemeietorul companiei originare. Anunţul comun dat la Londra şi Paris că BritishAeronautical şi Compagnie du Ciel din Franţa au fuzionat a produs puternice unde de şoc în rîndul producătorilor de avioane din Europa şi din Statele Unite. uimit.Cine sînt oamenii ăştia. Fuzionarea acestor doi giganţi cu resursele lor aparent nelimitate. spuse Pryce. Amănunte neconfirmate referitoare la modalitatea de fuzionare. 30 septembrie.

-Nu vreau ouă.Fia! exclamă Bray zîmbind.Stai jos.Cine a pregătit toate lucrurile astea de mîncare? îi întrerupse Pryce. se apropie de masă şi se aşeză jos. Totdeauna îmi spui că nu-mi fac bine. . . spuse Antonia. „Tipul ăla". . . . ăla mai mare şi aia mai mică. Nu trebuie s-o laşi să capete obiceiuri proaste. mormăi Bray. Nici măcar nu ştiu cine sînt toţi ceilalţi. Pot să-ţi torn puţină cafea? . omul directorului Shields.Mişcare greşită. .Pentru chestia asta o să-ţi iei singur omleta. nu eşti real.eliminarea dublei conduceri în vederea reducerii personalului. Restul personalului beneficia de pensiune completă la cele trei case de oaspeţi foarte încăpătoare. E prea devreme ca să fii real. îmi iau singur. cum îi spui tu. soarele blînd de toamnă parcursese deja jumătate din drumul spre zenit şi razele lui tremurau pe apele golfului Chesapeake. protestă Scofield. în timp ce tu sforăiai. —Cred că tu nici nu exişti.şi omul de legătură al lui Frank Shields care se uită la mine de parcă aş fi ciumat.Cei doi colonei. îndreptîndu-se spre bufet.Colonelul Bracket şi doamna Montrose sînt în camerele din aripa de vest.Mulţumesc. Pryce ieşi pe veranda acoperită care dădea spre malul apei. e în camera de la capătul holului. Pryce îşi umplu ceaşca cu cafea. Cameron. 8 Pe coasta de răsărit a Marylandului. pentru oaspeţii care locuiau în vilă se amenajase un bufet pentru micul dejun. Unde naiba sînt toţi ceilalţi? . Am putea parafraza o replică foarte des repetată într-un film american din anii '50: „Legaţi-vă bine centurile de siguranţă. tipul de la CIA care s-a plimbat cu Toni astă-noapte . este aproape ora zece. .Probabil că Frank i-a spus totul despre tine. spuse Cam somnoros. pe la jumătatea dimineţii. spuse soţia lui Scofield. răspunse Pryce politicos. . împreună cu Eugene Denny. urmează un drum foarte accidentat".Nu ştiu. unde Antonia şi Scofield se instalaseră deja. Mi se pare mie sau te atrage tinereţea? .Nu-i deloc devreme. . N-a trebuit să merg foarte departe ca să-l întîlnesc.

..| adăugă soţia lui Bray. Bracket i-a spus că. interveni Cam. trebuie să pui întrebările frumos. baza autorităţii mele de ofiţer activ cu experienţă. n-a fost tot. sigilată.. s-a nimerit să am . .De la colonelul Bracket.Ce a zis? . a dat de înţeles că a avut aprobarea lui. . El susţine că femeile sînt mai bune decît bărbaţii pentru astfel de treburi.Nu neapărat.Ce acuzaţii? . cine a pregătit mîncarea. Eu i-am dat ordin pe.. Ticăloşii! . americanii.. Am auzit de caporalul care a fost ucis astă-noapte. cum spuneţi voi. . Dar tu cum de le ştii pe toate. Asta a fost tot.De la cine ai auzit? . în calitate de comandant adjunct al FDR.Trebuie să te gîndeşti de două ori înainte să mesteci. spuse Antonia. nu avea nevoie de nici un fel de aprobare.Bray m-a învăţat. Toni? Vreau să spun.De ce. . . Antonia era bine informată. A venit să-i dea vestea lui Denny şi s-au rostit o mulţime de acuzaţii. crezi că sînt otrăvite? . răspunse Scofield.Nu e adevărat. tinere. -Am întrebat.Fel de fel de prostii. Scofield chicoti. .. dar mă duce gîndul la asta. Toni şi cu mine' am luat parte la scandal. -Ai un fel cam ciudat de a gîndi. . după o analiză corectă a situaţiei. . aşa că am pus întrebările de cuviinţă.Las-o-ncolo. Cam.Eşti foarte pricepută. Din păcate. A colonelului. spuse el. spuse Pryce. un refugiu sau un adăpost.Dorea să ştie cu aprobarea cui a plecat Montrose din complex cu un vehicul. unde dorm oamenii. . Cînd te afli într-o situaţie aparent pasivă. şi brusc deveni serios. dar am crezut că sînt elicopterele de supraveghere.Nu.Am să-ţi spun. -Am auzit zgomotul. Domnul Denny era „pe dinafară".. cu un aer nevinovat. etichetată şi trimisă aici cu elicopterul în fiecare dimineaţă şi seară la ora şase.în esenţă. mîncarea este pregătită în bucătăriile de la Langley. în ermetic.

. Dar se întîmplă. Un om a fost ucis.Nu eşti numai „pe dinafară". ce-i drept pentru scurt timp. sau cu ce drept pui la îndoială o decizie a FDR sau a mea? .Cred că este limpede.Uite ce este. am considerat că este necesar să iau de îndată legătura cu directorul adjunct Shields. . . Denny.. poate că n-am făcut chiar ce trebuia. şi dumitale îţi displace. Acum fac figură de tîmpit şi de incompetent^ . domnule Pryce.N-aveai cum să previi ce s-a întîmplat. drăgălaşule! Nu te-am auzit rostind nici un fel de ordin noaptea trecută cînd agresorul mort a fost coborît de pe zid alături de cei doi paznici care zăceau cu beregata retezată de la o ureche la alta. port întreaga răspundere pentru tot ceea ce se întîmplă aici. căci nu mai era nimic de făcut. . " Cuvintele fuseseră rostite de un bărbat zvelt. o faţă plăcută şi tinerească şi o voce moale şi monotonă.dreptate. .Bine că ţi-ai dat seama! îl întrerupse Cameron. cred că ştii şi dumneata asta. -Poate că n-aş fi putut evita uciderea celor doi paznici^ şi încercarea de asasinat. Am discutat destul de mult cu dînsul despre posibilităţile de scurgere a informaţiilor. inclusiv despre echipajul elicopterului. -A verificat echipajul elicopterului? întrebă Brandon. . tuturor ne displace.. spuse Pryce calmîndu-se puţin şi făcîndu-i semn lui Denny să se aşeze la masa lor. Date fiind împrejurările.Dar sînt aici ca să supervizez lucrurile.. domnule Denny. cu un uşor început de chelie. îmi displace profund. .Se mai întîmplă.. Nici nu-mi amintesc să te fi văzut! -Am fost aici. Pryce. şi toate astea s-au petrecut în prima noapte.Atunci pe ce bază. Omul stătea în pragul uşii.. spuse Cameron ridicîndu-se în picioare şi privindu-l în ochi pe ofiţerul de legătură. Denny unde era şi ce făcea? Cine naiba îşi închipuie că este? -Sînt ofiţerul de legătură al Complexului cu directorul adjunct Shields şi. în absenţa lui. eşti chiar foarte departe de tot ce se întîmplă aici! Ascultă-mă bine.Da. O să fie aici la amiază. să verific ca totul să meargă cum trebuie. de înălţime medie. dar aş fi reuşit să-i previn pe cei de afară pentru a-l prinde pe asasin. . . domnule.

ai înţeles chestia asta. spuse Scofield. analistule! .Da.. . A fost prima noapte. nu-i aşa? . -într-adevăr! Pentru numele lui Dumnezeu! Vrei să| le dai dumneata telefon părinţilor copilului ăluia care a murit? -Am recurs la o ipoteză de prioritate . Nici un fel de surprize. n-am apucat. . Ar fi putut lansa un atac din exterior. Şi ce ai fi făcut. şi cred că se potriveşte foarte bine în contextul actual. Şi anume? . interveni Antonia atingîndu-i braţul cu mîna. ticălosule! -Te rog. iar vocea lui căpătă brusc un ton de comandă.Şi de ce mama dracului n-am ştiut şi noi de existenţa lor? . Ce vehicul? . Dumneavoastră îl cunoaşteţi de mai multă vreme pe domnul director adjunct Shields. domnule.Există o cale mai bună . . a spus Scofield. dar m-am învîrtit destul timp printre măscăricii ăştia ca să-i înţeleg. este o chestiune elementară.. Dar nu e vina dumitale.şi nu-i pentru prima oară cînd face greşeala asta. sînt analist şi aş fi luat legătura cu personalul nostru înarmat aflat într-un vehicul camuflat la nord de intrare. .căci eşti analist.Pot exista şi variante ale scenariului.Aşa se întîmplă cînd o cauţi cu lumînarea.Sînt acolo.presupunînd că cineva îl aştepta într-adevăr pe asasin la Chesapeake Road. în schimburi de cîte opt ore. băiete? . .Vorbeşte chiar mai caraghios decît tine.Pentru numele lui Dumnezeu... »-Nu.Cred că ştiţi. domnule Scofield. spuse Antonia. Bray.Ce personal? Pryce era acum în picioare şi striga furios. nici un fel de alternative de care noi să nu ştim. ce s-ar fi putut petrece în prima noapte? . vreau să aud răspunsul! Dă-i drumul.Daa? făcu Cam din nou ostil. domnule analist . în a cărei voce se simţea mînia reţinută.Şi Shields vorbeşte la fel de caraghios. . Primele informaţii despre teren trebuie să ne furnizeze toate opţiunile pe care le avem.Dă-mi una. răspunse Cam. de ce nu ni s-a spus şi nouă despre ei? .Domnule Denny..înjurătura nu mă deranjează. este a lui Shields . nici un fel de omisiuni..

.Ce Dumnezeu mai e şi asta? întrebă Pryce uimit.în Leviticus. . Cel puţin aşa ţin eu minte. . să n-ai încredere în preotul suprem. -Ai folosit cum nu se poate mai bine numele Domnului.Şi factorul ăsta L.Factorul L. cartea a treia a Vechiului Testament. unde era sediul puterii. . . ori a istoriei. . Factorul L este Scriptura. interveni Eugene Denny. cîţiva leviţi. în ultimă instanţă. exista şi corupţie -redusă în comparaţie cu standardele ulterioare . în conformitate cu Sfîntul Shields Neprihănitul. Drept rezultat. Dar despre ce vorbeşte? . L vine de la Leviticus ca în Pentateuh. rupte de context. răspunse ofiţerul de legătură abia şoptit. spuse Pryce.. Corupţia era practicată de către cei care doreau să schimbe regimul rigid. Astea sînt aiureli biblice. cel puţin aşa cred.dar exista. Domnul Scofield expune faptele esenţiale.Pe> scurt. ci în interpretarea pildelor.Nu sînt sigur dacă mai ţin minte exact. dar în Leviticus preoţia a revenit fiilor lui Levi sau ai lui Aaron. care nu făceau parte din această frăţie exclusivistă. Erau conducătorii templului şi dădeau ordine tuturor celorlalţi. spuse Bray. moştenito lui Aaron.Despre ce vorbeşti tu. după cum se spune f . e drept.Nu neapărat. ca de altfel şi a miturilor. au falsificat nişte înscrisuri genealogice şi au reuşit să pătrundă în club.Shields a fost întotdeauna convins că răspunsurile la ' cele mai omeneşti probleme sau enigme se află în Biblie. -Ţi-ai pierdut minţile? Pryce se holba la el în culmea furiei. . Nu neapărat în aspectele religioase. soţul meu? . ce înseamnă ? insistă Pryce. privind la Scofield de parcă spionul pensionar s-ar fi ţicnit. fii ai lui Levi. Ca în toate centrele puterii. au devenit preoţi ai Templului din Ierusalim. aşa e? . .NU ştiu. trebuie să-l întrebi pe el. . Atunci cîţiva ambiţioşi. S-ar putea să fie un şobolan. Leviticus.Iarăşi? Cameron se aşeză încet la loc.Scuză-mi redundanţa. au avut un cuvînt de spus în toate chestiunile politice. exeget al Bibliei.Frank este un fanatic religios? Cameron era uluit. Dar cu siguranţă cunoaşte Biblia. .Da.

un fanatic a devenit conducător al Templui din Ierusalim pînă cînd a fost demascat ca trădător.Bineînţeles că nu. Bray? interveni Antonia. răspunse Scofield. complexul de aici este Templul de pe Chesapeak şi spre deosebire de ceea ce gîndiţi voi doi. şi nu e cazul. abia stăpînindu-şi mînia. atunci de ce nu ni s-a spus. că poarta are instrucţiuni să ia legătura cu tine imediat ce aş ieşi pe ea.Ce tot spui. .să mă amestec. împreună cu nevastă-mea! .Deuteronom.La naiba. continuă Bray. .Vezi tu. Eu sînt preotul suprem al Templului şi tot eu aş putea fi trădătorul.Dacă au fost. de ce nu mi s-a spus nimic despre unitatea voastră de acolo? Este absolut ! necesar să fiu informat pentru eventualitatea că ar trebui să iau anumite hotărîri pe care nu ţi-aş permite dumitale să le iei!. Mijitului. Eşti lacheul lui Frankie şi pun pariu pe testiculul meu stîng că menţii legătura cu „personalul camuflat şi înarmat" pentru eventualitatea că m-aş hotărî să iau puţin praf de puşcă şi să arunc în aer totul. spuse Cameron înţepat dar ce dracu' înseamnă asta? -Asta înseamnă.. nu are! Factorul L.Exista posibilitatea unui atac brusc. . . naiba să le ia pe toate! . Autoritatea îmi aparţine mie. " . în imaginaţia biblică . domnule Scofield. ăsta e unul din trucurile lui Frankie. Aceasta e înţelegerea mea cu Shields . pentru că eu reprezint aici autoritatea supremă.. . tinere. domnule Denny. O. .Sînt la curent cu înţelegerea. nu.. răspunse calm Denny. ceea ce am dreptul să fac oricînd. -• Mulţumesc pentru predică. masiv împotriva complexului.Ceea ce spui tu nu are nici un sens. continuă Scofield. Aşa este. că directorul adjunct Shields nu este convins că poate avea încredere în mine. domnule analist? -Au mai fost şi alte considerente.Cee? Pryce se întoarse furios către ofiţerul de legătură al lui Shields. rahatul ăla de Leviticus.. dragul meu. neisprăviţilor] nici unul nu aveţi autoritate nici măcar în ce priveşte zborul unei muşte pe deasupra acestei operaţii. .poţi să verifici. .Şi pun pariu şi pe testiculul meu drept.

Nu ţine. Numai că Frank mi-a înţeles intenţiile pe dos. ar fi trimis aici o mică brigadă. cînd fugeam din răsputeri ca să ne salvăm vieţile. să-i prind pe nemernici vii. pentru că totul trece printr-un detector.omul sau oamenii care ne ţineau în bătaia puştii . Nu aveam de gînd să ajung la o înţelegere secretă cu Matarese care. . Dacă ar fi avut într-adevăr temerea asta.. iar eu aş fi fost primul care ar fi aflat. . Singura posibilitate este contactul personal secret.Şi două-trei persoane înarmate şi camuflate l-ar fi putut opri? interveni furios Beowulf Agate. Iisuse. Am aşteptat să adoarmă Toni şi am ieşit afară. Bray. . Asta a fost tot ce mi-au spus nimic altceva. Nu ţine! .Ştii ceva. într-o dimineaţă m-am trezit şi îl găsesc pe Brandon şi pe Taleniekov aşezaţi la o cafea. spuse Pryce. este pentru a doua oară în ultimele treizeci de ore că aud răspunsul ăsta. dacă aş fi avut răbdare. drept cine mă iei? -Nu'pot răspunde la această întrebare. -într-un fel. adică nici pe poartă şi nici în vreun vehicul.Hei. în Europa. domnilor. da. e genial tipul ăsta! . fiule. După toată tevatura aia cu ticălosul care a omorît doi oameni şi a încercat să mă radă şi pe mine .. mi-a oferit cîteva milioane ca să dispar. Nu.am ajuns la aceeaşi concluzie cu tine. băiete.S-a mai întîmplat şi altă dată.Chiar că nu mai înţeleg nimic. fu de acord spionul pensionar.în această epocă a tehnologiei de vîrf nu există nici cale de comunicare sigură cu ajutorul telegrafului sau a radioului şi încă şi mai puţin prin telefon. . . calmează-te.. în felul meu. Poate că Frank are dreptate . spuse Antonia! strîngînd braţul soţului ei.mulţumesc că l-ai tăiat în două. iubitule. . Adică cu atacul. Sau. Aveam intenţia să-i ucid pe ticăloşi. Mijitul se aşteaptă ca eu să fac o mişcare neprevăzută.Erai pe cale să faci o mişcare imprevizibilă? Ce anume? strigă Cameron. Problema care ne frămînta pe noi .vreau să spun cu partea a doua. Iisuse Christoase. Cam .nu mai exista. şi am să-ţi spun şi ţie ceea ce i-am spus ticălosului ăla care a devenit furaj pentru rechini. Eu nu fac altceva decît să îndeplinesc nişte ordine. .Vrei să zici că tot aşa ceva s-a întîmplat şi astă-noapte îl întrebă Pryce pe Scofield. aşa cum i-am spus Mijitului.

Dar te cunoaşte. L-am decodificat şi suna aşa: „Trimite o momeală. date fiind împrejurările.Nu. De unde poţi şti sigur cine sînt eu sau cine e Toni? . Am încredere în voi. dar pentru tine.. încrederea denotă optimism. Trebuia să mă întîlnesc cu el pe malul Vîltavei.Pentru Dumnezeu. -Eşti tînăr. cînd osă ajungă aici.Aşadar. oricît te-ai strădui. fie alta. nu. Poţi să accepţi aşa ceva? . vreun traficant de droguri. .-Atunci de ce ai spus că e genial? întrebă perplex şi furios Pryce.Dar să te considere trădător.de la Frank Shields. Cred că asta e suficient ca să doreşti să-l vezi într-o cuşcă. cel mai eficient om de legătură recrutat la Moscova pentru noi.Nimeni nu cunoaşte pe nimeni în afară de el însuşi.De ce nu? Toate presupunerile lui au acoperire. spuse Pryce. dar cu cîteva minute înainte să părăsesc apartamentul a sosit un mesaj urgent de la Langley .Să ne întoarcem cu treizeci de ani înapoi. Oferta clanului Matarese ar fi putut să mă ispitească. proaspătul meu prieten. . dar este o înşiruire de umbre. La prînz. spuse Scofield. despre o mulţime de lucruri. . dar nu putem să pătrundem în mintea lui sau să ghicim nenumăratele alternative pentru care ar putea opta. . Putem să ne băgăm pe sub pielea cuiva. acum vrea să organizeze aceeaşi capcană. Cam. dar atît. exclamă Pryce. Tot ceeace am primit eu pentru anii petrecuţi în slujba guvernului a fost pensia şi o primă din care mi-am cumpărat barca." Traficantul de cocaină a fost împănat cu gloanţele care îmi erau destinate mie. stai prin preajmă. cel mai bun.. Ai grijă. Frank doreşte să fie întotdeauna acoperit din toate părţile." . dar am stat de vorbă atîtea ore. într-o noapte.Pentru că. am să-i spun cîteva să mă ţină minte. . aş fi putut face fie una.De ce? . Nu poţi să le conferi tridimensionalitate. Strălucitul meu colaborator era un măcelar deal KGB-ului. nici vorbă. Frank Shields l-a atras pe omul meu de legătură într-o capcană inversă care la demascat. . . Mă aflamîn misiune secretă la Praga şi legătura mea superioară era un om considerat realmente strălucit.

de fapt.. Unde ne aflăm? . Ceea ce nu pot face computerele lor este să privească un om direct în ochi în ultimă instanţă. Mijitul o să fie aici peste o oră şi o să-l întrebăm. preotul suprem care ar putea fi turnător . domnul director adjunct insistă să începem să ne facem bagajele. . Hai să rămînem tot în misiune secretă. presupun că prima lecţie este tocmai asta! că nimic nu-i rectiliniu. THE WALL STREET JOURNAL (prima pagină) . adesea însă sînt greşite.Dar eu vorbesc despre noaptea trecută . Acum mă refer la noaptea trecută.Cred că am mai discutat despre chestia asta. Nu este iadul pe care îl cunoaşte distinsul nostru domn Denny. ne-au dat de urmă. este că albinele vin întotdeauna la borcanul cu miere. Ceea ce nu ştiţi voi. domnule. . Aiureala aia cu Leviticul. spuse Pryce. privindu-l drept în ochi pe Scofield.liniile se dispersează în toate direcţiile şi trebuie să faci tot posibilul ca să restrîngi cît mai mult aria probabilităţilor. dar. asta ar fi probabil o greşeală. Ţi s-a părut că ai mai fost aici. şade la un birou în faţa computerelor şi ia decizii abstracte. asta nu pot să-ţi spun.Ei bine. E un vechi proverb corsican.Pot să vă spun eu. aşa.Ăsta e singurul lucru pe care n-o să-l facă! exclamă Scofield. . domnule. .Ai perfectă dreptate şi aş dori să pot publica lucrul ăsta în toate ziarele principale. zise ofiţerul de legătură Denny| Directorul Shields va transfera în secret tot complexul la o reşedinţă din Carolina de Nord. A doua lecţie este că totul trebuie privit geometric .Trebuie să începi de undeva. asta.ce vor să însemne toate tîmpeniile astea? .despre dimineaţa asta! -A. spuse Pryce. De fapt nu. Uneori acestea sînt corecte. o noapte pe care n-am s-o uit niciodată. abia acum ai început să cobori în infernul nostru. .Atunci trimite-l pe adjunct la mine şi eu am să contramandez ordinul lui. Astfel toţi cei care n-ar trebui să ştie vor afla de ea foarte repede. . maşinile nu pot sta de vorbă una cu alta.Dar.Serios.Bine ai venit în lumea noastră. . ca o linie dreaptă. pentru că el. Cameron. nătărăilor. . la fel ca şi Mijitul. Ei bine.

se estimează că noul conglomerat financiar va fi principala instituţie care va acorda împrumuturi pe tot teritoriul Statelor Unite. Noi. vestitul bancher. Bank of the Pacific din Los Angeles şi Banco Libero din Madrid. Chestionat la telefon în această privinţă. în sudul Europei şi în regiunea Mediteranei." Ţinînd seama de miile de filiale aflate în posesia UPI. trei dintre cele mai mari bănci ale lumii au fuzionat. numerele lor vor fi prelucrate prin unde electromagnetice. economiile populaţiei crescînd la miliarde de miliarde". dorim să fim în fruntea emoţionantului proces de renaştere economică şi investim resurse serioase în desfăşurarea acestuia. de la Gibraltar la Istanbul. „Ne apropiem de epoca în care în societate nu vor mai exista bani în numerar. „Toate bunurile corporaţiilor şi ale persoanelor fizice vor fi confirmate prin cartele de plastic. cele trei bănci au structurat o nouă ordine a responsabilităţilor pentru a maximaliza productivitatea în centrele lor de influenţă. „o adevărată renaştere" după cum afirmă Benjamin Wahlburg. domnul Wahlburg a spus: „Controlul este un element . 1 octombrie. unul dintre veteranii lumii financiare. cu afaceri deosebit de înfloritoare în zona Mediteranei. cea mai bogată bancă din Spania şi Portugalia. a continuat domnul Wahlburg. Ca o nouă dovadă a apariţiei unor noi instituţii financiare transnaţionale. Este vorba de renumitele Universal Merchants din New York. între puncte importante ale tranzacţiilor financiare. Valorificînd un complex vast de legi şi reglementări internaţionale. achiziţiile şi datoriile vor fi plătite pe cale electronică. în zona Oceanului Pacific. purtătorul de cuvînt al noului conglomerat care va fi cunoscut sub numele de Universal Pacific Iberia. vor crea un sistem bancar cu totul nou.Trei bănci internaţionale formează o alianţă New York. cei de la Universal Pacific Iberia. Ceea ce îi pune pe gînduri pe unii observatori ai pieţelor internaţionale este problema controlului. Cele mai recente tehnologiii care permit comunicaţii instantanee în diferite părţi ale globului.

I-am ordonat să stea deoparte pînă termin cu tine. Directorul adjunct Frank Shields. fu asaltat de şuvoiul de cuvinte al lui Brandon Scofield. . Din fericire. Nici un economist sau bancher cu simţ de răspundere nu poate gîndi altfel.Nu te mai repeta! . nu eu. . unde e Denny..Şi de unde ştii că nu am acceptat? . Apropo. dar a ţinut pe moment. eu conduc această operaţie. Scofield îşi cam pierduse suflul." Elicopterul cobora încet spre terenul de aterizare din cadrul complexului de la Chesapeake.Se poate. . Priveşte lucrurile şi altfel: din moment ce ai înţeles că voi recurge la factorul L şi ai trecut testul. Brandon. . iar cînd cei doi bărbaţi ' se depărtară de elicele lui. fără să răspundă la întrebare. pentru că. Brandon? întrebă directorul adjunct. nu-i aşa? Milioanele şi vila undeva . da? -Ai terminat cu mine. înseamnă că eşti „curat".Pentru că nu ai fi reuşit niciodată să te înţelegi cu Denny? -Eşti imposibil! . Eu sînt cel care are această autoritate.Din cauza ofertei Matarese. alături de care stătea Cameron Pryce. -A fost o mişcare de derută. tu eşti cel care are obiceiul să se repete. de ce| te-ai mirat şi mai ales de ce te-ai mai înfuriat? întrebă iritat directorul adjunct.Asta e cea mai tîmpită întrebare pe care ai pus-o vreodată. . îl întrerupse Shields.Hei.intrinsec al evoluţiei. iar eu nu mai trebuie să-mi pun întrebarea dacă nu cumva am pierdut ceva din vedere. mijind şi mai tare ochii pentru a se apăra de strălucirea soarelui. . Mijitule! ' .Din moment ce ţi-ai imaginat ce aveam să fac. Răspunsul este: da. Tu însuţi l-ai făcut pe un preşedinte al Statelor Unite să-ţi plătească acum douăzeci şi cinci de ani. dar aminteşte-ţi de Praga. aşa cum ne-am înţeles. imediat ce ieşi pe uşa aparatului de zbor. o mare parte din vorbele usturătoare ale fostului spion fură acoperite de zgomotul puternic al elicopterului.De ce? ..

care şi-a minţit în mod constant superiorii. informarea prezentată de tine nu ne-a prea luminat. . sînt computerizate şi orice departament superior care are codurile pentru tot serviciul de spionaj le poate accesa oricînd.La dracu'.Ia spune-mi tu.scrise din partea unui agent secret mort de mult. De altfel. N-or să se oprească pînă nu te omoară. nu are nimic comun cu ceea ce se întîmplă în momentul de faţă.Şi ce m-ar împiedica să pun tot ce ştiu pe hîrtie? -Nimic.Şi ce-i cu asta? . probabil cu oameni foarte bogaţi şi foarte influenţi din interiorul şi din afara guvernului. Rămînemaici! . ştii mai multe despre Matarese decît oricare om de-al nostru. nu este tocmai genul de probă cu care să te poţi prezenta în instanţă. le-ai aruncat mănuşa. BeowulfAgate. ■ . că declaraţiile .Eşti imposibil. Nu ai fi decît o hrană postumă pentru maşinile de tocat ale clanului Matarese Shields făcu o pauză. inclusiv dezinformări şi falsuri la activ. . poţi să fii sigur că unele dintre ele au fost deja accesate.sau depoziţiile . dar. dosarele nu se mai aşază frumos în bibliorafturi de carton. .Din acelaşi motiv pentru care am dorit şi noi să te găsim . Şi cu atît mai puţin la o audiere în faţa Congresului.Vrei să spui că trupul meu rece nu poate fi interogat şi tot ceea ce a rămas este un dosar cu acţiunile pe care le-am efectuat şi care mă etichetează drept un fanfaron mincinos? . n-am terminat! Ideea ta de a strînge tabăra de aici şi de a ne muta în Carolina de Nord cade. nu. . Cei din clanul Matarese ştiu unde sîntem . Cu ani în urmă. de ce vor să mă omoare? .unde eşti. Au aflat că ai supravieţuit exploziei de pe vas.Este exact ceea ce vreau să spun. cu o conduită greşită.Ai lipsit cam multişor. discreditat şi cu un lung dosar de abuzuri în serviciu. dar există legi şi noi avem de-a face cu interese puternice.. Venind cu avionul aici. aşa cum spui chiar tu. arde-l! Asta e preistorie. apoi îi invită printr-un gest pe Scofield şi pe Pryce să se îndepărteze de elicopter şi de echipajul zgomotos al acestuia. . Sîntem în anii '90.Rupe dosarul. .Este.pentru ceea ce s-ar putea să fie sau să nu fie în capul ăla al tău de beton.

. . zise Scofield prudent. . Nu credeam că noi.. . . . nici n-am crezut aşa ceva. între noi nu pot exista nici un fel de secrete.. numai capetele înfierbîntate. Brandon. exceptîndu-i pe nazişti. Am să-ţi explic cît de departe am ajuns . Noi ceilalţi nici n-am spus. . continuă el cînd ajunse la o distanţă de la care cei din echipaj nu-i mai puteau auzi. Brandon. cînd adevărul era cu totul altul.Atunci voi ăştia. „agent dublu" şi alte clişee stupide. ştii că Pryce te-a supus unui interogatoriu şi am să-ţi mai pun şi eu nişte întrebări. mai avem vreun secret care merită să fie cunoscut. Voiau să-l facă pe Vasili să pară întruchiparea răului.Ascultă-mă. Nu puteai declara nicăieri în mod oficial că Statele Unite erau pe cale să aleagă drept preşedinte pe moştenitorul uneia dintre cele mai cumplite organizaţii pe care a cunoscut-o lumea.Nu pot să mai aştept. Repetau la nesfîrşit cuvintele „duşman" şi „ticălos comunist". ar fi trebuit să-i daţi afară pe ăia înfierbîntaţi! Cînd le-am spus că Taleniekov trebuia să plece din Moscova pentru că îl ameninţa sentinţa capitală.Cînd ai plecat de la noi. .Numai cei cu mintea înfierbîntată. .Ba înţelegi foarte bine. să-l învinovăţească de toate.sau cred că am ajuns . au ţinut-o întruna cu „înscenare". lucruri pe care pur şi simplu.Dar ştiai că dacă spui tot adevărul Taleniko o să treacă în istorie drept nebunul care a adus cele două superputeri în pragul războiului nuclear.Aveam motive al naibii de întemeiate. ai refuzat să le clarifici. Măscăricii ăia de la informări nu ştiau cum s-o mai sucească şi să-i pună totul în cîrcă lui Taleniekov.Vorbesc foarte serios. dacă ai anumite îndoieli. mai răcoriţi. Brandon. dinozaurii ăştia preistorici. .. interveni Scofield brutal. au! rămas multe întrebări fără răspuns. Dar înainte de a merge mai departe.Nu sînt sigur că înţeleg ce vrei să spui. cu mulţi ani în urmă.şi s-ar putea chiar? să te simţi ceva mai uşurat. 113 . trebuia să mă asigur că eşti „curat".Domnul director adjunct are să-mi facă o mică confesiune? întrebă ironic Bray.

2 octombrie . companiile utilitare. Cei mai mulţi observatori sînt de părere că s-ar putea să vină la rînd universităţile. THE ALBANY TIMES-UNION (pagina comercială) Iminentă consolidare a industriilor utilitare Albany. dar a mai existat şi un altul. ticălosul e mort! E adevărat.Da..Datorită cererilor crescînde de energie şi accelerării concomitente a costurilor implicate. ci de un bărbat cu existenţă dublă. indiferent unde ar fi ascunse. .O să continuăm discuţia pe apă. Şi totuşi.Pot să spun că după atîţia ani ai mai prins şi tu cîte o şmecherie din munca de teren. despre care se vorbea numai pe şoptite şi în anumite cercuri geopolitice . adresîndu-se lui Shields. care i-ai văzut la elicopter constituie o echipă de antiterorişti bine antrenaţi şi posedă toate instrumentele necesare pentru a descoperi orice fel de dispozitive de ascultare. Discuţiile au Început să atragă atenţia atunci cînd Standard Light and Power din Boston a trebuit să facă faţă aşanumitei revolte a consumatorilor provocată de costurile electricităţii furnizate municipalităţilor. bătrîne prieten. Mai ţii minte ce ţi-am spus cîndva despre factorul L? . corporaţiilor şi consumatorilor individuali. cum de ţi-ai dat seama? . Brandon se înecă şi se întoarse spre Pryce care clătina şi el nedumerit din cap. aşa că nu vreau să risc să fim interceptaţi.Nu era vorba de un Hitler comunist. Există şi aici un| turnător. .. N-am vorbit niciodată despre fiul Ciobănaşului. -Aprecierea ta mă înduioşează pînă la lacrimi. indiferent dacă îţi vine sau nu să crezi. Ţara noastră. de la Toronto pînă la Miami au angajat discuţii serioase privind consolidarea operaţiilor lor.Factorul Leviticus. De unde ştii? întrebă el. Ai spus „Uită-te la marele preot şi pune-ţi între barea dacă sub sutana lui nu se ascunde un turnător". Dar tu cum ai aflat? .. Mai multe centre industriale şi de cercetări au ameninţat că vor lăsa statul într-o stare de reală depresiune. întregul nostru sistem de guvernare ar fi devenit batjocura lumii civilizate. A murit.fiul Ciobănaşului.. unul din motivele pentru care nu*am vorbit a fost Taleniekov. Cei pe. ceea ce ar duce la .Ce dracu'.

Cei trei subiecţi principali discută fără a putea fi supravegheaţi.energia nucleară. Există o soluţie? Desigur.Mulţumesc." în legătură cu zecile de mii de locuri de muncă ce se vor pierde. Cînd a fost întrebat în legătură cu această chestiune. cu toţii spre un viitor mai luminos. Ebersole a declarat: „O să-i recalificăm. probabil pe unii". se află la îndemîna tuturora . Femeia aflată într-un colţ întunecos şi îndepărtat al hangarului pentru bărci privi pe furiş pe lîngă marginea uşii deschise la valurile care se loveau de copastia bărcii ChrisCraft. nu spre mai bine. preşedinte al întreprinderilor Southern Utilities. se auzi în receptor o voce de bărbat. Dar dacă am putea unifica vasta reţea de electricitate sub o singură conducere. pentru că vom introduce peste tot echipament modern şi vom privi înainte.Cercul Vecchio. şi este vorba în cea mai mare parte de oameni în vîrstă.sărăcirea statului Massachusetts şi ar transforma oraşul Boston într-un ghetou părăsit. a confirmat cele spuse de domnul Fowler. Scofield se afla îa cîrmă şi se întorcea mereu surîzător către ceilalţi doi. . de la Standard Light and Power.oamenii vor fi mai bine serviţi. . oamenilor noştri de la Londra. Dar nimeni nu doreşte să aibă aceste centrale la mai puţin de 150 de kilometri. Leslie Montrose scoase un mic telefon mobil din buzunarul tunicii şi formă un număr din treisprezece cifre. Cei trei ocupanţi erau angajaţi într-o conversaţie uşoară. un consorţiu. fie şi numai prin eliminarea dublelor funcţii. dragii noştri bunici şi bunice . spunîndu-le ceva. Informaţia va fi transmisă mai departe. Barca cu motor înainta încet spre centrul golfului. . Jamieson Fowler. a răspuns foarte succint: „Energia costă bani şi lucrurile merg spre mai rău. Vorbeşte. „Acţionarii noştri vor fi fericiţi. noul tău echipament . Nu faceţi nici o mişcare pînă nu se clarifică situaţia. costurile ar scădea brusc." Bruce Ebersole. Apropo.

. S-a emis presupunerea că el a fost Ciobănaşul» . spuse Scofield. Este un pachet de la fiul tău. de lîngă Boston. era un fapt unanim acceptat. dar au fost studiate în laboratoarele noastre.marele preot era turnător. . recunoscut de Guillaume. întorcîndu-se spre Shields. toţi nemernicii ăia sînt morţi! . În al doilea scria „trebuie să ascultăm". cum? . la ce te-a dus chestia asta? . A primit aprobarea de transfer.Printre cei ucişi în după-amiaza aceea se afla şi oaspetele de onoare de la Conferinţa de la Appleton Hali.Pentru numele lui Dumnezeu. mă rog. oaspetele de onoaare n-avea nimic de-a face cu familia Appleton. . a apărut numele sau. în cele din urmă. Era Julian Guiderone.va veni cu zborul de la ora şase după-amiază.Factorul Leviticus . Dar cum de ţi-ai dat tu seama? . -Aşadar. Mă urmăreşti.Şi.Eu tot nu pricep.Da. . Frank. Brandon? .Luni. eu am înţeles. adus acolo pentru a fi aplaudat de noii proprietari ai domeniului. şi barca se legăna acum pe valurile blînde ale golfului Chesapeake.Cum aşa. Se afla pe punctul de a deveni cel mai puternic lider al lumii libere. spuse Scofield.Era pomenit în notele pe care le-am găsit după masacrul de la reşedinţa Appleton Hali. .. Au murit cu toţii. Nimeni nu se îndoia de aceasta.. -Şi? .este fiul lui" repetate de două ori în două memorii separate.Ciobă. rapoartele informative pe care le-am dat. iarăşi? . ştiai cine sînt.La o cercetare logică. abia lizibile am descifrat cuvintele x. . într-unul dintre fragmente. mă rog. ba chiar ani de zile nici unul dintre noi nu şi-a dat seama.în realitate. fiul ciobănaşului. o parte din nume . Este ceea ce am făcut eu şi Taleniekov. care se presupunea că va fi viitorul preşedinte al Statelor Unite. baronul de Matarese.Mă aflam foarte aproape. răspunse Scofield liniştit. ui descendent autentic al dinastiei Appleton. N-am pomenit niciodată de Ciobănaş. Oaspetele de onoare era senatorul Joshua Appleton al patrulea. Motorul fu oprit. Fragmentele erau aproape arse. Apoi Interpolul a descoperit numele M Guiderone. Reprezenta cea mai populară figură din peisajul politic..

aşa cum cred că ai procedat şi tu. Totuşi. Dă-mi voie să te conduc înapoi.Era o veche alcoolică.fotografii. .Datorită ţie. cînd mă pregăteam să plec.Mai întîi. adevăratul Appleton era mort. ştiu. aş spune chiar ca în transă. .era un lucru esenţial. te-ai dus s-o vizitezi pe mama lui Appleton. femeie bătrînă şi cu tulburări mentale ce locuia în Louisburg Square.Pune întrebări. îmi pare rău că nu e şi Toni aici... spuse Shields.Şi în ce a constat a doua fisă? îl presă Scofield. . Brandon. Apoi. pas cu pas. dar cum ai aflat tu? . Frank. După cum am aflat mai tîrziu. Nici nu-şi mai amintea de tine. -Aşa de mult ţi-a trebuit? -Nu mi-ai fost de nici un folos. Brandon. răspunse Bray fără să-i dea alte lămuriri. -Aşa că ai făcut acelaşi lucru. îl întrerupse Scofield. Douăzeci şi una de luni mai tîrziu am constatat şi eu cînd am văzut-o. rezemîndu-se de marginea bărcii care se legăna încetişor.Sînt fascinat. îi întrerupse Pryce . S-a întors din războiul din Coreea cu cîteva răni după ce a ieşit din spital s-a dus la moşia familiei.Credeam că Appleton era mort. cunoscîndu-te pe tine. brusc. ..Da. a fost la înălţimea imaginaţiei tale creatoare: cartea de identitate te proclama nici mai mult nici mai puţin decît „colaboratorul" senatorului Appleton.Da. fanioane şcolare. -Nu mi-o lua înainte. Cam nu era altceva decît un fals sanctuar cu tot soiul de amintiri inutile .Ştiu asta. în clipa în care . . fals pentru că Appleton nu locuise niciodată în Louisburg Square.Evident că l-am făcut şi atunci mi-a căzut a doua fisă Mai ales cînd-a spus că nu mai intrase acolo de cînd Jose condusese înăuntru pe predecesorul meu. . am avut noroc. preciză Scofield. trofee de iahting. am parcurs şi eu drumul ăsta. ce piste ai urmărit? .Unde este? întrebă Pryce. Ai menţionat cuvîntul magic „fotografii". Continuă. întrucît bîjbîiai în multe chestiuni. . . am presupus căţi-ai făcut rost de o identitate falsă ca să poţi ajunge acolo unde doreai să ajungi . însă whisky juca renghiuri bătrînei. Atunci mi-a picat fisa. am ştiut că celălalt vizitator al ei fuseseşi tu. femeia a exclamat: „Cel puţin tu n-ai vrut să vezi camera lui Josh".

tratamente.erau dosare medicale cu zeci de pagini scrise cu terminologie medicală. da. A început să plîngă şi mi-a spus că lipseşte tocmai fotografia preferată a lui Josh. i-ai promis că va primi o scrisoare personală de mulţumire de la cel care urma să devină în curînd preşedinte. .Nu.I-am produs necazuri? . La fotografie.fraţi. spuse Cameron. Doi tineri vînjoşi în faţa unei bărci cu pînze. Asta pînă în momentul cînd unul s-a dusla război. şi aşa ai dat de altă urmă a vînatului nu-i aşa? Ai luat-o la întrebări pe sărmana bătrînă şi ai aflatcă era fotografia lui Appleton împreună cu cel mai bun prieten al lui. Dar tu voiai altceva. . spuse Bray. Deşi acum a ieşit la pensie. . Ar fi putut fi chiar verişori . amîndoi cam de aceeaşi înălţime. Appleton erala Facultatea de drept cînd a avut un accident oribil la Masa. proceduri. Familia a adus specialişti de pretutindeni pentru a-l trata. spuse directorul adjunct. amîndoi chipeşi în uniformele de colegiu. Shields. cu paginile îngălbenite. Dă-i înainte. Era cît pe-aci să moară la spital .. Shields. . dînd paginile carnetului. . Astfel următoarea ta mişcare. Te-ai dus la Spitalul General din Massachusetts. cu o alură impunătoare.La fotografie. . L-am scos dintr-un fişier.Măi.La spital n-ai aflat mare lucru .şi celălalt a refuzat să se înroleze şi a plecat brusc în Elveţia. dar în calitate de principal colaborator al senatorului Appleton. Shields băgă mîna în buzunar şi scoase un carton de însemnări şifonat. Brandon.husetts Turnpike. La început se părea că n-are nici o şansă.Drace. dar ulterior I-a demonstrat contrariul. bătrîna s-a repezit spre perete şi a strigat că una lipseşte. Unde rămăsesem? . a venit de la sine.. femeia care răspundea de această secţie îşi aminteşte foarte bine de tine. n-am mai avut timp s-o scriu. Am vrut să fiu sigur că rostesc numele şi faptele corect atunci cînd vom sta de vorbă. măi.am intrat în cameră. după părerea doamei Appleton .fracturi nultiple.A. te descurci binişor. N-a primit niciodată scrisoarea şi de aceea îşi aminteşte de tine. hemoragie internă masivă şi o desfigurare facială oribilă. servicii şi altele de felul ăsta. direct la secţia fişiere şi plăţi.Ba chiar mai apropiaţi. Era după războiul din Coreea.

au însemnat foarte mult.. Frank.Ei bine. dar ţi-ai dat seama de urzeala acelei conspiraţii monstruoase. -Nu uita surorile medicale. -Atunci nu ştiai exact răspunsurile. .Nicholas Guiderone*. . fără el n-aş fi reuşit să aflu nimic. Amos Lafollet. interveni Scofield. iar numele celuilalt fusese şters din calculator. -Aşa este.voiai nume. aceasta era în curs de vînzare unui bancher foarte bătrîn şi foarte bogat.. celălalt obligat să iasă la pensie. mi-a spus că dacă te întîlnesc să te întreb dacă ţi-a plăcut dedicaţia de pe prima lui carte. Vrei să auzi dedicaţia? . Cînd în cele din urmă am reuşit să-l găsesc. pe atunci complet computerizată şi cu dosare de cîteva zeci de ani. oferind unui tînăr posibilitatea să-şi facă o carieră şi să scrie această carte". pe nume Guiderone. Brandon. pe atunci student. Nu e rău pentru cineva care nu ar fi putut auzi niciodată cuvintele astea de la mama lui. Ultimul se numea . . spuse Shields întorcîndu-se la notesul lui.Mama a crezut întotdeauna că sînt gangster şi cartofor. Shields . eu m-am dus şi am cumpărat-o. spuse şi directorul adjunct.Evident că dr. . . . este ceva despre medicina nucleară. -Ar trebui.„Unui străin generos care a cerut puţin şi a dat foarte mult.Era un tînăr negru care lucra la computer. spuse Scofield calm privindu-l intens pe Shields. a descoperit că cei doi chirurgi care au lucrat la cazul Appleton au fost înlocuiţi şi. Nu-mi amintesc lnumele lui. . un prieten al ■ familieiAppleton.Ce-i cu surorile? întrebă Pryce.N-am ştiut că a scris o carte.. .Sigur că da. Lafollet.Se presupune că la ordinul familiei Appleton perso nalul spitalului a fost înlocuit cu surori particulare. Ciobănaşul. Femeia te-a trimis la Secţia Personal. o autoritate n materie de medicină nucleară. . au murit toate într-un accident cu barca cu patru zile înainte ca Joshua Appleton să fie externat şi transportat la moşia familiei întîmplător. spre surprinderea lui. în acel moment ştiai doar numele primilor doi chirurgi din dosar unul mort. unul murise.Spune-i pe nume. Pentru mine. Acum este dr.

Taleniekov şi Toni erau ţinuţi ostatici.nişte prieteni apropiaţi.Dar nu aveai decît un singur set şi trebuia să le confrunţi cu altul-.Evident. în locuri diferite. pentru că al doilea set se afla la tine. ai aflat adevărul. Diagnosticul fusese corect. . . spuse Bray. spuse Scofield dînd din cap aprobator. îşi amintea şi de tine. dar nu mă puteam opri. . Te-ai dus acolo. dar cred că acela a fost momentul în care l-ai convins pe Amos Lafollet să se ducă pînă la Washington şi să ia un set de radiografii.şi l-ai convins să-ţi dea radiografiile ambilor băieţi. Pacienţii lui. dar a căzut victimă unei înscenări. ştii fără îndoială cine era. dar nu puteam să dovedesc.Da. nu-i aşa. Ai văzut la fel ca şi mine în camera aceea din Louisburg Square căAppleton şi cel mai bun prieten al lui au mers la Academia Andover. . de telefonul acela cu care l-ai tulburat aşa de rău. Mergeam pe jumătate legat la ochi.Erau radiografii dentare făcute cu mult timp în urmă. văzînd şi simţind lucruri pe care nu le vedea şi nu le simţea nimeni altcineva. Nu ştiu ce sa întîmplat sau ce ai început tu să înţelegi atunci. Şi pentru că ai ajuns atît de departe.Deci.Bineînţeles. Joshua Appleton al patrulea. ai dat de urma dentistului . vorbesc serios. A murit acum vreo cincisprezece ani dar m-am dus la el cu cîţiva ani mai înainte. . mai ales adolescenţi. . . spuse Bray. nu aveam timp să fac planuri. întorcînd barca sub vîntul uşor. aprobă Scofield gînditor. aflaţi departe de casă se duc în mod sigur la acelaşi dentist .Ţi-ai dat însă seama că radiografiile ar putea dovedi ceea ce începuseşi să bănuieşti. întorcîndu-se din nou spre Shields. aşa cum prezise el. Bravo ţie. Frank. -N-ar fi trebuit să aibă niciodată coşmaruri.în compania celor doi chirurgi nou-veniţi şi a două dintre surorile particulare. încît nu-mi mai amintesc secvenţa.Totul s-a petrecut aşa de repede. adăugă Shields. cu ochii pierduţi pe luciul apei. nu se putuse umbla la ele pentru a fi distruse. Spunei că i-ai provocat coşmaruri. . a murit în spital.Nathaniel Crawford. Brandon? . .

Era ceva cu care puteai să negociezi ca să-i eliberezi pe Antonia şi pe Taleniekov. -Nu pe toate..a fost ucis în schimbul de focuri de la Appleton Hali. .Radiografiile dentare dovedeau că oaspetele de onoare de la Appleton Hali nu era senatorul Joshua Appleton.îţi vine să crezi că a murit la numai trei zile după ce ela plecat din Boston spre Europa? Maşina lui a scăpat de sub control şi s-a răsturnat într-o prăpastie. . .S-ar putea să nu ai dreptate.Păi. care a părăsit ţara plecînd în Elveţia ca să evite războiul din Coreea a murit. Bray? -Adică vrei să spui că pe Frankie îl crezi şi pe mine nu. nu departe de satul Col du Pillon. -Nu are nici un sens să scormonim toate astea. am citit despre asta acum douăzeci şi cinci de ani. Franki Familia Guiderone s-a stins. cu toate consecinţele care decurgeau de aici. chipurile într-un accident de schi. Prin geamul spart. ci un coleg şi prieten apropiat pe nume Julian Guiderone. în raportul tău. L-am împuşcat chiar eu pe ticălos. Ţi-a explicat Crawford cine a fost unul dintre doctorii care i-au înlocuit pe ei? . . . . nu mă păcăleşti.Şi că Julian Guiderone. la Villefrance. Ciobănaşul şi fiul lui sînt morţi Trebuie să căutăm în altă parte.Iisuse. .Cu ce să negocieze? întrebă mirat Cameron Pryce.Nu are nici un sens să dezgropăm cadavrul .Nu aşa au ajuns informaţiile la noi.dacă ar fi vreunul acolo. trebuie să recunoşti că Frank a completat unele din lacunele pe care tu nu te-ai obosit să le umpli.Pe dracu'! mugi Bray. Numai cei mai bogaţi oameni din lume treceau pragul clinicii lui. adică în ceea ce a mai rămas din el susţineai că senatorul Appleton născut Guiderone . exclamă Cameron. unde a fost îngropat pentru că iubea atît de mult Alpii? . -Nu înţeleg de ce oamenii lui Matarese au aşteptat trei zile.Sigur că da. . Brandon. spuse Shieldi blînd..Da. Mi-a dat chiar şi numele. cu arma mea! . .. fiul Ciobănaşului care urma să ocupe curînd locul de la CasaAlbă. Era cel mai eminent specialist în chirurgie plastică şi estetică din Elveţia. Scofield îl privi pe Shields. .

M-aţi enervat îngrozitor şi nu aveam de gînd să vă dau nici o informaţie. Julian Guiderone a supravieţuit. se repeziseră la maşina lor. pe care presupun că tu le aranjaseşi . -Şi? . După părerea mea. . bravo. ai spus că s-a prăbuşit în căminul imens. nu ştiu.Accept complimentul. ....Exact. El vrea puterea supremă. pe toţi bodyguarzii. fiul Ciobănaşului. El şi cu mine avem aproape aceeaşi vîrstă.. iar eu doresc liniştea mea personală. ca şi a laboratoarelor de medicină legală. ceea ce este imposibil. acela eşti tu.Presupun că în perspectiva mai apropiată sau mai îndepărtată. şi unul dintre ei şia amintit că un anume domn Vickery. Se ascunseseră într-o debara şi cînd împuşcăturile încetaseră pentru o clipă..Nemaipomenit de interesant. au ajuns la poarta principală într-o maşină. I-am interogat pe toţi ofiţerii de poliţie. pe care n-o să mi-o lase el. Beowulf Agate. amîndoi tînjind după ceea ce le este refuzat.Cum ai scăpat tu şi Antonia? Era o adevărată zăpăceală . Chiar dacă ar fi supravieţuit. Brandon. Scofield făcu o pauză şi se uită la Cameron. A mai fost încă un vehicul cu aceeaşi poveste: un musafir rănit.Oricum. Frankie. o pereche.. doi bătrîni din alte vremuri. în concluzie. . Frank. Erau în schimb urme care arătau că un corp fusese tîrît afară. -Nu se poate!.Numele surorii tale căsătorite este Vickery. împreună cu doamna Vickery.Eşti nemaipomenit. ceea ce ne-a dus la concluzia că focul se stinsese.Poate m-am înşelat. explozii în şanţurile din exterior.totul era un haos. Existau şi bucăţi de stofă arse. vom depinde de comandanţii noştri şi euam încredere absolută în ai mei. Julian Guiderone. şi în cămin nu era nici un cadavru. dar este irelevant.Poliţia a ajuns la locul crimei cîteva minute mai tîrziu. .focuri de armă. pe care n-am să-i permit s-o aibă. spuse el. în flăcări. . trăieşte şi dacă există cineva pe lumea asta pe care doreşte să-l ştie mort. . Susţineau că sînt doar musafiri.. . luat de o ambulanţă particulară care n-a ajuns niciodată la spital. . cum să fi scăpat de acolo? .

Plec peste cîteva minute. Cel puţin trei săptămîni.Sîntem pe o linie sigură? întrebă el.. împreună cu filialele lor şi reţelele prin cablu au anunţat astăzi că s-au unit cu Continent-Celestial spre a oferi o sursă mai solidă de programe informaţionale şi de divertisment.nu cu ai lor. . -Aşa vom face. E în cursă. nu. Telefonul este numai al meu.Buun. spuse vocea din Langley. . promise Cam. . -Asta nu duce nicăieri! exclamă Cameron în timp ce îşi sorbea cafeaua. o lume comprimată de înalta tehnologie care permite transmiterea instantanee a informaţiilor prin satelit şi prin cablu. Am ceva de lucru cu arabii noştri . răspunse turnătorul. Nimeni nu ştie unde se va termina. zise Cam. Credem cu toţii în tine.Absolut. fiule. prin amabilitatea direcţiei. însă nu este la fel de clară direcţia spre care s-ar putea îndrepta un asemenea conglomerat uriaş. Trăim într-o lume mai mică.O. răspunse vocea de la CIA. Era ora patru fără zece dimineaţa la Amsterdam cînd Julian Guiderone dădu ultimul telefon la Langley. . LOS ANGELES TIMES (prima pagină)' întreprinderi de divertisment europene şi americane într-o uimitoare combinaţie Los Angeles. scriitorilor. -Trebuie. Tot ce pot să spun este că am să mă străduiesc din răsputeri. ai să faci chiar mai mult decît atît. . producătorilor şi regizorilor aplaudă această acţiune de viitor.Sper că ştii ce faci. . Beneficiile care rezultă din această uriaşă fuziune sînt evidente. care le va oferi mai multe posibilităţi pentru membrii lor. Şi trebuie să credeţi înAmsterdam.Noroc. următorul contact la Cairo. -Nu în Bahrain? -Nu. dar ultimele patru mari studiouri cinematografice pentru filme de lung metraj. Asociaţiile actorilor. 9 octombrie. Trecuseră patru nopţi şi trei zile. Uniunile actorilor au sugerat ca membrii lor să devină multilingvi. Cameron Pryce se întîlni din nou cu Scofield la micul dejun. Virginia.

hop. cuprins de spasme Cîteva secunde mai tîrziu. apare şi ea. -Are în mod sigur. Poate că i-ai stîrnit curiozitatea. Eugene Denny.Dumnezeule mare. Ţipătul venea de pe veranda largă] împrejmuită cu geamuri. Nu sub aspect profesional. dintr-o dată e şi ea acolo.Ca să-ţi spun adevărul. Testosteronul milităros al doamnei este foarte puţin ispititor. . în timp ce se tăvălea pe jos. ori crede că tu eşti turnătorul cu funcţie înaltă. Mă duc spre poartă. Evident. Un ţipăt sfîşietor întrerupse conversaţia celor cîţiva oameni care mîncau. Mi se pare că n-are nici un sens.Prefer a doua variantă. Am senzaţia că mă păzeşte.îmi pare rău. Ajunse o dată cu ei şi soldatul de serviciu la bucătărie. . căzuse de pe scaun şi se ţinea cu o mînă de gît.Se pare că tu ajungi totuşi undeva.. nici măcar nu încerc. .Dar o vezi foarte des. e în spatele meu. Un băiat tînăr din FDR îngenunche ca să examineze! farfuriile căzute. tovarăşul lui-de mic dejun. ea mă vede pe mine. sînt morţi! strigă el. spuse Scofield zîmbind în timp ce dădea drumul fumului aromat. foarte profesională. .Ori vrea să se mărite cu tine. fără abrevieri. Au fost otrăviţi. aprinzîndu-şi un trabuc.. că nu ştie sigur ce sau cine sînt. transmisă de colonelul Bracket lui Shields: vrea dosarul tău complet. ci o ostilitate vădită şi tot felul de priviri suspicioase. . Mă învîrt pe lîngă locul de aterizare al elicopterului ca să văd cine mai vine. .Greşit. Cameron se lăsă jos şi atinse pe rînd gîtul lui Bracket şi apoi pe al lui Denny. . Mă plimb pe plajă. cei căzuţi la pămînt. spuse Bray. . Pryce şi Scofield se repeziră printre scaune şi mese spre. spuse Cam. Cel puţin se potriveşte cu cererea ei.Poate că are ceva pentru tine. dar nu sînt astfel de semnale.Nu pricep. . tu nu trebuie să fii informat. făcea acelaşi lucru: duse mîna dreaptă la gît şi se apucă cu stînga de masa peste care se prăbuşi cuprins de spasme. colonelul Bracket. ridicîndu-se! în picioare. îl întrerupse Pryce. Mă refer la doamna noastră din comando.. . Ofiţerul de legătură al lui Franc Shileds.

Totul vine sigilat.Instrucţiuni de preparare. . . Sau se sparg şase ouă în apă fierbinte şi se controlează din cînd în cînd. . nişte cutii de brînză şi băuturi răcoritoare.Să omori oameni. Acum trei luni proştii ăia de medici din Miami mi-au spus că am colesterolul mărit.-Nu le atinge. întorcîndu-se spre soldatul din FDR. spuse Scofield. Vreau să spun. Victimele mîncaseră ouă. . Ia spune-mi. Toată lumea a auzit-o. căci se vedeau bucăţi din albuşul coagulat. nu-i aşa? .Cum le preparaţi? întrebă Cam. prietene.. domnule. spuse şi Bray.Să comand? Aici e bufet. Toni a făcut caz de chestia asta..Sînt bătute la maşină şi lipite pe perete deasupra primului aragaz. pentru ouă? . -Reguli? . şi azi m-am gîndit că s-ar putea să vină Toni şi. .. Sigilează bucătăria! Acum! Unul din cele două cartoane de ouă se afla încă în camera frigorifică a vilei. domnule. în care mai erau doar cîteva pungi cu lapte. deşi nu avem nevoie de ele.S-o sigilez? Eu sînt bucătăria.Dar astăzi n-ai mîncat ouă. soldat. Dacă ouăle se întăresc prea mult şi se îngălbenesc puţin.astea sînt ouăle jumări.Am mîncat ieri. Se amestecă într-un castron şase ouă cu puţin lapte şi se bat cu un cub de unt . inclusiv ouăle... . cred că toată lumea de aici.De ce? . trebuie scoase şi înlocuite cu altele proaspete. iar sub celelalte ouă ochiuri.Sigilează bucătăria. ce poţi să faci cu nişte ouă? ..Cine ştie că îţi plac ouăle? întrebă Pryce liniştit. dar le ştiu pe dinafară. .Ca să fie gata atunci cînd oaspeţii vin la masă.Poate că nu. . ochiur sau prăjite. băiete! spuse Scofield repede. Cam şi Bray priveau farfuriile sparte şi mîncareaîmprăŞ' tiată lîngă fiecare din ele. n-ai observat? Sub capacul ăla de metal sînt ouă prăjite cu cîrnăciori. şi cel care e de serviciu respectă regulile după care se prepară. .La naiba. Poate că n-au fost ouăle de vină. ordonă Pryce soldatului din FDR. domnule. .Ai comandat ouă în dimineaţa asta? . care sînt instrucţiunile alea vreau să spun.

n-averncum să împiedicăm chestia asta. Aşa că să încercăm să ne ţinem gura. dacă tot eşti şeful acestei operaţiuni? . să înţelegi că nu trebuie să vorbeşti. Amuzant. îl muie în amestecul de apă cu spumă şi apoi îl ţinu în lumină. Acum adu cartonul de ouă aici. Toate ouăle făcea băşicuţe la un capăt. Computerul de la Chesăpeake afişă următoarea! informaţie: Produsele în cauză au fost achiziţionate de la ferma Rockland din Rockport. . dar vreau să aflu cine din afara complexului va fi informat despre incident. O să se răspîndească vestea în tot complexul.Bineînţeles. ..Se impune de la sine: să închid bucătăriile de la Langley şi să pun sub strictă supraveghere pe toţi cei care lucrează acolo. Maryland.Nici nu trebuie.Sper. nu-i aşa? . eu nu înţeleg. zîmbi sardonic Cameron. .Nu prea. -Totuşi. la modul grotesc. soldat? . Cei care vor ochiuri în apă. spuse Scofield. dar e de neconceput. . domnule. spuse Pryce.Chiar te-ar fi luat dacă ai fi mîncat unul din ouă" astea. Ce vrei să faci acum.Să mă ia dracu'.Ouăle astea au fost „aranjate" cu cele mai moderme şi mai fine seringi. Acelaşi procedeu îl folosesc magicienii cîndl le injectează cu substanţe care le aduc imediat în stare solidă. conform contractului încheiat de CIA după verificarea temeinică a furnizorului. nici un pic. Metoda asta se folosea şi pe vremea familiei Borgia.Nu. îmi pare rău. da? . . domnule.Foarte civilizat. strugurii.. . Injectau chi şi roşiile. de obicei coboară destul de devreme. numai că era mult mai puţin sofisticată. nu înţeleg. spuse Pryce. . Utilizau acele de pălărie ale doamnelor pentru a introduce otrava în interior. Personalul bucătăriei din Langley este format din angajaţi . studiind unul dintre ouă.Ştiu. la mijlocul secolului al XV-lea. prunele şi fructele lor favorite. astfel încît să poată sparge oul fără ca acesta să curgă. însă. Bray luă fiecare ou.-băiete. . dar gaura era atît de mică încît nu putea fi văzută cu ochiul liber.. la / chiuvetă şi amestecă nişte apă caldă cu săpun lichid. Iisuse...Faceţi frecvent treaba asta.

Extinderea la scară mondială a unităţilor fast-food justifică în întregime cheltuielile. spre binele tuturor. 10 octombrie .Fermele avicole Rockland au fost cumpărate de Atlantic Crown Ltd. THE BALTIMORE SUN (pagina economică." Comunicatul de presă nu a dezvăluit condiţiile vînzării. Casa mare de la periferia oraşului Rockport. a dat următorul comunicat de presă: „Prin absorbirea fermelor Rockland. nu se deosebea cu nimic de celelalte case în valoare de trei milioane de dolari de pe domeniile de multe miliarde ale „fermelor". ne vom strădui să continuăm tradiţia familiei. Jeremy Carlton. 3) Fermele Rockland au fost vîndute ■ Rockport.. focul duduia în căminul din biroul slab luminat. Un bărbat în jur de patruzeci de ani se apropie furios de bătrînul aflat într-un scaun cu rotile. .vechi care au fost supuşi verificărilor. în ce ne priveşte. pentru cooperarea în timpul negocierilor şi înţelepciunea de care au dat dovadă alegînd Atlantic Crown. distribuitori mondiali ai acestor produse. Adăugarea produselor avicole la numeroasele produse alimentare furnizate de noi a fost visul dintotdeauna al companiei Atlantic Crown. Cercetările vor continua. Deşi vîntul rece al toamnei abia începuse să sufle. pentru a-şi servi mai bine clienţii din numeroase ţări. este vorba de sume imense. purtător de cuvînt al ACL. cu filiale în întreaga lume. Oricum. Maryland. Declaraţia noastră nu ar fi completă dacă nu ne-am exprima recunoştinţa faţă de familia Bledso. Prin reţeaua noastră internaţională putem asigura expedierea produselor în toată lumea. legea nu le obligă să facă acest lucru. întrucît „absorbirea" fermelor Rockland face din Atlantic Crown cel mai profitabil complex din industria prelucrătoare/ exportatoare a produselor alimentare din întreaga lume. întrucît ambele companii sînt particulare. foştii proprietari ai fermelor Rockland. Atlantic Crown îşi lărgeşte considerabil piaţa de desfacere. Reverificarea nu aduce date noi.

hîrîi bătrînul.Oamenii noştri au verificat totul. îmbrăcat într-un costum de culoare închisă.Apropo. căci mii de oameni forfoteau încolo şi încoace în arşiţa soarelui de amiază. aşa e? -Nu asta contează. s-a rezolvat mica problemă cu ouăle de la complexul Chesapeake? .O să avem nevoie de o infuzie de capital. Cairo . Trebuie să fim foarte meticuloşi în toate privinţele. pînă la conteinerele sigilate pentru elicopter. se aflau doar doi bărbaţi. Cum crezi tu că un tînăr agronom ar fi putut cumpăra atunci peste zece mii de acri de pămînt fără ajutorul lor? Pentru numele lui Dumnezeu. arăbeşti se amestecau cu costumele de tip european. vorbi primul: .Vrei să spui că acum n-ai putut să-i refuzi? . Dar acum mai bine de cincizeci de ani.. . bunicule? I-am refuzat ani la rînd pe cei de la Atlantic Crown! Sînt nişte nemernici. Ordin de la Amsterdam. aţi primit cu toţii bani frumoşi. Claxoanele răsunau furioase.Cum ai putut să faci asta. . spuse el. Cînd am să mor.Este adevărat. tichiile musulmanilor cu pălăriile sau şepcile de baseball. vor să cumpere toate fabricile prelucrătoare ca să poată dicta pe piaţă! . De altfel. în sala consiliului de administraţie a companiei Atlantic Crown aflată la ultimul etaj al clădirii ACL din Wichita Kansas. iar vocile piţigăiate ale oamenilor care se certau în diferite limbi alcătuiau fundalul sonor. Circulaţia era foarte densă.Următoarea lovitură o vom da în industria cărnii de vită.Asta-i bine. ei au fost nişte vizionarii . spuse subordonatul din executiv. ci faptul că sînt nişte lipitori. punîndu-şi masca de oxigen. blazere şi blugi.Proprietarul acestei companii sînt eu. 10 Străzile din Cairo păreau să miroasă a transpiraţie. . . banii cu care s-a construit ceea ce este cunoscut sub numele de Atlantic Crown i-a primit un tînăr entuziast. Hainele lungi. nepoate. Cel din capul mesei. dar deocamdată e a mea. nu tu. Se prea poate ca ei să fi provenit de la nişte cămătari fără scrupule. ai sa poţi să faci ce vrei.Nimeni nu poate.

studiind încăperea. înăuntru. . negri străbătea bulevardul Al Barrani. Guiderone puse mîna pe clanţa de alamă. oricît de neînsemnat. rhobe şi ghotra. Julian voia ca toţi să cunoască chipul Ciobănaşului. un mic automat calibrul 25 şi un fel de grenadă care spartă emana un gaz mortal pentru cei care îl inhalau. Urcă treptele înguste. chipul acesta avea să-i urmărească pînă cînd îşi vor da ultima suflare. dar aici le ascundea identitatea. domnilor. îmbrăcat cu tradiţionalele aba. patru bărbaţi îmbrăcaţi în haine de beduin şedeau în jurul unei mese. purtînd nişte ochelari mari. Un simplu cuvînt scăpat. dar absolut nimeni în afară de participanţi nu trebuia să ştie care este scopul ei. Vălul îi apăra împotriva furtunilor de nisip. ar fi putut duce la un dezastru. Ajuns sus.era sursa atîtor legende. Fiul Ciobănaşului se opri o clipă în faţa vitrinei şi îşi aprinse o ţigară aruncînd cîte o privire în susul şi în josul străzii pentru a se asigura că totul este în ordine. deschise uşa şi rămase în cadrul ei. Se opri o clipă şi pipăi pe sub haina lungă. căutînd cele două arme. Funcţionarul din spatele biroului dădu din cap de două ori şi îi făcu semn cu capul spre o perdea de catifea grena aflată în dreapta lui. Guiderone strivi ţigara cu piciorul şi păşi înăuntru. El văzu . oraşul unde mitul şi realitatea coexistau şi unde contradicţiile te şocau la tot pasul. şchiopătînd din cauza piciorului bolnav. Julian Guiderone. sau este deja după-amiază spuse el intrînd şi aşezîndu-se pe scaunul aflat cel mai aproape . ridicînd imediat trei degete în dreptul taliei. Nimeni. aflat în vitrina din faţă a unui magazin de bijuterii. Conferinţa care urma să aiibă loc la etajul întîi al magazinului era deosebit de importantă şi periculoasă. o răsuci.Bună dimineaţa. Julian mulţumi cu o uşoară înclinare a capului şi trecu dincolo de perdeaua care ascundea o scară. descoperi punctul albastru pe una din clanţele de alamă şi se îndreptă spre ea. privi cele trei uşi de la etaj. pentru că dacă nu-i dădeau ascultare. Toţi patru purtau îmbrăcămintea cu văl caracteristică celor care străbat deşerturile.o floare de crin albastră pe un mic steag alb. extrem de aglomerat la ora aceea. Căuta cu privirea semnul care să-i confirme că a ajuns la destinaţie.

în calitate de lider al facţiunii sale.printre fraţii noştri musulmani. spuse conducătorul arab din capul mesei. Sînt convins că aţi verificat temeinic din punct de vedere al securităţii locul în care ne întîlnim.Ţara dumneavoastră este o societate poliglotă alcătuită dintr-un mare număr de oameni fără instruire.. nu se află nimic altceva aici decît masa şi scaunele pe care şedem.Spre a economisi timp. brocartul auriu din care era confecţionată ghotra lui sugera că omul are statut de conducător. .Atunci să începem.Camera este goală. nu-i aşa? . ar fi mai bine să prezentaţi informaţiile generale. Pereţii au fost verificaţi să nu aibă dispozitive de ascultare. spuse alt arab aflat la stînga lui Julian. aşezat la capătul mesei. de exemplu. Nici unul din noi n-ar ezita să-l execute pe altul şi sînteţi conştiennţi de asta. vechile reguli ale deşertului sînt în vigoare.de uşă. cu totul altfel. am absolvit Facultatea de medicină din Chicago şi am făcut rezidenţiat la Stanford . răspunse un al treilea participant la întîlnire. răspunse arabul care se găsea în faţa lui Guiderone. Noi sîntem altfel. am urmat dreptul şi jurisprudenţa la Cambridge. împreună cu mulţi alţi fraţi musulmani. aşezat în diagonală faţă de Guiderone. după care să adauge fiecare ceea ce este specific zonei sale geografice.Iar eu sînt medic. S-ar putea să pară că ne repetăm.Deşi vremurile s-au schimbat.. interveni ultimul bărbat. . pentru că pe capul fiecăruiM dintre noi s-a pus un preţ şi nimeni nu doreşte să rămînă aici mai mult decît este strict necesar. . întrucît nu se poate scrie nimic. . Eu. . dar înainte de asta daţi-mi voie să vă felicit: vorbiţi limba mea mai bine decît mulţi dintre conaţionalii mei. adăugă omul din dreapta celui care părea să fie şeful. are de prezentat un raport verbal. . presupun că fiecare dintre voi. fu de acord fiul Ciobănaşului. . Pedeapsa pentru trădători a rămas tot decapitarea cu pumnalul.Da. deoarece în esenţă sînt aceleaşi informaţii.O idee excelentă. . -Dar dumneavoastră? Noi înşine? Hainele astea lungi pot ascunde o mulţime de lucruri.

iar lipsa de prejudecăţi este . Am învăţat cîte ceva şi de la evrei: precizia este cheia operaţiunilor noastre.Dosarul meu este mai puţin impresionant.Fascinant. mai ales că sînteţi unul dintre cei mai generoşi binefăcători ai noştri. Dacă sînteţi nerăbdători să începem. Este revoltător.Minunat. Iraq. încuviinţă fiul Ciobănaşului. în parte şi cu finanţarea dumneavoastră au fost construite instalaţii false în deşert şi pe apă. dar ceva mai pragmatic. murmură Guiderone. Există grupări care au mai mulţi adepţi în Occident decît noi. Acum să trecem la amănunte. răspunse medicul care-şi făcuse studiile la Chicago şi avea o clientelă şi o reşedinţă demne de invidiat în California. Sînt inginer electrician şi am lucrat la proiecte importante ale firmelor care au relaţii cu industria privată şi cu cea guvernamentală. al infiltrării şi al sabotajului. Iran. departe de privirile duşmanilor şi ale celor care ar dori să se infiltreze.Or să se gîndească de două ori înainte de a începe asemenea tratative după ce vom da lovitura.Apreciez hotărîrea de care daţi dovadă. . interveni cel de-al patrulea bărbat.Cu plăcere. noi continuăm să luptăm pentru că cei care ar trebui să fie aliaţii noştri cad mereu la învoială cu inamicii comuni. . .Cu cea mai mare plăcere. Unităţile noastre se pregătesc în douăzeci şi patru de locuri. . valabile pentru voi toţi. vom opera la unison: va izbucni o conflagraţie pe care lumea n-o s-o uite niciodată. domnule. spuse al treilea. Echipele sînt conduse de cei mai experimentaţi militari precum şi de experţi în domeniul spionajului. Mă rog să apuc ziua cînd voi putea să mă întorc să construiesc şi în ţara mea. Sînteţi elita Orientului mijlociu şi totuşi vi se spune terorişti. în deşert sau pe malul oceanului. . . spuse fostul savant. Cînd va sosi momentul să lovim. care este mult mai potrivit. . Să începem cu colegul dumitale de vizavi. Ţintele unităţilor mele se află în Kuwait. pe care n-o va putea şterge din istorie. Acum este timpul să începem. .. din Yemen pînă în Valea Baaka.Eu am fost titularul catedrei de studii medievale la o Universitate din Germania timp de cîţiva ani după ce mi-am dat doctoratul la Heidelberg. spuse Guiderone. prezentaţi informaţiile generale.Alţi oameni preferă termenul de „luptători pentru libertate".

Să nu subestimaţi niciodată puterea morţii. spuse şeicul beduin care stătea la celălalt capăt al mesei.Trupele mele sînt pe poziţii. Zece mii de puţuri de petrol vor fi incendiate. puţurile.. ştiţi. precum şi milioanele de tone din porturi vor fi distruse. Mările nu vor cunoaşte pace săptămîni şi luni în şir! Vor fi focuri pretutindeni. dar sultanul nu ştie nimic.Este foarte edificator. -Aşa cum mă cheamă Al Khabor Hassin. de la tancurile ancorate în rada porturilor Persic şi Oman pînă la posturile de alimentare de laAl Khiran la Matrah şi Muscat. Ute deS vase din porturile Ttiilkarm. -Asta include şi Emiratele. . da? . spuse inginerul electrician.Şi nimeni altcineva în afară de dumneata nu poate face asta? .toate vor sări în aer deodată. că sînt protectorul hasiniţilor. mărfurile lor produse alimentare. adăugă cărturarul cu studii în Germania. . de asemenea. Fiul Ciobănaşului era singurul bărbat din încăpere care nu purta mască. Din . . de la Ad-Dawadimi la Ash Shad'ra şi pînă la puţurile de la nord de Unayzah. spuse Julian încet strecurîndu-şi pe neobservate mîna sub haina largă.caracteristică generală a universalităţii noastre.Eu mi-am păstrat toate zonele de export şi de încărcare de pe coastele Israelului.Echipele mele sînt concentrate în principalele cîmpuri petrolifere din Arabia Saudită. Coborînd de la Bandar-e Deylam la sud de Bandar-e 'Abbas în strîmtoarea Ormuz. deşi cam melodramatic. . O să punem capăt acestei practici şi vom avea grijă ca băncile din Ierusalim şi din Tel Aviv să se prăbuşească în haos. transformînd Kuwaitul într-un mic iad. arme ilegale . ceea ce ştiţi foarte bine. Ochii lui scăpărau pe deasupra vălului care îi acoperea parţial faţa. Tel Aviv. Şi în calitate de mare protector al tribului Asasinilor ai convingerea că te ridici la nivelul funcţiei dumitale? -Fireşte! Este vorba de victoria mea asupra scîrbosului Israel! .Poţi fi sigur de asta? întrebă Guiderone. Rafah.Bineînţeles. maşini-unelte. în faţa lui Guiderone. de la care derivă în limbile voastre occidentale cuvîntul asasin..Eu supraveghez apele din partea de est. . Blestemaţii de sionişti sînt gata să încalce orice tratate ca să-şi umple trezoreriile cu shekeli.

pentru a fi vindecată. cu ochii aţintiţi asupra lui Guiderone. Şi a mea. am să-i explic că Al Khabor Hassin a fost suprasolicitat şi a suferit un stop cardiac. spuse Guiderone. Cînd focurile se vor stinge. şi Danemarca. pămîntul va fi luminat ca de strălucirea soarelui de dimineaţă.Cînd preconizaţi că se va întîmpla? întrebă cărturarul terorist. Eul lui. Dacă mi se pare acceptabil.Ce facem cu el? întrebă inginerul care avea un sinţ practic pronunţat. spuse fiul Ciobănaşului ridicînd pistolul deasupra mesei şi trăgînd două focuri. spuse acesta. -Altceva nu cred că s-a schimbat. din cauza focurilor care vor arde neîncetat. mai presus de orice. Nu şi-l poate controla. . în primul rînd a mea! Pentru că eu sînt conducătorul! . Peste tot în Orientul Mijlociu. . . .Al Khabor avea dreptate. . .golf pînă la Cairo. De o manieră raţională. O să fie o simetrie a groazei. -Duceţi-l înapoi în deşertul lui şi lăsaţi-l să putrezească. Al Chabor Hassin se prăbuşi pe podea. totul va fi orchestrat într-un crescendo al terorii. Zone întregi din regiunea mediteraneană nu vor mai vedea întunericul nopţii săptămîni întregi.maniacal iese prea mult în evidenţă. Am să-l testez.A noastră.Aşa mi-am închipuit şi eu.De Anul Nou. cu fruntea găurită.. Ceilalţi trei bărbaţi încremeniră în scaunele lor. căci.. lumea civilizată actuală va fi în haos şi va intra sub controlul nostru. deoarece cauza lUi era el însuşi. Al Khabor Hassin? întrebă calm Guiderone. . -Absolut nimic.Ne-ar fi distrus pe toţi. A noastră a tuturor.A cui victorie. noi sîntem mărinimoşi. Este victoria noastră! .Şi după aia? întrebă medicul din California.puţurile de petrol vor fiM aruncate în aer de personalul nostru din Scoţia. Norvegia. confirmăGuiderone. Acelaşi lucru se va întîmpla şi în Marea Nordului . Să nu aveţi niciodată încredere în cel care se (roclamă lider înainte s-o facă altcineva. spuse cărturarul din Germania. în seara asta începe numărătoarea inversă. .Luaţi legătura cu adjunctul lui şi trimiteţi-l la mine.

Era ora cinci şi jumătate dimineaţa Reprimîndu-şi un căscat. însă a fost şi altceva. răspunse Antonia. Erau atît de mulţi oameni.Poate nu pentru tine.şi nu s-au mai oprit. cum v-aţi hotărît să „locuiţi împreună".Cameron Pryce bătu la uşa apartamentului lui Scofielld aflat în clădirea principală. -Nici eu..E chiar aşa de dur? . -Am să-mi pun un halat şi-l anunţ pe şef că eşti aici.Este.etc. . . întorcîndu-se şi privindu-l pe Pryce. Bray şi Vasili au spus atunci . . Pryce o urmă în chicinetă.evident că poţi să şi refuzi -. Brandon Scofield era hăituit şi de superiorii şi de duşmanii săi. Cameron.. -Atunci intră. dispus . persoane particulare şi funcţionari guvernamentali care se temeau să li se alăture pentru că fuseseră corupţi.Imaginează-ţi un dragon urlînd. dar susţine că ştiu mai multă gramatică decît el. Voi face şi cafeaua. Bray nu ştie să deosebească un participiu de un adverb. nu te-ai afla aici la ora asta dacă n-ar fi necesar. iar eu am rămas cu un bărbat mîndru şi hotărît. Antonia îi dădu drumul înăuntru. Dacă îmi permiţi să fiu puţin indiscret . cum zici tu? . Adevărul. Cam. Şi nu greşeşte.. totuşi. Şi. Taleniekov a murit pentru ca noi să putem scăpa. drept pentru care se scuză. . . şi unii şi alţii dorind să-l vadă mort. A studiat la Harvard. nu se poate discuta cu el pînă nu-şi bea ceaşca de dimineaţă. Ar fi putut face numeroase compromisuri . apoi benzi etc. vorbeşti foarte bine engleza. Toni.Nu e nevoie.E exclusiv vina lui Bray. n-au făcut pentru că descoperiseră adevărul în legătură cu Matarese. Ora zece sau zece şi jumătate echivalează pentru el cu revărsatul zorilor. Este obişnuit cu orele de la tropice. spuse Cameron. dar astupă-ţi urechile în timp ce pun de cafea şi îl trezesc.care ar fi abrogat sentinţele de condamnare la moarte.. dar pentru el în mod sigur.„să-i ia dracu' pe toţi" . Cînd am hotărît să locuim împreună mi-a adus cîteva duzini de discuri. cu gîndire pătrunzătoare.Cred că de vină a fost dragostea. aşezîndu-se la masa mică în timp ce Antonia manevra filtrul de cafea. blînd cînd nu e nevoie de violenţă. . Era într-o pijama de bumbac.Ştii.şi el şi Taleniekov .

Ştii ceva? Nu sînt în stare să rezolv problemele lui Bray. şi încă cum. altfel te scot la raport.Foarte serios.Dacă ne-am fi dus la un hotel ca lumea. . . unul dintre ai tăi era omorît.Erau nişte copii. Sincer să fiul nu vreau să rămîn aici mai mult decît e strict necesar. .oricînd să-şi dea viaţa pentru mine. Erau prea tineri. cred că o respinge. . . Nu se mai procedează aşa. . vorbeşte. Toni. El ştia asta foarte bine. . spuse Antonia.Stai jos. răspunse Pryce blînd. De ce eşti aici. în cazul că cineva m-a luat în colimator. să nu-l venerez? . Cinci minute mai tîrziu Scofield intra ciufulit şi ursul în chicinetă.N-ai vrea să trezeşti dragonul? Cîştigăm timp şi n-am să fiu nevoit să spun de două ori acelaşi lucru. Cameron. . .Presupun că da. . e gata imediat.Zilele alea au trecut. aducînd două ceşti de cafea şi aşezîndu-se la masă.Ba are. Unde e cafeaua mea? . prea vulnerabili pentru a fi răspunzători de faptele lor nebuneşti. spuse el. . privindu-l în ochi pe Cam. şi nu de asta mă aflu aici.Lăudărosule. cum le numeşte el. Cum aş fi putut să nu-l iubesc pe acest bărbat. Dimpotrivă. aş fi putut şterpeli şi eu un halat de baie. Cam. Războiul rece s-a dus. zilele acelea cînd pistolul era singura şansă trebuia să ucizi. Nu m-am mai sculat aşa devreme! decît la Stockholm". dar || lui Brandon părea o relicvă .Hai.Serios? spuse Toni. Cred că tinerii fanatici sînt cei care îi revin în minte. A curmat vieţile multor tineri şi bătrîni cu gloanţele lui.era rupt în mai multe locuri.Erau nişte ucigaşi. urmat de Antonia.Bineînţeles că nu. cum spun tîmpiţii ăştia de militari.Dacă n-ar fi făcut-o. pentru că dacă n-o făceai. la ora asta? . .Nu mi se pare bărbatul care "să aibă nevoie de veneraţie. cînd o tînără doamnă care avea o cheie potrivită a „greşit" camera.Cînd are coşmaruri îşi reaminteşte. . lumea noastră ar fi fost distrusă. . iubitule. Antonia. Amîndoi erau în halate. Asta îi aminteşte de zilele negre. . De amintirea asta nu poate scăpa. Ce naiba s-a întîmplat băiete? Sper să fie ceva serios.

şi eu ţi-am spus că i s-au aprins călcîiele după tine. confirmă Bray. . mai ales că ţine să se remarce în ochii celor de la Pentagon.Eu beau ceai. prin amabilitatea lui Frank Shields. de cele mai multe ori. .Exact. . . . De fiecare dată a scos telefonul celular şi a vorbit cu cineva. după ce Bracket a fost ucis şi ea a devenit comandant plin. mai ales că mi s-a dat de înţeles că numai tu. noaptea tîrziu. mi-am zis că e un prilej foarte potrivit să inversăm rolurile. Săptămîna trecută. radio! Trebuie folosite numai în caz de forţă majoră! -Aşa am crezut şi eu. m-am dus în după-amiaza asta la Easton. Acum are mult mai multe răspunderi şi trebuie să se concentreze în mai multe direcţii. femeia a ieşit din camera ei şi s-a dus la hangarul pentru bărci. Nu ştiu dacă o să mă crezi sau nu..Profitînd de poziţia mea de ofiţer superior în CIA.News. . Nu i s-a aprins nimic după mine. interveni Scofield. .Şi de ce naiba ai adus U. dar cunosc şi eu semnalele alea şi oricum nu sîntem la Stockholm.Iar eu sînt al naibii de curios. a doua oară la patru şi jumătate în noaptea următoare. Deasupra bărcii este un singur bec pe care Montrose l-a aprins. eu. ea şi Bracket aveam astfel de telefoane. . . tinere.. -Aşa că ai început să te ţii după ea. sub pretextul de a lua ziare şi reviste. Vorbeşte. Frecvenţele astea pot fi depistate de oricine care are un scanner. cu foarte mare grijă şi.Da. corect? Brandon se aplecă înainte şi ochii lui sclipiră pe deasupra ceştii de cafea.Ceea ce n-am respins de la bun început.Tu nu bei? întrebă Pryce. prima dată la ora trei dimineaţa.Da. . Toate celelalte sînt moni| torizate. Mă întreb cu cine o fi vorbit.. zise Pryce. De două ori. iar ceaiul s-a terminat. World Report şi toate maculaturile astea financiare? Doar ştii că nu dau nici o para chioară pe aiurelile ăstora.Dar asta e o prostie cît ea de mare! exclamă Scofield.S. M-am tîrît pînă la ferestruica de sus din dreapta şi m-am uitat înăuntru.Vă amintiţi că vă spuneam că doamna locotenentcolonel Montrose se ţine după mine? .

Evident ca să-şi apere fundul. există un telefon prin preajmă. N-are decît să fie.Surpriza numărul trei.Toate telefoanele arată la fel.Dar ai văzut-o cu ochii tăi. Sună la Casa Albă.Deci. Unul după altul. . -Nici mie. .Sigur că am văzut-o. Pe telefonul lui Montrose nu era înregistrată nici o convorbire. de fapt cel pe care îl avea la el. îi însoţiră pînă la vila elegantă cu trei etaje de pe Keizersgracht. L-am sunat pe Frank la Langley de la un telefon public şi i-am spus să-mi caute numerele chemate pe celularul lui Montrose. şapte avioane particulare aterizară pe aeroportul Schiphol din Amsterdam.Nu aveau nici Penthouse.Şi Frank spune la fel.Dar de ce? insistă Antonia. cu cine vorbeşte Montrose? . Aceiaşi bodyguarzi musculoşi de pe colinele din Porto Vecchio. La intervale de douăzeci de minute.Dar nu l-am luat nici unul dintre noi. Shields mi-a spus să mai aştept puţin şi cînd a revenit mi-a dat informaţii de-a dreptul uimitoare. Celularul lui. nu literatura este ceea ce ne interesează acum. Le-a schimbat între ele. Nu s-a dus. . . Cu cine vorbeşte? -Asta e partea cea mai nostimă. şi nu de asta m-am dus în oraş. Frank a acceptat şi peste un minut sau două a revenit. în schimb erau înregistrate pe cel al colonelului Bracket. canalul care străbate cartierele cele mai înstărite ale oraşului. . Nu se aştepta ca Bracket să fie ucis. de pe malul Mării Tireniene. . . deoarece am fost primii care am ajuns lîngă trupul lui. iubire.Şi ce a descoperit? întrebă nerăbdător Scofield. . 'roprietarii lor coborîră şi fură conduşi imediat la limuzinele care îi aşteptau. -Aşadar. cei şapte descendenţi ai baronului de Matarese fură conduşi în sufrageria spaţioasă de la etajul întîi. Cu nimeni. s-a dus înapoi la Langley împreună cu cadavrul. -Cee? . Nici prin cap nu mi-a trecut.Cu Casa Albă. spuse Bray. nici National Enquirer şi nici un fel de comics. nu-i aşa? -Aici intervine o altă surpriză. spuse Toni. spuse Cameron. Oricum. şi de aceea am insistat.. . . Frank a presupus că unul din noi doi l-a luat.

Mă bucur să constat că la această a doua întîlnire a noastră s-a instaurat o atmosferă de camaraderie. Toate însemnările trebuiau să rămînă pe masă. părinte. Aţi prefera ca Vaticanul să fie informat de micile dumneavoastră păcate . şi să fie arse.Realitate. banca noastră este mai solidă. . E grozav! .Cu toate alianţele astea recente din ţară. adăugă avocatul de la banca din Boston. Lipseau însă delicatele boluri cu caviar. spuse englezul. O să vă spunem cînd să vindeţi. ca şi cînd s-ar fi dorit să li se lase oaspeţilor suficient spaţiu să reflecteze. .Este numai o aparenţă. în general. interveni Jan van d Meer. Sîntem pe cale să devenim o forţă economică naţională. scaunele. . ba chiar internaţională. . aş îndrăzni să spun că am profitat enorm. cu ochii Matareisen.După toate fuziunile şi absorbţiile. spuse încet cardinalul. Făcu o pauză.E greu de imaginat. Jan van der Meer Matareisen intra şi luă şi el loc în capul mesei. să evalueze.Blasfemie.Dumnezeule mare. cu furnirul bine lustruit. Asta face parte dintr-un plan mai mare şi nu ne putem abate de la el. dar va trebui să vă opriţi. . nu celor care vă oferă mai mult. aşezate la peste un metru distanţă unul de altul. îl întrerupse americana din New Orleans. Proprietăţile şi cazinourile mele merg admirabil. .Mobilierul semăna foarte mult cu cel din holul mare de la Porto Vecchio: masa lungă. doar realitate.Fără îndoială că o vom face.O. Toată lumea se înghesuie să cumpere. bătrîne. Investiţiile noastre au întrecut orice aşteptări. . Aşa şi trebuie.Speri să poţi dicta Trezoreriei Vaticanului? întrebă cardinalul. . pentru că dumneavoastră sînteţi în nucleul acţiunii Matarese. Nu mai putem fi opriţi. O să vă spunem cui să vindeţi principalele bunuri. îi atrase atenţia Matareisen. Eminenţă. casa mea de brokeraj a cunoscut o extindere cum n-am mai avut din anii '80. în locul lor se aflau carnete de notiţe cu cîte un pix de argint alături. prietene. După ce descendenţii baronului de Matarese îşi ocupară locurile. pentru că o să urmeze o prăbuşire. Am făcut cu toţii o treabă minunată. . să decidă. .

avansată reduce locurile . nu e aşa? . . ca şi cea europeană. cînd culegem recolta? . .Numai în ultimă instanţă.Ce e prostia asta. bineînţeles.financiare. Noi formăm un cerc.Devin interschimbabile. înfurie masele care încep imediat să caute o soluţie. Invalidează sistemul. dacă acum sămînţa a fost aruncată. zise cardinalul. .Mie mi se pare o aiureală. Te pricepi la strategie. poate nu chiar de nivelul celor la care v-aţi aşteptat.Mai exact.Totul trebuie coordonat.Ba nu. -Dumnezeule! izbucni moştenitorul de la Paris. Cercul Matarese. nu este decît simpla realitate. de elegantul domeniu de pe malul lacului Como ceea ce este numai o picătură dintr-o căldare cu apă. Este un nonsens! Ce interes ar avea asemenea oameni să cumpere? . aşa că au plătit şi au plătit şi au plătit pînă cînd au fost devoraţi de studiouri pentru că nu erau dotaţi cu ce trebuie ca să le conducă. Deci. . Singurul numitor comun să fie acela că economia america/iă. Un eveniment să-l preceadă pe altul. privind în ochii olandezului. Filozofii scolastici aveau dreptate. să nu vindem celor care oferă cel mai mult? Ne crezi nişte tîmpiţi? întrebă omul din Portugalia! . deoarece orice tehnică nouă. sînt catastrofale . Finanţele internaţionale sînt pline de astfel de exemple. Oamenii de felul acesta sînt întotdeauna dispuşi să plătească un preţ pe care nu-l pot controla.O să aveţi cu toţii profituri considerabile. Sau ar trebui să spun credibilitate? . răspunse liderul de la Amsterdam. îmi vine acum în minte cazul giganţilor din Tokyo.şi nici un fel de tehnologie de vîrf nu le poate vindeca. o acţiune să conducă la următoarea.Te rog să fii mai explicit. .Iată de ce mon ami. Au vrut industria filmului de la Los Angeles.Foarte bine. cum se spune? . Ce vrei să spui? . sînt cel mai puţin înzestraţi pentru a le conduce. Dă credibilitate colapsului. olandezule. fără a lăsa impresia că au vreo legătură între ele. are dreptate.Realitate. o schimbare. dar este necesar. părinte. vom primi instrucţiuni să ne vindem firmele acelor cumpărători care au cea mai puţină experienţă şi care>. spuse furios omul din New Orleans.

spuse Pryce. Ştii.Ceea ce mă face să revin la întrebarea de mai înainte* interveni cardinalul. cu instruire şi ambiţie. ci le elimină. -Atunci ce caut eu aici? .de muncă. Cînd culegem recolta? . care este soluţia dumitale . deşi avea un scop foarte precis: căuta pe cineva care ar fi putut ieşi dintr-un loc ascuns. aparent fără nici un ţel. taci din gură. întrebă englezul încruntîndu-se. O meritocraţie care va face apel la cei bogaţi. în funcţie de modul în care vom progresa. cînd Scofield se apropie gîfîind. Tehnologia nu produce locuri de muncă.Pryce! tună Scofield alergînd de-a curmezişul pajişti» spre hangarul de bărci atît de repede cît îi permiteau picioarele! Cameron se întoarse.De cît timp a început ce? . cineva care ar fi putut! avea asupra sa telefonul celular lipsă. a noastră. .Mi-am cerut scuze că n-am găsit nici una hazlie. dacă se alătură de bună voie. băiete. Şi recoltarea va dura puţin. Mai întîi trebuie să ieşim din haosul financiar. .Din punct de vedere teoretic. • . . am început să mă uit prin revistele alea pe care le-ai adus.mă rog. nu-i aşa? Dar astea sînt probleme ale viitorului îndepărtat. ba chiar cu entuziasm de substructura noastră. Se plimba prin complex. Nu eşti chiar în cea mai bună formă pentru cursa de o sută de metri. Ocolul pămîntului în optzeci de zile.Hei. televiziune în toate familiile combinată cu un sistem de monitorizare? . autoritatea supremă acordată celor care ştiu să îndrume întreprinderile după ce i-au înlocuit pe cei incapabili s-o facă. .Sînt la fel de în formă ca şi tine.în mai puţin de trei luni.Tehnologia sofisticată oferă destule posibilităţi. ordonă Bray. precum şi la un sistem controlat de beneficii pentru cei cu mai puţine calităţi.Şi ce urmează după aceea? întrebă omul din Bostonl Săptămîna de lucru de patru zile. ia-o mai uşurel.Consolidare de bună voie. respirînd adînc şi ştergîndu-şi sudoarea de pe faţă. .Gura! De cît timp a început chestia asta? . .O. Sună bine! . să zicem vreo optzeci de zile. măcar pentru relaţia cu publicul? .

Amsterdam . cu şi mai multe piste de urmat! . .Revistele astea. sub nas! -Poftim? . Paris. a savantului spaniol otrăvit la Monaco şi a doamnei filantroape care a fost ucisă de cel de-al doilea soţ al ei la Londra. bineînţeles că vorbesc serios! Cînd am văzut numele de Waverly. am simţit că explodez. Gînd eram acolo.nu spun că ai -. să afli tot ce poţi.-Fuziunile astea. strategia! Corsica.Habar n-am. ţi-am sugerat să urmăreşti victimele. aceleaşi piste pe care le-am urmărit eu şi Taleniekov.. . Dumnezeule.Naiba să te ia. şmecheriile din consiliile de administraţie. toată aiureala asta financiară. companiile mai mari care le înghit pe altele. pistele care duc direct la Boston.Dacă ai dreptate . răspunse Cam. . în timp ce cercetezi treburile astea. nu-i aşa? . cu şi mai multe nume. pune-i pe oameni să verifice companiile . Frank Shields mi-a dat cîţiva oameni care cercetează familia jucătorului italian de polo mort la Long Island.Păi de vreo douăzeci sau treizeci de ani. Aruncă-le pe toate la coş şi cercetează ceea ce ai chiar aici. Şi. ar trebui să te intereseze chiar foarte tare! Este opera lui Matarese! -Ceee? . familiile lor. Nasul meu este sensibil şi aici miroase îngrozitor.Nu. poate chiar mai mult. cît şi pe cele internaţionale.Stilul. prietenii. dar dacă ai. Roma.La asta lucrez acum. .şi da. o. cîştigăm o grămadă de timp. prostule. industrii şi servicii întregi? . Treburile astea nu prea mă interesează. spuse Scofield.Vorbeşti serios? -Naiba să te ia. avocaţii. Dacă în cîteva zile nu se descoperă nimic. vreau să spun acum! în ultimele săptămîni sau luni! .atît pe cele naţionale. din nou Moscova! Sînt piste.Totdeauna am căutat scurtăturile.. banii care alunecă încoace şi încolo. Frank o să-mi dea un avion militar ca să mă duc în Anglia. Numele sînt toate aici şi pot pune pariu că mai există şi o mulţime de alte notiţe în presă despre care nu ştim nimic. . Massachusetts.Atunci am să-ţi fac altă propunere. Londra. . pe insulă.

am uitat că se înregistrează .N-aş putea să-l aduc în locul tău pe CConald Duck' Mi-ar da sfaturi mai bune şi. să văd cé zice. . Vocea lui era calmă. Frank.Totul este real. dar încordată.Este axiomatic. Glumele tale nesărate sînt întotdeauna bine venite cînd sîntem stresaţi. Ceea ce nu ştiau cei doi-bărbaţi în timp ce traversau pajiştea în lumina soarelui care apunea la Chesapeake. Mijitule . căci avea de îndeplinit o misiune comandată de un bărbat din Amsterdam. izolată pe malul Golfului Chesapeake. Toate treburile astea pe care tu nu vrei să le faci . Nu în privinţa asta. cel mai bun analist de cînd Caius Octavius l-a trimis pe Crassus să-l descopere pe Spartacus? .. el ducea şase bombe de cîte cinci sute de kilograme. Oricum. Scofield şedea pe patul din . Dumnezeu mi-e martor. .Am să-i dau telefon lui Frank la Langley.Ei. ai reţinut totul. Am să-i telefonez chiar eu pe linia noastră secretă. aflată la periferia oraşului Havre de Grace din Maryland. să-ţi dau îndrumări. ceva bun tot a ieşit de aici.Am reţinut totul. Aş putea vorbi cu Pryce? -^Nu-ţi poate spune nimic. Am fost acolo înainte ca tu să înveţi să-ţi scrii numele în zăpadă.Nu mai face pe deşteptul. .scuză-mă. cu condiţia să fíe reale. . e mai comod de trăit cu el. spuse Scofield. .Pe dracu'! obiectă Brandon. ca alergatul pe pajişte pe o distanţă de o sută de metri. apucîndu-l pe Cameron de braţ şi împingîndu-l înapoi spre casă. un elicopter negru cu însemne identice cu cele care zburau de la Langley în nord se pregătea să decoleze în direcţia sud. Nu prea ai putere de convingere în plus eu sînt cel care conduce operaţiunea asta. Nu se poate să mă înşel. 11 . -Am crezut că este de datoria mea să fac acest lucru* protestă Pryce. Abia a început să pună lucrurile cap la cap. Cam. dacă înţelegi ce vreau să spun. în loc să umbli brambura prin Europa o să pot să fiu cu ochii pe tine. spuse Frank aflat la telefonul din Langley. în locul încărcături de provizii curente pentru o unitate.domnule director adjunct Shields. era cĂ pe o pistă de decolare netrecută pe hartă.sau nu poţi să le faci.

care se afla în picioare. .. dar dacă te gîndeşti la legea antitrust. Brandon. Ce părere ai de teoria lui Bray în legătură cu fuzionările astea? .apartamentul lui şi-l privea pe Cameron. lîngă fereastră.Centrala telefonică nu deţine nume. Toate materialele pe care le-a cerut în legătură cu cei trei oameni ucişi vor fi în elicopterul de diseară.Nu neapărat. Am să le parcurg diseară. Ştiu pe ce clape să apese.Cît de complete sînt? . îţi mulţumesc. . vecini. nu neg că Bray ar putea să intuiască ceva.Da. . Marii magnaţi ai finanţelor au cohorte de avocaţi. . alcătuite cu ajutorul Interpolului şi al prietenilor noştri de la Londra. pe cine să cumpere. răspunse Shields. pare să aibă anumite îndoieli. -Am înţeles asta din convorbirea voastră.I-am spus lui Brandon că o să primeşti informaţiile pe care le-ai cerut. de la ora şase. dar deocamdată nu e prea fericit. Spune-le oamenilor tăi să se concentreze asupra informaţiilor pe care vi le-am dat eu. îl luă şi rămase în picioare lîngă pat. la Comisia federală pentru comerţ.. . cînd a zis că nu sînt prea fericit. Vor sosi cu zborul de la ora şase. la Comisia pentru securitatea bursei. Scofield făcu un gest cu telefonul spre Cam care străbătu încăperea. care cîştigă într-'O oră mai mult decît noi într-o lună. la comisii.Uite ce este. bunuri şi datorii. Familii. Lucrăm la chestia asta . trei dosare burduşite. . prieteni. Că nici măcar nu ştiu cine este.. Frank. . Frank? .Trebuie să-i spun ceva. -Mint. Am notat tot ce am putut descoperi în acest interval de timp.Foarte detaliate.îl vreau pe Pryce. continuă Bray. Dacă ar fi fost fuzionări ilegale. te rog. parteneri de afaceri.Cei de la CasaAlbă susţin că nu are nici o legătură. Ai vreo ştire referitoare la legătura doamnei Montrose de la CasaAlbă? . Ca să-ţi spun drept. cui să-i dea cadou un avion al companiei. le-ar fi descoperit pînă acum. . ci doar numere prin care face legătură cu diversele persoane. .Sînt sigur că o să-ţi mulţumească..

îmi zicea „Junior": Îl face să se simtă mai înţelept şi.Mai în vîrstă? Nu sînteţi cam acelaşi leat? . din păcate nu de puţine ori care dreptate. -N-am nevoie de radar. .De fapt. Cameron îi întinse telefonul lui Scofield. cel puţin o vreme. hai să facem ca el. privind pe geamul lateral al elicopterului.Uită-te la ecranul radarului. Mai vorbim noi. măi. spre locul de aterizare.în momentul de faţă simt că cineva n-a auzit de chestia asta. Bray. Augustus Spartacus adjunct sau cum naiba ţi-a spus. se îndreaptă direct spre noi.Coordonate doisprezece cu optsprezece. aşa cum fac întotdeauna cînd greşesc..Exagerez. la vest de Insulele Taylors. Dacă stau şi mă gîndesc. . Să nu-i acordăm prietenului nostru mai în vîrstă prezumţia de nevinovăţie? . o să-mi cer scuze. Un aparat de zbor se apropie de noi.Al naibii să fiu dacă n-ai dreptate. ceea ce înseamnă că n-am greşit prea des. Sîntem în misiune strict secretă. Se află cam la trei sute de metri spre vest. Oricum. avem dosarele din Europa şi. Jimbo. coridorul ăsta de zbor nu trebuia să fie rezervat? . Pe vremuri.Se mai spune şi „a încerca să fii corect". dar probabil mai mult decît sînt dispus să cred. Nu te face să te simţi important? . ne vor fi de folos. bineînţeles. nu-mi mai aduc aminte cînd am fost nevoit să-mi cer scuze pentru ultima dată. locotenente. E de-al nostru. Fără îndoială că este mult mai puţin decît spun eu. Toată lumea ştie asta. Este momentul să ne îndreptăm spre nord. .Măi. La ora şase dimineaţa şi la ora şase seara. Elicopterul CIA se găsea la mijlocul zborului spre complexul din Chesapeake cînd ofiţerul de bord i se adresă pilotului: .Hei. . îl văd! Unde sîntem? Trebuie să iau legătura cu Langley.Dacă mă înşel. în loc de „Mijitule". deasupra apei. . eu sînt cu un şi jumătate mai mare decît el. spuse Pryce.Ce vrei să spui? . în ciuda tuturor precauţiilor.Atunci. .O să ne orientăm după clepsidra ta. ai învăţat să sari pîrleazurile. -Ăsta e nebun! exclamă pilotul. . . probabil. dar să nu-i spui..

Tîmpitul de la relaţiile cu presa de la Andrews nu vrea să spună nimic. unul la pupa bărcii. nu era împuternicit nici să nege ceva.. mărind imaginea. Urmă o explozie care făcu elicopterul ţăndări. deosebit de amabil. ca urmare a unei explozii. Pe parcursul cîtorva minute. . Operatorul radarului de urmărire de la Langley se Încruntă privind ecranul. evident. Scuză-mă! . Cercetările întreprinse imediat la aeroporturile mai mari şi mai mici nu aduseră nici un fel de informaţii şi cu atît mai puţin confirmarea evenimentului cu pricina. al cărei ofiţer cu presa. Dumnezeule mare. Poliţia de la Prince Frederick se duse la baza forţelor aeriene de laAndrews. pe măsură ce oamenii reuşeau să obţină legătura. Trece-o la dosar şi hai să ne vedem de treabă.Cum adică? întrebă bărbatul de vîrstă mijlocie. ce se întîmplă aici? .Cee? Cursa de Chesapeake? Supervizorul sări de pe scaun în timp ce operatorul continua: . o iau în derivă! Acestea au fost ultimele cuvinte. Dumnezeule mare! După cum urlă ticăloşii ăia din Congres. o minge de foc ce dispăru repede în apa golfului. Probabil că a fost unul din baloanele alea atmosferice care zboară la joasă înălţime. Insulele Taylors şi de la Choptank River primi şaptezeci şi opt de apeluri telefonice referitoare la o minge de foc care apăruse pe cerul serii. Apăsă pe mai multe butoane.E OK! Semnalul a revenit! Probabil că a fost o cădere de tensiune. cu ochelari. sînt de-ai noştri. cu motorul redus la jumătate şi avansa prin rîul Choptank spre Golful Chesapeake. un complex militar guvernamental. îi comunică şeful poliţiei din Prince Frederick sergentului de serviciu. aşezat la biroul din centrul încăperii. sînt. dar. . probabil că nu ne-am plătit factura de electricitate.Se apleacă pe o parte . Apasă pe claxon. Tilghman.Bruce.. altul pe la . . poliţia din Prince Frederick. Ceea ce mai rămăsese din el cobora acum spre pămînt. fac tărăboi! Calul tăcut.. Cei doi pescari în salopete murdare. Barca se mişca încet. nu le oferi un răspuns concret la întrebările puse.Dacă se mai întîmplă. apoi îl chemă pe supervizor. probabil a unui avion. -Am pierdut legătura cu Calul tăcut. Nu era la curent cu nici un fel de experimente aeriene recente..

. uite încă una aici.ca o balenă de ciment. -Cred că trei sute. Sam.mijloc. convinse că soţii lor vor aduce peştii pentru cină. spuse Sam. aşa că hai să cîştigăm şi noi ceva. Ştii. apropiindu-se de cele două obiecte. de cîţiva ani de zile. Sînt ale Forţelor Aeriene SUA. Tre' să fi costat o sută sau chiar două sute de dolari bucata. pe urmă coteşte niţel şi îl iau şi eu pe ăsta de aici. da' soldatul tre' să le cumpere cu trei sute.Da.Ia-l pe al tău. Aveau de gînd să se întoarcă spre locul de picnic de pe mal. Se delectau cu picnicurile astea cele două surori stăteau la taifas. cu maşinile lor luxuoase. . iar soţiile lor erau surori. Cei doi săltară în barcă obiectele plutitoare. Mă duc spre ele. spuse cel de la cîrmă.La ce. A. Munceau din greu şi bogătaşii din Chesapeake. o văd. Barca coti spre dreapta.De ce nu? în toţi anii ăştia n-am avut niciodată colac de salvare. asta nu.Pe partea mea. cînd am pornit încoace. Sam? întrebă Al. Veneau aici de două ori pe săptămînă. băiete. Să le păstrăm pe astea pentru noi. . momind peştii flămînzi care ieşeau seara din ascunzători le lor. pe stînga. . Costă zece dolari. le dădeau în permanenţă de lucru. lucrau ca mecanici auto la acelaşi garaj. poate chiar patru.Da.O balenă de ciment se scufundă.Unde? .La chestia aia rotundă care pluteşte.Uau! exclamă Sam. Chestia asta e la fel de sigură. . . iar bărbaţii sărăceau zestrea de peşte a golfului cu ajutorul experienţei lor şi al cîtorva undiţe. . am . îşi ţineau undiţele de o parte şi de alta a ambarcaţiei.Da. strălucitor în lumina care pălea. . N-am avut niciodată nevoie de aşa ceva.Sînt convins.De asta plătim noi impozite aşa de mari! . le văd pe amîndouă. . -Atunci să-i păstrăm. -Al. Al ridică obiectul alb. unde nevestele făcuseră focul sub grătar. . Priveşte acolo! . întorcîndu-se: . -Al dracu' să fiu dacă ăştia nu sînt colaci de salvare! strigă Sam.

Sînt două burlane. Se îndreaptă spre noi. -Nu! strigă Pryce. cu grilaj de metal.Ei.Eniwetok. amice. Elicopterul de la Langley s-a apropiat de locul de aterizare. . băiete. Elicopterul descrise cîteva cercuri.Bine. toţi erau înnebuniţi. direcţia din care venise răpăitul sacadat al armelor şi ţipetele oamenilor. este Calul tăcut! Dar ce dracu'. naiba să mă ia. Nimeni nu ştia ce s-a întîmplat.. Poţi să te descurci? . Vin împotriva noastră! . Crezi că le-au pierdut ăia? . în susul rîului. da ce. am auzit că aşa e sistemul. iar automatele au început să scuipe foc prin portierele deschise. trecînd pe deasupra complexului ca şi cînd ar fi căutat o nouă ţintă. . elicopterul a virat spre dreapta. . spuse Sam.Iisuse Christoase! strigă Brandon. Soldaţii ştiu cum să se descotorosească de astea. Este camuflat şi aranjat ca să semene cu Calul tăcut. -Aşa că pe astea le păstrăm pentru noi. O porcărie. eu nu sînt patriot.De ce nu? . o dădură de perete şi ieşiră pe balconul mic. uite! Dumnezeule. Balcoanele dinspre nord! -Ceee? . se îndrepta spre vila principală care se înălţa deasupra pajiştii enorme şi a hangarului pentru bărci.Pune-mă la încercare. Acum hai să prindem şi nişte peşte.Nici vorbă.. Era clar. Uluiţi de exploziile şi de focurile de armă neaşteptate. pe urmă pot să ceară altele. E doar o sursă. dar aparatul s-a răsucit pe neaşteptate spre stînga. Cei doi bărbaţi se repeziră la uşă. Trebuie s-o ştergem de aci! Bray se repezi spre uşă. da? . spuse repede Cam. . Nimeni nu înţelegea. Elicopterul bubuia . obiectă Al.E foc prea concentrat.Pui pariu. echipa de la sol se afla la datorie.. Scofield şi Pryce alergară la ferestrele dinspre sud.. Am fost la Anzio şi tu ai fost în locul ăla din Pacific al cărui nume nu poate să-l pronunţe nimeni. Trebuie s-o găsesc pe Toni. băiete? contră Scofield.Apoi la fel de brusc. Cîţiva oameni au fost ucişi şi alţii răniţi grav.auzit unul din elicopterele alea care vin. şi se înălţă pentru a-şi duce la îndeplinire agresiunea.

Cu toată senilitatea mea. . . ..Dacă treaba se împute rău. putem s-o zbughim de aici. murmură Bray. Ceea ce urmă fu un adevărat iad. Şi aş vrea să-l am pe ticălos în bătaia puştii mele.O să se întoarcă şi o să bombardeze tot. coborînd prin alunecare pe porţiuni mari. putem să fugim în zigzag spre golf. Să mergem. Cînd porneşte prima dată spre noi ca să-şi arunce bombele. .Ştii unde s-a dus? . Nori groşi de fum se învolburau spre cer..Trebuie să mai ia ceva înălţime dacă nu vrea să sară n aer o dată cu noi. Cei doi bărbaţi încălecară balconul şi îşi dădură drumul pe cele două burlane aflate de o parte şi de alta. .Hai să mergem! repetă Cameron. Suflînd din greu.Zicea ceva despre hangarul pentru bărci.Despre cine? .Bineînţeles că am auzit! spuse Cam. pregătindu-se să întoarcă. .Bombe! strigă Pryce. . Ca doi păianjeni cuprinşi de panică. Băieţii noştri s-au regrupat şi atacă elicopterul. Cele două siluete o luară la fugă peste pajişte.Trebuie s-o găsesc pe Toni. .Nu. . E plin cu bombe! . acolo unde fusese cu o clipă mai înainte o superbă casă nu mai erau decît nişte ruine în flăcări.deasupra lor.Focul de automate. Scofield şi Pryce se rezemară de peretele hangarului. şi exploziile ucigătoare zguduiau pămîntul.. în timp ce se îndrepta spre nord.Uite că vine ticălosul. spuse Scofield. vorbeam despre ceilalţi! . -Ai auzit? întrebă epuizat Brandon.. privind dezastrul. Cele două etaje ale casei se prăbuşiră într-un nor de fum. .Va trebui să treacă cel puţin de două ori ca să arunce toate alea. săriră la pămînt exact în momentul în care elicopterul începea să se ridice pînă la o altitudine care să-i confere siguranţă. în timp ce falsul Cal tăcut îşi continua galopul morţii. la fel am gîndit şi eu. La hangar! Avem cel puţin patruzeci de secunde ca să ajungem. De data asta o să vină dinspre sud. . .

mi-a răpit fiul. spuse Cameron cu o furie rece. înseamnă că aşa trebuie să fie. .Ţi se va explica totul. . . -Ai perfectă dreptate că o să te. cine e turnătorul. Cine e legătura ta. spuse Montrose.. căţea ticăloasă? n> . altfel îi spun prietenului meu să-ţi trimită un glonţ în cap...! Eşti o lepădătură! Vorbeşte.Mi-am adus aminte de ceea ce spuneai despre doamna colonel şi de telefoanele pe care le-a dat din hangar. Explicaţia ei fu întreruptă de o nouă explozie asurzitoare de afară.Credeam că o să mă. trădătorul de sus? . -Ai telefonat la CasaAlbă! tună Pryce. care ţinea un telefon portativ. Eram .Se pare că nu am de ales. . spuse Montrose calmă.Duşmanul.sînt într-o poziţie specială ca să-i fac un serviciu. -Aş dori s-o pot face.Dacă aşa pare. .Ar fi bine să aflu chestia asta acum. cu automatul îndreptat spre locotenent-colonel Montrose.Nu ai. dar nu de genul celor aflate în dotarea CIA. Scena care li se înfăţişă sub acoperişul înclinat al hangarului îi ului pe amîndoi bărbaţii. . . cum îi spuneţi voi. Duse mîna la centură şi scoase pistolul.Legătura mea. Hai înăuntru să vedem dacă e aici. Lucrezi pentru duşman! . Dacă nu fac ceea ce-mi spun ei. ..S-a dus şi restul casei. Tomi! strigă el. A fost luat de la şcoala lui din Connecticut. dacă va fi necesar. tîrfă! .. o autoritate în materie de acţiuni secrete. este unul din colaboratorii apropiaţi ai preşedintelui. .Ce poziţe? Ce serviciu? ...Nu face parte dintre cunoştinţele tale. îl ucid. domnule Pryce. Conduceai atacul de aici? Ştii cîţi au mai fost ucişi.. O să-ţi fac ţăndări faţa aia frumoasă. -Ar fi mai bine s-o faci chiar acum! explodă Scofield. zise Brandon mîhnit. cum îi spui tu. aşa că m-am hotărît s-o păzesc personal.Spunerle asta celor care n-au supravieţuit. colonele. . Antonia stătea în picioare.

Confirmări în acest sens veniseră şi de la Staţiunea navală aeriană de pe rîul Patuxent. Era de presupus că înainte de a părăsi elicopterul echipajul aranjase o explozie care sfărîmase aparatul cîteva clipe mai tîrziu.. Acesta fusese semnalul care îl condusese pe duşman la ţintă. . Profesioniştii căzuseră de acord asupra modului de desfăşurare a evenimentelor. ceruseră explicaţii. un balon roşu cu heliu era legat de rama unei ferestre distruse. o oră mai tîrziu. Li se oferiseră poveşti ticluite la repezeală despre nişte operaţiuni strict secrete legate de traficul de droguri. acesta fiind cunoscut din alte acte teroriste. numai că de astă dată nici măcar n-am ştiut că vom fi atacaţi. Vecinii. spuse Bray grav. uşi rupte. erau ţinuţi la distanţă de autorităţile federale. formînd un morman de ruine şi moloz. Şi e numai şi numai vina mea! Aş fi putut împiedica toată nenorocirea asta. Elicopterul ucigaş se îndreptase spre un loc de întîlnire dinAtlantic. se pare că elicopterul agresor o luase spre est. Dincolo de ele.O ultimă explozie nimicitoare zgudui hangarul. trimiţîndu-i resturile pe fundul oceanului. ştiuse exact unde se află. -Arată ca un cîmp de luptă. Cineva din complex îl urmărise pe Beowulf Agate şi. îngroziţi de zgomot. Trei geamuri se sparseră.. la sudest de Insulele Taylors. coloane şi ziduri prăbuşite. n-am să mi-o iert niciodată. Ticăloşii!. După cum arătau radarele. De jur-împrejur se vedeau urmele dezastrului. 12 Sacii de plastic cu cadavrele şi răniţii fură luaţi din complex cu elicopterul. Vocea lui Scofield trăda o durere înăbuşită. cu cîteva minute înainte de atac. aflaţi destul de departe de locul dezastrului. Oamenii lui Matarese se dovediseră foarte meticuloşi în asemenea aranjamente. Frank Shields păşea alături de Scofield printre ruinele complexului. vizibil clar printre dărîmături. unde echipajul debarcase şi fusese recuperat de o ambarcaţie. peste Bethan Beach şi se pierduse de pe radare deasupra Atlanticului. Cei cîţiva poliţişti nedumeriţi. de la posturile locale. Ecranele lor arătaseră o navă neidentificată care trecuse rapid spre largul oceanului şi apoi dispăruse.

. aşa cred şi eu. . . Frank. Ai dreptate.Da. o merit. . Fă ceva.Nu înţelegi. Brandon. am autoritatea şi răspunderea necesare şi judecăţile mele nu se bazează pe încăpăţînare şi pe dorinţa de a-mi pune amprenta personală pe orice. E domeniul tău! .Şi unde erau? întrebă furios Scofield. Naiba să-i ia.Da. cunosc pînă şi codurile secrete şi instrucţiunile date departamentelor.Pentru că s-ar fi întîmplat acelaşi lucru indiferent unde ai fi fost.Cînd a sunat alarma şi am aflat ce se întîmplă. Frank! Eu nu pot. Scofield se apropie şi îl apucă de braţ pe Shields. . Am urlat la ei întrebîndu-i unde dracu' era escorta aeriană.Nu cred că ai fi putut face ceva. Sîntem trădaţi. Opt oameni ucişi şi alţi patru care nu se ştie dacă vor supravieţui.Ei. . . Frank! Ai spus că vrei să plecăm de aici şi eu n-am fost de acord. Sînt un bătrîn prost şi încăpăţînat care nu realizează că n-ar mai trebui să dea ordine.. .De unde ştii? . Bray. Afirm doar că n-ai fi putut să stopezi atacul. pentru economii.Biroul tău? Cine din biroul tău? .Şi cine a autorizat chestia asta? .Fă-i ţăndări pe oamenii tăi. Putea să fie oricine. unde erau patrulele branşate întotdeauna pe parametrii coridorului.Evident că nu eu.Nu încerc să te consolez şi nici să te absolv de răspundere. am telefonat la serviciul de securitate. interveni Shields.. este domeniul meu şi se va proceda aşa cum con^ sider eu.Oh!. au oameni la toate nivelurile. Brandon.De ce spui asta? . . . la orele şase dimineaţa şi la şase seara.. Nu ai altceva de făcut poate că au manevrat chiar ei bombele alea şi le-au aruncat peste noi.Securitatea mi-a spus că s-a primit un ordin intern cu codul de urgenţă standard ca escorta Calului tăcut să fie adusă la sol.Sînt atît de furios! . strigă Bray furios. . Trimite-i la carceră pînă dau afară tot din ei. îi auzeam de fiecare dată cînd venea elicopterul! O trezeau mereu pe Toni dimineaţa! Unde erau? . asta-i. Am lipsit prea mult ca să mai pot conduce o operaţiune.

Tactica asta nu-şi pierde niciodată eficienţa.Cele vechi sînt. .Şi eu.. .Serios? . creîndu-le o atmosferă în care să poată prospera. nici Cameron? Nici unul dintre noi nu este amator.Cum se face că noi nu ne-am dat seama de asta? Nici •eu. pot să înghit „Mijitul".. Junior.Zău. . n-ar face decît să-i împingă pe duşmanii noştri şi mai adînc în ilegalitate. .O. sînt mai în vîrstă decît tine. nu-mi bagă un glonţ în Simplu. restul îl ştii. ca să nu mai vorbim de bani. spuse directorul adjunct îngustînd şi mai mult ochii. aşa cum sugerezi tu.Supravegherea s-a realizat prin control de la distanţă pe sectoare. Un sergent chema un caporal şi îi spunea prin! walkie-talkie . Brandon. cu minimum de risc şi şanse maxime < probabilitate de reuşită.Exact.Serios? . curat şi rapid. cele mai bune.Evident. . Probabil că de asta eşti tu analist. -Vehicule alternative. . -Ar fi bine să lăsăm dracului gînditul şi să ne apucăm de treabă. Dar despre ce dracu' vorbim? Sîntem în rahat pînă-n gît şi vorbim ca nişte proaspeţi recruţi. Dar un scandal la Agenţie. . Brandon.. ca să te poată lichida cineva aici. spuse Bray. Antonia şi Pryce sînteţi întotdeauna sub supravegherea celor din complex. Am încercat să luăm în considerare toate posibilităţile. .„bomba". Dar ceea ce nu pot înţelege este de ce dacă îmi vor capul cu tot dinadinsul. Doar avem şi printre noi un trădător Balonul ăla roşu n-a fost pus lafereastră de Moş Crăciun. Nu ne-a mai rămas decît asta. Frank. iar eu nu. Am împărţit complexul în sectoare. . încuviinţă Scofield. Iisuse. de regulă. aşa cum i-am spus lui Pryce. . părăseşte sectorul şase preluaţi-l în şapte. ştia că tu.Vorbim ca să putem gîndi.Nu. Un Sedi maro coteşte de pe Bulevardul Opt. Disensiunea este adesea o diversiune foarte eficientă. nici Toni. adică tu. N-am investit toate aceste eforturi. lăsînd braţul lui Shields şi continuînd să meargă alături de el. Bray. preluaţi pe strada Patruzeci şi şase. dar nu pot tolera „Junior". dar oricine ar fi fost. Şi' apoi.

care are o legătură la Casa Albă.Cum a ajuns să fie amestecată în chestia asta? .A urcat repede pe scara ierarhică şi este al naibii de bun.Colonelul Bracket.Mai întîi să punem cap la cap ceea ce avem deja spuse Scofield: tînărul caporal împuşcat pe şoseaua de accces. Dar ce e cu Casa Albă? . cînd îmi place ceea ce fac şi ştiu că fac foarte bine. Everett. ce ai la capitolul acţiune? . Era unul de-ai noştri.. spuse Bray în timp ce ocoleau terenul de aterizare. în ce o priveşte pe doamna Montrose. de fapt erau. El şi soţia lui sînt.Bracket a fost trimis să studieze la Yale. era aproape să-şi piardă minţile. . Mă întreb cum mai rezistă. atunci cînd ştiu că nu sînt calificat pentru un anumit post. Bracket şi Denny otrăviţi. ăsta putea fi postul tău! Nu simţi nici un pic de gelozie şi de invidie? . putea accede la postul de director. care este şi ea într-o stare de stres explicabilă. Dacă rămînea la Langley.. Şi. Montrose i-a spus totul soţului ei. -Aşa că Bracket a trimis-o pe Montrose la el. nu avea la cine să apeleze. atacul cu bombe ajutat de un trădător sau de nişte trădători din complex.. e „curată".Nu.Da. întrucît nu mai vrei să gîndeşti. ştiind ce i s-ar putea întîmpla fiului ei. fuseseră prieteni şi colegi la West Point. prieteni apropiaţi ai familiei Montrose. mentorul ei. Unde ne duc toate astea? . spuse Shields zîmbind trist. în sfîrşit. Avea încredere în el. iar eu l-aş fi sprijinit din toate puterile. coleg de militărie şi.. cu optsprezece luni şi unsprezece zile. unul din colegii lui de acolo a fost Thomas Cranston. Acum este consilier principal al preşedintelui în probleme de securitate.Sună foarte raţional. . într-un anume fel.. Nu avea cu cine să se sfătuiască. Cînd s-a produs răpirea şi ea a fost contactată de cei despre care puteam presupune că fac parte din clanul Matarese. Oricum.Frankie. Cranston a părăsit Agenţia şi a intrat în politică. . copile. pe care nu-i putem depista. intrusul care a escaladat peretele ca să ne lichideze pe mine şi pe Toni. cu un mic dejun care îmi era destinat mie. Montrose. deşi intrase în panică. . După cum afirmă doamna Bracket. femeia asta. -Numele ăstami-e cunoscut. nu-i aşa? .înseamnă că te-ai întors la capitolul gîndire. îl întrerupse Scofield.

blochează toate pieţele. relaţii.. dar uneori lucrăm pentru scopuri opuse.Da.N-am nici cea mai mică idee.Stai aşa! strigă Scofield. îţi va fi trimis prin curier special în Carolina de Nord. după cum văd eu. dar aşa stau lucrurile.Bine. -Alt complex? .Da.E de înţeles. dar aş dori să iau parte şi eu la această întîlnire.Nu ştiu.Fără îndoială. mai ales în lumina celor întîmplate.Oamenii noştri lucrează la tot ceea ce ai cerut.Dar ce poate să facă acest Cranston? .Nu. Aici pot să fiu şi eu de folos. Este un model. un procedeu strict secret. . îi şantajează şi îi recrutează profitînd de lăcomia lor. mergînd cu cîteva generaţii în urmă! dacă e nevoie. O să ai| materialul în cîteva zile.asta e foarte important.Veţi fi incluşi cu toţii. . Fiul ei ar fi fost ucis dacă ar fi venit la noi. Trebuie să cunosc metodele de operare.Sîntem sau nu de aceeaşi parte. bine. . chiar vital. .. iar eu pot săie recunosc oricînd. O să trăieşti foarte bine pe socoteala contribuabililor care nu ştiu pentru ce plătesc impozite. . direcţiile de bază. este o staţiune de munte compusă din cîteva zeci de vile extrem de luxoase. mai puţin Montrose. -Asta-i o porcărie! . cu ochii la o bucăţică de metal argintiu de pe terenul de aterizare. . dar are legături foarte sus-puse. . Principala slăbiciune a celor din clanul Matarese este că fac întotdeauna apel la ai lor. Poate că ştie ceva ce| nouă nu ni se spune. naiba să mă ia? întrebă Bray ridicînd vocea. -Ar trebui să aflăm. Cranstor este îngrijorat din cauza stării ei de anxietate. mi se pare logic. cu fuziunile.] prieteni ai lui Matarese şi adversari pe care i-au înghiţit sau' i-au distrus. cu corporaţiile care se unesc şi. Noi sîntem experţii| îţi aminteşti? . . Nu sînt computer. . dar îmi amintesc nume.Cu cine? . în legătură cu treburile astea financiare. Se aplecă şi o ridică. De asemenea şi Pryce şi Antonia. dar acestea sînt. trecutul! şi filiaţiile companiilor .. Acum. . -Am cerut să mă întîlnesc cu el.

spuse directorul adjunct. în timp ce cei patru îşi urcau la bord puţinele bagaje pe care le aveau. Nu poate fi altceva.Credeam că ai luat-o razna.Şi mie.două vor descrie cercuri în faţa noastră. Pentru ultimii doi. Credeam că tu eşti de vină pentru atacul aerian. Scofield alături de soţia lui. Unul dintre puşcaşii din FDR l-a identificat.Patrulele noastre au început să tragă la a doua şi la a treia trecere a elicopterului şi au rupt bucăţele din fuzelaj. de tot. . nu era în stare s-o facă.nici unul nu ştia ce să-i. împreună cu Leslie Montrose. în momentul acela probabil că l-aş fi lăsat.Cum aşa? . Au fost ucişi atîţia oameni.Este de la elicopterul care ne-a tocat.. . reacţia mea a fost] foarte violentă. .poate. -Antonia a pus întrebări. Shields şedea în faţă.Vom fi escortaţi pînă în Carolina de Nord de patru F-l6 .treabă pe care Scofield. spună celuilalt. alţii răniţi...Ce te face să crezi? . se duseră la punctul de aterizare al elicopterului. .. iar Pryce lîngă Leslie. . scuipînd şi frecînd bucata cu degetul mare. Brandon şi Scofield îi aşteptau. ... i-o tăie Leslie Montrose. Cameron Pryce şi Antonia Scofield adunaseră efectele personale ale morţilor şi răniţilor . . -Şi? . . nu spun mai mult.Elicopterul care ne-a bombardat pe noi a fost un travesti aranjat de Matarese.. două în spate. Poate că vor reuşi să dea de urma elicopterului. cuprins de sentimentul de vinovăţie.Nu sînt sigur că te înţeleg. Cameron vorbi: . După ce terminară această îndatorire neplăcută. Brandon. Elicopterul se ridică de la sol. În cele din urmă. alături de pilot şi de ofiţerul de zbor.Poate ne va da un indiciu . primele clipe de zbor fură deosebit de stînjenitoare . Trimite-i-o lui Sikorsky.Vopseaua este relativ proaspătă.E o întrebare dură.îmi pare sincer rău. L-ai fi lăsat pe domnulScofield să mă omoare? . spuse el. Află de la Sikorsky cine a cumpărat sau a închiriat un MH-60 K în ultimele şase săptămîni.

ca şi Frank Shields şi soţii Scofield. .Nu înţeleg ce vrei să spui. Sînt soldat. care se află în acelaşi elicopter cu mine în momentul de faţă. Soţul meu şi cu mine am făcut destule sacrificii.Am să ascult orice sugestie dacă cel care o face este de partea mea.. E de înţeles. Dacă nu pot să-l recapăt.Ăştia sînt peste tot. nu-i aşa? m . CIA de a apăra complexul.Un bun prieten al meu.] . Tocmai de aceea am reuşit să ajung pînă la vîrf. . de la Istanbul şi de la Paris. Dumneata faci parte dintr-o organizaţie putredă.adică să-ţi aperi reputaţia. Eu sînt mamă. . Şi se pare că a avut dreptate. . dacă vrei. De fapt. -Nu ştii cine sînt? . .Exact ceea ce ai făcut.Pot să-ţi sugerez ceva? întrebă Pryce. doamnă.Şi a mea ar fi fost la fel. Ton| Cranston. suferă cumplit din cauza asta. cu încuviinţarea şefului cel mare. Dumneata ce-ai fi făcut? . nu putem să-i vedem.Mi s-a cerut să nu vorbesc. . M-aş fi dus cît mai sus.Pentru că Cranston nu avea încredere în capacitatea. . am să mor încercînd s-o fac. Da. colonel Montrose. vreau să-mi văd fiul înapoi! Tatăl lui a murit în slujba acestei ţări şi nu mă mai are decît pe mine. Eu nu am decît un scop .Ai şi dumneata misiunea dumitale.Ştiam că o să-l descoperiţi pînă la urmă. atît cît îţi poţi permite.Ştiu doar că am primit telefoane de ameninţare din cele mai depărtate locuri . trebuie să fii acoperit . ştiu perfect ce riscuri îmi asum şi am să merg pînă la capăt dacă e nevoie. mi s-a ordonat.de la Cairo. .Cranston mi-a spus că există canale pe deasupra. serviciilor de spionaj sau pe dedesubtul lor. Voi face orice ca să-mi recapăt băiatul. a preşedintelui. Mi se povestea ce se va întîmpla cu fiul meu.recuperarea fiului meu.Eu sînt de partea dumitale. domnule Pryce. ..Sînt sigură că eşti. lăsînd să se risipească puţin tensiunea momentului. -Ce? . domnule Pryce! Şi noi nu putem să-i găsim. -Atunci de ce naiba nu ne-ai spus care e situaţia? .Cine ţi-a ordonat? Un tip pe nume Thomas Cranston? . care pot să pună în practică nişte ameninţări ca nimeni altcineva.

.. domnule Pryce. -Poftim? . mai ales Scofield. O informaţie care încape pe mîinile unei persoane fără experienţă sau care nu este la curent cu problemele poate deveni foarte periculoasă.Dă-mi un exemplu. dar ţi-ai îndeplinit excelent misiunea în cadrul complexului.Tom Cranston i-a spus lui Ev Bracket că s-ar putea să existe o legătură între cele două probleme.S-ar putea să fie o legătură? Asta e tot ce ştii? . Era prietenul dumitale. pentru că eu cred în lanţul ierarhic. . . spuse Cameron cu blîndeţe. te rog să mă crezi că există. .cineva s-a folosit şi a abuzat de el.Şi ai acceptat? spuse Pryce furios. A fost stabilită o întîlnire între .. li se va spune.îl jelesc în felul meu.. . nava poate să se ciocnească cu un alt vas? .N-aş vrea să te contrazic..Lanţul ăsta ierarhic care îţi este aşa de drag .o vei cere. deşi nu era punctul prioritar de pe agenda dumitale. doamnă colonel. Ce sugestie voiai să-mi dai? Parcă spuneai ceva în sensul ăsta.în afara faptului că există o organizaţie teroristă ale cărei ţinte sînteţi dumneata şi Scofield.Dacă trebuie să ştie. . ăsta a fost motivul pentru care ne-au trimis aici. -Da.Chiar şi atunci cînd se referă la echipajul acelor vapoare? . Dar unde vrei să ajungi. ba chiar un prieten foarte apropiat în locul dumitale aş fi furios pînă la Dumnezeu. îţi aminteşti? Cît despre furie. domnule Pryce? -Eşti unul din actorii principali. . nu cunoaştem decît elementele de bază ale misiunii. Credeam că după moartea lui Everett Bracket . .Te-ai gîndit vreodată la faptul că dacă un singur căpitan nu este informat.mai exact. şi nu ai imaginea completă a acestei acţiuni. .Acum mi-ai întărit convingerea că trebuie să-mi urmezi sfatul.Sînt sigură că astfel de posibilităţi sînt luate întotdeauna în calcul.Cred că se regăseşte în posterul acela din timpul celui de-al doilea război mondial: „Gura bogată scufundă vapoarele". asasinarea lui .. Am pierdut un soţ.

astfel că stînga nu mai ştie ce face dreapta. Dar dumneata nu vei fi prezentă acolo. Scofield şi Cranston. . . Ii este frică să nu clachezi.Are motivele lui. Ai reuşit să înregistrezi vreunul? -Nu. Dar ceea ce îmi displace şi mai mult este faptul că exclude orice contribuţie din partea dumitale. dar rămîne un idiot.stricteţe. spuse Leslie Montrose.Cred că ar trebui să fii şi dumneata de faţă. Se teme din cauza implicării dumitale foarte personale. Uneori aplicăm regula cunoştinţelor strict necesare cu prea multă.Nu e doar prost. Bărbaţii care au vorbit cu mine m-au prevenit că au un echipament special care poate detecta orice fel de dispozitive de înregistrare.Cum aş putea contribui cu ceva? . replică Montrose. Trebuie să ai imaginea completă.Aş spune că ştii să te controlezi de o manieră remarcabilă.Nu. -Nu pot decît să repet. Oricum. trebuie să participi şi dumneata la întîlnire.Nici eu. .Nu pot să sufăr ideea asta. consecinţele vor fi dure. dar ştiu de ce n-am spus niciodată mamei .Sînt nişte proşti. I-am dat numai rezumatele convorbirilor. în plus te-a exclus de la o şedinţă importantă care îl priveşte în cea mai mare măsură pe fiul dumitale.mine. S-ar putea să aibă dreptate. . . nu numai fragmente. -Nu prea văd ce aş putea face.Eu îl consider un om strălucit şi foarte prudent. . Nu-mi dau seama ce poate simţi un părinte într-o asemenea situaţie. . Oare pot fi eu obiectivă? .Cranston are vreo copie? . . Repet. ci de-a dreptul idiot. Sînt sigură că a avut un motiv. am reţinut fiecare convorbire şi le-am notat pe toate într-un caiet pe care-l păstrez în seiful de acasă. . iar dacă vor constata că folosesc vreunul. continuă Cameron.Poate fi şi una şi alta.Depinde foarte mult de ceea ce ţi s-a spus în acele apeluri telefonice.Oh! Ochii lui Leslie deveniră bănuitori şi resemnaţi în acelaşi timp. eşti un actor principal şi ai pus o miză mare în joc. Subsecretarul Cranston a luat această decizie. Te rog să mă crezi.Şi s-a mulţumit cu asta? -Atîtami-a cerut! . .

.Constructorii au realizat aici un adevărat refugiu pe care şi-l pot permite numai cei mai bogaţi dintre cei bogaţi.. avînd la bord doi pasageri. O să participi la întîlnire.. răspunse Pryce. spuse Cameron pe un ton categoric. frazele ciudate. analistul. . Destinaţia era aeroportul particular din Cherokee. s-a mulţumit cu rezumate.Da. pe subsecretarul Thomas Cranston şi pe directorul adjunct Frank Shields de la CIA. referirile.Cum aţi găsit locul ăsta? întrebă subsecretarul. .Unu . O să apelez la un pic de şantaj ca să te aduc.Din toată inima.De ce nu? Conţin informaţiile esenţiale. Cranston ăsta este un fel de strateg geopolitic. Există păduri şi copaci. iar el o să-l strîngă puţin cu uşa pe Cranston. Şantaj? . dar nu lipsită de miez. plină cu exploziv. Ce mai trebuie? -Cuvintele folosite. . Acest simplu fapt îi va pune imediat în mişcare pe Frank.mele. şi pe Brandon. doamnă.. dar nu face deosebire între un copac adevărat şi unul care e butaforie. Poate Cranston e minunat atunci cînd proiectează plantarea unei păduri.Atunci o să fii acolo. . tatălui meu. aflat la vreo cinci kilometri de o staţiune de odihnă de lux numită Peregrine View. Pot să-l ameninţ pe Shields că eu şi Scofield refuzăm să luăm parte la şedinţă fără dumneata. Vrei să participi la şedinţă? . conversaţia era nevinovată. . nici fraţilor şi surorilor unde mă duc şi ce fac. Carolina de Nord. un fel de Kissinger.M-ai pierdut de client. După cîte îmi dau eu seama. Avionul militar decola de la baza aeriană Andrews la ora cinci dimineaţa.Şi de ce ar accepta Cranston presiunile voastre? . . -Nu sînt suficiente rezumatele? -Niciodată.. orice ar putea conduce spre o urmă..amîndoi au nevoie de noi şi. . dar n-a lucrat niciodată practic. doi. întrucît amîndoi respectau caracterul confidenţial al discuţiei oficiale care urma să aibă loc peste două ore. la naiba. încă mai important este faptul că acest Cranston nu ţi-a cerut niciodată notesul. adică colonel Montrose. Şi a participat. cîndva marele maestru al misiunilor ultra-strict secrete. profesionistul total.

Din păcate. îmi cer scuze. şedeau pe scaune Scofield alături de soţia sa.Dacă tu n-ai vrut.. care sînt în vîrstă. Faţa. încă o dată. interveni brutal Brandon Scofield. .Să-mi pun masca de oxigen? . ' . Menţinem un personal minim de întreţinere şi îl folosim pentru cazuri de extremă securitate.poate eu.Dumneavoastră n-aveţi nevoie.Cînd prindem un chilipir. uşor corpolent.Da.Pe Domeniul 4.Mulţi s-au apucat de golf cu aceeaşi rîvnă cu care îşi cheltuiau diurnele de la KGB în restaurantele preferate din Washington. Thomas Cranston era un bărbat de înălţime medie. răspunse Shields.. cu trăsături ferme. . cu o fustă neagră simplă şi o bluză albă de mătase. . I .. Pe vremuri. . la poalele Munţilor Apalaşi.Cred că Congresul ar trebui să-şi revizuiască părerea în ceea ce priveşte bugetul vostru. în cea mai mare parte. îmbrăcată în civil. spuse Cranston. am înţeles că am greşit. în livingul unui condominiu. mult prea bătrîni ca să reziste la altitudine şi să urce potecile abrupte. . eu am vrut şi vreau. Pe vremuri. o mulţime de dezertori sovietici au învăţat să joace golf aici. Cam jumătate de kilometru.. Unde ne întîlnim? . pe un drum de munte. acviline. Avem de mers.. . Ne va aştepta un cart de golf.Cum arată? -Este foarte elegant şi foarte izolat.După ce prietenii voştri de la complex au încetat să mai ţipe la mine.. Constructorii n-au avut de ales şi ni l-au vîndut nouă la jumătate de preţ. îi dădea un aer de cadru didactic universitar de vîrstă medie care ştia totul dar rămînea sceptic. Ochii mari. aceştia sînt. De partea cealaltă a camerei se aflau directorul adjunct Shields şi subsecretarul Cranston.. îmi amintesc că am văzut cîteva copii de pe notele lor de plată. n-am vrut să iasă aşa. exprimau dorinţa de a înţelege. . Pryce şi locotenent-colonel Montrose. ce păreau şi mai mari din cauza ochelarilor cu rame de baga. . nu-l lăsăm să ne scape. chicotind. . -Unjoc capitalist. Sînteţi nişte negustori daţi dracului..Tom. fetiţo.

Ei bine.Dă-i drumul. făcu Cranston în timp ce un zîmbet subţire i se întindea pe buze. .Nu prea eşti ofiţer de informaţii şi nici domnul ăsta înţolit de aici nu este. dar este vorba de redundanţă. lăsaţi-l. mormăi Brandon pe sub mustaţă. . spune o dată ce-ai descoperit. aplecîndu-se în faţă. . Nu e prea tîrziu să învăţ şi. Munca mea este diferită şi vă este puţin folositoare în perspectiva apropiată. Brandon. interveni şi Antonia.Ai spus ce aveai de spus. domnule Scofield. spuse Scofield. . . Are toate motivele să fie supărat pe mine. . . Frankie. mi-a spus ce să examinez în mod special şi s-ar putea să fi reuşit totuşi ceva. . nimic altceva. . Bray. interveni ferm Shields. Am studiat notesul lui Leslie. Tipii de genul ăsta mă scot din papuci. -Arat-o atunci pe aia îndepărtată.-Numele meu este Montrose Leslie. . spuse Scofield sarcastic.încetează.Cred şi eu că e subsecretar. Fostul şi mult mai experimentatul meu coleg Frank.Las-o mai moale.Nu mă pot abţine. Sînt şi unele variaţii minore. ai înregistrări ale acelor convorbiri şi măscăriciul ăsta se mulţumeşte cu rezumate? . aici de faţă. .. Brandon. -Colonelul. şi am introduse paginile respective într-un computer procesor.Există două expresii care apar în ambele convorbiri pe care le-a avut colonelul Montrose cu răpitorii fiului ei. adică al colonelului Montrose. spuse şi Pryce. nu am fost niciodată pe un teren ostil. . agent Scofield. spuse Leslie milităroasă.O să fac ceva mai bun. şi sînt locotenentcolonel în armata Statelor Unite.. . Dumnezeule mare. că nu l-aş lăsa să fie secretar plin nici la motanul meu! -Ajunge.Vorbeşte mai limpede. aşa cum s-a spus. deci n-am experienţa necesară : pentru a le da sfaturi altora. îl întrerupse iritat Shields. nu „fetiţo". că domnul subsecretar Cranston este colaborator al preşedintelui Statelor Unite. dragul meu.îmi permit să vă amintesc.Ba nu.

dîndu-i răgazul să se liniştească.O să jurăm cu toţii că n-am auzit niciodată asta. spuse Franc Shields.Afro-americana. . Cine sînt? De unde vin? De fiecare dată. . deşi o folosesc foarte mulţi.. Scuzaţi-mă.„este imperativ.Foarte bine. care n-avu încotro şi rîse uşor stînjenită. . şoptiAntonia. . Cranston făcu o pauză. . Aria largă de răspîndire avea drept scop intimidarea.„Represalii" nu spune nimic.Vă rog să continuaţi. . altfel fiul ei urma să fie ucis. spuse Cameron. şezi blînd". ca să fim mai exacţi.Prima apare în toate instrucţiunile care trebuiau executate „cu mare precizie". . Cairo. începînd cu primul apel din Wormerveer. în mesajele de la Paris şi de la Cairo.Din Hilversum. restul convorbirilor sînt de la Paris.Ceea ce te face să presupui că este Amsterdam. spuse Pryce zîmbindu-i politicos locotenent-colonelului. . deci tot un olandez spunea: „Ţin minte. de la Istanbul . instrucţiunile trebuiau urmate ad litteram.Wormerveer şi Hilversum.-Poţi să-mi spui Leslie.Da. De ce? .Am să revin la asta mai tîrziu. . toţi cei de aici ştiu că sîntem prieteni şi titlurile astea militare sînt cam formale şi enervante. interveni Montrose.. . adăugă Pryce. Olanda..„Şezi blînd". .Chicago şi Sedgwick. Istanbul şi de aici .. interveni Leslie. cuvintele de la Wormerveer. Cuvintele au fost următoarele. privind-o pe Leslie. domnule subsecretar. Kansas.. îl întrerupse Scofield. presupunem că este vorba de Amsterdam. lent. Leslie a fost contactată de răpitori de şapte ori. Cele două expresii pe care le-ai remarcat? .Dumnezeule mare. cuvintele „şezi blînd" reapar. o expresie tipic americană . .Şi care sînt expresiile? întrebă Shields.rostită de un bărbat din Olanda. de două ori din Olanda . bărbaţii care îi telefonau îi transmiteau ordine pe care trebuia să le îndeplinească cînd ajungea în complex.Te rog. . Tom. . A doua era în avertismentul intrinsec din ameninţarea lor cu represalii. vă rog să continuaţi. răspunse consilierul prezidenţial. Era vorba de torturarea şi uciderea copilului meu.

de la Chicago la Sedgwick. spuse răguşit Scofield privind îndurerat spre Leslie.Din Statele Unite.Cred că sîntem cu toţii de acord cu asta. spuse Brandon nerăbdător.Mi se pare limpede. Apoi se întoarse spre omul de la Casa Albă: tot vă place vouă să trageţi concluzii! . spuse subsecretarul de stat. partea superioară a ierarhiei. adună ceea ce avem. neluînd în seamă nedumerirea lui Leslie. Tom^ spuse Shields.Aşadar.Bineînţeles. Ce altceva mai sugeraţi? . Altceva? . Leslie Montrose sări de pe scaun: -Cine? întrebă ea. Am pregătit pentru tine un dosar. . Kansas: „Şezi blînd" şi „Şezi blînd.Ştiu unde vrei să ajungi. fiind o expresie tipică. Leslie Montrose întoarse capul spre Bray cu intenţia să-i vorbească. că instrucţiunile au fost scrise de un american. Şi ce-i cu asta? . răspunse Cranston.Depinde cine spune asta.Sînteţi de acord şi cu faptul că expresia „şezi blînd" este tipic americană? . indiferent de unde sunau.Instrucţiunile au fost scrise pentru ca mesagerii să le transmită ca atare. spuse el.să şezi blînd" . Leslie spunea-! că erau voci diferite. ceea ce este de înţeles şi firesc. cu accente diferite. ce ziceţi? . .Aşa se pare. Leslie. . Inspiră adînc şi îşi reluă atitudinea milităroasă. . -Aşa se numesc. Care e părerea ta? . Nefirească este folosirea constantă a expresiilor „cu! precizie" şi „şezi blînd". fu de acord Pryce.. . Oamenii care l-au răpit pe băiatul tău sînt din cercul Matarese. cu tot ce avem noi în arhive. de cineva din eşalonul superior al clanului Matarese. cunoscut de clanul Matarese sub numele de Beowulf Agate.Este destinată unor urechi de american. dar fu întreruptă de Frank Shields. furnizat în cea mai mare parte de domnul Scofield aici de faţă. Remarcabil transliterare lingvistică. sau cade leagănul" Leslie închise ochii şi pe sub pleoape i se strecurăo lacrimă.spuse de un intermediar turc. Tom. replică fostul şi actualu BeowulfAgate. colonele. Eşalonul superior..

. . răspunse Scofield blînd. Soldaţilor li se spusese doar că oaspeţii guvernamentali ce se aflau acolo erau membri ai unor ambasade care fuseseră aduşi acasă pentru informare. spuse Cranston dînd din cap. Toni şi cu mine o să adăugăm tot ce mai ştim. în afară de Chicago. spuse BeowulfAgate.se află şi mahărul care'a scris aceste instrucţiuni. Kansas.Din Segdwick. ordinele fiind indirecte şi camuflate. Posturile în care lucraseră fuseseră foarte primejdioase.Am să pun echipele care lucrează pentru Bray să se concentreze pe Illinois şi Kansas. . . ridicîndu-se în picioare. la limita centurii roşii. în locul celor de la FDR şi CIA fuseseră aduse unităţi de elită din Forţele Speciale Secrete Gamma de la Fort Benning. Alimentele erau aduse din oraşul Cherokee. Era suficient oamenii erau militari profesionişti obişnuiţi să înţeleagă şi ceea ce nu se spune. ca pentru a şterge impresia lăsată de cuvîntul depreciativ „fetiţo".Mulţumesc. accentuînd în mod special pe gradul ei.Poate să-mi spună şi mie cineva ce se întîmplă aici? strigă Leslie Montrose. Ce fel de materiale? Şi cine sînt Matarese ăştia? . dar ce are asta comun cu fiul meu? -Totul. de unde s-a mai sunat? .probabil o companie sau un conglomerat . . şi ştim destule. Directorul adjunct al CIA se ridică de pe scaun şi se îndreptă spre telefon. Poate că în grupul Matarese ce se află aici . . astfel încît nu mai trebuiau să suporte zilnic huruitul oribil al elicopterelor. colonele. 13 Fosta staţiune de odihnă falimentară cunoscută sub numele de Peregrine View ca şi personalul ei se deosebea mult de complexul de la Chesapcake.Citeşte dosarul. dar este un început. .Şi Brandon are dreptate..Nimeni din cei plasaţi mai jos n-ar fi putut afla cine este colonelul vostru.După ce termini. astfel că trebuiau păziţi de orice încercare de intervenţie din afară . recent sosite din Bosnia. .. Aceasta era natura operaţiunilor de tip Gamma: să se infiltreze şi săjoace diverse roluri. .S-ar putea să nu ne ducă nicăieri.a se citi ameninţări la adresa integrităţii lor fizice.

dar rămăseseră în contact permanent prin intermediul unor telefoane sigure şi prin faxurile confidenţiale. limbajul părea scos dintr-un manual sofisticat de economie. de locotenent-colonel Montrose. .Eu n-am putut să parcurg porcăria aia. De o parte şi de alta a acesteia se aflau vilele 5 şi 7 ocupate de Pryce şi.Preceptele politicii de laissez-faire. . . Activitatea era laborioasă.Avioane de dimensiuni reduse aterizau cu regularitate pe pista de la Cherokee şi aduceau materialele cerute de Scofield. pînă le înţepenea spinarea şi ochii li se înceţoşau.M-l 13 nu se potriveşte deloc! strigă iritat Bray. De un lucru era sigur Brandon Scofield . . la complexul din munte. cei cu interese contrare nu au dreptul să ştie că există un proiect. Fierul doreşte să devină bronz şi bronzul ar prefera să fie aur. Pînă nu se face o ofertă reală. Ele constau în rapoarte financiare şi corespondenţă de tot felul. . cutiile de carton umplură livingul vilei cu numărul 6 în care stăteau Brandon şi Antonia. în cîteva zile. toţi patru cercetau materialele ore în şir. care fac praf legile malthusiene ale economiei.Competiţia. care erau transportate sus.Ce-ai spus? făcu Leslie. note interministeriale secrete. spuse Cameron. sustrase de hoţi cu experienţă sau prin mită.aceste exprimări sofisticate erau menite să păcălească şi să-l facă pe cititor să se descurajeze. respectiv. iar aurul. Vezi Secţiunea 17 a raportului de faţă. răspunse Scofield. De exemplu. ei bine aurul vrea totul. bronzul şi aurul. „Proiect M-l 13" era descris pe scurt drept „subevaluat. apoi confruntă cu secţiunile 28b şi 36 pentru clarificare". spuse Pryce. copilă.Matarese. respectiv. la Casa Albă. cuvîntări ale persoanelor oficiale din executiv. . Ghici cine e aurul? . Rapoartele financiare se dovediseră cele mai dificile: mii de coloane de cifre urmate de o addenda de proiecte şi analize a obiectelor procurate şi înscrise în tabelul respectiv.Şi ce legătură are asta cu Malthus? -Fierul. ce-i cu ea? . Frank Shields şi Thomas Cranston se întorseseră la posturile lor: la Langley şi. Ca lucrurile să fie şi mai complicate.

Cînd vom găsi modelul . .Sînt realmente adorabili. în timp ce se îndrepta împreună cu Toni spre scară.Ăsta e numai începutul.Uneori este foarte agitat. spuse Antonia. Am lucrat ore întregi şi nu mă mai pot concentra. . Cîinii aleargă după maşini.E o legendă. dînd aţîţător din şolduri. fiule. . . ..dacă îl vom găsi . . lasă-mă să te duc sus. detestă-l pe el. cu sediul la Wichita. dar nu pot să şofeze. Haide. un simplu raport alcorporaţiei nu este suficient. dragul meu.Iubeşte-o pe ea. . adăugă Cam.. făcîndu-le cu ochiul lui Pryce şi lui Leslie. dădu din cap Leslie.Poate că am să-l sperii de moarte. Mi-ar prinde bine o tărie.Bineînţeles că nu. avem nevoie de ceva mai mult. notează-l pe ăsta. îţi umpli golul din cap. Găseşte vinovăţii acolo unde n-ar trebui să existe. .Sînt înconjurat de farisei. Kansas. dar sînt de acord. .Dumnezeule mare.vom şti la ce să ne aşteptăm. Are mai mult în numai două din celulele creierului decît am eu în tot capul. spuse Cameron. spuse Scofield căscînd. -Nu mă încîntă ideea de a mă opri.Oricum. . draga mea. zise Montrose. draga mea. dragul meu. . dar cred că ar trebui să facem o mică pauză. spuse Antonia.Un conglomerat. . De regulă presupun că este invers.E o fiară. Trebuie. Atlantic Crown. căscînd încă o dată. Abia aşteaptă să mă bage în dormitor. răspunse Antonia. -Atunci cînd anumite evenimente îi scapă de sub control. recunoscu Pryce.Ţi-ar prinde mai bine un pui de somn.Foarte încurajator. nu-i aşa? . -Ar trebui să-ţi fie ruşine.Nu vorbeşti serios. .S-ar putea să aveţi dreptate. cu un teanc de hîrtii în mînă. . Scofield se ridică de pe scaun.Ce companie este? întrebă Antonia.. spuse Leslie. spuse Bray. . spuse Cameron calm.să recitesc de mai multe ori ca să înţeleg despre ce e vorba. ar putea fi un Matarese. A fost în locuri unde puţini dintre noi vor ajunge vreodată.Iartă-mă. Mă miră că trebuie să-ţi spun asta. . .

. Aşadar.Doamne fereşte.Asta trebuie să descoperim fiecare din noi. şi n-o să mai fumeze. fu de acord Pryce.Uneori prefer să uit. .Presupun că tu nu fumezi.Haide să mergem la plimbare. . un rîs scurt. nu avem voie să ne plimbăm singure. dar drăgălaş. dar asta nu face ca îngrijorarea mea să scadă... . Leslie Montrose îl privi. . dar cînd sînt prea multe. puteţi să ne priponiţi cozile în perete cu o singură lovitură de ciocan. . * . mi-a fost teamă că am să mă apuc din nou.. au miros plăcut. iar eu am alte lucruri în minte. şi dacă pufăitul ăsta îl ajută.Dă-i drumul.. adevărat.Cam sau Cameron.. dar nu vinovăţie.Crede-mă.. şi pe mine mă preocupă. nu? . domnule Pryce. asta da. -Eu unul nu subscriu. -Fiul tău. . femeile delicate. Te cred. într-un anume fel.De ce? . lasă-l să pufăie. unde rămăsesem? -Aş vrea să fac o plimbare. Noi femeile. -Bineînţeles. spuse Leslie cînd Cameron deschise uşa de oţel a casei. .Bineînţeles că nu. mă simt stînjenită. să iau puţin aer. nu? Vinovăţia ne este intrinsecă^ după unele teorii. Ţigările lui Brandon sînt aromate. îţi aminteşti? o întrerupse el. -Era să uit. este tot aşa de obsedat ca şi mine. Am căzut de acord în privinţa asta . decît dacă eşti vinovat realmente de ceva grav care îţi scapă de sub control. Trebuie să fim protejate de un bărbat. Se îndreptară spre uşă. Totuşi nu-i acelaşi lucru. Leslie. . . . de fapt. îndoieli. Jim şi cu mine am fumat.Mie mi se pare că voi. fiinţe delicate.Ce delicată exprimare.. . iar cînd el s-a dus.Te înşeli. . isteaţo! Leslie rîse.Ca să fiu sinceră. spuse ea în cele din urmă. . preferabil de unul din membrii patrulei Gamma. spuse Pryce cînd se ridicară de pe scaune.Spune-i. unul singur.E foarte filozofic. Eşti un tip tare drăguţ. ca să fiu mai exactă.

. n-am schimbat nimic.Hei.. luînd-o la dreapta şi continuînd să vorbească: Ţi-ai schimbat părerea în ce-l priveşte pe Tom Cranston? -Nu radical. Nu-i firesc pentru un om atît de strălucit. ce contează? . . . au fost două. Aşa cum a fost cu celularul din complex. . răspunse Cameron. evident. Lacul ăla prăpădit nu poate oferi nimic vigorii noastre tinereşti. am uitat că Agenţia poate să depisteze toate telefoanele.Nu ştia că fiecare are un număr de înregistrare? . dar asta n-a fost chiar aşa de demult. dacă ne mai amintim de ea.Mulţumesc. oricum. Prea şi-a cerut scuze repede.Pe naiba. chipurile un pachet de la fiul meu.Spre pădure. ajungînd-o din urmă. Everett a deschis cutia cu cele două telefoane. înăuntru era un bilet scris de mînă -«pe care am primit ordin să-l ard . a verificat bateriile şi mi-a dat mie unul din ele. -Atunci probabil că s-a petrecut la începutul misiunii noastre.Este suficient de inteligent ca să-şi dea seama cînd a greşit şi să recunoască. cînd am ajuns la Chesapeake.Şi totuşi ai schimbat telefonul cu al lui Bracket. -Nu te-ai uitat destul de atent. . şi prea s-a arătat spăsit.Cel pe care mi l-a trimis cu elicopterul.Frank a depistat telefoanele date la Casa Albă de la telefonul lui. . Nu sînt foarte sigur că am încredere în el. .. Poteca din stînga cobora uşor spre un heleşteu.Cred că puţin îi păsa de asta. pentru a fi mai uşor de urcat de carturile de golf.Spre heleşteu sau spre pădure? întrebă Pryce. sînt destule. Eu am renunţat la scaunul pe rotile şi în părul tău nu văd nici un fir alb. pavată cu ciment alb.Ajunseră la o bifurcaţie a potecii de munte. . -Ce? . iar cea din dreapta urca mai abrupt spre un pîlc de arbori care despărţea primele nouă gropi de golf de următoarele. Foloseşte-l pe acesta şi scuză-mă!" . Dar. . Ev se enerva foarte tare cînd era vorba de astfel de amănunte. îl întrerupse Leslie. -Nu obişnuiesc să fac lucrul ăsta.Fundătură.şi care spunea: „Dumnezeule.

dacă ar fi putut fi scos pe furiş. pentru că toţi oamenii care au lucrat la complex sînt în continuare sub strictă supraveghere. . Dar mai există şi o problemă. .E un termen învechit. . îţi aminteşti? . .Iar eu mi-am lăsat telefonul pe masă. Era urmărit.. .E furios la culme. spuse Pryce.Ca să schimbăm subiectul. . rămasă încă de la complex. A spus că vrea să vă întoarceţi imediat la tabăra de bază. înseamnă că realmente există.Dar de ce a fost furat? . completă Pryce. înregistrat. -Aşadar. dar aici nu este zonă de luptă. . Sau poate că a fost furat de cel care a primit ordin să ne intercepteze. numai tehnologii ştiinţifice.Poate pentru a fi vîndut. Apare mereu în reclamele de la televiziune la orele de vîrf şi în cele mai bune programe.O.Avem destule fundături în această aşa-numită operaţiune. . Nu sînt necesare şi unele false.Să mergem! spuse Leslie. iar Antonia citea un fax care conţinea o singură pagină. ne rămîn aceste fundături. Scofield se plimba prin încăpere.în legătură cu conglomeratul Atlantic şi mai nu ştiu cum? .Brandon .Ştiu ce înseamnă.Dar se pare că nu vînd nici un produs. . unul din membrii patrulei Gamma care alerga de-a lungul potecii. Cine a luat telefonul lui Bracket? A dispărut. spuse Pryce.Pentru el este. răspunse Leslie. Din spatele lor se auzi vocea unui bărbat. spuse Leslie. Dar ca să-ţi răspund la întrebare. probabil că l-a ascuns undeva. crezi că domnul Scofield . domnule. .Oaspetele Trei şi Patru! Oaspetele Unu a încercat să dea de dumneavoastră prin telefon.Sînt sigură că e pe fundul Golfului Chesapeake. Dumnezeule mare.a descoperit ceva? . . . dar nu de tot. în acest caz. dacă Tiray a început să simtă ceva.Atlantic Crown. îl lămuri Pryce. mi-am uitat poşeta acasă. oameni buni. Oricine l-a furat s-a grăbit să scape cît mai repede de el. spuse soldatul care abia mai respira. Din cîte îmi amintesc.

Sper că nu în toate privinţele. Doar temporar. .Motivul pentru care avem telefoane.De ce? . 14 . însă ceea ce ne-a trimis este cît se poate de interesant.'singuri şi puternic traumatizaţi. Refuză să le transmită prin fax din motive de securitate. .Ei bine.. aşa cum ar spune colonelul.. . . -Nu greşeşti deloc şi sîntem vinovaţi de toate capetele de acuzare. un băiat şi o fată. Sugerăm să trimiteţi un ofiţer cu experienţă şi un psiholog american. spuse Brandon oprindu-se brusc cînd Pryce şi Leslie intrară pe uşă. Săptămîna trecută v-am recomandat să lăsaţi la o parte legăturile de peste ocean şi să vă concentraţi asupra materialului de aici. dragul meu.. ţinea o listă secretă a asociaţilor lui. retrag recomandarea sau.Aşa e. dar eu n-am zis niciodată că sînt de acord. Henshaw se îmbăta des şi spunea lucruri ciudate şi confuze cînd era în stare de ebrietate. . privind la Scofield şi spune ce ai de spus. am fost pur şi simplu neglijenţi. incitant aş spune. Eu sînt aceea. După cum susţin copiii Aliciei. Toni. interveni Antonia. asasinul.. la fel şi Frank Shields.Scuză-ne. Aceasta îl citi şi declară: .Foarte bine. amîndoi adolescenţi. -Asta e chiar o insultă! protestă Leslie.... revoc ordinul. Acum lasă inchiziţia şi spune-ne ce s-a întîmplat de ne-ai întrerupt o plimbare atît de plăcută. foarte bine!. . au nevoie de o mamă. spuse Leslie. este ca să putem comunica imediat. . Şi să nu se afle în cercurile londoneze. Pryce îi întinse faxul lui Leslie. soţul dispărut al lady-ei Alicia Brewster care a fost asasinată. sau poate greşesc?. Brandon.încetează.N-au nevoie de psiholog. răspunse Cameron. un specialist în comportamentul adolescenţilor ca să ne ajute.MI-5 de la Londra a găsit un teanc de însemnări într-un sertar încuiat al soţului englezoaicei. Dă-i-l. aşa e? . Toni i-l întinse şi Cam citi: S-au găsit hîrtii într-un sertar încuiat din care reiese că Gerald Henshaw.

sînt camere separate. unAustin mare.. MI-5.Un apartament?. evident. O să vă luăm mîine dimineaţă la ora opt. Pryce şi Leslie Montrose fură întîmpinaţi de Sir Geoffrey Waters.Avionul special al Corpului Diplomatic al SUA ateriza pe aeroportul Heathrow şi rulă apoi spre zona specială. Rezervările sînt pe numele domnului John Brooks şi . după părerea mea. Calitate extra.gros de treizeci de centimetri! . Totuşi. nu vă faceţi griji. Nu are nici un rost.. chiar ne trebuie aşa ceva. este de două ori pe atît de gros.Acest „Sir" nemeritat are şi unele avantaje.Sir Geoffrey? Numele meu este Pryce. . ei şi? Echipajul descarcă bagajele pasagerilor. . Bineînţeles că avem un dosar despre dumneata .De unde? întrebă politicoasă Leslie.Doamna Montrose. cu părul castaniu fin grizonat la tîmple. . .Sir Geoffrey Waters. Cameron Pryce. Leslie îl privi fix pe Waters..Fonduri extra. Va trebui să încercaţi să vă adaptaţi un pic. .O.. dar va trebui mai întîi să vă odihniţi. . bine aţi venit în Regatul Unit! Bagajul dumneavoastră a fost dus la maşină. Avem enorm de lucru. dacă nu mă înşel? spuse Leslie. adică ora prînzului după ceasul vostru.Fără îndoială că dosarul dumneavoastră. avea un aer uşor ironic. în vîrstă de cincizeci de ani. N-aş fi crezut niciodată. spuse Pryce.Face ca lupul*. ce exagerări! De asta îmi plac mie americanii. -Vă mulţumesc! . Renunţaţi. bătrîne? făcu Waters prefăcîndu-se surprins. . .Serios.O. pe care îl avem.Foarte bine. aţi văzut. .pe care o cunoaştem amîndoi. . .Semănaţi foarte mult în privinţa aceasta cu o persoană pe care o cunosc . ochii lui albaştri jucăuşi doreau parcă să transmită: aţi venit aici. Ofiţerul Serviciului englez de informaţii era un bărbat robust^de înălţime medie. la „Sir". şi şeful de la MI-5 dădu instrucţiuni personalului să le pună în portbagajul deschis al maşinii lui. ce mai face Beowulf Agate? . ca de obicei. şeful Securităţii Interne. V-am rezervat un apartament la Connaught în Piaţa Grosvenor. măi. .Măi. . un lucru trebuie lămurit de la bun început. vă rog. Acum este aproape şase.

cred că pot afirma asta.. .Propunerea voastră sună ca o muzică în urechile mele surde..Am putea face o pauză de o oră ca să ne spălăm şi după aceea să începem lucrul? .Probabil. Dacă întreabă cineva. . din strada Oxford. . dar sînt deosebit de nerăbdătoare să mă apuc de treabă. Am mai apelat şi altă dată la ei. Haideţi.Sper şi eu. Roma. Uite ce este. urcaţi în maşină.Totul merge ca uns. . şi urcă treptele spre intrarea renumitului hotel Hassler-Villa Medici. . Nu sînt deloc obosită. pe la şapte treizeci.. după atîţia ani. Aşa cum procedase şi la Cairo. wiilfîn engleza veche însemna lup (n. .Parcă am mai auzit placa asta! făcu Pryce.Aş vrea să vorbeşti între timp cu un tip pe nume Shields. Aşa cum ai spus. marca Dunhill. o întrerupse englezul.O să te ajungă oboseala imediat. o să vină o maşină să vă ia. şi nu invers. ora cinci după-amiaza Julian Guiderone. .). să zicem. întrucît nu putem scoate nici un fel de hîrtii din birou. ceea ce este foarte puţin probabil. într-un costum din mătase de culoare închisă cumpărat de pe Via Condotti. Dacă vă e foame. .Sigur că da. Copilul tău. . ce este? .domnişoarei Joan Brooks. . trad. dar noi am zburat de la vest spre est. puteţi să vă comandaţi ceva la room-service. Geof. protejată de soare de o copertină roşie. N-aveţi timp să coborîţi în restaurant. aţi venit aici ca să rezolvaţi cu o moştenire din partea unui unchi englez. .Treaba cu apartamentul e în ordine. străbătu trotuarul pavat cu piatră cubică al străzii Due Macelli. -Frank Shields? Bătrînul Ochi-Mijiţi? încarnat este pe acolo? .. frate şi soră. pe bulevardul Al Barrani. se opri o clipă în micul intrînd şi îş aprinse o ţigară cu bricheta lui de aur. *Joc de cuvinte: a doua parte a numelui lui Beowulf.Bineînţeles. copii. draga mea. la noi este abia amiaza. Privi . de la Washington.Pot să spun şi eu ceva? Vocea lui Leslie îi făcu pe ambii bărbaţi să se oprească.Cine este avocatul? întrebă Cameron. spuse Pryce. toate asperităţile au fost netezite. Cred că ştiţi de ce.Firma Braintree and Ridge.în ce mă priveşte sînt de acord. .

oamenii proveneau din Europa. căutînd placa de alamă care îl îndruma spre apartamentul dorit. Nimic suspect! Putea merge mai departe. la intervale de o secundă între bătăi. Guiderone trecu pe sub copertina roşie. o superioritate înnăscută datorată trăsăturilor.cu privirile plecate. îşi dădea seama că radia o autoritate firească. Uşile ascensorului se deschiseră. pînă la statuile lui Michelangelo şi ale contemporanilor săi. într-un fel sau altul toţi fuseseră compromişi de Ciobănaş. Imaginile pictate pe pereţi erau diverse . în încăpere se făcu linişte. Remarcă privirile clienţilor hotelului. Unii erau reporteri cunoscuţi. Nu se simţea îngrijorat. Rămase un timp nemişcat. Pereţii acestuia erau acoperiţi cu scene din istoria vechii Rome. O dată ajuns îi privi. predoininînd auriul. Cînd ascensorul se opri. ţinutei.Ştiu că unii dintre dumneavoastră aţi fost forţaţi să veniţi aici. o parte lucrau în calitate de consultanţi financiari sau în consiliile de administraţie ale celor mai importante ziare. de la treizeci pînă la şaizeci de ani.spre capătul vestitelor scări glorificate de Byron.de la cursele de care de la Colosseum şi fîntînile arteziene. Şi asta îi făcea întotdeauna plăcere. liderul suprem al clanului Matarese. Toţi cei aflaţi în cameră aveau legătură cu profesia de ziarist. alţii redactori şi editori de renume. şi avea agăţat de clanţă un mic cerc albastru. ocupate în exclusivitate de bărbaţi. Acesta se afla tocmai la capătul coridorului. Statele Unite şi Canada. pe dreapta. Guiderone păşi pe coridorul acoperit cu un covor gros.. roşul şi albastrul. unde erau ascensoarele. în mijlocul încăperii se aflau patru rînduri a cîte patru scaune. Intră ultimul şi apăsă butonul etajului cinci. Se auzi un clic şi Guiderone pătrunse în apartament. Vîrstele acestora erau la fel de variate ca şi naţionalităţile. albul. Bătu de patru ori în uşă. Julian Guiderone se îndreptă cu paşi lenţi spre pupitru. încercînd să descopere vreun bărbat sau vreo femeie care să iasă grăbiţi de undeva . Sper în modul cel mai sincer că vă veţi schimba . Era obişnuit să atragă privirile. Se îndreptă imediat spre stînga. în culori blînde. toate cu faţa spre un pupitru. care aşteptau şi ei. educaţiei. zîmbi binevoitor şi li se adresă: . uşile de sticlă se deschiseră şi intră într-un hol luxos de marmură.

Vom începe cu primul rînd din stînga mea. Se opri brusc. iar chipul lui exprima un soi I de dezgust. însoţită de creşterea nebunească a preţurilor necesită reevaluarea economică. de judecător cu totul şi cu totul neutru. ci mai degrabă un om binecuvîntat cu o mare bogăţie. scăderea resurselor de hîrtie. vorbi francezul care şedea lîngă englez. Se impune o suplimentare a capitalului cu mult peste cea prevăzută de directorii de laGuardian. Terminase. în acest sens. sau fuzionarea cu altă publicaţie. ar putea pierde foarte mult. Conform solicitării. nu pot decît să reiau şi să confirm calculele făcute de colegul meu englez. vorbind cu lehamite. al tuturor. aşa cum se simţea limpede din vocea lui. Eu sînt un fel de arbitru.Le Monde. aşa că aş vrea să aud rapoartele dumneavoastră. Daily Express. Paris. care nu are nici un fel de interese de nici un fel poate să diagnosticheze maladia financiară care a invadat ţările noastre civilizate? Consider că numai un astfel de om o poate face. Singura soluţie este o infuzie masivă de capital din exterior. de caii mei. am purtat şi eu convorbiri foarte .Sînt principalul consilier pentru investiţii la Guardian.. de echipele mele sportive.. de investiţiile mele. care nu depinde de nimeni. Pentru a-mi împlini destinul. Lyon şi toată Franţa. . însă. decît să conduc ceea ce este. Dimpotrivă.. apoi adăugă liniştit: am avut întîlniri strict confidenţiale cu omologii mei de la Independent. întrucît secţiunea noastră se ocupă în special de structura financiară. Cine altcineva decît un om cu resurse nelimitate. Sînt convins că îl am. . dar chiar şi acest lucru este lipsit de semnificaţie în perspectiva îndepărtată.. de hotelurile mele. pentru că nu urmăreşte să cîştige ceva. Irish Times şi de la Evening News din Edinburgh. domnilor. din Manchester.opiniile şi veţi reuşi să înţelegeţi caracterul progresist al obiectivelor noastre. domnilor. am nevoie.. de sprijinul dumneavoastră. de fapt. spuse englezul. Marsilia. vă asigur că aş prefera să mă ocup de afacerile mele răspîndite în întreaga lume. Nu sînt un monstru.. Pe lîngă inflaţia normală. Estimările vorbesc de la sine. o consolidare. de fapt. o revoluţie economică spre binele nostru. Omul de la Guardian făcu o pauză. am întocmit prognoza pe termen lung referitoare la pierderile tot mai mari ale ziarului în următorul deceniu.

Am înţeles . . Ce părere aveţi? Nu se auzi nici un murmur de dezaprobare. a cărui faţă zbîrcită vorbea despre nopţile nedormite şi excesul de whisky. Cînd mă voi întoarce. Le Figaro şi Herald din Paris. O singură tipografie poate servi azi cel puţin şase ziare. motoarele care pun în mişcare strădaniile noastre. Sper să dea roade. spuse fiulfCiobănaşului. statutul dumneavoastră se va schimba. . Dar vă rog să mă credeţi. forţa motrice a ziarelor noastre. în momentul de faţă sînteţi membri subordonaţi . -Fireşte! Bineînţeles! . interveni al patrulea de pe acelaşi şir. .Entuziasmul dumneavoastră merită să fie aplaudat.să îndrăznesc să spun mai puţin importanţi? . vor acţiona concertat. Progresul tehnologic din domeniul operaţiunilor computerizate de tipărire şi de editare face situaţia imposibil de controlat. dar să nu pierdeţi din vedere faptul că trebuie să operaţi în cel mai desăvîrşit secret. cu ochi vii.Să trecem acum la rîndul al doilea. un canadian tinerel. Los Angeles Times şi The Wall Street Journal care abia aşteaptă ocazia. şi anume The New York Times şi Guardian. II Giornale de la Roma şi Die Welt din Germania.Puteţi să adăugaţi pe listă şi Globe and Mail din Toronto şi Edmonton Journal. continuă Guiderone. o voce care va trebui ascultată. The Washington Post. Aceştia sînt oamenii aflaţi în linia întîi a frontului care raportează zilnic ştirile pentru cititorii din întreaga lume. conştient de faptul că se afla în elita ziaristicii mondiale. cum spunem noi americanii .adică ziariştii înşişi.ai respectivelor dumneavoastră consilii. Cînd vor fi în respectivele posturi. spuse un american chel. Ei spun că asta se numeşte supravieţuire. -Acum al treilea rînd.Nu există nici o îndoială în privinţa asta. Pentru supravieţuire. voi încerca să iniţiez convorbiri preliminare cu WinnipegFree Press şi Vancouver Sun! . Am relaţii la The New York Times. prin intervenţii dure. Din cîte înţeleg. iar mîine douăsprezece.Poţi s-o laşi mai uşor cu exagerările. spuse un american mai în vîrstă cu voce răguşită. . în vîrstă de vreo cincizeci de ani. secţiunea dedicată consiliilor de administraţie a principalelor noastre publicaţii internaţionale.discrete cu reprezentanţi ai conducerii de la France Soir. Veţi deveni fiecare un factor major.

observă parizianul. Noi publicăm'„evenimentele". să nu exagerăm. sînteţi autorităţi recunoscute. domnilor. eşti dat dracului de deştept. Dumneavoastră modelaţi opinia publică din întreaga lume industrializată. .. aspectele pozitive şi minimalizînd orice eventuală reacţie negativă. le scoatem. cuvintele dumneavoastră străbat oceanele şi continentele cu viteză electronică. La urma urmelor. meneer. .îl veţi menţine cu siguranţă pentru că veţi prezenta. colegiile de redacţie ale celor patru mari publicaţii ale lumii. evenimentele cu mare acurateţe..Şi acum. . spuse un ziarist din Franţa. îl întrerupse americanul cinic. n-am ales-o eu. aprobarea sau dezaprobarea dumneavoastră pot să ridice un candidat sau să-l distrugă. Nu prea avem de ales. dumneata eşti nechematul din interior. dar vă ştiu pe toţi patru după reputaţie. exact aşa cum s-au] petrecut. vasul amiral al uriaşei flote de peste două sute de publicaţii internaţional e. adăugă un reporter olandez. fiecare în parte. nu să le lăsăm să decadă. meneer.Iar dumneavoastră sînteţi. . trebuie să fim realişti. importante din Europa şi din cele douăAmerici.E o meserie care mi-a fost impusă de alţii. . subliniind. evident. . -E chiar şi mai bine. apăreţi pe ecranele televizoarelor. . spuse olandezul. poate cel mai deosebit prin scopul său.Sper din toată inima să-mi pot menţine acest statut. Influenţa dumneavoastră este uriaşă. . Sînteţi lideri în domeniile dumneavoastră de activitate. spuse Guiderone.Cît se poate de adevărat -das stimmtl interveni şi un reporter german.mesajul. de minţi luminate. să contribuim la progresul ţărilor noastre. -Haideţi. profesionişti: recunoscuţi în cadrul celei de-a patra forţe în stat. . cel de-al patrulea şi ultimul nostru rînd. Sînteţi un mare politician. . Indiferent care au fost indiscreţiile dumneavoastră din trecut .nu le vom exploata niciodată-.. ele pălesc în faţa talentului dumneavoastră. rîzînd.Spuneţi foarte mult doar în cîteva cuvinte. domnilor.C 'est vraţ.De acord. Tres bien. Nu cunosc personal decît pe doi dintre dumneavoastră. ziarişti extrem de talentaţi şi convingători. Aşa cum spune englezul.

pentru că ai timp să reflectezi. un tip opus reporterului cinic de mai înainte. Picioarele lui mici şi grase atîrnau şi nu ajungeau pînăla pămînt. Majoritatea conducerilor televiziunilor îţi susţin opiniile pentru a părea imparţiale. întotdeauna a făcut aşa. -Asta a fost înainte de televiziune. adăugă ultimul din cei aflaţi în rîndul al patrulea.. englez după accent. veţi fi ridicaţi în poziţii de conducere. iar părerile voastre vor fi acceptate fără crîcnire. Şi asta.S-a făcut. Poate fi interpretat în diferite feluri.Sînteţi prea măgulitor. înecîndu-se cu cuvintele. mein Herr. ca noi să fim de acord cu ceea ce sugerezi dumneata să subliniem prin reţeaua noastră de ziare. pentru că acesta limitează alternativele.ne dăm seama că sînteţi în momentul de faţă la nivelul cel mai de jos al ştafurilor voastre editoriale. .Ceea ce înseamnă. Pui carul înaintea boilor. . Prin anumite procedee despre care nu este necesar să aveţi cunoştinţă. O vreme nimeni nu rosti o vorbă.E ceva în ce spune el. nu-i aşa? întrebă fiul Ciobănaşului. Auzim tot mai des cuvintele „Urmează o reclamă plătită" sau invers „Aceasta a fost o reclamă plătită de comitetul pentru sprijinirea senatorului cutare".Numai într-o anumită măsură. dar lucrurile se vor schimba. spuse el. spuse americanul cel insistent.noi . Gunther. -Asta înseamnă că vom reprezenta întotdeauna ceva. un italian. . cu părul alb. este procesat pe loc.„A sugera" este un verb atît de flexibil.Reiterez ceea ce am menţionat pentru secţiunea a doua . .spuse Guiderone. obiectă fiul Ciobănaşului. pe cînd ea nu are. oprindu-şi cîte puţin privirea asupra fiecăruia dintre oamenii din ultimul rînd. zise alt american. puhavă trăda o existenţă sedentară. interveni un german corpolent. îl prefer pe „a sfătui". Cînd vorbeşti. eu . . spuse el. răspunse un al treilea editor.membrii celor patru consilii de administraţie . televiziunea ia în seamă cuvintele dumitale. Faţa ridată. Astăzi cei care au nevoie de presă cumpără televiziunea! Acolo se modelează opinia publică! . . Altfel pierdem totul. Acolo totul se petrece rapid. în cele din urmă italianul rupse tăcerea: .Sînt convins că aşa va fi.

mai ales că una era fosta lui soţie.Bineînţeles. cu plăcere! Ambiţiosul canadian se ridică imediat de la masă şi se duse repede spre bar. ■ . domnule.Nu proferez ameninţări. Atunci ne întîlnim acolo peste cinci minute.Bineînţeles.O să vă aştept. ştiu şi eu? . . Trebuie să mai dau un telefon. Cred că reuniunea noastră s-a încheiat. tinere. Julian Guiderone nu s-a mai întors. Caută o masă mai ferită.Mi-a părut rău cînd am auzit. cu ochii holbaţi: murise. Printre ultimii fu canadianul cel entuziast. Fiul Ciobănaşului scoase un pacheţel din buzunar şi vărsă conţinutul în paharul tînărului. Pe neaşteptate. spuse Julian. în hol? Cred că avem nişte cunoştinţe comune în Toronto.un salariu pe care nu visam să-l pot obţine nici peste zece ani. . . Cu mare plăcere! . Doamne. am rămas fără trabucuri cubaneze. . domnule.. Recunosc că eram foarte ambiţios şi m-am purtat cam urît cu ea în ceea ce priveşte profesia. „Cunoştinţele" nu erau persoane apropiate tînărului canadian. tînărul canadian MacAndrew sorbi din pahar.Spune-i prietenului meu că a trebuit să dau un telefon. Guiderone rosti cîteva nume. ce-ar fi să bem ceva jos. . Vrei să-mi cumperi cîteva de la barul din hol? Uite o bancnotă de zece mii de lire. Membrii adunării convocate de Matarese părăsiră în fugă încăperea. după care chemă chelnerul. MacAndrew. atingîndu-i uşor cotul tînărului. . . spuse Guiderone. . .Foarte bine. Mă întorc imediat.O. după ce mi-am dat doctoratul în finanţe şi management la Universitatea McGill. a venit o ofertă de la o firmă din Montreal .... domnule. eram foarte plin de mine.Scuză-mă.Si.înţeleg. .O. Nu fac decît să deschid ferestrele posibilităţilor. îl întrerupse Guiderone. Acum că am terminat cu afacerile. Ştiţi..Probabil că a fost vina mea. Aş vrea să ştiu ce mai fac. Treizeci de secunde mai tîrziu cădea peste masă. signore. dar faptul că Guiderone îşi amintea de ei îl entuziasma. Aşteptîndu-l. Primisem o mulţime de oferte nu foarte bine plătite.

ei. cînd se descoperiseră camere telescopice de luat vederi în clădirile aflate pe partea cealaltă a străzii late. spre intersecţia cu Via Condotti. aprovizionarea la scară globală. una dintre cele mai aglomerate zone comerciale ale lumii.deşi naiba ştie cum supravieţuise cu ea. umplîndu-i din nou ceaşca cu cafea lui Cameron. şi acoperite cu un scris mărunt. Dar subclasele? Oamenii fără instruire şi paraziţii sociali? Să facă ceea ce au făcut în secolele al X VUI-lea şi al XlX-lea! Să-i obligăm să se perfecţioneze! Se poate. să bea un cappuccino şi să-şi facă ordine în gînduri. Nu avea de gînd să cumpere nimic. televiziunea şi cinematograful.erau bucăţele de hîrtie rupte dintr-un blocnotes.Pentru începători. vorbea prea mult. Măsura de precauţie data de pe vremea războiului rece. sosiseră la sediul MI-5 cu mult înainte de ora opt. Majoritatea fuseseră apoi împăturite cu grijă de mai multe ori de parcă urmau să fie ascunse sub o piatră sau într-o scorbură.Ce înţelegeţi din toate astea? întrebă Waters. spuse Pryce. realizaseră mai mult decît orice altă organizaţie de elită din lume. . dorea să se aşeze la o măsuţă într-o cafenea mică. Problema rezolvată. Aşa a fost construităAmerica! Oare? Chiar aşa s-a petrecut? Sau a fost altceva? în camera luminată cu neon de la Serviciul britanic de spionaj MI-5 storurile erau trase. ceea ce înseamnă că nu . servicii. Te infiltrezi şi promiţi sau şantajezi. Totul este scris în coduri întîmplătoare. clasele de jos stau la coadă ca să-şi capete porţia . Pryce şi Montrose fuseseră luaţi de la Connaught la ora şapte treizeci. Nimic nu-i mai putea opri! Curînd vor stăpîni planeta. în entuziasmul lui. Caută un înlocuitor. cine poate să reziste? Profiturile cresc necontenit." Guiderone o luă înapoi. El. Ţinînd ceştile de cafea. şi acum ziarele din toată lumea. Sub controlul lor se aflau industrii întregi. adică Matarese. pare limpede. Fusese simplu . oferite de Geoffrey Waters fără „Sir".mizaseră pe lăcomie. . se aplecaseră imediat asupra însemnărilor găsite în sertarul încuiat al lui Gerald Henshaw din casa Brewster din Belgrave Square . Mesajul lui codificat către Amsterdam avea să fie descifrat rapid şi executat întocmai: „Canadianul era primejdios. grăbit şi abia lizibil.Fiul Ciobănaşului coborî treptele şi se îndreptă spre birourile American Express.

. ăsta înseamnă ceva: cj/-liniuţă-M-liniuţănu-\imuţă-bf din nou.Cîteva din aiurelile astea sînt aşa de simple că devin de-a dreptul ridicole. Ca mulţi alţi tineri din familii înstărite.Nu e puţin trasă de păr? întrebă Leslie. în ordine alfabetică. draga mea. aşa credem şi noi.De unde ştii? întrebă Cameron. Ce ziceţi de ăsta? Veteranul de la MI-5 alese un alt bileţel din teancul de pe masă. probabil în Insulele Cayman. spuse Cameron.Exact.Le-am încercat şi răsîncercat.Ar fi putut să-l scrie direct.Eu nu sînt expert. Am pus numele în secvenţe aritmetice şi geometrice. . adăugă el.. . spuse Geoffrey. de cred că pînă şi computerele au simţit nevoia să se urce pe pereţi. .Un cont de bancă. în engleză obişnuită şi în argo . conţinutul nu are sens pentru nimeni decît pentru el.Henshaw nu vorbea nici o limbă străină. punct. Nu există nici un fel de consecvenţă. . Ce naiba o fi însemnînd? în schimb uitaţi-vă. care ţinea o bucată de hîrtie în mînă. A fost singura notă amuzantă în timpul discuţiilor cu ei. spuse Waters. De regulă asta îl scotea din minţi. alternativ. Nu are nici o majusculă. spuse Leslie. . Uitaţi-vă aici. . . au călătorit foarte mult şi vorbesc acceptabil franceza. numai litere mici: Hg-liniuţă-sMiniuţă-o/* punct. la fel ca cel din Amsterdam. Şi noi am ajuns cam la aceeaşi concluzie. Totul cu litere majuscule. vorbeau în franceză.există nici un cod de bază. Am să vi-l citesc. Descifrarea este confirmată şi de faptul că bileţelele sînt împăturite de mai multe ori. spuse Pryce. sinonime şi antonime. întorcîndu-se la masa rotundă de stejar şi aşezîndu-se pe scaun. aşa e de clar. punînd bucata pe masă: „MAST/V/APR/TL". -Nuînţeleg. bătrîne. asta e clar. iar lor le făcea evident o mare plăcere. . fiecare text este diferit şi probabil că va trebui descifrat în mod separat. Cînd voiau să-şi transmită unul altuia ceva. . dar aţi încercat metodele uzuale de decodare? . ca Henshaw să nu înţeleagă. Şi numărul de telefon. ca să încapă în locuri foarte mici.Nouă nu ni se pare.De la copii. -Este o anagramare foarte simplă: Amsterdam via Paris telefon. . spuse Leslie.

„Ai grijă ca treaba să se facă. .Dar Cam susţine că omul a inventat codul numai pentru el însuşi. Geof. Lady Alicia şi primul ei soţ. se întinse şi se îndreptă spre fereastră. apoi. îţi trag mereu clapa. prietenii. Notele lui de plată erau considerabile.Fereşte-te de amatori. Pot să jur că dacă tipii care au creat Enigma ar fi codificat în felul acesta. treptat. Oricum. -Are dreptate. . erau adevărate modele de virtute şi îşi foloseau averea şi influenţa de care se bucurau pentru cauze foarte nobile. Sare de la ridicolul simplist la sublimul indescifrabil. .dar nu m-ar surprinde prea tare. . La început Henshaw a fost acceptat. vecinii. Se spune că era infidel şi consuma exagerat de mult alcool. a început să piardă teren.Nu există nici un cadavru. încuviinţă englezul. în afară de bîrfe au existat şi dovezi concrete. medicii .Mi se pare normal.Da.Evident. .. rapoarte ale poliţiei referitoare la accidente săvîrşite sub influenţa alcoolului. . colonele.Cum aşa? făcu Leslie. Din cîte ştim. băieţii de la cifru ar mai lucra şi astăzi la ea. aşa cum au confirmat numeroasele cîrciumi care îi refuzaseră accesul. Tot nu se ştie pe unde este? . o parte neglijabilă. şi nu lasă cadavre în urmă. Pînă la urmă.tot tacîmul? . Scofield mi-a spus că Matarese ucide fără a angaja ucigaşi. este unul dintre membrii cei mai importanţi. Daniel. Erau un cuplu deosebit de reUşit din toate punctele de vedere.Asta este. răspunzi de ea şi nu e voie să rămînă nici o urmă. Unde propuneţi să mai mergem? . exclamă dezarmat Waters.Cînd a intrat în scenă Henshaw? întrebă Leslie. a fost cu totul altceva.a existat numai în capul lui. Dădu puţin la o parte jaluzele şi privi afară ." Aşa înţeleg eu lucrurile.. Parcă a dispărut de pe faţa pămîntului. băncile.Cameron se ridică de pe scaun.dacă a fost ucis . -A.E un gînd sinistru .N-avem nici un indiciu. spuse Pryce. avocaţii. spuse Waters. era prea prost ca să fi ajuns mai sus. . spuse Leslie. . .nu putea fi prost şi nici neglijent. De aceea este atît de greu de înţeles . Dar ucigaşul lui ..Presupun că aţi vorbit cu rudele.Vrei să spui că Henshaw făcea parte din Matarese? .

sînt încă foarte afectaţi. Geof. lady Alicia a emis un cec de vreo două milioane şi jumătate de lire pentru „Viaţa Sălbatică". iar eu am să-mi pun jacheta antiglonţ. în special băiatul e ca un tigru. . are un fizic de jucător de rugby. spuse Pryce.. de fapt amîndoi sînt foarte drăguţi. sînt asaltaţi de păsările de pradă . în zona „inghinală". . prietene. i-a aruncat afară unul după altul cu cîte un şut. .Ai întrebat unde vrem să mergem în continuare. Chiar înainte de a muri.E mai mult decît o presupunere. A dat afară trei . Băieţii noştri au fost impresionaţi. -Aşa am presupus eu. căci au fost foarte ataşaţi de mama lor. spuse Leslie. iar al treilea are probleme.la copii. trei.rude pe care abia dacă le cunosc. spuse Cameron.chestiunea cea mai gravă a fost dezvăluită de firma de contabilitate care se ocupă de asociaţia „Viaţa Sălbatică" a lady-ei Alicia şi care susţine că Henshaw ar fi deturnat fonduri. o armată de reporteri de la ziare de doi bani. dar pot să pun pariu că e adevărat şi că e vorba de o sumă mare de bani. în plus. a cîştigat chiar şi cîteva medalii la campionatele interşcolare din Midlands. -Avem şi noi metodele noastre. avocaţi care emit fel de fel de pretenţii neruşinate faţă de Henshaw.Nu tocmai. dar şi extrem de deprimaţi. dar n-au dat amănunte ca să-i protejeze opera de caritate. Are doar şaptesprezece ani. Geoffrey. Nu vor să dea amănunte. este o persoană foarte plăcută.nota bene. -Altfel. nu? -Arată de douăzeci. Copiii ei au scăpat cîteva vorbe despre asta. îşi ocroteşte sora mai mică. Eu cred că acum ştii răspunsul .Bineînţeles. deşi s-ar putea să nu avem nevoie de ele. Geof. . Doi dintre ei au mîna fracturată.. . . Dar chiar dacă am avea numărul contului.O să fim foarte blînzi. bătrîne. .De ce spui că băiatul e un tigru? întrebă Leslie. nu unul sau doi . bătrîne.Parcă ar fi o bombă cu efect întîrziat.trei ziarişti care o luaseră la întrebări. Sînt în oraş şi se învîrt prin casa aceea veche din Belgrave Square. Putem să-i contactăm? . ar fi greu să intrăm pe el. -Banca din Insulele Cayman. Este un luptător. Dar trebuie să vă previn. de teamă să nu piardă alţi sponsori.

Şi tu. Plasele sînt cam grele. draga mea. Geof? .Sir Geoffrey! exclamă încîntată fata. luminînd mobila în stil antic şi tablourile de pe pereţi. Deşi are numai cincisprezece ani. .Nu putem să nu îmbătrînim. Ce legătură are moartea mamei noastre. Geoffrey.aici scaunul e tot scaun. este un loc prietenos .. . copilă? Capăt un pupic pe obraz? întrebă Waters uitîndu-se la fată.. dimpotrivă..Măi. Cei doi îi salutară cu o uşoară reţinere. iar canapeaua a rămas canapea. a cîştigat Campionatul interşcoli pentru juniori doi ani la rînd. urmat de Leslie şi Cameron. nu v-am învăţat chiar nimic?. apropiindu-se de el. linişteşte-te. întinzîndu-i mîna. . Soarele de dimineaţă îşi trimitea razele prin fereastra largă.. 15 Roger şi Angela Brewster se ridicară deodată din fotoliile aflate în salonul de la parterul vilei din Belgrave Square. îl sărută pe Waters şi se adresă apoi celor doi vizitatori: Nu-i aşa că e încîntător? .Iar eu prind fluturi. spuse Leslie.Nu înţeleg. Cînd îi vedem. spuse Roger Brewster.Foarte bine . Nu. cu Armata Statelor Unite? -Aparent. Sir Geoffrey." Geoffrey Waters intră primul. Spune ora şi vei fi aşteptat. parcă totul striga „relaxează-te.. Apariţia lui avu un efect imediat asupra celor doi adolescenţi. .Bună dimineaţa. dinArmata Statelor Unite şi agentul special Pryce de la CIA. dar nu e obligatoriu să fim bătrîni. Cei care poartă . adăugă şi băiatul. Geoffrey. . măi.Mîine. Şi fiul meu face lupte. locotenent-colonel Montrose.. asasinarea ei. Daţi-mi voie să vi-i prezint pe cei doi parteneri ai mei. . dar am să fiu alături de voi chiar dacă superiorii mei mă degradează şi mă fac soldat de rînd sau mă dau afară din armată. răspunse Leslie. Aerul somptuos al încăperii nu-i diminua nota de confort. Roger.-A început să-mi placă. dar mă descurc.Scuză-mă. nu dau mîna cu tine dacă nu-ţi schimbi modul de a mă saluta. . o întrerupse Cameron. spuse atletul Brewster strîngîndu-i mîna.. nimic. ..

De fapt.Dumnezeule mare! exclamă Angela Brewster. în ultimele cinci zile nu au avut cum să ia legătura cu mine..Să ne spuneţi tot ce ştiţi despre Gerald Henshaw.N-au mai ţinut-o în ultimele trei săptămîni. —Aş fi mult mai speriată dacă n-ar lua legătura cu mine.cu instrucţiuni la ce număr şi la ce oră să sun şi vocea înregistrată a celui care îmi dă ordine. irosea banii . deci fiinţe imperfecte. Afirmă că îl vor ucide dacă nu fac tot ceea ce îmi cer ei.în orice clipă. inventînd scuze.Am spus celor de la MI-5 tot ceea ce ştim.Şi asta nu vă sperie? exclamă Angela Brewster. mă testau: Unde sîntem? Care este dispozitivul de securitate? Ce putere de foc avem? Lucruri de felul ăsta. fetiţo. absolut totul.Mă surprinde faptul că mama voastră tolera toate acestea. . era afemeiat. lista părea să nu se mai termine. sau mai mulţi la 184 CIA. Curînd va trebui să apară un mesaj . cît şi pe cei pe care îi fura -. . Şi să răspundeţi la întrebările pe care o să vi le punem.răspunderea pentru moartea mamei voastre mi-au răpit fiul. interveni şi Waters.un telefon dat de la un post public . dar inutile.atît pe cei pe care îi primea. . minţea cînd nu putea fi găsit. se purta arogant cu servitorii cînd lady Alicia nu era de faţă. deci ştiu că sîntem în Londra. Sistemul nostru de securitate a fost complet modificat în ultimele cinci zile. spuse Cameron. spuse Leslie. . informaţiile furnizate de mine au fost exacte. . Sîntem oameni. Poate că noii noştri prieteni vor sesiza ceva ce nouă ne-a scăpat. .Te rog. . în clipa în care am aflat că există un turnător. în dimineaţa aceasta am sunat la Langley. răspunse Leslie. . Angela dragă.E îngrozitor! spuse şi fratele ei.. răspunse Pryce.Şi ce putem face noi? întrebă Roger Brewster. Mi se transmiteau instrucţiuni pe care le aduceam la îndeplinire.Povesteşte-ne. . Copiii începură să vorbească despre lipsurile lui Henshaw: se îmbăta adesea.Cînd vă aşteptaţi să primiţi din nou veşti de la ei? întrebă Angela Brewster. . Cum ţin legătura cu dumneavoastră? . . .

la început s-a purtat frumos cu ea. -Aşa cum am aflat mai tîrziu. -Lucruri pe care le-ai aflat treptat. -Noi. -în privinţa asta era de-a dreptul genial. Mi-a spus că Henshaw i-a cerut să . dar veneam acasă vara şi în vacanţe.De ce? Pryce se uită la Geoffrey Waters. Albans şi am stat de vorbă cu omul. atîta tot. O vreme mi-a plăcut ticălosul şi mie. doar că nu vedea lucrurile pe care ceilalţi le vedeau.A amuzat-o.Da.Angelei nu. răspunse Angela cu o voce blîndă. El şi mama se aflau la Bruxelles. femeile. mai ales în ultimii şase ani.A fost problema cu serviGe-ul din St.Ăsta e un mit. Vreau să spun că nu le-ai remarcat pe toate dintr-o dată. -Absolut. . sîntem mai perspicace.Şi ţi-a fost suficient ca să-ţi schimbi părerea? interveni Cameron. să-şi ascundă viciile. dar mie mi-a plăcut. Proprietarul service-ului credea că vorbeşte cu Gerry. surioară. ci bani gheaţă. nu-i aşa? Trebuie să fi existat ceva care să te facă să începi să gîndeşti aşa. interveni Roger. remarcă Pryce. îţi aminteşti? -Aşa este.Ce te-a făcut să treci de partea surorii tale? întrebă Leslie. De altfel. alegîndu-şi cuvintele. . aşa că am luat Bentley-ul ei pînă la St.Toate lucrurile pe care vi le-am povestit.Dar voi eraţi aproape tot timpul plecaţi la şcoală. . era a unsprezecea oară în ultimul an şi jumătate cînd Gerry ducea Jaguarul la reparat. nu cecuri sau ordine de plată. Cei doi se priviră. în preajma ei devenea şarmant şi iubitor. fu de acord băiatul. domnule. . uneori şi în week-end.-Ar fi trebuit să-l cunoaşteţi pe Gerald Henshaw ca să înţelegeţi. . aşa ţi Roger? Au telefonat că Jaguarul e gata. care dădu din cap nedumerit. Mama nu era proastă. Henshaw a ştiut să se ascundă. sincer. la o acţiune a „Vieţii Sălbatice". apoi Angela fu cea care vorbi: . nu credeţi? . răspunse băiatul. . A spus că nu-idă maşina dacă nu plăteşte cu bani gheaţa. . Albans. presupun.

Da. dar mi s-a părut curios de ce s-a dus cu maşina tocmai la StAlbans.. . aproape trei mii de lire? explodă Waters.Restul era trecut la „diverse". spuse Roger. Era doar manopera pentru bara de şoc care fusese scoasă şi revopsită.Ei bine. Companiile de asigurări verifică de regulă reparaţiile. interveni Cameron.Probabil pentru ca mama voastră să nu afle de accidente. . domnule. tocmai asta este. . Mamă.. Ai descoperit despre ce era vorba? . dar mama nu era oarbă. spuse Leslie..trimită facturile contabililor mamei. din Londra? Noi lucrăm cu ei de ani de zile. .Ăsta nu-i un motiv să ceri să ţi se plătească cu bani gheaţă..Şi mai ce? insistă şeful de la MI-5. . . Ar fi trebuit să vă spun că omul a fost foarte surprins constatînd că nu eram Gerry. -Aşa mi-am închipuit şi eu.S-ar putea. Cum a ajuns ticălosul la suma de trei mii de lire? .Cee? făcu uluit Pryce. .Mi-e teamă că nu! Oricum nimic din ceea ce era pe factură nu indica aşa ceva. nu putea să nu remarce că lipseşte o maşină. Probabil că maşina era făcută praf.Două mii şase sute. plus spălarea interiorului.Mi-a spus să-l întreb pe „bătrînul". aveai banii? întrebă Leslie. .înţeleg ce vrei să spui. căci Gerald nu se obosea să-l ducă în garaj. mai ales Jaguarul roşu care era parcat întotdeauna în faţa casei. N-a anunţat accidentele. domnule Pryce. ba chiar fac nazuri. Şi şi-a imaginat că o să scape? .. Gerry nu a apelat niciodată la asigurări.Nu cred că s-a gîndit la asta. 186 . care nu prea se grăbesc să plătească. pentru că în felul acesta au o primă mai mare. . .Mulţi nu le anunţă. De ce n-a dus-o laservice-ul Jaguar de aici. . răspunse Roger Brewster.. .Şi ajustificat cumva acele „diverse"? .Şi. Nota de plată pentru reparaţia din ziua aceea era de două miişase sute şaptezeci de lire. domnule. voiam să aduc maşina acasă. fiind obliga^ să călătorească mult ne deschisese conturi de urgenţă mie şi . Nu cred că mi-ar fi spus suma la telefon dacă ar fi ştiut că sînt eu.Ştiu şi eu.

inclusiv adresele şi numele lor. .şi mi-a spus că ce era în plus peste preţul plătit să opresc pentru deranjul meu. .V-aţi dus la mama voastră să-i spuneţi? . M-am oprit la o bancă. L-am aprobat. Mă gîndeam să angajez pe cineva să aducă înapoi Bentley-ul. Şi m-a lăsat cu gura căscată. un şarlatan.Şi ai făcut-o? întrebă Pryce. că ea stricase maşina. -Aveai de gînd să-i spui mamei tale? întrebă Leslie. . Albans.Şi cum aţi aflat? întrebă Cameron. faptul că nu mai era primit în unele restaurante şi cluburi particulare. adăugă băiatul. am scos banii şi m-am întors la St. -Rog era foarte furios. să văd dacă are vreo explicaţie rezonabilă.De ce n-ai pomenit niciodată despre asta în timpul anchetei? -Nu a venit vorba. că îi făcea impresia unui deget sîngerînd. Mai întîi a scos trei mii de lire . L-am căutat şi l-am rugat să afle tot ce poate despre Gerry. Femeile cu care se ducea.Bineînţeles. şi mi-a spus că ceva nu e-n regulă. . simţea bine cu el.Mă gîndeam să discut mai întîi'cu Gerry. dar mama se. ¿ . Spunea că este ostentativă. Gerry era un ticălos. dar nu voia s-o necăjească.or el n-a avut niciodată atîţia bani .Şi ai înghiţit chestia asta? .La naiba. a traversat o perioadă .A spus că mama a condus fără suficient ulei şi cu benzină de calitate inferioară şi de aceea motorul a trebuit să fie schimbat. ceea ce nu face prea des. . răspunse Roger.Angelei.Nu imediat. Nimeni nu ne-a întrebat : cum am aflat cine este cu adevărat Gerald Henshaw. Apoi mi-a cerut să nu-i spun nimic mamei. accidentele. trebuie să încercaţi să ne înţelegeţi. Nu era genul ei. Apoi ne-am amintit că avem un văr care este avocat în Regent Street. nu! Mama nu putea să sufere maşina aia din cauza culorii. . A stat de vorbă cu mine. . interveni Angela. .Cum aşa? întrebă Geoffrey Waters. . O factură de reparaţii pentru un automobil nu vă poate spune chiar atît de mult. Geoffrey. După ce a murit tata. pentru că dintotdeauna am ştiut lucrul acesta.Şi atunci a ieşit la lumină toată povestea aceea urîtă.

Loviturile sacadate de ciocan. răspunse Cameron.Cred că „diversele" alea sînt foarte interesante.Cred că am aflat cam tot ce era de aflat aici. . n-aş fi fost niciodată de acord cu aşa ceva. interveni Sir Geoffrey Waters. Aranjamentul meu cu el era cumva la limită. îmbrăcat într-o salopetă unsuroasă arăta ca un om care lucrează din greu ca să-şi asigure existenţa. Am fost foarte surprins.O. Cînd avea cîte un necaz cu Jaguarul roşu. spuse Pryce care fusese prezentat vag drept consultant american al Serviciului britanic de spionaj.Da. un tip greoi şi îndesat. domnule.. -Aranjamentul. A ajutat-o însă să iasă din impas.groaznică. -Nu vreau să dau de bucluc. La un moment dat. vîjîitul burghielor şi zgomotul macaralelor pneumatice se auzeau de la distanţă. Acum încotro? • . te rog.Ei bine. Albans. căci îl aşteptam pe tatăl lui. -Nu ştiu.îl aşteptai pe domnul Henshaw.. chiar aşa. . Care era aranjamentul? . înalt. Service-ul din St. Albans. Avea în jur de patruzeci de ani şi se numea Alfred . Proprietarul atelierului. ferchezuit. Două mii şase sute de lire pentru o bară? Ar trebui să mergem la St. . N-am făcut nimic rău.Păi să tot fie vreo doi sau trei ani de cînd omul ăsta a venit la mine şi mi-a zis că îmi aduce un client nou. Cum am fi putut distruge aşa ceva? . domnule Noyes. pe tatăl lui vitreg? întrebă Waters care îşi prezentase legitimaţia de la Ml-5. Spuneţi-m dumneavoastră. . un individ bogat care are probleme acasă. Asta e tot şi jur pe mormîntul mamei mele. un mic atelier. -Nu era nimic ilegal. ne telefona nouă şi noi trimiteam un camion oriunde ar fi fost şi îl aduceam aici. se afla în zona industrială a oraşului. era simplu ca bună ziua. cu o faimă nemaipomenită. .Şi atunci a apărut acel actor minunat. spuse Angela. dar care s-a dovedit neîntemeiată.În ce consta aranjamentul? . da. Era vorba numai de un serviciu pe care îl făcea unui membru important al unei familii foarte distinse. Foarte mulţi oameni au astfel de . îmi amintesc de băiatul ăla de parcă ar fi fost ieri. ne-am temut că o să-şi pună capăt zilelor. -Atunci spune-mi. .Alfie Noyes. dacă ştiţi ce vreau să spun.

domnule. Nu erau prea grăbiţi să plătească. Este un şofer nervos. cîte va. Aşa cum vă spun. domnilor.O. probabil că a vorbit aşa de încet că nu l-am reţinut. domnule. probabil din cauza vaporilor. dar mi-a explicat că familiile bogate au ciudăţeniile lor în ceea ce priveşte relaţiile dintre soţi sau copii..Ei bine. Ei aveau treaba lor şi noi pe a noastră..Nu v-a trecut prin minte să-l întrebaţi de ce nu puteţi să-i trimiteţi lui facturile. nu-i aşa? . aşa că nu prea aveam de ce să mă plîng. Ştiţi. puţin cam. .Da.. nu ştiu dacă mă înţelegeţi.Cum îl chema pe omul care a venit să vă vadă acum doi sau trei ani? întrebă Waters. eu nu le-aş numi chiar necazuri. ce trebuia să faci? . .Nu sînt sigur că te înţeleg. Am înţeles că aţi avut necazuri cu firma de contabili a lui Henshaw . fonduri speciale. .a familiei Brewster. . noi trimiteam camionul şi el îşi plătea facturile. Explică-te. din moment ce era bancherul lui Henshaw? .. Nu trebuia să existe nici o legătură între el şi bancă sau domnul Henshaw. deşi era sîcîitor. .cel mult un pic de apă de ploaie la garnituri.Nu vi s-a părut ciudat? . . .Oh? Sprîncenele lui Geoffrey Waters se ridicară întrebător. doamnă. . spuse Leslie Montrose. dar mă obişnuisem cu asta. -Aşadar. ipohondru.O.Ce bancă? ' -Nu mi-a spus.. . prevederi testamentare şi alte asemenea treburi pe care noi nu le pricepem. .Dacă şi-a spus numele. mi s-a părut.Ba da. da' nu e nimic . în privinţa asta s-a exprimat foarte clar.. nu toate. mai ales cu un client ca domnul Henshaw.. şi merge bine.Sigur că da. -Apropo de facturi. Zicea că reprezintă o bancă comercială particulară care se ocupa de afacerile lui Henshaw. afacerea mergea. te rog. spuse bărbatul de la Ml-5. e ca atunci cînd spui că ai un zgomot la motor. Cîteva? .Erau accidente. 189 în cele din urmă plăteau.

- Tot ce spunea Henshaw. El decidea... Sigur, am adunat cîteva facturi ca să facă faţă plîngerilor lui, dar asta ca să plătesc pentru şoferi şi pentru camioane, vă jur. Toată situaţia era cam ciudată, dar nu prea avem clienţi de genul lui Henshaw sau Brewster. Vreau să spun atît-de respectabili, despre care citeşti mereu prin ziare. - Hai să tragem linie, domnule Noyes. Motivul pentru care ne aflăm aici este capitolul „diversele" de pe factura pe care a plătit-o Roger Brewster cu bani gheaţă. Aproximativ o mie patru sute de lire, aşa cred. - Dumnezeule mare! Ştiam eu că o să ajungem aici mai devreme sau mai tîrziu! O să vă spun adevărul adevărat, eram al naibii de cătrănit. Vă rog să mă scuzaţi pentru limbaj, domnişoară! Am avut însemnarea aia în registrele mele aproape optsprezece luni! Henshaw a zis că o să plătească, dar dacă o trimit acasă, n-o să-l mai văd niciodată. în cele din urmă eram aşa de morcovit - vă rog să mă scuzaţi.... - Sînteţi scuzat, continuaţi. - Eram aşa de furios, că i-am spus lui Henshaw la telefon - adică aşa am crezut eu, că e Henshaw - că ori plăteşte ori nu mai vede Jaguarul roşu! - Pentru ce? continuă Leslie. - Ştiţi, am jurat că n-am să spun nimănui niciodată. Geoffrey Waters băgă mîna în buzunar, îşi scoase pentru a doua oară legitimaţia de la MI-5, i-o vîrî sub nas şi spuse: - Cred că acum poţi să vorbeşti, bătrîne, altfel vei fi acuzat de crimă împotriva Coroanei. - Crimă, eu! Sînt membru al gărzii civice! -Au fost desfiinţate acum zece ani. - Vorbeşte, interveni şi Pryce. - Foarte bine, nu vreau să dau de bucluc... Cam acum doi ani Henshaw mi-a zis că vrea un seif de cea mai bună calitate care să poată fi ascuns sub portbagajul Jaguarului şi să arate ca o parte a caroseriei. O săptămînă am lucrat numai la asta, am lăsat baltă celelalte lucrări, dar l-am şi încasat pentru asta. Mai ales că s-a dus la alt garaj ca să-i instaleze, comutatorul pentru plăcuţe de deschidere. Fără ele nici n-aii fi ştiut că există. - L-aţi văzut vreodată pe omul de la banca comercială? întrebă Cameron.

- Pe el nu, doar pe partenerii lui. -Cum aşa? - Totdeauna cînd luam Jaguarul roşu ca să-l reparăm, unul din ei venea să verifice reparaţiile. Să vă spun drept, nu-mi plăcea chestia asta, tot aşa după cum nu mi-a plăcut că s-a dus la alt garaj să-i pună comutatorul. Eu am o reputaţie foarte bună, sînt demn de toată încrederea. - Oamenii aceia rămîneau singuri lîngă maşină? -Nu am nici cea mai mică idee. De regulă eram foarte ocupat. - Vă mulţumim, domnule Noyes, spuse Sir Geoffrey Waters. Aţi fost foarte cooperant. Coroana vă este recunoscătoare. - Slavă Domnului! Jaguarul roşu se afla în garajul mare din spatele casei de pe Belgrave Square. Roger Brewster scosese trusa de scule a tatălui său; găsise în atelier şi o lampă cu acetilenă. Pryce ţinea planurile pe care le luaseră de la Alfred Noyes, iar Brewster deschise portbagajul maşinii. , - Stăteam ore în şir şi mă uitam la tata care meşterea la maşinile lui, spuse Roger. Nu ştiu dacă a fost sau nu un bun mecanic, dar era priceput la toate, pentru că lucra cu multă pasiune şi răbdare... Hai să-i dăm drumul, zise el, dînd la o parte covoraşele ca să ajungă pînă la metal. Apoi îşi puse ochelarii şi luă lampa cu acetilenă în mînă. încercuiţi zona cu cretă, domnule Pryce. - Eşti sigur că nu vrei să fac eu treaba asta? întrebă Cameron, ţinînd în mînă creta şi planurile luate din St. Albans. - Nu, şi asta din mai multe motive, răspunse Roger. Dacă există ceva aici, vreau să-l dau de gol chiar eu pe ticălos şi cum aş putea s-o fac mai bine decît cu uneltele tatălui meu? Roger Brewster se puse pe treabă; flacăra albăstruie tăia treptat metalul, decupînd un dreptunghi perfect. După ce termină de tăiat, tînărul turnă apă rece peste zona respectivă. Roger luă un ciocan şi lovi conturul pe care îl trasase. Dreptunghiul decupat căzu în interior. Roger luă un cleşte, apucă bucata de metal, o scoase şi o lăsă să cadă pe podea. Ieşi la iveală o mică ascunzătoare cu un disc murdar, albnegru, ca de telefon. Pryce cercetă din nou planurile, căutînd ceea ce Gerald Henshaw nu crezuse probabil niciodată că o să caute cineva: succesiunea de cifre pentru combinaţia încuietorii, tipărită de Compania de seifuri din Manchester.

Scoaseră apoi ceea ce găsiră în ascunzătoare. Erau acolo cîteva certificate de depozit la purtător, scadente la date diferite, primul negociabil în urmă cu şapte săptămîni, chiar în ziua morţii lady-eiAlicia, patru chei de la patru uşi diferite, probabil de la apartamentele unde îşi trăia Henshaw aventurile amoroase, cîteva cecuri de călătorie, bileţele mototolite, codificate, care nu spuneau nimic şi ar fi putut fi descifrate numai de bărbatul care dispăruse şi care, probabil, era mort. - Ce aiureală, strigă Waters. Unde pot să ne ducă toate fleacurile astea? - Pentru început, am descoperit modul în care îl plăteau, spuse Pryce, mă refer la cei care se află în spatele asasinării lady-ei Alicia, Printr-un atelier de reparaţii auto, al cărui proprietar este un individ nu prea deştept, dar muncitor şi foarte impresionat de clienţii lui bogaţi. -Asta e cît se poate de clar, bătrîne, dar Noyes a fost sincer cu noi, ba chiar cooperant. Nu cred că ne-a ascuns ceva. -Nu i-ai dat posibilitatea să fie altfel, Geoffrey, spuse Leslie. -Aşadar, am descoperit o metodă de comunicare foarte inteligentă, dar care nu ne duce nicăieri. Nici o identitate, nici o descriere, nici o pistă. Au zburat toate. - Sînt de acord, spuse Leslie, că domnul Noyes nu ne-a ascuns nimic în mod conştient, dar pe mine ceva m-a deranjat. - Ce anume? întrebă Cameron. -A repetat de mai multe ori ce afacere prosperă are, că se bucură de o reputaţie foarte bună şi că nu era presat de lipsa banilor... - Eu n-am înţeles aşa, interveni Roger Brewster. S-a plîns tot timpul cît de greu îi este şi că nu poate face faţă facturilor şi n-are cu ce-şi plăti lucrătorii. Aproape că mi-a căzut în genunchi cînd i-am arătat cele două mii şase sute de lire. - Cred că ne apropiem de adevăr, spuse Leslie. Dacă. are o situaţie aşa de înfloritoare, cum încerca să ne convingă, de ce nu are un service mai mare, pentru mai multe maşini? Şi apoi n-am văzut decît doi mecanici în garaj, cum de n-avea bani să-i plătească? - Poate că a minţit ca să ne impresioneze, spuse Pryce. Cu legitimaţiile alea ale lui Geoffey nu e de mirare.

- Sigur că da, dar există o contradicţie. A vorbit despre contabilii de la Westminster House aproape în termeni elogioşi. Ei îşi au treaba lor, el pe a lui, aşa că ce atîta tevatură? - Ca să aibă grijă de treburile lui Henshaw, răspunse Waters. Unde e contradicţia? - Dar nu aşa stau lucrurile, Geoffrey. De cînd a murit soţul meu, am avut şi eu destule necazuri cu maşina. Oamenii ăştia de la service-uri sînt destul de agresivi şi nu cred că ăştia sînt altfel. - N-am intenţia să fac discriminări, dar oamenii ăştia, aşa cum îi numeşti tu, sînt de obicei mai agresivi cu femeile, căci îşi închipuie că vă pricepeţi mai puţin. - Cam asta vreau să spun şi eu. Cînd Jim nu s-a mai întors, un prieten de-al nostru care avea o firmă de contabilitate s-a ocupat de finanţele familiei pînă cînd am reuşit să preiau eu toate treburile. Pentru că m-am mutat din loc în loc, aranjamentul ăsta a durat cam un an... - Ce vrei să spui, Leslie? întrebă nerăbdător Cameron. -Am avut mai multe accidente: unul din cauza mea, alte două nişte tamponări puţin importante în parcări. Joe Gamble - contabilul nostru - mi-a spus că cea mai neplăcută latură a meseriei lui erau facturile de la reparaţii. Nu numai că asigurătorii erau imposibili, dar şi proprietarii de service-uri încărcau facturile şi urlau tot timpul la el să le dea banii. - Fetiţă dragă, interveni Geoffrey Waters, pe baza acestei coincidenţe vrei să faci o paralelă cu cazul de aici? -Nu e vorba de o paralelă, ci de o contradicţie. - Care anume? - Atitudinea foarte blîndă a lui Alfred Noyes faţă de contabilii familiei Brewster. Aceştia îl amînau mereu cu plata reparaţiilor, se certau adesea cu el pentru preţurile practicate şi tot ce găseşte el să spună este că „au şi ei meseria lor". - Repet, părerea mea este că bătrînul Alfie nu voia să-l piardă de client pe Henshaw. - Dar Alfie nu e chiar atît de prost, spuse Pryce. Oferea un serviciu confidenţial de. mare valoare unui străin. Atît timp cît respecta regulile impuse de acesta, nu avea cum să-l piardă pe Henshaw. Cred că ştia asta. - Despre ce tot vorbiţi acolo? Nu înţeleg nimic, interveni Angela Brewster. -Nici eu, făcu fratele ei.

- Cît de bine îi cunoaşteţi pe contabilii de la firma Westminster House? întrebă Leslie. Cu care anume colaboraţi? Cei doi Brewster se uitară din nou unul la altul încruntîndu-se uşor. -Am fost acolo cu mama acum cîţiva ani ca să semnăm nişte hîrtii, spuse fata. L-am cunoscut pe şeful firmei, un domn Pettifrogge - îmi amintesc numele pentru că mi s-a părut nostim; toţi au fost foarte drăguţi şi politicoşi, dar faţă de mama aşa se purtau întotdeauna oamenii. • - A fost şi Henshaw cu voi? întrebă Waters. -Nu, n-afost, spuse Roger. îţi aminteşti,Angela? Mama a spus că nu era cazul ca Gerry să afle că am fost cu toţii acolo. - Sigur că-mi amintesc. Hîrtiile acelea erau confidenţiale. - Ce fel de hîrtii? întrebă Cameron. Dacă nu sînt prea confidenţiale. - Ceva în legătură cu dispoziţiile referitoare la proprietăţi în caz de ... nu le-am citit prea atent, răspunse încet Roger. - Ei bine, eu le-am citit, spuse Angela pe un ton ferm. Erau mai multe pagini de inventar-tablouri, tapiserii, mobilă - care urmau să rămînă în familia Brewster şi nu puteau fi scoase din casă fără consimţămîntul meu şi al lui Rog, şi sub supravegherea avocaţilor mamei. Pryce fluieră încetişor. - Mi se pare că un anume Gerald Henshaw a fost „încuiat pe dinafară". - Nu, domnule, replică Angela Brewster. Inventarul a fost încuiat înăuntru. Era şi o clauză - de fapt, un ordin -, dacă timp de patruzeci şi opt de ore nu se putea stabili unde se află mama, casa urma să fie pusă sub pază ca nimic să nu poată fi scos din ea. ' - Grija părintească într-o formă nouă, spuseCam. - Fără îndoială că începuse să aibă anumite suspiciuni în legătură cu domnul Făt-Frumos, zise Angela. - Există cumva o anumită persoană de la firmă la care ar trebui să faceţi apel în caz de nevoie? -Nu, dar au fost mai mulţi alături de noi după moartea mamei, preciza Roger. Bătrînul Pettifrogge a venit doar o dată, mai mult într-o vizită de condoleanţe - este un om foarte în vîrstă. Cel care se pare că răspunde de aceste probleme,

căci a verificat lista inventarului, este un tip pe nume Chadwick. S-a prezentat ca asistent al directorului care se ocupa în special de conturile mamei şi de asociaţia ei, „Viaţa Sălbatică". - Cred că următoarea noastră haltă va fi Westminster House, ce părere aveţi? spuse omul de la MI-5. Westminster House era o clădire îngustă şi înaltă datînd din secolul al XVIlI-lea şi se afla în centrul oraşului. Avea cinci etaje şi fusese frumos renovată. în dreapta intrării se găsea o placă de alamă pe care scria: WESTMINSTER HOUSE FONDAT 1902 SERVICII FINANCIARE PARTICULARE Clădirea în sine emana forţă şi stabilitate, amintind de zecile de generaţii, adevărate dinastii de clienţi bogaţi şi puternici. Westminster House se bucura de aproape un secol de multă influenţă în cercurile financiare londoneze, justificată de respectabilitatea sa indiscutabilă, asemeni unui zid greu de penetrat. în timp ce maşina în care se aflau Waters, Pryce şi Montrose se grăbea spre Carlisle Place, „zidul" se afla în situaţia de a resimţi experienţa unei fisuri suficient de mari pentru a face din Westminster House obiectul a numeroase speculaţii. Geoffrey Waters coti la dreapta, pe strada Victoria, spre Carlisle. El şi colegii lui fură uimiţi să constate că în faţa clădirii se aflau'două maşini de poliţie şi o ambulanţă cu semnalizatoarele roşii aprinse. Cei doi ofiţeri de spionaj şi Leslie Montrose săriră din maşină şi se îndreptară în goană spre mulţimea adunată în faţa clădirii. Waters îşi arătă legitimaţia şi îşi croi drum printre privitori ca un buldozer, urmat de Pryce şi Leslie. - MI-5! strigă Waters. în serviciul Coroanei, aceştia sînt partenerii mei! în interior se dezlănţuia un adevărat iad. Membrii consiliului, secretarele, personalul de la fişiere şi cel de întreţinere păreau cuprinşi de isterie. în cele din urmă, după ce-şi făcuse loc cu coatele şi cu umerii, Waters ajunse în faţa unui bărbat îmbrăcat într-un costum elegant, din stofă de culoare închisă, ce părea să fie unul din funcţionarii superiori. -Numele meu este Waters şi sînt de la Ml-5. Ce s-a întîmplat?

- O, ce s-a întîmplat, totul este aşa de confuz ... - Ce s-a întîmplat? strigă Cameron. - E cumplit, pur şi simplu cumplit! - Ce anume? strigă Leslie. - Brian Chadwick, primul nostru vicepreşedinte, omul despre care toţi credeam că va conduce într-o bună zi firma, s-a sinucis! - Către toţi ofiţerii de poliţie! tună Sir Geoffrey Waters. Sigilaţi biroul mortului!

16

Bahrain, ora două după-amiaza într-o vilă elegantă de pe malul Golfului Persic, un tînăr de cincisprezece ani şedea la un birou aflat într-o încăpere zugrăvită în alb, cu ferestrele acoperite cu zăbrele. Era şi nu era o celulă, pentru că avea baie, un pat confortabil, un televizor şi i se aduceau orice fel de cărţi sau alte materiale pe care le cerea. Băiatul se numea James Montrose Junior, şi i se spunea Jamie. Era liber să se plimbe în interiorul zidurilor ce înconjurau domeniul, dar numai însoţit de un gardian; putea să folosească piscina şi peretele pentru antrenament la tenis. Existau şi două terenuri de tenis, însă nu-i erau de nici un folos, întrucît nu avea cu cine să joace. Se afla în captivitate, într-o captivitate comodă. Nu avea voie să se ducă în capitală şi nici în alt loc din arhipelagul independent. Era sechestrat în vila aceea şi nu putea comunica cu lumea exterioară. Jamie Montrose - un adolescent solid pentru vîrsta lui era o reuşită îmbinare a caracteristicilor părinţilor lui. în plus, avea demnitatea atît de des întîlnită la copiii de militari datorată se pare mutărilor frecvente de la o bază militară la alta, în ţară sau în străinătate, care-i obliga să se adapteze în permanenţă la locuri şi situaţii noi. Fiul lui Leslie Montrose avea şi o trăsătură adesea absentă la alte odrasle de militari nu se resemna să accepte soarta şi modul de viaţă ale părinţilor, deşi James Jr. îşi adora tatăl sau, mai exact, amintirea acestuia. Sentimentele lui nu se manifestau de o manieră cazonă, agresivă. Considera că decizia de a urma o carieră militară trebuia luată de fiecare individ în parte după o introspecţie atentă şi o evaluare minuţioasă a aspectelor favorabiîe şi a celor nefavorabile. Pentru a-l caracteriza pe Jamie s-ar putea

afirma că era un observator obiectiv care studia evenimentele cu grijă înainte de a se implica. în ultimii ani de adaptare învăţase să fie blînd şi precaut în exprimare, dar şi ferm. Dincolo de calmul lui aparent, poseda forţa şi decizia de a lua hotărîri rapide. - James, se auzi o voce puternică de dincolo de uşa încuiată, pot să intru? - Intră, Amet, sînt aici, răspunse tînărul Montrose. încă n-am reuşit să îndoi suficient barele de fier de la ferestre ca să mă pot strecura printre-ele. Uşa se deschise şi în cameră pătrunse un bărbat zvelt, îmbrăcat într-un costum occidental, purtînd pe cap cu turban arăbesc.^ - întotdeauna te ţii de glume, James, spuse noul venit cu accentul specific celor din Orientul Mijlociu care au învăţat la şcoli englezeşti. Poţi fi un oaspete încîntător atunci cînd nu eşti... abătut, cred că ăsta e cuvîntul. - înlocuieşte-l cu „supărat". Nu mi-ai dat voie să-i telefonez mamei. Habar n-am ce ştie şi ce nu ştie ea despre mine, ce i s-a spus sau ce nu i s-a spus. Nu sînt abătut, Amet, sînt de-a dreptul furios. - Nu ţi-a făcut nimeni nici un rău aici. - Aşa crezi tu? Jamie se ridică furios de la birou. Sînt prizonier aici în ţara lui Aii Baba, într-o închisoare de lux, iar celula, indiferent cum arată, nu-i decît o celulă nenorocită! Cînd ai de gînd să-mi spui ce se întîmplă? - Dar ştii despre ce e vorba, James. Mama ta este implicată într-o misiune secretă deosebit de primejdioasă. Ţinîndu-te aici te ferim de oricine ar dori să-ţi facă vreun rău, presupunînd că ar reuşi să dea de urma ta cu ajutorul mijloacelor de comunicaţie. Te rog să mă crezi, tinere, mama ta ne este deosebit de recunoscătoare. înţelege că ar putea fi compromisă dacă ţie ţi s-ar întîmpla ceva ţie. - De ce nu-mi spune ea lucrul ăsta? O scrisoare, un telefon... pentrunumeîe lui Dumnezeu, orice! - Nu ne putem asuma nici un fel de riscuri. Mama ta înţelege situaţia. - Ştii ceva, Amet, spuse tînărul Montrose, ocolind biroul şi înfigîndu-se în faţa arabului. îmi spui toate balivernele astea şi te aştepţi să te cred. De ce aş face-o? Cînd m-a chemat directorul şcolii şi m-a scos din clasă ca să-mi spună că voi fi dus la aeroportul Kennedy unde voi fi întîmpinat de oficialităţi

ale guvernului - totul din cauza unei priorităţi a securităţii naţionale -, mi-am imaginat imediat că este vorba de ceva în legătură cu mama. După ce am verificat actele de identitate ale indivizilor de la Washington, care mi s-au părut în ordine, n-am mai pus nici un fel de întrebări. - De ce să fi pus întrebări? Eşti şi tu în armată, trebuie să înţelegi ce înseamnă lanţul ierarhiilor atunci cînd este vorba de probleme de securitate. - Pot să-l accept atunci cînd înţeleg despre ce e vorba. Dar toată treaba asta este o nebunie. Eu o cunosc pe mama; ea nu acţionează niciodată aşa cum spui tu. Mi-ar fi dat cu siguranţă un telefon şi m-ar fi prevenit. -N-a mai avut timp, James. A fost nominalizată pentru această operaţiune în ultima clipă şi n-a mai avut voie să ia legătura cu nimeni; n-a apucat să-şi facă nici bagajele. Iţi dai seama ce înseamnă asta? - Da, pentru că mă aflu şi eu în aceeaşi situaţie. Fără posibilitatea de a comunica. Dar te rog să-mi explici de ce atunci cînd am telefonat de la aeroport la colonelul Bracket robotul mi-a spus că numărul nu mai există. Operatoarea m-a asigurat că numărul nu figurează în liste şi că nu poate să mă ajute. Te întreb din nou: ce Dumnezeu se petrece aici? - înlocuieşte cuvîntul Dumnezeu cu guvern şi ai să găseşti răspunsul în Biblie: căile Domnului sînt necunoscute. - Ăsta nu e un răspuns. -Este o fentă, cum spuneţi voi americanii. Nu pot să-ţi răspund. - Ei bine, cineva ar trebui s-o facă, altfel... spuse James Montrose privindu-l în ochi pe arab, unul din membrii superiori ai clanului Matarese. -Altfel ce, tinere? Jamie Montrose nu-şi concretiza intenţiile. Cadavrul lui Brian Chadwick fu scos din Westminster House şi dus la medicul legist pentru a i se face o autopsie amănunţită, în ciuda faptului că gaura de glonţ din tîmpla dreaptă şi pistolul din mînă păreau să confirme sinuciderea. Problema care se punea era mobilul. Ce-l putea determina pe un bărbat de vreo patruzeci şi cinci de ani, cu o reputaţie excelentă, cu perspectiva de a urca în vîrful ierarhiei profesionale - să facă acest pas? Medicul legist găsi răspunsul. Chadwick fusese asasinat.

S-a dus împreună cu Coleman la compania care instalează alarme acasă. unde venise şi doctorul.Coley este un fel de om la toate. spuse medicul legist.Un procedeu stupid pentru un ucigaş profesionist. Nu se leagă! -Aici nu pot să te ajut. lăsîndu-i pe Waters. draga mea? . există o contuzie enormă la baza craniului. -Vrei să spui că l-au contactat şi i-au cerut să rezolve treaba imediat? întrebă Leslie. a ştiut că noi plecasem spre Chadwick pentru a sta de vorbă cu el? Pe Chadwick nu-l ştiau decît cei doi copii.Dacă vreţi o sugestie. pot să vă dau una.Cine este Coleman? întrebă Cameron.. . spuse Cameron. Pryce dădu nedumerit din cap. vreţi să spuneţi că. Subliniez . După ce a leşinat. A fost prietenul şi subordonatul lui tata în timpul tulburărilor din Emirate din anii '50. nici nu-mi amintesc de cînd. Cred că asasinul era grăbit şi n-a mai avut timp pentru „drăgălăşenii".cea a existenţei microfoanelor într-o casă. Angela Brewster se uită prin vizorul uşii de la intrare şi apoi o deschise. . o echimoză care a fost provocată de un ucigaş experimentat. E la noi de ani de zile. nici arsuri de pulbere. aşezat la o masă în sediul MI-5. -Am uitat să vă vorbesc despre el. Geof? . -Da. a fost împuşcat în tîmplaşi i s-a pus revolverul în mînă.Unde e fratele tău. spuse medicul legist.Nu sînt nici un fel de urme de clorat de potasiu pe pielea mîinii drepte. . cred că aşa se poate spune. E de părere că ar trebui să schimbăm sistemul.Poate că reuşesc eu. am scăpat din vedere procedura primitivă . indiferent cine a fost. . deşi ar fi trebuit.. în plus. spuse Waters. Montrose şi Pryce să intre. răspunse Angela. . A fost ideea lui Coleman.Ce s-a întîmplat? întrebă Leslie îngrijorată. . sau cel puţin o parte din el.Nimic. . bătrîne.astă e doar o presupunere. .Obişnuiţi cu aparatura noastră sofisticată. Amîndoi au primit Crucea Militară. .Care anume..Cu alte cuvinte. . Există un element pe care nu l-am luat în considerare. . nu credeţi? întrebă Pryce.

pe cei care ne aprovizionează şi se ocupă şi de întreţinere. semnalul care-l atenţiona să vină imediat. atît de instabil .. ţipa la mine şi mă făcea cum îi venea la .Aşa este. Dacă trebuie să ne ducem undeva cu maşina. Angela? întrebă Pryce. Gerry o luase razna de tot. . .Aşa cum spuneam. Între timp.Da. se ducea să cumpere. cum s-a înţeles cu Henshaw? .. De obicei stătea la el acasă cînd Gerry se afla pe aici.În mai puţin de două minute.Cred că îl ura.. Are o viaţă . Dacă avem nevoie de el.. Angela? întrebă Leslie cu blîndeţe.Un tip independent. . . .. Într-o duminică dimineaţa. se ţine foarte bine pentru vîrsta lui. fu de acord Cameron. Tînăra se opri o clipă. -Locuieşte aici. . eram aici în week-end. Sînt sincer convins că lor li se datorează cele mai multe victorii începînd din secolul al XVIII-lea. Geoffrey. încît am sunat după Coley. tot el le supraveghează pe fetele care fac curăţenie şi care vin de două ori pe săptămînă. dacă mama avea nevoie de ceva d e la magazine. unde evident că au fost absenţi. dar din loialitate faţă de mama şi de tata n-o arăta prea mult.. Există interfoane în fiecare cameră. .Şi a venit? întrebă Sir Geoffrey Waters. Cameron.. cu excepţia revoluţiilor coloniale. Roger rămăsese la şcoală şi mama plecase la biserică. Cînd sîntem plecaţi. stă într-una din camerele de oaspeţi. cam totul. am apăsat de mai multe ori pe buton. el e şoferul. şi tata spunea că ar trebui să-i respectăm independenţa. Coleman este un tip comunicativ.Seamănă a sergent-major englez. .Sînt o specie cu totul aparte. care refuză să accepte bătrîneţea. Să vă explic de ce sînt sigură că nu-l prea înghiţea pe Henshaw.. . plăcut.Gerry a coborît în chiloţi. nu-i aşa? . domnule. parcă stânjenită. Se fîţîia încoace şi încolo şi cred că eu am reacţionat cam exagerat vreau să spun că părea atît de furios. cam acum şase luni. îl sunăm şi apare imediat. După moartea tatălui vostru. -Numai atunci cînd nu e nimeni acasă.Ce s-a întîmplat. Era mahmur şi în barul din biroul de sus nu exista whiskyul pe care îl voia el..Şi ce face aici? insistă Leslie. De altfel. L-am auzit de multe ori spunînd electricienilor sau instalatorilor că habar n-au de meserie.

Cînd l-a văzut pe Coley.Cu doi tipi de aici din Londra care au fost şi ei în brigada tatei din Oman. .A zis că are un dispozitiv la telefonul lui care îi transmite mesajul pînă la o distanţă de cincizeci de kilometri. S-a aşezat între noi şi ceea ce i-a spus n-am să uit niciodată. însă bunul şi bătrînul Coleman nu voia să-i cînte în strună. -A spus în ce constă? -A spus o mulţime de termeni tehnici pe care eu nu i-am înţeles. . -De exemplu? . celălalt a lucrat pentru Scotland Yard. . A încercat să dreagă lucrurile şi să vorbească frumos." Nu-i aşa că a fost formidabil? Henshaw a luat-o la fugă. o voce răguşită. . o să-l chem imediat. cu accent de Yorkshire: „Nu sînteţi îmbrăcat potrivit pentru salon.Şi dacă nu este acasă? întrebă Leslie. Făt-Frumos a înlemnit. . o să facă alt aranjament. -Aşa cred şi eu. Vă asigur că nu am nevoie de armă ca să vă potolesc definitiv şi asta ar fi una din cele mai mari plăceri ale mele de cînd am ieşit la pensie. Amîndoi sînt la pensie. Unul este poliţist pensionar.Ne-am sfătuit între noi şi am hotărît să nu-i spunem nimic. ca o sperietoare beată! . împiedicîndu-se pe scări.. . Se auzi soneria de la intrare.I-aţi spus ceva mamei tale. dacă nu cumva se prefăcea că ştie. .gură pentru că nu reuşea să-şi găsească sticla de whisky în bar.Ce modificări vrea să facă Coleman la sistemul de alarmă? întrebă Pryce. Voia să studieze planurile împreună cu Rog şi să vadă ce se poate face. imită vocea celui pe care îl descria. pentru că mai are obiceiul s-o facă. aşa cum fac adesea fetele la adolescenţă.Ceva în legătură cu camerele video care se văd în apartamentul acesta. domnule. dar se pare că Rog ştia despre ce e vorba.Nişte cărţi de vizită inpresionante.. şi vă sfătuiesc să nu mai faceţi nici un pas înainte. Angela făcu o pauză şi. Coley m-a pus să-i promit că dacă îl mai văd vreodată pe Henshaw aşa. tu sau Coleman? întrebă şeful de laMl-5.. iar dacă va pleca vreodată mai departe. dar Coley susţine că sînt foarte buni.

. s-ar putea să nu fie nimic. . .Cînd eram de vîrsta ta.O să începem cu garajul.Nu vrem să te speriem. strigă repede fata. De ce atîta grabă? .. privind la cei doi bărbaţi care înţeleseseră. Plăcuţa mică de lîngă uşă.Dezactivaţi alarnma. . zise Geoffrey. care le însoţea pe Angela Brewster şi pe Leslie Montrose. spuse Leslie. apoi de trei ori şi aşteptaţi cîteva secunde.Ce echipă? Anglea era mirată şi neliniştită. apoi o dată. I-am chemat din maşină şi le-am spus să ajungă aici cît mai repede.Credeam că mi-ai citit dosarul.. . Trebuie să ai grijă de el.Perfect. Doi dintre ei duceau un echipament electronic de genul celor pe care îl folosesc cei care repară televizoare. -Mulţumesc.Dacă găsim unul.Dar cum poate cineva să facă una ca asta? întrebă Angela. Intrarea este pe aici. -O. Fratele meu se străduia tot timpul să-l găsească şi să-l citească.Mai mic. dar nu putem exclude posibilitatea de a exista un microfon în casă. dragă. -Ai un frate mai mare? . . al treilea avea un sac mare. Dumnezeule! -Le deschid eu. răspunse Leslie. Veniţi toţi trei? . Cînd am împlinit zece ani.Te urmăm. . spuse Waters conducîndu-i pe oameni spre ieşirea din holul mare. ţineam şi eu un jurnal. .N-am ştiut că ai un frate.Trebuie să fie echipa de la noi. Eu îl ţin pe al meu sub cheie. draga mea. Englezul făcu ce i se spusese şi în casă pătrunseră trei bărbaţi.M-am uitat la aprecierile profesionale. Apăsaţi de două ori. în timp ce Waters se apropia de uşă. Acolo a avut loc o anumită conversaţie. nu la datele personale. . Geof. spuse Pryce. Să intre şi să lase un microfon? . negru. îi schimb combinaţia ori de cîte ori vreau. înseamnă că sînt mai multe. iar el te sabotează la tot pasul. spuse Cameron. tata mi-a dăruit un mic seif pe care l-a montat în perete.. . şi asta e mult mai rău. şopti Cam cînd ajunseră pe trepte.Ce dezgustător! Este mai urît decît dacă ai citi jurnalul intim al cuiva. .

pe fiecare în parte.Uneltele.Cred că m-am prins care e genul. Instrumentele voastre nu mint. deschise sacul negru şi scoase din el un instrument electronic de dimensiunile unei cărţi mai groase şi îl puse pe podeaua . spuse şeful echipei. Te-ai prins care e genul? . garaj. Cei trei specialişti în interceptări se puseră pe treabă în. Cei trei bărbaţi dădură jos instrumentele. răspunse acesta. Sir Geoffrey. Şeful echipei îngenunche.Evident.Fratele tău ştie ce s-a întîmplat? .Fratele meu poartă barbă şi are o mulţime de grade universitare. bat munţii cărînd după ei benzi cu Mozart. . Scanaţi uneltele. aşa e? . deoarece operaţiile la care ar fi putut servi se efectuau la service. iar şeful echipei citea mereu indicaţiile aparatului şi îşi făcea însemnări într-un notes. Este celmai tînăr profesor de la Berkeley şi.Nu este nimic aici. Era instalat în minerul unui baros mare foarte rar utilizat. în apropierea bancului de lucru. . mai multe decît un termometru.încă nu s-au hotărît. .Este foarte mult metal aici. spuse Waters adresîndu-se supervizorului. conduşi de al treilea care mişca încet ceea ce părea a fi un telefon miniatural cu două antene. .Daţi toată drăcia aia jos! ordonă Waters. -Sir Geoffrey. iar luarea unei decizii este o mare problemă pentru ei şi o rezolvă amînînd-o. După vreo opt minute se auzi un bip-bip-bip rapid. Pe perete se afla un panou mare cu fel de fel de scule atîrnate de el. Au copii? . ai adus şi maşina magică? .. le puseră pe bancul de lucru şi începură să desprindă panoul din perete. Sir Geoffrey. -Trebuie să fie.Pare foarte interesant. Cîteva minute mai tîrziu microfonul fu descoperit. strigă Pryce. împreună cu nevastă-sa. .Nu.Emory este un băiat adorabil. niciodată. Doi dintre ei mergeau încet pe lîngă perete.Cum aşa? . Instrumentul avea şi un disc cu numere. . . Rezemară apoi panoul de Jaguarul roşu şi începură să examineze cu atenţie peretele. dar nu e genul la care să apelezi cînd ai un necaz. dar fără rezultat.Ian. Brahms şi madrigaluri englezeşti. domnule.

.Da. . apoi se stabiliră într-un pătrat din stînga sus.Vreţi să spuneţi că astea sînt străzile. L-am prezentat şi la serviciul dumneavoastră de spionaj.La noi secretul profesional este foarte strict. Noaptea se lăsase deasupra Bahrainului. continuă Ian. să vină cineva! . se îmbrăcă. în sensul acelor de ceasornic.Un instrument de detectare. se duse spre uşa încuiată. Conectez grila la detector. -Absolut remarcabil. fiecare prevăzut cu un beculeţ în mijloc. Iată Grosvenor Crescent. desigur. bătrîne. Nu-i chiar atît de perfecţionat cit am dori noi. Acolo locuieşte Coleman. Luminiţele licăriră în cerc.Mă mir că nu aţi auzit de acest dispozitiv. apăs pe butonul de interceptare şi luminiţele se aprind şi ne arată unde sînt poziţionate receptoarele. aprinse lampa de pe noptieră. -Ajutor! ţipă el. grila aceasta reprezintă câm o mie două sute de metri pătraţi. arătîndu-le un ac care oscila în dreptul orei şase. Şeful echipei ridică aparatul pînă la bancul de lucru. Uneori chiar prea strict. Cu oarecare aproximaţie. -Lowndes? exclamă Angela. .garajului. spuse şeful echipei. Cum citiţi ce indică? -Are în interior o busolă. Ultimele rugăciuni erau strigate de mullahi din minarete. Ajutor. introduse ştecherul şi dădu drumul dispozitivului. . indicînd cîteva pătrate adiacente celui aprins. . Un fir subţire cu un ştecher atîrna de marginea ramei. trase adînc aer în piept şi începu brusc să lovească cu pumnii în panoul de oţel al acesteia. . Timpul somnului şi al jocurilor nocturne pentru membrii privilegiaţi ai familiilor regale era pe cale să înceapă.Dă-i drumul. doamnă. Vedeţi.Ce este asta? întrebă Leslie. spuse Leslie. Imaginaţi-vă cum ar fi pe teren dacă asta ar fi o hartă. domnişoară. răspunse şeful echipei.Ce arată acum? întrebă Leslie. spuse Cameron. Din sac scoase apoi o grilă cu ramă de metal împărţită în mai multe pătrate. . Jamie Montrose coborî din pat. . una după alta. probabil postul de ascultare din Lowndes street. Chesham Place şi una dintre luminile acestea. blocurile din jurul lui Belgrave Square? întrebăAngela Brewster. dar ne poate fi de ajutor.

în momentul în care se întoarse. îşi aminti de spusele lui Amet. îşi aprinseră cîte o ţigară şi începură să tăifăsuiască.Pentru numele lui Dumnezeu! Grăbeşte-te! Simt că mor! Uşa se deschise şi arabul se năpusti înăuntru. mai multe hîrtii scrise în arabă şi un portofel care conţinea o sumă mare de bani. O clipă se opri surprins că nu-l vede pe James. Jamie deveni îngrijorat. -Cine eşti tu? . James observase de la fereastră că domeniul era păzit de doi gardieni înarmaţi cu puşti automate şi pistoale. adolescentul îl lovi cu haltera în frunte..Scuză-mă. Gardieni îmbrăcaţi în sutane arabe lungi şi albe patrulau zona de-a lungul zidului." Tînărul Montrose puse banii în buzunar şi trase trupul inert pe pat. Se lăsă pe vine în umbra coridorului de piatră şi aşteptă pînă cînd cei doi gardieni apărură în cîmpul lui vizual şi se întîlniră la mijlocul zidului alb. şeful vilei-închisoare: „Nu încerca să-i mituieşti pe gardienii noştri. Gardianul căzu pe podea. . la distanţă egală de porţile de sud şi de nord. ieşi cu băgare de seamă pe uşă. domnişorule James? strigă o voce de dincolo de uşă. Sînt plătiţi regeşte. Kalil. Dacă omul îşi revenea mai repede. . luă un Colt 45. Stau ghemuit pe pat de o oră. spre arcada care dădea în curte. îl legă pe Kalil de mîini şi de picioare şi îi puse un căluş. care erau încuiate. şopti tînărul. Stinse lumina. Ce s-a întîmplat? . o închise. apoi sfîşie în bucăţi unul din cearşafuri. vizibilă la lumina slabă ce venea din casă. Gardienii se opriră. Lovitura pe care i-o aplicase lui Kalil fusese suficientă ca să-l ameţească pentru un timp.Nu ştiu. Arcada albă de care se apropiase Montrose dădea spre zidul ce mărginea curtea de est. răsuci cheia mare în broască şi porni pe coridorul pe care mergea de atîtea săptămîni.Kalil. dar durerea nu vrea să dispară! James Montrose luă una din halterele care îi fuseseră lăsate ca să-şi facă exerciţiile de rutină şi se lipi de zid.Ce este. dar parcă mi-a luat foc stomacul! Cred că ar trebui să chemi doctorul. Jamie începu să percheziţioneze trupul inert. fără să-i pună viaţa în primejdie. pierzîndu-şi cunoştinţa. domnişorule James. lîngă uşă. James. Tatăl meu ar fi spus că asta e o diversiune. dispunea .

rupîndu-şi unghiile de la mîini. sări. în fond de ce-şi făcea griji? Sechestrarea lui era o acţiune comună a Bahrainului şi a guvernului Statelor Unite! „Oare aşa să fie?" se întrebă el. Gardienii ţipau în arabă. dar suportă durerea la gîndul că scăpase din închisoarea sa „civilizată".. Slavă Domnului! Nu aveau lanterne. Dintr-o dată se aprinseră reflectoarele din vilă şi din curte.. celălalt spre arcada unde stătea Jamie ghemuit pe vine în umbră. o nebunie la fel de mare ca ceea ce se întîmpla acum! Dinspre camera lui se auziră zgomote.în legătură cu cele ce se petreceau. în funcţie de persoana pe care o deranjai şi care hotăra pedeapsa. evaluare. îşi zise Jamie Montrose transpirînd de nervi şi de teamă. privindu-i pe cei doi arabi şi rugîndu-se în gînd ca aceştia să-şi reia patrularea. de veselă spartă. de ţipete înfundate. izbucniră în rîs. să-i dea de ştire. Jamie reflectă timp de o secundă . Cel de-al doilea paznic trecu în fugă pe lîngă el. ajunse în vîrful zidului şi constată că avea mîinile însîngerate. Nu-i venea să creadă că i se spusese adevărul. apoi de lemn care se prăbuşeşte: scaunul şi masa.. Legile din Emiratele Arabe erau la fel de dure ca şi în alte părţi ale lumii. putea sparge farfuriile aflate pe masă. Unul spre nord. Cei doi gardieni alergară spre fereastra de la răsărit şi Jamie îşi ţinu răsuflarea. cum nu mai sărise niciodată în viaţa lui. fiecare din ei arătînd în altă direcţie. Mîna dreaptă îl durea cumplit.condiţii. măcar o aluzie . sau televizorul. Prea multe lucruri ciudate se petrecuseră! Mama lui ar fi reuşit să ajungă cumva la el. Jamie rămase nemişcat.. Ce ar fi făcut tata? Reflectoarele îl prinseră în jetul lor. cu ţepii ascuţiţi ca nişte brice. Ar fi fost o prostie să gîndească altfel. . urmate de gemete. Cuprins de panică. Aceasta era singura lui şansă! O zbughi în curte şi se îndreptă spre zidul înalt de patru metri. Ăştia spun bancuri. în timp ce se căţăra agăţîndu-se de fiecare crăpătură pe care o găsea. Instinctele preluară comanda şi se săltă peste vîrful zidului ca un săritor cu prăjina. Cei doi .de multe modalităţi pentru a face suficient zgomot ca să atragă atenţia-putea răsturna scaunele. Ateriza dur pe umeri. Pe creasta zidului erau cioburi de sticlă şi un rînd de sîrmă ghimpată. îngrozit. îndreptîndu-se spre camera lui. La zidul de est nu era nimeni.

dînd repede din cap. arătînd spre o vilă aflată pe strada Shalkh Isa.Alergă din răsputeri şi ajunse la un drum de ţară.. american! strigă vesel arabul. cu răsuflarea tăiată. Tu american? -Da. Nu există decît o explicaţie: cei patru arabi erau de la vila lui de pe malul Golfului Persic în care fusese sechestrat.. domnule. se aflau în capitala statului. strigă Jamie către şofer. Du-mă înapoi unde e lumină şi oameni'mulţi.. Cartiere întregi ale oraşului erau cufundate în tăcere şi întuneric. Se auzea muzică specifică Orientului Mijlociu şi pe străzi oamenii mişunau încolo şi încoace. Sînt american. după ce trecuseră trei poduri.. Tot ceea ce vedea şi auzea i se părea ciudat tînărului Montrose. Puţinele ambasade care aveau nevoie noaptea de patrule nu apelau niciodată la civili din ţara gazdă. zise tînărul Montrose. La prima vedere puteau trece drept gardieni.. Shalkh Isa . lustruit". Este pe aici un consulat sau Ambasada Statelor Unite? .. . . şi taxiul porni huruind. Manama. cu vitrinele magazinelor încărcate cu mărfuri exotice.Du-mă acolo! Montrose băgă mîna în buzunar şi scoase un pumn de bancnote. în cele din urmă opri un taxi şi şoferul îi spuse ceva în arabă.. -American? strigă şoferul.. ' . dar el ştia că ambasadele americane. Jamie observă că ceva nu era în regulă! în faţa ei se aflau patru arabi în costume tradiţionale.Mergi mai departe. Pe Jamie îl surprinse numărul mare de marinari şi de ofiţeri de marină americani. cîte doi de fiecare parte a uşii ornamentate din lemn negru. Apoi intrară într-un cartier luminat puternic.. Trecură mai multe fără să-i dea atenţie. -Hambasada american! exclamă şoferul. la Manama! -Ambasada? .Aiii.Hambasada american! răspunse şoferul. fericit că omul înţelegea puţin engleza. erau păzite de puşcaşi marini. Spera să treacă o maşină sau camion. strigă Jamie. . zîmbind fericit şi dînd din cap emoţionat. da. apoi sări pe bancheta din spate. pe străzile pustii nu se vedea decît rareori un trecător. Montrose jr. fusese în prea multe ţări ca să se îndoiască de asta.Nu vă înţeleg. fără nici o excepţie.Da. Şaisprezece minute mai tîrziu. la magazine! .

. Mergem mereu în cerc. da.Eşti american. cu un aer îngrijorat. observă ofiţerul. vrei cumpără. . Soldaţii îi urmară sfatul.Ceea ce s-a întîmplat este în legătură cu ceea ce vreau să vă spun. da! Cu mîinile bandajate cu tifonul cumpărat cu mare greutate de la o farmacie. .Domnule locotenent. răspundea degajat la salutul marinarilor. Ce s-a întîmplat? . El se opri şi discută cu cîţiva dintre marinari. pot să vorbesc o clipă cu dumneavoastră? . Cam? întrebă Leslie.. -Asta am spus eu. exclamă el. sfătuindu-i. cu trăsături ferme. spuse el. să nu. în timp ce Leslie Montrose şedea împreună cu Angela Brewster pe canapea. în dreptul unui magazin de unde se puteau obţine băuturi interzise. Cameron Pryce se plimba fără ţintă. tînărul Montrose rătăcea prin mulţimea din zona comercială a cartierului Az Zahran din Manama. Jamie se apropie de ofiţer. locotenent-major. în jurul mobilelor din salonul familiei Brewster. -Dezgustător! exclamă Angela.Poţi să fii mai explicit? . Ceva în felul cum mergea omul îi amintea lui Jamie de tatăl lui. zîmbi Cameron.Toată casa este împănată cu microfoane! Ar putea fi o filială a BBC-ului aici sau una din staţiile lui din largul Canalului Mînecii! . un negru înalt. înainte de a fi descoperiţi de patrule. vorbind destul de tare din cauza zgomotului făcut de mulţime. naiba s-o ia de treabă! strigă ofiţerul CIA. Ce naiba ai păţit la mîini. Am găsit microfonul din garaj. fără nici o tangentă. să plece cît mai repede din zonă. băiete? . domnule.Sîntem urmăriţi în permanenţă. .Cum. cum ar spunse Scofield. două în sufragerie. se pare. Ofiţerul. trei microfoane în camera asta. . Zări un ofiţer naval.Despre ce vorbeşti. Pryce nu apucă să-i răspundă. .La naiba. căci Geoffrey Waters cobora furios scara. Cred că am nevoie de ajutor. fără a fi agresive.Dar le-a luat ceva timp ca să le instaleze. conform însemnelor de pe reverul bluzonului de vară.Aha. cîte unul în fiecare încăpere şi alte două în biblioteca de sus. spuse Leslie.

adăugă Cameron. aşa este? întrebă Sir Geoffrey Waters.Nu sînt sigur că te înţeleg. Voi fi încîntat să-l recomand chiar acum Scotland Yard-ului pentru talentele lui.O să-l punem sub supraveghere strictă. probabil că sergentul-major Coleman era aici.Nu. . nu-i aşa? -Am mai rămas aici încă două săptămîni. . Waters se îndreptă spre telefon.În acest caz cred că avem răspunsul la întrebarea cine a instalat microfoanele. a motivului pentru care eu şi Leslie am venit aici: De ce a fost ucisă mama Angelei? Ce legătură are ea cu Matarese? . . Singura persoană care ar fi putut instala microfoanele este Coleman şi vă reamintesc că asta reprezintă un delict. După înmormîntarea mamei tale. bătrîne. . cu executorii şi cu cîteva rude. . tu şi fratele tău v-aţi întors la şcoală. s-ar putea să dăm de această legătură.Dacă urmărim strict ceea ce se întîmplă. Se întoarse către Angela Brewster. spuse fata abia şoptit. Acesta este ultimul lucru pe care îl vom face sau. cu puţin noroc. . . spuse Leslie. Atunci cînd l-am cunoscut pe Beowulf Agate. Geof. dar nu trebuie să-l arestăm.E aşa cum îţi spuneam mai înainte. Ne-am mai întîlnit cu avocaţii.Şi ce a spus Scofield? . . .. .Da.Stai puţin.Pryce vrea să spună că atunci cînd voi lipseaţi.Cu cine? se mirăAngela. . ridicînd vocea.Fără a fi observaţi. dar ceva ne scapă în mod sigur. Una sau mai multe persoane care au stat aici fără teama de a fi descoperite. penultimul.Pe ce? . în mai am venit din nou aici.Ceva ne scapă.O. scuză-mă. în week-end-uri. Ne dispersăm atenţia din cauza celor ce ni se întîmplă şi nu ne concentrăm asupra chestiunii fundamentale. Ai puţină răbdare. .. Nu ştiu ce anume. îl opri Cameron. îl întrerupse Pryce. continuă Cameron clătinînd din cap. Poate ar trebui să ne întoarcem la ceea ce a spus Scofield pe Inelul 26.. -Am să-ţi explic mai tîrziu.

Iar fişele psihologice sînt deosebit de lungi. spuse Angela. -Nimeni n-o să te învinovăţească pentru asta! exclamă Angela Brewster. spuse Leslie. . ar putea să ne conducă repede la ceilalţi. Rog? întrebăAngela cu glas şovăielnic. şi.În esenţă.Şi de ce ai tăcut? -Am avut alte priorităţi. să luăm urma banilor. Soneria de la uşa din faţă sună scurt de trei ori. cu vecinii. Cameron... . mai înainte de orice. . Ce să fac? . cum să mă port. să elaborăm o fişă psihologică. care nu păreau grele.. Roger Brewster trecu pe sub arcada de la intrare ducînd două cutii mari de carton. Tu crezi că am stat cu degetul în gură tot timpul ăsta? Avem un dosar cu date despre lady Alicia. spuse Waters. . spuse el. Ai dreptate. . .au ce să ne spună.Bună ziua la toată lumea. Să vorbim cu avocaţii.N-am mai vorbit cu el de ani de zile. dar n-am încotro. După felul în care se desfăşoară evenimentele. . răspunse Leslie Montrose. cu bancherii.Cum a mers. Amîndoi au telecomenzi care activează alarma de la distanţă. Nu trebuie decît să saluţi în modul cel mai firesc. vom face apel la Scotland Yard. dar toţi căutăm scurtături. ..duce Bentley-ul în garaj.La întrebarea numărul doi . priorităţi despre care am crezut în mod sincer că ne vor conduce pe o scurtătură către acea legătură despre care vorbeşti. . nu-i aşa? . dacă ţii minte. lăsînd cutiile jos cu mare grijă. Fiul meu nu-şi poate permite să aştepte atît de mult. o să-l punem pe ticălosul de Coleman sub supraveghere strictă. . că trebuie să cunoaştem în profunzime pe lady Alicia.. Presupun că o să vorbească ei .Trebuie să fie Rog şi Coley. Unde e Coley? . S-ar putea să par egoistă.Nimeni. care acoperă cam toate domeniile pe care le-ai pomenit. Nu ştiu ce să spun.Dragul meu prieten! exclamă ofiţerul de la MI-5.Să te porţi cît mai firesc. cu doctorii.Scurtătură? Ai vorbit cu Scofield.Dacă începe să se mişte foarte mult şi n-o să-ţi ajungă personalul.

îl las pe Coley să vă spună. Cei din încăpere schimbară priviri între ei. . -Un exemplu tipic de sergent-major. spuse Pryce blînd.O. . Coley nu i-a dat ocazia. Ce e în cutiile astea. de unde să ştie el că alarma n-a fost violată? . Cînd a sugerat că probabil Coley nu a introdus codurile corect. A scos o foaie imprimată la computer şi a început să-i enumere şefului firmei ce defecţiuni a constatat. dar nu intrase în amănunte. iar aceste momente nu figurau pe prinţul computerului. cînd eram în maşină. nu sînt sigur că am înţeles prea bine.la întrebarea numărul unu . .Nu prea multe.Cum aşa. . Roger? . într-o doară. în această situaţie. Făcuse aluzie la nişte iregularităţi în sistem pe drum. . a intrat ca un mieluşel la compania de securitate şi alarmă cu planurile şi înregistrările alarmelor noastre.Ei bine. fu de acord Waters.Pentru că dintr-o dată s-a transformat într-un tigru furios.Susţinea că au fost erori. . -Şi? . domnule.Mai sînt încă două în hol. nu.Şi ce a spus proprietarul? . . . am să le aduc înăuntru. în înregistrarea alarmelor. a pus întrebările la care voiam să căpătăm un răspuns şi a verificat dacă este în stare să transmită tot sistemul la apartamentul lui din strada Lowndes.Şi de ce spui că e dat naibii? întrebă Pryce. - . tinere? întrebă Waters.Fără îndoială.Şi nu era aşa? .Dar ce-i cu ele? . pe cinstea mea.foarte bine. precum şi orice violare a ei atunci cînd este activată. doamnă Montrose. bătrînul i-a retezat-o spunîndu-i că acest lucru este imposibil. aşa că mi-am închipuit că vorbeşte numai aşa. .Coley spune că au fost situaţii în care a plecat de acasă şi a notat cînd a pus alarma în funcţiune. Ştiţi. sistemul nostru înregistrează data şi ora cînd alarma este pusă în funcţiune. Geof. bătrîne.De ce anume se plîngea? întrebă şeful de la MI-5 stăpînindu-şi nervozitatea care-l cuprinsese. destul de multe. Bătrînul Coley este dat naibii.

Deşi era mult mai înalt şi mai solid. Te rog s-o faci. presupun că e una de la dumneavoastră.Cu multă plăcere.Da. . -Aş saluta cu mîna la chipiu. Oliver Coleman. bătrîne. Nu avem prea des ocazia să vedem oameni ca dumneavoastră. privindu-l pe tînărul care îşi pierduse echilibrul. Este o onoare deosebită. dar nu-l pot face pe Sir Geoffrey să înţeleagă asta. Ce urmăreşti. fost sergent-major la Puşcaşii regali.Iar eu sînt Coley. cu gîtul gros şi cu ţinută ce lăsa să se vadă educaţia militară. în ciuda faptului că purta un costum elegant. tuns perie. lat în umeri. spuse omul. din Armata SUA şi agentul special Pryce. de fapt? .Ei bine. . Coley bătrîne. copiii mi-au vorbit despre dumneavoastră. domnule agent special.Da. într-o dimineaţă m-am dus pînă . de la CIA. îmi dai voie să te prezint noilor noştri colaboratori ... E ca şi cînd v-aţi anunţa prezenţa. . .Scuză-mă. Am văzut o dubă gri afară. părul alb. am ţinut o evidenţă a intrărilor şi a ieşirilor mele în ultimele. spuse el apoi cu un pronunţat accent de Yorkshire. Bună ziua. dar aşa procedam cu ani în urmă.O să am în vedere sugestia asta. Copiii vorbesc foarte frumos despre dumneavoastră. Noi nu avem agenţi speciali.. să zicem Pescarii amatori sau Aprovizionarea cu legume. doamnă colonel. -Vă sugerez să pictaţi ceva pe laterale. . domnule! Vedeţi. . băiete. aplecîndu-se înainte pe canapea şi întinzînd mîna. -Numele meu este Pryce şi nu sînt deloc un „special". în urmă cu mai bine de o săptămînă am devenit bănuitor.. toată lumea îmi spune aşa. tînărul ne-a explicat totul.. Da. . Sir Geoffrey..Dacă tot am ajuns aici. chestia cu notesul şi celelalte. zise Coleman apropiindu-se mai întîi de Leslie.Domnule sergent-major. despre amîndoi. vîrstat de cîteva şuviţe roşcate. Roger spunea că o să ne explici ce se află în cutiile astea. Roger Brewster literalmente ricoşa lovindu-se de el.locotenent-colonel Montrose. spuse Leslie.Cum ai ghicit? Nu are nici un fel de însemne. . îmi face o deosebită plăcere să vă cunosc. asta e.Roger se repezi spre intrare şi se lovi de un bărbat care aducea alte două cutii. era un bărbat de înălţime medie. Avea o faţă prelungă. • . Vehiculele astea cenuşii sar în ochi. Coleman se întoarse spre Cameron şi îi strînse mîna.

ai parcat şi apoi ai valsat pe poteci pînă cînd ai văzut cine te urmăreşte. Roger.şi cînd m-am întors. altă dată am stat după colţ o oră sau chiar mai bine să văd dacă nu vine cineva. băiete? .pînă la piaţă şi înapoi. uite! strigă Roger Brewster. Sir Geoffrey. înţelegeţi ce vreau să spun. Existau dispozitive de ascultare în toată casa. echipa de interceptare de la MI-5 formată din trei oameni coborî scara cărînd echipamentul. . E ca cel pe care l-am luat de la magazinul prietenului tău din Ştrand. şeful echipei. aşa e? întrebă Pryce. -Aveţi perfectă dreptate. Ian.Nu.în Kent . . domnule. Am mai adăugat nişte lucruri fără importanţă care ar fi putut fi considerate un fel de cod şi am închis. domnule. . -Aşa este. .Echipamentul pe care îl aduc jos. Ai fost pînă în Regent Park.Dar n-a venit nimeni. Am dovedit-o.erau mai mulţi muguri rupţi. am tuşit tare în timp ce mă făceam că formez numărul. în momentul acela. Sir Geoffrey. spuse Cameron.pentru o chestiune personală . poştaşii şi furnizorii aduc uneori pachete mari. domnule! . mi-a venit abia mai deunăzi. . Nu am dat prea mare atenţie faptului. Joi am ridicat telefonul de aici. spuse în momentul în care ajunseră în hol: -Am mai găsit încă două în pod. -Cee.Cel mai vechi truc al infanteriei de cînd a fost introdus radioul pe cîmpul de luptă. -Aşa e. ca şi cînd ar fi fost loviţi cu ceva.Dar i-ai dat suficientă atenţie ca să începi să ţii o evidenţă. spunînd că o să mă întîlnesc cu un tip în Regent Park. . MI-5 nu a fost cu mult în urma noastră. -Aşa este. însă au ajuns aici mai repede. ai observat că te urmăreşte o maşină.Lasă-mă să termin eu scenariul dumitale. domnule. am observat că azaleele din ciubere fuseseră atinse . pe la prînz.Ce vrei să spui. -Coley. şi tocmai de aici mi-a venit ideea .de fapt. studiindu-l cu privirea pe bătrînul soldat. Uneori era vorba doar de cîteva minute . după-amiază tîrziu.Microfoanele. Coleman? . apoi am vorbit foarte clar. Presupunerea bazată pe probabilitatea ca duşmanul să fie branşat exact pe frecvenţa ta. Am notat cînd am plecat şi cînd m-am întors.

. mi-am jurat mie însumi că am să-i slujesc familia pînă la ultima suflare. al cărui chip începu să se înroşească de furie.Eu nu sînt tîmpit. aşa că trebuie să fie vreo trei sau patru zile de cînd n-am mai dat pe acasă. Între noi a existat o prietenie de care n-aş fi avut parte dacă nu mi-ar fi salvat viaţa acolo. -Nu te-aş sfătui să încerci.. Sergent-major.Dacă vreţi să insinuaţi ceea ce cred eu că vreţi să insinuaţi.Nu. Dumneata locuieşti pe aceeaşi stradă Lowndes.Iar insinuările tale îmi fac sîngele să clocotească. E nevoie să mai adaug ceva? . dar mă îndoiesc că eşti la curent cu ultimele realizări în domeniul tehnicii de interceptare. . spuse Waters.Cred că ar trebui să aruncăm o privire şi prin apartamentul dumitale. în după-amiaza asta ai jucat un rol măreţ. bătrîne.De ce? Noul echipament va fi instalat abia peste cîteva zile. vă rup gîtul. . . Cum îndrăzneşti tu să vii aici să-mi arunci asemenea gunoaie în faţă? . Copiii au sosit ieri. Şi dacă ar fi întrebat ca un gentleman. în munţi. Situaţia se poate clarifica imediat. fireşte că nu.Jocul tău a început să mă plictisească. să vedem. -Calmaţi-vă! porunci Pryce.Ticălosule! Daniel Brewster a fost cel mai bun comandant pe care l-am avut şi cel mai bun prieten al meu. O sincronizare superbă. . bătrîne. Ţi-ai ieşit din formă. i-aş fi răspuns aşa de la bun început.Nu prea înţeleg ce vreţi să spuneţi. Coleman. unde teroriştii m-au lăsat să mor! Cînd s-a prăpădit. . spuse Coleman. iar noi le-am găsit. Coleman. . spuse Waters şi echipa de la MI-5 făcu un pas în faţă ca un singur om.Postul de ascultare a dispozitivelor din această casă se află pe strada Lowndes. nu crezi? .Cînd ai fost acasă ultima dată? insistă Waters cu încăpăţînare. -Poftim? . . . să-mi iau corespondenţa. răspunse Coleman.Dumneata ai dovedit-o. ai vreo obiecţie ca Sir Geoffrey să-ţi cerceteze locuinţa? .N-am nici cea mai mică idee despre ce vorbiţi. cu tot rangul şi titlul dumneavoastră. Eu am stat aici. .Păi. -Ne interesează cel existent. domnule.

exceptînd faptul că am descoperit microfoanele. .Sapă adînc. spuse Waters.Ei bine. M-ai sunat taman la ţanc. întorcîndu-se către şeful de la MI-5. vin şi eu imediat. Lucrează la Compania de alarme. dar probele păreau cît se poate de clare. începu să scrie şi apoi continuă: . interveni Roger Brewster. poate că şi eu am fost prea sensibil faţă de superiori. . Waters îl scoase. Pune-i pe oamenii tăi la treabă. N-am reuşit să termin ce aveam de spus. spuse el.. dar într-o problemă total diferită.Da. Şi nu e prima oară.. i-ai verificat deja.Waters. ..Sînt pedepsit aşa cum merit. Mie îmi place Sir Geoffrey. spune numele pe litere. -Corect! intervenişiAngela. e vorba de cealaltă chestiune.. . Waters puse celularul în buzunarul sacoul ui şi se întoarse spre Cameron. vor arăta asta. Geof. dacă sînt corecte.. Este civil şi tu la fel. . Găseşte-l pe individ şi începe săpăturile. apăsă butonul care oprea soneria şi îl duse la ureche. atunci s-a rezolvat. . ne aflăm acolo de unde am plecat. obiectă Coleman.Hei.Eu n-aş spune asta.. eu aş fi reacţionat la fel. . Dar. apoi ascultă. . Nu. .Dă-i drumul. la întreţinere. Waters transmise instrucţiunile în legătură cu Wally sau Waldo de la Compania de alarme şi siguranţe a familiei Brewster. Coley bătrîne. Foarte bine. Ia codul de intrare şi trimite-ţi echipa acolo. dar nu este superiorul tău.înregistrările sistemului de alarmă. spuse Cameron. şi cred că îl cheamă Wally sau Waldo. Voiam să te sun. Geof! strigă Pryce. cu o strălucire caldă în priviri. Coley. numai că Lowndes este o stradă foarte mare. cam aşa ceva.Foarte bine. Sir Geoffrey scoase un carnet de însemnări şi un pix.Repetă. dar în linişte. Telefonul celular al lui Waters începu să sune ca şi cînd instrumentul neînsufleţit ar fi înţeles conversaţia din Belgrave Square. Mark. L-am recunoscut pe unul din tipii care m-au urmărit în Regent Park. sînt în regulă. îmi pare rău. . băiete. poate că m-am cam grăbit. -Nu-ţi face probleme. ştii. O.

evident.Acum există. nici un fel de dovadă că s-ar fi cunoscut. . despre operaţiunea noastră. spuse fiica. spuse gînditor Roger Brewster. O dată am auzit-o spunînd: „Trebuie opriţi". pentru mine se leagă perfect. agent Pryce. . era încordată.. chiar prea mult după părerea mea. doctorul spaniol de la Monte Carlo şi jucătorul italian de polo din Long island. sau cam aşa ceva. mama lucra foarte mult. -Nu sînt foarte sigură. dar n-am reuşit. . răspunse Pryce. Unde e biroul mamei tale? . -Am auzit de numele ăsta. am să vă arăt.Te gîndeşti la ce mă gîndesc şi eu. De cîtevaori.N-a spus niciodată mai mult? întrebă Pryce. chiar supărată. Ştiţi. aceasta ar putea fi „ziua dublei scurtături".-Aşadar. exclamăAngela. . răspunse Angela. Doctorul otrăvit la Monte Carlo era cercetător şi provenea dintr-o familie înstărită din Madrid. . Belgravia.Ceea ce a spus acum sora ta.Sus. în afară de lady Alicia. îl întrerupse Cameron. . Unde se află computerul mamei tale? s . . au ieşit la iveală mai multe transmisii cătreAlicia Brewster. îţi aminteşti V216 de ceilalţi trei. . . -Nu cred. Uneori era foarte încordată şi spunea lucruri care nu se legau între ele.Cum aşa. . ridicîndu-se şi conducîndu-i pe scara în spirală. Nu exista nici o legătură. Geof. i-a telefonat asistentului meu şi a spus că are ceva pentru mine. draga mea? Waters se aşeză.Nu m-ar mira.Juan Garcia Guaiardo.. care au fost ucişi? Am încercat noi să găsim o legătură. clipind.Cum se numea? întrebă repede Roger. Cînd universitatea unde îşi avea el laboratorul a început să scoată informaţiile din calculatoarele lui.Sigur.Se numeşte oximoron lingvistic. cînd luam ceaiul.Haideţi. Cam? întrebă Leslie Montrose. în biroul ei. unul din cei care au cunoştinţă. . . privind-o atent pe fiicaAliciei Brewster. mai ales după moartea tatei. strict limitată..Vorbeşte engleză americană.. un băiat de la Foreign Office. Milionarul francez pe iahtul lui. mama spunea că a primit veşti de la Juan sau de la Guaiardo. Oricum.

Una după alta. după ce se instalară în birou. Iată ce spuneau: Madrid. două faxuri şi un telefon cu robot cu cel puţin două linii separate. Leslie se aplecă peste computer. . telefonează-i prietenului tău de la Foreign Office şi cere datele transmisiilor lui Guaiardo către ladyAlicia. Nu are nici o parolă de blocare.Geof. dacă găsesc. de la podea pînă la tavan.Biroul Aliciei Brewster era o îmbinare de confort demodat şi eficienţă modernă.Bine. bătrîne? -Acceptabil. agent Pryce. căci eu n-am jucat în liga voastră. Lasă-mă să studiez echipamentul şi nişte manuale. o imprimantă. paginile ieşiră din imprimantă. acela era. Armata m. am căutat toate fişele medicale ale membrilor iniţiali pînă în anul 1 9 1 1 şi am descoperit că există numeroşi supravieţuitori. Introducem transmisiile de la Madrid şi cerem să caute răspunsurile într-un anumit interval de timp. partea opusă era dominată de albul strălucitor al aparaturii scumpe şi moderne: un computer mare cu un ecran pe măsură. Munca mi-a fost uşurată de faptul că toţi erau din familii bune. spuse Leslie. cu genealogii cunoscute. . în stînga rafturile cu cărţi acopereau tot peretele. armată. Dragă verişoară. . . fără îndoială. Cîteva minute mai tîrziu. avînd în mînă datele transmisiilor de la Madrid. Londra. spuse Pryce. Dimpotrivă. cald. mulţumesc lui Dumnezeu că lucrezi în cercetare.Perfect. ştii să te descurci cu treburile astea.a trimis la Universitatea din Chicago. 1 2 august. Se fac presiuni. -Atunci treci la treabă.. -Avem noroc. Termenul rece ca gheaţa era prea cald pentru a caracteriza partea dreaptă a camerei. Dragă Juan. Cred că mă situez peste nivelul de „acceptabil". Am primit veşti de la lacul Como. Erau şapte pagini de mesaje . Dacă exista un cuvînt care să caracterizeze cel mai bine această parte a camerei. trei de la Londra la Madrid.Foarte puţini au fost acolo. spuse ea. de la familia Scozzi. Acţionează cît poţi mai repede. o canapea mare şi două fotolii confortabile tapiţate cu piele completau mobilierul.. 1 3 august. .patru de la Madrid la Londra. încăperea era împărţită în două părţi distincte. . şi degetele sale începură să alerge pe clape. la Facultatea de informatică. pentru că eu nu sînt expert.Sînt eu.

Mi-e teamă că unuia i-am provocat neplăceri. Dragă Juan. Să nu te încrezi în nimeni. Mama era îngrijorată. Nu-mi dau seama cine a dat ordinul. Dumnezeule. 29 august. nici asociaţii de nici un fel. -Şi eu i-am văzut pe ai mei. Continuă să cauţi. Dar cum urmau să execute ordinele lui Mouchistine şi de unde am putea afla asta? Sînt total dezorientat. cînd în restaurant. . 22 august. Presiuni tot mai mari dinspre Amsterdam. Roma. Copiii nu ştiu. Să sperăm că nu-i vor remarca. Analiza vocilor imprimate confirmă totala lor ignoranţă. dar un lucru este sigur. Este foarte simplu. dar am angajat bodyguarzi care să-i păzească. . Monte Carlo. după ce citi penultimul mesaj. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă.. 23 august. pentru că Antoine Lavalle. Vrea să ne reducă pe toţi la tăcere. Berlin şi Washington nu erau decît nişte intermediari. Pe doi din ei i-am luat la întrebări şi au făcut pe mieluşeii . am eliminat patruzeci şi trei la sută din lista mea iniţială.Madrid. că le place şi lor cîte o halbă de bere şi că se dădeau în vînt după echipa noastră. am angajat doi detectivi particulari şi le-am dat informaţii minime. unde a fost ucis Mouchistine şi cei patru avocaţi ai lui a fost un dezastru. 20 august. le-am respins ferm. Londra. iată legătura. erau veri. Dragă verişoară Alicia. Ca urmare. dar am văzut alţii. Roger. confidentul lui Mouchistine a dat la iveală intenţiile bătrînului. -Aşadar. draga mea verişoară. dragul meu. dovedea că M nu se dă în lături de la nimic.Pentru că eşti cam năbădăios. ultimul descendent şi moştenitor al firmei Scozzi. cînd la terenul de fotbal. Madrid. a fost transmis de M. Dragă verişoară. nu au avut niciodată nici legături. După aceea n-a mai apărut. Am ştiut eu! Ăia patru! Apăreau la orele cele mai imposibile. se recurge la ameninţări. Avocaţii de la Paris. Poate că mai urmează şi alţii. şi mi-am zis că mama ştie ce face.ziceau că sînt de pe acolo. spuse Angela. masacrul de la Estepona. dar foarte sănătoase. veri primari cu toţii! Cum de ne-a scăpat asta? Telefonul celular al lui Waters sună din nou.La naiba! strigă Roger. Ai grijă. exclamă Water. Londra. presiunile de la Amsterdam au devenit puternice. L-am pîrît supraveghetorului crezînd că e vreun obsedat sexual. 29 august. . făcînd uz de resursele mele nu tocmai ortodoxe.De ce nu mi-ai spus mie? . Asasinarea lui Giancarlo Tremonte.

angajat al Companiei Trafalgar Guardian. . a fost pescuit din Tamisa astăzi după-amiază. spuse Coleman.Dă-i bătaie. Aflaţi cine a fost colegul lui din Regent Park.Da? făcu el. nătărăule! Ce naiba m-aş face fără tine pe Inelul 26 Beowulf Agate se afla la Wichita. . cunoscut şi sub numele de Wally Esterbrook.Ce se potriveşte? întrebă Pryce. Sir Geoffrey se întoarse către ceilalţi în timp ce-şi punea telefonul în buzunarul hainei. ucigaşul înverşunat. dar Antonia nu cedase. Ceea ce asculta nu păreau veşti bune. motanul furios care fugărea noaptea prada. Din nou el era cel care stabilea miza. îi ceruse doar ca după ce ajunge la Wichita să ia legătura cu ea la fiecare opt ore. se potriveşte. dar am avut impresia că ne-a surprins privirile. .Vreau să te întorci înapoi teafăr şi nevătămat. . Se pare că a fost ucis în urmă cu maximum patruzeci şi opt de ore.Pentru o clipă privirile ni s-au întîlnit. se simţea în elementul său. căci duşmanul trebuia prins viu. Pentru a putea comunica cu Scofield.De acord. sediul companiei Atlantic Crown. în cele din urmă închise ochii şi oftă încetişor. Cineva aflat în eşalonul superior al executivului companiei scrisese ordinele . Scofield obiectase. ltd. A ştiut că l-am recunoscut. Dacă întîrzia mai mult de două ore. cel care-i amintea vremurile din urmă cu un sfert de veac. Antonia rămăsese la vila de la Peregrine View. . . .Trupul lui Wallace Esterbrook. alias BeowulfAgate. Kansas. Antonia urma să-i telefoneze lui Frank Shields la CIA şi să-i spună adevărul. are două găuri de gîonţ în ceafă.Dar tipul care era cu el? insistă Cameron.. Orice apeluri telefonice ar fi primit de la Cameron Pryce sau de la Leslie Montrose din Europa puteau fi comutate instantaneu spre Scofield cu ajutorul tehnologiei celulare. Dumnezeule. Geof! 18 BrandonAlan Scofield. pentru că pe faţa ofiţerului de la Ml-5 apăru o grimasă de profundă nemulţumire. -Nu ştiu. . lucrînd sub acoperire şi căutîndu-l pe duşman în întuneric. fără a trăda locul unde se află.în noaptea de joi spre vineri. nu ajută prea mult. totuşi continuaţi cercetările. ucigînd numai în ultimă instanţă.

albastru. Cu cîtevamii de dolari pentru fiecare circuit ar fi împiedicat accesul în tot complexul. se dovedea neatentă la elementele de bază ale electronicii. La lumina puternică nu se vedeau decît maşinile securităţii. îşi spuse Bray. Primitive. Istanbul şi Dumnezeu mai ştie de unde aceasta fusese contactată. albastru. Lucrare de amatori. astfel încît totul părea cenuşiu. mormăi el pe sub mustaţă în timp ce studia circuitele. Aşteptă cîteva clipe să vadă reacţia. cu însemnele lor clare de vehicule de patrulare. albastru. Dezafectase sistemul din partea de est. Uriaşa parcare de la Atlantic Crown era aproape pustie. Coridoarele erau cufundate în întuneric. lămpile de neon reduse la minimum. aşa căporni să caute scările. iar el trebuia să ajungă la etajul al şaisprezecelea. . Ultimul lucru pe care l-ar fi făcut ar fi fost să se deconspire. şi la lumina unei lanterne examina legăturile. Ceasul din maşina închiriată arăta ora două şi douăzeci şi şapte noaptea. sovieticii se dovediseră mai isteţi. Scofield îşi luă un cuţit de vînătoare. Atlantic Crown. Clădirea companiei Atlantic Crown avea şaptesprezece etaje. băiete!" Scofield manevră cu dexteritate o sîrmă în încuietoarea uşii pe care o deschise. ca majoritatea companiilor superpăzite. Bray zîmbi în sinea lui. „Bătrînul se poate apuca de treabă". le găsi şi începu să urce. căutîndu-i punctele slabe. Acel cineva făcea parte din conducerea clanului Matarese şi Brandon avea intenţia să-i afle numele. Scofield deschise panoul cu ajutorul unei bare pe care o scoase de la centură. murmură pentru sine Beowulf Agate. Se îndreptă apoi spre una din uşile laterale şi studie panoul de alarmă. Bray ştia că nu poate folosi ascensorul. Paris. închise uşa fără zgomot şi se strecură încet printre maşinile de patrulare. antediluviene. tăindu-le cauciucurile. Dumnezeu să-i binecuvînteze pe zgîrciţi. alb.primite de Leslie Montrose şi le transmisese la Amsterdam. Bray scoase un cleşte mic şi reteză firele albastre. Nu se întîmpla nimic. la naiba. Cairo. alb. portocaliu. deschise cu grijă uşa şi coborî din maşină. „La atac. E cam primitiv. convinşi că lor nu li se putea întîmpla niciodată nimic. Pătrunse în clădire. în urmă cu ani. Angajarea unui personal specializat şi introducerea unui sistem de alarmă complicat era considerată o cheltuială inutilă. ceea ce şi făcu. Roşu.

întreabă de vicepreşedintele Wister. Frankie.Care e tariful lui? . . . e legătura noastră. calibrul 25 cu amortizor.Bineînţeles că nu. Aşa ne-am înţeles. nu are nume şi nici biografie. pentru ce îţi trebuie toate astea? . Scofield se simţea extrem de emoţionat. răspunsese Beowulf Agate. . dar dacă ceea ce spui e adevărat şi individul tău poate face treaba.Nu mi-ai răspuns la întrebare. Explică-mi. . aşa că dracu' să le ia pe toate. Brandon. Frankie.Dar ticălosul ăsta e de încredere? . îşi ajustase barba şi purta o salopetă militară cu multe buzunare. Am plătit chiar mai mult în trecut. dar asta era rău. îşi reamintise de uneltele fostei sale profesiuni: pantofii cu tălpi 221 groase de crep care reduceau zgomotul paşilor. . . un ticălos cu sînge rece căutat de mai multe guverne cît şi de Interpol. Am să autorizez pentru început suma de zece mii de dolari. am scăpat. este una singură. nici pe liste. şi sîrmă.Pentru că urma pe care am depistat-o ar putea să ne conducă unde dorim să ajungem. Scoate banii de la Banca Comercială din Noua Scoţie. automatul Heckler & Koch. De asta e aşa de bun. Nu figurează în nici un fel de registre. deşi am mult mai puţini ani decît tine.Şi da. îşi tunsese părul foarte scurt.E de-a dreptul scandalos. Zice că n-are nici rude cărora să le lase mărci germane. care însemna precauţie.Partea financiară este foarte importantă. L-am angajat pe cel mai bun agent pe care l-a avut vreodată STAS1. Era încîntat de faptul că Frank Shields achitase toate ustensilele şi îmbrăcămintea fără să afle adevărul.Două mii pe zi plus cheltuielile şi o primă de o sută de mii dacă aduce marfa înapoi. Am mai făcut chestia asta şi altă dată. şi nu. . -N-ai să ieşi în teren! explodase analistul de la CIA. îl cuprinse teama. aparatul de fotografiat miniatural. setul de şperacle. dacă-i cumpărăm un loc de veci. cred că o să ne descurcăm. Crezi că nu sînt în toate minţile? Ştiu foarte bine ce pot şi ce nu. o s-o facem din nou. Omul nostru spune că.într-un fel. sprayul paralizant. lanterna mică cu lumină albastră. . lipsise prea mult timp şi avea nevoie de această frînă.Un an şi jumătate.

şef al executivului. erau aproape identice. Echipele de curăţenie ajungeau. De ce nu? Bosul mai în vîrstă care o rugase în parcare să facă treburile astea era un domn atît de simpatic şi purta un costum aşa de scump.La naiba. avînd chiar şi o uşă de comunicaţie între ele. Coroborînd datele pe care le adunaseră pe căi mai mult sau mai puţin legale despre Atlantic Crown. fusese de acord să lase neîncuiată uşa de la biroul domnului Alistair McDowell. odihnindu-şi picioarele. datorită unei feste nevinovate . E clar.ba nu.împreună sau separat. îi fusese uşor să afle unde se găsesc birourile celor doi şi programul personalului de curăţenie în timpul nopţii. amîndoi puteau fi răspunzători de mesajele primite de Leslie . Judecînd după analiza diverselor cuvinte şi fraze izolate din context. de regulă. Asta în cazul în care ieşea ceva din operaţia Wichita. Femeia devenise cu o sută de dolari mai bogată. două nume ieşiseră în evidenţă: Alistair McDowell.credea ea . dar mai riscante. de zece ori mai mult! Agentul STASI inventat de el părea atît de autentic încît îi venea şi lui să creadă că există. şi nu stăteau mai mult de patruzeci de minute.va cere mai mult. cele ce duceau spre coridoarele etajelor rămîneau deschise. Scopul? Pentru ca angajaţii să poată pune în birou două duzini de baloane pe care scria „La mulţi ani"! şi să aranjeze un bufet cu caviar şi şampanie în onoarea colegului şi prietenului lor. Birourile se găseau la etajul al şaisprezecelea. lipite unul de altul. mormăi în sinea lui Beowulf Agate. Ar fi putut să-i ceară de cinci . chestiune la care era indicat să se concentreze în momentul acela. Notele pe care şi le trimiteau cei doi unul altuia.pe care şi-o jucau şefii între ei. amestecînd jargonul specific corporaţiei şi vocabularul normal. Una din femeile de serviciu care fusese bine răsplătită se lăsase convinsă să bage un dop de cauciuc sub uşa de la etajul al şaisprezecelea. trezorier. Dar anii trecuseră şi acum se impunea o abordare elaborată cu mai multă grijă. îşi spuse Scofield apropiindu-se gîfîind de etajul cincisprezece. Pe vremuri. Privind . ar fi optat pentru pregătiri mai puţin cronofage. înţelegerea cu presupusul agent STASI trebuia schimbată . îşi spuse Scofield. şi Spiro Karastos. Beowulf Agate nu-şi pierduse talentul de a convinge oamenii. Aflase că întrucît şi scările din spatele uşilor de ieşire trebuiau spălate şi curăţate. la etajul al şaisprezecelea în jurul orei unu şi cincizeci de minute. ca şi cele adresate subordonaţilor. în plus.

şi fără să bată la ochi. şi porni la asaltul final. scoase dopul de cauciuc şi ţinu uşa grea de oţel cu vîrfurile degetelor. Scofield ajunse la ultima treaptă. Aşa cum i se promisese. unul după altul. Scutură picioarele. alte trei în picioare şi unul în abdomen. la numai cîţiva metri de uşă. O închise imediat. ci un apartament. Paznicul în uniformă se 223 opri lîngă unul din ascensoare. Exista în schimb o echipă de paznici de noapte care patrulau pe coridoare. Simţind cum îi amorţeşte de durere mîna dreaptă şi ţinîndu-şi răsuflarea ca să suporte chinul mai uşor. se apropie de uşă şi o trase puţin. Scofield întinse mîna spre clanţă. doar atît cît era necesar pentru a privi în lungul culoarului. Bray auzi în cele din urmă clicul cheii* în ceasul de pontaj al paznicilor. Deschise din nou uşa. Omul dispăru în spatele ei şi Scofield. Aceeaşi aroganţă şi siguranţă de sine a şefilor făcea ca pe coridor să nu se afle nici o cameră de luat vederi. suficient pentru el. îşi dori să fi avut înţelepciunea să procedeze cu tot atîta precauţie şi în trecut. şi paşii omului care se îndepărtau. Echipa care făcea curăţenie dispăruse. Bray parcurse repede coridorul. Poate că ar fi evitat în felul acesta cele două gloanţe primite în umăr. şi asta cu puţin noroc şi în mod sigur cu o durere de şale! Muşchii gambelor i se crispaseră din cauza urcuşului pe scări. bălăngănind din cheia mare a serviciului de securitate pe care urma s-o introducă în ceasul special al paznicilor de la capătul culoarului. şi liniştea i se păru reconfortantă. Acum n-ar fi putut să mai sară un gard înalt de doi metri. Bray se ghemui. pătrunse rapid în coridor. apăsă pe un buton şi uşa se deschise imediat. citind plăcile de pe uşi. care îl ţinuse cîteva săptămîni la pat. un paznic tocmai se îndrepta spre el. ceea ce însemna că în spatele ei nu era un simplu birou. în capătul opus al coridorului şi se deosebea de celelalte uşi. cel mult unul de un metru. verificau uşile birourilor şi îşi zăngăneau cheile la capătul fiecărui coridor. micul dop de cauciuc ţinea uşa deschisă cam un centimetru.retrospectiv. lăsînd-o să se oprească în dopul de cauciuc. lac de sudoare. ALISTAIR MCDOWELL FUNCŢIONAR EXECUTIV PRINCIPAL Uşa se afla în centru. cu speranţa că femeia de serviciu se ţinuse .

de Biserica lui şi de ţara lui. aflat în partea dreaptă. închise uşa şi aprinse lanterna mică dar puternică pe care o adusese cu el. Primul era seiful ascuns în spatele unui raft de cărţi legate în piele. dar nici nu-i dezvăluiră nimic folositor. şi pe rafturile cu cărţi dintre ferestre. Fişetele cu sertare. Şi se ţinuse. cercetă apoi podeaua şi traversă camera spre cele patru ferestre mari. Percheziţia dădu la iveală mai multe lucruri care necesitau o examinare mai atentă. aşa că intră încetişor înăuntru. Dacă bănuielile lui Beowulf Agate se confirmau. cu tricicleta. de cercul lui de prieteni. Fotografiile înfăţişau trei copii la diferite vîrste . Răsuci cu grijă clanţa. Erau împreună cu părinţii şi prietenii lor mai întîi în leagăn. Alistair McDowell era familist şi se pare că dorea ca toată lumea să ştie acest lucru. Existau cel puţin o duzină de fotografii în ramă de argint plasate pe biroul lui uriaş. O altă descoperire fu o debara încuiată. Ceea ce vedeai aici era ilustrarea unei vieţi îmbelşugate a unui om cumsecade. sobră dar deosebit de elegantă în simplitatea ei apăsătoare. Roadele sîrguinţei lui erau bunăstarea. fericirea şi stabilitatea .de cuvînt. Cărţile îi atrăseseră imediat atenţia lui Bray. treabă ce îi luă aproape cincisprezece minute. bine lustruit. . cu caii şi cu barca cu pînze Cornet. nu ca să-i servească drept mijloc de documentare. gata s-o ia din loc dacă s-ar fi declanşat alarma. pentru că McDowell nu era avocat. Scofield fotografie fiecare pagină. Nu se întîmplă nimic. cu bicicleta. atunci acest Alistair McDowell va fi printre primii care vor distruge acest mod de viaţă. ofereau un camuflaj excelent pentru seif. Porni apoi să examineze întregul apartament. care-l vor restrînge la o elită selectă. nu-i puseră probleme. căutarea. în acelaşi timp. cu excepţia unei agende a întîlnirilor zilnice. începînd cu dormitorul. Volumele groase erau puse acolo ca să-i impresioneze pe vizitatori.reprezenta cu brio modul de viaţă american. servită de legiunile ei de sclavi. şi terminînd cu sala de şedinţe din stînga. cu rachetele de tenis.sugari ţinuţi în braţe de mama lor şi pînă la adolescenţă. găsi şnururile draperiilor şi le trase acoperind geamurile. Plimbă jetul de lumină de jur-împrejurul camerei. din care două erau încuiate. Acum putea să înceapă activitatea propriu-zisă. mîndru de familia lui. după ce o descuie. apoi la botez.

Ceea ce îi aţîţă însă curiozitatea fu conţinutul bufetului.constată că înăuntrul ei se afla un computer şi un scaun de plastic alb. care putea valora cam treizeci de mii de dolari. pe care-l deschise folosind infailibilele lui şperacle. aşezată pe un bufet din lemn de cireş.Scrie cuvîntul „aardvark" îi spusese tînărul ofiţer de la M. Al treilea obiect interesant consta într-un fişier de mahon încuiat.I-5 pe nume Waters. evident. Spaţiul era atît de îngust încît nu încăpea acolo mai mult de o persoană. maşina de cifrat folosită de înaltul comandament german în timpul celui de-al doilea război mondial. Ultimul obiect care îi atrase în mod special atenţia era şi cel mai curios: o cutie muzicală veche. pentru a fi studiată şi perfecţionată de cercetătorii universităţii. Scofield scrisese. scrie propoziţia „Mărul cade departe de copac". .era un dispozitiv de decodare elaborat pe baza principiilor convertorului care învinsese vestita Enigma.claviatura şi cei patru cilindri succesivi care se mişcau încet. de parcă decoratorul ar fi uitat că trebuia să-l înzidească în peretele încăperii. înainte şi înapoi pînă cînd se sincronizau şi se opreau . Singurul adaos modern fusese luat. în Berlinul de Est. aici exista un mic ecran de televizor fixat deasupra. înăuntru se găsea o aparatură electronică pe care Beowulf Agate o recunoscu imediat . trimis la STASI. în locul paginii imprimate care ieşea de la nivelul cel mai dejos.Ce s-a întîmplat? . Scofield îşi aminti de zilele cînd îşi începuse activitatea la Londra şi lucra la Serviciul de spionaj britanic şi cînd fusese impresionat de relatările cu privire la spargerea codului Enigmei! Unul din colegii lui englezi îl dusese la un birou de-al lor de la Oxford. dacă nu mai mult. de la computer. -A fost un mesaj real pe care l-am interceptat de la un turnător depistat săptămîna trecută la Foreign Office. . prost plasat sub un tablou vechi înfâţişînd o scenă de vînătoare. unde opera o variantă a maşinii de decodat. Bray se executase şi pe ecran apăruse imediat expresia: „Te bag în mă-ta!" Mi-e teamă că unii din absolvenţii noştri au un ciudat simţ al umorului. Acum. dar de astă dată ecranul îi "răspunsese în mod civilizat: ÎNTÎLNIREA CONFIRMATĂ STUTTGART CONFORM PROGRAMĂRII. spusese Geoffrey Waters chicotind încîntat.

camerele de comerţ. trebuia să se afle printre furnizorii armatei şi ai serviciului de spionaj care se ocupa de materiale şi dispozitive strict secrete. de-al naibii. către cîţiva directori de şcoli particulare (se pare că odraslele familiei McDowell nu erau chiar nişte mieluşei). Numai aşa.Ce putea să însemne „coeficient al ecuaţiilor de grup"? Erau cinci dosare pline cu pagini scrise de mînă.O. altfel.ale conţinutului. Răspunsul fu: DATE INSUFICIENTE. Bray se întoarse la dulapul cu dosare. Pe Scofield începuseră să-l usture ochii şi se simţea dezamăgit de banalitatea dosarelor. dar mi-e teamă că nu s-a mai întors. dar Bray habar n-avea ce ar putea să însemne. strategii de marketing. aşa că îşi trase un scaun şi începu de la ultimul. Alistair McDowell avea o corespondenţă foarte bogată şi în plus note referitoare la achiziţii. Termenii aceia . Asta pînă la litera C . formule. paginile ar fi avut titluri şi ar fi existat descrieri indiferent cît de sumare . profituri şi modalităţi de îmbunătăţire a acestora. Introduse apoi propoziţia Mărul cade departe de copac. scrisori către politicieni. Scofield făcu mai multe fotografii în speranţa că va putea da de urma celui care fabricase dispozitivul. Existau şi lucruri mai puţin importante.. Totuşi. Brandon găsi butonul şi puse în funcţiune decodorul lui Alistair McDowell. Cel puţin produsul american era mai bine crescut. simboluri. Parcurgerea dosarelor era anevoioasă şi îngrozitor de plicticoasă. la potenţiale achiziţii. ce purta literele T-Z. cilindrii se puseră în mişcare şi apoi sé opriră. s-a dus la Stuttgart. în care punctele mai importante erau scrise-cu litere cursive. un lucru pe care Alistair McDowell nu dorea ca toată lumea să-l înţeleagă. dactilografie cuvîntul aardvak.sub inexplicabilul titlu de „Coeficient al ecuaţiilor de grup". Pe ecran apăru: INSUFICIENT. cum ar fi copii ale unor cuvîntări ţinute la cluburile Rotary. Unul din băieţii noştri de dincolo de Zid le-a spus celor din STASI că făcea joc dublu. cu'cifre. la adunările corporaţiei şi ale sindicatelor. La acestea se adăugau nenumărate adrese din partea directorului referitoare la negocierile trecute şi în curs de desfăşurare. evident. Erau patru sertare. . instinctul care i se ascuţise în atîţia ani de practică îi spunea că acolo trebuie să fie ceva. Ecranul se întunecă. Indiferent cine ar fi fost. CĂUTARE ZERO.

-Ai întîrziat peste o oră! răbufni iritatăAntonia. Şi ceva mai jos: Coeficient de grup .încă n-am terminat.. Apoi continuă cercetarea dosarelor. nu ştie ce să facă. Mai este un computer şi un seif în perete. zăpăcit bătrîn? . S-a întîmplat ceva.Sînt acolo unde nu-şi închipuie nici unul din amatorii ăştia că aş putea fi. arată de cîte ori se cuprinde o cantitate în alta. aprinse lampa de birou a lui McDowell. inclusiv facturile speciale pentru băuturi care aveau semne de exclamare furioase făcute pe margine cu creionul roşu! Paginile acestea nu prea corespundeau imaginii de familie fericită şi armonioasă înfăţişată în fotografiile cu rame de argint. -Ce? . o întrerupse Scofield. .din matematică . ai terminat! exclamă Toni..coeficient. . .un grup ale cărui elemente sînt intrinseci unui subgrup sau unui grup dat. deschise dicţionarul şi căută cuvîntul coeficient. . ecuaţie .nu prea se potriveau cu cuvîntul grup. Brandon închise sertarul de sus al seifului şi se întoarse la computerul din debara. Beowulf Agate îşi dădea imediat seama cînd descoperea o vînă de aur. Scofield privi împrejurul lui. Fotografie toate paginile scrise de mînă din cele cinci dosare. Preşedintele McDowell ţinea evidenţa lunară a cheltuielilor pentru îmbrăcăminte şi pentru casă.Ba da.Vino repede înapoi. Aprinse lumina şi studie echipamentul necunoscut. Îl descoperi pe raftul dejos al unei biblioteci. Nu mai avea ce face. făcute de soţia sa. toate comentate drept excesive. După ce verifică dacă draperiile sînt trase complet. dar nu mai găsi nimic interesant.Frank Shields a telefonat acum cîteva ore.. Existau şi necazuri în familia McDowell. înţelegînd că formulele obscure ar fi putut constitui piste ce duceau spre diversele grupuri şi subgrupuri ale organizaţiei Matarese. cu excepţia cîtorva documente amuzante. Scoase celularul şi sună la Peregrine View. Unde eşti. Coeficient — rezultatul unei împărţiri. sperînd să găsească un dicţionar.

Shields se teme să nu fie o cursă. trebuia să iasă cît mai repede de aici şi să ia legătura cu Shields. Nu vrea să audă de nici un fel de persoană oficială a guvernului. . Urează-mi noroc. aplecîndu-se şi scoţînd micul dop de cauciuc.-Asta e ciudat din partea lui Frankie Ochi-Mijiţi. închizînd uşa în urma lui. Spune-i lui Frankie că am să telefonez cu taxă inversă de la un automat.La naiba! exclamă Scofield. nici de la Casa Albă. nici chiar de preşedinte în persoană. asta e grozav! E nemaipomenit! Bravo lui! . deschise uşa grea şi o închise apoi rapid.Tocmai asta-i buba. lovind înciudat claviatura computerului. El ştie întotdeauna ce trebuie să facă. . e doar un copil. băiatul lui Leslie a evadat şi se află acum la bordul unei nave americane din Bahrain.Pentru că. în momentul acela se declanşa o alarmă asurzitoare în toată clădirea. evident. nici seiful din spatele cărţilor. nici a lui Karastos. La naiba! îşi aminti Brandon. . doar aşa va fi convins că ceea ce i se Spune este din partea ei. Apăsă bara transversală. Băiatul lui Montrose! Dumnezeule mare! . . nu avusese timp să inspecteze camera sau camerele acestuia din urmă. nu însă şi cea a lui McDowell şi. Bray strigă în telefonul celular: .Nu şi de data asta. Auzi strigătele gardienilor care ajunseseră pe coridor. Maşinăria sacră fu cuprinsă de isterie. nici de la Serviciul de spionaj. copilul nu vrea să vorbească cu nimeni altcineva decît cu mama lui. aşa cum susţine ofiţerul care este cu el.L-au sunat de la spionajul marinei şi. E mai sigur decît pe celular.La naiba! Ce este? . bătrînico! Scofield ieşi. Probabil că orice altă uşă putea fi descuiată uşor. Bray. şi străbătu în goană coridorul spre ieşirea din stînga. . Dar acum n-avea timp să plîngă după posibilităţile ratate.Trebuie să plec de aici. dacă informaţia este corectă. Vrea să aibă şi binecuvîntarea ta. O vrea pe mama lui.Pe Dumnezeul meu. Se certau zgomotos şi Bray înţelese imediat de ce: nici unul nu avea cheia de la biroul lui McDowell.Dar de ce? . care comunica cu apartamentul superiorului său.

ci şi în fieful lui. aici nu e nimeni. probabil că toate deodată! Brandon goni cît îl ţineau picioarele pe treptele de beton..E din oţel! Şi apoi.Oamenii mei verifică tot complexul. tu! urlă Beowulf Agate cu o voce care răsună între zidurile incintei precum cadenţa unui marş. acolo pe unde intrase. Fără suflu. Dumnezeule. Sînt colonelul Chaucer din Garda Naţională. Nu avea de ales.Ce sînteţi . Hei tu. Cîţi gardieni să fi fost aici şi care din scări va fi verificată prima? Hristoase. pot să strig eu la tine. Acum grăbeşte-te.Dar alarma s-a declanşat abia acum cinci minute. Făcu o pauză.O. ar fi în stare să mi-o reţină din salariu. . Scările.. .. tu! strigă bărbatul greoi. . . deşi paznicii alergau în jurul ei.N-ai auzit. Sînteţi conectaţi la sistemul nostru de securitate. .Sparge uşa! .adică cine? întrebă omul şovăind. Nu mai avea timp de gîndit! Omul în uniformă albastră îl văzu ieşind din casa scărilor şi alergă spre el. scoţînd pistolul de la şold.. lac de sudoare şi cu muşchii picioarelor zvîcnind.Vehiculele noastre de patrulare sînt în permanentă alertă prin zonă. poate trei sau patru.Mie să nu-mi strigi hei. de vîrstă mijlocie. verifică scara de la nord-est. zburînd literalmente peste ele şi ţinîndu-se cu mîna de balustradă.Auzi pe cineva strigînd: -Verificaţi scările! Am să-l chem pe Marele Mac şi am să-i spun ticălosului să ne dea combinaţia şi cheia! Dacă izbucnea un incendiu? Ar prefera nătărăul să-şi vadă biroul făcut scrum decît să ne lase pe noi să pătrundem acolo? . Forţele speciale. şi coborau rapid.. Mai erau încă două în partea aceasta în formă de T a clădirii.. . Erau tulburări nu numai în familia McDowell. . una dintre cele mai importante firme ale guvernului. respiră adînc şi încercă să-şi aranjeze cît de cît salopeta militară.. ajunse la ultimul etaj. Paşi! La cîteva etaje deasupra. trebuia să iasă din clădire. .Hei. omule? Sînteţi conectaţi la noi pentru că Atlantic Crown produce substanţe chimice strict secrete. Eu mă duc să mă întîlnesc cu oamenii mei. .

Oamenii mei s-ar putea să tragă. domnule. unde spera să găsească un automat telefonic.Şi nu vrea să vorbească cu nimeni decît cu doamna noastră de la armată.Unde.O adevărată nebunie.Dacă îi pun în legătură. vorbim pe linia mea sigură şi nu cred că poţi fi interceptat. Cei de acolo pot să capteze apelurile din eter la fel de repede ca şi noi. Este ora patru dimineaţa şi nu văd cîmpia netedă a statului Kansas.Tu ce crezi? -Antonia mi-a spus că ai plecat la vînătoare şi mi-am dat seama unde te-ai dus.Spune-le tuturor să rămînă în interior. acasă. după un timp în care ar fi putut ajunge cu avionul pînă la Washington şi înapoi. Frankie.Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră. ce e cu obiectul care lipsea? . Frankie. -Dumnezeule! Brandon se grăbi să iasă din Wichita pe drumuri de ţară şi ajunse la Şoseaua 96. dar se mai întoarse o dată spre omul năucit: . . Trimite un avion militar după mine. Cînd îl găsi introduse o monedă şi dădu de o operatoare care. .Scofield o porni spre ieşire. .Totuşi nu menţiona nici un nume. Băiatul este cu un ofiţer. . ticălos mincinos ce eşti. am cîteva idei. cred că am găsit ceva. Bray.Foarte bine.Sper.Mai întîi .Nu face nimic pînă nu mă întorc. îi făcu legătura cu Shields.ai găsit ceva? . pentru numele lui Dumnezeu? . Brandon? -Acolo unde nu creşte grîul şi nu muge bivolul. Şi acum. -Am înţeles. Care e problema? . .Unde eşti. Toni mi-a explicat totul. Cum să risc să dezvălui locul unde se află? . Sînt pe o şosea la vreo zece kilometri de Wichita. s-ar putea să le semnez condamnarea la moarte.Habar n-am. . un pilot al flotei noastre din Bahrain. . . . Bahrain este unul din locurile cu tehnica cea mai avansată din lume.

. . Două persoane alergau de-a lungul unui coridor cu plafonul jos: un ofiţer de culoare.Cei doi oameni ai noştri. farmacie. . Ucide-i şi mătură în birourile lor. înconjurată de mai multe scaune. raportă vocea de la Amsterdam uşor de recunoscut. îmbrăcat într-o uniformă de vară şifonată şi destul de murdară. iar într-o parte un ecran mare. Intrară într-o mică încăpere cu pereţii albi. .cu unul sau două paturi. Ajunseră în faţa unei uşi pe care scria Accesul permis numai persoanelor autorizate. care trebuia să se aplece foarte des ca să nu se lovească de diversele tuburi şi ţevi.Du-te la aeroportul din Wichita şi telefonează-mi. fiul Ciobănaşului. Nu ştim încă în ce măsură. cînd celularul lui începu să sune. Julian Guiderone.Supravieţuitori? .Mai repede! strigă locotenentul Luther Considine. .McDowell şi Karastos? . restaurante.Sala de şedinţe şi informări a piloţilor din cursele strict secrete. Am să-ţi spun cu cine să iei legătura. un adolescent bine clădit.. cotituri şi locuri greu accesibile decît sus. şi un tînăr alb. -Ce-i aici? . descuie uşa şi o împinse în lături. Aici erau mai multe colţuri. Pe masă se afla instalat un proiector. -Acolo unde ofiţerul de cart şi cîinii lui să nu-ţi poată adulmeca urma. . savurîndu-şi cafeaua cu lapte de dimineaţă. săli de gimnastică. şedea la o masă într-o cafenea de pe Via Veneto din Roma.Ba da.Ciobănaşul. spuse el.Unde mergem? întrebă emoţionat Jamie Montrose. . . pasaje şi pante abrupte mai multe decît se pot găsi într-o versiune Star Trek a Oraşului Chinezesc din San Francisco. Considine scoase o cheie.Erau amîndoi acasă. Nu se aflau la faţa locului. 19 Imensul portavion USA Ticonderoga era de fapt un mic oraş cu magazine. cu atît încăperile deveneau mai puţin populate. Existau de asemenea o mulţime de coridoare. birouri şi dormitoare . Cu cît coborai mai mult sub punte. în mijloc trona o masă lungă.Wichita a fost compromisă. cu mîinile bandajate. au fost. Nu au fost implicaţi.

. m-au urcat în avion fără să mai trec pe la paşapoarte şi pe la bagaje..Aşază-te pe un scaun şi relaxează-te.Tot ce v-am spus este perfect adevărat.Nici nu poate fi vorba! insistă Montrose junior. . Mai bine pune-mă în temă şi nu uita că pot avea neplăceri mari dacă mă păcăleşti! . Dar şi eu am reuşit să-l răscumpăr din cazinoul de la Rhodes. eu am fost păcălit destul! . Jamie. foarte drăguţ. .Nu prea multe. domnule locotenent? . şeful acestui oraş plutitor. domnule.Da. înţelegeţi ce vreau să spun? Adică se arătau îngrijoraţi şi regretau tot ceea ce se întîmpla. individul cu patru trese pe mînecă.Foarte bine. îl întrerupse Luther Considine. domnule. . Te cred pentru că mi se pare de necrezut ceea ce mi-ai povestit..ei bine..Ofiţerul de la serviciul de securitate a fost comandantul meu de zbor pînă cînd şefii şi-au dat seama că era prea inteligent sau prea orb ca să zboare.Te cred. De ce ai minţi? Căpitanul.Foarte drăguţ din partea lui.N u ai pus nici un fel de întrebări? . Ce ţi-au spus cei doi indivizi care s-au prezentat ca fiind din partea guvernului american. . Tocmai vorbeaţi de păcăleli . foarte bine! Să ne întoarcem unde rămăsesem. puteau fi falsificate. Am rămas colegi de cameră: este convins că am o întîlnire intimă cu o frumuseţe neagră. las-o baltă. zice că ai fugit din cabina mea pentru că ofiţerul nostru cu informaţiile ţi-a dat ordin să vorbeşti cu Washingtonul. .Ce poţi să. iar tu eşti aşa de tînăr şi eşti fiul unui pilot militar pe care l-am considerat cu toţii cel mai bun în meseria lui. Că mama a fost repartizată într-o operaţie secretă şi în cazul în care ar exista scurgeri de informaţii ar fi bine ca eu să mă aflu în afară de orice pericol. -Nu e nevoie să-mi mulţumeşti. .Şi cum de aţi obţinut cheia.Ei bine.mi spui despre actele lor de identitate? De fapt.Nici nu ştiu cum să vă mulţumesc. . Am să apăs pe butonul ăsta şi afară se va aprinde plăcuţa cu cuvintele: Nu deranjaţi. la aeroportul Kennedy? . păreau nişte tipi cumsecade. Ai crezut ce ţi-au spus ei? .

înainte nu mi-ai vorbit de telefoanele astea.Am pus o mulţime de întrebări.Renunţă la chestia asta cu „domnule locotenent". citisem şi eu la îmbarcare. liberalii albi. Am cerut să dau cîteva telefoane şi mi-au spus că sînt liber s-o fac. Hai. Numele meu e Luther.Nu cred că aici e vorba de rasă. . O solicita des pe mama pentru anumite misiuni. În privinţa asta erau sinceri. E în stare de asta.. domnule locotenent. -Nu chiar toate. . Luther. Se afla la Point împreună cu mama. mi-au spus că avionul mergea la Paris.Nu cred că o să găsiţi nimic în plus. . Atunci am acceptat explicaţia că s-ar afla într-o misiune strict secretă. . Mai ales despre cel cu numărul schimbat.. el şi soţia lui cu mama şi cu tata. ..înseamnă că n-ar fi vrut să mă asculte nici pe mine. ceea ce. -Te-ai prins. mai vorbeşte-mi despre telefoanele alea. nici măcar robotul. Am telefonat apoi unui prieten apropiat care lucra des cu mama... dar nici ei nu ştiau mult mai mult decît mine. evident. Dar v-am mai povestit toate astea. Oricum. erau prieteni.Nu ştiau nimic. Li se comunicase doar că la aeroportul Orly mă vor prelua alţi doi tipi. operatoarea mi-a spus că numărul s-a schimbat şi că este secret. Mai departe habar n-aveau. Poate reuşesc să descopăr ceva de care să mă agăţ. în mînă cu o găleată şi o cîrpă de şters pe jos.Era la colonelul Everett Bracket. S-ar putea ca data viitoare cînd o să ne întîlnim să fiu doar un marinar oarecare.Păi. De ce n-ai putut să-ţi alegi un drăgălaş de ofiţer alb să-i spui lui toată tărăşenia asta? Este un individ în escadronul meu care ar fi în stare să pedepsească şi un bucătar pentru că are o pată pe şorţ. . ăştia. Jamie. . . Am telefonat acasă. s-ar putea să vreau să mai aud povestirea ta de cîteva ori.. Colin Powell o să-mi ardă cîteva la fund. domnule locotenent.Cam ce fel de misiuni? . -N-au spus nimic despre mama ta şi despre operaţiune? . ce vă ador eu pe voi.Şi ce ţi-au răspuns? Considine îl privea atent pe tînăr. chiar dacă nu mai sînt un băieţel. dar n-a răspuns nimeni.O. .

acolo unde se află căminul nostru adevărat.. îţi aminteşti? Cei mai mulţi prieteni ai mei.De unde ştii? . nu unui văr inexistent.Ascultă-mă cu atenţie..Ştiu că n-a încercat.Hei.prin intermediul directorului tău .că trebuie să te duci la aeroportul Kennedy din New York? .Cu cîteva zile mai înainte. A fost o convorbire obişnuită. n-am mai avut nici un motiv. dar n-au vrut să mă contrazică. dar era înainte de week-end. . -Aşadar ai telefonat la şcoală. Ştiam numărul de cod pentru Statele Unite şi numărul şcolii..La Paris. . cînd ai vorbit ultima oară cu mama ta? . adică Luther. chiar atunci cînd eram puşti.înainte de asta. . Nu înţeleg nimic! . una din alea cu care poţi vorbi în toată lumea.. După ce a murit tata.într-o vineri. încearcă să-ţi aminteşti. nu-mi amintesc data exactă. aşa că mi-au dat voie. Cînd ţi s-a transmis de la Washington . domnule locotenent. la aeroport.Am o cartelă magnetică. am călătorit şi eu ceva prin lume cu armata. . .. le-am spus celor doi bărbaţi care mă aşteptau că trebuie să telefonez unui văr care locuieşte acolo pentru că aşa a spus mama. .Şi după aceea n-ai mai vorbit cu ea? -Nu. adică se pricepe la calculatoare şi chestii de astea.Deces-o fi ales tocmai pe ea pentru o operaţiune secretă atît de periculoasă? . se aflau în Virginia. el s-a ocupat de mine şi ultimul lucru pe care i l-ar fi cerut mamei ar fi fost să participe la ceva periculos.Este mare bos în Serviciul de informaţii al Armatei. . poate trei sau patru. Jamie.Chiar le ştiai? îl întrerupse uimit Considine. -Şi? . Mama mea are pregătire specială în domeniul tehnologiei de vîrf. . Chestia asta i-a cam descumpănit. deşi mi-au suflat în ceafă cît timp am vorbit la telefon.Naiba să mă ia dacă ştiu. -Atunci putem presupune că n-a încercat să ia legătura cu tine în aceste trei sau patru zile? . şi încearcă să-ţi aminteşti. M-a întrebat cum mai merge cu învăţătura şi treburi dintr-astea.

cronometrată în ore sau chiar minute. Amet . Ăsta este alt telefon de care nu mi-ai vorbit pînă acum. Mi-a zis că mama n-a telefonat. dar ţi-am spus de casa aceea mare de dincolo de poduri. sărind brusc în picioare.centrala înregistrează apelurile. Indiferent în ce este implicată mama ta. aveai mîinile făcute praf.. Ce tîmpenie! . de paznici. m-a recunoscut imediat şi am întrebat-o dacă mama m-a căutat în ultimele zile . .Bineînţeles. de faptul că nu puteam să telefonez nimănui şi că eram ţinut într-o cameră cu gratii la ferestre şi toate celelalte. Dar tu ai telefonat la şcoală. spuse Considine. şi n-am motive să mă îndoiesc de asta. dacă înţelegi ce vreau să spun. .erau total neconvingătoare.Şi? .Dacă ceea ce spui e adevărat. tipii ăia răi trebuiau să te scoată din ţară înainte ca mama ta să intre în acea operaţie secretă. Chipurile.Cum aşa? .Şi mi-ai spus şi cum ai scăpat de acolo. mormăi Luthef Considine. aşa că eu m-am făcut că vorbesc cu vărul Kevin şi am închis. . chestia îi priveşte direct pe ticăloşii care te-au răpit şi trebuie să fie ceva foarte important. .eu aşa îi spuneam. -O să mă străduiesc. o prietenie. Aiurelile pe care mi le spunea temnicerul meu. .. este bursieră şi între noi s-a înfiripat o .Ce vrei să spui? . cred că e singurul lucru adevărat din ceea ce ţi-au înşirat.Aşa să faci. încuviinţă pilotul. spuse pilotul privindu-şi ceasul.Ei bine. dar ai continuat să mergi mai departe.O familie impresionantă.Este singurul lucru care se leagă. Eşti un tip dur. nimeni nu ştia cum să mă pună în legătură cu mama.. temnicer . . Olivia era de serviciu la centrală. dar Kevin există! Este mult mai mare decît mine şi studiază la Sorbona. dar eram conştient că trebuie să scap de acolo. -Am uitat.Nu ştiu cît de dur.Nu înţeleg.Şi. . . O să trebuiască să mă scuz faţă de Livie pentru asta. nu? . fără îndoială.O. ceea ce a fost o performanţă absolut remarcabilă. masîndu-şi fruntea cu degetele...

. . ca atare. însă. să dea mici petreceri la care invita membri ai casei regale. nu avea importanţă. iar răpirea copilului unui ofiţer al Armatei repartizat într-o misiune secretă este o treabă de ucigaşi. începu Matareisen. Se gîndea deja la Bahrain. smulgîndu-l brusc din reverie. dacă poţi. Neamestecul în treburile altora constituia aici o lege.Totul e relativ. îl scoase din buzunar şi constată alarmat că era chemat din zona 31. Julian Guiderone se odihnea în avionul personal care îl ducea acasă.Pachetul pe care l-am trimis spre Orientul Mijlociu via Paris a dispărut. Despre ce e vorba? . Julian avea mulţi prieteni la Bahrain.Mi-ai descris foarte bine locul unde te-au ţinut. . care. căci aceştia ar fi constituit un impediment. Ce este cumplit în secunda aceasta. apoi acela era Bahrainul. Poate că avem noroc. . Am să iau şi un polaroid cu mine. al lor. poate fi minunat în următoarea. erau adevăraţii membri ai caselor domnitoare. Îi plăcea. dar nu foarte apropiaţi. de fapt el nu avea prieteni apropiaţi.Ca să aibă cu ce s-o ţină la respect pe mama Montrose.Dar de ce? . iar eu m-am plimbat destul de mult prin Bahrain. Manama nu era la fel de incitantă ca Parisul şi nici la fel de civilizată ca Londra. O singură persoană putea să-l cheme de la Amsterdam şi aceasta era Jan van der Meer Matareisen. bancheri şi regi ai petrolului. aşa că n-o să te deranjeze nimeni. Puse mina pe telefonul aflat pe birou. Considine se îndreptă spre uşă.Mi-e teamă că am veşti foarte proaste. Pager-ul începu să bîzîie. pentru că era fals. într-un fel sediul uriaşului său imperiu financiar. nu există prea multe zone cu vile de felul acesta. .Răpirea e un delict grav. mai ales dacă făceai parte dintre cei bogaţi. independentă de economie şi de regulile pieţei. anticipînd plăcerea vieţii de acolo. după părerea lui. Te-au luat de la şcoală ca să te scoată „dintr-un laţ" şi te-au băgat în altul. . Numărul. Am cîteva idei în legătură cu „ascunzătoarea" ta. Încearcă să dormi. Voi lăsa anunţul cu litere roşii aprins. adică Olanda. Am să mă întorc peste cîteva ore. dar dacă exista un loc în lume unde expresia laissez-faire să se aplice cu adevărat. la Bahrain.Unde te duci? .

- Ceee? Guiderone sări atît de brusc în sus, că centura de siguranţă îi intră dureros în abdomen. Vrei să spui că pachetul s-a pierdut? întrebă el înecîndu-se cu cuvintele. Gemînd, apucă centura de siguranţă şi o desfăcu. L-aţi căutat peste tot, aţi făcut cercetări? -Am pus la treabă cel mai bun personal pe care îl avem. Nici o urmă. -Mai căutaţi, căutaţi peste tot! Fiul Ciobănaşului gîfîia de furie, în timp ce încerca să se controleze. între timp, continuă el rar, adunîndu-şi gîndurile, am închiriat barca, barca cea mare, aşa că faceţi curăţenie, curăţenie generală. Daţi drumul şi echipajului, tot echipajul şi trimiteţi-l la baza noastră din Oman, la Muscat. Şeicul de acolo are oamenii lui. - înţeleg, domnule. Se va face -înainte să se termine această zi. - Dar, pentru numele lui Dumnezeu, mai căutaţi pachetul ăla! Guiderone trînti receptorul în furcă şi strigă: Pilot! - Da, signore? se auzi din cabina de zbor aflată la numai doi metri de el, vocea celui strigat. - Cum stai cu combustibilul? - Avem din belşug. Nu zburăm decît de douăzeci de minute, signore. - Ai destul ca să mă duci la Marsilia? - Desigur, signore. - Schimbă planul de zbor şi du-mă la Marsilia. - Imediat, signor Paravacini. Paravacini. Un nume preluat din analele uitate ale familiei Matarese; pentru cei cîţiva care ştiau despre ce era vorba, numele acesta avea o rezonanţă aparte, emanînd dacă nu chiar teroare, oricum o îngrijorare serioasă. Firma ScozziParavacini, creată prin căsătoria unor membri ai celor două familii, fusese absorbită de alte companii, dar lui Guiderone îi convenea să se folosească*de acest nume în unele părţi ale globului. Legendele mor greu, mai ales cele născute în şi răspîndite de frică. Deşi contele Scozzi se numărase printre primele persoane recrutate de baronul Guillaume de Matarese la începutul secolului, ulterior devenise un om de paie. Averea familiei aproape că se topise şi, în aceste"condiţii, se pusese la cale căsătoria între una din fiicele lui Scozzi şi fiul bogatei, dar brutalei familii Paravacini.

O dată cu trecerea anilor, famili ile Scozzi şi Paravacini, care deţineau domenii uriaşe la numai cîţiva kilometri una de alta, pe malul vestitului lac Como din Italia, cîndva inseparabile, au început să se înstrăineze. Cu timpul, înstrăinarea s-a transformat în duşmănie. Cîţiva funcţionari despre care se ştia că ţin cu familia Scozzi şi s-a crezut că fuseseră angajaţi de familia Paravacini să omoare, au fost lichidaţi, deşi nu existase nici o dovadă împotriva lor. Apoi unul din moştenitorii familiei Scozzi a fost găsit mort, chipurile s-ar fi înecat; trupul i-a fost aruncat afară pe mal de apele lacului Como. Poliţia din Bellagio, de teama familiei Paravacini, cunoscută ca fiind foarte violentă, nu a raportat că toracele cadavrului prezenta o înţepătură ce părea făcută cu un cîrlig de spart gheaţa. Autorităţile aveau motive întemeiate să fie circumspecte, pentru că familia Paravacini număra printre membrii ei prelaţi importanţi, chiar emisari ai Vaticanuluil. în asemenea situaţii trebuia să se acţioneze cu multă băgare de seamă. Familia Scozzi îşi vîndu acţiunile prin intermediul avocaţilor săi, unui alt mare consorţiu italian, Tremonte - o familie bogată de evrei creştinaţi. Familia Tremonte îşi începuse ascensiunea prin uniunea dintre un abil evreu italian şi un romano-catolic la fel de viclean. Şi biserica şi sinagoga au strîmbat din nas, dar generozitatea de care au beneficiat imediat, le-a redus la tăcere. Cu toate acestea, renumele familiei Paravacini continua să aibă efect în lumea Mediteranei şi mai ales în Italia. Cu un Paravacini nu-ţi puteai permite să te joci, căci riscai să te întîlneşti cu moartea în următoarele ore. Vigilenţă. Aceasta era cheia. Cît despre familia Tremonte, moartea jucătorului de polo din America mai redusese ceva din antipatia faţă de Matarese. Ştiau că putea urma altul la rînd. Ceea ce îl enerva pe Guiderone pînă la exasperare era, BeowulfAgate! Porcul începuse din nou să opereze, aşa cum făcuse şi cu un sfert de veac în urmă! El era creierul din spatele ultimelor cercetări, un creier cu prea multe circumvoluţii care căuta imposibilul. Trebuia oprit, trebuia ucis, aşa cum fusese planificat să se întîmple la Complexul Chesapeake. O să dea ordin la Marsilia.- Ucideţi-l pe Alan Brandon Scofield. Indiferent de preţ!

Avionul F-16 aparţinînd Forţelor Aeriene ale SUA decola de la Wichita îndreptîndu-se spre pista de aterizare aflată la zece kilometri nord de Peregrin View. Un vehicul al CIA îl aştepta pe Scofield, şi îl duse pînă la fosta staţiune de odihnă unde ajunse cînd soarele răsărea de după munţi. Pe Bray nu-l prea miră faptul că, după ce se salută cu Antonia, auzi o voce cunoscută care venea din bucătărie. - Sper că ai reuşit să dormi puţin în avion, îi strigă Frank Shields. Dumnezeu mi-e martor că eu n-am închis un ochi! Ticălosul ăla de pilot a reuşit să nu rateze nici una din furtuni în timpul zborului, de la Andrews pînă aici. Analistul CIA apăru în uşa bucătăriei cu o cană de cafea în mînă. Presupun că o să vrei şi tu o cană, adăugă el. - îi aduc eu, Frank, spuse Antonia. Tu ceartă-l bine, că o merită. Arată ca naiba. Am fost o proastă. -Aşa ar trebui să fac, spuse analistul, intrînd în living şi privind salopeta lui Scofield, plină de pete de transpiraţie. Adică să te cert, asta vreau să spun. Ce naiba te-ai îmbrăcat aşa, parcă ai fi din filmele cu Rambo? - Mi-a fost de folos, Frankie. Dacă aş fi purtat costum şi cravată, aş fi fost spînzurat într-o închisoare din Kansas. - Te cred pe cuvînt, nu-mi mai explica. Presupun că ai ras deja cei zece mii de dolari pe care i-am aprobat. - Cînd ai să vezi ce am adus cu mine, o să înţelegi de ce pretinde prietenul meu de la STASI o sută de mii. - Totul este discutabil, Brandon, inclusiv materialele capturate în expediţii de recunoaştere. - Ce limbaj profesionist! - Oricum, nu asta este prioritatea, continuă Shields pe tonul cel mai serios cu putinţă. Ce facem cu tînărul Montrose? Eu mi-am exprimat rezervele, iar tu ai declarat că s-ar putea să ai nişte idei. Ei, care sînt ideile? - Foarte simple, spuse Scofield. Ai spus că băiatul este cu un ofiţer - un pilot -, aşa e? - Da, fiul lui Leslie l-a agăţat pur şi simplu în mulţime, la Manama. Este pilot de vînătoare pe Ticonderoga, şef de escadron, se numeşte Luther Considine, şi are o reputaţie excelentă. Şeful lui îl consideră un tip de mare viitor, candidat la Colegiul de Război. - Băiatul a ales cît se poate de bine. - Aşa se pare;

- Atunci vom acţiona prin intermediul lui, spuse Scofield. -Ceee? - Se pare că băiatul are încredere în el, aşa că vom discuta cu acest Considine. Fii sincer cu el, nu avem altă posibilitate. Trebuie să-i spui şi lui Leslie că fiul ei este în afară de orice pericol şi se află pe mîini bune, nu se poate altfel. - Sînt de acord, dar există o problemă. James junior nu e de găsit. A dispărut... - Ce a făcut? - Asta este ultima noutate. Nu e sigur; nu cred că a plecat de pe portavion, dar nu-l găsesc. -Ai fost vreodată pe un portavion, Mijitule? - Iisuse, ce agasant poţi să fii! Nu, n-am fost! - Imaginează-ţi oraşul Georgetown, pune-l pe apă şi o să-ţi faci o idee. Junior poate fi oriunde; ar fi nevoie de săptămîni sau chiar luni ca să-l găsească, dacă este un tip mobil, şi fără îndoială că este. - Dar asta e ridicol! Trebuie să mănînce, să doarmă, să se ducă la baie - pînă la urmă tot o să-l vadă cineva. - Nu şi în cazul în care îl ajută cineva, de exemplu un ofiţer care s-a împrietenit cu el. - Vrei să spui că... - Merită să încercăm, Frank. Am aflat cu mulţi ani în urmă că piloţii sînt o specie aparte, probabil datorită faptului că stau undeva, sus, deasupra pămîntului, singuri cu avionul şi armele acestuia. Tatăl lui Junior a fost un pilot de prim rang, decorat post-mortem. Nu ai nimic de pierdut, Frankie. Ia legătura cu acest Considine. Dă-i un telefon. Nimic nu este perfect, lucru valabil şi în lumea tehnologiei de vîrf, mai ales că, o dată perfecţionată, orice tehnologie dezvoltă un alt produs, şi mai avansat. Cu toate acestea, comunicaţiile militare prin satelit se apropie de perfecţiune; asta e valabil pe termen foarte scurt. Cheia constă în separarea şi combinarea modelelor de voci în timpul călătoriei lor instantanee pe undele din spaţiu. Exista şi o minusculă marjă de risc, dar ea trebuia acceptată pentru protejarea părţilor implicate. Locotenentul Considine primise ordin să se prezinte la complexul de comunicaţii al portavionului. Aici a fost pus în legătură cu Peregrin View. Echipamentul electronic sosise

cu avionul de la Pentagon. Luther Considine se aşeză în faţa consolei, cu căştile pe urechi, la bordul portavionului SUA Ticonderoga din Bahrain. - Locotenent Considine, spuse o voce anonimă aflată la peste zece mii de kilometri distanţă de Golful Persic, numele meu este Frank Shields şi sînt director adjunct al CIA. Mă auzi? - Da, vă aud, domnule director. - Voi fi cît se poate de scurt... Tînărul dumitale prieten refuză să vorbească direct cu orice reprezentant al guvernului şi îl înţeleg perfect. A fost minţit prea mult. -Aşadar, mi-a spus adevărul, îl întrerupse pilotul, fără a-şi ascunde uşurarea. Ştiam eu. - Ţi-a spus adevărul însă, din motive de securitate personală, nu cred că putem să-i facem legătura cu persoana cu care insistă să vorbească. Va dura cîteva zile pînă cînd vom asigura un aranjament mai bun. -Nu cred că va accepta. în locul lui, nici eu n-aş face-o. -Aşadar, dumneata ştii unde se află? - în mod oficial nu. Altă întrebare, vă rog? - Nu e o întrebare, domnule locotenent, este o rugăminte. Rugaţi-l să vă spună ceva, orice, un lucru pe care să-l ştie numai persoana cu care vrea să ia legătura. - Cînd şi dacă îl găsesc, am să-i transmit mesajul, domnule director. - O să aşteptăm, domnule locotenent. Ofiţerul dumneavoastră care răspunde de comunicaţii are codurile prin care poate ajunge la mine. Sînt numai numere. Nimeni altcineva nu ştie de convorbirea noastră. - La revedere, domnule, sper să vă pot ajuta. - Ascultă-mă, Jamie, îi spuse pilotul tînărului îngrijorat. Amîndoi şedeau pe nişte lăzi din depozitele de sub punte. Omul părea sincer şi ceea ce spunea se lega foarte bine. Este un fel de guru la spionaj şi trebuie să studieze toate aspectele unei diagrame complicate. - Nu înţeleg ce spui, Luther. - îi este frică să nu cazi într-o capcană. A spus că-ţi înţelege poziţia, în sensul că nu vrei să vorbeşti decît cu mama ta, pentru că ţi s-au spus prea multe minciuni în numele guvernului. A menţionat că este preocupat de securitatea ta şi va face anumite aranjamente sigure înainte de a vă pune în legătură. Se gîndeşte la voi amîndoi.

- Cu alte cuvinte, aş putea fi o momeală. S-ar putea să nu fiu eu... - Foarte bine... Unde ai învăţat asta? - I-am auzit vorbind pe unchiul Ev şi pe mama. Deşi făceau parte din armată, erau adesea repartizaţi în misiuni de contrainformaţii. - Dumnezeule mare, murmură Considine, înăbuşindu-şi mirarea. Spuneam eu mai înainte că mama ta trebuie să fie implicată în ceva foarte serios, dar cred că e vorba de ceva mai serios decît mi-am imaginat. Lucrează sub acoperire la o misiune foarte dificilă. Jamie, tu îţi dai seama că ofiţerul nostru cu informaţiile a luat legătura cu Washingtonul, a fost trimis apoi la CIA, la Departamentul de Stat şi în cele din urmă la Casa Albă, chiar la Thomas Cranston care este un fel de umbră a preşedintelui în ce priveşte problemele de securitate. Dacă îţi aminteşti, Cranston este tipul care a garantat că te pune în legătură direct cu Marele Bos! - Eu nu-l cunosc pe preşedinte, dar o cunosc pe mama. Nimeni nu-i poate imita vocea, mi-aş da seama imediat. -Asta este tot ce doreşte Shields de la tine: ce ştii tu că s-ar putea să ştie numai ea. înţelegi? Dacă o să-şi dea seama şi o să fie sigur că eşti cu adevărat cine speri, căci ea va confirma, se poate mişca mai departe. Cred că este rezonabil, aşa cum cred că tot ceea ce se întîmplă are legătură cu cele mai înalte niveluri ale guvernului. Haide, Jamie, dă-mi ceva. - Foarte bine, să mă gîndesc. Montrose junior se ridică de pe ladă şi începu să măsoare cu paşi mari pardoseala de oţel a depozitului. OK, continuă el, cînd eram mic, vreau să spun cînd eram mic de tot, mama şi tata mi-au făcut cadou un animal de pluş, un miel, o jucărie din aceea cu care copilul nu se poate lovi. La cîteva luni după moartea tatei, mama a vîndut casa şi eu am ajutat-o să facă curăţenie în pod; atunci a găsit micuţul miel de pluş şi a spus „Uite-l şi pe Malcomb". Eu nu mi-l aminteam şi, cu atît mai puţin numele. Mama mi-a spus că tata şi ea s-au amuzat cînd l-am botezat Malcomb, pentru că abia puteam să-l pronunţ. Zicea că l-am botezat aşa după un personaj din desenele animate de la televizor. Eu nu-mi mai aminteam, dar am crezut-o pe cuvînt. -Atunci asta este? Numele jucăriei? întrebă Luther. - E tot ce-mi vine în minte şi nu cred că mai ştie altcineva de el. - Poate că e destul. Apropo, te-ai uitat la fotografiile

vilei? -Am notat două care ar putea fi. Nu sînt foarte sigur, dar cred că e una din astea două. Adolescentul băgă anevoie mîna în buzunar, stînjenit de bandaje, şi scoase cîteva fotografii pe care i le dădu lui Considine. -Am să mă uit la ele după ce ajung sus. Apropo, cînd mă întorc am să te mut. - Unde? - Colegul meu pleacă pentru trei zile la Paris, ca să se întîlnească cu nevastă-sa. Colegul lui de cameră are pojar poţi să-ţi imaginezi aşa ceva, pojar la vîrsta lui? în curînd escadronul nostru o să fie condus de puşti de doisprezece ani. - Eu am cincisprezece şi am luat deja unsprezece lecţii de zbor. Sînt gata să-ţi ofer un solo, Luther. - Ştii ceva? Acum mă simt mult mai liniştit. Ne vedem mai tîrziu. Leslie Montrose se afla într-o cabină cu pereţi de sticlă dintr-o încăpere mare, plină de aparatură electronică. în faţa ecranelor cu cifre şi diagrame se aflau zece operatori, femei şi bărbaţi, toţi experţi în comunicaţii secrete. Acesta era centrul de mesaje internaţionale al MI-6, de unde se trimiteau şi se primeau mesaje din toată lumea. Leslie şedea în faţa unei console telefonice computerizate cu trei receptoare, fiecare avînd altă culoare: verde, roşu şi galben. O voce de femeie se auzi în cabină: 243 - Doamnă, vreţi, vă rog, să ridicaţi receptorul verde? Aveţi legătura. - Mulţumesc. Leslie ridică receptorul cuprinsă de un val de îngrijorare. Se gîndea la tot ce putea fi mai rău. - Sînt ofiţerul repartizat la Londra... - OK, Leslie, o întrerupse Frank Shields, nu e nevoie. - Frank? - Mi-au spus că hardul ăsta este cît se poate de discret. - Habar n-am! Singurul lucru pe care-l ştiu e că nu-mi revin de cînd Waters mi-a spus să mă prezint aici. Nu m-a avertizat că e vorba de tine. - Nu ştia şi n-o să ştie nici după ce vom termina de vorbit, dacă nu-i spui tu.

- Pentru numele lui Dumnezeu, Frank, ce s-a întîmplat? Leslie Montrose coborî vocea, pînă la şoaptă. A păţit ceva fiul meu? - S-ar putea să am veşti pentru tine, dar mai întîi trebuie să-ţi pun o întrebare. - O întrebare? Nu vreau nici un fel de întrebări, vreau veşti de la copilul meu. - Numele de Malcomb îţi spune ceva? - Malcomb... Malcomb? Nu cunosc pe nimeni cu numele de Malcomb! Ce întrebare idioată mai e şi asta? - Calmează-te, colonele, ia-o uşurel. Gîndeşte-te puţin... - N-am nevoie să mă gîndesc, naiba să te ia! strigă Leslie Montrose în pragul unei crize de nervi. Ce dracu' e Malcomb ăsta şi ce legătură are cu fiul meu? Nu cunosc pe nimeni, n-am cunoscut niciodată pe nimeni... Leslie se opri brusc, cu gura căscată, privind în gol prin peretele de sticlă al cabinei. O, Dumnezeule, şopti ea, este mieluşeul ăla de pluş, jucăria unui copil de trei ani, animalul ăla de jucărie! I-a spus Malcomb după un desen animat... - E perfect, Leslie, încuviinţă Frank Shields, aflat la peste şase mii de kilometri, în staţiunea de la poalele munţilor. Jucăria unui copil uitată de mult de amîndoi pînă cînd... - Pînă cînd am găsit-o în pod! strigă Leslie. Eu am găsit-o. Jamie nu-şi mai amintea de ea, aşa că i-am povestit. E Jamie! Ai primit veşti de la el! -Nu direct, dar este în siguranţă. A evadat, o realizare cu totul extraordinară pentru un tînăr de vîrsta lui. - Hei, e un băiat extraordinar! exclamă mama fericită şi mîndră. Poate că nu e prea tare la biologie şi la latină, dar e nemaipomenit la lupte! Ţi-am spus ce bun e la lupte grecoromane? - Ştim asta. - O, Dumnezeule, am început să bat cîmpii! spuse locotenent-colonel Montrose cu lacrimi în ochi. Scuză-mă, Frank, vorbesc aiurea şi plîng în acelaşi timp. -Te înţeleg, Leslie. - Unde este? Cînd pot să vorbesc cu el? - în clipa asta se află la o bază din Orientul Mijlociu... - în Orientul Mijlociu? - Nu pot risca să vă pun în legătură imediat. N-avem un echipament suficient de sigur care să garanteze

confidenţialitatea convorbirii. îţi dai seama că cei de la care a evadat îl caută peste tot şi nu sînt mai puţin pricepuţi decît noi în mînuirea echipamentelor electronice. - înţeleg, Frank, şi eu lucrez la computere. -Aşa mi-a spus şi Pryce. - Apropo, e un drăguţ. A insistat să mă însoţească aici, dar ştiu că el şi Sir Geoffrey au alte planuri. Se gîndeau la o noapte de relaxare la clubul lui Waters. O merită din plin. - I-ai spus cine eşti de fapt, că nu faci parte din Forţa rapidă de desfăşurare? - Nu, dar probabil că bănuieşte ceva, căci m-a văzut lucrînd la computere în Belgravia Square. Nu ştiu dacă îşi dă seama de diferenţă sau dacă îi pasă de asta. - S-ar putea să-i pese. Nu-i place să i se ascundă nimic, în privinţa asta seamănă foarte mult cu Beowulf Agate. -Nu văd care e problema. O să-i transmiţi lui Jamie că ştiu care e situaţia? - Sigur că da. Dă-mi un indiciu special, ceva în genul lui Malcomb, ca să ştie că vine de la tine. - Spune-i că am primit o scrisoare de la profesorul lui de biologie şi că ar face bine să se pună cu burta pe carte, altfel s-ar putea să nu mai fie selecţionat în echipa şcolii. Leslie Montrose părăsi centrul de mesaje internaţionale al MI-6 şi ieşi în coridorul lung, unde nu se aflau decît două persoane: un gardian înarmat aşezat la un birou şi Cameron Pryce. Cu inima bătînd să-i spargă pieptul, Leslie făcu un semn cu capul către gardian şi se îndreptă grăbită spre Cameron. Radiind de bucurie, străbătu alergînd ultimii paşi şi se aruncă în braţele lui Pryce şi, ţinîndu-l strîns, îi şopti la ureche: - E Jamie! A fugit, se află în siguranţă! - Asta-i minunat, Leslie! E minunat, de-a dreptul minunat, adăugă el, strîngînd-o la piept. Cu cine ai vorbit? - Cu Frank Shields. Au primit vestea acum cîteva clipe, dar au trebuit să se asigure - şi s-au asigurat. E Jamie! - Cred că te simţi uşurată... -N-am cuvinte să-ţi explic! Brusc, Leslie îşi dădu seama că stăteau îmbrăţişaţi, şi se eliberă din braţele lui. îmi pare rău, Cam, mă comport ca un copil... - Pentru că fiul tău este în siguranţă, spuse Pryce, înconjurîndu-i umerii cu braţul. Plîngi, Leslie? se miră el. -Nu sînt lacrimi de durere, prietene, bunul meu prieten.

Stăteau faţă în faţă.Ce ai ştiut? . Mergeţi din loc în loc şi îi descoperiţi pe băieţii răi. cum obişnuim noi.Cum naiba ţi-ai dat seama de asta? . ceea ce englezii numesc Branşa Specială. Pentru că ţi-ai dat seama.Eşti foarte vulnerabilă în momentul acesta. Pryce zîmbi şi îşi luă mîinile de pe umerii ei. La fel ca şi marile tristeţi. dar fără să nege spusele lui.Te-ai dat de gol de mai multe ori. cei de la informaţii.. exclamă Leslie Montrose amuzată. doar la cîţiva centimetri distanţă. . Acum cinci minute. prietene. .Tocmai de aceea îţi mulţumesc. .. . am ştiut încă de la complexul din Chesapeake. .stau altundeva. Acum cîteva secunde am simţit nevoia să te sărut. doamnă locotenent-colonel. . .. spuse ea. adesea vorbeşti ca un spion şi armata nu trimite un ofiţer de comando sau din unitatea de Desfăşurare rapidă la Facultatea de ştiinţa computerelor de la Universitatea din Chicago. Cameron îi dădu drumul. Deşi în ultimii ani cam asta am fost.. .Da.Hai să dezlegăm şarada. . dar cred că asta mă exclude pe mine. dar altceva voiam să-ţi spun.Marile bucurii îţi aduc şi ele lacrimile în ochi. Frank m-a întrebat dacă ţi-am mărturisit şi i-am spus că nu.îţi mulţumesc. Gîndeşti ca un spion. .Sînteţi o unitate de elită.Pentru ce? Pentru că am venit aici? N-aş fi putut să .Şi pentru asta.O. .Nici eu nu sînt o călugăriţă de treizeci şi şase de ani.Pentru moment ai scăpat. Nu sînt un călugăr de treizeci şi şase de ani. dar să nu ai încredere în mine. dar că bănuieşti ceva fiindcă am lucrat la computere la . -Cee? .. .Haide. .Asta e chiar nostim. . doamnă..Că faci parte din serviciile speciale ale armatei. Mi-am dorit mult s-o fac. aşa cred. la fel ca şi Ev Brackett. .. făcu un pas înapoi şi îşi puse mîinile pe umerii ei.

m-a dat de gol computerul? -Nu. cei de la CIA şi voi. Ştiu că există unii de la Pentagon şi de la Langley care consideră că nu este înţelept. indiferent despre cine ar fi fost vorba şi ce grad ar fi avut. Cred totuşi că ar trebui să verifici legătura din Denver. şi tu te pricepi mai bine la treburile organizatorice. Oricum. cei de la Serviciul de informaţii al armatei. . crezi că putem da banda înapoi ca s-o luăm de la început? . îi spusese el femeii de vîrstă mijlocie pe care „dispariţiile" şefului n-o mai uimeau de mult. Şi.Cred că e o idee nemaipomenită. sau chiar agent special Pryce. 20 Frank Shields îi spuse secretarei sale cu care lucra de peste "douăzeci de ani că va lipsi din localitate în următoarele două zile şi că nimeni nu trebuia să ştie unde se află. lucrăm adesea împreună. pagerul dumneavoastră vă alertează. avea să fie anulat după ce avionul spre Cherokee va decola. dar noi. Frank. Adevărul este că am luat legătura cu un vechi prieten de la Arlington şi mi-a dat informaţii despre tine şi despre Bracket. Margaret. Nimic special de raportat.. -Am verificat-o.. Ordinul. ai acoperit toate bazele. e mult mai simplu. Eu sun Colorado. . Secretara îi propuse să ia ea legătura cu doamna Shields ca s-o liniştească în privinţa absenţei soţului ei. domnule.Belgravia. n-a avut de ales. spune-i te rog lui Alice că îmi .. -Agent Pryce. . dacă intervine ceva neaşteptat. colonel Montrose. Leslie rîdea acum destul de tare pentru ca gardianul de la birou să întoarcă privirile spre ei. apelul propriu-zis ajunge în Denver. . strict secret. nu contează.O să folosim legătura din Denver. Unul din noi i-a salvat viaţa celuilalt pe un bulevard din Moscova. Spune-mi. dar nu-mi mai amintesc care cui. Şi pentru că fondurile pe care le primesc eu sînt mai mari. spuse Frank Shields. -Acesta îţi este rezervat. Lucrul era valabil şi pentru personalul Agenţiei. Propun să începem cu o cină la un restaurant elegant. îmi pot permite să te invit. şi să transmită un ordin pentru avionul care urma să-l transporte pe directorul adjunct la Montreal.Ca de obicei.Cred că ar trebui să te propun pentru postul de director.Nu mi-l doresc. spuse ea. Nu are nimic de obiectat. Maggie.

Asta se va întîmpla abia spre sfîrşitul săptămînii. O să te întorci pînă atunci. Mîine sau poimîine sosesc copiii.O să mă străduiesc. Waters rămase la Londra ca să menţină legătura cu Frank Shields şi cu Brandon Scofield. colaborînd cu Geoffrey Waters. cînd avioanele aveau să vîjîie pe puntea portavionului plecînd în tururile lor de recunoaştere. cu copiii lor. îl corectă secretara.Alice a telefonat ca să mă roage să-i spun ce ai în agendă. Jamie spuse: -Am dispărut din vedere! Păcat că nesuferitul ăla de biologie i-a scris mamei. . sper că o să te întorci la timp. . Shields îşi dublă eforturile de a-i pune în legătură pe cei doi Montrose. la cincisprezece kilometri nord de Edinburgh. iar pasagerul. Ticonderoga trebuia să patruleze în Golful Piersic între Bandar-e Charak şi Al-Wakrah. Luther Considine aducea cu el fotografiile celor două vile din Golful Persic pe care Jamie Montrose le identificase ca fiind asemănătoare cu casa . se va supăra rău. .De unde ştii? . N-aş vrea să par mincinoasă.pare rău că a trebuit să plec astăzi.Chiar te rog. S-a stabilit că mijlocul de transport cel mai simplu va fi şi cel mai sigur.înţeleg că e un ordin. Scoţia. Geoffrey Waters făcuse personal toate aranjamentele pentru echipamentul special de comunicaţii şi nominalizase trei angajaţi ai secţiei MI-5 care să întîmpine avionul american şi să-i ducă apoi cu maşina pe pilot şi pe băiat la un han de la marginea oraşului Edinburgh. Pilotul avionului va fi locotenentul Luther Considine. Hanuî era rechiziţionat de guvern. nici localnicii şi nici turiştii nu aveau acces acolo timp de patruzeci şi opt de ore de la sosirea domnişoarei Joan Brooks şi a fratelui ei John . mama şi fiul. Ce ticălos! Revederea urma să aibă loc într-un sat. James Montrose jr. . în vederea studierii noilor materiale descoperite de Beowulf Agate. intervenind la cele mai înalte niveluri. Entuziasmat.Leslie Montrose şi Cameron Pryce. unul din ele urma să se rupă din formaţie şi să zboare spre o bază a Forţelor Aeriene Regale din Loch Torridon. Cameron Pryce mai avea şi alt motiv să se afle la bordul avionului care zbura spre Scoţia. . cu MI-5 şi cu MI-6.

23 octombrie. THE WASHINGTON POST (prima pagină) Camera anchetează strategia sindicatelor organizate Washington. în alte sectoare deprimarea. Luînd prin surprindere industria computerelor. Departamentul Marinei Militare din Washington a anunţat că îşi va reduce în mod drastic operaţiunile şi facilităţile din baza navală de la San Diego. 23 octombrie. Faptul că „lucrurile" fuseseră puse în mişcare devenea din ce în ce mai evident. transferînd patruzeci la sută din personal la alte instalaţii ale Marinei Militare. Majoritatea angajaţilor civili vor fi . Bahrainul devenea foarte circumspect cînd era vorba de ascunderea banilor proveniţi din impozite.în care fusese ţinut prizonier. punînd sub semnul întrebării influenţa pe care o exercită acestea asupra zecilor de mii de muncitori. Pilotul obţinuse şi unele informaţii în legătură cu proprietarii celor două vile. Electro-Serve şi Micro Ware. va avea ca rezultat imediat pierderea a peste treizeci de mii de locuri de muncă. THE BOSTON GLOBE (prima pagină) Electro-serve fuzionează cu Micro Ware Boston. 24 octombrie. Nu fusese deloc uşor. Se crease un triunghi clandestin între Londra. Peregrin View şi un sătuc obscur din Scoţia. fuziunea celor doi lideri. în Wall Street domneşte entuziasmul. Informaţiile puteau fi transmise instantaneu şi reprezentau singura modalitate de a pătrunde în strategiile globale pe care clanul Matarese le pusese în mişcare. fapt ce se soldează cu frînarea creşterii economice. în mod surprinzător. THE SAN DIEGO UNION-TRIBUNE (pagina 2) Baza navală îşi restrînge activitatea Mii de angajaţi vor fi disponibilizaţi San Diego. Comitetul antitrust al Camerei Comunelor şi-a îndreptat pe neaşteptate atenţia de la patronat la sindicate.

Da.îmi face mare plăcere să te cunosc. toţi păstrau tăcerea. Dar se vindecă bine. -Acolo te-ai rănit la mîini? întrebă Cameron. Dumnezeu e martor că o meriţi. spuse Cam ieşind din umbră. Cameron Pryce. apoi cuvintele se revărsară ca un şuvoi. înainte de a vorbi. Apropo. domnule. se depărta de mama lui.Jamie. Se petreceau o mulţime de lucruri. toată aiureala asta? Dar mai ales minciunile! De ce? . Jamie. Ceea ce ai făcut a fost extraordinar. dar nimeni din sectorul particular sau public nu ştia de fapt ce se întîmpla sau. mami? Mă bucur să vă cunosc. Leslie Montrose îl asculta cu respiraţia tăiată. Adolescentul şovăi o clipă. faptul că n-am putut să vorbesc cu mama. domnule. la un telefon „steril". dacă ştiau. James jr. domnule Pryce. Cameron Pryce rămase la o distanţă decentă. numerele de telefon schimbate brusc şi trecute la secret. -N-a fost cine ştie ce.OK. aş vrea să faci cunoştinţă cu domnul Pryce. După ce Leslie îşi eliberă fiul din îmbrăţişare. Ochii mamei erau plini de lacrimi. James Montrose manifesta un amestec de bucurie şi de uşurare. Doctorii de la marină îşi cunosc bine meseria. Este agent CIA. în umbra barului pustiu al hanului. nu-i aşa. . împreună cu colaboratorii noştri de la MI-5 şi MI-6. Proprietăţilor din Coronado vor fi vîndute la licitaţie particularilor. răpirea mea. continuă el. doar cînd am ajuns în vîrful zidului. . Aş putea spune chiar că mă simt onorat. dar şi de uşoară stînjeneală din cauza manifestărilor materne. Cei doi îşi strînseră mîinile cu căldură. îşi suflă nasul şi trase de cîteva ori adînc aer în piept.disponibilizaţi. întîlnirea dintre Leslie Montrose şi fiul ei se desfăşură aşa cum era de prevăzut.Sînteţi în aceeaşi branşă. plin de cioburi şi sîrmă ghimpată. Poate să-mi spună şi mie cineva ce naiba se întîmplă? De ce s-au petrecut toate astea? Toate minciunile. domnule. . . unde e Luther? .Mama ta şi cu mine o să-ţi spunem tot ce putem. .în camera cealaltă. vorbesc foarte serios. mai ales că-i văzuse mîinile bandajate. .

Am reuşit să mă stăpînesc.... ştii că nu-i plăceau. Am tot încercat să inventez o modalitate de a-ţi spune. tinere. Voia să-l ajut în problema computerelor. telefoanele alea oribile. . . Din clipa aceea au început telefoanele. spuse Cameron blînd. S-a dus la Tom Cranston.Asta e de datoria mea să-ţi explic.fără să vă ofensez în vreun fel este: ce-i cu unchiul.La naiba. care a devenit în ultimă instanţă teren de luptă.Sînt obosit. Şi ce ai făcut. Ai fost răpit.Ei bine. . un vechi prieten de-al lui care lucrează acum la Casa Albă. din toate colţurile lumii. nu. te-ar fi ucis.. Toţi. Cranston ne-a cerut să nu spunem nimănui nimic. mamă? . colonelul Everett Bracket? =. Trebuia să-mi stăpînesc sentimentele şi să acţionez numai prin intermediul lui Tom. dar pentru că ar dura destul de mult propun s-o lăsăm pe mîine dimineaţă.Mi-e teamă că e adevărat. mami? . Everett a fost ucis.Ce vrei să spui. prima întrebare la care vreau un răspuns spuse Jamie . Jamie. .Ce porcărie! exclamă Jamie ţinîndu-şi respiraţia. Cei din Serviciul de informaţii al Armatei au fost recrutaţi de CIA pentru a asigura protecţia militară. Apoi au avut loc nişte incidente oribile la Chesapeake.Dragul meu. Tom urma să rezolve totul de la cel mai înalt nivel. Nu puteam lăsa nici măcar pe domnul Pryce să bănuiască cît eram de disperată.. dar am atîtea întrebări. te-ar fi torturat. cum nu aş fi crezut niciodată că aş fi în stare s-o fac. nu! Unchiul Ev! -Acesta a fost cel de-al doilea exerciţiu de autocontrol pentru mine. am avut cîteva zile grele. nu! . . iar dacă eu nu făceam aşa cum mi se poruncea. poate că am fi progresat mai mult. .Everett a participat şi el la această operaţiune. . Everett s-a comportat extraordinar. şi mai ales tu. nu mai contează cum! . Dacă n-ar fi făcut-o atît de bine şi mi-ar fi spus de la început. apropiindu-se de el.în ce privinţă? strigă Montrose j uni or. îl întrerupse Leslie. .Mama ta a reuşit foarte bine să-şi ascundă durerea. răspunse Pryce. spuse Cameron pe un ton puţin cam tăios.O. Haide să ne odihnim puţin. dar n-am găsit nici una potrivită.

.cîteva imagini care înfăţişau pagini scrise de mînă conţinînd ' nume şi date. întotdeauna am crezut că. Bray? întrebă Toni. luînd cîteva fotografii. fiule.Pentru că de computer nu poţi să fii sigur. Parcă ar fi formule din. Chiar şi ceea ce a fost şters dintr-un computer poate să reapară şi să fie citit dacă intervine mîna unui expert. spuse Brandon indicînd . fac parte din agenda de întîlniri a lui Alistair McDowell. -Al naibii să fiu dacă ştiu. Frank Shields şi Antonia stăteau în picioare în jurul mesei din sufrageria mare. Poate vom avea vreo surpriză. . .. .Exact aşa am gîndit şi eu. înseamnă că vrea să ascundă ceva .. ■ Scofield. . . răspunse Scofield. mami? se miră Jamie de diminutiv. treburi ştiinţifice. sub supravegherea unei patrule Gamma. dar se teme să introducă datele într-un computer. O hîrtie poţi s-o arzi.Nu ai primit nici un răspuns săptămîni întregi.Ce sînt astea.Am să le trimit prin fax secretarei mele pentru a se verifica în amănunţime fiecare persoană. .Cred că are dreptate Cam. .Cred că e nevoie de o explicaţie. matematică sau fizică.Fotografiile din setul ăsta. sînt formule chimice. Erau în nişte dosare pe care scria Ecuaţiile coeficientului de grup. ceea ce corespunde cu dosarul lui McDowelL * . Filmele pe care le făcuse Bray la Wichita fuseseră developate de urgenţă. La douăzeci şi cinci de ani devenise un nume în domeniul chimiei. zise Bray. şef de promoţie şi cu un doctorat strălucit. spuse Shields. plină cu fotografii de la Peregrin View.Alistair McDowell este inginer chimist. să folosească cifre şi simboluri. . mami? . atunci cînd cineva se osteneşte să găsească cuvinte cu sensuri ascunse sau ambigue sau încă şi mai rău. Mijitule. spuse directorul adjunct Shields. Sîntem de epuizaţi cu toţii.„Cam". aşa că ce mai contează cîteva ore? Ai nevoie de somn.Nu sînt formule de matematică sau de fizică. Atunci a pus mîna Atlantic Crown pe el şi i-a promis că-i finanţează cercetările. dar cu maşinăria asta nu ai ce să faci.ceva la care doreşte să aibă numai el acces. .Tu ce zici..

Aşadar.Nu.. . .Patru dintre ele înfăţişează o maşină de decodificat ascunsă într-o cutie muzicală..La tribunal. ţări. craniul sinistru care produce şerpii. întîmplător. spuse Shields. corporaţii ca să aflăm cine e Meduza. M-am gîndit că am putea afla cine le-a produs.Osimteu. nici la Congres nici la Senat. nu. . spuse Shields neconsolat. atunci compania a încălcat contractul cu noi.Sigur că da.şi că acestea au devenit mai profitabile ca oricînd. aşa cum . regiuni. Am să le trimit chimiştilor noştri să vedem ce descoperă.Cred că ai dreptate. aşa încît era firesc să ajungă la conducere. Brandon. Frank? întrebă Toni. cred că tu ai dreptate.Trebuie să fie variante de coduri care să conducă la nume.Este un salt destul de mare . unde mergem? • .dintr-un laborator în fruntea unei companii alimentare. . nu e abstract. organizaţii.Asta e ceva foarte abstract. răspunse Beowulf Agate. Apoi le vom tăia capetele. a reorganizat toată cercetarea. unul după altul. Frank.Există informaţii în literele. . iar celelalte trei sînt ale unui computer.Dacă nu sînt. Beneficiind de o finanţare aproape nelimitată. Vom căuta nume. dar tu ştii că oamenii tăi nu pot să se ducă la tribunal. dar au existat motive întemeiate pentru ascensiunea lui atît de rapidă. Sînt tot oameni. . care are un aranjament secret şi cu noi. . ne afundăm în murdărie.Pot să-ţi spun că este un computer de la ElectroServe. pentru a începe cercetările de acolo. . cifrele şi fracţiile astea. Brandon. Nici un fel de audieri. Frankie. Se pare că se purta ca un dictator în laboratoare . Dar. . . . Mergem cît mai jos să scurmăm în mizerie. .Cît mai jos. domnule director adjunct. nici tribunale. Dacă e vorba de un computer similar. atunci e vorba de cele mai recente produse alimentare sau de conservante. Cunoştinţele lui ştiinţifice erau dublate de un deosebit talent organizatoric.Şi ce e cu fotografiile astea? întrebă Antonia arătînd spre şapte imagini cu echipament tehnic. Asta ar putea s-o coste cîteva milioane bune.Din păcate ai dreptate. Mijitule..

.. Conducea Karastos. ai cu două capete de şarpe mai puţin de tăiat. Eu şi Taleniekov i-am dibuit atunci. Trebuie să punem mîna pe instalaţiile alea! . corporaţiile încearcă să se apere. Brandon.. . . află tot ce poţi afla.. nu-i o noutate. . La o oră după accident. tumori neaşteptate. Apoi se întoarse către Scofield.Dar asta e o nebunie. . Aşa că. Probabil că au fost loviţi de un vehicul mare. Frankie! Şi poliţia? . în aceste condiţii.Cu permisiunea cui? -A companiei. şi eu cred că sînt. Deocamdată este considerat accident. fără martori. Nu se ştie? -A fost o acţiune fulger. recunoscu directorul adjunct al CIA. Atacuri de inimă. nu eu am bătut la uşa ta.Unde e crima? Era o intersecţie de pe un drum secundar. spuse Shields calm.Nu aşa ne-am înţeles.Probabil? exclamă Brandon. în clipa aceea telefonul roşu. Alistair McDowell şi Spiro Karastos au murit ieri într-un accident de automobil. Shields ridică receptorul. crize de tot felul.Dar şi eu şi tu ştim că n-a fost accident. toate efectele din birou sînt scoase imediat. apoi tăcu şi ascultă. pentru că maşina e complet distrusă.Dacă presupunerile sînt corecte. Pryce şi cu mine vom pune mîna pe ei acum . Frank.Spionajul industrial este foarte activ. Aminteşte-ţi că tu ai venit la mine. la treabă.. amîndouă birourile'au fost curăţate lună. . Atunci cînd moare brusc un funcţionar important de la Atlantic Crown. -Da? spuse el. . dar cîteva bucăţi de metal intrate în caroserie indică o posibilă coliziune.Sînt de acord cu tine. de pe linia sigură. asta trebuie să-ţi fie foarte clar. mai ales dacă ţinem seama de rapiditatea cu care s-a . în drum spre acasă. . .erau şi cei de acum un sfert de veac.N-am să fac nimic fără aprobări. toate sînt foarte frecvente. . Treizeci de secunde mai tîrziu spuse „Mulţumesc" şi închise. Poliţia.. sună. .Să se sigileze birourile! strigă Scofield. .De ce ? întrebă Scofield furios.Prea tîrziu. Să fie sigilate şi să se instaleze oameni de pază pe coridor.

Tu ce crezi. urma să confirme informaţiile primite prin telefon. Transferurile erau efectuate corect. nu-i aşa? în consecinţă.Vîrsta îţi ascute spiritul. Frank? întrebă Toni. Nici chiar avocaţii din Orientul Mijlociu. . Lisabona. da. sigur că ştim. . Ai dreptate. fu de acord Shields. . Sir Geoffrey Waters studie informaţiile furnizate de locotenentul Luther Considine prin telefonul sigur din Scoţia.făcut curăţenie. Bonn. Un fax oficial. extraordinară în sensul că avocatul din Bahrain care intermediase cumpărarea primise un milion de dolari peste preţul de vînzare. Directorii de la Atlantic Crown nu puteau afla aşa de repede.Culmea ironiei este motivaţia. Brokerul din Bahrain.se furios Scofield. spuse Scofield. va trebui să aflăm unde au dus toate lucrurile de acolo. şi în acelaşi timp dovada crimei cu premeditare.Trei întrebări excelente. O să începem imediat să lucrăm la toate trei.Şi cine a dat ordin.Bineînţeles! Chiar simpla bănuială că ceva nu e în regulă dă dreptul poliţiei să sigileze toate locurile care ar putea avea relevanţă pentru elucidarea crimei. . Şi totuşi se descoperi o excepţie extraordinară.O.Madrid.S-ar putea să fie interesante. . Ai putea spune că s-a anticipat tragicul eveniment. transmis pe un canal curat. nu necesitau nici un fel de întrebări. Se adăugase un zero nevinovat la un transfer efectuat pe computer. Bineînţeles că noi ştim cum de ştiau ei. conţinutul celor două birouri dispăruse. iar fondurile pentru achiziţionarea lor expediate incognito din diverse oraşe . Contractele erau transmise pe cale electronică. nu existau nume de persoane. raportase suma . spu. nu reuşiră să facă nimic. companii. şi cine a cărat ceea ce era de cărat de acolo.În momentul în care poliţia şi cei de la Salvare au ajuns la locul „accidentului". corporaţii şi conglomerate internaţionale. Londra. sugeră Antonia. Figurau numele unor firme de avocaţi. Cele două vile din Bahrain aveau o istorie îndelungată în ce priveşte proprietarii lor. Brandon. . ofiţerul din MI-5 se hotărî să nu mai aştepte confirmarea. . . dispuşi să coopereze.în mai puţin de o oră. . . conştient de legile foarte stricte referitoare la fraude. Oare într-adevăr a fost premeditată? . Cum aparatul „tăcea".

un vehicul al guvernului cu două steaguri militare pe capotă. însemnele maşinii arătau că aparţine unui general cu două stele. E cazul să te duci la un doctor.suplimentară atît autorităţilor. mă ocup eu şi de computerul tău. . -Pe recepţie.un maior. Bobby. în faţa drugului de oţel care bara drumul de acces spre poartă. . apoi formă de opt ori zero şi aşteptă. nu mai suport. un general şi doi căpitani. Procedaţi în conformitate cu Marsilia. . du-te. . Jackson. o cabină la fel cu a lui. se îndreptă clătinîndu-se spre punctul următor. tinere. cît şi expeditorului. Complexul Peregrin View. îţi comut computerul la mine în cabină şi îl supraveghez.General Lawrence Swinborn. Iisuse.Raportează Vulturul. Două comunicaţii. Introduse patru monezi una după alta şi formă de şapte ori zero. se apropie de maşină şi privi spre cei patru ofiţeri . Razele lunii erau estompate de ceaţa de munte care acoperea totul. spuse o voce metalică de la capătul celălalt al firului. se ridică de la biroul lui aflat într-o cabină mică şi îşi duse ambele mîini la tîmple. cu început de chelie care lucra în complexul de procesare a datelor la CIA. . -Am fost. se opri un Sedan cafeniu. Din ghereta pazei ieşi un gardian. care şofa. i se adresă el colegului. -Atunci pleacă de aici. se prezentă ofiţerul întinzîndu-i nişte hîrtii prin geamul lăsat. un holding obscur din Amsterdam Amsterdam. Jackson. Terminat. Apoi. Vorbeşte. Poţi să găseşti o slujbă chiar mai bine plătită în altă parte. Haide. .Asta-i o aiureală. Mi-a zis că e din cauza stresului. Pe drumul care urca în pantă spre poarta de la Peregrin View se desluşeau tot mai clar luminile gemene ale farurilor unei maşini. Se auzi o serie de apeluri. Bobby.telefon automat fixat pe zidul de beton. Bărbatul zvelt. . Ţintele se află în Carolina de Nord. ci ieşi din clădire şi se îndreptă spre un. Ai aici aprobările de la CIA şi de la Departamentul Armatei. M-a apucat iarăşi una dintre migrenele alea.îmi place aici.Du-te în hol. cinci la număr.Hei. Bobby Lindstrom nu se duse în salonul pentru angajaţi.

Cine sînteţi? . glonţul se opri drept în fruntea paznicului. Văzînd că tovarăşul lui se prăbuşeşte. domnule.Da.Avem toate aprobările. Va trebui să daţi înapoi cu spatele. domnule! . răspunse generalul. nu te priveşte. . stinge farurile. . . Unde sînt plasaţi ceilalţi? N-am chef să fiu oprit din nou. .Ce naiba e asta? întrebă el. îl desfăcu şi cu stînga scoase un radio portativ prins cu o cureluşă de vesta lui de luptă. sectorul trei! Focuri de armă! strigă el în aparatul de radio. Sînt generalul Lawrence Swinborn. . băiete. care nu-i dădură răgazul să scoată nici un sunet înainte de a se prăbuşi. Caporalul zdravăn şi lat în umeri din Forţa Gamma studie atent maşina şi pe ocupanţii ei. dar fu întâmpinat cu două focuri trase de acelaşi căpitan.Vehicul ostil. unde avea tocul revolverului. duse mîna dreaptă la şold. înclinînd uşor capul spre stînga şi făcînd un semn.General sau nu. . strigă el ghemuindu-se şi rostogolindu-se repede. cel de-al doilea gardian ieşi în fugă din gheretă.Nu văd nimic în întunericul ăsta. . spuse sergentul din Forţele Gamma.Sper să nu fie nevoie să-ţi aminteşti niciodată. caporal. instrucţiunile spun să aruncăm în aer orice vehicul despre care nu ni s-a spus nimic. .ce frumos sună. răspunse generalul.Imediat! Lawrence . în spatele şoferului. ordonă generalul. Din întuneric apăru un alt gardian care se apropie de maşină. trage cadavrele în tufişuri şi ridică bariera.Maior. .Se vede că n-ai fost la apelul de dimineaţă. în timp ce gloanţele scurmau pămîntul din jurul lui. . soldat. . se dădu încetişor înapoi. dar în regulament nu scrie despre verificarea asta.Ce păcat.Coboară. în aceeaşi clipă văzu pistolul prin geamul deschis. şi tot în frunte.La dracu'. trebuie să primim aceste aprobări cu cel puţin douăsprezece ore înainte. căpitanii se întoarseră la locurile lor şi maşina porni să urce. Pentagonul.Verificarea securităţii. . ridică un pistol cu amortizor şi trase.. Presupun că vezi steguleţele.îmi pare rău. . Căpitanul aflat pe banchetă. Bara de oţel fu ridicată.

de unde începu să tragă. reuşi să se ascundă între tufe. ca şi auzul încă.Tu ce ai de gînd să faci. Auzind focurile răzleţe de armă care aminteau de un război de gherilă. ordonă falsul general. dar ce greşeală grosolană! Toţi aveau părul scurt. Ceea ce văzu nu numai că îl uimi. în aşteptare. cam la vreo două sute de metri în susul drumului.veste de camuflaj . Acum erau îmbrăcaţi în uniforme identice cu cele ale Forţelor Gamma. Se strecură afară şi alergă în pădurea care înconjura vila. Este în perimetrul din dreapta. spuse Scofield. îmbrăcat în salopeta de luptă şi înarmat cu un Colt 45 standard. Toţi patru săriră din maşină şi îşi dezbrăcară uniformele. acoperindu-se cu frunze şi crengi uscate. ca o panteră furioasă care îşi apără vizuina. Scofield stinse imediat toate luminile şi le ceru Antoniei şi lui Frank Shields să stea în colţul cel mai întunecos al camerei. or acesta era acum cel mai important. Vederea însă îi rămăsese foarte bună. spre deosebire de tunsoarea scurtă caracteristică patrulelor din Forţele Gama. -Ceeace ştiu cel mai bine.Faza B! comandă bărbatul care îşi spunea Swinborn.. ne întîlnim acolo. Era clar că venea la întîlnire. . . Se strecura fără zgomot printre copaci. În următoarele clipe se dezlănţui infernul. dar îl şi înfurie! Trei siluete îmbrăcate în uniforma de luptă a Forţelor Gamma. bătrînico. traversînd bucătăria şi ducîndu-se spre uşa din spate. Cei doi primiră cîte un automat MAC-10 şi Scofield le spuse să tragă imediat dacă văd pe cineva intrînd pe uşă sau pe fereastră. dar tunsoarea nu era cea a băieţilor din Gamma! Părul de pe ceafă era mai lung şi ieşea de sub beretă. Picioarele şi mîinile îl dureau căci nu mai avea vigoarea de odinioară. . rănit la piciorul drept. la vederea cărora armele au fost lăsate în jos. Bray? întrebă Toni. Scofield rămase nemişcat. convins că el era ţinta acelei expediţii. Auzi trosnetul unei crengi uscate şi apoi foşnetul crengilor căzute date la o parte de o gheată. Beowulf Agate se retrase în tufişuri. Cei patru atacanţi se adăpostiră în spatele maşinii.au constituit indiciile în vederea identificării. Uniformele . conform unei înţelegeri anterioare.Răspîndiţi-vă. Jeturile de lumină ale reflectoarelor puternice sfîşiară întunericul ceţos al pădurii. Furişati-vă printre copaci. în timp ce caporalul. Din pădure apăru un al patrulea bărbat.

. Unul dintre inamici se opri pentru a-şi reîncărca arma. O ploaie de gloanţe trecu prin dreapta lui scrijelind copacii. Focul reîncepu imediat şi Bray aşteptă să se întîmple ceea ce ştia că se va întîmpla. ridicîndu-l puţin de la pămînt. -Ticălos nenorocit! .Nu ştiu! Dar i-a doborît pe Greg şi pe Willie.. unul din fiii lui Matarese.Gura! Fără nume. şi i-am trimis pe cercetaşi în sectorul şapte. E timpul să-i lichidăm. poate că l-am atins.Uşurel.Ăsta presupun că eşti tu. nu-iaşa? . . .-Am strigat că mă duc eu acolo. Ţintele noastre sînt în clădirea asta din faţă.N-a mai tras. Arunc-o! repetă el. . zona cea mai îndepărtată a complexului.Mi-a amorţit piciorul! .Dacă nu luăm în considerare regulile gramaticale. . ridicînd siguranţa armei automate.. se opriră. da. Tăcere. eşti el. -Iisuse Christoase. Scofield aruncă un bolovan greu departe.Unde e ticălosul? urlă şeful cuprins de furie. . cei doi se aruncară înainte. strigă cel de-al treilea. doborînd doi dintre atacanţi. .Dar poate că nu.. Sau ca să spunem altfel. aşa cred.Unde? . Hai să-l prindem... spuse falsul conducător al Forţelor Gamma. E pe undeva pe acolo. . Scofield trase în cel de-al doilea şi ţîşni printre copaci în momentul în care acesta căzu. Furioşi.Aruncă arma! îi porunci Bray bărbatului care ţinea arma în dreapta şi încărcătorul plin în stînga. spre stînga. Omul îşi scutură piciorul drept. trăgînd orbeşte cu automatele.. în clipa următoare se deplasă rapid cam la zece metri de locul de unde trăsese. rîzînd uşor. pe care o ţinea în poziţie de tragere. La treabă! Scofield ridică arma şi trase de două ori. eu sînt el. deşi nimeni nu mă crede. După mai multe rafale prelungite. .în tufişurile alea. te afli foarte aproape de lumea cealaltă! . Dar să ştii că eu am făcut studiile la Harvard. spuse Scofield.

N-am de gînd să-ţi mai spun încă o dată.Da. . Farurile se dovedeau nefolositoare. 21 Limuzina Citroen rula încet pe cheiul din Marsilia sub rafalele unei ploi torenţiale.Ce alte noutăţi mai ai.Oui. întunericul nopţii şi ploaia reduceau vizibilitatea la cel mult zece metri. Şoferul făcu cum i se spusese şi imediat uşa garajului se ridică lăsînd să se vadă o lumină ceva mai puternică din interior. . . . Aruncă arma! .La naiba. Conţinutul birourilor lui McDowell şi Karastos a fost expediat cu un avion al KLM. nu-i aşa? .Riscurile meseriei. . monsieur Paravacini. strîmbîndu-se chipurile de durere în clipa următoare se răsuci brusc împingînd încărcătorul în armă Scofield trase şi omul se prăbuşi.. situaţia se stabilizase. . Sîntem aproape. Căutăm numărul patruzeci şi unu.Luminează aici. Julian Guiderone privea prin geamul masiv. abia vizibil în ceaţa şi în ploaia de afară. pe stînga.Amsterdam. O oră mai tîrziu. Amsterdam. imediat! Ucigaşul îşi presă automatul pe coapsa dreaptă. căci lumina lor era înghiţită de ceaţa care venea dinspre Mediterana. Mijitule. Cele cîteva cadavre fuseseră adunate de pe cîmpul de luptă. urlă Beowulf Agate. care folosea acum numele rău prevestitor de Paravacini.Te-ar fi putut ucide! strigă Frank Shields. Frank? . Apăru o clădire mică. care stătea în picioare lîngă Scofield. da. . Scofield zăcea epuizat pe un scaun. întotdeauna. monsieur. exclamăAntonia. Destinaţia .Avem veşti de la Wichita. Dar sînt aici. te voiam viu. lepădătură. nătărău bătrîn ce eşti. tîrîtură. -Aici e treizeci şi şapte. Brandon. -Aici sînt depozitele! îi strigă el şoferului acoperind zgomotul făcut de ploaia care răpăia pe acoperiş.Stop! porunci fiul Ciobănaşului.într-o bună zi s-ar putea să nu mai fii. iluminată de un bec slab. Ai o lanternă? . Claxonează scurt de două ori.

dar numai atît cît e necesar ca să pot coborî. în .Am fost.Să intru cu maşina? .Vă rog să mă iertaţi pentru lăudăroşenia mea. Am şi şase dane. Informaţiile mele sînt de asemenea natură încît nu pot fi transmise decît personal. După aceea ieşi cu spatele şi aştepţi în stradă. La scurt timp. Maşina porni în marşarier şi ieşi. Intrară în biroul plin de diverse echipamente electronice. Cu acestea îmi acopăr toate cheltuielile. Uşa coborî încet. Jan. superiorul meu în toate-privinţele! . Guiderone rămase pe loc. monsieur. e nevoie să stabilim imediat cum vom proceda.Ar trebui să fiu impresionat? întrebă Guiderone. . am birouri în toate clădirile. iar Matareisen la biroul lui. intri să mă iei.N-am avut încotro. Guiderone se aşeză pe o canapea de piele neagră. -Aici. răspunse Guiderone.Este o onoare pentru mine. pentru că dumneavoastră sînteţi steaua mea călăuzitoare. din umbra zidurilor se desprinse Jan van der Meer Matareisen.Bine aţi venit. pe care le închiriez. silueta lui subţire părea şi mai firavă în depozitul uriaş. Este aproape patru dimineaţa şi am avut două zile îngrozitor de obositoare! . urmîndu-l pe Matareisen spre un birou cu pereţi de sticlă aflat la zece metri de ei. căci vreau să mă întorc cît mai curînd la hotel. Simt nevoia să primesc mereu confirmarea dumneavoastră. sper că poţi să-mi explici pentru ce m-ai tîrît aici la ora asta..Vă rog să mă însoţiţi în biroul meu. . .Da. că acum trei ore şi jumătate dormeam şi eu acasă la mine. domnule Guiderone. exclamă fiul Ciobănaşului.Cred că ar trebui să ştiţi.Hai să discutăm strategia. . în cavoul ăsta rece şi umed? . domnule. . închizînd garajul. Julian Guiderone coborî din maşină şi îi făcu semn cu capul şoferului să iasă. Cînd se deschide din nou uşa. . . în aşteptare. sînt proprietarul tuturor depozitelor de pe această stradă. pe Keizersgracht. domnule.Pe Dumnezeul meu. De fapt. acum ar trebui să mă priveşti ca pe un simplu consultant.

Marele porc! şopti Julian răguşit.Ce tot spui? întrebă Julian pe un ton rece.încerc să-mi menţin calmul. Această declaraţie ne-a condus la moştenitorul familiei ScozziTremonte.. -A fost ucis pe un teren de polo din America..Vă rog să mă ascultaţi pînă la sfîrşit. -Am instalat microfoane în casa Brewster. -N-a murit. acum chiar că sînt impresionat. adică ştie mai mult despre noi . faptul că l-a dibuit pe McDowell spune foarte mult. Vulturul ne-a informat că el singur a lichidat toată echipa.Ce s-a întîmplat la Londra? întrebă tăios fiul Ciobănaşului. . îndreptîndu-se de spate şi privindu-l fix pe tînăr. Avem certitudinea că Scofield a fost acela care a pătruns în biroul lui McDowell din Wichita. .Era necesar? îl întrerupse Guiderone. Oricum..Trebuie să accelerăm programul. foarte necesar. care era în realitate avocat internaţional angajat împotriva noastră. Mi-a dat clar de înţeles că mai sînt şi alţii care gîndesc la fel. protestînd şi spunînd că Matarese nu va face niciodată parte din viaţa ei. Spune-mi că e mort! scrîşni fiul Ciobănaşului. . Beowulf Agate.BeowulfAgate. a fost chemat de CIA. S-au petrecut nişte evenimente pe care nu le-am putut prevedea. . Avem probleme serioase. dar ferm. dar nu ştim ce a aflat sau'dacă a aflat ceva. Lady Alicia a reacţionat violent la tatonările mele. deşi sînt la fel de furios ca dumneavoastră. iar dacă adăugăm la asta şi veştile de la Londra. Unitatea de mercenari a dat greş.Mi-e teamă că mai sînt şi alte probleme şi de aceea va trebui să discutăm despre cum vom acţiona. Am fost trezit şi am considerat că este necesar să-l scol şi pe pilotul meu şi să venim la Marsilia. pe acelaşi ton rece. De ce? . .Cee? Nu sîntem gata . . Oamenii noştri au murit. .Duşmanul dumneavoastră.Amsterdam. . Şi ce-i cu asta? N-au rămas nici un fel de urme. . cei care şi-au consacrat viaţa şi averea răscumpărării păcatelor strămoşilor lor.Ei bine. aşa-zisul play-boy. spuse Matareisen pe un ton scăzut. Giancarlo.. şopti Guiderone.dumneata nu eşti gata! . .Da. Agate ştia. Se pare că Scofield nu şi-a pierdut talentele de agent de teren. .

Există încă multe lucruri de făcut. pe deasupra.E ceva mai complicat. . şi benzile ridicate. Oamenii care lucrează pentru familia Brewster nu-s proşti. postul de ascultare din Lowndes Street lichidat. Trebuie să lovim cît timp maşina noastră mai reprezintă o surpriză. spuse olandezul repede. nu-i aşa. -Acesta a dispărut fără urmă.ceea ce probabil că s-a şi întîmplat. n-au rămas urme. dar vă asigur că nici aici nu au rămas urme. Ai vorbit despre devansarea acţiunii . Aşadar. Am avut grijă de el. îmi permit să nu fiu de acord. Este de domeniul trecutului şi e irelevant. căci tîmpitul a furat cîteva milioane. . . N-ai luat avionul în toiul nopţii ca să vii de laAmsterdam pînă aici doar ca să mă impresionezi cu eficienţa dumitale. Omul care a făcut instalaţia a fost eliminat. Ce am pierdut? Obedienţa unei mame care nu mai prezintă importanţă pentru noi. Nu-mi dau seama cum şi de ce a fost recrutat. . America de Nord şi zona Mediteranei.Te felicit pentru eficienţa dumitale. nici o modificare! . Accidente se pot petrece oricînd.. deşi doar pe moment. O singură greşeală şi un camion întreg de detectoare va fi la uşa lor . cele mai importante piese ale eşichierului se află pe locurile lor din Europa. spuse fiul Ciobănaşului. primesc suficienţi bani ca să nu-şi poată permite să fie neglijenţi. înainte să apară eventualele obstacole. care cu ani în urmă fusese pe punctul de a se muta la Casa Albă.decît oricine altcineva. Nu se poate accepta nici o întrerupere.Cu tot respectul. şi.sînt categoric împotrivă.Ce obstacole? E vorba de băiat. de Montrose jr. Acum se află la Londra împreună cu partenerul lui .Divagăm. L-am convins pe tîmpitul ei de soţ să acţioneze pentru noi şi în ultimă instanţă s-o omoare. Guiderone făcu o pauză şi privirea îi redeveni ostilă. în detrimentul nostru.. . ai instalat microfoane în Belgravia. dar el a fost un adevărat dezastru.Marele porc! strigă Guiderone. -Asta se putea presupune de la bun început. multe alte operaţii de executat. .De aceea trebuia să ştim ce transpira în casa Brewster din Belgravia. spuse Guiderone scurt. Dar sînt sigur că mai este şi altceva. Datorită eforturilor dumneavoastră remarcabile şi cu ajutorul contribuţiei mele neînsemnate. -Au fost descoperite.

înaintarea noastră va fi fermă. Jan. . acesta este singurul lucru important pentru noi.Scofield..Ca să mă convingi? .Vă rog să mă iertaţi.Atunci am să încerc să fiu mai clar. anumite scăpări. Analiza spectrografică a dosarelor a demonstrat că au fost atinse recent. Aveţi dreptate. Ele vor fi puse în practică impecabil. un tip numit Pryce. tinere.pe bună dreptate. Ai avut realizări . dar sînt lucruri pe care nu mi le spui. Vă daţi seama.Ca să vă conving. N-ar fi lăsat nimic referitor la noi în biroul lui. .De ce e important? Nu am nici o obiecţie. spuse Guiderone alarmat. dar aceste lucruri vorbesc de la sine. mi-am dat seama că a venit timpul să stăm de vorbă faţă în faţă. decodorul la fel.. pur şi simplu nu ştim! . Pentru a exclude din capul locului orice progres pe care l-ar putea realiza. aminteşte-ţi cu cine vorbeşti. şi ştim că s-a făcut o încercare de a se folosi computerul. pe atît de precaut. De unde a aflat Scofield? Tot ce se găsea în biroul lui McDowell a fost expediat la noi. nevastă-sa era o alcoolică geloasă . Ca să obţinem rezultatele pe care le dorim. domnule. McDowell era pe cît de strălucit. trebuie să respectăm programările. evident. -Atunci străduieşte-te mai mult. domnule. Ce a aflat BeowulfAgate. dacă a aflat ceva? . concentrîndu-şi atenţia asupra lui. Cînd am primit vestea despre felul în care Scofield i-a lichidat pe oamenii noştri. . poate chiar peste cîteva ore. .Poate că se simţea mai în siguranţă în biroul lui de la Atlantic Crown. Nu ştim cum a fost descoperit McDowell la 264 Wichita. amîndoi vor fi ucişi în cîteva zile. există lucruri pe care nu vi le-am spus pentru că erau ţinute sub control şi nu avea rost să vă deranjez. . Căsnicia nu-i mergea prea bine. -Ai grijă. fu de acord nepotul. pentru că asta a declanşat alarma. dar trebuie să-mi prezint cazul cu toată claritatea. Nu putem face nici o schimbare.îmi cer scuze. dar aceasta nu presupune să ne modificăm graficul de acţiune.Ce ar fi putut să afle? întrebă Guiderone căzînd pe gînduri. spuse nefericit omul de la Amsterdam.Există. care beneficiază de o reputaţie deosebită. . şocurile vor veni succesiv.

Va lupta pentru viaţa lui. spuse Matareisen calm. Fără îndoială.N-a mai ajuns acolo.Tocmai de aceea am fost nevoit să-l lichidez.înainte să lichidăm postul de ascultare din Lowndes Street. ce nu mi-ai spus şi consideri că este vital? -Nu-i vorba de un singur lucru. da. a fost aşteptat de poliţie la aeroportul Heathrow din Londra şi trimis sub escortă la Stockholm.remarcabile .. informatorul nostru a transmis postului de control din Londra că Pryce. dar mi-am dat seama că nu vor putea face nici o legătură cu dumneavoastră. interveni fiul Ciobănaşului. un tip pe nume Chadwick. Am luat de mai multe ori prînzul cu el. Dacă îţi aminteşti. Nu ştiam ce aţi discutat. Continuă. dar n-am aflat mare lucru.Printre alte comentarii ale lui Chadwick era şi următorul: „Dl. ştiu.. . chicotind. Guiderone este deosebit de interesat de familia Brewster din Belgravia. dar ce ne priveşte asta pe noi? . Leslie Montrose şi un ofiţer de la MI-5 se îndreptau spre Westminster House. alt american bogat care vrea să urce pe scara nobiliară.Cum aşa? . .Da. îl întrerupse nerăbdător Guiderone. la căpitanul suedez care a scăpat de acolo şi a ajuns la Porto Rico prin Tortola. Omul de la punctul de control din Londra s-a ocupat personal de problemă şi a scos dosarul dumneavoastră din biroul lui Chadwick. A primit ordine. apoi deveni brusc serios.. Ar putea să negocieze pe spinarea noastră. trebuie puse toate cap la cap.Nu ştie chiar atît de mult.Ghinionul lui. I-ai trimis o grămadă de bani ca să se întoarcă la Amsterdam. A fost un mare noroc.înţeleg. am recurs la acelaşi om care răspundea de conturile lady-ei Alicia.. ca să-mi deschid drumul acolo. Dă-i drumul. spuse Julian. sînt sigur de asta. E nevoie să ne întoarcem la traulerul din Marea Caraibilor. în avion l-a recunoscut un om de afaceri suedez.. ." -Ticălos nenorocit.Ştie destul. sub acuzaţia că l-a asasinat pe Palme. . .s-au făcut paşi uriaşi.. . . Din nou trebuie să-ţi spun că mă impresionează . -Banca familiei Brewster.. chiar dacă nu directe şi clare. . .

strigă Matareisen. -îl ai. . . *Blestemul zeilor (în lb. Realizate cu implacabilitatea unei Gotterdammerung'!* Va trebui să vii cu un argument mult mai solid.sînt strategii progresive care vor paraliza lumea financiară. Scopul nostru va fi atins.Ce tot bolboroseşti acolo? . Jan. Vom controla economiile.eficienţa dumitale. germană în original n.. domnule Guiderone.. Jan. dar vorbeşti despre evenimente posibile care nu trebuie să conducă neapărat la consecinţele care te tulbură aşa de tare. vă implor. .înlocuiţi „posibile" cu „probabile". Juan Guaiardo. obiectivul Matarese va fi realizat! în limitele legii.. tinere prieten.. omul care l-a lichidat pe duşmanul nostru. dr. .. Este o mică diferenţă. Jan. tr. la Monte Carlo. -Nu suficient de mare pentru a întrerupe operaţiunile care sînt acum în curs de desfăşurare.Prin intermediul moştenitorului din Lisabona. nu realitatea ca atare.Individul care a sechestrat InsuleleAzore.Foarte bine. Mediterana. inclusiv cele şapte oraşe cu cea mai mare influenţă. Marea Nordului . egalată numai de viclenia lui. care va fi tot în beneficiul nostru..Tot nu mă înţelegeţi. cu impozite şi cu toate. foarte bine! Important este modul în care oamenii receptează acest lucru.Cred că pot să vă ofer un argument mai solid. domnule Guiderone. priviţi în faţă realitatea pe care o consideraţi de importanţă secundară. .Ce ar mai trebui să înţeleg? Viitorul planetei noastre? . şi îţi sînt sincer recunoscător. un om cu o influenţă uriaşă.Domnule. pentru că poate deveni în orice clipă primordială! .alea. Golful Persic.Da. Sîntem invincibili! . dacă îmi mai acordaţi un minut.Nebunia financiară progresivă de pe pieţele euroamericano-mediteraneene ne avantajează. el însuşi. . noi fiind mentorii ei. pentru că sîntem pregătiţi să umplem acestgol şi să refacem stabilitatea. aşadar şi guvernele din şaizeci şi două de ţări. . . A fost un risc stupid şi inutil din partea mea.). exact aşa cum am planificat. Analizele economice curente prevăd o pierdere de peste optzeci de milioane de locuri de muncă... sau chiar dincolo de acestea.

Dr. Numai ideea că o întreprindere ca a noastră ar fi legată cumva de crizele economice care se răspîndesc dincolo de frontierele naţionale ar constitui un adevărat dezastru.Nu putem fi siguri. I-a ucis pe cei care trebuiau să-l omoare şi a descoperit Wichita.Fă-o mai repede! ... ale companiilor.Ştiţi prea bine că lucrul acesta nu este posibil. elemente rămase în mare măsură din armata lui Franco. . .Cum aşa? Vorbeşte o dată. domnule Guiderone. pentru astfel de dovezi este nevoie de luni. . fiecare concluzie poate fi contestată pe cale legală. Şi ce-i cu asta? . ale alianţelor. fără ştirea noastră. Ai spus pînă cînd se finalizează . l-au speriat şi pe el. respirînd adînc. e ca un fel de arbore genealogic. '-Marele porc! spuse fiul Ciobănaşului calm lăsîndu-se pe speteaza canapelei de piele neagră. cum? El se găseşte în spatele tuturor acţiunilor! Din nou! . Armada a obţinut în cele din urmă ceva. poate de ani întregi. dr.O. ale corporaţiilor... om de ştiinţă şi cercetător. Guaiardo şi femeia aceea. Dumnezeule. Brewster.Are legături apropiate cu anumite elemente corupte din guvernul spaniol.Se pare că. dar a luat legătura cu mine ieri după-amiază şi mi-a trimis prin fax diverse materiale pe care a putut pune mîna. Dezastrul nostru. . moştenitorul nostru a spus foarte clar. erau veri primari şi mult mai apropiaţi decît ne-am închipuit noi.Chiar dacă ar fi.Da. totul e de o complexitate copleşitoare.. frecîndu-şi cu degetele cutele adînci de pe frunte. Hristoase Dumnezeule! şopti fiul Ciobănaşului. ce-i cu el? . . îl întrerupse Guiderone. Matareisen! .încerc să-mi aleg cuvintele cu grijă. . Sînt înspăimîntătoare. pînă cînd se finalizează în principalele noastre carteluri. inclusiv cu spionajul din Madrid. fiecare entitate reprezentînd o căsătorie sau o naştere care se transformă în altă entitate. Aşa cum spuneam. Guaiardo. cu numele familiilor. cei care ni s-au opus cu vehemenţă.Aşadar.s-a finalizat? Diagrama e completă? . şi-a dedicat munca altor scopuri. A alcătuit nici mai mult nici mai puţin decît o schemă genealogică a organizaţiei Matarese începînd de la baron. Nu ştia exact ce însemnătate are asta.

există locuri mai potrivite decît acesta: la ţară. întrucît aceste servicii sînt uneori nepreţuite. aflăm cine cu cine se întîlneşte. Dintr-unul din dormitoare apăru Antonia.The Marblethorpe era un hotel mic şi elegant din New York.Ca să fiu sincer. Totuşi mi se pare că preţurile de aici vă depăşesc fondurile. . aşezat pe un scaun tapiţat în roşu. căci mulţi oaspeţi ar face stop cardiac sau mai bine zis. -Avem un aranjament.Eşti o încîntare. . . Clienţii nu lipseau niciodată.Bună treabă.O. multe altele. dintr-un motiv sau altul. de regulă. în el nu existau camere cu un pat sau cu două'paturi. -Atunci ce este? -Să spunem că aici au loc întîlniri între oameni care. . folosit ca reşedinţă temporară de către cei mai importanţi „artişti" ai scenei internaţionale . . Dacă oamenii vor să nu se ştie ce fac.Mai facem şi altceva. întrerupîndu-l. spuse Frank Shields. consil iul de administraţie cam strîmbă din nas cînd e vorba de ea. fusese construit de un multimilionar care căuta confidenţialitate.Sper că nu. ca membri ai consiliului de administraţie. ci numai apartamente. zîmbind.Există o intrare laterală puţin luminată şi o uşă verde. . . purtau tratative acolo unde părţile interesate nu doreau să fie văzute. n-ar trebui să se întîlnească. în timp ce Scofield ocolea un birou pe care se afla telefonul. magnaţi ai finanţelor internaţionale. Frank.diplomaţi. La mijlocul nopţii se transformă într-o cocioabă? . .Este chiar foarte frumos. spuse ea. oaspeţii oaspeţilor ar putea avea o criză de inimă. nu le putem acoperi din banii contribuabililor. doar numele îi era trecut în cartea de telefon.Dar de ce la New York? întrebă Toni. oameni de stat în activitate sau în retragere care. dar şi confort în Manhattanul supraaglomerat. . mă rog. pe o insulă ca a noastră. Hotelul nu-şi făcea nici un fel de reclamă. îi verificăm pe clienţi. e o casă de rendez-vous? .Şi tu cum ai P Ă T R U N S A I C I ? -Facem PARTE din CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE .Şi nu plătiţi. The Marblethorpe era ideal pentru astfel de ocazii. Frank.

Vreau o explicaţie! De ce sîntem aici.Eram şi eu acolo. o să-ţi spun. cînd i-am luat pentru prima oară urma lui Matarese. bărbate. mai există şi un alt element „esenţial" în operaţiunile lor. pe care eu îl ştiu pentru că Taleniekov şi cu mine l-am identificat. bătrînico.Am vrut să-ţi povestesc aseară.Mi-e teamă că te înşeli. supraaglomerat. Apoi. sau aminteşte-ţi ce ni s-a întîmplat la Chesapeake şi la Peregrin View. am trăit cu el şi era cît pe-aci să ne pierdem capetele pentru că l-am descoperit. Dar de ce sîntem aici? . Mijitule. Dar ce spuneam se petrecuse înainte să te găsim pe tine. New York-ul este unul din cele mai importante locuri pentru finanţele internaţionale. Ar fi putut să te omoare! . -Am să mă mai gîndesc la asta.Despre ce e vorba.. . pînă în Corsica.Ce să-mi spună? repetă Toni întrebarea.Eram furioasă... . Un nebun bătrîn de aproape şaptezeci de ani se apucă să tragă cu puşca în toiul nopţii. . Pryce v-a găsit pentru că exista o urmă. cred că eşti de acord cu asta. . Toni. . am pus-o în practică. întreabă-i pe băieţii care au fost cu noi în Munţii Apalaşi. ..Mi s-a părut o idee excelentă şi. Este mult mai uşor să te ascunzi într-un oraş mare. dar te-ai culcat în celălalt dormitor.Dar nu m-a omorît.Brandon nu ţi-a spus? U\ -Ce să-mi spună? .Vă rog să încetaţi amîndoi. Bray? . .Ei. pentru numele lui Dumnezeu? explodă Shields. ba chiar pe insula voastră. .Mulţumesc lui Dumnezeu că ai fost. doar ţi-am spus! .Finanţele internaţionale sînt esenţiale pentru Matarese. căci fără tine amîndoi am fi fost morţi. la Peregrine View. spuse doamna Scofield. pentru că puteam rechiziţiona un loc aici. căci asta şi-au propus să controleze. . decît în locurile izolate.Dacă o să te calmezi.. într-un oraş aglomerat. urmele se pierd mai uşor şi New York-ul este un astfel de oraş. chiar dacă încă nu au reuşit. '-Şi? .

. care pare să aibă un rol important în această organizaţie. -Şi? .N-am mai auzit pînă acum chestia asta cu conturile tale. nu mai există. am să le spun că s-ar putea ca Amsterdamul să fie următoarea Wichita şi că sfatul meu este să stea cît mai departe de Amsterdam. .Dar cine sînt ăştia? Cu cine ai de gînd să discuţi? . Am să le spun tuturor celor cu care voi discuta. .. fereastra micuţei sufragerii a hanului dădea spre cîmpiile scăldate în rouă ce se terminau la poalele dealurilor înverzite. Wichita s-a dus. trezorieri.Cu cîţiva preşedinţi. Bray? .Iubita mea. sînt sigur că or să muşte momeala! La Loch Torridon. Frankie. iar eu sînt aşa de obosit. în secret. interveni Shields. atît de melodramatic. Dar aş putea paria pe toate conturile mele că discipolii nu ştiu nimic despre asta. îmi pare rău. dacă vrei. Eşti mult mai bătrîn decît mine. pentru că dacă ar face acest lucru ar putea fi daţi în vileag. am să mă dau drept unul din marii mahări din organizaţia Matarese. . fetiţo. în Scoţia. era dimineaţă. La una . . funcţionari executivi şi şefi ai consiliilor de administraţie ai tuturor acelor companii şi corporaţii care au organizat fuzionări şi alte asemenea afaceri simpatice. Taleniekov şi cu mine am petrecut ani de zile perfecţionîndu-ne talentele tocmai pentru astfel de ocazii. că Wichita s-a terminat. Pe Dumnezeul meu. sosit de curînd de la Amsterdam. dar ce facem dacă iau legătura cuAmsterdamul? -Asta e următoarea mişcare. da. discipolilor săi. vezi tu. numai că Bray este atît de . insuccesele pe care le au.-A.. acum îmi amintesc.Spuneţi-mi o dată! strigă Antonia. . Toni. De asta sîntem aici.Draga mea Toni.Şefii clanului Matarese nu dezvăluie niciodată filialelor sau. este deja istorie. Unul dintre ei trebuie să se dea de gol. .Şi o să te creadă. de aceea nu mai ţii minte ce ţi-am spus ieri.Ei bine. Avem o listă de treizeci şi opt de astfel de persoane de aici şi din Europa. da. . s-a dus.Ce ai face? . Se poartă de parcă n-ar vrea să admită că sînt în vreun fel vulnerabili.încetează.Să admitem. o licărire pe un ecran de radar.

fiul ei. Se dăduseră deja toate explicaţiile. ca tatăl meu. Un domn pe nume Shields. -Aşa cum spuneam. Ce naiba ai făcut. atîtea cîte puteau fi oferite. dacă nu mă înşel. nu există nici un plan care să contracareze acţiunile lor.Jamie? făcu Considine uitîndu-se la tînăr.Probabil că nu. Luther. .Este un nume. aceasta e lozinca lor. . măi băiete? . . . -Nu ştiu dacă trebuie să-ţi mulţumesc sau să-mi iau cît mai repede tălpăşiţa de aici! Toată treaba asta mă depăşeşte. Ce vrea să însemne asta. îl întrerupse Leslie Montrose. . ăsta e mic. probabil că aş zăcea acum în vreun puţ părăsit din Bahrain. -Asta este ceea ce s-a întîmplat.Mata şi mai nu ştiu cum. -Atunci cine? .Ce nebunie! exclamă pilotul. Oricum aprobarea de a lua şi tu parte vine de la o persoană cu care nimeni n-o să îndrăznească să stea la discuţii. eventual.Nu numai pe dumneata.. răspunse Pryce.Tînărul dumitale prieten peste care ai dat din întâmplare la Manama.Crezi că ar trebui să mă bag şi eu în chestia asta? întrebă Considine. .. replică Pryce. . Directorul acela adjunct de la CIA cu care am vorbit. interveni pilotul. locotenent-major în Marina SUA.din mese se aflau Leslie Montrose. înţeleg. Nimeni dintre noi nu este pregătit pentru aşa ceva. Şi poate că atunci cînd ai să ajungi amiral ai să mă ajuţi şi pe mine să intru în Marină sau în corpul de aviatori ai Marinei. Prin corupţie şi teroare. un corsican ale cărui idei originale au devenit cartea de căpătîi pentru un monopol internaţional cu mult mai puternic decît mafia.Fără tine. spuse Leslie. Fiul meu şi cu mine n-am fost decît nişte pioni în planul de asasinare a unui om care cunoaşte istoria clanului Matarese şi ar putea să-i depisteze. nu. Cameron Pryce şi Luther Considine. Ai tot dreptul să ştii. colonele? . . chestia asta mă depăşeşte.Şi pe restul.O. -A. O conspiraţie mondială care plănuieşte să pună mîna pe jumătate din finanţele globului. pe membrii lui actuali. Fiecare din noi face ce poate pentru a-i combate în limitele noastre de . locotenente. Luther. locotenente.

sperînd că bunul Dumnezeu îi va face pe cei care se află deasupra noastră să ia deciziile corecte.De ce la New York? . Considine dădu din cap consternat. răspunse Cameron.Pilotul vostru este prin apropiere? . . doamnă colonel. ai cărui ochi străluceau de curiozitate. dar va dura o zi sau două. Cameron Pryce ridică receptorul. . lîngă Londra. în momentul acela sună telefonul instalat de MI-5.acţiune. Oricum. Geof Waters aplică aceeaşi strategie în Anglia. . o să ajungă amiral.Stă chiar lîngă mine. Trebuie să înţeleg şi asta? Cine e Scofield. .Şi acum ce facem? -Acum aşteptăm instrucţiuni de la Frank Shields.Ţi-am spus. -Da? . Ce mai faceţi? .Nu. spuse Cam.întreabă-l dacă poate să zboare cu un avion la mică înălţime şi să aterizeze la un punct fix. . mai puţin cu o navă spaţială. telefonul este verificat. încercăm să punem la punct strategia lui Beowulf Agate aici. . s-au mutat la'New York. Pryce îl întrebă. telefonul ăsta e „curat".L-ai auzit? . ce fel de scenariu şi cine este Waters din Londra? . remarcă Leslie.Şi eu.De la „pelerinul" ăla? .Reţii amănuntele cu foarte mare precizie şi uşurinţă. dar tu s-ar putea să fii trimis la un centru de detenţie pentru minori. merită să încerce.Mulţumesc. . deşi cred că m-aş descurca şi cu asta.Aici Waters. . asta dacă nu se infiltrează careva. spuse ofiţerul negru. dar tu? .Stai puţin.Cînd ai de citit cîteva duzini de diagrame la o înălţime de zece mii de metri te obişnuieşti să le reţii. vorbesc de la Londra. mamă. .Pot să zbor cu orice obiect care decolează de pe pămînt.Ne faci tot felul de mici favoruri.Scofield a elaborat un scenariu şi speră să ţină! Oricum. . . Ce doreşti de la noi? Unde vrei să ne ducem? . Jamie.Sîntem cam debusolaţi.

şi aşa ne-am cunoscut.. nu-i aşa? Cred că pentru el Marsilia este a treia sau a patra casă. -Ai vreo explicaţie pentru această incompetenţă crasă? întrebă el pe un ton sever.Eu sînt sigură şi îmi displace atitudinea ta.Te rog să nu-mi aminteşti de relaţia ta cu . Două eşecuri unul după altul sînt pur şi simplu inacceptabile. .Dar ştiu că voiajezi. Oamenii care au venit să se întîlnească cu el sînt de-a dreptul grosolani. . zău. Mie îmi displace.Asta-i o aiureală. băiete. .îmi pare rău. uşurarea pe care o simţise la plecarea lui Julian Guiderone îi fu întunecată de veştile de la Londra.. . Amanda. în momentul indicat pe plic. Marsilia. Ce cauţi la Marsilia? -Am fost nevoit să vin aici.Să vin la Amsterdam să te ajut? .Mă îndoiesc că altcineva s-ar fi putut descurca mai bine.Fosta mea relaţie cu. răspunse o voce feminină din Anglia. -Nu-l lăsa să te aiurească. • . Primele raze de soare luminau portul încă adormit. . nu se gîndeşte decît la el. ora 5:30 dimineaţa. dragul meu.Veţi primi instrucţiunile în plic sigilat şi le veţi deschide după ce decolaţi..Din cauza lui Julian.. Şi de ce nu? Nu ţi-am ascuns niciodată nimic .E ideea lui Beowulf Agate al vostru. ici. Geof! . . Jan! Este un tip oribil. . -Aşa trebuie să fie. şi nici drept. Vorbea de nu ştiu ce radar. -Asta nu avem de unde şti. . în două ore va ateriza la Loch Torridon un avion cargo*ristol. . . sînt obligat să-i dau o explicaţie. cu două motoare... lucrurile sînt foarte încurcate. .Nu ştiu despre ce vorbeşti.Foarte clar şi sună foarte bine... dragul meu.. Jan van der Meer Matareisen se afla în biroul lui...Nu.Nu sînt la Amsterdam.Şi unde mergem? . colo răsuna zgomotul maşinilor. voce cu accent aristocratic. total reamenajat. Îl înţeleg. Oricum. . . Jan. Trebuie să vă urcaţi cu toţii în el.. . Echipele de docheri se îndreptau spre cheiuri. sînt la Marsilia. ..Nu eşti nici politicos.Poate că peste o zi sau două.

. N-ai făcut decît să ţipi la mine.Foarte bine. cei patru oameni plecaseră. un ofiţer de marină negru şi un adolescent. dar oamenii lui plecaseră cu mai puţin de o oră înainte de venirea lui la bordul unui avion bimotor. te porţi foarte urît. -Bineînţeles că.Nu mi-ai dat posibilitatea pînă acum.Ce destinaţie are? întrebă repede Matareisen. cu fruntea brobonită de transpiraţie. .Este un bărbat cu totul remarcabil. căruia începuse să-i tremure mîna. Mi-a mulţumit şi a spus că asta e tot ce-i trebuie.Patru americani.. . evident. .Nu contează. . Dumnezeule! .Cu avionul. -Cum? . ce a spus Controlul din Londra? .Ce tot spui acolo? . -O. din dispoziţia domnului Brooks.N-am spus că au dispărut. că a găsit planul de zbor al avionului. .E momentul să remarc că omul tău de la Londra şi-a dovedit calităţile. Un frate cu sora lui.Nu are voie să-mi telefoneze. Aşa că s-a dus şi el acolo.Maica ta Hristoase. ţinem legătura prin intermediari.i-am transmis informaţia. la nord de Edinburgh. pentru Dumnezeu. ăsta e tînărul Montrose! L-au dus cu avionul în Scoţia.Nici nu trebuie.. -Atunci. înregistraţi sub numele de Brooks. Ce s-a întîmplat? Cum au dispărut Pryce şi cu Leslie? . Ţi-a spus? . Cînd sursa mea din Tower Street mi-a comunicat că sînt la un han dintr-un loc numit Loch Torridon.. . Mi-a spus să-ţi transmit. am luat legătura cu cel pe care-l numeşti Controlul din Londra şi .Ce ţi-a spus? . vorbeşte! ..Mi-a spus că pînă a intrat el în legătură cu hanul din Loch Torridon. . Nici unul din cei doi nu a fost înregistrat cu vreun nume. . în cazul în care încă n-aţi luat legătura unul cu altul. Amanda. am spus că au plecat. Mă refeream la ce ziceai mai înainte. Olandezul îşi ţinu pentru o clipă respiraţia şi se linişti. Ce mai este? .Controlul din Londra a aflat că au fost duşi toţi patru la aeroport. spuse Matareisen.Patru? ..

- Mannheim, Germania. - Incredibil! exclamă olandezul cuprins de panică. Au depistat Uzinele Verachten, ramura Voroşin! Cu ani în urmă ... cu mai multe generaţii ... Au izbutit! Completează toată schema! -Jan...? La capătul celălalt al firului Matareisen trîntise receptorul în furcă.

22
Avionul bimotor, construit pe la sfîrşitul anilor '40, se îndrepta spre sud-est pe deasupra Mării Nordului. Pilotul, Luther Considine, se uită la ceas şi se întoarse către Pryce, care şedea lîngă el. - Nu-mi place să te văd pe locul ăla. E timpul, Cam, mai zise el întinzîndu-i lui Pryce plicul sigilat. - De ce nu-ţi place? întrebă Cameron, deschizînd plicul şi scoţînd din el două plicuri mai mici. Am făcut duş azidimineaţă. - Dacă mă apucă vreo durere de stomac, ai să poţi s-o pilotezi pe bunicuţa asta? - Eu am să te ţin de frunte în timp ce vomiţi, iar tu ai să-i spui lui Jamie ce să facă. Uite! îi întinse un plic pilotului. Ăsta e pentru tine. Cei doi bărbaţi deschiseră plicurile cu instrucţiuni care le erau adresate. Considine vorbi primul, pentru că instrucţiunile lui erau mai scurte. - Măi, măi, măi! mormăi el, verificînd aparatele de zbor, mai ales vitezometrul, altimetrul şi ceasul fixat pe meridianul Greenwich. Aruncă apoi o privire spre harta înrămată de deasupra panoului de comandă. - Vom executa o coborîre rapidă, doamnelor şi domnilor, peste aproximativ două minute şi treizeci de secunde, spuse el tare întorcînd capul spre Leslie şi spre fiul acesteia, aflaţi pe scaunele din spate. Nu vreau să vă sperii, dar vă sugerez să vă ţineţi de nas şi să forţaţi aerul să vă iasă din urechi. Repet, nu e nici un motiv de îngrijorare. - Am fost în mai multe misiuni dar, exceptînd cazul cînd eram întîmpinaţi cu foc de armă, n-am mai suportat aşa ceva. De ce execuţi această manevră? întrebă Leslie. - Mamă, taci, te rog! Luther ştie mai bine ce trebuie să facă.

- Ordin, doamnă colonel, tocmai l-am citit... Prindeţi-vă centurile cît mai strîns. , -Am să-ţi explic mai tîrziu, strigă Pryce în momentul în care Considine se angaja în coborîre cu motoarele mugind. Ordinele care îi erau destinate aparţineau fără îndoială lui Brandon Alan Scofield, alias BeowulfAgate:

Dragă gorilă, îţi vorbeşte comandantul tău. Intrăm acum în operaţiunea Bocceaua lupului. Iartă-mi jocul de cuvinte cu numele meu. Pilotul tău va coborî la o altitudine la care nu va putea fi depistat de radarul cel mai apropiat, notat la el ca Vector 22. Planul vostru de zbor include oraşul Mannheim, din Germania, care este destinaţia voastră, dar el va schimba cursul şi se va îndrepta spre Milano, Italia. Cînd veţi ajunge la sol veţi fi întîmpinaţi de cîţiva din prietenii mei de odinioară. Sînt nişte oameni minunaţi, deşi s-ar putea să nu fie îmbrăcaţi chiar după revista Gentlemen's Quarterly. Ei cunosc toate drumurile clanului Matarese de pe lîngă Bellagio şi din preajma lacului Como. Cheia este numele Paravacini, una din companiile Scozzi-Paravacini, de mult date uitării. Folosindu-te de vechii mei prieteni şi de informaţiile pe care or să ţi le dea, vei începe să te infiltrezi în familia Paravacini. Ticăloşii sînt tot acolo - sînt sigur, familiile ticăloase sînt totdeauna foarte rezistente. Vei fi obligatsă găseşti o altă cale de a ajunge la Matarese. îţi sugerez să faci ceea ce fac eu şi băieţii lui Waters din MI-5, adică să spui că Amsterdamul este discreditat sau că va fi în curînd.

Avionul se redresa din coborîrea forţată şi toţi respirară uşuraţi. - Şi acum ce facem? întrebă Pryce. - Rămîn la o altitudine de o sută, cel mult o sută cincizeci de metri deasupra nivelului mării pînă ajungem înAlpi; apoi o iau pe ruta cea mai joasă pînă în spaghetti-land. Cine a vectorizat planul ăsta de zbor a ştiut ce face. L-ar putea angaja traficanţii de droguri. - Şi după aceea ce faci? Considine se uită la Cam. -Nu ştii? Nu scrie în instrucţiunile tale? -Nu. - Sînt detaşat temporar de la flotă la voi. - Pentru ce? - Presupun că pentru orice veţi avea nevoie. Ştiu să pilotez avioane, poate că la asta s-a gîndit marele bos.

- Bine ai venit la bord, pilot, spuse Pryce. Ai recomandări excelente din partea tinerei generaţii. - Tocmai asta mă cam deranjează. Luther vorbea încet şi studia indicaţiile aparaturii de bord. Ne-am zbătut atîta să-l scoatem pe băiat din necazul ăla din Bahrain şi acum îl băgăm iarăşi într-o zonă periculoasă. Mă simt oarecum răspunzător pentru el. E un băiat tare bun. - Nu pot să-ţi dau nici un răspuns, locotenente. Nu m-am gîndit la asta, ceea ce înseamnă că sînt un ticălos. Am să iau legătura cu Shields şi cu Waters imediat ce aterizăm. Cameron nu fu nevoit să telefoneze la Londra sau la New York, căci la Milano îi aştepta un nou set de instrucţiuni adresate locotenent-colonelului Leslie Montrose. Uimită, Leslie îi mulţumi ofiţerului american de marină care îi dăduse plicul sigilat cu însemnele ambasadei SUA din Roma. -Am sosit cu avionul acum o oră, doamnă colonel, îi explică ofiţerul. Numele meu este Olsen, sînt căpitan în corpul de pază.al ambasadei; plicul s-a aflat în permanenţă asupra mea. -Am înţeles, domnule căpitan şi vă mulţumesc. - Cu plăcere. Ofiţerul salută şi se îndepărtă. - Este de la Tom Cranston, spuse Leslie, traversînd pista alături de Pryce şi de fiul ei, în timp ce Considine se ocupa de avion. - Asta explică de ce vine de la ambasada din Roma, spuse Cam. Securitate maximă, Casa Albă şi canalele de comunicaţie ale Departamentului de Stat. Eşti cineva, doamnă. - Sînt impresionat, mami. - S-ar putea să nu fii prea mult timp. O să te întorci la avion, Jamie. S-au făcut toate aranjamentele ca să te întîlneşti cu cei doi fraţi Brewster în Franţa. Tom spune că vei fi în deplină siguranţă, nimeni nu va şti unde te afli. - Of, mami! strigă fiul, oprindu-se brusc; Nu vreau să mă duc în Franţa! - Hei, linişteşte-te! E spre binele tău, spuse Pryce cu calm şi fermitate. Sînt sigur că înţelegi. Nu cred că ţi-ar face plăcere să te trezeşti din nou în Bahrain sau în alt loc asemănător. - La naiba, sigur că nu, dar avem cincizeci de state, de ce să nu mă duc undeva acasă? Şi de ce cu doi oameni pe care nu-i cunosc?

- Poate că n-o să-ţi vină să crezi, dar eşti în pericol mai mare în SUA, singur sau chiar însoţit de mama ta, decît în Europa. - Este vorba de legătura cu cei doi Brewster - interveni Leslie. Deplasare rapidă, avion particular, distanţe scurte, control total. Nici un fel de aeroport supravegheat, nici un fel de informatori şi turnători de la Pentagon, CIA sau de la Serviciul britanic de informaţii, care să raporteze zborurile sau ordinele strict secrete. - Dar cine sînt oamenii ăştia de care vă este aşa de frică? întrebă tînărul Montrose. Vorbiţi despre ei de parcă ar fi nişte psihopaţi atotputernici! - Nu eşti prea departe de adevăr, spuse Pryce, numai că sînt nişte nebuni geniali şi foarte, foarte puternici. Dar nu atotputernici. încă nu. - OK, OK, mormăi nemulţumit Jamie, dar cine sînt indivizii ăştia, Brewster? - Nu sînt indivizi, fiule. Sînt un frate şi o soră posibile ţinte pentru aceşti demenţi. Serviciul britanic de informaţii vrea să excludă posibilitatea de a se lua prizonieri în viitor. Eşti în aceeaşi situaţie cu ei. - Da, numai că uneori englezii sînt cam încrezuţi, înţelegi ce vreau să spun? - Da, dar nu un tînăr englez care a fost primul la cursul de sudură, răspunse Cameron. - La ce anume? - La sudură. Vrei cumva să-mi spui că la şcoala aia scumpă din Connecticut la care mergi tu nu aveţi ore de sudură? - Nu, la ce bun? - Roger Brewster spune că a simţit nevoia să înveţe o meserie, la fel ca alţi copii care nu au avut şansa lui. - Serios? Nu glumeşti? - Nu glumeşte deloc, Jamie, spuse Leslie. Şi este şi campion la lupte, la fel ca tine. -Asta mai lipsea. Să fiu pus la pămînt de un englez. Luther Considine venea grăbit spre ei. - Sîntem gata de îmbarcare în cinci minute, Junior, spuse el, apropiindu-se de cei trei. - Ştiai de asta, nu-i aşa, Luther? întrebă Jamie. - Trebuia să ştiu, băiete, eu sînt şoferul, ai uitat? -Am alimentat şi am primit un plan de zbor nostim; o

să fie interesant. Ţi-am cumpărat un aparat de fotografiat, pentru că n-ai să mai ai ocazia să călătoreşti cum vei călători acum. - E în siguranţă? Ochii lui Leslie trădau nelinişte. - în siguranţă deplină. Chiar dacă se opresc amîndouă motoarele, sîntem destul de jos ca să planăm şi să aterizăm cu bunicuţa noastră pe un cîmp sau pe o şosea. - Şi unde vă duceţi? întrebă Pryce. - N-o să-ţi vină să crezi, dar n-am voie să-ţi spun nici măcar ţie. - Cine a hotărît? - Casa Albă. Vrei să ne contrăm? - Nu cred că aş cîştiga. - Sigur că nu. Apropo, valizele tale sînt la bagaje. Haide, tinere, trebuie să ajungem pe pista şapte şi nu avem nici măcar dreptul de tracţiune la sol. S-ar spune că sîntem ca şi inexistenţi. Mama şi fiul se îmbrăţişară scurt, dar cu duioşie, iar James Montrose jr. alergă să-l ajungă din urmă pe pilotul care păşea grăbit spre avionul său. „Cei cîţiva prieteni de odinioară" ai lui Brandon Scofield se dovediră a fi un bătrînel de vreo şaptezeci şi cinci de ani. Călătoria pînă la locul de întîlnire cu acesta fu foarte sinuoasă şi începu în momentul în care ajunseră la terminal. Acolo se auziră strigaţi de o voce: -Şignore, signora! Din umbra unei uşi de la un depozit de marfă apăru un tînăr de vreo optsprezece ani care se îndreptă spre ei. - Che cosa? întrebă Cameron. - Capisce italiano, signore? - Nu prea bine, n-am mai vorbit de mulţi ani. - Eu vorbesc puţin engleză - abbastanza. - Asta-i bine. Ce este? - Vă duc la Don Silvio. Repede! - La cine? - La Sighor Togazzi. Rapido! Urmaţi-mă! - Bagajele noastre, Cam. - O să mai aştepte... Şi tu la fel, fetiţo. Stai! - Ce s-a întâmplat? - Cine este acest Togazzi, acest Don Silvio? Şi de ce trebuie să te urmăm? - O să-l vedeţi.

- Pe cine? - Trebuie să spun - ăă... Beu... oh, lup? - Lup? „Wolf', Beu... o, wolf? Vrei să spui Beowulj? - Da, exact aşa! , - Hai să mergem, Leslie. La capătul parcării aeroportului, tânărul deschise portiera unui mic fiat şi le făcu semn lui Pryce şi Leslie să se înghesuie pe bancheta din spate. - Te simţi bine? întrebă Cameron, căruia îi cam pierise suflul din cauza mersului rapid pe pistă.Trebuiau să evite mereu alte maşini care ţîşneau din locurile lor de parcare. - Cum reuşesc italienii să construiască maşini atât de mici? Şi, ca să-ţi răspund la întrebare, află că mă striveşti. - Mie mi se pare chiar plăcut. Cred că am să cumpăr o maşină dintr-astea cît mai stau pe aici şi am să angajez un şofer ca să ne plimbe. - Da, chiar că n-avem altceva de făcut decît să ne plimbăm cu maşina. Şoferul conducea rapid cotind brusc pe străzile oraşului extrem de aglomerat. - Cred că mi-a rupt două coaste. - Vrei să te examinez? - Nu, vreau să-i spui idiotului ăstuia să meargă mai încet. - Lento, ragazzo, piacere lento! - Impossible, signore. Don Silvio impaziente ... O să schimbaţi machina foarte curînd. - Ce spune? - Spune că nu poate să meargă mai încet pentru că acest Don Silvio nu are răbdare. Şi a mai spus că o să schimbăm maşina. -Asta va fi o adevărată binecuvîntare, oftă Leslie. A fost şi n-a fost. Maşina era mai mare, dar şoferul, un bărbat de vîrstă mijlocie, cu ochelari de soare şi cu plete se dovedi mai agresiv la volan decît celălalt. O dată efectuat transferul, nu se schimbară nici un fel de saluturi şi nu fu rostit nici un nume. Şoferul făcu un slalom rapid pe străzile oraşului ajungînd la ieşirea spre autostradă. O luă spre nord; săgeţile indicatoarelor rutiere indicau Legnano, Castellanza şi Gallarate. Cameron recunoscu drumul - ducea spre Bellagio, pe malul lacului Larius, cunoscut sub numele de lacul Como.

După aproximativ jumătate de oră, ajunseră în vechiul sat transformat o dată cu trecerea timpului într-un oraş care-şi mai păstra aerul medieval. Străzile înguste şerpuiau în urcuşuri şi coborîşuri abrupte, printre dealurile care încadrau lacul maiestuos. De o parte şi de alta a străzilor înguste se înşirau case pe jumătate de piatră, pe jumătate de lemn, majoritatea avînd două sau trei etaje. Arătau ca nişte fortăreţe miniaturale, aşezate una deasupra celeilalte. - Oricum, este mult mai confortabil, deşi la fel de periculos, spuse Leslie Montrose, lăsîndu-se pe umărul lui Pryce cînd maşina coti brusc şi începu să urce o pantă. E un automobil cam ciudat, nu-i aşa? -Ai dreptate, spuse Cam, privind înjur. Exteriorul nu te lasă să ghiceşti ce este în interior. Maşina părea o rablă trecută prin nenumărate accidente, cu caroseria şifonată şi vopseaua sărită. Ai fi crezut că este o piesă de muzeu, dar asta pînă în momentul în care intrai în ea. Interiorul era tapiţat cu o piele fină de culoare havan, iar în faţa banchetei din spate se afla un bar din lemn de mahon, bine asortat. Exista şi un telefon, fixat pe o consolă din lemn de mahon. Geamurile, din sticlă reflectorizantă, nu lăsau să se vadă în interior.Toate acestea dovedeau că proprietarul vehiculului aprecia confortul, dar nu dorea să atragă atenţia asupra maşinii. 281 Şoferul, la fel de ciudat şi tăcut, conducea grăbit pe o pantă abruptă. în scurt timp ieşi din tunelul format de case în lumina strălucitoare a soarelui de după-amiază, pe un platou, într-o parte se vedeau mai multe cîmpuri şi păşuni pe care păşteau vaci şi oi şi în cealaltă cîteva case izolate. O luară la dreapta şi porniră pe un drum paralel cu imensul lac Como. Leslie nu se putu abţine să nu exclame: - îţi taie respiraţia, pur şi simplu! Este unul din puţinele locuri de pe lume care arată în realitate la fel de frumos ca şi în ilustrate. - Bună remarcă, spuse Cameron, aşa este. în acel moment soarele orbitor se sfărîmă în mai multe pete dezordonate de lumină şi umbră. Părăsiseră drumul principal şi o luaseră pe un drum neasfaltat, tăiat prin pădure, într-o parte şi în alta se înălţau arbori uriaşi. Călătorii nu vedeau nimic altceva decît trunchiuri groase, iederă, frunziş abundent şi tufişuri care păreau impenetrabile. Şoferul reduse

viteza căci în faţă apăruse o mică clădire de ciment şi o barieră care bara drumul de acces. Din ghereta de ciment ieşi un bărbat îndesat purtînd pe umăr o puşcă de vînătoare. Paznicul îi făcu semn din cap şoferului, bariera fu ridicată şi maşina îşi continuă drumul. Brusc, în faţa ochilor apăru silueta unei case mari, fără etaj. Părea că se întinde departe, spre liziera pădurii şi că se pierde printre copaci. Clădirea era construită tot din piatră şi lemn, materiale caracteristice pentru Bellagio, care respingeau razele soarelui. Leslie şi Cameron coborîră din maşină şi fură imediat întîmpinaţi de un alt paznic cu arma pe umăr. - Vine cu eu, spuse el într-o engleză stricată. Cei doi îl urmară pe omul înarmat în susul potecii, admirînd acoperişul verde închis al casei care era nu numai adăpostul lui Don Silvio Togazzi, ci şi ascunzătoarea lui. Omul le făcu un semn cu capul îndemnîndu-i să urce cele cîteva trepte care duceau spre o imensă uşă dublă. El scoase un mic instrument din buzunarul de la pantaloni care activă uşa: partea dreaptă se deschise şi dădu la iveală un al treilea bărbat, care purta la şold un toc uriaş de revolver, fixat într-o curea lată, trecută peste îmbrăcămintea lui de muntean. Individul, mai înalt decît Pryce, avea o construcţie atletică. Studiindu-l, Cameron trase concluzia că acesta era bodyguardul numărul unu al lui Don Silvio. Dar de cine sau de ce anume îl păzea? Şi ce rost aveau toate aceste manevre menite să şteargă orice urmă de legătură între Togazzi şi oaspeţii lui? Precauţie? în fond, cine era Togazzi? Instrucţiunile lui Scofield vorbeau despre „mai mulţi prieteni de demult" - evident, nişte bătrînei care supravieţuiseră acelor vremuri de restrişte şi îl cunoşteau pe Matarese. Acum se dovedea că era vorba de un singur om, ale cărui acţiuni aduceau mai mult cu cele ale clanului Matarese decît cu ale unui duşman al acestuia. Cam şi Leslie fură conduşi prin camera mare, întunecoasă, fără ferestre, cu mobilă simplă, cu un şemineu mare şi cu pereţii îmbrăcaţi în lambriuri de lemn. Ajunseră la o arcadă care se deschidea spre alte încăperi ale casei. Intrară într-un fel de cabană de munte din bîrne - mobilată doar cu strictul necesar. Cel de-al treilea paznic le arătă spre o uşă din fundul încăperii şi spuse: - Avanti.

Pryce o deschise şi îi făcu loc lui Leslie. Amîndoi rămaseră muţi de uimire după ce trecură pragul încăperii. Veranda, care nu avea mai mult de doi metri lăţime, era de douăzeci de ori mai lungă. Partea dinspre lac era acoperită cu obloane veneţiene verzi, unele deschise, altele închise, ceea ce crea un joc de lumini şi umbre. Prin cele deschise se putea admira lacul Como, cu munţii care se înălţau pe fundalul albastru intens al cerului. Parcă pentru a contrabalansa această vedere superbă, pe verandă erau instalate mai multe telescoape ultramoderne. Receptară timp de cîteva secunde toată această frumuseţe, după care descoperiră surprinşi silueta unui bătrîn care şedea în semiîntuneric în faţa unui oblon deschis, pe un fotoliu de pai împletit. înfăţişarea lui anulă toate speranţele pe care şi le pusese Cameron în prietenii de odinioară ai lui Scofield. . Don Silvio Togazzi era îmbrăcat într-un costum de in de un galben pal, purta pantofi dintr-o piele extrem de fină şi o cravată bleu pal, combinaţie achiziţionată, fără îndoială, de la cel mai elegant magazin de pe Via Condotti. Bătrînul ital ian nu era în pas cu moda din Gentlemen 's Quărterly, dar s-ar fi aflat fără îndoială pe coperta revistei editată la sfîrşitul anilor '20 sau la începutul anilor '30. - Vă rog să mă iertaţi, tinerilor, spuse bătrînul şi chipul lui smead, bronzat, se lumină de un zîmbet, dar am o rană mai veche la coloana vertebrală care acum mă supără. Şi pentru că veni vorba, a fost provocată de Bayohlupo - aşa îi spuneam noi, Bayohlupo. - Bayohlupo ... Beowulf... aşa este, domnule? întrebă Pryce. - Exact. Cuvîntul englezesc Beowulf nu ne spunea nimic. De fapt... nici nu era englezesc. Leslie făcu un pas înainte. - Sînteţi foarte amabil că aţi acceptat să ne primiţi, domnule Togazzi, spuse ea. - Da, şi vă mulţumesc că nu-mi spuneţi Don Silvio. M-am săturat de numele ăsta. Filmele voastre americane şi televiziunea au denigrat în aşa hal cuvîntul „don", încît toată lumea crede că dacă ai un „don" înaintea numelui eşti neapărat mafiot. O aiureală!

ştie Bayohlupo. Probabil că vă întrebaţi de ce nu ne-am întîlnit oriunde altundeva.Pot să vă ajut. . -Aşa sperăm noi. Am fost cu avionul la Roma. spuse Cameron. . Mai există doi oameni foarte în vîrstă care mi-au spus mie tot ce ştiu. îl întrerupse Cameron. şi ne-am înţeles perfect unul pe altul.într-adevăr! . Dar asta n-are importanţă. într-un parc. la ambasadă.Nu-i nevoie să cereţi permisiunea mea pentru asta.Cred că o să ne înţelegem.Dar dumneavoastră sînteţi dispus să ne ajutaţi. spuse Cameron.. Brandon mi-a vorbit pe larg pe unul din canalele acelea care nu pot fi interceptate.N-ar avea nici un rost.înţeleg. . spuse Cameron aplecîndu-se în faţă şi strîngînd mîna bătrînului. n-am venit cu pluta.Dar el nu este aici. îi aşteptăm şi pe ceilalţi? . Am vorbit scurt.Domnul Pryce mi-a spus că este vorba de mai multe persoane. Putem să ne aşezăm? . . -Nici signor Scofield şi nici eu nu sîntem nişte proşti. nu vor veni.Ce-aţi discutat cu Brandon Scofield. signor Pryce. -Am putea să ştim care anume? întrebă Leslie. dar nu vor veni să dea ochii cu voi. spuse Leslie.sînt oameni foarte bătrîni. -De ce? întrebă Leslie. informaţiile de care aveţi nevoie au fost scrise.Eu am amintirile lor şi. . Cei doi îşi traseră cîte un scaun alb de pai împletit şi se aşezară în faţa lui Togazzi pe veranda îngustă. . V-am tratat într-un mod cu totul neobişnuit şi nepotrivit. domnule? Ca să intrăm direct în subiect. . mai bătrîni decît mine şi nu doresc să fie amestecaţi în conflictele din trecut care le-au provocat atîta suferinţă. folosind coduri şi metafore la care recurgeam înainte. signora colonel.. am să vă spun că mi-a transmis un mesaj în care afirma că o să ne ajutaţi. tinere. aşa cum puţini oameni ar fi fost în stare. .signora. alte motive... Staţi jos. Aşa cum se spune. pe deasupra. într-un hotel sau într-o cameră din Milano. -Aşa cum spuneam.Nu este nevoie. .

au deţinut împreună uzinele Scozzi-Paravacini. Bătrînul rîse încetişor. .Bineînţeles că nu puteţi gîndi altfel. sînteţi foarte buni. manipulaţi pentru a ajunge eroi ai unor incidente care i-au compromis şi i-au obligat să demisioneze. spuse încet Leslie.de celelalte. deşi „apropiat" nu e termenul cel mai potrivit.Corect. Vă rog să ne spuneţi ce motive aveţi să ne ajutaţi.Nu pot decît să vă spun adevărul. iar dumneata poate cel mai bun din CIA în clipa de faţă.. îl mîngîie şi se întoarse apoi spre Pryce şi Leslie: -Aţi auzit de familiile Scozzi şi Paravacini? . căci deasupra tubului gros avea un instrument circular negru. Aţi fost foarte apropiat de familia Scozzi.Şi acum vă întrebaţi... . Aşa cum a spus Brandon. Bătrînul italian se ridică cu greu de pe scaun şi se îndreptă spre unul din telescoapele roşii.. . indiferent cît ar fi de nepotrivit.Da. pînă cînd s-au certat şi s-au despărţit.Sînteţi sigur că aşa v-a vorbit acel Scofield pe care îl cunosc eu? întrebă Cameron. doamnă colonel. . Daţi-ne un motiv credibil. răspunse Cameron. apoi continuă: Ştiţi de unde vin.Cam aşa ceva. ci un mesager fals cu acces la anumite informaţii speciale. Vă gîndiţi că s-ar putea să nu fiu ceea ce par.Sînteţi foarte perspicace. cine este acest om? .Mi-am pus deja întrebarea asta.Nu mă cunoaşteţi. Asociaţia Scozzi-Paravacini era bolnavă. .Nu e vorba numai de ceartă. înăbuşindu-şi rîsul. . Eu sînt un Scozzi. de sîngele vărsat de Paravacini ca să-i oblige pe Scozzi să iasă din asociaţie şi să poată ajunge la Matarese. . . la anumite nume. E vorba de sînge. spuse Pryce. ultimul membru al familiei Scozzi. pentru că fac uz de numele de Scofield. vă gîndiţi că îmi închipui că o să acceptaţi tot ce spun. . aşa că pot să spun orice şi. care se deosebea. Italianul se opri. . Nu vă puteţi debarasa de ce aţi învăţat. Fraţi şi fii au fost asasinaţi. -Nu mă pot împiedica să gîndesc astfel.Cred că înţeleg unde vreţi să ajungeţi. funcţionari executivi au fost cumpăraţi sau şantajaţi. boala a măcinat-o pe dinăuntru şi pînă la urmă a distrus-o. signor Pryce.

apoi am fost trimis la Roma. . . ca să mă ştie în siguranţă.înainte să înceapă asasinatele. la un văr de-al ei. Asta s-a întîmplat mult mai tîrziu. un debarcader şi un iaht ancorat lîngă el. nu la cîţiva kilometri.Vreau să vă arăt ceva. . dar el tot trandafir rămîne. Văzură o vilă mare de pe malul lacului Como. aşa cum v-o spun acuma vouă. Aici nu avem echipamente de comunicaţii care să vă garanteze secretul convorbirilor. în Servizio Segreto. la Matarese. după ce mi-am terminat studiile universitare. Dar nu de aici. ceea ce m-a condus. Atunci i-am cunoscut pe Scofield şi pe Taleniekov. ca să nu fiudescoperit.Ce contează un nume? Poţi să-i spui trandafirului lalea. cu ajutorul cîtorva prieteni din Palermo. zise Leslie. veniţi să vă uitaţi amîndoi.Da. nu. ca să le cîştig încrederea. . bărbaţi şi femei mărite atît de mult încît păreau că se află la treizeci de metri. cît eşti de tînără! Don Silvio chicoti şi apucă telescopul. ba chiar şi la Vatican.. de fapt mîngîie din nou telescopul. -Aşa cred şi eu.Nu va fi necesar. Bătrînul atinse. . Pentru că mama îi dispreţuia. în Bellagio. spuse Cameron. . Leslie şi Cam priviră pe rînd prin telescopul bătrînul ui. . evident. Ucigaşii nu vor fi niciodată găsiţi.Dar numele dumneavoastră este Togazzi. nu ştie nimeni cine'sînteţi de fapt? -Dumnezeule. deoarece familia Paravacini are multă influenţă la Roma şi la Milano. cu relaţii sus-puse. Trebuie să ne întoarcem cu multe decenii în urmă . puteţi verifica totul discutînd cu Brandon*. Am fost angajat imediat ce am terminat universitatea. Am stat un timp la el.Acolo l-aţi cunoscut pe domnul Scofield? întrebă Leslie Montrose.Draga mea. Sînt un sicilian foarte bogat. numele vărului ei. a cărui avere îi asigură respectabilitatea în provinciile de nord... . protestă Cameron. dar se şi temea de ei. Am intrat în Servizio Segreto cu un singur gînd. Aveam aceleaşi preocupări.Şi aici. fîntîni arteziene. tot sub numele de Togazzi. înconjurată de pajişti bine îngrijite. m-a trimis în Sicilia. le-am spus povestea mea.Eraţi deja în spionajul italian? întrebă Pryce. o adevărată obsesie: să cercetez afacerile familiei Paravacini. Haideţi. . Evident.

acesta dădu din cap şi cei doi oaspeţi ai hotelului . dar aţi pomenit că rana de la coloana vertebrală se datorează faptului că agentul Scofield nu a reuşit să vă prindă cînd aţi sărit de la un balcon. Femeia la care mă aflam era căsătorită cu un comunist fanatic. Haideţi. titlul de „don" vine de la sine.Cine v-a conferit titlul de „don"? întrebă amuzat Pryce. iar botezul confirmat de Biserica Mîntuitorului. la sud de localitatea Cafala. Don Silvio.Frumoasă locuinţă. . Incidentul acesta a fost legat de acţiunea dumneavoastră comună împotriva lui Matarese? . Cu acest telescop pot să văd şi. dacă vreau. . Documentele par la fel de „autentice" ca cele tăiate din registre. atît de pasionat de munca lui. însoţit de un bodyguard. Cui aparţine? .Nu prea.. trei poliţişti îndepărtară indicatoarele temporare cu inscripţia: Parcarea interzisă. In cele trei automobile se aflau oameni înarmaţi care îl urmăreau cu privirile pe bărbatul ce ieşi din maşina aflată lîngă uşa verde. încît nu prea îi mai dădea atenţie soţiei. informaţiile vă aşteaptă. Dar destul despre mine. faptul că nu vă cheamă Togazzi nu poate fi descoperit? ..Silvio Togazzi este înregistrat în mod legal . . spuse Pryce. Apropo. o bisericuţă de ţară. căci aparţinea Hotelului Marblethorpe.Vă rog să-mi iertaţi curiozitatea. Uşa hotelului se deschise şi apăru un poliţist.Este reşedinţa Paravacini.sau mai bine zis inserat .Trei limuzine se năpustiră imediat să ocupe spaţiul liber.. făcu Leslie Montrose. spuse Cameron.Sînteţi un om cu totul deosebit. Prima se postă în faţa uşii verzi de la intrare. doamnă colonel.în registrul naşterilor din Palermo. . celelalte două se opriră vizavi de ea. 23 Pe o stradă aglomerată din New York care intersecta bulevardul Madison Avenue. Veniţi înăuntru să vă dau tot ce am adunat pentru voi. cînd este extrem de generos cu familiile locale. Am încercat doar să umplu un gol.Cînd cineva angajează o mulţime de oameni ca să cureţe pămîntul şi să construiască locuinţe. dîndu-se înapoi şi întorcîndu-se spre Togazzi. chiar să fotografiez pe oricine intră sau iese de acolo. cînd organizează diverse serbări şi sponsorizează biserica.

îl întrerupse Albert. adăugă Albert Whitehead. arată-te nevinovat şi surprins. Era palid şi ochii îi fugeau în toate direcţiile de frică. . Exact cum îţi spun. . domnule. se văzu că era îmbrăcat cu un costum scump. -Ascensorul este în hol.Nu poţi avea o listă completă. ..Fără îndoială că e un nume fals.Poate că a venit la pescuit. una din cele mai importante firme de brokeri. Ştie absolut tot. Cum de cheamă? . Stuart. .Unde naiba mergem? întrebă el morocănos. răspunse omul care făcea pe bodyguardul. domnule. Băieţii de la bănci şi din servicii vor să se întîlnească cu tine după ce discuţi cu acest William Clayton.Nici nu-mi vine să cred că fac ceea ce fac. Nu exista nimeni cu numele ăsta pe listele pe care le am eu.. Albert.Scoate-ţi pardesiul şi pălăria. Uşile ascensorului se deschiseră. pe stînga. . transmite-i salutări şefului. Sîntem în misiune specială şi nu răspundem decît în faţa lui. nimeni dintre noi nu are aşa ceva.Ai în faţa dumitale o carieră frumoasă. funcţionar executiv la firma Swanson & Schwartz de pe Wall Street.fură primiţi înăuntru. Vine un oarecare .O'Shaughnessy. spuse omul de afaceri în timp ce se îndrepta spre ascensor. Poliţia din New York ştia cine sînt cele două personaje. . Bărbatul aflat sub protecţia lor era de înălţime medie.iar eu sînt convocat să mă întîlnesc cu el. aşa cum i se spusese.Dacă e aşa. Al. cei doi bărbaţi intrară în cabină şi avocatul apăsă pe cele patru cifre care formau codul etajului. aşa cum poartă înalţii funcţionari executivi.Mulţumesc. şi părea să aibă în jur de cincizeci de ani. Fă aşa cum fac şi alţii.cică de la Amsterdam . . .Am să-i spun chiar eu. Cînd îşi scoase pălăria şi mantaua de ploaie în holul mic al hotelului. .Ceilalţi spun că ştie despre ce este vorba. con-vo-cat! Cine naiba se crede? . . atunci ştie unde sînt peştii cei mari. tinere. răspunse poliţistul care-l întîmpinase. . Ascultă ce spune şi nu-i da nici o informaţie. tinere. spuse Albert.

Non signore. sînt experienţe din trecut. spuse Stuart Nichols.Capisce francese? .Oferă-i motive din care să reiasă că trebuie să rămîi. Apropo. 289 . ea este Constantina. Scofield. dar absolut totul.Da! Şi am să adaug că tu eşti cel care ştie totul. alias Brandon Scofield. alias BeowulfAgate. îndreptîndu-se jovial spre avocat şi strîngîndu-i mîna.Mă bucur să vă cunosc. Constantina. ceai. şi sună dintr-un clopoţel de argint.Mi-e teamă că nu poate participa la conversaţia noastră. Discut cu ea numai în italiană. fu de acord avocatul care se numea Stuart Nichols. şi sînt foarte fericit că sînteţi şi dumneavoastră aici. îşi conduse oaspeţii spre fotoliile care le erau destinate. o tărie? întrebă Brandon. .Cafea. N-am vrut să le scot înainte de a mă convinge că poliţiştii ăia sînt de partea noastră. n-am de gînd să mă cert cu el. îmbrăcată într-o uniformă impecabilă de cameristă. Linguaggio volgare! .Să vedem. signore? .Şi totuşi. s-ar putea să mă roage să vă las singuri. Am studiat franceza cîţiva ani buni şi mi-a prins tare bine la Saigon. ceva de băut. avocatul.Asta-i adevărată paranoia. Spune că este o limbă vulgară. . spuse William Clayton. . îmbrăcat într-un costum bleumarin foarte elegant. dar dacă insistă. . dar numai pentru tine.-Acuma da. Ai de gînd să mă prezinţi drept avocatul tău? .Am să încerc. Antonia plecă. . domnule Nichols.îmi pare rău că nu ştie franceză. -Nu. Eşti foarte priceput la asta. Am fost procuror militar la Saigon şi foarte mulţi din cei în uniformă ar fi vrut să mă vadă mort. Apăru Antonia. Sînt ca o carte deschisă pentru tine. face parte din personalul hotelului şi nu ştie engleza. vous parlez français? -+-€he çosa. Oare cînd or să se împace ăştia? Cum nimeni nu dorea să comande ceva. Am cerut-o în mod special. . . . Doi dintre ei aproape că au reuşit şi erau îmbrăcaţi ca nişte parlamentari.

Swanson and Schwartz au pus la cale cele mai impresionante fuzionări din ultima vreme . vă sugerez să ne lăsaţi singuri. Acţiuni. în cîţiva ani au devenit un partener de afaceri atît de important.în măsura în care se referă la bursele din Londra. Dar cum s-a realizat acest lucru? . spuse funcţionarul superior de la firma Swanson & Schwartz şi cele mai multe au un caracter strict confidenţial. domnule Clayton. Roma şi Berlin sînt. dar. la contribuţiile dumneavoastră inestimabile la fuzionări şi cumpărarea cotelorpărţi. ipoteci. desigur.Eu sînt avocatul firmei. dacă nu chiar cel mai strălucit în cercurile financiare actuale.Mă refeream la afacerile noastre comune. răspunse Beowulf Agate. bonuri. vă rog? interveni Nichols. Absolut remarcabil. domnule Clayton. prieteni..Talentul este rentabil. . s-au asociat pentru a deschide o nouă firmă de brokeraj cu filiale în cele mai atractive locuri din lumea capitalistă. minunea minunilor. spuse avocatul. şi Seymour Schwartz. încît au început să rivalizeze cu Kravis şi Milken. . actualmente retras din. -Afirmaţia aceasta îl include şi pe domnul Whitehead? Dacă aşa stau lucrurile. . într-adevăr.Atunci nu pot crede că nu ştiţi despre Amsterdam. stăpînind perfect situaţia. ofertele iniţiale ale acţiunilor. -Acoperiţi o mare arie de activităţi.Vreţi să clarificaţi această chestiune. aşa că ce-ar fi să trecem direct la afaceri? . atacă Whitehead. Paris. Apoi. stabilit în Elveţia. Şi. . un anume Randall Swanson. poate că văcunoaşteţi clientul sau firma acestuia. strict secrete. . dar nu atît de bine cum vi se pare. Acum doisprezece ani. domnule Clayton.. nu însă şi în ceea ce priveşte Amsterdamul. împrumuturi . răspunse Brandon. Domnul Whitehead este considerat un director strălucit. .numărul unu pe toate diagramele. acum decedat. . minune şi mai mare.. mai ales.Dacă va trebui.afaceri. la fel ca şi al meu.în esenţă.Chiar aş vrea să ştiu cu ce fel de afaceri vă ocupaţi dumneavoastră. spuse Scofield.Ştiu că timpul dumneavoastră este limitat. domnule. debite.V-a spus deja că da. . Nu există absolut nimic de care să nu am şi eu ştiinţă.corporatiste şi transnaţionale .

De ce crezi asta. iubito? . domnilor. în uniforma ei neagră cu şorţ alb. unde Antonia.. Nu am împuternicirea să le discut. mai exact am fugit de acolo. este bun. este gata să se autodistrugă. Scofield îşi conduse oaspeţii buimăciţi şi închise uşa în urma lor cu un gest ferm. . înseamnă că v-am răpit timpul.este următorul lucru: nu mai faceţi afaceri cu Amsterdamul. nu-i aşa? Consider că am vorbit destul pentru că. credeţi-mă pe cuvînt. Tot ce vreau să spun iar dacă nu se potriveşte în cazul dumneavoastră.N-a fost prea greu. . . cereţi-l pe director. Ştiţi ceva? Timpul meu este preţios şi al dumneavoastră la fel. dacă doriţi să mai intraţi în legătură cu mine. domnilor? . uitaţi ce am spus .Ce înţelegeţi prin resurse? întrebă neliniştit Whitehead. pentru că vrea să controleze absolut totul şi aşa ceva nu se poate. spuse Bray aprinzîndu-şi un trabuc subţire. deşi avocatul lui îi făcuse un semn discret cu capul.Exact ceea ce am spus. incapabil să se controleze. investiţii din străinătate. rolul mi se potriveşte. exclus din ligă. pentru că dosarele sînt „îngropate" sub un munte de complicaţii. Şi cu aceasta. Din acest motiv am plecat.. . chiar foarte bun. în schimb tu ai jucat admirabil. răspunse Scofield. nu mai telefonaţi la Amsterdam. căci timpul înseamnă bani. vă rog? întrebă avocatul. Oricum.. spuse Stuart Nichols..N-aţi putea fi mai clar. Totuşi. . iubitule. nu pot. Investiţii în talentul dumneavoastră. mai exact. . . ai dat dovadă de multă imaginaţie. iubito.. vă urez o zi bună.. ai fost foarte convingătoare. telefonaţi aici.Mint de îngheaţă apele.. repet.O. Cred că vă dati seama . Dacă faceţi asta. Amsterdamul este terminat. iar el vă va spune numărul şi codul. dacă greşesc.Dar nu-i nimic ilegal în asta. nu-i aşa. . kaput. dar poate fi cineva chiar atît de bun? Talentul fără resursele necesare pentru exercitarea lui se iroseşte.Nu. dacă ceva din cele ce v-am spus vi se pare că are legătură cu situaţia dumneavoastră. lucru de neiertat. răspunse Beowulf Agate. Apropo. n-am făcut nici un efort. Amsterdamul nu mai prezintă încredere. s-ar putea să treceţi pe lista condamnaţilor la moarte .Nici n-am afirmat aşa ceva. Reveni apoi în living. domnule Clayton. îl aştepta.

Cum de ţi-a venit în minte chestia asta. .Dacă Şarpele ar mai fi cu noi. ţi-aş da dreptate. Cu ceilalţi am putut să te urmăresc. . vieţile noastre. Tu vezi ceea ce alţi oameni nu văd.Nu-i nevoie să te prosteşti aşa.Vieţile noastre. . De ce ar fi consimţit o firmă de brokeraj atît de prosperă ca Swanson and Schwartz să-şi lichideze cota parte. Ceilalţi au fost complet buimăciţi. -Atunci hai să vedem ce facem cu ele. cînd abia împlinise patruzeci şi cinci de ani. . apropiindu-se de telefon.O. una esenţială. spuse Brandon. I-am preluat în urmărire pe cei doi. Pe unii dintre ei i-ai înspăimîntat de-a binelea şi şi-au mascat teama în spatele unor negaţii vagi.E totul sub control. pentru că existau prea multe coincidenţe. aşae? . Bray. iar Schwartz a plecat din SUA şi a devenit cetăţean elveţian. .Da. deşi nu suferise niciodată de inimă. Dar a meritat.Uneori te transformi cu adevărat în Beowulf Agate. Amîndoi băieţii ăştia sînt Matarese din cap pînă-n picioarele lor încălţate cu pantofi Gucci. Frankie..Vrei să fii amabil şi să nu mai foloseşti porecla asta jignitoare cînd vorbeşti la telefonul guvernamental? . Bray? Sînt foarte curioasă. nici măcar să se justifice. cînd anii cei mai buni urmau de acum înainte? Swanson a murit de un atac de cord. Pentru mine asta reprezintă metoda clasică de manipulare a oamenilor de către Matarese. şi interese similare. Dar cînd le-ai vorbit ăstora doi de investiţiile străine.. s-a lăsat o tăcere foarte grea şi mi s-a părut că menţionarea Amsterdamului i-a înspăimîntat.Am citit însemnările tale de la celelalte întrevederi. . aflat într-o maşină fără însemne din apropiere. îi datorăm foarte mult lui Taleniekov. pentru mine are rezonanţa unui compliment.. asta am cam scos-o din mînecă... Apăsă pe mai multe cifre şi luă legătura cu Frank.Ce părere ai? . Se îndreaptă spre Central Park. nu-i aşa? N-au putut să nege.Este o părticică de adevăr. . spaţii albe care nu erau completate încă. Pe vremuri le spuneam goluri. . pentru că îngustezi cîmpul vizual. scuză-mă. Mijitule? întrebă el. .

Sîntem la punct cu toate lucrurile.Atunci răspunde-mi la întrebarea asta: Ce părere ai despre investiţiile străine? Pe asta cum o explici? . .Dar am putea să inventăm ceva. . ca să fiu sincer. contribuabilii nu trebuie să scoată din buzunar nici o para. prin cercetări.Nu-mi vine nimic în minte. . Partenerii noştri tăcuţi nu se dau în lături de la nimic. dar este la fel de posibil să nu ştie. Poate că ceilalţi or să aibă vreo idee şi ăsta e un motiv să telefonăm în Keizersgracht. evident. L-ai auzit doar.. fuziunile şi cumpărarea cotelor părţi. Dacă nu respectăm programul pentru transmisia prin satelit.Nu. recunoscu Nichols. după cît se pare.Te rog. Amsterdamul va şti că bănuim că ceva nu e în regulă. ceea ce spune foarte mult. eşti priceput la treburile astea. Ştie totul! -Posibil.Cu asta m-a descumpănit. Brandon! .Ba chiar că ar fi periculos! A vorbit de o listă cu condamnaţii la moarte. sigur că nu. . Acest Clayton este branşat laAmsterdam. aşa e? . . Banii au fost transmişi printr-un consorţiu din Texas şi ordinul s-a trimis doar oral la Amsterdam. .-Nu se duc înapoi la birou. . dacă există un alt adevăr şi nu sîntem programaţi să raportăm decît peste opt zile. spuse avocatul Nichols rece.Ultimii doi.Ştie! strigă îngrozit Albert Whitehead cînd ajunseră în limuzină. ofertele pentru acţiuni. Toni şi cu mine o să ne relaxăm şi o să comandăm ceva de la room-service. . Nu putem risca să telefonăm laAmsterdam.N-ai cum să fii sigur de asta. . Pentru Dumnezeu! E toată schema noastră! -Totul este uşor de descoperit şi confirmat pe cale legală.Deci nu putem afla adevărul. Asta mă frămîntă. ceea ce spune ceva. şi susţine că acum nu se mai poate lua legătura acolo. Stuart. nu au rămas nicăieri nici un fel de hîrtii. pentru care. întorcînd capul şi privind absent spre Whitehead. Şi un student la drept în anul întîi poate face chestia asta.Cum poţi să spui aşa ceva? protestă funcţionarul de la Swanson & Schwartz. Ăsta a fost ultimul. nu avem ceva nelămurit pe agendă.. . împrumuturile.

Sînt absolut insipide! . Şi totuşi.. vreau să revenim la peştele pe. cu Jamieson Fowler. răspunse Jan van der Meer Matareisen din sactuarul lui de pe Keizersgracht din Amsterdam. Avem şi fotografiile lor.Frank la telefon. sigur că da. -Da? .îţi dai seama. Se auzi soneria telefonului. ale unei fripturi de viţel cu legume asortate. . patru s-au calificat.S-ar putea să mă obişnuiesc cu treaba asta. ale caviarului (pentru Antonia) şi ale celor trei ecleruri cu ciocolată (pentru Scofield). BeowulfAgate.Găseşte-i.Dar te ţin în viaţă. îl avertiză Antonia. iubito. găseşte-l! urlă Julian Guiderone în telefonul lui care funcţiona prin satelit. E vorba de fuzionările recente dintre principalele unităţi bancare şi furnizoare de energie electrică de pe ambele coaste ale Americii. Dar parcă s-a aşezat din senin o perdea neagră peste afacerile noastre. şeful de la Standard L and P şi cu Bruce Ebersole. cine o să dea telefon? Masa era plină cu resturile unui biftec suculent.Lucrăm cu toţii douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. Se pare că avem succes. bătrîne. ai veşti de la Londra? . Scofield sări de pe locul lui şi se repezi să răspundă. Albert. că acest Clayton ar putea să fi recurs la un enorm bluf? . Se afla la bordul avionului ce-l transporta de la Londra la Marsilia.Da. cu interese mari şi în zona Mediteranei. Cei doi oaspeţi ai tăi au plecat de la hotel şi s-au întîlnit cu bancherul Benjamin Wahlburg de la noul conglomerat bancar. ţap bătrîn. Din zece candidaţi cîţi ai avut. Mijitule. ştergîndu-se la gură cu un şervet imens. . Plătim milioane unor tîmpiţi care există numai ca să ne servească pe noi! De ce dau mereu greş. spuse Scofield.Unul din ei trebuie s-o facă. Sîntem cu toţii băgaţi în treaba asta şi am făcut milioane! . -Dar am putea să şi murim. . preşedintele lui Southern Utilities. Dacă scăpăm din chestia asta. -Mulţumesc. Acum îşi savurau cafeaua expres cu cîte un păhărel de coniac Courvoisier alături. Felicitări. care îl prindem singuri şi la legumele pe care le cultivăm noi. de ce dai dumneata mereu chix? . insistă Whitehead cuprins de panică.

spuse Matareisen. dar trebuie să ai puterea şi voinţa să pui în practică aceste convingeri! Acolo unde găseşti o slăbiciune.-am spus! . A neutralizat Atlantic Crown . foarte multe milioane. cîţi dintre aceştia vor capota? . cel care l-a creat pe Ciobănaş. şi vă rog să nu ţipaţi la mine. eu sînt cel care ţine totul sub control. Distruge tot ce-ţi stă în cale. nepoţelule? -Am învăţat să am răbdare. -Am înţeles asta de ani de zile. domnule Guiderone.sau se va strădui să afle unde este Scofield! Mai ales dacă eşecul s-ar putea să-l coste viaţa. . smulge-o din rădăcini.-Atunci dă-o la o parte. -Chiar crezi asta. domnule. Sacrific orice fel de sentimente atunci cînd este vorba de cauza Matarese. domnule. în timp ce dumneavoastră zburaţi cu avionul de jur-împrejurul lumii punînd la cale fel de fel de crize. începe execuţiile. că. sfîşi-o! Omoară cîteva duzini din oamenii de pe statul tău de plată . Vă respect. Discipolii noştri trăiesc sau mor pentru ea. N-ai nici cea mai vagă idee ce anume face Scofield.răspîndeşte zvonul că au fost suspectaţi de trădare. ce atacuri pune la cale sau cu cine. dar vă rog să nu încercaţi să vă certaţi cu mine.Casa Albă -. Cu toată mintea ta strălucită. smulge şi buruiana şi lăstarii ei.Pentru numele lui Dumnezeu. eu sînt nepotul baronului di Matarese. Aveţi multe. indiferent cît de frumoase sînt florile sălbatice. dar eu am miliarde. -Atunci fă cum ţi-am spus. să cadă în plasele lui? Şi după ce vor fi daţi în vileag. Beowulf Agate! El este în spatele tuturor acestor eşecuri! Doar ţi. Jan van der Meer. domnule. Cineva trebuie să ştie . în timp ce dumneavoastră sînteţi fiul Ciobănaşului. să nu încercaţi să insinuaţi că n-am înţeles.. îmi permit să vă amintesc. Frica este un admirabil "catalizator. poate chiar în fuga mare. creează panică.Sursele noastre nu ne pot spune ceea ce nu ştiu. pentru ceea ce era cît pe-aci să obţineţi . crează-ţi o inchiziţie personală: Cînd vor cădea capetele.. cîţi se mai îndreaptă încă. N-ai învăţat chiar nimic. nu mă cert cu dumneata. ai un defect comun tuturor geniilor: crezi că ceea ce ai creat dumneata este infailibil. încerc numai să te învăţ. trădătorii vor ieşi la iveală. nepoţelule? întrebă fiul Ciobănaşului caustic. Inima şi creierul dumitale te conving că ai dreptate.

Sir Geoffrey Waters semnă pentru plicul strict secret care îi fusese adus acasă de un ofiţer de la MI-5. aşa că n-o să mai vorbim despre asta. mă îndoiesc că eu am fost singurul care a dat greş.Ştii bine că aşa e. A mai făcut-o şi atunci cînd credeam . Eşti un adevărat geniu. o să-ţi descoperi şi mai multe defecte şi o să-ţi vezi casa întoarsă cu susul în jos. S-a mai întîmplat ceva şi la Wichita şi eu n-am fost niciodată acolo şi nici nu-i cunoşteam pe domnii implicaţi în acea chestiune.Aşa este. nu. dar îţi scapă ceva. .. enervat că o turbulenţă atmosferică bruscă făcuse să i se verse paharul de coniac. .Iar ei nu ştiau nimic altceva decît un cod şi numărul unui robot telefonic din Amsterdam. Aceştia reprezintă cea mai puternică armată din lume. Gwyneth. ridicînd tonul. Foloseşte-te de ei! Nu mă dezamăgi! Guiderone trînti telefonul. dar există numeroase cazuri confirmate de avocaţii noştri drept absolut legale. Nu numai că înţeleg consecinţele.Beowulf Agate. Tot eu am inventat şi asta. bine. admise fiul Ciobănaşului. N-aş fi putut face niciodată ceea ce ai făcut dumneata.că sîntem invincibili. Nu-l lăsa s-o facă din nou. Tu îi poţi folosi pe cei nesătui. începu să-l deschidă în timp ce traversa holul mic pentru a reveni în sufragerie. o femeie cu părul cărunt. pe care n-o poate opri nimeni.Bine.. mormăi Guiderone. dar dumneavoastră m-aţi numit în funcţia asta. armata celor lacomi. Cu toate acestea.Crezi că ai inventat-o. continuă Jan van der Meer. .Corespondenţă la ora asta. tînărul leu îşi revendică drepturile. liberi să continuăm pînă cînd totul va fi pus la punct. pe Dumnezeul meu că nu. Sîntem curaţi din punct de vedere legal.O.. Jan van der Meer. -O birocraţie impenetrabilă. Soţia lui. dacă nu-l ucizi. coborînd brusc vocea. Geoffrey? Nu putea aştepta pînă ajungeai la birou? . . răspunse olandezul liniştit. dar ţi-ai cerut scuze. . şi acest ceva este un cineva .Nici unul. Dacă nu-l găseşti.ştiam . cu trăsături delicate şi ochi vii şi strălucitori îşi ridică privirile de pe Times şi spuse: . Singura dată cînd ne-am aflat aproape de o catastrofă a fost din cauza ta şi a prostiei tale de la Westminster House din Londra. bătrîne! izbucni Matareisen. Regretaţi? .

De cele mai multe ori a fost angajat numai în virtutea numelui vostru. . da. dragul de el. ştiu.. . nu? . dar nici unul din noi nu-l consideră printre cei mai buni avocaţi pledanţi din Londra. mi-ar trebui o foarfecă.Da.. -Ai fost într-o stare neobişnuită de stres în ultima vreme. am mai auzit chestia asta. Sky Waverly este cercetată foarte amănunţit în legătură cu unele chestiuni pe care nu le pot discuta cu tine . draga mea. . dar cum de a fost luat de la o firmă obscură de avocaţi şi instalat în consiliul de administraţie al consorţiului Sky Waverly? - . e un om fermecător.Asta şi încerc..O.Hai să fim cinstiţi. Acum se descurcă aşa de bine.evident. spre binele tău.încearcă cu cuţitul. dar asta nu-i o crimă. Parcurse rapid textul şi se lăsă pe speteaza scaunului..Poate chiar prea bine. -Dumnezeule! exclamă el. . . are un admirabil simţ al umorului. . Mie îmi place Clive.Nu ştiu. mi-a telefonat săptămîna trecută. -A trecut de la o firmă la alta şi nicăieri nu a ajuns pînă la stadiul de parteneriat. draga mea. Sau e unul din lucrurile alea pe care nu trebuie să le ştiu? -Ar fi mai bine să ştii! Este vorba de fratele tău.Bineînţeles că nu. nu s-a putut ridica la înălţimea aşteptărilor. .Da. . Drăguţ din partea ta că mi-ai pregătit un pic de friptură la ouă. BentleySmythe este un nume foarte respectat în justiţia engleză. spuse şeful Securităţii interne de la MI-5.Mulţumesc foarte mult. Geof. îl întrerupse sora lui..Este un om cumsecade.Da. reuşind să taie benzile de scoci şi să deschidă plicul mare. dragul meu. . . -Are şi el lipsurile lui. continuă Waters. Este în consiliul de administraţie al noului consorţiu Sky Waverly. .Deschide-l. evident. Clive. aşa o să fac. totuşi acum este vorba de fratele meu! . Gwyn.Sau o mare nenorocire. numai că scociul ăsta e tare. . E mai bine să te trimit la lucru cu stomacul plin. sînt la fel de mirat ca şi tine. E o mare realizare.E ceva ce pot să aflu şi eu? întrebă Gwyneth Waters. Gwyn.

Geoffrey Waters ştia toate astea. Era un om fermecător. spuse Waters blînd. care. dar am să-i telefonez şi am să-l întreb. probabil că ar ierta-o şi ar întreba-o dacă s-a simţit bine. Era un lucru unanim cunoscut. Motivul era Clive Bentley-Smythe.Nu. ca soţ devotat al unei femei care acorda foarte puţină importanţă contractului de căsătorie. uneori se spunea că probabil participaseră şi la elaborarea Magnei Charta . evident. Olanda şi Paris. dar nu-i spusese niciodată nimic soţiei. îndreptîndu-se spre uşa de la intrare. Mulţumeşte-i bucătăresei pentru biftec. -N-ai să-i faci rău lui Clive.. Lasă-mă pe mine să mă ocup de asta. în mod surprinzător. Se născuse într-o familie înstărită de avocaţi pledanţi şi jurişti care practicau această meserie de mai multe generaţii. -Asta chiar că nu trebuie s-o faci. poate chiar prea generos. draga mea. nu-i aşa? .contra cost. Clive îi plăcea. Expresia franceză cherchez la femme îi venea mereu în minte. Gwyn. că soţia lui dormea în cele mai luxoase paturi din Anglia. deşi oarecum ţinut secret. cu mult simţ al umorului şi un suflet generos. Lui Geoffrey. Geoffrey Waters se ridică de la masă şi străbătu repede holul.. . numai să nu-şi facă el singur. în calitate de soră mai mare. Acum însă era vorba de cu totul altceva şi şeful Securităţii interne de la MI-5 ştia că apăruse o situaţie nouă căreia trebuie să-i facă faţă şi s-o analizeze cu detaşare. Clive plutea prin viaţă ca un fel de adaus decorativ la diverse funcţii sociale. unde nu avea altă contribuţie decît prezenţa propriei persoane şi. dar ferm. dar nu mai am timp. Eu cred că cineva profită de fratele tău. Scoţia. Clive Bentley-Smythe reprezenta întruchiparea expresiei „vrea să ţină doi pepeni într-o mînă".N-am nici cea mai mică idee. simţea mereu nevoia să-L protejeze pe frăţiorul mai mic. ăsta constituia defectul lui major. alţii susţineau că replica lui Shakespeare din piesa Henric VI „să omorîm toţi avocaţii" fusese inspirată de unul din strămoşii familiei Bentley-Smythe. Cele douăzeci de minute cît dură drumul pînă la birou trecură chinuitor de încet pentru ofiţerul englez. Lasă treburile în seama mea.. în anumite cercuri se glumea pe socoteala lui şi se spunea că dacă Clive ar afla.

de asta să fii sigur..Pentru că fiecare din aceste instituţii luată în parte este profitabilă şi toate sînt independente. însă nu intenţionez să intru în amănunte.Mai multe. nu e stilul lui. asta-i şi părerea mea.frad. un bătrîn corpolent cu părul cărunt. Asta e tot? . . .). . a trimis un material la Servizio Segreto din Roma. . -Am şi eu o idee în privinţa asta. De ce? .O să urmărim cazul. * Stradă pe care se află redacţiile mai multor ziare importante din Londra (n. nu alta. 24 . superbă. Apoi a dispărut. .Şi mai este o informaţie de ultimă oră. bătrîne. poziţia în publicistică trecînd pe locul doi. spuse directorul de la MI-5. în primul rînd. .Mai sînt mişcările unor instituţii bancare. -Altceva? . Cumpără şi vinde.Mergi împotriva tendinţei economiei. Mai există şi alte suspiciuni? .La întreprinderile Murdoch? -Nu. în vîrstă de vreo şaizeci de ani. Canada.Mai e ceva ce cred că se referă la soţia cumnatului tău. circulă zvonul că pe Fleet Street* se pregătesc un fel de amalgamări. făcîndu-şi însemnări în carneţel. dar nimic confirmat. Am pregătit o listă cu toate consiliile lor de administraţie precum şi cu principalii ziarişti implicaţi în aceste amalgamări sau unificări ale ziarelor. De ce să renunţe la fiefurile lor? .îmi cer scuze că am simţit nevoia să-ţi trimit acea informaţie. dar m-am gîndit că poate vrei să discuţi despre asta cu soţia ta. îşi exprimă întotdeauna intenţiile pe faţă. cred că aşa se spune. profitul fiind principala motivaţie. nu se mai ştie nimic de el. Un ziar din Toronto. răspunse încet Waters.Cineva le obligă s-o facă. Sînt multe lucruri pe care ea nu le ştie despre fratele ei şi nu vreau s-o necăjesc.Exact. Amanda. răspunse superiorul lui Waters. dar nu am convingerea că sînt motivate din punct de vedere financiar. ei le spun „centralizare". -Am discutat. spuse Geoffrey Waters.Vom prelucra fiecare caz în parte. Indiferent ce s-ar putea spune despre el. Unul din reporterii lor aflaţi în Italia a telefonat la ziar şi a spus că va da lovitura secolului în materie de tiraj.

probabil a educaţiei pe care o primise. care aduna informaţii despre Amanda Reilly ajunsă în cercurile celor mai bogaţi oameni. Amanda fusese adusă la Londra. sobră şi împodobită întotdeauna cu bijuterii foarte scumpe.Numai să nu-mi umbli cu porcării dintr-alea că-ţi . finanţişti divorţaţi şi. Amanda Reilly era fiica unei familii respectabile de irlandezi ce ţineau o cîrciumioară prosperă în Dublin cunoscută pentru atmosfera ei plăcută. nu apărea decît în vestimentaţie clasică.în timp ce subordonaţii lui se străduiau să îndepărteze unul după altul straturile conglomeratului Sky Waverly şi ale partenerilor săi francezi şi să cerceteze îndeaproape zvonurile referitoare la masivele fuziuni din domeniul ziaristicii şi al 300 băncilor. Datorită severităţii părinţilor ei. Geoffrey Waters î n c e p u să adune date în legătură cu Amanda Bentley-Smythe. cu care decisese să se căsătorească. Cu timpul deveni un adevărat star în profesiunea ei. se şcolise în toate privinţele şi urcase treptat în ierarhia fotomodelelor.membri ai casei regale. alături de Clive Bentley-Smythe. şi. o văzuse şi le ceruse părinţilor ei foarte catolici permisiunea de a face fotografii fiicei lor. Era fotografiată la braţul unor personalităţi cunoscute . cu excepţia vorbirii uşor tărăgănate care o făcea şi mai atrăgătoare. Se pare că un fotoreporter de la o revistă intrase în cîrciuma din Dublin. în cele din urmă. Ofiţerul de la MI-5 nu putea înţelege cum de îl alesese pe nevinovatul lui cumnat. care-şi avea clienţii ei permanenţi. în acest proces îşi pierduse o mare parte din accentul irlandez. Restul erau legende create de revistele de scandal..sucesc gîtul! fusese răspunsul tatălui. Apoi deveni o tînără superbă a cărei prezenţă îi făcea pe băutori să încremenească cu paharul la buze cînd venea să-i servească la mese. Aceasta declanşa inevitabile bîrfe şi zvonuri. staruri de cinema. . specific. decît dacă acestea dovedeau că urmează un anume tipic. care duseră în cele din urmă la investigarea atentă a . îşi spuse Geoffrey. Nu era vorba de un dosar personal bazat pe bîrfe. Atunci se întîmplase ceva cu adorabila fată. Şi astfel descoperi un tipic care-l interesa în mod special pe el. Copila atrăgătoare crescu şi se transformă într-o adolescentă cu înfăţişare foarte plăcută cu părul roşu. ofiţerul de la M I -5 nu se interesa de aventurile amoroase ale cumnatei sale.

eu sînt nevoit să muncesc ca să-mi cîştig existenţa. Clive şi Amanda deveniseră atît de prietenoşi cu el şi cu Gwyneth în ultimele luni! îi invitau mereu la dineuri pe care Waters le considera plicticoase şi agasante. printre personajele importante ale guvernului era cunoscut drept şeful Securităţii interne de la MI-5. mai ales zborurile spre Amsterdam. -Nici nu vreau SA aud de A Ş A ceva. Totuşi. -Te rog. Deşi fotografia nu-i apărea niciodată în ziare. Te rog. chiar dacă se .Olanda şi. cu terenuri de vînătoare. a zborurilor ei cu avioane particulare.Draga mea Gwyn. o să moştenească banii tăi . suficient de bogaţi pentru a participa la concursuri internaţionale. precum şi mulţimea de homosexuali care o adorau. Ne telefonează sau ne vizitează de mai multe ori pe săptămînă. Suspectă însă era doar destinaţia călătoriilor ei în ultimul an .bănuia că el fusese motivul pentru care Amanda se căsătorise cu cumnatul lui.eu nu contez prea mult în privinţa asta. Sir Geoffrey Waters începu să înţeleagă şi se simţi de parcă ar fi primit o lovitură în stomac . Ce legătură mai bună putea exista pentru Matarese? Această ipoteză îngrozitoare răspundea mai multor întrebări care stăruiau în mintea lui Sir Geoffrey. Printre membrii elitei londoneze şi scoţiene cu care se întîlnea Amanda erau magnaţi ai industriei. Să nu-mi spui mie că un bărbat. Nimeni nu venea niciodată să întîmpine avionul particular.adică ceea ce nu ai apucat încă să-i dai . posesori de iahturi splendide. deşi nu protesta ştiind că soţia sa îşi adoră fratele. Computerele îşi restrînseră aria de investigaţie asupra frecvenţei întîlnirilor ei amoroase. nimeni nu o însoţea la limuzină. pe baza informaţiilor confirmate şi a fotografiilor autentice. Geof. mă pricep la ceea ce fac. moştenitori ai unor domenii şi castele cunoscute. iar Amanda té răsfaţă. persoană investită cu puteri excepţionale. ştii prea bine. ce e~cu valul ăsta brusc de afecţiune? Se zvoneşte cumva că ne dăm duhul curînd? Dumnezeule mare. Clive te adoră. Fotomodelul internaţional lua cîte un taxi pînă în centrul oraşului şi acolo pur şi simplu dispărea. într-un moment de iritare pusese o întrebare: . draga mea. Amsterdam. Şi apoi.biletelor de avion. La Paris erau numeroşi designeri de modă. -N-ar mai fi nevoie dacă ai accepta să achit eu facturile.

Da. EA îmi pune cam multe întrebări ciudate.. la dineurile acelea care nu se mai terminau. Şi totuşi. Să fi aflat Amanda ceva ce n-ar fi trebuit să ştie. E moartă. Pregăteşte-te. avea prea multă experienţă pentru aşa ceva.. Nici unul nu a supravieţuit. Şi chiar dacă o spui. Totuşi. La toate îi răspunsese vag.O.Nu tocmai. ce-i scăpase fără să vrea? Oare misterioasa persoană cu care se întîlnea la Amsterdam făcea într-adevăr parte din Matarese? Geoffrey Waters era pradă unor îndoieli foarte supărătoare. Dumnezeule! . Interfonul roşu începu să bîzîie discret. îşi închipuie că sînt un fel de James Bond. nu te cred.apropie de şaizeci de ani. nu era exclus.Este o epurare! exclamă Waters.. O patrulă de la poliţia fluvială a scos-o în urmă cu o oră. Sigilează-le birourile! .Şi asta nu e tot. aşa e? . . . trebuie să te gîndeşti. A fost strangulată şi aruncată în Tamisa. Dumnezeu mi-e martor că sînt alături de tine şi te compătimesc sincer.Clive. insistă Geoffrey Waters privind ochii umflaţi de plîns ai cumnatului său. bătrîne. subiectul pe care îl cercetezi.? -Nu.Waters la telefon. unul de la o bancă din Scoţia. pentru că întotdeauna o considerase pe partenera lui de la aceste dineuri drept o femeie cu un coeficient de inteligenţă inferior. Geof. Amanda Bentley-Smythe. . naiba s-o ia de treabă. să fi spus oare vreodată mai mult decît trebuia? Nu. -A dispărut.Soţia mea. .Nu e nimic de sigilat. nu este măgulit să stea alături de una dintre cele mai frumoase femei din lume. . . ceilalţi din Liverpool şi Londra de vest au fost împuşcaţi în cap.. Trei funcţionari bancari importanţi. Era legătura lui directă şi „sterilă" cu atotputernicul director de la Operaţii. Execuţii în stilul lumii interlope.. Totul a fost luat din birouri.Mi-e teamă că trebuie să-ţi dau veşti proaste. Amanda Bentley-Smythe pusese prea multe întrebări. cumnata ta. . paharul lui era mereu umplut cu conştiinciozitate de fermecătoarea Amanda..

Unde ţii coniacul.Şi ce facem cu reporterii care s-au strîns în stradă? Au înconjurat casa şi. Un pahar de tărie o să te ajute. era căsătorită cu un nătărău oarecum chipeş. dar Amanda nu era chiar genul de candidată pentru ilustraţiile din cartea de duminică. tu poţi să faci asta. Bentley-Smythe bău din p a h a r . r e laţ ii a m o r o a s e . Din nefericire. dintr-o familie ilustră.N-a mai sunat de mult.Ai auzit ce lucruri oribile au spus la radio şi la televizor? Că A m a n d a a v e a a m a nţ i.Ia. vibrantă. s t r îm b în d uă s e . am impresia că îi aud vocea şi realizez că s-a dus pentru totdeauna.îmi pare rău. Waters scoase un pahar din bufet. îl întrerupse Sir Geoffrey. da. Geof! De fiecare dată cînd încerc. în bufetul de acolo.. -Da? Trebuia să-mi dau seama. -Cum? -Am conectat toate apelurile tale la un robot telefonic din biroul meu. poliţia i-a împrăştiat. . .. A. spuse Clive. Numai la asta mă gîndesc! . sigur că da. dar cu foarte puţine calităţi personale. Ştiu şi asta. . Geof! Amanda m-a iubit şi eu am iubit-o! . .dar acest lucru cumplit are implicaţii mult mai mari decît îţi poţi imagina tu.Se poate? . băiete. . turnă puţin coniac şi-l dădu apoi cumnatului său zdrobit de durere. . pentru că l-am întrerupt.Nu pot să gîndesc. . . poţi să-ţi asculţi toate mesajele. şi crezi că eu n-am ştiut asta? Nu sînt tîmpit! Soţia mea era o femeie frumoasă. în ultimele cîteva zile.va trebui să dau ochi cu ei. . a t multe că nici nu se pot număra? îi fac un p o r t r e t d e ă îr f d in t înalta societate! Dar n-a fost aşa. mai devreme sau mai tîrziu.Dumnezeule mare. Cînd o să doreşti. băiete? întrebă Waters privind de jur-împrejurul bibliotecii Bentley-Smythe. excitantă. ştergîndu-şi obrajii.Nu cred. ale cărei uşi cu geamuri dădeau spre o splendidă grădină. Nu prea ştiu să beau şi telefonul sună continuu. dar ăsta sînt eu şi ea avea nevoie de mai mult! . c c i n u era obişnuit cu alcoolul. Geof. bea asta.N-au înconjurat nimic.Da.

dar în astfel de împrejurări noi sîntem primii.Vreau să spun. dar nu putea accepta să poarte rochii de bunică. dincolo de asta. neluînd în seamă protestele lui Clive.Sper că o să înţelegi de ce. pentru numele lui Dumnezeu! De ce nu mă interoghează poliţia sau Scotland Yard-ul. -Ce altceva puteam să fac? întreba s o l ul remarcabil. -Eşti un soţ absolut remarcabil.Nu mai mult ca de obicei. dincolo de caracterul ei. A primit vreun telefon care a tulburat-o în mod evident. spuse Sir (ieolTrey. MI-5 are prioritate faţă de orice anchete ale poliţiei sau ale Scotland Yard-ului. De ce tu? . spunea că o îmbrăcase în rochii de matroană. Ce legătură are moartea Amandei cu asta? Prinderea ucigaşului este treaba poliţiei. -Nu ştiam.. întreabă^-mă.. spuse Waters. chiar săptămîni.Foarte bine. . n-ai fi făcut toate astea dacă n-ar fi vorba de ceva foarte serios.Pot să-ţi pun cîteva întrebări? spuse Waters.Ce vrei să spui? Bentley-Smythe era uluit. . sau vreun vizitator pe care n-ar fi vrut să-l vadă? . . extravaganţele ei? . şi ea era plecată de acasă. de regulă. ştii asta. ai alungat reporterii. Avea un caracter destul de aprig.Bineînţeles! eu eram refugiul ei.. momentul ei de calm între două furtuni de publicitate şi celebritate. bătrîne. fireşte.De ce nu? răspunse soţul neconsolat şi dezorientat. Avea un apartament în oraş unde rămînea cînd programul nu-i permitea să ajungă pînă aici. Recunoştea că nu mai are douăzeci de ani. Amanda a dat semne de nervozitate? Părea încordată. foarte bine. mai irascibilă? . Faptul că eu îţi iau interogatoriul este deja un răspuns. spuse Sir Geoffrey. Colaborăm. Ai închis telefonul..N-am de unde să ştiu. să zicem. O iubeam prea mult pentru a o părăsi din motive de aşa-zisă moralitate. -A fost asasinată. stresată? Ai observat vreo schimbare în comportamentul ei? Era mai tristă. Dă-i drumul. Voi vă ocupaţi de spioni şi trădători. . Ce adresă are? . dar trebuie să mă laşi să-mi fac meseria.Şi atunci te-ai făcut că nu vezi . Clive. .în ultimele zile. Eu sînt toată ziua la birou şi. . Era furioasă pe fotograful care îi făcuse ultimele poze. Clive.

murmură Waters.. spuse el.Cum se poate? strigă Clive. . am înţeles.Dumnezeule mare.N-am fost. Clive tăcu brusc. Geof. . am întrebat-o dacă aş putea să-i transmit mesajele .Dar de ce era secret. şi un medic legist. Colacul ei de salvare secret! Dîndu-şi seama că vorbele puteau fi interpretate greşit. dar ceea ce sugerezi tu este de-a dreptul ridicol! Am convins-o să angajeze o firmă de avocaţi . .. şi Waters se îndreptă spre telefonul aflat pe masă. Nu avea de gînd să plece nicăieri. Dar am un număr de telefon.. . slăbiciunile ei. I-am propus să-mi dea codul ca să pot prelua mesajele. . -Absolut remarcabil. . ascultă atent. descoperă adresa şi trimite o echipă să facă percheziţie. .Dumnezeule mare. înAnglia. ci de cine ştie ce incident internaţional. nu. ce se întîmplă? Te comporţi ca şi cum n-ar fi vorba de asasinarea soţiei mele. -Numărul a fost deconectat. îmi telefona aproape zilnic. dar a refuzat şi eu. bătrîne? .E pe undeva prin Bayswater. . . Evident. Clive i-l dădu.Sincer să fiu. numărul două sute şi ceva. Avea un robot care transmitea mesajele cînd telefonai.Cred că m-am exprimat greşit.Foloseşte canalele oficiale. Alte trei persoane au fost asasinate aici. la cîteva ore după ucidereaAmandei şi fiecare din ele este suspectată de a fi membră a unei conspiraţii financiare care afectează multe ţări şi milioane de oameni. Clive. . -N-ai fost niciodată acolo? . nu figurează în cartea de telefon. nu ştiu exact. se încruntă şi apoi puse receptorul în furcă. ridică receptorul. privind cercetător spre BentleySmythe. este secret. întorcîndu-se spre telefon. şi chiar dacă pleca lăsa robotul în funcţiune. Ia toate amprentele pe care le găseşti şi dă-mi telefon aici.Dă-mi-l.Cred că nu greşeşti.Parcă spuneai că n-ai fost niciodată în apartamentul din Londra. te rog. Cînd a trebuit să plece pe continent ca să pozeze.ştii. ce tot spui? Soţia mea avea defectele ei. formă numărul lui de la birou şi îi dictă unui colaborator numărul de pe Bayswater Road. Formă numărul.

N-are nimic de-a face una cu cealaltă. banii n-au fost niciodată un scop în sine. Geof? Nu mai am de dat nici un fel de explicaţii. aşa cred. la fel ca ăia cu echipamentul sportiv. . Amanda ducea o viaţă luxoasă.Cine ţi-a telefonat? .eu eram căminul şi refugiul ei! Mi-a spus asta de nenumărate ori! •-. şi alta în public. . Sînt sigur că nu minţea. spuse Bentley-Smythe. Ea m-a propus şi ei au acceptat propunerea. Amsterdam. iar eu n-am insistat. în pragul unei crize de nervi. cam din perioada cînd ai început să fii vizat pentru postul din consiliul de administraţie de la Sky Waverly.Să revenim la ultimele săptămîni. . una sînt acasă. ci mai curînd un inconvenient. Eu am să te întreb. Avea nevoie de mine .O. Vom începe cam cu o lUnă în urmă. .Dar mă iubea pe mine! gemu Bentley-Smythe. Clive.Nu-şi amintea cum îl cheamă. cunosc metoda asta.Ţi-a spus cine era omul? întrebă Sir Geoffrey ca din întâmplare.Ce mai vrei de la mine. iar tu să-mi răspunzi pur şi simplu ce-ţi vine în minte mai întâi. se foloseşte şi în tratamentul psihiatric. -A. Recunosc că am avut şi eu un venit cu totul remarcabil. Clive. la zilele petrecute cu Amanda. dar celebritatea joacă uneori feste ciudate oamenilor. asta e uşor. . Omul căută un nume prestigios pentru consiliul de administraţie. S-a întors de laAmsterdam unde făcuse mai multe fotografii .şi mi-a spus că a cunoscut un tip care lucrează la Sky Waverly. Nu era în stare nici măcar să ţină evidenţa cecurilor pe care le scria! Cum ar fi putut o femeie atît de nepricepută în probleme financiare să facă parte dintr-o conspiraţie internaţională? . Cînd am primit telefon de la Paris am acceptat imediat. dragă băiete. .Un tip pe nume Lacoste. . doamnele îmbrăcate în toalete somptuoase se plimbă pe canalele Veneţiei Nordului . Pentru ea. Aceştia se dudublează. .ştii.Vreau să aflu tot ce poţi să-ţi aminteşti din ultimele săptămîni. îi plăcea să meargă cu avionul personal şi să stea la cele mai mari hoteluri.care să se ocupe de veniturile ei. . prima oară am auzit despre el de la Amanda.

Nimic. Amanda Reilly se căsătorise cu Clive Bentley-Smythe pentru ceea ce ea şi ceilalţi puteau să obţină de pe urma numelui pe care-l purta bărbatul ei. suprafaţa mobilelor a fos distrusă cu acid. suspectul a dispărut imediat după colţ şi s-a pierdut în circulaţia foarte intensă la acea oră. iar din partea soţiei o infidelitate totală.Ceea ce n-o să vă facă plăcere să auziţi. . . . sîntem tot acolo de unde am pornit. Scenariul rezultat descria o căsnicie cu totul ieşită din comun.Cine putea face asta? . în timp ce eram acolo. omul nostru din stradă a văzut un individ care s-a apropiat de clădire. Developează filmul imediat în laboratorul nostru şi adu fotografiile în plic sigilat la biroul meu.Ce ai aflat? . . domnule.Deci. domnule.Convorbirile telefonice? . iar Joan o dată.Nu tocmai. Waters era convins că datorită frumuseţii şi faimei internaţionale. domnule.Sper că omul nostru l-a urmărit. Dar cine îi dăduse ordinul? Amsterdam? Telefonul sună şi Waters răspunse. Verificările de rutină arătaseră că cei doi.Toate înregistrările au fost şterse. . moşteniseră de curînd alte cîteva milioane de la un unchi 307 care nu avusese copii. în aproximativ patruzeci de minute voi fi înapoi la Londra. Cînd i-a zărit pe oamenii noştri prin fereastră. i se ordonase cum să procedeze. Sir Geof. Fraţii John şi Joan Brooks locuiau în două apartamente învecinate la hotelul Villa d'Este de pe malul lacului Como.Continuară să vorbească încă vreo două ore. în afara propriei averi. Din partea soţului exista fidelitate absolută. -N-a avut timp. . A reuşit însă să-l fotografieze. Nici unul din ei nu era căsătorit în clipa aceea.Foarte bine. Waters îşi făcea din cînd în cînd însemnări şi îl îndemna pe cumnatul său să-i detalieze anumite amintiri şi scene. s-a întors şi a plecat. . Vreau să le găsesc pe birou. pereţii au fost zugrăviţi.Unul din cei cinci sute de tehnicieni care ştiu cum se procedează. Tot apartamentul a fost curăţat lună. John divorţase de două ori. spuse omul de la MI-5. .

staruri de cinema şi de televiziune. .Bufet şi crochet. băuturi delicate la bordul iahtului. Don Silvio Togazzi declanşase campania de dezinformare prin comunitatea de la Bellagio. . Vila Paravacini este una dintre cele mai frumoase de pe lac. spune adesea că umple seifurile Vaticanului mai mult cu crosa de crochet decît cu predicile. totul pentru scopuri caritabile. signore! Nu e vorba de o petrecere plicticoasă cu dans şi înghesuială la cocteiluri. signore şi signorina. Era pentru „O gustare şi un crochet". şi la apusul soarelui. . Are un admirabil simţ al umorului. companii de operă. încît îşi puteau permite să cheltuiască puţin şi pentru asta.Pare tentant. Va fi mîncare aleasă.S i . ar fi putut cumpăra chiar şi Crédit Suisse şi s-ar fi bucurat de încredere. un preot deosebit de erudit şi încîntător. . . . amuzament la jocul de crochet. mai ales cardinalul. bineînţeles.Informaţiile au fost confirmate de Departamentul de Stat american. Cardinalul Rudolfo.toţi Paravacini sînt maeştri ai jocului. Printre oaspeţii aflaţi la odihnă pe malurile lacului Como se răspîndi zvonul că cei doi fraţi sprijiniseră carierele unor celebrităţi internaţionale . de autorităţile britanice şi de firma de avocaţi Braintree & Ridge de pe Oxford Street din Londra. convins că veştile vor ajunge şi la cei la care dorea el. cîntăreţi. -Facpariuri pe cro< hit? . exclamă Leslie Montrose. Aveau atît de mulţi bani. Familia Paravacini nu face aşa ceva. În cele din urmă apăru şi invitaţia pe care o aşteptau şi la care sperau. sigorwrc. Aşa se şi întîmplă. Directorul hotelului o aduse chiar el. iar familia este extrem de inventivă. Frank Shields şi Sir Geoffrey Waters de la MI-5 îşi făcuseră foarte bine meseria. căci despre ei era vorba. Omul fu încîntat să constate că domnişoara Brooks se afla în apartamentul fratelui ei. . Să vă păstraţi pariurile în limite rezonabile.O să vă placă! Vă previn . pentru că sigur veţi pierde.Vă sfătuiesc să acceptaţi.în ce sens? întrebă Cameron. Chicoti mulţumit cînd la Villa d'Este începură să sosească tot soiul de invitaţii pentru cei doi americani. Cameron Pryce şi Leslie Montrose. o să vă placă. deoarece putea să vorbească cu amîndoi deodată.

. . . signora. . Cam. . E foarte.Foarte drăguţ. O să vă distraţi foarte bine şi.. Atunci.. susţine că hainele strîmte şi cămăşile apretate strică buna dispoziţie. dar mă interesează numerarul. Nu cred că are mai mult de treizeci şi opt de ani. răspunse Cam. trad. Geof Waters mi-a dat şase cărţi de credit. viclean (în limba italiană în orig. .n.Don Carlo nu este o persoană în vîrstă.E vorba de poziţia lui. Şeful cel mare. A trebuit să scol din somn toată ambasada ca să ies vie de acolo.Pentru că sînteţi oaspeţii domnului Paravacini. . Domnul şi domnişoara Brooks nu pot merge în vizită cu cărţi de credit..O părere destul de neobişnuită pentru o persoană în vîrstă.Asta înseamnă mai puţin de şase mii de dolari americani. Nu au limită. .Gîndeşte-te acum.Ce ţinută trebuie să abordăm? Bagajele noastre au rămas aproape toate la Londra aşa că. .Si. spuse Leslie. . . vă rog să-i transmiteţi • complimentele mele lui Don Carlo. .De unde să ştim pe ce sume pariază. dacă nu vă deranjează. deschise? . Directorul plecă şi Leslie se întoarse către Pryce.Dar nu este prea tînăr pentru „don"? . as tuto*.Cum doriţi. voi coborî eu. trei pentru tine şi trei pentru mine. .. signore. . trimit eu personal sus tot ce vă trebuie. evident italieni? .. Carlo Paravacini este un bancher important cu bunuri şi proprietăţi în întreaga Europă.. .. cît se poate de lejeră. .Cred că trei-patru mii de lire. Magazinele dumneavoastră mai sînt. *Şirct.La Abu Dhabi am ajuns o dată pînă la opt mii de dolari.Nu m-am gîndit la asta.O.Cîţi bani ai? . presupun. Don Carlo Paravacini. . nu de vîrstă.I le vom transmite cu siguranţă. .Fonduri nelimitate.. dar lucrurile acestea mă depăşesc. .. cum să spun?.. arrivederci. .Nu e nevoie.). Dacă Paravacini pariază cu bani gheaţă.în domeniul finanţelor internaţionale.

întrebă Leslie. colonel Montrose! . făcusem atîtea împrumuturi încît mi-ar fi trebuit jumătate din cariera de profesor ca să le plătesc pe toate. că nu ai nici un general în familie. nu eram convins că o să-i pot depăşi pe toţi. sînt femeie. . făceau parte din tine prea mult. Au făcut eforturi ca eu să continuu studiile după bacalaureat. dar gîndeşti mai repede decît mine. de ce ai acceptat? . fiindcă s-ar putea să nu-ţi placă. Acesta e teritoriul meu.fiul tău. deşi nu mai credeam că se va întîmpla. -Aproape că mi-e frică să-ţi spun. spuse Pryce amuzat luîndu-şi mîinile de pe umerii ei. Ev Bracket. .Sînt măgulit că l-ai cerut şi furios că ţi l-au dat. . mi-a plăcut că nu datorezi nimănui nimic. -Ai citit dosarul meu şi ştii că l-am primit şi eu pe al tău. dar fără să se depărteze.Mi-a fost mereu teamă . Cameron o apucă de umeri şi o trase spre el. Este un lucru cunoscut. nebunule! . ca şi mine.Ca să fiu sincer. Şi ştii de ce? -Nu.Mă îndoiesc. ceea ce ei nu şi-au putut permite.Hei. Tata şi mama au fost învăţători. -Şi? . tot la fel ca mine..Uau! ai dus o viaţă mult mai aventuroasă decît mine. -Am şi eu prieteni unde trebuie. soţul tău.Ştii care este pentru mine lucrul cel mai cunoscut? -Aşteptam să-ţi dai seama odată. . doamnă.Trecînd peste toate prostiile astea.Nu. că ai ajuns ceea ce eşti prin propriile forţe. -Acum chiar că trebuie să-mi spui.Cînd CIA te-a recrutat de la Princeton. .. . nişte învăţători chiar foarte buni.Dar ai reuşit. dar nu trăim din ajutor social. ofiţer Pryce. Cam. dragul meu.Eşti foarte pricepută. . am crezut că va fi incitant şi.. şi nici foarte mulţi bani. dar sună la Londra şi spune-i lui Geof să expedieze telegrafic domnului Brook cel puţin douăzeci de mii de dolari. în afară de asta. doamnă colonel. şi femeile reuşesc să prevadă cînd va fi nevoie de o sumă mare de bani. nu ştiu. .

pentru că nu-mi plăcea să depind de alţii..E aşa de important? .Nu.Pentru mine este. spuse ea.Totuşi. Se sărutară îndelung cu pasiune crescîndă.. -Ai fost întotdeauna cam năbădăios. .Nu sîntem aici.Sigur că da. ofiţer Pryce. Nu ţi-am spus cum de ai reuşit să treci peste barierele mele. nesperatul meu iubit.Dumnezeule. . ştii asta. iubitule.. bărbaţi atrăgători cu care te întîlneşti în birouri. spuse Pryce. pot. poate aflu ceva.Dar erai şi sportiv.. dragul meu.Te rog . . Nu sînt o femeie pentru o noapte. . Telefonul sună şi Leslie se desprinse.. . Cîteva dintre cele mai bune prietene ale mele au fost catalogate în felul ăsta. Iubitule. eu l-am avut pe Jamie. Cam traversă încăperea şi ridică receptorul.Ar fi mai bine să răspunzi. o pasiune împărtăşită.Dar eu ştiu. spuse Cameron.. . nu mai am veşti de la Jamie . Luni întregi despărţiţi.Bineînţeles că miroase urît. Dar n-o să primeşti nici o veste. . cuprinzînd-o în braţe şi sărutînd-o din nou.Şi ţi s-a întîmplat şi ţie? . . Fără ele.Sîntem pe un telefon sigur.. dar cum aş fi putut să gîndesc aşa ceva despre tine! -Trezeşte-te.Poţi să mai spui chestia asta încă o dată? . inclusiv superiorii soţului. Din fericire.. în cluburi. -Alo? . .. cu şi mai multă pasiune. dar se întîmplă. dorul firesc. pînă cînd Leslie se dădu înapoi şi se uită în ochii lui Cam. Nici nu-ţi poţi imagina ce înseamnă căsnicia într-o familie de militari.Bine. interveni Leslie.în liceu am avut tot timpul bursă. zise nepăsător Cameron luînd-o din nou în braţe. -Asta miroase urît. apropiindu-se şi mai mult.. nu crezi? . .Da.. . o tîrfă. reputaţia unei fiice de general şi misiunile nebuneşti ale lui Bracket... totuşi ai grijă cum vorbeşti. . nu ştiu... spuse Geoffrey Waters de la Londra. spuse el şi îi dădu drumul. şi sper că ai înţeles şi tu lucrul ăsta. .

Apropo. -Poftim? -Nimic! Da. O să-l vedeţi cînd treceţi pe aici. .Telefonează dacă relaţia merge.înţeleg.Evident.. .Mi-a plăcut teribil expresia asta „sora mea vrea nişte bani".Aşa credem. .Excelent.Poate pentru tapiserie. dar nu arată nici pe departe ca originalul.Treceţi tot ce vreţi pe cartea de credit. Pryce puse receptorul în furcă şi se întoarse către Leslie. .Pe la tine mai e ceva ce s-ar potrivi la colecţia noastră? . .Cred că eşti pe aproape. nesemnat. .înţeleg. este vorba de o relaţie serioasă. . Peste ceea ce v-am trimis? -Ai trimis? Unde ai trimis? . din zilele trădării. . spuse Waters -Ce înseamnă asta în dolari americani? . Aşadar. .Faceţi progrese? . -Misoginule! . . chiar foarte bine.Da. Soră-mea zicea douăzeci de mii. . facem progrese. -Avem o mulţime "de bani jos şi Geof ne mai trimite. înainte să suni.Localnicii nu acceptă cărţi de credit.Dumnezeule mare. Cîteva bijuterii originale şi mai ales o tapiserie au să arate foarte bine în colecţia noastră. cum le spunea el. . sora mea vrea nişte bani.Făceam. doar eşti femeie.înţeleg. la Londra. o să aflăm diseară. . dar cred că vreo şaptesprezece sau optsprezece mii. în drum spre Statele Unite. . Un tablou despre care sînt convins că este un Goya timpuriu. Am să vă transmit o fotografie. . . dar pentru ce? . dar nu m-am uitat.Asta e o veste foarte bună. .Nu sînt sigur. era un mesaj acolo. O achiziţie importantă aici.E mai bine să fii tu cea lacomă şi nu eu. Atunci mai trimit zece. -A. O să mai vorbim. -Am trimis zece nii de lire.La casieria de la hotel Villa d'Este.

copilul. Da.Ştiu cine e pictorul. dar nu înţeleg despre ce vorbeşti. -Cee? . aşa l-a numit. Şi se află undeva foarte sus. am să-ţi spun cum de ai reuşit să treci peste barierele mele.Ne trebuie vreo patruzeci de minute ca să ocolim lacul şi trebuie să fim amîndoi bine îmbrăcaţi. ofiţer pentru misiuni secrete dure. încît am pierdut legătura cu moda. dar nu avem decît trei ore ca să ne pregătim pentru vizita la familia Paravacini. Am purtat numai uniformă atît de mult timp.Nu m-am gîndit că ar putea exista şi altă posibilitate. Da. soţul. Şi pentru că tot ne-am mai liniştit un pic. .Pentru că bărbaţii ştiu ce face o femeie mai atrăgătoare. mi-am dat seama.Şi de ce trebuie să te însoţesc ca să-ţi alegi toaletele? . să mă ajuţi să-mi aleg nişte rochii elegante. Vrei să afli? . momentele teribile prin care ai trecut. . în esenţă.. Acum hai să realizăm şi noi unul. ce zici? -Nu acum. . Dar mai întîi spune care e vestea aceea minunată. Vreau şi eu la fel de mult ca şi tine. ai ucis doisprezece lideri terorişti.Obsesia lui Goya. . . au obţinut fotografia unui turnător din Londra.Nu sînt sigur. . . ţi-am citit dosarul. dragul meu.Ăsta chiar că este un progres. . dar ai păstrat distanţa . Unde rămăsesem? .Ce mai contează o oră în plus sau în minus? .Dacă am înţeles bine. Eşti. deşi în munca ta nu eşti nici blînd. Evident. cred că da. . trădarea lui Goya.Eu aş realiza unul chiar foarte'personal. nici plin de respect. Cameron se apropie de ea.Vreau să mergi cu mine la magazine.Eşti un bărbat foarte cumsecade. cu blîndeţe şi cu mult respect. Cam. dar tu aveai problemele tale.m-ai respectat atunci cînd alţii poate că n-ar fi făcut-o.Cred că l-au descoperit pe spionul Matarese din Londra. Cum ar fi putut un străin să treacă peste toate astea? . cei care sînt .Şi eu? -Am să-mi dau seama cînd am să te văd îmbrăcat.Vorbesc serios. Cameron Pryce. Ai simţit că şi eu te doresc. . Mi-a plăcut.Tu ai reuşit.

acoperită cu o copertină se deschidea spre nordul lacului Como. . -Asta e altceva. încerc numai să spun că există o altă faţă a ofiţerului Pryce decît cea pe care mi-ai arătat-o mie. da. Recepţionerul de la Villa d'Este avusese dreptate . bineînţeles. Te-ai infiltrat printre ei şi i-ai ucis. pe care o văzuseră prin telescopul lui Togazzi.îmi pare rău. . era un fel de castel modern din gresie şi lemn de tec. Cînd apărură Joan şi John Brooks. nu pot să-l pierd şi pe al doilea. cărora li se făcuse atîta publicitate.Te cred. ba poate chiar mii de oameni cu insurecţiile lor. care înconjura casa mare şi ducea spre pajiştea de lîngă lac. cei mai mulţi dintre oaspeţi sosiseră deja. O tablă mare. Cameron Pryce. O verandă pe care ar fi putut încăpea uşor şaizeci de persoane. care încînta privirile. frate şi soră. sau anul viitor. Şi ştii de ce? Am să-ţi spun.Ai înnebunit? protestă Cameron. Am pierdut un bărbat cumsecade. O pereche de jucători începuseră deja cursa. dar în momentul de faţă nu vreau să te pierd. . cei doi filantropi. ar fi ucis ei sute. cu balustrade de metal cromat. Pe pajiştea imensă din apropierea lacului erau mai multe mese cu gustări. Iahtul mare şi impunător adăsta ancorat la capătul pontonului din lemn. Singurul lucru care lipsea era şanţul de apărare plin cu apă. Dacă nu i-aş fi ucis. dragul meu. şi am impresia că arătăm ca cei mai modeşti dintre invitaţii de aici.O. . Leslie. sau luna viitoare. spuse Leslie Montrose. Sîntem frate şi soră. în timp ce străbăteau o potecă pavată cu cărămidă. Am voie? . .Fireşte. Un cvartet de coarde cînta sub acoperişul unui chioşc din preajma terenului de crochet.Hainele astea au costat cît salariul pe o lună. Nu-mi dau seama ce se va întîmpla săptămîna viitoare. veniţi tocmai din America. cu trei etaje şi cu mai multe turle. dar o fac fără să-mi dau seama. mai ales tu. da? . Şi nu te mai uita aşa la mine. verde fusese aşezată pe un suport în spatele portiţei de la capătul pistei.reşedinţa Paravacini era cea mai somptuoasă de pe malul lacului Como. căci probabil tot atîţia nu figurează acolo. > -Aceasta e meseria mea. Vila ca atare.trecuţi în dosarul tău. Cred că arătăm amîndoi minunat. dar ar fi bine să ne oprim aici.

astăzi este ziua lui liberă. răspunse italianul.Cred că este momentul să vă transmit complimente din partea directorului de la Villa d'Este. întinzîndu-i mîna. spuse Leslie cu un zîmbet fermecător.Dar totdeauna cu moderaţie.M-am prins. continuă el.L-am remarcat şi eu. Se vede. strîngîndu-i mîna lui Cameron.Dumneavoastră trebuie să fiţi fraţii Brooks! spuse bărbatul brunet. deosebit de chipeş şi plin de entuziasm. eventual de Chablis. recunoscător că aţi acceptat invitaţia mea. purtînd pantaloni negri şi o bluză neagră. interveni Leslie rîzînd. -Atunci. . îmi place. John. . Engleza lui avea un accent italian.Buzele noastre sînt pecetluite. adăugă Cameron. cu guler de cleric se apropie de ei. . Oricum. în vreme ce Pryce îi aruncă o privire suspicioasă. aşa cum îmi spun prietenii mei americani. Un bărbat cu o siluetă suplă şi elegantă. ce ziceţi? Sau un whisky? . .Umila dumneavoastră gazdă.Nu te mai uita la mine şi rîzi.Charlie.că îmi face plăcere să te cunosc. . Joan. zîmbi Leslie. -Ni se spune foarte des.. Paravacini o luă de cot pe Leslie şi îi conduse pe amîndoi prin mulţimea de oaspeţi spre o masă unde comandă băuturile. Charlie.. Dumneavoastră cine sînteţi? . semănaţi unul cu altul. spuse Pryce. . Paravacini îl prezentă. 315 . dar vă rog să nu-i spuneţi că l-am furat pe adjunctul bucătarului lui şef ca să-mi asigure mîncarea pentru această petrecere de după-amiază. Să închinăm un pahar. am să-ţi spun şi eu. . sărutîndu-i mîna lui Leslie. Carlo Paravacini. ştiu şi asta. Charlie. Ticălosul şterpeleşte toate reţetele superiorului său. Şi îmi place.Le accept cu plăcere. . Sau. spuse gazda. Acestea sînt băuturile mele preferate. .îmi place. Carlo .. îmi place.Vine spre noi. ne priveşte un tip cu pantaloni albaştri şi cămaşă galbenă.Cineva ne răsfaţă.

. cardinalul Rudolfo Paravacini. spuse Leslie. îi spuse Pryce partenerului său. Carlo. Echipa a pierdut din cauza.ceai cu gheaţă sau limonada. Bine aţi venit la Lacus Larius. spuse Pryce.. . Dar sora dumitale. în timpul pauzelor dintre jocuri servitorii veneau cu băuturi răcoritoare . n-am ales eu. Partenerul meu va fi signor Brooks.îmi pare nespus de rău. noi îi spunem Papa Rudy. ..Da. . . John Brooks. Generozitatea nepotului meu îmi permite anumite momente de lux pe care jurămintele mele nu mi le permit...Sînt un jucător dat naibii. strîngîndu-i mîna. cardinalul Paravacini. Poate că lucrurile ar putea ajunge şi mai departe. Sora mea joacă mai bine decît mine. Aici.Dumnezeu să mă ierte că o spun.. Vreţi să jucaţi împotriva mea? . dar ai fost un dezastru.Aş prefera mai degrabă să fiu de partea dumneavoastră.Slavă Domnului că americanii sînt protestanţi. Preasfinţia ta? -Am crescut aici şi mi se pare normal. nu-i aşa? Frumoşi şi inteligenţi. Se duseră apoi pe pista de crochet.S-a făcut. Am alergat pe cîmpiile astea şi am fugărit caprele şi iepurii ca toţi ceilalţi copii. la Como.Cum doreşti.mea. Eminenţă. După trei ore de joc. . cîştigătorii primiră în dar crose de crochet din argint pe care se încrustară imediat monogramele lor. Credincioşii italieni. privindu-l într-un mod ciudat pe cardinal. numai că sora mea nu este catolică şi. . răspunse înaltul prelat al Bisericii Catolice.Eminenţa sa este unchiul meu. răspunse cardinalul.Şi mie. -Am auzit că sînteţi un jucător de crochet admirabil. miss Joan. în echipă cu nepotul meu Carlo. zise preotul zîmbind. nici o băutură alcoolică. spuse Cameron. spuse Don Carlo Paravacini. Aşa este. Exclamaţiile de bucurie la fiecare minge care intra prin portiţă erau însoţite de mormăielile dezamăgite ale celor care ratau. Apoi se îndreptară cu toţii spre veranda acoperită cu o copertină. spuse preotul. .îmi face plăcere să vă cunosc. Am fost ales. a cîştigat detaşat! Sînt o pereche foarte drăguţă. iar eu nu sînt în stare să mi-l asigur mie. . ... francezi şi spanioli îmi sărută inelul şi îşi închipuie că pot să le garantez un loc în rai.

Scuzaţi-mă. mai ales într-un loc unde e multă lume.în corpul principal al casei. domnule! . Carlo este un bărbat cît se poate de onorabil. nici nu ar avea de ce. doamnele au stat întotdeauna la rînd ca să-şi exprime afecţiunea faţă de el.. dar n-o văd nicăieri pe sora mea.M-aţi înţeles greşit. . într-un fel. în prezenţa cardinalului. Dar Leslie dispăruse. Şi ca să fiu sincer. obişnuim să ne spunem unul celuilalt unde ne ducem şi pentru ce. n-ar profita niciodată de un oaspete.Colecţia de artă? Unde este? . . observă preotul.Fără îndoială că nepotul meu îi arată casa. iar cea de-a doua soţie i-a murit de curînd.O. -Nu tocmai. Este realmente frumoasă şi colecţia lui de artă se numără printre cele mai renumite din Italia.Dar mi se pare de-a dreptul sufocant.Există posibilitatea de a se converti. domnule Brooks. dar vă asigur. Pryce îşi roti privirile de jur-împrejur în căutarea lui Leslie. prefăcîndu-se obosit de obligaţiile sociale. dar asta este de-a dreptul o insultă. cardinalul Paravacini îi propuse să ia loc la o masă ceva mai izolată. Eminenţă. nu aveţi de ce să fiţi îngrijorat. Cînd mergem singuri. 25 . rosti descumpănit Cameron Pryce. . . în cele din urmă. cardinalul Paravacini sesiză clar licărul de alarmă din ochii lui Pryce. Cînd menţiona corpul principal al casei. privind-o pe Leslie care părăsea rîzînd terenul de crochet la braţul lui Carlo Paravacini.O. îl întrerupse preotul. Cam făcuse cunoştinţă cu o mulţime de alţi oaspeţi. I-am anulat prima căsătorie. chiar erau nişte celebrităţi: preotul datorită influenţei pe care o exercita în interiorul Vaticanului. răspunse Pryce gîndind rapidşi străduindu-se să nu se dea de gol. iar americanul cel chipeş prin imensa bogăţie pe care o deţinea. . O jumătate de oră mai tîrziu. şi asta se întîmplă frecvent. . domnule Brooks. sora mea şi cu mine cînd sîntem împreună. avem întotdeauna o escortă înarmată. -Nu ştiu ce să spun. ca în jurul unor celebrităţi. care se adunaseră în jurul celor doi bărbaţi. este o chestiune de prevedere elementară. îl întrerupse Cameron.

. De altfel. astfel de crime se comit şi aici. aşa aţi spus.. da? . dar ideea ca atare este şocantă pentru un cleric în vîrstă ca mine. şi cu statuile ei vechi şi moderne. Cameron nu ştia ce ar putea afla în interiorul clădirii ce semăna cu un castel.Sper că m-aţi înţeles. În afară de o oarecare gelozie adolescentină. îndrăgostiţi în special de lumea spectacolelor. în Europa. nu nepotul dumneavoastră mă îngrijorează..Nu e un lucru pe care să-l dai publicităţii.Nu mi-am imaginat că . în aripa de vest.. nu se pomenise nici un cuvînt despre colecţiile de artă sau 318 tapiserii. La colecţia de artă. Le-ar putea da idei şi altor demenţi. Fuseseră prezentaţi ca nişte indivizi superficiali. De astă dată greşea. privind în jos spre cardinal.. Asta este! îşi spuse Pryce în timp ce se ridica de pe scaun. dar conform axiomelor profesiei sale. Acum. Păşind pe poteca pavată cu cărămizi care ducea spre casă. nişte tapiserii de mare valoare. M-aş simţi chiar uşurat dacă aş şti că este cu el. Numai anul trecut firma care ne asigură paza în America a contracarat patru tentative de răpire îndreptate împotriva mea şi cinci împotriva surorii mele. dacă ar fi fost nevoie. orice infiltrare în domeniul inamicului însemna un progres. ştiind că locotenentcolonel Montrose putea să-şi poarte singură de grijă. era foarte probabil că afemeiatul Don Carlo dorise s-o impresioneze cu frumuseţea deosebită a domeniului Paravacini cu nenumăratele lui fîntîni arteziene. dacă aţi şti cîte ameninţări cu răpirea am primit. deci acest încîntător prinţ al Bisericii făcea parte din conspiraţie. spuse Cameron cu un zîmbet strîmb. Am înţeles că aveţi şi dumneavoastră o superbă colecţie de familie. -Aşadar. în aripa de vest. galeria este la etaj. . Cam se felicită: falsa grijă faţă de „sora" lui îi oferea un pretext plauzibil pentru a intra în casă. Convorbirea telefonică cu Geoffrey Waters fusese ascultată. . ..Da.. greşea sub toate aspectele. spuse Pryce. . Eminenţă. continuă Cam. Vă mulţumesc. mă duc să văd dacă-i găsesc.Evident. vă rog să mă scuzaţi. nu era îngrijorat. la etaj. în toate zvonurile false care fuseseră lansate despre ei. eventual administrîndu-i lui Don Garlo o lovitură cu genunchiul în testicule. Ne vedem mai tîrziu.N-aţi mai spune aşa.

signore. Leslie Montrose şedea ţeapăn pe un scaun. se oprise în spatele lui. sculptată ce dădea într-o încăpere care semăna cu o crescătorie de păsări: păsări de toate felurile stăteau închise în colivii care atîrnau de bîrnele plafonului.piacere. Şi în ce domeniu colaboraţi? -Nu sînt obligat să răspund la întrebări. la şoimi şi vulturi uriaşi. -Executaţi acest ordin. unde se . şi în alta spre vest. aşa că mi-am imaginat că ştii. aflată înaintea unei ferestre mari cît tot peretele care dădea spre pajiştea îngrijită de la apus se afla Carlo Paravacini.Cameron păşi pe uşa masivă a vilei şi se trezi în holul de marmură pustiu.vedeau tablourile superbe atîrnate pe pereţi.De ce aş face-o? Nu sînt obişnuit să mi se dea ordine. zîmbind uşor. de la papagali micuţi. Brusc ecoul paşilor lui fu însoţit de ecoul altor paşi. Tăcerea era de-a dreptul tulburătoare prin contrast cu rîsetele estompate care veneau de afară. Se opri şi se întoarse. . spre vest.Sînt un colaborator al lui Don Carlo. vă rog să mergeţi mai departe. curtenitoare. . rostind ultimele cuvinte într-o engleză destul de cultivată. Acum. cu chipul impasibil.Drăguţ. . -Cine sînteţi? întrebă Pryce.Papa Rudy mi-a spus să vin aici. O luă la dreapta.Buona sera. traversînd încăperea cu plafonul înalt şi ajunse într-un alt coridor de marmură care ducea într-o parte spre est. într-un costum negru. La stînga lui. .încercaţi. mergeţi pînă la capătul galeriei. signore. . Chiar mă întrebam cît timp o să-ţi trebuiască să ajungi aici. piacere. Bărbatul deschise uşa grea. Un bărbat voinic. . ofiţer Cameron Pryce. spuse el.Bine ai venit. Uşa este în stînga. în spatele unei mese lungi. mergeţi spre uşa aceea. ce veneau din urmă. Multe dintre ele îi erau cunoscute din cărţile de istorie a artei şi din revistele de specialitate. Uşa se închise automat în urma lui şi liniştea deveni deplină. Colaboratorul lui Paravacini băgă mîna sub cămaşa de mătase largă şi scoase un pistol automat. lustruite. signore. Era o imensă colecţie a unui excentric. Porni înainte. . păsări de toate mărimile. . spuse stăpînul de la lacul Como pe o voce blîndă.

nici una mai jos de doi metri de la podea.Unde vrei să ajungi. A fost bestial! -Ai perfectă dreptate.Evident. e un om tare drăguţ. Timp de o jumătate de secundă nu se auzi nimic. în cîteva secunde zgomotele asurzitoare încetară.Ce părere aveţi despre prietenii mei înaripaţi.Ştii la ce mă refer .Cum de sînt atît de liniştite? întrebă Pryce. . aruncînd o privire spre-gardianul vînjos care-şi ţinea arma îndreptată spre ei. .. . la urma urmelor trăieşti cu ea zi de zi. . Chiar şi acum. O să mă crezi dacă îţi spun că abia acum o oră? -Cum? . Carlo întoarse instrumentul şi suflă din nou. nu există nimic care să le provoace. devotat credinţei sale.. apoi încăperea se umplu de cîrîituri şi ţipete. Unele dintre ele sînt păsări răpitoare. şi asta pentru că sînt adevărate bestii.A fost cel mai oribil concert pe care l-am auzit în viaţa mea. domnule Pryce? Nu-i aşa că sînt minunaţi? -N-aş zice că mă pasionează păsările. penele zburau în toate direcţiile. . Don Carlo se ridică de pe scaun şi ocoli masa lustruită. sînt sigur că înţelegi necesitatea confidenţialităţii.Că e devotat credinţei? .. îndreptînduse spre coliviile care atîrnau la înălţimi diferite.Uimitor.Fiindcă veni vorba de acum .Pentru că aici nu le tulbură nimic.Da. nu-i aşa? spuse el. doamnă colonel Montrose. . Ţi-am comunicat asta cînd m-ai adus aici. . răspunse Leslie rece. răspunse Paravacini. privindu-l drept în ochi pe Cameron. .Cînd ai descoperit? » . spuse Don Carlo. Charlie? întrebă Cameron. luînd un instrument mic de pe un raft din lemn de mahon.acum ce facem? . . Îl duse la buze şi suflă în el. altele şi-ar da viaţa ca să-şi apere cuibul. păsările captive păreau cuprinse de panică şi de furie.O. zise Leslie îndepărtîndu-şi palmele de pe urechi. te referi la agentul Pryce de la CIA şi la colonelul Montrose din Serviciul de informaţii al armatei SUA? Paravacini se aplecă înainte peste masă.Te rog. . pentru voi nu poate fi foarte atrăgător. Aripile fluturau.

înainte de inventarea telegrafului şi a radioului.Bineînţeles că da! Noi deţinem soluţia pentru economia globului. cînd oamenii dresau porumbei. Fuziunea este la ordinea zilei. Vom aşeza lumea pe baze stabile.Pentru că eu sînt mai inteligent decît voi.Inclusiv posibilitatea de a alege. Este o speculaţie. nici colonelul Montrose nu veţi supravieţui zilei de astăzi. nu-i aşa? . răspunse italianul. Probabil că totul a început încă din antichitate.Este un sistem mult mai bun decît dezvoltarea ciclică a capitalismului. Şi vreţi să continuaţi tot aşa pînă o să conduceţi voi totul. aşa cum au făcut-o şi predecesorii noştri. Charlie.Am să-ţi spun că minţi. de asta poţi să fii sigur. spuse Pryce. -De ce? Pentru că trădătorii din clanul Matarese infiltraţi în serviciile noastre de la Londra şi de la Washington v-au informat cine sîntem? . . De ce crezi că ale tale sînt atît de diferite? . . Oricum. Sir Geoffrey Waters. Aceştia au fost primii spioni. unele foarte brutale. de la micii papagali ornamentali pînă la uriaşii vulturi de pradă. .Povestea asta a început cu mulţi ani în urmă. . toate telefoanele voastre de la..M-am săturat de sofismele astea.Washingtonul nu ne-a oferit nimic. Studiile mele au mai demonstrat ceva: toate păsările pot fi dresate. Se folosesc metode ezoterice. pentru că nu ştia nimic! Beowulf Agate este un geniu. . nimeni altcineva nu poate face asta! . domnule Pryce. Va muri în următoarele douăzeci şi patru de ore.Villa d'Este au fost ascultate. Vom elimina recesiunile economice. .Dar dacă îţi spun că MI-5 şi filiala noastră italiană din CIA ştiu că sîntem aici în momentul de faţă? .Atît timp cît toată lumea este de acord cu tine şi cumpără ceea ce tu eşti dispus să vinzi.Deci tu reprezinţi ramura italiană a clanului Matarese. mă obseda vînătoarea cu şoimi. răscumpărarea cotelor părţi ale partenerilor de asemenea. -Nu mă impresionezi. nici dumneata. Este vorba de o combinaţie de substanţe care acţionează asupra văzului şi mirosului. Omul nostru de la Londra a fost cel care a pus lucrurile cap la cap şi ţinta lui imediată este aliatul vostru britanic.

Fereastra mare din spatele lui se dădu la o parte. mi-am dat seama de asta cînd prinţul Bisericii mi-a vorbit despre tapiserii! Şi crezi că atunci cînd corpurile noastre vor fi găsite cu un glonţ în cap tu ai să ieşi basma curată? . Coliviile se deschiseră şi cel puţin patruzeci de păsări de toate dimensiunile şi formele se repeziră ţipînd furioase afară în lumina soarelui de apus. veţi fi morţi. Leslie strigă „Nebuni!" şi se repezi spre Carlo Paravacini. . Hai să-ţi arăt. hai să fugim! . Cîinii pot fi imobilizaţi cu lovituri şi cu gloanţe. . în timp ce bodyguardul lui începu să-i stropească pe Pryce şi pe Montrose cu un spray.Nu cred că are armă. tîmpitule! Are un pistol mic calibrul 22. ..Nici vorbă de aşa ceva. Haide! . Cînd cîrdul ucigaş intră în cameră. cred că acesta este cuvîntul. îi smulse sprayul din mînă şi îl îndreptă apoi spre Paravacini. în timp ce păsările rapace şi fioroase se învîrteau în cercuri pe deasupra celor rămaşi în încăpere. Italianul suflă apoi în capătul opus al instrumentului şi păsările se întoarseră. . frecîndu-şi rochia de hainele lui.Ai păţit ceva? Întrebă Cam în timp ce alergau spre Parcare. .La naiba. Apăsă apoi pe un al doilea buton şi suflă în instrumentul de lemn. lăsînd o deschidere de şapte metri pe trei.Pentru că veţi fi nişte hoituri.De ce? întrebă Cameron. spuse Don Carlo. în timp ce păsările se roteau în jurul ei.Să-i luăm arma! strigă Leslie. Concomitent.Leslie.Ba are. colonele! strigă Pryce în timp ce păsările maniace se întorceau în zbor prin fereastra uriaşă scoţînd ţipete înfiorătoare. -A venit timpul pentru un McAuliffe. Cameron îi aplică o lovitură paralizantă de karate bodyguardului luat prin surprindere. Ia nenorocitele astea de păsări de pe mine! Pryce trase două focuri cu automatul bodyguardului şi o apucă pe Leslie de mînă. dar păsările mele devorează cadavrele pînă nu mai rămîne decît scheletul. O luară apoi la fugă spre uşă şi ieşiră în coridorul de marmură. Mirosul pe care îl veţi avea le va garanta acest lucru.Cînd se vor întoarce a doua oară. . Paravacini traversă din nou camera spre masa lungă şi apăsă pe un buton aflat în dreapta. .

Nu cred că e bine să ne întoarcem la hotelul nostru. mîine va şti toată Italia. dar aceasta nu voia să pornească. nu.E un Rolls aici. scuturată de un fior. Cameron şi Leslie. spuse bătrînul. Trecură de două ori pe lîngă intrarea ascunsă a domeniului lui Togazzi fără s-o găsească. .Uite. . .Numai dacă mă rătăcesc definitiv.Ce-mi place mie la bogătaşi. -Ar fi o idee cum nu se poate mai proastă.Probabil că au scos bujiile. spuse Leslie epuizată. spuse Leslie. zise Pryce. . . arătînd cu mîna sub panoul de bord. . e că-şi lasă întotdeauna cheile în maşină.Mulţi oameni au spus că obsesia stranie a lui Carlo Paravacini pentru creaturile alea înfricoşătoare o să-i provoace într-o bună zi moartea.La naiba. . dacă reuşesc să găsesc drumul. Ajunseră la maşina lor. Pryce reuşi în cele din urmă să găsească dealul abrupt care ducea spre drumul de munte paralel cu lacul. . -Astăzi ştie toată lumea din Bellagio. După ce bîjbîiră pe străzile înguste din Bellagio. încă în stare de şoc şi complet epuizaţi. spuse Leslie. e şi un telefon aici. . Şi iată că aşa s-a şi întîmplat. Haide! Deschiseră portierele şi săriră înăuntru.. Lucruri le astea sînt periculoase. şedeau cu bătrînul italian pe veranda protejată cu geamuri care dădea spre lac. Mergem la Togazzi. Păsările alea îngrozitoare ţipau înnebunitor..N-aţi auzit? N-aţi dat drumul la radio în maşină? . Te supără dacă mergem cu clasa întîi? Ştiu cum să pornesc un Rolls fără cheie.Ce să ştie? insistă şi Leslie. .Am ciupituri pe gît. 323 . .Mergem la Togazzi şi o să te ducă la un doctor.Cum? întrebă Pryce. n-am vrut să ating nimic mai mult decît strictul necesar. dar a treia oară nimeriră. Ce contează un Rolls sau două pentru ei? Hai s-o ştergem de aici! Motorul puternic mugi cînd Cameron acceleră şi ţîşni peste pajişte spre drumul care înconjura lacul. -A fost oribil.Şi acum încotro? întrebă Leslie.

Dar să ne întoarcem la prima mea întrebare. . directorul este angajatul meu.Eşti cineva. spuse Cameron.Şi acum ce facem? întrebă Pryce.Ticălos bătrîn! strigă el.Am o înţelegere cu Scofield şi o să primim curînd veşti de la el. Se pare că a fost un adevărat iad. dar la un moment dat au început să cadă bucăţi de carne crudă. spuse Togazzi. spuse Leslie Montrose.Sînt frate de cruce cu cel mai bun din lume şi acesta se numeşte Beowulf Agate. .Cadavrele. Ceea ce au găsit acolo i-a făcut pe unii să leşine.La fel şi adjunctul şefului bucătar.Staţi aici.Nu pot să cred! în clipa aceea sună telefonul. Ce naiba vrei să spui? .. . spuse Don Silvio. Chiar despre tine vorbeam. bineînţeles. ochii au fost primii care au dispărut. Togazzi ridică receptorul. însă folositor în împrejurări speciale. pe alţii să vomite. Amintiţi-vă.Dar hainele şi o sumă mare de bani au rămas la hotel. .sau de otravă pentru cîte un sclav al lui Paravacini care a ucis prea mulţi oameni. -Mă ocup eu de Villa d'Este. Ca şi atunci cînd intră în acţiune pescăruşii de pe ţărmul mării. . spuse Cameron încet. Principalul mijloc de identificare au fost resturile de îmbrăcăminte. . . . un individ foarte dezagreabil altfel.Ceea ce mai rămăsese din ele. . am învăţat multe de la el.îmi vine să vomit. La început s-au amuzat.-Am să încerc să vă relatez cît mai delicat cu putinţă. -Zău? . Beowulf Agate este mult mai receptiv decît mulţi ofiţeri de informaţii care n-au pus gura pe băutură douăzeci de ani. întorcînd capul.Cîte un praf într-un pahar de vin dacă vreau să interoghez pe cineva . . eu sînt un Scozzi. drăgălaşa de Antonia o să-l scuture zdravăn şi o să-l trezească.. încuviinţă Togazzi. Uşa de la crescătoria de păsări a lui Carlo a rămas deschisă şi oaspeţii au observat că pe cer zburau fel de fel de păsări.Dacă e beat? strigă Pryce.Beat sau treaz. Dar chiar şi aşa. . servitorii s-au repezit imediat în casă. -Am auzit şi eu.Cum ar fi? . dacă n-a băut cumva prea mult. Ce facem mai departe? . . .

Cam. spuse Pryce apucînd-o de mînă. -Prego! îi răspunse Beowulf Agate. se poate? E aşa de tînăr şi a trecut prin atîtea. Bray. dar am să te branşez pe difuzor. Mijitul a negat orice amestec. -îmi place răspunsul.Era cît pe-aci să fim ucişi. Am fost la nivelul zero! .Ce s-a întîmplat? . ca să audă toată lumea ce spui. fir-ar să fie! Cum Dumnezeu? . nenorocitule! . rîzînd şi el. ofiţerul Pryce. Brandon. Evident. Cum se simte Leslie? . .Ce naiba a mai făcut copilul ăla? se auzi vocea de la New York.. Acum trebuie să-l previn pe Geoffrey! . Togazzi apăsă un buton de pe telefonul alb.Unde vreţi să mergeţi? întrebă bătrînul italian din Bellagio. poate porni un Rolls fără cheie de contact? . nu este aşa. poţi să aranjezi treaba asta cu Roma? . Silvio.Grazie! strigă Togazzi rîzînd.Şi acum ce facem? interveni Cameron. . Aşa este?. .. Şi unde este răsplata mea? .Bineînţeles. . Brandon. spuse ea. -Acolo unde toate restaurantele sînt proprietatea mea. . se rugă Leslie.Te rog. eşti acolo? se auzi vocea lui Scofield prin amplificator. Repede!. Ce noutăţi mai ai? . Ştiaţi că asociatul nostru.încă mai tremur.O. . .Nu. . punînd receptorul în furcă.Departamentul de Stat îşi bagă nasul în treburile noastre. Cred că acum ştim destule ca să putem lovi. . . ticălosule! .Mă bucur că nici unul din noi nu s-a schimbat prea mult. eu şi Toni o să luăm un avion şi o să-ţi oferim o cină grozavă pe Via Veneto..Pryce.Te rog să mă ierţi. o oră cu băiatul meu.Hoţomanul ăla poate să pornească şi un tanc.Sînt aici.Omul lor de la Roma a telefonat la Washington şi Departamentul de Stat l-a sunat pe Shields ca să-l întrebe dacă avem o misiune secretă în nordul Italiei. -Am să întreb la Londra.înapoi în Statele Unite.O ştergeţi din Italia.Cînd şi dacă se va termina treaba asta.

N foarte bine . sau mai degrabă. . dar nu este vorba de interceptarea obişnuită a serviciilor de securitate. Leslie şi Cameron coborîră de pe bancheta din spate şi o luară la fugă spre avion. transformîndu-se în scară. Singura sursă de lumină consta în lămpile care semnalizau pista de aterizare. interveni Leslie. în cazul nici uneia din ţările pe care le survolăm.Luther.Ce înseamnă asta? . .Probabil că au şi echipamente cu totul deosebite. ai spus că britanicii vor să ne vadă înapoi. Sînt o bandă de nebuni. după felul în care insistă britanicii să vă întoarceţi. strigă Leslie acoperind huruitul motoarelor. presupun că e vorba de Londra. Cameron aruncă bagajele înăuntru. . o ajută pe Leslie să urce şi o urmă imediat. .înseamnă că am intrat în găinaţ pînă-n gît. Luther. apropiindu-se de terenul particular de aterizare de la Laco Maggiore. Era ora patru dimineaţa. spuse Cameron.Ca să nu poţi fi interceptat? . . n-ai să ştii niciodată ce fericită sînt că te văd! . aflat cam la treizeci şi cinci de kilometri de Bellagio. doamnă colonel.Luther Considine înclină avionul Bristol Freighter complet renovat pe stînga. Pryce ducea cele două valize recuperate de unul din angajaţii lui Don Silvio de la Villa d'Este.Oamenii ăştia nu sînt normali.Pot avea tot ce doresc . Luther apăsă pe un buton şi uşa laterală coborî. -Aşa este. Leslie vorbi din nou: .Cum mai merge treaba cu spionii.Şi eu mă bucur să vă întîlnesc. Am zburat pe fel de fel de rute. La celălalt capăt al pistei de zbor aşteptau Pryce şi Leslie Montrose. în maşina lui Togazzi.Probabil că a fost cel puţin o tonă.Locotenente. răspunse Considine.Probabil.e cam colţoasă. închizînd uşa şi întorcînd în loc avionul pentru a porni spre pista de decolare. Cam? . Avionul aterizaşi rulă apoi pe pistă oprindu-se la treizeci de metri de maşină. dar planurile astea de zbor sînt cu totul aiurite! . . u clonţoasă! . . O dată ajunşi la altitudine de croazieră.cumpără sau mituiesc fără să ezite.

douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. Washingtonul îi este îndatorat şi. ..Şi mai este ceva: simpaticul ăsta de Sir Geoffrey îmi spune întruna că marina va „privi favorabil" avansarea mea. hop şi el la masa de alături. totul e minunat. mă opresc la o cîrciumă. doctoriţă la Pensacola şi ne înţelegem destul de bine. acolo în spate. Luther. -Atunci ascultă-l pe Sir Geoffrey. Am să sting luminile. cum te împaci cu noua ta misiune? . Am chiar şi o prietenă. Luther. Sper că înţelegi. căci în curînd răsare soarele. este şi cafea în ceea ce s-ar putea numi bucătărie. . iau masa la restaurant. una şi chiar foarte supărătoare. Cred că am putea face ceva. ultima destinaţie nefiind încă . I-am spus să nu încerce să facă nici un fel de intervenţii. doamnă colonel. Avionul ateriza pe aeroportul Le Mayet-de-Montagne.Ba da. însă cu planul ăsta de zbor o să am nevoie de două. cu puţin noroc. merg la întîlniri cu directorii spionilor şi zbor cu cele mai ciudate avioane ale Forţelor Aeriene Regale.N-am voie să vă spun. -Da. exclamă Cameron. rezervat avioanelor particulare.Iisuse. iau micul dejun în pat. Luther.Asta pentru protecţia ta. mai ales că vom trece curînd peste Mont Blanc. -Atunci îmi retrag cuvintele şi îmi cer scuze. Cînd soarele apăru la orizont. îl văd la bar. Pryce şi Montrose fură uimiţi de altitudinea joasă la care zbura avionul. -Nu te-aş sfătui. -Apropo.Dar Geof poate face treaba asta pentru tine. spuse pilotul. Am o umbră după mine tot timpul. dar ea este comandant plin şi mi-ar conveni să fiu şi eu ceva mai aproape în grad de ea. . aş putea să sar şi să înot puţin. Apropo. .Avem. zise ea supărată. în mod obişnuit mi-ar fi trebuit o oră ca să ajung acolo. Ies eu afară. .Nu e nici o parte negativă? . . .Credeam că avem aprobare pentru o oprire în Franţa. iese şi el. durează de vreo doi ani. o să-i fie şi mai îndatorat. unde mergem în Franţa? întrebă Leslie.Hei. Locuiesc în hoteluri luxoase. amiralii noştri nu se dau în vînt după amiralii lor. . -Am auzit şi-am băgat la cap. .Cu excepţia şmecherului care vrea să-mi ia locul la escadronul de pe portavion.

Asta este ceea ce se poate. rulînd pe pistă spre locul unde staţiona un automobil cenuşiu. Securitatea noastră este totală. cunoşti regulamentele. astfel încît Pryce şi Leslie nu vedeau nimic afară. Eşti militar. . . . nu poţi să spui. oamenii alergau în toate părţile. s-ar putea să mai fac un zbor. Eu trebuie să realimentez aici şi să aştept ordine de la Londra. deşi nu-mi face plăcere.Dacă eşti drogată cu anumite substanţe chimice poţi descrie ceea ce ai văzut pe drum. le cunosc.Maşina vă aşteaptă.Cît durează drumul pînă la copii? . mă întorc peste nouăzeci de minute.Vreo zece-douăzeci de minute. Era plin de maşini.şi cunoşti procedura. îi anunţă Luther.Presupunînd că voi fi prinsă! . . .îi protejează pe copii. nu-mi face plăcere. . Şi parbrizul avea fîşii negre la ambele extremităţi. spuse Cameron. dar le cunosc. . oricum. .Da. . Cui naiba să spun? . Cele două pastile de cianură sînt în uniforma mea. Ceea ce nu ştii.Da. Habar n-avem unde ne duc. .cunoscută pasagerilor. Geamurile laterale ale automobilului erau închise la culoare.Pentru numele lui Dumnezeu. Soarele dimineţii scălda în lumina sa blîndă cîmpiile de pe valea Loarei.Nu avem prea mult timp.Ce naiba mai e şi asta? strigă Leslie. Şoferul francez schimbă cîteva cuvinte cu gardianul şi maşina pătrunse dincolo de zidul de piatră. Ştii şi tu asta. la un loc cu bagajele. dar e vorba de fiul meu. unde se afla o casă de ţară înconjurată de locuri de păşune pentru vite şi un ţarc în care erau şase cai. aşa încît lăsa să se vadă doar şoseaua din faţa lor. înăuntru se întîmplase ceva. colonele. locotenente. colonele. Drumul îi conduse în faţa unei porţi păzită de gardieni în haine civile recrutaţi de la Deuxième Bureau. pentru Dumnezeu! . .Nu cred că scenariul actual include aşa ceva.Oricînd se poate întîmpla.Ce naiba se petrece aci? strigă Cameron. serviciul de operaţiuni secrete al Franţei. cînd va trebui să decolăm de aici. se auzeau sirene tînguitoare. .

. A fugit! -Cee? strigă Leslie Montrose. . tu n-ai făcut nimic! spunea ea mereu. că s-a întîmplat ceva.înăuntru.încetează. . ba da.Nu e vina ta. se miră Leslie. cum am sărit gardul. . Jamie! strigă mama lui.Dar nu are nici un fel de resurse.Nu mi-a spus nimic! Tocmai asta e! A sărit zidul şi dus a fost! . Oamenii alergau dispersîndu-se în întreg complexul. -Dar condiţiile de aici sînt diferite. . Vehiculele militare ieşiră în mare viteză pe poartă. împreună cu cele ale poliţiei locale. plîngînd în hohote. Ce i-ai spus exact? .Semnătura lui a fost suficientă. spuse Cam lăsîndu-şi palma grea pe umărul lui Jamie care tremura.O. Leslie. unde e fiul meu? .Ce i-ai spus. adică nu are bani.. După cum probabil ştiţi. alergînd spre el şi apucîndu-l de umeri.-Nu ştiu. Jamie! N-ai făcut nimic.Mă întreba mereu cum de am scăpat din Bahrain. . cum am ajuns în oraş şi cum l-am găsit pe Luther. suspină Jamie. are bani. . . îngenunchind în faţa mamei şi a fiului care şedeau acum pe canapea.Tînărul englez! răspunse patrula. şi la fel de năucit ca noi toţi. Sînt colonel Montrose. Presupun că ţi-a spus că poate face şi el acelaşi lucru. primim corespondenţa de două ori pe săptămînă şi putem să răspundem dacă vrem. doamnă. Cei de la poartă mi-au spus să merg încet. mami. Cred că mama deţinea controlul asupra băncii. eu sînt de vină! . Răspunsurile sînt trimise la Londra şi expediate de acolo. Jamie? întrebă Pryce blînd. . Rîdea foarte încîntat cînd a deschis plicul. Cameron şi Leslie alergară în casă şi o găsiră pe tînăra Angela Brewster agăţată de gîtul lui James Montrose jr. .Ba da. Ce s-a întîmplat? .O.Ce s-a întîmplat? strigă Cameron sărind din maşină şi înhăţîndu-l pe primul om care îi căzu în mînă. Roger a cerut o mie de lire şi le-a primit acum două zile.Ce simplu. interveni Leslie. monsieur! răspunse şoferul. spuse Angela Brewster.

Care e a doua problemă? . el. . Paravacini a spus că vei fi ucis în următoarele douăzeci şi patru de ore. dar.Asta fac. dar în unele privinţe seamănă cu tata. Geof.Obţinem frînturi de informaţii de la Roma şi de la Milano. să-l cunoaşteţi cu adevărat. de ce dorea să plece de aici? întrebă Pryce. Cred că vrea să-l găsească pe Gerald Henshaw şi să-l trimită în iad. tatăl lui vitreg.Dar ce-şi închipuie mucosul ăsta că poate să facă acolo unde noi n-am reuşit? Henshaw a dispărut. . douăzeci şi patru de ore. 26 Sir Geoffrey Waters sări de pe scaun. Este un om minunat. dar acum avem două probleme importante.Dar de ce. dar imaginea de ansamblu încă nu este clară. cel care i-a ucis mama. -Am să ţin seama de asta. întinse firul telefonului şi îl trase peste birou. din cîte îi cunosc eu pe Matarese ăştia. -Telefonează-i imediat lui Geof Waters! spuse Leslie.. Geof. Cînd ceva nu merge bine. . te asigur că nu glumea.. Am fost şi noi prinşi în capcană. Ai grijă de tine.Trebuie să-l iei în serios. . domnule. -Artrebui să-l cunoaşteţi pe fratele meu. Paravacini! Păsările lui l-au mîncat de viu. Acestea au fost exact cuvintele lui. Ori este undeva prin Africa sauAsia unde trăieşte bine. una te priveşte direct. . absolut remarcabil. se înfurie îngrozitor. nu noi. abia am scăpat de acolo. . A fugit! .. Voi i-aţi ucis? -Nu. Angela. dar el nu gîndeşte ca noi. -Ameninţarea împotriva mea? Am primit avertismentul tău.Tînărul Brewster. dar izolat ori. Leslie şi cu mine o să te informăm cînd ajungem la Londra. zace pe fundul Canalului Mînecii într-un sac de plastic. Sora lui spune că s-a dus să-l caute pe Henshaw. Simte că e de datoria lui să-l omoare pe Gerald pentru că ne-a ucis mama. Ascultă. şi se îndreptă către cel mai apropiat telefon.Unde ar putea să se ducă? De unde o să înceapă? Un adolescent furios care pune întrebări ciudate în anumite .Sînt de acord cu tine. Zise Cameron.Dumnezeule! Cum? De ce? -A sărit zidul în timpul nopţii.

cu excepţia unui amănunt. -Coleman. dar n-am luat în considerare furia unui tînăr care şi-a pierdut tatăl pe care îl diviniza şi a asistat la asasinarea mamei sale. Gardianul.Cred că se va duce direct la omul în care are încredere. Apropo. . să evite paznicii. Nu e genul nostru. dacă este aşa de isteţ cum spui. rîsese înţelegător. aşezaţi astfel încît să-i protejeze pe „oaspeţi" de orice atac din afară. nu în Regatul Unit. se plîngea întotdeauna cînd el fuma. Escaladase zidul cam aşa cum procedase şi Jamie Montrose. . exclamă Waters. şi el fumător. N-o să vină la tine pentru că o să-şi închipuie că ai să-l închizi din nou undeva. bătrîne.Şi? întrebă şeful de la MI-5 retrăgîndu-se în defensivă. Aşteptă pînă cînd reflectoarele trecură pe deasupra lui. Plănuise totul. Cercetase hărţile şi se concentrase asupra localităţilor aflate la cîteva ore de mers spre nord de locul unde presupunea că se află. m-aş duce chiar acum să-i fac o vizită.. Sergentul-major Coleman! Eu cred că expresia asta îşi are originea în Statele Unite. un sergent-major atît de devotat superiorului său. spuse Waters. pînă cînd un camion cu alimente opri. Ajuns dincolo de zidul pe care îl sărise pe întuneric. noul lui prieten. . băiatul are şi bani la el.Este. .O fi el furios. Dacă aş fi în locul tău. de asemenea. . cum se spune.Nu contează.. Aşteptă pe margine. o mie de lire. încît ar fi fost gata să-l urmeze pînă în iad şi înapoi. Roger alergase peste cîmp spre ceea ce părea a fi o şosea mai mare. . * . Trebuia. -Ai crezut că-i suficient ce-ai făcut.Asta este ceea ce ar fi trebuit să facem de la bun început. Nu mai dau telefon. Geof.cartiere ale oraşului devine o ţintă uşoară chiar dacă n-ar fi vorba de Matarese. care se afla în camera alăturată. Roger Brewster se urcă în tren la Valencia.Suficient ca să ajungă aici incognito. dar nu şi prost. îi explică şoferului în franceză că era student şi trebuia să se întoarcă la cămin . -Am plecat să-l văd pe sergentul-major. îşi va da seama că are nevoie de ajutor. Fusese foarte simplu să-l convingă pe unul dintre ei că sora lui. ridicînd mereu mîna dreaptă cu degetul mare în sus.

Putem vorbi chiar aici. dar. numai că băiatul are alte intenţii. domnule.Bună dimineaţa. . Le-am explicat celor de la firma de securitate că plîngerile mele în legătură cu faptul că au permis personalului lor să ne împăneze casa cu microfoane ar putea ajunge la tribunal şi le-ar aduce o proastă publicitate. înţelegător. şoferul îl duse pe student pînă la gară. spre deosebire de Jamie. nu doriţi şi dumneavoastră? . trebuia să găsească şi el un pilot. -Am putea să stăm de vorbă. Fostul sergent-major Oliver Coleman dezactiva alarma şi deschise uşa grea de la intrarea casei Brewster din Belgravia.Pentru numele lui Dumnezeu. .Bineînţeles. nu puteţi să-l ţineţi închis. Sir Geoffrey. de altfel.Cîtuşi de puţin. . . Unde e ticălosul ăla de Henshaw? N-am auzit nimic despre el de la dumneavoastră. Ca şi mine. Toujours l'amour. O să-i telefoneze de la şcoala de aviaţie. domnule. Există o cameră şi pe zidul de deasupra uşii. domnule Coleman? . spuse el făcîndu-i loc ofiţerului să intre în casă.Foarte bine. Roger aflase că la Villeurbanne exista o şcoală de aviaţie. sergent-major! îl protejăm. Tocmai mi-am făcut nişte ceai. Trebuie să mă întorc la birou. Au fost fericiţi să facă ce le-am cerut fără să mai încaseze nimic. acolo erau şi piloţi şi. . nu-l putea găsi pe stradă. nu înţelegi? -Ba înţeleg.Cam costisitor. Din hărţile pe care le studiase şi din alte broşuri. Asemeni lui Jamie Montrose. : Ştiai că sînt eu? . Despre ce doriţi să vorbim? . mulţumesc. cînd se vor întoarce aici.Extraordinar! exclamă Coleman. Mi-am zis că e pentru copii.Nu. dacă erau piloţi. îşi petrecuse noaptea cu prietena lui. Din moment ce exista o astfel de şcoală.Roger Brewster a fugit din ascunzătoarea unde l-am dus noi împreună cu sora lui şi cu tînărul Montrose. Sir Geoffrey. E un băiat de toată isprava. . altfel va fi exmatriculat. . domnule. unul din ei putea fi cumpărat pentru a-l duce la Londra.înainte de a se lumina de ziuă. Apoi îl va căuta pe bătrînul Coley.Am instalat microcamere de luat vederi în cei doi stîlpi. mormăi Waters.

vrem să avem o dovadă. Ar putea să trecă luni. Coleman.Nu e terminat dacă sînt şi eu prin preajmă.La vreun kilometru şi jumătate de aici.Nu contează. pe autostradă. însă la ora asta n-o să găsiţi taxi. dă-mi mie telefon! . . telefonează-mi. De la gară o porni pe jos. dar singurul tren de la Valencia este la ora asta.Pot să fac şi asta.Nu ţi-a trecut prin minte că ar putea fi mort? .Există atîtea metode de a lichida un om. spre nord. Găsi o brutărie. eventual şi o ceaşcă de cafea. aşa e? Roger doreşte la fel de mult ca mine să-l găsească pe ticălos. Duce direct la aeroport şi la nesuferita aia de Academie de zbor.Unde se află aeroportul ăsta? . Apoi o luaţi la stînga. . Trebuie să mă întîlnesc cu tata la aeroport. Tatăl lui şi-a riscat viaţa salvîndu-mă.Nici dumitale nu ţi-ar plăcea. băiatul e ca şi terminat. Pîinea dumneavoastră miroase foarte îmbietor. Singur. Coleman. Este cea mai bună din toată provincia. Ce aţi dori? -Orice iese din cuptorul dumneavoastră. Şi lapte.Cred şi eu.Evident.Bonjour. poate chiar ani de zile. căutînd pe bîjbîite.Dacă e aşa.. dacă aveţi. Dacă pun eu primul mîna pe el.. Revigorat de cafeaua proaspătă. .. Se simţea obosit şi îşi dădu seama că îi era foame. dacă ai locui aici.Ascultă-mă. . pentru numele lui Dumnezeu. spuse fostul sergent-major. . Roger Brewster coborî din tren la Villeurbanne. . aşa e? . iar eu sînt gata să mi-o dau pe a mea pentru fiul lui. dumneata nu poţi face ceea ce putem face noi! Dacă ia legătura cu dumneata. Spre nord spuneţi? -A patra stradă de aici. Abia se luminase de ziuă şi era prea devreme să se ducă la şcoala de zbor. . am să-l omor. Roger plăti şi apoi întrebă: .Nu vă prea place şcoala de aviaţie. răspunse brutarul. . . tot felul de tineri nebuni care zboară cu avioanele peste noi. altfel s-ar putea să-l ai pe conştiinţă. Dacă ia legătura cu dumneata. Aveţi cu ce plăti? . . altfel n-aş fi cerut.Dar nu ştiţi.La naiba. intră şi i se adresă proprietarului în franceză.

dregîndu-şi vocea... • . . şi micilor avioane care se ridicau în înaltul cerului. şi franceza dumitale este uşor de înţeles. la aeroportul de antrenament din Cheltenham. Noroc. Găsi uşor drumul spre aeroport. în copilărie. . vă rog să mă scuzaţi.. Mă scuzaţi. Telefonul din Belgravia sună şi Coleman. A plecat împreună cu Angela la nişte rude din Scoţia. Dar vă recunosc vocea.Sper că n-o să se întîmple asta. tinere. sînteţi tînărul domnişor Aldrich.Bună dimineaţa.. deoarece se vorbea doar despre vînătoare de potîrnichi şi spunea că ar . îl însoţise adesea pe tatăl său care dorea cu tot dinadinsul să obţină permisul de zbor. ridică receptorul. Mcholas Aldrich. colegul de şcoală al domnişorului Roger. vorbi piţigăiat pe o voce care nu semăna deloc cu cea a sergentul uimajor Coleman. Roger lipseşte. îl trezea adesea pe Roger ca să meargă împreună şi se opreau să ia micul dejun după cele patruzeci şi cinci de minute petrecute în aer. Iar dumneavoastră trebuie să fiţi Coleman. . sau Dublin. domnule. accidente.Ascultă-mă pe mine. într-o zi o să se ciocnească şi o să omoare o mulţime de oameni! Drum bun! .îhî.O. . adică domnul Coleman... datorită zgomotului motoarelor. . Acele zile fericite nu se vor întoarce niciodată. la telefon administratorul. o dată cu primele raze ale soarelui. A telefonat aseară de la unul din verii lui excesiv de vesel la care se plictisea copios. Daniel Brewster susţinea că nu există nimic mai emoţionant decît să te ridici în înaltul cerului dimineaţa. îhî. aflat în biblioteca mare a familiei Brewster. La revedere şi vă mulţumesc. cred că am greşit numărul. domnule? întrebă Roger ascultînd atent răspunsul. numai că ai un accent prea parizian. nu ştiu foarte exact.Aşa este. îşi schimbă vocea. .Eşti un tînăr de treabă. Tînărul Brewster îşi aminti că. vreau să spun.Aşa este. spuse Roger Brewster vorbind de la un telefon automat din Villeurbanne.Foarte curînd. tuşi Coleman. domnule. cu cine doriţi să vorbiţi? .Cînd se întoarce. Pricepuse jocul lui Coleman. am cam răguşit. aşa cum făcuse de nenumărate ori în Emiratele Arabe la aparatul de radio de la sediu.

unde veneau veterani de război.schimba bucuros luna plină de afară pe o halbă de Windsor. Aţi putea telefona atunci. maiorul spuse: . dar pur şi simplu nu-i plăcea. . veţi avea un zbor cum nu se poate mai plăcut! Terenurile de aterizare din preajma Windsorului îmi sînt cunoscute! . deşi avea un anume sens. îi luau cu ei şi pe copii. domnule. găsi un automat de cafea. cînd mama lor avea treabă la asociaţia ei pentru protecţia mediului. o cîrciumioară aflată la o jumătate de oră de Belgravia. Prima-„luna plină". foarte larg deasupra mustăţii şi a nasului destul de roşu. „Luna Vînătorului Vesel" din Windsor. Şi apoi „Windsor" şi „vărul excesiv de vesel" . un maior.Monsieur. în cele din urmă. Roger nu bea. în clipa în care Roger consimţi să se supună unei percheziţii corporale pentru a dovedi că nu transportă droguri. Şi apoi era „halba" care nu se potrivea. Uneori. Aproape în fiecare lună. Le studie îndelung şi. iar „halba" însemna locul unde putea fi cumpărată o halbă. Cînd tînărul Brewster începu negocierea cu o ofertă de cinci sute de lire sterline. reuşi să le înţeleagă semnificaţiile. la ora trei după-amiază! Găsirea unui pilot care să-l ducă în Anglia se dovedi a fi mai uşoară decît descifrarea codului lui Coley. Pilotul. Discuţia cu Coleman îi furnizase toate informaţiile'necesare.ce-ar putea să însemne? Intră în sala de aşteptare a aeroportului. în special din comandouri şi din aviaţie. îşi luă o ceaşcă şi se aşeză la o masă. Coley şi tatăl lui Rogers se duceau acolo ca să se întîlnească cu vechii camarazi de arme. Roger Brewster puse receptorul în furcă. ochii omului se deschiseră larg.Foarte bine. Era vorba de „vînătoarea de prepeliţe". aşa voi face. cîştiga un ban în plus învăţînd tinerii să zboare cu avionul şi fu mai mult decît fericit să-l servească. era o expresie familiară dar nu ştia exact unde s-o plaseze. Şi vă mulţumesc foarte mult. „Luna plină" şi „vărul excesiv de vesel" se potriveau cu „Windsor". Găsi o foaie de hîrtie cu antetul şcolii de aviaţie şi scrise cuvintele şi expresiile lui Coleman. Speră să ajungă acasă în după-amiaza asta pe la ora trei. care-i aşteptau într-o încăpere separată unde se jucau. Asta era! îl aştepta la „Luna Vînătorului Vesel". nu că ar fi condamnat băutura. şi se declară de acord să suporte costul combustibilului.

Cum aşa? întrebă bărbatul de lîngă ea. De astă dată părea foarte nerăbdător. inventează locuri cu nume ambigue. apoi din Soho spre Regent's Park şi Hampstead şi reuşi să scape de ea în aglomeraţia de pe Piccadilly Circus. pare un profesionist. dar fără codul de prioritate maximă. Să fi ieşit la suprafaţă legendara nerăbdare a familiei Brewster? Coleman era conştient că atitudinea lui ostilă faţă de Sir Geoffrey nu se justifica şi că acţiunile lui erau lipsite de logică. Dar fostul sergentmajor trebuia să-şi exprime loialitatea. Oare Roger înţelesese mesajul lui? O să vină la „Luna Vînătorului Vesel"? Sau toate eforturile lui fuseseră zadarnice? Coleman avea încredere în capacitatea tînărului Brewster de a înţelege şarada de la telefon. dornic să afle dacă au mai avansat sau nu în descoperirea lui Henshaw. strecoară tot soiul de amănunte şi lasă de înţeles că se vor întîlni din nou. . Fiul lui Daniel Brewster . nimic? -Absolut nimic.Da. traversînd oraşul de la Knitsbridge spre Grădinile Kensignton. spre Windsor. confirmă că va lua curînd legătura cu persoana respectivă. . .Pune întrebări camuflate. Semăna foarte mult cu tatăl lui. fu de acord colegul de la ascultare. Deci. Am să trimit banda sus. Oliver Coleman avea nevoie de acest răgaz pentru a se asigura că Sir Geoffrey nu-l urmărea. MI-5 împreună cu serviciile lui auxiliare era mult mai bine dotat pentru a-l căuta pe ucigaşul lady-ei Alicia decît un soldat pensionar şi un adolescent furios. cu speranţa că toată acea cursă nebunească prin oraş nu fusese degeaba.Sergentul ăsta major de la familia Brewster pare că şi-ar fi făcut pregătirea la noi.în sala de comunicaţii de la sediul MI-5. Părăsi rapid oraşul luînd-o pe şoseaua din nord. . cu o minte ascuţită şi o voinţă puternică. Roger era un băiat excepţional. Fostul sergent-major descoperi vehiculul de la Ml-5 la mai puţin de un kilometru de Belgravia . Coleman îşi plimbă „coada". dar fără să precizeze nimic.un Austin rablagit. femeia care monitoriza telefonul familiei Brewster din Belgravia îşi scoase căştile de pe urechi şi se întoarse către colegul de la pupitrul învecinat. Ce intenţiona să facă? Să-l caute pe Gerald Henshaw? Coleman ştia că Roger îl sîcîise tot timpul pe Sir Geoffrey cu întrebări. în rest. dar care lua virajele surprinzător de repede.

Sir Geoffrey i-a spus asta domnului Pryce şi doamnei Montrose. îţi mulţumesc foarte mult că ai venit.Pe asta m-am bazat şi eu.Dar nu înţelegi că MI-5 are oameni calificaţi şi că face tot ce poate pentru a-l descoperi pe nemernic. Coley. Telefoanele noastre sînt ascultate şi Sir Geoffrey m-a vizitat deja ca să mă prevină că o să încerci să iei legătura cu mine. . spuse Roger Brewster. de asta sînt sigur.pînă aici nimic nou.Da. Mă bucur că ai înţeles mesajul meu. după ce-l reperase pe Coleman într-un separeu din fundul încăperii. De ce i-ai făcut asta? Din cauza lui Henshaw? . dar după aceea m-am gîndit un pic şi l-am înţeles. ceea ce eu nu cred? . . -Cee? ' . Roger? Sir Geoffrey şi oamenii lui te protejau acolo. presupunînd că mai este încă în viaţă. Apoi el a spus că .Pe lîngă tîrfele cu care umbla. ştiu. cărturar. cam pe la ora unsprezece. nu vreau să-ţi provoc necazuri! . dar am înţeles că sînt şi trădători în MI-5. va afla curînd. Într-o seară. am scăpat de omul lui în Piccadilly. Coley.Nu-ţi face griji.Cred că ştiu unde s-ar putea afla Henshaw. sau persoana care ne-ar putea spune unde este. . . Roger apăru. Oricum ar fi. sau descoperise un amănunt pe care ceilalţi îl trecuseră cu vederea. trebuia să-i dea tot concursul. Totuşi.Ba da. Dacă Roger dorea să stabilească legătura cu fostul camarad de arme al tatălui său.La început am fost puţin derutat. Henshaw era beat şi se certau . . sportiv şi antreprenor . Gerry avea şi o prietenă la High Holborn. l-am auzit cu urechile mele! N-am vrut să risc şi să-ţi comunic telefonic informaţia pe care o am. dar nu discuta despre asta în afara familiei şi nici cu noi. băiete? . pe mintea ta clară. La ora trei şi şase minute. Mama aflase de ea.Ce informaţie. -Nici nu se putea altfel.O.. chiar şi de guvern.Mulţumesc. am trecut prin faţa uşii de la dormitor.era mai presus de orice.ofiţer. cu condiţia ca băiatul să-şi facă apariţia la cîrciuma Vînătorului Vesel. Coleman se întreba ce ajutor îi-putea oferi el? Doar dacă Roger Brewster aflase ceva special. trebuie să te întreb şi eu: de ce. .

Dar eu nu sînt tu. Tu însă ai în faţă toată viaţa. -Atunci. vreau să-mi dea mie socoteală pentru ceea ce a făcut. Asta m-a enervat. aşa cum am recunoscut şi faţă de Sir Geoffrey. . şi ulterior pur şi simplu mi-a ieşit din minte. . nu-l lăsa să ia Jaguarul. l-aş ucide pe Gerald Henshaw cu mîinile goale. Apăsă din nou şi din nou. sau cam aşa ceva. ţi-am răspuns.într-un fel. Nu răspunse nimeni. . . . Acum cîteva zile mi-am amintit însă de cuvintele mamei cînd s-a dus sus să stea de vorbă cu Gerry.. Eşti fiul celui mai minunat om pe care l-am cunoscut şi nu-ţi pot da voie să-ţi baţi joc de viaţa ta în felul acesta. Dacă vrei să răspund direct la întrebarea ta. băiete! .Adică vrei sa-l ucizi? Să-ţi distrugi viaţa pentru un ticălos ca Gerald Henshaw? . să se relaxeze puţin. Roger apăsă pe butonul din stînga sus. Mai întîi mă duc eu! Dacă e acolo. L-aş ucide încet. în noaptea cînd a fost ucisă. aşa că l-am urmărit şi am văzut unde s-a dus.Ăsta nu-i un răspuns. Mi-am amintit că mamei nu-i plăceau scandalurile. nu tu. „Cheamă-l pe Coley. băiete. intrară într-o hol cu uşi de sticlă şi se opriră în faţa unui panou cu butoane. -Nu.Nu ştiu. Bentley-ul încetini pe strada High Holborn şi se opri într-o parcare din apropierea blocului pe care îl indicase Roger Brewster. Sînt un om bătrîn care nu mai are mult de trăit. îl opri Roger. da. am să-l bat măr şi după aceea i-l cedez lui Sir Geof! -Aşa. spuse Roger privind vinovat în ochii fostului sergent-major.îmi amintesc că a apăsat pe butonul din stînga.Tu n-ai face la el dacă ai fi în locul meu? Mi-a ucis mama! . spuse Brewster cînd coborîră din maşină. . Asta este ce aş face eu.Pentru numele lui Dumnezeu.vrea să iasă. Urcară treptele. în chinuri cumplite.. dar fără nici un rezultat. spuse Oliver Coleman calm. şi de ce n-ai spus nimic despre asta pînă acum? . da! Acum putem să-i dăm drumul. Probabil că o să se ducă la prietena lui din High Holborn".Trebuie să mergem imediat la Sir Geoffrey cu informaţia asta.

Pe birou văzură o mulţime de hîrtii. domnule. Baden-Baden.erau simple invitaţii. Ne întîlnim în hol.A. Coleman intenţiona să predea totul lui Sir Geoffrey . .Coroana vă este recunoscătoare. domnule.un dormitor. Roger şi Olivei.numele erau înlocuite cu iniţiale.facturi. Apartamentul doamnei Symond era elegant mobilat. Nisa.. dar dacă vrei să verifici la MI-5 o să afli că sînt cine ţi-am spus. nu răspunde nimeni.Coleman începură să caute. aruncă o privire în living.Coley! strigă Roger Brewster. apoi se repezi în bucătărie. băiete? . Roger? . Timbrele indicau localităţi cunoscute: Paris. Coleman începu să le examineze . Roma. Fata aia. . Mai erau şi numeroase scrisori.Coleman. reviste şi bileţele menite să amintească celui care le scrisese de diferite angajamente şi întîlniri . . . .Unde eşti. continuă omul comandînd deschiderea uşii. spuse el. care stătea în picioare lîngă telefonul fixat în perete.Da. sigur. îi spuse: .N-a mai apărut de cîteva zile . Erau trei camere . nu e acasă? . ' . Serviciul de informaţii al Coroanei. un living şi ceea ce părea a fi un fel de bibliotecă -birou. Un carnet de însemnări şi un pix atîrnau de un lanţ mic. Lacul Como. Scrisorile ca atare nu spuneau nimic .asta era datoria lui'.în bucătărie. bineînţeles! Administratorul îi conduse spre ascensorul de la capătul coridorului.Uite. Puteţi intra. spuse Coley şi luă cheia. în partea dreaptă.Trebuie să verificăm.Hai să sunăm la Administraţie. .. Vino să vezi asta! .Dumnezeule mare.Da? răspunse o voce guturală în interfon. bineînţeles! strigă înspăimîntat managerul clădirii. care studia numele de lîngă butoane. .Ce este. Am aici cheia universală.Sir Geoffrey Waters. 339 Fostul sergent-major îi băgă repede sub nas o legitimaţie de la Puşcaşii regali şi i se adresă pe un ton autoritar: Apartamentul 8. Vin imediat. Ne grăbim îngrozitor. multe din ele primite de pe Continent. Vezi chestia . Symond. Coleman ieşi repede din birou. răspunse tînărul Brewster.

o să mă sechestreze iarăşi în Franţa. este.asta? Pe carnet sînt nişte însemnări făcute de cineva foarte furios. înt. tinere. . Amst. K-Gr. să zicem că o fată îţi dă un număr. înţeleg primele şi ultimele litere. Iar Surrey A. înt.. spuse Coleman. vine de la „Gracht" care în olandeză înseamnă „canal". Roger? . un aeroport din Surrey. Dacă nu găsim nimic. Cred că ai dreptate.. . mar.Ce părere ai. este vorba de vreun canal care începe cu litera K. fără îndoială. . .Cred că pe celelalte pot să le descifrez eu. NU trei cinci zero sînt numerele unui avion particular.Dacă te grăbeşti. Coleman luă foaia. înseamnă că ţi-ai îndeplinit misiunea. Amst.Unde vrei să ajungi? . . Iar K-Gr.P. Restul sînt nişte urme. -Asta pentru că pixul nu scrie în poziţie verticală. . Să presupunem că Gr. tot timpul îl înlocuim.Cred că trebuie să mergem direct la Sir Geoffrey şi să-i transmitem această informaţie. Ştiu asta de la mama.Toţi am făcut treaba asta. Surrey A. .P. şi mar. Acum o să scotocim tot apartamentul şi o să încercăm să găsim vreo urmă de-a lui Henshaw. înseamnă Amsterdam. Tînărul Brewster citea mai departe literele care apăreau. în scris dacă vrei.Dar dacă femeia se întoarce? . Coley.. trebuie să fie „întîlnire marţi". Domnişoara Symond probabil că se grăbea foarte tare. O să supravegheze foarte strict apartamentul şi dacă se .Ce crezi că poate să însemne asta? întrebă Rogers. rupînd foaia. o puse pe masă.NU Trei Cinci Zero. este probabil adresa din Amsterdam. altfel l-ar fi lăsat pe interlocutor să aştepte şi ar fi luat alt instrument de scris.. continui să scrii foarte apăsat şi după aceea ţi-l transcrii. care zbura deseori cu avioane particulare la întîlnirile ei cu ecologiştii. Probabil că sînte zeci de canale cu K şi sute de reşedinţe şi de birouri. eşti de acord? .Nu văd decît două litere şi trei numere. -A. dar degeaba. . apoi scoase un creion din buzunar şi începu să acopere uşor urmele. Avem şi noi unul la şcoală. .O să facem o înţelegere cu Sir Waters. nu.Asta nu m-ar întrista prea mult. Atît de furios încît aproape că a găurit hîrtia.

nu-mi vine să cred! .Da. . o să ţi se comunice şi vei fi adus imediat la Londra. luînd apărarea tînărului Brewster. . spuse Coleman. spuse Coleman ferm. -Nu mai poate fi vorba de Franţa.Se pare că nu era chiar atît de slăbită încît să nu lucreze pentru alţii. Dumnezeule. spunea că nu mai rezistă.Dar a fost fără îndoială o trădătoare. Iisuse. ai dreptate. că ne-ai pus pe toţi în pericol. A ieşit la pensie acum un an. Dar de ce vi se pare incredibil? -A fost angajata noastră. Apoi. mă duc înapoi în Franţa. spuse Waters calm. Gerald Henshaw a ucis-o pe mama.Myra Symond? îl întrerupse Waters. naiba s-o ia! Lucra la MI-6! Era una dintre cele mai pricepute în penetrarea reţelelor străine. Nici unul dintre noi nu ştia de această Symond. Sir Geoffrey Waters făcu eforturi supraomeneşti ca să-şi stăpînească furia. singurul care şi-a amintit de ea a fost domnişorul Roger şi cred că trebuie să apreciem acest fapt. nu trebuie să fii savant ca să vezi legătura! . . mesajele de pe computerul ei dovedesc foarte clar acest lucru. ca să nu spun mai mult. zise Waters.. nu e nevoie să mai spuneţi nimic.înţeleg.De unde era să ştim? protestă Waters. . . Roger.întoarce doamna Symond sau Henshaw. .. continuă Coleman. Am închis locul acela exact în momentul în care am aflat că .Da. această Symond are legături strînse cu Gerry şi mama este asasinată. spuse Roger. .Hai să căutăm! exclamă Roger Brewster. pentru că mama i-a înfruntat pe cei din Matarese. Aşa că tînărul nostru prieten v-a adus o informaţie în legătură cu o persoană despre care nu ştiaţi nimic.Sper că îţi dai seama.Dar băiatul v-a adus ceea ce cred că este o informaţie extraordinar de importantă. ai pus vieţile lui James Montrose şi a Angelei în mare primejdie. numai că noi nu-i putem vedea". . nu putea să aibă încredere în . De curînd cineva spunea: „Ăştia sînt peste tot. dar faptul că ştii aceste lucruri te face foarte vulnerabil. domnule. tinere. Oricînd poţi primi un glonţ în cap. După cum aţi recunoscut chiar dumneavoastră. o turnătoare. e cît se poate de limpede. acesta era numele mic de pe scrisorile care îi erau adresate. semnat Matarese.

.nu ştiu. . . Oamenii vorbesc şi alţi oameni ascultă.Dar mie mi-e foame! . dar un pas este totuşi un pas. strigă el în microfon. . domnule. Planul de zbor îţi va fi înmînat de un ofiţer de la MI-5. astea sînt ordinele. . N-am glumit.Îmi pare rău.Folosim un singur pilot şi un singur avion.Vă las pe voi la Heathrow. s-ar putea să facem un pas înainte. englezule. .Spre capul şarpelui. Domnul sergent-major are dreptate. -Foarte bine.îmi pare sincer rău. ne-ai adus informaţii preţioase. să nu fii prea aspru cu tine însuţi.ai dispărut. ai pus într-un foarte mare pericol vieţile celorlalţi. atît trebuie să ştii.Cum ajung acolo? . . care şedea împreună cu Leslie pe scaunele din spate. dar voi afla peste douăzeci de minute.Cred că glumeşti.Şi unde am să fiu trimis? întrebă tînărul Brewster. Am zburat cu piesa asta de muzeu de la ora patru dimineaţa şi acum este aproape cinci după-amiază! N-aş putea să fac şi eu o pauză. am întîlnire cu masa de seară şi cu patul din camera de hotel. aşa sper. pisicuţelor. a fost o zi istovitoare pentru sărmanul om. şi iau un călător anonim care are nevoie de un rezervor plin.în ce direcţie. . Că tot veni vorba. viră încă o dată spre stînga ca să ajungă la terminalul de pe pista diplomatică de la aeroportul Heathrow. .Spre sud. locotenente. -Ce s-aîntîmplat?întrebă Cameron Pryce. Coroborat cu ceea ce ai descoperit tu. Vreau să mă întorc la Londra înainte de miezul nopţii. Zvonurile se răspîndesc foarte repede cînd este descoperită o operaţiune guvernamentală secretă din altă ţară. domnule? . Deocamdată pot să-ţi spun doar atît: cred că am descoperit un agent Matarese aici. . dar eu nu fac decît să transmit nişte ordine. Spune cisternei de alimentare să vină urgent încoace şi să aducă şi pasagerul. la Londra. Locotenentul-major Luther Considine din forţele aeriene ale Marinei militare a SUA. încă nu putem pune mîna pe el.încă o dată îmi cer scuze. mai preţioase chiar decît îţi dai seama. încotro .Ei bine. de exemplu pentru prînz? .

Luther Considine îl privi furios pe străin. locotenente. spuse Considine. am mai auzit chestia asta şi altă dată. Am luat eu toate valizele. poate că ai putea să ne ajuţi şi dumneata. zise Cameron. continuînd să ruleze pe pistă. întinzînd mîna să ia plicul.Ce tot vorbiţi acolo? -Este codul nostru special. glumi Leslie. în timp ce Pryce. interveni Pryce. zise ofiţerul de la MI-5.Dacă nu mă înşel. . maşina noastră se află chiar în spatele cisternei. este un tînăr domn.Nu contează. . -Avem şi bagaje. :< -Mulţumesc. Leslie Montrose şi ofiţerul de informaţii se îndreptau spre maşină. . aşa mi-am închipuit şi eu. arătînd spre Pryce şi Leslie. spuse Leslie Montrose. Considine deschise geamul lateral al cabinei pentru a-l auzi: -Ai aici planul de zbor.Da. doi mecanici desfăşurară rapid furtunul de alimentare în timp ce un al treilea bărbat în haine civile se apropie de avion. Mulţi chemaţi . .Mulţumesc foarte mult. spuse Considine. nu spăl rufe şi. . -Acesta trebuie să fie domnul sau doamnaAnonimus. Dar de ce naiba trebuie să fiu tocmai eu ăla? . . spuse Cameron.Aş prefera un prînz. spre un loc izolat.Nu spăl geamuri. un alt vehicul cu geamurile camuflate se apropie în mare viteză de avion. ştii cui trebuie să te adresezi. . O cisternă apăru în viteză dintr-un hangar. prietenul nostru este puţin stresat. Luther. Studiază-l şi dacă ai întrebări. spuse Cameron. eşti cel mai bun. -Poftim? făcu ofiţerul. pentru informarea dumitale. . .Da. cap de cifru. colonial. copii. Puişorule. Vă rog să veniţi cu mine.Locotenente. De aceea te-au ales. Uite şi marfa dumitale. interveni şi Leslie.. Luther rulă pînă la capătul pistei de aterizare. adăugă el.Eşti cel mai bun. Hai să mergem. .puţini aleşi. nu fac nici pe Scufiţa Roşie din filmele alea vechi.Doamna colonel ţi-a spus de ce. Mişcările de la sol erau perfect sincronizate.

la bătrînul Coleman. Cred că vom avea nevoie de BeowulfAgate. . numit Carnation Cross International. însemnarea din carnetul Myrei Symond. încuviinţă Sir Waters ridicînd vocea. Se aflau toţi în biroul lui de la MI-5. Dar cel de la Amsterdam. . -Amsterdam. ce bun eşti! exclamă Leslie. continuă Geoffrey Waters. ceea ce era şi mai important. -Nu chiar. O femeie din High Holborn. dr.Bineînţeles. Pierre Froisard. Le arătă apoi scrisorile şi. Cameron. 942 de spitale non-profit din Statele Unite. Franţa. măi. dar am încercat să-i analizez opţiunile. nu omul care deţine puterea reală şi totală. aşa cum ai presupus. Trebuie să fie altcineva în spatele lui. Prin ceea ce nu se poate califica altfel decît ca o mişcare ce a uluit comunitatea medicală. fără ajutor? Trebuie să fi avut un motiv foarte întemeiat ca să fugă de acolo şi să se întoarcă aici. Proiectul universal. despre care noi n-am ştiut nimic. Ce putea face singur.. un birocrat. Ai avut dreptate. după ce se aşezară pe bancheta din spate a maşinii. . a devenit realitate. Mexic. pentru că. Aflat în mîinile particularilor şi dispunînd de . Pryce! Capul şarpelui trebuie să fie la Amsterdam! .pare. a dat următoarea declaraţie: „în sfîrşit.Măi.în sudul Spaniei. S-a dus la Belgravia. Geof. Purtătorul de cuvînt al consorţiului. nu avea cui să se adreseze. Canada. aşa este. este numai un manager. NEW YORK TIMES COMUNITATEA MEDICALĂ ULUITĂ Peste nouă sute de foste spitale non-profit au fost vîndute unui consorţiu New York 26 octombrie.Oricum. care coordonează toată această mîrşăvie. proprietatea unuia dintre colegii noştri participanţi la rebeliunea bascilor. Dar unde îl duc? . -A avut. la o fermă. un vechi vis al medicilor. măi. Olanda şi Marea Britanie au fost vîndute unui grup medical cu sediul la Paris. Ai putea să-mi faci şi mie o favoare? Trimite-l pe Scofield încoace. cum îi spunem noi.Roger Brewster? şopti Leslie. Amsterdam reprezintă prioritatea noastră.Aşa se . Sir Geoffrey le povesti ce descoperiseră ei şi ce le spusese Roger Brewster.

spre binele lumii civilizate. altfel nu primiţi nimic?! Am văzut destule companii de asigurări care gîndesc în felul acesta.comunicaţii instantanee la scara întregului glob. căruia i-am consacrat ani îndelungaţi şi sume considerabile a devenit realitate. spuse Scofield. USA.faceţi aşa. Proiectul universal." Ca răspuns la declaraţia dr. Froisard. UK. Am intenţia să iau legătura cu ele mai tîrziu. iar Toni încîntată că se afla din nou la Londra. spuse ea. atîrnînd în dulap ultimele haine scoase din valize. Oare cretinii [cuvînt şters] dorm în post?" Răspunsul la întrebarea senatorului Blair este foarte simplu. indiferent unde ar opera. Bray era epuizat de călătoria transoceanică.Transmite cele mai bune urări din partea mea tuturor cîrciumilor. Kenneth Burns. FRANŢA etc. De aceea." Senatorul Thurston Blair din Wyoming şi-a exprimat şi el dezacordul: „Cum de s-a întîmplat aşa ceva? Avem legi antitrust. Conglomeratele internaţionale trebuie să respecte numai legile anumitor ţări în care operează. proiectul va îmbunătăţi considerabil calitatea serviciilor medicale. renumit chirurg şi oncolog englez. Dacă într-o zi ne vor spune .C.C. legi împotriva intervenţiei străine. CC. dr. Punînd la dispoziţie resursele. care îşi scosese pantofii şi se întinsese fericit pe pat. se poate presupune că Carnation Cross se va numi C. cînd operează în Anglia. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că se concentrează'atît de multă autoritate în atît de puţine mîini. . a declarat: „Depinde încotro se îndreaptă. De aceea. în aceste condiţii nu mai există nici o posibilitate de alegere. Aceste corporaţii internaţionale aduc beneficii uriaşe ţărilor gazdă. în clipa aceea sună telefonul. tot soiul de legi care interzic acest gen de lucruri. Ford este Ford U. Philips este Philips USA.K. informaţiiile şi experienţa noastră vom face totul la cel mai înalt nivel de calitate. . -Am de gînd să ies şi să hoinăresc pe străzi. C. iar Standard Oii este peste tot Standard Oii. Brandon Scofield şi Antonia se instalaseră în apartamentul lor de la Savoy.

Geof. -Da. îl ştiu. într-o sală de şedinţe a serviciului MI-5. domnule Gură-Bogată. fetiţo! . Bray. dar ceea ce avem de discutat nu suportă amînare. După ce terminară cu saluturile şi îmbrăţişările de rigoare.în mod normal n-aş îndrăzni să-ţi întrerup odihna de care ai atîta nevoie. Geoffrey la telefon! Nu te-am auzit de un veac. Mai eşti acolo? . -Accidente de astea se pot întîmpla oricînd. Se întoarse apoi cu scaun cu tot spre Pryce şi Leslie care povestiră ce li se întîmplase la Lacul Como. . dar la exterior nu s-a schimbat nimic în ultimele cîteva sute de ani. Waters îi informă pe toţi cu ultimele evenimente. dar lăsă amănuntele pentru mai tîrziu. cei cinci se aşezară în jurul unei mese.E chiar atît de important încît nu putem discuta în timp ce eu stau întins pe pat? . Ajungem acolo în douăzeci de minute. aşa e. Dacă nu-mi spui aşa. îi întinse receptorul lui Brandon. -Avea o arhitectură frumoasă.Cred că ştii răspunsul.Da. . or să te decapiteze. ai ceva împotrivă dacă dorm şi eu cîteva ore? .Răspund eu. Cameron şi Leslie sînt cu mine. caldă.Interiorul n-ai să-l recunoşti. dar ţi-l dau la telefon. Nemernicul este acolo? . Prinţul ne reaminteşte tot timpul treaba asta.Cam de douăzeci de ani. Apropo. nu l-aş mai şti. spuse Scofield. -Are nevoie de cît mai multe aplauze. iubita mea. ridicîndu-se şi aşezîndu-se pe marginea patului. cînd o să mă întîlnesc cu tine faţă în faţă trebuie să-ţi spun „Sir Geoffrey"? -Numai cînd sînt şi alţii de faţă. mormăi Scofield. sigură din toate punctele de vedere. bătrîne. .. Am aflat că acum eşti Sir Geof. -Alo? -Antonia. Nu suportă chestia cu fusul orar. spuse Antonia şi se duse spre telefonul de la capul patului. inclusivmodul în care îi ajutase Don Silvio Togazzi. -Bună. iar eu trebuie să mă fac că aplaud.Este şi nu este. chiar şi în meseria noastră. căci s-au băgat bani zdraveni. întîlnirea fu scurtă. inclusiv cu acţiunea tînărului Brewster. dar marcată de grabă.

în orice caz. de vulnerabilitate.Eşti prea amabil. Geof. spuse Waters chicotind.. reprezenta singura. iar Gură-Bogată ăsta de aici prim-ministru. . . . Fără îndoială că Charlie Paravacini a construit o organizaţie puternică şi eficientă. . nu să aruncăm în haos industria globului.Am putea să-i rugăm pe copii să nu se mai joace cu găletuşa de nisip? interveni Leslie pe un ton ferm. . .Dacă e aşa. . o întrerupse Brandon. cît mai adînc.Scormonind mai departe. interveni Scofield. Aşadar. Lumea a înnebunit! . am mai aflat însă că există şi un cardinal Paravacini la Vatican. spuse Scofield. spuse şeful de la MI-5..N-am ştiut că există aşa ceva. Cînd o să strîngem suficiente dovezi referitoare la o conspiraţie la scara întregii planete în interiorul ţărilor industrializate. .Şi cum poţi să faci asta fără să-i dai pe ei în vileag? . Toni.Asta nu avem de unde să ştim. interveni Leslie. întorcîndu-se către ofiţerul de la MI-5.Dumnezeule. Togazzi a devenit „Don".Nu ştiu dacă se poate vorbi chiar de o prăbuşire. Cam. adăugă şi Cameron. poate că organizaţia nu s-a prăbuşit. dar poate că nu cea mai profitabilă. .Este şi aceasta o modalitate.De acord. O să tăiem capetele şarpelui şi o să lăsăm trupurile să se încolăcească unele în jurul altora şi să se stranguleze reciproc.. Cum putem să-i scurtcircuităm pe Matarese fără să-i demascam? . Probabil că ai urmat cursul de poetică de la Harvard. ai devenit de-a dreptul poetic.putere reală din zonă.. . trebuie să presupunem că ramura italiană a lui Matarese s-a prăbuşit.Ce vrei să spui? întrebă Antonia. dar este oricum în derivă şi foarte vulnerabilă. răspunse Sir Geoffrey. putem să lovim.Vai de mine.Cum? Dîndu-i în vileag? întrebă Scofield ridicînd din sprîncene. n-a delegat aproape nimic din puterea sa. cred că Toni are dreptate. îi răspunse Pryce. băiete. După cum susţine Togazzi. Geof este „Sir"! Probabil că Silvio o să devină regele Italiei. . -Noi vrem să eliminăm clanul Matarese din finanţele internaţionale. şi noi de asta avem nevoie.

în afară de afacerea cu Atlantic Crown.probabil din ce în ce mai repede. cu pomeţii proeminenţi se citeau surpriza şi teama. zvelt. Brandon! exclamă Waters. . şi chipul lui exprima panică. cu picioarele disproporţionat de lungi faţă de partea superioară a corpului. despre care ştim că făcea parte din organizaţia Matarese.Patru dintre personajele cele mai importante. şi purta un costum destul de elegant. din Londra. funcţionar superior la Foreign Office. combinate cu datele oferite de calculatoare referitoare la cele mai importante fuzionări. privind înapoi. care chipurile nu ştiau unele de altele. Waters aprinse lumina şi spuse: .. Se mai uitase de două ori în urmă. Alte imagini îl arătau tot fugind. Ultima imagine îl arăta dînd colţul.Chiar şi eu am fost impresionată. s-au întîlnit după discuţia cu Bray la un restaurant din New York.Am să-ţi răspund la această întrebare după ce îl ascultăm pe Brandon. Oamenii lui Frank Shields i-au fotografiat de la distanţă. Trecu apoi în spatele unui proiector aflat la capătul mesei şi îi dădu drumul.. Sir Geoffrey se duse spre fereastră şi închise obloanele veneţiene.Acesta este omul care a fugit din apartamentul Amandei Bentley-Smythe. recunoscu Toni. în colaborare cu Frank Shields. zise Bray. Acum am să vă informez şi eu în legătură cu situaţia de aici. l-au ajutat să tragă anumite concluzii care i-au permis să conceapă o acţiune specială la un hotel din New York. ce alte progrese ai mai înregistrat? . .Spune-le. Ea ţine evidenţa şi o să vedeţi că n-am de ce să vă las să-mi denigraţi eforturile.* . Pe chipul lui osos. În momentul de faţă se află sub supraveghere. deşi lumina slabă a înserării nu îi stînjenea. despre care ştim cu toţii şi pentru care trebuie să te lăudăm. Materialele pe care le-a găsit şi le-a fotografiat el din dosarele de la Atlantic Crown. .fotografia unui bărbat care alerga de-a lunguî unei străzi din Londra. L-am identificat: este Leonard Fredericks. bătrînă carapace. întorcîndu-se către Antonia. preluări şi eliminări prin cumpărarea cotelor părţi. Era relativ înalt.. Dă-i drumul. chiar dacă nu ne convine. iar telefonul lui este ascultat. iubito.Bravo. Antonia le explică apoi că soţul ei stătuse de vorbă cu paisprezece posibili reprezentanţi ai clanului Matarese din cele mai importante domenii de afaceri din SUA. pe ecranul alb apăru prima imagine . .

. Distrugînd legătura. . Am să devin un vajnic şi devotat membru al clanului Matarese. . Ei bine. asta e foarte simplu. . interveni Leslie.Parcă îl aud vorbind pe Beowulf Agate. E ca şi cînd ai strica busola electronică a unui pilot pierdut în munţi. Taleniekov şi cu mine am ajuns de mult la concluzia asta. răspunse Scofield. Comportamentul uman este cam acelaşi peste tot. ce urmează să facem. Totuşi. După ce legătura lui cu realitatea va fi ruptă. insistă Brandon. las-o baltă. Dumnezeu mi-e martor că posed suficiente informaţii pentru ca acest mesager să fie cît se poate de credibil. Dacă la Amsterdam se află un şarpe mare.Dar Fredericks nu-i decît un intermediar. O cheie am putea găsi. . dar. ce speri să afli de la el? întrebă Cameron. -Ai fi putut găsi o metaforă mai simplă. pentru sine.Şi de ce nu-l aducem aici să-l chestionăm? întrebă furios Pryce. . noi considerăm că este un contact foarte important al organizaţiei Matarese.vor fi izolaţi. Trădătorul nostru. în primul rînd pe acesta trebuie să-l identificăm.sau ea . în K-Gracht-ul pe care l-am găsit în apartamentul Myrei Symond. iar la Foreign Office nu face mai nimic.De ce. în esenţă.Cred că ştiu ce vrea să spună. el . nu-i nimic misterios aici.Beowulf Agate are o viziune. vorbind.Şi eu la fel. Să-l lăsăm pe acest arhitect al clanului să creadă în continuare că deţine în întregime controlul acţiunii. nu avem cum să ajungem la şef. . spuse calm Geoffrey Waters. ai dreptate. . . eventual. deşi nu-mi face plăcere să recunosc că are dreptate.Haide. Bray? . Geof. Leonard Fredericks va întîlni un emisar de la Amsterdam. în clipa aceea vom sparge cercul Matarese. Sanctitatea voastră? -Nu sîntem destul de aproape. Toţi îl priviră perplecşi.Pentru că ar trimite un mesaj pe care nu vrem să-l transmită! exclamă Brandon.O.Liniştiţi-vă cu toţii. parcă. este cît se poate de simplu. . tinere. . spuse şi Cameron Pryce. spuse Cameron Pryce calm.Nu a mai luat legătura cu nici o persoană importantă în ultima vreme.

. în plus. Ar trebui să fiu puţin mai inventiv. Eu am primit o scurtă biografie a ta. adică la mine . Aş fi putut să te descopăr într-o mulţime de oameni dacă aş fi avut nevoie.„Limitată" aşa este? . aşa e? Iar ţie. Atît eu.Nu ştiu.. fişiere. a recunoscut că ai merite deosebite. .îmi displace să te laud. zîmbindu-i lui Leslie. -Nu tocmai. .Şi cum crezi că ai să te poţi descurca cu treaba asta? întrebă stupefiat Sir Geoffrey. văd cum reacţionează el. doamnă colonel? . . cîţ şi Ev. la fel şi Ev Bracket. trebuie să-ţi spun că problema mea este rezolvată.Presupun că nu aţi luat legătura cu nici unul din agenţii Matarese. ascult ce răspunde. -Nu mă cunoaşte şi singurele fotografii ale frumosului meu chip au cel puţin douăzeci de ani vechime şi se află în dosarele CIA. .Erau informaţii mai mult decît suficiente. Frank Shields a recunoscut că există un om al lui Matarese în cadrul CIA! -Am să răspund mai întîi doamnei locotenent-colonel. toate referirile la preacredinciosul tău. dar reputaţia ţi-a luat-o cu mult înainte. atunci cînd te blestema.Şi.în plus. . n-o să fie greu pentru oamenii lor să ia urma celor care au fost la Chesapeake şi la Peregrine. adăugă Leslie.Ceea ce ni s-a ordonat. . îl întrerupse Leslie. vorbea admirativ despre tine. 350 . depinde ce carte îmi pică: fac o afirmaţie. pun o întrebare. aşa că n-are cum să mă descopere. spuse Cameron.Bineînţeles că nu. Pot obţine foarte uşor semnalmentele tale. Erau informaţii confidenţiale.Şi ce ai făcut cu acest material prescurtat. iubirea mea. în secunda în care Mijitul a aflat de la Cam că m-a găsit pe Inelul 26. fotografii etc. La fel şi pe Toni. Chiar şi Paravacini. un italian. -Nu le-a mai văzut nimeni altcineva? . Dacă el.dosare. trebuie să fii convins că toţi membrii europeni ai clanului Matarese ştiu cine eşti şi de ce eşti în stare. adăugă Antonia. De regulă.au fost scoase din arhivele Agenţiei şi şterse din computere. lucrurile astea merg din aproape în aproape pînă ajung undeva. spuse Brandon. E ca un fel de tenis mental. .

probabil.Dar trebuie să înregistrez întrevederea. Ceea ce vreau eu să spun este că. Numele bancherului esteAndrew Jordan. clătinînd sceptic din cap. Geof. dar aranjează-mi întîlnirea. prietene.Te rog. . Acuzaţia era o aberaţie. -Atunci să cer o lămurire? . totuşi. Gazda.Sigur că nu eşti deloc tîmpită.Pot să pun cîteva întrebări? .. director adjunct al Biroului pentru negocieri economice cu Europa din cadrul Foreign Office-ului. dar învăluită într-un limbaj pseudo-academic devenea acceptabilă pentru cei din sistemul birocratic. . exagerate. .Şi cam ce ar trebui să fac. în ciuda şarnului meu. foarte limitate şi. ocoli biroul şi îl salută plin de entuziasm pe reputatul bancher american.Cînd o face plopul pere şi răchita micşunele. . eşti un ofiţer admirabil. Sir Geoffrey? -Trimite un memoriu. indiferent ce informaţii ar deţine clanul Matarese despre mine.Sînt sigur că nu mi-ai fi cerut aşa ceva dacă nu era o chestiune importantă. precum şi a anumitor talente în mînuirea armelor sînt. un american oarecare de vreo şaizeci şi ceva de ani. . alias Beowulf Agate. cu siguranţă. . fu introdus în biroul lui Leonard Fredericks de către o secretară. E ca şi rezolvată. a fost pusă la punct în cel mai desăvîrşit secret de Sir Geoffrey Waters. fără întrebări. bătrîne. . ca şi cînd ai afirma că vacile produc whisky. . este o operaţiune strict secretă. care se plînsese serios de politica Foreign Office-ului în domeniul acceptării unui nivel superior al ratelor de schimb din Europa faţă de cele ale Băncii Mondiale. întîlnirea cu Leonard Fredericks. un bărbat înalt şi zvelt se ridică din fotoliu. iar ţinta noastră Leonard Fredericks.înregistrează ce vrei. cunoscut de întreaga comunitate a serviciilor de spionaj pentru talentul lui în astfel de acţiuni. nu sînt tîmpită. Andrew Jordan. Oficial era vorba de o întîlnire a unui funcţionar superior de la „Negocierile cu Europa" cu un renumit bancher american. -Ajută-mă. înţelegi? Nu putem să ne compromitem.Ţi-am spus.îmi pare rău. acestea sînt. spuse Scofield. spuse Cameron. Brandon.

-„Leul Sfîntului Gheorghe". . Momentul era cum nu se poate mai bine ales.. -Poftim? . am douăzeci şi şase în diferite puncte ale Statelor Unite. dacă nu aveţi nimic împotrivă. .Doar cunoaşteţi modul în care lucrăm. nu prea văd ce am putea face noi.Haide. El se aşeză la o masă foarte aproape de intrare şi îl aşteptă pe Fredericks. pe scurt. eu mai am puţină treabă. Leonard. . Preferaţi să discutăm acolo? . acesta ar fi cel mai bun răspuns. Directorul adjunct de la Foreign Office intră cu o servietă diplomat în mînă. La vreo două intersecţii de aici este un bar. făcînd semn chelnerului. spuse omul care se numea Jordan. minimum de lumină şi maximum de fum.în circuit. spuse Jordan.cine lucrează? . mulţumesc. Duceţi-vă înainte. Plîngerea este o aiureală.Un gin şi apă tonică. consimţi funcţionarul. şi trebuie să recunosc că aveţi dreptate. Scofield dădu comanda şi Fredericks continuă: . Ne întîlnim acolo peste o jumătate de oră. Ştiu eu cum sînt birourile astea. spuse Beowulf Agate. vă aduc ordine de la Amsterdam. începu să vorbească.Am studiat plîngerea dumneavoastră. Totuşi. alias Scofield. străbătu spaţiul mic şi se aşeză în faţa lui. spuse Leonard Fredericks. Cum crezi că aş fi ajuns la tine dacă nu m-ar fi ajutat Amsterdamul? • Chelnerul se întoarse cu băutura comandată pentru Fredericks.Nu sînt sigur că e bine să ne întîlnim aici. Vreau să vă simţiţi în largul dumneavoastră.Da. . Ce beţi? .Atunci vom discuta acolo. Ochii funcţionarului se măriseră de uimire şi de frică. „Leul Sfmtului Gheorghe'*' era o cîrciumioară tipic londoneză: mobilă grea de lemn. „Leul" şi mai nu ştiu cum.Ce-ar fi să luăm ceva de băut? O să avem nevoie. Privi nerăbdător înjur căutîndu-l pe americanul care nu voise să stea de vorbă cu el la birou. o văgăună numai bună pentru cei ca Brandon Alan Scofield. în timp ce deschidea servieta. .Ceee? . un fel de cîrciumioară cum îi spuneţi dumneavoastră. sîntem de aceeaşi parte. domnule Jordan.Ce vreţi să spuneţi cu modul în care lucrăm . îl descoperi.

să-l cauţi pe Guiderone? . nu mai avea nici un fel de îndoieli.Nu l-am căutat eu... Fredericks intrase în panică. Deci este în viaţă. .Cine ţi-a spus asta? . Plîngerea poate fi o aiureală în sine. domnule Leonard.Focurile.Chelnerul se îndepărtă şi. trebuie să recunoaştem. liderul mişcării noastre! . n-ai decît să verifici pe computer.Acum e rîndul meu să te întreb. .Care nu mai este chiar aşa de îndepărtat.Nimic. -De pe K-Gracht?.. Cum se face că ştii data obiectivului nostru? Este strict secretă. .. spuse Jordan-Scofield liniştit.Ce zvonuri? . cine altul! L-am plimbat prin Londra şi i-am arătat absolut totul. dar o mulţime de bancheri de dincolo de ocean o iau în serios. de la agenţii noştri de încredere.. Eu am strîns toate lucrurile din birourile noastre de laAtlantic Crown şi le-am expediat la Amsterdam.. Eu sînt de acum înainte singurul dumitale curier.Pentru început. Şi ce ţi-a dat dreptul.. iar eu sînt bancher.ăăă. îl întrerupse Fredericks. . murmură Brandon abia auzit. înainte ca trădătorul să apuce să scoată o vorbă. am auzit nişte zvonuri prin Amsterdam. eu şi nimeni altcineva. va dura cîteva zile şi fiecare zi ne va aduce mai aproape de obiectivul nostru. Dar mai sînt şi altceva. .. Primesc instrucţiuni de pe K-Gracht din Amsterdam.de pe K-Gracht? .Păi de unde? spuse Beowulf Agate nepăsător.Am auzit .Şi ce ordine aduceţi de la Amsterdam . . -Julian Guiderone? Acum era rîndul lui Scofield să fie uimit. vrînd probabil să sublinieze importanţa persoanei sale. . m-a găsit el pe mine prin intermediul celor din Amsterdam! Cum aş fi putut să-iiau la întrebări? Este fiul Ciobănaşului. să nu mai iei sub nici un motiv legătura cu centrul. .Guiderone.Ce aţi spus? . Am creat în mod special problema aceasta la Foreign Office. Scofield spuse: . focurile de la Mediterranean.. Chipul lui Fredericks se alungi..Foarte ingenios.. numai cîţiva dintre noi o cunoaştem. Frica domina neîncrederea..

îi ştii pe Swanson and Schwartz? .El Vorbeşte cel mai mult dintre cei de acolo. Am fost de multe ori la ei . puse receptorul în furcă şi se întoarse spre Stuart . dar devotamentul este mai important.Resurse? Banii sînt un lubrifiant necesar. Domnul Guiderone a menţionat în repetate rînduri că Amsterdamul a devenit prea înfumurat. pentru Amsterdam. Andrew Jordan. spuse el.Crezi în mod sincer că poate depăşi Amsterdamul cu toate resursele lui? . Explică-le că ai primit instrucţiuni. ci mesagerul domnului Guiderone. Julian a avut dreptate. . Mi-a spus că eşti foarte bun.Bineînţeles! Trădătorul chicoti flatat. Julian o să se înfurie dacă le spui de mine. . La rîndul lui. realmente foarte bun şi că putem avea deplină încredere în dumneata. sorbi din gin şi se aplecă în faţă. dar nu pomeni de mine. .Ce părere ai despre Wahlburg şi Jamieson Fowler? -Bănci şi servicii. coborînd tonul ca şi cînd ar fi vrut să-i comunice un secret: Cred că încep să înţeleg. îl întrerupse Scofield. spuse Scofield calm. Dumnezeule mare. să nu mai iei legătura cu Amsterdamul şi întreabă-i dacă şti u ceva în privinţa asta. privindu-l direct în ochi pe Fredericks. Ia legătura cu ei şi spune-le ce ţi-am spus eu. înţelegi anvergura evenimentelor. Aşadar.Foarte bine. A recunoscut că are o avere imensă. ceea ce-i mai important. -Aşadar. dintr-o sursă anonimă. .. .Ca de obicei. de fapt asta este ceea ce se întîmplă acum. funcţionar superior la Swanson & Schwartz. bazată pe moştenirea baronului Matarese. Albert Whitehead.. fără contacte la scara întregului glob. -Atunci îl cunoşti pe avocatul Stuart Nichols? . Guiderone poate să retragă în orice clipă toată autoritatea Amsterdamului.Iar eu trebuie să-ţi repet că eşti foarte receptiv şi înţelegi foarte repede. dar a spus că acest lucru este irelevant fără o strategie sănătoasă. asta înseamnă... de fapt nu eşti curier de la Amsterdam.. este firma de brokeraj a lui Albert Whitehead. . Scofield se aplecă puţin peste masă.Din New York? Sigur că da. fără o tactică eficientă şi. a spus-o întotdeauna foarte clar.Julian o să fie încîntat de receptivitatea dumitale. aşa e? Dacă nu trebuie să mai iau legătura cu Amsterdamul.

Janet? . Nu minte. . Cele şase pagini erau transcrieri ale unor convorbiri particulare la telefoane despre care se credea că nu pot fi ascultate. Soneria de pe biroul lui Whitehead sună. alias Andrew Jordan. . Pentru dispozitivele de ascultare ale guvernului nu fusese o problemă să anihileze instalaţiile de protecţie ale telefoanelor comerciale. Erau expresii de nedumerire amestecate cu curiozitate şi nelinişte şi destul de multă teamă pentru direcţia pe care o lua „întreprinderea". Stuart Nichols. Cu cine am întrevederea? Nu cred că mi-ai spus. -Serios? Whitehead îi aruncă o privire avocatului care încremenise. avocatul firmei de brokeraj. 28 Directorul adjunct Frank Shields deschise plicul pe care era scris numele lui şi indicaţia Strict confidenţial şi îşi aruncă în fugă privirile pe text. Nici eu nu cred că m-aş fi descurcat mai bine. Toţi păreau descumpăniţi de ordinul de a evita Amsterdamul. . Limbajul folosit de toate părţile implicate părea aproape clar. alias Brandon Alan Scofield. era programată de ieri. . aşa că nu am apucat. care îi costaseră mii de dolari. Leonard nu face absolut nimic fără ordin.E timpul să mergeţi la întrevedere. erau cu adevărat impenetrabile. Telefoanele aparţineau lui Albert Whitehead. . confirmînd că sigiliul nu fusese atins şi se întoarse la biroul lui unde începu să citească cu mare atenţie.Dumnezeu ne e martor că ai încercat să afli.O. conveniră să se reîntîlnească . Stu. care închidea cel de-al doilea receptor. domnule. Benjamin Wahlburg şi Jamieson Fowler. ca nişte conspiratori amatori. Acesta apăsă pe butonul interfonului şi vorbi.Nichols. A.Şi mai e ceva.Ei bine. Semnă de primire pentru curier. cei patru membri ai clanului Matarese care se întîlniseră în micul restaurant izolat de la marginea New York-ului cu William Clayton. pe care îl numeau. îmi amintesc.Eraţi în întîrziere pentru dejun. alias BeowulfAgate. da. doar că dialogurile lăsau impresia că personajele se întrebau totuşi dacă liniile lor telefonice.Da. Oricum.Ce se întîmplă. aici e vorba de fapte şi atît. Stu? Ce naiba se petrece? . Janet? -Domnii Benjamin Wahlburg şi Jamieson Fowler. . cine este.M.

Geof. Te rog să mă crezi.peste două zile la un hotel mic. . încît adesea trecem cu vederea posibilitatea unei abordări directe. elegant şi exclusivist în oraşul Bernardsville. s-au calificat. -Ai ceva noutăţi. -Atunci stai cît e nevoie.Te rog să mă ierţi. da. mai am puţin de lucru. . Brandon nu ia în seamă complicaţiile misiunii sale secrete şi îşi învăluie victima repede. . cinci candidaţi ai lui.Aceeaşi problemă. . răspunse Shields.Dar poate constitui şi o cale rapidă de a se deconspira. Vezi că e pe plită.Probabil mai simplu decît ne închipuim. pentru noi. fapt ce nu constituia o situaţie ieşită din comun.De acord. iar avioanele lor particulare trebuiau să aterizeze pe aeroportul Moristown. şi plasă microfoane peste tot. Gwyneth. tipii au intrat în panică. Sîntem atît de preocupaţi de caracterul secret al misiunilor noastre. Mai vorbim. . Companiei Genesis i se puseseră la dispoziţie patru mici apartamente şi o sală de şedinţe. bătrîne? .Bună. .în linii mari.Cum naiba a reuşit? exclamă Sir Geoffrey. spuse o voce în engleză.Securitatea internă. Rezervările urmau să fie făcute în numele companiei Genesis.Mai pune încă o pană la pălăria lui Scofield. secţia CIA care se ocupa de infiltrări.. O echipă a direcţiei sosi cu avionul la faţa locului. înainte ca aceasta să se dezmeticească. Direcţia pentru operaţiuni. . spuse Waters. aşa că îi telefona soţiei sale. Sir Geoffrey aruncă o privire la ceas. Frank. acum. dragul meu. Frank Shields ridică receptorul telefonului „steril" şi formă numărul lui Geoffrey Waters de la Londra. . sînt eu. Bucătăreasa o să-ţi lase mîncarea caldă. . cea despre care nu poţi să discuţi?. iar întârziase la masă.Da. aflat în apropiere. din statul New Jersey. . draga mea. se pusese pe treabă fără să ştie ce obiective se urmăreau. Geof. şi-au aranjat o întîlnire care va fi ascultată în întregime de ai noştri. de fapt. Cei patru. Primii patru sînt siguri. . Indiferent ce rol ar juca. nu şi pentru Beowulf Agate. ai grijă cum ridici capacele.

Oricînd doriţi.Noi sîntem alţii.S-ar putea să prefer să fiu împuşcat. pentru a evita întâlnirea cu cumnatul lui cel puţin pînă în dimineaţa următoare. nu contează de cine. Acesta trebuia să alerge spre vehiculul blindat care aştepta parcat după colţ.Oricum trebuie să am grijă de Clive. . nimic. Luă receptorul interfonului şi ceru legătura cu bodyguarzii lui. . la Simpson. Omul o luă la fugă şi în aceeaşi clipă o limuzină neagră ţîşni de după colţ. . hai să mergem. . domnule? -A. Bodyguarzii se repeziră afară.îmi pare rău. cu armele pregătite. Foarte bine. . domnule. . eu cred că multe din aceste măsuri de precauţie nu sînt neapărat necesare. Waters închise telefonul.. sînteţi invitaţii mei.Mulţumesc.Ce aţi spus.Vă mulţumesc încă o dată. un bărbat uriaş. şopti Sir Geoffrey. nu. iar noi ne aflăm aici pentru a preveni punerea în aplicare a acestei ameninţări. Primii doi bodyguarzi căzură. Clive e distrus. Sentinţa de condamnare la moarte a lui Carlo Paravacini nu putea fi trecută cu vederea. Ordinele noastre precizează să vă ducem direct acasă şi să aşteptăm acolo pînă ne vine schimbul. zise Waters. . domnule. gîndindu-se unde ar putea să ia masa de seară. Şeful echipei se aruncă peste Geoffrey .S-ar putea să mai întârzii. Am să-l instalez într-una din camerele pentru oaspeţi. Se auzi răpăitul sacadat al gloanţelor. ai cărui umeri largi şi vînjoşi întindeau la maximum ţesătura uniformei.. să zicem. spuse şeful unităţii. . Cei trei bodyguarzi sosiră îmbrăcaţi în ţinută de camuflaj.Mulţumesc! Ca să fiu sincer. ca să luăm masa de seară? Evident. spuse şeful. Gwyn. Toate acoperişurile din zona aceasta au fost verificate şi asigurate. cu geamul din stînga coborît.. îmbrăcîndu-şi sacoul. Ar fi împotriva regulamentului dacă ne-am opri undeva. şi îmi cer scuze. Deschiseră uşa din dreapta de la intrarea MI-5. -Nu-i nimic. ocupîndu-şi poziţiile în stînga şi în dreapta. Viaţa unui om este ameninţată. . prinde-i pe ticăloşi. cu armele trecute peste umăr şi şepcile aşezate cu cozorocul în cel mai potrivit unghi pentru a avea un cîmp vizual cît mai larg. dar alţii nu sînt de aceeaşi părere. Şeful îi făcu semn cu capul lui Waters.

în nici un caz! exclamă Waters. Matarese are în mod sigur spioni în zonă ca să evalueze pierderile şi nimeni nu ştie că sînteţi la Londra. .Waters şi îl azvîrli pe cele cîteva trepte. Doi morţi şi un rănit grav. Apoi. Respira greu.Mai întîi am să încerc să-mi adun gîndurile. o maşină neagră fără nici un fel de număr de înmatriculare din cîte am putut observa. Un ofiţer dădu ordine şi instrucţiuni cu o voce fermă: .Care e bilanţul? întrebă el fără a se adresa nimănui în mod special. -Am înţeles.Doi bodyguarzi morţi şi şeful grupului rănit grav.Ar putea fi o idee. .Matarese al tău a încercat acum cîteva clipe să execute sentinţa de condamnare la moarte dată de Paravacini împotriva mea.Ce mai face Scofield? . ajutat de cîţiva oameni. o ambulanţă de urgenţă şi anunţaţi Scotland Yard-ul. . Eşti teafăr? . înainte de a se prăbuşi pe jos. în timp ce scotea din buzunar telefonul celular şi forma numărul de la hotelul unde stăteau Pryce şi Leslie Montrose. Ce ai de gînd să faci? . -Camera şase sute.Cîteva vînătăi pe trupul ăsta bătrîn şi nişte zgîrieturi pe faţă. . Rămîneţi incognito şi nu luaţi legătura cu nimeni în afară de mine şi de Brandon. Ce putem face noi? Să venim acolo? . în rest întreg şi cumplit de furios. oamenii dădură năvală afară din sediul MI-5. cu armele în mîini. La auzul focurilor de armă. Geof. . .Chemaţi poliţia. răspunse ofiţerul cel mai apropiat ca vîrstă de Waters. Ofiţerul fusese atins la umărul stîng de cîteva gloanţe.O să verificăm şi la poliţie. se auzi vocea lui Cameron Pryce. . -Alo. Geoffrey Waters se ridică încet. . dar mai mult ca sigur că a fost furată. în spatele vehiculului blindat.Ticăloşii! spuse Sir Geoffrey furios. dar reuşi să tragă două-trei rafale de automat în limuzina care se îndepărta în viteză. am de gînd să scotocesc toate agenţiile care închiriază maşini în Londra şi în împrejurimi. -IisUse Christoase! exclamă Cam. întrucît ucigaşii erau într-o limuzină. dar nu-şi pierduse firea. tîrîndu-l apoi la adăpost.înţeleg.

unde se afla un dispozitiv de înregistrare care funcţiona în permanenţă. Oaspeţii hotelului păreau să confirme această impresie. cît şi grajdurile erau frecventate de oaspeţi din familii de vază. Deocamdată are cele mai mari note de plată la room-service din toată istoria hotelului Savoy. fie dobîndită. verifică benzile ascunse. în stînga. . făcu corecturile necesare acolo unde simţea că e nevoie şi se duse la culcare devreme. căci secretul operaţiunii cerea prezenţa ei permanentă. Noii candidaţi trebuiau să îndeplinească condiţiile din acest punct de vedere. înjur de patruzeci de ani. Ca urmare. potecile şi păşunile licăreau sub roua proaspătă cînd cei • patru sosiră la intervale de treizeci de minute unul după altul. Toate apelurile de la şi pentru cei patru treceau prin staţia ei. De fapt nici n-o interesa. Se făcu. între un teren de golf. în următoarele două zile avea să doarmă foarte puţin. fie moştenită. la centrala telefonică apăruse o operatoare nouă.-Foarte bine. întrucît cererea fusese formulată de FBI.dimineaţa în ţinutul de vînătoare din New Jersey. căci la intrare nu existau camere de luat vederi. îmbrăcaţi foarte bine şi obişnuiţi să exprime o autoritate. am să vă informez mai tîrziu. Doamna Cordell studie echipamentul.. şi nişte grajduri cu cai de călărie. în dreapta. de vîrstă medie. Atît terenul. aşa cum cerea decorul respectiv şi se numea Cordell. DoamnaCordell nu ştia cum arată „oaspeţii". Interiorul era plin de mobilă din lemn de brad vopsită în culori închise de lămpi şi mici candelabre din alamă. Femeia. Hotelul era construit în stilul caracteristic în NouaAnglie. cu excepţia cîtorva şeici arabi. Avea două etaje. iar intrarea era flancată de coloane în stil colonial sub acoperişul în pantă al cerdacului şi avea vulturul de alamă deasupra uşii. puţini dintre ei erau admişi. totul sugera confort şi trăinicie. zugrăvite în alb. Micul hotel din New Jersey era bine situat. Ea era singura agentă-tehnician a CIA care putea lua legătura direct cu directorul adjunct Frank Shields. majoritatea fiind fii şi fiice ale vechilor membri. era atrăgătoare. adăpostea într-un colţ ghişeul recepţiei. acoperit cu covoare groase. Toţi erau albi. Holul de la parter. Cu o zi înainte de apariţia cvartetului Matarese. nu în cel specific New Jersey-ului. în personalul hotelului se produsese o mică schimbare care displăcea profund conducerii. deşi un pic cam departe. aceasta nu putuse fi refuzată.

Sînt băgaţi în chestia asta pînă-n gît. Londra şi Bruxelles. Nu e cazul să-i irităm. . e bine? . Spune-le că am nevoie de o oră.Nu te mai grăbi să fii de acord.. Voce înregistrată şi identificată.Stu la telefon. Al Fowler vrea să ne întîlnim cu toţii la el în cameră peste vreo douăzeci de minute şi am fost de acord: .De. Hai să ne întîlnim la mine. Jim. nu. Al. avea să fie identificat . Stuart? Avem milioane .Sigur că da. începură apelurile: primul de la Jamieson Fowler pentru avocatul Stuart Nichols. . . bine? Voce înregistrată şi identificată. Sînt mai multe puncte slabe şi asta nu-mi place. Le telefonez şi celorlalţi.Aici Stuart. . Dacă afacerea e deconspirată putem să pierdem totul.Fowler şi Wahlburg sînt de partea noastră. Al.Voia doar să le audă vocile.Viaţa e dură.Stu. dar nu-i lăsa să hotărască ei ora.. .Foarte bine. . . Fowler la telefon. Al. Como nu răspunde şi acum şi Amsterdamul a devenit inaccesibil. ce eşti atît de sigur. Dar o rezolv imediat.. Indiferent cine ar fi vorbit.Să zicem că n-am încredere în ticăloşii ăştia.. dar ñu este un motiv să ne îndepărtăm de Fowler şi de Wahlburg. Al? . Ben. pînă la ultimul cent. . miliarde băgate în întreprinderea asta.Da? . domnule avocat! Scoate-ţi capul ăla nenorocit din tratatele de drept şi priveşte realitatea în faţă. In camera lui Jamieson peste douăzeci de minute.Eşti cam dur.S-ar putea să întîrzii puţin. îl întrerupse brokerul de pe Wall Street pe un ton aspru. Este o mică încurcătură cu un transfer între Los Angeles.Alo? spuse Albert Whitehead de la Swanson & Schwartz. să zicem peste douăzeci de minute. . care urmau să fie înregistrate pe aparate speciale de identificare sonoră. la fel ca şi noi. .Nu ştim. .De ce. Ce naiba se întîmplă? . Fiecare voce era înregistrată pe benzile doamnei Cordell.

.Al. . Este foarte folositor pentru exersarea minţii.Vezi cum vorbeşti. Stu.ca să poţi face rost de banii necesari pentru fuzionări şi răscumpărări. căci al patrulea lipsea. . Al îşi face jocul lui.. spuse el.îmi pare tare rău. pînă cînd sosi Albert Whitehead. . terminaţi o dată. spuse Stuart Nichols. Whitehead e o jigodie . .Are o neclaritate în legătură cu condiţiile finale ale unei fuzionări. . . şi tocmai de aceea ai nevoie de oameni ca noi . Wahlburg. . -Nu-mi exersez mintea cu lucruri pe care nu le înţeleg. Stuart? întrebă Wahlburg. A trebuit să fac rost de un interpret.Fac rost de ei şi fără voi.Oh. nu e momentul! . doar că n-o să ne mai concentrăm la fel de bine asupra problemelor noastre. murmură enervat Fowler lăsîndu-se să cadă pe un scaun. spuse Whitehead. Totuşi nu cred că trebuie să facem caz pentru o jumătate de oră. Doamna Cordell era gata pentru supravegherea electronică a cvartetului Matarese.Palavre! Avocat nenorocit! . Dar o s-o rezolve imediat.Şi de ce nu poate acum? .aşa a fost şi aşa o să rămînă.Germană elveţiană.întîlnirea noastră este cu mult mai importantă decît orice fuzionare nenorocită! .imediat. zău aşa. . Nu vom avea nimic de cîştigat. . Al nu este numai clientul meu..adică de oameni care îşi exersează minţile . Fowler. Jamieson. ci şi prietenul meu. . Iniţial discuţia se purta între trei bărbaţi. Cei trei o ţinură tot aşa încă vreo douăzeci de minute. stînd în picioare şi privind spre el.Ştie asta la fel de bine ca şi tine.O să vină imediat ce va putea. Vrea să ţină totul sub control. Jamieson. pentru că germana asta elveţiană este oribilă. . .Ar trebui să încerci să negociezi în limba asta. prieteni. amîndoi.Ştiu că nu faci treaba asta. întîlnirea începu la ora unsprezece şi două minute în apartamentul lui Jamieson Fowler. dar tu îl cunoşti cel mai bine pe Whitehead.Scuză-mă.Unde naiba e Whitehead.Hei.

canale care se află în limitele legalităţii din ţara respectivă. Poate că e numai un zvon. îl întrerupse Whitehead aspru. sau întreprinderea noastră. Organizaţia noastră.De exemplu. adesea în contradictoriu. spuse Wahlburg. dacă vrei. apelăm numai la anumite canale. îl folosesc cu mîndrie. în realitate. Cînd e vorba de un transfer de mare anvergură cu o firmă ca a mda . De fapt.de regulă. Ele exprimau o mare varietate de atitudini. să găseşti un om despre care se crede că a murit acum treizeci de ani? întrebă batjocoritor Fowler.Cîtuşi de puţin. . Fowler. Organizaţia Matarese îşi are regulile ei specifice pentru obţinerea fondurilor. cînd la celălalt.. Lăsaţi la o parte orgoliul personal. Luară apoi în discuţie rolul jucat de Julian Guiderone legat de informaţia pe care Leonard Fredericks le-o furnizase de la Londra.. interveni Jamieson. .. Al. -Are o reşedinţă undeva în estul Mediteranei. -Am şi eu cîteva cunoştinţe printre cei de la Informaţii. ai fi foarte uimit dacă ai afla cîte morţi false se înregistrează oficial şi sînt urmate de „reînviere" peste cîţiva ani. Dezbaterea începu cu întrebarea formulată înainte de avocatul Stuart Nichols. . . Jimmy Hoffa.Spune-ne pe nume. -N-aţi vrea să faceţi bine să încetaţi cu jocul ăsta de-a cine e mai mare şi mai tare? Benjamin Wahlburg interveni între Whitehead şi Fowler. . Se pare că nimeni nu ştie.. umblă zvonul că tu ai fi. privind cînd la unul.. aşa cum bine ştiţi. sau ţi-e teamă de numele ăsta? .. Am să văd dacă pot face ceva.Ce naiba se petrece aici? Răspunsurile veniră rapid. interveni Whitehead. . minate de zgîrcenie şi refractare la ideea de a renunţa la fiefurile lor. unul după altul. avem lucruri mai importante de discutat..Nu tocmai.Unde este Guiderone acum? întrebă Albert Whitehead. numai cu firma mea. de la învinuirea Amsterdamului pentru lipsa capacităţii de a menţine lucrurile sub control pînă la posibile trădări ale unor celule. din cîte am auzit. zise Nichols. Atunci cînd există riscul de a fi deconspiraţi.Jamieson.

presupunînd că reuşim să-l găsim? .Şi ce putem face noi? interveni Whitehead. consimţi Wahlburg. . Olandezul se exprimă raţional. . banii. Ben. Şi cine este Julian Guiderone? De unde provine el? Am să vă răspund şi la această întrebare. ce poate să facă Guiderone? -Răspunsul la această întrebare este: orice doreşte. Ben? Treci la obiect! spuse Fowler. mişcarea creştină a început să se răspîndească în .Foarte amuzant. Şi de unde provin banii? Am să vă răspund eu. -Este veşnică precum glasurile profeţilor din Vechiul Testament. între noi fie vorba. Să zicem că Stu descoperă ceva care nu e în ordine. dar la cîteva decenii după moartea lui prin crucificare.. baronul de Matarese care a avut o avere colosală răspîndită în întreaga lume. Avem de-a face cu o realitate cît se poate de concretă. zise Stuart Nichols. Forţa ideilor. Şi nu e nici o problemă pentru mine să iau avionul şi să mă duc să stau de vorbă cu Julian.Tocmai de aceea este aşa de concretă. Te rog să fii mai explicit. care au convins masele. -Da. dar concurează cu puterea banilor pe care îi are nepotul lui. dar. De la bunicul lui. Al. Whitehead îl privi pe bancher.Şi de la Amsterdam vin banii! exclamă avocatul Nichols. -N-am spus niciodată că eşti prost. desemnat de baron să ducă mai departe munca lui de o viaţă. îţi mulţumesc.. . ci doar limitat în privinţa posibilităţilor de opţiune. Nu şi de data asta.Doar el controlează Amsterdamul! . Nicholas Guiderone. . ce poate face Guiderone. bineînţeles. Iisus al vostru nu a avut nici bani. în mai puţin de o jumătate de secol. Este fiul Ciobănaşului. . . Indiferent de legenda care îl înconjoară.O.Cred că ai face bine să fii mai clar. Pentru că îşi are rădăcinile adînc înfipte în vremuri imemoriale.. Fowler se întoarse către Wahlburg.Forţa lui este foarte subtilă. atît timp cît te porţi cinstit cu el. protestă Whitehead. răspunse enigmatic Wahlburg. nici averi ca să-i convingă pe oameni.. Ben. Jamieson. este un om civilizat.Cred că ne-am putea descurca şi fără explicaţii talmudice. e în multe privinţe un caz patologic.Unde naiba vrei să ajungi. visurile şi idealurile lui. Repet. Jim. Jamieson are dreptate.. .

încetează cu predicile. Ce are de-a face toată aiureala asta cu noi? . în realitate. influenţa va cîştiga în faţa finanţelor. nenumăraţii ei adepţi pierduţi. ai o gîndire limitată. . interveni gînditor Albert Whitehead.Fă-mă să înţeleg.întreaga lume civilizată şi a ajuns şă stăpînească lumea. considerîndu-l un loc periculos.Ideile lui. profeţiile lui. Julian Guiderone. . într-o oarecare măsură. . că Julian Guiderone ţine lucrurile în mînă şi ne salvează sau poate să arunce totul în aer şi atunci pierdem absolut tot? . sau chiar Iisus însuşi în confesiunea sa de dinaintea morţii. Ce s-ar fi întîmplat? -Naiba să mă ia dacă ştiu! răspunse enervat Whitehead. domnilor. . nepotul. Logic. nici unul nu poate opera fără celălalt. . . în timp ce olandezul.Exersaţi-vă imaginaţia.Al are dreptate. . astfel încît zbură cu avionul la Paris.. un truc care să-'i dezbine pe evrei. fiul Ciobănaşului călătoreşte prin lume inspectînd şi încurajînd trupele Matarese. ar fi afirmat că totul nu era decît o păcăleală.Mişcarea creştină ar fi fost anihilată.. cît şi pe cele negative. trupele. Jim. Este în acelaşi timp o confluenţă şi un conflict între resursele financiare imediate şi canalele de influenţă prin care curg aceste resurse. Şi să nu vă închipuiţi nici o clipă că nu e conştient de acest lucru. visurile lui au fost acceptate de cei care au crezut în el.Să presupunem că unul dintre discipolii lui. angajamentul lor colectiv şi-ar fi pierdut valoarea. adepţii au încredere în ceea ce văd şi cunosc. Nu a/fost nici o clipă vorba de bani. . Ben! îl întrerupse Fowler furios. . .Şi? insistă Nichols. Julian Guiderone se temea de Bahrain. . ticălosule! . spuse Wahlburg.Exact asta vreau să spun. Găsiţi-l pe blestematul ăsta de fiu al Ciobănaşului. atît pe cele pozitive.Găsiţi-l! urlă Jamieson Fowler. din simplul motiv al viziunii familiare. ridicîndu-se de pe scaun şi continuînd să vorbească de parcă ar fi ţinut o predică în faţa unor novici. în ultimă instanţă.Vrei să spui.Şi? întrebă nerăbdător Fowler. Bursele din întreaga lume confirmă afirmaţiile mele. lucrează distant şi inaccesibil.Pentru numele lui Dumnezeu.

Cum de nu-şi dădea seama de asta bastardul acela insolent? Telefonul sună şi Julian tresări surprins. în afara cîtorva femei frumoase care îi ofereau favoruri sexuale contra bani şi bijuterii scumpe. Aşa cum se aştepta. cel mult o lună . totul ar fi rămas aşa cum fusese stabilit. decît să-şi împingă corporaţiile spre un dezastru economic şi mai mare. Dacă îl excludea din schemă pe Jan van der Meer Matareisen. Nimeni. Coordonarea de ansamblu şi cea de moment aveau o importanţă covîrşitoare. Această paralizie. nici întîrzierea evenimentelor. Nu erau decît nişte găuri în asfaltul marelui bulevard care ducea spre victoria Matarese. Matareisen fu rece. Limuzine şi taxiuri se grăbeau să-şi ducă ocupanţii spre reşedinţele lor elegante. După-amiaza tîrziu. Mulţi dintre bărbaţii eleganţi care coborau acum din automobilele luxoase aveau să se trezească faţă în faţă cu nesiguranţa financiară. îşi zise el. Guiderone stătea în picioare lîngă o fereastră şi privea în stradă. Va reveni şi respectul atunci cînd tînărul căpos îşi va da seama că Amsterdamul nu poate acţiona de unul singur. consiliile directoriale silite să iasă la pensie în masă. Din mesajul primit reieşea limpede: fosila cunoscută sub numele de fiul Ciobănaşului nu mai era demnă de veneraţie. Matareisen trebuia să înţeleagă că îndoielile de ordin sentimental nu puteau fi acceptate. Cu excepţia Amsterdamului. Foarte bine. Se îndreptă spre măsuţă şi ridică receptorul. tot interimatul este ca o fantasmă sau un vis hidos". Următoarele cîteva săptămîni vor fi un preambul al haosului şi un preludiu la preluarea controlului întregului glob. nimeni nu cunoştea numărul lui de la Paris. Ele constituiau unda de şoc care urma să paralizeze ţările industrializate. eleganta Avenue Montaigne era supraaglomerată. deşi temporară .va fi suficientă pentru ca legiunile Matarese să străpungă frontul şi să umple vidul de putere. -Da? . Van der Meer nu înţelegea profunzimea lui Shakespeare: „între producerea unui lucru cumplit şi prima mişcare. Nu era permisă nici devansarea.cîteva săptămîni. Funcţiile înalte vor fi desfiinţate. dar nici una nu ştia că se afla acolo. şi respinse numai în ultimă instanţă. Fantasma sau visul hidos trebuiau luate în calcul.înştiinţînd Amsterdamul unde era şi cît timp avea intenţia să rămînă acolo.

aşa e? -Ai dreptate..Ceee? N-ai explicat în Keizersgracht? . domnule. -Asta ar fi o prostie din partea Amsterdamului.De unde dracu' ai numărul ăsta? Trebuia să iei legătura numai cu Amsterdamul! .Da. .Ascultaţi-mă pînă la sfîrşit. Nu se poate lua legătura cu omul de la Londra. adică i-am spus că trebuie să iau legătura cu dumneavoastră pentru o problemă care nu are legătură cu acţiunea noastră. Şi de ce ai luat legătura cu mine? .Vorbiţi despre Brandon Scofield. .Ceee? . şi nici Amsterdamul nu înţelege. .La Londra. . aşa bănuiesc.Cineva crede că sînteţi încă în viaţă! . aşa e. Le-am încercat pe toate cele pe care le avem aici. . . la Langley.Chiar cu bucurie. domnule Guiderone. da! îl întrerupse Julian.Şi ce s-a întîmplat atît de deosebit. Se pare că nu mă mai aflu pe lista lui de priorităţi.Nu înţelegem. Unde se. domnule Guiderone. . Doar sînteţi fiul Ciobănaşului. Sînt un colaborator loial şi m-a crezut pe cuvînt. interveni Vulturul de la Washington.-Aici Vulturul. domnule. încît Amsterdamul să-ţi dea numărul? .află acum? . Beowulf Agate. am considerat că este spre binele dumneavoastră.L-am obţinut de la Amsterdam.Se fac cercetări prin toate serviciile de informaţii în legătură cu locul unde vă aflaţi. izbucni Guiderone.Au fost blocate toate căile de acces spre el.Marele porc. domnule. domnule. . Le-am spus.Nu le-am explicat foarte amănunţit. ..Ce naiba se întîmplă? -Aş vrea să vă pot răspunde. . dar fără rezultat.Se pare că a dispărut. ~ Ce spui? .Ce s-a întîmplat cu omul nostru din Londra? Avea ordine clare de la noi! Omorîţi-l pe ticălos! . .Asta e absurd! Washingtonul m-a declarat în mod oficial mort în urmă cu ani de zile! .

Tocmai în asta constă vulnerabilitatea lui. Care din noi va face prima mişcare? . Şi nici măcar nu ne-au dat un apartament ca lumea. . Vulturule. El îşi asumă răspunderea. cu armele ascunse sub tunicile albe de chelneri.Este tot porcul ăla la mijloc. eu nu sînt păzit.Iar eu i-am explicat că apartamentele mari au mai multe intrări.Dacă vreţi să încercaţi dumneavoastră.Şi apoi porcăria asta: numai el poate să ne sune pe noi. .Centrala hotelului înregistrează convorbirile care pleacă de aici şi numerele pe care le formează ca să le treacă în nota de plată.Apartamentele mari au mai multe intrări. O grupă compusă din trei oameni de la MI-5 patrula în permanenţă pe coridor. ar trebui să fiţi foarte precaut. . 29 Brandon Scofield se plimba furios prin faţa ferestrelor apartamentului de hotel care dădeau spre Tamisa.Trebuie să fii.Ne-au băgat în cuşcă ca pe nişte animale sau ca pe nişte leproşi. Vulturule.. Este păzit douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. . astfel încît nu puteau fi deosebiţi de aceştia.îţi repet. Se află la Londra.. .E treaba lui Geoffrey. De ce să riscăm o diversiune? . Antonia şedea la masă şi se înfrupta dintr-un mic dejun copios. doar ţi-a explicat şi Geof. Oamenii se schimbau conform turelor prevăzute în programul real al angajaţilor de la Hotel Savoy. contră Scofield. la jumătate de oră cu avionul unul de altul.De ce să renunţăm la ele? . . . spuse fiul Ciobănaşului cu vocea lui guturală. totuşi. Tot aşa de bine am fi putut sta la închisoare! . . ca să nu mai vorbim despre cazare. sîntem în cuşcă.Nu-mi place. spuse Antonia. .Mă îndoiesc că room-service-ul de acolo suferă comparaţie cu ăsta. scrîşni Beowulf Agate. şi tot aşa sînt şi acum. Am fost mai bun decît ticălosul ăsta acum douăzeci de ani. de acord că se pricepe foarte bine la ceea ce face. noi pe el nu. iar eu sînt la Paris. dar şi mai multe ieşiri.

Se auzi o bătaie în uşă. Eu l-am ales. trebuie să mă.Vă rog să nu vă ridicaţi. . în cadrul secţiei de întreţinere a hotelului. la rîndul meu. cu ţinută dreaptă şi trăsături distinse. spuse Toni.Nu. spuse specialista de la MI-5.A. numele meu este Downey. . oricum nu mai pot să înghit nimic. în realitate. . sînt criptografâ. Şi cum putem lua legătura cu dumneavoastră. Sînteţi satisfăcut de răspuns.. ce nu se potriveau cu uniforma bleu a femeilor de serviciu de la Savoy.Pot. -Aşa o să facem după ce o să ne explicaţi ce reprezintă acest număr. dar n-am s-o fac.. . da.Doamna Downey. mulţumesc. . şi Bray se repezi spre capătul celălalt al încăperii.. cine e? . Eu. se auzi răspunsul ezitant. Bray.Excelentă cerere. sînt înregistrată în mod corect..Da.La numărul acesta. doamna Dorothy Downey.Naiba să mă ia dacă. spuse Bray... înaltă. . am acces la telefoanele sigure ale lui Sir Geoffrey Waters. Există şi un lucru care se numeşte securitate supracomplicată... este o linie directă „sterilă" care ocoleşte centrala şi ajunge într-un mic birou pe care mi l-a pus la dispoziţie hotelul Savoy. făcu Scofield şi deschise uşa. Puteţi strînge tot.Sînt sigur că a luat în considerare şi acest aspect. cu cele mai bune scrisori de recomandare. Oricum. domnule..Intră. domnule? .Te rog. prezint. . iar în momentul de faţă singura dumneavoastră legătură cu Sir Geoffrey Waters. Fu surprins să vadă o femeie mai în vîrstă. plusa Scofield asemeni unui adolescent furios şi încăpăţînat. Deocamdată. spuse doamna Downey intrînd în încăpere şi adresîndu-se Antoniei care se pregătea să se ridice de la masă. .. Oare nu-şi dă seama că aceşti chelneri de serviciu pe etaje sînt nişte orbeţi muţi şi tîmpiţi? . O să se ocupe un chelner de problema aceasta. Vă rog să-l învăţaţi pe dinafară şi să ardeţi hîrtia... Curăţenia pe etaj.Mă pricep mai bine decît el cînd e vorba să-mi salvez propria piele.. apropiindu-se de Antonia şi înmînîndu-i o bucăţică de hîrtie. aristocratice. doamnă Downey? . .

Sir Geoffrey. . închirierea unui avion de marfă internaţional cu toate aprobările. Rezultatele nu erau spectaculoase. care fuseseră reexaminate şi studiate cu multă atenţie. loc de muncă. aşadar. personalul liniilor aeriene. Includeţi şi toate datele de bază venit. Ca nişte piese ale unui puzzle mînuit de mîini nevăzute. spuse Sir Geoffrey unuia din colaboratorii săi. . Mai era şi echipamentul sustras din biroul lui McDowell din Wichita şi trimis laAmsterdam. domnule! . să fi văzut ceva. cei doi locuiau incognito la Hotel Blakes. Corelaţiile conduseră la legături şi asociaţii. începeau să se întrezărească şi contururile fazei următoare a planului de acţiune. dar nici inutile. Sosise momentul să deschidă această uşă şi să vadă ce se ascunde în spatele ei. Toate materialele fură adunate la un loc şi introduse într-un singur computer. atît pe cel navigant. Urmau să se concentreze asupra Amsterdamului. Datorită unui funcţionar de la Atlantic Crown. Informaţiile curgeau fără poticneli între Waters. Brandon. Pryce şi Leslie Montrose. indiferent în ce parte a numelui se găsea aceasta.Cred că şi-numele meu e la fel de steril ca şi accesul dumneavoastră. Scotoceau tot ce aveau la îndemînă.Aşa cred şi eu. cam atît pentru început..Vreau o listă cu toţi cei care locuiesc pe malurile lor. cît şi pe cei de la sol. cunoşteau numărul zborului KLM. Cineva trebuia să ştie ceva. care se speriase că va trebui să dea socoteală dacă lasă atîtea echipamente scumpe să plece din hotel fără o chitanţă. dar o persoană extrem de eficientă în meseria ei. . pornind de la cele cîteva informaţii descoperite în apartamentul Myrei Symond.Trebuie să fie cîteva mii. Trebuiau să interogheze. inspecţiile şi verificările guvernamentale nu era un lucru uşor nici măcar pentru un multimilionar. Identificară cîteva duzini. starea civilă. -Bray! Deosebit de eficienta „doamnă Dorothy Downey" se dovedi o sursă permanentă de iritare pentru Scofield. pentru că Amsterdamul era cheia primei uşi din labirintul simbolic al lui Scofield. Studiară toate canalele din Amsterdam care aveau litera K. . o asemenea listă ne-ar lua săptămîni. Antonia.

. se verificară conturile bancare şi operaţiunile efectuate în ultimul timp. chiar şi materiale nucleare.Pune-l să ia legătura cu omul lui din Olanda.Bineînţeles. fără etichete şi fără nici un fel de facturi. Informaţiile trimise de serviciile olandeze de informaţii erau foarte numeroase. la ghişeul de eliberare. de parcă nici n-ar fi existat. Explică-i ce dorim. Kansas.. MI-5: Vă amintiţi de acel zbor? Şeful echipei de cargo: .Nu trebuie să dureze prea mult. Ghişeul de eliberare a mărfii nu avea nici o înregistrare referitoare la zborul de la Wichita. Am să vorbesc chiar acum cu Alan Poole. dar spune-i că e vorba de droguri sau de narcotice. nici nu cred că mai avem suficient timp la dispoziţie. Am descărcat cutii de carton cu echipament tehnic neînregistrat. ca să fiu sincer. notate de ofiţerul de la MI-5. De la vamă n-a venit nimeni. dar reţinîndu-i pe cei cît de cît suspecţi. corporaţiile şi alte locuri unde s-ar fi putut efectua tranzacţii dubioase. Se examinară dosarele şi documentele de poliţie acolo unde existau. se analizară companiile. nimeni n-a catadicsit să inspecteze încărcătura. . eliminîndu-i pe cei neinteresanţi. rămăseseră cîteva sute şi procesul fu reluat de la început. e un capăt de fir de care putem să ne agăţăm. Omologii noştri olandezi au acces la datele acestea şi putem trimite oricînd un om să ia materialele care ne interesează.Vă amintiţi cine a preluat încărcătura. O echipă de şase analişti de la MI-5 cercetă cu atenţie materialul timp de treizeci şi opt de ore.Foarte bine. Personalul navigant de la aeroportul Schiphol din Amsterdam fu interogat de ofiţeri de la MI-5 în legătură cu un avion cargo sosit de la Wichita. . Din cele cîteva mii de nume. SUA. Interogatoriile furnizară informaţii curioase. Cine este ofiţerul nostru de legătură cu Informaţiile olandeze? -AlanPoole. Companiile de telefoane ţin evidenţa convorbirilor şi împart oraşele în sectoare. . cine a semnat pentru ea? -Asta se face în hangarul de cargo. După cum spuneam. domnule. zise ofiţerul. Puteau să fie orice fel de obiecte de contrabandă.

prieteni sau duşmani. aşa cum raportaseră centralele. iar sursele . Nişte oameni aparent străini îl luaseră şi îl duseseră cu maşina undeva la ţară. Numele de Arnold Zelf nu figura nici în cartea de telefon.Cine a rămas? . pe documentele poliţiei. unul dintre ei băuse vîrtos. dar. Ca şi ceilalţi. Analiştii de la MI-5 continuau să sondeze. în acest fel lista se redusese la şaizeci şi trei de nume posibile. să tatoneze şi să elimine ceea ce nu se potrivea cu datele indirecte. douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. nici la numerele secrete. o văduvă în vîrstă şi doi bărbaţi necăsătoriţi. o rezervă pe nume Arnold Zelft. .... Trei soţi plecaseră în călătorie de afaceri. Ciudat.însemnările ofiţerului de la MI-5 conţineau interogatoriile luate personalului de la vamă.. astfel că lista se redusese în ultimă instanţă la şaisprezece nume. Fusese cu adevărat beat sau numai se prefăcuse? Ceilalţi posibili suspecţi erau alte patru cupluri. Şase cupluri de pe canalele care conţineau litera K luaseră avionul spre Paris şi se cazaseră la hoteluri separate.După cum spune computerul. pe informaţii întâmplătoare primite de la vecini. 371 se bucurau de suficientă influenţă ca să aibă acces la informaţii guvernamentale de nivel mediu şi chiar înalt. pe caziere. de regulă sîntfuncţionari ieşiţi la pensie. . MI-5: Cine era de serviciu în noaptea aceea? Funcţionara de la computer: Să verific. doi îşi petrecuseră seara şi apoi noaptea cu femei. menţinuseră legătura între ele.Să ne uităm pe lista rezervelor . Reducerea se baza pe dosare. A fost o noapte uşoară pentru cargo aşa că majoritatea personalului a plecat devreme.Rezervă? -Avem un grup de rezerve. în jurul acestor şaisprezece persoane se institui o supraveghere strictă. nu figurează.Şi cum pot să-l găsesc pe acest Zelft? . erau bogaţi. . pe verificarea bilanţurilor contabile ale întreprinderilor. pînă îşi pierduse cunoştinţa. în decursul a patruzeci şi opt de ore echipele de supraveghere raportară mai multe incidente curioase.

conducerea agenţiei negase că ar fi cunoscut vreo persoană cu numele de Jan van der Meer. Un computer din cadrul serviciului olandez de informaţii sesizase ceva în neregulă. Cînd fusese întrebată. mai exact îl modificase. Din discuţiile purtate cu vecinii lui van der Meer. Echivalentul olandez pentru Matarese. încît nu necesitase continuarea cercetărilor. un capitalist olandez cu investiţii pe întreg globul. Nu existau nici un fel de documente din care să reiasă că o persoană cu acest nume închiriase limuzine de la ei. un semnal care. Ultima piesă a uluitorului puzzle era acum aşezată la locul ei. Matareisen. . Se găsise casa de pe canalul cu K: Keizersgracht. Era atît de semnificativă. A doua breşă se datorase tehnologiei. O a doua ştergere fusese operată în arhivele tribunalului. Era la Curtea Civilă din Amsterdam. un anume Jan van der Meer. cu nenumărate holdinguri. O verificare mai amănunţită scoase la iveală faptul că agenţia care închiria limuzine era proprietatea unui holding numit Argus. Prima breşă! Şi apoi încă una! Prima informaţie veni de la unul din agenţii Mi-5 care vorbea olandeza. mai ales ale unuia dintre ei. A urmat o investigaţie prin computer a înregistrărilor guvernamentale pînă cînd fusese găsită cea ştearsă în urmă cu douăzeci şi patru de ani. Secţia titluri şi nomenclaturi. Documentele existente îl descriau ca pe un bancher de anvergură internaţională. de regulă. care locuia într-o casă veche şi elegantă de pe Keizersgracht. eliminînd ultima parte.veniturilor lor erau greu de definit. trei-zece canalul cezarilor. Din acel moment se numise Jan van der Meer. aflase că la reşedinţa acestuia soseau adesea limuzine ale unei anumite agenţii. Se ceru continuarea cercetărilor. nu Jan van der Meer Matareisen. Scopul: un student la drept de la Universitatea din Utrecht îşi schimbase numele. documentul s-a găsit şi a fost supus examinării cu raze X care a permis identificarea cuvintelor şterse. şi care făcea pe comis-voiajorul de produse cosmetice. care aparţinea lui Jan van der Meer. arată că ceva fusese şters dintr-o înregistrare anterioară. Descoperirea era tulburătoare.

. „părea să fi dispărut". ştiut fiind faptul că aceste exponate o interesau foarte mult. trebuie să spun că eşti foarte îngăduitoare. Una dintre ele era soţia lui Leonard Fredericks.Da. spuse Marcia Fredericks în timp ce se odihneau pe o bancă de marmură din muzeu.Este foarte convenabil. Sala era pe jumătate plină cu studenţi şi turişti. dar nu să dispară.Julian Guiderone se înregistra sub numele de Paravacini la hotel Park din Londra. un anume Leonard Fredericks. Era prea bine plătit pentru serviciile lui şi.Bineînţeles. Ca de obicei. -A spus cînd se întoarce? . . . iar ochii lui Julian rămăseseră pironiţi pe arcada de la intrare. Tocmai de aia a fost aşa de clar. dar nu trebuie să ştie că ne-am întîlnit.Ascultă-mă. el fiind gata să plece dacă ar fi sesizat că femeia este urmărită. care conform spionului său de la Langley.Are ceva tupeu. ai mai folosit numele ăsta şi altă dată. alias Beowulf Agate .uciderea lui BrandonAlan Scofield.Julian trebuia să descopere unde se află omul organizaţiei Matarese. . vreau să-l văd pe Leonard.. Guiderone nu se limita însă la sursele organizaţiei Matarese. Totuşi. Stau la hotel Park. da . Putea găsi nişte explicaţii pentru absenţele lui temporare. trebuie să fiu pregătită. .Faţă de „ocupaţiile" soţului dumitale. sechestrată în această căsătorie din care nu avea scăpare. Marcia. Ca să-mi dea ordine. Are obiceiul să-ţi telefoneze înainte de a veni acasă? . ducea o viaţă care ar fi stîrnit invidia multor prinţi din Arabia Saudită.O. aşa e? . .mîine. sub numele de Paravacini. . . e puţin spus.Sînt foarte curioasă. la fel ca mulţi alţi colegi. motivînd că pleacă în călătorie de afaceri. . In eventualitatea că ar fi fost urmărită. îşi avea antenele lui. . se întîlniră în Sala islamică a Muzeului Victoria şi Albert.Oho. Presupun că s-a dus la tîrfele lui de la Paris. Pentru a-şi realiza obiectivul vizitei în Anglia .De la mine n-o să afle.Ştii bine că Fredericks nu-mi spune niciodată unde se duce. cineva ca Fredericks nu putea pur şi simplu să dispară. . Familia aceasta e celebră.Foarte bine.

dar habar n-am la ce folosesc. sînt sigur că nu ştii. Julian porni motorul şi cronometrîndu-şi timpul cu precizie. Pe una din străzi o maşină gri. Niciodată. se aprinseseră becurile de pe stradă..Fireşte. Paravacini. Mizînd pe elementul surpriză. . Şi n-am nici cea mai mică idee ce face ca să-i cîştige! Privirile lui Guiderone şi ale Marciei se întîlniră. smuci de volan. Vine cu maşina de la birou sau de la aeroport? .Nu. Uneori descoperă că mai trebuie să treacă pe undeva. spuse el blînd..Cînd am să scap. era parcată după colţ. discretă. dar am să le modific puţin . Apărură farurile unei maşini care înainta încet. draga mea. Guiderone se opri la cîţiva centimetri de bara celeilalte maşini. Adesea lucrurile'se rezolvă de la sine.. scrîşnind din pneuri şi aşteptă reacţia lui Fredericks.cu siguranţă nu chiar acum. pe măsură ce luminile din interior se aprindeau una după alta. .Hotel Park. 374 Se lăsase înserarea şi la periferia Londrei. aparţinînd oamenilor din clasa de mijloc erau puse în evidenţă. Trăiesc într-un adevărat infern. S-ar putea să întîrzie la cină.? Asta nu e viaţă. . vizavi de casa lui Leonard Fredericks. Aceasta nu întîrzie. Omul sări din maşină urlînd.Dar eu nu cunosc nici un fel de reguli! Ştiu numai că există pentru că aşa afirmă Leonard. Mai ai răbdare. Era Leonard Fredericks. .Pentru mine nu înseamnă nimic! îl întrerupse soţia furioasă. tăind drumul maşinii care se apropia. . fără nici un semn distinctiv. domnule G..Sună-mă de îndată ce-ţi telefonează.. Şirul de case cochete. .Ştii care sînt regulile. dar privea atent în oglinda retrovizoare. ticălosul.Cred că îţi dai seama că au legătură cu faptul că soţul tău aduce mai mulţi bani acasă. Ai să faci aşa cum te-am rugat? . -Am să-l interceptez după ce vorbesc cu tine la telefon. Marcia Fredericks se întoarse puţin şi îl privi rugător pe Julian. Julian Guiderone aflat la volan fuma o ţigară. -Ce dracu' faci? .

îl linişti Guiderone. -Din partea mea?.. Ce naiba ai făcut? . .. Leonard? N-ai fost de găsit. Fredericks. cred că nu e nevoie să-ţi spun tocmai ţie. din partea ta. Şi Jordan ăsta. aşa cum ştii. cu toate că. . Julian.Cred că întrebarea asta e valabilă pentru tine. Vreau doar să mă conving că a făcut ceea ce i-am spus.. după ce coborî din maşină. Spunea că apreciezi în mod deosebit receptivitatea mea şi s-a prezentat drept mesagerul tău. Ştia totul. Am procedat aşa cum mi-ai transmis tu . exact aşa cum mi-ai transmis.. despre Swanson and Schwartz.. dacă şi-a schimbat înfăţişarea.prin Jordan -. plîngerea faţă de biroul nostru nu era reală. Totul! . indiferent unde ai fost. Julian?...Păi. . Leonard. ce ai făcut. L-am verificat. Pentru Dumnezeu.. privindu-l fix pe omul din Londra al organizaţiei Matarese..Bancherul american.Repet. le-am explicat americanilor că trebuie să se ferească de Amsterdam. cam cum arăta? .M-am dus într-o scurtă vacanţă.Linişteşte-te. pur şi simplu ai dispărut..Că sînt anonime. chiar şi despre avocatul ăla vorbăreţ.. . ce faci aici? . l-am trimis în teritoriul inamic. ..Cum arăta? Fredericks era uluit. .. Nu ţi se pare ciudat? . -Amsterdamul este inaccesibil! Jordan mi-a transmis.Bineînţeles. . era cît se poate de autentic.Nu fi îngrijorat. Despre K-Gracht.. -Ce să-mi spui? .Şi ce le-ai spus despre sursele tale? . asta mi s-a . . era mai în vîrstă decît mine.Domnul Guiderone?. Aşa cum spunea Vulturul. spuse calm Julian. Purta haine cam prea ieftine pentru un bancher. n-ai răspuns pe nici unul din telefoanele „sterile" şi nici la mesajele codificate. cam de vîrsta ta. pînă se lămuresc lucrurile.Dumnezeule. îl întrerupse Fredericks cuprins de panică.Care lucruri. Stuart Nichols şi despre Wahlburg şi Jamieson Fowler. despre Atlantic Crown.Şi Andrew Jordan ăsta. Andrew Jordan.. Leonard? întrebă aspru Guiderone. La urma urmelor.Serios? -Bineînţeles.

avem oaspeţi. în legătură cu treaba pe care ţi-a cerut-o Amsterdamul .. Cînd doamna Fredericks decise că friptura nu mai putea aştepta. în toiul cinei primi un telefon care-i făcu o deosebită plăcere. împreună cu nevastă-sa.Este imposibil. —Este ora două noaptea. acţiona în teritoriul inamic. draga mea. ai stat de vorbă cu el o oră încheiată! Cine dracu' crezi că era Andrew Jordan? .înainte să devină inaccesibil adică să-l ucizi pe american. . -Mareleporc!izbucni fiul Ciobănaşului scrîşnind din. Presupun că trebuie să fie ceva important. avem de discutat.. despre focurile de artificii din Mediterana. aşa cum spuneai.Greşeşti.. ştia şi despre focurile de artificii. se aşeză împreună cu oaspeţii ei la masă.Zău că nu pot. afacerea noastră nu. Leonard. mormăi ea căscînd. Nu se poate ajunge la el. Eşti liberă. . Dar. Bănuiala i se confirmase şi era furios la culme..Nu prea am făcut progrese.. însă insuficient de repede: Leslie Montrose se ridicase deja în capul oaselor. Julian. Se spune că.N-am să te uit niciodată.... furios. . Marcia mă aşteaptă. dinţi.Păi. Leonard Fredericks nu se mai întoarse la cină. . draga mea. . -Poftim? -Nu contează.părut cam ciudat.Ştia el sau i-ai spus tu? . patului. se află într-unul din cele mai bune hoteluri şi sînt păziţi cu străşnicie de MI-5.. pe Brandon Scofield. . domnule Guiderone! Ştia totul.Urcă în maşina mea.. Ai însă aprobare de acces la conturile lui. Trebuie să mă uiţi. Cameron Pryce sări din pat la ţîrîitul strident al telefonului. A pregătit o friptură şi. adică amîndoi. răspunse Leonard Fredericks.Nu se poate? zise Julian. s-a înţeles de la sine. O să mai primeşti şi alte instrucţiuni. Marcia.Cina poate să mai aştepte.Mi-e teamă că soţul tău a fost reţinut pentru foarte mult timp. întinse mîna spre noptiera de la capul.Acum. Cu desăvîrşire. . Nu se poate ajunge la el. Idiotule. Ce progrese ai înregistrat? . întrucît misiunea lui este confidenţială. . nu-ţi pot spune unde şi pentru cît timp a plecat. .

. taci din gură. Sînt tineri şi ambiţioşi. Doamna Fredericks a fost de-a dreptul uimită cînd a văzut maşina soţului ei. ce.E sigur? -Absolut sigur.La aceeaşi concluzie am ajuns şi eu. nu de genul celor care se bagă în asemenea chestii. Chiar şi în curtea hotelului se aflau . Cam. Unitatea de la Paris i-a telefonat omului nostru de la Heathrow ca să-i comunice că individul se întoarce în seara aceea şi numărul zborului.Poţi să-ţi iei adio de la omul nostru. dar asta nu-i nimic grav.E pătimaşă. .Dă-i drumul.O să aflu imediat. I-am verificat. . Era ora opt şi douăzeci de minute seara. dar omul.Ştii că l-am pus sub supraveghere pe tipul ăla.Şi m-ai sunat ca să-mi spui chestia asta? . . Băieţii mei l-au urmărit la Paris. Maşina era acolo. Cînd Julian Guiderone se îndreptă pe jos spre hotelul Savoy circulaţia era extrem de aglomerată. Geof. ăsta e un alt Gerald Henshaw. Fredericks. omul lui Matarese.Leonard Fredericks.Ce mai face Leslie? . Am să-i sigilez biroul. dar l-a pierdut în aglomeraţie.Puţin probabil. . Avea doi oaspeţi de la Foreign Office care au spus că Fredericks nu apăruse toată seara. Presupun că unul din ei flirtează un pic cu doamna Fredericks. apoi l-a invitat pe omul nostru înăuntru. Ce s-a întîmplat? întrebă neliniştit Pryce.Oamenii ăştia de la Foreign Office ar putea face parte din scenariu? . . spuse Leslie lăsîndu-se să cadă pe pernă. nu. .Nu tocmai.O.Distracţie plăcută şi ţine-mă la curent. Avea un stil cam periculos de a-şi petrece timpul liber şi Matarese joacă dur.îmi pare rău că te deranjez... dar neproductive. . Băiatul l-a interceptat la aeroport.. După ce l-a căutat cu maşina peste tot şi a verificat toate ieşirile. . nu ştii? . s-a dus acasă la Fredericks. îl întrerupse Pryce. . dar voiam să te pun la curent. Alo? . O să-l cercetăm bucăţică cu bucăţică.Exact. . unde s-a angajat în diverse activităţi frivole. spuse Geoffrey Waters.

Guiderone înţelese. Dornici să-i facă pe plac binefăcătorului lor. a căror atenţie se concentra asupra unei anumite uşi. căci le aminteau de trecut. dar asta nu conta. Julian stătuse de vorbă cu sursele lui. aşa cum ar fi fost de aşteptat." Nici unul dintre ei nu ştia precis ce caută şi nici dacă primise instrucţiuni să urmărească ceva. Era o seară tipic londoneză. mai ales bărbaţi şi femei mai în vîrstă. O femeie de vîrstă mijlocie. Marele porcul şi scroafa de nevastă-sa! . în josul străzii. Guiderone îi numea „mica lui armată de observatori. observatorii îi transmise seră mai multe informaţii. Îi erau recunoscători. Deasupra intrării în Teatrul Savoy o reclamă strălucitoare anunţa o premieră. Julian şi mica lui armată mişunau în jurul lor. iar dacă exista. se afla pe urmele Marelui porc. în plus. Nu folosea autobuzul şi nici maşina modestă a soţului. Planul lui Julian era laborios şi necesita mult timp pentru a fi pus în aplicare. Programul ei semăna mai puţin cu cel al unei muncitoare şi mult mai mult cu al unei agente a MI-5. destul de nevoiaşi cu care se împrietenise în ultimul timp. pleca întotdeauna între şapte fără un sfert şi opt. care fusese văzută în interiorul hotelului Savoy în uniformă personalului. trebuia să existe ceva neobişnuit. căutînd un individ sau mai mulţi indivizi care veneau cu regularitate la anumite intervale de timp şi nu păreau a fi oaspeţi. nu se putea să nu-l descopere. în consecinţă. Aparenţele prezentau importanţă pentru acest grup. dintre care una îi atrăsese în mod deosebit atenţia lui Guiderone. pentru că le dădea prime generoase şi adesea haine noi în locul celor uzate. Avea intenţia să scotocească etaj după etaj.taxiuri şi o mulţime de automobile. nici unul din ele nu putea fi exclus. lucru ciudat pentru o angajată obişnuită. ieşea îmbrăcată într-un costum elegant şi lua un taxi care o aştepta ceva mai departe. turişti sau membri ai personalului. de funcţiile înalte pe care le deţinuseră. Şi îl descoperi pe partea dinspre Tamisa a etajului trei. Fiul Ciobănaşului studiase lista celor mai bune hoteluri care lucrau cu autorităţile britanice. acolo existau mai mulţi chelneri fără tăvi şi fără mese. Spectatorii se grăbeau spre intrare strivind în grabă mucurile de ţigări cu tocurile pantofilor. în timp ce chelnerii de serviciu pe etaj mergeau încoace şi încolo la diverse uşi împingînd mesele pe rotile ale roomservice-ului.

timp în care număra chelnerii care i se păreau autentici şi pe cei suspecţi. de astă dată un tip voinic. Julian se apropie de el. Julian trase şi bătrînul se prăbuşi peste masă. în vreme ce alţi trei nu făceau decît să se plimbe . Trebuia să izoleze uşa aceea. Ciobănaşul îşi tîrî şi cea de-a doua victimă în mica toaletă. se repezi spre el şi îi aruncă în cap o găleată cu gheaţă. şi găsi în cele din urmă o toaletă. Julian urmări un chelner care mergea cu tava pe coridor şi reuşi să descopere unde se află bucătăria de la etajul trei. se închise pe dinăuntru. dădu colţul şi îl văzu pe primul bodyguardstînd lîngă ascensor. unul peste altul. Cea de-a treia nici nu apucă să-şi dea seama ce se întîmplă. Locuise-adesea la Savoy şi cunoştea obiceiul celor de la room-service. scăpă tava de argint din mînă. Aici este etajul trei. . surprins. unde se puteau pregăti cafea. Guiderone o porni spre următoarele întîlniri . mai exact. Două gloanţe. Cîteva clipe mai tîrziu apăru un al doilea chelner. Constată că trei duceau comenzile. Hotărî să înceapă din bucătărie. apăsă pe butonul ascensorului şi spuse: -Am impresia că m-am rătăcit. Prefăcîndu-se descumpănit. să-i izoleze pe cei aflaţi înăuntru. trei cadavre. Aşteptă pînă cînd auzi uşa dinspre hol cum se deschide şi se închide. însă. mochetat şi începu să se plimbe ca şi cînd s-ar fi rătăcit. -Nu-i la etajul ăsta. Chelnerul în vîrstă intră cu spatele în bucătărie trăgînd după el masa de la room-service. În clipa aceea în bucătărie nu se afla nimeni. îi curmară viaţa. Ieşi şchiopătînd pe coridor. în toaletă se aflau.să patruleze. Glonţul îl amuţi pe loc. domnule. Pe lîngă ascensoarele mari care coborau la bucătăriile de la subsol. O porni într-acolo. de unde supraveghea uşa porcului. ceai. stinse lumina şi scoase din buzunar un pistol calibrul 32. Nu găsesc apartamentul opt-zero-şapte. elaborîndu-şi strategia.mai avea doar cîţiva paşi pînă la porcul ăla care îi transformase visurile în coşmaruri. aşteptă să iasă un chelner cu tava şi se strecură înăuntru. Deschise mai multe uşi care dădeau spre cămările cu alimente. Văzînd arma din mîna lui Julian. Prea tîrziu.Fiul Ciobănaşului îşi adună repede gîndurile. Guiderone trase trupul în toaletă şi încuie repede uşa. Ieşi afară şi se trezi faţă în faţă cu un chelner care. cu amortizor. sucuri şi sandvişuri. Rămase apoi în holul larg. unul în piept şi altul în gît. fiecare etaj îşi avea propria sa bucătărie.

dar nu ştiu ce să fac. .Nici o problemă. Guiderone îşi ţinti şi cea de-a cincea victimă pe scară. domnule. Vorbeam cu un tînăr lîngă ascensor. Fiul Ciobănaşului introduse fără zgomot cheia în broască. porcul va fi mort înainte ca ceasul să bată ora zece. Brandon nota ceva pe o foaie de hîrtie. Guiderone ridică arma şi trase. Guiderone scoase arma de sub haină şi trase. Glonţul îl străpunse pe agent. În clipa aceea se auzi un uşor scîrţîit venind dinspre uşă! Era abia sesizabil. în clipa aceea. Aşteptase douăzeci şi cinci de ani. nu vrei să apeşi dumneata pe butonul de la opt? . trăise toată viaţa atent la astfel de sunete estompate. Julian porni şchiopătînd spre el.Scuză-mă. Fiul Ciobănaşului se aplecă şi începu să-l caute prin buzunare. Deşi piciorul îl durea tot mai rău. căci Antonia rămase nemişcată. BeowulfAgate. cînd uşile s-au deschis brusc şi doi alţi oameni l-au tras înăuntru. Aproape în acelaşi timp. dar acum răzbunarea era aproape! Peste cîteva minute va pune capăt coşmarului. tinere. domnule. Uşile ascensorului se închiseră şi cabina porni spre etajul opt. se poate întîmpla oricui. eu mă duc după Joseph. dar omul ăsta îi stătuse în drum! Era zece fără trei minute. ştiind că aceasta era folosită foarte puţin. cu spatele spre uşă. Ia legătura cu Downey. S-a produs adineaori o mică încăierare. L-au dus jos. aşezată în faţa lui. S-a zbătut şi a strigat. . . . codul roşu. . n-am putut face însă nimic.. analizîndu-şi opţiunile. Bodyguardul păşi înăuntru şi apăsă pe buton.Ralph! strigă al doilea bodyguard şi din spatele uşii de sticlă de la capătul coridorului apăru cel de-al treilea.Tinere.. Interdicţie totală! Acoperă . unde-şi ţinea radioul portativ. pentru a găsi cheile de la apartamentul Marelui porc. un sfert de secol. cam de vîrsta dumitale. O iau pe scări! Trimite întăriri! înconjuraţi hotelul! Al treilea bodyguard duse mîna spre centură. iar Antonia. Ar fi putut deveni preşedintele Statelor Unite ale Americii. care privi îngrijorat căutîndu-şi colegul.Cum să nu. zona. Apoi se îndreptă hotărît şi furios spre uşa porcului. alias Scofield Brandon. de după colţul coridorului apăru un alt bodyguard. Uşa ascensorului se deschise. citea ziarul.. Scofield se afla într-un fotoliu.Serios? Bătrîneţea e de vină.

Sînt de acord. . Vrei Casa Albă. cu capul plin de sînge. lovindu-se de mobile. Beowulf Agate se prăbuşi în genunchi. . n-am să te las să ajungi acolo! -Au. Se uită spre uşă. iar ucigaşul. retezîndu-i beregata. cu spume la gură. Antonia făcu ce i se ceruse. Guiderone încercă să-l atace.Toni! şopti el. du-te în dormitor şi încuie uşa. Se opri în stînga ei. -Cee. răsucindu-i-o pentru a-l face să dea drumul armei. interveni Pryce. Clanţa se răsucea încet. domnule senator Appleton. dar cu ochii scăpărînd de furie. Julian Guiderone! Trăia! îmbătrînit. Acum este momentul. Nu reuşi. Uşa se deschise şi înăuntru se năpusti şchiopătînd un bărbat. ridat. căzînd peste Bray care îşi pierdu echilibrul. Erau momentele finale ale unei mari bătălii. Apoi îl răsuci în loc cu o forţă de care nu credea că mai dispune şi îl aruncă în fereastra camerei cu atîta forţă. -Repede! Uluită. Geof! . 30 . aruncă lampa grea spre Guiderone şi îl împinse către fereastră. să-l acopere. ticălosule. răspunse Scofield respingînd atacul lui Guiderone. inclusiv Leslie şi Antonia se strînseseră în apartamentul devastat de la . ca două animale încleştate în lupta pe viaţă şi pe moarte. O clipă Scofield îl privi uluit. gîfîind din greu. Bray ridică lampa şi-l pocni în cap pe intrus. în aşa fel încît atunci cînd uşa se va deschide. Furia care îl cuprinsese pe fiul Ciobănaşului îi dădea puteri sporite.Mulţumesc. dar Bray îl apucă de încheietura mîinii în care ţinea pistolul. Pistolul cu amortizor se descarcă de două ori în podea. -Porcule! scrîşni Guiderone. Bray?.Ne mişcăm! strigă Scofield.. urlă Guiderone. apoi se ridicară în picioare. Se rostogoliră încleştaţi pe podea. se răsuci şi căzu pe spate.. păşind tiptil spre uşă. Fiul Ciobănaşului nu murise! Brandon îşi reveni cu o secundă înainte ca Guiderone să ridice arma. iar Scofield se ridică în picioare şi apucă suportul greu al unei lămpi cu amîndouă mîinile. Brandon încerca să evite loviturile şi reuşi în cele din urmă să-l apuce strîns pe Guiderone de pieptul cămăşii ţinînd în acelaşi timp arma departe. Toţi cinci. încît geamul gros se sfărîmă în fragmente tăioase.Adesea ele reprezentaseră graniţa dintre viaţă şi moarte.

răspunse Cameron. cîte mai sînt. Poate că aflăm ceva. . -N-am nimic împotrivă. nu e cazul să impl icăm spionaj ul olandez. în momentul de faţă este sfîşiată! .Iar între timp. ia să examinăm problema asta. Nu putem risca infiltrarea clanului Matarese. făcu Pryce.Independente şi dependente. Vă rog să mă credeţi. . Trebuie să loveşti exact în momentul cînd „umbrela" este vulnerabilă. O să-i scotocim casa aşa cum a făcut Brandon la Atlantic Crown. spuse Geoffrey Waters. . cealaltă posibilitate este van der Meer de laAmsterdam.Savoy. îi cunosc pe Matarese. . MI-6 sau o echipă'străină. iar personalul de la Serviciul de informaţii al armatei înlăturase cioburile şi mobilierul distrus. Cam? întrebă Leslie. . Trupul însîngerat al lui Guiderone fusese ridicat. Aşa cum spuneam. Dacă el a dispărut. -Nu te mai gîndi la cutiile cu cereale. Dacă se întîmplă asta vom afla şi mai multe. să-l izolăm şi să-l facem să vorbească.Am s-o conduc eu. Tăcerea noastră nu trebuie ruptă. interveni Sir Geoffrey.. . dar şi dependentă. uită-te la găurile de şarpe. s-ar putea să facem economie de .Pentru început. la Wheaties şi altele. dar toate acţionează sub aceeaşi „umbrelă". Personalul nostru. indiferent prin ce mijloace. . -Asta am făcut-o eu. Unii dintre ei s-ar putea să intre în panică şi să trimită emisari în Keizersgracht. trebuie să retezăm întîi capetele şerpilor. fie ei independenţi sau dependenţi. Unde e Luther Considine? Cu puţin noroc. Guiderone era una din cele două posibilităţi pentru a ajunge la Matarese. spuse Pryce.O unitate de comando în haine civile. Au o anumită autonomie. insistă Beowulf Agate.Foarte bine.Ce e de examinat aici? întrebă Pryce. dar o singură companie. aşezată la una din măsuţe care rămăsese întreagă. Etichete diferite. Trebuie să-l luăm. ..Ce ne spun cutiile cu cereale. cînd ţesătura s-a subţiat. spuse Scofield. dependenţii şi independenţii nu vor mai primi nici un fel de instrucţiuni. dar vreau să mă asigur că am luat totul în considerare. Uitaţi-vă la Generai Mills. conchise Sir Geoffrey.Practic. care este scenariul cel mai bun? întrebă Waters. băieţi. ştiu cum operează. Fiecare celulă este în acelaşi timp independentă.

Wahlburg.timp. Aparatura electronică confirma faptul că Jan van der Meer Matareisen se afla în reşedinţa lui. care semăna cu un cocoloş de lut şi începu să îndese materialul moale înjurul încuietorii şi al clanţei. comandourile MI-6 plasaseră două dispozitive electronice de ascultare pe ferestrele groase. Am să închid uşa.Confirm.. un intrînd întunecos. singurii „oaspeţi" erau doi bărbaţi. Fowler şi Nichols. un agent de la MI-6 care vorbea olandeza. împreună cu Pryce. se apropiau de intrarea dinspre canal. ce este? întrebă acesta în olandeză. -Am primit instrucţiuni să iau legătura cu Jan van der Meer în noaptea asta. . . care flancau uşa de fier. băiete.Bodyguardul aleargă sus.Din partea cui? ..Aşteaptă aici. meneer. . în întunericul de la intrarea dinspre canal.. Anunţă-l şi pe Frank Shields la Washington.Este foarte tîrziu. .Din partea a patru domni din New York: Whitehead. . Acelaşi ofiţer se duse spre uşa de la intrare a clădirii în timp ce doi colegi.. Planurile clădirii fuseseră scoase din arhivele oraşului sub pretextul existenţei unui potenţial cumpărător. spuse şi cel din stînga. probabil amîndoi din personalul de pază. substanţa pe care o conţinea avea să facă o gaură de vreo trei centimetri în oţel. . .îţi sugerez să-l informezi că am sosit. altfel s-ar putea să te retragi şi tu. . Cînd i se va da foc. celălalt la etajul al doilea. aflat sub o arcadă de cărămizi. spuse omul din dreapta în şoaptă. unul la parter. .Care dintre voi are dezactivatorul alarmei? întrebă Cameron. . Atacul nocturn în Keizersgracht 310 fu o bijuterie de operaţie secretă. Pryce scoase apoi o biluţă. i se răspunse în mai puţin de zece secunde şi în cadrul uşii apăru un bărbat solid. Problema este urgentă.Da.Nu este o ameninţare. Vă rog să-l anunţaţi pe domnul van der Meer. Dă-i foc. Domnul van der Meer s-a retras. -Nu-mi plac ameninţările. S-ar putea să fie nevoit să-şi pună cei patru şerpi în cuşti separate. Agentul aflat la intrarea din faţă apăsă pe sonerie. ci o posibilitate.

Pryce băgă un aprinzător electric în substanţa din jurul găurii cheii. Pryce şi colegii lui îngenuncheară în umbră. în spatele pianului.Micul nostru prieten şi-a făcut treaba. nici ce nu-ţi convine. păşind fără zgomot. Omul cobora în fugă. cu automatul în mîna dreaptă. . O adevărată mană cerească. . Pryce îl imobiliza pe bodyguard apucîndu-l cu un braţ pe după gît şi îi smulse arma în timp ce acesta se îneca tuşind spasmodic. o deschise şi îi spuse celui de-al treilea membru al comandoului să intre. spuse agentul de la MI-6. Vrea să-ţi vadă scrisorile de acreditare. Acesta se răci imediat.Eu. Cei trei bărbaţi împinseră uşa grea şi intrară. aşa că nu mă interesează nici ce îţi convine. După ce sfîrîitul încetă. urmărindu-l pe bodyguardul care se îndrepta grăbit spre uşă. strigă el. devenind negru. Aceasta se aprinse imediat. Alarma a fost neutralizată. Şi ai grijă ce faci. Se auziră mai multe zgomote. Cel de-al doilea ofiţer de la MI-6 trase trupul inert deoparte şi îi goli buzunarele.Să mergem! spuse el. Nu prea e lumină pe aici.Eşti obraznic. Acesta era semnalul. Se auziră paşi pe scară. cu un interval de timp calculat la douăzeci de secunde. marele van der Meer este foarte supărat. Pryce introduse o pîrghie înăuntru. pornind spre scară înaintea bodyguardului..Ar trebui să ştie şi asta. meneer. . sau ce naiba o fi. Cameron atinse umerii celor doi oameni de lîngă el.Mai repede. Personalul de serviciu ne-a spus că fiecare uşă are o cutie în dreapta. un huruit şi apoi o lumină roşie se aprinse pe ecranul dezactivatorului. şopti omul. Haide. apoi smulse placa de metal tăiată. în timp ce mînca oţelul. -Ar trebui să ştie că scrisorile se află în capul meu.Cred că ai înţeles ce vreau să spun. Toţi trei se ridicară din spatele pianului. sînt cu arma în mînă şi am de gînd s-o folosesc dacă faci ceva ce nu-mi convine. . Nici măcar o lampă în toată sala asta de bal. . . deveni roşie şi apoi 384 de un alb orbitor. . răspunse primul..N-am treabă cu dumneata. Cam scoase un spray din buzunar şi stropi metalul ars. primul membru al comandoului se răsuci rapid şi puse dezactivatorul peste cutia alarmei de la uşă. .

.Fără „domnule". Jan van der Meer Matareisen stătea uluit în mijlocul încăperii. .Dumnezeule mare! strigă el în olandeză şi în clipa următoare acţionă. Ne aflăm în misiune şi sîntem egali. Cu un trosnet îngrozitor.E eliminat pe timpul cît va dura acţiunea şi puţin şi după aceea. împreună cu celălalt bodyguard. cei patru oameni formară un cerc. Mergem pînă la etajul doi spate în spate. uşa grea de lemn cedă sub impactul forţelor reunite. pot să pun pariu că e a stăpînului. vă rog. -Ai noroc. atacă. scrîşni el.Uite acolo o uşă.Stătea chiar în faţa ei. altfel ai fi fost mort. Trupul lui destul de subţire se transformă instantaneu într-o adevărată morişcă. Umăr la umăr. în cîteva secunde elimină doi dintre membrii comandoului luat prin surprindere. ne aşteaptă. Să mergem! începînd de la treapta a treia. . Aţi montat amortizoarele? .. Ştiţi mult mai multe despre treburile de felul ăsta decît mine. -Aş zice că nici tu nu eşti un novice.Linişte.La etajul întîi nu e' nimeni. copii? . Omul nu mai apucă să scoată un sunet. americanule. .N-au fost nici o clipă demontate. Al treilea căzuse în genunchi într-un colţ şi se ţinea cu mîna de gît.E pentru mine. domnule. . omul care dezactivase sistemul de alarmă trase şi o siluetă se prăbuşi într-un colţ întunecat al palierului de la etajul doi. Cel de-al treilea membru al comandoului se apropie de ei. Matareisen. . . lovea cu mîinile şi cu picioarele. cei patru porniră înainte. spuse Cam calm. I-am făcut o injecţie în gît. Brusc. Facem un efort.Sîntem cu dumneavoastră. înainte ca ceilalţi să se dezmeticească. . într-o jachetă de catifea albastră şi cu pantaloni de pijama pe el. .E mai bine decît să-l pocnesc şi după aia să-i spun că îmi pare rău! . că nu am armă. şopti Cameron. răspunse agentul care jucase rolul vizitatorului. -Ai rezolvat? întrebă Pryce. şi urcară fără zgomot scara. spate în spate.De unde ştii? întrebă cel cu injecţia. .Eşti un sadic.

iar Cam se repezi înainte şi îl izbi pe olandez de perete.Barca! Avionul. Răsuci violent piciorul lui van der Meer. în timp ce agentul îi făcea injecţia lui Matareisen.Sîntem pe urmele tale de la Inelul exterior 26. mai trebuie să fie un etaj deasupra. ridicîndu-se nesigur în picioare. şi noi îl vrem viu. dar scările se termină aici. . . se sprijini pe piciorul stîng şi prinse piciorul drept al lui van der Meer. care îşi pierdu echilibrul pe moment. Chiar foarte bun la chestia asta.Eşti bun. Pryce se duse pe hol. . acum n-o să mai reuşeşti. Pryce. . . . Matareisen. . Unul după altul. .O armată de ninja. Cred că ar fi mai bine să-i fac şi lui o injecţie. spuse Cameron. O cantitate prea mare din substanţa asta poate să-l dea gata. Se auzi o bufnitură înfundată.Foarte bine. Olandezul se izbi cu capul de perete şi îşi pierdu cunoştinţa. îi răspunse expertul în alarme. spuse cel cu seringa. N-avem cum . Pryce făcu un pas înapoi.Un maniac nenorocit îmbrăcat în pijama. spuse cel care dezactivase alarma.Probabil că există un ascensor. atunci dă-i drumul! Cameron băgă mîna în buzunarul jachetei şi scoase planurile care prezentau în detaliu casa de pe Keizersgracht. înfigîndu-şi degetele în muşchii gambei acestuia. urmat de ceilalţi doi.Ştii cine sînt? . . . ..Dar şi de afară am văzut ferestrele etajului de deasupra.Ce i-ai făcut tu e mai periculos. urlă Matareisen şi se transformă din nou într-un fel de elice nemiloasă. Campionul artelor marţiale zăcea acum pe podea. cei trei membri ai comandoului începură să-şi revină. Ai omorît atîţia tineri care nu-şi făceau decît datoria. . dar arma îi zbură din mînă în urma unei lovituri dure. -Ce-a fost asta? întrebă unul din ei. Acesta încercă să-şi scoată pistolul de la brîu. îndreptîndu-se spre uşa liftului care era încuiată. ale cărei palete încercau să-l ajungă pe Cameron.Nu e periculos? întrebă Pryce.Păcat că ai scăpat atunci. pivotă în aer. în afară.Conform planurilor. . spuse Cam.Mai cumplit decît în cele mai oribile coşmaruri ale tale.Şi cum ajungem acolo? întrebă al doilea.

Ce mai e. Avem nevoie de Leslie. tot peretele este o hartă a lumii. zise omul cu siringa.Ce-ar fi să aducem cabina sus? . -Leslie doarme. Uitaţi-vă. băiete. încercînd să trecem dincolo. Intrară în încăperile de la etajul al patrulea şi ceea ce văzură îi lăsă pe toţi cu gura căscată.Bine aţi venit în sanctuarul Organizaţiei Matarese. .Parcă am fi la sediul unei fabrici de arme nucleare. escaladară puţul vertical şi ajunseră în faţa uşii de oţel de la etajul superior. Aici este însă un plafon fals. intrarea dinspre stradă. -Trezeşte-o! Leslie Montrose fu şi mai uimită decît Pryce şi membrii comandoului de ceea ce vedea. -Ce? .Totul merge bine. Trei-zece. Cameron şi echipa lui dăduseră la o parte plafonul fals. . Ridicîndu-se în mîini şi ajutîndu-se cu picioarele. -Luther? .De ce nu? răspunse Pryce. . Am putea să lucrăm din interior. branşat pe Luther Considine şi Leslie Montrose care se aflau în avionul de transport de pe aeroportul Schiphol. Păşi încet pe intervalul din mijloc pînă la consola înaltă din centru. un model militar foarte puternic.Mă bucur să aud. Vedeţi lipiturile? Cred că se poate da la o parte. Pentru asta am venit aici. spuse Cameron calm. muncind cu ferăstraie şi burghie.Te rog.Este un centru de comunicaţii! exclamă expertul în alarme. Spune patrulei britanice s-o aducă aici. maşină fără insemne. Pryce îşi scoase aparatul walkie-talkie. O oră mai tîrziu.Nu contează. spionule? . Keizersgracht. după ce asudaseră din belşug.Oricum e mai uşor decît să coborîm trei etaje prin puţul liftului. . Folosiră un alt cocoloş şi reuşiră să deschidă uşa de oţel masiv. . . Avem scule în barca de pe canal.E înspăimîntător! spuse al treilea. . Asta înseamnă că pot să mă duc acasă? . să le aduc? . .să-l folosim.Abia acum începe treaba.

S-a întîmplat ceva! .. Leslie Montrose examina singură computerele de la centrul de comunicare Matarese.Ca să scoţi ceea ce este stocat în echipamentul ăsta ai nevoie de ajutor.. cu nişte afaceri. Şi Pierre Campion. i se spuse că proprietarul se afla peste hotare.Una sau poate două . Frank Shields se puse pe treabă la Washington.Trebuie să fie foarte complicat să obţinem ce dorim.Presupun că au fost verificaţi şi răsverificaţi pentru aprobări. creierul din spatele celor mai mari companii de computere.O să-şi aducă aminte. în timp ce Geoffrey Waters lua legătura cu Biroul Doi de la Paris.Mai mult decît complicat. Altcineva? . . E un adevărat vrăjitor.. Dumnezeule.E o aparatură extraordinară. nu-i aşa? . au avut şi ei oamenii lor. în a treia zi. dacă ţinem seama de ceea ce există exclusiv pentru ele în spaţiul cosmic. Transmisiuni directe prin satelit. de la Paris. .în mod sigur. .Cît mai mult şi cît mai repede. . a devansat cu mult epoca noastră. şapte dintre cei mai străluciţi specialişti în domeniul computerelor sosiră laAmsterdam cu avionul pilotat de Luther Considine. cei şapte specialişti în computere şi un personal de serviciu. omul devenise bănuitor.. Leslie. Timp de patruzeci şi opt de ore.Vezi la armată. rivalizează cu ce avem noi la Langley. dar nu garantez. . -Ai vreo sugestie? . format din patru englezi care vorbeau curent olandeza. Trebuie să fi costat milioane de dolari şi. miliarde! . drept care le telefonase imediat colegilor: -Nu vă apropiaţi de Keizersgracht. Cunoscînd împrejurările. trasee determinate automat . scanere de trafic. Comandoul se întorsese în Anglia.. Trecuse cu maşina prin faţa casei şi văzuse că activitatea de acolo era în toi. S-ar putea să-şi amintească de mine. Casa de pe Keizersgracht era păzită de o unitate specială a MI-6. Cînd unul dintre cei care mînuiseră computerele lui Matarese telefona şi ceru să vorbească cu meneer van der Meer.Îi cunoşti? -Au făcut parte din echipa care m-a pregătit. . Reşedinţa lui van der Meer era ocupată acum de Cameron. Aaron Greenwald din Silicon Valley.

se stabili ca şeful grupului de specialişti în computere să fieAaron Greenwald. uneori douăzeci şi patru de ore în şir. nu pot să meargă mai mult de trei persoane odată. remarcăAaron. mînca numai atunci cînd foamea nu lăsa creierul să-şi facă treaba. insistă Greenwald. Apropo. . Reţineţi. cu un chip plăcut şi o voce blîndă. multe informaţii inaccesibile. la Londra? . am spart codul ascensorului şi avem acces la ultimul etaj. o trudă. un bărbat zvelt. şi îi vine să se urce pe pereţi. în salonul de jos.Da. vom înregistra fiecare fişier. Se adunară în holul de jos şi Greenwald li se adresă: . Şi truda începu. Sau cel puţin un preacces comun.Vom lua fiecare maşină de la alfa la omega. într-adevăr. pe Leslie Montrose. Sir Geoffrey a obţinut ceva de la el. . fiecare dormea doar cînd nu mai putea rezista. Privea întotdeauna direct în ochii celui cu care vorbea. Grupul includea şi două femei între care. . sau o armură.Există o personalitate puternică în spatele tuturor acestor aranjamente. am afişat programele de lucru în sufrageria de la etaj. o serie de simboluri de identificare. Nu se mai ţinu cont de programări. Aaron? întrebă Leslie. Poate fi chiar un steag.Nu. aproape slab. O muncă grea. Am pregătit cîteva diagrame.Cu numele de Matareisen. dezgustat. care stătea în picioare lîngă Greenwald şi urmărea cum îi alergau degetele pe claviatură. luînd în considerare toate variantele pe care le putem crea.Ca un fel de prefix zonal. Vă rog să nu vă simţiţi constrînşi . aplicabil tuturor. bineînţeles. . rezolvarea li se părea şi mai urgentă. aşezată la stînga lui. Pe măsură ce se dezvăluiau alte şi alte segmente de informaţie.Trebuie să existe o formulă comună. Pryce. Individul ăsta e impenetrabil ca Gibraltarul. Pentru a se asigura eficienţa maximă. rămîneau încă foarte multe lucruri ascunse. evident. Cu toată munca depusă. abia trecut de patruzeci de ani. de la . acordîndu-i toată atenţia sa şi reuşea să vadă la acesta ceea ce altora le scăpa. Au încercat toate serurile. Era. zise: . Ochii lui trădau o inteligenţă vie.cel mai important lucru este inventivitatea dumneavoastră. care se despart apoi pentru fiecare maşină în parte.De la prima întîlnire a celor şapte. epuizantă. dar sînt numai sugestii.

Era ora 4 dimineaţa în cea de-a patra zi. N-a fost niciodată prea departe de mintea . Ceee? Greenwald se trezi privindu-l buimac. pe care L-a obţinut Scofield.Simbolurile M şi B sînt factori ai unei progresii care se echivalează prin diviziune. nu-l lasă să doarmă şi îi dau foarte puţină apă şi mîncare. ori vorbeşte. stăteau aplecaţi peste consola mai înaltă pe care Campion o preluase de la Greenwald. Deşi învins. Aaron. dar fără rezultat.Şi habar n-avem despre ce e vorba. -Cînd?Cum? .penthotal la bătrîna scopolamină.nu îndrăznim să operăm fără tine.. este ceva în legătură cu „focurile din Mediterana". spuse Greenwald.Pentru că am senzaţia că sîntem presaţi de timp. spuse Aaron gînditor. Nu vrem . Se întinse puţin.. . trezeşte-te. Era o combinaţie algebrică a proiecţiilor tale de mai înainte .De ce? . Ceea ce urmează să se întîmple se va întîmpla conform unui plan riguros întocmit. semnificaţia celor două litere. . Aaron. -Aşadar o luăm de la început. Are o minte de robot. . . Să ne rugăm pentru cea de-a doua variantă. lăsîndu-se pe spătarul scaunului său turnant. dădu năvaîă în camera lui Greenwald. îl ţin într-o celulă în care arde lumina în permanenţă.Lasă-mă să-mi dau cu puţină apă pe faţă..Pe nas. nimic nu-l zdruncină.Ori se curăţă.Acum cîteva minute. Cred că am reuşit! -Ce.nişte ecuaţii. -Aaron. spuse Aaron Greenwald. mon ami! strigă francezul. cinci experţi plus Pryce.. Are o constituţie de fier. Sus. Pierre Campion. Oare unde mi-or fi ochelarii? . . Specialistul de la Paris. explică Cameron. în centrul de comunicaţii. unde şeful grupului se retrăsese epuizat o jumătate de oră mai devreme. în sfîrşit se produse breşa. care nu pricepea mare lucru. haide.Baronul de Matarese. . se comportă ca un învingător. apoi se aplecă şi degetele începură să-i zboare pe claviatură. Cameron şi Leslie sînt şi ei acolo. Singurul fragment pe care îl avem. cu ochii lui blînzi înroşiţi de oboseală. poate mă voi putea concentra.

cel puţin aşa cred. spuse Pryce. interval de timp peste treizeci de zile lucrătoare. ar putea fi o progresie geometrică. . spuse Leslie Montrose.Printează! strigă Campion. închidem şi blocăm ceea ce avem şi ne jucăm cu ecuaţia. . în timp ce degetele lui Greenwald alergau pe claviatură. De ce? . Pentru Dumnezeu.. printează singur. Bîjbîi şi încerc să pescuiesc ceva.Vreo indicaţie unde este sectorul douăzeci şi şase? . ce date oferă? . Mon Dieu.lui Matareisen. . începu francezul şovăielnic. Ai depăşit un prag de încărcare cu informaţii şi atunci printarea începe automat.Sectorul douăzeci şi şase. nevenindu-le să creadă ce vedeau. Răspunsul se află undeva în maşinile astea. Era de-a dreptul înspăimîntător.E o comandă specială.Pentru că ridicarea la cub. Cam. Sîntem pe aproape. Anunţul avu un efect electrizant.Cred că există pe hartă. . total estimativ patruzeci şi unu de mii de cazuri.Ce e asta.Atunci să începem. Se află pe coasta de vest a SUA. încetarea activităţii. aplecîndu-se peste imprimantă ca să citească pe măsură ce hîrtia era rulată.Şi pe mine. Faza unu începe. la puterea a patra sau a cincea nu ar fi logică. Douăzeci şi şase de minute mai tîrziu. .Pescuieşte mai departe! .Serios? făcu Campion. refuzînd să se lase ignorată. Este o obsesie pe care se simte obligat s-o urmeze. spuse Greenwald. care se întorsese la computerul lui. ca şi cînd uriaşa hartă ar fi avut o viaţă a ei proprie şi cerea să i se dea atenţie.Presupun că ceea ce urmează să se întîmple se va întîmpla în centrele astea care licăresc. Aaron? întrebă Pryce. harta multicoloră a lumii de pe perete prinse brusc viaţă. . Pierre. .Mă depăşeşte. -Dumnezeule mare! şopti Leslie. Crahuri. Logica ilogică ar putea fi la baza codurilor Matarese. Nenumărate luminiţe roşii explodau peste tot. Aaron. spuse Greenwald.. . falimente. Din toate luminiţele care licăresc. eu n-am făcut nimic! . părea să aibă o putere hipnotică. căci era cu totul neaşteptat. Campion şi ceilalţi făcură şi ei un pas înainte. privind ecranul uriaş. . una are o nuanţă albăstrie.

Aaron Greenwald se ridică de la aparatul lui şi vorbi: . doamnelor şi domnilor. . -Ai vreo idee asupra datei? . este zona Los Angeles. spuse Pierre Campion. linişte vă rog.. să începem să citim din nou! La ora trei şi jumătate după-amiaza.Mai pe înţelesul tuturor. spuse un specialist american. tot ce a înregistrat el. nu avem elemente concrete sigure. E o manevră foarte simplă. muntele de file printate fusese cercetat şi grupul de specialişti se adună în salonul de la parter ca să le evalueze. tu şi cu Pierre mergeţi la fiecare maşină şi inseraţi codurile. Oare descoperiseră secretele lui Matarese? La ora douăsprezece şi zece minute. .-Are dreptate. . . . am să alimentez în cruce. Un vaî financiar gigantic şi catastrofal se va năpusti peste ţările industrializate. Milioane şi milioane de locuri de muncă se vor pierde. Aaron le explica cum că.Depresiunea de la sfîrşitul anilor '20 este un fleac în comparaţie cu ce se pregăteşte aici. Folosim un cablu principal şi ataşăm modemele la baza centrală. s-ar putea cîştiga timp interconectînd maşinile.Ascultaţi-mă.Mai mult decît o idee: două săptămîni şi cinci zile din acest moment. la aproximativ douăsprezece ore după ce se realizase prima breşă în coduri. . Orele treceau şi oboseala se transforma în euforie.Ce ai să faci? întrebă Pryce.. totuşi va trebui să începem să asimilăm o mare parte din el. din moment ce aveau coduri parţiale. să ne îndreptăm spinările încovoiate şi înţepenite de pe scaunele astea nemiloase şi. Cînd terminaţi. adăugă un altul. Leslie. în momentul de faţă avem mai mult material decît putem asimila. apoi trei imprimante intrară în funcţiune. chiar dacă nu se face decît rareori. companiile şi corporaţiile se vor prăbuşi. Entuziasmul se dezlănţui cînd două. . zise Cameron. am să conectez echipamentul în mod selectiv.Este înspăimîntător ceea ce avem aici. adresîndu-se celor doi specialişti. urmate apoi de toate.Treziţi-i pe ceilalţi! porunci Greenwald. . Propun să adunăm la un loc ceea ce avem.Dar există anumite aluzii.Din nenorocire.

Din toate jocurile practicate în meseria asta a noastră.Evident. aşa cum spune Pierre.Cunoaştem şi un număr de bănci care au fuzionat ori s-au consolidat. acesta a fost cuvîntul de ordine. dar aparent. -Am mai făcut asta şi altă dată. .Evident.De unul singur? Leslie Montrose se ridică de pe scaunul ei.şi filialele lor care se ocupă de asistenţa medicală.sînt nişte avari psihopaţi răspîndiţi pe întreaga planetă. . am să mă ocup eu de asta. Orice operaţie de asemnea anvergură trebuie să implice un capital nemaiîntîlnit încă în analele economiei. -Am exagerat.ziare. şi cîţiva bodyguarzi. spuse Pryce. acesta s-a dovedit cel mai eficient. . Mai sînt şi altele: transferuri.. . spuse un american . ... . asig. Doar ai auzit ce-a spus Campion. Sînt transnaţionale. ..Trebuie să ţinem seama de faptul că cei din organizaţia Matarese nu sînt proşti. Lucrează la proiectul ăsta de foarte mult timp şi trebuie să acceptăm că s-au menţinut peste tot în limitele legalităţii. televiziune. fu de acord Aaron. privindu-l fix pe Pryce. . nu putem contracara ceea ce este evident. îl întrerupse furios Cameron." . companii de electricitate. pacienţii pe urmă. dar avem altceva şi cred că e suficient pentru moment! Ştim că cei patru caballeros pe care îi ţine Frank Shields sub supraveghere sînt Matarese pînă în măduva oaselor. „statis. Mai întîi profiturile. -Asta înseamnă că te duci în State. spuse Cam.insistă Greenwald. „consolidarea reţelelor" . Două săptămîni şi cinci zile! .Şi am citit cu toţii despre organizaţiile de sănătate care se înghit unele pe altele. nu prea avem timp pentru altceva. Şi apoi.Nu.servicii.bănci. pentru că nu avem datele specifice. spuse Campion. E vorba de cuvinte concrete cum ar fi „media" . dar nu există posibilitatea de identificare precisă. sîntem conştienţi de toate aceste evenimente. Am să-l conving pe Shields să-mi dea cît mai mulţi colaboratori isteţi. Aşadar. M-am infiltrat şi i-am asmuţit pe unul împotriva celuilalt. spuse Leslie.uşor de descifrat ca statistici ale societăţilor de asigurare .Dar de unul singur? protestă Greenwald. nu le avem. preluări . O să începem cu ei.

O maşină a CIA fără însemne îi duse pe Pryce. Pot să verific avionul mîine dimineaţă? . Pryce băgă mîna în buzunar şi scoase telefonul mobil.Ştiu că vreau să ajung la New York. . Luther.Sigur că da.Mulţumesc.Eram sigur. Se află pe un aeroport particular din Virginia. ca să nu ajungi acolo cu coada între picioare.Merg şi eu cu tine.. Avionul supersonic al Forţelor Aeriene Regale ateriza la aeroportul internaţional Dulles la ora 7:05 dimineaţa. pregăteşte pasărea. dar prefer să-mi spuneţi Luther. spuse Greenwald. spionule? . depinde ce distanţă trebuie să parcurgem. inclusiv în Florida. Considine îi fu prezentat lui Frank. Ţi se pare suficient de bun? . iar Benjamin Wahlburg. Vom fi acolo peste douăzeci de minute. Waters o să mă trimită acolo şi vreau să-l iau şi pe Luther cu mine în caz că se iveşte ceva deosebit. . interveni Cameron. unde Frank Shields îi aştepta în biroul lui. .. ca să nu mai riscăm o scurgere de informaţii. . la Philadelphia.Pentru moment. la mai puţin de patruzeci de minute de Washington. . Jamieson Fowler face naveta între Boston. După saluturile de rigoare. spuse Leslie. . Aaron. Vreau să ajung la New York.O să-l vedem cu toţii. Nici un zbor nu durează mai mult de trei ore şi jumătate. Stuart Nichols şi Albert Whitehead sînt la New York.Luther.Comandorul Considine. Maryland şi Florida. . nu aceasta este problema. Luther. domnule.Ce ştii tu.Atunci nu-i nici o problemă.E ca şi făcut. -Atunci ascultă-mă pînă la sfîrşit. Leslie Montrose şi Considine la Langley. . E un aparat bun.Cît mai repede cu putinţă. După cum susţine Geoffrey Waters. -Noi o să continuăm aici. ofiţer Pryce.. Te rog să iei imediat legătura cu noi ca să-ţi putem transmite orice altă informaţie vom scoate din computere. . . am rechiziţionat un avion Rockwell. Apoi acesta le expuse scenariul: .M-aţi avansat cam repede.

întîmplător. -Cum vrei. Leslie.Este foarte precis. după ce te urci în maşină poţi să vorbeşti cît vrei. ajunge acolo cam pe la şapte şi un sfert.Ba da. răspunse pilotul. O să-i spun lui Whitehead că ţii situaţia sub control. este! . la un bar din Rockefeller Center.vrei să-i încolţeşti pe Whitehead şi pe ceilalţi.Haide. ţii minte? întotdeauna poţi să mai angajezi o rezervă. şofer va fi omul nostru.Asta nu e totul. Dar ce facem cu Nichols? -A doua zi dimineaţă. . poţi să-i ceri şoferului să meargă unde doreşti ca să cîştigi timp. iar eu sînt expertă în arme. Se opreşte la clubul lui ca să facă gimnastică treizeci de minute. -Am stabilit că Whitehead pleacă de la birou între cinci patruzeci şi cinci şi şase în fiecare seară şi foloseşte aceeaşi limuzină.. . dar eu sînt obişnuit cu strada. Am aranjat să fii şi tu la baia de aburi. Dar dacă asta o să te facă să te simţi mai bine. .în mod sigur o să mă simt mai bine. interveni Leslie.. Oamenii ăştia sînt nişte ucigaşi. drăguţule. Cam. Luther! Sînt bine acoperite. Crezi că ai să reuşeşti? . -Aşadar.Şi eu ce fac? întrebă Considine. -Exagerezi.Vreau să merg şi eu cu el. aşae? . interveni directorul adjunct. iar şoferul e tot de la noi. apoi însoţeşte-l pînă la maşină.Da. Se află pe strada Treizeci şi doi. . Ar trebui să supravegheze cineva şi flancurile. prietene.Eu nu comentez. O să te plasăm undeva în apropiere. . -Asta în ce-l priveşte pe Whitehead. Bea două vodci cu martini şi se întoarce la maşina care îl aşteaptă. unde se duce Nichols după ce face gimnastică. . cel puţin aşa procedăm noi în aer. unul după altul. sînt de acord cu Cameron. . Contactează-l la bar. fă ceea ce vrei să faci. Se opreşte o singură dată în drum spre apartamentul lui din FifthAvenue. spuse Shields. în ziua pe care o stabileşti tu. Are o masă rezervată. .Cred că da.Nu e nevoie. numit Templars. unul după altul. . poţi să stai şi tu la o masă. Am aranjat cu firma de la care închiriază limuzina. .

. A cam abuzat de el. Se numea Scott Walker şi arăta mai degrabă ca un ofiţer de carieră decît ca agent CIA.Barul Templars din Rockefeller Center în seara aceasta.Nu se poate la şapte? .Ce explicaţie i-ai dat? întrebă îngrijorată Leslie. Sînt aici doar ca să vă ajut.Oriunde putem economisi banii contribuabililor o facem.Nici una. Maşina noastră o să vă ia mîine dimineaţă. La ora aceea nu e chiar atît de greu.Un antrenor va avea grijă de asta.. să zicem. . însă în Manhattan traficul se dovedi infernal. Intrară pe uşa laterală şi se instalară în acelaşi apartament pe care îl ocupaseră Scofield şi Antonia.Cum vrei. spuse Pryce. . astfel încît erau gata cînd sosi agentul CIA pentru planificarea acţiunii.Eu intru ultimul? întrebă Cam. Tu o să fii deja înăuntru şi. cu atît e mai bine. Bray spunea că îl cheamă Marble şi mai nu ştiu cum. însă cînd veţi rosti cuvintele „O. care mi-a explicat că.Presupun că la New York vom sta la hotelul tău particular.Foarte corect.Scofield mi-a spus că au un room-service absolut remarcabil. 31 Zborul pînă la New York se desfăşură fără incidente.Drăguţă poantă.Bineînţeles. credeam că am rezervat masa asta". Este unul de-ai noştri. la ora opt? . oamenii noştri se vor ridica şi îşi vor cere scuze. spuse Pryce. doamnă colonel. nu departe de aeroportul particular. Acum. Locurile vor fi ocupate. dacă ţinem seama de diferenţa de fus orar. .Mă aflu în legătură directă cu directorul Shields. în jurul orei şase. . . . îşi despachetară rapid lucrurile. Luther Considine primi camera de oaspeţi. . Veţi intra separat şi vă veţi aşeza acolo unde s-a hotărît. Şi cum ne asigurăm că nu vor fi şi alţii de faţă? . după ce îi dă drumul lui Nichols o să stea în faţa uşii ca să le spună eventualilor doritori că duşul este stricat. cu cît ştiu mai puţin. . dacă nu apare ceva neprevăzut. V-am rezervat locuri într-un motel. cred că ar fi bine să încercaţi să vă odihniţi. . nu ca să particip direct la acţiune. Ai primit vreun itinerar? . La aeroportul La Guardia fuseseră întîmpinaţi de un ofiţer CIA care îi dusese la hotel Marblethorpe. Cameron şi Leslie dormitorul principal.

.Cine eşti dumneata? . dumneavoastră intraţi primul. La cinci şi un sfert. domnule. aşa că vă rog să memoraţi figurile. -Asta e încurajator. în nişă. Cel puţin aşa cred. domnule. spuse ofensat bancherul organizaţiei Matarese. Scott Walker le telefona din vehiculul CIA aflat la intrarea laterală. căci diferenţa de fus orar o deranja cumplit.. Ai să mă urmezi atunci cînd îl voi aduce pe ilustrul domn.. Directorul adjunct spunea că sînteţi unul dintre cei mai buni. Cameron îşi puse în ordine gîndurile în vederea întîlnirii cu Albert Whitehead. Luther şi Leslie la cîte o masă.De cîte ori am auzit cuvintele astea. Shields mi-a dat aceste două fotografii.Scuzaţi. Mi s-a spus să iau legătura cu dumneavoastră. spuse blînd Cameron.. . . -Ce? -Nu e cazul să faceţi un stop cardiac. se ridică de la bar. Colegul nostru este şoferul dumneavoastră şi ştie ce trebuie să facă dacă apar complicaţii.. . Albert Whitehead intră pe uşile duble de la Templars şi se îndreptă direct spre masa rezervată. Mi-e teamă că nu vi le pot lăsa.. vă rog. avem şi aşa destule probleme. Era timpul să plece spre barul Templars din Rockefeller Center. înţelese mesajul lui Considine. . înotaţi printre rechini. Walker băgă mîna în buzunar.. cealaltă a celui cu care vă vedeţi mîine dimineaţă.Scuză-mă! Cînd aduc obiectivul la limuzină? . Eu voi rămîne afară ca să păzesc uşa de pe coridorul celălalt. Leslie se odihni. spuse Leslie. Restul zilei şi-l petrecu fiecare în felul lui. domnule! . . din ordinul fiului Ciobănaşului. Vin de la Amsterdam. se îndreptă spre masa brokerului şi se strecură alături de el.Fără nume. . La ora patru.Sînt sigur că le-aţi auzit. Stăteau fiecare pe locul lui: Pryce la barul aglomerat.. el dădu din cap cînd Pryce aruncă o privire rapidă spre Whitehead. Luther monopoliza telefonul vorbind cu prietena lui. Considine prinse privirea lui Cameron.. comandară ceva de mîncare.Nu neapărat. vă rog. La şase şi douăsprezece minute.Pe astea nu le-am prea auzit. Prima este a omului cu care vă întîlniţi diseară.Nu. nu vedeţi că masa aceasta este rezervată? -Nu cred că vreţi să fie aşa.

Să cer nota? . Sau cu cine aveţi de-a face. cu siguranţă că ştiţi şi dumneavoastră. nu ştiu.. ..N-am nici cea mai vagă idee despre ce vorbiţi. Sînt aici pentru că aveţi nevoie de mine. -Nu. că nu a fost informat de faptul că dumneavoastră transferaţi banii! .Lasă-mă cu „toate acestea". Nu putem da greş! -Nu ne aşteptăm să se întîmple.în cazul în care se produce un scurtcircuit.Nu. ştiam. nu? Aşa mi-a spus domnul G. curier. .. .Unii au poziţii asigurate pentru cazul că s-ar ivi dificultăţi neprevăzute. -Ar fi bine să credeţi. nu e nevoie. spuse Pryce plictisit. iar cînd veţi primi instrucţiuni.Hai să n-o mai luăm de la capăt. Vrea să vă distanţaţi de Nichols. nu-mi place să stau de vorbă aici. -Este de necrezut. . Vorbeşte o dată! . avocatul dumneavoastră Nichols şi-a asigurat spatele. la tribunal. îmi trec în cont. Ce vrei să spui cu chestia asta. sînt de la Amsterdam. .Nu te cred! . Terminaţi-vă ca de obicei băutura . ceea ce se va întîmpla foarte curînd.. Vă aşteaptă o maşină afară? -Bineînţeles. dar cu toate acestea. . Pryce îi deschise portiera brokerului. dacă vă place. Să mergem în maşina dumneavoastră. Vă asigur că este adevărat. Cam se aşeză lîngă Whitehead pe bancheta din spate şi i se adresă şoferului: .Este sigură? . Se spune că a dat o declaraţie sub prestare de jurămînt. să nu i le transmiteţi şi lui.. .Şi de ce să am nevoie de dumneata? întrebă brokerul înecîndu-se.. că înot printre rechini? . nu pentru că asta ar fi dorinţa mea.Nu aveţi nici cea mai vagă idee despre ceea ce s-a întîmplat. Haideţi. Whitehead era atît de uluit încît începuse să se bîlbîie.Da. spuse Cameron. închid geamul despărţitor şi nu ne aude nimeni.V-am spus.votcă cu martini. Dar de ce vorbesc cu dumneata? Cine eşti? .Domnul Guiderone are alte surse de informaţii decît noi. Ajunşi la maşină..Absolut.Ştiai care e maşina mea! spuse Whitehead privindu-l. spuse Whitehead speriat.

Şoferul. . Şi ingraţii ăştia aveau de gînd să-l demaşte dacă „se iveau dificultăţi neprevăzute"? Albert Whitehead simţi că i se face rău. . prim-vicepreşedinte la Swanson & Schwartz.analiza informaţii care nu aveau nimic comun cu cifrele şi cu strategiile. Nu-l cunosc. cîţi or mai fi? Cîte alte celule Matarese fuseseră aprovizionate în mod ilegal cu bani? Se vor întoarce oare şi împotriva lui? Şi dacă da. Şi ridică geamul despărţitor. cine erau aceştia? Unii susţineau că a sustras bani. Whitehead era terminat. Se simţea ameţit. Cu ani în urmă plonjase fericit în această mare de bunăstare.. şi se aşeză pe bancheta de scîndură din faţa acestuia.acesta era semnalul.Cine sînteţi dumneavoastră? . o teamă animalică. păi da. . în felul acesta. important este ce am să vă spun. Stuart Nichols. Cînd ajunse în apartamentul său din Fifth Avenue. de trădări la nivelul cel mai înalt al acţiunii.Nu obişnuiesc să discut cu străini care nu se prezintă. Se auzi o bătaie în uşă . să fie oare un trădător? în cazul ăsta. exclamă stupefiat Whitehead cu ochii măriţi. erau anumite cheltuieli atunci cînd se purtau discuţii. nu-i aşa? . Pryce şedea pe marginea băii de aburi. ceea ce îi convenea de minune lui Pryce.-Du-ne în jurul Parcului Central. . domnule avocat. Cel care urma să intre era Stuart Nichols. asemeni lui Pryce. Acum se întreba dacă nu cumva e pe cale să se înece în ea. dar mai ales de teamă. iar mintea lui analitică . .Numele meu nu contează. te rog. Omul intră în încăpere înfăşurat cu un prosop. . Nichols se ridică de pe banchetă.Bună ziua. nu e şoferul meu.Toate lucrurile se întîmplă o dată pentru prima dată.Fiul Ciobănaşului are grijă de tot. avocatul şi mîna lui dreaptă. şi asta chiar la sauna clubului meu. .preocupată întotdeauna de cifre şi scheme .Nu şi ăsta. Aburul îi împiedica să se vadă bine. şi unul din principalii avocaţi ai organizaţiei Matarese. înfăşurat într-un prosop. apoi deschise discuţia. Era vorba de dorinţa Amsterdamului de a pune mîna pe putere. vorbele vor avea mai multă greutate.. de dezertări ale unora din celule. Cameron lăsă să treacă un minut. am să-ţi spun eu cînd să te întorci în Fifth Avenue.

spuse avocatul uşurat. în detrimentul lui Julian. Remarcabil. -Ar putea fi. domnule avocat. nu prea înţeleg de ce a trebuit să iei legătura cu mine. Van der Meer doreşte să pună mîna pe putere.Şi ce înseamnă asta? .Guiderone?. chiar şi viaţa mea. . Ce s-a întîmplat la Amsterdam? De ce nu mai este accesibil? . Este spre binele dumneavoastră... Dar banii mei îi aparţin lui Guiderone. Dacă ai să încerci să iei legătura cu van der Meer o să ţi se spună că e plecat din ţară cu nişte afaceri. la Paris. iar dacă aveţi îndoieli în ce mă priveşte.Keizersgracht? ..Ştiaţi deja şi totuşi aţi încercat să ajungeţi în Keizersgracht? . asta e o adevărată catastrofă. îl cunoaştem. spre banchetă. sacul cu bani necunoscut. . . spuse Cameron brusc. Totul rămîne conform planului pînă va da Guiderone semnalul. Van der Meer poate să elaboreze planuri în turnul lui din Keizersgracht. interveni Pryce.încă nu.Vin de la Amsterdam. .Pentru că Leonard Fredericks.Dumnezeule mare. . .în acest caz. dar Guiderone este cel care le pune în aplicare. omul nostru de la Foreign Office v-a spus.Ciobănaşului. Acum aş dori să ştiu mai mult. pînă la un punct. . la New York şi la LosAngeles. -Cee? . la Londra. Avocatul se trase înapoi. nu poate opera fără fiul Ciobănaşului.. îl veţi crede pe Julian Guiderone. van der Meer este un necunoscut. El se bucură de încredere. -Asta mi se pare ridicol.De ce se îndoieşte? . . aţi spus ce aţi avut de spus. Impresionant. Este fiul. De unde să ştiu? . .îşi regrupează forţele.Dumneata chiar spui ceea ce cred eu că vrei să spui? înseamnă că sîntem în plină criză! . în Mediterana.Staţi jos. El reprezintă adevărata putere.Este un fel de parolă. nu-i aşa? Un bărbat despre care se crede că a murit cu mulţi ani în urmă. în Marea Nordului. nu-i o personalitate. faptul că cineva foloseşte acest nume. Poate fi oriunde..Guiderone vrea să se asigure de loialitatea dumitale. Vreau să spun.. se află pretutindeni. .Ei bine..

Pryce ieşi din baie. Ca şi în cazul lui Albert Whitehead. Acesta era firul pe care trebuiau să-l urmeze ei. Te voi căuta eu imediat şi vom face cumva să ne întîlnim. -Nu mi-a vorbit de aşa ceva.Nu mai este! Domnul Guiderone o să te răsplătească cu generozitate dacă deschizi bine ochii şi urechile. iar fiul Ciobănaşului nu va uita. Ajuns în stradă.Pentru că şeful şi prietenul dumitale apropiat. victimele vor fi atît de stresate încît nu se putea să nu facă greşeli grave. nu în domeniul ăsta. băieţii cei buni. frămîntat de gînduri contradictorii. Eşti un avocat al naibii de priceput.. dacă Whitehead începe să se poarte ciudat. Sămînţa discordiei fusese aruncată şi dublată de cererea de discreţie. treaba mersese bine. în zgomotul claxoanelor şi a scrîşnetului de frîne. telefonează şi lasă vorbă . Prin uşa deschisă se năpustiră afară valuri de aburi. Albert Whitehead.Cee? . . preferă să fie alături de sacul cu bani. Stuart Nichols privea fix peretele din faţa lui. . nu-şi dă seama cît de repede se va goli sacul.Nu înţelegi.şi era foarte probabil să se întîmple aşa -. Rămas înăuntru. Dacă afli ceva. Era ciudat. Am să-ţi dau un număr de telefon unde poţi lăsa mesaje. Dacă lucrurile aveau să se petreacă după tipicul obişnuit . întinde mîna să-ţi dau număruî de telefon. analiză rezultatele întîlnirii cu avocatul clanului Matarese. poate că o să preiei conducerea secţiei noastre internaţionale după ce vom avea controlul întregii planete. -Am spus că nu-mi vine să cred. a schimbat macazul. perplex şi înspăimîntat. că este de neconceput ca eu să-l spionez pe Albert.. Acum trebuie să plec. cu o voce stranie. Cameron se îmbrăcă rapid. Este incredibil! .Şi nici dumneata nu trebuie să-i spui că ne-am întîlnit.Din păcate. în orice caz. Noi n-am avut niciodată secrete profesionale. spuse mirat Nichols. Este de neconceput! . combinaţie de-a dreptul imposibilă. într-un anume fel.Mai tîrziu o să-mi mulţumeşti. că a sunat avocatul. S-a dat de partea lui van der Meer. Conversaţia asta n-a avut loc niciodată. deoarece aşa cum arătau notele conferinţei de la New Jersey. interceptată .. .

bos în sfera serviciilor şi unul din principalele personaje din SUA ale clanului Matarese. profitînd de faptul că ceilalţi oaspeţi ai hotelului nu se sculau atît de devreme. . insinuînd că erau în joc prime considerabile (a se citi mită). urmînd instrucţiunile directorului adjunct. Dale Barclay. El intra în legătură cu înalţi funcţionari de stat şi pleda pentru ideea lui de înfiinţare a unei reţele unitare şi consolidate de aprovizionare cu curent electric. .E un tip aparte. neutralizat fără nici o dificultate de CIA. spuse Leslie. capitala statului. . doamnă colonel. dar s-ar putea să ne întîlnim din nou la Philadelphia.. . cînd stătea de vorbă cu oaspeţii săi de la Breakers. doamnă colonel.Acum am să vă părăsesc. ci la bazin. Administratorul piscinei. . atît la telefon cît şi în relaţia directă. Veţi fi întîmpinaţi de un coleg. suferise o operaţie de inimă cu ani în urmă. îşi îndeplini sarcina. în apartamentul de la Marblethorpe. Fowler ştia pe ce butoane trebuie să apese. Se deschide peste treizeci de minute.. utilizînd un mecanism de protecţie.Chiar aşa? . din Palm Beach. . spuse ofiţerul CIA Scott Walker. ceva celebritate.Sper. Nu lucra însă în sala de gimnastică a hotelului. Jamieson Fowler. unde se află al treilea subiect.Dar voi nu sînteţi niciodată curioşi? întrebă Leslie. El încuie uşa în urma lui Pryce care sosi la opt şi trei minute şi atîrnă pe uşă un carton pe care scria: Piscina în curs de igienizare. O să preia însărcinările mele. . Efectul nu întîrzia să apară.Dar n-am făcut nimic. aduşi cu avionul lui personal.Nu. Ştie la fel de puţin ca şi mine. nu prea multă. Scott. Asemeni lui Stuart Nichols. aceasta era doar o parte din adevăr. . ne-ai fost de mare ajutor. omul lui Frank Shields. opera de la hotelul Breakers. dar esenţială. La ora opt fix apărea la piscină şi făcea douăzeci de bazine. unde se află al patrulea subiect. Politica de stat este un joc financiar ratat: un birou frumos. i-am dat locotenentului Considine plicul sigilat cu ordinele pentru zborul în Florida. dacă ni se spune că nu e cazul.şi înregistrată de Frank Shields. şi cam tot atîţia bani. obişnuia să facă sport dimineaţa devreme. Avea legătură telefonică permanentă cu Tallahassee. Oricum. dar este un băiat şi jumătate. cel puţin eu nu-mi dau seama.

Iisuse! Am băgat miliarde în afacerea asta! .Da. îndreptîndu-se spre uşă. mă-tii vrei? Cine dracu' eşti? -Domnul Guiderone consideră că obscenităţile denotă carenţe în vocabular.Sînt de la Amsterdam.Sînt de acord. atîta tot. Asta mă menţine în formă... .Puţin îmi pasă. nimic nu ne poate opri. rîcîi de două ori şi auzi clinchetul încuietorii. a aflat că eşti foarte apropiat de Benjamin Wahlburg. uşa e încuiată. nici măcar n-aş încerca. Să zicem că vorbesc ipotetic.De ce? .ceea ce. La ora opt fix.Jamieson Fowler şi Cameron Pryce rămaseră singuri. spuse Cam. care ajunsese la capătul opus şi se oprise să-şi mai tragă sufletul.Da. mai exact Keizersgracht.Frumoasă piscină.şi are chiar dovezi în acest sens .Ce p. . Cam era un înotător cu mult mai bun şi termină al patrulea bazin o dată cu Fowler. Mie să-mi spui verde-n faţă! .Foarte bine. Cu aceste cuvinte. foarte frumoasă. . răspunse Fowler. restul te priveşte. verde-n faţă. -Nu-mi place „ipotetic". . . Fiul Ciobănaşului locuieşte adesea aici şi are mulţi prieteni. Acum am să plec. înotară fiecare cîteva bazine. Am plecat! . însă ar trebui să ştii că Amsterdamul crede .că a fost recrutat de Comisia federală pentru comerţ de la Washington.înotaţi în fiecare zi? . Se foloseşte de dumneata ca să iasă basma curată în cazul în care întreprinderea noastră ar da greş . ... nu se va întîmpla. Spun ceea ce gîndesc. Totul este în ordine. . ..Ce spuneţi? Lui Fowler nu-i venea să creadă că auzise bine.. dar e mai bun decît alţii. Aruncă o privire .Fereşte-te de Wahlburg. .îl cunosc. El este duşmanul. .Pe cine? .Pe mine. în general. Pryce se sprijini cu palmele de marginea piscinei şi ieşi din apă. Amsterdamul. nu-mi plac evreii. Nu puteţi pleca de aici înainte de a mă asculta. Trebuie să asculţi. Uşa este încuiată. evident. . Ţi-am transmis mesajul. Mai ales după o operaţie la inimă.Ti-am mai spus.în locul dumitale. . .Eşti cumsecade şi generos.

cumpărase alte bănci din Pennsylvania. profund şocat. un ticălos. Avea să devină ultimul capitalist. . apoi şi din statele învecinate. Soluţia consta în schimbarea atitudinii celor bogaţi. El îi întîmpină la aeroportul particular din apropiere de Chestnut Hill. aflat la douăzeci şi cinci de minute . intrase la o bancă de nivel mediu din Philadelphia. O economie dirijată la scara întregului glob ar fi putut să-i protejeze pe cei săraci. Apoi întîlnise un om. în tinereţe fusese socialist înfocat. iar după alţi patru ani preşedinte şi director executiv. individuale sau corporatiste. Acesta îl determinase să facă o întoarcere de o sută optzeci de grade. dar Vechiul Testament era plin de violenţă şi răzbunare. Nevada şi.dar el continua să aplice deviza cumpără ieftin şi vinde scump. Utah. considerîndu-le un rău justificabil şi privind înainte către pămîntul făgăduinţei. Totul mergea aşa cum prevăzuse el. din California. în timp. Continua să-şi spună că scopul final îl reprezenta o lume mai bună şi mai dreaptă şi închidea ochii în faţa lucrurilor neplăcute. Beneficiind de o minte strălucită pentru finanţe. s-ar putea să existe şi o anumită violenţă. Wahlburg. Philadelphia îl aduse din nou pe Scott Walker în viaţa lui Pryce şi a lui Leslie. ci capitaliştii. fost socialist. prezentînd o teză ce propunea orientarea pe care trebuie s-o urmeze banca în anii '50. devenise o forţă în lumea bancară a Americii. înainte de a împlini treizeci şi cinci de ani. Da. Benjamin Wahîburg. care studia cu pasiune Talmudul. în cele din urmă. Necazul nu era capitalismul în sine. Socialistul ezitant luase o decizie. Acestora le urmară şi altele din Ohio. de fapt. un profesor de sociologie de la Universitatea din Michigan. Doi ani mai tîrziu devenise vicepreşedinte al băncii. Benjamin Wahlburg era un om complicat. Băncile aveau probleme. fostul radical socialist. Benjamin Wahîburg era. Aşa evolua lumea. găsise cîteva similitudini între această concepţie şi fdozofia evreiască în care se spunea că trebuie să avem grijă de cei mai săraci din tribul nostru. Nu aveau simţul răspunderii sociale. le înmînă plicul sigilat cu instrucţiuni de la Shields şi îi conduse cu maşina la un mic hotel din Bala-Cynwyd. numai bun pentru a fi recrutat de Matarese.înapoi spre Jamieson Fowler care îl urmărea cu ochii larg deschişi.

. Unul din privilegiile de care se bucurau sponsorii cei mai importanţi consta în participarea la repetiţia generală cu costume. în rîndul al şaisprezecelea.Da. în seara următoare trebuia să participe la un astfel de eveniment.Ceee? Benjamin Wahlburg îl privi pe Pryce cu chipul schimonosit de teamă şi nelinişte.Discursul dumneavoastră a fost foarte frumos. . Luther Considine veni şi el să audă instrucţiunile lui Shields. Leslie şi Luther se aşezară pe un rînd aflat în fundul sălii. a orchestrelor simfonice şi a teatrelor non profit.de oraş. . Wahlburg.Domnul Guiderone are surse mai bune decît avem noi doi la un loc. . unde urma să ţină şi un discurs în care să mulţumească sponsorilor. mai ales în lumea artelor. bineînţeles.Nu putem să stăm de vorbă. presupunînd că ai fi descoperit unde este. Se înregistrară sub nume false. De unde ştii asemenea lucruri? . spuse Cameron în şoaptă. domnule Wahlburg. deoarece soţia lui murise cu patru ani în urmă şi nu se mai recăsătorise. . Se ducea singur. .ofiţer CIA . Wahîburg făcea pe filantropul.Vii din partea lui Guiderone? . Shields aranjase cu plasatorul şef . după ce îşi ţinu discursul. Seara.Ne mutăm? Cam făcu semn din cap spre intervalul dintre scaune din stînga lui Wahlburg. De ce să nu asculţi ce-ţi transmite? Sînt mesagerul lui. El şi băncile lui contribuiau cu sume considerabile la sprijinirea teatrelor de operă... -Dumnezeule! -Ar fi fost mai bine să stăm în spate.să-l conducă pe Wahlburg la un fotoliu aflat lîngă interval.Mi-e teamă că trebuie să stăm de vorbă.Şşş. în fundul sălii de concert. luă loc lîngă Pryce. Benjamin Wahlburg auzi cuvintele care aveau să-i schimbe destinul şi să-l determine să se întrebe dacă viaţa lui meritase să fie trăită. . în timp ce pe scenă se intona Oda bucuriei. trebuie să ascultăm. Orchestra ataca primele acorduri ale Simfoniei a IX-a de Beethoven. da. Locul de lîngă urma să fie ocupat de Pryce. . -Am aflat din surse demne de încredere că erai gata să iei avionul spre Mediterana de est ca să te întîlneşti cu Julian Guiderone. asta e cu adevărat frumos.

Poate că a aflat că duşmanul s-a infiltrat printre noi. umplea sala cu muzica copleşitoare a lui Beethoven. Amsterdamul nu ne-a spus nimic. Fowler. .Dar asta e o nebunie! Unde s-a dus van der Meer? Şi de ce? . Nichols şi cu mine am înţeles asta. fiecare va şti cine trebuie să ia legătura cu Senatul.Dar nici nu ştim cum arată programele astea.Nu-l mai aveţi nici pe Jamieson Fowler. Guiderone încearcă să ţină lucrurile sub control. nu se va schimba nimic.Dacă Guiderone stăpîneşte situaţia. .Totul s-a schimbat. Cine ştie? Noi ştim numai că a dispărut. . .Nu putem face decît speculaţii. . apoi din ce în ce mai repede. Van der Meer ne-a spus că mişcările noastre vor fi calculate. O să înceapă în Orientul Mijlociu.Julian îşi asumă răspunderea. şi rezumatul discuţiei lui Scofield cu Leonard Fredericks de la Londra. .O să aflaţi. . îl întrerupse bancherul. prin mine.Atîta muncă.. continuă Pryce.Dumnezeule. apoi totul se va muta spre vest şi va începe haosul. cu Camera Deputaţilor.Am presupus că s-a produs o schimbare drastică. Mai întîi încet. în cîteva săptămîni sau luni economia va fi paralizată pretutindeni. Focurile de artificii din Mediterana.La Amsterdam a avut loc o criză puternică. -Ce? . pe un ton brusc autoritar. Peste tot. încercînd să-şi amintească fragmente din foile scoase la imprimantă. că au fost luate contramăsuri împotriva noastră. începu Pryce. . spuse Cameron.N-ar avea nici un rost. Mîinile lui Wahlburg începură să tremure.. Nu avem aceste instrucţiuni! . Totul venea din Keizersgracht. chiar şi cu Casa Albă. ce am făcut? .. Toate instrucţiunile vor veni de acum înainte de la el. Ni s-a spus să nu luăm legătura cu Keizersgracht. într-un crescendo neîntrerupt. Corul. . Van der Meer a dispărut. Programele rămîn valabile. Whitehead... şi acum. atîţia ani. dar nu cunoaştem datele concrete.Şi atunci vom veni noi cu soluţiile. Am rămas fără cîrmă. . iar chipul îi deveni cenuşiu.

..Din păcate. . . văzînd şi făcînd. .. Oricum. Ceea ce se şi urmăreşte. vă garantez! . . Poate lipsa de curaj.Nu se va întîmpla nimic din toate astea dacă Fowler tărăgănează lucrurile.Este vorba de o situaţie temporară care urmează a fi corectată.. la fel de devotat ca şi mine. poate că se teme că ceilalţi nu vor participa şi el va rămîne să tragă ponoasele. şi dacă se comportă ciudat.Mii de locuri de muncă vor fi pierdute cu ocazia asta.Din cîte ne-am dat noi seama. este adevărat. lăsaţi un mesaj la numărul acesta. Dar o făcuse în numele Domnului. poate şi îndrumare. o sirenă falsă. Este doar un post telefonic. Transmite-ţi-mi să telefonez la banca mea. dacă spune lucruri stranii. poate că se teme să nu putrezească ani de zile în închisoare. de parcă se afla în transă.Nu ştiu. Era distrus. ci privea fix pe peretele îmbrăcat în catifea gri. Ascultase cîntecul sirenei. Totul trebuie coordonat pentru a se obţine eficienţă maximă. Reţineţi. în mintea lui. există totuşi legi.Nu pot să cred! spuse Wahlburg. ca să spunem aşa.. .Sperăm să aveţi dreptate. pînă cînd domnul Guiderone va afla mai multe de la sursele sale. o strategie de încetinire a ritmului. poate că remuşcări de ultimă clipă.Greşeşti. . Pryce băgă mîna în buzunar şi scoase o bucăţică de hîrtie. Fără să vă spună. Nu auzea şi nu vedea nimic. greşeşti.. deşi din cu totul alte motive.Ce fel de planuri alternative? . . remarcă Cameron. noi doi n-am vorbit unul cu altul. dar asta face. Benjamin Wahlburg rămăsese imobil. te înşeli. Acum trebuie să mă retrag. -Absurd! Companiile de electricitate de pe Coasta de Est sînt pregătite să fuzioneze. Este un om devotat.Dar ce motiv are să tergiverseze? . Nu va da înapoi. 32 . Dacă ia legătura cu dumneavoastră.S-a regrupat. i-a sfătuit pe asociaţii lui din industriile utilitare să aibă în vedere planuri alternative. încercaţi să-l evitaţi pe Fowler. pentru o cauză dreaptă! Mai erau aceste motive valabile? Trebuia să se ducă la templu să caute alinarea.

Leslie şi Luther Considine se întîlniră în apartamentul primilor doi. Cînd i-am spus că marele boss al serviciilor utilitare.Vom strînge rîndurile. De unde ţi-ai dat seama? -A rostit doar cîteva cuvinte. Asta e tot ce îmi trebuia. Dimineaţa.Da. ăştia sînt ca nişte motani pe un acoperiş fierbinte. Dezbină şi apoi aşteaptă să apară panica! . ce vrea să însemne asta? .Bătrîne. ce am făcut?" Apoi. . deşi din cu totul alte motive". părea să aibă remuşcări. interveni Leslie. . -Aşa este.Să aştept răspuns? Pilotul se află încă în oraş. . Strategia aceasta dă cele mai bune rezultate. . Cel din seara asta a rămas cu privirea lipită de perete. . . . Poate chiar scopurile în sine.. ..Ce intenţionezi să faci? .Mi se frînge inima. însă nu a încercat să se apere. era şi el înspăimîntat. am să-l sun pe Frank Shields şi am să-i dau eu ordine. total dezumflat. spuse Luther.Poate modalităţi diferite de a-şi atinge scopurile? sugeră Leslie.întorşi la micul hotel din Bala-Cynwyd. colonele. dar. . -Aşa se pare. -Nu cred. şi asta pînă mîine dimineaţă. dar va trebui să mă obişnuiesc cu durerea.Ce ziceai de remuşcările alea? întrebă pilotul.Nu e nevoie. spuse Leslie Montrose. m-am dat cam tare la el. Cred că salivezi de poftă. deşi e altfel decît ceilalţi. s-ar putea să tărăgăneze lucrurile.A venit cu avionul la cinci dimineaţa. întrucît eu sînt pe teren.. remuşcări sincere. Vreau un dosar complet şi amănunţit asupra lui Benjamin Wahlburg. munca. Cînd i-am spus că van der Meer a dispărut. „cu totul alte motive".. cînd a venit vorba despre Fowler. a zis „Este la fel de devotat ca şi mine.Cred că şeful nostru e de vină. a şoptit ceva de genul „Dar toţi anii ăştia. . Fowler. dosarul sigilat îi fu adus de Scott Walker la ora şapte şi cincizeci de minute. dar felul în care le-a rostit contează.Cred că aşa am spus la Keizersgracht. Nu sînteţi cel mai agreat om la Langley în clipa asta. La naiba. ceilalţi au făcut-o. ofiţer Walker. nu-mi dau seama. dacă nu greşesc. Cam. în fine. .Bună tactică.

Atotputernicul nostru bancher a făcut parte din radicalii de stînga. vor să controleze totul. . La sfîrşitul anilor '40 era pe lista lui Hoover. Era dimineaţă devreme şi se plimbau pe lîngă Parcul St. lîngă şofer. Dacă n-o face. . Este superb.unul mergea la cîţiva metri înaintea lor. cînd apăru şi Leslie căscînd.Ce? Leslie se aşeză alături de el pe canapea. altul în urmă. Brandon întrebă furios: . Şi Matarese o s-o facă şi mai rea. sau poate că s-a uitat în altă parte şi a căutat un mod mai realist de a implementa reforma la care visase pe vremea tinereţii. un bodyguard în spate. . James.Ce intenţionezi să faci? .Ştiţi unde mă puteţi găsi.Matarese? se miră Leslie. o întrerupse Cam.E urgent. cînd o maşină apăru rapid de după colţ şi se opri scrîşnind din pneuri lîngă ei.Să-i acord o zi ca să ia legătura cu mine. băieţi. Şanse egale pentru cei bogaţi şi pentru cei săraci. Poate că Wahlburg a început să înţeleagă asta. Scofield şi Antonia se plimbau pe străzile Londrei gustînd din plin libertatea lor regăsită.Doamnă colonel Montrose. O jumătate de oră mai tîrziu. domnule. -A fost brusc iluminat? . Kennedy avea dreptate cînd spunea că lumea este nedreaptă. mă duc eu la el. . Leslie încă mai dormea. Băgaţi-i înăuntru! După ce fură înghesuiţi în maşină. Apoi a dispărut cîţiva ani şi a reapărut ca un cetăţean plin de încredere în sistemul capitalist.Seamănă foarte mult cu socialismul. se pare că am găsit veriga care poate fi ruptă. sînt fascişti.căci Geoffrey Waters insistase să fie protejaţi de doi oameni . cu Scofield şi cu Antonia. Pryce deschise plicul sigilat şi începu să citească. o anunţă: .Dosarul lui Wahlburg. Libertatea nu era totală. aşa ceva nu există.Poate că da. celălalt în faţă. o aiureală. .. Cum ar putea fi Matarese aşa ceva? Sînt adepţii monopolului. pledînd pentru tot ceea ce demascase mai înainte. . Cei doi oameni se repeziră imediat cu armele ridicate. dar le coborîră imediat căci îl recunoscură pe şofer. un coleg de-al lor. foarte aproape de mişcarea comunistă. Pot ajunge aici în douăzeci de minute.

şi a fugit pierzîndu-se în circulaţia intensă. Mia fost frică să nu moară.Mulţumesc. Geof? întrebă Toni.Ceee? mugi Brandon.Lucrul cel mai incredibil şi mai inacceptabil. Ordin de la Sir Geoffrey.Maşina este blindată. Scuipa sînge. cărţi de identitate.Dumnezeule. Undeva pe drum. . Se gîndeşte la toate.Dar cum naiba s-a putut întîmpla asta? Practic. căci îşi pierduse cunoştinţa. .Şeful este foarte precaut. şi maşina.Şi unde mergem? -Lasediul MI-5. îl ţineai într-o cuşcă de sticlă şi era păzit în permanenţă. . . aşa că am ordonat să fie dus la spital. portofele.Ce s-a întîmplat. . nu e deloc uşor. bani. . domnule. Scofield şi Antonia fură introduşi în biroul lui. . Geoffrey Waters era mai supărat ca oricînd. Bray şi Antonia se aşezară în fotoliile din faţa biroului. cred că o să ne vină mai uşor. . Şi băieţii ăştia doi. domnule. Matareisen a scăpat. Bray. şi-a recăpătat cunoştinţa şi a reuşit să dea gata doi tineri ofiţeri voinici.Iisuse.De ce? . Azi-dimineaţă la trei patruzeci şi cinci am primit un telefon de la cel care îl păzea pe Matareisen. dar Waters continua să se plimbe furios în spatele biroului său. leşinat. l-a dezbrăcat de haine. .Habar n-am. Pe unul l-a omorît. Dacă e o glumă. îl certă Antonia. i-ai dat voie să se plimbe în oraş? . Bray. .Ce-ai păţit? întrebă Scofield. Hai să stăm jos.Excelent! Cine are de gînd să mă împuşte? .Ce naiba se întîmplă? Maşina asta de unde a mai apărut? .Nu e o glumă. iar pe celălalt. . sărind de pe scaun. domnule. draga mea. . . împreună cu gardienii.Exagerează. mi-aş dori din tot sufletul să fie. să ştii că e proastă de tot! .Ultimul lucru pe care ai dori să-l auzi. -Bray.Nu de acolo a scăpat. vorbeşte frumos.Lasă-l pe Geof să explice. . aşa spunea doctorul. mare porcărie. uşa se închise în urma lor. A luat tot ce a găsit în buzunare.. prietene. .Nu v-am scăpat nici o clipă din ochi. .

O să vă utăm de la Savoy la Ritz.Mulţumesc. n-ai cum să prevezi felul în care va acţiona cineva în disperare de cauză. Ascultă o clipă. spuse Scofield. . Tot ce a găsit sînt .Haide.De ce? protestă Bray. .Nimic. Guiderone s-a despărţit definitiv de Keizersgracht.. am cerut şi ajutorul poliţiei din Londra.Iartă-mă. apoi descrierea generală. .Cu tot respectul. nu se potriveau pe el. Am vorbit cu Greenwald. Bray. N-are cine să-mi mai facă vizite. -Aşa credem şi noi. el i-a văzut şi a fugit la metrou.Foarte puţin probabil. dacă nu chiar imposibil.Da? spuse el ridicînd repede receptorul. este încă la Keizersgracht. -Nu se ştie niciodată. computerele alea nu au nici un fel de date despre Londra? Vreo referire la persoanele de legătură de aici? . cine ştie ce i-a spus olandezului. dar e o nebunie! . Probabil că are legături şi cunoştinţe care o să-l ascundă şi o să-l ajute să iasă din ţară.Foarte bine. poate că luase anumite măsuri împreună cu van der Meer. Sînt pe urmele lui. dar nu el mă îngrijorează acum. Bray. . . . Guiderone se pregătea să dea lovitura finală. Telefonul de pe masa lui Waters sună.Cum şi-au dat seama că era el? .Apropo de Amsterdam. Dacă mi-am făcut treaba bine. Au tras lîngă trotuar.ceva ce n-am mai văzut pînă acum. bătrîne. ci tu şi cu Antonia.Mai întîi hainele. . apoi îl puse la loc şi îl privi pe Scofield. spuse Antonia supărată. . Poate că Guiderone a apucat să ia legătura cu Matareisen şi dacă a făcut-o. . fără să le spunem de ce îl căutăm. Cînd l-am adus de laAmsterdam i-am făcut fotografii şi le-am dat oamenilor noştri. ne mutăm la Ritz. -N-o să-l găsiţi.Cameron Pryce poate să-ţi confirme că Matareisen are o tehnică uluitoare în artele marţiale . unul din băieţii ăia a fost ucis. aşa cum procedez de obicei. Van der Meer nu va rămîne la Londra. .Cine dracu' erau oamenii tăi? Rebecca şi Poliana de laArmata Salvării? . Scotocim tot oraşul. răspunse Sir Geoffrey. iar Guiderone e mort.O maşină de patrulare l-a reperat pe Matareisen. spuse Scofield.

referiri la străzi. Aşa stînd lucrurile. înseamnă că cineva a preluat celula lui Paravacini. pentru că plăteşte Sir Geoffrey. cei cu limuzinele. spuse Waters. Firma dispune de două încăperi.Mult prea rapid. -Alertează aeroporturile particulare. . . .Credeam că am plătit deja pentru Lacul Como. o toaletă şi o secretară care nu face altceva decît să trimită corespondenţa şi telegramele la Barcelona. temporizare.Dacă e aşa. De pe unul din ele va încerca să iasă din ţară. dădu din cap Scofield. înseamnă că s-au repliat rapid. spuse el. este clar că există numeroase locuri în care se poate refugia.în trei dimensiuni. iubire? Spune repede da. Sir Geoffrey închise o clipă ochii şi puse receptorul în furcă fără o vorbă. de unde sînt plasate la o staţie generală de distribuţie din Milano. Cineva important. aşezîndu-se pe scaun. ceea ce înseamnă că exista deja cineva acolo şi a preluat rapid responsabilităţile. Operează prin intermediul unor holdinguri şi corporaţii de genul grupului Argus. Surprinzător este punctul de distribuţie de la Milano. sînt imposibil de depistat. la monumente. Cînd interlocutorul termină de vorbit. -Asta include şi serviciile incomparabilului Don Silvio Togazzi care pînă acum s-ar putea să fi devenit proprietarul întregului oraş şi fără îndoială al uniunilor poştale.L-au pierdut. O mai fi avînd proprietăţi şi în alte părţi? .Şi unde o să se ducă? întrebă Antoni a. Telefonul sună din nou şi Sir Geoffrey se grăbi să răspundă. Se întoarse către Antonia: Ce-ai zice de o scurtă vacanţă la Lacul Como. în tot atîtea ţări. Am depistat grupul Argus de la Marsilia. eu nu-mi pot permite. Un mafiot . locuri de întîlnire vechi de cîtevaluni. . Rămase cu privirile aţintite la un coup-papier tot timpul cît dură convorbirea. Amsterdamul este exclus. bătrîne? . îl întrerupse Brandon.Dacă are. . zise Bray. . evaziune. Confuzie. înţelegi cum funcţionează sistemul ăsta. .Are avocaţi? interveni din nou Toni. zise Waters.Probabil cîteva zeci. Trebuie să recurgă la serviciile unei firme de avocaţi.

Sînt convins că distribuirea se face în etape. Aranjamentele? .Imediat. . Formă un număr şi telefonul începu să sune dincolo de Canalul Mînecii. van der Meer îi ceru şoferului . comunicaţiile nevăzute sînt întotdeauna foarte importante. un amărît primeşte cîteva mii de lire ca să transmită ceva altui amărît şi tot aşa pînă se ajunge la personajul important.este cea mai lungă şi mai netedă porţiune a pistei şi.Un avion mic. . va ateriza acolo între gaura unsprezece şi poarta doisprezece . prin ştafete. Vom fi acolo cînd va avea loc evenimentul. cît de curînd poţi face aranjamentele necesare? -Am informaţiile şi sînt gata să fac aranjamentele cînd îmi spui.Eu sînt.în situaţii ca acestea. Cessna. nimic nu mă şochează. Cadavrele nu vorbesc. S-ar putea să te şocheze. . . Un plan de zbor pentru Marsilia va fi înregistrat pe numele uneia dintre corporaţiile dumneavoastră. Avionul va sosi în jurul orei patru şi patruzeci şi cinci.Exact.Cunosc zona şi am să iau un taxi. Jan van der Meer îşi petrecu timpul care mai rămăsese la cinematograf. cea mai îndepărtată de clădirea clubului. am să-ţi aduc un trofeu. aprobarea de zbor garantată. Totul este în ordine. Veţi fi transportat la un aeroport din Scoţia unde vă aşteaptă unul din avioanele dumneavoastră. în orice caz. putem da drumul acţiunii. zonă extrem de aglomerată a Londrei. Jan van der Meer se afla la un telefon public în apropiere de Piccadilly Circus.de marcă nu le poate trece cu vederea. Ai informaţiile? Dacă da. . sper doar să nu-mi aduceţi un cadavru. se poate ajunge acolo cu o maşină. oricum puţin numeroşi în această perioadă a anului. .Alo? spuse o voce din Belgia. La ora trei luă un taxi şi îi dădu şoferului instrucţiuni cum să ajungă la clubul de golf Fleetwood. în acelaşi timp. . la Bruxelles. . cînd pe teren nu sînt încă jucătorii de golf.Punctul general de distribuţie? . Nu cred că vrei să afli ce tactică vom aplica.Mai întîi informaţiile. Ajunseră la ora patru şi zece.Pista particulară de golf se numeşte Fleetwood şi se află la douăzeci şi cinci de kilometri nord-vest de Londra. pe asta poţi să contezi. plecarea open.

sări înăuntru. Problema era de unde va opera în continuare. Sistemul de aspersiune intră brusc în funcţiune şi aspersoarele începură să arunce jeturi de apă în toate direcţiile. îi plăti şoferului. Fusese convins că va reuşi să scape. făcînd semne verticale cu lanterna.Hei. Se întîlniră la jumătatea pajiştei care urma să servească drept pistă de aterizare. Pilotul înţelese. Mergînd în zigzag printre aspersoare.Da. -Atunci dă-i drumul! După ce avionul decola şi se înscrise pe ruta spre Scoţia. Avea numeroase reşedinţe. se apropia în cartul lui electric ca să verifice aspersoarele. cam la jumătatea distanţei dintre gaura numărul unsprezece şi poarta numărul doisprezece. îl izbi puternic cu capul de bara din faţă a cartului şi îi smulse lanterna din mînă. Grădinarul întoarse cartul şi acceleră spre Matareisen. Matareisen se ridică şi se lipi de trunchiul copacului. bine echipate. în momentul acela interveni ceva neaşteptat şi nedorit. coborî şi alergă peste pajiştea îngrijită. Van der Meer se ridică în picioare şi începu să strige: . Avionul intră în raza lui vizuală şi începu să descrie cercuri în aer. ajunse exact în calea avionului care trebuia să aterizeze. din ce în ce mai jos. Paisprezece minute mai tîrziu. urcîndu-se pe locul din spate.să-l ducă pînă în apropiere de pista de golf. opri taxiul. La ora patru şi jumătate van der Meer aştepta culcat în iarbă. tu! Vino încoace. dar nu la nivelul tehnic al celei din Keizersgracht. olandezul zări steguleţul de la gaura numărul unsprezece. sînt rănit. domnule. Matareisen aruncă trupul inert din cart. Grădinarul. aşa cum am cerut? întrebă aspru Matareisen. Cu un gest rapid. am căzut. se apropie de marginea pistei.Mi-ai adus un rînd de haine. unde să-şi stabilească sediul. . Matareisen începu să reflecteze la problema ce-l frămîntase chiar din momentul în care fusese prins. dar aş prefera să nu vă schimbaţi acum. Apoi începu să descrie cercuri de lumină cu ajutorul ei. coborî şi porni cînd taxiul dispăru după o curbă. Avionul veni spre aterizare. Vreau să decolez înainte ca poteca să se îmbibe de apă. cu o lanternă în mînă. Micul avion ateriza şi începu să ruleze către Matareisen. La ora patru şi treizeci şi nouă de minute se auzi zgomotul îndepărtat al unui avion. la rădăcina unui copac. Aparatura . van der Meer îl apucă pe om de păr. .

în condiţii extreme. de la Washington. în cele din urmă.Cred că se numeşte efracţie şi violare de domiciliu. . Cameron spuse: .Regret. domnul Wahlburg n-a venit astăzi la birou. dar dacă îmi spui că este vorba de securitatea naţională poţi intra cu cartea mea şi nimeni nu te va acuza. -Aveţi telefonul lui de acasă? . Sunară de mai multe ori la uşa din faţă. spuse ofiţerul CIA. era în măsură. . Sună. Pryce hotărî că mingea era în terenul lui şi sună la biroul lui Wahlburg. . Timpul îl presa! Mai rămăseseră doar cîteva zile pînă la focurile din Mediterana. dar nu vă putem da această informaţie. -Ai mai făcut chestia asta şi altă dată.Consider că e în regulă. Ştia unde se va duce. în aceste condiţii. mă ocup eu de oricine ar veni să ne ceară socoteală. dar face impresie. Noroc că Frank Shields. admise-Walker.E cam ambiguu. Era trei şi jumătate după-amiaza la Philadelphia şi Benjamin Wahlburg nu dăduse nici un semn că doreşte să ia legătura cu Pryce. atît timp cît nu este ameninţată viaţa nimănui şi ne asumăm răspunderea pentru fapta comisă. habar n-am despre această operaţiune.Securitatea naţională este mai mult decît implicată. . n-am de ales. .Ce înseamnă asta? -Nu mare lucru.îmi pare rău. Ştiu ce trebuie să spun. dar date fiind împrejurările. Am o carte pentru proceduri speciale la nivel naţional.Reşedinţa are fără îndoială instalaţie de alarmă. Pryce îi ceru acestuia telefonul şi adresa lui Wahlburg. dar nu-i răspunse nimeni. prima catastrofă care urma să declanşeze criza mondială şi haosul economic! Brusc. domnule. Ce părere ai? . Matareisen se linişti. unde trebuia să se ducă. Personal.computerizată îi putea asigura comunicaţiile la scara întregii planete şi asta era tot ce-i trebuia.. Pryce îl chemă pe Scott Walker şi plecară amîndoi cu maşina spre eleganta reşedinţă a lui Wahlburg.. putem recurge la proceduri extreme cu scopul de a ne îndeplini misiunea. aşa că e mai bine s-o luăm prin patio sau pe uşa de la bucătărie. . -Asta cam aşa e. fără nici un rezultat.

continuă Walker. Casa părea pustie. Bancherul se împuşcase în gură cu un pistol calibrul 38. ora locală la Milano. Avionul ateriza la ora zece treizeci dimineaţa. E foarte bine. 33 Staţiunea balneară Villa d'Este de pe malul lacului Como trimise o limuzină la aeroportul din Milano pentru noii oaspeţi ai hotelului. pentru a-şi lua elan. Camerele de la parter erau mobilate cu piese scumpe. nici n-ai fost aici. Uşa era încuiată.Nu au alarmă. Agentul repetă lovitura şi uşa se prăbuşi. dîndu-se înapoi cîţiva paşi. cercetînd uşa. spuse Walker. cei doi bărbaţi porniră către spatele casei unde exista o verandă cu pereţi de sticlă. Aşteptară o clipă uimiţi de liniştea care urmă. Nu era nimeni. Lovitura crăpă o tăblie. şi la ora douăsprezece cei doi oaspeţi se . Obiecte din argint decorau încăperile.Pentru o casă ca asta e destul de neobişnuit.N-ai văzut nimic.Da. . dar uşa nu cedă. Scott. îşi scoase automatul şi. totuşi Pryce strigă: . băgă mîna prin spărtură şi răsuci clanţa. Paşapoartele le primiseră de la Frank Shields care le trimisese cu un avion militar de la Washington.Domnule Wahlburg. trebuie neapărat să stăm de vorbă! . care dădea spre un teren de tenis. Cameron şi agentul CIA intrară pe veranda din spate şi apoi în interiorul casei.. întins de-a curmezişul patului. Fără comentarii. Repetă fraza de mai multe ori. . De fapt. spuse Pryce. 416 . Pe pereţii tapetaţi văzură tablouri de valoare. Ajunseră la etaj şi cercetară cîteva dormitoare şi băi. spuse Pryce.Să mergem. Cameron bătu şi strigă: . impunătoare. începură să urce scara largă. domnul şi doamna Paul Lambert. peste cuvertura de satin îmbibată de sînge zăcea trupul lui Benjamin Wahlburg. vrem să vorbim cu Benjamin Wahlburg. fără rezultat. spuse agentul calm. Ajunseră la dormitorul principal. . ţinîndu-l de ţeava. alias Brandon Scofield şi Antonia.Dacă tot am ajuns pînă aici. vom merge mai departe. sparse sticla. pe care îl mai ţinea încă în mînă. Intrară înăuntru.Guvernul federal.

Acum îi dau receptorul. .Ceea ce nu-l încînta pe Waters. cred că-i displace să lucreze cu un om care are reputaţie de mafiot. pentru un signor Del Monte al patrulea. . Am primit o înştiinţare de la oficiul poştal din Milano cum că s-a primit un transport important de la Barcelona. -Are ceva împotriva italienilor. avem treburi importante. . Ce mai face ticălosul de yankeu? Cred că aşa se spune. Silvio n-a mai avut nimic de-a face cu mafia de ani de zile. El luă receptorul fără chef. ridicînd receptorul.Ce om respectabil. dar pe care ard de nerăbdare să o cunosc. . Mi se pare că aţi sosit. Şi apoi. maestrului. ce e? . . frumuseţe! . . ^-Asta pentru că te-ai certat tot timpul cu el.Acelaşi Brandon. dornic să tragă un pui de somn..Nu eu.Ce drăguţ! Şi eu care mă străduiesc de ani de zile să scap de el. aşa ştiam şi eu. pentru că nu am nevoie de el. o signora pe care n-am cunoscut-o. bătrîne prieten. . Am fost clonat.Parcă aud şi vuietul mării noastre în pronunţia ta.Bună. S-a retras în mod onorabil.. Del Monte este un nume foarte . Antonia îi trecu receptorul lui Scofield. extraordinarul dumitale tovarăş. în clipa în care sună telefonul. care dădea din cap şi arăta spre pat.Cele mai multe cunoştinţe de engleză le am de la un adevărat maestru. • . Da? făcu ea. Signor Togazzi? . . -Asta e o aiureală. Bray. Servizio Segreto îşi recrutează cei mai buni oameni din mafie..Nu. după cum ştii. Domnul Lambert se plîngea de şedinţa lungă de instruire care avusese loc noaptea trecută la Londra.aflau în apartamentul lor.. .Nu acuma. Îl am pe Togazzi.Geoffrey trebuie să repete acelaşi lucru de o mie de ori. exclamă Toni.Trebuie să fie celebra Antonia. Brandon cel adevărat vrea doar să doarmă puţin. .Engleza dumneavoastră este extraordinară. mereu îndatoritor.Da. .Şi pe bună dreptate.

Ce-ar fi să ne împăiezi sau să ne transformi în mumii? Unde sînt pantofii mei cu talpă de cauciuc? .Sper că ştiţi ce faceţi. Presupun că ai auzit.Du-te la intrarea dinspre vest ca şi cînd ai vrea să faci o plimbare prin grădină. ce-ai spus? -Am avut o săptămînă plină.Nu sînt înarmat.N-o să fiţi singuri. Urmau să se . ai dreptate! Keizersgracht s-a închis. alţi trei într-o maşină care venea în urma lor. Ne vedem peste cincisprezece-douăzeci de minute.răspîndit în Italia. Cînd o să mai vină una? .în dulap. Doi dintre bodyguarzii lui Silvio se aflau pe bancheta din faţă. Trebuie să fim acolo..Ce. Ia-o apoi pe poteca spre oraş şi du-te spre Bellagio. . Ne întîlnim acolo.. sîntem în spatele liniilor duşmanului. . -Ştim. Dar îmi amintesc şi faptul că erai mult mai tînăr. nu-i aşa? . iar „al patrulea" reprezintă codul de identificare pentru destinatar.Să nu te duci niciodată la lucru fără pantofi cu talpă de cauciuc. . Iisuse. dragul meu.Sînt sigur că Silvio o să aducă cel puţin un bodyguard. . Scofield puse receptorul în furcă şi se întoarse către Antonia.O. Asociatul meu va reţine materialul şi le va spune că se află în ultimul transport. . sper? Bătrînii au nevoie de tineri prin preajmă. .Probabil că n-o să am nevoie de ea. şi nu-mi place ideea cu arma.Ultima comunicare de la Barcelona a sosit acum şase zile. dacă nu mai mulţi. Ai vreo armă? -Are Mediterana apă? -Aşa cred. Următorul camion va sosi în după-amiaza aceasta la ora trei. Vii să mă iei? . te informez eu mai tîrziu. Togazzi este şi mai bătrîn decît tine. Drumul pînă la Milano fu parcurs în timp record. . .Da. .Presupui corect. Doi bătrînei se joacă de-a tinereii în roluri care nu-i mai prind de mult. îţi mai aduci aminte vremurile de odinioară. dar mă simt mai bine înarmat. -Abia am venit de acolo! Nu ai nici un om pe statul de plată care să-l urmărească pe cel care va veni să ia lucrurile? .

Mi-e frică să nu mă atace cineva. aproape de maşina lui Togazzi. -îl vezi. a dat plicul altui cerşetor! . urmăritorul vorbi prin radio. are masca înfundată. don Silvio. Omul din poştă avea să-i facă semn celui mai apropiat bodyguard în momentul în care destinatarul va prelua pachetul de la Barcelona. Se îndreaptă spre şirul de biciclete. porunci Silvio. Togazzi. rămas în automobil. Scofield. Oamenii lui Silvio. pe trepte.. E veche rău. . . Omul lui Togazzi aflat în clădire le furnizase un plan al secţiei de livrări. urmăreşte-l de la distanţă.Ce marcă este? . . domnule .(grazie.Fireşte. -Numărul de înmatriculare? . la rîndul său.Foarte bine.dotaţi fiecare cu cîte un walkie-talkie prins la rever.Individul este îmbrăcat în haine jerpelite. la cîţiva paşi de el.Urmăriţi-l. spuse Bray. Silvio? . . signore. Cîteva minute mai tîrziu.. -Prego. signore! Motoreta e nouă şi foarte scumpă. aştepta cu un aparat de fotografiat cu teleobiectiv în mînă. . Acesta. -Aleargă spre o biserică veche. Un preot tînăr a ieşit afară. are o jachetă roasă şi pantaloni şifonaţi. Cerşetorul i-a dat plicul lui.. . spuse Silvio Togazzi. -Ascunde motoreta şi rămîi acolo. Dacă preotul pleacă. . în vreme ce şoferul va rămîne afară.Viaţa ta n-o să valoreze nici cît o ceapă degerată dacă îl pierzi. capisce? . S-a oprit lîngă un automobil. O să fii răsplătit. Repede. reperîndu-l pe omul lui Matarese care se îndrepta rapid spre uşa oficiului poştal.Nu se poate spune. unul dintre voi să ia motoreta din portbagaj şi să-l urmărească.Am ajuns în cel mai nenorocit cartier din oraş. Pleacă! Vine în susul străzii.L-am văzut.Dumnezeule. Cuvintele se auzeau clar. un automobil foarte vechi. s-ar putea să fie un Fiat. se vor plasa în spaţiul de la ghişeu pînă la uşă.întîlnească la o intersecţie din apropierea poştei centrale din * Milano. supraveghea uşa şi asculta transmisiunile bodyguarzilor. îi va avertiza pe ceilalţi.

Şi acum ce facem? întrebă Togazzi. Cel în vîrstă este cardinalul Rudolfo Paravacini. La un moment dat. repede. pe poteca de cărămidă care ocolea clădirea au apărut doi bărbaţi: unul mai în vîrstă.Pryce mi-a vorbit despre el. Brandon. Spune-ne încotro merge.Pe unul îl cunosc foarte bine şi reprezintă răspunsul la întrebarea cine conduce filiala Matarese din italia.. . Ce-l de-al doilea mi-e străin. apoi se întoarse spre Scofield. . celălalt tînăr. . Şi Leslie.Amîndoi sînt preoţi. Ai dreptate! .Preotul? .. Dumnezeule mare. vino înăuntru. Dar nu mi-au spus nimic concret. Priveşte spre veranda de la pupa iahtului. . . deci un membru de vază al ierarhiei conducerii organizaţiei Matarese. Pe terasă sînt telescoapele.Mergem acasă.. . un personaj suficient de important şi de puternic pentru a primi materialul de la Barcelona. Scofield întoarse telescopul. ăla cu păsările.OK. îi cunoşti? . Prin telescopul orientat spre locuinţa lui Paravacini văzură iahtul impunător ancorat în debarcader. . dar ei continuară s-o supravegheze.. -Cine? . poate că o să aflăm ceva. un prelat care se bucură de mare influenţă la Vatican.Şi crezi că el conduce filiala italiană a organizaţiei Matarese? . Preotul se urcă în maşină şi porneşte motorul. Te vom urma. Automobilul mic şi hărtănit porni repede spre Bellagio şi viră apoi pe drumul care ducea spre reşedinţa Paravacini. bătrînul deschide plicul de la Barcelona. Reşedinţa părea pustie. Aşadar.Cine sînt? întrebă Brandon. -Acum există şi ceva concret. dar cred că ştiu cine este. ca să-l lase pe Silvio să privească. pajiştile îngrijite şi fîntînile arteziene care acum nu funcţionau. spuse Togazzi. cineva se afla totuşi acolo.. dîndu-se înapoi. Spune-mi ce vezi.Este unchiul răposatului şi neregretatului Carlo Paravacini.Ţine-te după el. .Şi ăla e îndoit şi are o mulţime de zgîrieturi.Şoferul maşinuţei pe care am urmărit-o pînă aici. Brandon.

adresîndu-se celor rămaşi.Da.Locul nu pare păzit. se amuză Scofield. Ce-ar fi să ne mişcăm rapid.Stai aici. . Porniră pe jos prin căldura şi praful amiezii spre casa lui Paravacini. Văzîndu-i pe cei doi vizitatori. ceilalţi trei rămaseră cu Silvio şi Brandon. . Nimeni nu se putea apropia de tabăra noastră. Un servitor nebărbierit şi cu cămaşa descheiată deschise uşa. se răsti în italiană: . Ghereta paznicului era pustie. dar pe care. sîntem nişte oameni sărmani din ■pui . vechi. chicoti Brandon. Apoi vă duceţi spre parcare şi vă ocupaţi poziţiile. încuviinţă Togazzi. dar curate. demodate. Mai întîi cîmpul minat din exterior. Cei doi bodyguarzi îşi schimbaseră hainele.Aşa este.Perfect. Pînă la reşedinţă nu mai erau decît două sute de metri. signore. nici incidente internaţionale. -Si. Urcară încet treptele de la intrarea impunătoare şi apăsară pe sonerie. strîmte. Prima maşină trase pe dreapta cam la vreo trei sute de metri de proprietatea Paravacini. . Asta îmi aminteşte de dealurile de la Portofino. . Fiecare avea un coş cu flori. o să ne însoţiţi pînă în apropierea reşedinţei.Voi doi. conform tradiţiei. Dacă apare cineva ştii ce ai de făcut. Nici morţi. care sînt acţionate din cabina de la poartă.Ce vreţi? Nu e nimeni acasă! . nici răniţi. . bariera ridicată. În locul costumelor uzate pe care le purtaseră la Milano.Piacere.Am mai perfecţionat sistemul. Doi oameni plecară imediat. spuse Don Silvio cu modestie. Am pus o plăcuţă pe care scria că terenul este minat şi nimeni n-a mai îndrăznit să ne deranjeze. îmbrăcaseră ceea ce s-ar fi putut numi hainele de duminică ale ţăranilor. înainte să apuce să transmită informaţiile sau să le distrugă? -De acord. . spuse Togazzi în italiană. .. -Si.Cîmp minat? se miră Scofield. Am cîteva mine în apropierea potecii. şi între timp noi ne aflam în altă parte. Planul de atac fu pus la punct rapid. îl duceau proprietarului. domnule. îi spuse Togazzi în italiană omului care păzea poarta domeniului său. ceea ce lăsa să se creadă că în reşedinţă nu se afla nici o persoană importantă.

care a fost întotdeauna foarte generos cu familiile noastre. . Oamenii se întoarseră şi văzură un bărbat vînjos. . Am venit să aducem omagiu memoriei marelui Don Carlo. se jenează faţă de cardinal şi le trimite acasă înainte să se facă ziuă.Cine v-a spus asta? . Cei doi tîrîră corpul inert într-o cameră laterală. spuse primul bodyguard. spuse unul din oamenii lui Togazzi. Zice că de acolo vede cel mai bine lacul şi drumul. îl apucă pe servitor de umeri şi îi trase un genunchi în faţă. Bruno Davino. . întinzînd .. Stă de pază. .Hai să mergem sus.. Avem şi aşa destule flori aici. închiseră uşa şi începură să inspecteze rapid interiorul palatului. privind peste umărul servitorului insolent.Cine mai e? întrebă celălalt om al lui Togazzi. signore? Sînt destul de grele.Signor Rossi? o întrerupse omul care îl anihilase pe servitor. spuse cel din dreapta. Ni s-a spus că după ce ne terminăm treburile putem să ne relaxăm.Cine mai este aici? .Atunci nu ţi-o deschide! Bodyguardul se aruncă pe neaşteptate înainte. Omul leşină şi se prăbuşi pe pardoseală. -A murit de cîteva săptămîni.Che cosa? răcni cineva din uşă. . a cărui faţă exprima furie.Eminenţa sa. ferească sfîntul! Aduce în fiecare zi altă femeie. ticăloşi împuţiţi. Aţi întîrziat. nu. spuse bodyguardul din stînga. signore. . signor Rossi şi. în bibliotecă dădură peste o servitoare care şedea într-un fotoliu şi răsfoia o enciclopedie ilustrată.Scusi. cardinalul. . Totuşi. Putem să ducem coşurile astea înăuntru. signori. . sărind în picioare.Da. zise ea. ce căutaţi aici? -Signore.N-am îndrăzit să venim cînd erau aici toţi domnii. E tot preot? . .Lăsaţi-le acolo.V-am văzut intrînd.Bellagio. . .O. signore. .Cardinalul Paravacini.Ş\ unde se află acum? -îşi petrece majoritatea timpului pe acoperiş. . Ziceai că mai este cineva aici. domnule. în casă. -Nu! .Deschideţi-vă inima. E un desfrînat. El răspunde de securitatea reşedinţei. spuse bodyguardul din dreapta.

şi Scofield îl băgă cu capul sub apă. îşi luaseră şi cîte un tub care le permitea să respire fără să iasă la suprafaţă. Cei doi bodyguarzi coborîră. Togazzi dorea să prevină orice posibilitate de scăpare a celor aflaţi în complex şi. Ajunseră la scară. în acelaşi timp. în acelaşi timp. Am adus flori în memoria marelui Don Carlo . Scofield şi Togazzi aflaţi în păduricea de pe malul lacului se dezbrăcară rămînînd doar în slipuri. Femeia deschise gura să ţipe. Prevăzători. Nu era momentul să facă zgomot. Omul se interpuse între colegul lui şi servitorul lui Matarese. Obiectivul lor eratribordul iahtului. îşi anunţară cei doi şeful. Sarcina lor era să le blocheze toate căile de retragere celor de pe iaht. Locul e curăţat.braţele şi apropiindu-se încet de om cu o atitudine rugătoare. Primul bodyguard scoase rapid din buzunar un pistol cu amortizor. Cei doi o legară apoi strîns şi îi puseră un căluş în gură. Era o tactică pe care o mai folosiseră: îl masca pe unul dintre ei. Pentru a asigura elementul surpriză. Amîndoi aveau cîte o pungă etanşă în care îşi ţineau pistolul. şi . închiseră portierele fără zgomot şi se strecurară de-a lungul zidului exterior al casei pînă la pajiştea mare dinspre sud. dar cel de-al doilea om al lui Togazzi se repezi şi îi astupă gura cu mîna. -Aici am terminat. Celălalt trase de două ori. unde nu putea fi văzută de cei de pe iaht. căci aveau o vîrstă respectabilă. Şeful securităţii se prăbuşi. Scofield deschise sacoşa etanşă şi scoase pistolul. Maşina îşi continuă drumul în pantă cu motorul oprit pînă în dreptul casei uriaşe. exista posibilitatea ca Paravacini să distrugă materialul primit de la Barcelona.. Scofield şi Togazzi coborîră din maşină şi alergară cît de repede îi ţineau picioarele lor îmbătrînite în păduricea de lîngă lac. Cei doi foşti agenţi secreţi porniră să înoate în direcţia iahtului. Silvio începu să tuşească uşor. N-o puteau traversa deoarece ar fi fost reperaţi de cei aflaţi pe vas.. dacă ar fifost descoperit. unde se afla o scară cromată pentru înotătorii care doreau să urce din apă pe puntea de jos. să îi ia prin surprindere. dar Bray duse degetul la buze şi italianul înţelese. colegul lui se apropie şi mai mult de paznicul lui Matarese şi păşi într-o parte lăsîndu-l descoperit în cadrul uşii. Această strategie fusese adoptată din două considerente: nu se ştia numărul oamenilor de pază şi. Togazzi procedă la fel. Togazzi ieşi la suprafaţă furios.

în locul dumitale n-aş face nici o mişcare.Ce a fost asta? . ia asta şi fugi! Du-te în casă şi strigă-l pe Bruno.Prea tîrziu. Sîntem împreună de foarte mult timp.Don Silvio! exclamă cardinalul. . Uite.. a trebuit să-l împuşcăm.Brandon începu să urce scara cromată. Deasupra capetelor lor se auziră imediat voci neliniştite. da. prietene. N-am avut încotro. Avea armă şi trăgea în noi. gloanţele ricoşară din statuile de marmură. Pe pajiştea aflată în dreptul babordului iahtului.Nu mai pierde timpul. Scofield alergă de cealaltă parte a punţii. Eminenţă. Mă duc să văd. Repede! Brandon se întoarse către cardinalul care tăcea. răspunse Togazzi. Se auzi un ţipăt şi focurile de armă încetară. înjură în italiană şi apoi începu să se lamenteze în engleză. O voce strigă în italiană: . cînd bătrînul italian tuşi din nou. . Apoi îi strigă lui Silvio: . . Ajunsese la jumătatea drumului. . Cîndva ne mişcam mai repede.Pentru numele lui Dumnezeu. am treburi mai urgente.. Din păcate. Şi dumneata eşti cu porcul ăsta de american? .O să-i fac eu onoarea asta.Opreşte-l. Nu-mi strică cîteva binecuvîntări. oamenii lui Togazzi îl fugăreau pe preot. ţinut la respect de arma lui Togazzi. părinte. se duce spre potecă. . Scofield urcă rapid scara. signore. . Ia-i plicul! Togazzi apăru mişcîndu-se cu dificultate cînd trecu peste balustradă. l-a rănit pe Paolo în picior.E cineva pe scară. să nu-l ucideţi! urlă el. S-ar putea să decid că Biserica se va simţi mai bine fără dumneata. '. cam de cînd profanezi dumneata Biserica şi Vaticanul.Nimic nu mi-ar face mai multă plăcere decît să te dau pe mîna Papei. }. sau pe falsul preot. trecu peste balustradă şi îndreptă arma spre cardinalul Paravacini. Se auziră focuri de armă. -Aduceţi plicul aici şi duceţi-l pe Paolo la un doctor. spuse Don Silvio.Ne cam lasă puterile.O. Bray. .

Un bodyguard veni în fugă pe puntea de scîndură care ducea la iaht şi îi dădu lui Scofield plicul de la Barcelona. Acesta rupse plicul din hîrtie groasă şi scoase foile aflate în interior. Apoi se aşeză pe unul din scaunele de pe punte şi începu să citească, conştient că Paravacini îl urmărea cu privirea. După cîteva minute, Scofield puse materialul pe genunchi şi îl privi pe cardinal. - E o schimbare, nu-i aşa? - Nu ştiu despre ce vorbeşti, răspunse Paravacini. N-am citit ce scrie acolo, pentru că nu mi-a fost adresat mie. Plicul este pentru Del Monte şi pe mine nu mă cheamă aşa. Corespondenţa, ca şi confesiunea, sînt confidenţiale. - Nu mai spune? Atunci de ce a fost deschis? - De ce ţi-a adus tînărul acest plic dumitale? - Ar trebui să-l întrebi pe el, dar din păcate, e mort. Presupun că a fost trimis greşit la cutia mea poştală din Bellagio. -Numele de Del Monte nu aduce deloc cu Paravacini. - în grabă poţi să mai faci şi cîte o greşeală, mai ales atunci cînd un tînăr zelos se străduieşte să-şi slujească superiorul. - Eminenţă, interveni brusc Togazzi, vă irosiţi minciunile şi vă înmulţiţi păcatele. Am făcut fotografii şi am filmat de la Milano, începînd cu primul curier pînă la cel de-al treilea; nimeni nu s-a oprit la nici o cutie poştală. I-am făcut o fotografie şi angajatului dumitale. Purta guler de cleric şi a luat-o pe drumul spre reşedinţa Paravacini. - Mă şochezi, Don Silvio. Nu ştiu nimic de lucrurile astea. Singurul care ar putea răspunde este omul ucis de acest american smintit. - Nu-ţi mai pierde vremea, prietene, spuse Togazzi, adresîndu-i-se lui Brandon. Avem alte metode pentru indivizii ăştia. Despre ce schimbare vorbeai mai adineaori? - Nu sînt veşti bune, spuse Scofield, luînd hîrtiile. Au devansat planul - el, Matareisen, l-a devansat... Uite, ascultă: „Voi anunţa curînd o altă dată, poate din alt loc. Nu pot lua legătura cu omul nostru de la Londra şi asta mă îngrijorează. A fost prins de MI-5? Dacă e aşa, oare ne-a trădat? Soţia lui susţine că nu ştie nimic. Totul mă nelinişteşte. în paginile care urmează vei găsi codurile transmisiunilor pe unde ultrascurte pentru fiecare sector. Sînt numai zonele mari,

detaliile trebuie să le fi reţinut. Foloseşte computerul pentru accesarea codurilor. Dacă mă hotărăsc să-mi schimb reşedinţa, mă voi stabili într-un loc bine echipat unde nimeni nu mă poate găsi. Rămîi la postul tău. A sosit clipa. Lumea se va schimba." Aici se termină, bineînţeles, fără semnătură, dar e clar că îi aparţine lui Matareisen. Culmea este că tocmai Guiderone, omul lui, dacă nu chiar superiorul lui, l-a ucis pe cel de la Londra, ăla pe care zice că nu poate să-l găsească. Lucrul cel mai plăcut este trebuşoara pe care am făcut-o eu cu Leonard Fredericks: i-am dezbinat pe cei doi nenorociţi! Ştiu că n-o să te simţi jignit de limbajul meu, părinte. -Nu sînt jignit, spuse cardinalul, sînt indignat. Eu mi-am dedicat întreaga existenţă Bisericii. Să mă asociezi pe mine cu nu ştiu ce conspiraţie economică de anvergură mondială este un nonsens şi Prea sfîntul Părinte va înţelege cu siguranţă acest lucru. Totul e o diversiune menită să incrimineze catolicismul. - O, drăgălaşule, acum chiar că ai dat-o în bară. A pomenit cineva despre economia mondială? • Paravacini tresări brusc şi se întoarse spre Bray, conştient de faptul că era prins în cursă. - Nu mai am nimic de spus. - Atunci nu-mi rămîne decît să-ţi fac mutra chiseliţă pînă cînd o să zici ceva. Scofield puse hîrtiile şi plicul pe masă, se ridică de pe scaun şi se apropie ameninţător de Prinţul Bisericii. -Nue nevoie să-ţi mînjeşti mînuţele, prietene, interveni Togazzi, îndepărtîndu-se de balustradă. Am dat aparatul de fotografiat unuia dintre oamenii mei. Va fotografia cadavrul de pe pajişte şi împreună cu celelalte fotografii, totul se va clarifica. O să-mi aducă apoi aparatul aici, tu o să ţii plicul de la Barcelona în faţa cardinalului. Vom mai face o poză. Va fi o probă irefutabilă. - Fără îndoială, convingătoare, zise Brandon. - Şi apoi, am şi eu nişte amici care au prieteni în curie. Acest trădător al Bisericii va deveni un paria în propria sa lume. Cardinalul Paravacini ţîşni de pe scaunul lui, îi smulse lui Togazzi pistolul din mînă şi, înainte ca Scofield să poată reacţiona, îşi trase un glonţ în tîmplă.

- Morte prima di disonore, spuse Don Silvio, privind în jos la cadavrul desfigurat. Este o expresie italiană din secolul al'XVI-lea... - „Moarte înainte de dezonoare", traduse Brandon în şoaptă. Avea putere, bogăţie, o influenţă enormă în Biserică şi în afara ei. Lipsit de toate acestea, ar fi devenit un nimeni. - Rispetto, sugeră Togazzi. Şi şi-a pierdut respectul fără bărbăţie. Un italian, şi mai ales un preot, trebuie să-şi păstreze bărbăţia. - S-a cam terminat cu ramura italiană a clanului Matarese. Ar fi bine să trimitem materialul acesta vrăjitorilor de la computerele din Amsterdam. Poate că vor descoperi ceva. Telefonul de la bordul vasului începu să sune, făcîndu-i pe cei doi bărbaţii să tresară. - Buon giorno, spuse el, gata să-i dea receptorul lui Togazzi dacă interlocutorul lui ar fi vorbit într-o italiană prea rapidă pentru el, însă auzi o voce de femeie care vorbea perfect englezeşte: -Aţi vărsat sîngele unui Paravacini. Veţi plăti. în palat, stînd în picioare lîngă fereastră, servitoarea puse receptorul în furcă şi lăsă binoclul pe o măsuţă din apropiere. Obraji îi erau plini de lacrimi. Iubitul ei dispăruse şi, o dată Cu el, tot ce-i putea oferi viaţa.

34

- Voi trei veţi pleca înapoi, la Londra, îi spuse Frank Shields la telefon lui Pryce, care se afla la Philadelphia. - Şi ce facem cu Wahlburg? - O să avem noi grijă de el. Oamenii noştri au fost deja acolo, au luat cadavrul şi au înlăturat toate indiciile sinuciderii. Nu va ajunge nimic la presă, pur şi simplu a dispărut. - Nu mai locuia nimeni acolo? - Doar un valet sau un servitor, sau Cum vrei să-i spui. Un fel de asistent medical, căci Wahlburg era cam ipohondru. Nevastă-sa a murit acum patru ani, iar cele două fiice ale lui locuiesc la Los Angeles. Terenul e curat. Robotul telefonului este monitorizat şi branşat la un post special de mesaje din afara oraşului. - Ce crezi că o să se întîmple acum? - Cred şi sper că cei trei prieteni din organizaţia Matarese, Fowler, Whitehead şi Nichols o să-şi iasă din minţi

constatînd că nu pot da de el. Iar dacă ţi-ai făcut cum se cuvine treaba la New York şi la Palm Beach, vor presupune că s-a întîmplat ceva cumplit şi se vor strădui să-şi caute un refugiu. Asta înseamnă că vor începe să facă nenumărate greşeli. - Eu mi-am făcut treaba, Frank. Dar ce e cu Londra? - Stai jos, s-ar putea să-ţi vină rău - Matareisen a fugit delaMI-5. -Imposibil! scrîşniPryce. - Ba chiar foarte posibil, răspunse Shields. Nu mai intru în amănunte, dar a fugit şi acum se presupune că e în drum spre Europa. - Dumnezeule mare! - Şi mai e ceva. Scofield şi prietenul lui, Togazzi, au descoperit filiera Matarese din Milano. E vorba de cardinalul Paravacini despre care ai vorbit în informarea ta. - Nu mă surprinde. Şi au pus mîna pe el? - S-a sinucis. Şi-a tras un glonţ în cap cînd i-au pus în faţă dovezile implicării lui în afacere. - I-au dat o armă pe mînă? -Nu, i-a smuls-o lui Togazzi. Problema este că a primit un mesaj de la Matareisen, transmis prin mai mulţi curieri, înainte să puneţi voi mîna pe el. Este tot codificat în mesaje pentru computer, aşa că l-au expediat la Amsterdam. în esenţă, e vorba de devansarea planului lui Matareisen. - Devansare, strigă Pryce. Atunci mai avem doar cîteva zile la dispoziţie. - Tocmai de asta doreşte Scofield să vă întoarceţi la Londra. N-a vrut să ne spună, nici mie, nici lui Waters, de ce. A zis doar că este o treabă pentru voi doi. - Ticălos misterios! - Aveţi rezervări la zborul Concorde, la ora nouă patruzeci şi cinci, de pe Kennedy. Căpitanul Terence Henderson, pilotul avionului, este un bun prieten al MI-5. O să vă aştepte în sala de îmbarcare. -N-avem prea mult timp la dispoziţie. - Un elicopter o să vă ia din parcarea de lîngă hotel şi ca să vă ducă direct la aeroport. Avem toate aprobările. Elicopterul va sosi peste aproximativ cincizeci de minute. - O să fim ameţiţi din cauza diferenţei de fus orar.

- Şi acesta e doar începutul. La Heathrow vă aşteaptă Considine care o să vă ducă direct la Milano, la Brandon şi Togazzi. - Cred că ţi-am mai spus, eşti teribil de amabil, Frankie. - întotdeauna am fost. Faceţi-vă bagajele. Zborul pînă la Londra decurse fără incidente. - Cînd o să aterizăm, spuse căpitanul Henderson, vă rog să rămîneţi la bord pînă coboară toţi pasagerii. Am să vă însoţesc eu la vamă. - înţeleg că eşti şi dumneata băgat pînă în gît în treaba asta, spuse Luther Considine, care şedea de partea cealaltă a intervalului, pe acelaşi rînd cu Leslie şi Pryce. Eşti cumva genul James Bond? - Nu ştiu la ce te referi, zise Henderson zîmbind. - Te sfătuiesc să nu mai vorbeşti aşa, pentru că apăs pe un buton şi te arunc de pe locul tău. - Hei, băiete, şi eu sînt „zburător". - Ştiu şi asta, domnule comandor. - Toată lumea îmi acordă cîte un grad în plus. - Ce-ar fi să vii cu mine în cabină? S-ar putea să-ţi.facă plăcere. - Cred că aşa am să fac - vreau să te studiez. - Eşti invitatul meu, bătrîne. Luther se ridică de la locul lui şi îl urmă pe căpitan pe intervalul dintre scaune. - Vreau să merg şi eu la Milano, spuse Leslie întorcînd capul către Pryce. - De astă dată nu, spuse Cameron. I-am telefonat lui Sir Geoffrey şi mi-a spus că Scofield o trimite şi pe Antonia înapoi, la Londra. -Antonia eAntonia, eu sînt eu, îl întrerupse ferm Leslie. - Uşurel, armată, n-am terminat. Geof a mai spus că Bray a cerut un camion cu echipament de-a dreptul trăsnit, exact aşa a spus Waters, care urmează să fie trimis la o adresă pe care o va preciza el ulterior. - Şi Geoffrey a fost de acord? -A zis ceva de genul că atunci cînd BeowulfAgate se poartă în felul ăsta, înseamnă că a mirosit ceva. - în acest caz, cred că ar trebui să ne spună şi nouă despre ce e vorba.

- Sau cel puţin să ne ofere o explicaţie. Geof nu a fost însă de acord. Vrea să-i dea lui Scofield o zi sau două ca să confirme ceea ce bănuieşte. - Nu ar trebui să fie invers, mai întîi să avem o certitudine? - Poate că nu. Programul lui Matarese a fost devansat, aşa că ne-a mai rămas doar o săptămînă, poate chiar mai puţin. Bray trebuie să fie al naibii de sigur, căci dacă dă greş, va trebui să ne mişcăm foarte repede. - Nu prea seamănă a strategie de luptă. - Vrei să spui strategie militară, dar noi nu sîntem militari şi cîmpul de luptă e diferit. - Totuşi, aş vrea să merg cu tine. -Nu. Trebuie mai întîi să aflu ce e în mintea lui Scofield. Tu ai un copil, eu n-am. Urmară opt ore. de activitate nonstop. Căpitanul Henderson îşi doborî propriul record şi traversăAtlanticul în două ore şi cincizeci şi unu de minute. La aeroportul Heathrow îi întîmpină Sir Geoffrey Waters, care avea două valize, una pentru Cam, cealaltă pentru Luther. - V-am comandat cîteva costume. Sînt în valize. - De ce ai făcut asta? întrebă Pryce. - E o măsură de prevedere, bătrîne. Nu au etichete, nu sînt confecţionate din materiale preferate de anumite case de modă - cu alte cuvinte, nu vi se poate stabili identitatea după haine. - Ce porcărie! exclamă Luther. Dar la ce vrea să ne înhămăm cotoiul bătrîn? - Nu ştim, locotenente. Dar îl cunosc de mult pe bărbatul numit Beowulf Agate, evident, şi ştiu că pune uneori la cale maşinaţii destul de dubioase. De aceea ne protejăm serviciul. '- Dar pe noi cine ne protejează? întrebă Considine. - Dacă se ajunge la identificarea voastră cu ajutorul hainelor, nu mai aveţi nevoie de nici o protecţie. - Mulţumesc! Ştii, sînt pilot de înaltă calificare. N-ar putea să mă trimită NASA pe Lună sau pe Marte? - Aminteşte-ţi de Pensacola, Luther, spuse Pryce. Există un comandor care te aşteaptă - comandorule. - Nu va mai fi cazul dacă vom fi identificaţi după îmbrăcăminte.

-Mai dispui de cîteva ore de lumină, locotenente, spuse Waters; avionul dumitale se află pe o pistă învecinată. Copilotul, un om de-al nostru, te va însoţi pînă la Milano are planul de zbor aprobat. Ar fi bine s-o luaţi din loc. - Şi de ce nu pot să zbor singur? - Din două motive. Unul este că nefiind vorba de un mic aeroport rural sau de unul străin, ci de Heathrow, regulamentele sînt foarte stricte. Dacă nu le respectăm, atragem atenţia asupra zborului, ceea ce nu dorim. Al doilea motiv este că ai traversat deja cinci fuse orare şi asta nu rămîne fără efect asupra organismului dumitale. Prevederea ne obligă să-ţi asigurăm un ajutor. - Să le spui chestia miilor de piloţi ce au luptat începînd cu cel de-al doilea război mondial şi pînă la Furtună în deşert. -Asta ar fi cam greu de crezut, nu găseşti? -Aşa e, domnule. Aterizară după căderea nopţii. Cameron fu luat de maşina lui Togazzi, iar Luther fu dus la un hotel. în maşină, Pryce căzu pe gînduri. Resimţea puternic absenţa lui Leslie, îi lipsea judecata ei rapidă, conversaţia ... şi, evident, apetitul ei sexual. Constata cu surprindere că el, Cameron Pryce, burlacul convins care nu era dispus să-şi asume nici un fel de responsabilităţi pe termen lung, era îndrăgostit lulea. I se mai întîmplase de cîteva ori după ce terminase colegiul, dar pregătirea intensivă din cadrul CIA îl împiedicase să aibă o relaţie mai stabilă. Acum găsise pe cineva cu care dorea să împartă totul pînă la sfîrşitul vieţii. Apoi gîndurile îi zburară la Scofield. Ce descoperise oare Beowulf Agate şi de ce era aşa de secretos? îşi zise că peste o oră va afla. Ajunseră la refugiul lui Togazzi şi Pryce fu condus spre terasa îngustă, cu şirul ei de telescoape orientate spre lacul Como. Scofield îl întîmpină nerăbdător să-şi spună povestea, nerăbdător şi neliniştit. îi relată despre telefonul straniu pe care îl primise pe iaht, despre femeia care spusese că vor plăti pentru moartea cardinalului Paravacini. - Telefonul acela nu putea veni decît din casă. în timp ce Togazzi se ocupa de cadavru şi de curăţenie, eu am alergat acolo şi am început să scotocesc peste tot. Nu era nimeni sau, cel puţin, eu n-am găsit pe nimeni, doar un binoclu, lîngă

telefonul din bibliotecă. Cu el se putea vedea pe iaht. Aşadar, oricine a fost, de acolo a telefonat. - Şi n-ai găsit-o? -Nu, dar biblioteca mi-a trezit curiozitatea. Nu semăna cu-alte biblioteci pe care le-am văzut. O, da, erau şi acolo volume legate în piele, ceea ce înseamnă că nu fuseseră citite niciodată, dar mai exista ceva - o secţiune întreagă care arăta ca o arhivă. Cărţi şi hîrtii vechi, îngălbenite, multe din ele legate cu sfoară. Am scos cîteva şi am început să le studiez. Am chemat apoi unul din bodyguarzi şi i-am spus să se ducă la iaht şi să-l avertizeze pe Silvio că mai zăbovesc puţin acolo. - Şi ce ai găsit? -Nimic interesant, în afară de un fel de istorie în imagini a familiei Matarese care merge pînă la începutul secolului. Fotografii, daghereotipii, tăieturi din ziare vechi, hărţi cu marcaje specifice. Foarte puţine cuvinte, de fapt doar majuscule şi abrevieri în italiană, unele mai lungi, altele mai scurte. -l le-am tradus, interveni Togazzi. Vorbeşte puţin limba noastră, dar în privinţa cititului este analfabet. - Dar vorbesc franceza mai bine decît tine! Limbă bolnavă! - Şi ai aflat ceva nou? întrebă exasperat Pryce. - Nu, doar ceva vechi, foarte vechi şi asta m-a pus pe gînduri. Am căutat într-o direcţie greşită, am încercat să anticipăm crizele, să aflăm cînd şi unde vor avea loc. - Dar cum putem să le scurtcircuităm dacă nu le găsim? - Tocmai asta este, n-o să le găsim niciodată. Un singur om ştie, cel care dă ordinele, Matareisen. Le-a îngropat atît de adînc, încît numai el are acces la informaţiile care ne sînt absolut necesare. -Şi? - Am o presimţire atît de cumplită încît simt că mi se face o gaură în stomac. - Ce vrei să spui? - Vezi tu, unul din bibliorafturile alea străvechi, cu hîrtii îngălbenite, conţine numai documente referitoare la vechea fortăreaţă Matarese, casa baronului de Matarese. Sînt zeci de fotografii din toate unghiurile posibile cu ruinele din interior şi terenurile din preajmă. Cel puţin treizeci de pagini format mare. Fotografiile nu sînt vechi, adică nu sînt nici pătate, nici îngălbenite; parcă ar fi fost făcute ieri. Pe ultima pagină exista o însemnare: Negative pentru J. V.M.

-Negative pentru J.V.M., spuse Cameron, Jan van der Meer Matareisen, cel care dă ordinele. - Exact. Şi de ce, i-ar folosi lui Matareisen aceste documente fotografice ale unor ruine? - Răspunsul vine de la sine, interveni din nou Togazzi. Pentru reconstrucţie. - Aşa mi-am zis şi eu, spuse Scofield. Geneza lui Matarese, locul de origine al puterii lui. Nu mă pricer/prea mult la psihologie, dar ştiu că Matareisen este fanatic pînă în măduva oaselor şi atunci unde ar putea să se ducă un om ca el în momentul în care e pe punctul de a provoca o catastrofă mondială, dacă nu acolo unde îşi închipuie că îi sînt rădăcinile? - Totuşi nu poţi fi sigur, Bray. - O să aflăm mîine. -Cum aşa? - l-am telefonat lui Geof, la Londra, pe unul din telefoanele sigure ale lui Silvio şi am obţinut numele conspirativ al lui Considine şi numele hotelului unde stă. Cum se va lumina de ziuă, va decola de la Milano şi va veni pe pista de lîngă Lago Maggiore, zice că o ştie, pentru că v-a luat de acolo pe tine şi pe Leslie. -Aşa este. - Ne vom îndrepta spre Corsica. Sînt vreo trei sute de kilometri de zbor pînă acolo, şase sute dus-întors. Nu e o problemă pentru avionul lui. O să zburăm pe la Solenzara, spre Porto Vecchio, la nord de Bonifacio. Folosind coordonatele din hărţile lui Paravacini, vom trece pe deasupra ruinelor castelului Matarese. - E o mişcare inteligentă? întrebă Pryce. - De la patru mii de metri este. Printre dispozitivele speciale pe care le-am solicitat este şi un aparat de luat vederi de la distanţă care penetrează perdeaua de nori. Dacă trecem de cîteva ori pe deasupra o să ne putem da seama dacă acolo există sau nu vreo activitate. Dacă există, trecem la faza numărul doi. - Care e aia? - La Senetosa există un aeroport, cam la douăzeci de minute de vechea fortăreaţă Matarese. Aterizăm acolo şi ne ducem să vedem ce putem afla. - Dumnezeule mare, fără ajutoare? Şi de ce atîta mister? - Pentru că nu am încredere în nimeni; duşmanul s-a infiltrat printre noi peste tot. Dacă am dreptate, Matareisen

Sînteţi gata? . Un telefon mobil Comsat. Nu sîntem singuri în afacerea asta. foarfeci pentru sîrmă. Luther urcă la patru mii de metri. Există o unitate de comando franceză la Marsilia. . . cizme. . Dar dacă are cea mai mică bănuială că ne îndreptăm spre Porto Vecchio. Asta în cazul că am să apelez la ei. şi dacă te înşeli şi nu este acolo? .Ba da! Oamenii ăia habar n-au despre ce e vorba. spuse Considine prin microfon.. Am mai fost acolo cînd tu încă sugeai la ţîţă. canistre cu gaz .se va afla acolo. Avem echipamente şi pentru această parte a operaţiunii.. pistoale cu amortizor.Ăsta nu e un răspuns. . -Asta presupune că vei face o oarecare recunoaştere a terenului. Brandon. el anunţă Biroul Doi şi avionul decolează spre Senetosa.Mă înşel şi gata. . Costume de camuflaj.Bun. înseamnă doar că am pierdut timpul de pomană. ce facem? . cu legătura direct prin satelit la Londra. Frankie lucrează.toate materialele obişnuite. cînd ajunseră la Solenzara. cuţite. dar este păzit. în pardoseala multifuncţională a avionului. Imediat ce îi dau de ştire lui Geof.Coordonatele de pe hartă vor fi atinse peste două minute. Londra continuă treaba. tinere. binocluri.Aşadar.Hei.Hai să presupunem că se află acolo. . toată lumea lucrează. -Materiale „obişnuite"? 35 Zburară spre coasta corsicană la două mii cinci sute de metri altitudine. Dacă am greşit.Foarte bine. secretul tău nu e chiar total. . Cu un avion cu reacţie poate ajunge la Senetosa în cîteva minute.Asta presupune că vom face o recunoaştere. ştiu numai că s-ar putea să participe la o incursiune pe una din insule din Mediterana. Keizersgracht lucrează. . pentru Dumnezeu. spuse Cameron aspru. Aparatul de fotografiat era fixat la locul său. răspunsul se găseşte în echipamentul pe care ni l-a pregătit Gepf. fie va aduce suficiente forţe ca să respingă o întreagă armată. Mă întîlnesc cu unitatea pe drum şi le dau ordine. fie va fugi. nu e prima mea operaţiune.

spuse Pryce vorbind în microfonul pe care îl avea ataşat la cască.Uite-l! strigă Scofield. nu la doi kilometri? . De altfel s-ar putea să apară şi o grupă a unui comando francez. . poţi s-o găseşti? -Am găsit-o înainte să decolăm.Aşa este. şi asta numai în situaţie extremă. . . se găsea în mijlocul unui tufiş de trandafiri. spuse BeowulfAgate. Dar nu mai seamănă. probabil grădinarul. . răspunse Scofield. bombardierule. Luther! .. anunţă Considine. iar alţi doi tocmai se urcau într-un automobil. îţi vine să crezi că pomii ăia sînt la numai cîteva zeci de metri de noi..Pentru cazul în care am avea nevoie de ajutor.Se face. spuse Considine în timp ce avionul vira spre stînga. Trecem la faza a doua. spion bătrîn ce eşti! Ajunşi pe aeroportul din Senetosa. locotenente. numai că atunci s-a numit zbor de recunoaştere peste teritoriile irakiene.Se pare că ai mai făcut treaba asta şi altă dată.Sper să nu fie cazul. sus. Două dintre ele păreau a fi femei. privind ecranul. Togazzi şi cu mine am avut dreptate. .Uite. Ruinele au dispărut. Luther vorbi din nou: -începeţi fotografierea şi verificaţi focalizarea. Senetosa! Luther. Scofield şi Pryce deschiseră lada cu echipament special şi îşi împărţiră obiectele. Noroc. Două minute mai tîrziu.Ne apropiem de ţintă. Ajustaţi. băiete. Eu ştiu să lupt doar acolo. al cărui ecran mărea de o mie de ori imaginea de la sol şi făcea cîte două fotografii pe secundă. cu excepţia momentelor cînd tîmpiţii trăgeau cu rachete. a treia şi a patra trecere scoaseră la iveală faptul că pe teritoriul domeniului Matarese se aflau cinci persoane. nu-mi plac situaţiile extreme. . .Dacă nu sînt în aer. O misiune foarte relaxantă.Totul e pregătit. strigă Brandon. aplecîndu-se peste aparatul de fotografiat.. . totul a fost reconstruit! Mai treci o dată.Mie îmi ajunge. un bărbat.Ce dracu' vrei să fac eu cu astea? Am primit deja haine noi fără etichete. Bray îi aruncă lui Considine un costum de camuflaj complet cu o curea plină cu cartuşe şi un pistol cu amortizor. . A doua. .

Cîteva minute mai tîrziu ajunseră la o porţiune Unde drumul cobora. Mergeau de-a lungul drumului asfaltat. observă Scofield. . iar tu prin stînga.impunătoarea casă a baronului de Matarese. dacă o să apelăm la ei. locotenente.Nu ştiu dacă asta e o promisiune sau un avertisment. piacere. deşi eu nu văzut la voi niciodată. îndreptîndu-se spre dealuri. asta e! .Pensacola. Controlorul de trafic de la micul turn de control se apropie şi le vorbi într-o engleză stricată: . . gata să se ascundă în păduricea de pe margine dacă ar fi auzit zgomot de voci omeneşti sau de vehicule. -Nu e rău.Din acest moment ne despărţim. spuse încet Beowulf Agate. Echipaj nostru acopere avion vostru cu plase. După încă o pantă. signori.Să-i dăm drumul.Ordin de la Londra. băieţi.Vom merge prin pădure. Eu o iau prin dreapta. iar Scofield dispăru în stînga. dezbrăcaţi-vă şi puneţi-vă echipamentul.Da. ■ Pryce o porni de-a curmezişul şoselei şi intră în pă durea de la Porto Vecchio.Nu. Executaţi. printre .Comando francez! explodă Luther.. . o văzură pe o colină înaltă .E nevoie? întrebă Luther.E un tînăr foarte inteligent. am să-i întîmpin la jumătatea drumului ca să le dau ordinele de luptă. Luther. Măscărici albi ce sînteţi. .Evident că nu pe şosea. O să se simtă mai în siguranţă daca te văd şi pe tine în costum de camuflaj. spuse Scofield. Pensacola. şopti Cameron. . replică calm Cameron.Bine venit la Senetosa. Poate începeţi operaţie vostra. . . O să menţinem legătura. Bray şi Cameron o luară înjosul drumului. locotenente. iar Considine salopeta de camuflaj şi centura cu cartuşe. De aici şi pînă la Porto Vecchio există o singură şosea. . ai înţeles greşit. dar eu n-am să mă simt mai în siguranţă. .Chiar aşa să faceţi. pista închidem pînă primeşte noi ordine suplimentar io. . Brandon şi Pryce îşi puseră echipamentul trupelor de gherilă. O să verificăm legătura radio peste cinci minute.Mi se pare corect. Stai lîngăradio. nu. Haideţi. . . vă bateţi joc de fundul meu negru.

se auzi vocea lui Brandon. începe de jos şi taie în cercuri pînă faci o deschizătură destul de mare ca să poţi trece. îşi aprinse una şi trase adînc fumul în piept. bărbatul i-o aprinse în timp ce cu mîna cealaltă îi pipăia sînii.Din hărţile lui Paravacini. păstrînd mereu legătura prin radio. Cincisprezece secunde mai târziu apăru şi o servitoare în uniformă. aproape ca o rîpă. Pryce. la umbră. ai să ajungi la un gard de sîrmă ghimpată de vreo trei metri înălţime. se dovedi greu de străbătut. . Acolo se vedea că toată incinta este înconjurată de pădure. Femeia chicoti şi întinse mîna spre şliţul lui. Sclipeşte ceva. iar pămîntul foarte moale din cauza ploilor dese şi abundente. la numai cîţiva paşi de pajiştea îngrijită a domeniului. Priveşte! Pe aleea circulară din faţa intrării impozante apăru un bărbat. deoarece păsările şi animalele mici le-ar declanşa din două în două minute. deplasîndu-se în acelaşi fel.Mulţumesc. Mersul deveni şi mai anevoios cînd începură să urce versantul opus.Da. . . ca şi cum soarele s-ar reflecta în ceva de metal. ceea ce înseamnă că nu se pot folosi alte sisteme de alarmă. Scofield apăru tîrîndu-se.Fii gata. îi ieşi în întâmpinare.Cam. . -Taci.Cred că îl văd deja. Femeia scoase şi ea o ţigară din buzunarul cu dantelă al şorţului. care urmă după valea mică. .Soarele italian este foarte fierbinte la amiază.Cînd ai vorbit de foarfecele pentru tăiat sîrma. rădăcinile şi crengile erau împletite între ele. vegetaţia luxuriantă. Acesta băgă mîna în buzunar şi scoase un pachet de ţigări. Verificară aparatele de radio şi le lăsară deschise.copaci. . am rîs în sinea mea. De unde ai ştiut? . porunci scurt Cameron. exact aşa este şi aici. Dacă pe partea ta e la fel. şopti Brandon. . Spre surprinderea lor.Distracţie şi jocuri â la Matarese. la fel de abrupt. mămico! * Pătrunseră în interiorul complexului Matarese şi. panta abruptă. -Da? . . în partea lui Cameron. .Ai grijă. chiar şi aici. şopti Pryce. conveniră să se întâlnească pe flancul împădurit din est.

-Şşşt! Servitorii ajunseseră la trei metri de ei şi se pipăiau ca nişte adolescenţi.Geof a aflat că Matareisen este un adversar înverşunat al tutunului. -Dacă va fi cazul. Aşa vom afla cine e implicat în acţiunea lui şi-l vom putea opri. au izbucnit şi alte focuri şi explozii în interior.toate sînt interzise. îndreptîndu-se spre Bray şi Cam. Ocoliră curba şi o luară spre sud. trabuce . îţi aminteşti că n-am văzut nici o scrumieră în Keizersgracht. începînd să se dezbrace din mers.Sînt nevoit să mă întorc cu aproape treizeci de ani în urmă. Se pare că purificarea prin foc este ceva tipic pentru Matarese.Bray. răspunse Scofield. i-am fi „săltat" pe amîndoi şi am fi aflat cine este înăuntru. Cei doi servitori începură să se plimbe pe aleea circulară. . înseamnă că omul nostru este aici. Cam. . cu ochii la aleea circulară. . . . Un doctor de la Amsterdam l-a tratat pentru nişte complicaţii respiratorii severe. Pipe. -Atunci"despre ce vorbeşti? . . Nasul meu nu m-a înşelat.Dacă ar fi fost noapte. E adevărat că eu am declanşat primele explozii din exterior. Eroii omoară oameni. .Despre motivul pentru care sîntem aici. La reşedinţaAppleton din apropiere de Boston.Important de reţinut este faptul că trebuie să iasă din casă ca să fumeze. nu e momentul să facem pe eroii.Focurile din Mediterana.Şi de ce trebuie să-i eliminăm pe Geof şi Biroul Doi francez? insistă Pryce.Dar nu e. ţigări. -Ar fi mai bine să verificăm înainte de a suna la Londra pentru ca Geof să ia legătura cu Marsilia. Trebuie să punem mîna pe ceea c e are Matareisen. . Oamenii lui Matarese puseseră materiale incendiare în interiorul sanctuarului pentru a fi siguri că toate dosarele şi însemnările lor vor fi distruse.. Mă întreb ce-o fi însemnînd.Nu sînt erou. De altfel are motive întemeiate. nu pot să-i sufăr pe eroi. spuse Pryce abia auzit. şopti Scofield. aşa că ce facem? . răspunse gînditor Brandon. .Nu înţeleg. Dacă nu am ajuns cumva prea târziu. dar după ce s-a dezlănţuit iadul.

O să-ţi povestim. spuse Luther perplex. Adică încui uşa grajdului după ce ţi-au furat calul. localnicii sînt plătiţi foarte bine pentru acest gen de informaţii. Vom vedea dacă e cazul s-o facem.Ei! Pilotul deschise ochii mirat. de ce? . . spuse Pryce. vreau să zic. La noapte. însă Waters s-a simţi mult mai liniştit ştiind că oamenii din comando sînt pregătiţi şi dacă avem nevoie de ei. . Nu mergem pe lumină şi nu cerem ajutor.M-aţi dat gata. controlorul de trafic citea o revistă. . . . . spuse Brandon repede.E nemaipomenit! explodă Cameron. şi îl găsiră pe Luther moţăind pe un scaun în turnul de control improvizat pe sol. -O. spuse Beowulf Agate. zise Considine. Radioul deschis se afla lîngă capul lui.Ies şi eu pe la tine. V-aţi întors! Ce s-a întîmplat? . tinere. Cei doi se întoarseră la aeroportul de la Senetosa. Hai să facem o plimbare.De ce? . îi putem chema.Haide. Eu îi cunosc pe cei din clanul Matarese. după ce ne întoarcem acolo. .Să mergem. Ce naiba e asta? Acţiune sinucigaşă? Cine sîntem noi. Cel puţin deocamdată. pentru că nu ştim ce măsuri de securitate şi-au luat pentru timp de noapte. Adică aveţi nişte soldaţi antrenaţi special pentru soiul ăsta de treburi şi nu vreţi să-i folosiţi? Dar.-Ne întoarcem la pistă şi aşteptăm să vină întunericul. -N-ai avut nici o clipă intenţia să-i chemi.Pentru că vestea aterizării unui avion. se va răspîndi cu viteza fulgerului în zonă.Luther! Cameron îl zgîlţîi de umăr.Nu. . pentru numele lui Dumnezeu.îi este frică să nu pierdem oala cu aur dacă apelăm la ei. sîntem mult mai mult decît atît.Ai prefera să stai întins aici printre insecte şi şerpi pînă se întunecă? . E momentul să chemăm trupele alea de comando. Noaptea. doi gemeni kamikaze? . aşa e? făcu Pryce.Se pare că aveţi nevoie de ajutor.E adevărat. . în partea cealaltă a camerei. mai ales a unuia care aduce un escadron de comando înarmat. Iisuse! . Scofield şi Pryce îl puseră la curent pe Luther cu ce aflaseră la Porto Vecchio.

. dar unde? . . . . Nu vom afla ce mai urmează. iar la noapte ne aşteaptă o treabă grea. Controlorul ăsta de trafic a spus că putem merge acolo. mi-a spus-o altcineva.în cazul tău n-ar avea nici un rost.Unde dracu' ai dispărut? răcni Jamieson Fowler la telefon. . . nici cînd. nu mai pot da nici de Whitehead. dar n-am de gînd să părăsesc avionul. Unde dracu' e Wahlburg? La'Washington? .. Am avut cîteva zile obositoare.Nu te mai recunosc.Informaţiile de care avem nevoie. Ce-ţi veni cu Washingtonul? . alarma ar fi trezit şi cîrtiţele care locuiesc la patru metri sub pămînt. iar la Wahlburg robotul telefonic spune că e plecat din oraş! Ce înseamnă chestia asta „plecat din oraş"? E vreun club exclusivist numai pentru voi? .Fii rezonabil. doar ştii. aşa că nici n-o să-ţi spun. O singură mişcare greşită şi Matareisen dă ordine să fie distruse toate datele. Acum cred că ar fi mai bine ca eu şi Cam să tragem un pui de somn. culmea e că are dreptate. cu toate plasele lor de camuflaj.Eu însumi n-aş fi putut să mă exprim mai bine. spuse Pryce. De . .Sînt şi eu la fel de obosit ca şi Cam. spuse Luther.Locuieşte la Philadelphia. . Dacă cineva ar fi încercat s-o ridice. transpirînd abundent. E ceva putred aici şi vreau să ştiu ce dracu' se întîmplă! Să nu-mi spui iarăşi că obscenităţile denotă lipsa de vocabular.De acord.Am fost plecat din oraş. spuse Scofield.Nu-i nimic. Jamieson.Ce oală cu aur? .Nu. deloc. . .Să zicem că am auzit un zvon. spuse Fowler.în partea de nord a pistei se află o cabană pe care piloţii şi echipajele o folosesc pentru odihnă. zise Pryce. Am pus mai multe obiecte grele în plasă. Fiecare din noi îşi are viaţa lui personală. nici de tine. răspunse precaut Stuart Nichols. nici unde.L-ai părăsit cînd ai adormit în turnul de control.Haide. deşi în camera de hotel era răcoare. nu ţine! Uite aşa. avocatul firmei de brokeraj Swanson & Schwartz. . deodată.

s-a decis să plece cu banii de la Amsterdam.asta trebuie să-l găsim pe evreul ăla. cei de acolo vor verifica. e vorba despre schisma de la Amsterdam.. .Despre . .Ţi-am mai spus.. . ştiu. mă îndoiesc de sursa ta. . Evreii sînt mai şmecheri decîttine. . etc.Acum despre ce naiba vorbeşti? . am şi eu prieteni la Washington. este evreu. LaAmsterdam s-a produs o ruptură între Keizersgracht şi Guiderone. .Comisia Federală pentru Comerţ? .. dar mă doare gîndul că Albert s-a dat de partea lui van der Meer. deşteptule! . Poate s-o facă într-un mod care să nu-l implice direct. Orice declaraţie ar face la CFC... mi-a spus.Mi-e teamă că sursa mea este corectă.Lasă-l în pace pe ginerele tău şi să ne întoarcem la Wahlburg. întîmplător. Totuşi s-ar putea să avem o problemă mai importantă.Da. . .Spune ce ştii. întreprinderea noastră? .. dar în realitate îl cheamă Stein.etc.. -Astea sînt palavre avocăţeşti.Mă jigneşti. -Adică? . Fiica mea s-a măritat cu un avocat foarte bun care. . să spună că a auzit zvonuri cum că. Fiul Ciobănaşului are întîietate.Că doar nu despre Disneyland.Nu înţeleg. şi pentru a fi convingător ar trebui să se implice cît de cît. n-o mai lua pe ocolite. îşi spune Stone. doar asta ar fi putut fi mai rău...N-am spus FBI.. Tu ce crezi că s-a întîmplat? .Ce ţi-a spus? interveni nerăbdător Nichols.. Locuiesc la Boston. aşa cum susţine sursa mea. Ştii. .Să presupunem că ovreiaşului i s-a făcut frică şi s-a hotărît să-şi salveze funduleţul. evident pe un stat de plată special.Ce dracu' mai e şi asta? Vorbeşte direct. . evident. nu ce crezi! .Eu i-am sugerat schimbarea aceasta din motive profesionale.Că Ben a fost văzut intrînd în clădirea Comisiei Federale pentru Comerţ. Unul din ei mi-a spus.Se pare că. .. .Nu văd cum ar putea.

Whitehead nu putea să sufere expresia asta.le erau foarte loiale. şi eu de asemenea. domnule. domnule. Multe .De aproape doi ani.Intră. Birourile de la Swanson & Schwartz se goliseră..Aş vrea şi eu să ştiu. Secretara se aşeză şi Whitehead continuă: Aşa cum ţi-am spus şi mai devreme.. această întîlnire este strict confidenţială.Dar nu-i suficient.. domnule Whitehead. . . spuse el. un minor. -Acesta a fost singurul caz? -Dincîte ştiu eu. la fel ca şi al tău. Joanne. lucruri de felul ăsta. acte legale. Curtea a acceptat ca valoarea să rămînă secretă. asta e tot ce pot să-ţi spun. că înregistrează depoziţii. staţi puţin. Din cîte ştiu eu.N-ai să auzi nimic mai mult de la mine. E clar pînă aici? -Bineînţeles. spuse Stuart Nichols şi puse receptorul în furcă. Acum şase sau şapte luni a fost o situaţie în care un moştenitor. Ia loc. Adică.De cît timp lucrezi pentru domnul Nichols? . Am aşteptat în toaleta pentru femei pînă a plecat domnul Nichols. . . Se auzi o bătaie în uşă. O secretară nostimă îşi făcu apariţia în birou. Deoarece impozitele au fost plătite. te rog.Ştiu că scrie mereu.E un zvon. dar există anumite informaţii care au ieşit la lumină şi nu-i exclus să-l privească pe şeful dumitale. Jamieson. S-ar putea ca ea să nu aibă nici o însemnătate. pentru Dumnezeu! Ai înnebunit. dar nu-ţi aminteşti de vreo declaraţie sau depoziţie care ar fi trebuit dată sub prestare de jurămînt? -Nu. . cărora. Era ora cinci şi un sfert după-amiază. după convorbirea cu Stuart Nichols. da. pentru că secretarele formau un fel de coaliţii cu şefii lor. a cerut protecţia tribunalului pentru ca valoarea moştenirii lui să rămînă secretă. însă Albert Whitehead nu plecase. Ce naiba se petrece aici? . Era folosită foarte des.Totul se destramă. -Am procedat aşa cum mi-ai cerut. . -Mulţumesc.Cine ţi-a spus asta? .

inclusiv după cele trimise de la un birou la altul . draga mea. ca şi vizita mea aici.. . dar cei cîţiva acţionari pe care îi avem au insistat să facem o investigaţie temeinică. .dintre ele îi urmau după aceea în alte posturi. Fugi acasă. Avem aceleaşi computere. Ai copii după ceea ce ţi-a dictat domnul Nichols. . făcu Albert Whitehead. ba da. conducîndu-l pe Whitehead de-a lungul coridorului. domnule.. nu. da. într-adevăr. care m-au ajutat să cumpăr firma. . . bineînţeles că te cred. sau după documentele pe care le-a elaborat? . . domnule Whitehead.. -Nu prea discutăm despre asta. după fiecare document. ne priveşte doar pe noi doi. vei găsi un plic mîine dimineaţă pe birou.Din partea investitorilor şi a mea personal. aşezate pe ani şi pe luni.Domnul Nichols a început să le adune acum cinci ani. sub sugativă. deloc.Joanne. este vorba de un grup mic de investitori.Da. . Secretara se ridică de pe scaun şi o luă înainte.Nu e nevoie.Nu. ba da.înţeleg.Pe dischete de computer.Te superi dacă te rog să-mi arăţi unde sînt? . Joanna luă o dischetă. mai înalte şi mai bine plătite! .O. acum îmi amintesc. E foarte simplu. mica noastră întrevedere. o băgă în drive şi apăsă pe clape formînd codurile de acces: . nu-i aşa? -Foarte simplu.Pe cuvîntul meu. catalogate după ziua şi ora de înregistrare. Arată-mi cum se procedează. Unde sînt aceste înregistrări? . domnule. dar nu ştiu dacă mă descurc la fel de bine cu fişierele. Vreţi să vă ajut? Pot să-i telefonez soţului meu. O să mă descurc şi nu uita. e o colecţie de-a dreptul impresionantă.. Nu ştiam că Swanson and Schwartz are acţionari. -Nu. domnule. spuse Whitehead. .O. deschise fişetul şi îi arătă rafturile cu dischete. domnule. draga mea. Intrară într-un birou şi îl conduse în faţa unui fişet. A hotărît că aşa este mult mai accesibilă orice informaţie. -Are perfectă dreptate.

La radio.Ce este? întrebă Brandon. Controlorul de trafic dădu buzna pe uşă. .. ..Vă mulţumesc. Domnul Nichols este un om minunat. amabil şi binevoitor. Dar şi un Iuda. lentamente. .Madre di Diol II Mare Mediterraneo! Mare nostral Ţipetele sfişiară liniştea nopţii pe aeroportul din Senetosa. . răspunse controlorul în engleza lui stricată.focuri peste tot! De la Golf Mus- . -Aşa este. domnule Whitehead. domniţă. Era aproape miezul nopţii cînd Whitehead scoase ultima dischetă. sărind de pe patul de campanie din cabana de la capătul dinspre nord al pistei. Fuoco. . Se întoarse la birou şi formă numărul service-ului care îi asigura limuzina ce-l ducea acasă. . Ce urmează după asta? Viol? Şantaj? Whitehead se ridică anevoie de pe scaun şi puse la loc ultima dischetă. dă-i telefon soţului şi spune-i că lucrezi cu patronul companiei pînă la miezul nopţii. -La radio. Peste tot. In engleză. .Nu vrea să-mi traducă şi mie cineva? Omul ăsta a înnebunit de tot. Uite că vine încoace.Naiba să mă ia dacă ştiu. . îl potoli Scofield. ridicîndu-se în capul oaselor. Mare nosîra. Avea ochii roşii de oboseală. Joanna. .Noapte bună. Uşa cabinei se dădu de perete şi Luther Considine se năpusti înăuntru. piacere! . şi în plus un foarte bun prieten. răspunse Luther. spuse Pryce.Să vă ajut? Pot să-l sun pe soţul meu.Spune-mi tu mie. domnule. dar nu găsise nimic! Oare să fi apelat Nichols la o dactilografă de la vreo agenţie? Sau poate că o găsise în anunţurile din ziar? Cu siguranţă! Asta trebuia să fie! Nu putea să vorbească despre Swanson & Schwartz de faţă cu angajaţii firmei. Corsica.Ce dracu' mai e şi asta? strigă Scofield.Noapte bună. şi sper că totul va fi în ordine..Sigur. Parcursese peste patru mii de documente. il Mediterraneo . incendio!^ -Lentamente. îşi zise el în gînd. .

Se-uită direct aici. Matareisen a dat semnalul. în spatele geamului apăru o figură. Diavolul pune stăpînire pe lume. spuse Cameron.Nu-ri nevoie. să văd ce sistem de alarmă are. Israel. Fii gata să tragi.cat la Africa. . De la Oman pînă în Israel. . .Poate că da. Scofield. 36 Trecuse puţin de ora unsprezece. . verifică amortizorul. -Aveai nevoie de o confirmare? întrebă Bray. şopti Cameron. Pryce îl urmă pe Scofield pe panta abruptă. s-a întors! Vorbeşte la telefon. de regulă sîntem anunţaţi.Vin şi eu cu voi. presupunînd că îl găsesc. -Focurile din Mediterana. .Luther. fuochi. Pryce şi Considine treceau prin gardul de sîrmă ghimpată pe domeniul reşedinţei Matarese.E supărat. . tu eşti ariergarda. El e. Inferno. Strămoşii mei sînt dinAfrica şi n-am să las pe nimeni să ne ardă oceanul.Dă-te înapoi. Prin fereastră Matareisen părea furios. spuse Scofield. . Şi voi faceţi aşa? . . Se îndepărtă din nou de geam şi apoi reapăru ţinînd în mînă ceva ce semăna cu o hîrtie imprimată la computer.Şi după aia ce facem? . ne anunţi imediat prin radio. Chipul i se schimonosi.în clipa asta n-aş spune.Nu. -Am înţeles. . Cameron îl urmă.Dacă îl găseşti ai să-l şi declanşezi! . Se ridică şi alergă de-a curmezişul aleii spre colţul casei. şopti Brandon.Vreau să arunc o privire împrejur.Să mergem! strigă Scofield. . spuse Cameron. maledetto! II diavolo stăpîneştilume! -Focuri pretutindeni. casa era cufundată în întuneric. . Cîteva clipe sîntem în siguranţă.Acum! spuse Brandon. poate că nu. cu excepţia unei singure ferestre de la ultimul etaj.Foarte amuzant.Hai s-o luăm pe laterală. Apoi se îndepărtă din nou de fereastră cuprins de furie. spuse Bray icnind. spion şef. Ajunseră la marginea aleii circulare asfaltate. . Dacă vine cineva pe drum sau dacă vezi faruri. . La lumina puternică a lunii. spuse Luther Considine. -Am primit-o.

Eu mă duc în partea cealaltă. cu farurile aprinse. spionilor! se auzi din nou Considine. S-a deschis poarta şi au intrat.Lasă radioul.Nu. Bray. mult mai voinic. . Coborîră doi bărbaţi: şoferul. cei doi deschiseră portierele din spate şi începură să care pungi de la băcănie.Tufişurile. . spionilor! se auzi vocea lui Luther în cele două aparate. -Acoperă uşa din faţă. Aşezară cumpărăturile pe trepte. '-Şi? . o uşă grea.Ce delicatese! spuse şoferul. vorbind într-un amestec de franceză şi italiană.Trei trepte de cărămidă. -Au intrat? Sînt mai mulţi? ... Dacă o dau în bară cu alarma. Poate că reuşim să intrăm şi noi o dată cu ei. . neagră. Fără scandal.Verificat. -Noi pierdem timpul. dar nu în spate. cu păr lung. Maşina mare. turui Scofield. .Hai să ne ascundem în spate. .Pentru cine? Pentru noi şi cei trei servitori? Mă cam îndoiesc. .Două gorile. de acord. cu două. .Şi fără emoţii. Trage în oricine iese. porunci Cameron întorcîndu-se spre Brandon.Hei. cutii de carton şi alte pachete ale căror etichete şi ambalaje arătau că fuseseră achiziţionate la Bonifacio. castaniu şi încă unul. mă întorc cît pot de repede. spuse Pryce ferm. //padrone pregăteşte probabil o petrecere! . lat în spate. Văd nişte faruri care se îndreaptă direct spre poarta aia medievală. . în loc să urce treptele spre uşă.Hei. Cel care vine va intra în timp ce alarma e dezactivată. .. tufişurile alea înalte care flanchează uşa de-o parte şi de cealaltă. tu intră pe aici. nu ne dăm noi bătuţi cu una.Haide. fără alarmă. spuse Scofield. dar trebuie să fii pregătit.Ce vrei să spui? -Ne ascundem să nu ne vadă. Mai repede! Du-te acolo şi lasă-te pe vine. tuns proaspăt ca la armată. de înălţime medie. . făcu turul pe aleea circulară şi se opri în faţa intrării. Ai văzut uşa din faţă? . iar noi. felinarele ca de căruţă în stînga şi în dreapta.

Ne plăteşte bine mult mai bine decît ăia din Sicilia. .Nu sînt sigur că e tîrfă. spuse şoferul.Padrone nu vrea să rişte. dacă nu vreţi să fiţi aruncaţi în aer. -Nu-ţi face griji.Da. O place. cine e? . sala de banchete aranjată.. Cît despre faptul că o place. argintăria lustruită.Ştiu. Cred că e nimfomană. dar facem mereu tot treburi de astea necurate. Ce e cu toate astea? . . . . cearşafurile spălate şi călcate.Probabil căpadrone vrea să dea o petrecere. apăru pe trepte. Măcelarul şi băcanul au fost aici după-amiază şi au lăsat provizii pentru o săptămînă.Ne freacă de ne iese sufletul.Deschide.Tu eşti oricum cel mai greu! . . . .Mai întîi să scot alarma din priză. Repede! . . . murmură cel mai voinic. spuse servitoarea. Cîteva clipe mai tîrziu se aprinse lumina jos şi o voce de femeie întrebă prin interfonul de la intrare: .Da. Totul este orînduit dinainte. care se plimbase mai înainte pe alee cu un paznic. stai să vezi cînd o să afle că s-a culcat cu noi toţi! O să se simtă jignit în demnitatea lui aristocrată. răspunse şoferul. -Dumnezeule mare! strigă femeia. cred că ai remarcat. iar bucătarul parcă şi-a ieşit din minţi. nu mai pot să păşesc în confesional. Şoferul se execută. De ce trebuie să fie explozive? Orice tîmpit din interior ar putea să ne arunce în aer cu tot cu verandă.Cu siguranţă că pentru tîrfa lui. Ne priveşte foarte de sus.Doi dintre amorezii tăi.Nişte sonerii stridente ar fi fost de ajuns. Cei doi corsicani se uitară scîrbiţi unul la altul. Dumnezeu ne-a trimis aici ca să facem ceea ce facem. Ca să fiu sincer. Camerele trebuie să fie lună.Ce anume? • .Sună şi spune-le idioţilor să scoată alarma şi să deschidă uşa. Uşa se deschise şi servitoarea. Rosa. Avem nevoie de ajutor.-Asta explică multe. Neglijeul transparent pe care îl purta se mula pe rotunjimile sînilor şi pe curbele şoldurilor. şi puţin îmi pasă dacă ne consideră nişte viermi.

. . S-a încuiat în camera lui şi trimite mesaje prin tubul pneumatic. şi nu vreau să mor.Ce-i asta. pe dracu'! Cei doi corsicani dispărură în casă. A spus doar că o să vină nişte oaspeţi. Cu pistolul în mînă el sări în faţa şoferului: .Pe amîndouă. reprezindu-se spre trepte. Cameron o trase pe femeia adormită de pe trepte în tufişuri şi se ascunseră din nou în spatele lor. Sîntem doar nişte servitori. n-avem nimic de valoare. . Ştim că proprietarul casei este sus. Cloroformul îşi făcu efectul imediat. Cum putem ajunge la ultimul etaj? . Auzi! Imediat ce se luminează de ziuă! Cine a mai pomenit aşa ceva? . vrem nişte 448 informaţii. Personalul urcă pe acolo. care sosise şi el. . în timp ce Rosa se aplecă să aranjeze pachetele. spuse Pryce.Delicată. De astă dată Scofield fu cel care acţiona.Silenzio! spuse el în italiană.Rosa.. coborînd treptele de cărămidă.Nu ne interesează ce aveţi.Pe care scări.Dacă ţipi. strigă colegul lui cel voinic.Spray-ul! îi şopti el lui Scofield. o să rămîi fără corzi vocale. luînd o ladă cu vin. unde eşti? strigă şoferul. . Mă duc să duc astea în bucătărie. Cine eşti? Cameron sări în faţa lui cu pistolul în mînă.Unde se află scara din spate? .Şi ce spune padrone? . căutînd-o pe Rosa. O singură mişcare şi eşti morto.Cu padrone nu ştii niciodată ce te aşteaptă.înţeleg engleza. .în bucătărie. spuse bărbatul voinic. . Cei doi corsicani se întoarseră şi priviră înjur. Sînt prea grele pentru Rosa cea delicată. imediat ce se luminează de ziuă. Ţi le scot afară din gît cu un glonţ. domnule. . . nimic. domnule.Pe scări. pe cele din faţă sau pe cele din spate? .Vin şi eu cu cutiile astea de carton. Cunoaşteţi casa? . în clipa următoare Pryce ţîşni dintre tufişuri şi o apucă pe femeie de gît cu o mînă. astupîndu-i gura cu cealaltă.El. tinere. altfel cum? .

. Sînt două. . pe partea dinspre vest.unde e Rosa? . .Bucătarul are o cameră la etajul al doilea. dar se poate deschide apăsînd un buton ascuns în perete.Vino încoace. stropindu-i în acelaşi timp cu spray. clar şi cuprinzător.A doua scară de incendiu.Da. Cînd cloroformul îşi făcu efectul. domnule. -Aţi omorît-o? .Bucătarul şi încă o servitoare . -Acum! strigă Pryce. iar eu mă duc după bucătar şi după servitoare. -Aici sînt.în afară de proprietar. Cînd vine Luther aici.Dar scară de incendiu? . se declară Scofield de acord.La fiecare etaj se găseşte o uşă specială pentru cazuri de urgenţă. .Cheamă-l pe Luther prin radio. Cei doi îi pocniră în stomac pe corsicani.Cîte etaje sînt? . este o scară de incendiu. aşa e. cine se mai găseşte în casă? .Te-ai prins. spuse corsicanul.Am spus că se odihneşte. Dacă cineva încearcă să coboare pe ea. . lîngă ea sau folosind întrerupătorul general din bucătărie. domnule. . tu ce zici? . este încuiată. dar pe lîngă el. 449 . continuă Cameron. Dincolo de colţul casei. trage. Unde se află bucătarul şi cealaltă servitoare? .Cum se ajunge la ele? .Scurt. şopti Luther.Patru. iar fata la al treilea. spuse Pryce.Cred că e destul.. spionilor. tinere? Scofield scoase radioul.Există ieşiri de pe scara din spate? -Nu. Bray. . . deasupra bucătăriei. Pe partea de vest şi pe partea de est.Se odihneşte. voi doi acoperiţi scările de incendiu. nu că e moartă. -Am înţeles. frăţioare. Considine ieşi în fugă din pădure. cealaltă pentru personal. Nu vrem să rănim şi cu atît mai puţin să omorîm pe nimeni. Ce trebuie să fac? . una pentru oaspeţi. îi traseră pe pajiştea din mijlocul aleii circulare.

Şi eu. Deasupra patului văzu un mic panou de sticlă. pornea o scară de serviciu îngustă şi prost luminată. în hol se ridică în picioare şi încercă să descopere care din camerele de pe dreapta se aflau deasupra bucătăriei. îşi băgă arma în cureaua de la pantaloni. în mijlocul căruia licărea o lumină roşie.. mai mult chiar. -Padrone? Mi amore? auzi el vocea unei femei. Intră şi o închise uşor în urma lui. Constată că uşa era încuiată. pentru a nu-i alerta pe Scofield şi Considine care ar fi plecat imediat în căutarea lui. Uşa nu era încuiată. în cameră nu era nimeni. Se afla în camera Rosei. Puse apoi spray-ul sub braţul stîng şi încercă să o deschidă. stătea întredeschisă. . Un zumzet insistent însoţea licăritul. Se dădu înapoi şi se repezi cu toată greutatea corpului în ea. Urcă la etajul al doilea şi pătrunse în coridorul îngust şi întunecos. Nu voia să întîrzie la întîlnire. Din bucătăria imensă. Ajuns înăuntru o luă spre stînga. Pryce îşi încercă norocul şi apăsă pe clanţa celei aflate lîngă scara de incendiu. Uşa se deschise şi Cam păşi repede înăuntru. în direcţia în care corsicanii duseseră proviziile. Zări o dîră de lumină sub cea de-a doua uşă din dreapta. . Se întoarse şi porni repede spre latura de est a casei. spuse şi Brandon. Efectul fu instantaneu. în noaptea aceea ea era de serviciu la alarmă şi la uşi. scoţîndu-şi pistolul. aproape tîrînduse. Pryce se întoarse la scara de serviciu şi se uită la ceas. Cameron se repezi în încăpere ţinîndu-şi respiraţia şi-l împroşcă pe bucătarul uluit cu spray-ul. cu pistolul într-o mînă şi cu spray-ul în cealaltă. revenim aici peste zece minute. Se întoarse în coridorul îngust şi întunecos. Nu trebuia să fii poliglot ca să-ţi dai seama ce însemnau aceste cuvinte. mai avea patru minute. mută spray-ul în stînga şi cu dreapta apăsă pe clanţă. Reperă uşa şi se îndreptă spre ea.Dacă nu se întîmplă nimic neprevăzut. Mai erau încă trei uşi. Mai avea două minute. Trosnind puternic. Costumul de camuflaj îl făcea să semene cu o omidă uriaşă. zise Cameron înainte de a intra în casă. uşa se deschise. Pryce se furişă pînă la etaj.

dar n-o să se poată da nici un telefon. Ar trebui să-l recrutezi.Corect. S-ar putea să ne fi oferit exact acele cîteva minute în plus de care avem nevoie. Restul se petrecu în mai puţin de cincisprezece secunde şi Pryce ajunse jos înainte de scurgerea celor zece minute.Da. Francezii nu se amestecă atunci cînd este vorba de droguri. răspunse Scofield. Luther. Prefer să stau în înaltul cerului. -Aşadar.Nu tocmai. . tu ai mai fost pe aici. de ce n-a făcut-o mai devreme? . . căci riscă să petreacă vreo douăzeci de ani în închisoare. şopti BeowulfAgate. . spuse Bray.De ce? Din cauza telefonului? -Ai ghicit.Bună întrebare! Am să-ţi răspund. .Ce vrei să spui? ..Totuşi. nu ştiu nimic despre locul ăsta? -Aşa a fost gîndită treaba. Scara de incendiu de la ultimul etaj are o mică platformă laterală care depăşeşte fereastra din dreapta. Dacă aterizează un avion pe caricatura aia de pistă şi se află că a fost debarcat un comando. .Si. noi nu. altul intră .nişte contrabandişti care pleacă din portul Solenzara. . ci şi silenţioasă. îl întrerupse pilotul.Incursiunea ta n-a fost numai încununată de succes. Bray. . e nenorocire.Cînd am plecat din Senetosa am luat o foarfecă din avion. -Nu fi modest.Da. . . spuse Cameron. dacă controlorul intenţiona să sune aici.Surpriza totală. am dat o fugă pînă la aşa-zisul turn de control şi am tăiat firul de telefon care cobora de pe acoperiş. Unul din noi pătrunde pe uşa din coridor.Ce propui. locotenente.Zău că promite tînărul ăsta. şocul. -Nu. Pentru că autorităţile franceze le-au spus celor din Senetosa că strîngem dovezi pentru o afacere cu droguri .A sosit momentul intrării în scenă a comandoului galic? întrebă Luther. . mulţumesc. . dar abia acum urmează partea delicată. răspunse Pryce apropiindu-se de pat. . Nu mai are servitori şi nici paznici.Matareisen este izolat. .

.De ce aşa de departe? . încă un minut pentru mine ca să ajung la tine. ca să descopăr unde mă duc şi cum ajung fără să fac zgomot. Din nou nimic.Ocupă-ţi poziţia la marginea pădurii. . -Aşa e. aşa ajung la capătul de sus al scării. Pryce urcă treptele în fugă şi pătrunse în casă. Nu găsi nimic. Scara principală se afla la capătul holului de marmură roz.Hai! Vorba lungă. Bray.Să ne potrivim ceasurile.Nu cu anunţul meu mortuar. căutînd mici umflături care ar fi putut fi alarme. Pryce? . fie că e greu să tragi. . aşa cum se spune în toate filmele tîmpite.Dar poţi să ajungi şi în bătaia puştii. Dacă ne sincronizăm acţiunile. Din celelalte unghiuri fie că poţi fi văzut. Cameron se strecură pe lîngă casă stabilind poziţia din care i-ar fi fost cel mai uşor lui Scofield să-l acopere pe Considine. parcă te-aş fi recrutat chiar eu. . Pilotul se urcă pe prima treaptă şi rămase nemişcat. treizeci de secunde pentru tine ca să ieşi şi să-l acoperi pe pilotul nostru de pe scara de incendiu. . Urcă tiptil scara şi ajunse la primul etaj. .Pot să mă urc pe umerii tăi. Se apropie de scară căutînd cu privirea fire ascunse. Acum e ora douăsprezece şi şapte. omul e prins în cursă. încă cinci minute.Sper că nu.Trei minute ca să-l urcăm pe Luther pe scară. sărăcia omului.. s-ar putea să-l vadă. Apoi se întoarse în fugă la Brandon. Cam. Găsi reostatul candelabrului şi mări intensitatea luminii.. .pe fereastră.Mulţumesc.Ce părere ai. Luther. Dacă Matareisen se duce spre fereastră. în total. dar vreau să ştii la ce te expui. Start. Urma să ajungă la ultimul etaj în ultimele treizeci de secunde ale intervalului de timp prevăzut. .Mai avem cinci minute. puştiule. spuse Luther. Pipăi cu degetele partea inferioară a balustradei care se curba în jurul platformei dintre parter şi etaj.Ai cea mai bună vizibilitate asupra ferestrei. Verifică apoi covorul de pe scări. ticălosule. Balustrada aurită strălucea în lumina slabă a unui candelabru. . Să-mi aduci aminte să dau telefon unui comandor din Pensacola. . Căuta ceva . nouă minute treizeci de secunde. Haide. . Iar pentru mine. zise Scofield.

strigă Pryce. Patru secunde. scoţînd spray-ul şi îndreptîndu-l spre Matareisen care urla de durere. dacă ţinea seama de monstruosul dosar al organizaţiei Matarese. Se uită la ceas. descoperind un disc de metal cu două fire care mergeau în sus. Stop! Pe treptele dintre etajul doi şi trei se zărea pe covor o umflătură minusculă. dar îşi reveni rapid şi se repezi la un teanc de foi imprimate.ce ar fi putut reprezenta o capcană. Dacă te gîndeşti la plasele de pe avion. pe scară. Pryce scoase cuţitul şi decupa ţesătura în jurul micii umflături. lua-te-ar naiba! . . Putea fi o alarmă. -A fost un fleac. N-o să mă omori. pe urmă la telefonul de la Senetosa. concentrat la maximum. Glonţul îi zdrobi un genunchi. se opri la doi metri de uşă cu braţul întins în faţă ochind clanţa. plonjînd pe podea. Cam. sau o mină. Şaizeci şi una de secunde. urlînd de durere şi hîrtiile se împrăştiară. ticălosule! spuse Cam. Considine sări înăuntru prin spărtura din fereastră şi se grăbi spre Pryce. acum la asta. aplecîndu-se şi pulverizîndu-i gazul în faţă. încercînd să le apuce. Treizeci şi nouă de secunde! Trebuia să fie gata de atac. Se repezi înainte şi izbi cu toată forţa uşa. spuse pilotul. Mai avea nouăzeci şi opt de secunde şi încă două etaje de urcat. păi nu e chiar rău. fără să respire. Cîteva împuşcături vor slăbi încuietoarea. . Ştii. Vise urîte! îi ură el. . Grăbi pasul. fu luat prin surprindere.Mulţumesc. . trei. încep să mă descurc din ce în ce mai bine în treburile astea. spuse Cameron şi trase. Luther. . mort nu-ţi mai sînt de nici un folos! .Sparge şi restul ferestrei şi vino încoace. Pryce trase adînc aer în piept.Eşti un adevărat erou. iar umărul lui va face restul. Pryce urca cîte două trepte deodată. Precauţia aceasta îl costa timp. cu pistolul îndreptat spre el. . în aceeaşi clipă se auzi zgomotul geamului spart.Să nu faci asta! mugi Pryce. Matareisen era şocat. conştient că fiecare pas putea să-l coste viaţa. El se prăbuşi.într-un fel ai dreptate. alături de ea. două. Luther.Am să-ţi fac o favoare. una-acum! Trase trei gloanţe şi lemnul sări în aşchii. spionule.N-ai cum să mă opreşti! urlă Matareisen. cu intenţia de a le arunca apoi în cămin.

spuse Brandon.N-am terminat. vreau să-ţi arăt ce am găsit. spuse Pryce ridicînd foile. Trebuie să fie. .De ce dracu' nu mi-ai spus? . Pryce alergă spre el. iar Cameron se apucă să strîngă hîrtiile răspîndite prin încăpere. pe scară. pe dreapta. Sînt de acord cu Scofield. este la parter. . îl dădu la o parte. . Brandon stătea încremenit. Pryce se duse la fereastră şi strigă: . Din cauza lor mor oamenii.Ai avut noroc că n-a fost o bombă. la naiba. Dintr-o dată liniştea fu spartă de zgomotul unei sonerii asurzitoare. Hai. probabil că se puteau descifra cu ajutorul primelor două pagini. . Restul.Bray.Sîngerează. Ceva mai jos.Am crezut că eşti încă afară. Se întoarseră amîndoi în bîrlogul lui Matareisen.coloane de cifre.Bandaje. -Ce? . văzîndu-l pe Matareisen leşinat. eşti acolo? Nu-i răspunse nimeni. mort nu face nici două parale.N-ar fi de nici un folos. . scoase cuţitul. Răscoleşte peste tot şi încearcă să găseşti o trusă de primajutor.. Ai grijă pe scară.Hei.Pentru că a avut dreptate. Urletul asurzitor încetă. e minat. Uite. Mai bine un glonţ în cap. . . Haide. încă n-am terminat. Haide. spuse Cameron. Pryce puse deoparte foile printate şi se repezi pe coridor. a încercat să scape de astea. Două dintre ele păreau să conţină un fel de coduri . căci la bucătărie oamenii se mai şi taie.Dar de ce să fim aşa de amabili? . călcase pe alarmă. Detest eroii. ce mai vrea să fie şi asta? .Mai întîi.Un mare adevăr. vreo douăzeci şi ceva de pagini. du-te la bucătărie. O să-l pansăm pe Matareisen şi să-i punem un garou.Despre ce e vorba? .Ce mai e de-făcut? . e rănit la picior. erau tot codificate. . . să nu păşeşti pe covor.Calcă numai pe marmură. . grăbeşte-te! Luther o luă la fugă sărind peste uşa prăbuşită.Luther s-a dus să caute nişte bandaje. ridică covorul şi tăie firele.

Eu nu pot face nimic de aici şi sînt şi foarte ocupat. Abia se luminase de ziuă şi şase limuzine apărură. . . dar nu ştiunumărul de fax din Keizersgnacht. La intrare.Cred că reprezintă semnalele pe care se pregătea să le lanseze. Printre atîtea echipamente electronice. . întâmpinară fiecare maşină şi îi conduseră pe oaspeţi în sala de banchete. nu se poate să nu fie şi un telefon. Reveniră curînd aducîndu-l pe un scaun pe Jan van der Meer Matareisen. fură întâmpinaţi de pistoalele lui Pryce şi de Considine. Cameron îi telefona lui Greenwald la Amsterdam. Dar sînt codificate şi eu nu mă pricep prea bine la treaba asta. Scofield. sună-l pe Waters la Londra şi pe Frank Shields la Langley. Liderul organizaţiei Matarese fu aşezat la locul său. spuse Beowulf Agate. Cei doi îi legară de scaunele lor şi le puseră un căluş în gură. . -Ai telefonul mobil la tine? . în capul mesei. Poţi vorbi direct la MI-5. explicîndu-i cum dobîndiseră materialul pe care i-l trimitea în Keizersgracht. Cameron şi Luther dispărură pentru o clipă printr-o uşă laterală. îţi dau telefon mîine dimineaţă. ochii îi scăpărau de furie. ca să trimită încoace comandourile alea. A şaptea lipsea.Trimite-le la Amsterdam. una după alta. îmbrăcat în haine civile intră în încăpere şi se opri în spatele lui Matareisen. Acesta îi promise că vor întrerupe orice altă activitate şi toată echipa se va concentra asupra paginilor primite din Corsica. Spune-i să ia legătura cu Biroul Doi.Telefonează-i lui Geof.cinci bărbaţi şi o femeie îmbrăcată elegant -. După ce fură cu toţii aşezaţi pe scaunele lor . băgînd mîna în buzunar.Bineînţeles. -Acum? Ce dracu' să mai facă aici? .Mergem la un banchet.. Trebuie să înveţi să fii prevăzător.Este unul acolo. -Ai un număr de telefon unde pot să te sun? .Îl am eu. în timp ce faxul îşi făcea treaba. Pryce puse receptorul în furcă şi se întoarse către Scofield. proaspăt dresaţi de Cameron. . la reşedinţa dintre dealurile de la Porto Vecchio.Indiferent ce afli. tinere. pentru că nimeni nu reuşise să-l găsească pe cardinalul Paravacini de la Roma. Cei doi paznici corsicani.

bineînţeles. . . De asemenea. Ţări profund ostile una alteia şi secte învrăjbite şi-au dat mîna pentru a le stinge împreună. A fost prins cu toate informaţiile computerizate în minutele lui zgîrcite. nu-i aşa? Din fericire. afară din ţara lui Matarese. O adevărată performanţă. Dacă vreunul din ei vă oferă mită. doamnă. În timp ce vă vorbesc. Cei trei americani. Domnilor. am reuşit să adunăm cele mai strălucite minţi din lumea computerelor şi am spart codurile. sînt aici pentru că ştiu despre organizaţia dumneavoastră mai mult decît oricine altcineva. poate că aţi obsevat că sînteţi astfel aşezaţi încît să vă simţiţi egali cu mentorul dumneavoastră. dezlegaţi prizonierii şi duceţi-i la avioane. personalul militar din mai multe zeci de oraşe ale ţărilor industrializate răscolesc peste tot. agenţii guvernamentali. organele legislative din toată lumea sînt convocate în sesiuni de urgenţă pentru a lua măsuri împotriva unui potenţial crah economic mondial. Partea bună este că s-a terminat cu ea. ocupînd poziţii în jurul uriaşei mese de banchet. dar cerul se întunecase prevestind o ploaie puternică.Domnilor. Puteţi intra. Am dorit să „vă ferim de această ireparabilă ' eroare. n-am greşi cu nimic. . operează arestări. unde cineva a fost surprins formînd prea multe numere pentru un apel de la un telefon automat. Dacă vreunul dintre dumneavoastră se va simţi tentat să fugă sau să tragă cu arma. poliţia. Strălucitul vostru conducător a dat-o în bară. Dacă i-am spune o clică de monştri. în timp ce oaspeţii legaţi şi cu căluşe în gură se agitau. Au sosit aici mai mulţi oameni pentru a vă conduce afară din Corsica. va fi împuşcat. cît şi cutiile cu mîncare. Cît despre „Focurile din Mediterana". vă sugerez să le ardeţi una în moalele capului! Era ora zece dimineaţa. cu ochii înroşiţi de furie şi de panică.Domnilor! strigă Beowulf Agate tare. Tot ce era de valoare în casă. inclusiv la Langley. fură duse în casa grădinarului. cele două servitoare şi bucătarul rămaseră să îndeplinească ordinele lui Scofield.Declar conferinţa închisă. Celor doi corsicani li se promisese indulgenţă în schimbul cooperării şi fuseseră predaţi poliţiei din Bonifacio. Uşile duble se deschiseră şi membrii comandoului francez intrară în şir indian. începu el şi. Apropo de scaune. puse Scofield.. maestrul aflat pe acest scaun a făcut ceea ce puţini diplomaţi şi oameni de stat au reuşit în cariera lor. omul care v-a distrus.

Telefonul lui Scofield începu să sune. mai bine trimite ceva bani. Cîteva minute mai tîrziu focul izbucni în mai multe locuri. Portalul de la intrare fu aruncat în aer.Ce mai contează? Aici nu e Boston. Cu ce este acolo pot să trăiască mai multe familii cîţiva ani buni.. Să transform în cenuşă sediul puterii lui Matarese.poate pentru Taleniekov. . luînd o canistră de douăzeci de litri şi pornind în fugă către casă. am vorbit cu servitoarele să anunţe lumea. profilîndu-se pe cerul tot mai întunecat. nu ştiu! Dar trebuia s-o fac . torenţială.Bray! strigă el luînd-o la fugă împreună cu Luther spre locul sinistrului. . nătărăilor! . . piatră şi sticlă zburau în toate direcţiile.încheierea.Nu mă mai pot supăra pentru insolenţa ta. Oricum. Bătrîne. în timp ce o rupseră la fugă îndepărtîndu-se de clădirea în flăcări. Acum poţi să ne spui şi nouă ce naiba înseamnă asta? . spuse el.Ce dracu' faceţi aici? Beowulf Agate apăru de după colţul dinspre vest al clădirii fugind cît îl ţineau picioarele. pur şi simplu încheierea. a fost splendid.Nu. . dragul meu. . . Bray.Cu siguranţă că trebuie să fie Sir Copănel de Purcel de la Londra. căci nu-l văzuse ieşind din casă. începu brusc să plouă.Ceea ce ar fi trebuit să fac acum treizeci de ani la Boston. .OK.Ce faci tu? întrebă Cameron. Flăcările cuprinseră întreaga casă. să vină oamenii să ia lucrurile din cabina grădinarului. . Fragmente de marmură. în clipa aceea se produse o explozie uriaşă. Pryce şi Considine se aruncară la pămînt. o ploaie rece. e Porto Vecchio. spuse Pryce leoarcă de sudoare. . răspunse Scofield. . .Scuteşte-mă de complimentele tale britanice. Corsica! .La naiba. Brandon. Ce sens ar avea să le inventariem ca probe? ' Oricum vor fi furate.Unde s-a dus ticălosul? strigă Considine.Despre ce? Despre foc? .Scofield! strigă Cameron ridicîndu-se în picioare ameţit. Scofield "nu se întorsese şi Cameron deveni îngrijorat. Sînteţi prea aproape.

avem nevoie şi noi de o informare.Locotenentul nostru este acum comandor.. armata s-a ocupat de problema asta.Antonia vrea să ştie cînd te întorci la Londra. Am să-i telefonez şi lui Leslie.încă ceva. Apropo. spuse Scofield. aşteptam să-mi prezinţi o notă de cheltuieli. am venit! . . nu poate fi deconspirat. .Ce să fac? . întorcîndu-se către pilot. .« nu e cine ştie ce scofală.De ce? N-am mai votat de ani de zile. . Insula noastră probabil că a fost năpădită de buruieni. . . . . să mă prezint? strigă Beowulf Agate.O informare. -Atunci fă-o tu sau locotenentul tău. Franks a spus că preşedintele vrea să se întîlnească personal cu tine.S-ar putea să vreau să cumpăr o altă insulă sau poate o ţărişoară. Bray. -Pensacola. iar eu şi cu Frank Shields l-am lăudat atît de tare încît s-ar putea să-l facă în curînd amiral. eu sînt consultant!'S-o facă Pryce. Nu poate să-mi dea mie ordine. . Brandon. Şi apoi.Haide. tînărul Cameron are tot atîtea merite ca şi mine. Brandon. dar încearcă să nu fii prea inventiv. .Voi lua legătura cu Heathrow pentru o pistă auxiliară şi vă aştept la avion. . -Asta e valabil pentru angajaţi. L-ai impresionat şi vrea să-ţi dea o decoraţie. prietene. . .Peste o oră sau două. Să stea de vorbă cu el preşedintele. .Eu. interveni Sir Geoffreey de la Londra. . Sau poate chiar amiral.La naiba. a sunat Frank Shields. Vreau să dorm o săptămînă. adăugă Sir Geoffrey.Eşti comandor. bătrîne.E ceva tip.Asta nu se poate. pentru dosarul oficial.Din cîte am înţeles. Hîrtiile de la Departamentul Marinei au fost înaintate. Ştii. . spuse Waters. vreau să mă duc acasă. Ofiţerul Pryce rămîne agent secret. Trebuie să vă prezentaţi la Washington cît mai repede.De fapt.Dar ar fi trebuit să fiu de faţă. Luther.

Şi mie îmi place băiatul. .Ticălos mic. . . A spus să-ţi transmit salutări şi că îi place de tine. N-aş vrea să-ţi pierzi locul de la şcoala din Connecticut. Transmite-i salutări lui Cam din partea mea. Apropo. . . mami. spui că te-ai gîndit bine. . aflat la douăzeci şi patru de mile marine sud de Tortola în Marea Caraibilor.Foarte bine! Ne înţelegem excelent. şi în Connecticut.„Cam"? Vrei să spui domnul Pryce? . îmi place de el. mami.Nu crezi că am şi eu hormonii mei? -Jamie! . deşi s-a mutat şi Coleman la noi.Ăsta e lucrul cel mai îmbucurător din tot ce mi-ai spus pînă acum. apăsînd pe butonul care închidea telefonul. -Asta dacă o să te străduieşti. consideră că va fi o experienţă excelentă pentru mine.Nu este chiar soluţia pe care o doream. de la mijlocul trimestrului. se auzi vocea tânărului tocmai de la Londra. murmură Leslie. -Nu e o problemă. mami. dar mi-a promis că o să mă ajute să depăşesc momentele mai grele. las-o moartă. dragul meu. frumoasă doamnă. Telefonul amuţi. Cameron şi Leslie şedeau pe şezlonguri în apropierea lagunei. ca să-mi fie mai uşor la şcoală.Mi-a spus şi Roger asta.Eşti un ţînc. Leslie vorbea la telefonul mobil cu legătură prin satelit. Zice că e cazul să ştiu cît mai multe despre Anglia şi să-mi perfecţionez cunoştinţele de engleză. Jamie. Directorul cunoaşte şcoala lui Roger şi a vorbit cu directorul. . Pot să învăţ aici în cadrul schimbului de elevi. ce mai fac Roger şi Angela? . aşa cum spun englezii. Şcolile britanice sînt mai severe decît ale noastre. .O.Foarte bine. adică de luna următoare. Toţi cei cu care am vorbit. Coley ne duce într-o excursie.Trebuie să plec.Cîţi ani împlineşte? Cincisprezece? Pot să te asigur că e adevărat. De ce ai ţipat la el? -A avut îndrăzneala să-mi spună că«are şi el hormoni. . . . Nu mai sînt copil. Uneori e cam rigid. şi aici.EPILOG Soarele apunea pe Inelul exterior 26.Pa. te iubesc. .

.Presupun că rămîne la Londra şi că va merge la o şcoală englezească. dacă se poate. Mă împăcasem cu ideea. am muncit şi am învăţat prea mult ca să obţin tot ce-am obţinut. în treisprezece ore.Şi asta te scuteşte să accepţi adevărul? -Nu.Ei. zău aşa. a şi dovedit-o.Vreau ceva mai mult.Uite ce e.Nu e o idee rea. .Exact. înalţii funcţionari sînt obligaţi să călătorească. Cred că nici unul dintre noi doi n-ar accepta o slujbă undeva într-un birou. . Ai spus că el mă place. . zise Leslie luîndu-i mîna.la naiba. .De ce nu? Cred că e un băiat minunat . N-am discutat serios pînă acum. ci alături de femeia pe care o iubesc. fotomodele care bat toată planeta. Ca să nu mai vorbim de actori. Dar gîndeşte-te ce bine o să ne simţim de fiecare dată cînd o să ne revedem. şi eu sînt ofiţer şi Frank Shields poate să mă trimită şi în Mongolia dacă e cazul. de asemenea. Şi mai este şi fiul meu. Nu mai vreau să trăiesc singur. s-ar putea să reprezinte o răspundere pe care să nu doreşti să ţi-o asumi. . Nu vreau să renunţ la cariera mea. Cam. . mă poate trimite oriunde şi oricînd. Leslie. Sînt ofiţer de carieră şi armată. -Ai ghicit. Coleman s-a mutat cu ei pentru perioada în care mai stau la Belgravia. . . acolo unde consideră necesar.Şi cu noi cum rămîne? întrebă Pryce. actriţe. Eu cred că ne putem descurca. aşa că e un început foarte promiţător. ofiţer Pryce. asta e o cerere în căsătorie? . Leslie. femeile care fac parte din conducerea unor firme. dar anumite adevăruri trebuie spuse cu mai mult tact. tu te simţi bine. există curse rapide cu care oamenii pot zbura de la Tokyo la New York. dar acum n-o mai pot accepta. Şi apoi.Şi ce facem cu armata? .Dar eu sînt mama lui! . ridicîndu-se să-şi ia paharul de pe măsuţa de alături.Trebuie neapărat să schimbăm ceva? Eu mă simt bine. .Ba e chiar foarte bună. colonele Montrose. Ai uitat însă ce duc eu în spate. . .Sînt mişcată. am simţit întotdeauna că există un gol în viaţa mea.

De fapt. .. Tu eşti foarte convingător. Aparatul descria cercuri deasupra plajei. Scofield spune că atunci cînd o femeie ţi se adresează cu „dragul meu"..Cred că ordinele au venit de la Casa Albă. deoarece am fost silit să trăiesc incognito. Enormul elicopter atinse solul. iar eu accept să fiu mioapă. . intenţionînd să aterizeze dincolo de celulele fotoelectrice.. strigă Pryce. trebuie s-o ţii în preajma ta. tinere. . Capacitatea generatorului s-a triplat.Nu i-a rugat nimeni. Din înaltul cerului se auzi un huruit de motor. -Au reparat şi generatorul. Se apropia un elicopter.. spuse Pryce.Băiatul? făcu Antonia. draga mea. Ăsta e unu! din avantajele vîrstei înaintate. Acum ascultaţi-mă: piloţii ăştia . Dumnezeule mare. armata a făcut o treabă minunată.Nu-mi amintesc nimic. Cam şi Leslie se luară de mînă şi porniră alergînd în direcţia lui. . . interveni băţos Scofield. . aşa că a telefonat de faţă cu mine celor de la CIA şi le-a spus să mi-o dubleze. care devenea din ce în ce mai puternic. .. Femeile se îmbrăţişară. Uşa se deschise şi primul care păşi afară fu Scofield. Cei doi se îndreptară spre Leslie şi Cam.Are avantajele lui. departe de ţară.. I-am explicat că pensia mea abia îmi acoperă nevoile. Mergea foarte bine. El se întoarse şi o ajută pe Antonia să coboare. . Zău aşa..Antonia. locul acesta este un adevărat paradis! exclamă Leslie Montrose.Da. cred că e un tînăr strălucit şi foarte generos.Ăsta e al doilea preşedinte pe care l-ai dus de nas.Ce amabil din partea lui. . Îţi aminteşti că ţi-am citit dosarul fără ştersături? .N-am spus că nu-mi place. Nu-i de mirare că îl adoraţi. . spuse Cameron. exclamă Pryce entuziasmat.Victorie. învolburînd cu elicea palmierii. dragul meu. Bray. aşa cred. maiorul care s-a ocupat de lucrare mi-a spus să-ţi transmit că e un cadou din partea naţiunii recunoscătoare.Eşti foarte convingător.Preşedintele nu mi-a spus nimic şi am stat cu băiatul peste o oră. în timp ce motorul elicopterului se opri. -Asta înseamnă că am şanse? . peluza arată superb.

Fax: 337. N-aş vrea în ruptul capului să ratez o asemenea şansă.LIDER beneficiază de următoarele facilităţi: 1.10.48.Da..O. .N-ar fi trebuit să facă asta. Tel: 337. la cererea în căsătorie? .22. Ne asemănăm în multe privinţe. 7 sector 4.Te-ai gîndit la propunerea mea? insistă Cam. Am fi încîntaţi să vă avem aici. Membrii CLUBULUI CĂRŢII ORIZONTURI..doi de pe elicopter au de respectat un program din care faceţi şi voi parte.O cameră frigorifică cu alimente pentru un an de zile. ap.Sîntem acasă. 117. Aveţi zece minute la dispoziţie. dragul meu. crezi că ai să fii şi tu ca Brandon Scofield. Elicopterului Marinei militare se îndrepta spre Porto Rico de unde ofiţerii Pryce şi Montrose aveau să fie preluaţi de un avion care să-i ducă la Washington.M-am gîndit. La bătrîneţe. ba da. .Evident că la asta.Cum te simţi.Şi eu o Antonia? . III. cel cunoscut şi sub numele de Beowulf Agate? . . . Leslie a mea.LIDER Bucureşti. 4.81. . Strîngeţi-vă lucrurile şi îmbarcaţivă.. . Ştii ce vreau să spun? . . am putea avea o noapte nemaipomenită. dar mi-e teamă că lucrul acesta nu este posibil. dragule.Tu eşti Antonia mea. iubitul meu. dragul meu.48. În termen de o săptămînă de la data comenzii solicitantul va . 337. Scofield şi Antonia şedeau pe şezlonguri din faţa lagunei. Nu-mi pot dori mai mult..Presupun că e posibil.22 cod 761061 Din rîndul membrilor acestui club poate face parte orice persoană care solicită cel puţin trei cărţi din listele de apariţii ale celor două edituri. -Atunci sînt de acord.Ceva noutăţi? . bl. iubita mea? • .. Cei doi reluară discuţia întreruptă de sosirea lui Scofield. . B-dul Libertăţii nr. Editurile suportă cheltuielile de expediţie prin poştă a cărţilor comandate. ..Vrei să spui. et. Eşti nemaipomenit.La vîrsta noastră?. IMPORTANT! CLUBUL CĂRŢII ORIZONTURI .

voi.38 şi depozitul AMIT str. / 9900 Ici) Iv g t n ri S e n o TURNUL NEBUNILOR-Viaţa lui Frcud .05. 7. 4./18500 Ici) ISTORIA DESCOPERIRILOR ŞTIINŢIFICE (592 pag!/34800 Ici) ISTORIA EUROPEI MODERNE (560 pag. Î a n a i lo c rl r c d l rd atc . Tel: 335.O istoric a ideilor (368 pag. 12% pentru comenzile ce depăşesc cinci cărţi.LIDER acordă importante premii de fidelitate cititorilor care au comandat cele mai multe cărţi publicate de Editurile ORIZONTURI şi LIDER în anul respectiv.voi. / 13500 Ici) I. /16000 Ici) GOYA (544 pag. cărţile dorite (comandă de minimum trei exemplare) cu plata ramburs. Asigurarea materialelor informative: cataloage şi liste de apariţii. Nu subestimaţi această posibilitate de a vă completa cîştigurile lunare sute de mii de lei! La cerere vi se pun la dispoziţie cataloage şi alte materiale informative (liste şi prezentări de cărţi). Reducerea preţului de vînzare cu 10% pentru fiecare comandă de mininum trei cărţi. Plata se face cu ramburs. sc. N u pag. ţ e d f n oa l rpşa uci nr o ot l ţi i Editurile ORIZONTURI şi LIDER oferă un comision de 20% din valoarea cărţilor vîndute persoanelor care fac comenzi de minimum douăzeci exemplare. / 17000 Ici) PARIA . 3. Livrarea cărţilor cu prioritate. 1./34500 Ici) . 179./19000 Ici) INTRODUCERE ÎN ARTĂ (336 pag./l8900 Ici) CONCEPTELE UMANITĂŢII . bl. livrarea cărţilor nu se face prin poştă./l9900 Ici) CRONOLOGIA UNIVERSALĂ (608 pag. Notă: Pentru cititorii din Bucureşti. 2. I (480 pag. / 15000 Ici) GHID DE CULTURĂ GENERALĂ (368 pag. tel: 638. Rezervarea cărţilor în curs de apariţie. Sabinelor 8. ci direct.45 int. de la punctele de vînzare ale editurii: depozitul din B-dul Dinicu Golescu 43. 5. / 9950 Ici) ARTA PROZATORILOR ROMÂNI (480pag. n t i b i t a o ar o i ci e e b e i . 11 (448 pag.98. SERIA CULTURĂ GENERALĂ LEGENDELE ŞI MITURILE GRECIEI ANTICE MARILE RELIGII (464pag.Kn ./29800 Ici) INTRODUCERE ÎN FILOZOFIE (304 pag. 3. constînd într-un televizor color marca GRUNDIG a fost acordat d-nei GEORGETA ALEXANDRESCUdin Bucureşti. / 29500 Ici) ESTETICA (464 pag. La sfîrşitul fiecărui an. Premiul de fidelitate pe anul 1997. Oferta de cărţi a Editurilor ORIZONTURI şi LIDER A . CLUBUL CĂRŢII ORIZONTURI .primi prin poştă. 15% la comenzile de cel puţin zece cărţi. la domiciliul său. ap.

/ 19500 lei) Br a TB d r a r . LUCRĂRI DE ŞTIINŢA ROMÂNE (654 pag. / 12000 Ici) GRAMATICA PRACTICĂ A LIMBII III. h ny l i CU TREPTE (416 pag. l-l1/ 18500 Ici) SĂ FII CEL MAI BUN (576 pag. i Dn le t e ai l S l e e Dla i lo e F l i a Hr l Rbi s a d ob o n Hw d at o a Fs r J c uln aqe e i Ss n uan J c uln B s i aqe e r k i i n Jm ae s C vl l e a ! J a Ms en a h r J dh r n ui K t t a z J si So utn c t t .Pii p h pe l Gui ad n Pp éi n & B use r nt i a n Tdr uo Vn i t a i L n ec t agr i Fuh ne o w A hr r u t F J ns ./ 15900 Ici) PUTEREA UNEI FEMEI (368 pag. ROMÂNDICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN.C n . / 19500 Ici) I a Lzr su on ec ăă TRATAT DE LOGICĂ (352 pag. /25000 lei) Go e N h o er t i i r g a c f ROMÂN-ENGLEZ (472 pag. a r b Pt rKMnr e e e . / 5500 GERMAN (630 pag. l-l1/ 19500 Ici) PĂSTREAZĂ VISUL (voi. SERIA BESTSELLERURILE ULTIMULUI DECENIU DOAMNA CU GAROAFE (272 pag. r i J on IV. /7700 lei) . / 9000 Ici) IUBIRI VINOVATE (368 pag / 12500 lei) CHEIA TRECUTULUI (368 pag. / A ad Qi k m a u n c 12300 Ici) Br a V e a r i b a n CASA Clen c ilog o e MC l uh l .116 pag / 10000 Ici) PREŢUL SUCCESULUI (voi. / 12000 Ici) AFACEREA (400 pag./ 19500 Ici) Br a Dlnk a r e sy b a i MAI MULT DECÎT PRIETENI (496 pag. SERIA LUCRĂRI LEXICOGRAFICE DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN. GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂNDICŢIONAR LATIN-ROMÂN (224 pag. / 12000 Ici) Lu n u o a ar f Zi ş e i c FRANCEZ (164 pag. c eny l Cl ci o tv e Lr us a se o Ger h Eec ho e nsu g Ş f n Ppsu t ai oec e a II. Lw ne adr a r c Snes e M i Bre aa a t r r t MheBr i al a c -Zohar Pii p Vn j d h pe a R t l n Pyi AWt e hl s . oe A x ee as l Hl m e l n J h RBr e on . / 3000 lei) Vi h aoec o i I nsu c ţ Ici) A. r / d b a ao GLASUL INIMII (1.

/ 18000 Ici) CASA ELIOTT (432 pag. / 14000 Ici) MOŞTENIRE BLESTEMATĂ (496 pag. (952 pag. / 16500 Ici) TITLURI COMANDATE: Titlul Nr.DM Z EE A L (496 pag. / 12900 Ici) DOSARELE TIMOTHY (448 pag. /9000 Ici) MARNIE (368 pag. / 10000 Ici) POLDARK voi. / 9900 Ici) CINCI ZILE LA PARIS (304pag.2 voi. ___ . /10000 Ici) RĂZBUNAREA TRECUTULUI (512pag. / 17900 Ici) KASSANDRA (528 pag. / 10800 Ici) TOTUL DE LA VIAŢĂ (496 pag. / 16000 Ici) FEMEIA CAPTIVĂ (432 pag. 1. ___ 5.LIDER . / 18500 Ici) DINCOLO DE APARENŢE (400 pag. / 19000'ici) SUB SEMNUL ONOAREI (368pag. 10. /19500 Ici) TĂRÎMUL SPERANŢEI (448 pag. / 11300 Ici) SUSPICIUNI (608 pag. I . /9000 Ici) PRINTRE STELE (368 pag.___ _ 9. / 10000 Ici) FIICA LUI MISTRAL (832 pag._ _ Destinatar: CLUBUL CĂRŢII ORIZONTURI . /12000 Ici) PRINŢESA DE GHEAŢĂ (352 pag. /11000 Ici) FRUCTUL PĂCATULUI (496 pag.ex. / 10000 Ici)' PÎNĂ NE VOM REVEDEA (880 pag. 7 . /14000 lei) NU-I DE-AJUNS SĂ VISEZI (512 pag. /17000 Ici) RIVALII (464 pag. _ _ 8. / 8000 Ici) SEDUCĂTORUL (576 pag. _ _ 6. / 12000 Ici) INIMĂ ÎMPIETRITĂ (592 pag. / 14000 Ici) INTRIGI DE FAMILIE (416 pag. / 16000 Ici) JOSEPHINE (256 pag. /14000 Ici) FURIA ÎNGERILOR (464 pag. ex. / 22500 Ici) TAI-PAN . / 15900 Ici) FOCUL GRECESC (384 pag. / 12000 lei) PASĂREA SPIN (608 pag. . _ _ 2. /9950 Ici) CEALALTĂ FAŢĂ A IUBIRII (624pag. / 12500 Ici) FERMA (416pag. /14000 Ici) SAMARITEAN (416 pag. / 10000 Ici) POLDARK voi. /13500 Ici) TOP MODEL (400 pag. /18500 Ici) IUBIRE INTERZISĂ (624 pag. / 12000 Ici) JOCURI PERICULOASE (480 pag. / 15600 Ici) ÎNDRĂGOSTIŢII (512 pag.S ny hl o i e Se n d d Ss n o a h ua Hw c t Snr B w ad a r n a Wso G hm i tn r a n a TIM (352 pag. / 16000 Ici) SUB POVARA DESTINULUI (384pag. /19500 Ici) ÎNTRE IUBIRE ŞI RAŢIUNE (512pag. / 12500 Ici) FRAŢII (432 pag.R S P L AK OS O R D (448 pag. / 10000 Ici) LEBĂDA DE ABANOS (336 pag. Titlul Nr. /9000 Ici) CHIHLIMBARUL NEGRU (352 pag. _ _ 3. II . III . / 17500 Ici) POVESTE UITATĂ (320 pag. _. /12000 Ici) MIRAJUL PUTERII (432 pag. /16500 Ici) PETRECEREA (400 pag.Z E BC M E I ZUI A L U T (384 pag. _ 4. /18900 Ici) POLDARK voi. /18500 Ici) DOMENIUL PENMARRIC (688 pag.

Sector. MARI PERSONALITĂŢI ALE ISTORIEI Dmitri Volkogonov LENIN . MEDICINA DE FAMILIE XIII. CARTE DIVERSĂ Julia Grice SECRETELE ATRACŢIEI FEMININE (320pag. 117. / 17000 Ici) Anton JoachimsthalerSVÎRŞrrUL LUI HITLER (400 pag. / 24500 Ici) CONACUL (496 pag.II (464 pag. / 8900 Ici) Henry Miller ZILE FERICITE LA CLICHY (207 pag.PRINCIPII DE MEDICINĂ INTERNĂ (912 pag. Et. /90001ci) Sanda Marin CARTE DE BUCATE (352 pag. PAGINI DIN ISTORIA LUMII Michel de Saint Pie/reMILIARDARUL (368 pag. / 18000 Ici) E. / 24000 Ici) XII. / 29500 Ici) Colectiv HARRISON .O nouă biografic (576 pag. /14000 Ici) VII.B-dul Libertăţii nr. CĂRŢI PENTRU COPII James Clavetl THRUMP-O-MOTO-Ucenicul Vrăjitor (96. / 8900 Ici) UN SPION ÎN CASA DRAGOSTEI (416 pag.V. / 8300 Ici) VIII. sector 4. SERIA CARTEA DE VACANŢĂ Anads Nin HENRY ŞI JUNE (496 pag. / 24900 Ici) X. CAPODOPERE ALE SECOLULUI XX XI. ap. / 26000 Ici) ■ ISTORIA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL vol./22500 Ici) IX. /II4000 Ici) CĂRŢI ÎN CVRS DE APARIŢIE Erin Pizzey SĂRUTĂRI . / 29800 Ici) Liddell Harl ISTORIA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL voi. TITANI AI LITERATURII UNIVERSALE William Faulkner CĂTUNUL (448 pag. / 22500 Ici) ORAŞUL (464 pag. / 14500 Ici) VI. I (544 pag. 7. _ Ap. pag. Sc. Localitatea TALON DE COMANDĂ V. cod 761061 _Bucureşti_ Expeditor Strada_ Bl__ Judeţ_ Cod!_ Tel:_ Nr. 4 Bl. MEDICINĂ Colectiv PRIMUL AJUTOR ÎN URGENŢELE MEDICALE (416 pag. Târle NAPOLEON (528 pag./19500 Ici) Valentin Berejkov ÎN UMBRA LUI STALIN (496 pag. / 11000 Ici) Petre Ispirescu CELE MAI FRUMOASE BASME (304 pag.

indiferent de mijloace.N u ăm ă r t o a r e a i n v e ăr s O înlănţuire de acţiuni palpitante marchează o recrudescenţă a terorii. o carte care se citeşte cu maximum de interes. revine cu o nouă carte captivantă . u d lu m . puterii şi cruzimii . în care a descris o organizaţie internaţională a magnaţilor şi a asasinilor. EDI T U RA LI DE R . iar singurul om care ştie cum poate fi oprit acest rău este agentul CIA Cameron Pryce. După romanul de mare succes CERCUL MATARESE.totul în scopul dominării economice la scara întregii planete. 80 218 Regia Autonomă a Imprimeriilor Imprimeria „CORESI" Bucureşti ROMÂNIA R NUMĂRĂTOAREA INVERSA MATARESE M ATARESE. R o b e r t L neîntrecutul maestru al suspansului. Nu lipsesc înţelegerile secrete şi misterioase. Romanul lui R o b e r t Laduce în discuţie o posibilă u d lu m catastrofă mondială generată de cei ce stăpînesc lumea financiară şi se constituie într-un semnal de alarmă pentru preîntîm pi narea unei asemenea situaţii periculoase.CĂRŢI ÎN PREGĂTIRE Colectiv DICŢIONAR MEDICAL ILUSTRAT HARPERCOLLINS Tiparul executat sub comanda nr. tranzacţiile bazate pe corupţie şi asasinat. Dinastia Matarese reapare cu toată forţa răului. Este prezentată o concentrare fără precedent a banilor. Numărătoarea inversă a început şi unica şansă a lui Pryce este să urmărească traseul banilor însîngeraţi şi pe fanaticii ucigaşi. Un subiect de strictă actualitate.

Lei 22500 .