Kuliah Ke 3: KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM

Maksudnya - Elemen-elemen yang mendasari Tamadun Islam

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM

KONSEP RABBANI ( KETUHANAN )

LENGKAP DAN MENYELURUH

SARWAJAGAT ( UNIVERSAL )

TETAP DAN ANJAL

IDEAL DAN REALISTIK

1. BERSIFAT RABBANIYAH

Rabbaniyyah bermaksud segala konsep, prinsip, nilai, hukum, dan peraturan yang terdapat dalam Tamadun Islam adalah secara mutlak daripada Allah swt. Justru, setiap pembangunan dan ketamadunan yang dibina dalam Tamadun Islam mesti menepati nilai dan prinsip yang ditetapkan oleh Allah swt.

2. BERSIFAT LENGKAP DAN MENYELURUH

Tamadun Islam merangkumi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam yang terdiri daripada alam cakrawala, alam sekeliling, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam ghaib (alam jin dan malaikat) yang saling kait mengait antara satu sama lain.

BERSIFAT LENGKAP DAN MENYELURUH…  Tamadun Islam meletakkan peraturan yang menjaga individu.  Konsep ibadah khusus dan ibadah umum yang dianjurkan oleh Islam memperluaskan dan memberi peluang kepada umat Islam menjalankan ketaatan dan ibadah dalam konteks yang berbagai. kenegaraan dan hubungan antarabangsa.2. . keluarga. masyarakat.

BERSIFAT ALAMIYYAH (Universal)  Sejarah telah membuktikan bahawa Tamadun Islam telah berjaya membina dan mempelopori peradaban dan ketamadunan manusia sejagat. . Tamadun Islam tidak merendahkan tamadun lain.  Apabila Islam tersebar ke seluruh pelusuk dunia.3. malah mengangkat martabat peradaban manusia dan kemanusiaan. pembinaan tamadun Islam mengambilkira perbezaan budaya setempat dan menerima unsur tamadun yang sedia ada.

bangsa ataupun sempadan geografi.3. kaum dan darjat.  Tamadun Islam amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. budaya. tanpa dibatasi oleh batasan politik.  . BERSIFAT ALAMIYYAH (Universal)… Konsep yang ditampilkan dalam sifat ini ialah persamaan sesama manusia yang berbilang bangsa.

bersistematik bermula pada diri. masyarakat dan negara. . berinovatif. BERSIFAT TABI’IYAH / SESUAI DENGAN FITRAH  Tamadun yang dibina memupuk sifat-sifat positif dan sifat semula jadi yang ada pada manusia antaranya memerlukan panduan kerohanian dan ilmu. sukakan keindahan dan kesenian. keluarga. suka kemajuan dan perubahan.4.

BERSIFAT WAQI’IYYAH ( Praktikal )  Islam realistik dengan mengambil kira realiti manusia dan alam sejagat. .  Orang yang sakit dan uzur ada kaedah khusus untuk melakukan solat dan dibenarkan berbuka puasa.5.

 .5. malah mereka perlu diberi perlindungan. BERSIFAT WAQI’IYYAH ( Praktikal )… Orang yang cacat tidak diwajibkan berperang.  Kefardhuan haji dan zakat hanya kepada orang-orang yang mempunyai harta dan berkemampuan sahaja.

6. Islam memberi kebebasan dari segi cara merealisasikan sesuatu tamadun berdasarkan adat resam bangsa dan budaya masingmasing tetapi tidak melangkaui paradigma tauhid yang menjadi asas tamadun Islam  . tetapi ia anjal dan fleksibel dari segi cara dan teknik perlaksanaannya.BERSIFAT TETAP DALAM KEANJALAN  Tamadun Islam tetap dan tidak berubah dari segi matlamatnya.

.BERSIFAT TOLERANSI DAN TERBUKA Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat terutamanya dalam dialog dan interaksi antara tamadun .7.

 .7.BERSIFAT TOLERANSI DAN TERBUKA…  Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang mengamalkan agama dan kepercayaan mereka untuk mengekalkan kesetabilan dan keharmonian masyarakat.

5. 3. Memelihara jiwa /agama Memelihara akal Memelihara maruah/ keturunan Memelihara harta Memelihara kebebasan . 2. 4.Prinsip/Dasar Tamadun Islam: 1.

