BI L

1

KANDUNGAN

CATATAN

Maklumat Guru ~ Biodata ~ Jadual Waktu 2 Senarai Nama Murid 3 Carta Organisasi ~ Takwim KSSR 4 Minit Mesyuarat ~ Surat 5 Dokumen Standard Kurikulum 6 Dokumen Standard Prestasi 7 Bahan Instrument ~ Evidens ~ Lembaran Kerja Murid 8 Manual Pentaksiran Individu/Kelas 9 Laporan Prestasi ~ Senarai nama murid ~ Rekod Transit 10 Lampiran & Lain-lain (RPT)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful