You are on page 1of 1

Erik V. Lind tømrer og bygningskonstruktør, arkitekt F. 29.7.1875, d. 1.11. 1958 Født på Mors som søn af landinspektør J. Lind.

Flyttede i 1887 til Skive. Realeksamen 1891, derefter til søs med "Georg Stage". Udlært som tømrer hos tømrermester Kr. Kjærgaard, Østerbro, 1894. Derefter konstruktøreksamen. På valsen i Sydeuropa og Nordafrika. Arkitekt i Skive 1904. Medlem af Dansk Arkitektforening. Arkitekt Tage Hansen kompagnon fra 1934. Ridder af Dannebrog. Tegnede 342 mejerier, heraf to på Island - "Landets største mejeriarkitekt" Byqninqer: "Børsen", Slotsgade 1, 1904 Skive Dagblad, Torvegade 11, 1905 Odgårdsvej 20-22 Brogården, Østertorv 7, 1905-6 "Krabbeshus", Nordbanevej 24 Skive Sygehus ("Sygehusarkitekt" 1908-37) Skive Dampvaskeri, Gyden 1905 Skive Badeanstalt, Voldgade 9, 1905 Højslev Kro, 1906 Krejbjerg Andelsmejeri - det første af 342! Ny Skivehus Købmandshandel, Odgårdsvej 34 Skive Bank, 0stergade 1, 1911-13 Adelgade 16, 1912 Landbrug: Bl.a. Hegnet, Dølbygård, Marienlyst, Toftgård (Hindborg), Resengård, Astruplund, Østergård