Memelihara Agama Rasional: Tamadun Islam dicetuskan dari ajaran agama Islam  Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.1. Maha Mencipta dan Maha Berkuasa  Melaksanakan tanggungjawab agama  Memelihara Syiar Islam  Menghormati penganut agama lain( hak mereka mengamalkan ajaran agama ) .

pengguguran bayi . kesihatan.2. Memelihara Jiwa Rasional:Jiwa/nyawa adalah kurniaan Allah yang tidak boleh diganti / dicipta  Suruhan – menjaga keselamatan. Berubat jika sakit  Larangan – merosakkan diri. membunuh diri. membunuh orang lain ( kecuali perintah mahkamah ). pemakanan.

mengurniakan manusia kehidupan (al-Hijr :23) Seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain telah melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah dan kekuasaan-Nya (an-Nisa’: 30)  .t.2. Memelihara jiwa /Nyawa…  Allah s.w.

menjaga nama baik. Memelihara Maruah Rasional:Karamah Insan menentukan kedudukannya di sisi Allah & manusia  Suruhan – menjaga pergaulan.3. melayari web lucah dll . berkahwin  Larangan – bergaul bebas. menutup aurat. berzina / jenayah seks. mendedah aurat. memfitnah.

 Setiap manusia menerima balasan mengikut apa yang telah dilakukannya (an-Najm : 39).Memelihara Maruah/ Kehormatan & Keturunan  Allah s. bahasa dan keadaannya. keturunan.3.w. menciptakan manusia dengan sebaik kejadian telah tetap kehormatannya sebagai bani Adam tanpa mengira agama.t.  . Islam juga menyediakan peraturan perkahwinan untuk menjamin kehormatan dan kemuliaan keturunan.

Memelihara Akal Rasional:Unsur yang membezakan insan dari makhluk lain  Suruhan – Mencari ilmu. tempat dan bangsa. Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu tanpa dibatasi had masa.4. . membaca bahan yang baik.

) dan melarang pemikiran yang mempunyai unsur negatif.w. dadah dan seumpamnya Islam menggalakkan pemikiran yang berteraskan tauhid kepada Allah (s. (alAnkabut: 43)  .w.) Larangan – minum arak.4.t.Memelihara akal fikiran…  Umat Islam dilarang mengambil sesuatu yang boleh merosakkan akal fikiran sebagai lambang manusia yang bertaqwa kepada Allah(s.t.

dari sumber yg halal. menyamun. digunakan utk kebaikan  Larangan – Mengambil hak orang lain spt mencuri. Ianya bukan milik yang mutlak  Suruhan – Mencari rezeki yang halal. merompak.salahguna.Memelihara Harta Rasional:Harta adalah amanah dan pinjaman. menyeleweng .5.

Memelihara harta benda …  Islam menyediakan garis panduan mengenai hak memiliki harta benda dan sejajar dengan fitrah manusia.5.  Mempertahankan harta benda yang diperolehi dengan cara yang halal adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam .

jiran. batasannya… Hak dan Tanggungjawab saling beriringan  Pada semua peringkat – diri. keluarga.6. Memelihara Hak/ Kebebasan Rasional: Menetapkan suatu garis panduan mengenai hak seseorang . masyarakat  .

Memelihara hak & kebebasan.. Setiap muslim hendaklah membebaskan dirinya dari kongkongan nafsu yang jahat (alFurqaan : 43).   Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya adalah kebebasan beragama ( al-Baqarah : 256) .  Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan..6.

Kuliah ke 4    Apakah sumber-sumber Tamadun Islam? Bagaimana sumber-sumber itu menyumbang ke arah pembinaan tamadun? Apakah garis panduan bagi memastikan sesuatu penemuan baru diterima dalam tamadun Islam? .

Sumber-sumber Tamadun Islam 1. 2. 3. Wahyu Akal Penemuan baru .

Wahyu/ Revelation 1. Al-Quran – Kalam Allah ( yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur ( 23 tahun ) dan mutawatir. di dalam bahasa Arab. dijamin keesahannya sehingga hari kiamat .

Hadis Segala perkataan. perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad s.w  Dibukukan dalam Kitab-kitab Hadis  Dijamin keesahan dan kebolehpercayaannya kerana mempunyai prosedur yang ketat dalam proses pengumpulan  .a.

Akal Selari dengan tuntutan syariat  Menggalakkan kreativiti  Mengiktiraf keupayaan para sarjana bagi mempertingkatkan kehidupan manusia dalam semua bidang kehidupan  .

Penemuan Baru Islam menggalakkan kreativiti yang sihat dalam semua bidang kehidupan  Berdasarkan kajian dan penyelidikan para sarjana dalam berbagai bidang spt sains tulen. pendidikan dll  . sosial. sains gunaan.

Matlamat Tamadun Islam    Memelihara hubungan dengan Allah Memelihara hubungan sesama manusia Memelihara hubungan dengan alam sekitar/makhluk lain .

undang-undang.Keridhaan Allah Apa pun yang dilakukan hendaklah kerana mendapatkan keridhaan Allah  Maksudnya – mengikut perintah. peraturan dan sunnah yang telah Allah tetapkan  .

akan melahirkan pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap penciptanya dan alam semesta dan memiliki perasaan bertanggungjawab melalui suatu hubungan yang murni.w. Kesan hubungan manusia dengan Allah swt.t. Hubungan manusia dengan pencipta adalah matlamat terpenting dan terakhir dalam kehidupan seperti yang telah dijelaskan dalam surah al-Taubah ayat 24.t sebagai pencipta dan kandungan alam ciptaan Nya.1. Hubungan manusia dengan Allah s.   .w.  Islam menganjurkan manusia memikirkan Allah s.

(al-Hujurat: 13). kepentingan hubungan manusia sesama manusia dijelaskan dan digambarkan di dalam hadith yang bermaksud :  .2. hanyalah berdasarkan ketaqwaan dan ketaatan kepada.Allah swt.Hubungan Manusia Sesama Manusia  Hakikat hubungan manusia sesama manusia adalah dinilai kemuliaannya disisi Allah s.w.t.

Hubungan sesama manusia      Bermula dengan ahli keluarga Saling menghormati tanpa mengira bangsa. agama Tidak membezakan manusia kerana darjat / kedudukan Memberikan layanan yang sama rata cth hak jiran tetangga Menunaikan tanggungjawab kemasyarakatan cth membantu orang susah & memerlukan . warna.

(Riwayat Bukhari dan Muslim) . bahagian yang satu menguatkan bahagian yang lain”.Hubungan sesama manusia  Sesama Muslim .” Orang mukmin itu dengan mukmin yang lain adalah laksana satu bangunan.

Institusi Keluarga 1. 4. anak-anak Keluarga yang baik asas pembinaan bangsa yang maju & bertamadun . 2. Institusi Perkahwinan – memelihara keturunan Hak setiap ahli keluarga Tanggungjawab setiap ahli( saling berperanan & menyumbang) – suami. 3. isteri.

Hak dan tanggungjawab jiran Rukun kejiranan – saling hormat menghormati. bertolak ansur . bekerjasama.Kejiranan 1. 2. memberi dan terima.

Tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima Tidak sempurna iman seseorang kamu jika ia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. 3. 2. .Tanggungjawab kemasyarakatan 1. Orang beriman itu umpama suatu jasad.

Hubungan dengan Alam Sekitar Alam adalah amanah Allah kepada manusia  Allah mencipta seluruh isi alam untuk manfaat manusia  Manusia adalah pengurus alam ( khalifah )  .

Hubungan Manusia Dengan Alam Sejagat  Kedudukan manusia yang istimewa dengan dikurniakan pancaindera dan akal fikiran melayakkannnya menjadi khalifah di alam ini. (al-Sajdah:27)  . (al-Nahl: 14) Kedudukan hubungan manusia dengan alam adalah juga untuk manusia melakukan penyelidikan dan kajian menghayati kekuasan Allah swt.3.

Pembangunan yang mesra alam “ Bersahabat dengan alam secara beradab ”  Pembangunan yang sepadu  Mengekalkan eko sistem  Perancangan jangka panjang .

Akhlak terhadap alam Berkongsi memanfaatkan alam  Tidak memusnahkan keseimbangan alam( eko sistem )  Berusaha memelihara alam untuk generasi akan datang  .

RUMUSAN • Pencapaian umat Islam dalam kehidupan untuk melahirkan sebuah tamadun yang gemilang hendaklah berasaskan pandangan semesta .

mempunyai matlamat yang telah dibincangkan dan memiliki sifat-sifat khusus yang digariskan serta bermatlamatkan segala aspek yang dinyatakan.Rumusan • Islam yang bersumberkan al Qur’an dan al Sunnah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful