Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul

major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

AGRIGOROAIE CRISTIAN/IORDACHE OVIDIU AN 4,IUDR,GR.2

<semnătura> <ştampila>

Pagina 1 din 25

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanţare proiect

[ Formularul Cererii de finanţare poate fi descărcat şi în format electronic, la adresa http://www.inforegio.ro ] [… Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile1 incluse în acest formular, înainte de completare. Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:  Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu caractere italice şi marcata între paranteze dreptunghiulare [ ]. Vă rugăm să citiţi cu atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare! La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă Tabelul de pe coperta cererii de finanţare se va completa numai de către organismul intermediar. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul!

 

ATENŢIE: După completare, Cererea de finanţare, inclusiv toate anexele, se vor numerota astfel: opisul cererii de finanţare (coperta) va fi pagina nr. 0, iar paginile care urmează vor fi numerotate manual de la 1 la z, în ordine crescătoare (unde „z” este numărul total de pagini al Cererii de finanţare, inclusiv toate anexele). Împreună cu acest formular, sunt prevăzute modele şi formate standard pentru:            Rezumatul proiectului (Model_C) Declaraţia de eligibilitate (Formular_C) Declaraţia de angajament (Formular_D) Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate (Model_D.1) Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu (Anexa_6) Planul de reutilizare (Model_E.1) Planul de afaceri (Model_E.2) Planul de marketing (Model_E.3) Acordul de parteneriat (Model_B) Curriculum Vitae (Model_F) Opisul Cererii de finanţare (Model_G)

Acestea trebuie completate şi ataşate Cererii de finanţare, împreună cu celelalte anexe solicitate, conform indicaţiilor din Ghidul Solicitantului, Secţiunea II.3 „Completarea şi depunerea Cererii de finanţare”. …]

1

Acestea apar în format italic.
<semnătura> <ştampila>

Pagina 2 din 25

...............11.....................18........20 CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE..........................2 0.....................................................4...........14 0....... Descrierea proiectului ..16 0.....................1 0...........................15 0............................................................................................3 PROIECTUL..............................................................................................................14 0.....................3................ Axa prioritară şi domeniul major de intervenţie POR...................4 0.............................Cerere de finanţare proiect Cuprins INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.................................................2 0............................15 0.......5 0..................... Parteneri implicaţi în implementarea proiectului................. Informare şi publicitate................................................................ Taxa pe valoarea adăugată.......................fapt ce va... Achiziţiile publice..... Societatiile din. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI ....20 <semnătura> <ştampila> Pagina 3 din 25 ..............15 produce venituri pentru autoritatile locale........15 0...............................................................................................................12...............14 data cu finalizarea proiectului se va facilita transportul si comertul de marfuri.....................2......................................................1 INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL........2 0...............6...............................24.................................................................Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.........8........................................................................1....................16 FINANŢAREA PROIECTULUI........ Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare..................................................................................11 0............. Bugetul proiectului...............................12 0...3 0...19..........14 0.15......................................1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B ..............17 0...................................................14 Se vor instala puncte de acces unde se va percepe o taxa de intretinere. O................ Egalitatea de şanse ..................................................... Durata de implementare a proiectului.................. Sustenabilitatea proiectului.............................................................20...... Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică...... Solicitantul............. Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului...... Banca/Trezoreria.................................................22..............................13 0........ Persoana de contact .........13.................................12 0................15 CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ................. Localizarea proiectului.........................9......................................................................5 0..................4 0............................................... Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI).................................... Managementul proiectului .......17 0.........................23.... Reprezentantul legal al Solicitantului ............5............................................... Proiect generator de venit.............................1 0.................................................................17.. Indicatori.............16.............14......................................10.........14 zona care au de castigat din realizarea pasajului vor fi obligate la o contributie anuala..........................................7....................

cod postal 600017 pma@primariabacau. Vântului . reabilitare structura rutiera.str.str. Mioritei .ro X unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) din mediul urban parteneriat de unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale <semnătura> <ştampila> Denumirea solicitantului Codul de înregistrare fiscală Codul unic de înregistrare Adresa sediului solicitantului Email Tipul solicitantului Pagina 1 din 25 .6. Caragiale-str.Cerere de finanţare proiect ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Nr: 20/10 Înregistrate de: Agrigoroaie Cristian/Iordache Ovidiu Cod SMIS: 3012 Semnătura Agrigoroaie/Iordache Data 20. Vadu Bistritei Obiectiv 3 – Reabilitare infrastructura urbana Str.Intersectie Letea (DALI achizitie) Obiectiv 4 – Reabilitare Pasaj Letea (DALI în executie) INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) [ Această informaţie este predefinită.L.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .2010 Obiectiv PID oras Bacau: Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate.1. complexe şi flexibile Titlul Proiectului: Obiectiv 1 – Modernizare Calea Moinesti (exista DALI). 9 Mai .str. se va completa codul de înregistrare fiscală al liderului parteneriatului ] Strada Marasesti nr. Milcov . I. Solicitantul PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU [ În cazul unui proiect depus în parteneriat. modificaţi. completaţi! ] INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 0.11. piste bicicleta Obiectiv 2 – Reabilitare infrastructura urbana str. Bacau. Vă rugăm nu ştergeţi.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. vă rugăm să completaţi următoarele date: Anul înfiinţării: Anul n*-2 Numărul mediu de salariaţi** Active totale (lei) NOTE: *) n = anul depunerii cererii de finanţare.757 contactprimarie@primariabacau. **) conform datelor din situaţiile financiare corespunzătoare Anul n*-1 0.13 „Parteneri implicaţi în implementarea proiectului” din acest formular. „Anul n-1” reprezintă anul calendaristic 2007. Persoana de contact [ Completaţi această secţiune chiar dacă persoana de contact este aceeaşi cu reprezentantul legal. Numele Funcţia Numărul de telefon Numărul de fax Email Stavarache Romeo primar 0234.581. să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia ] Numele Funcţia Numărul de telefon Numărul de fax Email Stavarache Romeo primar 0234.ro 0.757 informarecetateni@primariabacau.2. 2 Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare Detalii referitoare la parteneri sunt solicitate la secţiunea 0.849 0234. Exemplu: pentru o cerere de finanţare depusă în anul calendaristic 2008.3.588.4.ro contactprimarie@primariabacau.849 0234.581.588.] Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Organismul intermediar / Autoritatea de management în procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare. conform actelor de constituire. Reprezentantul legal al Solicitantului [ Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul.ro 0. <semnătura> <ştampila> Pagina 2 din 25 .1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .Cerere de finanţare proiect administraţiei publice locale)2 asociaţie de dezvoltare intercomunitară În cazul în care sunteţi asociaţie de dezvoltare intercomunitară.

] [ Completaţi cu rezultatele obţinute.588. aşa cum apar în contractul de finanţare. „în curs de implementare” Pentru proiectele care nu au fost încă finalizate. estimaţi procentul de realizare a proiectului şi termenul de finalizare ] [ Completaţi cu o scurtă descriere a proiectului.5. înainte de data depunerii prezentei cereri de finanţare? Daca da. sau cu valoarea de contract dacă acesta este în implementare. ] Stadiul implementării proiectului [ Completaţi.6.581. Dumbrava Rosie Nr. dacă acesta a fost finalizat. cu: „finalizat”. vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 3 proiecte Cele 3 proiecte vor fi enumerate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare.ro 0. 1. după caz.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 Da X Nu  Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI) Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea unei IFI în ultimii 5 ani. completaţi tabelul de mai jos. Pentru fiecare proiect. atât pentru proiectele finalizate.757 informarecetateni@primariabacau. Numărul de referinţă poate să fie reprezentat de codul proiectului sau numărul contractului. a activităţilor realizate/în curs de realizare. cât şi pentru cele în curs de implementare ] [ Se va completa cu valoarea finală a proiectului. Numele Funcţia Numărul de telefon Numărul de fax Email Leonard Padureanu Administrator Public 0234.ro contactprimarie@primariabacau.1-3 TREZ060 0. Pentru proiectele la care contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât RON se va trece <semnătura> <ştampila> Obiectul proiectului Rezultate obţinute Valoarea proiectului (lei) Pagina 3 din 25 . Titlul şi numărul de referinţă al proiectului [ Completaţi cu titlul şi numărul de referinţă complete ale proiectului.6. aşa cum a fost el stabilit de către organizaţia finanţatoare.Cerere de finanţare proiect Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare este persoana care are dreptul de semnătură în cadrul operaţiunilor financiar bancare. Denumirea băncii (sucursalei) Adresa băncii Codul IBAN Banca/Trezoreria TREZORERIA BACAU Str.849 0234.

3 Proiectul (integral sau parţial. îmbunătăţirea serviciilor urbane. prin reabilitarea infrastructurii urbane.6. „în curs de finanţare”. precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. după caz. inclusiv a serviciilor sociale. Axa prioritară şi domeniul major de intervenţie POR Axa prioritară 1 are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă. organizaţia finanţatoare / autoritatea contractantă. vă rugăm să prezentaţi detalii referitoare la programul de finanţare. surse externe nerambursabile)  denumirea organizaţiei finanţatoare  denumirea autorităţii contractante ] 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . PROIECTUL 0. buget local. respectiv activităţi/investiţii din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI? Da X Nu  Daca da. respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare? Da X Nu  Daca da. activităţile finanţare (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanţare). „respins” etc ] 1. cu: „în curs de evaluare”.2 Aţi mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI. titlul şi numărul de înregistrare a solicitării de finanţare / proiectului Valoarea proiectului / finanţării solicitate (lei) Sursa de finanţare Stadiul la data depunerii Cererii de finanţare Activităţi finanţate [ Completaţi.7. valoarea finanţării. vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii [ În cazul în care finanţarea a fost solicitată doar pentru o parte din activităţile proiectului ce face obiectul prezentei cereri de finanţare. pentru proiectul (fie în întregime. <semnătura> <ştampila> Pagina 4 din 25 . vă rugăm specificaţi care sunt aceste activităţi ] Denumirea programului.Cerere de finanţare proiect valoarea în moneda respectiva şi echivalentul în RON la data semnării contractului de finanţare.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. fie parţial.6. Se va menţiona separat cuantumul finanţării nerambursabile ] Sursa de finanţare [ Indicaţi:  sursa de finanţare (ex: buget de stat.

Cerere de finanţare proiect Domeniul Major de interventie 1.2 Obiectiv 1: Activitate: Infrastructura publica urbana.Cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane si a conditiilor de trafic si de tranzit al municipiului.Contribuie la atingerea obiectivelor strategice PIDU: Dezvoltare teritoriala prin îmbunatatirea infrastructurii urbane si a accesului în zona urbana în cadrul Polului de dezvoltare urbana Contextul proiectului 2. pasaj Trebes Localizare: Intravilan municipiul Bacau Grup tinta Locuitorii polului urban.1 Descrierea proiectului Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului: . precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.Reabilitare infrastructurii urbane. aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării.3.8. Calea Moinesti. 2. cresterea gradului de accesibilitate.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. cât si a zonei înconjuratoare Obiectivul specific al proiectlui: - fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii urbane. lucrărilor publice şi locuinţelor nr.9.3. prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane. cu impact atât asupra dezvoltarii de ansamblu a municipiului Bacau.1 are ca obiectiv – conform Programului Operaţional Regional .287/2008.creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe. Statul: Localizarea proiectului ROM ÂN I A NORD-EST BACAU Municipiul Bacau Regiunea de dezvoltare: Judeţul: Localitatea: 0. [dacă este cazul ]: Prezentei Cereri de finanţare i se aplică prevederile Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. inclusiv a serviciilor sociale. vizitatori Indicatori <semnătura> <ştampila> Pagina 5 din 25 .1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . reabilitare pasaj Moinesti. 0. oamenii de afaceri.

cresterea capacitatii de trafic.îmbracamintea rutiera . oamenii de afaceri.293 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finantare Fonduri europene. Str.Cerere de finanţare proiect Reducerea timpului de deplasare.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. Mioritei .263.L.str.reabilitare pasaje rutiere . 9 Mai .1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .str.str. cresterea capacitatii de trafic. I. crearea de solutii alternative de deplasare (biciclete). Caragiale . oamenii de afaceri.îmbunatatire accese pietonale <semnătura> <ştampila> Pagina 6 din 25 . vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare.2012 Obiectiv 2: Activitate: Infrastructura rutiera urbana str.îmbunatatire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 2.628. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera .îmbracamintea rutiera .îmbunatatire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 14. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera .amenajare 4 benzi . vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. îmbunatatirea conditiilor de deplasare pietonale Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera .Intersectie Letea Localizare: Intravilan municipiul Bacau Grup tinta Locuitorii polului urban. cresterea capacitatii de trafic. Primaria Bacau. Vadu Bistritei Localizare: Intravilan municipiul Bacau Grup tinta Locuitorii polului urban. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 – 2012 Obiectiv 3: Activitate: Reabilitare Infrastructura rutiera.str.902 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finantare Fonduri europene. Vântului .piste biciclete . alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . Milcov . Primaria Bacau.

vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. Primaria Bacau.110.2012 2. Primaria Bacau. timp îndelungat de asteptare la semafoare. Aglomeratie si ambuteiaje.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . Aglomeratie si ambuteiaje la intrarea în municipiu. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 – 2012 Obiectiv 4: Activitate: Infrastructura publica urbana.îmbunatatire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 1. timp îndelungat de asteptare la semafoare. Strate rutiere degradate 3.Cerere de finanţare proiect Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 7.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului Probleme de baza (justificare nevoi) Obiectiv 1: 1. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . oamenii de afaceri. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera . Aglomeratie si ambuteiaje. risc de accidente auto <semnătura> <ştampila> Pagina 7 din 25 . timp îndelungat de asteptare. Inexistenta amenajarilor siguranta circulatiei (piste de bicicleta) 4.098 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finantare Fonduri europene.976 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finantare Fonduri europene. risc de accidente auto 2. Insuficiente dotari pentru fluidizare traffic Obiectiv 3: 1.îmbracamintea rutiera . risc de accidente auto 2. cresterea capacitatii de trafic. Strate rutiere degradate 3.306. reabilitare pasaj Letea Localizare: Intravilan municipiul Bacau Grup tinta Locuitorii polului urban. Insuficiente dotari pentru fluidizare trafic Obiectiv 2: 1.

conferinte de promovare a investitiei.îmbracamintea rutiera . Strate rutiere degradate 3.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. risc de accidente auto 2. Insuficiente dotari pentru fluidizare trafic 2. Activităti de publicitate si informare.îmbunatatire accese pietonale Obiectiv 3: Reabilitare infrastructura rutiera .5 Activităţile proiectului 1.piste biciclete .Cerere de finanţare proiect 2.3.îmbracamintea rutiera . Strate rutiere degradate 3. panouri de informare si publicitate privind lucrările si sursele de finantare ale acestora si materiale de promovare pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacau.reabilitare pasaje rutiere . Realizarea: investitiei Lucrarea presupune: Obiectiv 1: Reabilitare infrastructura rutiera . oamenii de afaceri.îmbunatatire accese pietonale Obiectiv 4: Reabilitare infrastructura rutiera . In cadrul proiectului sunt prevăzute a se realiza activităti de comunicare asupra modului de utilizare a Fondurilor Structurale. Aglomeratie si ambuteiaje. vizitatori 2.3. Activităti de pregătire a investitiei: proceduri de achizitie servicii si lucrări 2. timp îndelungat de asteptare la semafoare.îmbunatatire accese pietonale Obiectiv 2: Reabilitare infrastructura rutiera .îmbunatatire accese pietonale 3. Insuficiente dotari pentru fluidizare traffic Obiectiv 4: 1.îmbracamintea rutiera .4 Potenţialii beneficiari ai proiectului Locuitorii polului urban.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . <semnătura> <ştampila> Pagina 8 din 25 .amenajare 4 benzi . cu scopul cresterii nivelului de informare privind asistenta oferită de Uniunea Europeană si modul de utilizare a acesteia prin comunicate si articole in mass media.

se vor lua măsuri de corectie imediate.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . raportare Monitorizarea proiectului se va realiza in mod continuu de către echipa de proiect in scopul analizării rezultatelor obtinute fată de cele planificate si a imbunătătirii performantelor proiectului. astfel incat rezultatele proiectului si obiectivele acestuia să nu fie periclitate.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. <semnătura> <ştampila> Pagina 9 din 25 . monitorizare.Cerere de finanţare proiect 4. Activităti de evaluare. Echipa de proiect va transmite rapoartele tehnice si financiare Autoritătii Contractante la termenele stabilite prin contract si va furniza toate informatiile solicitate de aceasta. In situatia in care se constată abateri de la planificarea activitătilor. de la planificarea bugetului.

data (estimată a) elaborării/ actualizării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz) ] Anul 1 Nr. Pagina 10 din 25 . Activ.1 Subactiv.21 „”.3. de asemenea.g. Specificaţi.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . Crt. 1. Activ.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. achiziţii de servicii de consultanţă) cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului). precum şi cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza.6 Calendarul activităţilor [ Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului.10 „Managementul proiectului” şi 0.Cerere de finanţare proiect 2. 0. 1. sugestiv. corelate cu informaţiile de la punctele 0.n. luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului. atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare (e. concis ] Responsabil Luna 1* [ Funcţia / numele persoanei responsabile de implementarea activităţii/ subactivităţii ] Luna 2 Luna 3 … Luna 12 Luna 1 Luna 2 Luna 3 … Luna 12 Anul n Subactiv. 2 … *) Anul 1.9 „Activităţile proiectului”. 1 (Sub)Activitatea [ Titlul (sub)activităţii.

Acesta si cei cu experientă.10.Cerere de finanţare proiect 2.neconcordante intre executie si documentatia tehnică care stă la baza proiectului. cu sprijinul UI. care vor asigura. cu sprijinul unitătii de implementare si a documentelor puse la dispozitie de aceasta. dotările. Riscuri Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri de natură tehnică sau financiară. cresterea capacitatii de trafic. elaborarea rapoartelor de progres privind stadiul implementării. crearea de solutii alternative de deplasare (biciclete). cum ar fi: Riscuri tehnice: . .3. echipamentele deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului.neconcordanta intre specificatiile tehnice ale materialelor si calitatea materialelor folosite la Pagina 11 din 25 .cresteri ale pretului materialelor de constructii care nu au fost previzionate. 0.rapoarte periodice către finantator: o raport de progres. Riscuri privind calitatea: .1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . Monitorizarea activitătilor din proiect intră in sarcina consultantului. ceea ce determină insuficienta resurselor financiare comparativ cu bugetul.3. elaborarea previziunilor privind fluxurile financiare pentru proiectele individuale sunt activităti ce vor fi subcontractate.8 Rezultate anticipate Reducerea timpului de deplasare. intocmirea cererilor de rambursare a cheltuielilor. Consultantul va elabora două tipuri de rapoarte: .Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.intarzieri in executia lucrărilor si depăsirea graficului de lucrări. . .depăsirea bugetelor alocate pe activităti sau lucrări. a raportului final. o raport final. o rapoarte care insotesc cererile de rambursare. Riscuri financiare: . Orientativ: 2 pagini ] 2. Rapoartele de progres precum si rapoartele care insotesc cererile de rambursare vor fi elaborate de consultantul care asigură managementul proiectului. Managementul proiectului Managementul proiectelor individuale va fi subcontractat unor firme de consultantă.7 Resursele materiale implicate în realizarea proiectului [ Precizaţi sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect. îmbunatatirea conditiilor de deplasare pietonale.rapoarte lunare către beneficiar. cu privire la activitatea pe care o desfăsoară in cadrul proiectului.

prevederea de penalităti la plata executantilor/furnizorilor in caz de intarzieri in executia contractului.12. . . intelegerea si aplicarea corectă a clauzelor contractuale.prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achizitionate (care vor fi analizate si aprobate de către Beneficiar).perceperea garantiei de bună executie. garantii pentru retineri. etc..asigurarea personalului si echipamentelor constructorului precum si asigurarea pentru terte persoane. Pe baza acestor indicatori se va monitoriza atingerea obiectivelor proiectului. 0. în cazul în care va fi acceptat spre finanţare. cum ar fi: .768.11. a garantiei pentru plata avansului. Atenţie! Valorile preconizate trebuie să fie realiste şi realizabile. Indicatori [se vor descrie indicatorii de rezultat corelaţi cu indicatorii prevăzuţi la axa prioritară/domeniul major de intervenţie relevant. Preintampinarea acestor riscuri trebuie să fie asigurată ®pe de-o parte. . Succesul implementării planului integrat depinde nu numai de resursele financiare alocate ci si de calitatea resursei umane care are atributii in ceea ce priveste managementul PIDU. ®pe de altă parte. prin clauze contractuale. prin cunoasterea. Descrieţi/cuantificaţi orice rezultat imediat adiţional sau rezultat direct din implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus.analiza si avizarea situatiilor de lucrări in vederea efectuării plătilor.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . Va rugăm să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului la secţiunea specifică Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de mai jos. diriginti de santier. din unitatea de implementare a planului integrat fac parte angajati ai beneficiarului cu experientă in implementarea proiectelor si cu pregătire in domeniile in care activează.Cerere de finanţare proiect lucrări. printr-o activitate sustinută a membrilor UI si colaborare stransă cu echipa de experti tehnici. ] Pagina 12 din 25 .Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. astfel incat să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor de lucrări. 0. consultanti. De aceea. Durata de implementare a proiectului Proiectul va avea o durată de 24 luni si o valoare de 103.000 lei. . dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect.

îmbunatatirea conditiilor de deplasare pietonale Reducerea timpului de deplasare. procentul de contribuţie la Mod de implicare în implementare [ e.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . construite 10 % 50 % 0. cresterea capacitatii de trafic.modernizate. cresterea capacitatii de trafic. Denumirea organizaţiei partenere Pagina 13 din 25 . crearea de solutii alternative de deplasare (biciclete). vă rugăm să completaţi următorul tabel.g.Cerere de finanţare proiect INDICATORI Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.6) Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare Reducerea timpului de deplasare. Reducerea timpului de deplasare.13.g. derulare proceduri de achiziţie.  X  Parteneri implicaţi în implementarea proiectului Proiectul urmează a fi implementat în parteneriat? Da Nu Daca da. Tipul organizaţiei partenere Unitate administrativteritorială Mod de implicare financiar [ e. cresterea capacitatii de trafic. Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate 400 veh/h 700 veh/h 390 veh/h 570 veh/h 240 veh/h 480 veh/h 10 KM 34 KM Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung) Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate.3.

16.2 Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi este esenţială pentru implementarea proiectului? X Da Nu 0.1 Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să accelereze implementarea proiectului? X Da Nu Justificare: Fondurile vor fii utilizate in achizitionarea/inchirierea de utilaje pentru lucrarile tehnice.acestea necesitand o atentie deosebita si o calitate de constructie foarte buna. 2. O Pagina 14 din 25 .14.11.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . conexe ] participare în managementul proiectului ] ATENŢIE: datele completate în cadrul acestei secţiuni trebuie să corespundă cu prevederile Acordului de parteneriat şi ale Declaraţiei de angajament ataşate la formularul cererii de finanţare 0. Se vor utiliza fonduri pentru instruirea fortei de munca in vederea asigurarii calitatii proiectului.  X Taxa pe valoarea adăugată Organizaţia solicitantă este plătitoare de TVA? Da Nu 0.11. Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului 2. Sustenabilitatea proiectului Se vor instala puncte de acces unde se va percepe o taxa de intretinere.Cerere de finanţare proiect cheltuieli eligibile.  X Proiect generator de venit Proiectul pentru care se solicită finanţarea este generator de venituri? Da Nu 0. Societatiile din zona care au de castigat din realizarea pasajului vor fi obligate la o contributie anuala.17.15. neeligibile.

-proiectul nu trebuie să întărească stereotipurile de gen şi discriminările de gen. Aspecte de gen luate în consideraţie -definirea problemei şi a grupului ţintă astfel încât experienţele diferite ale femeilor şi bărbaţilor să fie luate în consideraţie.19. cu scopul cresterii nivelului de informare privind asistenta oferită de Uniunea Europeană si modul de utilizare a acesteia prin comunicate si articole in mass media. Egalitatea de şanse In elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse prin: La angajare sunt luate măsuri adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi pentru garantarea egalităţii de tratament cu excepţia situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. cât şi asupra bărbaţilor. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 0. Sunt inclusi un număr cât mai mare de femei şi bărbaţi care fac parte dintre actorii cu impact social de la nivel guvernamental şi din societatea civilă. conferinte de promovare a investitiei. Proiectul aduce o serie de avantaje zonei adiacente.Cerere de finanţare proiect data cu finalizarea proiectului se va facilita transportul si comertul de marfuri.fapt ce va produce venituri pentru autoritatile locale. Este considerata o înţelegere asupra relaţiilor de gen.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. precum şi cine are acces şi control asupra resurselor. -femeile şi bărbaţii trebuie implicaţi. în egală măsură în identificarea temei: Ce cred organizaţiile pentru femei sau experţii de gen în legătură Pagina 15 din 25 . Intretinerea lucrarii va intra in competenta autoritatii drumurilor si podurilor. panouri de informare si publicitate privind lucrările si sursele de finantare ale acestora si materiale de promovare pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacau. inclusiv organizaţii de femei şi experţi în egalitatea de gen. a diviziunii muncii între femei şi bărbaţi (cine ce muncă prestează).18.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . -trebuie luat în consideraţie impactul atât asupra femeilor. Exista o intelegere a nevoilor practice şi a intereselor strategice ale femeilor şi să identificaţi oportunităţile de a le susţine pe amândouă. Informare şi publicitate In cadrul proiectului sunt prevăzute a se realiza activităti de comunicare asupra modului de utilizare a Fondurilor Structurale.Structura va sprijini afacerile adiacente creand astfel noi locuri de munca. 0.

sarcina.22.Cerere de finanţare proiect cu problema? Care este nivelul de participare al femeilor şi bărbaţilor la procesul de identificare a problemei? -vârsta. principiul precautiei in luarea deciziei. 7. 0. 3.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică Protejarea mediului este realizata prin respectarea normelor legale. responsabilităţile parentale). Achiziţiile publice Pagina 16 din 25 . 4. prevenirea si reducerea impactului poluarii asupra mediului. 5. 0. principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. Se urmareste realizarea unor lucrari de inalta calitate. 6. crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a populatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor. crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului. statutul social şi alţi factori ce modifică experienţele diferite ale femeilor şi bărbaţilor (de ex. fara a prejudicia resursele naturale limitate. evaluarea eventualelor pericole ecologice pentru toate categoriile de lucrari. 8. protejand sistemul ecologic din zonele de operare si cele invecinate prin masurile necesare ocrotirii si conservarii biodiversitatii. propunerea de noi directii pentru viitoarele proiecte de mediu In acest domeniu se urmaresc: 1. dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului 0. principiul "poluatorul plateste". principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor.20.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. 2. dar si autorizarea desfasurarii activitatilor legale cu impact asupra mediului. 9.21. utilizarea durabila. mentinerea. ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate. inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor. 10.

Cerere de finanţare proiect [ Vă rugăm să completaţi tabelul privind planul achiziţiilor publice (planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii): Atenţie! Atribuirea contractelor de lucrări. în această secţiune trebuie incluse toate contractele de achiziţie publică. indiferent de procedura de atribuire urmată (deci inclusiv achiziţiile directe).23. data (estimată a) lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea/ actualizarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz) ] Achiziţii publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare Data Data Procedura Valoarea Obiectul contractului începerii finalizării urmată contractului (Lei) procedurii procedurii Nr. Specificaţi. ca o condiţie pentru eligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate. De asemenea. de asemenea.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. 1 2 … Achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare Nr. crt. 1 2 … Valoarea estimată a contractului (Lei) Data estimativă a începerii procedurii (ll / aaaa) Data estimativă a finalizării procedurii (ll / aaaa) Procedura urmată Obiectul contractului INFORMAŢII  PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ______________________ (zz/ll/aaaa)  Data elaborării studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ______________________ (zz/ll/aaaa)  Data ultimei actualizări a studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ______________________ (zz/ll/aaaa) [ Se vor completa cu informaţii numai paragrafele corespunzătoare situaţiei la data completării cererii de finanţare] FINANŢAREA PROIECTULUI 0.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . de furnizare şi de servicii trebuie să respecte prevederile OUG 34/2006. Bugetul proiectului Pagina 17 din 25 . crt.

1Organizarea de şantier 4.2 .6 . lucrărilor publice şi locuinţelor nr.Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului 1.crt (1) Proiecte care nu cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat Denumirea capitolelor şi subcapitolelor (2) Cheltuieli neeligibile (3) Cheltuieli eligibile (4) TOTAL (RON) (5)=(3)+(4) TVA (6) 1Cap. acorduri şi autorizaţii 2.3 Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Cheltuieli conexe organizării de şantier TOTAL CAPITOL 4 5Cap.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 2.2 Obţinerea de avize.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1Construcţii şi instalaţii 3.Cerere de finanţare proiect [ Atenţie! Se va completa bugetul corespunzător. informare şi publicitate 6.2Dotări de specialitate TOTAL CAPITOL 3 4Cap.1Achiziţia terenului 1.1Studii de teren 2. după cum proiectul care face obiectul cererii de finanţare cade sau nu sub incidenţa schemei de ajutor de stat (regional) aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării.Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.Cheltuieli privind organizarea de şantier 4.2 4.2Informare şi publicitate TOTAL CAPITOL 6 Pagina 18 din 25 .Cheltuieli pentru investiţia de bază 3.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .287/2008 ]  Nr.1Diverse şi neprevăzute TOTAL CAPITOL 5 6Cap.4 .2Amenajarea terenului 1.3Amenajări pentru protecţia mediului TOTAL CAPITOL 1 2Cap.1Audit 6.5 .3Proiectare şi inginerie 2.Cheltuieli pentru audit.5Asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 2 3Cap.4Consultanţă 2.1 .3 .

1 Asigurarea cu utilităţi necesare obiectivului de investiţie TOTAL CAPITOL 2 3Cap.1.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.1Organizarea de şantier 4.775/2008.Cheltuieli privind organizarea de şantier 4.nr.1Construcţii şi instalaţii 3.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .3Amenajări pentru protecţia mediului TOTAL CAPITOL 1 2Cap.    Nr.Of.2Amenajarea terenului 1.Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului 1.2 .3 .Cheltuieli pentru asigurarea cu utilităţi necesare obiectivului de investiţie 2. de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (capitolul 2 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus) Cheltuielile diverse şi neprevăzute (capitolul 5 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau.Cerere de finanţare proiect TOTAL GENERAL Atenţie! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării.1 . a mai multor cheltuieli de la capitolul 3 de mai sus.2 Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier TOTAL CAPITOL 4 5Cap.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.2Dotări de specialitate TOTAL CAPITOL 3 4Cap.4 .crt (1) Proiecte care cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat Denumirea capitolelor şi subcapitolelor (2) Cheltuieli neeligibile (3) Cheltuieli eligibile (4) TOTAL (RON) (5)=(3)+(4) TVA (6) 1Cap.5 . Atenţie! Unele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile într-o anumită limită procentuală:  Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere (linia 1. lucrărilor publice şi locuinţelor nr. cumulat. publicat în M.1Diverse şi neprevăzute Pagina 19 din 25 .1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.Cheltuieli pentru investiţia de bază 3.1Achiziţia terenului 1.Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.

a. din care: Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea neeligibilă a proiectului TVA Contribuţia proprie în proiect.    0. I.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. din Ghid = I. 5 din Buget = Total col. 4 din Buget = Total col. cumulat. Determinată conform secţiunii II.a. II.nr. din care: Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile TVA Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată Valoare (RON) = I. Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului. III.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B .b. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI [ Prezentaţi sursele de finanţare ale proiectului.2. =I. IV. Atenţie! Unele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile într-o anumită limită procentuală:  Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere (linia 1.1.b.+II. 3 din Buget = Total col. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE Pagina 20 din 25 . a mai multor cheltuieli de la capitolul 3 de mai sus.b.c = I.1.b.6 din Buget = II.a.24.775/2008.+I. de mai sus) sunt eligibile în limita a 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus) Cheltuielile diverse şi neprevăzute (capitolul 5 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau.=Total col.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus) Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor (cuprinse în linia 3. crt. ţinând cont de indicaţiile din Ghidul solicitantului – secţiunea II.a. I. II.c.1. lucrărilor publice şi locuinţelor nr.a.a. de mai sus) sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului (Total general de mai sus) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente (linia 3.Cerere de finanţare proiect TOTAL CAPITOL 5 TOTAL GENERAL Atenţie! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării.4 „Întocmirea bugetului”: Nr.1. I.b. II. publicat în M.1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. I.4.-II.Of.

confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 301/2004. De asemenea.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Ghidul Solicitantului Formular standard B . 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 474.Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1. Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate. Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473. INGINER URBANIST (IN DEVENIRE) Semnătura Agrigoroaie Cristian/Iordache Ovidiu Pagina 21 din 25 . inclusiv această secţiune. Data: [ 19/01/2011 ] Prenumele şi numele AGRIGOROAIE CRISTIAN/IORDACHE OVIDIU. ar putea fi respinsă.Cerere de finanţare proiect Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful